Tampere, Hotelli Rosendahl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31.10.2013. Tampere, Hotelli Rosendahl"

Transkriptio

1

2 Tampere, Hotelli Rosendahl

3 Taustaa Esitys perustuu käytännön järjestelyjen kautta saatuun kokemukseen siitä miten järjestelyt lopulta toteutuvat Esitys on pyritty laatimaan yksinkertaistaen asioita Esitys ei ole kattava ja siinä esitetyistä asioita voi olla perustellusti toistakin mieltä Esityksestä laadittaessa on päähuomio ollut LVI-asennusyrityksissä joiden liikevaihto on 2-20 m ja soveltaen samat asiat koskevat myös niin pienempiä kuin suurempiakin kohteita Samat lainalaisuudet vähän muutettuna koskevat myös muun kiinteistöteknisen urakoinnin sekä rakentamisen kohteita Kommentoikaa vapaasti keskeyttäen ja provosoiden

4 LVI-yhtiön arvo ja hinta Suhdanteen vaikutus arvostukseen Yrityskauppamarkkinat nyt ja näkymä Arvonmääritys yleisesti Arvonmääritys LVI-asennusyrityksissä LVI-asennusyrityksen arvoa voivat nostaa LVI-asennusyrityksen arvoa voivat heikentää LVI-TU:n jäsenille Lopputulema

5 Suhdanteen vaikutus arvostukseen Suhdanne vaikuttaa yleisesti varallisuusarvoihin Likvidien osakkeiden kaupassa suhdanteiden vaikutus kumpaankin suuntaan on suurempi kuin PK-yritysten osakkeiden arvostuksessa Alan toimijoiden välisissä kaupoissa normaalit suhdannevaihtelut vaikuttavat vähemmän arvostukseen Heikomman suhdanteen aikana järjestelyhalukkuus on vähäisempää, kunnes odotukset suhdannekäänteestä ovat voimistuneet riittävästi, suhdanneodotusten muututtua arvotukset palautuvat nopeahkosti. Reaalisuhdanne ei välttämättä niinkään merkittävä vaan ennen kaikkea odotukset 1 3 vuoden päähän Tulevat isot konkurssit alalla vaikuttavat suhdannekäänteen saavuttamiseen nopeammin, LVI-yhtiöt pääosin hyvässä kunnossa Heikkenevässä suhdanteessa haetaan riskinjakomalleilla vaihtoehtoja

6 Yrityskauppamarkkinat nyt ja näkymä Yritysjärjestelyjen määrä on laskenut yleisesti vuosista Omistusjärjestelyt keskittyneet muihin toimialoihin kuin LVIasennus sekä yrityksiin, joissa on pakko etsiä ratkaisuja Suhdanneherkillä aloilla, kuten LVI-asennustoiminnassa tunnelma on ollut odottava ja patoutunutta järjestelytarvetta on Odotukset suhdanteen kääntymisestä ovat lisääntyneet LVI-alan toimijat ovat jälleen enemmän kiinnostuneita resurssien vahvistamisesta yritysostoin, kylläkin valikoiden ja harkiten Velkarahaa merkittävästi käyttävät sijoittajat ovat hereillä, mutta ei ole odotettavissa merkittävää osallistumista järjestelyihin ostajana johtuen vieraan pääoman saatavuudesta Yrittäjäksi tulevien osalta pankkirahoituksen ja vakuuksien saatavuus esteenä

7 Arvonmääritys yleisesti I Arvonmääritys on perusteltu näkemys arvosta Arvonmääritysmallit soveltuu erityisen hyvin isoihin yrityksiin Useita eri arvonmääritysmalleja, kuten osinkoperusteinen malli, kassavirtaperusteinen malli, lisäarvomalli Asiantuntijoiden arviot voivat vaihdella merkittävästi, mutta oikeiden ostajien todelliset näkemykset ovat yleensä % Yksinkertaisimmillaan verrataan substanssiarvoa (varat velat) tuottoarvoon ja yrityksen arvo on näistä korkeampi. Substanssiarvossa tulee huomioida varat ja velat käyvin arvoin sekä huomioida mm. piilevät verovastuut Tuottoarvoa määritettäessä tulisi määritellä oikaistu tulos eli palkkayms. korjaukset Substanssiarvo on tyypillisesti kohtuullisen matemaattinen laskenta, tuottoarvoa laskettaessa on merkitystä miten laskennan perusteena oleva tuotto arvioidaan ja mikä on tuottovaatimus

8 Arvonmääritys yleisesti II Yksinkertainen paljon käytetty malli on kaavalla Kassa korolliset velat + käyttökate * X X = on toimialasta, suhdanteesta ja yrityksestä riippuen yleensä vaihteluvälillä 2 6 Käyttökate, jota käytetään on yleensä kuluvan ja parin edellisen keskiarvo, ellei erityisiä syitä Arvoa määritetään eri malleilla tulisi johtaa saamaan suuruusluokkaan Ostaja ostaa saadakseen tuottoa sijoittamalleen pääomalle ja tuoton tulee olla riskiin nähden laskennallisesti riittävä, ääripäinä kassakaappi pultattuna ja raveissa heikomman hevosen puolesta lapun jättäminen Yrityskaupassa ostajan tulisi saada laskennallisesti parempi tuotto kuin kiinteistösijoituksista tai sijoituksista noteerattuihin osakkeisiin, joissa likviditeetti etuna Tuottoon vaikuttaa olennaisesti myös ostajan omaan toimintaansa saavat synergiaedut, jotka tyypillisesti yliarvioidaan Arvon kuitenkin päättävät lopulta Ostaja ja Myyjä ei ole suurempaa viisautta

9 Arvonmääritys LVI-asennusyrityksissä LVI-asennustoiminnan arvostus on helppoa koska toiminta on pääpiirteissään samantyyppistä kohteesta toiseen LVI-asennustoiminta on paikallista ja pitkällä tähtäimellä pysyvää ja kasvavaa eikä toiminta ei ole näillä näkymin siirtymässä Kiinaan LVI-asennusyritykseen eivät sovellu yleiset arvonmääritysperiaatteet erityisen hyvin, miksi? suhdannevaihtelut, jatkuva kilpailutilanne, henkilösidonnaisuus, vakuustarve käytännössä ostajan vaatima tuotto sijoitetulle pääomalle % johtuen riskeistä eli takaisinmaksuajan tulisi olla lyhyehkö 3-5 vuotta Suhdannevaihtelujen vaikutus Alan toimijoille velkavivun käyttö ei lähtökohtana

10 LVI-yrityksen arvoa voivat nostaa Hyvän luottamuksen syntyminen ostajan ja myyjän välille Yhteinen näkemys organisoinnista järjestelyn jälkeen Vastuita jaettu ja johto sitoutunut jatkoon Henkilökunnan kokemus, pätevyys ja ikäjakauma hyvä Asiakasjakauma tasapainossa ja reklamaatiot vähäisiä Toimivat järjestelmät ja asiat kunnossa Myyjän mahdollisuudet sitoutua kaupassa riskinjakoon tulevasta toiminnasta Erikoisosaaminen, esim. kehittynyt huoltoliiketoiminta Tuloksentekokulttuuri Vahva asema markkinassa

11 LVI-yrityksen arvoa voivat heikentää Luottamuksen puuttuminen osapuolten välillä Käytännössä yleensä estää järjestelyn Myyjän / johdon sitoutuminen heikkoa Toiminta henkilöitynyt harvoihin Toimihenkilöiden epäpätevyys, kokemuksen puute tai eläkkeelle lähtö lähitulevaisuudessa Asiakasjakauma riskinen Tehdään kaikkea, mutta ei erikoisosaamista Riitaisuudet asiakkaiden / työntekijöiden kanssa Toiminnan jatko ja organisoituminen on epäselvä Seurantajärjestelmien heikkous, epäselvyyksiä suhteessa verottajaan, asiakkaisiin, muihin sidosryhmiin yms.

12 Lopputulema Arvonmääritys muun kuin ostajan ja myyjän tekemänä on pahoin yliarvostettu termi ainakin koskien tyypillistä LVI-yritystä Yrityskaupassa äärimmäisen harvoin kohteen arvostus on tekijä, jonka takia kauppa jää tekemättä. Hinta löytää paikkansa, kunhan muut tekijät ja erityisesti osapuolten välinen luottamus ovat kohdallaan. Yhteisen intressin myötä molemmat pystyvät asettumaan toisen asemaan arvostusta mietittäessä. Pienissä LVI-yrityksissä ei tyypillisesti voi käyttää laskentamalleja ja vastaavasti isommissa on myös omat lainalaisuutensa Keskikokoisessa LVI-yrityksessä Alin arvo on tyypillisesti siirtyvän varallisuuden nettoarvo eli substanssiarvo ja ylin arvo on tyypillisesti tuottoarvon kautta laskettuna 3-5 * laskennallinen oikaistu nettotulos + ylimääräinen nettovarallisuus (laskennallisesti 10 % liikevaihdosta ylittävä määrä on ylimääräistä)

13 LVI-TU:n jäsenille LVI-TU:n jäsenille Mergertum tarjoaa pitkän yhteistyön kunniaksi erikoisedut vuonna 2014 Puolen päivän neuvontapalvelu liittyen yritysjärjestelyn suunnitteluun, toteutukseen tai arvonmääritykseen syntyneitä matkakustannuksia vastaan rajauksena 2 asiakasta per kk. LVI-TU:n jäsenillä kohtuullinen veloitukseton puhelinneuvonta resurssien salliessa

14 Yhteystiedot Kyösti Moisio OTK, VT Mergertum Oy, toimitusjohtaja

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta

Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta Osakeyhtiön yritysostoprosessi Pankki X:n ja Finnveran näkökulmasta Heinoja, Sofia 2009 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava OSAKEYHTIÖN YRITYSOSTOPROSESSI PANKKI X:N JA FINNVERAN NÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

Omistajanvaihdos ja eläkeläisyrittäjyys. 13.5. klo 16.45-20.45. Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A. Lisätietoja: www. yrittajauralle.

Omistajanvaihdos ja eläkeläisyrittäjyys. 13.5. klo 16.45-20.45. Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A. Lisätietoja: www. yrittajauralle. Omistajanvaihdos ja eläkeläisyrittäjyys 13.5. klo 16.45-20.45 Suomen Yrittäjät, Mannerheimintie 76 A Lisätietoja: www. yrittajauralle.fi 16.45 Kahvitarjoilu 17.00 Ensimmäinen osio - Tervetuloa: Mika Haavisto,

Lisätiedot

YRITYSKAUPAN ARVONMÄÄRITYS JA YRITYSJOHDON MERKITYS PK- YRITYKSIEN YRITYSKAUPOISSA

YRITYSKAUPAN ARVONMÄÄRITYS JA YRITYSJOHDON MERKITYS PK- YRITYKSIEN YRITYSKAUPOISSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos YRITYSKAUPAN ARVONMÄÄRITYS JA YRITYSJOHDON MERKITYS PK- YRITYKSIEN YRITYSKAUPOISSA Pro gradu -tutkielma, Laskentatoimi

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta Pk-yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa Laskentatoimen Pro gradu- tutkielma Syyskuu 2008 Laatija: Samuli Laakso Ohjaaja: Professori Aila Virtanen

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä

PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) PK - yritysten kannattavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmatiikka finanssikriisissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Ada Nordberg-Lainonen 2014 Laskentatoimen

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt

Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt Deloitten sidosryhmälehti Yritysjärjestelyjen teemanumero Talvi 2012 Mitä tuo lohikäärmeen vuosi? Globaalit ja lokaalit yritysjärjestelyt PKC Group kasvaa maailmalla Auringonnousun markkinat odottavat

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Kevät 2014 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Riku Hildén Yrityskauppamarkkinat ovat käännekohdassa Monen vuoden hiljaiselon jälkeen yrityskauppamarkkinat ovat piristymässä. Markkinaedellytykset

Lisätiedot

DEALMAKER. KWH Plast myytiin Itävaltaan. Soprano osti Tieturin. Arvonmääritys yrityskaupassa

DEALMAKER. KWH Plast myytiin Itävaltaan. Soprano osti Tieturin. Arvonmääritys yrityskaupassa DEALMAKER Yrityskauppoihin erikoistuneen ProMan Oy:n julkaisu Toukokuu 2013 KWH Plast myytiin Itävaltaan Soprano osti Tieturin Arvonmääritys yrityskaupassa Yrityskauppoihin erikoistuneen ProMan Oy:n julkaisu

Lisätiedot

Employee Buy Out -käsikirja

Employee Buy Out -käsikirja 1 Employee Buy Out -käsikirja Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi Erkki K Kangas ja Pekka Pättiniemi 2000 Taitto: Osuuskunta Sataosaajat, Pori Paino: Yliopistopaino, 2000 Esipuhe Osuuskunta Sataosaajat

Lisätiedot

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011

Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 Sijoittamisen perusteet käsikirjoitus 2011/06/01 versio 1 Juha Konttinen/ Adalfon Oy 2011 1. YK:via Suomen maaseudulta ja kaupunkiympäristöstä. Speekki : 30 vuotta sitten Suomi oli huomattavasti etäisempi

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 1 (45) :n tilinpäätöstiedote 25.2.2014 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) Yhteenveto kk 10 12 /2013 kk 10 12/ 2012 Muutos kk 1 12 /2013 kk 1 12/ 2012 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Petri Lehtonen LIIKEARVON VAIKUTUS ARVOSIJOITTAMISEEN Pro gradu -tutkielma Rahoitus Helmikuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö

Lisätiedot

BusinessPlaza. Yrityskauppa

BusinessPlaza. Yrityskauppa BusinessPlaza Yrityskauppa 1 Sisällys 1. Kaupan kohteen valmistaminen myyntikuntoon ja vaihtoehtojen kartoittaminen... 4 Liiketoimintakauppa... 5 Osakekauppa ja yhtiöosuuskauppa... 6 Osakevaihto... 7 Sulautuminen

Lisätiedot

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset

Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Toukokuu 2013 Prevestor Partnersin yrityskauppauutiset Palkkajohtajasta yrittäjäksi merkittävä askel yksilötasolla, samalla kansantalouden avainkysymyksiä Riku Hildén Monet vaativissa palkkatöissä kouliintuneet

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Liisa Mutanen VENTURE CAPITAL -SIJOITUSKOHTEIDEN VALUAATIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT PÄÄOMASIJOITUSTILANTEESSA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Marraskuu 2014 OULUN YLIOPISTO

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007 VUOSIKERTOMUS Takoma lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Takoman arvot ja tavoitteet... 8 Strategia... 9 Liiketoiminta... 10 Hallinnointiperiaatteet... 12 Hallitus ja johto... 15 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä

Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Yritysostojen rahoitus listaamattomissa kasvuyrityksissä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Petri Heikkilä 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa

Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 3/2010 Herttoniemen LVI-huolto Oy Sukupolvenvaihdos isältä pojalle Yrityskauppa & Verotus Rahoitus Arvonmääritys Osakekauppa vai liiketoimintakauppa Yrityskauppoja

Lisätiedot

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus

Siili Solutions. Seurannan aloitus. Inderes Osaketutkimus Siili Solutions Seurannan aloitus Inderes on tuottanut tämän raportin sijoittajien informatiiviseen käyttöön. Raportilla esitetyt tiedot perustuvat markkinoilla yleisesti käytettävissä oleviin tietoihin

Lisätiedot