Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 SAR SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 SAR SAR 30.1 Käyttöohje

2 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje Tämän ohjeen laajuus: Tämä ohje koskee sähkötoimilaitteita ohjaustehtäviin, tyypit SA SA 48.1, ja säätötehtäviin, tyypit SAR SAR Tämä ohje on voimassa vain myötäpäivään sulkiessa, eli ulostuloakseli pyörii myötäpäivään kiinnisuuntaan. Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuusmääräykset Käyttöalue Seloste Käyttöönotto (sähköliitäntä) Huolto Varoitukset ja merkit Muut merkit Tekniset tiedot Kuljetus ja varastointi Asennus venttiiliin / vaihteeseen Käsikäyttö Sähköliitäntä Sisäinen kytkentä Pysäytystapa AUMA MATIC / AUMA MATIC MC ohjausyksiköt Mikrokytkimet Vastakkeen kiinnitys Rajakytkinten viritys Viritys pääteasento KIINNI (musta kenttä) Viritys pääteasento AUKI (valkoinen kenttä) Viritys DUO-rajakytkimet (optio) Viritys ajosuunta KIINNI (musta kenttä) Viritys ajosuunta AUKI (valkoinen kenttä) Momenttikytkinten viritys Koeajo Mekaanisen asennonosoittimen viritys (optio) Potentiometrin viritys (optio) RWG - resistiivisen asentolähettimen viritys (optio) Viritys, 2-johdinkytkentä 4-20 ma ja 3- /4-johdinkytkentä 0-20 ma Viritys 3- / 4- johdinkytkentä 4-20 ma Huolto Varaosapiirros SA SA Varaosaluettelo SA SA Yhdenmukaisuustodistus ja valmistajatodistus Aakkosellinen hakemisto AUMA toimistojen ja edustajien osoitteet

3 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Turvallisuusmääräykset 1.1 Käyttöalue AUMA sähkötoimilaitteet on tarkoitettu teollisuuden venttiilien käyttölaitteiksi esim läppä- ja palloventtiileille, kiilaluistiventtiileille ja istukkaventtiileille. Muut sovellukset vaativat konsultointia tehtaalta. Määräysten vastaisesta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista valmistaja ei vastaa. Käyttäjä kantaa vastuun riskistä yksin. Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän käyttöohjeen noudattaminen. 1.2 Seloste AUMA sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 ja SAR SAR 30.1 ovat tyypiltään moduulirakenteisia. Matkarajoitus toteutetaan rajakytkimillä molemmissa pääteasennoissa. Momenttipysäytys voidaan samoin toteuttaa molemmissa pääteasennoissa. Pysäytystavan määrittelee venttiilivalmistaja. 1.3 Käyttöönotto (sähköliitäntä) Sähkölaitteiden sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset voimassa olevien sähköteknisten säännösten mukaisesti. 1.4 Huolto Huolto-ohjeita (katso sivu18) on noudatettava, koska niiden laiminlyönti vaarantaa sähkötoimilaitteen turvallisen toiminnan. 1.5 Varoitukset ja merkit Varoitusten ja merkkien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaikeita henkilövammoja tai tavaravahinkoja. Pätevöityneen henkilökunnan on perehdyttävä perusteellisesti tämän käyttöohjeen kaikkiin varoituksiin ja merkkeihin. Oikea kuljetus, asiallinen varastointi, kokoonpano ja asennus, samoin kuin huolellinen käyttöönotto ovat välttämättömät moitteettoman ja varman käynnin kannalta. Seuraavat viittaukset kiinnittävät erityisesti huomion tämän käyttöohjeen turvallisuuden kannalta oleellisiin toimintoihin. Kukin on merkitty sopivalla kuvakkeella. Tämä kuvake osoittaa: Huom! Huom! merkitsee ne toiminnot tai tapahtumat, joilla on oleellista vaikutusta oikean käytön kannalta. Noudattamatta jättämäminen voi johtaa vahingollisiin seuraamuksiin. Tämä kuvake osoittaa: Sähköstaattisesti vaarassa olevat osat! Jos piirikorttiin on liitetty tämä merkki, siinä on rakenneosia, jotka voivat vahingoittua tai tuhoutua sähköstaattisten purkausten vuoksi. Mikäli rakenneosiin on koskettava korttien viritysten, mittausten tai vaihdon yhteydessä, on välittömästi ennen sitä varmistettava purkaus koskettamalla maadoitettua, metallista pintaa (esim. runkoa). Tämä kuvake osoittaa: Varo! Varo viittaa toimintoihin tai tapahtumiin, jotka, ellei niitä asianmukaisesti suoriteta, voivat aiheuttaa turvallisuusriskin joko ihmisille tai tavaralle. 1.6 Muut merkit Tämä kuvake osoittaa: venttiilivalmistaja on mahdollisesti jo suorittanut työvaiheet! MOV M Jos toimilaitteet toimitetaan asennettuna venttiilille, hoitaa venttiilitehdas tämän vaiheen. Viritykset pitää tarkistaa käyttöönoton yhteydessä! 3

4 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 2. Tekniset tiedot Monikierrostoimilaitteet SA SA 48.1 ja SAR SAR 30.1 Käyttöaikaluokat: SA: Vakio : Osa-aikakäyttö S2-15 min (Normin IEC 34-1/ VDE 0530 mukaan) Optio: Osa-aikakäyttö S2-30 min SAR: Vakio: Jaksottainen käyttö S4-25 % ED. Sallittu kytkentätiheys ks. taulukko Tekniset tiedot SAR Rajakytkentä: Laskurirullasto-ohjattu kytkentä KIINNI / AUKI Momenttikytkentä: Portaattomasti säädettävä momenttikytkentä KIINNI- ja AUKI-suuntaan Kierrosnopeudet: Katso taulukot Tekniset tiedot SA ja SAR Kytkinkotelon kuivatusvastus: 5-20 W, Moottorit: 3-vaihe AC moottori, 1-vaihe AC moottori tai DC moottori Moottorin suojaus: Vakio: 3 lämpösuojakytkintä Optio: 3 PTC termistoria Sähköliitäntä: Vakio: SA(R) : AUMA pyöröpistoke ruuviliitäntätekniikalla Ympäristön lämpötila: SA: SAR: SA(R) : Moottori, kytkentäliitin Ohjaus, AUMA pyöröpistoke 25 C to + 80 C (RWG:llä tai AUMA MATIC:lla max + 70 C) 25 C to + 60 C Vakio: IP 67 Optio: IP 68 Kotelointiluokka: (normin EN mukaan) Peitemaali: Vakio: metallinhohtoinen kaksikomponenttimaali 3. Kuljetus ja varastointi Kuljetus asennuspaikalle tukevassa pakkauksessa. Älä kiinnitä nostolaitetta käsipyörään. Jos sähkötoimilaite on asennettuna venttiilille, kiinnitä nostolaite venttiiliin, älä toimilaitteeseen. Varastointi hyvin tuuletetussa, kuivassa tilassa. Suojaa maakosteudelta säilyttämällä hyllyllä tai puuritilällä.. Suojaa pölyltä ja kosteudelta. Käsittele suojaamattomat metallipinnat sopivalla korroosionestoaineella. Jos toimilaitteet pitää varastoida pitkäksi aikaa (yli 6 kuukautta), on lisäksi ehdottomasti pantava merkille seuraavat kohdat: Ennen varastointia: suojaa suojaamattomat metallipinnat, erityisesti vetolaitteen osat ja asennuspinnat, kestokorroosionsuojausaineella.. Tarkkaile korroosion muodostumista n. 6 kuukauden välein. Jos jälkiä korroosiosta on havaittavissa, uusi korroosionsuojaus. Toimilaitteen asennuksen jälkeen pyri kytkemään sähköt mahdollisimman pian, jotta kuivatusvastus estää kondenssiveden muodostumisen. Huomioi turvallisuustekijät. 4

5 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Asennus venttiiliin / vaihteeseen MOV M. Tutki toimilaitteesta ennen asennusta mahdolliset vauriot.. Vaurioituneet osat on korvattava alkuperäisillä varaosilla. Asennus käy helpoiten, jos venttiiliakseli/vaihdeakseli osoittaa pystysuoraan ylöspäin. Asennuksen voi kuitenkin tehdä missä tahansa muussakin asennossa. Sähkötoimilaite toimitetaan tehtaalta KIINNI asennossa (rajakytkin KIINNI on toiminut).. Tarkista, sopiiko liitäntälaippa venttiiliin/vaihteeseen. Huolehdi, että laipan keskitys on sopiva! Vetolaitteet B1, B2, B3 tai B4 (kuva A) toimitetaan koneistettuna (yleensä normin ISO 5210 mukaan). Kuva A Vetolaite B 1 / B2 Hylsy Vetolaite B 3 / B4 Poraus ja kiilaura Vetolaitteen A (kuva B) kierteen on sovittava yhteen venttiilin karan kierteiden kanssa. Ellei kierteitystä ole erikseen tilattu, karamutteri toimitetaan tehtaalta koneistamattomana tai esikoneistettuna. Karamutterin työstäminen ks. sivu 6. Tarkista, että poraus ja ura sopivat venttiilin/vaihteiston sisäänmenoakseliin. Poista perusteellisesti rasva toimilaitteen/venttiilin liitäntälaippojen kosketuspinnoilta.. Rasvaa kevyesti venttiilin/vaihteiston sisäänmenoakseli. Työnnä sähkötoimilaite venttiiliin/vaihteistoon ja kiinnitä. Kiristä ruuvit (vähintään laatu 8.8, ks. taulukko 1) tasaisesti ristiin. Taulukko T A (Nm) M 8 25 M M M M M M

6 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje Karamutterin koneistus (vetolaite A): Kuva B Vetolaite A Karamutteri / Irrota vetolaite toimilaitteesta. Kierrä ulos keskitysrengas (80.2, kuva B) tappiavaimen tms. avulla liitäntälaipasta. Poista karamutteri (80.3) yhdessä painelaakerin (80.01) ja painelaakerin renkaiden (80.02) kanssa. Poista painelaakerit renkaineen karamutterista. Koneista karamutteri. Tarkista sopivuus karaan! Puhdista osat ja rasvaa painelaakeri ja renkaat kuulalaakerirasvalla. Aseta karamutteri laakereineen takaisin liitäntälaippaan. Kierrä keskitysrengas laippaan ja kiristä. Tarkista, että karamutteri pyörii moitteettomasti. Asenna vetolaite venttiiliin.. Asenna toimilaite vetolaitteeseen. Purista voitelunippaan rasvapuristimella muutamia painalluksia kuulalaakerirasvaa. Suojaputki nousevalle venttiilin karalle Kiedo irrallisena toimitettavien suojaputkien kierteisiin hamppua tai teflonnauhaa. Kierrä suojaputki kierteeseen ja kiristä kevyesti. Korroosiosuojauksia KS/ KX varten työnnä akselin tiivisterengas runkoon asti.. Parantele mahdolliset maalivauriot. Tarkista, että suojaputken kansi on tallella ja vahingoittumaton. 6

7 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Käsikäyttö Käsikäytölle saa vaihtaa vain moottorin seistessä. Vaihtaminen moottorin käydessä voi vahingoittaa toimilaitetta (kuva C)!. Nosta vaihtovipua käsipyörän keskellä maks. 85, pyöritä käsipyörää vähän edestakaisin, kunnes käsikäyttö kytkeytyy päälle (kuva D). Kuva C Kuva D Käsivoima riittää vaihtovivun käyttämiseen. Liiallinen voimankäyttö voi vahingoittaa kytkentämekanismia.. Päästä vaihtovipu irti (jousivoima heilauttaa sen takaisin lähtöasentoon). Ellei vipu heilahda takaisin, auta kädellä vipu takaisin alkuasentoonsa (kuva E). Kuva E Kuva F. Käsikäyttö pysyy toiminnassa, kunnes moottori taas käynnistyy. Silloin vaihto moottorikäytölle tapahtuu automaattisesti.. Käännä käsipyörä haluttuun suuntaan (kuva F). Käytä käsipyörää vain, kun vaihtovipu on alkuasennossaan!. Käsikäytön poiskytkentä tapahtuu automaattisesti moottorin käynnistyessä. 7

8 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 6. Sähköliitäntä Sähkölaitteiden sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset voimassa olevien sähköteknisten säännösten mukaisesti. Kuva G1 AUMA pyörövastake/pistoke (sähköliitäntä XK) Moottorin tyyppikilpi Venttiilin suojaamiseksi viive, ts. aika, joka kuluu raja- tai momenttikytkimen toiminnasta siihen, kun moottorin sähkö katkeaa, ei saa ylittää 50:tä millisekuntia. Suosittelemme, että moottorivirran katkaisua ohjaavat mikrokytkimien koskettimet kytketään suoraan moottorin suunnanvaihtokontaktoreiden ohjausvirtapiiriin, mikäli on vaara, että viive muodostuu muutoin liian pitkäksi. Kytkinkotelon kansi Kuva G2: AUMA pyörövastake/pistoke ruuviliittimillä (vakio) Vastakekansi Monikierrostoimilaitteille täytyy asentaa ohjauskeskus suunnanvaihtokontaktoreilla varustettuna. Toimilaitteille kokoon SA(R) 16.1 asti sähköliitäntä on toteutettu AUMA pyöröpistokeliittimellä, johon kaikki ulkoisten kaapeleiden johtimet kytketään. SA(R) 25.1 ja sitä suuremmat toimilaitteet on varustettu moottorikaapelin kytkentää varten erillisellä riviliittimellä, ohjauskaapelit kytketään AUMA pyöröpistokeliittimeen, kuten pienemmissä toimilaitteissa. Varmista, että virtalaji, verkkojännite ja taajuus täsmää moottoritietojen kanssa (katso moottorin tyyppikilpi). Poista vastakekansi (AUMA pyörövastake/pistoke) (kuva G2).. Löysää ruuvit ja vedä vastake ulos vastakekannesta. Käytä kaapeleihin sopivia kaapelitiivisteitä. Toimilaitteen tyyppikilpi Pistoke. Kotelointiluokka IP 67 tai IP 68 toteutuu vain käytettäessä sopivia kaapelitiivisteitä.. Varusta tarpeettomat kaapeleiden sisäänmenot sulkutulpilla. 6.1 Sisäinen kytkentä. Kytke johtimet tilauksen mukaisen KMS TP.... kytkennän perusteella. Kuva toimilaitteen sisäisestä kytkennästä kiinnitetään sähkötoimilaitteen käsipyörään säänkestävässä pussissa yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa. Mikäli sisäisen kytkennän kuva puuttuu, sen voi pyytää AUMA:lta komissionumeron tai ref. numeron perusteella (katso toimilaitteen tyyppikilpi). Johdinpaksuudet: Ohjauskaapelit: maksimi. 2,5 mm 2, Moottorin kaapeli: SA SA 16.1: maksimi. 6 mm 2. Moottorin kaapeli: SA25.1-SA48.1: 16 mm mm 2 moottoritehon mukaan. Kytke kuivatusvastus ehkäistäksesi kondenssiveden muodostumista.. Kytke moottorin lämpösuojakytkimet. Täydellinen moottorin suojaus on taattu vain, jos lämpösuojakytkimet on kytketty moottorin ohjausvirtapiiriin. Takuumme raukeaa moottorin osalta, jos lämpösuojakytkimiä ei ole kytketty.. Asentolähettimien (potentiometri, RWG) kytkentään on käytettävä häiriösuojattuja kaapeleita. 8

9 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Pysäytystapa MOV. Venttiilivalmistaja määrittelee, onko pysäytyksen pääteasennoissa tapahduttava rajakytkimillä (rajapysäytys), vai momenttikytkimillä (momenttipysäytys). M 6.3 Ohjausyksiköt AUMA MATIC / AUMA MATIC MC Jos vaadittuja suunnanvaihtokontaktoreja ei ole asennettu ohjauskeskukseen, integroidut AUMA MATIC tai AUMA MATIC MC moottorin ohjausyksiköt voidaan asentaa toimilaitteisiin SA(R) SA(R) 16.1 myöhemmin. Ohjausyksikön määrittelemiseksi ilmoita laitteen komissionumero tai ref. numero ( commission no., katso toimilaitteen tyyppikilvestä). 6.4 Mikrokytkimet Mikrokytkimien virtapiireihin saa kytkeä vain saman jännitetason- tai lajin. Jos on käytettävä kahta eri jännitettä, toimilaite on varustettava tandem-mikrokytkimillä. Kullatuilla koskettimilla varustettuja mikrokytkimiä (optio) saa kuormittaa vain pienellä jännitteellä ja virralla (<50 V DC / 400 ma, ks taulukko). Huomioi, että tandemkytkimen koskettimet toimivat hieman eri kohdassa. Käytä asennon ilmaisuun ensiksi toimivia ja moottorin pysäyttämiseen viimeksi toimivia koskettimia. I Vakiomikrokytkin RD BK II Tandem mikrokytkin Signaalit RD 11 BK 13 RD 21 Pysäytys BK 23 NO NC NC NO Mekaaninen elinikä = 2 x 10 6 toimintaa Virtalaji Virta I max 30 V 125 V 250 V RD BK RD 12 BK 14 DSR 1 / DÖL 1 WSR 1 / WÖL 1 RD 22 BK 24 DSR / DÖL WSR / WÖL 1-vaihe AC (induktiivinen kuorma) cos phi = 0,8 DC (resistiivinen kuorma) Kullatut kosketinpinnat Virta 5 A 5 A 5 A 2 A 0,5 A 0,4 A minimi 5 V, maksimi 50 V minimi 4 ma, maksimi 400 ma 6.5 Vastakkeen kiinnitys Aseta vastake vastakekanteen ja kiinnitä (kuva G2). Puhdista tiivistepinnat, tarkista O-renkaan kunto ja levitä ohut kerros hapotonta rasvaa (esim. vaseliinia) tiivistepinnoille.. Kiinnitä vastakekansi. Tarkista kaapelitiivisteiden kireys, jotta kotelointiluokka IP 67 tai IP 68 olisi taattu. 9

10 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 7. Rajakytkinten viritys Kuva H1 Seuraavat selostukset ovat voimassa vain myötäpäivään sulkiessa, eli toimilaitteen akseli pyörii myötäpäivään venttiilin sulkeutuessa. Osoitinkiekko Kansi Osoitinmerkki. Kytke toimilaite käsikäytölle, kuten kohdassa 5 sivulla 7 on selostettu.. Poista kytkinkotelon kansi ja jos kytkinyksikössä on osoitinkiekko, vedä se pois (kuva H1). Tässä voi käyttää vipuna esim. kiintoavainta. 7.1 Viritys pääteasento KIINNI (musta kenttä) MOV M. Kierrä käsipyörää myötäpäivään, kunnes venttiili on kiinni. Kierrä virityskaraa A (kuva H2) nuolen suuntaan, (virityskaran ollessa sisään painettuna!) tarkkaillen samalla osoitinta B. Virityskara A pyörii naksuttavaa ääntä pitäen ja hetken kiertämisen jälkeen osoitinnokka B kääntyy 90 astetta. Jatka kiertämistä, kunnes nokka on kääntynyt osoittamaan merkkipistettä C. Kun nokka osoittaa pistettä, älä jatka kiertämistä; ruuvi ei saa naksahtaa. Jos olet vaningossa kiertänyt liikaa, jatka virityskaran kiertämistä eteenpäin, kunnes tulet uudelleen kohtaan C. Kuva H2 DSR DOL WSR WOL E C WDR WDL F L* H * *) Optio G* K* D 10

11 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 MOV M. Kierrä käsipyörää vastapäivään, kunnes venttiili on auki, sitten n. 1/2 kierrosta takaisin.. Kierrä virityskaraa D (kuva H2) nuolen suuntaan (virityskaran ollessa sisään painettuna!) tarkkaillen samalla osoitinta E. Virityskara D pyörii naksuttavaa ääntä pitäen ja hetken kiertämisen jälkeen osoitinnokka E kääntyy 90 astetta. Jatka kiertämistä, kunnes nokka on kääntynyt osoittamaan merkkipistettä F. Kun nokka osoittaa pistettä, älä jatka kiertämistä; ruuvi ei saa naksahtaa. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa, jatka virityskaran kiertämistä eteenpäin, kunnes tulet uudelleen kohtaan F. 7.2 Viritys pääteasento AUKI (valkoinen kenttä) Punaiset testinupit T ja P (kuva H2) on tarkoitettu momentti- ja rajakytkinten toiminnan simulointiin. 8. Viritys DUO-rajakytkimet (optio) MOV M Kytkentäkohtaan (väliasento) on tultava samasta suunnasta, kuin myöhemmin sähkökäytössä. Sovellukset ovat ohjattavissa kahdella välirajakytkimellä. Ohjaus voidaan toteuttaa käyttämällä avautuvaa tai sulkeutuvaa kosketinta.. Aja venttiili haluttuun väliasentoon. 8.1 Viritys ajosuunta KIINNI (musta kenttä). Kierrä virityskaraa G (kuva H2) nuolen suuntaan (virityskaran ollessa sisään painettuna!) tarkkaillen samalla osoitinta H. Virityskara G pyörii naksuttavaa ääntä pitäen ja hetken kiertämisen jälkeen osoitinnokka H kääntyy 90 astetta. Jatka kiertämistä, kunnes nokka on kääntynyt osoittamaan merkkipistettä C. Kun nokka osoittaa pistettä, älä jatka kiertämistä; ruuvi ei saa naksahtaa. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa, jatka virityskaran kiertämistä eteenpäin, kunnes tulet uudelleen kohtaan C. 8.2 Viritys ajosuunta AUKI (valkoinen kenttä). Kierrä virityskaraa K (kuva H2) nuolen suuntaan (virityskaran ollessa sisään painettuna!) tarkkaillen samalla osoitinta L. Virityskara K pyörii naksuttavaa ääntä pitäen ja hetken kiertämisen jälkeen osoitinnokka L kääntyy 90 astetta. Jatka kiertämistä, kunnes nokka on kääntynyt osoittamaan merkkipistettä F. Kun nokka osoittaa pistettä, älä jatka kiertämistä; ruuvi ei saa naksahtaa. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa, jatka virityskaran kiertämistä eteenpäin, kunnes tulet uudelleen kohtaan F. 11

12 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 9. Momenttikytkinten viritys MOV M Kuva J Momentti viritetään venttiilin vaatimaan arvoon! Mikäli toimilaite toimitetaan venttiiliin asennettuna, on viritys tehty koekäytön yhteydessä.. Muutoksia viritykseen saa tehdä ainoastaan venttiilin valmistajan suostumuksella! KIINNI-suunta AUKI-suunta O P O P. Löysää asteikkopyörästä molemmat lukitusruuvit O (kuva J).. Asettele osoitinnokka osoittamaan haluttua momenttiarvoa asteikkolevyä P kääntämällä. Momenttiarvot on kalibroitu dekanewtonmetreinä ( = 10 Nm). Esim: Kuvassa J on viritetty: 3,5 da Nm = 35 Nm suuntaan KIINNI 3,5 da Nm = 35 Nm suuntaan AUKI. Asettelun jälkeen kiristä ruuvit O..Momenttikytkimet ovat käytössä myös käsikäytöllä, jolloin sähköinen ohjaus vastaavaan suuntaan estyy.. Momenttikytkentä toimii ylikuormitussuojana koko toimialueella, myös rajoista riippuvassa pysäytyksessä pääteasennoissa. Kuva K DSR DOL T WSR WOL P WDR WDL 12

13 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Koeajo Ohjauksien tarkistus: Avaa moottorin sulakkeet.. Kytke ohjausjännite. Tarkista ohjaukset kääntämällä testinuppeja (T) ja (P) (kuva K). Punaiset testinupit T ja P ovat tarkoitetut raja- ja momenttimikrokytkinten käsin tapahtuvaa käyttämistä varten. Pyörimissuunnan tarkistus: Kytke toimilaite käsikäytölle, kuten kappaleessa 5, sivulla 7 on selostettu. Jos toimilaite on varustettu mekaanisella asennonosoittimella, aseta osoitinkiekko paikoilleen, kuten kappaleessa 11 on selostettu. Siirrä käsipyörällä venttiili väliasentoon riittävän etäälle pääteasennosta. Kytke moottorin sulakkeet. Kytke pääjännite.. Anna toimilaitteelle ohjauskäsky KIINNI suuntaan. Jos osoitinkiekko pyörii vastapäivään, pyörimissuunta on oikein. Jos toimilaitteessa ei ole osoitinkiekkoa, josta pyörimissuunta nähtäisiin, tarkasta suunta jostain muusta paikasta, esim. toimilaitteen ulostuloakselista.. Jos kierron suunta on väärä, pysäytä toimilaite välittömästi kääntämällä molempia testinuppeja T ja P (kuva K) samanaikaisesti kumpaan suuntaan tahansa. Käännä tarvittaessa vaihejärjestys oikeaksi. Toista koeajo. Puhdista kytkinyksikön kannen ja rungon tiivistepinnat, tarkista O-renkaan kunto sekä voitele tiivistepinnat kevyesti hapottomalla rasvalla.. Kiinnitä kytkinyksikön kansi. 11. Mekaanisen asennonosoittimen viritys (optio) MOV Osoitinkiekko pyörii n. 180 ajettaessa AUKI suunnasta KIINNI suuntaan tai päinvastoin. M Sopiva alennusvaihteisto on rakennettu sisään tehtaalla. Mikäli jälkeenpäin pitää muuttaa kierroksia/isku, on ehkä tarpeen vaihtaa alennusvaihteistoa. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Kierrä alempaa osoitinkiekkoa, kunnes merkki (KIINNI) on kannen osoitinmerkin kohdalla (kuva L).. Aja venttiili pääteasentoon AUKI. Pidä kiinni alemmasta osoitinkiekosta KIINNI ja kierrä ylempää, merkillä (AUKI) varustettua kiekkoa, kunnes tämä on kannen osoitinmerkin kohdalla. Kuva L Osoitinkiekko Kansi Osoitinmerkki 13

14 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 12. Potentiometrin viritys (optio) Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Poista kytkinkotelon kansi ja vedä pois mahdollinen osoitinkiekko kuten kohdassa 7, sivulla 10 on selostettu.. Kierrä potentiometriä (R2) myötäpäivään lähelle pääteasentoaan. Pääteasento KIINNI vastaa 0 %, pääteasento AUKI 100 %. Asentolähettimen lisälaitevaihteiston välityssuhteen porrastuksesta johtuen ei potentiometrin koko vastusalue ole aina käytettävissä. Mikäli toimilaite on varustettu mekaanisella asennonosoittimella, työnnä osoitinkiekko akselille ja viritä kohdan 11, sivu 13, mukaisesti. Puhdista tiivistepinnat, tarkista O-rengas, rasvaa tiivistepinnat kevyesti hapottomalla rasvalla.. Kiinnitä kytkinkotelon kansi. Kuva M Etulevy R2 14

15 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR RWG - resistiivisen asentolähettimen viritys (optio) Asennon osoitusta tai säätöpiirin takaisinkytkentää varten Elektroninen asentolähetin viritetään tehtaalla tilauksessa mainitun viestialueen mukaisesti. Suorita jälkisäätö kohdan 13.1 tai 13.2 mukaisesti. Sen jälkeen, kun toimilaite on asennettu venttiilille, tarkista viritys mittaamalla ulostulovirta tähän tarkoitetuista mittapisteistä (katso kohta 13.1 tai 13.2), ja suorita mahdollisesti tarvittava jälkisäätö. Taulukko 2 Tekniset tiedot Sisäinen kytkentä KMS TP.. 4 /... RWG 4020 KMS TP. 4. /... KMS TP. 5. /... 2-johdinkytkentä 3-/ 4-johdinkytkentä Ulostulovirta I 0-20 ma, 4-20 ma 4-20 ma Syöttöjännite U v 24 V DC, ± 15 % stabiloitu Maksimi virranotto Maksimi kuorma I 24 ma ulostulovirralla 20mA 14 V DC + (I x R B ), max. 30 V 20 ma R B 600 Ω (Uv - 14 V) / 20 ma Asentolähettimen kortti (kuva N) sijaitsee kytkinyksikön etulevyn alla (kuva M). Kuva N: Asentolähetinkortti max (0/4 ma) (20 ma) N R2 M 3- ja 4-johdinkytkentä Mittapiste 1 Mittapiste 2 2-johdinkytkentä + 0/4-20 ma Vaihdettaessa kytkentää myös johdotus on muutettava. Käänteiskäytössä vaihda johtimet liittimillä 7 ja 5 asentolähetinkortissa (kuva N). 15

16 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 13.1 Viritys, 2-johdinkytkentä 4-20 ma ja 3- /4-johdinkytkentä 0-20 ma Kytke jännite asentolähettimelle. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Poista kytkinyksikön kansi, ja jos toimilaite on varustettu asennon osoittimella, vedä se pois kohdan 7, sivu 10, mukaisesti. Toimilaitteissa, joissa mittapisteisiin ei ole pääsyä, irrota etulevy (kuva O).. Liitä mittapisteisiin mittalaite 0-20 ma (kuva N, sivu 15 tai kuva O). Pääteasennossa KIINNI 3- ja 4-johdinkytkennällä on arvo virityksen jälkeen 0 ma, 2-johdinkytkennällä 4 ma. Virtapiirin (ulkoinen kuormitus) pitää olla suljettu (huom. max. silmukkavastus R B ), tai vastaavien AUMA pyörövastakkeen napojen (katso kytkentä KMS TP...) pitää olla oikosuljettu, muutoin virta-arvo ei ole mitattavissa.. Kierrä tunnustelija (R2) myötäpäivään lähelle pääteasentoaan.. Säädä asentosignaali sähköisellä nollapistevirityksellä (N) 0 ma:iin (tai 4 ma 2-johdinkytkennällä). Viestin voi tarvittaessa jättää hieman nollapisteen yläpuolelle (säätötehtävä).. Aja venttiili pääteasentoon AUKI. Säädä viesti vahvistuspotentiometrillä (M) 20 ma:iin. Aja venttiiliä molempiin pääteasentoihin ja tarvittaessa korjaa viritys 0 ja max potentiometreillä.. Kiinnitä etulevy (kuva O), mikäli se on ollut irrotettuna. Jos toimilaite on varustettu osoitinkiekolla, paina kiekko akselille ja viritä se kohdan 11, sivu 13, mukaisesti. Puhdista tiivistepinnat, tarkista O-rengas, rasvaa tiivistepinta kevyesti hapottomalla rasvalla.. Kiinnitä kytkinkotelon kansi. Mikäli haluttuihin virta-arvoihin ei päästä, tarkista lisälaitevaihteiston valinta. Kuva O N (0/4 ma) R2 M(20mA) Etulevy Mittapiste 1 (+) 0/4-20 ma Mittapiste 2 ( ) 0/4-20 ma 16

17 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Viritys 3- / 4- johdinkytkentä 4-20 ma Kytke jännite asentolähettimelle. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Poista kytkinyksikön kansi, ja jos toimilaite on varustettu asennon osoittimella, vedä se pois kohdan 7, sivu 10, mukaisesti. Toimilaitteissa, joissa mittapisteisiin ei ole pääsyä, irrota etulevy (kuva O).. Kytke mittapisteisiin mittalaite 0-20 ma (kuva N, sivu 15 tai kuva O). Virtapiirin (ulkoinen kuormitus) pitää olla suljettu (huom. max. silmukkavastus R B ), tai vastaavien AUMA pyörövastakkeen napojen (katso kytkentä KMS TP...) pitää olla oikosuljettu, muutoin virta-arvo ei ole mitattavissa. Kierrä tunnustelija (R2) myötäpäivään lähelle pääteasentoaan. Säädä asentosignaali sähköisellä nollapistevirityksellä (N) 0 ma:iin. Viestin voi jättää hieman nollapisteen yläpuolelle (n. 0,1mA). Aja venttiili AUKI-asentoon. Säädä viesti vahvistuspotentiometrillä (M) 16 ma:iin. Aja venttiili KIINNI-asentoon. Säädä viesti nollapistevirityksellä (N) 4 ma:iin. Tällöin myös loppuarvo siirtyy 4 ma:lla, joten alue on nyt 4-20 ma. Aja venttiiliä molempiin pääteasentoihin ja tarvittaessa korjaa viritys 0 ja max potentiometreillä. Kiinnitä etulevy (kuva O), mikäli se on ollut irrotettuna. Jos toimilaite on varustettu osoitinkiekolla, paina kiekko akselille ja viritä se kohdan 11, sivu 13, mukaisesti. Puhdista tiivistepinnat, tarkista O-rengas, rasvaa tiivistepinta kevyesti hapottomalla rasvalla.. Kiinnitä kytkinkotelon kansi. Mikäli haluttuihin virta-arvoihin ei päästä, tarkista lisälaitevaihteiston valinta. 17

18 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 14. Huolto Tarkista käyttöönoton jälkeen toimilaitteesta mahdolliset maalausvauriot. Korroosion välttämiseksi korjaa vauriot huolellisesti. Pieniä määriä alkuperäisväriä on saatavana AUMAlta. AUMA sähkötoimilaitteet vaativat vain erittäin vähäistä huoltoa. Edellytyksenä luotettavaan käyttöön on oikea käyttöönotto. Tiivisteiden kunto tarkastetaan säännöllisesti ja tarvittaessa vaihdetaan. Tärkeää on samoin, että O-renkaat on sijoitettu kansiin oikein ja kaapeliläpiviennit on kiristetty tiukasti, mikä estää lian ja kosteuden pääsyn laitteen sisälle. Suosittelemme: Harvoin käytettäessä suorita koeajo noin kuuden kuukauden välein, mikä varmistaa jatkuvan käyttövalmiuden.. Noin 6 kuukautta käyttöönoton jälkeen ja sitten vuosittain, tarkista toimilaitteen ja venttiilin/vaihteen välisten ruuvien kireys. Tarvittaessa jälkikiristä taulukossa 1, sivulla 5 ilmoitettujen momenttien mukaan.. A-vetolaitteella varustettuihin toimilaitteisiin: purista n. 6 kuukauden välein rasvapuristimella voitelunippaan useita painalluksia kuulalaakerirasvaa.. Venttiilin karan voitelu pitää tehdä erikseen. Vaihdekotelo täytetään voiteluaineella tehtaalla. Rasvanvaihtoa suositellaan seuraavan käyttöajan mukaan:. Harvoin käytettäessä vuoden kuluttua.. Usein käytettäessä 6-8 vuoden kuluttua.. Suosittelemme alkuperäisiä AUMA voiteluaineita. 18

19 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Varaosapiirros ja -luettelo Varaosapiirros SA 07.1 SA 16.1 SAR 07.1 SAR 16.1 Rakennekokonaisuudet ja erillisosat S2 S S A D B3 / B4 / E 5.7 S S2 S2 S2 SA SA07.1 SA S2 S2 S1 / S S1 / S S2 27 S1 / S2 S1 / S / S S1 / S S2 S DO D B1 / C 19

20 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje Huom: Kun tilaat varaosia, mainitse toimilaitteen malli ja komissio- tai ref. numeromme. No. Laji Nimitys 012 E Käsikäytön kytkentävivun sokka 019 E Lieriökantaruuvi 020 E Jousialuslevy 053 E Uppokantaruuvi 1.0 B Runko 2.0 B Laakerilaippa 3.0 B Pääakseli (ilman kierukanpyörää) 5.0 B Kierukka-akseli 5.7 E Moottorikytkin 5.8 B Käsikäytön kytkentähammaspyörä 5.12 E Pidätinruuvi 5.32 E Moottorikytkimen sokka 5.37 B Käsikäytön kytkentävaijeri 6 E Kierukanpyörä 9.0 B Käsikäytön planeettavaihde 10.0 B Käsikäytön laakerikansi 14 E Käsikäytön kytkentävipu 15.0 B Kytkinyksikön kansi 17.0 B Momentintunnustelija 18 E Hammassegmentti 19.0 B Kruunuratas ja akseli 20.0 B Pidäkelevy 22.0 B Väliratas/kytkin momenteille 23.0 B Käyttöratas rajoille 24 E Käyttöratas rajoille 24.0 B Väliratas rajoille 25.0 E Kruunurattaan akselin lukituslevy 27 E Sulkutulppa pääakselin yläpäähän 30.0 B Käsipyörä kahvalla 39 E Vaihteiston öljytulppa ) B Välivastake moottorille 50.0 B Vastakekansi 51.0 B Pyörövastake (sisältäen pistukat) 52.0 B Pyöröpistoke (ilman pistikkeitä) 53.0 B Ohjauspistukka 54.0 B Moottoripistukka 55.0 B Maapistukka 56.0 B Ohjauspistike 57.0 B Moottoripistike laji B = osakokonaisuus laji E = yksittäiskomponentti No. Laji Nimitys 58.0 B Suojajohdin ) B 60.0 B Pistike moottorin johtimien välipistokkeeseen Kytkinyksikkö (ilman mikrokytkimiä ja momentin mittapäitä) 61.0 B Momentin mittapäät 70.0 B Moottori ) B Moottorin välipistoke (ilman pistikkeitä) ) B Planeettavaihde moottorille ) B A-vetolaite (karamutteri koneistamaton) ) E Karamutterin laakeri ) E Karamutteri (koneistamaton) ) B Vetolaite B ) E Lukitusrengas ) B Vetolaite D ) E Lukitusrengas 100 B B Raja / momenttimikrokytkin (johtimilla ja pistikkeillä) Vilkkumikrokytkin (ilman nokkakiekkoa ja eristelevyä) B Mikrokytkimien kiinnitysruuvi 107 E Tukipala mikrokytkimille B Kuivatusvastus ) B Potentiometri (ilman kitkakytkintä) ) B Kitkakytkin potentiometrille ) B RWG-asentolähetin (täydellinen) ) B Potentiometri RWG:lle (ilman kitkakytkintä) ) B Kitkakytkin RWG:lle ) B Elektroniikkakortti RWG:lle ) B Johdinsarja RWG ) B Lisälaitevaihteisto ) B Mekaaninen asennonosoitin ) E Karan suojaputki (ilman kantta) ) E Karan suojaputken kansi S1 S Tiivistesarja (pieni) S2 S Tiivistesarja (iso) laji S = sarja 1) SA 16.1 nopeudet /min ilman väliliitintä, moottorin johtimet kytketty suoraan pyöröpistokkeelle (52.0). 2) Ei kaikissa kierrosnopeuksissa. 3) Ei sisälly perusvarusteiseen toimilaitteeseen. Toimilaitteille SA SA 48.1 erillinen varaosapiirros ja -luettelo. 20

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia Sisällysluettelo Käytetyt

Lisätiedot

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennoitin Sarja NE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 7 NE 72 fi 4/2014 2 7 NE 72 fi Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 1.1 Yleiskuvaus...3 1.2 Toimintaperiaate...3 1.3 Asennoittimen merkintä...3 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Flowserve Pump Division

Flowserve Pump Division Flowserve Pump Division Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FLOWSERVE -pumput Mallit CPX, CPXN RUNKOASENTEINEN KEMIANPROSESSIPUMPPU Käyttöohje C937KH022-04/03 Käyttöohjeen osanumero ja julkaistamispäivä Maailmanlaajuinen,

Lisätiedot

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan

Mover SE R / TE R. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mukavuutta matkaan Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN VALOPETROOLILÄMMITIN R 5 X KÄYTTÖOHJE Hyvä asiakas, onnittelut valintasi johdosta! Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se tietysti edellyttää, että käytät lämmitintä oikein. Lue

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2012 19336942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PS.C.. Julkaisuajankohta 12/2007 11621532 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas

Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas Käämikytkimet tyyppiä UCG, UCL, UCC ja UCD varustettuna moottoriohjaimilla tyyppiä BUE ja BUL Korjausopas 1ZSE 5492-129 fi, Rev. 6, 1999-11-30 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. Kierreniittityökalu. Tyyppi 74200

Käyttöohje. Alkuperäisen ohjeen käännös. Kierreniittityökalu. Tyyppi 74200 Käyttöohje Alkuperäisen ohjeen käännös Kierreniittityökalu Tyyppi 700 Avdel panostaa jatkuvaan tuotekehittelyyn. Tästä syystä työkaluihin saatetaan tehdä muutoksia käyttöohjeen julkaisun jälkeen, jolloin

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen

Asennusohjeen käännös sisältäen käyttöohjeen ja teknisen liitteen BA 4.1 - MRL Pneumaattiset toimilaitteet Tyyppi EB4.1 - EB12.1 SYD, kaksitoiminen Tyyppi EB5.1 -, yksitoiminen Kuvat ovat esimerkkejä. Kaikkia mahdollisia tyyppimuunnelmia ei ole huomioitu! Asennusohjeen

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI

S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI S-sarja Lohkoroottoripumput Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI EU-Sisällyttämisvakuutus Alfa Laval Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ, England Osoite Puhelin: +44 (01323) 412555

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

RAIMONDI. Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät

RAIMONDI. Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät RAIMONDI Taotusta teräksestä valmistetut painetiivisteiset istukkaventtiilit - T-, Y- ja kulmamalli puskuhitsatut tai laipoitetut päät Sisällysluettelo 1 Venttiilien säilytys 1 1.1 Valmistelu ja säilytys

Lisätiedot

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ

JOHDANTO TURVALLISUUS ON TÄRKEINTÄ JOHDANTO Onnittelemme uuden MINI S HAMSTERI harjakoneen hankinnasta. Tämä tuote on Laimu Oy:n suunnittelun ja osaamisen tulos. Harjakone on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja siinä käytetään

Lisätiedot