Seurojen pisteet jakaantuivat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurojen pisteet jakaantuivat:"

Transkriptio

1 166 Seurojen pisteet jakaantuivat: Helsingin Voimail!ijat Vioipurin VO.imailijat Sortavalan V>oimavei:kot UUTaan Vol majmiehet Helsingin Torv.erit ::::... :... ::.. 2 Sa.Jon VOimaiU'j,at Riihimä en VoimaveIj,et Maaottelut. Toimivuoden 1935 aikana on liittomme otellut maaottelun Eestiä ja Tanskaa vastaan. Eesti-Suomi maaottelu pidettiin Tallinnassa 3/11 ja tulokset olivat. Voittaja Eesti kg. J. PoSka, E.-M. Va,lta'saari, S. (3-0). ~3 " H. Freymut h, E.-V$kJ!ro Huuskonen, S. (2--J.). ;)7 " E. Seeberg, E.-Ake KrarJ5soin, S. (2-1). 61 N. StJepulorv, 'E.--iA.. ISiIpooon, S. (3-0 ). 66 " B. Ahlberg, S.--iA.. Steu:mIQv, E. (3--<0). 72 " A. R!ei'l1lke, E.-V. ISyr;jä'nJen, S. (2-1). Alle 79 '~ H. Koirvunen, 8.-A. R:aadilk, E. (tk.j. 2:ssa). triajslrossarja E. Lulklkin, E.-G. HOlmström, S. (2-1). TanSka-Suomi maaottelu pidettiin Aarhusissa marraskuun 17 p:nä ja voitti sen Tanska 7-l. 51 kg. Kaj Fredriik5en, 'T.-J. Lumi/lahti, S. (3-0). 53 " Viggo, T.-Veikko Huus]{'O!llien, S. (2~1). 57 " V. Cervin, T.-AIke K.ar>ls wn, S. (3-0). 61 " Paul Klops, T.--iA.rrv>o SiJponen, S. (~). 66 " Gerharo Petersen, T.-B. Ahlberg, S. (2-1). 72 Gunnar AndrealSe<n, T.-A. Järvinen, '8. (Luov. 2 erässä). Alle 719 " Börge \Holm, T.-H. Ksoillvli.nen, S. (3--<0,). Rialskassanja T. Zidbäck, '8.~Hj. IMJortenoon, T. Ottelussa olivat kailkki tuomarit tanskalaisia. Ulkomaisia kilpailumatkoja. Tanskan maaottelujoukkue 'kilpalli Roskildessa 19/11-35 ja Malmössä 21/ He'lsingin Voimailijain joukkue kilpaili Latviassa, Rllassa 21-23/5 ja paluumatkalla Tallinnassa. Kotimainen kilpailutoiminta. Liiton myöntämält kailisainvälirset khlpai~uluvat: Helsi.ngim Voimarll1ja,t 15-16/ 4, HeJs1ngin Voimailijat 16-17/ 10, Ekenäs lf 17/ 4, '11a~n VIQOOn.s.e.ura 28/ H). Seuraottelut: Ekenäs IF-,HlNS 24/11, VeiLj. AstrÖl"nm Urh.-Kemjn V'oimailijat 9 / a, Varu;an,iNlK--1H:gm TQ'verit 17/ 3, ik!u()p.ion NS~jaanin,~ 24/ 3, Viipurin NyY1k!lreilijät-Lapp eil!farnn:an V~ijart 26 / 10, K.ansa11isia 'kilpail uj a: SaJlon Voi:mailijat 23-24/2, Vi1purin VIoimailijat 24-2:5 / 2, lri.i'himäem. V'oima;Veljet /3, ikloitlkam Voimahlijat 27-28/ 4, kjem.in Vo.tmailljat / 4, Uuraan VOhlnamielhet 29/ 9, 'I1almpereern Vo1ma:tluse<1,llf<l 6/10, Vaasan inlk.19-20/ 10, Uusia tuomareita. 167 K,o tlmn VOIimal.l.iijwt---Lappeenr1anJnalll, Volrrnailijat 10/ 11, Kradaanill1 Kipimä-<KuO'pion NS 22/12, Lalhden.Alb!klerar-Tampereen Kisa-VeilkK>t LIU, VaaBalll inik-tann<per een K isa VeilJoot 15/ 12. Lahden.AJhJrera 29/ 1<0, Tampereem. Vo.vmalillJSle'UIa 10-11/ 11, Laippee!Wanna<n Voimailija t 24/ 11, Sortavalan VoiJmaveilloot 8/ 12, <Kuopion rnyiiklk!eij)'sleura 8/ 12, KlQtikan VlOimailijat 7-8/ 12. II J'k. KaD.ervo Pellilllen, Gurunar Ak!erfelt, Leskinen. UI lk. K. Rantanen, T. E. K.arltunen, G. Gleisner, Voitto Paajanen, H. TöttJe<rman, K. Sam,pila (Sandgre<n), B. Niskanen. Uusittu: 1 tk. V. Smeds, V. Ertaroo, V. S1lenvaJI, N. Siikanen, G. Weste'l'holm, Y. R!ei jqilen, G. Kuurela, V. PaajaJnen, J. Il.a.nfi{o. ILI tk. KaU'e Siika'nen, W. GLeisner, E. Lehtosaari, L. Kivi. VUpurlssa / 4-35 pidetyillä tuomarikursseilla hyväksyttiin seuraravat tuomarit: 1 lk. Toivo 'Tirinen. II tie Wlili Gourewits<Jh, Yrjö Kanerva, Swo Rossi, O~avi Apo, O. Lindberg, Arvo Sipcme>n., Sulo Tirinen, N. Kulonen, Tauno!Saari, JaJllu Va.Jkanen, N. Sormerlooski. III JIk. H. Waden (AKS), Sten, Survio (AK), ErIkIki K:aartinen (A), Olli Numminen (8 ). Ansiomerkit. Hopeinen ansiomerlkki on annettu liittojohtokunnan jäsenelle Eero Harmolle.

2 Debet An Kulunki-, Palkka- ja VuokratiIi: Nyrkkeilyliiton tilin- Voi tt 0- PaLklk:a- ja vuoi1kamenot ,000:- Yleislrulut ~09Z::W 13,092: 20 Posti-, Puhelin- ja Sähkösanomakulujentili: Postilkul.ut PuhelIinku:J.u+ Sä~~~~'.::::::::::::::: :::: : Kurssi-, Neuvonta- ja Propagandakulujentili: 666:75 749:05 541:55 KumsimenQ,t ,1'12: - NeuV'O'Dltailrulu<t ,754:- PropagandailrulJut : - 25,O!.l4: - Kokous- ja Matkakulujentili: Eesti-Suomi Maaottelutili.... Tanska-Suomi Maaottelutili Edustustili Liittoverotili SekaIaistentili ja 1.957: 35 1K000000sma<tkJaiku.lut...,., ,006: - Se~ ~USkruUut :- 5,698:- 1,575: 35 2,590: 06 2,175: '- 2,512: 75 Smk. 55,278: 95 päätös v T a p p i 0 ti Ii. Per Tavaratili: p~~ta.... Mitaleista..... Kilpailujentili.... Valtioaputili Korkotili..., Ruotsi-Suomi Maaottelutili Pääomatili: Kredit 1,427: 65 5,612: 65 1,162: :- 6,000:- 219:46 778:25 Tappio v ,240: 95 Smk. 55, Ta s e- A!ll SVUL:n tili: Rahaa (},1 13: 20 Taval'atili: Pailllotuotteita :90 Pääomatili: Thppill 'V , : 95 Smlk : 05 t i 1 i. Per Henkilötili ,000:- Pääomatili: Säästö edellisiltä vuosilta... 24,625: 06 Smk. 51,625: 05 YRJ(J REIJONEN. Tarkastettu ja hyvllklytty G. WESTERHOLM. ~--~

3 171 S VUL:n piirit v SVUL:n piirijaossa ei 'Ole tapahtunut v:n 1935 aikana muutoksia. Näin ollen liitto 'On edelleenkin jaettu 18. maantieteelliseen piirhlruntaan, joiden asioita ovat hoitaneet piirikokous, piirijohrtjdkunta, jarostokokoukset ja piirisihteeri. SVUL:n arkistoon liitetyt piirien vuosikert'omukset 'Osoittavat, että piirijohtokunnat 'Ovat yleensä huole1la ja asiantuntemuksella hoitaneet nii'lle kuuluvat tehtävät.. Ansio saavutetuista tuloksista 'On katsottava lähennä piirisihteereille, joiden työ entisestään on huomattavasti lisääntynyt. Vahtettavasti SVUL pu'olestaan aina.k.aan toistaiseksi ei 'Ole 'Ollut tilai'suudessa vastaavasti k'orvaamaan piiri sihteereiden työtä. Tämän johdosta tässä yhteydessä t'odettalk'oon, että piirisihteerit 'Ovat uhrautuvasti toimineet SVUL:n ja sen jäsenliittojen sekä piirien välisenä yhdy'smiehenä. Tästä toiminnasta SVUL!haluaa esittää parlhaa-t khtoksensa. Piiden v uosirnaksunsa suorittaneesta jäsenistöstä mainittakoon seuraavaa: I P ii r i I Puheenljahtaåa seuroja Jäsenistö I jäseniä Etelä ~Qhtjanmaa K. G. R. Alh1bäok Helsinki.... o. K. H. öhman Räme...,.... Y. IA'I1IOOIS tä-<k.a:r<j ala H. NloUSliainen 4l Kainuu... O. ISumninen 11 1.l07 Kie9ki-BohJanmaa KIeSki... Suomi... KJymenlaaklso Lalhti.... Oulu.... PeräJpolh.jo Ja... Bohjais--Ka.r(ja'la. Pob(jois-Savo.... Saltakunta Suur-'Savo.... Uusimaa.... Varsinais-Suomi Viilpuri IE. Tukkimäki T. SaIaIva E. Paavola A. Pöyry Lauri ISOlla V. Nopanen E. Ranmio K. LaaikJk1oner: y. Miil'U1llpalo M. Hä!mäläinen L. KeinäJnen Y. Salmela A. Kuusisto \ SVUL:n piirijohtokuntien kokoonpano oli v seuraava: SVUL:n Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, puheenjohtaja, S. Isolammi, sihteeri ja rahast'onh'oitaja, A. Haavisto, Y. Varti'O, Valto Järvi, L. Kotiranta, V. Lu!htala, E. Kinnari, A. Uusikylä, Y. Sarvilahti. SVUL:n Helsingin piiri: K. H. öhman, puheenjohtaja, U. Marttinen, sihteeri ja ralh.a.stonhoitaja, A. Merivaara, A. Osola, Lauri Anttila, A. Patama, N. Mrkkola, A. Lehtonen, P. Johansson, V. Stenvall, K. Turpeinen. SVUL:n Hämeen piiri: Yrjö Linnas, puheenjohtaja, Yrjö Kautia, varapuheenjohtaj.a, Lauri SäiJä, rahastonhoitaja, Friti Vapaavuori, 'sihteeri. K. Leimu, Tauno Kangas, Erkki Aaltonen, Sul'O Sääksjärvi, Ilnnari Kinnunen, Karento, Y. Helanterä, A. Tienari, E. Moisio. SVUL:n Itä- Karjalan piiri: H. Nousiainen, puheenj'ohtaja, Aulis J'Okinen, varapulheenj'ohtaja, Toivo N. Nieminen. sihteeri, K. Uim'Onen, Eero Taussi, Ville Matsi, Eero Parviainen, Leo Jordan, K.' Pirttilä, Anton Junru. SVUL:n Kainuun piiri: Ott'O Suornimen, puheenjohtaja, U. P. Rantala, sihteeri j.a rahastonh'oitaja, Eino Räisänen, Kalle Tähtinen, V. Laine, H. Gädda, K. E. Mustonen, V. Pukkala, A. G. Enwald, Eljas Lein'Onen. SVUL:n Keski- Pohjanmaan piiri: E. Tukkimäki, puheenjohtaja, V. Ventonen, V. Hiltula, A. Hyyppä, L. Siponk'Os'ki, A. Svahn, T. Ta.k.al'O, J. Sohlo, V. Änkilä, T. Vari,la, Y. Heusala, Y. Kivelä.

4 SVUL:n Keski-Suomen piiri: T. Salava, puheenjohtaja, H. Launiainen, M. Pohjonen, M. Huttunen, U. Pappinen, V. Halinen, P. Keskinen, Arvo Järvinen, K. Vierto, H. Vainio, V. Nuutinen. SVUL:n Kymenlaakson piiri: Em~l Paavola, puheenjohtaja, B. Stenman, 1. PenttBä, W. Malm, Eino Raunio, W. E. Brunila, Emil Loikala, J. Högström, Tauno Wiiri, J. Weroma, T. J. Korkeamäki. SVUL:n Lahden piiri: A. Pöyry, puheenjohtaja. T. Souto, sihteeri, A. Palin, A. Tapanainen, E. J. Leskinen, E. Huurtamo, A. O. Vuorinen, O. Tuomala, Y. Rahkamo, V. Kuusio, L. Alestalo, M. Malm. SVUL:n Oulun piiri: L. Isola, puheenjohtaja, H. Svedberg, G. Niemes, N. Sohlo, K. Merikoski, A. VestInan, E. Sohlo, E. Lyly, K. Ruuskanen, J. Piirainen, A. Pietarila, Y. Hartilkka, O. Blomqvist. SVUL:n Peräpohjolan piiri: Väinö Nopanen, puheenjohtaja, Matti Hannula, Laine Kauppi, Antti Murto, E. Lahdenperä, A. Tiainen, K. J. TuI:kki, T. Eriksson, A. Markkula, Aimo Manner, L. Kauppi. SVUL:n Pohjois-Karjalan piiri: Eino Raunio, puheenjohtaja, J. A. Rain~la, K. Noramo, Y. Kaasinen, S. Turunen, K. Varis, 1. Natunen, J. Lievonen, T. Pärnänen, E. Kauppinen, Alfr. Jokinen, V. Briining, A. Vestman. SVUL:n Pohjois-Savon piiri: Kalle Laakkonen, puheenjdhtaj.a, Kane Haara, M. Simojoki, Kalle Matilainen, Aarne Weise1l, Paavo Heikfkinen, B. Blomqvist, Eino Kervinen, Vilho Turunen, Antti Kettunen, Niilo Solmu, L. Eräste, K. Räsänen. SVUL:n Satakunnan piiri: Y. Miilunpalo, puheenjohtaja, P. Salminen, sihteeri, R. Mela, E. Levon, N. Jaos, A. Karjalainen, K. Tamminen, V. Palmu, A. Lindeman, H. Salminen, A. Järvinen. SVUL:n Suur-Savon piiri: M. Hämäläinen, puheenjohtaja, E. Nykänen, sihteeri ja rahastonhoitaja, A. Kuvaja, V. Ervola, T. Kontinen, J. Puusaari, Y. Nykänen, U. Kiukas, U. Eklund, H. Luostarinen, T. Pesonen. SVUL:n Uudenmaan piiri: L. Keinänen, puheenjohtaja, A. Turma, L. O. Viitanen, E. Arohon'ka, Kalervo Pellinen, Kullervo Pellinen, A. Kosonen, G. Berglöf, Y. Terenius, A. Katajavuori, A. P. Kolehmainen, Laina Paulrola. SVUL:n Varsinais-Suomen piiri: Väinö L. Mela, puheenjohtaja, R. Leimu, sihteeri, Y. Salmela, K. Kankare, A. Leppänen, K. IlIIl!Illonen, K. Tuomisto, U. Franck, O. Välimaa, H. Ertman, K. Tanner, M. Tienari, A. Lehtonen. SVUL:n Viipurin piiri: Aku Kuusisto, puheenjohtaja, O. Mäkeläinen, sihteeri, A. Turunen, E. Koponen, J. Ikävalko, U. Kunttu, V. Nordström, K. Elminen, A. Laine, N. Somerkoski, M. Rydman, T. Hallberg, K. Käkön~n

5 175 SVUL:n toimisto v SVUL:n ja sen jäs~mliittojen toimisto on edelleenkin sijainnut Helsingissä omassa huoneistossa Simon'katu 12. Hiihtoliiton toimisto on kuiten'kin sijainnut Lahdessa Tåpionkatu n:o 8:ssa. SVUL:n toimistopäällwkönä on toiminut Lauri Santala, joka myös on hoitanut Liittdhallituksen sihteerin ja Urheiluliiton toimistosithteerin selkä liiton järjestölehden päätoimittajan ja taloudenhoitajan tehtävät. SVUL:n sihteereinä ovat toimineet Einari Mannerla ja Ilmari Sinisalo, joista edellinen ~m hoitanut Påinihiton, Pesäpalloliiton ja 4/2 saakka Pyöräilyliiton sihteerin sekä mainitust.a päivästä alkaen SVUL:n järjestölehden toimitussihteerin tehtävät 1/11 saakka. Sihteeri Sinisalo on toiminut Voimisteluliiton, 9/2 alkaen PoikaurheHuliiton ja 4/2 alkaen Pyöräilyliiton siihteerinä. Liiton järjestölehden 1loimitussiihteerinä on 1/11 alkaen toiminut toimittaja Toivo V. Narva. Liiton kirjanpitäjän tehtäviä 'on hoitanut rouva Martta Backberg, ja kassanho~tajana on toiminut 1/2 saa!kka rouva Aino Ritvanen ja siitä saa.k!k.a. entinen toimistoapulainen, neiti Helmi Heikkinen. Neiti Aune Orlvama on 1/2 alkaen toiminut liiton toimistoapulaisena. Asiapoikana on ollut koko vuoden Aarre Poutinen. Liiton toimistovirkailijain työn laajuutta osoittaa m.m. seuraava tilasto: 1) pöytäkirjdja laadittu kpl. 2) kirjeitä käsitelty ,639 " 3) kirjeitä lähetetty ,188 4) postietuan tilä:hetykset ,448 " SVUL:n ja sen jäsenliittojen vuoden 1935 toimintaa on koetettu johtaa kaikki hyväksyttävät keinot huomioonotjtaen. Tämän toiminnan yhtenä arvokkaana tuloksena liiton jäsenmäärä on kohonnut korkeammalle kuin milloinkaan aikaisemmin. Saman toiminnan ansiosta SVUL:n asema valistusjärjestönä on tu1lut entistä kiinteämmäksi ja vaikutusvaltaisissakin piireissä huomatummaksi. Samalla kun SVUL:n Liittohallitus jättää toimintakertomuksensa kesäkuun 7 päivänä 1936 kokontuvan liittokokouksen arvosteltavaksi, se tahtoo tässä yhteydessä kiittää kaikkia toimielimiään ja niiden jäseniä hyvin suoritetusta työstä vuoden 1935 aikana. Helsingissä, toukokuun 10 p:nä SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON LIITTOHALLITUS. J. W. Rangell, SVUL:n puheenjohtaja. Lauri Santala, SVUL:n toimistopäällikkö.

6 176 SVU L:n tilin- Debet An Kwlun'kitili lposti-,.pulhelin- ja Sähkösan<JlIIlalrulujentili.... Palkka- ~a Vuokratili ISeIk:alais1Jerutill Piiriltoiminna'll avustustili Erilroisliittojen Määrä!l:a!hatili Edustustili.... " Propagandatili " Poistojentili.... V o i tt 0- Sm!k. D ebet An lk,assa,tili..... Palllklkitili.... Arvopaperitili " lkiinneve1ka[cirjaintiji " IPr.of. WilSk.m.ani.n Mita,li<tri.li K:i.rj astotili KiVliniemen Kiinteistötili.... Enna!kl«>maksuijentili.... 'He1l'ki1ötili " lpainot1.lotebili.... Siniristilippurtili 'Kalustotili.... KorlrotiJli JäJ.jestö1ehden llmoitussaata'vientili Erikoisliitllojentill.i: VlOi.mistJelultitto {3,48'5: 78 PainHiitto... 30,1.65: 36 Pääornatili: Edelmisten vuooiren tappiot ,879: 29 Tappio v ,056: 58 j a 46,314: 20 4,975: l{) 54,675:- 5,041: - 30,000:- 193,000:- 3,061:- 2,679:- 297:- 340,042: 30 Tas e- 58,499: 55 87l,141: ,092: ,000: : - 1: - 180,000:- 316,000:- 175,565: 75 4,204: 65 4,760: - 75,000: - 3,876:- 3,455' 05 63,651: ,9{35: 87 Smk. 3,817,073: 46 päätös Ta pp i oti li. Per Painotuotetili.... Siniristilipputili Kivilniemen Hoitotili ,. Kiorkotil'i.... Valtioaputili Järtjestölehdentili Filmitili Pääoona tili: Ta,ppio v t i I i. Per Erikoisliittoljentili: Urbeiluliitto.... Pesäpalloliitto.... PoikauI1heiluliitto Nyrkkeillyliitto.... Pyöräilyliitto Kredi t 4,041: :- 7,806: - 26,887: ,000:- 7,234: 25 1,191: - 27,056: 58 ISmk. 340,042: ,159: 51 53,976: 70 24,247: 60 li(),113: 20 6,581: 56 Kredit 504,078: 57 VaII"attujen varojentili :- Ph. U. Strengbergin Tup.teht. Urb.rah. 183,104: 65 -,,- ikäyttömhasto 12,800:- Valmennusrahasto ,960: 34 ".Prof. WilskmanIin M'llistorahasto... 20,883: 35 " N. To.i.vosen Testamenttirahasto ,366:- " IK. Mäkisen Testamenttiralhasto... 79,906: 15 F. O. Liliuksen Testamenrttirahasto.. 118,975: 40 1,899,994: 89 Erilkoisliittojen rah13jstot: Urheilu'liitto ,000:- Voimisteluliitto ,000:- Painiliitto , ,000: - Hiihtoliitto ,000:- Pesäpalloliitto ,000:- Poikaurheiluliitto ,000:- Pyöräilyliitto ,000: - 1,380,000:- Smk.3,817,073:46 12

7 179 1 lk. V:n 1935 aikana hyväksytyt voimistelun arvostelutuomarit Helsingin piiri. Sinisalo, V. r, toimistosihteeri, Helsinki. Steiskal, M., voim. opettaja, Helsin'ki. Hämeen piiri. 1 lk. M<l!ttila, H., konepiirustaja, Kulju. II lic Linnanlahti, K. 0., konttoristi, Tampere. Itä-Karjalan piiri. II lk. Aittoniemi, E. J., kanjtaivääpeli, Pitkäranta. Eronen, T. 1., kansajkoulunopettajja, Hai!k'konen, A. L., Ikansaokoulunoopettatia, So.rtalVa la. Heimola, E. T. A., opettaja, P itkärama. Heinonen, O. 0., kansaaroulunopettatia, Hohtamo, L. 0., kansa~oulunopettaja, HyväTinen, R, kansakoulunopettaja, Sorlavala. Järvinen, H., kansak,oulunopettaja, Kajander, V., kansakoulunopettaja, Kcoiranen, E. K., kansakou- 1unopettaja, isorla,vala. Kcois<tinen, V. V., kansa 'koulu no.pettaja, SortalVala. Kuikka, V., kansajroulunopettaja, Leislahti, J. A., ka!llsakoulunopettaja, Patrikka, J., kansakoulunopettaja, Pekkanen, J., kansakoulunopettaja, Perttola, J. A., kansaikoulunopettaja, Päällysaho, F., kansakoulunopetta'ja, Sorta,vala. Saares, E. A., edustaja, KäkisaJmi. Salmela, E., kansakoulunopettaja, Sortava,la. Salo, S., kansakoulnmopettaja, Kymenlaakson piiri. JaatiIJJen, R, ka!l1saikoulun- 1 lk. Hakala, V., raut. virkam., opettaja, Kou~ola. Jullktm.en, E., kansakoulun- Högström, J., U1TheHuneuopettaja, Sorta'vala. voja, KuusanJlroski. Pylkkö, L., kauppias, Kotka. Pohjois-Karjalan piiri. Schneider, A., rautasorva- n lk K kk S.,. 1" ri Karhula.. 0 onen,., oplsl\.e lja, T~lkki, V., kansakoulun- KuoPlQ... opettaja Virolahti. Uostkkmen, P., konttonstl,, KUOplO. II lk. Mulli, 0., kirja,lotaja, Kotka. Mäkelä, O. R, kanslisti. Suu7 Savon piiri. Kotka. Paronen, V., veturinkuljet II lk. Hämäläinen, M., prokutaja, Kouvola. risti, Mikkeli. Ranta, V. 0., koululaill1en, Jortti, A. A., kansakoulun- Kouvola. opettaja, Mikkeli. Silvo, L., liikeapulainen. Nykänen. E. V.. prokuristi, Kotka. Mikkeli. Turun-en, B., rakennustyöläinen, Kuusankoski. Uudenmaan piiri. II lk. Kuronen, P. M., kansakaulunopettaja, Riihimäki. Oulun piiri. Lahdenranta, P. 0., kansakoulunopettaja, Riihimäki. II lk. Permi, P. V. J., voimistelunopettaja, Raahe. Ranta, A. 0., koululainen, HyviTJJk.ää.

8 V:n 1935 aikana hyväksytyt painituomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri. Pellinen, Onni, Helsingin I lk. Keto, Jaska, Ylistaron ~~ila', Vilho, Helsilngin Veikot. Reini Aarne, Vaasan VV. II lk. Kauppi, ' L. M., LaiIh Jan ' III.l!k. Aro, Tauno, Helsingin Liitt{). Haapa'la, Vilho, Helsingin Kor,peJ.a, Väinö, Kyrön III lk. Greggi1ä, E., Vaasan VV. Halmetoja, Pentti, singin Hel- Ilkka, Vilho, Lapuan Vir- Kokkinen, EiThO, Helsin- 'Idä. gin Ilmarinen, L., Vaallan VV. K'OIkkinen, Väinö, Helsin- Klemettilä, K., Vaasan gin VV. KooIkinen, VeiJk;ko, Lai- Lehtinen, Jukka, HeIsingin hian Liitto. Lou!lm, Alfred, YlistJaron Okisa, Lauri, Helsingin Vei:kot. Loukola., Jaska, Y1ista rcm Pajunen, Eino, H'elsirngin Veikot. Suortti, E., Vaasalll VV. Rautanen, Yrjö, gin Helsin- VaJltonen, V., Vaasan VV. Vuorinen, N., Vaasan VV. Välimäki, 1., Vaasan VV. Hämeen piiri. Helsingin piiri. I lk. Rajala, Leo. Tampereen KV. I lk. Anttila, Väinö, Helsingin. Kymenlaakson piiri. NyyssÖ'nen, ViljQ, Helsingin I lk. Luukkonen, Sulo, Voikkaan Urheilu-Veillrot. II lik. Kinnurnen, Ilmari, Helsirngin Nieminen, Martti, Hallan Räästi, V., Kouvolan Painijat. Ylönen, Väinö, Hallan n lk. Andersen, Rainer, Hallan Gustafsson, Hj., Hallan Haulhio, K., Haminan '!1a rmo. Ja!lJSson, Yrjö, Voilkrkaan KoIlho, Kalle, Voiiklkaan Kossila, Esko, Voi!k!kaan Krzyvacki, Johan, Voik J<:aan Leppäkosiki, E., Hamina. Luoto, T., Hallan Olsen,.Rafael, Hallan PaalaJIlen,, Voi:kkaan Pessa, Aaro, V{) ikikaan Tani, Hj. Hallan Tukiainen, Aarne, HallaI!l Vihtonen, V., Hallan III lk. Aholai-mID, A., Haminan TaPmo. Aaltonen, M., Hanlinan Tarmo. Blomberg, L., Hamina. Grönlund, Emil, Voiklkaan Gräsbäck, W., Voi'kikaan Hartikainen, Armas, HaJlan HeiJk'k:.jlä, K., Haminan Vesa. Heiska, E., Haminan Tarmo. Hicr'Sianäki, Viljo, Voi'kkaan Isomäiki, Arvo, Voikkaan 18t Jautjärvi, Niilo, Voikikaan KnoPI>, K., Haminan Vesa. Kossila, Reino, Voikkaan Krzyvacki, 1., Haminan Vesa. Krzyvacki, L., Haroi'nan Vesa. Kuutti, T., Haminan Vesa. Lindström, Ammas, Hallal!l Lukika, Antti, Vo~kaan Ml.I!w i, M., Haminan Vesa. Mäikinen, Raino, Hallan Nykäinen, EI1kiki, Voikkaan Olenius, Ilmall'i, Voi'kikaan Pajala, Selim, Hallan Pekurinen, H., Kouvolan Painijat. Pethman, T., Voik!kaan Pulkkinen, Vilho, Hallan Rehn, Clas, Hadlan Re:mes, Arvo, Hallan Riisiö, J., Haminan Vesa. Roos, Ragnrur, Hallan Ryhätnen, Jope, Kymintehtaan UIS. Räisänen, Ilmari, Hallan Salmi, Viljo, Vo ikkaa!) Sundqvist, Benjam, Voikkaan Ta,pola, Arvo, Hallan Tilli, Hj., Haminan Tarmo. Tuominen, M., Hallan Vihtonen, Lauri, Hallan Viipuri, Vesa. V., Ha,minan

9 182 Lahden piiri. n lk. Virtanen, E., Lathden Ahkera.. OuLun piiri. n ~k. Jussila, V., Pateniemcil UrJl. Meriläinen, Janne, Pateniemen III Ik. Angeria, Matti, Pateniemen Anitila, Veikiko, men Koivula, Tapio, men Korkala, Armas, Pateniemen Korkala, Kalle, Pa>teniemen Lalppalainen, Eino, Pateniemen Leino, Erkki, Pateniemen Pystö, Oskari, Patenie.nen Unh. Ra ukko, Alfred, Pateniemen Kukkonen, Reino, Lieksan Lau,kJkanen, Kalle. Lieksan LumiaLa, Lieksan U~h. Puukka, Väinö, Liek'San Sormunen, Lauri, '1ärtsilän Teräs. Pohjois-Savon piiri. Patenie- II lk. Tapaninen, Lauri, Kuopion Voimailijat. Patenie-III lk. Auvinen, Jukka, Kuo pi'on Voimailijat. Heino, Väinö, Varkauden Korhonen, Ek'kki, Varkauden Kosola, Mauri, Varkauden Luoma nmälki, 0., VaTkauden Miettinen. Eemil, Varkauden Oravainen, Pete, Varkauden Pohjois-KarjaLan piiri. Salm1nen, V. G., VaIikauden II 1k. Lumiala, Veli S.. Lieksan Silander, Kosti, Varkauden Mauranen, Aleksanteri, Soininen, Paavo, Var'kauden U-rh. Lieksan Ul'b. Nevalainen, Väinö, Lieksan VaIikauden UM. S'ommarberg, Mauno, Timonen, Erkki, Värtsi Sui.hkonen, Eino, Vall"- Iän Teräs. >kauden III lk. Hiltunen, Esko K., Värtsiläin Teräs.,kauden Vienola, T. A., Varsiläin Teräs. Satakunnan piiri. Hämäläinen, Veijo, Värt Kakkonen, Ruben, Värt- I lk. Aimälä, Yrjö, Porin Tarsiläin Teräs. mo. Kaukoluoto, Y;rjö, Värt- II lk. Heinonen, A., Po.rin TarsiläJn Teräs. Ko1ehrrnainen, Enklki, Li~san Ul'h. mo. III lk. Auvinen, Kaarlo, van Pirteä. Pihla- Kontturi, Eino, Vä,rtsilän Hakan.pää, Emil, Porin Teräs. Tarmo. K>otiniemi, Arvo, Porin Tanno. Nummelin, Ilmari, Porin Tarmo. Ruohomäki, Paavo, Porin Tarmo. Valtonen, Taisto, PithLavan Pirteä. Vestergärd, Kaille, Pihlavan PiIl"teä. Suur-Savon piiri. II lk. Airaksinen, Eino E., Olavin Poj<lJt. Luostarinen, Matti H., SavO!lllinnan Riento. Seppänen, Matti, Olavin Suo.nenlaohti, Aa,ro A., Olavin II! lk. Karvinen, Matti, Olavin Miettinen, Aatu A., Olavin Paikkonen, Toivo, Olavin Raninen, Ernest, Olavin Saarikoski, Esko, Olavin Vennervkta, Lauri, Olavin Väisänen, Onni K., Mikkelin KV. Varsinais-Suomen piiri. I lik. Imnnonen, Kaarlo, Turun II lk. Kilen, Olavi, Turun Lento, Paavo, Loimaan Häyry, Kustaa, Loimaan Ristolainen, Toivo, Turun Tanner. K. A., Loimaan III lik. Aaltonen, Yrjö, Pöytyän Sk. 183 Eino. Tauno, Loimaan Hjort, Kaarlo, Turun Höglund, Arvo, Turun Korppa-RaillJkola, Pöytyän Sk. LeppäkoSki, Ali, Turun Mäkinen, Einar, Turun Mäkinen, Toivo, Turun Oksa, Paavo, Turun Raunio, Arvo, Loimaan Salminen, Vilho, Turun Syrjälä,, Loimaan Tuominen, Leo, Loi'maan Vainiola, L. H., Loimaan Valtonen, Arvo, Turun V1I1. Viipurin piiri. 1 l'k. Nieminen, V., Tainionkosken II Ik. Akkanen, Elis, VuoksenniSkan Anttila, Hugo, Lappe nrannan Astikainen, Väinö, Vuoksenniskan Haikonen, T<>ivo, PyhäjärVIen Kailku. Holmberg, Hugo, Vuolk. senniskan Hönö, Uno, Lappeemannan Ikävalko, Juho, Korven Honka. Karjalainen, Otto, Pyhäjärven Kaiku. Mansiklka, Matti, Tainionkosken Unh. Muttonen, Olavi, Lappeenrannan Ul'h. -~~- --

10 184 MäJlkiä, Annas, Vuoksenniskan U.nh. Mölsä, Heikki, Vuoksenniskan Piepponen, 'I'oivo, TainionlkoSken Piepponen, Yrjö R., Tainion~lren Ra'hiikainen, Väinö, Johannelk:sen Kireät. Rautiainen, Armas J., Laippeenrannan V'OLm. Rautiainen, Juho, Pyhäj~n Kailku. Ta,rvainen, Auvo, Johanneksen Kireiit. Vilhu, Eino, Lappeenrannan Viteli, Oiva K., Johanneksen K ireäjt. III lk. Aihjo, Ahti E., Lappeenrannan kkren, T., Vuoksenniskan UrJl. Helminen, Niilo, Lappeenrannan Hyytiäinen, Eero H., Lappeenrannan Inkinen, ArvO', P Y'hä1ärven Kahlru. Inkinen, Ville, PyJläjärv'en Kaiku. Juvonen, Ne.tor, Pyhäjä,rven Kaiku. Kilgast, Valter, Johanneksen Kireät. Klingberg, Leo, Lappeenrannan Koivunen. Juho, Johanneksen Ki reä t. Laisi, Yrjö, Johanneksen KireäJt. Luostarinen, Matti, Johanneksen Kireät. MansiJk'ka, Lauri, TainionkoSken Um. Milkklonen, Oma Toimi, Lappeenrannan Mononen, Hannes, Lappeenrannan Muttonen, Olavi, Lappeenrannan Nolo, Viljo, Pynäjärven Kaiku. Peltonen, Matti E., Vuoksenniskan. Pitkänen, Kaarle A., Tainionkoslren Urh. Rossi, Sulo Villi arrn, L appeenmnnan Tirkkonen, Antti, JO'hanneksen Kireät. \T.aris, T., Vuoksenniskan V:n 1935 aikana hyväksytyt pesäpallotuomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri. Mattlin, Joa'r, konttoristi, BK. I! lk. Alajoki, Matti, K.rist~a. Taka, Osmo, yliopp., Hel- Haapala, T. J., Isokylro. sinki RPL. Haavisto, Arvo, maanvilje- II lk. Erho', Eino, yliopp., Hellijä, Ilmajoki, IK. sinlki NMKY. Hautamäki, Leevi, Seinä- Gus~fsson, J., Helsinki, joki. RT. Heikkilä, krvo, Alavu~. klk. Hulkkonen, Väinö, ylio'pp., Hissa, Pentti, res. vanr., Helsinki. Ylistaro..... H<mko, Eino, Lapvaarll. Hyytinen, Antero, Helsinki IMP sk. Kansanen, Sakari, Seinä- K~hola, Esko, Helsinki. joki, SUo Makkonen, Aulis, Helsinki. Katila, Kosti, res. vänr., Pallasvuo, R.. res. vänr., Seinäjoki. Kadettik., Munkkiniemi. Laine, Helmeri, Ilmajoki, Sarkimo, K., Helsinki, V.k. LK... Suomi, Leo, Helsinki, Msk. Lehmusto, Pentti, IlmaJokI. Tainio, Ensio, Helsinki, Lehtonen, Tauno 0., Ter- IMP Sk. vajoki as., IkO'la,. Valanne, Toivo, yliopp., Maunola, Unto, Seinäjoki. Suomenl. Niukkala, Voitto, IlmajO'ki, IK. Opas, Sulo, Seinäjoki. Hämeen piiri. Pietilä, Sameli. Teuva. 1 lk. Kilpi, Jaakko, sotilaso'hj., P iirto, Arvo, KO'skenkorva. Toijala. Reinikka, Oiva, Kurikka. Kirjavainen, J., sotilasohj., Röyskö, Ensio, Ilmajoki as. Tampere... Swksi, Erkki, Teuva. Helsingin piiri. 1 lk. Aho, vääp., SVK, Helsinki. Lindblom, Olavi, lasimest., Helsinki, RPL. II lk. Paikkala, Veikko A., Hameenlinna, HT. RuissalO', Jorma, kauppaapul., Tampere, TP, uudist. Vinha, Mauno, yliopp., Ruovesi.

11 186 Itä-Karjalan piiri. n lk. Hirva, Eino, yliopp., Kontinen, E eva, neiti, Rantala, Otto, kers., PaT1k.kala (uudist.). Kainuun piiri. n 1k. 'MustaJkallio, Mauno, voim. op., Säräisniemi. Laakso, Arvi, Kouvola, KPL. Niemi, E., Ko uvola. Nora, Yrjö, voim.op., Kymintehtaan US. Salo, Kaarlo, yliopp., Hamina, HP. Salonen, Paavo,luutn., Koria. Sonnunen, Tauno, KuusankOs.ki, KV. Vainio, Tauno, Kotlka, KI. Keski-Pohjanmaan piiri "". n ".1.. te. Oulun piiri. II l!l\.. ~arnnlo, v-e.la.'l\.o, mals rl, Raapa:järvi. Keski-Suomen piiri. II lk. Jaatinen, Matti, voim.op., Kell'TUJun K OJ'honen, Martti, Jyväskylä, JK. LaaUtkone,n, Leo, kauppa 'opisto!., P ie'ksämä. Lepponen, Aake, yliopp., P ieksämä. Pfäffli, Hans, koulul., Jyväskylä, J\K. II 'lik. Bergdaib.l, Arvo, Ou'lu, OP. Isola, Lauri, Oulu. J okiranta, Elias, Oulu. Koveoo, Kaarlo, Oulu. Mustonen, Uuno, Oulu (uudist.) Piirainen, Jonne, piiris'iht., Oulu ( uudist.) Pohjanen, Martti, Haukipudas. Vainio, Eino, Ruukki. PeräpohjoLan piiri. Puusaacri,. Jussi, Pieksämä, 1 lk. Nummi, K., Rovaniemi. PP (uudlst.). II 1k. Jäl1'kälä V. Rovaniemi Raivio, Uuno, Jyväskylä, (uudist.>, JK. Kemppainen,, Palta- Räisänen, Niilo, yliopp., mon sk. Jyväskylä, JK. Konttinen, Kauko, Paltamon sk. Salojä rvi, Pentti, P ie.ksärnä, p,p (uudist.). 'Tiainen, A., Rovan.iemi. 'r:oppila, 'Niilo, Jyväskylä, JK. Pohjois- Karjalan piiri. Kymenlaakson piiri. n lk. Haataja, Väinö, sk. ups., 1 lk. Aho, Tauno, kers., LAs 1, Nurmes. Utti. Vaalkanainen, Eino, yli- Berg, P., luutn.. LAs 1, oppi., Joens. Kataja UtU. (uudist.) Väänänen, E. R., IUlUtn., RUK, Hamina. Pohjois-Savon piiri. n }k. EräJmo, Mauri, Kouvola,II lk. Lesk~o, Erkki, yliop!p.. KP L.. lisallmen Pallo Junttila, 'I'alliIlO, y!iopp., Lundqvist, B., 3. sotilas- Kymin Kos:kJe.n ooj., Kuo,pio. II lk. Satakunnan piiri. Aaltonen, Into, Lavia. Hannula, Antti, Piilkkiö, Rantapirtti. Heliö, Asser, Kauvatsa. Heliö, Päiviö, Kauvatsa. Johansson, Erik, Kokemäki. Ka.rvinen, Esko, Rauma. Niinikoski, Olavi, maanv., Lavia. Ounela, via. Porvali, Olavi E., Rauma (uudist. ) Romppainen, Juho, maanv., Merikarvia, Köörtilä. Tuhkanen, Kauko, Rauman semin. Vä<hälä, Pekka, Rauma, RSK. Suur-Savon piiri. II lk. Liesvicrta, Thnil, Savonlinna. Vennervirta, Einar, yliopp., Savonl. Riento. Uudenmaan piiri. II lk. Bergman, Allan V., Hyvinkään 'Tahko. Lahtinen, Tuu:re, Hyvinkään Tahko. Matiskainen, Jorma A., Hyvinkään Tahko. Pessa~a. Lauri, yliopp, Keravan KOOIPee. Saarinen, Aulis J., Hyvinkään Tahko. Saartola, Unto, Hyvinkään Tahko. Varsinais-Suomen piiri. I lk. Hurme, kers., Turku, RP. II lk. Kuusela, Olavi. Turun UL. Lehtonen, Into, Loimaan Pallo Mäki, Aarre, Lieto. Viipurin piiri lk. Antsalo, P. E.. luutn.. Viipuri, ITR. Helanterä, T., luutn., KKR, Viipuri. Kokko. E. 0., luultn., Laa:>peenranta, 'HPP. Pyykkö, Viljo, yliopp., Viipuri, VPL. Turunen, Vilho J., Uuras. Leo, maanv., La- II lk. Harakka, Uuno, Ruokolahti. Kaljanniemi. Hillikka. Jouko, Hajala. Järvinen, 'Toivo, VuokSenniska. 'Laine. Armas, Elimäki, Kuusela. Lanuni, Tauno 1., kadetti, 'Terij~. Litmanen. Toivo, Kirvun Vilkas. Marte. Aki, Viipuri, VKV. Mattila, Samuli, vääp., Viipuri (uudist.) Myllynen. Oiva, Uuras, UU. Myllynen, Sulo, UUTas UU. Pihlman, Paavo Ruoko-, lahti. Roni. Ranne, lelhtori, Viipuri. Salo. Yrjö. pa tori, Viipuri. Sykäri. Eino. opettaja, Savi taipale. Teräväinen. Antti, pol. konst.. Ruokokoski. Vaittinen, Arvi J., Uuras. UU. Vartiainen. Aimo, opettaja, Viipuri. Vilhu, Toivo, ylikers., Viipuri.

12 SISÄLLYSLUETTELO Siv. Ylleiskaltsaus SVULm toimintaan SVUL:n Lii11loloollrous 'V S\OUL:n LilLttohail.li<1rus v SuOlITlieJn Voi.miste1ullitto v (1 SUKXlIIJEm U riheiluliiito v Hiilh1Jotliitto, v SUOIJll.eIlJ PaIDillitto v : Pesäip.alllOliitto v SU<mJJen PyöräiJyliittlO v Poilkaul1h.eiJul.iit1lo v. lj Suomen Nyr.klkehlyllibto Y SVUL:n pillit v SVUL:n tlaimisto v. 1 1' V;:n 1936 adllm!na ihy;väksy;tyt voijmistelulll atvloistelutuomariot V:n 1'935.aiIk.an.aJ ohy.vä:ksytyt pau;nituoma~.iit V :iil 1935 ailkjana, hyväksytyt pe.säpallq1luomarii

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009

Imatran Keilailuliitto ry veteraanisarja 2009 Sivu 1 Joukkue Liitto Yhteensä O V T H KA Paras Ero Tilanne 1 6. 8164 15 7 1 7 544.27 610 2 12. 8151 15 11 0 4 543.40 658-13 3 1. 8151 15 10 1 4 543.40 623-13 4 4. 8091 15 7 1 7 539.40 629-73 5 3. 8087

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo

Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Etelä - Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Etelä - Pohjanmaa 164, 4) Veijo Metsästyshirvi sarja M60: 1) Ilkka Hollmen Satakunta 176, 2) Markku Rintala Pohjanmaa 169, 3) Asko Alatalo Pohjanmaa 164, 4) Veijo Pakkanen Kymenlaakso 154, 5) Ari Hämäläinen Kymenlaakso 152, 6) Jouko

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta

EL:n PILKKIMESTARUUSKILPAILUT Anttola TULOS. MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 MIEHET ALLE 70 VUOTTA 30 Parasta 1 1948 Heiskanen Veijo Pohjois-Pohjanmaan piiri alle 70 2 1881 Lindberg Kari Keski-Suomen piiri alle 70 3 1786 Neuvonen Mikko Etelä-Savon piiri alle 70 4 1374 Myyry Pertti

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

päivitetty klo 10

päivitetty klo 10 HYVINKÄÄN TIKAN KANSALLISET 25+125 TIKKAA 23.04.2016 25Tikkaa päivitetty 27.4.2016 klo 10 MM 1 Leskinen Veikko VaaTi 45 45 45 40 39 214 2 Järvinen Tarmo JST 41 44 40 38 44 207 3 Rantanen Asko MU 42 42

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL 1 SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset 20.-21.08.2011 Kajaani. RK 10+10 sarja H YL Yhdistys Tulos 1 Tulos 2 Yht Huom 1. Jari Pihlainen Pohjois-Savon RT 94 97 191 12x10,7x9,1x8 2. Hannu Eskeli

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä

Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä Rajamäen alaosaston johtokunnat 1960 2016 Alkon Eläkkeensaajain Yhdistys ry:n perustava kokous Helsingissä 27.5.1960 Vilho Meriluoto Arvo Soini varalle: Einari Pilvi Vilho Lietokari 1961 1962 1963 Einari

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos:

M35. Poliisien SM suunnistuskilpailut Raaseporissa. Lähtöluettelo. N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: Poliisien SM suunnistuskilpailut 22.8.2013 Raaseporissa Lähtöluettelo N:ro Lähtöaika Kilpailija Emit: Poliisilaitos: M 61 10:30 Risto Vesaluoma 97688 Jokilaaksojen poliisilaitos 62 10:32 Janne Vasenius

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40

Kansalliset tikkakisat Humppila tikkaa päivitetty klo 21.40 Kansalliset tikkakisat Humppila 19.10.2014 25 tikkaa päivitetty 19.10.2014 klo 21.40 MM 1. Lehtonen Seppo JST 38 43 42 46 39 208 2. Leskinen Veikko VaaTi 43 39 42 38 40 202 3. Rantanen Asko MU 39 39 41

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Itselataava kenttäammunta 10+10, sarja H 1. Latto, Janne E-K 99 85 184 2. Knuuti, Joonas PIR 95 77 172 3. Niittymies, Arttu PIR 99 73 172 4. Tani, Jarno KYM 98 73 171 5. Turpeinen, Tero P-S 93 76 169 6.

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus

SVA mestaruuskilpailut Hirvi kertalaukaus SVA mestaruuskilpailut 28.-29.6.2008 Hirvi kertalaukaus Class Y45 Kertalaukaus 1 3 Matti Suoranta K-64 194 2 8 Jarmo Pyyhtiä K-64 181 3 4 Hannu Niemelä K-64 177 4 2 Kauno Mäkinen SäSA 154 5 5 Jyrki Pajari

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Kotkan Keilailuliitto ry Kotkan Keilahalli Sivu 1 KKL s A Mestaruuskisa, 6 sarjaa eu ( )

Kotkan Keilailuliitto ry Kotkan Keilahalli Sivu 1 KKL s A Mestaruuskisa, 6 sarjaa eu ( ) Kotkan Keilahalli Sivu 1 KKL 2012 6s A Mestaruuskisa, 6 sarjaa eu (23.04.2012-06.05.2012) Joukkuekilpailu 4 x 6 sarjaa Tulos KA 1 ET 2 5023 209.29 Jyri Hämäläinen 1258 Esa Bjong 1246 Ontrei Löövi 1160

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj

MA-luokat 102 srj. B-luokka 102 srj Tampereen Keilailuliitto Ry Kaupin Keilahalli Kausikilpailuraportti (Viikkokilpailut) Tulokset ajalta 05.01.2015-24.05.2015 (vähintään 102 sarjaa heittäneet) MA-luokat 102 srj 1. Jussila Perttu TKK Tampere

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Lähtölista, sarja: Kaikki Lähtönumero Nimi Seura Sarja Lähtöaika 1 Teuvo Lalli Oulu M 40 12:00:00 2 Timo Piirainen Kainuu M 40 12:00:30 3 Pekka Määttä Oulu M 40 12:01:00 4 Jouko Lehtelä Pohjanmaa M 40

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu

Kansalliset Seniorit Joukkuekilpailu Kansalliset Seniorit 2016 Joukkuekilpailu yht. 1 Hämeelinna 1 Hellemaa Reino, Laiho Ilpo, Ohristo Antti, Sivonen Aaro 4334 2 Turku Viitanen Heikki, Nummi Jukka, Raatikainen Jarmo, Kari Raimo 4309 3 Hyvinkää

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m

Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä TULOKSET. P4 ( ) 40 m Humppilan Hippokisat 2012 Humppilan Urheilukenttä 16.8.2012 TULOKSET P4 (2008 - ) 40 m 1. Hermanni Mäkinen 11,3 2. Jasper Kieho 11,7 3. Otto Uusitalo 11,9 4. Rasmus Salminen 12,3 5. Henri Hyytiäinen 12,5

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi)

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) 1. Jami Torjama Karkkilan Urheilijat 2. Joona Talvitie Vaasan Toverit 3. Joni Toppinen Ylä-Tikkurilan Kipinä 4. Jimi Haapaniemi

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa 1. Vesa Mäki-Turja Kauhajoen Karhu 2. Ari Hakanen Muuramen Yritys 3. Kari Ruuth Mukkulan Riento 4. Kari Väyrynen Hyvinkään

Lisätiedot

ISM ja SM-esikisat 2016

ISM ja SM-esikisat 2016 ISM ja SM-esikisat 2016 Vesanto, 10.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Seppä Timo 9 SS 300 (20:19) 292 (0m/-4m) 564 (94) 1156 2. Hiltunen Petri 29 PK 283 (23:09) 278 (+5m/+6m) 594 (99) 1155 3. Mikkonen Harri

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj.

ERÄ I. 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo H60 Et-Pohj. ERÄ I 1 Korp. Haukkala Markku H Et-Poh. 2 Yliltn. Konttinen Heimo H50 Poh-Savo 3 Kapt. Pajala Heikki H50 Et-Pohj 4 Alik. Lindroos Reijo H60 Et-Pohj 5 Alik. Iso-Oja Antti H60 Et-Pohj. 6 Maj. Raitila Jarmo

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40

Kansallinen 25 tikkaa Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty klo 23.40 Kansallinen 25 tikkaa 29.7.2016 Ranualla järjestäjä Ranuan Peura ry päivitetty 29.7.2016 klo 23.40 MM 1. Järvinen Tarmo JST 41 46 43 35 44 209 5x10 2. Mäkinen Mauno VaaTi 46 40 41 40 42 209 4x10 3. Määttä

Lisätiedot

XVIII A. Tiinuksen muistokilpailut

XVIII A. Tiinuksen muistokilpailut Hirvialhon koulu Viiala 13. - 15:21:00 10m Ilmakivääri 60 ls, sarja Y 1. Antti Raittinen LamAs 96 97 97 99 98 94 581 2. Pekka Raittinen LamAs 94 93 96 95 97 96 571 3. Johan Fagerström RS 92 94 96 94 94

Lisätiedot

Jalasjärven IX motocross Kierrosajat

Jalasjärven IX motocross Kierrosajat Luokka MX B Aaltonen Janne Nro 28 Erä AIKA-AJO 1 1:47,51 0:00,00 2 1:48,01 0:00,50 3 4:51,59 3:04,08 1 1:42,61 0:00,00 2 1:54,05 0:11,44 3 1:44,29 0:01,68 4 5:18,65 3:36,04 1 2:44,01 0:54,95 2 1:49,25

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

50m liikkuvan maalin SM 2011 ikämiehet

50m liikkuvan maalin SM 2011 ikämiehet Hirvi kertalaukaukset, sarja N50 1. 32 Sirkka Savukari ESA 75 81 86 78 320uSE 2. 19 Kaija Häyrinen KAMS 72 43 47 50 212 Hirvi kertalaukaukset, sarja Y50 1. 45 Juha Mäkinen P-HA 96 94 92 91 373 2. 67 Jarmo

Lisätiedot

Riistamaali SM Sipoo Hirvi kertalaukaukset, sarja Y50

Riistamaali SM Sipoo Hirvi kertalaukaukset, sarja Y50 Sipoo 17. - Hirvi kertalaukaukset, sarja Y50 1. Jouko Mutka RS 93 92 185 90 93 183 368 95 2. Juhani Mäkitalo ESA 93 97 190 92 86 178 368 94 3. Pauli Kähönen ESA 85 93 178 93 88 181 359 4. Antero Rantala

Lisätiedot

Tampere, Voimailijat

Tampere, Voimailijat 18. - 19.1.1975 Tampere, Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Tapio Savola Lappajärven Veikot 3. Kalle Vuorenmaa Lapuan Virkiä 1. Harri Uusimäki Lappajärven Veikot 2. Raimo Hilden Heinolan

Lisätiedot

RHY:n hirvenhiihtokisa

RHY:n hirvenhiihtokisa RHY:n hirvenhiihtokisa Juuka, 05.03.2016 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 102 Petrovaaran Metsästysseura 2. Hirvonen Jarkko 101

Lisätiedot

Kotkan Keilailuliitto ry Kotkan Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-B

Kotkan Keilailuliitto ry Kotkan Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-B 2012 Piirin Mestaruuskisa miehet A, 6 sarjaa eu (06.02.2012-18.02.2012) LUOKKA M-B 1. Oskari Marttila ET Kotka 1284 (0) (40) (180) 2. Jyrki Vainio Ponsi Kouvola 1229 (0) (36) (205) 3. Jaakko Luoma Kasi-Viis

Lisätiedot

BMX Racin SM Kilpailut 2016

BMX Racin SM Kilpailut 2016 End of Report Racin SKilpailut 2016 EVENT MANAGER, Report Created 02/Jul/2016 15:24:46 FULL RESULTS Total Entries = 84 Total Riders = 83 Miehet (Men) Cruiser (6 Riders) 13 98 68 73 46 330 Haka Jani VESIKKO

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, , Sunila ja Nurmo Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 15.-16.10.1966, Sunila ja Nurmo 1. Ilmari Huhtala Lapuan Virkiä 2. Jorma Kujanne Tampereen Painimiehet 3. Matti Huhtala Lapuan Virkiä 1. Eino Juusela Nurmon Jymy 2.

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut TULOSLUETTELO

Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-aseiden mestaruuskilpailut 25. - 26.2.2017 TULOSLUETTELO 10m ilmakivääri H, H50, H60, H70. H75, D ja D50, 10m ilmapistooli H, H50, H60, H70, H75, D ja D50 Näytöslaji 10m ilmapistooli

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 Neljällä voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995-2003, 2009-2011 Yhteensä 19 kautta Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Pienoispistooli ls 25m H Sija Arvo Sukunimi Etunimi Piiri S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tulos Navat Muu 1. korp Lahti Teemu K S

Pienoispistooli ls 25m H Sija Arvo Sukunimi Etunimi Piiri S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tulos Navat Muu 1. korp Lahti Teemu K S Pistoolilajit H Sija Arvo Sukunimi Etunimi Piiri S1 S2 S3 S4 S5 S6 Tulos Navat Muu 1. korp Lahti Teemu K S 97 99 95 95 98 97 581 2. ltn Paalanen Timo Päi Hä 96 94 95 98 94 97 574 3. alik Niittymies Arttu

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot