Päihdepalvelujen tilanne ja seudulliset. kehittämistarpeet Härmänmaan ja Järviseudun. kunnissa. kuntakierroksen raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdepalvelujen tilanne ja seudulliset. kehittämistarpeet Härmänmaan ja Järviseudun. kunnissa. kuntakierroksen raportti"

Transkriptio

1 Päihdepalvelujen tilanne ja seudulliset kehittämistarpeet Härmänmaan ja Järviseudun kunnissa kuntakierroksen raportti Sosiaalityöntekijä Raili Kangasluoma Projektikoordinaattori Minna Laitila

2 Sisällysluettelo 1. TAUSTAA NYKYTILA PÄIHTEIDEN SAATAVUUS JA PÄIHDEHAITAT POHJANMAAN ALUEELLA HUUMEET HÄRMÄNMAAN JA JÄRVISEUDUN SEUTUKUNNAT ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI EVIJÄRVI KAUHAVA KORTESJÄRVI LAPPAJÄRVI VIMPELI YLIHÄRMÄ SEUTUKUNNALLISEN STRATEGIATYÖN NYKYTILA NYKYTILA PÄIHDEHUOLLON KEHITTÄMISESSÄ SUOMESSA...35 LÄHTEITÄ...38 LIITTEET 2

3 1. TAUSTAA Kauhavalla järjestettiin tammikuussa 2006 kaupungin sosiaalitoimessa tapaaminen, jossa esiin nousi tarve järjestää laajempi tapaaminen kumppanuussopimuksen tiimoilta. Suunnitellun tapaamisen tavoitteena oli: - saada tietoa Pohjanmaa-hankkeesta - miettiä alueellista yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi mielenterveys ja päihdesektorilla - keskustella kumppanuudesta Alkoholiohjelman, Kauhavan ja Pohjanmaa-hankkeen välillä - miettiä seudullista sopimusmahdollisuutta sekä - suunnitella koulutuspäivää Kallis korjaus edullinen ennaltaehkäisy. Em. kokous teemalla seudullisen yhteistyön käynnistäminen päihde- ja mielenterveystyössä järjestettiin Kauhavalla (liite 1). Lisäksi Kauhavan kaupunki järjesti yhteistyössä Pohjanmaa-hankkeen kanssa koulutus- ja keskustelutilaisuuden KALLIS KORJAUS EDULLINEN ENNALTAEHKÄISY; uusia toimintamalleja alueelliselle yhteistyölle päihdetyössä (liite 2). Mukaan koulutukseen oli kutsuttu Järviseudun ja Härmänmaan kunnat. Tilaisuuden päätteeksi Kauhava esitti kutsun osallistujille kuntakumppanuuteen seutukunnallisen päihdestrategian tekemiseksi. Strategiatyön tueksi solmittiin kumppanuussopimus Kauhavan kaupungin, Pohjanmaahankkeen ja Alkoholiohjelma :n kanssa (liite 3). Sopimuksessa kukin osapuoli määrittelee omat tehtävänsä kumppanuudessa. Seutukunnalliseen päihdestrategiatyöhön lähtivät Kauhavan lisäksi mukaan Alahärmä, Alajärvi, Evijärvi, Kortesjärvi, Lappajärvi ja Ylihärmä sekä syyskuussa 2006 Vimpeli. Kauhavan kaupunki nimesi päihdestrategiayhdyshenkilöksi sosiaalityöntekijä Raili Kangasluoman. Hän kiersi yhdessä Pohjanmaa-hankkeen edustajan/edustajien kanssa yhteistyöhön lähteneet kunnat kuulemiskierroksella strategiatyötä varten. Sosiaali- tai perusturvajohtajat kokosivat kunnissaan päihdeasiakkaan tai hänen perheensä kanssa työskentelevän verkoston, jota kuultiin. Kuulemiskierroksella pyrittiin selvittämään kunnan päihteidenkäytön nykytila, huolenaiheet, päihdepalvelut ja yhteistyö 3

4 seutukunnallisen päihdestrategian rakentamisessa. Tähän raporttiin on koottuna joitakin päihteidenkäyttöön ja päihdepalveluihin liittyviä indikaattoreita kunnittain sekä kuulemiskierroksen tulokset. 2. NYKYTILA 2.1. Päihteiden saatavuus ja päihdehaitat Pohjanmaan alueella Suomalaiset joivat vuonna 2002 n. 9,3 litraa sataprosenttista alkoholia henkeä kohden. Alkoholinkulutus Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla on huomattavasti alhaisempi kuin maassa yleisesti. Alkoholinjuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina oli vuonna 2004 Etelä-Pohjanmaalla 6,3, Keski-Pohjanmaalla 6,5 ja Pohjanmaalla 5,5 litraa. Taulukko 1 Anniskeluluvat kolmen maakunnan alueella vuonna A-luvat B-luvat C- luvat lkm asp lkm asp lkm asp Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa A-luvat = kaikki alkoholijuomat B-luvat = enintään 22% alkoholijuomat C- luvat = enintään 4,7% käymisteitse valmistetut Asp = anniskelulupien mukaiset asiakaspaikat 4

5 Taulukko 2. Vähittäismyyntiluvat kolmen maakunnan alueella vuonna Alko Luovutusp C-luvat Tilaviini lkm lkm lkm lkm Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Juomatapoja selvittävien tutkimusten mukaan valtaosa aikuisista käyttääalkoholiakohtuullisesti. Noin 12 % on raittiita. Alkoholin suurkuluttajia on 5-4 % aikuisväestöstä. Päihteidenkäytön aiheuttamista haitoista ja haittakustannuksista n. 80 % on alkoholin aiheuttamia. Vuosittain n henkeä kuolee alkoholin ja n. 100 huumeiden käytön seurauksena, mikä on n. 5 % kaikista kuolemantapauksista. Vuonna 2002 oli yli hoitojaksoa, jossa oli päihdesairaus pääsairautena. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2003 alkoholisairauksiin ja myrkytyksiin kuoli työikäistä suomalaista. Alkoholikuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Eniten alkoholiin kuolee vuotiaita miehiä. Alkoholiin kuolleiden naisten kuolintapausten määrä on lähes nelinkertaistunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Taulukko 3. Päihdehuollon nettokustannukset, euroa/asukas Etelä-Pohjanmaa 7,1 7,9 9,1 Keski-Pohjanmaa 9,6 12,3 14,2 Pohjanmaa 11,9 12,8 13,6 5

6 Taulukossa 4 on esitetty Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella päihteidenkäyttöön liittyviä haittoja tilastokeskuksenkuolemansyytilaston mukaan. Lisäksi taulukoissa 5-7 on esitetty poliisin tilastoimia väkivaltarikoksia, joiden voidaan kokonaan tai osittain ajatella liittyvän päihteidenkäyttöön. Taulukko 4. Eräitä tilastoituja kuolinsyitä vuodelta 2004 sairaanhoitopiireittäin jaoteltuna. (Lähde: Tilastokeskus) Alkoholin aiheuttamat taudit ja tapaturmat, alkoholimyrkytykset vuonna 2004 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 46 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 13 Vaasan sairaanhoitopiiri 26 Itsemurhat vuonna 2004 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 38 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 11 Vaasan sairaanhoitopiiri 16 Murhat, tapot, muu tahallinen pahoinpitely vuonna 2004 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 3 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2 Vaasan sairaanhoitopiiri 3 6

7 Taulukko 5. Liikennerikokset kihlakunnittain kolmen maakunnan alueella vuosina (Lähde: Polstat) Rattijuopumus, huumaantuneena ajaminen Alavus Kauhajoki Kaustinen Kokkola Kyrönmaa Lapua Mustasaari Närpiö Pietarsaari Seinäjoki Vaasa Törkeä rattijuopumus Alavus Kauhajoki Kaustinen Kokkola Kyrönmaa Lapua Mustasaari Närpiö Pietarsaari Seinäjoki Vaasa Taulukko 6. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset kihlakunnissa kolmen maakunnan alueella vuosina (Lähde: Polstat) Alavus Kauhajoki Kaustinen Kokkola Kyrönmaa Lapua Mustasaari Närpiö Pietarsaari Seinäjoki Vaasa

8 Taulukko 7. Perheväkivaltailmoitukset kihlakunnittain kolmen sairaanhoitopiirin alueella vuosina / Länsi-Suomen läänin tilanne. (Lähde: Polstat) Alavus 7 12 Kauhajoki Kaustinen 8 24 Kokkola Kyrönmaa 9 25 Lapua 8 26 Mustasaari 4 31 Närpiö 3 17 Pietarsaari 8 35 Seinäjoki Vaasa 4 95 Koko Länsi-Suomen läänissä yhteensä Huumeet Huumausaineidenkäyttötilanne Suomessa vuonna voidaan todeta, että joskus huumeita kokeilleiden miesten ( v.) osuus oli 14%, kun naisten vastaava luku oli n. 11%. Joskus kannabista kokeilleiden poikien (15-16 v.) osuus oli n. 11% kuin vastaava tyttöjen osuus oli n. 8%. Huumausaineiden tai lääkeaineiden vuoksi päihdehoitoon hakeutuneiden asiakkaiden päihteiden käyttö (% - osuus asiakaskunnasta vuonna 2003) jakautui seuraavasti. Ensimmäisenä ongelmapäihteenä hoitoon hankeutumisessa olivat opiaatit 28% (heroiini 3%, buprenorfiini 24%), stimulantit 28%, kannabis 16%, alkoholi (+huume) 19% ja rauhoittavat lääkkeet 6%. (Virtanen 2005). 8

9 Taulukko 8. HIV- infektioiden kertymä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella vuodesta 1980 ja tilanne vuosina (Lähde: HIV- infektio Suomessa, Kansanterveyslaitos, Infektioepidemologian osasto) / Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 27 3 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 8 1 Vaasan sairaanhoitopiiri 35 4 Taulukko 9. C-hepatiittitartunnat kolmen sairaanhoitopiirin alueella vuosina Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 13 8 Vaasan sairaanhoitopiiri Taulukko 10. B- hepatiittitartunnat kolmen sairaanhoitopiirin alueella vuosina Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 0 2 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 0 0 Vaasan sairaanhoitopiiri 4 5 Taulukko 11. A -hepatiittitartunnat kolmen sairaanhoitopiirin alueella vuosina Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 0 1 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 0 0 Vaasan sairaanhoitopiiri 1 0 9

10 Vuonna 2003 huumausaineisiin liittyviä kuolemantapauksia oli Suomessa oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa todettujen ruumiinavauksien ainelöydösten ennakkotietojen perusteella 146 ja EMCDDA:n erityisrekistereille antamien huumekuolemien määrittelyohjeen perusteella 67. Nämä eri tavalla määritellyt huumekuolematapausten määräarvot antavat raja-arvot Suomessa vuoden aikana huumeisiin kuolleiden määrälle. Rekisterien mukaan vuotiaiden osuus kuolemantapauksissa vaihtelee määritelmän mukaan 25 prosentista 40 prosenttiin. Taulukko 12. Kuolleet/ myrkytystapaturmat poislukien alkoholimyrkytykset kolmen sairaanhoitopiirin alueella vuonna (Lähde: Tilastokeskus) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 9 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 1 Vaasan sairaanhoitopiiri 6 Taulukko 13. Huumausainerikokset kihlakunnittain kolmen sairaanhoitopiirin alueella vuosina (Lähde: Polstat) Alavus Kauhajoki Kaustinen Kokkola Kyrönmaa Lapua Mustasaari Närpiö Pietarsaari Seinäjoki Vaasa

11 Taulukko vuotiaiden huumausainerikokset kihlakunnittain kolmen sairaanhoitopiirin alueella vuosina (Lähde: Polstat) Alavus Kauhajoki Kaustinen Kokkola Kyrönmaa Lapua Mustasaari Närpiö Pietarsaari Seinäjoki Vaasa HÄRMÄNMAAN JA JÄRVISEUDUN SEUTUKUNNAT Härmänmaan seutukunnan muodostavat neljä kuntaa: Alahärmä, Kauhava, Lapua ja Ylihärmä. Lapuan kaupunki ei ole ollut mukana tässä selvitystyössä. Järviseudun seutukunnan muodostavat Alajärven, Evijärven, Kortesjärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnat. Taulukko 15. Perustietoja Härmänmaan ja Järviseudun seutukunnista. (Lähde: Kuntaliitto) VÄESTÖ Asukasluku (henk.) Työlliset (henk.) Työttömät (henk.) Työttömyysaste (%) Härmänmaa ,70 Järviseutu ,80 11

12 3.1. Alahärmä Alahärmä on perustettu vuonna Vuoden 2005 lopussa kunnan asukasmäärä oli Kunnan kokonaispinta-ala on 356 km², josta vesipinta-ala on 2 km² ja metsää on ha. Kunnan työttömyysaste oli 5,2 %. Taulukko 16. Päihteisiin ja päihteiden käyttöön liittyviä tunnuslukuja. (Lähde: Sotkanet) Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n 5,6 5,8 5,8 alkoholina, litraa Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8.- ja 9.- 3,25 luokan oppilaista Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / ,4 0,0 0,0 asukasta Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta 2,6 2,5 1,5 Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1,6 1,8 1, asukasta Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas 4,1 2,7 Päihdesairauksien hoitojaksot vuotiailla / ,0 0,0 vastaavanikäistä Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten 2,2 1,8 vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1000 asukasta Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 22,75 9.-luokan oppilaista Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 15,96 Päihteidenkäyttöön liittyvä nykytila; huolen aiheet, päihdepalvelut ja päihdestrategian kannalta keskeiset painopistealueet Alahärmässä Keskeiset huolenaiheet: - Nuorten lisääntynyt, runsas päihteidenkäyttö. Kouluterveystutkimuksen mukaan 25% Alahärmäläistä ylä-asteelaisista juo itsensä humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Huumeita kertoo kokeilleensa 9% nuorista ja vähintään kahta päihdettä on käyttänyt 15%. - Nuorilla on käytössä rahaa joka takia päihteiden saaminen on helpompaa. - Nuorten syrjäytymiskehitys, yleinen välinpitämättömyys ja jengiytyminen. - Kannabiskokeiluja on ollut joitain ja poliisin mukaan huumeita on saatavilla. - Lääkkeiden väärinkäyttö ja lääkkeiden saamisen helppous. Sekakäyttö. 12

13 - Yläkoulun lähistöllä liikkuu porukkaa jonka arvellaan välittävän nuorille päihteitä. - Vanhempien alkoholinkäyttö ja sen vaikutukset lapsiin ja nuoriin. - Vanhempien hyväksyvä asenne nuorison päihteidenkäyttöön. Asenneilmasto. - Nuorten naisten lisääntynyt raju päihteiden käyttö. - Päihteiden suurkuluttajat /pitkäaikaiskäyttäjät. - Työssäkäyvien päihdeongelmat eivät kovin akuutteja nyt, mutta niitä tiedetään olevan. - Kaksoisdiagnoosiasiakkaiden heikko hoidon ja avun saatavuus, koska psykiatrian poliklinikan asiakkaaksi ei päihdeongelmainen pääse. - Lastensuojeluasiakkuuksien lisääntyminen taustalla mm. vanhempien päihdeongelma. - Paikkakunnalle muuttavat syrjäytyneet henkilöt, jotka vaikuttavat moniin paikallisiin nuoriin ja perheisiin. - Suuri huoli nuorista, heidän asenteistaan päihteisiin ja yleinen asenneilmapiiri kunnassa. Päihdepalvelut: Katkaisuhoito: - Järjestetään Seinäjoen selviämis- ja katkaisuhoitoasemalla tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. - Vuodeosastohoitoja on noin 6-7 vuosittain kyseessä pääsääntöisesti kroonistuneet alkoholinkäyttäjät. Avopalvelut: - Seinäjoen A-klinikan palvelut, joista lähin sivuvastaanotto on Kauhavalla. Nuorisoasema Steissin palvelut ovat Seinäjoella ja nuorisoaseman palveluja Vaasasta on ostettu siellä opiskeleville. - Sosiaalityö, terveydenhuolto. - Seurakunnan diakoniatyö. Laitospalvelut: - Asiakaskohtaisesti kartoitetaan mikä hoitomuoto kullekin on sopivin silloin kun laitoskuntoutusjaksolle asiakas on lähdössä. Asiakkaalla on oltava oma motivaatio laitoskuntoutukseen. - Laitoskuntoutuspaikkoina on käytetty mm. Minnesota hoitoa, Kan-koteja, Suomen Huumekuntoutus ry, Ventuskartanoa, Vehkoon hoitokotia. 13

14 Asumispalvelut: - Varsinaisia asumispalveluja päihdeongelmaisille ei ole, eikä niille ole tarvetta sellaisenaan koska asuntoja on tarjolla. - Muuta asumispalvelua kunnassa on. AA-ryhmä: - Lähin AA-ryhmä kokoontuu Ylihärmässä. Asiat, joihin ollaan tyytyväisiä: - Yhteistyö: Ongelmien keskellä puhalletaan yhteen hiileen - Moniammatillinen yhteistyö päihdeasioissa toimii ja jokainen tuo oman panoksensa asian käsittelyyn => tärkeää tavoitteisiin pääsemiseksi. Strategian painopistealueet: - Nuoret - Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy. - Lapsiperheiden tukeminen. - Yhteiset tavoitteet ja toimintakäytännöt. - Henkilöstön jaksamisen huomioiminen. Muuta: - tarvitaan valtakunnallisesti lainsäädännöllisiä keinoja tilanteen muuttamiseksi. Ylikunnallinen päihdestrategiapainotus: - Palveluiden keskittäminen - Palveluiden tuloksellisuuden kartoittaminen ja yhteistyön kehittäminen eri hoitopaikkojen kanssa. - Vaikuttaminen: Valtakunnallinen vaikuttaminen päihdeasioissa. 14

15 3.2. Alajärvi Alajärvi on perustettu vuonna Kaupungin kokonaispinta-ala on 768,9 km², josta vesipinta-alaa on 30,2 km². Asukkaita oli Työttömyysaste vuonna 2005 oli 11 %. Taulukko 17. Päihteisiin ja päihteiden käyttöön liittyviä tunnuslukuja. (Lähde: Sotkanet) Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa 5,2 5,8 5,9 Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 2,80 Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta 0,0 0,0 0,0 Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta 3,0 2,6 3,3 Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1000 asukasta 2,8 2,2 3,1 Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas 6,8 8,7 Päihdesairauksien hoitojaksot vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä 2,4 1,6 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1000 asukasta Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 17,68 Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 23,02 4,3 4,1 Päihteidenkäyttöön liittyvä nykytila; huolen aiheet, päihdepalvelut ja päihdestrategian kannalta keskeiset painopistealueet Alajärvellä: Keskeiset huolenaiheet: - Nuorten, yläkouluikäisten sekä poikien että tyttöjen päihteidenkäyttö ja sen lisääntyminen ja yleistyminen. - Huumeiden käyttöäkin paikkakunnalla on lähinnä kannabista ja amfetamiinia. Kokeilukäyttö vuotiaiden kohdalla yleistynyt. - Naisten juomisen lisääntyminen. - Äitiysneuvolassa näkyy ns. siiderisukupolvi monet lopettavat päihteiden käytön raskauden ajaksi, mutta opittu käyttö jatkuu myöhemmin. Kaikilta odottajiltakaan lopettaminen ei onnistu. - Alkoholin ja päihteiden suurkuluttajien määrä on lisääntynyt => aiheuttanut häätöjä ja asunnottomuutta. 15

16 - Työssäkäyvän väestön alkoholin suurkulutus asiakkaat pyrkivät salaamaan ja kieltämään itse ongelman mahdollisimman pitkään. Huoli on usein läheisillä. - Hoitoonohjausmallien tarkistamisen ja luomisen tarve eri yrityksiin. Puheeksiottamisen tukeminen työyhteisössä. - Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja nuoret aikuiset sekä heidän runsas päihteidenkäyttönsä, yleinen näköalattomuus ja toivottomuus sekä asumisongelmat. - Psykologipalveluissa korjattavaa yläkouluikäisillä ja muillakin opiskelijaryhmillä. - Alko- paikkakunnalla kerää ainakin välillisesti päihteiden suurkuluttajia paikkakunnalle. - Pikkulapsiperheiden ongelmat: päihteiden käyttö ja äitien masentuneisuus. - Päihdeongelmaisilla huono sairaudentunto. - Yleinen hyväksyvä suhtautuminen päihteisiin. - Päihdeongelmaisten läheisten avun tarve ja perheväkivalta. Päihdepalvelut: Katkaisuhoito: - Järjestetään pääosin Seinäjoen selviämis- ja katkaisuhoitoasemalla, jonne Alajärveläiset voivat hakeutua oma-aloitteisesti ilman lähetettä. Katkaisuhoitoasiakkaita on silloin tällöin myös terveyskeskuksen vuodeosastolla. Avopalvelut: - Seinäjoen A-klinikan palvelut ja nuorisoasema Steissin palvelut ovat Seinäjoella. A-klinikan sivuvastaanotto on paikkakunnalla joka toinen viikko. - Sosiaalityö, päihdetyö, terveydenhuolto. - Päivätoimintakeskus Keidas. - Seurakunnan diakoniatyö sekä muiden seurakuntien tekemä työ päihteidenkäyttäjien kanssa. - Oppilashuolto Laitospalvelut: - Päihdehuollon laitoskuntoutukseen asiakas pääsee jos hänellä itsellään on motivaatio hoitoon. Yleensä laitoskuntoutusta edeltää katkaisuhoito. - Yleisimmin käytetty Minnesota hoitoa ja Ventuskartanoa. 16

17 Asumispalvelut: - Tukikäytössä on yksi paritalo. Ongelmana kuitenkin se että päihdeongelmaisten asuminen tuottaa niin paljon häiriöitä että siitä seuraa häätöjä ja asunnottomuutta. AA-ryhmä: - Alajärvellä on oma AA-ryhmä, samoin lähikunnissa siten että ryhmissä voi käydä useana päivänä viikossa. - AA:n auttava puhelin toimii - Al- anon ryhmä päihdeongelmaisten läheisille kokoontuu joka toinen viikko. Asiat, joihin ollaan tyytyväisiä: - Kaupungissa on saatavissa apua päihdeongelmaan monipuolisesti jos sitä osaa ja haluaa hakea. - Laitoskuntoutuksen jälkeen usein työterveyshuolto tapaa asiakasta säännöllisesti. - Päihdehuollon laitoskuntoutuksista hyviä kokemuksia. - Perheneuvola on keskittynyt ala-asteikäisten auttamiseen ja hoitamiseen => tuloksia näkyy ylä-asteella. - Yhdistykset, järjestöt ja seurakunnat aktiivisia. Strategian painopistealueet: - Strategiasta työväline kaikkien toimijoiden käyttöön. - Nuoret - Nuoret, syrjäytymisvaarassa olevat miehet ja naiset - Päihdeongelmaisten syrjäytymisen ehkäiseminen. - Ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen - Alajärven päihdetyöryhmä kokoontuu vielä miettimään tarkempia strategian painopistealueita. Muuta: - Tulevaisuudessa mietitään asumispalvelua, johon sisältyisi riittävä tuki. - Hoitoonohjausmallien juurruttaminen käytäntöön. Ylikunnallinen päihdestrategiapainotus: - Yhteistyön kehittäminen ylikunnallisesti. 17

18 3.3. Evijärvi - Päivätoiminnan kehittäminen perheille, yksinäisille miehille ja naisille mahdollisesti yli kuntarajojen. Evijärven kunta on perustettu vuonna 1867 ja sen kokonaispinta-ala 391,9 km². Maapinta-ala 355,7 on km² ja vesipinta-ala 36,3 km². Asukkaita kunnassa oli henkilöä. Työttömyysprosentti oli 7,7 vuonna Taulukko 18. Päihteisiin ja päihteiden käyttöön liittyviä tunnuslukuja. (Lähde: Sotkanet) Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa 2,4 2,3 2,2 Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 0,00 Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta 0,0 0,0 0,0 Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta 1,0 0,3 1,0 Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1000 asukasta 2,0 2,7 3,1 Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas 2,0 6,8 Päihdesairauksien hoitojaksot vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä 0,0 2,6 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1000 asukasta 3,7 4,4 Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 27,51 Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 12,14 Päihteidenkäyttöön liittyvä nykytila; huolen aiheet, päihdepalvelut ja päihdestrategian kannalta keskeiset painopistealueet Evijärvellä Keskeiset huolenaiheet: - Nuorten päihteidenkäyttö ja siihen liittyen väkivaltatilanteet. Evijärven nuorisoseura on useiden eri paikkakuntien nuorten suosima tanssipaikka jossa alaikäiset käyttävät alkoholia ja siitä seuraa helposti tappeluita. - Kouluterveystutkimuksessa 42% yläasteikäisistä on ilmoittanut juovansa itsenä humalaan vähintään kerran kuukaudessa. - Resurssipula päihdetyössä. - Päihdehuollon palveluiden puuttuminen omasta kunnasta, Seinäjoelle matkaa n. 90km. 18

19 - Päihdepalvelujen sirpaleisuus palvelut hajallaan eri tahoilla. Etäisyydet pitkiä. - Terveydenhuollossa tulee silloin tällöin esiin yllättäviä päihteidenkäyttäjiä. Ongelma voi olla jo pitkällä, mutta se ei ole ollut tiedossa. Motivointi vaikeaa. - Naisten päihdeongelma edelleen tabu, johon on vaikea puuttua. - Vaikeasti päihdeongelmaisten (noin 10 henkilöä) asuminen ja muut palvelut. Päihdepalvelut: Katkaisuhoito: - Järjestetään pääosin Seinäjoen selviämis- ja katkaisuhoitoasemalla. Katkaisuhoitoasiakkaita on silloin tällöin myös terveyskeskuksen vuodeosastolla. Avopalvelut: - Seinäjoen A-klinikan palvelut ja nuorisoasema Steissin palvelut ovat Seinäjoella. Yksittäisissä, erikseen sovituissa tilanteissa A-klinikan työntekijä on voinut käydä myös Evijärvellä. - Sosiaalityö, terveydenhuolto. - Seurakunnan diakoniatyö : Tapaa työssään päihteiden suurkuluttajia. Rovastikunnallisiin A-leireihin osallistuminen mahdollista. - Seurakunnalla on ollut suunnitelmissa päihde-/ keskusteluryhmän käynnistäminen syksyllä Laitospalvelut: - Laitoskuntoutuksessa on viime aikoina asiakkaita ollut pääosin Kan- hoitoyksiköissä, Ventuskartanossa ja Minnesotahoidossa. Asumispalvelut: - Varsinaisia asumispalveluja ei ole. Tarvittaessa on järjestetty tuettua asumista (sosiaali- ja terveystoimen tuki). Kunnassa on olemassa yövalvoja, joka vastaa esim. vanhusten yöhälytyksistä, erilaisista vartiointitehtävistä, mutta myös jonkun päihdeongelmaisen asumisen tukemisesta. AA-ryhmä: - Evijärvellä on oma AA-ryhmä, jossa käydään mielellään myös muilta paikkakunnilta. Asiat, joihin ollaan tyytyväisiä: - Tällä hetkellä ei ole päihteitä käyttäviä odottavia äitejä. - Kun odottava äiti tulee neuvolaan, häneltä kysytään myös päihteiden käytöstä ja tarvittaessa tehdään AUDIT-kysely. 19

20 - Sosiaalitoimen, terveydenhuollon, psykiatrian poliklinikan ja muiden tomijoiden yhteistyö on toimivaa ja hyvää. - Työterveyshuollossa on tehty työpaikoille jaettava opaslahtinen päihdeongelman puheeksi ottamisesta. - Päihdestrategiaa on kunnassa jo työstetty ja tehty. Strategian painopistealueet: - Tekeillä olevan päihdestrategia painottuu lapsiin ja nuoriin. - Strategia on jaettu osioihin siten että erikseen käsitellään 0-7-vuotiaita, kouluikäisiä, työikäisiä ja ikääntyneitä. - Strategiasta konkreettinen työväline. - Mahdollisesti laaditaan opas olemassa olevista päihdepalveluista. Muuta: - Päivätoimintatyyppisen ja / tai asumisen tukemiseen liittyvä toiminnan järjestäminen jää mietittäväksi. Vaihtoehtona useamman kunnan yhteystyö. Ylikunnallinen päihdestrategiapainotus: - Yhteistyön kehittäminen eri päihdehoitopaikkojen ja kuntien välillä - Mahdollinen yhteinen opas päihdepalveluista. Pohjanmaa-hankkeelta toivotaan koulutusta. 20

21 3.4. Kauhava Kauhavan kunta on perustettu Kaupunki Kauhavasta tuli vuonna Kaupungin pinta-ala on 485 km² ja Kauhavalla on 8026 asukasta ( ). Työttömyysaste oli 5,8 %. Taulukko 19. Päihteisiin ja päihteiden käyttöön liittyviä tunnuslukuja. (Lähde: Sotkanet) Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa 6,7 7,5 7,6 Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 3,84 Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta 0,0 0,0 0,0 Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta 3,2 3,5 4,5 Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1000 asukasta 2,4 2,0 1,2 Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas 14,2 14,1 Päihdesairauksien hoitojaksot vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä 0,9 2,8 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1000 asukasta 3,7 3,1 Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 21,08 Tupakoi päivittäin, % 8.- ja 9.-luokan oppilaista 19,17 Päihteidenkäyttöön liittyvä nykytila; huolen aiheet, päihdepalvelut ja päihdestrategian kannalta keskeiset painopistealueet Kauhavalla Keskeiset huolenaiheet: - Kaksoisdiagnoosiasiakkaiden hoidoin kehittäminen Kauhavalla ja ylikunnallisesti. - Työikäisten / työssäkäyvien liiallinen päihteiden käyttö ja sen vaikutukset perheeseen, erityisesti lapsiin. - Työpaikkojen hoitoonohjausjärjestelmien uusiminen, siihen liittyvä koulutus. - Ikääntyvän väestön lisääntyvä päihteiden käyttö ja siitä seuraavat ongelmat mm. tapaturmien lisääntyminen. - Selviämis- ja katkaisuhoidon kehittämistarpeet. - A-klinikkapalvelun lisä- ja kehittämistarve. - Lasten ja nuorten huoli vanhempien päihteidenkäytöstä=> Päihdeperheiden lasten tuen tarve. 21

22 - JOIDENKIN yläasteikäisten nuorten runsas, usein toistuva päihteiden käyttö. - (Nuorten) huumeidenkäyttäjien hoito ja sen kehittämistarpeet. Matalankynnyksen hoitopaikan tarve. - Raskaana olevien naisten päihteidenkäyttö. - Alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttöongelma. - Lääkkeiden väärinkäyttö ja katukauppa. Päihdepalvelut: Katkaisuhoito: - Järjestetään Kauhavan seudun terveyskeskuksen vuodeosastoilla, joissa ongelmana on vuodeosastojen muutoinkin suuri kuormitus. - Seinäjoen selviämis- ja katkaisuhoitoasemalle kauhavalainen asukas voi hakeutua Tk-lääkärin lähetteellä. Avopalvelut: - Seinäjoen A-klinikan sivuvastaanotto on Kauhavalla yhtenä päivänä viikossa. - Kaupungissa on päihdetyön ohjaaja, jonka toimenkuvaan kuuluu ennaltaehkäisevän päihdetyön lisäksi varsinaisten päihdeasiakkaiden kanssa monipuolinen työskentely. Laitospalvelut: - Päihdehuollon laitoskuntoutukseen hakevalle asiakkaalle tehdään sosiaalitoimessa Päihdehuollon palvelu- / kuntoutussuunnitelma jossa kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne ja avopalveluiden käyttö sekä muu taustatieto. - Laitoskuntoutuspaikka arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa. Käytetty esim. Ventuskartano (Kokkola), Minnesotahoito (Lapua), Hoitokoti Tuhkimo (Eno), Kankaanpään A-koti (Kankaanpää), Kan-kodit. Asumispalvelut: - Varsinaisia asumispalveluja ei ole. Sosiaalitoimella on muutamia tukiasuntoja, asuu pitkäaikaiset asukkaat. Lisäksi sosiaalitoimi on joskus ns. välivuokrannut asuntoja yksittäisille henkilöille. - Päihdetyön ohjaaja tekee jonkin verran päihdeasiakkaiden asumisen ohjausta. 22

23 Päivätoiminta: - Kauhavan Sininauhayhdistyksen ylläpitämä päivätoimintakeskus Roihan Majakka - Työ- ja päivätoimintaa sekä erilaisia ryhmiä. - KaSTAnJA projekti: On Kauhavan sininauha ry:n projekti, joka on suunnattu vuotilaille Kauhavalaisille. Projekti tarjoaa tukea asumiseen ja arkeen. On suuntautunut nuoriin huumeidenkäyttäjiin. AA-ryhmä: -Paikkakunnalla on yksi AA-ryhmä. Asiat, joihin ollaan tyytyväisiä: - Viimeisimmän kouluterveystutkimuksen mukaan kauhavalaisten nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt, samoin huumekokeilut. - Alkoholin kokonaiskulutus Pohjanmaalla on vielä alle maan keskitason. - Kovien huumeiden käyttäjiä Kauhavalla ei vielä ole paljon. Strategian painopistealueet: - Kaksoisdiagnoosiasiakkaiden hoidon kehittäminen - Kaikkien ikäryhmien huomioiminen strategiatyössä. - Hoitoketjujen selkiyttäminen. - Strategiasta konkreettinen työväline. - Alueellinen päihdetyön suunnittelu ja kehittäminen Muuta: Ylikunnalliset strategian painopistealueet: katkaisuhoidon, avo- ja laitoskuntoutuksen järjestäminen, sekä kaksoisdiagnoosipotilaan hoito palvelujärjestelmässä. 23

24 3.5. Kortesjärvi Kortesjärven kunta on perustettu vuonna Kunnan pinta-ala on 336 km², josta vettä on 8 km². Asukkaita kunnassa oli henkilöä ja työttömyysaste vuonna 2005 oli 7,6 %. Taulukko 20. Päihteisiin ja päihteiden käyttöön liittyviä tunnuslukuja. (Lähde: Sotkanet) Alkoholijuomien myynti asukasta kohti 100 %:n alkoholina, litraa 1,2 1,2 1,3 Päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta 0,0 0,0 0,0 Päihdehuollon avopalveluissa asiakkaita / 1000 asukasta 1,2 2,1 4,2 Päihdehuollon laitoksissa hoidossa olleet asiakkaat / 1000 asukasta 0,0 0,8 1,3 Päihdehuollon nettokustannukset, euroa / asukas 0,4 2,9 Päihdesairauksien hoitojaksot vuotiailla / 1000 vastaavanikäistä 0,0 0,0 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat / 1000 asukasta 2,4 3,3 Päihteidenkäyttöön liittyvä nykytila; huolen aiheet, päihdepalvelut ja päihdestrategian kannalta keskeiset painopistealueet Kortesjärvellä Keskeiset huolenaiheet: vuotiaiden nuorten kaljoittelu - nuoret tulevat iltaisin traktoreilla keskustaan onko promilleja? - mistä alaikäiset saavat kaljan kuka välittää sen heille? - syrjäytymisvaarassa olevia nuoria 1-2 ( taustalla vanhemman päihteidenkäyttö tai mielenterveysongelma, lääkkeiden käyttö) - nuoret menestyvät koulussa, mutta eivät lähde mielellään jatko-opintoihin -> alle 25-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien suuri osuus ( itseluottamuksen puute, itsenäistymisen pelko? - halu pysyä Kortesjärvellä, joka koetaan hyvänä paikkana) - poikkeuksellisen korkea nuorten kuolleisuus eteenkin miehet (sairauksina: diabetes, astma, sydän- ja verisuonitaudit, reuma, astma, MS-tauti) - Kortesjärvi ei ole mukana koululaisten terveyskyselyssä, josta voitaisiin saada tietoa nuorten humalahakuisesta päihteidenkäytöstä 24

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tilanne ja kehittämistarpeet Seinäjoella. kuulemistilaisuuksien raportti

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tilanne ja kehittämistarpeet Seinäjoella. kuulemistilaisuuksien raportti Päihde- ja mielenterveyspalvelujen tilanne ja kehittämistarpeet Seinäjoella kuulemistilaisuuksien raportti Strategiatyön yhdyshenkilö Auli Romppainen Projektikoordinaattori Minna Laitila 14.5.2007 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010

GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN. Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 GEMENSAM MORGONDAG - YHDESSÄ HUOMISEEN Pietarsaaren seutukunnan päihdestrategia 2008-2010 Jakobstads regions rusmedelsstrategi 2008-2010 Sisältö LÄHTÖKOHDAT...2 MÄÄRITELMÄT...3 Paikallinen alkoholipolitiikka

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän. mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän mielenterveys - ja päihdestrategia 2011-2015 Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ (LLKY)... 6 2.1. Väestö ja ikärakenne...

Lisätiedot

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015

Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 Hyvinvointia läpi elämän JIK-alueella Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan mielenterveys- ja päihdestrategia vuosille 2011-2015 (luonnosversio) Sisällys ESIPUHE... 5 TIIVISTELMÄ... 6 I STRATEGIA 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA

HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA HEINÄVEDEN PÄIHDE- STRATEGIA Päivitetty 2011 Päihdetyöryhmä 2 Johdanto... 4 1. Päihteiden käyttö Heinäveden kunnassa... 6 1.1. Alkoholin tarjonta ja kulutus... 6 1.2. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi

Lisätiedot

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA

SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA SELVÄSTI VÄHEMMÄN VARKAUDEN PÄIHDETYÖN STRATEGIA 2007 2015 kaikkien yhteinen asia 1. JOHDANTO... 2 2. NYKYTILAN KUVAUS... 3 2.1. Varkauden päihdetilanne ja kehitys... 4 2.2 Palvelurakenne, toiminta ja

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008

- 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 1 - Tampereen kaupungin päihdepoliittinen suunnitelma 2005-2008 - 2 - TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201 TAMPERE Puhelin 314 711 Tekijät/työryhmä Raittius- ja päihdeasiain

Lisätiedot

Merja Vyyryläinen PÄIKE

Merja Vyyryläinen PÄIKE LOPPURAPORTTI Merja Vyyryläinen PÄIKE Keski-Uudenmaan alueen päihdetyön laadullinen kehittäminen 1.3.2004-30.9.2006 Esipuhe Luet nyt Päike hankkeen loppuraporttia. Päike projekti on Keski Uudenmaan alueen

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 NYKYTILA... 3 3 MIELENTERVEYSPALVELUT... 5 3.1 Mielenterveyskeskus henkilöstö ja tilat... 5 3.2 Mielenterveystyö

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020

KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 PTL 4.11.2009 164 Liite 1 Dno1007/213/2009 KIRKKONUMMEN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT VUOSINA 2009 2020 NYKYTILA SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET lautakunta 4.11.2009 1 Sisällys 1

Lisätiedot

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta

KUVAILULEHTI. Julkaisun päivämäärä 21.11.2003. Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Päihde- ja huumestrategia työryhmä 21. 11. 2003 KUVAILULEHTI Julkaisija Forssan seudun kehittämiskeskus Oy Aluekeskusohjelma /Perusturvallisuus-valiokunta Tekijät FST ky / Päihde- ja huumestrategiatyöryhmä

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012

SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2007-2012 Toim. Merja Haapakorva Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt, sen sijaan että jäisimme odottamaan

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA

LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA LASTEN JA NUORTEN ERITYISPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN POHJANMAALLA NYKYTILANNESELVITYS 03.04.2006 Pia Fraktman projektisihteeri SISÄLLYSLUETTELO 1. Lasten ja nuorten erityispalveluiden kehittämistyö Pohjanmaa

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖNSTRATEGIA 2008-2015

KAUNIAISTEN KAUPUNKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖNSTRATEGIA 2008-2015 KAUNIAISTEN KAUPUNKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖNSTRATEGIA 28-215 KV 26.5.28 Sisältö 1 Tämän päihdestrategian puitteet...3 2 Päihdetyö...3 2.1 Ehkäisevä päihdetyö...3 3 Missä ollaan 27...4 4 Päihdetyön sijoittuminen

Lisätiedot

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia HUITTISTEN KAUPUNKI Huittistenkaupungin päihde-jamielenterveysstrategia 2012 2017 Huittisten perusturvakeskus 27.4.2012 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavia taustatekijöitä...

Lisätiedot