ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003"

Transkriptio

1 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA Puhetta johti varapuhemies SCHMID Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) Päätös kiireellisestä käsittelystä Puhemies. Esityslistalla on seuraavana päätös kiireellisestä käsittelystä: Ehdotus (KOM(2003) 506 C5-0428/ /0190(CNS)) neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Serbialle ja Montenegrolle ja makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jugoslavian liittotasavallalle tehdyn päätöksen 2002/882/EY muuttamisesta Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta on jo hyväksynyt asiaa koskevan Belderin mietinnön Turmes (Verts/ALE). (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, Euroopan parlamentti hyväksyi kesäkuussa 2003 Belderin laatiman mietinnön suurella enemmistöllä. Vaadimme mietinnössä, ettei Euroopan parlamentti enää hyväksy eikä saa hyväksyä kiireellistä makrotaloudellista rahoitusapua ad hoc -periaatteella. Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä ei voi muuta kuin ihmetellä, että teimme tänä aamuna samaisen Belderin mietinnössä juuri päinvastoin Berenguer Fuster (PSE). (ES) Arvoisa puhemies, kannatan kiireellistä käsittelyä koskevaa pyyntöä. Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta hyväksyi eilen lähes yksimielisesti kyseistä menettelyä koskevan pyynnön. Meillä on hyviä syitä hyväksyä tällainen makrotaloudellinen rahoitusapu kiireellisenä asiana. Tämä on eri asia kuin parhaillaan käytävä keskustelu oikeusperustasta. Kuten parlamentin jäsenet tietävät, tilanne on muuttunut oleellisesti sen jälkeen, kun pääministeri Zoran Dzindzic murhattiin viime vuoden maaliskuussa. Tämänhetkinen taloudellinen tilanne edellyttää Euroopan unionin kiireellisiä toimia Puhemies. Haluaako joku esittää kiireellistä käsittelyä vastustavan huomautuksen? Swoboda (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, en nyt oikein ymmärtänyt. Kehottiko kollega Turmes äskeisessä puheenvuorossaan äänestämään kiireellisen käsittelyn puolesta vai sitä vastaan? Se ei tullut oikein selväksi Turmes (Verts/ALE). (DE) Näin varhain aamulla kieleni on vielä hieman kömpelö. Olemme sitä vastaan Puhemies. Siirrymme kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä toimitettavaan äänestykseen. (Parlamentti päätti noudattaa kiireellistä käsittelyä.) Rautatiepaketti Puhemies. Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu neljästä seuraavasta suosituksesta toiseen käsittelyyn: - aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan suositus toiseen käsittelyyn (A5-0327/2003) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin 91/440/ETY muuttamisesta (8011/3/2003 C5-0295/ /0025(COD)) (Esittelijä: Jarzembowski) - aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan suositus toiseen käsittelyyn (A5-0325/2003) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (rautatieturvallisuusdirektiivi) (8557/2/2003 C5-0297/ /0022(COD)) (Esittelijä: Sterckx) - aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan suositus toiseen käsittelyyn (A5-0321/2003) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi Euroopan laajuisen suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun neuvoston direktiivin 96/48/EY ja Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/16/EY muuttamisesta (8556/2/2003 C5-0298/ /0023(COD)) (Esittelijä: Ainardi) - aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan suositus toiseen käsittelyyn (A5-0323/2003) neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi Euroopan rautatieviraston

2 6 21/10/2003 perustamisesta (virastoasetus) (8558/ C5-0296/ /0024(COD)) (Esittelijä: Savary) Jarzembowski (PPE-DE), esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, on varhainen aamu, ja me liikennepolitiikan alalla työskentelevät olemme tyytyväisiä saadessamme kerrankin keskustella liikenneasioista aamulla eikä yhdeksän tai kymmenen aikaan illalla. (Suosionosoituksia) Toivomme, että joitakin toimittajiakin on paikalla, koska illat venyvät aina niin pitkiksi, minkä vuoksi on joskus hieman vaikeaa pitää kiinni aloitusajoista. No niin, mennäänpä nyt asiaan. Keskustelemme tänään Euroopan unionin rautateiden toimintaedellytysten parantamisesta. Kolmella direktiivillä ja yhdellä asetuksella edellytyksiä on tarkoitus parantaa siten, että yhteisön rautateillä voidaan kuljettaa entistä enemmän tavaroita ja matkustajia. Yhteisön rautateiden kehittämisestä annetun neuvoston direktiivin esittelijänä haluan ensinnäkin todeta olevani erittäin tyytyväinen, että neuvosto on vastoin komission ehdotusta hyväksynyt parlamentin kannan, jossa katsotaan, että Euroopan laajuisen rautateiden tavaraliikenneverkon käyttöön ottaminen, jonka on määrä tapahtua 15. maaliskuuta 2003 mennessä, pidetään ennallaan. Kyseisestä päivästä lähtien tämä ensimmäinen askel prosessissa, jossa käytännössä 90 prosenttia rautateiden valtaväylistä kattavat rautatieverkot avataan 15 EU-valtiossa, on tarjonnut rautateiden toimijoille heidän kansallisesta alkuperästään riippumatta mahdollisuuden hyödyntää Euroopan laajuista rautateiden tavaraliikenneverkkoa kansainvälisen tavaraliikenteen osalta siten, että asiakkaiden tarpeet otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Toiseksi parlamentti on neuvoston kanssa samaa mieltä rautatieverkon kansainvälisen tavaraliikenteen muiden reittien avaamisesta 1. tammikuuta 2006 mennessä. Se ei ole tosin suuri edistysaskel, sillä kuten juuri totesin, 90 prosenttia rautateiden valtaväylistä avattiin kansainväliselle tavaraliikenteelle käytännössä jo 15. maaliskuuta Näin ollen parlamentti vaatii edelleen, että rautatieverkot on avattava myös kansalliselle rautateiden tavaraliikenteelle viimeistään 1. tammikuuta 2006, jotta kaikki niin kansainväliset kuin kansallisetkin tavaraliikennepalvelut on avattu 1. tammikuuta Siten voimme myös todellakin saavuttaa komission valkoisessa kirjassa asetetut tavoitteet eli palauttaa rautatieliikenteelle sen entisen markkina-aseman vuoteen 2010 mennessä ja siirtää mahdollisimman suuren osan tavaraliikenteestä rautateille ja arvoisa komission jäsen, kiitos siitä, että olemme aina olleet tässä asiassa samoilla linjoilla. Tavoitteet ovat kuitenkin kokonaisvaltaisempia, sillä valkoisessa kirjassa käsitellään muutakin kuin tavaraliikennettä. Valkoisen kirjan mukaan eri liikennemuotojen välinen tasapaino on tarkoitus toteuttaa vuoteen 2010 mennessä. Tästä syystä parlamentti katsoo, että verkot on avattava myös henkilöliikenteelle. Moottoriteiden henkilöautoliikenne ja ilmaliikenne ovat lisääntyneet viime vuosina niin paljon, että moottoriteiden ja lentoliikenneväylien infrastruktuurin rajat on pian saavutettu. Tämän vuoksi parlamentti vaatii, että rautatieverkot avataan henkilöliikenteelle 1. tammikuuta 2008 mennessä. Se on nimittäin ainoa keino siirtää myös henkilöliikennettä maanteiltä ja ilmaliikenteestä rautateille vuoteen 2010 mennessä. On melko huolestuttavaa, että halpalentoyhtiöt vievät Euroopan rautateiltä asiakkaat. Arvoisa komission jäsen, toivon, että esitätte lähipäivinä huomautuksen Belgiassa sijaitsevalle Charleroin lentokentälle, sillä ei ole hyväksyttävää, että rautatiet kärsivät valtavia tappioita pitkän matkan henkilöliikenteessä, koska halpalentoyhtiöt vievät heiltä asiakkaat ja tukkivat ilmatilan. Lyhyesti sanottuna haluamme varmistaa, että tavoitetta palauttaa liikennemarkkinoiden tasapaino vuoteen 2010 mennessä sovelletaan myös henkilöliikenteeseen. Jotkut ovat jatkuvasti korostaneet, että komissio on ilmoittanut laativansa vuoden loppuun mennessä kolmannen rautatiepaketin, joka koskee myös henkilöliikennettä. Arvoisa komission jäsen, tämä on erittäin kunnioitettava tavoite, mutta siitä ei ole meille mitään hyötyä. Tiedätte varsin hyvin, että jos komissio ei esitä kolmatta rautatiepakettia tämän vuoden joulukuuhun mennessä, meillä ei ole mahdollisuutta hyväksyä sitä enää tämän vaalikauden aikana edes ensimmäisessä käsittelyssä. Vaikka ehtisimmekin päättää ensimmäisen käsittelyn, Euroopan parlamentin uudelleenvalinnan, uuden komission nimittämisen ja uudelleen käynnistettävän lainsäädäntömenettelyn vuoksi henkilöliikennettä koskeva lainsäädäntömenettely kestäisi todellakin vähintään vuoden, ehkä jopa kaksi, joten kolmatta rautatiepakettia ei saataisi hyväksyttyä ennen vuotta Olen kuitenkin sitä mieltä, että junayhtiöiden on tiedettävä nyt varmasti, onko niillä laillinen oikeus käyttää koko henkilöliikenneverkkoa. Haluamme, että rautatieyritykset voivat ajoissa ennakoida matkustajien tarpeet, jotta olemme vuoteen 2010 mennessä todellakin onnistuneet siirtämään merkittävän määrän pitkän matkan liikenteestä maanteiltä ja ilmasta rautateille. Valiokunta on lisäksi ehdottanut, että reittien hakemisen nykyisistä vaihtoehdoista luovutaan ja että kaikissa jäsenvaltioissa rautatieyhtiöiden lisäksi laivaajille, huolitsijoille ja vastaaville tahoille annetaan mahdollisuus hakea reittejä. Katsomme, että rautatieinfrastruktuurin hyödyntäminen on pyrittävä optimoimaan kaikin keinoin. Tiedämme, ettei edes Brennerin tieosuuden koko kapasiteetti ole tällä hetkellä käytössä, joten ei ole mitään järkeä valittaa aina raskaista tavarankuljetusajoneuvoista, jos jopa Alppien

3 21/10/ halki kulkevalla rautatiereitillä on vielä hyödyntämätöntä kapasiteettia. Meidän on siis parannettava markkinaosapuolten mahdollisuuksia hakea ja käyttää reittejä, jotta mahdollisimman suuri osa tavaraliikenteestä voidaan siirtää rautateille. Ryhmäni puheenvuoron käyttäjänä haluaisin sanoa etukäteen muutaman sanan myös kahdesta muusta mietinnöstä, sillä minun ole mitään järkeä istuutua ja nousta taas saman tien seisomaan. Ensin haluaisin esittää muiden ryhmien esittelijöille lämpimät kiitokset ryhmäni puolesta. Yhteistyömme on ollut erittäin myönteistä sekä ensimmäisessä käsittelyssä että nyt toisen käsittelyn valmistelussa. Vaikka olimmekin esittelijöiden Ainardin, Sterckxin ja Savaryn kanssa eri mieltä joistakin yksittäisistä kohdista, tarkastelimme rautatiepakettia ja parlamentin kantaa aina kokonaisuuksina, minkä vuoksi esittelijöiden välinen yhteistyö oli erittäin tiivistä. Olenkin erittäin iloinen, että pyrimme kaikki noudattamaan samanlaisia suuntaviivoja. Tiedätte, että neuvosto on jo yrittänyt löytää kompromissin mahdollisuuksia, jotta saamme lainsäädäntömenettelyn pikaisesti päätökseen. Neuvosto pyrkii yhdessä esittelijöiden kanssa vähentämään sellaisten kohtien määrää, joista neuvosto ja parlamentti ovat eri mieltä, osittain hyväksymällä parlamentin kantoja ja osittain kompromissiehdotusten avulla siten, että sovittelumenettelyssä käsiteltävän tekstin ydin sisältää huomattavasti vähemmän kuin kohtaa. Toivon, että neuvosto antaa meille huomenna kunnollisia lausuntoja siitä, aikooko se noudattaa linjaa, josta aloimme keskustella viime viikolla. Haluamme vähentää kiistanalaisia kohtia, jotta voimme keskittyä sovittelumenettelyssä todellakin vain suurimpiin ongelmiin. Ryhmäni arvioi siis huolellisesti viimeisiä rautatiedirektiiveihin esitettyjä tarkistuksia ja äänestää torstaina sen mukaisesti. Haluaisin esittää pari kolme huomautusta Sterckxin mietinnöstä. Esitän kollega Sterckxille suuret kiitokset siitä, että hän on pyrkinyt tosissaan varmistamaan, että rautateiden turvallisuutta koskevat eurooppalaiset normit takaavat korkean turvallisuustason ja ettei takaoven kautta voida ottaa käyttöön uusia kansallisia turvallisuussääntöjä, joilla kansainvälistä liikennettä rajoitettaisiin viime kädessä taas mielivaltaisesti. Meidän on mielestäni tärkeää laatia yhdessä komission kanssa jokin menetelmä, joka estää uusien tarpeellisiksi väitettyjen muita rautatieyrityksiä syrjivien turvallisuusmääräysten käyttöön ottamisen. Ryhmäni mielestä on lisäksi tärkeää, että junahenkilöstö ja rautatieliikenteen turvallisuustoimista vastuussa oleva henkilökunta koulutetaan päteviksi tehtäviin. Arvoisa komission jäsen, tässä asiassa meillä on vielä yksi ongelma: yksi pelkästään veturinkuljettajien koulutusta koskeva direktiivi ei ehkä riitä. Myös muun turvahenkilöstön on saatava asianmukainen pätevöittämiskoulutus. Kannatan esittelijä Sterckxin näkemyksiä viimeisessä kohdassa, jonka haluan mainita ja josta olemme kaikki luultavasti samaa mieltä: henkilökunnan todistukset eivät saa menettää pätevyyttään työntekijän siirtyessä toisen rautatieyrityksen palvelukseen. Veturinkuljettajatkin tarvitsevat omat sisämarkkinansa. Kilpailua tarvitaan koko rautatiealalla. Siirryn nyt kollega Savaryn mietintöön. Kollega Savary on soveltanut erittäin huolellisesti uusia talousarviota koskevia säännöksiä, ja uskon neuvostonkin kannattavan tätä, jotta kaikilla virastoilla olisi yhtenäiset talousarviota koskevat säännökset ja jotta vältämme tilanteen, jossa jokaisella virastolla on omat säännöksensä, joista kukaan ei ole enää perillä. Tärkein kohta Savaryn mietinnössä ja annamme siinä esittelijälle varauksettoman tukemme on epäkohta hallintoneuvoston kokoonpanoa koskevassa neuvoston ehdotuksessa. Komission esittämässä muutetussa ehdotuksessa todetaan, että hallintoneuvosto muodostuu kuudesta neuvoston edustajasta ja neljästä komission edustajasta sekä kuudesta alan edustajasta, joilla ei ole äänioikeutta, eli asianosaisista rautatieyrityksistä ja rautateiden käyttäjistä. Neuvosto ehdottaa, että kaikkien jäsenvaltioiden on oltava edustettuina hallintoneuvostossa. Tämä tarkoittaisi, että hallintoneuvostossa olisi kuusi asianosaisten tahojen edustajaa, neljä komission virkamiestä ja ensi vuoden toukokuusta lähtien 25 neuvoston edustajaa. Vain neuvosto voi tehdä näin järjettömiä ehdotuksia, ja olemmekin esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tällaisesta on tehtävä loppu sovittelumenettelyssä. (Suosionosoituksia) Puhemies. Paljon kiitoksia, kollega Jarzembowski, haluaisin pikaisesti kommentoida huomautustanne siitä, että liikennepolitiikasta keskustellaan kerrankin aamulla. Vastaan teille sitaatilla Goethen Faustin toisesta osasta: "Ken etsii, pyrkii ainiaan, se päästää meill' on valta." Sterckx (ELDR), esittelijä. (NL) Arvoisa puhemies, turvallisuus on eittämättä tärkeää. Useimmat rautatiet ovat nykyään turvallisia, ja turvallisuustason on pysyttävä hyvänä, vähintään nykyisellä tasolla. Haluan kiittää monia kollegojani heidän arvokkaasta osuudestaan turvallisuutta koskevassa keskustelussa sekä myös monia rautatieyhteisön edustajia, jotka ovat muun muassa tehneet melko paljon ehdotuksia, parantaneet tekstejä ja tuoneet esiin ongelmakohtia. Jos eurooppalaiset rautatiemarkkinat toteutuvat, on tietenkin perustettava myös eurooppalainen turvajärjestelmä. Teemme sen tämän direktiivin avulla: kehitämme yhteiset turvallisuustavoitteet ja menetelmän niiden saavuttamiseksi sekä perustamme jokaiseen jäsenvaltioon turvallisuuselimen, joka soveltaa yhteisön menetelmää myöntäessään lupia kaikille asianosaisille. Neuvoston julkistettua yhteisen kantansa kävimme neuvoston edustajien kanssa lukuisia keskusteluja, joissa komissio toimi sovittelijana. Pystyimme ratkaisemaan monia ongelmia, sillä yhteisessä kannassa ja ensimmäisessä käsittelyssämme oli melko paljon eriäviä kohtia. Olen esittänyt näihin kohtiin joukon

4 8 21/10/2003 kompromissitarkistuksia, ja pyydän kollegojani kannattamaan niitä, myös niitä kompromissitarkistuksia, jotka koskevat veturinkuljettajien ajolupia tämä kysymys on saatu ratkaistua komission uuden ehdotuksen avulla sekä yhteentoimivuutta. Lisäksi haluan painottaa työmarkkinaosapuolten (ammattiyhdistysten ja eurooppalaisten rautatieyritysten) tekemän sopimuksen merkitystä. Pyydänkin komissiota saattamaan tämän sopimuksen voimaan mahdollisimman pian, jotta käy ilmi, että katsomme tärkeäksi luoda sosiaalisen kehyksen suunnittelemillemme rautatieuudistuksille. Tämä on mielestäni tärkeä asia, jota on korostettava. Toinen kohta, josta pääsimme sopimukseen, koskee tiedonvälitystä ja kielirajojen ylittämistä asioita, joihin olin kiinnittänyt melkoisesti huomiota. Jos esittelijä Ainardille sopii, siirrämme tämän kohdan yhteentoimivuutta koskevaan direktiiviin, jolloin tämäkin asia saadaan järjestykseen. On kuitenkin kaksi oleellista kohtaa, joista olemme neuvoston kanssa eri mieltä. Olemme ensinnäkin eri mieltä siitä, miten nopeasti uusi turvajärjestelmä olisi perustettava. Euroopan parlamentti haluaa edetä nopeammin, ja meidän pitäisi mielestäni pitää tiukasti kiinni kannastamme. Toiseksi kuten esittelijä Jarzembowski jo totesi eurooppalaisen turvajärjestelmän kehittäminen edellyttää, että uusia kansallisia turvallisuussääntöjä otetaan käyttöön mahdollisimman vähän. Näin ollen 8 artikla, jossa käsitellään komission asemaa järjestelmän valvojana, on tärkeä. Parlamentin on pidettävä puolensa tässä asiassa. Olemme päässeet neuvoston kanssa jo sopimukseen useista kohdista, mutta yksi asia on vielä selvittämättä, ja meidän on neuvoteltava siitä tosissamme. Meidän on todellakin katsottava, noudattaako neuvosto huomenna niitä kohtia, joista olemme päässeet sopimukseen. Meillä on nähdäkseni mahdollisuus päästä sopimukseen, ja siihen meidän on myös pyrittävä. Haluaisin käsitellä nyt muita mietintöjä ja koko pakettia: nämä neljä direktiiviä on katsottava yhdeksi paketiksi. Näiden neljän direktiivin sovittelumenettely on aloitettava samaan aikaan. Yleisesti ottaen Euroopan parlamentti kannattaa avoimia eurooppalaisia rautatiemarkkinoita ja eurooppalaisia rautatieyrityksiä enemmän kuin neuvosto. Neuvosto ei mene vielä yhtä pitkälle ei läheskään yhtä pitkälle kuin komissio ja parlamentti. Meidän on neuvoteltava tosissamme sovittelumenettelyssä, jotta saamme neuvoston kannan huomattavasti lähemmäs omaa kantaamme. Rautateiden pienenevä markkinaosuus puhuu puolestaan: Belgian rautatiet menettivät vuoden 2003 ensimmäisellä puoliskolla taas lähes 6 prosenttia tavaraliikennemarkkinoista. Tämä kehityssuunta on erittäin valitettava. Henkilöliikenne on hieman lisääntynyt, mutta tavaraliikenteen tilanne on sitä vastoin huonontunut. Varsinkin kotimaassani sisävesiliikenne ja rannikkovesiliikenne ovat nähdäkseni valmiita ottamaan tämän markkinaosuuden. Siksi onkin tärkeää, että rautatiet puolustavat asemaansa huomattavasti nykyistä tehokkaammin ja varmistavat läsnäolonsa markkinoilla. Rautateiden on tehostettava toimintaansa ja tultava aiempaa dynaamisemmiksi. Joissakin valtioissa niiden toiminta onkin tehokasta ja dynaamista, mutta joissakin näin ei todellakaan ole. Rautatieyritysten ei pidä keskittyä vain omaan toimintaansa. Niiden on keskityttävä asiakkaisiinsa eli palvelujen käyttäjiin sekä palveluunsa varmistettava, että ne tarjoavat asiakkailleen mahdollisimman hyvää palvelua jotta ne säilyttävät asiakkaansa tai saavat ne takaisin. Tämä on mielestäni tärkeää. Tapaan lähes viikoittain yrityksiä, jotka toteavat, että ne käyttäisivät itse asiassa paljonkin junia, mutta se ei ole mahdollista. Rautatiet ovat niiden mielestä kehnoja, liian hitaita, liian kalliita ja epäluotettavia. Tällaiset toteamukset ovat mielestäni erittäin valitettavia, ja asialle on tehtävä jotain. Tämä on direktiivipaketin ensisijainen tavoite. Lisäksi haluaisin mainita, etteivät ehdotuksemme ole mitään rautateiden villiä kapitalismia. Se ei ole missään nimessä nyt käsiteltävien direktiivien tavoitteena. Tämä ei ole epäsosiaalinen eikä antisosiaalinen paketti. Työmarkkinaosapuolten välisen sopimuksen ratifiointia koskeva vaatimukseni sai itse asiassa innoituksensa sosiaalinäkökohdista. Paketti tarjoaa rautateille tilaisuuden "vallata takaisin" liikennemarkkinat. Käytän tarkoituksellisesti sotilaallista termiä, sillä elleivät rautatiet saa takaisin osuuttaan liikennemarkkinoilla, tuloksena on todellakin erittäin vakava sosiaalinen verilöyly Ainardi (GUE/NGL), esittelijä. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, olemme nyt saattamassa päätökseen rautateitä koskevan kokonaisen ohjelman, jonka parissa parlamentti ja toimielimet ovat työskennelleet. Rautatiet ovat valtava haaste Euroopalle ja tulevaisuudelle. Yhteentoimivuutta koskevassa mietinnössä on tarkoitus lisätä suurten nopeuksien rautatiejärjestelmästä ja tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettujen direktiivien johdonmukaisuutta. Siinä ehdotetaan lisäksi entistä tehokkaampaa yhdenmukaistamista. Näin unioni voi olla hyödyksi rautateille ja mahdollistaa junien vapaan pääsyn Euroopan laajuisen verkon kaikkiin osiin. Päätimme käsitellä tätä rautatieasiaa, koska rautatieliikenteen osuus eurooppalaisena liikennemuotona pienenee jatkuvasti. Mietintööni sisältyvissä ehdotuksissa pyritäänkin edistämään rautateiden kehitystä. Rautatieliikenne on kestävä ja turvallinen liikennemuoto. Eri alueet asetetaan siinä lisäksi samaan asemaan. Julkisten viranomaisten on ryhdyttävä päättäväisiin rautateitä koskeviin toimiin sekä yhteisön että jäsenvaltioiden tasolla. Ne tarvitsevat näitä toimia. Rautateiden markkinaosuuden pieneneminen johtuu monista vakavista syistä. Kaikki näistä syistä eivät kuitenkaan liity mietintöni tavoitteeseen. Yksi näistä syistä on se, ettei ole onnistuttu ottamaan huomioon maantieliikenteen rautatieliikenteen pääkilpailijan ympäristökustannuksia. Rautateiden markkinaosuuden pieneneminen liittyy myös

5 21/10/ rahoitusongelmiin. Tässä asiassa minun on pakko palata siihen, mitä totesin aikaisemmin, ja voin vain toistaa, että tämä näkökohta on kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Tulee aika, jolloin on asetettava käyttöön keinoja, joiden avulla voimme saavuttaa vahvistamamme tavoitteet. Käsittelen seuraavaksi omassa mietinnössäni annettua suositusta toiseen käsittelyyn. Vaikka yhteinen kanta yleisesti ottaen hyväksyttiin, mietinnössäni esitetään ehdotukset, jotka asiasta vastaava parlamentin valiokunta teki ensimmäisessä käsittelyssä. Tämä on edistystä. Haluan mainita kaksi esimerkkiä. Ensimmäiseksi mainitsen ehdotuksen, jossa ehdotetaan tallennuslaitteiden asentamista juniin. Nämä laitteet, joissa on satelliittiseurantajärjestelmä, lisäävät huomattavasti rautatieliikenteen sujuvuutta, koska muutoksia voidaan seurata reaaliaikaisesti. Ne parantavat myös turvallisuutta. Rautateillä työskentelevät tekivät tämän ehdotuksen minulle aivan ensimmäisen käsittelyn alussa, ja neuvosto on nyt hyväksynyt sen. Tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä, miten parlamentin työtä voidaan parantaa järjestämällä aikaa keskustella asioista tärkeimpien osapuolten kanssa ja kuunnella heitä. Hyvät kollegat, haluaisin kiinnittää huomionne myös tarkistukseen, jossa ehdotetaan, että "turvallisuuden vähimmäistaso" korvataan sanoilla "mahdollisimman hyvä turvallisuustaso". Oli tärkeää poistaa kaikki epäselvyydet, jotka liittyvät "pienimmän yhteisen nimittäjän" mukaisen yhdenmukaistamisen mahdollisuuteen. Jos turvallisuustason annetaan vaihdella jäsenvaltiosta toiseen, saatetaan ajatella, että yhdenmukaistamisen avulla höllennetään turvallisuussääntöjä uusien tulokkaiden markkinoille pääsyn helpottamiseksi. On päinvastoin tärkeää varmistaa, että kaikki rautateiden käyttäjät noudattavat kaikkia sääntöjä, joiden avulla taataan aiempaa parempi turvallisuus. Haluaisin nyt siirtyä käsittelemään muita rautatiepakettia käsitteleviä mietintöjä. Kannatan kollega Savaryn tekemiä Euroopan rautatievirastoa koskevia ehdotuksia. Ehdotukset siitä, että kaikkien toimijoiden on oltava edustettuina viraston hallintoneuvostossa, ovat mielestäni ratkaisevia edistyksen kannalta. Rautateillä työskentelevien ja heidän järjestöjensä on mielestäni erittäin tärkeää osallistua yhteentoimivuuden teknisten eritelmien (YTE) laadintaprosessiin. Yhdyn moniin esittelijä Sterckxin tekemiin turvallisuutta koskeviin ehdotuksiin. Kunkin jäsenvaltion erityistilanne ja taitotieto on mielestäni otettava huomioon. Minusta on kuitenkin tärkeää, ettei asiassa kiirehditä. Historiallisista sysitä rautatieverkkomme ovat tavattoman monimutkaisia. Tehokkaassa muutoksessa on otettava huomioon inhimilliset tekijät. Haluan lisäksi painottaa kansallisten sääntöjen merkitystä. On tärkeää, että jäsenvaltioilla on jatkossakin oikeus ja mahdollisuus parantaa turvallisuusolojaan ja turvajärjestelmiään. Jos tämä oikeus evätään, on vaara, että kaikki supistetaan pienimmän yhteisen nimittäjän mukaiseksi, vaikka tavoitteena on auttaa kaikkia verkkoja parantamaan turvallisuustasoaan. Esittelijä ymmärtänee, etten hyväksy, että muutamme tavoitteitamme, joihin kuuluu myös alan avaaminen kilpailulle ja sen pitäminen turvallisuusnäkökohtien kanssa yhtä tärkeänä. Jokaisella on oma näkemyksensä alan avaamisesta kilpailulle. Emme ole samaa mieltä asiasta. On kuitenkin häpeällistä niputtaa kaikki yhteen direktiivissä, jonka päätavoitteina ovat yhdenmukaistaminen ja turvallisuuden parantaminen. Jarzembowskin mietinnöstä minun on todettava, etten kannata hänen tavoin vapauttamista. Olemme vasta käynnistäneet edellisen direktiivin täytäntöönpanoprosessin, ja direktiivin vaikutuksia on arvioitava. Rautatiealalla on niin suuri sosiaalinen ja taloudellinen merkitys, että siihen on sovellettava ennalta varautumisen periaatetta. Kukaan ei halua Euroopan rautatiejärjestelmän kärsivän samoja vahinkoja kuin eräät muut rautatieverkot, katastrofeista puhumattakaan. Vapauttaminen, joka toteutetaan hinnalla millä hyvänsä, kuvastaa tiettyjä teoreettisia oletuksia. Se voi osoittautua vaaralliseksi, ja sillä on osoitettu olevan tuhoisia vaikutuksia rautateihin, työllisyyteen sekä sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen. Näistä syistä hylkäsimme ehdotukset sekä kansallisen että kansainvälisen tavaraliikenteen avaamisen nopeuttamisesta, mutta neuvosto valitettavasti hyväksyi ne. Koska hylkäsimme kyseiset ehdotukset, emme voi kannattaa parlamentin pyrkimystä vapauttaa henkilöliikenne, jos mietintö hyväksytään. Kaikki tai lähes kaikki alan keskeiset toimijat vastustavat yksissä tuumin tätä suunnitelmaa. Vapauttamisen saama kannatus on sitäkin yllättävämpää, kun otetaan huomioon, että pyrkimykset perustaa rahtiliikennekäytäviä ovat toistaiseksi tuottaneet tulosta vain yhteistyön muodossa. Euroopan on otettava opikseen aiemmista kokemuksista. Se tarvitsee myös sellaisen julkisen rautatiepalvelun, josta se voi olla ylpeä. Siitä tässä on mielestämme kysymys. Lopuksi totean, että yhdyn esittelijä Jarzembowskin ajatukseen siitä, että rautatiepaketti on oma kokonaisuutensa, ja että me kaikki kannatamme rautatieliikenteen edistämistä ja etenemistä tähän suuntaan, mutta se ei mielestäni välttämättä edellytä alan vapauttamista Savary (PSE), esittelijä. (FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aivan aluksi haluan todeta, että olen erittäin tyytyväinen toisen rautatiepaketin edistymiseen. Olen ylipäänsä erittäin tyytyväinen myös ansiokkaisiin toimiin, joita tällä toimikaudella on toteutettu rautateiden toiminnan edistämiseksi. Meillä kaikilla tänään paikalla olevilla on varmasti erilaisia mielipiteitä. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on kuitenkin edistää rautatiealaa ja antaa sille uutta toivoa. Kaikki rautatiealan toimijat pyritään saamaan vakuuttuneiksi siitä, ettei unionista ole haittaa kansallisille rautatieverkoille. Päinvastoin, se tarjoaa rautateille

6 10 21/10/2003 elpymismahdollisuuden. Tämä on todellakin ensisijainen tavoite. Toisena tavoitteena on vastata julkiseen mielipiteeseen. Meitä arvostellaan nykyään sen perusteella, miten hyvin täytämme velvollisuutemme. Kaikki on nykyään tapana kuljettaa kuorma-autoilla, ja se on johtanut sietämättömiin tilanteisiin kotivaltioni kaltaisissa niin kutsutuissa kautta- ja läpikulkumaissa. Tällaisissa valtioissa on syntynyt huomattavia poliittisia jännitteitä. Nämä jännitteet tulivat esiin Mont Blancin tapauksessa, ja Pyreneiden niemimaalla on syntymässä samanlainen tilanne. Toisessa rautatiepaketissa on monia ulottuvuuksia. Siinä on ensinnäkin erittäin vahva tekninen ulottuvuus, joka tulee esiin erityisesti Ainardin mietinnössä. Annamme täyden tukemme hänen mietinnölleen, ja itse kannatan sitä varauksettomasti varsinkin siksi, että siinä vaaditaan mustien laatikoiden asentamista, mikä on esittelijä Ainardin henkilökohtainen toive. Myös Sterckxin mietinnössä käsitellään teknisiä kysymyksiä, ja sekin on tärkeä, koska siinä vahvistetaan eurooppalaiset turvallisuusmääräykset. Alaa ei ole siis tarkoitus avata ilman asianmukaista turvaverkkoa. Asiaa valmistellaan huolellisesti. Turvallisuus on avaamisprosessin avaintekijä. Turvallisuuden on oltava aina tavoitteenamme ja tunnuslauseenamme. Suhtaudun kuitenkin varauksellisemmin kansallisten turvallisuusmääräysten ja eurooppalaisten turvallisuusmääräysten suhteeseen. Turvallisuudesta ei voi mielestäni tinkiä vapauden lisäämiseksi. Rautatiealalla turvallisuudella on epäilemättä joka hetkellä ratkaiseva merkitys rautateillä työskenteleville. Minusta on kuitenkin tärkeää, ettei määräyksiä käytetä tekosyynä estää muita junia käyttämästä tiettyä verkkoa. Toivon, että asiassa saadaan aikaan asianmukainen sopimus, joka takaa turvallisuuden. Näissä teksteissä on lisäksi ensimmäistä kertaa merkittävä sosiaalinen ulottuvuus, mikä saa minut hyvin toiveikkaaksi. Olen samaa mieltä siitä ja olen sanonut, että Euroopan unionin teiden integroinnissa ollaan edistytty huomattavasti paremmin kuin sen rautateiden integroinnissa. Rautateiden integrointi on hitaampaa, koska rautateiden työntekijät eivät ole toistaiseksi ymmärtäneet, että pyrimme integroimaan myös Euroopan unionin rautateiden työntekijät, mistä hekin hyötyvät. Huomattavaa edistystä on kuitenkin tapahtunut. Ensimmäinen edistysaskel on viraston perustaminen. Tämä on kollegojeni ansiota, ja sitä on edesauttanut komission ja neuvoston ymmärtämys ja jatkuva tuki. Virasto yhdistää työnantajat ja työntekijät ensimmäistä kertaa. Meidän pitäisi olla mielestäni tyytyväisiä tähän kehitykseen. Viraston olisi oltava rautatiealan yhteinen foorumi. Tästä syystä pyrimme ottamaan mukaan työntekijöiden edustajia sekä tuomaan yhteen rautateiden käyttäjiä, rautatieyrityksiä ja infrastruktuurin haltijoita. Toivon hartaasti, että tarkistukset 4 ja 5 säilytetään. Toivon, että säilytämme varsinkin 3 artiklan, jossa käsitellään ammattijärjestöjen edustajien osallistumista työryhmiin. Tämä on mielestäni huomattava edistysaskel. Sekä Sterckxin että Ainardin mietinnöissä noudatetaan periaatetta, jonka mukaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on etusijalla Euroopan unionin lainsäädäntöprosessissa. Lain säätämisen tarve voidaan välttää aina, kun työnantajat ja ammattijärjestöt pääsevät keskenään sopimukseen tietyssä määräajassa. Tällöin lainsäädäntö voidaan laatia myöhemmin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna ajokorttikysymyksessä tapahtunutta kehitystä voidaan pitää käännekohtana. Ensimmäistä kertaa 32 rautatieyritystä ja ammattijärjestöjen edustajaa on päässyt sopimukseen, joka muodostaa tekstin perustan. Tämä teksti ohjaa luonnollisesti myös komission työtä. Sopimuksen ansiosta komission työ on huomattavasti legitiimimpää kuin se olisi muuten ollut. Toivon tämän kaiken enteilevän sitä, että hyvin pian saadaan aikaan kaikkien Euroopan rautatietyöntekijöiden yhteinen kollektiivinen sopimus. Uskon sen antavan kimmokkeen Euroopan unionin rautateiden vapauttamiselle ja johtavan niiden pikaiseen integrointiin. Vapauttaminen on yksi ulottuvuus. Suhtaudun siihen paljon epäilevämmin kuin esittelijä Jarzembowski. En ole vakuuttunut, että on kovinkaan hyödyllistä muuttaa jatkuvasti aikataulua. En ole vakuuttunut, että vapauttaminen on ainoa lähtökohta Euroopan unionin rautateiden integrointiin. Käsitykseni on itse asiassa päinvastainen. On tietenkin tärkeää varmistaa, että junat voivat liikkua vapaasti kaikkien jäsenvaltioiden kautta. Monien muiden edellytysten on mielestäni kuitenkin vielä täytyttävä, ennen kuin rautatiet voivat saada takaisin niille kuuluvan aseman ja kilpailla maantieliikenteen kanssa. En tiedä, kannattaako meidän käsitellä henkilöliikennettä ennenaikaisesti. Emme saa omaksua ahdasmielistä tarkastelutapaa. Meidän ei kannata mielestäni asettaa mitään määräaikaa, ellemme tiedä tarkkaan, mitä kaikkea asiaan liittyy etenkin talousalalla. Pelkään, että ajaudumme väistämättä tilanteeseen, jossa kaikki riskitekijät törmäävät. Mitä lähempänä vaalit ovat, sitä enemmän neuvostolla on mahdollisuuksia karsia kantojaan. Pidän tätä valitettavana, mutta hyvä Georg, kuljemme tätä tietä yhdessä, koska me kaikki hyväksyimme tämän rautatiepaketiksi. Arvoisa komission jäsen, lopuksi haluaisin todeta, että pidämme talousarvioon liittyviä näkökohtia erittäin tärkeinä. Olen huolissani, että niin kutsuttu eurovinjettidirektiivi on kaukana valkoisen kirjan tavoitteista. Se mahdollistaa kansallisten verotuskäytäntöjen täytäntöönpanon, mistä syntyy todennäköisesti paljon ristiriitaisia tilanteita verovähennyksissä ja näiden varojen jakamisessa. Minusta Euroopan unionissa olisi ollut parasta ottaa käyttöön samantapainen järjestelmä kuin Sveitsissä

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 10. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Ainoastaan italian-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 171/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/1056, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2015, tiettyjen Sveitsin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti esittämiin kansallisiin

Lisätiedot

lokakuuta 2011 Bryssel

lokakuuta 2011 Bryssel EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 2014 Istuntoasiakirja ESITYSLISTALUONNOS 12. - 13. lokakuuta 2011 Bryssel 23/09/11 473.261 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

EU:n Rautatiepaketit I ja II

EU:n Rautatiepaketit I ja II EU:n Rautatiepaketit I ja II Rautatiepaketti I Rautatiepaketti II Täytäntöönpano Suomessa rautatielailla keväällä 2003 Valmistelu kesken, voimaan Suomessa 2006- (?) Täsmentää rautatieyritysten toimilupasääntelyä

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0166(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 15.10.2013 2013/0166(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta liikenne- ja matkailuvaliokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista FI FI PERUSTELUT Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) 5179/1/01 REV 1 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) LIMITE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) 5179/1/01 REV 1 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) LIMITE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. helmikuuta 2001 (27.02) (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0065 (COD) 5179/1/01 REV 1 ADD 1 LIMITE MAR 2 CODEC 13 YHTEINEN KANTA Asia: Yhteinen kanta Euroopan

Lisätiedot

Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä

Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä P7_TA(2013)0248 Kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmä Euroopan parlamentin päätöslauselma 11. kesäkuuta 2013 kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0026(CNS) 2002/0027(CNS) 14. maaliskuuta 2003 * MIETINTÖLUONNOS komission ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.9.2014 COM(2014) 539 final 2014/0249 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta unionin vastustuksen perumiseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta

Talousarvion valvontavaliokunta Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2015/2196(DEC) 6.9.2016 TARKISTUKSET 1-15 Mietintöluonnos Marian-Jean Marinescu (PE584.114v01-00) vastuuvapauden myöntämisestä ITERistä ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. elokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. elokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.1.2013 COM(2013) 33 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE muun junahenkilökunnan toimenkuvista

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta meri-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1,

ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (14843/1/2002 C5-0082/2003) 1, P5_TA-PROV(2003)0318 Pakkaukset ja pakkausjätteet *** II Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi pakkauksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 6. kesäkuuta 2001 PE 305.694/1-21 TARKISTUKSET 1-21 LAUSUNTOLUONNOS: Jean Lambert (PE 305.694) YHTEISÖN MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA Päätöslauselmaesitys

Lisätiedot

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat)

LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston istunto (oikeus- ja sisäasiat) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. huhtikuuta 2000 (10.05) (OR. fr) 7374/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 12 JAI 29 LISÄYS PÖYTÄKIRJAEHDOTUKSEEN 1 Asia: Brysselissä 27. maaliskuuta 2000 pidetty neuvoston 2251.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Talous- ja raha-asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2010/0073(COD) 8.9.2010 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2008/0157(COD) 5.11.2008 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta oikeudellisten asioiden valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Lausuntoluonnos Petr Ježek (PE595. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 20.1.2017 2016/2170(DEC) TARKISTUKSET 1-12 Petr Ježek (PE595.376v01-00) Vastuuvapaus 2015: Euroopan oikeudellisen

Lisätiedot

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI

EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Istuntoasiakirja 27.2.2015 B8-0210/2015 EHDOTUS UNIONIN SÄÄDÖKSEKSI työjärjestyksen 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG

15485/10 ADD 1 mn/mn/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2010 (06.01) (OR. en) 15485/10 ADD 1 PV/CONS 54 SOC 702 SAN 217 CONSOM 99 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3039. istunto

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 12.11.2009 2009/0047(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««2009 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 24.2.2005 PE 355.443v01-00 TARKISTUKSET 1-8 Lausuntoluonnos (PE 353.313v01-00) Jacques Toubon Ehdotus neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Budjettivaliokunta 2004 2001/0277(COD) 22. toukokuuta 2002 LAUSUNTO budjettivaliokunnalta ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalle Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0132(COD) 18. joulukuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja ESITYSLISTA. Keskiviikko 27. toukokuuta Bryssel 27/05/ /OJ

EUROOPAN PARLAMENTTI Istuntoasiakirja ESITYSLISTA. Keskiviikko 27. toukokuuta Bryssel 27/05/ /OJ EUROOPAN PARLAMENTTI 2014 2019 Istuntoasiakirja ESITYSLISTA Keskiviikko 27. toukokuuta 2015 Bryssel 27/05/15 FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI Menettelyjen selitykset Käsitellyistä teksteistä äänestetään

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0169(CNS) 7. lokakuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 1. maaliskuuta 2001 LOPULLINEN EHDOTUS 2000/0068(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot