Kuolemansyyt Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuolemansyyt 2009. Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus"

Transkriptio

1 Terveys Kuolemansyyt 9 Vuosikatsaus Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy Kaatumiset ja putoamiset olivat yleisin kuolemaan johtanut tapaturma sekä miehillä että naisilla. Näissä tapaturmissa kuoli yhteensä 88 henkilöä, joista 5 prosenttia oli miehiä.yli kolmannes miesten ja yli puolet naisten tapaturmaisista kuolemista aiheutui kaatumisista ja putoamisista. Kaikkiaan tapaturmat aiheuttivat noin kuusi prosenttia kaikista kuolemista vuonna 9. Tapaturmaisesti kuoli yhteensä 9 henkilöä, 986 miestä ja 9 naista. Tapaturmaisesti kuolleet 65 vuotta täyttäneet miehet 9 Kaikista kuolemaan johtaneista kaatumisista valtaosa eli 8 prosenttia sattui yli 65-vuotiaille. Kaatumiset ja putoamiset ovat myös heillä suurin tapaturmakuolemien aiheuttaja. Kolmella neljästä tapaturmaisesti kuolleesta yli 65-vuotiaasta naisesta syynä oli kaatuminen tai putoaminen ja miehistä kahdella kolmesta. Helsinki.. Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Tapaturmaisesti kuolleet 65 vuotta täyttäneet naiset 9 Tapaturmissa kuoli kaikkiaan 9 yli 65-vuotiasta henkilöä, 6 miestä ja 68 naista. Kaatumisten jälkeen seuraavaksi eniten tapaturmakuolemia aiheutui yli 65-vuotiaille miehille kuljetus- ja hukkumisturmissa sekä naisille kuljetus- ja lääketapaturmissa. Vuonna 9 kuoli kaikkiaan 9 9 henkilöä, 5 5 miestä ja 5 naista. Elinajan pidentyminen näkyy kuolleiden ikäjakautuman muutoksena: vuonna 989 kuolleista noin 9 eli 8 prosenttia oli 85-vuotiaita tai sitä vanhempia, kun vuonna 9 vastaava luku oli jo 5 88 eli prosenttia. Kuolemansyitä koskevat tiedot vuodelta 9 on julkistettu ensimmäisen kerran joulukuussa. Tämä on laajempi katsaus aiemmasta julkistuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tietoa tapaturmista -sivut Tapaturmat lukuina

3 Sisällys Alkusanat...5. Kuolemansyyt vuonna Tapaturmakuolemat ja väkivalta...8. Henkirikokset ja itsemurhakuolemat...9. Lasten kuolleisuus ja äitiyskuolleisuus.... Tapaturma-, alkoholi- ja dementiakuolleisuus maakunnittain 9... Taulukot Taulukko a. 5 6-vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja Taulukko b.5 6-vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja Taulukko a vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja Taulukko b vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja Taulukko. Tapaturmissa kuolleet tapaturman syyn mukaan sekä päihtyneiden osuus kuolleista vuosina 999 ja Taulukko. Alle -vuotiaana kuolleiden kuolemansyyt 9... Taulukko 5a. -vuotiaana kuolleiden poikien yleisimmät kuolemansyyt 989 ja 9... Taulukko 5b. -vuotiaana kuolleiden tyttöjen yleisimmät kuolemansyyt 989 ja 9... Taulukko 6. Äitiyskuolleisuus vuosina Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, molemmat sukupuolet... Liitetaulukko b. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, miehet...6 Liitetaulukko c. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, naiset...8 Liitetaulukko a. 5 6-vuotiaiden kuolleisuus syöpiin, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, molemmat sukupuolet... Liitetaulukko b. 5 6-vuotiaiden kuolleisuus syöpiin, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, miehet... Liitetaulukko c. 5 6-vuotiaiden kuolleisuus syöpiin, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, naiset... Liitetaulukko a. 65 vuotta täyttäneiden kuolleisuus dementiaan, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, molemmat sukupuolet... Liitetaulukko b. 65 vuotta täyttäneiden kuolleisuus dementiaan, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, miehet... Liitetaulukko c. 65 vuotta täyttäneiden kuolleisuus dementiaan, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, naiset...5 Liitetaulukko. Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudellla Liitetaulukko 5. Vuoden 9 keskiväkiluku sukupuolen mukaan... Liitetaulukko 6. Kuolemansyytilaston ikävakioitujen lukujen laskennassa käytetty vakioväestö... Kuviot Kuvio a. Miesten tapaturmakuolemat Kuvio b. Naisten tapaturmakuolemat vuonna 9...8

4 Kuvio. Kuolleena syntyneet sekä alle - vuotiaana ja alle viikon vanhana kuolleet Kuvio. Alle vuoden vanhana kuolleet iän mukaan 989 ja 9... Kuvio. Työikäisten (5 6-vuotiaat) tapaturmakuolleisuus maakunnittain 9... Kuvio 5. Työikäisten (5 6) kuolleisuus alkoholiperäisiin kuolemansyihin maakunnittain 9... Kuvio vuotiaiden dementiakuolleisuus maakunnittain 9... Liitekuviot Liitekuvio. 5 6-vuotiaiden miesten yleisimmät kuolemansyyt Liitekuvio. 5 6-vuotiaiden naisten yleisimmät kuolemansyyt Liitekuvio. Dementiaan (ml. Alzheimerin tauti) kuolleet Liitekuvio. Itsemurhat sukupuolen mukaan Laatuseloste, Kuolemansyyt 9...

5 Alkusanat Tämä julkaisu sisältää tietoja vuonna 9 kuolleiden kuolemansyistä sekä joitakin tietoja kuolleisuuden kehityksestä viime vuosina. Vuosittaiset aikasarjatiedot kuolemansyistä ovat saatavissa tietokantataulukoina Tilastokeskuksen www-sivuilla. Julkaisun ovat toimittaneet Helena Korpi ja Irmeli Penttilä. Julkaisun laadintaan ja tilastoaineiston tuottamiseen ovat osallistuneet Ulla Arkkio, Jari Hellanto, Mauno Huohvanainen, Raija Maljanen ja Terttu Turpeinen. Lääketieteellisinä asiantuntijoina ovat toimineet oikeuslääkäri Sari Papinaho ja professori Erkki Vuori. It-tehtäviä ovat hoitaneet Jouni Asp ja Ismo Jauhiainen. 5

6 . Kuolemansyyt vuonna 9 Suomalaisen miehen elinajanodote 95-luvun alussa oli noin 6 vuotta ja naisen 65 vuotta. Vuonna 9 syntyneellä poikalapsella elinajanodote on 6,5 vuotta ja tyttölapsella 8, vuotta. Kuolleiden lukumäärä Suomessa on ollut viimeiset vuotta 5 vuodessa. Vuonna 9 kuoli yhteensä 9 9 henkilöä, 5 5 miestä ja 5 naista. Vuonna 989 työiässä (5 6-vuotiaana) kuoli henkilöä ja vuonna 9 eli kaksikymmentä vuotta myöhemmin 65 henkilöä. Imeväiskuolleisuus eli alle -vuotiaiden kuolleisuus on viime vuosikymmeninä edelleen vähentynyt. 98-luvulla vuosittain kuoli noin, vuonna 9 enää 6 alle -vuotiasta. -vuotiaiden lasten kuolleisuus on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana enemmän kuin puolittunut: vuonna 989 lapsikuolemia oli 9 ja vuonna 9 vain 8. Tämä vastaa alle kymmentä (9,) kuolemaa sadastatuhannesta. Kuolleisuuden väheneminen johtuu pääasiassa tapaturmakuolleisuuden vähenemisestä. Yleisin verenkiertoelinten sairaus, sepelvaltimotauti (iskeemiset sydäntaudit) aiheutti enää noin viidenneksen ( %) kaikista kuolemista vuonna 9. Kaikkiaan verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat yhteensä prosenttia kuolemista. Kasvaimet aiheuttivat lähes joka neljännen ( %) kuoleman. Miehillä yleisin kuolemaan johtanut syöpätyyppi oli edelleen keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä. Dementia ja Alzheimerin tauti aiheuttivat noin joka kymmenennen kuoleman, 5 prosenttia naisten ja seitsemän prosenttia miesten kuolemista. Dementiakuolemien määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä väestön ikääntymisen seurauksena. Naisilla dementiakuolemien määrä on selvästi suurempi kuin miehillä, mikä johtunee lähinnä siitä, että naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet. Taulukko a. 5 6-vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja KUOLLEITA YHTEENSÄ Alkoholisyyt Iskeemiset sydäntaudit 9 9 Itsemurhat Keuhkosyöpä Aivoverisuonisairaudet Myrkytykset Hengityselinten (ei alkoholi) sairaudet 8 6 Kaatumiset, putoamiset 6 Taulukko b.5 6-vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja KUOLLEITA YHTEENSÄ 6 6 Alkoholisyyt Rintasyöpä Itsemurhat Keuhkosyöpä Iskeemiset sydäntaudit Myrkytykset Kaatumiset, (ei alkoholi) putoamiset Taulukko a vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja KUOLLEITA YHTEENSÄ 5 6 Iskeemiset sydäntaudit Dementia, Alzheimer Keuhkosyöpä Eturauhasen syöpä Kaatumiset, putoamiset Taulukko b vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja KUOLLEITA YHTEENSÄ Iskeemiset sydäntaudit 6 5 Dementia, Alzheimer 6 85 Aivoverisuonien sairaudet 9 68 Vuonna 9 työiässä eli 5 6-vuotiaana kuoli 89 miestä ja 6 naista. Rintasyöpä Kaatumiset, putoamiset Aivoverisuonisairaudet Aivoverisuonisairaudet Keuhkosyöpä 9 6

7 Työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolemat ovat puolittuneet viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset ovat kaksinkertaistuneet saman ajan kuluessa ja työikäisillä miehillä on alkoholikuolemia nyt selvästi enemmän kuin sepelvaltimotautikuolemia. Muita yleisimpiä työikäisten miesten kuolemansyitä ovat tapaturmat ja itsemurhat. Itsemurhien määrä on vähentynyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Vuonna 9 työikäisten miesten itsemurhia oli 6, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työikäisten naisten yleisimpiä kuolemansyitä olivat alkoholiperäiset syyt, syövät ja niistä erityisesti rintasyöpä sekä itsemurhat ja tapaturmat. vuodessa naisten alkoholiperäisten kuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut ja niiden määrä on nyt suurempi kuin naisten rintasyöpä- ja sepelvaltimotautikuolemien. Työikäisten naisten itsemurhien määrä on pysynyt viime vuosikymmenet saman suuruisena. Vuonna 9 niitä oli, joka on enemmän kuin edellisenä vuonna.

8 . Tapaturmakuolemat ja väkivalta Vuonna 9 tapaturmaisesti kuoli yhteensä 9 henkilöä, 986 miestä ja 9 naista. Tapaturmat, mukaan lukien alkoholimyrkytykset, aiheuttivat noin kuusi prosenttia kaikista kuolemista. Tapaturmakuolemia ovat muun muassa liikennekuolemat, kaatumis- ja putoamiskuolemat, hukkumiset, tulipalokuolemat sekä alkoholi- ja lääkemyrkytykset. Tapaturmaiset kuolemat luokitellaan tapaturman ulkoisen syyn mukaan. Tapaturman syy saadaan tautiluokituksesta (ICD-, luokka XX). Kuvio a. Miesten tapaturmakuolemat 9 Kuvio b. Naisten tapaturmakuolemat vuonna 9 Sekä miesten että naisten yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen, joissa kuoli yhteensä 88 henkilöä. 5 prosenttia kuolleista oli miehiä. Yli kolmannes miesten ja yli puolet naisten tapaturmaisista kuolemista aiheutui kaatumisista tai putoamisista. Seuraavaksi yleisimmät tapaturmakuolemien syyt olivat alkoholi- ja lääkemyrkytykset. Alkoholimyrkytykseen kuoli henkilöä, joista 8 prosenttia oli miehiä. Lääkemyrkytyksiin kuoli 9 henkilöä, joista miehiä oli prosenttia. Suurin osa näistä kuolemista kohtasi työikäisiä. Myrkytyskuolemissa ovat mukana myös tapaukset, joissa on sekä lääkkeitä että alkoholia. Tällöin kuolemansyy määräytyy vaikuttavimman aineen mukaan. Kaikkiaan prosenttia miesten tapaturmakuolemista aiheutui tapaturmaisesta alkoholi- tai lääkemyrkytyksestä. Naisilla vastaava prosentti oli,. Kuljetustapaturmissa kuoli kaikkiaan henkilöä, joista miehiä oli kaksi kolmannesta. Miehillä noin yksi kymmenestä (, %) tapaturmakuolemasta tapahtui liikenteessä (kuljetuksessa), naisilla niitä tapahtui hieman vähemmän (8,5 % naisten tapaturmakuolemista). Hukkumistapaturmia oli 69, joista valtaosa, 8 prosenttia oli miehiä. Näistä vesiliikenteessä kuoli 5. 8

9 Tapaturmakuolemassa päihtymys tarkoittaa sitä, että kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri on arvioinut alkoholin myötävaikuttaneen kuolemaan. Päihtyneenä tapaturmaisesti kuolleiden määrä on viime vuodet ollut noin 5 henkilöä. Vuonna 9 tapaturmaisesti kuoli ilman varsinaisia alkoholi- ja lääkemyrkytyksiä yhteensä 8, joista oli päihdyksissä prosenttia eli 6 henkilöä. Saunakuolemissa henkilöä 9:stä oli kuollessaan päihtynyt; tulipaloissa (5 %), hukkumistapaturmissa (55 %) ja kylmyyteen (5 %) kuolleista yli puolet oli päihtyneenä. Joka viides liikenteessä kuollut oli päihdyksissä. Taulukko. Tapaturmissa kuolleet tapaturman syyn mukaan sekä päihtyneiden osuus kuolleista vuosina 999 ja 9 Kuljetustapaturmissa kuolleet Kaatumis- ja putoamistapaturmissa kuolleet Hukkumistapaturmissa kuolleet Ruuan aiheuttamaan tukehtumiseen kuolleet Saunakuolemat Tulipaloissa kuolleet Kylmyyteen kuolleet Häkämyrkytykseen kuolleet Muihin tapaturmiin kuolleet Tapaturmissa kuolleet (pl. alkoholi- ja lääkemyrkytykset) ) ) Alkoholipäihtymykset Sukupuolet yhteensä Tapaturmiin kuolleet Päihtyneiden osuus ) 999,,5 55, 5, 8, 56,8 5, 5,5,6,5 9,8, 56,8,9 6, 65,,,8,8, Miehet Tapaturmiin kuolleet Päihtyneiden osuus ) 999 6,, 59,9 5, 88,5 66, 5, 55,6 9 8,8 6,6 55,8,8 8,6,6,9 5, Naiset Tapaturmiin kuolleet Päihtyneiden osuus ) ) Luku ei sisällä alkoholimyrkytyksiä ( kuolemaa vuonna 9) eikä lääkemyrkytyksiä (9 kuolemaa vuonna 9),,,9 8, ,,9, 9, 8,, 5,,, 8,8 9,8,9 6,6,, 5,5,6 5,,,. Henkirikokset ja itsemurhakuolemat Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri määrittelee, johtuuko henkilön kuolema henkirikoksesta. Vuonna 9 kuoli henkirikoksen uhrina henkilöä, 8 miestä ja naista. Vuonna 9 teki henkilöä itsemurhan. Itsemurhan tehneistä kolme neljästä eli 6 oli miehiä. Itsemurhien määrä on viime vuosina vähentynyt selvästi. Luku oli suurimmillaan vuonna 99, jolloin Suomessa tehtiin yhteensä 5 itsemurhaa. Itsemurhien määrä on ollut korkeimmillaan vuoden 99 tienoilla ja matalin viime vuosina eli noin henkilöä vuosittain. Osasta kuolleita ei voida päätellä, onko kuolema johtunut tahallisesta teosta. Tällöin kuolemat luokitellaan epäselviin tapauksiin, joita oli 96, miehiä 66 ja naisia. 9

10 . Lasten kuolleisuus ja äitiyskuolleisuus Vuonna 9 kuoli alle vuoden ikäisenä (imeväisiässä) 6 lasta, luku oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. 6 prosenttia ensimmäisen elinvuoden aikana kuolleista lapsista menehtyi ensimmäisen elinviikon aikana ja 6 prosenttia neljän ensimmäisen elinviikon aikana. Perinataalikuolleisuus (ensimmäisen viikon aikana kuolleet sekä kuolleena syntyneet) oli,9 lasta tuhatta syntynyttä kohden. Luku on pienentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana lähes puoleen. Vuonna 9 oli 5 kätkytkuolemaa. Kätkytkuolemia esiintyy yleensä yli kuukauden ikäisillä vauvoilla. Äitiyskuolleisuuden väheneminen alkoi jo 9-luvulla, sen jälkeen on äitiyskuolemia ollut vuosittain. Kuvio. Kuolleena syntyneet sekä alle - vuotiaana ja alle viikon vanhana kuolleet 98 9 Kuvio. Alle vuoden vanhana kuolleet iän mukaan 989 ja 9 Taulukko. Alle -vuotiaana kuolleiden kuolemansyyt 9 Yhteensä Alle vrk -6 vrk - vrk 8 vrk-5 kk 6- kk KUOLLEITA YHTEENSÄ Perinataalisyyt Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet 5 8 Kätkytkuolema Hengitys- ja verenkiertoelinten sairaudet 5 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 5 Muut sairaudet Väkivalta Tapaturmat

11 Taulukko 5a. -vuotiaana kuolleiden poikien yleisimmät kuolemansyyt 989 ja 9 KUOLLEITA YHTEENSÄ Synnynnäiset epämuodostumat Kasvaimet Tapaturmat Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet Muut hermoston ja aistimien taudit Itsemurhat Taulukko 5b. -vuotiaana kuolleiden tyttöjen yleisimmät kuolemansyyt 989 ja 9 KUOLLEITA YHTEENSÄ Kasvaimet Synnynnäiset epämuodostumat Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet Tapaturmat Muut hermoston ja aistimien taudit Itsemurhat Taulukko 6. Äitiyskuolleisuus vuosina 96 9 Vuosi Äitiyskuolleisuus / elävänä syntynyttä,8 5,,,6,6 6, 6,,6 5, 5, 6,8, 8,,6 Äitiyskuolemat

12 . Tapaturma-, alkoholi- ja dementiakuolleisuus maakunnittain 9 Kuolemansyiden alueittaista vertailua vaikeuttavat erot alueiden ikärakenteissa, pienten alueiden pienet tapausmäärät ja vuosittaiset satunnaisvaihtelut. Tässä julkaisussa on laskettu kuolleisuuslukuja sataatuhatta kohti ikäryhmittäin ja verrattu erikseen työikäisten kuolleisuutta ja yli 65-vuotiaiden kuolleisuutta, jolloin alueen ikärakenteen vaikutus on vähäinen. Työikäisten (5 6-vuotiaat) tapaturmakuolleisuus oli Suomessa vuonna 9 keskimäärin henkilöä sataatuhatta henkeä kohden. Tässä luokittelussa alkoholimyrkytyksiä ei ole luettu tapaturmiin, vaan ne on luokiteltu alkoholiperäisiin kuolemiin. Korkein tapaturmakuolleisuus oli Etelä-Karjalassa, lähes 5 henkilöä sataatuhatta kohden ja Satakunnassa, 6 henkilöä sataatuhatta henkeä kohden. Satakunnassa sekä liikenneonnettomuuksien että kaatumistapaturmien määrä oli suurempi kuin muualla maassa. Etelä-Karjalassa erityisesti kuolleisuus lääkemyrkytyksiin oli koko maata suurempaa. Pienin tapaturmakuolleisuus oli Ahvenanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla (ent. Vaasan rannikkoseutu). Kuvio. Työikäisten (5 6-vuotiaat) tapaturmakuolleisuus maakunnittain 9 Kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin (alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset) työikäisillä on ollut viime vuodet samaa suuruusluokkaa. Koko maassa se oli vuonna 9 noin 6 henkilöä henkeä kohden. Alkoholikuolleisuus oli selvästi korkeinta Kymenlaaksossa, seuraavaksi Etelä-Karjalassa. Pienintä se oli Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla (Kuvio 5). Kuvio 5. Työikäisten (5 6) kuolleisuus alkoholiperäisiin kuolemansyihin maakunnittain 9

13 Suomessa prosenttia väestöstä on yli 6-vuotiaita. Vanhin väestö on Etelä-Savossa, jossa,5 prosenttia väestöstä on täyttänyt 65 vuotta. Seuraavina tulevat Etelä-Karjala, Kainuu, Satakunta ja Kymenlaakso, joissa 65 vuotta täyttäneiden osuus oli noin prosenttia. Dementiakuolleisuus oli selvästi suurinta ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, 5 henkilöä kohden. Seuraavana on useita maakuntia, joissa se oli 65 henkilöä kohden: Päijät-Häme, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala. Matalin dementiakuolleisuus oli Ahvenanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Suomalaisten yleisin kuolemansyy, iskeeminen sydäntauti (sepelvaltimotauti) oli yleisin Kainuussa. Pienintä se oli Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla. Kuvio vuotiaiden dementiakuolleisuus maakunnittain 9 Tietoja maakunnittaisesta kuolleisuudesta on tämän julkaisun liitetaulukoissa ja sekä lisäksi kuolleiden määrät kuolemansyittäin ovat tietokantataulukoissa.

14 Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, molemmat sukupuolet Ikäluokat yhteensä KUOLLEITA YHTEENSÄ (A-Y89) TAUTEIHIN KUOLLEITA (A-R99) I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA (A-B99) 5 Tuberkuloosi (A5-A9, B9) 5 5 Meningokokki-infektio (A9) Virusmaksatulehdus (B5-B9) Immuunikato (B-B) 5 Muut tartunta- ja loistaudit (A-A9, A-A8, A-B9, B5-B89, B9-B99) II KASVAIMET (C-D8) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C9) Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C-C) Ruokatorven syöpä (C5) Mahasyöpä (C6) Koolonin syöpä (C8, C9) Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C-C) Primaarinen maksasyöpä (C) 6 59 Haimasyöpä (C5) 98 5 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C-C) Ihon melanooma (C) 55 5 Rintasyöpä (C5) Kohdunkaulan syöpä (C5) Kohtusyöpä (C5-C55) Munasarjasyöpä (C56) 9 9 Eturauhassyöpä (C6) Munuaissyöpä (C6) 86 Virtsarakkosyöpä (C6) 8 Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C8-C96) Muut syövät 5 Muut kasvaimet (D-D8) III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET (D5-D89) 6- IV UMPIER.-, RAVITS.- JA AINEENVAIHD.SAIRAUDET (E-E9) Diabetes (E-E) 6 Muut umpieritys-, ravits. ja aineenvaihd.sairaudet (E-E, E5-E9) 6 8- V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT (F-F99) Dementiat (F, F) ) 5 9 Alkoholin käytön aiheuttamat häiriöt (F) 6 56 Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat häiriöt (F-F6, F8-F9) Muut mielenterveyden häiriöt (F, F, F-F9, F, F-F99) 6 - VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET (G-H95) Aivokalvontulehdus (G-G) 8 5 Muut hermoston ja aistimien sairaudet (G-H95) IX VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET (I-I99) Iskeemiset sydänsairaudet (I-I5) 5 5 9

15 Ikäluokat yhteensä Muut paitsi reumaattiset sydänsairaudet (I-I5) Aivoverisuonien sairaudet (I6-I69) 8 99 Muut verenkiertoelinten sairaudet (I-I5, I6-I8, I-I99) X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET (J-J99) Influenssa (J9-J) 9 Keuhkokuume (J-J8) Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma (J-J, J) Astma (J5-J6) Muut hengityselinten sairaudet (J-J6, J-J9, J6-J99) XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET (K-K9) 6 8 Mahalaukun, pohjukaissuolen ja maha-tyhjäsuolen haava (K5-K8) 59 8 Maksan sairaudet (K, K-K) Muut ruuansulatuselinten sairaudet (K-K, K9-K6, K-K, K5-K9) XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET (L-L99) -8 XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET (M-M99) 6 85 Nivelreuma ja nivelrikko (M5-M6, M5-M9) 9 8 Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M-M,M-M,M-M99) XIV VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET (N-N99) Munuaisen ja virtsajohtimen sairaudet (N-N9) Muut virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N-N99) XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS (O-O99) 5 XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT (P-P96) XVII SYNNYNN. EPÄMUODOSTUMAT. (Q-Q99) Hermoston synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q) 5 5 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q8) Muut synnynn. epämuodostumat, kromosomipoikkeav. (Q-Q8, Q-Q99) XVII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITETYT TILAT (R-R99) Kätkytkuolema (R95) Tuntemattomat ja määrittämättömät tapaukset (R96-R99) Muut oireet ja epätäydellisesti määritetyt tilat (R-R9) 59- XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA (V-Y89) Tapaturmat yhteensä (V-X59, Y85-Y86) Liikennetapaturmat Muut maakuljetustapaturmat 6 Vesikuljetustapaturmat (V9-V9) Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) 6 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W-W9) Hukkuminen (W65-W) 8 65 Tapaturmaiset alkoholimyrkytykset (X5) 6 66 Muiden aineiden tapaturmaiset myrkytykset (X-X, X6-X9) Muut tapaturmat ja niiden jälkitilat (W-W6, W5-X9, X5-X59, Y85-Y86) Itsemurhat ja niiden jälkitilat (X6-X8, Y8.) Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y9, Y8.) 9 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y-Y, Y8.) 96 9 Muut ulkoiset syyt ja jälkitilat (Y5-Y8, Y88-Y89) EI KUOLINTODISTUSTA 5 86 ) Alzheimerin tauti sisältyy luokkaan. 5

16 Liitetaulukko b. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, miehet Peruskuolemansyy (-luokkainen luokitus) Miehet Ikäluokat yhteensä KUOLLEITA YHTEENSÄ (A-Y89) TAUTEIHIN KUOLLEITA (A-R99) I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA (A-B99) 96 Tuberkuloosi (A5-A9, B9) 8 5 Meningokokki-infektio (A9) Virusmaksatulehdus (B5-B9) 9 Immuunikato (B-B) 5 Muut tartunta- ja loistaudit (A-A9, A-A8, A-B9, B5-B89, B9-B99) II KASVAIMET (C-D8) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C9) Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C-C) 69 5 Ruokatorven syöpä (C5) Mahasyöpä (C6) Koolonin syöpä (C8, C9) Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C-C) Primaarinen maksasyöpä (C) Haimasyöpä (C5) 6 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C-C) 68 6 Ihon melanooma (C) Rintasyöpä (C5) 6 Kohdunkaulan syöpä (C5) Kohtusyöpä (C5-C55) 8 Munasarjasyöpä (C56) 9 Eturauhassyöpä (C6) Munuaissyöpä (C6) 6 Virtsarakkosyöpä (C6) 5 8 Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C8-C96) Muut syövät 69 6 Muut kasvaimet (D-D8) III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET (D5-D89) IV UMPIERITYS-, RAVITSEMUS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET (E-E9) Diabetes (E-E) 8 Muut umpieritys-, ravitsemus ja aineenvaihduntasairaudet (E-E, E5-E9) V MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT (F-F99) Dementiat (F, F) ) Alkoholin käytön aiheuttamat häiriöt (F) 9 Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat häiriöt (F-F6, F8-F9) Muut mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F, F, F-F9, F, F-F99) - VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET (G-H95) Aivokalvontulehdus (G-G) Muut hermoston ja aistimien sairaudet (G-H95) - IX VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET (I-I99) Iskeemiset sydänsairaudet (I-I5) 5 Muut paitsi reumaattiset sydänsairaudet (I-I5) 6 Aivoverisuonien sairaudet (I6-I69)

17 Peruskuolemansyy (-luokkainen luokitus) Miehet Ikäluokat yhteensä Muut verenkiertoelinten sairaudet (I-I5, I6-I8, I-I99) X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET (J-J99) 9 8 Influenssa (J9-J) 9 Keuhkokuume (J-J8) 6 5 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma (J-J, J) Astma (J5-J6) 6 Muut hengityselinten sairaudet (J-J6, J-J9, J6-J99) -5 XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET (K-K9) Mahalaukun, pohjukaissuolen ja maha-tyhjäsuolen haava (K5-K8) Maksan sairaudet (K, K-K) Muut ruuansulatuselinten sairaudet (K-K, K9-K6, K-K, K5-K9) XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET (L-L99) XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET (M-M99) Nivelreuma ja nivelrikko (M5-M6, M5-M9) 8 Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M-M,M-M,M-M99) XIV VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET (N-N99) 6 9 Munuaisen ja virtsajohtimen sairaudet (N-N9) Muut virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N-N99) 8 5 XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS (O-O99) 5 XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT (P-P96) XVII SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT, KROMOSOMIPOIKKEAVUUDET (Q-Q99) Hermoston synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q) Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q8) 8 55 Muut synnynnäiset epämuodostumat, kromosomipoikkeavuudet (Q-Q8, Q-Q99) XVII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITETYT TILAT (R-R99) Kätkytkuolema (R95) Tuntemattomat ja määrittämättömät tapaukset (R96-R99) 6 58 Muut oireet ja epätäydellisesti määritetyt tilat (R-R9) 59- XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA (V-Y89) Tapaturmat yhteensä (V-X59, Y85-Y86) Liikennetapaturmat Muut maakuljetustapaturmat 6 Vesikuljetustapaturmat (V9-V9) Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) 6 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W-W9) 69 6 Hukkuminen (W65-W) 65 Tapaturmaiset alkoholimyrkytykset (X5) Muiden aineiden tapaturmaiset myrkytykset (X-X, X6-X9) Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset (W-W6, W5-X9, X5-X59, Y85-Y86) Itsemurhat ja niiden jälkitilat (X6-X8, Y8.) Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y9, Y8.) 8 6 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y-Y, Y8.) 66 5 Muut ulkoiset syyt ja jälkitilat (Y5-Y8, Y88-Y89) 5 EI KUOLINTODISTUSTA ) Alzheimerin tauti sisältyy luokkaan.

18 Liitetaulukko c. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, naiset Naiset Ikäluokat yhteensä KUOLLEITA YHTEENSÄ (A-Y89) TAUTEIHIN KUOLLEITA (A-R99) I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA (A-B99) 5 Tuberkuloosi (A5-A9, B9) 6 5 Meningokokki-infektio (A9) Virusmaksatulehdus (B5-B9) Immuunikato (B-B) 5 Muut tartunta- ja loistaudit (A-A9, A-A8, A-B9, B5-B89, B9-B99) II KASVAIMET (C-D8) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C9) Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C-C) 5 6 Ruokatorven syöpä (C5) Mahasyöpä (C6) Koolonin syöpä (C8, C9) 85 8 Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C-C) 99 Primaarinen maksasyöpä (C) 9 59 Haimasyöpä (C5) 8 8 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C-C) Ihon melanooma (C) Rintasyöpä (C5) Kohdunkaulan syöpä (C5) Kohtusyöpä (C5-C55) Munasarjasyöpä (C56) 9 9 Eturauhassyöpä (C6) Munuaissyöpä (C6) 6 Virtsarakkosyöpä (C6) Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C8-C96) Muut syövät Muut kasvaimet (D-D8) III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET (D5-D89) 6- IV UMPIERITYS-, RAVITSEMUS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET (E-E9) Diabetes (E-E) Muut umpieritys-, ravitsemus ja aineenvaihduntasairaudet (E-E, E5-E9) V MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT (F-F99) Dementiat (F, F) ) Alkoholin käytön aiheuttamat häiriöt (F) 5 Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat häiriöt (F-F6, F8-F9) Muut mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F, F, F-F9, F, F-F99) - VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET (G-H95) Aivokalvontulehdus (G-G) Muut hermoston ja aistimien sairaudet (G-H95) - IX VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET (I-I99) Iskeemiset sydänsairaudet (I-I5) 5 Muut paitsi reumaattiset sydänsairaudet (I-I5) 6 Aivoverisuonien sairaudet (I6-I69)

19 Naiset Ikäluokat yhteensä Muut verenkiertoelinten sairaudet (I-I5, I6-I8, I-I99) X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET (J-J99) Influenssa (J9-J) 9 9 Keuhkokuume (J-J8) 8 5 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma (J-J, J) 5 6 Astma (J5-J6) Muut hengityselinten sairaudet (J-J6, J-J9, J6-J99) XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET (K-K9) 5 9 Mahalaukun, pohjukaissuolen ja maha-tyhjäsuolen haava (K5-K8) 8 Maksan sairaudet (K, K-K) Muut ruuansulatuselinten sairaudet (K-K, K9-K6, K-K, K5-K9) XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET (L-L99) 6-8 XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET (M-M99) 5 Nivelreuma ja nivelrikko (M5-M6, M5-M9) Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M-M,M-M,M-M99) XIV VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET (N-N99) 8 9 Munuaisen ja virtsajohtimen sairaudet (N-N9) Muut virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N-N99) XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS (O-O99) 5 XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT (P-P96) XVII SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT, KROMOSOMIPOIKKEAVUUDET (Q-Q99) Hermoston synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q) 5 5 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q8) 55 Muut synnynnäiset epämuodostumat, kromosomipoikkeavuudet (Q-Q8, Q-Q99) XVII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITETYT TILAT (R-R99) 9 56 Kätkytkuolema (R95) Tuntemattomat ja määrittämättömät tapaukset (R96-R99) Muut oireet ja epätäydellisesti määritetyt tilat (R-R9) XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA (V-Y89) Tapaturmat yhteensä (V-X59, Y85-Y86) Liikennetapaturmat Muut maakuljetustapaturmat 6 Vesikuljetustapaturmat (V9-V9) 6 Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) 6 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W-W9) Hukkuminen (W65-W) 65 Tapaturmaiset alkoholimyrkytykset (X5) 8 66 Muiden aineiden tapaturmaiset myrkytykset (X-X, X6-X9) Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset (W-W6, W5-X9, X5-X59, Y85-Y86) 68 Itsemurhat ja niiden jälkitilat (X6-X8, Y8.) 69 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y9, Y8.) Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y-Y, Y8.) Muut ulkoiset syyt ja jälkitilat (Y5-Y8, Y88-Y89) EI KUOLINTODISTUSTA 59 9 ) Alzheimerin tauti sisältyy luokkaan. 9

20 Liitetaulukko a. 5 6-vuotiaiden kuolleisuus syöpiin, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, molemmat sukupuolet ) Maakunnat ja pääkaupunkiseutu KOKO MAA MANNER-SUOMI Uusimaa Pääkaupunkiseutu Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi AHVENANMAA Kuolleisuus/, molemmat sukupuolet Yhteensä Syövät Iskeemiset sydäntaudit,,6 58,8 56, 9,9 86,6 56,,5 6,, 6, 9,5,,, 99,,6, 5,,5 9,6,,9 ) 5-luokkaisen luokituksen mukaisesti 8, 8,,5,8,9 8, 96, 96,, 9,, 6, 9, 8,6,6,8 8, 96, 8, 69, 9,,,,,5 9,8 8,9 9, 9, 6,,, 9, 6, 9,5 6,8 5, 5,, 5,,,,,,9, Alkoholisyyt ) Itsemurhat Tapaturmat 6, 6, 9,6,5,,9 58, 5,6 6, 5, 9,,8 6,9 6,6 5,,5,,,9,5, 5, 5,,,9,5,,, 5,,9 6,,8,9,8,,, 6, 9,,6 5,, 9,5,5 6,, 8,6 joista liikenne kaatumiset, putoamiset ) Alkoholiperäisiin kuolemiin luetaan tässä tapaukset, joissa peruskuolemansyy on F, G, G5, G6, G; I6, K9, K, K85, K86, O5, P, X5,,,, 9, 5, 6,6, 5,9 6,, 5,6 8,9 6,6,6 8,,,6,5, 5,5 5, 5,,, 9,8,8, 6,, 6,8,6 5,8 5,, 5,5,,,,6,5,9 5,8, 6,6 6, 5,9 6,,,6,,5 5,,9 6,9, 6, 5,6, 6, 5,,, 5,, 8,,

Dementiakuolemien määrä yli kaksinkertaistunut 20 vuodessa

Dementiakuolemien määrä yli kaksinkertaistunut 20 vuodessa Terveys 2010 Kuolemansyyt 2009 Dementiakuolemien määrä yli kaksinkertaistunut 20 vuodessa Vuonna 2009 kuoli yhteensä 49 904 henkilöä, 25 152 miestä ja 24 752 naista. Väestön ikääntyessä dementia näkyy

Lisätiedot

Alkoholikuolleisuus väheni edelleen vuonna 2011

Alkoholikuolleisuus väheni edelleen vuonna 2011 Terveys Kuolemansyyt Alkoholikuolleisuus väheni edelleen vuonna Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan alkoholiperäiset kuolemat vähentyivät vuonna neljä prosenttia edellisestä vuodesta. Lasku johtuu

Lisätiedot

Työikäisiä kuolee aiempaa vähemmän verenkiertoelinten sairauksiin

Työikäisiä kuolee aiempaa vähemmän verenkiertoelinten sairauksiin Terveys 5 Kuolemansyyt Työikäisiä kuolee aiempaa vähemmän verenkiertoelinten sairauksiin Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna työiässä eli 5 6-vuotiaana kuoli yhteensä lähes 8 7 suomalaista,

Lisätiedot

Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 70-vuotias

Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 70-vuotias Terveys Kuolemansyyt Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 7-vuotias Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin kuoli vuonna yhteensä henkilöä,

Lisätiedot

Alkoholiperäisiin syihin kuolleet entistä vanhempia

Alkoholiperäisiin syihin kuolleet entistä vanhempia Terveys Kuolemansyyt Alkoholiperäisiin syihin kuolleet entistä vanhempia Tilastokeskuksen mukaan vuonna alkoholiperäisiin kuolemansyihin kuoli runsaat 9 henkeä. Kuolleiden määrä pysyi edellisvuoteen verrattuna

Lisätiedot

Tapaturma- ja väkivaltakuolemat vähentyneet viidenneksellä kymmenessä vuodessa

Tapaturma- ja väkivaltakuolemat vähentyneet viidenneksellä kymmenessä vuodessa Terveys 7 Kuolemansyyt 6 Tapaturma- ja väkivaltakuolemat vähentyneet viidenneksellä kymmenessä vuodessa Tilastokeskuksen mukaan vuonna 6 kuoli onnettomuuksiin, itsemurhiin ja väkivaltaan runsaat 4 henkeä,

Lisätiedot

Itsemurhien määrä väheni edelleen vuonna 2015

Itsemurhien määrä väheni edelleen vuonna 2015 Terveys 6 Kuolemansyyt 5 Itsemurhien määrä väheni edelleen vuonna 5 Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 5 Suomessa tehtiin yhteensä 7 itsemurhaa, mikä on noin 6 vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen Terveys Kuolemansyyt Itsemurhien määrä pienin yli 4 vuoteen Vuonna tehtiin itsemurhia 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhien määrä on ollut pienempi viimeksi vuonna 967. Vuonna itsemurhan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Hirvensalmi. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL)

Hirvensalmi. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL) Menetetyt elinvuodet 1984-28 (PYLL) 24-28 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V1-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C97)

Lisätiedot

Kangasniemi. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL)

Kangasniemi. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL) Menetetyt elinvuodet 1984-28 (PYLL) 24-28 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V1-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C97)

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009

Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2009 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 000 tutkintoa vuonna 2009. Määrä

Lisätiedot

Mäntyharju. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL)

Mäntyharju. Menetetyt elinvuodet 1984-2008 (PYLL) Menetetyt elinvuodet 1984-28 (PYLL) 24-28 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V1-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C97)

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2010

Ammatillinen koulutus 2010 Koulutus 2011 Ammatillinen koulutus 2010 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 59 700 osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 2013 Yliopistokoulutus 2012 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2012 169 000

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 66 000 osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2010 Lukiokoulutus 2009 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2009 yhteensä 112 100 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 131 200 vuonna 2009 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Mikkeli. Menetetyt elinvuodet 1987-2011 (PYLL)

Mikkeli. Menetetyt elinvuodet 1987-2011 (PYLL) Mikkeli Menetetyt elinvuodet 987-2 (PYLL) Mikkeli 27-2 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2013

Esi- ja peruskouluopetus 2013 Koulutus 2013 Esi- ja peruskouluopetus 2013 Peruskouluissa 540 500 oppilasta vuonna 2013 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 540 500 oppilasta vuonna 2013. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa suoritettiin 23 800 tutkintoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2009 yhteensä 23 800 tutkintoa. Suoritettujen tutkintojen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot

Pieksämäki. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

Pieksämäki. Menetetyt elinvuodet (PYLL) Menetetyt elinvuodet 1984-28 (PYLL) 24-28 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V1-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C97)

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 01 Yliopistokoulutus 011 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 8 500 tutkintoa vuonna 011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 011 yhteensä 8 500 tutkintoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Oikeus 2010 Velkajärjestelyt 2009, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Vuoden 2009 aikana jätettiin käräjäoikeuksiin 2 922 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2013

Väestön koulutusrakenne 2013 Koulutus 2014 Väestön koulutusrakenne 2013 Nuoret naiset korkeasti koulutettuja, Uudellamaalla asuu koulutetuin väestö Vuoden 2013 loppuun mennessä 3 164 095 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoita oli 132 600 vuonna

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2014

Yliopistokoulutus 2014 Koulutus 25 Yliopistokoulutus 2 Yliopistojen opiskelijamäärä väheni ja tutkintojen määrä kasvoi vuonna 2 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Koulutus 2015 Lukiokoulutus 2014 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni hieman Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2014 yhteensä 103 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Oikeus 2015 Velkajärjestelyt 2015, 1. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä väheni tammi maaliskuussa 5,8 prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi maaliskuussa

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Kati Myllymäki. 04.10.2009 Kati Myllymäki

Kati Myllymäki. 04.10.2009 Kati Myllymäki Kati Myllymäki Kati Myllymäki 3.11.2008 1 Selvä pää kirkas mieli Viinan kirot! Kuusankoski 7.11.2009 Kati Myllymäki Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki 2 MIESTEN KUOLLEISUUS LÄNNESSÄ PIENI, IDÄSSÄ JA POHJOISESSA

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 21.8.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Oulunkaaren seutukunnan tilauksesta

Lisätiedot

TEUVA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

TEUVA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) TEUVA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

ISOJOKI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ISOJOKI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ISOJOKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Meretojan taudin myöhäisvaiheet

Meretojan taudin myöhäisvaiheet Meretojan taudin myöhäisvaiheet SAMY 22.10.2016 Eeva-Kaisa Schmidt, LK, DI KIITOS MERETOJAN TAUDIN MYÖHÄISVAIHEET Tutkimusryhmämme Dosentti, neurologian el Sari Kiuru-Enari LT, neurologian el Sari Atula

Lisätiedot

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LOHJAN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 28.11.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Hiiden alueen kuntien ja Kirkkonummen

Lisätiedot

JALASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

JALASJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) JALASJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Oikeus 2011 Konkurssit 2010, joulukuu Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu Rakentaminen 2009 Rakennusluvat 2009, elokuu Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa Elokuussa 2009 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,3 miljoonalle kuutiometrille, mikä on runsaan neljänneksen

Lisätiedot

LAPUA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LAPUA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LAPUA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

SEINÄJOKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

SEINÄJOKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) SEINÄJOKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ALAJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) JÄRVISEUDUN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2014 Lukiokoulutus 2013 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2013 yhteensä 105 900 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) TÖYSÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LEHTIMÄKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

HÄRMÄNMAAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) HÄRMÄNMAAN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, marraskuu Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin

Lisätiedot

Päihteet Pohjois-Karjalassa

Päihteet Pohjois-Karjalassa Tiina Laatikainen, Terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto Tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päihteet

Lisätiedot

ÄHTÄRI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ÄHTÄRI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ÄHTÄRI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2013 Lukiokoulutus 2012 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 107 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

YLIHÄRMÄ. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

YLIHÄRMÄ. Menetetyt elinvuodet (PYLL) YLIHÄRMÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) VIMPELI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa Oikeus 2010 Ulosottoasiat 2009 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2009 lopussa Vuoden 2009 lopussa ulosottovelallisia oli 243 470. Ulosottovelallisia oli lähes 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa

Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Oikeus 2012 Ulosottoasiat 2011 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2011 lopussa Ulosottovelallisia oli kaikkiaan 242 996 vuoden 2011 lopussa. Edellisvuoteen verrattuna ulosottovelallisten määrä oli noussut

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa Oikeus 2011 Ulosottoasiat 2010 Ulosottovelallisia 240 000 vuoden 2010 lopussa Vuoden 2010 lopussa ulosottovelallisia oli 240 132. Ulosottovelallisia oli noin 3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Koulutus 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista

Lisätiedot

KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Velkajärjestelyt. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011. 2011, 4. vuosineljännes

Velkajärjestelyt. Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011. 2011, 4. vuosineljännes Oikeus 2011 Velkajärjestelyt 2011, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt kasvussa tammi joulukuussa 2011 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi joulukuussa 2011 käräjäoikeuksiin jätettiin

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2011

Opiskelijoiden työssäkäynti 2011 Koulutus 013 Opiskelijoiden työssäkäynti 011 Yli puolet opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna 011 kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2013 hieman edellisvuodesta

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2013 hieman edellisvuodesta Oikeus 2014 Velkajärjestelyt 2013, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä kasvoi vuonna 2013 hieman edellisvuodesta Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi joulukuussa 2013 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2014

Opiskelijoiden työssäkäynti 2014 Koulutus 206 Opiskelijoiden työssäkäynti 204 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaa kaksi prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Sidonnaisuudet Päätoimi: HUS Sivutoiminen yksityislääkäri (Diacor, Aava) koulutusmatka

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2010

Opiskelijoiden työssäkäynti 2010 Koulutus 2012 Opiskelijoiden työssäkäynti 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti yleisempää vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2015

Opiskelijoiden työssäkäynti 2015 Koulutus 2017 Opiskelijoiden työssäkäynti 2015 Joka toinen opiskelija kävi opintojen ohella työssä Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaan prosenttiyksikön

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Koulutus 2015 Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaa kaksi prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2012

Opiskelijoiden työssäkäynti 2012 Koulutus 2014 Opiskelijoiden työssäkäynti 2012 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni 3 prosenttiyksikköä vuonna

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2009

Opiskelijoiden työssäkäynti 2009 Koulutus 2011 Opiskelijoiden työssäkäynti 2009 Opiskelijoiden työssäkäynti väheni hieman vuonna 2009 Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti väheni hieman vuonna 2009 edellisestä vuodesta.

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2016

Ammatillinen koulutus 2016 Koulutus 2017 Ammatillinen 2016 Ammatillisessa koulutuksessa 125 600 uutta opiskelijaa vuonna 2016 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2014

Ammatillinen koulutus 2014 Koulutus 2015 Ammatillinen 2014 Ammatillisessa koulutuksessa 120 700 uutta opiskelijaa vuonna 2014 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan tutkintoon johtavassa ammatillisessa koulutuksessa opiskeli kalenterivuoden

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni 15 prosenttia tammi syyskuussa 2010

Konkurssien määrä väheni 15 prosenttia tammi syyskuussa 2010 Oikeus 2010 2010, syyskuu Konkurssien määrä väheni 15 prosenttia tammi syyskuussa 2010 Tammi syyskuussa pantiin vireille 2 130 konkurssia, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta

Lisätiedot