Kuolemansyyt Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuolemansyyt 2009. Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus"

Transkriptio

1 Terveys Kuolemansyyt 9 Vuosikatsaus Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy Kaatumiset ja putoamiset olivat yleisin kuolemaan johtanut tapaturma sekä miehillä että naisilla. Näissä tapaturmissa kuoli yhteensä 88 henkilöä, joista 5 prosenttia oli miehiä.yli kolmannes miesten ja yli puolet naisten tapaturmaisista kuolemista aiheutui kaatumisista ja putoamisista. Kaikkiaan tapaturmat aiheuttivat noin kuusi prosenttia kaikista kuolemista vuonna 9. Tapaturmaisesti kuoli yhteensä 9 henkilöä, 986 miestä ja 9 naista. Tapaturmaisesti kuolleet 65 vuotta täyttäneet miehet 9 Kaikista kuolemaan johtaneista kaatumisista valtaosa eli 8 prosenttia sattui yli 65-vuotiaille. Kaatumiset ja putoamiset ovat myös heillä suurin tapaturmakuolemien aiheuttaja. Kolmella neljästä tapaturmaisesti kuolleesta yli 65-vuotiaasta naisesta syynä oli kaatuminen tai putoaminen ja miehistä kahdella kolmesta. Helsinki.. Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Tapaturmaisesti kuolleet 65 vuotta täyttäneet naiset 9 Tapaturmissa kuoli kaikkiaan 9 yli 65-vuotiasta henkilöä, 6 miestä ja 68 naista. Kaatumisten jälkeen seuraavaksi eniten tapaturmakuolemia aiheutui yli 65-vuotiaille miehille kuljetus- ja hukkumisturmissa sekä naisille kuljetus- ja lääketapaturmissa. Vuonna 9 kuoli kaikkiaan 9 9 henkilöä, 5 5 miestä ja 5 naista. Elinajan pidentyminen näkyy kuolleiden ikäjakautuman muutoksena: vuonna 989 kuolleista noin 9 eli 8 prosenttia oli 85-vuotiaita tai sitä vanhempia, kun vuonna 9 vastaava luku oli jo 5 88 eli prosenttia. Kuolemansyitä koskevat tiedot vuodelta 9 on julkistettu ensimmäisen kerran joulukuussa. Tämä on laajempi katsaus aiemmasta julkistuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tietoa tapaturmista -sivut Tapaturmat lukuina

3 Sisällys Alkusanat...5. Kuolemansyyt vuonna Tapaturmakuolemat ja väkivalta...8. Henkirikokset ja itsemurhakuolemat...9. Lasten kuolleisuus ja äitiyskuolleisuus.... Tapaturma-, alkoholi- ja dementiakuolleisuus maakunnittain 9... Taulukot Taulukko a. 5 6-vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja Taulukko b.5 6-vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja Taulukko a vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja Taulukko b vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja Taulukko. Tapaturmissa kuolleet tapaturman syyn mukaan sekä päihtyneiden osuus kuolleista vuosina 999 ja Taulukko. Alle -vuotiaana kuolleiden kuolemansyyt 9... Taulukko 5a. -vuotiaana kuolleiden poikien yleisimmät kuolemansyyt 989 ja 9... Taulukko 5b. -vuotiaana kuolleiden tyttöjen yleisimmät kuolemansyyt 989 ja 9... Taulukko 6. Äitiyskuolleisuus vuosina Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, molemmat sukupuolet... Liitetaulukko b. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, miehet...6 Liitetaulukko c. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, naiset...8 Liitetaulukko a. 5 6-vuotiaiden kuolleisuus syöpiin, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, molemmat sukupuolet... Liitetaulukko b. 5 6-vuotiaiden kuolleisuus syöpiin, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, miehet... Liitetaulukko c. 5 6-vuotiaiden kuolleisuus syöpiin, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, naiset... Liitetaulukko a. 65 vuotta täyttäneiden kuolleisuus dementiaan, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, molemmat sukupuolet... Liitetaulukko b. 65 vuotta täyttäneiden kuolleisuus dementiaan, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, miehet... Liitetaulukko c. 65 vuotta täyttäneiden kuolleisuus dementiaan, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, naiset...5 Liitetaulukko. Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudellla Liitetaulukko 5. Vuoden 9 keskiväkiluku sukupuolen mukaan... Liitetaulukko 6. Kuolemansyytilaston ikävakioitujen lukujen laskennassa käytetty vakioväestö... Kuviot Kuvio a. Miesten tapaturmakuolemat Kuvio b. Naisten tapaturmakuolemat vuonna 9...8

4 Kuvio. Kuolleena syntyneet sekä alle - vuotiaana ja alle viikon vanhana kuolleet Kuvio. Alle vuoden vanhana kuolleet iän mukaan 989 ja 9... Kuvio. Työikäisten (5 6-vuotiaat) tapaturmakuolleisuus maakunnittain 9... Kuvio 5. Työikäisten (5 6) kuolleisuus alkoholiperäisiin kuolemansyihin maakunnittain 9... Kuvio vuotiaiden dementiakuolleisuus maakunnittain 9... Liitekuviot Liitekuvio. 5 6-vuotiaiden miesten yleisimmät kuolemansyyt Liitekuvio. 5 6-vuotiaiden naisten yleisimmät kuolemansyyt Liitekuvio. Dementiaan (ml. Alzheimerin tauti) kuolleet Liitekuvio. Itsemurhat sukupuolen mukaan Laatuseloste, Kuolemansyyt 9...

5 Alkusanat Tämä julkaisu sisältää tietoja vuonna 9 kuolleiden kuolemansyistä sekä joitakin tietoja kuolleisuuden kehityksestä viime vuosina. Vuosittaiset aikasarjatiedot kuolemansyistä ovat saatavissa tietokantataulukoina Tilastokeskuksen www-sivuilla. Julkaisun ovat toimittaneet Helena Korpi ja Irmeli Penttilä. Julkaisun laadintaan ja tilastoaineiston tuottamiseen ovat osallistuneet Ulla Arkkio, Jari Hellanto, Mauno Huohvanainen, Raija Maljanen ja Terttu Turpeinen. Lääketieteellisinä asiantuntijoina ovat toimineet oikeuslääkäri Sari Papinaho ja professori Erkki Vuori. It-tehtäviä ovat hoitaneet Jouni Asp ja Ismo Jauhiainen. 5

6 . Kuolemansyyt vuonna 9 Suomalaisen miehen elinajanodote 95-luvun alussa oli noin 6 vuotta ja naisen 65 vuotta. Vuonna 9 syntyneellä poikalapsella elinajanodote on 6,5 vuotta ja tyttölapsella 8, vuotta. Kuolleiden lukumäärä Suomessa on ollut viimeiset vuotta 5 vuodessa. Vuonna 9 kuoli yhteensä 9 9 henkilöä, 5 5 miestä ja 5 naista. Vuonna 989 työiässä (5 6-vuotiaana) kuoli henkilöä ja vuonna 9 eli kaksikymmentä vuotta myöhemmin 65 henkilöä. Imeväiskuolleisuus eli alle -vuotiaiden kuolleisuus on viime vuosikymmeninä edelleen vähentynyt. 98-luvulla vuosittain kuoli noin, vuonna 9 enää 6 alle -vuotiasta. -vuotiaiden lasten kuolleisuus on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana enemmän kuin puolittunut: vuonna 989 lapsikuolemia oli 9 ja vuonna 9 vain 8. Tämä vastaa alle kymmentä (9,) kuolemaa sadastatuhannesta. Kuolleisuuden väheneminen johtuu pääasiassa tapaturmakuolleisuuden vähenemisestä. Yleisin verenkiertoelinten sairaus, sepelvaltimotauti (iskeemiset sydäntaudit) aiheutti enää noin viidenneksen ( %) kaikista kuolemista vuonna 9. Kaikkiaan verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat yhteensä prosenttia kuolemista. Kasvaimet aiheuttivat lähes joka neljännen ( %) kuoleman. Miehillä yleisin kuolemaan johtanut syöpätyyppi oli edelleen keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä. Dementia ja Alzheimerin tauti aiheuttivat noin joka kymmenennen kuoleman, 5 prosenttia naisten ja seitsemän prosenttia miesten kuolemista. Dementiakuolemien määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä väestön ikääntymisen seurauksena. Naisilla dementiakuolemien määrä on selvästi suurempi kuin miehillä, mikä johtunee lähinnä siitä, että naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet. Taulukko a. 5 6-vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja KUOLLEITA YHTEENSÄ Alkoholisyyt Iskeemiset sydäntaudit 9 9 Itsemurhat Keuhkosyöpä Aivoverisuonisairaudet Myrkytykset Hengityselinten (ei alkoholi) sairaudet 8 6 Kaatumiset, putoamiset 6 Taulukko b.5 6-vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja KUOLLEITA YHTEENSÄ 6 6 Alkoholisyyt Rintasyöpä Itsemurhat Keuhkosyöpä Iskeemiset sydäntaudit Myrkytykset Kaatumiset, (ei alkoholi) putoamiset Taulukko a vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja KUOLLEITA YHTEENSÄ 5 6 Iskeemiset sydäntaudit Dementia, Alzheimer Keuhkosyöpä Eturauhasen syöpä Kaatumiset, putoamiset Taulukko b vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja KUOLLEITA YHTEENSÄ Iskeemiset sydäntaudit 6 5 Dementia, Alzheimer 6 85 Aivoverisuonien sairaudet 9 68 Vuonna 9 työiässä eli 5 6-vuotiaana kuoli 89 miestä ja 6 naista. Rintasyöpä Kaatumiset, putoamiset Aivoverisuonisairaudet Aivoverisuonisairaudet Keuhkosyöpä 9 6

7 Työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolemat ovat puolittuneet viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset ovat kaksinkertaistuneet saman ajan kuluessa ja työikäisillä miehillä on alkoholikuolemia nyt selvästi enemmän kuin sepelvaltimotautikuolemia. Muita yleisimpiä työikäisten miesten kuolemansyitä ovat tapaturmat ja itsemurhat. Itsemurhien määrä on vähentynyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Vuonna 9 työikäisten miesten itsemurhia oli 6, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työikäisten naisten yleisimpiä kuolemansyitä olivat alkoholiperäiset syyt, syövät ja niistä erityisesti rintasyöpä sekä itsemurhat ja tapaturmat. vuodessa naisten alkoholiperäisten kuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut ja niiden määrä on nyt suurempi kuin naisten rintasyöpä- ja sepelvaltimotautikuolemien. Työikäisten naisten itsemurhien määrä on pysynyt viime vuosikymmenet saman suuruisena. Vuonna 9 niitä oli, joka on enemmän kuin edellisenä vuonna.

8 . Tapaturmakuolemat ja väkivalta Vuonna 9 tapaturmaisesti kuoli yhteensä 9 henkilöä, 986 miestä ja 9 naista. Tapaturmat, mukaan lukien alkoholimyrkytykset, aiheuttivat noin kuusi prosenttia kaikista kuolemista. Tapaturmakuolemia ovat muun muassa liikennekuolemat, kaatumis- ja putoamiskuolemat, hukkumiset, tulipalokuolemat sekä alkoholi- ja lääkemyrkytykset. Tapaturmaiset kuolemat luokitellaan tapaturman ulkoisen syyn mukaan. Tapaturman syy saadaan tautiluokituksesta (ICD-, luokka XX). Kuvio a. Miesten tapaturmakuolemat 9 Kuvio b. Naisten tapaturmakuolemat vuonna 9 Sekä miesten että naisten yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen, joissa kuoli yhteensä 88 henkilöä. 5 prosenttia kuolleista oli miehiä. Yli kolmannes miesten ja yli puolet naisten tapaturmaisista kuolemista aiheutui kaatumisista tai putoamisista. Seuraavaksi yleisimmät tapaturmakuolemien syyt olivat alkoholi- ja lääkemyrkytykset. Alkoholimyrkytykseen kuoli henkilöä, joista 8 prosenttia oli miehiä. Lääkemyrkytyksiin kuoli 9 henkilöä, joista miehiä oli prosenttia. Suurin osa näistä kuolemista kohtasi työikäisiä. Myrkytyskuolemissa ovat mukana myös tapaukset, joissa on sekä lääkkeitä että alkoholia. Tällöin kuolemansyy määräytyy vaikuttavimman aineen mukaan. Kaikkiaan prosenttia miesten tapaturmakuolemista aiheutui tapaturmaisesta alkoholi- tai lääkemyrkytyksestä. Naisilla vastaava prosentti oli,. Kuljetustapaturmissa kuoli kaikkiaan henkilöä, joista miehiä oli kaksi kolmannesta. Miehillä noin yksi kymmenestä (, %) tapaturmakuolemasta tapahtui liikenteessä (kuljetuksessa), naisilla niitä tapahtui hieman vähemmän (8,5 % naisten tapaturmakuolemista). Hukkumistapaturmia oli 69, joista valtaosa, 8 prosenttia oli miehiä. Näistä vesiliikenteessä kuoli 5. 8

9 Tapaturmakuolemassa päihtymys tarkoittaa sitä, että kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri on arvioinut alkoholin myötävaikuttaneen kuolemaan. Päihtyneenä tapaturmaisesti kuolleiden määrä on viime vuodet ollut noin 5 henkilöä. Vuonna 9 tapaturmaisesti kuoli ilman varsinaisia alkoholi- ja lääkemyrkytyksiä yhteensä 8, joista oli päihdyksissä prosenttia eli 6 henkilöä. Saunakuolemissa henkilöä 9:stä oli kuollessaan päihtynyt; tulipaloissa (5 %), hukkumistapaturmissa (55 %) ja kylmyyteen (5 %) kuolleista yli puolet oli päihtyneenä. Joka viides liikenteessä kuollut oli päihdyksissä. Taulukko. Tapaturmissa kuolleet tapaturman syyn mukaan sekä päihtyneiden osuus kuolleista vuosina 999 ja 9 Kuljetustapaturmissa kuolleet Kaatumis- ja putoamistapaturmissa kuolleet Hukkumistapaturmissa kuolleet Ruuan aiheuttamaan tukehtumiseen kuolleet Saunakuolemat Tulipaloissa kuolleet Kylmyyteen kuolleet Häkämyrkytykseen kuolleet Muihin tapaturmiin kuolleet Tapaturmissa kuolleet (pl. alkoholi- ja lääkemyrkytykset) ) ) Alkoholipäihtymykset Sukupuolet yhteensä Tapaturmiin kuolleet Päihtyneiden osuus ) 999,,5 55, 5, 8, 56,8 5, 5,5,6,5 9,8, 56,8,9 6, 65,,,8,8, Miehet Tapaturmiin kuolleet Päihtyneiden osuus ) 999 6,, 59,9 5, 88,5 66, 5, 55,6 9 8,8 6,6 55,8,8 8,6,6,9 5, Naiset Tapaturmiin kuolleet Päihtyneiden osuus ) ) Luku ei sisällä alkoholimyrkytyksiä ( kuolemaa vuonna 9) eikä lääkemyrkytyksiä (9 kuolemaa vuonna 9),,,9 8, ,,9, 9, 8,, 5,,, 8,8 9,8,9 6,6,, 5,5,6 5,,,. Henkirikokset ja itsemurhakuolemat Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri määrittelee, johtuuko henkilön kuolema henkirikoksesta. Vuonna 9 kuoli henkirikoksen uhrina henkilöä, 8 miestä ja naista. Vuonna 9 teki henkilöä itsemurhan. Itsemurhan tehneistä kolme neljästä eli 6 oli miehiä. Itsemurhien määrä on viime vuosina vähentynyt selvästi. Luku oli suurimmillaan vuonna 99, jolloin Suomessa tehtiin yhteensä 5 itsemurhaa. Itsemurhien määrä on ollut korkeimmillaan vuoden 99 tienoilla ja matalin viime vuosina eli noin henkilöä vuosittain. Osasta kuolleita ei voida päätellä, onko kuolema johtunut tahallisesta teosta. Tällöin kuolemat luokitellaan epäselviin tapauksiin, joita oli 96, miehiä 66 ja naisia. 9

10 . Lasten kuolleisuus ja äitiyskuolleisuus Vuonna 9 kuoli alle vuoden ikäisenä (imeväisiässä) 6 lasta, luku oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. 6 prosenttia ensimmäisen elinvuoden aikana kuolleista lapsista menehtyi ensimmäisen elinviikon aikana ja 6 prosenttia neljän ensimmäisen elinviikon aikana. Perinataalikuolleisuus (ensimmäisen viikon aikana kuolleet sekä kuolleena syntyneet) oli,9 lasta tuhatta syntynyttä kohden. Luku on pienentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana lähes puoleen. Vuonna 9 oli 5 kätkytkuolemaa. Kätkytkuolemia esiintyy yleensä yli kuukauden ikäisillä vauvoilla. Äitiyskuolleisuuden väheneminen alkoi jo 9-luvulla, sen jälkeen on äitiyskuolemia ollut vuosittain. Kuvio. Kuolleena syntyneet sekä alle - vuotiaana ja alle viikon vanhana kuolleet 98 9 Kuvio. Alle vuoden vanhana kuolleet iän mukaan 989 ja 9 Taulukko. Alle -vuotiaana kuolleiden kuolemansyyt 9 Yhteensä Alle vrk -6 vrk - vrk 8 vrk-5 kk 6- kk KUOLLEITA YHTEENSÄ Perinataalisyyt Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet 5 8 Kätkytkuolema Hengitys- ja verenkiertoelinten sairaudet 5 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 5 Muut sairaudet Väkivalta Tapaturmat

11 Taulukko 5a. -vuotiaana kuolleiden poikien yleisimmät kuolemansyyt 989 ja 9 KUOLLEITA YHTEENSÄ Synnynnäiset epämuodostumat Kasvaimet Tapaturmat Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet Muut hermoston ja aistimien taudit Itsemurhat Taulukko 5b. -vuotiaana kuolleiden tyttöjen yleisimmät kuolemansyyt 989 ja 9 KUOLLEITA YHTEENSÄ Kasvaimet Synnynnäiset epämuodostumat Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet Tapaturmat Muut hermoston ja aistimien taudit Itsemurhat Taulukko 6. Äitiyskuolleisuus vuosina 96 9 Vuosi Äitiyskuolleisuus / elävänä syntynyttä,8 5,,,6,6 6, 6,,6 5, 5, 6,8, 8,,6 Äitiyskuolemat

12 . Tapaturma-, alkoholi- ja dementiakuolleisuus maakunnittain 9 Kuolemansyiden alueittaista vertailua vaikeuttavat erot alueiden ikärakenteissa, pienten alueiden pienet tapausmäärät ja vuosittaiset satunnaisvaihtelut. Tässä julkaisussa on laskettu kuolleisuuslukuja sataatuhatta kohti ikäryhmittäin ja verrattu erikseen työikäisten kuolleisuutta ja yli 65-vuotiaiden kuolleisuutta, jolloin alueen ikärakenteen vaikutus on vähäinen. Työikäisten (5 6-vuotiaat) tapaturmakuolleisuus oli Suomessa vuonna 9 keskimäärin henkilöä sataatuhatta henkeä kohden. Tässä luokittelussa alkoholimyrkytyksiä ei ole luettu tapaturmiin, vaan ne on luokiteltu alkoholiperäisiin kuolemiin. Korkein tapaturmakuolleisuus oli Etelä-Karjalassa, lähes 5 henkilöä sataatuhatta kohden ja Satakunnassa, 6 henkilöä sataatuhatta henkeä kohden. Satakunnassa sekä liikenneonnettomuuksien että kaatumistapaturmien määrä oli suurempi kuin muualla maassa. Etelä-Karjalassa erityisesti kuolleisuus lääkemyrkytyksiin oli koko maata suurempaa. Pienin tapaturmakuolleisuus oli Ahvenanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla (ent. Vaasan rannikkoseutu). Kuvio. Työikäisten (5 6-vuotiaat) tapaturmakuolleisuus maakunnittain 9 Kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin (alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset) työikäisillä on ollut viime vuodet samaa suuruusluokkaa. Koko maassa se oli vuonna 9 noin 6 henkilöä henkeä kohden. Alkoholikuolleisuus oli selvästi korkeinta Kymenlaaksossa, seuraavaksi Etelä-Karjalassa. Pienintä se oli Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla (Kuvio 5). Kuvio 5. Työikäisten (5 6) kuolleisuus alkoholiperäisiin kuolemansyihin maakunnittain 9

13 Suomessa prosenttia väestöstä on yli 6-vuotiaita. Vanhin väestö on Etelä-Savossa, jossa,5 prosenttia väestöstä on täyttänyt 65 vuotta. Seuraavina tulevat Etelä-Karjala, Kainuu, Satakunta ja Kymenlaakso, joissa 65 vuotta täyttäneiden osuus oli noin prosenttia. Dementiakuolleisuus oli selvästi suurinta ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, 5 henkilöä kohden. Seuraavana on useita maakuntia, joissa se oli 65 henkilöä kohden: Päijät-Häme, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala. Matalin dementiakuolleisuus oli Ahvenanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Suomalaisten yleisin kuolemansyy, iskeeminen sydäntauti (sepelvaltimotauti) oli yleisin Kainuussa. Pienintä se oli Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla. Kuvio vuotiaiden dementiakuolleisuus maakunnittain 9 Tietoja maakunnittaisesta kuolleisuudesta on tämän julkaisun liitetaulukoissa ja sekä lisäksi kuolleiden määrät kuolemansyittäin ovat tietokantataulukoissa.

14 Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, molemmat sukupuolet Ikäluokat yhteensä KUOLLEITA YHTEENSÄ (A-Y89) TAUTEIHIN KUOLLEITA (A-R99) I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA (A-B99) 5 Tuberkuloosi (A5-A9, B9) 5 5 Meningokokki-infektio (A9) Virusmaksatulehdus (B5-B9) Immuunikato (B-B) 5 Muut tartunta- ja loistaudit (A-A9, A-A8, A-B9, B5-B89, B9-B99) II KASVAIMET (C-D8) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C9) Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C-C) Ruokatorven syöpä (C5) Mahasyöpä (C6) Koolonin syöpä (C8, C9) Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C-C) Primaarinen maksasyöpä (C) 6 59 Haimasyöpä (C5) 98 5 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C-C) Ihon melanooma (C) 55 5 Rintasyöpä (C5) Kohdunkaulan syöpä (C5) Kohtusyöpä (C5-C55) Munasarjasyöpä (C56) 9 9 Eturauhassyöpä (C6) Munuaissyöpä (C6) 86 Virtsarakkosyöpä (C6) 8 Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C8-C96) Muut syövät 5 Muut kasvaimet (D-D8) III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET (D5-D89) 6- IV UMPIER.-, RAVITS.- JA AINEENVAIHD.SAIRAUDET (E-E9) Diabetes (E-E) 6 Muut umpieritys-, ravits. ja aineenvaihd.sairaudet (E-E, E5-E9) 6 8- V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT (F-F99) Dementiat (F, F) ) 5 9 Alkoholin käytön aiheuttamat häiriöt (F) 6 56 Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat häiriöt (F-F6, F8-F9) Muut mielenterveyden häiriöt (F, F, F-F9, F, F-F99) 6 - VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET (G-H95) Aivokalvontulehdus (G-G) 8 5 Muut hermoston ja aistimien sairaudet (G-H95) IX VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET (I-I99) Iskeemiset sydänsairaudet (I-I5) 5 5 9

15 Ikäluokat yhteensä Muut paitsi reumaattiset sydänsairaudet (I-I5) Aivoverisuonien sairaudet (I6-I69) 8 99 Muut verenkiertoelinten sairaudet (I-I5, I6-I8, I-I99) X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET (J-J99) Influenssa (J9-J) 9 Keuhkokuume (J-J8) Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma (J-J, J) Astma (J5-J6) Muut hengityselinten sairaudet (J-J6, J-J9, J6-J99) XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET (K-K9) 6 8 Mahalaukun, pohjukaissuolen ja maha-tyhjäsuolen haava (K5-K8) 59 8 Maksan sairaudet (K, K-K) Muut ruuansulatuselinten sairaudet (K-K, K9-K6, K-K, K5-K9) XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET (L-L99) -8 XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET (M-M99) 6 85 Nivelreuma ja nivelrikko (M5-M6, M5-M9) 9 8 Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M-M,M-M,M-M99) XIV VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET (N-N99) Munuaisen ja virtsajohtimen sairaudet (N-N9) Muut virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N-N99) XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS (O-O99) 5 XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT (P-P96) XVII SYNNYNN. EPÄMUODOSTUMAT. (Q-Q99) Hermoston synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q) 5 5 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q8) Muut synnynn. epämuodostumat, kromosomipoikkeav. (Q-Q8, Q-Q99) XVII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITETYT TILAT (R-R99) Kätkytkuolema (R95) Tuntemattomat ja määrittämättömät tapaukset (R96-R99) Muut oireet ja epätäydellisesti määritetyt tilat (R-R9) 59- XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA (V-Y89) Tapaturmat yhteensä (V-X59, Y85-Y86) Liikennetapaturmat Muut maakuljetustapaturmat 6 Vesikuljetustapaturmat (V9-V9) Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) 6 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W-W9) Hukkuminen (W65-W) 8 65 Tapaturmaiset alkoholimyrkytykset (X5) 6 66 Muiden aineiden tapaturmaiset myrkytykset (X-X, X6-X9) Muut tapaturmat ja niiden jälkitilat (W-W6, W5-X9, X5-X59, Y85-Y86) Itsemurhat ja niiden jälkitilat (X6-X8, Y8.) Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y9, Y8.) 9 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y-Y, Y8.) 96 9 Muut ulkoiset syyt ja jälkitilat (Y5-Y8, Y88-Y89) EI KUOLINTODISTUSTA 5 86 ) Alzheimerin tauti sisältyy luokkaan. 5

16 Liitetaulukko b. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, miehet Peruskuolemansyy (-luokkainen luokitus) Miehet Ikäluokat yhteensä KUOLLEITA YHTEENSÄ (A-Y89) TAUTEIHIN KUOLLEITA (A-R99) I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA (A-B99) 96 Tuberkuloosi (A5-A9, B9) 8 5 Meningokokki-infektio (A9) Virusmaksatulehdus (B5-B9) 9 Immuunikato (B-B) 5 Muut tartunta- ja loistaudit (A-A9, A-A8, A-B9, B5-B89, B9-B99) II KASVAIMET (C-D8) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C9) Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C-C) 69 5 Ruokatorven syöpä (C5) Mahasyöpä (C6) Koolonin syöpä (C8, C9) Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C-C) Primaarinen maksasyöpä (C) Haimasyöpä (C5) 6 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C-C) 68 6 Ihon melanooma (C) Rintasyöpä (C5) 6 Kohdunkaulan syöpä (C5) Kohtusyöpä (C5-C55) 8 Munasarjasyöpä (C56) 9 Eturauhassyöpä (C6) Munuaissyöpä (C6) 6 Virtsarakkosyöpä (C6) 5 8 Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C8-C96) Muut syövät 69 6 Muut kasvaimet (D-D8) III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET (D5-D89) IV UMPIERITYS-, RAVITSEMUS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET (E-E9) Diabetes (E-E) 8 Muut umpieritys-, ravitsemus ja aineenvaihduntasairaudet (E-E, E5-E9) V MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT (F-F99) Dementiat (F, F) ) Alkoholin käytön aiheuttamat häiriöt (F) 9 Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat häiriöt (F-F6, F8-F9) Muut mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F, F, F-F9, F, F-F99) - VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET (G-H95) Aivokalvontulehdus (G-G) Muut hermoston ja aistimien sairaudet (G-H95) - IX VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET (I-I99) Iskeemiset sydänsairaudet (I-I5) 5 Muut paitsi reumaattiset sydänsairaudet (I-I5) 6 Aivoverisuonien sairaudet (I6-I69)

17 Peruskuolemansyy (-luokkainen luokitus) Miehet Ikäluokat yhteensä Muut verenkiertoelinten sairaudet (I-I5, I6-I8, I-I99) X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET (J-J99) 9 8 Influenssa (J9-J) 9 Keuhkokuume (J-J8) 6 5 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma (J-J, J) Astma (J5-J6) 6 Muut hengityselinten sairaudet (J-J6, J-J9, J6-J99) -5 XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET (K-K9) Mahalaukun, pohjukaissuolen ja maha-tyhjäsuolen haava (K5-K8) Maksan sairaudet (K, K-K) Muut ruuansulatuselinten sairaudet (K-K, K9-K6, K-K, K5-K9) XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET (L-L99) XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET (M-M99) Nivelreuma ja nivelrikko (M5-M6, M5-M9) 8 Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M-M,M-M,M-M99) XIV VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET (N-N99) 6 9 Munuaisen ja virtsajohtimen sairaudet (N-N9) Muut virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N-N99) 8 5 XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS (O-O99) 5 XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT (P-P96) XVII SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT, KROMOSOMIPOIKKEAVUUDET (Q-Q99) Hermoston synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q) Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q8) 8 55 Muut synnynnäiset epämuodostumat, kromosomipoikkeavuudet (Q-Q8, Q-Q99) XVII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITETYT TILAT (R-R99) Kätkytkuolema (R95) Tuntemattomat ja määrittämättömät tapaukset (R96-R99) 6 58 Muut oireet ja epätäydellisesti määritetyt tilat (R-R9) 59- XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA (V-Y89) Tapaturmat yhteensä (V-X59, Y85-Y86) Liikennetapaturmat Muut maakuljetustapaturmat 6 Vesikuljetustapaturmat (V9-V9) Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) 6 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W-W9) 69 6 Hukkuminen (W65-W) 65 Tapaturmaiset alkoholimyrkytykset (X5) Muiden aineiden tapaturmaiset myrkytykset (X-X, X6-X9) Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset (W-W6, W5-X9, X5-X59, Y85-Y86) Itsemurhat ja niiden jälkitilat (X6-X8, Y8.) Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y9, Y8.) 8 6 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y-Y, Y8.) 66 5 Muut ulkoiset syyt ja jälkitilat (Y5-Y8, Y88-Y89) 5 EI KUOLINTODISTUSTA ) Alzheimerin tauti sisältyy luokkaan.

18 Liitetaulukko c. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, naiset Naiset Ikäluokat yhteensä KUOLLEITA YHTEENSÄ (A-Y89) TAUTEIHIN KUOLLEITA (A-R99) I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA (A-B99) 5 Tuberkuloosi (A5-A9, B9) 6 5 Meningokokki-infektio (A9) Virusmaksatulehdus (B5-B9) Immuunikato (B-B) 5 Muut tartunta- ja loistaudit (A-A9, A-A8, A-B9, B5-B89, B9-B99) II KASVAIMET (C-D8) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C9) Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C-C) 5 6 Ruokatorven syöpä (C5) Mahasyöpä (C6) Koolonin syöpä (C8, C9) 85 8 Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C-C) 99 Primaarinen maksasyöpä (C) 9 59 Haimasyöpä (C5) 8 8 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C-C) Ihon melanooma (C) Rintasyöpä (C5) Kohdunkaulan syöpä (C5) Kohtusyöpä (C5-C55) Munasarjasyöpä (C56) 9 9 Eturauhassyöpä (C6) Munuaissyöpä (C6) 6 Virtsarakkosyöpä (C6) Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C8-C96) Muut syövät Muut kasvaimet (D-D8) III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET (D5-D89) 6- IV UMPIERITYS-, RAVITSEMUS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET (E-E9) Diabetes (E-E) Muut umpieritys-, ravitsemus ja aineenvaihduntasairaudet (E-E, E5-E9) V MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT (F-F99) Dementiat (F, F) ) Alkoholin käytön aiheuttamat häiriöt (F) 5 Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat häiriöt (F-F6, F8-F9) Muut mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F, F, F-F9, F, F-F99) - VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET (G-H95) Aivokalvontulehdus (G-G) Muut hermoston ja aistimien sairaudet (G-H95) - IX VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET (I-I99) Iskeemiset sydänsairaudet (I-I5) 5 Muut paitsi reumaattiset sydänsairaudet (I-I5) 6 Aivoverisuonien sairaudet (I6-I69)

19 Naiset Ikäluokat yhteensä Muut verenkiertoelinten sairaudet (I-I5, I6-I8, I-I99) X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET (J-J99) Influenssa (J9-J) 9 9 Keuhkokuume (J-J8) 8 5 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma (J-J, J) 5 6 Astma (J5-J6) Muut hengityselinten sairaudet (J-J6, J-J9, J6-J99) XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET (K-K9) 5 9 Mahalaukun, pohjukaissuolen ja maha-tyhjäsuolen haava (K5-K8) 8 Maksan sairaudet (K, K-K) Muut ruuansulatuselinten sairaudet (K-K, K9-K6, K-K, K5-K9) XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET (L-L99) 6-8 XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET (M-M99) 5 Nivelreuma ja nivelrikko (M5-M6, M5-M9) Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M-M,M-M,M-M99) XIV VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET (N-N99) 8 9 Munuaisen ja virtsajohtimen sairaudet (N-N9) Muut virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N-N99) XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS (O-O99) 5 XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT (P-P96) XVII SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT, KROMOSOMIPOIKKEAVUUDET (Q-Q99) Hermoston synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q) 5 5 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q8) 55 Muut synnynnäiset epämuodostumat, kromosomipoikkeavuudet (Q-Q8, Q-Q99) XVII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITETYT TILAT (R-R99) 9 56 Kätkytkuolema (R95) Tuntemattomat ja määrittämättömät tapaukset (R96-R99) Muut oireet ja epätäydellisesti määritetyt tilat (R-R9) XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA (V-Y89) Tapaturmat yhteensä (V-X59, Y85-Y86) Liikennetapaturmat Muut maakuljetustapaturmat 6 Vesikuljetustapaturmat (V9-V9) 6 Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) 6 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W-W9) Hukkuminen (W65-W) 65 Tapaturmaiset alkoholimyrkytykset (X5) 8 66 Muiden aineiden tapaturmaiset myrkytykset (X-X, X6-X9) Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset (W-W6, W5-X9, X5-X59, Y85-Y86) 68 Itsemurhat ja niiden jälkitilat (X6-X8, Y8.) 69 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y9, Y8.) Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y-Y, Y8.) Muut ulkoiset syyt ja jälkitilat (Y5-Y8, Y88-Y89) EI KUOLINTODISTUSTA 59 9 ) Alzheimerin tauti sisältyy luokkaan. 9

20 Liitetaulukko a. 5 6-vuotiaiden kuolleisuus syöpiin, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, molemmat sukupuolet ) Maakunnat ja pääkaupunkiseutu KOKO MAA MANNER-SUOMI Uusimaa Pääkaupunkiseutu Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi AHVENANMAA Kuolleisuus/, molemmat sukupuolet Yhteensä Syövät Iskeemiset sydäntaudit,,6 58,8 56, 9,9 86,6 56,,5 6,, 6, 9,5,,, 99,,6, 5,,5 9,6,,9 ) 5-luokkaisen luokituksen mukaisesti 8, 8,,5,8,9 8, 96, 96,, 9,, 6, 9, 8,6,6,8 8, 96, 8, 69, 9,,,,,5 9,8 8,9 9, 9, 6,,, 9, 6, 9,5 6,8 5, 5,, 5,,,,,,9, Alkoholisyyt ) Itsemurhat Tapaturmat 6, 6, 9,6,5,,9 58, 5,6 6, 5, 9,,8 6,9 6,6 5,,5,,,9,5, 5, 5,,,9,5,,, 5,,9 6,,8,9,8,,, 6, 9,,6 5,, 9,5,5 6,, 8,6 joista liikenne kaatumiset, putoamiset ) Alkoholiperäisiin kuolemiin luetaan tässä tapaukset, joissa peruskuolemansyy on F, G, G5, G6, G; I6, K9, K, K85, K86, O5, P, X5,,,, 9, 5, 6,6, 5,9 6,, 5,6 8,9 6,6,6 8,,,6,5, 5,5 5, 5,,, 9,8,8, 6,, 6,8,6 5,8 5,, 5,5,,,,6,5,9 5,8, 6,6 6, 5,9 6,,,6,,5 5,,9 6,9, 6, 5,6, 6, 5,,, 5,, 8,,

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen

Kuolemansyyt 2010. Itsemurhien määrä pienin yli 40 vuoteen Terveys Kuolemansyyt Itsemurhien määrä pienin yli 4 vuoteen Vuonna tehtiin itsemurhia 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Itsemurhien määrä on ollut pienempi viimeksi vuonna 967. Vuonna itsemurhan

Lisätiedot

Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 70-vuotias

Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 70-vuotias Terveys Kuolemansyyt Kolme neljästä tapaturmaisiin kaatumisiin kuolleista yli 7-vuotias Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan tapaturmaisiin kaatumisiin ja putoamisiin kuoli vuonna yhteensä henkilöä,

Lisätiedot

Väestön ennakkotilasto

Väestön ennakkotilasto Väestö 2015 Väestön ennakkotilasto 2015, maaliskuu Muuttovoitto ulkomailta ylläpiti väestönkasvua alkuvuonna 2015 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku kasvoi tammi-maaliskuun aikana

Lisätiedot

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10

ISBN pdf. Avainsanat - Nyckelord - Key words sairastavuus, terveyspalvelujen käyttö, terveyserot, terveyskeskus, HUS, ICD-10 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Juha Nyman, Riitta Simoila ja Outi Väistö Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication Helsinkiläisten sairastavuus ja terveyskeskuksen järjestämien palvelujen

Lisätiedot

Alle vuoden ikäisenä kuolleiden määrä väheni selvästi vuotta aiemmasta

Alle vuoden ikäisenä kuolleiden määrä väheni selvästi vuotta aiemmasta Väestö 2014 Kuolleet 2013 Alle vuoden ikäisenä kuolleiden määrä väheni selvästi vuotta aiemmasta Ensimmäisenä ikävuonna kuolleiden määrä vuonna 2013 väheni 28 prosenttia. Määrä 102 lasta on selvästi pienin

Lisätiedot

Vuonna 2014 yli 60-vuotiaista työttömistä 78 prosenttia työttömänä myös vuotta aiemmin

Vuonna 2014 yli 60-vuotiaista työttömistä 78 prosenttia työttömänä myös vuotta aiemmin Väestö 2015 Työssäkäynti 2014 Työttömien taustat Vuonna 2014 yli 60-vuotiaista työttömistä 78 prosenttia työttömänä myös vuotta aiemmin Vuoden 2014 lopussa työttömänä olleista vuotta aiemmin oli työttömänä

Lisätiedot

PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN

PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN Tiina Pensola, Riikka Shemeikka, Katja Kesseli, Tuomo Laihiala, Hanna Rinne, Veijo Notkola PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN Kuolleisuus Suomessa 2001 2007 Kuntoutussäätiö PALKANSAAJA, YRITTÄJÄ, TYÖTÖN Kuolleisuus

Lisätiedot

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja

Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja OPAS Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja 17 OPAS 17 Jorma Komulainen (toim.) Suomalainen tautien kirjaamisen ohjekirja Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kannen

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa Työmarkkinat 2015 Työtapaturmat 2013 Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa Korjattu 18.6.2015. Korjatut kohdat on merkitty punaisella. Maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012

Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012 Oikeus 2013 Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012 Rikoksiin syylliseksi epäiltyjen tulot koko väestöä matalammat Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen selvittämiin

Lisätiedot

Väestöllinen huoltosuhde korkein Etelä Savossa, alhaisin Uudellamaalla

Väestöllinen huoltosuhde korkein Etelä Savossa, alhaisin Uudellamaalla Väestö 2010 Väestörakenne 2009 Alle 15-vuotiaiden määrä Suomessa pienin yli 100 vuoteen Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 888 323 alle 15 vuotiasta henkilöä.

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa

Terveyden tasa-arvoa koskevassa tutkimuksessa Sosiaaliryhmien väliset erot elinajanodotteessa kasvoivat 1990-luvun loppuvuosina Tapani Valkonen, Hilkka Ahonen, Pekka Martikainen Elinajanodote nousi selvästi 1990-luvun lopulla, mutta hitaammin kuin

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, elokuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä elokuussa Tieliikenteessä sattui elokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2014

Velkaantumistilasto 2014 Tulot ja kulutus 2015 Velkaantumistilasto 2014 Asuntovelat kasvoivat vain Ahvenanmaalla ja pääkaupunkiseudulla Asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 94 400 euroa vuonna 2014, ilmenee

Lisätiedot

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012

Työtapaturmia 139 000 Suomessa vuonna 2012 Työmarkkinat 204 Työtapaturmat 202 Työtapaturmia 39 000 Suomessa vuonna 202 Vuoden 202 aikana Suomessa sattui yhteensä 39 000 työtapaturmaa. Palkansaajille näistä sattui noin 28 000 ja yrittäjille (mukaan

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2013

Velkaantumistilasto 2013 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2013 Asuntovelkojen kasvu pysähtynyt Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan asuntovelallisilla asuntokunnilla oli asuntovelkaa keskimäärin 93 620 euroa,

Lisätiedot

Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013

Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013 Oikeus 2014 Ulosottoasiat 2013 Ulosottovelallisten määrä kääntyi laskuun vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan ulosottovelallisia oli kaikkiaan 239 000 vuoden 2013 lopussa. Edellisvuodesta velallisten

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2012

Velkaantumistilasto 2012 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2012 Asuntovelallisilla asuntovelkaa keskimäärin 92 370 euroa vuonna 2012 Tilastokeskuksen velkaantumistilaston mukaan pääkaupunkiseudun asuntovelallisilla asuntokunnilla

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot Koulutus 2013 Aikuiskoulutustutkimus 2012 ennakkotiedot Aikuiskoulutuspäivien määrä henkeä kohden laskenut Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui vuonna

Lisätiedot

Väestöennuste 2009 2060

Väestöennuste 2009 2060 Väestö 2009 Väestöennuste 2009 2060 Väestöennuste 2009 2060 Suomen väkiluvun kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Maamme väkiluku ylittää 6 miljoonan asukkaan rajan vuonna 2042, jos väestökehitys jatkuu

Lisätiedot

Väestöennuste 2012 2060

Väestöennuste 2012 2060 Väestö 2012 Väestöennuste 2012 2060 65 vuotta täyttäneiden määrästä pienenee hieman Tilastokeskuksen uudessa väestöennusteessa 65 vuotta täyttäneiden määrä tulevaisuudessa on hieman edellistä väestöennustetta

Lisätiedot

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Velkaantumistilasto 2011

Velkaantumistilasto 2011 Tulot ja kulutus 2013 Velkaantumistilasto 2011 Velkaantumisasteet Asuntokuntien velkaantuminen hidastui vuonna 2011 Velallisilla asuntokunnilla oli velkaa 155 prosenttia vuosituloista vuonna 2011. Vuonna

Lisätiedot

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työtapaturmat ja ammattitaudit Työtapaturmat ja ammattitaudit Tilastovuodet 1996-2007 2007 2006 2005 2004 2009 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 30000 60000 90000 120000 150000 Yrittäjät Palkansaajat Yhteensä TAPATURMAVAKUUTUSLAITOSTEN

Lisätiedot

Tulonjakotilasto 2012

Tulonjakotilasto 2012 Tulot ja kulutus 2014 Tulonjakotilasto 2012 Pienituloisuus Pienituloisuus väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012 Pienituloisten henkilöiden määrä väheni kaikissa ikäryhmissä vuonna 2012, ilmenee Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Maahanmuuton voitto pieneni vuotta aiemmasta

Maahanmuuton voitto pieneni vuotta aiemmasta Väestö 2015 Muuttoliike 2014 Maahanmuuton voitto pieneni vuotta aiemmasta Tilastokeskuksen mukaan Suomesta ulkomaille muutti vuoden 2014 aikana 15 490 henkeä. Määrä on 1 590 edellisvuotta suurempi. Ulkomailta

Lisätiedot

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue

Tapaturmakatsaus 2010. Varsinais-Suomen Pelastusalue Tapaturmakatsaus 2010 VarsinaisSuomen Pelastusalue TEKIJÄT Julkaisun suunnitteluun ja valmistamiseen vuonna 2010 ovat osallistuneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tapaturmat ja toimintakyky yksiköstä:

Lisätiedot

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin

Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia. Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Alkuperäistutkimus Kuolleisuuden alue-erot ja niiden historia Kari Pitkänen, Seppo Koskinen ja Tuija Martelin Usean vuosikymmenen ajan Suomen alueellisten kuolleisuuserojen tärkein piirre on ollut kuolleisuuden

Lisätiedot