Robottiruohonleikkuri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Robottiruohonleikkuri"

Transkriptio

1 Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri Käyttöopas RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS1800 / DOC6011A

2 Robomow RS -mallit - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, Israel Tämän vakuutuksen kattama tuote 26 voltin akkukäyttöinen robottiruohonleikkuri, malli: Robomow RS-mallit (sisältää latausaseman) F. Robotics Acquisitions Ltd. vakuuttaa omalla vastuullaan, että yllämainitut tuotteet vastaavat seuraavia direktiivejä: - Konedirektiivi 2006/42/EY Viitestandardit: EN ISO 12100: EMC-direktiivi 2004/108/EY Viitestandardit: EN :2011. EN :2008. EN :2006. EN : Meludirektiivi 2000/14/EY Viitestandardit: BS EN ISO 3744:2010. ISO 11094: RoHS-direktiivi 2011/65/EU. Teknisistä asiakirjoista vastaa: Gerome De Schutter, Friendly Robotics BV. Osoite: Expeditieweg 4-6, Andelst 6673, Holland. Vakuutan täten, että yllämainitut tuotteet vastaavat yllä eriteltyjä vaatimuksia. Shai Abramson Tutkimus- ja kehitysapulaisjohtaja F. Robotics Acquisitions Ltd. Israel Tuotteiden valmistaja on F. Robotics Acquisitions (Friendly Robotics). CE-hyväksytty. Friendly Robotics, 2014-A. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan mitään osaa ei saa kopioida, jäljentää, tuottaa digitaalisesti tai kääntää ilman Friendly Roboticsilta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Tuotteita, tuotteiden tietoja ja tätä asiakirjaa voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Kaikki tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omistuksessa. Tervetuloa kotirobottien maailmaan Friendly Robotics Robomow -ruohonleikkurin myötä! Kiitos, että hankit tuotteen juuri meiltä. Tiedämme, että tulet nauttimaan lisääntyneestä vapaa-ajasta puutarhassasi, kun Robomow hoitaa ruohonleikkuun puolestasi nopeasti ja tehokkaasti. Oikein asennettuna ja käytettynä Robomow toimii puutarhassasi luotettavasti ja leikkaa nurmikkosi niin laadukkaasti, että siihen pystyy vain harva muu leikkuri. Tulet hämmästymään nurmikkosi kauneudesta ja mikä parasta: Työn tekee Robomow, et sinä! TÄRKEÄÄ! Seuraavilla sivuilla annetaan tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita. Lue kaikki käyttöohjeet ja noudata niitä. Lue kaikki turvallisuusohjeet ja varoitukset huolellisesti, ja noudata niitä. Ohjeiden ja varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Vaarassa voivat olla sekä ihmiset, kotieläimet että omaisuus. I

3 Sisällysluettelo Varoitusmerkkien selitykset Robomow :n yhteydessä käytetään seuraavia merkkejä. Perehdy niiden merkitykseen huolellisesti ennen Robomow :n käyttöönottoa. FI VAARA! Teräviä, pyöriviä teriä. Pidä kätesi ja jalkasi poissa niiden ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Varo älä koske pyöriviin teriin Varoitusmerkki VAROITUS Tämä on vaarallinen työkalukone. Käytä sitä aina varovasti ja noudata kaikkia annettuja turvallisuusohjeita ja -määräyksiä. 2. Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet kokonaan ennen Robomow :n käyttöönottoa. 3. Sinkoutuvien esineiden vaara Koko keho on vaarassa. Ole varovainen. 4. Pysyttele turvallisen etäisyyden päässä Robomow :sta, kun se työskentelee. Pidä muut ihmiset, etenkin lapset ja esimerkiksi ohikulkijat, sekä kotieläimet poissa Robomow :n kulloiseltakin työskentelyalueelta. 5. Sormien ja varpaiden leikkautumisvaara Pyörivät terät. Pyörivät terät voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. Pidä kädet ja jalat pois terien läheltä, äläkä yritä nostaa :ta alueelta. 6. Sammuta leikkuri turvakytkimestä ennen Robomow :n käsittelyä tai nostamista. 7. Älä istu Robomow :n päällä. Älä hävitä Robomow :ta tai sen osia lajittelemattoman kotitalousjätteen joukossa. Se on hävitettävä oikealla tavalla. VAROITUS! Tätä varoitussymbolia käytetään erikohdissa käyttöopasta. Se korostaa kohtia, joihin liittyy tärkeä turvallisuutta koskeva varoitus. Lue merkki kussakin kohdassa huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen merkityksen kokonaan, ennen kuin jatkat eteenpäin. II

4 Robomow RS -mallit Turvallisuusohjeet & -määräykset Käyttö 1. Lue nämä käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ja perehdy painikkeiden toimintaan ja Robomow :n oikeaan käyttötapaan ennen käytön aloittamista. 2. Älä koskaan anna lasten tai muiden näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää Robomow :ta. 3. Älä koskaan leikkaa nurmikkoa, mikäli lähistöllä on ihmisiä, erityisesti lapsia, tai kotieläimiä. 4. Suosittelemme ehdottomasti Lapsilukon tai Varkaudenestotoiminnon (4-numeroinen koodi) käyttämistä, sillä ne estävät lapsia ja muita Robomow :ta tuntemattomia ihmisiä käyttämästä laitetta. 5. Älä koskaan jätä Robomow :ta toimintaan ilman valvontaa rajatulle alueelle tai edes aitauksen sisään, jonne ihmisten pääsy voidaan estää. 6. Vastuu muiden henkilöiden ja heidän omaisuutensa vahingoittumisesta tai vaaraan joutumisesta on käyttäjällä. 7. Käytä silmänsuojaimia ja käsineitä, kun asennat rajalangan ja kiinnität tappeja maahan. Iske kaikki tapit kokonaan maahan niin, ettei rajalankaan voi kompastua. 8. Tarkasta, että rajalangan asennus noudattaa annettuja ohjeita. 9. Tarkasta Robomow :n leikkuualue ja poista kaikki kivet, risut, kaapelit, lelut ja muut esineet kerran viikossa. Teriin päätyvät esineet voivat sinkoutua koneesta ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. 10. Jos kone tärisee epänormaalilla tavalla, sammuta se, käännä turvakytkin sammutusasentoon ja tarkasta silmämääräisesti, ovatko terät vaurioituneet. Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava tasapainotuksen vuoksi. Jos tärinä jatkuu, soita huoltoon. 11. Pidä kädet ja jalat poissa terän ja muiden liikkuvien osien läheltä. 12. Sammuta leikkuri aina turvakytkimestä ennen kuin nostat tai säädät sitä. Älä koske teriin, ennen kuin ne ovat pysähtyneet kokonaan. 13. Älä koskaan yritä huoltaa tai säätää leikkuria, kun se on toiminnassa. 14. Kun ohjelmoit leikkurin automaattista toimintaa, älä anna koneen liikkua alueella ilman valvontaa, ellet ole täysin varma, ettei lähistöllä ole lapsia tai muita sivullisia tai kotieläimiä. 15. Älä käytä Robomow :ta muuhun kuin sille ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. 16. Älä käytä Robomow :ta, mikäli jokin turvatoiminto on vioittunut tai otettu pois käytöstä. 17. Älä anna kenenkään ajaa tai istua ruohonleikkurin päällä. 18. Varoitus! Kun odotettavissa on ukonilma, rajalanka on irrotettava latausasemasta/rajakytkimestä ja pistoke 230V/120V:n pistorasiasta. 19. Varmista, että kaikki suojukset, turvalaitteet ja anturit ovat paikoillaan oikealla tavalla. Korjaa tai vaihda vaurioituneet osat myös koneen varoitusmerkinnät. Älä käytä Robomow :ta, mikäli jokin osa on vioittunut tai kulunut. 20. Älä koskaan nosta tai kanna konetta, mikäli sen moottori on käynnissä. 21. Sähköiskuvaara! Irrota sähkörasia pistorasiasta aina, kun käsittelet latausaseman koskettimia (pinnejä). 22. Kuljettaminen Koneen siirtäminen työalueelta/työalueella turvallisesti: 1. Siirrä ruohonleikkuri paikasta toiseen kauko-ohjaimen (mikäli käytössä) avulla. 2. Jos alueella on korkeuseroja, sammuta leikkuri turvakytkimestä ja kanna se kantokahvasta toiseen paikkaan. 3. Jos leikkuria kuljetaan pitkä matka autossa, leikkurin sulake on poistettava. Kauko-ohjaimen käyttäminen (manuaalinen leikkaaminen) 23. Anna koneen leikata vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. Vältä märän ruohon leikkaamista. 24. Älä käytä Robomow :ta paljain jaloin tai avonaisissa sandaaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkiä housuja. Varmista hyvä jalansija kaltevilla pinnoilla. 25. Ole erityisen varovainen, kun peruutat konetta itseäsi kohti. 26. Käynnistä moottori aina ohjeiden mukaan varmista, että jalkasi ovat riittävän kaukana teristä. 27. Älä leikkaa nurmikkoa rinteestä, jonka kaltevuus on yli 15 astetta tai mikäli hyvän jalansijan saaminen ei ole mahdollista. Kunnossapito 28. Sammuta leikkuri aina turvakytkimestä aina ennen kuin poistat tukoksen/säädät/puhdistat/käsittelet Robomow :ta tai vaihdat sen teriä. 29. Sammuta leikkuri aina turvakytkimestä, mikäli ase alkaa täristä epänormaalilla tavalla. 30. Käytä vahvoja käsineitä, kun tarkastat tai korjaat terää. III

5 Johdanto 31. Vaurioituneet osat on vaihdettava turvallisuussyistä. 32. Käytä koneessa aina alkuperäisiä osia ja tarvikkeita. Robomow'n alkuperäistä rakennetta ei saa muuttaa. Kaikki muutokset ovat yksinomaan omistajan vastuulla. 33. Robomow :n kunnossapito/huolto on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan. 34. Akku sisältää elektrolyyttejä. Mikäli akusta vuotaa elektrolyyttinestettä: - Ihokosketus: Pese ihoalue välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. - Nesteen joutuminen silmiin: Huuhtele silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan silmiä ummistamatta. 35. Varmista, että akut ladataan latauslaitteella, jota valmistaja suosittelee. Virheellinen käyttö voi johtaa sähköiskuun, laitteiston kuumentumiseen tai syövyttävän akkunesteen vuotamiseen. Kun koneen käyttöikä on lopussa 36. Robomow ja sen tarvikkeet on hävitettävä käyttöiän päätyttyä oikealla tavalla. Silloin kallisarvoista sähkö- ja elektroniikkamateriaalia ei päädy kaatopaikalle vaan ne saadaan uudelleen käyttöön. Kierrätys säästää luontoa, vähentää ihmisille mahdollisesti aiheutuvia terveyshaittoja ja edistää resurssien fiksua ja järkevää käyttöä. 37. Älä hävitä Robomow'ta tai sen osia (kuten sähkörasiaa, latausasemaa ja rajakytkintä) lajittelemattoman kotitalousjätteen joukossa ne tulee kierrättää. 38. Voit tiedustella voimassa olevista kierrätysjärjestelmistä paikalliselta jälleenmyyjältämme/kauppiaaltamme. 39. Älä yritä polttaa akkua, äläkä hävitä sitä talousjätteiden joukossa. Akku tulee toimittaa kierrätykseen, uudelleen lataukseen tai hävitettäväksi ympäristön kannalta oikealla tavalla. FI Robomow Turvajärjestelmät 1. Lapsilukko/Turvalukitus Tämä valikkotoiminto sisältää turvatoiminnon, joka estää lapsia ja muita, leikkurin turvallista käyttöä tuntemattomia henkilöitä käyttämästä konetta. 2. Varkaudenesto/Turvalukitus Varkaudenesto-järjestelmän avulla käyttäjä voi kytkeä leikkurin pois päältä niin, että kukaan pysty käyttämään tai siirtämään sitä ilman voimassa olevaa koodia. Järjestelmä pyytää näppäilemään nelinumeroisen, itse valittavan numerosarjan, joka toimii henkilökohtaisena turvakoodina. 3. Nostoanturi Pysäyttää terän välittömästi, mikäli ruohonleikkuri nostetaan maasta, kun sen terä pyörii. 4. Kallistusanturi Pysäyttää terän ja antaa varoituksen välittömästi, mikäli ruohonleikkurin etuosa nousee pystyyn. 5. Anturin ohjaama puskuri Puskurissa on anturi, joka aktivoituu silloin kun kone osuu kiinteään esineeseen. Anturin laukeaminen pysäyttää terät välittömästi ja leikkuri siirtyy pois esteen luota. 6. Hätäseis-painike STOP-painike on sijoitettu kantokahvaan. Kun painiketta painetaan Robomow'n toiminnan aikana, kone pysähtyy ja terien pyöriminen lakkaa välittömästi. 7. Turvakytkin Sijaitsee puskurin kannen alla, Robomow'n oikealla puolella (koneen takaa katsottuna). Kun turvakytkin on sammutettu, Robomow ei voi toimia. Leikkuri on sammutettava turvakytkimestä aina, kun Robomow'ta nostetaan tai sille aiotaan tehdä huoltotoimenpiteitä. 8. Pääsulake Pääsulake sijaitsee Robomow'n takana. Pääsulakkeen poistaminen estää Robomow'n kaiken käytön. Sulake on poistettava, mikäli leikkuria aiotaan kuljettaa pitkään autossa tai mikäli sille ollaan tekemässä mitä tahansa huoltotoimenpidettä (varaosien vaihtoa). 9. Suljetut akut Robomow'ssa käytetään täysin suljettuja akkuja, joista ei vuoda nestettä akun asennosta riippumatta. 10. Latausasema/Rajakytkin ja rajalanka Robomow'ta ei voi käyttää ilman, että rajalanka on asennettu ja aktivoitu latausaseman/rajakytkimen kautta. Jos rajakytkin on pois päältä tai epäkunnossa, Robomow keskeyttää työskentelyn. IV

6 Robomow RS -mallit Robomow'n toiminta Tee käyttöönottoasetukset ennen kuin käytät Robomow'ta ensimmäisen kerran. (Tarkemmat ohjeet löytyvät seuraavista kappaleista) Nurmikon ja suojeltavien alueiden ympärille asennetaan kaapeli, jota sanotaan rajalangaksi. Se asettaa rajat Robomow'n työskentelylle. Robomow'n mukana toimitetaan pieniä tappeja. Niillä rajalanka kiinnitetään maahan, nurmikkokasvien alle. Rajalanka häviää vähitellen näkyvistä nurmikon kasvaessa, ja pian sitä ei näy lainkaan. Latausasema ja sähkörasia sijoitetaan reunalangan yhteyteen. Niillä on kaksi perustoimintoa: o Ne lähettävät heikkotehoisen signaalin rajalankaa pitkin (pienjännite). o Ne lataavat Robomow'n akut. Kun rajalanka, latausasema ja sähkörasia on asennettu ja käyttöönottotestaus tehty, Robomow hoitaa nurmikon leikkuun koko kesän ajan! Rajalanka Latausasema Tappi Sähkörasia Robomow leikkaa nurmikon. Sinä nautit siitä! Robomow latautuu latausasemalla suunnitellun aikataulun mukaan. Robomow leikkaa nurmikon ja palaa latausasemalle, jossa se lataa akkunsa valmiiksi seuraavaa aikataulun mukaista leikkausta varten. Kun Robomow lähtee leikkaamaan nurmikkoa, latausasema lähettää tietyn signaalin rajalankaan. Signaali muodostaa virtuaalisen aidan, jonka vain Robomow näkee. Signaali pitää Robomow'n asetettujen rajojen sisäpuolella ja estää sen pääsyn alueille, jotka on määritetty ohitettavaksi tai suojeltavaksi. Latausasema ja sähkörasia: - Lähettävät signaalin rajalankaa pitkin. - Lataavat Robomow'n akut. Suuret puut: Robomow kestää kosketuksen niihin. Tämän kokoiset esteet eivät tarvitse ympärilleen rajalankaa. Robomow vastaanottaa signaali ja vaihtaa suuntaa langan saavutettuaan. Signaali muodostaa virtuaalisen aidan, jonka vain Robomow näkee. Ojan, syvennyksen tai kukkapenkin ympäröimä puu vaatii rajalangan ympärilleen. V

7 Käyttöohjeet Johdanto Robomow on ruohonleikkuurobotti, joka on suunniteltu leikkaamaan ruohon ja pitämään nurmikon kunnossa täysin itse. Yksinkertainen käyttöönottoasetus Robomow vaatii vain yhden yksinkertaisen käyttöönottoasetuksen, jonka käyttäjä pystyy tekemään helposti itse. Robomow tunnistaa rajalangan erikoisantureittensa avulla ja pysyy sen vuoksi aina määritettyjen rajojen sisäpuolella. Kaikki olennaiset tarvikkeet toimitetaan leikkurin mukana. Toimintatapa - Robomow leikkaa nurmikon automaattisesti. Se vuorottelee nurmikon leikkaamista ja lataamista. - Se latautuu itsenäisesti latausasemassa ja hoitaa ruohonleikkauksen omatoimisesti. - Reunaleikkaus Muista robottiruohonleikkureista poiketen Robomow'ssa on erityinen reunaleikkaus-toimintatila, jolloin leikkuri seuraa rajalankaa alueen kaikkien reunojen hoitamiseksi. Robomow on ainoa robottiruohonleikkuri, jonka leikkuuleveys ulottuu sen pyörien ulkopuolelle. - Latausaseman etsiminen Robomow alkaa etsiä latausasemaa, kun akun lataus alkaa olla vähissä Se ei leikkaa nurmikkoa latausasemaa etsiessään. - Robomow käy latautumassa ja jatkaa sen jälkeen leikkaamista, mikäli se on tarpeen. Leikkuri jatkaa leikkaamista, kunnes nurmikon koon mukainen leikkuuaika on täynnä (aika määräytyy alueen koon mukaan). - Kun koko alue on leikattu (leikkuujakso), Robomow palaa latausasemaan odottamaan seuraavan leikkuujakson alkamista. - Robomow suorittaa kaksi leikkuujaksoa viikossa niin, että nurmikkosi pysyy kauniina ja terveenä. Mikäli nurmikko kuitenkin tarvitsee enemmän aikaa leikkaamiseen, voit säätää leikkuujakson pituutta helposti. - Robomow'ta ohjataan ja säädetään sen päällä olevan käyttöpaneelin kautta. - Tehokas leikkausjärjestelmä Robomow'ssa on erittäin terävät terät, jotka selviävät myös kauden ensimmäisestä leikkauksesta, jolloin ruoho on suhteellisen pitkää. - Enemmän aikaa nurmikolla - Suuren leikkuuleveyden (28 cm) ja tehokkaan leikkausjärjestelmän ansiosta Robomow suorittaa työnsä erittäin nopeasti ja jättää alueen muuhun käyttöön pitkäksi ajaksi. - Kaukosäädin on lisävaruste, jonka avulla Robomow voi leikata tarvittaessa erillisen alueen pääalueen ulkopuolelta. Sitä voidaan käyttää myös pienten nurmikkoalueiden leikkaamiseen, mikäli ne sijaitsevat automaattisen käytön ulottumattomissa. - Ruohojäte hyötykäyttöön Robomow leikkaa ruohon hyvin pieneksi silpuksi, joka hautautuu ruohikon pohjalle. Siellä se maatuu ja toimii myöhemmin luonnollisena lannoitusaineena uudelle kasvulle. Ruohojätteen vesipitoisuus on %, ja se sisältää paljon arvokkaita ravintoaineita, jotka palautuvat näin maaperään. Näin ruohosilppu päätyy luonnolliseen hyötykäyttöön. - Robomow-mobiilisovellus Sovelluksen avulla voit ohjata Robomow'ta helposti ja intuitiivisella tavalla. Se tarjoaa lisää valinnanmahdollisuuksia, jotka ohjauspaneelista puuttuvat. Robomow-mobiilisovellus on saatavana App Storesta. Robomow-mobiilisovellus on yhteensopiva seuraavilla käyttöjärjestelmillä toimivien älypuhelinten/taulutietokoneiden kanssa: Android (Google) tai ios (Apple). Mobiililaitteen tulee käyttää Bluetooth Low Energy (BLE) -tekniikkaa, josta käytetään nimeä Bluetooth SMART. Seuraavissa mobiililaitteissa on BLE: Samsung Galaxy SIII, Galaxy S4 ja Note II. Applen iphone 4S, iphone 5, ipad (3. & 4. sukupolvi), ipad Mini ja muut. HTC One, One X+ ja Droid DNA Voit ladata Robomow-mobiilisovelluksen skannaamalla mobiililaitteellasi oikealla olevan QR-koodin tai hakemalle sovelluksen itse APP Storesta. 3G SCAN 12 Nurmikko LAWN FREE vapaa KÄYTETTÄVÄKSI TO ENJOY 9:41 AM HOME STOP 100% 04:26 Scanning EDGE & SCAN FI VI

8 for RS models Robomow RS -mallit Pakkauksen sisältö Narrow Pass 14cm (5.5 ) Lawn Edge 35cm (14 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) Robomow 6 Käyttö- ja turvallisuusohjeet 11 Jatkojohto (20 metriä (65 ft)) (Pienjännitekaapeli.) Verkkovirralla toimiva sähkörasia 2 Rajalanka Langalla luodaan rajat Robomow'n työskentelyalueelle. 7 DVD Sisältää ohjevideon asennuksesta ja käytöstä. 12 Käytetään Robomow'n automaattisen käytön pysäyttämiseen ja uudelleen käynnistämiseen. Ilmoittaa myös Robomow'n toimintatilan (latauksessa vai käytössä) sekä rajanauhan toimintatilan. 3 Tappi Tapeilla ankkuroidaan rajalanka maahan. 8 RoboLineal Viivaimen avulla voidaan määrittää helposti rajalangan etäisyys nurmikon reunasta. 13 Sähkörasian pidike Pidikkeellä asennetaan sähkörasia seinään. (Lisäksi tapit ja koontitappi.) 4 Korjausliitin Rajalangan/johtojen jatkamiseen tai korjaamiseen (tarvittaessa). 9 Kaksitoimintoinen latausasema Telakointiasema, jossa Robomow latautuu leikkauskertojen välillä. 14 Sapluuna Kapean käytävän muodostamiseen. 5 Johtimen liitin Yhdistetyt rajalangat liitetään tämän avulla rajakytkimeen. 10 Latausaseman tapit Tapeilla ankkuroidaan latausasema maahan. 15 Kauko-ohjain (sisältyy vain malliin RS630). Mahdollistaa leikkurin manuaalisen käytön missä tahansa. VII

9 Johdanto Tärkeimmät osat Robomow 1. Virtakytkimen merkkivalo FI 2. Iskunvaimennin ja kosketusanturit 3. STOP-painike/kantokahva 4. Käyttöpaneeli 1 Jäähdytinkannen alla Puskurin luukku 2. Leikkuukorkeusmittari 3. Leikkurin säätökahva 4. Turvakytkin Latausasema Latausaseman yläosa (latauslaite) 4 2. Pohja 3. Luiskat (x2) 3 4. Tapit (x6) 1 2 Sähkörasia Telakoinnin merkkivalo 2. Käynnistys/sammutus-painike 3. Toiminnan merkkivalo 4. Rajalangan merkkivalo VIII

10 Robomow RS -mallit Luku 1 Sisällysluettelo... 1 Rajalangan asennussuunnitelma... 1 Nurmikkotyypit: Millainen nurmikko sinulla on?... 1 Nurmikkotyyppi "Sekundääriset alueet"... 3 Latausaseman sijoituspaikan valinta... 4 Sähkörasian sijoittaminen... 5 Rajalangan asennussuunnitelma... 5 Luku 2 Käyttöönottoasetukset...7 Rajalangan asentaminen... 7 Erikoistilanteet rajalangan vedossa... 8 Sekundääriset alueet...11 Rajalangan kiinnittäminen maahan Takaisin latausasemaan rajalankajärjestelmän viimeisteleminen Latausaseman kokoaminen Latausaseman sijoittaminen Sähkörasian asentaminen Sähkörasian sijoittaminen: Luku 3 Robomow'n käyttöönotto...16 Leikkuukorkeuden säätäminen Sulakkeen asentaminen Käyttöönottoasetusten tekeminen (vaihe vaiheelta) Asennuksen päätteeksi Luku 4 Robomow'n käyttäminen...20 Automaattinen käyttö Valikkorakenne Nurmikkoasetukset Leikkurin toiminnot Manuaalinen käyttö Luku 5 Sähkörasian käyttäminen...31 Sähkörasian hälytykset Äänimerkkien kytkeminen Päälle ja Pois Automaattisen toiminnan poistaminen käytöstä: Luku 6 Latausaika...32 Lataaminen leikkuukauden aikana Lataaminen leikkuukausien välillä Luku 7 Vianmääritys...34 Virheilmoitusten tekstit Virheilmoitukset ja korjaavat toimenpiteet Muut ongelmat Luku 8 Tekniset tiedot...38 Luku 9 Kunnossapito ja säilytys...39 Koneen kotelon kunnossapito Terien huoltaminen Käytetyn akun hävittäminen Rajalangan jatkaminen Latausaseman ympäristön kunnossapito Talvisäilytys Luku 10 Lisävarusteet...42 Luku 11 Vinkkejä nurmikon kunnossapitoon...43 RS-sarja Rajoitettu takuu IX

11 Suunnittelu Luku 1 Suunnittelu Nurmikon valmistelu Robomow'ta varten on erittäin helppoa. Koska kaikki nurmikot ovat erilaisia, suosittelemme tämän luvun lukemista ennen rajalangan asentamista. Katso myös asennusvideo Robomow'n DVD:ltä. Videolla käydään läpi kaikki asennusprosessin vaiheet.t Lue myös kappale Suunnittelu kokonaan ennen asennustyön aloittamista. Se auttaa löytämään parhaan paikan latausasemalle, sähkörasialle ja rajalangalle. FI 1.1 Rajalangan asennussuunnitelma Rajalanka toimii "näkymättömänä aitana" Robomow'lle. Se määrittää nurmikkoalueiden rajat ja ympäröi alueet, joiden sisäpuolella Robomow'n halutaan liikkuvan. Rajalanka kiinnitetään maahan pienien tappien avulla, jotka tulevat Robomow'n mukana. Kun lanka on asennettu maahan, uusi kasvava ruoho peittää sen nopeasti. Kun Robomow lähtee työhön, se aktivoi signaalin, joka kulkee rajalankaa pitkin. Tämä signaali pitää Robomow'n työalueiden sisäpuolella ja poissa etukäteen rajatuilta alueilta. 1.2 Nurmikkotyypit: Millainen nurmikko sinulla on? Nurmikon perustyyppejä on kolme: Oma nurmikkosi voi olla yhdistelmä kahdesta tai kolmesta perustyypistä. Ensimmäinen tehtäväsi on päättää, mitä tyyppiä oma nurmikkosi edustaa. Vain pääalue ) Vain pääalue Robomow leikkaa nurmikon asetettujen rajojen sisäpuolelta. ) Pääalue ja alialueet Robomow leikkaa pääalueen ja siirtyy automaattisesti alialueelle/alialueille. Pääalue Alialue ) Sekundääriset alueet Robomow leikkaa jokaisen alueen erikseen. Sen liikkuminen alueiden välillä on rajoitettua. Käyttäjä suunnittelee, kuinka hän siirtää Robomow'n alueelta toiselle. Pääalue Sekundäärinen alue Nurmikkotyyppi "Vain pääalue" Nurmikkotyyppi "Vain pääalue" käsittää yhden yhtenäisen alueen. Sillä ei ole alialueita eikä sekundäärisiä alueita. Jos vastaat "kyllä" seuraaviin kysymyksiin, nurmikkosi tyyppi on "Vain pääalue": U Muodostuuko nurmikkosi yksinkertaisesta, yhtenäisestä alueesta? Ja: U Ovatko kaikki alueet riittävän leveitä niin, että Robomow voi työskennellä tehokkaasti? (Leveys yli 4 5 metriä (13 16 ft) kapeimmassa kohdassa.) Robomow latautuu automaattisesti latausasemalla nurmikon leikkaamista varten. Leveys vähintään 4 5 metriä Vain pääalue 1

12 Robomow RS -mallit Mikäli nurmikkosi ei vastaa tätä kuvausta, lue seuraavat kappaleet, joista sen tyyppi varmaankin löytyy. Jos nurmikkosi on tyyppiä Vain pääalue, voit siirtyä tämän luvun kappaleeseen 1.4 latausaseman paikan valintaa varten. Kapea käytävä Nurmikkotyyppi "Pääalue ja alialueet" Tässä tyypissä nurmikko koostuu useasta alueesta, joita yhdistää käytävä. Käytävä voi olla suhteellisen kapea, mutta sen on oltava riittävän leveä Robomow'n kulkemiseen sen läpi. Tässä tapauksessa Robomow siirtyy alueelta toiselle ja leikkaa alueet vuorotellen. Jos vastaat "kyllä" seuraaviin kysymyksiin, nurmikkosi tyyppi on "Pääalue ja alialue(et)": Pääalue Pääalue Pää- ja alialue, välissä kapea käytävä Alialue U U U U Muodostuuko nurmikkosi yksinkertaisesta, yhtenäisestä alueesta? Onko osa nurmikostasi erillään pääalueesta? Onko näiden alueiden välillä kapea, ja silti Robomow'lle riittävän leveä käytävä, jonka leveys on 1,2 5 metriä (4 16 ft)? Onko käytävä kiinteä, tasainen ja pehmeäpohjainen (ei kivinen, hiekkapohjainen tai korotettu)? Esimerkiksi nurmialue, laatta-alue, kiinteä polku, kiinteä maapohja. Näitä lisäalueita kutsutaan alialueiksi. Annat Robomow'lle ohjeet kulkea kapean käytävän läpi alialueelle. Robomow leikkaa sekä pääalueen että sen alialueet yhden kerran. Jos nurmikkosi ei vastaa tätä kuvausta, siirry tämän luvun kappaleeseen 1.3. "Sekundääriset alueet". Jotta Robomow'n mahdollisuus siirtyä alialueelle ja takaisin omin avuin, nurmikkoaluetta on tutkittava vielä hieman tarkemmin: Minkä levyinen kapea käytävä on? 1,2 2 m (4 6,5 tuumaa) Jos käytävän leveys on 1,2 2 metriä (4 6.5 ft)... Jos käytävän leveys on 2 5 metriä (6,5 16 ft)... Rajalangan asennuksessa: Käytä Robomow'n mukana toimitettua sapluunaa. Se auttaa johtamaan rajalangan käytäväalueen läpi. (Katso kappale side 9.) Rajalangan asennuksessa: Rajalanka asennetaan kuten tavallisen pääalueen lanka. Robomow pääsee käytävän läpi ilman erillisiä rajalanka-asetuksia. Pääalue Pääalue Käyttöönottoasetuksissa: Robomow asetetaan työskentelemään alialuetilassa. (Katso side 23.) Käyttöönottoasetuksissa: Robomow asetetaan työskentelemään alialuetilassa. (Katso side 23.) Pääalue Pääalue 2 5 m (6,5 16 ft) 2

13 Suunnittelu Jos käytävän leveys on alle 1,2 metriä (4 ft), nurmikkoalueet määritetään sekundäärisiksi alueiksi. Katso seuraava kappale 1.3. FI Jos käytävän leveys on alle 5 metriä (16 ft), nurmikkoalueet määritetään sekundäärisiksi alueiksi. Katso aiempi kappale Vain pääalue. Jatka lukemalla seuraava kappale (Sekundääriset alueet), koska nurmikkosi voi olla myös yhdistelmä useammasta tyypistä. 1.3 Nurmikkotyyppi "Sekundääriset alueet" Tyypin "Sekundääriset alueet" nurmikko koostuu kahdesta tai useammasta alueesta, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Robomow ei siis pääse siirtymään itse alueiden välillä. Sekundäärinen alue Jos vastaat "kyllä" vähintään yhteen Pääalue seuraavista kysymyksistä, nurmikkosi tyyppi on "Sekundääriset alueet". U Rajaako osaa nurmikostasi aita, laatoitus tai muu este, joiden ohi Robomow ei pääse? Tai: U Onko osa nurmikosta hiekalla tai muulla terää vahingoittavalla materiaalilla päällystetyn alueen takana? Tai: U Onko nurmikon alueita yhdistävä käytävä liian kapea Robomow'lle, eli onko leveys alle 1,2 metriä (4 ft)? Tai: U Sijaitsevatko nurmikon eri alueet eri korkeudella? Pääalue Sekundääriset alueet Sekundäärinen alue Mikäli jokin kuvauksista vastaa nurmikkoasi, Robomow'n asetukseksi tulee valita Sekundääriset alueet Jos nurmikkosi ei vastaa mitään näistä kuvauksista, se ei varmasti ole varmasti tyyppiä "Vain pääalue" tai "Pääalue ja alialue". Siirry kappaleeseen 1.4 Nurmikko voi koostua enintään kahdesta sekundäärisestä alueesta. Ruohonleikkuri on kannettava tai ajettava manuaalisesti näille alueille. Jokin kolmesta nurmikkotyypistä voi olla myös yhdistelmä yhdestä tai useammasta nurmikkotyypistä Sekundäärinen alue, jonka voi leikata kokonaan yhdellä kerralla. Jos tämä on mahdollista, erillisen alueen voi yhdistää pääalueen rajalankaan. Se saattaa kuitenkin tarvita myös rajalangan. Silloin alueelle tarvitaan rajakytkin (lisävaruste). Sekundäärinen alue alle 200 m² (2150 ft²) Latausasema 2 rajalankaa saman tapin alla 3

14 Robomow RS -mallit Tai: Sekundäärinen alue, joka vaatii enemmän kuin yhden käynnin ruohon leikkaamista varten. Sekundäärinen alue yli 200 m² (2150 ft²) Mahdollinen sähkörasia ja latausasema Tällainen suuri erillinen alue vaatii oman latausyksikön ruohonleikkurille. Sinne on hankittava oma latausasema (lisävaruste). Sähkörasia ja latausasema 1.4 Latausaseman sijoituspaikan valinta Robomow'n latausasema sijoitetaan rajalangan päälle. Rajalankasilmukka alkaa ja päättyy tässä kohdassa. Latausasemalla ja sähkörasialla on kaksi päätehtävää: Ne lähettävät rajalankaa pitkin heikkotehoisen signaalin (pienjännite), joka toimii "näkymättömänä aitana" muodostaen rajat Robomow'n toiminnalle. Ne lataavat Robomow'n akut. Kun rajalangan ja latausaseman käyttöönottoasetukset on tehty, ruohonleikkurin viikko-ohjelma on ohjelmoitu. Sen jälkeen Robomow hoitaa nurmikon leikkaamisen ohjelman mukaisesti koko kesän. Robomow latautuu latausasemassa suunnitellun aikataulun mukaisesti, joka vastaa nurmikkosi mittoja ja tarpeita. Se leikkaa nurmikon ja palaa latausasemalle latautumaan ja odottamaan seuraavaa leikkausjaksoa Seuraavat seikat on huomioitava sijoituspaikkaa valittaessa: Älä sijoita latausasemaa alle 3 metrin (10 ft) päähän kulmasta. Väh. 3 m (10 ft) kulmasta Latausaseman lähellä (20 m/65 ft) on oltava pistorasia (230V/120V). Jos nurmikko koostuu useammasta kuin yhdestä alueesta, latausasema tulee sijoittaa suurimman alueen sisälle. Sijoita latausasema piiloon asiattomilta katseilta. Latausaseman sijainti Paikan on hyvä olla myös varjoisa. Silloin akun käyttöikä on pidempi. Pääalue Sijoita latausasema suhteellisen vaakasuoralla alustalle. Älä sijoita sitä rinteeseen. Alue A Älä sijoita sitä myöskään sadettimen lähelle. Pääalue 4

15 1.5 Sähkörasian sijoittaminen Sähkörasia yhdistetään latausasemaan. Valitse sähkörasian sijoituspaikka niin, että voit kiinnittää sen seinään pistorasian lähelle. Robomow'n 20 metrin (65 ft) jatkojohto liitetään sähkörasiaan. Jatkojohdon pituutta ei saa muuttaa. Sähkörasia voidaan asentaa ulkotiloihin. Sen on kuitenkin oltava katetulla alueella, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Sähkörasian on oltava suojassa suoralta auringonpaisteelta ja sateelta. Sähkörasia seinään kiinnitettynä Maks. 20 m (65 ft) Suunnittelu 20 m (65 ft) Jatkojohto (pienjännite) FI 1.6 Rajalangan asennussuunnitelma Nurmikolla sijaitsevat kohteet Kukkapenkit, lammet ja pienet puut suojataan "rajalankasaarekkeiden" avulla. Rajalankasaarekkeet ovat eristettyjä alueita, joille Robomow ei pääse. Pystysuorat, suhteellisen jäykät ja yli 15 cm (6 tuumaa) korkeat esteet, kuten puut ja puhelin- ja sähköpylväät, eivät tarvitse rajausta. Robomow vaihtaa suuntaa, kun se osuu tällaisiin esteisiin. Sujuvimmin ja hiljaisimmen Robomow kuitenkin toimii, mikäli rajaat saarekkeilla kaikki leikkuualueella olevat kiinteät esineet. Jos esteet ovat hyvin lähellä toisiaan, ne voidaan rajata Robomow'lta yhtenä yhtenäisenä saarekkeena. Ruohikkoinen rinne Rinteet Rajalanka rinteessä Rajalangan voi vetää rinteen poikki, jos rinteen kallistus on alle 10 % (10 cm nousua 1 metrillä). Ruohikkoinen rinne 35 % Rajalanka rinteessä VARO! Jos rinteen kaltevuus on yli 15 %, ruohonleikkuri saattaa liukua, varsinkin märällä nurmikolla, ja päätyä rajalangan ulkopuolelle. ) Jos paikalla on kuitenkin este (esim. aita tai seinä), joka estää ruohonleikkuria liukumasta, rajalangan voi asentaa myös tällaiseen rinteeseen. Ruohikkoinen rinne Robomow voi leikata alueita, joiden kaltevuus on enintään 35 % (35 cm nousua 1 metrillä). Vinkki: Jos ruohonleikkuri keinuu rinnettä noustessaan, alusta on liian kalteva. Jätä tällainen kohta pois Robomow'n leikkuualueesta. Nurmikkoisen rinteen jyrkkyyden laskeminen 35 cm (nousu) = 35 % (rinteen 100 cm (pituus) kaltevuus) 100 cm (3,3 ft) Pituus Rinne 10 % 35 cm (1,1 ft) Nousu Maks. 35 % kaltevuus 5

16 Robomow RS -mallit Etäisyys reunasta (altaat, lammet, kalliot jne.) RoboLineal-viivaimen avulla voit mitata rajalangan sijoitusetäisyyden erilaisista reunoista. Narrow Pass 14cm (5.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) for RS models Joissakin tilanteissa, esimerkiksi altaiden ja lampien kaltaisten vesialueiden tai suureen pudotukseen johtavien kallioiden kohdalle etäisyyden on oltava suurempi (katso kappale 2.3). 6

17 Luku 2 Käyttöönottoasetukset Käyttöönottoasetukset Suositukset ennen aloittamista: Maatapit painetaan maahan asennuksen aikana. Jotta työ sujuisi mahdollisimman vaivattomasti, suosittelemme nurmikon leikkaamista ja maaperän kastelua ennen työn aloittamista. FI Aloittaminen Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat käden ulottuvilla. Ota Robomow'n pakkaus lähelle, niin kaikki tarvittava on helposti saatavilla. Lisäksi tarvitset seuraavat työkalut: Vasaran, pienin litteän ruuvitaltan ja ristipääruuvitaltan (Phillips), yhdistelmäpihdit. Vasara Pieni litteä ruuvitaltta ja Philips-ruuvitaltta Yhdistelmäpihdit 2.1 Rajalangan asentaminen Ennen asennuksen aloittamista sinulla on oltava suunnitelma rajalangan vetämisestä ja latausaseman sijoittamisesta. Seuraavat asiat on oltava mietittynä (katso kappale ): U U U U Minkä tyyppinen nurmikko on kyseessä? (Vain pääalue / Pääalue ja alialueet / Sekundääriset alueet / eri tyyppien yhdistelmä). Onko nurmikko suojattavia tai rajattavia alueita? (Rajalankasaarekkeet.) Onko nurmikolla rinteitä, joita Robomow'n tulee välttää? Onko alueella reunoja, kuten altaita, lampia, kallioita tms., joiden kohdalla rajalangan etäisyyden on oltava suurempi? Väh. 3 m (10 ft) kulmasta Aloituspiste: Rajalanka latausaseman alueella. Sijoita latausasema suunnittelemaasi paikkaan etuosa rajalangan vastapäivään lähtevään suuntaan. c Älä sijoita latausasemaa alle 3 metrin (10 ft) päähän kulmasta Ota johtorulla, jonka päähän on asennettu vihreä johtimen liitin. Muissa rullissa ei ole liitintä. Vedä liitin ja langan pää muovikotelosta. c Älä ota langan hylsyä pakkauksesta. Muovisuojus toimii langanpitimenä. Kiinnitä langan pää maahan latausaseman sijoituskohtaan. Maatappeja löytyy Robomow'n pakkauksesta. Vedä lankaa ulos 30 cm (12 tuumaa) ja anna sen jäädä löyhälle latausaseman sijoituskohtaan. Alkupää liitetään lopuksi, rajalangan vedon jälkeen, palaavan langan kanssa suljetuksi piiriksi. Aloita langan vetäminen kiertämällä aluetta vastapäivään. Vedä lankaa kotelostaan ja anna sen asettua löyhälle maahan nurmikon reuna-alueelle. Rajalanka älä ota muovisuojusta pois Jätä 30 cm (12 tuumaa) lähtöpisteeseen c Kun tulet alueelle tai kohteelle, jossa tarvitaan erityistä hoitoa tai rajausta, vedä rajalanka huolellisesti tarvittavien ominaisuuksien mukaan. Seuraavassa kappaleessa käsitellään tällaisia erikoistilanteita. Rajalanka vastapäivään 7

18 for RS models Narrow Pass 14cm (5.5 ) for RS models Wall Edge 40cm (15.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Narrow Pass 14cm (5.5 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Robomow RS -mallit Rajalangan vetäminen Rajalanka kiinnitetään maahan pienien tappien avulla, jotka tulevat Robomow'n mukana. Asenna tapit muutaman metrin välein sekä alueen kulmiin. Tässä vaiheessa kannattaa käyttää mahdollisimman vähän tappeja. Loput tapit asennetaan myöhemmin, kun järjestelmä on testattu. Määritä langan asennusetäisyys reunasta ja esteistä RoboLinealviivaimen avulla, kun lanka on vedetty maan pinnalle mutta ei vielä kiinnitetty tapeilla. RoboLineal sisältyy Robomow'n toimitukseen. U Jos reuna on kalteva (maks. 15 %) tai sen kantavuus on heikko, etäisyyden on oltava 40 cm (1,3 ft). U Jos reuna-alue on tasainen tai kivetty, etäisyys voi olla 32 cm (1 ft). Alue rajalangan ulkopuolella seinä suojattuna kohteena. 40 cm (1,3 ft) Rinne maks. 15 % Jos langan lähellä on kova este (jota ei tarvitse suojata saarekkeeksi), langan etäisyyden tulee olla vähintään 1 metri (3,3 ft). Mikäli rajana ei ole seinä, aita tai muu este, rajalankaa voi siirtää lähemmäksi reunaa. Testaa tämä lyhyempi etäisyys, ennen kuin asennat tapit maahan. Käytä 45 :een kulmaa kaikissa vasemmalle suuntautuvissa kulmissa, kun viet lankaa alueen reunojen ympärille. Kulman ei tarvitse olla 45, kun rajalankaa viedään oikealle suuntautuvien kulmien ympäri. Kulman ei tarvitse olla 45 nurmikolla olevien saarekkeiden kaikissa kulmissa (saareke voi olla esimerkiksi pyöreä, vaikkapa lammen ympärillä). Jatka langan asentamista suunnitelmasi mukaan. Vedä rajalankaa vähitellen pitimestä ja anna sen asettua löyhästi maahan, kun kuljet aluetta ympäri vastapäivään. 40 cm (1,3 ft) Johto Alue rajalangan ulkopuolella samalla tasolla, ilman suojattuja kohteita. 32 cm (1 ft) 90 O 45 O 2.2 Erikoistilanteet rajalangan vedossa Rajalankasaareke Jatka langan vetämistä kulkemalla alueen reunalta kohti estettä. Asenna rajalanka tapeilla esteen ympärille myötäpäivään. Rajalangan sijoittaminen 2 rajalankaa saman tapin alla Rajalanka Asennuksen suunta: Myötäpäivään esteiden ohi Min. etäisyys saarekkeiden välillä 1.5 m (4,9 ft) Tai rajattuna yhdeksi saarekkeeksi. 90 O 90 O 45 O 45 O 8

19 Käyttöönottoasetukset Saarekkeen rajalangan ja reunarajalangan välillä on oltava riittävästi etäisyyttä: ) vähintään 1,5 metriä (5 ft). ) Vierekkäin olevien saarekkeiden välillä on oltava vähintään 1,5 metriä (5 ft). FI c VARO: Jos muodostat saarekkeen esteen ympäri vastapäivään, Robomow kulkee langan yli rajatulle alueelle. Viimeistele saarekkeen rajaaminen palaamalla kohtaan, josta lähdit nurmikon reunalta. Saarekkeelle johtavien lankojen tulee olla samansuuntaiset ja koskea toisiinsa. Tämän vuoksi molemmat langat, siis lanka saarekkeelle ja sieltä pois, kiinnitetään maahan samoilla tapeilla. Silloin Robomow ei tunnista näitä kahta lankaa. Se leikkaa nurmikon niiden päällä ikään kuin niitä ei olisikaan. Robomow tunnistaa yksinkertaisen rajalangan saarekkeen ympärillä eikä liiku sen yli. Saarekkeen minimiläpimitta on 90 cm (3 ft). ) Jos esteet ovat hyvin lähellä toisiaan, ne voidaan rajata Robomow'lta yhtenä yhtenäisenä saarekkeena.. ) Minimietäisyys suojatun alueen rajalangasta on 32 cm (1 ft). Tämän vuoksi liian lähellä olevat kohteet on jätettävä leikkuualueen ulkopuolelle. Rajalankasaareke Min. 90 cm (3 ft) 32 cm (1 ft) Kapea käytävä Kapea käytävä on se nurmikon osa, joka yhdistää kaksi suurta aluetta. Käytävä voi olla suhteellisen kapea, mutta sen on oltava riittävän leveä Robomow'n kulkemiseen sen läpi. Käytävän leveyden on oltava vähintään 1,2 metriä (4 ft), jotta Robomow pääsee sen läpi. Robomow pääalueen ja alialueiden välillä rajalankaa seuraten. Se ei kuitenkaan siirry alueiden välillä yhtä aluetta leikatessaan. Jos käytävän leveys on yli 2 metriä (6,5 ft) rajalangan asennuksessa EI tarvitse huomioida mitään erityistä. Pidä huolta vain siitä, että sekä käytävä että alialue on rajalangan ympäröimä. Jos käytävä on kapea, metriä (4 6,5 ft) rajalanka tarvitsee erikoisjärjestelyn, jotta Robomow löytää käytävään ja sieltä pois. Robomow'n mukana toimitetaan sapluuna käytäviä varten. Se on taitettu ruohonleikkurin päälle leikkurin pakkaukseen. Sapluunan avulla asennetaan nurmikolle kapea käytävä. Järjestelmä johtaa Robomow'n suoraan kapeaan käytävään. Reunalangan ja käytävän alun etäisyyden on oltava 40 cm (1,3 ft). Keskeytä rajalangan vetäminen ja tee kapean käytävän sisäänkäynti tässä vaiheessa. 9

20 END 7 Robomow RS -mallit Sapluunan asettaminen Aseta sapluuna maahan kapean käytävän sisäänkäynnin kohdalle: END START 56 B1 ) Nuolet osoittavat käytävän sisäänkäyntiin, alialueen suuntaan. 4 2 Alialue ) Asenna käsivoimin (puoliksi maahan painettuna) 7 tappia 7 numeroituun reikään 1 7. Pääalue Sekundääriselle alueelle vievän käytävän alku B1 Nosta sapluuna pois, jolloin tapit jäävät maahan. Asenna tapit END Alialue START Vedä rajalanka neljän oikealla olevan numeroidun tapin kautta 1 4 Pääalue ) Pidä lankaa kunkin tapin ympärillä 1, 2, 3, 4 kun painat tapit kokonaan maahan. ) Anna tappien 5 7 olla puoliksi maanpinnan yläpuolella. Ne yhdistetään rajalankaan myöhemmin. Jatka rajalangan vetämistä käytävän läpi alialueelle: ) Tee suora linja vähintään 45 cm (1,5 ft) päähän käytävän oikeasta reunasta. ) Pysähdy käytävän päässä ja tee käytävän poistumisasennus. Alialueen rajalangan ja käytävän uloskäynnin etäisyyden tulee olla 40 cm (1,3 ft). B1 Käännä sapluuna ja aseta se maahan alialueen sisäänkäynnin kohdalle. ) Nuolet osoittavat alialueelle. 4 2 Vie rajalanka tappien 1 4 kautta Alialue Pääalue Käännä sapluuna ja aseta se maahan START Asenna tapit ) Asenna käsivoimin (puoliksi maahan painettuna) 7 tappia 7 numeroituun reikään, 1 7. Pääalue 5 Alialue Nosta sapluuna, jolloin tapit jäävät maahan. Vedä rajalanka kolmen oikealla olevan tapin kautta, numerot 1 3. Vie rajalanka tappien 1 3 kautta ) Pidä lankaa kunkin tapin 1, 2, 3 ympärillä kun painat tapit kokonaan maahan. Alialue Pääalue 10

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri Käyttöopas RS62 / RS622 / RS630 TS000 / TS800 MS000 / MS800 WWW.ROBOMOW.COM / WWW.ROBOMOW.EU DOC60A Sisällysluettelo - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

XiIIIPlus/RXi Pikaopas

XiIIIPlus/RXi Pikaopas XiIIIPlus/RXi Pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Ulkonäkymä Kuva Kirjoitin - ulkopuoli Etuosa Takaosa 3 4 Ohjauspaneeli Etikettinauhan luukku 3 Virtakytkin (O

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Kuljetustukien poistaminen

Kuljetustukien poistaminen Pesurumpuun jäänyt kosteus johtuu tehtaalla suoritetusta Tarvikkeet mallista riippuen Turvallisuusohjeet Pyykinpesukone on painava - ole varovainen konetta nostettaessa. Huomio: Jäätyneet letkut voivat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin. Erilaiset

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN

Robottiruohonleikkurin akkulaturi 28V FIN WA3744 1 2 a b A B C 1. verkkolaite 2. liitin Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet eivät aina kuulu toimitukseen. Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta liikkeestä, josta hankit koneen.

Lisätiedot

Käyttöohje. Tasapainolauta

Käyttöohje. Tasapainolauta Käyttöohje Tasapainolauta Kiitos kun ostit tasapainolaudan.! VAROITUS! Opettele ajamaan laitteella turvallisesti, huomioi muu liikenne ja säännöt. Käytä lisäksi säädösten mukaisia turvavarusteita. Älä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

GN Hearing -sovellus - käyttöohje

GN Hearing -sovellus - käyttöohje GN Hearing -sovellus - käyttöohje Johdanto Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen.

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. On tärkeää että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen

Lisätiedot

Smart Access Käyttötapa

Smart Access Käyttötapa Smart Access Käyttötapa A. Edellytykset... 2 1. Älypuhelinyhteensopivuus... 2 2. Kaapelin valinta... 2 a. Applen laitteet (iphone 4/4s)... 2 b. Applen laitteet (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Android-laitteet,

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike

Osat. Flare R. Mikro-USB-johto. Quick Connect -kiinnike Tervetuloa. Osat Flare R Mikro-USB-johto Quick Connect -kiinnike Bikeurope BV / Trek Benelux Ceintuurbaan 2-20C 3847 LG Harderwijk Alankomaat Puhelin: +31 (0) 33 4500600 (BLX) Osoite (Yhdysvallat): 801

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille Asennus- ja käyttöopas Android C-Penille TÄRKEÄ HUOMAUTUS: C-Pen 3.5 sisältää litium-ioni-akun. Tätä akkutyyppiä EI saa säilyttää lataamattomana pitkään. Jos C-Pen 3.5 -kynää ei käytetä pitempään aikaan,

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia 230 V

Matkustamon pistorasia 230 V Installation instructions, accessories Ohje nro 8688353 Versio 1.0 Osa nro Matkustamon pistorasia 230 V Volvo Car Corporation Matkustamon pistorasia 230 V- 8688353 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000161

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

DEUTSCH. Multiclip El

DEUTSCH. Multiclip El DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. FI SUOMALAINEN SYMBOLIT Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta varovaisuudesta

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot