66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "66 1/2011. Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa. Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille. EU:n terveyskomissaari John Dalli:"

Transkriptio

1 66 1/2011 Maaliskuu Terveyden edistämisen lehti Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa EU:n terveyskomissaari John Dalli: Terveyden edistäminen kaikille elämänalueille Hilkka Pietilä: Kehitystä ei osteta rahalla Hyvä johtaja hallitsee dialogin Uusi sosiaali- ja terveysalan keskusjärjestö: SOSTE

2 66 1/2011 Maaliskuu Pääkirjoitus Yhdessä eteenpäin Tämä vuosi tuo monia sosiaali- ja terveysalan kannalta tärkeitä uudistuksia ja muutoksia. Valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaa valmistellaan parhaillaan ja alan keskeiset toimijat ovat julkaisseet uusia strategioitaan toimialan kehittämiseksi. Toukokuun alussa voimaan astuu terveydenhuoltolaki. Se on saanut erityisesti huomiota valinnanmahdollisuuksien lisääntymisellä, sillä nyt asiakas voi valita aiempaa vapaammin mm. hoitopaikkansa. Terveydenhuoltolaki vahvistaa osaltaan myös sitä hyvää kehitystä, jota terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on ollut viime aikoina nähtävissä. Kunnissa asetetaan strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet. Samalla määritetään niitä tukevat toimenpiteet ja nimetään vastuutahot. Kun vielä eri toimialat ja toimijat tekevät yhteistyötä, muodostuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiselle hyvä perusta koko maassa ja kaikissa kunnissa. Vielä pitää varmistaa, että lain toimeenpanolle ja jalkauttamiselle on varmasti riittävästi resursseja kaikilla tasoilla. Uudistusten ja muutosten osalta jää paljon toiveita myös hallitusohjelmaan. Uudesta hallitusohjelmasta on tulossa useiden patoutuneiden odotusten ja toiveiden taikakirja, jonka odotetaan antavan vastauksia moniin asioihin. Kovin moni asia onkin siirtynyt ja siirretty seuraavalle eduskunnalle ja hallitukselle. Odotuksissa on myös terveydenhuollon rakenteiden ja rahoituksen kokonaisuudistus. Ongelmana on se, että yhteisymmärrykseen perustuvat linjaukset puuttuvat ja niitä ei ole helppo muotoilla. Tilannetta ei helpota se tosiasia, että muutokset lisäävät Uusi järjestö pystyy nykyistä paremmin ja laaja-alaisemmin toimimaan sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana ja asiantuntijana. usein aluksi kustannuksia ja kustannushyödyt tulevat vasta muutamien vuosien päästä. Onko siis rohkeutta ja malttia tehdä riittävän pitkäjänteisiä ratkaisuja? Julkisen talouden tilanne kun tuskin on lähivuosina kovin valoisa ja positiivisen talouskehityksen varaan ei paljoa voi nojautua. Kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen on kuitenkin saatava tukea hallitusohjelmasta. Näin voidaan välttää resurssien tuhlaaminen korjaavaan työhön ja vaikuttaa terveys- ja hyvinvointipalvelujen kysyntään. Viime kädessä kyse ei ole aina edes rahasta vaan tahdosta. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat laatineet omat hallitusohjelmatavoitteensa. Ne kannattaa katsoa ja lukea ajatuksella Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistyksen (www.sosteryty.fi), Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (www.stkl.fi) sekä Terveyden edistämisen keskuksen (www.tekry.fi) kotisivuilta. Nämä pitkäaikaiset yhteistyökumppanit ovat perustaneet SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, joka kokoaa sosiaali- ja terveysalan vaikuttamistoimintaa ja asiantuntemusta yhteen. Uusi järjestö pystyy nykyistä paremmin ja laaja-alaisemmin toimimaan sosiaali- ja terveyspoliittisena vaikuttajana ja asiantuntijana sekä vahvistamaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä ja tukemaan kansalaistoiminnan kehittymistä sekä järjestöjen ja muiden tahojen yhteistyötä. Perustajatahot siirtävät omat toimintansa kokonaisuudessaan SOSTElle, jolloin se aloittaa varsinaisen toimintansa. Muutos merkitsee sitä, että meneillään oleva toimintavuosi on Promon ja Terveyden edistämisen keskuksen viimeinen. SOSTE näkyy lehdessä koko vuoden. Avaus on tämän Promon sivulla 9. Kuva: Antero Aaltonen 2 Promo 66

3 Oppivatko vanhemmat edes tuntemaan syvällisesti omaa lastaan tai nuortaan? Päivi Nykyri, sivu 38 Sivu 6 Hilkka Pietilä: Maailma tarvitsee kipeästi kokonaisvaltaisempaa mallia nykyisen markkinauskon tilalle Ajassa, sivu 9 SOSTE vaikuttaa järjestöjen, valtion, kuntien ja elinkeinoelämän laajoissa verkostoissa. Uusi järjestö aloittaa toimintansa Sivu 10 Terveyden edistäminen ratkaisee Euroopan tulevaisuuden Promon haastattelussa EU:n terveyskomissaari John Dalli. Sivu 24 Katsomalla lisää hyvinvointia Kuten mikä tahansa uusi harrastus myös taiteen katsominen vaatii aikaa. Pysähtyminen, keskittyminen ja avoimuus harjaannuttavat silmää. Sivu 26 Hyvä johtaja hallitsee dialogin Innovatiivinen johtaminen on kuin orkesterin johtamista. Tuloksen tekemiseen tarvitaan järkiperäisen syy-seuraus-tulos-ajattelun lisäksi tunnetta, toisten arvostusta ja kokonaisnäkemystä, sanoo johdon konsultti Pekka Heikurainen. Sivu 28 Tulevaisuudessa tärkein tuotannontekijä on tieto Professori Pirjo Ståhle: Luova tuho edellyttää oman edun tavoittelemisesta luopumista, ristiriitojen myöntämistä ja avointa ilmapiiriä. 13 Suuri kakku haukattavaksi 14 Liikettä tee se itse -asenteella Ilmoittaudu: Terveyden ja hyvinvoinnin kohtalo 25.5., ohjelma sivulla Selkeät vaihtoehdot kiinnostavat politiikassa 16 Hyvinvoinnista on kysymys! 18 Terveyden ja hyvinvoinnin vastuukysymykset jakavat puolueita 20 Yhteiskunnalliset yritykset tulevat 22 Pehmeillä arvoilla, kovalla asenteella 23 Tekemisen meininkiä 30 Vuorovaikutus on verkoston voima 31 SOME Sosiaalinen media 32 Voidaanko arvopohjaista ihmisoikeutta määritellä talouden näkökulmasta? 33 Kovia faktoja päättäjille 35 Lisää luotettavuutta ja uskottavuutta toiminnan vaikutusten arviointiin Terveyden edistämisen keskus 3

4 1/2011 Maaliskuu Vapaaehtoistoiminta näkyväksi! Euroopan Neuvosto on nimennyt vuoden 2011 virallisesti aktiivista kansalaisuutta edistävän vapaaehtoistyön Euroopan teemavuodeksi. Ajankohtaista Vuosi nostaa esiin toimijat ympäri Euroopan. Tavoitteena on tuoda esiin vapaaehtoistoiminnan merkitystä, lisätä arvostusta sekä saada uusia toimijoita mukaan. Vapaaehtoistoiminta on yksi aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian keskeisistä ulottuvuuksista. Maaliskuussa starttaava haastekampanja kannustaa meitä suomalaisia mukaan vapaaehtois- ja järjestötoimintaan. Toiminta on palkitsevaa kaikille osapuolille. Se tukee yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, tuo erilaisia ihmisiä yhteen ja antaa oppimisen kokemuksia ja uusia taitoja. Monta lasta olisi jäänyt ilman harrastusta ja vanhusta ilman seuraa; monta metsään kadonnutta olisi jäänyt löytymättä ja monet festarit ja vaalikampanjat toteuttamatta ilman vapaaehtoisia. Suomessa teemavuotta koordinoivat Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi. Teemavuoden suojelija on tasavallan presidentti Tarja Halonen. Euroopan unionin tasolla vuotta koordinoi Euroopan komissio. Keskeinen toimija on myös kansalaisjärjestöjen eurooppalainen yhteistyöverkosto Alliance, joka tekee vuoden aikana mm. vapaaehtoistoiminnan edellytyksiin liittyvää kehittämistyötä. Lisätietoja vapaaehtoistoiminnan 2011 vuodesta antaa projektisihteeri Karoliina Tikka puh , Mitä se vapaaehtoinen toiminta on? Vapaaehtoisena voit toimia tärkeän asian puolesta, joko itsenäisesti tai osana samanhenkisten ihmisten ryhmää. Se on vapaaehtoista, palkatonta toimintaa, jota tehdään yhteiseksi hyödyksi ja iloksi. Toimintaa tarjoavat mm. järjestöt, kunnat ja kirkko. Yli kolmasosa suomalaisista aikuisista osallistuu johonkin vapaaehtoistoimintaan. Suurin osa vapaaehtoisista toimii liikunnan ja urheilun, sosiaali- ja ter veys alan tai lasten ja nuorten parissa. Kirjo on laaja jalkapallon valmentamisesta yhdistyksen tilien tarkastamiseen. Vapaaehtoisena voit toimia vaikkapa järjestämällä tapahtumia, tukihenkilönä, kampanjoimalla, kerhonohjaajana tai varainkeruussa. Viikon vapaaehtoinen: Pieni muna, paljon vapaaehtoistoimintaa Tunnetko sinä erityisen kiitoksen ansaitsevan Viikon vapaaehtoisen? Ilmianna hänet inspiraatioksi ja innoittajaksi meille kaikille: viikon+vapaaehtoinen/ Valmistaudu sijoittamaan tuntejasi Avaa oma Tuntitili -sivustolla pääset näkemään, mitä kaikkea voit tehdä. Valitse juuri sinua eniten kiinnostavat kohteet ja arvioi kuinka monta tuntia olet valmis toimimaan vapaaehtoisena tänä vuonna. Haluamasi järjestö ottaa yhteyttä, ja pääsette sopimaan yhdessä vapaaehtoistoiminnan yksityiskohdista. Ja ihan kaikki voittavat! Munamies tilittää vapaapalokunnalle 42 tuntia Miksi pieni muna tilittää tuntejaan vapaaehtoistoimintaan? Jotkin asiat jäävät ihmisiltä huomiotta. Toisten huomioonottaminen, lämpö ja ystävällisyys. Munamiehellä ei ole aiempaa kokemusta vapaaehtoistoiminnasta. On pelkästään vapaista kanaloista. Vapaapalokuntatoiminta on tärkeää. Palomiehet ovat suuria ja tekevät hyvää työtä. Munana haluan ylittää itseni. 4 Promo 66

5 Unikoulu aikuisille Unettomuus on yleisin unihäiriö, josta tutkimusten mukaan kärsii jo yli miljoona suomalaista. Unettomuuden seurauksena elämänhalu vähenee, mieliala heittelee ja stressi, keskittymisvaikeudet sekä tapaturmariskit lisääntyvät. Unettomuudesta onkin tullut 2000-luvun työikäisten painajainen. Kirja antaa ajantasaista tietoa tutkimuksesta, riskeistä ja hyvän yöunen merkityksestä. Uni on herkkä hyvinvoinnin mittari ja itse voi tehdä paljon unen parantamiseksi. Huolehdi unestasi, niin uni huolehtii sinusta. Kirjoittajat Markku Partinen on neurologian dosentti ja unitutkija, Maarit Huovinen työskentelee lääketieteen toimittajana ja tietokirjailijana. Työparilta on ilmestynyt myös WSOY:n Miten voit -sarjassa käytännönläheinen teos Terve uni (2007). Tapaturmapäivä perjantaina Vuoden 2011 teemana on liikuntatapaturmien ehkäisy. Päätapahtuma on Tampereella, jossa järjestetään tapaturmapäivänä seminaari Liikunnan iloa vai päätöntä menoa. Kuva: Marko Liukkonen Avaa silmäsi! Hameiden hidastamat -tietoisku tarttuu nuorten yleistyvään kannabiksen käyttöön. -näyttely asti Helsingin yliopistomuseo, Snellmaninkatu 3 Aikuisten on aika kohdata todellisuus ja otettava asia puheeksi lasten ja nuorten kanssa. Pääkaupunkiseudulla joka viides nuori on kokeillut kannabista. Nuoret suhtautuvat aiempaa myönteisemmin kannabistuotteisiin ja noin 40 % nuorista uskoo kannabiksen hankkimisen olevan melko helppoa. Emme halua pelotella, vaan rohkaista aikuisia ottamaan asian puheeksi ja toimimaan aidosti lasten ja nuorten tukena ja turvana elämän valinnoissa, Tuomas Kurttila Suomen Vanhempainliitosta ja Irti Huumeista ry:n Jukka Riipinen sanovat. Lapset tarvitsevat nyt aikuisen läsnäoloa enemmän kuin koskaan. Kuva: Morguefile Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen naislääkäri Rosina Heikel opiskeli ja valmistui 1870-luvulla. Millaista oli elämä aikana, jolloin naisen paikka oli kotona perheen parissa, ja jolloin hänen oli yliopistoon opiskelemaan päästäkseen anottava vapautusta sukupuolestaan? Millaista oli olla nainen aikana, jolloin isä saattoi tehdä tyttärensä perinnöttömäksi kuullessaan tämän suunnittelevan lääkärin uraa? Keitä olivat ennakkoluuloja murtaneet ensimmäiset naislääkärit? Näyttely valottaa naislääkäreiden kohtaamia haasteita opintiellä, työelämässä ja arjessa. Se kuljettaa kävijän 1800-luvun lopulle ja luvun alkuun, jolloin naiset ensi kertaa ottivat paikkansa tiedemaailmassa ja lääkärin työssä. Kuva: MUSEOVIRASTO Vahvista hyvinvointiasi seuraa kevään tuloa Luonto-Liiton Kevätseuranta käynnistyy hangista huolimatta jälleen maaliskuun puolivälissä. YK on julistanut vuoden 2011 kansainväliseksi metsävuodeksi. Myös Kevätseurannassa kiinnitetään tänä vuonna huomiota metsiin ja kannustetaan retkille lähimetsiin. Kevätseurantaan voi osallistua kuka tahansa. Havaintoja kerätään 42 vakiolajin lisäksi vuosittain vaihtuvista teemalajeista. Metsä-teemaan liittyen tänä keväänä havaintoja pyydetään myös haavanlehden aukeamisesta, kangasperhosesta, kevätpiiposta, kukkamaljakkaasta sekä sirittäjästä. Havainnot kootaan Luonnontieteellisen keskusmuseon tietokantaan ja niiden avulla vertaillaan lajien esiintymistä ja runsautta. Näin muodostuu kokonaiskuva kevään etenemisestä eri puolilla Suomea. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Raha-automaattiyhdistyksen koko voitto käytetään sosiaalija terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi. Valtioneuvosto päätti , että 781 sosiaalija terveysjärjestöä saa kohteeseen RAY:n vuoden 2010 voittovaroista tänä vuonna avustuksia 268,2 miljoonaa euroa. Lisäksi Valtiokonttorille osoitetaan 99,3 miljoonaa veteraanien kuntoutukseen ja sotainvalidien sairaskotien käyttökustannuksiin. Yhteensä suomalaiseen hyvinvointiin käytetään pelitoiminnasta kertyneitä voittovaroja 367,5 miljoonaa euroa. Terveyden edistämisen keskus 5

6 Kehitystä ei osteta rahalla Yltäkylläisyys saavutetaan rajoittamalla tarpeita eikä hamuamalla aina vain enemmän Teksti Paula Mannonen kuvat Kimmo Brandt Kun Hilkka Pietilä 1950 luvulla perehtyi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAOn aineistoon, hän sanoo ensin kauhistuneensa ja sitten suuttuneensa. Olin viiden vuoden ajan opiskellut ravintoasioita yliopistossa, enkä tiennyt maailman nälästä ja aliravitsemuksesta mitään. Havahtuminen sai tuoreen maa- ja metsätaloustieteiden maisterin perehtymään kehityskysymyksiin. Elämäntyönsä hän teki Suomen YK-liiton pääsihteerinä. Sen jälkeenkin hän on jatkanut samojen asioiden parissa vapaana luennoitsijana ja kirjoittajana. Kiinnostuksen aiheet ulottuvat kehitysmaista ja ihmisoikeuksista rauhankulttuuriin ja naisten asemaan. Tärkeätä näille kaikille on talous, jonka vaihtoehtoja olen myös yrittänyt pohtia. Maailma tarvitsee kipeästi kokonaisvaltaisempaa mallia nykyisen markkinauskon tilalle. Haastattelun ensimmäisen version luettuaan Hilkka sanoi vierastavansa suuresti pelkkää sukunimen käyttöä tekstissä. Hänelle se on perua ajalta, jolloin vain miehet kirjoittivat tärkeistä asioista. Toiveena oli käyttää joko koko nimeä tai sitten vain etunimeä. Näin sovittiin. Markkinoiden orjia Maatilalle vuonna 1931 syntynyt Hilkka kasvoi aivan toisenlaiseen taloudenpitoon kuin nykyisin on tapana tai mahdollista. Rahalla mitattuna ihmiset olivat paljon köyhempiä, mutta kun he Maailma tarvitsee kipeästi kokonaisvaltaisempaa mallia nykyisen markkinauskon rinnalle. olivat omaehtoisempia ja omavaraisempia, rahaa myös tarvittiin vähemmän. Maalaistausta on auttanut ymmärtämään tilannetta kehitysmaissa, joissa suuri osa asukkaista elää edelleen omavaraistaloudessa. Vaikka malli ei sellaisenaan riitä turvaamaan kasvaneen väestön tarpeita, köyhien maiden ei kuitenkaan pitäisi seurata teollisuusmaiden esimerkkiä. Kodeissa tehtyä työtä on meillä korvattu ostettavilla tuotteilla ja palveluilla. Samalla ihmiset ovat menettäneet niitä taitoja, joilla he aikaisemmin tulivat toimeen. Riippuvuus markkinoista vähentää valtaa päättää omasta arjesta; siitä, mitä teemme itse ja mitä ostamme. Italialaisen taloustieteilijän Mario Cogoyn mukaan markkinautopian lopullisessa muodossa kaikki työnteko ja osaaminen häviää kodeista. Kuluttajaksi typistetty kansalainen joutuu myymään yhä suuremman osan ajastaan työmarkkinoille ostaakseen kaiken tarvittavan. Surkea vaihtokauppa. Oravanpyörän vauhti vain kiihtyy, koska markkinat luovat koko ajan uusia tarpeita. Nyt jo monet arjen asiat ostetaan valmiina paketteina. Jopa vapaa-ajan harrastuksiin tarvitaan aina vain enemmän rahaa. Arkipäivän taitojen osaaminen on Hilkka Pietilälle avain oman elämän hallintaan. Kyse on pään, käsien ja sydämen käyttämisestä. Jokaisen tulisi pystyä suunnittelemaan oma taloutensa; miettiä todellisia tarpeitaan, niiden hankkimiseksi tarvittavaa rahan määrää ja sitä, miten varat hankitaan. Itse tekemällä säästää rahaa ja saa elämäänsä tyydytystä ja iloa. Sosiaaliset taidot taas auttavat meitä elämään yhdessä muiden kanssa. Kuinka paljon on tarpeeksi? Pohjoismainen hyvinvointivaltio on viimeisten 20 vuoden aikana joutunut kovaan myllytykseen. Hilkan mielestä hyvinvointimallia olisi pitänyt kehittää purkamisen sijasta. Tärkeintä on miettiä sitä, kuinka paljon on tarpeeksi. Järjestelmää rakennettaessa olisi pitänyt ajatella myös kattoa. Ihmisen aineelliset perustarpeet eivät ole rajattomia ja tietyn tason jälkeen hyvinvointi ei enää lisäänny suuremmilla tuloilla eikä enemmällä kulutuksella. Jatkuvan taloudellisen kasvun ideologia on kestämätön paitsi ekologisesti, myös eettisesti. Kasvun välttämättömyyttä perustellaan kuitenkin usein juuri hyvinvoinnin ja palvelujen lisäämisellä. Kun tietää, paljonko on tarpeeksi, tämä kytkös purkaantuu. 6 Promo 66

7 Kodeissa tehtyä työtä on meillä korvattu ostettavilla tuotteilla ja palveluilla. Samalla ihmiset ovat menettäneet niitä taitoja, joilla he aikaisemmin tulivat toimeen. Terveyden edistämisen keskus 7

8 Toiminta perheen ja läheisten ihmisten hyväksi on alkuperäisin ja edelleen olemassa oleva hyvinvoinnin tuottamisen malli. Hilkka Pietilä muotoili omaa vaihtoehtoaan yhdessä professori Kyösti Pulliaisen kanssa jo 1980 luvun alussa. Heidän mukaansa kehittyneissä maissa elämänlaatua parannetaan muuttamalla arki- ja työelämän järjestystä, ei kasvattamalla kansantaloutta. Toiminta perheen ja läheisten ihmisten hyväksi on alkuperäisin ja edelleen olemassa oleva hyvinvoinnin tuottamisen malli. Siksi asunnot, työpaikat ja palvelut olisi sijoitettava lähelle toisiaan, jotta työn ja perheen yhteensovittaminen olisi helppoa. Työaikoja pitäisi myös pystyä järjestelemään elämäntilanteen mukaan. Ihmisten tulisi ottaa enemmän valtaa oman arkensa suunnitteluun. Hilkka uskoo, että monet ihmiset olisivat valmiita valitsemaan pienemmät tulot, jos sillä saisi enemmän aikaa perheelle ja itselleen. Ranskalainen sosiologi Guy Roustang on todennut, että yltäkylläisyys saavutetaan rajoittamalla tarpeita eikä hamuamalla aina vain enemmän. Tämä aletaan nykyisin jo ymmärtää. Talousteoria pitää haastaa Hilkka Pietilän mukaan kotitalous on pohjimmiltaan ainoa osa taloutta, jossa meillä on vielä valta päättää itse. Siksi hän ei voi olla hämmästelemättä, että vallansiirto kodeista markkinoille edelleen kulkee kehityksen nimissä. Keskustelu vaihtoehdoista on olematonta. Taloustiede on vain rahan tiedettä ja sitä hallitsee käsitys, että työn, tavaroiden ja pääomien vapaa liikkuvuus tuottaa parhaan tuloksen sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Talouden pohtimista ei hänen mielestään saa jättää vain taloustieteen asiantuntijoille. Kaikki pohjoisen vauraat maat ovat hyötyneet kolonialismista, oli niillä sitten aikanaan omia siirtomaita tai ei. Heidät ehdollistetaan jo koulutuksessaan hyväksymään se kasvun ja markkinoiden logiikka, joka uhkaa maapallon elinkelpoisuutta ja yhteiskuntien sosiaalisia rakenteita. Vaihtoehtoisen talouden kannattajia pidetään monesti faktoista piittaamattomina haihattelijoina, mutta viralliset laskelmatkaan eivät usein nojaa luotettavaan tietoon. Palkatta kodeissa tehdyn työn arvo voi teollisuusmaissakin olla lähes puolet kansantuotteesta, mutta se ei näy tilastoissa. Myös taloudellisen kasvun mittarit ovat vääristyneitä. Osa kasvusta on harhaa, joka syntyy, kun palkaton työ muuttuu markkinoille siirtyessään näkyväksi. Vain rahan liikkumista tilastoidaan. Talousjärjestelmän eettinen kestämättömyys kärjistyy selkeimmin kehitysmaiden köyhyyteen. Hilkka Pietilä toteaa kolonialismin jatkuvan täyttä päätä. Nyt sitä harjoittavat ennen kaikkea suuret kansainväliset firmat, jotka vievät tuotantonsa sinne, missä raaka-aineita saa halvalla ja missä myös työvoima on halpaa. Sitä ei vain haluta nimittää kehitysmaiden riistoksi. Kaikki pohjoisen vauraat maat ovat hyötyneet kolonialismista, oli niillä sitten aikanaan omia siirtomaita tai ei. Siksi mekin olemme velkaa köyhälle etelälle. Velkaa ei ole vielä koskaan lyhennetty ja kehitysapu on hävettävän pientä. Maailmanparantaja ei luovuta Hilkka Pietilän kannanotot ovat vuosien varrella ärsyttäneet monia. Hän uskoo suorapuheisuutensa vaikuttaneen myös siihen, että monia hänen kirjoittamiaan juttuja ei ole haluttu julkaista. Miehen sanomana moni kannanotto olisi todennäköisesti otettu vakavasti. Onneksi minun ei sentään tarvitse elää kirjoittamalla, kun nautin tätä elinikäistä apurahaa, Hilkka kuvaa eläkettään. Hän tunnustautuu mielellään maailmanparantajaksi. Sanalle usein annettu merkitys taivaanrannan maalarina ei häiritse häntä. Maailma on kaikkea muuta kuin valmis, eikä muutosta saada aikaan ilman aktiivisten ihmisten toimintaa. Turhauttaako se, että omaa viestiään ei saa läpi? Ei, sillä en ole yksin näiden ajatusteni kanssa. Meitä samalla tavoin ajattelevia on paljon. Monet arvovaltaisetkin tahot ovat kritisoineet rikkaiden maiden talouskasvua jo ainakin neljäkymmentä vuotta. n 8 Promo 66

9 Ajassa SOSTEn pystytys täydessä vauhdissa Uusi sosiaali- ja terveysalan keskusjärjestö edistää terveyttä ja vahvistaa sosiaalisesti kestäviä rakenteita. Teksti Paula Launonen kuva Antero Aaltonen Tammikuussa perustettu SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry kokoaa yhteen kolmen vaikutusvaltaisen järjestön osaamisen ja asiantuntemuksen. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto STKL ja Terveyden edistämisen keskus Tekry ovat jo ryhtyneet valmistelemaan fuusiota. Virallisesti SOSTE aloittaa toimintansa Isot muskelit Yhdistyminen purkaa päällekkäisyyksiä ja vahvistaa jäsenjärjestöjemme yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Voimavarat suunnataan nyt yhteen kanavaan, kun aiemmin yksi järjestö saattoi olla kaikkien kolmen jäsen, SOSTEn puheenjohtajaksi valittu Tor Jungman toteaa. Sydänliiton pääsihteeri Tor Jungman tietää mistä puhuu, sillä myös hänen järjestönsä on tilittänyt jäsenmaksut kolmelle keskusjärjestölle ja osallistunut kaikkien kolmen luottamustehtäviin, hankkeisiin ja työryhmiin. SOSTE on sosiaali- ja terveysalan vaikuttaja samaan tapaan kuin EK on elinkeinoelämän ääni ja SLU liikuntakulttuurin edunvalvoja, Jungman vertailee. SOSTE on sosiaali- ja terveysalan vaikuttaja samaan tapaan kuin EK on elinkeinoelämän ääni ja SLU liikuntakulttuurin edunvalvoja. Tor Jungman Selkeä ja ketterä SOSTEn varapuheenjohtaja Leena Rosenberg- Ryhänen korostaa painoarvon lisääntymistä ja asioinnin selkeytymistä. Tekryn hallituksen puheenjohtaja, Suomen Syöpäpotilaiden toiminnanjohtaja katsoo kokonaisuutta sidosryhmien näkökulmasta. Onhan se paljon selkeämpää, kun on yksi osoite, johon ottaa yhteyttä. Toiminta muuttuu ketterämmäksi, kun ei tarvitse pohtia, että mille taholle tämä asia nyt oikein mahtaa kuulua. Ennen yhdistämistä edut, haitat, riskit ja mahdollisuudet selvitettiin ja asioista käytiin laaja keskustelu. Rosenberg- Ryhäsen mukaan Tekryn, STKL:n ja YTYn jäsenjärjestöt olivat yksimielisiä yhdistymisen eduista. Myös järjestöjen sidosryhmät kannattivat ajatusta. Tilat ja johtaja Parhaillaan SOSTE etsii yhteisiä tiloja. Tavoitteena on löytää parintuhannen neliön huoneisto keskeiseltä paikalta, hyvien liikenneyhteyksien varrelta. Tekryssä, STKL:ssa ja YTYssä on noin 70 sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaa, jotka siirtyvät uuden järjestön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Rosenberg-Ryhänen toivoo, että kaikki saataisiin saman katon alle mahdollisimman pian. Henkilöstö suhtautuu muutokseen myönteisesti. SOSTE nähdään mahdollisuutena, joka antaa potkua myös omalle ammatilliselle kehittymiselle. Uusi järjestö ei tietenkään ole kolme vanhaa järjestöä yhteen niputettuina, vaan tuloksena syntyy tavoitteiltaan, rakenteiltaan ja tehtäviltään uusi kokonaisuus, jonka kehittäminen tarjoaa kiehtovia haasteita, Rosenberg-Ryhänen pohtii. Kevään aikana SOSTElle rekrytoidaan myös toiminnanjohtaja. Tasa-arvo ja terveys Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, osallisuus ja vaikuttaminen, hyvinvointi ja terveys, luettelee Jungman SOSTEn keskeisiä tehtäviä. Jungmanin mukaan SOSTE on sosiaalija terveyspoliittinen vaikuttaja ja asiantuntija, jonka toiminta ulottuu alueelliselta tasolta valtakunnallisen kentän kautta kansainvälisille foorumeille. Yleishyödyllinen SOSTE rakentaa sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä sekä vahvistaa oikeudenmukaisen ja vastuullisen yhteiskunnan perustaa. Keskeistä on myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen. Järjestöjen panos asiantuntijoina, edunvalvojina, kansalaistoiminnan ja osallistamisen mahdollistajina on olennainen osa suomalaista demokratiaa ja hyvinvointia, Jungman linjaa. n SOSTEn perustamisasiakirjan allekirjoittivat toiminnanjohtajat Janne Juvakka (ylärivi vas.), Riitta Särkelä ja Aimo Strömberg sekä puheenjohtajat Leena Rosenberg-Ryhänen (alarivi vas.), Raimo Lindberg ja Pirkko Karjalainen. SOSTEn tehtäviä Vahvistaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä. Edistää tasa-arvoa, hyvinvointia ja terveyttä. Puolustaa ihmisten perusoikeuksia. Luo rakenteita kansalaistoiminnalle ja ruohonjuuritason vaikuttamiselle. Terveyden edistämisen keskus 9

10 Terveyden edistäminen ratkaisee Euroopan tulevaisuuden Terveyskomissaari kannustaa jäsenmaita suhtautumaan terveyden edistämiseen vakavasti. Suomen käytännöistä hän kertoo mielellään muille. Teksti Paula Launonen Kuvat Antero Aaltonen EU:n terveyspolitiikka Köyhyys, epäterveelliset elintavat ja sairastelu kulkevat Euroopassa käsi kädessä. John Dalli Viime syksynä EU:n terveyskomissaariksi nimitetty John Dalli sai vastuulleen ison haasteen. Hänen tehtävänään on kaventaa eurooppalaisia vyötäröitä, hillitä alkoholinkulutusta, sammutella savukkeita ja patistella sohvaperunoita liikkeelle. Dallin työtä ohjaa komission määrittelemä terveyden edistämisen strategia , jonka tavoitteena on asemoida terveys osaksi kaikkia EU:n toimintapolitiikkoja. Haasteita ovat yhtä lailla pandemioiden ja bioterrorismin torjuminen kuin liikenneturvallisuuden lisääminen ja terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen. Terveys, talous ja työ Oman mausteensa keitokseen antaa talouskriisi, joka hyökyi mantereelle samaan aikaan strategian jalkauttamisen kanssa. Talouden, terveyden, työllisyyden ja hyvinvoinnin yhtälö on Dallille tuttua jo hänen edellisistä tehtävistään Maltan talous- ja terveysministerinä. Fyysisen ja psyykkisen terveyden edistäminen ei saa kariutua talouden ongelmiin. Eurooppa strategian tavoitteena on talouskasvu ja kilpailukyky, joiden edellytyksenä on työkykyinen ja terve väestö. Terveyskomissaari osallistui helmikuussa peruspalveluministeri Paula Risikon kutsusta työseminaariin, jonka aiheena oli terveyden, talouden ja työllisyyden väliset kytkökset. Eurooppalaisten terveydentilan nykytilaa Dalli kehottaa tutkimaan vaikkapa OECD:n ja EU:n Health at a Glance julkaisusta. Yleisiä trendejä ovat muiden muassa eliniän kasvu ja elintapasairauksien lisääntyminen. Euroopassa tikittää terveyspommi? Jos mitään ei tehdä, parinkymmenen vuoden kuluttua mantereen kantokykyä koettelee sairasteleva, ylipainoinen ja muistamaton väestö. Vuonna 2025 yli 20 prosenttia eurooppalaisista on yli 65-vuotiaita. Erityisen nopeasti kasvaa yli 80-vuotiaiden osuus. Miehet elävät keskimäärin 74- ja naiset 80-vuotiaiksi. Ruotsalaismiehet elävät pisimpään, 79-vuotiaiksi, kun liettualaismiehet kuolevat jo 65 vuoden ikäisinä. Naisista pitkäikäisimpiä ovat ranskattaret (84 vuotta). Erilaiset vaivat alkavat kiusata keskimäärin 60 vuoden iässä. Maltalaisilla on odotettavissa eniten krempattomia vuosia, kun taas latvialaiset naiset ja virolaiset miehet alkavat sairastella keskiarvoa nuorempina. Väestön harmaantuessa dementiasta tulee yhä isompi haaste. Vuonna 2006 Euroopassa oli 7,3 miljoonaa dementikkoa, heistä 68 prosenttia naisia. Erilaisten muistisairauksien aiheuttama lasku yhteiskunnalle oli 177 miljardia euroa. Mikäli ennusteet toteutuvat, vuonna 2050 Euroopassa on 173 miljoonaa dementikkoa. Sydän- ja verisuonitaudit ja syöpä johtavat tilastoja Sydän- ja verisuonitaudit ovat EU-maiden yleisin kuolinsyy (40 %), syöpäsairaudet toiseksi yleisin (26 %). Vähiten syöpään kuollaan Kyproksella, Suomessa, Sveitsissä ja Ruotsissa (alle 150 kuolemaa per asukasta) ja eniten Unkarissa, Puolassa, Tsekissä, Slovakiassa ja Tanskassa (yli 200 kuolemaa per asukasta). Yleisimmin kuolema johtuu keuh- 10 Promo 66

11 Fyysisen ja psyykkisen terveyden edistäminen ei saa kariutua talouden ongelmiin. Tavoitteena on talouskasvu ja kilpailukyky, joiden edellytyksenä on työkykyinen ja terve väestö. Eurooppalaiset kuolevat keskimäärin 78-vuotiaina. Terveellisiin valintoihin kannustavat toimet kantavat parasta hedelmää korkean elintason maissa. Esimerkiksi Ruotsissa ja Islannissa 30 prosenttia aikuisista tupakoi vuonna 1980, kun määrä oli laskenut 18 prosenttiin vuoteen 2007 mennessä. Vähiten kampanjat ovat vaikuttaneet kreikkalaisiin, joista 40 prosenttia tupakoi päivittäin. Köyhyys, epäterveelliset elintavat ja sairastelu kulkevat Euroopassa käsi kädessä, Dalli kommentoi. Eurooppalaisten ylipaino käy kalliiksi Alkoholin kulutuksen kehitys on mielenkiintoista. Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana käyttö on vähentynyt perinteisissä viinimaissa Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa, kun taas Irlankosyövästä, jonka suurin riskitekijä on tupakointi. Vuonna 2008 EU-maissa diagnosoitiin 2,4 miljoonaa uutta syöpäsairastumista; 55 % miehiltä ja 45 % naisilta. Tavallisimmat olivat eturauhas-, suolisto-, rinta- ja keuhkosyövät. Ennen 75 vuoden ikää syöpään sairastuu arviolta 26,5 prosenttia EUkansalaisista. Diabetekseen EU-maissa kuoli henkilöä vuonna Vuonna 2010 noin 10 prosenttia EU-maiden terveysmenoista kohdistui diabeteksen oireiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Kakkostyypin diabetes on helposti ehkäistävissä: normaalipaino ja liikunta tehoavat parhaiten. Vuonna 2008 EU-maiden liikennetapaturmissa kuoli ihmistä. Vuodesta 1994 liikenneturvallisuus on lisääntynyt keskimäärin 40 prosenttia. Korkean elintason EU-maissa liikennekuolemien arvioidaan vähenevän yhä noin 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Elinolot ratkaisevat Vuonna 2008 EU-maissa tehtiin itsemurhaa; vähiten mantereen eteläisissä, eniten pohjoisissa ja itäisissä osissa. Itsemurhien taustalta löytyy päihderiippuvuutta, masennusta ja muita psykososiaalisia ongelmia. Tupakointi, päihteet, huono ravitsemus ja äidin teini-ikä ovat tärkeimmät riskit, joiden tuloksena EU-maiden vastasyntyneistä 6,4 prosenttia painaa alle grammaa. Vähiten alipainoisia vauvoja syntyy Islannissa, Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa (4 %), eniten Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa, Turkissa, Romaniassa, Bulgariassa ja Unkarissa (9 %). Vain yksi viidestä EU-maan lapsesta liikkuu riittävästi. Vähiten liikuntaa harrastavat italialaiset, sveitsiläiset ja luxemburgilaiset vuotiaat. Eniten liikkuvat slovakialaiset ja irlantilaiset; heistä noin 35 prosenttia liikkuu vähintään tunnin päivässä. Yksi seitsemästä lapsesta kärsii ylipainosta tai liikalihavuudesta. Hedelmiä ja vihanneksia jokainen EU-kansalainen syö keskimäärin 105 kiloa vuodessa. Eniten hedelmiä kuluu eteläisissä maissa (150 kg), ja vähiten itäisissä (80 kg). Alkoholia EU-maiden aikuiset juovat keskimäärin 11 litraa vuodessa. Useissa viinimaissa kulutus on vähentynyt, mutta esimerkiksi Suomessa kulutus on lisääntynyt yli 30 prosenttia vuodesta Yli puolet EU:n aikuisista on ylipainoisia tai liikalihavia ja keskimäärin 15,5 prosenttia EU-kansalaisista on sairaalloisen lihavia. Lähde: Health at a Glance: Europe 2010 Terveyden edistämisen keskus 11

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 1 1 RAY:n uudet avustuslinjaukset Sosiaalisen tilinpidon hyödyt Vapaaehtoinen on myötäeläjä Vapaaehtoistoiminnan vuoden projektisihteeri

Lisätiedot

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen:

59 4/2009. Onko keinoja? Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu. Kalle Haatanen: 59 4/2009 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Onko keinoja? Lasten ja nuorten ääni ei vieläkään kuulu tarpeeksi päätöksenteossa Kalle Haatanen: Työn merkitys joutuu puntariin, kun maailma muuttuu Nuorten

Lisätiedot

68 3/2011. Itsetuhoisuus alkaa Suomessa varhemmin kuin muualla. Nuorisotyöttömyys on itselleni kovin haaste. Lauri Ihalainen:

68 3/2011. Itsetuhoisuus alkaa Suomessa varhemmin kuin muualla. Nuorisotyöttömyys on itselleni kovin haaste. Lauri Ihalainen: 68 3/2011 Lokakuu Terveyden edistämisen lehti Itsetuhoisuus alkaa Suomessa varhemmin kuin muualla Lauri Ihalainen: Nuorisotyöttömyys on itselleni kovin haaste Yhteiskunnan muutos vaatii ennakointia Muuntohuumeet

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

63 3/2010. Taide parantaa ihmisen ja maailman. Järkevä minä on vain harvoin johdossa. Maija-Riitta Ollila:

63 3/2010. Taide parantaa ihmisen ja maailman. Järkevä minä on vain harvoin johdossa. Maija-Riitta Ollila: 63 3/2010 Kesäkuu Terveyden edistämisen lehti Taide parantaa ihmisen ja maailman Maija-Riitta Ollila: Järkevä minä on vain harvoin johdossa Kulttuuri luo hyvinvointia Seniorien vallankumous on käynnissä

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Kohti välittämisen yhteiskuntaa SOSA kannustaa terveisiin tekoihin! Kulttuurijohtajan terveysteesit

Kohti välittämisen yhteiskuntaa SOSA kannustaa terveisiin tekoihin! Kulttuurijohtajan terveysteesit Tekry palkitsi parhaat Terveyden edistämisen lehti Huhtikuu 2/2009 Kohti välittämisen yhteiskuntaa SOSA kannustaa terveisiin tekoihin! Kulttuurijohtajan terveysteesit Promo Terveyden edistämisen lehti

Lisätiedot

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Ulos kerhohuoneista 8 Talous takaisin tolpilleen 10 4 2011 SULATETUT SYDÄMET» Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14 HYVÄN TEKIJÄ Sijaisperheistä on huutava pula.

Lisätiedot

Järjestöt voimana muutoksessa

Järjestöt voimana muutoksessa Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Julkaisija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

Lisätiedot

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta.

Enemmän hyvinvointia - vähemmän päihteitä HUUGO LEVOTON KANSALAISKYSELY. LOPPUUKO tupakointi? ALKOHOLIAKATEMIA. alkoholimainonnasta. TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 2/2012 HUUGO Työelämän alkoholiohjelma LEVOTON vanhemmuus -malttamattomat lapset LOPPUUKO tupakointi? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot

Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ

Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ 1/2011 www.elämäntapaliitto.fi Alkoholin mielikuvamainonta KIELLETTÄVÄ Valmisteltu lakiesitys ei riittävä Total Blocker -ämpärit käyttöön sisältö 3 Pääkirjoitus 4 Mikä toimii alkoholin markkinoinnin rajoittamisessa?

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto

Uuden ajattelun ja osallisuuden liitto Irtonumero 5,00 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry TERVEYSUUTISET > JOHTOLANKA > TEEMA > KOLUMNI > AJOKUNTO > KOHTAAMISET > 1/2012 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - vahva vaikuttaja aloitti toimintansa Uuden ajattelun

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla

Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Roope Mokka & Aleksi Neuvonen Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio yhteisöjen ajalla Sitran raportteja 69 Yksilön ääni Hyvinvointivaltio

Lisätiedot

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16

ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö kohtaamistyö, Valistus ja sääntely kaikkia tarvitaan s. 10 16 ehyt 4.2 Ehkäisevä päihdetyö Tampere lähti mukaan päihdetyöhön s. 18 Kuva: Laura Vesa Sääntelyä, valistusta ja

Lisätiedot

Nuorten poliittinen ohjaus

Nuorten poliittinen ohjaus Nuorten poliittinen ohjaus strategista johtamista, kentän kasvavaa yhteistyötä vai latistuvaa osallistumista? Kari Paakkunainen Leena Suurpää (toim.) nuorisotutkimusverkosto verkkojulkaisusarja Nuorten

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

SOVELI. Ministeri Carl Haglund: "Liikunta osaksi yhteiskunnan muutosta" soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2014

SOVELI. Ministeri Carl Haglund: Liikunta osaksi yhteiskunnan muutosta soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2014 SOVELI soveltavan liikunnan asiantuntija 2. 2014 Kourukeilaaja Liisa Vatanen: "Suunta on tärkein" Ministeri Carl Haglund: "Liikunta osaksi yhteiskunnan muutosta" TEEMA Erityisliikunnan päivät 2014 SOVELI

Lisätiedot

Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä

Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä Internet ja yhteisöllinen media globalisaatio oikeudenmukaisuus Verkostomuotoinen toiminta Vapaaehtoisuuden trendit kehitysjärjestöissä Kotimaisen toimintaympäristön analyysi 2009 laura lager, kaisa laihiala,

Lisätiedot

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Kari Välimäki. Kakkua jaettavaksi. polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kakkua jaettavaksi Kari Välimäki Kakkua jaettavaksi kaks kunnallisalan kehittämissäätiö KAKKUA JAETTAVAKSI Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2011 irtonumero 7,50 e Toimintaterapia lastensuojelussa Tiina Soininen: Turvaa byrokratiasta Pia Romo: Suvaitsevaisuutta Saksasta Petri Uusikylä:

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot