Vaasa Littfest Vasa s. 28 Puntilan isäntä s. 6 Next to Normal s. 16 2/2012. Kulttuurisyksy Vaasassa Kulturhösten i Vasa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaasa Littfest Vasa s. 28 Puntilan isäntä s. 6 Next to Normal s. 16 2/2012. Kulttuurisyksy Vaasassa Kulturhösten i Vasa"

Transkriptio

1 Vaasa Littfest Vasa s. 28 Puntilan isäntä s. 6 Next to Normal s. 16 2/2012 Kulttuurisyksy Vaasassa Kulturhösten i Vasa

2 Päätoimittaja / Chefredaktör: Christina Knookala Toimitus / Redaktion: Marit Berndtson Miika Korkiakoski Pauliina Pääkkönen Susanna Saari Kirsi Sand Eva Swanljung Toimitusassistentti/Redaktionsassistent: Suvi Pärnänen, Vaasan kaupunki Maksuttomat lisätilaukset ja palaute Gratis tilläggsbeställningar och feedback: Julkaisija ja kustantaja / Utgivare och förläggare: Vaasan kaupunki/vasa Stad ISSN-L ISSN Taitto / Ombrytning: Mikael Matikainen Vaasan kaupungin Graafiset palvelut/ Vasa stads Grafiska tjänster Paino / Tryckning: UPC-Print, Vaasa, Vasa Painos / Upplaga: kpl/st. Levikki / Distribution: Vaasan ja Seinäjoen seutu sekä Suupohja/ Vasa- och Seinäjoki-regionerna och Sydösterbotten Seuraava KultTour ilmestyy Nästa nummer av KultTour utkommer: Kannen kuva / Pärmbild: Jan Ericsson Kannessa / På pärmbilden: Jari Hietanen ja/och Sören Lillkung 2 LÄHDE KULTTUURIKIERROKSELLE VAASAAN! / GÖR EN KULTURTOUR I VASA! 2/

3 6 Sisällys / Innehåll TEATTERI TEATER 6 Puntilan isäntä ja hänen renkinsä Matti 9 Yhtä juhlaa 11 Iloinen leski operetti 13 Oliver! 16 Next to Normal 20 Orgelbyggaren 22 En Handelsresandes död NÄYTTELYT UTSTÄLLNINGAR 25 Martta Wendelin rakastettu kuvittaja taidekodissa Martta Wendelin älskad illustrator i konsthemmet 26 Toni R. Toivonen Café Simossa Toni R. Toivonen i Café Simo 28 KIRJALLISUUS LITTERATUR 28 Kirjallisuuden raja-aidat hämärtyvät Litteraturgränserna suddas ut MUSIIKKI MUSIK 30 Kaupunginorkesterin syksy 2012 Stadsorkesterns höst LAPSET JA NUORET BARN OCH UNGDOMAR 10 Peppi Pitkätossu 10 Viirun ja Pesosen joulu 34 TAIKON ovi taiteiden taikamaailmaan TAIKON en port till konstens magiska värld JOKA KIERROKSELLA PÅ VARJE TOUR 36 Kulttuurikalenteri Kulturkalender 38 Vaasan on täynnä matkailuelämyksiä Vasa är fyllt av turismupplevelser 40 Jälkiviisastelu Eftersnack 39 Briefly in English 3

4 Luonto on kulttuurin tietopankki Naturen är kulturens databank Pohjanmaan museon luontopedagogi ja tuottaja Vesa Heinonen. Vesa Heinonen, Österbottens museums naturpedagog och producent. KUVA BILD: Jaakko J. Salo 150 jalkapallokentällistä vuosittaista maankohoamista, 300 luontoelokuvaa ja lukematon määrä kasveja ja eläimiä luonnontieteellisissä kokoelmissa. Siitä on Vaasan luonnon ja kulttuurin kädenojennus tehty. Vaasalaiset ovat onnekkaita. Ympärillä levittäytyy runsas ja monipuolinen luonto, joka hakee vertaansa. Luonto on sen tarjoamien elämysten ja virkistyksen lisäksi myös paikka, joka kätkee sisäänsä mittavan määrän kulttuuriperintöä. Sen esille tuomiseksi tehdään Vaasassa paljon. Alueella näkyvät jääkauden jäljet ovat perustana sille, että Merenkurkun saaristo valittiin vuonna 2006 Unescon maailmanperintökohteeksi. Nimeämisen perustana olivat En årlig landhöjning som omfattar 150 fotbollsplaner, 300 naturfilmer samt otaliga växter och djur i de naturvetenskapliga samlingarna. Allt det här erbjuder naturen och kulturen i Vasa. Vasaborna är lyckligt lottade. Vi omges av en omfattande och mångsidig natur som saknar motstycke. Naturen är förutom de upplevelser och den rekreation som den erbjuder, dessutom ett ställe som gömmer ett stort kulturarv. I Vasa gör man mycket för att ta fram detta. De spår från istiden som syns i området är grunden för att Kvarkens skärgård år 2006 valdes till ett av Unescos världsarvsobjekt. Utgångspunkten för utmärkelsen var 4

5 maankohoaminen sekä moreenikentät, jotka syntyivät mannerjäätikön sulamisen aikana. Unesco on YK:n järjestö, ja sen tarkoituksena on säilyttää tuleville sukupolville ihmiskunnan kulttuuri- ja luonnonperintöä. Sen jälkeen kun Merenkurkun saaristo valittiin maailmanperintökohteeksi, on vaasalaisten kiinnostus luontoa kohtaan lisääntynyt, kertoo Pohjanmaan museon luontopedagogi ja tuottaja Vesa Heinonen. Vaasan ja Mustasaaren alueella maakohoamista tapahtuu vuosittain 100 hehtaarin verran, mikä on 150 jalkapallokentän pinta-ala. Vaasa houkuttaa matkalaisia Vaikka vaasalaisilla on perinteisesti ollut läheinen suhde luontoon, toivoisi Heinonen vieläkin innostuneempaa asennetta luontoa ja ympäristöä kohtaan. Suunta on kuitenkin oikea. Vaasan rannoilla elämä on vilkasta, eläimistö on runsasta ja kalastusmahdollisuudet mainiot. Heinosen mukaan Vaasan seudulle saapuu joka vuosi myös paljon ulkomaalaisia juuri hyvien kalansaaliiden perässä. Hauki on heille se tärkein. Suomalaiset eivät arvosta sitä samalla tavalla, Heinonen toteaa. Pohjanmaan alueen luontoon ja kulttuuriin voi tutustua Pohjanmaan museossa ja Merenkurkun luontokeskuksessa, Terranovassa. Luontokeskuksen ylläpitäjät ovat Pohjanmaan museon luonnontieteellinen osasto ja Metsähallitus. Terranova esittelee nykyaikaisin menetelmin Merenkurkun luonnon erityispiirteitä. Se on avattu toukokuussa Vaasassa on menossa myös kulttuurimatkailuhanke, jonka tarkoituksena on luoda ihmisille kulttuurihistoriapaketteja. Niitä hyödyntämällä luonnosta ja kulttuurista kiinnostuneet voisivat tutustua ympäristöön itsenäisesti esimerkiksi kävellen tai pyöräillen. Hankkeen tarkoituksena on yhdistää kulttuuria luonnon tarjoamiin mahdollisuuksiin. Luonto ikuistuu elokuviksi Marraskuussa Vaasassa järjestetään kymmenettä kertaa kansainvälinen luontoelokuvafestivaali Wildlife. Nähtävillä on lähes 300 luontoelokuvaa 50 eri maasta. Festivaalin teemana tulee olemaan lasten ja nuorten elokuvien lisäksi Unescon maailmanperintö, kulttuurimatkailu sekä viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut luontoelokuvien tuottamisen sisältöjen ja toteutuksen kehitys. Aiemmat onnistuneet festivaalit ovat laajentaneet Wildlifen verkostoitumista ja tuoneet mukana yhteistyöosapuolia ympäri maailmaa. Festivaalin eri vuosien parhaista palkituista luontoelokuvista tehdään näytössarja. Festivaali järjestetään landhöjningen samt moränfälten som har uppstått då inlandsisen har smultit. Unesco är en FN organisation och dess syfte är att bevara kultur- och naturarv för kommande generationer. Efter att Kvarkens skärgård valdes till världsarvsobjekt har Vasabornas intresse för naturen ökat, berättar Vesa Heinonen, Österbottens museums naturpedagog och producent. I Vasa- och Korsholmområdet är landhöjningen årligen ungefär 100 hektar, vilket motsvarar en yta omfattande 150 fotbollsplaner. Vasa lockar resenärer Fastän Vasaborna traditionellt har haft ett nära förhållande till naturen, önskar Heinonen ett ännu större intresse för natur och miljö. Men riktningen är åtminstone den rätta. På Vasas stränder är livet i full gång, djurarterna är många och förutsättningarna att fiska utmärkta. Enligt Heinonen kommer det också varje år mycket utländska turister just för fiskfångsternas skull. Gäddan är den viktigaste fisken för dem. Finländarna uppskattar inte den på samma sätt, konstaterar Heinonen. Med naturen och kulturen i Österbotten kan man bekanta sig vid Österbottens museum och vid Kvarkens naturcenter, Terranova. Naturcentret upprätthålls av Österbottens museums naturvetenskapliga avdelning och Forststyrelsen. Terranova presenterar med moderna metoder det som är utmärkande för naturen i Kvarken. Terranova öppnades år I Vasa pågår också ett kulturturismprojekt och syftet med det är att skapa kulturhistoriapaket för intresserade, som sedan kan utnyttja paketen på egen hand, antingen promenera eller cykla och bekanta sig med miljön. Avsikten med projektet är att förena kultur med de möjligheter som naturen erbjuder. Naturen förevigas på film I november arrangeras i Vasa för tionde gången den internationella naturfilmfestivalen Wildlife. Under festivalen visas närmare 300 naturfilmer från 50 olika länder. Festivalens tema kommer förutom barn- och ungdomsfilm att vara Unescos världsarv, kulturturism och hur naturfilmers innehåll och förverkligande har utvecklats under de senaste tio åren. De tidigare, lyckade festivalerna har bidragit till att Wildlifes nätverk har utvidgats och det har resulterat i samarbetsparter över hela världen. Av de bästa, under olika år premierade naturfilmerna sammanställs en föreställningsserie. Festivalen arrangeras TEKSTI TEXT: Suvi Pärnänen 5

6 PUNTILAN ISÄNTÄ MENEE EIKÄ MEINAA Brechtin rehevä komedia avaa syksyn Jari Hietanen (Puntila) ja Jorma Tommila (Matti) Bertolt Brecht: Puntilan isäntä ja hänen renkinsä Matti Ohjaus Juha Hurme (vier.) Lavastus ja puvut Liisa Ikonen Valo- ja äänisuunnittelu Tuukka Toijanniemi (vier.) Koreografia Saara Hurme (vier.) Ensi-ilta Suuri näyttämö Romeo Liput 24 / 21 / 15 Lipun hinnoista lisää os. Vaasan kaupunginteatteri avaa syksyn rehevällä ja viisaalla komedialla PUNTILAN ISÄNTÄ JA HÄNEN RENKINSÄ MATTI. Näytelmän ohjaajana vierailee Juha Hurme, joka on saanut kiitosta omaperäisistä ohjauksistaan ja etenkin kotimaisten klassikkojen tuoreesta tulkinnasta. Puntilan isäntä ja hänen renkinsä Matti kertoo ison talon isännästä Puntilasta, jonka luonne repeää kahtia. Humalassa hän on suuri humanisti ja ihmiskunnan ymmärtäjä, mutta selvinpäin raaka liikemies ja tyranni. Puntilan renkinä työskentelee täysjärkinen autonkuljettaja Matti, joka saa osansa isännän oikuista seuratessaan hänen tempauksiaan kotona, kapakoissa ja kylillä. Puntila aikoo pakottaa Eeva-tyttärensä hyviin naimisiin taloudellisista syistä. Sulhaskandidaatti on lähetystösihteeri Silakka, joka ei suinkaan ole tyttären mieleen. Riemukkaassa tarinassa saa isäntäkin lemmekästä kyytiä onhan hän kännissä luvannut kihlata niin farmaseutin kuin karjakonkin ja vielä pari muutakin akkaa Kaiken kohelluksen keskellä tarvitaan Matin älliä, pokerinaamaa ja oikeudentuntoa. Bertolt Brechtin kirjoittaman komedian mainiona pääparina nähdään Jari Hietanen (Puntila) ja Jorma Tommila (Matti). Näytelmän lavastaa ja puvustaa Liisa Ikonen. Valo- ja äänisuunnittelijana vierailee Tuukka Toijanniemi ja koreografina Saara Hurme. Naurua ja oivalluksia Ohjaaja Juha Hurme on lähestynyt alkavaa ohjaustyötä etsien uutta näkökulmaa. Koetan virittää produktiot aina eri tavoin. Tutkin itse tekijäryhmää tarkoin. Paneudun näytelmätekstiin, ja tässä tapauksessa olen tutkinut Brechtin teatterikäsitystä, Hurme kertoo. Puntilan isäntä ja hänen renkinsä Matti on mehevä, hilpeä ja häijy komedia. Näytelmä kuvaa ilkikuristesti taloudellisen aseman merkitystä KUVA: Studio Paschinsky 6 VAASAN KAUPUNGINTEATTERI

7 ihmiselle. Raha tuo valtaa entä elämänlaatua? Näytelmä ei kuitenkaan saarnaa eikä julista. Kritiikkiä sinkoilee monen suuntaan, ja katsojalle jää oivalluksen ilo, sanoo Juha Hurme. Tämä on myös suuren ystävyyden näytelmä: isännän ja rengin välillä vallitsee kaikista särmistä huolimatta syvä ystävyys. Monipuoliset roolihahmot Näytelmän henkilöt ovat kiinnostavia. Puntila ei ole pelkästään paha eikä Matti-renki hyvä. Molemmat ovat ristiriitaisia persoonia. Puntila on menettänyt taloutensa hallinnan. Hänessä taistelevat toisaalta moraalinen voima ja oikeudentunto, toisaalta velvollisuudet ison tilan toimitusjohtajana. Sisäinen rikkinäisyys on syynä Puntilan rankkaan alkoholinkäyttöön. Matti on ihmistuntija ja hän ymmärtää isäntäänsä paremmin kuin muut mahtavan miehen ympärillä. Hän nauttii Puntilan älystä, rohkeudesta ja hulluudesta, Juha Hurme sanoo. Minusta on tärkeää näyttää roolihahmoissa monenlaisia piirteitä. Ohjaaja Juha Hurme on työskennellyt teatterialalla kolmekymmentä vuotta. Hän on Yövieraat-teatterin ja Nälkäteatterin perustajajäsen ja on toiminut mm. Teatteri Telakan johtajana. Hurme on vieraillut ohjaajana useissa Suomen teattereissa. Hurme sai Eino Leino palkinnon v ja taiteen valtionpalkinnon v Hän on julkaissut näytelmä- ja elokuvakäsikirjoituksia sekä kolme romaania. Siitä syntyy tarinan mielenkiinto ja komiikka, aito nauru. Brechtiläistä teatterin leikkiä Yksi Brechtin ajatuksia on, että yleisön tulee olla kaiken aikaa tietoinen, että kyseessä on näytelmä. Se on tietoista etäännyttämistä. Se toimii vähän kuin lapsen leikki: samalla kertaa näytelmä on totta ja kuitenkin tiedetään, että se on vain leikkiä, Juha Hurme kertoo. - Teatterin leikkiin perustuu Puntilankin toteutus. Monella näyttelijällä on useita eri rooleja, roolihenkilö muuttuu toiseksi melko pienin ulkoisin keinoin, ja katsoja saa nauttia näyttelijäntyön taituruudesta. Lavastus tuo näyttämölle ison kartanon miljöön, mutta jokaista kaappikelloa ei siellä tarvitse olla, Annamme tilaa katsojan mielikuvitukselle. Puntila on hauska näytelmä, siinä on hulvattomia koomisia kohtauksia. Mutta Brechtin teksti ei ole koskaan ajatuksista köyhä se tarjoilee vakavia ajatuksia hauskasti, kepeästi ja viihdyttävästi. TEKSTI: Kirsi Sand Vaasan kaupunginteatterilla juhlasyksy Vaasan kaupunginteatteri juhlii tänä syksynä 70-vuotista toimintaansa. Suomenkielinen ammattiteatteri Vaasan Näyttämö perustettiin v Merkkivuosi näkyy erilaisissa syksyn tapahtumissa (ks. alla). Muutoin juhlavuottaan vireä ja aktiivinen teatteri viettää työn merkeissä, tuottaen uusia kiinnostavia ensi-iltoja, aina Puntilan isännästä Viiru-kissan joulunviettoon ja hilpeään komediaan, jolla on osuva nimi: Yhtä juhlaa! Tervetuloa mukaan teatterin juhlasyksyyn! Juhlasyksyn ohjelmaa: Lasten lauantai la Peppi Pitkätossu, syksyn ensiesitys klo 14.00, Romeo-sali Viirun ja Pesosen joulu klo Julia-sali Tuntia ennen esityksiä ja väliajalla ongintaa ym. mukavaa puuhaa lapsille teatterin aulassa ja kahvila Kulmassa. Järj. kaupunginteatteri ja teatterin Henkilökuntayhdistys. Teatterin 70-vuotisjuhlailta la Puntilan isäntä ja hänen renkinsä Matti klo Esityksen jälkeen iltapalaa, tanssit ja ohjelmaa Tule mukaan viettämään iloista juhlailtaa! Avoimet ovet teatterilla pe klo Päivän tarkempi ohjelma tiedotetaan syyskuun aikana. Katso lisää os. Operetti Kreivitär Mariza, Kuvassa Meri Lehtonen ja Immu Annala. 7

8 Rakastettava Luolamies Ilkka Aro. KUVA: Jyrki Tervo Rob Becker: LUOLAMIES Suomennos Ville Virtanen Ohjaus Erik Kiviniemi Esittää Ilkka Aro Syksyn ensiesitys Pieni näyttämö Julia Liput 20 / 18 / 15 Lipun hinnoista lisää os. Menestyskomedia LUOLAMIES starttaa jo neljänteen syksyynsä! Ilkka Aron esittämä sydämellinen, hulvaton show on valloittanut jo katsojaa. Amerikkalaisen Rob Beckerin kirjoittama Luolamies kuvaa miesten ja naisten maailmankuvien eroavaisuutta. Ilkka Aron rakastettava Luolamies tarkkailee maailmaa olohuoneen TV-nurkkauksesta. Ja joskus myös autotallista, jossa hän säilyttää urheilupokaaleitaan ja porakonettaan. Hänen elämänsä arvoitus on nainen, jota hän vilpittömästi yrittää ymmärtää. Esitys tarjoaa luolamiehisen näkökulman parisuhteeseen, shoppailuun, urheiluun ja muihin elämänkysymyksiin. Näytelmän on ohjannut Erik Kiviniemi. MIELENSÄPAHOITTAJA huumoria totisesti! Tuomas Kyrö: MIELENSÄPAHOITTAJA asta, vaikkapa ystävänpäiväkortista tai joulukalkkunasta. Dramatisointi Outi Rossi Ohjaus Erik Kiviniemi Visuaalinen suunnittelu Erik Kiviniemi Musiikki Matti Wallenius (vier.) Rooleissa Ilkka Aro, Allu Tuppurainen Pieni näyttämö Julia Liput 20 / 18 / 15 Lipun hinnoista lisää os. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun terveyskeskuksessa oli poninhäntäkloppi. Nuoren lääkärin hiuskuosin lisäksi Mielensäpahoittaja saa aihetta mielipahaan monesta muustakin asi- Tuomas Kyrön kirjaan pohjautuva suosittu Mielensäpahoittaja palaa syksyn ohjelmiston. Totisuudessaan kutkuttavan hauska esitys ei kumartele, sen ikämiessankari kertoo suorin sanoin, mikä nykymaailman menossa on vialla. Vaan onpa ärisijälläkin sydän, ja karhean kuoren alla on visusti kätkettyä lempeyttä. Erik Kiviniemen ohjaamassa näytelmässä nähdään Ilkka Aro ja Allu Tuppurainen. Allu Tuppurainen, Ilkka Aro. KUVA: Teemu Vähänen Milla Kangas. 8 Milla Kangas on teatterin uusi näyttelijä Syyskauden alusta nähdään teatterin lavalla uusi näyttelijä Milla Kangas. Olen Kokkolan tyttöjä alun perin. Lukion jälkeen opinnot ovat vieneet minua Turku-Lahti-Helsinkiakselilla. Lahdesta valmistuin musiikkiteatterilinjalta muusikoksi, laulu pääaineena ja sitten muutama vuosi sitten näyttelijäksi Teatterikorkeakoulusta, Milla kertoo. Töitä olen tehnyt mm. Ylellä, tvsarjaa ja radiokuunnelmia ja teatterin VAASAN KAUPUNGINTEATTERI puolella mm. Teatteri Takomossa ja Lahden kaupunginteatterissa. Kaikensorttista hommaa on vuosien varrella tullut tehtyä! Pidän haasteista ja olen luonteeltani utelias. Vaasaan Milla kertoo tulevansa avoimin mielin ja uusia haasteita odottaen: Jokainen projekti on hyppy tuntemattomaan ja mahdollisuus oppia ja löytää jotain uutta tästä työstä ja omasta itsestään. TEKSTI: Kirsi Sand

9 Alan Ayckbourn Joulu tulee Vaasaan jo marraskuussa! Englantilaisen menestyskirjailijan Alan Ayckbournin kutkuttava komedia YHTÄ JUHLAA on tarina joulusta, joka lähtee lapasesta. Neville ja Belinda ovat kutsuneet sukulaisia ja ystäviä joulunviettoon. On aattoilta. Juhla voi alkaa eikä mikään suju odotusten mukaan. Pinnan alla kytevät pienet ja suuret perhesalaisuudet. Ilmassa on romantiikkaa, riitoja ja mustasukkaisuutta. Kommellukset seuraavat toistaan ja tuottavat särkyviä leluja ja epäonnisia lemmenleikkejä joulukuusen alla... Kun tapaninpäivän ilta taittuu aamuyöksi, onko mikään niin kuin ennen? Komedian on suomentanut Leena Tamminen. Näytelmän ohjaa vierailijana Kari Paukkunen ja lavastaa vierailijana Erkki Saarainen. Puvut suunnittelee vierailijana Marja Uusitalo. Rooleissa esiintyvät mm. Timo Luoma, Milla Kangas, Laura Hänninen, Ilkka Aro, Allu Tuppurainen ja Jorma Tommila. Suomenkielinen kantaesitys on suurella näyttämöllä. Komiikka syntyy ihmisistä Ohjaaja Kari Paukkunen on tarttunut uuteen komediaan iloisin odotuksin. Komedia on haastava laji. Hauskuus syntyy näyttämöllä monista eri asioista. Minusta hauskuus ei synny niinkään ulkoisin keinoin, kuten että henkilöllä on esimerkiksi hassu hattu. Sen sijaan koomisuus nousee ihmisluonteen pienuudesta ja suuruudesta. Jos farssissa tärkeintä on ulkoisten toimintojen ajoittaminen - esimerkiksi ikkunan avaaminen ja oven läimäys, nopeat sisääntulot ja poistumiset niin komediassa tärkeätä on ihmissuhteiden ajoittaminen: se, että ihmiset kohtaavat näytelmässä oikeaan aikaan ja syntyy oikea jännite, ne aidosti herkulliset tilanteet. Yhtä juhlaa näytelmässä kirjailija on pitänyt tästä huolen: teksti on kirjoitettu hyvin tarkkaan ja taimaukset ovat osuvia, Kari Paukkunen kertoo. Yhtä juhlaa on englantilaista komediaa parhaimmillaan. Se perustuu taitavaan näyttelijäntyöhön. Erkki Saaraisen lavastuksena on kodikas talo, lämmin nukkekotimainen maailma. Tässä tiivistetyssä tilassa ihmisten luonteenominaisuudet ja arvot paljastuvat kutkuttavasti. Katsojat ovat tervetulleet mukaan jouluillan viettoon! TEKSTI: Kirsi Sand Kuvasommittelu: Mari Kettula KUVA: Tommi Liski Alan Ayckbourn: Yhtä juhlaa Suomennos Leena Tamminen Ohjaus Kari Paukkunen (vier.) Lavastus Erkki Saarainen (vier.) Puvut Marja Uusitalo (vier.) Suomenkielinen kantaesitys Suuri näyttämö Romeo Liput 24 / 21 / 15 Lipun hinnoista lisää os. KUVA: Teemu Vähänen Ohjaaja Kari Paukkunen. 9

10 Huvikummun Peppi seikkailee KUVA: Jyrki Tervo Hanna Raita-aho. Astrid Lindgren: PEPPI PITKÄTOSSU Sovitus Marcus Groth Marina Meinander Suomennos ja ohjaus Marcus Grothn (vier.) Laulut Marcus Groth, laulujen suomennos Anna Sirén Lavastus ja puvut Liisa Ikonen Musiikki Markus Fagerudd, Jan Johansson Kapellimestari Sauli Perälä (vier.) Koreografia Taavi Vuokkovaara Ilma-akrobatia Matleena Laine, Taavi Vuokkovaara Syksyn ensiesitys Suuri näyttämö Romeo Liput 16 / 14, matineat 10 Lasten suosikki PEPPI PITKÄTOSSU jatkaa syksyn ohjelmistossa. Huvikummun reipas sankaritar Peppi asuu vanhassa huvilassa yksin, seuranaan ikioma hevonen ja pikku apina. Ystäviensä Tommin ja Annikan kanssa Peppi leikkii nuuskijaa, käy koulua ja temppuilee sirkuksessa. Hän pistää tarpeen tullen ojennukseen niin poliisit Kilinän ja Kalinan kuin varkaisiin tulleet rosvotkin. Peppi on tavattoman rikas ja hänellä on uskomattomat voimat ja lämmin sydän. Eikä pieni tyttö ole yksinäinen, onhan hänellä etelämeriä seilaava isä ja äiti taivaassa! Astrid Lindgrenin lastenkirjaan pohjautuvan näytelmän on ohjannut vierailijana Marcus Groth. Rooleissa nähdään mm. Hanna Raita-aho, Taavi Vuokkovaara, Sanna Warsell (vier.), Jorma Tommila, Timo Luoma, Milla Kangas ja Ville Härkönen. Avaa kirja Viirun ja Pesosen jouluun! KUVA: Jyrki Tervo Hannes Lukinmaa, Irene Tuominen. Sven Nordqvist: Viirun ja Pesosen joulu Ohjaus Seppo Honkonen (vier.) Lavastus ja puvut Maarit Kalmakurki (vier.) Musiikki Paula Vesala Ensi-ilta Liput 12/10, matineat 8. Pieni näyttämö Julia Suositellaan yli 3-vuotiaille. Kesto n. 80 minuuttia sisältäen väliajan. Kuinka pysyä kilttinä koko syksyn, kun tontut jo kurkkivat piiloistaan ja merkitsevät kolttoset muistiin? Viiru- 10 kissan ensimmäinen joulu lähestyy vauhdilla, ja Ukko Pesoselle tulee kova kiire tehdä tarvittavat valmistelut ennen pukin tuloa. Kommelluksiakin sattuu, kun niin kovin innokkaasti etsitään joulukuusta, tehdään suursiivousta ja valmistetaan höyryäviä herkkuja. Mutta mitä kummaa lahjasäkistä aattona paljastuukaan? Koko perheen seikkailu Viirun ja Pesosen joulu sopii mainiosti myös pienemmille katsojille. Tarina perustuu Sven Nordqvistin lämminhenkisiin lastenkirjoihin. Näytelmän on sovittanut ja ohjaa vierailijana Seppo Honkonen ja lavastaa ja puvustaa vierailijana Maarit Kalmakurki. Musiikin säveltää Paula Vesala. Rooleissa esiintyvät Hannes Lukinmaa, Irene Tuominen, Johanna Haapamäki ja Tomi Korhonen. Ensi-ilta pikkunäyttämöllä. Näyttämönä suuri leikekirja Näyttämöllä aukeaa suurensuuri kirja. Kaksi tonttua on seuraillut ukko Pesosen ja Viiru-kissan jouluvalmisteluja. VAASAN KAUPUNGINTEATTERI He ovat tehneet niistä Joulupukille muistiinpanoja leikekirjaan. Ukko Pesonen ja Viiru tupsahtavat sivujen lomasta näyttämölle, ja hilpeä tarina voi alkaa. Ohjaaja Seppo Honkonen ja lavastaja Maarit Kalmakurki ovat ideoineet näytelmän lavastusta yhdessä. Kirjan sivujen avautuessa tulee esiin hauskoja näkymiä, vaikkapa Pesosen tupa tai kanala, Seppo Honkonen kertoo. Idea on saatu nykylasten kuvakirjoista. Aivan kuvakirjojen tapaan tässäkin on salaperäisiä luukkuja, joihin voi kurkistaa, on ikkunoita ja ovia, jotka voi avata. Näyttämökuva vaihtuu nopeasti sivua kääntämällä. Tontut ovat läsnä kertojina. Mutta Ukko Pesonen ei näytä muistavan, onko tonttuja ja Joulupukkia olemassa. Hän puuhaa jouluyllätystä Viirulle kovalla tohinalla. Kun jouluaatto koittaa, saa ukko itsekin kokea yllätyksen ja ihmeen. Yllätys ja ihme niissähän on sadun salaisuus! TEKSTI: Kirsi Sand

11 Operetti Franz Lehár: Iloinen Leski Musiikinjohto Jin Wang, Jari Hiekkapelto Ohjaus Juulia Tapola Lavastus ja puvut Taina Relander Päärooleissa Mari Palo ja Olli Tuovinen Vaasan Oopperasäätiön, Vaasan Kaupunginteatterin ja Vaasan kaupunginorkesterin yhteistyö Ensi-illat ja Suuri näyttämö Romeo Liput 40 / 36 /30 Lipun hinnoista lisää os. Kuvassa Mari Palo (kuva Kira Gluschkoff) ja Olli Tuovinen (kuva Tero Vihavainen). Iloinen leski -operetti vie Pariisiin Operetin sävelet johdattavat uuteen vuoteen! Franz Lehárin hurmaava operetti ILOINEN LESKI valmistuu tammikuussa Operetin ohjaa Juulia Tapola, musiikin johtavat Jin Wang ja Jari Hiekkapelto. Lavastuksesta ja puvuista vastaa Taina Relander. Ensi-illat ovat ja suurella näyttämöllä. Operetti vie 1920-luvun lopun Pariisiin, joka on täynnä vauhtia, eleganssia, juhlia, unelmia ja rakkauden kaipuuta. Tapahtumat käynnistyvät Pontevedron keikkuessa konkurssin partaalla. Viimeisenä pelastusrenkaana on rikas leski, jonka miljoonien avulla budjetti voisi kääntyä plussalle. Pariisin yössä pyörii kymmenittäin innokkaita kosijoita upean Hannan ympärillä. Hannan nuoruuden ihastus Danilo ei liity liehittelijöiden joukkoon, vaan toteuttaa toimivaa poikamiesstrategiaansa: rakastu usein, kihlaudu harvoin, naimisiin ei koskaan. Kuinka käy Danilon periaatteille ja onko Hannasta tämän Casanovan kesyttäjäksi? Pysyvätkö huulet vaiti ja mitä vaikeneminen kertoo? Kenelle päätyvät kaikkien havittelemat miljoonat? Voittaako lopulta raha vai rakkaus? Iloisen lesken päärooleissa nähdään Mari Palo ja Olli Tuovinen. Vaasan kaupunginorkesteri soittaa. Kuorona laulaa Vaasan Oopperan kuoro. Tammi-huhtikuun aikana nähdään yhteensä 25 esitystä. Iloinen leski Esitykset keväällä 2013 Pe klo 19 Ensi-Ilta 1. La klo 19 Ensi-ilta 2 To 17.1 klo 19 Pe 18.1 klo 19 La 19.1 klo 13 To klo 19 (S-etu, kts. s. 14) Pe 25.1 klo 19 La 26.1 klo 19 Pe 1.2 klo 19 La 2.2 klo 13 To 7.2 klo 19 Pe 8.2 klo 19 La 9.2 klo 13 To 21.2 klo 19 Pe 22.2 klo 19 La 23.2 klo 13 To 21.3 klo 19 Pe 22.3 klo 19 La 23.3 klo 13 Pe 5.4 klo 19 La 6.4 klo 13 La 6.4 klo 19 Pe 12.4 klo 19 La 13.4 klo 13 La 13.4 klo 19 11

12 Vierailuja KUVA: Nanna Saarhelo Sirius Teatern & Teater Mars: PÅ FRIARSTRÅT (Nummisuutarit) Regi / Ohjaus Juha Hurme lö / la klo 19 Stora scenen Romeo / Suuri näyttämö Romeo Seplas på svenska. / Esityskieli ruotsi Biljetter / Liput 25 Nummisuutarit på svenska! Författaren och regissören Juha Hurme har med sin kompromisslösa estetik har han gång på gång vunnit publikens hjärtan. När Hurme regisserar står nio skådespelare på scenen i en föreställning som är både fartfylld och humoristisk. Det är samtidigt urpremiär för en nyöversättning av Kivis klassiker. Nyt Nummisuutarit ruotsiksi! Kirjailija ja ohjaaja Juha Hurme on omalla lahjomattomalla estetiikallaan valloittanut yleisön kerta toisensa jälkeen. Hurmeen ohjaama Nummisuutarit on humoristinen ja vauhdikas esitys, mukana yhdeksän näyttelijää. Kyseessä on uuden käännöksen kantaesitys Kiven klassikosta. TANSSIVIERAILU: Joona Halosen uusi teos kolmelle tanssijalle Tanssijat: Taru Miettinen, Soile Ojala ja Saara Hurme. Tuottaa: WATT Waasan alueen tanssitaiteilijat ry. Esitykset: ma klo 19 ti klo 10 ja 19 Pieni näyttämö Julia Liput 12 / 8, matinea 5 Juha Tapio: OHIKIITÄVÄÄ Esitykset: to klo 19 Suuri näyttämö Romeo Liput 25 Ohikiitävää - Juha Tapion tie tänne saakka -kirjan julkaisukiertue. Rakastettu lauluntekijä on lavalla yksin kitaransa kanssa, esittäen tärkeimmät laulut vuosien varrelta sekä tarinat niiden takaa. KUVA: Johnny Korkman Leena Tamminen: SEELA SELLA SEISAALLAAN! Ohjaus Kari Paukkunen Roolissa Seela Sella Muusikko Tarja Hakonen, tuuba Esitykset: ke klo 19 ja to klo 19 Suuri näyttämö Romeo Liput 25 Kun kerrankin on lupa sanoa, niin sanotaan sitten reippaasti! Seela Sellan esittämä kiukkuinen vanha nainen antaa kyytiä ihan kaikelle: vanhojen ihmisten väheksynnälle, nuorten palvonnalle, julkkisten latteuksille, turhanpäiväisille elämisen ja sisustamisen ohjeille Seela Sellan bravuuri, äkäisyydessään tikahduttavan hauska monologi. KUVA: Laura Malmivaara KOM-teatteri vierailee: Markus Nummi: KARKKIPÄIVÄ Hurja ja koskettava tarina ystävyydestä ja sankaruudesta. Dramatisointi Anna Viitala Ohjaus Pekka Milonoff RooleissaLaura Malmivaara, Vilma Melasniemi, Juho Milonoff, Niko Saarela, Eeva Soivio ja Pekka Valkeejärvi Esitykset: to klo 19 ja pe klo 19 Suuri näyttämö Romeo Liput 30 Karkkipäivä on riipaiseva kuvaus hyvinvointivaltion kääntöpuolesta. Se on jännitysnäytelmä, tragikoominen ajankuva vanhemmuudesta, vastuusta ja sen pakoilusta, sekä lapsista, jotka ovat oppineet siivoamaan itsensä pois aikuisten tieltä, näkymättömiin. Tarinaa lämmittävät huumori ja lapsen mielikuvitus, jota ankarinkaan todellisuus ei nujerra. 12 VAASAN KAUPUNGINTEATTERI

13 Tulossa! VAASAN KAUPUNGINTEATTERI Pitkäkatu VAASA vaasa.fi i e Lippukassa (06) avoinna ma-pe klo ja 14-18, la klo sekä tuntia ennen esitysten alkua WEBSHOP: Myynti (06) , Markkinointi (06) Studio Ticket Ylätori, VAASA (1 /min + pvm) - avoinna ma-pe klo TEATTERIKAHVILA KULMA Väliaikatarjoilut ja tiedustelut kahvila Kulmasta, (06) , esityspäivinä tuntia ennen esitystä. Tarjoilusta huolehtii Teatterinaiset ry. KUVA: Mari Kettula Lionel Bart: OLIVER! koko perheen suurmusikaali Jännittävä koko perheen suurmusikaali OLIVER! valloittaa Vaasan kaupunginteatterin maaliskuussa 2013! Musikaalin ohjaa vierailijana Miika Muranen. Lavastuksen suunnittelee Liisa Ikonen ja puvut vierailijana Anne Lasonpalo. Musiikin johtaa Sauli Perälä, koreografina vierailee Elina Jakowleva-Mäkelä. Oliver! musikaali on pienen orpopojan koskettava kasvutarina 1800-luvun Lontoossa. Päähenkilö Oliver Twist myydään köyhäintalosta ankeaan hautaustoimistoon apulaiseksi. Hän pääsee kuitenkin karkaamaan ja päätyy lopulta Lontoon synkille kaduille. Siellä Oliver tutustuu Pitkäkynteen ja saa paikan taskuvarkaiden jengissä. Suuri seikkailu voi alkaa... Miten Oliverin käy? Löytääkö hän ystäviä ja kuinka hän selviytyy ison kaupungin vaaroista? Entä toteutuuko pienen pojan haave omasta kodista? Koe Charles Dickensin suosikkiromaaniin perustuva upea musikaali haaveista, selviytymisestä ja suuresta rohkeudesta. OLIVER! Käsikirjoitus, musiikki ja laulujen sanat: Lionel Bart Suomennos: Heikki Salo Ohjaus: Miika Muranen (vier.) Lavastus: Liisa Ikonen Pukusuunnittelu: Anne Lasonpalo (vier.) Koreografia: Elina Jakowleva-Mäkelä (vier.) Kapellimestari: Sauli Perälä (vier.) Musiikin sovitus: William David Brohn Esitysoikeuksia valvoo Cameron Mackintosh and the Southbrook Group Ensi-ilta maaliskuussa 2013 Suuri näyttämö Romeo Ikäsuositus: 8-vuotiaista alkaen kaikenikäiset. VARATTUJEN LIPPUJEN LUNASTUS Yksittäisten lippujen lunastus viimeistään 1 viikko ennen esitystä. Vierailuesitysten lippujen lunastus 2 viikkoa ennen esitystä. Operettilippujen lunastus 1 viikko ennen esitystä. Ryhmien tulee lunastaa varauksensa viimeistään 3 viikkoa ennen esitystä. Laskutuslisä 5,05. Hyvät katsojat, saavuttehan esityksiin ajoissa! Esitykset alkavat täsmällisesti. Naulakkomaksu 1 Romeo-salissa on induktiosilmukka. FORCE MAJEURE -tapauksissa, kuten sairastuminen, lakko, tulipalo tms. vaihdamme liput seuraaviin esityksiin tai maksamme rahat takaisin, mutta emme korvaa muita asiakkaille aiheutuvia kuluja. Lippujen vaihto tai takaisinlunastus tulee suorittaa kuukauden kuluessa näytännön peruuntumisesta. MEILLÄ KÄYVÄT KULTTUURISETELIT! Vaasan kaupunginteatterissa käyvät maksuvälineinä RJ-TYKY+ sekä SMARTUM-kulttuurisetelit. Lisätietoa: ja 13

Economy PP Finlande 125733 Itella Posti Oy Itella Green

Economy PP Finlande 125733 Itella Posti Oy Itella Green Economy PP Finlande 125733 Itella Posti Oy Itella Green Teatterin syksy 2012 Ohjaus Juha Hurme (vier.) Lavastus ja puvut Liisa Ikonen Valo- ja äänisuunnittelu Tuukka Toijanniemi (vier.) Koreografia Saara

Lisätiedot

Kurkista Käenpesään! s.4 Allt eller inget s.14 LittFest Imagine s.40

Kurkista Käenpesään! s.4 Allt eller inget s.14 LittFest Imagine s.40 Kurkista Käenpesään! s.4 Allt eller inget s.14 LittFest Imagine s.40 LÄHDE KULTTUURIKIERROKSELLE VAASAAN! / GÖR EN KULTURTOUR I VASA! 32 Pohj Öste Kuntsi 24 Sisällys / Innehåll 2 Päätoimittaja/Chefredaktör:

Lisätiedot

W E S T C O A S T K O K K O L A O P E R A 2 0 0 7-2 0 0 8 J. S T R A U S S JR. L E P A K K O / L Ä D E R L A P P E N

W E S T C O A S T K O K K O L A O P E R A 2 0 0 7-2 0 0 8 J. S T R A U S S JR. L E P A K K O / L Ä D E R L A P P E N W E S T C O A S T K O K K O L A O P E R A 2 0 0 7-2 0 0 8 J. S T R A U S S JR. L E P A K K O / L Ä D E R L A P P E N Johann Strauss jr. L e p a k k o - Läderlappen Snellmansali / -salen Kokkola 18-24.11.2007

Lisätiedot

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO

POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO 21.-23.8. 2015 POHJONEN ALANKO CON NIÑO DE ELCHE TAKEO TAKAHASHI QUARTET JUKKA JA JYTÄMIMMIT HERTTAKUNINKAAT DAVID ROTHENBERG TUOMARI NURMIO MARJO LEVLIN LUOVA TUHO festivalnorpas.org facebook.com/festivalnorpas

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2005 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING. Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin YKKÖSOSOITTEETON OADRESSERADE ETTAN Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Offentligt meddelande, delas ut till alla hushåll SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

Yle esittää2/2011. Anne Lainto. uuden musiikin jäljillä. Där vi en gång gått. Hyvä design mitä se on? Olympiaelämyksiä Ylen kanavilla

Yle esittää2/2011. Anne Lainto. uuden musiikin jäljillä. Där vi en gång gått. Hyvä design mitä se on? Olympiaelämyksiä Ylen kanavilla Yle esittää2/2011 Anne Lainto uuden musiikin jäljillä Hyvä design mitä se on? Game of Thrones aloittaa kevään HBO-sarjojen putken Där vi en gång gått är julens stora tv-drama Olympiaelämyksiä Ylen kanavilla

Lisätiedot

Nykarleby Recall Coming Back

Nykarleby Recall Coming Back Nykarleby Recall Coming Back Press Review > http://www.mappingfields.com/index.php?id=85 Pohjalainen Perjantai 24.10.2014 Page 02 Koditonen tuo tähtihetken Maaria Niemi (FI) KOLLEKTIVET fredag 03.10.2014

Lisätiedot

Espoon kulttuurikeskus, Tapiola 2. 7.10. Lasten ja nuorten taidefestivaali 2012. www.kutitus.fi

Espoon kulttuurikeskus, Tapiola 2. 7.10. Lasten ja nuorten taidefestivaali 2012. www.kutitus.fi Espoon kulttuurikeskus, Tapiola 2. 7.10. Lasten ja nuorten taidefestivaali 2012 www.kutitus.fi Konstkittling - Konstfestival för barn och unga 2 7.10 Esbo kulturcentrum, Hagalund 1 KUTITUS 2012 - Lasten

Lisätiedot

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN 1 14 1 JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

Suomen. Jäsenlehti Medlemstidning. Taideyhdistys. Finska konstföreningen

Suomen. Jäsenlehti Medlemstidning. Taideyhdistys. Finska konstföreningen Suomen Jäsenlehti Medlemstidning Taideyhdistys Finska konstföreningen 1 13 JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

Futisleikkejä päiväkotilapsille

Futisleikkejä päiväkotilapsille Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/3. 23.5.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Fotbollslek för dagisbarnen SIDAN ARKISTO

Lisätiedot

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest

Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti tieteen ja taiteen Konst och vetenskap på Grankulla musikfest Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/9.11. 29.11.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kauniaisten musiikkijuhlat yhdisti

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER

Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali ISBN 951-784-155-8 JULKAISIJA - PUBLISHER STARTBANA TEHTÄVÄT Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali Taina Juurakko-Paavola Teija Lehto Marja Portin Taina Juurakko-Paavola, Teija Lehto & Marja Portin STARTBANA Tehtävät. Ruotsin kielen itseopiskelumateriaali

Lisätiedot

Aitoa yhteistoimintaa! 3

Aitoa yhteistoimintaa! 3 2015 VIIKKO VECKA 3 SEUDUN KEHITTÄJÄ REGIONENS UTVECKLARE Aitoa yhteistoimintaa! 3 Uhkailu on liian monen opettajan arkea 6-7 Tykkää meistä! Gilla oss! Mahtavia Tarjouksia! Kaikki pipot ja käsineet / Alla

Lisätiedot

Vaasan Auto- ja Moottorimuseo Vasa Bil- och Motormuseum. Liisantie. Liisantie 1, SSepänkylä

Vaasan Auto- ja Moottorimuseo Vasa Bil- och Motormuseum. Liisantie. Liisantie 1, SSepänkylä Maxmovägen 241, Maksamaa stu Tule ja tuturhi-veneisiin 06-345 0146 / 046-9041970 K uisiin Te orkealaat VAASA MOOTTORITEHTAIDEN KAUPUNKI VASA MOTORFABRIKERNAS STAD 2.6.-31.8.2014 ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ

Lisätiedot

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17.

LAVALLA PÅ SCENEN TORILLA PÅ TORGET 17.00-20.00 KAUPUNGINTALON EDESSÄ FRAMFÖR STADSHUSET 17.00-20.00 KIRJASTON PUISTOSSA I BIBLIOTEKSPARKEN 17. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Musiikkia, esityksiä, tanssia ja tapahtumia ympäri keskustaa.

Lisätiedot

ohjelma : s. 3 : program Koko kansan markkinat Marknad för alla Juontajana : Cesar [ex Buu-klubbis] konferencier

ohjelma : s. 3 : program Koko kansan markkinat Marknad för alla Juontajana : Cesar [ex Buu-klubbis] konferencier Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Hulluja tarjouksia Galna erbjudanden Move Kids Dance

Lisätiedot

Suomen. Taideyhdistys. Finska konstföreningen. Croquis-piirustusta Taidehallissa Croquisteckning i Konsthallen

Suomen. Taideyhdistys. Finska konstföreningen. Croquis-piirustusta Taidehallissa Croquisteckning i Konsthallen Suomen Jäsentiedote 2 11 Medlemsbrev Taideyhdistys Finska konstföreningen Croquis-piirustusta Taidehallissa Croquisteckning i Konsthallen Elina Merenmies Salaista iloa Elina Merenmies Hemlig glädje Jäsenmatka

Lisätiedot

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/7. 27.9.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla CHRISTINA JÄRVI Tunnelitie avataan liikenteelle

Lisätiedot

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet.

On aika åter. n Grankulla stads enastående konstsamling omfattar sammanlagt ca 450 verk. Nedan Håkan Brunbergs oljemålning Salutorget från 1970-talet. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/10.12.2013 20.1.2014 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla KAI KUUSISTO Kauniaislaisen Henrik

Lisätiedot

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa

Värikylläistä, uudistettua ympäristötaidetta tunnelissa Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 12/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Pauli Peltomäki Säveltäjäpolku Musiikkijuhlille n Kauniaisten

Lisätiedot

Espoon kulttuurikeskus, Tapiola 3.-9.10.

Espoon kulttuurikeskus, Tapiola 3.-9.10. Espoon kulttuurikeskus, Tapiola 3.-9.10. Lasten ja nuorten taidefestivaali 2011 Konstkittling - Konstfestival för barn och unga www.kutitus.fi 3-9.10 Esbo kulturcentrum, Hagalund Kutitus 2011- Lasten ja

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 11/2.10. 15.10.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla TEIKARI & HUKKINEN n 18-vuotiaat granilaiset

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 15/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Lucia-perinne tekee hyvää n Luciat eivät yksinään muuta

Lisätiedot

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 3/2011 www.turunseurakunnat.fi

Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 3/2011 www.turunseurakunnat.fi Kyrkan och vi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 3/2011 www.turunseurakunnat.fi kuoriutuu kulttuuripaketista kerros kerrokselta. Draama, tanssi, kuva taide ja musiikki kuljettavat yleisön kiirastorstain

Lisätiedot

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon

Kesä! Ne, jotka jäävät kaupunkiin, voivat suunnistaa vaikka skeittipuistoon Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 8/14.6. 15.8.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ALEKSI JOKELA Kesä! Ne, jotka jäävät

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot