Seurojen pisteet jakaantuivat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurojen pisteet jakaantuivat:"

Transkriptio

1 166 Seurojen pisteet jakaantuivat: Helsingin Voimail!ijat Vioipurin VO.imailijat Sortavalan V>oimavei:kot UUTaan Vol majmiehet Helsingin Torv.erit ::::... :... ::.. 2 Sa.Jon VOimaiU'j,at Riihimä en VoimaveIj,et Maaottelut. Toimivuoden 1935 aikana on liittomme otellut maaottelun Eestiä ja Tanskaa vastaan. Eesti-Suomi maaottelu pidettiin Tallinnassa 3/11 ja tulokset olivat. Voittaja Eesti kg. J. PoSka, E.-M. Va,lta'saari, S. (3-0). ~3 " H. Freymut h, E.-V$kJ!ro Huuskonen, S. (2--J.). ;)7 " E. Seeberg, E.-Ake KrarJ5soin, S. (2-1). 61 N. StJepulorv, 'E.--iA.. ISiIpooon, S. (3-0 ). 66 " B. Ahlberg, S.--iA.. Steu:mIQv, E. (3--<0). 72 " A. R!ei'l1lke, E.-V. ISyr;jä'nJen, S. (2-1). Alle 79 '~ H. Koirvunen, 8.-A. R:aadilk, E. (tk.j. 2:ssa). triajslrossarja E. Lulklkin, E.-G. HOlmström, S. (2-1). TanSka-Suomi maaottelu pidettiin Aarhusissa marraskuun 17 p:nä ja voitti sen Tanska 7-l. 51 kg. Kaj Fredriik5en, 'T.-J. Lumi/lahti, S. (3-0). 53 " Viggo, T.-Veikko Huus]{'O!llien, S. (2~1). 57 " V. Cervin, T.-AIke K.ar>ls wn, S. (3-0). 61 " Paul Klops, T.--iA.rrv>o SiJponen, S. (~). 66 " Gerharo Petersen, T.-B. Ahlberg, S. (2-1). 72 Gunnar AndrealSe<n, T.-A. Järvinen, '8. (Luov. 2 erässä). Alle 719 " Börge \Holm, T.-H. Ksoillvli.nen, S. (3--<0,). Rialskassanja T. Zidbäck, '8.~Hj. IMJortenoon, T. Ottelussa olivat kailkki tuomarit tanskalaisia. Ulkomaisia kilpailumatkoja. Tanskan maaottelujoukkue 'kilpalli Roskildessa 19/11-35 ja Malmössä 21/ He'lsingin Voimailijain joukkue kilpaili Latviassa, Rllassa 21-23/5 ja paluumatkalla Tallinnassa. Kotimainen kilpailutoiminta. Liiton myöntämält kailisainvälirset khlpai~uluvat: Helsi.ngim Voimarll1ja,t 15-16/ 4, HeJs1ngin Voimailijat 16-17/ 10, Ekenäs lf 17/ 4, '11a~n VIQOOn.s.e.ura 28/ H). Seuraottelut: Ekenäs IF-,HlNS 24/11, VeiLj. AstrÖl"nm Urh.-Kemjn V'oimailijat 9 / a, Varu;an,iNlK--1H:gm TQ'verit 17/ 3, ik!u()p.ion NS~jaanin,~ 24/ 3, Viipurin NyY1k!lreilijät-Lapp eil!farnn:an V~ijart 26 / 10, K.ansa11isia 'kilpail uj a: SaJlon Voi:mailijat 23-24/2, Vi1purin VIoimailijat 24-2:5 / 2, lri.i'himäem. V'oima;Veljet /3, ikloitlkam Voimahlijat 27-28/ 4, kjem.in Vo.tmailljat / 4, Uuraan VOhlnamielhet 29/ 9, 'I1almpereern Vo1ma:tluse<1,llf<l 6/10, Vaasan inlk.19-20/ 10, Uusia tuomareita. 167 K,o tlmn VOIimal.l.iijwt---Lappeenr1anJnalll, Volrrnailijat 10/ 11, Kradaanill1 Kipimä-<KuO'pion NS 22/12, Lalhden.Alb!klerar-Tampereen Kisa-VeilkK>t LIU, VaaBalll inik-tann<per een K isa VeilJoot 15/ 12. Lahden.AJhJrera 29/ 1<0, Tampereem. Vo.vmalillJSle'UIa 10-11/ 11, Laippee!Wanna<n Voimailija t 24/ 11, Sortavalan VoiJmaveilloot 8/ 12, <Kuopion rnyiiklk!eij)'sleura 8/ 12, KlQtikan VlOimailijat 7-8/ 12. II J'k. KaD.ervo Pellilllen, Gurunar Ak!erfelt, Leskinen. UI lk. K. Rantanen, T. E. K.arltunen, G. Gleisner, Voitto Paajanen, H. TöttJe<rman, K. Sam,pila (Sandgre<n), B. Niskanen. Uusittu: 1 tk. V. Smeds, V. Ertaroo, V. S1lenvaJI, N. Siikanen, G. Weste'l'holm, Y. R!ei jqilen, G. Kuurela, V. PaajaJnen, J. Il.a.nfi{o. ILI tk. KaU'e Siika'nen, W. GLeisner, E. Lehtosaari, L. Kivi. VUpurlssa / 4-35 pidetyillä tuomarikursseilla hyväksyttiin seuraravat tuomarit: 1 lk. Toivo 'Tirinen. II tie Wlili Gourewits<Jh, Yrjö Kanerva, Swo Rossi, O~avi Apo, O. Lindberg, Arvo Sipcme>n., Sulo Tirinen, N. Kulonen, Tauno!Saari, JaJllu Va.Jkanen, N. Sormerlooski. III JIk. H. Waden (AKS), Sten, Survio (AK), ErIkIki K:aartinen (A), Olli Numminen (8 ). Ansiomerkit. Hopeinen ansiomerlkki on annettu liittojohtokunnan jäsenelle Eero Harmolle.

2 Debet An Kulunki-, Palkka- ja VuokratiIi: Nyrkkeilyliiton tilin- Voi tt 0- PaLklk:a- ja vuoi1kamenot ,000:- Yleislrulut ~09Z::W 13,092: 20 Posti-, Puhelin- ja Sähkösanomakulujentili: Postilkul.ut PuhelIinku:J.u+ Sä~~~~'.::::::::::::::: :::: : Kurssi-, Neuvonta- ja Propagandakulujentili: 666:75 749:05 541:55 KumsimenQ,t ,1'12: - NeuV'O'Dltailrulu<t ,754:- PropagandailrulJut : - 25,O!.l4: - Kokous- ja Matkakulujentili: Eesti-Suomi Maaottelutili.... Tanska-Suomi Maaottelutili Edustustili Liittoverotili SekaIaistentili ja 1.957: 35 1K000000sma<tkJaiku.lut...,., ,006: - Se~ ~USkruUut :- 5,698:- 1,575: 35 2,590: 06 2,175: '- 2,512: 75 Smk. 55,278: 95 päätös v T a p p i 0 ti Ii. Per Tavaratili: p~~ta.... Mitaleista..... Kilpailujentili.... Valtioaputili Korkotili..., Ruotsi-Suomi Maaottelutili Pääomatili: Kredit 1,427: 65 5,612: 65 1,162: :- 6,000:- 219:46 778:25 Tappio v ,240: 95 Smk. 55, Ta s e- A!ll SVUL:n tili: Rahaa (},1 13: 20 Taval'atili: Pailllotuotteita :90 Pääomatili: Thppill 'V , : 95 Smlk : 05 t i 1 i. Per Henkilötili ,000:- Pääomatili: Säästö edellisiltä vuosilta... 24,625: 06 Smk. 51,625: 05 YRJ(J REIJONEN. Tarkastettu ja hyvllklytty G. WESTERHOLM. ~--~

3 171 S VUL:n piirit v SVUL:n piirijaossa ei 'Ole tapahtunut v:n 1935 aikana muutoksia. Näin ollen liitto 'On edelleenkin jaettu 18. maantieteelliseen piirhlruntaan, joiden asioita ovat hoitaneet piirikokous, piirijohrtjdkunta, jarostokokoukset ja piirisihteeri. SVUL:n arkistoon liitetyt piirien vuosikert'omukset 'Osoittavat, että piirijohtokunnat 'Ovat yleensä huole1la ja asiantuntemuksella hoitaneet nii'lle kuuluvat tehtävät.. Ansio saavutetuista tuloksista 'On katsottava lähennä piirisihteereille, joiden työ entisestään on huomattavasti lisääntynyt. Vahtettavasti SVUL pu'olestaan aina.k.aan toistaiseksi ei 'Ole 'Ollut tilai'suudessa vastaavasti k'orvaamaan piiri sihteereiden työtä. Tämän johdosta tässä yhteydessä t'odettalk'oon, että piirisihteerit 'Ovat uhrautuvasti toimineet SVUL:n ja sen jäsenliittojen sekä piirien välisenä yhdy'smiehenä. Tästä toiminnasta SVUL!haluaa esittää parlhaa-t khtoksensa. Piiden v uosirnaksunsa suorittaneesta jäsenistöstä mainittakoon seuraavaa: I P ii r i I Puheenljahtaåa seuroja Jäsenistö I jäseniä Etelä ~Qhtjanmaa K. G. R. Alh1bäok Helsinki.... o. K. H. öhman Räme...,.... Y. IA'I1IOOIS tä-<k.a:r<j ala H. NloUSliainen 4l Kainuu... O. ISumninen 11 1.l07 Kie9ki-BohJanmaa KIeSki... Suomi... KJymenlaaklso Lalhti.... Oulu.... PeräJpolh.jo Ja... Bohjais--Ka.r(ja'la. Pob(jois-Savo.... Saltakunta Suur-'Savo.... Uusimaa.... Varsinais-Suomi Viilpuri IE. Tukkimäki T. SaIaIva E. Paavola A. Pöyry Lauri ISOlla V. Nopanen E. Ranmio K. LaaikJk1oner: y. Miil'U1llpalo M. Hä!mäläinen L. KeinäJnen Y. Salmela A. Kuusisto \ SVUL:n piirijohtokuntien kokoonpano oli v seuraava: SVUL:n Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, puheenjohtaja, S. Isolammi, sihteeri ja rahast'onh'oitaja, A. Haavisto, Y. Varti'O, Valto Järvi, L. Kotiranta, V. Lu!htala, E. Kinnari, A. Uusikylä, Y. Sarvilahti. SVUL:n Helsingin piiri: K. H. öhman, puheenjohtaja, U. Marttinen, sihteeri ja ralh.a.stonhoitaja, A. Merivaara, A. Osola, Lauri Anttila, A. Patama, N. Mrkkola, A. Lehtonen, P. Johansson, V. Stenvall, K. Turpeinen. SVUL:n Hämeen piiri: Yrjö Linnas, puheenjohtaja, Yrjö Kautia, varapuheenjohtaj.a, Lauri SäiJä, rahastonhoitaja, Friti Vapaavuori, 'sihteeri. K. Leimu, Tauno Kangas, Erkki Aaltonen, Sul'O Sääksjärvi, Ilnnari Kinnunen, Karento, Y. Helanterä, A. Tienari, E. Moisio. SVUL:n Itä- Karjalan piiri: H. Nousiainen, puheenj'ohtaja, Aulis J'Okinen, varapulheenj'ohtaja, Toivo N. Nieminen. sihteeri, K. Uim'Onen, Eero Taussi, Ville Matsi, Eero Parviainen, Leo Jordan, K.' Pirttilä, Anton Junru. SVUL:n Kainuun piiri: Ott'O Suornimen, puheenjohtaja, U. P. Rantala, sihteeri j.a rahastonh'oitaja, Eino Räisänen, Kalle Tähtinen, V. Laine, H. Gädda, K. E. Mustonen, V. Pukkala, A. G. Enwald, Eljas Lein'Onen. SVUL:n Keski- Pohjanmaan piiri: E. Tukkimäki, puheenjohtaja, V. Ventonen, V. Hiltula, A. Hyyppä, L. Siponk'Os'ki, A. Svahn, T. Ta.k.al'O, J. Sohlo, V. Änkilä, T. Vari,la, Y. Heusala, Y. Kivelä.

4 SVUL:n Keski-Suomen piiri: T. Salava, puheenjohtaja, H. Launiainen, M. Pohjonen, M. Huttunen, U. Pappinen, V. Halinen, P. Keskinen, Arvo Järvinen, K. Vierto, H. Vainio, V. Nuutinen. SVUL:n Kymenlaakson piiri: Em~l Paavola, puheenjohtaja, B. Stenman, 1. PenttBä, W. Malm, Eino Raunio, W. E. Brunila, Emil Loikala, J. Högström, Tauno Wiiri, J. Weroma, T. J. Korkeamäki. SVUL:n Lahden piiri: A. Pöyry, puheenjohtaja. T. Souto, sihteeri, A. Palin, A. Tapanainen, E. J. Leskinen, E. Huurtamo, A. O. Vuorinen, O. Tuomala, Y. Rahkamo, V. Kuusio, L. Alestalo, M. Malm. SVUL:n Oulun piiri: L. Isola, puheenjohtaja, H. Svedberg, G. Niemes, N. Sohlo, K. Merikoski, A. VestInan, E. Sohlo, E. Lyly, K. Ruuskanen, J. Piirainen, A. Pietarila, Y. Hartilkka, O. Blomqvist. SVUL:n Peräpohjolan piiri: Väinö Nopanen, puheenjohtaja, Matti Hannula, Laine Kauppi, Antti Murto, E. Lahdenperä, A. Tiainen, K. J. TuI:kki, T. Eriksson, A. Markkula, Aimo Manner, L. Kauppi. SVUL:n Pohjois-Karjalan piiri: Eino Raunio, puheenjohtaja, J. A. Rain~la, K. Noramo, Y. Kaasinen, S. Turunen, K. Varis, 1. Natunen, J. Lievonen, T. Pärnänen, E. Kauppinen, Alfr. Jokinen, V. Briining, A. Vestman. SVUL:n Pohjois-Savon piiri: Kalle Laakkonen, puheenjdhtaj.a, Kane Haara, M. Simojoki, Kalle Matilainen, Aarne Weise1l, Paavo Heikfkinen, B. Blomqvist, Eino Kervinen, Vilho Turunen, Antti Kettunen, Niilo Solmu, L. Eräste, K. Räsänen. SVUL:n Satakunnan piiri: Y. Miilunpalo, puheenjohtaja, P. Salminen, sihteeri, R. Mela, E. Levon, N. Jaos, A. Karjalainen, K. Tamminen, V. Palmu, A. Lindeman, H. Salminen, A. Järvinen. SVUL:n Suur-Savon piiri: M. Hämäläinen, puheenjohtaja, E. Nykänen, sihteeri ja rahastonhoitaja, A. Kuvaja, V. Ervola, T. Kontinen, J. Puusaari, Y. Nykänen, U. Kiukas, U. Eklund, H. Luostarinen, T. Pesonen. SVUL:n Uudenmaan piiri: L. Keinänen, puheenjohtaja, A. Turma, L. O. Viitanen, E. Arohon'ka, Kalervo Pellinen, Kullervo Pellinen, A. Kosonen, G. Berglöf, Y. Terenius, A. Katajavuori, A. P. Kolehmainen, Laina Paulrola. SVUL:n Varsinais-Suomen piiri: Väinö L. Mela, puheenjohtaja, R. Leimu, sihteeri, Y. Salmela, K. Kankare, A. Leppänen, K. IlIIl!Illonen, K. Tuomisto, U. Franck, O. Välimaa, H. Ertman, K. Tanner, M. Tienari, A. Lehtonen. SVUL:n Viipurin piiri: Aku Kuusisto, puheenjohtaja, O. Mäkeläinen, sihteeri, A. Turunen, E. Koponen, J. Ikävalko, U. Kunttu, V. Nordström, K. Elminen, A. Laine, N. Somerkoski, M. Rydman, T. Hallberg, K. Käkön~n

5 175 SVUL:n toimisto v SVUL:n ja sen jäs~mliittojen toimisto on edelleenkin sijainnut Helsingissä omassa huoneistossa Simon'katu 12. Hiihtoliiton toimisto on kuiten'kin sijainnut Lahdessa Tåpionkatu n:o 8:ssa. SVUL:n toimistopäällwkönä on toiminut Lauri Santala, joka myös on hoitanut Liittdhallituksen sihteerin ja Urheiluliiton toimistosithteerin selkä liiton järjestölehden päätoimittajan ja taloudenhoitajan tehtävät. SVUL:n sihteereinä ovat toimineet Einari Mannerla ja Ilmari Sinisalo, joista edellinen ~m hoitanut Påinihiton, Pesäpalloliiton ja 4/2 saakka Pyöräilyliiton sihteerin sekä mainitust.a päivästä alkaen SVUL:n järjestölehden toimitussihteerin tehtävät 1/11 saakka. Sihteeri Sinisalo on toiminut Voimisteluliiton, 9/2 alkaen PoikaurheHuliiton ja 4/2 alkaen Pyöräilyliiton siihteerinä. Liiton järjestölehden 1loimitussiihteerinä on 1/11 alkaen toiminut toimittaja Toivo V. Narva. Liiton kirjanpitäjän tehtäviä 'on hoitanut rouva Martta Backberg, ja kassanho~tajana on toiminut 1/2 saa!kka rouva Aino Ritvanen ja siitä saa.k!k.a. entinen toimistoapulainen, neiti Helmi Heikkinen. Neiti Aune Orlvama on 1/2 alkaen toiminut liiton toimistoapulaisena. Asiapoikana on ollut koko vuoden Aarre Poutinen. Liiton toimistovirkailijain työn laajuutta osoittaa m.m. seuraava tilasto: 1) pöytäkirjdja laadittu kpl. 2) kirjeitä käsitelty ,639 " 3) kirjeitä lähetetty ,188 4) postietuan tilä:hetykset ,448 " SVUL:n ja sen jäsenliittojen vuoden 1935 toimintaa on koetettu johtaa kaikki hyväksyttävät keinot huomioonotjtaen. Tämän toiminnan yhtenä arvokkaana tuloksena liiton jäsenmäärä on kohonnut korkeammalle kuin milloinkaan aikaisemmin. Saman toiminnan ansiosta SVUL:n asema valistusjärjestönä on tu1lut entistä kiinteämmäksi ja vaikutusvaltaisissakin piireissä huomatummaksi. Samalla kun SVUL:n Liittohallitus jättää toimintakertomuksensa kesäkuun 7 päivänä 1936 kokontuvan liittokokouksen arvosteltavaksi, se tahtoo tässä yhteydessä kiittää kaikkia toimielimiään ja niiden jäseniä hyvin suoritetusta työstä vuoden 1935 aikana. Helsingissä, toukokuun 10 p:nä SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON LIITTOHALLITUS. J. W. Rangell, SVUL:n puheenjohtaja. Lauri Santala, SVUL:n toimistopäällikkö.

6 176 SVU L:n tilin- Debet An Kwlun'kitili lposti-,.pulhelin- ja Sähkösan<JlIIlalrulujentili.... Palkka- ~a Vuokratili ISeIk:alais1Jerutill Piiriltoiminna'll avustustili Erilroisliittojen Määrä!l:a!hatili Edustustili.... " Propagandatili " Poistojentili.... V o i tt 0- Sm!k. D ebet An lk,assa,tili..... Palllklkitili.... Arvopaperitili " lkiinneve1ka[cirjaintiji " IPr.of. WilSk.m.ani.n Mita,li<tri.li K:i.rj astotili KiVliniemen Kiinteistötili.... Enna!kl«>maksuijentili.... 'He1l'ki1ötili " lpainot1.lotebili.... Siniristilippurtili 'Kalustotili.... KorlrotiJli JäJ.jestö1ehden llmoitussaata'vientili Erikoisliitllojentill.i: VlOi.mistJelultitto {3,48'5: 78 PainHiitto... 30,1.65: 36 Pääornatili: Edelmisten vuooiren tappiot ,879: 29 Tappio v ,056: 58 j a 46,314: 20 4,975: l{) 54,675:- 5,041: - 30,000:- 193,000:- 3,061:- 2,679:- 297:- 340,042: 30 Tas e- 58,499: 55 87l,141: ,092: ,000: : - 1: - 180,000:- 316,000:- 175,565: 75 4,204: 65 4,760: - 75,000: - 3,876:- 3,455' 05 63,651: ,9{35: 87 Smk. 3,817,073: 46 päätös Ta pp i oti li. Per Painotuotetili.... Siniristilipputili Kivilniemen Hoitotili ,. Kiorkotil'i.... Valtioaputili Järtjestölehdentili Filmitili Pääoona tili: Ta,ppio v t i I i. Per Erikoisliittoljentili: Urbeiluliitto.... Pesäpalloliitto.... PoikauI1heiluliitto Nyrkkeillyliitto.... Pyöräilyliitto Kredi t 4,041: :- 7,806: - 26,887: ,000:- 7,234: 25 1,191: - 27,056: 58 ISmk. 340,042: ,159: 51 53,976: 70 24,247: 60 li(),113: 20 6,581: 56 Kredit 504,078: 57 VaII"attujen varojentili :- Ph. U. Strengbergin Tup.teht. Urb.rah. 183,104: 65 -,,- ikäyttömhasto 12,800:- Valmennusrahasto ,960: 34 ".Prof. WilskmanIin M'llistorahasto... 20,883: 35 " N. To.i.vosen Testamenttirahasto ,366:- " IK. Mäkisen Testamenttiralhasto... 79,906: 15 F. O. Liliuksen Testamenrttirahasto.. 118,975: 40 1,899,994: 89 Erilkoisliittojen rah13jstot: Urheilu'liitto ,000:- Voimisteluliitto ,000:- Painiliitto , ,000: - Hiihtoliitto ,000:- Pesäpalloliitto ,000:- Poikaurheiluliitto ,000:- Pyöräilyliitto ,000: - 1,380,000:- Smk.3,817,073:46 12

7 179 1 lk. V:n 1935 aikana hyväksytyt voimistelun arvostelutuomarit Helsingin piiri. Sinisalo, V. r, toimistosihteeri, Helsinki. Steiskal, M., voim. opettaja, Helsin'ki. Hämeen piiri. 1 lk. M<l!ttila, H., konepiirustaja, Kulju. II lic Linnanlahti, K. 0., konttoristi, Tampere. Itä-Karjalan piiri. II lk. Aittoniemi, E. J., kanjtaivääpeli, Pitkäranta. Eronen, T. 1., kansajkoulunopettajja, Hai!k'konen, A. L., Ikansaokoulunoopettatia, So.rtalVa la. Heimola, E. T. A., opettaja, P itkärama. Heinonen, O. 0., kansaaroulunopettatia, Hohtamo, L. 0., kansa~oulunopettaja, HyväTinen, R, kansakoulunopettaja, Sorlavala. Järvinen, H., kansak,oulunopettaja, Kajander, V., kansakoulunopettaja, Kcoiranen, E. K., kansakou- 1unopettaja, isorla,vala. Kcois<tinen, V. V., kansa 'koulu no.pettaja, SortalVala. Kuikka, V., kansajroulunopettaja, Leislahti, J. A., ka!llsakoulunopettaja, Patrikka, J., kansakoulunopettaja, Pekkanen, J., kansakoulunopettaja, Perttola, J. A., kansaikoulunopettaja, Päällysaho, F., kansakoulunopetta'ja, Sorta,vala. Saares, E. A., edustaja, KäkisaJmi. Salmela, E., kansakoulunopettaja, Sortava,la. Salo, S., kansakoulnmopettaja, Kymenlaakson piiri. JaatiIJJen, R, ka!l1saikoulun- 1 lk. Hakala, V., raut. virkam., opettaja, Kou~ola. Jullktm.en, E., kansakoulun- Högström, J., U1TheHuneuopettaja, Sorta'vala. voja, KuusanJlroski. Pylkkö, L., kauppias, Kotka. Pohjois-Karjalan piiri. Schneider, A., rautasorva- n lk K kk S.,. 1" ri Karhula.. 0 onen,., oplsl\.e lja, T~lkki, V., kansakoulun- KuoPlQ... opettaja Virolahti. Uostkkmen, P., konttonstl,, KUOplO. II lk. Mulli, 0., kirja,lotaja, Kotka. Mäkelä, O. R, kanslisti. Suu7 Savon piiri. Kotka. Paronen, V., veturinkuljet II lk. Hämäläinen, M., prokutaja, Kouvola. risti, Mikkeli. Ranta, V. 0., koululaill1en, Jortti, A. A., kansakoulun- Kouvola. opettaja, Mikkeli. Silvo, L., liikeapulainen. Nykänen. E. V.. prokuristi, Kotka. Mikkeli. Turun-en, B., rakennustyöläinen, Kuusankoski. Uudenmaan piiri. II lk. Kuronen, P. M., kansakaulunopettaja, Riihimäki. Oulun piiri. Lahdenranta, P. 0., kansakoulunopettaja, Riihimäki. II lk. Permi, P. V. J., voimistelunopettaja, Raahe. Ranta, A. 0., koululainen, HyviTJJk.ää.

8 V:n 1935 aikana hyväksytyt painituomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri. Pellinen, Onni, Helsingin I lk. Keto, Jaska, Ylistaron ~~ila', Vilho, Helsilngin Veikot. Reini Aarne, Vaasan VV. II lk. Kauppi, ' L. M., LaiIh Jan ' III.l!k. Aro, Tauno, Helsingin Liitt{). Haapa'la, Vilho, Helsingin Kor,peJ.a, Väinö, Kyrön III lk. Greggi1ä, E., Vaasan VV. Halmetoja, Pentti, singin Hel- Ilkka, Vilho, Lapuan Vir- Kokkinen, EiThO, Helsin- 'Idä. gin Ilmarinen, L., Vaallan VV. K'OIkkinen, Väinö, Helsin- Klemettilä, K., Vaasan gin VV. KooIkinen, VeiJk;ko, Lai- Lehtinen, Jukka, HeIsingin hian Liitto. Lou!lm, Alfred, YlistJaron Okisa, Lauri, Helsingin Vei:kot. Loukola., Jaska, Y1ista rcm Pajunen, Eino, H'elsirngin Veikot. Suortti, E., Vaasalll VV. Rautanen, Yrjö, gin Helsin- VaJltonen, V., Vaasan VV. Vuorinen, N., Vaasan VV. Välimäki, 1., Vaasan VV. Hämeen piiri. Helsingin piiri. I lk. Rajala, Leo. Tampereen KV. I lk. Anttila, Väinö, Helsingin. Kymenlaakson piiri. NyyssÖ'nen, ViljQ, Helsingin I lk. Luukkonen, Sulo, Voikkaan Urheilu-Veillrot. II lik. Kinnurnen, Ilmari, Helsirngin Nieminen, Martti, Hallan Räästi, V., Kouvolan Painijat. Ylönen, Väinö, Hallan n lk. Andersen, Rainer, Hallan Gustafsson, Hj., Hallan Haulhio, K., Haminan '!1a rmo. Ja!lJSson, Yrjö, Voilkrkaan KoIlho, Kalle, Voiiklkaan Kossila, Esko, Voi!k!kaan Krzyvacki, Johan, Voik J<:aan Leppäkosiki, E., Hamina. Luoto, T., Hallan Olsen,.Rafael, Hallan PaalaJIlen,, Voi:kkaan Pessa, Aaro, V{) ikikaan Tani, Hj. Hallan Tukiainen, Aarne, HallaI!l Vihtonen, V., Hallan III lk. Aholai-mID, A., Haminan TaPmo. Aaltonen, M., Hanlinan Tarmo. Blomberg, L., Hamina. Grönlund, Emil, Voiklkaan Gräsbäck, W., Voi'kikaan Hartikainen, Armas, HaJlan HeiJk'k:.jlä, K., Haminan Vesa. Heiska, E., Haminan Tarmo. Hicr'Sianäki, Viljo, Voi'kkaan Isomäiki, Arvo, Voikkaan 18t Jautjärvi, Niilo, Voikikaan KnoPI>, K., Haminan Vesa. Kossila, Reino, Voikkaan Krzyvacki, 1., Haminan Vesa. Krzyvacki, L., Haroi'nan Vesa. Kuutti, T., Haminan Vesa. Lindström, Ammas, Hallal!l Lukika, Antti, Vo~kaan Ml.I!w i, M., Haminan Vesa. Mäikinen, Raino, Hallan Nykäinen, EI1kiki, Voikkaan Olenius, Ilmall'i, Voi'kikaan Pajala, Selim, Hallan Pekurinen, H., Kouvolan Painijat. Pethman, T., Voik!kaan Pulkkinen, Vilho, Hallan Rehn, Clas, Hadlan Re:mes, Arvo, Hallan Riisiö, J., Haminan Vesa. Roos, Ragnrur, Hallan Ryhätnen, Jope, Kymintehtaan UIS. Räisänen, Ilmari, Hallan Salmi, Viljo, Vo ikkaa!) Sundqvist, Benjam, Voikkaan Ta,pola, Arvo, Hallan Tilli, Hj., Haminan Tarmo. Tuominen, M., Hallan Vihtonen, Lauri, Hallan Viipuri, Vesa. V., Ha,minan

9 182 Lahden piiri. n lk. Virtanen, E., Lathden Ahkera.. OuLun piiri. n ~k. Jussila, V., Pateniemcil UrJl. Meriläinen, Janne, Pateniemen III Ik. Angeria, Matti, Pateniemen Anitila, Veikiko, men Koivula, Tapio, men Korkala, Armas, Pateniemen Korkala, Kalle, Pa>teniemen Lalppalainen, Eino, Pateniemen Leino, Erkki, Pateniemen Pystö, Oskari, Patenie.nen Unh. Ra ukko, Alfred, Pateniemen Kukkonen, Reino, Lieksan Lau,kJkanen, Kalle. Lieksan LumiaLa, Lieksan U~h. Puukka, Väinö, Liek'San Sormunen, Lauri, '1ärtsilän Teräs. Pohjois-Savon piiri. Patenie- II lk. Tapaninen, Lauri, Kuopion Voimailijat. Patenie-III lk. Auvinen, Jukka, Kuo pi'on Voimailijat. Heino, Väinö, Varkauden Korhonen, Ek'kki, Varkauden Kosola, Mauri, Varkauden Luoma nmälki, 0., VaTkauden Miettinen. Eemil, Varkauden Oravainen, Pete, Varkauden Pohjois-KarjaLan piiri. Salm1nen, V. G., VaIikauden II 1k. Lumiala, Veli S.. Lieksan Silander, Kosti, Varkauden Mauranen, Aleksanteri, Soininen, Paavo, Var'kauden U-rh. Lieksan Ul'b. Nevalainen, Väinö, Lieksan VaIikauden UM. S'ommarberg, Mauno, Timonen, Erkki, Värtsi Sui.hkonen, Eino, Vall"- Iän Teräs. >kauden III lk. Hiltunen, Esko K., Värtsiläin Teräs.,kauden Vienola, T. A., Varsiläin Teräs. Satakunnan piiri. Hämäläinen, Veijo, Värt Kakkonen, Ruben, Värt- I lk. Aimälä, Yrjö, Porin Tarsiläin Teräs. mo. Kaukoluoto, Y;rjö, Värt- II lk. Heinonen, A., Po.rin TarsiläJn Teräs. Ko1ehrrnainen, Enklki, Li~san Ul'h. mo. III lk. Auvinen, Kaarlo, van Pirteä. Pihla- Kontturi, Eino, Vä,rtsilän Hakan.pää, Emil, Porin Teräs. Tarmo. K>otiniemi, Arvo, Porin Tanno. Nummelin, Ilmari, Porin Tarmo. Ruohomäki, Paavo, Porin Tarmo. Valtonen, Taisto, PithLavan Pirteä. Vestergärd, Kaille, Pihlavan PiIl"teä. Suur-Savon piiri. II lk. Airaksinen, Eino E., Olavin Poj<lJt. Luostarinen, Matti H., SavO!lllinnan Riento. Seppänen, Matti, Olavin Suo.nenlaohti, Aa,ro A., Olavin II! lk. Karvinen, Matti, Olavin Miettinen, Aatu A., Olavin Paikkonen, Toivo, Olavin Raninen, Ernest, Olavin Saarikoski, Esko, Olavin Vennervkta, Lauri, Olavin Väisänen, Onni K., Mikkelin KV. Varsinais-Suomen piiri. I lik. Imnnonen, Kaarlo, Turun II lk. Kilen, Olavi, Turun Lento, Paavo, Loimaan Häyry, Kustaa, Loimaan Ristolainen, Toivo, Turun Tanner. K. A., Loimaan III lik. Aaltonen, Yrjö, Pöytyän Sk. 183 Eino. Tauno, Loimaan Hjort, Kaarlo, Turun Höglund, Arvo, Turun Korppa-RaillJkola, Pöytyän Sk. LeppäkoSki, Ali, Turun Mäkinen, Einar, Turun Mäkinen, Toivo, Turun Oksa, Paavo, Turun Raunio, Arvo, Loimaan Salminen, Vilho, Turun Syrjälä,, Loimaan Tuominen, Leo, Loi'maan Vainiola, L. H., Loimaan Valtonen, Arvo, Turun V1I1. Viipurin piiri. 1 l'k. Nieminen, V., Tainionkosken II Ik. Akkanen, Elis, VuoksenniSkan Anttila, Hugo, Lappe nrannan Astikainen, Väinö, Vuoksenniskan Haikonen, T<>ivo, PyhäjärVIen Kailku. Holmberg, Hugo, Vuolk. senniskan Hönö, Uno, Lappeemannan Ikävalko, Juho, Korven Honka. Karjalainen, Otto, Pyhäjärven Kaiku. Mansiklka, Matti, Tainionkosken Unh. Muttonen, Olavi, Lappeenrannan Ul'h. -~~- --

10 184 MäJlkiä, Annas, Vuoksenniskan U.nh. Mölsä, Heikki, Vuoksenniskan Piepponen, 'I'oivo, TainionlkoSken Piepponen, Yrjö R., Tainion~lren Ra'hiikainen, Väinö, Johannelk:sen Kireät. Rautiainen, Armas J., Laippeenrannan V'OLm. Rautiainen, Juho, Pyhäj~n Kailku. Ta,rvainen, Auvo, Johanneksen Kireiit. Vilhu, Eino, Lappeenrannan Viteli, Oiva K., Johanneksen K ireäjt. III lk. Aihjo, Ahti E., Lappeenrannan kkren, T., Vuoksenniskan UrJl. Helminen, Niilo, Lappeenrannan Hyytiäinen, Eero H., Lappeenrannan Inkinen, ArvO', P Y'hä1ärven Kahlru. Inkinen, Ville, PyJläjärv'en Kaiku. Juvonen, Ne.tor, Pyhäjä,rven Kaiku. Kilgast, Valter, Johanneksen Kireät. Klingberg, Leo, Lappeenrannan Koivunen. Juho, Johanneksen Ki reä t. Laisi, Yrjö, Johanneksen KireäJt. Luostarinen, Matti, Johanneksen Kireät. MansiJk'ka, Lauri, TainionkoSken Um. Milkklonen, Oma Toimi, Lappeenrannan Mononen, Hannes, Lappeenrannan Muttonen, Olavi, Lappeenrannan Nolo, Viljo, Pynäjärven Kaiku. Peltonen, Matti E., Vuoksenniskan. Pitkänen, Kaarle A., Tainionkoslren Urh. Rossi, Sulo Villi arrn, L appeenmnnan Tirkkonen, Antti, JO'hanneksen Kireät. \T.aris, T., Vuoksenniskan V:n 1935 aikana hyväksytyt pesäpallotuomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri. Mattlin, Joa'r, konttoristi, BK. I! lk. Alajoki, Matti, K.rist~a. Taka, Osmo, yliopp., Hel- Haapala, T. J., Isokylro. sinki RPL. Haavisto, Arvo, maanvilje- II lk. Erho', Eino, yliopp., Hellijä, Ilmajoki, IK. sinlki NMKY. Hautamäki, Leevi, Seinä- Gus~fsson, J., Helsinki, joki. RT. Heikkilä, krvo, Alavu~. klk. Hulkkonen, Väinö, ylio'pp., Hissa, Pentti, res. vanr., Helsinki. Ylistaro..... H<mko, Eino, Lapvaarll. Hyytinen, Antero, Helsinki IMP sk. Kansanen, Sakari, Seinä- K~hola, Esko, Helsinki. joki, SUo Makkonen, Aulis, Helsinki. Katila, Kosti, res. vänr., Pallasvuo, R.. res. vänr., Seinäjoki. Kadettik., Munkkiniemi. Laine, Helmeri, Ilmajoki, Sarkimo, K., Helsinki, V.k. LK... Suomi, Leo, Helsinki, Msk. Lehmusto, Pentti, IlmaJokI. Tainio, Ensio, Helsinki, Lehtonen, Tauno 0., Ter- IMP Sk. vajoki as., IkO'la,. Valanne, Toivo, yliopp., Maunola, Unto, Seinäjoki. Suomenl. Niukkala, Voitto, IlmajO'ki, IK. Opas, Sulo, Seinäjoki. Hämeen piiri. Pietilä, Sameli. Teuva. 1 lk. Kilpi, Jaakko, sotilaso'hj., P iirto, Arvo, KO'skenkorva. Toijala. Reinikka, Oiva, Kurikka. Kirjavainen, J., sotilasohj., Röyskö, Ensio, Ilmajoki as. Tampere... Swksi, Erkki, Teuva. Helsingin piiri. 1 lk. Aho, vääp., SVK, Helsinki. Lindblom, Olavi, lasimest., Helsinki, RPL. II lk. Paikkala, Veikko A., Hameenlinna, HT. RuissalO', Jorma, kauppaapul., Tampere, TP, uudist. Vinha, Mauno, yliopp., Ruovesi.

11 186 Itä-Karjalan piiri. n lk. Hirva, Eino, yliopp., Kontinen, E eva, neiti, Rantala, Otto, kers., PaT1k.kala (uudist.). Kainuun piiri. n 1k. 'MustaJkallio, Mauno, voim. op., Säräisniemi. Laakso, Arvi, Kouvola, KPL. Niemi, E., Ko uvola. Nora, Yrjö, voim.op., Kymintehtaan US. Salo, Kaarlo, yliopp., Hamina, HP. Salonen, Paavo,luutn., Koria. Sonnunen, Tauno, KuusankOs.ki, KV. Vainio, Tauno, Kotlka, KI. Keski-Pohjanmaan piiri "". n ".1.. te. Oulun piiri. II l!l\.. ~arnnlo, v-e.la.'l\.o, mals rl, Raapa:järvi. Keski-Suomen piiri. II lk. Jaatinen, Matti, voim.op., Kell'TUJun K OJ'honen, Martti, Jyväskylä, JK. LaaUtkone,n, Leo, kauppa 'opisto!., P ie'ksämä. Lepponen, Aake, yliopp., P ieksämä. Pfäffli, Hans, koulul., Jyväskylä, J\K. II 'lik. Bergdaib.l, Arvo, Ou'lu, OP. Isola, Lauri, Oulu. J okiranta, Elias, Oulu. Koveoo, Kaarlo, Oulu. Mustonen, Uuno, Oulu (uudist.) Piirainen, Jonne, piiris'iht., Oulu ( uudist.) Pohjanen, Martti, Haukipudas. Vainio, Eino, Ruukki. PeräpohjoLan piiri. Puusaacri,. Jussi, Pieksämä, 1 lk. Nummi, K., Rovaniemi. PP (uudlst.). II 1k. Jäl1'kälä V. Rovaniemi Raivio, Uuno, Jyväskylä, (uudist.>, JK. Kemppainen,, Palta- Räisänen, Niilo, yliopp., mon sk. Jyväskylä, JK. Konttinen, Kauko, Paltamon sk. Salojä rvi, Pentti, P ie.ksärnä, p,p (uudist.). 'Tiainen, A., Rovan.iemi. 'r:oppila, 'Niilo, Jyväskylä, JK. Pohjois- Karjalan piiri. Kymenlaakson piiri. n lk. Haataja, Väinö, sk. ups., 1 lk. Aho, Tauno, kers., LAs 1, Nurmes. Utti. Vaalkanainen, Eino, yli- Berg, P., luutn.. LAs 1, oppi., Joens. Kataja UtU. (uudist.) Väänänen, E. R., IUlUtn., RUK, Hamina. Pohjois-Savon piiri. n }k. EräJmo, Mauri, Kouvola,II lk. Lesk~o, Erkki, yliop!p.. KP L.. lisallmen Pallo Junttila, 'I'alliIlO, y!iopp., Lundqvist, B., 3. sotilas- Kymin Kos:kJe.n ooj., Kuo,pio. II lk. Satakunnan piiri. Aaltonen, Into, Lavia. Hannula, Antti, Piilkkiö, Rantapirtti. Heliö, Asser, Kauvatsa. Heliö, Päiviö, Kauvatsa. Johansson, Erik, Kokemäki. Ka.rvinen, Esko, Rauma. Niinikoski, Olavi, maanv., Lavia. Ounela, via. Porvali, Olavi E., Rauma (uudist. ) Romppainen, Juho, maanv., Merikarvia, Köörtilä. Tuhkanen, Kauko, Rauman semin. Vä<hälä, Pekka, Rauma, RSK. Suur-Savon piiri. II lk. Liesvicrta, Thnil, Savonlinna. Vennervirta, Einar, yliopp., Savonl. Riento. Uudenmaan piiri. II lk. Bergman, Allan V., Hyvinkään 'Tahko. Lahtinen, Tuu:re, Hyvinkään Tahko. Matiskainen, Jorma A., Hyvinkään Tahko. Pessa~a. Lauri, yliopp, Keravan KOOIPee. Saarinen, Aulis J., Hyvinkään Tahko. Saartola, Unto, Hyvinkään Tahko. Varsinais-Suomen piiri. I lk. Hurme, kers., Turku, RP. II lk. Kuusela, Olavi. Turun UL. Lehtonen, Into, Loimaan Pallo Mäki, Aarre, Lieto. Viipurin piiri lk. Antsalo, P. E.. luutn.. Viipuri, ITR. Helanterä, T., luutn., KKR, Viipuri. Kokko. E. 0., luultn., Laa:>peenranta, 'HPP. Pyykkö, Viljo, yliopp., Viipuri, VPL. Turunen, Vilho J., Uuras. Leo, maanv., La- II lk. Harakka, Uuno, Ruokolahti. Kaljanniemi. Hillikka. Jouko, Hajala. Järvinen, 'Toivo, VuokSenniska. 'Laine. Armas, Elimäki, Kuusela. Lanuni, Tauno 1., kadetti, 'Terij~. Litmanen. Toivo, Kirvun Vilkas. Marte. Aki, Viipuri, VKV. Mattila, Samuli, vääp., Viipuri (uudist.) Myllynen. Oiva, Uuras, UU. Myllynen, Sulo, UUTas UU. Pihlman, Paavo Ruoko-, lahti. Roni. Ranne, lelhtori, Viipuri. Salo. Yrjö. pa tori, Viipuri. Sykäri. Eino. opettaja, Savi taipale. Teräväinen. Antti, pol. konst.. Ruokokoski. Vaittinen, Arvi J., Uuras. UU. Vartiainen. Aimo, opettaja, Viipuri. Vilhu, Toivo, ylikers., Viipuri.

12 SISÄLLYSLUETTELO Siv. Ylleiskaltsaus SVULm toimintaan SVUL:n Lii11loloollrous 'V S\OUL:n LilLttohail.li<1rus v SuOlITlieJn Voi.miste1ullitto v (1 SUKXlIIJEm U riheiluliiito v Hiilh1Jotliitto, v SUOIJll.eIlJ PaIDillitto v : Pesäip.alllOliitto v SU<mJJen PyöräiJyliittlO v Poilkaul1h.eiJul.iit1lo v. lj Suomen Nyr.klkehlyllibto Y SVUL:n pillit v SVUL:n tlaimisto v. 1 1' V;:n 1936 adllm!na ihy;väksy;tyt voijmistelulll atvloistelutuomariot V:n 1'935.aiIk.an.aJ ohy.vä:ksytyt pau;nituoma~.iit V :iil 1935 ailkjana, hyväksytyt pe.säpallq1luomarii

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

Kouvolan Pallonlyöjät per

Kouvolan Pallonlyöjät per Kouvolan Pallonlyöjät per. 2.10.1931 KPL naiset naiset miehet miehet miehet kontiot A-pojat B-pojat Cup Halli -kilp (1931-54) -sarja Suursarja (1931-44) -sarja Välisarja (1938-41) B-sarja (1931-35) Valtakunnansarja

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk)

Hämeen Aluemestaruuskilpailut ruutiaseilla (p, pk) TUA:n Ruskeekiven Ampumarata, Akaa 02. - 25m Pienoispistooli 60 ls, sarja M50 1. Petri Viljanen K-64 92 97 96 285 95 91 91 277 562 2. Raine Järvinen K-64 81 85 84 250 91 90 90 271 521 3. Petri Sorsa LAS

Lisätiedot

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA

M AK+LK SIJA NIMI PIIRI SARJA ISM 1.7.2017 Juuka LUODIKKO M uusinta 1 Pauli Markkanen PS M 49 42 91 85 176 186 2 Pertti Miettinen PS M 48 41 89 87 176 184 3 Marko Sikanen PS M 47 40 87 86 173 4 Aki Hännikäinen SS M 45 40 85 79 164

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015

Reservin ampumamestaruuskilpailut 2015 Tyrri, Kouvola 14. - Pistooli pika-ammunta 3x20 ls, sarja H 1. Räsänen, Marko KAI 97100 197 98 98 196 97 94 191 584 2. Lahti, Teemu K-S 99100 199 98 89 187 98 98 196 582 3. Talvitie, Marko E-P 94 97 191

Lisätiedot

1986 TPS / TPS TPS Pihlaja Veijo Urjansson Juhani TPS 7 HakPa TPS Huhtala Väinö

1986 TPS / TPS TPS Pihlaja Veijo Urjansson Juhani TPS 7 HakPa TPS Huhtala Väinö TPS HakPa seuraottelut: TPS HakPa seuraottelut: TPS HakPa seuraottelut: alkaen syksyllä 1956, voitot Keilanneet TPS:n keilaajat Keilanneet HakPa:n keilaajat vuosi kevät/syksy voittaja/ero vuosina kpl vuosina

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus

Reserviupseeriliiton ampumamestaruus Lennoston rata, Pirkkala 22. - Isopistooli, sarja H 1. ylil Ari Meinander P-H 97 96 94 287 91 97 94 282 569 2. ltn Marko Talvitie E-P 92 96 90 278 96 94 99 289 567 3. kapt Juha Virtanen Kym 90 94 95 279

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Itselataava kenttäammunta 10+10, sarja H 1. Latto, Janne E-K 99 85 184 2. Knuuti, Joonas PIR 95 77 172 3. Niittymies, Arttu PIR 99 73 172 4. Tani, Jarno KYM 98 73 171 5. Turpeinen, Tero P-S 93 76 169 6.

Lisätiedot

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL 1 SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset 20.-21.08.2011 Kajaani. RK 10+10 sarja H YL Yhdistys Tulos 1 Tulos 2 Yht Huom 1. Jari Pihlainen Pohjois-Savon RT 94 97 191 12x10,7x9,1x8 2. Hannu Eskeli

Lisätiedot

Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 2014

Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 2014 Reserviläisliiton ampumamestaruuskilpailut 2014 Hollola, Hälvälä 15. - 17.08.2014 18.08.2014 17:04:41 Kenttäammunta 10+10 ls, sarja H 1. Vesa Pöntiö K-SU 98 79 177 2. Jukka Martikainen P-KA 95 69 164 3.

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa

KANSALLISET TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty klo tikkaa KANSALLISET 25 + 125 TIKKAA ÄÄNEKOSKI (Suolahti) 26.4.2015 Järj. Sisä-Suomen Tikka päivitetty 26.4.2015 klo 20.40 25 tikkaa MM 1. Ylönen Niilo JST 43 42 39 44 41 209 2. Kokko Pekka KjT 45 39 42 37 44 207

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (28 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Ruoveden Karj. 50 13 13 11 13 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 36 15 1 0 5 15 3 Sorvali Miika Tammer-Kyykkä 26 11 3 0 7 5 3 Tanninen Jukka Imatran

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

EKL:n rannaltaongintakilpailut Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet

EKL:n rannaltaongintakilpailut Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet EKL:n rannaltaongintakilpailut 17.8.2017 Tervo Tulokset / Joukkuekilpailu / Miehet Miehet alle 70 Sija Nimi Kaloja 1 Keiteleen Eläkkeensaajat ry 1 3,726 Erkki Jurvanen 1,396 Esa Sormunen 0,808 Hannu Raittila

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa 1. Vesa Mäki-Turja Kauhajoen Karhu 2. Ari Hakanen Muuramen Yritys 3. Kari Ruuth Mukkulan Riento 4. Kari Väyrynen Hyvinkään

Lisätiedot

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkkikilpailut 2017 Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa

Palo- ja pelastushenkilöstön SM-pilkkikilpailut 2017 Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa Vaasa Brand och räddningspersonalens FM-pilktävlingar 2017 Vasa Mukana myös: Pilk Kings, Vaasa Vaasa, 14.3.2017 Osallistujat: 83 kilpailijaa / 16 joukkuetta Yleinen miessarja 38 kilpailijaa 1. Petri Luoma-Keturi

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus SVA mestaruuskilpailut 28.-29.6.2008 Hirvi kertalaukaus Class Y45 Kertalaukaus 1 3 Matti Suoranta K-64 194 2 8 Jarmo Pyyhtiä K-64 181 3 4 Hannu Niemelä K-64 177 4 2 Kauno Mäkinen SäSA 154 5 5 Jyrki Pajari

Lisätiedot

Kotkan Keilailuliitto ry Kotkan Keilahalli Sivu 1 KKL s A Mestaruuskisa, 6 sarjaa eu ( )

Kotkan Keilailuliitto ry Kotkan Keilahalli Sivu 1 KKL s A Mestaruuskisa, 6 sarjaa eu ( ) Kotkan Keilahalli Sivu 1 KKL 2012 6s A Mestaruuskisa, 6 sarjaa eu (23.04.2012-06.05.2012) Joukkuekilpailu 4 x 6 sarjaa Tulos KA 1 ET 2 5023 209.29 Jyri Hämäläinen 1258 Esa Bjong 1246 Ontrei Löövi 1160

Lisätiedot

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj Tampereen Keilailuliitto Ry Kaupin Keilahalli Kausikilpailuraportti (Viikkokilpailut) Tulokset ajalta 05.01.2015-24.05.2015 (vähintään 102 sarjaa heittäneet) MA-luokat 102 srj 1. Jussila Perttu TKK Tampere

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Liikkuva maali SM-kilpailu Kuopio

Liikkuva maali SM-kilpailu Kuopio Liikkuva maali SM-kilpailu 11.8.2012 Kuopio Tuloksia Päivitetty: 11.8.2012 17:23:42 50 m normaalijuoksut hitaat nopeat loppu N50 SE 319 Sirkka Savukari 6.8.2011 1 Sirkka Savukari ESA 180 153 333 SE 2 Kaija

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

Sivu 1. Joukkuekilpailun tulosluettelo

Sivu 1. Joukkuekilpailun tulosluettelo Sivu 1 Joukkuekilpailun tulosluettelo Perinnepistooli 25 m koulu 30 lks Sarja H Arvo Nimi Piiri Sarja Tulos Yht HEL- Merires 1071 Alik Jukka Soini HEL- Merires H50 277 Sotmest Tatu Korhonen HEL- Merires

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi)

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) 1. Jami Torjama Karkkilan Urheilijat 2. Joona Talvitie Vaasan Toverit 3. Joni Toppinen Ylä-Tikkurilan Kipinä 4. Jimi Haapaniemi

Lisätiedot

Lähtölista, sarja: Kaikki Lähtönumero Nimi Seura Sarja Lähtöaika 1 Teuvo Lalli Oulu M 40 12:00:00 2 Timo Piirainen Kainuu M 40 12:00:30 3 Pekka Määttä Oulu M 40 12:01:00 4 Jouko Lehtelä Pohjanmaa M 40

Lisätiedot

Liikkuva maali Ikämiesten SM-kilpailu Kuopio

Liikkuva maali Ikämiesten SM-kilpailu Kuopio Liikkuva maali Ikämiesten SM-kilpailu 9.-10.8.2014 Kuopio Tuloksia Päivitetty: 10.8.2014 8:49:48 50 m normaalijuoksut hitaat nopeat loppu N50 SE 342 Sirkka Savukari 10.8.201 3 1 Tiina Aalto SMY 171 175

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot