Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla"

Transkriptio

1 Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla Valmiuspäällikkö Sakari Ahvenainen (joukkoviestintäpooli) Lapin TIVA:n alueseminaarissa Rovaniemellä (Kari Wirmanin aineiston pohjalta) Alkuperäiset raportit ovat saatavissa seuraavasti: Sopiva 1: Sopiva 2:

2 Koko kaksivuotisen ( ) projektin tavoitteet Projektin päätavoitteet ovat: tehdä ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi siten, että lakisääteinen varautumisvelvollisuus on ulotettu koskemaan eri toimijoita oikeasuhtaisella tavalla riittävän kansallisen huoltovarmuuden turvaamiseksi tehdä ehdotuksia sellaisiksi sopimusrakenteiksi ja -ehdoiksi, joita käyttäen lakisääteisen varautumisvelvollisuuden piiriin kuuluva toimija voi vyöryttää varautumisvelvoitettaan kolmannelle käyttäessään tätä varautumisvelvollisuuden piiriin kuuluvan toiminnan toteuttamisessa 2

3 SOPIVA-projektin vaiheet 1. Tietoyhteiskuntasektorin kriittisten infrastruktuurijärjestelmien ja -palveluiden tunnistaminen 2. Tunnistettujen järjestelmien ja palveluiden toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvien verkostojen kuvaus 3. Varautumiseen liittyvien lakisääteisten ja muiden velvoitteiden kattavuus verkoston toimijoita koskien 4. Varautumiseen liittyvien sopimusehtoluonnosten laatiminen 3

4 Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla Vaihe 1: TIETOYHTEISKUNTASEKTORIN KRIITTISTEN INFRASTRUKTUURIJÄRJESTELMIEN JA PALVELUIDEN TUNNISTAMINEN Sakari Ahvenainen (Kari Wirman)

5 Tietoyhteiskunnan kriittisestä infrastruktuurista 1. Tietoyhteiskunta, kehitystä : Tekninen älykkyys (mikroprosessorit (vast..) * niiden teho) on kasvanut noin 800 miljoona kertaiseksi 40 v:ssa (5000 erillistä tk:ta / 400 Mtk:ta verkossa ja 0.1 MIPS / 1000 MIPS) Tekninen tallennuskapasiteetti kasvoi 80 miljoona kertaiseksi (30 / Mtavua) 250 Gtavua = sivua tekstiä. Mutta: Gourmet-kirja ei tee gourmet ateriaa! Ihmisten määrä on vastaavasti kaksinkertaistunut ja yleinen tietämys ehkä 2-10 kertaistunut, eli inhimillinen älykkyys kasvanut max kertaiseksi Elämme siis halvalla monistetun ja halvalla verkosta saatavan massatiedon tietotekniikkayhteiskunnassa, jossa myös inhimillinen tieto (ymmärrys, viisaus) kasvaa, joskin vaatimattomasti 2. Kriittinen: yhteiskunnan funktioiden määrä on kasvanut 1800-luvulta nykyhetkeen noin 3-4 kertaiseksi ja monimutkaisuus noin 9-16 kertaiseksi kasvava ongelma on ensin määrittää mikä ei olisi kriittistä. Toinen ongelma on kasvava monimutkaisuus. Seuraus: verkon (kokonaisuuden) merkityksen kasvu? 3. Infrastruktuuri: infra (lat.) = alla. Infrastruktuuri = (kaiken) alla oleva rakenne. Rakenne, jonka päälle rakentuu paljon, moninaista ja merkittävää toimintaa. mitä on tietotekniikkayhteiskunnan monimutkaisen toiminnan "alla"? Mikropiirit, ohjelmat, tietokoneet, ohjelmistot, tietokoneverkot, internet ja helposti saatavilla oleva avoin tieto. Projektiryhmä/Kari Wirman

6 Ihmiskunnan evoluution organisatoriset suurvaiheet Informaatio- Vaiheen Yhteiskunnan Selittävä asia Organisaation tekniikka alku muoto koko Ei kieltä tai protokieli Ennen eaa. Eläimellinen Vaistot Suurperhe Kieli eaa. Primitiivinen Yhteisö, sosiologia Heimo Kirjoitustaito eaa. Historiallinen Politiikka Valtio Kirjapainotaito 1500 jaa. Moderni Tekniikka Kulttuuri Elektroninen ja integroitu tieto jaa. Postmoderni Kompl. hallinta, tieto Globaali Lähteitä: Quincy Wright: A Study of War ja McNeill & McNeill: Verkottunut ihmiskunta Jokaisessa vaiheessa yhteiskunnan muoto ja selittävä asia on muuttunut yhdessä uuden organisaatiotason kanssa. Muutosta on edeltänyt tiedon monistamisen teknologian muuttuminen ja kaupan muuttuminen. Vrt. tietokoneverkot ja internet sekä globaali vapaakauppa. Huom! Tällä hetkellä vaikuttaa kaksi valtiota suurempaa tasoa. Kumpikaan niistä ei ole (vielä) yhtä vahva kuin valtiollinen taso. Vrt. kuitenkin esim. EU:n, globaalin median ja globaalien tietotekniikan (Intel, Microsoft, Cisco, Nokia) vaikutus. Projektiryhmä/Kari Wirman Rovaniemi 6

7 Tekniikka, energia ja tiedonkulku ihmiskunnan evoluution megavaiheissa Informaatiotekniikka Tekniikka Energia Tiedon kulku km Ei kieltä tai protokieli Työkalut, integroimaton Lihas, tuli (metsästys, keräily) n * vuotta Kieli Työkalut, integroidut Lihas, tuli (suurriistan metsästys, keräily) n * 100 vuotta Kirjoitustaito Työkalut (koneet) Lihas, eläimet, tuli (maanviljely) n * vuosi Kirjapainotaito Koneet, järjestelmät Ed:t + tuuli, ruuti ja vesi (maanviljely ja tekniikka) Vuosi Elektroninen ja integroitu tieto Järjestelmien järjestelmät Ed:t + polttomoottori, sähkö, ydinenergia (tekniikka) 0, vuotta Lähteitä: Martin van Creveld: Technology and War ja McNeill & McNeill: Verkottunut ihmiskunta km = tiedon kulku toiselle puolelle maapalloa n = luku väliltä 1 10 Teknisten järjestelmien koko on jatkuvasti kasvanut. Suurempi sovellutus vaatii suuremman organisaation ja on kompleksisempi. Tiedon välityksen nopeutuminen (kulku toiselle puolelle maapalloa = km) tietoyhteiskuntavaiheessa. 7

8 Johtopäätöksiä: Huoltovarmuudesta 1/3 1. Työkalujen, koneiden, järjestelmien ja järjestelmien järjestelmien markkinat, tuotanto ja ylläpito (huolto) on vaatinut kasvavia organisaatioiden kokoja: heimo, valtio, kulttuuri (valtioliitto) ja globaali. Valtion merkityksen pieneneminen. Vrt. Suomi ja yritysten kansainvälistyminen. 2. Tällä hetkellä olemme valtio-kulttuuritasolla, jossa merkittävin on "lännen tekniikka" ja siirtymässä globaaliin informaatiotekniikkaan (Microsoft, Windows, Intel, Nokia, Cisco, Google, GPS...). Tieto on kasvava huoltovarmuuden kohde ja tekniikka sitäkin suurempi kohde. Yhteiskunnan tekninen infrastruktuuri. 3. Tietoyhteiskunnan tietotasolla ei ole mielekästä puhua valtiollisesta globaalin tietotekniikan huoltovarmuudesta perinteisessä mielessä, esim. omista käyttöjärjestelmistä tai mikroprosessoreista eikä tekniikan nopean muutoksen takia edes niiden "varmuusvarastoista". 4. Uusi aika vaatii uusia toimintatapoja ja uudenlaista ajattelua. Vrt. selityksen muuttuminen eri vaiheissa. Oleellisin taso on kasvavasti globaali ja siinä erityisesti tieto ja tietotekniikka. 5. Mitä merkitsee olla globaalin tietotekniikkayhteiskunnan (verkottuneen huoltovarmuuden) ulkopuolella? Katsokaa Pohjois-Koreaa, Kuubaa, entistä Albaniaa, sekä entistä Neuvostoliittoa. Mitä merkitsee päästä mukaan em. tasolle? Katsokaa Kiinaa, Etelä-Koreaa, Pohjois-Vietnamia jne. 8

9 Johtopäätöksiä: Huoltovarmuudesta 2/3 6. On järjestelmätasot: mikroprosessorit, tietokoneet, tietokoneverkot, internet. 7. On alaspäin riippuvuus: internet ei toimi, jos verkot eivät toimi, verkot eivät toimi, jos tietokoneet eivät toimi jne. 8. On evolutionääriset vaiheet: maatalous-, teollisuus ja tietoyhteiskunta, joissa on aina uudet huoltovarmuuden kohteet ja entiset säilyvät ja saavat uutta sisältö uuden vaiheen pääominaisuuksista. 9. On alaspäin riippuvuus: tietoyhteiskunta ei toimi, jos teollisuus ja maatalous ei toimi. 10. Koneet, jotka tekevät koneita ovat tärkeämpiä kuin koneet (vast. ohjelmissa). Ylimmän tason toimimattomuus pudottaa yhteiskuntaa alaspäin. Vrt. Venäjä 1990-luvulla. 11. Verkoissa olevat hubit (voimakkaasti verkottuneet solmut) ovat muita tärkeämpiä. 12. Kompleksisuuden hallinta (tekniikka) ja tieto ovat kasvavia huoltovarmuuden kohteita. 9

10 Johtopäätöksiä: Huoltovarmuudesta 3/3 13. Paradigmat, valtakaudet tietyntyyppiselle ajattelulle: maatalous-, teollisuusja tietoyhteiskunta. Uusi aika, uuden tyyppinen ajattelu. Vanhat periaatteet tosin edelleen tarpeen. 14. Yleisesti valtiotaso oleellinen vielä. Tekniikassa kulttuurinen taso (länsi) oleellinen. Tiedossa globaali taso oleellinen. 15. Aikaisempi ajattelutapa on keskeisesti ollut varastoiva, sektori- ja hyödykekohtainen, valtiollinen, poikkeusoloihin (sodankäyntiin) keskittyvä ja viranomaisvetoinen. Jatkossa tarvitaan kasvavasti tietoon perustavaa toimintaa, prosessikohtaista, kokonaisvaltaisempaa tarkastelua, kansainvälistä varautumista, normaaliolojen kompleksisuuden hallintaa ja verkottunutta yhteistyötä. 16. Tietoyhteiskuntaa ei ole ilman globaalia tiedon infrastruktuuria: tietokoneita, internetiä ja laajaa tiedon saatavuutta. 10

11 Tietoyhteiskuntasektorin kriittiset suoritteet Sovellukset sovellusperheet räätälöidyt ohjelmistot Laitealustat tietokonelaitteet varusohjelmistot Prosessitiedot valmisohjelmistot palvelusovellukset väliohjelmistot oheislaitteet Asiakasverkot PERUSTOIMINTOJEN KANNALTA KRIITTISET TOIMINTAPROSESSIT TIETOYHTEISKUNNASSA Yhteiset palvelut Prosessitiedot Sovellukset sovellusperheet valmisohjelmistot räätälöidyt ohjelmistot palvelusovellukset Laitealustat tietokonelaitteet väliohjelmistot varusohjelmistot oheislaitteet Asiakasverkot Infratiedot Sovellukset sovellusperheet räätälöidyt ohjelmistot Laitealustat tietokonelaitteet varusohjelmistot Käyttötuki Prosessitiedot valmisohjelmistot palvelusovellukset väliohjelmistot oheislaitteet Asiakasverkot Päätelaitteet Liityntä- ja muut viestintäpalvelut Prosessitiedot Sovellukset sovellusperheet valmisohjelmistot räätälöidyt ohjelmistot palvelusovellukset Laitealustat tietokonelaitteet väliohjelmistot varusohjelmistot oheislaitteet Asiakasverkot Prosessitiedot Sovellukset sovellusperheet valmisohjelmistot räätälöidyt ohjelmistot palvelusovellukset Laitealustat tietokonelaitteet väliohjelmistot varusohjelmistot oheislaitteet Asiakasverkot Verkkotuotteet ja -palvelut Prosessitiedot Sovellukset sovellusperheet valmisohjelmistot räätälöidyt ohjelmistot palvelusovellukset Laitealustat tietokonelaitteet väliohjelmistot varusohjelmistot oheislaitteet Asiakasverkot Prosessitiedot Prosessitiedot Sovellukset sovellusperheet valmisohjelmistot Sovellukset räätälöidyt ohjelmistot palvelusovellukset sovellusperheet valmisohjelmistot räätälöidyt ohjelmistot palvelusovellukset Laitealustat tietokonelaitteet väliohjelmistot Laitealustat varusohjelmistot oheislaitteet Asiakasverkot tietokonelaitteet väliohjelmistot varusohjelmistot oheislaitteet Asiakasverkot Prosessitiedot Sovellukset sovellusperheet valmisohjelmistot räätälöidyt ohjelmistot palvelusovellukset Laitealustat tietokonelaitteet väliohjelmistot varusohjelmistot oheislaitteet Asiakasverkot Projektiryhmä/Kari Wirman

12 Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla Vaihe 2: TUNNISTETTUJEN JÄRJESTELMIEN JA PALVELUIDEN TOTEUTTAMISEEN JA YLLÄPITOON LIITTYVIEN VERKOSTOJEN KUVAUS Kari Wirman

13 5.1 Viestintäverkkotuotteet ja palvelut; liityntä- ja muut viestintäpalvelut Suunnittelu Hankinnat Rakentaminen Käyttötoiminnot Verkkotuotteiden vuokraus Kunnossapito Korjaava huolto Ehkäisevä huolto Poistaminen käytöstä; romutus 13

14 5.2 Laitealusta Laiteympäristön hallinta (tuotantoympäristö) Tietokoneiden asennus ja käyttöönotto Varusohjelmistojen hallinta Tietokantatyökalujen hallinta Konesali- ja asiakasverkkojen hallinta Tuotannon valvonta Tietokantojen hoito Tiedostojen varmistukset Tiedostojen palautukset Tuotantoympäristön hallinta Palvelun tuki, toiminnalliset prosessit Muutoksen hallinta Versionhallinta Tapahtuman hallinta Ongelmanhallinta Konfiguraationhallinta Turvallisuuden hallinta 14

15 5.3 Sovellukset Sovellushallinta Sovellusylläpito Sovelluksen kokoonpanon hallinta Sovelluskehitys/ohjelmointi Sovellusympäristön hallinta 15

16 5.4 Yhteiset palvelut Paikannus Tunnelointipalvelut verkkoperusteinen päätelaiteperusteinen Verkkopalvelujen laadunhallinta Osoitteiden hallinta puhelinnumeroiden hallinta IP-osoitteiden hallinta Osoitemuunnokset DNS ENUM Todennuspalvelut varmentaja hakemistopalvelu kortinvalmistaja ja yksilöijä rekisteröijä sulkupalvelu 16

17 Tietoyhteiskuntasektorin ulkopuolelle ulottuvat riippuvuudet Logistiikkapalvelut Maantiekuljetukset Ilmakuljetukset Merikuljetukset Kiinteistöpalvelut LVI-palvelut Kiinteistöjen hallintapalvelut Sähköenergia Akkuvarmistus Varavoimalaitokset Siirrettävät varavoimalaitokset 17

18 Häiriöiden syiden aikariippuvuudesta Aikaperspektiivin muuttuminen muuttaa häiriöiden syitä. Näyttäisi myös siltä, että vaikuttavien asioiden määrä kasvaa kuukausia pitkissä häiriöissä. Sähköenergia, verkkotuotteet ja DNS-toiminto ovat aina tärkeitä. Koska aikaperspektiivi muuttaa huoltovarmuuden kohteita ja rakennetta, tulisiko huoltovarmuuden johtamisessa ja huoltovarmuusjärjestelmän rakenteessa huomioida em. seikka. 18

19 Häiriöistä toipumisen aikariippuvuudesta Toimintoperspektiivi muuttuminen muuttaa syitä, jotka voivat olla häiriöitä häiriöistä toipumiseen. Näyttäisi myös siltä, että vaikuttavien asioiden määrä kasvaa kuukausia pitkissä häiriöissä. Sähköenergia ja yleisten palveluiden DNS-toiminto ovat aina tärkeitä. Kuljetukset korostuvat häiriöajan kasvaessa. 19

20 Johtopäätöksiä Globaali, integroitu elektroninen tieto (eri kuva) Verkostojen korostumisen mukana mm. johtaminen muuttuu Järjestelmien ja järjestelmien järjestelmien mukana korostuu kokonaisuuden hallinta. Sääntelyä ei pidä kohdistaa toimijoihin vaan toimintoihin Tekniikka sen mahdollistamat uudet rakenteet synnyttävät uutta ohjaustarvetta Sekä tekniset että liiketoimintarakenteet ovat kansainvälisiä, mutta yhteiskunnan vaikuttamiskeinot ovat lähes pelkästään kansallisia. Panostusten kohdistamista tulee tarkastella kriittisesti tästä näkökulmasta. Laki on yhteiskunnan tapa ohjata verkostoja 20

21 Tietoyhteiskunnan infrastruktuurin perusverkko 1. Elektroninen tietojen siirto 2. Elektroninen (ym.) tietojen tallennus Sähkö Tietojen käsittely (mikroprosessori) Muut mikropiirit Ohjelmistot Datatiedot Sähkö Mikropiirit Tietojen käsittely Ohjelmistot Datatiedot Sähkö Mikropiirit Tietojen käsittely Ohjelmistot Datatiedot Ko. kolmen tekijän rakenne näkyy perusverkon lähes kaikilla tasoilla mikropiiristä internetiin Vrt. globaali, integroitu elektroninen tieto 3. Elektroninen tietojen käsittely Projektiryhmä/Kari Wirman

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta

Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Puolustustaloudellinen suunnittelukunta Tietoyhteiskuntasektori 2/2006 Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla Osaraportti 1: Tietoyhteiskuntasektorin kriittisten infrastruktuurijärjestelmien

Lisätiedot

Puolustusjärjestelmien kehitys

Puolustusjärjestelmien kehitys Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos Julkaisuja 15 Sotatekninen arvio ja ennuste 2025 STAE 2025 osa 2 Puolustusjärjestelmien kehitys Toimittajat Mikko Kari Arto Hakala Elisa Pääkkönen Markku Pitkänen

Lisätiedot

TIETO JA SEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA

TIETO JA SEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp. Sakari Ahvenainen Helsinki 24.3.2005 1(57) Yleisesikuntakurssi 54, Strategisen Johtamisen Kurssi, MpKK 2005 TIETO JA SEN MERKITYS TULEVAISUUDESSA Yleisesikuntaeverstiluutnantti

Lisätiedot

PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI. ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI

PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI. ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI PUOLUSTUSTALOUDELLINEN SUUNNITTELUKUNTA TIETOYHTEISKUNTASEKTORI ICT ja huoltovarmuus ELEKTRONIIKKAPOOLI Helmikuu 2005 2 SISÄLLYS Tausta...4 1. Johdanto...5 2. Kolmas teollinen vallankumous...8 2.1. Teolliset

Lisätiedot

3 Toimitusjohtajalta Tietoliikennealan kehitys on kääntymässä myönteiseksi.

3 Toimitusjohtajalta Tietoliikennealan kehitys on kääntymässä myönteiseksi. Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2006 Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2006 Julkaisija: Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry Päätoimittaja: Nora Elers Kirjoittajat:

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 TARKISTAMISTYÖRYHMÄ HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEITA KOSKEVAT KESKEISET TEKIJÄT JA TOIMENPITEET HUOLTOVARMUUDEN

Lisätiedot

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n

teollisen internetin hyödyntämiseen Yritysjohdon opas IoT:n Yritysjohdon opas IoT:n ja teollisen internetin hyödyntämiseen 1 Sisällysluettelo Sivut 1. Johdanto 3-4 2. Teollinen Internet 2.1 IoT on internetin uudelleentuleminen 5 5 3. Teollisen internetin mahdollistamat

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT

UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT Timo Nurmi Mikko Vähätalo Riikka Saarimaa & Sirkka Heinonen UBITRENDIT 2020: TULEVAISUUDEN UBITEKNOLOGIAT Kehityskulkuja, sovelluksia, trendejä sekä heikkoja signaaleja TUTU ejulkaisuja 4/2010 Copyright

Lisätiedot

Pk-yritys 2.0. - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa

Pk-yritys 2.0. - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Pk-yritys 2.0 - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa 1 VILLE SAARIKOSKI 2 Julkaisija: TIEKE

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti 17.1.2013 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio-osasto 17.1.2013 Julkaistaan myöhemmin TEM:n julkaisuja sarjassa Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina.

Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina. Digitalisaatio ja arvon yhteisluonti valmistavassa teollisuudessa teollinen internet ja sosiaalinen tietojenkäsittely mahdollisuuksina Timo Ingalsuo Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere Professori, KTT Tietoliikenne, Sulautetut järjestelmät Epanet, Seinäjoki Vaasan yliopisto Puh: 029

Lisätiedot

UUDEN TALOUDEN LOPPU?

UUDEN TALOUDEN LOPPU? ETLA B 184 Sitra 245 Heli Koski Petri Rouvinen Pekka Ylä-Anttila UUDEN TALOUDEN LOPPU? Julkaisijat: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos, ETLA Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Sitra Kustantaja: Taloustieto

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS SITRAN RAPORTTEJA 23 Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS S I T R A H E L S I N K I 1 Kirjoittajat: Gaia Group Oy: Harriet Lonka Mari Hjelt Juha Vanhanen Tuomas Raivio

Lisätiedot

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ

JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ JÄRKI KASVAA KÄYTÖSTÄ TIETOYHTEISKUNTAOPETUS KOLMANNELLA SEKTORILLA Liisa Mäenpää Pro gradu-tutkielma Aikuiskasvatus Ohjaaja Leo Pekkala Kevät 2007 2 Älkää koskeko tavaroihini. Haluan niiden olevan siellä,

Lisätiedot

Elinvoimainen metropoli

Elinvoimainen metropoli Antti Hautamäki Tutkimusprofessori Agora Center Jyväskylän yliopisto Luonnos 31.5.2010 Metropolialueen kilpailukykytutkimus Elinvoimainen metropoli Analyysi kilpailukyvyn uudesta perustasta ja sen merkityksestä

Lisätiedot

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA

Varautuminen ja. jatkuvuudenhallinta KUNNASSA Varautuminen ja jatkuvuudenhallinta KUNNASSA YHTEISTYÖSSÄ Valtiovarainministeriö Sisäasiainministeriö Puolustusministeriö Turvallisuus- ja puolustusasiain komitea Huoltovarmuuskeskus Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot