Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen"

Transkriptio

1 Hakuryhmä Avustukset oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen ilearn 2 Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/yrkesakademin i Österbotten Kenneth Heimdahl Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Yrkesakademin i Österbotten (koordinerande yrkesutbildare) Axxell Optima Prakticum 1. Bygga på det pedagogiska kunnandet kring e-lärande och 1:1 - Bygga upp skolvisa IKT-team - Fortsatt arbete med att öka ledningens förståelse för 1:1 pedagogik och IKT i undervisningen - Pedagogisk utveckling (e-lärande, didaktiska metoder och modeller vid 1:1) - Utvecklingskraft vid implementering av 1:1 genom sakkunniga. Gemensam Idéträff i Tammerfors för inspiration och idéutbyte samt workshops. - Inspirationsträffar för IKT-mentorer/tutoerer och resurspersoner (inom egen organisation) - Kompetenshöjning, tekniskt stöd och handledning åt undervisande personal 2. Kompetenskartläggning och kompetensutveckling för personalen inom e-lärande - identifiera kompetensutvecklingspaket för våra organisationer - utvärdera möjligheterna att införa automatiserad kompetenskartläggning/-utveckling för våra organisationer - undersöka alternativa sätt att bemästra kompetenskartläggningen - Samarbete med befintliga Kunnig-finansierade projekt som utvecklar kompetenskartläggning och kompetensprofiler för undervisande personal 3. Upprätthålla och utveckla nätverket för e-lärande - Deltagande i seminarier och nationella nätverksträffar för att utveckla och bibehålla toppkompetens inom elärande och för att skapa nya kontaktmöjligheter - Regelbundna möten och informationsutbyten mellan e-learningkoordinatorerna (i huvudsak genom webbmöten) - Administrativt infopaket för utveckling. Bakgrundsmaterial kring 1:1 och e-lärande som ska användas i diskussioner med skolledningen. - Diskussioner och utvecklingsträffar kring e-pedagogik och e-lärande - Video/infopaket om e-lärande riktat till pedagogisk personal (lärare/handledare). Annan vinkling än det administrativa infopaketet - Upprätthålla nätverk för e-lärande. Utbyte av erfarenheter, idéer, impulser och verktyg och modeller för framtiden. Nya tankesätt, modeller och metoder sprids effektivare via de interna och övergripande nätverken för e-lärande.

2 Projektet jobbar tillsammans med personal från de flesta branscher inom respektive yrkesutbildare genom de interna IKT-teamen. Dessa lärare utvecklar sin undervisning vilket strävar till att utveckla lärandet inom hela organisationen. Förutom arbete med lärare och studerande sker också utvecklingsdiskussioner med skolledningen och övrig utvecklingspersonal. Eventuella expert- och konsulttjänster från leverantörer som inte ännu är fastslagna. Ei Slideshare

3 eohjaajana kuidulla ohjauksen menetelmiin Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry/ Kankaanpään opisto Marja Kalliomäki Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Koulutus>eOhjaaja Kankaanpään opisto/marja Kallioniemi Keski-Suomen opisto/hannu Salvi kanneljärven opisto/jari Fagerlund Ikääntyvien ohjaus toteutetaan kokonaisuudessaan verkkokurssina. Sähköisessä oppimisympäristössä opitaan käyttämään erilaisia virtuaaliohjauksen työkaluja. Oppimistehtävillä varmistetaan osaamisen siirtyminen Ikääntyvien ohjauksen työelämälähtöisen virtuaaliohjaustoiminnan menetelmäksi. Hankkeen avulla mahdollistetaan myös eri oppilaitosten opiskelijoiden vertaisoppiminen ja vertaistuki sosiaalisen median, PCvideoneuvotteluohjelmistojen ja virtuaalimaailmojen käyttötaitona. Hankkeessa huomioidaan myös esteettömyys ohjaustoiminnassa. Opiskelija toimii aktiivisena tiedon rakentajana vahvistamalla omaa osaamistaan erilaisin virtuaaliohjausmenetelmin. Opiskelija vahvistaa omassa ohjaustoiminnassaan ikääntyvien ihmisten toimijuutta ja osallisuutta eri toimintaympäristöissä tavoitteenaan mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen kaikille valinnainen tutkinnon osan Ikääntyvien ohjaus 10 ov verkko-opetus ja oppimistehtävien kautta ikääntyvät ihmiset eri toimintaympäristöissä. Koulutusta tarjotaan myös ohjaustoiminnan artesaaniopiskelijoille Kankaanpään opistossa. Pilottiryhmiä kolme, yhteensä noin 10 opiskelijaa. Pilotointivaiheen jälkeen koulutusta tarjotaan myös muille nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon koulutusta tarjoavien koulutuksen järjestäjien opiskelijoille. Kankaanpään opiston, Keski-Suomen opiston ja Kanneljärven opiston opiskelijoista valittava pilottiryhmä soveltaa eohjaajakoulutuksessa oppimiaan taitoja aidoissa ikääntyvien ihmisten ohjauksen työelämätilanteissa. Kohdeorganisaatiot täsmentyvät vasta opiskelijavalinnan myötä. Ei

4 Kiltakoulut II Koulutuskuntayhtymä Tavastia Anu Konkarikoski Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) kiltakoulut.wikispaces.com kiltapeda.blogspot.fi Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia / Ammattiopisto Lappia Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/ Ammattiopisto Nurmes Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä / Ammattiopisto Valtimo Salon seudun koulutuskuntayhtymä/salon seudun ammattiopisto Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Kiltakoulujen pilottiryhmissä on innostuneita opiskelijoita ja opettajia. Kantavia teemoja ovat vertaisoppiminen ja kehittäminen, projektioppiminen, opiskelijakeskeisyys ja läpinäkyvä yhteisöllisen tiedon jakaminen sosiaalista mediaa ja mobiililaitteita hyödyntäen sekä opiskelijaa kunnioittava ja yrittäjämäinen asenne opetukseen ja opiskeluun. Kehitetään voimakkaasti myös levitettäviä toimintamalleja täydennyskoulutuksia ja valmennuksia varten. Toimintamalli maantieteellisesti kaukana toisistaan sijaitsevien ammattialakohtaisten kiltojen yhteisten wikitms. sähköisten alustojen käytöstä, joka jää kehittäjien osalta vakiintuneeseen käyttöön ja jota on mahdollisuus levittää niin oppilaitosten sisällä kuin uusiin oppilaitoksiinkin. uusia toimintatapoja some- ym. tvt-työkalujen käytöstä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa, mm. esimerkkejä eri aloilta siitä, miten yrityksen asiakas- ja teollisuussalaisuudet saadaan säilytettyä oppimisen reflektointia vaarantamatta uusia toimintatapoja mobiililaitteiden ja blogien tms käytössä ammattiosaamisen näyttöjen vastaanottamisessa ja tutkintotilaisuuksissa. työelämään osaamista tieto- ja viestintätekniikan hyötykäytöstä opiskelussa ym. toiminnassa. Tredu: Asentajakilta (19+19 autoalan opiskelijaa), Korikilta (korinkorjaus 10 opiskelijaa), ProsessiStars (prosessitekniikka opiskelijaa) SSKKY: Bisneskilta (20 visualisti- ja 20 tekstiilialan opiskelijaa), Korikilta (korinkorjaus 15 opiskelijaa) Nurmes: Bisneskilta (12 liiketalouden opiskelijaa), Asentajakilta (12 opiskelijaa) Valtimo: Metsäkonekilta (12 opiskelijaa) Lappia: ProsessiStars (12 prosessialan opiskelijaa)

5 Vuoden mittaan tiivistyvää yhteistyötä kunkin killan verkostossa olevien työssäoppimispaikkojen kanssa. Ei

6 Mobiilisovelluksia moniammatillisesti Sastamalan Koulutuskuntayhtymä Arto Pylvänäinen Sastamalan koulutuskuntayhtymä, Huittisten yrittäjä- ja ammattiopisto, Mäntän seudun koulutuskeskus Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Ikaalisten kauppaoppilaitos, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto Mobiilisovelluksia moniammatillisesti -hankkeen tavoitteena on kehittää verkkokurssi, jonka aikana opiskelijat voivat pienryhmissä suunnitella ja toteuttaa mobillisovelluksia tablettitietokoneille ja/tai älypuhelimille. Verkkokurssin keskeisenä ideana on tarjota opiskelijoille motivoiva ja osallistava opintokokonaisuus, joka kehittää heidän valmiuksiaan tehdä töitä moniammatillisissa tiimeissä ja viedä läpi projekteja. Kehittyneet yhteistyö- ja projektinhallintataidot parantavat opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä oman alansa työtehtäviin. Eri aloilla on myös omat alakohtaiset tavoitteensa: datanomiksi opiskelevat vahvistavat kurssilla ohjelmointi-, multimedia- ja käytettävyystaitojaan ja artesaanit käyttöliittymä- ja hahmosuunnittelua. Kurssin osallistavuutta lisätään soveltamalla verkkokurssilla käänteisen luokkahuoneen, eli flipped classroomin, pedagogisia menetelmiä. Sovelluskehityksen testiympäristön rakentamisessa, modernien projektinhallintamenetelmien omaksumisessa ja sovellusten markkinoinnissa hyödynnetään ohjelmistoalan työelämäedustajan osaamista ja tukea. Hankkeen aikana kehitetään kolmen koulutuksen järjestäjän moniammatillisena yhteistyönä verkkokurssi, jonka aikana opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat mobiilisovelluksen pienryhmissä. Kurssi tarjotaan opiskelijoille osana kaikille valinnaisia tutkinnon osia sekä tieto- ja viestintätekniikan, että kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa kerran vuodessa. Hankkeen aikana mallinnetaan, kuinka uusi verkkokurssi on mahdollista suunnitella ja toteuttaa moniammatillisesti. Mallia hyödynnetään koulutuksen järjestäjien uusien verkkokurssien suunnittelutyössä. Kurssille osallistuu datanomi- ja artesaaniopiskelijoita Sastamalan, Länsi-Pirkanmaan ja Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymistä. Hanke toteutetaan yhdellä pilottiryhmällä Työelämäyhteistyötahoja ei ole vielä vahvistettu. Ei

7 Ypäjän Hevosopiston sähköisten oppimisympäristöjen ja työpaikkaohjauksen verkottamishanke Hevosopisto Oy Jukka Kujala Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Ypäjän Hevosopisto Hevosalalla hyödynnettävien sähköisten sovellusten ja laitteiden kehittäminen ja Hevosopiston opiskelijoiden tietoteknisten valmiuksien parantaminen. Työpaikkaohjaajien pedagogisten taitojen lisääminen koulutuksen ja verkottamisen avulla. Hevosopiston tallien työnohjaus ja raportointi sähköistyy. Työpaikkaohjauksessa ja monimuotokoulutuksissa hyödynnetään avoimia sähköisiä sovelluksia. Hankkeen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistoimenpiteet kohdistuvat ensisijaisesti Hevostenhoitajaopiskelijoihin. Pääpaino pilottiryhmässä on raviurheiluun suuntautuneissa opiskelijoissa. Jatkossa menetelmät ovat kaikkien alan yrittäjien ja toimijoiden hyödynnettävissä. Työpaikkaohjaajien koulutus kohdistuu Ypäjän Hevosopisto työssäoppimispaikkaverkostoon. Hevosalan Osaamiskeskus Hippolis / Sanna Mäki-tuuri Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 23

8 Täpytin tukena työhön ja itsenäiseen elämään Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi Soile Röppänen Ammattiopisto Luovi, Sedu Koulutuskeskus, Savon ammatti- ja aikuisopisto ja Osao, Oulun seudun Ammattiopisto Projektin tavoitteena on 1.etsiä ja kokeilla sovelluksia, joiden avulla Tablet-laitteita voidaan käyttää ope-tuksen, oppimisen ja kommunikoinnin tukena ja ensisijaisena apuvälineenä. 2.tukea tablet-laitteiden käyttöön ottamista erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoi-den opettamisen, oppimisen ja kommunikoinnin tukena tuottamalla sähköinen multimediaopas. 3.vahvistaa ja tukee opiskelijoiden oppimista, toiminnanohjausta ja itsenäisyyttä kommunikoinnissa sekä siirtymistä työhön ja itsenäiseen elämään. 4.saada kokemusta eniten tukea tarvitsevien opiskelijoiden tablet-laitteiden käyt-töönottoon, opastukseen ja ohjaukseen liittyvistä erityiskysymyksistä sekä ver-tailutietoa tablet-laitteiden tuomasta lisäarvosta oppimisessa valmentava II ja valmentava I ryhmien opiskelijoiden välillä sekä pari- ja yksilötyöskentelystä. Pitkän aikavälin tavoitteena on edistää erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä ja yh-teiskunnallista asemaa teknologian avulla. Teknologia mahdollistaa tasavertaisia väli-neitä tietoyhteiskunnassa toimimisessa kaikille ja sen tulee olla luonnollinen työväline tiedon etsinässä, käsittelyssä sekä henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa Projektin tuloksena 1. syntyy toimintakyvyn tukemiseen liittyvä sähköinen opas, joka on a. selkäkielinen b. sisältää kuvien tukemia kuvauksia sovelluksista. Kuvauksissa on huo-mioitu seuraavat asiat: kuvauksessa on mukana kuvamateriaalia, joka tukee tekstiä kuvauksen on lukenut ja kommentoinut projektin ulkopuolinen eri-tyisopetuksen asiantuntija kuvaukseen liittyvät, mahdolliset tekijänoikeuskysymykset, ovat kun-nossa sovelluksen käyttäminen tukee opetussuunnitelman tavoitteiden to-teutumista sovelluksesta on vähintään kolme selkeää käytännön toteutus esi-merkkiä c. sisältää esimerkkejä opiskelijoiden käyttökokemuksista ja arvioinneista. 2. on saatu dokumentoidut käyttäjäkokemukset (opetushenkilöstö ja opiskelijat) enintään 10 sovelluksesta ja niiden soveltuvuudesta erityisopiskelijoille ja ko. opetussuunnitelman tavoitteiden edistämiseen. Sovelluksien tarkastelussa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: sovelluksen pedagoginen käytettävyys sovelluksen soveltuvuus annettuun vastuualueeseen sovelluksen monipuoliset käyttömahdollisuudet kohderyhmän käyttöä tukevat toiminnallisuudet tekninen toimintavarmuus sovelluksen selkeys ja helppokäyttöisyys. Arvioinnin perusteella kukin työpari valitsee viisi sovellusta sähköiseen julkai-suun. 3.opiskelijoiden taidot ja osaaminen em. asioiden suhteen sekä laajemmin opis-keluvalmiudet ovat parantuneet. 4.opetushenkilöstön osaaminen ja mahdollisuudet hyödyntää em. teknologiaa ovat parantuneet, tukea

9 tarvitsevien perheiden osaaminen ja ymmärrys tablet-laitteiden käyttömahdollisuuksista on lisääntynyt. Projektissa syntyy vähintään 10 konkreettista esimerkkiä joissa tablet-laitteet ovat korvanneet aiempia työtapoja ja menetelmiä eniten tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisessa, ope-tuksessa ja kommunikaation tukena 5.oppaiden ja mallintamisen avulla tablet-teknologian hyödyntäminen mahdollistuu laajemmin ammatillisessa erityisopetuksessa. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan opetuksen ja ohjauksen opiskelijat, eniten tukea tarvitsevat vammaiset opiskelijat (valmentava II). Lisäksi projektissa on tuotetaan vertailutietoa tablet-laitteiden tuomasta lisäarvosta oppimisessa valmentava II ja valmentava I ryhmien opiskelijoiden välillä sekä pari- ja yksilötyöskentelystä. Projektin toteutukseen osallistuu kolme yhteistyöparia. Jokaisessa yhteistyöparissa on opiskelijaryhmä Ammattiopisto Luovin yksiköstä ja opiskelijaryhmä yleisestä ammatilli-sesta oppilaitoksesta. Yhteensä opiskelijoita on työskentelemässä noin 50 henkilöä. Selkoilmaisu arjen tukena -hankkeen kanssa yhteistyötä. Ei

10 TieVie Ammattiin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Esko Lius Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) tievieammattiin.blogspot.fi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, oppisopimustoimisto ja aikuisopisto - Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittäminen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä - Vuorovaikutus- ja yhteistyömahdollisuuksien lisääminen pilvipalvelujen ja mobiiliteknologian avulla - Uuden, valtakunnallisesti hyödynnettävän toimintamallin luominen oppisopimuskoulutukseen - Opiskelijoiden ja ohjaajien tekemät materiaalit työprosesseista ja heidän havaintonsa kokeilusta - Palautekyselyn tulokset - Toimintamallin kuvaus Espoon kaupungin palveluksessa olevat, oppisopimuksella siivoustyön at:ta suorittavat puhdistuspalvelujen työntekijät. Espoon kaupungin kiinteistöpalvelut, Pirjo Väinä Kyllä Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, monenko työpaikkaohjaajan osaamista kehitetään/koulutetaan? 5

11 ToPo Työpaikalla tapahtuvan Oppimisen Pedagogisen Oppimisympäristön kehittäminen Helsingin kaupungin opetusvirasto, Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Pasi Silander Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Tulossa: topo.meke.wikispaces.net Helsingin kaupungin opetusvirasto, Stadin ammattiopisto Päijät-Hämeen koulutuskonserni-kuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Pohjois-Karjalan Ammattiopisto Nurmes Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto Hankkeessa on tavoitteena kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen menetelmiä, käytänteitä, oppimisprosessia, ohjausta, arviointia ja näyttöjä hyödyntämällä digitaalisia ympäristöjä ja eportfoliota sekä kehittämällä uusia ohjaustyökaluja. Työpaikalla tapahtuva oppiminen ei saisi koskaan olla vain mallioppimista tai muiden mukana uimista, vaan sen tulisi olla tietoista, tavoitteellista ja oppimisprosessipohjaista uusien asioiden oppimista ja soveltamista aidossa työelämän kontekstissa. Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ei siis vain sovelleta teoriajaksoilla tai oppilaitoksessa opittuja asioita, vaan opitaan uusia kompetensseja, jotka voidaan työelämälähtöisesti sitten myös tuoda oppilaitoksen opintojaksoihin mukaan. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista on ohjattava, jotta sillä päästään haluttuihin tavoitteisiin. Digitaalisia ympäristöjä ja sähköisiä välineitä käyttäen pedagoginen struktuuri, oppimisprosessi ja sen ohjaus sekä reflektio, saadaan mukaan työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Padit ja muut mobiililaitteet toimivat opettajan teleskooppikätenä, jolla pedagogiikka ulotetaan työpaikalle, niin opiskelijan kuin työpaikkaohjaajan ja työyhteisön tueksi. Keskeisenä tavoitteena hankkeessa on kehittää uusi toimintamalli/oppimisratkaisu, jossa hyödynnetään digitaalisia ympäristöjä ja pilotoida sitä eri koulutusaloilla työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja sen ohjauksessa. Erityinen pääpaino hankkeessa on kehittää ja luoda menetelmät ja työkalut, joilla työpaikalla tapahtuvan oppimisen ympäristöstä saadaan pedagoginen oppimisympäristö, joka tukee kompetenssipohjaista työelämälähtöistä oppimista ja sen arviointia. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen sähköisellä portfoliolla on keskeinen merkitys opiskelijan oman osaamisen kehittämisessä ja sen näkyväksi tekemisessä. Samalla opiskelijoille tuotetaan tietoyhteiskunnan ja työelämän tieto- ja viestintätekniikan valmiuksia sekä taitoja toimia sähköisessä mediassa. eportfolio tarjoa lisäksi menetelmän ja työkalut laajennettuun työssäoppimiseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä joustaviin opintopolkuihin eri koulutusmuotojen välillä ammatillisessa koulutuksessa. Täten hanke myös luo pohjaa pedagogisen toimintakulttuurin muutokselle ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen joustavalle yhdistämiselle. 1 Työpaikalla tapahtuvan oppimisen työskentely-ympäristöstä pedagoginen oppimisympäristö tietoteknologialla ja uusilla pedagogisilla käytänteillä 2 Työssäoppimisen uudet oppimismenetelmät, jotka hyödyntävät TVT:tä 3 Suunnittelutyökalut työpaikalla tapahtuvan kompetenssipohjaisen oppimisprosessin suunnitteluun 4 Työssäoppimisen ohjausta ipadeilla / muilla padeilla, tableteilla tai mobiililaitteilla 5 Ohjauksen menetelmät ja työtavat sekä työkalut työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaukseen 6 Ohjauksen ympäristöt ja uusi pedagogiikka video-ohjauksessa, virtuaaliympäristössä ja simulaatiooppimisessa 7 eportfolio-menetelmä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja sen dokumentoimiseen

12 - Hyödyntäminen ammattiosaamisen näyttöjen / arvioinnin tukena - Uudet arviointimenetelmät, sekä osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen - Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja siitä seuraavan osaamisen näkyväksi tekeminen - eportfolio on oman osaamisen näkyväksi tekemisen ja markkinoinnin väline työnhaussa myös valmistumisen jälkeen 8 Erityisryhmien huomioimista ja pedagogista yksilöllistämistä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa 9 Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien integroimista työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen Hanke kohdistuu kaikille ammatillisen koulutuksen aloille. Kehittämiskontekstiksi valitaan myöhemmin sopiva määrä aloja, joilla työkaluja pilotoidaan. Rakentuu hankkeen aikana. Kyllä

13 Mobiilit ohjaajat Jyväskylän ammattiopisto Hanna Frilander Hankkeen www-sivun osoite ja muut sos. median ympäristöt (jos on) Mobiilit ohjaajat -facebookryhmä (suljettu, ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen) Työvälineinä myös mm. Google Drive (jaetut dokumentit), YouTube (oppimisvideot), pilottien erilaiset blogipohjat, Adobe Connect, Skype, Facebook-ohjaus Saimaan ammattiopisto Sampo Etelä-Savon ammattiopisto Esedu InnoOmnia Espoo Jyväskylän ammattiopisto (koordinaattori) Hankkeessa keskitytään opiskelijoiden eri ympäristöissä tapahtuvan oppimisen mobiiliohjauksen toimintamallien kehittämiseen yhteistyössä työelämän kanssa. Tavoitteena on kehittää mobiilia ohjausta opiskelijalähtöisesti, opiskelijoiden maailma ja heille ominaiset toimintatavat huomioiden, mikä parhaimmillaan herättää opiskelumotivaatiota, antaa tarpeellisia työvälineitä ja opettaa oikeanlaisia työtapoja tulevaa työelämää varten. Työelämän edustajat pyritään ottamaan uusin tavoin mukaan ohjausprosesseihin (seuraamaan opiskelijoiden blogeja, osallistumaan reaaliaikaisiin etäohjaustilanteisiin, kommentoimaan oppilaiden sähköisiä tuotoksia). Toiminnassa hyödynnetään järkevästi erilaisia ja erimerkkisiä mobiililaitteita kuten älypuhelimia ja tabletteja, sekä erilaisia verkkotyövälineitä (Skype, Facebook, Connect, jaetut tiedostot) ja sosiaalista mediaa (blogi opiskelijan työvälineenä, facebook oikea-aikaisessa ohjauksessa, wiki sähköisen ja yhteisesti tuotetun oppimateriaalin alustana). Myös luotuja pedagogisia malleja (Kiltakoulut-tiimimalli) otetaan käyttöön tekniikan ja liikenteen alalla, eli pedaogisia toimintapaoja pyritään kehittämään käsi kädessä modernien työvälineiden kanssa. Peruspyrkimyksenä on kehittää oppilaitoksen prosesseja modernien työvälineiden ja uudenlaisten toimintatapojen avulla laadukkaasti ja järkevästi niin, että koko oppilaitos voi ottaa askeleen kohti uutta opettajuutta, uutta tapaa oppia ja tehdä työtä. Pedagogisena lähtökohtana ovat yhteisölliset toimintatavat, tiimityö, yhteinen tiedonrakentelu, sekä verkostomaiset tavat tehdä työtä. Mahdollisia määrällisiä mittareita: - pilotteihin osallistuvat oppilaat x määrä - pilottien ohjaustilanteisiin osallistuvat työelämäkumppanit x määrä - pilottien toteuttamiseen osallistuvat opettajat x määrä - oppimistehtävien palautusten määrä (vanha ja uusi tapa), - oppimistehtävien laatu (blogit, facebook verrattuna vanhaan), - vuorovaikutteisuus: ohjauksen vastaanottaminen ja siihen vastaaminen (facebook) uusi ja vanha tapa vertailussa, - etäohjauksen, ohjaavien materiaalien merkitys motivaatiolle ja oppimiselle (käänteinen luokkahuonevideot, wikissä jaetut verkkomateriaalit) - oppijoiden laadullista arviointia Hankkeen myötä tullaan päivittämään Edu.fi sivustoa erityisesti Mobiilioppimisen toimintaympäristön

14 näkökulmasta. Tämä tarjoaa kaikille ammatillisen alan toimijoille uutta tietoa nopeasti kehittyvistä asioista. Pilottien toiminnan myötä saadaan lisää kuvauksia siitä, miten uudet työvällineet ja etäohjauksen/mobiiliohjauksen tavat toimivat oppilaitostyössä ja sujahtavat arjen toimintaan. Auttavatko ne oikea-aikaisessa ohjauksessa, tukevatko työssäoppimisen ohjausta, antavatko oppijoille työvälineitä osoittaa osaamistaan ja keskustella osaamisestaan jne. Eli hanke tuottaa uutta tietoa, jota oppilaitokset voivat käyttää pedagogisen ja opetusteknologisen suunnittelun tukena. Näitä kokemuksia kerätään hankkeen blogiin, ks. ). Kauppa ja palvelut (JAO) Tieto- ja tietoliikennetekniikka (JAO) Sähkö- ja automaatiotekniikka (JAO) Vaatetusala (JAO) Hyvinvointi- ja palvelualat (Esedu) Palvelu-, sosiaali- ja terveysala (Sampo) Täydennetään myöhemmin. Ei

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa

Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Dynamo-koulutus 7.5.2014 Omat laitteet oppimisessa Käsitteitä BYOD - Bring Your Own Device CYOD - Choose Your Own Device MDM - Mobile Device Management Pilvipalvelut TAVOITE: Omnia tekee ratkaisuja ja

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja

TOPLAKE Työssäoppimisen laatu ja RATKAISUYHTEENVETO 2011 VALTIONAVUSTUS Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen mom.29.20.20 (va:231) 1 200 000 euroa Avustuksen saaja Hanke Koordinaattori Myönteiset päätökset 1. Axxell

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on?

Työelämäpedagogi. Mitä työelämäpedagogiikka on? Työelämäpedagogi Mitä työelämäpedagogiikka on? millaisilla menetelmillä ja ratkaisuilla päästään siihen tavoitteeseen joka on asetettu ja tai olemassa toimitaan yhteistyössä koulutuksen järjestäjän ja

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa

Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa Sosiaalinen media kivi- ja teräsrakentamisen ammatillisessa koulutuksessa 1- vaihe Tammi 2010 touko 2011, toteutuma sekä 2-vaiheen suunnitelma Raahen ammattiopisto Aija Keski-Korsu Sisältö Osallistuminen

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-toimintamalli, lyhyesti: Blogi = vihko, laite = kynä, avoin materiaali pilvipalvelussa = kirja Tiimityöskentelyä, motivointia,

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet

TAUSTATIEDOT. 1. Ikäryhmä. 2. Sukupuoli. 3. Äidinkieli. 4. Maakunta, jossa opiskelet TAUSTATIEDOT Tervetuloa kehittämään ammatillisen koulutuksen digitalisaation tulevaisuutta! Kyselyllä saadaan tietoa siitä, kuinka digitalisaation vaikutukset näkyvät ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies

Vastaajan taustatiedot. 1. Vastaajan sukupuoli: 2. Vastaajan ikä: 3. Toimenkuvasi hevostalousyrityksessä: nmlkj Nainen. nmlkj Mies SOSIAALINEN MEDIA TYÖSSÄOPPIMISEN TUKENA HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSESSA (hevostenhoitaja- ja ratsastuksenohjaajaopiskelijat) Tervetuloa vastamaan kyselyyni, jossa selvitän hevostalousoppilaitosten

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Digiajan opettajan selviytymispaketti

Digiajan opettajan selviytymispaketti 10+ opepäivitystä odottaa. Aloita lataus nyt! Digiajan opettajan selviytymispaketti Saamelaisalueen koulutuskeskus virtuaalikoulu Ovatko verkko-opetustaitosi päivityksen tarpeessa? Ota askel eteenpäin

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2)

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Ammatillisen koulutuksen ja työelämän kehittyvä yhteistyö (ryhmä 2) Puheenjohtajana kehittämispäällikkö Helena Miettinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Havainnoija erityisasiantuntija Minna

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 Laura Kuismala laura.kuismala@esedu.fi p. 0503453412 Etelä-Savon

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) 26.9.2014 Sivu 1 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Osekkille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen valtakunnallinen verkosto Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola,

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

ATOT TYÖSSÄOPPIEN Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Roadshow /kevät 2012

ATOT TYÖSSÄOPPIEN Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Roadshow /kevät 2012 ATOT TYÖSSÄOPPIEN Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Roadshow /kevät 2012 1 ATTO = Ammattitaitoa Täydentävä Tutkinnon Osa Ammatillisissa perustutkinnoissa on 20 ov attoja 16 ov pakollisia tutkinnon osia

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012

Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Uraohjaus joustavasti toiselta asteelta ammattikorkeakouluun -projekti 1.1.2011 31.12.2012 Tavoite Kehittää toiselta asteelta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen sujuvuutta Ohjaus Ura- ja jatko-opintosuunnittelu

Lisätiedot

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu www.centria.fi Hankkeen tiedot Projektin nimi: Keskipohjalainen koulutusväylä Kohdealue: Kokkolan ja Kaustisen seudut Päättymisaika: 6/2014 Toteuttaja: Centria ammattikorkeakoulu Osatoteuttajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Wikialustoina on Kiltakoulut-toimintamallissa käytettty seuraavia ohjelmia: Wikispaces, Blogger, avoin Moodle, Weebly.

Wikialustoina on Kiltakoulut-toimintamallissa käytettty seuraavia ohjelmia: Wikispaces, Blogger, avoin Moodle, Weebly. Sosiaalisen median ja mobiililaitteiden käyttö opetuksessa - Kiltakoulujen malli Tiivistelmä Jotta oppimisympäristö on käyttäjille selkeä ja johdonmukainen, tarvitaan toimintamalli sosiaalisen median ja

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Hankkeen nimi. Hankkeen tavoitteet. Mobiilit ohjaajat. Mobiilioppimisen mallit ja Edu.fi ammattipeda-päivitys

Hankkeen nimi. Hankkeen tavoitteet. Mobiilit ohjaajat. Mobiilioppimisen mallit ja Edu.fi ammattipeda-päivitys Hankkeen nimi Mobiilit ohjaajat Hankkeen tavoitteet Mobiilioppimisen mallit ja Edu.fi ammattipeda-päivitys Mobiilit ohjaajat -hankkeen päätavoitteena on mobiilioppimisen pedagogisten toimintamallien edelleen

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA

LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN JA PBL-OPETUSSUUNNITELMA Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto, palvelualat Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Anna-Leena Heikkilä LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Digitalisaation vahvistaminen

Digitalisaation vahvistaminen Digitalisaation vahvistaminen Digitalisoituminen Osaamisen muutos: osaaminen vs. tietäminen Vaikuttaa radikaalisti työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavaan osaamiseen Muuttaa käsitystä tiedosto, työstä

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus

Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus Helsingin kaupunki 1 OPETUSVIRASTO Mediakeskus KOULUTUSMODUULIEN KUVAUS Oppimisprosessin suunnittelu (1) Toimivien oppimistehtävien suunnittelu oppimisprosessiin (2) Tutkiva ja yhteisöllinen oppiminen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, pk 17,00 Liiketalouden perustutkinto, yo 5,00 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna

Liiketalouden perustutkinto, pk 17,00 Liiketalouden perustutkinto, yo 5,00 Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna Ammattiopisto Lappia Ammattiopisto Lappia, Tornio Alin hyväksytty pistemäärä Ammattiopisto Tavastia Ammattiopisto Tavastia, Hämeenlinna Axxell Axxell, Karis Liiketalouden perustutkinto, pk 15,00 Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin

Työväline työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteutuksen arviointiin Oppimistulosten arvioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla Erja Kotimäki projektipäällikkö SOTE JÄRKEVÄ -projekti Projektissa kehitetään lähihoitajakoulutukseen soveltuva, näyttöjärjestelmään yhdistetty

Lisätiedot

Virtuaalimaailmat ja simulaatiot. Mikkeli 30.-31.1.2012

Virtuaalimaailmat ja simulaatiot. Mikkeli 30.-31.1.2012 Virtuaalimaailmat ja simulaatiot Mikkeli 30.-31.1.2012 2 Sanna Brauer KM, Projektipäällikkö Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöhankkeiden

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut)

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi. Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI Kuuntele kysy opi Esimerkkinä Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Laatua laivalla 26.8. 27.8.2013 Anu Räisänen & Pirjo Väyrynen Opetushallitus

Lisätiedot

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA

OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA OPPIMISTULOSTEN ARVIOINTI MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA OPPIMISTULOKSIA Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (hiusalan ja maatalousalan vertailut) Anu Räisänen Helsinki 2013 ARVIOINTIASETELMA

Lisätiedot

Voimassa olevat järjestämissopimukset

Voimassa olevat järjestämissopimukset Voimassa olevat järjestämissopimukset Koulutuksen järjestäjä Tutkintotilaisuuksista vastaava oppilaitos Adulta Oy tutkinto Adulta Oy AEL Ami-säätiö / Amiedu Ami-säätiö / Amiedu myyntiedustaja, kodintekniikan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015

Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Joustavat ja välittävät oppimisympäristöt 2013-2015 Liisa Lind Mediakeskuksen johtaja Helsingin opetusvirasto JOTIn projektipäällikkönä 10/2013 06/2014 Essi Ryymin Tavoitteet 1. kehittää joustavia ja välittäviä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2012 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS

KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 2014-2018 KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS Verkostopäivä 21.11.2014 Marja Veikkola, koulutuskokeilujen koordinaattori (Osekk) Koulutuskokeilujen koordinointi Opetushallitus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia

Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia Tekemällä oppimista ja sisältöjen integrointia opettajan ja opiskelijan näkökulmia koulutussuunnittelija Kaija Mattila, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto, Nurmes OPH 3.2.2014 2 Tekemällä

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen

Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? Sirkka Hulkkonen Miten kehittämishankkeiden hyvät käytännöt siirtyvät arjen toimintaan? 25.3.2010 Sirkka Hulkkonen Vaikuttavuus alkaa ideasta Mihin hanke perustuu? Onko taustalla Teknologian kehittyminen Rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

A5) Yhteistyössä ammattiin työelämä- ja opiskelijalähtöisesti pj. asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo, Opetushallitus

A5) Yhteistyössä ammattiin työelämä- ja opiskelijalähtöisesti pj. asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo, Opetushallitus A5) Yhteistyössä ammattiin työelämä- ja opiskelijalähtöisesti pj. asiantuntija Minna Taivassalo-Salkosuo, Opetushallitus Virtuaaliopetuksen päivät 2. krs, sali 204-205, klo 13.30 15.30 Työpaikkaohjaajien

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot