Sisällys Hankkeet vuonna Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys Hankkeet vuonna 2013... 2 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013... 3 A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot..."

Transkriptio

1 Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013

2 Sisällys Hankkeet vuonna Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna A) Julkaisut... 3 B) Tapahtumat... 4 C) Lausunnot... 7 Nuorisotutkimusseuran tutkijoiden työ numeroina... 8 Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut D) Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa E) Tieteelliset vertaisarvioimattomat artikkelit F) Tieteelliset monografiat, myös verkossa julkaistut G) Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut H) Yleistajuiset julkaisut I) Toimitetut julkaisut J) Verkkojulkaisut Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen A) Kutsuesitelmät tieteellisissä konferensseissa B) Seminaariesitelmät C) Esitelmät ammattiyhteisöille D) Muut esitelmät E) Konferensseihin liittyvät asiantuntijatehtävät F) Vertaisarvioinnit tieteellisissä julkaisuissa G) Tieteellisten julkaisujen toimituskunnissa toimiminen H) Tieteellisen ohjelman tai projektin johtaminen: Muut kuin Nuorisotutkimusverkoston hankkeet I) Opinnäytetöiden arviointi J) Asiantuntijalausunnot K) Asiantuntijaesiintyminen mediassa L) Tieteelliset ja yhteiskunnalliset luottamustehtävät M) Tieteellinen ja yhteiskunnallinen konsultointi Opetus A) Annettu opetus B) Opetuksen suunnittelu- ja kehittämistehtävät C) Opinnäytetöiden ohjaus

3 Hankkeet vuonna 2013 Henkilötyövuodet 2013: OKM/ yleisavustus 11,70; ulkopuoliset 12,90. Yhteensä 24,60. Hankkeita yhteensä 30 Ei rasismille -hanke ( , Suomen Punainen Risti) Eri-ikäiset liikuntapalveluja arvioimassa ( ,OKM, liikuntayksikkö) Elämälle suunta ( , Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) Etsivän nuorisotyön ammatillinen kehittäminen: nykytilanne ja tulevaisuuden tarpeet ( , OKM / Lanuke) Hyvinvoiva sateenkaarinuori ( , Seta / OKM / Lanuke) Hyvä paha koulu kouluhyvinvointia hakemassa -hanke (Unicef) Kosketuspinta-projekti ( , A-klinikkasäätiö) Koulunuorisotyön kehittämishanke ( , Kanuuna / OKM) Kurvi-hanke ( , Suomen Pakolaisapu ry) Lapsiuhritutkimus ( , OKM, SM) Lasten ja nuorten liikunnan tutkimuskatsaus ( , LTS, OKM, liikuntayksikkö) Lasten mediabarometri 2013 ( , OKM, kulttuuriyksikkö) Maahanmuuttajataustaiset nuoret toimeentulotuen varassa elämänpolkuja yhteiskunnan keskiöissä ja marginaaleissa ( / Pakolaisapu) Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke (ESR) Mihin polut johtavat? Tutkimus huippu-urheilijoiden ja -taiteilijoiden elämänkulusta: menestystekijöistä, kokemuksista ja vastoinkäymisistä ( , OKM, liikuntayksikkö) Miten arvioida ja parantaa nuorten syrjäytymisen ehkäisytoiminnan vaikuttavuutta? (OKM) Monikulttuurinen seksuaalikasvatus sukupolvisuhteina miten tiedot ja käytännöt kohtaavat? (Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma / OKM) Myrsky-hankkeen jatko-osio (2013, Suomen Lasten ja Nuorten Säätiö) Nuoret ja poliittisuus nyky-afrikassa ( , Suomen Akatemia) Nuorten sosiaalinen liikehdintä mediayhteiskunnassa ( , Helsingin Sanomain Säätiö) Nuoruuden ongelmakonstruktion rakentuminen ja sukupuoli Suomessa ( , Suomen Akatemia) Perusopetuksen päätös ja nuoret. Menolippu-projekti, kohteena peruskoulun keskeyttäminen, ( , ESR/ Vantaan kaupunki) Poliittinen sosialisaatio perheissä (Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma / OKM) Positiomallin kehittämien lasten ja nuorten syrjäytymisen tarkastelemiseksi ( , Suomen Akatemia) Post-war constructions of youth social problems Policing youth, gender and delinquency in Finland, ( , Suomen Akatemia) Sukupolvien väliset neuvottelut, sosiaalinen kontrolli ja sukupuolistettu seksuaalisuus ( ) Sukupolvien väliset suhteet ja nuorten siirtymät aikuisuuteen (Nuoret ja sukupolvet - tutkimusohjelma / OKM) Suomen ihanuus ja kurjuus ( , OKM, Liikesivistysrahasto, Hämeenlinnan kaupunki) Vihan ja väkivallan verkko (Nuoret ja sukupolvet -tutkimusohjelma / OKM) Youth Against Drugs -järjestön arviointihanke ( / YAD) 2

4 Nuorisotutkimusverkoston toiminta vuonna 2013 A) Julkaisut Hur mår HBTIQ-unga i Finland? Katarina Alanko Kokemuksia elokuvakasvatuksesta Alain Bergala ISBN: NTV/NTS, julkaisuja s. Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys Tommi Hoikkala & Petri Paju Gaudeamus & NTV/NTS, julkaisuja 139. ISBN: s. Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Opetus- ja kulttuuriministeriö & NTV/NTS, julkaisuja 140 & Nuorisoasiain neuvottelukunta & Valtion Liikuntaneuvosto. ISBN: s. Digitaalisia oppimisympäristöjä kehittämässä - Arviointitutkimus Myötätuulessa-projektista (Yhteisjulkaisu Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 58) Heidi Villikka Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi NTV/NTS, julkaisuja 139. ISBN: s. YAD Street Team huumekriittistä kevytaktivismia nuorille Suvi Ervamaa & Mikko Piispa NTV/NTS, julkaisuja s. ISBN: Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) NTV/NTS, verkkojulkaisuja 65. ISBN s. Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa Riikka Korkiamäki VÄITÖSKIRJA NTV/NTS, julkaisuja 137 & Tampere University Press, ISBN: I. 331 s. 3

5 Lasten ja nuorten käännöstietokirjallisuuden historia luvuilla Niklas Bengtsson Avain & NTV/NTS, julkaisuja 135. ISBN: s. Epätavallisia elämänkulkuja huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa Mikko Piispa & Helena Huhta NTV/NTS, julkaisuja 134. ISBN: s. Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa Anu Gretschel, Sofia Laine, Pirjo Junttila-Vitikka Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:1 & NTV/NTS, verkkojulkaisuja 60. ISBN (PDF). 117 s. Aktiivisten havainnoinnista ulkopuolisten kuuntelemiseen? Nuorisotyön tutkimuksen sisällöt, menetelmät ja katvealueet Ville Pöysä ISBN: s. NTV/NTS, verkkojulkaisuja 59. Lisäksi Nuorisotutkimus-lehti on ilmestynyt vuonna 2013 neljästi. B) Tapahtumat Tarkemmat tiedot tapahtumista löytyvät Nuorisotutkimusseuran verkkosivujen tapahtuma-arkistosta sivusta alkaen. Sukupolvien kriisi, siis mikä? ( :15-14:15) Nuorisotutkimusverkosto järjesti osana Tieteen päivien ohjelmaa sukupolvitutkimusta ja -politiikkaa ruotivan paneelikeskustelun Helsingin yliopiston päärakennuksen (Fabianinkatu 33) pienessä juhlasalissa (4. krs). Youth Street Politics in the Media Age ( ) Workshop Suomen Lontoon Instituutissa, joka järjestettiin yhteistyössä Instituutin ja Youth Street Politics in the Media Age -tutkimushankkeen kanssa. Professori Andy Bennett luennoi Tampereella ja Helsingissä ( : :00) Professori Andy Bennett (Griffith University, Australia) saapui helmikuussa Suomeen Nuorisotutkimusverkoston vieraaksi. Keskustelutilaisuus / Lasten ja nuorten käännöstietokirjallisuuden historia luvuilla ( :00-15:00) Tietokirjailija Niklas Bengtsson keskusteli Tyyris Tyllerö -lehden päätoimittajan Kari Vaijärven kanssa uutuuskirjastaan Elävät aakkoset - Lasten ja nuorten käännöstietokirjallisuuden historia luvuilla (Avain & Nuorisotutkimusverkosto). 4

6 Nuorisotutkimusseura Maailman Sosiaalifoorumissa Tunisiassa ( :00-15:30) Nuorisotutkimusseura teki uuden aluevaltauksen ja järjesti session Maailman sosiaalifoorumissa Tunisiassa Sessiossa puhui mm. Nuorisotutkimusverkoston tutkija Sofia Laine. Kasvatus sosiaalisena ja yhteiskunnallisena toimintana ( :00-15:45) Nuorisotutkimusseura oli mukana yhteistyössä järjestämässä seminaaria, jossa kasvatusta koskevia kysymyksiä tarkasteltiin kulttuurisista ja sosiaalisista näkökulmista. Keskustelutilaisuus: Kasvatus teknologisessa maailmassa ( :00-16:00) Nuorisotutkija, Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja Tomi Kiilakoski keskusteli professori Katariina Holman kanssa väitöskirjastaan Kasvatus teknologisessa maailmassa tutkimus teknologisoituvasta kasvatuksesta (Nuorisotutkimusverkosto). Nuorisotutkimuksen avoin tutkijaseminaari ( :00-16:30) Nuorisotutkimuksen avoin tutkijaseminaari järjestettiin Tampereella yhteistyössä Tampereen yliopiston nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen oppiaineen kanssa. Tutkijaseminaarin fokuksessa on tällä kertaa Venäjään liittyvä nuorisotutkimus. Nuorisotutkimusseuran kevätkokous Tieteiden talolla :00-17:00 Sosiaalinen albumi -julkistustilaisuus ( :00-18:30) Antti Häkkisen, Anne Puurosen, Mikko Salasuon ja Anni Ojajärven kirja Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa julkistettiin keskustelutilaisuudessa Helsingin yliopistolla. Sosiaalinen albumi -keskustelutilaisuus ( :00-16:00) Sosiaalinen albumi elämäntavat sukupolvien murroksissa (Nuorisotutkimusverkosto 2013) -uutuuskirjasta keskusteltiin Gaudeamus Kirja & kahvissa, Vuorikatu 7. Mukana olivat Antti Häkkinen, Anne Puuronen ja Mikko Salasuo. VERA Research Seminar: Punk in Russia ( :15-16:00) Prof. Hilary Pilkington from the University of Manchester presented a paper Sounds of a rotting city : Punk in Russia s Arctic Hinterland. The presentation was followed by discussion and a comment by Researcher Olga Davydova from the Karelian Institute of the University of Eastern Finland. The seminar was organised by VERA Centre for Russian and Border Studies in cooperation with the Finnish Youth Research Network. Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2013 julkistustilaisuus ( :30-11:45) Porissa Suomi-Areenalla julkistetaan Sami Myllyniemen ja Päivi Bergin Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaaaikatutkimus 2013, jonka teemana tänä vuonna on liikunta. Meeting with Anne Le Huérou and Russia researchers in Finland: Focus on youth in Russia ( :00-12:00 at Tieteiden talo) 5

7 Tässä seison enkä muuta voi? Keskustelua nuorten liikunnasta ( :00-14:00) Keskustelua nuorten liikunnasta käytiin Päivi Harisen ja Anni Rannikon toimittaman Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä -pamfletin pohjalta Jyväskylässä. Pamfletin ajatuksia kommentoivat Valo ry:n lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Jarkko Finni, erikoissuunnittelija Kati Kauravaara, tutkija Anna-Liisa Ojala ja valtion liikuntaneuvoston pääsihteeri Minna Paajanen. Keskustelua veti professori Hannu Itkonen. Apina pulpetissa ja Sosiaalinen albumi Turun kirjamessuilla ( :20-15:00) Turun kansainvälisten Kirjamessujen Tieto-lavalla keskusteltiin kahdesta Nuorisotutkimusseuran tuoreesta kirjasta. Avoin matala-seminaari: Hip hop and pedagogy ( :00-16:00) Populaarimusiikin tutkija Tony Mitchell (University of Technology, Sydney) oli Nuorisotutkimusverkoston vieraana ja alusti aiheesta "Hip Hop and Pedagogy". Paikkana on nuorten toimintakeskus Happi (Sörnäisten rantatie 31). Seminaarin jälkeen oli mahdollisuus tutustua graffitinäyttelyyn. Avoin tutkijaseminaari: Yhteiskuntatakuu ( :00-17:00) Nuorisotutkimusseuran avoin tutkijaseminaari pidettiin Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella (Metria, sali M301, käyntiosoite Yliopistonkatu 7, 3. kerros). Seminaarin teemana oli nuorten yhteiskuntatakuu. Kaikki muuttuu mitä jää? TUHTI-seminaari Järvenpäässä ( : :00) Nuorisotyö ja sen toimintaympäristö muuttuvat nopeasti. Kun kaikki muuttuu, mitä jää? Tämän kysymyksen äärellä oltiin kahdennessatoista TUHTI-seminaarissa Järvenpäässä. Ajatuksia elokuvakasvatuksesta -seminaari ( :00-16:00) Ranskalainen esseisti, elokuvantekijä ja elokuvakasvattaja Alain Bergala puhui Nuorisotutkimusseuran, Kansallisen audiovisuaalisen arkiston KAVA:n, Suomen Ranskan-instituutin ja Aalto-yliopiston järjestämässä elokuvakasvatusseminaarissa elokuvateatteri Orionissa (Eerikinkatu 15, Helsinki). Bergalan luennon lisäksi seminaarissa esiteltiin suomalaisen elokuvakasvatuksen nykytilaa ja erilaisia elokuvakasvatushankkeita. Girlhood Studies Research Meeting ( :00-17:00) Tyttötutkimusverkosto, The Finnish Network for Girls Studies, and FlickForsk! Nordic Network for Girlhood Studies organized a multidisciplinary research meeting at Åbo Akademi University for researchers who are doing work on girls and girlhood. Nuorisotutkimuspäivät 2013 ( :00-18:00) XII Nuorisotutkimuspäivät järjestettiin teemalla "Sukupolvet, talous ja oikeudenmukaisuus" Helsingissä Tieteiden talolla. Päivät järjestettiin yksipäiväisenä ilman työryhmiä. Mitä kuuluu sateenkaarinuorille? ( : :00) Seta, Nuorisotutkimusseura ja ruotsalainen Ungdomsstyrelsen ja RFSL Ungdom järjestivät yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa seminaarin sateenkaarinuorten hyvinvoinnista. 6

8 Avoin tutkijaseminaari: Nuorisotutkimusverkoston gradupäivä ( :00-16:00) Nuorisotutkimusverkoston IV avoin tutkijaseminaari järjestettiin Tampereen yliopistolla "gradupäivänä". Seminaari oli varattu pro gradu -tutkielmaa valmistelevien opiskelijoiden alustuksille. Kullekin alustajalle oli nimetty kaksi ulkopuolista kommentaattoria ja aikaa oli varattu myös yleiselle keskustelulle kunkin alustuksen jälkeen. Nuorisotutkimusseuran syyskokous ja seuran 25-vuotis sekä Nuorisotutkimus-lehden 30-vuotisjuhlat Allianssi-talolla ( ) Prospects of Youth Political Engagement and Political Dialogue in Contemporary Tunisia ( :15-17:00) The seminar focused on the diversity of the political engagement of Tunisian youth and the current state of affairs of the country's democratization process three years after the start of the Arab Spring. The seminar paid attention in particular on prospects for cross-party dialogue for a positive development and challenges in guaranteeing the Tunisian citizens freedom of the media and security. Students from the Tunisian School of Politics attended the seminar. C) Lausunnot Kaikki lausunnot löytyvät Nuorisotutkimusseuran verkkosivuilta osoitteesta Kannanotto kuntalain uudistamisen valmisteluun, Nuorisotutkimusseuran lausunto medialukutaidon suuntaviivoista, Nuorisotutkimusseuran lausunto valmistavasta lukiokoulutuksesta, Nuorisotutkimusseuran kommentti lasten hyvinvoinnin tilaa kuvaavien indikaattorien jatkotyöstöön, Lausunto koulutustakuuseen ja nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyen, eduskunnan asiantuntijakuuleminen Lasten ja nuorten osallistumisoikeuksien toteutumista selvittävän raporttiluonnoksen kommentointi,

9 Nuorisotutkimusseuran tutkijoiden työ numeroina Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut. Yhteensä 174. Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa: 42 Tieteelliset vertaisarvioimattomat artikkelit: 36 Tieteelliset monografiat, myös verkossa julkaistut: 10 Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut: 7 Yleistajuiset julkaisut: 30 Toimitetut julkaisut: 4 Verkkojulkaisut: 45 Julkaisujen jakautuminen Muut julkaisut 48 % Tieteelliset julkaisut 52 % Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen Kutsuesitelmät tieteellisissä konferensseissa: 3 Seminaariesitelmät: 47 Esitelmät ammattiyhteisöille:111 Muut esitelmät: 21 Konferensseihin liittyvät asiantuntijatehtävät: 20 8

10 Tieteellisen ohjelman tai projektin johtaminen: 5 Opinnäytetöiden arviointi: 10 Asiantuntijalausunnot: 15 Tieteelliset ja yhteiskunnalliset luottamustehtävät : 55 Esitelmien jakautuminen Tieteelliset esitelmät 27 % Esitelmät ammattiyhteisöille ja muille 73 % Opetus Annettu opetus: 33 luentoa ja kurssia Muut opetukseen liittyvät tehtävät:24 9

11 Nuorisotutkimusverkoston tutkijoiden julkaisut D) Vertaisarvioidut artikkelit tieteellisissä lehdissä ja kokoomateoksissa Aaltonen, Sanna (2013) Trying to push things through : Forms and bounds of agency in transitions of school-age young people, Journal of Youth Studies, vol 16, no. 3, Aaltonen, Sanna & Lappalainen, Sirpa (2013) Samalla viivalla? Koulutuspolulta poikenneiden nuorten resurssit ja toisen asteen koulutus. Teoksessa Brunila, K., Hakala, K., Lahelma, E. & Teittinen, A. (toim.) Ammatillinen koulutus ja yhteiskunnalliset eronteot. Helsinki, Gaudeamus, Berg, Päivi & Peltola, Marja (submitted) Bringing up decent citizens parenthood, moral and boundarymaking. NORA. Harinen, Päivi & Kivijärvi, Antti & Ronkainen, Jussi & Honkasalo, Veronika & Suurpää, Leena (ilmestyy) New Challenges for Nordic Welfare Supplies: Emerging Cultural Diversity in Finnish Youth Work. To be published in the Nordic Journal of Migration Research. Hawdon, James; Räsänen, Pekka; Oksanen, Atte & Vuori, Miika (2013) Social Responses to Collective Crime: Assessing the Relationship between Crime Related Fears and Collective Sentiments. European Journal of Criminology 10 (article first published online: 3 June 2013). Hjelm, Titus (2013) Empowering discourse: discourse analysis as method and practice in the sociology classroom. Teaching in Higher Education 18(8), Hjelm, Titus (2013) National Piety: Religious equality, freedom of religion and national identity in Finnish political discourse. Religion. Published online first. Hjelm, Titus (2013) Religion, discourse and power: A contribution towards a critical sociology of religion. Critical Sociology. Published online first. Hjelm, Titus; Tikka, Minttu; Suurpää, Leena & Sumiala, Johanna (ilmestyy) Nuorten katupolitiikat mediakaupungissa käsitteellis-metodologisia avauksia kaupunkitilan rajojen etnografiseen tutkimiseen. Media & Viestintä, 4/2013. Honkasalo, Veronika (2013) Save the Girls! Gender Equality and Multiculturalism in Finnish Youth Work Contexts. Journal of Girlhood Studies 6(2): pp Honkasalo, Veronika (2013) Se suuri ero. Kulttuuri ja seksuaalisuus terveystiedon oppikirjoissa. Nuorisotutkimus 2/2013. Honkatukia, Päivi & Suurpää, Leena (2013) Generational Negotiations on Young Men s Criminality and Ethnic Hierarchies. Teoksessa Paul Van Aerschot (ed.) Migration and Integration from a Nordic Perspective. London: Ashgate publishing. Ilmestyy vuoden 2013 lopussa/ 2014 alussa. Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko (2013) Lopputekstit. Teoksessa Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja

12 Karekallas, Matias & Oksanen, Atte (2013) Addiktion paikka populaarimusiikissa Kalliosta Berliiniin. In Tuukka Tammi & Pauliina Raento (toim.) Addiktioyhteiskunta: riippuvuus aikamme ilmiönä ( ). Helsinki: Gaudeamus. Kiilakoski, Tomi (2013) Hukassa ja sanoilleen vieraana. Stanley Cavell filosofiasta kasvatuksena. Kasvatus & aika 7(2), Kiilakoski, Tomi (2013) Nuorisotyön opetussuunnitelma: nuorisotyö kasvatuksellisena prosessina. Nuorisotutkimus 31(3), Kiilakoski, Tomi & Gretschel, Anu (2013) Challenging Structured Participation Structures. Perspectives on Youth: European Partnership Series. Partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of Youth. Ilmestyy. Kiilakoski, Tomi; Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte (forthcoming) Coping with tragedy, reacting to an event: the case of Jokela school shooting in Finland. Young (accepted, in press). Kivijärvi, Antti (2013) Fragility of Leisure Ties between Ethnic Minority and Majority Youth. An Empirical Case From Finland. Leisure Studies. Julkaistu verkossa Kivijärvi, Antti (2013) Monikulttuurisuus nuorisotyön arjessa. Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön nuorten välisten rajanvetojen purkautuminen. Nuorisotutkimus 31 (2), Kivijärvi, Antti & Heino, Eveliina (2013) Ethnic Minority Youth and Youth Work in Finland: Everyday Antiracism Engendering Empowering Conditions. Teoksessa Maritta Törrönen & Olga Borodkina & Valentina Samoylova & Eveliina Heino (2013) Empowering Social Work: Theory & Practice. Kotka: University of Helsinki, Kupiainen, Reijo & Suoninen, Annikka & Nikunen, Kaarina (2012) Between public and private: privacy in social networking sites. Teoksessa Sonia Livingstone, Leslie Haddon & Anke Görzig (eds.) Children, risk and safety on the internet. Research and policy challenges in comparative perspective. Bristol: The Policy Press, Kärjä, Antti-Ville (2013) Musiikkia jälkikoloniaalisesta Suomesta Musiikki kulttuurina. Toim. Pirkko Moisala & Elina Seye. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen seura. Laine, Sofia (2013) Possibilities for Cosmopolitan Emancipation among Local Poor and Minority Youth in Transnational Political Events. Global Society 27(1): Lanas, Maija & Kiilakoski, Tomi (2013). Growing Pains: Teacher Becoming a Transformative Agent. Pedagogy, Culture and Society 21(3), Nurmi, Johanna & Oksanen, Atte (2013) Expressions and Projections of Evil: Coping after a Violent Tragedy. Deviant Behavior 34: 11, Oksanen, Atte (2013) Addiction and Rehabilitation in Autobiographical Books by Rock Artists, Drug & Alcohol Review 32: 1, Oksanen, Atte (2013) Affect and Addiction in the Celebrity Rehab Reality TV Show. Addiction Research & Theory 21 (article first published online: 15 May 2013). 11

13 Oksanen, Atte (2013) Deleuze and the Theory of Addiction. Journal of Psychoactive Drugs 45: 1, Oksanen, Atte (2013) Female Rock Stars and Addiction in Autobiographies. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 30: 1 2, Oksanen, Atte & Keipi, Teo (2013) Young People as Victims of Crime on the Internet: A Population-based Study in Finland. Vulnerable Children & Youth Studies 8: 4, Oksanen, Atte; Nurmi, Johanna; Vuori, Miika & Räsänen, Pekka (2013) Jokela: The Social Roots of a School Shooting Tragedy in Finland. In Nils Böckler, Thorsten Seeger, Peter Sitzer & Wilhelm Heitmeyer (eds) School Shootings: International Research, Case Studies and Concepts for Prevention (pp ). New York: Springer. Pekkarinen, Elina (2013 tulossa) Positiomalli rakenteellisen sosiaalityön tukena. Teoksessa Merja Laitinen & Anneli Pohjola & Marjaana Seppänen (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön vuosikirja Kuopio: Unipress. Puuronen, Anne (2013) Sukupolvien sopat ja ravitsemusvalistuksen kotikäyttö. Teoksessa Antti Häkkinen & Anne Puuronen & Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi: Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 139, Puuronen, Anne (2013) 1990-luvun lamasukupolvi työnteossa. Teoksessa Antti Häkkinen & Anne Puuronen & Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi: Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura Julkaisuja 139, Räsänen, Pekka; Hawdon, James; Näsi, Matti & Oksanen, Atte (forthcoming) Social solidarity and the fear of risks: examining worries about the recurrence of a mass tragedy in a small community. Sociological Spectrum (accepted in November 2013). Salasuo, Mikko (2013) Omistautuminen tapa hallita mahdollisuuksien paljoutta. Teoksessa Tuukka Tammi & Pauliina Raento (toim.) Addiktioyhteiskunta. Riippuvuus aikamme ilmiönä Helsinki: Gaudeamus, Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni (2013) Sukupolvia liikkeessä - fyysisestä pakkoaktiivisuudesta liikkumattomuuteen. Teoksessa Antti Häkkinen, Anne Puuronen, Mikko Salasuo & Anni Ojajärvi Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 139, Tiede. Vehkalahti, Kaisa & Hoikkala, Susanna (2013) Gender and discipline in the Finnish reformatories of the 1920s. Journal of the History of Childhood and Youth 3/2013, Vuori, Miika; Hawdon, James; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2013) Collective Crime as a Source of Social Solidarity. Western Criminology Review 14:3 (accepted, in press). Vuori, Miika; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2013) Fear of Crime in Local Communities after School Shootings. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 14: 2, Vuori, Miika; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2013) Local responses to collective and personal crime after the school shootings. Crime, Law and Social Change 59: 2,

14 E) Tieteelliset vertaisarvioimattomat artikkelit Aaltonen, Sanna (2013) Terveisiä tutkijankammiosta, kuuleeko kenttä? Nuorisotutkimus, vol. 31, no. 2, Aaltonen, Sanna (2013) Nuoret rakenteiden rattaissa. New agendas on Youth and Young Adulthood: Youth Studies Conference 2013, , University of Glasgow, Iso-Britannia. Nuorisotutkimus, vol. 31, no. 2, Berg, Päivi (2013) May I ask you one question? Ajatuksia yksityisen ja julkisen tilan hallinnasta. Puheenvuoro. Nuorisotutkimus 31(2), Gretschel, Anu (2013) Tulokset ja niiden taustat. Tutkimus monialaisen kehittämisen tukena MYKhankkeessa. Teoksessa Anu Gretschel & Timo Mulari (toim.) Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi. Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 67, Gretschel, Anu & Berg, Päivi (2013) Your Move -kampanjan jalanjälkiä kannattaisi seurata. Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 65. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, Gretschel, Anu & Laine, Sofia (2013) Liikuntapaikkoja on mahdollista muokata kaikille sopiviksi. Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 65. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, Hawdon, James; Näsi, Matti; Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2013) Does social solidarity protect us from a heightened fear of risk? In T. Juuti, P. Räsänen & O. Sarpila (eds.) Working Papers in Economic Sociology (V). University of Turku: Turku. Hjelm, Titus; Kahn-Harris, Keith & LeVine, Mark (2013) Introduction: Heavy Metal as Controversy and Counterculture. Teoksessa: Titus Hjelm, Keith Kahn-Harris & Mark LeVine (toim.) Heavy Metal: Controversies and Countercultures. Sheffield: Equinox. Honkasalo, Veronika (2013) Kirja-arvio teoksesta Thiara, Ravi K., Condon, Stephanie A., Schröttle, Monika (eds) (2011) Violence Against Women and Ethnicity. Commonalities and Differences accross Europe. Budrich Verlag, Leverkusen-Oppladen, pp Nordic Journal of Migration Research. Honkasalo, Veronika (2013) Kun hyvä tahto ei riitä. Rasismin vastustamisen ehdot. Teoksessa Souto, Anne- Mari; Rannikko, Anni; Sotkasiira, Tiina, Harinen, Päivi (toim.) Rasismista saa puhua, Kiilakoski, Tomi (ilmestyy) Entrepreneurial Learning and Ethos of Youth Work: Reflections on the Difficult Relationship. Teoksessa Maria Carmen Pantea (toim.) Entrepreneurial learning through youth work. SALTO Publishing. 13

15 Kiilakoski, Tomi (2013) Inhimillisyys on yliarvostettua. Ihmisviha koulusurmissa. Teoksessa Juri Nummelin (toim.) Misantropian historia. Turku: Savukeidas, Kiilakoski, Tomi (2013) Ja huomenna meillä on vieläkin enemmän tehokkaita välineitä. Katsaus: lektio. Kasvatus & Aika 7(2), Kiilakoski, Tomi (2013) Tietoa tarvitaan. Nuorisotutkimus 31(1), 1 2. Pääkirjoitus. Kotilainen, Sirkku & Suoninen, Annikka (2013) Cultures of media and information literacies among the young. South-North viewpoints. Teoksessa Ulla Carlsson & Sherri Hope Culver (eds.) Media and information literacy and intercultural dialogue. MILID Yearbook Göteborg: The International Clearinghouse on Children, Youth and Media & Nordicom, Kotilainen, Sirkku & Suoninen, Annikka (2013) Tyttöjen ja poikien nettikulttuurit mediakasvatuksen haasteena. Teoksessa Reijo Kupiainen, Sirkku Kotilainen, Kaarina Nikunen & Annikka Suoninen (toim.) Lapset netissä. Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöistä ja riskeistä. Helsinki: Mediakasvatusseura, Kärjä, Antti-Ville (2013) Review of Bronwen Robertson: Reverberations of Dissent Popular Music 32:3, Kärjä, Antti-Ville (2013) Review of Tara Brabazon: Popular Music. Topics, Trends and Trajectories The International Journal of Cultural Policy. Laine, Antti & Salasuo, Mikko & Lappalainen, Tuomo (2013) Urheilupomojen harhapolku. Suomen kuvalehti 15/2013, Laine, Sofia (tulossa 2013) Haavoittuvuus on nuorison omaehtoisten ympäristöliikkeiden ytimessä Geoffrey Pleyersin haastattelu. Nuorisotutkimus 31(3). Laine, Sofia (2013) Suivaantuneiden keskiluokkaisten nuorten globaali aalto. Nuorisotutkimus 31(1), Myllyniemi, Sami & Kiilakoski, Tomi (2013) Nuorten yhteiskunnalliset osallistumistavat ja asenteet. Teoksessa Sami Borg (toim.) Demokratiaindikaattorit Oikeusministeriö, Selvityksiä ja ohjeita 52/2013. Helsinki: Edita Prima, Oksanen, Atte (2013) Anti-Musical Becomings: Politics of Shock and Risk in Industrial Music. Secessio 2: 1, Paju, Elina & Berg, Päivi (2013) Liikkumatilaa lapsille ja nuorille! Teoksessa Harinen, Päivi & Rannikko, Anni (toim.) Tässä seison enkä muuta voi. Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura verkkojulkaisuja 65, Pekkarinen, Elina & Heino, Tarja & Pösö, Tarja (2013) Lastensuojelusta tietäminen on moraalinen velvoite. Yhteiskuntapolitiikka 78 (3), Piispa, Mikko (2013) Doping ja kulinaarinen kolmio puhtaan urheilun rajoja etsimässä. Yhteiskuntapolitiikka 78(3),

16 Piispa, Mikko (2013) Huipulle vai huvin vuoksi mikä 2000-luvun suomalaisnuoria liikuttaa? Teoksessa Päivä Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkä muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia liikunnasta ja sen kipupisteistä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 65. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Saatavilla osoitteessa Piispa, Mikko & Huhta, Helena, Salasuo, Mikko (2013) Johdanto. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja, kenttä, Piispa, Mikko (2013) Pitkä ja mutkainen tie vilkaisu suomalaisten huipputaiteilijoiden elämänkulkuihin. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 134. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Piispa, Mikko (2013) "Vapaasti olen saanut valita eikä mihkään ole pakotettu" katsaus suomalaisen huippu-urheilijan elämänkulkuun. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 134, Salasuo, Mikko (2013) Kestämättömän kehityksen malli. Liikuntajärjestelmän muutos ja eettiset ongelmat. Liikunta&Tiede 6/2013. Salasuo, Mikko (2013) Valoa ei voi kantaa säkillä. Teoksessa Päivi Harinen & Anni Rannikko (toim.) Tässä seison enkö muuta voi? Nuorisotutkijoiden ajatuksia nuorten liikunnasta ja sen kipupisteistä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 65, Salasuo, Mikko & Hoikkala, Tommi (2013) Huippu-urheilijat nykyajan kannattelupinnoilla. Teoksessa Mikko Piispa & Helena Huhta (toim.) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja, kenttä, Taavetti, Riikka: On tutkittava aiheita, joita poliitikot hylkivät. Hilary Pilkingtonin haastattelu. Nuorisotutkimus 2/2013, Vehkalahti, Kaisa (2013): Heinäpellolta tanssilavalle luvun kultainen nuoruus. Teoksessa Kirsi-Maria Hytönen ja Keijo Rantanen (toim.) Onnen aika? Valoja ja varjoja 1950-luvulla. Jyväskylä: Atena, F) Tieteelliset monografiat, myös verkossa julkaistut Berg, Päivi & Piirtola, Maarit (tulossa 12/2013) Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa: Tutkimuskatsaus Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja. Ervamaa, Suvi & Piispa, Mikko (2013) YAD Street Team huumekriittistä kevytaktivismia nuorille. YAD Youth against drugs & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 138. Gretschel, Anu & Kiilakoski, Tomi & Laine, Sofia & Levamo, Tiina-Maria & Mäntylä, Niina & Pleyers, Geoffrey & Raisio, Harri (tulossa) Youth Participation Good Practices in Different Forms of Regional and Local Democracy. Euroopan neuvoston kongressille (the Council of Europe Congress of Local and Regional 15

17 Authorities and the EU-CoE Youth Partnership) tehty taustaselvitys. Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja. Gretschel, Anu & Laine, Sofia & Junttila-Vitikka, Pirjo (2013) Kuntalaisten kokemustieto liikuntapaikkojen laadun arvioinnissa. Helsinki: Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 1 & Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 60. ( ). Hoikkala, Tommi & Petri Paju: Apina Pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys. Helsinki: Gaudeamus Häkkinen, Antti & Puuronen, Anne & Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni (2013) Sosiaalinen albumi. Elämäntavat sukupolvien murroksissa. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 139. Katarina Alanko (2013) Hur mår HBTIQ-ungdomar i Finland? Helsinki: Ungdomsforskningsnätverket/ Ungdomsforskningssällskapet Nätpublikation 68 & Seta, Seta-publikationer 21. Myllyniemi, Sami & Berg, Päivi (2013) Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus Nuorisoasian neuvottelukunnan julkaisuja, 49 / Nuorisotutkimusseuran julkaisuja, 140. Suoninen, Annikka (2013) Lasten mediabarometri vuotiaiden tyttöjen ja poikien mediankäyttö. Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 62. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Suoninen, Annikka (2013) Lasten mediabarometri Tiivistelmä. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 136. Helsinki: Nuorisotutkimusseura. Saatavana myös verkossa G) Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut Gretschel, Anu &Mulari, Timo (toim.) (2013) Ryhmistä verkostoksi ja verkoston toiminta laadukkaaksi. Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishankkeen loppujulkaisu. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry & Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, verkkojulkaisuja 67. Heino, Eveliina & Kivijärvi, Antti (2013) Voimaannuttava rasisminvastaisuus nuorisotyössä. Teoksessa Anne- Mari Souto & Anni Rannikko & Tiina Sotkasiira & Päivi Harinen (toim.) Rasismista saa puhua. Tampere: Meille saa tulla -kampanja. Kiilakoski, Tomi (2013) Paskaa nuorisotutkimusta. Nuorisotyö 5/2013, Kiilakoski, Tomi (2013) Paskaa nuorisotyötä. Nuorisotyö 1/2013, 15. Laine, Sofia (2013) SidiHssinen nuorisokeskuksen nuoret räppäävät kunniakkaan elämän puolesta. Nuorisotyö-lehti. Mulari, Timo & Gretschel, Anu (2013) Ohjaus- ja palveluverkosto on parhaimmillaan ryhmien verkosto. Teoksessa Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset. Helsinki: Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry ja Suomen Kuntaliitto,

18 Pekkarinen, Elina (2013) Lastensuojeluakatemian aika. 30 päivää lastensuojelun ammattilaisille 1:2013. Helsinki: Talentia. Salasuo, Mikko (2013) Kun mikään ei enää liikuta. Liito: Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n jäsenlehti Salo, Aija & Suurpää, Leena (2013) Förord. Kirjassa Katarina Alanko: Hur mår HBTIQ-ungdomar i Finland? Helsinki: Ungdomsforskningsnätverket/ Ungdomsforskningssällskapet. Nätpublikation 68 & Seta, Setapublikationer 21. Suurpää, Leena (2013) Nuorisotyön lähidemokratia, Nuorisotyö 1/2013. H) Yleistajuiset julkaisut Hoikkala, Tommi (2013) Professori Siltalan nuorisoarkisto. Helsingin Sanomat Kivijärvi, Antti & Suurpää, Leena (2013) Yhteiskunnallinen tietokilpailu. Kuka jää ulkopuolelle? Verkkokanava Kommentti Laine, Sofia (2013) Solidaarisuustaloudesta ja Facebook-aktivismista tuhansiin uusiin nuorisojärjestöihin. Tähdistö. Eurooppanuorten julkaisu (1), Laine, Sofia (2012) Tunisialainen tyttö poliittisissa aika-tila-tihentymissä. Nuori voima: kulttuuriharrastajain lehti (5), 86. Oksanen, Atte (2013) Jäävuoren huippu. Acatiimi 5/2013, Pekkarinen, Elina: Hyvä hoitaja jaksaa vastata lapsen tarpeisiin. Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomat Peltola, Marja (2013): Käsitteiden uudelleen ajattelua. Rogers Brubakers: Etnisyys ilman ryhmiä. Tiede & edistys 38 (3): (kirja-arvio) Piispa, Mikko (2013) Nuorisourheilun varjopuolia. Liito: Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry:n jäsenlehti 3/2013. Piispa, Mikko (2013) Uusi Suomi ja urheilukulttuurin muutos. Liikunta & tiede 50(1), 4 9. Suurpää, Leena (2013) Arkipäivän rasismi ja sukupolvien ohipuhuminen. Verkkokanava Kommentti Suurpää, Leena & Pekkarinen, Elina (2013) Ulkonaliikkumiskielto ei ratkaise alaikäisten ongelmia. Helsingin Sanomat, mielipide Taavetti, Riikka (2013) Punkkareita ja skinejä Venäjän takamailla. Iso Numero, talvi Vehkalahti, Kaisa (2013) Lapsuuden historiaa tunteella. Kasvatus ja Aika (4/2012) 17

19 Kaisa Vehkalahti, Pieter Dhondt, Liisa Granbom-Herranen, Anja Heikkinen ja Heli Valtonen (2013) Kasvatushistorioitsijat vallan kysymyksiä pohtimassa. Kasvatus & Aika 4/ Lisäksi ainakin 12 muuta kirjoitusta. I) Toimitetut julkaisut Hjelm, Titus, Kahn-Harris, Keith & LeVine, Mark (toim.) (2013) Heavy Metal: Controversies and Countercultures. Sheffield: Equinox. Kupiainen, Reijo, Kotilainen, Sirkku, Nikunen, Kaarina & Suoninen, Annikka (toim.) Lapset netissä. Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöistä ja riskeistä. Helsinki: Mediakasvatusseura. Piispa, Mikko & Huhta, Helena (toim.) (2013) Epätavallisia elämänkulkuja. Huippu-urheilijat ja -taiteilijat 2000-luvun Suomessa. Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, julkaisuja 134. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimus 1/2013 (lehden hybridinumeron yhteistoimittaminen kanssa, vuoden 2012 puolella pyydettyjen teema-artikkeleiden osalta) J) Verkkojulkaisut Piispa, Mikko (2013) Berliini ei ole urheilukaupunki? Kolumni Kommentti-verkkokanavalla Piispa, Mikko & Villikka, Heidi (2013) Berliiniläinen kaupunginosaelämä. Kolumni Kommenttiverkkokanavalla Piispa, Mikko & Villikka, Heidi (2013) Berliinin gentrifikaatiosta. Kolumni Kommentti-verkkokanavalla Piispa, Mikko & Sysser, Anna-Sofia (2013) Berliinissä opin syömään puikoilla, saksaa en oppinut. Kolumni Kommentti-verkkokanavalla Kiilakoski, Tomi (2013) Demokratian virityksistä vaikutuksiin. Etusivu. Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkolehti Kiilakoski, Tomi (2013) Miten kohdata teknologinen maailma nuorisotyössä? Viikon näkökulma Verkeverkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus

20 Kiilakoski, Tomi (2013) 10 työpaperia koulun ja nuorisotyön yhteistyön kehittämisestä. Julkaisija Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkosto Kanuuna. Julkaistu Kanuunan verkkosivuilla: Kivijärvi, Antti & Suurpää, Leena (2013) Yhteiskunnallinen tietokilpailu: kuka jää ulkopuolelle? Kommentti.fi. Kärjä, Antti-Ville (2013) Musiikkivideon kulta-aika YLE.fi, Sumiala, Johanna & Suurpää, Leena (2013) Youth and Media Scholars: Join Together. Youth Street Politics in the Media Age -blogi Lisäksi ainakin 26 muuta verkkojulkaisua. Tutkimukselliset ja yhteiskunnalliset asiantuntijatehtävät ja vaikuttaminen A) Kutsuesitelmät tieteellisissä konferensseissa Arkistojen avoimuus ja tutkimuseettiset haasteet arkaluontoisten viranomaisaineistojen tutkimuksessa. Tutkimusaineistojen jatkokäyttö ja tietosuoja -seminaari, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Helsinki Erilaisuuksien sietämisestä erimielisyyksien kunnioittamiseen: virityksiä monikulttuuriseen kansalaistoimintaan. Sosiaalipedagogiikan päivät 2013, Sosiaalipedagogiikan Seura, Helsinki Sexual education as the marker of universalism and difference. Vierailuluento. Linköpingin yliopisto, REMESO, B) Seminaariesitelmät Developing Knowledge and Competence. Peer learning in local youth work and policy -workshop, Helsinki Sport, exercise, and physical activity among Finnish children and adolescents A systematic review. A poster-presentation. 9th Annual Meeting and 4th Conference of HEPA Europe, , Helsinki Interventions related to sport, exercise and physical activity among Finnish children and adolescents A systematic review. A poster-presentation. 9th Annual Meeting and 4th Conference of HEPA Europe, , Helsinki Borderwork and hierarchies in physical education How gender and class becomes inscribed into young bodies. Critical Reflections on Social Justice and Equality in Education, Critical Ethnography in Nordic Context- with European Reflections symposium. The European Conference on Educational Research, Istanbul,

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

Holkeri, Emma (2014). Crime consumption online: Reflections of combining criminology with economic sociology. In Storgaard, Anette (ed) NSfKs 56.

Holkeri, Emma (2014). Crime consumption online: Reflections of combining criminology with economic sociology. In Storgaard, Anette (ed) NSfKs 56. Publications 2014 Airio, Ilpo & Saarinen, Arttu (2014). Alueelliset onnellisuuserot Pohjoismaissa. Sosiologia 51, 259-274. Blomberg, Helena, Kallio, Johanna, Kroll, Christian, Saarinen, Arttu (2014). Job

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences

Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INTERREG IVC 2007-2013 interregional cooperation across Europe Tuloksia ja kokemuksia / results and experiences Interreg IVC/ Interreg Europe 26 May 2015, Helsinki INTERREG

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

Oppilaiden osallisuus aktiivisen koulupäivän suunnittelussa ja toteutuksessa

Oppilaiden osallisuus aktiivisen koulupäivän suunnittelussa ja toteutuksessa Oppilaiden osallisuus aktiivisen koulupäivän suunnittelussa ja toteutuksessa Katja Rajala 1 & Henri Karjula 2 Liikkuva koulu -seminaari, Turku 13.4.2016 1 LIKES-tutkimuskeskus 2 Nuorten Akatemia Mitä tulee

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta

Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Onko kaikki suurempaa rapakon takana? Terveiset Kanadasta ja NAFAPA:sta Pauli Rintala Erityisliikunnan professori Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos 8.12.2016 1 Kuulumisia University of Victoria,

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus

Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Esitys Setlementtiliiton sukupuolisensitiivisen työn verkostopäivillä 11.2.2016 YTM Erja Anttonen, Humak Kuopion kampus Sosiaalipedagogiikan maisteriohjelma, 2014-2017 (tavoite), UEF Voimauttavan valokuvan

Lisätiedot

Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen

Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen Rinnakkaisseminaari A7 Kannanotto lukiokoulutuksen uudistamiseen Lukiopäivät 12.11.2013 Opetusneuvos Tiina Tähkä OPETUSHALLITUS 1 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Edistääkö hyvinvointi oppimista? Kuntamarkkinat Pirjo Pennanen Ylilääkäri Vantaan kaupunki Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto

Edistääkö hyvinvointi oppimista? Kuntamarkkinat Pirjo Pennanen Ylilääkäri Vantaan kaupunki Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Edistääkö hyvinvointi oppimista? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Pirjo Pennanen Ylilääkäri Vantaan kaupunki Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Huostassa olleiden, sisarusten ja koko väestön osallistuminen toisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät

Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Vekarasta vaariin. Tulevaisuuden näköaloista yksilön näkymiksi. Alueiden ennakointiseminaari Joensuussa 14.-15.3.2013 Venäjän potentiaali ja Itä-Suomen näkymät Heikki Eskelinen Karjalan tutkimuslaitos

Lisätiedot

Parhaita Pisassa, entä elämäntaidot? Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Itä-Suomessa seminaari Mikkeli 1.10.

Parhaita Pisassa, entä elämäntaidot? Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Itä-Suomessa seminaari Mikkeli 1.10. Parhaita Pisassa, entä elämäntaidot? Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy Itä-Suomessa seminaari Mikkeli 1.10.2013 Suitsutusta maailmalta. Why do Finland's schools get the

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY

KUTSU. Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lappi KUTSU Lapin nuorten hyvinvointi yhteisenä tavoitteena - OHJELMATYÖSKENTELY Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 (NUPO) -projekti kutsuu kuntien opetus-, nuoriso-, sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 4.6.2015 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT

Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Koulutusvienti - Suomen uusi aluevaltaus? Jan-Markus Holm, Toimitusjohtaja, FT Mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä? Uunituoreet OECD:n PISA-tutkimuksen tulokset Suomen putoaminen kärjestä Suomen kuvalehti

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot

Monikulttuurisuuden asema nuorisotyössä

Monikulttuurisuuden asema nuorisotyössä Monikulttuurisuuden asema nuorisotyössä Antti Kivijärvi Nuorisotutkimusverkosto 22.2.2010 www.nuorisokanuuna.fi 1 Esityksen rakenne 1) Esityksen näkökulma 2) Monikulttuurinen nuorisotyö yhteisesti jaettuja

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi 24.11. TUL:n Seurapäivät Aluksi: seurahengestä ja kasvatuksesta Seurahenki

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

Koulutusjohtamisen instituutti

Koulutusjohtamisen instituutti OSAAVA FORUM 2015 OPPIMISEN JA OSAAMISEN KOKONAISARKKITEHTUURI KESKI-SUOMESSA: JOHTAMINEN JA ARVIOINTI 13.11.2015 JYVÄSKYLÄ Mika Risku, Instituutin esimies Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta

ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta ASUINALUEET LAPSIPERHEIDEN VANHEMPIEN HYVINVOINTIYMPÄRISTÖINÄ Tarkastelussa Lahden Liipola ja keskusta Kati Honkanen, HTL, suunnittelija / tutkija kati.honkanen@helsinki.fi Lahden Tiedepäivä 11.11.2014

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman

Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa. Sivistystoimentarkastaja Erik Häggman Lapsi- ja nuorisopolitiikan yhteistyö ja koordinaatiorakenne Satakunnassa Pori 17.9.2013 Pelkkä peruskoulun varassa 2010 - toiminta Kouluttamattomat (pelkkä peruskoulu) vuonna 2010 Tilanne Määrä Osuus

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen?

Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Vuorovaikutteinen toimintatutkimus: Onko meistä tutkijoista siihen? Suomen Akatemian kärkihankerahoituksen hakuinfotilaisuus Irmeli Mustalahti Academy Research Fellow, Adjunct Professor Forestry Institute

Lisätiedot

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena

Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Terveydenhoitajat opettajien työn tukena Turun Yliopisto, Hoitotieteen laitos Pihla Markkanen, TtM, TtT-opiskelija Terveydenhoitajapäivät 6.2.2015 Esityksen sisältö Taustaa Tutkimuksen (pro gradu työn)

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta?

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Maailma on meille liian suuri. Tapahtuu liian paljon Yrität kaikkesi jäät kilpailussa jälkeen! Tarvitset lakkaamatonta ponnistelua pysyäksesi edes paikallasi

Lisätiedot

Eeva-Liisa Markkanen

Eeva-Liisa Markkanen 11.11.2016 Eeva-Liisa Markkanen Agenda 1. Perspectives on involving pupils in the anti-bullying work at school 2. Case-examples from schools: 1. Sydän-Laukaan koulu 2. Viherlaakson koulu 3. Experiences

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone,

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, 13.10.2016 1 MITEN TIEDETTÄ TEHDÄÄN? CITIZEN MINDSCAPES @HelsinkiChallenge Monialaisen, itseohjautuvan yhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ

SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ SE OLIS SIT JONKUN TOISEN ELÄMÄÄ NUORTEN TOIMIJUUDEN RAKENTUMINEN ETSIVÄSSÄ TYÖSSÄ VTT Tarja Juvonen Yliopistonlehtori (ma.) Sosiaalityö Lapin Yliopisto Sposti: tarja.juvonen@ulapland.fi Miten nuorten

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet

Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Maailmankansalaisuuden filosofian haasteet Luento Vieraasta Veljeksi Projektin ja Miessakit ry:n luentosarjassa Mies Suomessa, Suomi miehessä Juha Sihvola Professori, johtaja Tuktijakollegium, Helsingin

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Nuorisotyö ja koulutyö yhteiset ja eroavat polut. Tomi Kiilakoski, Antti Kivijärvi, Veronika Honkasalo Kokkola 26.1.2011 / Kanuuna

Nuorisotyö ja koulutyö yhteiset ja eroavat polut. Tomi Kiilakoski, Antti Kivijärvi, Veronika Honkasalo Kokkola 26.1.2011 / Kanuuna Nuorisotyö ja koulutyö yhteiset ja eroavat polut. Tomi Kiilakoski, Antti Kivijärvi, Veronika Honkasalo Kokkola 26.1.2011 / Kanuuna Systeeminen eriytyneisyys Koulu on rajannut tehtävänsä varsin tiukasti

Lisätiedot

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä koulutus

Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä koulutus Käytännön opettaja sosiaalityön kehittäjänä koulutus Ensimmäinen lähiopetusjakso Lähiopetuspäivien teema: Orientoituminen käytännön opettajuuteen Aika to 9.9.2010 ja pe 10.9.2010 Torstai 9.9.2010 9.15-11.15

Lisätiedot

Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot

Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot Nuorisotutkimuksen sivuaineopinnot 2014-2016 Nuorisotutkimuksen perusopintokokonaisuuden suorittamisen jälkeen opiskelija tunnistaa erilaisia nuoruuden tulkintaperspektiivejä ja tietää nuoruuden olevan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 Toiminnan rahoitus 2002. 4 Toimintalukuja. 5 Johtaja ja johtokunta. 7 Tutkimusryhmät 2002. 8 Järjestettyjä seminaareja

SISÄLTÖ. 3 Toiminnan rahoitus 2002. 4 Toimintalukuja. 5 Johtaja ja johtokunta. 7 Tutkimusryhmät 2002. 8 Järjestettyjä seminaareja Toimintakertomus 2002 SISÄLTÖ 3 Toiminnan rahoitus 2002 4 Toimintalukuja 5 Johtaja ja johtokunta 7 Tutkimusryhmät 2002 8 Järjestettyjä seminaareja 9 Väitöksiä ja palkintoja 10 Tutkimuslaitoksen uusia julkaisuja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska

Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin. Lapsuudentutkimuksen päivät Turku Terhi-Anna Wilska Verkostoitumalla lapsuudentutkimuksen uusiin avauksiin Lapsuudentutkimuksen päivät 02.06.2008 Turku Terhi-Anna Wilska Miksi lasten ja lapsuuden tutkimus tärkeää juuri nyt? Havaitut ongelmat lasten fyysisessä

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1. Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.2016 Joustavat oppimisen tilat - JOT Lähtökohdat 2014 Tilat

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto

Eettisen toimikunnan työskentely. Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Eettisen toimikunnan työskentely Aila Virtanen Jyväskylän yliopisto Toimikunnan asema Toimikunnalla ei ole lakisääteistä asemaa Toiminta perustuu rehtorin päätökseen Toimikunnan tehtävä Eettisten asioiden

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna GRADUINFO TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2013-2014 GRADUINFO 23.4.2013 SEMINAARIEN AIKATAULU seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38 (16.9.

Lisätiedot

Opettajan pedagoginen ajattelu

Opettajan pedagoginen ajattelu Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden ja Opettajankoulutuksen yksikkö Sanna Järvelä & etunimi.sukunimi(at)oulu.fi http://oppiohja.wordpress.com/ Oppimisen ohjaaminen, opetuksen suunnittelu ja arviointi Opettajan

Lisätiedot

Selkälä, Arto 2008: Lomaketutkimuksen haasteet ja verkkolomakkeiden mahdollisuudet niihin vastaamisessa. Sosiologia vol. 45 (2) 2008,

Selkälä, Arto 2008: Lomaketutkimuksen haasteet ja verkkolomakkeiden mahdollisuudet niihin vastaamisessa. Sosiologia vol. 45 (2) 2008, JULKAISULUETTELO Referoidut artikkelit ulkomaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä Selkälä, Arto; Ronkainen, Suvi & Alasaarela, Esko 2011: "Features of the Z Scoring Method in Graphical Two Dimensional

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista

Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Kirjastolaki käyttöön Opetus- ja kulttuuriministeriön ja aluehallintovirastojen koulutus- ja keskustelutilaisuus uudesta kirjastolaista Lain tavoite ja yleisen kirjaston tehtävät keskiössä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen

Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen Ajankohtaista - 14 päivän jälkeen 1 Mission possible: access on, ilmatilaa on 2 Painopisteet Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi Lapsiystävällinen työelämä Lasten Suomi - kuuleminen, kohtaaminen

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä?

Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? Uni ja lepo töissä sallittua vai kiellettyä? 21.8.2014 Professori, KTT, Anu Valtonen Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tausta Tutkimusprojekti New Sleep Order Mitä on tapahtumassa unen ja

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot