Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla KAJ:n jäsenten omasta kuntoutuksesta virtaa Silmänlumetta Kansallisoopperassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla KAJ:n jäsenten omasta kuntoutuksesta virtaa Silmänlumetta Kansallisoopperassa"

Transkriptio

1 Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla KAJ:n jäsenten omasta kuntoutuksesta virtaa Silmänlumetta Kansallisoopperassa

2 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, Helsinki Puheenjohtaja Anita Tuohino Puhelin Sähköposti Toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik Puhelin Sähköposti Jäsentietojen muutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerit Sähköposti: Palvelunumero Jaana Honni Katja Kosonen Mary Luokkamäki Jäsenmaksut Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenmaksu on 1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista ja luontoiseduista sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamista etuuksista. Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä jäsenmaksu on 180 euroa vuodessa. Opiskelija maksaa jäsenmaksua, jos hän on työssä 18 tuntia viikossa tai opetusalalla 8 tuntia viikossa. Ulkomailla työskentelevän jäsenen ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan palvelut. Lisää tietoa MUISTA ILMOITTAA MUUTTUNEET JÄSENTIETOSI! Lakiasiat ja työsuhdeneuvonta (Akavan Erityisalat) Sähköposti: Tuire Torvela, lakimies, yksityissektori, ammatinharjoittajat Kari Eskola, lakimies, yksityissektori Helena Lamponen, lakimies, yksityissektori Harri Ikonen, lakimies, kunta- ja valtiosektori Maarit Leppänen, lakimies, julkinen sektori Jaakko Korpisaari, asiamies, kuntasektorin sopimukset Kalevi Juntunen, asiamies, valtiosektorin sopimukset Arja Ahola, asiamies, palkkatilastot, tutkimukset Työttömyysturva-asiat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Puhelin (09) Puhelinajat ma to klo Asemamiehenkatu 2 C, Helsinki Kajawa Käännösalan ammattilaisten ja opiskelijoiden järjestölehti Julkaisija: Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Päätoimittaja: Hanna Gorschelnik Toimitus: Henriikka Hakkala, Jenny Jeskanen, Ritva Siikamäki Ulkoasu: Vesa A. Junttila, Public Design Oy Painatus: Libris Oy, Helsinki. Painos: 2400 kpl Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Seuraava numero jäsenillä viikolla 37, aineistopäivä Tässä lehdessä Toiminnanjohtajalta... 3 Muistin kuormitusta voi huojentaa... 4 Terveiset Alankomaista... 7 Kuntoutuksesta eväitä terveempään työelämään... 8 Lyhyet Jäsenten palaute onnistumisen mittarina Tunnelmia työmarkkinoilta työntekijän tarpeet ja todellisuus ristiriidassa KAJ:n jäsenilta oopperan kulisseissa

3 Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenmäärä kasvaa tasaista tahtia. Se on hienoa, sillä mitä enemmän meitä käännösalan eri asiantuntijatehtävissä toimivia on liittoutunut yhteen, sitä paremmin voimme edistää reiluja työsuhteen ehtoja ja palkkaustamme. KAJ ja Akavan Erityisalat voi edustaa kääntäjiä, teknisiä viestijöitä, tulkkeja, terminologeja, käännöskoordinaattoreita, projektipäälliköitä ja muita monikielisen viestinnän asiantuntijoita vain, jos nämä ovat järjestäytyneet yhteen. Moni asia on syynä siihen, että ammattinimikkeemme eivät yllä palkkatilastojen kärkeen. Jos työn sisältöä ei tunneta ja ammatin merkitystä ymmärretä, ei työstä mielellään maksetakaan. Niinpä meidän jokaisen tehtävä on pitää käännösalaa ja sen eri ammatteja esillä ja kertoa, että me emme puuhastele kielten parissa, vaan työmme on tarpeellista viestintää ja paljon muutakin. Meidän pitää myös vaatia kunnon palkkaa ja kunnollisia työn tekemisen ehtoja. Sovitaan, että jätetään taakse ne ajat, jolloin suostuimme tekemään halvalla työsuorituksen. Sovitaan, että enää ei tule sitä, joka tekee työn melkein tappiolla. Katsokaa lakimiehiä, konsultteja, fysioterapeutteja, hammaslääkäreitä. Myyvätkö he halvalla asiantuntemustaan? MIRKKA HEININEN Meitä on jo yli 2100! Paremman ja palkitsevamman työelämän tavoittelu on KAJ:n johtoajatuksia. Edunvalvontatyö on hyvin, hyvin hidasta ja lopputulokset näkyvät vasta vuosien kuluttua. Moni edunvalvonnan kysymys poreilee pitkään pinnan alla ammattikunnan sisäl - lä ennen kuin se ponnahtaa näkyville. KAJ:n ja av-kääntäjien tyytymättömyys av-käännösalan palkkatasoon ja huoli alan tulevaisuudesta on tämän kevään esimerkki poreilusta ja pintaan ponnistamisesta. Viimeistä sanaa ei myöskään ole sanottu vielä asiassa, jossa valtionhallinnossa työskentelevien kääntäjien työssä menestymisen edellytyksiä yritetään heikentää aluepolitiikan vuoksi. Moneen työsuhteessa työskentelevään ei sovelleta mitään työehtosopimusta. Ennen kuin saamme kollektiivisia sopimuksia aikaan vastuu omien työehtojen ja palkkauksen kehittymisestä on mitä suurimmassa määrin yksilöllä. Vankkana tukena ja apuna tässä on oma liitto ja akavalaiset luottamusmiehet. On tärkeää, että työpaikoille saadaan lisää luottamusmiehiä auttamaan työelämän hankaluuksissa. Onko sinun työpaikallasi akavalainen luottamusmies? Entä tunteeko hän sinut ja tietäänkö hän, että edustaa myös sinua? KAJ:n toimisto pitää luovan tauon juhannuksesta elokuun alkupuolelle Pitkän viluisan talven jälkeen jokainen meistä on ansainnut kunnon kesän. Suloista suvea! Hanna Gorschelnik toiminnanjohtaja Toiminnanjohtajalta 3

4 Muistin kuormitusta voi huojentaa Välillä sitä huomaa kiusallisella tavalla, että hyväkin muisti voi pettää. Harmin paikka, mutta sen jälkeen on hyvä pohtia, miksi näin kävi. Muistin toimintaa voi tukea kuormitustilanteessakin pienillä keinoilla. Arkikielessä muisti-käsitteellä viitataan yleensä pitkäkestoiseen säilömuistiin, mutta tavallisessa elämässä tarvitaan muitakin muistin osa-alueita. Työmuisti on tärkeä asiantuntijatyössä ja monessa muussakin työtehtävässä: se käsittelee asioita, joita tarvitaan käsillä olevassa tehtävässä. Lähes kaikki työtehtävät edellyttävät työmuistia eli tätä hetkeä koskevaa muistia. Se on ajattelun työtila, jonka Työelämässä on paljon muistia kuormittavia tilanteita. Muistin tueksi kannattaa käyttää itselle sopivia välineitä. RITVA SIIKAMÄKI 4

5 avulla pidetään asioita mielessä, vertaillaan tietoja tai kokemuksia uusiin asioihin, ratkaistaan ongelmia ja käydään läpi vaihtoehtoja. Työmuisti on rajallinen, ja sen piirissä on kerrallaan vain pieni osa ympäröivästä havaintotiedosta ja aiemmista kokemuksista. Monta muistin häiriötekijää työssä Muistin toiminta häiriintyy herkästi. Samankaltaiset asiat sekoittuvat herkästi, joten esimerkiksi samantapaisten lyhenteiden ja koodien muistaminen on vaikeaa. Työympäristöissä esiintyy jatkuvasti sekä näkö- että kuuloärsykkeitä, jotka häiritsevät työmuistin toimintaa. Työterveyslaitoksen Työ ja terveys kyselyn tulosten mukaan lähes puolet työntekijöistä katsoo, että työtä haittaavia keskeytyksiä esiintyy melko usein tai jatkuvasti. Joka viides vastanneista ilmoitti kohtaavansa usein tai melko usein muistiongelmia työssään. Keskeytinkö pahasti? Toistuvat keskeytykset vaikeuttavat varsinaiseen tehtävään palaamista. Kun jo tehtyjä asioita pitää tarkistaa, virhemahdollisuus kasvaa. Mieleen painaminen, mielessä säilyttäminen ja mieleen palauttaminen kärsivät häiriöistä. Hälyn ja keskeytysten vähentäminen on hyvä alku työssä tarvittavan muistin parantamiselle. Kaikkia keskeytyksiä ei kukaan voine poistaa työpäivästään, mutta työpaikan yhteisin sopimuksin voi parantaa työmuistin toimintaedellytyksiä. Yhteinen käytäntö, jossa sovitaan ns. työrauhatunneista, luo edellytyksiä keskittyneelle työnteolle ja tukee muistin toimintaa. Työhuoneen oven sulkeminen voi olla merkki työrauhasta. Lisäksi omat työtehtävänsä voi pyrkiä jaksottamaan kokonaisuuksiksi. Sähköposti- ja tekstiviesti-ilmoitukset voi kytkeä pois päältä ja puhelut voi välillä siirtää vastaajaan, jotta ne eivät katkaise keskittymistä esimerkiksi kirjoitustyössä. Jos tehtävä keskeytyy, kannattaa merkitä, mihin jäi, niin jatkaminen helpottuu. Kertaus toimii Vaikka työmuisti välillä tekee tepposia, asioita voi muistaa kymmenien vuosienkin takaa, ellei pode muistisairautta. Jokainen voi oppia uutta vielä vanhalla iälläkin. Oman ammattialaan tai muuhun omaan osaamiseen kuuluvien asioiden muistaminen ei aiheuta samanlaista päänvaivaa kuin aivan uusi ala. Kiinnostavia tietoja ja tapahtumia jaksaa kertailla mielessä ja näin ne tallentuvat muistiin paremmin kuin yhdentekevältä tuntuvat asiat. Kertaaminen ja asioiden ryhmittely auttavat oppimista. Miellekarttojen, mielikuvien ja kaavioiden käyttö tai erityyppisten havaintojen yhdisteleminen tukee asioiden mieleen painamista ja myös tulevaan suuntautuvan muistin toimintaa. Esimerkiksi matkalle pakkaaminen käy kätevämmin, kun käy mielessään läpi eri paikkoja, tilanteita ja tapahtumia, joita on edessä. Isoja tehtäväkokonaisuuksia on hyvä jakaa pienempiin palasiin. Itselle luontevia muistikeinoja kannattaa hyödyntää, ja lisäksi voi opetella uusia muistitaitoja. Käyttipä mitä muistin apukeinoja tahansa, on annettava aikaa oppimiselle. Kertaileminen tukee oppimista, samoin säännöllinen harjoittelu. Umpiväsyneenä pänttääminen ei oikein kannata, sillä vireystila vaikuttaa oppimiseen ja mieleen painamiseen. Valehtelevatko muistot? Yksityiskohdat ovat alttiita virheille muistin toiminnassa, sillä muisti ei ole nauhuri tai tietokoneen muistin kaltainen tallennusväline. Todentuntuiset muistot eivät välttämättä vastaa todellista tapahtumien kulkua. Muistot värittyvät toisaalta jo tapahtumahetkellä, toisaalta ajan kuluessa ja muistellessa. Muistikuva muotoutuu odotusten, tietämyksen, kokemusten, mielleyhtymien ja keskustelujen sulautuessa toisiinsa. Jälkikäteen on mahdotonta erottaa muistikuvan eri osasten alkuperää. Sen vuoksi menneiden tapahtumien yksityiskohdista kiisteleminen voi olla jossain määrin ajanhukkaa. Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla Asiantuntijatyössä muistin toimintaa tukee se, että opituilla tiedoilla ja taidoilla on mahdollista kiertää työmuistin rajoituksia. Asiantuntijatyötä tekevät omaksuvat omalta alaltaan uutta nopeasti ja pystyvät näin paikkaamaan muistin toimintaa. Pitkä opis ke lu ja työkokemus luovat laajan tietopohjan, jota asiantuntija hyödyntää työssään. Asiantuntijan 5 >>

6 lyhyt- ja pitkäkestoinen oppiminen sekä tiedon jäsentely oman alan asioissa on nopeaa ja tehokasta. Väsymys heikentää muistin toimintaa Motivaatiot ja asenteet vaikuttavat oppimiseen ja muistamiseen. Univaje, uupumus, stressi, masennus ja monet elämäntilanteeseen liittyvät tekijät voivat viedä voimia, jolloin oppiminen ja muistaminen vaikeutuu. Työympäristöt ovat nykyisin varsin kuormittavia ja kiireisiä. Työyhteisössä on hyvä ottaa esille yhteiset käytännöt, joiden avulla kuormitusta voi keventää. Monet tilapäiset muistiongelmat korjautuvat tilanteen palatessa normaaliksi, ellei kyse ole muistisairaudesta. Jos muisti pätkii pahasti eikä tilanne korjaannu kotikonstein, on syytä pohtia ongelmien syitä ja laajuutta sekä tarvittaessa hakeutua lääkäriin. Auta muistiasi Ritva Siikamäki vältä häiriöitä ja keskeytyksiä keskitä huomiosi käsillä olevaan asiaan ole järjestelmällinen käytä muistilappuja, muistioita, ajastettuja muistutuksia tai hälytyksiä sekä tarkistuslistoja anna aikaa ja tilaa oppimiselle tauota työtäsi huolehdi riittävästä levosta ja palautumisesta Lähde: Työterveyslaitoksen yleisöluento Erikoistutkija PsT Virpi Kalakoski: Kun muisti työssä pettää. Miten muistia voi parantaa. Lisätietoa Virpi Kalakoski: Pieni kirja muistista. Työterveyslaitos Tulkin työ kuormittaa muistia Tulkin työ on mielenkiintoista muistin käytön näkökulmasta. Simultaanitulkki jakaa tarkkaavaisuuttaan kuuntelemisen, lähdekielisen puheen ymmärtämisen sekä kohdekielisen puheen tuottamisen välillä ja lisäksi monitoroi tulkettaan. Kuormitettuna on tällöin nimenomaan työmuisti tarkkaavaisuustoimintoineen. Sen sijaan konsekutiivi- eli peräkkäistulkkaus koettelee enemmän muita muistimekanismeja tulkin koke - neisuuden, puhejakson pituuden ja muistiinpanojen määrän mukaan. Toistaiseksi vain simultaanitulkkien muistista on tieteellistä tutkimusta. Konsekutiivitulkkauksen tutkimuskin on aloitettu Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella. Kääntäjä ja tulkki, kognitiotieteen maisteri Sinikka Hiltunen tekee väitöstutkimusta, jonka työnimenä on Konsekutiivitulkin eksperttiys: selitys muista poikkeaville muistitoiminnoille. Tutkimus kartoittaa tarkkaavaisuuden ja synnynnäisten temperamenttien merkitystä eksperttien muistitoiminnoissa käyttämällä esimerkkinä konsekutiivitulkkeja. Lisäksi väitöstutkimuksessa pyritään kehittämään konsekutiivitulkin toiminnallinen muistimalli, jonka odotetaan olevan hyödyksi tulkkien koulutuksessa. Tutkimukseen kuuluu kolme tutkimusvaihetta empiriisine kokeineen. Hiltusen kognitiotieteen pro gradu -työ muodosti osan ensimmäistä vaihetta, josta on työn alla tieteellinen artikkeli kansainväliseen julkaisuun. Tulosten mukaan konsekutiivitulkkien ja kielten opettajien työmuistissa ei ole eroja, kun sitä mitataan sanatesteillä (nk. muistijänne). Sen sijaan teksti kokeesta tulkit selvisivät paremmin kuin opettajat. Tämä tuli erityisen hyvin ilmi etenkin nk. abstraktin tekstin kohdalla, joka oli yksinäisyyden tutkimusta käsittelevä uutinen. Konkreettinen teksti oli kaunokirjallinen ja siten hankalampi muistaa, mutta senkin tulkit muistivat hieman paremmin kuin opettajat. Tulos vastaa eksperttiystutkimuksen tuloksia: ekspertit eivät ole noviiseja parempia muistitehtävissä, joissa kokemuksen merkitys on jo lähtökohtaisesti suljettu pois, kuten erilaisissa muistijännetehtävissä tai satunnaisissa shakkiasetelmissa. Heidän muistinsa on parempi vain oman alan tehtävissä. Tutkimuksessa on aluillaan toinen vaihe. Tavoitteena on verrata eri tulkkauslajeja (simultaania, konsekutiivia ja molempia) tulkkaavia kielten opettajiin ja muiden alojen ekspertteihin (nk. non-linguistic group). Kokeisiin sisältyvät muistitestien lisäksi tarkkaavaisuustesti ja joidenkin temperamenttipiirteiden kartoitus. Kaikkiin koeryhmiin kaivataan edelleen koehenkilöitä. Vaatimukset ovat: äidinkieli suomi, koulutus vastaa vähintään alempaa korkeakoulututkintoa ja/tai kokemusta omalta alalta vähintään 10 vuotta. Lisätietoja Sinikka Hiltusen kotisivuilta: 6

7 Aurinkoinen tervehdys Alankomaista! Koulujen lomat alkavat täällä vasta heinäkuussa, mutta kesäkuu ei enää tunnu arjelta, sillä silloin eletään juhlasta juhlaan. Kesäkuussa hollantilaisten kalenterit täyttyvät kävely - tapahtumista, luokkaretkistä, grillijuhlista, konserteista ja viikonloppuretkistä. Koululaisten äideille se on kiireistä aikaa, sillä Hollannissa vanhempien oletetaan osallistuvan tiiviisti koulun tapahtumiin. He auttavat urheilupäivien käytännön järjestelyissä, retkikuljetuksissa ja musikaaliharjoituksissa, hoitavat kirjojen päällystyksen, täitarkastukset ja luokkien suursiivoukset. Kun pienten koululaisten vanhemmat vielä kuljettavat lapsensa kouluun ja hakevat heidät kesken päivän kotiin lounaalle, ei voi kuin ihmetellä, missä välissä on tarkoitus ehtiä tehdä töitä. Suomalaisena tähän ei ole ollut aivan helppo tottua, mutta olen oppinut arvostamaan myös järjestelmän etuja: tunnen kaikki koulun opettajat ja lasteni luokkatoverit sekä näiden vanhemmat. Freelancerille ja muualta muuttaneelle sosiaaliset kontaktit ovat tietysti erityisen arvokkaita. Koen olevani suomen kielen sekatyöläinen. Ensisijaisesti olen kääntäjä ja tulkki, mutta olen myös opettanut suomea yliopistolla ja Suomi-koulussa. Olin mukana perustamassa Groningenin Suomi-koulua ja olen toiminut pitkään koulun puheenjohtajana. Lisäksi olen ottanut sydämeni asiaksi kertoa kaikille kiinnostuneille suomen kielen erityispiirteistä ja kaksikielisyyden eduista. Olen tehnyt määrätietoisesti töitä sen eteen, että lapseni oppivat suomea. Lapset oppivat kieltä helposti, mutta usein unohdetaan, että lapsen kaksikieliseksi kasvattaminen vaatii vähimmistökieliseltä vanhemmalta viitseliäisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja oveluutta. Yritän kärsivällisesti myös korjata harhakäsitystä, jonka mukaan sujuva kielitaito on kääntäjänä toimimisen ainoa edellytys. Harmittavan usein ihmiset nimittäin olettavat, että olen puolivahingossa ryhtynyt kääntäjäksi, koska asun ulkomailla. Vaalin omaa kielitaitoani hyvin tietoisesti muun muassa lukemalla suomalaista kaunokirjallisuutta ja lehtiä sekä katsomalla suomalaisia elokuvia. Suomessa ollessani nautin suunnattomasti minua ympäröivästä kielestä. Jos saan tilaisuuden istua yksin kahvilassa, kuuntelen minua ympäröiviä keskusteluja, tarkkailen sanoja ja äänenpainoja. Yritän kuulla onko kieli muuttunut sitten viime kuuleman. Onneksi on myös Facebook, freelancerin kahvihuone, jossa yhdistyvät huvi ja hyöty: voin pitää yhteyttä kaukana asuviin tuttuihin ja tehdä samalla arkielämän kielihavaintoja. Joidenkin elämän osaalueiden, kuten vaikkapa remonttitarvikkeiden ja puutarhakasvien, sanastoa tunnen paremmin hollanniksi kuin suomeksi. Jokin aika sitten päätin opetella kaikkien puutarhassani olevien kasvien nimet myös suomeksi. Asiatekstikääntäjän ammattitaidolla lista kasvien nimistä oli pian valmis! Liityin äskettäin Facebookissa ryhmään Suomen kieli on koti, metsä ja puutarha, koska ryhmän runollinen nimi puhutteli minua. Olen asunut yli puolet elämästäni ulkomailla, lapsena isän työn takia kehitysmaissa, aikuisena Jemenissä, Ranskassa ja Hollannissa. Vasta viime vuosina olen ymmärtänyt, että mantereiden, maisemien ja kotitalojen vaihtuessa ainoa pysyvä tekijä on ollut suomen kieli. Ehkä juuri siksi siitä on tullut minulle ammatti, harrastus ja loputon ilon lähde. Riina Leppänen Kirjoittaja on Alankomaissa vuodesta 1996 lähtien asunut kääntäjä ja tulkki. Kolumni 7

8 Kuntoutuksesta eväitä terveempään työelämään Kuntoutuksessa huomio on nimenomaan tulevassa työkyvyssä. Tarkoitus on pohtia, onko omissa elintavoissa, ravitsemuksessa ja liikuntatottumuksissa parannettavaa. Iällä ei ole merkitystä. Aslak-kuntoutus on tarkoitettu kaikille työikäisille. Yhden opit kaikkien käyttöön KAJ:n jäsenten Aslak-kurssit järjestetään kuntoutuskeskus Petreassa Turussa. Yksi kurssi jakaantuu neljään jaksoon, joista kukin kestää noin 5 vuorokautta. Kuntoutuksen tavoitteena on, että työssä jaksettaisiin paremmin ja pidempään, sanoo työterveyshoitaja Sari Wallenius kuntoutuskeskus Petreasta. Tärkeintä on itse havahtua huomaamaan omat huonot tottumukset ja muuttaa niitä. Esimiehen tuki kuntoutujalle on tärkeää, sillä tarkoituksena on myös tarkastella yhdessä työympäristöä ja työoloja ja pohtia miten niitä voitaisiin parantaa. Samanlaiset kuormitustekijät rasittavat usein koko työyhteisöä. Niinpä parhaimmillaan yksi kurssilainen voi kohentaa koko työyhteisön vointia. Kahdenlaisia kokemuksia KAJ:n jäsenet Anita Tuohino ja Sini-Tuulia Lehtinen ovat käyneet Aslakin. Kummallekin kurssi toi kaivattua irtiottoa arjesta. Tuohino osallistui kuntoutukseen työterveyslääkärin ehdotuksesta. Keväällä 2007 töissä oli erityisen raskasta. Työterveyslääkärini kertoi esimiehille suunnatusta kuntoutuksesta, jossa olisi mahdollista saada myös vertaistukea. Päätös kuntoutukseen pääsystä tuli Kelalta nopeasti, muistelee Tuohino. Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenille on tänä vuonna tarjolla kaksi omaa Aslakkurssia. Aslak on ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus. Se on tarkoitettu ennaltaehkäiseväksi varhaiskuntoutuksesi työntekijälle, joka kokee työkykynsä heikentyneen ja haluaa itse vaikuttaa työkykyynsä ja hyvinvointiinsa. Sain kurssilta hyvää vertaistukea ja aloitinkin kuntoilun kevyesti, kertoo Tuohino. Hän kokeili kuntoutuksessa erilaisia liikuntamuotoja, kuten valokuvasuunnistusta, chi ballia, gymstick-jumppaa ja vesijuoksua. Opettelin myös harjoitusten avulla rentoutumaan, Tuohino kertaa kurssin antia. Lehtinen päätyi kurssille Kelan ehdotuksesta ja hänen kokemuksensa kuntoutuksesta olivat päinvastaisia. Lehtinen kärsii astmasta ja sairastaa fibromyalgiaa, jota voidaan kuitenkin hoitaa lääkkeettömästi. Liikunta on yksi parhaista hoitokeinoista. Lehtinen olisi halunnut henkilökohtaiseen kuntoutukseen, mutta Kela ehdotti Aslakia. Se oli pettymys. Odotin kurssilta kovaa liikuntaa ja ohjeita siihen, miten pääsisin normaalikuntoon pitkään vaivanneen flunssa- ja poskiontelotulehduskierteen jälkeen. Fibromyalgian ja siitä johtuvan kivun vuoksi tarvitsen jatkuvaa runsasta liikkumista ja lihasvoimaharjoituksia. Pettymyksekseni muut kurssilaiset eivät olleet koskaan harrastaneet mitään liikuntaa, eivätkä myöskään pohtineet ravintotottumuksiaan, joten lähtökohtamme olivat kovin erilaiset, kertoo Lehtinen. Koska kuntoutusryhmässä edettiin vähemmän liikkuneiden ehdoilla, Lehtinen tunsi saavansa kurssilta aivan liian vähän. Huomio kiinnittyy itseen Vaikka pienryhmässä on eritaustaisia ja eritasoisia kuntoutujia, se ei haittaa, sanoo Sari Wallenius. 8

9 Aslakissa käydään fysioterapeutin kanssa läpi kunkin yksilöllinen tilanne ja fyysisen kuntoutuksen tarve ja se miten oma työtilanne vaikuttaa työkykyyn, kertoo Wallenius. Lisäksi kuntoutuja saa kuntoutuksen kotijaksoille mukaansa ohjelman kotona ja työssä tehtäviä harjoituksia varten. Petreassa Aslak-kuntoutujille on tarjolla myös hyvät mahdollisuudet omaehtoiseen liikuntaan. Kurssilaisten käytössä ovat kuntosali, uima-allas ja liikuntasali. Luonto on lähellä ja polkupyöriäkin saa lainaksi. Parasta antia olivat kuntoutuskaverit, muistelee Tuohino. Vertaisryhmän tuki on tärkeä, siitä saa voimaa ja voi peilata omia tuntemuksiaan. Tärkeintä oli kuitenkin se, että opin olemaan armollinen itseäni kohtaan. Ei kaikkea tarvitse tässä iässä enää suorittaa, Tuohino jatkaa. Lehtiselle tärkeintä oli rentoutuminen ja irtaantuminen tavanomaisista kuvioista. Laitoskuntoutumisen hyvä puoli on se, että silloin voi ottaa etäisyyttä työhön ja perheeseen, sanoo Sari Wallenius. Miten voin valmistautua? Parasta valmistautumista kurssille on se, että varaa kuntoutusjakson päivät rauhoittumista varten. Mielestä on syytä jättää työkiireet eikä perheasioita kannata selvittää kurssin aikana. Etukäteen kannattaa vielä pohtia, miksi ylipäänsä tuli lähteneeksi kuntoutukseen, jotta omat tavoitteet kirkastuisivat. Anita Tuohino kehottaa lähtemään kuntoutukseen avoimin ja vastaanottavaisin mielin. KAJ:n jäsenten omat Aslak-kuntoutuskurssit Kuntoutuskeskus Petreassa Turussa. Kurssi nro Kurssille valitaan 10 osallistujaa ja sen jaksojen ajankohdat ovat Kurssi nro Kurssille valitaan 10 osallistujaa ja sen jaksojen ajankohdat ovat Kurssille voivat hakea KAJ:n jäsenet. Kurssille pääsyn edellytyksenä on työterveyslääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve. Lisäksi on täytettävä kuntoutushakemuslomake KU102, jonka saa Kelan www-sivuilta Kela valitsee kurssilaiset. Kun työntekijä on kuntoutuksen takia estynyt työskentelemästä kokopäiväisesti, Kela voi maksaa kuntoutujalle kuntoutusrahaa kurssin ajan. Kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle, jos työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa kuntoutuksen ajalta. Hanna Gorschelnik Anita Tuohino (vas.) ja Sini-Tuulia Lehtinen pääsivät irtaantumaan tavanomaisista kuvioista Aslak-kurssilla. 9

10 TA LYHYESTI AJANKOHTAISTA LYHYESTI AJAN KAJ: valtion kääntäjien alueellistaminen vailla järkiperusteita KAJ vastustaa yhdessä Akavan julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja Akavan Erityisalojen kanssa lakiesitystä, joka siirtää valtionhallinnon kääntäjät pois ministeriöistä ja virastoista yhteen kielipalvelukeskukseen. KAJ ei näe, että lakiehdotuksen esittämä toiminnan uudel leen organisointi olisi järkevää. Hallituksen esitys laiksi valtion kielipalvelujen tuottamisesta heikentää olennaisesti valtionhallinnon kääntäjien työssä menestymisen edellytyksiä. Lakiesityksen valmistelussa ei ole ymmärretty kääntäjän työn ydintä: ammattikääntäjä tekee työtä tiiviissä yhteistyössä substanssivirkamiesten eli tekstintuottajien kanssa. Kääntäjien keskittäminen fyysisesti yhteen ei tuo olennaista lisäarvoa. Kääntäjän työ valtion hallinnossa on pitkälle erikoistunutta osaamista. Jokaisen hallinnonalan, esimerkiksi vero- tai poliisiasioiden, oppimiseen ja riittävään hallintaan kuluu kääntäjältä vuosia ja ala omaksutaan vuorovaikutuksessa substanssivirkamiesten kanssa. Lakiesitys olettaa toisin. Nähdään, että kääntäjistä voidaan tehdä useamman alan asiantuntijoita, jotka voivat lennosta sijaistaa toisen alan kääntäjää. Ammattikääntäjältä siis odotetaan laajempaa osaamista kuin substanssivirkamiehiltä Alueellistaminen ja keskittäminen ei tehosta käännöspalvelua, vaan päinvastoin. Käännösten laatu heikkenee väistämättä, jos käännöksiä tuottaa alaa tuntematon kääntäjä. Tämä uhkaa kansalaisten oikeusturvaa, järjestöt arvioivat. Liitot jättivät JUKOn nimissä valtiovarainministeriölle lakiesityksen hylkäämistä vaativan lausunnon. Liisa Nemitzille ja Helena Pystyselle ansiomerkit Akavan Erityisalat on myöntänyt hopeisen ansiomerkin Käännösalan asiantuntijat KAJ:n ansioituneille järjestöaktiiveille Liisa Nemitzille ja Helena Pystyselle. Nemitz on toiminut KAJ:n hallituksen ja Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien jaoston jäsenenä vuodesta 2001 lähtien. Pystynen on istunut KAJ:n hallituksena vuosina ja yhtäjaksoisesti vuodesta 1995 alkaen. Lisäksi hän on ollut Akavan Erityisalojen yksityissektorin neuvottelukunnan varajäsen vuodesta Anita Tuohino ja Helena Pystynen Liisa Nemitz MIRKKA HEININEN LIISA VAHTERA 10

11 OHTAISTA LYHYESTI AJANKOHTAISTA LYHYESTI Vähimmäispalkkasuositus uusittiin Yksityisellä sektorilla työssä olevien kääntäjien vähimmäispalkkasuositusta tarkistettiin. Vä himmäispalkkoja korotettiin alkaen 1 % suuruisella yleiskorotuksella. Seuraava korotus toteutetaan , mutta korotuksen määrää ei ole vielä kirjattu. Korotuksen suuruudesta ilmoitetaan mennessä. Suositus koskee kääntäjiä, joiden tehtävistä vähin tään 50 % on kääntämistä. Muut tehtävät voivat esimerkiksi olla toisen kääntäjän tekstien kielenhuoltoa, termityötä, projektinhallintaa, teknistä kirjoittamista, doku men toin - tia tai tulkkausta. Suositus on annettu ajalle Vähimmäispalkkasuositus lähetettiin kaikille yksityisellä sektorilla työskenteleville jäsenille ja opiskelijoille. Vähimmäispalkkasuositus on nähtävissä myös KAJ:n ja Akavan Erityisalojen verkkosivujen jäsen alueilla. Av-käännösalalle halutaan kunnon työehdot ja ansiotaso Av-käännösalaa jo vuosia vaivannut työn alihinnoittelu halutaan pysäyttää av-käännöstoimistojen ja freelance-kääntäjien välisissä työehtoja koskevissa neuvotteluissa. Keväällä alkaneissa neuvotteluissa on tavoitteena parantaa käännöstoimistoissa työskentelevien av-kääntäjien työehtoja ja nostaa ansiotasoa vastaamaan työn vaativuutta. Kääntäjien esittämä neuvotteluiden lähtötaso perustuu Yhtyneet-sopimukseen, joka määrittää av-käännösten vähimmäistyöehdot Ylessä ja MTV3:ssa. Pääosin muutaman yrityksen kesken jakautuneelle alalle on av-kääntäjien mielestä saatava yleissitova työehtosopimus, joka sitoo kaikki alalla toimivat yritykset vähimmäispalkkioihin ja muihin ehtoihin. Tällöin syöksykierteenomainen hintakilpailu pysähtyy ja käännöstoimistot voivat alkaa pelkän hinnan sijaan kil sai hyvän vastaanoton. Ohikulkijoita kiinnosti Av-kääntäjien järjestämä infotempaus Helsingissä sekä av-kääntäjän työstä kuuleminen että tilaisuus pailla muun muassa laadulla. Nykyisellään jatkuva hintakilpailu kokeilla tekstittämistä itsekin. johtaa ennen pitkää siihen, että av-käännösalasta tulee läpikulkuala, kun alipalkatulla työllä ei elä edes ylityöllistettynä. Tavoitteena on turvata alan yritysten ja kääntäjien tulevaisuus sekä tekstitysten laatu, jonka on todettu vaikuttavan suuressa määrin suomalaisten lukutaitoon ja vieraiden kielten ymmärtämiseen. Neuvotteluja käydään SDI Median ja Pretextin kanssa. Suurin käännöstoimisto Broadcast Text International Oy jäi sivuun neuvottelupöydästä, sillä piti kääntäjien neuvotteluesitystä Yhtyneet-sopimuksen palkkiotasosta utopistisena. Kääntäjiä neuvotteluissa edustavat Suomen Journalistiliitto, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Akavan Erityisalat ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona 9. kesäkuuta. Neuvottelujen edistymistä voi seurata KAJ:n verkkosivujen ajankohtaista-osiosta. 11

12 Jäsenten palaute onnistumisen mittarina Etujärjestön toiminta ja palvelut opastus, tiedotus, neuvonta, apu, koulutus, virkistys ja edunvalvonta eri muodoissaan ovat olemassa sen jäseniä varten. Siksi jäsenistö on myös paras arvioimaan, kuinka järjestö tehtävässään onnistuu. Akavan Erityisalat teki huhtikuussa 2010 koko jäsenistöään koskevan jäsentyytyväisyystutkimuksen. Sähköpostikyselynä toteutettuun tutkimukseen vastasi KAJ:n jäsenistä 563 eli noin neljännes. Kaikkien AE:n jäsenten yhteinen vastausprosentti oli 28. Keskeiset palvelut kärjessä KAJ:n jäsenet ja Akavan Erityisalojen jäsenistö ovat yhtä mieltä siitä, että ammattijärjestön palveluista kolmen kärjen muodostavat työttömyyskassa, erimielisyys- ja riita-asioiden hoito sekä sopimusedunvalvonta ja neuvottelutoiminta. Aluetoimintaa ja luottamusmiestoimintaa lukuun ottamatta KAJ:n jäsenet ovat käyttäneet ammattijärjestön palveluja enemmän kuin AE:n jäsenet yleisesti. Edelliseen vuonna 2008 tehtyyn tutkimukseen verrattuna KAJ:n jäsenet ovat käyttäneet työttömyyskassan palveluita selvästi enemmän. Heidän prosentuaalinen osuutensa nousi kahdessa vuodessa 27 prosentista 35 prosenttiin. Tätä lisäystä selittänee ainakin osittain se, että 17 prosenttia tutkimukseen vastanneista KAJ:n jäsenistä kertoi tulleensa lomautetuksi tai irtisanotuksi lähimmän vuoden aikana, ja kolmannes KAJ:n jäsenistä ilmoitti olleensa yhteydessä työttömyyskassaan. Käyttäjän kokemus kertoo laadusta Mietityttävä tulos on, että työttömyyskassan palveluiden tavoitettavuuden, ystävällisyyden ja asiantuntemuksen saama yleisarvio oli nyt heikompi kuin kaksi vuotta sitten. Vaikka osa palvelua käyttäneistä kiittääkin saamaansa ripeää ja selkeän asiallista palvelua, turhan monet ovat joutuneet odottamaan kapulakielisiksi kokemiaan vastauksia ja kurjaksi kääntyneeseen taloudelliseen tilanteeseen helpotusta tuovia päätöksiä luvattoman pitkään. Tarvittu tulee tärkeäksi Hyöty on suurin silloin, kun tarjonta ja kysyntä kohtaavat toisensa. Yleisesti kunkin palvelun arvioivat tär- keämmäksi ne jäsenet, jotka olivat sitä myös käyttäneet. KAJ:n jäsenistö piti nettisivuja, koulutustoimintaa, Yhteenveto-lehteä ja urapalveluita tärkeämpinä kuin AE:n jäsenistö keskimäärin. Kuvaisiko tämä kenties sitä, että epävarmassa talous- ja työmarkkinatilanteessa tiedonsaannin, koulutuksen ja omien uranäkymien ruotimisen tärkeys on korostumassa? Ainakin KAJ:n jäsenet arvioivat koulutustoiminnan nyt hieman paremmaksi kuin kaksi vuotta sitten. Kiitosta sai koulutusten laatu. Aiheiden kiinnostavuudessa ja koulutusten määrässä olisi kuitenkin vielä parantamisen varaa. Aluetoiminta sai KAJ:n jäseniltä samansuuntaisia arvioita. Sähköinen viestintä sai kiitosta Tämänkertaisessa tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin erityisesti viestinnän toimivuudesta. KAJ:n jäsenet pitivät kaikkia AE:n viestintäkanavia toimivampina kuin vastaajat keskimäärin. Parhaat arviot annettiin AE:n nettisivuille ja sähköiselle uutiskirjeelle. KAJ:n jäsenet olivat keskimääräistä tyytyväisempiä myös oman yhdistyksensä nettisivuihin. Kohti entistä parempaa lehteä Keskimääräistä heikommat arviot KAJ:n jäsenistö antoi yhdistyksen omalle lehdelle. Kajawassa nähtiin hieman muita yhdistyslehtiä enemmän parantamisen varaa. Iloksemme me Kajawan toimituksessa voimme vastata KAJ:n jäsenten toiveisiin pikapuoliin. Vain kohtalaiseksi arvioitu lehden ulkoasu saa uutta puhtia, kunhan työn alla oleva KAJ:n ilmeen uudistus etenee. Sisällön kiinnostavuutta ja hyödyllisyyttä voimme puolestaan lisätä tehokkaimmin lukijoidemme avustuksella. Toimituksessa nähdään ja kuullaan paljon, muttei kaikkea. Mistä tärkeästä asiasta emme vielä ole kirjoittaneet? Mitä juuri sinä haluaisit lehdestäsi lukea? Mikä tieto on nyt väärässä paikassa ja kenen ajatuksia haluaisit lukea? Kaikki palaute on tervetullutta osoitteessa Henriikka Hakkala 12

13 Tunnelmia työmarkkinoilta työntekijän tarpeet ja todellisuus ristiriidassa SHUTTERSTOCK Työmarkkinoilla ja taloudessa kärsittiin huonosta näkyvyydestä koko vuoden 2009 ajan. Miltä hankala vuosi näyttää jälkikäteen arvioituna? Akavan Erityisalat ry keräsi marraskuussa 2009 sähköpostikyselyllä tietoa työmarkkinoiden yksityisellä sektorilla olevilta jäse - niltään. Tutkimuksen vastausprosentti oli 32,1. Omaan tilanteeseen luotetaan yhä Kuusi kymmenestä vastaajasta arvioi työpaikkansa tilanteen vakaaksi tai melko vakaaksi. Heidän osuutensa oli kuitenkin selvästi pienempi kuin vuonna 2008, jolloin 66 % vastaajista arvioi tilanteen vähintään melko vakaaksi. Johtotehtävistä katsottuna tilanne työpaikoilla näytti vakaammalta kuin muissa vastaajaryhmissä. Naiset olivat arvi - oissaan luottavaisempia kuin miehet. Vaikka YTneuvotteluja oli viimeisen vuoden aikana käyty vastaajista 43 prosentin työpaikalla ja jopa 41 % vastaajista oli itse ollut irtisanomisuhan alla, arvioivat vastaajat oman tilanteensa yleisesti positiivisemmaksi kuin koko työpaikan tilanteen. Pakko painaa pitkää päivää Vastaajista reilu puolet kertoi olevansa ainakin aika ajoin liian suuren työtaakan alla. Kaikkiaan vastaajien keskimääräinen viikkotyöaika venyi 2 tuntia sovittua pidemmäksi. Keskijohdon ja johdon tehtävissä toimivista vajaat 70 % koki työmääränsä jatkuvasti tai ajoittain liian suurena. Asiantuntijoista samaa kertoi hieman alle 60 %. Toimihenkilöistä työmääränsä liian suureksi kokevien osuus oli selvästi pienin, alle 40 %. Huono vointi rapauttaa sitoutumista Taloudellisen taantuman ikävimmäksi vaikutukseksi vastaajat arvioivat heikentyneen työssä jaksamisen (44,7 %). Lähes yhtä moni (38,5 %) oli havainnut työilmapiirin heikentyneen. Taantuman selvästi yleisimmin ilmoitettu vaikutus työpaikoilla oli toimintojen uudelleenorganisointi. Kolmasosa vastaajista kertoi työpaikallaan toteutetun irti - sanomisia. Hankalaksi koetut olosuhteet näkyvät myös siinä, että reilut 30 % vastaajista ilmoitti työpaikkaan sitoutumisensa vähenneen, työpaikan vaihtoaikeidensa lisääntyneen ja urakehitysmahdollisuuksiensa heikenneen. Jaksaisin paremmin, jos Työmarkkinatutkimuksessa otettiin esille myös kysymys työurien pidentämisen tarpeesta. Vastaajien arvion mukaan oma työura nykyisessä työpaikassa pitenisi todennäköisimmin, jos työntekijöillä olisi mahdollisuus vaikuttaa oman työn sisältöön, vaativuuteen ja työaikoihin sekä palkka, joka vastaisi työn vaativuutta ja määrää. Näin vastasi yli 80 % tutkimukseen osallistuneista. Ongelmallista näyttää olevan se, että tämänhetkistä työssä viihtymistä, jaksamista ja työpaikkaan sitoutumista heikentävät eniten juuri näihin samoihin työelämän piirteisiin liittyvät ongelmat. Lisää pohtimisen arvoisia tuloksia yksityissektorin työmarkkinatutkimuksesta löytyy Akavan Erityisalojen verkkosivujen jäsenalueelta osoitteesta Henriikka Hakkala 13

14 Näyttämötaiteen takaa löytyy vaneria, vaahtomuovia, puhki tanssittuja tossuja ja tuntitolkulla toimistotyötä. Suomen Kansallisoopperassa työskentelee puolitoista tuhatta ammattilaista kapellimestarista kielenkääntäjään. KAJ:n ilta oopperassa Oopperatalon suuren illuusion rakennusaineisiin tutustuttiin KAJ:n jäsenillassa 20. huhtikuuta Uteliaiden apuna olivat talon läpikotaisin tuntevat Kansallisoopperan oppaat sekä oopperatekstittäjä Laura Ruuttunen. Vuosia ja lukuja Oopperatalo on jäävuori. Yli puolet sen tiloista on piilotettu maan alle. Töölönlahden puistonäkymän säästyminen taisikin olla osasyy siihen, että ark - kitehtitoimisto Hyvämäki Karhunen Parkkisen Skaa lapuikko-ehdotus voitti vuonna 1977 suunnittelukilpailun uudeksi oopperataloksi. Rahoitusvaikeuksien ja pitkittyneen valitusprosessin jälkeen talon peruskivi muurattiin vuonna Valmista jälkeä saatiin ihailla vuonna Kansallisoopperan katon ja kellarin välissä on kuutiometriä tilaa. Siihen mahtuvat kaikki ne toiminnot, joita oopperatalossa tarvitaan. Suuren saliin sopii kerrallaan 1350 esittävästä taiteesta nauttivaa kuulijaa ja katsojaa. Näyttämöllä esiintyy kansainvälinen laulaja- ja tanssijakaarti, ja orkesterisyvennyksessä soittaa Suomen suurin, 113- jäseninen orkesteri. Aina toinen jalka tulevassa Illuusio soljuvasta taiteesta syntyy aikaa vievänä käsityönä jokaista väriä, neulanpistoa ja laulettua sanaa myöden. Siksi kunkin produktion valmistelu aloitetaan oopperatalon työpajoissa ja harjoitustiloissa jo kauan ennen kuin sen keulakuvaksi hankitaan estradien tähti. Kansallisoopperan takahuoneissa ollaan usein jopa 2 3 vuotta edellä näyttämöllä elettävää aikaa. Kun suuressa salissa jo odotetaan yleisöä saapuvaksi illan Naamiohuveihin, etsii puvustaja vielä juuri sopivasti laskeutuvaa kangasta sankarin puhvihihapaitaan lokakuista ensi-iltaa varten. Sitä seuraavana ohjelmistoon tulevan oopperan lavas- teista on valmiina vasta nukkekodilta näyttävä pienoismalli. Petosta kaikki! Tarpeiston oviaukosta silmiin osuu korea mutta sisältä ehdottoman silkko hääkakku ja käytävän seinällä roikkuu valokuvasarja, jossa ylellinen samettiverho syntyy maalarin pensselistä. Värjäysverstaan teräsaltaat muistuttavat makkaratehtaasta. Ja makaako tuolla kaapissa vadillaan tosiaan Johannes Kastajan irtopää? Näin meitä oopperassa petetään, opas Ritva Heinämäki kertoo pilke silmäkulmassaan. Lavasteita käytetään oopperassa työvälineinä. Siksi ne rakennetaan mahdollisimman keveiksi, osista koottaviksi ja pyörillä liikuteltaviksi. Tarpeen tullen lavasteita rahdataan konteissa toisiin oopperataloihin, varastoidaan tai puretaan ja käy - tetään uudelleen mahdollisimman ekologisella tavalla. Oopperan esiintyjien rooliasut vaihtelevat pinkeistä trikoista veritahraisiin yöpaitoihin. Jokaiselle oopperaproduktion joskus jopa sadasta hahmosta ommellaan omat pukunsa. Se tukee rooliin eläytymistä korea leninki tekee kuningattaren. Lisähaastetta puvustukseen tuo vielä se, että kaikki puvut, peruukit ja päähineet täytyy ehtiä vaihtaa esityksen rytmityksen puitteissa. Oopperan tekstittämisestä Kiertokävelyn oopperatalossa täydensi Laura Ruuttusen erinomainen esitys oopperan kääntämisestä ja tekstittämisestä. Oopperoita on Suomessa tekstitetty vuodesta 1987 alkaen ja tekstittäjiä on toiminut Suomessa kaikkiaan kymmenkunta. Laura on tehnyt oopperakäännöksiä vuodesta Työnkuva on kolmijakoinen: oopperateksti suomennetaan yhteistyössä työryhmän kanssa ohjaa- 14

15 Kääntäjä seuraa esitystä kulisseissa ja syöttää tekstin ruudulle laulajien tahdissa, kertoo oopperatekstittäjä Laura Ruuttunen. jan tulkintaa tukevaksi, tekstitystä ja ajastusta viilataan esityksen harjoitusvaiheessa ja lopulta kukin näytös tekstitetään ns. suorana lähetyksenä. Kääntäjä edustaa tekstin ääntä työryhmässä ja tekstitys lisää osaltaan oopperaesityksen moniäänisyyttä. Kussakin produktiossa vuorottelee kaksi tekstittäjää, käännöksen tekijä ja kakkostekstittäjä. Jokainen näytös tekstitetään erikseen, sillä näyttämötaide on arvaamatonta. Vuorosanat saattavat unohtua tai lavalle tulija myöhästyä. Tekstittäjän on siksi oltava valppaana ja tarvittaessa viivytettävä tekstin näkyville tuloa. Ensimmäinen käännös epäsuomea Oopperaan työstövaiheessa sen tekstistä tehdään useampia suomennoksia. Laulettavista vuorosanoista tehdään ensin harjoitusteksti, joka on jonkinlaista epäsuomea. Siinä alkukielen rakenteet sanajärjestyksestä prepositioihin toistetaan uskollisesti. Harjoitusteksti auttaa laulajia hahmottamaan laulettavan alkukielisen tekstin ja musiikin yhteispeliä. Oikeakielistäminen saattaisi johtaa virheisiin laulajan painotuksissa ja rytmityksissä. Juonen ja tarinan omaksumisessa käytetään avuksi oopperan librettoa, joka suomennetaan kaunokirjallisena teoksena. LIISA VAHTERA Kieliin lisätään toinen kotimainen Kansallisoopperassa suomen- ja englanninkielisen tekstityksen rinnalle ollaan vielä tämän vuoden aikana tuomassa ruotsinkielinen versio. Koska muut kieliversiot tehdään aina suomennoksen pohjalta, ruotsin käyttöönotto ei kuitenkaan vaikuta tekstityksen käytäntöön. Englanti ja ruotsi perustuvat teksteissä aina suoraan suomennokseen, joten riittää, että tekstittäjä valvoo suomennoksen osumista yksiin näyttämöllä lauletun kanssa. Tekstitys tehdään muistin tueksi Oletus on, että yleisö tulee nauttimaan näyttämötaiteesta, ei seuraamaan tekstinäyttöä. Tekstityksen tarkoitus onkin lähinnä tukea yleisön muistia siitä, mitä oopperassa libreton mukaan kuuluu tapahtua. Oopperalle tyypillisen toiston ja useiden päällekkäin laulettujen vuorosanojen sekä tekstinäytön tilanpuutteen takia tiivistäminen ja valikointi ovat tekstittäjän tärkeimmät työkalut. Kääntäjän kädet ovat kuitenkin sidotut. Ainoastaan ohjaaja voi oman tulkintansa mukaisesti päättää, minkä tuskan ilmaus vaikkapa joukkokohtauksessa tulee tekstittää. Muuttuvat odotukset, uudenlaiset haasteet Tämän päivän oopperayleisö odottaa oopperaelämykseltä entistä suurempaa elokuvamaisuutta. He eivät takavuosien tapaan enää tutustu oopperan tarinaan ennakolta tai halua tietää kuka murhaaja on ennen esiripun nousemista. Joistakin oopperoista ei nykyään tosin edes tuoteta librettoa, johon tutustua ennakolta. Tekstitysnäytölle pitäisi siis saada lisää juonta kuljettavaa tekstiä. Tämä haastaa sekä tekstittäjää, jonka käytössä on vain rajallisesti tilaa ja aikaa että yleisöä, joka joutuu jakamaan huomionsa näyttämön ja näytön kesken. Miten oopperasta sitten olisi otollisinta nauttia; juonta tekstinäytöltä seuraten vai musiikkiin, esiintyjien ja lavastuksen yhdessä luomana silmät ja korvat täyttävänä elämyksenä? Varmaa on, että taidetta löytyy sekä näyttämöltä että tekstinäytöltä. Henriikka Hakkala 15

16 TULEVIA TAPAHTUMIA kesä-heinäkuu Akavan Erityisalojen alueryhmät järjestävät kesäohjelmaa sinua lähellä. Katso tarkemmat tiedot > kalenteri SDL Trados Studio käännösmuistiohjelman peruskurssi Koulutus pidetään kello 9 17 Turussa. Kurssi on tarkoitettu KAJ:n jäsenille ja maksaa 150 euroa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset Kansainvälinen kääntäjienpäivä Vuosittain vietettävä käännösalan asiantuntijoiden ammattilaispäivä järjestetään tänä vuonna Tampereella. Lisää tietoa päivän ohjelmasta myöhemmin KAJ:n verkkosivuilla ja syksyn Kajawassa 3/ Työtä elämään -urapäivä Opiskelijoille ja vastavalmistuneille suunnattu työelämää käsittelevä tapahtuma. Akavan Erityisalojen tapahtumassa mukana myös Käännösalan asiantuntijat KAJ. Lisätiedot Auktorisoitujen kääntäjien tutkinto Tutkintoon ilmoittautumisaika on Tutkinnon kääntämissuunta: vieraista kielistä kotimaisiin kieliin (suomi, ruotsi, pohjoissaame), kotimaisista kielistä toisiin koti - maisiin kieliin. Tutkintomaksu on 250 euroa. Auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta päättää tutkintopaikkakunnista ilmoittautumisen perusteella. Lisätiedot:

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala

Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja Anne Rantala Mitä voin itse tehdä? Muutostyöpaja 13.6. Anne Rantala 13.6.2016 1 1. Jäsennä itseäsi ja suhdetta työhösi Miten työ asettuu suhteessa muuhun elämään ja arvoihisi? Millaisia tavoitteita sinulla on työn

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla

TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA. mitä haluat. mitä osaat. millä ehdoilla TYÖNHAUN LÄHTÖKOHTIA - Oulun yliopiston Ohjaus- ja työelämäpalvelujen koulutusmateriaalia - mitä haluat mitä osaat millä ehdoilla TYÖNHAUN SUUNNITELMA Tavoite saavutettu? Haastattelu Aloita tästä: Mitä

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu

2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu 2. JAKSO - MYÖNTEINEN MINÄKUVA Itsenäisyys, turvallisuus, itseluottamus, itseilmaisu Jokaisella lapsella tulisi olla itsestään kuva yksilönä joka ei tarvitse ulkopuolista hyväksyntää ympäristöstään. Heillä

Lisätiedot

Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017

Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Kääntäjät Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry ovat laatineet tämän vähimmäispalkkasuosituksen

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ.

PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. PALKITSEVAA. ITSENÄISTÄ. HAASTEELLISTA. MYYNTIÄ. Wulff-Yhtiöt Oyj rekrytointi Kari Juutilainen InHunt Group gsm 044 995 5382 kari.juutilainen@inhunt.fi www.urawulffilla.fi Myynti on työtä, jossa tuloksellisuus

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2013 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa

Lisätiedot

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara

Sinut ry:n lehti Testaa tietosi Sinuista. Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Sinut ry:n lehti 2014 Testaa tietosi Sinuista Nuoren kertomus: Sijoitustausta on ollut minulle voimavara Mikä tää on? Hyppysissäsi oleva lehti on sijaisperheiden nuorille suunnattu Sinutlehti. Suomen Sijaiskotinuorten

Lisätiedot

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet

9.2.3. Englanti. 3. luokan keskeiset tavoitteet 9.2.3. Englanti Koulussamme aloitetaan A1 kielen (englanti) opiskelu kolmannelta luokalta. Jos oppilas on valinnut omassa koulussaan jonkin toisen kielen, opiskelu tapahtuu oman koulun opetussuunnitelman

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys

UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY. Nimi Sotu Päiväys UKK-terveysseula LIIKKUMISEN TURVALLISUUDEN JA SOPIVUUDEN ARVIOINTIKYSELY Hyvä vastaaja! Ole hyvä ja lue huolellisesti terveysseulan kysymykset ja vastaa niihin parhaan tietämyksesi mukaan. Nimi Sotu Päiväys

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Koulu työyhteisönä 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, koulu työyhteisönä Koulu työyhteisönä 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten yhteistyö koulussanne toimii opetushenkilöstön

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille

2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille 2012 KURSSI-info 16-24v. nuorille www.lahdenkuntoutuskeskus.fi Kuntoutusta 16-24 vuotiaille nuorille SE ON siistii olla kimpassa - Kuka minä olen? Nuoruudessa tunne-elämä, fyysiset ominaisuudet ja persoonallisuus

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi

Lapsen kielen kehitys II. Kielen ja puheen kehityksen tukeminen. www.eksote.fi Lapsen kielen kehitys II Kielen ja puheen kehityksen tukeminen www.eksote.fi Lapsi- ja nuorisovastaanotto Puheterapia 2010 PUHUMAAN OPPIMINEN Puhe on ihmisen tärkein ilmaisun väline. Pieni lapsi oppii

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Ammattina avustaminen

Ammattina avustaminen Ammattina avustaminen Henkilökohtaisen avustajan työ työelämän tutkimuksen näkökulmasta Milja Mäkinen, YTK Henkilökohtainen avustaja Tampereen yliopiston Porin yksikkö Ammattina avustaminen 2010 - tutkimus

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen

Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen Päiväkoti monikielisen kehityksen ympäristönä Varsinais-Suomen varhaiskasvattaja 2014 Jaana Toomar, Johanna Sallinen & Karita Mård-Miettinen Näkökulmia monikielisyyteen Yksikielinen näkökulma: monikielinen=yksikielinen+yksikielinen+jne.

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN?

MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? Hannamari Honkanen, kätilö, HUS MITEN VÄLTÄN TYÖUUPUMUKSEN? 1 Työssä jaksaminen vai loppuun palaminen? 1. Katse kutsumuksen juurelle +/-? 5. Katse koulutukseen, "konttoriin" ja kulisseihin +/-? Työssä

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita

Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Suunnittelu tarvitsee erilaisia asiantuntijoita Arto Karila yritysneuvoja, tukitiimivastaava ProAgria Etelä-Savo 14.2.2011 ProAgria Etelä-Savo 1 Onnistumisia asiantuntijoiden yhteistyöstä Organisaatioita

Lisätiedot

Tallinnan-kokous

Tallinnan-kokous Tallinnan-kokous 8. 10.9. 010.3.010 Egoprise-sähköpostikysely yrityksille 010 Seamkin markkinatutkimusyksikkö teki kesäkuussa 010 sähköpostikyselyn, joka lähetettiin 1000 pienen ja keskisuuren yrityksen

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi JOHTAJUUS Kysely opettajille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin yhdyshenkilö Yleistä Tämä toteutettu Johtamisen arviointi oli uuden Seinäjoen opetustoimen

Lisätiedot

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA

KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA KYSELY FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIKOHTAISEN ERÄN TOTEUTUKSESTA 1.5.2011 Jukka Koskipirtti JKK 7/2011 1 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.5.2011 0,5 huhtikuun palkkasummasta Sähköpostikysely

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot

Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Yhteiset tutkinnon osat Valinnaiset opinnot Pakollisten opintojen lisäksi yhteisiin tutkinnon osiin liittyy valinnaisia opintoja yhteensä 16 osp Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 3 osp Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä

Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Työelämän ajokortti hanke insinöörien työelämätietouden kehittäjänä Insinöörit 100 vuotta foorumi 4.10.2012 Tampere Liisa Huovinen, Riina Nousiainen Ammattiliitto Pro Työelämän ajokortti opintojakso valmistaa

Lisätiedot

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) Mitä on oppimaan oppiminen? Kirjoita 3-5 sanaa, jotka sinulle tulevat mieleen käsitteestä. Vertailkaa sanoja ryhmässä. Montako samaa sanaa esiintyy? 1 Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa

Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa Omaishoitotilanteiden varhainen tunnistaminen terveydenhuollossa MAARIT VÄISÄNEN PROJEKTIVASTAAVA VALOT HANKE MIKKELIN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY Tärkeämpää kuin ongelman ratkaiseminen on ongelman

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen

Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen Ajatuksen murusia Tuija Mäkinen 2 AJATUKSEN MURUSIA Tämä vihkonen on sinulle, joka haluat toimia vapaaehtoisena ja olla ihminen ihmiselle. Vihkosta voi käyttää myös työnohjausistunnoissa keskustelujen

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Työhyvinvointi 15 osp

Työhyvinvointi 15 osp Työhyvinvointi 15 osp Ammattitaitovaatimukset ja moduulit Helmessä Oman toiminta- ja työkyvyn edistäminen 5 osp opiskelija - tiedostaa tulevan ammattinsa työkykyhaasteet ja oman toimintansa vaikutuksen

Lisätiedot

FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIERÄ 2011 JA 2012

FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIERÄ 2011 JA 2012 FARMASEUTTISEN HENKILÖSTÖN APTEEKKIERÄ 2011 JA 2012 Jukka Koskipirtti 1 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkierä 2011 ja 2012 1.5.2011 apteekkierä 0,5 huhtikuun palkkasummasta 1.12.2012 apteekkierä 0,7 marraskuun

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys ja vapaaehtoistoiminta Hanna Falk, tutkija, VTT HelsinkiMissio HelsinkiMissio HelsinkiMissio on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sosiaalialan järjestö, joka toimii

Lisätiedot