Suun terveydenhoidossa käytetyt infiltraatiopuuduttee t Ultracain. Kontraindiakaatiot Annostus Merkittävät yhteisvaikutukse t muiden läkkeiden kanssa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suun terveydenhoidossa käytetyt infiltraatiopuuduttee t Ultracain. Kontraindiakaatiot Annostus Merkittävät yhteisvaikutukse t muiden läkkeiden kanssa"

Transkriptio

1 Suun Terveys 2012, HLL Timo Heinonen Suun terveydenhoidossa käytetyt infiltraatiopuuduttee t Ultracain 1 ml sisältää: artikaiinihydrokloridia 40 mg ja adrenaliinihydrokloridia 6 mikrog vastaten adrenaliinia 5 mikrog. Ruiskutusta tulehtuneelle alueelle on vältettävä. Koliiniesteraasin puutoksesta kärsiville potilaille Ultracainia on käytettävä vain pakottavissa tilanteissa, koska sen vaikutus todennäköisesti pitkittyy ja saattaa toisinaan olla liian voimakas. Johtuen Ultracainin pienestä adrenaliinimäärästä sitä voidaan käyttää myös seuraavilla potilasryhmillä: sydänpotilailla (sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti, angina pectoris, sydäninfarktin sairastaneet, sydämen rytmihäiriöt, kohonnut verenpaine), aivoverenkiertohäiriöt, halvaukset, krooninen keuhkoputken tulehdus, keuhkolaajentumatauti, diabetes, kilpirauhasen liikatoiminta tai vaikea ahdistuneisuus. Raskaus ja imetys! Pienestä adrenaliinimäärästä johtuen käyttö raskauden aikana on mahdollista. Imetyksen keskeyttäminen ei ole tarpeen, äidinmaitoon ei erity kliinisesti merkittäviä määriä artikaiinia. Kontraindiakaatiot Annostus Merkittävät yhteisvaikutukse t muiden läkkeiden kanssa Yliherkkyys vaikuttaville aineille artikaiinille, adrenaliinille ja sulfiiteille (viimeksi mainitulle yliherkkyys on yleisempää astmaatikoilla kuin muilla potilasryhmillä) tai apuaineille. Koska valmiste sisältää adrenaliinia, ei sitä pidä käyttää potilaille, joilla on: sydämen tiheälyöntisyyskohtauksia muu tiheälyöntinen rytmihäiriö, johon liittyy nopea rytmi ahdaskulmaglaukooma epäselektiivisen beetasalpaajan (esim. propranololi) lääkitys (hypertensiivisen kriisin ja sydämen harvalyöntisyyden vaara). Niissä harvoissa tapauksissa, joissa puudutusvaikutus ei ole täydellinen, voidaan antaa vielä 1-1,7 ml huulen- ja poskenpuoleisesti. Useimmilla potilailla ei kivulias suuontelon puoleinen ruiskutus ole tarpeen.. Aikuisille suositeltu artikaiinin enimmäisannos on 7 mg/kg. Ultracainliuoksen siedettävyys on ollut hyvä aina annokseen 500 mg (12,5 ml) asti. Puudutetta ruiskutettaessa on aina välillä imettävä ruiskulla tahattoman suonensisäisen ruiskutuksen havaitsemiseksi vuotiaille lapsille suositellaan annosta 5 mg/kg. Trisykliset antidepressantit tai MAO-estäjät voivat lisätä sympatomimeetteihin kuuluvien verisuonia supistavien lääkkeiden (kuten adrenaliinin) verenpainetta kohottavaa vaikutusta. Tämän tyyppisiä vaikutuksia on raportoitu noradrenaliinilla ja adrenaliinilla käytettäessä pitoisuuksia 1: ja 1: , vastaavasti. Vaikka Ultracainin adrenaliinipitoisuus 1: on huomattavasti alhaisempi, on tämän yhteisvaikutuksen mahdollisuus otettava huomioon. Epäselektiivisten beetasalpaajien osalta katso kohta Vasta-aiheet.

2 Septocain Septocaine: 40 mg artikaiinihydrokloridia sekä adrenaliinitartraattia vastaten 5 mikrog adrenaliinia Myös forte, jolloin adrenaliininitraattia vastaten 10 mikrog adrenal. Valmiste saattaa antaa positiivisen tuloksen doping-testissä. Suun ja nielun puuduttaminen saattaa aiheuttaa puremisvammoja (huulet, posket, kieli). Potilaita tulisi kehottaa välttämään purukumin ja muidenkin ruokien syömistä niin kauan kuin puudutus kestää. On suositeltavaa, että potilas on syömättä, kunnes tuntoaisti on palannut. Septocainea ja Septocaine fortea ei saa käyttää alle 4-vuotiailla lapsilla. Yliannostus tai suonensisäinen annostus saattaa johtaa toksiseen reaktioon. Raskaus ja imetys! Raskaus: Valmisteen käytön turvallisuudesta ihmiselle raskausaikana ei ole kokemusta. Eläintutkimusten tiedot eivät ole täydelliset. Valmisteen käytössä raskauden aikana on noudatettava varovaisuutta. Imetys: Tiedot valmisteen kulkeutumisesta äidinmaitoon puuttuvat, mutta haittavaikutusten aiheutuminen lapselle on epätodennäköistä, mikäli annostusta on noudatettu. Artikaiinilla on sydänlihasta lamaannuttava vaikutus, joten Septocainen ja Septocaine forten käytössä tulee noudattaa varovaisuutta AV-katkospotilailla. Koska valmiste sisältää adrenaliinia, sen käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, mikäli potilaalla on kontrolloimaton kilpirauhasen liikatoiminta, hoitamaton kohonnut verenpaine, vakava kardiovaskulaarinen sairaus, erityisesti sellainen, johon liittyy sydämen tiheälyöntisyys, tai diabetes. Valmiste sisältää natriummetabisulfiittia adrenaliinin stabilointiaineena. Tämä yhdiste saattaa aiheuttaa tai pahentaa anafylaktisia reaktioita. Septocainen ja Septocaine forten käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, jos potilaalla on astma, potilaalla on ollut allergisia oireita tai lääkeyliherkkyyksiä tai potilaalla on vakava maksavika. Puudutteen suonensisäistä injektiota tulee varoa, koska sillä voi olla vakavia haittavaikutuksia. Suonensisäinen injektio erityisesti pään, niskan ja kaulan alueella voi aiheuttaa vakavia neurologisia haittavaikutuksia. Valmisteen injektoimista tulehtuneisiin tai infektoituneisiin kudoksiin tulee välttää. Käyttö aikuisilla Yleisluontoisissa toimenpiteissä riittää yleensä 1 ampulli (68 mg). Annos tulee ruiskuttaa hitaasti (noin 1 ml/min). Artikaiinihydrokloridin enimmäisannosta, 7 mg/kg, mikä vastaa 7 ampullia 70 kg painavalla potilaalla, ei saa ylittää. Käyttö lapsilla Ei alle 4-vuotiaille lapsille. Lapsipotilaiden enimmäisannostus on 7 mg/kg. Suositeltava annostus yksinkertaisissa toimenpiteissä: 0,04 ml/kg. Vastaa ½ ampullia 20 kg painavilla lapsipotilailla ja 1 ampullia 40 kg painavilla lapsipotilailla. Suositeltava annostus monimutkaisissa toimenpiteissä: 0,07 ml/kg. Vastaa 3/4 ampullia 20 kg painavilla lapsipotilailla ja 1½ ampullia 40 kg painavilla lapsipotilailla. Annostuksen vähentämistä tulee harkita heikkokuntoisten, iäkkäiden ja vakavasti sairaiden potilaiden kohdalla.

3 Xylocain dental adrenalin 1 millilitra injektionestettä sisältää lidokaiinihydrokloridimonohydraattia vastaten lidokaiinihydrokloridia 20 mg ja adrenaliinitartraattia vastaten adrenaliinia 12,5 mikrog. Komplikaatioita voi esiintyä jo pienen puuduteannoksen jälkeen, koska puudutteen pitoisuus on liuoksessa korkea. Näin voi tapahtua tahattoman suonensisäisen injektion yhteydessä, kun puudute voi kulkeutua suonessa vastavirtaan varsinkin, jos intra-arteriaalinen injektio tapahtuu pään tai niskan alueella. Tällöin puudutetta pääsee aivoihin ilman samanlaista laimentumista kuin laskimonsisäisen injektion yhteydessä. Adrenaliinia sisältäviä puudutteita tulee inhalaatioanesteettien, esim. halotaanin kanssa, koska vakavien sydämen rytmihäiriöiden riski kasvaa.ei-sydänselektiiviset beetasalpaajat, kuten propranololi, lisäävät adrenaliinin verenpainetta kohottavaa vaikutusta, mikä voi johtaa vakavaan verenpaineen kohoamiseen ja bradykardiaan. Raskaus ja imetys! Lidokaiinin raskaudenaikaisesta käytöstä on runsaasti kokemuksia. Epämuodostumien esiintymisen lisääntymistä tai muuta välitöntä tai välillistä haitallista vaikutusta sikiöön ei ole todettu.pieniä määriä lidokaiinia saattaa erittyä äidinmaitoon. On epätodennäköistä, että siitä olisi haittaa lapselle terapeuttisia annoksia käytettäessä.tietoa adrenaliinin kulkeutumisesta äidinmaitoon ei ole. Adrenaliinin imeytyminen lapsen mahasuolikanavasta on erittäin epätodennäköistä. Xylocain Dental Adrenalinin vaikutus alkaa nopeasti infiltraation jälkeen, keskimäärin 2-3 minuutissa. Alaleuan täydelliseen puutumiseen tarvitaan vähintään 5 minuutin aika. Tehokkaan puutumisen kesto on yksilöllistä ja riippuu myös puudutusmenetelmästä. Infiltraation jälkeen puutuminen kestää keskimäärin 60 minuuttia. Onnistunut alueellinen puudutus, esim. alaleuan puudutus, kestää 2 tuntia tai kauemmin. Puudute tulee aina ruiskuttaa hitaasti ja aspiraatio tulee tehdä huolellisesti sekä ennen ruiskutusta että ajoittain sen aikana. Näin vältetään tahaton suonensisäinen injektio, joka voi aiheuttaa toksisia oireita. Useimmissa hammaslääkinnällisissä toimenpiteissä riittävä puuduteannos on seuraava: Koska puudutteen on penetroiduttava luuhun saakka, käytetään hammaslääkinnällisessä liuoksessa korkeaa puudutepitoisuutta (esim. Xylocain Dental Adrenalin 20 mg/ml). Hammaspuuduteampullin korkea paine ja nopea injektiotapa yhdessä voivat muodostaa komplikaatioriskin Puudutuksessa tulee käyttää matalinta tehokkaan puudutuksen aikaansaavaa annosta. Puudutteen annos riippuu myös puudutettavasta suuontelon alueesta, alueen kudosten verisuonikkuudesta ja puudutusmenetelmästä. Kokonaisannos määräytyy potilaan iän, koon ja fyysisen kunnon mukaan. normaalit terveet aikuiset: 1-5 ml (= mg lidokaiinihydroklorid ia). alle 10-vuotiaat lapset: 1-2 ml (=20-40 mg lidokaiinihydroklorid ia). Rutiininomaisten hammastoimenpiteiden yhteydessä suositeltava annos on 1-5 ml eikä Xylocain Dental Adrenalinin annos saa ylittää 10 ml:aa (= 200 mg lidokaiinihydrokloridia). On otettava huomioon, että adrenaliini yhdessä puudutteen kanssa on vähemmän aktiivinen erittäin verisuonikkaassa suun ympäristössä kuin muissa kehonosissa. Lidokaiinia tulee käyttävät rakenteeltaan puudutteita lähinnä olevia lääkkeitä (ryhmien I ja III rytmihäiriölääkkeet), koska toksiset vaikutukset ovat additiivisia. Adrenaliinia sisältäviä puudutteita tulee yleensä välttää tai saavat trisyklisiä masennuslääkkeitä, koska seurauksena voi olla pitkittynyt verenpaineen kohoaminen. Lisäksi adrenaliinia sisältävien puudutteiden ja ergotamiinityyppisten oksitosiinisten lääkkeiden samanaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavaa, pitkittynyttä verenpainetta ja jopa aivo- tai sydänverenkierron vaurioita. Fenotiatsiinit ja butyrofenonit voivat vähentää adrenaliinin verenpainetta kohottavaa vaikutusta tai estää sen.

4 CITANEST DENTAL OCTAPRESSIN 30MG/ML+0.03IU/ML INJ, LIUOS 1 ml injektionestettä sisältää 30 mg prilokaiinihydrokloridia ja 0,03 IU/ml (0,54 mikrog/ml) felypressiiniä Tunnettu yliherkkyys puudutteille tai liuoksen sisältämille aineille. Synnynnäinen tai idiopaattinen methemoglobinemia. Useimmissa hammaslääkinnällisissä toimenpiteissä riittävä puuduteannos on seuraava: Normaalit terveet aikuiset: 1-5 ml (= mg prilokaiinihydrokloridia). Tavallisten hammastoimenpiteiden yhteydessä annos ei saa ylittää 10 ml:aa (= 300 mg prilokaiinihydrokloridia). Alle 10-vuotiaat lapset: 1-2 ml (= mg prilokaiinihydrokloridia). Prilokaiinia tulee käyttävät rakenteeltaan puudutteita muistuttavia lääkkeitä, kuten esim. ryhmän III antiarytmialääkkeitä, koska toksiset vaikutukset ovat additiivisia. Potilaan tilaa tulee seurata hoidon aikana (ks. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet). Lääkkeet, jotka saattavat edistää methemoglobiinin muodostusta, esim. sulfonamidit, malarialääkkeet ja eräät typpiyhdisteet, voivat lisätä tätä prilokaiinin aiheuttamaa haittavaikutusta. Felypressiini ei alhaisen akuutin toksisuutensa vuoksi lisää prilokaiiniliuoksen toksisuutta.

5 Emla 1 g Emla-emulsiovoidetta sisältää 25 mg lidokaiinia ja 25 mg prilokaiinia. Potilailla, joilla on glukoosi-6- fosfaattidehydrogenaasin puutos tai synnynnäinen tai idiopaattinen methemoglobinemia, on suurempi riski lääkkeen aiheuttamalle methemobloginemialle. Emlaa ei tule käyttää muihin avohaavoihin kuin säärihaavoihin, koska aineen imeytymisestä ei ole vielä riittävästi kokemusta. Raskaus ja imetys Eläinkokeissa ei ole todettu suoraa eikä epäsuoraa haitallista vaikutusta raskauden kulkuun, alkion/sikiön kehittymiseen, synnytykseen eikä vastasyntyneen kehitykseen. Yliherkkyys puudutteille tai jollekin valmisteen sisältämälle aineelle. Levitetään limakalvolle ohut kerros Prilokaiini saattaa suurina annoksina aiheuttaa methemoglobiiniarvojen suurenemista varsinkin, jos potilas käyttää methemoglobiinin muodostumista lisäävää lääkitystä (esim. sulfonamideja). Potilailla, jotka käyttävät suuria annoksia Emlaa, tulee systeemitoksisuuden vaara huomioida käytettäessä muita paikallispuudutteita tai niitä rakenteellisesti muistuttavia aineita, sillä myrkylliset vaikutukset lisääntyvät. Varovaisuutta tulee kuitenkin noudattaa, jos Emlaa käytetään raskaana oleville naisille. ORAQIX GEELI IENTASKUUN 1 g geeliä sisältää 25 mg lidokaiinia ja 25 mg prilokaiinia Oraqix on vasta-aiheinen potilailla, joilla tiedetään aikaisemmin esiintyneen yliherkkyyttä lidokaiinille, prilokaiinille, paikallispuudutteille tai jollekin valmisteen apuaineelle. Oraqix on vasta-aiheinen potilailla, joilla on synnynnäinen tai idiopaattinen methemoglobinemia. Oraqix on vasta-aiheinen potilailla, joilla on uusiutuva porfyria. Keskimäärin tarvitaan korkeintaan yksi Oraqixsylinteriampulli (1,7 g) yhden hammaskvadrantin hoitoa varten. Suurin suositeltu Oraqix-annos yhden hoitokerran aikana on viisi sylinteriampullia, so. 8,5 g geeliä sisältäen 212,5 mg lidokaiiniemästä ja 212,5 mg prilokaiiniemästä. Oraqixia, tulee käyttää varoen yhdessä dentaalisen injektioanestesian kanssa kliinisesti merkittävät lääkkeiden väliset metaboliset yhteisvaikutukset lidokaiinia ja prilokaiinia käytettäessä näyttävät epätodennäköisiltä. Methemoglobinemia saattaa pahentua käyttävät methemoglobinemiaa aiheuttavia lääkkeitä, esim. sulfonamideja

6 Xylocain sumuteliuos 1 annos sisältää 10 mg lidokaiiniemästä. Xylocain sumuteliuos on tarkoitettu käytettäväksi limakalvoille. Sillä saadaan aikaan noin minuuttia kestävä tehokas pintapuudutus. Puutuminen tapahtuu 1-5 minuutissa annostelualueesta riippuen. Raskaus ja imetys Lidokaiini läpäisee istukkaesteen ja saattaa joutua sikiön kudoksiin. Lääkeaineen raskaudenaikaisesta käytöstä on runsaasti kokemuksia. Epämuodostumien lisääntymistä tai muuta suoraa tai epäsuoraa haitallista vaikutusta sikiöön ei ole todettu. Lidokaiini, kuten muut paikallispuudutteet, kulkeutuu äidinmaitoon pieninä määrinä. Terapeuttisia annoksia käytettäessä on epätodennäköistä, että siitä olisi vaaraa lapselle. Yliherkkyys puudutteille ja muille sumutteen sisältämille aineille. Jokainen annosteluventtiilin painallus antaa 10 mg lidokaiiniemästä. Aluetta ei tarvitse kuivata ennen annostelua. Annossuositukset aikuisille: Suualueen ja hampaiden toimenpiteet: mg lidokaiinia (2-20 suihketta). Jos edellä mainituissa toimenpiteissä puudutettava alue on laaja ja jos puudute annostellaan nopeasti noin 1 minuutin aikana, voidaan annosta nostaa. Enimmäisannos on tällöin 500 mg (50 suihketta). Jos aikaa vievässä toimenpiteessä puudute annostellaan hitaasti yli 5 minuutin aikana, voi kokonaisannos turvallisesti olla 600 mg (60 suihketta). Lidokaiinia tulee käyttävät muita paikallispuudutteita tai lääkkeitä, jotka rakenteellisesti muistuttavat amidityyppisiä paikallispuudutteita, koska niillä on additiivinen toksinen vaikutus. Lähteet: Pharmaca Fennica Heinonen: Lääkkeet ja suu, Idies ky Heinonen: Yleissairaudet suun terveydenhoidossa Huppunen, Säkkinen, Suuronen: Minkä puudutteen valitsen, Suomen hammaslääkärilehti 21/2002

7 Säkkinen, Huppunen, Suuronen: Paikallispuudutuksen komplikaatiot, Suomen hammaslääkärilehti 12/2005

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa.

Yli kuusivuotiaat lapset voivat imeskellä tabletit ne hajoavat hyvin nopeasti suussa joutuessaan kosketuksiin syljen kanssa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 250 mg, dispergoituva tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi dispergoituva tabletti sisältää 250 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 3,395 mg perindopriilia, joka vastaa 5 mg perindopriiliarginiinia, ja 6,935 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI COVERAM 5 mg/5 mg tabletit [COVERAM 5 mg/10 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/5 mg tabletit] [COVERAM 10 mg/10 mg tabletit] 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Rytmihäiriöt ja hyperkineettinen verenkierto: 2,5-10 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Rytmihäiriöt ja hyperkineettinen verenkierto: 2,5-10 mg 2-3 kertaa vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinloc 5 mg tabletti Pinloc 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää pindololia 5 mg tai 10 mg. Apuaineet: Laktoosimonohydraatti.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ketorin 50 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml liuosta sisältää 50 mg ketoprofeenia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI TORADOL 30 mg/ml injektioneste, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ketorolaakkitrometamoli 30 mg/ml. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: etanoli. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MADOPAR 100 mg/25 mg depotkapseli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Levodopa 100 mg, benseratsidihydrokloridi 28,5 mg vastaten benseratsidia 25 mg. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Cardiol 6,25 mg tabletti Cardiol 12,5 mg tabletti Cardiol 25 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 6,25 mg, 12,5 mg tai 25

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä.

VALMISTEYHTEENVETO. Suussa hajoava tabletti. Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera, mustaherukantuoksuinen tabletti, jossa on kovera uurre keskellä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAMOL F 500 mg, suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suussa hajoava tabletti sisältää 500 mg parasetamolia (päällystettyinä parasetamolikiteinä).

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kardopal mite tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää levodopaa 100 mg ja karbidopamonohydraattia vastaten karbidopaa 10 mg. Täydellinen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon.

VALMISTEYHTEENVETO. Paikalliset viralliset ohjeet antibioottien asianmukaisesta käytöstä tulee ottaa huomioon. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ceftriaxon Fresenius Kabi 1 g injektiokuiva-aine, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiokuiva-ainepullo sisältää keftriaksoninatriumia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Osmolaliteetti mosm/kg H 2O

VALMISTEYHTEENVETO. Osmolaliteetti mosm/kg H 2O VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI IOMERON 150 mg I/ml, injektioneste, liuos IOMERON 200 mg I/ml, injektioneste, liuos IOMERON 250 mg I/ml, injektioneste, liuos IOMERON 300 mg I/ml, injektioneste,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos)

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: etanoli (sisältää alle 100 mg etanolia/annos) VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicorette Freshmint 1 mg/annos, sumute suuonteloon, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 sumuteannos sisältää 1 mg nikotiinia 0,07 ml:ssa liuosta. 1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meloxicam Pfizer 7,5 mg tabletti Meloxicam Pfizer 15 mg tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 7,5 mg meloksikaamia. Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, mintunmakuinen, pyöreä, kaksoiskupera imeskelytabletti.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, mintunmakuinen, pyöreä, kaksoiskupera imeskelytabletti. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Nicotinell Mint 2 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi imeskelytabletti sisältää: Vaikuttava aine: 2 mg nikotiinia (vastaa 6,144 mg

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PecFent 100 mikrogrammaa/suihke, nenäsumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra liuosta sisältää 1 000 mikrogrammaa fentanyyliä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito.

VALMISTEYHTEENVETO. Auran kanssa tai ilman auraa esiintyvän migreenipäänsäryn akuutti hoito. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig 2,5 mg kalvopäällysteinen tabletti Zomig 5 mg kalvopäällysteinen tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani 2,5 mg: Yksi tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pitkänomainen kalvopäällysteinen tabletti, pituus 10 mm, paksuus 4 mm, paino 113,5 mg, jakouurre tunnistamista varten. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Atarax 25 mg kalvopäällysteinen tabletti VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 25 mg hydroksitsiinihydrokloridia. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Valkoinen, pyöreä tabletti. Merkinnät Aspirin 0.5 ja Bayer-risti. Halkaisija 12 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Valkoinen, pyöreä tabletti. Merkinnät Aspirin 0.5 ja Bayer-risti. Halkaisija 12 mm. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ASPIRIN 500 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 500 mg asetyylisalisyylihappoa. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle.

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 80 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 80 mg telmisartaania. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksilöllisen tarpeen mukaan tavallisesti 250 500 mg (10 20 ml) kahdesti vuorokaudessa. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pronaxen 25 mg/ml oraalisuspensio 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi millilitra sisältää 25 mg naprokseenia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Sorbitoli

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi Gabapentin PLIVA 300mg kapseli sisältää 300 mg gabapentiinia. Apuaineet, ks. 6.1.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi Gabapentin PLIVA 300mg kapseli sisältää 300 mg gabapentiinia. Apuaineet, ks. 6.1. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gabapentin PLIVA 300mg kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Gabapentin PLIVA 300mg kapseli sisältää 300 mg gabapentiinia. Apuaineet, ks.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkea päällystämätön kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46x7,14 mm, merkintä 72M.

VALMISTEYHTEENVETO. Tabletti Valkea päällystämätön kapselinmuotoinen tabletti, koko 17,46x7,14 mm, merkintä 72M. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PANACOD tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Parasetamoli 500 mg, kodeiinifosfaattihemihydraatti 30 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen, pyöreä, kupera, jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 8 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI KETO 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää ketoprofeenia 25 mg Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo

Oktreotidi 50 mikrogrammaa/ ml, 100 mikrogrammaa/ ml, 500 mikrogrammaa/ ml kertaannosinjektiopullo ja 200 mikrogrammaa/ml moniannosinjektiopullo VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Octreotide Hospira 50 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 100 mikrog/ml injektioneste, liuos Octreotide Hospira 200 mikrog/ml injektioneste, liuos

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Zomig Rapimelt 2,5 mg suussa hajoava tabletti Zomig Rapimelt 5 mg suussa hajoava tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Tsolmitriptaani. 2,5 mg: Yksi

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Obsidan Fe ++ comp kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Obsidan Fe ++ comp kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Obsidan Fe ++ comp kapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 kapseli sisältää: Ferro(II)glysiinisulfaattikompleksi 5 H 2 O 454,13 mg (vastaten 80,0

Lisätiedot

MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MultiHance 334 mg/ml (0,5 mmol/ml) injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml injektionestettä sisältää: 334 mg

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon.

VALMISTEYHTEENVETO. Pinex-rakeita käytetään lievän tai kohtalaisen kivun ja kuumeen oireenmukaiseen hoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pinex strawberry/vanilla 500 mg rakeet VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää 500 mg parasetamolia. Apuaine(et), joiden vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot