Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen"

Transkriptio

1 Hakuryhmä Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen ilearn 2 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/yrkesakademin i Österbotten Kenneth Heimdahl Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Yrkesakademin i Österbotten (koordinerande yrkesutbildare) Axxell Optima Prakticum 1. Bygga på det pedagogiska kunnandet kring e-lärande och 1:1 - Bygga upp skolvisa IKT-team - Fortsatt arbete med att öka ledningens förståelse för 1:1 pedagogik och IKT i undervisningen - Pedagogisk utveckling (e-lärande, didaktiska metoder och modeller vid 1:1) - Utvecklingskraft vid implementering av 1:1 genom sakkunniga. Gemensam Idéträff i Tammerfors för inspiration och idéutbyte samt workshops. - Inspirationsträffar för IKT-mentorer/tutoerer och resurspersoner (inom egen organisation) - Kompetenshöjning, tekniskt stöd och handledning åt undervisande personal 2. Kompetenskartläggning och kompetensutveckling för personalen inom e-lärande - identifiera kompetensutvecklingspaket för våra organisationer - utvärdera möjligheterna att införa automatiserad kompetenskartläggning/-utveckling för våra organisationer - undersöka alternativa sätt att bemästra kompetenskartläggningen - Samarbete med befintliga Kunnig-finansierade projekt som utvecklar kompetenskartläggning och kompetensprofiler för undervisande personal 3. Upprätthålla och utveckla nätverket för e-lärande - Deltagande i seminarier och nationella nätverksträffar för att utveckla och bibehålla toppkompetens inom elärande och för att skapa nya kontaktmöjligheter - Regelbundna möten och informationsutbyten mellan e-learningkoordinatorerna (i huvudsak genom webbmöten) - Administrativt infopaket för utveckling. Bakgrundsmaterial kring 1:1 och e-lärande som ska användas i diskussioner med skolledningen. - Diskussioner och utvecklingsträffar kring e-pedagogik och e-lärande - Video/infopaket om e-lärande riktat till pedagogisk personal (lärare/handledare). Annan vinkling än det administrativa infopaketet - Upprätthålla nätverk för e-lärande. Utbyte av erfarenheter, idéer, impulser och verktyg och modeller för framtiden. Nya tankesätt, modeller och metoder sprids effektivare via de interna och övergripande nätverken för e-lärande.

2 Projektet jobbar tillsammans med personal från de flesta branscher inom respektive yrkesutbildare genom de interna IKT-teamen. Dessa lärare utvecklar sin undervisning vilket strävar till att utveckla lärandet inom hela organisationen. Förutom arbete med lärare och studerande sker också utvecklingsdiskussioner med skolledningen och övrig utvecklingspersonal. Eventuella expert- och konsulttjänster från leverantörer som inte ännu är fastslagna. Ei Slideshare

3 eohjaajana kuidulla ohjauksen menetelmiin Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry/ Kankaanpään opisto Marja Kalliomäki Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Koulutus>eOhjaaja Kankaanpään opisto/marja Kallioniemi Keski-Suomen opisto/hannu Salvi kanneljärven opisto/jari Fagerlund Ikääntyvien ohjaus toteutetaan kokonaisuudessaan verkkokurssina. Sähköisessä oppimisympäristössä opitaan käyttämään erilaisia virtuaaliohjauksen työkaluja. Oppimistehtävillä varmistetaan osaamisen siirtyminen Ikääntyvien ohjauksen työelämälähtöisen virtuaaliohjaustoiminnan menetelmäksi. Hankkeen avulla mahdollistetaan myös eri oppilaitosten opiskelijoiden vertaisoppiminen ja vertaistuki sosiaalisen median, PCvideoneuvotteluohjelmistojen ja virtuaalimaailmojen käyttötaitona. Hankkeessa huomioidaan myös esteettömyys ohjaustoiminnassa. Opiskelija toimii aktiivisena tiedon rakentajana vahvistamalla omaa osaamistaan erilaisin virtuaaliohjausmenetelmin. Opiskelija vahvistaa omassa ohjaustoiminnassaan ikääntyvien ihmisten toimijuutta ja osallisuutta eri toimintaympäristöissä tavoitteenaan mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen kaikille valinnainen tutkinnon osan Ikääntyvien ohjaus 10 ov verkko-opetus ja oppimistehtävien kautta ikääntyvät ihmiset eri toimintaympäristöissä. Koulutusta tarjotaan myös ohjaustoiminnan artesaaniopiskelijoille Kankaanpään opistossa. Pilottiryhmiä kolme, yhteensä noin 10 opiskelijaa. Pilotointivaiheen jälkeen koulutusta tarjotaan myös muille nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon koulutusta tarjoavien koulutuksen järjestäjien opiskelijoille. Kankaanpään opiston, Keski-Suomen opiston ja Kanneljärven opiston opiskelijoista valittava pilottiryhmä soveltaa eohjaajakoulutuksessa oppimiaan taitoja aidoissa ikääntyvien ihmisten ohjauksen työelämätilanteissa. Kohdeorganisaatiot täsmentyvät vasta opiskelijavalinnan myötä. Ei

4 Kiltakoulut II Koulutuskuntayhtymä Tavastia Anu Konkarikoski Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) kiltakoulut.wikispaces.com kiltapeda.blogspot.fi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia / Ammattiopisto Lappia Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/ Ammattiopisto Nurmes Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Ammattiopisto Valtimo Salon seudun koulutuskuntayhtymä/salon seudun ammattiopisto Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Kiltakoulujen pilottiryhmissä on innostuneita opiskelijoita ja opettajia. Kantavia teemoja ovat vertaisoppiminen ja kehittäminen, projektioppiminen, opiskelijakeskeisyys ja läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen sosiaalista mediaa ja mobiililaitteita hyödyntäen sekä opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun. Kehitetään voimakkaasti myös levitettäviä toimintamalleja täydennyskoulutuksia ja valmennuksia varten. Toimintamalli maantieteellisesti kaukana toisistaan sijaitsevien ammattialakohtaisten kiltojen yhteisten wikitms. sähköisten alustojen käytöstä, joka jää kehittäjien osalta vakiintuneeseen käyttöön ja jota on mahdollisuus levittää niin oppilaitosten sisällä kuin uusiin oppilaitoksiinkin. uusia toimintatapoja some- ym. tvt-työkalujen käytöstä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa, mm. esimerkkejä eri aloilta siitä, miten yrityksen asiakas- ja teollisuussalaisuudet saadaan säilytettyä oppimisen reflektointia vaarantamatta uusia toimintatapoja mobiililaitteiden ja blogien tms käytössä ammattiosaamisen näyttöjen vastaanottamisessa ja tutkintotilaisuuksissa. työelämään osaamista tieto- ja viestintätekniikan hyötykäytöstä opiskelussa ym. toiminnassa. Tredu: Asentajakilta (19+19 autoalan opiskelijaa), Korikilta (korinkorjaus 10 opiskelijaa), ProsessiStars (prosessitekniikka opiskelijaa) SSKKY: Bisneskilta (20 visualisti- ja 20 tekstiilialan opiskelijaa), Korikilta (korinkorjaus 15 opiskelijaa) Nurmes: Bisneskilta (12 liiketalouden opiskelijaa), Asentajakilta (12 opiskelijaa) Valtimo: Metsäkonekilta (12 opiskelijaa) Lappia: ProsessiStars (12 prosessialan opiskelijaa)

5 Vuoden mittaan tiivistyvää yhteistyötä kunkin killan verkostossa olevien työssäoppimispaikkojen kanssa. Ei

6 Mobiilisovelluksia moniammatillisesti Sastamalan Koulutuskuntayhtymä Arto Pylvänäinen Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Huittisten yrittäjä- ja ammattiopisto, Mäntän seudun koulutuskeskus Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Ikaalisten kauppaoppilaitos, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto Mobiilisovelluksia moniammatillisesti -hankkeen tavoitteena on kehittää verkkokurssi, jonka aikana opiskelijat voivat pienryhmissä suunnitella ja toteuttaa mobillisovelluksia tablettitietokoneille ja/tai älypuhelimille. Verkkokurssin keskeisenä ideana on tarjota opiskelijoille motivoiva ja osallistava opintokokonaisuus, joka kehittää heidän valmiuksiaan tehdä töitä moniammatillisissa tiimeissä ja viedä läpi projekteja. Kehittyneet yhteistyö- ja projektinhallintataidot parantavat opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä oman alansa työtehtäviin. Eri aloilla on myös omat alakohtaiset tavoitteensa: datanomiksi opiskelevat vahvistavat kurssilla ohjelmointi-, multimedia- ja käytettävyystaitojaan ja artesaanit käyttöliittymä- ja hahmosuunnittelua. Kurssin osallistavuutta lisätään soveltamalla verkkokurssilla käänteisen luokkahuoneen, eli flipped classroomin, pedagogisia menetelmiä. Sovelluskehityksen testiympäristön rakentamisessa, modernien projektinhallintamenetelmien omaksumisessa ja sovellusten markkinoinnissa hyödynnetään ohjelmistoalan työelämäedustajan osaamista ja tukea. Hankkeen aikana kehitetään kolmen koulutuksen järjestäjän moniammatillisena yhteistyönä verkkokurssi, jonka aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat mobiilisovelluksen pienryhmissä. Kurssi tarjotaan opiskelijoille osana kaikille valinnaisia tutkinnon osia sekä tieto- ja viestintätekniikan, että kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa kerran vuodessa. Hankkeen aikana mallinnetaan, kuinka uusi verkkokurssi on mahdollista suunnitella ja toteuttaa moniammatillisesti. Mallia hyödynnetään koulutuksen järjestäjien uusien verkkokurssien suunnittelutyössä. Kurssille osallistuu datanomi- ja artesaaniopiskelijoita Sastamalan, Länsi-Pirkanmaan ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymistä. Hanke toteutetaan yhdellä pilottiryhmällä Työelämäyhteistyötahoja ei ole vielä vahvistettu. Ei

7 Ypäjän Hevosopiston sähköisten oppimisympäristöjen ja työpaikkaohjauksen verkottamishanke Hevosopisto Oy Jukka Kujala Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Ypäjän Hevosopisto Hevosalalla hyödynnettävien sähköisten sovellusten ja laitteiden kehittäminen ja Hevosopiston opiskelijoiden tietoteknisten valmiuksien parantaminen. Työpaikkaohjaajien pedagogisten taitojen lisääminen koulutuksen ja verkottamisen avulla. Hevosopiston tallien työnohjaus ja raportointi sähköistyy. Työpaikkaohjauksessa ja monimuotokoulutuksissa hyödynnetään avoimia sähköisiä sovelluksia. Hankkeen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistoimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti Hevostenhoitajaopiskelijoihin. Pääpaino pilottiryhmässä on raviurheiluun suuntautuneissa opiskelijoissa. Jatkossa menetelmät ovat kaikkien alan yrittäjien ja toimijoiden hyödynnettävissä. Työpaikkaohjaajien koulutus kohdistuu Ypäjän Hevosopisto työssäoppimispaikkaverkostoon. Hevosalan Osaamiskeskus Hippolis / Sanna Mäki-tuuri Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 23

8 Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi Soile Röppänen Ammattiopisto Luovi, Sedu Koulutuskeskus, Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Osao, Oulun seudun Ammattiopisto Projektin tavoitteena on 1.etsiä ja kokeilla sovelluksia, joiden avulla Tablet-laitteita voidaan käyttää ope-tuksen, oppimisen ja kommunikoinnin tukena ja ensisijaisena apuvälineenä. 2.tukea tablet-laitteiden käyttöön ottamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoi-den opettamisen, oppimisen ja kommunikoinnin tukena tuottamalla sähköinen multimediaopas. 3.vahvistaa ja tukee opiskelijoiden oppimista, toiminnanohjausta ja itsenäisyyttä kommunikoinnissa sekä siirtymistä työhön ja itsenäiseen elämään. 4.saada kokemusta eniten tukea tarvitsevien opiskelijoiden tablet-laitteiden käyt-töönottoon, opastukseen ja ohjaukseen liittyvistä erityiskysymyksistä sekä ver-tailutietoa tablet-laitteiden tuomasta lisäarvosta oppimisessa valmentava II ja valmentava I ryhmien opiskelijoiden välillä sekä pari- ja yksilötyöskentelystä. Pitkän aikavälin tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä ja yh-teiskunnallista asemaa teknologian avulla. Teknologia mahdollistaa tasavertaisia väli-neitä tietoyhteiskunnassa toimimisessa kaikille ja sen tulee olla luonnollinen työväline tiedon etsinässä, käsittelyssä sekä henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa Projektin tuloksena 1. syntyy toimintakyvyn tukemiseen liittyvä sähköinen opas, joka on a. selkäkielinen b. sisältää kuvien tukemia kuvauksia sovelluksista. Kuvauksissa on huo-mioitu seuraavat asiat: kuvauksessa on mukana kuvamateriaalia, joka tukee tekstiä kuvauksen on lukenut ja kommentoinut projektin ulkopuolinen eri-tyisopetuksen asiantuntija kuvaukseen liittyvät, mahdolliset tekijänoikeuskysymykset, ovat kun-nossa sovelluksen käyttäminen tukee opetussuunnitelman tavoitteiden to-teutumista sovelluksesta on vähintään kolme selkeää käytännön toteutus esi-merkkiä c. sisältää esimerkkejä opiskelijoiden käyttökokemuksista ja arvioinneista. 2. on saatu dokumentoidut käyttäjäkokemukset (opetushenkilöstö ja opiskelijat) enintään 10 sovelluksesta ja niiden soveltuvuudesta erityisopiskelijoille ja ko. opetussuunnitelman tavoitteiden edistämiseen. Sovelluksien tarkastelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: sovelluksen pedagoginen käytettävyys sovelluksen soveltuvuus annettuun vastuualueeseen sovelluksen monipuoliset käyttömahdollisuudet kohderyhmän käyttöä tukevat toiminnallisuudet tekninen toimintavarmuus sovelluksen selkeys ja helppokäyttöisyys. Arvioinnin perusteella kukin työpari valitsee viisi sovellusta sähköiseen julkai-suun. 3.opiskelijoiden taidot ja osaaminen em. asioiden suhteen sekä laajemmin opis-keluvalmiudet ovat parantuneet. 4.opetushenkilöstön osaaminen ja mahdollisuudet hyödyntää em. teknologiaa ovat parantuneet, tukea

9 tarvitsevien perheiden osaaminen ja ymmärrys tablet-laitteiden käyttömahdollisuuksista on lisääntynyt. Projektissa syntyy vähintään 10 konkreettista esimerkkiä joissa tablet-laitteet ovat korvanneet aiempia työtapoja ja menetelmiä eniten tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisessa, ope-tuksessa ja kommunikaation tukena 5.oppaiden ja mallintamisen avulla tablet-teknologian hyödyntäminen mahdollistuu laajemmin ammatillisessa erityisopetuksessa. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijat, eniten tukea tarvitsevat vammaiset opiskelijat (valmentava II). Lisäksi projektissa on tuotetaan vertailutietoa tablet-laitteiden tuomasta lisäarvosta oppimisessa valmentava II ja valmentava I ryhmien opiskelijoiden välillä sekä pari- ja yksilötyöskentelystä. Projektin toteutukseen osallistuu kolme yhteistyöparia. Jokaisessa yhteistyöparissa on opiskelijaryhmä Ammattiopisto Luovin yksiköstä ja opiskelijaryhmä yleisestä ammatilli-sesta oppilaitoksesta. Yhteensä opiskelijoita on työskentelemässä noin 50 henkilöä. Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeen kanssa yhteistyötä. Ei

10 TieVie Ammattiin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Esko Lius Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) tievieammattiin.blogspot.fi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, oppisopimustoimisto ja aikuisopisto - Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä - Vuorovaikutus- ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen pilvipalvelujen ja mobiiliteknologian avulla - Uuden, valtakunnallisesti hyödynnettävän toimintamallin luominen oppisopimuskoulutukseen - Opiskelijoiden ja ohjaajien tekemät materiaalit työprosesseista ja heidän havaintonsa kokeilusta - Palautekyselyn tulokset - Toimintamallin kuvaus Espoon kaupungin palveluksessa olevat, oppisopimuksella siivoustyön at:ta suorittavat puhdistuspalvelujen työntekijät. Espoon kaupungin kiinteistöpalvelut, Pirjo Väinä Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 5

11 ToPo Työpaikalla tapahtuvan Oppimisen Pedagogisen Oppimisympäristön kehittäminen Helsingin kaupungin opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Pasi Silander Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Tulossa: topo.meke.wikispaces.net Helsingin kaupungin opetusvirasto, Stadin ammattiopisto Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Nurmes Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto Hankkeessa on tavoitteena kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen menetelmiä, käytänteitä, oppimisprosessia, ohjausta, arviointia ja näyttöjä hyödyntämällä digitaalisia ympäristöjä ja eportfoliota sekä kehittämällä uusia ohjaustyökaluja. Työpaikalla tapahtuva oppiminen ei saisi koskaan olla vain mallioppimista tai muiden mukana uimista, vaan sen tulisi olla tietoista, tavoitteellista ja oppimisprosessipohjaista uusien asioiden oppimista ja soveltamista aidossa työelämän kontekstissa. Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ei siis vain sovelleta teoriajaksoilla tai oppilaitoksessa opittuja asioita, vaan opitaan uusia kompetensseja, jotka voidaan työelämälähtöisesti sitten myös tuoda oppilaitoksen opintojaksoihin mukaan. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on ohjattava, jotta sillä päästään haluttuihin tavoitteisiin. Digitaalisia ympäristöjä ja sähköisiä välineitä käyttäen pedagoginen struktuuri, oppimisprosessi ja sen ohjaus sekä reflektio, saadaan mukaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Padit ja muut mobiililaitteet toimivat opettajan teleskooppikätenä, jolla pedagogiikka ulotetaan työpaikalle, niin opiskelijan kuin työpaikkaohjaajan ja työyhteisön tueksi. Keskeisenä tavoitteena hankkeessa on kehittää uusi toimintamalli/oppimisratkaisu, jossa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä ja pilotoida sitä eri koulutusaloilla työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja sen ohjauksessa. Erityinen pääpaino hankkeessa on kehittää ja luoda menetelmät ja työkalut, joilla työpaikalla tapahtuvan oppimisen ympäristöstä saadaan pedagoginen oppimisympäristö, joka tukee kompetenssipohjaista työelämälähtöistä oppimista ja sen arviointia. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen sähköisellä portfoliolla on keskeinen merkitys opiskelijan oman osaamisen kehittämisessä ja sen näkyväksi tekemisessä. Samalla opiskelijoille tuotetaan tietoyhteiskunnan ja työelämän tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia sekä taitoja toimia sähköisessä mediassa. eportfolio tarjoa lisäksi menetelmän ja työkalut laajennettuun työssäoppimiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä joustaviin opintopolkuihin eri koulutusmuotojen välillä ammatillisessa koulutuksessa. Täten hanke myös luo pohjaa pedagogisen toimintakulttuurin muutokselle ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavalle yhdistämiselle. 1 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen työskentely-ympäristöstä pedagoginen oppimisympäristö tietoteknologialla ja uusilla pedagogisilla käytänteillä 2 Työssäoppimisen uudet oppimismenetelmät, jotka hyödyntävät TVT:tä 3 Suunnittelutyökalut työpaikalla tapahtuvan kompetenssipohjaisen oppimisprosessin suunnitteluun 4 Työssäoppimisen ohjausta ipadeilla / muilla padeilla, tableteilla tai mobiililaitteilla 5 Ohjauksen menetelmät ja työtavat sekä työkalut työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen 6 Ohjauksen ympäristöt ja uusi pedagogiikka video-ohjauksessa, virtuaaliympäristössä ja simulaatiooppimisessa 7 eportfolio-menetelmä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja sen dokumentoimiseen

12 - Hyödyntäminen ammattiosaamisen näyttöjen / arvioinnin tukena - Uudet arviointimenetelmät, sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja siitä seuraavan osaamisen näkyväksi tekeminen - eportfolio on oman osaamisen näkyväksi tekemisen ja markkinoinnin väline työnhaussa myös valmistumisen jälkeen 8 Erityisryhmien huomioimista ja pedagogista yksilöllistämistä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa 9 Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integroimista työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen Hanke kohdistuu kaikille ammatillisen koulutuksen aloille. Kehittämiskontekstiksi valitaan myöhemmin sopiva määrä aloja, joilla työkaluja pilotoidaan. Rakentuu hankkeen aikana. Kyllä

13 Mobiilit ohjaajat Jyväskylän ammattiopisto Hanna Frilander Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Mobiilit ohjaajat -facebookryhmä (suljettu, ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen) Työvälineinä myös mm. Google Drive (jaetut dokumentit), YouTube (oppimisvideot), pilottien erilaiset blogipohjat, Adobe Connect, Skype, Facebook-ohjaus Saimaan ammattiopisto Sampo Etelä-Savon ammattiopisto Esedu InnoOmnia Espoo Jyväskylän ammattiopisto (koordinaattori) Hankkeessa keskitytään opiskelijoiden eri ympäristöissä tapahtuvan oppimisen mobiiliohjauksen toimintamallien kehittämiseen yhteistyössä työelämän kanssa. Tavoitteena on kehittää mobiilia ohjausta opiskelijalähtöisesti, opiskelijoiden maailma ja heille ominaiset toimintatavat huomioiden, mikä parhaimmillaan herättää opiskelumotivaatiota, antaa tarpeellisia työvälineitä ja opettaa oikeanlaisia työtapoja tulevaa työelämää varten. Työelämän edustajat pyritään ottamaan uusin tavoin mukaan ohjausprosesseihin (seuraamaan opiskelijoiden blogeja, osallistumaan reaaliaikaisiin etäohjaustilanteisiin, kommentoimaan oppilaiden sähköisiä tuotoksia). Toiminnassa hyödynnetään järkevästi erilaisia ja erimerkkisiä mobiililaitteita kuten älypuhelimia ja tabletteja, sekä erilaisia verkkotyövälineitä (Skype, Facebook, Connect, jaetut tiedostot) ja sosiaalista mediaa (blogi opiskelijan työvälineenä, facebook oikea-aikaisessa ohjauksessa, wiki sähköisen ja yhteisesti tuotetun oppimateriaalin alustana). Myös luotuja pedagogisia malleja (Kiltakoulut-tiimimalli) otetaan käyttöön tekniikan ja liikenteen alalla, eli pedaogisia toimintapaoja pyritään kehittämään käsi kädessä modernien työvälineiden kanssa. Peruspyrkimyksenä on kehittää oppilaitoksen prosesseja modernien työvälineiden ja uudenlaisten toimintatapojen avulla laadukkaasti ja järkevästi niin, että koko oppilaitos voi ottaa askeleen kohti uutta opettajuutta, uutta tapaa oppia ja tehdä työtä. Pedagogisena lähtökohtana ovat yhteisölliset toimintatavat, tiimityö, yhteinen tiedonrakentelu, sekä verkostomaiset tavat tehdä työtä. Mahdollisia määrällisiä mittareita: - pilotteihin osallistuvat oppilaat x määrä - pilottien ohjaustilanteisiin osallistuvat työelämäkumppanit x määrä - pilottien toteuttamiseen osallistuvat opettajat x määrä - oppimistehtävien palautusten määrä (vanha ja uusi tapa), - oppimistehtävien laatu (blogit, facebook verrattuna vanhaan), - vuorovaikutteisuus: ohjauksen vastaanottaminen ja siihen vastaaminen (facebook) uusi ja vanha tapa vertailussa, - etäohjauksen, ohjaavien materiaalien merkitys motivaatiolle ja oppimiselle (käänteinen luokkahuonevideot, wikissä jaetut verkkomateriaalit) - oppijoiden laadullista arviointia Hankkeen myötä tullaan päivittämään Edu.fi sivustoa erityisesti Mobiilioppimisen toimintaympäristön

14 näkökulmasta. Tämä tarjoaa kaikille ammatillisen alan toimijoille uutta tietoa nopeasti kehittyvistä asioista. Pilottien toiminnan myötä saadaan lisää kuvauksia siitä, miten uudet työvällineet ja etäohjauksen/mobiiliohjauksen tavat toimivat oppilaitostyössä ja sujahtavat arjen toimintaan. Auttavatko ne oikea-aikaisessa ohjauksessa, tukevatko työssäoppimisen ohjausta, antavatko oppijoille työvälineitä osoittaa osaamistaan ja keskustella osaamisestaan jne. Eli hanke tuottaa uutta tietoa, jota oppilaitokset voivat käyttää pedagogisen ja opetusteknologisen suunnittelun tukena. Näitä kokemuksia kerätään hankkeen blogiin, ks. ). Kauppa ja palvelut (JAO) Tieto- ja tietoliikennetekniikka (JAO) Sähkö- ja automaatiotekniikka (JAO) Vaatetusala (JAO) Hyvinvointi- ja palvelualat (Esedu) Palvelu-, sosiaali- ja terveysala (Sampo) Täydennetään myöhemmin. Ei

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Hakuryhmä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt W.O.R.K.-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteisöllinen kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy, WinNova

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osuvaa osaamista Kokonaisrahoitus (2014-2020) n. 38-40 milj. Hankehaku 6.10. - 8.12.2014 Rahoittava viranomainen:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562

DigiOpit - verraten hyvää. Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 DigiOpit - verraten hyvää Koulutuskeskus Salpaus Hanna Toijala, suunnittelija hanna.toijala@salpaus.fi 050 385 5562 Koulutuskeskus Salpaus hakee avustusta virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 1 OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Hyväksytty SSKKY johtoryhmässä 6.2.2014 2 TAKUULLA PARHAITA TEKIJÖITÄ 3 SISÄLLYS OSA I KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TAUSTALINJAUKSET 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KANSALLINEN

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus

Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011. Itsearviointi 28.11. 2011. Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Helsingin opetusviraston mediakeskuksen Osuke-hanke 2010-2011 Itsearviointi 28.11. 2011 Essi Ryymin, Helsingin opetusviraston mediakeskus Sisältö 1. Osuke-hankkeen itsearvioinnin tavoitteet... 3 1.1 Tiivistelmä

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU Työnjohtokoulutuskokeilun vuosiväliraporttien 2011 yhteenveto Tampereen ammattiopisto, Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen

MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ. Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen Antti Rajala Jaakko Hilppö Kristiina Kumpulainen Varpu Tissari Leena Krokfors Lasse Lipponen MERKKEJÄ TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Raportit ja selvitykset 2010:3 Opetushallitus ja tekijät Raportit

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

ITK2013. Tulevaisuus pelissä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2013. Tulevaisuus pelissä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2013 Tulevaisuus pelissä Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen

Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa. Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Kokemuksia työhönvalmennuksesta aikuiskoulutuksessa Petteri Ora, Sirkku Niemi, Mikko Metsänen Johdanto 4 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 5 1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 5 2 Koutsin

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot