Micro HI-FI Component System

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Micro HI-FI Component System"

Transkriptio

1 Micro HI-FI Component System Käyttöohjeet Aloittaminen Verkkoyhteydet Toiminnot Lisätietoja Vianetsintä Varoitukset/tekniset tiedot CMT-MX700Ni/MX750Ni

2 VAROITUS Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla, verhoilla tai muulla vastaavalla, sillä ne voivat aiheuttaa palovaaran. Älä aseta palavia kynttilöitä tai muita esineitä, joissa on avoliekki, laitteen päälle. Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta maljakoita tai muita nesteillä täytettyjä esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran. Koska laite kytketään irti verkkovirrasta irrottamalla verkkopistoke, kytke laite pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi. Jos huomaat laitteessa jotakin epänormaalia, irrota välittömästi verkkopistoke pistorasiasta. Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin. Älä altista paristoja tai paristot sisältävää laitetta liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai muulle vastaavalle. Yksikköä ei ole kytketty irti verkkovirrasta niin kauan kuin se on liitettynä pistorasiaan, vaikka yksikkö sammutettaisiin virtakytkimestä. VARO Optisten laitteiden käyttö yhdessä tämän tuotteen kanssa lisää silmävaurioiden vaaraa. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaat Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1 LASER tuotteeksi. Tämä merkintä on laitteen takaseinässä. Eurooppa: Asianmukaisesti suojattuja ja maadoitettuja kaapeleita ja liittimiä on käytettävä liitännöissä isäntätietokoneisiin ja/tai oheislaitteisiin. Huomautus asiakkaille: Seuraavat tiedot koskevat vain laitteita, jotka ovat myynnissä EU-direktiivejä noudattavissa maissa. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japani. Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony huoltoon. Sony Corp. vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK Ilmoitus asiakkaille, jotka käyttävät tätä tuotetta seuraavissa maissa: Norja: Tämän radiolaitteen käyttö ei ole sallittua 20 km:n säteellä Huippuvuorilla olevan Ny- Ålesundin keskustasta. Ranska: Tämän Micro HI-FI Component System -järjestelmän WLANominaisuutta saa käyttää vain rakennusten sisällä. Tämän Micro HI-FI Component System -järjestelmän kaikki muu käyttö rakennusten ulkopuolella on kielletty Ranskan alueella. Varmista, että tämän Micro HI-FI Component System -järjestelmän WLANominaisuus on poistettu käytöstä, ennen kuin sitä käytetään rakennusten ulkopuolella. (ART-päätös korjattuna ART-päätöksellä radiotaajuuksien käyttörajoituksia koskien). Italia: Langattoman lähiverkon (RLAN) käyttö: yksityiskäyttö, asetus nro 259, (laki sähköisestä tiedonvälityksestä). Varsinkin pykälässä 104 ilmoitetaan tilanteet, joissa käyttäminen edellyttää luvan hankkimista ennakolta, ja pykälässä 105 taas ilmoitetaan, milloin käyttäminen on sallittu ilman lupamenettelyä. langattomien lähiverkkojen (RLAN) käytön ja palveluiden myynti yleisölle ministeriasetuksen mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna, ja sähköisestä tiedonvälityksestä annetun lain pykälä 25 (sähköisten tiedonvälitysverkkojen ja -palveluiden yleislupa). 2 FI

3 Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä) Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. 3 FI

4 Ennen järjestelmän käyttöä Tietoja tekijänoikeussuojasta Musiikkitietoja ei saa käyttää ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa muuten kun yksinomaiseen henkilökohtaiseen käyttöön. Tietoja oppaassa käytetyistä kuvista Tässä oppaassa käytetyt kuvat ja näytöt voivat poiketa todellisista näytöistä. Oppaan kuvissa käytetään pääasiassa Euroopan mallia. Oppaassa käytetään kuitenkin kuvia tietyistä malleista, joissa on eri ominaisuuksia, näiden ominaisuuksien kuvausta varten. Oppaan käyttäminen Tässä oppaassa kerrotaan, miten yksikköä käytetään etupäässä kaukosäätimen painikkeilla. Pääyksikön painikkeita, joilla on sama tai samankaltainen nimi kuin kaukosäätimen painikkeilla, voidaan käyttää samojen toimintojen suorittamiseen. Tietoja palveluista, joita voidaan käyttää Internet-yhteyden kanssa Huomaa, että Internet-pohjaisia palveluja voidaan muuttaa tai ne voidaan lopettaa ilman eri ilmoitusta. Sony korjaa järjestelmän normaalin käytön aikana esiintyvät toimintahäiriöt järjestelmän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti. Sony ei kuitenkaan vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat toiston epäonnistumisesta järjestelmän vaurioitumisen tai toimintahäiriön takia. 4 FI

5 Sisällysluettelo Ennen järjestelmän käyttöä...4 Järjestelmän ominaisuudet... 8 Musiikin kuuntelu eri lähteistä... 8 Järjestelmän käyttäminen DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa... 9 Aloittaminen Toimitettujen varusteiden tarkistaminen...10 Osien ja säätimien opas...11 Pääyksikkö...11 Kaukosäädin...12 Merkkien syöttäminen...14 Valikko/luettelotoiminto...15 Yksikön, kaukosäätimen ja kaiuttimien valmistelu...16 Antennien, kaiutinjohtojen ja virtajohdon liittäminen...16 Kaukosäätimen käyttäminen...18 Kaiutintassujen kiinnittäminen...18 ipod/iphone-laitteen käyttäminen...18 WLAN-antennin asennus...19 Perusasetusten tekeminen...20 Järjestelmän käynnistäminen...20 Kellon asettaminen...21 Esittelynäytön sammuttaminen...21 Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä...21 Verkkoyhteydet Järjestelmän yhdistäminen kotiverkkoon...22 Kotiverkon WLAN-ympäristön tarkistaminen...23 Tukiaseman hakeminen ja langattoman verkon määrittäminen (tukiaseman hakumenetelmä)...23 Langattoman verkon määrittäminen käyttämällä WPS-yhteensopivaa tukiasemaa...25 Langallisen verkon määrittäminen FI

6 Toiminnot CD/MP3-levyn toistaminen...29 Radion kuuntelu...31 Radioaseman virittäminen...31 Radioasemien esivalinta...32 Manuaalinen DAB-haku...33 Toistaminen ipod- tai iphone-laitteella...34 USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen...36 Palvelimeen tallennetun äänisisällön kuuntelu...38 Palvelimen määrittäminen...38 Palvelimelle tallennetun äänisisällön toistaminen...41 Musiikkipalvelujen kuuntelu...43 Asemien esivalinta...44 Erilaisten musiikkipalvelujen kuuntelu...45 PARTY STREAMING -toiminnon käyttäminen...46 PARTY-toiminnon käynnistäminen...46 PARTYyn liittyminen...47 Äänimateriaalin kuuntelu ulkoisesta laitteesta...48 Toistaminen eri tiloissa...49 Toistaminen uudelleen...49 Toistaminen satunnaisessa tai ohjelmoidussa järjestyksessä...50 Oman ohjelman luominen...50 Kohteen hakeminen avainsanan avulla...51 Lisätietoja Verkkokäyttöön liittyvät asetustoiminnot...52 Verkkoasetusten tarkistaminen...52 Verkon valmiustilan asettaminen...52 Automaattisen käyttöoikeuden asettaminen...53 PARTY STREAMING -toiminnon määrittäminen...54 Yksikön nimeäminen uudelleen...54 Ääniasetusten muuttaminen...55 Dynaamisemman äänen luominen (Dynamic Sound Generator X-tra)...55 Basson ja diskantin säätäminen...55 Ajastimien käyttäminen...56 Uniajastimen käyttäminen...56 Toistoajastimen käyttäminen...57 Näytön asetusten muuttaminen FI

7 Vianetsintä Vianetsintä...59 Ilmoitukset...65 Varoitukset/tekniset tiedot Varotoimet...67 Tekniset tiedot...69 Tämän järjestelmän kanssa yhteensopivat ipod/iphone-mallit...72 Sanasto...73 Hakemisto FI

8 Järjestelmän ominaisuudet Musiikin kuuntelu eri lähteistä Voit kuunnella musiikkia eri äänilähteistä, joissa on paljon musiikkisisältöä. Seuraavia äänilähteitä voidaan käyttää tässä järjestelmässä. Järjestelmä Internetin musiikkipalvelut Ulkoinen komponentti Palvelin FM/DAB* CD USB-laite * DAB-toiminto on käytettävissä vain mallissa CMT-MX750Ni. ipod/iphone 8 FI

9 Järjestelmän käyttäminen DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa Tämä järjestelmä noudattaa DLNA-standardia. Voit kuunnella musiikkia eri tavoilla käyttämällä järjestelmää muiden DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa. Liittämällä sen muihin DLNA-laitteisiin voit nauttia palvelimelle tallennetusta äänisisällöstä, vaikka ne kaikki sijaitsisivat eri huoneissa. Lisäksi järjestelmän PARTY STREAMING -toiminnon avulla voit toistaa samaan aikaan äänisisältöä muista laitteista, joissa on PARTY STREAMING -toiminto* (sivu 46). Voit käyttää kaikkia järjestelmän toimintoja PARTY STREAMING -toiminnon äänilähteenä. * Käytettävissä olevat PARTY STREAMING -yhteensopivat laitteet voivat vaihdella maan tai alueen mukaan. Lisätietoja käytettävissä olevista laitteista on saatavana lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä. Järjestelmä Äänen suoratoisto/ PARTY STREAMING Tietoja DLNA:sta DLNA on lyhenne sanoista Digital Living Network Alliance. Se on sen organisaation nimi, joka määrittää ohjeet (DLNAohjeet), ja se on myös sen menetelmän nimi, jonka avulla asunnossa olevat laitteet voivat jakaa digitaalista sisältöä (esim. musiikki- tai kuvadataa) kotiverkon kautta. 9 FI

10 Aloittaminen Toimitettujen varusteiden tarkistaminen Kaukosäädin (1) qg: iphone 3G -laitetta varten FM-johtoantenni (1)* R6 (koko AA) -paristot (2) DAB-johtoantenni (1) (vain CMT- MX750Ni) Kaiutinjohdot (2) Kaiutintassut (8) Telakkasovittimet iphone-malleja varten (1 sarja) Sovittimen numero näkyy telakkasovittimen pohjassa. Käytä ipod-malleille ipod-laitteen mukana toimitettua telakkasovitinta tai osta yhteensopiva telakkasovitin Apple Inc. -yhtiöltä. Käyttöohjeet (tämä opas) (1) Tässä oppaassa selitetään perusteellisesti eri asetukset, toiminnot ja verkkoliitäntämenettely. Opas sisältää myös ohjeita järjestelmän turvallista käyttöä varten. Pika-asennsopas (1) Tämä opas kertoo, miten muodostetaan verkkoyhteys ja käytetään verkkoyhteyden kanssa käytettäviä toimintoja. * Antennipistokkeen muoto voi poiketa kuvista maan ja alueen mukaan. Jos jokin varuste puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. qs: iphone-laitetta varten 10 FI

11 Osien ja säätimien opas Pääyksikkö Aloittaminen A I/1 (virta) -painike Virran kytkeminen päälle tai pois (sivu 32). B STANDBY-ilmaisin Seuraavat värit ilmoittavat järjestelmän virtatilan. Väri Järjestelmän tila Verkon valmiustila Vihreä Päällä Päällä/Pois Keltainen Pois Päällä Punainen Pois Pois C FUNCTION-painike Toiminnon valitseminen (sivut 30, 32). D NX (toisto/tauko) -painike Toiston käynnistäminen tai keskeyttäminen. E x (seis) -painike Toiston pysäyttäminen. F BACK-painike Edelliseen näyttöön palaaminen. G TUNE +/ -painikkeet Halutun aseman virittäminen../> (ohitus taakse-/eteenpäin) -painikkeet Raidan tai tiedoston valinta. m/m (haku taaksepäin/haku eteenpäin) -painikkeet Raidan tai tiedoston kohdan etsiminen. M/m -painikkeet Näytössä näkyvän kohteen valitseminen. (kansio) +/ -painikkeet Kansion valitseminen (sivut 29, 36, 50). ENTER-painike Valitun kohteen tai asetuksen syöttäminen. H OPTIONS-painike Asetusvalikon näyttäminen (sivu 41). Valikkokohteet vaihtelevat valitun kohteen mukaan. I VOLUME-säädin Äänenvoimakkuuden säätö. J Kaukosäätimen tunnistin K OPEN/CLOSE-painike Levykelkan avaaminen tai sulkeminen (sivu 29). 11 FI

12 L (USB) -portti Yhteensopivan USB-laitteen liittäminen (sivut 36, 37). M Levykelkka Levyn lataaminen (sivut 30, 50). N Näyttöikkuna Lisätietoja näytön sisällöstä on sivulla 58. O AUDIO IN -liitin Ulkoisen laitteen äänilähtöliittimen liittäminen (sivu 48). P ipod/iphone-telakka Aseta ipod tai iphone ipod/iphone-telakkaan, kun haluat kuunnella ipod-/iphone-laitteeseen tallennettua äänisisältöä (sivut 34, 35). Q Vapautusvipu Vapauttaa paneelin, jotta se voidaan sulkea (sivu 18). R Paneelin avaaminen (PULL OPEN) Avaa paneeli vetämällä tästä (sivut 18, 34). Kaukosäädin A DISPLAY-painike Näyttää tietoja, kuten raidan aikatiedot, kellon yms. (sivut 21, 32, 42, 44, 58). Suojausavaimen salaaminen ja näyttäminen (sivu 24). B SLEEP-painike Uniajastinasetusten asettaminen ja vahvistaminen (sivu 56). C Toimintojen valintapainikkeet HOME NETWORK -painike (sivut 23, 25, 26, 27, 41, 52, 53, 54) MUSIC SERVICES -painike (sivut 43, 44, 45) USB-painike (sivut 36, 50) CD-painike (sivut 29, 50) TUNER-painike (sivut 31, 33) ipod-painike (sivu 34) AUDIO IN -painike (sivu 48) D PLAY MODE -painike Toistotilan valitseminen (sivut 29, 36, 42, 50). REPEAT-painike Levyn, USB-laitteen, yksittäisen raidan tai tiedoston kuuntelu toistuvasti (sivut 29, 36, 42, 49). 12 FI

13 E Numero-/tekstipainikkeet* Aseman numeron valitseminen (sivu 32). Halutun merkin (ABC, DEF jne.) valitseminen kirjaimia syötettäessä (sivut 14, 15, 51). CLEAR-painike Merkin poistaminen (sivu 14). Ohjelmoidun raidan tai tiedoston poistaminen (sivu 50). (käänteinen) -painike Kääntää numero-/tekstipainikkeille määritettyjen merkkien järjestyksen (sivu 14). CHARACTER-painike Merkkityypin valitseminen (sivu 14). F BACK-painike Edelliselle sivulle palaaminen (sivut 14, 15, 29, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45). G M/m -painikkeet Näytössä näkyvän kohteen valitseminen (sivut 14, 15). </, -painikkeet Kohdennuksen siirtäminen merkkejä syötettäessä (sivu 14). Edellisen tai seuraavan osuman valitseminen, kun etsitään kohdetta hakusanaa käyttämällä (sivu 51). ENTER-painike Valitun kohteen tai asetuksen syöttäminen (sivut 14, 15). H ipod MENU -painike Liitetyn ipod/iphone-laitteen valikon näyttäminen (sivu 34). I./> -painikkeet Raidan alkuun siirtyminen (sivut 32, 34, 42, 50). Raidan tai tiedoston valinta (sivut 29, 36). +/ -painikkeet Radioaseman valitseminen (sivut 31, 32). (kansio) +/ -painikkeet Kansion valitseminen (sivut 29, 36, 50). J Käyttöpainikkeet Kaikkien toimintojen peruskäyttö. X (tauko) -painike (sivut 29, 34, 36, 42) x (seis) -painike (sivut 29, 31, 36, 42) N (toisto) -painike* (sivut 29, 34, 36, 42, 49, 50) m/m (haku taaksepäin/haku eteenpäin) -painikkeet (sivut 29, 34, 36) K PARTY-painike PARTY STREAMING -toiminnon käyttö. Käynnistä tai sulje PARTY pitämällä painike painettuna (sivut 46, 47). L OPEN/CLOSE-painike Levykelkan avaaminen tai sulkeminen (sivu 29). M I/1 (virta) -painike Virran kytkeminen päälle tai pois (sivut 20, 21, 57). N FM MODE -painike FM-vastaanottotilan valinta (mono tai stereo) (sivu 32). O TUNING MODE -painike Viritystilan valitseminen (sivut 31, 32). P DSGX-painike Dynaamisemman äänen luominen (Dynamic Sound Generator X-tra) (sivu 55). EQ-painike Äänitehosteen valitseminen (sivu 55). Q ALPHABET SEARCH -painike Kohteen hakeminen avainsanan avulla (sivut 42, 44, 51). R OPTIONS-painike Asetusvalikon näyttäminen (sivut 15, 23, 25, 26, 27, 33, 36, 41, 42, 44, 52, 53, 54). (Käytettävissä vain, kun on valittu DAB-, USB-, Kotiverkko- tai Musiikkipalvelutoiminto.) S MEMORY-painike FM-asemien sekä DAB/DAB+-asemien (vain CMT-MX750Ni) (sivu 32) tai musiikkipalvelujen (sivu 44) esivalinta. T VOLUME +*/ -painikkeet Äänenvoimakkuuden säätö (sivut 34, 48, 57). U TIMER MENU -painike Ajastinvalikon näyttäminen (sivut 21, 57). * Asteriski (*) osoittaa painikkeet, joissa on tuntopiste ( 5 -numeropainike, VOLUME + -painike ja N (toisto) -painike). Aloittaminen 13 FI

14 Merkkien syöttäminen Merkkejä voi joutua syöttämään eräissä asetustoimenpiteissä, kuten verkon asetuksissa. Tietoja käytettävissä olevista merkeistä on kohdassa Syötettävien merkkien luettelo (sivu 15). 2 Valitse haluamasi merkit painamalla vastaavaa numero/tekstipainiketta. Painele painiketta (ABC, DEF tms.), kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin. Jos haluat syöttää välimerkkejä (esim.!,?) ja muita symboleita (esim #, %), valitse merkkityyppi abc tai ABC ja painele sitten 0- tai 1-painiketta. 3 Tallenna merkkijono painamalla ENTER. Numero-/ tekstipainikkeet Näyttöesimerkki, kun etsitään kohdetta käyttämällä avainsanaa: Muut toiminnot Kun haluat Poistaa juuri syöttämäsi merkin Kääntää teksti-/ numeropainikkeille määritetyn merkkijärjestyksen Palauttaa edellisen tilan Siirtää kohdistimen Toimi seuraavasti: Paina CLEAR. Paina. Esimerkiksi nro 2- painiketta painamalla näkyviin tulee normaalisti A, B, C ja 2. Kun tätä painiketta painetaan, järjestykseksi vaihtuu 2, C, B ja A. Paina BACK. Siirrä kohdistinta oikealle tai vasemmalle painamalla </,. Paina M/m, kun haluat siirtää kohdistimen tekstimerkkijonon alkuun tai loppuun. A Kohdistin (nykyinen sijainti) B Lopetussymboli osoittaa tekstijonon lopun C Kohdistimen nykyinen sijainti/syötettyjen merkkien määrä D Merkkityyppi 1 Valitse haluamasi merkkityyppi painelemalla CHARACTER. Aina kun painiketta painetaan, merkkityyppi vaihtuu järjestyksessä abc (pienet kirjaimet) t ABC (isot kirjaimet) t 123 (numerot). 14 FI

15 Syötettävien merkkien luettelo Alla olevassa taulukossa näytetään merkit ja numerot, joita kullekin merkkityypille voidaan syöttää ( abc, ABC tai 123 ). Voit tarkistaa kullekin numero-/tekstipainikkeelle määritetyt merkit, numerot ja symbolit. Numero-/ tekstipainike abc ABC 123 ` : ; ( ) [ ] { } < > ` : ; ( ) [ ] { } < > 1 2 a b c 2 A B C d e f 3 D E F g h i 4 G H I j k l 5 J K L m n o 6 M N O p q r s 7 P Q R S t u v 8 T U V w x y z 9 W X Y Z / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (välilyönti) 0 / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (välilyönti) A Asetuksen tai toiminnon nimi B Valittu kohde C Osoittaa, että nykyisen tason alapuolella on lisää tasoja 2 Paina ENTER. Valittua kohdetta käytetään tai se suoritetaan. Toista vaiheet 1 ja 2, jos seuraavan tason valikko tai luettelo tulee näkyviin. Muut toiminnot Kun haluat Vierittää näyttöä Palata edelliselle valikkotasolle Peruuttaa valikkotoiminnon Toimi seuraavasti: Pidä painike M/m painettuna. Paina BACK. Paina OPTIONS. Aloittaminen Valikko/luettelotoiminto Valikon tai luettelon kohteet vaihtelevat asetuskohteen ja valitun äänilähteen mukaan. 1 Kun näkyvissä on asetusvalikko tai luettelo, valitse haluamasi kohde painamalla M/m. 15 FI

16 Yksikön, kaukosäätimen ja kaiuttimien valmistelu Antennien, kaiutinjohtojen ja virtajohdon liittäminen tai 5 4 VAROITUS ÄLÄ kytke virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin kaikki muut liitännät on tehty. tai tai A Ruskea puoli muita maita/alueita varten B Valkoinen puoli Pohjois-Amerikan mallia varten C FM-johtoantenni (suorista se vaakasuoraan.) D Pistorasiaan E DAB-johtoantenni (suorista se vaakasuoraan.)* F Liitä valkoinen puoli. G Ulkoiseen DAB-antenniin (ei kuulu varusteisiin) H 75 ohmin koaksiaalikaapeli, jossa on F-tyypin urosliitin (ei kuulu varusteisiin) I Vasempaan kaiuttimeen J Oikeaan kaiuttimeen * DAB-johtoantenni ja DAB-antenniliitin ovat saatavana vain mallissa CMT-MX750Ni. 16 FI

17 1 Liitä FM-johtoantenni. Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä sitten antenni. Varmista, että antenni on suoristettu kokonaan. 3 Liitä kaiutinjohdot. Liitä kaiutinjohdot yksikön SPEAKERSliittimiin. tai FM-johtoantenni Liitä kaiutinjohtojen toinen pää kaiuttimien liittimiin. Aloittaminen Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista ja virtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton. Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapelia (ei kuulu varusteisiin), kun haluat liittää yksikön ulkoiseen antenniin vastaanoton parantamiseksi. Työnnä paikalleen vain se osa, josta eriste on poistettu. 2 Liitä DAB-johtoantenni (vain CMT- MX750Ni). Varmista, että antenni on suoristettu kokonaan. 4 Punainen 3 Aseta VOLTAGE SELECTOR -kytkin paikallisen verkkovirran jännitteen mukaisesti (vain mallit, joissa on jännitteenvalitsin). tai DAB-johtoantenni Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapelia ja F- tyyppistä urosliitintä (ei kuulu varusteisiin) liitäntään ulkoiseen DAB-antenniin (ei kuulu varusteisiin), kun haluat saada paremman DAB/DAB+-lähetyksen äänenlaadun. 5 Kytke virtajohto seinäpistorasiaan. Yksikön STANDBY-merkkivalo syttyy. VAROITUS ÄLÄ kytke virtajohtoa seinäpistorasiaan, ennen kuin kaikki muut liitännät on tehty. Langallista LAN-yhteyttä muodostettaessa Liitä verkkokaapeli (LAN) (ei kuulu varusteisiin) NETWORK -liittimeen. Lisätietoja on kohdassa Langallisen verkon määrittäminen (sivu 26). 17 FI

18 Kaukosäätimen käyttäminen Irrota paristokotelon kansi ja aseta kaksi R6- paristoa (AA-koko) paikalleen E -puoli edellä siten, että napaisuus on oikein. ipod/iphone-laitteen käyttäminen Avaa paneeli kohdasta, jossa lukee PULL OPEN, ja aseta telakkasovitin telakkaan ennen käyttöä. Jos käytetään jotain ipod-mallia, käytä ipod-laitteen mukana toimitettua telakkasovitinta. Jos käytetään jotain iphone-mallia, käytä järjestelmän mukana toimitettua telakkasovitinta. Telakkasovitin Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli vuotta. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot välttyäksesi paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta. Kaiutintassujen kiinnittäminen Kiinnitä kaiutintassut kaiuttimien pohjaan estääksesi liukumisen. Liitin Telakkasovittimen irrottaminen Aseta kynsi tai litteä esine telakkasovittimen koloon ja vedä ylös. Paneelin sulkeminen Siirrä vapautusvipu UNLOCK-asentoon ja sulje paneeli. 18 FI

19 WLAN-antennin asennus Käännä langatonta yhteyttä muodostettaessa yksikön takana oleva WLAN-antenni pystyasentoon. Aloittaminen Huomautus WLAN-signaalin voimakkuuden ilmaisimesta syttyy, kun järjestelmään on kytketty virta ja WLAN-yhteys tukiasemaan on muodostunut. Tarkista WLAN-signaalin vastaanottotila. Mitä useampia palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi signaali. 19 FI

20 Perusasetusten tekeminen Kun järjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen, eräitä perusasetuksia täytyy tehdä. Network Standby - Off (tehdasasetus) Tämä valmiustila kuluttaa vähemmän virtaa kuin verkon valmiustila-asetuksella On, mutta järjestelmän toimintojen palauttaminen kestää pidempään, kun virta kytketään uudelleen. Network Standby - On Tässä valmiustilassa järjestelmä on kytketty verkkoon ja se säilyy osittain aktiivisena, jotta toiminnot voidaan palauttaa nopeasti verkon kautta ohjattuna tai kun virta kytketään uudelleen. Tietoja verkon valmiustilan asettamisesta on kohdassa Verkon valmiustilan asettaminen (sivu 52). DAB/DAB+-radioaseman vastaanotto (vain CMT-MX750Ni) Kun järjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen, DAB-haku käynnistyy automaattisesti ja tallentaa saatavilla olevien palveluiden luettelon. Älä paina mitään yksikön tai kaukosäätimen painiketta DAB-haun aikana. Muuten haku keskeytyy ja palveluluetteloa ei välttämättä luoda oikein. Voit käynnistä DAB-haun manuaalisesti suorittamalla toimenpiteen Manuaalinen DABhaku (sivu 33). Järjestelmän käynnistäminen Paina =/1 (virta). Järjestelmä käynnistyy ja STANDBY-ilmaisin muuttuu vihreäksi. Järjestelmän sammuttaminen Paina =/1 (virta). Järjestelmä sammuu ja STANDBY-ilmaisin muuttuu punaiseksi. Kun verkon valmiustilaasetukseksi on valittu On, STANDBY-ilmaisin palaa keltaisena ja näytössä näkyy kello. 20 FI

21 Kellon asettaminen Kello täytyy asettaa oikeaan aikaan ajastintoimintoa varten. 1 Käynnistä järjestelmä painamalla =/1 (virta). Esittelynäytön ottaminen käyttöön Paina painiketta DISPLAY, kun järjestelmä on sammutettu. Huomautus Esittelynäyttö on käytettävissä vain, kun Network Standby -asetuksena on Off (sivu 52) Valitse kellon asetustila painamalla TIMER MENU. Jos PLAY SET? vilkkuu, painele painikkeita M/m ja valitse CLOCK SET? ja paina sitten ENTER. Aseta tunti painelemalla painikkeita M/m ja paina sitten ENTER. Aseta minuutit samalla tavalla. Kellonajan näyttäminen Paina painiketta DISPLAY, kun järjestelmä on sammutettu. Kellonaika näkyy noin 8 sekunnin ajan. Huomautuksia Jos Network Standby -asetuksena on On ja järjestelmä sammutetaan, kellonaikanäyttö tulee näkyviin. Kellon asetukset menetetään, jos virtajohto irrotetaan tai sähköt katkeavat. Esittelynäytön sammuttaminen Esittelynäyttö tulee näkyviin, kun virtajohto kytketään, vaikka järjestelmää ei käynnistettäisi. Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä Järjestelmässä on automaattinen valmiustilatoiminto. Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin jälkeen, jos mitään toimintoa ei tehdä eikä äänisignaalia lähetetä. Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa automaattisen valmiustilatoiminnon käytöstä käyttämällä yksikön painikkeita. Pidä painike?/1 painettuna, kun järjestelmä on käynnissä, kunnes AUTO STANDBY OFF tulee näkyviin. Toiminnon ottaminen käyttöön Toista toimenpide, kunnes AUTO STANDBY ON tulee näkyviin. Huomautuksia AUTO STANDBY näkyy näytössä 2 minuuttia, ennen kuin järjestelmä siirtyy valmiustilaan. Automaattinen valmiustilatoiminto ei koske viritintoimintoa (FM/DAB), vaikka se olisi otettu käyttöön. Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa: Kun havaitaan äänisignaali. Ääniraitojen tai -tiedostojen toiston aikana. Kun esiasetettu toistoajastin tai uniajastin on päällä. Aloittaminen Paina painiketta DISPLAY kerran, kun järjestelmä on sammutettu. Esittelynäyttö sammuu. 21 FI

22 Verkkoyhteydet Järjestelmän yhdistäminen kotiverkkoon Tässä osassa selitetään, miten järjestelmä yhdistetään kotiverkkoon. Voit yhdistää järjestelmän LANverkkoon joko langallisella tai langattomalla yhteydellä. Tarkista yhteystapa alla olevan kaavion avulla. Muista lukea luku Kotiverkon WLAN-ympäristön tarkistaminen (sivu 23), ennen kuin yhdistät järjestelmän langattomasti LAN-verkkoon. Tietoja WLAN-reitittimen/tukiaseman tukemista yhteystavoista on WLAN-reitittimen/tukiaseman käyttöoppaassa. Haluatko käyttää langatonta vai langallista yhteyttä järjestelmän yhdistämiseksi kotiverkkoon? Langaton Langallinen Onko sinulla WLAN-reititin/tukiasema? Onko sinulla reititin tai modeemi, jossa on reititintoiminto? Kyllä Ei Kyllä Ei Aiotko käyttää WPS* 1 -asetusta järjestelmän yhdistämiseen kotiverkkoon? Tarvitset WLANreitittimen/tukiaseman. Tarvitset reitittimen. Kyllä Ei Kumpaa yhteysmenetelmää aiot käyttää, WPS-painikemääritysmenetelmää vai WPS:n PIN-koodimenetelmää? PINkoodimenetelmä Painikemääritysmenetelmä Käytä WPS-painikemääritysmenetelmää (sivu 25). Käytä WPS:n PINkoodimenetelmää (sivu 26). Käytä tukiaseman hakumenetelmää (sivu 23). * 2 Käytä manuaalista asennusmenetelmää (sivu 25).* 2 Käytä manuaalista yhteysmenetelmää (sivu 26). * 1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) on Wi-Fi Alliancen luoma standardi, jonka avulla langaton verkko voidaan määrittää helposti ja turvallisesti. * 2 Käytä manuaalista määritysmenetelmää, jos haluttua tukiasemaa ei löydy tukiaseman hakumenetelmää käyttäen. Mitä järjestelmä voi tehdä, kun se on yhdistetty verkkoon Järjestelmä voi toistaa kotiverkon palvelimelle (tietokoneeseen tms.) tallennettua äänisisältöä (sivu 38). Järjestelmä voi toistaa musiikkipalveluita Internetin kautta (sivu 43). 22 FI

23 Kotiverkon WLANympäristön tarkistaminen Internet Kotiverkkoympäristön mukaan WLAN-reititin/ tukiasema on voitu määrittää siten, että yhteyttä ei voi muodostaa WPS:n avulla, vaikka se on WPSyhteensopiva. Tarkempia tietoja siitä, onko WLANreititin/tukiasema yhteensopiva WPS:n kanssa, ja WPSyhteyden määrittämisestä on reitittimen/tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Määritysongelmia voi esiintyä, jos järjestelmä ja WLAN-reititin/tukiasema ovat liian kaukana toisistaan. Jos näin tapahtuu, siirrä laitteita lähemmäs toisiaan. WLAN-reititin/ tukiasema Palvelin Yksikkö Kotiverkko-, musiikkipalvelu- ja PARTY STREAMING -toimintojen käyttämiseen tarvitaan seuraava ympäristö. Tarkista ympäristö etukäteen. WLAN-kotiverkkoympäristön täytyy olla saatavilla. (Varmista, että käytössä on WLAN-reititin.) WLAN-kotiverkossa täytyy olla laite, jota voidaan käyttää palvelimena (tietokone tms.)*. Internet-yhteyden täytyy olla käytettävissä. (Jos haluat kuunnella musiikkipalveluja.) * Tietoja järjestelmän kansa yhteensopivista palvelimista on sivulla 38. Langattomissa verkoissa voidaan käyttää useita yhteysmenetelmiä: Tukiaseman etsiminen käyttämällä WPS-yhteysmenetelmää (joko painikemenetelmä tai PIN-koodimenetelmä) tai manuaalista asetusta. Valitse sivun 22 kaaviosta yhteysmenetelmä, jota voidaan käyttää kotiverkossa. Huomautuksia Älä käytä WLAN-toimintoa paikoissa, joissa käytetään lääketieteellisiä laitteita (kuten sydämentahdistimia) tai joissa langattoman tiedonsiirron käyttö on kielletty. Ennen yhdistämistä kotiverkkoon WLAN-reititin/ tukiasema täytyy valmistella. Katso tarkempia tietoja laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta. Tukiaseman hakeminen ja langattoman verkon määrittäminen (tukiaseman hakumenetelmä) Voit määrittää langattoman verkon hakemalla tukiasemaa. Jos haluat määrittää verkon käyttämällä tätä yhdistämismenetelmää, sinun täytyy valita tai syöttää seuraavat tiedot. Tarkista seuraavat tiedot etukäteen ja merkitse ne muistiin alla olevaan tilaan. Verkon nimi (SSID* 1 ), joka tunnistaa verkon* 2. (Sitä tarvitaan vaiheessa 6.) : Jos langaton kotiverkko on suojattu salauksella, verkon suojausavain (WEP key, WPA/WPA2 key)* 2. (Sitä tarvitaan vaiheessa 7.) : * 1 SSID (Service Set Identifier) on nimi, joka tunnistaa tietyn tukiaseman. * 2 Tämä tieto on saatavissa WLAN-reitittimen/ tukiaseman tarrasta, käyttöoppaasta, langattoman verkon määrittäneeltä henkilöltä tai Internetpalveluntarjoajan antamista tiedoista. Lisätietoja valikkotoiminnoista ja merkkien syöttämisestä määrityksen aikana on kohdissa Valikko/luettelotoiminto (sivu 15) ja Merkkien syöttäminen (sivu 14). Verkkoyhteydet 23 FI

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Käyttöohjeet. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Aloittaminend. Äänidatan tuonti ja siirtäminen

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Käyttöohjeet. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Aloittaminend. Äänidatan tuonti ja siirtäminen Aloittaminend HDD Network Audio System NAS-S55HDE Äänidatan tuonti ja siirtäminen Äänidatan toistaminena HDD-jukeboksissa olevien raitojen editointix Verkkoyhteys ja asetuksetp Laitteen käyttö Internetyhteyden

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). CD/USB NETWORK XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet 3-196-450-32(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD870/HXD970/HXD1070 2007

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa jatkuvasti laitteen ohjelmistoja, jotta asiakkaat voivat

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT330 DMP-BDT233 DMP-BDT230 DMP-BDT131 DMP-BDT130 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin DMP-BDT330. Laiteohjelmiston päivitys

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin Malli nro DMP-BDT310 DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Havaintokuvassa malli DMP-BDT310. Hyvä asiakas Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342

Käyttöoppaasi. SAMSUNG LE46C755R2W http://fi.yourpdfguides.com/dref/3378342 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohjeet LCD-televisio

Käyttöohjeet LCD-televisio Mallinro TX-L32E30E TX-L37E30E TX-L42E30E Käyttöohjeet LCD-televisio Kiitos tämän Panasonic-tuotteen ostamisesta. Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttämistä ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Tässä

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 FI Käyttöopas Sisällys 1 Tärkeää 3 Turvallisuus 3 Hoitaminen 4 Legal 5 Kestävyys 7 Ohje ja tuki 9 2 Television käyttäminen

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R 4-469-579-51(1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1/RX1R Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisätiedot

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas Stereovastaanotin Käyttäjän opas Sisällysluettelo Johdanto 3 Kuvaus ja ominaisuudet 3 Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa 4 Stereovastaanottimen sijoittaminen 4 HK 3700/3770 -vastaanottimen etupaneelin

Lisätiedot

Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi

Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi Honda SD-navigointijärjestelmä Audio Navigointi Esipuhe Turvallisuusvaroitukset Noudata alla olevia varoituksia käyttäessäsi tätä järjestelmää. Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se saatavilla (esimerkiksi

Lisätiedot

Käyttöopas NWZ-X1050 / X1060. 2009 Sony Corporation 4-141-618-21 (1)

Käyttöopas NWZ-X1050 / X1060. 2009 Sony Corporation 4-141-618-21 (1) Käyttöopas NWZ-X1050 / X1060 2009 Sony Corporation 4-141-618-21 (1) Käyttöoppaan selaaminen Käyttöoppaassa olevien painikkeiden käyttäminen Voit siirtyä Sisällysluetteloon tai Hakemistoon napsauttamalla

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray / DVD-soitin BDP-S370/S373 4-169-142-11(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray / DVD-soitin BDP-S370/S373 4-169-142-11(1) Tämän laitteen ohjelmistoa voidaan päivittää tulevaisuudessa. Tietojen saamiseksi saatavilla olevista päivityksistä käy sivustolla: http://support.sony-europe.com/ z Hyödyllisiä vihjeitä, vinkkejä ja tietoja

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

LCD TV 40 VLE 7139 BR

LCD TV 40 VLE 7139 BR LCD TV 40 VLE 7139 BR FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus ja TURVALLISUUS

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus

Lisätiedot

CS Příručka pro uživatele 3. PL Instrukcja obsługi 79. PT Manual do utilizador 97. EL Εγχειρίδιο χρήσης 23. FI Käyttöopas 43

CS Příručka pro uživatele 3. PL Instrukcja obsługi 79. PT Manual do utilizador 97. EL Εγχειρίδιο χρήσης 23. FI Käyttöopas 43 Register your product and get support at www.philips.com/welcome FWM200D/12 CS Příručka pro uživatele 3 EL Εγχειρίδιο χρήσης 23 Käyttöopas 43 HU Felhasználói kézikönyv 61 PL Instrukcja obsługi 79 PT Manual

Lisätiedot

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi

R-S700, R-S500. Käyttöohje. Stereovahvistin. i Fi R-S700, R-S500 Stereovahvistin Käyttöohje Julkaisija: Musta Pörssi Oy Kutojantie 4 02630 Espoo Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin. Ominaisuus-

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ,

Lisätiedot

käyttöohje Mielikuvitus rajana

käyttöohje Mielikuvitus rajana BD-ES6000 BD-ES6000E Blu-ray -levysoitin käyttöohje Mielikuvitus rajana Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit sen osoitteessa www.samsung.com/register

Lisätiedot

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion

CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI. Your music + our passion CD-vastaanotin Käyttöopas 2 SUOMI Your music + our passion Sisältö Varmista, että rekisteröit ostoksesi. Käy sivustossa: support.cambridgeaudio. com Rekisteröitymällä saat kuulla ensimmäisenä: tulevista

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156 Sisällysluettelo Yleistä Yleistä... 152 Huomautuksia laitteen käytöstä... 152 Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Yleistä kierrätyksestä... 152 Tuotteen yleiskuvaus

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 4 8 Satelliittikanavat

Lisätiedot

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR609 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 43 Muiden.laitteiden.ohjaus... 63 Lisäohjeita... 69 Kiitämme

Lisätiedot