Kuolemansyyt Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuolemansyyt 2009. Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy. Vuosikatsaus"

Transkriptio

1 Terveys Kuolemansyyt 9 Vuosikatsaus Kaatumisten aiheuttamat vammat yleisin tapaturmakuolemien syy Kaatumiset ja putoamiset olivat yleisin kuolemaan johtanut tapaturma sekä miehillä että naisilla. Näissä tapaturmissa kuoli yhteensä 88 henkilöä, joista 5 prosenttia oli miehiä.yli kolmannes miesten ja yli puolet naisten tapaturmaisista kuolemista aiheutui kaatumisista ja putoamisista. Kaikkiaan tapaturmat aiheuttivat noin kuusi prosenttia kaikista kuolemista vuonna 9. Tapaturmaisesti kuoli yhteensä 9 henkilöä, 986 miestä ja 9 naista. Tapaturmaisesti kuolleet 65 vuotta täyttäneet miehet 9 Kaikista kuolemaan johtaneista kaatumisista valtaosa eli 8 prosenttia sattui yli 65-vuotiaille. Kaatumiset ja putoamiset ovat myös heillä suurin tapaturmakuolemien aiheuttaja. Kolmella neljästä tapaturmaisesti kuolleesta yli 65-vuotiaasta naisesta syynä oli kaatuminen tai putoaminen ja miehistä kahdella kolmesta. Helsinki.. Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.

2 Tapaturmaisesti kuolleet 65 vuotta täyttäneet naiset 9 Tapaturmissa kuoli kaikkiaan 9 yli 65-vuotiasta henkilöä, 6 miestä ja 68 naista. Kaatumisten jälkeen seuraavaksi eniten tapaturmakuolemia aiheutui yli 65-vuotiaille miehille kuljetus- ja hukkumisturmissa sekä naisille kuljetus- ja lääketapaturmissa. Vuonna 9 kuoli kaikkiaan 9 9 henkilöä, 5 5 miestä ja 5 naista. Elinajan pidentyminen näkyy kuolleiden ikäjakautuman muutoksena: vuonna 989 kuolleista noin 9 eli 8 prosenttia oli 85-vuotiaita tai sitä vanhempia, kun vuonna 9 vastaava luku oli jo 5 88 eli prosenttia. Kuolemansyitä koskevat tiedot vuodelta 9 on julkistettu ensimmäisen kerran joulukuussa. Tämä on laajempi katsaus aiemmasta julkistuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tietoa tapaturmista -sivut Tapaturmat lukuina

3 Sisällys Alkusanat...5. Kuolemansyyt vuonna Tapaturmakuolemat ja väkivalta...8. Henkirikokset ja itsemurhakuolemat...9. Lasten kuolleisuus ja äitiyskuolleisuus.... Tapaturma-, alkoholi- ja dementiakuolleisuus maakunnittain 9... Taulukot Taulukko a. 5 6-vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja Taulukko b.5 6-vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja Taulukko a vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja Taulukko b vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja Taulukko. Tapaturmissa kuolleet tapaturman syyn mukaan sekä päihtyneiden osuus kuolleista vuosina 999 ja Taulukko. Alle -vuotiaana kuolleiden kuolemansyyt 9... Taulukko 5a. -vuotiaana kuolleiden poikien yleisimmät kuolemansyyt 989 ja 9... Taulukko 5b. -vuotiaana kuolleiden tyttöjen yleisimmät kuolemansyyt 989 ja 9... Taulukko 6. Äitiyskuolleisuus vuosina Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, molemmat sukupuolet... Liitetaulukko b. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, miehet...6 Liitetaulukko c. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, naiset...8 Liitetaulukko a. 5 6-vuotiaiden kuolleisuus syöpiin, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, molemmat sukupuolet... Liitetaulukko b. 5 6-vuotiaiden kuolleisuus syöpiin, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, miehet... Liitetaulukko c. 5 6-vuotiaiden kuolleisuus syöpiin, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, naiset... Liitetaulukko a. 65 vuotta täyttäneiden kuolleisuus dementiaan, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, molemmat sukupuolet... Liitetaulukko b. 65 vuotta täyttäneiden kuolleisuus dementiaan, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, miehet... Liitetaulukko c. 65 vuotta täyttäneiden kuolleisuus dementiaan, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, naiset...5 Liitetaulukko. Kuolleisuus imeväis- ja perinataalikaudellla Liitetaulukko 5. Vuoden 9 keskiväkiluku sukupuolen mukaan... Liitetaulukko 6. Kuolemansyytilaston ikävakioitujen lukujen laskennassa käytetty vakioväestö... Kuviot Kuvio a. Miesten tapaturmakuolemat Kuvio b. Naisten tapaturmakuolemat vuonna 9...8

4 Kuvio. Kuolleena syntyneet sekä alle - vuotiaana ja alle viikon vanhana kuolleet Kuvio. Alle vuoden vanhana kuolleet iän mukaan 989 ja 9... Kuvio. Työikäisten (5 6-vuotiaat) tapaturmakuolleisuus maakunnittain 9... Kuvio 5. Työikäisten (5 6) kuolleisuus alkoholiperäisiin kuolemansyihin maakunnittain 9... Kuvio vuotiaiden dementiakuolleisuus maakunnittain 9... Liitekuviot Liitekuvio. 5 6-vuotiaiden miesten yleisimmät kuolemansyyt Liitekuvio. 5 6-vuotiaiden naisten yleisimmät kuolemansyyt Liitekuvio. Dementiaan (ml. Alzheimerin tauti) kuolleet Liitekuvio. Itsemurhat sukupuolen mukaan Laatuseloste, Kuolemansyyt 9...

5 Alkusanat Tämä julkaisu sisältää tietoja vuonna 9 kuolleiden kuolemansyistä sekä joitakin tietoja kuolleisuuden kehityksestä viime vuosina. Vuosittaiset aikasarjatiedot kuolemansyistä ovat saatavissa tietokantataulukoina Tilastokeskuksen www-sivuilla. Julkaisun ovat toimittaneet Helena Korpi ja Irmeli Penttilä. Julkaisun laadintaan ja tilastoaineiston tuottamiseen ovat osallistuneet Ulla Arkkio, Jari Hellanto, Mauno Huohvanainen, Raija Maljanen ja Terttu Turpeinen. Lääketieteellisinä asiantuntijoina ovat toimineet oikeuslääkäri Sari Papinaho ja professori Erkki Vuori. It-tehtäviä ovat hoitaneet Jouni Asp ja Ismo Jauhiainen. 5

6 . Kuolemansyyt vuonna 9 Suomalaisen miehen elinajanodote 95-luvun alussa oli noin 6 vuotta ja naisen 65 vuotta. Vuonna 9 syntyneellä poikalapsella elinajanodote on 6,5 vuotta ja tyttölapsella 8, vuotta. Kuolleiden lukumäärä Suomessa on ollut viimeiset vuotta 5 vuodessa. Vuonna 9 kuoli yhteensä 9 9 henkilöä, 5 5 miestä ja 5 naista. Vuonna 989 työiässä (5 6-vuotiaana) kuoli henkilöä ja vuonna 9 eli kaksikymmentä vuotta myöhemmin 65 henkilöä. Imeväiskuolleisuus eli alle -vuotiaiden kuolleisuus on viime vuosikymmeninä edelleen vähentynyt. 98-luvulla vuosittain kuoli noin, vuonna 9 enää 6 alle -vuotiasta. -vuotiaiden lasten kuolleisuus on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana enemmän kuin puolittunut: vuonna 989 lapsikuolemia oli 9 ja vuonna 9 vain 8. Tämä vastaa alle kymmentä (9,) kuolemaa sadastatuhannesta. Kuolleisuuden väheneminen johtuu pääasiassa tapaturmakuolleisuuden vähenemisestä. Yleisin verenkiertoelinten sairaus, sepelvaltimotauti (iskeemiset sydäntaudit) aiheutti enää noin viidenneksen ( %) kaikista kuolemista vuonna 9. Kaikkiaan verenkiertoelinten sairaudet aiheuttivat yhteensä prosenttia kuolemista. Kasvaimet aiheuttivat lähes joka neljännen ( %) kuoleman. Miehillä yleisin kuolemaan johtanut syöpätyyppi oli edelleen keuhkosyöpä ja naisilla rintasyöpä. Dementia ja Alzheimerin tauti aiheuttivat noin joka kymmenennen kuoleman, 5 prosenttia naisten ja seitsemän prosenttia miesten kuolemista. Dementiakuolemien määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä väestön ikääntymisen seurauksena. Naisilla dementiakuolemien määrä on selvästi suurempi kuin miehillä, mikä johtunee lähinnä siitä, että naiset elävät vanhemmiksi kuin miehet. Taulukko a. 5 6-vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja KUOLLEITA YHTEENSÄ Alkoholisyyt Iskeemiset sydäntaudit 9 9 Itsemurhat Keuhkosyöpä Aivoverisuonisairaudet Myrkytykset Hengityselinten (ei alkoholi) sairaudet 8 6 Kaatumiset, putoamiset 6 Taulukko b.5 6-vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja KUOLLEITA YHTEENSÄ 6 6 Alkoholisyyt Rintasyöpä Itsemurhat Keuhkosyöpä Iskeemiset sydäntaudit Myrkytykset Kaatumiset, (ei alkoholi) putoamiset Taulukko a vuotiaana kuolleiden miesten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja KUOLLEITA YHTEENSÄ 5 6 Iskeemiset sydäntaudit Dementia, Alzheimer Keuhkosyöpä Eturauhasen syöpä Kaatumiset, putoamiset Taulukko b vuotiaana kuolleiden naisten yleisimmät kuolemansyyt 989 ja KUOLLEITA YHTEENSÄ Iskeemiset sydäntaudit 6 5 Dementia, Alzheimer 6 85 Aivoverisuonien sairaudet 9 68 Vuonna 9 työiässä eli 5 6-vuotiaana kuoli 89 miestä ja 6 naista. Rintasyöpä Kaatumiset, putoamiset Aivoverisuonisairaudet Aivoverisuonisairaudet Keuhkosyöpä 9 6

7 Työikäisten miesten sepelvaltimotautikuolemat ovat puolittuneet viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset ovat kaksinkertaistuneet saman ajan kuluessa ja työikäisillä miehillä on alkoholikuolemia nyt selvästi enemmän kuin sepelvaltimotautikuolemia. Muita yleisimpiä työikäisten miesten kuolemansyitä ovat tapaturmat ja itsemurhat. Itsemurhien määrä on vähentynyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Vuonna 9 työikäisten miesten itsemurhia oli 6, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työikäisten naisten yleisimpiä kuolemansyitä olivat alkoholiperäiset syyt, syövät ja niistä erityisesti rintasyöpä sekä itsemurhat ja tapaturmat. vuodessa naisten alkoholiperäisten kuolemien määrä on yli kaksinkertaistunut ja niiden määrä on nyt suurempi kuin naisten rintasyöpä- ja sepelvaltimotautikuolemien. Työikäisten naisten itsemurhien määrä on pysynyt viime vuosikymmenet saman suuruisena. Vuonna 9 niitä oli, joka on enemmän kuin edellisenä vuonna.

8 . Tapaturmakuolemat ja väkivalta Vuonna 9 tapaturmaisesti kuoli yhteensä 9 henkilöä, 986 miestä ja 9 naista. Tapaturmat, mukaan lukien alkoholimyrkytykset, aiheuttivat noin kuusi prosenttia kaikista kuolemista. Tapaturmakuolemia ovat muun muassa liikennekuolemat, kaatumis- ja putoamiskuolemat, hukkumiset, tulipalokuolemat sekä alkoholi- ja lääkemyrkytykset. Tapaturmaiset kuolemat luokitellaan tapaturman ulkoisen syyn mukaan. Tapaturman syy saadaan tautiluokituksesta (ICD-, luokka XX). Kuvio a. Miesten tapaturmakuolemat 9 Kuvio b. Naisten tapaturmakuolemat vuonna 9 Sekä miesten että naisten yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen, joissa kuoli yhteensä 88 henkilöä. 5 prosenttia kuolleista oli miehiä. Yli kolmannes miesten ja yli puolet naisten tapaturmaisista kuolemista aiheutui kaatumisista tai putoamisista. Seuraavaksi yleisimmät tapaturmakuolemien syyt olivat alkoholi- ja lääkemyrkytykset. Alkoholimyrkytykseen kuoli henkilöä, joista 8 prosenttia oli miehiä. Lääkemyrkytyksiin kuoli 9 henkilöä, joista miehiä oli prosenttia. Suurin osa näistä kuolemista kohtasi työikäisiä. Myrkytyskuolemissa ovat mukana myös tapaukset, joissa on sekä lääkkeitä että alkoholia. Tällöin kuolemansyy määräytyy vaikuttavimman aineen mukaan. Kaikkiaan prosenttia miesten tapaturmakuolemista aiheutui tapaturmaisesta alkoholi- tai lääkemyrkytyksestä. Naisilla vastaava prosentti oli,. Kuljetustapaturmissa kuoli kaikkiaan henkilöä, joista miehiä oli kaksi kolmannesta. Miehillä noin yksi kymmenestä (, %) tapaturmakuolemasta tapahtui liikenteessä (kuljetuksessa), naisilla niitä tapahtui hieman vähemmän (8,5 % naisten tapaturmakuolemista). Hukkumistapaturmia oli 69, joista valtaosa, 8 prosenttia oli miehiä. Näistä vesiliikenteessä kuoli 5. 8

9 Tapaturmakuolemassa päihtymys tarkoittaa sitä, että kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri on arvioinut alkoholin myötävaikuttaneen kuolemaan. Päihtyneenä tapaturmaisesti kuolleiden määrä on viime vuodet ollut noin 5 henkilöä. Vuonna 9 tapaturmaisesti kuoli ilman varsinaisia alkoholi- ja lääkemyrkytyksiä yhteensä 8, joista oli päihdyksissä prosenttia eli 6 henkilöä. Saunakuolemissa henkilöä 9:stä oli kuollessaan päihtynyt; tulipaloissa (5 %), hukkumistapaturmissa (55 %) ja kylmyyteen (5 %) kuolleista yli puolet oli päihtyneenä. Joka viides liikenteessä kuollut oli päihdyksissä. Taulukko. Tapaturmissa kuolleet tapaturman syyn mukaan sekä päihtyneiden osuus kuolleista vuosina 999 ja 9 Kuljetustapaturmissa kuolleet Kaatumis- ja putoamistapaturmissa kuolleet Hukkumistapaturmissa kuolleet Ruuan aiheuttamaan tukehtumiseen kuolleet Saunakuolemat Tulipaloissa kuolleet Kylmyyteen kuolleet Häkämyrkytykseen kuolleet Muihin tapaturmiin kuolleet Tapaturmissa kuolleet (pl. alkoholi- ja lääkemyrkytykset) ) ) Alkoholipäihtymykset Sukupuolet yhteensä Tapaturmiin kuolleet Päihtyneiden osuus ) 999,,5 55, 5, 8, 56,8 5, 5,5,6,5 9,8, 56,8,9 6, 65,,,8,8, Miehet Tapaturmiin kuolleet Päihtyneiden osuus ) 999 6,, 59,9 5, 88,5 66, 5, 55,6 9 8,8 6,6 55,8,8 8,6,6,9 5, Naiset Tapaturmiin kuolleet Päihtyneiden osuus ) ) Luku ei sisällä alkoholimyrkytyksiä ( kuolemaa vuonna 9) eikä lääkemyrkytyksiä (9 kuolemaa vuonna 9),,,9 8, ,,9, 9, 8,, 5,,, 8,8 9,8,9 6,6,, 5,5,6 5,,,. Henkirikokset ja itsemurhakuolemat Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri määrittelee, johtuuko henkilön kuolema henkirikoksesta. Vuonna 9 kuoli henkirikoksen uhrina henkilöä, 8 miestä ja naista. Vuonna 9 teki henkilöä itsemurhan. Itsemurhan tehneistä kolme neljästä eli 6 oli miehiä. Itsemurhien määrä on viime vuosina vähentynyt selvästi. Luku oli suurimmillaan vuonna 99, jolloin Suomessa tehtiin yhteensä 5 itsemurhaa. Itsemurhien määrä on ollut korkeimmillaan vuoden 99 tienoilla ja matalin viime vuosina eli noin henkilöä vuosittain. Osasta kuolleita ei voida päätellä, onko kuolema johtunut tahallisesta teosta. Tällöin kuolemat luokitellaan epäselviin tapauksiin, joita oli 96, miehiä 66 ja naisia. 9

10 . Lasten kuolleisuus ja äitiyskuolleisuus Vuonna 9 kuoli alle vuoden ikäisenä (imeväisiässä) 6 lasta, luku oli lähes sama kuin edellisenä vuonna. 6 prosenttia ensimmäisen elinvuoden aikana kuolleista lapsista menehtyi ensimmäisen elinviikon aikana ja 6 prosenttia neljän ensimmäisen elinviikon aikana. Perinataalikuolleisuus (ensimmäisen viikon aikana kuolleet sekä kuolleena syntyneet) oli,9 lasta tuhatta syntynyttä kohden. Luku on pienentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana lähes puoleen. Vuonna 9 oli 5 kätkytkuolemaa. Kätkytkuolemia esiintyy yleensä yli kuukauden ikäisillä vauvoilla. Äitiyskuolleisuuden väheneminen alkoi jo 9-luvulla, sen jälkeen on äitiyskuolemia ollut vuosittain. Kuvio. Kuolleena syntyneet sekä alle - vuotiaana ja alle viikon vanhana kuolleet 98 9 Kuvio. Alle vuoden vanhana kuolleet iän mukaan 989 ja 9 Taulukko. Alle -vuotiaana kuolleiden kuolemansyyt 9 Yhteensä Alle vrk -6 vrk - vrk 8 vrk-5 kk 6- kk KUOLLEITA YHTEENSÄ Perinataalisyyt Synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomipoikkeavuudet 5 8 Kätkytkuolema Hengitys- ja verenkiertoelinten sairaudet 5 Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet 5 Muut sairaudet Väkivalta Tapaturmat

11 Taulukko 5a. -vuotiaana kuolleiden poikien yleisimmät kuolemansyyt 989 ja 9 KUOLLEITA YHTEENSÄ Synnynnäiset epämuodostumat Kasvaimet Tapaturmat Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet Muut hermoston ja aistimien taudit Itsemurhat Taulukko 5b. -vuotiaana kuolleiden tyttöjen yleisimmät kuolemansyyt 989 ja 9 KUOLLEITA YHTEENSÄ Kasvaimet Synnynnäiset epämuodostumat Umpieritys-, ravitsemus- ja aineenvaihduntasairaudet Tapaturmat Muut hermoston ja aistimien taudit Itsemurhat Taulukko 6. Äitiyskuolleisuus vuosina 96 9 Vuosi Äitiyskuolleisuus / elävänä syntynyttä,8 5,,,6,6 6, 6,,6 5, 5, 6,8, 8,,6 Äitiyskuolemat

12 . Tapaturma-, alkoholi- ja dementiakuolleisuus maakunnittain 9 Kuolemansyiden alueittaista vertailua vaikeuttavat erot alueiden ikärakenteissa, pienten alueiden pienet tapausmäärät ja vuosittaiset satunnaisvaihtelut. Tässä julkaisussa on laskettu kuolleisuuslukuja sataatuhatta kohti ikäryhmittäin ja verrattu erikseen työikäisten kuolleisuutta ja yli 65-vuotiaiden kuolleisuutta, jolloin alueen ikärakenteen vaikutus on vähäinen. Työikäisten (5 6-vuotiaat) tapaturmakuolleisuus oli Suomessa vuonna 9 keskimäärin henkilöä sataatuhatta henkeä kohden. Tässä luokittelussa alkoholimyrkytyksiä ei ole luettu tapaturmiin, vaan ne on luokiteltu alkoholiperäisiin kuolemiin. Korkein tapaturmakuolleisuus oli Etelä-Karjalassa, lähes 5 henkilöä sataatuhatta kohden ja Satakunnassa, 6 henkilöä sataatuhatta henkeä kohden. Satakunnassa sekä liikenneonnettomuuksien että kaatumistapaturmien määrä oli suurempi kuin muualla maassa. Etelä-Karjalassa erityisesti kuolleisuus lääkemyrkytyksiin oli koko maata suurempaa. Pienin tapaturmakuolleisuus oli Ahvenanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Pohjanmaalla (ent. Vaasan rannikkoseutu). Kuvio. Työikäisten (5 6-vuotiaat) tapaturmakuolleisuus maakunnittain 9 Kuolleisuus alkoholiperäisiin syihin (alkoholiperäiset sairaudet ja alkoholimyrkytykset) työikäisillä on ollut viime vuodet samaa suuruusluokkaa. Koko maassa se oli vuonna 9 noin 6 henkilöä henkeä kohden. Alkoholikuolleisuus oli selvästi korkeinta Kymenlaaksossa, seuraavaksi Etelä-Karjalassa. Pienintä se oli Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla (Kuvio 5). Kuvio 5. Työikäisten (5 6) kuolleisuus alkoholiperäisiin kuolemansyihin maakunnittain 9

13 Suomessa prosenttia väestöstä on yli 6-vuotiaita. Vanhin väestö on Etelä-Savossa, jossa,5 prosenttia väestöstä on täyttänyt 65 vuotta. Seuraavina tulevat Etelä-Karjala, Kainuu, Satakunta ja Kymenlaakso, joissa 65 vuotta täyttäneiden osuus oli noin prosenttia. Dementiakuolleisuus oli selvästi suurinta ruotsinkielisellä Pohjanmaalla, 5 henkilöä kohden. Seuraavana on useita maakuntia, joissa se oli 65 henkilöä kohden: Päijät-Häme, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala. Matalin dementiakuolleisuus oli Ahvenanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Satakunnassa. Suomalaisten yleisin kuolemansyy, iskeeminen sydäntauti (sepelvaltimotauti) oli yleisin Kainuussa. Pienintä se oli Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla. Kuvio vuotiaiden dementiakuolleisuus maakunnittain 9 Tietoja maakunnittaisesta kuolleisuudesta on tämän julkaisun liitetaulukoissa ja sekä lisäksi kuolleiden määrät kuolemansyittäin ovat tietokantataulukoissa.

14 Liitetaulukot Liitetaulukko a. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, molemmat sukupuolet Ikäluokat yhteensä KUOLLEITA YHTEENSÄ (A-Y89) TAUTEIHIN KUOLLEITA (A-R99) I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA (A-B99) 5 Tuberkuloosi (A5-A9, B9) 5 5 Meningokokki-infektio (A9) Virusmaksatulehdus (B5-B9) Immuunikato (B-B) 5 Muut tartunta- ja loistaudit (A-A9, A-A8, A-B9, B5-B89, B9-B99) II KASVAIMET (C-D8) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C9) Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C-C) Ruokatorven syöpä (C5) Mahasyöpä (C6) Koolonin syöpä (C8, C9) Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C-C) Primaarinen maksasyöpä (C) 6 59 Haimasyöpä (C5) 98 5 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C-C) Ihon melanooma (C) 55 5 Rintasyöpä (C5) Kohdunkaulan syöpä (C5) Kohtusyöpä (C5-C55) Munasarjasyöpä (C56) 9 9 Eturauhassyöpä (C6) Munuaissyöpä (C6) 86 Virtsarakkosyöpä (C6) 8 Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C8-C96) Muut syövät 5 Muut kasvaimet (D-D8) III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET (D5-D89) 6- IV UMPIER.-, RAVITS.- JA AINEENVAIHD.SAIRAUDET (E-E9) Diabetes (E-E) 6 Muut umpieritys-, ravits. ja aineenvaihd.sairaudet (E-E, E5-E9) 6 8- V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT (F-F99) Dementiat (F, F) ) 5 9 Alkoholin käytön aiheuttamat häiriöt (F) 6 56 Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat häiriöt (F-F6, F8-F9) Muut mielenterveyden häiriöt (F, F, F-F9, F, F-F99) 6 - VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET (G-H95) Aivokalvontulehdus (G-G) 8 5 Muut hermoston ja aistimien sairaudet (G-H95) IX VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET (I-I99) Iskeemiset sydänsairaudet (I-I5) 5 5 9

15 Ikäluokat yhteensä Muut paitsi reumaattiset sydänsairaudet (I-I5) Aivoverisuonien sairaudet (I6-I69) 8 99 Muut verenkiertoelinten sairaudet (I-I5, I6-I8, I-I99) X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET (J-J99) Influenssa (J9-J) 9 Keuhkokuume (J-J8) Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma (J-J, J) Astma (J5-J6) Muut hengityselinten sairaudet (J-J6, J-J9, J6-J99) XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET (K-K9) 6 8 Mahalaukun, pohjukaissuolen ja maha-tyhjäsuolen haava (K5-K8) 59 8 Maksan sairaudet (K, K-K) Muut ruuansulatuselinten sairaudet (K-K, K9-K6, K-K, K5-K9) XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET (L-L99) -8 XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET (M-M99) 6 85 Nivelreuma ja nivelrikko (M5-M6, M5-M9) 9 8 Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M-M,M-M,M-M99) XIV VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET (N-N99) Munuaisen ja virtsajohtimen sairaudet (N-N9) Muut virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N-N99) XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS (O-O99) 5 XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT (P-P96) XVII SYNNYNN. EPÄMUODOSTUMAT. (Q-Q99) Hermoston synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q) 5 5 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q8) Muut synnynn. epämuodostumat, kromosomipoikkeav. (Q-Q8, Q-Q99) XVII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITETYT TILAT (R-R99) Kätkytkuolema (R95) Tuntemattomat ja määrittämättömät tapaukset (R96-R99) Muut oireet ja epätäydellisesti määritetyt tilat (R-R9) 59- XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA (V-Y89) Tapaturmat yhteensä (V-X59, Y85-Y86) Liikennetapaturmat Muut maakuljetustapaturmat 6 Vesikuljetustapaturmat (V9-V9) Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) 6 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W-W9) Hukkuminen (W65-W) 8 65 Tapaturmaiset alkoholimyrkytykset (X5) 6 66 Muiden aineiden tapaturmaiset myrkytykset (X-X, X6-X9) Muut tapaturmat ja niiden jälkitilat (W-W6, W5-X9, X5-X59, Y85-Y86) Itsemurhat ja niiden jälkitilat (X6-X8, Y8.) Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y9, Y8.) 9 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y-Y, Y8.) 96 9 Muut ulkoiset syyt ja jälkitilat (Y5-Y8, Y88-Y89) EI KUOLINTODISTUSTA 5 86 ) Alzheimerin tauti sisältyy luokkaan. 5

16 Liitetaulukko b. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, miehet Peruskuolemansyy (-luokkainen luokitus) Miehet Ikäluokat yhteensä KUOLLEITA YHTEENSÄ (A-Y89) TAUTEIHIN KUOLLEITA (A-R99) I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA (A-B99) 96 Tuberkuloosi (A5-A9, B9) 8 5 Meningokokki-infektio (A9) Virusmaksatulehdus (B5-B9) 9 Immuunikato (B-B) 5 Muut tartunta- ja loistaudit (A-A9, A-A8, A-B9, B5-B89, B9-B99) II KASVAIMET (C-D8) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C9) Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C-C) 69 5 Ruokatorven syöpä (C5) Mahasyöpä (C6) Koolonin syöpä (C8, C9) Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C-C) Primaarinen maksasyöpä (C) Haimasyöpä (C5) 6 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C-C) 68 6 Ihon melanooma (C) Rintasyöpä (C5) 6 Kohdunkaulan syöpä (C5) Kohtusyöpä (C5-C55) 8 Munasarjasyöpä (C56) 9 Eturauhassyöpä (C6) Munuaissyöpä (C6) 6 Virtsarakkosyöpä (C6) 5 8 Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C8-C96) Muut syövät 69 6 Muut kasvaimet (D-D8) III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET (D5-D89) IV UMPIERITYS-, RAVITSEMUS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET (E-E9) Diabetes (E-E) 8 Muut umpieritys-, ravitsemus ja aineenvaihduntasairaudet (E-E, E5-E9) V MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT (F-F99) Dementiat (F, F) ) Alkoholin käytön aiheuttamat häiriöt (F) 9 Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat häiriöt (F-F6, F8-F9) Muut mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F, F, F-F9, F, F-F99) - VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET (G-H95) Aivokalvontulehdus (G-G) Muut hermoston ja aistimien sairaudet (G-H95) - IX VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET (I-I99) Iskeemiset sydänsairaudet (I-I5) 5 Muut paitsi reumaattiset sydänsairaudet (I-I5) 6 Aivoverisuonien sairaudet (I6-I69)

17 Peruskuolemansyy (-luokkainen luokitus) Miehet Ikäluokat yhteensä Muut verenkiertoelinten sairaudet (I-I5, I6-I8, I-I99) X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET (J-J99) 9 8 Influenssa (J9-J) 9 Keuhkokuume (J-J8) 6 5 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma (J-J, J) Astma (J5-J6) 6 Muut hengityselinten sairaudet (J-J6, J-J9, J6-J99) -5 XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET (K-K9) Mahalaukun, pohjukaissuolen ja maha-tyhjäsuolen haava (K5-K8) Maksan sairaudet (K, K-K) Muut ruuansulatuselinten sairaudet (K-K, K9-K6, K-K, K5-K9) XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET (L-L99) XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET (M-M99) Nivelreuma ja nivelrikko (M5-M6, M5-M9) 8 Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M-M,M-M,M-M99) XIV VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET (N-N99) 6 9 Munuaisen ja virtsajohtimen sairaudet (N-N9) Muut virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N-N99) 8 5 XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS (O-O99) 5 XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT (P-P96) XVII SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT, KROMOSOMIPOIKKEAVUUDET (Q-Q99) Hermoston synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q) Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q8) 8 55 Muut synnynnäiset epämuodostumat, kromosomipoikkeavuudet (Q-Q8, Q-Q99) XVII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITETYT TILAT (R-R99) Kätkytkuolema (R95) Tuntemattomat ja määrittämättömät tapaukset (R96-R99) 6 58 Muut oireet ja epätäydellisesti määritetyt tilat (R-R9) 59- XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA (V-Y89) Tapaturmat yhteensä (V-X59, Y85-Y86) Liikennetapaturmat Muut maakuljetustapaturmat 6 Vesikuljetustapaturmat (V9-V9) Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) 6 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W-W9) 69 6 Hukkuminen (W65-W) 65 Tapaturmaiset alkoholimyrkytykset (X5) Muiden aineiden tapaturmaiset myrkytykset (X-X, X6-X9) Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset (W-W6, W5-X9, X5-X59, Y85-Y86) Itsemurhat ja niiden jälkitilat (X6-X8, Y8.) Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y9, Y8.) 8 6 Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y-Y, Y8.) 66 5 Muut ulkoiset syyt ja jälkitilat (Y5-Y8, Y88-Y89) 5 EI KUOLINTODISTUSTA ) Alzheimerin tauti sisältyy luokkaan.

18 Liitetaulukko c. Kuolleet peruskuolemansyyn (-luokkainen luokitus) ja iän mukaan 9, naiset Naiset Ikäluokat yhteensä KUOLLEITA YHTEENSÄ (A-Y89) TAUTEIHIN KUOLLEITA (A-R99) I TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA (A-B99) 5 Tuberkuloosi (A5-A9, B9) 6 5 Meningokokki-infektio (A9) Virusmaksatulehdus (B5-B9) Immuunikato (B-B) 5 Muut tartunta- ja loistaudit (A-A9, A-A8, A-B9, B5-B89, B9-B99) II KASVAIMET (C-D8) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C9) Huulen, suuontelon ja nielun syöpä (C-C) 5 6 Ruokatorven syöpä (C5) Mahasyöpä (C6) Koolonin syöpä (C8, C9) 85 8 Peräsuolen ja peräaukon syöpä (C-C) 99 Primaarinen maksasyöpä (C) 9 59 Haimasyöpä (C5) 8 8 Kurkunpään, henkitorven ja keuhkon syöpä (C-C) Ihon melanooma (C) Rintasyöpä (C5) Kohdunkaulan syöpä (C5) Kohtusyöpä (C5-C55) Munasarjasyöpä (C56) 9 9 Eturauhassyöpä (C6) Munuaissyöpä (C6) 6 Virtsarakkosyöpä (C6) Imukudoksen ja vertamuodostavien kudosten syöpä (C8-C96) Muut syövät Muut kasvaimet (D-D8) III VEREN JA VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN SAIRAUDET (D5-D89) 6- IV UMPIERITYS-, RAVITSEMUS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET (E-E9) Diabetes (E-E) Muut umpieritys-, ravitsemus ja aineenvaihduntasairaudet (E-E, E5-E9) V MIELENTERVEYDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN HÄIRIÖT (F-F99) Dementiat (F, F) ) Alkoholin käytön aiheuttamat häiriöt (F) 5 Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat häiriöt (F-F6, F8-F9) Muut mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F, F, F-F9, F, F-F99) - VI-VIII HERMOSTON JA AISTIMIEN SAIRAUDET (G-H95) Aivokalvontulehdus (G-G) Muut hermoston ja aistimien sairaudet (G-H95) - IX VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET (I-I99) Iskeemiset sydänsairaudet (I-I5) 5 Muut paitsi reumaattiset sydänsairaudet (I-I5) 6 Aivoverisuonien sairaudet (I6-I69)

19 Naiset Ikäluokat yhteensä Muut verenkiertoelinten sairaudet (I-I5, I6-I8, I-I99) X HENGITYSELINTEN SAIRAUDET (J-J99) Influenssa (J9-J) 9 9 Keuhkokuume (J-J8) 8 5 Keuhkoputkentulehdus, keuhkolaajentuma (J-J, J) 5 6 Astma (J5-J6) Muut hengityselinten sairaudet (J-J6, J-J9, J6-J99) XI RUUANSULATUSELINTEN SAIRAUDET (K-K9) 5 9 Mahalaukun, pohjukaissuolen ja maha-tyhjäsuolen haava (K5-K8) 8 Maksan sairaudet (K, K-K) Muut ruuansulatuselinten sairaudet (K-K, K9-K6, K-K, K5-K9) XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN SAIRAUDET (L-L99) 6-8 XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET (M-M99) 5 Nivelreuma ja nivelrikko (M5-M6, M5-M9) Muut tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M-M,M-M,M-M99) XIV VIRTSA- JA SUKUPUOLIELINTEN SAIRAUDET (N-N99) 8 9 Munuaisen ja virtsajohtimen sairaudet (N-N9) Muut virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N-N99) XV RASKAUS, SYNNYTYS JA LAPSIVUOTEUS (O-O99) 5 XVI ERÄÄT PERINATAALIAIKANA ALKANEET TILAT (P-P96) XVII SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT, KROMOSOMIPOIKKEAVUUDET (Q-Q99) Hermoston synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q) 5 5 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat (Q-Q8) 55 Muut synnynnäiset epämuodostumat, kromosomipoikkeavuudet (Q-Q8, Q-Q99) XVII OIREET JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITETYT TILAT (R-R99) 9 56 Kätkytkuolema (R95) Tuntemattomat ja määrittämättömät tapaukset (R96-R99) Muut oireet ja epätäydellisesti määritetyt tilat (R-R9) XX TAPATURMAT JA VÄKIVALTA (V-Y89) Tapaturmat yhteensä (V-X59, Y85-Y86) Liikennetapaturmat Muut maakuljetustapaturmat 6 Vesikuljetustapaturmat (V9-V9) 6 Muut ja määrittämättömät kuljetustapaturmat (V95-V99) 6 Tapaturmaiset kaatumiset ja putoamiset (W-W9) Hukkuminen (W65-W) 65 Tapaturmaiset alkoholimyrkytykset (X5) 8 66 Muiden aineiden tapaturmaiset myrkytykset (X-X, X6-X9) Muut tapaturmat ja tapaturmien myöhäisvaikutukset (W-W6, W5-X9, X5-X59, Y85-Y86) 68 Itsemurhat ja niiden jälkitilat (X6-X8, Y8.) 69 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely (X85-Y9, Y8.) Vahingoittavat tapahtumat, tahallisuus epäselvä (Y-Y, Y8.) Muut ulkoiset syyt ja jälkitilat (Y5-Y8, Y88-Y89) EI KUOLINTODISTUSTA 59 9 ) Alzheimerin tauti sisältyy luokkaan. 9

20 Liitetaulukko a. 5 6-vuotiaiden kuolleisuus syöpiin, iskeemisiin sydäntauteihin, alkoholisyihin, itsemurhiin ja tapaturmiin maakunnittain 9, molemmat sukupuolet ) Maakunnat ja pääkaupunkiseutu KOKO MAA MANNER-SUOMI Uusimaa Pääkaupunkiseutu Itä-Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Kanta-Häme Pirkanmaa Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi AHVENANMAA Kuolleisuus/, molemmat sukupuolet Yhteensä Syövät Iskeemiset sydäntaudit,,6 58,8 56, 9,9 86,6 56,,5 6,, 6, 9,5,,, 99,,6, 5,,5 9,6,,9 ) 5-luokkaisen luokituksen mukaisesti 8, 8,,5,8,9 8, 96, 96,, 9,, 6, 9, 8,6,6,8 8, 96, 8, 69, 9,,,,,5 9,8 8,9 9, 9, 6,,, 9, 6, 9,5 6,8 5, 5,, 5,,,,,,9, Alkoholisyyt ) Itsemurhat Tapaturmat 6, 6, 9,6,5,,9 58, 5,6 6, 5, 9,,8 6,9 6,6 5,,5,,,9,5, 5, 5,,,9,5,,, 5,,9 6,,8,9,8,,, 6, 9,,6 5,, 9,5,5 6,, 8,6 joista liikenne kaatumiset, putoamiset ) Alkoholiperäisiin kuolemiin luetaan tässä tapaukset, joissa peruskuolemansyy on F, G, G5, G6, G; I6, K9, K, K85, K86, O5, P, X5,,,, 9, 5, 6,6, 5,9 6,, 5,6 8,9 6,6,6 8,,,6,5, 5,5 5, 5,,, 9,8,8, 6,, 6,8,6 5,8 5,, 5,5,,,,6,5,9 5,8, 6,6 6, 5,9 6,,,6,,5 5,,9 6,9, 6, 5,6, 6, 5,,, 5,, 8,,

Itsemurhien määrä väheni edelleen vuonna 2015

Itsemurhien määrä väheni edelleen vuonna 2015 Terveys 6 Kuolemansyyt 5 Itsemurhien määrä väheni edelleen vuonna 5 Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan vuonna 5 Suomessa tehtiin yhteensä 7 itsemurhaa, mikä on noin 6 vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Oikeus 2010 Velkajärjestelyt 2009, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi joulukuussa 2009 Vuoden 2009 aikana jätettiin käräjäoikeuksiin 2 922 yksityishenkilöiden

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2009

Yliopistokoulutus 2009 Koulutus 2010 Yliopistokoulutus 2009 Yliopistoissa 16 500 opiskelijaa vuonna 2009 Korjattu 20.4.2010 klo 10. Korjattu luku on merkitty punaisella. Oli aiemmin 7 24. Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 139 900 opiskelijaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012

Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2012 Ammattikorkeakoulututkinnot Naiset suorittavat yli 60 prosenttia ammattikorkeakoulututkinnoista Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2012 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010

Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Oikeus 2011 Konkurssit 2010, joulukuu Konkurssien määrä väheni lähes 13 prosenttia tammi joulukuussa 2010 Vuoden 2010 aikana pantiin vireille 2 864 konkurssia, mikä on 12,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu Rakentaminen 2009 Rakennusluvat 2009, elokuu Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa Elokuussa 2009 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,3 miljoonalle kuutiometrille, mikä on runsaan neljänneksen

Lisätiedot

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, marraskuu Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Koulutus 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista

Lisätiedot

Pieksämäki. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

Pieksämäki. Menetetyt elinvuodet (PYLL) Menetetyt elinvuodet 1984-28 (PYLL) 24-28 Menetetyt elinvuodet -indeksi (Potential Years of Life Lost = PYLL) Verrattuna koko maan lukuihin Kaikki kuolinsyyt (A-R99,V1-Y89) Pahanlaatuiset kasvaimet (C-C97)

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Koulutus 2013 Lukiokoulutus 2012 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä väheni edelleen Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 107 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2009 lopussa Oikeus 2010 Ulosottoasiat 2009 Ulosottovelallisia 243 000 vuoden 2009 lopussa Vuoden 2009 lopussa ulosottovelallisia oli 243 470. Ulosottovelallisia oli lähes 11 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2013

Yliopistokoulutus 2013 Koulutus 014 Yliopistokoulutus 013 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 167 00 opiskelijaa vuonna 013 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli 167 00

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa

Ulosottovelallisia vuoden 2010 lopussa Oikeus 2011 Ulosottoasiat 2010 Ulosottovelallisia 240 000 vuoden 2010 lopussa Vuoden 2010 lopussa ulosottovelallisia oli 240 132. Ulosottovelallisia oli noin 3 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Velallisten

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2009

Ammatillinen koulutus 2009 Koulutus 2010 Ammatillinen koulutus 2009 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Koulutus 2015 Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaa kaksi prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Oppisopimuskoulutuksessa 55 600 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteiseen

Lisätiedot

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

OULUNKAAREN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 21.8.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Oulunkaaren seutukunnan tilauksesta

Lisätiedot

TEUVA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

TEUVA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) TEUVA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Meretojan taudin myöhäisvaiheet

Meretojan taudin myöhäisvaiheet Meretojan taudin myöhäisvaiheet SAMY 22.10.2016 Eeva-Kaisa Schmidt, LK, DI KIITOS MERETOJAN TAUDIN MYÖHÄISVAIHEET Tutkimusryhmämme Dosentti, neurologian el Sari Kiuru-Enari LT, neurologian el Sari Atula

Lisätiedot

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LOHJAN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LOHJAN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 28.11.26 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Hiiden alueen kuntien ja Kirkkonummen

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 100 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2010 yhteensä 29 100

Lisätiedot

LAPUA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LAPUA. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LAPUA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

SEINÄJOKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

SEINÄJOKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) SEINÄJOKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ALAJÄRVI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ALAJÄRVI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

TÖYSÄ. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) TÖYSÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

LEHTIMÄKI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) LEHTIMÄKI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Konkurssit 2009. Vuoden 2009 aikana loppuun käsitellyt konkurssihakemukset

Konkurssit 2009. Vuoden 2009 aikana loppuun käsitellyt konkurssihakemukset Oikeus 2010 Konkurssit 2009 Vuoden 2009 aikana loppuun käsitellyt konkurssihakemukset Vuoden 2009 aikana tuomioistuimet käsittelivät loppuun yhteensä 3 300 konkurssihakemusta. Määrä on lähes 600 hakemusta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2015

Ammattikorkeakoulukoulutus 2015 Koulutus 2016 Ammattikorkeakoulukoulutus 2015 Ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja tutkintomäärät kasvussa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2015 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa

Lisätiedot

ÄHTÄRI. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

ÄHTÄRI. Menetetyt elinvuodet (PYLL) ÄHTÄRI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Esi- ja peruskouluopetus 2016

Esi- ja peruskouluopetus 2016 Koulutus 06 Esi- ja peruskouluopetus 06 Peruskouluissa 550 00 oppilasta vuonna 06 Tilastokeskuksen mukaan peruskouluissa oli 550 00 oppilasta vuonna 06. Peruskoulun oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2013

Velkajärjestelyt 2013 Oikeus 2014 Velkajärjestelyt 2013 Loppuun käsiteltyjen velkajärjestelyasioiden määrä kasvoi 6,0 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2013 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä lähes ennallaan

Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä lähes ennallaan Koulutus 2016 Lukiokoulutus 2015 Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä lähes ennallaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan tutkintotavoitteisessa lukiokoulutuksessa oli vuonna 2015 104 100 opiskelijaa.

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL)

VIMPELI. Menetetyt elinvuodet 1983 2004 (PYLL) VIMPELI Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

YLIHÄRMÄ. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

YLIHÄRMÄ. Menetetyt elinvuodet (PYLL) YLIHÄRMÄ Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta

Lisätiedot

Yrityssaneeraukset 2009

Yrityssaneeraukset 2009 Oikeus 2010 Yrityssaneeraukset 2009 Vuoden 2009 aikana loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat Vuoden 2009 aikana käsiteltiin käräjäoikeuksissa loppuun 463 yrityssaneerausasiaa. Määrä on lähes kolmanneksen

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2011

Ammatillinen koulutus 2011 Koulutus 2012 Ammatillinen koulutus 2011 Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneita

Lisätiedot

KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL)

KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA. Menetetyt elinvuodet (PYLL) KUUSIOKUNTIEN SEUTUKUNTA Menetetyt elinvuodet 1983 24 (PYLL) LAUSUNTO 1 (1) 12.1.27 MENETETYT ELINVUODET (PYLL) -INDEKSI (PYLL = Potential Years of Life Lost) Efeko Oy tuotti Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2012

Yliopistokoulutus 2012 Koulutus 203 Yliopistokoulutus 202 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 400 tutkintoa vuonna 202 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 202 yhteensä 29 400 tutkintoa.

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2010 Koulutus Ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä lisääntyivät huhti kesäkuussa 2011 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä

Lisätiedot

Kuolleiden määrä kasvoi vähän vuotta aiemmasta

Kuolleiden määrä kasvoi vähän vuotta aiemmasta Väestö 2013 Kuolleet 2012 Kuolleiden määrä kasvoi vähän vuotta aiemmasta Kuolleiden määrä vuonna 2012 oli 51 710, jota suurempia lukuja on ollut viimeksi 1920-luvulla, ellei oteta huomioon sotavuosia.

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat

Ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Koulutus Ainevalinnat 9 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Peruskoulun oppilaiden kielivalinnat 9 Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 9 yleisimmin opiskeltu kieli peruskoulun vuosiluokilla

Lisätiedot

Ulosottoasiat. Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014

Ulosottoasiat. Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014 Oikeus 2015 Ulosottoasiat 2014 Ulosottovelan määrä kasvoi vuonna 2014 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2014 ulosottovelan määrä velallista kohden on kasvanut ja vastaavasti perinnässä olevien asioiden

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010 Koulutus 211 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 21 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä yhä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2012, 3. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyt lievässä kasvussa tammi syyskuussa 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 2012 käräjäoikeuksiin

Lisätiedot

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, joulukuu Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Vuonna 2009 rakennusluvan sai kaikkiaan noin 27 000 uutta asuntoa, mikä on suunnilleen saman

Lisätiedot

Vangit Vankimäärä säilyi lähes ennallaan vuonna 2008

Vangit Vankimäärä säilyi lähes ennallaan vuonna 2008 Oikeus 2009 Vangit 2008 Vankimäärä säilyi lähes ennallaan vuonna 2008 Vankien päivittäinen keskimäärä (keskivankiluku) oli 3 526 vuonna 2008, mikä oli lähes sama kuin vuotta aiemmin (3 551). Keskivankiluku

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2010

Väestön koulutusrakenne 2010 Koulutus 2011 Väestön koulutusrakenne 2010 Tutkinnon suorittaneen väestön määrä moninkertaistunut 40 vuodessa Vuoden 2010 loppuun mennessä 3 005 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä edelleen kovassa nousussa Aloittaneiden yritysten määrä laski reilut kuusi prosenttia vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä.

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2009 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi lähes 13 prosentilla Vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä yrityksiä aloitti 0,1 prosenttia vähemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2011, 1 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia

Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Koulutus 216 Ainevalinnat 215 Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat Kaksi kolmesta alakoululaisesta opiskelee englantia Tilastokeskuksen mukaan englanti oli syyslukukaudella 215 yleisimmin opiskeltu vieras

Lisätiedot

Väestön ennakkotilasto

Väestön ennakkotilasto Väestö 2016 Väestön ennakkotilasto 2016, maaliskuu Suomen ennakkoväkiluku maaliskuun lopussa 5 488 543 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli maaliskuun lopussa 5 488 543. Maamme väkiluku

Lisätiedot

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2016

Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2016 Oikeus 2017 Velkajärjestelyt 2016, 4. vuosineljännes Yksityishenkilöiden velkajärjestelyjen määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2016 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2016 käräjäoikeuksiin jätettiin

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus 2012

Ammatillinen koulutus 2012 Koulutus 2013 Ammatillinen koulutus 2012 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet Näyttötutkintoon valmistavissa koulutuksissa 88 400 osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2010, 4. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset lisääntyivät loka joulukuussa 2010 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä kuljetettu

Lisätiedot

Valtion takauskanta 33,2 miljardia joulukuun 2013 lopussa

Valtion takauskanta 33,2 miljardia joulukuun 2013 lopussa Julkinen talous 2013 Valtion takaukset 2013, 4 vuosineljännes Valtion takauskanta 33,2 miljardia joulukuun 2013 lopussa Valtion takauskanta oli 33,2 miljardia euroa vuoden 2013 neljännen neljänneksen lopussa

Lisätiedot

Väestön ennakkotilasto

Väestön ennakkotilasto Väestö 2016 Väestön ennakkotilasto 2015, joulukuu Suomeen syntyi ennätysvähän lapsia vuonna 2015 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa syntyi 55 040 lasta vuonna 2015. Tätä vähemmän lapsia syntyi

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2011

Väestön koulutusrakenne 2011 Koulutus 2012 Väestön koulutusrakenne 2011 35 44-vuotiaat olivat parhaiten koulutettuja vuonna 2011 Vuoden 2011 loppuun mennessä 3 056 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Valtion takaukset. Valtion takauskanta 18,8 miljardia syyskuun 2009 lopussa. 2009, 3. vuosineljännes

Valtion takaukset. Valtion takauskanta 18,8 miljardia syyskuun 2009 lopussa. 2009, 3. vuosineljännes Julkinen talous 29 Valtion takaukset 29, 3. vuosineljännes Valtion takauskanta 18,8 miljardia syyskuun 29 lopussa Valtion takauskanta oli 18,8 miljardia euroa syyskuun 29 lopussa. Uusia valtion takauksia

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2015

Yliopistokoulutus 2015 Koulutus 26 Yliopistokoulutus 25 Yliopistotutkintojen määrät kasvoivat edellisvuodesta Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistojen tutkintojen määrät kasvoivat vuonna 25 edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka nousi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

Syntyneet 2015. Syntyneiden määrän väheneminen kiihtyi

Syntyneet 2015. Syntyneiden määrän väheneminen kiihtyi Väestö 2016 Syntyneet 2015 Syntyneiden määrän väheneminen kiihtyi Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan syntyneiden määrän väheneminen kiihtyi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 lapsia

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa

Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa Energia 2014 Kivihiilen kulutus 2014, 2 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tämän vuoden

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Valtion takauskanta 30,6 miljardia joulukuun lopussa

Valtion takauskanta 30,6 miljardia joulukuun lopussa Julkinen talous 213 Valtion takaukset 212, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 3,6 miljardia joulukuun lopussa Valtion takauskanta oli 3,6 miljardia euroa vuoden 212 lopussa. Takauskanta oli joulukuun

Lisätiedot

Väestön ennakkotilasto

Väestön ennakkotilasto Väestö 2012 Väestön ennakkotilasto 2012, syyskuu Suomen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa 5 419 977 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli syyskuun lopussa 5 419 977. Maamme väkiluku

Lisätiedot

Maatalouden aluetaloustilasto 2012

Maatalouden aluetaloustilasto 2012 Maa-, metsä- ja kalatalous Maatalouden aluetaloustilasto Varsinais-Suomessa investoinnit kasvoivat ja Pohjanmaalla vähenivät edellisvuodesta Tilastokeskuksen vuoden Maatalouden aluetaloustilaston mukaan

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Väestön ennakkotilasto

Väestön ennakkotilasto Väestö 2014 Väestön ennakkotilasto 2014, kesäkuu Suomen ennakkoväkiluku kesäkuun lopussa 5 460 459 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa 5 460 459. Maamme väkiluku

Lisätiedot

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014

Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lasten päivähoito 2014 Barndagvård 2014 Salla Säkkinen +358 29 524 7064 salla.sakkinen@thl.fi Tuula Kuoppala +358 29 524 7234 tuula.kuoppala@thl.fi Terveyden

Lisätiedot

Yrityssaneerausten määrä väheni 7,6 prosenttia tammi syyskuussa 2016

Yrityssaneerausten määrä väheni 7,6 prosenttia tammi syyskuussa 2016 Oikeus 2016 2016, 3. vuosineljännes Yrityssaneerausten määrä väheni 7,6 prosenttia tammi syyskuussa 2016 Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi syyskuussa 2016 pantiin vireille 328 yrityssaneerausta, mikä

Lisätiedot

Valtion takauskanta 43,8 miljardia maaliskuun 2016 lopussa

Valtion takauskanta 43,8 miljardia maaliskuun 2016 lopussa Julkinen talous 2016 Valtion takaukset 2016, 1. vuosineljännes Valtion takauskanta 43,8 miljardia maaliskuun 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 43,8 miljardia euroa vuoden

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2010 Teollisuuden varastotilasto 2009, 4. neljännes Teollisuuden varastot vähenivät vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä vuoden takaisesta Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2009 joulukuun

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015 Koulutus 2017 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015 Vastavalmistuneiden työllistyminen heikkeni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys jatkoi heikkenemistään

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa

Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa Julkinen talous 2017 Valtion takaukset 2016, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 45,3 miljardia joulukuun 2016 lopussa Tilastokeskuksen tietojen mukaan valtion takauskanta oli 45,3 miljardia euroa vuoden

Lisätiedot

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2010 Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010, 3. vuosineljännes Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat 5,1 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä Maatalouden

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2011 Teollisuuden varastotilasto 2011, 3. neljännes Teollisuuden varastojen arvot laskivat 2,4 prosenttia vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2011

Lisätiedot