TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS LAPSIPERHEILLE ANNETTAVA KOTIPALVELU KOTIHOIDON KRITEERIT SOSIAALIOHJAAJAN TYÖPANOKSEN MYYMINEN MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTUS 87 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TALOUSARVIOESITYS ILMOITUSASIAT

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ylitalo Vesa PJ Nuolioja-Saksio Heleena VPJ Hietikko Tarja J Junes Jukka J Kokkonen Elina J Kurunsaari Jarmo J Saapui kokoukseen klo 18:40 Laikari Seppo J Lakso Sanna J Väyrynen Jukka J MUU Karppinen Hannele Khall:n edustaja Tornberg Eliisa Esittelijä Eskola Teija Vanhuspalvelujohtaja Kähkönen Juha Johtava sosiaalityöntekijä Matinolli Maarit Johtava terveyskeskuslääkäri Yliraasakka Oili Vastaava hammaslääkäri Yrttiaho Anne Osastonhoitaja Huurre Kaarina Pöytäkirjanpitäjä Ojala Heidi Palvelusihteeri ALLEKIRJOITUKSET Vesa Ylitalo Puheenjohtaja Kaarina Huurre Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Jukka Junes Elina Kokkonen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSTERV 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sosiaali- ja terveyslautakunta: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Junes ja Elina Kokkonen.

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS SOSTERV 82 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään osas ton ajankohtaisia asioi ta: - talouskatsaus 3 kvartaali - kunnanhallituksen linjaukset talousarvion valmisteluun - terveiset sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksesta (ltk:n puheenjohtaja) Hyväksyttiin. Lautakunnan jäsen Jarmo Kurunsaari saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Vastaava hammaslääkäri Oili Yliraasakka ja osastonhoitaja Anne Yrttiaho poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta LAPSIPERHEILLE ANNETTAVA KOTIPALVELU 923/301/2013 SOSTERV 83 Valmistelu: Johtava sosiaalityöntekijä Juha Kähkönen, p Sosiaalihuoltolain 17 :n mukaan kunnan on huolehdittava mm. kotipalvelun järjestämisestä ja lain 20 :n mukaan kotipalvelulla tarkoitetaan mm. lasten hoitoon ja kasvatukseen kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. 21 :n mukaan kotipalveluja annetaan alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvitsevat apua. Kotipalvelu on LSL:n 2 :n mukaan kunnan muissa palveluissa antamaa tukimuotoa. Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perheitä heidän arjessaan. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa ja vahvistamalla arjen taitoja. Se on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Tyrnävän kunnassa lapsiperheiden kotipalvelun saannin kriteerit ovat: - lapsiperheen uupumus tai masennus - monikkoperheet (erityissyyt) - äkillinen perhetilanteen kriisiytyminen (esim. sairauden, kuoleman, perherakenteen muutoksen / muutoksen uhan yhteydessä) - vanhemmuuden tukeminen (esim. kasvatusongelmissa, arjen sujumisessa, päivärytmin hakemisessa) - muut perheen selviytymistä vaikeuttavat syyt - lastenhoitoapu esim. vanhemman käynti sairaalassa tai terapiakäynneillä Kotipalvelua ei voida tarjota: - puhtaasti kodinhoidolliset tehtävät (pelkkä siivouksen tarve) - lastenhoitoapu (esim. huoltajan harrastukset / omat asioinnit) - äkillisesti sairaan lapsen hoito (vanhempi voi jäädä kotiin hoitamaan lasta) - kuljetuspalvelut (esim. päiväkotiin, kouluun tai

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta harrastuksiin) - opiskelu ja luennolla käynti - kotona tehtävä etätyö - henkilökohtaisen avustajan tarve Lapsiperheen kotipalvelu on harkinnanvaraista ja perhekohtaista. Perheen avun tarve arvioidaan ennen työskentelyn aloittamista. Tilannearvio tehdään asiakkaan selvityksen perusteella kotikäynnillä, jossa on mukana kotipalvelun perhetyöntekijä yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa. Tyrnävän kunnassa perhe voi saada ns. lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua. Tilapäistä kotipalvelua voi saada, jos perheessä tulee äkillinen, ennalta arvaamaton avun tarve (esim. huoltajaa kohdannut tapaturma tai äidin komplisoitunut raskaus/synnytys), johon perhe ei voi varautua ennakolta. Tilapäinen kotipalvelu voi olla kestoltaan korkeintaan 2 viikkoa. (10 arkipäivää.) Tilapäistä kotipalvelua annetaan olemassa olevien resurssien puitteissa. Päätös lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisestä tehdään viranhaltijan tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista. Maksu määräytyy perheen tulojen, perheenjäsenten lukumäärän ja käyntien määrän mukaan (Asiakasmaksuasetus 3 ). Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea alennusta tai maksuvapautusta lapsiperheiden kotipalvelun maksuun. Kotipalvelun maksuvapautus- tai alennuspäätös tehdään toimeentulolaskelman mukaisesti siten, kuin asiakasperheelle muodostuu oikeus toimeentulotukeen. Hakijan tulee hakea maksuvapautusta erillisellä hakemuksella. Tyrnävän kunnassa lapsiperheen kotipalvelusta peritään maksut kolmiportaisesti: A. Kotipalvelun kesto lyhytkestoista, (alle 2 viikkoa): käynnin pituus enintään maksun suuruus 0-2 tuntia 8, tuntia 14, tuntia 21,00

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta B. Kotipalvelun kesto jatkuvaa (2 viikkoa-2 kuukautta): 0-2 tuntia / kk 8,50 Yli 2-4 tuntia / kk 14,00 Yli 4-6 tuntia / kk 18,00 Yli 6-8 tuntia / kk 22,00 Yli tuntia/ kk 30,00 Yli tuntia/ kk 34,00 Yli 14 tuntia 16 tuntia/ kk 40,00 C. Kotipalvelun kesto pitkäkestoista (2 kuukautta-): Henkilöt Tuloraja /kk 4-10 h /kk h /kk ,00% 12,00% ,00% 10,00% ,00% 9,00% ,00% 8,00% ,00% 6,00% Jos kotitalouden henkilömäärä suurempi kuin 6, tulorajaa korotetaan 316 ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä (1) kustakin seuraavasta henkilöstä. Asiakkaan bruttotuloista vähennetään perheenkoon mukainen tuloraja. Jäljelle jäävästä summasta otetaan pois prosentti joka on perhekoon ja palvelun tuntimäärän mukainen. Summa jaetaan palvelua annettavan kuukauden päivillä ja päiväkohtainen hinta kerrotaan päätöksessä olevalla ajalla. Tästä saadaan veloitettava summa. (Esim. 3-henkinen perhe: Tulot 2600 (brutto) perheen tuloraja 1504 = 1096, 1096 : 100 x 7 % (4-10 h /kk) = /kk. Hinta jaetaan kuukauden päivillä, esim. helmikuu 28 = 2,74 / päivä). Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan sosiaalityöntekijän esityksen lapsiperheille annettavasta kotipalvelusta. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOTIHOIDON KRITEERIT 924/306/2013 SOSTERV 84 Valmistelu: Vanhuspalvelujohtaja Teija Eskola, p Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia kotipalveluja ja kansanterveyslain (66/1972) tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Kotihoidon tarkoituksena on palveluneuvonnan, -ohjauksen, hoidon toteutuksen sekä kuntouttavan työotteen avulla turvata omassa kodissaan asuvien asiakkaiden tarvitsemat hoito - ja huolenpitopalvelut asiakkaalle parhaalla mahdollisella tavalla olemassa olevien resurssien puitteissa. Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi on tarkoituksenmukaista, että käytössä ovat yhtenäiset palvelujen myöntämisen periaatteet ja toiminnan sisältö. Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville kuntalaisille. Kotihoidon palvelut kohdennetaan eniten hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa tarvitseville kotihoidon kriteerit täyttäville asiakkaille. Palvelu perustuu toimintakyvyn arviointiin. Palveluiden ja hoidon tarvetta arvioidaan aina asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn muuttuessa. Vanhuspalvelujohtaja esittää sosiaali- ja terveyslautakunnalle kotihoidon palvelujen myöntämisperusteiden hyväksymistä liitteen mukaisesti. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy vanhuspalvelujohtajan esityksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. Lautakunnan jäsen Jukka Väyrynen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALIOHJAAJAN TYÖPANOKSEN MYYMINEN 925/305/2013 SOSTERV 85 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Vammaispalvelussa on kokopäiväinen sosiaaliohjaan virka, jossa vastuualueena on kehitysvammaisten avohuollon ohjaus. Työpanoksesta on myyty yhden työpäivän verran viikossa Lumijoen kunnalle ja palvelun myynnistä on tehty sopimus vuodeksi Resurssia on järjestelty yksikössä siten, että lähihoitaja on aloittanut työparina vammaispalveluissa noin yhden työpäivän kerran viikossa. Tehtäviin on kuulunut mm. tukihenkilötoiminta. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Tyrnävän kunta jatkaa sosiaaliohjaajan työpanoksen myyntiä Lumijoen kunnalle vuodeksi Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseensa.

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTUS 682/232/2013 SOSTERV 67 Valmistelu: Johtava lääkäri Maarit Matinolli, Tyrnävän kunta on osallistunut Lumijoen kunnan kanssa Oulun kaupungin järjestämään yhteiskilpailutukseen mielenterveysasumispalveluiden toteuttamisesta loppuvuodesta Kilpailutuksen mukainen puitesopimus on ollut voimassa ja sitä on jatkettu kahdella (1+1) optiovuodella saakka. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen osto kilpailutetaan julkisia hankintoja koskevien säännösten mukaisesti. Johtaja lääkäri on valmistellut asumispalvelujen kilpailuttamismenettelyä ja kilpailutuksessa käytettävää arviointimenetelmää yhteistyössä sosiaali- ja terveysjohtajan kanssa. Kilpailutettavat palvelumuodot ovat tuettu asuminen ja palveluasuminen. Sopimus tehdään ajalle Sopimukseen sisältyy mahdollisuus kahteen (1+1) optiovuoteen saakka. Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellista edullisuusperiaatetta noudattaen, jossa tarjousten keskinäinen vertailu toteutetaan hinnan ja laadun perusteella. Hinnan osuus on 60 % ja laadullisten tekijöiden osuus on 40 %. Tarjouskilpailun perusteella valittujen palvelutuottajien kanssa kunta tekee puitesopimuksen siten, että riittävä asumispalveluiden määrä saadaan turvattua. Puitesopimuskumppaneiksi valitaan kokonaistaloudellisuusjärjestyksessä (etusijajärjestys) kattava määrä (2-4kpl) palveluntarjoajia. Hankintailmoitus julkaistaan sähköisesti HILMA-ilmoituskanavassa. Tarjouspyyntö liitteineen julkaistaan lisäksi Tyrnävän kunnan sivuilla osoitteessa ja kunnan julkisella ilmoitustaululla. Tarjoukset tuodaan Sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyyn lokakuussa Johtavan terveyskeskuslääkärin esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailuttamisen

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta julkisia hankintoja koskevien säännösten ja valitun kilpailuttamismenettelyn mukaisina. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin esityksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. SOSTERV 86 Valmistelu: Johtava terveyskeskuslääkäri Maarit Matinolli, p Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen kilpailuttamisen julkisia hankintoja koskevien säännösten ja valitun kilpailuttamismenettelyn mukaisina. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa ja tarjouspyyntömateriaali on julkaistu Tyrnävän kunnan internet-sivuilla ja kunnan julkisella ilmoitustaululla. Tarjouksia tuli määräaikaan klo 15 mennessä viisi kappaletta: 1. Esperi Care Oy 2. Jovi-Kiinteistöt Oy 3. Limingan Palvelukoti Oy 4. Provesta Oy 5. Mikeva Oy Lautakunnalle toimitetaan kokouksessa tarjouspyyntöasiakirja, tarjousten avauspöytäkirja ja tarjousten vertailu. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Päätösesitys annetaan kokouksessa. Sosiaali- ja terveysjohtaja esittää, että Provesta Oy:n, Mikeva Oy:n ja Limingan palvelukoti Oy:n kanssa tehdään puitesopimus. Perusteluna tarjousvertailussa käytetty pisteytys, jossa laatu sai 40%, hinta 60%. Pisteytyslaskelma liitteenä. Tämän asian käsittelyyn liittyen todetaan, että sosiaali- ja

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta: terveyslautakunnan päätös tulee julkiseksi välittömästi, mutta sen perusteena olevat liiteasiakirjat vasta sopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus allekirjoitetaan päätöksen laillistuttua. Perusteluasiakirjat ovat kuitenkin julkisia asianosaisille pöytäkirjan allekirjoituksen jälkeen lukuun ottamatta tarjouksiin liittyviä liikesalaisuuksia. Hyväksyttiin.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN SOSTERV 87 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: Johtava terveyskeskuslääkäri - Hankintapäätös / Aikuispsykiatriset ostopalvelut vuodelle Hankintapäätös / Puheterapiapalvelun osto vuonna 2014 Vastaava hammaslääkäri - Henkilöstöhallinnon viranhaltijapäätös / Hammashoitajan toimi / Vänttilä Elisabet Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTON TALOUSARVIOESITYS /200/2013 SOSTERV 88 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Sosiaali- ja terveysosasto on valmistellut esityksen määrärahavarauksista vuoden 2014 talousarvioon. Talousja toimintasuunnitelma sisältää vuosittain numeerisen osan lisäksi osaston toiminta-ajatuksen, tulosalueen kuvauksen, päämäärän sekä talousarviovuoden toimenpiteet. Kunnanhallitus on ohjeistanut ( ) hallintokuntia, yksiköitä ja niiden esimiehiä kiinnittämään erityistä huomiota toiminnan taloudellisuuteen kuluvan vuoden aikana sekä vuoden 2014 talousarvion valmistelussa edelleen mm. seuraavin toimenpitein: 1) Resurssit kohdennetaan lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen. Uusia harkinnanvaraisia/ei lakisääteisiä toimintoja ei käynnistetä ja jo olemassa olevat harkinnanvaraiset/ei lakisääteiset toiminnot ja etuudet otetaan kriittiseen tarkasteluun. 2) Uusien virkojen ja toimien perustamisesta tulee pidättäytyä tai noudattaa erityistä tarveharkintaa. 3) Ostopalveluja tulee arvioida säännöllisesti ja korvata ne omalla toiminnalla silloin, kun oma toiminta on edullisempaa kuin ostopalvelu (ostopalvelusopimukset sanottava irti riittävän ajoissa, ettei tule päällekkäisyyttä). 4) Palvelutuotannossa hyödynnetään ensisijaisesti kunnan omia kiinteistöjä. Kiinteistöjen energiatehokkuutta edistetään ja niiden käyttöastetta nostetaan. Tarpeettomista tai epätarkoituksenmukaisista kiinteistöistä on tehtävä esityksiä jatkotoimenpiteitä (korjaus, purku, myynti jne.) varten. 5) Investointiohjelma laaditaan maltillisesti.

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto on valmistellut talousarvioesityksen vuodelle 2014: yksikkö nettomenot muutos muutos% hallinto ,7% sosiaalipalvelut ,6% vammaispalvelut ,8% vanhuspalvelut ,5% terveyspalvelut ,3% Yhteensä ,3% Esityksessä on ilmoitettu muutos vuoteen 2013 verrattuna. Investointeina: Kotolan remontti Talousarvioesityksen sanalliset perusteet ovat esityslistan liitteenä. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle hyväksyttäväksi sosiaali- ja terveysosaston talousarvioehdotuksen vuodelle Sosiaali- ja terveyslautakunta: Mikäli hallintokunnalta edellytetään menokarsintoja tai osaston talousarvioteksteihin / -lukemiin tulee teknisluonteisia tarkistuksia tämän kokouksen jälkeen, tehdään ne virkamiestyönä. Lopullinen sosiaali- ja terveysosaston talousarvio tuodaan tiedoksi lautakunnalle. Hyväksyttiin.

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT SOSTERV 89 Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: - Valviran päätös ja ilmoitus / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antaminen / Piika & Sisar Oy - Valviran päätös ja ilmoitus / yksityisen terveydenhuollon palvelujen antaminen / Hilipakka Palvelut Oy - Aluehallintoviraston päätös ja ilmoitus / Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antaminen / Kotisairaanhoito Minttu Avoin yhtiö - Pohjois-Pohjanmaan liitto / Lausunto sosiaalija terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista - Aluehallintovirasto / Selvityspyyntö kuntien sosiaalitoimen valmiussuunnitelmista Merkittiin tiedoksi.

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 81, 82, 87, 88, 89 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaati mus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: 83, 84, 85 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Tyrnävän sosiaali- ja terveyslautakunnalle osoitteeseen Kunnankuja 4, TYRNÄVÄ tai sähköposti osoit tee seen Pykälät: 83, 84, 85 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen) Pykälä: 86 Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mu kaisen kynnysarvon 1. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyy tymä tön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankin taoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osal listumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisus ta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi nen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että vies tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot tajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantota paa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Hankintayksikön yhteystiedot: Tyrnävän kunta, sosiaali- ja terveyslautakunta Kunnankuja 4, Tyrnävä sähköposti: Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoi keuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan han kintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sittelylupaa. Lu pa on myönnettävä, jos: 1. asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär keää; tai 2. siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osai nen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksik kö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotus aikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä ta pauk sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitus osoituksi neen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi nen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että vies tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot tajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantota paa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjel mässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitet tava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi daan toimittaa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus kirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muu tosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys va litusajan alka misen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan vii meisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaanti päivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt täen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäi vänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitet tava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ PL 118, HELSINKI Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 puh fax , sähköposti: 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut rakennus- ja käyttöoikeusurakat

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot