Robottiruohonleikkuri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Robottiruohonleikkuri"

Transkriptio

1 Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri Käyttöopas RS612 / RS622 / RS630 TS1000 / TS1800 MS1000 / MS / DOC6011A

2 Robomow RS -mallit - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, Israel Tämän vakuutuksen kattama tuote 26 voltin akkukäyttöinen robottiruohonleikkuri, malli: Robomow RS-mallit (sisältää latausaseman) F. Robotics Acquisitions Ltd. vakuuttaa omalla vastuullaan, että yllämainitut tuotteet vastaavat seuraavia direktiivejä: - Konedirektiivi 2006/42/EY Viitestandardit: EN ISO 12100: EMC-direktiivi 2004/108/EY Viitestandardit: EN :2011. EN :2008. EN :2006. EN : Meludirektiivi 2000/14/EY Viitestandardit: BS EN ISO 3744:2010. ISO 11094: RoHS-direktiivi 2011/65/EU. Teknisistä asiakirjoista vastaa: Gerome De Schutter, Friendly Robotics BV. Osoite: Expeditieweg 4-6, Andelst 6673, Holland. Vakuutan täten, että yllämainitut tuotteet vastaavat yllä eriteltyjä vaatimuksia. Shai Abramson Tutkimus- ja kehitysapulaisjohtaja F. Robotics Acquisitions Ltd. Israel Tuotteiden valmistaja on F. Robotics Acquisitions (Friendly Robotics). CE-hyväksytty. Friendly Robotics, 2014-A. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan mitään osaa ei saa kopioida, jäljentää, tuottaa digitaalisesti tai kääntää ilman Friendly Roboticsilta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Tuotteita, tuotteiden tietoja ja tätä asiakirjaa voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Kaikki tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omistuksessa. Tervetuloa kotirobottien maailmaan Friendly Robotics Robomow -ruohonleikkurin myötä! Kiitos, että hankit tuotteen juuri meiltä. Tiedämme, että tulet nauttimaan lisääntyneestä vapaa-ajasta puutarhassasi, kun Robomow hoitaa ruohonleikkuun puolestasi nopeasti ja tehokkaasti. Oikein asennettuna ja käytettynä Robomow toimii puutarhassasi luotettavasti ja leikkaa nurmikkosi niin laadukkaasti, että siihen pystyy vain harva muu leikkuri. Tulet hämmästymään nurmikkosi kauneudesta ja mikä parasta: Työn tekee Robomow, et sinä! TÄRKEÄÄ! Seuraavilla sivuilla annetaan tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita. Lue kaikki käyttöohjeet ja noudata niitä. Lue kaikki turvallisuusohjeet ja varoitukset huolellisesti, ja noudata niitä. Ohjeiden ja varoitusten huomiotta jättäminen voi johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai jopa kuolemaan. Vaarassa voivat olla sekä ihmiset, kotieläimet että omaisuus. I

3 Sisällysluettelo Varoitusmerkkien selitykset Robomow :n yhteydessä käytetään seuraavia merkkejä. Perehdy niiden merkitykseen huolellisesti ennen Robomow :n käyttöönottoa. FI VAARA! Teräviä, pyöriviä teriä. Pidä kätesi ja jalkasi poissa niiden ulottuvilta. Ne voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. Varo älä koske pyöriviin teriin Varoitusmerkki VAROITUS Tämä on vaarallinen työkalukone. Käytä sitä aina varovasti ja noudata kaikkia annettuja turvallisuusohjeita ja -määräyksiä. 2. Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet kokonaan ennen Robomow :n käyttöönottoa. 3. Sinkoutuvien esineiden vaara Koko keho on vaarassa. Ole varovainen. 4. Pysyttele turvallisen etäisyyden päässä Robomow :sta, kun se työskentelee. Pidä muut ihmiset, etenkin lapset ja esimerkiksi ohikulkijat, sekä kotieläimet poissa Robomow :n kulloiseltakin työskentelyalueelta. 5. Sormien ja varpaiden leikkautumisvaara Pyörivät terät. Pyörivät terät voivat aiheuttaa henkilövahinkoja. Pidä kädet ja jalat pois terien läheltä, äläkä yritä nostaa :ta alueelta. 6. Sammuta leikkuri turvakytkimestä ennen Robomow :n käsittelyä tai nostamista. 7. Älä istu Robomow :n päällä. Älä hävitä Robomow :ta tai sen osia lajittelemattoman kotitalousjätteen joukossa. Se on hävitettävä oikealla tavalla. VAROITUS! Tätä varoitussymbolia käytetään erikohdissa käyttöopasta. Se korostaa kohtia, joihin liittyy tärkeä turvallisuutta koskeva varoitus. Lue merkki kussakin kohdassa huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen merkityksen kokonaan, ennen kuin jatkat eteenpäin. II

4 Robomow RS -mallit Turvallisuusohjeet & -määräykset Käyttö 1. Lue nämä käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ja perehdy painikkeiden toimintaan ja Robomow :n oikeaan käyttötapaan ennen käytön aloittamista. 2. Älä koskaan anna lasten tai muiden näihin ohjeisiin perehtymättömien henkilöiden käyttää Robomow :ta. 3. Älä koskaan leikkaa nurmikkoa, mikäli lähistöllä on ihmisiä, erityisesti lapsia, tai kotieläimiä. 4. Suosittelemme ehdottomasti Lapsilukon tai Varkaudenestotoiminnon (4-numeroinen koodi) käyttämistä, sillä ne estävät lapsia ja muita Robomow :ta tuntemattomia ihmisiä käyttämästä laitetta. 5. Älä koskaan jätä Robomow :ta toimintaan ilman valvontaa rajatulle alueelle tai edes aitauksen sisään, jonne ihmisten pääsy voidaan estää. 6. Vastuu muiden henkilöiden ja heidän omaisuutensa vahingoittumisesta tai vaaraan joutumisesta on käyttäjällä. 7. Käytä silmänsuojaimia ja käsineitä, kun asennat rajalangan ja kiinnität tappeja maahan. Iske kaikki tapit kokonaan maahan niin, ettei rajalankaan voi kompastua. 8. Tarkasta, että rajalangan asennus noudattaa annettuja ohjeita. 9. Tarkasta Robomow :n leikkuualue ja poista kaikki kivet, risut, kaapelit, lelut ja muut esineet kerran viikossa. Teriin päätyvät esineet voivat sinkoutua koneesta ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja. 10. Jos kone tärisee epänormaalilla tavalla, sammuta se, käännä turvakytkin sammutusasentoon ja tarkasta silmämääräisesti, ovatko terät vaurioituneet. Kulunut tai vaurioitunut terä on vaihdettava tasapainotuksen vuoksi. Jos tärinä jatkuu, soita huoltoon. 11. Pidä kädet ja jalat poissa terän ja muiden liikkuvien osien läheltä. 12. Sammuta leikkuri aina turvakytkimestä ennen kuin nostat tai säädät sitä. Älä koske teriin, ennen kuin ne ovat pysähtyneet kokonaan. 13. Älä koskaan yritä huoltaa tai säätää leikkuria, kun se on toiminnassa. 14. Kun ohjelmoit leikkurin automaattista toimintaa, älä anna koneen liikkua alueella ilman valvontaa, ellet ole täysin varma, ettei lähistöllä ole lapsia tai muita sivullisia tai kotieläimiä. 15. Älä käytä Robomow :ta muuhun kuin sille ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. 16. Älä käytä Robomow :ta, mikäli jokin turvatoiminto on vioittunut tai otettu pois käytöstä. 17. Älä anna kenenkään ajaa tai istua ruohonleikkurin päällä. 18. Varoitus! Kun odotettavissa on ukonilma, rajalanka on irrotettava latausasemasta/rajakytkimestä ja pistoke 230V/120V:n pistorasiasta. 19. Varmista, että kaikki suojukset, turvalaitteet ja anturit ovat paikoillaan oikealla tavalla. Korjaa tai vaihda vaurioituneet osat myös koneen varoitusmerkinnät. Älä käytä Robomow :ta, mikäli jokin osa on vioittunut tai kulunut. 20. Älä koskaan nosta tai kanna konetta, mikäli sen moottori on käynnissä. 21. Sähköiskuvaara! Irrota sähkörasia pistorasiasta aina, kun käsittelet latausaseman koskettimia (pinnejä). 22. Kuljettaminen Koneen siirtäminen työalueelta/työalueella turvallisesti: 1. Siirrä ruohonleikkuri paikasta toiseen kauko-ohjaimen (mikäli käytössä) avulla. 2. Jos alueella on korkeuseroja, sammuta leikkuri turvakytkimestä ja kanna se kantokahvasta toiseen paikkaan. 3. Jos leikkuria kuljetaan pitkä matka autossa, leikkurin sulake on poistettava. Kauko-ohjaimen käyttäminen (manuaalinen leikkaaminen) 23. Anna koneen leikata vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa. Vältä märän ruohon leikkaamista. 24. Älä käytä Robomow :ta paljain jaloin tai avonaisissa sandaaleissa. Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkiä housuja. Varmista hyvä jalansija kaltevilla pinnoilla. 25. Ole erityisen varovainen, kun peruutat konetta itseäsi kohti. 26. Käynnistä moottori aina ohjeiden mukaan varmista, että jalkasi ovat riittävän kaukana teristä. 27. Älä leikkaa nurmikkoa rinteestä, jonka kaltevuus on yli 15 astetta tai mikäli hyvän jalansijan saaminen ei ole mahdollista. Kunnossapito 28. Sammuta leikkuri aina turvakytkimestä aina ennen kuin poistat tukoksen/säädät/puhdistat/käsittelet Robomow :ta tai vaihdat sen teriä. 29. Sammuta leikkuri aina turvakytkimestä, mikäli ase alkaa täristä epänormaalilla tavalla. 30. Käytä vahvoja käsineitä, kun tarkastat tai korjaat terää. III

5 Johdanto 31. Vaurioituneet osat on vaihdettava turvallisuussyistä. 32. Käytä koneessa aina alkuperäisiä osia ja tarvikkeita. Robomow'n alkuperäistä rakennetta ei saa muuttaa. Kaikki muutokset ovat yksinomaan omistajan vastuulla. 33. Robomow :n kunnossapito/huolto on suoritettava valmistajan antamien ohjeiden mukaan. 34. Akku sisältää elektrolyyttejä. Mikäli akusta vuotaa elektrolyyttinestettä: - Ihokosketus: Pese ihoalue välittömästi runsaalla vedellä ja saippualla. - Nesteen joutuminen silmiin: Huuhtele silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan silmiä ummistamatta. 35. Varmista, että akut ladataan latauslaitteella, jota valmistaja suosittelee. Virheellinen käyttö voi johtaa sähköiskuun, laitteiston kuumentumiseen tai syövyttävän akkunesteen vuotamiseen. Kun koneen käyttöikä on lopussa 36. Robomow ja sen tarvikkeet on hävitettävä käyttöiän päätyttyä oikealla tavalla. Silloin kallisarvoista sähkö- ja elektroniikkamateriaalia ei päädy kaatopaikalle vaan ne saadaan uudelleen käyttöön. Kierrätys säästää luontoa, vähentää ihmisille mahdollisesti aiheutuvia terveyshaittoja ja edistää resurssien fiksua ja järkevää käyttöä. 37. Älä hävitä Robomow'ta tai sen osia (kuten sähkörasiaa, latausasemaa ja rajakytkintä) lajittelemattoman kotitalousjätteen joukossa ne tulee kierrättää. 38. Voit tiedustella voimassa olevista kierrätysjärjestelmistä paikalliselta jälleenmyyjältämme/kauppiaaltamme. 39. Älä yritä polttaa akkua, äläkä hävitä sitä talousjätteiden joukossa. Akku tulee toimittaa kierrätykseen, uudelleen lataukseen tai hävitettäväksi ympäristön kannalta oikealla tavalla. FI Robomow Turvajärjestelmät 1. Lapsilukko/Turvalukitus Tämä valikkotoiminto sisältää turvatoiminnon, joka estää lapsia ja muita, leikkurin turvallista käyttöä tuntemattomia henkilöitä käyttämästä konetta. 2. Varkaudenesto/Turvalukitus Varkaudenesto-järjestelmän avulla käyttäjä voi kytkeä leikkurin pois päältä niin, että kukaan pysty käyttämään tai siirtämään sitä ilman voimassa olevaa koodia. Järjestelmä pyytää näppäilemään nelinumeroisen, itse valittavan numerosarjan, joka toimii henkilökohtaisena turvakoodina. 3. Nostoanturi Pysäyttää terän välittömästi, mikäli ruohonleikkuri nostetaan maasta, kun sen terä pyörii. 4. Kallistusanturi Pysäyttää terän ja antaa varoituksen välittömästi, mikäli ruohonleikkurin etuosa nousee pystyyn. 5. Anturin ohjaama puskuri Puskurissa on anturi, joka aktivoituu silloin kun kone osuu kiinteään esineeseen. Anturin laukeaminen pysäyttää terät välittömästi ja leikkuri siirtyy pois esteen luota. 6. Hätäseis-painike STOP-painike on sijoitettu kantokahvaan. Kun painiketta painetaan Robomow'n toiminnan aikana, kone pysähtyy ja terien pyöriminen lakkaa välittömästi. 7. Turvakytkin Sijaitsee puskurin kannen alla, Robomow'n oikealla puolella (koneen takaa katsottuna). Kun turvakytkin on sammutettu, Robomow ei voi toimia. Leikkuri on sammutettava turvakytkimestä aina, kun Robomow'ta nostetaan tai sille aiotaan tehdä huoltotoimenpiteitä. 8. Pääsulake Pääsulake sijaitsee Robomow'n takana. Pääsulakkeen poistaminen estää Robomow'n kaiken käytön. Sulake on poistettava, mikäli leikkuria aiotaan kuljettaa pitkään autossa tai mikäli sille ollaan tekemässä mitä tahansa huoltotoimenpidettä (varaosien vaihtoa). 9. Suljetut akut Robomow'ssa käytetään täysin suljettuja akkuja, joista ei vuoda nestettä akun asennosta riippumatta. 10. Latausasema/Rajakytkin ja rajalanka Robomow'ta ei voi käyttää ilman, että rajalanka on asennettu ja aktivoitu latausaseman/rajakytkimen kautta. Jos rajakytkin on pois päältä tai epäkunnossa, Robomow keskeyttää työskentelyn. IV

6 Robomow RS -mallit Robomow'n toiminta Tee käyttöönottoasetukset ennen kuin käytät Robomow'ta ensimmäisen kerran. (Tarkemmat ohjeet löytyvät seuraavista kappaleista) Nurmikon ja suojeltavien alueiden ympärille asennetaan kaapeli, jota sanotaan rajalangaksi. Se asettaa rajat Robomow'n työskentelylle. Robomow'n mukana toimitetaan pieniä tappeja. Niillä rajalanka kiinnitetään maahan, nurmikkokasvien alle. Rajalanka häviää vähitellen näkyvistä nurmikon kasvaessa, ja pian sitä ei näy lainkaan. Latausasema ja sähkörasia sijoitetaan reunalangan yhteyteen. Niillä on kaksi perustoimintoa: o Ne lähettävät heikkotehoisen signaalin rajalankaa pitkin (pienjännite). o Ne lataavat Robomow'n akut. Kun rajalanka, latausasema ja sähkörasia on asennettu ja käyttöönottotestaus tehty, Robomow hoitaa nurmikon leikkuun koko kesän ajan! Rajalanka Latausasema Tappi Sähkörasia Robomow leikkaa nurmikon. Sinä nautit siitä! Robomow latautuu latausasemalla suunnitellun aikataulun mukaan. Robomow leikkaa nurmikon ja palaa latausasemalle, jossa se lataa akkunsa valmiiksi seuraavaa aikataulun mukaista leikkausta varten. Kun Robomow lähtee leikkaamaan nurmikkoa, latausasema lähettää tietyn signaalin rajalankaan. Signaali muodostaa virtuaalisen aidan, jonka vain Robomow näkee. Signaali pitää Robomow'n asetettujen rajojen sisäpuolella ja estää sen pääsyn alueille, jotka on määritetty ohitettavaksi tai suojeltavaksi. Latausasema ja sähkörasia: - Lähettävät signaalin rajalankaa pitkin. - Lataavat Robomow'n akut. Suuret puut: Robomow kestää kosketuksen niihin. Tämän kokoiset esteet eivät tarvitse ympärilleen rajalankaa. Robomow vastaanottaa signaali ja vaihtaa suuntaa langan saavutettuaan. Signaali muodostaa virtuaalisen aidan, jonka vain Robomow näkee. Ojan, syvennyksen tai kukkapenkin ympäröimä puu vaatii rajalangan ympärilleen. V

7 Käyttöohjeet Johdanto Robomow on ruohonleikkuurobotti, joka on suunniteltu leikkaamaan ruohon ja pitämään nurmikon kunnossa täysin itse. Yksinkertainen käyttöönottoasetus Robomow vaatii vain yhden yksinkertaisen käyttöönottoasetuksen, jonka käyttäjä pystyy tekemään helposti itse. Robomow tunnistaa rajalangan erikoisantureittensa avulla ja pysyy sen vuoksi aina määritettyjen rajojen sisäpuolella. Kaikki olennaiset tarvikkeet toimitetaan leikkurin mukana. Toimintatapa - Robomow leikkaa nurmikon automaattisesti. Se vuorottelee nurmikon leikkaamista ja lataamista. - Se latautuu itsenäisesti latausasemassa ja hoitaa ruohonleikkauksen omatoimisesti. - Reunaleikkaus Muista robottiruohonleikkureista poiketen Robomow'ssa on erityinen reunaleikkaus-toimintatila, jolloin leikkuri seuraa rajalankaa alueen kaikkien reunojen hoitamiseksi. Robomow on ainoa robottiruohonleikkuri, jonka leikkuuleveys ulottuu sen pyörien ulkopuolelle. - Latausaseman etsiminen Robomow alkaa etsiä latausasemaa, kun akun lataus alkaa olla vähissä Se ei leikkaa nurmikkoa latausasemaa etsiessään. - Robomow käy latautumassa ja jatkaa sen jälkeen leikkaamista, mikäli se on tarpeen. Leikkuri jatkaa leikkaamista, kunnes nurmikon koon mukainen leikkuuaika on täynnä (aika määräytyy alueen koon mukaan). - Kun koko alue on leikattu (leikkuujakso), Robomow palaa latausasemaan odottamaan seuraavan leikkuujakson alkamista. - Robomow suorittaa kaksi leikkuujaksoa viikossa niin, että nurmikkosi pysyy kauniina ja terveenä. Mikäli nurmikko kuitenkin tarvitsee enemmän aikaa leikkaamiseen, voit säätää leikkuujakson pituutta helposti. - Robomow'ta ohjataan ja säädetään sen päällä olevan käyttöpaneelin kautta. - Tehokas leikkausjärjestelmä Robomow'ssa on erittäin terävät terät, jotka selviävät myös kauden ensimmäisestä leikkauksesta, jolloin ruoho on suhteellisen pitkää. - Enemmän aikaa nurmikolla - Suuren leikkuuleveyden (28 cm) ja tehokkaan leikkausjärjestelmän ansiosta Robomow suorittaa työnsä erittäin nopeasti ja jättää alueen muuhun käyttöön pitkäksi ajaksi. - Kaukosäädin on lisävaruste, jonka avulla Robomow voi leikata tarvittaessa erillisen alueen pääalueen ulkopuolelta. Sitä voidaan käyttää myös pienten nurmikkoalueiden leikkaamiseen, mikäli ne sijaitsevat automaattisen käytön ulottumattomissa. - Ruohojäte hyötykäyttöön Robomow leikkaa ruohon hyvin pieneksi silpuksi, joka hautautuu ruohikon pohjalle. Siellä se maatuu ja toimii myöhemmin luonnollisena lannoitusaineena uudelle kasvulle. Ruohojätteen vesipitoisuus on %, ja se sisältää paljon arvokkaita ravintoaineita, jotka palautuvat näin maaperään. Näin ruohosilppu päätyy luonnolliseen hyötykäyttöön. - Robomow-mobiilisovellus Sovelluksen avulla voit ohjata Robomow'ta helposti ja intuitiivisella tavalla. Se tarjoaa lisää valinnanmahdollisuuksia, jotka ohjauspaneelista puuttuvat. Robomow-mobiilisovellus on saatavana App Storesta. Robomow-mobiilisovellus on yhteensopiva seuraavilla käyttöjärjestelmillä toimivien älypuhelinten/taulutietokoneiden kanssa: Android (Google) tai ios (Apple). Mobiililaitteen tulee käyttää Bluetooth Low Energy (BLE) -tekniikkaa, josta käytetään nimeä Bluetooth SMART. Seuraavissa mobiililaitteissa on BLE: Samsung Galaxy SIII, Galaxy S4 ja Note II. Applen iphone 4S, iphone 5, ipad (3. & 4. sukupolvi), ipad Mini ja muut. HTC One, One X+ ja Droid DNA Voit ladata Robomow-mobiilisovelluksen skannaamalla mobiililaitteellasi oikealla olevan QR-koodin tai hakemalle sovelluksen itse APP Storesta. 3G SCAN 12 Nurmikko LAWN FREE vapaa KÄYTETTÄVÄKSI TO ENJOY 9:41 AM HOME STOP 100% 04:26 Scanning EDGE & SCAN FI VI

8 for RS models Robomow RS -mallit Pakkauksen sisältö Narrow Pass 14cm (5.5 ) Lawn Edge 35cm (14 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) Robomow 6 Käyttö- ja turvallisuusohjeet 11 Jatkojohto (20 metriä (65 ft)) (Pienjännitekaapeli.) Verkkovirralla toimiva sähkörasia 2 Rajalanka Langalla luodaan rajat Robomow'n työskentelyalueelle. 7 DVD Sisältää ohjevideon asennuksesta ja käytöstä. 12 Käytetään Robomow'n automaattisen käytön pysäyttämiseen ja uudelleen käynnistämiseen. Ilmoittaa myös Robomow'n toimintatilan (latauksessa vai käytössä) sekä rajanauhan toimintatilan. 3 Tappi Tapeilla ankkuroidaan rajalanka maahan. 8 RoboLineal Viivaimen avulla voidaan määrittää helposti rajalangan etäisyys nurmikon reunasta. 13 Sähkörasian pidike Pidikkeellä asennetaan sähkörasia seinään. (Lisäksi tapit ja koontitappi.) 4 Korjausliitin Rajalangan/johtojen jatkamiseen tai korjaamiseen (tarvittaessa). 9 Kaksitoimintoinen latausasema Telakointiasema, jossa Robomow latautuu leikkauskertojen välillä. 14 Sapluuna Kapean käytävän muodostamiseen. 5 Johtimen liitin Yhdistetyt rajalangat liitetään tämän avulla rajakytkimeen. 10 Latausaseman tapit Tapeilla ankkuroidaan latausasema maahan. 15 Kauko-ohjain (sisältyy vain malliin RS630). Mahdollistaa leikkurin manuaalisen käytön missä tahansa. VII

9 Johdanto Tärkeimmät osat Robomow 1. Virtakytkimen merkkivalo FI 2. Iskunvaimennin ja kosketusanturit 3. STOP-painike/kantokahva 4. Käyttöpaneeli 1 Jäähdytinkannen alla Puskurin luukku 2. Leikkuukorkeusmittari 3. Leikkurin säätökahva 4. Turvakytkin Latausasema Latausaseman yläosa (latauslaite) 4 2. Pohja 3. Luiskat (x2) 3 4. Tapit (x6) 1 2 Sähkörasia Telakoinnin merkkivalo 2. Käynnistys/sammutus-painike 3. Toiminnan merkkivalo 4. Rajalangan merkkivalo VIII

10 Robomow RS -mallit Luku 1 Sisällysluettelo... 1 Rajalangan asennussuunnitelma... 1 Nurmikkotyypit: Millainen nurmikko sinulla on?... 1 Nurmikkotyyppi "Sekundääriset alueet"... 3 Latausaseman sijoituspaikan valinta... 4 Sähkörasian sijoittaminen... 5 Rajalangan asennussuunnitelma... 5 Luku 2 Käyttöönottoasetukset...7 Rajalangan asentaminen... 7 Erikoistilanteet rajalangan vedossa... 8 Sekundääriset alueet...11 Rajalangan kiinnittäminen maahan Takaisin latausasemaan rajalankajärjestelmän viimeisteleminen Latausaseman kokoaminen Latausaseman sijoittaminen Sähkörasian asentaminen Sähkörasian sijoittaminen: Luku 3 Robomow'n käyttöönotto...16 Leikkuukorkeuden säätäminen Sulakkeen asentaminen Käyttöönottoasetusten tekeminen (vaihe vaiheelta) Asennuksen päätteeksi Luku 4 Robomow'n käyttäminen...20 Automaattinen käyttö Valikkorakenne Nurmikkoasetukset Leikkurin toiminnot Manuaalinen käyttö Luku 5 Sähkörasian käyttäminen...31 Sähkörasian hälytykset Äänimerkkien kytkeminen Päälle ja Pois Automaattisen toiminnan poistaminen käytöstä: Luku 6 Latausaika...32 Lataaminen leikkuukauden aikana Lataaminen leikkuukausien välillä Luku 7 Vianmääritys...34 Virheilmoitusten tekstit Virheilmoitukset ja korjaavat toimenpiteet Muut ongelmat Luku 8 Tekniset tiedot...38 Luku 9 Kunnossapito ja säilytys...39 Koneen kotelon kunnossapito Terien huoltaminen Käytetyn akun hävittäminen Rajalangan jatkaminen Latausaseman ympäristön kunnossapito Talvisäilytys Luku 10 Lisävarusteet...42 Luku 11 Vinkkejä nurmikon kunnossapitoon...43 RS-sarja Rajoitettu takuu IX

11 Suunnittelu Luku 1 Suunnittelu Nurmikon valmistelu Robomow'ta varten on erittäin helppoa. Koska kaikki nurmikot ovat erilaisia, suosittelemme tämän luvun lukemista ennen rajalangan asentamista. Katso myös asennusvideo Robomow'n DVD:ltä. Videolla käydään läpi kaikki asennusprosessin vaiheet.t Lue myös kappale Suunnittelu kokonaan ennen asennustyön aloittamista. Se auttaa löytämään parhaan paikan latausasemalle, sähkörasialle ja rajalangalle. FI 1.1 Rajalangan asennussuunnitelma Rajalanka toimii "näkymättömänä aitana" Robomow'lle. Se määrittää nurmikkoalueiden rajat ja ympäröi alueet, joiden sisäpuolella Robomow'n halutaan liikkuvan. Rajalanka kiinnitetään maahan pienien tappien avulla, jotka tulevat Robomow'n mukana. Kun lanka on asennettu maahan, uusi kasvava ruoho peittää sen nopeasti. Kun Robomow lähtee työhön, se aktivoi signaalin, joka kulkee rajalankaa pitkin. Tämä signaali pitää Robomow'n työalueiden sisäpuolella ja poissa etukäteen rajatuilta alueilta. 1.2 Nurmikkotyypit: Millainen nurmikko sinulla on? Nurmikon perustyyppejä on kolme: Oma nurmikkosi voi olla yhdistelmä kahdesta tai kolmesta perustyypistä. Ensimmäinen tehtäväsi on päättää, mitä tyyppiä oma nurmikkosi edustaa. Vain pääalue ) Vain pääalue Robomow leikkaa nurmikon asetettujen rajojen sisäpuolelta. ) Pääalue ja alialueet Robomow leikkaa pääalueen ja siirtyy automaattisesti alialueelle/alialueille. Pääalue Alialue ) Sekundääriset alueet Robomow leikkaa jokaisen alueen erikseen. Sen liikkuminen alueiden välillä on rajoitettua. Käyttäjä suunnittelee, kuinka hän siirtää Robomow'n alueelta toiselle. Pääalue Sekundäärinen alue Nurmikkotyyppi "Vain pääalue" Nurmikkotyyppi "Vain pääalue" käsittää yhden yhtenäisen alueen. Sillä ei ole alialueita eikä sekundäärisiä alueita. Jos vastaat "kyllä" seuraaviin kysymyksiin, nurmikkosi tyyppi on "Vain pääalue": U Muodostuuko nurmikkosi yksinkertaisesta, yhtenäisestä alueesta? Ja: U Ovatko kaikki alueet riittävän leveitä niin, että Robomow voi työskennellä tehokkaasti? (Leveys yli 4 5 metriä (13 16 ft) kapeimmassa kohdassa.) Robomow latautuu automaattisesti latausasemalla nurmikon leikkaamista varten. Leveys vähintään 4 5 metriä Vain pääalue 1

12 Robomow RS -mallit Mikäli nurmikkosi ei vastaa tätä kuvausta, lue seuraavat kappaleet, joista sen tyyppi varmaankin löytyy. Jos nurmikkosi on tyyppiä Vain pääalue, voit siirtyä tämän luvun kappaleeseen 1.4 latausaseman paikan valintaa varten. Kapea käytävä Nurmikkotyyppi "Pääalue ja alialueet" Tässä tyypissä nurmikko koostuu useasta alueesta, joita yhdistää käytävä. Käytävä voi olla suhteellisen kapea, mutta sen on oltava riittävän leveä Robomow'n kulkemiseen sen läpi. Tässä tapauksessa Robomow siirtyy alueelta toiselle ja leikkaa alueet vuorotellen. Jos vastaat "kyllä" seuraaviin kysymyksiin, nurmikkosi tyyppi on "Pääalue ja alialue(et)": Pääalue Pääalue Pää- ja alialue, välissä kapea käytävä Alialue U U U U Muodostuuko nurmikkosi yksinkertaisesta, yhtenäisestä alueesta? Onko osa nurmikostasi erillään pääalueesta? Onko näiden alueiden välillä kapea, ja silti Robomow'lle riittävän leveä käytävä, jonka leveys on 1,2 5 metriä (4 16 ft)? Onko käytävä kiinteä, tasainen ja pehmeäpohjainen (ei kivinen, hiekkapohjainen tai korotettu)? Esimerkiksi nurmialue, laatta-alue, kiinteä polku, kiinteä maapohja. Näitä lisäalueita kutsutaan alialueiksi. Annat Robomow'lle ohjeet kulkea kapean käytävän läpi alialueelle. Robomow leikkaa sekä pääalueen että sen alialueet yhden kerran. Jos nurmikkosi ei vastaa tätä kuvausta, siirry tämän luvun kappaleeseen 1.3. "Sekundääriset alueet". Jotta Robomow'n mahdollisuus siirtyä alialueelle ja takaisin omin avuin, nurmikkoaluetta on tutkittava vielä hieman tarkemmin: Minkä levyinen kapea käytävä on? 1,2 2 m (4 6,5 tuumaa) Jos käytävän leveys on 1,2 2 metriä (4 6.5 ft)... Jos käytävän leveys on 2 5 metriä (6,5 16 ft)... Rajalangan asennuksessa: Käytä Robomow'n mukana toimitettua sapluunaa. Se auttaa johtamaan rajalangan käytäväalueen läpi. (Katso kappale side 9.) Rajalangan asennuksessa: Rajalanka asennetaan kuten tavallisen pääalueen lanka. Robomow pääsee käytävän läpi ilman erillisiä rajalanka-asetuksia. Pääalue Pääalue Käyttöönottoasetuksissa: Robomow asetetaan työskentelemään alialuetilassa. (Katso side 23.) Käyttöönottoasetuksissa: Robomow asetetaan työskentelemään alialuetilassa. (Katso side 23.) Pääalue Pääalue 2 5 m (6,5 16 ft) 2

13 Suunnittelu Jos käytävän leveys on alle 1,2 metriä (4 ft), nurmikkoalueet määritetään sekundäärisiksi alueiksi. Katso seuraava kappale 1.3. FI Jos käytävän leveys on alle 5 metriä (16 ft), nurmikkoalueet määritetään sekundäärisiksi alueiksi. Katso aiempi kappale Vain pääalue. Jatka lukemalla seuraava kappale (Sekundääriset alueet), koska nurmikkosi voi olla myös yhdistelmä useammasta tyypistä. 1.3 Nurmikkotyyppi "Sekundääriset alueet" Tyypin "Sekundääriset alueet" nurmikko koostuu kahdesta tai useammasta alueesta, jotka eivät ole yhteydessä toisiinsa. Robomow ei siis pääse siirtymään itse alueiden välillä. Sekundäärinen alue Jos vastaat "kyllä" vähintään yhteen Pääalue seuraavista kysymyksistä, nurmikkosi tyyppi on "Sekundääriset alueet". U Rajaako osaa nurmikostasi aita, laatoitus tai muu este, joiden ohi Robomow ei pääse? Tai: U Onko osa nurmikosta hiekalla tai muulla terää vahingoittavalla materiaalilla päällystetyn alueen takana? Tai: U Onko nurmikon alueita yhdistävä käytävä liian kapea Robomow'lle, eli onko leveys alle 1,2 metriä (4 ft)? Tai: U Sijaitsevatko nurmikon eri alueet eri korkeudella? Pääalue Sekundääriset alueet Sekundäärinen alue Mikäli jokin kuvauksista vastaa nurmikkoasi, Robomow'n asetukseksi tulee valita Sekundääriset alueet Jos nurmikkosi ei vastaa mitään näistä kuvauksista, se ei varmasti ole varmasti tyyppiä "Vain pääalue" tai "Pääalue ja alialue". Siirry kappaleeseen 1.4 Nurmikko voi koostua enintään kahdesta sekundäärisestä alueesta. Ruohonleikkuri on kannettava tai ajettava manuaalisesti näille alueille. Jokin kolmesta nurmikkotyypistä voi olla myös yhdistelmä yhdestä tai useammasta nurmikkotyypistä Sekundäärinen alue, jonka voi leikata kokonaan yhdellä kerralla. Jos tämä on mahdollista, erillisen alueen voi yhdistää pääalueen rajalankaan. Se saattaa kuitenkin tarvita myös rajalangan. Silloin alueelle tarvitaan rajakytkin (lisävaruste). Sekundäärinen alue alle 200 m² (2150 ft²) Latausasema 2 rajalankaa saman tapin alla 3

14 Robomow RS -mallit Tai: Sekundäärinen alue, joka vaatii enemmän kuin yhden käynnin ruohon leikkaamista varten. Sekundäärinen alue yli 200 m² (2150 ft²) Mahdollinen sähkörasia ja latausasema Tällainen suuri erillinen alue vaatii oman latausyksikön ruohonleikkurille. Sinne on hankittava oma latausasema (lisävaruste). Sähkörasia ja latausasema 1.4 Latausaseman sijoituspaikan valinta Robomow'n latausasema sijoitetaan rajalangan päälle. Rajalankasilmukka alkaa ja päättyy tässä kohdassa. Latausasemalla ja sähkörasialla on kaksi päätehtävää: Ne lähettävät rajalankaa pitkin heikkotehoisen signaalin (pienjännite), joka toimii "näkymättömänä aitana" muodostaen rajat Robomow'n toiminnalle. Ne lataavat Robomow'n akut. Kun rajalangan ja latausaseman käyttöönottoasetukset on tehty, ruohonleikkurin viikko-ohjelma on ohjelmoitu. Sen jälkeen Robomow hoitaa nurmikon leikkaamisen ohjelman mukaisesti koko kesän. Robomow latautuu latausasemassa suunnitellun aikataulun mukaisesti, joka vastaa nurmikkosi mittoja ja tarpeita. Se leikkaa nurmikon ja palaa latausasemalle latautumaan ja odottamaan seuraavaa leikkausjaksoa Seuraavat seikat on huomioitava sijoituspaikkaa valittaessa: Älä sijoita latausasemaa alle 3 metrin (10 ft) päähän kulmasta. Väh. 3 m (10 ft) kulmasta Latausaseman lähellä (20 m/65 ft) on oltava pistorasia (230V/120V). Jos nurmikko koostuu useammasta kuin yhdestä alueesta, latausasema tulee sijoittaa suurimman alueen sisälle. Sijoita latausasema piiloon asiattomilta katseilta. Latausaseman sijainti Paikan on hyvä olla myös varjoisa. Silloin akun käyttöikä on pidempi. Pääalue Sijoita latausasema suhteellisen vaakasuoralla alustalle. Älä sijoita sitä rinteeseen. Alue A Älä sijoita sitä myöskään sadettimen lähelle. Pääalue 4

15 1.5 Sähkörasian sijoittaminen Sähkörasia yhdistetään latausasemaan. Valitse sähkörasian sijoituspaikka niin, että voit kiinnittää sen seinään pistorasian lähelle. Robomow'n 20 metrin (65 ft) jatkojohto liitetään sähkörasiaan. Jatkojohdon pituutta ei saa muuttaa. Sähkörasia voidaan asentaa ulkotiloihin. Sen on kuitenkin oltava katetulla alueella, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Sähkörasian on oltava suojassa suoralta auringonpaisteelta ja sateelta. Sähkörasia seinään kiinnitettynä Maks. 20 m (65 ft) Suunnittelu 20 m (65 ft) Jatkojohto (pienjännite) FI 1.6 Rajalangan asennussuunnitelma Nurmikolla sijaitsevat kohteet Kukkapenkit, lammet ja pienet puut suojataan "rajalankasaarekkeiden" avulla. Rajalankasaarekkeet ovat eristettyjä alueita, joille Robomow ei pääse. Pystysuorat, suhteellisen jäykät ja yli 15 cm (6 tuumaa) korkeat esteet, kuten puut ja puhelin- ja sähköpylväät, eivät tarvitse rajausta. Robomow vaihtaa suuntaa, kun se osuu tällaisiin esteisiin. Sujuvimmin ja hiljaisimmen Robomow kuitenkin toimii, mikäli rajaat saarekkeilla kaikki leikkuualueella olevat kiinteät esineet. Jos esteet ovat hyvin lähellä toisiaan, ne voidaan rajata Robomow'lta yhtenä yhtenäisenä saarekkeena. Ruohikkoinen rinne Rinteet Rajalanka rinteessä Rajalangan voi vetää rinteen poikki, jos rinteen kallistus on alle 10 % (10 cm nousua 1 metrillä). Ruohikkoinen rinne 35 % Rajalanka rinteessä VARO! Jos rinteen kaltevuus on yli 15 %, ruohonleikkuri saattaa liukua, varsinkin märällä nurmikolla, ja päätyä rajalangan ulkopuolelle. ) Jos paikalla on kuitenkin este (esim. aita tai seinä), joka estää ruohonleikkuria liukumasta, rajalangan voi asentaa myös tällaiseen rinteeseen. Ruohikkoinen rinne Robomow voi leikata alueita, joiden kaltevuus on enintään 35 % (35 cm nousua 1 metrillä). Vinkki: Jos ruohonleikkuri keinuu rinnettä noustessaan, alusta on liian kalteva. Jätä tällainen kohta pois Robomow'n leikkuualueesta. Nurmikkoisen rinteen jyrkkyyden laskeminen 35 cm (nousu) = 35 % (rinteen 100 cm (pituus) kaltevuus) 100 cm (3,3 ft) Pituus Rinne 10 % 35 cm (1,1 ft) Nousu Maks. 35 % kaltevuus 5

16 Robomow RS -mallit Etäisyys reunasta (altaat, lammet, kalliot jne.) RoboLineal-viivaimen avulla voit mitata rajalangan sijoitusetäisyyden erilaisista reunoista. Narrow Pass 14cm (5.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) for RS models Joissakin tilanteissa, esimerkiksi altaiden ja lampien kaltaisten vesialueiden tai suureen pudotukseen johtavien kallioiden kohdalle etäisyyden on oltava suurempi (katso kappale 2.3). 6

17 Luku 2 Käyttöönottoasetukset Käyttöönottoasetukset Suositukset ennen aloittamista: Maatapit painetaan maahan asennuksen aikana. Jotta työ sujuisi mahdollisimman vaivattomasti, suosittelemme nurmikon leikkaamista ja maaperän kastelua ennen työn aloittamista. FI Aloittaminen Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat käden ulottuvilla. Ota Robomow'n pakkaus lähelle, niin kaikki tarvittava on helposti saatavilla. Lisäksi tarvitset seuraavat työkalut: Vasaran, pienin litteän ruuvitaltan ja ristipääruuvitaltan (Phillips), yhdistelmäpihdit. Vasara Pieni litteä ruuvitaltta ja Philips-ruuvitaltta Yhdistelmäpihdit 2.1 Rajalangan asentaminen Ennen asennuksen aloittamista sinulla on oltava suunnitelma rajalangan vetämisestä ja latausaseman sijoittamisesta. Seuraavat asiat on oltava mietittynä (katso kappale ): U U U U Minkä tyyppinen nurmikko on kyseessä? (Vain pääalue / Pääalue ja alialueet / Sekundääriset alueet / eri tyyppien yhdistelmä). Onko nurmikko suojattavia tai rajattavia alueita? (Rajalankasaarekkeet.) Onko nurmikolla rinteitä, joita Robomow'n tulee välttää? Onko alueella reunoja, kuten altaita, lampia, kallioita tms., joiden kohdalla rajalangan etäisyyden on oltava suurempi? Väh. 3 m (10 ft) kulmasta Aloituspiste: Rajalanka latausaseman alueella. Sijoita latausasema suunnittelemaasi paikkaan etuosa rajalangan vastapäivään lähtevään suuntaan. c Älä sijoita latausasemaa alle 3 metrin (10 ft) päähän kulmasta Ota johtorulla, jonka päähän on asennettu vihreä johtimen liitin. Muissa rullissa ei ole liitintä. Vedä liitin ja langan pää muovikotelosta. c Älä ota langan hylsyä pakkauksesta. Muovisuojus toimii langanpitimenä. Kiinnitä langan pää maahan latausaseman sijoituskohtaan. Maatappeja löytyy Robomow'n pakkauksesta. Vedä lankaa ulos 30 cm (12 tuumaa) ja anna sen jäädä löyhälle latausaseman sijoituskohtaan. Alkupää liitetään lopuksi, rajalangan vedon jälkeen, palaavan langan kanssa suljetuksi piiriksi. Aloita langan vetäminen kiertämällä aluetta vastapäivään. Vedä lankaa kotelostaan ja anna sen asettua löyhälle maahan nurmikon reuna-alueelle. Rajalanka älä ota muovisuojusta pois Jätä 30 cm (12 tuumaa) lähtöpisteeseen c Kun tulet alueelle tai kohteelle, jossa tarvitaan erityistä hoitoa tai rajausta, vedä rajalanka huolellisesti tarvittavien ominaisuuksien mukaan. Seuraavassa kappaleessa käsitellään tällaisia erikoistilanteita. Rajalanka vastapäivään 7

18 for RS models Narrow Pass 14cm (5.5 ) for RS models Wall Edge 40cm (15.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Narrow Pass 14cm (5.5 ) Wall Edge 40cm (15.5 ) Lawn Edge 32cm (12.5 ) Robomow RS -mallit Rajalangan vetäminen Rajalanka kiinnitetään maahan pienien tappien avulla, jotka tulevat Robomow'n mukana. Asenna tapit muutaman metrin välein sekä alueen kulmiin. Tässä vaiheessa kannattaa käyttää mahdollisimman vähän tappeja. Loput tapit asennetaan myöhemmin, kun järjestelmä on testattu. Määritä langan asennusetäisyys reunasta ja esteistä RoboLinealviivaimen avulla, kun lanka on vedetty maan pinnalle mutta ei vielä kiinnitetty tapeilla. RoboLineal sisältyy Robomow'n toimitukseen. U Jos reuna on kalteva (maks. 15 %) tai sen kantavuus on heikko, etäisyyden on oltava 40 cm (1,3 ft). U Jos reuna-alue on tasainen tai kivetty, etäisyys voi olla 32 cm (1 ft). Alue rajalangan ulkopuolella seinä suojattuna kohteena. 40 cm (1,3 ft) Rinne maks. 15 % Jos langan lähellä on kova este (jota ei tarvitse suojata saarekkeeksi), langan etäisyyden tulee olla vähintään 1 metri (3,3 ft). Mikäli rajana ei ole seinä, aita tai muu este, rajalankaa voi siirtää lähemmäksi reunaa. Testaa tämä lyhyempi etäisyys, ennen kuin asennat tapit maahan. Käytä 45 :een kulmaa kaikissa vasemmalle suuntautuvissa kulmissa, kun viet lankaa alueen reunojen ympärille. Kulman ei tarvitse olla 45, kun rajalankaa viedään oikealle suuntautuvien kulmien ympäri. Kulman ei tarvitse olla 45 nurmikolla olevien saarekkeiden kaikissa kulmissa (saareke voi olla esimerkiksi pyöreä, vaikkapa lammen ympärillä). Jatka langan asentamista suunnitelmasi mukaan. Vedä rajalankaa vähitellen pitimestä ja anna sen asettua löyhästi maahan, kun kuljet aluetta ympäri vastapäivään. 40 cm (1,3 ft) Johto Alue rajalangan ulkopuolella samalla tasolla, ilman suojattuja kohteita. 32 cm (1 ft) 90 O 45 O 2.2 Erikoistilanteet rajalangan vedossa Rajalankasaareke Jatka langan vetämistä kulkemalla alueen reunalta kohti estettä. Asenna rajalanka tapeilla esteen ympärille myötäpäivään. Rajalangan sijoittaminen 2 rajalankaa saman tapin alla Rajalanka Asennuksen suunta: Myötäpäivään esteiden ohi Min. etäisyys saarekkeiden välillä 1.5 m (4,9 ft) Tai rajattuna yhdeksi saarekkeeksi. 90 O 90 O 45 O 45 O 8

19 Käyttöönottoasetukset Saarekkeen rajalangan ja reunarajalangan välillä on oltava riittävästi etäisyyttä: ) vähintään 1,5 metriä (5 ft). ) Vierekkäin olevien saarekkeiden välillä on oltava vähintään 1,5 metriä (5 ft). FI c VARO: Jos muodostat saarekkeen esteen ympäri vastapäivään, Robomow kulkee langan yli rajatulle alueelle. Viimeistele saarekkeen rajaaminen palaamalla kohtaan, josta lähdit nurmikon reunalta. Saarekkeelle johtavien lankojen tulee olla samansuuntaiset ja koskea toisiinsa. Tämän vuoksi molemmat langat, siis lanka saarekkeelle ja sieltä pois, kiinnitetään maahan samoilla tapeilla. Silloin Robomow ei tunnista näitä kahta lankaa. Se leikkaa nurmikon niiden päällä ikään kuin niitä ei olisikaan. Robomow tunnistaa yksinkertaisen rajalangan saarekkeen ympärillä eikä liiku sen yli. Saarekkeen minimiläpimitta on 90 cm (3 ft). ) Jos esteet ovat hyvin lähellä toisiaan, ne voidaan rajata Robomow'lta yhtenä yhtenäisenä saarekkeena.. ) Minimietäisyys suojatun alueen rajalangasta on 32 cm (1 ft). Tämän vuoksi liian lähellä olevat kohteet on jätettävä leikkuualueen ulkopuolelle. Rajalankasaareke Min. 90 cm (3 ft) 32 cm (1 ft) Kapea käytävä Kapea käytävä on se nurmikon osa, joka yhdistää kaksi suurta aluetta. Käytävä voi olla suhteellisen kapea, mutta sen on oltava riittävän leveä Robomow'n kulkemiseen sen läpi. Käytävän leveyden on oltava vähintään 1,2 metriä (4 ft), jotta Robomow pääsee sen läpi. Robomow pääalueen ja alialueiden välillä rajalankaa seuraten. Se ei kuitenkaan siirry alueiden välillä yhtä aluetta leikatessaan. Jos käytävän leveys on yli 2 metriä (6,5 ft) rajalangan asennuksessa EI tarvitse huomioida mitään erityistä. Pidä huolta vain siitä, että sekä käytävä että alialue on rajalangan ympäröimä. Jos käytävä on kapea, metriä (4 6,5 ft) rajalanka tarvitsee erikoisjärjestelyn, jotta Robomow löytää käytävään ja sieltä pois. Robomow'n mukana toimitetaan sapluuna käytäviä varten. Se on taitettu ruohonleikkurin päälle leikkurin pakkaukseen. Sapluunan avulla asennetaan nurmikolle kapea käytävä. Järjestelmä johtaa Robomow'n suoraan kapeaan käytävään. Reunalangan ja käytävän alun etäisyyden on oltava 40 cm (1,3 ft). Keskeytä rajalangan vetäminen ja tee kapean käytävän sisäänkäynti tässä vaiheessa. 9

20 END 7 Robomow RS -mallit Sapluunan asettaminen Aseta sapluuna maahan kapean käytävän sisäänkäynnin kohdalle: END START 56 B1 ) Nuolet osoittavat käytävän sisäänkäyntiin, alialueen suuntaan. 4 2 Alialue ) Asenna käsivoimin (puoliksi maahan painettuna) 7 tappia 7 numeroituun reikään 1 7. Pääalue Sekundääriselle alueelle vievän käytävän alku B1 Nosta sapluuna pois, jolloin tapit jäävät maahan. Asenna tapit END Alialue START Vedä rajalanka neljän oikealla olevan numeroidun tapin kautta 1 4 Pääalue ) Pidä lankaa kunkin tapin ympärillä 1, 2, 3, 4 kun painat tapit kokonaan maahan. ) Anna tappien 5 7 olla puoliksi maanpinnan yläpuolella. Ne yhdistetään rajalankaan myöhemmin. Jatka rajalangan vetämistä käytävän läpi alialueelle: ) Tee suora linja vähintään 45 cm (1,5 ft) päähän käytävän oikeasta reunasta. ) Pysähdy käytävän päässä ja tee käytävän poistumisasennus. Alialueen rajalangan ja käytävän uloskäynnin etäisyyden tulee olla 40 cm (1,3 ft). B1 Käännä sapluuna ja aseta se maahan alialueen sisäänkäynnin kohdalle. ) Nuolet osoittavat alialueelle. 4 2 Vie rajalanka tappien 1 4 kautta Alialue Pääalue Käännä sapluuna ja aseta se maahan START Asenna tapit ) Asenna käsivoimin (puoliksi maahan painettuna) 7 tappia 7 numeroituun reikään, 1 7. Pääalue 5 Alialue Nosta sapluuna, jolloin tapit jäävät maahan. Vedä rajalanka kolmen oikealla olevan tapin kautta, numerot 1 3. Vie rajalanka tappien 1 3 kautta ) Pidä lankaa kunkin tapin 1, 2, 3 ympärillä kun painat tapit kokonaan maahan. Alialue Pääalue 10

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri Käyttöopas RS62 / RS622 / RS630 TS000 / TS800 MS000 / MS800 WWW.ROBOMOW.COM / WWW.ROBOMOW.EU DOC60A Sisällysluettelo - EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Robottiruohonleikkuri

Robottiruohonleikkuri Käännös alkuperäisestä tanskankielisestä käyttöohjeesta Robottiruohonleikkuri RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Käyttöopas 1 Sisällysluettelo Luku 1 Johdanto ja turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

8. Latausaika. 9. Vianmääritys ja ilmoitukset käyttäjälle

8. Latausaika. 9. Vianmääritys ja ilmoitukset käyttäjälle 7. Sähkörasian käyttäminen 7.1 Sähkörasian hälytykset Tapahtuma Telakointivalo palaa. Toimintavalo palaa. Käynnistys-/sammutusvalo palaa. Ruohonleikkurin näytöllä näkyy "SAMMUTETTU". Rajalangan merkkivalo

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS FI Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS Pikaoppaassa kerrotaan, kuinka mobiililaite määritellään, Bluetooth-yhteys muodostetaan ja verenpaine mitataan. Noudata alla olevia ohjeita aloittaaksesi mittauksen.

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Indego leikkaa nurmikon puolestasi,

Indego leikkaa nurmikon puolestasi, Säästä aikaa! Indego leikkaa nurmikon puolestasi, ja sinä voit sillä aikaa keskittyä muihin tehtäviin Älykkäällä Logicut-navigointijärjestelmällä varustettu Indego-robottiruohonleikkuri. Leikkaa nopeasti

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti

Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja TERVETULOA. Pikaopas. Liitä. Asenna. Nauti Digitaalinen langaton puhelin Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE140 SE145 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE140/SE145 luuri SE140 tai SE145 tukiasema Verkkolaite

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Pakkauksen sisältö Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin (vaihtelee alueittain) Pikaopas Seinäpidike

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Turvaohjeet. Toro Workman -alusta ProPass-200-katelevittimelle Mallinro: Turva- ja ohjetarrat. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Toro Workman -alusta ProPass-200-katelevittimelle Mallinro: Turva- ja ohjetarrat. Asennusohjeet Toro Workman -alusta ProPass-200-katelevittimelle Mallinro: 44707 Form No. 3365-540 Rev A Asennusohjeet Turvaohjeet Turva- ja ohjetarrat Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen.

Mittalaite ja puhelin on laitettu toimimaan automaattisesti yhdessä, sinun tulee seurata puhelimen antamia ohjeita mittauksen suorittamiseen. TIETOA MITTAUKSESTA VERENPAINE Olet saanut käyttöösi Beurer-mittalaitteen ja puhelimen. Mittalaitteella mitataan verenpaine ja syke. Mittauksen jälkeen puhelin lähettää mitatut arvot hoitajalle. Käsittele

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI

Echo MegaLoop+ Induktiovahvistin. Käyttöohje. Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Echo Induktiovahvistin Käyttöohje Maahantuoja: Audienta Oy Nuijamiestentie 5 A 00400 HELSINKI Tärkeitä turvaohjeita Kun käytät tätä laitetta, ota huomioon seuraavat turvaohjeet, jotta laitteen käyttö on

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 OMINAISUUDET Pituus: 420 mm Leveys: 305 mm Korkeus: 200 mm Rengasväli: 255 mm Maavara: 50 mm. Renkaiden halkaisija/leveys: 130 mm/52 mm Moottori: RC550L

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Älyrannekkeen käyttöopas suomi [Yhteensopivuus] Älyranneke

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245

Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245 Digitaalinen langaton puhelin SE 240 Digitaalinen langaton puhelin ja puhelinvastaaja SE 245 TERVETULOA Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti Pakkauksen sisältö SE240/SE245 luuri SE240 tai SE245 tukiasema

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009

Käyttöohjeet. Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Huippunopea radio-ohjattava pikavene RC FT009 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Huippunopea RC FT009 pikavene on peli jonka kanssa ei tarvitse pidätellä! Jopa 30 km/h nopeuteen kiihtyvä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC

Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Installation instructions, accessories Ohje nro 31285391 Versio 1.2 Osa nro 31285376, 31339014 Navigointijärjestelmä, kannettava, Asennussarja TMC Volvo Car Corporation Navigointijärjestelmä, kannettava,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

SmashBass. Langattomat kuulokkeet

SmashBass. Langattomat kuulokkeet SmashBass Langattomat kuulokkeet FI Käyttöohje- SmashBass beta Langattomat kuulokkeet Tuotteen turvallinen käsittely Lue nämä ohjeet ennen käyttöä! 1. Pidä kuulokkeet ja niiden mukana tulevat varusteet

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot