Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla KAJ:n jäsenten omasta kuntoutuksesta virtaa Silmänlumetta Kansallisoopperassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla KAJ:n jäsenten omasta kuntoutuksesta virtaa Silmänlumetta Kansallisoopperassa"

Transkriptio

1 Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla KAJ:n jäsenten omasta kuntoutuksesta virtaa Silmänlumetta Kansallisoopperassa

2 Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, Helsinki Puheenjohtaja Anita Tuohino Puhelin Sähköposti Toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik Puhelin Sähköposti Jäsentietojen muutokset, valtakirjat ja jäsenmaksut Akavan Erityisalat ry:n jäsensihteerit Sähköposti: Palvelunumero Jaana Honni Katja Kosonen Mary Luokkamäki Jäsenmaksut Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenmaksu on 1 % päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista ja luontoiseduista sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan maksamista etuuksista. Ammatinharjoittajilta ja yrittäjiltä jäsenmaksu on 180 euroa vuodessa. Opiskelija maksaa jäsenmaksua, jos hän on työssä 18 tuntia viikossa tai opetusalalla 8 tuntia viikossa. Ulkomailla työskentelevän jäsenen ja eläkeläisjäsenen jäsenmaksu on 50 euroa vuodessa. Jäsenmaksu kattaa KAJ:n, Akavan Erityisalojen ja työttömyyskassan palvelut. Lisää tietoa MUISTA ILMOITTAA MUUTTUNEET JÄSENTIETOSI! Lakiasiat ja työsuhdeneuvonta (Akavan Erityisalat) Sähköposti: Tuire Torvela, lakimies, yksityissektori, ammatinharjoittajat Kari Eskola, lakimies, yksityissektori Helena Lamponen, lakimies, yksityissektori Harri Ikonen, lakimies, kunta- ja valtiosektori Maarit Leppänen, lakimies, julkinen sektori Jaakko Korpisaari, asiamies, kuntasektorin sopimukset Kalevi Juntunen, asiamies, valtiosektorin sopimukset Arja Ahola, asiamies, palkkatilastot, tutkimukset Työttömyysturva-asiat Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Puhelin (09) Puhelinajat ma to klo Asemamiehenkatu 2 C, Helsinki Kajawa Käännösalan ammattilaisten ja opiskelijoiden järjestölehti Julkaisija: Käännösalan asiantuntijat KAJ ry Päätoimittaja: Hanna Gorschelnik Toimitus: Henriikka Hakkala, Jenny Jeskanen, Ritva Siikamäki Ulkoasu: Vesa A. Junttila, Public Design Oy Painatus: Libris Oy, Helsinki. Painos: 2400 kpl Lehti ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Seuraava numero jäsenillä viikolla 37, aineistopäivä Tässä lehdessä Toiminnanjohtajalta... 3 Muistin kuormitusta voi huojentaa... 4 Terveiset Alankomaista... 7 Kuntoutuksesta eväitä terveempään työelämään... 8 Lyhyet Jäsenten palaute onnistumisen mittarina Tunnelmia työmarkkinoilta työntekijän tarpeet ja todellisuus ristiriidassa KAJ:n jäsenilta oopperan kulisseissa

3 Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenmäärä kasvaa tasaista tahtia. Se on hienoa, sillä mitä enemmän meitä käännösalan eri asiantuntijatehtävissä toimivia on liittoutunut yhteen, sitä paremmin voimme edistää reiluja työsuhteen ehtoja ja palkkaustamme. KAJ ja Akavan Erityisalat voi edustaa kääntäjiä, teknisiä viestijöitä, tulkkeja, terminologeja, käännöskoordinaattoreita, projektipäälliköitä ja muita monikielisen viestinnän asiantuntijoita vain, jos nämä ovat järjestäytyneet yhteen. Moni asia on syynä siihen, että ammattinimikkeemme eivät yllä palkkatilastojen kärkeen. Jos työn sisältöä ei tunneta ja ammatin merkitystä ymmärretä, ei työstä mielellään maksetakaan. Niinpä meidän jokaisen tehtävä on pitää käännösalaa ja sen eri ammatteja esillä ja kertoa, että me emme puuhastele kielten parissa, vaan työmme on tarpeellista viestintää ja paljon muutakin. Meidän pitää myös vaatia kunnon palkkaa ja kunnollisia työn tekemisen ehtoja. Sovitaan, että jätetään taakse ne ajat, jolloin suostuimme tekemään halvalla työsuorituksen. Sovitaan, että enää ei tule sitä, joka tekee työn melkein tappiolla. Katsokaa lakimiehiä, konsultteja, fysioterapeutteja, hammaslääkäreitä. Myyvätkö he halvalla asiantuntemustaan? MIRKKA HEININEN Meitä on jo yli 2100! Paremman ja palkitsevamman työelämän tavoittelu on KAJ:n johtoajatuksia. Edunvalvontatyö on hyvin, hyvin hidasta ja lopputulokset näkyvät vasta vuosien kuluttua. Moni edunvalvonnan kysymys poreilee pitkään pinnan alla ammattikunnan sisäl - lä ennen kuin se ponnahtaa näkyville. KAJ:n ja av-kääntäjien tyytymättömyys av-käännösalan palkkatasoon ja huoli alan tulevaisuudesta on tämän kevään esimerkki poreilusta ja pintaan ponnistamisesta. Viimeistä sanaa ei myöskään ole sanottu vielä asiassa, jossa valtionhallinnossa työskentelevien kääntäjien työssä menestymisen edellytyksiä yritetään heikentää aluepolitiikan vuoksi. Moneen työsuhteessa työskentelevään ei sovelleta mitään työehtosopimusta. Ennen kuin saamme kollektiivisia sopimuksia aikaan vastuu omien työehtojen ja palkkauksen kehittymisestä on mitä suurimmassa määrin yksilöllä. Vankkana tukena ja apuna tässä on oma liitto ja akavalaiset luottamusmiehet. On tärkeää, että työpaikoille saadaan lisää luottamusmiehiä auttamaan työelämän hankaluuksissa. Onko sinun työpaikallasi akavalainen luottamusmies? Entä tunteeko hän sinut ja tietäänkö hän, että edustaa myös sinua? KAJ:n toimisto pitää luovan tauon juhannuksesta elokuun alkupuolelle Pitkän viluisan talven jälkeen jokainen meistä on ansainnut kunnon kesän. Suloista suvea! Hanna Gorschelnik toiminnanjohtaja Toiminnanjohtajalta 3

4 Muistin kuormitusta voi huojentaa Välillä sitä huomaa kiusallisella tavalla, että hyväkin muisti voi pettää. Harmin paikka, mutta sen jälkeen on hyvä pohtia, miksi näin kävi. Muistin toimintaa voi tukea kuormitustilanteessakin pienillä keinoilla. Arkikielessä muisti-käsitteellä viitataan yleensä pitkäkestoiseen säilömuistiin, mutta tavallisessa elämässä tarvitaan muitakin muistin osa-alueita. Työmuisti on tärkeä asiantuntijatyössä ja monessa muussakin työtehtävässä: se käsittelee asioita, joita tarvitaan käsillä olevassa tehtävässä. Lähes kaikki työtehtävät edellyttävät työmuistia eli tätä hetkeä koskevaa muistia. Se on ajattelun työtila, jonka Työelämässä on paljon muistia kuormittavia tilanteita. Muistin tueksi kannattaa käyttää itselle sopivia välineitä. RITVA SIIKAMÄKI 4

5 avulla pidetään asioita mielessä, vertaillaan tietoja tai kokemuksia uusiin asioihin, ratkaistaan ongelmia ja käydään läpi vaihtoehtoja. Työmuisti on rajallinen, ja sen piirissä on kerrallaan vain pieni osa ympäröivästä havaintotiedosta ja aiemmista kokemuksista. Monta muistin häiriötekijää työssä Muistin toiminta häiriintyy herkästi. Samankaltaiset asiat sekoittuvat herkästi, joten esimerkiksi samantapaisten lyhenteiden ja koodien muistaminen on vaikeaa. Työympäristöissä esiintyy jatkuvasti sekä näkö- että kuuloärsykkeitä, jotka häiritsevät työmuistin toimintaa. Työterveyslaitoksen Työ ja terveys kyselyn tulosten mukaan lähes puolet työntekijöistä katsoo, että työtä haittaavia keskeytyksiä esiintyy melko usein tai jatkuvasti. Joka viides vastanneista ilmoitti kohtaavansa usein tai melko usein muistiongelmia työssään. Keskeytinkö pahasti? Toistuvat keskeytykset vaikeuttavat varsinaiseen tehtävään palaamista. Kun jo tehtyjä asioita pitää tarkistaa, virhemahdollisuus kasvaa. Mieleen painaminen, mielessä säilyttäminen ja mieleen palauttaminen kärsivät häiriöistä. Hälyn ja keskeytysten vähentäminen on hyvä alku työssä tarvittavan muistin parantamiselle. Kaikkia keskeytyksiä ei kukaan voine poistaa työpäivästään, mutta työpaikan yhteisin sopimuksin voi parantaa työmuistin toimintaedellytyksiä. Yhteinen käytäntö, jossa sovitaan ns. työrauhatunneista, luo edellytyksiä keskittyneelle työnteolle ja tukee muistin toimintaa. Työhuoneen oven sulkeminen voi olla merkki työrauhasta. Lisäksi omat työtehtävänsä voi pyrkiä jaksottamaan kokonaisuuksiksi. Sähköposti- ja tekstiviesti-ilmoitukset voi kytkeä pois päältä ja puhelut voi välillä siirtää vastaajaan, jotta ne eivät katkaise keskittymistä esimerkiksi kirjoitustyössä. Jos tehtävä keskeytyy, kannattaa merkitä, mihin jäi, niin jatkaminen helpottuu. Kertaus toimii Vaikka työmuisti välillä tekee tepposia, asioita voi muistaa kymmenien vuosienkin takaa, ellei pode muistisairautta. Jokainen voi oppia uutta vielä vanhalla iälläkin. Oman ammattialaan tai muuhun omaan osaamiseen kuuluvien asioiden muistaminen ei aiheuta samanlaista päänvaivaa kuin aivan uusi ala. Kiinnostavia tietoja ja tapahtumia jaksaa kertailla mielessä ja näin ne tallentuvat muistiin paremmin kuin yhdentekevältä tuntuvat asiat. Kertaaminen ja asioiden ryhmittely auttavat oppimista. Miellekarttojen, mielikuvien ja kaavioiden käyttö tai erityyppisten havaintojen yhdisteleminen tukee asioiden mieleen painamista ja myös tulevaan suuntautuvan muistin toimintaa. Esimerkiksi matkalle pakkaaminen käy kätevämmin, kun käy mielessään läpi eri paikkoja, tilanteita ja tapahtumia, joita on edessä. Isoja tehtäväkokonaisuuksia on hyvä jakaa pienempiin palasiin. Itselle luontevia muistikeinoja kannattaa hyödyntää, ja lisäksi voi opetella uusia muistitaitoja. Käyttipä mitä muistin apukeinoja tahansa, on annettava aikaa oppimiselle. Kertaileminen tukee oppimista, samoin säännöllinen harjoittelu. Umpiväsyneenä pänttääminen ei oikein kannata, sillä vireystila vaikuttaa oppimiseen ja mieleen painamiseen. Valehtelevatko muistot? Yksityiskohdat ovat alttiita virheille muistin toiminnassa, sillä muisti ei ole nauhuri tai tietokoneen muistin kaltainen tallennusväline. Todentuntuiset muistot eivät välttämättä vastaa todellista tapahtumien kulkua. Muistot värittyvät toisaalta jo tapahtumahetkellä, toisaalta ajan kuluessa ja muistellessa. Muistikuva muotoutuu odotusten, tietämyksen, kokemusten, mielleyhtymien ja keskustelujen sulautuessa toisiinsa. Jälkikäteen on mahdotonta erottaa muistikuvan eri osasten alkuperää. Sen vuoksi menneiden tapahtumien yksityiskohdista kiisteleminen voi olla jossain määrin ajanhukkaa. Asiantuntijan muisti terävimmillään omalla alalla Asiantuntijatyössä muistin toimintaa tukee se, että opituilla tiedoilla ja taidoilla on mahdollista kiertää työmuistin rajoituksia. Asiantuntijatyötä tekevät omaksuvat omalta alaltaan uutta nopeasti ja pystyvät näin paikkaamaan muistin toimintaa. Pitkä opis ke lu ja työkokemus luovat laajan tietopohjan, jota asiantuntija hyödyntää työssään. Asiantuntijan 5 >>

6 lyhyt- ja pitkäkestoinen oppiminen sekä tiedon jäsentely oman alan asioissa on nopeaa ja tehokasta. Väsymys heikentää muistin toimintaa Motivaatiot ja asenteet vaikuttavat oppimiseen ja muistamiseen. Univaje, uupumus, stressi, masennus ja monet elämäntilanteeseen liittyvät tekijät voivat viedä voimia, jolloin oppiminen ja muistaminen vaikeutuu. Työympäristöt ovat nykyisin varsin kuormittavia ja kiireisiä. Työyhteisössä on hyvä ottaa esille yhteiset käytännöt, joiden avulla kuormitusta voi keventää. Monet tilapäiset muistiongelmat korjautuvat tilanteen palatessa normaaliksi, ellei kyse ole muistisairaudesta. Jos muisti pätkii pahasti eikä tilanne korjaannu kotikonstein, on syytä pohtia ongelmien syitä ja laajuutta sekä tarvittaessa hakeutua lääkäriin. Auta muistiasi Ritva Siikamäki vältä häiriöitä ja keskeytyksiä keskitä huomiosi käsillä olevaan asiaan ole järjestelmällinen käytä muistilappuja, muistioita, ajastettuja muistutuksia tai hälytyksiä sekä tarkistuslistoja anna aikaa ja tilaa oppimiselle tauota työtäsi huolehdi riittävästä levosta ja palautumisesta Lähde: Työterveyslaitoksen yleisöluento Erikoistutkija PsT Virpi Kalakoski: Kun muisti työssä pettää. Miten muistia voi parantaa. Lisätietoa Virpi Kalakoski: Pieni kirja muistista. Työterveyslaitos Tulkin työ kuormittaa muistia Tulkin työ on mielenkiintoista muistin käytön näkökulmasta. Simultaanitulkki jakaa tarkkaavaisuuttaan kuuntelemisen, lähdekielisen puheen ymmärtämisen sekä kohdekielisen puheen tuottamisen välillä ja lisäksi monitoroi tulkettaan. Kuormitettuna on tällöin nimenomaan työmuisti tarkkaavaisuustoimintoineen. Sen sijaan konsekutiivi- eli peräkkäistulkkaus koettelee enemmän muita muistimekanismeja tulkin koke - neisuuden, puhejakson pituuden ja muistiinpanojen määrän mukaan. Toistaiseksi vain simultaanitulkkien muistista on tieteellistä tutkimusta. Konsekutiivitulkkauksen tutkimuskin on aloitettu Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella. Kääntäjä ja tulkki, kognitiotieteen maisteri Sinikka Hiltunen tekee väitöstutkimusta, jonka työnimenä on Konsekutiivitulkin eksperttiys: selitys muista poikkeaville muistitoiminnoille. Tutkimus kartoittaa tarkkaavaisuuden ja synnynnäisten temperamenttien merkitystä eksperttien muistitoiminnoissa käyttämällä esimerkkinä konsekutiivitulkkeja. Lisäksi väitöstutkimuksessa pyritään kehittämään konsekutiivitulkin toiminnallinen muistimalli, jonka odotetaan olevan hyödyksi tulkkien koulutuksessa. Tutkimukseen kuuluu kolme tutkimusvaihetta empiriisine kokeineen. Hiltusen kognitiotieteen pro gradu -työ muodosti osan ensimmäistä vaihetta, josta on työn alla tieteellinen artikkeli kansainväliseen julkaisuun. Tulosten mukaan konsekutiivitulkkien ja kielten opettajien työmuistissa ei ole eroja, kun sitä mitataan sanatesteillä (nk. muistijänne). Sen sijaan teksti kokeesta tulkit selvisivät paremmin kuin opettajat. Tämä tuli erityisen hyvin ilmi etenkin nk. abstraktin tekstin kohdalla, joka oli yksinäisyyden tutkimusta käsittelevä uutinen. Konkreettinen teksti oli kaunokirjallinen ja siten hankalampi muistaa, mutta senkin tulkit muistivat hieman paremmin kuin opettajat. Tulos vastaa eksperttiystutkimuksen tuloksia: ekspertit eivät ole noviiseja parempia muistitehtävissä, joissa kokemuksen merkitys on jo lähtökohtaisesti suljettu pois, kuten erilaisissa muistijännetehtävissä tai satunnaisissa shakkiasetelmissa. Heidän muistinsa on parempi vain oman alan tehtävissä. Tutkimuksessa on aluillaan toinen vaihe. Tavoitteena on verrata eri tulkkauslajeja (simultaania, konsekutiivia ja molempia) tulkkaavia kielten opettajiin ja muiden alojen ekspertteihin (nk. non-linguistic group). Kokeisiin sisältyvät muistitestien lisäksi tarkkaavaisuustesti ja joidenkin temperamenttipiirteiden kartoitus. Kaikkiin koeryhmiin kaivataan edelleen koehenkilöitä. Vaatimukset ovat: äidinkieli suomi, koulutus vastaa vähintään alempaa korkeakoulututkintoa ja/tai kokemusta omalta alalta vähintään 10 vuotta. Lisätietoja Sinikka Hiltusen kotisivuilta: 6

7 Aurinkoinen tervehdys Alankomaista! Koulujen lomat alkavat täällä vasta heinäkuussa, mutta kesäkuu ei enää tunnu arjelta, sillä silloin eletään juhlasta juhlaan. Kesäkuussa hollantilaisten kalenterit täyttyvät kävely - tapahtumista, luokkaretkistä, grillijuhlista, konserteista ja viikonloppuretkistä. Koululaisten äideille se on kiireistä aikaa, sillä Hollannissa vanhempien oletetaan osallistuvan tiiviisti koulun tapahtumiin. He auttavat urheilupäivien käytännön järjestelyissä, retkikuljetuksissa ja musikaaliharjoituksissa, hoitavat kirjojen päällystyksen, täitarkastukset ja luokkien suursiivoukset. Kun pienten koululaisten vanhemmat vielä kuljettavat lapsensa kouluun ja hakevat heidät kesken päivän kotiin lounaalle, ei voi kuin ihmetellä, missä välissä on tarkoitus ehtiä tehdä töitä. Suomalaisena tähän ei ole ollut aivan helppo tottua, mutta olen oppinut arvostamaan myös järjestelmän etuja: tunnen kaikki koulun opettajat ja lasteni luokkatoverit sekä näiden vanhemmat. Freelancerille ja muualta muuttaneelle sosiaaliset kontaktit ovat tietysti erityisen arvokkaita. Koen olevani suomen kielen sekatyöläinen. Ensisijaisesti olen kääntäjä ja tulkki, mutta olen myös opettanut suomea yliopistolla ja Suomi-koulussa. Olin mukana perustamassa Groningenin Suomi-koulua ja olen toiminut pitkään koulun puheenjohtajana. Lisäksi olen ottanut sydämeni asiaksi kertoa kaikille kiinnostuneille suomen kielen erityispiirteistä ja kaksikielisyyden eduista. Olen tehnyt määrätietoisesti töitä sen eteen, että lapseni oppivat suomea. Lapset oppivat kieltä helposti, mutta usein unohdetaan, että lapsen kaksikieliseksi kasvattaminen vaatii vähimmistökieliseltä vanhemmalta viitseliäisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja oveluutta. Yritän kärsivällisesti myös korjata harhakäsitystä, jonka mukaan sujuva kielitaito on kääntäjänä toimimisen ainoa edellytys. Harmittavan usein ihmiset nimittäin olettavat, että olen puolivahingossa ryhtynyt kääntäjäksi, koska asun ulkomailla. Vaalin omaa kielitaitoani hyvin tietoisesti muun muassa lukemalla suomalaista kaunokirjallisuutta ja lehtiä sekä katsomalla suomalaisia elokuvia. Suomessa ollessani nautin suunnattomasti minua ympäröivästä kielestä. Jos saan tilaisuuden istua yksin kahvilassa, kuuntelen minua ympäröiviä keskusteluja, tarkkailen sanoja ja äänenpainoja. Yritän kuulla onko kieli muuttunut sitten viime kuuleman. Onneksi on myös Facebook, freelancerin kahvihuone, jossa yhdistyvät huvi ja hyöty: voin pitää yhteyttä kaukana asuviin tuttuihin ja tehdä samalla arkielämän kielihavaintoja. Joidenkin elämän osaalueiden, kuten vaikkapa remonttitarvikkeiden ja puutarhakasvien, sanastoa tunnen paremmin hollanniksi kuin suomeksi. Jokin aika sitten päätin opetella kaikkien puutarhassani olevien kasvien nimet myös suomeksi. Asiatekstikääntäjän ammattitaidolla lista kasvien nimistä oli pian valmis! Liityin äskettäin Facebookissa ryhmään Suomen kieli on koti, metsä ja puutarha, koska ryhmän runollinen nimi puhutteli minua. Olen asunut yli puolet elämästäni ulkomailla, lapsena isän työn takia kehitysmaissa, aikuisena Jemenissä, Ranskassa ja Hollannissa. Vasta viime vuosina olen ymmärtänyt, että mantereiden, maisemien ja kotitalojen vaihtuessa ainoa pysyvä tekijä on ollut suomen kieli. Ehkä juuri siksi siitä on tullut minulle ammatti, harrastus ja loputon ilon lähde. Riina Leppänen Kirjoittaja on Alankomaissa vuodesta 1996 lähtien asunut kääntäjä ja tulkki. Kolumni 7

8 Kuntoutuksesta eväitä terveempään työelämään Kuntoutuksessa huomio on nimenomaan tulevassa työkyvyssä. Tarkoitus on pohtia, onko omissa elintavoissa, ravitsemuksessa ja liikuntatottumuksissa parannettavaa. Iällä ei ole merkitystä. Aslak-kuntoutus on tarkoitettu kaikille työikäisille. Yhden opit kaikkien käyttöön KAJ:n jäsenten Aslak-kurssit järjestetään kuntoutuskeskus Petreassa Turussa. Yksi kurssi jakaantuu neljään jaksoon, joista kukin kestää noin 5 vuorokautta. Kuntoutuksen tavoitteena on, että työssä jaksettaisiin paremmin ja pidempään, sanoo työterveyshoitaja Sari Wallenius kuntoutuskeskus Petreasta. Tärkeintä on itse havahtua huomaamaan omat huonot tottumukset ja muuttaa niitä. Esimiehen tuki kuntoutujalle on tärkeää, sillä tarkoituksena on myös tarkastella yhdessä työympäristöä ja työoloja ja pohtia miten niitä voitaisiin parantaa. Samanlaiset kuormitustekijät rasittavat usein koko työyhteisöä. Niinpä parhaimmillaan yksi kurssilainen voi kohentaa koko työyhteisön vointia. Kahdenlaisia kokemuksia KAJ:n jäsenet Anita Tuohino ja Sini-Tuulia Lehtinen ovat käyneet Aslakin. Kummallekin kurssi toi kaivattua irtiottoa arjesta. Tuohino osallistui kuntoutukseen työterveyslääkärin ehdotuksesta. Keväällä 2007 töissä oli erityisen raskasta. Työterveyslääkärini kertoi esimiehille suunnatusta kuntoutuksesta, jossa olisi mahdollista saada myös vertaistukea. Päätös kuntoutukseen pääsystä tuli Kelalta nopeasti, muistelee Tuohino. Käännösalan asiantuntijat KAJ:n jäsenille on tänä vuonna tarjolla kaksi omaa Aslakkurssia. Aslak on ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus. Se on tarkoitettu ennaltaehkäiseväksi varhaiskuntoutuksesi työntekijälle, joka kokee työkykynsä heikentyneen ja haluaa itse vaikuttaa työkykyynsä ja hyvinvointiinsa. Sain kurssilta hyvää vertaistukea ja aloitinkin kuntoilun kevyesti, kertoo Tuohino. Hän kokeili kuntoutuksessa erilaisia liikuntamuotoja, kuten valokuvasuunnistusta, chi ballia, gymstick-jumppaa ja vesijuoksua. Opettelin myös harjoitusten avulla rentoutumaan, Tuohino kertaa kurssin antia. Lehtinen päätyi kurssille Kelan ehdotuksesta ja hänen kokemuksensa kuntoutuksesta olivat päinvastaisia. Lehtinen kärsii astmasta ja sairastaa fibromyalgiaa, jota voidaan kuitenkin hoitaa lääkkeettömästi. Liikunta on yksi parhaista hoitokeinoista. Lehtinen olisi halunnut henkilökohtaiseen kuntoutukseen, mutta Kela ehdotti Aslakia. Se oli pettymys. Odotin kurssilta kovaa liikuntaa ja ohjeita siihen, miten pääsisin normaalikuntoon pitkään vaivanneen flunssa- ja poskiontelotulehduskierteen jälkeen. Fibromyalgian ja siitä johtuvan kivun vuoksi tarvitsen jatkuvaa runsasta liikkumista ja lihasvoimaharjoituksia. Pettymyksekseni muut kurssilaiset eivät olleet koskaan harrastaneet mitään liikuntaa, eivätkä myöskään pohtineet ravintotottumuksiaan, joten lähtökohtamme olivat kovin erilaiset, kertoo Lehtinen. Koska kuntoutusryhmässä edettiin vähemmän liikkuneiden ehdoilla, Lehtinen tunsi saavansa kurssilta aivan liian vähän. Huomio kiinnittyy itseen Vaikka pienryhmässä on eritaustaisia ja eritasoisia kuntoutujia, se ei haittaa, sanoo Sari Wallenius. 8

9 Aslakissa käydään fysioterapeutin kanssa läpi kunkin yksilöllinen tilanne ja fyysisen kuntoutuksen tarve ja se miten oma työtilanne vaikuttaa työkykyyn, kertoo Wallenius. Lisäksi kuntoutuja saa kuntoutuksen kotijaksoille mukaansa ohjelman kotona ja työssä tehtäviä harjoituksia varten. Petreassa Aslak-kuntoutujille on tarjolla myös hyvät mahdollisuudet omaehtoiseen liikuntaan. Kurssilaisten käytössä ovat kuntosali, uima-allas ja liikuntasali. Luonto on lähellä ja polkupyöriäkin saa lainaksi. Parasta antia olivat kuntoutuskaverit, muistelee Tuohino. Vertaisryhmän tuki on tärkeä, siitä saa voimaa ja voi peilata omia tuntemuksiaan. Tärkeintä oli kuitenkin se, että opin olemaan armollinen itseäni kohtaan. Ei kaikkea tarvitse tässä iässä enää suorittaa, Tuohino jatkaa. Lehtiselle tärkeintä oli rentoutuminen ja irtaantuminen tavanomaisista kuvioista. Laitoskuntoutumisen hyvä puoli on se, että silloin voi ottaa etäisyyttä työhön ja perheeseen, sanoo Sari Wallenius. Miten voin valmistautua? Parasta valmistautumista kurssille on se, että varaa kuntoutusjakson päivät rauhoittumista varten. Mielestä on syytä jättää työkiireet eikä perheasioita kannata selvittää kurssin aikana. Etukäteen kannattaa vielä pohtia, miksi ylipäänsä tuli lähteneeksi kuntoutukseen, jotta omat tavoitteet kirkastuisivat. Anita Tuohino kehottaa lähtemään kuntoutukseen avoimin ja vastaanottavaisin mielin. KAJ:n jäsenten omat Aslak-kuntoutuskurssit Kuntoutuskeskus Petreassa Turussa. Kurssi nro Kurssille valitaan 10 osallistujaa ja sen jaksojen ajankohdat ovat Kurssi nro Kurssille valitaan 10 osallistujaa ja sen jaksojen ajankohdat ovat Kurssille voivat hakea KAJ:n jäsenet. Kurssille pääsyn edellytyksenä on työterveyslääkärin laatima B-lausunto, jossa on selvitetty kuntoutustarve. Lisäksi on täytettävä kuntoutushakemuslomake KU102, jonka saa Kelan www-sivuilta Kela valitsee kurssilaiset. Kun työntekijä on kuntoutuksen takia estynyt työskentelemästä kokopäiväisesti, Kela voi maksaa kuntoutujalle kuntoutusrahaa kurssin ajan. Kuntoutusraha voidaan maksaa työnantajalle, jos työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa kuntoutuksen ajalta. Hanna Gorschelnik Anita Tuohino (vas.) ja Sini-Tuulia Lehtinen pääsivät irtaantumaan tavanomaisista kuvioista Aslak-kurssilla. 9

10 TA LYHYESTI AJANKOHTAISTA LYHYESTI AJAN KAJ: valtion kääntäjien alueellistaminen vailla järkiperusteita KAJ vastustaa yhdessä Akavan julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn ja Akavan Erityisalojen kanssa lakiesitystä, joka siirtää valtionhallinnon kääntäjät pois ministeriöistä ja virastoista yhteen kielipalvelukeskukseen. KAJ ei näe, että lakiehdotuksen esittämä toiminnan uudel leen organisointi olisi järkevää. Hallituksen esitys laiksi valtion kielipalvelujen tuottamisesta heikentää olennaisesti valtionhallinnon kääntäjien työssä menestymisen edellytyksiä. Lakiesityksen valmistelussa ei ole ymmärretty kääntäjän työn ydintä: ammattikääntäjä tekee työtä tiiviissä yhteistyössä substanssivirkamiesten eli tekstintuottajien kanssa. Kääntäjien keskittäminen fyysisesti yhteen ei tuo olennaista lisäarvoa. Kääntäjän työ valtion hallinnossa on pitkälle erikoistunutta osaamista. Jokaisen hallinnonalan, esimerkiksi vero- tai poliisiasioiden, oppimiseen ja riittävään hallintaan kuluu kääntäjältä vuosia ja ala omaksutaan vuorovaikutuksessa substanssivirkamiesten kanssa. Lakiesitys olettaa toisin. Nähdään, että kääntäjistä voidaan tehdä useamman alan asiantuntijoita, jotka voivat lennosta sijaistaa toisen alan kääntäjää. Ammattikääntäjältä siis odotetaan laajempaa osaamista kuin substanssivirkamiehiltä Alueellistaminen ja keskittäminen ei tehosta käännöspalvelua, vaan päinvastoin. Käännösten laatu heikkenee väistämättä, jos käännöksiä tuottaa alaa tuntematon kääntäjä. Tämä uhkaa kansalaisten oikeusturvaa, järjestöt arvioivat. Liitot jättivät JUKOn nimissä valtiovarainministeriölle lakiesityksen hylkäämistä vaativan lausunnon. Liisa Nemitzille ja Helena Pystyselle ansiomerkit Akavan Erityisalat on myöntänyt hopeisen ansiomerkin Käännösalan asiantuntijat KAJ:n ansioituneille järjestöaktiiveille Liisa Nemitzille ja Helena Pystyselle. Nemitz on toiminut KAJ:n hallituksen ja Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien jaoston jäsenenä vuodesta 2001 lähtien. Pystynen on istunut KAJ:n hallituksena vuosina ja yhtäjaksoisesti vuodesta 1995 alkaen. Lisäksi hän on ollut Akavan Erityisalojen yksityissektorin neuvottelukunnan varajäsen vuodesta Anita Tuohino ja Helena Pystynen Liisa Nemitz MIRKKA HEININEN LIISA VAHTERA 10

11 OHTAISTA LYHYESTI AJANKOHTAISTA LYHYESTI Vähimmäispalkkasuositus uusittiin Yksityisellä sektorilla työssä olevien kääntäjien vähimmäispalkkasuositusta tarkistettiin. Vä himmäispalkkoja korotettiin alkaen 1 % suuruisella yleiskorotuksella. Seuraava korotus toteutetaan , mutta korotuksen määrää ei ole vielä kirjattu. Korotuksen suuruudesta ilmoitetaan mennessä. Suositus koskee kääntäjiä, joiden tehtävistä vähin tään 50 % on kääntämistä. Muut tehtävät voivat esimerkiksi olla toisen kääntäjän tekstien kielenhuoltoa, termityötä, projektinhallintaa, teknistä kirjoittamista, doku men toin - tia tai tulkkausta. Suositus on annettu ajalle Vähimmäispalkkasuositus lähetettiin kaikille yksityisellä sektorilla työskenteleville jäsenille ja opiskelijoille. Vähimmäispalkkasuositus on nähtävissä myös KAJ:n ja Akavan Erityisalojen verkkosivujen jäsen alueilla. Av-käännösalalle halutaan kunnon työehdot ja ansiotaso Av-käännösalaa jo vuosia vaivannut työn alihinnoittelu halutaan pysäyttää av-käännöstoimistojen ja freelance-kääntäjien välisissä työehtoja koskevissa neuvotteluissa. Keväällä alkaneissa neuvotteluissa on tavoitteena parantaa käännöstoimistoissa työskentelevien av-kääntäjien työehtoja ja nostaa ansiotasoa vastaamaan työn vaativuutta. Kääntäjien esittämä neuvotteluiden lähtötaso perustuu Yhtyneet-sopimukseen, joka määrittää av-käännösten vähimmäistyöehdot Ylessä ja MTV3:ssa. Pääosin muutaman yrityksen kesken jakautuneelle alalle on av-kääntäjien mielestä saatava yleissitova työehtosopimus, joka sitoo kaikki alalla toimivat yritykset vähimmäispalkkioihin ja muihin ehtoihin. Tällöin syöksykierteenomainen hintakilpailu pysähtyy ja käännöstoimistot voivat alkaa pelkän hinnan sijaan kil sai hyvän vastaanoton. Ohikulkijoita kiinnosti Av-kääntäjien järjestämä infotempaus Helsingissä sekä av-kääntäjän työstä kuuleminen että tilaisuus pailla muun muassa laadulla. Nykyisellään jatkuva hintakilpailu kokeilla tekstittämistä itsekin. johtaa ennen pitkää siihen, että av-käännösalasta tulee läpikulkuala, kun alipalkatulla työllä ei elä edes ylityöllistettynä. Tavoitteena on turvata alan yritysten ja kääntäjien tulevaisuus sekä tekstitysten laatu, jonka on todettu vaikuttavan suuressa määrin suomalaisten lukutaitoon ja vieraiden kielten ymmärtämiseen. Neuvotteluja käydään SDI Median ja Pretextin kanssa. Suurin käännöstoimisto Broadcast Text International Oy jäi sivuun neuvottelupöydästä, sillä piti kääntäjien neuvotteluesitystä Yhtyneet-sopimuksen palkkiotasosta utopistisena. Kääntäjiä neuvotteluissa edustavat Suomen Journalistiliitto, Käännösalan asiantuntijat KAJ, Akavan Erityisalat ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto. Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona 9. kesäkuuta. Neuvottelujen edistymistä voi seurata KAJ:n verkkosivujen ajankohtaista-osiosta. 11

12 Jäsenten palaute onnistumisen mittarina Etujärjestön toiminta ja palvelut opastus, tiedotus, neuvonta, apu, koulutus, virkistys ja edunvalvonta eri muodoissaan ovat olemassa sen jäseniä varten. Siksi jäsenistö on myös paras arvioimaan, kuinka järjestö tehtävässään onnistuu. Akavan Erityisalat teki huhtikuussa 2010 koko jäsenistöään koskevan jäsentyytyväisyystutkimuksen. Sähköpostikyselynä toteutettuun tutkimukseen vastasi KAJ:n jäsenistä 563 eli noin neljännes. Kaikkien AE:n jäsenten yhteinen vastausprosentti oli 28. Keskeiset palvelut kärjessä KAJ:n jäsenet ja Akavan Erityisalojen jäsenistö ovat yhtä mieltä siitä, että ammattijärjestön palveluista kolmen kärjen muodostavat työttömyyskassa, erimielisyys- ja riita-asioiden hoito sekä sopimusedunvalvonta ja neuvottelutoiminta. Aluetoimintaa ja luottamusmiestoimintaa lukuun ottamatta KAJ:n jäsenet ovat käyttäneet ammattijärjestön palveluja enemmän kuin AE:n jäsenet yleisesti. Edelliseen vuonna 2008 tehtyyn tutkimukseen verrattuna KAJ:n jäsenet ovat käyttäneet työttömyyskassan palveluita selvästi enemmän. Heidän prosentuaalinen osuutensa nousi kahdessa vuodessa 27 prosentista 35 prosenttiin. Tätä lisäystä selittänee ainakin osittain se, että 17 prosenttia tutkimukseen vastanneista KAJ:n jäsenistä kertoi tulleensa lomautetuksi tai irtisanotuksi lähimmän vuoden aikana, ja kolmannes KAJ:n jäsenistä ilmoitti olleensa yhteydessä työttömyyskassaan. Käyttäjän kokemus kertoo laadusta Mietityttävä tulos on, että työttömyyskassan palveluiden tavoitettavuuden, ystävällisyyden ja asiantuntemuksen saama yleisarvio oli nyt heikompi kuin kaksi vuotta sitten. Vaikka osa palvelua käyttäneistä kiittääkin saamaansa ripeää ja selkeän asiallista palvelua, turhan monet ovat joutuneet odottamaan kapulakielisiksi kokemiaan vastauksia ja kurjaksi kääntyneeseen taloudelliseen tilanteeseen helpotusta tuovia päätöksiä luvattoman pitkään. Tarvittu tulee tärkeäksi Hyöty on suurin silloin, kun tarjonta ja kysyntä kohtaavat toisensa. Yleisesti kunkin palvelun arvioivat tär- keämmäksi ne jäsenet, jotka olivat sitä myös käyttäneet. KAJ:n jäsenistö piti nettisivuja, koulutustoimintaa, Yhteenveto-lehteä ja urapalveluita tärkeämpinä kuin AE:n jäsenistö keskimäärin. Kuvaisiko tämä kenties sitä, että epävarmassa talous- ja työmarkkinatilanteessa tiedonsaannin, koulutuksen ja omien uranäkymien ruotimisen tärkeys on korostumassa? Ainakin KAJ:n jäsenet arvioivat koulutustoiminnan nyt hieman paremmaksi kuin kaksi vuotta sitten. Kiitosta sai koulutusten laatu. Aiheiden kiinnostavuudessa ja koulutusten määrässä olisi kuitenkin vielä parantamisen varaa. Aluetoiminta sai KAJ:n jäseniltä samansuuntaisia arvioita. Sähköinen viestintä sai kiitosta Tämänkertaisessa tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin erityisesti viestinnän toimivuudesta. KAJ:n jäsenet pitivät kaikkia AE:n viestintäkanavia toimivampina kuin vastaajat keskimäärin. Parhaat arviot annettiin AE:n nettisivuille ja sähköiselle uutiskirjeelle. KAJ:n jäsenet olivat keskimääräistä tyytyväisempiä myös oman yhdistyksensä nettisivuihin. Kohti entistä parempaa lehteä Keskimääräistä heikommat arviot KAJ:n jäsenistö antoi yhdistyksen omalle lehdelle. Kajawassa nähtiin hieman muita yhdistyslehtiä enemmän parantamisen varaa. Iloksemme me Kajawan toimituksessa voimme vastata KAJ:n jäsenten toiveisiin pikapuoliin. Vain kohtalaiseksi arvioitu lehden ulkoasu saa uutta puhtia, kunhan työn alla oleva KAJ:n ilmeen uudistus etenee. Sisällön kiinnostavuutta ja hyödyllisyyttä voimme puolestaan lisätä tehokkaimmin lukijoidemme avustuksella. Toimituksessa nähdään ja kuullaan paljon, muttei kaikkea. Mistä tärkeästä asiasta emme vielä ole kirjoittaneet? Mitä juuri sinä haluaisit lehdestäsi lukea? Mikä tieto on nyt väärässä paikassa ja kenen ajatuksia haluaisit lukea? Kaikki palaute on tervetullutta osoitteessa Henriikka Hakkala 12

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon

Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Aloittelevan käännösyrittäjän ABC Miten hinnoittelen käännökset? Etätyöstä joustoa työntekoon Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240 Helsinki toimisto@kaj.fi www.kaj.fi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

KAJ:N HALLITUS ESITTÄYTYY

KAJ:N HALLITUS ESITTÄYTYY KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2011 KAJ:N HALLITUS ESITTÄYTYY KESKUSTELU KÄÄNTÄJIEN PALKKIOISTA REILUA PELIÄKÖ? AV ALAN LEVOTTOMAT VUODET KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY Maistraatinportti

Lisätiedot

Nyt neuvotellaan joka eurosta Tehokkaat työkalut jouduttavat työtä Käännösten laatu on osa tuotetta

Nyt neuvotellaan joka eurosta Tehokkaat työkalut jouduttavat työtä Käännösten laatu on osa tuotetta Nyt neuvotellaan joka eurosta Tehokkaat työkalut jouduttavat työtä Käännösten laatu on osa tuotetta Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240 Helsinki toimisto@kaj.fi www.kaj.fi

Lisätiedot

KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI MILLAINEN ON KÄÄNNÖSALAN TULEVAISUUS? MTV MEDIA MYI KÄÄNTÄJÄNSÄ PUHU PALKASTA! ASIANTUNTIJUUS EI VANHENE

KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI MILLAINEN ON KÄÄNNÖSALAN TULEVAISUUS? MTV MEDIA MYI KÄÄNTÄJÄNSÄ PUHU PALKASTA! ASIANTUNTIJUUS EI VANHENE KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 03 2012 MILLAINEN ON KÄÄNNÖSALAN TULEVAISUUS? MTV MEDIA MYI KÄÄNTÄJÄNSÄ PUHU PALKASTA! ASIANTUNTIJUUS EI VANHENE KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY Maistraatinportti

Lisätiedot

OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ

OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 02 2013 OSUUSKUNNASTA TULI TIINA HÄKKISEN TYÖNANTAJA HINTA - MIELIKUVALLA MERKITTÄVÄ ROOLI OSTO - PÄÄTÖKSISSÄ AV-KÄÄNTÄJÄT SOPIMUKSEEN MTV:N TÖISTÄ EULITAN

Lisätiedot

Millaista palvelua käännösalalta saa? Asiantuntija kasvaa työnsä ääressä Tekijänoikeus käännösmuistiin ratkaistaan tapauskohtaisesti

Millaista palvelua käännösalalta saa? Asiantuntija kasvaa työnsä ääressä Tekijänoikeus käännösmuistiin ratkaistaan tapauskohtaisesti Millaista palvelua käännösalalta saa? Asiantuntija kasvaa työnsä ääressä Tekijänoikeus käännösmuistiin ratkaistaan tapauskohtaisesti Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A, 6.krs, 00240

Lisätiedot

EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä?

EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä? EU:sta suuntaviivat kääntäjäkoulutukseen KAJ:n sivusto uudistui Mikko Mutka vaihtoi käännökset lokalisointiin Miksi tuntuu, etten riitä? Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ry Maistraatinportti 4 A (6.krs),

Lisätiedot

KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9.

KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9. KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 03 2011 KÄÄNTÄJÄ KAHDEN EETTISEN JÄRJESTELMÄN RISTIPAINEESSA MENTOROINTI SELKIYTTÄÄ TYÖURAN SUUNNITTELUA KANSAIN - VÄLINEN KÄÄNTÄJIEN- PÄIVÄ 30.9. KOULUTUS

Lisätiedot

ESITTELYSSÄ TEKNISEN VIESTINNÄN ALAN PALKKAKYSELY KÄÄNTÄJÄ EU TEKSTIEN PURISTUKSESSA KLASSIKKO VASTAAN BESTSELLER HAASTETTA SUOMENTAJALLE

ESITTELYSSÄ TEKNISEN VIESTINNÄN ALAN PALKKAKYSELY KÄÄNTÄJÄ EU TEKSTIEN PURISTUKSESSA KLASSIKKO VASTAAN BESTSELLER HAASTETTA SUOMENTAJALLE KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 04 2013 ESITTELYSSÄ TEKNISEN VIESTINNÄN ALAN PALKKAKYSELY KÄÄNTÄJÄ EU TEKSTIEN PURISTUKSESSA KLASSIKKO VASTAAN BESTSELLER HAASTETTA SUOMENTAJALLE VUOSIKOKOUS

Lisätiedot

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013

URA. Puhetta palkoista Perusteet syynissä. 14 Työmarkkinajärjestöjen palkkaratkaisu. 28 187 vaihtoehtoista valtuutettua. EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2013 EDUNVALVONTA Jäsenkysely 2013 ILMIÖ Akateeminen yrittäjyys OIKEILLE URILLE Uraneuvontaa jäsenetuna KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Puhetta palkoista

Lisätiedot

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia?

Tutkija. VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta. bisnesmiehen puvussa 4-2011. työajan vaikea hallinta. downshifting selviytymisen strategia? VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 4-2011 työajan vaikea hallinta downshifting selviytymisen strategia? Tutkija bisnesmiehen puvussa Jäsenkysely 2011 tätä mieltä liitosta Yhteiskuntatieteilijä

Lisätiedot

KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO

KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO KÄÄNNÖSALAN ASIANTUNTIJAT KAJ RY:N JÄSENLEHTI 01 2012 KÄÄNTÄJÄN KOULUTUKSELLA TYÖELÄMÄSSÄ EULITAN KONFERENSSI JA YLEISKOKOUS PRAHASSA EU-KÄÄNTÄJIEN JA TULKKIEN HAKUPROSESSI YRITTÄJÄN TYÖTERVEYS- HUOLTO

Lisätiedot

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN

logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN logistiikan toimihenkilöiden ammattilehti 4/2010 työn JÄLKEEN 2 4/2010 Työn jälkeen Julkaisija: Logistiikan toimihenkilöt ry Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki Puh. 09-613 231 Telefax 020 1130 201 Logistiikan

Lisätiedot

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin?

URA. Arjessa kiinni. 28 Ylös tuolista 12 Vuosilomapalkka. EDUNVALVONTA Johtajasopimukset. ILMIÖ Kirosana yt. OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2014 EDUNVALVONTA Johtajasopimukset ILMIÖ Kirosana yt OIKEILLE URILLE Miten pukeutua töihin? KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Arjessa kiinni 28 Ylös tuolista

Lisätiedot

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.

Vahti vaihtuu SPECIAssa. Määräaikaiset työsuhteet. SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012. s.12. Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s. www.specia.fi SPECIA ry:n jäsenlehti 4 2012 Vahti vaihtuu SPECIAssa s.12 TEEMA s.4 Määräaikaiset työsuhteet Työnteko maistuu opiskelijoille s.8 Palkasta pitää puhua s.16 4 2012 Pätkätyöt muutakin kuin

Lisätiedot

Käännöslaatu av-käännösalan kuohunnan jaloissa

Käännöslaatu av-käännösalan kuohunnan jaloissa HELSINGIN YLIOPISTO Käännöslaatu av-käännösalan kuohunnan jaloissa Kyselytutkimus av-kääntäjien työoloista Tiina Kurvi Pro gradu -tutkielma Englannin kääntäminen Nykykielten laitos Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS

YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pirkko Mäkelä-Pusa, Kimmo Terävä ja Marja-Liisa Manka YRITTÄJIEN TYÖHYVINVOINTI, TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Selvitysraportti pienyrittäjien ja maatalousyrittäjien työkyvystä, hyvinvoinnista, työkyvyntuen ja

Lisätiedot

16 Tietotekniikan palvelualan

16 Tietotekniikan palvelualan TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2012 Tietoa. 12 UIL:n palvelut ja jäsenedut esittelyssä. Mikä on yleisin jäsenpalvelusta kysyttävä kysymys? Tietotekniikan palvelualan työehtosopimus 9.11.2011

Lisätiedot

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö!

JULKISHALLINNON. HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON HYVÄ hallintotyö! JULKISHALLINNON Hyvä hallintotyö! Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 1/2015 Akavan Erityisalat AE ry Toimitus Akavan Erityisalat, Anna Joutsenniemi Viestintävimma, Leena

Lisätiedot

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007

nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 3/2007 Puheenjohtajalta Haluamme vaikuttaa ihmisten arkeen Miten matkustaminen muuttuu ongelmaksi? ENSIMMÄINEN VUOSI puheenjohtajana on päättymässä. Tehtävä on vastannut

Lisätiedot

SUUHYGIENISTIN AMMATISSA MIKSI SUUHYGIENISTIÄ TARVITAAN?

SUUHYGIENISTIN AMMATISSA MIKSI SUUHYGIENISTIÄ TARVITAAN? SUUHYGIENISTIN AMMATISSA MIKSI SUUHYGIENISTIÄ TARVITAAN? SUUHYGIENISTIN AMMATISSA Ammattina suuhygienisti Akavan Erityisalojen ammattijulkaisu 2/2012 Osa tämän julkaisun aineistosta on julkaistu aikaisemmin

Lisätiedot

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN

JÄSENEDUT.FI MENTOROINTI ANDERS PORTIN Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 3/2014 6 Tukea AIKUISOPISKELIJALLE 24 JÄSENEDUT.FI Akavalaisten liittojen jäsenedut yhdeltä luukulta 26 MENTOROINTI Oppimismatka 32 minuuteen ANDERS PORTIN Pappi, maanviljelijä

Lisätiedot

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa

URA. Tervetuloa työelämä. Mentori auttaa uuden edessä. Valtiotieteilijä on nyt. 28 10 askelta onnistuneeseen uraan 4 Työkenttänä Eurooppa Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 3-2012 EDUNVALVONTA SYY valmistautuu uuteen syksyyn ILMIÖ Ay-liike on saavuttanut paljon. Mikä on liikkeen tulevaisuus? OIKEILLE URILLE

Lisätiedot

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia

Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjien opiskelijakyselyn tuloksia Av-kääntäjät.fi-sivustolla toteutettiin keväällä 2011 kysely, joka oli suunnattu kaikille Suomen kielten ja kääntämisen opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena oli

Lisätiedot

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15

SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE. Tutkittua tietoa specialaisista. sivu 6. Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 15 SPECIA RY:N JÄSENTIEDOTE asiantuntij asiantuntiia 2 2005 Tutkittua tietoa specialaisista Osallistu Specian juhlavuoteen! sivu 6 sivu 15 pääkirjoitus Työ tekijäänsä kiittää kiittääkö työnantaja? T ämän

Lisätiedot

Aito-ilta sai suut hymyyn

Aito-ilta sai suut hymyyn Kaksi tositarinaa työuupumuksesta Aito-ilta sai suut hymyyn s. 4 s. 14 aito Aito Toisenlainen lahja tuo hyvän joulumielen s. 22 HsO ry:n jäsenlehti No. 4/2011 39. vuosikerta 2 aito 4/2011 sisällys 03 Puheenjohtajalta.

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16

RVL. Opiskelua työn ohessa sivu 10 RAUTATIEVIRKAMIES. Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 RAUTATIEVIRKAMIES RVL RAUTATIEVIRKAMIESLIITON JÄSENLEHTI 2 2014 Opiskelua työn ohessa sivu 10 Luottamusmiehet opintiellä sivu 6 Rautatiealan koulutus sivu 16 Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040

Lisätiedot