Seurojen pisteet jakaantuivat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurojen pisteet jakaantuivat:"

Transkriptio

1 166 Seurojen pisteet jakaantuivat: Helsingin Voimail!ijat Vioipurin VO.imailijat Sortavalan V>oimavei:kot UUTaan Vol majmiehet Helsingin Torv.erit ::::... :... ::.. 2 Sa.Jon VOimaiU'j,at Riihimä en VoimaveIj,et Maaottelut. Toimivuoden 1935 aikana on liittomme otellut maaottelun Eestiä ja Tanskaa vastaan. Eesti-Suomi maaottelu pidettiin Tallinnassa 3/11 ja tulokset olivat. Voittaja Eesti kg. J. PoSka, E.-M. Va,lta'saari, S. (3-0). ~3 " H. Freymut h, E.-V$kJ!ro Huuskonen, S. (2--J.). ;)7 " E. Seeberg, E.-Ake KrarJ5soin, S. (2-1). 61 N. StJepulorv, 'E.--iA.. ISiIpooon, S. (3-0 ). 66 " B. Ahlberg, S.--iA.. Steu:mIQv, E. (3--<0). 72 " A. R!ei'l1lke, E.-V. ISyr;jä'nJen, S. (2-1). Alle 79 '~ H. Koirvunen, 8.-A. R:aadilk, E. (tk.j. 2:ssa). triajslrossarja E. Lulklkin, E.-G. HOlmström, S. (2-1). TanSka-Suomi maaottelu pidettiin Aarhusissa marraskuun 17 p:nä ja voitti sen Tanska 7-l. 51 kg. Kaj Fredriik5en, 'T.-J. Lumi/lahti, S. (3-0). 53 " Viggo, T.-Veikko Huus]{'O!llien, S. (2~1). 57 " V. Cervin, T.-AIke K.ar>ls wn, S. (3-0). 61 " Paul Klops, T.--iA.rrv>o SiJponen, S. (~). 66 " Gerharo Petersen, T.-B. Ahlberg, S. (2-1). 72 Gunnar AndrealSe<n, T.-A. Järvinen, '8. (Luov. 2 erässä). Alle 719 " Börge \Holm, T.-H. Ksoillvli.nen, S. (3--<0,). Rialskassanja T. Zidbäck, '8.~Hj. IMJortenoon, T. Ottelussa olivat kailkki tuomarit tanskalaisia. Ulkomaisia kilpailumatkoja. Tanskan maaottelujoukkue 'kilpalli Roskildessa 19/11-35 ja Malmössä 21/ He'lsingin Voimailijain joukkue kilpaili Latviassa, Rllassa 21-23/5 ja paluumatkalla Tallinnassa. Kotimainen kilpailutoiminta. Liiton myöntämält kailisainvälirset khlpai~uluvat: Helsi.ngim Voimarll1ja,t 15-16/ 4, HeJs1ngin Voimailijat 16-17/ 10, Ekenäs lf 17/ 4, '11a~n VIQOOn.s.e.ura 28/ H). Seuraottelut: Ekenäs IF-,HlNS 24/11, VeiLj. AstrÖl"nm Urh.-Kemjn V'oimailijat 9 / a, Varu;an,iNlK--1H:gm TQ'verit 17/ 3, ik!u()p.ion NS~jaanin,~ 24/ 3, Viipurin NyY1k!lreilijät-Lapp eil!farnn:an V~ijart 26 / 10, K.ansa11isia 'kilpail uj a: SaJlon Voi:mailijat 23-24/2, Vi1purin VIoimailijat 24-2:5 / 2, lri.i'himäem. V'oima;Veljet /3, ikloitlkam Voimahlijat 27-28/ 4, kjem.in Vo.tmailljat / 4, Uuraan VOhlnamielhet 29/ 9, 'I1almpereern Vo1ma:tluse<1,llf<l 6/10, Vaasan inlk.19-20/ 10, Uusia tuomareita. 167 K,o tlmn VOIimal.l.iijwt---Lappeenr1anJnalll, Volrrnailijat 10/ 11, Kradaanill1 Kipimä-<KuO'pion NS 22/12, Lalhden.Alb!klerar-Tampereen Kisa-VeilkK>t LIU, VaaBalll inik-tann<per een K isa VeilJoot 15/ 12. Lahden.AJhJrera 29/ 1<0, Tampereem. Vo.vmalillJSle'UIa 10-11/ 11, Laippee!Wanna<n Voimailija t 24/ 11, Sortavalan VoiJmaveilloot 8/ 12, <Kuopion rnyiiklk!eij)'sleura 8/ 12, KlQtikan VlOimailijat 7-8/ 12. II J'k. KaD.ervo Pellilllen, Gurunar Ak!erfelt, Leskinen. UI lk. K. Rantanen, T. E. K.arltunen, G. Gleisner, Voitto Paajanen, H. TöttJe<rman, K. Sam,pila (Sandgre<n), B. Niskanen. Uusittu: 1 tk. V. Smeds, V. Ertaroo, V. S1lenvaJI, N. Siikanen, G. Weste'l'holm, Y. R!ei jqilen, G. Kuurela, V. PaajaJnen, J. Il.a.nfi{o. ILI tk. KaU'e Siika'nen, W. GLeisner, E. Lehtosaari, L. Kivi. VUpurlssa / 4-35 pidetyillä tuomarikursseilla hyväksyttiin seuraravat tuomarit: 1 lk. Toivo 'Tirinen. II tie Wlili Gourewits<Jh, Yrjö Kanerva, Swo Rossi, O~avi Apo, O. Lindberg, Arvo Sipcme>n., Sulo Tirinen, N. Kulonen, Tauno!Saari, JaJllu Va.Jkanen, N. Sormerlooski. III JIk. H. Waden (AKS), Sten, Survio (AK), ErIkIki K:aartinen (A), Olli Numminen (8 ). Ansiomerkit. Hopeinen ansiomerlkki on annettu liittojohtokunnan jäsenelle Eero Harmolle.

2 Debet An Kulunki-, Palkka- ja VuokratiIi: Nyrkkeilyliiton tilin- Voi tt 0- PaLklk:a- ja vuoi1kamenot ,000:- Yleislrulut ~09Z::W 13,092: 20 Posti-, Puhelin- ja Sähkösanomakulujentili: Postilkul.ut PuhelIinku:J.u+ Sä~~~~'.::::::::::::::: :::: : Kurssi-, Neuvonta- ja Propagandakulujentili: 666:75 749:05 541:55 KumsimenQ,t ,1'12: - NeuV'O'Dltailrulu<t ,754:- PropagandailrulJut : - 25,O!.l4: - Kokous- ja Matkakulujentili: Eesti-Suomi Maaottelutili.... Tanska-Suomi Maaottelutili Edustustili Liittoverotili SekaIaistentili ja 1.957: 35 1K000000sma<tkJaiku.lut...,., ,006: - Se~ ~USkruUut :- 5,698:- 1,575: 35 2,590: 06 2,175: '- 2,512: 75 Smk. 55,278: 95 päätös v T a p p i 0 ti Ii. Per Tavaratili: p~~ta.... Mitaleista..... Kilpailujentili.... Valtioaputili Korkotili..., Ruotsi-Suomi Maaottelutili Pääomatili: Kredit 1,427: 65 5,612: 65 1,162: :- 6,000:- 219:46 778:25 Tappio v ,240: 95 Smk. 55, Ta s e- A!ll SVUL:n tili: Rahaa (},1 13: 20 Taval'atili: Pailllotuotteita :90 Pääomatili: Thppill 'V , : 95 Smlk : 05 t i 1 i. Per Henkilötili ,000:- Pääomatili: Säästö edellisiltä vuosilta... 24,625: 06 Smk. 51,625: 05 YRJ(J REIJONEN. Tarkastettu ja hyvllklytty G. WESTERHOLM. ~--~

3 171 S VUL:n piirit v SVUL:n piirijaossa ei 'Ole tapahtunut v:n 1935 aikana muutoksia. Näin ollen liitto 'On edelleenkin jaettu 18. maantieteelliseen piirhlruntaan, joiden asioita ovat hoitaneet piirikokous, piirijohrtjdkunta, jarostokokoukset ja piirisihteeri. SVUL:n arkistoon liitetyt piirien vuosikert'omukset 'Osoittavat, että piirijohtokunnat 'Ovat yleensä huole1la ja asiantuntemuksella hoitaneet nii'lle kuuluvat tehtävät.. Ansio saavutetuista tuloksista 'On katsottava lähennä piirisihteereille, joiden työ entisestään on huomattavasti lisääntynyt. Vahtettavasti SVUL pu'olestaan aina.k.aan toistaiseksi ei 'Ole 'Ollut tilai'suudessa vastaavasti k'orvaamaan piiri sihteereiden työtä. Tämän johdosta tässä yhteydessä t'odettalk'oon, että piirisihteerit 'Ovat uhrautuvasti toimineet SVUL:n ja sen jäsenliittojen sekä piirien välisenä yhdy'smiehenä. Tästä toiminnasta SVUL!haluaa esittää parlhaa-t khtoksensa. Piiden v uosirnaksunsa suorittaneesta jäsenistöstä mainittakoon seuraavaa: I P ii r i I Puheenljahtaåa seuroja Jäsenistö I jäseniä Etelä ~Qhtjanmaa K. G. R. Alh1bäok Helsinki.... o. K. H. öhman Räme...,.... Y. IA'I1IOOIS tä-<k.a:r<j ala H. NloUSliainen 4l Kainuu... O. ISumninen 11 1.l07 Kie9ki-BohJanmaa KIeSki... Suomi... KJymenlaaklso Lalhti.... Oulu.... PeräJpolh.jo Ja... Bohjais--Ka.r(ja'la. Pob(jois-Savo.... Saltakunta Suur-'Savo.... Uusimaa.... Varsinais-Suomi Viilpuri IE. Tukkimäki T. SaIaIva E. Paavola A. Pöyry Lauri ISOlla V. Nopanen E. Ranmio K. LaaikJk1oner: y. Miil'U1llpalo M. Hä!mäläinen L. KeinäJnen Y. Salmela A. Kuusisto \ SVUL:n piirijohtokuntien kokoonpano oli v seuraava: SVUL:n Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, puheenjohtaja, S. Isolammi, sihteeri ja rahast'onh'oitaja, A. Haavisto, Y. Varti'O, Valto Järvi, L. Kotiranta, V. Lu!htala, E. Kinnari, A. Uusikylä, Y. Sarvilahti. SVUL:n Helsingin piiri: K. H. öhman, puheenjohtaja, U. Marttinen, sihteeri ja ralh.a.stonhoitaja, A. Merivaara, A. Osola, Lauri Anttila, A. Patama, N. Mrkkola, A. Lehtonen, P. Johansson, V. Stenvall, K. Turpeinen. SVUL:n Hämeen piiri: Yrjö Linnas, puheenjohtaja, Yrjö Kautia, varapuheenjohtaj.a, Lauri SäiJä, rahastonhoitaja, Friti Vapaavuori, 'sihteeri. K. Leimu, Tauno Kangas, Erkki Aaltonen, Sul'O Sääksjärvi, Ilnnari Kinnunen, Karento, Y. Helanterä, A. Tienari, E. Moisio. SVUL:n Itä- Karjalan piiri: H. Nousiainen, puheenj'ohtaja, Aulis J'Okinen, varapulheenj'ohtaja, Toivo N. Nieminen. sihteeri, K. Uim'Onen, Eero Taussi, Ville Matsi, Eero Parviainen, Leo Jordan, K.' Pirttilä, Anton Junru. SVUL:n Kainuun piiri: Ott'O Suornimen, puheenjohtaja, U. P. Rantala, sihteeri j.a rahastonh'oitaja, Eino Räisänen, Kalle Tähtinen, V. Laine, H. Gädda, K. E. Mustonen, V. Pukkala, A. G. Enwald, Eljas Lein'Onen. SVUL:n Keski- Pohjanmaan piiri: E. Tukkimäki, puheenjohtaja, V. Ventonen, V. Hiltula, A. Hyyppä, L. Siponk'Os'ki, A. Svahn, T. Ta.k.al'O, J. Sohlo, V. Änkilä, T. Vari,la, Y. Heusala, Y. Kivelä.

4 SVUL:n Keski-Suomen piiri: T. Salava, puheenjohtaja, H. Launiainen, M. Pohjonen, M. Huttunen, U. Pappinen, V. Halinen, P. Keskinen, Arvo Järvinen, K. Vierto, H. Vainio, V. Nuutinen. SVUL:n Kymenlaakson piiri: Em~l Paavola, puheenjohtaja, B. Stenman, 1. PenttBä, W. Malm, Eino Raunio, W. E. Brunila, Emil Loikala, J. Högström, Tauno Wiiri, J. Weroma, T. J. Korkeamäki. SVUL:n Lahden piiri: A. Pöyry, puheenjohtaja. T. Souto, sihteeri, A. Palin, A. Tapanainen, E. J. Leskinen, E. Huurtamo, A. O. Vuorinen, O. Tuomala, Y. Rahkamo, V. Kuusio, L. Alestalo, M. Malm. SVUL:n Oulun piiri: L. Isola, puheenjohtaja, H. Svedberg, G. Niemes, N. Sohlo, K. Merikoski, A. VestInan, E. Sohlo, E. Lyly, K. Ruuskanen, J. Piirainen, A. Pietarila, Y. Hartilkka, O. Blomqvist. SVUL:n Peräpohjolan piiri: Väinö Nopanen, puheenjohtaja, Matti Hannula, Laine Kauppi, Antti Murto, E. Lahdenperä, A. Tiainen, K. J. TuI:kki, T. Eriksson, A. Markkula, Aimo Manner, L. Kauppi. SVUL:n Pohjois-Karjalan piiri: Eino Raunio, puheenjohtaja, J. A. Rain~la, K. Noramo, Y. Kaasinen, S. Turunen, K. Varis, 1. Natunen, J. Lievonen, T. Pärnänen, E. Kauppinen, Alfr. Jokinen, V. Briining, A. Vestman. SVUL:n Pohjois-Savon piiri: Kalle Laakkonen, puheenjdhtaj.a, Kane Haara, M. Simojoki, Kalle Matilainen, Aarne Weise1l, Paavo Heikfkinen, B. Blomqvist, Eino Kervinen, Vilho Turunen, Antti Kettunen, Niilo Solmu, L. Eräste, K. Räsänen. SVUL:n Satakunnan piiri: Y. Miilunpalo, puheenjohtaja, P. Salminen, sihteeri, R. Mela, E. Levon, N. Jaos, A. Karjalainen, K. Tamminen, V. Palmu, A. Lindeman, H. Salminen, A. Järvinen. SVUL:n Suur-Savon piiri: M. Hämäläinen, puheenjohtaja, E. Nykänen, sihteeri ja rahastonhoitaja, A. Kuvaja, V. Ervola, T. Kontinen, J. Puusaari, Y. Nykänen, U. Kiukas, U. Eklund, H. Luostarinen, T. Pesonen. SVUL:n Uudenmaan piiri: L. Keinänen, puheenjohtaja, A. Turma, L. O. Viitanen, E. Arohon'ka, Kalervo Pellinen, Kullervo Pellinen, A. Kosonen, G. Berglöf, Y. Terenius, A. Katajavuori, A. P. Kolehmainen, Laina Paulrola. SVUL:n Varsinais-Suomen piiri: Väinö L. Mela, puheenjohtaja, R. Leimu, sihteeri, Y. Salmela, K. Kankare, A. Leppänen, K. IlIIl!Illonen, K. Tuomisto, U. Franck, O. Välimaa, H. Ertman, K. Tanner, M. Tienari, A. Lehtonen. SVUL:n Viipurin piiri: Aku Kuusisto, puheenjohtaja, O. Mäkeläinen, sihteeri, A. Turunen, E. Koponen, J. Ikävalko, U. Kunttu, V. Nordström, K. Elminen, A. Laine, N. Somerkoski, M. Rydman, T. Hallberg, K. Käkön~n

5 175 SVUL:n toimisto v SVUL:n ja sen jäs~mliittojen toimisto on edelleenkin sijainnut Helsingissä omassa huoneistossa Simon'katu 12. Hiihtoliiton toimisto on kuiten'kin sijainnut Lahdessa Tåpionkatu n:o 8:ssa. SVUL:n toimistopäällwkönä on toiminut Lauri Santala, joka myös on hoitanut Liittdhallituksen sihteerin ja Urheiluliiton toimistosithteerin selkä liiton järjestölehden päätoimittajan ja taloudenhoitajan tehtävät. SVUL:n sihteereinä ovat toimineet Einari Mannerla ja Ilmari Sinisalo, joista edellinen ~m hoitanut Påinihiton, Pesäpalloliiton ja 4/2 saakka Pyöräilyliiton sihteerin sekä mainitust.a päivästä alkaen SVUL:n järjestölehden toimitussihteerin tehtävät 1/11 saakka. Sihteeri Sinisalo on toiminut Voimisteluliiton, 9/2 alkaen PoikaurheHuliiton ja 4/2 alkaen Pyöräilyliiton siihteerinä. Liiton järjestölehden 1loimitussiihteerinä on 1/11 alkaen toiminut toimittaja Toivo V. Narva. Liiton kirjanpitäjän tehtäviä 'on hoitanut rouva Martta Backberg, ja kassanho~tajana on toiminut 1/2 saa!kka rouva Aino Ritvanen ja siitä saa.k!k.a. entinen toimistoapulainen, neiti Helmi Heikkinen. Neiti Aune Orlvama on 1/2 alkaen toiminut liiton toimistoapulaisena. Asiapoikana on ollut koko vuoden Aarre Poutinen. Liiton toimistovirkailijain työn laajuutta osoittaa m.m. seuraava tilasto: 1) pöytäkirjdja laadittu kpl. 2) kirjeitä käsitelty ,639 " 3) kirjeitä lähetetty ,188 4) postietuan tilä:hetykset ,448 " SVUL:n ja sen jäsenliittojen vuoden 1935 toimintaa on koetettu johtaa kaikki hyväksyttävät keinot huomioonotjtaen. Tämän toiminnan yhtenä arvokkaana tuloksena liiton jäsenmäärä on kohonnut korkeammalle kuin milloinkaan aikaisemmin. Saman toiminnan ansiosta SVUL:n asema valistusjärjestönä on tu1lut entistä kiinteämmäksi ja vaikutusvaltaisissakin piireissä huomatummaksi. Samalla kun SVUL:n Liittohallitus jättää toimintakertomuksensa kesäkuun 7 päivänä 1936 kokontuvan liittokokouksen arvosteltavaksi, se tahtoo tässä yhteydessä kiittää kaikkia toimielimiään ja niiden jäseniä hyvin suoritetusta työstä vuoden 1935 aikana. Helsingissä, toukokuun 10 p:nä SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON LIITTOHALLITUS. J. W. Rangell, SVUL:n puheenjohtaja. Lauri Santala, SVUL:n toimistopäällikkö.

6 176 SVU L:n tilin- Debet An Kwlun'kitili lposti-,.pulhelin- ja Sähkösan<JlIIlalrulujentili.... Palkka- ~a Vuokratili ISeIk:alais1Jerutill Piiriltoiminna'll avustustili Erilroisliittojen Määrä!l:a!hatili Edustustili.... " Propagandatili " Poistojentili.... V o i tt 0- Sm!k. D ebet An lk,assa,tili..... Palllklkitili.... Arvopaperitili " lkiinneve1ka[cirjaintiji " IPr.of. WilSk.m.ani.n Mita,li<tri.li K:i.rj astotili KiVliniemen Kiinteistötili.... Enna!kl«>maksuijentili.... 'He1l'ki1ötili " lpainot1.lotebili.... Siniristilippurtili 'Kalustotili.... KorlrotiJli JäJ.jestö1ehden llmoitussaata'vientili Erikoisliitllojentill.i: VlOi.mistJelultitto {3,48'5: 78 PainHiitto... 30,1.65: 36 Pääornatili: Edelmisten vuooiren tappiot ,879: 29 Tappio v ,056: 58 j a 46,314: 20 4,975: l{) 54,675:- 5,041: - 30,000:- 193,000:- 3,061:- 2,679:- 297:- 340,042: 30 Tas e- 58,499: 55 87l,141: ,092: ,000: : - 1: - 180,000:- 316,000:- 175,565: 75 4,204: 65 4,760: - 75,000: - 3,876:- 3,455' 05 63,651: ,9{35: 87 Smk. 3,817,073: 46 päätös Ta pp i oti li. Per Painotuotetili.... Siniristilipputili Kivilniemen Hoitotili ,. Kiorkotil'i.... Valtioaputili Järtjestölehdentili Filmitili Pääoona tili: Ta,ppio v t i I i. Per Erikoisliittoljentili: Urbeiluliitto.... Pesäpalloliitto.... PoikauI1heiluliitto Nyrkkeillyliitto.... Pyöräilyliitto Kredi t 4,041: :- 7,806: - 26,887: ,000:- 7,234: 25 1,191: - 27,056: 58 ISmk. 340,042: ,159: 51 53,976: 70 24,247: 60 li(),113: 20 6,581: 56 Kredit 504,078: 57 VaII"attujen varojentili :- Ph. U. Strengbergin Tup.teht. Urb.rah. 183,104: 65 -,,- ikäyttömhasto 12,800:- Valmennusrahasto ,960: 34 ".Prof. WilskmanIin M'llistorahasto... 20,883: 35 " N. To.i.vosen Testamenttirahasto ,366:- " IK. Mäkisen Testamenttiralhasto... 79,906: 15 F. O. Liliuksen Testamenrttirahasto.. 118,975: 40 1,899,994: 89 Erilkoisliittojen rah13jstot: Urheilu'liitto ,000:- Voimisteluliitto ,000:- Painiliitto , ,000: - Hiihtoliitto ,000:- Pesäpalloliitto ,000:- Poikaurheiluliitto ,000:- Pyöräilyliitto ,000: - 1,380,000:- Smk.3,817,073:46 12

7 179 1 lk. V:n 1935 aikana hyväksytyt voimistelun arvostelutuomarit Helsingin piiri. Sinisalo, V. r, toimistosihteeri, Helsinki. Steiskal, M., voim. opettaja, Helsin'ki. Hämeen piiri. 1 lk. M<l!ttila, H., konepiirustaja, Kulju. II lic Linnanlahti, K. 0., konttoristi, Tampere. Itä-Karjalan piiri. II lk. Aittoniemi, E. J., kanjtaivääpeli, Pitkäranta. Eronen, T. 1., kansajkoulunopettajja, Hai!k'konen, A. L., Ikansaokoulunoopettatia, So.rtalVa la. Heimola, E. T. A., opettaja, P itkärama. Heinonen, O. 0., kansaaroulunopettatia, Hohtamo, L. 0., kansa~oulunopettaja, HyväTinen, R, kansakoulunopettaja, Sorlavala. Järvinen, H., kansak,oulunopettaja, Kajander, V., kansakoulunopettaja, Kcoiranen, E. K., kansakou- 1unopettaja, isorla,vala. Kcois<tinen, V. V., kansa 'koulu no.pettaja, SortalVala. Kuikka, V., kansajroulunopettaja, Leislahti, J. A., ka!llsakoulunopettaja, Patrikka, J., kansakoulunopettaja, Pekkanen, J., kansakoulunopettaja, Perttola, J. A., kansaikoulunopettaja, Päällysaho, F., kansakoulunopetta'ja, Sorta,vala. Saares, E. A., edustaja, KäkisaJmi. Salmela, E., kansakoulunopettaja, Sortava,la. Salo, S., kansakoulnmopettaja, Kymenlaakson piiri. JaatiIJJen, R, ka!l1saikoulun- 1 lk. Hakala, V., raut. virkam., opettaja, Kou~ola. Jullktm.en, E., kansakoulun- Högström, J., U1TheHuneuopettaja, Sorta'vala. voja, KuusanJlroski. Pylkkö, L., kauppias, Kotka. Pohjois-Karjalan piiri. Schneider, A., rautasorva- n lk K kk S.,. 1" ri Karhula.. 0 onen,., oplsl\.e lja, T~lkki, V., kansakoulun- KuoPlQ... opettaja Virolahti. Uostkkmen, P., konttonstl,, KUOplO. II lk. Mulli, 0., kirja,lotaja, Kotka. Mäkelä, O. R, kanslisti. Suu7 Savon piiri. Kotka. Paronen, V., veturinkuljet II lk. Hämäläinen, M., prokutaja, Kouvola. risti, Mikkeli. Ranta, V. 0., koululaill1en, Jortti, A. A., kansakoulun- Kouvola. opettaja, Mikkeli. Silvo, L., liikeapulainen. Nykänen. E. V.. prokuristi, Kotka. Mikkeli. Turun-en, B., rakennustyöläinen, Kuusankoski. Uudenmaan piiri. II lk. Kuronen, P. M., kansakaulunopettaja, Riihimäki. Oulun piiri. Lahdenranta, P. 0., kansakoulunopettaja, Riihimäki. II lk. Permi, P. V. J., voimistelunopettaja, Raahe. Ranta, A. 0., koululainen, HyviTJJk.ää.

8 V:n 1935 aikana hyväksytyt painituomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri. Pellinen, Onni, Helsingin I lk. Keto, Jaska, Ylistaron ~~ila', Vilho, Helsilngin Veikot. Reini Aarne, Vaasan VV. II lk. Kauppi, ' L. M., LaiIh Jan ' III.l!k. Aro, Tauno, Helsingin Liitt{). Haapa'la, Vilho, Helsingin Kor,peJ.a, Väinö, Kyrön III lk. Greggi1ä, E., Vaasan VV. Halmetoja, Pentti, singin Hel- Ilkka, Vilho, Lapuan Vir- Kokkinen, EiThO, Helsin- 'Idä. gin Ilmarinen, L., Vaallan VV. K'OIkkinen, Väinö, Helsin- Klemettilä, K., Vaasan gin VV. KooIkinen, VeiJk;ko, Lai- Lehtinen, Jukka, HeIsingin hian Liitto. Lou!lm, Alfred, YlistJaron Okisa, Lauri, Helsingin Vei:kot. Loukola., Jaska, Y1ista rcm Pajunen, Eino, H'elsirngin Veikot. Suortti, E., Vaasalll VV. Rautanen, Yrjö, gin Helsin- VaJltonen, V., Vaasan VV. Vuorinen, N., Vaasan VV. Välimäki, 1., Vaasan VV. Hämeen piiri. Helsingin piiri. I lk. Rajala, Leo. Tampereen KV. I lk. Anttila, Väinö, Helsingin. Kymenlaakson piiri. NyyssÖ'nen, ViljQ, Helsingin I lk. Luukkonen, Sulo, Voikkaan Urheilu-Veillrot. II lik. Kinnurnen, Ilmari, Helsirngin Nieminen, Martti, Hallan Räästi, V., Kouvolan Painijat. Ylönen, Väinö, Hallan n lk. Andersen, Rainer, Hallan Gustafsson, Hj., Hallan Haulhio, K., Haminan '!1a rmo. Ja!lJSson, Yrjö, Voilkrkaan KoIlho, Kalle, Voiiklkaan Kossila, Esko, Voi!k!kaan Krzyvacki, Johan, Voik J<:aan Leppäkosiki, E., Hamina. Luoto, T., Hallan Olsen,.Rafael, Hallan PaalaJIlen,, Voi:kkaan Pessa, Aaro, V{) ikikaan Tani, Hj. Hallan Tukiainen, Aarne, HallaI!l Vihtonen, V., Hallan III lk. Aholai-mID, A., Haminan TaPmo. Aaltonen, M., Hanlinan Tarmo. Blomberg, L., Hamina. Grönlund, Emil, Voiklkaan Gräsbäck, W., Voi'kikaan Hartikainen, Armas, HaJlan HeiJk'k:.jlä, K., Haminan Vesa. Heiska, E., Haminan Tarmo. Hicr'Sianäki, Viljo, Voi'kkaan Isomäiki, Arvo, Voikkaan 18t Jautjärvi, Niilo, Voikikaan KnoPI>, K., Haminan Vesa. Kossila, Reino, Voikkaan Krzyvacki, 1., Haminan Vesa. Krzyvacki, L., Haroi'nan Vesa. Kuutti, T., Haminan Vesa. Lindström, Ammas, Hallal!l Lukika, Antti, Vo~kaan Ml.I!w i, M., Haminan Vesa. Mäikinen, Raino, Hallan Nykäinen, EI1kiki, Voikkaan Olenius, Ilmall'i, Voi'kikaan Pajala, Selim, Hallan Pekurinen, H., Kouvolan Painijat. Pethman, T., Voik!kaan Pulkkinen, Vilho, Hallan Rehn, Clas, Hadlan Re:mes, Arvo, Hallan Riisiö, J., Haminan Vesa. Roos, Ragnrur, Hallan Ryhätnen, Jope, Kymintehtaan UIS. Räisänen, Ilmari, Hallan Salmi, Viljo, Vo ikkaa!) Sundqvist, Benjam, Voikkaan Ta,pola, Arvo, Hallan Tilli, Hj., Haminan Tarmo. Tuominen, M., Hallan Vihtonen, Lauri, Hallan Viipuri, Vesa. V., Ha,minan

9 182 Lahden piiri. n lk. Virtanen, E., Lathden Ahkera.. OuLun piiri. n ~k. Jussila, V., Pateniemcil UrJl. Meriläinen, Janne, Pateniemen III Ik. Angeria, Matti, Pateniemen Anitila, Veikiko, men Koivula, Tapio, men Korkala, Armas, Pateniemen Korkala, Kalle, Pa>teniemen Lalppalainen, Eino, Pateniemen Leino, Erkki, Pateniemen Pystö, Oskari, Patenie.nen Unh. Ra ukko, Alfred, Pateniemen Kukkonen, Reino, Lieksan Lau,kJkanen, Kalle. Lieksan LumiaLa, Lieksan U~h. Puukka, Väinö, Liek'San Sormunen, Lauri, '1ärtsilän Teräs. Pohjois-Savon piiri. Patenie- II lk. Tapaninen, Lauri, Kuopion Voimailijat. Patenie-III lk. Auvinen, Jukka, Kuo pi'on Voimailijat. Heino, Väinö, Varkauden Korhonen, Ek'kki, Varkauden Kosola, Mauri, Varkauden Luoma nmälki, 0., VaTkauden Miettinen. Eemil, Varkauden Oravainen, Pete, Varkauden Pohjois-KarjaLan piiri. Salm1nen, V. G., VaIikauden II 1k. Lumiala, Veli S.. Lieksan Silander, Kosti, Varkauden Mauranen, Aleksanteri, Soininen, Paavo, Var'kauden U-rh. Lieksan Ul'b. Nevalainen, Väinö, Lieksan VaIikauden UM. S'ommarberg, Mauno, Timonen, Erkki, Värtsi Sui.hkonen, Eino, Vall"- Iän Teräs. >kauden III lk. Hiltunen, Esko K., Värtsiläin Teräs.,kauden Vienola, T. A., Varsiläin Teräs. Satakunnan piiri. Hämäläinen, Veijo, Värt Kakkonen, Ruben, Värt- I lk. Aimälä, Yrjö, Porin Tarsiläin Teräs. mo. Kaukoluoto, Y;rjö, Värt- II lk. Heinonen, A., Po.rin TarsiläJn Teräs. Ko1ehrrnainen, Enklki, Li~san Ul'h. mo. III lk. Auvinen, Kaarlo, van Pirteä. Pihla- Kontturi, Eino, Vä,rtsilän Hakan.pää, Emil, Porin Teräs. Tarmo. K>otiniemi, Arvo, Porin Tanno. Nummelin, Ilmari, Porin Tarmo. Ruohomäki, Paavo, Porin Tarmo. Valtonen, Taisto, PithLavan Pirteä. Vestergärd, Kaille, Pihlavan PiIl"teä. Suur-Savon piiri. II lk. Airaksinen, Eino E., Olavin Poj<lJt. Luostarinen, Matti H., SavO!lllinnan Riento. Seppänen, Matti, Olavin Suo.nenlaohti, Aa,ro A., Olavin II! lk. Karvinen, Matti, Olavin Miettinen, Aatu A., Olavin Paikkonen, Toivo, Olavin Raninen, Ernest, Olavin Saarikoski, Esko, Olavin Vennervkta, Lauri, Olavin Väisänen, Onni K., Mikkelin KV. Varsinais-Suomen piiri. I lik. Imnnonen, Kaarlo, Turun II lk. Kilen, Olavi, Turun Lento, Paavo, Loimaan Häyry, Kustaa, Loimaan Ristolainen, Toivo, Turun Tanner. K. A., Loimaan III lik. Aaltonen, Yrjö, Pöytyän Sk. 183 Eino. Tauno, Loimaan Hjort, Kaarlo, Turun Höglund, Arvo, Turun Korppa-RaillJkola, Pöytyän Sk. LeppäkoSki, Ali, Turun Mäkinen, Einar, Turun Mäkinen, Toivo, Turun Oksa, Paavo, Turun Raunio, Arvo, Loimaan Salminen, Vilho, Turun Syrjälä,, Loimaan Tuominen, Leo, Loi'maan Vainiola, L. H., Loimaan Valtonen, Arvo, Turun V1I1. Viipurin piiri. 1 l'k. Nieminen, V., Tainionkosken II Ik. Akkanen, Elis, VuoksenniSkan Anttila, Hugo, Lappe nrannan Astikainen, Väinö, Vuoksenniskan Haikonen, T<>ivo, PyhäjärVIen Kailku. Holmberg, Hugo, Vuolk. senniskan Hönö, Uno, Lappeemannan Ikävalko, Juho, Korven Honka. Karjalainen, Otto, Pyhäjärven Kaiku. Mansiklka, Matti, Tainionkosken Unh. Muttonen, Olavi, Lappeenrannan Ul'h. -~~- --

10 184 MäJlkiä, Annas, Vuoksenniskan U.nh. Mölsä, Heikki, Vuoksenniskan Piepponen, 'I'oivo, TainionlkoSken Piepponen, Yrjö R., Tainion~lren Ra'hiikainen, Väinö, Johannelk:sen Kireät. Rautiainen, Armas J., Laippeenrannan V'OLm. Rautiainen, Juho, Pyhäj~n Kailku. Ta,rvainen, Auvo, Johanneksen Kireiit. Vilhu, Eino, Lappeenrannan Viteli, Oiva K., Johanneksen K ireäjt. III lk. Aihjo, Ahti E., Lappeenrannan kkren, T., Vuoksenniskan UrJl. Helminen, Niilo, Lappeenrannan Hyytiäinen, Eero H., Lappeenrannan Inkinen, ArvO', P Y'hä1ärven Kahlru. Inkinen, Ville, PyJläjärv'en Kaiku. Juvonen, Ne.tor, Pyhäjä,rven Kaiku. Kilgast, Valter, Johanneksen Kireät. Klingberg, Leo, Lappeenrannan Koivunen. Juho, Johanneksen Ki reä t. Laisi, Yrjö, Johanneksen KireäJt. Luostarinen, Matti, Johanneksen Kireät. MansiJk'ka, Lauri, TainionkoSken Um. Milkklonen, Oma Toimi, Lappeenrannan Mononen, Hannes, Lappeenrannan Muttonen, Olavi, Lappeenrannan Nolo, Viljo, Pynäjärven Kaiku. Peltonen, Matti E., Vuoksenniskan. Pitkänen, Kaarle A., Tainionkoslren Urh. Rossi, Sulo Villi arrn, L appeenmnnan Tirkkonen, Antti, JO'hanneksen Kireät. \T.aris, T., Vuoksenniskan V:n 1935 aikana hyväksytyt pesäpallotuomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri. Mattlin, Joa'r, konttoristi, BK. I! lk. Alajoki, Matti, K.rist~a. Taka, Osmo, yliopp., Hel- Haapala, T. J., Isokylro. sinki RPL. Haavisto, Arvo, maanvilje- II lk. Erho', Eino, yliopp., Hellijä, Ilmajoki, IK. sinlki NMKY. Hautamäki, Leevi, Seinä- Gus~fsson, J., Helsinki, joki. RT. Heikkilä, krvo, Alavu~. klk. Hulkkonen, Väinö, ylio'pp., Hissa, Pentti, res. vanr., Helsinki. Ylistaro..... H<mko, Eino, Lapvaarll. Hyytinen, Antero, Helsinki IMP sk. Kansanen, Sakari, Seinä- K~hola, Esko, Helsinki. joki, SUo Makkonen, Aulis, Helsinki. Katila, Kosti, res. vänr., Pallasvuo, R.. res. vänr., Seinäjoki. Kadettik., Munkkiniemi. Laine, Helmeri, Ilmajoki, Sarkimo, K., Helsinki, V.k. LK... Suomi, Leo, Helsinki, Msk. Lehmusto, Pentti, IlmaJokI. Tainio, Ensio, Helsinki, Lehtonen, Tauno 0., Ter- IMP Sk. vajoki as., IkO'la,. Valanne, Toivo, yliopp., Maunola, Unto, Seinäjoki. Suomenl. Niukkala, Voitto, IlmajO'ki, IK. Opas, Sulo, Seinäjoki. Hämeen piiri. Pietilä, Sameli. Teuva. 1 lk. Kilpi, Jaakko, sotilaso'hj., P iirto, Arvo, KO'skenkorva. Toijala. Reinikka, Oiva, Kurikka. Kirjavainen, J., sotilasohj., Röyskö, Ensio, Ilmajoki as. Tampere... Swksi, Erkki, Teuva. Helsingin piiri. 1 lk. Aho, vääp., SVK, Helsinki. Lindblom, Olavi, lasimest., Helsinki, RPL. II lk. Paikkala, Veikko A., Hameenlinna, HT. RuissalO', Jorma, kauppaapul., Tampere, TP, uudist. Vinha, Mauno, yliopp., Ruovesi.

11 186 Itä-Karjalan piiri. n lk. Hirva, Eino, yliopp., Kontinen, E eva, neiti, Rantala, Otto, kers., PaT1k.kala (uudist.). Kainuun piiri. n 1k. 'MustaJkallio, Mauno, voim. op., Säräisniemi. Laakso, Arvi, Kouvola, KPL. Niemi, E., Ko uvola. Nora, Yrjö, voim.op., Kymintehtaan US. Salo, Kaarlo, yliopp., Hamina, HP. Salonen, Paavo,luutn., Koria. Sonnunen, Tauno, KuusankOs.ki, KV. Vainio, Tauno, Kotlka, KI. Keski-Pohjanmaan piiri "". n ".1.. te. Oulun piiri. II l!l\.. ~arnnlo, v-e.la.'l\.o, mals rl, Raapa:järvi. Keski-Suomen piiri. II lk. Jaatinen, Matti, voim.op., Kell'TUJun K OJ'honen, Martti, Jyväskylä, JK. LaaUtkone,n, Leo, kauppa 'opisto!., P ie'ksämä. Lepponen, Aake, yliopp., P ieksämä. Pfäffli, Hans, koulul., Jyväskylä, J\K. II 'lik. Bergdaib.l, Arvo, Ou'lu, OP. Isola, Lauri, Oulu. J okiranta, Elias, Oulu. Koveoo, Kaarlo, Oulu. Mustonen, Uuno, Oulu (uudist.) Piirainen, Jonne, piiris'iht., Oulu ( uudist.) Pohjanen, Martti, Haukipudas. Vainio, Eino, Ruukki. PeräpohjoLan piiri. Puusaacri,. Jussi, Pieksämä, 1 lk. Nummi, K., Rovaniemi. PP (uudlst.). II 1k. Jäl1'kälä V. Rovaniemi Raivio, Uuno, Jyväskylä, (uudist.>, JK. Kemppainen,, Palta- Räisänen, Niilo, yliopp., mon sk. Jyväskylä, JK. Konttinen, Kauko, Paltamon sk. Salojä rvi, Pentti, P ie.ksärnä, p,p (uudist.). 'Tiainen, A., Rovan.iemi. 'r:oppila, 'Niilo, Jyväskylä, JK. Pohjois- Karjalan piiri. Kymenlaakson piiri. n lk. Haataja, Väinö, sk. ups., 1 lk. Aho, Tauno, kers., LAs 1, Nurmes. Utti. Vaalkanainen, Eino, yli- Berg, P., luutn.. LAs 1, oppi., Joens. Kataja UtU. (uudist.) Väänänen, E. R., IUlUtn., RUK, Hamina. Pohjois-Savon piiri. n }k. EräJmo, Mauri, Kouvola,II lk. Lesk~o, Erkki, yliop!p.. KP L.. lisallmen Pallo Junttila, 'I'alliIlO, y!iopp., Lundqvist, B., 3. sotilas- Kymin Kos:kJe.n ooj., Kuo,pio. II lk. Satakunnan piiri. Aaltonen, Into, Lavia. Hannula, Antti, Piilkkiö, Rantapirtti. Heliö, Asser, Kauvatsa. Heliö, Päiviö, Kauvatsa. Johansson, Erik, Kokemäki. Ka.rvinen, Esko, Rauma. Niinikoski, Olavi, maanv., Lavia. Ounela, via. Porvali, Olavi E., Rauma (uudist. ) Romppainen, Juho, maanv., Merikarvia, Köörtilä. Tuhkanen, Kauko, Rauman semin. Vä<hälä, Pekka, Rauma, RSK. Suur-Savon piiri. II lk. Liesvicrta, Thnil, Savonlinna. Vennervirta, Einar, yliopp., Savonl. Riento. Uudenmaan piiri. II lk. Bergman, Allan V., Hyvinkään 'Tahko. Lahtinen, Tuu:re, Hyvinkään Tahko. Matiskainen, Jorma A., Hyvinkään Tahko. Pessa~a. Lauri, yliopp, Keravan KOOIPee. Saarinen, Aulis J., Hyvinkään Tahko. Saartola, Unto, Hyvinkään Tahko. Varsinais-Suomen piiri. I lk. Hurme, kers., Turku, RP. II lk. Kuusela, Olavi. Turun UL. Lehtonen, Into, Loimaan Pallo Mäki, Aarre, Lieto. Viipurin piiri lk. Antsalo, P. E.. luutn.. Viipuri, ITR. Helanterä, T., luutn., KKR, Viipuri. Kokko. E. 0., luultn., Laa:>peenranta, 'HPP. Pyykkö, Viljo, yliopp., Viipuri, VPL. Turunen, Vilho J., Uuras. Leo, maanv., La- II lk. Harakka, Uuno, Ruokolahti. Kaljanniemi. Hillikka. Jouko, Hajala. Järvinen, 'Toivo, VuokSenniska. 'Laine. Armas, Elimäki, Kuusela. Lanuni, Tauno 1., kadetti, 'Terij~. Litmanen. Toivo, Kirvun Vilkas. Marte. Aki, Viipuri, VKV. Mattila, Samuli, vääp., Viipuri (uudist.) Myllynen. Oiva, Uuras, UU. Myllynen, Sulo, UUTas UU. Pihlman, Paavo Ruoko-, lahti. Roni. Ranne, lelhtori, Viipuri. Salo. Yrjö. pa tori, Viipuri. Sykäri. Eino. opettaja, Savi taipale. Teräväinen. Antti, pol. konst.. Ruokokoski. Vaittinen, Arvi J., Uuras. UU. Vartiainen. Aimo, opettaja, Viipuri. Vilhu, Toivo, ylikers., Viipuri.

12 SISÄLLYSLUETTELO Siv. Ylleiskaltsaus SVULm toimintaan SVUL:n Lii11loloollrous 'V S\OUL:n LilLttohail.li<1rus v SuOlITlieJn Voi.miste1ullitto v (1 SUKXlIIJEm U riheiluliiito v Hiilh1Jotliitto, v SUOIJll.eIlJ PaIDillitto v : Pesäip.alllOliitto v SU<mJJen PyöräiJyliittlO v Poilkaul1h.eiJul.iit1lo v. lj Suomen Nyr.klkehlyllibto Y SVUL:n pillit v SVUL:n tlaimisto v. 1 1' V;:n 1936 adllm!na ihy;väksy;tyt voijmistelulll atvloistelutuomariot V:n 1'935.aiIk.an.aJ ohy.vä:ksytyt pau;nituoma~.iit V :iil 1935 ailkjana, hyväksytyt pe.säpallq1luomarii

työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä

työ:;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... 'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta sekä työ":;,,, ~;,,... la~il. I...i. h... "'wllo r., Ar.;llstokappale TYÖVÄEN URHEILULIITON R.Y. TOIMINTAKERTOMUS vuopelta 1950 sekä vuoden 1951 sään tömääräisen LIITTOKOKOUKSEN ASIALUETTELO HELSINGISSÄ 1951

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940.

Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. 141 Suomen Poikaurheiluliitto v. 1940. Liittojohtokunta: Sotatoimet keskeyttivät Suomen Poikaurheiluliiton toiminnan syksyllä v. 1939, joten liiton vuosikokousta, joka jo oli keritty kutsua koolle, ei

Lisätiedot

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi:

14. Päätettiin yksimielisesti muuttaa SPL:n liittovaltuuston 3. 4. 1955 tekemä päätös jääpalloilun kilpailutoiminnasta 1956 seuraavaksi: 8.. Vuosikertomuksen yhteydessä (sivu 15) vahvistettiin liiton ansiomerkkien jako.vuo~elt.a 19?5. Puheenjohtaja J. W. Walden suoritti jaon ansioituneille pall.oil:ll~lle~ille ~a ~amassa yhteydessä hän

Lisätiedot

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO.

TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA. sekl. vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen. ASIAlU ETTE LO. TYÖVÄEN URHEILULIITTO R.Y. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1955 sekl vuoden 1956 sääntömäärålsen liittoneuveston kokouksen ASIAlU ETTE LO esityksineen HELSINGISSÄ 1956 TYOVAEN URHEILULIITTO R.Y. Työväen Urheiluliitto

Lisätiedot

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,.

Liittokokous. Työvaliokunta. Muut valiokunnat. Lii ttohallitus (7,. (8,. (6,. entistä runsaampaa osallistumista kilpailuun Suomen Cupista sekä eri koulumuotojen kanssa yhteistoiminnassa järjestettyjen kilpailujen vakiintumista jatkuvaksi toiminnaksi. ViUileksimainittujen kilpailumuotojen

Lisätiedot

MAATILAYRITTÄJÄN AMMATTILEHTI KATSO AJANKOHTAISET TARJOUKSET >

MAATILAYRITTÄJÄN AMMATTILEHTI KATSO AJANKOHTAISET TARJOUKSET > MAATILAYRITTÄJÄN AMMATTILEHTI KATSO AJANKOHTAISET TARJOUKSET > SUOMEN SUURIMMAT TILAT PELTOHEHTAARIEN MUKAAN VUONNA 2013 Sija Nimi Kunta Tuotantosuunta Peltoala, ha josta vuokrattu ala, ha 1. Suo Oy Jyväskylä

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 1 METALLIROMUN VASTAANOTTO! Mänkimiehentie 13, Kauklahti, Espoo. TUO MEILLE: - liedet, pesukoneet, kiukaat, piikkilangat, ym. - romuautot, myös rekisteristäpoisto veloituksetta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918

PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 PÖYTÄKIRJA SUOMEN SOS.-DEM. PUOLUEEN YLIMÄÄRÄI SESTÄ PUOLUEKOKOUKSESTA HELSINGISSÄ 27-29 P:NÄ JOULUK. 1918 KOTKASSA 1920 - KYMINLAAKSON TYÖVÄEN KIRJAPAINO Osanottajat. Edustajat: tfudenmaan läänin vaalipiiristä:

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN KASPAROVIN HAASTAJAKSI ANAIQ~l KAKPQV KUK1~ll KUA~A ~UMPUK1~~A,

Lisätiedot

Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut, Hälvälä, 22.-23.8.2009

Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut, Hälvälä, 22.-23.8.2009 Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut, Hälvälä, 22.-23.8.2009 25m Pienoispistooli 60 ls sarja D: 1) Laura Wegelius E-H 562, 2) Kirsti Kaaro Kym 556, 3) Tarja Nevalainen K-S 551, 4) Eeva Vilander Pä-Hä

Lisätiedot

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita

IKIR.JA 3. Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita v IKIR.JA 3 Ennätykset Mestarit Maaottelut Tllastola Filmipalvelu.Jakelu Urhellulärl stolen osoitteita Tänään hyvin huomenna hyvin Suomen Valtakunnan Urheiluliiton VUOSIKIRJA 1963 Aura-vakuutuskirja on

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2011 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2011 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 0 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Pikkukultarinta vakiintuu hiljalleen suoma- laiseksi pesimälinnuksi, vaikka harvinaisuus se on edelleen. Vuonna 0 todettiin kolme pesintää, jotka kaikki

Lisätiedot

Kirjoittaja Otsikko nro sivu Vs/Ts/Js Asel/Ph vuosi joukko Paikkakunnat/Taistelup aikat

Kirjoittaja Otsikko nro sivu Vs/Ts/Js Asel/Ph vuosi joukko Paikkakunnat/Taistelup aikat Kirjoittaja Otsikko nro sivu Vs/Ts/Js Asel/Ph vuosi joukko Paikkakunnat/Taistelup /Ls aikat Nainen tapahtuma Huom (esim henkilöt, jne) Oesch K L Taipaleelle lähdettäessä 1/57 1 Oesch, syntysanat lehdelle

Lisätiedot

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014

Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Suomen Shakkiliiton toimintakertomus 2014 Yleistä Vuosi 2014 oli Suomen Shakkiliitossa kilpailullisesti hyvin aktiivinen, ja eri puolilla Suomea pelattiin joka viikko useita turnauksia. Suurimmat osanottajajoukot

Lisätiedot

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille

Nyrnbergin joukkueen jäsenille myönnettiin oikeus kilpailla tulomatkalla myös Stettinissä. Ehdot: asunto ynnä 100 mk päiväraha kilpailijl oille alle 67t kg, Lammi alle 75 kg, Gerdt alle 82i ja Mäkelä yli 82i, voimistelijoita Onni Mäki ja Kalle Lehtinen, uimareita A. Kaivola ja Irja Henriksson, yleisurheilijoita K.Vall, L.Virtanen, N.Both~s, V.Takkinen,

Lisätiedot

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit

www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit 1 www.tuto.fi 2013 Lacrossen Suomenmestarit s. 3 Leirikokeus s. 7 Juniorijoukkueet s:t 9-12 Nuorissa on tulevaisuus s. 13 Lämmin ja välittävä ilmapiiri s. 13 Aivot pihalle s. 15 Taitovalmentaja Juuso Malmikare

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962.

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. SUorC~I\; OLYMPIAYHDISTYS ry. Helsinki. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1962. Suomen kansallisen olympiakomitean -yhdistyksen valtuuskunnan- toiminta tähtäsi vuoden 1962 aikana edellytysten luomiseen

Lisätiedot

SUOMEN MITALIT TALVIOLYMPIAKISOISSA

SUOMEN MITALIT TALVIOLYMPIAKISOISSA 1924 CHAMONIX 4 kultaa, 4 hopeaa, 3 pronssia Kultaa: 1500 m pikaluistelu Clas Thunberg 5000 m pikaluistelu Clas Thunberg 10 000 m pikaluistelu Julius Skutnabb Pikaluistelun yhteispisteet Clas Thunberg

Lisätiedot

Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 50 KIRKKOVENEET N Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 54 TOINEN AALTO Matka 35 km

Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 50 KIRKKOVENEET N Matka 35 km. Pirkan Soutu Sarja 54 TOINEN AALTO Matka 35 km Pirkan Soutu Sarja 49 KIRKKOVENEET AV Matka 35 km 1 2001 KALMARIN SOUTAJAT 2:26:35 2 2003 VAMMALAN KUNTOURH. 2:28:31 3 2002 KINKUNKIERTÄJÄT 2:29:23 4 2004 GO GO:N SOUTAJAT 2:34:52 5 2005 IKAALISTEN SOUTAJAT

Lisätiedot

Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11

Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11 J Ä S E N L E H T I H E L S I N G I N Rakennusmestarit ja -insinöörit 3 11 Uudet rakennusmestrit jo työmaalla SISÄLTÖ 3 11 Kutsu kevätkokoukseen...3 Kutsu maaliskuun mestari-iltaan...3 Helmikuun Mestari-illassa

Lisätiedot

SM-KILPAILUT 1990 HELSINGISSÄ

SM-KILPAILUT 1990 HELSINGISSÄ SM-KILPAILUT 1990 HELSINGISSÄ 1. Petteri Rissanen T:reen Voimailus. 1. Mika Raudasoja Lautiosaaren Haka 2. Jani Nousiainen Mikkelin Nyrkkeil. 2. Kai Kauramäki Porin NMKY 3. Toni Turunen K:nummen N.kerho

Lisätiedot

Perinnekivääri 150 m asennot 3x10 ls

Perinnekivääri 150 m asennot 3x10 ls ResUL:n Perinneasemestaruuskilpailut 2.-3.5.2009 Mikkeli Sarja H Perinnekivääri 150 m asennot 3x10 ls Sija Arvo Nimi Piiri makuu pysty polvi Tulos napa muut osumat 1 Alik Sipilä Lauri PIR 91 78 97 266

Lisätiedot

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi

Niilo Vunneli. Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Niilo Vunneli Kalattomansärkiltä maailmanmestariksi Sisällysluettelo Lukijalle 3 Suunnistuksen ensiaskeleet 5 Suunnistusjaosto 9 Kilpailujen järjestäminen 10 Karttojen valmistus 16 Valmistuneet kartat

Lisätiedot

ERÄ RATA LÄHTÖAIKA SARJA NIMI SEURA 1 1 10:00 NAISET_K_1940- Mäkinen Seija Tampereen Talviuimarit ry 1 2 10:00 NAISET_K_1940- Harju Eila Kuusijärven

ERÄ RATA LÄHTÖAIKA SARJA NIMI SEURA 1 1 10:00 NAISET_K_1940- Mäkinen Seija Tampereen Talviuimarit ry 1 2 10:00 NAISET_K_1940- Harju Eila Kuusijärven 1 1 10:00 NAISET_K_1940- Mäkinen Seija Tampereen Talviuimarit ry 1 2 10:00 NAISET_K_1940- Harju Eila Kuusijärven Jääkarhut 1 3 10:00 NAISET_K_1940- Selenius Anja Punkaharjun Urheilijat 1 4 10:00 NAISET_K_1940-

Lisätiedot

NASTOLAN YRITTÄJÄT RY

NASTOLAN YRITTÄJÄT RY NASTOLAN YRITTÄJÄT RY 07.06.2008 30 VUOTTA PUHEENJOHTAJAT HALLITUSTEN KOKOONPANOT VUODEN YRITTÄJÄT YRITTÄJÄRISTIEN SAAJAT Tämän yhteenvedon tietolähteinä on käytetty Nastolan Yrittäjien arkistotietoja,

Lisätiedot

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi

u. Hilano ja varalle p. ~oponen. Yhteistoimintavaliokunnan sihteeriksi Kokous 1/46-1. ~ s i t y s 1 i s t a. Tycväen Urheiluliiton r.y. liittotoii.ii

Lisätiedot

Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset

Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset Hyvät sukukokousvieraat, hyvät Pohjolaiset, hyvät sukulaiset Suuri toiveemme on toteutunut. Pohjolaisten sukuseura on vihdoin tänä vuonna perustettu ja vietämme sen ensimmäistä sukukokousta. Sukuseuramme

Lisätiedot

Kansallinen Kangasla SK:n 20v juhlakilpailu 14.9.2014, Töykänä, Kan D21A 3,82 km osallistujia: 18

Kansallinen Kangasla SK:n 20v juhlakilpailu 14.9.2014, Töykänä, Kan D21A 3,82 km osallistujia: 18 D21A 3,82 km osallistujia: 18 317 12:21 22951 488070 Anttila Liisa Koovee 12 12:23 3310 135045 Lauronen Sirkka-Liisa AR 13 12:25 8711 184966 Kyrölä Sonja TP 14 12:27 10196 193900 Kanko Natalia Koovee 15

Lisätiedot

irkonseutu Uusi sukupolvi aloittaa netin käytön alle kouluikäisenä Sivu 4 Liian kiltti vai oikein kiltti? Sivu 9

irkonseutu Uusi sukupolvi aloittaa netin käytön alle kouluikäisenä Sivu 4 Liian kiltti vai oikein kiltti? Sivu 9 K irkonseutu Seurakuntalehti jokaiseen kotiin 14.5.2008 10/2008 Asikkalan, Heinolan, Hollolan, Lahden ja Padasjoen seurakunnat Uusi sukupolvi aloittaa netin käytön alle kouluikäisenä Sivu 4 Liian kiltti

Lisätiedot