Yleisavustukset perattiin. Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleisavustukset perattiin. Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta"

Transkriptio

1 R A Y : n a v u s t u s t o i m i n n a n A s i a k a s l e h t i Yleisavustukset perattiin Mitä on innovatiivisuus? Yksinäisten yhteiskunta

2 Pelitreffeillä Kanen pääsihteeri Sari Aalto-Matturi: Järjestöjen asema pysyy vahvana Järjestöjen tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys on mielestäni se, miten kansalaisyhteiskunta asemoituu suhteessa julkiseen sektoriin ja yritysmaailmaan. Jotkut pelkäävät järjestöjen olevan haalistumassa tai peräti musertumassa näiden väliin. On tärkeää, että muutossuunnat haastavat myös järjestöjä kehittämään omaa toimintaansa: miten kumppanuutta voidaan rakentaa niin, että molemmat hyötyvät, eivätkä järjestöt jää vain julkisen vallan alihankkijoiksi. Huolestuttavaa on, jos EU:n korostama markkinaneutraalisuus ja vapaan kilpailun turvaaminen menee yhteisöll isyyden ja toisen auttamisen edelle ja rakentaa esteitä aatteelliselle yleishyödylliselle kansalaistoiminnalle. Näin ei saisi missään tapauksessa käydä. Uskon muutoksista huolimatta, että kansalaisjärjestöjen asema pysyy vahvana. Kanen visionkin mukaan kansalaisyhteiskunta on jatkossa arvostettu, globaali ja paikallinen osallistumisen, yhteisen oppimisen, vuorovaikutuksen ja tarvittaessa kriittisenkin vaikuttamisen areena. Visio ei kuitenkaan toteudu itsestään vaan edellyttää aktiivista työtä niin julkiselta vallalta kuin järjestöiltä itseltäänkin. Kuva: Jari Härkönen Neuvotteleva virkamies Sari Aalto-Matturi oikeus ministeriöstä on toiminut kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelu kunta Kanen pääsihteerinä vuodesta Tukipotti 2/2010

3 Kuva: Timo Lindholm Tässä numerossa: 7 Nettipelit tulevat 8 Yleisavustukset pistettiin pakettiin 10 Yhteistyötä oppii tekemällä 12 Yksinäiset yhteiskuntaan 18 Kaikki uusi ei ole innovatiivista 20 Ohjelmatyöllä tuloksiin 22 Työkaluja kehittämiseen 20 Voimaa vanhuuteen -hanke pisti ikäihmiset liikkumaan hyvin tuloksin. Vakiot 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 17 Vieraskynä 23 RAY tukee Tukipotti on Raha automaattiyhdistyksen avustustoiminnan asiakas lehti. Turuntie 42, Espoo. PÄÄTOIMITTAJA Marika Leed, (09) , , TOIMITUS Legendium Oy, toimituspäällikkö Marjo Tiirikka TAITTO Pauliina Sjöholm KANNEN KUVA: Outi Montonen KANSI/LOGO: Hello Goodlooking & Dynamo Advertising KIRJAPAINO Erweko Painotuote Oy. Tukipotti Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Seuraava lehti ilmestyy syyskuussa. Painos ISSN Tukipotin paperi on valmistettu energiaa, vettä ja luontoa säästäen. Paperilla on Euroopan unionin ympäristömerkki FI/11/1. Suurennuslasin alla Mediatutkija Heikki Kuutti julkaisi pari vuotta sitten kirjan, jossa käsitellään kielteisen julkisuuden kierteeseen joutumista ja siitä selviämistä. Luin teoksen heti tuoreeltaan kiinnittämättä siihen kummemmin huomiota. Tänä talvena kirja on palannut mieleeni useampaan otteeseen, kun keskustapuolueen alkuun viattomalta vaikuttanut vaalirahailmoitus paisui syyskuussa hetkessä sekä RAY:n että järjestöjen mainetta koettelevaksi megakriisiksi. Kun jokin laukaisee kielteisen julkisuuden kierteen, organisaatio voi joutua pitkäksikin aikaa suurennuslasin alle. Vähäisetkin epäilykset RAY:tä tai avustamiamme järjestöjä kohtaan herättävät nyt toimitukset. Tilanne on erityisen otollinen nimettömille ilmiantajille, jotka ovat tietenkin asialla omista intresseistään käsin. Asetelma ei kuitenkaan ole yksinomaan kielteinen. Olemme jo vuosia tuskailleet RAY:ssä sitä, että avustuskohteista tehdään paljon lehtijuttuja, mutta rahoituslinjauksemme ja toimintaperiaatteemme näkyvät julkisuudessa harvemmin. Viime talvena luin lehdistä moneen otteeseen, kuinka RAY:n yleisavustus ja kohdennettu toiminta-avustus eroavat toisistaan. Ei siis jotain huonoa, jos ei hyvääkin! Tilanne herättää myös arvioimaan uudelleen omia toimintaperiaatteita: ovatko ne tätä päivää vai aikansa eläneitä maan tapoja, jotka sietävätkin romu koppaan. Toisaalta negatiivinen kierre nostaa herkästi pinnalle pienetkin epäilykset avustusten väärinkäytöstä. Tämä haastaa RAY:n ja järjestöt pohtimaan päätöksiä myös siltä kannalta, miltä asiat dessa näyttävät. Eräs yhdistys esimerkiksi oli peruskorjannut palveluasuntoja tuki- ja liikuntaelinsairaille ihmisille RAY:n tuella. Helsingin Sanomat kuitenkin paljasti, että asunnoissa asui myös yhdistystä lähellä olevan julkisuusäätiön työntekijöitä. Yhdistys katsoi, että ratkaisu oli heille kokonaistaloudellinen, sillä muutoin huoneistot olisivat olleet tyhjillään. Julkisuudessa ratkaisu näytti siltä, että työntekijöille oli järjestetty halpoja asuntoja tiskin alta ja julkisia avustuksia käytettiin johonkin sellaiseen, mihin niitä ei ollut tarkoitettu. Koko ikävä soppa olisi vältetty, jos järjestö olisi asianmukaisesti hakenut avustusehtoihin tilapäistä käyttötarkoituksen muutosta. Marika Leed yhteyspäällikkö Ps. Kädessäsi on viime syksyn lukijakyselyn pohjalta uudistettu lehti. Palaute on enemmän kuin tervetullutta! Tukipotti 2/2010 3

4 Ajankohtaista Oppimisvaikeuksista vapaaksi -projekti palkittiin Kriminaalihuollon tukisäätiön Oppimisvaikeuksista vapaaksi -projekti on saanut vuoden 2010 Hyvä käytäntö -palkinnon. Hanke on tuottanut rikosseuraamusalalle välineitä asiakkaiden oppimisvaikeuksien huomioimiseen. Oppimisvaikeuksista vapaaksi -hankkeen kuntoutusohjaajat ovat tehneet työtä vankiloissa ja yhteiskuntapalveluksessa rikostaan sovittavien nuorten parissa Etelä-Suomen alueella. Hankkeessa havaittiin, että 70 prosentilla rikostaustaisista nuorista on vaikeuksia lukea ja kirjoittaa ja vielä useammalla tarkkaavaisuusvaikeuksia. Oppimisvaikeuksia on kartoitettu erilaisilla testeillä ja asiakkaita on ohjattu edelleen neuropsykologisiin tutkimuksiin. Selvitysten jälkeen nuoria on ohjattu opiskelemaan, työpajoille ja muuhun kuntoutukseen. Vuonna 2007 aloitettu hanke jatkuu vuoden 2010 loppuun RAY:n tuella. Raati arvosti hankkeen työssä paneutumista kuntoutukseen tavalla, joka auttaa rikostaustaisia nuoria rakentamaan tulevaisuuttaan. Hanke on pysäyttänyt asiakkaiden lisäksi myös viranomais- ja järjestötoimijat oppimisvaikeusproblematiikan äärelle. Hyvä käytäntö -palkinnon jakaa sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Vertaistuen teoriasta ja käytännöstä ilmestyi kirja Kuva:Ville Juurikkala Vertaistoiminta antaa ihmisille avaimia ongelmien ja kriisien selvittämiseen ja tuo ihmisiä yhteen. Samalla vertaistoiminta on kansalaisten omaehtoista, vapaaehtoista yhdessä tekemistä ja usein myös asioihin vaikuttamista. Vertaistoiminta kannattaa -kirja sisältää paljon käytäntöön siirrettävää tietoa vertaistoiminnan käynnistämisestä ja toteuttamisesta sekä ammattilaisille että vapaaehtoistoimijoille. Kirjassa hahmotellaan myös ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä vertaistoiminnan kehittämisessä. Kirjoittajat ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tai vapaaehtoistoimijoita ja kustantaja Asumispalvelusäätiö ASPA. 4 Tukipotti 2/2010

5 Uusi jäsen RAY:n hallitukseen Kouvolassa kokeillaan kunta-järjestöyhteistyötä Raha-automaattiyhdistyksen yhdistyksen kokous valitsi maaliskuussa uudeksi hal- sähköistä asiointia RAY rakentaa lituksen jäseneksi Kuuloliitto ry:n toiminnanjohtaja Pekka lapinleimun. Lapinleimu avustusten käsittely- ja asiointi- CCC Oy toimittaa RAY:lle korvasi eeva kuuskosken, joka järjestelmän tulevien parin vuoden erosi hallituksesta siirryttyään aikana. Sopimuksen koko on noin YTY:n pääsihteerin tehtävistä ministeri Hyssälän valtio- Ratkaisu tulee palvelemaan yli 1,9 miljoonaa euroa. sihteeriksi. Istuvan hallituksen avustusta hakevaa sosiaalitoimikausi on ja terveysjärjestöä. Järjestelmä siirtää sekä hakemusten jättämisen että myönnettyjen avustusten nostamisen ja käytön selvittämisen verkkoon. RAY voi käsitellä järjestelmässä tehokkaasti tuhansia avustushakemuksia, maksupyyntöjä ja vuosiselvityksiä. Myös avustetun toiminnan tulosten ja vaikutusten seuraaminen helpottuu, osastopäällikkö Mika Pyykkö kertoo. CCC on toteuttanut aiemmin sähköisiä palvelukokonaisuuksia sekä julkishallinnolle että yrityksille, muun muassa Verkokortti verkossa palvelun. Kouvolan yhteispalvelupisteet kokeilevat uudentyyppistä yhteistyötä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kanssa; pisteisiin on koottu tietoa järjestöistä sekä organisoitu järjestöjen neuvontapäivystyksiä, teemapäiviä ja -viikkoja. Yhteispalvelussa viranomaiset tarjoavat julkishallinnon ja muita asiakaspalveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Yhteispalvelupisteissä ovat esittäytyneet esimerkiksi sydänyhdistykset, rikosuhripäivystys, omaishoitajat, Näkövammaisten keskusliiton asiantuntija ja kuulon lähipalvelu, jossa koulutettu vapaaehtoinen auttaa kuulokojeen käyttäjiä. Kuntalaisilla on ollut mahdollisuus keskustella järjestöjen työntekijöiden tai vapaaehtoisten kanssa siitä, miten järjestöt voivat tukea heitä eri elämäntilanteissa ja millaisia osallistumis- ja harrastusmahdollisuuksia ne tarjoavat. Suomessa on tällä hetkellä 187 yhteispalvelupistettä. Kouvolan kokeilu on osa STKL:n valtakunnallista hanketta, jonka yhtenä tavoitteena on mahdollistaa järjestöjen toiminnasta tiedottaminen ja neuvonnan tarjoaminen yhteispalvelupisteissä. RAY tukee projektia vuosina yhteensä eurolla. Muista nämä Uusien projektien (Ci, Ck) hakuaika päättyy Osa aiemmin Ak-avustuksilla rahoitetuista määräaikaisista tarpeista (esim. konferenssit) katetaan jatkossa Ck-avustuksin, joiden hakuaika on jo toukokuussa! Uusien projektien hakulomake 3705 on päivitetty. Tuore versio löytyy RAY:n verkkosivuilta. Toiminta-avustusten 3. erä maksetaan 2.8. Tukipotti 2/2010 5

6 Ajankohtaista Pelikentällä Juha eskelinen kuka olet? Työskentelen SDP:n puoluetoimistossa ja johdan ajatushautomo Kalevi Sorsa -säätiötä. RAY:n hallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana olen ollut vuodesta Tämänhetkiset kuumat perunat RaY-rintamalla? Nettipelit halutaan mahdollisimman hyvin liikkeelle. Osittain tähän liittyvä kysymys on myös pelaajakunnan laajentaminen nuorempiin ja etenkin naisiin. Avustuspuolella huolestuttaa avus- tustarpeiden kasvu samanaikaisesti kun tuottokehitys on maltillista. Parasta hallitustyössä? Pelaamisen kautta avautuu aivan uusi maailma ihmisenä olemiseen. Vaikka taustani on vankasti kansalaisjärjestöissä, varsinaiset ahaa-elämykset ovat tulleet RAY:n pelipuolelta. Hallituksella ja johtokunnalla on rakentava ja avoin työskentelyilmapiiri. Rahiksen henkilökunnalta olen aina saanut apua, kun olen sitä tarvinnut. Mottosi? Ei voi olla eksyksissä, jos ei kiinnosta mihin ollaan menossa. Palstalla nostetaan esiin valtteja RAY:n pakasta. pelinurkka Sähköistä pelaamista Pongista Pleikkaan Sähkömuseo Elektrassa Hämeenlinnassa aukeaa toukokuussa näyttely, joka kertoo sähköisen pelaamisen historiasta. Näyttelyssä voi myös pelata historiallisia pelejä. Näyttelyssä voi kokeilla toiminnallista mallia vanhasta 1930-luvulla pelatusta sähköisestä tietovisailusta. Esillä on myös konsoleita ja tietokoneklassikoita, ohjaimia ja pelejä sekä muutama rahapeli, museonjohtaja kimmo kyllönen kertoo. RAY on toimittanut näyttelyyn uusimman Monipajatsonsa yleisön kokeiltavaksi. Sähkömuseo Elektra sijaitsee Hämeenlinnassa Vanajan voimalaitoksen tuntumassa. Näyttely on avoinna vuoden 2011 loppuun saakka. Elektra.fi Sähköisten pelien näyttelyssä voi kokeilla maksutta myös RAY:n uutta Monipajatsoa. 6 Tukipotti 2/2010 Pelitesti kertoo pelitapasi RAY on vakiinnuttanut käyttöönsä internetissä toimivan PeliTesti-palvelun, jolla pelaajat voivat arvioida omaa pelaamistaan. PeliTesti helpottaa pelaajaa huomaamaan mahdolliset riskikohdat omassa pelaamisessa ja näin tarvittaessa korjaamaan pelitavat jo ennen ongelmien syntymistä. Lisäksi testi kertoo pelaajille, miten heidän kannattaisi toimia, jotta pelaaminen pysyy ongelmattomana. PeliTesti on kehitetty yhdessä pohjoismaalaisten peliyhtiöiden ja ruotsalaisen Spelinstitutetin kanssa. Vajaan vuoden kestäneen pilotoinnin aikana yli pohjoismaalaista on jo testannut pelitapansa.

7 Nettipelit tulevat RAY:n pelipalvelu internetissä avataan ensi syksynä. Luvassa on koko kansan verkkopalvelu, josta löytyy nettipokerin lisäksi kattava valikoima automaattija kasinopelejä. Teksti: Marika Leed Kuvat: RAY Nettipeliluvan ehdot 1) Alle 18-vuotiaat eivät saa pelata. 2) Pelaajan henkilöllisyys ja hänen asuinpaikkansa todennetaan. 3) Valvontaviranomaisen valvontajärjes telmä voidaan kytkeä pelijärjestelmään. 4) Pelaamista voidaan seurata ja asettaa peli- ja pelaajakohtaisia rajoituksia. Lisäksi erikseen vahvistettavilla pelisäännöillä annetaan tarkempia pelilaji-, pelityyppi- tai pelikohtaisia määräyksiä pelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentämiseksi. Maailmalla on tätä nykyä useita tuhansia nettikasinoita, joista noin 60 tarjoaa palvelujaan Suomessa. Suomalaiset sijoittavat arviolta 100 miljoonaa euroa vuodessa ulkomaisten tarjoajien peleihin. Helmikuussa valtioneuvosto vahvisti RAY:n rahapelilupaan muutoksen, joka mahdollistaa myös RAY:lle raha-automaattija kasinopelien jakelun netissä. Haluamme tarjota kansallisesti valvottuja kasino pelejä ympäristössä, jossa korostuu kotimainen kuluttajansuoja, johtaja Janne Peräkylä kertoo. RAY tulee tarjoamaan verkossa kattavan valikoiman automaattipelejä. Näistä osa on tuttuja RAY:n peliautomaatteja ja osa uusia sovelluksia. Pöytäpelien ystäville tarjotaan esimerkiksi rulettia ja blackjackiä. Pokerinpelaajat taas pääsevät mittelemään toisiaan vastaan niin turnaus- kuin käteispeleissäkin. Henkilöllisyys varmistetaan Palvelun asiakkaaksi pääsevät kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, joilla on suomalainen henkilötunnus ja verkkopankkitunnukset. Henkilöllisyys varmennetaan Väestörekisterikeskuksesta, eikä luotolla pääse pelaamaan. RAY:n asiakkaille internet on yksi uusi pelipaikka, joka laajentaa RAY:n palveluja. Näin tarjoamme jatkossa suomalaisille kansainvälisestikin vertaillen ainutlaatuisen kasinoalan pelikokonaisuuden, Janne Peräkylä kertoo. RAY:n tavoitteena on ylittää kirjautuneen asiakkaan ja noin 20 miljoonan euron tuotto ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Yrityskumppaneiden tiloihin sijoitetut automaatit ovat kuitenkin tärkein jakelukanava vielä vuosia, sillä RAY:n pelitoiminnan kokonaistuotto oli viime vuonna 650,8 miljoonaa euroa. Tukipotti 2/2010 7

8 Yleisavustukset pistettiin pakettiin Uudet yleisavustusten myöntämis kriteerit vaikut tivat noin puoleen yleisavustusta saavista järjestöistä. Muutokset tulevat pääsääntöisesti voimaan ensi vuoden alusta lähtien. Teksti: Marika Leed Kuva: Ville Juurikkala RAY on työstänyt yleisavustusten kriteerejä 2000-luvun puolivälistä lähtien. Kehitystyö huipentui viime vuoden alussa, kun valmista kriteeristöä lähdettiin soveltamaan hakemusten käsittelyssä ja avustusharkinnassa. Kriteerityöskentely tuotti RAY:lle valtavasti ajantasaista ja hyödyllistä tietoa järjestöjen toiminnasta erityisesti siitä, missä järjestöt ovat hyviä ja mitä alueita toiminnassa kannattaisi aktiivisesti kehittää. Järjestöt olivat tyypillisesti erinomaisia verkostojen luomisessa, asiantuntijana toimimisessa sekä kohderyhmää koskevan tiedon levittämisessä. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi nostaisin toiminnan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja järjestöjen välisen yhteistyön, valmistelupäällikkö Hilppa Tervonen summaa. Yhdenmukaisilla kriteereillä RAY haluaa varmistaa, että yleisavustusten hakijoita kohdellaan avustustenjaossa tasapuolisesti ja rahat suunnataan avustusstrategian mukaisesti. Yleisavustusselvityksessä kiinnitettiin eniten huomiota aistivammaisjärjestöihin. Avustuslaji voi muuttua Keskeisin uusi linjaus on, että jatkossa yleisavustuksia myönnetään vain valtakunnallisesti toimiville, toimintansa jo vakiinnuttaneille ja kansallisesti merkittäville yhteisöille. Linjauksella haluttiin turvata hakijoiden yhdenmukainen kohtelu, sillä joillakin toimialoilla oli vuosien ajan myönnetty yleisavustuksia myös ei-valtakunnallisille toimijoille. Käytännössä vaatimus valtakunnallisuudesta tarkoittaa, että noin 30 mielenterveysyhdistyksen yleisavustus muuttuu vuoden 2011 alusta kohdennetuksi toiminta-avustukseksi, osastopäällikkö Mika Pyykkö kertoo. Keskeinen ero avustuslajien välillä on se, että yleisavustuksesta poiketen kohdennettu toiminta-avustus netotetaan. Kohdennetulla avustuksella voi siis kattaa vain sellaisia menoja, joista on vähennetty toiminnasta saadut tuotot. RAY on muuttamassa myös säätiöiden saamat yleisavustukset kohdennetuksi avustuksiksi. 8 Tukipotti 2/2010

9 Säätiöt ovat usein vahvasti palveluntuottajia. Me taas suuntaamme avustuksia yhä enemmän järjestö- ja kansalaistoimintaan. Lisäksi säätiöiden hallintomalli mahdollisesti tiivine kuntasiteineen on RAY:n näkökulmasta hieman hankala, Pyykkö perustelee. Avustustasoja korjataan Kahdeksan järjestöä sai joulun alla tietää, että ne saavat yleisavustukseensa kaivatun tasokorotuksen. Yksi näistä on vuonna 1989 perustettu ADHDlitto, joka tekee työtä lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön parissa. Katsoimme, että yleisavustuksen tasokorotus oli perusteltu suhteessa toiminnan laajuuteen, laatuun ja kasvavaan kohderyhmään. Erityisesti kohdeyhmän haasteet toimintaympäristössä vaikuttivat asiaan, Hilppa Tervonen sanoo. Yleisavustusremontin ansiosta myös kolme kokonaan uutta avustuksensaajaa pystyttiin ottamaan yleisavustusten piiriin. Erilaisten oppijoiden liitto ry:lle myönnettiin euron yleisavustus, Käpy ry:lle ja Suomen Delfins ry:lle kummallekin euroa. Koska jaettavana oleva avustuspotti supistui tälle vuodelle lähes 30 miljoonaa euroa, moni yleisavustuksensaaja sai vuodenvaihteessa päinvastaisen viestin. Toimialoista eniten huomiota kiinnitettiin aistivammaissektoriin, koska alan järjestöjen yleisavustustasot olivat selvästi muita korkeampia. Suurimman pudotuksen yleisavustukseensa sai Näkövammaisten Keskusliitto. Liiton yleisavustus oli ennen uudistusta euroa enemmän kuin seuraavaksi suurimman yleisavustuksen saajan, Kuurojen Liiton. Vain valtakunnalliset järjestöt saavat jatkossa yleis avustusta. Näkövammaisten Keskusliiton yleisavustus laski tänä vuonna 2,5 miljoonasta euroon. RAY:n linja huolestuttaa Näkövammaisten Keskusliitto on jo vuosia ollut suurin RAYavustuksensaaja yli kahdeksan miljoonan euron avustuksillaan. Sen kohtaloksi osuivat myös yleisavustusremontin suurimmat leikkaukset. Kyllähän avustusehdotus meillä huolta herätti. Liiton avustussumma putosi suhteellisen paljon jo tänä vuonna, toimitusjohtaja Mauno Lehtinen summaa. Lehtinen kertoo, että toiminta on kuitenkin saatu jo sopeutettua reilun puolen miljoonan euron pudotukseen. Siitä yleisavustuksen osuus tosin on vain puolet. Yllättävän hyvin jäsenet ja henkilökunta ovat tilanteen ymmärtäneet ja lähteneet talkoisiin mukaan. Säästämme esimerkiksi euroa peruuttamalla näkövammaisten kesäpäivät, ja henkilökunta vaihtaa lomarahoja vapaaksi. Tämä vuosi Lehtisen mukaan selvitään päätöksen kanssa, mutta ensi vuonna uhkana samaa luokkaa oleva pudotus. Suurimpana avustuksensaajana olemme tietysti hieman puolustusasemissa, Lehtinen sanoo. Näkövammaisilla on erityistarpeita Aistivammaisjärjestöissä tehtiin viime vuonna yleisavustusselvityksen rinnalla niiden koko toimintaan kohdistunut tarkastus. Näkövammaisten keskusliitossa prosessi koettiin raskaaksi, eivätkä RAY:n ihmiset ehtineet paneutua kaikkiin asioihin niin tarkkaan kuin järjestö olisi toivonut. Yleisavustusselvityksen osalta osasimme etukäteen melko hyvin varautua tuleviin muutoksiin. Suhtautuminen näkövammaisten tiedonsaannin tarpeisiin ja tulevaisuuteen taas oli meille täysi yllätys, Mauno Lehtinen kertoo. Lehtinen pohtiikin, ymmärtävätkö ulkopuoliset riittävästi näkövammaisten erityistarpeita. Esimerkiksi tiedonsaanti nettiyhteiskunnassa vaatii monenlaisia erityispalveluja. Kyllä meitä RAY:n linjamuutos hieman huolestuttaa. Ajavatko uudet yhteiskunnalliset asiat kuten terveyden edistäminen tämän perinteisemmän avustamisen ohi, missä autetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia? Kuva: Voitto Niemelä Tukipotti 2/2010 9

10 Yhteistyötä oppii tekemällä Vaikka järjestöt ajavat omien jäsentensä etuja, voi kimppatyö naapurin kanssa kypsyttää vielä makeampaa hedelmää. Pienessä Tourette-yhdistyksessä ja suuressa Diabetesliitossa tiedetään, että parhaiten yhteistyötä oppii tekemällä. Teksti: Marjo Tiirikka Kuva: Shutterstock Toistuvista ja tahdosta riippumattomista liikkeistä tai hallitsemattomista vokaalisista äännähdyksistä kärsivien etuja ajava Suomen Tourette-yhdistys pyörii pääosin vapaaehtoisvoimin. Yhdistys tekee työtä kaikkien neurologisten vammaisjärjestöjen (NV) kanssa. Läheisiä kumppaneita ovat muun muassa Autismi- ja Aspergerliitto ja ADHD-liitto. Yhteistyö on meille ensiarvoisen tärkeää, sillä meillä kaikilla on samanlainen päämäärä ja arvopohja. Yhteisiä nimittäjiä ovat neurologinen tausta ja aivoperäiset ongelmat, kertoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuula Savikuja. RAY:lta projektiavustusta vuodesta 2005 saaneen yhdistyksen toiminnanjohtajan mielestä pienen yhdistyksen kannattaa liittyä yhteen isompien ja varakkaampien järjestöjen kanssa. Saamme oman Tourette-äänen kuulumaan kauemmaksi. Usein toureetikot ovat arkoja tulemaan esiin ja pelkäävät erottuvansa oireyhtymän luonteen vuoksi muusta joukosta. Vertaisryhmissä on kuitenkin havaittu, että 10 Tukipotti 2/2010

11 muillakin on samanlaisia oireita, kokemuksia ja ajatuksia, Savikuja kertoo. Käytännön järjestöyhteistyö on tapaamisia, koulutuksia ja esimerkiksi infopäiviä kouluissa ja sairaaloissa. Lisäksi toureetikot voivat osallistua muiden NV-yhdistysten leireille ja retkille. Neurologiset ongelmat näkyvät hyvin usein samoissa asioissa: arjen selviytymisessä, ihmissuhteissa, oppimisessa ja työssä. Siksi Savikujan mielestä on hyvä pohtia yhdessä, miten neurologisia vaikeuksia omaavien ihmisten hyvää arkea ja elämää voi ohjata parempaan suuntaan. Savikuja kokee yhteistyön antoisaksi ja palkitsevaksi. Yhdessä saa enemmän aikaan kuin yksin puurtaen. Pienenä yhdistyksenä emme pysty osallistumaan esimerkiksi messuille ilman yhteistyötä NV-verkoston tai muiden järjestöjen kanssa. Verkoston toiminta on mielestäni vilkasta, vaikuttavaa ja erittäin arvokasta. Järjestöihmiset ovat toimeliaita ja asiantuntevia. He jaksavat puurtaa pienilläkin resursseilla valtavia ponnistuksia, Savikuja kehuu. Yhteistä tahtoa ja kosketuspintaa Valtakunnallisena keskusjärjestönä toimivan Diabetesliiton toimitusjohtajan Jorma Huttusen mukaan yhteistyön perusedellytys on yhteinen tahtotila. info Esimerkkejä yhteistyömuodoista yhteiskunnallinen vaikuttaminen messut koulutustilaisuudet infopäivät, tietotorit seminaarikiertueet leirit, retket vertaistapaamiset sopeutumisvalmennuskurssit vertaiskahvilat Ei kannata kuitenkaan jäädä odottamaan, että kaikki ovat täysin samaa mieltä asioista. Sitä päivää tuskin tulee. Oleellista on myös keskinäinen luottamus, Jorma Huttunen kuvailee. Hän muistelee menneisyydestä yhtä suurta hanketta, jossa oli mukana toistakymmentä järjestöä. Tuotoksena syntyi yksi juliste. Mukana olevien järjestöjen lukumäärä ei ole itsetarkoitus. Voi käydä niin, että mitä useampi järjestö on mukana, sitä vähemmän löytyy sisällöllistä kosketuspintaa ja sitä yleisemmäksi asia kehkeytyy. Ja sitä vähemmän asia puhuttelee ihmisiä. Sydänliitto on toiminut Diabetesliiton yhteistyökumppanina noin kymmenen vuoden ajan. Taustalta löytyvät samat intressit: molemmat ovat tehneet pitkäjänteistä työtä valtimoterveyden edistämiseksi. Yhteistyö on ollut valtava oppimisprosessi. Me olemme oppineet terveyden edistämisestä ja ehkäisevästä toiminnasta ja Sydänliitto on puolestaan hyödyntänyt sitä kokemusta, mikä meillä on diabeteksen hoidosta ja yhteistyöstä terveydenhuollon kanssa, kertoo Huttunen. Huttunen kertoo näkökulmaerojen oivaltamisen ja niiden sisäistämisen vieneen aikaa. Kahden asiantuntijaorganisaation kohtaaminen on tuonut esiin erilaiset toimintakulttuurit, eikä yhteisen kielen ja käsitteiden löytäminen ole aina ollut yksinkertaista. Yhteistyötä oppii vain tekemällä. Mielestämme olemme oppineet sitä kuitenkin niin hyvin, että olemme hioutuneet jo yhteen. Siksi kolmannen osapuolen mukaan ottaminen on ollut helppoa, Huttunen sanoo. Järjestöt sitoutuivat viime vuonna yhdessä Aivohalvaus- ja dysfasialiiton kanssa strategiseen yhteistyöhön, jonka päätavoitteena on yhteisen valtimoterveysohjelman rakentaminen sekä sydän- ja diabetesohjelmissa kehitettyjen ja pilotoitujen mallien jalkauttaminen. Yhteistyövoimin muun muassa kunnan päättäjille ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu seminaarikiertue päättyi huhtikuussa. Tavoitteena ei suinkaan ole yhdistää toimintoja. Kaikilla järjestöillä on omat identiteettinsä ja toimin takulttuurinsa, eikä niitä pidä rikkoa. Sen sijaan etsimme synergiaetuja, joita varmasti löytyy, koska asiakkaamme ovat pitkälti samoja. Haluamme poistaa myös turhia päällekkäisyyksiä. Huttusella on selkeä visio strategisen kumppanuuden onnistumisesta. Kun jo suunnitteluvaiheessa osaa ottaa vaistomaisesti kumppaninsa huomioon ja löytää yhteisen kosketuspinnan, strateginen yhteistyötyö on sellaista kuin pitääkin. Yhteistyö on ollut oppimisprosessi. Jorma Huttunen, Diabetesliitto. Seminaari yhteistyöstä 3.6. Terveyden edistämisen keskus Tekry järjestää seminaarin järjestöjen välisen yhteistyön keinoista ja mahdollisuuksista torstaina klo Paikkana on VR:n kokoustilat Helsingissä. Tukipotti 2/

12 Yksinäiset yhteiskuntaan Ennen vanhaan tupakointi, ylipaino ja turvavyön käyttäminen olivat yksityisasioita. Sitten asiat politisoitiin koko yhteiskunnan asioiksi. Saman professori Juho Saari toivoisi tapahtuvan yksinäisyydelle. Teksti: Marjo Tiirikka Kuvat: Outi Montonen Noin joka viides yli 15-vuotiaista suomalaisista kokee yksinäisyyttä säännöllisesti. Perinteisesti yksinäisyyttä on pidetty ihmisten omana ongelmana, johon omat elämänvalinnat ja esimerkiksi sosiaalisten kykyjen puute ovat johtaneet. - Yksinäisyys voi vaikuttaa terveyteen ja masentuneisuuteen sekä musertaa tulevaisuudennäkymiä. Vaikka yksinäisten määrä ei tutkimusten mukaan ole viime vuosina lisääntynyt, sen merkitys hyvinvointihaittana on syventynyt, kertoo yksinäisyyttä tutkinut professori Juho Saari. Saari löytää tähän useita syitä. Ensinnäkin, mitä vauraampia kansalaiset ovat, sitä enemmän sosiaaliset suhteet ja rakkaus merkitsevät ja sitä vähemmän materialla on väliä. Vielä vähän aikaa sitten pienituloinen kyettiin tekemään onnelliseksi vaikkapa autolla. Vaurastumisen myötä kuitenkin sosiaaliset suhteet ja rakkaus merkitsevät yhä enemmän hyvinvoinnin lähteenä. Niiden puuttuminen vaikuttaa koettuun onnellisuuteen. Toinen syy on siirtyminen sukukeskeisyydestä ystäväyhteiskuntaan, jossa heikoille jäävät ne, joilla ei ole ystäviä. Kolmanneksi ongelman syvenemiseen on johtanut yksinasuvien määrän kasvaminen: jo joka neljäs talouksista elää yhden hengen taloudessa. Yksinäiset asuvat keskimääräistä useammin yhden hengen talouksissa. 12 Tukipotti 2/2010

13

14 Miten äiti voi hoitaa 10 lasta mutta 10 lasta ei yhtä äitiä? Oikeus sosiaalisiin suhteisiin Juho Saaren mielestä luonteva keino yhdistää yksinäisyys yhteiskuntapoliittiseen tarkasteluun on kytkeä se syrjäytymiseen, jolloin yksilöä yhteiskuntaan yhdistävät siteet heikkenevät. Tämä vaikuttaa myös yksilön käsityksiin oikeudenmukaisuudesta. Minkä tahansa oikeudenmukaisuusteorian mukaan oikeus sosiaalisiin suhteisiin on ihmisen perusoikeus. Yksinäiseltä nämä puuttuvat. Usein syrjäytymisessä lähdetään taloudellisesta syrjäytymisestä, mutta epäilen, että olemme ensin yksinäisiä ja siitä seuraa muita syrjäytymisongelmia. Monet yhteiskunnalliset trendit, kuten vaihtuvat työ- ja asuinpaikat, vaikuttavat sosiaalisiin suhteisiin. Jopa vapaa-aika yksilöllistyy. Yhteisten yhdistysten hallitusten kokousten tilalle ovat tulleet yksilölajit kuten golf tai purjehtiminen. Luulenpa, että moni shoppailee tai menee elokuviin peitelläkseen yksinäisyyttään ja täyttääkseen jotain tyhjää aukkoa elämässään. Yhteiskunnallinen itsemurha? Itä-Suomen yliopistossa hyvinvointisosiologian professorina työskentelevä Juho Saari on tutkinut yksinäisyyttä laajan kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston pohjalta. Pysähdyttävin yksinäisyyden yhteiskunnalliseksi ilmiöksi kytkevä Yksinelävät ovat väliinputoajia Diakoniatyö kohtaa yksineläviä valtavasti. On tullut vahvaa viestiä siitä, että yksinelävät ovat väliinputoajia, ja heidän tarpeensa jäävät vähemmälle huomiolle perheiden kustannuksella. Etenkin avioerotilanteessa yksin eläminen voi aiheuttaa taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Toinen tämän päivän ilmiö on vanhusten yksinäisyys. Eräs vanhustenhuollon työntekijä ihmetteli juuri, miten äiti kykenee hoitamaan 10 lastaan mutta 10 lasta ei pysty hoitamaan yhtä äitiä. Ongelma on akuutti etenkin nuorten keskuudessa. Kouluterveyskyselyn mukaan prosenttia nuorista kokee itsensä kroonisesti yksinäisiksi, ja yläkoulun pojista lähes joka viidennellä ei ole läheistä ystävää. Ensi vuoden yhteisvastuukeräyksen teemana onkin lasten ja nuorten yksinäisyyden torjuminen. Kirkko ja diakoniatyö tekee vahvaa ja systemaattista työtä yksinäisten auttamiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi. Nuoret voivat verkostoitua vaikka rippikoululeireillä. Hyviä väyliä ovat myös kuorot, myyjäiset ja muut tapahtumat, joihin on helppo tulla. Yksinäisyyden poistaminen ei ole organisaation velvollisuus vaan meidän kaikkien asia. Kyse on toisen asemaan asettumisesta: miten haluaisin auttaa. Jos ongelma sysätään jonkun organisaation tehtäväksi, vastuu siirretään muualle. Ihminen ei halua luoda suhdetta organisaatioon vaan ihmiseen. Keräysjohtaja Tapio Pajunen, Kirkkopalvelut 14 Tukipotti 2/2010

15 lausahdus tuli yhdeltä tutkimukseen osallistuneelta: Jos yksinäisyyden ongelmaa ei voida poistaa sosiaalisten rakenteiden muutoksilla tai vapaaehtoistoiminnalla, voisiko yhteiskunta auttaa yksinäistä itsemurhan teossa lääketieteellisin keinoin? Esimerkki kertoo, miten syvästä ongelmasta on kyse. Monesti yksinäisyyttä verrattiin myös murhatuomioon paitsi että tuomiostakin voi saada armahduksen. Yksinäisyydestä muodostuu erittäin vakava ongelma silloin, kun se alkaa muuttua identiteetiksi eli ihminen määrittelee itsensä ensisijaisesti yksinäiseksi. Juho Saaren tutkimuksessa erittäin yksinäisiä oli 5 prosenttia osallistujista. Pahoin yksinäisyydestä kärsivät ovat tulleet niin monta kertaa hylätyiksi ja petetyiksi, etteivät pääse yksinäisyydestä yksin eroon. Joukossa oli myös ylimielisiä yksinäisiä, jotka katsoivat olevansa muita parempia. Yksinäisen lähelle mutkan kautta Yksinäinen ei Saaren mielestä voi nostaa toista yksinäisyydestä, eikä se ole valtionkaan tehtävä. Ongelmaa ei voida ratkoa perustamalla yksinäisten yhdistystä vaan heitä pitää lähestyä mutkan kautta. Professori Juho Saari tarttuu tuoreessa kirjassaan yksinäisyyteen yhteiskunnallisena ongelmana. Fyysisesti sairas voi kokea itsensä täysin onnelliseksi, jos hänellä on ystäviä. Yhteisöllisyys on voimavara mutta ei aina Ihminen on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kokonaisuus. Yksinäiseksi kokeminen alkaa vaikuttaa muihinkin osa-alueisiin. Onneksi tämä pätee toisinkin päin: vaikka ihminen olisi fyysisesti sairas, mutta hänellä on ystäviä, hän voi kokea olevansa onnellinen. Yksinäisyys on aikamme suurimpia ongelmia. Se tuo mukanaan elämän merkityksettömyyden tunteen ja saattaa johtaa eristäytymiseen sekä päihde- ja mielenterveysongelmiin. Hälyttävän paljon esimerkiksi nuoria katoaa jonnekin peruskoulun jälkeen. Toisaalta jotkut menevät töihin tai opiskelemaan, mutta eivät pysykään tehokkuuden kelkassa mukana vaan joutuvat sairaslomakierteeseen ja pahimmillaan työkyvyttömyyseläkkeelle. Elämän mielekkyys tulee siitä, että on jollekin tärkeä. Osallisuus elämässä ja yhteisöllisyys korostuvat. Vaikka uskon yhteisöllisyyden voimaan, sitä pitäisi analysoida mielestäni kriittisemmin. Jo käsitteenä se sulkee toisia ulkopuolella, ja joskus jäsenyys saattaa olla yksilölle jopa vaaraksi. Järjestönä tarjoamme matalan kynnyksen apua seuraa kaipaaville. Paikalliset mielenterveysseurat edistävät yhteisöllisyyttä järjestämällä erilaisia tapahtumia ja menemällä torille puhumaan ihmisten kanssa. Kriisitilanteissa apua saa netistä tai valtakunnallisista kriisipuhelimista ja -keskuksista. Kaikilla on vastuu auttaa. Ja välittämisen kulttuuria pitäisi pystyä entisestään edistäminen. Toiminnanjohtaja Marita Ruohonen, Mielenterveysseura Tukipotti 2/

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 1 1 RAY:n uudet avustuslinjaukset Sosiaalisen tilinpidon hyödyt Vapaaehtoinen on myötäeläjä Vapaaehtoistoiminnan vuoden projektisihteeri

Lisätiedot

Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut. Ikäihmiset liikkeelle

Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut. Ikäihmiset liikkeelle R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 3 2 0 0 8 Miksi Epilepsiasäätiö keikahti? Hallituksen jäsenen vastuut Ikäihmiset liikkeelle hyvän tekijä Kuva: Jari Härkönen Ohjaaja Erkko

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet

ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet ray:n avustustoiminnan asiakaslehti 4/2007 Kumppanuuus kysyy tahtoa Järjestöt pantiin verolle Rahoituksen Painopisteenä päihteet NÄKÖ kulmia Tiukka esitys tulossa Avustustenjaon lähtökohtia ovat tänä vuonna

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

Laetitia vaikuttui» Tanssista löytyy yhteinen fiilis. s.18

Laetitia vaikuttui» Tanssista löytyy yhteinen fiilis. s.18 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI KADUN ÄÄNEN TUNTIJA 8 ELOISA KOLMAS IKÄ 22 4 2012 Laetitia vaikuttui» Tanssista löytyy yhteinen fiilis. s.18 Hyvän tekijä teksti jaakko liikanen kuva jaakko lukumaa Puhua ja

Lisätiedot

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan

SULATETUT SYDÄMET. » Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14. Ulos kerhohuoneista 8. Talous takaisin tolpilleen 10. ray:n avustustoiminnan ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Ulos kerhohuoneista 8 Talous takaisin tolpilleen 10 4 2011 SULATETUT SYDÄMET» Aikuisten järjestelyt ovat usein syvältä s.14 HYVÄN TEKIJÄ Sijaisperheistä on huutava pula.

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

vastuu- ja vuosiraportti 09

vastuu- ja vuosiraportti 09 vastuu- ja vuosiraportti 09 Lukijalle Raha-automaattiyhdistys on suomalaisen hyvinvoinnin tukija. RAY :n koko voitto käytetään sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan sekä sotiemme veteraanien hyväksi.

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö

Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Ikä-ESKO ILOA JA OSALLISUUTTA IKÄIHMISTEN ARKEEN Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kirjoittajat: Liisa Jurmu & Marjo Pääkkö Kannen suunnittelu ja taitto: Lea Virolainen Valokuvat:

Lisätiedot

RAY PALKITSI PARHAAT 10 LUONTO LIEVITTÄÄ STRESSIÄ 20 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI. 2 Onnea! » Yhteispeliä 75 vuotta s. 14

RAY PALKITSI PARHAAT 10 LUONTO LIEVITTÄÄ STRESSIÄ 20 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI. 2 Onnea! » Yhteispeliä 75 vuotta s. 14 RAY:N AVUSTUSTOIMINNAN LEHTI RAY PALKITSI PARHAAT 10 LUONTO LIEVITTÄÄ STRESSIÄ 20 2 Onnea! 2013» Yhteispeliä 75 vuotta s. 14 Hyvän tekijä teksti matti välimäki kuva mari männistö "Tuli ikävä oppilaita"

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS Vuosikertomus Årsberättelse 2003 LUOTETTAVUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS IHMISEN ARVOSTAMINEN SISÄLLYS RAY LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 AVUSTUKSET 4 RAHAPELIT

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet s. 14-16

Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet s. 14-16 3/2010 ADHD-liiton jäsenlehti Tule mukaan vaikuttamaan, mielipiteesi on tärkeä s. 12-13 Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeudet s. 14-16 Jäsenyhdistykseltä Sählärit pelaavat taas s. 20-21 1 3/ 2 0 10 s i

Lisätiedot

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin?

Työtä kaikille? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Yrittäjä ja toimeentulotuki. Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 10 2011 irtonumero 7,50 e Yrittäjä ja toimeentulotuki Luottamushenkilö Marianna Rautiainen Mitä Kasteen miljoonilla saatiin? Aikuissosiaalityöstä

Lisätiedot

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa

2/2013. Nuoret ja päihteet. 30 vuotta Pyhässä Hengessä. Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara. Irtomyyntihinta 7 euroa 2/2013 uusitoivo Nuoret ja päihteet 30 vuotta Pyhässä Hengessä Jari-Pekka Hietsilta: Suomalainen yhteiskunta on omilleen ankara Irtomyyntihinta 7 euroa uusi toivo Numero 2/2013 Sisältö One Way Mission

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta

Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta 1. 2009 Vapaaehtoistoiminta ja yhteiskunnan tehtävät Palvelutalo ja yhteisöllisyys Tässä numerossa teemana vapaaehtoistoiminta Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Kanttia kaupunkiaisille 7 Vapun

Lisätiedot

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu

Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu L ap set tom i en yh di st ys Si m p u kk a ry:n jäsen lehti 1 2011 Tiedämme, miltä lapsettomuus tuntuu Laaja keskenmenokokonaisuus Avoimuus lahjamunasoluhoidoissa lisääntynyt Simpukka-yhdistys on Suomen

Lisätiedot

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi

paljon haltijana Lähijohtaja kuvituskuva työn alla sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 3 2012 Luottamushenkilö Väinö Guttorm, Utsjoki Anneli Pohjola: Myös sosiaalinen kestävyys voi loppua Päätöksenteko omaishoidon tuesta Prameat

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

VANHEMPIEN 1 SANOMAT

VANHEMPIEN 1 SANOMAT VANHEMPIEN 1 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I 0 9 1 3 5 1 1 7 7 KOHTI TERVEEMPÄÄ KASVUYMPÄRISTÖÄ Eroon homekouluista vuoteen

Lisätiedot

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille

Lähellä. innostui. Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys. majakoista s. 6. Sirpa Volanen. lehti omaishoitajille ja läheisille Lähellä lehti omaishoitajille ja läheisille 3 2014 Sirpa Volanen innostui majakoista s. 6 Teemat Omaishoitaja harrastaa Kansainvälisyys Lähellä 3 2014 Tilaa konferenssijulkaisu! Kansainvälisyys sisältö

Lisätiedot

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia s. 6 Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? 3 2009 Kyvyt käyttöön on vammaisten

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

7. 2012. Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä. Teema: mielenterveys

7. 2012. Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä. Teema: mielenterveys 7. 2012 Positiivinen elämänasenne auttaa Psykogeriatrinen osasto Viljankukka Mielenterveyteen liittyvät projektit esittelyssä Teema: mielenterveys Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Minimaalit

Lisätiedot

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013

JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 1 JÄRJESTÖTALO JÄRVENPÄÄHÄN - kumppanuushanke 2009-2012 RAY loppuraportti 08.04.2013 2 1 JOHDANTO 3 2. HANKKEEN NELJÄ TOIMINTAVUOTTA 4 3. TAUSTALLA VAIKUTTANEET TARPEET JA HANKKEEN TAVOITTEET 5 4. HANKKEEN

Lisätiedot

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa

Ikää tulee. olemmeko valmiita? sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Toimintaterapia lastensuojelussa sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 9 2011 irtonumero 7,50 e Toimintaterapia lastensuojelussa Tiina Soininen: Turvaa byrokratiasta Pia Romo: Suvaitsevaisuutta Saksasta Petri Uusikylä:

Lisätiedot