Venäjällä vienti hidastuu ja tuonti kiihtyy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäjällä vienti hidastuu ja tuonti kiihtyy"

Transkriptio

1 Venäjällä vienti hidastuu ja tuonti kiihtyy Venäjän ulkomaankaupan voimakas kasvu jatkuu edelleen. Tullihallinnon tilastojen perusteella kauppavaihdon arvo nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 107,6 miljardin dollarin suuruiseksi. Yhä tuontipainotteisemman kaupan tuloksena Venäjän perinteisesti suuri kauppataseen ylijäämä supistui 20,5 prosenttia ja oli nyt 33,6 miljardia dollaria. Tammi-maaliskuussa Venäjän ulkokaupan vaihto oli 91,5 miljardia dollaria, mikä merkitsi 17,7 prosentin vuosikasvua. Kauppa IVY-maiden kanssa oli suuruudeltaan selvästi pienempi jääden 16,3 miljardiin dollariin. Tämä sisäkauppa kasvoi kuitenkin 19,6 prosenttia vuositasolla. Venäjän viennin arvo oli 70,7 miljardia dollaria, joten vuosilisäys jäi 5,8 prosenttiin. Tuntipuolella meno oli sen sijaan kovaa, sillä Venäjälle tuotiin tavaroita 37,1 miljardin arvosta eli 51,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Energiatuotteet yhä vientilistan kärjessä Viennin kärjessä olivat edelleen energiatuotteet eli raakaöljy, öljyjalosteet, maakaasu, hiili ja sähkö. Ulkokaupassa öljyn ja kaasun vientiosuus oli 66.5 prosenttia, mutta kuitenkin 5,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin samaan aikaan viime vuonna. Tullin mukaan nyt myös koneiden ja laitteiden, kemiantuotteiden ja terästuotteiden vienti osoitti selviä kasvun merkkejä. Raakateräksen ja terästuotteiden vientiosuus oli nyt peräti 16,4 prosenttia. Kolmas merkittävämpi viennin tavararyhmä oli kemianteollisuuden tuotteet, mutta sen osuus jäi vielä 5,8 prosenttiin. Länsiautojen kiihtyvä kysyntä dominoi tuotia Venäjän tavarantuontia dominoi ulkomaisten autojen yhä kiihtyvä kysyntä. Ajoneuvojen sekä niiden varaosien ja laitteiden osuus oli tammi-maaliskuussa jo 50,8 prosenttia koko tuonnista. Henkilöautojen tuonti kasvoi ajanjaksolla 63,3 prosenttia ja kuorma-autojen 56 prosenttia. Autojen ohella venäläiset huolehtivat myös ruokapöytiensä antimista. Lihan ja lihajalosteiden tuonti kasvoi, kohdistetuista tuontikielloista huolimatta, 20,1 prosenttia ja kalan sekä kalasäilykkeiden tuonnissa kasvu oli 29,8 prosenttia. Sokerin tuonnissa kasvu oli kokonaista 49 prosenttia. Myös alkoholijuominen tuonti lisääntyi puolella. Öljy ja kaasu hallitsivat myös vientiä IVY-maihin. Öljyn ja öljytuotteiden kohdalla kehitys oli kovatahtista, sillä niiden vientiarvo nousi vuositasolla 88,8 prosenttia. Samalla myös kivihiilen vienti hypähti 25,9 prosentilla. Muita tärkeitä tavararyhmiä olivat raakapuu, levyteräs, nikkeli, alumiini sekä henkilöautot ja kuorma-autot. Myös lihanvienti sai vauhtia ja sen arvo seitsenkertaistui. Kaupparyhmittymittäin tarkasteltuna EU menetti nyt markkinaosuuttaan IVY-maille. EU:n osuus Venäjän koko ulkomaankaupasta oli nyt 51,9 prosenttia oltuaan vuotta aikaisemmin 56,6 prosenttia. T Ä S S Ä N U M E R O S S A : Venäjällä vienti hidastuu ja tuonti kiihtyy...1 Jälleenvienti vääristää Suomen Venäjän-viennin tulosta...2 Venäjän talouskasvu kiihtyi alkuvuonna...3 Tuottajahintojen nousu hidastui Venäjällä...3 Käynnyköillä jo yli sadaan prosentin peitto Venäjällä...4 Venäjän Glonas-paikannus myös siviilikäyttöön...4 Wal-Mart varmisti brändiasiansa Venäjällä...5 Konsun taloushallintopalvelut laajenevat Kalugaan...5 Kalugan alue nousukiidossa...6 Hyvät yhteydet ja teollista osaamista Kalugassa...6 Finpro näkee Liettuan markkinakehityksen suotuisana...7 Johtava konsulttiyhtiö Bain & Company Ukrainaan...7 Virossa otetaan rauhallisesti Venäjän talouspakotteet...8 Latvia sääti inflaationtorjuntalain...9 Viron alkuvuoden talouskasvu ylitti ennusteen...9 Puola uskoo ulkomaisten investointien kiihtyvän...9 Latvian ja Venäjän rajasopimus enää duuman hyväksyntää vailla...9

2 2 Jälleenvienti vääristää Suomen Venäjän-viennin tulosta Jälleenviennin osuus Suomen koko Venäjän-viennissä on kasvanut luvulla ja viime vuosina jo neljännes itäviennistämme on koostunut tuotteista, joita ei ole valmistettu tai edes prosessoitu Suomessa, toteavat Suomen Pankin BOFIT-tutkimuslaitoksen ekonomistit Simon-Erik Ollus ja Heli Simola tuoreessa Finnish reexports to Russia -julkaisussaan. Jälleenvienti johtuu osittain Suomen logistisesti edullisesta sijainnista ja kilpailukykyisistä logistiikkapalveluista. Peruste on tältä osin Tutkimussarjan 22. raportti. Toukokuu T I L A A! Suomalaiyritykset Venäjällä Toimintaolot odotukset aikeet Barometri vuodesta 1998 Arvioita Venäjän lähiajan talouskehityksestä Venäjän maariski ja liiketoimintaympäristö Suomen viennin kehitys Markkinatilanne Kilpailuolosuhteet Investoinnit ja paikallinen tuotanto Venäläinen henkilöstö Tiedustelut ja tilaukset: Klaus Lehmuskallio sama kuin Suomen kautta perinteisesti kulkeneella Venäjän transitoliikenteellä. Muita syitä jälleenviennille ovat Venäjän tarjoamat laajat markkinat trading-yrityksille, suomalaisten yritysten hyvä Venäjän markkinoiden tuntemus, monikansallisten yritysten siirtohinnoittelu sekä valitettavasti myös kaksoislaskutusta hyödyntävä harmaa kauppa. Taloudellisesti jälleenviennin merkitys Suomelle on vähäinen, tutkijat toteavat. Koska vientituotteita ei ole valmistettu Suomessa, niiden työllisyysvaikutus on selvästi pienempi varsinaiseen vientiin verrattuna. Jälleenviennin tulovaikutus ohjautuukin lähinnä kuljetus- ja huolinta-alan yrityksille. Toisaalta jälleenvienti aiheuttaa ongelman, koska se tuo Venäjän vientitilastoomme ilmaa, mikä taas hankaloittaa todellisen vientimenestyksen seurantaa. Kun jälleenvientituotteiden vaikutus pudistetaan Suomen Venäjän-viennistä selviää, että Suomen markkinaosuus Venäjällä on ollut lievässä laskussa koko kuluvan vuosikymmenen ajan. Nyt jälleenviennin kehitystä on vaikea ennakoida, sillä jälleenvienti reagoi hyvin nopeasti ja joustavasti liiketoimintaympäristön muutoksiin. Viime vuonna tapahtunut Venäjän-viennin kasvuvauhdin tuntuva hidastuminen johtui paljolti matkapuhelimien jälleenviennin hiipumisesta vaihtoehtoisten kuljetusreittien vahvistaessa asemiaan. Toimitus/ Markkinointia Idänkaupan Vientipalvelut/ Muut informaatiotuotteet 13. vuosikerta Oy Compiler Ab Osuuskunnantie 50 B Helsinki Puh. 09) Fax (09) klaus. Klaus Lehmuskallio Kaija Pasila-Lehmuskallio Puh. (09) Fax (09) Compiler Trade Web Site Compiler enews Idänkaupan Vientipalvelut -eextra Suomalaisyritykset Venäjällä -tutkimus

3 3 Venäjän talouskasvu kiihtyi alkuvuonna Kaikkien keskeisten tuotannonalojen vuosikasvu kiihtyi selvästi ensimmäisellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Talousministeriön alustavan arvion mukaan kokonaistuotanto kasvoi 7,9 %. Teollisuustuotannon kasvu oli 8 % ja sitä tuki erityisesti jalostavan teollisuuden 15 %:n kasvu, mutta myös kaivannaisteollisuuden kasvu kiihtyi 4 %:iin. Pitkään maltillisesti kasvaneen öljyntuotannon kasvu nopeutui sekin 4 %:iin. Kovaan kasvuun päästiin jalostavassa teollisuudessa, jossa mm. koneiden ja laitteiden, elektroniikan ja optiikan sekä kumi- ja muovituotteiden tuotanto kasvoi yli 20 %. Päätuotantoaloista vuosikasvu oli kuitenkin nopeinta rakentamisessa, joka lisääntyi 23 %. Vähittäiskauppa kasvoi 14 %, kuljetukset 3 % ja maataloustuotanto 2 %. Keskeisten tuotannonalojen nopea kasvu ei heijastunut Venäjän vientiin samassa tahdissa. Viennin kasvu hidastui ensimmäisellä neljänneksellä paljolti öljyn hinnan laskun johdosta. Ennakkoarvion mukaan viennin arvo kohosi vain muutaman prosentin vuodessa. Tuottajahintojen nousu hidastui Venäjällä Maaliskuussa teollisuuden tuottajahinnat nousivat 6 % vuotta aiemmasta, Viime viime vuoden vuosimuutos oli yli 15 %. Tuottajahintojen nousua on pitkään vetänyt kaivannaistuotannon ja erityisesti energiatuotannon kustannusten nousu. Tuottajahinnat kaivannaisteollisuudessa kuitenkin laskivat 5 % edellisestä vuodesta. Lasku selittyy osittain viime vuoden vertailuajankohdan kylmällä talvella sekä öljyn maailmanmarkkinahinnan laskulla. Vuoden 2004 alusta tuottajahinnat ovat lähes kaksinkertaistuneet energiakaivannaisten tuotannossa ja jalostuksessa. Sen sijaan tehdasteollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet varovaisemmin, noin 50 % vuoden 2004 alusta. Maaliskuussa tehdasteollisuuden tuottajahinnat nousivat 11 % edellisvuotisesta. Nopeimmin tuottajahinnat ovat kolmivuotiskaudella nousseet öljyn ja kivihiilen jalostuksessa ja hitaimmin taas tekstiili-, nahka- sekä elintarviketeollisuudessa. (Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Toimittaja Timo Harell.

4 Käynnyköillä jo yli saadaan prosentin peitto Venäjällä Itä-euroopan matkapuhelinmarkkinoita seuraava AC&M Consulting julkisti toukokuun puolivälissä tuoreimmat laskelmansa Venäjän ja Ukrainan tilanteesta. Vaikka puhelinten penetraatio ylittää jo 100 prosentin rajan vetävät markkinat edelleen hyvin. Konsulttiyhtiön mukaan käytössä olevin matkapuhelinten määrä nousi Venäjällä huhtikuussa 156,8 miljoonaa laitteeseen. Määrä lisääntyi edellisestä kuukaudesta 1,7 miljoonalla puhelimella eli runsaalla yhdellä prosentilla. Koko Venäjän osalta matkapuhelin penetraatio oli 108 prosenttia. Puhelinten käytössä oli tilastojen perusteella suuria alueellisia eroja. Moskovassa oli käytössä 27,5 miljoonaa puhelinta, mikä merkitsi 1,62 puhelinta asukasta kohden. Pietarissa puhelinten määrä oli 8,9 miljoonaa laitetta ja väestöpeitto vastaavasti 1,42 puhelinta. Venäjän muilla alueilla puhelinten kokonaismäärä nousi 120,3 miljoonaan. Myös alueilla penetraatio oli jo noussut korkeaksi, 98,7 prosenttiin. Ukrainassakin kännyköillä jo yli sadan prosentim peitto Ukrainassa AC&M sai matkapuhelinten kokonaismääräksi 51,3 miljoonaa laitetta, mikä merkitsee 100 prosentin väestöpeiton ylittämistä myös tässä maassa. Venäjän Glonaspaikannus myös siviilikäyttöön Venäjän presidentti allekirjoitti asetuksen, joka avaa vapaan pääsyn Venäjän Glonas-navigointijärjestelmään. Venäjällä kehitetty järjestelmä vastaa amerikkalaisperäistä Global Positioning Systemiä. Puolustusministeriön mukaan Glonas tulee myös siviilikäyttöön jo tämän vuoden loppupuollella. Ilmaista palvelua voivat Venäjällä käyttää myös ulkomaalaiset yksityishenkilöt ja ulkomaiset yritykset. Glonas on jo alunperin kehitetty palvelemaan sekä sotilas- että yksityiskäytön tarpeita. Navigointijärjestelmä pystyy paikantamaan kohteen yhden metrin tarkkuudella. 4 Verkosta kaupallista lisävoimaa Venäjällä Pietarilainen Allnet konsultoi ja toteuttaa markkinoinnin internet-ratkaisuja Venäjällä toimiville ulkomaisille yrityksille. Palveluihin sisältyvät: konsultointi ja konseptisuunnittelu tekninen toteutus ja design domain-rekisteröinnit yrityssivustojen toteutus varsinaisten portaalien rakentaminen verkkokaupparatkaisut muut asiakaskohtaisesti räätälöidyt sovellukset Suunnittelutiimillä korkeatasoinen ammatillinen pätevyys. Yrityksellä on myös suomalainen osakas. Ulkomaisia asiakasreferenssejä. Yhteydenotot venäjäksi ja englanniksi: Alexandra Yurepina, partner.

5 Pamela Anderson Moskovassa. PhotoXpress Markkinointiviestintää Venäjällä Suomalaisen Circes Oy:n kanssa yhteistyössä toimivat mainostoimisto Veres ja kuvatoimisto PhotoXPress palvelevat yritystänne Moskovassa ja sieltä myös laajemmin Venäjällä. Mainostoimisto Veres Mainospalveluja sekä kuluttajaettä yritysmarkkinointiin. Copywriting & Design. Lehdistötiedottaminen. Painotyötuotanto. Myös länsimaisten mainosaineistojen lokalisointia. Yhteys Moskovassa tai Suomessa Kuvatoimisto PhotoXPress Pamela ja kymmeniä tuhansia muita eri aiheisia venäläisiä kuvia digitalisoituna. Parhaiden paikallisten kuvaajien otoksia. Kehittynyt hakujärjestelmä. Kuvien verkkotilaus ja -lähetys. Loistava kuva-aineisto mainonnan, tiedottamisen ja kustannustoiminnan tarpeisiin. Yhteys Moskovassa tai Suomessa Wal-Mart varmisti brändiasiansa Venäjällä Venäjälle menoaan jo pitkään valmistellut markettijätti Wal-Mart on ottanut seuraavan askeleen rekisteröimällä perusteellisesti kaikki paikallisesti käytettävät tuotemerkkinsä. Perusmerkkinsä Wal-Martin ja Sam s Clubin yhtiö rekisteröi Venäjällä jo vuonna Nyt yhtiö rekisteröi yhteensä 42 tuotemerkkiään. Lisäksi se eräiden länsiyritysten ikävistä kokemuksista oppineena rekisteröi yhdeksän tärkeintä merkkiään myös kyrillisenä versiona. Niihin kuuluivat Ol Roykoiranruoat ja Simply Basic -vaatteet, Vedomosti-lehti kertoo. Tavaramerkkiasioissa ovat Venäjällä joutuneet hankaluuksiin muun Venäjällä taloushallintopalveluja tarjoavan Konsun toimitusjohtaja Pirjo Karhu luottaa Kalugan alueen vahvaan talouskehitykseen. Tästä syystä Konsu avaa kesäkuussa kolmannen Venäjän toimistonsa Obninskiin Kalugassa. Toimisto tarjoaa Pietarin ja Moskovan toimistojen tapaan sekä taloushallinnon ulkoistamispalveluita että myös juridista konsultointia. Karhun mukaan jo useat suomalaisyritykset ovat tehneet tuotannollisia investointeja Kalugan alueelle. Hän odottaa alueen edelleen kiinnostavan, koska Moskovan rajusti noussut kustannustaso ohjaa ulkomaisia yrityksiä pääkaupungin ulkopuolella sijaitseviin lähikohteisiin. Suomalaisten investointialttius on nyt kaikkiaan lisääntymässä. Viime muassa H&M ja Starbucks. Näistä jälkimmäinen joutui ostamaan oman logonsa dollarilla venäläiseltä keinottelijalta, joka oli rekisteröinyt logon omiin nimiinsä. The Moscow Timesin haastattelema Soyuzpatentin edustaja tunsi hyvin tämän tyyppiset hämäräyrittäjät. Hänen mukaansa nimenhaltijat vaativat joko huomattavia kertakorvauksia tai sitten he kiristävät itselleen muita etuja, kuten esimerkiksi alueellisen myyntiedustuksen yksinoikeudella. Wal-Mart aikoo tulla markkinoille yritysostojen kautta. Sen tiedetään olevan kontaksissa ainakin Lentaan ja Carouselliin. Konsun taloushallintopalvelut laajenevat Kalugaan vuonna autoimme noin 30 suomalaisyritystä etabloitumaan Venäjälle, mutta tänä vuonna pääsimme jo ensimmäisellä neljänneksellä samaan määrään, Pirjo Karhu toteaa. Asiakasmäärän ja toimeksiantojen kasvun myötä Konsu on tuntuvasti laajentanut organisaatiotaan ja palkannut vuoden kuluessa 20 uutta työntekijää Pietariin ja Moskovaan. Venäjällä 15 vuoden ajan toimineella Konsulla on tällä hetkellä Venäjällä 105 työntekijää. Suomessa yrityksen Lappeenrannan ja Helsingin toimistoissa työskentelee yhteensä 12 henkilöä. Konsun tämän vuoden liikevaihtotavoitteena on 4,2 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 35 prosentin vuosikasvua. 5

6 6 Kalugan alue nousukiidossa Moskovan tuntumassa sijaitseva Kalugan alue on päässyt kovaan nousukierteeseen. Viime vuonna alueelle investoitiin 420 miljoonan dollarin arvosta, mutta tänä vuonna jo suurimman yksittäisen teollisuusinvestoinnin loppusumma nousee 600 miljoonaan dollariin. Kalugaan parhaillaan asettumassa oleva ulkomainen autoteollisuus on viemässä Pietarilta Venäjän Detroitin aseman. Kalugan nousu toimialan ykköseksi varmistui Volkswagenin valittua huolellisen harkinnan jälkeen Kalugan Venäjän tehtaansa sijaintipaikaksi. Volkswagen aloittaa tuotannon jo ensi syksynä Volkswagen asettuu Kalugassa kahden teollisuuspuiston tuntumaan. Maa-aluevaraus käsittää 400 hehtaaria, josta puolet tulee omaan käyttöön ja toinen puoli tarjotaan tuotannollisten yhteistyökumppaneiden käyttöön. Tuotantokompleksin rakennustyöt ovat jo käynnissä ja autojen valmistus on tarkoitus aloittaa ensi syksynä. Valmistus aloitetaan Skodilla ja Passateilla ja vuonna 2009 ohjelmaan tulee myös Polo. Täyteen tuotantoon laitos pääsee vuonna 2009, jolloin tavoitteena on valmistaa yhteensä autoa. Tähän vaiheeseen pääseminen edellyttää Volkswagenilta noin 600 miljoonan dollarin suuruisia investointeja. Autoelektroniikkaa Siemensiltä ja pakoputkia Bosalilta Siemens Automotive AG on puolestaan esitellyt oman suunnitelmansa autoelektroniikkaa valmistavan tuotantolaitoksen perustamisesta Kalugaan. Noin 30 miljoonaa euroa maksavasta laitoksesta tulee tuotantohaaransa suurin yksikkö Venäjällä. Siemens toimittaa jo entuudestaan elektroniikkaa Volkswagenille. Autoteollisuutta samoin edustava hollantilainen Bosal on varannut Kalugasta 20 hehtaarin tontin. Maailman johtaviin pakoputkistojen valmistajiin lukeutuva Bosal aikoo rakentaa paikalliseen teknologiapuistoon neliömetrin suuruisen tehtaan. Volvon tuotanto voisi alkaa vuonna 2009 Myös seuraava suuri autoteollisuuden investointi on edennyt jo pitkälle. Volvon on tarkoitus allekirjoittaa aivan lähiaikoina investointisopimus aluehallinnon kanssa. Volvolle on luvattu tuotantolaitosta varten 40 hehtaarin suuruinen tontti. Mikäli sopimus toteutuu, aloittaa Volvon heti kokoonpanontehtaan rakentamisen. Hankkeen olisi määrä valmistua vuonna 2009 ja sen investointisumma on noin 100 miljoonaa euroa. Tehdas on suunniteltu Volvon ja Renaultin kuorma-autojen kokoamiseen ja tuotannon kokonaistavoitteena on valmistaa ajoneuvoa vuodessa. Panimojättikin tulossa Hyvät yhteydet ja teollista osaamista Autoteollisuuden ulkopuolelta oleva suuri ulkomainen investoija on eteläafrikkalainen panimojätti SAB Miller. Jo toiminnassa olevan Kalugan panimon kapasiteetti on nyt nostettu kolmeen miljoonaan hehtolitraan. SABMIllerin myynti Venäjällä on kasvanut kolmanneksen tahtiin vuosittain. Moskovasta noin 180 kilometriä lounaiseen sijaitseva Kaluga kuuluu Venäjän Federaation keskusalueeseen. Lääni on suhteellisen pieni, vain neliökilometrin kokoinen. Väestömäärä on hieman yli miljoonan, mutta kaupungistumisaste on korkea nousten noin 70 prosenttiin. Kalugan kaupunki on tärkeä rautateiden solmukohta ja sen jokisatama tarjoaa hyviä kuljetusyhteyksiä myös vesireittejä myöten. Lisäksi alueen läpi kulkee kansainvälinen Moskova-Kaluga-Bryansk-Kiev-Lvov-Varsova-tieyhteys. Vahvasti teollistuneella alueella jalostava metalliteollisuus sekä kone- ja laitevalmistus ovat avainasemassa. Tällä sektorilla on toimii yli 900 yritystä, joista suuria tai keskikokoisia on 59. Tällä hetkellä myös elektroniikkateollisuus on selvässä kasvuvaiheessa. Aluejohto on omasta puolestaan toiminut määrätietoisesti Kalugan vetovoiman lisäämiseksi. Hallinto on pyrkinyt hankkimaan uusia kotimaisia ja ulkomaisia investointeja etenkin metallitehdasteollisuuteen ja elektroniikkateollisuuteen, mutta nyt uutena painopistealueena on myös metsäteollisuus. Alueellista lainsäädäntöä on kehitetty investointeja suosivaksi. Toimiin sisältyvät muun muassa investointisuoja ja määräaikaiset verohelpotukset.

7 7 Finpro näkee Liettuan markkinakehityksen suotuisana Maailmanpankin raportin mukaan yritystoiminnan harjoittaminen Liettuassa on lähes yhtä helppoa kuin Suomessa ja helpompaa kuin Virossa tai Latviassa. Pankin 175 maata käsittäneessäa Liettua sijoittuu vertailussa sijalle 16 eli vain kaksi sijaa Suomen jälkeen. Ero esimerkiksi Venäjään on suuri, sillä itänaapurimme joutuu tyytymään sija kuuluun 96. Liettuan tekee kiinnostavaksi myös maan toimivat liike- ja logistiikkayhteydet Valko-Venäjälle, Kaliningradiin ja Ukrainaan. Finpro järjestääkin kesäkuun puolivälissä Vilnassa Projects and Their Finance in Lithuania, Belarus and Kaliningrad -seminaarin. Suomalaisia yrityksiä on etabloitunut Liettuaan vajaat 190. Suomalainen paikallinen yritysrintama on kuitenkin tällä hetkellä kapeampi kuin tanskalaisten, ruotsalaisten, saksalaisten tai venäläisten. Liettua tarjoaa suomalaisyrityksille hyviä jatkonäkymiä. Sen talouskasvu sijoittuu Keski- ja Itä-Euroopan maiden kärkipäähän yli seitsemän prosentin vuosivauhdillaan. Myös EU-rahoitus nopeuttaa maan talouskehitystä. Uuden ohjelmakauden rahoitusallokaatio vuosille on yhteensä 6,67 miljardia euroa, eli kahdeksankertainen verrattuna edelliseen kauteen Finpron mukaan tärkeitä hankkeita on luvassa muun muassa energia, ympäristö-, liikenne- ja terveyssektoreille. Suomalaisilla vankka asema rakennus- ja kiinteistömarkkinoilla Rakentaminen kasvaa Liettuassa tällä hetkellä 10 prosentin vuosivauhdilla eli bruttokansantuotetta nopeammin. Alan suomalaisyrityksistä YIT:llä, Lemminkäisellä, Parocilla, Maxitilla ja Ruukilla on jo vahva markkina-asema. Lisäksi Liettuaan on tullut menestyksekkäästi joukko pienempiä rakennusalan yrityksiä. Viime vuonna valmistui uusia asuinhuoneistoja ja kysyntää löytyisi vielä huomattavasti laajemmalle tuotannolle. Jatkoa ajatellen tärkeätä on se. että ykityisomisteiset rakennukset hyväksyttiin uudella ohjelmakaudella ensimmäistä kertaa EU-tukien piiriin, mikä merkitsee lähtölaukausta neuvostoaikaisten betonilähiöiden kunnostamiselle. Näissä lähiöissä sijaitsee yli 60 prosenttia koko asuntokannasta. Liettuan nopeasti kasvava vähittäiskauppa kiihdyttää puolestaan toimitilarakentamista. Kaupan volyymin kasvu edellyttää supermarkettien, kauppakeskusten, varastojen ja varsinaisten logistiikkakeskusten rakentamista. Myös ajanmukaisista toimistotiloista on maassa kova puute. Vaikka pääkaupunki Vilna on tärkein kaupallinen keskus, aktiviteettia ohjautuu enenevästi maakuntiin, missä suuria kauppakeskuksia ei vielä ole ehditty rakentaa. Samoin logistiselta sijainniltaan edulliset kaupungit, kuten Kaunas, Panevezys ja Elektrinai hyötyvät kasvavista investoinneista. Rakennustoiminta ja kiinteistömarkkinoiden hyvä tuotto houkuttelee Liettuaan myös ulkomaisia sijoittajia ja kiinteistöliiketoiminnan ammattilaisia. Suomesta peliin mukaan ovat lähteneet jo Evli, Citycon, Ovenia ja YIT Building Systems. Suomalaisyritykset ovat tehneet tuntuvampia panostuksia myös energia- ja ympäristöalalla. Yrityksiämme on osallistunut sähkö- ja kaukolämpöverkkojen sekä voimaloiden kattiloiden uusimiseen. Myös jätteenkäsittelyssä suomalaiselle osaamiselle on ollut kysyntää. Johtava konsulttiyhtiö Bain & Company Ukrainaan Edelleen sekavassa poliittisessa tilanteessa oleva Ukraina koetaan silti kiinnostavaksi markkina-alueeksi. Tunnetuista kansainvälisistä toimijoista uusimpina tulokkaina Ukrainaan ovat asettuneet liikkeenjohdon konsulttiyhtiö Bain & Company sekä Kiovassa edustuston avannut Credit Suisse -pankki. Bostonissa pääkonttoriaan pitävällä Bainilla on nyt 36 toimistoa 22 eri maassa. Yhtiön palvelumuotoja ovat strategioiden luominen, operatiivinen, organisatorinen ja teknologinen konsultointi sekä yrityskaupat. Bain päätti avata toimiston Kiovassa, koska seitsemän vuotta jatkunut talouskasvu on saanut kovaan vauhtiin rahoitusalan, rakentamisen ja aivan viime aikoina myös kulutustavaratuotannon sekä vähittäiskaupan. Bain uskoo saavansa nopeasti hyvän jalansijan Ukrainassa, koska sen kilpailijat McKinsey & Company ja Boston Consulting Group hoitavat Ukrainan asiakkaitaan Moskovasta käsin. Bain & Companylla oli itselläänkin toimisto Moskovassa, mutta sen toiminta lopetettiin 1990-luvun lopulla. Credit Suissen toimisto aloittaa rahoitusalan neuvontapalveluilla. Se voi paikallisesti tukea Ukrainassa toimivia ulkomaisia yrityksiä sekä kansainvälistymään pyrkiviä ukrainalaisyrityksiä. Se tarjoaa Kiovasta käsin myös varainhoitopalveluja Sveitsissä.

8 8 Virossa otetaan rauhallisesti Venäjän talouspakotteet Venäläisen sotamuistomerkin siirtäminen Tallinnassa on johtanut yllättävän koviin ja nopeisiin reaktioihin Venäjällä. Venäjä on uhannut Viroa talouspakotteilla ja on osin myös toteuttanut niitä. Tähän mennessä Venäjä on ainakin rajoittanut raskaiden kuormaautojen liikennettä Narvan sillalla, siirtänyt öljyn ja lannoitteiden transitokuljetuksia Virosta muille reiteille sekä ilmoittanut Pietarin ja Tallinnan välisen junahenkilöliikenteen loppuvan kannattamattomana. Viimeksi mainitun tiedon tosin kiisti Venäjän valtionrautateiden edustaja, joka totesi liikenteen keskeytyvän vain tilapäisesti radanparannustöiden takia. Virolaisten tuotteiden ostoboikotti on sen sijaan vaikeammin toteutettavissa, koska useimmissa Venäjälle vietävissä kuluttajatuotteista ei ilmoiteta alkuperämaata. Lisäksi vientiä voidaan hoitaa jälleenvientinä Valko-Venäjän ja Ukrainan kautta, kuten jo kalasäilykkeiden kohdalla tapahtuu. Maahantuojien boikotti on jo vakavampi asia Vakavampia asia olisi kuitenkin maahantuojien ja jälleenmyyjien yhtyminen tuoteboikottiin. The Baltic Timesin mukaan lihanjalostaja Noo Lihatoostusin venäläiset jälleenmyyjät ilmoittivat vetävänsä virolaistuotteet pois myynnistä. Varmemmaksi vakuudeksi Venäjän elintarvikeviranomaiset keskeyttivät virolaisten ruokatuotteiden maahantuonnin hygieniavaatimuksiin tukeutuen. Pahimman iskun on kuitenkin kokenut Viron johtava makeisvalmistaja Kalev, jonka venäläiset edustajat ilmoittivat irtisanovansa jälleenmyyntisopimuksen, TBT jatkaa. Pääministeri rauhoittelee - transiton supistumisesta kärsivätkin venäläiset operaattorit Tuotanto- ja konsulttipalveluita itäisessä Euroopassa Buslink Oy tarjoaa teollisuudelle omia tuotantopalveluita, alihankintapalveluita sekä konsulttipalveluita itäisen Euroopan kaupassa. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Pietarissa ja Kaunasissa Liettuassa. Venäjän ja Baltian maiden ohella meillä monivuotinen kokemus myös Valko-Venäjältä ja Ukrainasta. Lars Sonckin tie 3 E, Helsinki Telefax: Tutustu tarkemmin palveluihimme ja tuotteidemme kuvastoon: Viron pääministeri Andrus Ansip on toisaalta rauhoitellut mielialoja Virossa. Hänen mukaansa ei esimerkiksi transiton supistumisella ole mainittavampia vaikutuksia Viron talouteen. Itse asiassa sen vaikutukset kohdistuvat pahiten Virossa transitoa operoiviin venäläisyrityksiin ja venäläisiin liikemiehiin. Muita menetyksiä kärsiviä ovat lähinnä Viron rautatiehallinto ja Tallinnan satamat. IDÄNKAUPAN VIENTIPALVELUT Sähköiset numerot vuodesta fi/idankaupan/uutisia/ vientipalvelut-muut.htm Buslink - ulkoistamispalveluita vaativiin tarpeisiin

9 Viron alkuvuoden talouskasvu ylitti ennusteen Keskuspankin maaliskuun lopulla antaman ennusteen mukaan Viron koko tämän vuoden talouskasvuksi tulisi 8,4 prosenttia. Toukokuun puolivälissä julkistetun tiedon mukaan Virossa päästiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä selvästi parempaan, 9,9 prosentin kasvuun. Hieman tuoreemmassa, Nordean Baltic Rim Outlook -raportisaan antamassa ennusteessa tyydytään keskuspankin ennustetta hieman varovaisempaan arvioon. Pankin ekonomistit odottavat Viron bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 7,9 prosenttia. Keskuspankki on varautunut siihen, että talouskasvu alkaa hidastua ensi vuodesta lähtien. Ennusteina ovat tässä vaiheessa 6,5 prosentin kasvu vuonna 2008 ja 5,6 prosentin kasvu vuonna Nordea on antanut oman ennusteensa vasta vuoden 2008 osalta ja sen mukaan kasvu jopa piristyisi nousten 8,3 prosenttiin. Latvia sääti inflaationtorjuntalain Latviassa jo lähes kansalliseksi ongelmaksi noussut inflaatio ei hellittänyt huhtikuussakaan. Kuluttajahinnat nousivat kuukausivertailussa 0,9 prosenttia ja vuositasolla 8,9 prosenttia. Inflaatioprosentti oli korkein kymmeneen vuoteen. Latvian makrotalous kehittyy yhä epävakaampaan suuntaan. Samalla kun Latvialla on EU:n paras talouskasvu on sillä myös talousalueen korkein inflaatio. Nyt Latviassa haetaan nopeita talouspoliittisia keinoja. Maan parlamentti hyväksyikin jo viime viikolla lain, joka sisältää toimenpideohjelman inflaation torjumiseksi. Latvian ja Venäjän rajasopimus enää duuman hyväksyntää vailla Latvian parlamentti ratifioi toukokuun puolivälissä omalta osaltaan Latvian ja Venäjän välisen rajasopimuksen. Lain läpimeno vahvistui 70 edustajan kannatuksella 25 parlamentin jäsenen vastustaessa sitä. Rajasopimusta on työstetty maiden välillä vuodesta 1997 lähtien vaihtelevalla menestyksellä. Rajasopimuksen allekirjoittivat aiemmin Latvian pääministeri Aigars Kalvitis ja Venäjän pääministeri Mihail Fradkov maaliskuun 27. päivä Moskovassa. Sopimuksen voimaantulo edellyttää kummankin maan parlamenttien hyväksyntää. Latvian johdon mukaan Kreml on vakuuttanut, ettei liioin duuman hyväksynnän kanssa tulla viivyttelemään. Latvian osalta rajasopimuksen ratifioinnissa edellytettiin, että sopimusteksti vastaa maan jäsenvastuita Euroopan turvallisuus. ja yhteistyöjärjestön OSCE:n suhteen. Myös Latvian EU-jäsenyyssopimus asettaa vaatimuksia unionin ja Venäjän välisen rajahallinnon hoitamiselle. Rajasopimus kruunaa tässä vaiheessa sen liennytyskehityksen mitä maiden välillä on viime aikoina kaikessa hiljaisuudessa tapahtunut. Samalla myös maiden välinen liiketoiminta ja kauppa ovat kääntyneet parempaan suuntaan. Puola uskoo ulkomaisten investointien kiihtyvän Makrotaloudeltaan vakaa ja kestävän talouskasvun uralle päässyt Puola nauttii parhaillaan investointibuumista. Viime vuonna kotimaiset ja ulkomaiset investoinnit kasvoivat 16,7 prosenttia, kun vuonna 2005 sijoitusten kasvu jäi 6,5 prosenttiin. Keskuspankin arvioiden mukaan tänä vuonna investoinneissa päästään vieläkin parempaan tulokseen, mahdollisesti jopa 20 prosentin lisäykseen. Suorien ulkomaisten osalta voidaan jo puhua menestyksestä. Viime vuonna Puolaan investointiin ulkomailta 11,1 miljardin euron verran. Summa ylitti 44 prosentilla vuonna 2005 kertyneet 7,7 miljardin euron suuruiset investoinnit. Puola on myös päässyt niskan päälle itäisen Keski-Euroopan sisäisessä kilpailussa. Ulkomaisten investointien kasvu on nyt selvästi nopeampaa kuin kilpailijamaissa Unkarissa, Tshekissä ja Slovakiassa. Viime vuonna valtion investointivirasto PAlilZ kätilöi 43 ulkomaista investointiprojektia. Toimialoittain laskettuna kärkeen nousivat elektroniikka-alan tuotantohankkeet, joita oli 11 kpl. Ne ylittivät määrällisesti aikaisemmin johtopaikkaa pitäneet autoteollisuuden investoinnit. Autoteollisuudenkin investointeja saatiin viime vuonna useita eli kaikkiaan kahdeksan. Tälle vuodelle investointivirasto on priorisoinut tutkimukseen ja kehitystoimintaan liittyvät hankkeet, palvelukeskukset ja hyvään vaiheeseen päässeet elektroniikkainvestoinnit. 9

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007

Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa. Pentti Ruutikainen 29.11.2007 Suomen kilpailukyky Venäjän transitokuljetuksissa Pentti Ruutikainen 29.11.2007 040107 0 Raportit 1. Suomen ja Venäjän välinen kuljetuslogistiikka Yrityshaastattelut - Suomen reitin ja vaihtoehtoisten

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito v.2002

Itään suuntautuva maantietransito v.2002 SVT Ulkomaankauppa 2003:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Itään suuntautuva maantietransito v.2002 Maantietransito; vienti itään v. 2002 toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön 447 (30 %) Elintarvikkeet

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen

Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Terveydenhuollon kasvava ammattilainen Orion jakautuu 1.7.2006 Orion konserni Uusi Orion Oyj Oriola KD Oyj Orion Pharma Orion Diagnostica KD Oriola Lääkkeiden ja diagnostisten testien T&K, valmistus ja

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008

Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Kauppa 2008 Handel Trade Itään suuntautuva maantietransito tammi-maaliskuussa 2008 Maantietransito; vienti itään v. 2008 (I-III) toimialoittain (1000 tonnia) Erittelemätön; 160; 19 Muut; 204; 24 Elintarvikkeet;

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi

SKAL Kuljetusbarometri 2/2006. Alueellisia tuloksia. Liite lehdistötiedotteeseen. Etelä-Suomi 1 SKAL Kuljetusbarometri 2/2006 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat kuluvan vuoden aikana selvästi parantuneet. Viime vuoden syksyllä vain 17

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2011-2012 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2010 Yht. 118,6 mrd. euroa (pl. alv) 13 % 12 % 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58 %

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa

Kaupan indikaattorit. Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Kaupan indikaattorit Luottamusindeksit vähittäiskaupassa, autokaupassa ja teknisessä kaupassa Luottamusindeksit kaupan alalla Tammikuu 2010 Vähittäiskaupan indeksit (ml. autojen vähittäiskauppa): 1. Kokonaisindeksi

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Miska Tammelin Varatoimitusjohtaja Hyundai Motor Finland Oy

Miska Tammelin Varatoimitusjohtaja Hyundai Motor Finland Oy Miska Tammelin Varatoimitusjohtaja Hyundai Motor Finland Oy 5,756 milj. 12,018 milj. Lähde:Automotive News Europe Lähde: Automotive News Europe 8,232 milj. Lähde:Automotive News Europe Lähde:Automotive

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2012 Investointitiedustelu Kesäkuu 2012 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009

Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7.2009 Kotkan meripäivät Itämeren aallot 16.7. Energiahankkeiden vaikutus Itämeren turvallisuustilanteeseen Dosentti, erikoistutkija Alpo Juntunen MpKK, strategian, Helsinki 0 Suomenlahti ja Itämeri ovat olleet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander

Osavuosikatsaus Q Mikko Helander Osavuosikatsaus Q3 2016 26.10.2016 Mikko Helander Kesko myy Venäjän päivittäistavarakauppansa Lentalle Kesko Food Russia Holding Oy on 26.10.2016 sopinut myyvänsä päivittäistavarakaupan liiketoimintansa

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys

Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 Ennuste talouden ja liikenteen kehityksestä Suomen ja Venäjän välisten liikennevirtojen kehitys Kymenlaakso liikenteen

Lisätiedot

Creating success for retailing

Creating success for retailing Creating success for retailing Citycon on monipuolinen kauppakeskusosaaja CITYCON on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja kehittäjä. Menestyvät ja kilpailukykyiset kauppakeskuksemme tarjoavat vuokralaisille

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi

SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005. Etelä-Suomi SKAL:n kuljetusbarometri 2/2005 Alueellisia tuloksia Liite lehdistötiedotteeseen Etelä-Suomi Kuljetusalan yleiset näkymät ovat jo keväästä 2004 alkaen olleet Etelä- Suomessa huonompia kuin koko maassa

Lisätiedot

Suomen ja Viron välinen kauppa

Suomen ja Viron välinen kauppa Kauppa 2016 Handel Trade Suomen ja Viron välinen kauppa Milj.e Kuvio 1. Suomen ja Viron välinen kauppa v. 2006-2015 (1-11) 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 (1-11)

Lisätiedot

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013

BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 BOFIT Venäjä-ennuste BOFIT Venäjä-ryhmä BOFIT Venäjä-ennuste 2011 2013 Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos Suomen Pankki BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos PL 160 00101 Helsinki

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Itä-Suomen huippukokous 30.8.2010 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Suomen ja Itä-Suomen hyvinvointi Myyntiä muualle;

Lisätiedot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot

Suuntana Venäjä, nopeasti itään. VR-konsernin Venäjä-toiminnot Suuntana Venäjä, nopeasti itään VR-konsernin Venäjä-toiminnot 12.10.2010 VR-Yhtymä Oy Päivi Minkkinen VR-konserni - monipuolinen logistiikkayritys Liiketoimintasektorit Kuljetus- ja logistiikkapalvelut

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa

Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Alueiden taustatiedot Suomen lähialueiden taloudellista ja sosiodemografista vertailutietoa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 599 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Alueiden

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén

Q3/2009 Osavuosikatsaus. 11.11. 2009 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Q3/29 Osavuosikatsaus 11.11. 29 Toimitusjohtaja Magnus Rosén Tammi-syyskuu lyhyesti Liikevaihto aleni -29, % 376,3 (53,1) :oon; -22,4 % paikallisessa valuutassa Liikevoitto 32,4 (99,4) ; liikevoittomarginaali

Lisätiedot

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla?

Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Taittuuko lama Suomessa ja maailmalla? Turku 19.11.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin 1 US

Lisätiedot

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin

Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Tulliliiton vaikutukset Suomen Venäjän vientiin Etumatkaa korkealaatuisilla palveluratkaisuilla www.nurminenlogistics.com 127 v. Nurminen Logistics on suomalainen pörssiyhtiö, jolla on 127 vuoden kokemus

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I/2006

Osavuosikatsaus I/2006 Osavuosikatsaus I/2006 25.4.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Ensimmäinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Ensimmäisen

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2001

YIT-konsernin tilinpäätös 2001 YIT-konsernin tilinpäätös 21 YIT-YHTYMÄ INSTALLAATIOT 1 OYJ OY 14.2.22 12/21 Konsernirakenne YIT-YHTYMÄ OYJ Reino Hanhinen Konsernijohto Konsernipalvelut YIT RAKENNUS OY Ilpo Jalasjoki YIT INSTALLAATIOT

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot