Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012"

Transkriptio

1 -3, KH :00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 3/2012

2 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Hilkka Suni Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu puheenjohtaja I vpj II vpj jäsen H. Junttilan vh. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t kv:n pj kv:n I vpj kv:n II vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Läsnä poissa Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 17, KH :00 Tilannekatsaus keittiöverkkoselvitykseen Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus on antanut tekniselle lautakunnalle tehtäväksi selvittää ruokahuollon valmistuskeittiöiden määrän ja valmistuksen toteuttamistavan vuoden 2011 loppuun mennessä. Tekninen lautakunta on nimennyt työryhmään puheenjohtajaksi teknisen johtajan ja sihteeriksi palvelusihteerin tai kiinteistösihteerin. Ruokahuoltopäällikkö toimii hankkeen päällikkönä ja vastaa valmistelusta, seurannasta, raportoinnista sekä ohjausryhmän kokouksien järjestämisestä. Tekninen lautakunta on nimennyt työryhmään edustajikseen Sirpa Heiskan ja Martti Joensuun. Kaupunginhallitusta pyydettiin nimeämään omat edustajansa ohjausryhmään. Kaupunginjohtajalla on edustamisoikeus ohjausryhmään Tekninen lautakunta on pyytänyt koulutointa, peruspalvelukuntayhtymä Kalliota, ruokapalveluhenkilöstöä ja ruokapalveluhenkilöstön ammattiliittoja nimeämään edustajansa työryhmään ruokapalvelut ovat nimenneet henkilöstönsä edustajaksi Arja Löytynojan ja henkilöstön ammattiliiton edustajaksi Jytyn pääluottamusmiehen Päivi Männistön kaupunginhallitus on nimennyt edustajakseen työryhmään Jarmo Vuolteenahon sivistyslautakunta on nimennyt koulupalvelujen edustajaksi työryhmään rehtori Jukka Turusen. Lisäksi keittiöverkkotyöryhmässä on Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta edustajat päivähoidon, kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon tehtäväalueilta. Keittiöverkkotyöryhmä on kokoontunut 3 kertaa ( , ja ). Työryhmän toisessa kokouksessa konsultti Minna Dammert Damico Oy:stä oli esittelemässä keittiöverkkoselvitystä, jonka ruokahuoltopäällikkö oli tilannut syyskuussa 2011 keittiöverkkotyöryhmän työskentelyn tueksi. Konsultin tekemän selvityksen tarkoituksena oli saada ulkopuolisen asiantuntijan näkemys Nivalan kaupungin keittiöverkoston nykytilanteesta ja kehittämisesitykset siihen. Kolmannessa kokouksessaan keittiöverkkotyöryhmä hyväksyi konsultin tekemän keittiöverkkoselvityksen työryhmätyöskentelyn pohjaksi. Kokouksen yhteenvedossa työryhmä totesi, että keittiöverkko- ja tuotantotapamuutos on iso projekti, jossa asiaa on tarkasteltava monelta näkökulmalta huomioiden käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet. Lisäksi keittiöverkkotyöryhmä tutustui Kuusamon ruokapalveluiden yhden keskuskeittiön malliin ja uuteen keskuskeittiöön. Ruokahuoltopäällikkö on pitänyt joulukuussa 2011 yhteistyöpalavereja ruokapalvelua ostavien Peruspalvelukuntayhtymä Kallion eri ta-

5 17, KH :00 hojen kanssa selvittääkseen perusturvan käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet ja tulevaisuuden näkymät. Keittiöverkkotyöryhmä on pyytänyt jatkoaikaa selvityksen valmistumiselle. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tietoon saaduksi ja käy evästyskeskustelun asiasta. Päätös Ruokahuoltopäällikkö Sirpa Peltomaa selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Hän poistui kokouksesta kello Kaupunginhallitus pyytää työryhmältä pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen esitystä periaateratkaisusta koskien valmistuskeittiöiden lukumäärää sekä ruoan valmistustapaa. Kaupunginhallitus päätti, että selvityksen tulee olla valmis helmikuun 2012 loppuun mennessä siten, että se mahdollistaa Niva-Kaijan koulun suunnittelutyön käynnistämisen. Kokonaisuudessaan selvityksen tulee olla valmis maaliskuun 2012 loppuun mennessä. OTE: Niva-Kaijan koulun suunnittelutyöryhmä Ruokahuoltopäällikkö Tekninen lautakunta Valmistelija ruokahuoltopäällikkö Keittiöverkkotyöryhmä on kokouksessaan hyväksynyt yhden keskuskeittiön mallin, jonka pohjalta lähdetään suunnittelemaan keskuskeittiötä ja tuotantotapaa. Ensisijaisena vaihtoehtona keskuskeittiöksi on Niva Kaijan keittiö. Kokouksessaan keittiöverkkotyöryhmä on päättänyt, että keittiön neliömääriä tarkastellaan selvitysten perusteella. Työryhmän päätöksen taustalla ovat tiedot siitä, että molemmat nykyiset valmistuskeittiöt ovat huonokuntoisia ja ahtaita ja niiden koneet ja laitteet ovat 1980-luvulta. Yhden keskuskeittiön mallilla saadaan toimiva, nykyaikainen ja eri toiminnot huomioiva keittiö, jossa ruokapalveluhenkilöstö on käytettävissä tehokkaammin sekä sijaisjärjestelyt ja työt helpommin organisoitavissa. Tuotantotapaan päätettäessä huomioidaan eri asiakasryhmien tarpeet ja näkemykset.

6 17, KH :00 Valmistelijan ehdotus Keskiviikkona klo 9.00 keittiötyöryhmä kokoontuu ja keskustelee valmistuskeittiöiden lukumäärästä ja ruoan tuotantotavasta sekä evästää Teknistä lautakuntaa päätöksen teossa. Tekninen lautakunta hyväksyy yhden keskuskeittiön mallin. Ensisijaisena sijoituspaikkana Niva - Kaijan keittiö huomioiden toimivan ja nykyaikaisen keittiön vaatimat neliömäärät sekä liitteenä olevan terveysvalvontaviranomaisen ohjeistukset asiasta. Tuotantotapaa päätettäessä huomioidaan asiakasryhmien tarpeet. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Ruokahuoltopäällikkö Sirpa Peltomaa selosti keittiöverkkotyöryhmän tekemää selvitystä lautakunnan jäsenille. Hän poistui kokouksesta klo Keskusteltuaan asiasta tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi valmistelijan esityksen. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi yhden keskuskeittiön mallia kuten tekninen lautakunta on päätöksessään esittänyt.

7 18, KH :00 Kauppakirja Mäkirinne -nimisestä kiinteistöstä Valmistelijan ehdotus Oheismateriaali: kauppakirja Valmistelija maanmittausteknikko Nivalan kaupunki ostaa Nivalan kaupungin Nivalan kylässä voimassa olevassa asemakaavassa korttelista n:o 22 Mäkirinne nimisen kiinteistön RN:o Kiinteistön pinta-ala on 1870 m 2. Kiinteistö on asemakaavassa suojaviher- ja kevyelle liikenteelle varattua aluetta. Hyväksytään allekirjoitettu kauppakirja. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

8 19, KH :00 Kauppakirja Satumetsä ja Jyrkänranta nimisistä kiinteistöistä Valmistelijan ehdotus Oheismateriaali: kauppakirja Valmistelija maanmittausteknikko Nivalan kaupunki ostaa allekirjoitetulla kauppakirjalla määräalan Satumetsä-nimisestä kiinteistöstä RN:o ja määräosan (1/2) Jyrkänranta-nimisestä kiinteistöstä RN:o Määräalojen pinta-ala on n. 4164,5 m². Määräalat ovat asemakaavanmukaista tie-, pysäköinti ja uimaranta-aluetta. Hyväksytään allekirjoitettu kauppakirja. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

9 20, KH :00 HALL: 8/2012 Vesikolmio Oy:n osakkassopimuksen muuttaminen Liite: Vesikolmio Oy:n osakassopimusluonnos. Oheismateriaali: Vesikolmio Oy:n voimassa oleva osakassopimus. Vesikolmio Oy on Kalajokilaakson kuntien omistama vuonna 1968 perustettu tukkuvesiyhtiö. Yhtiö vastaa osakaskuntien alueen talousveden hankinnasta ja jätevesien puhdistamisesta sekä kuntakeskusten välisestä siirtämisestä. Vesikolmio Oy on investoimassa lähivuosina voimakkaasti siirtoviemäreihin ja Kalajokilaakson keskuspuhdistamoon. Näiden hankkeiden toteutuminen vaatii Vesikolmio Oy:ltä merkittävää lainanottoa. Vesikolmio Oy:n yhtiökokous velvoitti yhtiön hallituksen valmistelemaan osakassopimuksen muutoksen koskien takausprovision perintää seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä. Muutos käytännössä tarkoittaa, että omistajat tulevat jatkossa perimään takausprovisiota yhtiölle takaamistaan lainoista. Osakeyhtiölain mukainen osakkaiden tasapuolinen kohtelu edellyttää, että provisio on kaikille samansuuruinen ja maksetaan kaikille, vaikka vain yksi omistaja sitä edellyttäisi. Tästä johtuen osakassopimusta on muutettava. Osakassopimuksessa on oltava maininta omistajille maksettavasta provisiosta ja sen suuruudesta. Vesikolmio Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan muuttaa osakassopimuksen kohtaa 4 Osakkaiden velvollisuudet ja oikeudet lisäämällä siihen seuraavan lauseen Osakaskunnilla on oikeus periä enintään 0,5 %:n vuosiprovisio yhtiölle takaamastaan velkamäärästä, tämän osakassopimuksen voimaan tulon jälkeiseltä ajalta.. Vesikolmio Oy:n uusittu osakassopimus tulisi olla hyväksyttynä valtuustoissa kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan käsitellä huhtikuussa Vesikolmio Oy:n yhtiökokouksessa. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Vesikolmio Oy:n uusitun osakassopimuksen.

10 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 OSAKASSOPIMUS 1 Sopimuksen tarkoitus ja määritelmät Tässä sopimuksessa ilmaistaan osakkaiden (Haapajärven, Nivalan, Kalajoen ja Ylivieskan kaupungit sekä Alavieskan ja Sievin kunnat) yhteinen näkemys vesihuoltopalveluiden alueellisena tukkutoimittajana toimivan Vesikolmio Oy:n (myöhemmin Yhtiö) toimintatavoista, hallinnosta ja taloudesta. Osakkaiden alueella toimivista vesihuollon vähittäislaitoksista käytetään myöhemmin termiä Asiakaslaitokset. Tämän sopimuksen astuessa voimaan Asiakaslaitoksia ovat Kalajoen, Alavieskan ja Ylivieskan vesihuoltolaitokset sekä Haapajärven Vesi Oy, Nivalan Vesihuolto Oy, Osuuskunta Valkeavesi, Sievin vesiosuuskunta ja Ylivieskan vesiosuuskunta. Osakkaat sitoutuvat toimimaan Yhtiössä osakkeenomistajina niin, että Yhtiö voi asianmukaisesti täyttää sille tämän sopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat tarkoitukset ja tehtävät. Osakkaat eivät tavoittele toiminnallaan Yhtiön osakekannan myöhempää realisoimista. 2 Sopimuksen tausta Vesikolmio Oy:llä ei ole aiemmin ollut osakassopimusta. Toukokuun 6. päivänä 1976 on allekirjoitettu Yhtiön toiminnan laajentamisesta sopimus, joka vastasi sisällöltään osakassopimusta. Allekirjoittajina olivat Ylivieskan kaupunki sekä Kalajoen, Alavieskan ja Nivalan kunnat sekä kuusi paikallista yksityistä vesihuoltolaitosta. Haapajärven Vesi Oy liittyi Vesikolmio Oy:n osakkaaksi Haapajärven Vesi Oy myi omistamansa 285 osaketta Haapajärven kaupungille Tämän jälkeen Yhtiön osakaspohja ei ole muuttunut. Patentti- ja rekisterihallitus on viimeksi vahvistanut Yhtiön yhtiöjärjestyksen osakeyhtiölain mukaiseksi. 3 Yhtiön tehtävät ja velvollisuudet 3.1 Yhtiön perustehtävä Yhtiön tehtävänä on huolehtia tukkutason laitosmaisesta vesihuollosta osakaskuntiensa alueella. Yhtiö voi myös huolehtia samalla alueella sijaitsevasta vesihuoltolaitostoiminnasta

11 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 2 (11) 3.2 Toimitettavat ja vastaanotettavat määrät Vuonna 2004 osakaskuntien alueella käytettiin vettä ja vastaanotettiin jätevettä seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukossa esitetään myös ennuste vuoden 2020 vastaavista määristä. m 3 /v Vesi * Jätevesi ** Vuosi Ylivieskan kaupunki ( ) Nivalan kaupunki ( ) Kalajoen kaupunki ( ) Haapajärven kaupunki ( ) H ( ) Sievin kunta ( ) Alavieskan kunta ( ) Yhteensä ( ) * Vesi Vesikolmion kunnan alueelle myymänä määränä. ** Jätevesi viemärilaitoksen laskuttamana määränä. (Sulkeissa vastaanotettu) H Haapajärven Vesi Oy:n itse hankkimaa ja laskuttamaa vettä. Yhtiö pyrkii toimittamaan vettä ja vastaanottamaan jätevettä keskeytyksettä kulloinkin vallitsevien määräodotusten mukaisesti ja kulutushuiput sekä vuotovedet huomioiden. Viemäriin joutuvista liiallisista vuoto- ja hulevesistä Yhtiöllä on kuitenkin oikeus veloittaa Asiakaslaitoksiaan tämän sopimuksen kohdan 10 mukaisesti. Mahdollisista Yhtiöstä riippumattomista syistä vedenjakeluun tai jätevesien vastaanottoon aiheutuvia häiriöitä tai niiden seurauksia Yhtiö ei Asiakaslaitoksille korvaa. Yhtiö sitoutuu kehittämään toimintaansa siten, että se pystyy toimittamaan ennustetut vesimäärät osakaskuntien alueella toimiville Asiakaslaitoksille ja vastaanottamaan niiltä ennustetut jätevesimäärät. Yhtiön velvoitteet koskevat asutuksen ja asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoa. Määrältään tai laadultaan siitä merkittävästi poikkeavien liittyjien, esimerkiksi teollisuuslaitosten raakavesitoimituksista sekä jätevesien käsittelystä ja niistä perittävistä maksuista Yhtiö ja Asiakaslaitos sopivat erikseen voimassa olevan lainsäädännön sekä valtakunnallisesti hyväksyttyjen suositusten ja käytäntöjen mukaisesti.

12 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 3 (11) 3.3 Muut tehtävät Yhtiö hoitaa oman verkostonsa laajuudessa raakavesilähteiden suojelun, tarkkailun ja terveysviranomaisten määräämän vedenlaadun valvonnan sekä huolehtii, että Asiakaslaitoksille toimitettu vesi täyttää kulloinkin säädetyt laatuvaatimukset. Yhtiö vastaa siitä, että sen vesijohto- ja viemäriverkostot sekä jätevedenpuhdistamot täyttävät voimassa olevien lakien, säädösten sekä ympäristölupien vaatimukset ja huolehtii niiden asettamien velvoitteiden täyttämisestä. Yhtiö ylläpitää toiminnastaan liiketoimintasuunnitelmaa, jossa arvioidaan kootusti Yhtiön toiminnan kehitystä teknisestä, taloudellisesta ja hallinnollisesta näkökulmasta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Liiketoimintasuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään parillisina vuosina yhtiökokouksen yhteydessä. Yhtiö on velvollinen tiedottamaan osakaskunnille, Asiakaslaitoksille, viranomaisille ja kuluttajille toimitetun veden laadusta ja jäteveden puhdistuksen tasosta riittävässä laajuudessa. Yhtiö osallistuu kuntien tehtävänä olevien vesihuollon kehittämissuunnitelmien päivitykseen sekä vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Yhtiö osallistuu osaltaan myös vesihuollon valmiussuunnitteluun ja sen vaatimiin toimenpiteisiin. Osakkailta yhtiölle siirtyvään omaisuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät osakkailta Yhtiölle. Yhtiö voi hoitaa toimintaansa liittyvät osatoiminnot (asennustyöt, kirjanpito ym.) itse, hankkia ne osakaskunnilta tai parhaaksi katsomaltaan palveluntarjoajalta. Yhtiön toimintaa voidaan laajentaa koskemaan myös muita toimintoja tai alueita osakkaiden niin päättäessä. 4 Osakkaiden velvollisuudet ja oikeudet Osakkaat luovuttavat Yhtiölle vesihuolto-omaisuuttaan kohdassa 12 esitetyllä tavalla. Osakkaat sitoutuvat ostamaan tukkutason laitosmaisen vesihuollon palvelut Yhtiöltä. Osakkaat valvovat ja ohjaavat Yhtiön toimintaa.

13 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 4 (11) Osakkaat sallivat Yhtiön sijoittaa korvauksetta tarvittavia vesihuollon ohjausjärjestelmiä omistamiensa rakenteiden yhteyteen. Osakkaat vuokraavat Yhtiölle sen tarvitsemat maa-alueet erikseen tehtävillä vuokrasopimuksilla. Yhtiön investointien osalta Osakkaat sitoutuvat antamaan omavelkaisen takauksen tai muun turvaavan vakuuden yhtiön tarvitsemille lainoille osakemääriensä suhteessa. Osakaskunnilla on oikeus periä enintään 0,5 %:n vuosiprovisio yhtiölle takaamastaan velkamäärästä, tämän osakassopimuksen voimaan tulon jälkeiseltä ajalta. Vastaavasti, jos investointeja varten kerätään Yhtiön osakkailta pääomalainaa tai muuta oman pääoman ehtoista rahoitusta, sitoutuvat Osakkaat tällaiseen lisärahoitukseen edellä sovitun mukaisesti. Jos Yhtiö pääomarakenteensa vahvistamiseksi tarjoaa merkittäväksi uutta osakepääomaa, eikä korotusta suunnata yhtiökokouksen päätöksellä jollekin Osakkaista tai Yhtiön ulkopuoliselle taholle, sitoutuvat Osakkaat merkitsemään sen aikaisemmin omistamiensa osakemäärien suhteessa. Osakkaat ovat velvollisia kuulemaan yhtiötä yhtiön toimialaan kuuluvissa tai siihen vaikuttavissa asioissa. 5 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet Yhtiön osakepääoma on ,00 euroa, mikä jakaantuu seuraavasti: Osaketta Prosenttia Ylivieskan kaupunki ,5 % Nivalan kaupunki ,7 % Kalajoen kaupunki ,8 % Haapajärven kaupunki ,3 % Sievin kunta 155 9,4 % Alavieskan kunta 104 6,3 % Yhteensä ,0 % Kaikki osakkeet tuottavat Yhtiössä yhtäläiset oikeudet. 6 Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Kun yhtiön toiminnan painopiste siirtyy Kalajoelle, muuttuu yhtiön kotipaikaksi Kalajoen kaupunki

14 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 7 Osakkeiden luovuttaminen 5 (11) Osakas ei saa luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita tämän sopimuksen ulkopuolisille tahoille ilman kaikkien muiden osakkaiden etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kirjallinen suostumus on lisäksi hyväksyttävä kaikkien osakaskuntien kunnanvaltuustoissa. Tässä tarkoitettuna luovutuksena ei pidetä kuntaliitokseen perustuvaa osakkeiden siirtymistä Yhtiön ulkopuolelle. Jos osake luovutetaan edellä mainitun kiellon vastaisesti, on ensisijaisesti Yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkailla oikeus lunastaa luovutetut osakkeet yhtiöjärjestyksen 3 :ssä olevan lunastuslausekkeen ehtoja noudattaen. Jos Yhtiö tai muut osakkaat joutuvat lunastushintana tässä tapauksessa maksamaan osakkeesta enemmän, kuin mitä osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on, kiellon vastaisesti osakkeita luovuttanut osakas on velvollinen suorittamaan lunastajille vahingonkorvauksena lunastushintana suoritetun vastikkeen ja osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon välisen erotuksen lunastushinnan suorittamisesta laskettavine korkolain 4 :n mukaisine viivästyskorkoineen. Jos muut osakkeenomistajat antavat suostumuksensa osakkeiden luovuttamiseen tämän sopimuksen ulkopuoliselle taholle, tulee luovuttajana olevan osakkaan huolehtia siitä, että ennen osakkeiden luovuttamista luovutuksensaaja on liittynyt tähän osakassopimukseen. Jos osakkaat, jotka omistavat yhdessä enemmän kuin puolet koko yhtiön osakemäärästä, aloittavat neuvottelut omistamiensa osakkeiden luovuttamisesta Yhtiön ulkopuolelle, tulee heidän samalla neuvotella mahdolliset luovutuksen ehdot siten, että myös muiden Osakkaiden omistamat osakkeet ostetaan heidän niin halutessaan ostajan toimesta samoilla ehdoilla kuin neuvottelussa mukana olleiden Osakkaiden osakkeet. Jos he tämän laiminlyövät, ovat he yhteisvastuullisesti velvolliset suorittamaan muille Osakkaille yhteisesti sopimussakkona heidän ostajalta saamaansa kauppahintaa vastaavan määrän. Osakas ei saa luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita pantiksi eikä luovuttaa muutoinkaan niihin perustuvia oikeuksia osaksikaan kolmannelle. 8 Osakkeiden luovuttaminen yhtiön sisällä Osakas ei saa luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita toiselle osakkaalle, elleivät kaikki muut osakkaat ole siihen etukäteen nimenomaisesti antaneet kirjallista suostumustaan. Jos osakkeet vastoin edellä mainittua kieltoa kuitenkin luovutetaan, on ensisijaisesti Yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeet niiden kirjanpidollisesta vasta-arvosta tai, jos osakkeen käypä arvo on tätä alhaisempi, käyvästä arvosta siirronsaajalta. Jos Yhtiöllä ei ole lunastamiseen käytettävissä varoja, on toissijaisesti muilla osakkailla oikeus lunastaa osakkeet samoin ehdoin osakemääriensä mukaisessa suhteessa. Lunastamiseen sovelletaan muutoin, mitä yhtiöjärjestyksen 3 :ssä on määrätty.

15 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 6 (11) 9 Yhtiön hallinto Osakkaat sitoutuvat käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan osakkaiden ehdottamina 6 jäsentä ja 6 varajäsentä ja että osakkailla on jäseniä hallituksessa seuraavasti: Ylivieskan kaupunki 1 Nivalan kaupunki 1 Kalajoen kaupunki 1 Haapajärven kaupunki 1 Sievin kunta 1 Alavieskan kunta 1 Hallituksen jäseniltä edellytetään perehtyneisyyttä yhtiön toimialaan. 10 Yhtiön henkilöstö Yhtiöllä on palveluksessaan täysipäiväistä henkilöstöä, joka vastaa Yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Oman henkilöstönsä lisäksi Yhtiö voi teettää osan töistä ostopalveluina. Erillisten kauppakirjojen allekirjoituksilla Yhtiön omistukseen ja käyttöön siirtyvillä jätevedenpuhdistamoilla nykyisin kuntien päätoimisena vesihuoltohenkilöstönä työskentelevät työntekijät siirretään yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhteen ehdoin. Vesihuoltotehtäviä osan työajastaan hoitavan henkilöstön osalta siirtymisestä sovitaan tapauskohtaisesti. Yhtiö huolehtii tämän jälkeen henkilöstönsä toimenkuvien tarkistamisesta ja oikeudenmukaisesta palkkapolitiikasta. Yhtiössä harjoitetaan kestävää henkilöstöpolitiikkaa. 11 Yhtiön rahoitus ja talous 11.1 Yleiset periaatteet Yhtiö rahoittaa toimintansa ja investointinsa pitkällä aikavälillä kokonaan Asiakaslaitoksiltaan keräämillään maksuilla. Osakkaat antavat tarvittaessa yhtiön investointeja varten ottamille lainoille vakuuksia edellä 4 :ssä sovitulla tavalla. Yhtiö voi ottaa vastaan valtion, EU:n ja kuntien avustuksia toimintaansa varten. Yhtiö hoitaa talouttaan niin, että se voi hoitaa toiminta-, rahoitus-, kehittämisja investointikulunsa tarkoituksenmukaisesti. Yhtiö ei tavoittele taloudellista ylijäämää lukuun ottamatta tilapäistä varautumista investointeihin. Yleishyödyllisenä laitoksena Yhtiö ei jaa toimintansa ylijäämiä osakkailleen osinkoina.

16 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 7 (11) Yhtiö huolehtii kirjanpidossaan, tilinpäätöksissään sekä muussa raportoinnissaan siitä, että vedenhankintaan liittyvät kustannukset ja tuotot ovat yksikäsitteisesti erotettavissa jätevesien johtamiseen ja käsittelyyn liittyvistä kustannuksista ja tuotoista. Varsinaisen tilinpäätöksensä osana yhtiö laatii vedelle ja jätevedelle kummallekin erillisen laskennallisen tilinpäätöksen Maksut Yhtiö perii Asiakaslaitoksiltaan veden ja jäteveden käyttömaksuja (euroa/m 3 ) yhdenmukaisin periaattein. Maksujen määrittelyssä pyritään edellä kuvatulla tavalla kustannusvastaavuuteen, ja ne ovat samat kaikille Asiakaslaitoksille. Veden laskutus perustuu osakkaan alueella kulutetun vesimäärän mittaukseen. Vesi mitataan pääsääntöisesti vedenottamoilta lähtevästä putkesta sekä kuntien rajat ylittävistä putkista. Jäteveden laskutus perustuu osakkaan alueella laskutettuun jätevesimäärään sekä alueelta vastaanotetun jäteveden määrän mittaukseen. Jäteveden määrä mitataan pääasiassa kuntien rajat ylittävistä putkista. Vastaanotetun jäteveden määrän ylittäessä laskutetun jätevesimäärän laskutetaan siitä seuraavasti: (A - B) / A Veloitus jätevesimäärän kyseisestä osuudesta 0 20 % Ei veloitusta % 50 % jäteveden käyttömaksusta yli 30 % 100 % jäteveden käyttömaksusta jossa A = Vesikolmion vastaanottaman jäteveden määrä B = Kunnan vesihuoltolaitoksen laskuttama jätevesimäärä Kyseinen veloitusperuste astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta siitä, kun tämän sopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut kuusi vuotta. Siihen saakka kolmena ensimmäisenä vuotena ei vuotovesistä veloiteta. Kolmena seuraavana vuonna alle 30 %:n jäävästä ylityksestä ei veloiteta, mutta ylityksen ollessa 30 % tai enemmän ylimenevältä osalta veloitetaan 50 % jäteveden käyttömaksusta. Volyymiltään tai laadultaan poikkeuksellisten Asiakaslaitosten liittyjien, esimerkiksi teollisuuslaitosten, osalta Yhtiö ja Asiakaslaitokset sopivat veloitusperusteista erikseen voimassa olevan lainsäädännön sekä valtakunnallisesti hyväksyttyjen suositusten ja käytäntöjen mukaisesti.

17 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 8 (11) 11.3 Investoinnit Yhtiön tulee investoida osakaskuntiensa alueille yhdenmukaisten periaatteiden pohjalta. Yhtiö on velvollinen laatimaan viideksi vuodeksi kerrallaan rakentamisohjelman, jolla se pystyy vastaamaan ennusteiden mukaiseen vedenkulutukseen ja jäteveden tuotantoon sekä toisaalta toiminnan muihin mahdollisiin muutoksiin. Rakentamisohjelma on osa liiketoimintasuunnitelmaa ja se päivitetään vuosittain. Jätevesihuollon alueellisen järjestelmän rakentamiseen vaadittava alustava investointiohjelma on tämän sopimuksen erillisenä liitteenä Vakuutus Yhtiö ottaa toiminnalleen vastuuvakuutuksen mahdollisten vahinkojen ja haittojen korvaamiseksi. 12 Jätevesihuollon omaisuuden siirron periaatteet Tämän sopimuksen mukaisia periaatteita noudattaen laaditaan Yhtiön ja kunkin osakkaan välille erillissopimukset, joilla osakkaat luovuttavat Yhtiölle Liitteen 1 mukaisen jätevesihuollon käyttöomaisuuden. Yhtiö lunastaa jätevedenpuhdistamot ja siirtoviemärin niiden nykykäyttöarvoista, jotka on laskettu kaikille osakkaille samoin periaattein. Lunastettavan käyttöomaisuuden lunastushinnoista vähennetään niitä rasittavat lainat, jotka siirretään Yhtiön vastattaviksi, mikäli tähän saadaan lainanantajan suostumus. Mikäli lainoja ei saada siirrettyä, suorittaa Yhtiö lunastettua käyttöomaisuutta rasittavien lainojen korot ja lyhennykset alkuperäiselle lainanottajalle, joka huolehtii takaisinmaksusta. Jäljelle jäävän osan lunastushinnasta Yhtiö suorittaa osakkaille. Lunastettavaa käyttöomaisuutta rasittavat lainat tarkistetaan erillisten kauppasopimusten allekirjoituspäivän tasolle. Osakkaat sitoutuvat myymään luovutettavan omaisuuden yhtiölle 15 vuoden maksuajalla. Yhtiö suorittaa osan luovutushinnasta osakkaille yhtiön osakkeina. Muu osa luovutushinnasta suoritetaan siten, että maksu tapahtuu kolmenatoista (13) tasaeränä vuosien lopussa. Maksamattomalle luovutushinnalle suoritetaan 2 % vuotuinen korko lukien. Siirtyvään omaisuuteen liittyvät maa-alueet vuokrataan erillisillä sopimuksilla Yhtiölle.

18 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 9 (11) 13 Yhtiön toiminnan laajentaminen Yhtiö ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin toiminnan laajentamiseksi jätevesihuollon tukkulaitokseksi palkkaamalla tarvittavan henkilökunnan, ottamalla omistukseensa osakkaiden luovuttaman omaisuuden ja huolehtimalla tarvittavista palveluiden ostoista, hankinnoista ym. Siirtyvä kunnallisten laitosten henkilöstö aloittaa Yhtiön palveluksessa ns. vanhoina työntekijöinä samaan aikaan kuin varsinainen tuotantotoiminta siirtyy Yhtiön vastuulle. Henkilöstön siirtymisestä tehdään erillinen sopimus. 14 Yhtiön sitoutuminen sopimukseen Yhtiö allekirjoittaa tämän sopimuksen ja sitoutuu noudattamaan sen määräyksiä. 15 Liittyminen ja eroaminen Yhtiöön voi myöhemmin liittyä osakkaaksi vain kuntia. Tällöin suoritetaan suunnattu osakeanti Yhtiön osakepääoman korottamiseksi. Uusmerkintähinta ei saa olla osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa alhaisempi. Uusien osakkaiden on ennen tuloaan yhtiön osakkaaksi hyväksyttävä tämä osakassopimus. Osakkaalla on oikeus erota Yhtiöstä tarjoamalla omistamiaan osakkeita ensisijaisesti Yhtiön ja toissijaisesti muiden Osakkaiden lunastettavaksi. Jos Yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, on muilla Osakkailla velvollisuus lunastaa eroavan Osakkaan osakkeet omistamiensa Yhtiön osakkeiden suhteessa. Lunastushintana eroavalle Osakkaalle suoritetaan tämän omistamia osakkeita vastaava osuus Yhtiön osakepääomasta. Mahdollinen osakaslaina saadaan palauttaa vain, jos se kulloinkin voimassa olevien osakeyhtiölain säännösten mukaan on mahdollista. Muita pääomasuorituksia ei eroavalle Osakkaalle palauteta. Eroamisesta on ilmoitettava 2 vuotta ennen eroamisajankohtaa Yhtiön hallitukselle. 16 Sopimusmuutokset Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kaikkien sopijapuolten yhtä pitävällä kirjallisella päätöksellä. Osakassopimus tarkistetaan osakkaiden yhtiöön liittyessä tai siitä erotessa. 17 Erimielisyydet Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Kokkolan käräjäoikeudessa.

19 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 10 (11) 18 Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen asti, kunnes yhtiö katsotaan purkautuneeksi. Tämän sopimuksen määräykset sitovat kutakin sopijapuolta sopimuksen voimassaoloajan edellyttäen, että sopijapuoli on yhtiön osakas. Tämä sopimus sitoo asianomaista kuntaa vasta, kun tätä sopimusta koskeva kunnanvaltuuston päätös on saanut lainvoiman. 19 Sopimuskappaleet Tämä sopimus on laadittu seitsemänä (7) samasanaisena kappaleena. 20 Allekirjoitukset Ylivieskassa Ylivieskan kaupunki Kalajoen kaupunki Haapajärven kaupunki Nivalan kaupunki Alavieskan kunta Sievin kunta Vesikolmio Oy

20 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 VESIKOLMIO OY:N OSAKASSOPIMUKSEN LIITE OSAKKAIDEN LUOVUTTAMA KÄYTTÖOMAISUUS Osakas Käyttöomaisuuserä Luovutushinta Ylivieskan kaupunki Ylivieskan jätevedenpuhdistamo Raudaskylän jätevedenpuhdistamo Sipilän jätevedenpuhdistamo Ylivieska yhteensä Nivalan kaupunki Nivalan jätevedenpuhdistamo Kalajoen kaupunki Kalajoen jätevedenpuhdistamo Raution jätevedenpuhdistamo Kalajoki yhteensä Haapajärven kaupunki Haapajärven jätevedenpuhdistamo Sievin kunta Sievi Ylivieska-siirtoviemäri Alavieskan kunta Alavieskan jätevedenpuhdistamo YHTEENSÄ

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011 -3, SIV 18.10.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 18.10.2011 Esityslista 11/2011 -2, SIV 18.10.2011 17:00 Kokousaika 18.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Kapungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 2/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 2/2012 -3, KH 30.1.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 30.1.2012 Esityslista 2/2012 -2, KH 30.1.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 30.1.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2012

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2012 -3, SIV 12.4.2012 17:30 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 12.4.2012 Esityslista 4/2012 -2, SIV 12.4.2012 17:30 Kokousaika 12.4.2012 klo 17.30 Kokouspaikka Niva-Kaijan koulu lk B113 VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

-3, KH 7.12.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 7.12.2015

-3, KH 7.12.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 7.12.2015 -3, KH 7.12.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 7.12.2015 Esityslista 29/2015 -2, KH 7.12.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 7.12.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 7/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 7/2012 -3, KH 4.4.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 4.4.2012 Esityslista 7/2012 -2, KH 4.4.2012 14:00 Kokousaika Keskiviikkona 4.4.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015 -3, KH 14.9.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 14.9.2015 Esityslista 18/2015 -2, KH 14.9.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 14.9.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

-3, KH 19.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 19.5.2014. Kokouksen alussa kaupunginhallituksen vieraana kansanedustaja Esko Kurvinen

-3, KH 19.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 19.5.2014. Kokouksen alussa kaupunginhallituksen vieraana kansanedustaja Esko Kurvinen -3, KH 19.5.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.5.2014 Kokouksen alussa kaupunginhallituksen vieraana kansanedustaja Esko Kurvinen Esityslista 11/2014 -2, KH 19.5.2014 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokous alkaa poikkeuksellisesti kello Esityslista 11/2013. Kaupunginhallitus

Nivalan kaupunki. Kokous alkaa poikkeuksellisesti kello Esityslista 11/2013. Kaupunginhallitus -3, KH 3.6.2013 15:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.6.2013 Kokous alkaa poikkeuksellisesti kello 15.30. Esityslista 11/2013 -2, KH 3.6.2013 15:30 Kokousaika Maanantai 3.6.2013 klo 15.30 Kokouspaikka

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 13/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 13/2011 -3, SIV 29.11.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 29.11.2011 Esityslista 13/2011 -2, SIV 29.11.2011 17:00 Kokousaika 29.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Vanha umahalli VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntien hyväksymä vuonna 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät II KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 1.11.2016 18:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 1.11.2016 Esityslista 9/2016 -2, SIV 1.11.2016 18:00 Kokousaika 1.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 14/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 14/2011 -3, SIV 28.12.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 28.12.2011 Esityslista 14/2011 -2, SIV 28.12.2011 17:00 Kokousaika 28.12.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Puustelli (ruokailu klo 17) VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kokous alkaa kello 14.30.

Kokous alkaa kello 14.30. -3, KH 31.8.2015 14:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 31.8.2015 Kokous alkaa kello 14.30. Esityslista 16/2015 -2, KH 31.8.2015 14:30 Kokousaika Maanantai 31.8.2015 klo 14.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Aloitteiden käsittelyprosessit

Aloitteiden käsittelyprosessit Aloitteiden käsittelyprosessit Huomioitavaa eri aloitemuodoista 1. Valtuustoaloitteiden käsittelyprosessit Valtuutetun aloitteeseen vastaa kaupunginhallitus Mikäli aloitteen on allekirjoittanut 15 valtuutettua

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski 05.10.2015 09:39:26 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 05.10.2015 Toiminimi: Asunto Oy Mäkikyläntornit, Kuusankoski

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 5/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 5/2012 -3, KH 12.3.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.3.2012 Esityslista 5/2012 -2, KH 12.3.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 12.3.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ

SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ SOPIMUS KIINTEISTÖN LIITTÄMISESTÄ VESIHUOLTOLAITOKSEEN JA SEN KÄYTÖSTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 12.3.2002 Voimaantulopäivä 15.3.2002 Sopimus kiinteistön liittämisestä vesihuoltolaitokseen ja sen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 165 Kokouksen järjestäytyminen KH 166 Lähetekeskustelun käyminen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmasta KH 167 KH 168 KH 169 KH 170 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 17.10.2012 nro 5/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 17.10.2012 nro 5/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.10.2012 kello 14.00 15.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2011 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Torstai 3. helmikuuta 2011 kello 19.00 21.30 Paikka: Kunnanvirasto Läsnä Poissa Puheenjohtaja Martti Mäkitalo x Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot