Arkkitehtuuriatlas KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN HANKESUUNNITELMA 12/12/2014 STEEP INTERACTIVE OY JYRKI VANAMO & MAIJU RISTKARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkkitehtuuriatlas KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN HANKESUUNNITELMA 12/12/2014 STEEP INTERACTIVE OY JYRKI VANAMO & MAIJU RISTKARI"

Transkriptio

1 Arkkitehtuuriatlas KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN HANKESUUNNITELMA 12/12/2014 STEEP INTERACTIVE OY JYRKI VANAMO & MAIJU RISTKARI

2 Sisällys 1 Projektin tavoitteet Hankesuunnitelman ensimmäisessä osassa avataan suunnitteilla olevan hakupalvelun tarkoitusta, kuvataan sen tavoitellut käyttäjäryhmät sekä käydään läpi muut suunnittelua ohjaavat periaatteet. 2 Vaatimusmäärittely Toisessa osassa esitellään palvelulle tunnistetut tärkeimmät toiminnallisuudet, ominaisuudet ja käsitteet, joita lisäksi havainnollistetaan erilaisilla rautalankapiirroksilla ja muilla käyttöliitymäluonnoksilla. 3 Toteutuksen muistilista Kolmanteen osaan on koottu muistilista erilaisista työpajatyöskentelyn mittaan ilmenneistä havainnoista, näkökulmista ja kysymyksistä, joiden huomioimista hankkeen seuraavat vaiheet edellyttävät. 4 Liitteet Neljänteen osaan on koottu suunnittelussa tuotettuja materiaaleja raakamuodossaan. 2

3 Taustaa Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen vuoden 2015 tärkein viestintähanke on suomalaisen arkkitehtuurin digitaalisen haku- ja karttapalvelun kehittäminen. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon ja Alvar Aalto -säätiön kanssa. Uuden palvelun hankesuunnittelu toteutettiin Steep Interactive Oy:n avustuksella loppuvuodesta Työ alkoi syyskuussa 2014 osapuolten tämänhetkisten palveluiden kartoituksella, uuden palvelun alustavien tavoitteiden luonnostelulla ja muilla esivalmisteluilla. Valmisteluiden jälkeen hankkeen osapuolet kokoontuivat syksyn aikana kolmeen työpajaan, joissa määriteltiin tarkemmalla tasolla palvelun tarkoitus, käyttäjät, sisältö, tärkeimmät toiminnallisuudet, tekniset toteutustavat sekä muut toteutuksen kannalta merkittävät tekijät. 3

4 Prosessin vaiheet Työpaja I käyttäjä 1. työpajassa tarkennettiin palvelun tavoitteita ja käyttäjäkuntaa. Kirkastettiin tavoitteita: osallistujat miettivät palvelun tavoitteita, jotka koottiin eri teemojen alle ja asetettiin karkeaan tärkeysjärjestykseen. Hahmoteltiin käyttäjäpersoonia, joiden perusteella määriteltiin palvelun käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Käytiin alustavaa keskustelua osallistumisen mahdollisuuksista, sisällöstä ja teknisistä kysymyksistä seuraavaa työpajaa varten. Työpaja II sisältö 2. työpajassa keskityttiin palvelun sisältöön. Validoitiin vielä kertaalleen 1. työpajassa määritellyt palvelun tavoitteet ja käyttäjäryhmät. Linjattiin ulkoiseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Pohdittiin ja ratkaistiin kohteisiin liittyviä kysymyksiä mitä palvelussa olevat kohteet ovat käytännössä? Käytiin läpi tärkeimpiin toiminnallisuuksiin, kuten hakuja suodatintoimintoihin, käyttäjäprofiileihin ja sivuston käyttökieleen liittyviä kysymyksiä. Keskusteltiin palvelun käyttöliittymän elementeistä ja ominaisuuksista ja arvioitiin siitä tehtyjä hahmotelmia. Työpaja III puitteet 3. työpajassa ratkaistiin avoimeksi jääneitä kysymyksiä ja valmisteltiin teknisen toteutuksen aloitusta. Keskusteltiin tiedon tuottamiseen, tallettamiseen ja koneelliseen käsittelyyn liittyvistä näkökulmista. Käytiin läpi ylläpitoon, kuvamateriaalin käyttöön, tekijänoikeuskysymyksiin liittyviä kysymyksiä. Määriteltiin pilottiversion tärkeimmät toiminnot ja sovittiin toteutuksen etenemisestä. Koottiin senastiset tulokset hankesuunnitelmaksi. 4

5 1 Projektin tavoitteet

6 Palvelun käyttäjät Palvelulle tunnistettiin työpajoissa alustavasti neljä eri käyttäjäryhmää: ammattilaiset, tiedonvälittäjät, matkailijat ja kaupunkilaiset. Näistä kaksi ensimmäistä ovat käyttäjiä, jotka tarvitsevat palvelua osana työtään. Tällaiset käyttäjät toimivat joko itse suoraan rakennusalalla ( Ammattilaiset ) tai sellaisessa tehtävässä, jossa arkkitehtuuritietoa välitetään eteenpäin muille ( Tiedonvälittäjät ). Ammattilaisia ovat esimerkiksi arkkitehdit tai virkamiehet, tiedonvälittäjiä puolestaan toimittajat tai opettajat. Kaksi muuta ryhmää koostuu maallikkokäyttäjistä, jotka käyttävät palvelua arkkitehtuurikohteiden etsimiseen osana matkaa ( Matkailijat ) tai omaan kotikaupunkiin tutustumiseen ( Kaupunkilaiset ). Tätä yksityiskohtaisempi jaottelu ei tässä vaiheessa ole mielekästä, sillä käyttäjäryhmät perustuvat hypoteeseihin ja menevät jo nyt osin päällekäin. Esimerkiksi matkailijat ovat usein jollain tapaa myös alan ammattilaisia. Käyttäjäprofiileita onkin syytä tarkentaa palvelun lanseerauksen jälkeen, kun käyttäjistä saadaan todellista tietoa. 6

7 Yhteenveto käyttäjäryhmien tarpeista Ammattilainen Tiedonvälittäjä Matkailija Kaupunkilainen Tarkat perusfaktat Omien listausten luominen ja merkintöjen tekeminen Kohteiden saavutettavuus (sijainti- ja yhteystiedot) Ilmiöt ja niiden taustat Kohteiden ehdottaminen, asiavirheiden oikaisu Hakutoiminnot ja lisätietojen helppo saatavuus Pohjapiirrokset ja muu tekninen kuvamateriaali Mobiilikäyttö Kommentointi ja muu sisällön arviointi Jakaminen muualla

8 Yhteenveto palvelun tarkoituksesta Palvelun käyttäjät jakautuvat karkeasti ottaen kahteen eri ryhmään niihin, jotka etsivät tarkkaa tietoa ja haluavat tehdä yksityiskohtaisia hakuja, sekä niihin, jotka kaipaavat kevyttä ja helppolukuista luetteloa kiinnostavasta arkkitehtuurista. Palvelun tärkeimmät vaatimukset ovat tiedon helppo löydettävyys, kohteiden paikannettavuus, omien suosikkilistausten tekeminen sekä erilaisten ilmiöiden ja viitekehysten havainnollinen kuvaaminen. Nämä vaatimukset täyttämällä vastataan joko kaikkien tai lähes kaikkien käyttäjien tarpeisiin. Tällöin palvellaan nykyistä ammattikuntaa ja samalla lisätään kiinnostusta arkkitehtuuria kohtaan. Tarkoituksena on toisin sanoen rakentaa palvelu arkkitehtuuria käsittelevän tiedon sekä sen kokoamisen, näkyväksi tekemisen ja saavutettavuuden ympärille. Palvelussa on kyse täydentyvästä valikoimasta. Kaikki tieto tarkoittaa tämän palvelun yhteydessä kuratoituja kohdekokoelmia ja yksittäisiä kohteita, joiden sisällyttämisestä palveluun on päätetty osapuolten muodostaman raadin kesken tai muun arviointiprosessin avulla. Tarkoituksena ei siis ole rakentaa ensyklopediaa, joka sisältää kaiken kuviteltavissa olevan tiedon suomalaisesta arkkitehtuurista ja johon kaikki halukkaat voivat lisätä omia kohteitaan. 8

9 2 Vaatimusmäärittely

10 Palvelun keskeiset konseptit Palvelun ytimen muodostavat yksittäiset kohteet Myös kokoelmista voidaan esittää erilaisia ylätason listauksia. Kohteet voivat kuulua yhteen tai useampaan kokoelmaan tai kategoriaan, joiden kautta niitä voi tarkastella listoina tai karttointa. 10

11 Käsitteitä ja konsepteja Kohde Palvelussa käsitellään kohteita, ei rakennuksia. Kohteeseen voi kuulua yhdestä useampaan rakennuksia ja/tai kokonaisia alueita. Esimerkiksi Finlandiatalo, Torkkelinmäki ja Niuvanniemen sairaala-alue ovat jokainen yksi kohde. Kohteen tyyppi on yksi määriteltävä attribuutti palvelu tietää, onko kyseessä esim. lähiö, rakennusryhmä vai yksi rakennus, ja toimii tilanteen mukaisesti. Koska palvelusta ei ole tarkoitus tehdä pikkutarkkaa kiinteistörekisteriä, kuvataan kaikki kohteet niiden tyypistä riippumatta samanlaisilla karttamerkeillä, ei siis tarkkoina geometrisinä alueina. Kategoria Kun kohde lisätään palveluun, se liitetään haluttuihin kategorioihin. Yksi kohde voi kuulua useampaan rinnakkaiseen kategoriaan (esimerkiksi betoni- ja tiilikategorioihin, mikäli siinä on käytetty molempia rakennusmateriaaleja). Rinnakkaisuus mahdollistaa myös eriävät mielipiteet esimerkiksi tyylisuunnista. Kategoria on käytännössä listaus siihen kuuluvista kohteista kohteet itse eivät tiedä kuuluvansa mihinkään kategoriaan. Kategoriat ja kategorisoinnit määritellään tarkemmin toteutusvaiheessa. Kategorioita voidaan ottaa myös myöhemmin käyttöön ja ns. liimata niillä lisätietoa kohteisiin. 11

12 Käsitteitä ja konsepteja Kokoelma Kaikki kohteet kuuluvat kokoelmiin, eli johonkin sisällölliseen viitekehykseen. Kokoelmat ovat kategorian kaltaisia tietorakenteita, jotka sisältävät listan niihin kuuluvista kohteista sekä kuvauksen (tekstiä ja kuvia) kokoelmasta itsestään. Esimerkiksi Arkkitehtuurimuseon kaksivuotiskatsaukset ovat kokoelmia, jotka koostuvat yksittäisistä kohteista. Jokainen kokoelmaan kuuluva kohde voi kuulua mihin tahansa muihinkin kokoelmiin ja kategorioihin. Kokoelman kuvaus kertoo yleisesti, miksi työt on otettu kokoelmaan. Kohteiden kuvaukset sen sijaan sisältävät pelkkää yleistietoa kohteista. Listaukset Listaukset ovat käyttäjien luomia kokoelmia, joilla ei ole tarkempaa kuvausta (listalla on vain käyttäjän antama nimi). Niiden teko edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi. Listat voivat olla joko julkisia tai yksityisiä. Hakeminen Käyttäjä voi hakea palvelusta hakusanojen perusteella niin kohteita, kategorioita kuin kokoelmiakin. Lisäksi käyttäjä voi etsiä kohteita sijainnin (sijainnin nimen) perusteella ja/tai kartan avulla (mitä kohteita kartalla näkyvä alue sisältää). 12

13 Sisällön tasot Palvelun käyttöliittymä jakautuu kolmeen tasoon: 1. Ylätason näkymiin, jotka esittelevät palvelun sisältämiä kokoelmia ja muita listauksia 2. Keskitason näkymiin, jotka esittelevät yksittäisiä kokoelmia ja niihin kuuluvia kohteita 3. Alatason näkymiin, jotka esittelevät yksittäisen kohteen yksityiskohtia Nämä näkymät ja niiden väliset suhteet on esitelty tarkemmin seuraavilla kalvoilla. 1. Etusivu (vasemmalla) ja hakemisto-näkymä (oikealla) esittelevät palvelun sisältämiä kokoelmia ja muita listauksia. 2. Yksittäisen kokoelman näkymä esittää siihen kuuluvat kohteet listana ja kartalla 3. Yksittäisen kohteen näkymä sisältää laajempaa taustatietoa kohteesta 13

14 Sisällön kolme tasoa ja siirtymiset tasojen välillä Kaikilta sivuilta pääsee takaisin ylätasolle Ylimmän tason näkymät listaavat kokoelmia ja kategorioita. Keskimmäisen tason näkymät listaavat kokoelmaan tai kategoriaan kuuluvia kohteita. Alimman tason näkymät sisältävät yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä kohteista. 14

15 Etusivu Työpöytäversio Mobiiliversio Palvelun etusivulla näytetään uutisvirta-tyyppinen helposti selattava listaus palvelun sisältämistä kokoelmista. Uutisvirtaan voidaan nostaa kulloinkin ajankohtaisia aiheita/ kokoelmia (esimerkiksi Uutuutena Keravan kävelykierrokset ). Yksittäinen kokoelma kuvataan kansikuvan, otsikon ja muutaman perustiedon muodostamana kokonaisuutena Vaihtelevuutta voidaan lisätä esim. kuvaamalla osa kokoelmista koko ruudun levyisinä bannereina Sisällön houkuttelevuutta ja monipuolisuutta voidaan lisätä vaihtelemalla tapaa, jolla kokoelmat ladotaan sivulle, esimerkiksi näyttämällä ajankohtaiset aiheet/ kokoelmat koko ruudun levyisinä bannereina. Kokoelma voidaan myös avata, jolloin yhden kansikuvan sijaan näytetään kuvia kokoelman sisältämistä kohteista 15

16 Arkkitehtuuriatlas Hakemisto ^ Profiili Kieli Palvelun etusivun yläosa on alue, johon voidaan sisällyttää vaihtuvia ajankohtaisia aiheita tai muita isoja bannereita. Arkkitehtuuriatlas Muutamalla sanalla palvelun tarkoitus tai muu vastaava kiteytys Yläosan jälkeen etusivu jatkuu rullattavana listana, joka näyttää palvelun sisältämiä kokoelmia [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Jokaisesta kokoelmasta esitetään kansikuva, nimi ja muutama perustieto (esimerkiksi kokoelman koostaneen tahon nimi) [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva]

17 Arkkitehtuuriatlas A Hakemisto ^ Profiili Kieli Näkymän yläreunan navigaatiopalkki säilyy paikallaan läpi sivuston. Kohteet Navigaatiopalkki sisältää yhden hakukentän, jolla käyttäjä voi hakea sivustolta etsimäänsä tietoa. Akateeminen Kirjakauppa Hakukenttä tarjoaa valmiita ehdotuksia sisällön Alvar Aallon Ateljee tyypin mukaan ryhmiteltyinä. Ateneum Hakemisto-linkki vie näkymään, jossa on listattu kaikki palvelun sisältämät kategoriat (ks. seuraava kalvo). Arkkitehtuuriatlas Alvar Aallon Helsinki Kokoelmat Arkkitehtuurimuseon Katsaus Architecture Classics Muutamalla sanalla palvelun tarkoitus tai muu vastaava kiteytys Suunnittelijat Aino Aalto Alvar Aalto Elissa Aalto Käyttäjät Alvar Aalto -säätiö Arkkitehtuurimuseo Arkkitehtitoimistojen liitto ATL [kokoelman kansikuva] Paikat Aleksanterinkatu, Helsinki Annankatu, Helsinki Asema-aukio, Helsinki [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva]

18 Työpöytäversio Mobiiliversio Hakemisto Suunnittelijat A Palvelun sisältämät kohteet voivat kuulua yhteen tai useampaan kategoriaan. Kategoriat muodostavat puolestaan taksonomioita, eli kategorisointeja. Taksonomia voi esimerkiksi olla Rakennusmateriaali, jolloin sen sisältämät kategoriat voivat olla esimerkiksi Teräs, Betoni, Puu ja niin edelleen. Rakennusmateriaalit Tyylisuunnat B C Kategoriat toimivat kokoelmien tapaan linkkeinä listauksiin, jotka näyttävät kaikki kategoriaan kuuluvat kohteet. Hakemisto-näkymä listaa kaikki palvelussa käytetyt taksonomiat sekä näiden sisältämät kategoriat. Yksittäistä kategoriaa klikkaamalla avautuu listaus kohteista, jotka kuuluvat kyseiseen kategoriaan. Näkymä palvelee käyttäjistä etenkin Ammattilaisia ja Tiedonvälittäjiä, jotka ovat kiinnostuneita tarkoista yksityiskohdista sekä laajemmista ilmiöistä Hakemisto antaa kerralla yleiskuvan palvelun koko sisällöstä. Rakennustyypit Aikakaudet D E On todennäköistä, että kategorioita tulee olemaan niin paljon, että ne eivät kaikki mahdu ruudulle yhdellä kertaa. Hakemisto-näkymä suodatustoimintoineen voidaan suunnitella tarkemmalla tasolla siinä vaiheessa, kun on olemassa tarkempi käsitys taksonomioiden ja kategorioiden määristä. 18

19 Kokoelma Työpöytäversio, pelkkä lista Mobiiliversio Palvelun keskimmäinen sisältötaso koostuu kokoelmista, jotka sisältävät tietyn näkökulman mukaan listattuja yksittäisiä kohteita. Samaa sivupohjaa voidaan käytännössä käyttää kategorioiden, kokoelmien, käyttäjien omien listausten tai hakutulosten esittämiseen. Käyttäjä voi katsella yhtä kokoelmaa tai kategoriaa kerrallaan. Kokoelmaa voi tarkastella joko pelkkänä listana tai vaihtoehtoisesti listan ja kartan yhdistelmänä. Mobiiliversiossa lista ja kartta näytetään yhdessä näkymässä peräkkäin. Työpöytäversio, lista ja kartta 19

20 Arkkitehtuuriatlas Hakemisto ^ Profiili Kieli Kokoelman tai kategorian nimi Listauksen tekijä, taho tai muu metatieto Kokoelmanäkymän otsikkoalueella näytetään kokoelman (tai kategorian) nimi sekä muut oleelliset metatiedot Listauksen kuvaus Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. lajittelu ja muut vastaavat toiminnot Näytä kartta Käyttäjä voi kontrolloida, missä järjestyksessä yksittäiset kohteet listataan (esim. järjestys kohteen nimen, suunnittelijan nimen tms. mukaan) [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] 1 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki Käyttäjä voi lisätä kohteen omalle listalleen (itse määrittämäänsä kokoelmaan), kohteen yhteydessä olevaa tähti-, sydän- tai vastaavaa symbolia klikkaamalla. [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva]

21 Arkkitehtuuriatlas Hakemisto ^ Profiili Kieli Kokoelman tai kategorian nimi Listauksen tekijä, taho tai muu metatieto Listauksen kuvaus Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. Käyttäjä voi vaihtaa näkymää listan ja lista/kartta-yhdistelmän välillä. lajittelu ja muut vastaavat toiminnot Sulje kartta 3 1 Yhdistelmänäkymässä yksittäiset karttaneulat ja listauksen elementit on linkitetty toisiinsa yhden valitseminen valitsee myös toisen. [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva]

22 A A Listauksen nimi / kategoria / tms Listauksen tekijä, taho tai muu metatieto 15 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. ja lopuksi kartalla. Mobiilinäkymässä kokoelman sisältämät kohteet näytetään ensin listamuodossa 1 3 [rakennuksen kuva] 2 4 Kartan yhteydessä on esikatseluikkuna, joka näyttää kartalla kulloinkin valitun kohteen tietoja ja toimii linkkinä kohteen näkymään. 1 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki [kuva] Kohteen nimi Suunnittelijan nimi vuosi kaupunki muu tieto

23 Samaa kokoelma-sivupohjaa voidaan käyttää kaikentyyppisten kohdelistausten esittämiseen. Näitä voivat olla kategoriat, esimerkiksi yksittäisen suunnittelijan kaikki kohteet ( ), ylläpidon luomat kokoelmat, käyttäjien luomat suosikki- tai muut vastaavat listaukset ( ) tai yksittäisen hakutermin tulokset ( ).

24 Kartta näkymänä Kokoelmanäkymää voidaan katsoa joko pelkkänä listana tai listan ja kartan yhdistelmänä. Käyttäjä voi käytännössä liu uttaa kartan esiin tai piiloon suoraan samassa näkymässä. Kun listaa vieritetään alaspäin, pysyy sen otsikkoalue ruudulla paikallaan, jolloin karttanäkymää ohjaava nappi sekä listan lajitteluvalinnat säilyvät koko ajan näkyvissä. 24

25 Kohdesivu Työpöytäversio Mobiiliversio Kohteen kansikuva = tunnuskuvaksi valittu yksi valokuva Käyttäjäryhmistä Matkailijat ja Kaupunkilaiset tulevat todennäköisesti toimeen pelkän kokoelmanäkymän avulla. Jokaisesta kohteesta tarjotaan lisäksi laajempi näkymä, johon lisätietoja kaipaavat Ammattilaiset ja Tiedonvälittäjät voivat sukeltaa. Kohdenäkymä esittää kaiken muun lisätiedon sekä tarjoaa mahdollisuuden siirtyä tarkastelemaan laajempia asiayhteyksiä, joihin kohde kuuluu. Laajemmat asiayhteydet ovat käytännössä kategorioita tai kokoelmia, joihin kohde kuuluu. Käytännössä tällöin siis siirrytään tarkastelemaan yksittäistä kategoriaa kuvauksineen. Kohteen otsakealue, jossa nimi, tagit, perustiedot ja -toiminnot Kohteen kuvaus = muodostuu leipätekstistä ja mahdollisista kuvista tekstin seassa Kohteen galleria = kohteeseen liittyviä irrallisia kuvia mahdollisine kuvateksteineen Kohde kartalla Yksi tai useampi listaus samankaltaisista kohteista, saman suunnittelijan kohteista, lähialueen muista kohteista, saman aikakauden kohteita yms. Myös listaus kokoelmista, joihin kohde kuuluu Keskustelu ja kommentit 25

26 Arkkitehtuuriatlas Hakemisto ^ Profiili Kieli Alvar Aalto (23) Ammattilaiset ja Tiedonvälittäjät löytävät kaipaamaansa lisätietoa kategoriasivuilta, jotka voivat kuvata joko yksittäistä suunnittelijaa, tyylisuuntaa, rakennusmateriaalia tms. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Lue lisää Jokaiseen kategoriaan voidaan liittää tekstiä, valokuvia ja muuta sisältöä. Kategorian oletusnäkymässä näytetään kuvauksen alku, laajemman kuvauksen voi liu uttaa näkyviin Lue lisää -napista. lajittelu ja muut vastaavat toiminnot Näytä kartta [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] 1 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva]

27 Listausten hallinta Käyttäjät voivat lisätä yksittäisiä kohteita omiin listauksiinsa. Käytännössä tämä tapahtuu yksittäisen rakennuksen nimen yhteydessä tai muualla otsikkoalueella olevaa tähteä tms. symbolia klikkaamalla. Klikkaaminen avaa valikon, joka näyttää käyttäjän luomien listausten nimet ja niiden sisältämien kohteiden määrät. Kokoelman nimen klikkaaminen lisää kohteen kyseiseen listaan. Käyttäjä voi myös luoda kokonaan uuden listauksen valitsemalla Lisää uusi lista. Tällöin avautuu uusi valikko, johon käyttäjä voi määrittää listauksen nimen sekä julkisuuden. Lisää kohde listalle Suomen rumimmat kirkot Uutta kiinnostavaa Helsingissä Ulkkarikierros Espoo/Helsinki + Lisää uusi lista X Tallenna 27

28 Käyttäjäprofiilit Listausten luominen edellyttää palvelun käyttäjiksi rekisteröitymistä. Jos/kun käyttäjät luovat palveluun oman profiilin, voidaan näistä näyttää julkinen näkymä, joka koostuu esimerkiksi käyttäjän valitsemasta profiilikuvasta, nimestä ja lyhyestä kuvauksesta. Kuva Nimi Kuvaus Nettisivu Käyttäjän julkinen profiilinäkymä ( ) näyttää käyttäjän perustiedot sekä tämän luomat julkiset listaukset. Käyttäjä voi muokata omia tietojaan profiilin ( ) muokkausnäkymässä Tallenna 28

29 Muita huomioita sisällöstä ja toiminnoista Sisällön laatu ja määrä Palvelun sisältö tulee koostumaan kuvapainotteisista kohde-esittelyistä sekä kohteiden muodostamista kokoelmista ja listauksista. Yksittäisiä kohteita on tarkoitus sisällyttää palveluun tulevaisuudessa tuhansittain ja erilaisia kokoelmia ja muita listauksia sadoittain. Koska jokaisesta kohteesta tullaan sisällyttämään palveluun useampia yksittäisiä kuvatiedostoja, on kuvien tallennus-, käsittely- ja jakelutapoihin syytä kiinnittää huomiota alusta lähtien. Samanaikaisten kävijöiden määrä tulee tuskin olemaan niin iso, että se vaikuttaisi käyttökokemukseen tai suorituskykyyn. Sisällön tyyli ja esitystapa Sisällön tuottavat yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Arkkitehtuurimuseo ja Alvar Aalto -säätiö. Sisältö esitetään kompaktisti kuvina ja lukijaystävällisenä tekstinä taulukoita, ylimääräisiä väliotsikointeja ja luettelomaisuutta vältetään. Kohteiden esittelyssä on hyvä hyödyntää anekdootteja ja muita kiinnostavia nostoja. Karttapohjaisuus ja sijaintitieto Kaikilla kohteilla on palvelussa jokin sijainti. Kartta ei tule kuitenkaan olemaan palvelun keskeisin toiminto se on tärkeä, muttei ainoa näkökulma palvelun sisältöön. 29

30 Muita huomioita sisällöstä ja toiminnoista Sisällön kielet Palvelu tarjotaan englanniksi ja suomeksi. Indeksointi Jotta eri toimijoiden tuottamien kohteiden liittäminen palveluun on yhtenäistä, sovitaan asiasanojen käytöstä ja muista käytännöistä sisällöntuotannosta vastaavien tahojen kesken, ennen kuin palveluun aletaan syöttää enemmän tietoa. Sisällön jakaminen Sisältöä pitää voida jakaa vaivattomasti. Käytännössä tämä edellyttää, että kaikilla kohteilla, kokoelmilla ja listauksilla on oma osoite (URL), jota voi jakaa ja linkittää. Kommentointi ja keskustelu Palvelu on osa sosiaalisen median kenttää, joka nojaa vahvasti käyttäjien väliseen vuorovaikutteisuuteen ja keskusteluun. Mahdollisuutta kommentoida kohteita ei ole kuitenkaan tällä erää tarkoitus toteuttaa toiminnon tarpeellisuutta selvitetään ja arvioidaan vielä myöhemmin. Jos kommentointi mahdollistetaan, on tällöin syytä seurata tarkemmin, mihin suuntaan vuorovaikutus palvelussa kehittyy (mm. minkä verran sitä on ja minkä tyylistä) ja tuoko tämä lisäarvoa palvelun käyttäjille. 30

31 Muita huomioita sisällöstä ja toiminnoista Muut arkkitehtuuriaineistot Palveluun suoraan sellaisenaan siirrettävää aineistoa on olemassa hyvin vähän. Joko sitä ei ole vielä digitoitu tai se kaipaa mittavaa sisällöllistä editointia. Sisällön vaiheittaisen laajentamisen on oltava yksinkertaista kunhan vanhoja aineistoja saadaan muunnettua sopivaan muotoon, tullaan kohteita syöttämään palveluun isoja eriä kerrallaan. Toteutumattomat ja puretut kohteet Toteutumattomia ja purettuja kohteita ei tällä erää oteta mukaan palveluun. Kiinteä rakennustunnus Suomessa otetaan käyttöön kiinteä rakennustunnus vuonna Palveluun sisällytettäviin rakennuksiin on pyrittävä liittämään rakennustunnukset, jolloin niihin voidaan linkittää lisätietoa muista lähteistä. Suhde muihin palveluihin Palvelua ei tulla tällä erää integroimaan muihin suomalaisiin palveluihin, jotka sisältävät arkkitehtuuritietoa (esimerkiksi Arkkitehtitoimistojen Liiton toimistohaku). Sisällöllisestä yhteistyöstä eri tahojen kanssa päätetään tarpeen mukaan myöhemmin. 31

32 3 Toteutuksen muistilista

33 Pilottivaiheen ja jatkovaiheiden sisältö Pilottivaiheessa palveluun tulee noin 40 kohdetta: Arkkitehtuurimuseon tuorein kaksivuotiskatsaus sekä Alvar Aalto Sites -iossovelluksen kohteet. Tavoitteena on saada palveluun Helsingin kaikki merkittävät kohteet kahden vuoden sisään julkistamisesta. Tulevaisuudessa on tarkoitus lisätä palveluun kohteen vuositahdilla. Palveluun syötetään kerrallaan isoja kokonaisuuksia, joten massasyöttämisen tulee olla kätevää. Pilotin lanseerauksen yhteydessä on tarkoitus myös lakkauttaa erillinen Alvar Aalto Sites -mobiilisovellus ja siirtää sen sisältämät kohteet uuteen palveluun. Syksyllä 2015 otetaan mukaan lisää kohteita, ensimmäisinä Jyväskylän kohteet. 33

34 Palvelun nimi ja osoite Palvelu tullaan liittämään osaksi Finnisharchitecture.fisivustoa. Palvelulle ei siis ole tarkoitus luoda omaa erillistä brändiä tai sivustoa, vaan hakutoiminnallisuudesta tulee Finnisharchitecture-sivuston yksi osio. Palvelun osoiterakenteeseen on silti syytä kiinnittää huomiota, jotta linkkiä palvelun etusivulle voidaan jakaa sellaisenaan. Työpajoissa keskusteltiin mm. seuraavista nimistä/osoitteista: atlas.finnisharchitecture.fi best.finnisharchitecture.fi focus.finnisharchitecture.fi loop.finnisharchitecture.fi map.finnisharchitecture.fi find.finnisharchitecture.fi Palvelun tarkka nimi ja osoiterakenne päätetään joulu-tammikuun aikana. 34

35 Käyttäjäksi rekisteröitymisen logiikka Palvelun peruskäyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Omien listojen tekeminen ja mahdollinen kommentointi edellyttävät kirjautumista. Rekisteröityminen ja suosikkien listaaminen eivät ole palvelun toiminnan kannalta täysin välttämättömiä, mutta mikäli ne toteutetaan jo pilottivaiheessa, saadaan palvelun kokeilijat heti alusta lähtien sitoutettua käyttäjiksi ja sitä kautta osallistettua palautteen keräämiseen ja palvelun kehittämiseen. Rekisteröityminen tulee voida tehdä sähköpostilla tai Facebook- tai Googletunnuksilla. Kaikissa tapauksissa käyttäjän sähköpostiosoitteen on tultava ylläpidon tietoon. Kun käyttäjä luo tunnuksen, häneltä voidaan kerätä käyttäjätietoa kysymällä esimerkiksi, mikä häntä arkkitehtuurissa erityisesti kiinnostaa (tätä tietoa voidaan hyödyntää palvelun jatkokehityksessä). Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus tilata uutiskirjeitä näiden sisältö tarkentuu myöhemmin, mutta tekninen toiminto tarvitaan rekisteröitymisen yhteyteen. 35

36 Palvelin- ja tietokantaratkaisut Kukin palvelun sisältämä arkkitehtuurikohde tulee sisältämään useita kuvatiedostoja. Kun kohteiden lukumäärän on arvioitu olevan valmiissa palvelussa tuhansia kappaleita, on kuvien tallettamiseen ja jakeluun, eli ns. hosting-ratkaisuun, syytä kiinnittää erityistä huomiota. Tietokantaratkaisu on tarkoitus hankkia yksityiseltä palveluntarjoajalta. Kyseessä ei tule olemaan varsinainen master-tietokanta, vaan kaikki tieto tuotetaan ja säilyy osapuolten omissa järjestelmissä ennen siirtoa palveluun. Palvelu on kuitenkin itsenäinen siten, että se sisältää ainakin kaikki kuvat uusina entryinä (osa kuvista, etenkin tärkeimpien kohteiden pohjapiirrokset, tuotetaan kokonaan palvelua varten uusiksi). Pilottiversio rajallisine kohteineen voitaneen toteuttaa ilman sen kehittyneempää hosting-ratkaisua, mutta tähän puoleen on syytä keskittyä heti pilotin julkaisun jälkeen. 36

37 Lisää teknisiä ja prosessiin liittyviä vaatimuksia Työpajoissa on tunnistettu tarve voida syöttää kohteita kerralla suurempi määrä. Tämä tulee edellyttämään jonkinlaisen kevyen rajapinnan (application programming interface, API) toteuttamista sekä sisällönhallintajärjestelmälle että kuvien hosting-palvelulle. Nämä eivät ole välttämättömiä pilottivaiheessa, mutta ennen pitkää niitäkin tarvitaan. Rajapinnoista on hyötyä myös niissä tapauksissa, jos/kun tietokannan sisältämiä kohteita halutaan katsella esimerkiksi erillisen mobiilisovelluksen tai muun erillispalvelun kautta. Hankesuunnitelmassa on tunnistettu myös tarve viimeistellä palvelun tärkeimmät toiminnallisuudet vaiheittain, jotta toteutuksessa voidaan huomioida pilotista kerättävää palautetta ja jotta palvelu tulee näin ollen vastaamaan käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin. Viimeistely- ja jatkojalostus voidaan toteuttaa esimerkiksi työpajamuotoisena työskentelynä, jossa tilaajan kanssa käydään n. 1-2 kuukauden välein palaute, kävijätilastot ja muu kertynyt käyttäjäymmärrys yhdessä läpi ja sovitaan niiden pohjalta seuraavista kehitystoimenpiteistä. 37

38 Sisällön tuotanto ja ylläpito Kaikki palvelussa julkaistavat kohteet ovat osa jotain kokoelmaa. Kohteita ei lisätä palveluun uudestaan, vaikka ne sisältyisivät useampiin kokoelmiin. Useampaan kokoelmaan kuuluvan kohteen kuvauksen tulee olla sellainen, että se toimii kummankin kokoelman näkökulmasta (kokoelmasidonnaiset kuvaukset sisällytetään kohteen sijaan mieluummin kokoelmaan itseensä). Kokoelmien yhteydessä täytyy tulla esiin, minkä vastuutahon kuratoimia ne ovat. Vastuutahot eli Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Arkkitehtuurimuseo ja Alvar Aalto -säätiö tuottavat palveluun sisältöä eli kuratoivat sinne tulevia kohdekokoelmia. Kohteita tai kokoelmia ei tuota kukaan ulkopuolinen taho. Esimerkiksi kohde-ehdotuksia käsittelevä vastuutaho ei ole vielä selvillä. Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksella voisi olla tässä jonkinlainen rooli. Ennen laajamittaisemman lisäämisen aloittamista luodaan (pilotista saatavien kokemusten pohjalta) ohjeet, jotta linja pysyy yhtenäisenä. 38

39 Sisällöntuotantoprosessin käytännön kysymyksiä Usealla taholla voi olla käyttäjäoikeudet palveluun, mutta julkaisuoikeus on vain tietyillä, määritellyillä käyttäjillä/ tunnuksilla. Tuonti- ja julkaisuoikeus on alkuvaiheessa hankkeen kolmella pääosapuolella. Palveluun vietävä sisältö päätetään yhteisissä kokouksissa. Kaikki palveluun tuleva sisältö on valmiiksi työstettyä tekijänoikeuskysymyksiä myöten ennen sen vientiä palveluun: kuvien tekijänoikeudet on selvitetty, sisältökokonaisuus on mietitty ja niin kuvat kuin teksti ovat valmiita julkaistaviksi. Palveluun tuodaan kerrallaan yleensä noin kohdetta kerrallaan. Tavoitteena on lisätä noin kohdetta vuodessa, ja valmiissa palvelussa tulee olemaan noin kohdetta. Kohteiden viejä vie organisaatioiden tuottaman, julkaisuvalmiin sisällön järjestelmään. Palveluun viedyt kohteet ovat kaikkien niiden muokattavissa, joilla on ylläpitotunnukset. 39

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Työpaja Työpaja on vertaisarviointiin soveltuva työkalu. Työpaja mahdollistaa töiden palautuksen ja niiden jakelun opiskelijoiden arvioitavaksi sekä arvioinnin antamisen. Laita Muokkaustila päälle ja lisää

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE

HAKUKONEMARKKINOINTI KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE KOTISIVUJEN PÄIVITYSOHJE 1 SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUDU PALVELUUN...3 KÄVIJÄSEURANTA...4 SIVUJEN PÄIVITYS...5 Sisältö...6 Sisältö / Työkalut...8 Sisältö / Taulukko...9 Sisältö / Kuvien tuominen...10 Sisältö

Lisätiedot

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta

Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta 1 Blogger-blogin käyttöönotto ja perusasiat Bloggerista & bloggauksesta Blogi on yhden tai useamman kirjoittajan verkkosivu tai -sivusto, jonka kautta voidaan julkaista omia kirjoituksia perinteisten julkaisukanavien

Lisätiedot

Nokia Kartat -käyttöohje

Nokia Kartat -käyttöohje Nokia Kartat -käyttöohje 1.0. painos 2 Sisältö Sisältö Tietoja Nokia Kartat -palvelusta 3 Tarkastele sijaintiasi ja selaa karttaa 3 Etsi paikka 4 Etsi lähialueen paikkoja 4 Lisää paikkaan valokuva 5 Tallenna

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään.

ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. ejuttu ohjeet kuinka sitä käytetään. 1. Artikkelin lisääminen a. Kirjaudu sisään b. Lisää sisältöä c. Artikkeli i. Lisää pääkuva 1. Pääkuvalle kuvateksti ii. Anna artikkelille otsikko iii. Ingressi-kenttään

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Mikä on facebook? Rekisteröityminen

Mikä on facebook? Rekisteröityminen Mikä on facebook? Facebook on Internetissä toimiva sosiaalinen palvelu, jonka tarkoituksena on yhdistää ystäviä, työ ja opiskelu kavereita ja tuttuja. Ihmiset käyttävät facebookkia ollakseen yhteydessä

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

Tervetuloa käyttämään ehopsia

Tervetuloa käyttämään ehopsia Tervetuloa käyttämään ehopsia Sisällys: Uuden ehops-pohjan luominen (opettaja)... ehops-pohjan jakaminen opiskelijoille (opettaja)... Opiskelijan jakaman ehopsin etsiminen (opettaja)... Opiskelijan jakaman

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

EeNet materiaalit ohje

EeNet materiaalit ohje EeNet materiaalit ohje EeNetin materiaaleissa voidaan ladata ja jakaa materiaaleja sekä katsoa ja keskustella materiaaleista. Materiaalit voivat olla teksti-, kuva tai videotiedostoja. Videoihin voidaan

Lisätiedot

Useimmin kysytyt kysymykset

Useimmin kysytyt kysymykset Useimmin kysytyt kysymykset Versio 1.1 1 1. Mikä mobiilikortti on? Mobiilikortti on matkapuhelimessa toimiva sovellus ja www.mobiilikortti.com osoitteessa oleva palvelu. Sovelluksen avulla voit siirtää

Lisätiedot

Oppimisympäristön ominaisuudet

Oppimisympäristön ominaisuudet Oppimisympäristön ominaisuudet Skholen oppimisympäristö Skholessa voit opiskella tietokoneella, mobiililaitteella tai tabletilla Kaksikielinen käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi Kirjautuminen osoitteista

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Pikaohje Suomi.fin käyttöön

Pikaohje Suomi.fin käyttöön Pikaohje Suomi.fin käyttöön Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori Syyskuu 2014 Suomi.fin etusivu Oikotiet käytetyimpään sisältöön: 5 suosituinta asiointipalvelua ja lomaketta. Linkki palvelukarttaan, josta

Lisätiedot

Näin teet oman tilin!

Näin teet oman tilin! Twitter Näin teet oman tilin! Mene osoitteeseen https://twitter.com/, missä uuden tilin luominen alkaa syöttämällä oma nimi, sähköpostiosoite (Tili pitää vahvistaa eli olemassa oleva osoite) sekä salasana.

Lisätiedot

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta.

Joomla pikaopas. Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Joomla pikaopas Yksinkertainen opas, jossa neuvotaan esimerkkisivuston teko Joomla julkaisujärjestelmällä vaihe vaiheelta. Paavo Räisänen www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida, tulostaa

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä.

Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tule mukaan! Mukaan.fi on oma verkkopalvelu juuri sinulle, joka olet kiinnostunut erityistä tukea käyttävien lasten, nuorten ja aikuisten elämästä. Tämän helppokäyttöisen netin kohtaamis- ja keskustelupaikan

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Talotietojen päivittäminen

Talotietojen päivittäminen Talotietojen päivittäminen www.seurantalot.fi-sivustolle Pikaohje seurantalojen omistajayhdistyksille 17.6.2015 Suomen Kotiseutuliitto 1 Ohjeen sisältö Palveluun kirjautuminen s. 3 Talosivu s. 4 Tietojen

Lisätiedot

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi)

MyBus. Apps4Pirkanmaa. Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) MyBus Apps4Pirkanmaa Einari Kurvinen (emakur@utu.fi) Rolf Lindén (rolind@utu.fi) Ranjeet Raya Rajput (rkrara@utu.fi) 1 Sisällys MyBus yleisesti Tavoite ja kohderyhmät Pääominaisuudet Toimintamalli Käyttöohjeet

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET

MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET MOODLE-KURSSIN LAATIMINEN /OPETTAJAN OHJEET Jos haluat itsellesi tai jollekin ryhmälle uuden kurssipohjan, ota yhteyttä Virpi Järvenreunaan, Leena Kankaanpäähän, Mervi Lehtoseen, Konsta Ojaseen, Jarno

Lisätiedot

WordPress-blogin perustaminen

WordPress-blogin perustaminen WordPress-blogin perustaminen Mene osoitteeseen http://wordpress.com/ ja luo itsellesi tili. Tilin luomiseen tarvitset seuraavat tiedot: sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Klikattuasi

Lisätiedot

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET

PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET PROJEKTISIVUJEN PAÄ IVITTAÄ MISEN OHJEET Suomen partiolaiset Finlands scouter ry 04/2013, muokattu 02/2015 Tämä ohje on tarkoitettu Suomen Partiolaisten hallinnoimien projektisivustojen sisällöntuottajille

Lisätiedot

Facebook-sivun luominen

Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Facebook-sivun luominen Etene vaihe vaiheelta 1 Kirjaudu Facebook-palveluun omalla käyttäjätunnuksellasi. Sen jälkeen sivun alareunassa näkyvät toimintolinkit, joista sinun täytyy

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014 Graafinen ohjeisto 01.01.2014 Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media Ohjeiston esittely Suunnittelu-, konsultointi-, valvonta- ja projektinjohtopalvelumme kattaa teollisuuden, liike-elämän, kunnan,

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen

Yksityiskohtaiset ohjeet. TwinSpacen käyttäminen Yksityiskohtaiset ohjeet TwinSpacen käyttäminen Profiilin päivittäminen...3 Opettajien ja vierailijoiden kutsuminen TwinSpaceen...4 Oppilaiden kutsuminen TwinSpaceen...7 Blogin lisääminen TwinSpacen Harjoituksiin...10

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon

Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon Ohjeita PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöönottoon Mikä on PaikkaOppi? PaikkaOppi on verkkopohjainen oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tukea paikkatietotaitojen ja ympäristöntutkimuksen monipuolista

Lisätiedot

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen

Kirja on jaettu kahteen osaan: varsinaiseen- ja lisätieto-osioon. Varsinainen Alkusanat Tämän tieto- ja viestintätekniikan oppikirjan ensimmäinen versio (1. painos) syntyi vuonna 2006 Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle tekemäni pro gradu -tutkielmani yhteydessä. Tutkimuksessani

Lisätiedot

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset

Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Sivu 1/6 Langaton Tampere yrityskäyttäjän asetukset Tässä ohjeessa kerrotaan, miten teet kannettavan tietokoneesi ja WLANkännykkäsi määrittelyt. Ohjeet on tarkoitettu sellaiselle yritykselle, jolla on

Lisätiedot

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013 Rekisteröitymisohje Vaihe 1 Kiitos osoittamastasi luottamuksesta ja ilmoituksesta liittyä Suomen Yrittäjien hankintaasiamiespalvelun käyttäjäksi. Tämä ohje koskee rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut...

1 Yleistä Kooste-objektista... 3. 1.1 Käyttöönotto... 3. 2 Kooste-objektin luominen... 4. 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4. 3.1 Sivut... Kooste 2 Optima Kooste-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Kooste-objektista... 3 1.1 Käyttöönotto... 3 2 Kooste-objektin luominen... 4 3 Sisällön lisääminen Kooste objektiin... 4 3.1 Sivut... 5 3.2 Sisältölohkot...

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Ambientia Content Manager TM

Ambientia Content Manager TM Ambientia Content Manager TM Bulletin Manager 2.0 KÄYTTÖOHJE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (17) KÄYTTÖOHJE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

Uuden Moodle-kurssin luominen

Uuden Moodle-kurssin luominen Uuden Moodle-kurssin luominen Uuden kurssipohjan luomisessa on kolme vaihetta: 1. Kirjauduttuasi Moodleen klikkaa omien kurssien listauksen alta Kaikki kurssit painiketta: 1 (siirry suoraan kohtaan 2 jollet

Lisätiedot

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen

LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY. Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen LUUPPI RY: VAATIMUSMÄÄRITTELY Toiminnot Sivu / Osio Sisältö / Huomioita Peruskäyttäjä Ylläpito Vastuullinen Etusivu Etusivu Lukee ja saa tietoa Voi kirjautua sisään omilla tunnuksillaan (muillakin sivuilla

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi.

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA. Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Kirjaudu -palveluun osoitteessa www.punomo.npn.fi/wp-login.php tunnuksellasi. Tunnuksia jakavat Punomo.fi:n ylläpitäjät. Kun olet kirjautunut, blogin OHJAUSNÄKYMÄ

Lisätiedot

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan.

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki muodostuu loppukäyttäjälle

Lisätiedot

Webforum. Version 14.2 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-06-12

Webforum. Version 14.2 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-06-12 Viimeisin päivitys: 2014-06-12 Sisällys Tietoa tästä dokumentista... 3 Yleistä... 3 Dokumentit... 4 Online-muokkaustila Macin Firefox-selaimella... 4 Pääsy mobiilikäyttöliittymälle kansio- ja dokumenttilinkkien

Lisätiedot

VIS Online 2.0 version uudistukset

VIS Online 2.0 version uudistukset VIS Online 2.0 version uudistukset Tämä dokumentti kuvaa VIS Online 2.0 julkaisun erot VIS Online 1.0:aan nähden. Dokumentti on tarkoitettu vanhan VIS Online 1.0 version käyttäjille siirryttäessä uuden

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Wiki Wiki-työkalu mahdollistaa dokumenttien työstämisen kurssilla yhteisesti siten, että opettaja ja opiskelija/opiskelijat voivat muokata samaa dokumenttia. Opettaja voi luoda Jokaiselle opiskelijalle

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä!

Esittely. Muistathan, että voit myös käyttää Petsietä aivan normaalina käyttäjänä kasvattajapalveluiden lisäksi. Antoisaa Petsien käyttöä! Petsie kasvattaja 1 2 Sisällysluettelo Esittely...3 1. Kuinka pääset alkuun...4 1.1. Rekisteröinti...4 2. Lemmikit...4 2.1. Lemmikkien lisäys...4 2.2. Lemmikin tietojen muokkaus...4 3. Kasvattajasivu...5

Lisätiedot

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys

LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys LUKKARIN KÄYTTÖOHJE Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Lukkarin käynnistys ja sisäänkirjautuminen... 2 3. Vapaa aikatauluhaku... 2 4. Lukujärjestyksen luominen ja avaaminen... 3 Lukukauden valinta... 3 Uuden

Lisätiedot

tervetuloa internetiin:

tervetuloa internetiin: Tässä osassa opit rakentamaan omat kotisivut lisäämään tekstiä ja kuvia valitsemaan teeman liittämään taustan kotisivuille Toinen osa antaa apua kotisivujen rakentamisessa yhdistyksen tai kerhon käyttöön.

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro suorittaa tarkistusajon,

Lisätiedot

YLEINEN OHJE. Mökin lisääminen Lomaovi.fi palveluun. Kwantic 1

YLEINEN OHJE. Mökin lisääminen Lomaovi.fi palveluun. Kwantic 1 YLEINEN OHJE Mökin lisääminen Lomaovi.fi palveluun Kwantic 1 OHJEITA MÖKKIEN LISÄÄMISEKSI LOMAOVI PALVELUUN Hakukone näkyvyydellä voi olla suuri merkitys siihen kuinka monta tiedustelua tai kauppaa internetin

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt

Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Nelli-portaali ja verkko-oppimisympäristöt Triangelipäivät 29.10.2008 Erkki Tolonen Kansalliskirjasto Kirjastoverkkopalvelut Miksi kurssiaineistoja Nellistä? Monihaku l. yhden luukun periaate Virtuaalioppimisympäristöjen

Lisätiedot

Tarjoustyökalun käyttöohje

Tarjoustyökalun käyttöohje Tarjoustyökalun käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 09/2012 Tämän ohjeen avulla lippukuntanne voi luoda uudet nettisivut käyttäen valmista Google sivusto mallipohjaa. OHJE: Google

Lisätiedot

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille

Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi:n palvelut sivuston käyttäjille Koulutus.fi mahdollistaa sopivan työelämän koulutuksen löytämisen. Se ylläpitää Suomen kattavinta ja täysin maksutonta hakupalvelua työelämän täydennyskoulutuksia

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE Sisällys Täysi-ikäinen opiskelija... 1 ehops... 4 Tuntimerkinnät... 5 Opiskelijan työssäoppiminen Wilmassa... 7 Pankkiyhteys ateriakorvauksiin... 9 Työssäoppiminen alkaa...

Lisätiedot

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28

Webforum. Version 15.1 uudet ominaisuudet. Päivitetty: 2015-03-28 Webforum Version 15.1 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2015-03-28 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Dokumentit... 5 Uudet versiot dokumenttien katseluohjelmista ipadille... 5 Dokumenttien

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä

Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy Helsingin seudun liikenteen reitit ja aikataulut Tässä.fi:ssä Adfore Technologies Oy edelläkävijä paikallisuuteen perustuvissa digitaalisissa palveluissa Adfore Technologies Oy kehittää

Lisätiedot

Mediaopas Tarinasoittimella

Mediaopas Tarinasoittimella Mediaopas Tarinasoittimella 2015 Tarinasoitin mediaopas Tarinasoitin on joustava tapa toteuttaa älypuhelimella käytettävä kuva, ääni tai video-opas tai niiden yhdistelmä. Tämä esite tutustuttaa sinut Tarinasoittimen

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot