Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 SAR SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Käyttöohje"

Transkriptio

1 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 SAR SAR 30.1 Käyttöohje

2 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje Tämän ohjeen laajuus: Tämä ohje koskee sähkötoimilaitteita ohjaustehtäviin, tyypit SA SA 48.1, ja säätötehtäviin, tyypit SAR SAR Tämä ohje on voimassa vain myötäpäivään sulkiessa, eli ulostuloakseli pyörii myötäpäivään kiinnisuuntaan. Sisällysluettelo Sivu 1. Turvallisuusmääräykset Käyttöalue Seloste Käyttöönotto (sähköliitäntä) Huolto Varoitukset ja merkit Muut merkit Tekniset tiedot Kuljetus ja varastointi Asennus venttiiliin / vaihteeseen Käsikäyttö Sähköliitäntä Sisäinen kytkentä Pysäytystapa AUMA MATIC / AUMA MATIC MC ohjausyksiköt Mikrokytkimet Vastakkeen kiinnitys Rajakytkinten viritys Viritys pääteasento KIINNI (musta kenttä) Viritys pääteasento AUKI (valkoinen kenttä) Viritys DUO-rajakytkimet (optio) Viritys ajosuunta KIINNI (musta kenttä) Viritys ajosuunta AUKI (valkoinen kenttä) Momenttikytkinten viritys Koeajo Mekaanisen asennonosoittimen viritys (optio) Potentiometrin viritys (optio) RWG - resistiivisen asentolähettimen viritys (optio) Viritys, 2-johdinkytkentä 4-20 ma ja 3- /4-johdinkytkentä 0-20 ma Viritys 3- / 4- johdinkytkentä 4-20 ma Huolto Varaosapiirros SA SA Varaosaluettelo SA SA Yhdenmukaisuustodistus ja valmistajatodistus Aakkosellinen hakemisto AUMA toimistojen ja edustajien osoitteet

3 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Turvallisuusmääräykset 1.1 Käyttöalue AUMA sähkötoimilaitteet on tarkoitettu teollisuuden venttiilien käyttölaitteiksi esim läppä- ja palloventtiileille, kiilaluistiventtiileille ja istukkaventtiileille. Muut sovellukset vaativat konsultointia tehtaalta. Määräysten vastaisesta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista valmistaja ei vastaa. Käyttäjä kantaa vastuun riskistä yksin. Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu myös tämän käyttöohjeen noudattaminen. 1.2 Seloste AUMA sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 ja SAR SAR 30.1 ovat tyypiltään moduulirakenteisia. Matkarajoitus toteutetaan rajakytkimillä molemmissa pääteasennoissa. Momenttipysäytys voidaan samoin toteuttaa molemmissa pääteasennoissa. Pysäytystavan määrittelee venttiilivalmistaja. 1.3 Käyttöönotto (sähköliitäntä) Sähkölaitteiden sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset voimassa olevien sähköteknisten säännösten mukaisesti. 1.4 Huolto Huolto-ohjeita (katso sivu18) on noudatettava, koska niiden laiminlyönti vaarantaa sähkötoimilaitteen turvallisen toiminnan. 1.5 Varoitukset ja merkit Varoitusten ja merkkien noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaikeita henkilövammoja tai tavaravahinkoja. Pätevöityneen henkilökunnan on perehdyttävä perusteellisesti tämän käyttöohjeen kaikkiin varoituksiin ja merkkeihin. Oikea kuljetus, asiallinen varastointi, kokoonpano ja asennus, samoin kuin huolellinen käyttöönotto ovat välttämättömät moitteettoman ja varman käynnin kannalta. Seuraavat viittaukset kiinnittävät erityisesti huomion tämän käyttöohjeen turvallisuuden kannalta oleellisiin toimintoihin. Kukin on merkitty sopivalla kuvakkeella. Tämä kuvake osoittaa: Huom! Huom! merkitsee ne toiminnot tai tapahtumat, joilla on oleellista vaikutusta oikean käytön kannalta. Noudattamatta jättämäminen voi johtaa vahingollisiin seuraamuksiin. Tämä kuvake osoittaa: Sähköstaattisesti vaarassa olevat osat! Jos piirikorttiin on liitetty tämä merkki, siinä on rakenneosia, jotka voivat vahingoittua tai tuhoutua sähköstaattisten purkausten vuoksi. Mikäli rakenneosiin on koskettava korttien viritysten, mittausten tai vaihdon yhteydessä, on välittömästi ennen sitä varmistettava purkaus koskettamalla maadoitettua, metallista pintaa (esim. runkoa). Tämä kuvake osoittaa: Varo! Varo viittaa toimintoihin tai tapahtumiin, jotka, ellei niitä asianmukaisesti suoriteta, voivat aiheuttaa turvallisuusriskin joko ihmisille tai tavaralle. 1.6 Muut merkit Tämä kuvake osoittaa: venttiilivalmistaja on mahdollisesti jo suorittanut työvaiheet! MOV M Jos toimilaitteet toimitetaan asennettuna venttiilille, hoitaa venttiilitehdas tämän vaiheen. Viritykset pitää tarkistaa käyttöönoton yhteydessä! 3

4 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 2. Tekniset tiedot Monikierrostoimilaitteet SA SA 48.1 ja SAR SAR 30.1 Käyttöaikaluokat: SA: Vakio : Osa-aikakäyttö S2-15 min (Normin IEC 34-1/ VDE 0530 mukaan) Optio: Osa-aikakäyttö S2-30 min SAR: Vakio: Jaksottainen käyttö S4-25 % ED. Sallittu kytkentätiheys ks. taulukko Tekniset tiedot SAR Rajakytkentä: Laskurirullasto-ohjattu kytkentä KIINNI / AUKI Momenttikytkentä: Portaattomasti säädettävä momenttikytkentä KIINNI- ja AUKI-suuntaan Kierrosnopeudet: Katso taulukot Tekniset tiedot SA ja SAR Kytkinkotelon kuivatusvastus: 5-20 W, Moottorit: 3-vaihe AC moottori, 1-vaihe AC moottori tai DC moottori Moottorin suojaus: Vakio: 3 lämpösuojakytkintä Optio: 3 PTC termistoria Sähköliitäntä: Vakio: SA(R) : AUMA pyöröpistoke ruuviliitäntätekniikalla Ympäristön lämpötila: SA: SAR: SA(R) : Moottori, kytkentäliitin Ohjaus, AUMA pyöröpistoke 25 C to + 80 C (RWG:llä tai AUMA MATIC:lla max + 70 C) 25 C to + 60 C Vakio: IP 67 Optio: IP 68 Kotelointiluokka: (normin EN mukaan) Peitemaali: Vakio: metallinhohtoinen kaksikomponenttimaali 3. Kuljetus ja varastointi Kuljetus asennuspaikalle tukevassa pakkauksessa. Älä kiinnitä nostolaitetta käsipyörään. Jos sähkötoimilaite on asennettuna venttiilille, kiinnitä nostolaite venttiiliin, älä toimilaitteeseen. Varastointi hyvin tuuletetussa, kuivassa tilassa. Suojaa maakosteudelta säilyttämällä hyllyllä tai puuritilällä.. Suojaa pölyltä ja kosteudelta. Käsittele suojaamattomat metallipinnat sopivalla korroosionestoaineella. Jos toimilaitteet pitää varastoida pitkäksi aikaa (yli 6 kuukautta), on lisäksi ehdottomasti pantava merkille seuraavat kohdat: Ennen varastointia: suojaa suojaamattomat metallipinnat, erityisesti vetolaitteen osat ja asennuspinnat, kestokorroosionsuojausaineella.. Tarkkaile korroosion muodostumista n. 6 kuukauden välein. Jos jälkiä korroosiosta on havaittavissa, uusi korroosionsuojaus. Toimilaitteen asennuksen jälkeen pyri kytkemään sähköt mahdollisimman pian, jotta kuivatusvastus estää kondenssiveden muodostumisen. Huomioi turvallisuustekijät. 4

5 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Asennus venttiiliin / vaihteeseen MOV M. Tutki toimilaitteesta ennen asennusta mahdolliset vauriot.. Vaurioituneet osat on korvattava alkuperäisillä varaosilla. Asennus käy helpoiten, jos venttiiliakseli/vaihdeakseli osoittaa pystysuoraan ylöspäin. Asennuksen voi kuitenkin tehdä missä tahansa muussakin asennossa. Sähkötoimilaite toimitetaan tehtaalta KIINNI asennossa (rajakytkin KIINNI on toiminut).. Tarkista, sopiiko liitäntälaippa venttiiliin/vaihteeseen. Huolehdi, että laipan keskitys on sopiva! Vetolaitteet B1, B2, B3 tai B4 (kuva A) toimitetaan koneistettuna (yleensä normin ISO 5210 mukaan). Kuva A Vetolaite B 1 / B2 Hylsy Vetolaite B 3 / B4 Poraus ja kiilaura Vetolaitteen A (kuva B) kierteen on sovittava yhteen venttiilin karan kierteiden kanssa. Ellei kierteitystä ole erikseen tilattu, karamutteri toimitetaan tehtaalta koneistamattomana tai esikoneistettuna. Karamutterin työstäminen ks. sivu 6. Tarkista, että poraus ja ura sopivat venttiilin/vaihteiston sisäänmenoakseliin. Poista perusteellisesti rasva toimilaitteen/venttiilin liitäntälaippojen kosketuspinnoilta.. Rasvaa kevyesti venttiilin/vaihteiston sisäänmenoakseli. Työnnä sähkötoimilaite venttiiliin/vaihteistoon ja kiinnitä. Kiristä ruuvit (vähintään laatu 8.8, ks. taulukko 1) tasaisesti ristiin. Taulukko T A (Nm) M 8 25 M M M M M M

6 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje Karamutterin koneistus (vetolaite A): Kuva B Vetolaite A Karamutteri / Irrota vetolaite toimilaitteesta. Kierrä ulos keskitysrengas (80.2, kuva B) tappiavaimen tms. avulla liitäntälaipasta. Poista karamutteri (80.3) yhdessä painelaakerin (80.01) ja painelaakerin renkaiden (80.02) kanssa. Poista painelaakerit renkaineen karamutterista. Koneista karamutteri. Tarkista sopivuus karaan! Puhdista osat ja rasvaa painelaakeri ja renkaat kuulalaakerirasvalla. Aseta karamutteri laakereineen takaisin liitäntälaippaan. Kierrä keskitysrengas laippaan ja kiristä. Tarkista, että karamutteri pyörii moitteettomasti. Asenna vetolaite venttiiliin.. Asenna toimilaite vetolaitteeseen. Purista voitelunippaan rasvapuristimella muutamia painalluksia kuulalaakerirasvaa. Suojaputki nousevalle venttiilin karalle Kiedo irrallisena toimitettavien suojaputkien kierteisiin hamppua tai teflonnauhaa. Kierrä suojaputki kierteeseen ja kiristä kevyesti. Korroosiosuojauksia KS/ KX varten työnnä akselin tiivisterengas runkoon asti.. Parantele mahdolliset maalivauriot. Tarkista, että suojaputken kansi on tallella ja vahingoittumaton. 6

7 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Käsikäyttö Käsikäytölle saa vaihtaa vain moottorin seistessä. Vaihtaminen moottorin käydessä voi vahingoittaa toimilaitetta (kuva C)!. Nosta vaihtovipua käsipyörän keskellä maks. 85, pyöritä käsipyörää vähän edestakaisin, kunnes käsikäyttö kytkeytyy päälle (kuva D). Kuva C Kuva D Käsivoima riittää vaihtovivun käyttämiseen. Liiallinen voimankäyttö voi vahingoittaa kytkentämekanismia.. Päästä vaihtovipu irti (jousivoima heilauttaa sen takaisin lähtöasentoon). Ellei vipu heilahda takaisin, auta kädellä vipu takaisin alkuasentoonsa (kuva E). Kuva E Kuva F. Käsikäyttö pysyy toiminnassa, kunnes moottori taas käynnistyy. Silloin vaihto moottorikäytölle tapahtuu automaattisesti.. Käännä käsipyörä haluttuun suuntaan (kuva F). Käytä käsipyörää vain, kun vaihtovipu on alkuasennossaan!. Käsikäytön poiskytkentä tapahtuu automaattisesti moottorin käynnistyessä. 7

8 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 6. Sähköliitäntä Sähkölaitteiden sähkötöitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset voimassa olevien sähköteknisten säännösten mukaisesti. Kuva G1 AUMA pyörövastake/pistoke (sähköliitäntä XK) Moottorin tyyppikilpi Venttiilin suojaamiseksi viive, ts. aika, joka kuluu raja- tai momenttikytkimen toiminnasta siihen, kun moottorin sähkö katkeaa, ei saa ylittää 50:tä millisekuntia. Suosittelemme, että moottorivirran katkaisua ohjaavat mikrokytkimien koskettimet kytketään suoraan moottorin suunnanvaihtokontaktoreiden ohjausvirtapiiriin, mikäli on vaara, että viive muodostuu muutoin liian pitkäksi. Kytkinkotelon kansi Kuva G2: AUMA pyörövastake/pistoke ruuviliittimillä (vakio) Vastakekansi Monikierrostoimilaitteille täytyy asentaa ohjauskeskus suunnanvaihtokontaktoreilla varustettuna. Toimilaitteille kokoon SA(R) 16.1 asti sähköliitäntä on toteutettu AUMA pyöröpistokeliittimellä, johon kaikki ulkoisten kaapeleiden johtimet kytketään. SA(R) 25.1 ja sitä suuremmat toimilaitteet on varustettu moottorikaapelin kytkentää varten erillisellä riviliittimellä, ohjauskaapelit kytketään AUMA pyöröpistokeliittimeen, kuten pienemmissä toimilaitteissa. Varmista, että virtalaji, verkkojännite ja taajuus täsmää moottoritietojen kanssa (katso moottorin tyyppikilpi). Poista vastakekansi (AUMA pyörövastake/pistoke) (kuva G2).. Löysää ruuvit ja vedä vastake ulos vastakekannesta. Käytä kaapeleihin sopivia kaapelitiivisteitä. Toimilaitteen tyyppikilpi Pistoke. Kotelointiluokka IP 67 tai IP 68 toteutuu vain käytettäessä sopivia kaapelitiivisteitä.. Varusta tarpeettomat kaapeleiden sisäänmenot sulkutulpilla. 6.1 Sisäinen kytkentä. Kytke johtimet tilauksen mukaisen KMS TP.... kytkennän perusteella. Kuva toimilaitteen sisäisestä kytkennästä kiinnitetään sähkötoimilaitteen käsipyörään säänkestävässä pussissa yhdessä tämän käyttöohjeen kanssa. Mikäli sisäisen kytkennän kuva puuttuu, sen voi pyytää AUMA:lta komissionumeron tai ref. numeron perusteella (katso toimilaitteen tyyppikilpi). Johdinpaksuudet: Ohjauskaapelit: maksimi. 2,5 mm 2, Moottorin kaapeli: SA SA 16.1: maksimi. 6 mm 2. Moottorin kaapeli: SA25.1-SA48.1: 16 mm mm 2 moottoritehon mukaan. Kytke kuivatusvastus ehkäistäksesi kondenssiveden muodostumista.. Kytke moottorin lämpösuojakytkimet. Täydellinen moottorin suojaus on taattu vain, jos lämpösuojakytkimet on kytketty moottorin ohjausvirtapiiriin. Takuumme raukeaa moottorin osalta, jos lämpösuojakytkimiä ei ole kytketty.. Asentolähettimien (potentiometri, RWG) kytkentään on käytettävä häiriösuojattuja kaapeleita. 8

9 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Pysäytystapa MOV. Venttiilivalmistaja määrittelee, onko pysäytyksen pääteasennoissa tapahduttava rajakytkimillä (rajapysäytys), vai momenttikytkimillä (momenttipysäytys). M 6.3 Ohjausyksiköt AUMA MATIC / AUMA MATIC MC Jos vaadittuja suunnanvaihtokontaktoreja ei ole asennettu ohjauskeskukseen, integroidut AUMA MATIC tai AUMA MATIC MC moottorin ohjausyksiköt voidaan asentaa toimilaitteisiin SA(R) SA(R) 16.1 myöhemmin. Ohjausyksikön määrittelemiseksi ilmoita laitteen komissionumero tai ref. numero ( commission no., katso toimilaitteen tyyppikilvestä). 6.4 Mikrokytkimet Mikrokytkimien virtapiireihin saa kytkeä vain saman jännitetason- tai lajin. Jos on käytettävä kahta eri jännitettä, toimilaite on varustettava tandem-mikrokytkimillä. Kullatuilla koskettimilla varustettuja mikrokytkimiä (optio) saa kuormittaa vain pienellä jännitteellä ja virralla (<50 V DC / 400 ma, ks taulukko). Huomioi, että tandemkytkimen koskettimet toimivat hieman eri kohdassa. Käytä asennon ilmaisuun ensiksi toimivia ja moottorin pysäyttämiseen viimeksi toimivia koskettimia. I Vakiomikrokytkin RD BK II Tandem mikrokytkin Signaalit RD 11 BK 13 RD 21 Pysäytys BK 23 NO NC NC NO Mekaaninen elinikä = 2 x 10 6 toimintaa Virtalaji Virta I max 30 V 125 V 250 V RD BK RD 12 BK 14 DSR 1 / DÖL 1 WSR 1 / WÖL 1 RD 22 BK 24 DSR / DÖL WSR / WÖL 1-vaihe AC (induktiivinen kuorma) cos phi = 0,8 DC (resistiivinen kuorma) Kullatut kosketinpinnat Virta 5 A 5 A 5 A 2 A 0,5 A 0,4 A minimi 5 V, maksimi 50 V minimi 4 ma, maksimi 400 ma 6.5 Vastakkeen kiinnitys Aseta vastake vastakekanteen ja kiinnitä (kuva G2). Puhdista tiivistepinnat, tarkista O-renkaan kunto ja levitä ohut kerros hapotonta rasvaa (esim. vaseliinia) tiivistepinnoille.. Kiinnitä vastakekansi. Tarkista kaapelitiivisteiden kireys, jotta kotelointiluokka IP 67 tai IP 68 olisi taattu. 9

10 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 7. Rajakytkinten viritys Kuva H1 Seuraavat selostukset ovat voimassa vain myötäpäivään sulkiessa, eli toimilaitteen akseli pyörii myötäpäivään venttiilin sulkeutuessa. Osoitinkiekko Kansi Osoitinmerkki. Kytke toimilaite käsikäytölle, kuten kohdassa 5 sivulla 7 on selostettu.. Poista kytkinkotelon kansi ja jos kytkinyksikössä on osoitinkiekko, vedä se pois (kuva H1). Tässä voi käyttää vipuna esim. kiintoavainta. 7.1 Viritys pääteasento KIINNI (musta kenttä) MOV M. Kierrä käsipyörää myötäpäivään, kunnes venttiili on kiinni. Kierrä virityskaraa A (kuva H2) nuolen suuntaan, (virityskaran ollessa sisään painettuna!) tarkkaillen samalla osoitinta B. Virityskara A pyörii naksuttavaa ääntä pitäen ja hetken kiertämisen jälkeen osoitinnokka B kääntyy 90 astetta. Jatka kiertämistä, kunnes nokka on kääntynyt osoittamaan merkkipistettä C. Kun nokka osoittaa pistettä, älä jatka kiertämistä; ruuvi ei saa naksahtaa. Jos olet vaningossa kiertänyt liikaa, jatka virityskaran kiertämistä eteenpäin, kunnes tulet uudelleen kohtaan C. Kuva H2 DSR DOL WSR WOL E C WDR WDL F L* H * *) Optio G* K* D 10

11 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 MOV M. Kierrä käsipyörää vastapäivään, kunnes venttiili on auki, sitten n. 1/2 kierrosta takaisin.. Kierrä virityskaraa D (kuva H2) nuolen suuntaan (virityskaran ollessa sisään painettuna!) tarkkaillen samalla osoitinta E. Virityskara D pyörii naksuttavaa ääntä pitäen ja hetken kiertämisen jälkeen osoitinnokka E kääntyy 90 astetta. Jatka kiertämistä, kunnes nokka on kääntynyt osoittamaan merkkipistettä F. Kun nokka osoittaa pistettä, älä jatka kiertämistä; ruuvi ei saa naksahtaa. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa, jatka virityskaran kiertämistä eteenpäin, kunnes tulet uudelleen kohtaan F. 7.2 Viritys pääteasento AUKI (valkoinen kenttä) Punaiset testinupit T ja P (kuva H2) on tarkoitettu momentti- ja rajakytkinten toiminnan simulointiin. 8. Viritys DUO-rajakytkimet (optio) MOV M Kytkentäkohtaan (väliasento) on tultava samasta suunnasta, kuin myöhemmin sähkökäytössä. Sovellukset ovat ohjattavissa kahdella välirajakytkimellä. Ohjaus voidaan toteuttaa käyttämällä avautuvaa tai sulkeutuvaa kosketinta.. Aja venttiili haluttuun väliasentoon. 8.1 Viritys ajosuunta KIINNI (musta kenttä). Kierrä virityskaraa G (kuva H2) nuolen suuntaan (virityskaran ollessa sisään painettuna!) tarkkaillen samalla osoitinta H. Virityskara G pyörii naksuttavaa ääntä pitäen ja hetken kiertämisen jälkeen osoitinnokka H kääntyy 90 astetta. Jatka kiertämistä, kunnes nokka on kääntynyt osoittamaan merkkipistettä C. Kun nokka osoittaa pistettä, älä jatka kiertämistä; ruuvi ei saa naksahtaa. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa, jatka virityskaran kiertämistä eteenpäin, kunnes tulet uudelleen kohtaan C. 8.2 Viritys ajosuunta AUKI (valkoinen kenttä). Kierrä virityskaraa K (kuva H2) nuolen suuntaan (virityskaran ollessa sisään painettuna!) tarkkaillen samalla osoitinta L. Virityskara K pyörii naksuttavaa ääntä pitäen ja hetken kiertämisen jälkeen osoitinnokka L kääntyy 90 astetta. Jatka kiertämistä, kunnes nokka on kääntynyt osoittamaan merkkipistettä F. Kun nokka osoittaa pistettä, älä jatka kiertämistä; ruuvi ei saa naksahtaa. Jos olet vahingossa kiertänyt liikaa, jatka virityskaran kiertämistä eteenpäin, kunnes tulet uudelleen kohtaan F. 11

12 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 9. Momenttikytkinten viritys MOV M Kuva J Momentti viritetään venttiilin vaatimaan arvoon! Mikäli toimilaite toimitetaan venttiiliin asennettuna, on viritys tehty koekäytön yhteydessä.. Muutoksia viritykseen saa tehdä ainoastaan venttiilin valmistajan suostumuksella! KIINNI-suunta AUKI-suunta O P O P. Löysää asteikkopyörästä molemmat lukitusruuvit O (kuva J).. Asettele osoitinnokka osoittamaan haluttua momenttiarvoa asteikkolevyä P kääntämällä. Momenttiarvot on kalibroitu dekanewtonmetreinä ( = 10 Nm). Esim: Kuvassa J on viritetty: 3,5 da Nm = 35 Nm suuntaan KIINNI 3,5 da Nm = 35 Nm suuntaan AUKI. Asettelun jälkeen kiristä ruuvit O..Momenttikytkimet ovat käytössä myös käsikäytöllä, jolloin sähköinen ohjaus vastaavaan suuntaan estyy.. Momenttikytkentä toimii ylikuormitussuojana koko toimialueella, myös rajoista riippuvassa pysäytyksessä pääteasennoissa. Kuva K DSR DOL T WSR WOL P WDR WDL 12

13 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Koeajo Ohjauksien tarkistus: Avaa moottorin sulakkeet.. Kytke ohjausjännite. Tarkista ohjaukset kääntämällä testinuppeja (T) ja (P) (kuva K). Punaiset testinupit T ja P ovat tarkoitetut raja- ja momenttimikrokytkinten käsin tapahtuvaa käyttämistä varten. Pyörimissuunnan tarkistus: Kytke toimilaite käsikäytölle, kuten kappaleessa 5, sivulla 7 on selostettu. Jos toimilaite on varustettu mekaanisella asennonosoittimella, aseta osoitinkiekko paikoilleen, kuten kappaleessa 11 on selostettu. Siirrä käsipyörällä venttiili väliasentoon riittävän etäälle pääteasennosta. Kytke moottorin sulakkeet. Kytke pääjännite.. Anna toimilaitteelle ohjauskäsky KIINNI suuntaan. Jos osoitinkiekko pyörii vastapäivään, pyörimissuunta on oikein. Jos toimilaitteessa ei ole osoitinkiekkoa, josta pyörimissuunta nähtäisiin, tarkasta suunta jostain muusta paikasta, esim. toimilaitteen ulostuloakselista.. Jos kierron suunta on väärä, pysäytä toimilaite välittömästi kääntämällä molempia testinuppeja T ja P (kuva K) samanaikaisesti kumpaan suuntaan tahansa. Käännä tarvittaessa vaihejärjestys oikeaksi. Toista koeajo. Puhdista kytkinyksikön kannen ja rungon tiivistepinnat, tarkista O-renkaan kunto sekä voitele tiivistepinnat kevyesti hapottomalla rasvalla.. Kiinnitä kytkinyksikön kansi. 11. Mekaanisen asennonosoittimen viritys (optio) MOV Osoitinkiekko pyörii n. 180 ajettaessa AUKI suunnasta KIINNI suuntaan tai päinvastoin. M Sopiva alennusvaihteisto on rakennettu sisään tehtaalla. Mikäli jälkeenpäin pitää muuttaa kierroksia/isku, on ehkä tarpeen vaihtaa alennusvaihteistoa. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Kierrä alempaa osoitinkiekkoa, kunnes merkki (KIINNI) on kannen osoitinmerkin kohdalla (kuva L).. Aja venttiili pääteasentoon AUKI. Pidä kiinni alemmasta osoitinkiekosta KIINNI ja kierrä ylempää, merkillä (AUKI) varustettua kiekkoa, kunnes tämä on kannen osoitinmerkin kohdalla. Kuva L Osoitinkiekko Kansi Osoitinmerkki 13

14 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 12. Potentiometrin viritys (optio) Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Poista kytkinkotelon kansi ja vedä pois mahdollinen osoitinkiekko kuten kohdassa 7, sivulla 10 on selostettu.. Kierrä potentiometriä (R2) myötäpäivään lähelle pääteasentoaan. Pääteasento KIINNI vastaa 0 %, pääteasento AUKI 100 %. Asentolähettimen lisälaitevaihteiston välityssuhteen porrastuksesta johtuen ei potentiometrin koko vastusalue ole aina käytettävissä. Mikäli toimilaite on varustettu mekaanisella asennonosoittimella, työnnä osoitinkiekko akselille ja viritä kohdan 11, sivu 13, mukaisesti. Puhdista tiivistepinnat, tarkista O-rengas, rasvaa tiivistepinnat kevyesti hapottomalla rasvalla.. Kiinnitä kytkinkotelon kansi. Kuva M Etulevy R2 14

15 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR RWG - resistiivisen asentolähettimen viritys (optio) Asennon osoitusta tai säätöpiirin takaisinkytkentää varten Elektroninen asentolähetin viritetään tehtaalla tilauksessa mainitun viestialueen mukaisesti. Suorita jälkisäätö kohdan 13.1 tai 13.2 mukaisesti. Sen jälkeen, kun toimilaite on asennettu venttiilille, tarkista viritys mittaamalla ulostulovirta tähän tarkoitetuista mittapisteistä (katso kohta 13.1 tai 13.2), ja suorita mahdollisesti tarvittava jälkisäätö. Taulukko 2 Tekniset tiedot Sisäinen kytkentä KMS TP.. 4 /... RWG 4020 KMS TP. 4. /... KMS TP. 5. /... 2-johdinkytkentä 3-/ 4-johdinkytkentä Ulostulovirta I 0-20 ma, 4-20 ma 4-20 ma Syöttöjännite U v 24 V DC, ± 15 % stabiloitu Maksimi virranotto Maksimi kuorma I 24 ma ulostulovirralla 20mA 14 V DC + (I x R B ), max. 30 V 20 ma R B 600 Ω (Uv - 14 V) / 20 ma Asentolähettimen kortti (kuva N) sijaitsee kytkinyksikön etulevyn alla (kuva M). Kuva N: Asentolähetinkortti max (0/4 ma) (20 ma) N R2 M 3- ja 4-johdinkytkentä Mittapiste 1 Mittapiste 2 2-johdinkytkentä + 0/4-20 ma Vaihdettaessa kytkentää myös johdotus on muutettava. Käänteiskäytössä vaihda johtimet liittimillä 7 ja 5 asentolähetinkortissa (kuva N). 15

16 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 13.1 Viritys, 2-johdinkytkentä 4-20 ma ja 3- /4-johdinkytkentä 0-20 ma Kytke jännite asentolähettimelle. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Poista kytkinyksikön kansi, ja jos toimilaite on varustettu asennon osoittimella, vedä se pois kohdan 7, sivu 10, mukaisesti. Toimilaitteissa, joissa mittapisteisiin ei ole pääsyä, irrota etulevy (kuva O).. Liitä mittapisteisiin mittalaite 0-20 ma (kuva N, sivu 15 tai kuva O). Pääteasennossa KIINNI 3- ja 4-johdinkytkennällä on arvo virityksen jälkeen 0 ma, 2-johdinkytkennällä 4 ma. Virtapiirin (ulkoinen kuormitus) pitää olla suljettu (huom. max. silmukkavastus R B ), tai vastaavien AUMA pyörövastakkeen napojen (katso kytkentä KMS TP...) pitää olla oikosuljettu, muutoin virta-arvo ei ole mitattavissa.. Kierrä tunnustelija (R2) myötäpäivään lähelle pääteasentoaan.. Säädä asentosignaali sähköisellä nollapistevirityksellä (N) 0 ma:iin (tai 4 ma 2-johdinkytkennällä). Viestin voi tarvittaessa jättää hieman nollapisteen yläpuolelle (säätötehtävä).. Aja venttiili pääteasentoon AUKI. Säädä viesti vahvistuspotentiometrillä (M) 20 ma:iin. Aja venttiiliä molempiin pääteasentoihin ja tarvittaessa korjaa viritys 0 ja max potentiometreillä.. Kiinnitä etulevy (kuva O), mikäli se on ollut irrotettuna. Jos toimilaite on varustettu osoitinkiekolla, paina kiekko akselille ja viritä se kohdan 11, sivu 13, mukaisesti. Puhdista tiivistepinnat, tarkista O-rengas, rasvaa tiivistepinta kevyesti hapottomalla rasvalla.. Kiinnitä kytkinkotelon kansi. Mikäli haluttuihin virta-arvoihin ei päästä, tarkista lisälaitevaihteiston valinta. Kuva O N (0/4 ma) R2 M(20mA) Etulevy Mittapiste 1 (+) 0/4-20 ma Mittapiste 2 ( ) 0/4-20 ma 16

17 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Viritys 3- / 4- johdinkytkentä 4-20 ma Kytke jännite asentolähettimelle. Aja venttiili pääteasentoon KIINNI. Poista kytkinyksikön kansi, ja jos toimilaite on varustettu asennon osoittimella, vedä se pois kohdan 7, sivu 10, mukaisesti. Toimilaitteissa, joissa mittapisteisiin ei ole pääsyä, irrota etulevy (kuva O).. Kytke mittapisteisiin mittalaite 0-20 ma (kuva N, sivu 15 tai kuva O). Virtapiirin (ulkoinen kuormitus) pitää olla suljettu (huom. max. silmukkavastus R B ), tai vastaavien AUMA pyörövastakkeen napojen (katso kytkentä KMS TP...) pitää olla oikosuljettu, muutoin virta-arvo ei ole mitattavissa. Kierrä tunnustelija (R2) myötäpäivään lähelle pääteasentoaan. Säädä asentosignaali sähköisellä nollapistevirityksellä (N) 0 ma:iin. Viestin voi jättää hieman nollapisteen yläpuolelle (n. 0,1mA). Aja venttiili AUKI-asentoon. Säädä viesti vahvistuspotentiometrillä (M) 16 ma:iin. Aja venttiili KIINNI-asentoon. Säädä viesti nollapistevirityksellä (N) 4 ma:iin. Tällöin myös loppuarvo siirtyy 4 ma:lla, joten alue on nyt 4-20 ma. Aja venttiiliä molempiin pääteasentoihin ja tarvittaessa korjaa viritys 0 ja max potentiometreillä. Kiinnitä etulevy (kuva O), mikäli se on ollut irrotettuna. Jos toimilaite on varustettu osoitinkiekolla, paina kiekko akselille ja viritä se kohdan 11, sivu 13, mukaisesti. Puhdista tiivistepinnat, tarkista O-rengas, rasvaa tiivistepinta kevyesti hapottomalla rasvalla.. Kiinnitä kytkinkotelon kansi. Mikäli haluttuihin virta-arvoihin ei päästä, tarkista lisälaitevaihteiston valinta. 17

18 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje 14. Huolto Tarkista käyttöönoton jälkeen toimilaitteesta mahdolliset maalausvauriot. Korroosion välttämiseksi korjaa vauriot huolellisesti. Pieniä määriä alkuperäisväriä on saatavana AUMAlta. AUMA sähkötoimilaitteet vaativat vain erittäin vähäistä huoltoa. Edellytyksenä luotettavaan käyttöön on oikea käyttöönotto. Tiivisteiden kunto tarkastetaan säännöllisesti ja tarvittaessa vaihdetaan. Tärkeää on samoin, että O-renkaat on sijoitettu kansiin oikein ja kaapeliläpiviennit on kiristetty tiukasti, mikä estää lian ja kosteuden pääsyn laitteen sisälle. Suosittelemme: Harvoin käytettäessä suorita koeajo noin kuuden kuukauden välein, mikä varmistaa jatkuvan käyttövalmiuden.. Noin 6 kuukautta käyttöönoton jälkeen ja sitten vuosittain, tarkista toimilaitteen ja venttiilin/vaihteen välisten ruuvien kireys. Tarvittaessa jälkikiristä taulukossa 1, sivulla 5 ilmoitettujen momenttien mukaan.. A-vetolaitteella varustettuihin toimilaitteisiin: purista n. 6 kuukauden välein rasvapuristimella voitelunippaan useita painalluksia kuulalaakerirasvaa.. Venttiilin karan voitelu pitää tehdä erikseen. Vaihdekotelo täytetään voiteluaineella tehtaalla. Rasvanvaihtoa suositellaan seuraavan käyttöajan mukaan:. Harvoin käytettäessä vuoden kuluttua.. Usein käytettäessä 6-8 vuoden kuluttua.. Suosittelemme alkuperäisiä AUMA voiteluaineita. 18

19 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR Varaosapiirros ja -luettelo Varaosapiirros SA 07.1 SA 16.1 SAR 07.1 SAR 16.1 Rakennekokonaisuudet ja erillisosat S2 S S A D B3 / B4 / E 5.7 S S2 S2 S2 SA SA07.1 SA S2 S2 S1 / S S1 / S S2 27 S1 / S2 S1 / S / S S1 / S S2 S DO D B1 / C 19

20 Sähkötoimilaitteet SA SA 48.1 / SAR SAR 30.1 Käyttöohje Huom: Kun tilaat varaosia, mainitse toimilaitteen malli ja komissio- tai ref. numeromme. No. Laji Nimitys 012 E Käsikäytön kytkentävivun sokka 019 E Lieriökantaruuvi 020 E Jousialuslevy 053 E Uppokantaruuvi 1.0 B Runko 2.0 B Laakerilaippa 3.0 B Pääakseli (ilman kierukanpyörää) 5.0 B Kierukka-akseli 5.7 E Moottorikytkin 5.8 B Käsikäytön kytkentähammaspyörä 5.12 E Pidätinruuvi 5.32 E Moottorikytkimen sokka 5.37 B Käsikäytön kytkentävaijeri 6 E Kierukanpyörä 9.0 B Käsikäytön planeettavaihde 10.0 B Käsikäytön laakerikansi 14 E Käsikäytön kytkentävipu 15.0 B Kytkinyksikön kansi 17.0 B Momentintunnustelija 18 E Hammassegmentti 19.0 B Kruunuratas ja akseli 20.0 B Pidäkelevy 22.0 B Väliratas/kytkin momenteille 23.0 B Käyttöratas rajoille 24 E Käyttöratas rajoille 24.0 B Väliratas rajoille 25.0 E Kruunurattaan akselin lukituslevy 27 E Sulkutulppa pääakselin yläpäähän 30.0 B Käsipyörä kahvalla 39 E Vaihteiston öljytulppa ) B Välivastake moottorille 50.0 B Vastakekansi 51.0 B Pyörövastake (sisältäen pistukat) 52.0 B Pyöröpistoke (ilman pistikkeitä) 53.0 B Ohjauspistukka 54.0 B Moottoripistukka 55.0 B Maapistukka 56.0 B Ohjauspistike 57.0 B Moottoripistike laji B = osakokonaisuus laji E = yksittäiskomponentti No. Laji Nimitys 58.0 B Suojajohdin ) B 60.0 B Pistike moottorin johtimien välipistokkeeseen Kytkinyksikkö (ilman mikrokytkimiä ja momentin mittapäitä) 61.0 B Momentin mittapäät 70.0 B Moottori ) B Moottorin välipistoke (ilman pistikkeitä) ) B Planeettavaihde moottorille ) B A-vetolaite (karamutteri koneistamaton) ) E Karamutterin laakeri ) E Karamutteri (koneistamaton) ) B Vetolaite B ) E Lukitusrengas ) B Vetolaite D ) E Lukitusrengas 100 B B Raja / momenttimikrokytkin (johtimilla ja pistikkeillä) Vilkkumikrokytkin (ilman nokkakiekkoa ja eristelevyä) B Mikrokytkimien kiinnitysruuvi 107 E Tukipala mikrokytkimille B Kuivatusvastus ) B Potentiometri (ilman kitkakytkintä) ) B Kitkakytkin potentiometrille ) B RWG-asentolähetin (täydellinen) ) B Potentiometri RWG:lle (ilman kitkakytkintä) ) B Kitkakytkin RWG:lle ) B Elektroniikkakortti RWG:lle ) B Johdinsarja RWG ) B Lisälaitevaihteisto ) B Mekaaninen asennonosoitin ) E Karan suojaputki (ilman kantta) ) E Karan suojaputken kansi S1 S Tiivistesarja (pieni) S2 S Tiivistesarja (iso) laji S = sarja 1) SA 16.1 nopeudet /min ilman väliliitintä, moottorin johtimet kytketty suoraan pyöröpistokkeelle (52.0). 2) Ei kaikissa kierrosnopeuksissa. 3) Ei sisälly perusvarusteiseen toimilaitteeseen. Toimilaitteille SA SA 48.1 erillinen varaosapiirros ja -luettelo. 20

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Käyttöohje. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 AUMA MATIC. Käyttöohje. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001 Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 SAR 07.1 - SAR 16.1 Käyttöohje DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 Sähkötoimilaitteet SA 07.1 - SA 16.1 / SAR 07.1 - SAR 16.1 Käyttöohje Tämän

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä

Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje

Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila

Lisätiedot

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2

6:2 6:3 6:4 6:5 7:1 7:2 Manuaali Zitzi Flipper Pro FI1101-1 TM Zitzi Flipper Pro Kaasujousi Zitzi Flipper Pro Sähköinen Sisällysluettelo Zitzi Flipper Pro Alue nr 1 Manufaturer: 2010-03-26 2:1 Korkeussäätö - Kaasujousi 6:2 Yhteenveto

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT

Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT FI.TBIQ2480.130225 Asennus, IQnomic plus moduuli TBIQ-2-1-aa GOLD/COMPACT 1. Yleistä IQnomic plus -moduulia käytetään lisätoimintoihin, joiden tulot ja lähdöt eivät sisälly vakiona koneen ohjausyksikköön.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. sivu

Sisällysluettelo. sivu SULAKKEET Sisällysluettelo sivu Yleistä 1 Lasiputkisulakkeet 5 x 20 mm, lajitelmalaatikko 2 Lasiputkisulakkeet 6,3 x 32 mm, lajitelmalaatikko 3 Lasiputkisulakkeet 5 x 20 mm 4 Lasiputkisulakkeet 5 x 25

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99

3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 1 RAKENNE MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen. Moottorina

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Varaosaluettelo Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Varaosaluettelo Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S

Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S Kuva 1 ER1 Kuva 2 ER3 ETPS-EI on kantikas palopelti jota on saatavilla moottori- ja sulakemallina. Pellin vaippa on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja sulkupelti

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A

Käyttöohje. 1/DOC-RS15C Fi A Käyttöohje 1 Yleistä: on 15W:n A-luokan 2-kanavainen combovahvistin, joka on valmistettu Suomessa kokonaan käsityönä. Kaikki kykennät on tehty point-topoint-periaatteella ilman piirilevyä. Puukotelo, 12"

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet

Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Baby-Merc lastenvaunut Käyttöohjeet Kiitos, että olet valinnut tuotteemme! Olemme varmoja, että tulet olemaan tyytyväinen lastenvaunuihimme. Ennen kuin käytät lastenrattaita, on erittäin suositeltavaa

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Asennus, käyttö, käyttöönotto. Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2 SAR 07.2 SAR 16.2 Kytkinyksikkö: elektroninen (MWG) sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ohjaus Rinnakkainen Profibus DP Modbus Foundation

Lisätiedot

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila

ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039

Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039 Kverneland Taarup 9032 / 9035 / 9039 Yksiroottorinen karhotin Murtosokkasuojattu voimansiirto roottorille Säädettävä karhotinpressu Kokoon taitettavat turvakaiteet Korkealaatuiset Super-C piikit, 9 mm

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182

Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3).

Asennus. Kiinnitä jalkatuki (93) etujalkoihin (3). Asennus Kuntolaite toimitetaan lähes valmiiksi asennettuna. Asennukseen vaaditaan kaksi henkilöä. Mukana toimitettujen työkalujen ja rasvan lisäksi asennuksessa tarvitaan ristipääruuvimeisseliä. 1. Toisen

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120

rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR2 Koko Käsittely Käsittele tuotetta varoen. Älä päästä tuotetta kastumaan. Varmista, että tuote

Lisätiedot

Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus

Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus Pylväserottimet Uudet, varmatoimiset pylväserottimet entistä helpompi asennus Ominaista Uudet rinnakkaiset erotinmallit täydentävät onnistuneesti jo entisestään monipuolista erotintarjontaae: - reilu säästö

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Ohjaus: Pistoke M12 Pistoke, M12x1, 4-napainen Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Ohjaus: Pistoke

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot