Seurojen pisteet jakaantuivat:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seurojen pisteet jakaantuivat:"

Transkriptio

1 166 Seurojen pisteet jakaantuivat: Helsingin Voimail!ijat Vioipurin VO.imailijat Sortavalan V>oimavei:kot UUTaan Vol majmiehet Helsingin Torv.erit ::::... :... ::.. 2 Sa.Jon VOimaiU'j,at Riihimä en VoimaveIj,et Maaottelut. Toimivuoden 1935 aikana on liittomme otellut maaottelun Eestiä ja Tanskaa vastaan. Eesti-Suomi maaottelu pidettiin Tallinnassa 3/11 ja tulokset olivat. Voittaja Eesti kg. J. PoSka, E.-M. Va,lta'saari, S. (3-0). ~3 " H. Freymut h, E.-V$kJ!ro Huuskonen, S. (2--J.). ;)7 " E. Seeberg, E.-Ake KrarJ5soin, S. (2-1). 61 N. StJepulorv, 'E.--iA.. ISiIpooon, S. (3-0 ). 66 " B. Ahlberg, S.--iA.. Steu:mIQv, E. (3--<0). 72 " A. R!ei'l1lke, E.-V. ISyr;jä'nJen, S. (2-1). Alle 79 '~ H. Koirvunen, 8.-A. R:aadilk, E. (tk.j. 2:ssa). triajslrossarja E. Lulklkin, E.-G. HOlmström, S. (2-1). TanSka-Suomi maaottelu pidettiin Aarhusissa marraskuun 17 p:nä ja voitti sen Tanska 7-l. 51 kg. Kaj Fredriik5en, 'T.-J. Lumi/lahti, S. (3-0). 53 " Viggo, T.-Veikko Huus]{'O!llien, S. (2~1). 57 " V. Cervin, T.-AIke K.ar>ls wn, S. (3-0). 61 " Paul Klops, T.--iA.rrv>o SiJponen, S. (~). 66 " Gerharo Petersen, T.-B. Ahlberg, S. (2-1). 72 Gunnar AndrealSe<n, T.-A. Järvinen, '8. (Luov. 2 erässä). Alle 719 " Börge \Holm, T.-H. Ksoillvli.nen, S. (3--<0,). Rialskassanja T. Zidbäck, '8.~Hj. IMJortenoon, T. Ottelussa olivat kailkki tuomarit tanskalaisia. Ulkomaisia kilpailumatkoja. Tanskan maaottelujoukkue 'kilpalli Roskildessa 19/11-35 ja Malmössä 21/ He'lsingin Voimailijain joukkue kilpaili Latviassa, Rllassa 21-23/5 ja paluumatkalla Tallinnassa. Kotimainen kilpailutoiminta. Liiton myöntämält kailisainvälirset khlpai~uluvat: Helsi.ngim Voimarll1ja,t 15-16/ 4, HeJs1ngin Voimailijat 16-17/ 10, Ekenäs lf 17/ 4, '11a~n VIQOOn.s.e.ura 28/ H). Seuraottelut: Ekenäs IF-,HlNS 24/11, VeiLj. AstrÖl"nm Urh.-Kemjn V'oimailijat 9 / a, Varu;an,iNlK--1H:gm TQ'verit 17/ 3, ik!u()p.ion NS~jaanin,~ 24/ 3, Viipurin NyY1k!lreilijät-Lapp eil!farnn:an V~ijart 26 / 10, K.ansa11isia 'kilpail uj a: SaJlon Voi:mailijat 23-24/2, Vi1purin VIoimailijat 24-2:5 / 2, lri.i'himäem. V'oima;Veljet /3, ikloitlkam Voimahlijat 27-28/ 4, kjem.in Vo.tmailljat / 4, Uuraan VOhlnamielhet 29/ 9, 'I1almpereern Vo1ma:tluse<1,llf<l 6/10, Vaasan inlk.19-20/ 10, Uusia tuomareita. 167 K,o tlmn VOIimal.l.iijwt---Lappeenr1anJnalll, Volrrnailijat 10/ 11, Kradaanill1 Kipimä-<KuO'pion NS 22/12, Lalhden.Alb!klerar-Tampereen Kisa-VeilkK>t LIU, VaaBalll inik-tann<per een K isa VeilJoot 15/ 12. Lahden.AJhJrera 29/ 1<0, Tampereem. Vo.vmalillJSle'UIa 10-11/ 11, Laippee!Wanna<n Voimailija t 24/ 11, Sortavalan VoiJmaveilloot 8/ 12, <Kuopion rnyiiklk!eij)'sleura 8/ 12, KlQtikan VlOimailijat 7-8/ 12. II J'k. KaD.ervo Pellilllen, Gurunar Ak!erfelt, Leskinen. UI lk. K. Rantanen, T. E. K.arltunen, G. Gleisner, Voitto Paajanen, H. TöttJe<rman, K. Sam,pila (Sandgre<n), B. Niskanen. Uusittu: 1 tk. V. Smeds, V. Ertaroo, V. S1lenvaJI, N. Siikanen, G. Weste'l'holm, Y. R!ei jqilen, G. Kuurela, V. PaajaJnen, J. Il.a.nfi{o. ILI tk. KaU'e Siika'nen, W. GLeisner, E. Lehtosaari, L. Kivi. VUpurlssa / 4-35 pidetyillä tuomarikursseilla hyväksyttiin seuraravat tuomarit: 1 lk. Toivo 'Tirinen. II tie Wlili Gourewits<Jh, Yrjö Kanerva, Swo Rossi, O~avi Apo, O. Lindberg, Arvo Sipcme>n., Sulo Tirinen, N. Kulonen, Tauno!Saari, JaJllu Va.Jkanen, N. Sormerlooski. III JIk. H. Waden (AKS), Sten, Survio (AK), ErIkIki K:aartinen (A), Olli Numminen (8 ). Ansiomerkit. Hopeinen ansiomerlkki on annettu liittojohtokunnan jäsenelle Eero Harmolle.

2 Debet An Kulunki-, Palkka- ja VuokratiIi: Nyrkkeilyliiton tilin- Voi tt 0- PaLklk:a- ja vuoi1kamenot ,000:- Yleislrulut ~09Z::W 13,092: 20 Posti-, Puhelin- ja Sähkösanomakulujentili: Postilkul.ut PuhelIinku:J.u+ Sä~~~~'.::::::::::::::: :::: : Kurssi-, Neuvonta- ja Propagandakulujentili: 666:75 749:05 541:55 KumsimenQ,t ,1'12: - NeuV'O'Dltailrulu<t ,754:- PropagandailrulJut : - 25,O!.l4: - Kokous- ja Matkakulujentili: Eesti-Suomi Maaottelutili.... Tanska-Suomi Maaottelutili Edustustili Liittoverotili SekaIaistentili ja 1.957: 35 1K000000sma<tkJaiku.lut...,., ,006: - Se~ ~USkruUut :- 5,698:- 1,575: 35 2,590: 06 2,175: '- 2,512: 75 Smk. 55,278: 95 päätös v T a p p i 0 ti Ii. Per Tavaratili: p~~ta.... Mitaleista..... Kilpailujentili.... Valtioaputili Korkotili..., Ruotsi-Suomi Maaottelutili Pääomatili: Kredit 1,427: 65 5,612: 65 1,162: :- 6,000:- 219:46 778:25 Tappio v ,240: 95 Smk. 55, Ta s e- A!ll SVUL:n tili: Rahaa (},1 13: 20 Taval'atili: Pailllotuotteita :90 Pääomatili: Thppill 'V , : 95 Smlk : 05 t i 1 i. Per Henkilötili ,000:- Pääomatili: Säästö edellisiltä vuosilta... 24,625: 06 Smk. 51,625: 05 YRJ(J REIJONEN. Tarkastettu ja hyvllklytty G. WESTERHOLM. ~--~

3 171 S VUL:n piirit v SVUL:n piirijaossa ei 'Ole tapahtunut v:n 1935 aikana muutoksia. Näin ollen liitto 'On edelleenkin jaettu 18. maantieteelliseen piirhlruntaan, joiden asioita ovat hoitaneet piirikokous, piirijohrtjdkunta, jarostokokoukset ja piirisihteeri. SVUL:n arkistoon liitetyt piirien vuosikert'omukset 'Osoittavat, että piirijohtokunnat 'Ovat yleensä huole1la ja asiantuntemuksella hoitaneet nii'lle kuuluvat tehtävät.. Ansio saavutetuista tuloksista 'On katsottava lähennä piirisihteereille, joiden työ entisestään on huomattavasti lisääntynyt. Vahtettavasti SVUL pu'olestaan aina.k.aan toistaiseksi ei 'Ole 'Ollut tilai'suudessa vastaavasti k'orvaamaan piiri sihteereiden työtä. Tämän johdosta tässä yhteydessä t'odettalk'oon, että piirisihteerit 'Ovat uhrautuvasti toimineet SVUL:n ja sen jäsenliittojen sekä piirien välisenä yhdy'smiehenä. Tästä toiminnasta SVUL!haluaa esittää parlhaa-t khtoksensa. Piiden v uosirnaksunsa suorittaneesta jäsenistöstä mainittakoon seuraavaa: I P ii r i I Puheenljahtaåa seuroja Jäsenistö I jäseniä Etelä ~Qhtjanmaa K. G. R. Alh1bäok Helsinki.... o. K. H. öhman Räme...,.... Y. IA'I1IOOIS tä-<k.a:r<j ala H. NloUSliainen 4l Kainuu... O. ISumninen 11 1.l07 Kie9ki-BohJanmaa KIeSki... Suomi... KJymenlaaklso Lalhti.... Oulu.... PeräJpolh.jo Ja... Bohjais--Ka.r(ja'la. Pob(jois-Savo.... Saltakunta Suur-'Savo.... Uusimaa.... Varsinais-Suomi Viilpuri IE. Tukkimäki T. SaIaIva E. Paavola A. Pöyry Lauri ISOlla V. Nopanen E. Ranmio K. LaaikJk1oner: y. Miil'U1llpalo M. Hä!mäläinen L. KeinäJnen Y. Salmela A. Kuusisto \ SVUL:n piirijohtokuntien kokoonpano oli v seuraava: SVUL:n Etelä-Pohjanmaan piiri: K. G. R. Ahlbäck, puheenjohtaja, S. Isolammi, sihteeri ja rahast'onh'oitaja, A. Haavisto, Y. Varti'O, Valto Järvi, L. Kotiranta, V. Lu!htala, E. Kinnari, A. Uusikylä, Y. Sarvilahti. SVUL:n Helsingin piiri: K. H. öhman, puheenjohtaja, U. Marttinen, sihteeri ja ralh.a.stonhoitaja, A. Merivaara, A. Osola, Lauri Anttila, A. Patama, N. Mrkkola, A. Lehtonen, P. Johansson, V. Stenvall, K. Turpeinen. SVUL:n Hämeen piiri: Yrjö Linnas, puheenjohtaja, Yrjö Kautia, varapuheenjohtaj.a, Lauri SäiJä, rahastonhoitaja, Friti Vapaavuori, 'sihteeri. K. Leimu, Tauno Kangas, Erkki Aaltonen, Sul'O Sääksjärvi, Ilnnari Kinnunen, Karento, Y. Helanterä, A. Tienari, E. Moisio. SVUL:n Itä- Karjalan piiri: H. Nousiainen, puheenj'ohtaja, Aulis J'Okinen, varapulheenj'ohtaja, Toivo N. Nieminen. sihteeri, K. Uim'Onen, Eero Taussi, Ville Matsi, Eero Parviainen, Leo Jordan, K.' Pirttilä, Anton Junru. SVUL:n Kainuun piiri: Ott'O Suornimen, puheenjohtaja, U. P. Rantala, sihteeri j.a rahastonh'oitaja, Eino Räisänen, Kalle Tähtinen, V. Laine, H. Gädda, K. E. Mustonen, V. Pukkala, A. G. Enwald, Eljas Lein'Onen. SVUL:n Keski- Pohjanmaan piiri: E. Tukkimäki, puheenjohtaja, V. Ventonen, V. Hiltula, A. Hyyppä, L. Siponk'Os'ki, A. Svahn, T. Ta.k.al'O, J. Sohlo, V. Änkilä, T. Vari,la, Y. Heusala, Y. Kivelä.

4 SVUL:n Keski-Suomen piiri: T. Salava, puheenjohtaja, H. Launiainen, M. Pohjonen, M. Huttunen, U. Pappinen, V. Halinen, P. Keskinen, Arvo Järvinen, K. Vierto, H. Vainio, V. Nuutinen. SVUL:n Kymenlaakson piiri: Em~l Paavola, puheenjohtaja, B. Stenman, 1. PenttBä, W. Malm, Eino Raunio, W. E. Brunila, Emil Loikala, J. Högström, Tauno Wiiri, J. Weroma, T. J. Korkeamäki. SVUL:n Lahden piiri: A. Pöyry, puheenjohtaja. T. Souto, sihteeri, A. Palin, A. Tapanainen, E. J. Leskinen, E. Huurtamo, A. O. Vuorinen, O. Tuomala, Y. Rahkamo, V. Kuusio, L. Alestalo, M. Malm. SVUL:n Oulun piiri: L. Isola, puheenjohtaja, H. Svedberg, G. Niemes, N. Sohlo, K. Merikoski, A. VestInan, E. Sohlo, E. Lyly, K. Ruuskanen, J. Piirainen, A. Pietarila, Y. Hartilkka, O. Blomqvist. SVUL:n Peräpohjolan piiri: Väinö Nopanen, puheenjohtaja, Matti Hannula, Laine Kauppi, Antti Murto, E. Lahdenperä, A. Tiainen, K. J. TuI:kki, T. Eriksson, A. Markkula, Aimo Manner, L. Kauppi. SVUL:n Pohjois-Karjalan piiri: Eino Raunio, puheenjohtaja, J. A. Rain~la, K. Noramo, Y. Kaasinen, S. Turunen, K. Varis, 1. Natunen, J. Lievonen, T. Pärnänen, E. Kauppinen, Alfr. Jokinen, V. Briining, A. Vestman. SVUL:n Pohjois-Savon piiri: Kalle Laakkonen, puheenjdhtaj.a, Kane Haara, M. Simojoki, Kalle Matilainen, Aarne Weise1l, Paavo Heikfkinen, B. Blomqvist, Eino Kervinen, Vilho Turunen, Antti Kettunen, Niilo Solmu, L. Eräste, K. Räsänen. SVUL:n Satakunnan piiri: Y. Miilunpalo, puheenjohtaja, P. Salminen, sihteeri, R. Mela, E. Levon, N. Jaos, A. Karjalainen, K. Tamminen, V. Palmu, A. Lindeman, H. Salminen, A. Järvinen. SVUL:n Suur-Savon piiri: M. Hämäläinen, puheenjohtaja, E. Nykänen, sihteeri ja rahastonhoitaja, A. Kuvaja, V. Ervola, T. Kontinen, J. Puusaari, Y. Nykänen, U. Kiukas, U. Eklund, H. Luostarinen, T. Pesonen. SVUL:n Uudenmaan piiri: L. Keinänen, puheenjohtaja, A. Turma, L. O. Viitanen, E. Arohon'ka, Kalervo Pellinen, Kullervo Pellinen, A. Kosonen, G. Berglöf, Y. Terenius, A. Katajavuori, A. P. Kolehmainen, Laina Paulrola. SVUL:n Varsinais-Suomen piiri: Väinö L. Mela, puheenjohtaja, R. Leimu, sihteeri, Y. Salmela, K. Kankare, A. Leppänen, K. IlIIl!Illonen, K. Tuomisto, U. Franck, O. Välimaa, H. Ertman, K. Tanner, M. Tienari, A. Lehtonen. SVUL:n Viipurin piiri: Aku Kuusisto, puheenjohtaja, O. Mäkeläinen, sihteeri, A. Turunen, E. Koponen, J. Ikävalko, U. Kunttu, V. Nordström, K. Elminen, A. Laine, N. Somerkoski, M. Rydman, T. Hallberg, K. Käkön~n

5 175 SVUL:n toimisto v SVUL:n ja sen jäs~mliittojen toimisto on edelleenkin sijainnut Helsingissä omassa huoneistossa Simon'katu 12. Hiihtoliiton toimisto on kuiten'kin sijainnut Lahdessa Tåpionkatu n:o 8:ssa. SVUL:n toimistopäällwkönä on toiminut Lauri Santala, joka myös on hoitanut Liittdhallituksen sihteerin ja Urheiluliiton toimistosithteerin selkä liiton järjestölehden päätoimittajan ja taloudenhoitajan tehtävät. SVUL:n sihteereinä ovat toimineet Einari Mannerla ja Ilmari Sinisalo, joista edellinen ~m hoitanut Påinihiton, Pesäpalloliiton ja 4/2 saakka Pyöräilyliiton sihteerin sekä mainitust.a päivästä alkaen SVUL:n järjestölehden toimitussihteerin tehtävät 1/11 saakka. Sihteeri Sinisalo on toiminut Voimisteluliiton, 9/2 alkaen PoikaurheHuliiton ja 4/2 alkaen Pyöräilyliiton siihteerinä. Liiton järjestölehden 1loimitussiihteerinä on 1/11 alkaen toiminut toimittaja Toivo V. Narva. Liiton kirjanpitäjän tehtäviä 'on hoitanut rouva Martta Backberg, ja kassanho~tajana on toiminut 1/2 saa!kka rouva Aino Ritvanen ja siitä saa.k!k.a. entinen toimistoapulainen, neiti Helmi Heikkinen. Neiti Aune Orlvama on 1/2 alkaen toiminut liiton toimistoapulaisena. Asiapoikana on ollut koko vuoden Aarre Poutinen. Liiton toimistovirkailijain työn laajuutta osoittaa m.m. seuraava tilasto: 1) pöytäkirjdja laadittu kpl. 2) kirjeitä käsitelty ,639 " 3) kirjeitä lähetetty ,188 4) postietuan tilä:hetykset ,448 " SVUL:n ja sen jäsenliittojen vuoden 1935 toimintaa on koetettu johtaa kaikki hyväksyttävät keinot huomioonotjtaen. Tämän toiminnan yhtenä arvokkaana tuloksena liiton jäsenmäärä on kohonnut korkeammalle kuin milloinkaan aikaisemmin. Saman toiminnan ansiosta SVUL:n asema valistusjärjestönä on tu1lut entistä kiinteämmäksi ja vaikutusvaltaisissakin piireissä huomatummaksi. Samalla kun SVUL:n Liittohallitus jättää toimintakertomuksensa kesäkuun 7 päivänä 1936 kokontuvan liittokokouksen arvosteltavaksi, se tahtoo tässä yhteydessä kiittää kaikkia toimielimiään ja niiden jäseniä hyvin suoritetusta työstä vuoden 1935 aikana. Helsingissä, toukokuun 10 p:nä SUOMEN VOIMISTELU- JA URHEILULIITON LIITTOHALLITUS. J. W. Rangell, SVUL:n puheenjohtaja. Lauri Santala, SVUL:n toimistopäällikkö.

6 176 SVU L:n tilin- Debet An Kwlun'kitili lposti-,.pulhelin- ja Sähkösan<JlIIlalrulujentili.... Palkka- ~a Vuokratili ISeIk:alais1Jerutill Piiriltoiminna'll avustustili Erilroisliittojen Määrä!l:a!hatili Edustustili.... " Propagandatili " Poistojentili.... V o i tt 0- Sm!k. D ebet An lk,assa,tili..... Palllklkitili.... Arvopaperitili " lkiinneve1ka[cirjaintiji " IPr.of. WilSk.m.ani.n Mita,li<tri.li K:i.rj astotili KiVliniemen Kiinteistötili.... Enna!kl«>maksuijentili.... 'He1l'ki1ötili " lpainot1.lotebili.... Siniristilippurtili 'Kalustotili.... KorlrotiJli JäJ.jestö1ehden llmoitussaata'vientili Erikoisliitllojentill.i: VlOi.mistJelultitto {3,48'5: 78 PainHiitto... 30,1.65: 36 Pääornatili: Edelmisten vuooiren tappiot ,879: 29 Tappio v ,056: 58 j a 46,314: 20 4,975: l{) 54,675:- 5,041: - 30,000:- 193,000:- 3,061:- 2,679:- 297:- 340,042: 30 Tas e- 58,499: 55 87l,141: ,092: ,000: : - 1: - 180,000:- 316,000:- 175,565: 75 4,204: 65 4,760: - 75,000: - 3,876:- 3,455' 05 63,651: ,9{35: 87 Smk. 3,817,073: 46 päätös Ta pp i oti li. Per Painotuotetili.... Siniristilipputili Kivilniemen Hoitotili ,. Kiorkotil'i.... Valtioaputili Järtjestölehdentili Filmitili Pääoona tili: Ta,ppio v t i I i. Per Erikoisliittoljentili: Urbeiluliitto.... Pesäpalloliitto.... PoikauI1heiluliitto Nyrkkeillyliitto.... Pyöräilyliitto Kredi t 4,041: :- 7,806: - 26,887: ,000:- 7,234: 25 1,191: - 27,056: 58 ISmk. 340,042: ,159: 51 53,976: 70 24,247: 60 li(),113: 20 6,581: 56 Kredit 504,078: 57 VaII"attujen varojentili :- Ph. U. Strengbergin Tup.teht. Urb.rah. 183,104: 65 -,,- ikäyttömhasto 12,800:- Valmennusrahasto ,960: 34 ".Prof. WilskmanIin M'llistorahasto... 20,883: 35 " N. To.i.vosen Testamenttirahasto ,366:- " IK. Mäkisen Testamenttiralhasto... 79,906: 15 F. O. Liliuksen Testamenrttirahasto.. 118,975: 40 1,899,994: 89 Erilkoisliittojen rah13jstot: Urheilu'liitto ,000:- Voimisteluliitto ,000:- Painiliitto , ,000: - Hiihtoliitto ,000:- Pesäpalloliitto ,000:- Poikaurheiluliitto ,000:- Pyöräilyliitto ,000: - 1,380,000:- Smk.3,817,073:46 12

7 179 1 lk. V:n 1935 aikana hyväksytyt voimistelun arvostelutuomarit Helsingin piiri. Sinisalo, V. r, toimistosihteeri, Helsinki. Steiskal, M., voim. opettaja, Helsin'ki. Hämeen piiri. 1 lk. M<l!ttila, H., konepiirustaja, Kulju. II lic Linnanlahti, K. 0., konttoristi, Tampere. Itä-Karjalan piiri. II lk. Aittoniemi, E. J., kanjtaivääpeli, Pitkäranta. Eronen, T. 1., kansajkoulunopettajja, Hai!k'konen, A. L., Ikansaokoulunoopettatia, So.rtalVa la. Heimola, E. T. A., opettaja, P itkärama. Heinonen, O. 0., kansaaroulunopettatia, Hohtamo, L. 0., kansa~oulunopettaja, HyväTinen, R, kansakoulunopettaja, Sorlavala. Järvinen, H., kansak,oulunopettaja, Kajander, V., kansakoulunopettaja, Kcoiranen, E. K., kansakou- 1unopettaja, isorla,vala. Kcois<tinen, V. V., kansa 'koulu no.pettaja, SortalVala. Kuikka, V., kansajroulunopettaja, Leislahti, J. A., ka!llsakoulunopettaja, Patrikka, J., kansakoulunopettaja, Pekkanen, J., kansakoulunopettaja, Perttola, J. A., kansaikoulunopettaja, Päällysaho, F., kansakoulunopetta'ja, Sorta,vala. Saares, E. A., edustaja, KäkisaJmi. Salmela, E., kansakoulunopettaja, Sortava,la. Salo, S., kansakoulnmopettaja, Kymenlaakson piiri. JaatiIJJen, R, ka!l1saikoulun- 1 lk. Hakala, V., raut. virkam., opettaja, Kou~ola. Jullktm.en, E., kansakoulun- Högström, J., U1TheHuneuopettaja, Sorta'vala. voja, KuusanJlroski. Pylkkö, L., kauppias, Kotka. Pohjois-Karjalan piiri. Schneider, A., rautasorva- n lk K kk S.,. 1" ri Karhula.. 0 onen,., oplsl\.e lja, T~lkki, V., kansakoulun- KuoPlQ... opettaja Virolahti. Uostkkmen, P., konttonstl,, KUOplO. II lk. Mulli, 0., kirja,lotaja, Kotka. Mäkelä, O. R, kanslisti. Suu7 Savon piiri. Kotka. Paronen, V., veturinkuljet II lk. Hämäläinen, M., prokutaja, Kouvola. risti, Mikkeli. Ranta, V. 0., koululaill1en, Jortti, A. A., kansakoulun- Kouvola. opettaja, Mikkeli. Silvo, L., liikeapulainen. Nykänen. E. V.. prokuristi, Kotka. Mikkeli. Turun-en, B., rakennustyöläinen, Kuusankoski. Uudenmaan piiri. II lk. Kuronen, P. M., kansakaulunopettaja, Riihimäki. Oulun piiri. Lahdenranta, P. 0., kansakoulunopettaja, Riihimäki. II lk. Permi, P. V. J., voimistelunopettaja, Raahe. Ranta, A. 0., koululainen, HyviTJJk.ää.

8 V:n 1935 aikana hyväksytyt painituomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri. Pellinen, Onni, Helsingin I lk. Keto, Jaska, Ylistaron ~~ila', Vilho, Helsilngin Veikot. Reini Aarne, Vaasan VV. II lk. Kauppi, ' L. M., LaiIh Jan ' III.l!k. Aro, Tauno, Helsingin Liitt{). Haapa'la, Vilho, Helsingin Kor,peJ.a, Väinö, Kyrön III lk. Greggi1ä, E., Vaasan VV. Halmetoja, Pentti, singin Hel- Ilkka, Vilho, Lapuan Vir- Kokkinen, EiThO, Helsin- 'Idä. gin Ilmarinen, L., Vaallan VV. K'OIkkinen, Väinö, Helsin- Klemettilä, K., Vaasan gin VV. KooIkinen, VeiJk;ko, Lai- Lehtinen, Jukka, HeIsingin hian Liitto. Lou!lm, Alfred, YlistJaron Okisa, Lauri, Helsingin Vei:kot. Loukola., Jaska, Y1ista rcm Pajunen, Eino, H'elsirngin Veikot. Suortti, E., Vaasalll VV. Rautanen, Yrjö, gin Helsin- VaJltonen, V., Vaasan VV. Vuorinen, N., Vaasan VV. Välimäki, 1., Vaasan VV. Hämeen piiri. Helsingin piiri. I lk. Rajala, Leo. Tampereen KV. I lk. Anttila, Väinö, Helsingin. Kymenlaakson piiri. NyyssÖ'nen, ViljQ, Helsingin I lk. Luukkonen, Sulo, Voikkaan Urheilu-Veillrot. II lik. Kinnurnen, Ilmari, Helsirngin Nieminen, Martti, Hallan Räästi, V., Kouvolan Painijat. Ylönen, Väinö, Hallan n lk. Andersen, Rainer, Hallan Gustafsson, Hj., Hallan Haulhio, K., Haminan '!1a rmo. Ja!lJSson, Yrjö, Voilkrkaan KoIlho, Kalle, Voiiklkaan Kossila, Esko, Voi!k!kaan Krzyvacki, Johan, Voik J<:aan Leppäkosiki, E., Hamina. Luoto, T., Hallan Olsen,.Rafael, Hallan PaalaJIlen,, Voi:kkaan Pessa, Aaro, V{) ikikaan Tani, Hj. Hallan Tukiainen, Aarne, HallaI!l Vihtonen, V., Hallan III lk. Aholai-mID, A., Haminan TaPmo. Aaltonen, M., Hanlinan Tarmo. Blomberg, L., Hamina. Grönlund, Emil, Voiklkaan Gräsbäck, W., Voi'kikaan Hartikainen, Armas, HaJlan HeiJk'k:.jlä, K., Haminan Vesa. Heiska, E., Haminan Tarmo. Hicr'Sianäki, Viljo, Voi'kkaan Isomäiki, Arvo, Voikkaan 18t Jautjärvi, Niilo, Voikikaan KnoPI>, K., Haminan Vesa. Kossila, Reino, Voikkaan Krzyvacki, 1., Haminan Vesa. Krzyvacki, L., Haroi'nan Vesa. Kuutti, T., Haminan Vesa. Lindström, Ammas, Hallal!l Lukika, Antti, Vo~kaan Ml.I!w i, M., Haminan Vesa. Mäikinen, Raino, Hallan Nykäinen, EI1kiki, Voikkaan Olenius, Ilmall'i, Voi'kikaan Pajala, Selim, Hallan Pekurinen, H., Kouvolan Painijat. Pethman, T., Voik!kaan Pulkkinen, Vilho, Hallan Rehn, Clas, Hadlan Re:mes, Arvo, Hallan Riisiö, J., Haminan Vesa. Roos, Ragnrur, Hallan Ryhätnen, Jope, Kymintehtaan UIS. Räisänen, Ilmari, Hallan Salmi, Viljo, Vo ikkaa!) Sundqvist, Benjam, Voikkaan Ta,pola, Arvo, Hallan Tilli, Hj., Haminan Tarmo. Tuominen, M., Hallan Vihtonen, Lauri, Hallan Viipuri, Vesa. V., Ha,minan

9 182 Lahden piiri. n lk. Virtanen, E., Lathden Ahkera.. OuLun piiri. n ~k. Jussila, V., Pateniemcil UrJl. Meriläinen, Janne, Pateniemen III Ik. Angeria, Matti, Pateniemen Anitila, Veikiko, men Koivula, Tapio, men Korkala, Armas, Pateniemen Korkala, Kalle, Pa>teniemen Lalppalainen, Eino, Pateniemen Leino, Erkki, Pateniemen Pystö, Oskari, Patenie.nen Unh. Ra ukko, Alfred, Pateniemen Kukkonen, Reino, Lieksan Lau,kJkanen, Kalle. Lieksan LumiaLa, Lieksan U~h. Puukka, Väinö, Liek'San Sormunen, Lauri, '1ärtsilän Teräs. Pohjois-Savon piiri. Patenie- II lk. Tapaninen, Lauri, Kuopion Voimailijat. Patenie-III lk. Auvinen, Jukka, Kuo pi'on Voimailijat. Heino, Väinö, Varkauden Korhonen, Ek'kki, Varkauden Kosola, Mauri, Varkauden Luoma nmälki, 0., VaTkauden Miettinen. Eemil, Varkauden Oravainen, Pete, Varkauden Pohjois-KarjaLan piiri. Salm1nen, V. G., VaIikauden II 1k. Lumiala, Veli S.. Lieksan Silander, Kosti, Varkauden Mauranen, Aleksanteri, Soininen, Paavo, Var'kauden U-rh. Lieksan Ul'b. Nevalainen, Väinö, Lieksan VaIikauden UM. S'ommarberg, Mauno, Timonen, Erkki, Värtsi Sui.hkonen, Eino, Vall"- Iän Teräs. >kauden III lk. Hiltunen, Esko K., Värtsiläin Teräs.,kauden Vienola, T. A., Varsiläin Teräs. Satakunnan piiri. Hämäläinen, Veijo, Värt Kakkonen, Ruben, Värt- I lk. Aimälä, Yrjö, Porin Tarsiläin Teräs. mo. Kaukoluoto, Y;rjö, Värt- II lk. Heinonen, A., Po.rin TarsiläJn Teräs. Ko1ehrrnainen, Enklki, Li~san Ul'h. mo. III lk. Auvinen, Kaarlo, van Pirteä. Pihla- Kontturi, Eino, Vä,rtsilän Hakan.pää, Emil, Porin Teräs. Tarmo. K>otiniemi, Arvo, Porin Tanno. Nummelin, Ilmari, Porin Tarmo. Ruohomäki, Paavo, Porin Tarmo. Valtonen, Taisto, PithLavan Pirteä. Vestergärd, Kaille, Pihlavan PiIl"teä. Suur-Savon piiri. II lk. Airaksinen, Eino E., Olavin Poj<lJt. Luostarinen, Matti H., SavO!lllinnan Riento. Seppänen, Matti, Olavin Suo.nenlaohti, Aa,ro A., Olavin II! lk. Karvinen, Matti, Olavin Miettinen, Aatu A., Olavin Paikkonen, Toivo, Olavin Raninen, Ernest, Olavin Saarikoski, Esko, Olavin Vennervkta, Lauri, Olavin Väisänen, Onni K., Mikkelin KV. Varsinais-Suomen piiri. I lik. Imnnonen, Kaarlo, Turun II lk. Kilen, Olavi, Turun Lento, Paavo, Loimaan Häyry, Kustaa, Loimaan Ristolainen, Toivo, Turun Tanner. K. A., Loimaan III lik. Aaltonen, Yrjö, Pöytyän Sk. 183 Eino. Tauno, Loimaan Hjort, Kaarlo, Turun Höglund, Arvo, Turun Korppa-RaillJkola, Pöytyän Sk. LeppäkoSki, Ali, Turun Mäkinen, Einar, Turun Mäkinen, Toivo, Turun Oksa, Paavo, Turun Raunio, Arvo, Loimaan Salminen, Vilho, Turun Syrjälä,, Loimaan Tuominen, Leo, Loi'maan Vainiola, L. H., Loimaan Valtonen, Arvo, Turun V1I1. Viipurin piiri. 1 l'k. Nieminen, V., Tainionkosken II Ik. Akkanen, Elis, VuoksenniSkan Anttila, Hugo, Lappe nrannan Astikainen, Väinö, Vuoksenniskan Haikonen, T<>ivo, PyhäjärVIen Kailku. Holmberg, Hugo, Vuolk. senniskan Hönö, Uno, Lappeemannan Ikävalko, Juho, Korven Honka. Karjalainen, Otto, Pyhäjärven Kaiku. Mansiklka, Matti, Tainionkosken Unh. Muttonen, Olavi, Lappeenrannan Ul'h. -~~- --

10 184 MäJlkiä, Annas, Vuoksenniskan U.nh. Mölsä, Heikki, Vuoksenniskan Piepponen, 'I'oivo, TainionlkoSken Piepponen, Yrjö R., Tainion~lren Ra'hiikainen, Väinö, Johannelk:sen Kireät. Rautiainen, Armas J., Laippeenrannan V'OLm. Rautiainen, Juho, Pyhäj~n Kailku. Ta,rvainen, Auvo, Johanneksen Kireiit. Vilhu, Eino, Lappeenrannan Viteli, Oiva K., Johanneksen K ireäjt. III lk. Aihjo, Ahti E., Lappeenrannan kkren, T., Vuoksenniskan UrJl. Helminen, Niilo, Lappeenrannan Hyytiäinen, Eero H., Lappeenrannan Inkinen, ArvO', P Y'hä1ärven Kahlru. Inkinen, Ville, PyJläjärv'en Kaiku. Juvonen, Ne.tor, Pyhäjä,rven Kaiku. Kilgast, Valter, Johanneksen Kireät. Klingberg, Leo, Lappeenrannan Koivunen. Juho, Johanneksen Ki reä t. Laisi, Yrjö, Johanneksen KireäJt. Luostarinen, Matti, Johanneksen Kireät. MansiJk'ka, Lauri, TainionkoSken Um. Milkklonen, Oma Toimi, Lappeenrannan Mononen, Hannes, Lappeenrannan Muttonen, Olavi, Lappeenrannan Nolo, Viljo, Pynäjärven Kaiku. Peltonen, Matti E., Vuoksenniskan. Pitkänen, Kaarle A., Tainionkoslren Urh. Rossi, Sulo Villi arrn, L appeenmnnan Tirkkonen, Antti, JO'hanneksen Kireät. \T.aris, T., Vuoksenniskan V:n 1935 aikana hyväksytyt pesäpallotuomarit. Etelä-Pohjanmaan piiri. Mattlin, Joa'r, konttoristi, BK. I! lk. Alajoki, Matti, K.rist~a. Taka, Osmo, yliopp., Hel- Haapala, T. J., Isokylro. sinki RPL. Haavisto, Arvo, maanvilje- II lk. Erho', Eino, yliopp., Hellijä, Ilmajoki, IK. sinlki NMKY. Hautamäki, Leevi, Seinä- Gus~fsson, J., Helsinki, joki. RT. Heikkilä, krvo, Alavu~. klk. Hulkkonen, Väinö, ylio'pp., Hissa, Pentti, res. vanr., Helsinki. Ylistaro..... H<mko, Eino, Lapvaarll. Hyytinen, Antero, Helsinki IMP sk. Kansanen, Sakari, Seinä- K~hola, Esko, Helsinki. joki, SUo Makkonen, Aulis, Helsinki. Katila, Kosti, res. vänr., Pallasvuo, R.. res. vänr., Seinäjoki. Kadettik., Munkkiniemi. Laine, Helmeri, Ilmajoki, Sarkimo, K., Helsinki, V.k. LK... Suomi, Leo, Helsinki, Msk. Lehmusto, Pentti, IlmaJokI. Tainio, Ensio, Helsinki, Lehtonen, Tauno 0., Ter- IMP Sk. vajoki as., IkO'la,. Valanne, Toivo, yliopp., Maunola, Unto, Seinäjoki. Suomenl. Niukkala, Voitto, IlmajO'ki, IK. Opas, Sulo, Seinäjoki. Hämeen piiri. Pietilä, Sameli. Teuva. 1 lk. Kilpi, Jaakko, sotilaso'hj., P iirto, Arvo, KO'skenkorva. Toijala. Reinikka, Oiva, Kurikka. Kirjavainen, J., sotilasohj., Röyskö, Ensio, Ilmajoki as. Tampere... Swksi, Erkki, Teuva. Helsingin piiri. 1 lk. Aho, vääp., SVK, Helsinki. Lindblom, Olavi, lasimest., Helsinki, RPL. II lk. Paikkala, Veikko A., Hameenlinna, HT. RuissalO', Jorma, kauppaapul., Tampere, TP, uudist. Vinha, Mauno, yliopp., Ruovesi.

11 186 Itä-Karjalan piiri. n lk. Hirva, Eino, yliopp., Kontinen, E eva, neiti, Rantala, Otto, kers., PaT1k.kala (uudist.). Kainuun piiri. n 1k. 'MustaJkallio, Mauno, voim. op., Säräisniemi. Laakso, Arvi, Kouvola, KPL. Niemi, E., Ko uvola. Nora, Yrjö, voim.op., Kymintehtaan US. Salo, Kaarlo, yliopp., Hamina, HP. Salonen, Paavo,luutn., Koria. Sonnunen, Tauno, KuusankOs.ki, KV. Vainio, Tauno, Kotlka, KI. Keski-Pohjanmaan piiri "". n ".1.. te. Oulun piiri. II l!l\.. ~arnnlo, v-e.la.'l\.o, mals rl, Raapa:järvi. Keski-Suomen piiri. II lk. Jaatinen, Matti, voim.op., Kell'TUJun K OJ'honen, Martti, Jyväskylä, JK. LaaUtkone,n, Leo, kauppa 'opisto!., P ie'ksämä. Lepponen, Aake, yliopp., P ieksämä. Pfäffli, Hans, koulul., Jyväskylä, J\K. II 'lik. Bergdaib.l, Arvo, Ou'lu, OP. Isola, Lauri, Oulu. J okiranta, Elias, Oulu. Koveoo, Kaarlo, Oulu. Mustonen, Uuno, Oulu (uudist.) Piirainen, Jonne, piiris'iht., Oulu ( uudist.) Pohjanen, Martti, Haukipudas. Vainio, Eino, Ruukki. PeräpohjoLan piiri. Puusaacri,. Jussi, Pieksämä, 1 lk. Nummi, K., Rovaniemi. PP (uudlst.). II 1k. Jäl1'kälä V. Rovaniemi Raivio, Uuno, Jyväskylä, (uudist.>, JK. Kemppainen,, Palta- Räisänen, Niilo, yliopp., mon sk. Jyväskylä, JK. Konttinen, Kauko, Paltamon sk. Salojä rvi, Pentti, P ie.ksärnä, p,p (uudist.). 'Tiainen, A., Rovan.iemi. 'r:oppila, 'Niilo, Jyväskylä, JK. Pohjois- Karjalan piiri. Kymenlaakson piiri. n lk. Haataja, Väinö, sk. ups., 1 lk. Aho, Tauno, kers., LAs 1, Nurmes. Utti. Vaalkanainen, Eino, yli- Berg, P., luutn.. LAs 1, oppi., Joens. Kataja UtU. (uudist.) Väänänen, E. R., IUlUtn., RUK, Hamina. Pohjois-Savon piiri. n }k. EräJmo, Mauri, Kouvola,II lk. Lesk~o, Erkki, yliop!p.. KP L.. lisallmen Pallo Junttila, 'I'alliIlO, y!iopp., Lundqvist, B., 3. sotilas- Kymin Kos:kJe.n ooj., Kuo,pio. II lk. Satakunnan piiri. Aaltonen, Into, Lavia. Hannula, Antti, Piilkkiö, Rantapirtti. Heliö, Asser, Kauvatsa. Heliö, Päiviö, Kauvatsa. Johansson, Erik, Kokemäki. Ka.rvinen, Esko, Rauma. Niinikoski, Olavi, maanv., Lavia. Ounela, via. Porvali, Olavi E., Rauma (uudist. ) Romppainen, Juho, maanv., Merikarvia, Köörtilä. Tuhkanen, Kauko, Rauman semin. Vä<hälä, Pekka, Rauma, RSK. Suur-Savon piiri. II lk. Liesvicrta, Thnil, Savonlinna. Vennervirta, Einar, yliopp., Savonl. Riento. Uudenmaan piiri. II lk. Bergman, Allan V., Hyvinkään 'Tahko. Lahtinen, Tuu:re, Hyvinkään Tahko. Matiskainen, Jorma A., Hyvinkään Tahko. Pessa~a. Lauri, yliopp, Keravan KOOIPee. Saarinen, Aulis J., Hyvinkään Tahko. Saartola, Unto, Hyvinkään Tahko. Varsinais-Suomen piiri. I lk. Hurme, kers., Turku, RP. II lk. Kuusela, Olavi. Turun UL. Lehtonen, Into, Loimaan Pallo Mäki, Aarre, Lieto. Viipurin piiri lk. Antsalo, P. E.. luutn.. Viipuri, ITR. Helanterä, T., luutn., KKR, Viipuri. Kokko. E. 0., luultn., Laa:>peenranta, 'HPP. Pyykkö, Viljo, yliopp., Viipuri, VPL. Turunen, Vilho J., Uuras. Leo, maanv., La- II lk. Harakka, Uuno, Ruokolahti. Kaljanniemi. Hillikka. Jouko, Hajala. Järvinen, 'Toivo, VuokSenniska. 'Laine. Armas, Elimäki, Kuusela. Lanuni, Tauno 1., kadetti, 'Terij~. Litmanen. Toivo, Kirvun Vilkas. Marte. Aki, Viipuri, VKV. Mattila, Samuli, vääp., Viipuri (uudist.) Myllynen. Oiva, Uuras, UU. Myllynen, Sulo, UUTas UU. Pihlman, Paavo Ruoko-, lahti. Roni. Ranne, lelhtori, Viipuri. Salo. Yrjö. pa tori, Viipuri. Sykäri. Eino. opettaja, Savi taipale. Teräväinen. Antti, pol. konst.. Ruokokoski. Vaittinen, Arvi J., Uuras. UU. Vartiainen. Aimo, opettaja, Viipuri. Vilhu, Toivo, ylikers., Viipuri.

12 SISÄLLYSLUETTELO Siv. Ylleiskaltsaus SVULm toimintaan SVUL:n Lii11loloollrous 'V S\OUL:n LilLttohail.li<1rus v SuOlITlieJn Voi.miste1ullitto v (1 SUKXlIIJEm U riheiluliiito v Hiilh1Jotliitto, v SUOIJll.eIlJ PaIDillitto v : Pesäip.alllOliitto v SU<mJJen PyöräiJyliittlO v Poilkaul1h.eiJul.iit1lo v. lj Suomen Nyr.klkehlyllibto Y SVUL:n pillit v SVUL:n tlaimisto v. 1 1' V;:n 1936 adllm!na ihy;väksy;tyt voijmistelulll atvloistelutuomariot V:n 1'935.aiIk.an.aJ ohy.vä:ksytyt pau;nituoma~.iit V :iil 1935 ailkjana, hyväksytyt pe.säpallq1luomarii

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3.

1. Veikko Huuskonen HV 1. Sulo Gustafsson HNS 2. Kalevi Alanne TVS 2. Aarne Piiparinen Sunilan Sisu 3. Topi Rytkönen ViiN 3. SNL:N MESTARUUSKILPAILUT 2. 3.3.1941 HELSINGISSÄ 1. Olli Lehtinen HV 1. Olavi Kaartinen HV 2. Sven Nyström EIF 2. Åke Granö HNS 3. Väinö Hämäläinen KotkV 3. Kalle Karlsson HNS 1. Veikko Huuskonen HV 1.

Lisätiedot

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta

Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi- Sihteeri Jäsenasiat jäsenet lukumäärä kunta Altian Rajamäen Seniorit 28.9.2007 alk ent. Alkon Rajamäen Eläkeläiset/Historiatiedot keränneet Hilkka Rajala/Pentti Lehtovaara 1 Puheenjohtaja/ Rahastonhoitaja/ Muut johtokunnan Jäsenten/vap.jäs. Kahvitoimi-

Lisätiedot

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet

14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 14. - 15.3.1970 Lohja, Voimailijat / Seinäjoki, Paini-Miehet 1. Soini Kauppinen Suolahden Urho 2. Matti Laitinen Viipurin Voimailijat 3. Jaakko Piutunen Varkauden Urheilijat 1. Reino Salimäki Seinäjoen

Lisätiedot

RESL SM-ampumakilpailu

RESL SM-ampumakilpailu 22.08.2011 16:01:35 50m pienoiskivääri 60 ls makuu joukkueet, sarja H 1. Etelä-Häme 2 1759 Alik Pekka Saari 588, Rva Hanna-Kaija Nieminen 586, Pion Jani Kortteissto 585 2. Etelä-Pohjanmaa 1748 Hra Jaakko

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56

KULTTUURITYÖN KESKUS. hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 KULTTUURITYÖN KESKUS hallitukset ja toimihenkilöt 1955-56 puheenjohtaja Toivo Kujala sihteeri Risto Hölttä varapuheenjohtajayrjö Sivonen varasihteeri Johan W.Slup taloudenhoitaja Aug.Niemistö muut jäsenet

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 24.-25.10.1981, Rauma, 138 osallistujaa 1. Vesa Mäki-Turja Kauhajoen Karhu 2. Ari Hakanen Muuramen Yritys 3. Kari Ruuth Mukkulan Riento 4. Kari Väyrynen Hyvinkään

Lisätiedot

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat

14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 14. - 16.3.1980, HELSINKI, Viipurin Voimailijat 1. Reijo Haaparanta Kauhajoen Karhu 2. Reijo Luokkanen Tampereen Painiseura 3. Jukka-Pekka Tanner Tampereen Painiseura 1. Taisto Halonen Lapin Veikot 2.

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi)

Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) Juniorien (20 v.) vapaapainin SM-kilpailut, 4.-5.11.2011, Kaskinen (TeRi) 1. Jami Torjama Karkkilan Urheilijat 2. Joona Talvitie Vaasan Toverit 3. Joni Toppinen Ylä-Tikkurilan Kipinä 4. Jimi Haapaniemi

Lisätiedot

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m

Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kotimaan tilastot 2006-07 Miehet 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Nieminen Tuomas SU 160981 10,00 Seinäjoki 14.12.06 2 Kiiskinen Pertti OuTa 181073 10,30 Seinäjoki 14.12.06

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2010 Kolmella voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995 2003, 2009 Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden ottelun yhteistuloksella.

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2014 lopputulokset Cupiin ilmoittautui 198 maksanutta. Jarkko Kalliomäki keräsi huippupisteet ja voitti cupin. Kisa oli kaikkiaan hurjan tasokas. SM-kisoihin selvisi varmuudella yli 230 pisteen

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg

Keski-Suomen vapaa-ajan kalastajapiirin pilkkimestaruus kilpailut Äänekoski, Mämmen SEO-asema 24.3.2013 Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg Kaloja sarjassa yhteensä 272,72 kg 1. Marko Pollari YKK Miehet yleinen YKK yleinen 2. 10723 2. Esko Naukkarinen IPK Miehet yleinen IPK yleinen 1. 10089 3. Pekka Korhonen YKK Miehet yleinen YKK yleinen

Lisätiedot

Piirin rannaltaonginta 2015

Piirin rannaltaonginta 2015 Piirin rannaltaonginta 2015 30.6.2015 30.6. 2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola,

Lisätiedot

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015

EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 1 EKL Kymenpiirin rannaltaonginta 30.6.2015 Saimaan kanava Naiset yli 80 1 Huuskonen, Martta 153 gr Ruokolahden Eläkkeensaajat 2 Rui, Helka 7 gr Lauritsalan Eläkkeensaajat Naiset yli 70 v. 1 Peltola, Kaarina

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Pohjoismaisten mestaruuskilpailujen parhaat tulokset: 12ts

Pohjoismaisten mestaruuskilpailujen parhaat tulokset: 12ts 12ts Pyöräilyneuvonta. Urheiluopistossa järjestettiin laatuaan toiset pyöräilyneuvonta- ja retkeilykurssit 3-7/7, joiden osanottajamäärä oli opettajiston lisäksi 8 henkeä. Opettajina toimivat herra Arvi

Lisätiedot

Viivan yläpuolelta finaaliin. Finaali perjantaina 3.10.14 klo 10:00

Viivan yläpuolelta finaaliin. Finaali perjantaina 3.10.14 klo 10:00 Alkukilpailun lopputilanne tas 1 Lahti 1 576 619 621 666 652 3134 0 2 Valkeakoski 574 596 672 597 599 3038-96 3 Jyväskylä 549 622 675 594 591 3031-103 4 Lohja 569 573 675 582 624 3023-111 5 Turku 569 586

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO

RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO RESERVILÄISURHEILULIITON ILMA-ASEMESTARUUSKILPAILUT ALAVUDELLA 09.-10.03.2013 TULOSLUETTELO Reserviläisurheiluliiton ilma-asemestaruuskilpailu Alavus 09. - 10.03.2013 10.03.2013 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45

SVA-Ruuti 2009. Aitovuori, Tampere 10. - 12.07.2009. Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 Aitovuori, Tampere 10. - 20:05:56 Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 97 97 98 98 98 585 2. Jari Lehtinen P-HA 97 93 98 99 98 97 582 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 98 95 96 96 94 576 4.

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala

SM-kilpailut Putoavat taulut 25. 26.1.2014 Kangasala Yleinen 1. Saviahde Vesa PHA 2. Hyvärinen Niklas RS 3. Heikkilä Sami K-64 3. Holmberg Krister RS 5. Heikkilä Tomi-Pekka K-64 6. Jetsonen Markku KAMS 7. Koskela Tarmo BSPA 8. Holmberg Henrik RS 9. Suoknuuti

Lisätiedot

M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2) Tero Tynjälä, os. Espoo 048, 15,5, 3) Jussi Sparre, os. Espoo 048, 17,6.

M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2) Tero Tynjälä, os. Espoo 048, 15,5, 3) Jussi Sparre, os. Espoo 048, 17,6. YLEISURHEILU M 100 m 1) Pasi Forsell, os. Kokkola 166, 14,5. M 35 100 m 1) Kaido Tigas, os. Espoo 048, 14,5, 2) Petri Jääskeläinen, os. Espoo 048, 15,4. M 40 100 m 1) Tapio Lippo, os. Oulu 058. 14,0, 2)

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT

POHJOIS-KARJALAN PIIRINMESTARUUSHIIHDOT Miehet 12 3x2km (3P) 1. 2 Liperin Hiihtoseura 26.21,4 Osuus 1 Pauli Vuorma 1 7.48,3 Osuus 2 Juuso Varis 1 9.25,7 1 17.14,1 Osuus 3 Väinö Kontkanen 1 9.07,3 1 26.21,4 2. 5 Pyhäselän Urheilijat 31.08,4 Osuus

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Meldeliste. KLL:n mestaruuskilpailut, vp. Nimi Seura Alue. Pulkkinen Tatu. Lappeenranta. Holm Aapo. Muhos. Yli-Savola Mico. Lahti.

Meldeliste. KLL:n mestaruuskilpailut, vp. Nimi Seura Alue. Pulkkinen Tatu. Lappeenranta. Holm Aapo. Muhos. Yli-Savola Mico. Lahti. 28 kg Pulkkinen Tatu Holm Aapo Yli-Savola Mico Juhola Valtteri Rintamäki Hugo Tuuri Joona Lamminen Felix Mustonen Jesse Harju Lenni Elkin Vadim Mäntylä Elmeri Pentinmäki Tuomas Vettenranta Nestori Tarkkio

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueen AM-kisat ilma-aseilla

Kaakkois-Suomen alueen AM-kisat ilma-aseilla Mikkeli, MA:n Ampuma-Areena 05. - 19:57:20 10m Ilmakivääri 20 ls, sarja 12VT 1. Tomi Nopanen HAS 95 92 187 2. Nico Liljeqvist KAS 94 91 185 3. Mika Varjo MA 91 88 179 4. Sonja Siitonen Hahlo 86 83 169

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2010-09-24. Ylivieska toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ainassaari Mika Juhani K2 Alahäivälä Jussi Petteri Alahäivälä Ville Johannes K3 Elo Pauli Armas Elo Helena

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012

MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 MIESTEN PUOLIVÄLIERÄT 2012 Neljällä voitolla välieriin Puolivälierien historia Puolivälieriä on pelattu vuosina 1987-1993 ja 1995-2003, 2009-2011 Yhteensä 19 kautta Vuonna 1987 voittaja ratkaistiin kahden

Lisätiedot

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011)

Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) Valtion liikuntaneuvostojen kokoonpanot (1920 2011) VALTION URHEILULAUTAKUNTA (1920 1924) 1920 1923 lvarwilskman (pj.) (siht. 12.4.1922 asti) V.J. Kostiainen (30.4.1923 asti, siht. 12.4.1922 alkaen) Elli

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU

ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA. Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU ITÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 6.9.2014 RISSALA Korjatut tulokset 12.9.2014 HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU # Nimi Kerho Tulos 1 Tero Toivanen KUORES 1 184 2 Jari Pihlainen IISRES 1 182

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK

Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015. Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK Normaalijuoksut Liikkuvan maalin SM-kilpailut Jurvassa 24. ja 25.1.2015 Liikkuva maali 10m normaalijuoksut Sarja M50 Sija Nimi Seura Hitaat Nopeat Yhteensä SK 1 Pyyhtiä Jarmo K-64 184 176 360 2 Jetsonen

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

Manno Laakson muistopainit

Manno Laakson muistopainit Tytöt 27 kg Tytöt 27 kg N 1. Runde Alondra Pereda (Janakkalan Paini-Ilves- Mari Kuisma (Hyvinkään Painiklubi) 4,0 : 0,0 4 : 0 00:14 SS 4; N 1. Runde Nea Turpeinen (Karkkilan Urheilijat) - Janna Hakala

Lisätiedot

SVA :n kevätkisa ja Suomi - Viro maaottelu 24.5.2015 Kangasala

SVA :n kevätkisa ja Suomi - Viro maaottelu 24.5.2015 Kangasala SVA :n kevätkisa ja Suomi - Viro maaottelu Pienoisooli 30+30ls TULOKSET tarkk.osa pikaosa yht N45 1. Eeva-Liisa Isosaari VamSA 224 244 468 N55 1. Sirkka Ylistö MuurU 274 269 543 2. Raija Vehanen K-UAS

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 25.-26.4.2015 JOUKKUEKILPAILU

POHJOIS-SAVON RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 25.-26.4.2015 JOUKKUEKILPAILU POHJOIS-SAVON RESERVILÄISTEN AMPUMAKILPAILU 25.-26.4.2015 JOUKKUEKILPAILU 10 LAUKAUKSEN KILPASARJA 12 LAUKAUKSEN KILPASARJA (KÄÄNTYVÄT TAULUT) 1. Arvo Nimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TULOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

Sija Nimi Koulu Kokon.pisteet max 48. 1. Markkula, Paula Turun suomalaisen yhteiskoulun 38,5

Sija Nimi Koulu Kokon.pisteet max 48. 1. Markkula, Paula Turun suomalaisen yhteiskoulun 38,5 KEMIAKILPAILU 2015 2016 PERUSSARJA Tulokset alkukilpailu Sija Nimi Koulu Kokon.pisteet max 48 1. Markkula, Paula Turun suomalaisen yhteiskoulun 38,5 2. Sulkakoski, k ki Ossi Hyvinkään svsveitsin i lukiokio

Lisätiedot

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen

arkanon tutkimusaseman kokoonpano kautta aikojen arkanon tutkimusaseman hoitokuntien kokoonpano kautta aikojen Hoitokunnan retki Itä-Aureeseen kesäkuussa 1985. Kuvassa: Eero Paavilainen, Kalle Nevanranta, Leo Häggman, Jorma Tukeva, Markku Eskola, Tuovo

Lisätiedot

Jousiammunnan Taulu-SM2012

Jousiammunnan Taulu-SM2012 Jousiammunnan Taulu-SM Oulun Jousimiehet ry (OJM-5) Hietasaaren jousiammuntakenttä,.. -- @ 5: TEKONIEMI Antti T# 9 3 KULLA Mika -- @ 5: LINDROOS Tero T# 3 SISTONEN Antero -- @ 5: 9 EKHOLM Pyry T# 3 SÄVEL

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa.

Elokisat 2004 V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Tulokset Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. V- ja U-seura Orimattilan Toive ry Veteraanien kansalliset yleisurheilukilpailut 1.8.2004 Orimattilassa. 1/(9) M35 300 m aj 1 Mika Siimes SpoVe 50,92 M50 300 m aj 1 Antti Aaltonen KymUV 49,53 M65 300 m

Lisätiedot

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011

L-S AMkisat ilmapistooli ja -kivääri 2011 Turku 05. - 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Hanna Pitkänen KaA 99 98 98 99 394 28x 2. Elin Liewendahl ÅSSF 99 96 99 100 394 25x 3. Jenni Leppänen V-SA 94 97 97 97 385 4. Hanna Nivus KaA 94 97 96 97 384

Lisätiedot

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht.

Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. Pohjanmaa Cup 2014 Kokonaistilanne Sija Kilpnro Kippari Paikkakunta Seura Alaj Evij Vimp Lapp Tois Kuor Kuha Pata Os.pist. Yht. 1 4 Noukkala Mika Ähtäri ÄUK 47 22 43 55 49 38 30 262,0 2 36 Harju Toni Peräseinäjoki

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Puutiojärvi 16.1.2014

Puutiojärvi 16.1.2014 Puutiojärvi 16.1.2014 TAULU 1 I Lars Laakkonen, Drg. Torp., s. 1798, k. 17.4.1838 Kuopio Ryönä. Puoliso: 29.7.1827 Riistavesi Hedvig Hämäläinen, s. 1802. Brita Caisa Laakkonen, s. 20.3.1824 Kuopio Ristavesi.

Lisätiedot

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A)

TS-Racing CC 28.07.2013. Kierrosajat 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 (188) 9 Kärkkäinen Sami (A) 1 15:25,20 2 16:02,35 0:00,00 3 16:21,51 0:19,16 4 16:21,62 0:19,27 5 17:55,03 1:52,68 6 16:37,86 0:35,51 7 16:36,13 0:33,78 8 16:44,08 0:41,73 2 (188) 20 Lehto Miro (A) 1

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruus 2012

Hämeen aluemestaruus 2012 Aitovuori, Tampere 07. - 11.09.2012 14:24:07 Vapaapistooli, sarja Y 1. Ari Huhtamäki P-HA 94 86 84 90 90 95 539 2. Jussi Saari P-HA 90 88 89 89 86 85 527 3. Petri Viljanen K-64 88 92 81 77 87 81 506 4.

Lisätiedot

Meldeliste. Naisten ja miesten vapaapainin SMkilpailut. Nimi Seura Alue. Fatos Durmishi. Turun Voimamiehet. Kasperi Lehtonen. Järvenpään Voimailijat

Meldeliste. Naisten ja miesten vapaapainin SMkilpailut. Nimi Seura Alue. Fatos Durmishi. Turun Voimamiehet. Kasperi Lehtonen. Järvenpään Voimailijat 57 kg Fatos Durmishi Kasperi Lehtonen Mike Mesiäinen Egbal Rezakli Pavel Dovlatjan Samu Rajakangas Turun Voimamiehet Vaasan Voima-Veikot Osallistujien määrä: 6 61 kg Atte Siltala Juho Huttunen Vili Manninen

Lisätiedot

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12

SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 SM-Morri 2013 Ruokolahti Nuoret 12 1. Salla Hovatov Ruokolahden Urheilukalastajat 40g/2 837g/1 3 2. Roni Kuusela Kuusankosken Kalastusseura 213g/1 381g/2 3 Nuoret 15 1. Asa Palhomaa Vapa Varkaus 1 1040g/2

Lisätiedot

Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012)

Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012) Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012) 11.3.2012 LUOKAT M-A Nimi Seura L Liitto Yhdistys Tulos 1. Heikki Pimiä RKM-Tre A Tampere

Lisätiedot