Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen"

Transkriptio

1 Hakuryhmä Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen ilearn 2 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/yrkesakademin i Österbotten Kenneth Heimdahl Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Yrkesakademin i Österbotten (koordinerande yrkesutbildare) Axxell Optima Prakticum 1. Bygga på det pedagogiska kunnandet kring e-lärande och 1:1 - Bygga upp skolvisa IKT-team - Fortsatt arbete med att öka ledningens förståelse för 1:1 pedagogik och IKT i undervisningen - Pedagogisk utveckling (e-lärande, didaktiska metoder och modeller vid 1:1) - Utvecklingskraft vid implementering av 1:1 genom sakkunniga. Gemensam Idéträff i Tammerfors för inspiration och idéutbyte samt workshops. - Inspirationsträffar för IKT-mentorer/tutoerer och resurspersoner (inom egen organisation) - Kompetenshöjning, tekniskt stöd och handledning åt undervisande personal 2. Kompetenskartläggning och kompetensutveckling för personalen inom e-lärande - identifiera kompetensutvecklingspaket för våra organisationer - utvärdera möjligheterna att införa automatiserad kompetenskartläggning/-utveckling för våra organisationer - undersöka alternativa sätt att bemästra kompetenskartläggningen - Samarbete med befintliga Kunnig-finansierade projekt som utvecklar kompetenskartläggning och kompetensprofiler för undervisande personal 3. Upprätthålla och utveckla nätverket för e-lärande - Deltagande i seminarier och nationella nätverksträffar för att utveckla och bibehålla toppkompetens inom elärande och för att skapa nya kontaktmöjligheter - Regelbundna möten och informationsutbyten mellan e-learningkoordinatorerna (i huvudsak genom webbmöten) - Administrativt infopaket för utveckling. Bakgrundsmaterial kring 1:1 och e-lärande som ska användas i diskussioner med skolledningen. - Diskussioner och utvecklingsträffar kring e-pedagogik och e-lärande - Video/infopaket om e-lärande riktat till pedagogisk personal (lärare/handledare). Annan vinkling än det administrativa infopaketet - Upprätthålla nätverk för e-lärande. Utbyte av erfarenheter, idéer, impulser och verktyg och modeller för framtiden. Nya tankesätt, modeller och metoder sprids effektivare via de interna och övergripande nätverken för e-lärande.

2 Projektet jobbar tillsammans med personal från de flesta branscher inom respektive yrkesutbildare genom de interna IKT-teamen. Dessa lärare utvecklar sin undervisning vilket strävar till att utveckla lärandet inom hela organisationen. Förutom arbete med lärare och studerande sker också utvecklingsdiskussioner med skolledningen och övrig utvecklingspersonal. Eventuella expert- och konsulttjänster från leverantörer som inte ännu är fastslagna. Ei Slideshare

3 eohjaajana kuidulla ohjauksen menetelmiin Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry/ Kankaanpään opisto Marja Kalliomäki Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Koulutus>eOhjaaja Kankaanpään opisto/marja Kallioniemi Keski-Suomen opisto/hannu Salvi kanneljärven opisto/jari Fagerlund Ikääntyvien ohjaus toteutetaan kokonaisuudessaan verkkokurssina. Sähköisessä oppimisympäristössä opitaan käyttämään erilaisia virtuaaliohjauksen työkaluja. Oppimistehtävillä varmistetaan osaamisen siirtyminen Ikääntyvien ohjauksen työelämälähtöisen virtuaaliohjaustoiminnan menetelmäksi. Hankkeen avulla mahdollistetaan myös eri oppilaitosten opiskelijoiden vertaisoppiminen ja vertaistuki sosiaalisen median, PCvideoneuvotteluohjelmistojen ja virtuaalimaailmojen käyttötaitona. Hankkeessa huomioidaan myös esteettömyys ohjaustoiminnassa. Opiskelija toimii aktiivisena tiedon rakentajana vahvistamalla omaa osaamistaan erilaisin virtuaaliohjausmenetelmin. Opiskelija vahvistaa omassa ohjaustoiminnassaan ikääntyvien ihmisten toimijuutta ja osallisuutta eri toimintaympäristöissä tavoitteenaan mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen kaikille valinnainen tutkinnon osan Ikääntyvien ohjaus 10 ov verkko-opetus ja oppimistehtävien kautta ikääntyvät ihmiset eri toimintaympäristöissä. Koulutusta tarjotaan myös ohjaustoiminnan artesaaniopiskelijoille Kankaanpään opistossa. Pilottiryhmiä kolme, yhteensä noin 10 opiskelijaa. Pilotointivaiheen jälkeen koulutusta tarjotaan myös muille nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon koulutusta tarjoavien koulutuksen järjestäjien opiskelijoille. Kankaanpään opiston, Keski-Suomen opiston ja Kanneljärven opiston opiskelijoista valittava pilottiryhmä soveltaa eohjaajakoulutuksessa oppimiaan taitoja aidoissa ikääntyvien ihmisten ohjauksen työelämätilanteissa. Kohdeorganisaatiot täsmentyvät vasta opiskelijavalinnan myötä. Ei

4 Kiltakoulut II Koulutuskuntayhtymä Tavastia Anu Konkarikoski Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) kiltakoulut.wikispaces.com kiltapeda.blogspot.fi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia / Ammattiopisto Lappia Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/ Ammattiopisto Nurmes Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Ammattiopisto Valtimo Salon seudun koulutuskuntayhtymä/salon seudun ammattiopisto Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Kiltakoulujen pilottiryhmissä on innostuneita opiskelijoita ja opettajia. Kantavia teemoja ovat vertaisoppiminen ja kehittäminen, projektioppiminen, opiskelijakeskeisyys ja läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen sosiaalista mediaa ja mobiililaitteita hyödyntäen sekä opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun. Kehitetään voimakkaasti myös levitettäviä toimintamalleja täydennyskoulutuksia ja valmennuksia varten. Toimintamalli maantieteellisesti kaukana toisistaan sijaitsevien ammattialakohtaisten kiltojen yhteisten wikitms. sähköisten alustojen käytöstä, joka jää kehittäjien osalta vakiintuneeseen käyttöön ja jota on mahdollisuus levittää niin oppilaitosten sisällä kuin uusiin oppilaitoksiinkin. uusia toimintatapoja some- ym. tvt-työkalujen käytöstä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa, mm. esimerkkejä eri aloilta siitä, miten yrityksen asiakas- ja teollisuussalaisuudet saadaan säilytettyä oppimisen reflektointia vaarantamatta uusia toimintatapoja mobiililaitteiden ja blogien tms käytössä ammattiosaamisen näyttöjen vastaanottamisessa ja tutkintotilaisuuksissa. työelämään osaamista tieto- ja viestintätekniikan hyötykäytöstä opiskelussa ym. toiminnassa. Tredu: Asentajakilta (19+19 autoalan opiskelijaa), Korikilta (korinkorjaus 10 opiskelijaa), ProsessiStars (prosessitekniikka opiskelijaa) SSKKY: Bisneskilta (20 visualisti- ja 20 tekstiilialan opiskelijaa), Korikilta (korinkorjaus 15 opiskelijaa) Nurmes: Bisneskilta (12 liiketalouden opiskelijaa), Asentajakilta (12 opiskelijaa) Valtimo: Metsäkonekilta (12 opiskelijaa) Lappia: ProsessiStars (12 prosessialan opiskelijaa)

5 Vuoden mittaan tiivistyvää yhteistyötä kunkin killan verkostossa olevien työssäoppimispaikkojen kanssa. Ei

6 Mobiilisovelluksia moniammatillisesti Sastamalan Koulutuskuntayhtymä Arto Pylvänäinen Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Huittisten yrittäjä- ja ammattiopisto, Mäntän seudun koulutuskeskus Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Ikaalisten kauppaoppilaitos, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto Mobiilisovelluksia moniammatillisesti -hankkeen tavoitteena on kehittää verkkokurssi, jonka aikana opiskelijat voivat pienryhmissä suunnitella ja toteuttaa mobillisovelluksia tablettitietokoneille ja/tai älypuhelimille. Verkkokurssin keskeisenä ideana on tarjota opiskelijoille motivoiva ja osallistava opintokokonaisuus, joka kehittää heidän valmiuksiaan tehdä töitä moniammatillisissa tiimeissä ja viedä läpi projekteja. Kehittyneet yhteistyö- ja projektinhallintataidot parantavat opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä oman alansa työtehtäviin. Eri aloilla on myös omat alakohtaiset tavoitteensa: datanomiksi opiskelevat vahvistavat kurssilla ohjelmointi-, multimedia- ja käytettävyystaitojaan ja artesaanit käyttöliittymä- ja hahmosuunnittelua. Kurssin osallistavuutta lisätään soveltamalla verkkokurssilla käänteisen luokkahuoneen, eli flipped classroomin, pedagogisia menetelmiä. Sovelluskehityksen testiympäristön rakentamisessa, modernien projektinhallintamenetelmien omaksumisessa ja sovellusten markkinoinnissa hyödynnetään ohjelmistoalan työelämäedustajan osaamista ja tukea. Hankkeen aikana kehitetään kolmen koulutuksen järjestäjän moniammatillisena yhteistyönä verkkokurssi, jonka aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat mobiilisovelluksen pienryhmissä. Kurssi tarjotaan opiskelijoille osana kaikille valinnaisia tutkinnon osia sekä tieto- ja viestintätekniikan, että kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa kerran vuodessa. Hankkeen aikana mallinnetaan, kuinka uusi verkkokurssi on mahdollista suunnitella ja toteuttaa moniammatillisesti. Mallia hyödynnetään koulutuksen järjestäjien uusien verkkokurssien suunnittelutyössä. Kurssille osallistuu datanomi- ja artesaaniopiskelijoita Sastamalan, Länsi-Pirkanmaan ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymistä. Hanke toteutetaan yhdellä pilottiryhmällä Työelämäyhteistyötahoja ei ole vielä vahvistettu. Ei

7 Ypäjän Hevosopiston sähköisten oppimisympäristöjen ja työpaikkaohjauksen verkottamishanke Hevosopisto Oy Jukka Kujala Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Ypäjän Hevosopisto Hevosalalla hyödynnettävien sähköisten sovellusten ja laitteiden kehittäminen ja Hevosopiston opiskelijoiden tietoteknisten valmiuksien parantaminen. Työpaikkaohjaajien pedagogisten taitojen lisääminen koulutuksen ja verkottamisen avulla. Hevosopiston tallien työnohjaus ja raportointi sähköistyy. Työpaikkaohjauksessa ja monimuotokoulutuksissa hyödynnetään avoimia sähköisiä sovelluksia. Hankkeen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistoimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti Hevostenhoitajaopiskelijoihin. Pääpaino pilottiryhmässä on raviurheiluun suuntautuneissa opiskelijoissa. Jatkossa menetelmät ovat kaikkien alan yrittäjien ja toimijoiden hyödynnettävissä. Työpaikkaohjaajien koulutus kohdistuu Ypäjän Hevosopisto työssäoppimispaikkaverkostoon. Hevosalan Osaamiskeskus Hippolis / Sanna Mäki-tuuri Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 23

8 Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi Soile Röppänen Ammattiopisto Luovi, Sedu Koulutuskeskus, Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Osao, Oulun seudun Ammattiopisto Projektin tavoitteena on 1.etsiä ja kokeilla sovelluksia, joiden avulla Tablet-laitteita voidaan käyttää ope-tuksen, oppimisen ja kommunikoinnin tukena ja ensisijaisena apuvälineenä. 2.tukea tablet-laitteiden käyttöön ottamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoi-den opettamisen, oppimisen ja kommunikoinnin tukena tuottamalla sähköinen multimediaopas. 3.vahvistaa ja tukee opiskelijoiden oppimista, toiminnanohjausta ja itsenäisyyttä kommunikoinnissa sekä siirtymistä työhön ja itsenäiseen elämään. 4.saada kokemusta eniten tukea tarvitsevien opiskelijoiden tablet-laitteiden käyt-töönottoon, opastukseen ja ohjaukseen liittyvistä erityiskysymyksistä sekä ver-tailutietoa tablet-laitteiden tuomasta lisäarvosta oppimisessa valmentava II ja valmentava I ryhmien opiskelijoiden välillä sekä pari- ja yksilötyöskentelystä. Pitkän aikavälin tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä ja yh-teiskunnallista asemaa teknologian avulla. Teknologia mahdollistaa tasavertaisia väli-neitä tietoyhteiskunnassa toimimisessa kaikille ja sen tulee olla luonnollinen työväline tiedon etsinässä, käsittelyssä sekä henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa Projektin tuloksena 1. syntyy toimintakyvyn tukemiseen liittyvä sähköinen opas, joka on a. selkäkielinen b. sisältää kuvien tukemia kuvauksia sovelluksista. Kuvauksissa on huo-mioitu seuraavat asiat: kuvauksessa on mukana kuvamateriaalia, joka tukee tekstiä kuvauksen on lukenut ja kommentoinut projektin ulkopuolinen eri-tyisopetuksen asiantuntija kuvaukseen liittyvät, mahdolliset tekijänoikeuskysymykset, ovat kun-nossa sovelluksen käyttäminen tukee opetussuunnitelman tavoitteiden to-teutumista sovelluksesta on vähintään kolme selkeää käytännön toteutus esi-merkkiä c. sisältää esimerkkejä opiskelijoiden käyttökokemuksista ja arvioinneista. 2. on saatu dokumentoidut käyttäjäkokemukset (opetushenkilöstö ja opiskelijat) enintään 10 sovelluksesta ja niiden soveltuvuudesta erityisopiskelijoille ja ko. opetussuunnitelman tavoitteiden edistämiseen. Sovelluksien tarkastelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: sovelluksen pedagoginen käytettävyys sovelluksen soveltuvuus annettuun vastuualueeseen sovelluksen monipuoliset käyttömahdollisuudet kohderyhmän käyttöä tukevat toiminnallisuudet tekninen toimintavarmuus sovelluksen selkeys ja helppokäyttöisyys. Arvioinnin perusteella kukin työpari valitsee viisi sovellusta sähköiseen julkai-suun. 3.opiskelijoiden taidot ja osaaminen em. asioiden suhteen sekä laajemmin opis-keluvalmiudet ovat parantuneet. 4.opetushenkilöstön osaaminen ja mahdollisuudet hyödyntää em. teknologiaa ovat parantuneet, tukea

9 tarvitsevien perheiden osaaminen ja ymmärrys tablet-laitteiden käyttömahdollisuuksista on lisääntynyt. Projektissa syntyy vähintään 10 konkreettista esimerkkiä joissa tablet-laitteet ovat korvanneet aiempia työtapoja ja menetelmiä eniten tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisessa, ope-tuksessa ja kommunikaation tukena 5.oppaiden ja mallintamisen avulla tablet-teknologian hyödyntäminen mahdollistuu laajemmin ammatillisessa erityisopetuksessa. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijat, eniten tukea tarvitsevat vammaiset opiskelijat (valmentava II). Lisäksi projektissa on tuotetaan vertailutietoa tablet-laitteiden tuomasta lisäarvosta oppimisessa valmentava II ja valmentava I ryhmien opiskelijoiden välillä sekä pari- ja yksilötyöskentelystä. Projektin toteutukseen osallistuu kolme yhteistyöparia. Jokaisessa yhteistyöparissa on opiskelijaryhmä Ammattiopisto Luovin yksiköstä ja opiskelijaryhmä yleisestä ammatilli-sesta oppilaitoksesta. Yhteensä opiskelijoita on työskentelemässä noin 50 henkilöä. Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeen kanssa yhteistyötä. Ei

10 TieVie Ammattiin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Esko Lius Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) tievieammattiin.blogspot.fi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, oppisopimustoimisto ja aikuisopisto - Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä - Vuorovaikutus- ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen pilvipalvelujen ja mobiiliteknologian avulla - Uuden, valtakunnallisesti hyödynnettävän toimintamallin luominen oppisopimuskoulutukseen - Opiskelijoiden ja ohjaajien tekemät materiaalit työprosesseista ja heidän havaintonsa kokeilusta - Palautekyselyn tulokset - Toimintamallin kuvaus Espoon kaupungin palveluksessa olevat, oppisopimuksella siivoustyön at:ta suorittavat puhdistuspalvelujen työntekijät. Espoon kaupungin kiinteistöpalvelut, Pirjo Väinä Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 5

11 ToPo Työpaikalla tapahtuvan Oppimisen Pedagogisen Oppimisympäristön kehittäminen Helsingin kaupungin opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Pasi Silander Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Tulossa: topo.meke.wikispaces.net Helsingin kaupungin opetusvirasto, Stadin ammattiopisto Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Nurmes Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto Hankkeessa on tavoitteena kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen menetelmiä, käytänteitä, oppimisprosessia, ohjausta, arviointia ja näyttöjä hyödyntämällä digitaalisia ympäristöjä ja eportfoliota sekä kehittämällä uusia ohjaustyökaluja. Työpaikalla tapahtuva oppiminen ei saisi koskaan olla vain mallioppimista tai muiden mukana uimista, vaan sen tulisi olla tietoista, tavoitteellista ja oppimisprosessipohjaista uusien asioiden oppimista ja soveltamista aidossa työelämän kontekstissa. Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ei siis vain sovelleta teoriajaksoilla tai oppilaitoksessa opittuja asioita, vaan opitaan uusia kompetensseja, jotka voidaan työelämälähtöisesti sitten myös tuoda oppilaitoksen opintojaksoihin mukaan. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on ohjattava, jotta sillä päästään haluttuihin tavoitteisiin. Digitaalisia ympäristöjä ja sähköisiä välineitä käyttäen pedagoginen struktuuri, oppimisprosessi ja sen ohjaus sekä reflektio, saadaan mukaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Padit ja muut mobiililaitteet toimivat opettajan teleskooppikätenä, jolla pedagogiikka ulotetaan työpaikalle, niin opiskelijan kuin työpaikkaohjaajan ja työyhteisön tueksi. Keskeisenä tavoitteena hankkeessa on kehittää uusi toimintamalli/oppimisratkaisu, jossa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä ja pilotoida sitä eri koulutusaloilla työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja sen ohjauksessa. Erityinen pääpaino hankkeessa on kehittää ja luoda menetelmät ja työkalut, joilla työpaikalla tapahtuvan oppimisen ympäristöstä saadaan pedagoginen oppimisympäristö, joka tukee kompetenssipohjaista työelämälähtöistä oppimista ja sen arviointia. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen sähköisellä portfoliolla on keskeinen merkitys opiskelijan oman osaamisen kehittämisessä ja sen näkyväksi tekemisessä. Samalla opiskelijoille tuotetaan tietoyhteiskunnan ja työelämän tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia sekä taitoja toimia sähköisessä mediassa. eportfolio tarjoa lisäksi menetelmän ja työkalut laajennettuun työssäoppimiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä joustaviin opintopolkuihin eri koulutusmuotojen välillä ammatillisessa koulutuksessa. Täten hanke myös luo pohjaa pedagogisen toimintakulttuurin muutokselle ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavalle yhdistämiselle. 1 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen työskentely-ympäristöstä pedagoginen oppimisympäristö tietoteknologialla ja uusilla pedagogisilla käytänteillä 2 Työssäoppimisen uudet oppimismenetelmät, jotka hyödyntävät TVT:tä 3 Suunnittelutyökalut työpaikalla tapahtuvan kompetenssipohjaisen oppimisprosessin suunnitteluun 4 Työssäoppimisen ohjausta ipadeilla / muilla padeilla, tableteilla tai mobiililaitteilla 5 Ohjauksen menetelmät ja työtavat sekä työkalut työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen 6 Ohjauksen ympäristöt ja uusi pedagogiikka video-ohjauksessa, virtuaaliympäristössä ja simulaatiooppimisessa 7 eportfolio-menetelmä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja sen dokumentoimiseen

12 - Hyödyntäminen ammattiosaamisen näyttöjen / arvioinnin tukena - Uudet arviointimenetelmät, sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja siitä seuraavan osaamisen näkyväksi tekeminen - eportfolio on oman osaamisen näkyväksi tekemisen ja markkinoinnin väline työnhaussa myös valmistumisen jälkeen 8 Erityisryhmien huomioimista ja pedagogista yksilöllistämistä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa 9 Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integroimista työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen Hanke kohdistuu kaikille ammatillisen koulutuksen aloille. Kehittämiskontekstiksi valitaan myöhemmin sopiva määrä aloja, joilla työkaluja pilotoidaan. Rakentuu hankkeen aikana. Kyllä

13 Mobiilit ohjaajat Jyväskylän ammattiopisto Hanna Frilander Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Mobiilit ohjaajat -facebookryhmä (suljettu, ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen) Työvälineinä myös mm. Google Drive (jaetut dokumentit), YouTube (oppimisvideot), pilottien erilaiset blogipohjat, Adobe Connect, Skype, Facebook-ohjaus Saimaan ammattiopisto Sampo Etelä-Savon ammattiopisto Esedu InnoOmnia Espoo Jyväskylän ammattiopisto (koordinaattori) Hankkeessa keskitytään opiskelijoiden eri ympäristöissä tapahtuvan oppimisen mobiiliohjauksen toimintamallien kehittämiseen yhteistyössä työelämän kanssa. Tavoitteena on kehittää mobiilia ohjausta opiskelijalähtöisesti, opiskelijoiden maailma ja heille ominaiset toimintatavat huomioiden, mikä parhaimmillaan herättää opiskelumotivaatiota, antaa tarpeellisia työvälineitä ja opettaa oikeanlaisia työtapoja tulevaa työelämää varten. Työelämän edustajat pyritään ottamaan uusin tavoin mukaan ohjausprosesseihin (seuraamaan opiskelijoiden blogeja, osallistumaan reaaliaikaisiin etäohjaustilanteisiin, kommentoimaan oppilaiden sähköisiä tuotoksia). Toiminnassa hyödynnetään järkevästi erilaisia ja erimerkkisiä mobiililaitteita kuten älypuhelimia ja tabletteja, sekä erilaisia verkkotyövälineitä (Skype, Facebook, Connect, jaetut tiedostot) ja sosiaalista mediaa (blogi opiskelijan työvälineenä, facebook oikea-aikaisessa ohjauksessa, wiki sähköisen ja yhteisesti tuotetun oppimateriaalin alustana). Myös luotuja pedagogisia malleja (Kiltakoulut-tiimimalli) otetaan käyttöön tekniikan ja liikenteen alalla, eli pedaogisia toimintapaoja pyritään kehittämään käsi kädessä modernien työvälineiden kanssa. Peruspyrkimyksenä on kehittää oppilaitoksen prosesseja modernien työvälineiden ja uudenlaisten toimintatapojen avulla laadukkaasti ja järkevästi niin, että koko oppilaitos voi ottaa askeleen kohti uutta opettajuutta, uutta tapaa oppia ja tehdä työtä. Pedagogisena lähtökohtana ovat yhteisölliset toimintatavat, tiimityö, yhteinen tiedonrakentelu, sekä verkostomaiset tavat tehdä työtä. Mahdollisia määrällisiä mittareita: - pilotteihin osallistuvat oppilaat x määrä - pilottien ohjaustilanteisiin osallistuvat työelämäkumppanit x määrä - pilottien toteuttamiseen osallistuvat opettajat x määrä - oppimistehtävien palautusten määrä (vanha ja uusi tapa), - oppimistehtävien laatu (blogit, facebook verrattuna vanhaan), - vuorovaikutteisuus: ohjauksen vastaanottaminen ja siihen vastaaminen (facebook) uusi ja vanha tapa vertailussa, - etäohjauksen, ohjaavien materiaalien merkitys motivaatiolle ja oppimiselle (käänteinen luokkahuonevideot, wikissä jaetut verkkomateriaalit) - oppijoiden laadullista arviointia Hankkeen myötä tullaan päivittämään Edu.fi sivustoa erityisesti Mobiilioppimisen toimintaympäristön

14 näkökulmasta. Tämä tarjoaa kaikille ammatillisen alan toimijoille uutta tietoa nopeasti kehittyvistä asioista. Pilottien toiminnan myötä saadaan lisää kuvauksia siitä, miten uudet työvällineet ja etäohjauksen/mobiiliohjauksen tavat toimivat oppilaitostyössä ja sujahtavat arjen toimintaan. Auttavatko ne oikea-aikaisessa ohjauksessa, tukevatko työssäoppimisen ohjausta, antavatko oppijoille työvälineitä osoittaa osaamistaan ja keskustella osaamisestaan jne. Eli hanke tuottaa uutta tietoa, jota oppilaitokset voivat käyttää pedagogisen ja opetusteknologisen suunnittelun tukena. Näitä kokemuksia kerätään hankkeen blogiin, ks. ). Kauppa ja palvelut (JAO) Tieto- ja tietoliikennetekniikka (JAO) Sähkö- ja automaatiotekniikka (JAO) Vaatetusala (JAO) Hyvinvointi- ja palvelualat (Esedu) Palvelu-, sosiaali- ja terveysala (Sampo) Täydennetään myöhemmin. Ei

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja RATKAISUYHTEENVETO 2011 VALTIONAVUSTUS Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen mom.29.20.20 (va:231) 1 200 000 euroa Avustuksen saaja Hanke Koordinaattori Myönteiset päätökset 1. Axxell

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Digitalisaation vahvistaminen

Digitalisaation vahvistaminen Digitalisaation vahvistaminen Digitalisoituminen Osaamisen muutos: osaaminen vs. tietäminen Vaikuttaa radikaalisti työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavaan osaamiseen Muuttaa käsitystä tiedosto, työstä

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Wikialustoina on Kiltakoulut-toimintamallissa käytettty seuraavia ohjelmia: Wikispaces, Blogger, avoin Moodle, Weebly.

Wikialustoina on Kiltakoulut-toimintamallissa käytettty seuraavia ohjelmia: Wikispaces, Blogger, avoin Moodle, Weebly. Sosiaalisen median ja mobiililaitteiden käyttö opetuksessa - Kiltakoulujen malli Tiivistelmä Jotta oppimisympäristö on käyttäjille selkeä ja johdonmukainen, tarvitaan toimintamalli sosiaalisen median ja

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua

Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua Lisätyn todellisuuden hankepilotit ja niistä opittua ARea 13 -seminaari Tampere 1.10.2013 Joanna Kalalahti joanna.kalalahti@uta.fi AVO2-hanke & 3DM-osahanke http://www.eoppimiskeskus.fi/avo2 ESR-rahoitteinen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL

Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta. KT Jukka Lerkkanen Tievie-seminaari JKL Kokemuksia eportfolion käyttöönotosta KT Jukka Lerkkanen 10.1.2008 Tievie-seminaari JKL eportfolio Tietokoneohjelma Valitun materiaalin esittämistapa Kokonaissisältö, josta on valittu haluttu materiaali

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN

LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUSPROSESSI LUOTSATEN TYÖSSÄOPPIMAAN LaVaTo laatua ja valinnaisuutta työssäoppimiseen Loppuseminaari 15.11.2012 Hillevi Kivelä, Vaasanammattiopisto ammattiopisto Työssäoppimisen laatukriteereitä

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen kehittämiseen 11.9.2013 klo 12.30-15.30

Valtionavustuksilla tukea ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen kehittämiseen 11.9.2013 klo 12.30-15.30 Valtionavustuksilla tukea ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisen kehittämiseen 11.9.2013 klo 12.30-15.30 Hanna Autere Hanna.autere@oph.fi www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Aloitustilaisuuden

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

1. Valmentavan työotteen soveltaminen jokaisen työssä. 2. Valmentavaa opettajuutta tukevien innostavien ja osallistavien oppimisympäristöjen luominen

1. Valmentavan työotteen soveltaminen jokaisen työssä. 2. Valmentavaa opettajuutta tukevien innostavien ja osallistavien oppimisympäristöjen luominen Liite 3. OPPILAITOSKOHTAISTEN KEHITTÄMISKOHTEIDEN PRIORISOINTI JA KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite Laatia toiminnan ja tulosten arviointien perusteella oppilaitoskohtainen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

A5) Yhteistyössä ammattiin työelämä- ja opiskelijalähtöisesti pj. asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo, Opetushallitus

A5) Yhteistyössä ammattiin työelämä- ja opiskelijalähtöisesti pj. asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo, Opetushallitus A5) Yhteistyössä ammattiin työelämä- ja opiskelijalähtöisesti pj. asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo, Opetushallitus Virtuaaliopetuksen päivät 2. krs, sali 204-205, klo 13.30 15.30 Työpaikkaohjaajien

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin

inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin inka Koulutuksen arviointijärjestelmä Apuväline ammatillisille oppilaitoksille palautteenkeruuseen ja itsearviointiin Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus tarjoaa tukipalveluja koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

VOO 2 ja 3 Opiskelijoiden palautekysely

VOO 2 ja 3 Opiskelijoiden palautekysely VOO 2 ja 3 Opiskelijoiden palautekysely 1. Olen opiskelijana * nmlkj Koulutuskeskus Salpauksessa nmlkj Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa (ent. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto) nmlkji Ylivieskan

Lisätiedot

OPI kurssin sisältö ja toteutus

OPI kurssin sisältö ja toteutus OPI kurssin sisältö ja toteutus tiedotustilaisuus palveluntuottajille 4.2.2015 Irja Kiisseli Suunnittelija Kuntoutusryhmä 2 Esitys sisältää OPI-kurssien taustaa Hankevaiheesta pysyvään toimintaan Tietoa

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa

Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Suunnitelma Vertaistuen toteuttamisesta Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa ja esiopetuksessa Nykytila opettajien ICT-ohjauksessa Jyväskylän kaupungin perusopetuksessa on perustettu 40 opettajan vertaistukiverkosto.

Lisätiedot

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko.

Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko. Sähköinen oppikirja ja sähköinen vihko Teesit tulevaisuuden trendeistä opetuksessa tvt:tä hyödyntäen Kuratointi (arvioi lukemasi ja tarjoa muille) Kustomointi (tuunaa oma kirjasi, personoi) Kehittäminen

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa 1. Itsearvioinnin kohde

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa 31.3.2016 Esityksen sisältö Kestävää kasvua ja työtä - ohjelman tavoitteet Hämeen alueella toteutettavat hankkeet Hankkeiden tavoitteita ja tuloksia

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Raahen ammattiopisto Vaiheen 2 suunnitelma Toteutuksesta vastaa: Juha Mäntykangas ja Aija Keski-Korsu. Terästakentaminen Opiskelijaryhmä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Portfolio. Kun oppiminen on tärkeintä. Syksyllä 2014

Portfolio. Kun oppiminen on tärkeintä. Syksyllä 2014 Kun oppiminen on tärkeintä. Syksyllä 2014 Portfolio on oppimisen työkalu, jonne opiskelija taltioi omaa oppimisprosessiaan, tehtäviään, muistiinpanojaan ja tuotoksiaan. Opettaja näkee portfoliosta opiskelijan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD

Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Ilmiöpohjainen oppiminen ja BYOD Anne Rongas 7.4.2015 Anne Rongas 2015, Creative Commons Nimeä-Tarttuva 4.0 Suomi Esitys löytyy: bit.ly/ilmioppibyod Jotain vanhaa, jotain uutta Tässä esityksessä: 1. Mitä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN

Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Verkko-opetus - Sulautuva opetus opettajan työssä PRO-GRADU KAUNO RIIHONEN Opettajan näkökulma sulautuvaan opetukseen verkkooppimisympäristössä Hyödyllisintä opettajan näkökulmasta on verkkoympäristön

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot