Sisällys Hankkeet vuonna Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot..."

Transkriptio

1 Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013

2 Sisällys Hankkeet vuonna Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran tutkijoiden työ numeroina... 8 Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut D) Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa E) Tieteelliset vertaisarvioimattomat artikkelit F) Tieteelliset monografiat, myös verkossa julkaistut G) Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut H) Yleistajuiset julkaisut I) Toimitetut julkaisut J) Verkkojulkaisut Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen A) Kutsuesitelmät tieteellisissä konferensseissa B) Seminaariesitelmät C) Esitelmät ammattiyhteisöille D) Muut esitelmät E) Konferensseihin liittyvät asiantuntijatehtävät F) Vertaisarvioinnit tieteellisissä julkaisuissa G) Tieteellisten julkaisujen toimituskunnissa toimiminen H) Tieteellisen ohjelman tai projektin johtaminen: Muut kuin Nuorisotutkimusverkoston hankkeet I) Opinnäytetöiden arviointi J) Asiantuntijalausunnot K) Asiantuntijaesiintyminen mediassa L) Tieteelliset ja yhteiskunnalliset luottamustehtävät M) Tieteellinen ja yhteiskunnallinen konsultointi Opetus A) Annettu opetus B) Opetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävät C) Opinnäytetöiden ohjaus

3 Hankkeet vuonna 2013 Henkilötyövuodet 2013: OKM/ yleisavustus 11,70; ulkopuoliset 12,90. Yhteensä 24,60. Hankkeita yhteensä 30 Ei rasismille -hanke ( , Suomen Punainen Risti) Eri-ikäiset liikuntapalveluja arvioimassa ( ,OKM, liikuntayksikkö) Elämälle suunta ( , Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) Etsivän nuorisotyön ammatillinen kehittäminen: nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet ( , OKM / Lanuke) Hyvinvoiva sateenkaarinuori ( , Seta / OKM / Lanuke) Hyvä paha koulu kouluhyvinvointia hakemassa -hanke (Unicef) Kosketuspinta-projekti ( , A-klinikkasäätiö) Koulunuorisotyön kehittämishanke ( , Kanuuna / OKM) Kurvi-hanke ( , Suomen Pakolaisapu ry) Lapsiuhritutkimus ( , OKM, SM) Lasten ja nuorten liikunnan tutkimuskatsaus ( , LTS, OKM, liikuntayksikkö) Lasten mediabarometri 2013 ( , OKM, kulttuuriyksikkö) Maahanmuuttajataustaiset nuoret toimeentulotuen varassa elämänpolkuja yhteiskunnan keskiöissä ja marginaaleissa ( / Pakolaisapu) Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke (ESR) Mihin polut johtavat? Tutkimus huippu-urheilijoiden ja -taiteilijoiden elämänkulusta: menestystekijöistä, kokemuksista ja vastoinkäymisistä ( , OKM, liikuntayksikkö) Miten arvioida ja parantaa nuorten syrjäytymisen ehkäisytoiminnan vaikuttavuutta? (OKM) Monikulttuurinen seksuaalikasvatus sukupolvisuhteina miten tiedot ja käytännöt kohtaavat? (Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma / OKM) Myrsky-hankkeen jatko-osio (2013, Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö) Nuoret ja poliittisuus nyky-afrikassa ( , Suomen Akatemia) Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa ( , Helsingin Sanomain Säätiö) Nuoruuden ongelmakonstruktion rakentuminen ja sukupuoli Suomessa ( , Suomen Akatemia) Perusopetuksen päätös ja nuoret. Menolippu-projekti, kohteena peruskoulun keskeyttäminen, ( , ESR/ Vantaan kaupunki) Poliittinen sosialisaatio perheissä (Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma / OKM) Positiomallin kehittämien lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi ( , Suomen Akatemia) Post-war constructions of youth social problems Policing youth, gender and delinquency in Finland, ( , Suomen Akatemia) Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus ( ) Sukupolvien väliset suhteet ja nuorten siirtymät aikuisuuteen (Nuoret ja sukupolvet - tutkimusohjelma / OKM) Suomen ihanuus ja kurjuus ( , OKM, Liikesivistysrahasto, Hämeenlinnan kaupunki) Vihan ja väkivallan verkko (Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma / OKM) Youth Against Drugs -järjestön arviointihanke ( / YAD) 2

4 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013 A) Julkaisut Hur mår HBTIQ-unga i Finland? Katarina Alanko Kokemuksia elokuvakasvatuksesta Alain Bergala ISBN: NTV/NTS, julkaisuja s. Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys Tommi Hoikkala & Petri Paju Gaudeamus & NTV/NTS, julkaisuja 139. ISBN: s. Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Opetus- ja kulttuuriministeriö & NTV/NTS, julkaisuja 140 & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Valtion Liikuntaneuvosto. ISBN: s. Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä - Arviointitutkimus Myötätuulessa-projektista (Yhteisjulkaisu Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 58) Heidi Villikka Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi NTV/NTS, julkaisuja 139. ISBN: s. YAD Street Team huumekriittistä kevytaktivismia nuorille Suvi Ervamaa & Mikko Piispa NTV/NTS, julkaisuja s. ISBN: Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) NTV/NTS, verkkojulkaisuja 65. ISBN s. Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa Riikka Korkiamäki VÄITÖSKIRJA NTV/NTS, julkaisuja 137 & Tampere University Press, ISBN: I. 331 s. 3

5 Lasten ja nuorten käännöstietokirjallisuuden historia luvuilla Niklas Bengtsson Avain & NTV/NTS, julkaisuja 135. ISBN: s. Epätavallisia elämänkulkuja huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa Mikko Piispa & Helena Huhta NTV/NTS, julkaisuja 134. ISBN: s. Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa Anu Gretschel, Sofia Laine, Pirjo Junttila-Vitikka Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:1 & NTV/NTS, verkkojulkaisuja 60. ISBN (PDF). 117 s. Aktiivisten havainnoinnista ulkopuolisten kuuntelemiseen? Nuorisotyön tutkimuksen sisällöt, menetelmät ja katvealueet Ville Pöysä ISBN: s. NTV/NTS, verkkojulkaisuja 59. Lisäksi Nuorisotutkimus-lehti on ilmestynyt vuonna 2013 neljästi. B) Tapahtumat Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät Nuorisotutkimusseuran verkkosivujen tapahtuma-arkistosta sivusta alkaen. Sukupolvien kriisi, siis mikä? ( :15-14:15) Nuorisotutkimusverkosto järjesti osana Tieteen päivien ohjelmaa sukupolvitutkimusta ja -politiikkaa ruotivan paneelikeskustelun Helsingin yliopiston päärakennuksen (Fabianinkatu 33) pienessä juhlasalissa (4. krs). Youth Street Politics in the Media Age ( ) Workshop Suomen Lontoon Instituutissa, joka järjestettiin yhteistyössä Instituutin ja Youth Street Politics in the Media Age -tutkimushankkeen kanssa. Professori Andy Bennett luennoi Tampereella ja Helsingissä ( : :00) Professori Andy Bennett (Griffith University, Australia) saapui helmikuussa Suomeen Nuorisotutkimusverkoston vieraaksi. Keskustelutilaisuus / Lasten ja nuorten käännöstietokirjallisuuden historia luvuilla ( :00-15:00) Tietokirjailija Niklas Bengtsson keskusteli Tyyris Tyllerö -lehden päätoimittajan Kari Vaijärven kanssa uutuuskirjastaan Elävät aakkoset - Lasten ja nuorten käännöstietokirjallisuuden historia luvuilla (Avain & Nuorisotutkimusverkosto). 4

6 Nuorisotutkimusseura Maailman Sosiaalifoorumissa Tunisiassa ( :00-15:30) Nuorisotutkimusseura teki uuden aluevaltauksen ja järjesti session Maailman sosiaalifoorumissa Tunisiassa Sessiossa puhui mm. Nuorisotutkimusverkoston tutkija Sofia Laine. Kasvatus sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana ( :00-15:45) Nuorisotutkimusseura oli mukana yhteistyössä järjestämässä seminaaria, jossa kasvatusta koskevia kysymyksiä tarkasteltiin kulttuurisista ja sosiaalisista näkökulmista. Keskustelutilaisuus: Kasvatus teknologisessa maailmassa ( :00-16:00) Nuorisotutkija, Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja Tomi Kiilakoski keskusteli professori Katariina Holman kanssa väitöskirjastaan Kasvatus teknologisessa maailmassa tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta (Nuorisotutkimusverkosto). Nuorisotutkimuksen avoin tutkijaseminaari ( :00-16:30) Nuorisotutkimuksen avoin tutkijaseminaari järjestettiin Tampereella yhteistyössä Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen oppiaineen kanssa. Tutkijaseminaarin fokuksessa on tällä kertaa Venäjään liittyvä nuorisotutkimus. Nuorisotutkimusseuran kevätkokous Tieteiden talolla :00-17:00 Sosiaalinen albumi -julkistustilaisuus ( :00-18:30) Antti Häkkisen, Anne Puurosen, Mikko Salasuon ja Anni Ojajärven kirja Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa julkistettiin keskustelutilaisuudessa Helsingin yliopistolla. Sosiaalinen albumi -keskustelutilaisuus ( :00-16:00) Sosiaalinen albumi elämäntavat sukupolvien murroksissa (Nuorisotutkimusverkosto 2013) -uutuuskirjasta keskusteltiin Gaudeamus Kirja & kahvissa, Vuorikatu 7. Mukana olivat Antti Häkkinen, Anne Puuronen ja Mikko Salasuo. VERA Research Seminar: Punk in Russia ( :15-16:00) Prof. Hilary Pilkington from the University of Manchester presented a paper Sounds of a rotting city : Punk in Russia s Arctic Hinterland. The presentation was followed by discussion and a comment by Researcher Olga Davydova from the Karelian Institute of the University of Eastern Finland. The seminar was organised by VERA Centre for Russian and Border Studies in cooperation with the Finnish Youth Research Network. Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2013 julkistustilaisuus ( :30-11:45) Porissa Suomi-Areenalla julkistetaan Sami Myllyniemen ja Päivi Bergin Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaaaikatutkimus 2013, jonka teemana tänä vuonna on liikunta. Meeting with Anne Le Huérou and Russia researchers in Finland: Focus on youth in Russia ( :00-12:00 at Tieteiden talo) 5

7 Tässä seison enkä muuta voi? Keskustelua nuorten liikunnasta ( :00-14:00) Keskustelua nuorten liikunnasta käytiin Päivi Harisen ja Anni Rannikon toimittaman Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä -pamfletin pohjalta Jyväskylässä. Pamfletin ajatuksia kommentoivat Valo ry:n lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Jarkko Finni, erikoissuunnittelija Kati Kauravaara, tutkija Anna-Liisa Ojala ja valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajanen. Keskustelua veti professori Hannu Itkonen. Apina pulpetissa ja Sosiaalinen albumi Turun kirjamessuilla ( :20-15:00) Turun kansainvälisten Kirjamessujen Tieto-lavalla keskusteltiin kahdesta Nuorisotutkimusseuran tuoreesta kirjasta. Avoin matala-seminaari: Hip hop and pedagogy ( :00-16:00) Populaarimusiikin tutkija Tony Mitchell (University of Technology, Sydney) oli Nuorisotutkimusverkoston vieraana ja alusti aiheesta "Hip Hop and Pedagogy". Paikkana on nuorten toimintakeskus Happi (Sörnäisten rantatie 31). Seminaarin jälkeen oli mahdollisuus tutustua graffitinäyttelyyn. Avoin tutkijaseminaari: Yhteiskuntatakuu ( :00-17:00) Nuorisotutkimusseuran avoin tutkijaseminaari pidettiin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella (Metria, sali M301, käyntiosoite Yliopistonkatu 7, 3. kerros). Seminaarin teemana oli nuorten yhteiskuntatakuu. Kaikki muuttuu mitä jää? TUHTI-seminaari Järvenpäässä ( : :00) Nuorisotyö ja sen toimintaympäristö muuttuvat nopeasti. Kun kaikki muuttuu, mitä jää? Tämän kysymyksen äärellä oltiin kahdennessatoista TUHTI-seminaarissa Järvenpäässä. Ajatuksia elokuvakasvatuksesta -seminaari ( :00-16:00) Ranskalainen esseisti, elokuvantekijä ja elokuvakasvattaja Alain Bergala puhui Nuorisotutkimusseuran, Kansallisen audiovisuaalisen arkiston KAVA:n, Suomen Ranskan-instituutin ja Aalto-yliopiston järjestämässä elokuvakasvatusseminaarissa elokuvateatteri Orionissa (Eerikinkatu 15, Helsinki). Bergalan luennon lisäksi seminaarissa esiteltiin suomalaisen elokuvakasvatuksen nykytilaa ja erilaisia elokuvakasvatushankkeita. Girlhood Studies Research Meeting ( :00-17:00) Tyttötutkimusverkosto, The Finnish Network for Girls Studies, and FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies organized a multidisciplinary research meeting at Åbo Akademi University for researchers who are doing work on girls and girlhood. Nuorisotutkimuspäivät 2013 ( :00-18:00) XII Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin teemalla "Sukupolvet, talous ja oikeudenmukaisuus" Helsingissä Tieteiden talolla. Päivät järjestettiin yksipäiväisenä ilman työryhmiä. Mitä kuuluu sateenkaarinuorille? ( : :00) Seta, Nuorisotutkimusseura ja ruotsalainen Ungdomsstyrelsen ja RFSL Ungdom järjestivät yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa seminaarin sateenkaarinuorten hyvinvoinnista. 6

8 Avoin tutkijaseminaari: Nuorisotutkimusverkoston gradupäivä ( :00-16:00) Nuorisotutkimusverkoston IV avoin tutkijaseminaari järjestettiin Tampereen yliopistolla "gradupäivänä". Seminaari oli varattu pro gradu -tutkielmaa valmistelevien opiskelijoiden alustuksille. Kullekin alustajalle oli nimetty kaksi ulkopuolista kommentaattoria ja aikaa oli varattu myös yleiselle keskustelulle kunkin alustuksen jälkeen. Nuorisotutkimusseuran syyskokous ja seuran 25-vuotis sekä Nuorisotutkimus-lehden 30-vuotisjuhlat Allianssi-talolla ( ) Prospects of Youth Political Engagement and Political Dialogue in Contemporary Tunisia ( :15-17:00) The seminar focused on the diversity of the political engagement of Tunisian youth and the current state of affairs of the country's democratization process three years after the start of the Arab Spring. The seminar paid attention in particular on prospects for cross-party dialogue for a positive development and challenges in guaranteeing the Tunisian citizens freedom of the media and security. Students from the Tunisian School of Politics attended the seminar. C) Lausunnot Kaikki lausunnot löytyvät Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilta osoitteesta Kannanotto kuntalain uudistamisen valmisteluun, Nuorisotutkimusseuran lausunto medialukutaidon suuntaviivoista, Nuorisotutkimusseuran lausunto valmistavasta lukiokoulutuksesta, Nuorisotutkimusseuran kommentti lasten hyvinvoinnin tilaa kuvaavien indikaattorien jatkotyöstöön, Lausunto koulutustakuuseen ja nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyen, eduskunnan asiantuntijakuuleminen Lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien toteutumista selvittävän raporttiluonnoksen kommentointi,

9 Nuorisotutkimusseuran tutkijoiden työ numeroina Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut. Yhteensä 174. Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa: 42 Tieteelliset vertaisarvioimattomat artikkelit: 36 Tieteelliset monografiat, myös verkossa julkaistut: 10 Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut: 7 Yleistajuiset julkaisut: 30 Toimitetut julkaisut: 4 Verkkojulkaisut: 45 Julkaisujen jakautuminen Muut julkaisut 48 % Tieteelliset julkaisut 52 % Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen Kutsuesitelmät tieteellisissä konferensseissa: 3 Seminaariesitelmät: 47 Esitelmät ammattiyhteisöille:111 Muut esitelmät: 21 Konferensseihin liittyvät asiantuntijatehtävät: 20 8

10 Tieteellisen ohjelman tai projektin johtaminen: 5 Opinnäytetöiden arviointi: 10 Asiantuntijalausunnot: 15 Tieteelliset ja yhteiskunnalliset luottamustehtävät : 55 Esitelmien jakautuminen Tieteelliset esitelmät 27 % Esitelmät ammattiyhteisöille ja muille 73 % Opetus Annettu opetus: 33 luentoa ja kurssia Muut opetukseen liittyvät tehtävät:24 9

11 Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut D) Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa Aaltonen, Sanna (2013) Trying to push things through : Forms and bounds of agency in transitions of school-age young people, Journal of Youth Studies, vol 16, no. 3, Aaltonen, Sanna & Lappalainen, Sirpa (2013) Samalla viivalla? Koulutuspolulta poikenneiden nuorten resurssit ja toisen asteen koulutus. Teoksessa Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki, Gaudeamus, Berg, Päivi & Peltola, Marja (submitted) Bringing up decent citizens parenthood, moral and boundarymaking. NORA. Harinen, Päivi & Kivijärvi, Antti & Ronkainen, Jussi & Honkasalo, Veronika & Suurpää, Leena (ilmestyy) New Challenges for Nordic Welfare Supplies: Emerging Cultural Diversity in Finnish Youth Work. To be published in the Nordic Journal of Migration Research. Hawdon, James; Räsänen, Pekka; Oksanen, Atte & Vuori, Miika (2013) Social Responses to Collective Crime: Assessing the Relationship between Crime Related Fears and Collective Sentiments. European Journal of Criminology 10 (article first published online: 3 June 2013). Hjelm, Titus (2013) Empowering discourse: discourse analysis as method and practice in the sociology classroom. Teaching in Higher Education 18(8), Hjelm, Titus (2013) National Piety: Religious equality, freedom of religion and national identity in Finnish political discourse. Religion. Published online first. Hjelm, Titus (2013) Religion, discourse and power: A contribution towards a critical sociology of religion. Critical Sociology. Published online first. Hjelm, Titus; Tikka, Minttu; Suurpää, Leena & Sumiala, Johanna (ilmestyy) Nuorten katupolitiikat mediakaupungissa käsitteellis-metodologisia avauksia kaupunkitilan rajojen etnografiseen tutkimiseen. Media & Viestintä, 4/2013. Honkasalo, Veronika (2013) Save the Girls! Gender Equality and Multiculturalism in Finnish Youth Work Contexts. Journal of Girlhood Studies 6(2): pp Honkasalo, Veronika (2013) Se suuri ero. Kulttuuri ja seksuaalisuus terveystiedon oppikirjoissa. Nuorisotutkimus 2/2013. Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2013) Generational Negotiations on Young Men s Criminality and Ethnic Hierarchies. Teoksessa Paul Van Aerschot (ed.) Migration and Integration from a Nordic Perspective. London: Ashgate publishing. Ilmestyy vuoden 2013 lopussa/ 2014 alussa. Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (2013) Lopputekstit. Teoksessa Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja

12 Karekallas, Matias & Oksanen, Atte (2013) Addiktion paikka populaarimusiikissa Kalliosta Berliiniin. In Tuukka Tammi & Pauliina Raento (toim.) Addiktioyhteiskunta: riippuvuus aikamme ilmiönä ( ). Helsinki: Gaudeamus. Kiilakoski, Tomi (2013) Hukassa ja sanoilleen vieraana. Stanley Cavell filosofiasta kasvatuksena. Kasvatus & aika 7(2), Kiilakoski, Tomi (2013) Nuorisotyön opetussuunnitelma: nuorisotyö kasvatuksellisena prosessina. Nuorisotutkimus 31(3), Kiilakoski, Tomi & Gretschel, Anu (2013) Challenging Structured Participation Structures. Perspectives on Youth: European Partnership Series. Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of Youth. Ilmestyy. Kiilakoski, Tomi; Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte (forthcoming) Coping with tragedy, reacting to an event: the case of Jokela school shooting in Finland. Young (accepted, in press). Kivijärvi, Antti (2013) Fragility of Leisure Ties between Ethnic Minority and Majority Youth. An Empirical Case From Finland. Leisure Studies. Julkaistu verkossa Kivijärvi, Antti (2013) Monikulttuurisuus nuorisotyön arjessa. Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten välisten rajanvetojen purkautuminen. Nuorisotutkimus 31 (2), Kivijärvi, Antti & Heino, Eveliina (2013) Ethnic Minority Youth and Youth Work in Finland: Everyday Antiracism Engendering Empowering Conditions. Teoksessa Maritta Törrönen & Olga Borodkina & Valentina Samoylova & Eveliina Heino (2013) Empowering Social Work: Theory & Practice. Kotka: University of Helsinki, Kupiainen, Reijo & Suoninen, Annikka & Nikunen, Kaarina (2012) Between public and private: privacy in social networking sites. Teoksessa Sonia Livingstone, Leslie Haddon & Anke Görzig (eds.) Children, risk and safety on the internet. Research and policy challenges in comparative perspective. Bristol: The Policy Press, Kärjä, Antti-Ville (2013) Musiikkia jälkikoloniaalisesta Suomesta Musiikki kulttuurina. Toim. Pirkko Moisala & Elina Seye. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen seura. Laine, Sofia (2013) Possibilities for Cosmopolitan Emancipation among Local Poor and Minority Youth in Transnational Political Events. Global Society 27(1): Lanas, Maija & Kiilakoski, Tomi (2013). Growing Pains: Teacher Becoming a Transformative Agent. Pedagogy, Culture and Society 21(3), Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte (2013) Expressions and Projections of Evil: Coping after a Violent Tragedy. Deviant Behavior 34: 11, Oksanen, Atte (2013) Addiction and Rehabilitation in Autobiographical Books by Rock Artists, Drug & Alcohol Review 32: 1, Oksanen, Atte (2013) Affect and Addiction in the Celebrity Rehab Reality TV Show. Addiction Research & Theory 21 (article first published online: 15 May 2013). 11

13 Oksanen, Atte (2013) Deleuze and the Theory of Addiction. Journal of Psychoactive Drugs 45: 1, Oksanen, Atte (2013) Female Rock Stars and Addiction in Autobiographies. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 30: 1 2, Oksanen, Atte & Keipi, Teo (2013) Young People as Victims of Crime on the Internet: A Population-based Study in Finland. Vulnerable Children & Youth Studies 8: 4, Oksanen, Atte; Nurmi, Johanna; Vuori, Miika & Räsänen, Pekka (2013) Jokela: The Social Roots of a School Shooting Tragedy in Finland. In Nils Böckler, Thorsten Seeger, Peter Sitzer & Wilhelm Heitmeyer (eds) School Shootings: International Research, Case Studies and Concepts for Prevention (pp ). New York: Springer. Pekkarinen, Elina (2013 tulossa) Positiomalli rakenteellisen sosiaalityön tukena. Teoksessa Merja Laitinen & Anneli Pohjola & Marjaana Seppänen (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön vuosikirja Kuopio: Unipress. Puuronen, Anne (2013) Sukupolvien sopat ja ravitsemusvalistuksen kotikäyttö. Teoksessa Antti Häkkinen & Anne Puuronen & Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi: Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 139, Puuronen, Anne (2013) 1990-luvun lamasukupolvi työnteossa. Teoksessa Antti Häkkinen & Anne Puuronen & Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi: Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 139, Räsänen, Pekka; Hawdon, James; Näsi, Matti & Oksanen, Atte (forthcoming) Social solidarity and the fear of risks: examining worries about the recurrence of a mass tragedy in a small community. Sociological Spectrum (accepted in November 2013). Salasuo, Mikko (2013) Omistautuminen tapa hallita mahdollisuuksien paljoutta. Teoksessa Tuukka Tammi & Pauliina Raento (toim.) Addiktioyhteiskunta. Riippuvuus aikamme ilmiönä Helsinki: Gaudeamus, Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni (2013) Sukupolvia liikkeessä - fyysisestä pakkoaktiivisuudesta liikkumattomuuteen. Teoksessa Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 139, Tiede. Vehkalahti, Kaisa & Hoikkala, Susanna (2013) Gender and discipline in the Finnish reformatories of the 1920s. Journal of the History of Childhood and Youth 3/2013, Vuori, Miika; Hawdon, James; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2013) Collective Crime as a Source of Social Solidarity. Western Criminology Review 14:3 (accepted, in press). Vuori, Miika; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2013) Fear of Crime in Local Communities after School Shootings. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 14: 2, Vuori, Miika; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2013) Local responses to collective and personal crime after the school shootings. Crime, Law and Social Change 59: 2,

14 E) Tieteelliset vertaisarvioimattomat artikkelit Aaltonen, Sanna (2013) Terveisiä tutkijankammiosta, kuuleeko kenttä? Nuorisotutkimus, vol. 31, no. 2, Aaltonen, Sanna (2013) Nuoret rakenteiden rattaissa. New agendas on Youth and Young Adulthood: Youth Studies Conference 2013, , University of Glasgow, Iso-Britannia. Nuorisotutkimus, vol. 31, no. 2, Berg, Päivi (2013) May I ask you one question? Ajatuksia yksityisen ja julkisen tilan hallinnasta. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 31(2), Gretschel, Anu (2013) Tulokset ja niiden taustat. Tutkimus monialaisen kehittämisen tukena MYKhankkeessa. Teoksessa Anu Gretschel & Timo Mulari (toim.) Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi. Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 67, Gretschel, Anu & Berg, Päivi (2013) Your Move -kampanjan jalanjälkiä kannattaisi seurata. Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 65. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, Gretschel, Anu & Laine, Sofia (2013) Liikuntapaikkoja on mahdollista muokata kaikille sopiviksi. Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 65. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, Hawdon, James; Näsi, Matti; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2013) Does social solidarity protect us from a heightened fear of risk? In T. Juuti, P. Räsänen & O. Sarpila (eds.) Working Papers in Economic Sociology (V). University of Turku: Turku. Hjelm, Titus; Kahn-Harris, Keith & LeVine, Mark (2013) Introduction: Heavy Metal as Controversy and Counterculture. Teoksessa: Titus Hjelm, Keith Kahn-Harris & Mark LeVine (toim.) Heavy Metal: Controversies and Countercultures. Sheffield: Equinox. Honkasalo, Veronika (2013) Kirja-arvio teoksesta Thiara, Ravi K., Condon, Stephanie A., Schröttle, Monika (eds) (2011) Violence Against Women and Ethnicity. Commonalities and Differences accross Europe. Budrich Verlag, Leverkusen-Oppladen, pp Nordic Journal of Migration Research. Honkasalo, Veronika (2013) Kun hyvä tahto ei riitä. Rasismin vastustamisen ehdot. Teoksessa Souto, Anne- Mari; Rannikko, Anni; Sotkasiira, Tiina, Harinen, Päivi (toim.) Rasismista saa puhua, Kiilakoski, Tomi (ilmestyy) Entrepreneurial Learning and Ethos of Youth Work: Reflections on the Difficult Relationship. Teoksessa Maria Carmen Pantea (toim.) Entrepreneurial learning through youth work. SALTO Publishing. 13

15 Kiilakoski, Tomi (2013) Inhimillisyys on yliarvostettua. Ihmisviha koulusurmissa. Teoksessa Juri Nummelin (toim.) Misantropian historia. Turku: Savukeidas, Kiilakoski, Tomi (2013) Ja huomenna meillä on vieläkin enemmän tehokkaita välineitä. Katsaus: lektio. Kasvatus & Aika 7(2), Kiilakoski, Tomi (2013) Tietoa tarvitaan. Nuorisotutkimus 31(1), 1 2. Pääkirjoitus. Kotilainen, Sirkku & Suoninen, Annikka (2013) Cultures of media and information literacies among the young. South-North viewpoints. Teoksessa Ulla Carlsson & Sherri Hope Culver (eds.) Media and information literacy and intercultural dialogue. MILID Yearbook Göteborg: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media & Nordicom, Kotilainen, Sirkku & Suoninen, Annikka (2013) Tyttöjen ja poikien nettikulttuurit mediakasvatuksen haasteena. Teoksessa Reijo Kupiainen, Sirkku Kotilainen, Kaarina Nikunen & Annikka Suoninen (toim.) Lapset netissä. Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöistä ja riskeistä. Helsinki: Mediakasvatusseura, Kärjä, Antti-Ville (2013) Review of Bronwen Robertson: Reverberations of Dissent Popular Music 32:3, Kärjä, Antti-Ville (2013) Review of Tara Brabazon: Popular Music. Topics, Trends and Trajectories The International Journal of Cultural Policy. Laine, Antti & Salasuo, Mikko & Lappalainen, Tuomo (2013) Urheilupomojen harhapolku. Suomen kuvalehti 15/2013, Laine, Sofia (tulossa 2013) Haavoittuvuus on nuorison omaehtoisten ympäristöliikkeiden ytimessä Geoffrey Pleyersin haastattelu. Nuorisotutkimus 31(3). Laine, Sofia (2013) Suivaantuneiden keskiluokkaisten nuorten globaali aalto. Nuorisotutkimus 31(1), Myllyniemi, Sami & Kiilakoski, Tomi (2013) Nuorten yhteiskunnalliset osallistumistavat ja asenteet. Teoksessa Sami Borg (toim.) Demokratiaindikaattorit Oikeusministeriö, Selvityksiä ja ohjeita 52/2013. Helsinki: Edita Prima, Oksanen, Atte (2013) Anti-Musical Becomings: Politics of Shock and Risk in Industrial Music. Secessio 2: 1, Paju, Elina & Berg, Päivi (2013) Liikkumatilaa lapsille ja nuorille! Teoksessa Harinen, Päivi & Rannikko, Anni (toim.) Tässä seison enkä muuta voi. Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 65, Pekkarinen, Elina & Heino, Tarja & Pösö, Tarja (2013) Lastensuojelusta tietäminen on moraalinen velvoite. Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), Piispa, Mikko (2013) Doping ja kulinaarinen kolmio puhtaan urheilun rajoja etsimässä. Yhteiskuntapolitiikka 78(3),

16 Piispa, Mikko (2013) Huipulle vai huvin vuoksi mikä 2000-luvun suomalaisnuoria liikuttaa? Teoksessa Päivä Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 65. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Saatavilla osoitteessa Piispa, Mikko & Huhta, Helena, Salasuo, Mikko (2013) Johdanto. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja, kenttä, Piispa, Mikko (2013) Pitkä ja mutkainen tie vilkaisu suomalaisten huipputaiteilijoiden elämänkulkuihin. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 134. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Piispa, Mikko (2013) "Vapaasti olen saanut valita eikä mihkään ole pakotettu" katsaus suomalaisen huippu-urheilijan elämänkulkuun. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 134, Salasuo, Mikko (2013) Kestämättömän kehityksen malli. Liikuntajärjestelmän muutos ja eettiset ongelmat. Liikunta&Tiede 6/2013. Salasuo, Mikko (2013) Valoa ei voi kantaa säkillä. Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkö muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 65, Salasuo, Mikko & Hoikkala, Tommi (2013) Huippu-urheilijat nykyajan kannattelupinnoilla. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja, kenttä, Taavetti, Riikka: On tutkittava aiheita, joita poliitikot hylkivät. Hilary Pilkingtonin haastattelu. Nuorisotutkimus 2/2013, Vehkalahti, Kaisa (2013): Heinäpellolta tanssilavalle luvun kultainen nuoruus. Teoksessa Kirsi-Maria Hytönen ja Keijo Rantanen (toim.) Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla. Jyväskylä: Atena, F) Tieteelliset monografiat, myös verkossa julkaistut Berg, Päivi & Piirtola, Maarit (tulossa 12/2013) Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa: Tutkimuskatsaus Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja. Ervamaa, Suvi & Piispa, Mikko (2013) YAD Street Team huumekriittistä kevytaktivismia nuorille. YAD Youth against drugs & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 138. Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi & Laine, Sofia & Levamo, Tiina-Maria & Mäntylä, Niina & Pleyers, Geoffrey & Raisio, Harri (tulossa) Youth Participation Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy. Euroopan neuvoston kongressille (the Council of Europe Congress of Local and Regional 15

17 Authorities and the EU-CoE Youth Partnership) tehty taustaselvitys. Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja. Gretschel, Anu & Laine, Sofia & Junttila-Vitikka, Pirjo (2013) Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa. Helsinki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 1 & Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 60. ( ). Hoikkala, Tommi & Petri Paju: Apina Pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys. Helsinki: Gaudeamus Häkkinen, Antti & Puuronen, Anne & Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni (2013) Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 139. Katarina Alanko (2013) Hur mår HBTIQ-ungdomar i Finland? Helsinki: Ungdomsforskningsnätverket/ Ungdomsforskningssällskapet Nätpublikation 68 & Seta, Seta-publikationer 21. Myllyniemi, Sami & Berg, Päivi (2013) Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus Nuorisoasian neuvottelukunnan julkaisuja, 49 / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja, 140. Suoninen, Annikka (2013) Lasten mediabarometri vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 62. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Suoninen, Annikka (2013) Lasten mediabarometri Tiivistelmä. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 136. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Saatavana myös verkossa G) Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut Gretschel, Anu &Mulari, Timo (toim.) (2013) Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi. Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 67. Heino, Eveliina & Kivijärvi, Antti (2013) Voimaannuttava rasisminvastaisuus nuorisotyössä. Teoksessa Anne- Mari Souto & Anni Rannikko & Tiina Sotkasiira & Päivi Harinen (toim.) Rasismista saa puhua. Tampere: Meille saa tulla -kampanja. Kiilakoski, Tomi (2013) Paskaa nuorisotutkimusta. Nuorisotyö 5/2013, Kiilakoski, Tomi (2013) Paskaa nuorisotyötä. Nuorisotyö 1/2013, 15. Laine, Sofia (2013) SidiHssinen nuorisokeskuksen nuoret räppäävät kunniakkaan elämän puolesta. Nuorisotyö-lehti. Mulari, Timo & Gretschel, Anu (2013) Ohjaus- ja palveluverkosto on parhaimmillaan ryhmien verkosto. Teoksessa Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset. Helsinki: Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja Suomen Kuntaliitto,

18 Pekkarinen, Elina (2013) Lastensuojeluakatemian aika. 30 päivää lastensuojelun ammattilaisille 1:2013. Helsinki: Talentia. Salasuo, Mikko (2013) Kun mikään ei enää liikuta. Liito: Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n jäsenlehti Salo, Aija & Suurpää, Leena (2013) Förord. Kirjassa Katarina Alanko: Hur mår HBTIQ-ungdomar i Finland? Helsinki: Ungdomsforskningsnätverket/ Ungdomsforskningssällskapet. Nätpublikation 68 & Seta, Setapublikationer 21. Suurpää, Leena (2013) Nuorisotyön lähidemokratia, Nuorisotyö 1/2013. H) Yleistajuiset julkaisut Hoikkala, Tommi (2013) Professori Siltalan nuorisoarkisto. Helsingin Sanomat Kivijärvi, Antti & Suurpää, Leena (2013) Yhteiskunnallinen tietokilpailu. Kuka jää ulkopuolelle? Verkkokanava Kommentti Laine, Sofia (2013) Solidaarisuustaloudesta ja Facebook-aktivismista tuhansiin uusiin nuorisojärjestöihin. Tähdistö. Eurooppanuorten julkaisu (1), Laine, Sofia (2012) Tunisialainen tyttö poliittisissa aika-tila-tihentymissä. Nuori voima: kulttuuriharrastajain lehti (5), 86. Oksanen, Atte (2013) Jäävuoren huippu. Acatiimi 5/2013, Pekkarinen, Elina: Hyvä hoitaja jaksaa vastata lapsen tarpeisiin. Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomat Peltola, Marja (2013): Käsitteiden uudelleen ajattelua. Rogers Brubakers: Etnisyys ilman ryhmiä. Tiede & edistys 38 (3): (kirja-arvio) Piispa, Mikko (2013) Nuorisourheilun varjopuolia. Liito: Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n jäsenlehti 3/2013. Piispa, Mikko (2013) Uusi Suomi ja urheilukulttuurin muutos. Liikunta & tiede 50(1), 4 9. Suurpää, Leena (2013) Arkipäivän rasismi ja sukupolvien ohipuhuminen. Verkkokanava Kommentti Suurpää, Leena & Pekkarinen, Elina (2013) Ulkonaliikkumiskielto ei ratkaise alaikäisten ongelmia. Helsingin Sanomat, mielipide Taavetti, Riikka (2013) Punkkareita ja skinejä Venäjän takamailla. Iso Numero, talvi Vehkalahti, Kaisa (2013) Lapsuuden historiaa tunteella. Kasvatus ja Aika (4/2012) 17

19 Kaisa Vehkalahti, Pieter Dhondt, Liisa Granbom-Herranen, Anja Heikkinen ja Heli Valtonen (2013) Kasvatushistorioitsijat vallan kysymyksiä pohtimassa. Kasvatus & Aika 4/ Lisäksi ainakin 12 muuta kirjoitusta. I) Toimitetut julkaisut Hjelm, Titus, Kahn-Harris, Keith & LeVine, Mark (toim.) (2013) Heavy Metal: Controversies and Countercultures. Sheffield: Equinox. Kupiainen, Reijo, Kotilainen, Sirkku, Nikunen, Kaarina & Suoninen, Annikka (toim.) Lapset netissä. Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöistä ja riskeistä. Helsinki: Mediakasvatusseura. Piispa, Mikko & Huhta, Helena (toim.) (2013) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 134. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimus 1/2013 (lehden hybridinumeron yhteistoimittaminen kanssa, vuoden 2012 puolella pyydettyjen teema-artikkeleiden osalta) J) Verkkojulkaisut Piispa, Mikko (2013) Berliini ei ole urheilukaupunki? Kolumni Kommentti-verkkokanavalla Piispa, Mikko & Villikka, Heidi (2013) Berliiniläinen kaupunginosaelämä. Kolumni Kommenttiverkkokanavalla Piispa, Mikko & Villikka, Heidi (2013) Berliinin gentrifikaatiosta. Kolumni Kommentti-verkkokanavalla Piispa, Mikko & Sysser, Anna-Sofia (2013) Berliinissä opin syömään puikoilla, saksaa en oppinut. Kolumni Kommentti-verkkokanavalla Kiilakoski, Tomi (2013) Demokratian virityksistä vaikutuksiin. Etusivu. Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkolehti Kiilakoski, Tomi (2013) Miten kohdata teknologinen maailma nuorisotyössä? Viikon näkökulma Verkeverkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus

20 Kiilakoski, Tomi (2013) 10 työpaperia koulun ja nuorisotyön yhteistyön kehittämisestä. Julkaisija Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna. Julkaistu Kanuunan verkkosivuilla: Kivijärvi, Antti & Suurpää, Leena (2013) Yhteiskunnallinen tietokilpailu: kuka jää ulkopuolelle? Kommentti.fi. Kärjä, Antti-Ville (2013) Musiikkivideon kulta-aika YLE.fi, Sumiala, Johanna & Suurpää, Leena (2013) Youth and Media Scholars: Join Together. Youth Street Politics in the Media Age -blogi Lisäksi ainakin 26 muuta verkkojulkaisua. Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen A) Kutsuesitelmät tieteellisissä konferensseissa Arkistojen avoimuus ja tutkimuseettiset haasteet arkaluontoisten viranomaisaineistojen tutkimuksessa. Tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja -seminaari, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Helsinki Erilaisuuksien sietämisestä erimielisyyksien kunnioittamiseen: virityksiä monikulttuuriseen kansalaistoimintaan. Sosiaalipedagogiikan päivät 2013, Sosiaalipedagogiikan Seura, Helsinki Sexual education as the marker of universalism and difference. Vierailuluento. Linköpingin yliopisto, REMESO, B) Seminaariesitelmät Developing Knowledge and Competence. Peer learning in local youth work and policy -workshop, Helsinki Sport, exercise, and physical activity among Finnish children and adolescents A systematic review. A poster-presentation. 9th Annual Meeting and 4th Conference of HEPA Europe, , Helsinki Interventions related to sport, exercise and physical activity among Finnish children and adolescents A systematic review. A poster-presentation. 9th Annual Meeting and 4th Conference of HEPA Europe, , Helsinki Borderwork and hierarchies in physical education How gender and class becomes inscribed into young bodies. Critical Reflections on Social Justice and Equality in Education, Critical Ethnography in Nordic Context- with European Reflections symposium. The European Conference on Educational Research, Istanbul,

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2012... 4 1.1 Sukupolvisuhteet... 4 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu... 5 1.3 Työyhteisöllisyyden ja organisaation

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 nuorisotutkimusseura ry. nuorisotutkimusverkosto Sisällys 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 3 1.1 Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3 1.2 Organisaation

Lisätiedot

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT SIGNS OF THE TIMES - POSSIBLE WORLDS JÄRJESTELYTOIMIKUNTA AJAN MERKIT - MAHDOLLISET MAAILMAT Sosiologia syntyi ymmärtämään murroksessa olevaa yhteiskuntaa ja tulkitsemaan oman aikansa sosiaalisia kysymyksiä. Sosiologian tehtävä ja lupaus C. Wright Millsiä mukaillen

Lisätiedot

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI

KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI MONISTE 1/2009 Pirjo Lehkonen, Marketta Männikkö (toim., eds.) KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TUTKIMUSREKISTERI EDUCATIONAL RESEARCH IN FINLAND 2007-2008 Projektiluettelo List of Projects Opetushallitus Finnish

Lisätiedot

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste

Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste Sosiologipäivät 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstraktikooste 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3

Lisätiedot

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book

Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book Sociology Days 2013 Odottamattomat seuraukset/oväntade konsekvenser 21. 22.3.2013, Turku Abstract book 1 Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot... 3 2 Arkiliikkumisen sosiologia... 5 3 Asumisen

Lisätiedot

Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010. Tutkiva sosiaalityö. Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö

Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010. Tutkiva sosiaalityö. Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura Talentia-lehti / Sosiaalityön tutkimuksen seura 2010 Tutkiva sosiaalityö Oikeudenmukainen ja kunnioittava sosiaalityö Teija Karttunen & Kati Närhi (toim.)

Lisätiedot

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja.

Kielitaito: englanti, suomi, ranska (loistava), saksa, venäjä, ruotsi (hyvä): espanjan, latinan ja espanjan sekä saamenkielen opintoja. CURRICULUM VITAE Kailo, Mervi KAARINA Elisabet OULUN YLIOPISTO 90914 OULU Dosentti, Englannin kielen laitos, Pohjois-Amerikan tutkimus Kotiosoite: Vanhatie 35, 90940 Jääli Syntymäpaikka ja -aika: Helsinki,

Lisätiedot

Turun yliopiston julkaisut 2010

Turun yliopiston julkaisut 2010 Turun yliopiston julkaisut 2010 Publications of the University of Turku 2010 Turku: Turun yliopisto Turku: University of Turku 2011 Toimitus: kirjastonhoitaja Mikko Pennanen Tietojen ilmoitus: laitosten

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Syksy on uudistamisen ja uudistumisen aikaa!

Syksy on uudistamisen ja uudistumisen aikaa! Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Syksy on uudistamisen ja uudistumisen aikaa! Toivon, että jokaisella HENRYn jäsenellä on ollut mahdollisuus kesän aikana irtiottoon arjesta. On tärkeää ladata omia akkujaan,

Lisätiedot

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 1 Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 Ohjelma / Programme Abstraktit / Abstarcts Biot / Bios Sisällys ABSTRAKTIT ABSTRACTS... 4 KESKIVIIKKO 9.10.2013 WEDNESDAY... 4 Ke 9:00 12:00 Wed... 4 Presymposium

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007

Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Nuorisotutkimuksen opinnäytteet 2007 Janne Poikolainen Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura Verkkojulkaisuja

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 42 Harri Kostilainen & Pekka Pättiniemi (toim.) YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN MONET KASVOT FinSERN:in 14.11.2013 järjestämän yhteiskunnallisten

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

2014 Vuosikertomus Annual Report

2014 Vuosikertomus Annual Report Suomen Lähi-idän instituutti The Finnish Institute in the Middle East Suomen Lähi-idän instituutin säätiö Foundation of the Finnish Institute in the Middle East 2014 Vuosikertomus Annual Report FIME Annual

Lisätiedot

XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014

XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014 XIV Perhetutkimuksen päivät 3. 4.4.2014 Perheet ja suoritusyhteiskunta Ohjelma ja abstraktit Järjestäjät: Vuoden 2014 Perhetutkimuksen päivät järjestetään Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikön,

Lisätiedot

Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä

Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä SEIJA OLLILA HARRI RAISIO (Toim.) Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä Juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotisjuhlan kunniaksi ACTA WASAENSIA 277 SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE

Lisätiedot

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011

ehittäjä Prime Mover Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sivu 6 1/2011 Laurea tutkii ja kehittää Laurea Research & Development ehittäjä 1/2011 Prime Mover Laurea s Research, Development and Innovation has been evaluated page 22 Laurean menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

Työmarkkinoiden joustavuus testataan

Työmarkkinoiden joustavuus testataan Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry Työmarkkinoiden joustavuus testataan Työmarkkinoiden pyöriä pyörittää - tai pysäyttää - tällä hetkellä ilmiöt ja tekijät, jotka ovat keskenään ristiriitaisia ja juuriltaan

Lisätiedot

KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ?

KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ? 1 KUKA PELKÄÄ MUSTAA MIESTÄ? POLKUJA MATKALLA KOHTI MAAILMANKANSALAISUUTTA Riitta Kemppainen-Koivisto Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma (90 op) Lokakuu

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen

MUUTTUVA MATKAILU. MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen 1 MUUTTUVA MATKAILU MATKAILUALAN VERKOSTOYLIOPISTO 10 vuotta tieteellä ja taiteella matkailun asiantuntijuuteen TIETOA MATKAILUSTA JA MATKAILUELINKEINOSTA 1-2/2005 2 Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 I JUURET...

Lisätiedot