Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa IJKK Opiskelijahuolto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa. 15.9.2011 IJKK Opiskelijahuolto"

Transkriptio

1 1 Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa IJKK Opiskelijahuolto

2 2 Sisällys 1. Opiskeluterveydenhuolto 2. Terveystarkastukset 3. Opiskeluterveydenhuollon järjestäminen Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa Terveystarkastusten järjestäminen Terveydenhoitajien toiminta ja vastaanotto Kaupungin terveydenhoitaja Oppilaitoksen terveydenhoitajat Lääkärin vastaanotto 4. Suun terveydenhoito Suun terveystarkastus ja kiireetön hoito Päivystyksellinen hoito 5. Kiireellinen sairaanhoito Hätätapaukset Akuutit sairaudet Lievät sairaudet 6. Kiireellisen laboratoriotutkimuksen järjestäminen 7. Seksuaaliterveys ja raskauden ehkäisy 8. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Opiskelijan mielialan ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki Stressinhallintaryhmä Depressiokoulu Alueen mielenterveyspalveluihin hakeutuminen Nuorten mielenterveyspalvelut Aikuisten mielenterveyspalvelut Kiireelliseen mielenterveyshoitoon hakeutuminen Päivystykselliseen hoitoon hakeutuminen Hätätapaukset Akuutit sairaudet Päihteiden käytön ehkäisemien, varhainen tunnistaminen ja hoitoon ohjautuminen 9. Terveydenhuoltopalveluiden maksut opiskelijoille 10. Vakuutusten käyttö tapaturmissa 11. Lääkehoidon suunnitelma

3 3 1. OPISKELUTERVEYDENHUOLTO Toukokuun 1. päivänä 2011 astui voimaan uusi terveydenhuoltolaki. Lain 17 mukaan kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta. Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluu myös opiskelijan työharjoittelun aikainen terveydenhuolto. Opiskeluterveydenhuoltoon sisältyvät 1. oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta kolmen vuoden välein; 2. opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen, johon sisältyvät lukion ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoille kaksi määräaikaista terveystarkastusta ja kaikille opiskelijoille terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti; 3. terveyden- ja sairaanhoitopalveluiden järjestäminen opiskelijoille, mielenterveys- ja päihdetyö, seksuaaliterveyden edistäminen ja suun terveydenhuolto mukaan lukien; 4. opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai hoitoon ohjaaminen. Kunnan perusterveydenhuollon on opiskeluterveydenhuollon palveluja järjestäessään toimittava yhteistyössä alaikäisen opiskelijan vanhempien ja huoltajien, muun opiskelijahuoltoja opetushenkilöstön sekä muiden tarvittavien tahojen kanssa. Opiskeluterveydenhuolto on osa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 37 a :n mukaista opiskelijahuoltoa. Kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen tulee osallistua ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 14 mukaisen opetussuunnitelman laatimiseen siltä osin, kun se koskee opiskelijahuoltoa sekä oppilaitoksen ja kodin välistä yhteistyötä.

4 4 2. TERVEYSTARKASTUKSET Valtioneuvoston asetuksen 380/ mukaan opiskelijalle, joka opiskelee opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa on tehtävä ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä tai toisena vuonna lääkärintarkastus, ellei lääkärin tarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Erityisopetuksessa olevalle opiskelijalle tulee kuitenkin aina tehdä lääkärintarkastus ensimmäisenä opiskeluvuonna. Asetuksen 10 mukaan opiskelijalle on tehtävä vähintään kerran opiskeluaikana suun terveystarkastus, jossa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. Asetuksen 13 mukaisesti terveysneuvonta ja terveystarkastukset on järjestettävä siten, että opiskelijan erityisen tuen tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki järjestetään viiveettä. Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja tuen järjestämiseksi on tarvittaessa tehtävä yhteistyötä kunnan eri toimijoiden, kuten lastensuojelun, opiskelijahuollon sekä erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kanssa. 3. OPIKELUTERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMINEN INVALIDILIITON JÄRVENPÄÄN KOULUTUSKESKUKSESSA Terveystarkastusten järjestäminen Järvenpään kaupunki vastaa oppilaitoksen opiskelijoiden terveystarkastusten järjestämisestä. Terveydenhuoltolain mukaiset terveystarkastukset toteutetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Järvenpään kaupungin terveydenhoitaja ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri suorittavat terveystarkastukset. Opiskelijan tulee toimittaa etukäteen joko opiskelijahuollon yhdyshenkilön tai oman tiimin terveydenhoitajan kautta tarvittavat taustatiedot. Näihin voi sisältyä mm. koulu- tai opiskeluterveydenhuoltosuunnitelma kuntoutussuunnitelma hoitosuunnitelma tai viimeisin B-lausunto. Mikäli opiskelijalle on tehty oppilaitoksessa terveystarkastus valmentavan koulutuksen aikana,

5 5 sitä ei tehdä uudelleen hänen aloittaessaan tutkintotavoitteisen koulutuksen. Mikäli opiskelijalle on tehty terveystarkastus jonkin muun oppilaitoksen järjestämässä valmentavassa koulutuksessa, hänen tulee tuoda ko. vuoden terveystarkastustulokset terveystarkastukseen. Järvenpään kaupungin terveydenhoitaja suunnittelee terveystarkastusaikataulun yhteistyössä oppilaitoksen opiskelijahuoltotiimien kanssa lukuvuoden alkaessa. Mikäli opiskelija tarvitsee terveydenhuollon palveluita heti opintojen alkaessa (esimerkiksi säännöllisen laboratorioseurannan tai mielenterveyspalveluiden järjestämiseksi), hänen tulee kääntyä kaupungin terveydenhoitajan puoleen palveluiden organisoimiseksi opiskelupaikkakunnalle. Kaupungin terveydenhoitaja tekee varusmiestarkastuksia järvenpääläisille nuorille. Ulkopaikkakuntalaisten täytyy ottaa yhteyttä varusmiestarkastuksen tekemistä varten omaan kotikuntaan. Terveydenhoitajien toiminta ja vastaanotto Kaupungin terveydenhoitaja Terveydenhoitaja Heidi Näätänen, puh Järvenpään kaupungin terveydenhoitaja työskentelee oppilaitoksella kolme päivää viikossa. Järvenpään kaupungin terveydenhoitajan tehtävänä on päivystysvastaanoton pitäminen ja opiskelijoiden terveystarkastusten järjestäminen. Kaupungin terveydenhoitajan päivystysvastaanotto on ma - ke klo Krooniset haavanhoidot ohjataan joko väestövastuusairaanhoitajan vastaanotolle tai yritetään siirtää oman kotikunnan palvelua opiskelupaikkakunnalle (maksusitoumus). Kaupungin terveydenhoitaja auttaa opiskelijoiden opiskelukyvyn arvioimisessa. järvenpään kaupungin opiskeluterveydenhuolto kerää asiakastiedot kaupungin Pegasostietojärjestelmään. Oppilaitoksen terveydenhoitajat eivät kerää asiakastietoja. Jos opiskelija tarvitsee sairaskertomustietoja tai laboratoriovastauksia, tulee hänen kääntyä kaupungin terveydenhoitajan puoleen.

6 6 Oppilaitoksen terveydenhoitajat Johanna Lehtovaara, puh Paula Loukimo, puh Hanna Rosenlöf, puh Oppilaitoksen terveydenhoitajat osallistuvat opiskelijahuollon yhdyshenkilötyöskentelyyn, tekevät terveysneuvontatyötä, ohjaavat hyvinvointi- ja varhaisen tuen ryhmiä sekä osallistuvat oppilaitoksen turvallisuustoimintaan. Terveydenhoitajat auttavat opiskelijaa oman opiskelukyvyn arvioimisessa. He ohjaavat omien tiimiensä opiskelijoita omahoitoon ja elämänhallintaan liittyvissä kysymyksissä. He ovat myös asuntolassa asuvien opiskelijoiden käytettävissä. Opiskelijahuollon terveyden- ja sairaanhoidon työntekijät ovat oppilaitoksen yhdyshenkilöitä osallistuttaessa opiskelijoiden terveydentilaan liittyviin hoitoneuvotteluihin opiskelijoiden kotipaikkakunnilla. Oppilaitoksen terveydenhoitajat auttavat opiskelijoita kaupungin eri palvelurakenteisiin hakeutumisessa. Oppilaitoksen terveydenhoitajat auttavat opiskelijoita myös terveydentilan ja hoidon tarpeen arviointiin liittyvissä kysymyksissä. Oppilaitoksen terveydenhoitajat pitävät omille vastuuryhmilleen maanantaista perjantaihin tiimipäivystystä klo ja hyvinvointipäivystystä kello Hyvinvointipäivystykseen voivat hakeutua opiskelijat, jotka tarvitsevat ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa. Lääkärin vastaanotto Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotto on koululla viikoittain tiistaisin ja torstaisin aamupäivällä. Ajanvaraus lääkärin vastaanotolle tapahtuu kaupungin terveydenhoitajan kautta. Lääkärin vastaanotolla on mahdollisuus reseptien uusintaan. Opiskeluterveydenhuollon lääkärille ohjattavat tapaukset: 1. univaikeudet 2. mielenterveyteen liittyvät asiat Huom! Opiskelijaterveydenhuollon lääkäri ei määrää v opiskelijoiden mielialalääkkeitä, koska ne ovat erikoissairaanhoidon vastuulla

7 7 3. kokonaistilanteeseen liittyvät arviot (esim. terveydentilan arviointi ennen mielenterveyspalveluihin ohjaamista, opiskelukyvyn arviointi) 4. päihdeongelma (mini-interventio) 5. fyysiset ongelmat, jotka haittaavat koulunkäyntiä ja joiden hoidossa ei ole olemassa olevaa hoitotahoa 6. lähetteet aikuispuolelle esim. syömishäiriöt 7. nuoren kasvuun liittyvät häiriöt 8. työharjoitteluun lähtevien rokotusreseptit 4. SUUN TERVEYDENHOITO Suun terveystarkastus ja kiireetön hoito Oppilaitoksen opiskelijoilla on mahdollisuus suun terveyden tarkastamiseen kerran opintojen aikana. Suun terveystarkastuksessa selvitetään suun terveysneuvonnan ja palvelujen tarve. Opiskelija voi varata tarkastusajan itse tai aika voidaan varata terveystarkastuksen yhteydessä. Ajan voi varata joko hammaslääkärin, suuhygienistin ja/tai hammashoitajan vastaanotolle. Suun terveyden tarkastus järjestetään joko Mannilantien hammashoitolassa, Mannilantie 13, Järvenpää, puh. (09) tai Jampan hammashoitolassa, Jampankaari 5 A, Järvenpää. Ajanvaraus tapahtuu keskitetystä ajanvarauksesta: puh. (09) ma - to klo , pe ja aattoina klo 8 14 Ajanvaraukset ja -peruutukset ainoastaan puhelimitse Kiireettömän hoidon jatkohoitona on tarvittaessa uusi käynti hammaslääkärin, suuhygienistin ja/tai hammashoitajan vastaanotolle. Mikäli opiskelija kokee hammaslääkäripelkoa, hänellä on mahdollisuus saada apua asiassa. Mikäli opiskelijan on esteettömyyteen liittyvistä syistä poikkeuksellisen hankalaa asioida Mannilantien hammashoitolassa, hammashoitola järjestää suun terveyden tarkastuksen asuntolassa. Tällöin suuhygienisti tarkastaa opiskelijan suun terveyden joko terveysasemalla tai asuntolassa.

8 8 Hammashoitolan palvelut ovat maksullisia 18 vuotta täyttäneille. Lisäksi peruuttamattomasta poisjäännistä peritään kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä 33,80 maksu. Päivystyksellinen hoito Akuutissa tilanteessa opiskelija hakeutuu ensisijaisesti Järvenpään hammashoitolan särkypäivystykseen. Särkypäivystysaika varataan suun terveydenhuollon keskitetystä ajanvarauksesta: puh. (09) ma - to klo , pe ja aattoina klo 8 14 Ajanvaraukset ja -peruutukset ainoastaan puhelimitse Kaikilla kiireellisen hoidon tarpeessa olevilla on oikeus välittömään hoitoon, muiden osalta hoidon kiireellisyys arvioidaan (0-3kk). Akuutissa tilanteessa, Järvenpään hammashoidon ollessa kiinni, opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua iltaisin klo 22:00 saakka Järvenpään terveyskeskuspäivystykseen Järvenpään Vanhankylänniemeen, Annitädintie, puh Yöllä klo on mahdollisuus hakeutua Hyvinkään sairaalaan, Sairaalakatu 1, Hyvinkää, puh Akuutin hoidon jatkohoitona on tarvittaessa uusi käynti hammaslääkärin, suuhygienistin ja/tai hammashoitajan vastaanotolle. Jatkohoitona voi olla myös ajanvaraus suun terveyden tarkastamiseen suun terveyden tarkempaa kartoittamista varten. 5. KIIREELLINEN SAIRAANHOITO Opiskelija, huoltaja tai omainen (esim. vanhemmat), asuntolan yhdyshenkilö tai tukihenkilö (esim. asuntolanohjaaja, henkilökohtainen avustaja), opiskelijahuollon jäsenet (esim. terveydenhoitaja), luokan henkilökunta (esim. opettaja, ohjaaja) osallistuvat kaikki oireiden tai avun tarpeen tunnistamiseen ja hoidon tarpeen arviointiin yhdessä opiskelijan kanssa. Yleensä opiskelija tekee itse päätöksen hoitoon hakeutumisesta. Kuitenkaan kaikissa tapauksissa potilas ei ole halukas tai kykenevä tekemään hoitoaan koskevia päätöksiä. Esimerkiksi akuutissa tilanteessa ammattihenkilön edellytetään tekevän hoitopäätöksen. (Routasalo & Pitkälä, 2009: 7.) Oikeanlainen menettelytapa riippuu tilanteen

9 9 kiireellisyydestä, erilaiset hoitopolut on kuvattu seuraavaksi: Hätätapaukset Tilaa ambulanssi 112 Huolehdi opiskelijan mukaan esitiedot eli tiedot perussairauksista ja lääkityksistä Ilmoitus lähiomaisille/huoltajille Akuutit sairaudet Hakeutuminen terveyskeskuspäivystykseen Järvenpään terveyskeskus Vanhankylänniemi klo 8-22 Annitädintie puh Suositellaan ohjeellisen ajan varaamista, tarvittaessa hakeutuminen myös ilman ajanvarausta Hyvinkään sairaala klo Sairaalakatu Hyvinkää puh Opiskelija, hänen huoltaja tai hänen kanssaan työskentelevä työntekijä saattavat tarvittaessa opiskelijan Järvenpään kaupungin terveyskeskuksen ensiapuun. Opiskelija ilmoittautuu ensiapuun eli Järvenpään terveyskeskukseen tai Hyvinkään sairaalaan. Tämän jälkeen lääkäri kutsuu nimellä sisään lääkärin vastaanotolle. Hän määrää mahdollisesti jatkotutkimuksia, kirjoittaa sairauslomaa ja antaa lääkemääräyksen eli reseptin. Opiskelija hakee lääkkeet apteekista, apteekkiin tulee ottaa Kela-kortti mukaan Kela-korvauksen saamiseksi. Järvenpään apteekkien yhteystiedot ovat sivulla 11. Opiskelijan tulee ilmoittaa sairauslomasta vastuuopettajalle ja asuntolaan, pidemmistä sairauslomista ilmoitus myös opiskelijahuollon yhdyshenkilölle. Tilanteesta riippuen opiskelija menee sairausloman ajaksi joko kotihoitoon tai sairaalahoitoon.

10 10 Lievät sairaudet Opiskelijan sairastuessa lievästi on ensisijaista arvioida, onko sairaus hoidettavissa itsehoitona Intranetin ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa opiskelija voi hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle. Kaupungin terveydenhoitajan päivystysvastaanotto on ma - ke klo Torstaisin ja perjantaisin opiskelijat hakeutuvat väestövastuusairaanhoitajan vastaanotolle alueella 12, Vanhankylänniemen terveysasema. Järvenpääläiset hakeutuvat oman kotiosoitteen perusteella oman väestövastuusairaanhoitajan vastaanotolle. Oman alueen numeron voi tarkistaa Järvenpään kaupungin Internet-sivuilta osoitteesta Terveys Sairaanhoito. Väestövastuusairaanhoitajan vastaanotto on ma - pe klo Vastaanotolle voi hakeutua sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta. Ajanvaraus ja hoidon tarpeen arviointi väestövastuusairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotolle on arkisin klo ja välisenä aikana. Opiskelija varaa itse ajan. Väestövastuusairaanhoitajan vastaanotto on tarkoitettu kiireettömiä sairastapauksia varten. Opiskelija arvioi, onko kyseessä sellainen tapaus, että se vaatii hoitoa samana päivänä, vai voiko se odottaa seuraavaan maanantaihin, jolloin kaupungin terveydenhoitaja on paikalla. 6. KIIREELLISEN LABORATORIOTUTKIMUKSEN JÄRJESTÄMINEN Jos opiskelija tarvitsee kiireellisen laboratoriotutkimuksen, opiskelija hakeutuu IJKK:n terveydenhoitajan, kaupungin terveydenhoitajan tai opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle ja saa tarvittaessa lähetteen laboratoriotutkimukseen. Tämän jälkeen opiskelija varaa ajan Järvenpään terveyskeskuksen laboratorioon. Terveyskeskuslaboratoriot: 1. Sibeliuksenkadun laboratorio Sibeliuksenkatu 14 samoissa tiloissa keskusneuvolan kanssa Ajanvaraukset puhelimitse ma - to klo puh

11 11 Näytteenottoajat ma - to klo , pe ja aattoina klo Huom! Sibeliuksenkadulla näytteenotot vain ajanvarauksella INR-näytteenottoa lukuun ottamatta! 2. Vanhankylänniemen terveyskeskuksen laboratorio Annitädintie Näytteenottoajat ma - to klo , pe ja aattoina klo puh Huom! Vanhankylänniemessä näytteenotto vain jonotusnumerolla! Asiakkaat voivat käyttää kumpaa tahansa laboratoriota. Järvenpääläiset voivat asioida myös muissa HUSLABin toimipisteissä useilla paikkakunnilla, ks. hus.fi/laboratoriot (Järvenpään kaupungin tiedote, ). Kotona ohjeiden mukaan otetut näytteet toimitetaan kumpaan tahansa laboratorioon jonotusnumerolla. Näyteastioita voi hakea molemmista laboratorioista jonotusnumerolla. Lisätietoja: > Terveys > Laboratorio 7. SEKSUAALITERVEYS JA RASKAUDEN EHKÄISY Järvenpään kaupungin ehkäisyneuvolat sekä Jampan että Keskustan neuvoloissa vastaavat raskauden ehkäisyyn, raskauden keskeytykseen ja perhesuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Ehkäisyneuvolan terveydenhoitajan tavoittaa parhaiten arkisin klo 12-13, jolloin voi varata ajan vastaanotolle tai kysyä neuvoja ja ohjeita. Järvenpään kaupungin ehkäisyneuvoloiden yhteystiedot: 1. Keskustan ehkäisyneuvola Sibeliuksenkatu 14 II krs Terveydenhoitaja Maija Tikkanen, puh

12 12 2. Jampan ehkäisyneuvola Jampankaari 5a Terveydenhoitaja Hanna Viirre, puh MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT Opiskelukyky on usean tekijän toiminnallinen kokonaisuus. Opiskelukyky koostuu seuraavista tekijöistä: 1. yksilön opiskelutaidot, 2. yksilölliset voimavaratekijät, kuten elämäntilanne ja sosiaalinen tukiverkko, 3. opiskeluympäristöön liittyvät tekijät 4. opetus- ja ohjaustoiminta. Yhden osatekijän puutteita tai heikentymistä voidaan väliaikaisesti kompensoida vahvistamalla opiskelukyvyn muita osa-alueita. Oppilaitoksen toiminnassa on olennaista painottaa mielialaa, mielenterveyttä ja päihteettömyyttä ennaltaehkäiseviä työtapoja. Oppilaitoksen opiskelijahuoltotiimit seuraavat opiskelijoiden kokonaisjaksamista ja opintojen edistymistä. Oppimiseen, jaksamiseen ja mielialaan sekä päihteiden käyttöön liittyviä kysymyksiä kartoitetaan syksyllä koulun alkaessa HOJKS-palavereissa, säännöllisissä hyvinvointikokouksissa, vastaanottokäynneillä ja yhteistyössä oppilaitoksen henkilökunnan kanssa. Opiskelija voi myös oma-aloitteisesti kääntyä joko opiskelijahuollon yhdyshenkilön, terveydenhoitajan tai tiimin psykologin puoleen mielialaan tai päihteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijan mielialan ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki Psykososiaalinen stressi on tärkeä masennusta aiheuttava ja laukaiseva tekijä. Pitkittyessään stressi saattaa edetä ahdistuneisuudeksi ja lopulta masentuneisuudeksi. (Lönnqvist, 2009.) Psykososiaalinen, vuorovaikutuksellinen, tuki on aina merkittävä osa masennuksen hoitoa. Opiskelijahuollon työntekijät antavat opiskelijoille ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea pääasiallisesti asiakastapaamisten ja ryhmämuotoisten toimintatapojen kautta. Oppilaitoksen vapaa-ajanohjelma on suunniteltu siten, että se tukee ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea.

13 13 Vapaa-ajan ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin, virkistäytymiseen kulttuurin, kädentaitojen ja liikunnan kautta. Huoli opiskelijan mielialan laskusta voi herätä opiskelijan itsensä kertomana tai hyvinvointi-, HOJKS- ja/tai tiimipalavereissa. Asiasta neuvotellaan opiskelijahuoltotiimissä työntekijöiden työnjaosta sopimiseksi. Varhaisessa tuessa opiskelijan vointia ja toimintakykyä arvioidaan ja tuetaan noin 6-8 viikon ajan säännöllisten opiskelijan viikoittaisten tapaamisten avulla. Kun on kyse lievästä mielialan laskusta, oppilaitoksen terveydenhoitajat tapaavat opiskelijan kanssa kerran viikossa noin 6 8 viikon ajan. Mikäli on kyse vakavammasta tai pitkäkestoisemmasta mielialan laskusta, oppilaitoksen psykologit tapaavat opiskelijan kanssa kerran viikossa noin 6 8 viikon ajan. Ratkaisukeskeinen, kognitiivista jäsentämistä tukeva ja psykoedukatiivinen lähestymistapa on keskeinen. Varhaisen tuen alkaessa tehdään alkukartoitus. Terveydenhoitaja ja/tai psykologi kartoittavat opiskelijan elämäntilannetta, stressitekijöitä ja voimavaroja, elämäntapoja, fyysistä ja psyykkistä terveyttä, sairaushistoriaa sekä kokonaistoimintakykyä. Alkukartoituksen tekemisessä käytetään BDI-mielialakyselyä. Moniammatillista asiantuntijuutta (opiskelijahuolto, opetushenkilöstö, asuntolan henkilökunta) ja verkostojen (hoitoverkosto, läheisverkko) tarjoamaa tukea hyödynnetään osana varhaista tukea. Opiskelija voidaan tarvittaessa ohjata stressinhallintaryhmään tai depressiokouluun. Opiskelija ohjataan tarvittaessa alueen mielenterveyspalveluiden piiriin. Kuntoutuspsykologit tekevät tähän liittyen tarvittaessa lähetteet ja lausunnot. Opiskelijaa tuetaan jonotusaikana varhaisen tuen mallin mukaisesti siihen asti, kun hän pääsee mielenterveyspalveluiden piiriin. Vakavan masennuksen kohdalla hoitoonohjausta ei tule pitkittää. Ennen lähetteen laatimista opiskelijan fyysinen terveydentila arvioidaan opiskeluterveydenhuollon kautta. Stressinhallintaryhmä Oppilaitoksessa tiedotetaan opiskelijoita voimavarojen edistämisestä ja stressinhallinnasta. Lisäksi oppilaitoksessa järjestetään lukukausittain stressinhallintaryhmä, jota ohjaa

14 14 kuntoutuspsykologi. Ryhmä kokoontuu seitsemän kertaa. Stressinhallintaryhmän osallistujat valitaan opiskelijahuoltotiimien kautta. Depressiokoulu Oppilaitoksessa järjestetään lukukausittain depressiokouluryhmiä. Depressiokoulu on psykoedukatiivinen varhaisen tuen työtapa. Ryhmä kokoontuu kymmenen kertaa, ja sitä ohjaavat työskentelyyn koulutetut sosiaali- ja terveysalan työntekijät. Depressiokouluun valitaan osallistujat opiskelijahuoltotiimien kautta. Alueen mielenterveyspalveluihin hakeutuminen Nuorten mielenterveyspalvelut Jos vuotias opiskelija on saanut opiskelijahuollon tukea mielialaan liittyvissä kysymyksissä varhaisen tuen mallin mukaisesti, mutta hänen vointinsa ei kohene, opiskelija ohjataan mielenterveyspalveluiden piiriin. Vakavan masennuksen kohdalla hoitoonohjausta ei tule pitkittää. Opiskelijahuollon psykologi laatii opiskelijan tilanteesta lausunnon ja joko psykologi tai opiskeluterveydenhuollon lääkäri laatii lähetteen HUSin JMT:n nuorisopsykiatriselle poliklinikalle. Lähetteeseen tulee kirjata vastuulääkäri. Mikäli opiskelija tarvitsee mielialalääkityksen aloittamista mahdollisimman pian ennen mielenterveysyksikössä käyntiä, opiskelijahuollon lääkäri tai ei-kiireellisen hoidon yksikön omalääkäri Vanhakylänniemessä aloittaa lääkityksen konsultoituaan nuorisopsykiatrisen poliklinikan erikoislääkäri Krista Pappia. HUS JMT (Järvenpää- Mäntsälä-Tuusula) Nuorisopsykiatrinen poliklinikka Sibeliuksenkatu 4 C JÄRVENPÄÄ Puh

15 15 Aikuisten mielenterveyspalvelut Jos täysi-ikäinen opiskelija on saanut opiskelijahuollon tukea mielialaan liittyvissä kysymyksissä varhaisen tuen mallin mukaisesti, mutta hänen vointinsa ei kohene, opiskelija ohjataan mielenterveyspalveluiden piiriin. Vakavan masennuksen kohdalla hoitoonohjausta ei tule pitkittää. Opiskelijahuollon psykologi laatii opiskelijan tilanteesta lausunnon ja lähetteen ja lähettää sen Järvenpään kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön yksikköön. Yksikkö ilmoittaa opiskelijan vastaanottoajan joko opiskelijalle itselleen tai hänet lähettäneelle psykologille. Vastaanotolle jonotusaika kestää noin 2 3 viikkoa. Mikäli opiskelija tarvitsee mielialalääkityksen aloittamista mahdollisimman pian ennen mielenterveysyksikössä käyntiä, hänen tulee asioida ei-kiireellisen hoidon yksikössä omalääkärillä Vanhakylänniemessä. Järvenpään kaupunki Mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö Myllytie JÄRVENPÄÄ Neuvonta puh (ma-to klo 9 14, pe klo 9 11) Mielenterveysyksikön päivystysvastaanotto on ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 9 11 Puhelinaika maanantaista torstaihin klo Kiireelliseen mielenterveyshoitoon hakeutuminen Jos opiskelijalla on kiireellistä, mutta ei päivystyksellistä hoitoa edellyttäviä oireita, kuten vaikea-asteinen masennustila, jossa vakavaa itsetuhoisuutta tai psykoottisia oireita, vakava psykoosiepäily

16 16 somaattinen tai psyykkinen kriisi anoreksiassa seksuaalirikoksen uhrit psykologi laatii lähetteen kiireelliseen hoidon tarpeen arviointiin. Opiskelija saa kutsun mielenterveyden tilan arviointiin 1 7 vuorokauden sisällä. Nuoret vuotiaat HUS JMT (Järvenpää- Mäntsälä-Tuusula) Nuorisopsykiatrinen poliklinikka Sibeliuksenkatu 4 C JÄRVENPÄÄ Puh Aikuiset Järvenpään kaupunki Mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö Myllytie JÄRVENPÄÄ Neuvonta puh (ma - to klo 9 14, pe klo 9 11) Mielenterveysyksikön päivystysvastaanotto on ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 9 11 Puhelinaika maanantaista torstaihin klo Järvenpään mielenterveyden yksikkö käyttää tarvittaessa esimerkiksi HUSin mielialapoliklinikan ja muita aikuispsykiatrian palveluita. Päivystykselliseen hoitoon hakeutuminen Päivystysaikana kiireelliseen mielenterveyshoitoon hakeudutaan terveyskeskuspäivystyksen kautta.

17 17 Hätätapaukset Tilaa ambulanssi 112 Huolehdi opiskelijan mukaan esitiedot eli tiedot perussairauksista ja lääkityksistä Ilmoitus lähiomaisille/huoltajille Akuutit sairaudet Hakeutuminen terveyskeskuspäivystykseen Järvenpään terveyskeskus Vanhankylänniemi klo 8-22 Annitädintie puh Suositellaan ohjeellisen ajan varaamista, tarvittaessa hakeutuminen myös ilman ajanvarausta Hyvinkään sairaala klo Sairaalakatu Hyvinkää puh Opiskelija, hänen huoltaja tai hänen kanssaan työskentelevä työntekijä saattavat tarvittaessa opiskelijan Järvenpään kaupungin terveyskeskuksen tai Hyvinkään sairaalan terveyskeskuspäivystyksen ensiapuun. Lääkäri päättää jatkotutkimuksista ja mahdollisesta hoidosta. Mikäli kyse alaikäisestä opiskelijasta, huoltajien kanssa tulee olla yhteydessä heidän näkemyksensä huomioimiseksi. Päihteiden käytön ehkäisemien, varhainen tunnistaminen ja hoitoon ohjautuminen Alkoholin liikakäyttö on yksi tärkeimmistä terveyteemme haitallisesti vaikuttavista tekijöistä. Terveydenhuollolla on keskeinen asema alkoholiongelman ehkäisyssä, havaitsemisessa ja hoidossa. On tärkeää muistaa alkoholiongelman yleisyys ja pyrkiä tunnistamaan liikakäyttö. AUDIT-kysely tunnistaa noin 80 % alkoholia liiallisesti käyttävistä henkilöistä. AUDIT-kysely

18 18 soveltuu alkoholinkäyttöön liittyvän keskustelun ja terveysneuvonnan avaajana. (Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa, 2011.) Oppilaitoksessa tullaan vahvistamaan tulevaisuudessa ehkäisevän päihdetyön toimintatapoja. Keskeinen osa työskentelyä on ryhmien tasolla yleisten sosiaalisten taitojen, myönteisen ryhmäkulttuurin ja ryhmäpaineen sietämisen vahvistaminen. Riskiehkäisyssä korostuvat kohdennettu työ ja pienryhmätoiminta. Yksilön tasolla sosiaalisten taitojen sekä itsetunnon ja arvomaailman vahvistaminen ovat keskeisiä osa-alueita. Yksilötasolla tulee korostaa yksilöllisten valintojen merkitystä ja tarvittaessa tarjota henkilökohtaista tukea ja ohjata kuntoutukseen. Päihdehoidon tarpeen tullessa esille opiskelijahuollon yhdyshenkilö tai tiimin terveydenhoitaja täyttää yhteistyössä opiskelijan kanssa päihdesopimuksen. Jäljennös päihdesopimuksesta toimitetaan tiedoksi hoitopaikkaan ja alaikäisen huoltajalle. Opiskelija saa oman kappaleen päihdesopimuksesta. Päihdesopimus antaa oppilaitoksen opiskelijahuollon yhdyshenkilölle tai terveydenhoitajalle luvan olla yhteydessä hoitotahon päihdetyöntekijään. Opiskelijahuollon yhdyshenkilö tai terveydenhoitaja seuraavat opiskelijan päihdehoitoon sitoutumista. He voivat vaihtaa tietoja hoitopaikan kanssa hoidossa käymisestä. Päihdesopimuksen allekirjoittanut opiskelija suostuu päihdeseulaan ja/tai hoitoon päihdeongelman vuoksi. Eduskunta on hyväksynyt lakiin ammatillisesta koulutuksesta 34 a :ään muutoksen, jossa todetaan seuraavaa: Huumausainetestaus Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen:

19 19 1) vakavasti vaarantaa opiskelija itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä; 2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta; 3) vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai 4) merkittävästi lisää koulutuksen järjestäjän, 16 :ssä tarkoitetun työpaikan tai 17 :ssä tarkoitetun työnantajan hallussa olevien huumausainelain (373/2008) 3 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä. Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän osoittaman laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa todistusta, josta ilmenee, että opiskelijalle on tehty testi huumausainelain 3 :n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. Todistus on esitettävä koulutuksen järjestäjän määräämässä kohtuullisessa ajassa. huumausainetestiä koskevan todistuksen vaatimisesta on ilmoitettava opiskelijan huoltajalle. Laki tulee voimaan , ja se edellyttää, että koulutuksen järjestäjän tulee yhteistyössä opiskelijahuollon toimijoiden kanssa laatia kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi. Koulutuksen järjestäjä vastaa 34 :ssä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Järvenpään kaupungin päihdepalvelut Järvenpään kaupunki Mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö Myllytie JÄRVENPÄÄ Neuvonta puh (ma-to klo 9 14, pe klo 9 11) Mielenterveysyksikön päivystysvastaanotto on ilman ajanvarausta maanantaista perjantaihin klo 9 11 Puhelinaika maanantaista torstaihin klo 12 13

20 20 9. TERVEYDENHUOLTOPALVELUIDEN MAKSUT OPISKELIJOILLE Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksessa terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot ovat maksuttomia kaikille opiskelijoille. Lisäksi oppilaitoksen opiskelijahuollon muut palvelut (mm. kuntoutuspsykologi, kuntoutusneuvoja ja sosiaalityöntekijä, fysio- ja toimintaterapeutti) ovat opiskelijoille ilmaisia. Kaikki oppilaitoksen opiskelijat voivat käyttää julkisen terveydenhuollon eli Järvenpään terveyskeskuksen palveluita, mutta 18 vuotta täyttäneiltä niistä veloitetaan poliklinikkamaksu. Poliklinikkamaksu on yleensä 13,70, mutta iltaisin, viikonloppuna ja arkipyhinä ensiavun maksu 18,80. Terveyskeskusmaksun katto on 41,10 eli jos vuoden aikana käy kolme kertaa terveyskeskuksessa ja maksaa 13,70 maksun, eivät käynnit sen jälkeen maksa enää mitään. Rahaa ei tarvita kun vastaanotolle mennään, vaan lasku lähetetään myöhemmin kotiin. Vastaavalla tavalla myös hammashoito on yli 18-vuotiaille maksullista. 10. VAKUUTUSTEN KÄYTTÖ TAPATURMISSA Kaikki Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskuksen opiskelijat ovat vakuutettuina opiskelun ajan. Opiskelijoilla on opiskeluaikana voimassa oleva tapaturmavakuutus Pohjolavakuutusyhtiöstä. Opiskelijat ovat vakuutettuina sekä koulu- että vapaa-ajalla, loma-ajat sisältäen. Opiskelijat ovat vakuutettuina myös koulumatkoilla ja työssäoppimisjaksoilla. Oppilaitoksen terveydenhoitajat tekevät yhdessä opiskelijan kanssa tapaturmailmoituksen ja ohjeistavat tapaturmailmoitusmenettelyssä. Oppilaitoksen terveydenhoitaja on tarvittaessa yhteydessä opiskelijaan tapaturmaan liittyvissä lisäselvityksissä. 11. LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Oppilaitoksessa laaditaan lääkehoidon suunnitelma lukuvuonna Opiskelijat huolehtivat itse lääkkeiden annostelusta ja lääkkeiden ottamisesta.

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen. Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuolto ja sen kehittäminen Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos

Opiskeluterveydenhuollon sisältö Susanna Fagerlund-Jalokinos Opiskeluterveydenhuollon sisältö Lähtökohdat Opiskeluterveydenhuoltoa säätelee Terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja Valtioneuvoston asetus 338/2011 Opiskeluterveydenhuollon sisältöä ohjaa Opiskeluterveydenhuollon

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Opiskeluterveydenhuollon lainsäädännön kehitys ja nykytila Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 25.05.11 Opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 kunnan velvollisuudeksi, terveyskeskukset

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa

Kouluterveydenhuolto. Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala. Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Kouluterveydenhuolto Palvelun tuottaa Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Kouluterveydenhuolto on lakisääteistä ja maksutonta terveydenhoitoa Oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun, kehityksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 19.11.2015 - ajankohtaisia asioita Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita Nuorisolaki uudistus Nuorisotakuuta

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

A P U A VÄ K I VA LTA A N

A P U A VÄ K I VA LTA A N Ensiapu Annitädintie Vanhankylänniemessä Ajanvaraus: 09-2719 3360 Hyvinkään sairaalan päivystys (klo 22-08): 019-4587 5700 Hätätapauksessa 112 Kerro, kuuntele, välitä. Me autamme sinua. Löydät yhteystietomme

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta

Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Ajankohtaista opiskeluterveydenhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät Järvenpää 28.11.2013 Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM etunimi.sukunimi(at) stm.fi 27.11.2013

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita

Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Syksy 2012 Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita Yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta

Lisätiedot

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA ILOMANTSIN TERVEYSKESKUS 9.2.2015 NEUVOLATOIMINNAN ja KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Ilomantsin terveyskeskuksen neuvolatoiminta on osa ehkäisevän työyksikön toimintaa. Ehkäisevässä

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011. 338/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011. 338/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 338/2011 Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto Sosiaali- ja terveystoimi Terveysneuvonta LIITE 15 TOIMINTAOHJE numero: numeroimaton Opiskeluterveydenhuolto Laatija: opiskeluterveydenhuollon tiimi Ylläpitäjä: opiskeluterveydenhuollon tiimi Voimassa:

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto

Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Oppilaitosten vastuu- opiskelijahuolto Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Opiskelukyvyn palapeli, Vanha Ylioppilastalo 24.5.2011 Opetushallitus Heidi.Peltonen@oph.fi +358403487271 Opiskelijahuolto-

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki

Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa. Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki Terveydenedistämisaktiivisuus oppilaitoksissa Vesa Saaristo Hyvinvoinnin edistäminen kouluissa ja oppilaitoksissa Helsinki 30.10.2013 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) Tausta kansainvälisessä kirjallisuudessa

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2015 Hyvä Isokyröläinen! Vuoden 2009 alusta perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä

Lisätiedot

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ

VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ VASKIVUOREN LUKION PÄIHDESTRATEGIA - KOULUN TULEE OLLA PÄIHTEETÖN TYÖYMPÄRISTÖ Vantaan kaupunki arvostaa päihteettömyyttä ja toimii siten, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla!

Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus. Kysy hoidostasi vastaanotolla! Potilasturvallisuus on yhteinen asia! Potilasturvallisuus on osa hyvää hoitoa kattaa tutkimuksen, hoidon ja laitteiden turvallisuuden tarkoittaa myös sitä, ettei hoidosta aiheutuisi potilaalle haittaa

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM maire.kolimaa@stm.fi 24.9.2015 Opiskeluterveydenhuollon toimivuus Helsinki 17.9.2015 Sisältö opiskeluterveydenhuollon taustaa

Lisätiedot

SORA-lainsäädännön mukainen huumausainetestaus Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollossa

SORA-lainsäädännön mukainen huumausainetestaus Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollossa 1 (6) Ammatillisille oppilaitoksille SORA-lainsäädännön mukainen huumausainetestaus Tampereen kaupungin opiskeluterveydenhuollossa Vuoden 2012 alusta astuivat voimaan niin sanotut SORA (soveltumattomuuteen

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA

TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA TERVEYDENHOITAJA Tavattavissa ylä-asteen tiloissa, ulko-ovi löytyy lukion puoli päästä. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse p. 4390253, 0447390253 tai sähköpostin kautta: paula.lammi@ras.fi

Lisätiedot

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1.

Terveysasemien toimistot ovat avoinna normaalisti klo 8.00-15.00. Yhteystiedot liitteessä 1. TERVEYSKESKUKSEN TOIMINTA KESÄLLÄ 2008 Hämeenlinnan kaupungissa, Hauholla, Parolassa, Kalvolassa ja Rengossa terveysasemat ovat auki koko kesän. Pappilanniemen terveysasema on suljettu 23.6.- 3.8.2008.

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena

Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Laajat terveystarkastukset oppilaan ja perheen hyvinvoinnin tukena Marke Hietanen-Peltola Ylilääkäri, Lapset, nuoret ja perheet yksikkö 19.3.2015 Kuntotestauspäivät 2015, Kisakallio Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012

Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Ajankohtaista Pukinmäen terveyspalveluista ja Malmin sairaalan tilanteesta 17.4.2012 Pukinmäen terveysasema- ja neuvolapalvelut Malmin terveysasema 19 lääkärin terveysasema, jossa hyvä työvoimatilanne

Lisätiedot

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa

Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Kouluterveydenhuollon tehtävät terveydellisten olojen valvonnassa Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveysvirasto Kouluterveydenhuolto & Lasten ja nuorten lääkäripalvelut 2015 Kouluterveydenhuoltoa ohjaavia

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS. Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Joensuun toimipiste, Yliopistokatu 2, Aurora B-rappu avoinna ma-to 8-15, pe 8-14 www.yths.fi/joensuu Uudelle opiskelijalle Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta!

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella Milloin omalle terveysasemalle? Milloin Ensiapu Acutaan?

Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella Milloin omalle terveysasemalle? Milloin Ensiapu Acutaan? Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella Milloin omalle terveysasemalle? Milloin Ensiapu Acutaan? HYVINVOINTIPALVELUT Kiireellinen ja kiireetön terveydenhoito Tampereella 2 TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma 1.9.2016 Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT 1 Tietoa nuorista Tutkimustietoa lapsista ja nuorista ( Kouluterveyskyselyt,

Lisätiedot

Kannabis ja laki - suojelee ja syrjäyttää?

Kannabis ja laki - suojelee ja syrjäyttää? Kannabis ja laki - suojelee ja syrjäyttää? Kim Kannussaari Koulutussuunnittelija Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Miten puhua kannabiksesta hanke (hanketta rahoitetaan TE-määrärahoista) Rikoslaki 50 luku Rikosoikeudellisesti

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa

KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa KOTIHOITO SATEENVARJO Liikkuva mielenterveystyö peruspalveluissa Hannele Peräkoski, Taina Heikkinen Projektityöntekijä Sairaanhoitaja Tikkurilan sosiaali ja terveyskeskus 27.3.2007 TOIMINTA ALUEEN HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT Esitteen kuvat Tiina Laukkanen 2 KEMIN KAUPUNGIN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT KEMIN KAUPUNGIN VASTAANOTTOPALVELUT LÄÄKÄRIEN JA SAIRAANHOITAJIEN VASTAANOTOT Avoinna

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esityksen tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenneturvallisuutta,

Lisätiedot

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita

Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Tavoitteena opiskeluterveydenhuollon kokonaisuus haasteita ja ilon aiheita Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015 Itä-Suomen

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö

Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Opiskeluterveydenhuollon lainsäädäntö Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM 17.4.2015 Sisältö historia opiskeluterveydenhuollon tila ja kehittäminen terveydenhuoltolaki (1326/2010) valtioneuvoston

Lisätiedot

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009)

Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Laajojen terveystarkastusten tunnuspiirteitä Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 9.11.2010 1 Laajat terveystarkastukset (Valtioneuvoston asetus 380/2009) Koko perheen hyvinvoinnin arviointi

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi

Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi Nuoren kuntoutusraha Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi 16 19-vuotiaalle, jonka työkyky ja ansionmahdollisuudet taikka mahdollisuudet

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi. 2012 HKa OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Päihde ja mielenterveys YTHS- hankkeesta toimintamalliksi 2012 HKa Taustaa: STM:n työryhmän ehdotukset mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseksi vuoteen 2015: Asiakkaan aseman vahvistaminen Ehkäisyn

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Opiskelijan tukeminen

Opiskelijan tukeminen Opiskelijan tukeminen Maire Kolimaa, neuvotteleva virkamies STM etunimi.sukunimi(at)stm.fi 19.10.2013 Lainsäädäntö opiskeluterveydenhuolto kansanterveyslakiin vuonna 1977 - osa kansanterveystyötä lääkintöhallitus

Lisätiedot

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012

Pääotsikko PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA. RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 1 PERHEEN TUKEMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Pääotsikko RASKAUDEN AIKANA Alaotsikko 29.2.2012 Marita Väätäinen, terveydenhoitaja Esittelijä Oulun kaupunki Koskelan neuvola 2 Laaja terveystarkastus äitiysneuvolassa

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2017 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä

Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan yhteistyö lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelyssä Terveydenhoitaja Päivi Muhonen ja lääkäri Satu Kotiaho /Saarikka 16.5.2017 Historiaa Ensimmäiset koulutarkastukset

Lisätiedot

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Vuoden 20 kouluterveyskyselyn Kärsämäen lukion tuloksia Nuoren hyvinvointiin ja opiskelun sujumiseen vaikuttavat keskeisesti kokemus elämänhallinnasta, omien voimien ja kykyjen riittävyydestä sekä sosiaalisesta

Lisätiedot

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL.

Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Laaja terveystarkastus Ohjeistus äitiys- ja lastenneuvolatoimintaan sekä kouluterveydenhuoltoon 2012, THL. Miten lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen näkyy ohjeistuksessa THL:n ja Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta

Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta HYKS-Operatiivinen tulosyksikkö Vesa Perhoniemi 11.9.2014 11.9.2014 Terveydenhuoltolain laajennetun valinnanvapauden ja potilasdirektiivin merkitys kuntoutuspalvelujen kannalta Vesa Perhoniemi hallinnollinen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon organisaatio, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden

Lisätiedot

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk

9.12 Terveystieto. Espoon kaupungin opetussuunnitelmalinjaukset VUOSILUOKAT 7-9. 7. lk 9.12 Oppiaineen opetussuunnitelmaan on merkitty oppiaineen opiskelun yhteydessä toteutuva aihekokonaisuuksien ( = AK) käsittely seuraavin lyhentein: AK 1 = Ihmisenä kasvaminen AK 2 = Kulttuuri-identiteetti

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina

ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina ADHD:n Käypä hoito suositus Hoitopolku eri ikäkausina 12.10.2017 Jaakko Pitkänen Yleislääketieteen erikoislääkäri Lastenneuvola- ja kouluterveydenhuoltotyön erityispätevyys Koululääkäri, vt erikoislääkäri,

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot