Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012"

Transkriptio

1 -3, KH :00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus Esityslista 3/2012

2 -2, KH :00 Kokousaika Maanantai klo Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä torstaina hallintojohtajan työhuoneessa JARMO VUOLTEENAHO Jarmo Vuolteenaho Puheenjohtaja Päivi Karikumpu Pöytäkirjanpitäjä

3 -1, KH :00 Kokousaika kello Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Jarmo Vuolteenaho Eija-Riitta Niinikoski Kalervo Mantila Eeva-Leena Ainasoja Heikki Junttila Satu Kontiola Mikko Päivärinta Ari Kukkurainen Anne Tölli Hilkka Suni Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Tapio Uusitalo Kari Valtanen Päivi Karikumpu puheenjohtaja I vpj II vpj jäsen H. Junttilan vh. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t kv:n pj kv:n I vpj kv:n II vpj kaupunginjohtaja hallintojohtaja Läsnä poissa Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Jarmo Vuolteenaho Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 17, KH :00 Tilannekatsaus keittiöverkkoselvitykseen Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus on antanut tekniselle lautakunnalle tehtäväksi selvittää ruokahuollon valmistuskeittiöiden määrän ja valmistuksen toteuttamistavan vuoden 2011 loppuun mennessä. Tekninen lautakunta on nimennyt työryhmään puheenjohtajaksi teknisen johtajan ja sihteeriksi palvelusihteerin tai kiinteistösihteerin. Ruokahuoltopäällikkö toimii hankkeen päällikkönä ja vastaa valmistelusta, seurannasta, raportoinnista sekä ohjausryhmän kokouksien järjestämisestä. Tekninen lautakunta on nimennyt työryhmään edustajikseen Sirpa Heiskan ja Martti Joensuun. Kaupunginhallitusta pyydettiin nimeämään omat edustajansa ohjausryhmään. Kaupunginjohtajalla on edustamisoikeus ohjausryhmään Tekninen lautakunta on pyytänyt koulutointa, peruspalvelukuntayhtymä Kalliota, ruokapalveluhenkilöstöä ja ruokapalveluhenkilöstön ammattiliittoja nimeämään edustajansa työryhmään ruokapalvelut ovat nimenneet henkilöstönsä edustajaksi Arja Löytynojan ja henkilöstön ammattiliiton edustajaksi Jytyn pääluottamusmiehen Päivi Männistön kaupunginhallitus on nimennyt edustajakseen työryhmään Jarmo Vuolteenahon sivistyslautakunta on nimennyt koulupalvelujen edustajaksi työryhmään rehtori Jukka Turusen. Lisäksi keittiöverkkotyöryhmässä on Peruspalvelukuntayhtymä Kalliolta edustajat päivähoidon, kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon tehtäväalueilta. Keittiöverkkotyöryhmä on kokoontunut 3 kertaa ( , ja ). Työryhmän toisessa kokouksessa konsultti Minna Dammert Damico Oy:stä oli esittelemässä keittiöverkkoselvitystä, jonka ruokahuoltopäällikkö oli tilannut syyskuussa 2011 keittiöverkkotyöryhmän työskentelyn tueksi. Konsultin tekemän selvityksen tarkoituksena oli saada ulkopuolisen asiantuntijan näkemys Nivalan kaupungin keittiöverkoston nykytilanteesta ja kehittämisesitykset siihen. Kolmannessa kokouksessaan keittiöverkkotyöryhmä hyväksyi konsultin tekemän keittiöverkkoselvityksen työryhmätyöskentelyn pohjaksi. Kokouksen yhteenvedossa työryhmä totesi, että keittiöverkko- ja tuotantotapamuutos on iso projekti, jossa asiaa on tarkasteltava monelta näkökulmalta huomioiden käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet. Lisäksi keittiöverkkotyöryhmä tutustui Kuusamon ruokapalveluiden yhden keskuskeittiön malliin ja uuteen keskuskeittiöön. Ruokahuoltopäällikkö on pitänyt joulukuussa 2011 yhteistyöpalavereja ruokapalvelua ostavien Peruspalvelukuntayhtymä Kallion eri ta-

5 17, KH :00 hojen kanssa selvittääkseen perusturvan käyttäjien ja asiakkaiden tarpeet ja tulevaisuuden näkymät. Keittiöverkkotyöryhmä on pyytänyt jatkoaikaa selvityksen valmistumiselle. Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää merkitä tilannekatsauksen tietoon saaduksi ja käy evästyskeskustelun asiasta. Päätös Ruokahuoltopäällikkö Sirpa Peltomaa selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Hän poistui kokouksesta kello Kaupunginhallitus pyytää työryhmältä pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen esitystä periaateratkaisusta koskien valmistuskeittiöiden lukumäärää sekä ruoan valmistustapaa. Kaupunginhallitus päätti, että selvityksen tulee olla valmis helmikuun 2012 loppuun mennessä siten, että se mahdollistaa Niva-Kaijan koulun suunnittelutyön käynnistämisen. Kokonaisuudessaan selvityksen tulee olla valmis maaliskuun 2012 loppuun mennessä. OTE: Niva-Kaijan koulun suunnittelutyöryhmä Ruokahuoltopäällikkö Tekninen lautakunta Valmistelija ruokahuoltopäällikkö Keittiöverkkotyöryhmä on kokouksessaan hyväksynyt yhden keskuskeittiön mallin, jonka pohjalta lähdetään suunnittelemaan keskuskeittiötä ja tuotantotapaa. Ensisijaisena vaihtoehtona keskuskeittiöksi on Niva Kaijan keittiö. Kokouksessaan keittiöverkkotyöryhmä on päättänyt, että keittiön neliömääriä tarkastellaan selvitysten perusteella. Työryhmän päätöksen taustalla ovat tiedot siitä, että molemmat nykyiset valmistuskeittiöt ovat huonokuntoisia ja ahtaita ja niiden koneet ja laitteet ovat 1980-luvulta. Yhden keskuskeittiön mallilla saadaan toimiva, nykyaikainen ja eri toiminnot huomioiva keittiö, jossa ruokapalveluhenkilöstö on käytettävissä tehokkaammin sekä sijaisjärjestelyt ja työt helpommin organisoitavissa. Tuotantotapaan päätettäessä huomioidaan eri asiakasryhmien tarpeet ja näkemykset.

6 17, KH :00 Valmistelijan ehdotus Keskiviikkona klo 9.00 keittiötyöryhmä kokoontuu ja keskustelee valmistuskeittiöiden lukumäärästä ja ruoan tuotantotavasta sekä evästää Teknistä lautakuntaa päätöksen teossa. Tekninen lautakunta hyväksyy yhden keskuskeittiön mallin. Ensisijaisena sijoituspaikkana Niva - Kaijan keittiö huomioiden toimivan ja nykyaikaisen keittiön vaatimat neliömäärät sekä liitteenä olevan terveysvalvontaviranomaisen ohjeistukset asiasta. Tuotantotapaa päätettäessä huomioidaan asiakasryhmien tarpeet. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Ruokahuoltopäällikkö Sirpa Peltomaa selosti keittiöverkkotyöryhmän tekemää selvitystä lautakunnan jäsenille. Hän poistui kokouksesta klo Keskusteltuaan asiasta tekninen lautakunta yksimielisesti hyväksyi valmistelijan esityksen. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi yhden keskuskeittiön mallia kuten tekninen lautakunta on päätöksessään esittänyt.

7 18, KH :00 Kauppakirja Mäkirinne -nimisestä kiinteistöstä Valmistelijan ehdotus Oheismateriaali: kauppakirja Valmistelija maanmittausteknikko Nivalan kaupunki ostaa Nivalan kaupungin Nivalan kylässä voimassa olevassa asemakaavassa korttelista n:o 22 Mäkirinne nimisen kiinteistön RN:o Kiinteistön pinta-ala on 1870 m 2. Kiinteistö on asemakaavassa suojaviher- ja kevyelle liikenteelle varattua aluetta. Hyväksytään allekirjoitettu kauppakirja. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

8 19, KH :00 Kauppakirja Satumetsä ja Jyrkänranta nimisistä kiinteistöistä Valmistelijan ehdotus Oheismateriaali: kauppakirja Valmistelija maanmittausteknikko Nivalan kaupunki ostaa allekirjoitetulla kauppakirjalla määräalan Satumetsä-nimisestä kiinteistöstä RN:o ja määräosan (1/2) Jyrkänranta-nimisestä kiinteistöstä RN:o Määräalojen pinta-ala on n. 4164,5 m². Määräalat ovat asemakaavanmukaista tie-, pysäköinti ja uimaranta-aluetta. Hyväksytään allekirjoitettu kauppakirja. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

9 20, KH :00 HALL: 8/2012 Vesikolmio Oy:n osakkassopimuksen muuttaminen Liite: Vesikolmio Oy:n osakassopimusluonnos. Oheismateriaali: Vesikolmio Oy:n voimassa oleva osakassopimus. Vesikolmio Oy on Kalajokilaakson kuntien omistama vuonna 1968 perustettu tukkuvesiyhtiö. Yhtiö vastaa osakaskuntien alueen talousveden hankinnasta ja jätevesien puhdistamisesta sekä kuntakeskusten välisestä siirtämisestä. Vesikolmio Oy on investoimassa lähivuosina voimakkaasti siirtoviemäreihin ja Kalajokilaakson keskuspuhdistamoon. Näiden hankkeiden toteutuminen vaatii Vesikolmio Oy:ltä merkittävää lainanottoa. Vesikolmio Oy:n yhtiökokous velvoitti yhtiön hallituksen valmistelemaan osakassopimuksen muutoksen koskien takausprovision perintää seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä. Muutos käytännössä tarkoittaa, että omistajat tulevat jatkossa perimään takausprovisiota yhtiölle takaamistaan lainoista. Osakeyhtiölain mukainen osakkaiden tasapuolinen kohtelu edellyttää, että provisio on kaikille samansuuruinen ja maksetaan kaikille, vaikka vain yksi omistaja sitä edellyttäisi. Tästä johtuen osakassopimusta on muutettava. Osakassopimuksessa on oltava maininta omistajille maksettavasta provisiosta ja sen suuruudesta. Vesikolmio Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan muuttaa osakassopimuksen kohtaa 4 Osakkaiden velvollisuudet ja oikeudet lisäämällä siihen seuraavan lauseen Osakaskunnilla on oikeus periä enintään 0,5 %:n vuosiprovisio yhtiölle takaamastaan velkamäärästä, tämän osakassopimuksen voimaan tulon jälkeiseltä ajalta.. Vesikolmio Oy:n uusittu osakassopimus tulisi olla hyväksyttynä valtuustoissa kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan käsitellä huhtikuussa Vesikolmio Oy:n yhtiökokouksessa. Kaupunginjohtajan esitys Päätös Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Vesikolmio Oy:n uusitun osakassopimuksen.

10 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 OSAKASSOPIMUS 1 Sopimuksen tarkoitus ja määritelmät Tässä sopimuksessa ilmaistaan osakkaiden (Haapajärven, Nivalan, Kalajoen ja Ylivieskan kaupungit sekä Alavieskan ja Sievin kunnat) yhteinen näkemys vesihuoltopalveluiden alueellisena tukkutoimittajana toimivan Vesikolmio Oy:n (myöhemmin Yhtiö) toimintatavoista, hallinnosta ja taloudesta. Osakkaiden alueella toimivista vesihuollon vähittäislaitoksista käytetään myöhemmin termiä Asiakaslaitokset. Tämän sopimuksen astuessa voimaan Asiakaslaitoksia ovat Kalajoen, Alavieskan ja Ylivieskan vesihuoltolaitokset sekä Haapajärven Vesi Oy, Nivalan Vesihuolto Oy, Osuuskunta Valkeavesi, Sievin vesiosuuskunta ja Ylivieskan vesiosuuskunta. Osakkaat sitoutuvat toimimaan Yhtiössä osakkeenomistajina niin, että Yhtiö voi asianmukaisesti täyttää sille tämän sopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat tarkoitukset ja tehtävät. Osakkaat eivät tavoittele toiminnallaan Yhtiön osakekannan myöhempää realisoimista. 2 Sopimuksen tausta Vesikolmio Oy:llä ei ole aiemmin ollut osakassopimusta. Toukokuun 6. päivänä 1976 on allekirjoitettu Yhtiön toiminnan laajentamisesta sopimus, joka vastasi sisällöltään osakassopimusta. Allekirjoittajina olivat Ylivieskan kaupunki sekä Kalajoen, Alavieskan ja Nivalan kunnat sekä kuusi paikallista yksityistä vesihuoltolaitosta. Haapajärven Vesi Oy liittyi Vesikolmio Oy:n osakkaaksi Haapajärven Vesi Oy myi omistamansa 285 osaketta Haapajärven kaupungille Tämän jälkeen Yhtiön osakaspohja ei ole muuttunut. Patentti- ja rekisterihallitus on viimeksi vahvistanut Yhtiön yhtiöjärjestyksen osakeyhtiölain mukaiseksi. 3 Yhtiön tehtävät ja velvollisuudet 3.1 Yhtiön perustehtävä Yhtiön tehtävänä on huolehtia tukkutason laitosmaisesta vesihuollosta osakaskuntiensa alueella. Yhtiö voi myös huolehtia samalla alueella sijaitsevasta vesihuoltolaitostoiminnasta

11 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 2 (11) 3.2 Toimitettavat ja vastaanotettavat määrät Vuonna 2004 osakaskuntien alueella käytettiin vettä ja vastaanotettiin jätevettä seuraavan taulukon mukaisesti. Taulukossa esitetään myös ennuste vuoden 2020 vastaavista määristä. m 3 /v Vesi * Jätevesi ** Vuosi Ylivieskan kaupunki ( ) Nivalan kaupunki ( ) Kalajoen kaupunki ( ) Haapajärven kaupunki ( ) H ( ) Sievin kunta ( ) Alavieskan kunta ( ) Yhteensä ( ) * Vesi Vesikolmion kunnan alueelle myymänä määränä. ** Jätevesi viemärilaitoksen laskuttamana määränä. (Sulkeissa vastaanotettu) H Haapajärven Vesi Oy:n itse hankkimaa ja laskuttamaa vettä. Yhtiö pyrkii toimittamaan vettä ja vastaanottamaan jätevettä keskeytyksettä kulloinkin vallitsevien määräodotusten mukaisesti ja kulutushuiput sekä vuotovedet huomioiden. Viemäriin joutuvista liiallisista vuoto- ja hulevesistä Yhtiöllä on kuitenkin oikeus veloittaa Asiakaslaitoksiaan tämän sopimuksen kohdan 10 mukaisesti. Mahdollisista Yhtiöstä riippumattomista syistä vedenjakeluun tai jätevesien vastaanottoon aiheutuvia häiriöitä tai niiden seurauksia Yhtiö ei Asiakaslaitoksille korvaa. Yhtiö sitoutuu kehittämään toimintaansa siten, että se pystyy toimittamaan ennustetut vesimäärät osakaskuntien alueella toimiville Asiakaslaitoksille ja vastaanottamaan niiltä ennustetut jätevesimäärät. Yhtiön velvoitteet koskevat asutuksen ja asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan vesihuoltoa. Määrältään tai laadultaan siitä merkittävästi poikkeavien liittyjien, esimerkiksi teollisuuslaitosten raakavesitoimituksista sekä jätevesien käsittelystä ja niistä perittävistä maksuista Yhtiö ja Asiakaslaitos sopivat erikseen voimassa olevan lainsäädännön sekä valtakunnallisesti hyväksyttyjen suositusten ja käytäntöjen mukaisesti.

12 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 3 (11) 3.3 Muut tehtävät Yhtiö hoitaa oman verkostonsa laajuudessa raakavesilähteiden suojelun, tarkkailun ja terveysviranomaisten määräämän vedenlaadun valvonnan sekä huolehtii, että Asiakaslaitoksille toimitettu vesi täyttää kulloinkin säädetyt laatuvaatimukset. Yhtiö vastaa siitä, että sen vesijohto- ja viemäriverkostot sekä jätevedenpuhdistamot täyttävät voimassa olevien lakien, säädösten sekä ympäristölupien vaatimukset ja huolehtii niiden asettamien velvoitteiden täyttämisestä. Yhtiö ylläpitää toiminnastaan liiketoimintasuunnitelmaa, jossa arvioidaan kootusti Yhtiön toiminnan kehitystä teknisestä, taloudellisesta ja hallinnollisesta näkökulmasta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Liiketoimintasuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään parillisina vuosina yhtiökokouksen yhteydessä. Yhtiö on velvollinen tiedottamaan osakaskunnille, Asiakaslaitoksille, viranomaisille ja kuluttajille toimitetun veden laadusta ja jäteveden puhdistuksen tasosta riittävässä laajuudessa. Yhtiö osallistuu kuntien tehtävänä olevien vesihuollon kehittämissuunnitelmien päivitykseen sekä vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Yhtiö osallistuu osaltaan myös vesihuollon valmiussuunnitteluun ja sen vaatimiin toimenpiteisiin. Osakkailta yhtiölle siirtyvään omaisuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät osakkailta Yhtiölle. Yhtiö voi hoitaa toimintaansa liittyvät osatoiminnot (asennustyöt, kirjanpito ym.) itse, hankkia ne osakaskunnilta tai parhaaksi katsomaltaan palveluntarjoajalta. Yhtiön toimintaa voidaan laajentaa koskemaan myös muita toimintoja tai alueita osakkaiden niin päättäessä. 4 Osakkaiden velvollisuudet ja oikeudet Osakkaat luovuttavat Yhtiölle vesihuolto-omaisuuttaan kohdassa 12 esitetyllä tavalla. Osakkaat sitoutuvat ostamaan tukkutason laitosmaisen vesihuollon palvelut Yhtiöltä. Osakkaat valvovat ja ohjaavat Yhtiön toimintaa.

13 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 4 (11) Osakkaat sallivat Yhtiön sijoittaa korvauksetta tarvittavia vesihuollon ohjausjärjestelmiä omistamiensa rakenteiden yhteyteen. Osakkaat vuokraavat Yhtiölle sen tarvitsemat maa-alueet erikseen tehtävillä vuokrasopimuksilla. Yhtiön investointien osalta Osakkaat sitoutuvat antamaan omavelkaisen takauksen tai muun turvaavan vakuuden yhtiön tarvitsemille lainoille osakemääriensä suhteessa. Osakaskunnilla on oikeus periä enintään 0,5 %:n vuosiprovisio yhtiölle takaamastaan velkamäärästä, tämän osakassopimuksen voimaan tulon jälkeiseltä ajalta. Vastaavasti, jos investointeja varten kerätään Yhtiön osakkailta pääomalainaa tai muuta oman pääoman ehtoista rahoitusta, sitoutuvat Osakkaat tällaiseen lisärahoitukseen edellä sovitun mukaisesti. Jos Yhtiö pääomarakenteensa vahvistamiseksi tarjoaa merkittäväksi uutta osakepääomaa, eikä korotusta suunnata yhtiökokouksen päätöksellä jollekin Osakkaista tai Yhtiön ulkopuoliselle taholle, sitoutuvat Osakkaat merkitsemään sen aikaisemmin omistamiensa osakemäärien suhteessa. Osakkaat ovat velvollisia kuulemaan yhtiötä yhtiön toimialaan kuuluvissa tai siihen vaikuttavissa asioissa. 5 Yhtiön osakepääoma ja osakkeet Yhtiön osakepääoma on ,00 euroa, mikä jakaantuu seuraavasti: Osaketta Prosenttia Ylivieskan kaupunki ,5 % Nivalan kaupunki ,7 % Kalajoen kaupunki ,8 % Haapajärven kaupunki ,3 % Sievin kunta 155 9,4 % Alavieskan kunta 104 6,3 % Yhteensä ,0 % Kaikki osakkeet tuottavat Yhtiössä yhtäläiset oikeudet. 6 Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Kun yhtiön toiminnan painopiste siirtyy Kalajoelle, muuttuu yhtiön kotipaikaksi Kalajoen kaupunki

14 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 7 Osakkeiden luovuttaminen 5 (11) Osakas ei saa luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita tämän sopimuksen ulkopuolisille tahoille ilman kaikkien muiden osakkaiden etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Kirjallinen suostumus on lisäksi hyväksyttävä kaikkien osakaskuntien kunnanvaltuustoissa. Tässä tarkoitettuna luovutuksena ei pidetä kuntaliitokseen perustuvaa osakkeiden siirtymistä Yhtiön ulkopuolelle. Jos osake luovutetaan edellä mainitun kiellon vastaisesti, on ensisijaisesti Yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkailla oikeus lunastaa luovutetut osakkeet yhtiöjärjestyksen 3 :ssä olevan lunastuslausekkeen ehtoja noudattaen. Jos Yhtiö tai muut osakkaat joutuvat lunastushintana tässä tapauksessa maksamaan osakkeesta enemmän, kuin mitä osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on, kiellon vastaisesti osakkeita luovuttanut osakas on velvollinen suorittamaan lunastajille vahingonkorvauksena lunastushintana suoritetun vastikkeen ja osakkeen kirjanpidollisen vasta-arvon välisen erotuksen lunastushinnan suorittamisesta laskettavine korkolain 4 :n mukaisine viivästyskorkoineen. Jos muut osakkeenomistajat antavat suostumuksensa osakkeiden luovuttamiseen tämän sopimuksen ulkopuoliselle taholle, tulee luovuttajana olevan osakkaan huolehtia siitä, että ennen osakkeiden luovuttamista luovutuksensaaja on liittynyt tähän osakassopimukseen. Jos osakkaat, jotka omistavat yhdessä enemmän kuin puolet koko yhtiön osakemäärästä, aloittavat neuvottelut omistamiensa osakkeiden luovuttamisesta Yhtiön ulkopuolelle, tulee heidän samalla neuvotella mahdolliset luovutuksen ehdot siten, että myös muiden Osakkaiden omistamat osakkeet ostetaan heidän niin halutessaan ostajan toimesta samoilla ehdoilla kuin neuvottelussa mukana olleiden Osakkaiden osakkeet. Jos he tämän laiminlyövät, ovat he yhteisvastuullisesti velvolliset suorittamaan muille Osakkaille yhteisesti sopimussakkona heidän ostajalta saamaansa kauppahintaa vastaavan määrän. Osakas ei saa luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita pantiksi eikä luovuttaa muutoinkaan niihin perustuvia oikeuksia osaksikaan kolmannelle. 8 Osakkeiden luovuttaminen yhtiön sisällä Osakas ei saa luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita toiselle osakkaalle, elleivät kaikki muut osakkaat ole siihen etukäteen nimenomaisesti antaneet kirjallista suostumustaan. Jos osakkeet vastoin edellä mainittua kieltoa kuitenkin luovutetaan, on ensisijaisesti Yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeet niiden kirjanpidollisesta vasta-arvosta tai, jos osakkeen käypä arvo on tätä alhaisempi, käyvästä arvosta siirronsaajalta. Jos Yhtiöllä ei ole lunastamiseen käytettävissä varoja, on toissijaisesti muilla osakkailla oikeus lunastaa osakkeet samoin ehdoin osakemääriensä mukaisessa suhteessa. Lunastamiseen sovelletaan muutoin, mitä yhtiöjärjestyksen 3 :ssä on määrätty.

15 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 6 (11) 9 Yhtiön hallinto Osakkaat sitoutuvat käyttämään äänioikeuttaan yhtiökokouksessa siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan osakkaiden ehdottamina 6 jäsentä ja 6 varajäsentä ja että osakkailla on jäseniä hallituksessa seuraavasti: Ylivieskan kaupunki 1 Nivalan kaupunki 1 Kalajoen kaupunki 1 Haapajärven kaupunki 1 Sievin kunta 1 Alavieskan kunta 1 Hallituksen jäseniltä edellytetään perehtyneisyyttä yhtiön toimialaan. 10 Yhtiön henkilöstö Yhtiöllä on palveluksessaan täysipäiväistä henkilöstöä, joka vastaa Yhtiön operatiivisesta toiminnasta. Oman henkilöstönsä lisäksi Yhtiö voi teettää osan töistä ostopalveluina. Erillisten kauppakirjojen allekirjoituksilla Yhtiön omistukseen ja käyttöön siirtyvillä jätevedenpuhdistamoilla nykyisin kuntien päätoimisena vesihuoltohenkilöstönä työskentelevät työntekijät siirretään yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä entisin palvelussuhteen ehdoin. Vesihuoltotehtäviä osan työajastaan hoitavan henkilöstön osalta siirtymisestä sovitaan tapauskohtaisesti. Yhtiö huolehtii tämän jälkeen henkilöstönsä toimenkuvien tarkistamisesta ja oikeudenmukaisesta palkkapolitiikasta. Yhtiössä harjoitetaan kestävää henkilöstöpolitiikkaa. 11 Yhtiön rahoitus ja talous 11.1 Yleiset periaatteet Yhtiö rahoittaa toimintansa ja investointinsa pitkällä aikavälillä kokonaan Asiakaslaitoksiltaan keräämillään maksuilla. Osakkaat antavat tarvittaessa yhtiön investointeja varten ottamille lainoille vakuuksia edellä 4 :ssä sovitulla tavalla. Yhtiö voi ottaa vastaan valtion, EU:n ja kuntien avustuksia toimintaansa varten. Yhtiö hoitaa talouttaan niin, että se voi hoitaa toiminta-, rahoitus-, kehittämisja investointikulunsa tarkoituksenmukaisesti. Yhtiö ei tavoittele taloudellista ylijäämää lukuun ottamatta tilapäistä varautumista investointeihin. Yleishyödyllisenä laitoksena Yhtiö ei jaa toimintansa ylijäämiä osakkailleen osinkoina.

16 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 7 (11) Yhtiö huolehtii kirjanpidossaan, tilinpäätöksissään sekä muussa raportoinnissaan siitä, että vedenhankintaan liittyvät kustannukset ja tuotot ovat yksikäsitteisesti erotettavissa jätevesien johtamiseen ja käsittelyyn liittyvistä kustannuksista ja tuotoista. Varsinaisen tilinpäätöksensä osana yhtiö laatii vedelle ja jätevedelle kummallekin erillisen laskennallisen tilinpäätöksen Maksut Yhtiö perii Asiakaslaitoksiltaan veden ja jäteveden käyttömaksuja (euroa/m 3 ) yhdenmukaisin periaattein. Maksujen määrittelyssä pyritään edellä kuvatulla tavalla kustannusvastaavuuteen, ja ne ovat samat kaikille Asiakaslaitoksille. Veden laskutus perustuu osakkaan alueella kulutetun vesimäärän mittaukseen. Vesi mitataan pääsääntöisesti vedenottamoilta lähtevästä putkesta sekä kuntien rajat ylittävistä putkista. Jäteveden laskutus perustuu osakkaan alueella laskutettuun jätevesimäärään sekä alueelta vastaanotetun jäteveden määrän mittaukseen. Jäteveden määrä mitataan pääasiassa kuntien rajat ylittävistä putkista. Vastaanotetun jäteveden määrän ylittäessä laskutetun jätevesimäärän laskutetaan siitä seuraavasti: (A - B) / A Veloitus jätevesimäärän kyseisestä osuudesta 0 20 % Ei veloitusta % 50 % jäteveden käyttömaksusta yli 30 % 100 % jäteveden käyttömaksusta jossa A = Vesikolmion vastaanottaman jäteveden määrä B = Kunnan vesihuoltolaitoksen laskuttama jätevesimäärä Kyseinen veloitusperuste astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta siitä, kun tämän sopimuksen allekirjoittamisesta on kulunut kuusi vuotta. Siihen saakka kolmena ensimmäisenä vuotena ei vuotovesistä veloiteta. Kolmena seuraavana vuonna alle 30 %:n jäävästä ylityksestä ei veloiteta, mutta ylityksen ollessa 30 % tai enemmän ylimenevältä osalta veloitetaan 50 % jäteveden käyttömaksusta. Volyymiltään tai laadultaan poikkeuksellisten Asiakaslaitosten liittyjien, esimerkiksi teollisuuslaitosten, osalta Yhtiö ja Asiakaslaitokset sopivat veloitusperusteista erikseen voimassa olevan lainsäädännön sekä valtakunnallisesti hyväksyttyjen suositusten ja käytäntöjen mukaisesti.

17 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 8 (11) 11.3 Investoinnit Yhtiön tulee investoida osakaskuntiensa alueille yhdenmukaisten periaatteiden pohjalta. Yhtiö on velvollinen laatimaan viideksi vuodeksi kerrallaan rakentamisohjelman, jolla se pystyy vastaamaan ennusteiden mukaiseen vedenkulutukseen ja jäteveden tuotantoon sekä toisaalta toiminnan muihin mahdollisiin muutoksiin. Rakentamisohjelma on osa liiketoimintasuunnitelmaa ja se päivitetään vuosittain. Jätevesihuollon alueellisen järjestelmän rakentamiseen vaadittava alustava investointiohjelma on tämän sopimuksen erillisenä liitteenä Vakuutus Yhtiö ottaa toiminnalleen vastuuvakuutuksen mahdollisten vahinkojen ja haittojen korvaamiseksi. 12 Jätevesihuollon omaisuuden siirron periaatteet Tämän sopimuksen mukaisia periaatteita noudattaen laaditaan Yhtiön ja kunkin osakkaan välille erillissopimukset, joilla osakkaat luovuttavat Yhtiölle Liitteen 1 mukaisen jätevesihuollon käyttöomaisuuden. Yhtiö lunastaa jätevedenpuhdistamot ja siirtoviemärin niiden nykykäyttöarvoista, jotka on laskettu kaikille osakkaille samoin periaattein. Lunastettavan käyttöomaisuuden lunastushinnoista vähennetään niitä rasittavat lainat, jotka siirretään Yhtiön vastattaviksi, mikäli tähän saadaan lainanantajan suostumus. Mikäli lainoja ei saada siirrettyä, suorittaa Yhtiö lunastettua käyttöomaisuutta rasittavien lainojen korot ja lyhennykset alkuperäiselle lainanottajalle, joka huolehtii takaisinmaksusta. Jäljelle jäävän osan lunastushinnasta Yhtiö suorittaa osakkaille. Lunastettavaa käyttöomaisuutta rasittavat lainat tarkistetaan erillisten kauppasopimusten allekirjoituspäivän tasolle. Osakkaat sitoutuvat myymään luovutettavan omaisuuden yhtiölle 15 vuoden maksuajalla. Yhtiö suorittaa osan luovutushinnasta osakkaille yhtiön osakkeina. Muu osa luovutushinnasta suoritetaan siten, että maksu tapahtuu kolmenatoista (13) tasaeränä vuosien lopussa. Maksamattomalle luovutushinnalle suoritetaan 2 % vuotuinen korko lukien. Siirtyvään omaisuuteen liittyvät maa-alueet vuokrataan erillisillä sopimuksilla Yhtiölle.

18 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 9 (11) 13 Yhtiön toiminnan laajentaminen Yhtiö ryhtyy välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin toiminnan laajentamiseksi jätevesihuollon tukkulaitokseksi palkkaamalla tarvittavan henkilökunnan, ottamalla omistukseensa osakkaiden luovuttaman omaisuuden ja huolehtimalla tarvittavista palveluiden ostoista, hankinnoista ym. Siirtyvä kunnallisten laitosten henkilöstö aloittaa Yhtiön palveluksessa ns. vanhoina työntekijöinä samaan aikaan kuin varsinainen tuotantotoiminta siirtyy Yhtiön vastuulle. Henkilöstön siirtymisestä tehdään erillinen sopimus. 14 Yhtiön sitoutuminen sopimukseen Yhtiö allekirjoittaa tämän sopimuksen ja sitoutuu noudattamaan sen määräyksiä. 15 Liittyminen ja eroaminen Yhtiöön voi myöhemmin liittyä osakkaaksi vain kuntia. Tällöin suoritetaan suunnattu osakeanti Yhtiön osakepääoman korottamiseksi. Uusmerkintähinta ei saa olla osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa alhaisempi. Uusien osakkaiden on ennen tuloaan yhtiön osakkaaksi hyväksyttävä tämä osakassopimus. Osakkaalla on oikeus erota Yhtiöstä tarjoamalla omistamiaan osakkeita ensisijaisesti Yhtiön ja toissijaisesti muiden Osakkaiden lunastettavaksi. Jos Yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, on muilla Osakkailla velvollisuus lunastaa eroavan Osakkaan osakkeet omistamiensa Yhtiön osakkeiden suhteessa. Lunastushintana eroavalle Osakkaalle suoritetaan tämän omistamia osakkeita vastaava osuus Yhtiön osakepääomasta. Mahdollinen osakaslaina saadaan palauttaa vain, jos se kulloinkin voimassa olevien osakeyhtiölain säännösten mukaan on mahdollista. Muita pääomasuorituksia ei eroavalle Osakkaalle palauteta. Eroamisesta on ilmoitettava 2 vuotta ennen eroamisajankohtaa Yhtiön hallitukselle. 16 Sopimusmuutokset Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kaikkien sopijapuolten yhtä pitävällä kirjallisella päätöksellä. Osakassopimus tarkistetaan osakkaiden yhtiöön liittyessä tai siitä erotessa. 17 Erimielisyydet Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Kokkolan käräjäoikeudessa.

19 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 Osakassopimus 10 (11) 18 Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen asti, kunnes yhtiö katsotaan purkautuneeksi. Tämän sopimuksen määräykset sitovat kutakin sopijapuolta sopimuksen voimassaoloajan edellyttäen, että sopijapuoli on yhtiön osakas. Tämä sopimus sitoo asianomaista kuntaa vasta, kun tätä sopimusta koskeva kunnanvaltuuston päätös on saanut lainvoiman. 19 Sopimuskappaleet Tämä sopimus on laadittu seitsemänä (7) samasanaisena kappaleena. 20 Allekirjoitukset Ylivieskassa Ylivieskan kaupunki Kalajoen kaupunki Haapajärven kaupunki Nivalan kaupunki Alavieskan kunta Sievin kunta Vesikolmio Oy

20 20, KH :00 / Pykälän liite: Osakassopimus_Vesikolmio Oy 2012 VESIKOLMIO OY:N OSAKASSOPIMUKSEN LIITE OSAKKAIDEN LUOVUTTAMA KÄYTTÖOMAISUUS Osakas Käyttöomaisuuserä Luovutushinta Ylivieskan kaupunki Ylivieskan jätevedenpuhdistamo Raudaskylän jätevedenpuhdistamo Sipilän jätevedenpuhdistamo Ylivieska yhteensä Nivalan kaupunki Nivalan jätevedenpuhdistamo Kalajoen kaupunki Kalajoen jätevedenpuhdistamo Raution jätevedenpuhdistamo Kalajoki yhteensä Haapajärven kaupunki Haapajärven jätevedenpuhdistamo Sievin kunta Sievi Ylivieska-siirtoviemäri Alavieskan kunta Alavieskan jätevedenpuhdistamo YHTEENSÄ

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2012

Nivalan kaupunki. Tekninen lautakunta. Esityslista 1/2012 -3, TEK 8.2.2012 17:00 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 8.2.2012 Esityslista 1/2012 -1, TEK 8.2.2012 17:00 Kokousaika 8.2.2012 kello 17.00 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. 1 Sopimuksen tarkoitus ja määritelmät. 2 Sopimuksen tausta. 3 Yhtiön tehtävät ja velvollisuudet. 3.1 Yhtiön perustehtävä

OSAKASSOPIMUS. 1 Sopimuksen tarkoitus ja määritelmät. 2 Sopimuksen tausta. 3 Yhtiön tehtävät ja velvollisuudet. 3.1 Yhtiön perustehtävä OSAKASSOPIMUS 1 Sopimuksen tarkoitus ja määritelmät Tässä sopimuksessa ilmaistaan osakkaiden (Haapajärven, Nivalan, Kalajoen ja Ylivieskan kaupungit sekä Alavieskan ja Sievin kunnat) yhteinen näkemys vesihuoltopalveluiden

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on viimeksi vahvistanut Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6.3.1998 osakeyhtiölain mukaiseksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on viimeksi vahvistanut Yhtiön yhtiöjärjestyksen 6.3.1998 osakeyhtiölain mukaiseksi. OSAKASSOPIMUS 1 Sopimuksen tarkoitus ja määritelmät Tässä sopimuksessa ilmaistaan osakkaiden (Haapajärven, Nivalan, Kalajoen ja Ylivieskan kaupungit sekä Alavieskan ja Sievin kunnat) yhteinen näkemys vesihuoltopalveluiden

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015

-3, KH 5.10.2015 16:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 5.10.2015 -3, KH 5.10.2015 16:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 5.10.2015 Esityslista 21/2015 -2, KH 5.10.2015 16:00 Kokousaika Maanantai 5.10.2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011 -3, SIV 18.10.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 18.10.2011 Esityslista 11/2011 -2, SIV 18.10.2011 17:00 Kokousaika 18.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Kapungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 8/2011

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 8/2011 -3, KH 18.4.2011 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 18.4.2011 Esityslista 8/2011 -2, KH 18.4.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 18.4.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 2/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 2/2012 -3, KH 30.1.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 30.1.2012 Esityslista 2/2012 -2, KH 30.1.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 30.1.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 8/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 8/2012 -3, KH 10.4.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 10.4.2012 Esityslista 8/2012 -2, KH 10.4.2012 14:00 Kokousaika Tiistai 10.4.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki

Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki -3, KH 9.11.2015 18:30 Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 9.11.2015 Esityslista 25/2015 -2, KH 9.11.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 9.11.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla.

Nivalan kaupunki. Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. -3, KH 22.4.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 22.4.2013 Kokoontuminen Kestin Kartanolle klo 14.00 (Kyläojantie). Tutustumiskäynnin jälkeen kokous kaupungintalolla. Esityslista 8/2013 -2, KH

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2012

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2012 -3, SIV 12.4.2012 17:30 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 12.4.2012 Esityslista 4/2012 -2, SIV 12.4.2012 17:30 Kokousaika 12.4.2012 klo 17.30 Kokouspaikka Niva-Kaijan koulu lk B113 VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

-3, KH 7.12.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 7.12.2015

-3, KH 7.12.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 7.12.2015 -3, KH 7.12.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 7.12.2015 Esityslista 29/2015 -2, KH 7.12.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 7.12.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 7/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 7/2012 -3, KH 4.4.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 4.4.2012 Esityslista 7/2012 -2, KH 4.4.2012 14:00 Kokousaika Keskiviikkona 4.4.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 14/2011

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 14/2011 -3, KH 29.8.2011 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 29.8.2011 Esityslista 14/2011 -2, KH 29.8.2011 15:00 Kokousaika Maanantai 29.8.2011 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015 -3, KH 14.9.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 14.9.2015 Esityslista 18/2015 -2, KH 14.9.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 14.9.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 27.3.2013 18:30 Kokousaika Keskiviikkona 27.3.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

-3, KH 19.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 19.5.2014. Kokouksen alussa kaupunginhallituksen vieraana kansanedustaja Esko Kurvinen

-3, KH 19.5.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 19.5.2014. Kokouksen alussa kaupunginhallituksen vieraana kansanedustaja Esko Kurvinen -3, KH 19.5.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.5.2014 Kokouksen alussa kaupunginhallituksen vieraana kansanedustaja Esko Kurvinen Esityslista 11/2014 -2, KH 19.5.2014 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kokous alkaa poikkeuksellisesti kello Esityslista 11/2013. Kaupunginhallitus

Nivalan kaupunki. Kokous alkaa poikkeuksellisesti kello Esityslista 11/2013. Kaupunginhallitus -3, KH 3.6.2013 15:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.6.2013 Kokous alkaa poikkeuksellisesti kello 15.30. Esityslista 11/2013 -2, KH 3.6.2013 15:30 Kokousaika Maanantai 3.6.2013 klo 15.30 Kokouspaikka

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015

-3, KH 27.8.2015 18:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 27.8.2015 -3, KH 27.8.2015 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 27.8.2015 Esityslista 15/2015 -2, KH 27.8.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 27.8.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 26/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 26/2012 -3, KH 10.12.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 10.12.2012 Esityslista 26/2012 -2, KH 10.12.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 10.12.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 13/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 13/2011 -3, SIV 29.11.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 29.11.2011 Esityslista 13/2011 -2, SIV 29.11.2011 17:00 Kokousaika 29.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Vanha umahalli VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 22/2011

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 22/2011 -3, KH 19.12.2011 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 19.12.2011 Esityslista 22/2011 -2, KH 19.12.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 19.12.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille Kunnanhallitus 94 17.03.2014 Kunnanhallitus 218 22.09.2014 Kunnanhallitus 283 17.11.2014 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kyamk-Kiinteistöt Oy:n osakkeiden myynti Kouvolan kaupungille 201/02.03.05/2013

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 19.4.2016 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 19.4.2016 Esityslista 4/2016 -2, SIV 19.4.2016 17:00 Kokousaika 19.4.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, alakerran kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 1.11.2016 18:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 1.11.2016 Esityslista 9/2016 -2, SIV 1.11.2016 18:00 Kokousaika 1.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S KIINTEISTÖ OY UTSUVAARANTÄHTI Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala 3 Osakepääoma Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Utsuvaarantähti ja kotipaikka Kittilä Yhtiön

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 14/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 14/2011 -3, SIV 28.12.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 28.12.2011 Esityslista 14/2011 -2, SIV 28.12.2011 17:00 Kokousaika 28.12.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Puustelli (ruokailu klo 17) VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS. Hetapalvelut Oy

OSAKASSOPIMUS. Hetapalvelut Oy OSAKASSOPIMUS Hetapalvelut Oy OSAKASSOPIMUS SOPIMUKSEN OSAPUOLET Hetapalvelut Oy:n osakassopimus on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Alavieskan kunta 2. Nivalan kaupunki 3. Sievin kunta 4. Ylivieskan

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntien hyväksymä vuonna 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät II KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 5/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 5/2012 -3, KH 12.3.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 12.3.2012 Esityslista 5/2012 -2, KH 12.3.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 12.3.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

-3, KH 7.4.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 7.4.2014

-3, KH 7.4.2014 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 7.4.2014 -3, KH 7.4.2014 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 7.4.2014 Esityslista 8/2014 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 23.11.2015 kello 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Kokous alkaa kello 14.30.

Kokous alkaa kello 14.30. -3, KH 31.8.2015 14:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 31.8.2015 Kokous alkaa kello 14.30. Esityslista 16/2015 -2, KH 31.8.2015 14:30 Kokousaika Maanantai 31.8.2015 klo 14.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015

-3, SIV 24.2.2015 17:00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta 24.2.2015 -3, SIV 24.2.2015 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.2.2015 Esityslista 2/2015 -2, SIV 24.2.2015 17:00 Kokousaika 24.2.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

-3, KH 20.4.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 20.4.2015

-3, KH 20.4.2015 14:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 20.4.2015 -3, KH 20.4.2015 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 20.4.2015 Esityslista 9/2015 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet:

MERIJÄRVEN KUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA 11.03.2014 1/2014. Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: PÖYTÄKIRJA KOKOUSAIKA Tiistai 11.03.2014 klo 19.00 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto Jäsenet: Paikalla: Varajäsenet: Saukko Hannu pj. x Pudas Jaana Klasila Kauko vpj. x Lahti Kari Nivala Liisa x Keskikorpi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot