No:14. Hilkka Dufva Raija Liukkonen. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Kotka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "No:14. Hilkka Dufva Raija Liukkonen. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Kotka"

Transkriptio

1 Dufva - Liukkonen: Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys Kaakkois-Suomessa. Selvitys Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveysalan palveluyrittäjyyden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Hilkka Dufva Raija Liukkonen No:14 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys Kaakkois-Suomessa. Selvitys Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveysalan palveluyrittäjyyden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Kotka 2003

2

3 Hilkka Dufva ja Raija Liukkonen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YRITTÄJYYS KAAKKOIS-SUOMESSA Selvitys Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä

4 ISBN X

5 Hilkka Dufva ja Raija Liukkonen. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys Kaakkois- Suomessa. Selvitys Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveysalan palveluyrittäjyyden nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja, B-sarja ISBN X TIIVISTELMÄ Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden selvittämistarve pohjautuu Kymenlaakson väestön hyvinvoinnin peruskartoitukseen vuodelta 2001, jolloin alueen kehittämisen yhdeksi keskeiseksi painoalueeksi todettiin pk-yrittäjyyden edistäminen ja sen koulutus- ja tutkimustoimintaan panostaminen. Yrittäjyysraportissa tarkastellaan Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sosiaali- ja terveysalan yksityisten yrittäjien, kolmannen sektorin toimijoiden ja julkisen sektorin edustajien arvioimana. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Kaakkois- Suomen luvanvaraiset terveydenhuollon sekä luvan- ja ilmoituksenvaraiset sosiaalialan palveluntuottajat (N=120). Lisäksi kohderyhmänä ovat Kaakkois-Suomen 27 (nyk. 26) kunnan sosiaali- ja terveysalan sekä taloushallinnon virkamiehet (N=87). Tutkimusaineistot hankittiin lomakekyselyin kesä-elokuussa Hankkeen rahoittajina ovat olleet Kymenlaakson Liitto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kaakkois-Suomen TEkeskus ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Hanke on toteutettu osittain ESRrahoituksella. Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarve kasvaa ja palvelujen tuotantotapojen muutostarve on ajankohtainen nopeasti ikääntyvän väestörakenteen vuoksi. Riittäviä yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoita ei vielä ole. Nuoria yrittäjiä alueella on muuta maata vähemmän. Kansainväliset hoito- ja hoivapalvelujen yritykset ovat jo tulleet Kaakkois-Suomen markkinoille. Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi on lähivuosien ongelma. Suurimpina yrittäjyyden ongelmina olivat kilpailuttamisen koko prosessi, palvelujen kehittäminen tuotteeksi, tuotteiden hinnan ja laadun määrittäminen, markkinointi sekä työn ja toiminnan kehittäminen. Yrittäjyysselvityksen tulosten ja HYTKESin ohjausryhmän asiantuntijoiden keskustelujen pohjalta laadittiin Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjyyden edistämiseksi toimintasuunnitelma, jossa hyödynnetään alueella jo olevia yrityspalveluja ja niiden yhteistyöverkostoja sekä koulutusorganisaatioita. Alueelle perustetaan Kaakkois- Suomen seutukuntien sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden yhteistyöfoorumi, johon nimetään seutuvastaavat. Lisäksi hyödynnetään alueen yrityshautomotoimintoja yrittäjiksi aikoville ja liikeideaansa uudistaville. Yrittäjyyskoulutusta kohdennetaan opetustyössä toimiviin. Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmiin lisätään yrittäjyysopintoja ja hyödynnetään opetuksessa sisäistä yrittäjyyttä edistäviä opetusmenetelmiä. Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin edustajien yhteistyönä luodaan koulutus- ja yhteistyöverkosto, jossa tiimeittäin selvitetään kehittämis- ja koulutustarpeet, yrittäjyyden haasteet ja toiminnan esteet sekä luodaan uusien yrittäjien mentorointijärjestelmä. Sosiaali- ja terveysalan yritystoiminnan koordinoija on HYTKESin yrittäjyysvastaava. Yleinen suomalainen asiasanasto: maakunnat; Kaakkois-Suomi; Etelä-Karjala, Kymenlaakso; yrittäjyys; palveluyritys; sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys; julkinen sektori; yksityinen sektori; kolmas sektori; hyvinvointi

6 ISBN X Hilkka Dufva ja Raija Liukkonen. Health and Social Care Entrepreneurship in South East Finland. A Report on the Current State and Future of Health and Social Care Entrepreneurship in South East Finland. Publications by Kymenlaakso Polytechnic, B-series. ABSTRACT The need for this study arises from the findings of earlier research, namely The State of the Wellbeing of the Population of Kymenlaakso, which was published in In the report, factors connected to wellbeing were outlined and entrepreneurship was identified as one of these: recommendations included growing support for SME s, education and research. This report addresses the current state and the future of health and social care entrepreneurship in South East Finland. The phenomenon is approached by mapping three perspectives: privatesector entrepreneurs, third sector actors and public sector representatives. The region s health and social care entrepreneurs (N=120) form the study s primary target group. Additional target groups include the public servants from the 27 municipal social and health organizations and financial administrations (N=87). The empirical data was gathered via questionnaires between June and August The study was financed by the Regional Council of Kymenlaakso, the Ministry of Health and Social Affairs and Kymenlaakso Polytechnic. The project has been partly carried out by the financial support of the ESF. The ageing of population in South East Finland is the primary reason leading to growing demand for health and social services. This, in turn, necessitates innovative action in developing the structural elements of service production. Entrepreneurship in the region can be characterized by a set of features. First, the market for private services does not exist yet. Second, the proportion of young entrepreneurs is lower than the national average. Third, the international commercial care services providers have already entered the region. Fourth, the recruitment of knowledgeable and competent personnel is expected to be increasingly difficult in the future. To sum up the study s findings, the greatest entrepreneurial challenges lie in mastering the public procurement processes, packaging the services into definable service products and in setting the price and determining the level of quality. In addition, the fostering of marketing and organizational development skills was identified as an area in need of improvement. The findings of this study were complemented with the views of the HYTKES advisory group, which resulted in an action plan with normative measures. The action plan draws on the existing network of regional funding organizations, business development and educational organizations. The measures recommended in the study and by the HYTKES advisory group are as follows. First, a co-operative body should be formed with the task of promoting entrepreneurship within the health and social sector. This measure should be accompanied by resource provision to a group of regional contact persons responsible for concrete action. Second, the existing regional business incubators should be utilized more efficiently in health and social sector. In addition, the incubators should provide more focused support for future entrepreneurs and for those rethinking their business plans. Third, educators should receive entrepreneurial guidance and education. Furthermore, entrepreneurial studies should be integrated into social and health care studies and methods of intrapreneurship should be advocated in education. Fourth, an educational and co-operative network of private, public and third sector organizations should be formed. This network may be divided into teams gathering information on themes such as regional needs for entrepreneurship-related education and research and entrepreneurial challenges and obstacles. In addition, a mentoring system should be developed to support novice entrepreneurs. Finally, HYTKES should carry the responsibility for coordinating sectoral business activities in the region. Keywords: provinces; South East Finland; entrepreneurship; health and social care entrepreneurship; the public sector; the private sector; the third sector; wellbeing

7 ESIPUHE Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden selvittämistarve pohjautuu Kymenlaakson väestön hyvinvoinnin peruskartoitukseen vuodelta 2001, jolloin alueen kehittämisen yhdeksi keskeiseksi painoalueeksi todettiin pk-yrittäjyyden edistäminen. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden nykytilan selvittämiseksi ja toimenpidesuunnitelman laatimiseksi kartoitettiin lomakekyselyin Kaakkois-Suomen julkisen, yksityisen, kolmannen sektorin toimijoiden arviointeja sosiaali- ja terveysalan yrittäjyydestä ja palvelutuotannosta. Yrittäjyysselvityksen rahoittajina ovat olleet Kymenlaakson Liitto, Kaakkois-Suomen TE-keskus, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, jonka yrityspalvelun Kotkan terveysalan osasto on toiminut projektin organisoijana ja hallinnoijana. Hanke on ESR-osarahoitteinen. Projektijohtajana hankkeessa on ollut THM Johanna Hasu ja tutkijoina THL Hilkka Dufva ja KTM yo, ErgoCenterin toimitusjohtaja Raija Liukkonen. Tutkimuksen ja raportin toteuttamiseen ovat vaikuttaneet lukuisat henkilöt. Projektin ohjausryhmän jäseninä ovat toimineet projektipäälliköt Ralf Ekebom ja Annakaisa Iivari Sosiaali- ja terveysministeriöstä, sosiaalineuvos, lääninlääkäri Kirsti Riihelä ja lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen Etelä-Suomen lääninhallituksesta, edunvalvontapäällikkö Kauko Niiranen Kymenlaakson Liitosta, ESR-koordinaattori Pekka Mutanen Kaakkois-Suomen TE-keskuksesta, kehittämisjohtaja Jussi Lehtinen Kotkan - Haminan seudun Yrityspalvelu Oy:stä, hankepäällikkö Harri Kivelä ja yhteistyöjohtaja Asko Rautala Kouvolan seudun kuntayhtymästä, johtaja Ella Karjalainen Helsingin yliopiston Aikuiskoulutuskeskuksen Kotkan yksiköstä, tutkimuspäällikkö, dosentti Hannu Tuittu Kotkan kaupungista sekä rehtori, dosentti Pertti Vuorela, aikuiskoulutusjohtaja Anneli Airola, tutkimusjohtaja Anneli Rauhasalo, toimialajohtaja Pirkko Rautaniemi, kehitysjohtaja Mirja Toikka, projektikoordinaattorit Sami Kortelainen ja Tero Keva Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta. Kiitos ohjausryhmän jäsenille, jotka ovat ohjanneet selvitysraporttia sen laatimisen eri vaiheissa. Kiitos myös Kotkan - Haminan seudun yrityspalvelu Oy:n yrityspalvelupäällikkö Markku Merovuolle toimenpidesuunnitelmaa koskevista rakentavista neuvoista. Yrittäjyysselvitys osoittaa, että sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edistämiseksi tarvitaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajien, yrittäjyyttä edistävien toimijoiden ja asiantuntijoiden yhteistyötä sekä tiedottamisen ja kouluttamisen tehostamista koko Kaakkois-Suomen alueella. Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoille erinomaisesta yhteistyöstä. Kiinnostuksenne raportin tuloksiin on lämmittänyt mieltä. Kotkassa huhtikuussa 2003 Pertti Vuorela Rehtori VTT, dosentti

8 KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YRITTÄJYYSSELVITYS 1 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysselvityksen tausta ja tarkoitus Sosiaali- ja terveysalan palveluyrittäjyys Pienet ja keskisuuret yritykset (Pk yritykset) Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys ja yritysmuodot Yksityisen sektorin yrittäjyys ja yritysmuodot Kolmannen sektorin toiminta ja yritysmuodot Sosiaali- ja terveysalan palvelujen kilpailuttamisen erityispiirteet Sosiaali- ja terveysalan palveluyrittäjyys ja palvelujen markkinat Terveysalan palveluyrittäjyys Sosiaalialan palveluyrittäjyys Terveys- ja sosiaalipalvelujen markkinat Naisyrittäjyys ja naisyrittäjät Yrittäjyysselvityksen toteuttaminen Yrittäjyysselvityksen tavoitteet ja tehtävät Selvitysaineistot ja käytetyt tilastomenetelmät Yrittäjyysselvityksen tulokset Kyselyihin vastanneiden taustatiedot Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat ja tuotetut palvelut Tilastolukuja yksityisistä yrityksistä ja tuotetuista palveluista Sosiaali- ja terveysalan toiminta- ja kilpailuympäristö Kilpailu ja yrittäjyyden ongelmat Liikevaihdon kehitys ja lähivuosien palvelumarkkinat Arvioinnit asiakkaiden arvostuksen kohteista Julkisen sektorin edustajien arvioinnit lähivuosien toimenpiteistä Henkilöstön määrä, ammattitaito ja koulutustarpeet Henkilöstömäärän kehitys ja rekrytointitarpeet Henkilöstön ammattitaito ja muutoksissa selviytyminen Henkilöstön koulutustarpeet Yritystoiminnan edistäminen Tulosten tiivistelmä ja päätelmät Väestö palvelujen käyttäjinä ja ostajina Julkinen sektori palvelujen ostajina Yrittäjät palvelujen tuottajina Tulosten rajoitukset Toimintasuunnitelma ja toimenpide-ehdotukset Lähteet Liitteet

9 TAULUKOT Taulukko 1. Eri kokoisten suomalaisten yritysten, henkilöstön ja liikevaihdon määrät 14 Taulukko 2. Terveysalan yritykset, henkilöstö ja liikevaihto toimialoittain Taulukko 3. Sosiaalialan yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto vuonna Taulukko 4. Kaakkois-Suomen yksityisille terveydenhuollon sekä luvan- ja ilmoituksenvaraisille sosiaalihuollon yksiköille lähetetyt ja niistä palautettujen kyselylomakkeiden määrät Taulukko 5. Yrittäjien lukumäärät maakunnittain ja ikäryhmittäin Taulukko 6. Aloittaneiden ja lopettaneiden terveys- ja sosiaalialan yritysten lukumäärät sekä nettomuutos koko maassa, Etelä-Suomen läänissä ja Kaakkois-Suomessa.. 36 Taulukko 7. Etelä-Suomen läänin alueella toimintansa aloittaneiden ja lopettaneiden terveys- ja sosiaalialan yritykset toimialoittain Taulukko 8. Kaakkois-Suomen terveys- ja sosiaalipalveluyritysten toimipaikkojen ja Taulukko 9. henkilöstön määrät sekä liikevaihto maakunnittain.. 40 Kyselyyn osallistuneiden yksityisten yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden liikevaihto kesäkuussa Taulukko 10. Kaakkois-Suomen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä taloushallinnon virkamiesten arvioinnit kilpailuttamisen ongelmista Taulukko 11. Julkisen sektorin edustajien arviointeja kilpailuttamisen eduista.. 45 Taulukko 12. Yksityisen ja kolmannen sektorin laadunseurannan toteuttaminen 46 Taulukko 13. Yrityksen menestystekijät vastanneiden arvioimina. 51 Taulukko 14. Kaakkois-Suomen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä taloushallinnon virkamiesten arviointeja palvelujen kehittämisestä. 57 Taulukko 15. Kyselyyn vastanneiden yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden työllistämä henkilöstö kesäkuussa Taulukko 16. Kyselyyn vastanneiden arvioinnit lisähenkilöstön tarpeesta. 61 Taulukko 17. Millaiseen koulutukseen yritys tai kunta panostaa lähivuosina.. 66 Taulukko 18. Millaista apua pitäisi saada yrityksen perustamiseen Taulukko 19. Mitä tulisi tehdä yrittäjän työn helpottamiseksi? KUVIOT Kuvio 1. Yritysten työllistämän henkilöstömäärän muutokset erikokoisissa yrityksissä vuodesta 1986 (=100) vuoteen Kuvio 2. Yrittäjyysselvitystä ohjaava viitekehys. 28 Kuvio 3. Kaakkois-Suomen kuntien väestömäärät vuoden 2002 alussa Kuvio 4. Terveys- ja sosiaalialan palvelun tuottajien juridinen toimintamuoto.. 32 Kuvio 5 ja 6. Kyselyyn vastanneiden yksityisten yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden taustatietoja prosenttilukuina.. 33 Kuvio 7. Kyselyyn vastanneiden Kaakkois-Suomen kuntien julkisen sektorin edustajien taustatietoja prosenttilukuina 33 Kuvio 8. Kyselyyn vastanneet julkisen sektorin edustajat, kolmannen sektorin toimijat ja yksityiset yrittäjät ikäryhmittäin.. 33 Kuvio 9. Suomen mies- ja naisyrittäjien ikäjakauma Kuvio 10. Suomen yrittäjien määrän muutos vuodesta 2000 vuoteen 2001 ikäryhmittäin 34 Kuvio 11. Kaakkois-Suomen aloittaneet ja lopettaneet sosiaali- ja terveysalan yritykset Kuvio 12. Kyselyyn osallistuneiden yksityisen ja kolmannen sektorin yritysten perustamisen ajankohta Kuvio 13. Kyselyyn vastanneiden yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamat palvelut (Palvelun tuottajien lukumäärät). 39

10 Kuvio 14. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyökumppanit Kuvio 15. Yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden arvioinnit kilpailusta.. 42 Kuvio 16. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yrittäjyyden ongelmat.. 43 Kuvio 17. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yrittäjyyden ongelmat Kuvio 18. Yrittäjien arvioinnit yrityksensä liikevaihdon kehityksestä perustamisvuosittain tarkasteltuna Kuvio 19. Kolmannen sektorin toimijoiden arvioinnit yrityksensä liikevaihdon kehityksestä yrityksen perustamisvuosittain.. 47 Kuvio 20. Yrittäjien arvioinnit yrityksensä kannattavuudesta lähivuosina ( ) yrityksen perustamisvuosittain tarkasteltuna Kuvio 21. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden arvioinnit markkinoista edustamallaan alalla Kuvio 22. Kilpailuttamisen muutos lähivuosina ( ) Kuvio 23. Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden arvioinnit liiketoiminnan ja tuotteiden muutoksista vastaamaan lähivuosien haasteisiin. 49 Kuvio 24. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajien arvioinnit asiakkaiden lähitulevaisuuden arvostuksista 50 Kuvio 25. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajien arvioinnit asiakkaiden lähitulevaisuuden arvostuksista 50 Kuvio 26. Julkisen sektorin edustajien arvioinnit kilpailuttamiseen sopivista palveluista 52 Kuvio 27. Julkisen sektorin edustajien arvioinnit kuntien voimavarojen lisäpanostuksen kohteista lähivuosina ( ) Kuvio 28. Julkisen sektorin edustajien arvioinnit käytettävistä keinoista vastata väestön kasvaviin palvelutarpeisiin.. 54 Kuvio 29. Julkisen sektorin edustajien arvioinnit yrittäjyydestä Kuvio 30. Julkisen sektorin edustajien vastaukset kilpailuttamiseen liittyvistä väittämistä 55 Kuvio 31. Julkisen sektorin edustajien vastaukset palvelutuotantoon liittyvistä väittämistä. 56 Kuvio 32. Julkisen sektorin edustajien arvioinnit henkilöstö- ja palvelumäärien sekä palvelujen laadun kehittymisestä.. 56 Kuvio 33. Kyselyyn osallistuneiden yksityisen ja kolmannen sektorin yritysten lukumäärät ja niissä työllistetty henkilöstö kesäkuussa Kuvio 34. Kyselyyn osallistuneiden yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden työllistämä henkilöstö yrityksen perustamisvaiheessa Kuvio 35. Henkilöstömäärän kehitys yksityisten yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden arvioimana Kuvio 36. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajien arvioinnit lisähenkilöstön tarpeesta ja Kuvio 37. Yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin edustajien arvioinnit henkilöstön saatavuudesta Kuvio 38. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden arvioinnit henkilöstön määrästä, ammattitaidosta ja kouluttautumisesta Kuvio 39. Julkisen sektorin toimijoiden arvioinnit sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön valmiudet toimia muuttuvassa toimintaympäristössä. 63 Kuvio 40. Työn kehittämisen ja taloushallinnon koulutustarpeet.. 64 Kuvio 41. Vuorovaikutuksen ja markkinoinnin koulutustarpeet 65 Kuvio 42. Tietoteknisten taitojen koulutustarpeet.. 65 Kuvio 43. Kaakkois-suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjyyden viitekehys. 74 Kuvio 44. Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjyyden edistämiseksi laaditun toimintasuunnitelman viitekehys.. 75

11 12 KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YRITTÄJYYSSELVITYS 1 Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyysselvityksen tausta ja tarkoitus Valtionosuusuudistus vuoden 1993 alusta on mahdollistanut vaihtoehtoiset palvelujen tuottamistavat kuntien julkisille palveluille. Valtion ja kunnan uudistunut työnjako, julkisten palvelujen uudet järjestämis-, ohjaus- ja rahoitusmallit sekä julkisen hyvinvointipolitiikan taloudellinen kriisi ovat johtaneet kuntien voimavarojen supistuksiin ja hyvinvointipalvelujen karsintaan. Kuntien heikentyneet mahdollisuudet vastata väestönsä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeisiin ovat vauhdittaneet kuntia etsimään vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja sekä edistäneet samalla kuntien yhteistyöhalua yksityisen ja kolmannen sektorin palveluyritysten kanssa. Yksityisen ja kolmannen sektorin palvelujen tuottajien on toivottu helpottavan kuntien mahdollisuuksia tuottaa palvelut joutavammin, tehokkaammin ja edullisemmin. Kymenlaakson väestön hyvinvoinnin tilaa kartoitettaessa (Dufva ym. 2001, 76) haastatteluihin osallistuneet ryhmät esittivät Kymenlaaksossa tarvittavan enemmän pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Pk-yrittäjyyden arvioitiin jääneen alueella perinteisesti vahvan suurteollisuuden varjoon ja vähentäneen pienten yritysten perustamishalukkuutta. Kymenlaakson hyvinvointiklusteri hankkeeseen liittyneen selvityksen pohjalta perustettiin Kymenlaakson Hyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämiskeskus, HYTKES, jonka yhtenä painoalueena on tukea ja verkostoida sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrittäjiä, edistää tuotekehittelyä ja etsiä uusia toimintamalleja palvelujen tuottamiseen. Kymenlaakso ja Etelä-Karjala ovat Kaakkois-Suomen maakuntina tiivistäneet ja kehittäneet entistä enemmän yhteistyötään. Kaakkois-Suomen alueella toimii useita pk-yrittäjyyttä edistäviä toimijoita. Tavoitteena on vuoden 2003 aikana edelleen kehittää yrittäjyyttä edistävien toimijoiden sekä sosiaali- ja terveysalan yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin edustajien välistä yhteistyötä hyödyntämällä HYTKESin yrittäjyysselvityksen tuloksia, sopimalla yhteisistä toimintaperiaatteista ja kehittämistoimenpiteistä päällekkäisten toimintojen välttämiseksi. Yrittäjyysselvityksen tulosten ja perustettavan asiantuntijatyöryhmän ideoiden avulla pyritään edistämään Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yrittäjien toimintamahdollisuuksia, perustamaan uusia yrityksiä, innovoimaan uusia tuotteita sekä palvelu- ja toimintamuotoja.

12 13 2 Sosiaali- ja terveysalan palveluyrittäjyys Terveyden- ja sosiaalihuollon nykyinen lainsäädäntö antaa mahdollisuudet palvelujen markkinaehtoiseen tuottamiseen. Terveyden- ja sosiaalihuollossa markkinamekanismin hyödyntämisellä tavoitellaan pääomien tehokkaampaa käyttöä ja innovatiivisia vaihtoehtoisia toimintamalleja. Vuoden 1993 laissa sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (L 733/1992, 4) todetaan kuntien taloudellisen ja tehokkaan toiminnan edellytyksenä olevan, että kunnat voivat järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintansa paikallisten olosuhteiden mukaisesti tuottamalla palvelut joko itse, yhteistyössä muiden kuntien kanssa tai hankkimalla palvelut muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelun tuottajalta. Tässä luvussa tarkastellaan ensin pk-yritystoimintaa yleensä ja sen jälkeen sosiaali- ja terveysalan yritystoimintaa, palvelujen kilpailuttamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kilpailuttamisen liittyviä erityispiirteitä. Lisäksi selvitetään sosiaali- ja terveysalan palveluyrittäjyyttä, palvelujen markkinatilannetta ja kehittämistarpeita. 2.1 Pienet ja keskisuuret yritykset (Pk yritykset) Yrityksiä on jaoteltu niiden koon mukaisesti mikroyrityksiin, pienyrityksiin, keskisuuriin ja suuriin yrityksiin. Perinteinen yritystoiminnan määrittely perustuu yrityksen liikevaihtoon ja henkilöstön määrään. Euroopan Unionin määrittelyn mukaan pk-yritys työllistää alle 250 henkilöä ja sen liikevaihto on alle 40 miljoonaa euroa. Mikroyritykseksi määritellään yritys, joka työllistää alle 10 henkilöä. (Tekes 2000.) Pienyrittäjyyden käsitettä on määritelty yrittäjyyden tai liiketoiminnan laajuuden avulla. Pienyritystä johtaa yleensä omistaja, joka antaa leimansa koko yritystoimintaan. (Niittykangas 2002, 31.) Yrittäjän henkilökohtaiset tärkeät asiat ja arvot heijastuvat yrityksen toimintaan. Yrittäjät kantavat yleensä kokonaisvastuun yrityksestään ja osallistuvat yleensä tuotantoon, asiakaspalveluun ja myös hallintoon. Pienyrityksille on ominaista myös pieni markkinaosuus. Yritys ei voi vaikuttaa tuotteensa tai palvelunsa hintaan, vaan sen määrää ostaja tai samoilla markkinoilla toimivat suuret yritykset. Pienyritys on hintaseurailija. Pienyrityksen tuote- ja palveluvalikoima on yleensä suhteellisen kapea ja erikoistunut. (Kovalainen ym. 1996, 168.)

13 14 Vuonna 2000 kaikista Suomen yrityksistä alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä oli 92,9 %, pienyritysten eli henkilöä työllistävien yritysten osuus oli 5,8 % ja keskisuurten eli henkilöä työllistävien yritysten osuus yksi prosentti ja yli 250 henkilöä työllistävien yritysten osuus 0,3 % (taulukko 1). Taulukko 1. Erikokoisten suomalaisten yritysten sekä niiden henkilöstön ja liikevaihdon määrät vuonna (Tilastokeskus 2002) Yritys Yrityskoko Yritysten lukumäärä Yritysten henkilöstömäärä Yritysten liikevaihto Henkilömäärä % % 262 mrd. % Mikroyritys , , ,4 Pienyritys , , ,2 Keskisuuri yritys , , ,0 Suuri yritys yli , , ,4 Yritysten liikevaihdosta mikroyritysten osuus on noin 16,4 % ja pk-yritysten noin 51%. Yritykset työllistivät 1,301 miljoonaa työntekijää, josta mikroyritykset 24,6 % ja pk-yritykset 61 %. (Pk-yritysbarometri 2002, 2.) Taloudellisten voimavarojen supistusten ja rakennemuutosten myötä on pienyrittäjyys korostunut ja voimistunut. Pk yrittäjyyteen on syntynyt uusia yrittäjyysmalleja ja käsitteitä, kuten osaamis-, uusmedia-, virtuaali-, franchising-, verkostomarkkinointi-, osuuskunta-, yhteisö-, henkilöstö- ja hoivayrittäjyys (Pk-yritysraportti 1998, 13). Kuviossa 1 on verrattu erikokoisten yritysten työllistämän henkilöstömäärän muutosta vuoden 1986 (=100) henkilöstömäärään verrattuna. Kuvio on laadittu Suomen yrittäjien tilastokeskuksen tietoihin perustuvan kuvion perusteella. Eniten 1990-luvun lamavuosien vaikutukset näkyivät mikroyritysten työllistämän henkilöstön määrässä ja toiseksi eniten pienten yritysten henkilöstön määrässä. Työllisyys erikokoisissa yrityksissa (Vuosi 1986=100) Indeksi Mikroyritykset Keskisuuret yritykset Pienet yritykset Suuret yritykset Kuvio 1. Yritysten työllistämän henkilöstömäärän muutokset erikokoisissa yrityksissä vuodesta 1986 (=100) vuoteen (Suomen Yrittäjät, Tilastokeskus 2002)

14 15 Mikroyritysten työllistämä henkilöstömäärä ei ollut vielä vuoteen 2000 mennessä tavoittanut vuoden 1990 määrää. Pienten henkilöä työllistävien yritysten työllisyys on parantunut noin 44 % vuoden 1994 jälkeen ja yli 250 henkilöä työllistävissä suurissa yrityksissä työllisyys on alkanut parantua 1997 alkaen. Yksityissektorin suurimmat toimialat 2001 olivat teollisuus ja kauppa, jotka työllistivät puolet kaikista yritystyöntekijöistä luvun puolivälistä lähtien on syntynyt noin uutta työpaikkaa, joista 80 % pk-yrityksiin. 2.2 Sosiaali- ja terveysalan palveluyrittäjyys ja yritysmuodot Valtionosuusuudistus mahdollisti kunnille palvelujen ostot myös yksityisiltä ja kolmannen sektorin palvelujen tuottajilta. Yksityinen ja kolmas sektori on erotettu tässä selvityksessä toisistaan yritysmuodon perusteella Yksityisen sektorin palveluyrittäjyys ja yritysmuodot Yksityisellä sektorilla tarkoitetaan kaupalliseen yrittäjyyteen perustuvaa toimintaa. Yksityisen sektorin yritysten yritysmuotona voi olla osakeyhtiö, avoin tai kommandiittiyhtiö sekä toiminimi. Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (perustaja) tietyn tarkoituksen toteuttamiseksi ja yleensä voiton tavoittelemiseksi. Vähintään puolella perustajista tulee olla asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushenkilö, kotipaikka Euroopan talousalueella (Osakeyhtiölaki 734/1978). Osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Avoin yhtiö on kahden tai useamman henkilön sopimukseen perustuva yhteenliittymä elinkeinon tai ammatin harjoittamiseksi. Osakkaat ottavat osaa yhtiöön työllään tai omaisuudellaan ja vastaavat yhtiön sitoumuksista. Kommandiittiyhtiössä (äänetön yhtiö) osa osakkaista vastaa täysin sitoumuksista ja osa (äänettömät yhtiömiehet) vain sijoittamallaan pääomalla. (L 389/1988.) Toiminimellä tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan toiminnassaan käyttämää nimeä (L 128/1979). Palvelualan yrittäjä voi tarjota kunnille tai suoraan väestölle palvelujaan, kuten lääkäri-, hammaslääkäri- ja fysioterapiapalvelut sekä vanhusten hoivakoti- tai tukipalvelut kotona asuville vanhuksille. Ruotsissa hoivayrittäjyydestä on kehittynyt miljardiluokan tuotteistettua yritystoimintaa, jota tuodaan jo Suomeenkin. (Virtanen 2001.)

15 Kolmannen sektorin toiminta ja yritysmuodot Suomessa kolmannella sektorilla tarkoitetaan yleensä aatteellisten ja yleishyödyllisten kansalaisjärjestöjen ja säätiöiden muodostamaa kokonaisuutta, joka toteuttaa urheilu-, nuoriso- ja asukasyhdistystoimintaa, talkootyötä, naapuri-apua ja omaishoivaa, kylätoimikunnan organisoima toimintaa, osuustoimintaa sekä muuta vastaavaa vapaaehtoistyötä. Käsitteenä kolmanteen sektoriin on sisällytetty kaikki sellainen toiminta, jota ei ole voitu selvästi sisällyttää yksityisen tai julkisen sektorin toiminnaksi. Kolmas sektori on myös määritelty julkisen, markkinoiden ja kotitalouksien väliin jääväksi alueeksi, jolla toimitaan vapaaehtoistyön, järjestökentän sekä muun kansalaisaktiivisuuden toimesta ja voimalla. (Myllymäki & Tetri 2001, 123.) Kuntien ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön on ennakoitu lisääntyvän voimakkaasti seuraavina vuosikymmeninä. Yhtiömuodoltaan kolmannen sektorin toimijat ovat yleisimmin yhdistyksiä ja säätiöitä. Yhdistyslain (L 503/1989) mukaan aatteellisen yhdistyksen saa perustaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa varten, josta on määrätty sen säännöissä tai joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen ja jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Yhdistyksen toiminta, jäsenyys, päätöksen teko, hallinto ja purkaminen määritellään yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksen rekisteröiminen tekee siitä oikeuskelpoisen taloudellisissa kysymyksissä ja poistaa vastuun yhdistyksen jäseniltä. Yhdistyksille on tyypillistä jäsenistön aktiivinen ja vapaaehtoinen toimintaan osallistuminen sekä pieni vakituinen henkilökunta. Osa yhdistyksistä toimii pelkästään vapaaehtoisin voimin. Yhdistykset toimivat jäsenistönsä arvomaailman ja tavoitteiden mukaisesti ja pyrkivät palvelemaan jäsenistönsä tarkoitusperiä esimerkiksi auttamalla ja tukemalla vammaisia, lapsiperheitä, päihdeongelmaisia jne. Osa yhdistyksistä tuottaa palveluja myös muille kuin omalle jäsenistölleen. (Myllymäki & Tetri 2001, 116.) Säätiöillä tarkoitetaan oikeushenkilöä, jolla on hallussaan testamentilla tai lahjakirjalla luovutettu tai määrätty omaisuus hoidettavana tiettyä tarkoitusta varten sääntöjen mukaisesti (Säätiölaki 109/1930). Tunnusomaista säätiölle on ettei sillä

16 17 ole jäseniä eikä omistajia. Säätiö syntyy säätiörekisteriin merkitsemisellä. Rekisteröinnin jälkeen säätiön asioita hoitaa hallitus. Myös kunnat ja erilaiset järjestöt yhdessä yksityisten oikeussubjektien kanssa osallistuvat säätiöiden perustamiseen ja hallinnointiin erilaisten hankkeiden toteuttamiseksi, kuten Asumispalvelusäätiö ASPA, joka on valtakunnallinen kolmentoista vammaisjärjestön perustamaa säätiö. Muita suuria sosiaali- ja terveysalan säätiöitä ovat esim. A-klinikkasäätiö, Kuurojen palvelusäätiö, Helsingin ja Oulun Diakonissalaitossäätiöt, Kiipulan Kuntoutussäätiö, Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö ja Invalidisäätiö Orton. (Myllymäki & Tetri 2001, 118.) Sosiaali- ja terveysalan palvelujen kilpailuttamisen erityispiirteet Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten taustalla on ollut pyrkimys hillitä ja karsia jatkuvasti kohoavia kustannuksia, parantaa tuottavuutta ja laatua sekä käyttää järkevästi rajallisia voimavaroja. Toimintaa tehostamalla on pyritty lyhentämään hoitojonoja ja järkeistämään terveydenhuollon maksuja. Yhtenä kuntien kustannuksia hillitsevänä keinona on kokeiltu sosiaali- ja terveyspalvelujen kilpailuttamista. Sosiaali- ja terveydenhuollon markkinat eroavat kuitenkin monin tavoin normaalimarkkinoista, joissa palvelujen ja tuotteiden tarjoajat ja kustannustietoiset asiakkaat kohtaavat. Sosiaali- ja terveysalan yrityksen perustamista ja alan toimintaa säätelee useita lakeja, kuten sairasvakuutus- ja kilpailulainsäädäntö sekä laki julkisista hankinnoista. Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä (L 559/1994) määritellään ammattiryhmät, joilla on oikeus harjoittaa ammattiaan laillistettuna ja luvan saaneena ammattihenkilönä. Asetuksessa (A 564/1994) luetellaan rekisteriin nimekesuojattuna merkityt ammattihenkilöt. Laki yksityisestä terveydenhuollosta (L 152/1990) edellyttää yksityiseltä terveysalan palveluntuottajalta kirjallista hakemusta ja lääninhallituksen lupaa toiminnan aloittamiseksi. Luvan saaminen edellyttää asianmukaisia tiloja, laitteita ja toiminnan edellyttämää henkilökuntaa. Lakia yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (L 603/1996) sovelletaan yksityisten ja julkisyhteisöjen perustamien liikeyritysten tuottamiin sosiaalipalveluihin. Yksityisen ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tuottavalla toimijalla tulee olla lääninhallituksen lupa ennen toiminnan aloittamista ja olennaista

17 18 muuttamista. Luvan saaminen edellyttää riittäviä ja asianmukaisia toimitiloja ja työvälineitä sekä toiminnan edellyttämää henkilöstöä, joka täyttää samat kelpoisuudet kuin kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä. Lääninhallitus tarkastaa toiminnan saatuaan toiminnan aloittamis- tai muuttamishakemuksen. Avopalveluja tuottava yksikkö tekee ennen toiminnan aloittamista ilmoituksen sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on erityispiirteitä, jotka vaikuttavat ratkaisevasti markkinoihin. Normaalimarkkinoista sosiaali- ja terveydenhuollon markkinaehtoinen toiminta eroaa muun muassa siinä, että terveyspalvelujen käyttäjät maksavat tavallisesti vain pienen osan terveydenhuoltopalvelujen kustannuksista. Kolmas osapuoli eli yksityinen tai julkinen vakuutusjärjestelmä on myös aina mukana markkinoilla maksajana. Palvelujen käyttäjä ei myöskään ole terveydenhuollon markkinoilla hintatietoinen, kustannuksia vertaileva potilas tai asiakas, koska hänen valinnan mahdollisuutensa tutkimuksiin, hoitoihin, hoitopaikkoihin ja erilaisiin hoito- ja kuntoutustoimenpiteisiin ovat vähäiset. Palvelujen käyttäjä (asiakas, potilas) ei myöskään tiedä yhtä hyvin kuin palvelun tarjoaja (esim. lääkäri), mitä palveluja hän ostajana ja käyttäjänä tarvitsee. (Terveyspalvelut kilpailua ja valinnan vapautta 1995.) Tehokkaasti toimivat markkinat edellyttävät kustannus- ja laatutietoisia sekä palvelujen käyttäjien (väestö, asiakkaat ja potilaat) tarpeet tunnistavia ostajia (kunnat) sekä sosiaali ja terveysalan palvelun käyttäjien ja kilpailuttamisen erityispiirteet tuntevia myyjiä (palvelujen tuottajat). Suomen kunnat ovat keskimäärin liian pieniä terveyspalvelujen ostajina. Toimivat markkinat edellyttävät yksittäistä kuntaa laajempaa ostajaorganisaatiota. Lisäksi Suomessa palvelujen ostajan ja tuottajan roolit ovat osittain päällekkäisiä, sillä kunnat toimivat myös itse palvelujen tuottajina. Kunta voi järjestää palveluja asiakkailleen myös palveluseteliä käyttämällä. Palvelusetelillä tarkoitetaan kunnan asukkaalleen myöntämää sitoumusta maksaa tietty palvelu sovitun hintaisena. Palvelusetelin saaja valitsee palvelun tuottajan ja maksaa saamastaan palvelusta kunnan palvelusetelillä. Mikäli palvelu maksaa enemmän kuin myönnetyn palvelusetelin arvo on, maksaa asiakas palvelusetelin arvon ylittävän summan. Palveluseteli sopii siinä tilanteessa, kun julkisen sektorin palveluja on jonotettava, yksityisellä sektorilla on palveluja tarjolla ja kilpailu

18 19 toimii kyseisellä alalla. Palvelusetelin käyttäjällä on mahdollisuus valita itse palvelunsa tuottaja eli kilpailu käydään markkinoilla ja se poikkeaa siten julkisten hankintojen kilpailuttamisesta. Julkisen terveydenhuollon palvelujen kilpailuttamiseen liittyy joukko lainsäädännöllisiä, rakenteellisia ja taloudellisia erityispiirteitä, jotka rajoittavat palvelujen kilpailuttamista. Lainsäädännöllisiä kilpailun esteitä ovat julkisen sektorin erityisvelvoitteet, kuten palvelujen järjestämisvastuu, päivystysvelvoite, ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen velvoite jne., joiden kustannukset vaikuttavat palveluja hinnoiteltaessa. Muita lainsäädännöllisiä esteitä ovat ammatinharjoittamisen luvanvaraisuus, potilaiden tiukka tietosuoja ja kunnan pakkojäsenyys sairaanhoitopiirissä. (Pekurinen 1994, 23; Sintonen ym. 1997, 198.) Kunnat voivat hankkia palveluja muista sairaanhoitopiireistä, mutta oman sairaanhoitopiirin tappion tasausvelvoite säilyy. Rakenteellisiksi esteiksi terveyspalvelujen kilpailuttamisessa on todettu tuottajien vähäinen määrä, palkkojen keskitetty säätely, potilaiden vähäiset mahdollisuudet valita hoitopaikka sekä kunnallinen luottamushenkilöjärjestelmä. Sintonen ym. (1997, 196) toteavat kilpailun terveydenhuoltoon tulleen sellaisista maista, joissa ei ole kunnallista terveyspalvelujen järjestämisvastuuta ja kunnallista luottamushenkilöjärjestelmää. Yksityisten palvelujen laajemman käytön on toivottu ratkaisevan julkisen terveydenhuollon tehostamisen ja rahoittamisen ongelmia. Uudistusten keskeisenä ideana on ollut palvelun ostajan ja tuottajan (tilaajan ja tuottajan) erottaminen toisistaan. Kuntien ostajina ei haluta olevan passiivisia palvelujen rahoittajia, vaan aktiivisia palvelujen ostajia, jotka kilpailuttavat palvelun tuottajia ja tekevät sopimukset palvelujen käyttäjien (väestön) tarpeiden pohjalta. Kustannuksia ei haluta korvata passiivisesti jälkikäteen, vaan palvelun tuottajalle tulevista korvauksista sovitaan etukäteen. Kansallinen projekti terveydenhuollon turvaamiseksi etsi ratkaisuja myös julkisen sektorin edustajien, yksityisten yrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyön kehittämiseen (KT 4, 2001, 4). Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin terveydenhuollon työnjaosta ja yhteistyöstä oli todettu, etteivät terveyspal-

19 20 velujen tuottajat ole aina samanarvoisessa asemassa palveluja kilpailutettaessa ja että yhteistyön kannusteet ovat puutteelliset. Raportissa todetaan (KT 4, 2002, 19) julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelutuotannon työnjakoa ja yhteistoimintaa voitavan selkiyttää varmistamalla eri toimijoille neutraali toimintaympäristö, tuotteistamalla palveluja, kehittämällä kustannuslaskentaa ja parantamalla muita toiminnan edellytyksiä. Tarvitaan rajoja ylittävää yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä kuntien ja alueiden välillä. Lisäksi raportissa todetaan, että lainsäädännön uudistaminen on välttämätöntä edistämään markkinaehtoista toimintaa ja ohjaamaan rahoituksen kohdentumista ja että yksityisen ja kolmannen sektorin markkinaosaamisen ja innovatiivisuuden on voimavara, jolla voidaan monipuolistaa julkisen sektorin palvelutoimintaa ja lisätä palvelujärjestelmän kapasiteettia. Yksityisten palvelujen käyttö sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tehokas yhteistyö julkisen sektorin kanssa on yksi suunta, jolla hyvinvointivaltion palveluja voidaan kehittää (Kantola & Kautto 2002, 126). 2.3 Sosiaali- ja terveysalan palveluyrittäjyys ja palvelujen markkinat Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen ja rahoitus ovat perinteisesti olleet Suomessa julkisen sektorin tehtäviä. Suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle on ominaista laajat julkisen sektorin rahoittamat, organisoimat ja tuottamat sosiaalija terveydenhuollon palvelut, jotka ovat luonteeltaan universaaleja eli kaikille tarkoitettuja. Päävastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä on kunnilla. Julkisen sektorin palvelutuotanto laajeni voimakkaasti 1990-luvun alkuun saakka (Lith 2001, 14). Vaikka julkisesti tuotetut palvelut hallitsevat sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoita, kunnallisten palvelujen rinnalla on myös yksityisiä palvelujen tuottajia. Julkista sektoria ovat täydentäneet kolmas sektori ja alan yritykset, joiden lukumäärä on ollut suhteellisen pieni. Terveysalan yrityksillä on pidemmät perinteet, kun taas yksityinen sosiaalialan yrittäjyys on melko nuorta.

20 Terveysalan palveluyrittäjyys Tyypillinen terveysalan yrittäjä oli 1980-luvulla yksityisvastaanottotoimintaa harjoittava lääkäri-, hammaslääkäri tai fysioterapeutti luvun laman seurauksena osa terveyspalvelujen ammatinharjoittajista joutui lopettamaan toimintansa tai siirtymään sivutoimiseksi yrittäjäksi. (Kovalainen ym. 1996, ) Lamavuosien jälkeen yksityinen palvelutuotanto on kasvanut. Vuodesta 1995 vuoteen 2000 yritysten lukumäärä ja liikevaihto ovat kolminkertaistuneet ja henkilöstö lähes nelinkertaistunut. (KTM toimialaraportti 1997; Partanen 2000.) Terveydenhuoltopalvelujen tuotannon arvo vuonna 2000 oli noin 7 miljardia euroa, josta julkisen sektorin osuus oli noin 81 %, yritysten 16 % ja kolmannen sektorin 3 % (Tervala 2002, 5). Taulukossa 2 tarkastellaan terveysalan yrityksiä, niiden henkilöstöä ja liikevaihtoa toimialoittain. Ryhmään muu terveyspalvelu sisältyvät kuntohoitajien, puhe- ja lymfaterapeuttien sekä konsulttien palvelut. Taulukko 2. Terveysalan yritykset, henkilöstö ja liikevaihto toimialoittain Lähde: Tilastokeskus 2002 Terveyspalvelut Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Lkm % Lkm % 1000 % Lääkäripalvelut Hammashoito Fysikaalinen hoito Muu terveyspalvelu Sairaalapalvelut Laboratorio- ja röntgentutkimukset Sairaankuljetuspalvelut Yhteensä Terveyspalveluyrityksiä oli Suomessa vuonna 2000 lähes Ne työllistivät henkilöä ja niiden liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yritys- ja henkilöstömäärältään sekä liikevaihdoltaan suurimpia olivat lääkäripalvelut, hammashoito ja fysikaalinen hoito. Yksityisten lääkäripalvelujen osuus kokonaismarkkinoista oli 25 %. Uudellamaalla toimipaikoista oli 35 % ja niiden osuus liikevaihdosta oli noin 55 %. Yritysten määrä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana noin 30 % ja liikevaihto 55 %. (Tervala 2002, Tilastokeskus 2002.) Yksityissektorilla suuri osa lääkäreistä toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina, eikä heitä lueta lääkärikeskusten henkilökuntaan kuuluviksi. Suomen Lääkärilii-

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA Hanna Niskanen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.8:2009 Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYS Näkemyksiä hyvinvointialan yrittäjyyden tulevaisuudesta Marja Haapa-aho Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuri ja hyvinvointi 2014 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Hyvinvointiala...

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut www.toimialaraportit.fi Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 15/2007 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI HOIVAYRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Noora Sievänen Pro gradu -tutkielma Paikallistalouksien kehittämisen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot

Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti

Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti Next Step Päihdekuntoutujien ja vankilasta vapautuvien kuntoutuskoti Mia Piironen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan

Lisätiedot

Green Caren toimintamallit

Green Caren toimintamallit TTS:n julkaisuja 410 Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos Green Caren toimintamallit Anne Korhonen Sari Liski-Markkanen Irene Roos TTS:n julkaisuja 410 ISBN 978-951-788-419-8

Lisätiedot

JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle

JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Tarja Malinen & Mervi Puoskari JALKATERAPEUTTIYRITTÄJÄKSI Opas jalkaterapeuttiyrittäjäksi aikovalle Jalkaterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 28.11.2006

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta

TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mervi Naakka Sanna Rasa (toim.) TUKIPALVELUJEN TUOTTAMINEN MAASEUDULLA - Artikkelisarja Hoivakantri -hankkeen toimijoiden näkökulmasta Mikkelin ammattikorkeakoulu B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita

Lisätiedot

Hanna Skyttä Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Sosionomi (AMK) muuntokoulutus

Hanna Skyttä Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakoniaammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Sosionomi (AMK) muuntokoulutus YHTEISÖLLINEN YRITTÄJYYS TYÖLLISTYMISMUODOKSI -Pieksämäen seudulla työnhakijoina olevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkemyksiä sosiaalialan yrittäjyydestä Hanna Skyttä Opinnäytetyö, kevät

Lisätiedot

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi

Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi IRENE ROOS TTS tutkimuksen raportteja ja oppaita 40 Nurmijärvi 2009 Maatilayrittäjästä ikäihmisten palveluntuottajaksi Irene Roos TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34

Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa. Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 34 Hanna Moilanen & Jari Karjalainen Yhteistoiminnasta ratkaisuja Etelä-Savon yhteiskunnallista yrittäjyyttä rakentamassa Hanna Moilanen & Jari Karjalainen

Lisätiedot

VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA. yhteisö kunnan palvelutuotannossa

VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA. yhteisö kunnan palvelutuotannossa VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA yhteisö kunnan palvelutuotannossa 1 2 Juhani Laurinkari Tuula Laukkanen Antti Miettinen Olli Pusa VAIHTOEHDOKSI OSUUSKUNTA yhteisö kunnan palvelutuotannossa KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA

VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA VALTIOVARAINMINISTERIÖ YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005 T Y Ö R Y H M Ä - M U I S T I O I TA YKSITYISEN PALVELUTUOTANNON ROOLI JULKISESSA PALVELUTUOTANNOSSA 6/2005

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvinvointia

Yhteistyöllä hyvinvointia Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 31 Anna Karttunen, Aija Kettunen & Keijo Piirainen Yhteistyöllä hyvinvointia Järjestöjen välinen ja järjestö-kuntayhteistyö hyvinvoinnin lisääjänä

Lisätiedot

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA

SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA SOSIAALINEN YRITYS JOHTOHENKILÖIDEN NÄKÖKULMASTA PATANA, ELINA Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2014

TEM raportteja 19/2014 TEM raportteja 19/2014 Kuntoutusalan markkinat Raportti yksityisten palveluntuottajien kuntoutustoiminnasta tilastoaineistojen valossa Pekka Lith Elinkeino- ja innovaatio-osasto 10.6.2014 2 Sisältö Lukijalle

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE

PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE KATRIINA VIITA PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE Diplomityö Tarkastaja: professori Kalle Kähkönen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus

Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Uusi maaseutualueiden palvelukeskusmalli maaseutuyrittäjyyden ja -palvelujen kehittäjänä - Case Vuolenkosken kyläkeskus Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Laura Fieldhouse 2009 Liiketoiminnan teknologian

Lisätiedot