Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 SAR SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 SAR SAR 30.1 Käyttöohje

2 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje Tämän ohjeen laajuus: Tämä ohje koskee sähkötoimilaitteita ohjaustehtäviin, tyypit SA SA 48.1, ja säätötehtäviin, tyypit SAR SAR Tämä ohje on voimassa vain myötäpäivään sulkiessa, eli ulostuloakseli pyörii myötäpäivään kiinnisuuntaan. Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuusmääräykset Käyttöalue Seloste Käyttöönotto (sähköliitäntä) Huolto Varoitukset ja merkit Muut merkit Tekniset tiedot Kuljetus ja varastointi Asennus venttiiliin / vaihteeseen Käsikäyttö Sähköliitäntä Sisäinen kytkentä Pysäytystapa AUMA MATIC / AUMA MATIC MC ohjausyksiköt Mikrokytkimet Vastakkeen kiinnitys Rajakytkinten viritys Viritys pääteasento KIINNI (musta kenttä) Viritys pääteasento AUKI (valkoinen kenttä) Viritys DUO-rajakytkimet (optio) Viritys ajosuunta KIINNI (musta kenttä) Viritys ajosuunta AUKI (valkoinen kenttä) Momenttikytkinten viritys Koeajo Mekaanisen asennonosoittimen viritys (optio) Potentiometrin viritys (optio) RWG - resistiivisen asentolähettimen viritys (optio) Viritys, 2-johdinkytkentä 4-20 ma ja 3- /4-johdinkytkentä 0-20 ma Viritys 3- / 4- johdinkytkentä 4-20 ma Huolto Varaosapiirros SA SA Varaosaluettelo SA SA Yhdenmukaisuustodistus ja valmistajatodistus Aakkosellinen hakemisto AUMA toimistojen ja edustajien osoitteet

3 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Turvallisuusmääräykset 1.1 Käyttöalue AUMA sähkötoimilaitteet on tarkoitettu teollisuuden venttiilien käyttölaitteiksi esim läppä- ja palloventtiileille, kiilaluistiventtiileille ja istukkaventtiileille. Muut sovellukset vaativat konsultointia tehtaalta. Määräysten vastaisesta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista valmistaja ei vastaa. Käyttäjä kantaa vastuun riskistä yksin. Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän käyttöohjeen noudattaminen. 1.2 Seloste AUMA sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 ja SAR SAR 30.1 ovat tyypiltään moduulirakenteisia. Matkarajoitus toteutetaan rajakytkimillä molemmissa pääteasennoissa. Momenttipysäytys voidaan samoin toteuttaa molemmissa pääteasennoissa. Pysäytystavan määrittelee venttiilivalmistaja. 1.3 Käyttöönotto (sähköliitäntä) Sähkölaitteiden sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset voimassa olevien sähköteknisten säännösten mukaisesti. 1.4 Huolto Huolto-ohjeita (katso sivu18) on noudatettava, koska niiden laiminlyönti vaarantaa sähkötoimilaitteen turvallisen toiminnan. 1.5 Varoitukset ja merkit Varoitusten ja merkkien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaikeita henkilövammoja tai tavaravahinkoja. Pätevöityneen henkilökunnan on perehdyttävä perusteellisesti tämän käyttöohjeen kaikkiin varoituksiin ja merkkeihin. Oikea kuljetus, asiallinen varastointi, kokoonpano ja asennus, samoin kuin huolellinen käyttöönotto ovat välttämättömät moitteettoman ja varman käynnin kannalta. Seuraavat viittaukset kiinnittävät erityisesti huomion tämän käyttöohjeen turvallisuuden kannalta oleellisiin toimintoihin. Kukin on merkitty sopivalla kuvakkeella. Tämä kuvake osoittaa: Huom! Huom! merkitsee ne toiminnot tai tapahtumat, joilla on oleellista vaikutusta oikean käytön kannalta. Noudattamatta jättämäminen voi johtaa vahingollisiin seuraamuksiin. Tämä kuvake osoittaa: Sähköstaattisesti vaarassa olevat osat! Jos piirikorttiin on liitetty tämä merkki, siinä on rakenneosia, jotka voivat vahingoittua tai tuhoutua sähköstaattisten purkausten vuoksi. Mikäli rakenneosiin on koskettava korttien viritysten, mittausten tai vaihdon yhteydessä, on välittömästi ennen sitä varmistettava purkaus koskettamalla maadoitettua, metallista pintaa (esim. runkoa). Tämä kuvake osoittaa: Varo! Varo viittaa toimintoihin tai tapahtumiin, jotka, ellei niitä asianmukaisesti suoriteta, voivat aiheuttaa turvallisuusriskin joko ihmisille tai tavaralle. 1.6 Muut merkit Tämä kuvake osoittaa: venttiilivalmistaja on mahdollisesti jo suorittanut työvaiheet! MOV M Jos toimilaitteet toimitetaan asennettuna venttiilille, hoitaa venttiilitehdas tämän vaiheen. Viritykset pitää tarkistaa käyttöönoton yhteydessä! 3

4 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 2. Tekniset tiedot Monikierrostoimilaitteet SA SA 48.1 ja SAR SAR 30.1 Käyttöaikaluokat: SA: Vakio : Osa-aikakäyttö S2-15 min (Normin IEC 34-1/ VDE 0530 mukaan) Optio: Osa-aikakäyttö S2-30 min SAR: Vakio: Jaksottainen käyttö S4-25 % ED. Sallittu kytkentätiheys ks. taulukko Tekniset tiedot SAR Rajakytkentä: Laskurirullasto-ohjattu kytkentä KIINNI / AUKI Momenttikytkentä: Portaattomasti säädettävä momenttikytkentä KIINNI- ja AUKI-suuntaan Kierrosnopeudet: Katso taulukot Tekniset tiedot SA ja SAR Kytkinkotelon kuivatusvastus: 5-20 W, Moottorit: 3-vaihe AC moottori, 1-vaihe AC moottori tai DC moottori Moottorin suojaus: Vakio: 3 lämpösuojakytkintä Optio: 3 PTC termistoria Sähköliitäntä: Vakio: SA(R) : AUMA pyöröpistoke ruuviliitäntätekniikalla Ympäristön lämpötila: SA: SAR: SA(R) : Moottori, kytkentäliitin Ohjaus, AUMA pyöröpistoke 25 C to + 80 C (RWG:llä tai AUMA MATIC:lla max + 70 C) 25 C to + 60 C Vakio: IP 67 Optio: IP 68 Kotelointiluokka: (normin EN mukaan) Peitemaali: Vakio: metallinhohtoinen kaksikomponenttimaali 3. Kuljetus ja varastointi Kuljetus asennuspaikalle tukevassa pakkauksessa. Älä kiinnitä nostolaitetta käsipyörään. Jos sähkötoimilaite on asennettuna venttiilille, kiinnitä nostolaite venttiiliin, älä toimilaitteeseen. Varastointi hyvin tuuletetussa, kuivassa tilassa. Suojaa maakosteudelta säilyttämällä hyllyllä tai puuritilällä.. Suojaa pölyltä ja kosteudelta. Käsittele suojaamattomat metallipinnat sopivalla korroosionestoaineella. Jos toimilaitteet pitää varastoida pitkäksi aikaa (yli 6 kuukautta), on lisäksi ehdottomasti pantava merkille seuraavat kohdat: Ennen varastointia: suojaa suojaamattomat metallipinnat, erityisesti vetolaitteen osat ja asennuspinnat, kestokorroosionsuojausaineella.. Tarkkaile korroosion muodostumista n. 6 kuukauden välein. Jos jälkiä korroosiosta on havaittavissa, uusi korroosionsuojaus. Toimilaitteen asennuksen jälkeen pyri kytkemään sähköt mahdollisimman pian, jotta kuivatusvastus estää kondenssiveden muodostumisen. Huomioi turvallisuustekijät. 4

5 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Asennus venttiiliin / vaihteeseen MOV M. Tutki toimilaitteesta ennen asennusta mahdolliset vauriot.. Vaurioituneet osat on korvattava alkuperäisillä varaosilla. Asennus käy helpoiten, jos venttiiliakseli/vaihdeakseli osoittaa pystysuoraan ylöspäin. Asennuksen voi kuitenkin tehdä missä tahansa muussakin asennossa. Sähkötoimilaite toimitetaan tehtaalta KIINNI asennossa (rajakytkin KIINNI on toiminut).. Tarkista, sopiiko liitäntälaippa venttiiliin/vaihteeseen. Huolehdi, että laipan keskitys on sopiva! Vetolaitteet B1, B2, B3 tai B4 (kuva A) toimitetaan koneistettuna (yleensä normin ISO 5210 mukaan). Kuva A Vetolaite B 1 / B2 Hylsy Vetolaite B 3 / B4 Poraus ja kiilaura Vetolaitteen A (kuva B) kierteen on sovittava yhteen venttiilin karan kierteiden kanssa. Ellei kierteitystä ole erikseen tilattu, karamutteri toimitetaan tehtaalta koneistamattomana tai esikoneistettuna. Karamutterin työstäminen ks. sivu 6. Tarkista, että poraus ja ura sopivat venttiilin/vaihteiston sisäänmenoakseliin. Poista perusteellisesti rasva toimilaitteen/venttiilin liitäntälaippojen kosketuspinnoilta.. Rasvaa kevyesti venttiilin/vaihteiston sisäänmenoakseli. Työnnä sähkötoimilaite venttiiliin/vaihteistoon ja kiinnitä. Kiristä ruuvit (vähintään laatu 8.8, ks. taulukko 1) tasaisesti ristiin. Taulukko T A (Nm) M 8 25 M M M M M M

6 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje Karamutterin koneistus (vetolaite A): Kuva B Vetolaite A Karamutteri / Irrota vetolaite toimilaitteesta. Kierrä ulos keskitysrengas (80.2, kuva B) tappiavaimen tms. avulla liitäntälaipasta. Poista karamutteri (80.3) yhdessä painelaakerin (80.01) ja painelaakerin renkaiden (80.02) kanssa. Poista painelaakerit renkaineen karamutterista. Koneista karamutteri. Tarkista sopivuus karaan! Puhdista osat ja rasvaa painelaakeri ja renkaat kuulalaakerirasvalla. Aseta karamutteri laakereineen takaisin liitäntälaippaan. Kierrä keskitysrengas laippaan ja kiristä. Tarkista, että karamutteri pyörii moitteettomasti. Asenna vetolaite venttiiliin.. Asenna toimilaite vetolaitteeseen. Purista voitelunippaan rasvapuristimella muutamia painalluksia kuulalaakerirasvaa. Suojaputki nousevalle venttiilin karalle Kiedo irrallisena toimitettavien suojaputkien kierteisiin hamppua tai teflonnauhaa. Kierrä suojaputki kierteeseen ja kiristä kevyesti. Korroosiosuojauksia KS/ KX varten työnnä akselin tiivisterengas runkoon asti.. Parantele mahdolliset maalivauriot. Tarkista, että suojaputken kansi on tallella ja vahingoittumaton. 6

7 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Käsikäyttö Käsikäytölle saa vaihtaa vain moottorin seistessä. Vaihtaminen moottorin käydessä voi vahingoittaa toimilaitetta (kuva C)!. Nosta vaihtovipua käsipyörän keskellä maks. 85, pyöritä käsipyörää vähän edestakaisin, kunnes käsikäyttö kytkeytyy päälle (kuva D). Kuva C Kuva D Käsivoima riittää vaihtovivun käyttämiseen. Liiallinen voimankäyttö voi vahingoittaa kytkentämekanismia.. Päästä vaihtovipu irti (jousivoima heilauttaa sen takaisin lähtöasentoon). Ellei vipu heilahda takaisin, auta kädellä vipu takaisin alkuasentoonsa (kuva E). Kuva E Kuva F. Käsikäyttö pysyy toiminnassa, kunnes moottori taas käynnistyy. Silloin vaihto moottorikäytölle tapahtuu automaattisesti.. Käännä käsipyörä haluttuun suuntaan (kuva F). Käytä käsipyörää vain, kun vaihtovipu on alkuasennossaan!. Käsikäytön poiskytkentä tapahtuu automaattisesti moottorin käynnistyessä. 7

8 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 6. Sähköliitäntä Sähkölaitteiden sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset voimassa olevien sähköteknisten säännösten mukaisesti. Kuva G1 AUMA pyörövastake/pistoke (sähköliitäntä XK) Moottorin tyyppikilpi Venttiilin suojaamiseksi viive, ts. aika, joka kuluu raja- tai momenttikytkimen toiminnasta siihen, kun moottorin sähkö katkeaa, ei saa ylittää 50:tä millisekuntia. Suosittelemme, että moottorivirran katkaisua ohjaavat mikrokytkimien koskettimet kytketään suoraan moottorin suunnanvaihtokontaktoreiden ohjausvirtapiiriin, mikäli on vaara, että viive muodostuu muutoin liian pitkäksi. Kytkinkotelon kansi Kuva G2: AUMA pyörövastake/pistoke ruuviliittimillä (vakio) Vastakekansi Monikierrostoimilaitteille täytyy asentaa ohjauskeskus suunnanvaihtokontaktoreilla varustettuna. Toimilaitteille kokoon SA(R) 16.1 asti sähköliitäntä on toteutettu AUMA pyöröpistokeliittimellä, johon kaikki ulkoisten kaapeleiden johtimet kytketään. SA(R) 25.1 ja sitä suuremmat toimilaitteet on varustettu moottorikaapelin kytkentää varten erillisellä riviliittimellä, ohjauskaapelit kytketään AUMA pyöröpistokeliittimeen, kuten pienemmissä toimilaitteissa. Varmista, että virtalaji, verkkojännite ja taajuus täsmää moottoritietojen kanssa (katso moottorin tyyppikilpi). Poista vastakekansi (AUMA pyörövastake/pistoke) (kuva G2).. Löysää ruuvit ja vedä vastake ulos vastakekannesta. Käytä kaapeleihin sopivia kaapelitiivisteitä. Toimilaitteen tyyppikilpi Pistoke. Kotelointiluokka IP 67 tai IP 68 toteutuu vain käytettäessä sopivia kaapelitiivisteitä.. Varusta tarpeettomat kaapeleiden sisäänmenot sulkutulpilla. 6.1 Sisäinen kytkentä. Kytke johtimet tilauksen mukaisen KMS TP.... kytkennän perusteella. Kuva toimilaitteen sisäisestä kytkennästä kiinnitetään sähkötoimilaitteen käsipyörään säänkestävässä pussissa yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa. Mikäli sisäisen kytkennän kuva puuttuu, sen voi pyytää AUMA:lta komissionumeron tai ref. numeron perusteella (katso toimilaitteen tyyppikilpi). Johdinpaksuudet: Ohjauskaapelit: maksimi. 2,5 mm 2, Moottorin kaapeli: SA SA 16.1: maksimi. 6 mm 2. Moottorin kaapeli: SA25.1-SA48.1: 16 mm mm 2 moottoritehon mukaan. Kytke kuivatusvastus ehkäistäksesi kondenssiveden muodostumista.. Kytke moottorin lämpösuojakytkimet. Täydellinen moottorin suojaus on taattu vain, jos lämpösuojakytkimet on kytketty moottorin ohjausvirtapiiriin. Takuumme raukeaa moottorin osalta, jos lämpösuojakytkimiä ei ole kytketty.. Asentolähettimien (potentiometri, RWG) kytkentään on käytettävä häiriösuojattuja kaapeleita. 8

9 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Pysäytystapa MOV. Venttiilivalmistaja määrittelee, onko pysäytyksen pääteasennoissa tapahduttava rajakytkimillä (rajapysäytys), vai momenttikytkimillä (momenttipysäytys). M 6.3 Ohjausyksiköt AUMA MATIC / AUMA MATIC MC Jos vaadittuja suunnanvaihtokontaktoreja ei ole asennettu ohjauskeskukseen, integroidut AUMA MATIC tai AUMA MATIC MC moottorin ohjausyksiköt voidaan asentaa toimilaitteisiin SA(R) SA(R) 16.1 myöhemmin. Ohjausyksikön määrittelemiseksi ilmoita laitteen komissionumero tai ref. numero ( commission no., katso toimilaitteen tyyppikilvestä). 6.4 Mikrokytkimet Mikrokytkimien virtapiireihin saa kytkeä vain saman jännitetason- tai lajin. Jos on käytettävä kahta eri jännitettä, toimilaite on varustettava tandem-mikrokytkimillä. Kullatuilla koskettimilla varustettuja mikrokytkimiä (optio) saa kuormittaa vain pienellä jännitteellä ja virralla (<50 V DC / 400 ma, ks taulukko). Huomioi, että tandemkytkimen koskettimet toimivat hieman eri kohdassa. Käytä asennon ilmaisuun ensiksi toimivia ja moottorin pysäyttämiseen viimeksi toimivia koskettimia. I Vakiomikrokytkin RD BK II Tandem mikrokytkin Signaalit RD 11 BK 13 RD 21 Pysäytys BK 23 NO NC NC NO Mekaaninen elinikä = 2 x 10 6 toimintaa Virtalaji Virta I max 30 V 125 V 250 V RD BK RD 12 BK 14 DSR 1 / DÖL 1 WSR 1 / WÖL 1 RD 22 BK 24 DSR / DÖL WSR / WÖL 1-vaihe AC (induktiivinen kuorma) cos phi = 0,8 DC (resistiivinen kuorma) Kullatut kosketinpinnat Virta 5 A 5 A 5 A 2 A 0,5 A 0,4 A minimi 5 V, maksimi 50 V minimi 4 ma, maksimi 400 ma 6.5 Vastakkeen kiinnitys Aseta vastake vastakekanteen ja kiinnitä (kuva G2). Puhdista tiivistepinnat, tarkista O-renkaan kunto ja levitä ohut kerros hapotonta rasvaa (esim. vaseliinia) tiivistepinnoille.. Kiinnitä vastakekansi. Tarkista kaapelitiivisteiden kireys, jotta kotelointiluokka IP 67 tai IP 68 olisi taattu. 9

10 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 7. Rajakytkinten viritys Kuva H1 Seuraavat selostukset ovat voimassa vain myötäpäivään sulkiessa, eli toimilaitteen akseli pyörii myötäpäivään venttiilin sulkeutuessa. Osoitinkiekko Kansi Osoitinmerkki. Kytke toimilaite käsikäytölle, kuten kohdassa 5 sivulla 7 on selostettu.. Poista kytkinkotelon kansi ja jos kytkinyksikössä on osoitinkiekko, vedä se pois (kuva H1). Tässä voi käyttää vipuna esim. kiintoavainta. 7.1 Viritys pääteasento KIINNI (musta kenttä) MOV M. Kierrä käsipyörää myötäpäivään, kunnes venttiili on kiinni. Kierrä virityskaraa A (kuva H2) nuolen suuntaan, (virityskaran ollessa sisään painettuna!) tarkkaillen samalla osoitinta B. Virityskara A pyörii naksuttavaa ääntä pitäen ja hetken kiertämisen jälkeen osoitinnokka B kääntyy 90 astetta. Jatka kiertämistä, kunnes nokka on kääntynyt osoittamaan merkkipistettä C. Kun nokka osoittaa pistettä, älä jatka kiertämistä; ruuvi ei saa naksahtaa. Jos olet vaningossa kiertänyt liikaa, jatka virityskaran kiertämistä eteenpäin, kunnes tulet uudelleen kohtaan C. Kuva H2 DSR DOL WSR WOL E C WDR WDL F L* H * *) Optio G* K* D 10

11 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 MOV M. Kierrä käsipyörää vastapäivään, kunnes venttiili on auki, sitten n. 1/2 kierrosta takaisin.. Kierrä virityskaraa D (kuva H2) nuolen suuntaan (virityskaran ollessa sisään painettuna!) tarkkaillen samalla osoitinta E. Virityskara D pyörii naksuttavaa ääntä pitäen ja hetken kiertämisen jälkeen osoitinnokka E kääntyy 90 astetta. Jatka kiertämistä, kunnes nokka on kääntynyt osoittamaan merkkipistettä F. Kun nokka osoittaa pistettä, älä jatka kiertämistä; ruuvi ei saa naksahtaa. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa, jatka virityskaran kiertämistä eteenpäin, kunnes tulet uudelleen kohtaan F. 7.2 Viritys pääteasento AUKI (valkoinen kenttä) Punaiset testinupit T ja P (kuva H2) on tarkoitettu momentti- ja rajakytkinten toiminnan simulointiin. 8. Viritys DUO-rajakytkimet (optio) MOV M Kytkentäkohtaan (väliasento) on tultava samasta suunnasta, kuin myöhemmin sähkökäytössä. Sovellukset ovat ohjattavissa kahdella välirajakytkimellä. Ohjaus voidaan toteuttaa käyttämällä avautuvaa tai sulkeutuvaa kosketinta.. Aja venttiili haluttuun väliasentoon. 8.1 Viritys ajosuunta KIINNI (musta kenttä). Kierrä virityskaraa G (kuva H2) nuolen suuntaan (virityskaran ollessa sisään painettuna!) tarkkaillen samalla osoitinta H. Virityskara G pyörii naksuttavaa ääntä pitäen ja hetken kiertämisen jälkeen osoitinnokka H kääntyy 90 astetta. Jatka kiertämistä, kunnes nokka on kääntynyt osoittamaan merkkipistettä C. Kun nokka osoittaa pistettä, älä jatka kiertämistä; ruuvi ei saa naksahtaa. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa, jatka virityskaran kiertämistä eteenpäin, kunnes tulet uudelleen kohtaan C. 8.2 Viritys ajosuunta AUKI (valkoinen kenttä). Kierrä virityskaraa K (kuva H2) nuolen suuntaan (virityskaran ollessa sisään painettuna!) tarkkaillen samalla osoitinta L. Virityskara K pyörii naksuttavaa ääntä pitäen ja hetken kiertämisen jälkeen osoitinnokka L kääntyy 90 astetta. Jatka kiertämistä, kunnes nokka on kääntynyt osoittamaan merkkipistettä F. Kun nokka osoittaa pistettä, älä jatka kiertämistä; ruuvi ei saa naksahtaa. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa, jatka virityskaran kiertämistä eteenpäin, kunnes tulet uudelleen kohtaan F. 11

12 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 9. Momenttikytkinten viritys MOV M Kuva J Momentti viritetään venttiilin vaatimaan arvoon! Mikäli toimilaite toimitetaan venttiiliin asennettuna, on viritys tehty koekäytön yhteydessä.. Muutoksia viritykseen saa tehdä ainoastaan venttiilin valmistajan suostumuksella! KIINNI-suunta AUKI-suunta O P O P. Löysää asteikkopyörästä molemmat lukitusruuvit O (kuva J).. Asettele osoitinnokka osoittamaan haluttua momenttiarvoa asteikkolevyä P kääntämällä. Momenttiarvot on kalibroitu dekanewtonmetreinä ( = 10 Nm). Esim: Kuvassa J on viritetty: 3,5 da Nm = 35 Nm suuntaan KIINNI 3,5 da Nm = 35 Nm suuntaan AUKI. Asettelun jälkeen kiristä ruuvit O..Momenttikytkimet ovat käytössä myös käsikäytöllä, jolloin sähköinen ohjaus vastaavaan suuntaan estyy.. Momenttikytkentä toimii ylikuormitussuojana koko toimialueella, myös rajoista riippuvassa pysäytyksessä pääteasennoissa. Kuva K DSR DOL T WSR WOL P WDR WDL 12

13 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Koeajo Ohjauksien tarkistus: Avaa moottorin sulakkeet.. Kytke ohjausjännite. Tarkista ohjaukset kääntämällä testinuppeja (T) ja (P) (kuva K). Punaiset testinupit T ja P ovat tarkoitetut raja- ja momenttimikrokytkinten käsin tapahtuvaa käyttämistä varten. Pyörimissuunnan tarkistus: Kytke toimilaite käsikäytölle, kuten kappaleessa 5, sivulla 7 on selostettu. Jos toimilaite on varustettu mekaanisella asennonosoittimella, aseta osoitinkiekko paikoilleen, kuten kappaleessa 11 on selostettu. Siirrä käsipyörällä venttiili väliasentoon riittävän etäälle pääteasennosta. Kytke moottorin sulakkeet. Kytke pääjännite.. Anna toimilaitteelle ohjauskäsky KIINNI suuntaan. Jos osoitinkiekko pyörii vastapäivään, pyörimissuunta on oikein. Jos toimilaitteessa ei ole osoitinkiekkoa, josta pyörimissuunta nähtäisiin, tarkasta suunta jostain muusta paikasta, esim. toimilaitteen ulostuloakselista.. Jos kierron suunta on väärä, pysäytä toimilaite välittömästi kääntämällä molempia testinuppeja T ja P (kuva K) samanaikaisesti kumpaan suuntaan tahansa. Käännä tarvittaessa vaihejärjestys oikeaksi. Toista koeajo. Puhdista kytkinyksikön kannen ja rungon tiivistepinnat, tarkista O-renkaan kunto sekä voitele tiivistepinnat kevyesti hapottomalla rasvalla.. Kiinnitä kytkinyksikön kansi. 11. Mekaanisen asennonosoittimen viritys (optio) MOV Osoitinkiekko pyörii n. 180 ajettaessa AUKI suunnasta KIINNI suuntaan tai päinvastoin. M Sopiva alennusvaihteisto on rakennettu sisään tehtaalla. Mikäli jälkeenpäin pitää muuttaa kierroksia/isku, on ehkä tarpeen vaihtaa alennusvaihteistoa. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Kierrä alempaa osoitinkiekkoa, kunnes merkki (KIINNI) on kannen osoitinmerkin kohdalla (kuva L).. Aja venttiili pääteasentoon AUKI. Pidä kiinni alemmasta osoitinkiekosta KIINNI ja kierrä ylempää, merkillä (AUKI) varustettua kiekkoa, kunnes tämä on kannen osoitinmerkin kohdalla. Kuva L Osoitinkiekko Kansi Osoitinmerkki 13

14 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 12. Potentiometrin viritys (optio) Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Poista kytkinkotelon kansi ja vedä pois mahdollinen osoitinkiekko kuten kohdassa 7, sivulla 10 on selostettu.. Kierrä potentiometriä (R2) myötäpäivään lähelle pääteasentoaan. Pääteasento KIINNI vastaa 0 %, pääteasento AUKI 100 %. Asentolähettimen lisälaitevaihteiston välityssuhteen porrastuksesta johtuen ei potentiometrin koko vastusalue ole aina käytettävissä. Mikäli toimilaite on varustettu mekaanisella asennonosoittimella, työnnä osoitinkiekko akselille ja viritä kohdan 11, sivu 13, mukaisesti. Puhdista tiivistepinnat, tarkista O-rengas, rasvaa tiivistepinnat kevyesti hapottomalla rasvalla.. Kiinnitä kytkinkotelon kansi. Kuva M Etulevy R2 14

15 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR RWG - resistiivisen asentolähettimen viritys (optio) Asennon osoitusta tai säätöpiirin takaisinkytkentää varten Elektroninen asentolähetin viritetään tehtaalla tilauksessa mainitun viestialueen mukaisesti. Suorita jälkisäätö kohdan 13.1 tai 13.2 mukaisesti. Sen jälkeen, kun toimilaite on asennettu venttiilille, tarkista viritys mittaamalla ulostulovirta tähän tarkoitetuista mittapisteistä (katso kohta 13.1 tai 13.2), ja suorita mahdollisesti tarvittava jälkisäätö. Taulukko 2 Tekniset tiedot Sisäinen kytkentä KMS TP.. 4 /... RWG 4020 KMS TP. 4. /... KMS TP. 5. /... 2-johdinkytkentä 3-/ 4-johdinkytkentä Ulostulovirta I 0-20 ma, 4-20 ma 4-20 ma Syöttöjännite U v 24 V DC, ± 15 % stabiloitu Maksimi virranotto Maksimi kuorma I 24 ma ulostulovirralla 20mA 14 V DC + (I x R B ), max. 30 V 20 ma R B 600 Ω (Uv - 14 V) / 20 ma Asentolähettimen kortti (kuva N) sijaitsee kytkinyksikön etulevyn alla (kuva M). Kuva N: Asentolähetinkortti max (0/4 ma) (20 ma) N R2 M 3- ja 4-johdinkytkentä Mittapiste 1 Mittapiste 2 2-johdinkytkentä + 0/4-20 ma Vaihdettaessa kytkentää myös johdotus on muutettava. Käänteiskäytössä vaihda johtimet liittimillä 7 ja 5 asentolähetinkortissa (kuva N). 15

16 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 13.1 Viritys, 2-johdinkytkentä 4-20 ma ja 3- /4-johdinkytkentä 0-20 ma Kytke jännite asentolähettimelle. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Poista kytkinyksikön kansi, ja jos toimilaite on varustettu asennon osoittimella, vedä se pois kohdan 7, sivu 10, mukaisesti. Toimilaitteissa, joissa mittapisteisiin ei ole pääsyä, irrota etulevy (kuva O).. Liitä mittapisteisiin mittalaite 0-20 ma (kuva N, sivu 15 tai kuva O). Pääteasennossa KIINNI 3- ja 4-johdinkytkennällä on arvo virityksen jälkeen 0 ma, 2-johdinkytkennällä 4 ma. Virtapiirin (ulkoinen kuormitus) pitää olla suljettu (huom. max. silmukkavastus R B ), tai vastaavien AUMA pyörövastakkeen napojen (katso kytkentä KMS TP...) pitää olla oikosuljettu, muutoin virta-arvo ei ole mitattavissa.. Kierrä tunnustelija (R2) myötäpäivään lähelle pääteasentoaan.. Säädä asentosignaali sähköisellä nollapistevirityksellä (N) 0 ma:iin (tai 4 ma 2-johdinkytkennällä). Viestin voi tarvittaessa jättää hieman nollapisteen yläpuolelle (säätötehtävä).. Aja venttiili pääteasentoon AUKI. Säädä viesti vahvistuspotentiometrillä (M) 20 ma:iin. Aja venttiiliä molempiin pääteasentoihin ja tarvittaessa korjaa viritys 0 ja max potentiometreillä.. Kiinnitä etulevy (kuva O), mikäli se on ollut irrotettuna. Jos toimilaite on varustettu osoitinkiekolla, paina kiekko akselille ja viritä se kohdan 11, sivu 13, mukaisesti. Puhdista tiivistepinnat, tarkista O-rengas, rasvaa tiivistepinta kevyesti hapottomalla rasvalla.. Kiinnitä kytkinkotelon kansi. Mikäli haluttuihin virta-arvoihin ei päästä, tarkista lisälaitevaihteiston valinta. Kuva O N (0/4 ma) R2 M(20mA) Etulevy Mittapiste 1 (+) 0/4-20 ma Mittapiste 2 ( ) 0/4-20 ma 16

17 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Viritys 3- / 4- johdinkytkentä 4-20 ma Kytke jännite asentolähettimelle. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Poista kytkinyksikön kansi, ja jos toimilaite on varustettu asennon osoittimella, vedä se pois kohdan 7, sivu 10, mukaisesti. Toimilaitteissa, joissa mittapisteisiin ei ole pääsyä, irrota etulevy (kuva O).. Kytke mittapisteisiin mittalaite 0-20 ma (kuva N, sivu 15 tai kuva O). Virtapiirin (ulkoinen kuormitus) pitää olla suljettu (huom. max. silmukkavastus R B ), tai vastaavien AUMA pyörövastakkeen napojen (katso kytkentä KMS TP...) pitää olla oikosuljettu, muutoin virta-arvo ei ole mitattavissa. Kierrä tunnustelija (R2) myötäpäivään lähelle pääteasentoaan. Säädä asentosignaali sähköisellä nollapistevirityksellä (N) 0 ma:iin. Viestin voi jättää hieman nollapisteen yläpuolelle (n. 0,1mA). Aja venttiili AUKI-asentoon. Säädä viesti vahvistuspotentiometrillä (M) 16 ma:iin. Aja venttiili KIINNI-asentoon. Säädä viesti nollapistevirityksellä (N) 4 ma:iin. Tällöin myös loppuarvo siirtyy 4 ma:lla, joten alue on nyt 4-20 ma. Aja venttiiliä molempiin pääteasentoihin ja tarvittaessa korjaa viritys 0 ja max potentiometreillä. Kiinnitä etulevy (kuva O), mikäli se on ollut irrotettuna. Jos toimilaite on varustettu osoitinkiekolla, paina kiekko akselille ja viritä se kohdan 11, sivu 13, mukaisesti. Puhdista tiivistepinnat, tarkista O-rengas, rasvaa tiivistepinta kevyesti hapottomalla rasvalla.. Kiinnitä kytkinkotelon kansi. Mikäli haluttuihin virta-arvoihin ei päästä, tarkista lisälaitevaihteiston valinta. 17

18 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 14. Huolto Tarkista käyttöönoton jälkeen toimilaitteesta mahdolliset maalausvauriot. Korroosion välttämiseksi korjaa vauriot huolellisesti. Pieniä määriä alkuperäisväriä on saatavana AUMAlta. AUMA sähkötoimilaitteet vaativat vain erittäin vähäistä huoltoa. Edellytyksenä luotettavaan käyttöön on oikea käyttöönotto. Tiivisteiden kunto tarkastetaan säännöllisesti ja tarvittaessa vaihdetaan. Tärkeää on samoin, että O-renkaat on sijoitettu kansiin oikein ja kaapeliläpiviennit on kiristetty tiukasti, mikä estää lian ja kosteuden pääsyn laitteen sisälle. Suosittelemme: Harvoin käytettäessä suorita koeajo noin kuuden kuukauden välein, mikä varmistaa jatkuvan käyttövalmiuden.. Noin 6 kuukautta käyttöönoton jälkeen ja sitten vuosittain, tarkista toimilaitteen ja venttiilin/vaihteen välisten ruuvien kireys. Tarvittaessa jälkikiristä taulukossa 1, sivulla 5 ilmoitettujen momenttien mukaan.. A-vetolaitteella varustettuihin toimilaitteisiin: purista n. 6 kuukauden välein rasvapuristimella voitelunippaan useita painalluksia kuulalaakerirasvaa.. Venttiilin karan voitelu pitää tehdä erikseen. Vaihdekotelo täytetään voiteluaineella tehtaalla. Rasvanvaihtoa suositellaan seuraavan käyttöajan mukaan:. Harvoin käytettäessä vuoden kuluttua.. Usein käytettäessä 6-8 vuoden kuluttua.. Suosittelemme alkuperäisiä AUMA voiteluaineita. 18

19 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Varaosapiirros ja -luettelo Varaosapiirros SA 07.1 SA 16.1 SAR 07.1 SAR 16.1 Rakennekokonaisuudet ja erillisosat S2 S S A D B3 / B4 / E 5.7 S S2 S2 S2 SA SA07.1 SA S2 S2 S1 / S S1 / S S2 27 S1 / S2 S1 / S / S S1 / S S2 S DO D B1 / C 19

20 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje Huom: Kun tilaat varaosia, mainitse toimilaitteen malli ja komissio- tai ref. numeromme. No. Laji Nimitys 012 E Käsikäytön kytkentävivun sokka 019 E Lieriökantaruuvi 020 E Jousialuslevy 053 E Uppokantaruuvi 1.0 B Runko 2.0 B Laakerilaippa 3.0 B Pääakseli (ilman kierukanpyörää) 5.0 B Kierukka-akseli 5.7 E Moottorikytkin 5.8 B Käsikäytön kytkentähammaspyörä 5.12 E Pidätinruuvi 5.32 E Moottorikytkimen sokka 5.37 B Käsikäytön kytkentävaijeri 6 E Kierukanpyörä 9.0 B Käsikäytön planeettavaihde 10.0 B Käsikäytön laakerikansi 14 E Käsikäytön kytkentävipu 15.0 B Kytkinyksikön kansi 17.0 B Momentintunnustelija 18 E Hammassegmentti 19.0 B Kruunuratas ja akseli 20.0 B Pidäkelevy 22.0 B Väliratas/kytkin momenteille 23.0 B Käyttöratas rajoille 24 E Käyttöratas rajoille 24.0 B Väliratas rajoille 25.0 E Kruunurattaan akselin lukituslevy 27 E Sulkutulppa pääakselin yläpäähän 30.0 B Käsipyörä kahvalla 39 E Vaihteiston öljytulppa ) B Välivastake moottorille 50.0 B Vastakekansi 51.0 B Pyörövastake (sisältäen pistukat) 52.0 B Pyöröpistoke (ilman pistikkeitä) 53.0 B Ohjauspistukka 54.0 B Moottoripistukka 55.0 B Maapistukka 56.0 B Ohjauspistike 57.0 B Moottoripistike laji B = osakokonaisuus laji E = yksittäiskomponentti No. Laji Nimitys 58.0 B Suojajohdin ) B 60.0 B Pistike moottorin johtimien välipistokkeeseen Kytkinyksikkö (ilman mikrokytkimiä ja momentin mittapäitä) 61.0 B Momentin mittapäät 70.0 B Moottori ) B Moottorin välipistoke (ilman pistikkeitä) ) B Planeettavaihde moottorille ) B A-vetolaite (karamutteri koneistamaton) ) E Karamutterin laakeri ) E Karamutteri (koneistamaton) ) B Vetolaite B ) E Lukitusrengas ) B Vetolaite D ) E Lukitusrengas 100 B B Raja / momenttimikrokytkin (johtimilla ja pistikkeillä) Vilkkumikrokytkin (ilman nokkakiekkoa ja eristelevyä) B Mikrokytkimien kiinnitysruuvi 107 E Tukipala mikrokytkimille B Kuivatusvastus ) B Potentiometri (ilman kitkakytkintä) ) B Kitkakytkin potentiometrille ) B RWG-asentolähetin (täydellinen) ) B Potentiometri RWG:lle (ilman kitkakytkintä) ) B Kitkakytkin RWG:lle ) B Elektroniikkakortti RWG:lle ) B Johdinsarja RWG ) B Lisälaitevaihteisto ) B Mekaaninen asennonosoitin ) E Karan suojaputki (ilman kantta) ) E Karan suojaputken kansi S1 S Tiivistesarja (pieni) S2 S Tiivistesarja (iso) laji S = sarja 1) SA 16.1 nopeudet /min ilman väliliitintä, moottorin johtimet kytketty suoraan pyöröpistokkeelle (52.0). 2) Ei kaikissa kierrosnopeuksissa. 3) Ei sisälly perusvarusteiseen toimilaitteeseen. Toimilaitteille SA SA 48.1 erillinen varaosapiirros ja -luettelo. 20

Vääntötoimilaitteet SG 05.1 - SG 12.1. Käyttöohje. Certificate Registration No. 12 100 4269 12 104 4269 ISO 9001 ISO 14001

Vääntötoimilaitteet SG 05.1 - SG 12.1. Käyttöohje. Certificate Registration No. 12 100 4269 12 104 4269 ISO 9001 ISO 14001 Vääntötoimilaitteet SG 051 - SG 121 Käyttöohje ISO 9001 ISO 14001 Certificate Registration No 12 100 4269 12 104 4269 SG 051 - SG 121 Käyttöohje Näiden ohjeiden laajuus: Nämä ohjeet ovat AUMA NORM SG 051

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa SAN 07.1 SAN 25.1 SARN 07.1 SARN 25.1. Käyttöohje

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa SAN 07.1 SAN 25.1 SARN 07.1 SARN 25.1. Käyttöohje Sähkötoimilaitteet Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa SAN 071 SAN 251 SARN 071 SARN 251 Certificate Registration No 12 100/104 4269 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SAN 071 SAN 251 / SARN 071

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Käyttöohje. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Käyttöohje. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001 Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 Käyttöohje DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 / SAR 07.1 - SAR 16.1 Käyttöohje Tämän

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100.

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100. Sähkötoimilaitteet Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100 Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SAI

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet. SA07.1 SA30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1. Käyttöohje

Sähkötoimilaitteet. SA07.1 SA30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1. Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 011/AM 021 Käyttöohje sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 011/AM 021 Käyttöohje Tämän ohjeen

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteen ohjaus

Sähkötoimilaitteen ohjaus Sähkötoimilaitteen ohjaus AUMATIC AC 01.1 ACExC 01.1 Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Väyläliitäntä pikaohje Sähkötoimilaitteen ohjaus AUMATIC AC 01.1 / ACExC 01.1 Väyläliitäntä pikaohje Tämän

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3. Käyttöohje. Certificate Registration No. 12 100/104 4269

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3. Käyttöohje. Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Ì Kierukkavaihteet GS 503 GS 2503 Certificate Registration No 12 100/104 4269 Käyttöohje Kierukkavaihteet GS 503 GS 2503 Käyttöohje Tämän ohjeen laajuus: Tämä ohje koskee kierukkavaihteita GS 503 GS 1253

Lisätiedot

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW Asennus-, huolto- ja käyttöohje 6 B 70 fi 4/2015 2 6 B 20 fi Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Osat ja liittimet...3 2 VAROTOIMENPITEET... 4 3 ASENNUS

Lisätiedot

Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Osakierrostoimilaitteet SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet

Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Sertifikaatin rekisteröintinro 12 100/104 4269 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje Tämän oppaan kattamat tuotteet: Tämä opas

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.

3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02. 3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55-400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.99 1 Rakenne MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen.

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet. ohjaus- ja säätötehtävään SA 07.1 SA 48.1 SAR 07.1 SAR 30.1 SAEx(C) 07.1 SAEx(C) 40.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1.

Sähkötoimilaitteet. ohjaus- ja säätötehtävään SA 07.1 SA 48.1 SAR 07.1 SAR 30.1 SAEx(C) 07.1 SAEx(C) 40.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1. Sähkötoimilaitteet ohjaus- ja säätötehtävään SA 07.1 SA 48.1 SAR 07.1 SAR 30.1 SAEx(C) 07.1 SAEx(C) 40.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 Tuotekuvaus Kaikkien teollisuuden alojen siirtyessä kasvavassa määrin kohti

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Käyttöohje. Lopputarkastustestipenkki PV 1405

Käyttöohje. Lopputarkastustestipenkki PV 1405 Käyttöohje Lopputarkastustestipenkki PV 1405 OHJE Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen koko käyttöiän ajan. Luovuta ohje aina myös tuotteen seuraavalle

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Tekniset tiedot. T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3

Tekniset tiedot.  T5-NRC24A-SR fi v Oikeus muutoksiin pidätetään 1 / 3 ekninen tuote-esite NRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm

Siemens SAX.. Sähköiset venttiilien toimimoottorit ACVATIX. venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm Siemens 4 501 ACVATIX Sähköiset venttiilien toimimoottorit venttiileille, joiden iskunpituus on 20 mm SAX.. SAX31.. Käyttöjännite 230 VAC, 3-piste-ohjausviesti SAX61.. Käyttöjännite 24 VAC/VDC ohjausviesti

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1.

Täyttää painelaitedirektiivin 97/23/EC vaatimukset. Kaasu, ryhmä 1. Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili on tiivis molempiin virtaussuuntiin.

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat Operation hiiliterästä WAFER tyyppi 311- (310-312) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku- ja

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet Ford Focus C-Max 1,6 l Ti -malliin, moottorin koodi HXDA, SIDA Hammashihnan vaihdon yhteydessä tapahtuu usein vakavia

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST

BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST VÄLI99KA BETRIEBSANLEITUNG RESERVETEILKATALOG OPERATOR S INSTRUCTION BOOK SPARE PARTS LIST 62375 YLIHÄRMÄ FINLAND TEL. +358-(0)6-4835111 FAX +358-(0)6-4846401 Suomi 2 Arvoisa Asiakas Kiitämme osoittamastanne

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Kääntötoimilaitteet 2SC5

Kääntötoimilaitteet 2SC5 Kääntötoimilaitteet 2SC5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Sähkötoimilaite. ohjausyksiköllä. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive AUMATIC AC 01.1. Asennus, käyttö, käyttöönotto

Sähkötoimilaite. ohjausyksiköllä. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive AUMATIC AC 01.1. Asennus, käyttö, käyttöönotto Sähkötoimilaite SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.1 Ohjaus: Rinnakkaisliitäntä Profibus DP Profibus DP, jossa LWL Modbus Modbus, jossa LWL DeviceNet Foundation

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Putkikoot: DN 15-600 Lämpötilat: 0-180 C Paineluokat: PN 16 / 25 / 40

Putkikoot: DN 15-600 Lämpötilat: 0-180 C Paineluokat: PN 16 / 25 / 40 Käyttö t ovat ON/OFF -tyyppisiä. Danfossin palloventtiilit on suunniteltu erityisesti kaukolämpöjärjestelmiin ja muihin kuumavesijärjestelmiin. Yksiosaisen hitsatun rakenteen ansiosta venttiilit täyttävät

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus

Tehontarve Ajo Pito Mitoitus ekninen tuote-esite LRC4A-SR Jännitesäätöinen toimilaite - ja -tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus: Jatkuvasääteinen DC... V oiminta-alue: DC... V oiminta-aika

Lisätiedot

Maantiepyörän Asennusohjeet

Maantiepyörän Asennusohjeet n Asennusohjeet n Asennusohjeet I. Laatikon purkaminen 4 II. Etupyörän valmistelut 4 III. Etupyörän asennus 5 IV. Etupyörän kiinnitys haarukkaan 8 V. Ohjaustangon säätäminen 8 VI. Satulan asennus 9 VII.

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat

LÄPPÄVENTTIILI haponkestävä teräs WAFER tyyppi 411- (41000) sarjat Operation haponkestävä teräs WAFER tyyppi 11- (1000) sarjat C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 07-09-011 Wafer tyyppi 11 (1000) läppäventtiileitä käytetään vaativiin sulku- ja säätötehtäviin. Venttiili

Lisätiedot

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi 1 Huolto-ohjeet Pumput: Mallit: repivät jätevesipumput HPDY200M3-4 1-vaihe 230 V HPDY200M11-4 3-vaihe 400 V SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE MONITOIMIMOOTTORI EAM-30-MT EAM-52-MT ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Kaytto_ohje_EAM_A5_ver2 1. Yleistä Monitoimi venttiilimoottori tarkoittaa, että samassa laitteessa on useita toimintatapoja. Sopivat toimintatavat

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

ONGELMA: OIKEAN MOOTTORITOIMILAITTEEN LÖYTÄMINEN VENTTIILINOHJAUKSEEN TAI SÄÄTÖÖN

ONGELMA: OIKEAN MOOTTORITOIMILAITTEEN LÖYTÄMINEN VENTTIILINOHJAUKSEEN TAI SÄÄTÖÖN ONGELMA: OIKEAN MOOTTORITOIMILAITTEEN LÖYTÄMINEN VENTTIILINOHJAUKSEEN TAI SÄÄTÖÖN RATKAISU: ARMATEC TARJOAA MONIPUOLISEN VALIKOIMAN BERNARD CONTROLS MOOTTORITOIMILAITTEITA VENTTIILIEN OHJAUKSEEN JA SÄÄTÖÖN

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö

3.0 Käyttö- ja huolto-ohje. 3.1 Ohituskäyttö 3.0 Käyttö- ja huolto-ohje Toimenpiteet eri käyttötilanteissa suoritetaan siinä järjestyksessä, kuin ne on ohjeessa luetetltu. Käyttötilanteet määrittelee ja ilmoittaa VSS viranomainen 3.1 Ohituskäyttö

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Varaosaluettelo Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot