RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s. 1. Keskiviikko kello

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. TEKNINEN LAUTAKUNTA s. 1. Keskiviikko 7.1.2009 kello 19.00-20.10"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 TEKNINEN LAUTAKUNTA s. 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko kello Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinainen jäsen Varajäsen Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Herranen Tauno x Pispala Jouko x Haukka Raija x Koivistoinen Virpi x Mehto Pekka x Pakarinen Harri x Österberg Aino x Korhonen Heikki Hintikka-Varis Sari Hänninen Tuomo Jääskeläinen Anu Törmänen Maija Tunninen Pentti Savolainen Mirja x) läsnä -) poissa Muut osallistujat Savolainen Tuure x Kaikkonen Marja-Liisa - Jalkanen Anneli x Jyrkkänen Hannu - Niemelä Risto - tekninen johtaja/esittelijä kunnanhallituksen edustaja, tekn.ltk kunnanhallituksen puheenjohtaja tielautakunnan sihteeri kunnanjohtaja ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELLYT ASIAT 1-5 Tauno Herranen, puheenjohtaja Tuure Savolainen, sihteeri PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Rautalampi Allekirjoitukset Jouko Pispala Raija Haukka PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Rautalammin kunnanvirasto, tekninen toimisto klo 9-15 Kanslisti Sirkka Tossavainen

2 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 1/2009 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko kello Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Työkeskuksen 2.vaiheen rakentamissuunnitelman hyväksyminen Työkeskuksen rakentaminen: 2.vaiheen urakkatarjousten käsittely Huoltomiehen toimen perustaminen alkaen PUHEENJOHTAJA Tauno Herranen

3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tltk 1 Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Tltk 2 Pöytäkirja kirjoitetaan kokouksen yhteydessä ja tarkastetaan kokouksen päätyttyä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouko Pispala ja Raija Haukka. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jouko Pispala ja Raija Haukka.

4 3 TYÖKESKUKSEN 2. VAIHEEN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN HYVÄSYMINEN Tltk 3 Liite 1 Työkeskuksesta on työkeskuksen suunnittelutoimikunnan toimesta tehty rakentamissuunnitelmat. Suunnitelmat sisältävät 2. vaiheen LVISA suunnitelmat sekä rakennustekniset suunnitelmat. Suunnitelmat esitellään kokouksessa. Liitteenä nro 1 on pohjapiirros. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy tehdyt suunnitelmat. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 4 TYÖKESKUKSEN RAKENTAMINEN: 2. VAIHEEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Tltk 4 Liitteet 2-3 Työkeskuksen suunnittelutoimikunta on suunnitteluttanut työkeskuksen runkourakan jälkeisen rakennusvaiheen (2. vaihe) marraskuun 2008 loppuun mennessä. Tekninen osasto on kilpailuttanut rakentamisen siten, että tarjoukset on lähetetty ja saatu tarjousten avauspöytäkirjojen mukaisesti eri urakoitsijoilta (liite nro 2). Tarjousten viimeinen jättöpäivä on ollut , jolloin ne on myös avattu. Suunnittelussa suunnittelutoimikunta lähti siitä ajatuksesta, että rakennettavan puutyöosaston LVISA yhdistetään uusittavan osan vastaaviin järjestelmiin. Yhdistämisellä saavutetaan merkittäviä toiminnallisia etuja sekä kustannussäästöjä. Siksi että puutyöosasto liitetään rakennettavan kiinteistön LVISA järjestelmiin, tarjouksissa tuli esittää puutyöosankin rakentamiskustannukset. Rakentamisen osalta pysytään tehdyn kustannusarvion mukaisessa tavoitteessa. Liitteessä nro 3 on esitetty hankeen hankinta-arvolaskelma urakkasummineen. Rakentamiskustannuksiksi on arvioitu laskelman mukaisesti n , kun tehty kustannusarvio oli n Kaukolämmön osuudeksi tulee lisäksi n , joskin kustannus on hankkeeseen jo hyväksytty aiemmin, eikä siis ole vakuutuskorvauksesta pois haettavaa. Merkittävän kustannuserän on ennen rakentamista synnyttänyt vanhan palaneen rakennusosan purkukustannukset, asbestipurkutyöt ja suojaustoimenpiteet, kosteuskartoitus, alustava suunnittelu sekä kuivatus yhteensä n Työkeskuksen rakennussuunnittelussa keskeisenä periaatteena on ollut: - tilojen uudelleen järjestely siten, että saadaan tiloista toimivat sekä turvalliset. Erityistä huomiota on kiinnitetty työn valvonnan helppouteen sekä liikuntaesteisten liikkumiseen rakennuksessa. - saada toteutuksen kautta toiminnallisia kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä - ottaa huomioon mahdollisimman hyvin käyttäjän toiveet toteutuksessa kuitenkin samalla pyrkiä kustannustehokkaaseen toteutustapaan. Tavanomaiseen teollisuustilan rakentamiseen verrattuna ylimääräisiä kustannuksia on syntynyt edellisten suunnitteluperiaatteiden toteuttamisen kautta niin rakennustekniseen urakkaan kuin sähkö- ja ilmanvaihtourakkaan. Yksittäisiä kustannuksia kohottaneita kohteita ovat olleet mm. - työn valvontaan liittyvän valvontalaitteiston hankinta - uudet metalliset ulkoportaat rakennuksen taakse - normaalia tehokkaampi valaistus työpisteisiin (helpottaa lievästi näkövammaisten työskentelyä) - räjähdyssuojatut tilat maalaukseen ja liimaukseen - oma ilmanvaihtokone sosiaalitiloihin (mahdollistaa ilmanvaihdon tarkoi-

6 5 tuksenmukaisemman säädön) - talon sisäinen atk-verkko - 5 cm:n lisälämmöneristys ulkoseiniin (helpottaa sähköasennuksia sekä säästää jatkossa energiaa) - yläpohjan lämmöneristyksen lisääminen sosiaalitilaan (korjaa tilan yläpohjan puutteellisen lämmöneristyksen, säästää jatkossa energiaa) - pesulan ilmankuivaimet (parantaa pesulan työympäristön laatua, vähentää tauotuksen tarvetta ja vaikuttaa positiivisesti työterveyteen sekä edistää pyykin kuivumista). - paloilmoitinjärjestelmä (lisää turvallisuutta) - savunpoistoluukkujen muuttaminen savunpoistoikkunoiksi (lisää luonnon valon määrää työtiloissa ja parantaa siten mm. työviihtyvyyttä) - koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmön talteenotolla (parantaa sisäilman laatua ja säästää energiaa) - rakentamisen viivästymisestä johtuen on rakenteiden suojaamisesta ja kuivattamisesta syntynyt ylimääräisiä kustannuksia Suurin kustannussäästö pitkällä aikavälillä syntyy vanhan sähkölämmityksen korvaamisesta kaukolämmöllä. Jatkossa tehtyihin suunnitelmiin verrattuna suurin kustannussäästö voidaan saavuttaa ilmanvaihtokanaviston siirtämisellä yläpohjan päältä sisätiloihin. Siitä arvioitu n säästö on otettu hankinta-arvolaskelmassa huomioon. Kustannusarvion laadinnassa oletettiin, että hankkeelle voitaisiin saada 10 % avustus (n ). TE-keskuksen kanssa käydyssä neuvottelussa (Hakala) tuli kuitenkin selväksi, että hankkeelle ei ole tässä muodossa mahdollista saada avustusta. Avustuksen puuttumisen ja edellä mainittujen rakentamiskustannuksia kohottavien muutosten vuoksi lisämäärärahan tarpeeksi on muodostunut Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle että: 1. Työkeskuksen rakentamisen loppuun saattaminen tehdään siten että 2. vaiheen urakoitsijoiksi valitaan: Rakennustekniset työt: Savoka Oy LV-työt: Rautalammin Rakennus Oy IV-työt: SPT Asennus Oy Sähkötyöt: Suonenjoen Sähköasennus Oy Automaatio: YIT-Rakennusautomaatio Oy Urakoista laaditaan erilliset urakkasopimukset. 2. Annettujen LVISA urakoiden laajuus käsittää myös puutyöosan. Ra-

7 6 kennustekninen urakka ei sisällä puutyöosaa vaan sen rakentaa siitä tehdyn erillisen urakkasopimuksen mukaisesti rakennusteknisten töiden osalta Rautalammin Rakennus Oy (rakennusteknisen urakan maksamattomat maksuerät 4, 13 ja 14, yhteensä ). Valmistumisaika tulee olla sama kuin päärakennuksen valmistumisaika. 3. Sähköurakan osalta Suonenjoen sähköasennus Oy oli kokonaishintaansa sisällyttänyt puutyöosan sähkötyöt. Erillishintaa puutyöosan sähkötöille ei tarjouksessa ole annettu. Koska sähköurakka toteutetaan siten, että siihen kuuluu myös puutyöosa, voidaan tarjous hyväksyä. 4. Koska vakuutuskorvaus yksin ei riitä hankkeen toteuttamiseen, esittää tekninen lautakunta hankkeen loppuun saattamiseen hankintaarvolaskelman mukaisesti :n lisämäärärahaa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

8 7 HUOLTOMIEHEN TOIMEN PERUSTAMINEN ALKAEN Tltk 5 Teknisellä osastolla on tehty tehtäväjärjestelyjä niin kiinteistöhuollossa kuin kunnossapidon ja rakentamisen tehtäväalueilla. Kiinteistöhuollossa on järjestelyjä aiheuttanut kaksi eläkkeelle jäänyttä talonmiestä, lisääntynyt ruokakuljetusten määrä, rakentamisessa ja kunnossapidossa vesihuollon lisääntynyt rakentaminen sekä vesi- ja viemärilaitostekniikan lisääntyminen ja huoltotarve. Tekninen osasto on kouluttanut oppisopimuksen kautta Esko Nikulaisen niin kiinteistöhuollon tehtäviin (kiinteistöhuollon ammattitutkinto) kuin vesi- ja viemärilaitoksen asennus- ja huoltotehtäviin ja varautunut hänen palkkaamiseensa hyväksytyssä talousarviossa. Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää perustaa huoltomiehen toimen alkaen ja palkkaa siihen Esko Nikulaisen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.11.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia Laatimispäivä 06.10.2014 Nro 8/ 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 18.7.2014 klo 15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 14.7.2014 Nro 5 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjan tarkastajien valinta RAUTALAMMIN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 13.2.2014 klo 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite Asia nro KOKOUSKUTSU Laatimispäivä 6.2.2014 Nro 2 / 2014 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 2/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 17.2.2009 klo 19.00 19.20 Kunnanvirasto, valtuustosali 24 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 25 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2010 Ympäristölautakunta Sivut 37-43 KOKOUSAIKA Torstaina 25.11.2010 klo 16.00-17.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2010 Ympäristölautakunta Sivut 24-29 KOKOUSAIKA Torstaina klo 16.00-16.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 3/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 31.3.2009 klo 19.00 19.46 Kunnanvirasto, valtuustosali 32 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2012 Kunnanvaltuusto Tiistai 3.1.2012 klo 19.00 19.08 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2012 KOKOUSAIKA Tiistai 19.06.2012 kello 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30

Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.8.2012 klo 17.00 19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 7/2012 HALLITUS PHALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät MUUT OSALLISTUJAT 5.9.2012 klo 15.00 17.10 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula 1 PÖYTÄKIRJA nro 3/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Haatainen Heikki,

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 31.5.2012 N:o 5/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 25.5.2012 Sivu 50 Kokousaika Torstai 31.5.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2005 KOKOUSAIKA: Perjantaina 02.09.2005 klo 10.00-11.45 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone

KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Nro 6. Tiistaina 20.06.2006. klo 18.00. Palokunnan huone KIVIJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone KIVIJÄRVEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6/2006 Tiistaina 20.06.2006 klo 18.00 Palokunnan huone

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka

KOKOUSKUTSU HALLITUS. Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen. Paimiossa, 14.8.2014. MERK. HANNU RANTA Irja Puhakka KOKOUSKUTSU HALLITUS Kokoustiedot: Aika: torstai 21.8.2014 klo 16.00 Paikka: KTO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, kokoustila Kabinetti, Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Rakentamislautakunta 18.05.2011 AIKA 17:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot