Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Kasvun ja oppimisen lautakunta. - tilannekatsaus/ kouluverkostoselvityksen etenemisestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 (32) Kasvun ja oppimisen lautakunta. - tilannekatsaus/ kouluverkostoselvityksen etenemisestä"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 15:01-18:02 Paikka Lisätietoja Vuorikatu 27, 2. kerroksen kokoushuone Opetusjohtaja Leena Auvinen esitteli asian 4 jälkeen klo alkaen: - tilannekatsaus/ kouluverkostoselvityksen etenemisestä Esittely päättyi klo Saapuvilla olleet jäsenet Aleksi Eskelinen, puheenjohtaja Sirpa Alho-Törrönen, varapuheenjohtaja, saapui klo Upi Heinonen Petri Kaunisto Päivi Ahonen (Hilkka Kontiaisen varajäsen) Anne Mönkkönen Jarno Ruusunen Annu Saukko Tero Taipale Jaakko Turtiainen Veera Willman Muut saapuvilla olleet Pekka Vähäkangas Leena Auvinen Pekka Lindell, klo Juha Parkkisenniemi Raija Heinonen, poistui klo Pekka Savolainen Säde Pirttimäki, poistui klo palvelualuejohtaja, esittelijä opetusjohtaja varhaiskasvatusjohtaja kasvun ja oppimisen tuen johtaja talouspäällikkö vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä hyvinvointikoordinaattori Asiat 37-46

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Julkinen Allekirjoitukset Aleksi Eskelinen puheenjohtaja Pekka Savolainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, Vuorikatu 27, Kuopio, Veera Willman Päivi Ahonen

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Julkinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupungintalolla (1. kerroksen pääaula, neuvontapiste) osoite: Tulliportinkatu 31, Pekka Savolainen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 37 ja 38, osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Muutosta ei voi hakea valittamalla :ään 39, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimusohjeet Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet :n 39 osalta liite A

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Sivu 1 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kasvun ja oppimisen lautakunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen toimikaudella * Seksuaaliterveyden edistämisen hankehakemusten esittely / Turvallisex mimmistä mummoksi ja poijasta vaariksi sekä MAUSTE - maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataito-osaamisen edistäminen Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2015 talousarvion laadinnan tilannekatsaus 6 42 Valtuustoaloite / nuorille luvallisia graffitiseiniä / kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto 7 43 Valtuustoaloite / Kiusaamisen kitkeminen Kuopion kaupungin työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista, netistä/kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Lausuntopyyntö Kuopion maaseutuohjelmaluonnoksesta / kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistaminen Tiedonantoja Muutoksenhaku 39 Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kasvun ja oppimisen lautakunta 31

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat lautakunnan jäsenet Veera Willman ja Hilkka Kontiainen. Päätös Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Veera Willman ja Päivi Ahonen.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Asianro 5722/00.01/2014 Kasvun ja oppimisen lautakunnan pöytäkirjan nähtävänä pitäminen toimikaudella Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen Kasvun ja oppimisen palvelualue Vaikutusten arviointi -- Kuopion kaupungin hallintosäännön 13 ( ) mukaan pöytäkirja tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Esitys päättää, että lautakunnan tarkastettu pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungintalon 1. kerroksen pääaulan neuvontapisteessä, kuukauden 1. ja 3. keskiviikkona klo (kesäaikana ) tai, jos se on pyhä- tai muu vapaapäivä, seuraavana arkipäivänä. Valmistelija Pekka Savolainen puh Pekka Vähäkangas puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä vs. henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Asianro 4434/ /2014 Seksuaaliterveyden edistämisen hankehakemusten esittely / Turvallisex mimmistä mummoksi ja poijasta vaariksi sekä MAUSTE -maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataito-osaamisen edistäminen Hyvinvointikoordinaattori Säde Pirttimäki Ohjatun hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut Lehtori Päivi Hoffren, Savonia amk, terveysala a) Turvallisex mimmistä mummoksi ja poijasta vaariksi Savonia amk on hakemassa THL:n terveyden edistämisen määrärahoista seksuaali- ja lisääntymisterveyden painopisteellä hankerahoitusta vuosille Hankkeen vastuuhenkilö on rehtori Mervi Vidgren, Savonia ammattikorkeakoulu. Yhteistyötahot: Savonia -ammattikorkeakoulu, Terveysala, tekniikka ja muotoilu Kuopion kaupunki, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, perhesuunnitteluja ikäneuvolat, nuorisotoimi, varhaiskasvatus, asukastuvat, Terve Kuopio kioski ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualue; kansalaistoiminnan aktivointi Herrax- hanke Kuopio Innovation Tyttöjen talot/tuvat, Kuopio, Iisalmi, Leppävirta, Helsinki, Turku, Tampere Itä-Suomen yliopisto Siilinjärvi KYS Tervis- hanke Päämääränä on edistää seksuaaliterveyttä osallistamalla kohderyhmät (tytöt, naiset, erityisesti pojat/miehet ja ikäihmiset) toimintaan ja kehittämällä matalankynnyksen palveluja. Vahvistetaan eri ammattilaisten ja ammattiin valmistuvien seksuaaliterveyden osaamista. Tuotoksena 1)Turvataitojen lisääminen 2) Seksuaalisuusputki; mobiiliteknologian ja muotoilun hyödyntäminen 3) Liikkuva ja eri-ikäisille muuntuva SeksLoota 4) Pop Invastaanotto 5) Koulutus ja koulutusmateriaalin tuottaminen 6) 8lk nuorten seksuaalineuvonta 7) Arviointi, kyselyt ja julkaisut 8) Alueellisten verkostojen yhteistyö. Kouluterveyskyselyt (Kuopio) ja muut tutkimustulokset osoittavat, että poikien ja miesten seksuaalitietoutta (pk pojat 13%,vs tytöt 20%,aol pojat 18% vs tytöt 34%) on vahvistettava ja tyttöjen seksuaalisen häirintää (pk 55%,lukio 51%) ja väkivaltaa (pk/lukio14%, aol19 %), tytöt enemmän kuin po-

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) 40 jat) on ennaltaehkäistävä ja saatava vähenemään. Turvataitoja tulee käydä läpi jo päivähoitoikäisten kanssa(mll2014).matalan kynnyksen ja liikkuvien palveluiden avulla mahdollistetaan aktiivinen seksuaalisuus- ja lisääntymisterveyden palvelujen käyttö. Seksuaaliterveyteen liittyvää tietoa tulee välittää eri menetelmillä ja tähän asti nuorten omaa näkökulmaa on painotettu vähän. Nuorten omien tiedontarpeiden tunnistaminen on tärkeää (Rinkinen 2012). Poikien (Kuortti 2012), miesten näkemykset ja vaihdevuosi-ikäisten seksuaalinen haluttomuus(>55 yli 50%) ovat jääneet vähälle huomiolle (Kontula 2008, GSSAB). Ikäihmisten seksuaalisuuden tukemiseen tarvitaan ohjeistuksia ja uusia käytänteitä(thl2014). Pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä seksuaali- ja lisääntymisterveyden tietoutta ja taitoja vähentää seksuaalista häirintää ja väkivaltaa. Tuloksena ovat 1)Opetuksen ja ops:n kehittäminen 2) Hyvät seksuaalisuuden turvataidot varhaiskasvatuksessa ja kouluikäisillä 3) Nuorten ja poikien/miesten oman näkökulman esille tuominen ja hyvät tiedot seksuaaliterveydessä 4) Kehitetään uusia innovatiivisia mobiileja ja muunneltavia matalankynnyksen palveluja 5) Palvelujen kohdentaminen ja helppo muunneltavuus vaihdevuosi-ikäisten ja ikäihmisten seksuaalisuuden tukemiseen sekä syrjäytymisvaarassa oleviin 6) Uudet toimintamallit ja toiminnallisuus tulevat eläviksi niin koulutuksessa kuin käytännön toiminnassa 7) Hanke-, verkosto- ja kolmannen sektorin yhteistyön tuloksena luodaan, juurrutetaan ja levitetään uusia käytänteitä 8) Jatkuvan arvioinnin avulla saadaan tietoa hankkeen vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista 9) Hankkeen avulla yhdistetään eri seksuaaliterveyden edistämisen alueelliset hallinnolliset tahot. Kuopion kaupungin osalta hanke tarkoittaa varhaiskasvatuksen ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, tartuntatautien vastaanoton, perhesuunnitteluneuvolan, Rehti hankkeen, Terve Kuopio -kioskin, ikäneuvolan, asukastupien ja nuorisotoimen henkilöstön sekä hyvinvointikoordinaattorin työpanosta. Työpanos on konkretisoitu hankesuunnitelman budjetissa. b) MAUSTE Maahanmuuttajien seksuaaliterveyden ja turvataitoosaamisen edistäminen hankehakemus. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu on hakemassa THL:n terveyden edistämisen määrärahoista seksuaali- ja lisääntymisterveyden painopisteellä hankerahoitusta vuosille Hankkeen vastuuhenkilö on Latvala Eila, yksikön johtaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Yhteyshenkilö on Riitta Ala-Luhtala, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Päivi Hoffren, lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu. Hankkeessa on tarkoituksena edistää fertiili-ikäisten maahanmuuttajien seksuaaliterveyspalveluiden käyttöä ja parisuhteeseen, vanhemmuuteen sekä turvataitoihin liittyviä seksuaalitietoja ja -taitoja. Hankkeessa vahvistetaan ammattilaisten monikulttuurista seksuaaliterveyden osaamista. Tuotoksena ovat 1) seksuaalikasvatus koulutus ammattihenkilöille 2) malli seksuaaliterveyspalveluista neuvolatyössä (yhtenä osan maahanmuuttajien seksuaaliterveyden edistäminen) 3) erityyppiset vertaisryhmät ja vertaisryhmäkouluttajakoulutus 4) alueelliset ja kansalliset verkostot 5) mobiiliohjauksen hyödyntäminen vertaisryhmissä ja 6) kotimaiset ja kansainväliset julkaisut tuotoksista.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) 40 Savonia ammattikorkeakoulu toimii partnerina hankkeessa Itä-Suomen alueella ja lehtori Päivi Hoffren seksuaalineuvoja amk, toimii Itä-Suomessa pilottina, koulutusmateriaalien tuottajana yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Toivoisimme yhteistyötä Kuopion kaupungin neuvolan kanssa (esim. Neulamäki), sekä terveydenhoitaja Leila Savolaisen kanssa, joka kohtaa maahanmuuttaja asiakkaita. Yhteistyötä toivotaan koulutuksien järjestämisessä, niiden vastaanottamisessa ja arvioinnissa. Kuopion kaupungin palvelualuejohtajilta, Markku Tervahaudalta ja Pekka Vähäkankaalta on pyydetty Kuopion kaupungin alustava myönteinen suhtautuminen ja kiinnostus hankehakemuksia kohtaan sekä ehdollista myönteistä päätöstä osallistumisesta työpanoksella hankkeisiin. Vaikutusten arviointi Asia on ilmasto- ja yrityspoliittisesti neutraali. Seksuaaliterveyden edistämisen hankkeet ovat ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta lyhyen ja pitkän aikavälin näkökulmasta positiiviset seurauksiltaan. Yritysvaikutuksiltaan asia on positiivinen. Esitys merkitsee tiedoksi seksuaaliterveyden edistämisen hankehakemukset ja suhtautuu myönteisesti hankehakemuksiin Kuopion kaupungin osalta. Viiteaineisto /2014 Maahanmuuttajien seksuaalisuushankehakemus /2014 Turvallisexhankesuunnitelma /2014 Turvallisex ja maahanmuuttajien seksuaalisuushankkeiden diaesitys Valmistelija Säde Pirttimäki puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Lehtori Päivi Hoffren, Savonia amk, terveysala puh Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä hyvinvointikoordinaattorin esityksen.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) 40 Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Tämän asian jälkeen klo alkaen opetusjohtaja Leena Auvinen piti tilannekatsauksen kouluverkostoselvityksestä ja asiasta keskusteltiin. Pekka Lindell saapui kokoukseen klo opetusjohtaja Leena Auvisen esittelyn aikana. Sirpa Alho-Törrönen saapui kokoukseen klo opetusjohtaja Leena Auvisen esittelyn aikana.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Asianro 5678/ /2014 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2015 talousarvion laadinnan tilannekatsaus Vaikutusten arviointi - Talouspäällikkö Raija Heinonen Kasvun ja oppimisen palvelualue Vuoden 2015 talousarvion valmistelu on käynnistetty kevään 2014 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä, palvelualueiden yhteisseminaarissa sekä valtuuston ja lautakuntien talousarvioseminaareissa toukokuussa. Kaupunginhallitus päätti ensi vuoden talousarvioraamista kokouksessa. Talousarvion valmistelu etenee siten, että valmistelutilannetta käsitellään kaupunginvaltuuston ja lautakuntien iltakoulussa ja sitä ennen talousarvioiden valmistelutilanne esitellään lautakunnissa. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran ja samana päivänä se esitellään valtuustolle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää ehdotuksesta Valtuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksesta on ja talousarvion päätöskokous Kasvun ja oppimisen lautakunnassa talousarvion tilannekatsauksia käydään läpi kaikissa syyskauden kokouksissa. Vuoden 2015 käyttösuunnitelma hyväksytään kokouksessa. Palvelualueiden talousarvioesitys sisältää: toimintaympäristöanalyysin, toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2015 toimintamuutostaulukon, joka sisältää käyttötalousmenojen euroesityksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä mittariston Lautakunnalle esitellään kokouksessa vuoden 2015 toimintaympäristön muutokset sekä toiminnan painopisteet, palvelualueen tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet sekä niiden eurovaikutukset. Esitys keskustelee talousarvion laadintatilanteesta ja hyväksyy esitetyt toiminnan painopisteet ja toimintamuutokset sekä linjaa talousarvion jatkovalmistelun. Liitteet /2014 Talousarvio 2015 koonti

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) 41 Valmistelija Raija Heinonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä talouspäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Pekka Lindell ja Raija Heinonen poistuivat kokouksesta klo Pidettiin 6 min tauko. Kokous jatkui klo

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Asianro 2848/ /2014 Valtuustoaloite / nuorille luvallisia graffitiseiniä / kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Pirjo Eskelinen jätti itsensä ja yhdeksän muun valtuutetun allekirjoittaman päivätyn seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen: Graffiti on kirjoitus tai maalaus, joita on tehty kautta aikojen erilaisilla sopivilla piirtimillä, nykyisin yleensä tussilla tai spraymaalilla. Graffiti voi olla usean neliömetrin kokoinen maalaus tai pieni kirjoitus esimerkiksi vessan seinässä, joita slangissa yleisimmin kutsutaan "tageiksi". Graffitit ovat nuorisotaidetta ja ulkotaiteen laji. Graffitien tekeminen ilman lupaa on laitonta Suomessa." Wikipedia. Graffiteja ja "tageja" näkee luvattomina mm. koulujen-, ostoskeskusten-, bussikatosten-, uimakoppien- ja alikulkutunnelien seinissä ja usein ne ovat töhrimällä tehtyjä. Graffitien luvaton maalaaminen on ilkivaltaa kiinteistöjä kohtaan. Ilkivaltaan taipuvainen ihminen tuntee itsensä arvottomaksi ja hakee huomiota vastuuttomilla teoillaan. Nuorten ihmisten harrastusten tukeminen on rispektiä, suvaitsevaisuutta, välittämistä, sekä tasa-arvoa edistävää toimintaa ja lisää hyvinvointia. Graffitien puhdistaminen on vaivalloista ja siitä syntyy kustannuksia. Jos graffitin tekijää ei saada kiinni ja vastuulliseksi teostaan, maalatun graffitin puhdistamisen kustannukset jäävät yhteiskunnan maksettavaksi. Valtuustoaloite tarjoaa ratkaisun näihin ongelmiin ja on seuraamusvaikutuksiltaan myönteinen, koska esim. tällä toimenpiteellä ennalta estetään nuorisorikollisuutta. Laillisia graffitin maalauspaikkoja on maassamme joissain kaupungeissa ja graffitit ovat osa urbaania kulttuuria. Esitämme, että rakennetaan kuopiolaisille nuorille kaksipuolisia siirrettäviä betoniseiniä joihin voi luvallisesti maalata graffiteja Nuorisopäällikkö Jari Väänänen Graffitia voidaan pitää kaupunkimaisena, ristiriitaisena ja (ala) kulttuurisesti orientoituneena ilmiönä, joka on jakanut kaupunkilaisten mielipiteitä. Kuitenkin viime aikoina useissa kaupungeissa on päädytty ns. nollatoleranssin sijaan rakentamaan luvallisia seiniä graffitimaalareille. Luvallisten seinien on arveltu vähentävän graffitien maalaamista luvattomiin paikkoihin joiden puhdistamisesta on aiheutunut suuria kustannuksia kiinteistöjen omistajille. Kiinni jäädessään maalarit ovat joutuneet huomattaviin korvausvelvollisuuksiin jois-

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) 42 Vaikutusten arviointi -- ta varsinkin nuorten on ollut mahdoton selvitä. Nollatoleranssi kampanjat ovat olleet kalliita ja eivät ole poistaneet graffiteja ja aiheuttaneet turhaa vastakkainasettelua katutaiteen ja rakennetun kaupunkiympäristön välille. Yhteistoiminta graffitimaalareiden ja muiden katutaiteilijoiden kanssa on rakentavampaa. On kuitenkin huomioitava että graffitikulttuuriin on aina kuulunut luvallinen ja luvaton maalaaminen. Graffitit ovat olleet osa kaupunki kulttuuria jo kolmen vuosikymmenen ajan. Kuopiossa on ollut luvallinen graffitiseinä 90-luvun puolivälistä ns. uimahallin betoni Niiralan uimahallin junaradan puoleinen betoniaita. Aita on ollut suosittu ja maalarit ovat huomioineet, että maalattujen töiden päälle vedetään turhan nopeasti uusi graffiti. Jos uusien luvallisten maalausseinien -aitojen rakentamiseen/järjestämiseen päädytään, on hyvä järjestää ensin kartoitus suunnattuna graffitimaalareille esim. avoimella kyselyllä mihinkä graffitiaita tulisi kaupungissa järjestää. Kartoituksen pohjalta kaupungin eri virastot voisivat yhteistyössä arvioida toteutuskelpoisuuden. Esitys Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta esittää lausuntonaan, että valtuustoaloite on toteutettavissa ja esittää paikkakartoituksen tekemistä graffitiaidan rakentamiseksi. Valmistelija Jari Väänänen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä nuorisopäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Asianro 4747/13.01/2014 Valtuustoaloite / Kiusaamisen kitkeminen Kuopion kaupungin työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista, netistä/kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto Pirjo Eskelinen jätti itsensä ja seitsemän muun valtuutetun allekirjoittaman päivätyn seuraavasti kuuluvan valtuustoaloitteen: Vuosittain noin työntekijää kokee kärsivänsä jatkuvasta työpaikka kiusaamisesta, mutta kiusaaminen on yleistä koko ympäröivässä yhteiskunnassa. Kiusaamista esiintyy myös naapuristossa, terveydenhuollossa, harrastuspaikoissa ja netissä. Lapsena kiusaamisen uhriksi joutuneet eivät toivu koskaan ja heillä on tavallista enemmän masennusta, ahdistuneisuutta ja itsemurha-ajatuksia. Tutkimuksilla on osoitettu, että kiusaaminen jättää jälkiä, jotka vaikuttavat ihmisen koko loppuelämään. Hyvään elämään ei kuulu kiusatuksi tuleminen eikä kiusaaminen. Kiusaaminen on vastuuttomuutta ja se pohjautuu huonoon itsetuntoon ja narsismiin. Huolimatta ihmisten sosio-ekonomisesta tai etnisestä taustasta, yhteinen viesti näyttää olevan sama. Turvallisuudentunne lisääntyy, kun omat koulu- ja työtoverit sekä naapurit tunnetaan eikä heitä tarvitse pelätä. Apua saa tarvittaessa ja osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia voi toteuttaa omassa lähiympäristössä. Jokaisella ihmisellä on vastuu arjen turvallisuudesta ja omasta käyttäytymisestään työpaikalla, koulussa, naapurina, terveydenhuollossa, harrastuspaikoissa ja netissä. Suomalainen yhteiskunta on varsin turvallinen. Normaalioloissakin ilmenee silti häiriötilanteita, jotka voivat vaikuttaa vakavasti monien ihmisten elämään. Yhteiskunnassamme on paljon häiriökäyttäytymistä. Kiusatuiksi ja vainotuiksi tulevat aivan tavalliset ihmiset. Kiusaaminen saattaa johtua uhrin ulkonäöstä, luonteenpiirteestä, osaamisesta, lahjakkuudesta tai lahjattomuudesta. Nämä eivät ole todellisia syitä. Kiusaaminen avulla kiusaaja hakee itselleen statusta, valtaa, asemaa tai roolia yhteisössä. Ongelma ei ratkea muuttamalla kiusatun persoonaa, vaan tutkimalla yhteisön rakennetta. Jos ihminen uskoo, että syy kiusatuksi tulemiseen on hänessä itsessään, hänen minäkuvansa heikkenee ja hän alkaa karttaa sosiaalisia ryhmiä. Henkinen väkivalta ja kiusaaminen pohjautuvat usein epäterveeseen narsismiin. Kun narsismi yhteiskunnassa yleistyy, niin sen myötä vaikutuksena kiusaaminen lisääntyy muun muassa työpaikoilla. Esimerkiksi vastuu epäasiallisesta kohtelusta työpaikalla on aina työnantajalla, ei työntekijällä itsellään. Työturvallisuuslaki (738/2002; 28) velvoittaa työnantajan puuttumaan kiusaamistapauksiin, samoin kuin muuhun epäasialliseen kohteluun. Mielenterveys-, psykosomaattisen ja somaattisten ongelmien taustalla saattaa olla kyse kiusaamisesta, koska kiusaaminen jättää ihmiseen pysyvät jäljet. Muun muassa kiusaamisen seuraamuksena varautuneisuus, pelko- ja jännitystilat ovat yleisiä ja pitkään kestänyt stressitila ihmisen elimistössä kroonistuu, aiheuttaen hermostoon kielteisiä vaikutuksia, sydämen rytmihäiriöitä,

17 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) 43 hormonaalisia muutoksia, unettomuutta, päänsärkyä, vatsakipuja ja verenpaineen nousua. Terveys on oikeushyvä, jota tulee suojella. Kansalaisilla on perusoikeudet ja yhdenvertaisuus on perusoikeuksien lähtökohta. Lisäksi perusoikeuksiin kuuluu muun muassa vapausoikeudet, omaisuuden suoja, yksityiselämän turva, oikeus työhön ja elämään. Me Kuopion kaupungin valtuutetut esitämme, että kiusaamista kitketään kuopiolaisista työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista, netistä sekä vainoamiseen ja kiusaamiseen puututaan varhaisen puuttumisen keinoin ajoissa, asianmukaisesti sovitun toimintamallin ja lainsäädännön mukaisesti, koska kiusaamistilanteilla on vaikutuksia niin koulutyön kuin työn tehokkuuteen, suoriutumiseen ja kiusaaminen tulee ennemmin tai myöhemmin yhteiskunnan maksettavaksi. Kiusaaminen on taloudellisesti yhteiskunnalle kallista vuositasolla noin miljardi luokkaa. Kiusaamistapauksia ratkotaan kaikkia osapuolia kuunnellen omassa koulussa, omalla työpaikalla ja tarpeen vaatiessa oikeusteitse siten, että vastuun kantavat tekijät eivätkä uhrit, toimintatapojen tulee olla uhria auttava ihmisiä suojelevan ja ihmisen puolella olevan lainsäädännön mukaisesti, jotta ihmisten terveys, turvallisuus ja hyvinvointi sekä yksilön sosiaalinen toiminta ja perusoikeudet ovat taattuina elämänkaaren jokaisessa vaiheessa. Lähteet: Luentomoniste: Työpaikan erilaiset voimavarat käyttöön, Duodecim, American journal of Psychiatry -lehti julkaisu brittitutkimuksesta, Työterveyslaitos (2013), NUT-Iehti, ihmisten kertomuksia, joita on kiusattu netissä, naapuristossa ja palveluissa Vs. henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen VALTUUSTOALOITE; Kiusaamisen kitkeminen Kuopion kaupungin työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista, netistä Pirjo Eskelinen on jättänyt yhdessä seitsemän muun valtuutetun kanssa valtuustoaloitteen kiusaamisen kitkemiseksi Kuopion kaupungin työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista ja netistä Kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueiden antaa lausuntonaan Kuopion valtuustoaloitteen kohtiin Kuopion kaupunki työpaikkana, koulut, naapuristot sekä harrastuspaikat ja netti seuraavaa: 1. Kaupunki työpaikkana Työturvallisuuslaki (738/2002 (364/2013)), voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset sekä Kuopion kaupungin ohje Epäasiallisen käyttäytymisen hallintaohje velvoittavat työntekijää ja työnantajaa toimimaan niin, ettei työpaikoilla esiinnyt työntekijään kohdistuvaa epäasiallista kohtelua missään muodossa. Säännökset ja ohjeet ovat työpaikoilla työntekijöiden ja esimiesten nähtävillä ja käytettävissä. Tämä huomioidaan myös uusia työntekijöitä perehdytettäessä. Esimiehillä on velvollisuus puuttua välittömästi työpaikoilla esiintyvään epäasialliseen kohteluun. Tilannetta seurataan

18 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) 43 säännöllisellä kaupunkitasoisella työhyvinvointikyselyllä. Lisäksi pidetään säännöllisiä yhteistoiminnallisia tapaamisia sekä työsuojeluvaltuutettujen että pääluottamusmiesten kanssa. Kasvun ja oppimisen sekä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueilla toimitaan työturvallisuuslain, voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten sekä kaupungin vahvistamaa epäasiallisen kohtelun hallintamallia noudattaen. 2. Koulut Kouluilla on toimintamallit kiusaamiseen puuttumisessa. Aktiivinen varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisevä toiminta ovat keskeisessä roolissa. Koulupsykologi-/kuraattoripalvelut ovat tarvittaessa oppilaiden ja henkilökunnan tukena kiusaamisasioissa. Yhteisöllisen oppilashuoltotyön kautta pyritään moniammatillisesti vaikuttamaan ja ennaltaehkäisemään mm. kiusaamista. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki kiinnittää entistä enemmän huomiota kouluun/oppilaitokseen yhteisönä ja mm. koulussa viihtymiseen. Yhteisöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto on koko koulun henkilöstön vastuulla ja sen yhtenä tärkeänä tehtävänä tässä on ennaltaehkäistä ja puuttua kiusaamiseen. Varhaiskasvatuspalveluissa kiusaamisen ehkäisy on ollut hoito- ja kasvatustyön yhtenä painopistealueena vuosina 2013 ja Kaikissa päiväkodeissa toteutetussa laajassa laadun ja pedagokiikan itsearvioinneissa itsearvioinnissa oli arvioinnin kohteena turvallinen ja myönteinen ilmapiri päivähoidossa. Itsearvioinnin perusteella kaikki päiväkodit ovat tehneet suunnitelman toimista, joilla lapsille turvallista ja myönteistä ilmapiiriä päivähoidossa edistetään. Henkilöstö koulutuksessa kiusaamisen ehkäisy on ollut koulutusteemana, ja kaikkiin päiväkoteihin on koulutuslukemistoon ja työpaikka kokouksissa käsiteltäväksi hankittu useita kappaleita Laura Revon kirjaa Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy, jonka hän on kirjoittanut väitöskirjatyönsä pohjalta. 3. Naapuristo Asukastupatoiminnalla ja lähidemokratian vahvistamisella kehitetään asumisympäristöjen viihtyvyyttä ja asukastyytyväisyyttä. Kannustavan ja toiset huomioonottavan ilmapiirin luominen on yksi omaehtoisen hyvinvoinnin edistämistä. Kiusaamisen kitkemisessä korostuu asukkaiden ja kaupungin sekä kolmannen sektorin välinen yhteistyö. 4. Harrastuspaikat Harrastuspaikoilla kiusaamiseen puuttuminen ja kitkeminen hoidetaan yhteistyössä paikkojen käyttäjien, kolmannen sektorin toimijoiden ja kaupungin toimijoiden kanssa. Harrastuspaikkoja koskevat kaupungin ohjeet ja järjestyssäännöt ja kolmannen sektorin toimijoiden omat ohjeistukset. Valvotuissa paikoissa puututaan tapauksiin niitä havaittaessa välittömästi. Tiedotus ja viestintä ovat kiusaamisen kitkemisessä merkittävässä roolissa.

19 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) Netti Keväällä 2014 hyväksytty Viestintäohje määrittelee Kuopion kaupungin viestinnän periaatteet, jotka ovat ennakoitavuus ja avoimuus, vuorovaikutteisuus, ymmärrettävyys ja tasapuolisuus. Asioista kerrotaan totuudenmukaisesti, ja onnistumisten lisäksi kerrotaan myös epäkohdista ja miten ne aiotaan ratkaista. Viestinnän keinoin halutaan myös kannustaa kaupunkilaisia osallistumaan kaupungin kehittämiseen ja vaikuttamaan päätöksentekoon. Kaupungin henkilökuntaa neuvotaan vastaamaan verkkosivuilta tulleisiin palautteisiin ja kysymyksiin mahdollisimman nopeasti. Nimettömiin, epämääräisiin ja asiattomiin viesteihin ei ole tarkoituksenmukaista vastata. Kuten muussakin viestinnässä, verkossa on noudatettava yhdenvertaisuuden periaatetta: esim. poliittisia puolueita tai uskonnollisia ryhmiä on kohdeltava tasapuolisesti. Kaupungin sivuilla ei saa olla tietoja mihinkään laissa kiellettyyn toimintaan, hyvän tavan vastaisiin tai säädyttömyyksiin liittyen. Lähde: Kuopion kaupungin viestintäohje (hyväksytty KH:ssa ) Kuopio_web.pdf/cc5468fc-2c84-4ed9-90fb-97aa18e198ee Alkuvuonna 2011 hyväksytty Ohje sosiaalisen median ja ulkoisten tallennuspalvelujen käytöstä ottaa kantaa erityisesti sosiaalisen median käyttöön Kuopion kaupungissa. Ohjeessa kehotetaan ilmoittamaan käytettävissä palveluissa selkeästi se, minkä tyyppisiin kysymyksiin palvelussa otetaan kantaa ja mihin ei. Yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia kysymyksiä ei saa käsitellä sosiaalisessa mediassa. Ohjeen mukaan on tärkeää ottaa huomioon sosiaalisen median yhteisöllinen luonne ja että se on samalla sekä henkilökohtainen että julkinen media. Jos sosiaalista mediaa käytetään opetuksessa, on huomioitava erityisesti mm. palveluiden ikärajat ja opiskelijoiden ohjaus palvelun käyttöön sekä tietoturva-asioihin. Kuopion kaupungin intranetistä löytyvä Kuinka toimin sosiaalisessa mediassa? -huoneentaulu muistuttaa, että osallistuminen sosiaaliseen mediaan on samanlaista kuin muukin kommunikointi. Työpaikan luottamukselliset asiat ovat edelleen luottamuksellisia eikä niitä saa julkaista. Sosiaalisessa mediassa tulee kirjoittaa asiallisesti ja muiden mielipiteitä kunnioittavasti, ja on vältettävä ajautumista väittelyihin. Jos vastaan tulee virheellinen väite jostain asiasta, väitteeseen vastataan aina asiallisesti toteamalla virallinen kanta asiaan. Sosiaalisessa mediassa ei pidä koskaan kirjoittaa negatiivisia kommentteja väitteen esittäjästä. Kaupungin markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelu -yksikkö seuraa Kuopion kaupungin virallisia sosiaalisen median kanavia ja poistaa sinne mahdollisesti kohdistuvat asiattomat viestit. Lähteet: Ohje sosiaalisen median ja ulkoisten tallennuspalvelujen käytöstä (hyväksytty KH:ssa )

20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (32) 43 nki_sosiaalinen_+media_ohje.pdf/c3c6e7d6-57d bea- 87e23e564f64 sekä Kuinka toimin sosiaalisessa mediassa? (Intosome ) dia_huoneentaulu.pdf/6073efa5-b f-b3e8-0d1668b43fde Ohjeistuksia netin asialliseen käyttöön siis on olemassa niin Kuopion kaupungilla kuin yleisesti netissäkin (mm. Netiketti: Toisaalta verkossa toimimisen tulisi olla periaatteiltaan täysin samanlaista kanssakäymistä ja vuorovaikutusta ihmisten kanssa kuin esimerkiksi kasvokkainen viestintäkin, jolloin esimerkiksi Kuopion kaupungin Epäasiallisen käyttäytymisen hallintaohje pätee yhtä hyvin myös netissä käytävään keskusteluun ja yhdessä toimimiseen. Vaikutusten arviointi Lausunto on yritysvaikutuksiltaan ja ilmastopoliittisesti neutraali. Esitys merkitsee tiedoksi henkilöstö- ja hallintopäällikön laatiman palvelualueiden lausunnon valtuustoaloitteesta kiusaamisen kitkemiseksi Kuopion kaupungin työpaikoilta, kouluista, naapuristosta, terveydenhuollosta, harrastuspaikoista ja netistä. Valmistelija Pekka Savolainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas päättää hyväksyä vs. henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kaupunginhallitus 25.02.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (31) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-15:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kaupunginhallitus 16.09.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 26/2013 1 (29) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:25 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kaupunginhallitus 17.6.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2013 1 (33) Kokoustiedot Aika maanantai klo 14:00-16:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11)

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 11/2014 1 (11) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 16:00-17:00 Paikka Scandic Hotelli Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1

Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Kuopion Vesi Liikelaitos Pöytäkirja 10/2014 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 16:00-17:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, ryhmähuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Eero Eloranta,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 31-37. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Kokousaika 16.3.2015, klo 17.40 19.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 31-37 Asialista H 31 Antolainojen takaisinmaksuehdot... 65 H 32 Edustajan

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kaupunginhallitus 15.7.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kaupunginhallitus 15.7.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 21/2013 1 (19) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET ULVILAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET KAIKILLA ON VASTUU HYVÄSTÄ VIESTINNÄSTÄ! Hyväksytty kaupunginhallituksessa 1 / 9 2003 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINTÄPERIAATTEET...3 VIESTINTÄVASTUUT...3 VIESTINNÄN SUUNNITTELU...4

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kaupunginvaltuusto. Aika 26.08.2013 maanantai klo 18:00-18:20 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (12) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-18:20 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (31) HALLITUS AIKA 29.04.2013 klo 08:30-10:38 PAIKKA Hallituksen kokoushuone, Stenbäckink. 9, 4. krs KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 62 INFO-OSUUS 4 63 KUNTALAIN

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki

PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA. Kouvolan kaupunki PERUSOPETUKSEN OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKEA KOSKEVA OPETUSSUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Sisältö 1. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN... 5 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN...

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot