Arkkitehtuuriatlas KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN HANKESUUNNITELMA 12/12/2014 STEEP INTERACTIVE OY JYRKI VANAMO & MAIJU RISTKARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkkitehtuuriatlas KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN HANKESUUNNITELMA 12/12/2014 STEEP INTERACTIVE OY JYRKI VANAMO & MAIJU RISTKARI"

Transkriptio

1 Arkkitehtuuriatlas KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN HANKESUUNNITELMA 12/12/2014 STEEP INTERACTIVE OY JYRKI VANAMO & MAIJU RISTKARI

2 Sisällys 1 Projektin tavoitteet Hankesuunnitelman ensimmäisessä osassa avataan suunnitteilla olevan hakupalvelun tarkoitusta, kuvataan sen tavoitellut käyttäjäryhmät sekä käydään läpi muut suunnittelua ohjaavat periaatteet. 2 Vaatimusmäärittely Toisessa osassa esitellään palvelulle tunnistetut tärkeimmät toiminnallisuudet, ominaisuudet ja käsitteet, joita lisäksi havainnollistetaan erilaisilla rautalankapiirroksilla ja muilla käyttöliitymäluonnoksilla. 3 Toteutuksen muistilista Kolmanteen osaan on koottu muistilista erilaisista työpajatyöskentelyn mittaan ilmenneistä havainnoista, näkökulmista ja kysymyksistä, joiden huomioimista hankkeen seuraavat vaiheet edellyttävät. 4 Liitteet Neljänteen osaan on koottu suunnittelussa tuotettuja materiaaleja raakamuodossaan. 2

3 Taustaa Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen vuoden 2015 tärkein viestintähanke on suomalaisen arkkitehtuurin digitaalisen haku- ja karttapalvelun kehittäminen. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon ja Alvar Aalto -säätiön kanssa. Uuden palvelun hankesuunnittelu toteutettiin Steep Interactive Oy:n avustuksella loppuvuodesta Työ alkoi syyskuussa 2014 osapuolten tämänhetkisten palveluiden kartoituksella, uuden palvelun alustavien tavoitteiden luonnostelulla ja muilla esivalmisteluilla. Valmisteluiden jälkeen hankkeen osapuolet kokoontuivat syksyn aikana kolmeen työpajaan, joissa määriteltiin tarkemmalla tasolla palvelun tarkoitus, käyttäjät, sisältö, tärkeimmät toiminnallisuudet, tekniset toteutustavat sekä muut toteutuksen kannalta merkittävät tekijät. 3

4 Prosessin vaiheet Työpaja I käyttäjä 1. työpajassa tarkennettiin palvelun tavoitteita ja käyttäjäkuntaa. Kirkastettiin tavoitteita: osallistujat miettivät palvelun tavoitteita, jotka koottiin eri teemojen alle ja asetettiin karkeaan tärkeysjärjestykseen. Hahmoteltiin käyttäjäpersoonia, joiden perusteella määriteltiin palvelun käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Käytiin alustavaa keskustelua osallistumisen mahdollisuuksista, sisällöstä ja teknisistä kysymyksistä seuraavaa työpajaa varten. Työpaja II sisältö 2. työpajassa keskityttiin palvelun sisältöön. Validoitiin vielä kertaalleen 1. työpajassa määritellyt palvelun tavoitteet ja käyttäjäryhmät. Linjattiin ulkoiseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Pohdittiin ja ratkaistiin kohteisiin liittyviä kysymyksiä mitä palvelussa olevat kohteet ovat käytännössä? Käytiin läpi tärkeimpiin toiminnallisuuksiin, kuten hakuja suodatintoimintoihin, käyttäjäprofiileihin ja sivuston käyttökieleen liittyviä kysymyksiä. Keskusteltiin palvelun käyttöliittymän elementeistä ja ominaisuuksista ja arvioitiin siitä tehtyjä hahmotelmia. Työpaja III puitteet 3. työpajassa ratkaistiin avoimeksi jääneitä kysymyksiä ja valmisteltiin teknisen toteutuksen aloitusta. Keskusteltiin tiedon tuottamiseen, tallettamiseen ja koneelliseen käsittelyyn liittyvistä näkökulmista. Käytiin läpi ylläpitoon, kuvamateriaalin käyttöön, tekijänoikeuskysymyksiin liittyviä kysymyksiä. Määriteltiin pilottiversion tärkeimmät toiminnot ja sovittiin toteutuksen etenemisestä. Koottiin senastiset tulokset hankesuunnitelmaksi. 4

5 1 Projektin tavoitteet

6 Palvelun käyttäjät Palvelulle tunnistettiin työpajoissa alustavasti neljä eri käyttäjäryhmää: ammattilaiset, tiedonvälittäjät, matkailijat ja kaupunkilaiset. Näistä kaksi ensimmäistä ovat käyttäjiä, jotka tarvitsevat palvelua osana työtään. Tällaiset käyttäjät toimivat joko itse suoraan rakennusalalla ( Ammattilaiset ) tai sellaisessa tehtävässä, jossa arkkitehtuuritietoa välitetään eteenpäin muille ( Tiedonvälittäjät ). Ammattilaisia ovat esimerkiksi arkkitehdit tai virkamiehet, tiedonvälittäjiä puolestaan toimittajat tai opettajat. Kaksi muuta ryhmää koostuu maallikkokäyttäjistä, jotka käyttävät palvelua arkkitehtuurikohteiden etsimiseen osana matkaa ( Matkailijat ) tai omaan kotikaupunkiin tutustumiseen ( Kaupunkilaiset ). Tätä yksityiskohtaisempi jaottelu ei tässä vaiheessa ole mielekästä, sillä käyttäjäryhmät perustuvat hypoteeseihin ja menevät jo nyt osin päällekäin. Esimerkiksi matkailijat ovat usein jollain tapaa myös alan ammattilaisia. Käyttäjäprofiileita onkin syytä tarkentaa palvelun lanseerauksen jälkeen, kun käyttäjistä saadaan todellista tietoa. 6

7 Yhteenveto käyttäjäryhmien tarpeista Ammattilainen Tiedonvälittäjä Matkailija Kaupunkilainen Tarkat perusfaktat Omien listausten luominen ja merkintöjen tekeminen Kohteiden saavutettavuus (sijainti- ja yhteystiedot) Ilmiöt ja niiden taustat Kohteiden ehdottaminen, asiavirheiden oikaisu Hakutoiminnot ja lisätietojen helppo saatavuus Pohjapiirrokset ja muu tekninen kuvamateriaali Mobiilikäyttö Kommentointi ja muu sisällön arviointi Jakaminen muualla

8 Yhteenveto palvelun tarkoituksesta Palvelun käyttäjät jakautuvat karkeasti ottaen kahteen eri ryhmään niihin, jotka etsivät tarkkaa tietoa ja haluavat tehdä yksityiskohtaisia hakuja, sekä niihin, jotka kaipaavat kevyttä ja helppolukuista luetteloa kiinnostavasta arkkitehtuurista. Palvelun tärkeimmät vaatimukset ovat tiedon helppo löydettävyys, kohteiden paikannettavuus, omien suosikkilistausten tekeminen sekä erilaisten ilmiöiden ja viitekehysten havainnollinen kuvaaminen. Nämä vaatimukset täyttämällä vastataan joko kaikkien tai lähes kaikkien käyttäjien tarpeisiin. Tällöin palvellaan nykyistä ammattikuntaa ja samalla lisätään kiinnostusta arkkitehtuuria kohtaan. Tarkoituksena on toisin sanoen rakentaa palvelu arkkitehtuuria käsittelevän tiedon sekä sen kokoamisen, näkyväksi tekemisen ja saavutettavuuden ympärille. Palvelussa on kyse täydentyvästä valikoimasta. Kaikki tieto tarkoittaa tämän palvelun yhteydessä kuratoituja kohdekokoelmia ja yksittäisiä kohteita, joiden sisällyttämisestä palveluun on päätetty osapuolten muodostaman raadin kesken tai muun arviointiprosessin avulla. Tarkoituksena ei siis ole rakentaa ensyklopediaa, joka sisältää kaiken kuviteltavissa olevan tiedon suomalaisesta arkkitehtuurista ja johon kaikki halukkaat voivat lisätä omia kohteitaan. 8

9 2 Vaatimusmäärittely

10 Palvelun keskeiset konseptit Palvelun ytimen muodostavat yksittäiset kohteet Myös kokoelmista voidaan esittää erilaisia ylätason listauksia. Kohteet voivat kuulua yhteen tai useampaan kokoelmaan tai kategoriaan, joiden kautta niitä voi tarkastella listoina tai karttointa. 10

11 Käsitteitä ja konsepteja Kohde Palvelussa käsitellään kohteita, ei rakennuksia. Kohteeseen voi kuulua yhdestä useampaan rakennuksia ja/tai kokonaisia alueita. Esimerkiksi Finlandiatalo, Torkkelinmäki ja Niuvanniemen sairaala-alue ovat jokainen yksi kohde. Kohteen tyyppi on yksi määriteltävä attribuutti palvelu tietää, onko kyseessä esim. lähiö, rakennusryhmä vai yksi rakennus, ja toimii tilanteen mukaisesti. Koska palvelusta ei ole tarkoitus tehdä pikkutarkkaa kiinteistörekisteriä, kuvataan kaikki kohteet niiden tyypistä riippumatta samanlaisilla karttamerkeillä, ei siis tarkkoina geometrisinä alueina. Kategoria Kun kohde lisätään palveluun, se liitetään haluttuihin kategorioihin. Yksi kohde voi kuulua useampaan rinnakkaiseen kategoriaan (esimerkiksi betoni- ja tiilikategorioihin, mikäli siinä on käytetty molempia rakennusmateriaaleja). Rinnakkaisuus mahdollistaa myös eriävät mielipiteet esimerkiksi tyylisuunnista. Kategoria on käytännössä listaus siihen kuuluvista kohteista kohteet itse eivät tiedä kuuluvansa mihinkään kategoriaan. Kategoriat ja kategorisoinnit määritellään tarkemmin toteutusvaiheessa. Kategorioita voidaan ottaa myös myöhemmin käyttöön ja ns. liimata niillä lisätietoa kohteisiin. 11

12 Käsitteitä ja konsepteja Kokoelma Kaikki kohteet kuuluvat kokoelmiin, eli johonkin sisällölliseen viitekehykseen. Kokoelmat ovat kategorian kaltaisia tietorakenteita, jotka sisältävät listan niihin kuuluvista kohteista sekä kuvauksen (tekstiä ja kuvia) kokoelmasta itsestään. Esimerkiksi Arkkitehtuurimuseon kaksivuotiskatsaukset ovat kokoelmia, jotka koostuvat yksittäisistä kohteista. Jokainen kokoelmaan kuuluva kohde voi kuulua mihin tahansa muihinkin kokoelmiin ja kategorioihin. Kokoelman kuvaus kertoo yleisesti, miksi työt on otettu kokoelmaan. Kohteiden kuvaukset sen sijaan sisältävät pelkkää yleistietoa kohteista. Listaukset Listaukset ovat käyttäjien luomia kokoelmia, joilla ei ole tarkempaa kuvausta (listalla on vain käyttäjän antama nimi). Niiden teko edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi. Listat voivat olla joko julkisia tai yksityisiä. Hakeminen Käyttäjä voi hakea palvelusta hakusanojen perusteella niin kohteita, kategorioita kuin kokoelmiakin. Lisäksi käyttäjä voi etsiä kohteita sijainnin (sijainnin nimen) perusteella ja/tai kartan avulla (mitä kohteita kartalla näkyvä alue sisältää). 12

13 Sisällön tasot Palvelun käyttöliittymä jakautuu kolmeen tasoon: 1. Ylätason näkymiin, jotka esittelevät palvelun sisältämiä kokoelmia ja muita listauksia 2. Keskitason näkymiin, jotka esittelevät yksittäisiä kokoelmia ja niihin kuuluvia kohteita 3. Alatason näkymiin, jotka esittelevät yksittäisen kohteen yksityiskohtia Nämä näkymät ja niiden väliset suhteet on esitelty tarkemmin seuraavilla kalvoilla. 1. Etusivu (vasemmalla) ja hakemisto-näkymä (oikealla) esittelevät palvelun sisältämiä kokoelmia ja muita listauksia. 2. Yksittäisen kokoelman näkymä esittää siihen kuuluvat kohteet listana ja kartalla 3. Yksittäisen kohteen näkymä sisältää laajempaa taustatietoa kohteesta 13

14 Sisällön kolme tasoa ja siirtymiset tasojen välillä Kaikilta sivuilta pääsee takaisin ylätasolle Ylimmän tason näkymät listaavat kokoelmia ja kategorioita. Keskimmäisen tason näkymät listaavat kokoelmaan tai kategoriaan kuuluvia kohteita. Alimman tason näkymät sisältävät yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä kohteista. 14

15 Etusivu Työpöytäversio Mobiiliversio Palvelun etusivulla näytetään uutisvirta-tyyppinen helposti selattava listaus palvelun sisältämistä kokoelmista. Uutisvirtaan voidaan nostaa kulloinkin ajankohtaisia aiheita/ kokoelmia (esimerkiksi Uutuutena Keravan kävelykierrokset ). Yksittäinen kokoelma kuvataan kansikuvan, otsikon ja muutaman perustiedon muodostamana kokonaisuutena Vaihtelevuutta voidaan lisätä esim. kuvaamalla osa kokoelmista koko ruudun levyisinä bannereina Sisällön houkuttelevuutta ja monipuolisuutta voidaan lisätä vaihtelemalla tapaa, jolla kokoelmat ladotaan sivulle, esimerkiksi näyttämällä ajankohtaiset aiheet/ kokoelmat koko ruudun levyisinä bannereina. Kokoelma voidaan myös avata, jolloin yhden kansikuvan sijaan näytetään kuvia kokoelman sisältämistä kohteista 15

16 Arkkitehtuuriatlas Hakemisto ^ Profiili Kieli Palvelun etusivun yläosa on alue, johon voidaan sisällyttää vaihtuvia ajankohtaisia aiheita tai muita isoja bannereita. Arkkitehtuuriatlas Muutamalla sanalla palvelun tarkoitus tai muu vastaava kiteytys Yläosan jälkeen etusivu jatkuu rullattavana listana, joka näyttää palvelun sisältämiä kokoelmia [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Jokaisesta kokoelmasta esitetään kansikuva, nimi ja muutama perustieto (esimerkiksi kokoelman koostaneen tahon nimi) [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva]

17 Arkkitehtuuriatlas A Hakemisto ^ Profiili Kieli Näkymän yläreunan navigaatiopalkki säilyy paikallaan läpi sivuston. Kohteet Navigaatiopalkki sisältää yhden hakukentän, jolla käyttäjä voi hakea sivustolta etsimäänsä tietoa. Akateeminen Kirjakauppa Hakukenttä tarjoaa valmiita ehdotuksia sisällön Alvar Aallon Ateljee tyypin mukaan ryhmiteltyinä. Ateneum Hakemisto-linkki vie näkymään, jossa on listattu kaikki palvelun sisältämät kategoriat (ks. seuraava kalvo). Arkkitehtuuriatlas Alvar Aallon Helsinki Kokoelmat Arkkitehtuurimuseon Katsaus Architecture Classics Muutamalla sanalla palvelun tarkoitus tai muu vastaava kiteytys Suunnittelijat Aino Aalto Alvar Aalto Elissa Aalto Käyttäjät Alvar Aalto -säätiö Arkkitehtuurimuseo Arkkitehtitoimistojen liitto ATL [kokoelman kansikuva] Paikat Aleksanterinkatu, Helsinki Annankatu, Helsinki Asema-aukio, Helsinki [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva]

18 Työpöytäversio Mobiiliversio Hakemisto Suunnittelijat A Palvelun sisältämät kohteet voivat kuulua yhteen tai useampaan kategoriaan. Kategoriat muodostavat puolestaan taksonomioita, eli kategorisointeja. Taksonomia voi esimerkiksi olla Rakennusmateriaali, jolloin sen sisältämät kategoriat voivat olla esimerkiksi Teräs, Betoni, Puu ja niin edelleen. Rakennusmateriaalit Tyylisuunnat B C Kategoriat toimivat kokoelmien tapaan linkkeinä listauksiin, jotka näyttävät kaikki kategoriaan kuuluvat kohteet. Hakemisto-näkymä listaa kaikki palvelussa käytetyt taksonomiat sekä näiden sisältämät kategoriat. Yksittäistä kategoriaa klikkaamalla avautuu listaus kohteista, jotka kuuluvat kyseiseen kategoriaan. Näkymä palvelee käyttäjistä etenkin Ammattilaisia ja Tiedonvälittäjiä, jotka ovat kiinnostuneita tarkoista yksityiskohdista sekä laajemmista ilmiöistä Hakemisto antaa kerralla yleiskuvan palvelun koko sisällöstä. Rakennustyypit Aikakaudet D E On todennäköistä, että kategorioita tulee olemaan niin paljon, että ne eivät kaikki mahdu ruudulle yhdellä kertaa. Hakemisto-näkymä suodatustoimintoineen voidaan suunnitella tarkemmalla tasolla siinä vaiheessa, kun on olemassa tarkempi käsitys taksonomioiden ja kategorioiden määristä. 18

19 Kokoelma Työpöytäversio, pelkkä lista Mobiiliversio Palvelun keskimmäinen sisältötaso koostuu kokoelmista, jotka sisältävät tietyn näkökulman mukaan listattuja yksittäisiä kohteita. Samaa sivupohjaa voidaan käytännössä käyttää kategorioiden, kokoelmien, käyttäjien omien listausten tai hakutulosten esittämiseen. Käyttäjä voi katsella yhtä kokoelmaa tai kategoriaa kerrallaan. Kokoelmaa voi tarkastella joko pelkkänä listana tai vaihtoehtoisesti listan ja kartan yhdistelmänä. Mobiiliversiossa lista ja kartta näytetään yhdessä näkymässä peräkkäin. Työpöytäversio, lista ja kartta 19

20 Arkkitehtuuriatlas Hakemisto ^ Profiili Kieli Kokoelman tai kategorian nimi Listauksen tekijä, taho tai muu metatieto Kokoelmanäkymän otsikkoalueella näytetään kokoelman (tai kategorian) nimi sekä muut oleelliset metatiedot Listauksen kuvaus Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. lajittelu ja muut vastaavat toiminnot Näytä kartta Käyttäjä voi kontrolloida, missä järjestyksessä yksittäiset kohteet listataan (esim. järjestys kohteen nimen, suunnittelijan nimen tms. mukaan) [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] 1 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki Käyttäjä voi lisätä kohteen omalle listalleen (itse määrittämäänsä kokoelmaan), kohteen yhteydessä olevaa tähti-, sydän- tai vastaavaa symbolia klikkaamalla. [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva]

21 Arkkitehtuuriatlas Hakemisto ^ Profiili Kieli Kokoelman tai kategorian nimi Listauksen tekijä, taho tai muu metatieto Listauksen kuvaus Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. Käyttäjä voi vaihtaa näkymää listan ja lista/kartta-yhdistelmän välillä. lajittelu ja muut vastaavat toiminnot Sulje kartta 3 1 Yhdistelmänäkymässä yksittäiset karttaneulat ja listauksen elementit on linkitetty toisiinsa yhden valitseminen valitsee myös toisen. [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva]

22 A A Listauksen nimi / kategoria / tms Listauksen tekijä, taho tai muu metatieto 15 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. ja lopuksi kartalla. Mobiilinäkymässä kokoelman sisältämät kohteet näytetään ensin listamuodossa 1 3 [rakennuksen kuva] 2 4 Kartan yhteydessä on esikatseluikkuna, joka näyttää kartalla kulloinkin valitun kohteen tietoja ja toimii linkkinä kohteen näkymään. 1 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki [kuva] Kohteen nimi Suunnittelijan nimi vuosi kaupunki muu tieto

23 Samaa kokoelma-sivupohjaa voidaan käyttää kaikentyyppisten kohdelistausten esittämiseen. Näitä voivat olla kategoriat, esimerkiksi yksittäisen suunnittelijan kaikki kohteet ( ), ylläpidon luomat kokoelmat, käyttäjien luomat suosikki- tai muut vastaavat listaukset ( ) tai yksittäisen hakutermin tulokset ( ).

24 Kartta näkymänä Kokoelmanäkymää voidaan katsoa joko pelkkänä listana tai listan ja kartan yhdistelmänä. Käyttäjä voi käytännössä liu uttaa kartan esiin tai piiloon suoraan samassa näkymässä. Kun listaa vieritetään alaspäin, pysyy sen otsikkoalue ruudulla paikallaan, jolloin karttanäkymää ohjaava nappi sekä listan lajitteluvalinnat säilyvät koko ajan näkyvissä. 24

25 Kohdesivu Työpöytäversio Mobiiliversio Kohteen kansikuva = tunnuskuvaksi valittu yksi valokuva Käyttäjäryhmistä Matkailijat ja Kaupunkilaiset tulevat todennäköisesti toimeen pelkän kokoelmanäkymän avulla. Jokaisesta kohteesta tarjotaan lisäksi laajempi näkymä, johon lisätietoja kaipaavat Ammattilaiset ja Tiedonvälittäjät voivat sukeltaa. Kohdenäkymä esittää kaiken muun lisätiedon sekä tarjoaa mahdollisuuden siirtyä tarkastelemaan laajempia asiayhteyksiä, joihin kohde kuuluu. Laajemmat asiayhteydet ovat käytännössä kategorioita tai kokoelmia, joihin kohde kuuluu. Käytännössä tällöin siis siirrytään tarkastelemaan yksittäistä kategoriaa kuvauksineen. Kohteen otsakealue, jossa nimi, tagit, perustiedot ja -toiminnot Kohteen kuvaus = muodostuu leipätekstistä ja mahdollisista kuvista tekstin seassa Kohteen galleria = kohteeseen liittyviä irrallisia kuvia mahdollisine kuvateksteineen Kohde kartalla Yksi tai useampi listaus samankaltaisista kohteista, saman suunnittelijan kohteista, lähialueen muista kohteista, saman aikakauden kohteita yms. Myös listaus kokoelmista, joihin kohde kuuluu Keskustelu ja kommentit 25

26 Arkkitehtuuriatlas Hakemisto ^ Profiili Kieli Alvar Aalto (23) Ammattilaiset ja Tiedonvälittäjät löytävät kaipaamaansa lisätietoa kategoriasivuilta, jotka voivat kuvata joko yksittäistä suunnittelijaa, tyylisuuntaa, rakennusmateriaalia tms. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Lue lisää Jokaiseen kategoriaan voidaan liittää tekstiä, valokuvia ja muuta sisältöä. Kategorian oletusnäkymässä näytetään kuvauksen alku, laajemman kuvauksen voi liu uttaa näkyviin Lue lisää -napista. lajittelu ja muut vastaavat toiminnot Näytä kartta [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] 1 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva]

27 Listausten hallinta Käyttäjät voivat lisätä yksittäisiä kohteita omiin listauksiinsa. Käytännössä tämä tapahtuu yksittäisen rakennuksen nimen yhteydessä tai muualla otsikkoalueella olevaa tähteä tms. symbolia klikkaamalla. Klikkaaminen avaa valikon, joka näyttää käyttäjän luomien listausten nimet ja niiden sisältämien kohteiden määrät. Kokoelman nimen klikkaaminen lisää kohteen kyseiseen listaan. Käyttäjä voi myös luoda kokonaan uuden listauksen valitsemalla Lisää uusi lista. Tällöin avautuu uusi valikko, johon käyttäjä voi määrittää listauksen nimen sekä julkisuuden. Lisää kohde listalle Suomen rumimmat kirkot Uutta kiinnostavaa Helsingissä Ulkkarikierros Espoo/Helsinki + Lisää uusi lista X Tallenna 27

28 Käyttäjäprofiilit Listausten luominen edellyttää palvelun käyttäjiksi rekisteröitymistä. Jos/kun käyttäjät luovat palveluun oman profiilin, voidaan näistä näyttää julkinen näkymä, joka koostuu esimerkiksi käyttäjän valitsemasta profiilikuvasta, nimestä ja lyhyestä kuvauksesta. Kuva Nimi Kuvaus Nettisivu Käyttäjän julkinen profiilinäkymä ( ) näyttää käyttäjän perustiedot sekä tämän luomat julkiset listaukset. Käyttäjä voi muokata omia tietojaan profiilin ( ) muokkausnäkymässä Tallenna 28

29 Muita huomioita sisällöstä ja toiminnoista Sisällön laatu ja määrä Palvelun sisältö tulee koostumaan kuvapainotteisista kohde-esittelyistä sekä kohteiden muodostamista kokoelmista ja listauksista. Yksittäisiä kohteita on tarkoitus sisällyttää palveluun tulevaisuudessa tuhansittain ja erilaisia kokoelmia ja muita listauksia sadoittain. Koska jokaisesta kohteesta tullaan sisällyttämään palveluun useampia yksittäisiä kuvatiedostoja, on kuvien tallennus-, käsittely- ja jakelutapoihin syytä kiinnittää huomiota alusta lähtien. Samanaikaisten kävijöiden määrä tulee tuskin olemaan niin iso, että se vaikuttaisi käyttökokemukseen tai suorituskykyyn. Sisällön tyyli ja esitystapa Sisällön tuottavat yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Arkkitehtuurimuseo ja Alvar Aalto -säätiö. Sisältö esitetään kompaktisti kuvina ja lukijaystävällisenä tekstinä taulukoita, ylimääräisiä väliotsikointeja ja luettelomaisuutta vältetään. Kohteiden esittelyssä on hyvä hyödyntää anekdootteja ja muita kiinnostavia nostoja. Karttapohjaisuus ja sijaintitieto Kaikilla kohteilla on palvelussa jokin sijainti. Kartta ei tule kuitenkaan olemaan palvelun keskeisin toiminto se on tärkeä, muttei ainoa näkökulma palvelun sisältöön. 29

30 Muita huomioita sisällöstä ja toiminnoista Sisällön kielet Palvelu tarjotaan englanniksi ja suomeksi. Indeksointi Jotta eri toimijoiden tuottamien kohteiden liittäminen palveluun on yhtenäistä, sovitaan asiasanojen käytöstä ja muista käytännöistä sisällöntuotannosta vastaavien tahojen kesken, ennen kuin palveluun aletaan syöttää enemmän tietoa. Sisällön jakaminen Sisältöä pitää voida jakaa vaivattomasti. Käytännössä tämä edellyttää, että kaikilla kohteilla, kokoelmilla ja listauksilla on oma osoite (URL), jota voi jakaa ja linkittää. Kommentointi ja keskustelu Palvelu on osa sosiaalisen median kenttää, joka nojaa vahvasti käyttäjien väliseen vuorovaikutteisuuteen ja keskusteluun. Mahdollisuutta kommentoida kohteita ei ole kuitenkaan tällä erää tarkoitus toteuttaa toiminnon tarpeellisuutta selvitetään ja arvioidaan vielä myöhemmin. Jos kommentointi mahdollistetaan, on tällöin syytä seurata tarkemmin, mihin suuntaan vuorovaikutus palvelussa kehittyy (mm. minkä verran sitä on ja minkä tyylistä) ja tuoko tämä lisäarvoa palvelun käyttäjille. 30

31 Muita huomioita sisällöstä ja toiminnoista Muut arkkitehtuuriaineistot Palveluun suoraan sellaisenaan siirrettävää aineistoa on olemassa hyvin vähän. Joko sitä ei ole vielä digitoitu tai se kaipaa mittavaa sisällöllistä editointia. Sisällön vaiheittaisen laajentamisen on oltava yksinkertaista kunhan vanhoja aineistoja saadaan muunnettua sopivaan muotoon, tullaan kohteita syöttämään palveluun isoja eriä kerrallaan. Toteutumattomat ja puretut kohteet Toteutumattomia ja purettuja kohteita ei tällä erää oteta mukaan palveluun. Kiinteä rakennustunnus Suomessa otetaan käyttöön kiinteä rakennustunnus vuonna Palveluun sisällytettäviin rakennuksiin on pyrittävä liittämään rakennustunnukset, jolloin niihin voidaan linkittää lisätietoa muista lähteistä. Suhde muihin palveluihin Palvelua ei tulla tällä erää integroimaan muihin suomalaisiin palveluihin, jotka sisältävät arkkitehtuuritietoa (esimerkiksi Arkkitehtitoimistojen Liiton toimistohaku). Sisällöllisestä yhteistyöstä eri tahojen kanssa päätetään tarpeen mukaan myöhemmin. 31

32 3 Toteutuksen muistilista

33 Pilottivaiheen ja jatkovaiheiden sisältö Pilottivaiheessa palveluun tulee noin 40 kohdetta: Arkkitehtuurimuseon tuorein kaksivuotiskatsaus sekä Alvar Aalto Sites -iossovelluksen kohteet. Tavoitteena on saada palveluun Helsingin kaikki merkittävät kohteet kahden vuoden sisään julkistamisesta. Tulevaisuudessa on tarkoitus lisätä palveluun kohteen vuositahdilla. Palveluun syötetään kerrallaan isoja kokonaisuuksia, joten massasyöttämisen tulee olla kätevää. Pilotin lanseerauksen yhteydessä on tarkoitus myös lakkauttaa erillinen Alvar Aalto Sites -mobiilisovellus ja siirtää sen sisältämät kohteet uuteen palveluun. Syksyllä 2015 otetaan mukaan lisää kohteita, ensimmäisinä Jyväskylän kohteet. 33

34 Palvelun nimi ja osoite Palvelu tullaan liittämään osaksi Finnisharchitecture.fisivustoa. Palvelulle ei siis ole tarkoitus luoda omaa erillistä brändiä tai sivustoa, vaan hakutoiminnallisuudesta tulee Finnisharchitecture-sivuston yksi osio. Palvelun osoiterakenteeseen on silti syytä kiinnittää huomiota, jotta linkkiä palvelun etusivulle voidaan jakaa sellaisenaan. Työpajoissa keskusteltiin mm. seuraavista nimistä/osoitteista: atlas.finnisharchitecture.fi best.finnisharchitecture.fi focus.finnisharchitecture.fi loop.finnisharchitecture.fi map.finnisharchitecture.fi find.finnisharchitecture.fi Palvelun tarkka nimi ja osoiterakenne päätetään joulu-tammikuun aikana. 34

35 Käyttäjäksi rekisteröitymisen logiikka Palvelun peruskäyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Omien listojen tekeminen ja mahdollinen kommentointi edellyttävät kirjautumista. Rekisteröityminen ja suosikkien listaaminen eivät ole palvelun toiminnan kannalta täysin välttämättömiä, mutta mikäli ne toteutetaan jo pilottivaiheessa, saadaan palvelun kokeilijat heti alusta lähtien sitoutettua käyttäjiksi ja sitä kautta osallistettua palautteen keräämiseen ja palvelun kehittämiseen. Rekisteröityminen tulee voida tehdä sähköpostilla tai Facebook- tai Googletunnuksilla. Kaikissa tapauksissa käyttäjän sähköpostiosoitteen on tultava ylläpidon tietoon. Kun käyttäjä luo tunnuksen, häneltä voidaan kerätä käyttäjätietoa kysymällä esimerkiksi, mikä häntä arkkitehtuurissa erityisesti kiinnostaa (tätä tietoa voidaan hyödyntää palvelun jatkokehityksessä). Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus tilata uutiskirjeitä näiden sisältö tarkentuu myöhemmin, mutta tekninen toiminto tarvitaan rekisteröitymisen yhteyteen. 35

36 Palvelin- ja tietokantaratkaisut Kukin palvelun sisältämä arkkitehtuurikohde tulee sisältämään useita kuvatiedostoja. Kun kohteiden lukumäärän on arvioitu olevan valmiissa palvelussa tuhansia kappaleita, on kuvien tallettamiseen ja jakeluun, eli ns. hosting-ratkaisuun, syytä kiinnittää erityistä huomiota. Tietokantaratkaisu on tarkoitus hankkia yksityiseltä palveluntarjoajalta. Kyseessä ei tule olemaan varsinainen master-tietokanta, vaan kaikki tieto tuotetaan ja säilyy osapuolten omissa järjestelmissä ennen siirtoa palveluun. Palvelu on kuitenkin itsenäinen siten, että se sisältää ainakin kaikki kuvat uusina entryinä (osa kuvista, etenkin tärkeimpien kohteiden pohjapiirrokset, tuotetaan kokonaan palvelua varten uusiksi). Pilottiversio rajallisine kohteineen voitaneen toteuttaa ilman sen kehittyneempää hosting-ratkaisua, mutta tähän puoleen on syytä keskittyä heti pilotin julkaisun jälkeen. 36

37 Lisää teknisiä ja prosessiin liittyviä vaatimuksia Työpajoissa on tunnistettu tarve voida syöttää kohteita kerralla suurempi määrä. Tämä tulee edellyttämään jonkinlaisen kevyen rajapinnan (application programming interface, API) toteuttamista sekä sisällönhallintajärjestelmälle että kuvien hosting-palvelulle. Nämä eivät ole välttämättömiä pilottivaiheessa, mutta ennen pitkää niitäkin tarvitaan. Rajapinnoista on hyötyä myös niissä tapauksissa, jos/kun tietokannan sisältämiä kohteita halutaan katsella esimerkiksi erillisen mobiilisovelluksen tai muun erillispalvelun kautta. Hankesuunnitelmassa on tunnistettu myös tarve viimeistellä palvelun tärkeimmät toiminnallisuudet vaiheittain, jotta toteutuksessa voidaan huomioida pilotista kerättävää palautetta ja jotta palvelu tulee näin ollen vastaamaan käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin. Viimeistely- ja jatkojalostus voidaan toteuttaa esimerkiksi työpajamuotoisena työskentelynä, jossa tilaajan kanssa käydään n. 1-2 kuukauden välein palaute, kävijätilastot ja muu kertynyt käyttäjäymmärrys yhdessä läpi ja sovitaan niiden pohjalta seuraavista kehitystoimenpiteistä. 37

38 Sisällön tuotanto ja ylläpito Kaikki palvelussa julkaistavat kohteet ovat osa jotain kokoelmaa. Kohteita ei lisätä palveluun uudestaan, vaikka ne sisältyisivät useampiin kokoelmiin. Useampaan kokoelmaan kuuluvan kohteen kuvauksen tulee olla sellainen, että se toimii kummankin kokoelman näkökulmasta (kokoelmasidonnaiset kuvaukset sisällytetään kohteen sijaan mieluummin kokoelmaan itseensä). Kokoelmien yhteydessä täytyy tulla esiin, minkä vastuutahon kuratoimia ne ovat. Vastuutahot eli Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Arkkitehtuurimuseo ja Alvar Aalto -säätiö tuottavat palveluun sisältöä eli kuratoivat sinne tulevia kohdekokoelmia. Kohteita tai kokoelmia ei tuota kukaan ulkopuolinen taho. Esimerkiksi kohde-ehdotuksia käsittelevä vastuutaho ei ole vielä selvillä. Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksella voisi olla tässä jonkinlainen rooli. Ennen laajamittaisemman lisäämisen aloittamista luodaan (pilotista saatavien kokemusten pohjalta) ohjeet, jotta linja pysyy yhtenäisenä. 38

39 Sisällöntuotantoprosessin käytännön kysymyksiä Usealla taholla voi olla käyttäjäoikeudet palveluun, mutta julkaisuoikeus on vain tietyillä, määritellyillä käyttäjillä/ tunnuksilla. Tuonti- ja julkaisuoikeus on alkuvaiheessa hankkeen kolmella pääosapuolella. Palveluun vietävä sisältö päätetään yhteisissä kokouksissa. Kaikki palveluun tuleva sisältö on valmiiksi työstettyä tekijänoikeuskysymyksiä myöten ennen sen vientiä palveluun: kuvien tekijänoikeudet on selvitetty, sisältökokonaisuus on mietitty ja niin kuvat kuin teksti ovat valmiita julkaistaviksi. Palveluun tuodaan kerrallaan yleensä noin kohdetta kerrallaan. Tavoitteena on lisätä noin kohdetta vuodessa, ja valmiissa palvelussa tulee olemaan noin kohdetta. Kohteiden viejä vie organisaatioiden tuottaman, julkaisuvalmiin sisällön järjestelmään. Palveluun viedyt kohteet ovat kaikkien niiden muokattavissa, joilla on ylläpitotunnukset. 39

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median strategia Sosiaalisen median strategia Fiksu toiminta somessa tukee työtämme Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus Sisällysluettelo Sosiaalisen median strategia 1. Sosiaalisen median opas 1.1. MEKU sosiaalisessa mediassa

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpitäjän opas

Facebook-sivun ylläpitäjän opas 1/214 2/214 Facebook-sivun ylläpitäjän opas Marraskuu 2014 Jari Juslén 3/214 Kirjoittaja Jari Juslén, Akatemia 24/7 Oy Tämän oppaan on kirjoittanut KTM, MBA Jari Juslén. Jari Juslén on kokenut markkinoinnin

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN

Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän HELI RANTANEN Ohjeita yhteisöille julkaisujärjestelmän hankintaan HELI RANTANEN Sisällys ESIPUHE 3 1 ORGANISOINNISTA 5 2 JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA IT-PROJEKTINA 8 Yleistä 8 3 SIVUJEN SUUNNITTELU 15 Yleistä 15 Perussivu

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen

Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen Helsingin yliopiston web-sivuston käyttöliittymän ongelmat ja sivuston kehittäminen Ilkka Rinne Helsinki 18. elokuuta 2003 Pro gradu tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin

Lisätiedot

INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA

INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA Paavo Muhonen Jarkko Pöllänen INTERNET-MARKKINOINTI TUKITOIMENA ITÄ-SUOMEN ASENNUS OY:SSA Opinnäytetyö Liiketalous Lokakuu 2010 1 JOHDANTO... 1 2 MITÄ INTERNET-MARKKINOINTI ON?... 2 2.1 Internet-markkinoinnin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät

INTERNET. Internetin palvelut. Sähköposti. Postituslistat. Internet ja käyttöjärjestelmät SISÄLLYS Sisällys... 2 Internet... 3 Internetin palvelut... 3 Sähköposti... 3 Postituslistat... 3 Internet ja käyttöjärjestelmät... 3 Internet ja TCP/IP-protokolla... 4 IP-osoite... 4 Yhteyden muodostaminen...

Lisätiedot

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille.

Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa. InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille. IPR Tiedonhallinta Innovaatiojohtaminen PK-yritykset AMK InnoTransfer tietoa ammattikorkeakouluille ja pk-yrityksille Patenttitiedon hyödyntäminen tuoteideoiden arvioinnissa ja valinnassa Pekka Koivukunnas

Lisätiedot

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki

Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki 1 Jäsenyhdistyssivut ja tiedostopankki Käyttöohje pitkä oppimäärä Päivitetty 9.10.2014 Sisällys Jäsenyhdistyssivu... 3 Mikä jäsenyhdistyssivu on ja mitä se ei ole?... 3 Sivun tilaaminen getting started!...

Lisätiedot

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen

Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa. Janne Leinonen Turvallisuusviestinnän kohderyhmät sosiaalisessa mediassa Janne Leinonen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Vuorovaikutteinen teknologia Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Saila Ovaska Elokuu

Lisätiedot

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8

Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 Asiakaslehti Web GISissä paikkatieto käytettävissä kaikkialla 8 ArcGIS 10.2:n uutuuksia 16 6 Ajankohtaista asiaa Sovelluskohteita Tuotetietoa Käyttäjävinkkejä Mobiilikäyttöön lisää mahdollisuuksia 32 Esri

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Riitta Marjusaari LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän alan toimijat verkossa LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

Sanna Marttila & Laura Sillanpää

Sanna Marttila & Laura Sillanpää Sanna Marttila & Laura Sillanpää Tämän oppaan käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 4.0 -lisenssi (CC BY- 4.0). Lisenssi on saatavilla osoitteessa: creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

Paikallisyhteisöt internetissä

Paikallisyhteisöt internetissä Paikallisyhteisöt internetissä Julkaisujärjestelmät ja kolmas sektori Heli Rantanen SITRAN RAPORTTEJA 44 Paikallisyhteisöt internetissä JULKAISUJÄRJESTELMÄT JA KOLMAS SEKTORI HELI RANTANEN S I T R A H

Lisätiedot