Arkkitehtuuriatlas KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN HANKESUUNNITELMA 12/12/2014 STEEP INTERACTIVE OY JYRKI VANAMO & MAIJU RISTKARI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arkkitehtuuriatlas KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN HANKESUUNNITELMA 12/12/2014 STEEP INTERACTIVE OY JYRKI VANAMO & MAIJU RISTKARI"

Transkriptio

1 Arkkitehtuuriatlas KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN HANKESUUNNITELMA 12/12/2014 STEEP INTERACTIVE OY JYRKI VANAMO & MAIJU RISTKARI

2 Sisällys 1 Projektin tavoitteet Hankesuunnitelman ensimmäisessä osassa avataan suunnitteilla olevan hakupalvelun tarkoitusta, kuvataan sen tavoitellut käyttäjäryhmät sekä käydään läpi muut suunnittelua ohjaavat periaatteet. 2 Vaatimusmäärittely Toisessa osassa esitellään palvelulle tunnistetut tärkeimmät toiminnallisuudet, ominaisuudet ja käsitteet, joita lisäksi havainnollistetaan erilaisilla rautalankapiirroksilla ja muilla käyttöliitymäluonnoksilla. 3 Toteutuksen muistilista Kolmanteen osaan on koottu muistilista erilaisista työpajatyöskentelyn mittaan ilmenneistä havainnoista, näkökulmista ja kysymyksistä, joiden huomioimista hankkeen seuraavat vaiheet edellyttävät. 4 Liitteet Neljänteen osaan on koottu suunnittelussa tuotettuja materiaaleja raakamuodossaan. 2

3 Taustaa Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen vuoden 2015 tärkein viestintähanke on suomalaisen arkkitehtuurin digitaalisen haku- ja karttapalvelun kehittäminen. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä Arkkitehtuurimuseon ja Alvar Aalto -säätiön kanssa. Uuden palvelun hankesuunnittelu toteutettiin Steep Interactive Oy:n avustuksella loppuvuodesta Työ alkoi syyskuussa 2014 osapuolten tämänhetkisten palveluiden kartoituksella, uuden palvelun alustavien tavoitteiden luonnostelulla ja muilla esivalmisteluilla. Valmisteluiden jälkeen hankkeen osapuolet kokoontuivat syksyn aikana kolmeen työpajaan, joissa määriteltiin tarkemmalla tasolla palvelun tarkoitus, käyttäjät, sisältö, tärkeimmät toiminnallisuudet, tekniset toteutustavat sekä muut toteutuksen kannalta merkittävät tekijät. 3

4 Prosessin vaiheet Työpaja I käyttäjä 1. työpajassa tarkennettiin palvelun tavoitteita ja käyttäjäkuntaa. Kirkastettiin tavoitteita: osallistujat miettivät palvelun tavoitteita, jotka koottiin eri teemojen alle ja asetettiin karkeaan tärkeysjärjestykseen. Hahmoteltiin käyttäjäpersoonia, joiden perusteella määriteltiin palvelun käyttäjäryhmät ja heidän tarpeensa. Käytiin alustavaa keskustelua osallistumisen mahdollisuuksista, sisällöstä ja teknisistä kysymyksistä seuraavaa työpajaa varten. Työpaja II sisältö 2. työpajassa keskityttiin palvelun sisältöön. Validoitiin vielä kertaalleen 1. työpajassa määritellyt palvelun tavoitteet ja käyttäjäryhmät. Linjattiin ulkoiseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Pohdittiin ja ratkaistiin kohteisiin liittyviä kysymyksiä mitä palvelussa olevat kohteet ovat käytännössä? Käytiin läpi tärkeimpiin toiminnallisuuksiin, kuten hakuja suodatintoimintoihin, käyttäjäprofiileihin ja sivuston käyttökieleen liittyviä kysymyksiä. Keskusteltiin palvelun käyttöliittymän elementeistä ja ominaisuuksista ja arvioitiin siitä tehtyjä hahmotelmia. Työpaja III puitteet 3. työpajassa ratkaistiin avoimeksi jääneitä kysymyksiä ja valmisteltiin teknisen toteutuksen aloitusta. Keskusteltiin tiedon tuottamiseen, tallettamiseen ja koneelliseen käsittelyyn liittyvistä näkökulmista. Käytiin läpi ylläpitoon, kuvamateriaalin käyttöön, tekijänoikeuskysymyksiin liittyviä kysymyksiä. Määriteltiin pilottiversion tärkeimmät toiminnot ja sovittiin toteutuksen etenemisestä. Koottiin senastiset tulokset hankesuunnitelmaksi. 4

5 1 Projektin tavoitteet

6 Palvelun käyttäjät Palvelulle tunnistettiin työpajoissa alustavasti neljä eri käyttäjäryhmää: ammattilaiset, tiedonvälittäjät, matkailijat ja kaupunkilaiset. Näistä kaksi ensimmäistä ovat käyttäjiä, jotka tarvitsevat palvelua osana työtään. Tällaiset käyttäjät toimivat joko itse suoraan rakennusalalla ( Ammattilaiset ) tai sellaisessa tehtävässä, jossa arkkitehtuuritietoa välitetään eteenpäin muille ( Tiedonvälittäjät ). Ammattilaisia ovat esimerkiksi arkkitehdit tai virkamiehet, tiedonvälittäjiä puolestaan toimittajat tai opettajat. Kaksi muuta ryhmää koostuu maallikkokäyttäjistä, jotka käyttävät palvelua arkkitehtuurikohteiden etsimiseen osana matkaa ( Matkailijat ) tai omaan kotikaupunkiin tutustumiseen ( Kaupunkilaiset ). Tätä yksityiskohtaisempi jaottelu ei tässä vaiheessa ole mielekästä, sillä käyttäjäryhmät perustuvat hypoteeseihin ja menevät jo nyt osin päällekäin. Esimerkiksi matkailijat ovat usein jollain tapaa myös alan ammattilaisia. Käyttäjäprofiileita onkin syytä tarkentaa palvelun lanseerauksen jälkeen, kun käyttäjistä saadaan todellista tietoa. 6

7 Yhteenveto käyttäjäryhmien tarpeista Ammattilainen Tiedonvälittäjä Matkailija Kaupunkilainen Tarkat perusfaktat Omien listausten luominen ja merkintöjen tekeminen Kohteiden saavutettavuus (sijainti- ja yhteystiedot) Ilmiöt ja niiden taustat Kohteiden ehdottaminen, asiavirheiden oikaisu Hakutoiminnot ja lisätietojen helppo saatavuus Pohjapiirrokset ja muu tekninen kuvamateriaali Mobiilikäyttö Kommentointi ja muu sisällön arviointi Jakaminen muualla

8 Yhteenveto palvelun tarkoituksesta Palvelun käyttäjät jakautuvat karkeasti ottaen kahteen eri ryhmään niihin, jotka etsivät tarkkaa tietoa ja haluavat tehdä yksityiskohtaisia hakuja, sekä niihin, jotka kaipaavat kevyttä ja helppolukuista luetteloa kiinnostavasta arkkitehtuurista. Palvelun tärkeimmät vaatimukset ovat tiedon helppo löydettävyys, kohteiden paikannettavuus, omien suosikkilistausten tekeminen sekä erilaisten ilmiöiden ja viitekehysten havainnollinen kuvaaminen. Nämä vaatimukset täyttämällä vastataan joko kaikkien tai lähes kaikkien käyttäjien tarpeisiin. Tällöin palvellaan nykyistä ammattikuntaa ja samalla lisätään kiinnostusta arkkitehtuuria kohtaan. Tarkoituksena on toisin sanoen rakentaa palvelu arkkitehtuuria käsittelevän tiedon sekä sen kokoamisen, näkyväksi tekemisen ja saavutettavuuden ympärille. Palvelussa on kyse täydentyvästä valikoimasta. Kaikki tieto tarkoittaa tämän palvelun yhteydessä kuratoituja kohdekokoelmia ja yksittäisiä kohteita, joiden sisällyttämisestä palveluun on päätetty osapuolten muodostaman raadin kesken tai muun arviointiprosessin avulla. Tarkoituksena ei siis ole rakentaa ensyklopediaa, joka sisältää kaiken kuviteltavissa olevan tiedon suomalaisesta arkkitehtuurista ja johon kaikki halukkaat voivat lisätä omia kohteitaan. 8

9 2 Vaatimusmäärittely

10 Palvelun keskeiset konseptit Palvelun ytimen muodostavat yksittäiset kohteet Myös kokoelmista voidaan esittää erilaisia ylätason listauksia. Kohteet voivat kuulua yhteen tai useampaan kokoelmaan tai kategoriaan, joiden kautta niitä voi tarkastella listoina tai karttointa. 10

11 Käsitteitä ja konsepteja Kohde Palvelussa käsitellään kohteita, ei rakennuksia. Kohteeseen voi kuulua yhdestä useampaan rakennuksia ja/tai kokonaisia alueita. Esimerkiksi Finlandiatalo, Torkkelinmäki ja Niuvanniemen sairaala-alue ovat jokainen yksi kohde. Kohteen tyyppi on yksi määriteltävä attribuutti palvelu tietää, onko kyseessä esim. lähiö, rakennusryhmä vai yksi rakennus, ja toimii tilanteen mukaisesti. Koska palvelusta ei ole tarkoitus tehdä pikkutarkkaa kiinteistörekisteriä, kuvataan kaikki kohteet niiden tyypistä riippumatta samanlaisilla karttamerkeillä, ei siis tarkkoina geometrisinä alueina. Kategoria Kun kohde lisätään palveluun, se liitetään haluttuihin kategorioihin. Yksi kohde voi kuulua useampaan rinnakkaiseen kategoriaan (esimerkiksi betoni- ja tiilikategorioihin, mikäli siinä on käytetty molempia rakennusmateriaaleja). Rinnakkaisuus mahdollistaa myös eriävät mielipiteet esimerkiksi tyylisuunnista. Kategoria on käytännössä listaus siihen kuuluvista kohteista kohteet itse eivät tiedä kuuluvansa mihinkään kategoriaan. Kategoriat ja kategorisoinnit määritellään tarkemmin toteutusvaiheessa. Kategorioita voidaan ottaa myös myöhemmin käyttöön ja ns. liimata niillä lisätietoa kohteisiin. 11

12 Käsitteitä ja konsepteja Kokoelma Kaikki kohteet kuuluvat kokoelmiin, eli johonkin sisällölliseen viitekehykseen. Kokoelmat ovat kategorian kaltaisia tietorakenteita, jotka sisältävät listan niihin kuuluvista kohteista sekä kuvauksen (tekstiä ja kuvia) kokoelmasta itsestään. Esimerkiksi Arkkitehtuurimuseon kaksivuotiskatsaukset ovat kokoelmia, jotka koostuvat yksittäisistä kohteista. Jokainen kokoelmaan kuuluva kohde voi kuulua mihin tahansa muihinkin kokoelmiin ja kategorioihin. Kokoelman kuvaus kertoo yleisesti, miksi työt on otettu kokoelmaan. Kohteiden kuvaukset sen sijaan sisältävät pelkkää yleistietoa kohteista. Listaukset Listaukset ovat käyttäjien luomia kokoelmia, joilla ei ole tarkempaa kuvausta (listalla on vain käyttäjän antama nimi). Niiden teko edellyttää rekisteröitymistä käyttäjäksi. Listat voivat olla joko julkisia tai yksityisiä. Hakeminen Käyttäjä voi hakea palvelusta hakusanojen perusteella niin kohteita, kategorioita kuin kokoelmiakin. Lisäksi käyttäjä voi etsiä kohteita sijainnin (sijainnin nimen) perusteella ja/tai kartan avulla (mitä kohteita kartalla näkyvä alue sisältää). 12

13 Sisällön tasot Palvelun käyttöliittymä jakautuu kolmeen tasoon: 1. Ylätason näkymiin, jotka esittelevät palvelun sisältämiä kokoelmia ja muita listauksia 2. Keskitason näkymiin, jotka esittelevät yksittäisiä kokoelmia ja niihin kuuluvia kohteita 3. Alatason näkymiin, jotka esittelevät yksittäisen kohteen yksityiskohtia Nämä näkymät ja niiden väliset suhteet on esitelty tarkemmin seuraavilla kalvoilla. 1. Etusivu (vasemmalla) ja hakemisto-näkymä (oikealla) esittelevät palvelun sisältämiä kokoelmia ja muita listauksia. 2. Yksittäisen kokoelman näkymä esittää siihen kuuluvat kohteet listana ja kartalla 3. Yksittäisen kohteen näkymä sisältää laajempaa taustatietoa kohteesta 13

14 Sisällön kolme tasoa ja siirtymiset tasojen välillä Kaikilta sivuilta pääsee takaisin ylätasolle Ylimmän tason näkymät listaavat kokoelmia ja kategorioita. Keskimmäisen tason näkymät listaavat kokoelmaan tai kategoriaan kuuluvia kohteita. Alimman tason näkymät sisältävät yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä kohteista. 14

15 Etusivu Työpöytäversio Mobiiliversio Palvelun etusivulla näytetään uutisvirta-tyyppinen helposti selattava listaus palvelun sisältämistä kokoelmista. Uutisvirtaan voidaan nostaa kulloinkin ajankohtaisia aiheita/ kokoelmia (esimerkiksi Uutuutena Keravan kävelykierrokset ). Yksittäinen kokoelma kuvataan kansikuvan, otsikon ja muutaman perustiedon muodostamana kokonaisuutena Vaihtelevuutta voidaan lisätä esim. kuvaamalla osa kokoelmista koko ruudun levyisinä bannereina Sisällön houkuttelevuutta ja monipuolisuutta voidaan lisätä vaihtelemalla tapaa, jolla kokoelmat ladotaan sivulle, esimerkiksi näyttämällä ajankohtaiset aiheet/ kokoelmat koko ruudun levyisinä bannereina. Kokoelma voidaan myös avata, jolloin yhden kansikuvan sijaan näytetään kuvia kokoelman sisältämistä kohteista 15

16 Arkkitehtuuriatlas Hakemisto ^ Profiili Kieli Palvelun etusivun yläosa on alue, johon voidaan sisällyttää vaihtuvia ajankohtaisia aiheita tai muita isoja bannereita. Arkkitehtuuriatlas Muutamalla sanalla palvelun tarkoitus tai muu vastaava kiteytys Yläosan jälkeen etusivu jatkuu rullattavana listana, joka näyttää palvelun sisältämiä kokoelmia [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Jokaisesta kokoelmasta esitetään kansikuva, nimi ja muutama perustieto (esimerkiksi kokoelman koostaneen tahon nimi) [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva]

17 Arkkitehtuuriatlas A Hakemisto ^ Profiili Kieli Näkymän yläreunan navigaatiopalkki säilyy paikallaan läpi sivuston. Kohteet Navigaatiopalkki sisältää yhden hakukentän, jolla käyttäjä voi hakea sivustolta etsimäänsä tietoa. Akateeminen Kirjakauppa Hakukenttä tarjoaa valmiita ehdotuksia sisällön Alvar Aallon Ateljee tyypin mukaan ryhmiteltyinä. Ateneum Hakemisto-linkki vie näkymään, jossa on listattu kaikki palvelun sisältämät kategoriat (ks. seuraava kalvo). Arkkitehtuuriatlas Alvar Aallon Helsinki Kokoelmat Arkkitehtuurimuseon Katsaus Architecture Classics Muutamalla sanalla palvelun tarkoitus tai muu vastaava kiteytys Suunnittelijat Aino Aalto Alvar Aalto Elissa Aalto Käyttäjät Alvar Aalto -säätiö Arkkitehtuurimuseo Arkkitehtitoimistojen liitto ATL [kokoelman kansikuva] Paikat Aleksanterinkatu, Helsinki Annankatu, Helsinki Asema-aukio, Helsinki [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä Kokoelman nimi Tekijä/organisaatio/käyttäjä [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva] [kokoelman kansikuva]

18 Työpöytäversio Mobiiliversio Hakemisto Suunnittelijat A Palvelun sisältämät kohteet voivat kuulua yhteen tai useampaan kategoriaan. Kategoriat muodostavat puolestaan taksonomioita, eli kategorisointeja. Taksonomia voi esimerkiksi olla Rakennusmateriaali, jolloin sen sisältämät kategoriat voivat olla esimerkiksi Teräs, Betoni, Puu ja niin edelleen. Rakennusmateriaalit Tyylisuunnat B C Kategoriat toimivat kokoelmien tapaan linkkeinä listauksiin, jotka näyttävät kaikki kategoriaan kuuluvat kohteet. Hakemisto-näkymä listaa kaikki palvelussa käytetyt taksonomiat sekä näiden sisältämät kategoriat. Yksittäistä kategoriaa klikkaamalla avautuu listaus kohteista, jotka kuuluvat kyseiseen kategoriaan. Näkymä palvelee käyttäjistä etenkin Ammattilaisia ja Tiedonvälittäjiä, jotka ovat kiinnostuneita tarkoista yksityiskohdista sekä laajemmista ilmiöistä Hakemisto antaa kerralla yleiskuvan palvelun koko sisällöstä. Rakennustyypit Aikakaudet D E On todennäköistä, että kategorioita tulee olemaan niin paljon, että ne eivät kaikki mahdu ruudulle yhdellä kertaa. Hakemisto-näkymä suodatustoimintoineen voidaan suunnitella tarkemmalla tasolla siinä vaiheessa, kun on olemassa tarkempi käsitys taksonomioiden ja kategorioiden määristä. 18

19 Kokoelma Työpöytäversio, pelkkä lista Mobiiliversio Palvelun keskimmäinen sisältötaso koostuu kokoelmista, jotka sisältävät tietyn näkökulman mukaan listattuja yksittäisiä kohteita. Samaa sivupohjaa voidaan käytännössä käyttää kategorioiden, kokoelmien, käyttäjien omien listausten tai hakutulosten esittämiseen. Käyttäjä voi katsella yhtä kokoelmaa tai kategoriaa kerrallaan. Kokoelmaa voi tarkastella joko pelkkänä listana tai vaihtoehtoisesti listan ja kartan yhdistelmänä. Mobiiliversiossa lista ja kartta näytetään yhdessä näkymässä peräkkäin. Työpöytäversio, lista ja kartta 19

20 Arkkitehtuuriatlas Hakemisto ^ Profiili Kieli Kokoelman tai kategorian nimi Listauksen tekijä, taho tai muu metatieto Kokoelmanäkymän otsikkoalueella näytetään kokoelman (tai kategorian) nimi sekä muut oleelliset metatiedot Listauksen kuvaus Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. lajittelu ja muut vastaavat toiminnot Näytä kartta Käyttäjä voi kontrolloida, missä järjestyksessä yksittäiset kohteet listataan (esim. järjestys kohteen nimen, suunnittelijan nimen tms. mukaan) [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] 1 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki Käyttäjä voi lisätä kohteen omalle listalleen (itse määrittämäänsä kokoelmaan), kohteen yhteydessä olevaa tähti-, sydän- tai vastaavaa symbolia klikkaamalla. [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva]

21 Arkkitehtuuriatlas Hakemisto ^ Profiili Kieli Kokoelman tai kategorian nimi Listauksen tekijä, taho tai muu metatieto Listauksen kuvaus Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. Käyttäjä voi vaihtaa näkymää listan ja lista/kartta-yhdistelmän välillä. lajittelu ja muut vastaavat toiminnot Sulje kartta 3 1 Yhdistelmänäkymässä yksittäiset karttaneulat ja listauksen elementit on linkitetty toisiinsa yhden valitseminen valitsee myös toisen. [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva]

22 A A Listauksen nimi / kategoria / tms Listauksen tekijä, taho tai muu metatieto 15 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. ja lopuksi kartalla. Mobiilinäkymässä kokoelman sisältämät kohteet näytetään ensin listamuodossa 1 3 [rakennuksen kuva] 2 4 Kartan yhteydessä on esikatseluikkuna, joka näyttää kartalla kulloinkin valitun kohteen tietoja ja toimii linkkinä kohteen näkymään. 1 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki [kuva] Kohteen nimi Suunnittelijan nimi vuosi kaupunki muu tieto

23 Samaa kokoelma-sivupohjaa voidaan käyttää kaikentyyppisten kohdelistausten esittämiseen. Näitä voivat olla kategoriat, esimerkiksi yksittäisen suunnittelijan kaikki kohteet ( ), ylläpidon luomat kokoelmat, käyttäjien luomat suosikki- tai muut vastaavat listaukset ( ) tai yksittäisen hakutermin tulokset ( ).

24 Kartta näkymänä Kokoelmanäkymää voidaan katsoa joko pelkkänä listana tai listan ja kartan yhdistelmänä. Käyttäjä voi käytännössä liu uttaa kartan esiin tai piiloon suoraan samassa näkymässä. Kun listaa vieritetään alaspäin, pysyy sen otsikkoalue ruudulla paikallaan, jolloin karttanäkymää ohjaava nappi sekä listan lajitteluvalinnat säilyvät koko ajan näkyvissä. 24

25 Kohdesivu Työpöytäversio Mobiiliversio Kohteen kansikuva = tunnuskuvaksi valittu yksi valokuva Käyttäjäryhmistä Matkailijat ja Kaupunkilaiset tulevat todennäköisesti toimeen pelkän kokoelmanäkymän avulla. Jokaisesta kohteesta tarjotaan lisäksi laajempi näkymä, johon lisätietoja kaipaavat Ammattilaiset ja Tiedonvälittäjät voivat sukeltaa. Kohdenäkymä esittää kaiken muun lisätiedon sekä tarjoaa mahdollisuuden siirtyä tarkastelemaan laajempia asiayhteyksiä, joihin kohde kuuluu. Laajemmat asiayhteydet ovat käytännössä kategorioita tai kokoelmia, joihin kohde kuuluu. Käytännössä tällöin siis siirrytään tarkastelemaan yksittäistä kategoriaa kuvauksineen. Kohteen otsakealue, jossa nimi, tagit, perustiedot ja -toiminnot Kohteen kuvaus = muodostuu leipätekstistä ja mahdollisista kuvista tekstin seassa Kohteen galleria = kohteeseen liittyviä irrallisia kuvia mahdollisine kuvateksteineen Kohde kartalla Yksi tai useampi listaus samankaltaisista kohteista, saman suunnittelijan kohteista, lähialueen muista kohteista, saman aikakauden kohteita yms. Myös listaus kokoelmista, joihin kohde kuuluu Keskustelu ja kommentit 25

26 Arkkitehtuuriatlas Hakemisto ^ Profiili Kieli Alvar Aalto (23) Ammattilaiset ja Tiedonvälittäjät löytävät kaipaamaansa lisätietoa kategoriasivuilta, jotka voivat kuvata joko yksittäistä suunnittelijaa, tyylisuuntaa, rakennusmateriaalia tms. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Suspendisse bibendum metus quis urna congue volutpat. Integer vehicula posuere varius. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed varius, urna eget faucibus volutpat, mi justo congue elit, vel suscipit elit quam in lacus. Lue lisää Jokaiseen kategoriaan voidaan liittää tekstiä, valokuvia ja muuta sisältöä. Kategorian oletusnäkymässä näytetään kuvauksen alku, laajemman kuvauksen voi liu uttaa näkyviin Lue lisää -napista. lajittelu ja muut vastaavat toiminnot Näytä kartta [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] 1 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki 2 Rakennuksen nimi Suunnittelija vuosi kaupunki [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva] [rakennuksen kuva]

27 Listausten hallinta Käyttäjät voivat lisätä yksittäisiä kohteita omiin listauksiinsa. Käytännössä tämä tapahtuu yksittäisen rakennuksen nimen yhteydessä tai muualla otsikkoalueella olevaa tähteä tms. symbolia klikkaamalla. Klikkaaminen avaa valikon, joka näyttää käyttäjän luomien listausten nimet ja niiden sisältämien kohteiden määrät. Kokoelman nimen klikkaaminen lisää kohteen kyseiseen listaan. Käyttäjä voi myös luoda kokonaan uuden listauksen valitsemalla Lisää uusi lista. Tällöin avautuu uusi valikko, johon käyttäjä voi määrittää listauksen nimen sekä julkisuuden. Lisää kohde listalle Suomen rumimmat kirkot Uutta kiinnostavaa Helsingissä Ulkkarikierros Espoo/Helsinki + Lisää uusi lista X Tallenna 27

28 Käyttäjäprofiilit Listausten luominen edellyttää palvelun käyttäjiksi rekisteröitymistä. Jos/kun käyttäjät luovat palveluun oman profiilin, voidaan näistä näyttää julkinen näkymä, joka koostuu esimerkiksi käyttäjän valitsemasta profiilikuvasta, nimestä ja lyhyestä kuvauksesta. Kuva Nimi Kuvaus Nettisivu Käyttäjän julkinen profiilinäkymä ( ) näyttää käyttäjän perustiedot sekä tämän luomat julkiset listaukset. Käyttäjä voi muokata omia tietojaan profiilin ( ) muokkausnäkymässä Tallenna 28

29 Muita huomioita sisällöstä ja toiminnoista Sisällön laatu ja määrä Palvelun sisältö tulee koostumaan kuvapainotteisista kohde-esittelyistä sekä kohteiden muodostamista kokoelmista ja listauksista. Yksittäisiä kohteita on tarkoitus sisällyttää palveluun tulevaisuudessa tuhansittain ja erilaisia kokoelmia ja muita listauksia sadoittain. Koska jokaisesta kohteesta tullaan sisällyttämään palveluun useampia yksittäisiä kuvatiedostoja, on kuvien tallennus-, käsittely- ja jakelutapoihin syytä kiinnittää huomiota alusta lähtien. Samanaikaisten kävijöiden määrä tulee tuskin olemaan niin iso, että se vaikuttaisi käyttökokemukseen tai suorituskykyyn. Sisällön tyyli ja esitystapa Sisällön tuottavat yhteistyössä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Arkkitehtuurimuseo ja Alvar Aalto -säätiö. Sisältö esitetään kompaktisti kuvina ja lukijaystävällisenä tekstinä taulukoita, ylimääräisiä väliotsikointeja ja luettelomaisuutta vältetään. Kohteiden esittelyssä on hyvä hyödyntää anekdootteja ja muita kiinnostavia nostoja. Karttapohjaisuus ja sijaintitieto Kaikilla kohteilla on palvelussa jokin sijainti. Kartta ei tule kuitenkaan olemaan palvelun keskeisin toiminto se on tärkeä, muttei ainoa näkökulma palvelun sisältöön. 29

30 Muita huomioita sisällöstä ja toiminnoista Sisällön kielet Palvelu tarjotaan englanniksi ja suomeksi. Indeksointi Jotta eri toimijoiden tuottamien kohteiden liittäminen palveluun on yhtenäistä, sovitaan asiasanojen käytöstä ja muista käytännöistä sisällöntuotannosta vastaavien tahojen kesken, ennen kuin palveluun aletaan syöttää enemmän tietoa. Sisällön jakaminen Sisältöä pitää voida jakaa vaivattomasti. Käytännössä tämä edellyttää, että kaikilla kohteilla, kokoelmilla ja listauksilla on oma osoite (URL), jota voi jakaa ja linkittää. Kommentointi ja keskustelu Palvelu on osa sosiaalisen median kenttää, joka nojaa vahvasti käyttäjien väliseen vuorovaikutteisuuteen ja keskusteluun. Mahdollisuutta kommentoida kohteita ei ole kuitenkaan tällä erää tarkoitus toteuttaa toiminnon tarpeellisuutta selvitetään ja arvioidaan vielä myöhemmin. Jos kommentointi mahdollistetaan, on tällöin syytä seurata tarkemmin, mihin suuntaan vuorovaikutus palvelussa kehittyy (mm. minkä verran sitä on ja minkä tyylistä) ja tuoko tämä lisäarvoa palvelun käyttäjille. 30

31 Muita huomioita sisällöstä ja toiminnoista Muut arkkitehtuuriaineistot Palveluun suoraan sellaisenaan siirrettävää aineistoa on olemassa hyvin vähän. Joko sitä ei ole vielä digitoitu tai se kaipaa mittavaa sisällöllistä editointia. Sisällön vaiheittaisen laajentamisen on oltava yksinkertaista kunhan vanhoja aineistoja saadaan muunnettua sopivaan muotoon, tullaan kohteita syöttämään palveluun isoja eriä kerrallaan. Toteutumattomat ja puretut kohteet Toteutumattomia ja purettuja kohteita ei tällä erää oteta mukaan palveluun. Kiinteä rakennustunnus Suomessa otetaan käyttöön kiinteä rakennustunnus vuonna Palveluun sisällytettäviin rakennuksiin on pyrittävä liittämään rakennustunnukset, jolloin niihin voidaan linkittää lisätietoa muista lähteistä. Suhde muihin palveluihin Palvelua ei tulla tällä erää integroimaan muihin suomalaisiin palveluihin, jotka sisältävät arkkitehtuuritietoa (esimerkiksi Arkkitehtitoimistojen Liiton toimistohaku). Sisällöllisestä yhteistyöstä eri tahojen kanssa päätetään tarpeen mukaan myöhemmin. 31

32 3 Toteutuksen muistilista

33 Pilottivaiheen ja jatkovaiheiden sisältö Pilottivaiheessa palveluun tulee noin 40 kohdetta: Arkkitehtuurimuseon tuorein kaksivuotiskatsaus sekä Alvar Aalto Sites -iossovelluksen kohteet. Tavoitteena on saada palveluun Helsingin kaikki merkittävät kohteet kahden vuoden sisään julkistamisesta. Tulevaisuudessa on tarkoitus lisätä palveluun kohteen vuositahdilla. Palveluun syötetään kerrallaan isoja kokonaisuuksia, joten massasyöttämisen tulee olla kätevää. Pilotin lanseerauksen yhteydessä on tarkoitus myös lakkauttaa erillinen Alvar Aalto Sites -mobiilisovellus ja siirtää sen sisältämät kohteet uuteen palveluun. Syksyllä 2015 otetaan mukaan lisää kohteita, ensimmäisinä Jyväskylän kohteet. 33

34 Palvelun nimi ja osoite Palvelu tullaan liittämään osaksi Finnisharchitecture.fisivustoa. Palvelulle ei siis ole tarkoitus luoda omaa erillistä brändiä tai sivustoa, vaan hakutoiminnallisuudesta tulee Finnisharchitecture-sivuston yksi osio. Palvelun osoiterakenteeseen on silti syytä kiinnittää huomiota, jotta linkkiä palvelun etusivulle voidaan jakaa sellaisenaan. Työpajoissa keskusteltiin mm. seuraavista nimistä/osoitteista: atlas.finnisharchitecture.fi best.finnisharchitecture.fi focus.finnisharchitecture.fi loop.finnisharchitecture.fi map.finnisharchitecture.fi find.finnisharchitecture.fi Palvelun tarkka nimi ja osoiterakenne päätetään joulu-tammikuun aikana. 34

35 Käyttäjäksi rekisteröitymisen logiikka Palvelun peruskäyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Omien listojen tekeminen ja mahdollinen kommentointi edellyttävät kirjautumista. Rekisteröityminen ja suosikkien listaaminen eivät ole palvelun toiminnan kannalta täysin välttämättömiä, mutta mikäli ne toteutetaan jo pilottivaiheessa, saadaan palvelun kokeilijat heti alusta lähtien sitoutettua käyttäjiksi ja sitä kautta osallistettua palautteen keräämiseen ja palvelun kehittämiseen. Rekisteröityminen tulee voida tehdä sähköpostilla tai Facebook- tai Googletunnuksilla. Kaikissa tapauksissa käyttäjän sähköpostiosoitteen on tultava ylläpidon tietoon. Kun käyttäjä luo tunnuksen, häneltä voidaan kerätä käyttäjätietoa kysymällä esimerkiksi, mikä häntä arkkitehtuurissa erityisesti kiinnostaa (tätä tietoa voidaan hyödyntää palvelun jatkokehityksessä). Käyttäjälle tarjotaan mahdollisuus tilata uutiskirjeitä näiden sisältö tarkentuu myöhemmin, mutta tekninen toiminto tarvitaan rekisteröitymisen yhteyteen. 35

36 Palvelin- ja tietokantaratkaisut Kukin palvelun sisältämä arkkitehtuurikohde tulee sisältämään useita kuvatiedostoja. Kun kohteiden lukumäärän on arvioitu olevan valmiissa palvelussa tuhansia kappaleita, on kuvien tallettamiseen ja jakeluun, eli ns. hosting-ratkaisuun, syytä kiinnittää erityistä huomiota. Tietokantaratkaisu on tarkoitus hankkia yksityiseltä palveluntarjoajalta. Kyseessä ei tule olemaan varsinainen master-tietokanta, vaan kaikki tieto tuotetaan ja säilyy osapuolten omissa järjestelmissä ennen siirtoa palveluun. Palvelu on kuitenkin itsenäinen siten, että se sisältää ainakin kaikki kuvat uusina entryinä (osa kuvista, etenkin tärkeimpien kohteiden pohjapiirrokset, tuotetaan kokonaan palvelua varten uusiksi). Pilottiversio rajallisine kohteineen voitaneen toteuttaa ilman sen kehittyneempää hosting-ratkaisua, mutta tähän puoleen on syytä keskittyä heti pilotin julkaisun jälkeen. 36

37 Lisää teknisiä ja prosessiin liittyviä vaatimuksia Työpajoissa on tunnistettu tarve voida syöttää kohteita kerralla suurempi määrä. Tämä tulee edellyttämään jonkinlaisen kevyen rajapinnan (application programming interface, API) toteuttamista sekä sisällönhallintajärjestelmälle että kuvien hosting-palvelulle. Nämä eivät ole välttämättömiä pilottivaiheessa, mutta ennen pitkää niitäkin tarvitaan. Rajapinnoista on hyötyä myös niissä tapauksissa, jos/kun tietokannan sisältämiä kohteita halutaan katsella esimerkiksi erillisen mobiilisovelluksen tai muun erillispalvelun kautta. Hankesuunnitelmassa on tunnistettu myös tarve viimeistellä palvelun tärkeimmät toiminnallisuudet vaiheittain, jotta toteutuksessa voidaan huomioida pilotista kerättävää palautetta ja jotta palvelu tulee näin ollen vastaamaan käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin. Viimeistely- ja jatkojalostus voidaan toteuttaa esimerkiksi työpajamuotoisena työskentelynä, jossa tilaajan kanssa käydään n. 1-2 kuukauden välein palaute, kävijätilastot ja muu kertynyt käyttäjäymmärrys yhdessä läpi ja sovitaan niiden pohjalta seuraavista kehitystoimenpiteistä. 37

38 Sisällön tuotanto ja ylläpito Kaikki palvelussa julkaistavat kohteet ovat osa jotain kokoelmaa. Kohteita ei lisätä palveluun uudestaan, vaikka ne sisältyisivät useampiin kokoelmiin. Useampaan kokoelmaan kuuluvan kohteen kuvauksen tulee olla sellainen, että se toimii kummankin kokoelman näkökulmasta (kokoelmasidonnaiset kuvaukset sisällytetään kohteen sijaan mieluummin kokoelmaan itseensä). Kokoelmien yhteydessä täytyy tulla esiin, minkä vastuutahon kuratoimia ne ovat. Vastuutahot eli Arkkitehtuurin tiedotuskeskus, Arkkitehtuurimuseo ja Alvar Aalto -säätiö tuottavat palveluun sisältöä eli kuratoivat sinne tulevia kohdekokoelmia. Kohteita tai kokoelmia ei tuota kukaan ulkopuolinen taho. Esimerkiksi kohde-ehdotuksia käsittelevä vastuutaho ei ole vielä selvillä. Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksella voisi olla tässä jonkinlainen rooli. Ennen laajamittaisemman lisäämisen aloittamista luodaan (pilotista saatavien kokemusten pohjalta) ohjeet, jotta linja pysyy yhtenäisenä. 38

39 Sisällöntuotantoprosessin käytännön kysymyksiä Usealla taholla voi olla käyttäjäoikeudet palveluun, mutta julkaisuoikeus on vain tietyillä, määritellyillä käyttäjillä/ tunnuksilla. Tuonti- ja julkaisuoikeus on alkuvaiheessa hankkeen kolmella pääosapuolella. Palveluun vietävä sisältö päätetään yhteisissä kokouksissa. Kaikki palveluun tuleva sisältö on valmiiksi työstettyä tekijänoikeuskysymyksiä myöten ennen sen vientiä palveluun: kuvien tekijänoikeudet on selvitetty, sisältökokonaisuus on mietitty ja niin kuvat kuin teksti ovat valmiita julkaistaviksi. Palveluun tuodaan kerrallaan yleensä noin kohdetta kerrallaan. Tavoitteena on lisätä noin kohdetta vuodessa, ja valmiissa palvelussa tulee olemaan noin kohdetta. Kohteiden viejä vie organisaatioiden tuottaman, julkaisuvalmiin sisällön järjestelmään. Palveluun viedyt kohteet ovat kaikkien niiden muokattavissa, joilla on ylläpitotunnukset. 39

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Tiedonlähteille NELLIn kautta -

Tiedonlähteille NELLIn kautta - 28.8.2009 1 Tiedonlähteille NELLIn kautta - www.nelliportaali.fi/jy NELLI-portaali on tiedonhakujärjestelmä, joka tarjoaa pääsyn Jyväskylän yliopistossa käytettävissä oleviin sähköisiin aineistoihin kuten

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Oppimisympäristön ominaisuudet

Oppimisympäristön ominaisuudet Oppimisympäristön ominaisuudet Skholen oppimisympäristö Skholessa voit opiskella tietokoneella, mobiililaitteella tai tabletilla Kaksikielinen käyttöliittymä suomeksi ja englanniksi Kirjautuminen osoitteista

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnitelma

Käyttöliittymäsuunnitelma Jyväskylän yliopisto SUUNNITELMA Tietotekniikanlaitos 10.11.2003 KÄKI-projekti Käyttöliittymäsuunnitelma Sami Huttunen Tatu Lamminmäki Juha Lappi Eija Pelkkikangas Sisältö SISÄLTÖ...1 1. JOHDANTO...1 2.

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

OHJE 2: Jatkavat oppilaat

OHJE 2: Jatkavat oppilaat OHJE 2: Jatkavat oppilaat Sinulla on jo Peda.net -tunnukset ja Omassa tilassasi Kulkuri-sivu. Jos jompikumpi puuttuu, lue ensin OHJE 1: Uudet oppilaat. Kirjaudu ensin sisään Peda.nettiin osoitteessa https://peda.net.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen

Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Kurssien lukulistojen ylläpito Nellissä ja siirto Moodleen Nellistä voi siirtää kirjallisuuslistoja Moodle-oppimisympäristöön. Näin voidaan tarjota opiskelijalle esimerkiksi verkkokurssin oheislukemistona

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

OHJE 1: Uudet oppilaat

OHJE 1: Uudet oppilaat 1 OHJE 1: Uudet oppilaat HUOM! Jos Sinulla on jo Peda.net-tunnukset suomalaisen koulusi kautta, Sinun ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Kirjaudu sisään Omaan tilaasi ja aloita ohjeiden luku sivulta

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Courses in English -oppaan tekeminen

Courses in English -oppaan tekeminen 1 Courses in English -oppaan tekeminen Uuden opinto-oppaan tekeminen Valitse valikosta komento Opinto-oppaat. 2 Näkymään aukeaa oppaita kolmella välilehdellä. Ensimmäisenä näkyvät tulevat oppaat ja toisella

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje

Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Digi.kansalliskirjasto.fi:n käyttöohje Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus Uusittu 14.9.2016 Digi.kansalliskirjasto.fi - Pääsivu Etusivu Sivustokartta

Lisätiedot

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen

EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen EU-rikollisia koskevien tietojen laadun parantaminen VIITETYÖKALUN KÄYTTÖOPAS ERIC (European Request Information Capture) on viitetyökalu, joka on suunniteltu koko Euroopan lainvalvonnan avuksi ja tueksi.

Lisätiedot

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin.

10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. 10 helppoa käytännön ohjetta SEO-optimointiin. On-page SEO-optimointi tarkoittaa nettisivustolle tehtäviä muutoksia, joilla on osaltaan huikea vaikutus sivuston näkyvyyteen hakukoneissa. Tarkista helposti

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä

Hakusanan tarkkuus ja tähtikäsky tähtikäskyä tähtikäskyä Lantmännen Unibake Kuvapankin käyttöohje Lantmännenin kuvapankki on yhteinen alusta kaikille Unibaken alle kuuluville maille, joten sieltä löytyy kuvia sekä Unibake Suomelta että muilta mailta. Muiden

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet

RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE. Esiterekisterissä olevat esitteet VALVOTTAVATIEDOTE 1 (5) RAHOITUSTARKASTUKSEN ESITEREKISTERIN KÄYTTÖOHJE Esiterekisterissä olevat esitteet Rahoitustarkastus (Rata) julkaisee esiterekisterissä ne arvopaperitarjouksista ja arvopaperien

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet

helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet 1/12 helsingintaiteilijaseura.fi WordPress-pikaohjeet Sisällysluettelo 1. Ohjausnäkymä...1 2. Työkalupakki... 2 3. Artikkelit, Näyttelyt ja Sivut...3 4. Artikkelin lisäys tai muokkaus... 4 Artikkelikuvan

Lisätiedot

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa

LinkedIn. Ammatillista profiilia rakentamassa LinkedIn Ammatillista profiilia rakentamassa Henri Annila & Leena Itkonen Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto ja Helsingin yliopiston urapalvelut yhteistyössä www.linkedin.com/in/annila sekä www.linkedin.com/in/leenaitkonen

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta)

Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) 15.3.2017 vj Oikeus: Jäsenrekisterinhoitaja Lippukunnanjohtaja Sihteeri Akela/Sampo (voivat lisätä huoltajan jäsenelle, mutta eivät voi luoda uutta) HUOLTAJAN LISÄÄMINEN Lippukunnat voi lisätä alaikäisille

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi

Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje. www.360optimi.com/kiinteistopassi Rakennusten elinkaarimittareiden verkkotyökalun käyttöohje www.360optimi.com/kiinteistopassi Bionova Consulting, luottamuksellinen Viimeksi päivitetty 9. syyskuuta 2014 Käyttöohjeen sisällysluettelo Luo

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi

KÄYTTÖOHJEET PERUSTEET SANASTOA KIRJAUTUMINEN OPETUKSEN TYÖTILAT. Kopan osoite koppa.tampere.fi KÄYTTÖOHJEET Kopan osoite koppa.tampere.fi PERUSTEET Käytä mieluiten Firefox-, Opera-, Chrome- tai Internet Explorer 8 selainta. SANASTOA Dashlet: Työpöydälle tai työtilaan sijoitettava ikkuna tai pienohjelma.

Lisätiedot

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa.

Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. Luokka näytön käyttäminen opetuksessa. - Kaikki alkaa totta kai kaukosäätimestä. - Source napista pääset valikkoon, mistä voit valita minkä lähteen otat käyttöön - Magic IWB S on piirto-ohjelma (valkotaulu)

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen

Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Vaatimusluettelo versio 0.17 Toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset Tunnus (ID) Vaatimus Vaatimuksen Yleiset vaatimukset 1 Koodistopalvelujärjestelmä on selainkäyttöinen 2 Käyttöliittymän tulee

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja:

Finna on hakupalvelujen kokonaisuus, johon kuuluu tällä hetkellä seuraavantyyppisiä sivustoja: Kerro mielipiteesi hakupalvelusta! Keräämme Finnasta palautetta lyhyellä kyselyllä. Täyttäminen vie n. 5-10 minuuttia. Samalla voit osallistua Samsung Galaxy Tab 4 7.0 -tabletin arvontaan. Finna on hakupalvelujen

Lisätiedot

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje

KANSALAISKIOSKI Käyttöohje KANSALAISKIOSKI Käyttöohje Suomen Mediatoimisto Käyttöohje 2(7) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1.Miten esitän kysymyksen kansalaiskioskissa?...3 2.Mitä ovat kysymyksen esittämisen lisävalinnat?...5

Lisätiedot

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas

ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas ILO IRTI VALOKUVISTA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kuvapankin käyttöopas 1 SISÄLLYS: Sisällyluettelo ja kuvapankin tunnukset 1 Viestintäpäällikö Paula Salosen tervehdys 2 1. UUDEN VALOKUVAN LISÄÄMINEN

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Yleistä... 2 Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Kohteen käyttöliittymän osat ja näkymien päivittymisjärjestys... 4 Kohteen näkymät (Valintapainikkeet)... 5 1. Hankkeet

Lisätiedot

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN

24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24MAGS PIKAOHJE HALLINTAPANEELIN KÄYTTÖÖN 24Mags Asiakaspalvelu support@24mags.com 020 734 0570 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Uuden julkaisun luominen 3 1.1 Julkaisun nimi 3 1.2 Ladattava PDF-tiedosto 3 1.3 pakkauslaatu

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Kyvyt.fi:n pohjalla nyt Mahara 1.4 Kyvyt.fi:n käyttöliittymä noudata pääosin Maharan navigointimallia Maharan uudistusten lisäksi Discendum tuo paljon uusia ominaisuuksia

Lisätiedot

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota.

Public Account-tili on pysyvä, joten kannattaa käyttää mieluummin sitä kuin kaupallisen tilin kokeiluversiota. 1.1 Tässä harjoituksessa opit laatimaan luokitellun teemakartan maastossa aiemmin keräämistäsi pisteistä. Käytämme Esrin ArcGis-palvelun ilmaisia ominaisuuksia. Kartan tekoa voi harjoitella kokonaan ilman

Lisätiedot

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto

Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Lumme-verkkokirjaston tiedonhaun opas Pieksämäen kaupunginkirjasto Tervetuloa Lumme-kirjastojen verkkokirjastoon! Ilman kirjautumista voit selata aineistotietokantaa tarkistaa onko teos hyllyssä vai lainassa

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 2, käytä tehokkaasti Tämä on ensimmäisen kuvankäsittelyoppaan jatko-osa. Tässä jatko-osassa opimme käyttämään Picasan mainioita ominaisuuksia tehokkaasti ja monipuolisesti.

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

- Jalkapalloa jokaiselle -

- Jalkapalloa jokaiselle - Kauden vaihto Ohjeita ylläpitäjille Arto Kalliola - Jalkapalloa jokaiselle - KAUDEN VAIHTAMINEN JOPOX-JÄRJESTELMÄSSÄ Yleistä Kun toimintakausi lähestyy loppuaan, luodaan Jopox-järjestelmään seuraavaa kautta

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015

TOIMINNAN HAVAINNOINTI. Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 TOIMINNAN HAVAINNOINTI Kysely Orimattilan ja Myrskylän perusopetuksen opettajille syksyllä 2015 HAVAINNOINNIN TAVOITE Kehittämistyön alkukartoitus Laadun arvioinnin työkalu kysely uusitaan vuosittain Uuden

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot