Micro HI-FI Component System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Micro HI-FI Component System"

Transkriptio

1 Micro HI-FI Component System Käyttöohjeet Aloittaminen Verkkoyhteydet Toiminnot Lisätietoja Vianetsintä Varoitukset/tekniset tiedot CMT-MX700Ni/MX750Ni

2 VAROITUS Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla, verhoilla tai muulla vastaavalla, sillä ne voivat aiheuttaa palovaaran. Älä aseta palavia kynttilöitä tai muita esineitä, joissa on avoliekki, laitteen päälle. Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta maljakoita tai muita nesteillä täytettyjä esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran. Koska laite kytketään irti verkkovirrasta irrottamalla verkkopistoke, kytke laite pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi. Jos huomaat laitteessa jotakin epänormaalia, irrota välittömästi verkkopistoke pistorasiasta. Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin. Älä altista paristoja tai paristot sisältävää laitetta liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai muulle vastaavalle. Yksikköä ei ole kytketty irti verkkovirrasta niin kauan kuin se on liitettynä pistorasiaan, vaikka yksikkö sammutettaisiin virtakytkimestä. VARO Optisten laitteiden käyttö yhdessä tämän tuotteen kanssa lisää silmävaurioiden vaaraa. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaat Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1 LASER tuotteeksi. Tämä merkintä on laitteen takaseinässä. Eurooppa: Asianmukaisesti suojattuja ja maadoitettuja kaapeleita ja liittimiä on käytettävä liitännöissä isäntätietokoneisiin ja/tai oheislaitteisiin. Huomautus asiakkaille: Seuraavat tiedot koskevat vain laitteita, jotka ovat myynnissä EU-direktiivejä noudattavissa maissa. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japani. Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony huoltoon. Sony Corp. vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK Ilmoitus asiakkaille, jotka käyttävät tätä tuotetta seuraavissa maissa: Norja: Tämän radiolaitteen käyttö ei ole sallittua 20 km:n säteellä Huippuvuorilla olevan Ny- Ålesundin keskustasta. Ranska: Tämän Micro HI-FI Component System -järjestelmän WLANominaisuutta saa käyttää vain rakennusten sisällä. Tämän Micro HI-FI Component System -järjestelmän kaikki muu käyttö rakennusten ulkopuolella on kielletty Ranskan alueella. Varmista, että tämän Micro HI-FI Component System -järjestelmän WLANominaisuus on poistettu käytöstä, ennen kuin sitä käytetään rakennusten ulkopuolella. (ART-päätös korjattuna ART-päätöksellä radiotaajuuksien käyttörajoituksia koskien). Italia: Langattoman lähiverkon (RLAN) käyttö: yksityiskäyttö, asetus nro 259, (laki sähköisestä tiedonvälityksestä). Varsinkin pykälässä 104 ilmoitetaan tilanteet, joissa käyttäminen edellyttää luvan hankkimista ennakolta, ja pykälässä 105 taas ilmoitetaan, milloin käyttäminen on sallittu ilman lupamenettelyä. langattomien lähiverkkojen (RLAN) käytön ja palveluiden myynti yleisölle ministeriasetuksen mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna, ja sähköisestä tiedonvälityksestä annetun lain pykälä 25 (sähköisten tiedonvälitysverkkojen ja -palveluiden yleislupa). 2 FI

3 Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä) Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. 3 FI

4 Ennen järjestelmän käyttöä Tietoja tekijänoikeussuojasta Musiikkitietoja ei saa käyttää ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa muuten kun yksinomaiseen henkilökohtaiseen käyttöön. Tietoja oppaassa käytetyistä kuvista Tässä oppaassa käytetyt kuvat ja näytöt voivat poiketa todellisista näytöistä. Oppaan kuvissa käytetään pääasiassa Euroopan mallia. Oppaassa käytetään kuitenkin kuvia tietyistä malleista, joissa on eri ominaisuuksia, näiden ominaisuuksien kuvausta varten. Oppaan käyttäminen Tässä oppaassa kerrotaan, miten yksikköä käytetään etupäässä kaukosäätimen painikkeilla. Pääyksikön painikkeita, joilla on sama tai samankaltainen nimi kuin kaukosäätimen painikkeilla, voidaan käyttää samojen toimintojen suorittamiseen. Tietoja palveluista, joita voidaan käyttää Internet-yhteyden kanssa Huomaa, että Internet-pohjaisia palveluja voidaan muuttaa tai ne voidaan lopettaa ilman eri ilmoitusta. Sony korjaa järjestelmän normaalin käytön aikana esiintyvät toimintahäiriöt järjestelmän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti. Sony ei kuitenkaan vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat toiston epäonnistumisesta järjestelmän vaurioitumisen tai toimintahäiriön takia. 4 FI

5 Sisällysluettelo Ennen järjestelmän käyttöä...4 Järjestelmän ominaisuudet... 8 Musiikin kuuntelu eri lähteistä... 8 Järjestelmän käyttäminen DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa... 9 Aloittaminen Toimitettujen varusteiden tarkistaminen...10 Osien ja säätimien opas...11 Pääyksikkö...11 Kaukosäädin...12 Merkkien syöttäminen...14 Valikko/luettelotoiminto...15 Yksikön, kaukosäätimen ja kaiuttimien valmistelu...16 Antennien, kaiutinjohtojen ja virtajohdon liittäminen...16 Kaukosäätimen käyttäminen...18 Kaiutintassujen kiinnittäminen...18 ipod/iphone-laitteen käyttäminen...18 WLAN-antennin asennus...19 Perusasetusten tekeminen...20 Järjestelmän käynnistäminen...20 Kellon asettaminen...21 Esittelynäytön sammuttaminen...21 Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä...21 Verkkoyhteydet Järjestelmän yhdistäminen kotiverkkoon...22 Kotiverkon WLAN-ympäristön tarkistaminen...23 Tukiaseman hakeminen ja langattoman verkon määrittäminen (tukiaseman hakumenetelmä)...23 Langattoman verkon määrittäminen käyttämällä WPS-yhteensopivaa tukiasemaa...25 Langallisen verkon määrittäminen FI

6 Toiminnot CD/MP3-levyn toistaminen...29 Radion kuuntelu...31 Radioaseman virittäminen...31 Radioasemien esivalinta...32 Manuaalinen DAB-haku...33 Toistaminen ipod- tai iphone-laitteella...34 USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen...36 Palvelimeen tallennetun äänisisällön kuuntelu...38 Palvelimen määrittäminen...38 Palvelimelle tallennetun äänisisällön toistaminen...41 Musiikkipalvelujen kuuntelu...43 Asemien esivalinta...44 Erilaisten musiikkipalvelujen kuuntelu...45 PARTY STREAMING -toiminnon käyttäminen...46 PARTY-toiminnon käynnistäminen...46 PARTYyn liittyminen...47 Äänimateriaalin kuuntelu ulkoisesta laitteesta...48 Toistaminen eri tiloissa...49 Toistaminen uudelleen...49 Toistaminen satunnaisessa tai ohjelmoidussa järjestyksessä...50 Oman ohjelman luominen...50 Kohteen hakeminen avainsanan avulla...51 Lisätietoja Verkkokäyttöön liittyvät asetustoiminnot...52 Verkkoasetusten tarkistaminen...52 Verkon valmiustilan asettaminen...52 Automaattisen käyttöoikeuden asettaminen...53 PARTY STREAMING -toiminnon määrittäminen...54 Yksikön nimeäminen uudelleen...54 Ääniasetusten muuttaminen...55 Dynaamisemman äänen luominen (Dynamic Sound Generator X-tra)...55 Basson ja diskantin säätäminen...55 Ajastimien käyttäminen...56 Uniajastimen käyttäminen...56 Toistoajastimen käyttäminen...57 Näytön asetusten muuttaminen FI

7 Vianetsintä Vianetsintä...59 Ilmoitukset...65 Varoitukset/tekniset tiedot Varotoimet...67 Tekniset tiedot...69 Tämän järjestelmän kanssa yhteensopivat ipod/iphone-mallit...72 Sanasto...73 Hakemisto FI

8 Järjestelmän ominaisuudet Musiikin kuuntelu eri lähteistä Voit kuunnella musiikkia eri äänilähteistä, joissa on paljon musiikkisisältöä. Seuraavia äänilähteitä voidaan käyttää tässä järjestelmässä. Järjestelmä Internetin musiikkipalvelut Ulkoinen komponentti Palvelin FM/DAB* CD USB-laite * DAB-toiminto on käytettävissä vain mallissa CMT-MX750Ni. ipod/iphone 8 FI

9 Järjestelmän käyttäminen DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa Tämä järjestelmä noudattaa DLNA-standardia. Voit kuunnella musiikkia eri tavoilla käyttämällä järjestelmää muiden DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa. Liittämällä sen muihin DLNA-laitteisiin voit nauttia palvelimelle tallennetusta äänisisällöstä, vaikka ne kaikki sijaitsisivat eri huoneissa. Lisäksi järjestelmän PARTY STREAMING -toiminnon avulla voit toistaa samaan aikaan äänisisältöä muista laitteista, joissa on PARTY STREAMING -toiminto* (sivu 46). Voit käyttää kaikkia järjestelmän toimintoja PARTY STREAMING -toiminnon äänilähteenä. * Käytettävissä olevat PARTY STREAMING -yhteensopivat laitteet voivat vaihdella maan tai alueen mukaan. Lisätietoja käytettävissä olevista laitteista on saatavana lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä. Järjestelmä Äänen suoratoisto/ PARTY STREAMING Tietoja DLNA:sta DLNA on lyhenne sanoista Digital Living Network Alliance. Se on sen organisaation nimi, joka määrittää ohjeet (DLNAohjeet), ja se on myös sen menetelmän nimi, jonka avulla asunnossa olevat laitteet voivat jakaa digitaalista sisältöä (esim. musiikki- tai kuvadataa) kotiverkon kautta. 9 FI

10 Aloittaminen Toimitettujen varusteiden tarkistaminen Kaukosäädin (1) qg: iphone 3G -laitetta varten FM-johtoantenni (1)* R6 (koko AA) -paristot (2) DAB-johtoantenni (1) (vain CMT- MX750Ni) Kaiutinjohdot (2) Kaiutintassut (8) Telakkasovittimet iphone-malleja varten (1 sarja) Sovittimen numero näkyy telakkasovittimen pohjassa. Käytä ipod-malleille ipod-laitteen mukana toimitettua telakkasovitinta tai osta yhteensopiva telakkasovitin Apple Inc. -yhtiöltä. Käyttöohjeet (tämä opas) (1) Tässä oppaassa selitetään perusteellisesti eri asetukset, toiminnot ja verkkoliitäntämenettely. Opas sisältää myös ohjeita järjestelmän turvallista käyttöä varten. Pika-asennsopas (1) Tämä opas kertoo, miten muodostetaan verkkoyhteys ja käytetään verkkoyhteyden kanssa käytettäviä toimintoja. * Antennipistokkeen muoto voi poiketa kuvista maan ja alueen mukaan. Jos jokin varuste puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. qs: iphone-laitetta varten 10 FI

11 Osien ja säätimien opas Pääyksikkö Aloittaminen A I/1 (virta) -painike Virran kytkeminen päälle tai pois (sivu 32). B STANDBY-ilmaisin Seuraavat värit ilmoittavat järjestelmän virtatilan. Väri Järjestelmän tila Verkon valmiustila Vihreä Päällä Päällä/Pois Keltainen Pois Päällä Punainen Pois Pois C FUNCTION-painike Toiminnon valitseminen (sivut 30, 32). D NX (toisto/tauko) -painike Toiston käynnistäminen tai keskeyttäminen. E x (seis) -painike Toiston pysäyttäminen. F BACK-painike Edelliseen näyttöön palaaminen. G TUNE +/ -painikkeet Halutun aseman virittäminen../> (ohitus taakse-/eteenpäin) -painikkeet Raidan tai tiedoston valinta. m/m (haku taaksepäin/haku eteenpäin) -painikkeet Raidan tai tiedoston kohdan etsiminen. M/m -painikkeet Näytössä näkyvän kohteen valitseminen. (kansio) +/ -painikkeet Kansion valitseminen (sivut 29, 36, 50). ENTER-painike Valitun kohteen tai asetuksen syöttäminen. H OPTIONS-painike Asetusvalikon näyttäminen (sivu 41). Valikkokohteet vaihtelevat valitun kohteen mukaan. I VOLUME-säädin Äänenvoimakkuuden säätö. J Kaukosäätimen tunnistin K OPEN/CLOSE-painike Levykelkan avaaminen tai sulkeminen (sivu 29). 11 FI

12 L (USB) -portti Yhteensopivan USB-laitteen liittäminen (sivut 36, 37). M Levykelkka Levyn lataaminen (sivut 30, 50). N Näyttöikkuna Lisätietoja näytön sisällöstä on sivulla 58. O AUDIO IN -liitin Ulkoisen laitteen äänilähtöliittimen liittäminen (sivu 48). P ipod/iphone-telakka Aseta ipod tai iphone ipod/iphone-telakkaan, kun haluat kuunnella ipod-/iphone-laitteeseen tallennettua äänisisältöä (sivut 34, 35). Q Vapautusvipu Vapauttaa paneelin, jotta se voidaan sulkea (sivu 18). R Paneelin avaaminen (PULL OPEN) Avaa paneeli vetämällä tästä (sivut 18, 34). Kaukosäädin A DISPLAY-painike Näyttää tietoja, kuten raidan aikatiedot, kellon yms. (sivut 21, 32, 42, 44, 58). Suojausavaimen salaaminen ja näyttäminen (sivu 24). B SLEEP-painike Uniajastinasetusten asettaminen ja vahvistaminen (sivu 56). C Toimintojen valintapainikkeet HOME NETWORK -painike (sivut 23, 25, 26, 27, 41, 52, 53, 54) MUSIC SERVICES -painike (sivut 43, 44, 45) USB-painike (sivut 36, 50) CD-painike (sivut 29, 50) TUNER-painike (sivut 31, 33) ipod-painike (sivu 34) AUDIO IN -painike (sivu 48) D PLAY MODE -painike Toistotilan valitseminen (sivut 29, 36, 42, 50). REPEAT-painike Levyn, USB-laitteen, yksittäisen raidan tai tiedoston kuuntelu toistuvasti (sivut 29, 36, 42, 49). 12 FI

13 E Numero-/tekstipainikkeet* Aseman numeron valitseminen (sivu 32). Halutun merkin (ABC, DEF jne.) valitseminen kirjaimia syötettäessä (sivut 14, 15, 51). CLEAR-painike Merkin poistaminen (sivu 14). Ohjelmoidun raidan tai tiedoston poistaminen (sivu 50). (käänteinen) -painike Kääntää numero-/tekstipainikkeille määritettyjen merkkien järjestyksen (sivu 14). CHARACTER-painike Merkkityypin valitseminen (sivu 14). F BACK-painike Edelliselle sivulle palaaminen (sivut 14, 15, 29, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45). G M/m -painikkeet Näytössä näkyvän kohteen valitseminen (sivut 14, 15). </, -painikkeet Kohdennuksen siirtäminen merkkejä syötettäessä (sivu 14). Edellisen tai seuraavan osuman valitseminen, kun etsitään kohdetta hakusanaa käyttämällä (sivu 51). ENTER-painike Valitun kohteen tai asetuksen syöttäminen (sivut 14, 15). H ipod MENU -painike Liitetyn ipod/iphone-laitteen valikon näyttäminen (sivu 34). I./> -painikkeet Raidan alkuun siirtyminen (sivut 32, 34, 42, 50). Raidan tai tiedoston valinta (sivut 29, 36). +/ -painikkeet Radioaseman valitseminen (sivut 31, 32). (kansio) +/ -painikkeet Kansion valitseminen (sivut 29, 36, 50). J Käyttöpainikkeet Kaikkien toimintojen peruskäyttö. X (tauko) -painike (sivut 29, 34, 36, 42) x (seis) -painike (sivut 29, 31, 36, 42) N (toisto) -painike* (sivut 29, 34, 36, 42, 49, 50) m/m (haku taaksepäin/haku eteenpäin) -painikkeet (sivut 29, 34, 36) K PARTY-painike PARTY STREAMING -toiminnon käyttö. Käynnistä tai sulje PARTY pitämällä painike painettuna (sivut 46, 47). L OPEN/CLOSE-painike Levykelkan avaaminen tai sulkeminen (sivu 29). M I/1 (virta) -painike Virran kytkeminen päälle tai pois (sivut 20, 21, 57). N FM MODE -painike FM-vastaanottotilan valinta (mono tai stereo) (sivu 32). O TUNING MODE -painike Viritystilan valitseminen (sivut 31, 32). P DSGX-painike Dynaamisemman äänen luominen (Dynamic Sound Generator X-tra) (sivu 55). EQ-painike Äänitehosteen valitseminen (sivu 55). Q ALPHABET SEARCH -painike Kohteen hakeminen avainsanan avulla (sivut 42, 44, 51). R OPTIONS-painike Asetusvalikon näyttäminen (sivut 15, 23, 25, 26, 27, 33, 36, 41, 42, 44, 52, 53, 54). (Käytettävissä vain, kun on valittu DAB-, USB-, Kotiverkko- tai Musiikkipalvelutoiminto.) S MEMORY-painike FM-asemien sekä DAB/DAB+-asemien (vain CMT-MX750Ni) (sivu 32) tai musiikkipalvelujen (sivu 44) esivalinta. T VOLUME +*/ -painikkeet Äänenvoimakkuuden säätö (sivut 34, 48, 57). U TIMER MENU -painike Ajastinvalikon näyttäminen (sivut 21, 57). * Asteriski (*) osoittaa painikkeet, joissa on tuntopiste ( 5 -numeropainike, VOLUME + -painike ja N (toisto) -painike). Aloittaminen 13 FI

14 Merkkien syöttäminen Merkkejä voi joutua syöttämään eräissä asetustoimenpiteissä, kuten verkon asetuksissa. Tietoja käytettävissä olevista merkeistä on kohdassa Syötettävien merkkien luettelo (sivu 15). 2 Valitse haluamasi merkit painamalla vastaavaa numero/tekstipainiketta. Painele painiketta (ABC, DEF tms.), kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin. Jos haluat syöttää välimerkkejä (esim.!,?) ja muita symboleita (esim #, %), valitse merkkityyppi abc tai ABC ja painele sitten 0- tai 1-painiketta. 3 Tallenna merkkijono painamalla ENTER. Numero-/ tekstipainikkeet Näyttöesimerkki, kun etsitään kohdetta käyttämällä avainsanaa: Muut toiminnot Kun haluat Poistaa juuri syöttämäsi merkin Kääntää teksti-/ numeropainikkeille määritetyn merkkijärjestyksen Palauttaa edellisen tilan Siirtää kohdistimen Toimi seuraavasti: Paina CLEAR. Paina. Esimerkiksi nro 2- painiketta painamalla näkyviin tulee normaalisti A, B, C ja 2. Kun tätä painiketta painetaan, järjestykseksi vaihtuu 2, C, B ja A. Paina BACK. Siirrä kohdistinta oikealle tai vasemmalle painamalla </,. Paina M/m, kun haluat siirtää kohdistimen tekstimerkkijonon alkuun tai loppuun. A Kohdistin (nykyinen sijainti) B Lopetussymboli osoittaa tekstijonon lopun C Kohdistimen nykyinen sijainti/syötettyjen merkkien määrä D Merkkityyppi 1 Valitse haluamasi merkkityyppi painelemalla CHARACTER. Aina kun painiketta painetaan, merkkityyppi vaihtuu järjestyksessä abc (pienet kirjaimet) t ABC (isot kirjaimet) t 123 (numerot). 14 FI

15 Syötettävien merkkien luettelo Alla olevassa taulukossa näytetään merkit ja numerot, joita kullekin merkkityypille voidaan syöttää ( abc, ABC tai 123 ). Voit tarkistaa kullekin numero-/tekstipainikkeelle määritetyt merkit, numerot ja symbolit. Numero-/ tekstipainike abc ABC 123 ` : ; ( ) [ ] { } < > ` : ; ( ) [ ] { } < > 1 2 a b c 2 A B C d e f 3 D E F g h i 4 G H I j k l 5 J K L m n o 6 M N O p q r s 7 P Q R S t u v 8 T U V w x y z 9 W X Y Z / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (välilyönti) 0 / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (välilyönti) A Asetuksen tai toiminnon nimi B Valittu kohde C Osoittaa, että nykyisen tason alapuolella on lisää tasoja 2 Paina ENTER. Valittua kohdetta käytetään tai se suoritetaan. Toista vaiheet 1 ja 2, jos seuraavan tason valikko tai luettelo tulee näkyviin. Muut toiminnot Kun haluat Vierittää näyttöä Palata edelliselle valikkotasolle Peruuttaa valikkotoiminnon Toimi seuraavasti: Pidä painike M/m painettuna. Paina BACK. Paina OPTIONS. Aloittaminen Valikko/luettelotoiminto Valikon tai luettelon kohteet vaihtelevat asetuskohteen ja valitun äänilähteen mukaan. 1 Kun näkyvissä on asetusvalikko tai luettelo, valitse haluamasi kohde painamalla M/m. 15 FI

16 Yksikön, kaukosäätimen ja kaiuttimien valmistelu Antennien, kaiutinjohtojen ja virtajohdon liittäminen tai 5 4 VAROITUS ÄLÄ kytke virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin kaikki muut liitännät on tehty. tai tai A Ruskea puoli muita maita/alueita varten B Valkoinen puoli Pohjois-Amerikan mallia varten C FM-johtoantenni (suorista se vaakasuoraan.) D Pistorasiaan E DAB-johtoantenni (suorista se vaakasuoraan.)* F Liitä valkoinen puoli. G Ulkoiseen DAB-antenniin (ei kuulu varusteisiin) H 75 ohmin koaksiaalikaapeli, jossa on F-tyypin urosliitin (ei kuulu varusteisiin) I Vasempaan kaiuttimeen J Oikeaan kaiuttimeen * DAB-johtoantenni ja DAB-antenniliitin ovat saatavana vain mallissa CMT-MX750Ni. 16 FI

17 1 Liitä FM-johtoantenni. Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä sitten antenni. Varmista, että antenni on suoristettu kokonaan. 3 Liitä kaiutinjohdot. Liitä kaiutinjohdot yksikön SPEAKERSliittimiin. tai FM-johtoantenni Liitä kaiutinjohtojen toinen pää kaiuttimien liittimiin. Aloittaminen Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista ja virtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton. Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapelia (ei kuulu varusteisiin), kun haluat liittää yksikön ulkoiseen antenniin vastaanoton parantamiseksi. Työnnä paikalleen vain se osa, josta eriste on poistettu. 2 Liitä DAB-johtoantenni (vain CMT- MX750Ni). Varmista, että antenni on suoristettu kokonaan. 4 Punainen 3 Aseta VOLTAGE SELECTOR -kytkin paikallisen verkkovirran jännitteen mukaisesti (vain mallit, joissa on jännitteenvalitsin). tai DAB-johtoantenni Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapelia ja F- tyyppistä urosliitintä (ei kuulu varusteisiin) liitäntään ulkoiseen DAB-antenniin (ei kuulu varusteisiin), kun haluat saada paremman DAB/DAB+-lähetyksen äänenlaadun. 5 Kytke virtajohto seinäpistorasiaan. Yksikön STANDBY-merkkivalo syttyy. VAROITUS ÄLÄ kytke virtajohtoa seinäpistorasiaan, ennen kuin kaikki muut liitännät on tehty. Langallista LAN-yhteyttä muodostettaessa Liitä verkkokaapeli (LAN) (ei kuulu varusteisiin) NETWORK -liittimeen. Lisätietoja on kohdassa Langallisen verkon määrittäminen (sivu 26). 17 FI

18 Kaukosäätimen käyttäminen Irrota paristokotelon kansi ja aseta kaksi R6- paristoa (AA-koko) paikalleen E -puoli edellä siten, että napaisuus on oikein. ipod/iphone-laitteen käyttäminen Avaa paneeli kohdasta, jossa lukee PULL OPEN, ja aseta telakkasovitin telakkaan ennen käyttöä. Jos käytetään jotain ipod-mallia, käytä ipod-laitteen mukana toimitettua telakkasovitinta. Jos käytetään jotain iphone-mallia, käytä järjestelmän mukana toimitettua telakkasovitinta. Telakkasovitin Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli vuotta. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot välttyäksesi paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta. Kaiutintassujen kiinnittäminen Kiinnitä kaiutintassut kaiuttimien pohjaan estääksesi liukumisen. Liitin Telakkasovittimen irrottaminen Aseta kynsi tai litteä esine telakkasovittimen koloon ja vedä ylös. Paneelin sulkeminen Siirrä vapautusvipu UNLOCK-asentoon ja sulje paneeli. 18 FI

19 WLAN-antennin asennus Käännä langatonta yhteyttä muodostettaessa yksikön takana oleva WLAN-antenni pystyasentoon. Aloittaminen Huomautus WLAN-signaalin voimakkuuden ilmaisimesta syttyy, kun järjestelmään on kytketty virta ja WLAN-yhteys tukiasemaan on muodostunut. Tarkista WLAN-signaalin vastaanottotila. Mitä useampia palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi signaali. 19 FI

20 Perusasetusten tekeminen Kun järjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen, eräitä perusasetuksia täytyy tehdä. Network Standby - Off (tehdasasetus) Tämä valmiustila kuluttaa vähemmän virtaa kuin verkon valmiustila-asetuksella On, mutta järjestelmän toimintojen palauttaminen kestää pidempään, kun virta kytketään uudelleen. Network Standby - On Tässä valmiustilassa järjestelmä on kytketty verkkoon ja se säilyy osittain aktiivisena, jotta toiminnot voidaan palauttaa nopeasti verkon kautta ohjattuna tai kun virta kytketään uudelleen. Tietoja verkon valmiustilan asettamisesta on kohdassa Verkon valmiustilan asettaminen (sivu 52). DAB/DAB+-radioaseman vastaanotto (vain CMT-MX750Ni) Kun järjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen, DAB-haku käynnistyy automaattisesti ja tallentaa saatavilla olevien palveluiden luettelon. Älä paina mitään yksikön tai kaukosäätimen painiketta DAB-haun aikana. Muuten haku keskeytyy ja palveluluetteloa ei välttämättä luoda oikein. Voit käynnistä DAB-haun manuaalisesti suorittamalla toimenpiteen Manuaalinen DABhaku (sivu 33). Järjestelmän käynnistäminen Paina =/1 (virta). Järjestelmä käynnistyy ja STANDBY-ilmaisin muuttuu vihreäksi. Järjestelmän sammuttaminen Paina =/1 (virta). Järjestelmä sammuu ja STANDBY-ilmaisin muuttuu punaiseksi. Kun verkon valmiustilaasetukseksi on valittu On, STANDBY-ilmaisin palaa keltaisena ja näytössä näkyy kello. 20 FI

21 Kellon asettaminen Kello täytyy asettaa oikeaan aikaan ajastintoimintoa varten. 1 Käynnistä järjestelmä painamalla =/1 (virta). Esittelynäytön ottaminen käyttöön Paina painiketta DISPLAY, kun järjestelmä on sammutettu. Huomautus Esittelynäyttö on käytettävissä vain, kun Network Standby -asetuksena on Off (sivu 52) Valitse kellon asetustila painamalla TIMER MENU. Jos PLAY SET? vilkkuu, painele painikkeita M/m ja valitse CLOCK SET? ja paina sitten ENTER. Aseta tunti painelemalla painikkeita M/m ja paina sitten ENTER. Aseta minuutit samalla tavalla. Kellonajan näyttäminen Paina painiketta DISPLAY, kun järjestelmä on sammutettu. Kellonaika näkyy noin 8 sekunnin ajan. Huomautuksia Jos Network Standby -asetuksena on On ja järjestelmä sammutetaan, kellonaikanäyttö tulee näkyviin. Kellon asetukset menetetään, jos virtajohto irrotetaan tai sähköt katkeavat. Esittelynäytön sammuttaminen Esittelynäyttö tulee näkyviin, kun virtajohto kytketään, vaikka järjestelmää ei käynnistettäisi. Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä Järjestelmässä on automaattinen valmiustilatoiminto. Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin jälkeen, jos mitään toimintoa ei tehdä eikä äänisignaalia lähetetä. Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa automaattisen valmiustilatoiminnon käytöstä käyttämällä yksikön painikkeita. Pidä painike?/1 painettuna, kun järjestelmä on käynnissä, kunnes AUTO STANDBY OFF tulee näkyviin. Toiminnon ottaminen käyttöön Toista toimenpide, kunnes AUTO STANDBY ON tulee näkyviin. Huomautuksia AUTO STANDBY näkyy näytössä 2 minuuttia, ennen kuin järjestelmä siirtyy valmiustilaan. Automaattinen valmiustilatoiminto ei koske viritintoimintoa (FM/DAB), vaikka se olisi otettu käyttöön. Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa: Kun havaitaan äänisignaali. Ääniraitojen tai -tiedostojen toiston aikana. Kun esiasetettu toistoajastin tai uniajastin on päällä. Aloittaminen Paina painiketta DISPLAY kerran, kun järjestelmä on sammutettu. Esittelynäyttö sammuu. 21 FI

22 Verkkoyhteydet Järjestelmän yhdistäminen kotiverkkoon Tässä osassa selitetään, miten järjestelmä yhdistetään kotiverkkoon. Voit yhdistää järjestelmän LANverkkoon joko langallisella tai langattomalla yhteydellä. Tarkista yhteystapa alla olevan kaavion avulla. Muista lukea luku Kotiverkon WLAN-ympäristön tarkistaminen (sivu 23), ennen kuin yhdistät järjestelmän langattomasti LAN-verkkoon. Tietoja WLAN-reitittimen/tukiaseman tukemista yhteystavoista on WLAN-reitittimen/tukiaseman käyttöoppaassa. Haluatko käyttää langatonta vai langallista yhteyttä järjestelmän yhdistämiseksi kotiverkkoon? Langaton Langallinen Onko sinulla WLAN-reititin/tukiasema? Onko sinulla reititin tai modeemi, jossa on reititintoiminto? Kyllä Ei Kyllä Ei Aiotko käyttää WPS* 1 -asetusta järjestelmän yhdistämiseen kotiverkkoon? Tarvitset WLANreitittimen/tukiaseman. Tarvitset reitittimen. Kyllä Ei Kumpaa yhteysmenetelmää aiot käyttää, WPS-painikemääritysmenetelmää vai WPS:n PIN-koodimenetelmää? PINkoodimenetelmä Painikemääritysmenetelmä Käytä WPS-painikemääritysmenetelmää (sivu 25). Käytä WPS:n PINkoodimenetelmää (sivu 26). Käytä tukiaseman hakumenetelmää (sivu 23). * 2 Käytä manuaalista asennusmenetelmää (sivu 25).* 2 Käytä manuaalista yhteysmenetelmää (sivu 26). * 1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) on Wi-Fi Alliancen luoma standardi, jonka avulla langaton verkko voidaan määrittää helposti ja turvallisesti. * 2 Käytä manuaalista määritysmenetelmää, jos haluttua tukiasemaa ei löydy tukiaseman hakumenetelmää käyttäen. Mitä järjestelmä voi tehdä, kun se on yhdistetty verkkoon Järjestelmä voi toistaa kotiverkon palvelimelle (tietokoneeseen tms.) tallennettua äänisisältöä (sivu 38). Järjestelmä voi toistaa musiikkipalveluita Internetin kautta (sivu 43). 22 FI

23 Kotiverkon WLANympäristön tarkistaminen Internet Kotiverkkoympäristön mukaan WLAN-reititin/ tukiasema on voitu määrittää siten, että yhteyttä ei voi muodostaa WPS:n avulla, vaikka se on WPSyhteensopiva. Tarkempia tietoja siitä, onko WLANreititin/tukiasema yhteensopiva WPS:n kanssa, ja WPSyhteyden määrittämisestä on reitittimen/tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Määritysongelmia voi esiintyä, jos järjestelmä ja WLAN-reititin/tukiasema ovat liian kaukana toisistaan. Jos näin tapahtuu, siirrä laitteita lähemmäs toisiaan. WLAN-reititin/ tukiasema Palvelin Yksikkö Kotiverkko-, musiikkipalvelu- ja PARTY STREAMING -toimintojen käyttämiseen tarvitaan seuraava ympäristö. Tarkista ympäristö etukäteen. WLAN-kotiverkkoympäristön täytyy olla saatavilla. (Varmista, että käytössä on WLAN-reititin.) WLAN-kotiverkossa täytyy olla laite, jota voidaan käyttää palvelimena (tietokone tms.)*. Internet-yhteyden täytyy olla käytettävissä. (Jos haluat kuunnella musiikkipalveluja.) * Tietoja järjestelmän kansa yhteensopivista palvelimista on sivulla 38. Langattomissa verkoissa voidaan käyttää useita yhteysmenetelmiä: Tukiaseman etsiminen käyttämällä WPS-yhteysmenetelmää (joko painikemenetelmä tai PIN-koodimenetelmä) tai manuaalista asetusta. Valitse sivun 22 kaaviosta yhteysmenetelmä, jota voidaan käyttää kotiverkossa. Huomautuksia Älä käytä WLAN-toimintoa paikoissa, joissa käytetään lääketieteellisiä laitteita (kuten sydämentahdistimia) tai joissa langattoman tiedonsiirron käyttö on kielletty. Ennen yhdistämistä kotiverkkoon WLAN-reititin/ tukiasema täytyy valmistella. Katso tarkempia tietoja laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta. Tukiaseman hakeminen ja langattoman verkon määrittäminen (tukiaseman hakumenetelmä) Voit määrittää langattoman verkon hakemalla tukiasemaa. Jos haluat määrittää verkon käyttämällä tätä yhdistämismenetelmää, sinun täytyy valita tai syöttää seuraavat tiedot. Tarkista seuraavat tiedot etukäteen ja merkitse ne muistiin alla olevaan tilaan. Verkon nimi (SSID* 1 ), joka tunnistaa verkon* 2. (Sitä tarvitaan vaiheessa 6.) : Jos langaton kotiverkko on suojattu salauksella, verkon suojausavain (WEP key, WPA/WPA2 key)* 2. (Sitä tarvitaan vaiheessa 7.) : * 1 SSID (Service Set Identifier) on nimi, joka tunnistaa tietyn tukiaseman. * 2 Tämä tieto on saatavissa WLAN-reitittimen/ tukiaseman tarrasta, käyttöoppaasta, langattoman verkon määrittäneeltä henkilöltä tai Internetpalveluntarjoajan antamista tiedoista. Lisätietoja valikkotoiminnoista ja merkkien syöttämisestä määrityksen aikana on kohdissa Valikko/luettelotoiminto (sivu 15) ja Merkkien syöttäminen (sivu 14). Verkkoyhteydet 23 FI

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Käyttöohjeet Alkutoimet Verkkoyhteydet Toiminnot Lisätietoja Vianmääritys Varotoimet/Tekniset tiedot CMT-G2NiP/G2BNiP VAROITUS Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR-tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas

Finnish. B525 LTE CPE Pikaopas Finnish B525 LTE CPE Pikaopas 1 Tuotteen yleiskuvaus Virran merkkivalo Wi-Fi /WPS-merkkivalo Signaalinvoimakkuuden merkkivalo LAN1-3, LAN4/WAN-portti USB-portti Palauta-painike WPS-painike Verkon tilan

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

WLAN-laitteen asennusopas

WLAN-laitteen asennusopas 1 WLAN-laitteen asennusopas Ohje Inteno DG200 käyttöön WLAN-tukiasemana Tässä ohjeessa WLAN ja WIFI tarkoittavat samaa asiaa. 2 1. Myyntipaketin sisältö: -Inteno-modeemireititin (malli DG200) -Virtajohto

Lisätiedot

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas QSG_suo 29/12/04 15:15 Page 55 Personal Sound System (PSS) - aloitusopas Lue tämä aloitusopas, ennen kuin otat PSS-järjestelmän käyttöön.toivomme,että oma äänijärjestelmä (pss) on sinulle iloa. Rekisteröitymisen

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-421 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-421  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä takaa 1. SNOOZE/DIM/SLEEP -painike 2. ON/OFF/NAP -painike 3. P-

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä

Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä Foscam kameran asennus ilman kytkintä/reititintä IP laitteiden asennus tapahtuu oletusarvoisesti käyttäen verkkokaapelointia. Kaapeli kytketään kytkimeen tai suoraan reittimeen, josta laite saa IP -osoitetiedot,

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Pikaopas WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Asennus. Langaton NETGEAR 802.11ac -tukiasema WAC120. Pakkauksen sisältö. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60

Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Käyttöohje Bluetooth-kaiutin KÄYTTÄJÄN OPAS BTL-60 Kaiutin on aina vakioasetuksena Bluetooth-tilassa, kun kytket sen päälle. Voit helposti muodostaa parin Bluetooth-toiminnolla varustetun älypuhelimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Kodin äänijärjestelmä

Kodin äänijärjestelmä Kodin äänijärjestelmä Käyttöohjeet Alkutoimet Toiminnot Verkkoyhteydet Lisätietoja Vianmääritys Varotoimet / Tekniset tiedot CMT-SBT300W/SBT300WB VAROITUS Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY CMT-FX350I http://fi.yourpdfguides.com/dref/3998933

Käyttöoppaasi. SONY CMT-FX350I http://fi.yourpdfguides.com/dref/3998933 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Henkilökohtainen äänijärjestelmä

Henkilökohtainen äänijärjestelmä Henkilökohtainen äänijärjestelmä Käyttöohjeet Alkutoimet Toiminnot Verkkoyhteydet Lisätietoja Vianmääritys Varotoimet / Tekniset tiedot CMT-BT80W/BT80WB VAROITUS Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen äänijärjestelmä

Henkilökohtainen äänijärjestelmä Henkilökohtainen äänijärjestelmä Käyttöohjeet Alkutoimet CD-levyn kuunteleminen Radion kuunteleminen USB-laitteessa olevan tiedoston kuunteleminen Musiikin kuunteleminen valinnaisista äänilaitteista Musiikin

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Sanasto. Powerline Adapter

Pakkauksen sisältö. Sanasto. Powerline Adapter Powerline Adapter Huomautus! Powerline Adapter ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille. Laitetta ei saa sijoittaa suoraan auringonpaisteeseen eikä lähelle lämmönlähteitä. Laitetta ei saa käyttää erittäin

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

Verkkoasetusten ohjeet

Verkkoasetusten ohjeet Älyvaraajan ohjaus 1 Älyvaraajan liittäminen kodin internet-reitittimeen... 2 1.1 Älyvaraajan liittäminen internetiin Ethernet-kaapelilla... 2 1.2 Älyvaraajan liittäminen internetiin langattomasti WPS

Lisätiedot

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234

P-870HN-51b pikaopas. Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 P-870HN-51b pikaopas Oletusasetukset LAN-portti: LAN1~LAN4 IP-osoite: 192.168.1.1 Salasana: 1234 Esittely P-870HN on monipuolinen ja nykyaikainen VDSL2-reititin, jossa yhdistyvät nopea Internet-yhteys,

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama 2011 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajentimen N300RE asennusopas

WiFi-kantaman laajentimen N300RE asennusopas Easy, Reliable & Secure Asennusopas WiFi-kantaman laajentimen N300RE asennusopas Aloittaminen WiFi-verkon kantaman laajennin laajentaa WiFi-verkon nykyisen langattoman reitittimesi kantaman ulkopuolelle.

Lisätiedot

SmashBass. Langattomat kuulokkeet

SmashBass. Langattomat kuulokkeet SmashBass Langattomat kuulokkeet FI Käyttöohje- SmashBass beta Langattomat kuulokkeet Tuotteen turvallinen käsittely Lue nämä ohjeet ennen käyttöä! 1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat varusteet

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200

Pikaopas. Powerline 1200 Malli PL1200 Pikaopas Powerline 1200 Malli PL1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa verkkoa käyttämällä

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama 2011 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoyhteydellä. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Jos haluat määrittää langattoman

Lisätiedot

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin SONY MZ-N707 MiniDisc-tallennin 1) Paristojen ja akun käyttö 2 2) MiniDisc-levyn asettaminen soittimeen ja poistaminen soittimesta 2 3) Hold-kytkin 2 4) Laitteen kytkeminen mikrofoniin / tietokoneeseen

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille Русский Norsk Dansk Polski Magyar Čeština Svenska Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä ja pidä se tallessa. Tietoja langattoman lähiverkon käyttäjille

Lisätiedot

Live-View-kauko-ohjain

Live-View-kauko-ohjain Live-View-kauko-ohjain RM-LVR1 Tämä käsikirja täydentää yksikön käyttöohjeita. Käsikirjassa esitellään eräitä lisättyjä tai muutettuja toimintoja sekä kuvataan niiden toimintaa. Lue myös yksikön käyttöohjeet.

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN2000RPTv2: asennusopas

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN2000RPTv2: asennusopas WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN2000RPTv2: asennusopas YHDISTÄ LANGALLISET LAITTEET LANGATTOMASTI LANGATON LAAJENNUS Laajennettu langaton alue Nykyinen reitittimen alue NYKYINEN REITITIN 2011 NETGEAR,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY CMT-MX700NI

Käyttöoppaasi. SONY CMT-MX700NI Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

WiFi-asetusopas. Infrastruktuuritila

WiFi-asetusopas. Infrastruktuuritila WiFi-asetusopas uu Johdanto WLAN-tiloja on kaksi: infrastruktuuritila yhteyden muodostamiseksi tukiaseman kautta ja ad-hoc-tila suoran yhteyden muodostamiseksi WLAN-yhteensopivalla laitteella (kuten kannettavalla

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBM100. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBM100. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome Kysy Philipsiltä SBM100 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 3 2 Kannettava kaiutin 4 Johdanto 4 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas

Register your product and get support at AE2430. Käyttöopas Register your product and get support at AE2430 FI Käyttöopas Suomi 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita a b c d e f g h i j k l Lue nämä ohjeet. Säilytä nämä ohjeet. Huomioi kaikki varoitukset.

Lisätiedot

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio

Versio: 1.0. Käyttöopas DAB+/FM-radio Versio: 1.0 Käyttöopas DAB+/FM-radio Tuotteen yleiskatsaus 1. Valmius/tila Painamalla voit vaihdella FM- ja DAB-tilan välillä toimintatilassa, painamalla ja pitämällä siirryt valmiustilaan. 2. Skannaa

Lisätiedot

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike Bernafon SoundGate SoundGate PIKAOHJE Näppäinlukko Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen Puhelu Musiikki/audio-painike Bluetooth -painike Akun merkkivalo Tämä ohje on vain lyhyt tiivistelmä. Tärkeä

Lisätiedot