työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä"

Transkriptio

1 työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951 TYOVÄIiN URIoIEILULIIT'rO R..Y.

2 vuodelta 1950 I ~ I~ 1 r HELSINGISSÄ 1951 TYÖVÄEN URHEILULI ITTO r, y.

3 SISÄLLYSLUETTELO Hämeenlinna Oy. Häm een K ansan Kirjapai n o Yleiskatsaus (johdanto) Keskustoimisto Teknillinen kurssi- ja valistustyö Liiton hiihto- ja mäenlaskutoiminta Liiton jalka- ja jääpallotoiminta Liiton jääkiekkotoiminta Liiton koripallotoiminta Liiton käsipallotoimint.a J O Sivu Liiton lentopallotoiminta Liiton luistelutoiminta : Liiton melontatoiminta Liiton moottori toiminta Liiton nyl'kkeilytoiminta Liiton painitoiminta Liiton painonnostotoiminta Liiton pesäpallotoiminta R Liiton pyöräily toiminta Liiton purjehdustoiminta _ Pöytätennis Liiton suunnistamistoiminta... _ _.... _.. Liiton uintitoiminta... _.. _ _.. _ Liiton voimistelutoiminta _.... _.... _.... _.. _.. _. Liiton yleisurheilutoiminta _ _. _.. _... _ _. Liiton naisten toiminta Liiton nuorten toiminta..... _ _.... _'... _.. _.... Liiton järjestötoiminta _.... Liiton valistus toiminta _... _ _. _.. _. _. _..... Julkaisutoiminta Taito- ja harrastusmerkit _.... _. _. _. " 11 0 Tilastotaulukot _.... _ _ Tilasto seuroista ja jäsenistä _.... _. _..... _.. _ Selostus välivuosien toiminnasta -... _.... _... _ Liittoneuvoston kokoukset... _ _

4 Työväen Urheiluliiton r.y. Helsingin työväentalossa kesäkuun 11 p :nä 1951 alkavan XII sääntö:: määräisen liittokokouksen asialuettelo. 1. Kokouksen avaus ja alkutoimenpiteet: 1. Kokouksen avaus. 2. Kutsuvieraiden tervehdykset. 3. ilmoitus edustajavaltuuksista. 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen. 5. Edustajavaltuuksien vahvistaminen. II. Kokouksen järjestäytyminen: 1. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtajat b) sihteerit c) pöytäkirjan tarkastajat d) ääntenlaskijat. 2. Päätetään pöytäkirjan laatimisesta. 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys. 4. Vahvistetaan kokouksen säännöt Valiokuntien asettaminen 1. Asetetaan seuraavat valiokunnat: a) järjest.ävä valiokunta b) vaalivaliokunta c) menettelytapavaliokunta d) talousvaliokunta e) järjestösääntövaliokunta f) urheilumerkkivaliokunta g) nuorisoasiainvaliokunta h) naisten valiokunta ja i) tarpeellinen määrä yrheiluteknillisiä valiokuntia. IV. Kuluneen toiminnan tarkastelu: 1. Kertomus vuoden 1950 toiminnasta. 2. Selostus välivuosien toiminnasta. 3. Liittoneuvoston kokousten päätökset. 4. Kertomukset.ia tilintarkastuslausunnot: I

5 I 6 a) vuoden 1948 tileistä <liit-e N:o 1) b) vuoden 1949 tileistä Oiite N:o 2) c) vuoden 1950 tileistä (liite N:o 3) V. Liittokokouköelle esitetyt alustukset. 1. Käsitellään esitykset kilpailusääntöjen vahvistaminen. VI. Päätetään liittoverosta ja ylimääräi;istä maksuista. 1. Sääntöjen 5. :n 7 mom. mukaisesti päätetään: a) liittoverosta ja sen kantotavasta, b) piirien osuus liittoverosta ja c) ylimääräisten maksujen kantotavasta. VII. Päätetään suoritettavista palkkioista: 1. Sääntöjen 5. :n 5. mom. mukaisesti määrätään a) puheenjohtajan palkkio, b) liittotoimikunnan jäsenten, naistoimikunnan ja jaostojen puheenjohtajien sekä naistoimikunnan ja jaostojen jäsenten kokouspalkkiot. VIII. Suoritetaan sääntöjen 5. :n 6. mom. edellyttämät vaalit : 1. Valitaan liiton puheenjohtaja. 2. Valitaan liiton varapuheenjohtaja. 3. Valitaan liitto toimikuntaan 7 varsinaista ja 3 varajäsentä. 4. Valitaan naistoimikunnan ja jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä naistoimikuntaan 7 ja jaostoihin 3 jäsentä. 5. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat. ] X. Edellyttäen, että liittokokous hyväksyy esityksen N :o 1, suoritetaa.n vaalit: VII] kohdan Sijasta uusittujen sääntöjen 6. ~:n mukaisesti: 1. Valitaan liiton 1 puheendohtaja. 2. Valitaan liiton II puheenjohtaja. 3. Valitaan liiton m puheenjohtaja. 4. Valitaan liittotoimikuntaan 9 varsinaista ja 3 varajäsentä. 5. Valitaan naistoimikunnan ja jaostojen puheenjohtajat sekä naistoimikuntaan 7 ja jaostoihin 3 jäsentä. 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen. X. Uusittujen sääntöjen 8. :n mukaisesti valitaan: 1. Liittoneuvostoon 21 varsinaisia ja 21 vara.iäsen~ä. XI. Kokouksen lopettaminen.!, ~ 1 JOHDANTO. KERTOMUS TYÖVÄEN URHEILULIITON TOIMINNASTA VUODELTA Kertomusvuosi päättää nyt toisen sodanjälkeisistä 3-vuotiskausista. Se on ollut meille monella tavalla kokemuksista rikas ja opettavainen. Ja tuossa kaudessa viimeksi kulud1ut vuosi aivan kuin filminauhan tavoin kokoaa eteemme tapahtumien eri vaiheet, syiden ja seurausten yhteenvedon sekä siirtää kuluvalle vuodelle ainoastaan johtopäätösten teon. Mitä seurauksia edessä olevat ratkaisut tuonevatkaan tullessaan, on asiantila nyt joka tapauksessa siitä hyvä, että meidän ei tarvitse rakentaa mitään olettamusten varaan - niin kuin oli laita kuusi vuotta sitten. Menneen vuoden ilmapiiri oli alusta alkaen sähköinen. Ulkopuolinen painostus toisaalta ja suuntariitojen leimahtaminen ilmiliekkiin jännit;i sisältäpäin kaiken aikaa mieltä. Olisi luullut, että tuo kahtaalta puristautunut korkeapaine olisi voinut pahemminkin häiritä varsinaista urheilutoimintaamme. Niin ei kuitenkaan ja onneksi ole asian laita. Koko pitkä kertomuksemme toimintamme eri vaiheista osoittaa vuodeq aikana tapahtuneen suurta edistystä yllättävän laajalla rintamalla ja monella taholla. Merkille pantavaa on muuten, että jäsenvoiman lisäys myös nuorten keskuudessa oli niinkin huomattava. Seuraavassa on tehty lyhyt yhteenveto niistä tapauksista, joiden selostaminen on katsottava asialliseksi. YHTEISTOIMINTA. Yhteistoiminnan katkean1isen uhka oli perintöä edellis-eltä vuodelta, Tämä urheilupoliittinen köydenveto kehkeytyi kokonaan kansainvälisen kysymyksen ympärille. Uusi sopimus tosin saatiin aikaan - pääsopimus jo niin varhaisessa vaiheessa kuin helmikuussa -, 'mutta on sanottava, että siihenastinen paljon myönteisiä kokemuksia antanut yhteistoiminta ei viime vuoden aikana joka suhteessa palautunut. Uusi sopimus ei ole, kun sitä tarkastelee muotoseikkojen valossa, meidän

6 8 kannaltamme katsoen yhtä sitova kuin entinen. Uusi sopimus perustuu enemmän kuin entinen hyvän tahdon ja rehdin urheilumielen periaatteelle. Mikäli sitä on tässä hengessä käytäntöön sovellutettu, ei yhteistoiminnassa huomaa sanottavaa muutosta aikaisempaan verraten. Valitettavasti on kuitenkin poikkeuksia olemassa. Varsin vaikeaksi on yhteistoiminnan rakentaminen uuden sopimuksen pohjalla osoittautunut yleisurheilussa. Erikoissopimus silläkin alalla tosin lopulta saatiin aikaan, mutta käytännölliselle työlle ei tähän mennessä ole löydetty yhteistä pohjaa. Hiihto on toinen valtalajeista, jossa asianomaisten keskeinen luottamus ei ole ollut entisen veroinen. Mutta melkeinpä voidaan sanoa, että nämä kaksi tapausta ovatkin juuri ne poikkeukset, jotka vahvistavat sitä toteamus ta, että yleisesti katsoen on yhteistoiminta sujunut entistä latuaan. KUOPION TAPAUS. Sisäisen suuntapolitiikan avaintapaukseksi muodostui Kuopion piirin helmikuun 25 päivänä 1950 pidetty vuosikokous. Kun kokouksessa edustettuina olleet mielipideryhmät eivät päässeet yksimielisyyteen edustuksen laillisuusperusteista, jakaantui kokous kahtia. Ns. kommunistisen suunnan kannattajat vaativat suurinta edustusta Ruotaanlahden Voimalle, joka edelliseltä vuodelta oli tilittänyt 25 jäsenestä ja joka nyt tosiili oli maksanut piiri veron 405 jäseneltä, mutta ei ollut laatinut liittoverojen tilityslistaa eikä muutakaan luetteloa osoittaakseen, että seuran jäsenluku pienessä Ruotaanlahden kylässä olisi todella paisunut niin suureksi kuin rahamäärä edellytti. Edelleen samalta taholta vaadittiin Suonenjoen Kunto-seuralle suurinta edustusta, vaikka seurassa monena vuonna oli ollut vain johtokunnan verran jäseniä ja nekin lisäksi paikallisen Vauhti-seuran kautta jo muutenkin piirissä edustettuina. Tarkastuksessa todettiin, että Kunnon jäsenluettelossa. oli 238 samaa jäsentä kuin Vauhdissa, 18 alaikäistä ja 21 SVUL:on kuuluvaa jäsentä, jotka oli liitetty Kuntoon asianomaisia kuulematta. SääntÖjen edellyttämää selvitystä edustuksestaan eivät niinikään olleet piirikokoukseen mennessä tehneet seuraavat seurat: Kerkon Hyrske, Kiuruveden Teräs, Kuopion Elo, Kuopion Riento, Lapinlahden Kisa-Toverit, Sapun Sattuma. Tervon Tempaus ja Timolan Tempo. Koska piiritoimikunta ei suostunut avaamaan kokousta vain sääntöjen edellyttämässä järjestyksessä valittujen edustajien valtuuksilla, hajaantui kokous kahtia. Näin pidettiin kaksi vuosikokousta, toinen ravintola Niiralassa, toinen Kuopion Seurahuoneella. Kummankin kokouksen laillisuutta vastaan nostettiin myöhemmin seurojen taholta moitekanne, seurahuoneen kokousta vastaan Kuopion Riennon toimesta ja Niiralan kokousta vastaan Kuopion Kisa-Veikkojen toimesta_ Tätä kirjoitettaessa on seurahuoneen kokouksen jo kaksi oikeusastetta julistanut mitättömäksi sen vuoksi, että sitä ei pidetty kokouskutsun edellyttämässä paikassa, Niiralan kokouksen taas raastuvanoikeus sen vuoksi, että kokouksen edustajista osa (kuten yllä on mainittu) ei ollut valittu sääntöjen edellyttämällä tavalla. Oikeuden käsittely kummassakin tapauksessa jatkuu. Jotta kahtia jakaantuminen ei olisi muodostunut haitaksi piirin normaaliselle toiminnalle, seurahuoneen kokouksessa valittu piiritoimikunta merkittiin asianmukaista tietä yhdistysrekisteriin. Toiminnan Jatkaminen kohtasi kuitenkin suuria vaikeuksia. Melkein kaikki Niiralassa edustettuina olleet seurat jättäytyivät sivuun liiton hyväksymän ja rekisteriin merkityn piiritoimikunnan ohjaavasta toiminnasta. Urheilullista kehitystä ehkäisevä hajanainen tila piirissä johti lopulta siihen, että eräät piirin seurat perustivat TULn Savon piirin, jolle koolla ollut ylimääräinen liittoneuvoston kokous vahvisti toiminta-alueen. Asettuessaan puoltamaan uuden piirin aluerajojen määräämistä liittotoimikunta lausunnossaan nimenomaan korosti seurojen jäsenoikeuksien turvaamista liittokokousvaaleissa. Se ei olisi ollut mahdollista, jos kumpikin piiritoimikunta ennen vaaleja olisi julistettu mitättömäksi. Tämä oletettu perusta osoittauttui myöhemmin täysin oikeaksi. Liittoneuvoston päätös ei tästä huolimatta tyydyttänyt liittotoimikunnan vähemmistöä, vaan sitä edustavat jäsenet Pauli Koponen ja Lennart Kivi valittivat päätöksestä. Siitä syntyi tavallaan jatko oikeudenkäyntiin, joka siirtyi seuraavalle vuodelle. Tätä kirjoitettaessa liittoneuvosto on jo ehtinyt toistamiseen vahvistaa Savon piirin rajat. TULn Savon piirin tultua perustetuksi merkitsi se samalla TULn Kuopion piirin toimintamahdollisuuksien päättymistä. LINJAJAKO SELVENEE. Eri mielipideryhmien välinen jännitys purkautui vuoden aikana entistä ikävämmällä tavalla. Tuntui siltä kuin ne voimat, joita viime vuosien aikana oli pyritty jostain syystä hillitsemään, olisi nyt päästetty vapaasti vaikuttamaan. Valtataistelu siirtyi siten taka-alalta julkisuuden areenalle. Ilmeisesti ruokittiin ajatusta sellaisellakin mielikuvalla, että aktiivinen vähemmistö, kun se hyvin järjestetään ja kun sitä sopivalla tavalla»kyllästetään», voi hyvinkin päästä valtaan. käsiksi etenkin, kun tiedetään, että suuri osa liiton jäsenistöä edustaa.,

7 i I I LI, 10 poliittisiin juonitte1uihin tottumatonta nuorta polvea. Pidättyväisyyttä ei enää harrastettu eikä keinoja kaihdettu. Kun selailee sanomalehtiä vuoden ajalta, joutuu toteamaan sen surkuteltavan tason, jolla liiton toiminnan ja liiton johdon luonteeltaan poliittinen arvostelu on yleensä liikkunut. Ja mitä pitemmälle vuosi kului, sitä selvemmäksi kävi se poliittinen linjajako, jonka merkeissä kuluvan vuoden vaaleihin valmistauduttiin. KILPAILUTOIMINTA. Katkaisemalla yhteistoiminnan porvarillinen urheilutaho pyrki tyrehdyttämään kansainvälisen kilpailutoiminnan mahdollisuutemme. Kulunut vuosi kuitenkin osoitti, että liiton kansainvälinen kilpailijavaihto oli vuoden aikana runsaampi kuin koskaan aikaisemmin. Varsinkin liiton omat urheilijat tekivät vuoden aikana poikkeuksellisen paljon ulkomaanmatkoja. Vaikka jälempänä kunkin asianomaisen jaoston kohdalla tarkemmin selostetaan kansainvälistä kilpailutoimintaarnme, mainittakoon silti tässä yhteydessä, että kuluneen vuoden aikana olimme kanssakäymisessä Tshekkoslovakian, Sveitsin, Rumanian, Neuvostoliiton, Itävallan, Hollannin, Bulgarian, Ruotsin, Unkarin, Norjan ja Puolan kanssa. Viidentoista eri urheilualan edustajat saivat viime vuonna kansainvälistä kosketusta. Tätä runsasta kansainvälistä toimintaa ei kuitenkaan voida pitää täysin normaalina. Liittotoimikunta kiinnitti erikoista huomiota kansainvälisen toiminnan vilkastuttamiseen lähinnä siitä Syystä, että uusi 'yhteistoimintasopimus muodollisesti rajoitti kansainvälisten kilpailusuhteiden rakentamista. Näin jouduttiin tähän tarkoitukseen käyttämään poikkeuksellisesti varoja. Ei sen vuoksi ole odotettavissa, että toimintaa voitaisiin jatkaa yhtä suurissa mittasuhteissa. Todennäköisempää on, että kuluva vuosi tulee kansainvälisessä kilpailutoiminnassa olemaan mennyttä köyhempi. Kotimainen kilpailutoiminta paisui kertomusvuonna jopa sellaisiin mittoihin, että olosuhteet niin hyvin aikaan kuin paikkaankin nähden alkoivat käydä riittämättömiksi. Tilaisuuksia oli vaikea sovittaa toistensa lomiin siten, etteivät ne sekä osanottonsa että kannattavuutensa puolesta olisi häirinneet toisiaan. Niinikään kilpailupaikoista oli kova puute. Tilastot osoittavat, että vuoden aikana järjestettiin pyörein luvuin erilaista kilpailutilaisuutta. Varsin miellyttävää on todeta yleinen tason nousu. Mainittakoon vain, että uinnissa saavutettiin vuoden aikana kolmisenkymmentä uutta liiton ennätystä sekä lisäksi parannettiin Suomen ennätyksiä. Muilla II [i, I 1 1 i I I I I 1 1: aloilla harppaus ei ole ollut yhtä näkyvää, mutta merkitsevää kehitystä voidaan havaita melkein kaikilla urheilunaloilla. J ASENMAARAN KEHITYS. Jos liiton toimintaa mitattaisiin yksinomaan jäsenmäärän kehityksen perusteella, niin ilmeisesti aikakirjoihin merkittäisiin siinäkin suhteessa ennätysvuosi. Liiton jäsenmäärän lisäys oli kertomus vuonna yli Kehitystä ei kuitenkaan voida pitää täysin normaalina, sillä jäsenmäärän voimakkaaseen kasvuun varsinkin vuoden loppupuolella vaikuttivat lähestyvät liittokokousvaalit. Voidaan kuitenkin odottaa, että varsin huomattava osa tästä»kannetusta vedestä» tulee jatkuvastikin pysymään liiton jäsenmatrikkelissa. TALOUDELLINEN KEHITYS. Liiton talous on vuosi vuodelta rakentunut yhä suuremmassa määrässä valtionavustuksen varaan. Ns. omat tulot näyttelevät verrattain vaatimattomia eriä. Niinkuin tilinpäätös osoittaa, päättyi vuoden tilikausi hieman voitollisesti. Kun tarkastelee liiton omaisuusarvoja, toteaa helposti, että ne ovat kirjanpitonumeroita huomattavasti suuremmat. Kokonaan liiton tilien ulkopuolella on kaupunkikiinteistön arvo. Maa-alueet on arvioitu alunperin ostohinnan mukaan, mutta myöhemmin tehtyjen poistojen johdosta ne ovat nyt kirjanpidossa huomattavasti ostohintaa pienempänä otettu omaisuusluetteloon. Pajulahden urheiluopiston arvoksi on merkitty 53 milj. markkaa. Mainittakoon, että opiston palovakuutusarvo on lähes 80 milj. markkaa. Liiton kiinteä omaisuus on vuoden aikana lisääntynyt Riihimäeltä ostetulla kiinteistöllä, joka on luovutettu Hämeen piirin käyttöön. Kauppahinta oli 2,7 milj. 'markkaa, josta viime vuoden puolella maksettiin 1,7 milj. markkaa. Rakennus arvioidaan tällä hetkellä 4,5 milj. markan arvoiseksi. Tätä omaisuutta kuitenkin rasittavat varsinaiset velat. Tilivelkoja on tilinpäätökseen merkitty noin 4 milj. markkaa enemmän kuin tilisaamlsla. Vuoden aikana lyhennettiin maakiinteistöjä rasittavaa vel-. kaa 8 milj. markalla, mutta vastaavasti jouduttiin vuoden lopulla ottamaan lähinnä Pajulahden rakennustöitä varten lyhytaikaista lainaa sama maara. Pitkäaikaisista lainoista mainittakoon, että 53 milj. markan lainaerään sisältyy 45 milj. markkaa sellaisia lainavaroja, jotka valtioneuvoston päätöksellä on etukäteen hyväksytty käytettäväksi Pajulahden rakentamiseen ja poistettaneen tämä summa kuluvan vuoden aikana kokonaan lainatililtä. Kertomusvuonna poistettiin lainamää- 11

8 12 rästä kaksi 15 milj. markan erää, yhteensä 30 milj. mk. Koska virallista ilmoitusta asiasta ei saapunut ennen tilinpäätöstä, esiintyy koko summa tilinpäätöksessä lainana. PAJULAHDEN URHEILUOPISTO. Kertomusvuoden aikana jatkettiin Pajulahden urheiluopiston laajennustöitä. Johtajan ja opettajan asuntorakennus valmistui kesäkuuhun mennessä. Niinikään saatiin kenttätyöt valmiiksi. Kesällä pantiin alulle myös henkilökunnan asuntolarakennus. Sen oli määrä valmistua vuoden loppuun mennessä, mutta työseisausten vuoksi rakennuksen valmistuminen siirtyi seuraavalle vuodelle. Pajulahden rakennustöihin käytettiin vuoden aikana noin 25 milj. markkaa. LIITTONEUVOSTON KOKOONPANO. Sääntömääräinen liittoneuvoston kokous pidettiin Helsingissä huhtikuun päivinä Kokouksessa olivat piirit edustettuina seuraavasti: Helsinki G. Nyman, varalla M. Tapola; Häme Hj. Elomaa ~ Karjala M. Pietarinen; Keski-Suomi V. Kauranen; Kuopio V. Niskanen; Kymenlaakso V. Kokkola; Lappi M. Aitto-oja; Oulu R. Kiiskinen; Pohjanmaa H. öhman; Saimaa J. Hinkkanen; Satakunta V. Rantanen; Tampere P. Virtanen; Uusimaa P. Saaristo ja Varsinais-Suomi P. Aitio. sekä varalla A. Heinonen. Naistoimikunta. Naistoimikuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet Helvi Raatikain~n puheenjohtajana, Vieno Aaltonen varapuheenjohtajana sekä jäseninä Taimi Hirvonen, Elma Pyykönen, Hilja Paasikallio, Doris Tapola, Anni Kivistö, Kaisa Salonen ja Liisa Mustonen. - Liittotoimikunnan edustajana Helvi Raatikainen. Nuorisovaliokunta. Valiokuntaan ovat kuuluneet Harry Tapola puheenjohtajana, Martti Ennoila varapuheenjohtajana sekä jäseninä Ann-Mari Ein, Arvi Heiskanen, Orvokki Komulainen, Pentti Komulainen, Ilta Laakso, Liisa Mustonen, Sylvi Mutikainen, Yrjö Ronimus ja Pauli Rämä. - Liittotoimikunnan edustajana Arvi Heiskanen. Nuorisovaliokunta on asettanut keskuudestaan työvaliokunnan ja kerho-, retkeily-, ieiri- ja kustannustoirnikunnan. Valistusjaosto. Kertomusvuoden aikana ovat jaostoon kuuluneet Viljo Kosonen puheenjohtajana, Kaisa Salonen varapuheenjohtajana sekä jäseninä Helvi Raatikainen, Toivo Järvinen ja Leo Kaspio. - Liittotoimikunnan edustajana Helvi Raatikainen. 13 LIITTOTOIMIKUNTA. Liittotoimikuntaan ovat v kuuluneet seuraavat henkilöt: Varsinaiset jäsenet: Olavi Suvanto puheenjohtajana, Yrjö Enne varapuheenjohtajana sekä jäseninä Unto Siivonen, Pauli Koponen, Helvi Raatikainen, Arvi Heiskanen, Lennart Kivi, Lauri Nurmi ja Aarne Leskinen. Varajäsenet: Vieno Aaltonen, Esko Peltomäki ja Kustaa Vuori. Liittotoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana 33 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 481 pykälää. Kokouksissa ovat jäsenet käyneet seuraavasti: Suvanto 20, Enne 28, Siivonen 30, Koponen 33, Raatikainen 17, Heiskanen 30, Kivi 29, Nurmi 30, Leskinen 30, Aaltonen 27, Peltomäki 23 ja Vuori 31 kertaa. Liittotoimikunnan apueliminä ovat toimineet liittotoimikunnan jäsenistä kokoonpantu Työvaliokunta, Urheiluteknillinen toimikunta, Järjestövaliokunta ja Lehtivaliokunta. EDUSTUKSET ULKOLAISISSA KONGRESSEISSA. Liiton edustajina ulkolaisissa kongresseissa ja konferensseissa ovat olleet seuraavat: Pohjoismaiden mäkituomarikonferenssi Ruotsissa, Falunissa, edustajana A. K. Leskinen. Pohjoismainen Hiihtokonferenssi Tukholmassa , edustajana A. K. Leskinen. Pohjoismainen mäkituomarikonferenssi Tukholmassa , edustajana A. K. Leskinen. Pohjoismaiden välinen käsipallokongressi Hangossa , edustajina Kalervo Tirri ja Urho Niemenkari. Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton AIBAn kongressi Kööpenhaminassa , edustajana Arvi Heiskanen. Pohjoismaiden Nyrkkeilyliiton perustava kongressi Tukholmassa , edustajana Soini Andersin.

9 14 Kansainvälisen painiliiton kongressi Pariisissa , edustajina K. Mäkelä, T. Penttilä ja V. Kervinen. Pohjoismainen jalkapallokongressi Tukholmassa , edustajana O. Suvanto. Pohjoismaiden urheilujohtajien kongressissa Helsingissä , edustajina Olavi Suvanto, Unto Siivonen ja Leo Huttunen. Nordin kongressi Ruotsissa 1.10., edustajana Toivo Pulkkinen. MM-kilpailujen yhteydessä järjestettyyn kansainväliseen voimisteluliiton kongressiin osallistui L. Kompa. IAAF:n k o ngr es ~ i Brysselissä , edustajina Hugo L. Mäkinen ja Unto Siivonen. Felles-komitean kokous Tukholmassa 7.5. Edustajana Olavi Suvanto. Pohjoismainen jäåkiekkokongressi Edustajana P. Boström. CSITn kokous Sveitsissä maaliskuussa. Edust.ajana A. Heiskanen. Liiton lähettämä delegatio vieraili välisenä aikana Puolassa, Tshekkoslovakiassa, Unkarissa, Itävallassa, Romaniassa, Bulgariassa ja neuvotteli delegaatio urheilusuhteista ym. koskevista kysymyksistä emo maiden urheilujohtajien kanssa. Delegaatioon kuuluivat liittotoimikunnan jäsenet Yrjö Enne, Lauri Nurmi ja Helvi Raatikainen. KOTIMAISET EDUSTUKSET. Sen lisäksi, mitä on mainittu asianomaisen jaoston kertomuksessa. Kansanhiihtojen järjestely toimikunnassa T. Pulkkinen ja E. Nenonen. Hiihtojärjestöjen varustetoimikunnassa V. Peura. Kulutusosuuskuntien Keskusliiton edustajakokous Edustajana Olavi Suvanto. Lomaliiton liittokokouksessa oli edustajana Kustaa Vuori. SQs.-dem. Työläisnuorisoliiton edustajakokous Edustajana P ekka Martin. Työväen Matkailuliiton edustajakokouksissa ovat olleet liiton edmltajina Vieno Aaltonen, Lennart Kivi, Leo Huttunen ja Pekka Martin. Oy. Veikkaustoimisto Ab:n maaliskuun yhtiökokouksessa edustajana E. A. Wuokko ja syyskokouksessa Unto Siivonen. Hallintoneuvostoon ovat kuuluneet U. Siivonen, K. A. Vuori ja L. Kivi. Johtokuntaan O. Suvanto ja A. Heiskanen. Olympialaisen komitean valtuuskuntaan ovat kuuluneet O. Suvato, K. A. Vuori, A. Heiskanen, U. Siivonen, A. K. Leskinen, Y. Enne, E. A. Wuokko, L. Kivi, E. Peltomäki, Helvi Raatikainen, E. Rantanen ja V. Peuhkuri. XV olympia Helsinki Huoltojaosto: johtaja Olavi Suvanto. Hallitus ja järjestely toimikunta: Olavi Suvanto, Eino Pekkala, Yrjö Enne ja A. K. Leskinen. - Tilintarkastaja: Eino A. Wuokko. Talousvaliokunta: Eino A. Wuokko. Finanssitoimikunta: Olavi Suvanto. Pääsylipputoimikunta: Yrjö Enne. Vastaanotto ja opastustoimik.: Arvi Heiskanen. Majoitustoimikunta: Pauli Koponen. Tiedoitustoimikunta: Lauri Nurmi, Eikka Mäkinen ja Ontro Virtanen. Urheilutekrullinen toimikunta: Unto Siivonen ja Lennart Kivi. Suomen NuorisOjärjestöjen edustajistoon ovat kuuluneet Orvokki Komulainen, Martti Ennoila, Harry Tapola, Ann-Mari Ein ja Keijo K. Viianen sekä varalla Arvi Heiskanen. Hallitukseen Keijo Viianen. Urheilumuseosäätiössä 'liiton edustajana. toiminut Väinö Koivula, varalla Olavi Suvanto. URHEILUJAOSTOT. Eri urheilunalojen teknillisiä jaostoja oli toiminnassa 20 s~kä lisäksi liittotoimikunnan asettama pöytätennistoimikunta. Hiihtoiaosto: A. K. Leskin n, Gunnar Elovaara, Hugo Harjunen, Kalle Niininen ja Arvo TaIsi. - Ltk:Il! edustajana A. K. Leskinen. Jääkiekko1aosto: Paul Boström, Taisto Vuorinen, U. Hurme, E. Vuorimaa ja E. Santanen....:... Ltk:n edustajana Lauri Nurmi. Koripallojaosto: Lennart Kivi, Joonas Kykkänen, Keijo Viianen, Aarne Lähteinen, Helge Nygren. _. Ltk:n edustajana Lennart Kivi. Käsipallojaosto: Kalervo Tirri, Eino Jokinen, Alpo Felt, Voitto Raatikainen. - Ltk:n edustajana Lennart Kivi. Lentopallojaosto : Einar Lindström, Toivo Peltola, Erkki Heikeaho, Eino Tammilehto ja Aulis Tenhunen. - Ltk:n edust.ajana Eino Rantanen. LUistelujaosto: Yrjö Pirhonen, Reino Evävaara, Eino Jäntti, Hugo Helenius ja Yrjö IIvonen. - Ltk:n edustajana Leo Huttunen. Melontajaosto : Albert Moll, Erkki Mielonen, Leo Ahlbom, Erkki Piiparinen ja Arvo Moll. - Ltk:n edustajana Esko Nenonen. Moottorijaosto: William Lindgren, Aimo Kortelainen, Uuno Sorakor Pi, Johannes K. Lindell ja Toivo Nieminen. - Ltk :n edustajana Esk G Peltomäki. 15

10 16 17 Nyrkkeily jaosto: Eikka Mäkinen, Soini Andersin, Hugo Nurmio, Onni Eskelinen ja Paavo Ronkanen. - Ltk:n edustajana Arvi Heiskanen. Naisten yleisurheilujaosto: Eino Salminen, Doris Tapola, Regina Marjanen, Elli Kahila ja Arvo Pitkänen. - Ltk:n edustajana Vieno Aaltonen. Painijaosto: Keijo Mäkelä, Pauli Koponen, Arvo Leino, Matti Haajanen, Lars J ohai1lsson. - Ltk: n edustaj a.na Kustaa Vuori. Painonnostojaosto: Mauno Hokkanen, Olavi Sievers, Niilo Lehtinen, Aarne Holopainen ja Tauno Vainio. - Ltk:n edustajana Veikko Peuhkuri. Palloilujaosto : Kalle Altti, Martti Mehto, E. Tarkiainen, E. Pastinen ja P. Raunisto. - Ltk:n edustajana E. A. Wuokko. Pesäpallojaosto: Tahto Lehtonen, Tauno Vaahtera, Viljo Suominen, L. Kadenius ja Olavi Tainio. - Ltk:n edustajana Esko Peltomäki. Purjehdusjaosto: Leo Forsten, Lauri Vaittinen, Väinö Väinölä, Tauno Alen ja Onni Nyman. - Ltk:n edustajana E. A. Wuokko. Pyöräily jaosto: Reino Valasti, Onni Viander, Aarne Kovanen, Armas Koskenvesi, Viljo Lampinen. - Ltk:n edustajana Veikko Peuhkuri. Suunnistamisjaosto: Toivo Pulkkinen, Kalervo Löfberg, Gunnar Lydman, Olavi Mannonen, Kauko Karlsson. - Lt,k:n edustajana Urho Niemenkari. Uintijaosto: Väinö Soininen, Kalle Lehtinen, Väinö Karvinen, Osmo Michelsson, Osmo Nieminen. - Ltk:n edustajana A. K. Leskinen. Voimistelujaosto: Yrjö Ahtio, Kalle Lehtinen, Lasse Kompa, Esko Numminen ja Oiva Puukilainen. - Ltk:n edust.ajana Esko Peltomäki. Yleisurheilujaosto: Unto Siivonen, Eino Salminen, Kalervo Löfberg, Antti Hakala ja Otto Korhonen. - Ltk:n edustajana Unto Siivonen. PIIRITOIMIKUNTIEN KOKOONPANO. (Ensinmainittu puheenj.) Helsinki: K. Viianen, O. Viander, K. Löfberg, G. Nyman, Hilja Paasikallio, H. Tapola, T. Vuorinen, U. Autere, A. Jalava ja V. Jermilä. Toiminnan ohjaajina Aarne Keso ja E. Simula. Kokouksia 26, pykäliä 296. Häme: Hj. Elomaa, O. Jokela, M. Salminen, A. Blomberg, E. Holm. K. Kanags, P. Virtanen, A. Simola, A. Kiviaho, A. Salminen. Toiminnanohjaaja O. Heino. Kokouksia 42, pykäliä 531. Karjala: R. Pietarinen, Veikko Saarelainen, A. Drockila, E. Kirkinen, K. Korppi, V. Mahonen, Valde Salli.nen, Sulo Koskinen, Eino Sorjonen ja Veikko Soininen. Toiminnanohjaaja L. Nevalainen. Kokouksia 15, 'pykäliä 228. Keski-Suomi: V. Kauranen, Paavo Merikoski, V. Kervinen, J. Kankainen, P. Perus, V. Renvall, S. Parviainen, E. Jokinen, A. Vikman ja Eero Kallio. Toiminnanohjaaja Ake Ahonen. Kokouksia 16, pykäliä 191. Kuopio: V. Niskanen, S. Jokela, L. Backlund, U. Oksa. E. Korhonen, A. Kröger, Anna-Liisa Voutilainen, Osmo Karhunen, H. Juhola ja L. Friman. Toiminnanohjaaja Osmo Karhunen. Kokouksia 12, pykäliä 144. Kymenlaakso: V. Kokkola, A. Vainio, E. Al'o, P. Martelius, T. Penttilä, A. Ukkola, V. Valve, O. Raut~ärvi, O. Nironen, E. Pöyry. Toiminnanohjaaja L. Mattila. Kokouksia 9, pykäliä 180. Lappi: M. Aitto-oja, Paavo Mäkynen, Tauno Haapa, E. MÖkirunsas, Tauno Juutinen, Paavo Ikäläinen, L. Ollila, Toivo li1alainen, T. Grönvall ja Aarne Koskinen. Toiminnanohjaaja E. Hytöilen. Kokouksia 27, pykäliä 351. ' Oulu: R. Kiiskinen, E. Lammi, S. Mikkola, A. Väyrynen, B. Närhi, P. Tammelin, A. Nevasalo, K. Heikkinen, L. Kiiskinen ja E. Holappa. Toiminnanohjaaja Y. Greus. Kokouksia 18, pykäliä 190. POhjanmaa: H. Öhman, Y. Somppi, N. Sillanpää, A. Sainio, P. Kujamäki, L. Kontturi, S. Laakso, O. Kari, E. Kiviniemi ja E. Koikkalainen. Toiminnanohjaaja V. Kulmala. Kokouksia 13, pykäliä 196. Saimaa: J. Hinkkanen, A. Siekkeli, R. Kaatonen, U. Vesala, Y. Mustonen, A. Kekäläinen, E. Pohjolainen, M. Kostiainen, M. Muukkonen ja A. Malinen. Toiminnanohjaaja V. Ripatti. Kokouksia 12, pykäliä 189. Satakunta: V. Rantanen, Asser Virtanen, S. Nieminen, A. Ranne, V. Laaksonen, E. Saarinen, E. Virtanen, M. Tuomi, O. Salmi ja L. Välimäki. TOiminnanohjaaja K. Hulpio. KokOuksia 13, pykäliä 162. TampeTe: P. Virtanen, O. Salonen, A. Nikoskelainen, L. Pililaja, E. Puustinen, R. Valkama, Y. Järvinen, N. Heino, E. Laakso ja H. Rannisto. Toiminnanohjaajina P. Heinonen, L. Pihlaja ja Veikko Jalava. Kokouksia 27, pykäliä 389. Uusimaa: E. Haapanen, T. Kivikoski, P. Saaristo, A. Hulden, E. Helle, A. Sandberg, L. Laaksonen, A. Aaltonen, A. Vuorela ja V. Vainio. Toiminnanohjaaja V. Grönlund. Kokouksia 9, pykäliä 136. Varsinais-Suomi: P. Aitio, A. Heinonen, M. Tuomi, P. Forss, F. Siltanen, A. Sirpi, P. Honkasalo, G. Leino, L. Koskivaara ja V. Niemi. Toiminnanohjaaja O. Ruusunen. Kokouksia 20, pykäliä

11 18 HENKILÖKUNTA. KESKUSTOIMISTO. Kertomusvuodep aikana olivat liiton palveluksessa seuraavat eri toimialojen vastuunalaiset hoitajat: OS"asto 1: (yleiset asiat) Pääsihteeri ja toimistopäällikkö Eino A. Wuokko. - Toimistosihteeri Meri Lahtinen. - Konttoripäällikkö Veikko Kuusela. - Kassanhoitaja Anna-Liisa Kumpulainen. Osasto II (jaostotoimi) : Jaostopäällikkö Eino Rantanen, jaostosihteeri Toivo Määttä, Leo Huttunen, Veikko P euhkuri, Esko Nenonen, Unto Huttunen, Urho Niemenkari ja Pentti Salmi. Osasto III (valistus- ja järjestötoiminta): Valistusohjaaja Toivo Salonen, järjestöohjaaja Pekka Martin. Järjestäjät alkaen Eino Rahkonen, Kaarlo Siltari ja Kauko Laitila, alkaen Toivo Jahn. Reino Vuorikoski ja Valentin Kervinen sekä alkaen Erkki Manninen. Ruotsinkielisten seurojen sihteerinä toiminut Max Pehrss::m 1.6. alkaen. Nuorisosihteerit Toivo Mustonen ja Keijo Viianen. Osasto IV (naisten toiminta): Naissihteeri Greta Rajala-Rinne, koulutusohjaaja Helvi Ahtio, ja Naisten Urheilulehden toimittaja Eva Karhu. Osasto V (julkaisutoiminta): TUL-lehden päätoimittaja Toivo Järvinen sekä toimittajat Väinö Montonen ja Helge Nygren, viimeksi mainittu huolehtinut myös nuorten KIV A-lf.'hden toimitustyöstä. Ilmoituskonttorin hoitajana toiminut ilmoituspäällikkö Joonas Kykkänen. Valmentajat: Vakinaiset valmentajat olivat yleisurheilussa Risto Tirkkonen ja Artturi Karttu, nyrkkeilyssä Eino Mononen, paillissa Eino Leino ja Sulo Hostila ja voimistelussa Veikko Kohtanen.. KIRJEEN V AIHTO. V Saapuneet postisiirtolähetykset Arvolähetyksiä Kirjeitä Lehtien tilauskirjeitä V kpl. 650» » » kpl. Lähetetyt postisiirtolähetykset Kirjeitä Kiertokirjeitä 98 vastaten kirjeissä Postiennakkolähetyksiä REKISTERIASIAT kpl » ) 3.026» kpl. Seurojen rekisteröimis- ja muutosilmoituksia tarkastettiin liiton toimistossa sekä lähetettiin yhdistysrekisteritoimistoon yhteensä 325. SEURAT JA JÄSENISTÖ. 6:~Yä~ Umcilutim A k" lol-. Kertomusvuoden aikana lisääntyi liittomme jäselseu~~jen..,~la 51 seuralla. Jäsenmäärässä sen sijaan oli nousu huomattavampi, sillä jäsenmäärän lisäys oli ollen liiton kokonaisjäsenmäärä vuoden päättyessä (ed.v ), joista miehiä (81.962), naisia (32.107), poikia alle 17-vuotiaita (35.548), tyttöjä alle ] 7-vuotiaita (22.988). Jäsenmaksujen suuruus. V kannettiin jäsenmaksuna mk 10:- 17 -vuotta täyttänyttä Jäsentä kohti. Seurat kantoivat jäseniitään eri suuruisia jäsenmaksuja minkä lisäksi joissakin piireissä perittiin erikoinen piirivero. TEKNILLINEN KURSSI- JA VALISTUSTYö. Päättyneen vuoden teknilliseen kurssi- ja valmennustoimintaan käytettiin varoja n oin 20 milj. markkaa. Suurimmalta osalta tämä määräraha käytettiin liiton toimeenpanemien ohjaajakurssien ja valmennusleirien järjestämiseen. Vuoden aikana toimeenpantiin lähes erilaista kurssi-, valmennus- ja neuvontatilaisuutta. Piirejä avustettiin rahallisesti kurssi- ja valmennusleirien toimeenpanossa. Sen lisäksi liitto antoi piirien ja osittain f:eurojenkin käyttöön eri alojen valmentajia ja ohjaajia. Alkeiskoulutus tapahtui pääasiallisesti piirien puitteissa, jaostojen ja toimikuntien huolehtiessa jatkokoulutuksesta. Erityistä huomiota kiinnitettiin myöskin urheilijain valmennukseen järjestämällä Useita leirejä ja antamalla teknillistä neuvontaa. Lähestyviä olympiakisoja varten laadittiin erillinen valmennussuunnitelma heinäkuun 1 19

12 20 päivään 1951 saakka. Suunnitelma edellyttää yli 7 milj. markan käyttöä tähän tarkoitukseen, jonka suulimmalta osalta ' rahoittaa olympia lainen komitea. URHEILUTEKNILLINEN TOIMIKUNTA. Liiton urheiluteknillistä kurssi- ja valmennus toimintaa on valvonut liittotoimikunnan asettama Urheiluteknillinen toimikunta, joka lisäksi on antanut lausuntoja ja tehnyt aloitteita urheiluteknillisiä kysymyksiä koskevissa asioissa. Toimikuntaan ovat kuuluneet Lennart Kivi puheenjohtajana (33), Unto Siivonen (34), Onni Viander (34), Esko Peltomäki (28), E. A. Wuokko (29) ja sihteerinä Eino Rantanen. Kokouksia 37 ja käsitelty 307 asiaa. KURSSI- JA VALISTUSMENOT v Allaolevasta selviää millä tavalla liitto on käyttänyt määrärahoja 'kurssi-, valmennus-, opastus-, valistus- ym. toimintaan; Hiihtojaosto Jääkiekkoj aosto : :- Koripallojaosto :- Luistelujaosto :- Melontajaosto :- Moott.orijaosto :- Nyrkkeily jaosto :- Painijaosto ;- Painonnostojaosto Palloilujaosto Pesäpalloj aosto ; ; ;- Pyöräily jaosto ;- Suunnistusjaosto :- Uintijaosto :_ Voimistelujaosto :- Naisten yleisurheilujaosto ;- Naistoimikunta :- Yleisurheilujaosto ;- Nuorisovaliokunta " :- UTT + Ruotsinkielinen j!!-osto ; :_ ::\.1 u u k 0 u l utu s- j a vai i s t u s työ. 21 Siirto ;- Kirjallinen ja suullinen valistustyö ;- Piirikunnallisen kurssitoiminnan tukemiseen ;- Piireille annetut avustukset :- Sihteerien palkkaukseen :- Valistus- ja propaganda työ ;- Pajulahden Urheiluopisto ; ;-- YLEISTÄ. LIITON HIIHTO- JA MÄENLASKUTOIMINTA. Mk :-- Hiihtourheilun kannalta oli vuosi merkittävin siinä suhteessa, että monien vuosien kuluttua lähti liitosta huomattavan suuri, 18 henkeä käsittävä, joukkue ulkomaisiin kilpailuihin, Tatran kisoihin Tshekkoslovakiaan. Kun joukkueen menestys oli suurenmoinen, voitaneen sitä täydellä syyllä pitää urheilullisesti huomattavimpana tapauksena vuoden varrelta. - Yhteisissä SM-kilpailuissa on liittomme kärsinyt jatkuvasti osanottajapulasta, mikä on omiaan vaikuttamaan saavutuksien epäedullisuuteen. Kuitenkin saavutimme toistamiseen naisten Suomen mestaruuden, mikä osoittaa, että naishiihtoon on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota. - Kansan Hiihtojen pohjoismainen maa ottelu ei saanut liiton piirissä sitä 'huomiota osakseen, mitä oli toivottu. Suurena haittana tähän lienee ollut yhteistoimintaskisma, joka esiintyi juuri talvikauden aikana. Tasomme on kehittynyt jatkuvasti hiihtourheilunkin alalla, mutta se on ollut hidasta. Syynä siihen lienee ollut valmennuksen puute, sillä lyhyen kauden aikana ei pienillä ohjaajavoimilla ole tultu edes tyydyttävästi toimeen. Päävalmentajan lisäksi olisikin vastaisuudessa kiinnitettävä huomiota apuvalmentajien palkkaamiseen, jolloin valmennustoiminta saataisiin yhtäaikaisesti käyntiin pätevän ohjauksen alaisena eri puolilla maata. HIIHTOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet Aarne K. Leskinen (15) puheenjohtajana ja samalla liitto toimikunnan edustajana, Gunnar Elovaara (11), Hug() Harjunen (13 ), Kalle Niininen (13) ja AIvo Taisi (14). Sihteerinä Esko Nenonen. Kokouksia 16, käsitelty 174 asiaa.

13 22 KOULUTUSVOIMAT. Jaoston käytettävissä ovat tilapäisinä valmentajina toiminee: Gunnar Elovaara, Sulo Pietikäinen, Leo Ohvo, Eero Salonen, Sulo Hietala, Veikko Perälä ja Sulo Koskinen. Opettajina A. K. Leskinen, Vilho Peura ja Oiva Kaivola sekä luennoitsijana emo lisäksi Esko Nenonen. KURSSIT JA LEIRIT. Uusien hiihtäjien leiri ~-9.1. Pajulahdessa, osanottajia 20. Opettajana V. Perälä. Opet Edustusmäenlaskijain leiri Lahdessa, osanottajia 15. tajina A. K. Leskinen ja V. Peura. Edustushiihtäjien kurssi Pajulahdessa, osanottajia 30. Opettajana G. Elovaara. Mäenlaskijain, mäenlaskun seuraohjaajien ja arvo tuomarien kurssi Pajulahdessa, osanottajia 42. Opettajina A. K. Leskinen, E. Hovi (SHL) ja Pelle Öhman (Ruotsista). Hiihtäjien olympiavalmennusleiri Akäslompolossa, osanottajia 18. Opettajana G. Elovaara. Mäenlaskijain olympiavalmennusleiri Akäslompolossa, osanottajia 10. Opettajana A. TaIsi. Uusien hiihtäjien ja naisten valmennusleiri Pajulahdessa, osanottajia 22. Opettajana G. Elovaara, E. Salonen. Valmennustilaisuuksia eri paikkakunnalla, osanottajia Opettajina S. Pietikäinen ja L. Ohvo. Hiihto- ja mäenlaskutuomarikurssit Hyvinkäällä, osanottajia 15, Orimattilassa, osanottajia 22. Opettajana A. K. Leskinen. Kemissä (17), Jyväskylässä (24) ja Kuopiossa (2). Opettajana O. Kaivola. KILPAIL UTOIMINTA. Liiton mestaruuskilpailut. B-ryhmä: Popinniemen Ponnistus Mestarit: 3X l0 km: Liikkalan Vauhti (H. Pajari, Leevi ja Veikko Perälä), yl. 30 km: Leevi Perälä, Liikkalan Vauhti, 30 km:n joukkuemestaruus: Liikkalan Vauhti, Leevi, Veikko ja Lauri Perälä, alle 18 V. 10 km: R. Raukola, Lahden Kaleva, yli 35 V. 20 km: U. Niemi, Kuusankosken Puhti, yli 45 V. 10 km: V. KeIkka, Vehkalahden Pyrkivät, naisten 10 km: Tyyne Wideman, Mäntän Valo. A-ryhmä: Savonlinnan Jyry Mestarit: yl. 15 km: A. ljäs, Jyväskylän Toverit, yl. 50 km: Leevi Perälä, Liikkalan Vauhti, V. 15 km: P. Suikki, Ruokolahden Kanto, yl. yhdistetty: H. Viide, Kemin Into, V. ~hdistetty : A. H li M"ntän Valo alle 18 V. yhdistetty: V. Fagerstrom, Tahmelan e n, a,.. l k. P V esa, y., l ma"enlasku: L. Pälli Nokian Pyry, V. maen as T.. U.. Lehtelä, Idänpään Toive, alle 18 V. mäenlasku: V. Ellonen, amlonkosken Tähti. Suo m e n m e s t a r u u s k i 1 p a i 1 u t Mikkelissä, järjestäjät Mikkelin Vauhti ja Mikkelin jät. Naisten 10 km: mestari Tyyne Wideman, Mäntän Valo. KANSAINVALINEN KILPAILUTOIMINTA. T U L n ki l p a i 1 i joi t a ui k 0 m aili a.. Neuvostoliitossa Tyyne Wideman (MäV), Esko Oikarinen (SuV) ja Gunnar Elovaara (v.m. omalla kustannuksellaan)... Tshekkoslovakiassa, Tatran Kisoissa, V. Suhonen C:raIT1, U. Niemi (KuPu), V. Timonen (LaKa), S. Hietala (Po.Po): Laun, Leevi ja Veikko Perälä (LiV), T. Käki (VaE), M. Suomeffil (TahV), L. Pälli (NoP ), E. Tanninen (TaiT), Tyyne Tikkanen (KKV), Saara Valtonen (LauT), Elli Hämäläinen (LieP), johtajina E. Nenonen, V. Peura, K. Leikas ja E. Airaksinen. Norjassa BFG-seuran leirillä ja kilpailuissa K. Männys (KäKu).. Ruotsissa, Hammarbyssä, Eino Tanninex: (Tal::-).... R uo t Slssa PaulI' Miettinen (KKV) useissa en kilpailuissa... Ruotsissa, koko kilpailukauden Raimo Hellberg (TKV) useissa en kilpailuissa..." Ruotsissa, Bodenin Kisoissa, L. Ohvo Ja A: IJas. (JyT~.. Ruotsissa, Kiruna AIFn kilpailuissa, VIlho Ja VelI KoskInen (SäR) sekä S. Korjus (KyV). Ruotsissa, Ruotsin Hiihtokisoissa östersundissa, P. Laitinen (OVi), Tyyne Wideman (MäV) ja johtajana E. Nenonen. U 1 koi a i s i a k i 1 p a i 1 i joi t asu 0 m e s s a. 23 Hiihtä- Savonlinnan Jyryn kilpailuissa ruotsalaiset S. Jatko ja A. Olsson, Kiruna AlF..... Kymin Veikkojen ja Karhulan Katajaisten. (SHL? yhteistolmmtakllpailuissa ruotsalaiset E. Olofsson Ja V. Arlemalm, KIrunan AlF. tm R V b Salpausselän kisoissa (yht.toim.) norjalaiset H. Maar. an,. ang 0, O. ökern, K. Maardalen, O. Gjermundshaug, A. Hoel Ja H. Johansson

14 24 sekä ruotsalaiset E. Lindström, K. Ekblad, G. östberg, E. Elmsäter, A. Herrdin, Margit Äsberg-Albrechtsson ja Berta Hallkvist. MUU TOIMINTA. Liittomme oli mukana Kansanhiihtojen Pohjoismaisen kansanhiihtomaaottelun järjestelyissä. Merkkejä suoritettiin liiton seurojen järjestämissä tilaisuuksissa kpl. TILASTOA. Hiihtoa harrastavia seuroja oli liitossa 782, joissa kilpailijoita ja harrastajia Kansainvälisiä kilpailuja järjestettiin 4, kansallisia l44, piirikunnallisia 393 ja jäsentenvälisiä 3.79l. Luokiteltuja hiihtäjiä 1 lk:n 114, II lk:n 777, III lk:n 885; mäenlaskijoita 1 lk:n 8, II lk:n 67 ja III lk:n 107. EDUSTUKSET. POhjoismainen mäkituomarikonferenssi Ruotsissa, Falunissa, 7-8.l. edustajana A. K. Leskinen. Pohjoismainen Hiihtokonferenssi TUkholmassa , edustajana A. K. Leskinen. Pohjoismainen mäkituomarikonferenssi Tukholmassa , edustajana A. K. Leskinen. Hiihdon Yhteistoimintavaliokunnassa A. K. Leskinen, K. Niininen ja G. Elovaara. Kansanhiihtojen järjestely toimikunnassa T. Pulkkinen ja E. Nenonen. Hiihtojärjestöjen varustetoimikunnassa V. Peura. LIITON JALKA- JA JÄÄPALLOTOIMINTA. YLEISTA. Yhteisissä jalkapallosarjoissa näyttää liittomme saavuttaneen aallonpohjan. Mestaruussarjasta putosi kaksi joukkuettamme, mutta Suomen sarjaan nousi yhden pudonneen tilalle kaksi joukkuetta, joten asemamme vahvistui yhdellä joukkueella. Liitto-ottelut, joita pelattiin 4 SPLn kanssa päättyivät tasapisteisiin. Mestaruus-cup saatiin suunnitelman mukaisesti loppuun suoritetuksi. Samoin suur-, liitto- ja nuorten sarjat sekä karsinta ottelut. Pelien ta- so on kohonnut ja yleisökannatuskin osoittanut kasvamista. Kunhan pystymme oikein käyttämään nuorissa olevan voimamme, on palloilumme tulevaisuus taattu. Erotuomariemme toiminta on myös entisestään varmistunut. Ensimmäisen kerran oli liittomme käytettävissä koko kesän ajan vakinainen jalkapallovalmentaja, Yrjö Heikkilä Kymistä. Valmentaja aloitti työnsä iltavalmennuksena Kymenlaakson piirissä jo helmikuun aikana ja ryhtyi vakinaisesti hoitamaan tehtävää kesäkuun alusta, käyden 20 paikkakunnalla ja valmennettavien lukumäärän noustessa 500:ksi. Valmentajan työ päättyi elokuun 15 päivänä. Valmentajan kiertokäynti seuroissamme ei voinut tyydyttää tarvetta, mutta sen kautta saimme ennenkaikkea selvyyden eri seutujen mahdollisuuksista ja puutteista jalkapallotoiminnan alalla. Jääpalloilussa pelattiin mestaruus5arja 2-lohkoisena (2X7 = 14) ja Suomen sarja 4-lohkoisena, yhteensä 20 joukkuetta sekä nuorten mestaruus 3-häviöpisteen karsinnalla, jossa mukana oli 14 joukkuetta. Jääpallovalmennusta ei voitu varojen ' puutteessa järjestää. Erotuomaritoiminnan suhteen jääpalloilussa on vielä paljon toivomisen varaa. PALLOLUJAOSTO. Palloilujaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Kalle Altti (38), jäseninä Martti Mehto (22), E. Pastinen (31), Paavo Raunisto (28)- ja E. Tarkiainen (33), liittotoimikunnan edustaj!!na Eino A. Wuokko ja sihteerinä Unto Huttunen. Kokouksia 40, käsitelty 474 asiaa. Jaoston alatoimikuntina ovat toimineet erotuomaritoimikunta: E. Pastinen, Yrjö Kaivola ja Emil Lilja sekä sarjatoimikunta: E. Rantanen ja Unto Huttunen. KURSSI- JA KOULUTUSTYö. Seuraohjaajakurssi 1 Vierumäellä , osanottajia 22. Ohjaajina R. Valkama, Y. Heikkilä ja unkarilainen I. Nagy. Seuraohjaajakurssi II Vierumäellä , osanottajia 23. Ohjaajina R. Valkama ja Y. Heikkilä. Edustuspelaajien leiri Eerikkilässä, osanottajia 23. Ohjaajina 1. Nagy ja R. VaJkama. Nuorten palloilijoitten leiri Pajulahden Kangaslammilla , osanottajia 24. Ohjaajina O. Vasama ja E. Vuorimaa. Jalkapalloerotuomarien kouluttajakurssi Eerikkilässä, osanottajia 8 etupää n erotuomariamme. 25

15 26 Pii r i kun n a 11 i n e n vai m e n n u s toi m i n t a. Valmennustilaisuuksia järjestettiin Helsingin, Hämeen, Karjalan, Keski-Suomen, Oulun, Saimaan, Satakunnan ja Tampereen piireissä. Ohjaajina ovat olleet T. Lievonen, Ensio Sorjonen, A. Huovinen, Reino Laine ja Reino Valkama. Osanottajia ollut yhteensä noin 350. Erotuomarikursseja on pidetty Helsingin, Keski-Suomen, Saimaan, Tampereen ja Uudenmaan piireissä. Osanottajia yhteensä 85. Opettajina toimineet 1. Muona, O. Vasama, A. Kekäläinen, R. Valkama ja V. Honkaniemi. KILPAILUTOIMINTA. L i i t 0 n j a 1 kap ali 0 m e s t a r u II s. Loppuottelussa Kotkassa voitti Kotkan Työväen Palloilijat Turun Toverit 3-1 (1-0). Mestarijoukkue: Veikko Heiskanen, Pertti Koivisto, Eero Saarnio, Kaarlo Kalavainen, Eino Flinck, Aimo Sommarberg, Yrjö Rainero, Esko Glumerus, Mauri Vanhanen, Kauko Hakala ja Kalle Lahti. Kilpailuun osallistui 17 joukkuetta. Osanotto oli rajoitettu. Nuo r t e n m e s t a r u u s. Loppu.ottelussa Kotkassa voitti Kotkan Työväen Palloilijat Turun Veikot 11-0 (8-0). Mestarijoukkue: Eino Korkolainen, Vilho Holopainen, Kauko Lehtonen, Reijo Burman, Reino Punttila, Reijo Seppä, Pentti Immonen, Pertti Vanhanen, Raimo Haavisto, Matti Salmelainen ja Arvo Ollikainen. Sarjaan osallistui 17 joukkuetta. Osanotto oli rajoitettu. Liiton muut sarjat. Suursarja 6-lohkoinen, pelattiin kaksinkertaisena, joukkueita 30. Lohkovoittajat: Malmin Pallo-Seura, Rauman Pallo, Tampereen Kisatoverit, Kotkan Reipas, Kuopion Elo ja Ykspihlajan Reima. Lohkovoittajat sekä Kotkan Kiri ja Valkeakosken Koskenpojat pääsivät Suomensarjan karsintaan. Suursarjan alasarjana pelattiin liittosarja kaksinkertaisena 8-lohkoisena, joukkueita 40. Lohkovoittajat: Porvoon Veikot, Hyvinkään Ponteva, Turun Yritys, Joensuun Pallo-Toverit, Lielahden Kipinä, Imatran Pallo, Loviisan Riento ja Seinäjoen Sisu. Liittosarjaan nousu tapahtui karsintojen avulla ja muodostui järjestys seuraavaksi: Helsingin lohko: Suomen kylän Kisa-Veikot, Oulun- \ kylän Työväen Urheilijat, Helsingfors AIK, Herttoniemen Toverit, Puotinkylän Valtti ja Visa sekä muualla Forssan Alku, Aänekosken Huima, Pieksämäen Pallo-Sepot, Kouvolan Pallo-Veikot, Raahen Ponnistus ja Kortelan Ryhti. Yhteiset sarjat. Mestaruussarjassa (10 joukkuetta) pelasivat Kotkan Työväen Palloilijat, Turun Veikot ja Helsingin Kullervo, joista 2 viimemainittua putosivat. Suomen mestaruuden voitti Ilves-Kissat, Tampere. Suomensarja (a 10 joukkuetta) pelattiin länsi-itä-lohkoisena. Länsilohkossa pelasivat Turun Pyrkivä, Turun Toverit ja Jakobstads Bollklubb, itälohkossa Helsingin Ponnistus. Joukkueista putosi suursarjaan Jakobstads Bollklubb ja tilalle nousivat Tampereen Kisatovel'it sekä Kuopion Elo. Suomen nuorten mestaruus jäi ratkaisematta sen johdosta, kun Kotkan Työväen Palloilijat ja Kuopion Pallotoverit pelasivat kahdesti tasan. Kotkassa 3-3 ja Kuopiossa 2-2. Myöhäisen vuodenajan vuoksi ei ratkaisuottelua pelattu. Liitto-ottelut. A-ottelu SPL-TUL Helsingissä (1-0). Pelaajat: Olavi Laaksonen, Pertti Koivisto, Eero Saarnio, Reino Suojanen, Tapio Pylkkönen, Reino Koskinen, Rainer Forss, Kalevi Lehtovirta, Mauri Vanhanen, O. Laakso ja Turkka Tamminen, varalla V. Vilermo, A. Salonen, K. Hakala, Y. Lievonen. B-ottelu TUL-SPL Porissa, tulos 2-1 (1-0). Pelaajat: R. Helispuro, K. Lilja, Turkka Salmi, K.. Kalavainen, Keijo Honkanen, K. Lahti, K. Ukkonen, O. Lilja, K. Saastamoinen, R. Viitaniemi ja P. Lyytikäinen, varalla U. Huhtanen ja V. Tranberg. KANSAINVALINEN KILP AIL UTOIMINT A. Suo m ala i s i a u 1 k 0 m aili a. Jalkapallo-liittojoukkue yhdessä SPLn kanssa kilpaili Tshekkoslovakiassa Ottelut Suomi-Jihlava 5-4, Suomi-Budejovice 4-2. Suomi-Karlowy-Vary 6-l. Joukkue: Johtajat Paavo Raunisto TUL ja L. Lehtinen SPL, huoltajat Väinö Launela TUL ja Väinö Heikkinen SPL. Pelaajat: E. Ros, Keijo Honkonen, M. Laitinen, K. Ukkonen, T. Tamminen, O. Lilja, V. Muro ja K. Saastamoinen TUL, K. Hurri, M. Lehtinen, Y. Pulkkinen, Å. Lindman, Å. Pettersson, Jorma Saarinen ja R. Lehtinen. 27

16 28 U 1 koi a i s i asu 0 m e s s a. Puolalainen ammattiyhdistysjalkapallojoukkue vieraili maassamme Ottelut: Helsinki-Puola 4-2, Turku-Puola 2-1 ja Kotka-Puola 4-0. Puolan joukkueen kokoonpano: johtaja Jan Puchala, tuomari Boski, huoltaja Wilcskiewicz, pelaajat Janik, Boruch, Wlodarozyk, Sobkowiak, Suszczyk, Witlczorek, Gajdzik, Hogendorf, Trampisz, Aniola. Cieslik, Wisniewski, Sloma, Narloch, Brzozowski, Lacz ja Baranski. Turussa vastustajana oli Varsinais-Suomen piirijoukkue, Helsingissä TUL-SPL piirijoukkue ja Kotkassa KTP. Maaottelut Suomi-Hollanti 4-1 (3-0), edustajamme: Olavi Laaksonen. Tapio Pylkkönen, Kalevi Lehtovirta Suomi-Tanska 1-2 (0-1), edustajamme: Tapio Pylkkönen, Kalevi Lehtovirta, Olli Lilja, varalla O. Laaksonen, T. Tamminen, R. Suojanen ja P. Koivisto Suomi-Jugoslavia ), edustajamme: Tapio Pylkkönen, Kalevi Lehtovirta, Olli Lilja, varalla O. Laaksonen, R. Suojanen, T. Tamminen ja P. Koivisto Norja-Suomi, Oslossa 4-1 (2-0), edustajamme: johtajana Martti Mehto, huoltajana Eero Salo, pelaajat T. Pylkkönen, K. Lehto virta, Olli Lilja, varalla O. Laaksonen, R. Suojanen ja P. Koivisto Suomi-Ruotsi 0-1 (0-0), edustajamme: Olavi Laaksonen, Tapio Pylkkönen, Kalevi Lehtovirta, Kalle Lehti, varo M. Laitinen ja K. Saastamoinen Helsinki-Tukholma 0-0, edustajamme: joukkueen johtaja S. Alava, pelaajat V. Vilermo, A. Salonen, T. Pylkkönen, K. Saastamoinen, varo M. Laitinen, P. Lyytikäinen. Tuomarina V. Niemi, linjamies E. Lilja. KANSAINVALINEN TUOMARITOIMINTA. Kansainväliset FIFA:n hyväksymät erotuomarimme 1950 olivat Väinö Niemi ja Yrjö Kaivola. Tuomarimme toimivat allamainituissa tehtävissä: Suomi-Hollanti linjamiehenä T. Alkio. Suomi-Jugoslavia 6.9. linjamiehenä W. Mörsky. Norja-Suomi Oslossa, linjamiehenä A. Nyrönen. Tanska B-Ruotsi B Kööpenhaminassa, tuomarina V. Niemi. EDUSTUKSET. Liiton edustajina Suomen palloilun yhteistyövaliokunnassa ovat 01 leet K. Altti ja E. Rantanen, jalka- ja pääpalloilun valitsemisva~iokun nassa K. Altti ja M. Mehto sekä palloilun kilpailu toimikunnassa K. Altti, E. Lilja ja Unto Huttunen. OK:n teknillisessä jaostossa K. Altti, M. Mehto ja U. Huttunen. Pohjoismaisessa jalkapallokongressissa Tukholmassa oli edustajana O. Suvanto. TILASTOA. Jalkapalloilua harrastavia seuroja oli liitossamme 352, niissä pelaa. jia Otteluja järjestettiin Jääpallo. L i i t 0 n jää p a 110m e s ta r u u S. Liiton jääpallomestaruus pelattiin 2-lohkoisena yksinkertaisena sarjana, ollen kummassakin lohkossa 7 joukkuetta. Lohkovoittajat pelasivat loppuottelun Turussa ja voitti Turun Pyrkivä Helsingin Jyryn 5-1 (3-1). Mestarijoukkue: Rainer Suojanen, Pentti Vahtonen, Jukka Leino, Pentti Saari, Pauli Vahtonen, Kaino Venho, Rainer Forss, Pentti Kärki, Reino Koskinen, Reino Suojanen ja Matti Hurme. Mestaruussarjan alasarjan muodosti 4-lohkoinen suomensafja, jossa oli 20 joukkuetta. Lohkovoittajat Kokkolan Jymy, Porin Pallo-Pojat, Työväen Mailapojat ja Savonlinnan Työväen Pallo-Seura nousivat mestaruussarjaan. Nu 0 r te n m e s t a r u u s. Nuorten jääpallomestariksi tuli Helsingin Jyry voittaen Helsingissä 5.3. Oulun Työväen Palloilijat 4-2 (2-1). Mestarijoukkue: Torsti Nikander, Jussi Lehtonen, Raimo Pallassola, Kalevi Kalliola, Matti Rautiainen, Alpo Forsgren, Jouko Tienvieri,. Helles Kontkanen, Jalmari Hämäläinen, Ma~tti Simonen ja Ilmari Karonen. Suo m en jää p a 110m e s ta r u u S. Varkaudessa Varkauden Pallo -35-Turun Pyrkivä 11-1 (5-1). Helsingissä Helsingin Jyry-Käpylän Urheiluveikot 1-7 (0-2). 29

17 30 KANSAINVALINEN KILPAILUTOIMINTA. Ruotsi B-Suomi B Tukholmassa 8-1 (4-0). Huoltajana Vieno Nummelin, Pelaajat Reino Suojanen ja Paavo Lyytikäinen, var_ Rainer Suojanen. Suomi-Norja 5.2. Lappeenrannassa 4-2 (3-1). JAAPALLOTUOMARIEN SAANTöNEUVOTTEL UT. TILASTOA. Jääpalloilua harrastavia seuroja 124 ja niissä pelaajia luja 69~ YLEISTÄ. LIITON JÄÄKIEKKOTOIMINTA. Helsingissä pidettiin jääpallotuomarien sääntöneuvottelut, joihin osallistuivat E. Lilja, E. Hakala, V. Niemi ja E. Pohjolainen. Yllämainitut pitivät sen jälkeen seuraavilla paikkakunnilla vastaavat tilaisuudet: Rauma, Pori, Helsinki, Kotka, Imatra ja Lappeenranta ja oli tilaisuuksissa 67 osanottajaa. Otte- Talviurheilumme vitsaus, myöhästynyt talvi, teki tuntuvasti haittaa jääkiekoilijoittemme alkuvalmennukselle. Vasta vuoden vaihteessa saatiin harjoitukset käyntiin ja ohjasi niitä liittovalmentajamme R. Mikalunas. Jääkiekkoilijoillamme oli myös tilaisuus nauttia 1 kk:n ajan ruotsalaisen valmentajan AIKn ent. pelaajan Kurt Svanberg'in ohjausta. Harrastus jääkiekkoiluun kasvoi entisestään ja kiekkoilumme ase- ma alkoi vakiintua. JAAKIEKKOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Paul Boström (17), Taisto Vuorinen (20), Urpo Hurme (15 ), Ensio Santanen (13), Emil Vuorimaa (21), liittotoimikunnan edustajana Lauri Nurmi (8). Sihteerinä toimi Unto Huttunen. Kokouksia 21, käsitelty 186 a siaa. Nuorten liitto-otteluleiri Riihimäellä. Osanottajia 20, ohjaajana R. Mikalunas. Miesten liitto-otteluleiri Vaasassa. Osanottajia 15, ohjaajina Kurt Svanberg ja R. Mikalunas. Pii r i kun n a 11 i n en toi m i n ta. Valmentaja R. Mikalunas kävi ohjaamassa p elikauden aikana 18 paikkakunnalla, joissa osanottajia oli yhteensä 726. Erotuomarikursseja toimeenpantiin Helsingissä, Kotkassa ja Kuusankoskella, osanot tajia 31, opettajina Lauri Linnonmaa, Sven Björklund ja Esko Tani. KILPAIL UTOIMINTA. Liiton jääkiekkoilun na, oli 8 joukkuetta. pisteellä. mestaruussarjassa, joka pelattiin yksinkertaise Mestariksi selvisi Tampereen Pallo-Veikot 12 Joukkue: Lasse Leiniö, Armas Malm, Mauri Särki lahti, Esko Leiniö, Toivo Nikkilä, Erkki Terho, Matti Huilla, Esko Neva, Pentti Koivunen ja Mikko Aalto. Liiton sarjaan osallistui 12 joukkuetta ja voitti sen Turun Pyrkivä. Toiseksi tuli Ponnistus ja nousivat molemmat mestaruussarjaan. Nuorten mestaruussarjaan osallistui 12 joukkuetta osanotto oli rajoitettu ja pelattiin se 3 häviöpisteen karsinnalla, loppuottelu cup'ina. Mestaruuden voitti Tampereen Kisatoverit. Joukkue: Martti Virhimo, Martti Lehtoranta, Rauno Nykänen, Viljo Tuhkanen, Antti Kaivonen, Aarno Niinimäki, Simo Lehmusvirta, Seppo Kalmari, Mauri Hager, Pentti Järvenpää, Matti Jokisalo ja Mauno Hermiö. Liitto-ottelut. TUL-SJKL B-joukkue, Vaasassa (3-1, 0-1, 0-1). Joukkueen johtaja U. Teromaa, huoltaja R. Mikalunas. Pelaajat: Blomqvist, Malm, Koskinen, Puhakka, Salmela. Nikkilä, Ra utanen, P alantj. Puranen, Ristola, Huusari, Piirtamo, Nilsen ja Leppänen, varo Leiniö. 31 Osanottajia 14, ohjaaja KURSSI- JA KOULUTUSTYÖ. L i i t 0 n k u r s s i t j ale i r i t. Seuraohjaajakurssi Hämeenlinnassa. na R. Mikalunas. Maaottelut. Tshekkoslovakia-Suomi Tshekkoslovakiassa. Ottelut Prahassa 8-2 ja Brno'ssa 7-0. Liitostamme oli mukana Toivo Nikkilä ja Aarre Huusari.

18 32 TILASTOA. Jääkiekkoilua harrastavia seuroja on liitossa 82 ja niissä kilpailijoita ja harrastajia yhteensä Otteluja järj EDVSTUKSET. Jääkiekkoilun Yhteistoimikuntaan ovat kuuluneet Lauri Nurmi, Paul Boström ja Unto Huttunen, ensinmainittu liitto toimikunnan edustajana. YLEISTÄ. LIITON KORIPALLOTOIMINTA. Kertomusvuoden merkkitapaus oli kansainvälisen kilpailutoiminnan avautuminen liittomme koripalloilijoille. Ensimmäinen kansainvälinen kosketus tapahtui Nizzan MM-kilpailujen karsinnoissa, joihin myös Suomen joukkue osallistui. Liiton koripalloilijat osallistuivat vuoden aikana myös Tshekkoslovakiassa järjestettyihin kansainvälisiin koripalloleireihin, mikä koulutuksellisesti oli hyvin merkittävää. Liittomme sisäinen kilpailutoiminta on saanut määrätyt muotonsa ja tasoltaan laajentunut. Oma mestaruussarja pelattiin ensimmäisen kerran kaksinkertaisena. Valtakunnansarja laajentui ja pelattiin se seitsemässä lohkossa. Samoin naisten ja nuorten sarjoissa joukkueiden lukumäärä osoitti nousua. Valmennus- ja koulutustoiminta on jatkunut entisessä laajuudessaan ja vuoden lopulla alkoi myöskin olympiavalmennus koripalloilijoillemme. Yhteistoimintaa Suomen Koripalloliiton kanssa ei saatu aikaan kuin vasta vuoden lopulla. Tämän johdosta yhteistä Suomen mestaruussarjaa ei pelattu, mutta Suomen mestaruudet - miehpt, naiset ja nuoret - pelattiin yhteistoiminnassa SKLn kanssa. KORIPALLOJAOSTO. Vuoden aikana on koripallojaostoon kuulunut puheenjohtajana Lennart Kivi (15), Jonne Kykkänen (18), Keijo Viianen (17), Aarno Lähteinen (14), Helge Nygren (14). Ltk:n edustajana Lennart Kivi. Kokouksia 18, käsitelty 157 asiaa. Sihteerinä jaostosihteeri Urho Niemenkari. KOULUTUSVOIMAT. Tilapäisinä valmentajina ja opettajina ovat jaoston käytössä olleet seuraavat: Tapio Pöyhönen, Helge Nygren, Aarno Lähteinen, Antti Lyytikäinen, Keijo Voutilainen, Esko Koivunen, Pentti Mattila, Keijo Viianen, Lennart Kivi, Pentti Salmi ja Urho Niemenkari. KURSSIT JA LEIRIT. Miesten pelaajakurssit Pajulahdessa, 22 osanottajaa. Opettajina T. Pöyhönen, A. Lyytikäinen, U. Niemenkari. Seuraohjaaja- ja tuomarikurssi Pajulahdessa, osanottajia 21. Opettajina A. Lähteinen, K. Viianen, H. Nygren ja U. Niemenkari. Miesten pelaajakurssi Pajulahdesså, osanottajia 18. Opettajina T. Pöyhönen, E. Koivunen ja L. Kivi. Naisten pelaajakurssit Pajulahdessa, osanottajia 19. Opettajina T. Pöyhönen ja E. Koivunen. Edustuskoripalloilijoiden leiri (olympialeiri) Pajulahdess a, osanottajia 18. Opettajina H. Nygren ja P. Salmi. Pii r i kun n a II i s e t k u r s s i t. Satakunnan piirin pelaaja- ja tuomarikurssit Etelärannass a, osanottajia 16. Opettajana Pentti Mattila. Varsinais-Suomen piirin tuomarikurssit Turussa, osanottajia 7. Opettajana Pentti Salmi. Pohjanmaan piirin pelaaja- ja tuomarikurssit Vaasassa, Qsanottajia 25. Opettajana Keijo Voutilainen. Helsingin piirin tuomarikurssit Helsingissä, osanottajia 6. Opettajina Pentti Salmi ja Aarno Lähteinen. KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruu s kilpailut. Liiton mestaruudet pelattiin sarjoina, joita täydensivät tarpeelliset a lasarjojen ottelut: 3 Me s ta r u u s s a r j a (m i e h e t) pelattiin kaksinkertaisena. Koripisteet Seura 0 V T H V H P 1. Työväen Mailapojat Kotkan Reipas Elannon Isku

19 34 4. Porin Veto 11 pist., 5. Pispalan Tarmo 9, 6. H:gin Kisatoverit 6, 7. Helsingin Visa 4. Ylimääräisessä loppuottelussa Työväen Mailapojat voittivat Kotkan Reippaan (25-18). Mestarijoukkueen kokoonpano: Raimo Lindholm, Samuel Grönroos, Teuvo Lindström, Kaj Gustafsson, Urho Lehtonen, Pentti Tuominen, Allan Pietarinen, Raimo Kiialainen, Tapani Mäkinen, Olavi Lehtinen. Me s t a l' u u S s a r j a (n a i se t) cup-järjestelmä. Ottelut: H:gin Tarmo-Turun Pyrkivä 23-5 (14-3), Porin Veto Oulun Työv. Palloilijat 53-4 (38-2), H:gin Tarmo-Kotkan Reipas 22-8 (14-4), loppuottelu Porin Veto-H:gin Tarmo (18-14). Mestarijoukkue: Anja Lamminpää, Soili Aaltonen, Vieno Katavisto, Aune Salmi, Saimi Saari, Toini Kallio, Marjatta Hagner, Helli Ranta. M e s ta r u u s s a r j a (n u 0 r e t) 3-pisteen sulkemistapa. Ottelut: Kymin Palloilijat-Tainionkosken Tähti 50-9, Turun Toverit-Tampereen Yritys 32-23, Isku-Keravan Toverit 43-26, Porin Pyrintö-Turun Toverit 32-19, Isku-Kymin Palloilijat 53-35, Keravan Toverit-Tainionkosken Tähti luov., Isku-Turun Toverit 44-21, Porin Pyrintö-Tampereen Yritys 30-22, Keravan Toverit--Kymin Palloilijat 37-35, Porin Pyrintö-Keravan Toverit ja loppuottelussa Porin Pyrintö-Isku (20-11). Mestarijoukkue: Pertti Naukkarinen, Kalevi Sundell, Pentti Sillanpää, Reijo Leino, Jukka Sävelä, Altti Mattila, Asko Vilen, Matti Manninen, Eero Ala-Sipilä. VaI ta kun n a n s a r ja (m i e h e t> seitsemässä lohkossa. Lohkovoittajat: Helsinki: H:gin Työväen Uimarit, Uusimaa: H:gin Kullervo; Häme: Forssan Alku, Saimaa: Lappeenrannan Työv. Urheilijat, Keski-Suomi: Vaasan Toverit, Satakunta: Porin Veto II, Kymenlaakso: Kymin Palloilijat. Lohkovoittajien keskeisen karsintasarjan voitti H:gin Kullervo. Suomen m e s t a l' u u S 0 t tel u t. Suomen mestaruus 1950 ratkaistiin 4 joukkueen yksinkertisella sarjalla SKL 2, TUL 2 joukkuetta. Koripisteet 0 V T H V H P J HCK-V (SKL) TMP SNMKY (SKL) KoRe Nai s t e n m e s t a l' u u s. Mestaruusottelu Tampereen Pyrintö (SKL)-Porin Veto (21-14). Nuo l' t e n m e s t a l' u u s. Mestaruusottelu Porin Pyrintö-Jyväskylän Kisatoverit (SKL) (17-15). Suomen mestaruusjoukkue: Pentti Sillanpää, Reijo Leino, Jukka Säve~ä, Eero ~la-sipilä,. Altti Mattila, Asko Vilen, Kalevi Sundell, PerttI Naukkarmen, MattI Manninen, Harri Niemi. KANSAINVALINEN KILPAILUTOIMINTA. Koripalloilun maailmanmestaruuskilpailujen karsinnat Nizzassa. Ottelut: Espanja-Suomi.. : Italia-Suomi Suomi-Itävalta Suomi-Hollanti Sveitsi-Suomi (33-7) (29-8) (20-19) (24-8) (19-9) Samalla matkalla joukkue otteli Brysselissä Belgian B-yhdistelmää vastaan, tulos ja Antverpenin kaupunkijoukkuetta vastaan tulos Suomen tappioksi. ' Liiton edustajia joukkueessa olivat: Tapio Pöyhönen, Kalevi Heinän~~, Kalev~ Sylander, Raimo Lindholm, Kaj Gustafsson, Antti Lyytikamen sekå huoltajana Keijo Viianen. Kansainvälinen koripalloleiri Tshekkoslovakiassa Liiton edustajina Tapio Pöyhönen, Pentti Mattila, Esko Koivunen Keijo Voutilainen, Risto Manninen, johtajana Helge Nygren. ' J ULKAISUTOIMINTA. Seuroille ja tuomareille laadittiin monistetut ohjeet uusista kansain-. välisistä säännöistä ja niiden tulkintakysymyksistä. EDUSTUKSET. Edustajina yhteistoimikunnassa ovat olleet J. Kykkänen, K. Viianen ja ltk:n edustajana L. Kivi, joka samalla on toiminut yht~istoimikunnan puheenjohtajana. 35

20 36 Koripalloilun Olympiatoimikunnassa ovat jäseninä J. Kykkänen ja K. Viianen. TILASTOTIETOJA. Koripalloilua harrastavia seuroja oli 122 koripalloilun harrastajia 1.932, kilpailijoita' Otteluja järjestettiin, kansall. 145, piirikunn. 417, jäsentenv. 390, yhteensä 952. YLEISTÄ. LIITON KÄSIPALLOTOIMINTA. Käsipalloilussa saatiin käyntiin keskeytyneet yhteiset sarjat käsipalloliiton kanssa. Liitossamme käsipalloilun harrastus on keskittynyt Varsinais-Suomen piiriin ja Länsi-Uudellemaalle, johtuen pelisalien puu t teesta. Kansainvälisesti vuosi on ollut merkittävä. Naisten Pohjoismaiset mestaruuskilpailut järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa. Lisäksi on liittomme naiskäsipalloilijoita käynyt kilpailumatkalla Ruotsissa, jossa suoritettiin myös maaottelu. Liiton kurssi- ja valistustoimintaa ei järjestetty, vaan rajoittui työ piirikunnalliseen neuvontaan. KASIP ALLOJ AOSTO. Käsipallojaostoon ovat kuuluneet Kalervo Tirri puheenjohtajana (5), Eino Jokinen (6), Vilho Hakola (4), Alpo Felt (5), Voitto Raatikainen (3). Liittotoimikunnan edustajana ja sihteerinä on toiminut Urho Niemenkari. Kokouksia 6, käsitelty 36 asiaa. KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruuskilpailuja ei salivaikeuksien ja joukkueiden vähyyden vuoksi pelattu. Yhteiset sarjat: Käsipalloliiton kanssa pelattiin yhteiset mestaruus- ja suomisarjat. Mestaruussarjassa sijoittautui Turun Toverit 5 :ksi ja Turun Kisatoverit 7:ksi. Mestaruuden voitti Union (SKPL). Suomisarjassa H:gin Visa putosi alasarjaan. KANSAINVALINEN KILPAILUTOIMINTA. Maa 0 t tel u t. Ruotsi-Suomi Örebro Liiton edustajina joukkueessa olivat E. Eriksson (TuTo), J. Vanne (TyKT) ja M. Aarnio (TuVe) T U L n k i 1 p a i 1 i joi t a u 1 k 0 m aili a. Turun Toverien naiskäsipallojoukkue kävi kilpailumatkalla Göteborgissa Skånska CIFn vieraana. U 1 koi a i s i a k i 1 p a i 1 i joi t asu 0 m e s s a. Turun Toverien vieraana oli ruotsalainen Skånska CIFn naiskäsipallojoukkue Göteborgista. Naisten Pohjoismaiset mestaruuskilpailut järjestettiin Hangossa, Tammisaaressa ja Helsingissä, osanottajat ja järjestys: Ruotsi, Tanska, Suomi ja Norja. EDUSTUKSET. Käsipalloilun Yhteistoimintavaliokuntaan ovat kuuluneet Kalervo Tirri ja Urho Niemenkari, viimeksimainittu myös liittotoimikunnan edustajana. Kokouksia on ollut 11. Pohjoismaiden välinen käsipallokongressi Hangossa Liiton edustajina Kalervo Tirri ja Urho Niemenkari. Naisten Pohjoismaiden käsipallomestaruuskilpailujen järjestely toimikunta: Kalervo Tirri ja Eino Jokinen. YLEISTÄ. LIITON LENTOPALLOTOIMINTA. Lentopalloilu sai kuluneen vuoden aikana huomattavan suuret harrastajajoukot taakseen. Lukuisat uudet paikkakunnat tulivat mukaan ja peli osoittautui sopivan kaikille, niin vanhoille kuin nuorillekin. Er.ikoisesti propagandamielessä sai lentopalloilu ansaittua huomiota. Vuoden aikana järjestettiin liiton taholta ensimmäiset kurssit ja piirikunnissa toimeenpantiin koulutustilaisuuksia. LENTOP ALLOJAOSTO. Lentopallojaosto muodostettiin pidetyssä liittoneuvoston kokouksessa. Siihen aakka oli toimintaa hoitanut alan toimikunta. jo- 37

21 38 hon kuuluivat: Eino Rantanen, Keijo Viianen, Esko Nenonen Urho Niemenkari ja Pentti Salmi. Lentopallojaostoon valitsi liitton~uvosto seur~avat: Einar Lindström puheenjohtajana (4), Toivo Peltola (2), Erk~1 ~elkeaho (4), Eino Tammilehto (4) ja Aulis Tenhunen (3). LiittotOImlkunnan edustajana on ollut Eino Rantanen (3) J'a sihte... P tt ' S lm' erma en I a 1. Kokouksia 4, käsitelty 27 asiaa. KURSSI- JA KOULUTUSTYö.. Ensimmäinen koko maata käsittävä lentopallokurssi järjestettiin Pa J~lahde~ urh~iluopistossa Osanottajia 34 ja ohjaajina Einar Lmdstrom, TOIVO Peltola ja Pentti Salmi. Piirikunnalliset kurssit. Oulun piirissä (Oulu) seuraohjaaja- ja tuomarikurssit. Osanottajia 16. Ohjaajana Toivo Peltola. PO~janmaan piirissä (Vaasa) seuraohjaaja- ja tuomarikurssit. Osanottajia 32. Ohjaajana Toivo Peltola.. ~elsingin piirissä 4.6. (Porvoo) tuomarikurssit. Osanottajia 11. Oh JaaJana Aulis Tenhunen. KlLPAILUTOIMINTA. V:~~sinaista liiton kil~ailutoimintaa ei järjestetty. Toukokuu oli ympan maata lentopalloilun propagandakuukausi, jolloin melkein kaikiss~ ~iireissä. toimeenpantiin propagandasarjoja. Myöskin useassa piinssa on ensi kertaa ratkaistu piirien mestaruudet. Jaosto järjesti yhdessä H:gin Ponnistuksen kanssa kansallisen lentopallosarjan Kivinokassa Mukana olivat mm. maaseutujoukkueet Kotkan Reipas ja Kouvolan Palloveikot. Sekä miesten että naisten sarjan voitti Eiran Riento. KANSAINVALINEN KILPAILUTOIMINTA. Liitto teki kansainväliselle lentopalloliitolle FFVB:lle esityksen paasystä sen jäsenyyteen. Liittomme sai myös kutsun FFVB:ltä osallistua lentopalloilun EM-kilpailuihin Pariisissa syksyllä TILASTOTIETOJA. Lentopalloilua harrastavia seuroja oli liitossamme 388 ja harrastajia OttelUja toimeenpantiin LIITON LUISTELUTOIMINTA. Pikaluistelutoimintaa on edelleenkin vaikeuttanut vaikea luistinratatilanne. Kaikesta huolimatta on luistelutoiminta vilkastunut ja taso noussut, josta erinomaisena todistuksena ovat 10 uutta liiton ennätystä sekä kaksi Suomen mestaruutta. Erikoisesti nuoret ovat osoittautuneet kehityskykyisiksi luistelijoiksi, jotka mm. kunnialla edustivat liittoamme nuorten maaottelussa. Jaosto onkin juuri nuorten valmennukseen kiinnittänyt erikoista huomiota. Kaunoluistelutoiminta on edelleenkin ollut varsin heikkoa. Ainoastaan Helsingin Työväen Luistelijoissa on tätä alaa varsinaisesti harrastettu, mutta niinpä seuran edustusjoukkue onkin vuoden aikana joutunut esiintymään eri seurojen tilaisuuksissa useita kertoja. LUISTELUJAOSTO. Luistelujaostoon ovat kuuluneet Yrjö Pirhonen (15) puheenjohtajana, Reino Evävaara (13) Eino Jäntti (13), Hugo Helenius (14) ja Yrjö IIvonen (10). Ltk:n edustajana ja sihteerinä Leo Huttunen. Kokouksia 15, käsitelty 97 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Liiton tilapäisenä luisteluvalmentajana on toiminut Reino Evävaara. Lisäksi ovat leirien ja kurssien ohjaajana ja luennoitsijana toiiilineet Yrjö Pirhonen ja Eino Jäntti. KURSSI- JA LEIRITOIMINTA. Liiton kurssit. Naisten, nuorten ja miesten valmennusleiri Heinolassa, osanottajia 14. Ohjaajina Reino Evävaara ja Yrjö Pirhonen. Nuorten valmennusleiri Pajulahden Urheiluopistossa, osanottajia 10. Ohjaajana Reino Evävaara ja luennoitsijana Eino Jäntti. Olympiaehdokkaiden valmennusleiri Kemissä, osanottajia 5. Valmentajana Reino Evävaara. N e u von t a t i 1 a i s uu det. Neuvontatilaisuuksia, joissa valmentajana on toiminut Reino Evävaara, on pidetty seuraavasti: Kemi (osanottajia 12), Tampere (3), Turku (8), Lappeenranta (4) ja Karkkila (20 ). 39

22 40 KILPAILUTOIMINTA. Liiton mestaruuskilpailut. Yleinen, alle 21- ja alle 18-vuotiaiden sarjat Tampereella, Tampereen Yritys ja Kisatoverit. Osanottajia 22. Mestarit: 500 m Armas Wilen HTL, 1500 m Armas Wilen HTL, m Armas Wilen HTL, m Toivo Sormunen HTL ja yleispisteet Armas Wilen HTL. - Alle 21-vuotiaat: 500, 1500, 3000 ja 5000 m sekä yleispisteet Heikki Mehto HTL. - Alle 18-vuotiaat: yleispisteet Raimo Kousa HTL. Naisten ja ikämiesten sarjat Helsingissä, Helsingin Työväen Luistelijat. Osanottajia 14. Mestarit: ikämiesten 500, 1500 ja 3000 m sekä yleispisteet Aulis Räsänen LauTe. - Naiset: yleispisteet Margit Laakso HTL. Suomen mestaruuskilpailut. Yleinen sarja Tampereella, Tampereen Pyrintö. Mukana 4 TULn luistelijaa. Naisten ja poikien alle 18-vuotiaiden sarjat Pieksämäellä. Pieksämäen Veikot. Mestarit: alle 18-vuotiaiden 500 ja 1500 m Raimo Kousa HTL. KANSAINVALINEN KILPAILUTOIMINTA. Maaottelut. Nuorten maaottelu Norja-Ruotsi-Suomi Lillehammerissa Norjassa, pisteet Norja 165, Ruotsi 127 ja Suomi 68. Edustajina liitostamme Raimo Kousa, Juhani Järvinen ja Heikki Mehto. Joukkueen johtajana Yrjö Pirhonen. N M - k i 1 p a i 1 u t. Naisten NM-kilpailut Moskovassa. Margit Laakso. Edustajana liitostamme Miesten MM-kilpailut Eskilstunassa. Tarkkailijana valmentaja Reino Evävaara. EM-kilpailut: Miesten EM-kilpailut Helsingissä, järjestäjä Suomen Luisteluvaliokunta. Muu k i 1 p a i 1 u toi m i n t a. Yhteistoiminnassa Suomen Luisteluliiton" kanssa järjestettiin kansakoululaisten pikaluistelukilpailut, joissa osanottajia oli yhteensä Kilpailut järjestettiin 42 eri paikkakunnalla ja osallistui niihin 116 koulua. EDUSTUKSET. Liiton edustajina yhteistoimintavaliokunnassa ovat olleet Yrjö Pirhonen, Eino Jäntti ja Hugo Helenius sekä varaedustajina Leo Huttunen, Reino Evävaara ja Yrjö Ilvonen. TILASTOA. Luistelua harrastavia seuroja 134, harrastajia 3.714, kilpailijoita KilpailUja järjestettiin jäsentenv. 96, piirikunnallisia 2~, kans. 5 ja kv. 2, Yht YLEISTÄ. LIITON MELONTATOIMINTA. Melontaurheilu kuuluu liiton nuorimpiin aloihin, mutta on siitä huolimatta kertomusvuonna kebittynyt niin tasoltaan kuin. sen laajuudeltakin. Uusia melontaseuroja ei ole perustettu, mutta alan erikoisseurat ovat ponnistelleet esimerkillisesti alansa kehittämiseksi ja niiden rinnalla muutamat yleisseurojen erikoisjaostot. Kurssi- ja valmennustoiminta 'Suunnattiin tason laajentamiseen ja tässä tarkoituksessa Ohjaustoiminta olikin paikallista. Kuitenkin järjestettiin tavanmukainen edustusmelojien leiri ja syksyllä olympiaehd.okkaille kanadalaismelontaleiri yhteistoiminnassa Suomen Kanoottiliiton kanssa. Vuoden huipuksi muodostui kuten aikaisemminkin liiton mestaruuskilpailut Tampereella, mitkä olivat tähänastisista suurimmat ja ehkä. 1;uloksiltaankin parhaat. Kanadalaismelojamme onnistuivat SM-kilpailuissa erinomaisesti. MELONTAJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet Albert Moll (8) puheenjohtajana, Erkki. Miel,onen (7), Arvo Moll (3), Erkki Piiparinen (5) ja Leo Ahlbom (7) _ Liittotoimikunnan edustajana ja sihteerinä Esko Nenonen. Kokouksia, 8, käsitelty 56 asiaa. 41

23 42 KURSSIT JA LEIRIT. EdustusmeloHen leili Pajulahdessa, osanottajia 10, ohjaajana Arvo Moli. Kanadalaismelojien olympiavalmennusleiri Vierumäessä yhteistoiminnassa Suomen Kanoottiliiton kanssa. Osanottajia liitostamme (l ja ohjaajana Albert Moli. Melontakysymyksiä kookevissa neuvontatilaisuuksissa Turussa, Tampereellg, ja Helsingissä ovat luennortsijoina toimineet Albert MOll, Erkki Mielonen, Erkki Piiparinen, Leo Ahlbom ja Esko Neru:men. KILPAILUTOIMINTA. L i i rt 0 n m e s t a r u u s 'k 11 p a i 1 u t. Melonnan mesta.ruuskilpailut Tampereella, järjestäjä Tampereen Vihuri. Mestarit: yl. 500 m K-1: O. Kairama, Airisto-Melojat, m K-1: H. Lindholm, Hamarin Elo, m K-1: H. Lindholm, Hamarin Elo, m K-2: O. Kottonen-A. Ketonen, Airisto Me1ojat, m K-2: O. Kail ama-p. Malen, Airisto-Melojat, 4:< 500 m: Airisto-Melojat ( A. Ketonen-P. Dietrich-O. Kottonen-O. Kail'ama), v. 500 m K-1 : O. Kottonen, Airisto-Melojat, m K-1: O. Kottonen, Airisto-Melojat, alle 19 v. 250 m K-1: M. Pitkänen, Tampereen Vihuri, naisten 500 m K-1: SylVi Simonen, Airisto Melojat, ikämiehet yli 35 v. 500 m K-1: O. Sinisal.o, Airisto-Melojat. Kanadalaismelontamestaruuskilpailut Helsingissä, järjestäjä Helsingin Jyry. Mestarit: m C-1 : P. Malen, Airisto-Melojat, m C-2: M. Laine-Albert Moll, Helsingin Jyry, m C-2: A. Kangasluoma-P. Malen, Ail isto-melojat. Suo m e n m e s t a r u u s k i 1 p a il u t. Naiset ja nuoret Vaasassa, järjestäjä Vasa Kanotklubb. Yleiset ja kanadalaislajit Tammisaaressa, järjestäjä Vågen. Edellämainittuihin SM-kilpailuihin osallistui myöskin TULn kilpailijoita hyvällä menestyksellä, joskaan he eivät. saavuttaneet mestaruuksia, mutta sen sijaan useita toisia sij.oja. KANSAINVÄLINEN KILPAlLUTOIMINTA. Melonnan MM-kilpailut Kööpenhaminassa. Liittomme edustajana oli tilaisuudessa apulaisjohtajana Albert Moll. Ruotsissa, Bosön urheiluopistossa, järjestettiin kanadalaismelontakurssi , mihin osallistui liiton edustajana Albert Moll..JULKAISUTOIMINTA. Melontaja.osto julkaisi ker,tomusvuoden aikana melonnan kilpailu ;säännöt, joka m'onisteena jaettiin melontaseuroille. NEUVOTTELUKOKOUS. Melontaseurojen neuvottelukokous pidettiin Helsingissä, osan <ittajia 12, alustajina Albert Moll, Erkki Mielonen, Olavi Nikku, Erkki Piiparinen, Leo Ahlbom ja Esko Nenonen. EDUSTUKSET. Melonnan yhteistoimintavaliokunnassa ovat liiton edustajina olleet Albert Moll, Erkki Mielonen sekä Esko Nenonen, joista viimeksi mainittu samalla ltk:n edustajana. 'TILASTOA. Melontaa harrastavia seuroja 28, harrastajia ja kilpailijoita 748. 'Kilpailuja t.oimeenpantiin 65. 'YLEISTÄ. LIITON MOOTTORITOIMINTA. Kertomusvuoden toiminta moottoriurheilussa muodostui monessa 'f,uhteessa aikaisempaan toimintaan verrattuna poikkeuksellisen hyväksi, vaikka kaikkia suunnitelmia. ei voitu viedä lävitse. Merkittävimmät tapahtumat kertomusvuonna oliv!lit kansainvälisten sääntöjen hyväksyminen liittoneuvoston kokouksessa, liiton rata- ja TT-mestaruusajojen suorittaminen useamm!iid kilpailun perusteella ja rata- ja TTpyöräilijäimme ensimmäiset vierailut ulkomailla. Pienen pettymyksen tuotti se, että jo keväjällä aloitetut yhteistoimintaneuvottelut Suomen Moottoriliiton kanssa eivät kertomusvuonna johtaneet sopimukseen. Sopimusneuvottelut käytiin rehdissä urheiluhengessä ja uskottavaa on, että seuraava toimintavuosi tuo yhteistoiminnan moottodurheilijoille. MoottOliurheilun toimintaa on haitannut huomattavasti kaluston puute. KaLkki kilpailut jouduttiin ajamaan vanh.oilla koneilla. Tästä 43

24 44 huolimatta saatettiin merkitä liittomme ajajien nimiin mm. para f>uomalaisaika mitä koskaan on ajettu Käpylän raviradalla ja Eero Aron, Väinö Kollanuksen ja Eino Kulmakorven erinomaiset suoritukset Tshekkoslovakiassa. Paitsi rata-, TT- ja maantieaj,oja, ajettiin myös jääradalla niin erinomaisin tuloksin, että Väinö Kollanuk,selle ja Eino Kulmakorvelle merkittiin talven nopeimmat ajat, huomioonottaen kaikki Suomessa järjestetyt jäärata-ajot. Moottoriurheilu nykyisessä mu.odossaan on liitossamme vielä nuorta. Epäselvyyksiä kilpailujen teknillisissä asioissa esiintyi useita ja. lläitä poistaakseen moobtoriseuramme pitivät kertomusvuoden aikana. lleuvottelukokouksia. MOOTTORIJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet William Lindgren puheenjohtajana (17). Aimo Kortelainen varapuheenjohtajana (14), J. K. Lindell (20), Toivo Nieminen (19), Uuno Sorakorpi (14), liittotoimikunnan edustajana Esko Pelt01l1äki (10). Jaoston ~ihteerinä on koko kertomusvuoden toimi- nut Toivo Määtt.ä. Kokouksia 22, käjsitelty 146 asiaa. KOULUTUS- JA VALMENNUSTYÖ. Koulutus- ja valmennustyötä ei kel'tomusvuonna järjesltetty syystä. että odotettiin yhteistoimintasopimuksen syntymistä, jolloin koulutus mm. toimitsijatehtävissä olisi täytynyt yhdenmukaistuttaa SML:n kanssa. NEUVOTTELUKOKOUKSET. Moottoriseurojen neuvottelukokous Pajulahdessa Osanottajia 28. LuennDitsijoina jaostopäällikkö Eino Rantanen ja jaostosihteeri Toivo Määttä. Moottoriseurojen neuvottelukokous Tampereella Osanottajia 31. Luennoitsijoina liittotoimikunnan jäsen Esko Peltomäki ja jaostosihteeri Toivo Määttä. Moottoriseurojen neuvottelukokous Helsingissä Osanottajia 29. Luennoitsijoina TULn pääsihteeri :jl:ino A. Wuokko, jaostosihteeri Toivo Määttä, insinööri Kostiala Valtion Lisenssitoimistosta ja insinööri. Kari Seximo Oy:stä. KILPAILUTOIMINTA., Li i t 0 n me s t a r u u s k i 1 p a i 1 u t. TT-mestaruus. Nokian Moottorimiehet Nokialla ja Hämeen Moottori-Miehet Hämeenlinnassa Kilpailuja p~ti ajaa kaikkiaan heljä, mutta eräiden väärinkäsitysten vu.oksi mestaruus ratkaistiin näiden kahden kilpailun perusteella. TT-mestari alle 500 ' luokassa E. Lahti (Dodge) S7MM. Alle H. Tulonen (Norton) TTMS. Alle U. Liimatainen (NSm HTM. Maaratamestaruus: Turun Moottoriseura Turussa Inkeroisten Moottoriseura ja Kuusankosken Puhdin Moottorimiehet Kouvolassa Helsingin Työväen Moottoripyöräilijät Helsingissä 3.9. ja Tampereen Työväen Moottoriseura Tampereella Kilpapyörät alle 500 ~ E. Kulmakorpi (JaP) TTMS. Alle O. Vainio (JaP), HTM. Luettelokoneet alle 500 sm 3 E. Lahti (Dodge) SVMM. Alle 350'1 sm O. Metsämäki (Calthorpe) NMM. Alle 250 sm" E. Kero (Jawa)' HTM. Maantiemestaruus 4.6. HTM. Soolopyörien yleinen sarja M. Surola, HTM. Soolopyörien alokassarja P. Laine SVMM. Sivuvaunujen yleinen sarja J. Oksa, HTM, kartanlukija T. Nieminen, HTM. Sivuvaunujen alokassarja A. Sinervo HTM, kartanlukija E. Nieminen HTM. Autot Saimi Mankio, kartanlukija A. Hietanen. Mestaruuskilpailujen lisäksi järjestettiin kert.omusvuonna kansallisia a joja seuraavasti: jääradalla 3, maaradalla 3, TT-radalla 2, speedwayradalla 1 ja Velodromilla 1. Yhteensä mestaruuskilpailujen kanssa 17 moottorikilpail ua. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Suo m ala i s i a ui k 0 m aili a. Tshekkoslovakian Automobiiliklubin kilpailuissa Prahassa Väinö Kollanus KMS, Eino Kulmakorpi TTMS, j,ohtajana liittotoimikunnan jäsen Esko Peltomäki. Tsheklroslovakian Automobiiliklubin kilpailuissa Taborissa ja 010- mouc'issa Eero Aro, HTM, johtajana Unto Aattela TTMS. MUU MOOTTORIURHEILUTOIMINTA. Muusta t,oiminnasta moottoriurheilussa mainittakoon, että jaosto kiertokirjeillä ylläpiti yhteyttä seuroihin kilpailutoiminnan järjestelyissä, teknillistä huoltoa koskevissa asioissa sekä yhteistoimintaa ja kaluston hankkimista koskevissa asioissa. 45

25 46 TILASTOA. Moottoriurheilua harl'astavia, seuroja oli liitossa 28, joissa moottoriurheilua harrastavia jäseniä Kilpailuja toimeenpantiin 30. EDUSTUKSET. Moottoriurheilun yhteistoimintaneuvotteluissa ovajt liittoa edustaneet. E. Peltomäki. J. K. Lindell, E. Rantanen ja T. Määttä. NeuvottelukokDuksia pidettiin 6. YLEISTA. LIITON NYRKKEILYTOIMINTA. Kansainvälinen kilpailutoiminta keskittyi kel'tomusvuonna yhä enemmän liiton ja nyrkkeilykomitean piiriin. Maaotteluohjelma oli monipuolinen. Merkittävämpänä tapauksena on pidettävä Neuvostoliiton ja. Suomen välistä mawttelua,.ionka Neuvostoliitto voitti ylivoimaisesti. Liiton kansainvälisessä toiminnassa huomattavimpana ja samalla ltistoriallisena tapahtumana. oli nyrkkeilyjouk.kueemme vierailut Keski Euroopan maissa ja kaukaisessa Bulgariassa. Kotimainen kilpailutoiminta nousi uusiin ennätyslukuihin ja ilmeisesti liiankin vilkkaaksi, koska uselilt kilpailut aiheuttivat eräiden kohcialta osanottajapulaa.. Valmennus- ja kurssitoiminta on voimistunut ja samalla tiivistynyl Myös piireissä järjestettiin ohjaaja- ja tuomarikursseja. Valmennustoiminnassa on pylitty huomioimaan reservien kasvatus. Olympiavalmennus liittomme nyrkkeilijöiden kohdalta alkoi kertomusvuoden lopulla. Yhteistoiminta Suomen Nyrkkeilyliiton kanssa on - huolimatta siitä, että uusi sopimus solmittiin vasta syksyllä - sujunut koko vuoden ajan kitkattomasti ja maamme nyrkkeilylle tuloksia tuottaen. NYRKKEILYJAOSTO. Nyrkkeilyjaostoon ovat kuulune~t Eikka Mäkinen puheenj.ohtajana (15), Soini Andersin (26), HUUgo Nurmio (25), Onni Eskelinen (26), Paavo Ronkanen (15). Liittotoimikunnan edustajana Arvi Heiskanen \ 12). Kokouksia 26, käsitelty 247 asiaa. Sihteerinä toiminut Urho Niemenkari. KOULUTUS- JA VALMENNUSTYÖ. Vakinaisesti kiinnitettynä valmentajana on toiminut Eino Mononen. Tilapäisinä kouluttajina ja opettajina on jaoston käytössä kertomusvuona olleet: Pentti Anttila, Huugo Nurmio, Jukka Laaksonen, Arvi Jormakka, Soini Andersin, Urho Karlsson, Lauri Kurttila, Orvo Kulma, Lauri Mattila, Erkki Viinikainen, Eikka Mäkinen, Arvi Heiskanen ja Urho Niemenkari. L i i t 0 n vai m e n n u s 1 e i r i t. Edustusnyrkkeilijöiden leiri Pajulahdessa, osanottajia 10. Opettajina Eino Mononen, Urho Niemenkari. Edustusnynkkeilijöiden leiri Pajulahdessa, osanottajia 9. Opettajina Eino Mop.onen, Urho Niemenkari ja Pentti Anttila. Nuorten nyrkkeiiijöiden leiri ' Kangaslammella, osanottajia 23. Opettajina Emo Mononen ja Huugo Nurmio. Edustusnyrkkeilijöiden leiri Pajulahdessa, osanottajia 28. Opettajina Eino Mononen, Huugo Nurmi.\>, Jukka Laaksonen, Soini Andersin ja Urho Niemenkari. Lupaavien nyl'kkeilijöiden leiri Pajulahdessa, osanottajia 18. Opettajina Eino Mononen ja Arvi Jormakka. Edustusnyrkkeilijöiden olympialeiri Pajulahdessa, osanottajia 7. Opettajana Eino MonDnen. Edustusnyrkkeilijöiden olympialeiri Pajulahdessa, osanottajia 7. Opettajana Eino Mononen. Seuraohjaajien jatkokurssi Pajulahdessa, osanottajia 13. Opettajina Eino Mononen, Pentti Anttila, Urho Niemenkari, Huugo Nurmio ja Soini Andersln. Pii r i en k u r s s i t. Uudenmaan piirin seuraohjaaja- ja tuomarikurssi Lohjalla, osanottajia 15. Opettajina. Eino Mononen ja Urho Karlsson. Oulun ja Lapin piirin seurwhjaaja- ja. tuomarikurssi Rokuan hiihtomajalla, osanottajia 12. Opettajina Eino Mononen ja Lauri Kurttila. Satakunnan piirin seuraohjaaja- ja tuomarikurssi Etelärannassa, osanottajia 13. Opettajina Eino Mononen ja Orvo Kulma. Kymenlaakson piirin tuomari- ja seurwhjaajakurssit Kouvolassa ja Kotkassa, osanottajia 32. Opettajina Eino Mononen ja Lauri Mattila. 47

26 -48 Keski-SuO'men parm tuo'marikurssit Jyväskylässä, osan.ottajia 12. Opettajina EinO' MO'nO'nen ja Erkki Viinikainen. VaI m e n n u s- j a 1 u e n t,o tila i suu det. Helsingin piirissä... 4 seurassa, O'sanO'ttajia 77 PO'hjanmaan piirissä... 6»» 109 Satakunnan piirissä... 3»» 33 Saimaan piirissä »» 59 Uudenmaan piirissä... 5»» 92 Ohjaajana toiminut valmentaja EinO' MO'nonen. KILPAILUTOIMINTA. L i i t 0' n m e s t a r U u s k i 1 p a i 1 u t. TULn M-kilpailut Järjestäjät I-O'sa KO'kkO'lan Jymy, II-O'sa Keravan TO'verit. Mestarilt: JO'ukO' Ohvanainen JyV, VeijO' Pirinen KuoR, otto SYl'jäl!en PO'Py, Pentti Laitinen HyP, Klaus Tiljander PO'Py, Matti Salminen TV, Leo Ojanen TuJy, ViljO' Nissinen HKO'. TUL:n alo'kasmestaruuskilpailut Järjestäjät I-O'sa Hyvinkään PO'nteva, II-O'sa Kannuksen Kiisto. Mestarit: Ahti Rautiainen LaKa, Erkki Kreus KoJ, Pentti Keminen JyTN, Lauri Niemonen KanK, Erkki Grönberg HJy, Kalevi Könönen KO'J, TeuvO' Mankcnen LO'Ri, HO'lger Hilden KO'J. Ossi Knuutinen HJy, sarjassa yli 81 ei O'llut O'sanottajia. SUO' m e n me s taru u s k i 1 p a i 1 u t. SM-kilpailut järjestäjä Suomen NyrkkeilykO'mitea. Mestarit: sarja 58 kg. Birger Nyberg HTa, 62 kg. VeikkO' Lehtoranta KymKi, 67 kg. Klaus Tiljander PO'Py, 73 kg. Rolf AnderssO'n HVi. SM-nuO'rtenkilpailut järjestäjät I-O'sa Virkkalan Kiri (SNL), II-O'sa FO'rssan Alku. Mestarit: sarja 60 kg. Teuvo Manninen KyV, 67 kg. HO'lger Hilden KoJ, 71 kg. TeuvO' MankO'nen LoRi. KANSAINVALINEN KILPAILUTOIMINTA. MaaO'ttelut: SuO'mi-NO'rja 4.1. Helsingissä, tuio's 6-2. TULn O'sanO'ttajat: VeijO Pirinen, Birger NYber~, Mauno Laine. SuO'mi-NO'rja OslO'ssa, tulo's 4-4. TULn.osanO'ttajat: VeijO' Pirinen, VeikkO' Lehtoranta, MaunO' Laine, ReinO' Torkkeli, Börje LindhO'lm, jo'htajana NO'rbert TO'mmO'la, huo'ltajana EinO' MonO'nen. SuO'mi-Tanska Aal'husissa, tulo's 3-5. TULn O'sanott.ajat: Vei JO' Pirinen, Birger Nyberg, Pentti Laitinen, Klaus Tiljander, jo'ukkueen jo'htajana UrhO' Niemenkari, huo'ltajana Arvi J,ormakka. Suomi-Itävalta Wienissä, tulos 3-5. TULn O'sanottajat: Birger Nyberg, Klaus Tiljander, RO'lf AnderssO'n, LeO' Ojanen, tuo'marina UskO' Uskali. Matkan yhteydessä suo'ritettiin jälkio'ttelut Klangefurtissa, tulo's 4-4, Linsissä, tulo's 4-4. Su,omi-NeuvO'stO'liitto, Helsingissä, tulos TULn osanvttajat: Ahti Qvist, VeijO' Pirinen, Pentti NiinivuO'ri, OsmO' Syrjänen, MaunO' Laine, Klaus Tiljander, RO'lf AnderssO'n, Reino SuO'minen, ReinO' TO'rkkeli, Leo Ojanen, Pentti Kylmäperä, PaavO' MattssO'n. Matkan yhteydessä NeuvostO'liitO'n nyrkkeilijäjt kilpailivat PO'rissa, Turussa, Hyvinkäällä, KuO'piO'ssa ja Kotkassa. SuO'mi-PuO'la 8.8. Wroclaw'issa, tulos 2-6. TULn osano'ttajat: Vei JO' Pirinen, MaunO' Laine, RO'lf Andersson, Börje LindhO'lm, jo'htajana EskO' Peltomäki. Matkan yhteydessä suoritettiin jälkikilpailut Lublinissa. SuO'mi-Irlanti Helsingissä, tulos 4-4. TULn osanottajat: Veijo Pirinen, VeikkO' LehtO'ranta, Ivar MalmikO'Ski, ReinO' SuO'minen, ReinO' TO'rkkeli. SuO'mi-Ranska Helsingissä, tulo's 3-5. TULn O'sanO'ttajat: VeijO' Pirinen, RistO' Asikainen, MaunO' Laine, ReinO' Torkkeli. L i i t.t 0' - 0' t tel u t. TUL-Unkari Budapestissa, tulos 0-8 TUL-TshekkoslO'vakia Dubnicassa, tulos 1-7 TUL-Bulgaria SO'fiassa, tulo's 2-6. Liiton matkalla O'llut jo'ukkue: jo'htaja Lennart Kivi, tuo'marit SO'ini Andersin, Onni Eskelinen, huo'1taja EinO' MO'nO'nen, nyrkkeilijät JO'ukO' Ohvanainen, Ahti Qvist, Pentti NiinivuO'ri, OsmO' Syrjänen, Matti Lehtevä, VeikkO' Lehtoranta, Pentti Laitinen, RistO' Asikainen, Ivar Ma1- mikoski, ReinO' Suominen, RaimO' Torkkeli, ReinO' TO'rkkeli, LeO' Ojanen, Pentti Kylmäperä. SUO' m ala i s i a ui k 0' m aili a. NO'rjassa, Oslossa Jens Gulliksenin muisto'kilpailuissa vierailivat liitto'mme edustajina MaunO' Laine HJy ja SulO' Manninen PO'V. 4 49

27 50 Fager 26 ja Vika-seurojen Oslossa järjestämissä kilpailuissa vierailivat Pentti Niinivuori FA, Matti Kanerva FA, Pentti Aal~onel1 KoJ ja Kyösti Ikonen KoJ, johtajana Aarne Nummelin FA. Ruotsissa, Härnösandissa ja Sundsvallissa vieraili TULn POhjanmaan piirin joukkue: Erkki Kreus, Jaakko Ha.kala, Ahti Tuppela, Pentti Pajala, Veikko Hietala, Arvi Jormakka, Eino Sparf, Sul() OIkkonen, tulokset 4-4 ja 5-3. Härnösandissa järjestetyissä kilpailuissa vierailivajt Arvi Jormakka ja Paavo Urpilainen KoJ vierailivat Ruotsissa Jaakko Hakala VaaT ja Pentti Helin VaTN. Ulkolaisia Suomessa. Porin Pyrinnön kilpailuihin 9.4. Porissa ja Harjavallassa osallistuivat norjalaiset: Anders Haga, Rolf Möller, Palmer Stangeland. johtajana Gustaf Ajaxon. Rovaniemi-Kiruna ottelu Rovaniemellä tulos 5-3. Pohjois-Suomi-Pohjois-Ruotsi Oulussa , tulos 8-0. JULKAISUTOIMINTA. Jaoston toimesta valmistettiin vuoden aikana uudet koulunyrkkeilykuvataulut selostuksineen. AIBAn kansainväliset nyrkkeilysäännöt liiton erikoismääräyksineen. Huomautuksia AffiAn nyrkkeilysääntöjen soveltamisesta. Erilaatuisia valmennus- ja harjoitusohjeita monisteina. EDUSTUKSET. Kansainvälisen Nyrkkeilyliiton AIBAn kongressi Köpenhaminassa Liiton edustajana Arvi Heiskanen. POhjoismaiden Nyrkkeilyliiton perustava kongressi Tukholmassa 1: Liiton edustajana Soini Andersin. Suomen Nyrkkeilykomitea"<;..c;a ovat liiton edustajina olleet Eikka Mäkinen, Soini Andersin, Arvi Heiskanen sekä komitean sihteerinä Urho Niemenkari. Nyrkkeilyn Olympiatoimikunnassa ovat liiton edustajina olleet Eikka Mäkinen, Arvi Heiskanen, Soini Andersin, Onni Eskelinen, toimikunnan sihteerinä Urho Niemenkari. Nyrkkeilyn Olympiavalmennusvaliokunnassa ovajt liiton edustajina olleet Soini Andersin, valiokunnan puheenjohtajana Huugo Nurmio ja Eino Mononen. TILASTOA. Nyrkkeilyä harrastavia seuroja oli 263, nllssa harrastajia ja kilpailijoita Kilpailuja toimeenpantiin 312. YLEISTÄ. LIITON PAINITOIMINTA. Painin kilpailutoiminta ei kertomusvuoden aikana jaksanut kohota edellisen ennätysvuoden tasolle. Syksyn aikana vallinneet palkkaliikkeet vaikuttivat kilpailutoimintaan haitallisesti, sillä useiden seurojen oli luovuttava aikomistaan kilpailuista. Kansainvälisestä kilpailutoiminnasta on ennen kaikkea mainittava maaottelu Neuvostoliittoa vastaan, joka antoi vertailukohtef!n nykyhetken kansainvälisestä tasostamme. Tappiosta huolimatta ei ole syytä huolestumiseen, sillä liittomme paini lepää tällä hetkellä laajemmalla pohja,ua kuin koskaan aikaisemmin. Uusia miehiä on noussut jatkuvasti esiin. Se on pakottanut jaostoa harkitsemaan entistä tiiviimpää nuorten painijoiden koulutta.mista. Liiton leiri- ja kurssi toiminnassa onkin huomattavaa osaa näytellyt nuorten painijoiden valmennus, mikä on merkki terveestä suunnasta. Painitasomme on noussut, josta osoituksena on, että 16 Suomen mestaruudesta liittomme painijat voittivat 13 mestaruutta. Tunnustus tästä lankeaa valmentajille Eino Leinolle ja Sulo Hostilalle sekä lukuisille näkymättömille työn tekijöille. Tuomaritoiminnassa oli myöskin havaittavissa asiantuntemuksen kasvua. PAINIJAOSTO. K. Mäkelä puheenjohtajana (29), P. Koponen (29), M. Haajanen (29), L. Johansson (23), A. Leino (4), liittotoimikunnan edustajana K. Vuori (21). Sihteerinä toiminut V. Peuhkuri. Kokouksia 31, käsitelty 265 asiaa. KURSSI- JA VALMENNUSTYÖ. K 0 u 1 utu s voi m a t. Vakinaisina valmentajina ovat toimineet Eino Leino ja 1.8. alkaen Sulo Hostila, tilapäisvalmentajina A. Leinonen, V. Tarvainen, U. Räsänen, A. Siik ja V. Paavola. Luennoitsijoina K. Mäkelä, P. Koponen, L. Haajanen, L. Johansson, A. Leino, K. Vuori ja V. Peuhkuri. 51

28 52 K u r s s i t j ale i r i t. I :n nuorten painijoiden leiri Pajulahdessa, osanottajia 30. Valmentajina E. Leino ja V. Tarvainen, luennoitsijana P. Koponen :n nuorten painijoiden leiri PajulahdeSsa, osanottajia 30. Valmentajina E. Leino ja V. Tarvainen, luennoitsijana P. Koponen. Painituomarien kurssi Pajulahdessa, osanottajia 20. Luenlloitsijoina K. Mäkelä. P. Koponen, M. Haajanen, L. Johansson ja E. Leino. Edustusvapaapainijoiden leiri Pajulahdessa, osanottajia 18. Valmentajina E. Leino ja S. Hostila, luennoitsijana V. Peuhkuri. Edustuspainijoiden leiri Pajulahdessa, osanottajia 24. Valmentajina S. Hostila ja E. Leino, luennoitsuana A. Leino. Vapaapainijoiden olympiavalmennusleiri Pajulahdessa. osanottajia 20. Valmentajina E. Leino ja S. Hostila. Kr.room. painijoiden olympiavalmennusleiri Pajulahdessa, osanottajia 18. Valmentajina S. Hostila ja E. Leino. Painituomarien neuvottelupäivät Helsingissä, osanottajia 65. Luennoitsijoina K. Mäkelä, P. Koponen, K. Vuori, A. Leino, L. Johansson ja M. Haajanen. Pii l' i kun n a 11 i s e tie i r i t. Keski-Suomen piirin painileiri , osanottajia 21. Valmentajana S. Hostila. Varsinais-Suomen piirin painileiri Turussa, osanottajia '32. Valmentajana A. Leinonen. Satakunnan piirin leiri Porissa, osanottajia 17, valmenta Jana A. Leinonen. Karjalan ja Kuopion piirin leiri Varkaudessa, osanottajia 22. Valmentajana V. Tarvainen. Tampereen piirin leiri Tampereella, osanottajia 22. Valmentajana U. Räsänen. Pohjanmaan piirin leiri Kuortaneella osanottajia 23. Valrr entajina A. Siik ja V. Paavola. KILPAILUTOIMINTA. L i i t 0 n m e s t a r u u s k 11 p a i 1 u t. Kr.room. painissa Järjestäjät Jyväskylän Veikot, Joutsenon Kataja, Porin Pyrintö Ja Karihaaran Tenho, osanottajia 143. Mestarit: sarja 52 kg. V. Kotiranta VaaK, sarja 57 kg. N. Turkkila HTa, sarja 62 kg. S. Hostila PoPo, sarja 67 kg. M. Kärki KemI, sarja 73 kg. V. Laitinen PoPo, sarja 79 kg. V. Kataja VaaK, sarja 87 kg. K. Gröndahl ReK, raskassarja J. Virta ReK. Juniorimestarit: sarja 52 kg. Y. Virkkunen MuV, sarja 57 kg. A. Rinne PiTU, sarja 62 kg. O. Huuskonen TaiT, sarja 67 kg. P. Hytönen SU, sarja 73 kg. E. Sippola ReK, sarja 79 kg. A. Liimatta LaTU, sarja 87 kg. T. Hynninen TaiT, 5arja yli 87 kg. V. Ahven ÄhV. Vapaapainin mestaruuskilpailut Järjestäjä Hamarin Elo. Osanottajia 39. Mestarit: sarja 52 kg. A. Nieminen PoPo, sarja 57 kg. N. Turkkila HTa, sarja 62 kg. A. Repo HaE, sarja 67 kg. S. Leppänen RTU, sarja 73 kg. M. Salonen HKo, sarja 79 kg. A. Seppälä HyP, sarja 87 kg. K. Gröndahl ReK, sarja yli 87 kg. K. Mäkelä TuTo. lkämiesmestaruuskilpailut Järjestäjä Kuusankosken Puhti. Osanottajia 30. Mestarit: sarja 52 kg: K. Siponen ÄH, sarja 57 kg. T. Immonen VarT, sarja 62 kg. T. Lempinen PoPo, sarja 67 kg. N. Lahti KuPu, sarja 73 kg. M. T.ourunen ÄH, sarja 79 kg. T. Lempinen PoPo, sarja 87 kg. K. Mattsson KuPu, sarja yli 87 kg. A. Ahonen HKo. Suo m e n m e s t a r u u s k i1 p a i 1 u t. Kr.room. paini. Järjestäjä helsinkiläinen seurayhtymä Jyry-Kotkat - Painimiehet--ViipurinVoimailijat--Poliisi-Voimailijat osanottajia 150. Mestarit: sarja 52 kg. A. Vihersalo POPo; sarja 57 kg. N. Turkkila HT a, sarja 67 kg. S. Leppänen RTU, sarja 73 kg. V. Männikkö SeiS. sarja alle 87 kg. K. Gröndahl ReK, sarja yli 87 kg. T. K angasniemi KaM. Vapaapaini Järjestäjät Killinkosken MyrSky ja Urheilijat, Seinäj,oen Urheilijat. Mestarit: sarja 57 kg. N. Turkkila HTa, sarja 67 kg. S. Leppänen RTO. sarja alle 87 kg. K. Gröndahl ReK. Juniorien kr.room. paini Järjestäjät Kolhon Vihuri. Veit siluodon Kisa-Veikot ja Urheilijat. Osanottajia 96. Mestarit: kr.room. sarja 52 kg. E. Kella SU, sarja 57 kg. O. Hakkarainen SU, sarja 62 kg. M. Peltola OTa, sarja 73 kg. T. Palosaari KosR, sarja 79 kg. O. Tikander ÄH, sarja 87 kg. V. Laulainen SU, raskassarja E. Kuorikoski VaaT. 53

29 54 KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. MaaoOttelut: Suomi-Neuvostoliitto Helsingissä, järjestäjä Suomen Painikomitea. Tulos 2-14 Neuvostoliiton hyväksi. JoU!.kkueet (kaksi ensinmainittua Neuvostoliiton edustajia): sarja 52 kg. B. Gurevits, S. Vartanjan, V. Kotiranta TUL ja A. Hakola sarja 57 kg A. Le~ds, A. Terja?, E. J,ohansson ja N. Turkkila TUL, 'sarja 62 kg. S. ~apajev, J. Punk'.ll, E. Talosela ja P. Hietala, sarja 67 kg. G. Ahatval"jan, L. Egorov, S. Leppänen TUL ja K. Haapasalmi, sarja 73 kg. S. Marushkin, V. Tl1lbtsininov, S. Keisala ja V. Männikkö TUL sa~'ja 79 kg. G. Tkatshenko, N. Belov, U. Räsänen TUL ja J~ Ki~nunen, sarja 87 kg. V. Matshkalian, A. Englas, P. Sepponen ja K. Grondahl TUL, sarja yli 87 kg. A. Masur, K. Kotkas, P. Riihimälki ja '1'. Kangasniemi TUL. Neuvostoliiton joukkueen johtajana E. Gromadski ja huoltajana V. Kuhianitse. Suomen j.oukkueen johtajana O. Sirenius ja huoltajana S. Hostila. Maaottelun jälkeen joukkue jakaantui kahteen Lahdessa, Lapualla, Oulussa ja Tainionkoskella. volttivat kaikki ottelut. Pienoismaaottelu Pohjois-Suomi-p,ohjois-Ruotsi Tulos Järjestäjänä paikalliset piilit. Suomalaisia ulkomailla. ryhmään ja kilpaili Neuvosto] iittolaise t Oulussa Itävallassa ASKÖn liittojuhl!llssa kilpailivat Sulo Hostila, Mauno Kärki ja Veikko Männikkö voittaen sarjansa. Ruotsissa vieraili Vuoksenniskan Vesan seuraj,oukkue, 10 miestä. Tukholmassa vieraili turkulainen YhteistoimintajOukkue, 7 TULn painijaa. Kirunassa Kirunan AIFn kilpailuissa V. Haapamäki ja A. Moilanen voittaen sarjansa. Ulkolaisia Suomessa. Ruotsista: Tornion Tarmon kilpailuissa G. Johansson, P. Ståhlnacke Ja O. Björken. Joensuun Yrityksen kilpailuissa T. Kauppinen. SeinäJoen Sisun kilpailuissa P. Ståhlnacke ja B. Erki. Aavasaksan Kisan, Pietarsaaren Innon, Karihaaran Tenhon, Kemin Innon ja Oulun Tarmon kesällä pidetyissä kilpailuissa vieraili P. Ståhlnacke viimeksimainituissa kilpailuissa lisäksi B. Freiner. Tornion Tarmon ja Helsingin Tarmon kilpailuissa lokakuussa viel'ailivat P. Ståhlnacke ja viimf:ksimainituissa K. Vong. Pietarsaaren Innon kilpailuissa G. Johansson, P. Ståhlracke. Karihaaran Tenhon kilpailuihin osallistui 6 ruotsalaista })ainijaa. Valkeak,osken Koskenpoikien kilpailuihin osallistui 8-miehinen seurajoukkue. Painiottelu Rovaniemi-Kiruna Tulos Järjestäjinä :paikalliset seurat. EDUSTUKSET. Painikomitessa K. Mäkelä, P. Koponen ja K. Vuori, sihteerinä V. Peuhkuri. OK:n teknillisessä painitoimikunnassa A. Leino, K. Mäkelä ja V. Peuhkuri. Kansainvälisen painiliiton <kongressissa Pariisissa K. Mäkelä, T. Penttilä, V. Kervinen. TILASTOA. Painia harrastavia seuroja 236, han-asta.jia ja kilpailijoita Kilpailuja toimeenpantiin 643. YLEISTÄ. LIITON PAINONNOSTOTOIMINTA. Painonr.nsto on kertomusvuoden aikana elänyt vilkkaampaa toimikauttaan kuin koskaan aikaisemmin. Harrastus on laajentunut ja erit.yisesti on toiminnan syventämiseen kiinnitetty huomiota Tampereen, Satakunnan ja Hämeen piireissä, joskin samanlaiseen viittaavaa toimintaa on havaittavissa muidenkin piirien osalta. Harrastuksen laajenemisen seurauksena on ollut tason kohoaminen, useiden uusien en :nmysten syntyminen ja lähestyminen kansainvälistä tas.oa. 55

30 56 PAINONNOSTOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtaja M. Hokkanen (3), O. Sievers (2), A. Holopamen UO), N. Lehtinen (10), T. Vamio UO), liittotoimikunnan edustaja V. Peuhkuri, joka toiminut myös sihteerinä. KURSSI- JA LEIRITOIMINTA. K 0 ui utu s voi m a t. Vakinaista valmentajaa ei ollut. Tilapäisinä tdimineet kursseilla ja leireillä: O. Sievers, M. Hokkanen, E. Kaiponen, T. Kytälä, T. Kaiponen, L. Koskinen, N. Lehtinen, A. Holopainen ja T. Vainio, jotka kaikki ovat toimineet myös luennoitsijoina. L i i t 0 n 1 e i r i t. Nuorten painonn.ostajien leiri Pajulahdessa, osanottajia 15. Valmentajina O. Sievers ja T. Kytölä. Edustuspainonnostajien leiri Pajulahdessa osanottajia 10. Valmentajina O. Sievers ja T. Kytölä. Painonnostajien o-leiri Pajulahdessa, osanottajia 8. Valmentajana O. Sievers. Pii r i kun n a 11 i n e n n e u von t a työ. Kuopion piirin kurssi paiildnnostajille Kuopiossa, osanottajia 18, Neuvojina M. Hokkanen ja E. Kaiponen. Satakunnan piirin kurssi , osanottajia 15. Neuvojana L. Koskinen. Hämeen piirin tuomarikurssit Hämeenlinnassa, osanottajia 15. Ohjaajana Tauno Kytälä. Oulun piirin neuvontakurssi , osanottajia 15. NeuvDjana '1'. Kytölä. KILPAILUTOIMINTA. L i i t 0 n m e s t a r u u s k 1 1 p a i 1 u t järjestäjä Porin Pyrintö, osanottajia 42. Mestarit: sarja 56 kg. E. Kaipainen HTPN, sarja 60 kg. T. Tanni TKV, sarja 67,5 kg. P. Kotvl0 TKV, sarja 75 kg. P. Mäkelä LaKa, sarja 82,5 kg. E. Mäntylä JyV, sarja yli 82,5 kg. J. Ekström LoLo. Suo m e n m e s t a r u u s k il p a i 1 u t järjestäjä Lappeenrannan Painonnostajat, osanottajia 31. Mestari: raskassarja J. Ekström LaOLo. Alokasmestaruuskilpailut Riihimäellä järjestäjä yhteistoimilltavaliokunta, osanottajia 23. Mestarit: sarja 60 kg. Y. Luja HTPN, sarja 75 kg. L. Koskinen TKV, sarja alle 82,5 kg. T. Stålt RiiP. Yhdenkäden painonnoston SM-kilpailut Riihimäellä 17.12, järjestäjinä Riihimäen Pyrkivä ja Voimaveljet, osanottajia 32. Mestari: sarja 56 kg. A. Vehkonen JyV. KANSAINVALINEN KILPAILUTOIMINTA. Suo m ala i s i a ui k 0 m aili a. Ruotsissa: Pohjoismaiset mestaruuskilpailut Tukholmassa, osanottajana J. Ekström. Ranskassa: Maailmanmestaruuskilpailut Pariisissa, osanottajana '1'. Tanni. Itävallassa, ASKÖn liittojuhlassa osanottajina T. Tanni (sarja 56 kg) ja Paavo Mäkelä (sarja 75 kg). Tanni voitti sarjassaan' ja Mäkelä sijoittui toiseksi. EDUSTUKSET. Painonnoston yhteistoimintavaliokmmassa ovat edustajina toimineet M. Hokkanen, A. Holopainen, V. Peuhkuri, joka on toiminut myös sihteerinä. Kokouksia 5, pykäliä 29. Painonnoston O-teknillisessä toimikunnassa M. Hokkanen, O. Sie "ers, N. Lehtonen ja sihteerinä V. Peuhkuri. TILASTOA. Pai.ru>nnostoa han-astavia seuroja 127, Kilpailuja järjestettiin harrastajia ja kilpailijoita

31 58 YLEISTÄ. LIITON PESÄPALLOTOIMINTA. Kertomusvuosi sujui pesäpalloilun kohdalta aikaisempien vuosien mukaisesti osoittaen se kuitenkin tasomme nousua. Siitä kertovat sekä SM- että alemmat yhteistoimintasarjat, joihin liittomme joukkueita nousi runsaammin kuin koskaan aikaisemmin. Alan kehittymiseen on ollut ratkaiseva merkitys sillä, että jaoston toimesta Ohjaustoiminta uloitettiin sangen laajalle alalle kahden kiertävän Ohjaajan avuila. SM-sarjassa ja liitto-otteluissa ei menestys ollut aivan odotetun mukainen, mihin lienee ollut syynä ehkä aikaisempia vuosia heikompi valmentautuminen. Yhteistoiminta ei vuoden aikana sujunut aivan niin kitkattomasti kuin aikaisempina vuosina, mutta pahimmat :o>karit:o> pystyttiin kultenkin välttämään. PESÄPALLOJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet Tahvo Lehtonen (11 ) puheenjohtajana, Tauno Vaahtera no), V. Suominen (11), L. Kadenius (10 ja Olavi Tainio (4), liittotoimikunnan edustajana ja samalla sihteerinä Esko Nenonen. Kokouksia 12, käsitelty 102 asiaa. XURSSI- JA KOULUTUSTYÖ. Li i t 0 n k u r s s i toi m i n ta. Nuorten ja naisten yhteinen pesäpallokurssi Vierumäessä, osanottajia Ohjaajina Martti Kesto ja Paul Vainio. Seuraohjaajakurssi Vierumäessä, osanottajia 20. Ohjaajina "Bruno Nieminen ja Pentti Vepsäläinen. Liitto-ottelupelaajien leiri Vierumäessä, osanottajia 20. Ohjaajina Viljo Suominen ja Martti Kesto. Liiton pesäpallo-ohjaaja Paavo Viinikainen on toiminut ohja ajana ajalla seuraavissa neuvon~a tilaisuuksissa: Keravalla, osanottajia 63, Riihimäellä (30, Hämeenlinnassa (24), Salossa (60, Karkkilassa (31), LOhjalla (26 ), Kouvolassa (22 ), Munsaaressa (33), Haminassa (35), yhteensä 326 osanottajaa. Liiton pesäpallo-ohjaaja Väinö Apponen on toiminut ohjaajana ajalla seuraavissa neuv o ntatilaisuuk ~issa: Pieksämäellä, osanottajia 36, Joensuussa (37), Pankakoskella (68 ), "Kuhmossa (27 ), Keul"Uulla (31 ), JämsäSSä (42 ), Pirkkalassa (14), Kangasalla (16), Nokialla (30 ), yhteensä 301 osanottajaa. KILPAILUTOIMINTA. L i i t 0 n m e s t a r u u s k il p a i 1 u t. Miehet: Kuusankosken Puhti. Mestarijoukkue: T. Frimodig, E. Salmi, L. Aalto, A. Ryöppy. J. Harlin, A. Nokkanen, P. Lahtinen, P. Kilpiä, L. Heikkilä ja L. Johansson. Nuoret: Työväen Mailapojat. Mestarijoukkue: P. Alhonen. R. Manner, K. Söderström, J. Pesonen, J. Lehtonen, P. Hietanen, E. Salonen, T. Ravantti, R. Björn ja K. Aimio. Naiset: HelSingin Veto. MestarijOukkue: Laina Ekholm, Aune Heinikari, Elli Lindvall, Laila "Syvänen, Leena Ahvenainen, Aila Toivonen, Agda Torkko, Saara Malmberg ja Maire Nurmela. -Suo me n m e s ta r u u s k i l p a i 1 u t. Suomen mestaruus ratkaistiin 13:n joukkueen yksinkertaisena sarjana, jossa liitostanune olivat edustettuina Työväen Mailapojat ja Kuus ankosken Puhti. Mestaruuden voitti Lahden Maila-Veikot. (PPL). L i i t t 0-0 t tel u t. Miehet: PP~TUL 1.10". Lahdessa, tulos Liittoamme edustivat: R. Lindholm, R. Hakkarainen, O. Sallinen, T. Frimodig, J. Harlin, V. Auersalmi, P. Vainio, P. Lahtinen, O. Huuskonen. M. Heliö ja O. Juntta. Nuoret: T~PPL (Haminassa TMP-HP 3-9 ja Kuusankoskella KuPu-IK 11-5). Naiset: T~PPL (HVetD-PT), Helsin gissä. EDUSTUKSET. Pesäpalloilun Yhteistoimintavaliokunnassa olivat liiton edustajina T. Lehtonen, V. Suominen ja E. Nenonen. TILASTOA. Pesäpalloilua harrastavia seuroja 341, kilpailijoita Otteluja järjestettiin ja harrastajia 59

32 60 LIITON PYÖRÄILYTOIMINTA. YLEISTÄ. Pyöräilyn kilpailu toiminnan kehittäminen on jatkuva-sti tuottanut vaikeuksia, sillä pyöräilyurheilu asettaa kilpailijoille huomattavia taloudellisia vaikeuksia, samoin kuin selu'oillekin,.iotka esiintyvät kilpailujen järjestäjinä. Olosuhteista huolimatta ovat ratapyöräilijämme kotimaisissa kilpailuissa menestyneet yllättävän hyvin, samaa ei voi kuitenkaan sanoa maantieajajistamme, joilta puuttuu vielä ajossa tarvittavaa taktillista tottumusta, mihin seikkaan on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota parannuksen aikaansaamiseksi. PYÖRAILYJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana R. Valasti (19), O. Viander (17), A. Kovanen (17), A. Koskenvesi (15) ja V. Lampinen (15). Liittotoimikunnan edustajana ja sihteerinä on toiminut V. Peuhkuri. Kokouksia 19, käsitelty 148 asiaa. KURSSI- JA LEffiITOIMINTA. Tilapäisenä valmentajana toimi ajalla V. KassIin. Lisäksi on jaoston käytössä leireillä ja kursseilla olleet: O. Kasslin, R. Vala ~ ti. A. Koskenvesi. V. Lampinen, A. Kovanen ja O. Viander. L i i t 0 n k u r s s i t j ale i r i t. Edustuspyöräilijöiden valmennusleiri Pajulahdessa osanottajia 15, valmentajana V. KassIin. Nuorten pyöräilijöiden leiri Pajulahdessa , osanottajia 15. Valmentajana V. KassIin. Edustuspyöräilijöiden talvileiri Pajulahdessa osanottajia 15. valmentajina V. Kasslin ja R. Valasti. KILPAILUTOIMINTA. L i i t 0 n m e s t a r u u s k i l p a i l u t. Järjestäjät sf:.urayhtym ä Helsingin Vauhti-Veikot. T eräs, Työväen Luistelijat, Työväen Pyöräveikot ja Lauttasaaren Into Osanottajia 104. Mestarit: 1 km T. Pellinen HTPV, 1 km eräajo O. Linnonmaa HTPV. 5 km O. Linnonmaa HTPV, 100 km V. KassIin HVV, 4 km joukkueajo HTPV, edustajat O. Linnonmaa, T. Pellinen ja V. Havu. 3X100 km joukkueajo: HVV, edustajat V. KassIin, V. Haaga ja O. KassIin. B-Iuokka: 1 km aika-ajo: E. Nieminen HTPV, 100 km V. Haaga HVV. Nuoret: 50 km: A. Jokinen TKV, 10 km: P. Kumpula ToTe 1 km aika-ajo: E. Nieminen HTPV. ' Ikämiehet: 5 km: E. Jalonen HTPV 50 km' E. Jalonen HTPV. Yli-ikä.miehet: 50 km: V. Järvinen SäYr. Naiset: 10 km: Maija Penttinen PoV.. Suo m e.n m e s t a r u u s k i l p a i 1 u t. Järjestäjinä Suomen Pyöräily toimikunta rata-ajot, Helsingissä ja Kouvolan Pojat-Pyöräilyseura maantieajot Kouvolassa Mestarit: 1 km eräajo: O. Linnonmaa HTPV, 1 km ikämiehet: E. 'Jalonen HTPV, 1 km nuoret: A. Sihvonen ToTe ja 10 km naiset: Maj-Lis Aberg ToTe. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Suo m ala i s i a ui k 0 m aili a. Puolassa Praha-Varsova-ajo järjestäjänä Ruqe Pravo ja Trybuna Ludu. Jcukkue: S. Punkkinen, O. Niemi, E. Salminen, L. Mäkilä, V. Kasslin. A. Laine keskeytti. Joukkue sijoittautui 10:ksi. JOhtajat V. Peuhkuri, A. Koskenvesi ja John Gabrielsson. Ruotsissa Olavi Kasslin ja L. Rauhamäki. Norjassa (etappiajo) O. Niemi. Tanskassa O. KassIin, H. Törn ja K. Järvinen. ~ PM-kilpailut, johto S. Lahtinen. Ltävallassa ASKÖn liittojuhlassa O. KassIin (3 ensimmäistä sijoitusta), Helge Törn (2 toista Sijoitusta) ja Kosti Järvinen (ei sijoittautunut). UI koi a i s i asu 0 m e s s a. Ranskalaiset R. Hannard ja L. Prevost kilpailivat Toukolan Teräksen ratakilpailuissa ja Vauhti-Veikkojen kortteliajoissa 8.6. Amerikkalaiset D. Sheldon ja C. Lajouk osallistuivat Toukolan Teräksen 4.8. järjestämiin ratapyöräilykilpailuihin. Ma a 0 t tel u t. Norja-Suomi Oslossa, edustajana O. Niemi TS, ja johtajana N. Mattsson ToTe

33 62 M M-k i 1 p a il u t. MM-kilpailut Belgiassa osanottajana O. Kassiin. EDUSTUKSET. Pyöräilyn olympia toimikuntaan ovat. kuuluneet R. Valasti.ia O. Viander. Pyöräilytoimikunnassa ovat liiton edusta.iana olleet R. Valasti, A. Koskenvesi ja O. Viander. Kokouksia 6, käsitelty 50 asiaa. TILASTOA. Pyöräilyä harrastavia seuroja 162, harrastajia ja kilpailijoita KilpailUja järjestettiin 212. Pyöräilyn harrastusmerkkejä suoritettiin vuoden aikana 194. PÖYTÄTENNIS. Pöytätennnisharrastus ja kilpailutoiminta sai huomaltavasti jalansijaa. TilastotietOjen mukaan pöytätennistä harrastettiin 177 seurassa ja otteluja toimeenpantiin 550, pääasiallisesti piirikunnallisissa puitteis ~a. Yhteistoimintasopimuksen tultua solmituksi Suomen Pöytätennisliiton kanssa marraskuun 2 päivänä 1950 avautui mahdollisuus myöskin yhteistoiminta- ja avointen kilpailujen järjestämiseen.ia niihin osanottoon. Suurena haittana pelin levenemiselle on ollut puute palloista. Varsinaista jaostoa ei pöytätenniksessä ole ollut, vaan on toimintaa hoitanut liittotoimikunnan tilapäisesti nimeämä toimikunta, johon ovatkuuluneet Viljo Suominen puheenjohtajana sekä Jäsenet Esko Nenonen, Helge Nygren ja ltk:n edusta.iana Eino Rantanen. Yhteistoimintavaliokuntaan ovat kuuluneet kolme ensiksi mainittua. 63 YLEISTÄ. LIITON PURJEHDUS TOIMINTA. Purjehdustoiminta rajoittui rannikkoseudulla sijaitsevien purjehdusseurojen omassa keskuudessaan järjestämiin ja piirikunnallisiin kilpailuihin. Niinikään seurat järjestivät jäsenilleen luento- ja neuvontatilaisuuksia. Vuoden aikana otettiin käytäntöön uusi kansainvälinen mittaustodistus. PURJEHDUSJAOSTO. Jaostoon ovat kuuluneet puheenjohta.iana Leo Forsten (2), Lauri Vaittinen (1), Väinö Väinölä (2), Tauno Alen (1 ), Onni Nyman (1) ja liittotoimikunnan edustajana E. A. Wuokko. Sihteerinä toiminut Le(} Huttunen. Kokouksia 2, käsitelt.y 9 asiaa. EDUSTUKSET. Yhteistoimintavaliokunnassa ovat liit(}n edusta.iina olleet Leo Forsten ja Väinö Väinölä. OJympiatoimikunnassa on liiton edustajana ollut Väinö Väinölä. TILASTOA. Purjehdusta harrastavia seuroja 15, harrastajia ja kilpailijoita 673. KilpailUja järjestettiin 40. YLEISTÄ. LIITON SUUNNISTAMISTOIMINTA. SuunnistajilJekin avautuivat kertomusvuonna kansainväliset toimintamahdollisuudet. Liitto-ottelun aikaansaaminen ruotsalaisen Taalainmaan urheiluliiton joukkueen kanssa oli tavallaan ainutlaatuinen tapaus suunnistuksemme historiassa. Sen johdosta liittomme suunnistus on tullut tunnetuksi myös naapurimaassamme Ruotsissa. Naistemme ja erittäinkin Eeva Lahtisen menestyminen on ollut suurenmoista. Nelimaaotteluvoitto Tanskassa ja e.m. liitto-otteluvoitto Malungissa ovat osoituksena siitä, että suunnistuksemme on täysin kansainvälistä luokkaa. Kotimaan saavutuksista on mainittava naissuunnistajlemme uuäistama mestaruus. Kurssi- ja valmennustoiminnassa on päästy oman opiston suo.iiin, sillä. jaoston toimesta valmistettiin Pajulahden urheilusopiston lähialueesta. koulutustarkoituksiin soveltuva pienoiskartta (1 :30000). Kilpailutoiminta on jatkuvasti ollut vilkasta. Liiton mestaruuskilpailuissa saavutettiin uusi osanottoennätys. SUUNNISTAMISJAOSTO. Suunnistamisjaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Toivo Pulkkinen (1 2), Kaler vo Löfberg (11 ), Glmnar Lydman no), Olavi Mannomen (12) ja Kauko Karlsson (12). Liittotoimikunnan edustajana ja..~ iht ee rinä on toiminut Urho Niemenkari. Kokouksia 12, käsitelty ~siaa.

34 6-1 KURSSI- JA LEffirrOIMINTA. Liiton kurssit ja leirit. Ratamestari- ja seuraohjaajien jatkokurssi Pajulahdessa, osanottajia 16. Ohjaajina Y. K. Salo, Kauko Karlsson ja Urho Niemenkari. Ra.tamestari- ja seuraohjaajien alkeiskurssit Pajulahdessa, osanottajia 19. Ohjaajina Y. K. Salo, Gunnar Lydman ja Urho Niemenkari. Naissuunnistajien alkeiskurssit Pajulahdessa, osanottajia 13. Ohjaajina Y. K. Salo, Saimi Nummi ja Urho Niemenkari. Edustussuunnistajien leiri Pajulahdessa, osanottajia 10. Valmentajana Olavi Mannonen. Pii r i kun n a 11 i s e t k u r s s i t. Helsingin piirissä (Helsinki) naisten suunnistamiskurssit, osanottajia 11. Ohjaajina Saimi Nummi, Paula Piironen, Valma Nikkanen ja Saara Liikkanen.. Helsingissä Miesten suunnistamiskurssi, osanottajia 15. Ohjaajina Kauko Karlsson ja Veikko Koskinen. Sa.takunnan piirissä (Tyrvää), osanottajia 20. Ohjaajana Kauko Karlsson. Vai m e n n u s- j a 1 u e n t 0 t i 1 a i suu det. Helsingin piirissä 2.4. (Viherlaakso) osanottajia 15. Ohjaajana Kauko!Carlsson. Kymenl~akson piirissä (Inkeroinen) osanottajia 22. Ohjaajana Olavi Mannonen. KILPAILUTOIMINTA. L i i t 0 n m e s t a r u u s k i 1 p a i 1 u t. TULn mestaruuskilpailut, järjestäjä Tampereen Samoilijat (Lempäälä). Mestarit: A-sårja Veikko Rimpilä (Lohi), C-sarja Reino Huovinen (HKT), D-sarja Aku Helenius (Isku), F-sarja Niilo Akiola (HKT), GHsarja Teuvo Virtanen (MäV), K-sarja Kaarina Lahtinen (MäV). Joukkuekilpailu: Helsingin Kisa.toverit: Olavi Mäenpää, Tauno Rantala, Reino Huovinen. S u " m e n me s t a r u u s k il p a il u t. Suomen viestimestaruuskilpailut, järjestäjä Kankaanpään Urheilijat (SSL) Naisten mestaruus: Suunta-Veikot (Saara Liikkanen, Valma Nikkanen. Saimi Nummi). Suomen mestaruuskilpailut, järjestäjä Hämeenlinnan Tarmo (SSL) D-sarja: mestaruus Mauno Rutanen (Isku), C-sarja 2. sija Reino Huovinen (HKT). KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Maa 0 t tel u t. Nelimaaottelu Suomi-Ruotsi-Norja-Tanska suoritettiin Ruotsissa Edustajanamme oli Veikko Rimpilä ja johtajana Toivo Pulkkinen. Naisten nelimaaottelussa, joka pidettiin Tanskassa olivat osanottajina Eva Lahtinen (1. sija) ja Saimi Nummi. Suo m ala i s i a ui k 0 m aili a. Ruotsissa Malungissa järjestettyyn TUL-DAIF liitto-otteluun osallistui seuraava. joukkue: Eva Lahtinen, Saimi Nummi, Erkki Karjalainen. Erkki Julku, Veikko Rimpilä, Olavi Mannonen, Vilhelm Lind ~tedt, Armas Ahtila, Niilo Akiola, Olavi Mäenpää, Heikki Järvelä ja joh ~ajana Gunnar Lydman. Ottelun voitti DAIF. mieskohtaisesti Eva Lahtinen voitti sarjansa. Ruotsissa kilpaili Eva Lahtinen voittaen sarjansa kahdessa kilpailussa. EDUSTUKSET. Suomen Suunnistamisvaliokuntaan ovat kuuluneet Toivo Pulkkinen ja Kalervo Löfberg. Nordin kongressi edustajana Toivo Pulkkinen. Naisten Suunnistamisvaliokuntaan ovat kuuluneet Saimi Nummi ja Saara Liikkanen, ollen viimeksi mainittu valiokunnan sihteerinä. TILASTOA. Suunnistamista harrastavia seuroja 262, kilpailijoita ja harrastajia Kilpailuja järjestettiin

35 6 YLEISTÄ. LIITON UINTITOIMINTA. Toimintavuosi oli vilkkain ja tuloksellisin liittomme uintitoiminnassa. Tästä ovat parhaana todistuksena liittomme uimarien saavuttamat SUomen ja TUL:n ennätykset, joita edellisiä alitettiin 8 ja jälkimmäisiä kokonaista 26 kertaa. Erikoisen hyviksi muodostuivat TUL:n ja Suomen mestaruuskilpailut, Joissa lukuisimmat ennätykset saavutettiin. Erikseen on vielä mainittava nuorten voimakas panos, joka heidän omissa mestaruuskilpailuissaan tuotti 9 uutta liittomme ennätystä. Kansainvälisessä kilpailutoiminnassakin uimarimme saavuttivat voittoja. ASKön liittojuhlilla Wienissä kilpaili 4 uimariamme saavuttaen mm. 5 ensimmäistä ja 3 toista sijaa. Jaoston järjestämä koulutus- ja valmennustoiminta oli myös aikaisempaa Vilkkaampaa Johtuen tämä siitä, että jaosto sai tähän toimin,taan kertomusvuonna suuremman määrärahan kuin aikaisemmin. Erinomaiset saavutukset onkin osaltaan pantava koulutus- ja valmennustoiminnan tiliin. Kielteisenä puolena kertomusvuoden toiminnasta on merkittävä kansanuinnit. Nytkään eivät seuramme pystyneet asiaa järjestämään toivotulla tavalla, joten uintisuoritusten lukumäärä meidän kohdaltamme muodostui verrattain pieneksi. UINTIJAOSTO. Uintijaostoon ovat kuuluneet puheenjoh.tajana Väinö Soininen (5), Kalle Lehtinen varapuheenjohtajana (13), Väinö Karvinen (3), Osmo Michelsson (3), Olavi Rauttu (9). Liittotoimikunnan edustajana A. K. Leskinen (7). Jaostoon kuului asti Osmo Nieminen. Työasioiden vuoksi hän ei ehtinyt osallistua jaoston työskentelyyn, jonka johdosta liittotoimikunta valitsi hänen tilalleen Olavi Rautun. Jaoston sihteerinä on toiminut Toivo Määttä. Kokouksia 16, käsitelty 147 asiaa. KURSSI- JA VALMENNUSTYÖ. Tilapäisenä valmentajana toimi ajalla Taisto Kasvio, ja oli hänen työnsä varsin tuloksellista. L ii t 0 n 1 e 1 r i t. Edustusuimarien valmennusleiri Helsingissä, osanottajia 20 Opettajina ja luennoitsijoina Taisto Kasvio, Mila Kasvio, Väinö Soininen ja Toivo Määttä. Edustusuimarien valmennusleiri Pajulahdessa Wieniin lähteville uimareille. Osanottajia 4, opettajana Taisto Kasvio. Edustusuimarien valmennusleiri Pajulahdessa Osanottajia 10. Opettajina Taisto Kasvio, Mlla Kasvio, Eugen Koikkalainen. Nuorten uimarien leiri Pajulahdessa (pojat>. Osanottajia 15. Opettajana Taisto Kasvio. Nuorten uimarien leiri Pajulahdessa (tytöt). Osanottajia 10. Opettajana Taisto Kasvio. Uimahyppääjien valmennusleiri Voikkaalla Osanottajia 14. Opettajana Toivo Paavilaine.1. Uimahyppääjien valmennusleiri Porissa Osanottajia 12. Opettajana Helge Vasenius. Piirikunnallista valmennus toimintaa ja uintineuvon.taa ajalla seuraavilla paikkakunnilla: Forssassa, TUrussa, HelSingissä, Lahdessa, Porissa, Tampereella, Kotkassa. Osanottajia yhteensä 210. Valmentajana Taisto Kasvio. NEUVOTTELUKOKOUKSET. Uintiseurojen neuvottelukokous Pajulahdessa Luennoitsijoina Väinö Soininen ja Toivo Määttä. KILPAILUTOIMINTA. 6i Osanottajia Liiton mestaruuskilpailu t Uintimestaruuskilpailut Lahdessa Järjestäjänä Lahden Kaleva. Mestarit: Naisten 100 mn v.u: Aune Jaatinen, VuVe. Naisten 100 mn s.u: Hilkka _Hietamäki, HTU. Naisten 200 mn r.u: Hilkka Hietamäki, fitu. Nais.ten 400 mn v.u: Aune Jaatinen, VuVe. Naisten 3X 100 mn sekaviesti HTU: Leila Karvonen, Hilkka Hietamäki, Seija Nurminen. Naisten 4 X 100 mn v.u. viesti HTU: Leila Karvonen, Hilkka Hietamäki, Seija Nurminen, Mila Kasvio. Naisten suorat kerroshypyt: Anna-Liisa Leino HJy. Miesten 100 mn v.u: E. Vikiönkorpi, TaTU. Miesten 400 mn v.u: A. Laine, PoPy. Miesten 1500 mn v.u: A. Laine, PoPy. Miesten 100 mn p.u: A. Kähkönen HTU, miesten 200 mn r.u: A. Kähkönen, HTU. Miesten 100 mn s.u: A. Kähkönen, HTU. Miesten 3X 100 mn sekaviesti HTU: A. Kähkönen, J. Soininen, E. Piispa. Miesten 4X200 mn v.u. viesti HTU: L. Siren, Kl. Saavalainen, J. Kiiski, E. Piispa. Miesten ponnahduslautahypyt H. Vasenius, HTU. Miesten suorat kerroshypyt H. Vasenius, HTU. Miesten vaihtelevat kerroshypyt V. Täh.tinen, PoPy. Ikä. 50 mn v.u. E. Jokinen, JyvSa. Ikä. 100 mn r.u. E. Koikkalainen TUTU.

36 68 Nuorten uintimestaruuskilpailut Porissa Järjestäjänä Po.rin Pyrintö. Tytöt alle 14 v. 50 mn v.u: Irmeli Ferin, HTU. Tytöt alle 14 v. 50 mn s.u: Heli Laippala, PoPy. Pojat alle 14 v. 50 mn v.u: L. Laippala PoPy. Pojat alle 14 v. 50 mn s.u: P. Ylönen, KoKir. Tytöt alle 16 v. 100 mn r.u. Irmeli Ferin, HTU. Tytöt alle 16 v. 50 mn v.u: Seija Nurminen, HTU. Tytöt alle 16 v. 50 mn s.u: Seija Nurminen, HTU. Pojat alle 16 v. 100 mn r.u: Jorma Soininen, HTU. POJat alle 16 v. 100 mn s.u: R. Kähkönen, HTU. Pojat alle 16 v. 50 mn v.u: V. Vaari. FA. Tytöt alle 18 v. 100 mn v.u: Raili Riuttala, PoPy Tytöt alle 18 v. 200 mn v.u: Raili Riuttala, POPy. Tytöt alle 18 v. 200 mn r.u: Irmeli Ferin, HTU. Tytöt alle 18 v. 100 mn s.u: Raili Riuttala, PoPy. Tytöt alle 18 v. 3XI00 mn sekaviesti Nokian Pyry: Tuuli Rantanen, Lea Aho, Auli Tuominen. Pojat alle 18 v. 100 mn v.u: J. Kiiski, HTU. Pojat alle 18 v. 100 mn s.u: R. Merisalmi, HJy. Pojat alle 18 v. 200 mn r.u: J. Soininen, HTU. Pojat alle 18 v. 400 mn v.u: Kl. Saavalainen, HTU. Pojat alle 18 v. 4XI0Q, mn v.u. Viesti HTU: P. Vahlsten, K. Lyytikäinen, Kl. Saavalainen, J. Kiiski. POjat alle 18 v. ponnahduslautahypyt V. Saarela. PoPy. Pojat alle 18 v. suorat kerroshypyt V. Saarela PoPy. Ve s i p ali 0 me s t a r u u s. I erä HTU-VeVe Loppuottelu TuTU-HTU Turun Työväen Uimarit: W. Hurm~rinta, E. Palken, E. Laaksonen, E. Reivonen. L. Rahkonen, A. Marjunen, E. Leinonen. II. HTU. II!. VeVe. Suo m e n m e s t a r u u s k i 1 p ail u.t. SM-kilpailut Tu.russa Järjestäjinä Turun Työväen Uimarit -Turun Uimarit. TULn jäsenten saavuttamat mestaruudet: naisten 3XI00 mn sekaviesti HTU: Leila Karvonen, Hilkka Hietamäki, Seija Nurminen. Naisten 4Xl00 mn v.u. viesti HTU: Leila Karvonen, Mila Kasvio, Hilkka Hietamäki, Seija Nurminen. Miesten 100 mn p.u. A. Kähkönen, HTU. Ponnahduslautahypyt Helge Vasenius HTU. Suorat kenoshypyt H. Vasenius HTU. KANSAINVÄLINEN Kll..PAILUTOIMINTA. Suo m ala i s i a ui k 0 m aili a. Itävallan ASKön liittojuhlassa Wienissä Hil~ka Hietamäki HTU, Aulis Kähkönen HTU, Aatos Laine PoPy, Helge Vasenius HTU, johtajana Aarne Heinonen TuTU. MUU UINTITOIMINTA. Liittomme oli mukana kansanuintien järjestelyssä ja osallistui uinteihin osanottajaa, joista liittomme osuus EDUSTUKSET. Uinnin yhteistoimikuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet Väinö Soininen ja Kalle Lehtinen sekä liittotoimikunnan edustajana A. K. Leskinen. Kokouksia 13, joissa käsiteltiin 107 asiaa. Uinnin olympialaiseen teknilliseen toimikuntaan ovat kuuluneet V. Soininen, O. Rauttu ja Eino Jokinen. TILASTOA. Uintia harrastavia seuroja oli liitossa 438, joissa uintia harrastavia jäseniä Kilpailuja 499. YLEISTÄ LIITON VOIMISTELUTOIMINTA. Voimistelutoiminta, varsinkin taitovoimistelussa, muodostui vilkkaammaksi kuin koskaan aikaisemmin. Kertomusvuoden aikana tapahtuneet maaottelut, MM-kilpailut ja ulkomaiset vierailut näytösmielessä toivat taitovoimistelussa ensimmäisen kerran koko yhteistoiminnan aikana esille sen, että liittomme taitovoimistelijat olivat tasaveroisia SVL:n voimistelijoihin nähden. Kotimainenkin kilpailutoiminta oli huomattavasti aikaisempaa vilkkaampaa, samoin valmennustoiminta, jossa erikoisesti on kiinnitetty huomiota nuorten taitovoimistelijain kehittämiseen sillä seurauksella, että liitollamme on tällä hetkellä monikymmenpamen erinomaisella aineksella varustettu poikavoimistelijajoukko. josta aikaa myöten kehittyy edustuskelpoisia voimistelijoita. N.s. massavoimistelussa kertomusvuonna pidettiin eräänlaista luovaa taukoa. V järjestetyt 30-vuotisjuhlat olivat vielä painamassa toimintaa varsinkin taloudellisessa mielessä ja lepokausi täten katsottiin välttämättömäksi. Kaikki piirit eivät kuitenkaan levähtäneet., vaan perinteellistä tapaa noudattaen järjestivät piirijuhlansa, joissa voimistelijoita oli mukana tuhansia, ei kuitenkaan niin runsaasti kuin edellisen vuoden 30-v.juhlan merkeissä järjestetyissä piil'i.iuhlissa. Kokonaisuuteen katsoen voimistelijaimme työ on ollqt erittäin tula,ksellista. Parhaana todistuksena tästä lienee Paavo Aaltosen maailmanmestaruus ja hopeamitali, voimistelijaimme ratkaiseva vaikutus per- 69

37 70 mantoliikkeiden maailmanmestaruuden saamiseen sekä,'. t ".t ' elmomalse SIJOl ukset SM-kilpailuissa. UnOhtaa ei myöskään voida voimistelijaimme osu.utta MM-kilpailuissa saavutetun joukjkuekilpailun II sijan saavu ttamlsessa. VOIMISTELUJAOSTO. VOimistel~jaostoon ovat kuuluneet puheenjohtajana Yrjö Ahtio (24), Kalle ~ehtmen varapuheenjohtajana (25), Lasse Kompa (24), Esko Nummmen (9), Oiva Puukilainen (6). Liittotoimikunnan edustajana Pauli Koponen (4) ja hänen jälkeensä vuoden loppuun Esko Peltomäki (1). Jaoston sihteerinä on toiminut Toivo Määttä. Kokouksia 27, käsitelty 217 asiaa. VALMENNUSVALIOKUNTA. Jaoston apuelimenä on toiminut vaimennusvaliokunta, johon ovat kuuluneet puheenjohtajana Esko Numminen, Kalle Lehtinen, Paavo Aaltonen, Veikko Huhtanen ja sihteerinä Toivo Määttä. Kokouksia 5 käsitelty 30 asiaa. ' KOULUTUS- JA VALMENNUSTYö. Voimistelun koulutusohjaajana on toiminut alkaen voimistelunopettaja Veikko Kohtanen. Hänen työnsä on pääasiassa ollut nuorempien taitovoimistelijaimme koulutus ja voimistelunohjaajain kurssien pito. Edustusvoimistelijain valmennuskurssi Turussa 7.1. Osanot tajia 15. Opettajina Gunnar Karma, Kaino Lempinen. Edustusvoimistelijain valmennuskurssi Helsingissä Osanottajia 21. Opettajina Paavo Aaltonen, Vetkko Huht.anen. Eaustusvoimistelijain valmennuskurssi Porissa Osanottajia 24. Opettajina Veikko Huhtanen, Esko Numminen. Edustusvoimistelijain valmennuspäivät Kymintehtaalla Osanot tajia 20. Opettajina Gunnar Karma ja Kaino Lempinen. Edustusvoimistelijain valmennuspäivät Kymissä 5.3. Osanottajia 17. Opettajina Paavo AaLtonen ja Kaino Lempinen. POikaedustusvoimistelijain valmennuspäivät Pajulahdessa Osanottajia 32. Opettajina Veikko Huhtanen, Mauri Hilt unen, Veikko Kohtanen, Kaino Lempinen ja Kalevi Viskari. Edustusvoimistelijain valmennuspäivät Helsingissä Osan ottajia 19. Opettajina Paavo Aaltonen ja Veikko Huhtanen. Edustusvoimistelijain valmennuspäivät Turussa Osanottajia 16. Opettajina Paavo Aaltonen ja Kaino Lempinen. Edustusvoimistelijain valmennuspäivät Kymintehtaalla Osanottajia 16. Opettajina Gunnar Karma ja Kaino Lempinen. Edustusvoimistelijain valmennuspäivät Helsingissä Osanottajia 21. Opettajina Paavo Aaltonen ja Veik,ko Huhtanen. Edustusvoimistelijain valmennuspäivät Tampereella Osanottajia 15. Opettajina Veikko Huhtanen ja Gunnar Karma. Edustusvoimistelijain valmennuspäivät Helsingissä Osanottajia 20. Opettajina Paavo Aaltonen ja Esko Numminen. Poikaedustusvoimistelijain valmennuskurssi Pa.iulahdessa Osanottajia 28. Opettajina Paavo Aaltonen, Mauri Hiltunen, Veikko Kohtanen, Kalevi Viskari. Liiton koulutusohjaaja Veikko Kohtanen on kertomusvuonna käynyt ohjaamassa taitovoimistelua pojille ja miehille seuraavilla paikkakunnilla ja aikana: Lamposaari, osanottajia Kymintehdas, osanottajia Voikka, osanottajia Tampere, osanottajia Pori, osanottajia Pieksämäki, osanottajia Varkaus, osanottajia Kuusjärvi, osanottajia Vuohijärvi, osanottajia Kuorevesi, osanottajia Mel'ikarvia, osanottajia Pori, osanottajia Reposaari, osanottajia 21. Miesten taitovoimistelun ohjaajakurssi Pajulahdessa Osanottajia 20. Opettajina Veikko Huhtanen, Veikko Kohtanen, Kaino Lempinen, Gunnar Karma ja Jukka Jalava. Pii r i kun n ali i n e n k u r s s i toi m i n t a. Piirikunnalliset alkeisohjaajakurssit Puumalan Rokasaaressa, Saimaan piiri. Osanottajia 7. Opettajina Veikko Kohtanen, Väinö Ripatti. Piirikunnalliset alkeisohjaajakurssit Oulussa Oulun piiri. Osanottajia 10. Opettajina Veikko Kohtanen ja Yrjö Greus. Piirikunnalliset alkeisohjaajakurssit Tampereella Tampereen piiri. Osanottajia 10. Opettajina Veikko Kohtanen, Veikko Jalava,. Lauri Pihlaja. Piirikunnalliset alkeisohjaajakurssit Joensuussa Karjalan piiri. Osanottajia 11. Opettajina Veikko Kohtanen, Lauri Nevalainen. PiirijuhlaOhjelmien neuvontaa ja poikien tattovoimistelupäivien ohjelmaneuvontaa Tampereella Tampereen piirin seuroille ajalla Osanottajia 27. Opettajana Veikko Kohtanen. 71

38 72 KIT..PAILUTOlMINTA. Li i t 0 n me s t a r u u s k i 1 p a i 1 u t. VOimistelumestaruuskilpailut Tampereella Järjestä.iinä Tampereen Kilpa-Veljet, Finlayson & Co voimistelu- ja ul'heiluseura Tampere. Mestarit.: A-sarja Kaino Lempinen TuPy, B-sarja Kalevi Suoniemi TKV, ikämiessarja Einari Paju HTV. Riviliikemestaruus 8-miehisillä joukkueilla. Mestarit: A-sarja Tampereen Kilpa-Veljet, joukkue: Arvo Korhonen, Heikki Heikkilä, Kalevi Ruusunen, Reino Lehmus, Pauli Koskinen. Vilppu Laine, Allan Korhonen, Eino Salminen, johtajana Kalevi Ruusunen. B sarja Äänekosken Huima, johtaja Tauno Korpela. Poikien taitovoimistelupäivä Tampereella Järjestäjinä Tampereen Kilpa-Veljet, Finlayson & Co voimistelu- ja urheiluseura Tampere. Mestarit: Alle 19 v. Kalevi Suoniemi TKV. Alle 17 v. Jorma Söderman PoPy. Alle 15 v. otto Kestola KyKi. Alle 13 v. Pertti Kestola KyKi. Riviliikemestaruus 4 poikaa joukkueessa. Alle 15 v. Kymintehtaan Kisa. Mestarit: Pentti Fält, Ossi Kansikas, Otto Kestola, Alpo Rosten, johtaja Erkki Suursalmi. Alle 13 v. Tampereen Kilpa-Veljet. Mestarit: Erkki Schultz, Risto Lahtinen, Esko Koivisto, Pentti Värmälä, johtaja Kalevi Ruusunen. Suo m en m e s t a r u u s k i l p a i l u t. Suomen mestaruuskilpailut B- ja ikämiessar.ia Forssassa Järjestäjinä Forssan Alku-Forssan Salama. B-sarjan sijoitukset: II Kalevi Suoniemi TKV, IV Kalevi Viskari Hl, V Jukka Jalava TuPy. Ikämiessarjassa ei HTV:n Einari Paju saanut kilpailla syystä, että ~VL oli ennen kilpailuja tehnyt ilmoituksen, että jos Paju kilpailee, kaikki SVLn voimistelijat jäävät pois kilpailuista. SVLn ilmoitus perustui siihen, että Paju aikoinaan julistettiin klpailukelvottoma.ksi, mutta myöhemmin tämä kielto liittotoimikunnan päätöksellä peruutettiin. Paju olisi ilmeisesti voittanut mestaruuden. A- ja nuorten sarja Kotkassa Järjestäjänä Kotkan Into (SVLJ. Sijoitukset: m Veikko HUhtanen HI, V Kalevi Viskari RI, VI Paavo Aaltonen RI, VII ~auri Hiltunen HI, VIII Gunna,r Karma HTV, IX Kaino Lempinen TuPy, X Esko Numminen HTV. Nuorten sarja IV Kalevi Suoniemi TKV. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Maa 0 t tel u t. Suomi-Tshekkoslovakia Prahassa Suomi voitti pistemäärällä 0348,7. Tshekkoslovakia 343,3.. TULn voimistelijoista olivat mukana Paavo Aaltonen 0), Veikko Huh!tanen (II), Kalevi Viskari (IX), Mauri Hiltunen (XI), Jukka Jalava (varamies), Gunnar Karma (varamies), joukkueen huoltaja Lauri Kompa ja,t.uomarina Kalle Lehtinen. Li i t t 0-0 t tel u. Sveitsin Satus-TUL Lausannessa 1.7. Satus voitti ottelun pistemäärällä 283,15. TUL 270,10. Mieskohtaisen voiton peri TULn Gunnar Karma. Muut ~oukkueen jäsenet: Matti Aaltonen TuPy (7), Jukka Jalava TuPy (8), Kalevi Suoniemi TKV (2), Mauri Hiltunen RI (3), Ake Suomi TuPy (4), Jorma Söderman PoPy (5), Asser Sjöholm KyKi (6).. JoukkueenjOhtaja :pentti Anttila ja huoltaja Toivo Määttä. Maailmanmestaruuskilpailut Baselissa TULn edustajat: Paavo Aaltonen HI (MM rekillä, yleiskilpailuissa 16 ), Veikko Huhtanen HI (II rekillä, yleiskilpailussa 13 ), Kalevi Viskari HT (yleiskilpailussa 7), Kaino Lempinen TuPy (permantoliikkeissä 4, yleiskilpailussa 18), Esko Numminen HTV (varamies), joukkueen huoltajana Kalle Lehtinen ja tuomareina Yrjö Ahtio ja Lasse Kompa. Joukkuekilpailussa Suomi saavutti hopeamitalin ja permantoliikkeiden joukkuekilpailussa kultamitalin. Tämän lisäksi joukkuekilpailussa rekillä, nojapuilla, hevosella, renkailla, hypyssä ja yleisurheilussa hopeamitalin. Muu k a n sai n v ä 1 i n e n k i 1 p a i 1 u toi m i n t a. MM-kilpailujen jälkeen matkustivat Baselista TULn voimistelijat Pa'1. vo Aaltonen ja Veikko Huhtanen, huoltajana Kalle Lehtinen Genovaan, missä suoritettiin epävirallinen maaottelu Suomi, Italia, Itävalta, Ranska. Maaottelun voitti Suomi pistemäärällä 95,15. Paras mieskohtainen voimistelija oli Paavo Aaltonen, Veikko Huhtasen ollessa viides. K a n sai n v ä 1 i s e t näy t ö s m atk a,t. MM-kilpailuihin matkustava joukkue antoi näytöksen menomatkalla Tanskassa Rönnessä ja pajuumatkalla Mtinchen-Gladbachissa sekä Berliinissä. Mukana näytöksissä TULn voimistelijat Paavo Aaltonen, Veikko Huhtanen, Kaino Lempinen, Esko Numminen ja Kalevi Viskari. 73

39 74 Neuvostoliitossa ajalla TULn voimistelijat Veikko Huhtanen ja Kalevi Viskari, johtajana Olavi Suvanto. Näytökset MoskovassH ja Leningradissa. Norjassa ajalla otto Kestola, Gunnar Karma ja Kaino Lempinen. Näytökset Narvikissa 2, Tromsössä 2 ja Harlstadissa 2. Vai m e n n u s t e h t ä v i s s ä u 1 k 0 m a i 11 a. Gunnar Karma Tanskan Voimisteluliiton valmentajana ajalla Gunnar Karma Ruotsin voimisteluliiton valmentajana ajalla UI koi a i s i asu 0 m e s s a. Miesten taitovoimistelun ohjaajakurssilla Pajulahdessa Hans J. Olsen, Norjan Voimistelu liitosta (Narvik TUrnfÖrening). MUU VOIMISTELUTOIMINTA. V piirijuhliin ei laadittu uusia voimisteluohjelmia syystä, että katsottiin»koko perheen«ohjelmalla voitavan esiintyä toistamiseen. Niissä piireissä, joissa piirijuhla.t pidettiin esiinnyttiinkin ko. ohjelmalla tai sitten piirin taholta valmistettiin omat ohjelmat. V piirijuhliin kertomusvuonna valmistettiin ohjelmat. Samoin valmistettiin kilpailu- ja näytösohjelmia pojille ja miehille. EDUSTUKSET. Voimistelun yhteistoimikuntaan ovat kerlomusvuonna kuuluneet Kalle Lehtinen ja Lauri Kompa, Jiittotoimikunnan edustajana Toivo Salonen. Yhteistoimikunnan sihteerinä on kertomusvuoden toiminut Toivo Määttä. Kokouksia 2S, joissa käsiteltiin lss asiaa. MM-kilpailujen yhteydessä järjestettyyn kansainväliseen voimisteluliiton kongressiin osallistui L. Kompa. Olympiakomitean ja voimistelun yhteistoimikunnan lähettämänä kävi Kaino Lempinen Brysselis~ä esittämässä kansainvälisen liiton edustajille Helsingin Kisojen pakolliset liikkeet. Olympialaisten teknilliseen toimikuntaan ovat kuuluneet Y. Ahtio, K. Lehtinen ja L. Kompa. TILASTOA. Voimistelua harrastavia seuroja oli liitossa 752 ja niissä voimistelua harrastavia jäseniä Kilpailuja järjestettiin NAISET. LIITON YLEISURHEILUTOIMINTA. Edellisen toimintavuoden aikana laajeni naisten kilpailuharrastus ja tulokset paranivat kotimaisittain katsoen huomattavalla tavalla. Kansa.invälisestikin saavuttivat naisurheilijat nyt tuloksia, jotka kuvastavat tason kehittymistä. Erikoisesti on mainittava Maire österdahlin menes,tys EM-kilpailuissa pituushypyssä ja Anna-Liisa Kurjen saavutus SOO m:llä Romaniassa. 2 Suomen ja 3 TULn uutta ennätystä merkittiin myös toimintakauden saavutuksiin. NAISTEN YLEISURHEILUJAOSTO. Jaostoon ovat kertomusvuoden aikana kuuluneet Eino Salminen puheenjohtajana (6), Doris Tapola (9), Elli Kahila (S), Re'gina Marjanen (S) ja Arvo Pitkänen (6). Liittotoimikunnan edustajana Vieno Aaltonen ja sihteerinä Greta, Rajala-Rinne. Kokouksia 9, käsitelty 61 asiaa. VALMENNUSTYÖ. Edustusurheilijattarien leiri Vierumäellä Osanottajia ls. Ohjaajina Risto Tirkkonen ja. Pekka Leppänen. Lupaavien urheilijattarien leiri Vierumäellä Osanottajia 19. Ohjaajina Risto Tirkkonen ja Pekka Leppänen. KILPAILUTOIMINTA. Li i t 0 n m es t a l' u u s k i 1 P a i 1 u t. TULn mestaruuskilpailut Mäntässä 30.7., järjestäjä Mäntän Valo. Mestarit: 100 m: Hilkka Helenius-Talvio TKV, 200 m: Hilkka Helenius-Talvio TKV, SO mn aidat: Maija Kallio HyPo, SOO m: Anna-Liisa Kurki LaKa, pituushyppy: Maire österdahl ReKu, korkeushyppy: Maire österdahl ReKu, kuula: Meeri Saari, Urjalan Taimi, kiekko: Meeri Saari, Urjalan Taimi, keihäs: Regina Marjanen, HeTa, ol x 100 m: Helsingin Tarmo: Agra Torkko, Terttu Laine, Regina Marjanen ja Kyllikki Aarnio. Suomen mestaruuskilpailut Naisten SM-kilpailut 13.S. Valkeakoskella. Järjestäjä Valkeakosken Haka. Mestari.t: 100 m: Hilkka Helenius-Talvio TKV, SOO m: Anna-Liisa Kurki LaKa. Kuula: Meeri Saari, Urjalan Taimi. 75

40 76 KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Suo m ala i s i a u 1 k 0 m a i 11 a. ASKön liittojuhlaan Wienissä osallistuivat liittomme urheilijoista Regina, Marjanen HeTa ja Eila Könönen Pihlavan Työväen Urheilijat. EM-kilpailuihin Brysselissä osallistui Suomen ainoana naisedustajana Maire österdahl ReKu, saavuttaen pituushypyssä kolmannen tilan. Balkanin kisoihin Romaniassa osallistuivat liittomme edustajina Anna-Liisa Kurki LaKa, Hilkka Helenius:'Talvio TKV, Elli Kahila LeSi ja Meeri Saari Urjalan Taimi. Johtajana Doris Tapola. MIEHET. Liittomme yleisurheilu toiminnalle antoi kuluneen vuoden aikana erikoisen leimansa vilkas kansainvälinen kilpailutoiminta, jonka ansiosta useat liittomme urheilijat pääsivät mittelemään voimiaan ulkomaisilla kilpakentillä ja omat seuramme saivat kilpailuihinsa suuresti toivomiaan ulkolaisia urheilijoita. Suomessa vierailleista ulkolaisista mainittakoon erikoisesti tshekkiläinen Emil Zatopek, joka mm. Turussa.iärjestetyissä kilpailuissa juoksi uuden maailmanennätyksen. Huomattavimmat liittomme yleiurheilijain vierailut ulkomailla olivat kilpailumatkat ASKön liittojuhlille Wieniin ja Balkanin kisoihin Bucarestiin. Yleisurheilumme taso on vuoden kuluessa jälleen noussut ilahduttavasti, josta erinomaisina todisteina ovat kaikkiaan 14 viime vuoden aikana saavutettua uutta liittomme ennätystä. Suomen mestaruuksia saavuttivat miehemme neljä ja maaotteluedustuspaikkoja vääristä valinnoista huolimatta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Myöskin harrastus on laajentunut, jota osoittaa kilpailujen ennätysmäinen määrä sekä luokiteltujen urheilijoiden lukumäärän huomattava nousu. Valmennus- ja koulutustoimintaa on edelleenkin haitannut aluevalmentajien puute, josta syystä useat piirit ovat joutuneet.iäämään varsin vähälle huomiolle neuvontatilaisuuksia seuroissa järjestettäessä. Vakinaisten valmentajien määrää voitiin kuluneen vuoden aikana lisätä yhdellä, joka huomattavasti vilkastutti valmennustoimintaamme. Liiton toimesta järjestettiin 7 valmennusleiriä ja nuorempien urheilijain leirejä varten myönnettiin avustus 10 piirille. YLEISURHEILUJAOSTO. YleisurheilUjaostoon ovat kuuluneet Unto Siivonen (31) puheenjohtajana, Eino Salminen (24 ), Kalervo Löfberg (34), Antti Hakala (30) ja otto Korhonen (27). Liittotoimikunnan edustajana Unto Siivonen ja sihteerinä Leo Huttunen. Kokouksia 36, käsitelty 295 asiaa. KOULUTUSVOIMAT. Liiton yleisurheilun koulutusohjaajana on toiminut Risto Tirkkonen sekä valmentajina Paavo Karikko ja Artturi Karttu. Tilapäisinä valmentajina kesäkuukausina ovat toimineet Kauko Kettunen, Pekka Leppänen, TalIDO Salmela ja Klaus Jouttela. Tilapäisinä luennoit.sijoina ovat toimineet Lasse Postin en, Pentti Anttila, Mikko Kunnas, Eino Salminen ja Valto Salmi. KURSSI- JA LEIRITOIMINTA. L i i t 0 n 'k u r s s i t. Edustusurheilijain talvileiri ~emijärven Pyhäjärvellä (Pyhätuntm'illa), osanottajia 13. Ohjaajina Risto Tirkkenen ja Leo Huttunen. Edustusurheilijain kevätleiri Suomen Urheiluopistossa, osanottajia 30. Valmentajina Risto Tirkkonen ja Paavo Karikko. Juoksijain valmennusleiri POhjanmaan Urheiluopistossa, osanottajia 25. Valmentajina Paavo Ka.rikko ja Valto Salmi. Kenttämiesten valmennusleiri POhjanmaan Urheiluopistossa, osanottajia 25. Valmentajina Risto Tirkkonen ja Paavo Karikko. Poikien 09-vuotiaat) ul'heiluleiri Suomen Urheiluopistossa, osanottajia 30. Valmentajina Rist.o Tirkkonen ja Paavo Karikko. Uusien urheilijain leiri Suomen Urheiluopistossa. osanottajia 16. Valmentajina Risto Tirkkonen ja Artturi Karttu. Edustusurheilijain syysleiri , Pajulahden Urheilu opistossa, osanottajia 10. Valmentajina Risto Tirk'konen ja Paavo Karikko sekä luennoitsijana Leo Huttunen. Pii r i kun n ali i s e t k u r s s i t..- Nuorten yleisurheilijain leiri Keuruulla. osanottajia 17. Ohjaajana Risto Tirkkonen. Liiton avustus mk :-. Nuorten yleisur- ' heilijain leiri Jämijärvellä, osanottajia 15. Ohjaajano, Arttul'i Karttu. Liiton avustus mk :-. Nuorten yleisurheilijain leiri , TUl1lssa, osanotta.iia 22. Ohjaajina Pekka Leppänen ja Lasse Postinen. Liiton avustus mk :-. Nuorten yleisurheilijain leiri Rokualla, osanottajia 30. Ohjaajana Artturi Karttu. Liiton avustus mk :-.

41 78 Nuorten yleisurheilijain leiri Mutalassa, osanottajia 15. Ohjaajana Klaus Jouttela. Liiton avustus mk :-. Nuorten yleisurheilijain leiri Lappeenrannassa, osanottajia 20. Ohjaajana Kauko Kettunen. Liiton avustus mk :-. Juoksijain valmennusleiri Etelärannan Urheilumajalla, osanottajia 7. Ohjaajana Pekka Leppänen. Nuorten yleisurheilijain leiri Pyhtään Kesärannassa, osanottajia 19. Ohjaajina Tauno Salmela ja Kaarlo Lahtinen. Liiton avustus mk :-. Oh Nuor,ten yleisurheilijain leiri Forssassa, osanottajia 20. jaajana Risto Tirkkonen. Liiton avustus mk :_. Nuorten yleisurheijijain leiri Hangossa, osanottajia 22. jaajana Risto Tirkkonen. Liiton avustus mk :-. VaI m e n n u s- jan e u von t a p ä i v ä t. Oh Valmentajien neuvottelupäivät Turussa, osanottajia 6. Edustusurheilijain neuvottelutilaisuus Turussa, osanottajia 15. Nevontapäiviä on pidetty seuraavast.i: 8.1. Lauritsalassa, osanottajia 9. Valmentajana Paavo Karikko Vuoksenniskalla, osanottajia 16. Valmentajana Paavo Karikko JYVäskYlässä, osanottajia 40. Valmentajina Risto Tirkkonen ja Paavo Karikko Kotkassa, osanottajia 38. Valmentajina Risto Tirkkonen ja Paavo Kariokko Helsingissä, osanottajia 30. Valmentajina Risto Tirkkonen.ia Paavo Karikko Lohjalla, osanottajia 12. Valmentajina Paavo Karikko ja Risto \I'irkkonen Porissa, osanottajia 30. Valmentajana Paavo Karikko Tampereella, osanottajia 12. Valmentajina Risto Tirkkonen ja Paavo Karikko. Neuvontatilaisuuksia, joissa valmentajina ovat toimineet Risto Tir.k,konen, Artturi Karttu, Pekka Leppänen, Kauko Kettunen, Tauno Salmela, Klaus Jouttela, on pidetty eri piireissä seuraavasti: Helsinki: sisärataharjoitukset Stadionin sisäradalla. Häme: 9 tilaisuutta, osanottajia 240. Keski-SUOmi: 14 tilaisuutta, osanottajia 231. Kymenlaakso: 21 tilaisuutta, osanottajia 528. Lappi: 6 tilaisuutta, osanottajia 90. Oulu: 8 tilaisuutta, osanottajia 65. Pohjanmaa: 8 tilaisuutta, osanottajia 230. Saimaa: 29 tilaisuutta. Satakunta: 21 tilaisuutta, osanottajia 386. Savo: 8 tilaisuutta, osanottajia 144. Tampere: 37 tilaisuutta, osanottajia 839. Uusimaa: 6 tilaisuutta, osanottajia 175. Varsinais-Suomi: 15 tilaisuutta, osanottajia 295. KOTIMAINEN KILPAILUTOIMINTA. L i i t 0 n m e s t a r u u s k il p a il u t. Maastojuoksu Kymissä, järjestäjä Kymin Urheilijat. Osanottajia 53. Mestarit: 5,4 km Olavi Manninen, VaaKu. 11,5 km Paavo Ukkonen, TuVe. Nuorten 5,4 km Tapani Roponen, SuoKV. Joukkueet, 5,4 km Vaajakosken Kuohu (0. Manninen, H. Mononen ja P. Tiittanen.) Joukkueet, 11,5 km Helsingin Visa (A. Kuronen, V. Kannisto ja P. Rimpiläinen). Viestinjuoksu Kymintehtaalla, järjestäjä. Kymintehtaan Kisa. Osanottajia 22 joukkuetta. Mestarit: 4X I00 m Turun Pyrkivä (L. Postinen, P. Leppänen, R. Peltonen ja L. Lehtonen), 4X400 m Helsingin Kullervo (T. Nieminen, O. Puranen, H. Vuori ja E. Rönnholm). 4X 800 m Salon Vilpas (A. Silojärvi, K. Laaksonen, M. Vir,tanen ja E. Lehti). 4X1500 m Tampereen Kisatoverit (E. Hakala, M. Järvinen, A. Kolkkmen j81 T. S3Ilonen). 19-v. poiokaurheilupäivät Karjaalla, järjestäjä Karjaan Ura. Osanottajia 150. Mestarit: 100 m V. Hellsten SalV, 200 m V. Hellsten, 400 m O. Salonen TuTo, 800 m P. Kemppinen VuokV, 3000 m R. Kyyrö AU-50, 110 maj. E. Tuominen Koil, 4X100 m Keravan Toverit (V. Helin, H. Saastamoinen, H. Oksonen ja M. Kauppinen), pituus R. Mob2rg JoKo, korkeus R. Lindholm HKu, seiväs H. Zweygberg LoLo, kuula L. Saari MäV, kiekko A. Äijö MäV, keihäs J. Rantanen lto ja moukari T. Stolt RiP. Yleisurheilu Forssassa, järjestäjä Forssan Alku, osanottajia 90 Mestarit: 100 m R. Siren TY, 200 m R. Siren, 400 m O. Puranen HKu, 800 m E. Rönnholm HKu, 1500 m K. Liikkanen RTU, 5000 m T. Levänen KymKi, m T. Levänen, IlO mn aj A. Vallden HerY, 400 mn ajo A. Hyökyranta PoPy, pituus J. Valkama HI, korkeus K. Honkonen TKT, seiväs V. Olenius FA, kolmiloikka Arvo Karttu TKT, kuula T. Telen HKT, kiekko T. Karlsson TKT, keihäs S. Nikkinen VuokV ja moukari V. Palmu LepS.

42 80 17-v. poikaurheilupäivät Pajulahden Urheiluopistossa, järjestäjä TULn yleisurheilujaosto. Osanottajia 140. Mestarit: 100 m K. Kotisaari OTa, 300 m R. Mattlin TapTa, 75 mn ajo E. Ala-Sipilä PoPy, 4X100 m Helsingin Jyry, pituus T. Matikainen HJy, korkeus P. Palkoaho TY, kuula R. Silvennoinen RiP,.kiekko T. Suvinen LoLo, seiväs K. Kivistö EuR ja keihäs E. Salmi FA. Ikämiesten ikilpailut Tainionkoskella, järjestäjä Tainionkosken Tähti. Mestarit: 100 m M. Valkama TiKa, pituus Artturi Karttu TKT, kuula V. Nyman PisT ja 3-ottelu T. Lehto JyV. Maratonjuoksu Vaasassa, järjestäjä Vaasan Kiisto, osanottajia l5. Mestarit: yleinen sarja Veikko Timonen LaKa ja ikämiesten sarja Vieno Virtanen HVi mn estejuoksu 9.7. Tampereella, järjestäjä Tampereen Kisatoverit ja Yritys. Osanottajia 3. Mestari: Kauko Lusenius LoLo. Suo m e n m e s t a r u u s k i 1 P a i l u t. Maastojuoksu Kuortaneella, järjestäjä Kuortaneen Kunto. Viestinjuoksu Helsingissä ja 4X 1500 mn uusin.ta 9.9. Helsingissä, järjestäjä Idrottsklubben -32. Maratonjuoksu Miehikkälässä, järjestäjä Miehikkälän Vilkas. Yleisurheilu (Kalevan kisat) Jyväskylässä, järjestävät Jyväskylän Veikot, Jyväskylän Toverit, Jyväskylän Kisa-Toverit ja Jyväskylän Kenttäurheilijat. Mestarit: m P. Salonen RiP, 400 mn ajo A. Hyökyranta PoPy, seiväs V. Olenius FA ja kiekko T. Karlsson TKT. 10-ottelu Lappeenrannassa, järjestäjä Lappeenrannan Työväen Urheilijat. KANSAINVÄLINEN KILPAILUTOIMINTA. Maa 0 t tel u t. Ruotsi-Suomi Tukholmassa, tulos Edustajina liitostamme Reino Siren, Pentti Salonen, Arvo Hyökyranta, Jorma Koivisto, Jorma Valkama, Tauno Karlsson ja Tapio Rautavaara. Johtajana Antti Hakala. Nuorten ottelu Ruotsi-Suomi-Norja Eskilstunassa, tulos Ruotsi 146,5, Suomi 126,5 ja Norja 94. Edustajina liitostamme Voitto Hellsten, Ola Salonen, Carol Lindroos, Veikko Hoffren ja Taito Stolt. Johtajana Viljo Kanerva. Liiton stipendiaatteina Lauri VälimäKi, Tuomo Tuomi ja Armas Feldt. Tshekkoslovakia-Suomi Prahassa, tulos Edustajina liitastamme Reino Siren, Olavi MUl'tomäki, PenHi Salonen, Arvo HyökYl'anta, Jorma Koivisto, Jorma Valkama, Valto Olenius, Tauno Karlsson ja Tapio Rautavaara. JOhtajina Unto Siivonen ja Kalervo Löfberg. Suomi-Norja Turussa, tulos Edustajina liitostamme Reino Siren, Olavi MUl'tomäki, Tauno Karlsson, Jorma Koivisto, Valto Olenius, Pentti Salonen ja Jorma Valkama. Ranska-Suomi Pariisissa, tulos Edustajina liitostamme Reino Siren, Olavi MUl'tomäki, Pentti Salonen, Arvo Hyökyranta, J orma Koivisto, Jorma Valkama, Valto Olenius, Kauko Lusenius ja Tauno Karlsson. Johtajana Eino Salminen ja valmentajana Risto Tirkkonen. E M - k i l p a i 1 u t. EM-kilpailut Brysselissä. Edustajina liitostamme Tapio Rautavaara, Tauno Karlsson ja Valto Olenius. L i i t tom m e u r hei 1 i joi t a u 1 k 0 m aili a. Puolassa kilpailijat Erkki Rönnholm, Reino Siren, Paavo Ukkonen, Hei.k.k.i. Pasanen ja Pentti Snellman. Joukkueen johtajana Lauri Mattila. Joukkue kilpaili seuraavasti: Varsova, 1.5. Lodz, 2.5. Wroclaw ja 3.5. Katowice. Al'endahlissa Norjassa Savonlinnan kaupunkijoukkueessa Aarne Leinonen, Eino Mielikäinen, Pentti Kaipainen ja Unto Manninen. Tukholmassa 7.7. Valto Olenius ja Erkki Rönnholm. ASKÖn liittojuhlassa Wienissä kilpailivat Allan Andersson, Olavi Manninen, Allan Riikonen, Toivo Telen ja Pekka Leppänen, joka samalla toimi joukkueen huoltajana. ;:,::Salkanin kisoissa» Bucarestissä R cmaniassa kilpailivat Tapio Rautavaara, Valto Olenius, Jorma Valkama, Reino Siren, Tauno Karls-. son, Arvo Hyökyranta, Tauno Levänen, Arvo Karttu, Soini Nikkinen, ij{alevi Liikkanen, Erkki Starck, Olavi Puranen, Matti Saukkonen, Kauko Lusenius ja Pauli Springare. Joukkueen johtajana Felix Lahtinen ja valmentajana Paavo Karikko. Tshekkoslova.kiassa Kosicessa Veikko Timonen ja Väinö Nevalainen. JOhtajana Leo Huttunen. 6 81

43 82 U 1 koi a i s i asu 0 m e s s a. Helsingin 400-v. juhlakilpailut TULn ja SVULn Helsingin piirit. Osanottajina norjalainen S. Strandli, tanskalainen R. Stjernhild sekä ruotsalaiset G. Kjellberg, S. Lindgård, B. Ljungvist ja P-A. Berglund. Lauritsalassa LaUl'itsalan Teräs ja Kisa, ruotsalainen R. Lundberg. Forssassa 9.7. Forssan Alku ja Salama, USA:n J. Twomey ja R. Richards. Porissa 7.7. Porin Pyrintö ja Tarmo, USA:n H. Maiocco, J..Razetto ja D. Doyle. Raahessa Raahen Ponnistus ja Vesa, USA:n H. Hoskins ja B. Chambers. Varkaudessa Varkauden Tarmo ja Urheilijat, USA:n B. Chambers ja D. Doyle. Helsingissä 2.8. Helsingin Kisa-Toverit, Jyry.ia Kullervo sekä Oulunkylän Työväen Urheilijat, tshekkiläinen Emil Zatopek. Turussa 4.8. TUl1lIl Toverit ja Veikot, tshekkiläiset Emil Zatopek ja Vaclav Cevona. Tampereella 7.8. Tampereen Kisatoverit ja Yritys, tshekkiläinen Emil Zatopek ja Vaclaw Cevona. EDUSTUKSET. Liiton edustajina olivat yhteistoimintavaliokunnassa Eino Salminen, Leo Huttunen ja Kalervo Löfberg vakinaisina sekä otto Korhonen ja Antti Hakala varajäseninä. IAAF:n kongressissa Brysselissä olivat liiton edustajina Hugo L. Mäkinen ja Unto Siivonen. POhjoismaiden urheilujohtajien ikongressissa Helsingissä liiton edustajina Olavi Suvanto, Unto Siivonen Ja Leo Huttunen. KIRJALLISUUS. TULn yleisurheilun vuosikirja vv Painos 2000 kpl. Toimittajat Leo Huttunen ja Helge Nygren. TULn yleisurheilusäännöt Painos 3000 kpl. Monistettuja harjoitus- ja muokkausvoimisteluohjeita lähetetty seuraohjaajille ja urheilijoille. URHEILUMERKIT. Poikien urheilumerkkejä on suoritettu: I lk. 49 kpl. II lk. 216 kpl ja III 1" 360 kpl. TILASTOTIETOJA. Rekisteröityjä yleisurheilutuomareita on kaikkiaan Luokiteltuja urheilijoita: mestariluokka 14, A-luokka 56, B-Iuokka 322 ja C-luokka 986. Yleisurheilua harrastavia seuroja 707, kilpailijoita ja harrastajia KilpailUja järjestettiin YLEISTA. LIITON NAIS1'EN TOIMINTA. Naisten toiminta yleisesti katsoen oli vilkasta ja myönteistä. Uusia suunnitelmia toteutettiin runsaasti. Liiton naistoimikunnan ja piil"ien l!aisjaostojen kesken oli kiinteä kosketus. NaistoimikllDta järjesti mm. piirien naisjaostojen edustajille neuvottelukokouksen, j.ossa keskustei Uin naisten eri toiminnan muodoista. Piirien voimistelutoiminnan tukemiseksi järjestettiin kouluttajakurssi, jonka tarkoituksena nimenomaan oli kouluttaa piirikunnallisia,kursseja varten.ohjaajia. Naisten voimistelu- ja urheilutoiminnassa oli kansainvälinen kanssakäynti tähänastisista vilkkain. Naisten työ juhlakulttuul'imme kohottajana jatkui menestyksellisest i. Paitsi lukuisia esiintymisiä liiton seurojen omissa juhlatilaisuuksissa. esiintyivät seurojen valiojoukkueet monissa muissakin työväenjärjest.öjen juhlissa. Seurat tilasivatkin ennätysmääräisesti liiton toimisto,, ta erilaista esitysohjelmistoa. Naisten voimistelutoiminta jakaantui kertomusvuonna kolmeen toisistaan eriävään linjaansa: massavoimisteluun, kilpailu- ja näytöstoimintaan. Naisten joukkuevoimistelumestaruuskilpailujen yhteydessä Porissa, järjestettiin maassamme laatuaan ensimmäiset henkilökohtaiset telinevoimistelukilpailut. Nämä kilpailut ant.oivat nyt sysäyksen tälle uudelle työmuodolle liitossamme. Telinevoimistelun eteenpäinviemisessä on kuitenkin ollut paljon vaikeuksia - suurimpia niistä telillepula. Uusia seuroja on jatkuvasti liittynyt telinevoimistelijain piiriin. Mitä tulee joukkuevoimistelukilpailujen järjestämiseen, on tämä työmuo- ' to.osoittautunut oikealla tavalla naisten voimistelutoimintaa palvelevaksi. Tärkeintä siinä on ollut voimistelijoitten tason ja ohjaajataidon kehittäminen. Onkin tärkeätä, että voimistelutasomme yleiseen kehittämiseen jatkuvasti kiinnitetään huomiota, k{)ska naisvoimistelu alkaa nyt näytös- 83

44 84 mielessäkul olla haluttua ulkomailla. Liit.:>n naisvoimistelijat tekivät kertomusvuoden aikana kolme edustusmatkaa ulkomaille, Tshekkoslovakiaan, Norjaan ja Neuvostoliittoon. Ohjaajien koulutus on edelleenkin ollut kurssit.ohninnassa etualalla. Piirit huolehtivat nyt alkeiskoulutuksen järjestämisestä liiton vastatessa varsinaisesta johtajakoulutuksesta. Nykyaikana varsin korkealle kehittynyt naisvoimistelumme edellyttää monipuolisten kurssien järjestämistä. Siksi järjestettiin liiton, toimesta jatkokurssit volmistelunohjaajille, valiovoimistelijain ja telinevoimistelijain leirit sekä ohjelmistokurssi t. Naisten kilpailutoimintaa eri aloilla tarkistettaessa, voidaan sen sanoa olleen erittäin menestyksellisen. Erikoisesti on mainittava yleisurheilussa, hiihdossa, uinnissa ja suunnistuksessa saavutetut niill koti- kuin ulkomaiset mestanmdet ja voitot. Tulokset niistä näkyvät toisessa yhteydessä.!'-!aistoimikunta. Naistoimikuntaan.:>vat kertomusvuoden aikana kuuluneet puheenjohtajana Helvi Raatikainen (9), Vieno Aaltonen varapuheenjohtajana, 10) ja jäsenillä Taimi Hirvonen (11), Elma Pyykönen (12), Hilja Paasikallio (10), Doris Tapola (9), Anni Kivistö (3), Kaisa Salonen (2) ja. Liisa Mustonen (11). Liittotoimikunnan edustajana Helvi Raatikainen. Toimikunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja käsitteli 187 asiaa. Naissihteerinä toiminut Greta Rajala-Rillne. Naistoimikunnan alatoimikuntina ovat toimineet, työvaliokunta, Jonka jäsenillä ova:t olleet Helvi Raatikaillen, Vieno Aaltonen ja Greta Rajala-Rinne sekä voimistelujaost.o, jäsenillä Taimi Hu'Vonen, Elma Pyykönen, Liisa Mustonen, Anni Kivistö ja Greta Rajala-Rillne. KURSSITOIMINTA. K 0 u 1 utu s voi m a t. Vakinaisena koulutusohjaajana on toimillut Helvi Ahtio. Liiton kurssien lisäksi on hän toiminut useissa piireissä järjestetyissä tilaisuuksissa ohjaajana. Piirien kurssitoiminnan avustamiseksi oli naistoimikunnan käytössä tilapäisenä ohjaajana kesäkuukausina voim.op. Eila Heikkilä. Liiton ja piirien tilaisuuksissa ovat kouluttajilla lisäksi esiintyneet seuraavat henkilöt: Helvi Ahtio, Eila Heikkilä, Sigblitt Duske, Carita Aström, Taimi Hu'Vonen, Liisa Mustonen, Elma Pyykönen, Anni Kivistö, Outi Jyrkänne, Eeva-Liisa Tiikkainen, Birgit Salo, Sa.ga Keveri, Salli Qvick, Lilli Laaksonen, Kyllikki Kontunen, Terttu Suni, Helmi Hellman, Elvi Koponen, Kirsti Wallenius, Naimi Virtanen, Sylvi Mutikainen, Lemmitty Mattsson, Eila Korhonen, Elli Särkkä, Helvi Puukko, Lea Martelius, Saara Kiljunen, Hilkka Kujala, Lea Linden, Helvi Raatikainen, Eeva Karhu, Greta Rajala-Rinne, Pentti Anttila, Lauri Ahola, Orvokki Luostarhlen, Siiri Kauppinen, Liisa Ruohonen, Osmo Heillo, Väinö Ripatti, Arvi Heiskanen, Kaisa Salonen ja Vappu Salonen. L i i t 0 n k u l' S s i t. Pajulahden urheiluopist.ossa: Kouluttajakurssi 19-:n.3. osanotto 10 Jatkokurssi » 18 Va.Jiovoimistelijaill leiri » 28 Naisten telineleiri » 11 Tyttöjen voimisteluleiri » 10 Ohjelmakurssi » 25 Johtajakurssi » 29 Piirikunn\l-lliset kurssit. yht. 141 Voim.ohj. alkeiskurssi: Turussa osanottajia 9, Keravalla (5), Porvoossa (33), Helsillgissä , Lieksassa (9), Joensu'.lssa (10), Kuusankoskella (14), Puumalan Ronkasaaressa (12), Tampereella (21), Vaasassa (13), Oulussa (16), Porissa (16). Varkaudessa ja Pajulahdessa Ohjelmakurssi Tampereella Toimitsijakurssit Tampereella osanottajia 16. Tuomarikurssit Lappeenrannassa osanottajia 14. Telinekurssit Kotkassa osanottajia 32. Ne u von t a- j a k e s k u s tel u k 0 k 0 u k s i a. Helsingissä 8.1., Tampereella 19.2., Riihimäellä , Oulussa POl'Voossa , Kotkassa ja 2.4., Inkeroisissa 5.11., Turuss! ja Tampereella

45 86 KILPAILUTOIMINTA. Naiset ovat osallistuneet kilpailuihin voimistelussa, yleisw'heilussa, h!iihdossa, uiunissa" peså\palloilussrl, luistelussa ja suunnjstamisessa. Näissä lajeissa on naisille järjestetty mestaruuskilpailut. Tytöille järjestettiin joukkuevoimistelussa telineineen mestaruuskilpailu, johon osallistui 7 joukkuetta. Mestarit: Naisten joukkuevoimistelu Porin Pyrintö. Mestarijoukkue: Kyllikki Naukkarinen, Ritva Vaihela, Anja Lindroos, Hely Aspegren, Eila Nyberg, Ulla Salonen, Aino Koivistoinen, Maire Laaksonen ja Annikki Saarto. Tyttöjen sarja. Mestari Helsingin Jyry. MestarijOukkue: Pirkko Pyykönen, Sirkka-Liisa Kekäläinen, Sirkka Ahonen, Kaija Koivula, Seija Lindquist, RaUni Winter, Anja Nykänen ja Raija Falck. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA. Naisvoimistelujoukkueen näytösmatka Tshekkoslovakiaan Näytöspaikat: Praha, Plzen, Usti, Brno, Hradiste, Ostrava, Bratislava, Puchov, 1.5. Sezimovo Usti. Joukkue: Raili Aalto TuJy, Helvi Ahtio HTNV, Anja Halme HJy, Elma Hyvönen KoKi, Aino Koivistoinen PoPy, Maire Laaksonen PoPy, Elvi Nyman HTNV, Helvi Puukko JyTNV, Kyllikki Kaijas LrTU, Pirkko Rautjärvi KuPu, Rebecca Roine TuPy, Maija-Liisa Räsänen LrTU, Vappu Salonen TKT, Terttu Suni TaSä, Eeva-Liisa Tiikkainen KTNV, Naimi Virtanen TKT. JOhtajina Vieno Aaltonen, Taimi Hirvonen, Greta Rajala-Rinne ja pianistina Toini Jalonen. Porin Pyrinnön näytösmatka Norjaan LilJehammerin voimistelujuhla. Joukkue: Hely Aspegren, Eila Kalliomäki, Aino KOivistoinen, Maire Laaksonen, Anja Lindroos, Kyllikki Naukkarinen, Ritva Nikonen, Sirkkb. Ranta, Ulla Salonen, Saimi Suominen, Anni Saarto, johtajina Selma Nieminen ja Liisa Ruohonen. TULn, SNLLn ja SVLn yhteinen näytösmatka Neuvostoliittoon. Liiton naisvoimistelijoista o.sallistuivat Neuvostoliiton matkalle Anja Halme, Liisa Räsänen, Helvi Ahtio ja Aino Wansen. JOhtajana Liisa Mustonen. Muu kansainvälinen toiminta. Taimi Hirvonen, Elma Pyykönen ja Greta Rajala-Rinne olivat Ruot-. amassa Ruotsin V.oimisteluliiton nals. te n mestarullskilpailuja Slssa seura "... " Päivinä marraskuuta NassJossa. 1" -.. "h tt Anja Halmeen B!"ysse IIn Naisvoimistelun Olympiatoimikunta la e I "kk t" esittämään Suo~en olympiaohjelmaehdotuksen 111 ei a -.. JULKAISUTOIMINTA....,," -äänenkannattajana on ilmestynyt Naisten Nalsten tolillunnan paa. ivumäärän noustessa 226:an. Urheilulehti kerran kuukaudessa yhtel5en S... Toimitustyöstä huolehtivat naissihteeri ja tolmlttaja Eeva Karhu. EDUSTUKSET.." net Taimi Hirvonen ja Elma Pyykönen sekä Naistoimikunnan Jase. t N isvoimistelun 0lympiatoiminaissihteeri Greta Rajala-Rmne Dva a : t. " kunnan jäseniä vum " emam' itun ollessa toimikunnan sih eerma. VOIMISTELU- JA URHEILUMERKKISUORITUKSET. Kultaisia voimistelumerkkejä kpl Hopeisia voimistelumerkkejä » 1 lk:n urheilumerkkejä » II lk:n urheilumerkkejä » m lk:n urheilumerkkejä » Tyttöjen voimistelumerkkejä » Tyttöjen urheilumerkkejä » LIITON NUORTEN TOIMINTA. Yhteel'lSä kpl YLEIST1\.. suhtee~sa Kulunut toimikausi on ollut monessa - menestyksellinen.. rkit tulta purjeisiinsa. Kurssellle py Kurssitoiminta on saanut.uut a ~t ttaa vaikka kursseja on järjes- 1 t mmän kuln on VOI u 0, jöitä on 01 u ene t' 'ntasaralta on mainittava. ammin Uutuutena OImI " tetty normaaha use '. il. liittomme nuorisotoimintaa ka- '1 k ul tus toiminta kilpa u Ja I eräretkel y 0 u, t et innostuneen vastaanoton. tk' 'otka kaikki ova saane sittelevä tu lmus, J " kasvaneet seurojen taloudellinen Samanaika,isesti vaikeudet ovat.myos t tu'llut tuntuvammaksi ja t t'. ikkojen puu e on asema on kiristy~y:. ~l~pa 11 t jatku'v'ona kiusana. Kuitenkin ohjaajavoimien rnttamattomyys on 0 u 87

46 88 voidaan kokonaisuutena todeta, että kaikista näistä tekijöistä huolimatta nuorten toimintamme on jatkuvasti edistynyt. NUORISOVALIOKUNTA. Valiokuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: puheenjohtajana Harry Tapola (0), Liisa Mustonen varapuheenjohtajana (16), Ann-Mari Ein (17), Martti Ennoila (14), Orvokki Komulainen (8), Pentti Komulainen (5), Ilta Laakso (12 ), SylVi Mutikainen ( 11), Yrjö Ronimns (12) ja Pauli Rämä (17). Liittotoimikunnan edustajana on ollut Arvi Heiskanen. NUOlisovaliokunta on asettanut keskuudestaan t.yövaliokunnan, kerho-, retkeily-, leiri-, kurssi- ja kustannustoimikunnan. Nuorisosihteereinä ovat t.oimineet Toivo Mustonen ja Keijo K. Viianen. Tilapäisinä nuoriso-ohjaajina toimivat kesäkuukausina Eeli Simula, Erkki Marminen ja Kauko Riikonen. KURSSI- JA NEUVONTATOIMINTA. Nuortenohjaajakurssit Pajulahden u r hei l u opi s t 0 s s a. Seuraohjaajakurssi I osanottajia » II » » II! » " 30 Seuraohjaajien jatkokurssi osanottajia Eräretkiohjaajien kurssi Kuusamossa osanottajia 14 yhteensa 130 Ohjaajina kursseilla toimivat seuraavat henkilöt, Lemmitty Matt:sson, Sylvi Mutikainen, Lilli Laaksonen, Maija Läntinen, Eine Töyri, Sirkka Penttilä, Pirkko Siirilä, T. Nieminen, Uljas Mäkelä, Eeli Simula, G. Lydman, Keijo K. Viianen ja Toivo Mustonen. Heidän lisäkseen ovat luennoitsijoina toimineet professori Urpo Harva, tohtori Kunnas, tuomari A. Heiskanen, maisteri Helasvuo, voimistelunopettaja P Anttila, opettaja K. Kettunen ja sosionoomi Uuno Nokelainen. LEIRITOIMINTA. K a n sai n v ä 1 i s e ti e i r i t. Pohjoismain~m nuorisourheilijain leiri pidettiin Ruotsissa Bosön urheiluopistossa ajalla Leirille osallistui 30 f,uomalaista, joista liittomme jäseniä : joukkueen johtajat Pauli Rämä HTa ja Ilta Laakso HJy Nuoriso-ohjaajat.... Hilkka ' K uja. la LrTu '.. Toini La.akso KoV, k" Pa.uli I._ '. S k. Vilhunen JyV, Väinö Helkkmen OuT, se a ei Koskinen TKV, a an A ' Nikander UrT Eero Ala-Sipilä POPy, '1''' t ""I;a Manner KoRe, nnl,. n alse ~"J.. L"l'U Ritva Normasto TuVe Ja Toivo Matikainen HJy, Arvo Kyllonen 1, Vilhelm Stran~ JBK. Nuo r t e n u r hei I i j a i n 1 e i r i t P a j u'l a h den K a n g a s 1 a m m e II a. Leiri I (pojat) Nyrkkeilijöitä Koripalloilijoita Uimareita yht. 51 Leiri II (tytöt) Uimareita Yleisurheilijoita Voimistelijoita Koripalloilijoita yht. 58 Leiri III (pojat) Palloilijoita Yleisurheilijoita YhU4 Osanottajia yhteensä 153 Leireillä toimineet ohjaajina E. Simula, P. Ylivuori, H.. Nurmio, E. Mononen, T. K asvlo,.. P Salmi " S Mutika.inen. E-L. Tiikkamen, Kerttu R" Aaltonen, O. Vasama, E. Vuorimaa, K. Kettunen, T. sal~:la, K. 11- konen, K. Virtanen, A. Metsistö sekä T. Musto~en ja K. V11anen. Ohjaajina emo kursseilla ja leireillä ovat tolmm e.~t :. Mustonen, K. Viianen, E. Simula, E. Manninen, K. Riikonen, U. Makela. NEUVONTA- JA LUENTOTYÖ. Helsinki 70 osanottajaa, Tervalampi (36),. Lauritsal~ (.60), Helsinki (30) Harjavalta (22), Turku (45 ), Seinäjoki (14), Ilma~okl. (16), Lapua (15 ) ' Kauhava (18), Kajaani (53 ), Riihimäki (14), Helsmkl (40), JuankoSk~ (23), Humppila (2), Jokioinen (5), Urjala (11 ),?UlU (15), "p e kola (21), Oulu (19), Uurainen (59), Kausala (39 ), K eijo (32), Keuru 89

47 90 (49), Petäjävesi (57), Jämsänkoski (68), Kolho (60), Reposaari (47), Koria (38), Pori (29), Vuohijärvi (25), Kouvola t51), Nakkila (107), Harjavalta (81), Tyrvää (51), Hamina (36), HelsinkI (30), Rauma (28), osanottajia yhteensä Luennoitsijoina emo tilaisuuksissa toimineet T. Mustonen, E. Simula, E. MaIll1!inen, K. Riikonen. o h jaa j a-a p u pii r i n k u l' S S c i II aja 1 ei r e i 11 ä Helsinki 28 osanottajaa, Kuopio (8), Riihimäki (20), Pornainen (2 0), Sulkava (8), Äänekoski (47), Puumala (64), Enso (20), Pori (61), Jämsä (6), Pori (7), Tainionkoski (34), Killinkoski (38), Joensuu (88) Porvoo (46), Oulu (2), Kouvola (14), Kotka (24). Ne u v 0 t tel u t i 1 a i suu k s i a. Tervalampi, 48 osanottajaa, Turku (50), Tampere (68), Jyväskylä (23), Pajulahden Kangaslampi (03), Kotka (18), Hevossalmi (50), Kerava (27), Pori (60), Lahti (0), osanottajia yhteensä 457. Opettajina ja luennoitsijoina toimineet T. Mustonen, Y. Ronimus, M. Ennoila, P. Komulainen ja K. Viianen. Yh~eenveto tilaisuuksista: Ohjaaja-apu tilaisuutta 675 osanottajaa Neuvonta- ja luentotyö. 38 ~ :. Neuvottelutilaisuuksia 10 ~ 457» Puh e i t a. 66 tilaisuutta osanottajaa T. Mustonen pitänyt puheita sew'aavilla paikkakunnilla: Helsinki, Porvoo, Harjavalta, Turku, Jokiniemi Hamina ja Kotka. Yleisöä tilaisuuksissa yhteensä Nuo l' iso työ t u t kim u S. Määräaikaan mennessä palautettiin kaavakkeita 568, joita ohjaajilta 203 ja nuorilta 365. "Yhteenvedosta selvisi: a) että ohjaajien ja nuorten kesken on ristiriitaa eri w'heilulajien harrastukseen nähden; b) että toimintaa olisi lisättävä erikoisestl maaseuiuseuroissa; e) eri alojen saavuttama kiinnostus eri ikäluokkien keskuudessa; d) toimipaikkojen puutteellisuus on esteenä toiminnalle; e) ohjaajia on liian vähän; f) taloudelliset syyt asettavat suuria vaikeuksia toiminnalle. Tutkimuksesta saatujen viitteiden mukaan on pyritty toimintaa ohjaamaan ja tuleva toimintasuunnitelma osittain noudattaakin niitä. Nuo r iso vii k k O. Nuorisoviikkoa vietettiin»isku-viikkona» Tämän viikon aikana piirit ja sew'at järjestivät erikoisia rynnäkkötilaisuuksia, ja kaikella mahdollisella tavalla mainostivat omaa toimintaansa. Päähuomio viikon aikana kiinnitettiin lasten vanhempien juhlien järjestelyyn. Juhlissa heille selostettiin toimintatapoja ja pyrkimyksiä. KILPAILUTOIMINTA. H en k i s e t k i 1 p a i 1 u t. Valiokunnan toimesta järjestettiin liiton henkiset kilpailut Turussa Osanotto muodostui suorastaan ennätysmäiseksi, ollen 608. Osanottajia oli 10 piiristä ja 94 sew'asta. Tasoltaankin nämä kilpailut useassa lajissa ylittivät vastaavat aik~isemmat kilpailut. Kilpailujen järjestely onnistui hyvin. Liiton edustajana osallistui järjestelytyöhön ajalla T. Mustonen. Henkisiä kilpailuja järjestettiin myös piireissä ja sew oissa. jotka osanotoltaan ylittivät vastaavat aikaisemmat. 299 seuraa järjesti kilpailut, joissa osanottajia piiriä järjesti kilpailut, joissa osanottajia Liiton kilpailuis,.<;a oli osanottajia Yhteensä Toi m i n t a k il p a i 1 U. Ensimmäistä kertaa järjestettiin nuorten toimintakilpailu. Osanotto muodostui kohtalaisen hyväksi. K.o. kilpailu antoi erinomai.:sen kuvan sew'ojen toiminnan laadusta ja runsaudesta. Kilpailu suoritettiin piirien ja seurojen välisenä. Sew'at oli jaettu 3 ryhmään. S i joi t u k s e t (5 parasta) : Piirit: Häme Tampere Kymenlaakso Helsinki Varsinais-Suomi A-sarja: Tampereen K-V Helsingin Jyry Tampereen K-T Kotkan Reipas Turun Veikot 91

48 92 B-l>arja Riihimäen Pyrkivä Tampereen Kullervo Puotinkylän Valtti Helsingin, Vesa Riihimäen K-\1 C-sarja. Urjalan Taimi Voikkaan Viesti Kymintehtaan Kisa Jokiniemen Pyrintö Herajoen Yritys Osanottomäärät olivat seuraavat: piirejä 14, seuroja 116, henkilökohtaisia kilpailijoita Palkintoina jaettiin arvokkaita taideteoksia. U r hei l u k i l p a i l u t. Seurat järjestivät kilpailua, joissa osanottajia TILASTOTIETOJA NUORTEN TOIMINNASTA V YLEISTÄ. K okouksia. Osanottaj ia tilaisuuksia tai ohjelman Toimintamuocoja Lukumäärä tai kilpailuja suorinajia Nuorten jaostoja Alatoimikuntia Opintokerhoja Muita kerhoja Ohjelmallisia kerhoiltoja Näyttelyjä ja myyjäisiä Seuralehtiä Seinälehtiä Henkisiä kilpailuja Juhlia ja illanviettoja Retkiä Leirejä Urheilukilpailuja Urheilun opetustilaisuuksia., LIITON JÄRJESTÖTOIMINTA. Se tasainen eteenpäinmeno, joka on ollut ominaista liiton järjestölliselle kehitykselle viime vuosina, on kertomusvuoden aikana edelleen jatkunut. Jäsenmäärän kehitys ensimmäisen vuosipuoliskon aikana osoit taa normaalin tasaista nousua. Vuoden jälkipuoliskolla jäsenmäärä sen sijaan lisääntyi tavallista runsaammin, mihin seikkaan omalta osaltaan yaikuttivat lähestyvät liittokokousvaalit. Liiton kokonaisjäsenmäärä, joka vuoden 1949 päättyessä oli , nousi vuoden 1950 loppuun mennessä jäseneen. Voimakkain nousu tapahtui aikuisten jäsenmäärässä, sen noustessa :sta :an. Seurojen lukumäärässä tapahtui niinikään varsin kunnioitettava lisäys, siitä huolimatta, että sen paremmin liiton kuin plirienkään taholta ei tässä suhteessa erikoistoimenpitein vaikutettu normaaliin kehitykseen. Vuoden aikana hyväksyttiin liittoon 71 uutta seuraa, seurojen kokonaislukumäärän vuoden lopussa ollessa 989. JÄRJESTÖVALIOKUNTA. Lokakuun 26 päivänä 1950 asetti liittotoimikunta erityisen jårjestbvaliokunnan, määritellen samalla sen tehtävät. Valiokuntaan ovat kuuluneet puheenjohtaja A. K. Leskinen, Vieno Aaltonen ja E. A. Wuckko sekä sihteerinä Pekka Martin. Puheenjohtajan ulkomaanmatkan johdosta valitsi liittotoimikunta hänen viransijaisekseen Esko Peltomäen. Kokouksia 4, käsitelty 16 asiaa. Järjestäjinä ovat toimineet Eino Rahkonen, Kaarlo Siltari ja. Kauko Laitila alkaen, Toivo Jahn, Reino Vuorikoski ja Valentin Kervinen alkaen sekä Erkki Manninen alkaen. Järjestövaliokunnan alaisena on toiminut myös työpaikkaurheilutoimikunta. LIITTONEUVOSTON KOKOUKSET. Kertomusvuoden aikana pidettiin liittoneuvoston sääntömääräinen kokous huhtikuun päivinä Helsingissä. Kokoukseen olivat piirit edustettuina seuraavasti: Hp.lsinki: G. Nyman, varalla H. Tapola, Häme: Hj. Elomaa, Karjala: R. Pietarinen, Keski-Suomi: V. Kauranen, Kuopio: V. Niskanen, Kymenlaakso: V. Kokkola, Lappi: M. Aitto-oja, Oulu: R. Kiiskinen, Pohjanmaa: H. Öhman, Saimaa: J. Hinkkanen, Satakunta: V. Rantanen, Tampere: P. Virtanen, Uusimaa: P. Saaristo, Varsinais-Suomi: P. Aitio, varalla A. Heinonen. Ylimääräisiä liittoneuvoston kokouksia pidettiin vuoden aikana 4. Tammikuun 15 ja helmikuun 22 päivänä pidetyissä kokouksissa käsiteltiin yhteistoimintakysymystä, jonka viimeksi mainitun kokouksen päätöksen perusteella yhteistoimiillnan yleissopimus kaup.joht. Rydmanin välitysehdotuksen pohjalla hyväksyttiin. Lokakuun 22 päivänä kokoontuneessa kokouksessa käsiteltiin valtuuk- 93

49 91 sien myöntämistä liittotoimikunnalle saada myydä tontteja Espoossa sijaitsevasta liiton omistamasta maa.-alueesta. Joulukuun 17 päivänä. kokoontuneessa kokouksessa käsiteltiin Oulun, Saimaan ja Karjalan piirejä koskevien aluerajojen muuttamista ja uuden TULn Savon piirin toimialueen rajojen vahvistamista. Helsingissä pidetyssä kokouksessa olivat piirit edustettuina: seuraavasti: Helsinki: O. Järvelä, Häme: Hj. Elomaa, Karjala: R. Pietarinen, Keski-Suomi: V. Kauranen, Kuopio: H. Tuomainen, Kymenlaakso: V. Kokkola, varalla A. Vainio, Lappi: M. Aitto-oja, Oulu: E. Lammi. Pohjanmaa: P. Kujamäki, Saimaa: J. Hinkkanen, Satakunta: V. Hurnonen, Tampere: P. Virtanen, Uusimaa: P. Saaristo, Varsinais-Suomi: P. Aitio, varalla A. Heinonen. Helsingissä pidetyssä kokouksessa olivat piirit edustettuina seuraavasti: Helsinki: G. Nyman, Häme: Hj. Elomaa, Karjala: R. Pietarinen, Keski-Suomi : V. Kauranen, Kuopio: H. Tuomainen, Kymenlaakso: V. Kokkola, Lappi: M. Aitto-oja, Oulu: E. Lammi, Pohjanmaa: P. Kujamäki, Saimaa: J. Hinkkanen, Satakunta: V. Rantanen, Tampere: P. Virtanen, Uusimaa: P. Saaristo, Varsinais-Suomi: P. Aitio, varalle A. Heinonen. Helsingissä pidetyssä kokouksessa olivat piirit edustettuina seuraavasti: Helsinki: G. Nyman, varalla H. Tapola, Häme: Hj. Elomaa. Karjala: R. Pietarinen, Keski-Suomi: V. Kauranen, KuopiO: V. Niskanen, Kymenlaakso: V. Kokkola, Lappi: M. Aitto-oja, Oulu: R. Kiiskinen, Pohjanmaa: H. Öhman, Saimaa: J. Hinkkanen, Satakunta: V. Rantanen, Tampere: P. Virtanen, Uusimaa: P. Saaristo, Varsinais-Suomi P. Aitio, varalla A. Heinonen. Helsingissä pidetyssä kokouksessa olivat pii'rit edustettuina seulaavasti: Helsinki: G. Nyman, varalla O. Tapola, Häme: Hj. Elomaa, Karjala: R. Pietarinen, Keski-Suomi: P. Kauranen, KymenJaakso: V. Kokkola, Lappi: M. Aitto-oja, Oulu: R. Kiiskinen, Saimaa: J. Hinkkanen, Satakunta: P. Rantanen, Tampere: P. Virtanen, Uusimaa: P. Saaristo, varalla E. Haapanen, Varsinais-Suomi: P. Aitio, varalla A. Heinenen. KURSSITOIMINTA. Tavanmukaiset piirisihteerien neuvottelupäivät järjestettiin Tampereella Neuvottelupäivien ohjelmaan sisältyivät mm. alustukset: Kuvien käyttö propagandassa (L. Nurmi!, yhteistoimintatilanne (E. Rantanen), kunnallinen urheilupolitiikka (V. Koivula), puheta.to (A. V. Siimes), liiton sisä.isen toiminnan organisatio <E. A. Wuokko) ja järjestökurssisuunnitelma (P. Martin). Lisäksi oli neuvottelupä.ivien yhteyteen Tampereen kaupungin w'heilulautakunnan toimesta. järjestetty tilaisuus tutustumiskierrokseen kaupungin eri urheilulaitoksiin. Liiton toimitsijain ja piirisihteereitten propagandakurssi järjestettiin Pajulahdessa Kurssien ohjelmaan sisältyivät mm. seuraavat alustukset: Mielipidetutkimukset (A. Anto), sanomalehtipropaganda (L. Nw-mi), mainonnan psykologia (V. Koivukoski>, juhla- ym. tilaisuuksien järjestäminen (P. Martin). JÄRJESTÖKURSSISUUNNITELMA. Kevättalvella hyväksyi liittotoimikunta. laajan su~telman järjestötoimitsijakurssien toimeenpanemisesta. Suunnitelman mukaan koulutus tapahtuu 3 eri asteessa. Peruskw'ssit järjestetään 450 paikkakwmalla ja kestävät ne 2-5 pä.ivää. Kurssien ohjelmaan sisältyy mm. paikailista urheilupolitiikkaa kilpailutoiminnan järjestämistä, liiton järjestörakennetta ja tiedoitustoimintaa, seuran työmuotoja sekä seuratoimitsijain tehtäviä käsitteleviä luentoja. II aste: Seuratoimitsijakurssit, jotka on suunniteltu järjestettäväksi Pajulahdessa 7 päivän pituisena. Tämän kurssin yhteinen osanottajamä.ärä on suunniteltu 400. Yksityiskohtaista kurssiohjelmaa ei vielä ole laadittu, mutta suunnitelman mukaan luennot tulevat täydentämään peruskw-sseilla opetettuja aineita. Osanottajat valitaan peruskurssin suorittaneista. III aste: Sew'ajohtajakw-ssi, käsittää kuukauden koulutuksen 64 osancttajalle Pajulahdessa. Kurssin tarkoitus on kouluttaa toimitsijoita, jotka pystyvät seuran toiminnanjohtajiksi tai piirien luottåmushenkilöiksi ja valitaan osanottajat e.m. seuratoimitsijakurssin perusteella Liittotoimikunta piti tärkeänä., että näin suurisuuntaisen toimitsijakurssisuunnitelman tunnetuksi tekeminen ja valmistelua seuroista on hoidettava mahdollisimman voimaperäisesti, jotta se taloudellinen uhraus, jonka liitto toimitsijakoulutuksen hyväksi käyttää, tuottaisi mahdollisimman hyvän tuloksen. Vaikkakaan itse kurssi toiminta ei vielä ole aloitettu, pidettiin välttämättömänä kiinnittää liiton palvelukseen e.m. 7 järjestäjää, jotka seuroissa kiertäessään ovat selostaneet kurssisuunnitelmaa. Tämän lisäksi järjestäjät ovat antaneet seuroille ohjausta toiminnan järjestämisestä. Kertomusvuoden aikana järjestäjät kävivät seuroissa 391 kertaa. 95

50 96 Järjestäjät yöhön on seuroissa, huolimatta muutamista haitallisiksi tarkoitetuista propagandatoimenpiteistä, suhtauduttu hyvin kiitollisesti. Liitolle on annettu tunnustus siitä, että se jälleen on aloittanut järjestäjätyön, jonka hyöty kohdistuu ensisijaisesti maaseudun heikosti toimivien seurojen työntehostamiseen. JULKAISUTOIMINTA. Järjestö- ym. tiedoitusluontoisten asioitten perusjärjestöjen tietoon saattamista varten julkaistiin»tul-tiedoittaa»-nimistä aikakauslehteä. Lehti ilmestyi vuoden aikana 7 kertaa pääasiallisesti 8-sivuisena. Toimitustyöstä huolehtivat järjestöohjaaja Pekka Martin ja toimittaja Pentti Salmi. EDUSTUKSET. Tutustumismatkalla Norjassa Pekka Martin. XURSSITOIMINTA. Kaksi ns. viikonloppu-kurssia (kahden päivän) on pidetty Karjaalla ja Porvoossa seuratoimitsijoille. Osanottajia 36. Luennoitsijoina B. Sundman ja M. Pehrsson. TIEDOITUSTOIMINTA. Toimikunta julkaisi joulukuussa AlF-nimisen tiedoituslehden koenumeron. Painos kpl. Esiintymiset radiossa: puheenjohtaja B. Sundman: 1) keskustelutilaisuus, 2) haastattelu. OSANOTTO ULKOLAISILLE KURSSEILLE. Ruotsin korp.idrott'in Bosön kursseilla: Leif Hankikoski, Kok. AIK ja Runo Sjöblom, Isnäs Start. Norges Idrettsforbund'in liitto kursseilla (seur.toimj Max Pehrsson. 97 RUOTSINKIELINEN TOIMIKUNTA. Ruotsinkielisellä toimikunnalla, joka aloitti toimintansa jo vuoden 1949 lopulla, on tehtävänään ollut ylläpitää yhteyttä liiton ruotsalaisten seurojen välillä, sekä hoitaa liiton ruotsinkielistä propaganda-, kurssi- ja valistustoimintaa. Toimintavuosi on osoittanut, että ruotsinkieliset seurat ovat enemmän kuin aikaisemmin kääntyneet liiton puoleen eri asioissa, jonka vuoksi ruotsinkielisen toimikunnan asettaminen oli tarpeen vaatima toimenpide. Tilastojen mukaan kuului liittoon puhtaasti ruotsinkielisiä seuroja 25 ja kaksikielisiä seuroja 30. Pajulahden neuvottelupäivät sekä Karjaalla pidetyt ruotsinkielisten seurojen yleisurheilukilpailut herättivät jopa liiton ulkopuolisissakin piireissä huomiota ja niillä oli piristävä vaikutus ruotsalaisten seurojen toimintaan. Toimikunta. Vuoden aikana ovat ruotsinkieliseen toimikuntaan kuuluneet seuraavat jäsenet: puheenjohtajana Bruno Sundman (8), jäseninä Alvar Malmberg (6), Hans Lindberg (3), Max Pehrsson (5), Paul Andersson (2). Kokouksia 8, käsitelty 42 asiaa. Toimikunnan sihteerinä on lähtien toiminut Max Pehrsson. YLEISTÄ. LllTON VALISTUSTOIMINTA. Jäsenistön keskuudessa on yleensä mielenkiinto liiton valistus- ja ohjelmatoimintaan jatkuvasti kasvanut. Liiton valistusjaoston järjestämät valistus- ja ohjelmakurssit sekä neuvottelupäivät ovat tulleet suosituiksi ja osanottajien lausuntojen mukaan järjestetyt tilaisuudet ovat onnistuneet erittäin hyvin. VALISTUSJAOSTO. Toimintavuoden aikana ovat valistusjaostoon kuuluneet seuraavat jäsenet: Viljo Kosonen puheenjohtajana (7). ja jäseninä Kaisa Salonen (4), Helvi Raatikainen (4). Toivo Järvinen (4) ja Lea Kaspio (6). Kokouksia 7 ja käsitelty 47 asiaa. Liittotoimikunnan edustajana Helvi Raatikainen. Sihteerinä toiminut valistusohjaaja Toivo Salonen. Toi' misto sijainnut Stadionilla. KURSSI- JA NEUVONTATYÖ. ValistUSjaoston toimesta järjestettiin toimintavuoden aikana seuraavat kurssit ja neuvottelupäivät: 7

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA

MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA MESTARIT VAIHTUIVAT ULKOBOCCIAN MESTARUUSKISOISSA EKL:n ulkoboccian henkilökohtaisista mestaruuksista kilpaili ennätysmäärä osallistujia 5.-6.8.2012 Virtain urheilukeskuksessa, kun 27 naista ja 42 miestä

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952

Urheiluliiflo r. A r.u:! s toi.,.. y. C!Ppale. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1952 t.. YOVä~~ Urheiluliiflo r A r.u:! s toi.,.. y. "C!Ppale TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1951 HELSINGISSÄ 1952 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U L I I T TOR. Y. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille!

Kouvolan VETREÄT VETERAANIT toivottavat lämmintä kesää kaikille! Kouvolan VETREÄT VETERAANIT Hyvät veteraani siskot ja -veljet Meillä on nyt oma napakat-palsta, johon voitte kirjoittaa mieleen tulevia toiveita ja ehdotuksia toimintaamme. Kirjoitukset voi jättää Rauskille.

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa

Juniorien kr.room. painin SM-kilpailut, , Viitasaari, Lappajärvi ja Tiutinen, 126 osallistujaa Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 29.-30.1.1966 (Janakkalan Jana, Hallan Visa ja Lappajärven Veikot) 2. Raimo Virolainen Tampereen Painimiehet 3. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 1. Jorma Virolainen

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

EKL:n rannaltaongintakilpailut Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet

EKL:n rannaltaongintakilpailut Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet EKL:n rannaltaongintakilpailut 17.8.2017 Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet Miehet alle 70 Sija Nimi Kaloja 1 Keiteleen Eläkkeensaajat ry 1 3,726 Erkki Jurvanen 1,396 Esa Sormunen 0,808 Hannu Raittila

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot

62 kg + 80 kg 1. Veikko Lehtoranta Kyminteht. Kisa 1. Teemu Kuusela Helsingin Toverit 2. Matti Tammelin Turun Jyry 3. Helge Hilden Kokkolan Veikot SM-KILPAILUT 11. 13.3.1950 HELSINGISSÄ 1. Pentti Hämäläinen Kotkan Voimail. 1. Klaus Tiljander Porin Pyrintö 2. Pentti Niinivuori Forssan Alku 2. Mauno Laine Helsingin Jyry 3. Jouko Ohvanainen J:kylän

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 1948. sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 1948 sekä vuoden 1949 sään tömääräisen LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO ja ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 1949 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. I " TYÖVÄEN

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa

1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa 1929 Pekka Tiilikainen lyö ja Olli Veijola syöttää Lahden Maila-Veikot - Pallo-Toverit ottelussa Lahdessa. Pekka Tiilikainen pelasi Pallo.-Tovereissa kaksikymmentä-luvun lopulla. Ulkopelipaikka oli kolmospesä.

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1955 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINT AK.ERTOMUS VUODELTA 1954 HELSINGISSÄ 1955 TYOVÄE... URHEILULIITTO R.Y. Liittoneuvoston sääntömääräisen kokouksen ASIALUETTELO l. Kokouksen avaus - Liittoneuvoston puheenjohtaja.

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 12.3.2017 päivitetty 12.3.2017 klo 22.30 MM 1. Järvinen Tarmo JST 39 39 40 44 45 207 2. Jäntti Reijo SST 42 42 40 43 36 203 4*10 3. Lampinen Juha TurTi 40 42

Lisätiedot

I 1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1954 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U LI I TT 0

I 1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA HELSINGISSÄ 1954 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U LI I TT 0 I 1 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:D TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1953 HELSINGISSÄ 1954 T Y 0 V Ä E N U R HEI L U LI I TT 0 R.Y. ,., 1 r, TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y:n TOIMINT AK.ER TOMUS I.. J j (.\ vuodelta 1953,

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA

EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI RANTASALMELLA EKL MIKKELIN PIIRIN MESTARUUSPILKKI 7.3.2017 RANTASALMELLA NAISET ALLE 70 V Sija Nimi Seura Kaloja 1. Sirpa Repo Rantasalmen Eläkeensaajat ry 1,588 2. Tullinen Sinikka Mikkelin Eläkkeensaajat 1,52 3. Raita

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 18.6.2017 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 255 2. ANNA ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 80 NUORET ALLE 15 V. 1. MIRO VALTANEN NUMMI-PUSULAN

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ SM-KILPAILUT 30. 31.3.1930 HELSINGISSÄ 1. Väinö Huuskonen Helsingin Toverit 1. Urho Leskinen Helsingin Voimailijat 2. Viljo Sahrman Helsingin Voimailijat 2. Sten Suvio Viipurin Nyrkkeilijät 3. Runar Dickman

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa KANSALLISET 25 + 125 TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) 26.4.2015 Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty 26.4.2015 klo 20.40 25 tikkaa MM 1. Ylönen Niilo JST 43 42 39 44 41 209 2. Kokko Pekka KjT 45 39 42 37 44 207

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS. VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1 9 It 5 SEKA. VUODEN 1946 SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN LIITTONEUVOSTON KOKOUKSEN ASIALUETTELO JA ESITYSLISTA HELSINGISSÄ 19~6 TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TYÖVÄEN

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 Joensuu, Veteraanikansalliset 10.7.2016 M30 100 m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37 M35 100 m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 M35 1500 m 1. Simo Hämäläinen Joensuun Kataja 4.32,61 M35 pituus

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola. TULOS Etelä-Savo 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 1 1786 Neuvonen Mikko Juvan yhd. 2 1154 Kuitunen Heimo Hirvensalmen yhd. 3 1129 Luhanko Mauri Haukivuoren yhd. 4 1120 Liukkonen Aarre Hirvensalmen yhd. 5 1118 Simonen Matti Pieksämäen

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 23.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 2 Haapamäen hs 281 (18:07) 260 (-9m/-11m) 576 (96) 1117 2. Ruuskanen Ari 1 NUMA 273 (19:22) 276 (+5m/+7m) 564 (94) 1113

Lisätiedot

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011

Lounais-Suomen aluemestaruuskilpailu 2011 Säkylä 03. - 17:04:04 25m Pienoispistooli 20 ls, sarja 12T 1. Tuomas Lammintausta KaA 91 97 188 188 2. Casper Corell KaA 90 86 176 176 25m Pienoispistooli 10 ls, sarja N 1. Ritva Lapinniemi SA 566 566

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

Keilaseura Kamut TOIMINTAKERTOMUS. Keilakausi 2015/ toimintavuosi

Keilaseura Kamut TOIMINTAKERTOMUS. Keilakausi 2015/ toimintavuosi Keilaseura Kamut TOIMINTAKERTOMUS Keilakausi 2015/2016 46. toimintavuosi Tämä toimintakertomus sisältää keskeisimmät seuran tapahtumat keilakaudelta, lisättynä tulososiolla, sekä muutamalla kuvalla höystettynä.

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat Kansalliset kilpailut 24.9.2016, Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat päivitetty 24.9.2016 klo 22 25 tikkaa MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 39 44 41 44 209 2. Leskinen Veikko VaaTi 41 41 42 42 42 208

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot