Micro HI-FI Component System

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Micro HI-FI Component System"

Transkriptio

1 Micro HI-FI Component System Käyttöohjeet Aloittaminen Verkkoyhteydet Toiminnot Lisätietoja Vianetsintä Varoitukset/tekniset tiedot CMT-MX700Ni/MX750Ni

2 VAROITUS Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoja sanomalehdellä, pöytäliinalla, verhoilla tai muulla vastaavalla, sillä ne voivat aiheuttaa palovaaran. Älä aseta palavia kynttilöitä tai muita esineitä, joissa on avoliekki, laitteen päälle. Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta maljakoita tai muita nesteillä täytettyjä esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran. Koska laite kytketään irti verkkovirrasta irrottamalla verkkopistoke, kytke laite pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi. Jos huomaat laitteessa jotakin epänormaalia, irrota välittömästi verkkopistoke pistorasiasta. Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin. Älä altista paristoja tai paristot sisältävää laitetta liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai muulle vastaavalle. Yksikköä ei ole kytketty irti verkkovirrasta niin kauan kuin se on liitettynä pistorasiaan, vaikka yksikkö sammutettaisiin virtakytkimestä. VARO Optisten laitteiden käyttö yhdessä tämän tuotteen kanssa lisää silmävaurioiden vaaraa. Muualla kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaat Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1 LASER tuotteeksi. Tämä merkintä on laitteen takaseinässä. Eurooppa: Asianmukaisesti suojattuja ja maadoitettuja kaapeleita ja liittimiä on käytettävä liitännöissä isäntätietokoneisiin ja/tai oheislaitteisiin. Huomautus asiakkaille: Seuraavat tiedot koskevat vain laitteita, jotka ovat myynnissä EU-direktiivejä noudattavissa maissa. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japani. Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony huoltoon. Sony Corp. vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa: Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa: AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SK Ilmoitus asiakkaille, jotka käyttävät tätä tuotetta seuraavissa maissa: Norja: Tämän radiolaitteen käyttö ei ole sallittua 20 km:n säteellä Huippuvuorilla olevan Ny- Ålesundin keskustasta. Ranska: Tämän Micro HI-FI Component System -järjestelmän WLANominaisuutta saa käyttää vain rakennusten sisällä. Tämän Micro HI-FI Component System -järjestelmän kaikki muu käyttö rakennusten ulkopuolella on kielletty Ranskan alueella. Varmista, että tämän Micro HI-FI Component System -järjestelmän WLANominaisuus on poistettu käytöstä, ennen kuin sitä käytetään rakennusten ulkopuolella. (ART-päätös korjattuna ART-päätöksellä radiotaajuuksien käyttörajoituksia koskien). Italia: Langattoman lähiverkon (RLAN) käyttö: yksityiskäyttö, asetus nro 259, (laki sähköisestä tiedonvälityksestä). Varsinkin pykälässä 104 ilmoitetaan tilanteet, joissa käyttäminen edellyttää luvan hankkimista ennakolta, ja pykälässä 105 taas ilmoitetaan, milloin käyttäminen on sallittu ilman lupamenettelyä. langattomien lähiverkkojen (RLAN) käytön ja palveluiden myynti yleisölle ministeriasetuksen mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna, ja sähköisestä tiedonvälityksestä annetun lain pykälä 25 (sähköisten tiedonvälitysverkkojen ja -palveluiden yleislupa). 2 FI

3 Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa) Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu. Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erillisiä keräysjärjestelmiä) Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. 3 FI

4 Ennen järjestelmän käyttöä Tietoja tekijänoikeussuojasta Musiikkitietoja ei saa käyttää ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa muuten kun yksinomaiseen henkilökohtaiseen käyttöön. Tietoja oppaassa käytetyistä kuvista Tässä oppaassa käytetyt kuvat ja näytöt voivat poiketa todellisista näytöistä. Oppaan kuvissa käytetään pääasiassa Euroopan mallia. Oppaassa käytetään kuitenkin kuvia tietyistä malleista, joissa on eri ominaisuuksia, näiden ominaisuuksien kuvausta varten. Oppaan käyttäminen Tässä oppaassa kerrotaan, miten yksikköä käytetään etupäässä kaukosäätimen painikkeilla. Pääyksikön painikkeita, joilla on sama tai samankaltainen nimi kuin kaukosäätimen painikkeilla, voidaan käyttää samojen toimintojen suorittamiseen. Tietoja palveluista, joita voidaan käyttää Internet-yhteyden kanssa Huomaa, että Internet-pohjaisia palveluja voidaan muuttaa tai ne voidaan lopettaa ilman eri ilmoitusta. Sony korjaa järjestelmän normaalin käytön aikana esiintyvät toimintahäiriöt järjestelmän rajoitetun takuun ehtojen mukaisesti. Sony ei kuitenkaan vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat toiston epäonnistumisesta järjestelmän vaurioitumisen tai toimintahäiriön takia. 4 FI

5 Sisällysluettelo Ennen järjestelmän käyttöä...4 Järjestelmän ominaisuudet... 8 Musiikin kuuntelu eri lähteistä... 8 Järjestelmän käyttäminen DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa... 9 Aloittaminen Toimitettujen varusteiden tarkistaminen...10 Osien ja säätimien opas...11 Pääyksikkö...11 Kaukosäädin...12 Merkkien syöttäminen...14 Valikko/luettelotoiminto...15 Yksikön, kaukosäätimen ja kaiuttimien valmistelu...16 Antennien, kaiutinjohtojen ja virtajohdon liittäminen...16 Kaukosäätimen käyttäminen...18 Kaiutintassujen kiinnittäminen...18 ipod/iphone-laitteen käyttäminen...18 WLAN-antennin asennus...19 Perusasetusten tekeminen...20 Järjestelmän käynnistäminen...20 Kellon asettaminen...21 Esittelynäytön sammuttaminen...21 Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä...21 Verkkoyhteydet Järjestelmän yhdistäminen kotiverkkoon...22 Kotiverkon WLAN-ympäristön tarkistaminen...23 Tukiaseman hakeminen ja langattoman verkon määrittäminen (tukiaseman hakumenetelmä)...23 Langattoman verkon määrittäminen käyttämällä WPS-yhteensopivaa tukiasemaa...25 Langallisen verkon määrittäminen FI

6 Toiminnot CD/MP3-levyn toistaminen...29 Radion kuuntelu...31 Radioaseman virittäminen...31 Radioasemien esivalinta...32 Manuaalinen DAB-haku...33 Toistaminen ipod- tai iphone-laitteella...34 USB-laitteessa olevan tiedoston toistaminen...36 Palvelimeen tallennetun äänisisällön kuuntelu...38 Palvelimen määrittäminen...38 Palvelimelle tallennetun äänisisällön toistaminen...41 Musiikkipalvelujen kuuntelu...43 Asemien esivalinta...44 Erilaisten musiikkipalvelujen kuuntelu...45 PARTY STREAMING -toiminnon käyttäminen...46 PARTY-toiminnon käynnistäminen...46 PARTYyn liittyminen...47 Äänimateriaalin kuuntelu ulkoisesta laitteesta...48 Toistaminen eri tiloissa...49 Toistaminen uudelleen...49 Toistaminen satunnaisessa tai ohjelmoidussa järjestyksessä...50 Oman ohjelman luominen...50 Kohteen hakeminen avainsanan avulla...51 Lisätietoja Verkkokäyttöön liittyvät asetustoiminnot...52 Verkkoasetusten tarkistaminen...52 Verkon valmiustilan asettaminen...52 Automaattisen käyttöoikeuden asettaminen...53 PARTY STREAMING -toiminnon määrittäminen...54 Yksikön nimeäminen uudelleen...54 Ääniasetusten muuttaminen...55 Dynaamisemman äänen luominen (Dynamic Sound Generator X-tra)...55 Basson ja diskantin säätäminen...55 Ajastimien käyttäminen...56 Uniajastimen käyttäminen...56 Toistoajastimen käyttäminen...57 Näytön asetusten muuttaminen FI

7 Vianetsintä Vianetsintä...59 Ilmoitukset...65 Varoitukset/tekniset tiedot Varotoimet...67 Tekniset tiedot...69 Tämän järjestelmän kanssa yhteensopivat ipod/iphone-mallit...72 Sanasto...73 Hakemisto FI

8 Järjestelmän ominaisuudet Musiikin kuuntelu eri lähteistä Voit kuunnella musiikkia eri äänilähteistä, joissa on paljon musiikkisisältöä. Seuraavia äänilähteitä voidaan käyttää tässä järjestelmässä. Järjestelmä Internetin musiikkipalvelut Ulkoinen komponentti Palvelin FM/DAB* CD USB-laite * DAB-toiminto on käytettävissä vain mallissa CMT-MX750Ni. ipod/iphone 8 FI

9 Järjestelmän käyttäminen DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa Tämä järjestelmä noudattaa DLNA-standardia. Voit kuunnella musiikkia eri tavoilla käyttämällä järjestelmää muiden DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa. Liittämällä sen muihin DLNA-laitteisiin voit nauttia palvelimelle tallennetusta äänisisällöstä, vaikka ne kaikki sijaitsisivat eri huoneissa. Lisäksi järjestelmän PARTY STREAMING -toiminnon avulla voit toistaa samaan aikaan äänisisältöä muista laitteista, joissa on PARTY STREAMING -toiminto* (sivu 46). Voit käyttää kaikkia järjestelmän toimintoja PARTY STREAMING -toiminnon äänilähteenä. * Käytettävissä olevat PARTY STREAMING -yhteensopivat laitteet voivat vaihdella maan tai alueen mukaan. Lisätietoja käytettävissä olevista laitteista on saatavana lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä. Järjestelmä Äänen suoratoisto/ PARTY STREAMING Tietoja DLNA:sta DLNA on lyhenne sanoista Digital Living Network Alliance. Se on sen organisaation nimi, joka määrittää ohjeet (DLNAohjeet), ja se on myös sen menetelmän nimi, jonka avulla asunnossa olevat laitteet voivat jakaa digitaalista sisältöä (esim. musiikki- tai kuvadataa) kotiverkon kautta. 9 FI

10 Aloittaminen Toimitettujen varusteiden tarkistaminen Kaukosäädin (1) qg: iphone 3G -laitetta varten FM-johtoantenni (1)* R6 (koko AA) -paristot (2) DAB-johtoantenni (1) (vain CMT- MX750Ni) Kaiutinjohdot (2) Kaiutintassut (8) Telakkasovittimet iphone-malleja varten (1 sarja) Sovittimen numero näkyy telakkasovittimen pohjassa. Käytä ipod-malleille ipod-laitteen mukana toimitettua telakkasovitinta tai osta yhteensopiva telakkasovitin Apple Inc. -yhtiöltä. Käyttöohjeet (tämä opas) (1) Tässä oppaassa selitetään perusteellisesti eri asetukset, toiminnot ja verkkoliitäntämenettely. Opas sisältää myös ohjeita järjestelmän turvallista käyttöä varten. Pika-asennsopas (1) Tämä opas kertoo, miten muodostetaan verkkoyhteys ja käytetään verkkoyhteyden kanssa käytettäviä toimintoja. * Antennipistokkeen muoto voi poiketa kuvista maan ja alueen mukaan. Jos jokin varuste puuttuu tai on vaurioitunut, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään. qs: iphone-laitetta varten 10 FI

11 Osien ja säätimien opas Pääyksikkö Aloittaminen A I/1 (virta) -painike Virran kytkeminen päälle tai pois (sivu 32). B STANDBY-ilmaisin Seuraavat värit ilmoittavat järjestelmän virtatilan. Väri Järjestelmän tila Verkon valmiustila Vihreä Päällä Päällä/Pois Keltainen Pois Päällä Punainen Pois Pois C FUNCTION-painike Toiminnon valitseminen (sivut 30, 32). D NX (toisto/tauko) -painike Toiston käynnistäminen tai keskeyttäminen. E x (seis) -painike Toiston pysäyttäminen. F BACK-painike Edelliseen näyttöön palaaminen. G TUNE +/ -painikkeet Halutun aseman virittäminen../> (ohitus taakse-/eteenpäin) -painikkeet Raidan tai tiedoston valinta. m/m (haku taaksepäin/haku eteenpäin) -painikkeet Raidan tai tiedoston kohdan etsiminen. M/m -painikkeet Näytössä näkyvän kohteen valitseminen. (kansio) +/ -painikkeet Kansion valitseminen (sivut 29, 36, 50). ENTER-painike Valitun kohteen tai asetuksen syöttäminen. H OPTIONS-painike Asetusvalikon näyttäminen (sivu 41). Valikkokohteet vaihtelevat valitun kohteen mukaan. I VOLUME-säädin Äänenvoimakkuuden säätö. J Kaukosäätimen tunnistin K OPEN/CLOSE-painike Levykelkan avaaminen tai sulkeminen (sivu 29). 11 FI

12 L (USB) -portti Yhteensopivan USB-laitteen liittäminen (sivut 36, 37). M Levykelkka Levyn lataaminen (sivut 30, 50). N Näyttöikkuna Lisätietoja näytön sisällöstä on sivulla 58. O AUDIO IN -liitin Ulkoisen laitteen äänilähtöliittimen liittäminen (sivu 48). P ipod/iphone-telakka Aseta ipod tai iphone ipod/iphone-telakkaan, kun haluat kuunnella ipod-/iphone-laitteeseen tallennettua äänisisältöä (sivut 34, 35). Q Vapautusvipu Vapauttaa paneelin, jotta se voidaan sulkea (sivu 18). R Paneelin avaaminen (PULL OPEN) Avaa paneeli vetämällä tästä (sivut 18, 34). Kaukosäädin A DISPLAY-painike Näyttää tietoja, kuten raidan aikatiedot, kellon yms. (sivut 21, 32, 42, 44, 58). Suojausavaimen salaaminen ja näyttäminen (sivu 24). B SLEEP-painike Uniajastinasetusten asettaminen ja vahvistaminen (sivu 56). C Toimintojen valintapainikkeet HOME NETWORK -painike (sivut 23, 25, 26, 27, 41, 52, 53, 54) MUSIC SERVICES -painike (sivut 43, 44, 45) USB-painike (sivut 36, 50) CD-painike (sivut 29, 50) TUNER-painike (sivut 31, 33) ipod-painike (sivu 34) AUDIO IN -painike (sivu 48) D PLAY MODE -painike Toistotilan valitseminen (sivut 29, 36, 42, 50). REPEAT-painike Levyn, USB-laitteen, yksittäisen raidan tai tiedoston kuuntelu toistuvasti (sivut 29, 36, 42, 49). 12 FI

13 E Numero-/tekstipainikkeet* Aseman numeron valitseminen (sivu 32). Halutun merkin (ABC, DEF jne.) valitseminen kirjaimia syötettäessä (sivut 14, 15, 51). CLEAR-painike Merkin poistaminen (sivu 14). Ohjelmoidun raidan tai tiedoston poistaminen (sivu 50). (käänteinen) -painike Kääntää numero-/tekstipainikkeille määritettyjen merkkien järjestyksen (sivu 14). CHARACTER-painike Merkkityypin valitseminen (sivu 14). F BACK-painike Edelliselle sivulle palaaminen (sivut 14, 15, 29, 34, 36, 41, 42, 43, 44, 45). G M/m -painikkeet Näytössä näkyvän kohteen valitseminen (sivut 14, 15). </, -painikkeet Kohdennuksen siirtäminen merkkejä syötettäessä (sivu 14). Edellisen tai seuraavan osuman valitseminen, kun etsitään kohdetta hakusanaa käyttämällä (sivu 51). ENTER-painike Valitun kohteen tai asetuksen syöttäminen (sivut 14, 15). H ipod MENU -painike Liitetyn ipod/iphone-laitteen valikon näyttäminen (sivu 34). I./> -painikkeet Raidan alkuun siirtyminen (sivut 32, 34, 42, 50). Raidan tai tiedoston valinta (sivut 29, 36). +/ -painikkeet Radioaseman valitseminen (sivut 31, 32). (kansio) +/ -painikkeet Kansion valitseminen (sivut 29, 36, 50). J Käyttöpainikkeet Kaikkien toimintojen peruskäyttö. X (tauko) -painike (sivut 29, 34, 36, 42) x (seis) -painike (sivut 29, 31, 36, 42) N (toisto) -painike* (sivut 29, 34, 36, 42, 49, 50) m/m (haku taaksepäin/haku eteenpäin) -painikkeet (sivut 29, 34, 36) K PARTY-painike PARTY STREAMING -toiminnon käyttö. Käynnistä tai sulje PARTY pitämällä painike painettuna (sivut 46, 47). L OPEN/CLOSE-painike Levykelkan avaaminen tai sulkeminen (sivu 29). M I/1 (virta) -painike Virran kytkeminen päälle tai pois (sivut 20, 21, 57). N FM MODE -painike FM-vastaanottotilan valinta (mono tai stereo) (sivu 32). O TUNING MODE -painike Viritystilan valitseminen (sivut 31, 32). P DSGX-painike Dynaamisemman äänen luominen (Dynamic Sound Generator X-tra) (sivu 55). EQ-painike Äänitehosteen valitseminen (sivu 55). Q ALPHABET SEARCH -painike Kohteen hakeminen avainsanan avulla (sivut 42, 44, 51). R OPTIONS-painike Asetusvalikon näyttäminen (sivut 15, 23, 25, 26, 27, 33, 36, 41, 42, 44, 52, 53, 54). (Käytettävissä vain, kun on valittu DAB-, USB-, Kotiverkko- tai Musiikkipalvelutoiminto.) S MEMORY-painike FM-asemien sekä DAB/DAB+-asemien (vain CMT-MX750Ni) (sivu 32) tai musiikkipalvelujen (sivu 44) esivalinta. T VOLUME +*/ -painikkeet Äänenvoimakkuuden säätö (sivut 34, 48, 57). U TIMER MENU -painike Ajastinvalikon näyttäminen (sivut 21, 57). * Asteriski (*) osoittaa painikkeet, joissa on tuntopiste ( 5 -numeropainike, VOLUME + -painike ja N (toisto) -painike). Aloittaminen 13 FI

14 Merkkien syöttäminen Merkkejä voi joutua syöttämään eräissä asetustoimenpiteissä, kuten verkon asetuksissa. Tietoja käytettävissä olevista merkeistä on kohdassa Syötettävien merkkien luettelo (sivu 15). 2 Valitse haluamasi merkit painamalla vastaavaa numero/tekstipainiketta. Painele painiketta (ABC, DEF tms.), kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin. Jos haluat syöttää välimerkkejä (esim.!,?) ja muita symboleita (esim #, %), valitse merkkityyppi abc tai ABC ja painele sitten 0- tai 1-painiketta. 3 Tallenna merkkijono painamalla ENTER. Numero-/ tekstipainikkeet Näyttöesimerkki, kun etsitään kohdetta käyttämällä avainsanaa: Muut toiminnot Kun haluat Poistaa juuri syöttämäsi merkin Kääntää teksti-/ numeropainikkeille määritetyn merkkijärjestyksen Palauttaa edellisen tilan Siirtää kohdistimen Toimi seuraavasti: Paina CLEAR. Paina. Esimerkiksi nro 2- painiketta painamalla näkyviin tulee normaalisti A, B, C ja 2. Kun tätä painiketta painetaan, järjestykseksi vaihtuu 2, C, B ja A. Paina BACK. Siirrä kohdistinta oikealle tai vasemmalle painamalla </,. Paina M/m, kun haluat siirtää kohdistimen tekstimerkkijonon alkuun tai loppuun. A Kohdistin (nykyinen sijainti) B Lopetussymboli osoittaa tekstijonon lopun C Kohdistimen nykyinen sijainti/syötettyjen merkkien määrä D Merkkityyppi 1 Valitse haluamasi merkkityyppi painelemalla CHARACTER. Aina kun painiketta painetaan, merkkityyppi vaihtuu järjestyksessä abc (pienet kirjaimet) t ABC (isot kirjaimet) t 123 (numerot). 14 FI

15 Syötettävien merkkien luettelo Alla olevassa taulukossa näytetään merkit ja numerot, joita kullekin merkkityypille voidaan syöttää ( abc, ABC tai 123 ). Voit tarkistaa kullekin numero-/tekstipainikkeelle määritetyt merkit, numerot ja symbolit. Numero-/ tekstipainike abc ABC 123 ` : ; ( ) [ ] { } < > ` : ; ( ) [ ] { } < > 1 2 a b c 2 A B C d e f 3 D E F g h i 4 G H I j k l 5 J K L m n o 6 M N O p q r s 7 P Q R S t u v 8 T U V w x y z 9 W X Y Z / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (välilyönti) 0 / \ ~ = _ + # $ % & ^ *? (välilyönti) A Asetuksen tai toiminnon nimi B Valittu kohde C Osoittaa, että nykyisen tason alapuolella on lisää tasoja 2 Paina ENTER. Valittua kohdetta käytetään tai se suoritetaan. Toista vaiheet 1 ja 2, jos seuraavan tason valikko tai luettelo tulee näkyviin. Muut toiminnot Kun haluat Vierittää näyttöä Palata edelliselle valikkotasolle Peruuttaa valikkotoiminnon Toimi seuraavasti: Pidä painike M/m painettuna. Paina BACK. Paina OPTIONS. Aloittaminen Valikko/luettelotoiminto Valikon tai luettelon kohteet vaihtelevat asetuskohteen ja valitun äänilähteen mukaan. 1 Kun näkyvissä on asetusvalikko tai luettelo, valitse haluamasi kohde painamalla M/m. 15 FI

16 Yksikön, kaukosäätimen ja kaiuttimien valmistelu Antennien, kaiutinjohtojen ja virtajohdon liittäminen tai 5 4 VAROITUS ÄLÄ kytke virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin kaikki muut liitännät on tehty. tai tai A Ruskea puoli muita maita/alueita varten B Valkoinen puoli Pohjois-Amerikan mallia varten C FM-johtoantenni (suorista se vaakasuoraan.) D Pistorasiaan E DAB-johtoantenni (suorista se vaakasuoraan.)* F Liitä valkoinen puoli. G Ulkoiseen DAB-antenniin (ei kuulu varusteisiin) H 75 ohmin koaksiaalikaapeli, jossa on F-tyypin urosliitin (ei kuulu varusteisiin) I Vasempaan kaiuttimeen J Oikeaan kaiuttimeen * DAB-johtoantenni ja DAB-antenniliitin ovat saatavana vain mallissa CMT-MX750Ni. 16 FI

17 1 Liitä FM-johtoantenni. Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton ja liitä sitten antenni. Varmista, että antenni on suoristettu kokonaan. 3 Liitä kaiutinjohdot. Liitä kaiutinjohdot yksikön SPEAKERSliittimiin. tai FM-johtoantenni Liitä kaiutinjohtojen toinen pää kaiuttimien liittimiin. Aloittaminen Pidä antennit loitolla kaiutinjohdoista ja virtajohdosta välttääksesi kohinan vastaanoton. Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapelia (ei kuulu varusteisiin), kun haluat liittää yksikön ulkoiseen antenniin vastaanoton parantamiseksi. Työnnä paikalleen vain se osa, josta eriste on poistettu. 2 Liitä DAB-johtoantenni (vain CMT- MX750Ni). Varmista, että antenni on suoristettu kokonaan. 4 Punainen 3 Aseta VOLTAGE SELECTOR -kytkin paikallisen verkkovirran jännitteen mukaisesti (vain mallit, joissa on jännitteenvalitsin). tai DAB-johtoantenni Käytä 75 ohmin koaksiaalikaapelia ja F- tyyppistä urosliitintä (ei kuulu varusteisiin) liitäntään ulkoiseen DAB-antenniin (ei kuulu varusteisiin), kun haluat saada paremman DAB/DAB+-lähetyksen äänenlaadun. 5 Kytke virtajohto seinäpistorasiaan. Yksikön STANDBY-merkkivalo syttyy. VAROITUS ÄLÄ kytke virtajohtoa seinäpistorasiaan, ennen kuin kaikki muut liitännät on tehty. Langallista LAN-yhteyttä muodostettaessa Liitä verkkokaapeli (LAN) (ei kuulu varusteisiin) NETWORK -liittimeen. Lisätietoja on kohdassa Langallisen verkon määrittäminen (sivu 26). 17 FI

18 Kaukosäätimen käyttäminen Irrota paristokotelon kansi ja aseta kaksi R6- paristoa (AA-koko) paikalleen E -puoli edellä siten, että napaisuus on oikein. ipod/iphone-laitteen käyttäminen Avaa paneeli kohdasta, jossa lukee PULL OPEN, ja aseta telakkasovitin telakkaan ennen käyttöä. Jos käytetään jotain ipod-mallia, käytä ipod-laitteen mukana toimitettua telakkasovitinta. Jos käytetään jotain iphone-mallia, käytä järjestelmän mukana toimitettua telakkasovitinta. Telakkasovitin Huomautuksia kaukosäätimen käytöstä Paristot kestävät normaalikäytössä noin puoli vuotta. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja keskenään äläkä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä. Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot välttyäksesi paristovuodon ja korroosion aiheuttamilta vahingoilta. Kaiutintassujen kiinnittäminen Kiinnitä kaiutintassut kaiuttimien pohjaan estääksesi liukumisen. Liitin Telakkasovittimen irrottaminen Aseta kynsi tai litteä esine telakkasovittimen koloon ja vedä ylös. Paneelin sulkeminen Siirrä vapautusvipu UNLOCK-asentoon ja sulje paneeli. 18 FI

19 WLAN-antennin asennus Käännä langatonta yhteyttä muodostettaessa yksikön takana oleva WLAN-antenni pystyasentoon. Aloittaminen Huomautus WLAN-signaalin voimakkuuden ilmaisimesta syttyy, kun järjestelmään on kytketty virta ja WLAN-yhteys tukiasemaan on muodostunut. Tarkista WLAN-signaalin vastaanottotila. Mitä useampia palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi signaali. 19 FI

20 Perusasetusten tekeminen Kun järjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen, eräitä perusasetuksia täytyy tehdä. Network Standby - Off (tehdasasetus) Tämä valmiustila kuluttaa vähemmän virtaa kuin verkon valmiustila-asetuksella On, mutta järjestelmän toimintojen palauttaminen kestää pidempään, kun virta kytketään uudelleen. Network Standby - On Tässä valmiustilassa järjestelmä on kytketty verkkoon ja se säilyy osittain aktiivisena, jotta toiminnot voidaan palauttaa nopeasti verkon kautta ohjattuna tai kun virta kytketään uudelleen. Tietoja verkon valmiustilan asettamisesta on kohdassa Verkon valmiustilan asettaminen (sivu 52). DAB/DAB+-radioaseman vastaanotto (vain CMT-MX750Ni) Kun järjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran hankinnan jälkeen, DAB-haku käynnistyy automaattisesti ja tallentaa saatavilla olevien palveluiden luettelon. Älä paina mitään yksikön tai kaukosäätimen painiketta DAB-haun aikana. Muuten haku keskeytyy ja palveluluetteloa ei välttämättä luoda oikein. Voit käynnistä DAB-haun manuaalisesti suorittamalla toimenpiteen Manuaalinen DABhaku (sivu 33). Järjestelmän käynnistäminen Paina =/1 (virta). Järjestelmä käynnistyy ja STANDBY-ilmaisin muuttuu vihreäksi. Järjestelmän sammuttaminen Paina =/1 (virta). Järjestelmä sammuu ja STANDBY-ilmaisin muuttuu punaiseksi. Kun verkon valmiustilaasetukseksi on valittu On, STANDBY-ilmaisin palaa keltaisena ja näytössä näkyy kello. 20 FI

21 Kellon asettaminen Kello täytyy asettaa oikeaan aikaan ajastintoimintoa varten. 1 Käynnistä järjestelmä painamalla =/1 (virta). Esittelynäytön ottaminen käyttöön Paina painiketta DISPLAY, kun järjestelmä on sammutettu. Huomautus Esittelynäyttö on käytettävissä vain, kun Network Standby -asetuksena on Off (sivu 52) Valitse kellon asetustila painamalla TIMER MENU. Jos PLAY SET? vilkkuu, painele painikkeita M/m ja valitse CLOCK SET? ja paina sitten ENTER. Aseta tunti painelemalla painikkeita M/m ja paina sitten ENTER. Aseta minuutit samalla tavalla. Kellonajan näyttäminen Paina painiketta DISPLAY, kun järjestelmä on sammutettu. Kellonaika näkyy noin 8 sekunnin ajan. Huomautuksia Jos Network Standby -asetuksena on On ja järjestelmä sammutetaan, kellonaikanäyttö tulee näkyviin. Kellon asetukset menetetään, jos virtajohto irrotetaan tai sähköt katkeavat. Esittelynäytön sammuttaminen Esittelynäyttö tulee näkyviin, kun virtajohto kytketään, vaikka järjestelmää ei käynnistettäisi. Automaattisen valmiustilatoiminnon poistaminen käytöstä Järjestelmässä on automaattinen valmiustilatoiminto. Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 30 minuutin jälkeen, jos mitään toimintoa ei tehdä eikä äänisignaalia lähetetä. Automaattinen valmiustilatoiminto on oletusarvoisesti käytössä. Voit poistaa automaattisen valmiustilatoiminnon käytöstä käyttämällä yksikön painikkeita. Pidä painike?/1 painettuna, kun järjestelmä on käynnissä, kunnes AUTO STANDBY OFF tulee näkyviin. Toiminnon ottaminen käyttöön Toista toimenpide, kunnes AUTO STANDBY ON tulee näkyviin. Huomautuksia AUTO STANDBY näkyy näytössä 2 minuuttia, ennen kuin järjestelmä siirtyy valmiustilaan. Automaattinen valmiustilatoiminto ei koske viritintoimintoa (FM/DAB), vaikka se olisi otettu käyttöön. Järjestelmä ei välttämättä siirry valmiustilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa: Kun havaitaan äänisignaali. Ääniraitojen tai -tiedostojen toiston aikana. Kun esiasetettu toistoajastin tai uniajastin on päällä. Aloittaminen Paina painiketta DISPLAY kerran, kun järjestelmä on sammutettu. Esittelynäyttö sammuu. 21 FI

22 Verkkoyhteydet Järjestelmän yhdistäminen kotiverkkoon Tässä osassa selitetään, miten järjestelmä yhdistetään kotiverkkoon. Voit yhdistää järjestelmän LANverkkoon joko langallisella tai langattomalla yhteydellä. Tarkista yhteystapa alla olevan kaavion avulla. Muista lukea luku Kotiverkon WLAN-ympäristön tarkistaminen (sivu 23), ennen kuin yhdistät järjestelmän langattomasti LAN-verkkoon. Tietoja WLAN-reitittimen/tukiaseman tukemista yhteystavoista on WLAN-reitittimen/tukiaseman käyttöoppaassa. Haluatko käyttää langatonta vai langallista yhteyttä järjestelmän yhdistämiseksi kotiverkkoon? Langaton Langallinen Onko sinulla WLAN-reititin/tukiasema? Onko sinulla reititin tai modeemi, jossa on reititintoiminto? Kyllä Ei Kyllä Ei Aiotko käyttää WPS* 1 -asetusta järjestelmän yhdistämiseen kotiverkkoon? Tarvitset WLANreitittimen/tukiaseman. Tarvitset reitittimen. Kyllä Ei Kumpaa yhteysmenetelmää aiot käyttää, WPS-painikemääritysmenetelmää vai WPS:n PIN-koodimenetelmää? PINkoodimenetelmä Painikemääritysmenetelmä Käytä WPS-painikemääritysmenetelmää (sivu 25). Käytä WPS:n PINkoodimenetelmää (sivu 26). Käytä tukiaseman hakumenetelmää (sivu 23). * 2 Käytä manuaalista asennusmenetelmää (sivu 25).* 2 Käytä manuaalista yhteysmenetelmää (sivu 26). * 1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) on Wi-Fi Alliancen luoma standardi, jonka avulla langaton verkko voidaan määrittää helposti ja turvallisesti. * 2 Käytä manuaalista määritysmenetelmää, jos haluttua tukiasemaa ei löydy tukiaseman hakumenetelmää käyttäen. Mitä järjestelmä voi tehdä, kun se on yhdistetty verkkoon Järjestelmä voi toistaa kotiverkon palvelimelle (tietokoneeseen tms.) tallennettua äänisisältöä (sivu 38). Järjestelmä voi toistaa musiikkipalveluita Internetin kautta (sivu 43). 22 FI

23 Kotiverkon WLANympäristön tarkistaminen Internet Kotiverkkoympäristön mukaan WLAN-reititin/ tukiasema on voitu määrittää siten, että yhteyttä ei voi muodostaa WPS:n avulla, vaikka se on WPSyhteensopiva. Tarkempia tietoja siitä, onko WLANreititin/tukiasema yhteensopiva WPS:n kanssa, ja WPSyhteyden määrittämisestä on reitittimen/tukiaseman mukana toimitetussa käyttöoppaassa. Määritysongelmia voi esiintyä, jos järjestelmä ja WLAN-reititin/tukiasema ovat liian kaukana toisistaan. Jos näin tapahtuu, siirrä laitteita lähemmäs toisiaan. WLAN-reititin/ tukiasema Palvelin Yksikkö Kotiverkko-, musiikkipalvelu- ja PARTY STREAMING -toimintojen käyttämiseen tarvitaan seuraava ympäristö. Tarkista ympäristö etukäteen. WLAN-kotiverkkoympäristön täytyy olla saatavilla. (Varmista, että käytössä on WLAN-reititin.) WLAN-kotiverkossa täytyy olla laite, jota voidaan käyttää palvelimena (tietokone tms.)*. Internet-yhteyden täytyy olla käytettävissä. (Jos haluat kuunnella musiikkipalveluja.) * Tietoja järjestelmän kansa yhteensopivista palvelimista on sivulla 38. Langattomissa verkoissa voidaan käyttää useita yhteysmenetelmiä: Tukiaseman etsiminen käyttämällä WPS-yhteysmenetelmää (joko painikemenetelmä tai PIN-koodimenetelmä) tai manuaalista asetusta. Valitse sivun 22 kaaviosta yhteysmenetelmä, jota voidaan käyttää kotiverkossa. Huomautuksia Älä käytä WLAN-toimintoa paikoissa, joissa käytetään lääketieteellisiä laitteita (kuten sydämentahdistimia) tai joissa langattoman tiedonsiirron käyttö on kielletty. Ennen yhdistämistä kotiverkkoon WLAN-reititin/ tukiasema täytyy valmistella. Katso tarkempia tietoja laitteen mukana toimitetusta käyttöoppaasta. Tukiaseman hakeminen ja langattoman verkon määrittäminen (tukiaseman hakumenetelmä) Voit määrittää langattoman verkon hakemalla tukiasemaa. Jos haluat määrittää verkon käyttämällä tätä yhdistämismenetelmää, sinun täytyy valita tai syöttää seuraavat tiedot. Tarkista seuraavat tiedot etukäteen ja merkitse ne muistiin alla olevaan tilaan. Verkon nimi (SSID* 1 ), joka tunnistaa verkon* 2. (Sitä tarvitaan vaiheessa 6.) : Jos langaton kotiverkko on suojattu salauksella, verkon suojausavain (WEP key, WPA/WPA2 key)* 2. (Sitä tarvitaan vaiheessa 7.) : * 1 SSID (Service Set Identifier) on nimi, joka tunnistaa tietyn tukiaseman. * 2 Tämä tieto on saatavissa WLAN-reitittimen/ tukiaseman tarrasta, käyttöoppaasta, langattoman verkon määrittäneeltä henkilöltä tai Internetpalveluntarjoajan antamista tiedoista. Lisätietoja valikkotoiminnoista ja merkkien syöttämisestä määrityksen aikana on kohdissa Valikko/luettelotoiminto (sivu 15) ja Merkkien syöttäminen (sivu 14). Verkkoyhteydet 23 FI

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1

Nokia FM-lähetin CA-300 9203671/1 Nokia FM-lähetin CA-300 6 3 5 7 9203671/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että CA-119- tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Kodin äänijärjestelmä

Kodin äänijärjestelmä Kodin äänijärjestelmä Käyttöohjeet Alkutoimet Toiminnot Verkkoyhteydet Lisätietoja Vianmääritys Varotoimet / Tekniset tiedot CMT-SBT300W/SBT300WB VAROITUS Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS

MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS ROCK POP EQ CLAS RDM AUTORADIO FINwww.facebook.com/denverelectronics MP3-RADIO USB/SD/MMC -AUTORADION KÄYTTÖOPAS CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Lisätiedot

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti.

Automaattinen pysäytys Kun kasetti on toistettu tai nauhoitettu loppuun, se pysähtyy automaattisesti. 1. Toimintovalitsin: CD/kasetti (OFF)/RADIO 2. Taajuusaluevalitsin: FM/FM ST-alueiden valinta. 3. FM antenni: Saat parhaan mahdollisen vastaanoton vetämällä antennin ulos. 4. CD-soittimen luukku: Aseta

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Henkilökohtainen äänijärjestelmä

Henkilökohtainen äänijärjestelmä Henkilökohtainen äänijärjestelmä Käyttöohjeet Alkutoimet Toiminnot Verkkoyhteydet Lisätietoja Vianmääritys Varotoimet / Tekniset tiedot CMT-BT80W/BT80WB VAROITUS Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G

1 Käyttöönotto LTE/3G/2G 1 Käyttöönotto LTE/3G/2G Vaihe 1: Asentaminen: SIM -kortti 1. Liu'uta korttipaikan suojus pois. 2. Työnnä SIM-kortti korttipaikkaan. Varmista, että SIM-kortin viistetty reuna on kohdistettu korttipaikan

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä

D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä D.-soittimen LIITÄNTÄSOVITINKS-PD500 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Siemens Speedstream 6515

Siemens Speedstream 6515 Siemens Speedstream 6515 Tämä ohje on laadittu helpottamaan uuden langattoman verkkosi käyttöönottoa ta. Ohjeen avulla saat luotua otettua käyttöön suotun langattoman verkkoyhteyden. Ohjeita laitteen lisäasetuksista

Lisätiedot

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE ASENNUSOPAS PAKKAUKSEN SISÄLTÖ Wireless AC1200 Dual Band Access Point Huomaa: Kaksi irrotettavaa antennia. 12 V, 1A ULKOINEN VIRTALÄHDE (SISÄLTÄÄ

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain).

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain). Tuotetiedot C Asennus A B D A: USB-liitin B: Suojus C: Linkkivalo [vilkkuu hitaasti = käyttövalmis] [vilkkuu nopeasti = Bluetooth käytössä] D: USB-jatkojohto 1 ON Käynnistä tietokone. Aseta Trust-asennuslevy

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL

CLOCK RADIO. Sonoclock 660 PLL CLOCK RADIO Sonoclock 660 PLL FI ALARM 1 ALARM 2 MEM/TIME COLOUR ON/OFF RDS/WEC SLEEP/NAP DISPLAY DIMMER 0 P SNOOZE AUTO DIMMER DISPLAY BATTERY P + &TUNING% C ANTENNA RESET Ü 3 SUOMI SUOMI 05-17 4 SUOMI

Lisätiedot

Modeemi ja lähiverkko

Modeemi ja lähiverkko Modeemi ja lähiverkko Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SHB4000. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SHB4000. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome Kysy Philipsiltä SHB4000 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 Kuunteluturvallisuudesta 2 Yleistä 2 Vanhan

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin. Erilaiset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S

KÄYTTÖOHJE. Pro-Ject Tuner Box S KÄYTTÖOHJE Pro-Ject Tuner Box S Hyvä musiikinystävä, Onnittelut PRO-JECT-ULA-virittimen hankkimisesta. Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI

Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas. 9250694 1. painos, FI Nokia Display Headset HS-69 Käyttöopas 9250694 1. painos, FI VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-69-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Nelikanavainen luokan D vahvistin

Nelikanavainen luokan D vahvistin 4-581-373-11(2) (FI) Nelikanavainen luokan D vahvistin Käyttöohjeet Omistajan merkinnät Tuotteen malli- ja sarjanumerot on merkitty laitteen pohjaan. Kirjoita sarjanumero alla olevaan tilaan. Tarvitset

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot