Verotus Yritysriskien selvitys Rahoitus Teemana sukupolvenvaihdos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verotus Yritysriskien selvitys Rahoitus Teemana sukupolvenvaihdos"

Transkriptio

1 Heikkilä Groupin asiakas- ja sidosryhmälehti 4/2009 Verotus Yritysriskien selvitys Rahoitus Teemana sukupolvenvaihdos

2 Usein jutellessani asiakkaiden kanssa he kysyvät, että miltä tämä taloudellinen myllerrys näyttää meidän vinkkelistämme. Kumma kyllä, ei niin ihmeelliseltä. Suurin osa asiakkaistamme jatkaa elämäänsä arkisen työn merkeissä, niin mekin. Monella on tosin volyymit pudonneet reilusti siitä, mitä se oli hetki sitten. Ei siinäkään mitään ainutlaatuista ole. Pitkän nousukauden jälkeen niin käy aina. Mielenkiintoista on nyt se, miten ja milloin tästä noustaan ylöspäin. Kävin erään pankin järjestämässä talousseminaarissa, jossa käsiteltiin taloustilannetta meillä ja muualla vähän joka kantilta. Maallikon silmissä käppyrät näyttivät siltä, että syvästä kuopasta tehtiin varovaista nousua. Samaa mieltä oli kalvosulkeisten nimekäs pitäjä. Toivottavasti on oikeassa. Me uskomme, että elämä voittaa tämänkin notkahduksen jälkeen ja siksi olemme jopa rohkeastikin ottaneet tämän H-Hetken teemaksi yritysten sukupolvenvaihdokseen liittyvät asiat. Riippumatta siitä, millaisia lähivuodet talouden puolella ovat, aika monessa yrityksessä pitää löytää toiminnalle jatkaja. Se voi löytyä perheen sisältä, yrityksen sisältä tai yrityksen ulkopuolelta. Kokemus on osoittanut sen, että suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa, vaikka toteutuksen aika ei olisikaan ihan vielä. Olemme olleet mukana sadoissa sukupolvenvaihdoksissa matkan varrella ja pystymme varmuudella tuomaan hyödyllisiä ajatuksia sekä suunnitteluun että toteutukseen. Pidetään yhteyttä! Timo Heikkilä Ikuinen optimisti 2

3 Yrityksen sukupolvenvaihdos vaatii useimmiten huolellista suunnittelua ja paljon aikaa. Onnistuneen prosessin lopputuloksena on tyytyväinen ja toimeentulonsa turvannut luopuja, innokas ja ilman kohtuuttomia riskejä yritystoiminnan kehittämiseen tähtäävä jatkaja sekä terve ja tuottava yritystoiminta. Yleensä prosessi alkaa siitä, että selvitetään sekä luovuttajan että luovutuksensaajan tavoitteet ja toiveet. Kun nämä alkavat olla haarukassa, on asiantuntijan tehtävänä selvittää, miten tavoitteisiin pääseminen on järkevintä toteuttaa, mitä järjestelyjä ja sopimuksia sukupolvenvaihdos edellyttää ja mitä riskejä tähän kaikkeen liittyy. Asiantuntijalta edellytetään yritystoiminnan tuntemusta ja juridiikan puolelta erityisesti vero-, sopimus- ja yhtiöoikeuden tuntemusta. Tämäkään ei aina riitä, vaan usein on järkevää ottaa tarkasteltavaksi myös perhevarallisuusoikeuteen liittyvät kysymykset. Tällöin tarkastelu laajenee ottamaan huomioon muitakin henkilöitä kuin vain luopujan ja jatkajan. Sukupolvenvaihdoksella voi olla ennakkoperintöluonne, jolloin on järkevää ottaa jo suunnitteluvaiheessa huomioon muut perilliset. Myös yritystoiminnan jatkajan mahdollinen tuleva avioero voi olla riskitekijä, jonka myötä suunnitelmat ja rahoituslaskelmat joutuvat paperikoriin. Jos puolisoilla ei ole avioehtosopimusta, puolisoiden välillä tehdään avioerotilanteessa omaisuuden ositus. Avioero-osituksessa puolisoiden netto-omaisuus (varojen arvo vähennettynä velkojen määrällä) lasketaan yhteen ja jaetaan pääsäännön mukaan puolisoiden kesken tasan. Tämä toteutetaan siten, että suuremman netto-omaisuuden omistava puoliso maksaa toiselle puolisolle tasinkoa. Jos puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta pääosan muodostaa yritysvarallisuus, voi ositus johtaa siihen, että yrittäjä joutuu lunastamaan ex-puolisoltaan osituslaskelman osoittaman osuuden yritysvarallisuudesta. Yritysvarallisuuden pakkomyynti tasingon maksamiseksi ei ole välttämättä ollut alun perin se ajatus, josta sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa on lähdetty liikkeelle. Sukupolvenvaihdostilanteessa on syytä miettiä yritysvarallisuuden määräämistä sellaiseksi omaisuudeksi, jota puolison avio-oikeus ei koske. Jos päädytään avio-oikeuden poissulkemiseen, voidaan se tehdä joko avioehtosopimuksella taikka lahjakirjaan otettavalla määräyksellä. Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia, että osa tai kaikki toisen puolison taikka molempien omaisuudesta on sellaista omaisuutta, johon toisella ei ole avio-oikeutta. Avioehtosopimus on tehtävä laissa säädetyssä muodossa ja sen jälkeen rekisteröitävä. Lahjakirjassa voi lahjoittaja määrätä, että lahjansaajan puolisolla ei ole avio-oikeutta lahjana saatuun omaisuuteen. Myös testamentin pohtiminen sukupolvenvaihdosta suunnitellessa voi olla järkevää, sekä luopujan että jatkajan kohdalla. Luopujalle voi olla tärkeää määrätä luopujan omistukseen ehkä vielä jääneistä yrityksen osakkeista. Myös perillisten yhdenvertaisuuteen liittyvät kysymykset voivat olla tärkeitä. Yritystoiminnan jatkajan kohdalla kysymys on yrityksen tulevaisuudesta, mutta tilanteesta riippuen myös paljosta muustakin. 3

4 Sukupolvenvaihdos on yrityskauppaa tai vähintäänkin yritysjärjestelyä siinä missä yrityksen omistajanvaihdostilanne yleensä. Yrityskauppojen yhteydessä tehdään enemmän tai vähemmän huolellisia selvityksiä myyntikohteesta. Näistä selvityksistä käytetään ammattikielessä nimitystä Due Diligence -selvitys tai -tarkastus. Selvityksen sananmukainen käännös on asianmukainen huolellisuus ja sen pitää kattaa ainakin Legal-, Business- ja Financial-osa-alueet. Pöytä puhtaaksi uutta sukupolvea varten Kohdeyrityksen tai yleisemmin muun kohteen laillinen olemassaolo ja hallinnon rakenne pitää tarkistaa. Niin ikään ostajan tulee selvittää liiketoiminnan sisältö sekä taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne. Myös sukupolvenvaihdostilanteessa näiden asioiden arviointi on tärkeää. Mikäli vastuut siirtyvät perheen sisällä, ei puutteellisuuksista aiheutuvien vastuiden kohdentaminen eri osapuolille ole kuitenkaan niin oleellista kuin uuden intressipiirin tullessa yrityksen omistajaksi. Sukupolvenvaihdosjärjestelystä aiheutuvan veron minimointi nousee usein ratkaisevaksi asiaksi. Kuitenkin myös muut asiat olisi syytä laittaa järjestykseen omistusrakennetta muutettaessa. Yrityksen tilan ja toiminnan läpikäynti ja sen kaikinpuolinen arviointi on aika ajoin hyödyllistä. Luontevasti tällainen tarkastus sopii sukupolvenvaihdoksen ajankohtaan. Huusholli on hyvä siivota kaikilta osin silloin kun uusi perhe muuttaa sisään. Piilevät riskit päivänvaloon Due Diligence käsittää tarkastuksen ja arvioinnin hankintakohteesta. Erityisesti juridinen ja taloudellinen yrityksen tarkastaminen on olennaista ostajan kannalta. Näin voidaan tuottaa informaatiota yrityksessä piilevien mahdollisuuksien ja toisaalta riskien kartoittamiseksi. On tärkeää, että Due Diligence suoritetaan mahdollisimman puolueettomasti ja objektiivisesti, vaikka kyse ei olisikaan lopullisen kauppahinnan määrittämisestä. Tarkastus on järkevä toteuttaa ulkopuolisella asiantuntijalla tai asiantuntijaryhmällä. Se voidaan kuitenkin periaatteessa toteuttaa myös omin voimin. Lakimiesten työ tulee korostetusti esille juuri Legal-osuudessa. Tällöin tarkastetaan siirtyvän liiketoiminnan sopimussidonnaisuudet (kuten asiakkaat, alihankkijat, rahoittajat, työntekijät ja kaikkien näiden osapuolten ja yrityksen väliset sopimukset, niin kirjalliset kuin suullisetkin jne). Muodostettaessa projektiryhmää Due Diligence n toteuttamista varten tulee huolehtia siitä, että osaaminen ja kapasiteetti ovat määrällisesti ja laadullisesti riittävät. Toisaalta pitää huolehtia siitä, ettei tutkimusta turhaan ylimitoiteta, kun otetaan huomioon kohteen koko, sen monimutkaisuus, riskipitoisuus ja käytettävissä oleva aika. Myös kysymys osake- vai liiketoimintakaupasta aiheuttaa oman näkökulmansa. Vanhan liiketoiminnan uudet mahdollisuudet Due Diligence antaa uudelle vastuunkantajalle mahdollisuuden ymmärtää entistä paremmin hankittavan liiketoiminnan luonnetta ja analysoimaan sen mahdollisuudet ja erityispiirteet. Myös transaktion läpiviennin suunnittelu on ostajalle ja hänen asiantuntijoilleen helpompaa huolellisesti toteutetun tarkastuksen jälkeen. Due Diligence n toteuttamisessa käytetään toisinaan Data Room järjestelyä. Tällöin luovuttajataho toimittaa kaiken olennaisen materiaalin ostajatahon tarkasteltavaksi erikseen ilmoitettuun paikkaan. Järjestely on erityisen käytännöllinen silloin, kun kyseessä on useampi toisistaan riippumaton ostaja eli tavallaan huutokauppatilanne. Tällöin kaikilla ostajaehdokkailla on käytettävissään sama informaatio. On mahdollista käyttää myös sähköistä Data Room järjestelyä. Tällöin suojausten täytyy kuitenkin toimia moitteettomasti. 4

5 Due Diligence n tekemiseksi on olemassa lukuisia tarkistus- ja sisällysluetteloita. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä voivat olennaisimpia kohteita olla mm. seuraavat kokonaisuudet: Yhtiön organisointiin liittyvien asiakirjojen tarkastelu (yhtiöjärjestykset, osakassopimukset, kokouspöytäkirjat) Verotus, rahoitus, talousjärjestelmät Toimiluvat (ympäristöluvat, elintarvike- tai vastaavan lainsäädännön mukaisuus, työsuojelu- ja paloturvallisuusmääräykset) Kiinteistöasiat (vuokrasopimukset, lainhuudot, rakennusluvat ja kaavoitus) Vakuutukset Patentit, tekijänoikeudet, tavaramerkit Oikeudenkäynnit Työntekijät, työehto- ja työsopimukset sekä työsuhde-etuudet Olennaiset liikesopimukset ja niihin liittyvät riskit (voimassaolo, piilevät vastuut, kilpailunrajoitukset, tarvitaanko omistusvaihdostilanteelle lupa sopimuskumppanilta, irtisanomismahdollisuudet, epänormaalit sidonnaisuudet) Tarkastus on kauppahinnan määrityksen kulmakiviä Jos Due Diligence tehdään ennen sopimuksen viimeistelyä ja allekirjoittamista, on sillä usein merkittävä vaikutus lopulliseen sopimusrakenteeseen ja ainakin kauppahintaan. Tarkastuksen löydökset voivat kaataa kaupan myös sukupolvenvaihdostilanteessa. Esim. tärkeimmät kauppasopimukset voivat olla sellaisia, ettei niitä voida pätevästi siirtää uudelle omistajalle. Edelleen voi olla niin, että yritys joutuu lähitulevaisuudessaan investoimaan esimerkiksi uuden ympäristöluvan saamiseksi niin merkittävästi, ettei yhtiön taloudellinen tilanne sitä tule kestämään. Toisaalta positiivinen seuraamus prosessista voi olla yrityksen dokumentaation ja rutiinien selkiintyminen ja esim. toimitilojen kunnostus ympäristömääräykset täyttäviksi. Myös ulkopuolisen osakastahon mukaantulo voi Due Diligence n kautta osoittautua ilmeisen välttämättömäksi toiminnan elvyttämiseksi ja tarvittavan investoinnin rahoittamiseksi. 5

6 Sukupolvenvaihdos on prosessi, jossa huolellisella ja ajoissa tehdyllä verosuunnittelulla on mahdollista säästää merkittävästi. Tietyissä tilanteissa sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa kokonaan ilman yrittäjälle tai toimintaa jatkavalle perilliselle koituvia veroja. Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa kannattaa ensin miettiä, mikä on se lopputilanne, jossa yrittäjä ja jatkaja haluavat olla, kun suunnitelma on saatettu täytäntöön. Esimerkiksi; kuinka paljon yrittäjä tarvitsee tuloja sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen jälkeen ja mitkä ovat jatkajan mahdollisuudet rahoittaa yrityksen osto ja missä aikataulussa. Asiaan vaikuttaa myös yrityksen tilanne. Onko yrityksellä paljon ylimääräisiä varoja tai omaisuutta, jota ei tarvita liiketoiminnassa ja minkälainen on yrityksen kannattavuus ja osingonjakokyky. Kun yllä olevista asioista on päästy yhteisymmärrykseen, voidaan lähteä miettimään vaihtoehtoa, joka olemassa olevat realiteetit huomioiden olisi myös verotuksen kannalta mielekkäin. 6 Myyjälle verovapaa sukupolvenvaihdoskauppa Yleensä omaisuutta myytäessä myyntivoitosta on maksettava veroa. Sukupolvenvaihdostilanteita varten tuloverolaissa on kuitenkin huojennussäännös, jonka edellytykset täyttävä sukupolvenvaihdoskauppa on myyjälle verovapaa. Edellytykset verovapaudelle: kaupan kohteena on vähintään 10 prosentin omistusosuus osakeyhtiön osakkeista tai avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuksista ostajana on joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa myyjän lapsi, tämän rintaperillinen tai myyjän sisar tai veli myyjä on omistanut myymänsä osakkeet tai yhtiömiesosuudet yli 10 vuotta. Jos osakkeet tai yhtiömiesosuudet on saatu perintönä tai lahjana, 10 vuoden omistusaikaan lasketaan mukaan lisäksi perinnönjättäjän tai lahjanantajan omistusaika. Mikäli ostaja luovuttaa samaa omaisuutta viiden vuoden sisällä eteenpäin, myyjällä verottamatta jäänyt myyntivoitto tuleekin ostajan maksettavaksi. Lahjanluonteinen kauppa tai yrityksen lahjoittaminen Lahjanluonteisessa kaupassa omaisuutta myydään alihintaan. Mikäli alihintaisessa kaupassa halutaan välttää lahjavero, tulee kauppahinnan olla vähintään 75,1 prosenttia omai-

7 suuden käyvästä arvosta. Tämä pätee kaikkiin tilanteisiin. Sukupolvenvaihdoskaupassa lahjaveroa ei tule maksettavaksi, kunhan kauppahinta on vähintään 50,1 prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta. Eli omaisuuden voi sukupolvenvaihdoksen yhteydessä myydä jatkajalle lähes puoleen hintaan ilman, että jatkaja joutuu maksamaan lahjaveroa. Mikäli kauppahinta on enintään 50 prosenttia omaisuuden käyvästä arvosta, kaupasta tulee ostajalle maksettavaksi lahjaveroa. Sama tilanne on silloin, jos sukupolvenvaihdos toteutetaan lahjoittamalla omaisuus jatkajalle. Näissäkin tilanteissa jatkaja saa osittaisen huojennuksen lahjaverosta, jos sukupolvenvaihdos-huojennukselle perintö- ja lahjaverolaissa asetetut edellytykset täyttyvät. Osittainen huojennus tarkoittaa sitä, että lahjaveroa ei tule maksettavaksi omaisuuden täydestä eli käyvästä arvosta vaan lahjaveron perustana käytetään 40 prosenttia yrityksen nk. vertailuarvosta. Edellytykset huojennukselle: kohteena on vähintään 10 prosentin omistusosuus osakeyhtiön osakkeista tai avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuksista kyseessä on elinkeinotoimintaa harjoittava yhtiö (eli esim. kiinteistöyhtiön osakkeet eivät kelpaa) saaja jatkaa yritystoimintaa saamillaan varoilla lahjaveron määrä on yli 850 euroa huojennusta vaaditaan ennen verotuksen toimittamista. Huojennuksen edellytyksenä ei ole se, että jatkaja on luovuttajan sukulainen tai, että luovuttaja on omistanut omaisuuden tietyn ajan ennen luovutusta. Myös tässä yhteydessä omaisuuden jatkoluovutus viiden vuoden kuluessa voi johtaa huojennuksen menettämiseen jopa siten, että perimättä jätettyä lahjaveroa korotetaan 20 prosentilla. Sukupolvenvaihdoksen valmistelu Edellä on kuvattu lyhyesti ne perustilanteet, joissa voidaan hyödyntää sukupolvenvaihdoksen verohuojennuksia. Tavoiteltuun lopputulokseen pääseminen saattaa edellyttää myös itse yrityksessä erilaisia toimia tulevan sukupolvenvaihdoksen helpottamiseksi. Tällaisena voi tulla kyseeseen esimerkiksi jakautuminen ennen sukupolvenvaihdosta. Jakautumisen avulla voidaan erottaa yrityksen liiketoiminnan kannalta ylimääräinen omaisuus omaan yhtiöönsä, joka jää yrittäjän omistukseen ja vasta tämän jälkeen siirtää liiketoimintaa harjoittava yhtiö jatkajalle. Näin on turvattu yrittäjän tulotaso sukupolvenvaihdoksen jälkeenkin ja laihdutettu varsinaista liiketoimintaa harjoittava yhtiö jatkajan kukkarolle sopivaksi. Vaihtoehtoja ja erilaisia yhdistelmiä sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi on todella monia. Sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä asiantuntijaan, ettei tule ikäviä yllätyksiä matkalla. Muista, että hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty! Susanna Uusitalo otk, veroasiantuntija OTK Susanna Uusitalo on nimitetty Turun toimistoomme veroasiantuntijaksi. Erityisalueena hänellä on vero- ja yritysjärjestelyasiat sekä perintöoikeudelliset toimeksiannot. Lisää Susannasta kotisivuillamme toimisto. 7

8 OSAKEYHTIÖN LOPETTAMISEN Vapaaehtoiseen osakeyhtiön purkamiseen on lähinnä kaksi syytä. Yksi on se, että yhtiö on jo lopettanut toimintansa, mutta yhtiöllä on rahavaroja, jotka halutaan jakaa yhtiön omistajille. Tällöin purkaminen saattaa ollakin järkevää. Toinen purkusyy on se, että yritykselle ei löydy jatkajaa omasta perhepiiristä eikä ulkopuolista ostajaa. Näitä tapauksia alkaa olla yhä enemmän. Osakeyhtiön liiketoiminnan myynti Liiketoiminnan myynnillä tarkoitetaan yleensä sitä, että yhtiö myy käyttöomaisuutensa eli koneet, kaluston, mahdolliset kiinteistöt, liikehuoneistot, vaihto-omaisuuden ja monesti myös toiminimensä. Myyvälle yritykselle jää tällöin myyntisaamiset, rahat ja pankkisaamiset sekä lyhyet ja pitkäaikaiset velat. Myyjäyhtiön veroseuraamukset Liiketoiminnan kauppahinta on jaettava eri omaisuuseriin. Kauppahinta erotellaan kiinteistön tai liikehuoneiston, koneiden ja kaluston sekä varaston (vaihto-omaisuus) kesken niiden todellisten arvojen suhteessa. Oletetaan esimerkiksi, että myyjän taseessa olevan kiinteistön jäännösarvo on euroa, koneiden ja kaluston arvo euroa ja varaston arvo euroa. Oletetaan edelleen, että yhtiön liiketoiminta myydään eurolla. Kauppahinta jakautuisi siten, että kiinteistön hinta on euroa, kaluston hinta on euroa ja varaston hinta on euroa. Edellä olevasta liiketoiminnan kaupasta aiheutuu tällöin euron verotettava tulo, josta myyjäyhtiö maksaa veroa euroa. Kauppahinnasta jää myyjälle verojen jälkeen kassaan euroa. Oletetaan edelleen, että myyjäyhtiöllä on ollut niin paljon rahaa ja myyntisaamisia, että kun se on suorittanut lyhyet ja pitkäaikaiset velkansa pois, sen tileille jää rahoitusomaisuudesta vielä euroa. Tällöin kassassa olisi puhdasta rahaa euroa. Mitä voidaan tehdä Oletetaan, että yhtiön oma pääoma ennen liiketoiminnan kauppaa olisi ollut euroa. Kaupan seurauksena oma vapaa pääoma kasvaa eurolla eli määrällä, joka euron voitosta jää verojen jälkeen. Tällöin yhtiön koko oma pääoma on euroa. Tämän jälkeen yrittäjä voi pitää liiketoimintansa lopettaneen osakeyhtiön hengissä niin, että sen ainoa tehtävä on jakaa yrittäjälle vuosittain verovapaat osingot. Näin yrittäjä voi pikkuhiljaa kuivattaa yhtiönsä. Ensimmäisenä vuotena kaupan jälkeen yrittäjä voi jakaa itselleen verovapaana osinkona euroa (9 % eurosta). Osingonjaon seurauksena yhtiön nettovarat putoavat nyt euroon, joten seuraavana vuonna hän voi jakaa verovapaita osinkoja euroa jne. Tällaisella verovapaiden osinkojen jaolla yhtiötä ei kuitenkaan saada koskaan tyhjäksi. Sitä mukaa kun yhtiön nettovarat pienenevät, myös verovapaan osingon määrä pienenee. Jossain vaiheessa yhtiö kannattaa joka tapauksessa purkaa. 8

9 Vapaaehtoinen selvitystila rahat yrittäjälle Mikäli yrittäjä haluaa liiketoiminnan kaupan jälkeen saada yhtiön kassavarat itselleen, hänen tulee pitää ylimääräinen yhtiökokous, jossa päätetään yhtiön asettamisesta vapaaehtoiseen selvitystilaan. Samalla yhtiölle valitaan selvitysmies, joka korvaa yhtiön hallituksen sekä toimitusjohtajan ja jonka tehtävänä on yhtiön selvittäminen ja purkaminen. Selvitystila alkaa kun sitä koskeva yhtiökokouksen päätös on tehty. Tämän jälkeen selvitysmiehen on tehtävä kaupparekisteriin ilmoitus selvitystilaan asettamisesta sekä valinnastaan selvitysmieheksi. Heti kun selvitystilan aloittamispäätös on tehty, selvitysmies voi antaa vaikka kaikki yhtiön kassavarat yhtiön osakkaalle ns. jakoosan ennakkona. Selvitystilamenettelyn aikana saattaa tulla esiin sellaisia velkoja, joihin purettavan yhtiön varat eivät riitä, koska niitä on jaettu jako-osan ennakkoina. Tämän varalta jako-osan ennakon saajan tulee antaa turvaava vakuus, että hän kykenee tarvittaessa maksamaan yhtiölle takaisin saamansa jako-osan ennakon. Selvitysmiehen on myös haettava kaupparekisteriltä julkinen haaste yhtiön velkojille. Nykyisen lain mukaan yhtiö voi myös selvitystilan aikana jakaa osinkoa aikaisemmilta vuosilta kertyneistä voittovaroistaan. Osakeyhtiön purkaminen kestää yleensä 5-6 kuukautta. Selvitystilassa oleva osakeyhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmies on esittänyt lopputilityksen lopettavassa yhtiökokouksessa. Tämän jälkeen selvitysmiehen on viivytyksettä ilmoitettava yhtiön purkautuminen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Puretun osakeyhtiön osakkaan veroseuraamukset Kun osakeyhtiö purkautuu ja osakkeenomistajan osakkeet mitätöityvät, osakas saa näitä osakkeita vastaan osakeomistustaan vastaavan osuuden puretun yhtiön nettovaroista nk. jako-osana. Osakkeiden vaihtumista jako-osaan pidetään vastikkeellisena tapahtumana eli sitä verotetaan täsmälleen samalla tavoin kuin jos osakkeenomistaja myisi osakkeensa kolmannelle taholle. Edellä olevassa esimerkissä yrittäjä oli perustanut osakeyhtiönsä euron osakepääomalla ja yhtiön purussa hän sai näitä osakkeita vastaan yhtiön nettovarat yhteensä euroa. Koska tähän saantoon sovelletaan luovutusvoittoverosäännöksiä, yrittäjä maksaa tästä jako-osastaan veroa joko 16,8 % tai 22,4 % sen mukaan, onko hän omistanut puretun yhtiön osakkeet yli vai alle 10 vuotta. Jos hän on omistanut osakkeensa yli 10 vuotta, hän maksaa veroja euroa, jolloin hänelle jää nettona käteen euroa. Jos yrittäjä on omistanut osakkeensa alle 10 vuotta, hän maksaa jako-osastaan veroa euroa ja hänelle jää jako-osastaan nettona käteen euroa. Mikäli suunnittelette liiketoimintanne myyntiä ja sen mahdollisia jatkotoimia, kannattaa ottaa meihin yhteyttä! 9

10 Viimeksi kuluneen vuoden aikana on koko rahoitusympäristömme muuttunut voimakkaasti. Ennen maailmaa ravistelleen rahoituskriisin alkua erilaisten sukupolvenvaihdosten rahoittaminen sujui useimmiten varsin tuskattomasti. Nyt tilanne on toinen, sillä rahoituksen saatavuus on kiristynyt merkittävästi. Erityisesti tämä näkyy korkeampina korkomarginaaleina sekä kasvaneina omarahoitusvaateina, mutta myös hankkeiden hylkäämisinä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sukupolvenvaihdoksia voitaisi viedä läpi tässäkin tilanteessa. Rahoitukseen ja kaupan rakenteen suunnitteluun tulee nyt vain panostaa huomattavasti aikaisempaa enemmän. Tekstin kirjoittaja Financial Solutions Oy:n ekonomi Pekka Manelius on aikaisemmin työskennellyt lähes 20 vuotta yrityspankkiirina. Lisäksi hän on TE-keskuksen sertifioima sukupolvenvaihdosasiantuntija. Yrityksen myyjä rahoittajana Pankit ovat useimmiten edelleen valmiita rahoittamaan elinkelpoisia hankkeita, mutta niiden rahoitusosuudet ovat nyt totuttua alhaisempia. Tästä seuraa, että entistä suurempi osa kauppahinnasta pitää rahoittaa muilla tavoilla. Mikäli kauppaa ei voida toteuttaa, ei myöskään yrityksen myyjä saa rahaa. Niinpä yrityksen myyjä onkin yrityskaupoissa varsin luonnollinen rahoituksen lähde. Myyjän myöntämä rahoitus voi tapahtua yksikertaisesti esimerkiksi myöntämällä kauppahinnalle maksuaikaa tai luotottamalla ostajaa. Yrityskauppa on useimmiten tarkoituksenmukaisinta toteuttaa ostajalle perustettavan väliyhtiön kautta. Pankki asettaa tuolloin rahoituksensa ehdoksi usein tietyn omavaraisuustason ylittämisen. Tilannetta voidaan parantaa toteuttamalla myyjän myöntämä luotto ns. pääomalainana. Pääomalaina asettuu yrityksen oman pääoman ja vieraan pääoman väliselle alueelle. Osakeyhtiölaki rajoittaa muun ohella sille tulevien lyhennysten ja korkojen maksua, joiden pitää tapahtua yhtiön jakokelpoisten varojen puitteissa. Kun pääomalainaa täydennetään pankin asettamalla tiettyä omavaraisuusprosenttia edellyttävällä erityisehdolla, katsoo pankki yleensä ko. lainan lisäävän yrityksen omavaraisuutta, vaikka kyse ei olekaan tarkkaan ottaen yhtiön omasta pääomasta. 10

11 Ostokohteen köyhdyttäminen Myyjä ei kuitenkaan aina ole valmis luotottamaan koko puuttuvaa osaa, jolloin joudutaan pohtimaan lisäksi muita vaihtoehtoja. Tarvittavan rahoituksen määrää voidaan esimerkiksi usein pienentää eri keinoin. Varsin yleisesti käytetty ratkaisu on köyhdyttää yritystä ennen kauppaa. Tämä ei toki tarkoita, että myyjän saama rahamäärä pienenisi, mutta hän saa rahansa ehkä vain toisilla tavoilla. Kaupan kohteena olevan ja siten rahoitusta edellyttävä yrityksen kauppahinta saadaan kuitenkin näin alemmalle tasolle. Taseesta ehkä apua Ostettavan yhtiön tase on niin ikään syytä käydä huolella läpi. Mikäli yhtiöön on kertynyt vapaata omaa pääomaa, voidaan osa kauppahinnasta usein maksaa yhtiön omilla varoilla. Tämä tapahtuu siten, että yhtiö ostaa (=hankkii omistukseensa) itselleen osan myyjän omistamista osakkeista. Tämä ei edellytä, että ostettavassa yrityksessä pitäisi olla rahaa oston suorittamiseen. Varat voidaan ottaa yhtiöön vaikka lainana ja usein yrityksessä on myös tarpeetonta ja siten myytävää omaisuutta. Esimerkkinä voidaan mainita vaikkapa yrityksen omistuksessa oleva autokanta, joka voidaan tarvittaessa myydä rahoitusyhtiölle ja vuokrata saman tien takaisin yrityksen käyttöön. Näin vapautuneilla varoilla yhtiö voi sitten rahoittaa omien osakkeidensa hankintaa. Kauppahinnan jaksottaminen helpottaa rahoitusta Yrityksen arvo syntyy sen ennustetussa tulevaisuudessa kerryttämistä vapaista kassavirroista. Näin ollen myös yrityksen arvon määrittäminen on tällä hetkellä varsin haasteellista. Usein ostajan ja myyjän näkemykset voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan. Näkemyserot on hyvä pyrkiä analysoimaan, jotta ymmärretään, mistä eri näkemykset johtuvat. Myyjä näkee yrityksen tulevan kehityksen usein valoisana, kun taas ostaja ja vaikkapa pankki havaitsevat taivaalla myös tummempia pilviä. Tätä näkemyseroa voidaan pyrkiä lieventämään yrityskaupassa noudatettavilla sopimustekniikoilla. Voidaan esimerkiksi toimia siten, että yrityksen kauppahinta jaetaan kiinteään ja muuttuvaan osaan. Tämä tarkoittaa, että myyjä saa tietyn kiinteän kauppahinnan lisäksi tulevina vuosina lisäkauppahintaa, mikäli kehitys noudattaa myyjän näkemystä. Jos taas valoisa tulevaisuus ei toteudu, saa ostaja yrityksen kohtuullisemmalla hinnalla ja kertyvät, odotettua pienemmät tuotot riittävät otetun rahoituksen hoitoon. Tarkan suunnittelun merkitys korostuu Pankin, mutta luonnollisesti myös ostajan kannalta on aivan keskeistä, että ostetun yrityksen tuotot riittävät sen rahoituksen hoitoon. Rahoituksen pitää perustua mahdollisimman tarkkoihin kassavirtalaskelmiin ja riittävän pitkään ennustejaksoon. Laskelmissa pitää rahoituksen lisäksi huomioida myös sitoutuvan käyttöpääoman kasvu ja mm. tulevat investoinnit. Laskelmat ovat varsin laajoja ja vaativia, joten ne on virheiden välttämiseksi hyvä laatia tarkoitukseen suunnitellulla simulointiohjelmistolla tai muulla vastaavalla työkalulla. Nykyisessä tilanteessa pankki asettaa siis aikaisempaa tiukemmat kriteerit arvioidessaan hankkeen toteutumisedellytyksiä. Erityisesti sukupolvenvaihdoksissa on kuitenkin tarjolla lukuisia erilaisia työkaluja ja toimenpiteitä, joilla kauppahintaa voidaan tarvittaessa säätää alhaisemmalle tasolle ja pitää siten tarvittava rahoitus maltillisena. Rahoittajat eivät luonnollisestikaan voi lähteä kaikkiin hankkeisiin, mutta toteutuskelpoiset ja hyvin suunnitellut hankkeet löytävät kyllä jo rahoittajansa. Näin ollen ei ole mitään syytä lykätä sukupolvenvaihdosta, jos se muuten olisi jo ajankohtainen. Edellä vain pääkohdin kuvatut ratkaisumallit edellyttävät luonnollisesti kattavaa kokonaissuunnittelua, erilaisten laskelmien laatimista ja mm. yhtiölainsäädännön ja verotuksen tuntemusta. Näin ollen on käytännön toteutuksessa ehdottomasti syytä kääntyä kokeneen ammattilaisen puoleen. 11

12 Yrittäjien Oikeussuojan ja Asianajotoimisto Heikkilän veroseminaari Helsingin Sörnäisissä Tilastokeskuksen auditoriossa keräsi lähes viisikymmentä opinnälkäistä yrittäjää, kirjanpitäjää ja tilintarkastajaa perehtymään yritysten verosuunnittelun nikseihin ja tuleviin muutoksiin verolainsäädännössä. Pertti Siikarla, verosuunnittelun taitaja yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksella, esitti havainnollisesti laskuesimerkein mitä hyötyjä saadaan jakautumisella, omien osakkeiden hankkimisella, fuusiolla ja sukupolvenvaihdossäännöksiä oikein käyttämällä, kun yritystoimintaa ollaan siirtämässä lapsille tai kun edessä on vaikkapa avioerotilanne. Monimutkaiset järjestelyt tuntuivat yksinkertaisilta, kun ne purettiin vaihe vaiheelta ja laskettiin verohyödyt. Moni koki ahaa- elämyksen, tämähän sopii meidän perheen yritykselle! Pertin luennot olivat tietopaketti, jonka sulattelemiseen menee varmasti aikaa. Tärkeintä antia oli se, että yrittäjän kannattaa ajoissa keskustella osaavan asiantuntijan kanssa elämäntyönsä siirtämisestä lapsille tai muista yritysjärjestelyistä, kuten yrityksen myymisestä. Yrityksen myyminen on sekin taitolaji. Ostaja ei useinkaan halua ostaa kiinteistöä vaan liiketoiminnan, joko yrityksen osakekannan muodossa tai sitten pelkkänä liiketoimintana. Silloinkin huolellinen etukäteissuunnittelu kannattaa. Voidaan vaikka yhtiöittää myytävä liiketoiminta ja myydä verovapaasti tytäryhtiön osakkeet. Tämä on erinomainen vaihtoehto, joka tuo suuren verosäästön. Asianajotoimisto Heikkilän puolesta Ari Mertala esitteli Oikeussuojan osakkaille ja asiakkaille asianajotoimiston laaja-alaiset palvelut yrittäjille. Pertin verosuunnittelupalveluiden lisäksi yrittäjillä ja yrityksellä on käytettävissään kaikki liikejuridiikkaan liittyvät palvelut työsuhdeasioista oikeudenkäynteihin ja sopimusjuridiikkaan. Ari esitteli tulevia veromuutoksia ja kertoi paljon huomiota saaneen, niin sanotun lääkäriyhtiöiden työperusteisen osingonjaon tukkivaa, voimaan tulevaa muutosta ja sen syitä ja taustoja. Todettiin, että todennäköisesti lääkäriyhtiöissä lääkärit perustavat yhden miehen yhtiöitä ja kanavoivat sillä tavoin kunkin lääkärin oman laskutuksen hänen varallisuuspiiriinsä. Ari esitteli myös kiinteistön ostamiseen, jalostamiseen ja myymiseen kohdistuvan korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun. Siinä kokonaisen kerrostalon ostaminen, muuttaminen kiinteistöyhtiöstä asunto-osakeyhtiöksi sekä huoneistojen myyminen ja vuokraaminen, katsottiin olevan luonteeltaan sijoitustoimintaa. Myyntejä verotettiin 28 prosentin luovutusvoiton verokannan mukaan. Ari kävi läpi myös vapaa-ajan asuntojen verotuskäytännön muutoksen, jonka mukaan yrittäjä maksaa, paitsi niistä viikoista kun käyttää Lapin mökkiään, myös niistä viikoista, jolloin mökki on hänen käytettävissään. Nyt kannattaa kiireen vilkkaan siirtää mökit pois yhtiöiden taseista, me autamme kyllä siinä. Pertti kuten Arikin korostivat, että osinkoverotus tulee muuttumaan ilmeisesti vuonna 2011 eikä muutos tuo tullessaan veronkevennyksiä tai helpotuksia vaan tuntuvia kiristyk- 12

13 Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki syventää yhteistyötään kokeneen ja pitkään Eestissä toimineen Asianajotoimisto Ain Alvinin kanssa. Pääosakas Ain Alvin osallistui Helsingissä pidettyyn veroseminaariin yhdessä asianajaja Alice Salumetsin kanssa. Ain sekä Alice puhuvat suomea ja ovat tottuneet asioimaan suomalaisten kanssa. Helsingissä yhteyshenkilöt Eestiä koskevissa asioissa ovat Ari Mertala ja Timo Huhtala. siä. Verovapaan yhdeksän prosentin osingon verovapaus on vakavasti uhattuna. Paljon huomiota herättänyttä sijoitetun vapaan pääoman rahastoa ja sen käyttöä koskien tulee todennäköisesti muutoksia ja tiukkoja ehtoja. Tämäkin muutos tulee ilmeisesti vasta vuonna Nyt on aika toimia. Kannattaa jakaa ainakin kaikki verovapaat osingot. Sen lisäksi kannattaa laskea yhdessä asiantuntijan kanssa, kuinka paljon voi jakaa vielä verovapaan osingon päälle edullisella veroprosentilla. Osingonjakopäätös kannattaa tehdä, vaikka kassassa ei olisikaan rahaa, maksun voi tehdä myöhemmin. Päätös pitää tehdä kunakin verovuotena. Jos on tehnyt jo kerran osingonjakopäätöksen, voi jakaa lisää osinkoa ja tehdä uuden päätöksen. Myös kesken tilikauden voi nykyään tehdä osingonjakopäätöksen. Antoisa iltapäivä päättyi Pertin viimeiseen kalvoon, jossa kirkas valo osoittaa meidän tulevaisuutemme olevan kaikesta huolimatta valoisa ja omissa käsissämme. Kannattaa olla aktiivinen ja etsiä ratkaisuja yhdessä asiantuntijan kanssa. 13

14 Maratonin voi monessa mielessä rinnastaa isoon oikeudenkäyntiin. Tämä ajatus pulpahti jälleen kerran mieleeni, kun ylitin New Yorkin maratonin maaliviivan marraskuun ensimmäisenä sunnuntaina Central Parkissa. Takana oli 42,195 kilometriä - tai 26,2 mailia, kuten matka Yhdysvalloissa ilmaistaan. Maratonilla, kuten vaativassa oikeudenkäynnissäkin, tarvitaan hyvää kuntoa, sitkeyttä, taistelutahtoa ja taktikointia sekä tarkkaa pelisilmää, jotta osaa jaksottaa voimansa ja taitonsa oikein. Maratonista sanotaan, että jokainen juoksija törmää 30 kilometrin kohdalla muuriin, jonka voittamiseen tarvitaan jalkojen lisäksi tahdonvoimaa. Samanlaista kamppailua nähdään myös oikeussaleissa raskaiden oikeudenkäyntien aikana. 14 Olen harrastanut juoksua koko ikäni. Kahdenkymmenenviiden maratonin ja tuhansien juoksutreenien jälkeen voin vakuuttaa, että juostessa on aina voiton puolella. Juokseminen antaa elämäniloa ja terveyttä ja kasvattaa sietokykyä myös juridisten ongelmien ratkaisemisessa. Maailman maratoneilla näkee matkakohteista sellaista, jota tavallisena turistina ei pääse näkemään. Yli juoksijaa Starttasin New Yorkin maratonille yhdessä vaimoni ja Yhdysvalloissa asuvan poikamme kanssa. Hitunen huonoa onneakin oli matkassa: vaimon jet lagiksi luultu huonovointisuus paljastui alkavaksi flunssaksi, joka venytti maratoniin kuluttamaamme aikaa. New Yorkin maraton juostiin nyt 40. kerran. Ensimmäiselle maratonille vuonna 1970 säntäsi 127 juoksijaa, joista 55 jaksoi maaliin. Neljässä vuosikymmenessä tapahtumasta on paisunut maailman suurin maraton, johon tänä vuonna osallistui yli juoksijaa. Heistä noin oli ulkomaalaisia, jotka edustivat 120 kansallisuutta. New Yorkin maratonille pääseminen vaatii suunnittelua ja kärsivällisyyttäkin, sillä tapahtumaan on kova tungos. Tänä vuonna pyrkijöitä oli yli Suomen parin sadan juoksijan kiintiö täyttyi jo puolitoista vuotta ennen tapahtumaa. Sikainfluenssaa pelättiin Tänä vuonna peruutuksia aiheutti sikainfluenssavirus, joka tuotti unettomia öitä myös järjestäjille. New Yorkin maratonin taustajoukoissa on yleensä vapaaehtoista toimitsijaa, joita aina on ollut tyrkyllä enemmän kuin tarpeeksi. Tänä vuonna toimitsijoiksi ilmoittautui yllättäen vain henkilöä, ja vielä maratonia edeltävällä viikolla järjestäjät kuuluttivat lisävoimia New York Timesissa. H1N1-viruksesta varoitettiin myös vi-

15 rallisessa maratonlehdessä, ja ensimmäistä kertaa juoksijoiden tarvikekassista löytyi juoksunumeron, paidan ja muun tutun rekvisiitan lisäksi pieni pullo käsidesiä. New Yorkin maraton on iloinen, värikäs ja meluisa street happening, jossa hitaatkin juoksijat saavat raikuvaa kannustusta. Yli kaksi miljoonaa katsojaa pakkautuu reitin varrelle huutamaan kurkku suorana, lähes 120 livebändiä huudattaa täysillä, ja pikkulapset tyrkyttävät Halloween-juhlista jääneitä tahmeita karamelleja. Tiukat turvajärjestelyt Järjestäjät olivat tehneet parhaansa, jotta suurilla maratoneilla sattuneilta maratonkuolemilta vältyttäisiin. Vettä ja urheilujuomaa oli tarjolla mailin välein, ja reitin varrella oli 39 ensiapuasemaa, joissa jokaisessa oli sydänelvytyksessä tarvittava defibrillaattori sekä tonnikaupalla jäitä ja kilometreittäin sideharsoa pienempiin haavereihin. Yhden juoksijan henki oli hiuskarvan varassa: 51-vuotias mies Teksasista meni tajuttomaksi ja lakkasi hengittämästä Harlemissa juostuaan 19 mailia, mutta paikalla ollut palomiesporukka onnistui elvyttämään miehen. New Yorkin maraton on terrori-iskujen jälkeen maailman turvallisin maraton. Reitin varrella oli tuhansia poliiseja virkapuvuissa ja lukematon joukko siviiliasuissa ja juoksijoiden joukossa. Kaikki lähtöalueen yläpuolella pörränneet yli kymmenen helikopteria eivät taatusti olleet uutiskoptereita. See you next year Valtava operaatio oli pelkästään juoksijan roudaaminen maratonin starttialueelle Staten Islandille. Vaikka juoksijat jaettiin kolmeen lähtöön, ruuhka Verrazano-Narrowsin sillalle oli niin ankara, että viimeisenä matkaan päässeet ylittivät lähtöviivan yli tunnin eliittijuoksijoiden jälkeen. Mitkä pitkät sillat! Verrazanon silta kirjaimellisesti notkuu juoksijoiden tömistäessä yli, ja ankea Queensboron silta ei tunnu päättyvän koskaan. New Yorkin maratonista sanotaan, että reitti on tasainen, mutta viisi siltaa tekevät siitä raskaan. Tavalliselle maratoonarille Brooklynin, Queensin, Bronxin ja Harlemin kautta Central Parkiin kiemurteleva reitti tarjoaa vaihtuvia ja mielenkiintoisia maisemia, jotka saavat hetkeksi unohtamaan jäljellä olevat mailit. Ylitimme maaliviivan hengen ja ruumiin voimissa ja omin jaloin - mutta hotelliin ajoimme polkupyöräriksalla kuin Singaporen maratonilla konsanaan. Seuraavan aamun New York Timesissa urheiluvälinejätti Niken koko sivun mainoksessa oli tiivistetty tunnelmat kahteen lauseeseen: Today, you may feel like you ll never run a marathon again. See you next year, Viking Pentzin asianajaja, varatuomari 15

16 Osoitelähde: Heikkilä Group asiakasrekisterit Osoitelähde: Heikkilä Group asiakasrekisteri Tiedä ennen kuin toimit Pertti J.Siikarlan teokset kuuluvat jokaisen yrittäjän käsikirjastoon HENKILÖYHTIÖT Avoin- tai kommandiittiyhtiö saattaa usein olla verotuksellisesti edullisempi kuin osakeyhtiö. Onko näin, riippuu puolestaan siitä, montako yhtiömiestä yhtiössä on, kuinka suuri on yhtiön verotettava tulo ja mitä voitonjaosta on sovittu yhtiösopimuksessa. Yritysmuoto vaikuttaa merkittävästi lukuisissa eri tilanteissa. Sinunkin yritystäsi saattavat tälläkin hetkellä uhata monet erilaiset vaarat, koska et tunne eri yritysmuotoihin liittyviä säännöksiä. Vasta tämän kirjan luettuasi tiedät, miten toimia oikein. Hinta 44 euroa Sidottu, kovakantinen Sivumäärä: 346 ISBN: UUSI OSAKEYHTIÖLAKI & VEROSUUNNITTELU Nykyinen osakeyhtiölaki mahdollistaa osakeyhtiön varojen jakamisen tavoilla, joita vanha laki ei tuntenut. Oik. lis. Pertti J. Siikarlan kirjassa, Uusi osakeyhtiölaki & verosuunnittelu, annetaan yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten osakeyhtiölain ja verolain säännökset soveltuvat yhteen eri tilanteissa niin osakeyhtiön itsensä verotuksessa kuin osakeyhtiön osakkaan verotuksessa. Hinta 62 euroa Sidottu, kovakantinen Sivumäärä: 208 ISBN: Pertti J. Siikarla -tietokirjoja voit tilata - verkkokaupasta

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus

MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS. Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Suunnittelu ja toteutus MAATILAN SUKUPOLVENVAIHDOS Ei normitilaa eikä sukupolvenvaihdosta Sukupolvenvaihdoksen kohde on maatilayritys, johon liittyy yksittäisen yrittäjäperheiden

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari

Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus. Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Yrityskaupan toteutusvaihtoehdot ja verotus Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari Lukander Ruohola HTO Oy Liikejuridiikan asianajotoimisto Kaikki yrittäjien ja yritysten oikeudelliset asiat Erikoistunut

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus

Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016. Metsätilan. sukupolvenvaihdos. projektipäällikkö Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus Metsätilan Polvelta Toiselle 6.5.2016 ja 14.5.2016 sukupolvenvaihdos projektipäällikkö Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014

Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto 23.10.2014 Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Verohallinto Maatilan sukupolvenvaihdos verotuksessa Tässä esityksessä tarkastellaan maatilan sukupolvenvaihdosta verotuksen näkökulmasta. Kohteena on ne tilanteet,

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana

Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016. Kuolinpesä metsän omistajana Polvelta Toiselle - messut 6.5.2016 ja 14.5.2016 Kuolinpesä metsän omistajana Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke 2 Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti,

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014

Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 24.9.2014 1 Menestyksekästä sijoittamista jo 109 vuotta Elinkorkolaitos Hereditas perustettiin 4.6.1905 Keisarillisen Senaatin antaman toimiluvan perusteella.

Lisätiedot

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009

Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013. Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Yrityskauppaprosessin käytännön kuvaus ja yrityskauppapalvelut Tampereen Seudun Osuuspankki 22.10.2013 Pekka Tammela, KHT 040-503 9009 Pekka Tammela Osakas, P J Maa Partners Oy KHT Aikaisemmat: Panostaja,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 280. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 14.09.2015 Sivu 1 / 1 3769/02.05.05/2015 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 44 7.9.2015 280 Tapiolan Urheilutalo Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016

SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄTIÖLAKI MUUTTUI Pitääkö jotakin muuttaa säätiössä? Asianajaja Oili Kela 12.1.2016 SÄÄNNÖT JA JOHTAJASOPIMUS Tarkistakaa, tuleeko sääntöjä muuttaa Ainakin Toimintamuodot Tukisäätiötä koskevat määräykset

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N OSAKASSOPIMUS 0 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus 3. Osakekirjat 4. Osakkeiden panttauskielto 5. Osakkeiden myynti 6. Päätöksenteko yhtiökokouksissa

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (2) Luontiajankohta: 19.06.2016 13:04:42 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Erikoistilanteita, jotka huomioidaan varallisuusharkinnassa, voivat olla esimerkiksi seuraavat: Varallisuuskriteerit Yleistä Tässä ohjeessa käytetään yleisesti termiä STEA-avustukset, joilla viitataan yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 )

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE klo ( 2 ) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2000 klo 9.00 1 ( 2 ) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,90 euroa osinkoa vuodelta 1999. Nykyiset hallituksen jäsenet valittiin uudelleen hallitukseen.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit

AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ. Varallisuuskriteerit AVUSTETUN TOIMINNAN PERIAATTEITA JA KRITEEREJÄ Varallisuuskriteerit RAY:n avustustoiminnan periaatteet - RAY:n tarkennetut varallisuuskriteerit Lain Raha-automaattiavustuksista 1 luvun 4 :n mukaisesti

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Arvonmääritysopas. Copyright 2015 3J Consulting Oy

Arvonmääritysopas. Copyright 2015 3J Consulting Oy Arvonmääritysopas Copyright 2015 3J Consulting Oy Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisua ei saa ladata tai julkaista ilman julkaisijan lupaa. Luvan saamiseksi kysy kirjallisesti julkaisijalta: info@3j.fi

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. Lisäselvitykset Luonnos 26.9.2012 Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lisäselvitykset Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöittäminen - lisäselvitykset Tämä lisäselvitys perustuu 29.6.2012 päivättyyn yhtiöittämisselvitys raporttiin. Omistajavalmisteluryhmä

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta

Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Kysymyksiä ja vastauksia jakautumisesta Mitkä ovat keskeisimmät perustelut osittaisjakautumiselle? Qt- ja Kotimaa-liiketoimintojen johtaminen ja kehittäminen sekä rahoitustarpeet eroavat toisistaan erilaisen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot