Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012"

Transkriptio

1 -3, KH :00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 3/2012

2 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Hilkka Suni Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu puheenjohtaja I vpj II vpj jäsen H. Junttilan vh. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t kv:n pj kv:n I vpj kv:n II vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Läsnä poissa Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 17, KH :00 Tilannekatsaus keittiöverkkoselvitykseen Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus on antanut tekniselle lautakunnalle tehtäväksi selvittää ruokahuollon valmistuskeittiöiden määrän ja valmistuksen toteuttamistavan vuoden 2011 loppuun mennessä. Tekninen lautakunta on nimennyt työryhmään puheenjohtajaksi teknisen johtajan ja sihteeriksi palvelusihteerin tai kiinteistösihteerin. Ruokahuoltopäällikkö toimii hankkeen päällikkönä ja vastaa valmistelusta, seurannasta, raportoinnista sekä ohjausryhmän kokouksien järjestämisestä. Tekninen lautakunta on nimennyt työryhmään edustajikseen Sirpa Heiskan ja Martti Joensuun. Kaupunginhallitusta pyydettiin nimeämään omat edustajansa ohjausryhmään. Kaupunginjohtajalla on edustamisoikeus ohjausryhmään Tekninen lautakunta on pyytänyt koulutointa, peruspalvelukuntayhtymä Kalliota, ruokapalveluhenkilöstöä ja ruokapalveluhenkilöstön ammattiliittoja nimeämään edustajansa työryhmään ruokapalvelut ovat nimenneet henkilöstönsä edustajaksi Arja Löytynojan ja henkilöstön ammattiliiton edustajaksi Jytyn pääluottamusmiehen Päivi Männistön kaupunginhallitus on nimennyt edustajakseen työryhmään Jarmo Vuolteenahon sivistyslautakunta on nimennyt koulupalvelujen edustajaksi työryhmään rehtori Jukka Turusen. Lisäksi keittiöverkkotyöryhmässä on Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta edustajat päivähoidon, kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon tehtäväalueilta. Keittiöverkkotyöryhmä on kokoontunut 3 kertaa ( , ja ). Työryhmän toisessa kokouksessa konsultti Minna Dammert Damico Oy:stä oli esittelemässä keittiöverkkoselvitystä, jonka ruokahuoltopäällikkö oli tilannut syyskuussa 2011 keittiöverkkotyöryhmän työskentelyn tueksi. Konsultin tekemän selvityksen tarkoituksena oli saada ulkopuolisen asiantuntijan näkemys Nivalan kaupungin keittiöverkoston nykytilanteesta ja kehittämisesitykset siihen. Kolmannessa kokouksessaan keittiöverkkotyöryhmä hyväksyi konsultin tekemän keittiöverkkoselvityksen työryhmätyöskentelyn pohjaksi. Kokouksen yhteenvedossa työryhmä totesi, että keittiöverkko- ja tuotantotapamuutos on iso projekti, jossa asiaa on tarkasteltava monelta näkökulmalta huomioiden käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet. Lisäksi keittiöverkkotyöryhmä tutustui Kuusamon ruokapalveluiden yhden keskuskeittiön malliin ja uuteen keskuskeittiöön. Ruokahuoltopäällikkö on pitänyt joulukuussa 2011 yhteistyöpalavereja ruokapalvelua ostavien Peruspalvelukuntayhtymä Kallion eri ta-

5 17, KH :00 hojen kanssa selvittääkseen perusturvan käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet ja tulevaisuuden näkymät. Keittiöverkkotyöryhmä on pyytänyt jatkoaikaa selvityksen valmistumiselle. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tietoon saaduksi ja käy evästyskeskustelun asiasta. Päätös Ruokahuoltopäällikkö Sirpa Peltomaa selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Hän poistui kokouksesta kello Kaupunginhallitus pyytää työryhmältä pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen esitystä periaateratkaisusta koskien valmistuskeittiöiden lukumäärää sekä ruoan valmistustapaa. Kaupunginhallitus päätti, että selvityksen tulee olla valmis helmikuun 2012 loppuun mennessä siten, että se mahdollistaa Niva-Kaijan koulun suunnittelutyön käynnistämisen. Kokonaisuudessaan selvityksen tulee olla valmis maaliskuun 2012 loppuun mennessä. OTE: Niva-Kaijan koulun suunnittelutyöryhmä Ruokahuoltopäällikkö Tekninen lautakunta Valmistelija ruokahuoltopäällikkö Keittiöverkkotyöryhmä on kokouksessaan hyväksynyt yhden keskuskeittiön mallin, jonka pohjalta lähdetään suunnittelemaan keskuskeittiötä ja tuotantotapaa. Ensisijaisena vaihtoehtona keskuskeittiöksi on Niva Kaijan keittiö. Kokouksessaan keittiöverkkotyöryhmä on päättänyt, että keittiön neliömääriä tarkastellaan selvitysten perusteella. Työryhmän päätöksen taustalla ovat tiedot siitä, että molemmat nykyiset valmistuskeittiöt ovat huonokuntoisia ja ahtaita ja niiden koneet ja laitteet ovat 1980-luvulta. Yhden keskuskeittiön mallilla saadaan toimiva, nykyaikainen ja eri toiminnot huomioiva keittiö, jossa ruokapalveluhenkilöstö on käytettävissä tehokkaammin sekä sijaisjärjestelyt ja työt helpommin organisoitavissa. Tuotantotapaan päätettäessä huomioidaan eri asiakasryhmien tarpeet ja näkemykset.

6 17, KH :00 Valmistelijan ehdotus Keskiviikkona klo 9.00 keittiötyöryhmä kokoontuu ja keskustelee valmistuskeittiöiden lukumäärästä ja ruoan tuotantotavasta sekä evästää Teknistä lautakuntaa päätöksen teossa. Tekninen lautakunta hyväksyy yhden keskuskeittiön mallin. Ensisijaisena sijoituspaikkana Niva - Kaijan keittiö huomioiden toimivan ja nykyaikaisen keittiön vaatimat neliömäärät sekä liitteenä olevan terveysvalvontaviranomaisen ohjeistukset asiasta. Tuotantotapaa päätettäessä huomioidaan asiakasryhmien tarpeet. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Ruokahuoltopäällikkö Sirpa Peltomaa selosti keittiöverkkotyöryhmän tekemää selvitystä lautakunnan jäsenille. Hän poistui kokouksesta klo Keskusteltuaan asiasta tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi valmistelijan esityksen. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi yhden keskuskeittiön mallia kuten tekninen lautakunta on päätöksessään esittänyt.

7 18, KH :00 Kauppakirja Mäkirinne -nimisestä kiinteistöstä Valmistelijan ehdotus Oheismateriaali: kauppakirja Valmistelija maanmittausteknikko Nivalan kaupunki ostaa Nivalan kaupungin Nivalan kylässä voimassa olevassa asemakaavassa korttelista n:o 22 Mäkirinne nimisen kiinteistön RN:o Kiinteistön pinta-ala on 1870 m 2. Kiinteistö on asemakaavassa suojaviher- ja kevyelle liikenteelle varattua aluetta. Hyväksytään allekirjoitettu kauppakirja. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

8 19, KH :00 Kauppakirja Satumetsä ja Jyrkänranta nimisistä kiinteistöistä Valmistelijan ehdotus Oheismateriaali: kauppakirja Valmistelija maanmittausteknikko Nivalan kaupunki ostaa allekirjoitetulla kauppakirjalla määräalan Satumetsä-nimisestä kiinteistöstä RN:o ja määräosan (1/2) Jyrkänranta-nimisestä kiinteistöstä RN:o Määräalojen pinta-ala on n. 4164,5 m². Määräalat ovat asemakaavanmukaista tie-, pysäköinti ja uimaranta-aluetta. Hyväksytään allekirjoitettu kauppakirja. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

9 20, KH :00 HALL: 8/2012 Vesikolmio Oy:n osakkassopimuksen muuttaminen Liite: Vesikolmio Oy:n osakassopimusluonnos. Oheismateriaali: Vesikolmio Oy:n voimassa oleva osakassopimus. Vesikolmio Oy on Kalajokilaakson kuntien omistama vuonna 1968 perustettu tukkuvesiyhtiö. Yhtiö vastaa osakaskuntien alueen talousveden hankinnasta ja jätevesien puhdistamisesta sekä kuntakeskusten välisestä siirtämisestä. Vesikolmio Oy on investoimassa lähivuosina voimakkaasti siirtoviemäreihin ja Kalajokilaakson keskuspuhdistamoon. Näiden hankkeiden toteutuminen vaatii Vesikolmio Oy:ltä merkittävää lainanottoa. Vesikolmio Oy:n yhtiökokous velvoitti yhtiön hallituksen valmistelemaan osakassopimuksen muutoksen koskien takausprovision perintää seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä. Muutos käytännössä tarkoittaa, että omistajat tulevat jatkossa perimään takausprovisiota yhtiölle takaamistaan lainoista. Osakeyhtiölain mukainen osakkaiden tasapuolinen kohtelu edellyttää, että provisio on kaikille samansuuruinen ja maksetaan kaikille, vaikka vain yksi omistaja sitä edellyttäisi. Tästä johtuen osakassopimusta on muutettava. Osakassopimuksessa on oltava maininta omistajille maksettavasta provisiosta ja sen suuruudesta. Vesikolmio Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan muuttaa osakassopimuksen kohtaa 4 Osakkaiden velvollisuudet ja oikeudet lisäämällä siihen seuraavan lauseen Osakaskunnilla on oikeus periä enintään 0,5 %:n vuosiprovisio yhtiölle takaamastaan velkamäärästä, tämän osakassopimuksen voimaan tulon jälkeiseltä ajalta.. Vesikolmio Oy:n uusittu osakassopimus tulisi olla hyväksyttynä valtuustoissa kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan käsitellä huhtikuussa Vesikolmio Oy:n yhtiökokouksessa. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Vesikolmio Oy:n uusitun osakassopimuksen.

10 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 OSAKASSOPIMUS 1 Sopimuksen tarkoitus ja määritelmät Tässä sopimuksessa ilmaistaan osakkaiden (Haapajärven, Nivalan, Kalajoen ja Ylivieskan kaupungit sekä Alavieskan ja Sievin kunnat) yhteinen näkemys vesihuoltopalveluiden alueellisena tukkutoimittajana toimivan Vesikolmio Oy:n (myöhemmin Yhtiö) toimintatavoista, hallinnosta ja taloudesta. Osakkaiden alueella toimivista vesihuollon vähittäislaitoksista käytetään myöhemmin termiä Asiakaslaitokset. Tämän sopimuksen astuessa voimaan Asiakaslaitoksia ovat Kalajoen, Alavieskan ja Ylivieskan vesihuoltolaitokset sekä Haapajärven Vesi Oy, Nivalan Vesihuolto Oy, Osuuskunta Valkeavesi, Sievin vesiosuuskunta ja Ylivieskan vesiosuuskunta. Osakkaat sitoutuvat toimimaan Yhtiössä osakkeenomistajina niin, että Yhtiö voi asianmukaisesti täyttää sille tämän sopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat tarkoitukset ja tehtävät. Osakkaat eivät tavoittele toiminnallaan Yhtiön osakekannan myöhempää realisoimista. 2 Sopimuksen tausta Vesikolmio Oy:llä ei ole aiemmin ollut osakassopimusta. Toukokuun 6. päivänä 1976 on allekirjoitettu Yhtiön toiminnan laajentamisesta sopimus, joka vastasi sisällöltään osakassopimusta. Allekirjoittajina olivat Ylivieskan kaupunki sekä Kalajoen, Alavieskan ja Nivalan kunnat sekä kuusi paikallista yksityistä vesihuoltolaitosta. Haapajärven Vesi Oy liittyi Vesikolmio Oy:n osakkaaksi Haapajärven Vesi Oy myi omistamansa 285 osaketta Haapajärven kaupungille Tämän jälkeen Yhtiön osakaspohja ei ole muuttunut. Patentti- ja rekisterihallitus on viimeksi vahvistanut Yhtiön yhtiöjärjestyksen osakeyhtiölain mukaiseksi. 3 Yhtiön tehtävät ja velvollisuudet 3.1 Yhtiön perustehtävä Yhtiön tehtävänä on huolehtia tukkutason laitosmaisesta vesihuollosta osakaskuntiensa alueella. Yhtiö voi myös huolehtia samalla alueella sijaitsevasta vesihuoltolaitostoiminnasta

11 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 2 (11) 3.2 Toimitettavat ja vastaanotettavat määrät Vuonna 2004 osakaskuntien alueella käytettiin vettä ja vastaanotettiin jätevettä seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukossa esitetään myös ennuste vuoden 2020 vastaavista määristä. m 3 /v Vesi * Jätevesi ** Vuosi Ylivieskan kaupunki ( ) Nivalan kaupunki ( ) Kalajoen kaupunki ( ) Haapajärven kaupunki ( ) H ( ) Sievin kunta ( ) Alavieskan kunta ( ) Yhteensä ( ) * Vesi Vesikolmion kunnan alueelle myymänä määränä. ** Jätevesi viemärilaitoksen laskuttamana määränä. (Sulkeissa vastaanotettu) H Haapajärven Vesi Oy:n itse hankkimaa ja laskuttamaa vettä. Yhtiö pyrkii toimittamaan vettä ja vastaanottamaan jätevettä keskeytyksettä kulloinkin vallitsevien määräodotusten mukaisesti ja kulutushuiput sekä vuotovedet huomioiden. Viemäriin joutuvista liiallisista vuoto- ja hulevesistä Yhtiöllä on kuitenkin oikeus veloittaa Asiakaslaitoksiaan tämän sopimuksen kohdan 10 mukaisesti. Mahdollisista Yhtiöstä riippumattomista syistä vedenjakeluun tai jätevesien vastaanottoon aiheutuvia häiriöitä tai niiden seurauksia Yhtiö ei Asiakaslaitoksille korvaa. Yhtiö sitoutuu kehittämään toimintaansa siten, että se pystyy toimittamaan ennustetut vesimäärät osakaskuntien alueella toimiville Asiakaslaitoksille ja vastaanottamaan niiltä ennustetut jätevesimäärät. Yhtiön velvoitteet koskevat asutuksen ja asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoa. Määrältään tai laadultaan siitä merkittävästi poikkeavien liittyjien, esimerkiksi teollisuuslaitosten raakavesitoimituksista sekä jätevesien käsittelystä ja niistä perittävistä maksuista Yhtiö ja Asiakaslaitos sopivat erikseen voimassa olevan lainsäädännön sekä valtakunnallisesti hyväksyttyjen suositusten ja käytäntöjen mukaisesti.

12 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 3 (11) 3.3 Muut tehtävät Yhtiö hoitaa oman verkostonsa laajuudessa raakavesilähteiden suojelun, tarkkailun ja terveysviranomaisten määräämän vedenlaadun valvonnan sekä huolehtii, että Asiakaslaitoksille toimitettu vesi täyttää kulloinkin säädetyt laatuvaatimukset. Yhtiö vastaa siitä, että sen vesijohto- ja viemäriverkostot sekä jätevedenpuhdistamot täyttävät voimassa olevien lakien, säädösten sekä ympäristölupien vaatimukset ja huolehtii niiden asettamien velvoitteiden täyttämisestä. Yhtiö ylläpitää toiminnastaan liiketoimintasuunnitelmaa, jossa arvioidaan kootusti Yhtiön toiminnan kehitystä teknisestä, taloudellisesta ja hallinnollisesta näkökulmasta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Liiketoimintasuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään parillisina vuosina yhtiökokouksen yhteydessä. Yhtiö on velvollinen tiedottamaan osakaskunnille, Asiakaslaitoksille, viranomaisille ja kuluttajille toimitetun veden laadusta ja jäteveden puhdistuksen tasosta riittävässä laajuudessa. Yhtiö osallistuu kuntien tehtävänä olevien vesihuollon kehittämissuunnitelmien päivitykseen sekä vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Yhtiö osallistuu osaltaan myös vesihuollon valmiussuunnitteluun ja sen vaatimiin toimenpiteisiin. Osakkailta yhtiölle siirtyvään omaisuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät osakkailta Yhtiölle. Yhtiö voi hoitaa toimintaansa liittyvät osatoiminnot (asennustyöt, kirjanpito ym.) itse, hankkia ne osakaskunnilta tai parhaaksi katsomaltaan palveluntarjoajalta. Yhtiön toimintaa voidaan laajentaa koskemaan myös muita toimintoja tai alueita osakkaiden niin päättäessä. 4 Osakkaiden velvollisuudet ja oikeudet Osakkaat luovuttavat Yhtiölle vesihuolto-omaisuuttaan kohdassa 12 esitetyllä tavalla. Osakkaat sitoutuvat ostamaan tukkutason laitosmaisen vesihuollon palvelut Yhtiöltä. Osakkaat valvovat ja ohjaavat Yhtiön toimintaa.

13 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 4 (11) Osakkaat sallivat Yhtiön sijoittaa korvauksetta tarvittavia vesihuollon ohjausjärjestelmiä omistamiensa rakenteiden yhteyteen. Osakkaat vuokraavat Yhtiölle sen tarvitsemat maa-alueet erikseen tehtävillä vuokrasopimuksilla. Yhtiön investointien osalta Osakkaat sitoutuvat antamaan omavelkaisen takauksen tai muun turvaavan vakuuden yhtiön tarvitsemille lainoille osakemääriensä suhteessa. Osakaskunnilla on oikeus periä enintään 0,5 %:n vuosiprovisio yhtiölle takaamastaan velkamäärästä, tämän osakassopimuksen voimaan tulon jälkeiseltä ajalta. Vastaavasti, jos investointeja varten kerätään Yhtiön osakkailta pääomalainaa tai muuta oman pääoman ehtoista rahoitusta, sitoutuvat Osakkaat tällaiseen lisärahoitukseen edellä sovitun mukaisesti. Jos Yhtiö pääomarakenteensa vahvistamiseksi tarjoaa merkittäväksi uutta osakepääomaa, eikä korotusta suunnata yhtiökokouksen päätöksellä jollekin Osakkaista tai Yhtiön ulkopuoliselle taholle, sitoutuvat Osakkaat merkitsemään sen aikaisemmin omistamiensa osakemäärien suhteessa. Osakkaat ovat velvollisia kuulemaan yhtiötä yhtiön toimialaan kuuluvissa tai siihen vaikuttavissa asioissa. 5 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet Yhtiön osakepääoma on ,00 euroa, mikä jakaantuu seuraavasti: Osaketta Prosenttia Ylivieskan kaupunki ,5 % Nivalan kaupunki ,7 % Kalajoen kaupunki ,8 % Haapajärven kaupunki ,3 % Sievin kunta 155 9,4 % Alavieskan kunta 104 6,3 % Yhteensä ,0 % Kaikki osakkeet tuottavat Yhtiössä yhtäläiset oikeudet. 6 Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Kun yhtiön toiminnan painopiste siirtyy Kalajoelle, muuttuu yhtiön kotipaikaksi Kalajoen kaupunki

14 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 7 Osakkeiden luovuttaminen 5 (11) Osakas ei saa luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita tämän sopimuksen ulkopuolisille tahoille ilman kaikkien muiden osakkaiden etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kirjallinen suostumus on lisäksi hyväksyttävä kaikkien osakaskuntien kunnanvaltuustoissa. Tässä tarkoitettuna luovutuksena ei pidetä kuntaliitokseen perustuvaa osakkeiden siirtymistä Yhtiön ulkopuolelle. Jos osake luovutetaan edellä mainitun kiellon vastaisesti, on ensisijaisesti Yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkailla oikeus lunastaa luovutetut osakkeet yhtiöjärjestyksen 3 :ssä olevan lunastuslausekkeen ehtoja noudattaen. Jos Yhtiö tai muut osakkaat joutuvat lunastushintana tässä tapauksessa maksamaan osakkeesta enemmän, kuin mitä osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on, kiellon vastaisesti osakkeita luovuttanut osakas on velvollinen suorittamaan lunastajille vahingonkorvauksena lunastushintana suoritetun vastikkeen ja osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon välisen erotuksen lunastushinnan suorittamisesta laskettavine korkolain 4 :n mukaisine viivästyskorkoineen. Jos muut osakkeenomistajat antavat suostumuksensa osakkeiden luovuttamiseen tämän sopimuksen ulkopuoliselle taholle, tulee luovuttajana olevan osakkaan huolehtia siitä, että ennen osakkeiden luovuttamista luovutuksensaaja on liittynyt tähän osakassopimukseen. Jos osakkaat, jotka omistavat yhdessä enemmän kuin puolet koko yhtiön osakemäärästä, aloittavat neuvottelut omistamiensa osakkeiden luovuttamisesta Yhtiön ulkopuolelle, tulee heidän samalla neuvotella mahdolliset luovutuksen ehdot siten, että myös muiden Osakkaiden omistamat osakkeet ostetaan heidän niin halutessaan ostajan toimesta samoilla ehdoilla kuin neuvottelussa mukana olleiden Osakkaiden osakkeet. Jos he tämän laiminlyövät, ovat he yhteisvastuullisesti velvolliset suorittamaan muille Osakkaille yhteisesti sopimussakkona heidän ostajalta saamaansa kauppahintaa vastaavan määrän. Osakas ei saa luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita pantiksi eikä luovuttaa muutoinkaan niihin perustuvia oikeuksia osaksikaan kolmannelle. 8 Osakkeiden luovuttaminen yhtiön sisällä Osakas ei saa luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita toiselle osakkaalle, elleivät kaikki muut osakkaat ole siihen etukäteen nimenomaisesti antaneet kirjallista suostumustaan. Jos osakkeet vastoin edellä mainittua kieltoa kuitenkin luovutetaan, on ensisijaisesti Yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeet niiden kirjanpidollisesta vasta-arvosta tai, jos osakkeen käypä arvo on tätä alhaisempi, käyvästä arvosta siirronsaajalta. Jos Yhtiöllä ei ole lunastamiseen käytettävissä varoja, on toissijaisesti muilla osakkailla oikeus lunastaa osakkeet samoin ehdoin osakemääriensä mukaisessa suhteessa. Lunastamiseen sovelletaan muutoin, mitä yhtiöjärjestyksen 3 :ssä on määrätty.

15 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 6 (11) 9 Yhtiön hallinto Osakkaat sitoutuvat käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan osakkaiden ehdottamina 6 jäsentä ja 6 varajäsentä ja että osakkailla on jäseniä hallituksessa seuraavasti: Ylivieskan kaupunki 1 Nivalan kaupunki 1 Kalajoen kaupunki 1 Haapajärven kaupunki 1 Sievin kunta 1 Alavieskan kunta 1 Hallituksen jäseniltä edellytetään perehtyneisyyttä yhtiön toimialaan. 10 Yhtiön henkilöstö Yhtiöllä on palveluksessaan täysipäiväistä henkilöstöä, joka vastaa Yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Oman henkilöstönsä lisäksi Yhtiö voi teettää osan töistä ostopalveluina. Erillisten kauppakirjojen allekirjoituksilla Yhtiön omistukseen ja käyttöön siirtyvillä jätevedenpuhdistamoilla nykyisin kuntien päätoimisena vesihuoltohenkilöstönä työskentelevät työntekijät siirretään yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhteen ehdoin. Vesihuoltotehtäviä osan työajastaan hoitavan henkilöstön osalta siirtymisestä sovitaan tapauskohtaisesti. Yhtiö huolehtii tämän jälkeen henkilöstönsä toimenkuvien tarkistamisesta ja oikeudenmukaisesta palkkapolitiikasta. Yhtiössä harjoitetaan kestävää henkilöstöpolitiikkaa. 11 Yhtiön rahoitus ja talous 11.1 Yleiset periaatteet Yhtiö rahoittaa toimintansa ja investointinsa pitkällä aikavälillä kokonaan Asiakaslaitoksiltaan keräämillään maksuilla. Osakkaat antavat tarvittaessa yhtiön investointeja varten ottamille lainoille vakuuksia edellä 4 :ssä sovitulla tavalla. Yhtiö voi ottaa vastaan valtion, EU:n ja kuntien avustuksia toimintaansa varten. Yhtiö hoitaa talouttaan niin, että se voi hoitaa toiminta-, rahoitus-, kehittämisja investointikulunsa tarkoituksenmukaisesti. Yhtiö ei tavoittele taloudellista ylijäämää lukuun ottamatta tilapäistä varautumista investointeihin. Yleishyödyllisenä laitoksena Yhtiö ei jaa toimintansa ylijäämiä osakkailleen osinkoina.

16 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 7 (11) Yhtiö huolehtii kirjanpidossaan, tilinpäätöksissään sekä muussa raportoinnissaan siitä, että vedenhankintaan liittyvät kustannukset ja tuotot ovat yksikäsitteisesti erotettavissa jätevesien johtamiseen ja käsittelyyn liittyvistä kustannuksista ja tuotoista. Varsinaisen tilinpäätöksensä osana yhtiö laatii vedelle ja jätevedelle kummallekin erillisen laskennallisen tilinpäätöksen Maksut Yhtiö perii Asiakaslaitoksiltaan veden ja jäteveden käyttömaksuja (euroa/m 3 ) yhdenmukaisin periaattein. Maksujen määrittelyssä pyritään edellä kuvatulla tavalla kustannusvastaavuuteen, ja ne ovat samat kaikille Asiakaslaitoksille. Veden laskutus perustuu osakkaan alueella kulutetun vesimäärän mittaukseen. Vesi mitataan pääsääntöisesti vedenottamoilta lähtevästä putkesta sekä kuntien rajat ylittävistä putkista. Jäteveden laskutus perustuu osakkaan alueella laskutettuun jätevesimäärään sekä alueelta vastaanotetun jäteveden määrän mittaukseen. Jäteveden määrä mitataan pääasiassa kuntien rajat ylittävistä putkista. Vastaanotetun jäteveden määrän ylittäessä laskutetun jätevesimäärän laskutetaan siitä seuraavasti: (A - B) / A Veloitus jätevesimäärän kyseisestä osuudesta 0 20 % Ei veloitusta % 50 % jäteveden käyttömaksusta yli 30 % 100 % jäteveden käyttömaksusta jossa A = Vesikolmion vastaanottaman jäteveden määrä B = Kunnan vesihuoltolaitoksen laskuttama jätevesimäärä Kyseinen veloitusperuste astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta siitä, kun tämän sopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut kuusi vuotta. Siihen saakka kolmena ensimmäisenä vuotena ei vuotovesistä veloiteta. Kolmena seuraavana vuonna alle 30 %:n jäävästä ylityksestä ei veloiteta, mutta ylityksen ollessa 30 % tai enemmän ylimenevältä osalta veloitetaan 50 % jäteveden käyttömaksusta. Volyymiltään tai laadultaan poikkeuksellisten Asiakaslaitosten liittyjien, esimerkiksi teollisuuslaitosten, osalta Yhtiö ja Asiakaslaitokset sopivat veloitusperusteista erikseen voimassa olevan lainsäädännön sekä valtakunnallisesti hyväksyttyjen suositusten ja käytäntöjen mukaisesti.

17 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 8 (11) 11.3 Investoinnit Yhtiön tulee investoida osakaskuntiensa alueille yhdenmukaisten periaatteiden pohjalta. Yhtiö on velvollinen laatimaan viideksi vuodeksi kerrallaan rakentamisohjelman, jolla se pystyy vastaamaan ennusteiden mukaiseen vedenkulutukseen ja jäteveden tuotantoon sekä toisaalta toiminnan muihin mahdollisiin muutoksiin. Rakentamisohjelma on osa liiketoimintasuunnitelmaa ja se päivitetään vuosittain. Jätevesihuollon alueellisen järjestelmän rakentamiseen vaadittava alustava investointiohjelma on tämän sopimuksen erillisenä liitteenä Vakuutus Yhtiö ottaa toiminnalleen vastuuvakuutuksen mahdollisten vahinkojen ja haittojen korvaamiseksi. 12 Jätevesihuollon omaisuuden siirron periaatteet Tämän sopimuksen mukaisia periaatteita noudattaen laaditaan Yhtiön ja kunkin osakkaan välille erillissopimukset, joilla osakkaat luovuttavat Yhtiölle Liitteen 1 mukaisen jätevesihuollon käyttöomaisuuden. Yhtiö lunastaa jätevedenpuhdistamot ja siirtoviemärin niiden nykykäyttöarvoista, jotka on laskettu kaikille osakkaille samoin periaattein. Lunastettavan käyttöomaisuuden lunastushinnoista vähennetään niitä rasittavat lainat, jotka siirretään Yhtiön vastattaviksi, mikäli tähän saadaan lainanantajan suostumus. Mikäli lainoja ei saada siirrettyä, suorittaa Yhtiö lunastettua käyttöomaisuutta rasittavien lainojen korot ja lyhennykset alkuperäiselle lainanottajalle, joka huolehtii takaisinmaksusta. Jäljelle jäävän osan lunastushinnasta Yhtiö suorittaa osakkaille. Lunastettavaa käyttöomaisuutta rasittavat lainat tarkistetaan erillisten kauppasopimusten allekirjoituspäivän tasolle. Osakkaat sitoutuvat myymään luovutettavan omaisuuden yhtiölle 15 vuoden maksuajalla. Yhtiö suorittaa osan luovutushinnasta osakkaille yhtiön osakkeina. Muu osa luovutushinnasta suoritetaan siten, että maksu tapahtuu kolmenatoista (13) tasaeränä vuosien lopussa. Maksamattomalle luovutushinnalle suoritetaan 2 % vuotuinen korko lukien. Siirtyvään omaisuuteen liittyvät maa-alueet vuokrataan erillisillä sopimuksilla Yhtiölle.

18 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 9 (11) 13 Yhtiön toiminnan laajentaminen Yhtiö ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin toiminnan laajentamiseksi jätevesihuollon tukkulaitokseksi palkkaamalla tarvittavan henkilökunnan, ottamalla omistukseensa osakkaiden luovuttaman omaisuuden ja huolehtimalla tarvittavista palveluiden ostoista, hankinnoista ym. Siirtyvä kunnallisten laitosten henkilöstö aloittaa Yhtiön palveluksessa ns. vanhoina työntekijöinä samaan aikaan kuin varsinainen tuotantotoiminta siirtyy Yhtiön vastuulle. Henkilöstön siirtymisestä tehdään erillinen sopimus. 14 Yhtiön sitoutuminen sopimukseen Yhtiö allekirjoittaa tämän sopimuksen ja sitoutuu noudattamaan sen määräyksiä. 15 Liittyminen ja eroaminen Yhtiöön voi myöhemmin liittyä osakkaaksi vain kuntia. Tällöin suoritetaan suunnattu osakeanti Yhtiön osakepääoman korottamiseksi. Uusmerkintähinta ei saa olla osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa alhaisempi. Uusien osakkaiden on ennen tuloaan yhtiön osakkaaksi hyväksyttävä tämä osakassopimus. Osakkaalla on oikeus erota Yhtiöstä tarjoamalla omistamiaan osakkeita ensisijaisesti Yhtiön ja toissijaisesti muiden Osakkaiden lunastettavaksi. Jos Yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, on muilla Osakkailla velvollisuus lunastaa eroavan Osakkaan osakkeet omistamiensa Yhtiön osakkeiden suhteessa. Lunastushintana eroavalle Osakkaalle suoritetaan tämän omistamia osakkeita vastaava osuus Yhtiön osakepääomasta. Mahdollinen osakaslaina saadaan palauttaa vain, jos se kulloinkin voimassa olevien osakeyhtiölain säännösten mukaan on mahdollista. Muita pääomasuorituksia ei eroavalle Osakkaalle palauteta. Eroamisesta on ilmoitettava 2 vuotta ennen eroamisajankohtaa Yhtiön hallitukselle. 16 Sopimusmuutokset Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kaikkien sopijapuolten yhtä pitävällä kirjallisella päätöksellä. Osakassopimus tarkistetaan osakkaiden yhtiöön liittyessä tai siitä erotessa. 17 Erimielisyydet Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Kokkolan käräjäoikeudessa.

19 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 10 (11) 18 Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen asti, kunnes yhtiö katsotaan purkautuneeksi. Tämän sopimuksen määräykset sitovat kutakin sopijapuolta sopimuksen voimassaoloajan edellyttäen, että sopijapuoli on yhtiön osakas. Tämä sopimus sitoo asianomaista kuntaa vasta, kun tätä sopimusta koskeva kunnanvaltuuston päätös on saanut lainvoiman. 19 Sopimuskappaleet Tämä sopimus on laadittu seitsemänä (7) samasanaisena kappaleena. 20 Allekirjoitukset Ylivieskassa Ylivieskan kaupunki Kalajoen kaupunki Haapajärven kaupunki Nivalan kaupunki Alavieskan kunta Sievin kunta Vesikolmio Oy

20 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 VESIKOLMIO OY:N OSAKASSOPIMUKSEN LIITE OSAKKAIDEN LUOVUTTAMA KÄYTTÖOMAISUUS Osakas Käyttöomaisuuserä Luovutushinta Ylivieskan kaupunki Ylivieskan jätevedenpuhdistamo Raudaskylän jätevedenpuhdistamo Sipilän jätevedenpuhdistamo Ylivieska yhteensä Nivalan kaupunki Nivalan jätevedenpuhdistamo Kalajoen kaupunki Kalajoen jätevedenpuhdistamo Raution jätevedenpuhdistamo Kalajoki yhteensä Haapajärven kaupunki Haapajärven jätevedenpuhdistamo Sievin kunta Sievi Ylivieska-siirtoviemäri Alavieskan kunta Alavieskan jätevedenpuhdistamo YHTEENSÄ

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 4/2014 -3, KH 19.2.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.2.2014 Esityslista 4/2014 -2, KH 19.2.2014 14:00 Kokousaika Keskiviikko 19.2.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

-2, KH 12.1.2015 14:00

-2, KH 12.1.2015 14:00 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015

-3, KH 12.1.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 12.1.2015 -3, KH 12.1.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.1.2015 Esityslista 1/2015 -2, KH 12.1.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 12.1.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, KH 23.3.2015 14:00

-2, KH 23.3.2015 14:00 -2, KH 23.3.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 23.3.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 10/2013 -3, KH 20.5.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.5.2013 Esityslista 10/2013 -2, KH 20.5.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 20.5.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 14.4.2011 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 14.4.2011 Esityslista 2/2010 -1, TEK 14.4.2011 18:30 Kokousaika 14.4.2011 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014

-3, KH 15.9.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2014 -3, KH 15.9.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2014 Esityslista 16/2014 -2, KH 15.9.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 15.9.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungin hallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ

17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ 1 (25) OSAKASSOPIMUS 17.3.2011 SEURAAVIEN LOGOMO OY:N OSAKKAIDEN VÄLILLÄ HARTELA OY JA TURUN KAUPUNKI 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1. OSAPUOLET 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN TAUSTAA 4. SOPIMUKSEN TARKOITUS 5.

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (21) Kunnanhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot