Liikunnan teho. Taulukko 1. Maksimisykkeet naisille laskukaavalla 226 ikä. Taulukko 2. Maksimisykkeet miehille laskukaavalla 220 ikä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikunnan teho. Taulukko 1. Maksimisykkeet naisille laskukaavalla 226 ikä. Taulukko 2. Maksimisykkeet miehille laskukaavalla 220 ikä."

Transkriptio

1 Liikunnan teho Liikunnan rasitustaso ja liikuntaan käytetty aika ovat toisilleen käänteisiä. Yleissääntönä voidaan pitää, että; Mitä kovempi on liikuntasuorituksen teho, sitä lyhyempi on liikuntasuorituksen kestoaika ja päinvastoin. Terveyttä edistävän liikunnan oikean tehon eli intensiivisuusasteen määrittämiseksi on olemassa monia tapoja. Kaksi helppoa tapaa intensiivisuusasteen määrittämiseksi ovat; sykkeen mittaaminen sekä oma subjektiivinen tuntemus Ne täydentävät toisiaan ja toimivat harjoitustilanteessa myös itsenäisesti ja toisistaan riippumatta. - Harjoitussykealueen määrittäminen suhteutettuna ikään voidaan tehdä seuraavasti; esim. 40-vuotiaalle naiselle: maksimisyke lasketaan ikä = 186 esim. 40-vuotiaalle miehelle: maksimisyke lasketaan ikä = 180 -Saadusta tuloksesta lasketaan harjoitus sykealueet prosentteina maksimisykkeestä. Taulukko 1. Maksimisykkeet naisille laskukaavalla 226 ikä. Ikä (v) Maksimisyke (lyöntiä/min) Taulukko 2. Maksimisykkeet miehille laskukaavalla 220 ikä. Ikä (v) Maksimisyke (lyöntiä/min) Teksti: Marko Kantaneva

2 Taulukko 3. Liikunnan intensiivisyys sykealueina. Sykealueet ilmoitettu prosentteina maksimisykkeestä (M=mies, N=nainen) sukupuoli ikä maksimisyke (M 220 ikä) (N 226 ikä) lyöntiä / min. Tehon kuvaus ja tavoite % maksimi sykkeestä Harjoitus sykealue lyöntiä / min. Mies Kevyt liikunta 50 % 60 % Kohtuurasitteinen päivittäinen liikkuminen Nainen Kevyt liikunta 50 % 60 % Kohtuurasitteinen päivittäinen liikkuminen Mies Kohtuukuormitteinen 60 % 70 % liikunta Tehokas ja tuloksellinen painonpudotus Nainen Kohtuukuormitteinen 60 % 70 % liikunta Tehokas ja tuloksellinen painonpudotus Mies Raskas liikunta 70 % 85 % Kestävyyskunnon kohentaminen Nainen Raskas liikunta 70 % 85 % Kestävyyskunnon kohentaminen Mies Maksimaalinen liikunta 85 % 100 % Kilpaliikunta Nainen Maksimaalinen liikunta Kilpaliikunta 85 % 100 % HUOM: Taulukkoon 3. Liittyen on syytä tietää, että yksilölliset erot sykealueissa ovat eri ihmisten välillä suuret. On hyvä tietää, että sekä levossa että rasituksessa syketasoon vaikuttavat myös lääkkeet, kuten sydän ja verenkiertoelimistön sekä astman ja psyyken lääkkeet. Syketasoa laskevat tavallisimmin verenpainelääkkeet, astmalääkkeet puolestaan nostavat sitä. Jokaisen lääkkeitä käyttävän on keskusteltava liikunnan sopivista syketasoista lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Taulukko on tehty suuntaa antavaksi ja turvalliseksi yleisohjeeksi Teksti: Marko Kantaneva

3 Taulukko 4. Liikunnan intensiivisyys mitattuna subjektiivisena tuntemuksena sekä tavoite. Teho Oma tuntemus Tavoite Kevyt liikunta 50 % 60 % Kohtalainen, mutta mukava tempo. Pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta. Kohtuurasitteinen päivittäinen liikkuminen Kohtuukuormitteinen liikunta 60 % 70 % Raskas liikunta 70 % 85 % Maksimaalinen liikunta 85 % 100 % Hengästyen ja hikoillen, mutta hyvällä fiiliksellä Selvä hikoilu ja hengästyminen Voimakas hikoilu ja läähättäminen Tehokas ja tuloksellinen painonpudotus Kestävyyskunnon kohentaminen Kilpaliikunta Kuntoliikunta suorituksiin riittävät kevyt (50-60% maksimisykkeestä) sekä kohtuukuormitteinen (60-70% maksimisykkeestä) intensiivisyystasot. Muita kuormitustasoja ei tarvita. Tämä tulee erityisesti vasta-alkajien ja pitkän tauon liikkumisessa pitäneiden pitää mielessä. Kun on säännöllisesti liikkunut noin kaksi kuukautta voi mukaan ottaa (aluksi lyhyt kestoisina) raskaan liikunnan tason harjoitukset (70-85% maksimisykkeestä). Maksimaalinen harjoitustaso ei ole kuitenkaan missään olosuhteissa tavalliselle kuntoliikkujalle suositeltava tai tarpeellinen harjoitusalue jo pelkästään sen sisältämän suuren komplikaatioiden vaaran ja muiden mahdollisten terveydellisten riskien vuoksi. Kuntoliikkuja liikkuu pääsääntöisesti terveytensä vuoksi, ei niinkään suorituskyvyn kilpailullisen parantumisen vuoksi. Sykkeen mittaaminen Sykkeen voi mitata joko manuaalisesti käsin tunnustelemalla tai elektronisesti. Manuaalisessa eli palpaatiomittauksessa voit mitata sykkeiden lukumäärän esimerkiksi 15 sekunnin ajalta rannevaltimolta. Aseta etu ja keskisormi kevyesti ranteen peukalonpuoleiselle sisäsivulle. Aloita laskeminen nollasta ja kerro lopuksi saatu luku neljällä. Näin saat sydämen sykkeiden kokonaismäärän yhden minuutin ajalta. Liikunnan aikana tunnustelemalla mitattu pulssi on epätarkka ja poikkeaa todellisesta rasitussykkeestä, koska se mitataan useimmiten rasituksen päätyttyä, ja tulos on herkkä ajoitus ja laskuvirheille. Sitä suurempi virhe on mitä korkeampi syke. Tarkin tapa mitata liikunnan tehoa on tehdä se sykemittarilla. Nykyaikaisessa sykemittarissa on Teksti: Marko Kantaneva

4 kolme osaa: rintakehän ympäri asetettava kevyt lähetinosa, joustava kiinnitysvyö ja tavallisimmin ranteessa pidettävä vastaanotin. Sykemittari ilmoittaa sydämen lyöntitiheyden eli lyöntien määrän minuutissa. Sykemittarin lähetinosa sisältää kaksi elektrodia, jotka rekisteröivät sydämen lyönnin aiheuttamat sähköiset signaalit iholta. Lähetin siirtää sydämen sykkeen langattomasti rannevastaanottimeen käyttäen hyväksi sähkömagneettista kentää. Rannevastaanottimen näytössä sydämen syke (lyöntiä/minuutti) on koko ajan luettavissa. Sykesanastoa: Pulssi = Sydämen tehokkuuden mitta suonistossa eli montako kertaa minuutissa sydän lähettää verta laajeneviin valtimoihin. Ilmoitetaan tavallisimmin lyönteinä minuutissa. Syke = Sydänlihaksen tekemä sykintämäärä, joka ilmoitetaan tavallisesti lyönteinä minuutissa. Maksimisyke = Maksimisykkeellä tarkoitetaan sydämen suurinta mahdollista lyöntitiheyttä eli sykettä tilanteessa, jolloin syke ei enää nouse vaikka rasitus lisääntyisi. Maksimisyke voidaan selvittää hyvinkin tarkasti suorittamalla maksimaalinen rasitustesti uupumukseen asti ja mittaamalla sykettä testin aikana. Juoksemalla tai polkupyöräergometrilla tehdyt maksimitestit ovat yleisimpiä. Maksimitestejä ei suositella kuin urheilijoille. Leposyke = Toinen keskeinen sykearvo maksimisykkeen ohella on leposyke eli se sykkeiden määrä minuutissa, jonka sydän lyö levossa. Parhaiten leposykkeen saa mitattua heti aamulla ennen sängystä nousua. Leposykkeen voi määritellä esimerkiksi mittaamalla sykkeen viitenä aamuna peräkkäin ja laskemalla näiden lukemien keskiarvo. Harjoitussyke = Harjoitussykkeellä tarkoitetaan sykettä tietyllä rasitustasolla. Kestävyysharjoittelun seurauksena sydänlihaksen kyky työskennellä paranee. Aloittelevilla kuntoilijoilla harjoitussykkeen aleneminen saattaa johtua myös suoritustekniikan paranemisesta. Palautumissyke = Palautumista voidaan tarkastella sykkeen avulla. Kunnon kohentumisen myötä rasituksesta palautuminen nopeutuu, mikä näkyy sykkeen nopeampana laskemisena suorituksen jälkeen. Esimerkiksi syke laskee parissa minuutissa lenkin jälkeen alle sadan lyönnin minuutissa, kun se aiemmin on vaatinut puoli tuntia. Teksti: Marko Kantaneva

5 Kuinka paljon on tarpeeksi? Perussääntönä riittävän liikunnan määrästä voidaan sanoa, että; yksi kerta viikossa hidastaa kunnon huononemista, kaksi kertaa ylläpitää kuntoasi ja kolme kertaa tai useammin viikossa parantaa suorituskykyäsi. Kunnon kohottamisen kannalta tärkeä tekijä säännöllisesti totetetun liikunnan lisäksi on myös yksittäisen harjoituksen kesto. Harjoituksen keston tulisi alkaa 30 minuutista ja fyysisen kunnon kehittyessä kestää aina useita tunteja (2-3 h). Aloittelijoille voidaan suositella esimerkiksi puolen tunnin kävelyä joka päivä ja harjoitukset kannattaa suorittaa ensin tasamaalla ettei rasitus nouse liian suureksi. Tarkoitukseen soveltuu mainiosti myös hyötyliikunta kuten nurmikon leikkaaminen, siivoaminen jne. Kun on totuttu säännölliseen liikuntaan noin 2-4 viikkon ajan voidaan sisäänajojakson jälkeen siirtyä noudattamaan ohjetta liikkua 3-4 kertaa viikossa (nyt kovemmalla intensiteetillä). Liikuntamuodoiksi käyvät parhaiten lajit, joissa liikunnan tehon säätely on helppoa. Lajin tulisi kuormittaa kaikkia suuria lihasryhmiä ja suorituksen luonteen on suositeltavaa olla jatkuva sekä rytminen. Tällaista harjoitusta nimitetään termillä peruskestävyysharjoitus. Peruskestävyydellä tarkoitetaan elimistön kykyä työskennellä tasolla, jolla sen hapensaanti sekä hapenkulutus ovat toisiinsa nähden tasapainossa. Se kertoo elimistön suorituskyvystä, jota voidaan pitää yllä jopa useita tunteja kestävissä suorituksissa. Suurimman osan liikunnan terveysvaikutuksista esimerkiksi verenpaineen lasku voidaan saavuttaa liikuttaessa juuri tällä harjoitusalueella. Lähtötasoltaan huonokuntoisemmalla peruskestävyysharjoittelu kehittää myös sydämen toimintatehoa. Harjoittelu peruskestävyysalueella on elimistöäsi huoltavaa, palauttavaa sekä väsymystä poistavaa ja virkistävää liikuntaa. Tehoalue on % maksimisykkeestä. Liikunta tällä alueella on hieman rasittavaa ja hengityksesi kiihtyy hieman. Lihastyön energialähteenä ovat pääsääntöisesti rasvat. Harjoituksen pääasiallinen vaikutus: Aerobinen eli hapen avulla tapahtuva energiantuotto, rasva-aineenvaihdunta. Harjoitus parantaa peruskestävyyttä ja peruskuntoa. Muistisääntö; Peruskestävyys harjoituksilla rakennetaan tärkeää peruskuntoa ja jaksamista. Peruskestävyystasojen intensiivisuustasojen sanalliset kuvaukset: - PPPP pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta (50% - 60% maksimisykkeestä) - Hikoillen ja hengästyen mutta hyvällä fiiliksellä (60% - 70% maksimisykkeestä) Teksti: Marko Kantaneva

6 Miten kuntoilla terveellisesti? Terveyden parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävässä liikunnassa on tärkeässä asemassa neljä peruspilaria, jotka kaikki tulee huomioida liikuntaa toteutettaessa. Nämä pilarit ovat; 1.intensiivisyys, 2.suoritusaika, 3.säännöllisyys 4.liikunnan laatu Taulukko 5. Miten kuntoilla terveellisesti - peruspilarit 1. Intensiivisyys -Kohtuullinen kuormitus (50%-70% maksimisykkeestä) riittää saamaan aikaan liikunnan terveydelliset vaikutukset. -Mitä parempi kunto on aloitettaessa sitä suurempaa eri liikuntasuorituksien intensiivisuutta tarvitaan kuntoa kehittymään lähtötasosta (yli 70% maksimisykkeestä). 2. Suoritusaika -Aluksi päivittäin kevyesti 30 minuuttia. -Kunnon ja liikunnan tehon kohentuessa 3-4 liikuntasuoritusta viikossa alken 30 minuutista muutamaan tuntiin kerrallaan. 3. Säännöllisyys -Suositellaan tiheään toistuvaa liikuntaa (säännöllisyys). -Liikuntasuorituksen harjoitusvaikutus on sitä suurempi mitä useammin liikuntaa harrastetaan. 4. Liikunnan laatu -Kestävyystyyppinen liikunta on terveyden kannalta keskeinen harjoitusmuoto. Se lisää elimistön rasvojen ja hiilihydraattien käyttöä sekä vaikuttaa edullisesti aineenvaihduntaan ja siihen liittyviin terveysongelmiin yleensä. Lihavuuden sekä sokeritaudin lisäksi sydämen sepelvaltimotauti, aivovaltimotauti, ääreisverenkierron sairaudet ja korkea verenpaine ainakin osin estyvät tai lievittyvät kestävyystyyppisen liikunnan vaikutuksesta. -Kestävyystyyppinen liikunta täydennettynä lihaskuntoharjoittelulla ja venytysharjoituksilla auttaa parantamaan lihaskuntoa, liikkuvuutta ja koordinaatiota. -Määritettäessä liikunnan laatua on tärkeää, että henkilö itse valitsee itselleen mieluisan ja henkilökohtaisesti sopivimman liikuntamuuodon. Liikuntasuorituksesta saatu henkinen tyydytys on aivan yhtä tärkeää, kuin liikunnan muut terveydelle suotuisat vaikutukset. Teksti: Marko Kantaneva

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS

SUUNTO ON. How Not. Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON How Not to Rely on Luck WHEN OPTIMIZING YOUR TRAINING EFFECT. HARJOITTELUOPAS SUUNTO ON ihmisille, joilla ei ole varaa luottaa vain onneensa VARMISTA OPTIMAALINEN HARJOITTELUVAIKUTUS. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com

Sisällysluettelo. www.firstbeat.com Firstbeat Hyvinvointianalyysi Asiantuntijan opas helmikuu 2014 1 Sisällysluettelo 1. Hyvinvointianalyysi sydämesi kertoo hyvinvoinnistasi... 4 1.1. Työkalu hyvinvoinnin ja liikunnan ammattilaisille...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN

HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN 19628325.00 SWE/FIN A FIN 19628325.00 SWE/FIN A FIN HENKILÖKOHTAINEN OPAS KUNTOILUUN SISÄLLYS 1. ALOITA KUNTOILU...2 2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN...4 3. RAJOITTAMATON MÄÄRÄ VAIHTOEHTOJA...7 4. KUNNON TESTAAMINEN...10 5. HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET

FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET FYYSISEN HARJOITTAMISEN PERUSTEET Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. TAISTELUKENTÄN ASETTAMAT VAATIMUKSET...

Lisätiedot

Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen

Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen Pro Gradu tutkielma Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun yhteydet nuorten naisten fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen Johanna Repola & Riikka Salminen Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Tiedot on poimittu muuttamattomina www.hyvaterveys.fi- sivuilta.

Tiedot on poimittu muuttamattomina www.hyvaterveys.fi- sivuilta. Tiedot on poimittu muuttamattomina www.hyvaterveys.fi- sivuilta. Oheiset liikuntasuositukset 12 yleiseen sairauteen ja vaivaan ovat laatineet lääketieteen ja liikunnan eturivin asiantuntijat. Suosituksiin

Lisätiedot

RESERVILÄISEN KUNTO-OPAS 2008

RESERVILÄISEN KUNTO-OPAS 2008 RESERVILÄISEN KUNTO-OPAS 2008 Reserviläisurheiluliitto ry 2008 Hyvä reserviläinen! Tämä reserviläisen kunto-opas on tarkoitettu Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöjen tarpeisiin. Hyväkuntoinen ja kenttäkelpoinen

Lisätiedot

Testausopin perusteet

Testausopin perusteet Testausopin perusteet Panu Moilanen Jyväskylän yliopisto - 2006-2008 1 TESTAUSOPIN PERUSTEET Kurssin teemat Yleistä testaustoiminnasta Suomessa Antropometriset mittaukset Epäsuorat kestävyystestit Suorat

Lisätiedot

Ratsastuksen Lajianalyysi

Ratsastuksen Lajianalyysi Ratsastuksen Lajianalyysi Mitä fyysisiä ominaisuuksia ratsastajalta vaaditaan? Ratsastajan ravinto-opas Anne Hyttinen, valmentajan ammattitutkinnon opinnäytetyö 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. RATSASTUS

Lisätiedot

Polar FT60 käyttöohje SUOMI

Polar FT60 käyttöohje SUOMI Polar FT60 käyttöohje SUOMI SISÄLLYS 1. KÄYTÖN ALOITTAMINEN... 3 Tutustu Polar FT60 -harjoitustietokoneeseesi... 3 Perusasetuksista aloittaminen... 3 Näppäimet ja valikkorakenne... 4 Näytön symbolit...

Lisätiedot

SULAVASTI SULATELLEN Ylipainoisten henkilöiden energiankulutus ja kuormitusvasteet 40 minuutin vesijuoksun ja vesijumpan aikana

SULAVASTI SULATELLEN Ylipainoisten henkilöiden energiankulutus ja kuormitusvasteet 40 minuutin vesijuoksun ja vesijumpan aikana SULAVASTI SULATELLEN Ylipainoisten henkilöiden energiankulutus ja kuormitusvasteet 40 minuutin vesijuoksun ja vesijumpan aikana Laura Laasonen & Kati Niemi Opinnäytetyö kesäkuu 2007 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Salibandyn juniorivalmennuksen ohjelmointiopas Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanelsille. Jaakko Åkman

Salibandyn juniorivalmennuksen ohjelmointiopas Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanelsille. Jaakko Åkman Salibandyn juniorivalmennuksen ohjelmointiopas Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanelsille Jaakko Åkman Opinnäytetyö Vierumäen yksikkö Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Syksy 2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS

FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS FITLANDIA-HYVINVOINTIOPAS ASIANTUNTIJAT Sanna Malinen Sanna Malinen on 27-vuotias viittä vaille valmis lääkäri. Sanna on harrastanut liikuntaa pikkutytöstä lähtien, ja urheilulajeista hänen sydäntään lähellä

Lisätiedot

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS

KETOOSIDIEETTI KETOOSIDIEETIN ALOITUS 1 KETOOSIDIEETTI Kiinteän ja rasvattoman unelmavartalon saavuttaminen ei ole ikinä ollut niin helppoa kuin tässä artikkelissa kerrottujen menetelmien käyttöönottamisen jälkeen. Lihakset kasvavat, läskit

Lisätiedot

Fitware Professional. Polkupyöräergometritesti Ensimmäinen kuorma: Ikä testissä:

Fitware Professional. Polkupyöräergometritesti Ensimmäinen kuorma: Ikä testissä: Asiakastiedot Nimi: Villanen Joonas Syntymäaika: 18.12.1984 Sukupuoli: Mies Ikä: 30 Maksimaalisen hapenkulutuksen (VO2max) arviointi Testi: Polkupyöräergometritesti Testiprotokolla: Miehet (urheilija)

Lisätiedot

SISÄLTÖ HUOMAUTUKSET JA VAROITUKSET

SISÄLTÖ HUOMAUTUKSET JA VAROITUKSET KÄYTTÖOHJE C6 SISÄLTÖ HUOMAUTUKSET JA VAROITUKSET...76 ASENNUS...86 HARJOITTELU...77 MITTARI....85 HUOLTO....84 KULJETUS JA SÄILYTYS...84 MITAT......85 HUOMAUTUKSET JA VAROITUKSET Tämä opas on olennainen

Lisätiedot

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA

FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA FYYSISEN AKTIIVISUUDEN, KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN JA TAVOI- TEORIENTAATION MUUTOKSET PERUSKOULUN JA LUKION AIKANA Jarkko Mäkinen ja Sami Piironen Liikuntapedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2014 Liikuntakasvatuksen

Lisätiedot

INTERVALLIHARJOITTELUN JA KESTOJUOKSU- HARJOITTELUN VAIKUTUKSET MAKSIMAALISEEN HAPENOTTOKYKYYN JA JUOKSUN TALOUDELLISUUTEEN MIEHILLÄ JA NAISILLA

INTERVALLIHARJOITTELUN JA KESTOJUOKSU- HARJOITTELUN VAIKUTUKSET MAKSIMAALISEEN HAPENOTTOKYKYYN JA JUOKSUN TALOUDELLISUUTEEN MIEHILLÄ JA NAISILLA INTERVALLIHARJOITTELUN JA KESTOJUOKSU- HARJOITTELUN VAIKUTUKSET MAKSIMAALISEEN HAPENOTTOKYKYYN JA JUOKSUN TALOUDELLISUUTEEN MIEHILLÄ JA NAISILLA Heini Wennman Liikuntafysiologia LFY.A005 Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2. Esittely 10 M400 10. H7-sykesensori 10. USB-johto 11. Polar Flow -sovellus 11. Polar FlowSync -ohjelma 11

Sisällysluettelo 2. Esittely 10 M400 10. H7-sykesensori 10. USB-johto 11. Polar Flow -sovellus 11. Polar FlowSync -ohjelma 11 M400:N KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Esittely 10 M400 10 H7-sykesensori 10 USB-johto 11 Polar Flow -sovellus 11 Polar FlowSync -ohjelma 11 Polar Flow -verkkopalvelu 11 Aloittaminen 12

Lisätiedot

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen taekwondossa

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen taekwondossa Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen taekwondossa Taekwondo on nopeustaitavuuslaji, jossa menestyminen edellyttää riittäviä nopeusominaisuuksia ja pitkälle vietyä lajitaitavuutta. Näiden ominaisuuksien

Lisätiedot

Tarja Remsu. Liikuntafysiologian Pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Minna Tanskanen

Tarja Remsu. Liikuntafysiologian Pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Minna Tanskanen VEREN RASVOJEN JA MIELIALAN MUUTOKSET VARUSMIESPALVELUKSEN PERUSKOULUTUSKAUDELLA - SEKÄ NIIDEN YHTEYS KEHON KOOSTUMUKSEEN, AEROBISEEN SUORITUSKYKYYN JA FYYSISEEN AKTIIVISUUTEEN Tarja Remsu Liikuntafysiologian

Lisätiedot

POLAR RC3 GPS. Käyttöohje

POLAR RC3 GPS. Käyttöohje POLAR RC3 GPS Käyttöohje SISÄLLYS 1. ESITTELY... 4 2. KAIKENKATTAVA HARJOITUSJÄRJESTELMÄ... Harjoitustietokoneen osat... Harjoitusohjelmisto... Saatavilla olevat lisätarvikkeet... Näppäintoiminnot... Valikkorakenne...

Lisätiedot

Kuntosali & Fitness 8/2013

Kuntosali & Fitness 8/2013 K&F www.kf-lehti.com 17. vuosikerta ISSN 1457-2966 Kuntosali & Fitness 8/2013 Kun haluat hyvän personal trainerin valitse mielestäsi hyvä tyyppi, luotettava. Kysy referenssejä. Hyvällä personal trainerillä

Lisätiedot

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja

Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja Puolustusvoimien kuntotestaajan käsikirja 1 Kirjoittajat: Kai Pihlainen, Matti Santtila, Olli Ohrankämmen, Jouni Ilomäki, Mauno Rintakoski, Seppo Tiainen Paino:

Lisätiedot

Sydämesi hyvinvointi

Sydämesi hyvinvointi 1 Sydämesi hyvinvointi Sisällys Sydämesi hyvinvointi... 3 Kolesteroli... 4 Verenpaine... 6 Diabetes... 8 Ruokavalio... 10 Painonhallinta... 12 Liikunta... 14 Stressi... 16 Tupakointi... 18 Kun suunnittelet

Lisätiedot

1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN

1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN Kirjoittajana: Aki Tiihonen 1 LIIKUNTAOHJELMA 1: 13 VUOTIAS KOULULAINEN Liikuntaohjelman tavoitteena on parantaa henkilön elämän laatua paremman jaksamisen ja sosiaalisuuden lisääntymisen kautta sekä vähentää

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies. Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö Fysioterapia

Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies. Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle. Opinnäytetyö Fysioterapia Tomi Kosonen, Toni Kotro, Aapo Rautamies Kuinka liikun? Tuotekehityksenä liikuntaohje tyypin 2 diabeetikolle Opinnäytetyö Fysioterapia tammikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 26.1.2007 Tekijä(t)

Lisätiedot

Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino

Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino Nordic Sugarin ja Suomen Sokeri Oy:n tuottama opas Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino 1 Ruoka, fyysinen aktiivisuus ja paino on Nordic Sugarin ja Suomen Sokeri Oy:n

Lisätiedot

Sisällys. Sepelvaltimotauti 7 Ohitusleikkaus 9. Sydämen läppäviat 11 Läppäleikkaus 12

Sisällys. Sepelvaltimotauti 7 Ohitusleikkaus 9. Sydämen läppäviat 11 Läppäleikkaus 12 Lukijalle Suomessa tehdään joka vuosi noin 2500 sepelvaltimoiden ohitusleikkausta ja noin 1 300 sydämen läppäleikkausta. Noin joka viidennessä ohitusleikkauksessa potilaalle tehdään samalla sydämen läpän

Lisätiedot