Sisällys Hankkeet vuonna Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot..."

Transkriptio

1 Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013

2 Sisällys Hankkeet vuonna Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran tutkijoiden työ numeroina... 8 Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut D) Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa E) Tieteelliset vertaisarvioimattomat artikkelit F) Tieteelliset monografiat, myös verkossa julkaistut G) Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut H) Yleistajuiset julkaisut I) Toimitetut julkaisut J) Verkkojulkaisut Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen A) Kutsuesitelmät tieteellisissä konferensseissa B) Seminaariesitelmät C) Esitelmät ammattiyhteisöille D) Muut esitelmät E) Konferensseihin liittyvät asiantuntijatehtävät F) Vertaisarvioinnit tieteellisissä julkaisuissa G) Tieteellisten julkaisujen toimituskunnissa toimiminen H) Tieteellisen ohjelman tai projektin johtaminen: Muut kuin Nuorisotutkimusverkoston hankkeet I) Opinnäytetöiden arviointi J) Asiantuntijalausunnot K) Asiantuntijaesiintyminen mediassa L) Tieteelliset ja yhteiskunnalliset luottamustehtävät M) Tieteellinen ja yhteiskunnallinen konsultointi Opetus A) Annettu opetus B) Opetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävät C) Opinnäytetöiden ohjaus

3 Hankkeet vuonna 2013 Henkilötyövuodet 2013: OKM/ yleisavustus 11,70; ulkopuoliset 12,90. Yhteensä 24,60. Hankkeita yhteensä 30 Ei rasismille -hanke ( , Suomen Punainen Risti) Eri-ikäiset liikuntapalveluja arvioimassa ( ,OKM, liikuntayksikkö) Elämälle suunta ( , Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) Etsivän nuorisotyön ammatillinen kehittäminen: nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet ( , OKM / Lanuke) Hyvinvoiva sateenkaarinuori ( , Seta / OKM / Lanuke) Hyvä paha koulu kouluhyvinvointia hakemassa -hanke (Unicef) Kosketuspinta-projekti ( , A-klinikkasäätiö) Koulunuorisotyön kehittämishanke ( , Kanuuna / OKM) Kurvi-hanke ( , Suomen Pakolaisapu ry) Lapsiuhritutkimus ( , OKM, SM) Lasten ja nuorten liikunnan tutkimuskatsaus ( , LTS, OKM, liikuntayksikkö) Lasten mediabarometri 2013 ( , OKM, kulttuuriyksikkö) Maahanmuuttajataustaiset nuoret toimeentulotuen varassa elämänpolkuja yhteiskunnan keskiöissä ja marginaaleissa ( / Pakolaisapu) Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke (ESR) Mihin polut johtavat? Tutkimus huippu-urheilijoiden ja -taiteilijoiden elämänkulusta: menestystekijöistä, kokemuksista ja vastoinkäymisistä ( , OKM, liikuntayksikkö) Miten arvioida ja parantaa nuorten syrjäytymisen ehkäisytoiminnan vaikuttavuutta? (OKM) Monikulttuurinen seksuaalikasvatus sukupolvisuhteina miten tiedot ja käytännöt kohtaavat? (Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma / OKM) Myrsky-hankkeen jatko-osio (2013, Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö) Nuoret ja poliittisuus nyky-afrikassa ( , Suomen Akatemia) Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa ( , Helsingin Sanomain Säätiö) Nuoruuden ongelmakonstruktion rakentuminen ja sukupuoli Suomessa ( , Suomen Akatemia) Perusopetuksen päätös ja nuoret. Menolippu-projekti, kohteena peruskoulun keskeyttäminen, ( , ESR/ Vantaan kaupunki) Poliittinen sosialisaatio perheissä (Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma / OKM) Positiomallin kehittämien lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi ( , Suomen Akatemia) Post-war constructions of youth social problems Policing youth, gender and delinquency in Finland, ( , Suomen Akatemia) Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus ( ) Sukupolvien väliset suhteet ja nuorten siirtymät aikuisuuteen (Nuoret ja sukupolvet - tutkimusohjelma / OKM) Suomen ihanuus ja kurjuus ( , OKM, Liikesivistysrahasto, Hämeenlinnan kaupunki) Vihan ja väkivallan verkko (Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma / OKM) Youth Against Drugs -järjestön arviointihanke ( / YAD) 2

4 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013 A) Julkaisut Hur mår HBTIQ-unga i Finland? Katarina Alanko Kokemuksia elokuvakasvatuksesta Alain Bergala ISBN: NTV/NTS, julkaisuja s. Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys Tommi Hoikkala & Petri Paju Gaudeamus & NTV/NTS, julkaisuja 139. ISBN: s. Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Opetus- ja kulttuuriministeriö & NTV/NTS, julkaisuja 140 & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Valtion Liikuntaneuvosto. ISBN: s. Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä - Arviointitutkimus Myötätuulessa-projektista (Yhteisjulkaisu Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 58) Heidi Villikka Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi NTV/NTS, julkaisuja 139. ISBN: s. YAD Street Team huumekriittistä kevytaktivismia nuorille Suvi Ervamaa & Mikko Piispa NTV/NTS, julkaisuja s. ISBN: Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) NTV/NTS, verkkojulkaisuja 65. ISBN s. Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa Riikka Korkiamäki VÄITÖSKIRJA NTV/NTS, julkaisuja 137 & Tampere University Press, ISBN: I. 331 s. 3

5 Lasten ja nuorten käännöstietokirjallisuuden historia luvuilla Niklas Bengtsson Avain & NTV/NTS, julkaisuja 135. ISBN: s. Epätavallisia elämänkulkuja huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa Mikko Piispa & Helena Huhta NTV/NTS, julkaisuja 134. ISBN: s. Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa Anu Gretschel, Sofia Laine, Pirjo Junttila-Vitikka Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:1 & NTV/NTS, verkkojulkaisuja 60. ISBN (PDF). 117 s. Aktiivisten havainnoinnista ulkopuolisten kuuntelemiseen? Nuorisotyön tutkimuksen sisällöt, menetelmät ja katvealueet Ville Pöysä ISBN: s. NTV/NTS, verkkojulkaisuja 59. Lisäksi Nuorisotutkimus-lehti on ilmestynyt vuonna 2013 neljästi. B) Tapahtumat Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät Nuorisotutkimusseuran verkkosivujen tapahtuma-arkistosta sivusta alkaen. Sukupolvien kriisi, siis mikä? ( :15-14:15) Nuorisotutkimusverkosto järjesti osana Tieteen päivien ohjelmaa sukupolvitutkimusta ja -politiikkaa ruotivan paneelikeskustelun Helsingin yliopiston päärakennuksen (Fabianinkatu 33) pienessä juhlasalissa (4. krs). Youth Street Politics in the Media Age ( ) Workshop Suomen Lontoon Instituutissa, joka järjestettiin yhteistyössä Instituutin ja Youth Street Politics in the Media Age -tutkimushankkeen kanssa. Professori Andy Bennett luennoi Tampereella ja Helsingissä ( : :00) Professori Andy Bennett (Griffith University, Australia) saapui helmikuussa Suomeen Nuorisotutkimusverkoston vieraaksi. Keskustelutilaisuus / Lasten ja nuorten käännöstietokirjallisuuden historia luvuilla ( :00-15:00) Tietokirjailija Niklas Bengtsson keskusteli Tyyris Tyllerö -lehden päätoimittajan Kari Vaijärven kanssa uutuuskirjastaan Elävät aakkoset - Lasten ja nuorten käännöstietokirjallisuuden historia luvuilla (Avain & Nuorisotutkimusverkosto). 4

6 Nuorisotutkimusseura Maailman Sosiaalifoorumissa Tunisiassa ( :00-15:30) Nuorisotutkimusseura teki uuden aluevaltauksen ja järjesti session Maailman sosiaalifoorumissa Tunisiassa Sessiossa puhui mm. Nuorisotutkimusverkoston tutkija Sofia Laine. Kasvatus sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana ( :00-15:45) Nuorisotutkimusseura oli mukana yhteistyössä järjestämässä seminaaria, jossa kasvatusta koskevia kysymyksiä tarkasteltiin kulttuurisista ja sosiaalisista näkökulmista. Keskustelutilaisuus: Kasvatus teknologisessa maailmassa ( :00-16:00) Nuorisotutkija, Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja Tomi Kiilakoski keskusteli professori Katariina Holman kanssa väitöskirjastaan Kasvatus teknologisessa maailmassa tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta (Nuorisotutkimusverkosto). Nuorisotutkimuksen avoin tutkijaseminaari ( :00-16:30) Nuorisotutkimuksen avoin tutkijaseminaari järjestettiin Tampereella yhteistyössä Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen oppiaineen kanssa. Tutkijaseminaarin fokuksessa on tällä kertaa Venäjään liittyvä nuorisotutkimus. Nuorisotutkimusseuran kevätkokous Tieteiden talolla :00-17:00 Sosiaalinen albumi -julkistustilaisuus ( :00-18:30) Antti Häkkisen, Anne Puurosen, Mikko Salasuon ja Anni Ojajärven kirja Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa julkistettiin keskustelutilaisuudessa Helsingin yliopistolla. Sosiaalinen albumi -keskustelutilaisuus ( :00-16:00) Sosiaalinen albumi elämäntavat sukupolvien murroksissa (Nuorisotutkimusverkosto 2013) -uutuuskirjasta keskusteltiin Gaudeamus Kirja & kahvissa, Vuorikatu 7. Mukana olivat Antti Häkkinen, Anne Puuronen ja Mikko Salasuo. VERA Research Seminar: Punk in Russia ( :15-16:00) Prof. Hilary Pilkington from the University of Manchester presented a paper Sounds of a rotting city : Punk in Russia s Arctic Hinterland. The presentation was followed by discussion and a comment by Researcher Olga Davydova from the Karelian Institute of the University of Eastern Finland. The seminar was organised by VERA Centre for Russian and Border Studies in cooperation with the Finnish Youth Research Network. Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2013 julkistustilaisuus ( :30-11:45) Porissa Suomi-Areenalla julkistetaan Sami Myllyniemen ja Päivi Bergin Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaaaikatutkimus 2013, jonka teemana tänä vuonna on liikunta. Meeting with Anne Le Huérou and Russia researchers in Finland: Focus on youth in Russia ( :00-12:00 at Tieteiden talo) 5

7 Tässä seison enkä muuta voi? Keskustelua nuorten liikunnasta ( :00-14:00) Keskustelua nuorten liikunnasta käytiin Päivi Harisen ja Anni Rannikon toimittaman Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä -pamfletin pohjalta Jyväskylässä. Pamfletin ajatuksia kommentoivat Valo ry:n lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Jarkko Finni, erikoissuunnittelija Kati Kauravaara, tutkija Anna-Liisa Ojala ja valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajanen. Keskustelua veti professori Hannu Itkonen. Apina pulpetissa ja Sosiaalinen albumi Turun kirjamessuilla ( :20-15:00) Turun kansainvälisten Kirjamessujen Tieto-lavalla keskusteltiin kahdesta Nuorisotutkimusseuran tuoreesta kirjasta. Avoin matala-seminaari: Hip hop and pedagogy ( :00-16:00) Populaarimusiikin tutkija Tony Mitchell (University of Technology, Sydney) oli Nuorisotutkimusverkoston vieraana ja alusti aiheesta "Hip Hop and Pedagogy". Paikkana on nuorten toimintakeskus Happi (Sörnäisten rantatie 31). Seminaarin jälkeen oli mahdollisuus tutustua graffitinäyttelyyn. Avoin tutkijaseminaari: Yhteiskuntatakuu ( :00-17:00) Nuorisotutkimusseuran avoin tutkijaseminaari pidettiin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella (Metria, sali M301, käyntiosoite Yliopistonkatu 7, 3. kerros). Seminaarin teemana oli nuorten yhteiskuntatakuu. Kaikki muuttuu mitä jää? TUHTI-seminaari Järvenpäässä ( : :00) Nuorisotyö ja sen toimintaympäristö muuttuvat nopeasti. Kun kaikki muuttuu, mitä jää? Tämän kysymyksen äärellä oltiin kahdennessatoista TUHTI-seminaarissa Järvenpäässä. Ajatuksia elokuvakasvatuksesta -seminaari ( :00-16:00) Ranskalainen esseisti, elokuvantekijä ja elokuvakasvattaja Alain Bergala puhui Nuorisotutkimusseuran, Kansallisen audiovisuaalisen arkiston KAVA:n, Suomen Ranskan-instituutin ja Aalto-yliopiston järjestämässä elokuvakasvatusseminaarissa elokuvateatteri Orionissa (Eerikinkatu 15, Helsinki). Bergalan luennon lisäksi seminaarissa esiteltiin suomalaisen elokuvakasvatuksen nykytilaa ja erilaisia elokuvakasvatushankkeita. Girlhood Studies Research Meeting ( :00-17:00) Tyttötutkimusverkosto, The Finnish Network for Girls Studies, and FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies organized a multidisciplinary research meeting at Åbo Akademi University for researchers who are doing work on girls and girlhood. Nuorisotutkimuspäivät 2013 ( :00-18:00) XII Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin teemalla "Sukupolvet, talous ja oikeudenmukaisuus" Helsingissä Tieteiden talolla. Päivät järjestettiin yksipäiväisenä ilman työryhmiä. Mitä kuuluu sateenkaarinuorille? ( : :00) Seta, Nuorisotutkimusseura ja ruotsalainen Ungdomsstyrelsen ja RFSL Ungdom järjestivät yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa seminaarin sateenkaarinuorten hyvinvoinnista. 6

8 Avoin tutkijaseminaari: Nuorisotutkimusverkoston gradupäivä ( :00-16:00) Nuorisotutkimusverkoston IV avoin tutkijaseminaari järjestettiin Tampereen yliopistolla "gradupäivänä". Seminaari oli varattu pro gradu -tutkielmaa valmistelevien opiskelijoiden alustuksille. Kullekin alustajalle oli nimetty kaksi ulkopuolista kommentaattoria ja aikaa oli varattu myös yleiselle keskustelulle kunkin alustuksen jälkeen. Nuorisotutkimusseuran syyskokous ja seuran 25-vuotis sekä Nuorisotutkimus-lehden 30-vuotisjuhlat Allianssi-talolla ( ) Prospects of Youth Political Engagement and Political Dialogue in Contemporary Tunisia ( :15-17:00) The seminar focused on the diversity of the political engagement of Tunisian youth and the current state of affairs of the country's democratization process three years after the start of the Arab Spring. The seminar paid attention in particular on prospects for cross-party dialogue for a positive development and challenges in guaranteeing the Tunisian citizens freedom of the media and security. Students from the Tunisian School of Politics attended the seminar. C) Lausunnot Kaikki lausunnot löytyvät Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilta osoitteesta Kannanotto kuntalain uudistamisen valmisteluun, Nuorisotutkimusseuran lausunto medialukutaidon suuntaviivoista, Nuorisotutkimusseuran lausunto valmistavasta lukiokoulutuksesta, Nuorisotutkimusseuran kommentti lasten hyvinvoinnin tilaa kuvaavien indikaattorien jatkotyöstöön, Lausunto koulutustakuuseen ja nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyen, eduskunnan asiantuntijakuuleminen Lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien toteutumista selvittävän raporttiluonnoksen kommentointi,

9 Nuorisotutkimusseuran tutkijoiden työ numeroina Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut. Yhteensä 174. Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa: 42 Tieteelliset vertaisarvioimattomat artikkelit: 36 Tieteelliset monografiat, myös verkossa julkaistut: 10 Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut: 7 Yleistajuiset julkaisut: 30 Toimitetut julkaisut: 4 Verkkojulkaisut: 45 Julkaisujen jakautuminen Muut julkaisut 48 % Tieteelliset julkaisut 52 % Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen Kutsuesitelmät tieteellisissä konferensseissa: 3 Seminaariesitelmät: 47 Esitelmät ammattiyhteisöille:111 Muut esitelmät: 21 Konferensseihin liittyvät asiantuntijatehtävät: 20 8

10 Tieteellisen ohjelman tai projektin johtaminen: 5 Opinnäytetöiden arviointi: 10 Asiantuntijalausunnot: 15 Tieteelliset ja yhteiskunnalliset luottamustehtävät : 55 Esitelmien jakautuminen Tieteelliset esitelmät 27 % Esitelmät ammattiyhteisöille ja muille 73 % Opetus Annettu opetus: 33 luentoa ja kurssia Muut opetukseen liittyvät tehtävät:24 9

11 Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut D) Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa Aaltonen, Sanna (2013) Trying to push things through : Forms and bounds of agency in transitions of school-age young people, Journal of Youth Studies, vol 16, no. 3, Aaltonen, Sanna & Lappalainen, Sirpa (2013) Samalla viivalla? Koulutuspolulta poikenneiden nuorten resurssit ja toisen asteen koulutus. Teoksessa Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki, Gaudeamus, Berg, Päivi & Peltola, Marja (submitted) Bringing up decent citizens parenthood, moral and boundarymaking. NORA. Harinen, Päivi & Kivijärvi, Antti & Ronkainen, Jussi & Honkasalo, Veronika & Suurpää, Leena (ilmestyy) New Challenges for Nordic Welfare Supplies: Emerging Cultural Diversity in Finnish Youth Work. To be published in the Nordic Journal of Migration Research. Hawdon, James; Räsänen, Pekka; Oksanen, Atte & Vuori, Miika (2013) Social Responses to Collective Crime: Assessing the Relationship between Crime Related Fears and Collective Sentiments. European Journal of Criminology 10 (article first published online: 3 June 2013). Hjelm, Titus (2013) Empowering discourse: discourse analysis as method and practice in the sociology classroom. Teaching in Higher Education 18(8), Hjelm, Titus (2013) National Piety: Religious equality, freedom of religion and national identity in Finnish political discourse. Religion. Published online first. Hjelm, Titus (2013) Religion, discourse and power: A contribution towards a critical sociology of religion. Critical Sociology. Published online first. Hjelm, Titus; Tikka, Minttu; Suurpää, Leena & Sumiala, Johanna (ilmestyy) Nuorten katupolitiikat mediakaupungissa käsitteellis-metodologisia avauksia kaupunkitilan rajojen etnografiseen tutkimiseen. Media & Viestintä, 4/2013. Honkasalo, Veronika (2013) Save the Girls! Gender Equality and Multiculturalism in Finnish Youth Work Contexts. Journal of Girlhood Studies 6(2): pp Honkasalo, Veronika (2013) Se suuri ero. Kulttuuri ja seksuaalisuus terveystiedon oppikirjoissa. Nuorisotutkimus 2/2013. Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2013) Generational Negotiations on Young Men s Criminality and Ethnic Hierarchies. Teoksessa Paul Van Aerschot (ed.) Migration and Integration from a Nordic Perspective. London: Ashgate publishing. Ilmestyy vuoden 2013 lopussa/ 2014 alussa. Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (2013) Lopputekstit. Teoksessa Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja

12 Karekallas, Matias & Oksanen, Atte (2013) Addiktion paikka populaarimusiikissa Kalliosta Berliiniin. In Tuukka Tammi & Pauliina Raento (toim.) Addiktioyhteiskunta: riippuvuus aikamme ilmiönä ( ). Helsinki: Gaudeamus. Kiilakoski, Tomi (2013) Hukassa ja sanoilleen vieraana. Stanley Cavell filosofiasta kasvatuksena. Kasvatus & aika 7(2), Kiilakoski, Tomi (2013) Nuorisotyön opetussuunnitelma: nuorisotyö kasvatuksellisena prosessina. Nuorisotutkimus 31(3), Kiilakoski, Tomi & Gretschel, Anu (2013) Challenging Structured Participation Structures. Perspectives on Youth: European Partnership Series. Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of Youth. Ilmestyy. Kiilakoski, Tomi; Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte (forthcoming) Coping with tragedy, reacting to an event: the case of Jokela school shooting in Finland. Young (accepted, in press). Kivijärvi, Antti (2013) Fragility of Leisure Ties between Ethnic Minority and Majority Youth. An Empirical Case From Finland. Leisure Studies. Julkaistu verkossa Kivijärvi, Antti (2013) Monikulttuurisuus nuorisotyön arjessa. Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten välisten rajanvetojen purkautuminen. Nuorisotutkimus 31 (2), Kivijärvi, Antti & Heino, Eveliina (2013) Ethnic Minority Youth and Youth Work in Finland: Everyday Antiracism Engendering Empowering Conditions. Teoksessa Maritta Törrönen & Olga Borodkina & Valentina Samoylova & Eveliina Heino (2013) Empowering Social Work: Theory & Practice. Kotka: University of Helsinki, Kupiainen, Reijo & Suoninen, Annikka & Nikunen, Kaarina (2012) Between public and private: privacy in social networking sites. Teoksessa Sonia Livingstone, Leslie Haddon & Anke Görzig (eds.) Children, risk and safety on the internet. Research and policy challenges in comparative perspective. Bristol: The Policy Press, Kärjä, Antti-Ville (2013) Musiikkia jälkikoloniaalisesta Suomesta Musiikki kulttuurina. Toim. Pirkko Moisala & Elina Seye. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen seura. Laine, Sofia (2013) Possibilities for Cosmopolitan Emancipation among Local Poor and Minority Youth in Transnational Political Events. Global Society 27(1): Lanas, Maija & Kiilakoski, Tomi (2013). Growing Pains: Teacher Becoming a Transformative Agent. Pedagogy, Culture and Society 21(3), Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte (2013) Expressions and Projections of Evil: Coping after a Violent Tragedy. Deviant Behavior 34: 11, Oksanen, Atte (2013) Addiction and Rehabilitation in Autobiographical Books by Rock Artists, Drug & Alcohol Review 32: 1, Oksanen, Atte (2013) Affect and Addiction in the Celebrity Rehab Reality TV Show. Addiction Research & Theory 21 (article first published online: 15 May 2013). 11

13 Oksanen, Atte (2013) Deleuze and the Theory of Addiction. Journal of Psychoactive Drugs 45: 1, Oksanen, Atte (2013) Female Rock Stars and Addiction in Autobiographies. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 30: 1 2, Oksanen, Atte & Keipi, Teo (2013) Young People as Victims of Crime on the Internet: A Population-based Study in Finland. Vulnerable Children & Youth Studies 8: 4, Oksanen, Atte; Nurmi, Johanna; Vuori, Miika & Räsänen, Pekka (2013) Jokela: The Social Roots of a School Shooting Tragedy in Finland. In Nils Böckler, Thorsten Seeger, Peter Sitzer & Wilhelm Heitmeyer (eds) School Shootings: International Research, Case Studies and Concepts for Prevention (pp ). New York: Springer. Pekkarinen, Elina (2013 tulossa) Positiomalli rakenteellisen sosiaalityön tukena. Teoksessa Merja Laitinen & Anneli Pohjola & Marjaana Seppänen (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön vuosikirja Kuopio: Unipress. Puuronen, Anne (2013) Sukupolvien sopat ja ravitsemusvalistuksen kotikäyttö. Teoksessa Antti Häkkinen & Anne Puuronen & Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi: Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 139, Puuronen, Anne (2013) 1990-luvun lamasukupolvi työnteossa. Teoksessa Antti Häkkinen & Anne Puuronen & Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi: Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 139, Räsänen, Pekka; Hawdon, James; Näsi, Matti & Oksanen, Atte (forthcoming) Social solidarity and the fear of risks: examining worries about the recurrence of a mass tragedy in a small community. Sociological Spectrum (accepted in November 2013). Salasuo, Mikko (2013) Omistautuminen tapa hallita mahdollisuuksien paljoutta. Teoksessa Tuukka Tammi & Pauliina Raento (toim.) Addiktioyhteiskunta. Riippuvuus aikamme ilmiönä Helsinki: Gaudeamus, Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni (2013) Sukupolvia liikkeessä - fyysisestä pakkoaktiivisuudesta liikkumattomuuteen. Teoksessa Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 139, Tiede. Vehkalahti, Kaisa & Hoikkala, Susanna (2013) Gender and discipline in the Finnish reformatories of the 1920s. Journal of the History of Childhood and Youth 3/2013, Vuori, Miika; Hawdon, James; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2013) Collective Crime as a Source of Social Solidarity. Western Criminology Review 14:3 (accepted, in press). Vuori, Miika; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2013) Fear of Crime in Local Communities after School Shootings. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 14: 2, Vuori, Miika; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2013) Local responses to collective and personal crime after the school shootings. Crime, Law and Social Change 59: 2,

14 E) Tieteelliset vertaisarvioimattomat artikkelit Aaltonen, Sanna (2013) Terveisiä tutkijankammiosta, kuuleeko kenttä? Nuorisotutkimus, vol. 31, no. 2, Aaltonen, Sanna (2013) Nuoret rakenteiden rattaissa. New agendas on Youth and Young Adulthood: Youth Studies Conference 2013, , University of Glasgow, Iso-Britannia. Nuorisotutkimus, vol. 31, no. 2, Berg, Päivi (2013) May I ask you one question? Ajatuksia yksityisen ja julkisen tilan hallinnasta. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 31(2), Gretschel, Anu (2013) Tulokset ja niiden taustat. Tutkimus monialaisen kehittämisen tukena MYKhankkeessa. Teoksessa Anu Gretschel & Timo Mulari (toim.) Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi. Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 67, Gretschel, Anu & Berg, Päivi (2013) Your Move -kampanjan jalanjälkiä kannattaisi seurata. Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 65. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, Gretschel, Anu & Laine, Sofia (2013) Liikuntapaikkoja on mahdollista muokata kaikille sopiviksi. Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 65. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, Hawdon, James; Näsi, Matti; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2013) Does social solidarity protect us from a heightened fear of risk? In T. Juuti, P. Räsänen & O. Sarpila (eds.) Working Papers in Economic Sociology (V). University of Turku: Turku. Hjelm, Titus; Kahn-Harris, Keith & LeVine, Mark (2013) Introduction: Heavy Metal as Controversy and Counterculture. Teoksessa: Titus Hjelm, Keith Kahn-Harris & Mark LeVine (toim.) Heavy Metal: Controversies and Countercultures. Sheffield: Equinox. Honkasalo, Veronika (2013) Kirja-arvio teoksesta Thiara, Ravi K., Condon, Stephanie A., Schröttle, Monika (eds) (2011) Violence Against Women and Ethnicity. Commonalities and Differences accross Europe. Budrich Verlag, Leverkusen-Oppladen, pp Nordic Journal of Migration Research. Honkasalo, Veronika (2013) Kun hyvä tahto ei riitä. Rasismin vastustamisen ehdot. Teoksessa Souto, Anne- Mari; Rannikko, Anni; Sotkasiira, Tiina, Harinen, Päivi (toim.) Rasismista saa puhua, Kiilakoski, Tomi (ilmestyy) Entrepreneurial Learning and Ethos of Youth Work: Reflections on the Difficult Relationship. Teoksessa Maria Carmen Pantea (toim.) Entrepreneurial learning through youth work. SALTO Publishing. 13

15 Kiilakoski, Tomi (2013) Inhimillisyys on yliarvostettua. Ihmisviha koulusurmissa. Teoksessa Juri Nummelin (toim.) Misantropian historia. Turku: Savukeidas, Kiilakoski, Tomi (2013) Ja huomenna meillä on vieläkin enemmän tehokkaita välineitä. Katsaus: lektio. Kasvatus & Aika 7(2), Kiilakoski, Tomi (2013) Tietoa tarvitaan. Nuorisotutkimus 31(1), 1 2. Pääkirjoitus. Kotilainen, Sirkku & Suoninen, Annikka (2013) Cultures of media and information literacies among the young. South-North viewpoints. Teoksessa Ulla Carlsson & Sherri Hope Culver (eds.) Media and information literacy and intercultural dialogue. MILID Yearbook Göteborg: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media & Nordicom, Kotilainen, Sirkku & Suoninen, Annikka (2013) Tyttöjen ja poikien nettikulttuurit mediakasvatuksen haasteena. Teoksessa Reijo Kupiainen, Sirkku Kotilainen, Kaarina Nikunen & Annikka Suoninen (toim.) Lapset netissä. Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöistä ja riskeistä. Helsinki: Mediakasvatusseura, Kärjä, Antti-Ville (2013) Review of Bronwen Robertson: Reverberations of Dissent Popular Music 32:3, Kärjä, Antti-Ville (2013) Review of Tara Brabazon: Popular Music. Topics, Trends and Trajectories The International Journal of Cultural Policy. Laine, Antti & Salasuo, Mikko & Lappalainen, Tuomo (2013) Urheilupomojen harhapolku. Suomen kuvalehti 15/2013, Laine, Sofia (tulossa 2013) Haavoittuvuus on nuorison omaehtoisten ympäristöliikkeiden ytimessä Geoffrey Pleyersin haastattelu. Nuorisotutkimus 31(3). Laine, Sofia (2013) Suivaantuneiden keskiluokkaisten nuorten globaali aalto. Nuorisotutkimus 31(1), Myllyniemi, Sami & Kiilakoski, Tomi (2013) Nuorten yhteiskunnalliset osallistumistavat ja asenteet. Teoksessa Sami Borg (toim.) Demokratiaindikaattorit Oikeusministeriö, Selvityksiä ja ohjeita 52/2013. Helsinki: Edita Prima, Oksanen, Atte (2013) Anti-Musical Becomings: Politics of Shock and Risk in Industrial Music. Secessio 2: 1, Paju, Elina & Berg, Päivi (2013) Liikkumatilaa lapsille ja nuorille! Teoksessa Harinen, Päivi & Rannikko, Anni (toim.) Tässä seison enkä muuta voi. Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 65, Pekkarinen, Elina & Heino, Tarja & Pösö, Tarja (2013) Lastensuojelusta tietäminen on moraalinen velvoite. Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), Piispa, Mikko (2013) Doping ja kulinaarinen kolmio puhtaan urheilun rajoja etsimässä. Yhteiskuntapolitiikka 78(3),

16 Piispa, Mikko (2013) Huipulle vai huvin vuoksi mikä 2000-luvun suomalaisnuoria liikuttaa? Teoksessa Päivä Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 65. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Saatavilla osoitteessa Piispa, Mikko & Huhta, Helena, Salasuo, Mikko (2013) Johdanto. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja, kenttä, Piispa, Mikko (2013) Pitkä ja mutkainen tie vilkaisu suomalaisten huipputaiteilijoiden elämänkulkuihin. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 134. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Piispa, Mikko (2013) "Vapaasti olen saanut valita eikä mihkään ole pakotettu" katsaus suomalaisen huippu-urheilijan elämänkulkuun. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 134, Salasuo, Mikko (2013) Kestämättömän kehityksen malli. Liikuntajärjestelmän muutos ja eettiset ongelmat. Liikunta&Tiede 6/2013. Salasuo, Mikko (2013) Valoa ei voi kantaa säkillä. Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkö muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 65, Salasuo, Mikko & Hoikkala, Tommi (2013) Huippu-urheilijat nykyajan kannattelupinnoilla. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja, kenttä, Taavetti, Riikka: On tutkittava aiheita, joita poliitikot hylkivät. Hilary Pilkingtonin haastattelu. Nuorisotutkimus 2/2013, Vehkalahti, Kaisa (2013): Heinäpellolta tanssilavalle luvun kultainen nuoruus. Teoksessa Kirsi-Maria Hytönen ja Keijo Rantanen (toim.) Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla. Jyväskylä: Atena, F) Tieteelliset monografiat, myös verkossa julkaistut Berg, Päivi & Piirtola, Maarit (tulossa 12/2013) Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa: Tutkimuskatsaus Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja. Ervamaa, Suvi & Piispa, Mikko (2013) YAD Street Team huumekriittistä kevytaktivismia nuorille. YAD Youth against drugs & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 138. Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi & Laine, Sofia & Levamo, Tiina-Maria & Mäntylä, Niina & Pleyers, Geoffrey & Raisio, Harri (tulossa) Youth Participation Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy. Euroopan neuvoston kongressille (the Council of Europe Congress of Local and Regional 15

17 Authorities and the EU-CoE Youth Partnership) tehty taustaselvitys. Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja. Gretschel, Anu & Laine, Sofia & Junttila-Vitikka, Pirjo (2013) Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa. Helsinki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 1 & Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 60. ( ). Hoikkala, Tommi & Petri Paju: Apina Pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys. Helsinki: Gaudeamus Häkkinen, Antti & Puuronen, Anne & Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni (2013) Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 139. Katarina Alanko (2013) Hur mår HBTIQ-ungdomar i Finland? Helsinki: Ungdomsforskningsnätverket/ Ungdomsforskningssällskapet Nätpublikation 68 & Seta, Seta-publikationer 21. Myllyniemi, Sami & Berg, Päivi (2013) Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus Nuorisoasian neuvottelukunnan julkaisuja, 49 / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja, 140. Suoninen, Annikka (2013) Lasten mediabarometri vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 62. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Suoninen, Annikka (2013) Lasten mediabarometri Tiivistelmä. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 136. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Saatavana myös verkossa G) Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut Gretschel, Anu &Mulari, Timo (toim.) (2013) Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi. Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 67. Heino, Eveliina & Kivijärvi, Antti (2013) Voimaannuttava rasisminvastaisuus nuorisotyössä. Teoksessa Anne- Mari Souto & Anni Rannikko & Tiina Sotkasiira & Päivi Harinen (toim.) Rasismista saa puhua. Tampere: Meille saa tulla -kampanja. Kiilakoski, Tomi (2013) Paskaa nuorisotutkimusta. Nuorisotyö 5/2013, Kiilakoski, Tomi (2013) Paskaa nuorisotyötä. Nuorisotyö 1/2013, 15. Laine, Sofia (2013) SidiHssinen nuorisokeskuksen nuoret räppäävät kunniakkaan elämän puolesta. Nuorisotyö-lehti. Mulari, Timo & Gretschel, Anu (2013) Ohjaus- ja palveluverkosto on parhaimmillaan ryhmien verkosto. Teoksessa Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset. Helsinki: Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja Suomen Kuntaliitto,

18 Pekkarinen, Elina (2013) Lastensuojeluakatemian aika. 30 päivää lastensuojelun ammattilaisille 1:2013. Helsinki: Talentia. Salasuo, Mikko (2013) Kun mikään ei enää liikuta. Liito: Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n jäsenlehti Salo, Aija & Suurpää, Leena (2013) Förord. Kirjassa Katarina Alanko: Hur mår HBTIQ-ungdomar i Finland? Helsinki: Ungdomsforskningsnätverket/ Ungdomsforskningssällskapet. Nätpublikation 68 & Seta, Setapublikationer 21. Suurpää, Leena (2013) Nuorisotyön lähidemokratia, Nuorisotyö 1/2013. H) Yleistajuiset julkaisut Hoikkala, Tommi (2013) Professori Siltalan nuorisoarkisto. Helsingin Sanomat Kivijärvi, Antti & Suurpää, Leena (2013) Yhteiskunnallinen tietokilpailu. Kuka jää ulkopuolelle? Verkkokanava Kommentti Laine, Sofia (2013) Solidaarisuustaloudesta ja Facebook-aktivismista tuhansiin uusiin nuorisojärjestöihin. Tähdistö. Eurooppanuorten julkaisu (1), Laine, Sofia (2012) Tunisialainen tyttö poliittisissa aika-tila-tihentymissä. Nuori voima: kulttuuriharrastajain lehti (5), 86. Oksanen, Atte (2013) Jäävuoren huippu. Acatiimi 5/2013, Pekkarinen, Elina: Hyvä hoitaja jaksaa vastata lapsen tarpeisiin. Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomat Peltola, Marja (2013): Käsitteiden uudelleen ajattelua. Rogers Brubakers: Etnisyys ilman ryhmiä. Tiede & edistys 38 (3): (kirja-arvio) Piispa, Mikko (2013) Nuorisourheilun varjopuolia. Liito: Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n jäsenlehti 3/2013. Piispa, Mikko (2013) Uusi Suomi ja urheilukulttuurin muutos. Liikunta & tiede 50(1), 4 9. Suurpää, Leena (2013) Arkipäivän rasismi ja sukupolvien ohipuhuminen. Verkkokanava Kommentti Suurpää, Leena & Pekkarinen, Elina (2013) Ulkonaliikkumiskielto ei ratkaise alaikäisten ongelmia. Helsingin Sanomat, mielipide Taavetti, Riikka (2013) Punkkareita ja skinejä Venäjän takamailla. Iso Numero, talvi Vehkalahti, Kaisa (2013) Lapsuuden historiaa tunteella. Kasvatus ja Aika (4/2012) 17

19 Kaisa Vehkalahti, Pieter Dhondt, Liisa Granbom-Herranen, Anja Heikkinen ja Heli Valtonen (2013) Kasvatushistorioitsijat vallan kysymyksiä pohtimassa. Kasvatus & Aika 4/ Lisäksi ainakin 12 muuta kirjoitusta. I) Toimitetut julkaisut Hjelm, Titus, Kahn-Harris, Keith & LeVine, Mark (toim.) (2013) Heavy Metal: Controversies and Countercultures. Sheffield: Equinox. Kupiainen, Reijo, Kotilainen, Sirkku, Nikunen, Kaarina & Suoninen, Annikka (toim.) Lapset netissä. Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöistä ja riskeistä. Helsinki: Mediakasvatusseura. Piispa, Mikko & Huhta, Helena (toim.) (2013) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 134. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimus 1/2013 (lehden hybridinumeron yhteistoimittaminen kanssa, vuoden 2012 puolella pyydettyjen teema-artikkeleiden osalta) J) Verkkojulkaisut Piispa, Mikko (2013) Berliini ei ole urheilukaupunki? Kolumni Kommentti-verkkokanavalla Piispa, Mikko & Villikka, Heidi (2013) Berliiniläinen kaupunginosaelämä. Kolumni Kommenttiverkkokanavalla Piispa, Mikko & Villikka, Heidi (2013) Berliinin gentrifikaatiosta. Kolumni Kommentti-verkkokanavalla Piispa, Mikko & Sysser, Anna-Sofia (2013) Berliinissä opin syömään puikoilla, saksaa en oppinut. Kolumni Kommentti-verkkokanavalla Kiilakoski, Tomi (2013) Demokratian virityksistä vaikutuksiin. Etusivu. Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkolehti Kiilakoski, Tomi (2013) Miten kohdata teknologinen maailma nuorisotyössä? Viikon näkökulma Verkeverkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus

20 Kiilakoski, Tomi (2013) 10 työpaperia koulun ja nuorisotyön yhteistyön kehittämisestä. Julkaisija Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna. Julkaistu Kanuunan verkkosivuilla: Kivijärvi, Antti & Suurpää, Leena (2013) Yhteiskunnallinen tietokilpailu: kuka jää ulkopuolelle? Kommentti.fi. Kärjä, Antti-Ville (2013) Musiikkivideon kulta-aika YLE.fi, Sumiala, Johanna & Suurpää, Leena (2013) Youth and Media Scholars: Join Together. Youth Street Politics in the Media Age -blogi Lisäksi ainakin 26 muuta verkkojulkaisua. Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen A) Kutsuesitelmät tieteellisissä konferensseissa Arkistojen avoimuus ja tutkimuseettiset haasteet arkaluontoisten viranomaisaineistojen tutkimuksessa. Tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja -seminaari, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Helsinki Erilaisuuksien sietämisestä erimielisyyksien kunnioittamiseen: virityksiä monikulttuuriseen kansalaistoimintaan. Sosiaalipedagogiikan päivät 2013, Sosiaalipedagogiikan Seura, Helsinki Sexual education as the marker of universalism and difference. Vierailuluento. Linköpingin yliopisto, REMESO, B) Seminaariesitelmät Developing Knowledge and Competence. Peer learning in local youth work and policy -workshop, Helsinki Sport, exercise, and physical activity among Finnish children and adolescents A systematic review. A poster-presentation. 9th Annual Meeting and 4th Conference of HEPA Europe, , Helsinki Interventions related to sport, exercise and physical activity among Finnish children and adolescents A systematic review. A poster-presentation. 9th Annual Meeting and 4th Conference of HEPA Europe, , Helsinki Borderwork and hierarchies in physical education How gender and class becomes inscribed into young bodies. Critical Reflections on Social Justice and Equality in Education, Critical Ethnography in Nordic Context- with European Reflections symposium. The European Conference on Educational Research, Istanbul,

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma

Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Lastensuojelun huostaanotot interventioina - prosessi- ja asianosaisnäkökulma Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Skidi Kids -seminaari Tampere 22.5.2013 Tutkimuksen tausta Kansainvälisissä

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

ANSIOLUETTELO. 0401909795 elina.stenvall@uta.fi

ANSIOLUETTELO. 0401909795 elina.stenvall@uta.fi ANSIOLUETTELO YHTEYSTIEDOT Elina Stenvall 0401909795 elina.stenvall@uta.fi KOULUTUS Valtiotieteiden maisteri (VTM) Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta, 2007 pääaine: sosiaalipolitiikka sivuaineet:

Lisätiedot

Holkeri, Emma (2014). Crime consumption online: Reflections of combining criminology with economic sociology. In Storgaard, Anette (ed) NSfKs 56.

Holkeri, Emma (2014). Crime consumption online: Reflections of combining criminology with economic sociology. In Storgaard, Anette (ed) NSfKs 56. Publications 2014 Airio, Ilpo & Saarinen, Arttu (2014). Alueelliset onnellisuuserot Pohjoismaissa. Sosiologia 51, 259-274. Blomberg, Helena, Kallio, Johanna, Kroll, Christian, Saarinen, Arttu (2014). Job

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa?

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Mirja Satka Pääkaupunkiseudun sosiaalityön tutkimuksen päivä Helsingin yliopisto 28.9.2015 Mikä osoittaa kansainvälisen kiinnostuksen

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki

KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki KOHTAAMO Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittämisen tuki Katariina Soanjärvi Projektipäällikkö, KT 2 OHJELMALLISIA LÄHTÖKOHTIA Osa toimia, joilla Suomi lunastaa Eurooppa 2020 strategian kansallisessa toimeenpanoohjelmassa

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä. KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus

Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä. KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus Vaakamalli sosiaalisen hyvinvoinnin johtamisen välineenä KT Päivi Hamarus Kehittämis- ja strategiayksikkö Keski-Suomen ELY-keskus Hyvinvoinnin johtamisen malli Vaaka - taustaa What is bullying? Hamarus,

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa

Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Opetussuunnitelmauudistus etenee globaaleja haasteita koulutuksessa Johtaja Jorma Kauppinen Peruskoulujen ja lukioiden kansainvälisyyspäivät 21.11.2013 Kuopio Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Suitsutusta

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

Lasten mediabarometri 2011

Lasten mediabarometri 2011 Lasten mediabarometri 2011 NUORET LASTEN HAASTATTELIJOINA S A A R A P Ä Ä J Ä R V I, K M, T U T K I J A M E D I A K A S V A T U S S E U R A R Y L A P S U U D E N - J A N U O R I S O T U T K I M U K S E

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

Monikulttuurisuuden asema nuorisotyössä

Monikulttuurisuuden asema nuorisotyössä Monikulttuurisuuden asema nuorisotyössä Antti Kivijärvi Nuorisotutkimusverkosto 22.2.2010 www.nuorisokanuuna.fi 1 Esityksen rakenne 1) Esityksen näkökulma 2) Monikulttuurinen nuorisotyö yhteisesti jaettuja

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI

KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI Tutkimusohjelman suunnittelun taustaa Voimaa taiteesta -seminaari 27.9.2012 Anu Laukkanen projektitutkija ESITYKSEN RAKENNE I Tutkimusohjelman suunnittelun taustaa II

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä 11.2.2016 YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Sosiaalipedagogiikan maisteriohjelma, 2014-2017 (tavoite), UEF Voimauttavan valokuvan

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä. TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010. Kristiina Abdallah

Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä. TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010. Kristiina Abdallah Radikaali kasvatus kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssin viitekehyksenä TAO-verkoston seminaari Jyväskylä 19.3.2010 Kristiina Abdallah Luennon sisältö Kääntäjän ja tulkin työelämätaitokurssista Oma

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

Structure of Service Production in Central Finland

Structure of Service Production in Central Finland Structure of Service Production in Central Finland Martti Ahokas Regional Council of Central Finland Introduction Traditionally services in Finland produced by over 400 municipalities The service production

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars

Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Cleantech-klusteriyhteistyö Itämeren alueella Case BSR Stars Riku Rikkola Kehittämispäällikkö EU toiminnot ja partneriverkostot Finnish Cleantech Cluster Sisältö Finnish Cleantech Cluster BSR Stars lippulaivaohjelma

Lisätiedot

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Vekarasta vaariin. Tulevaisuuden näköaloista yksilön näkymiksi. Alueiden ennakointiseminaari Joensuussa 14.-15.3.2013 Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Heikki Eskelinen Karjalan tutkimuslaitos

Lisätiedot

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä?

Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Eurooppalainen kansainvälisyyskasvatus, onko sitä? Kansainvälisyyskasvatus, miksi ja miten? Studia Generalia-luentosarja 28.3.2007 Rilli Lappalainen, President Development Education Forum - rilli.lappalainen@kehys.fi

Lisätiedot

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä ammattikorkeakoulujen TKI-päivät 16. 17.2.2011 TKI-PÄIVÄT 2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä OHJELMA Tiistai 15.2.2011 Erilliset tapaamiset ja kokoukset 15.00 AMKtutka ja indikaattorit 16.30

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen

Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen Lukiopäivät 12.11.2013 Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015

Struve route description. NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 Struve route description NGO PAIK Aivar Niinemägi 11.11.2015 https://www.youtube.com/watch?v =f-up1t1es6s# http://www.geocaching.com/track/ map_gm.aspx?id=2954533 http://www.savasrokiskis.lt/en/struv e-route

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot

Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot 2014-2016 Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tunnistaa erilaisia nuoruuden tulkintaperspektiivejä ja tietää nuoruuden olevan

Lisätiedot

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ VTT Tarja Juvonen Yliopistonlehtori (ma.) Sosiaalityö Lapin Yliopisto Sposti: tarja.juvonen@ulapland.fi Miten nuorten

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

Keskeisiä tuloksia. Varhainen puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan äitiys- ja lastenneuvoloissa

Keskeisiä tuloksia. Varhainen puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan äitiys- ja lastenneuvoloissa Keskeisiä tuloksia Varhainen puuttuminen perhe- ja parisuhdeväkivaltaan äitiys- ja lastenneuvoloissa RutiiNiksi -hankkeessa (2011 2013) tutkittiin ja arvioitiin äitiys- ja lastenneuvoloissa käytettyjä

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

SALLI OSALLISUUS! 24.11.2011. Jatta Herranen Kehitysjohtaja (FT) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä jatta.herranen@pkky.fi

SALLI OSALLISUUS! 24.11.2011. Jatta Herranen Kehitysjohtaja (FT) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä jatta.herranen@pkky.fi SALLI OSALLISUUS! 24.11.2011 Jatta Herranen Kehitysjohtaja (FT) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä jatta.herranen@pkky.fi Osallisuuden moniulotteisuus (Kiilakoski & Gretschel 2011/2012; Harinen & Herranen

Lisätiedot

Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11.

Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11. Soveltavan taiteen menetelmiä sosiaali- ja nuorisotyöhön Terttu Parkkinen, lehtori, Turun ammattikorkeakoulu 19.11.2013 Vimma, Turku MIMO faktoina Hankkeen nimi: MIMO Moving In, Moving On! Application

Lisätiedot

Selkälä, Arto 2008: Lomaketutkimuksen haasteet ja verkkolomakkeiden mahdollisuudet niihin vastaamisessa. Sosiologia vol. 45 (2) 2008,

Selkälä, Arto 2008: Lomaketutkimuksen haasteet ja verkkolomakkeiden mahdollisuudet niihin vastaamisessa. Sosiologia vol. 45 (2) 2008, JULKAISULUETTELO Referoidut artikkelit ulkomaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä Selkälä, Arto; Ronkainen, Suvi & Alasaarela, Esko 2011: "Features of the Z Scoring Method in Graphical Two Dimensional

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi 24.11. TUL:n Seurapäivät Aluksi: seurahengestä ja kasvatuksesta Seurahenki

Lisätiedot

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Large journalistic (radio, television, and printed media, net publications) production on current affairs, alcohol and drugs, family violence, youth problems,

Lisätiedot

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta Kati Honkanen, HTL, suunnittelija / tutkija kati.honkanen@helsinki.fi Lahden Tiedepäivä 11.11.2014

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa

Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa Positiivinen tunnistaminen lasten ja nuorten arjessa Elämän syrjässä? Lasten ja nuorten pahoinvoinnin paikat ja hyvinvoinnin tilat Helsinki, 7.6.2013 Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES

LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES LINKKEJÄ RASKAANA OLEVILLE JA VAUVAPERHEILLE LINKS FOR EXPECTANT AND BABY FAMILIES VAUVA- JA RASKAUSAIHEISIA YLEISIÄ NETTISIVUJA JA FOORUMEITA GENERAL WEBSITES AND FORUMS ABOUT BABIES AND PREGNANCY Babyidea

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Koulutusjohtamisen instituutti

Koulutusjohtamisen instituutti OSAAVA FORUM 2015 OPPIMISEN JA OSAAMISEN KOKONAISARKKITEHTUURI KESKI-SUOMESSA: JOHTAMINEN JA ARVIOINTI 13.11.2015 JYVÄSKYLÄ Mika Risku, Instituutin esimies Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin Lapsuudentutkimuksen päivät 02.06.2008 Turku Terhi-Anna Wilska Miksi lasten ja lapsuuden tutkimus tärkeää juuri nyt? Havaitut ongelmat lasten fyysisessä

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen?

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Suomen Akatemian kärkihankerahoituksen hakuinfotilaisuus Irmeli Mustalahti Academy Research Fellow, Adjunct Professor Forestry Institute

Lisätiedot

Lapsuudentutkimuksen verkosto

Lapsuudentutkimuksen verkosto Lapsuudentutkimuksen verkosto Verkosto NYT Tapaaminen 11.-12.10.2007 12.10.2007 NR 11.10.2007 Organisaatio verkostossa Valtakunnallinen ohjausryhmä (11 hlöä) Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt - (LANKA)

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä koulutus

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä koulutus Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä koulutus Ensimmäinen lähiopetusjakso Lähiopetuspäivien teema: Orientoituminen käytännön opettajuuteen Aika to 9.9.2010 ja pe 10.9.2010 Torstai 9.9.2010 9.15-11.15

Lisätiedot

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday?

Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? Is violence and threat at work a part of nordic socialworker s workday? The 2nd Joint Nordic Conference: Courage in Social Work June th 20, Helsinki Specialist Timo Suurnäkki The Centre for Occupational

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Taiteen jälkiä seuraamassa -taidekokemusten merkityksistä työyhteisöissä

Taiteen jälkiä seuraamassa -taidekokemusten merkityksistä työyhteisöissä Taiteen jälkiä seuraamassa -taidekokemusten merkityksistä työyhteisöissä Cecilia von Brandenburg Aalto /Arts YH Novia/ ArtGoesWork cecilia.vonbrandenburg@aalto.fi Jäniksen tarina Voimmeko ajatella maailmaa

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011. 4.11.2011 Johanna Holvikivi

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011. 4.11.2011 Johanna Holvikivi METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 4.11.2011 Johanna Holvikivi Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Electric Race About -sähköauto 11/9/2011 Metropolia Ammattikorkeakoulu 3 Yhteisö, uudistaja

Lisätiedot

Nuorisotyö ja koulutyö yhteiset ja eroavat polut. Tomi Kiilakoski, Antti Kivijärvi, Veronika Honkasalo Kokkola 26.1.2011 / Kanuuna

Nuorisotyö ja koulutyö yhteiset ja eroavat polut. Tomi Kiilakoski, Antti Kivijärvi, Veronika Honkasalo Kokkola 26.1.2011 / Kanuuna Nuorisotyö ja koulutyö yhteiset ja eroavat polut. Tomi Kiilakoski, Antti Kivijärvi, Veronika Honkasalo Kokkola 26.1.2011 / Kanuuna Systeeminen eriytyneisyys Koulu on rajannut tehtävänsä varsin tiukasti

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Luento Vieraasta Veljeksi Projektin ja Miessakit ry:n luentosarjassa Mies Suomessa, Suomi miehessä Juha Sihvola Professori, johtaja Tuktijakollegium, Helsingin

Lisätiedot

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen MYÖNTEINEN TUNNISTAMINEN näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen Välittämisen koodi RoadShow 10.3.2015 Seinäjoki Elina Stenvall, tutkija Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG)

Lisätiedot

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela

* lotta.laine@cancer.fi for more information. Sakari Nurmela Finnish families and holidays in the Sun Views among parents of underaged children about sunprotection on holiday trips Lotta Laine*, Liisa Pylkkänen, and Tapani Koskela Cancer Society of Finland Finnish

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

1. PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES

1. PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES 1. PEER-REVIEWED SCIENTIFIC ARTICLES International publications Suurpää, Leena & Sumiala, Johanna & Hjelm, Titus & TIkka, Minttu (2015) Studying Youth in the Streets of the Media City Field notes on a

Lisätiedot