Robottiruohonleikkuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Robottiruohonleikkuri"

Transkriptio

1 Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri Käyttöopas RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 / DOC6011A

2 Robomow RS -mallit - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, Israel Tämän vakuutuksen kattama tuote 26 voltin akkukäyttöinen robottiruohonleikkuri, malli: Robomow RS-mallit (sisältää latausaseman) F. Robotics Acquisitions Ltd. vakuuttaa omalla vastuullaan, että yllämainitut tuotteet vastaavat seuraavia direktiivejä: - Konedirektiivi 2006/42/EY Viitestandardit: EN ISO 12100: EMC-direktiivi 2004/108/EY Viitestandardit: EN :2011. EN :2008. EN :2006. EN : Meludirektiivi 2000/14/EY Viitestandardit: BS EN ISO 3744:2010. ISO 11094: RoHS-direktiivi 2011/65/EU. Teknisistä asiakirjoista vastaa: Gerome De Schutter, Friendly Robotics BV. Osoite: Expeditieweg 4-6, Andelst 6673, Holland. Vakuutan täten, että yllämainitut tuotteet vastaavat yllä eriteltyjä vaatimuksia. Shai Abramson Tutkimus- ja kehitysapulaisjohtaja F. Robotics Acquisitions Ltd. Israel Tuotteiden valmistaja on F. Robotics Acquisitions (Friendly Robotics). CE-hyväksytty. Friendly Robotics, 2014-A. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan mitään osaa ei saa kopioida, jäljentää, tuottaa digitaalisesti tai kääntää ilman Friendly Roboticsilta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Tuotteita, tuotteiden tietoja ja tätä asiakirjaa voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Kaikki tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omistuksessa. Tervetuloa kotirobottien maailmaan Friendly Robotics Robomow -ruohonleikkurin myötä! Kiitos, että hankit tuotteen juuri meiltä. Tiedämme, että tulet nauttimaan lisääntyneestä vapaa-ajasta puutarhassasi, kun Robomow hoitaa ruohonleikkuun puolestasi nopeasti ja tehokkaasti. Oikein asennettuna ja käytettynä Robomow toimii puutarhassasi luotettavasti ja leikkaa nurmikkosi niin laadukkaasti, että siihen pystyy vain harva muu leikkuri. Tulet hämmästymään nurmikkosi kauneudesta ja mikä parasta: Työn tekee Robomow, et sinä! TÄRKEÄÄ! Seuraavilla sivuilla annetaan tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita. Lue kaikki käyttöohjeet ja noudata niitä. Lue kaikki turvallisuusohjeet ja varoitukset huolellisesti, ja noudata niitä. Ohjeiden ja varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Vaarassa voivat olla sekä ihmiset, kotieläimet että omaisuus. I

3 Sisällysluettelo Varoitusmerkkien selitykset Robomow :n yhteydessä käytetään seuraavia merkkejä. Perehdy niiden merkitykseen huolellisesti ennen Robomow :n käyttöönottoa. FI VAARA! Teräviä, pyöriviä teriä. Pidä kätesi ja jalkasi poissa niiden ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Varo älä koske pyöriviin teriin Varoitusmerkki VAROITUS Tämä on vaarallinen työkalukone. Käytä sitä aina varovasti ja noudata kaikkia annettuja turvallisuusohjeita ja -määräyksiä. 2. Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet kokonaan ennen Robomow :n käyttöönottoa. 3. Sinkoutuvien esineiden vaara Koko keho on vaarassa. Ole varovainen. 4. Pysyttele turvallisen etäisyyden päässä Robomow :sta, kun se työskentelee. Pidä muut ihmiset, etenkin lapset ja esimerkiksi ohikulkijat, sekä kotieläimet poissa Robomow :n kulloiseltakin työskentelyalueelta. 5. Sormien ja varpaiden leikkautumisvaara Pyörivät terät. Pyörivät terät voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. Pidä kädet ja jalat pois terien läheltä, äläkä yritä nostaa :ta alueelta. 6. Sammuta leikkuri turvakytkimestä ennen Robomow :n käsittelyä tai nostamista. 7. Älä istu Robomow :n päällä. Älä hävitä Robomow :ta tai sen osia lajittelemattoman kotitalousjätteen joukossa. Se on hävitettävä oikealla tavalla. VAROITUS! Tätä varoitussymbolia käytetään erikohdissa käyttöopasta. Se korostaa kohtia, joihin liittyy tärkeä turvallisuutta koskeva varoitus. Lue merkki kussakin kohdassa huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen merkityksen kokonaan, ennen kuin jatkat eteenpäin. II

4 Robomow RS -mallit Turvallisuusohjeet & -määräykset Käyttö 1. Lue nämä käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ja perehdy painikkeiden toimintaan ja Robomow :n oikeaan käyttötapaan ennen käytön aloittamista. 2. Älä koskaan anna lasten tai muiden näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää Robomow :ta. 3. Älä koskaan leikkaa nurmikkoa, mikäli lähistöllä on ihmisiä, erityisesti lapsia, tai kotieläimiä. 4. Suosittelemme ehdottomasti Lapsilukon tai Varkaudenestotoiminnon (4-numeroinen koodi) käyttämistä, sillä ne estävät lapsia ja muita Robomow :ta tuntemattomia ihmisiä käyttämästä laitetta. 5. Älä koskaan jätä Robomow :ta toimintaan ilman valvontaa rajatulle alueelle tai edes aitauksen sisään, jonne ihmisten pääsy voidaan estää. 6. Vastuu muiden henkilöiden ja heidän omaisuutensa vahingoittumisesta tai vaaraan joutumisesta on käyttäjällä. 7. Käytä silmänsuojaimia ja käsineitä, kun asennat rajalangan ja kiinnität tappeja maahan. Iske kaikki tapit kokonaan maahan niin, ettei rajalankaan voi kompastua. 8. Tarkasta, että rajalangan asennus noudattaa annettuja ohjeita. 9. Tarkasta Robomow :n leikkuualue ja poista kaikki kivet, risut, kaapelit, lelut ja muut esineet kerran viikossa. Teriin päätyvät esineet voivat sinkoutua koneesta ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. 10. Jos kone tärisee epänormaalilla tavalla, sammuta se, käännä turvakytkin sammutusasentoon ja tarkasta silmämääräisesti, ovatko terät vaurioituneet. Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava tasapainotuksen vuoksi. Jos tärinä jatkuu, soita huoltoon. 11. Pidä kädet ja jalat poissa terän ja muiden liikkuvien osien läheltä. 12. Sammuta leikkuri aina turvakytkimestä ennen kuin nostat tai säädät sitä. Älä koske teriin, ennen kuin ne ovat pysähtyneet kokonaan. 13. Älä koskaan yritä huoltaa tai säätää leikkuria, kun se on toiminnassa. 14. Kun ohjelmoit leikkurin automaattista toimintaa, älä anna koneen liikkua alueella ilman valvontaa, ellet ole täysin varma, ettei lähistöllä ole lapsia tai muita sivullisia tai kotieläimiä. 15. Älä käytä Robomow :ta muuhun kuin sille ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. 16. Älä käytä Robomow :ta, mikäli jokin turvatoiminto on vioittunut tai otettu pois käytöstä. 17. Älä anna kenenkään ajaa tai istua ruohonleikkurin päällä. 18. Varoitus! Kun odotettavissa on ukonilma, rajalanka on irrotettava latausasemasta/rajakytkimestä ja pistoke 230V/120V:n pistorasiasta. 19. Varmista, että kaikki suojukset, turvalaitteet ja anturit ovat paikoillaan oikealla tavalla. Korjaa tai vaihda vaurioituneet osat myös koneen varoitusmerkinnät. Älä käytä Robomow :ta, mikäli jokin osa on vioittunut tai kulunut. 20. Älä koskaan nosta tai kanna konetta, mikäli sen moottori on käynnissä. 21. Sähköiskuvaara! Irrota sähkörasia pistorasiasta aina, kun käsittelet latausaseman koskettimia (pinnejä). 22. Kuljettaminen Koneen siirtäminen työalueelta/työalueella turvallisesti: 1. Siirrä ruohonleikkuri paikasta toiseen kauko-ohjaimen (mikäli käytössä) avulla. 2. Jos alueella on korkeuseroja, sammuta leikkuri turvakytkimestä ja kanna se kantokahvasta toiseen paikkaan. 3. Jos leikkuria kuljetaan pitkä matka autossa, leikkurin sulake on poistettava. Kauko-ohjaimen käyttäminen (manuaalinen leikkaaminen) 23. Anna koneen leikata vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. Vältä märän ruohon leikkaamista. 24. Älä käytä Robomow :ta paljain jaloin tai avonaisissa sandaaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkiä housuja. Varmista hyvä jalansija kaltevilla pinnoilla. 25. Ole erityisen varovainen, kun peruutat konetta itseäsi kohti. 26. Käynnistä moottori aina ohjeiden mukaan varmista, että jalkasi ovat riittävän kaukana teristä. 27. Älä leikkaa nurmikkoa rinteestä, jonka kaltevuus on yli 15 astetta tai mikäli hyvän jalansijan saaminen ei ole mahdollista. Kunnossapito 28. Sammuta leikkuri aina turvakytkimestä aina ennen kuin poistat tukoksen/säädät/puhdistat/käsittelet Robomow :ta tai vaihdat sen teriä. 29. Sammuta leikkuri aina turvakytkimestä, mikäli ase alkaa täristä epänormaalilla tavalla. 30. Käytä vahvoja käsineitä, kun tarkastat tai korjaat terää. III

5 Johdanto 31. Vaurioituneet osat on vaihdettava turvallisuussyistä. 32. Käytä koneessa aina alkuperäisiä osia ja tarvikkeita. Robomow'n alkuperäistä rakennetta ei saa muuttaa. Kaikki muutokset ovat yksinomaan omistajan vastuulla. 33. Robomow :n kunnossapito/huolto on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan. 34. Akku sisältää elektrolyyttejä. Mikäli akusta vuotaa elektrolyyttinestettä: - Ihokosketus: Pese ihoalue välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. - Nesteen joutuminen silmiin: Huuhtele silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan silmiä ummistamatta. 35. Varmista, että akut ladataan latauslaitteella, jota valmistaja suosittelee. Virheellinen käyttö voi johtaa sähköiskuun, laitteiston kuumentumiseen tai syövyttävän akkunesteen vuotamiseen. Kun koneen käyttöikä on lopussa 36. Robomow ja sen tarvikkeet on hävitettävä käyttöiän päätyttyä oikealla tavalla. Silloin kallisarvoista sähkö- ja elektroniikkamateriaalia ei päädy kaatopaikalle vaan ne saadaan uudelleen käyttöön. Kierrätys säästää luontoa, vähentää ihmisille mahdollisesti aiheutuvia terveyshaittoja ja edistää resurssien fiksua ja järkevää käyttöä. 37. Älä hävitä Robomow'ta tai sen osia (kuten sähkörasiaa, latausasemaa ja rajakytkintä) lajittelemattoman kotitalousjätteen joukossa ne tulee kierrättää. 38. Voit tiedustella voimassa olevista kierrätysjärjestelmistä paikalliselta jälleenmyyjältämme/kauppiaaltamme. 39. Älä yritä polttaa akkua, äläkä hävitä sitä talousjätteiden joukossa. Akku tulee toimittaa kierrätykseen, uudelleen lataukseen tai hävitettäväksi ympäristön kannalta oikealla tavalla. FI Robomow Turvajärjestelmät 1. Lapsilukko/Turvalukitus Tämä valikkotoiminto sisältää turvatoiminnon, joka estää lapsia ja muita, leikkurin turvallista käyttöä tuntemattomia henkilöitä käyttämästä konetta. 2. Varkaudenesto/Turvalukitus Varkaudenesto-järjestelmän avulla käyttäjä voi kytkeä leikkurin pois päältä niin, että kukaan pysty käyttämään tai siirtämään sitä ilman voimassa olevaa koodia. Järjestelmä pyytää näppäilemään nelinumeroisen, itse valittavan numerosarjan, joka toimii henkilökohtaisena turvakoodina. 3. Nostoanturi Pysäyttää terän välittömästi, mikäli ruohonleikkuri nostetaan maasta, kun sen terä pyörii. 4. Kallistusanturi Pysäyttää terän ja antaa varoituksen välittömästi, mikäli ruohonleikkurin etuosa nousee pystyyn. 5. Anturin ohjaama puskuri Puskurissa on anturi, joka aktivoituu silloin kun kone osuu kiinteään esineeseen. Anturin laukeaminen pysäyttää terät välittömästi ja leikkuri siirtyy pois esteen luota. 6. Hätäseis-painike STOP-painike on sijoitettu kantokahvaan. Kun painiketta painetaan Robomow'n toiminnan aikana, kone pysähtyy ja terien pyöriminen lakkaa välittömästi. 7. Turvakytkin Sijaitsee puskurin kannen alla, Robomow'n oikealla puolella (koneen takaa katsottuna). Kun turvakytkin on sammutettu, Robomow ei voi toimia. Leikkuri on sammutettava turvakytkimestä aina, kun Robomow'ta nostetaan tai sille aiotaan tehdä huoltotoimenpiteitä. 8. Pääsulake Pääsulake sijaitsee Robomow'n takana. Pääsulakkeen poistaminen estää Robomow'n kaiken käytön. Sulake on poistettava, mikäli leikkuria aiotaan kuljettaa pitkään autossa tai mikäli sille ollaan tekemässä mitä tahansa huoltotoimenpidettä (varaosien vaihtoa). 9. Suljetut akut Robomow'ssa käytetään täysin suljettuja akkuja, joista ei vuoda nestettä akun asennosta riippumatta. 10. Latausasema/Rajakytkin ja rajalanka Robomow'ta ei voi käyttää ilman, että rajalanka on asennettu ja aktivoitu latausaseman/rajakytkimen kautta. Jos rajakytkin on pois päältä tai epäkunnossa, Robomow keskeyttää työskentelyn. IV

6 Robomow RS -mallit Robomow'n toiminta Tee käyttöönottoasetukset ennen kuin käytät Robomow'ta ensimmäisen kerran. (Tarkemmat ohjeet löytyvät seuraavista kappaleista) Nurmikon ja suojeltavien alueiden ympärille asennetaan kaapeli, jota sanotaan rajalangaksi. Se asettaa rajat Robomow'n työskentelylle. Robomow'n mukana toimitetaan pieniä tappeja. Niillä rajalanka kiinnitetään maahan, nurmikkokasvien alle. Rajalanka häviää vähitellen näkyvistä nurmikon kasvaessa, ja pian sitä ei näy lainkaan. Latausasema ja sähkörasia sijoitetaan reunalangan yhteyteen. Niillä on kaksi perustoimintoa: o Ne lähettävät heikkotehoisen signaalin rajalankaa pitkin (pienjännite). o Ne lataavat Robomow'n akut. Kun rajalanka, latausasema ja sähkörasia on asennettu ja käyttöönottotestaus tehty, Robomow hoitaa nurmikon leikkuun koko kesän ajan! Rajalanka Latausasema Tappi Sähkörasia Robomow leikkaa nurmikon. Sinä nautit siitä! Robomow latautuu latausasemalla suunnitellun aikataulun mukaan. Robomow leikkaa nurmikon ja palaa latausasemalle, jossa se lataa akkunsa valmiiksi seuraavaa aikataulun mukaista leikkausta varten. Kun Robomow lähtee leikkaamaan nurmikkoa, latausasema lähettää tietyn signaalin rajalankaan. Signaali muodostaa virtuaalisen aidan, jonka vain Robomow näkee. Signaali pitää Robomow'n asetettujen rajojen sisäpuolella ja estää sen pääsyn alueille, jotka on määritetty ohitettavaksi tai suojeltavaksi. Latausasema ja sähkörasia: - Lähettävät signaalin rajalankaa pitkin. - Lataavat Robomow'n akut. Suuret puut: Robomow kestää kosketuksen niihin. Tämän kokoiset esteet eivät tarvitse ympärilleen rajalankaa. Robomow vastaanottaa signaali ja vaihtaa suuntaa langan saavutettuaan. Signaali muodostaa virtuaalisen aidan, jonka vain Robomow näkee. Ojan, syvennyksen tai kukkapenkin ympäröimä puu vaatii rajalangan ympärilleen. V

7 Käyttöohjeet Johdanto Robomow on ruohonleikkuurobotti, joka on suunniteltu leikkaamaan ruohon ja pitämään nurmikon kunnossa täysin itse. Yksinkertainen käyttöönottoasetus Robomow vaatii vain yhden yksinkertaisen käyttöönottoasetuksen, jonka käyttäjä pystyy tekemään helposti itse. Robomow tunnistaa rajalangan erikoisantureittensa avulla ja pysyy sen vuoksi aina määritettyjen rajojen sisäpuolella. Kaikki olennaiset tarvikkeet toimitetaan leikkurin mukana. Toimintatapa - Robomow leikkaa nurmikon automaattisesti. Se vuorottelee nurmikon leikkaamista ja lataamista. - Se latautuu itsenäisesti latausasemassa ja hoitaa ruohonleikkauksen omatoimisesti. - Reunaleikkaus Muista robottiruohonleikkureista poiketen Robomow'ssa on erityinen reunaleikkaus-toimintatila, jolloin leikkuri seuraa rajalankaa alueen kaikkien reunojen hoitamiseksi. Robomow on ainoa robottiruohonleikkuri, jonka leikkuuleveys ulottuu sen pyörien ulkopuolelle. - Latausaseman etsiminen Robomow alkaa etsiä latausasemaa, kun akun lataus alkaa olla vähissä Se ei leikkaa nurmikkoa latausasemaa etsiessään. - Robomow käy latautumassa ja jatkaa sen jälkeen leikkaamista, mikäli se on tarpeen. Leikkuri jatkaa leikkaamista, kunnes nurmikon koon mukainen leikkuuaika on täynnä (aika määräytyy alueen koon mukaan). - Kun koko alue on leikattu (leikkuujakso), Robomow palaa latausasemaan odottamaan seuraavan leikkuujakson alkamista. - Robomow suorittaa kaksi leikkuujaksoa viikossa niin, että nurmikkosi pysyy kauniina ja terveenä. Mikäli nurmikko kuitenkin tarvitsee enemmän aikaa leikkaamiseen, voit säätää leikkuujakson pituutta helposti. - Robomow'ta ohjataan ja säädetään sen päällä olevan käyttöpaneelin kautta. - Tehokas leikkausjärjestelmä Robomow'ssa on erittäin terävät terät, jotka selviävät myös kauden ensimmäisestä leikkauksesta, jolloin ruoho on suhteellisen pitkää. - Enemmän aikaa nurmikolla - Suuren leikkuuleveyden (28 cm) ja tehokkaan leikkausjärjestelmän ansiosta Robomow suorittaa työnsä erittäin nopeasti ja jättää alueen muuhun käyttöön pitkäksi ajaksi. - Kaukosäädin on lisävaruste, jonka avulla Robomow voi leikata tarvittaessa erillisen alueen pääalueen ulkopuolelta. Sitä voidaan käyttää myös pienten nurmikkoalueiden leikkaamiseen, mikäli ne sijaitsevat automaattisen käytön ulottumattomissa. - Ruohojäte hyötykäyttöön Robomow leikkaa ruohon hyvin pieneksi silpuksi, joka hautautuu ruohikon pohjalle. Siellä se maatuu ja toimii myöhemmin luonnollisena lannoitusaineena uudelle kasvulle. Ruohojätteen vesipitoisuus on %, ja se sisältää paljon arvokkaita ravintoaineita, jotka palautuvat näin maaperään. Näin ruohosilppu päätyy luonnolliseen hyötykäyttöön. - Robomow-mobiilisovellus Sovelluksen avulla voit ohjata Robomow'ta helposti ja intuitiivisella tavalla. Se tarjoaa lisää valinnanmahdollisuuksia, jotka ohjauspaneelista puuttuvat. Robomow-mobiilisovellus on saatavana App Storesta. Robomow-mobiilisovellus on yhteensopiva seuraavilla käyttöjärjestelmillä toimivien älypuhelinten/taulutietokoneiden kanssa: Android (Google) tai ios (Apple). Mobiililaitteen tulee käyttää Bluetooth Low Energy (BLE) -tekniikkaa, josta käytetään nimeä Bluetooth SMART. Seuraavissa mobiililaitteissa on BLE: Samsung Galaxy SIII, Galaxy S4 ja Note II. Applen iphone 4S, iphone 5, ipad (3. & 4. sukupolvi), ipad Mini ja muut. HTC One, One X+ ja Droid DNA Voit ladata Robomow-mobiilisovelluksen skannaamalla mobiililaitteellasi oikealla olevan QR-koodin tai hakemalle sovelluksen itse APP Storesta. 3G SCAN 12 Nurmikko LAWN FREE vapaa KÄYTETTÄVÄKSI TO ENJOY 9:41 AM HOME STOP 100% 04:26 Scanning EDGE & SCAN FI VI

8 for RS models Robomow RS -mallit Pakkauksen sisältö Narrow Pass 14cm (5.5 ) Lawn Edge 35cm (14 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) Robomow 6 Käyttö- ja turvallisuusohjeet 11 Jatkojohto (20 metriä (65 ft)) (Pienjännitekaapeli.) Verkkovirralla toimiva sähkörasia 2 Rajalanka Langalla luodaan rajat Robomow'n työskentelyalueelle. 7 DVD Sisältää ohjevideon asennuksesta ja käytöstä. 12 Käytetään Robomow'n automaattisen käytön pysäyttämiseen ja uudelleen käynnistämiseen. Ilmoittaa myös Robomow'n toimintatilan (latauksessa vai käytössä) sekä rajanauhan toimintatilan. 3 Tappi Tapeilla ankkuroidaan rajalanka maahan. 8 RoboLineal Viivaimen avulla voidaan määrittää helposti rajalangan etäisyys nurmikon reunasta. 13 Sähkörasian pidike Pidikkeellä asennetaan sähkörasia seinään. (Lisäksi tapit ja koontitappi.) 4 Korjausliitin Rajalangan/johtojen jatkamiseen tai korjaamiseen (tarvittaessa). 9 Kaksitoimintoinen latausasema Telakointiasema, jossa Robomow latautuu leikkauskertojen välillä. 14 Sapluuna Kapean käytävän muodostamiseen. 5 Johtimen liitin Yhdistetyt rajalangat liitetään tämän avulla rajakytkimeen. 10 Latausaseman tapit Tapeilla ankkuroidaan latausasema maahan. 15 Kauko-ohjain (sisältyy vain malliin RS630). Mahdollistaa leikkurin manuaalisen käytön missä tahansa. VII

9 Johdanto Tärkeimmät osat Robomow 1. Virtakytkimen merkkivalo FI 2. Iskunvaimennin ja kosketusanturit 3. STOP-painike/kantokahva 4. Käyttöpaneeli 1 Jäähdytinkannen alla Puskurin luukku 2. Leikkuukorkeusmittari 3. Leikkurin säätökahva 4. Turvakytkin Latausasema Latausaseman yläosa (latauslaite) 4 2. Pohja 3. Luiskat (x2) 3 4. Tapit (x6) 1 2 Sähkörasia Telakoinnin merkkivalo 2. Käynnistys/sammutus-painike 3. Toiminnan merkkivalo 4. Rajalangan merkkivalo VIII

10 Robomow RS -mallit Luku 1 Sisällysluettelo... 1 Rajalangan asennussuunnitelma... 1 Nurmikkotyypit: Millainen nurmikko sinulla on?... 1 Nurmikkotyyppi "Sekundääriset alueet"... 3 Latausaseman sijoituspaikan valinta... 4 Sähkörasian sijoittaminen... 5 Rajalangan asennussuunnitelma... 5 Luku 2 Käyttöönottoasetukset...7 Rajalangan asentaminen... 7 Erikoistilanteet rajalangan vedossa... 8 Sekundääriset alueet...11 Rajalangan kiinnittäminen maahan Takaisin latausasemaan rajalankajärjestelmän viimeisteleminen Latausaseman kokoaminen Latausaseman sijoittaminen Sähkörasian asentaminen Sähkörasian sijoittaminen: Luku 3 Robomow'n käyttöönotto...16 Leikkuukorkeuden säätäminen Sulakkeen asentaminen Käyttöönottoasetusten tekeminen (vaihe vaiheelta) Asennuksen päätteeksi Luku 4 Robomow'n käyttäminen...20 Automaattinen käyttö Valikkorakenne Nurmikkoasetukset Leikkurin toiminnot Manuaalinen käyttö Luku 5 Sähkörasian käyttäminen...31 Sähkörasian hälytykset Äänimerkkien kytkeminen Päälle ja Pois Automaattisen toiminnan poistaminen käytöstä: Luku 6 Latausaika...32 Lataaminen leikkuukauden aikana Lataaminen leikkuukausien välillä Luku 7 Vianmääritys...34 Virheilmoitusten tekstit Virheilmoitukset ja korjaavat toimenpiteet Muut ongelmat Luku 8 Tekniset tiedot...38 Luku 9 Kunnossapito ja säilytys...39 Koneen kotelon kunnossapito Terien huoltaminen Käytetyn akun hävittäminen Rajalangan jatkaminen Latausaseman ympäristön kunnossapito Talvisäilytys Luku 10 Lisävarusteet...42 Luku 11 Vinkkejä nurmikon kunnossapitoon...43 RS-sarja Rajoitettu takuu IX

11 Suunnittelu Luku 1 Suunnittelu Nurmikon valmistelu Robomow'ta varten on erittäin helppoa. Koska kaikki nurmikot ovat erilaisia, suosittelemme tämän luvun lukemista ennen rajalangan asentamista. Katso myös asennusvideo Robomow'n DVD:ltä. Videolla käydään läpi kaikki asennusprosessin vaiheet.t Lue myös kappale Suunnittelu kokonaan ennen asennustyön aloittamista. Se auttaa löytämään parhaan paikan latausasemalle, sähkörasialle ja rajalangalle. FI 1.1 Rajalangan asennussuunnitelma Rajalanka toimii "näkymättömänä aitana" Robomow'lle. Se määrittää nurmikkoalueiden rajat ja ympäröi alueet, joiden sisäpuolella Robomow'n halutaan liikkuvan. Rajalanka kiinnitetään maahan pienien tappien avulla, jotka tulevat Robomow'n mukana. Kun lanka on asennettu maahan, uusi kasvava ruoho peittää sen nopeasti. Kun Robomow lähtee työhön, se aktivoi signaalin, joka kulkee rajalankaa pitkin. Tämä signaali pitää Robomow'n työalueiden sisäpuolella ja poissa etukäteen rajatuilta alueilta. 1.2 Nurmikkotyypit: Millainen nurmikko sinulla on? Nurmikon perustyyppejä on kolme: Oma nurmikkosi voi olla yhdistelmä kahdesta tai kolmesta perustyypistä. Ensimmäinen tehtäväsi on päättää, mitä tyyppiä oma nurmikkosi edustaa. Vain pääalue ) Vain pääalue Robomow leikkaa nurmikon asetettujen rajojen sisäpuolelta. ) Pääalue ja alialueet Robomow leikkaa pääalueen ja siirtyy automaattisesti alialueelle/alialueille. Pääalue Alialue ) Sekundääriset alueet Robomow leikkaa jokaisen alueen erikseen. Sen liikkuminen alueiden välillä on rajoitettua. Käyttäjä suunnittelee, kuinka hän siirtää Robomow'n alueelta toiselle. Pääalue Sekundäärinen alue Nurmikkotyyppi "Vain pääalue" Nurmikkotyyppi "Vain pääalue" käsittää yhden yhtenäisen alueen. Sillä ei ole alialueita eikä sekundäärisiä alueita. Jos vastaat "kyllä" seuraaviin kysymyksiin, nurmikkosi tyyppi on "Vain pääalue": U Muodostuuko nurmikkosi yksinkertaisesta, yhtenäisestä alueesta? Ja: U Ovatko kaikki alueet riittävän leveitä niin, että Robomow voi työskennellä tehokkaasti? (Leveys yli 4 5 metriä (13 16 ft) kapeimmassa kohdassa.) Robomow latautuu automaattisesti latausasemalla nurmikon leikkaamista varten. Leveys vähintään 4 5 metriä Vain pääalue 1

12 Robomow RS -mallit Mikäli nurmikkosi ei vastaa tätä kuvausta, lue seuraavat kappaleet, joista sen tyyppi varmaankin löytyy. Jos nurmikkosi on tyyppiä Vain pääalue, voit siirtyä tämän luvun kappaleeseen 1.4 latausaseman paikan valintaa varten. Kapea käytävä Nurmikkotyyppi "Pääalue ja alialueet" Tässä tyypissä nurmikko koostuu useasta alueesta, joita yhdistää käytävä. Käytävä voi olla suhteellisen kapea, mutta sen on oltava riittävän leveä Robomow'n kulkemiseen sen läpi. Tässä tapauksessa Robomow siirtyy alueelta toiselle ja leikkaa alueet vuorotellen. Jos vastaat "kyllä" seuraaviin kysymyksiin, nurmikkosi tyyppi on "Pääalue ja alialue(et)": Pääalue Pääalue Pää- ja alialue, välissä kapea käytävä Alialue U U U U Muodostuuko nurmikkosi yksinkertaisesta, yhtenäisestä alueesta? Onko osa nurmikostasi erillään pääalueesta? Onko näiden alueiden välillä kapea, ja silti Robomow'lle riittävän leveä käytävä, jonka leveys on 1,2 5 metriä (4 16 ft)? Onko käytävä kiinteä, tasainen ja pehmeäpohjainen (ei kivinen, hiekkapohjainen tai korotettu)? Esimerkiksi nurmialue, laatta-alue, kiinteä polku, kiinteä maapohja. Näitä lisäalueita kutsutaan alialueiksi. Annat Robomow'lle ohjeet kulkea kapean käytävän läpi alialueelle. Robomow leikkaa sekä pääalueen että sen alialueet yhden kerran. Jos nurmikkosi ei vastaa tätä kuvausta, siirry tämän luvun kappaleeseen 1.3. "Sekundääriset alueet". Jotta Robomow'n mahdollisuus siirtyä alialueelle ja takaisin omin avuin, nurmikkoaluetta on tutkittava vielä hieman tarkemmin: Minkä levyinen kapea käytävä on? 1,2 2 m (4 6,5 tuumaa) Jos käytävän leveys on 1,2 2 metriä (4 6.5 ft)... Jos käytävän leveys on 2 5 metriä (6,5 16 ft)... Rajalangan asennuksessa: Käytä Robomow'n mukana toimitettua sapluunaa. Se auttaa johtamaan rajalangan käytäväalueen läpi. (Katso kappale side 9.) Rajalangan asennuksessa: Rajalanka asennetaan kuten tavallisen pääalueen lanka. Robomow pääsee käytävän läpi ilman erillisiä rajalanka-asetuksia. Pääalue Pääalue Käyttöönottoasetuksissa: Robomow asetetaan työskentelemään alialuetilassa. (Katso side 23.) Käyttöönottoasetuksissa: Robomow asetetaan työskentelemään alialuetilassa. (Katso side 23.) Pääalue Pääalue 2 5 m (6,5 16 ft) 2

13 Suunnittelu Jos käytävän leveys on alle 1,2 metriä (4 ft), nurmikkoalueet määritetään sekundäärisiksi alueiksi. Katso seuraava kappale 1.3. FI Jos käytävän leveys on alle 5 metriä (16 ft), nurmikkoalueet määritetään sekundäärisiksi alueiksi. Katso aiempi kappale Vain pääalue. Jatka lukemalla seuraava kappale (Sekundääriset alueet), koska nurmikkosi voi olla myös yhdistelmä useammasta tyypistä. 1.3 Nurmikkotyyppi "Sekundääriset alueet" Tyypin "Sekundääriset alueet" nurmikko koostuu kahdesta tai useammasta alueesta, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Robomow ei siis pääse siirtymään itse alueiden välillä. Sekundäärinen alue Jos vastaat "kyllä" vähintään yhteen Pääalue seuraavista kysymyksistä, nurmikkosi tyyppi on "Sekundääriset alueet". U Rajaako osaa nurmikostasi aita, laatoitus tai muu este, joiden ohi Robomow ei pääse? Tai: U Onko osa nurmikosta hiekalla tai muulla terää vahingoittavalla materiaalilla päällystetyn alueen takana? Tai: U Onko nurmikon alueita yhdistävä käytävä liian kapea Robomow'lle, eli onko leveys alle 1,2 metriä (4 ft)? Tai: U Sijaitsevatko nurmikon eri alueet eri korkeudella? Pääalue Sekundääriset alueet Sekundäärinen alue Mikäli jokin kuvauksista vastaa nurmikkoasi, Robomow'n asetukseksi tulee valita Sekundääriset alueet Jos nurmikkosi ei vastaa mitään näistä kuvauksista, se ei varmasti ole varmasti tyyppiä "Vain pääalue" tai "Pääalue ja alialue". Siirry kappaleeseen 1.4 Nurmikko voi koostua enintään kahdesta sekundäärisestä alueesta. Ruohonleikkuri on kannettava tai ajettava manuaalisesti näille alueille. Jokin kolmesta nurmikkotyypistä voi olla myös yhdistelmä yhdestä tai useammasta nurmikkotyypistä Sekundäärinen alue, jonka voi leikata kokonaan yhdellä kerralla. Jos tämä on mahdollista, erillisen alueen voi yhdistää pääalueen rajalankaan. Se saattaa kuitenkin tarvita myös rajalangan. Silloin alueelle tarvitaan rajakytkin (lisävaruste). Sekundäärinen alue alle 200 m² (2150 ft²) Latausasema 2 rajalankaa saman tapin alla 3

14 Robomow RS -mallit Tai: Sekundäärinen alue, joka vaatii enemmän kuin yhden käynnin ruohon leikkaamista varten. Sekundäärinen alue yli 200 m² (2150 ft²) Mahdollinen sähkörasia ja latausasema Tällainen suuri erillinen alue vaatii oman latausyksikön ruohonleikkurille. Sinne on hankittava oma latausasema (lisävaruste). Sähkörasia ja latausasema 1.4 Latausaseman sijoituspaikan valinta Robomow'n latausasema sijoitetaan rajalangan päälle. Rajalankasilmukka alkaa ja päättyy tässä kohdassa. Latausasemalla ja sähkörasialla on kaksi päätehtävää: Ne lähettävät rajalankaa pitkin heikkotehoisen signaalin (pienjännite), joka toimii "näkymättömänä aitana" muodostaen rajat Robomow'n toiminnalle. Ne lataavat Robomow'n akut. Kun rajalangan ja latausaseman käyttöönottoasetukset on tehty, ruohonleikkurin viikko-ohjelma on ohjelmoitu. Sen jälkeen Robomow hoitaa nurmikon leikkaamisen ohjelman mukaisesti koko kesän. Robomow latautuu latausasemassa suunnitellun aikataulun mukaisesti, joka vastaa nurmikkosi mittoja ja tarpeita. Se leikkaa nurmikon ja palaa latausasemalle latautumaan ja odottamaan seuraavaa leikkausjaksoa Seuraavat seikat on huomioitava sijoituspaikkaa valittaessa: Älä sijoita latausasemaa alle 3 metrin (10 ft) päähän kulmasta. Väh. 3 m (10 ft) kulmasta Latausaseman lähellä (20 m/65 ft) on oltava pistorasia (230V/120V). Jos nurmikko koostuu useammasta kuin yhdestä alueesta, latausasema tulee sijoittaa suurimman alueen sisälle. Sijoita latausasema piiloon asiattomilta katseilta. Latausaseman sijainti Paikan on hyvä olla myös varjoisa. Silloin akun käyttöikä on pidempi. Pääalue Sijoita latausasema suhteellisen vaakasuoralla alustalle. Älä sijoita sitä rinteeseen. Alue A Älä sijoita sitä myöskään sadettimen lähelle. Pääalue 4

15 1.5 Sähkörasian sijoittaminen Sähkörasia yhdistetään latausasemaan. Valitse sähkörasian sijoituspaikka niin, että voit kiinnittää sen seinään pistorasian lähelle. Robomow'n 20 metrin (65 ft) jatkojohto liitetään sähkörasiaan. Jatkojohdon pituutta ei saa muuttaa. Sähkörasia voidaan asentaa ulkotiloihin. Sen on kuitenkin oltava katetulla alueella, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Sähkörasian on oltava suojassa suoralta auringonpaisteelta ja sateelta. Sähkörasia seinään kiinnitettynä Maks. 20 m (65 ft) Suunnittelu 20 m (65 ft) Jatkojohto (pienjännite) FI 1.6 Rajalangan asennussuunnitelma Nurmikolla sijaitsevat kohteet Kukkapenkit, lammet ja pienet puut suojataan "rajalankasaarekkeiden" avulla. Rajalankasaarekkeet ovat eristettyjä alueita, joille Robomow ei pääse. Pystysuorat, suhteellisen jäykät ja yli 15 cm (6 tuumaa) korkeat esteet, kuten puut ja puhelin- ja sähköpylväät, eivät tarvitse rajausta. Robomow vaihtaa suuntaa, kun se osuu tällaisiin esteisiin. Sujuvimmin ja hiljaisimmen Robomow kuitenkin toimii, mikäli rajaat saarekkeilla kaikki leikkuualueella olevat kiinteät esineet. Jos esteet ovat hyvin lähellä toisiaan, ne voidaan rajata Robomow'lta yhtenä yhtenäisenä saarekkeena. Ruohikkoinen rinne Rinteet Rajalanka rinteessä Rajalangan voi vetää rinteen poikki, jos rinteen kallistus on alle 10 % (10 cm nousua 1 metrillä). Ruohikkoinen rinne 35 % Rajalanka rinteessä VARO! Jos rinteen kaltevuus on yli 15 %, ruohonleikkuri saattaa liukua, varsinkin märällä nurmikolla, ja päätyä rajalangan ulkopuolelle. ) Jos paikalla on kuitenkin este (esim. aita tai seinä), joka estää ruohonleikkuria liukumasta, rajalangan voi asentaa myös tällaiseen rinteeseen. Ruohikkoinen rinne Robomow voi leikata alueita, joiden kaltevuus on enintään 35 % (35 cm nousua 1 metrillä). Vinkki: Jos ruohonleikkuri keinuu rinnettä noustessaan, alusta on liian kalteva. Jätä tällainen kohta pois Robomow'n leikkuualueesta. Nurmikkoisen rinteen jyrkkyyden laskeminen 35 cm (nousu) = 35 % (rinteen 100 cm (pituus) kaltevuus) 100 cm (3,3 ft) Pituus Rinne 10 % 35 cm (1,1 ft) Nousu Maks. 35 % kaltevuus 5

16 Robomow RS -mallit Etäisyys reunasta (altaat, lammet, kalliot jne.) RoboLineal-viivaimen avulla voit mitata rajalangan sijoitusetäisyyden erilaisista reunoista. Narrow Pass 14cm (5.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) for RS models Joissakin tilanteissa, esimerkiksi altaiden ja lampien kaltaisten vesialueiden tai suureen pudotukseen johtavien kallioiden kohdalle etäisyyden on oltava suurempi (katso kappale 2.3). 6

17 Luku 2 Käyttöönottoasetukset Käyttöönottoasetukset Suositukset ennen aloittamista: Maatapit painetaan maahan asennuksen aikana. Jotta työ sujuisi mahdollisimman vaivattomasti, suosittelemme nurmikon leikkaamista ja maaperän kastelua ennen työn aloittamista. FI Aloittaminen Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat käden ulottuvilla. Ota Robomow'n pakkaus lähelle, niin kaikki tarvittava on helposti saatavilla. Lisäksi tarvitset seuraavat työkalut: Vasaran, pienin litteän ruuvitaltan ja ristipääruuvitaltan (Phillips), yhdistelmäpihdit. Vasara Pieni litteä ruuvitaltta ja Philips-ruuvitaltta Yhdistelmäpihdit 2.1 Rajalangan asentaminen Ennen asennuksen aloittamista sinulla on oltava suunnitelma rajalangan vetämisestä ja latausaseman sijoittamisesta. Seuraavat asiat on oltava mietittynä (katso kappale ): U U U U Minkä tyyppinen nurmikko on kyseessä? (Vain pääalue / Pääalue ja alialueet / Sekundääriset alueet / eri tyyppien yhdistelmä). Onko nurmikko suojattavia tai rajattavia alueita? (Rajalankasaarekkeet.) Onko nurmikolla rinteitä, joita Robomow'n tulee välttää? Onko alueella reunoja, kuten altaita, lampia, kallioita tms., joiden kohdalla rajalangan etäisyyden on oltava suurempi? Väh. 3 m (10 ft) kulmasta Aloituspiste: Rajalanka latausaseman alueella. Sijoita latausasema suunnittelemaasi paikkaan etuosa rajalangan vastapäivään lähtevään suuntaan. c Älä sijoita latausasemaa alle 3 metrin (10 ft) päähän kulmasta Ota johtorulla, jonka päähän on asennettu vihreä johtimen liitin. Muissa rullissa ei ole liitintä. Vedä liitin ja langan pää muovikotelosta. c Älä ota langan hylsyä pakkauksesta. Muovisuojus toimii langanpitimenä. Kiinnitä langan pää maahan latausaseman sijoituskohtaan. Maatappeja löytyy Robomow'n pakkauksesta. Vedä lankaa ulos 30 cm (12 tuumaa) ja anna sen jäädä löyhälle latausaseman sijoituskohtaan. Alkupää liitetään lopuksi, rajalangan vedon jälkeen, palaavan langan kanssa suljetuksi piiriksi. Aloita langan vetäminen kiertämällä aluetta vastapäivään. Vedä lankaa kotelostaan ja anna sen asettua löyhälle maahan nurmikon reuna-alueelle. Rajalanka älä ota muovisuojusta pois Jätä 30 cm (12 tuumaa) lähtöpisteeseen c Kun tulet alueelle tai kohteelle, jossa tarvitaan erityistä hoitoa tai rajausta, vedä rajalanka huolellisesti tarvittavien ominaisuuksien mukaan. Seuraavassa kappaleessa käsitellään tällaisia erikoistilanteita. Rajalanka vastapäivään 7

18 for RS models Narrow Pass 14cm (5.5 ) for RS models Wall Edge 40cm (15.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Narrow Pass 14cm (5.5 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Robomow RS -mallit Rajalangan vetäminen Rajalanka kiinnitetään maahan pienien tappien avulla, jotka tulevat Robomow'n mukana. Asenna tapit muutaman metrin välein sekä alueen kulmiin. Tässä vaiheessa kannattaa käyttää mahdollisimman vähän tappeja. Loput tapit asennetaan myöhemmin, kun järjestelmä on testattu. Määritä langan asennusetäisyys reunasta ja esteistä RoboLinealviivaimen avulla, kun lanka on vedetty maan pinnalle mutta ei vielä kiinnitetty tapeilla. RoboLineal sisältyy Robomow'n toimitukseen. U Jos reuna on kalteva (maks. 15 %) tai sen kantavuus on heikko, etäisyyden on oltava 40 cm (1,3 ft). U Jos reuna-alue on tasainen tai kivetty, etäisyys voi olla 32 cm (1 ft). Alue rajalangan ulkopuolella seinä suojattuna kohteena. 40 cm (1,3 ft) Rinne maks. 15 % Jos langan lähellä on kova este (jota ei tarvitse suojata saarekkeeksi), langan etäisyyden tulee olla vähintään 1 metri (3,3 ft). Mikäli rajana ei ole seinä, aita tai muu este, rajalankaa voi siirtää lähemmäksi reunaa. Testaa tämä lyhyempi etäisyys, ennen kuin asennat tapit maahan. Käytä 45 :een kulmaa kaikissa vasemmalle suuntautuvissa kulmissa, kun viet lankaa alueen reunojen ympärille. Kulman ei tarvitse olla 45, kun rajalankaa viedään oikealle suuntautuvien kulmien ympäri. Kulman ei tarvitse olla 45 nurmikolla olevien saarekkeiden kaikissa kulmissa (saareke voi olla esimerkiksi pyöreä, vaikkapa lammen ympärillä). Jatka langan asentamista suunnitelmasi mukaan. Vedä rajalankaa vähitellen pitimestä ja anna sen asettua löyhästi maahan, kun kuljet aluetta ympäri vastapäivään. 40 cm (1,3 ft) Johto Alue rajalangan ulkopuolella samalla tasolla, ilman suojattuja kohteita. 32 cm (1 ft) 90 O 45 O 2.2 Erikoistilanteet rajalangan vedossa Rajalankasaareke Jatka langan vetämistä kulkemalla alueen reunalta kohti estettä. Asenna rajalanka tapeilla esteen ympärille myötäpäivään. Rajalangan sijoittaminen 2 rajalankaa saman tapin alla Rajalanka Asennuksen suunta: Myötäpäivään esteiden ohi Min. etäisyys saarekkeiden välillä 1.5 m (4,9 ft) Tai rajattuna yhdeksi saarekkeeksi. 90 O 90 O 45 O 45 O 8

19 Käyttöönottoasetukset Saarekkeen rajalangan ja reunarajalangan välillä on oltava riittävästi etäisyyttä: ) vähintään 1,5 metriä (5 ft). ) Vierekkäin olevien saarekkeiden välillä on oltava vähintään 1,5 metriä (5 ft). FI c VARO: Jos muodostat saarekkeen esteen ympäri vastapäivään, Robomow kulkee langan yli rajatulle alueelle. Viimeistele saarekkeen rajaaminen palaamalla kohtaan, josta lähdit nurmikon reunalta. Saarekkeelle johtavien lankojen tulee olla samansuuntaiset ja koskea toisiinsa. Tämän vuoksi molemmat langat, siis lanka saarekkeelle ja sieltä pois, kiinnitetään maahan samoilla tapeilla. Silloin Robomow ei tunnista näitä kahta lankaa. Se leikkaa nurmikon niiden päällä ikään kuin niitä ei olisikaan. Robomow tunnistaa yksinkertaisen rajalangan saarekkeen ympärillä eikä liiku sen yli. Saarekkeen minimiläpimitta on 90 cm (3 ft). ) Jos esteet ovat hyvin lähellä toisiaan, ne voidaan rajata Robomow'lta yhtenä yhtenäisenä saarekkeena.. ) Minimietäisyys suojatun alueen rajalangasta on 32 cm (1 ft). Tämän vuoksi liian lähellä olevat kohteet on jätettävä leikkuualueen ulkopuolelle. Rajalankasaareke Min. 90 cm (3 ft) 32 cm (1 ft) Kapea käytävä Kapea käytävä on se nurmikon osa, joka yhdistää kaksi suurta aluetta. Käytävä voi olla suhteellisen kapea, mutta sen on oltava riittävän leveä Robomow'n kulkemiseen sen läpi. Käytävän leveyden on oltava vähintään 1,2 metriä (4 ft), jotta Robomow pääsee sen läpi. Robomow pääalueen ja alialueiden välillä rajalankaa seuraten. Se ei kuitenkaan siirry alueiden välillä yhtä aluetta leikatessaan. Jos käytävän leveys on yli 2 metriä (6,5 ft) rajalangan asennuksessa EI tarvitse huomioida mitään erityistä. Pidä huolta vain siitä, että sekä käytävä että alialue on rajalangan ympäröimä. Jos käytävä on kapea, metriä (4 6,5 ft) rajalanka tarvitsee erikoisjärjestelyn, jotta Robomow löytää käytävään ja sieltä pois. Robomow'n mukana toimitetaan sapluuna käytäviä varten. Se on taitettu ruohonleikkurin päälle leikkurin pakkaukseen. Sapluunan avulla asennetaan nurmikolle kapea käytävä. Järjestelmä johtaa Robomow'n suoraan kapeaan käytävään. Reunalangan ja käytävän alun etäisyyden on oltava 40 cm (1,3 ft). Keskeytä rajalangan vetäminen ja tee kapean käytävän sisäänkäynti tässä vaiheessa. 9

20 END 7 Robomow RS -mallit Sapluunan asettaminen Aseta sapluuna maahan kapean käytävän sisäänkäynnin kohdalle: END START 56 B1 ) Nuolet osoittavat käytävän sisäänkäyntiin, alialueen suuntaan. 4 2 Alialue ) Asenna käsivoimin (puoliksi maahan painettuna) 7 tappia 7 numeroituun reikään 1 7. Pääalue Sekundääriselle alueelle vievän käytävän alku B1 Nosta sapluuna pois, jolloin tapit jäävät maahan. Asenna tapit END Alialue START Vedä rajalanka neljän oikealla olevan numeroidun tapin kautta 1 4 Pääalue ) Pidä lankaa kunkin tapin ympärillä 1, 2, 3, 4 kun painat tapit kokonaan maahan. ) Anna tappien 5 7 olla puoliksi maanpinnan yläpuolella. Ne yhdistetään rajalankaan myöhemmin. Jatka rajalangan vetämistä käytävän läpi alialueelle: ) Tee suora linja vähintään 45 cm (1,5 ft) päähän käytävän oikeasta reunasta. ) Pysähdy käytävän päässä ja tee käytävän poistumisasennus. Alialueen rajalangan ja käytävän uloskäynnin etäisyyden tulee olla 40 cm (1,3 ft). B1 Käännä sapluuna ja aseta se maahan alialueen sisäänkäynnin kohdalle. ) Nuolet osoittavat alialueelle. 4 2 Vie rajalanka tappien 1 4 kautta Alialue Pääalue Käännä sapluuna ja aseta se maahan START Asenna tapit ) Asenna käsivoimin (puoliksi maahan painettuna) 7 tappia 7 numeroituun reikään, 1 7. Pääalue 5 Alialue Nosta sapluuna, jolloin tapit jäävät maahan. Vedä rajalanka kolmen oikealla olevan tapin kautta, numerot 1 3. Vie rajalanka tappien 1 3 kautta ) Pidä lankaa kunkin tapin 1, 2, 3 ympärillä kun painat tapit kokonaan maahan. Alialue Pääalue 10

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli

KÄYTTÖOHJE. Permobil C500. Sähköpyörätuoli KÄYTTÖOHJE FI Permobil C500 Sähköpyörätuoli Permobilin yhteystiedot Permobil-konsernin pääkonttori Permobil AB Box 120 861 23 Timrå Sweden Tel: +46 60 59 59 00 Fax: +46 60 57 52 50 E-mail: info@permobil.se

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B

KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B KÄYTTÖOHJE TROPHY 20 9006437B Suomi 2011 Handicare Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitettyjä tietoja ei saa jäljentää eikä julkaista missään muodossa, painettuna, valokopiona, mikrofi lminä tai millään

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt

OWNER'S MANUAL. Operation Maintenance. Specifications OMISTAJAN KÄSIKIRJA. Käyttö A030A01FC-GAT Huolto. Erittelyt OWNER'S MANUAL OMISTAJAN KÄSIKIRJA Käyttö A030A01FC-GAT Huolto Operation Maintenance Erittelyt Specifications HFC2072 Kaikki tämän kirjan tiedot olivat ajantasalla painatuksen ajankohtana. Hyundai pidättää

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS LR 38 P - G 38 P FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi ja onnettomuuksien välttämiseksi

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot

Käyttäjän opaskirja. Z-33/18 Tasavirta. Kattaa sarjanumerot. Sarjanumerosta: Z331815M-101. ja huoltotiedot . Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot Z-33/18 Tasavirta Sarjanumerosta: Z331815M-101 CE ja huoltotiedot Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Ensimmäinen painos Koodi 1257143FI Käyttäjän

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot