Nyt näyttäisi olevan oikea hetki koko liikuntakulttuurin yhteiselle strategialle, jossa yhdessä sovitaan suuret linjat ja eri toimijoiden roolit.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nyt näyttäisi olevan oikea hetki koko liikuntakulttuurin yhteiselle strategialle, jossa yhdessä sovitaan suuret linjat ja eri toimijoiden roolit."

Transkriptio

1 Valon puheenjohtaja Timo Laitinen Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio Valon syyskokous Hotelli Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa -muutosvarauksin- Hyvät syyskokouksen osanottajat, Naiset ja herrat, Ärade idrottsvänner, Liikuntajärjestöt tunnistavat tarpeen uudistua ja hankkia uutta osaamista. Nyt urheiluliikkeessä tarvitaan suurissa asioissa yksimielisyyttä ja sivuseikoissa vapautta. Meidän on yhdessä tarpeen tunnistaa järjestäytyneen liikunnan ja urheilun tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat keinot. Millä edellytyksillä vastaamme sukupolven vaihdokseen, luomme yhteisöllisyyttä ja toimintaa erilaisille odotuksille. Mikä on se muutos, jota tarvitaan ja millä rakenteilla voimme onnistua. Miten tällaista moniarvoista toimintaa johdetaan ja toimijoita osataan innostaa. Nyt näyttäisi olevan oikea hetki koko liikuntakulttuurin yhteiselle strategialle, jossa yhdessä sovitaan suuret linjat ja eri toimijoiden roolit. Käsissämme on iso yhteiskunnallinen pallo; hölmöjä olemme, jos sen tahallamme pudotamme. Edellä puhuttu voisi hyvin olla kirjoitettu tänään. Teksti on kuitenkin lähes 10 vuoden takaa, ensimmäisestä vuosikokouspuheestani SLU:n kevätkokouksessa vuodelta Vaikka paljon tapahtuikin kymmenessä vuodessa, monin osin tässä yhteisössä pohditaan edelleen samoja aiheita kuin puheenjohtajakauteni alussa. Kyse ei ole muutoksen hitaudesta vaan muutoksen nopeudesta! Paljon on tehty ja saatu aikaan 10 vuoden aikana, mutta ympäristön muutostahti pitää samat asiat agendallamme edelleen. Yhteistyön tekemisen tapa, voimakkuus ja suunta, organisaatiorakenteen malli, organisoidun urheilun ja omaehtoisen liikunnan keskinäinen suhde, muutoshalukkuus ja muutosvastarinta, miten liikunta ja urheilu osallistuvat vai osallistuvatko yhteiskunnan muiden sektoreiden kehittämiseen. Muu maailma muuttuu siis kovalla vauhdilla. Meidänkin kannattaa katsoa ympärillemme aiempaa avoimemmin mielin. Muutos liittyy niin yksilöiden kuin koko Suomenkin taloudelliseen tilanteeseen, työn tekemisen ja vapaa-ajan viettämisen tapoihin, koetun

2 hyvinvoinnin asteeseen, ikärakenteeseen ja moniin muihin asioihin. Osa ihmisistä hiljentää tahtia, downshiftaa, osa kiristää vauhtia entisestään ja ovat tavoitettavissa teknisten sovellusten avulla lähes tauotta. Esimerkiksi ekologinen elämäntapa, virtuaalivaluutat, nettikaupat, pendelöinti, robotisaatio, mobiilisovellukset, seniorikansalaisten määrän voimakas kasvu ja monet muut ilmiöt muuttavat yhteiskuntaamme. Hur har vi inom idrottsorganisationerna reagerat och hur reagerar vi idag på en värld som ständigt förändras? Spjärnar vi emot? Vågar vi kasta loss och tänka i nya banor? Miten me, liikunta- ja urheilujärjestöväki, olemme reagoineet ja nyt reagoimme muuttuvaan maailmaan? Pyristelemmekö vastaan? Uskallammeko heittäytyä, ajatella uudella tavalla? Meillä on vahvat juuret suomalaisessa kansalaisjärjestötoiminnassa, huolehtikaamme niistä. Antakaamme samaan aikaan puun latvuksen kurkottaa vapaasti kohti taivasta, tavoitellen sellaisia toimintatapoja ja ajatusmalleja, joita ennen ei ole keksitty. Kuten tiedätte, liikkumattomuus on valtavan suuri aikapommi. Tilanne on erikoinen, koska tutkimusten mukaan suomalaisissa urheiluseuroissa on harrastajia enemmän kuin koskaan ja samaan aikaan liian vähän liikkuvien ihmisten määrä on valtava. Maailman liikkuvin urheilukansa -visiomme myötä olemme haukanneet isomman palan kakkua kuin olisi ollut liikunta- ja urheilujärjestöille välttämätöntä. Olen tyytyväinen yhteiseen linjaukseemme vastuun kantamisesta myös liikkumattomuuden ongelmasta ja siitä, että pyrimme osaltamme auttamaan muuta yhteiskuntaa sen ratkaisemisessa. Heikoin lenkki liikkumattomuuden ongelman ratkaisussa on perhe. Syyllistämättä ketään tai mitään on todettava, että valitettavan moni vanhempi tuntuu ulkoistaneen lastensa kehollisen kasvatuksen kouluille ja päiväkodeille sekä urheiluseuroille. Me tiedämme paremmin tarvitaan koko kylä kasvattamaan lapsia. Mikään taho yksinään ei pysty luomaan lapselle liikunnallista elämäntapaa. Tarvitaan monien eri toimijoiden yhteistyötä ja samansuuntaisia toimia. Myös ei-kilpailullisen harrastamisen mahdollisuuksia on oltava aidosti tarjolla kaikenikäisille. Vanhemmilla ja isovanhemmilla sekä lapsen muilla läheisillä on aivan keskeinen tehtävä roolimallina ja kannustajana. Meidän on aika ryhtyä toimimaan uudella tavalla. Nostetaan arkiliikunnan arvostusta, näytetään esimerkkiä, eletään itse niin kuin opetetaan. Lapset ja nuoret omaksuvat kyllä. Eikä mikään tässä ole pois sportilta, päinvastoin. Kymmenen vuotta sitten Suomi oli post-lama -vaiheessa. Nyt, 2013, olemme taloudessa suurin piirtein vuoden 2006 tasolla. Melko hyvin meni silloinkin, mutta tehostamisesta

3 puhuttiin kovasti. Niin kuin puhutaan nytkin, niin meillä urheilujärjestöissä, mutta edelleen paljon enemmän muilla yhteiskunnan lohkoilla. Päivätyöni valtion palveluksessa antaa minulle aitiopaikan talouden ja suhdanteiden seurantaan. Pienen, suhdanneherkän viennin varassa elävän, nopeasti ikääntyvän ja kallista hyvinvointiyhteiskuntaa ylläpitävän kansantalouden pärjääminen nopeasti kasvavien, ahkerien ja korkeampaa elintasoa ahnehtivien kehittyvien talouksien kanssa käytävässä globaalissa kilpailussa ei ole todellakaan helppoa. Kisa kiristyy koko ajan. Tiedämme hyvin, että urheilu ja liikunta ei ole erillinen saareke muun maailman ulkopuolella, vaan kiinteä, lisäarvoa tuottava osa suomalaisessa yhteiskunnassa. Ottakaamme tämä paljon nykyistä voimakkaammin huomioon ajattelussamme ja teoissamme. Meillä on kaikki mahdollisuudet pärjätä, kunhan suhtaudumme uusiutumisen tarpeeseen tosissamme. Vähenevien resurssien ja yt-menettelyjen aikakautena johtamisella on entistä enemmän merkitystä. Johtajuus vaatii kaukonäköisyyttä, kestävyyttä, laaja-alaisuutta, yhteistyökykyä ja luovuutta. Julkinen on todella julkista, prosessien pitää kestää päivänvalo ja niiden läpinäkyvyys on enemmän kuin suotavaa. Kabinettikähminnän aika on ohi kaikkialla yhteiskunnassa. Teknologinen murros on niin voimakas, että urheiluyhteisömme osaaminen ei ole pysynyt vauhdissa mukana. Osaamisemme ei ole riittävällä tasolla myöskään prosessien kehittämisessä. Strategisten prosessien omistajuus on otettava haltuun. Kun mietimme uudenlaisia toimintatapoja, meidän kannattaa oikeasti huomioida digitalisoitumisen, mobiliteetin, uudenlaisen sosiaalisen kanssakäymisen sekä tiedonkäsittelyn teknologioiden kehittyminen ja näistä aiheutuvat vaatimukset, mutta myös mahdollisuudet. Meidän on aika ehkä viimeinen hetki - ryhtyä ajattelemaan uudella tavalla. Också i frivilligorganisationerna talas det idag ofta om kundperspektivet. Allt fler som deltar i verksamheten uppfattar sig själva eller sina barn som kunder som köper en tjänst av föreningen. Samtidigt har organisationsledningen och föreningens träningsverksamhet blivit allt mer professionell. Föreningen ska vara produktiv, kostnadseffektiv och verkningsfull. Den erbjuder tjänster mot ersättning och ska nå resultat. Föreningarna tar modell av den offentliga sektorn. Om det görs på fel sätt kan det få fatala konsekvenser. Det är viktigt att förstå värdegrunden inom tredje sektorn och vissa rådande lagbundenheter samtidigt som man är öppen för nya arbetsmodeller. Förnyelsen får inte vara ett självändamål. Vi utgår ändå från våra rötter i den frivilliga föreningsverksamheten. Asiakkuusnäkökulmasta puhutaan nykypäivänä paljon myös kansalaisjärjestöissä. Yhä useammat toimintaan osallistuvat kokevat itsensä tai lapsensa asiakkaiksi, jotka ostavat palvelun seuralta. Samaan aikaan järjestöjohtaminen ja seurojen ohjaus- ja valmennustoiminta on ammattimaistunut. Avainsanoja ovat vastikkeellisuus, tuottavuus, kustannustehokkuus, tuloksellisuus ja vaikuttavuus. Mallia haetaan yksityiseltä sektorilta. Väärin tehtynä siitä voi seurata suurta murhetta. Yksityisen sektorin kokemuksista kannattaa

4 oppia, mutta käytäntöön vienti vaatii paljon osaamista mukauttavien mekanismien luomiseen. On valtava ero, puhutaanko esimerkiksi ammattimaisen vai yritysmäisen johtamisen tarpeesta. Kvartaalitalous ei sovi kovinkaan hyvin kansalaisjärjestöön. On tärkeää ymmärtää kolmannen sektorin arvopohja ja tietyt lainalaisuudet samalla kun suhtaudutaan avoimesti uusiin toimintamalleihin. Uudistaminen ei saa olla itsetarkoitus. Lähtökohtana ovat kuitenkin juuremme yhteisöllisessä kansalaistoiminnassa. Me olemme seura seura olemme me. Seura- ja järjestötoiminnan sydäntä ei voi ulkoistaa! Hyvät ystävät, Valo synnytettiin varsin nopealla aikataululla. Siihen oli useita syitä. Itse pidin ja pidän tärkeimpänä sitä, että vältimme perustamisvaiheessa SLU:n syntyyn liittyneen vuosien jumpan, jossa mikään ei ollut sovittua ennen kuin kaikki oli sovittu. Aito tarkoitus oli ja on luoda nopeasti puitteet, saada operatiivinen toiminta liikkeelle ja samalla saada kaikki yhdessä sopimaan sisällöstä ja tavoitteista. Tämä kaikki on edelleen mahdollista. Toivon vilpittömästi ja nöyrästi, että nekin lajiliitot ja muut liikuntajärjestöt, jotka vielä eivät ole Valon jäseneksi liittyneet, sen tekisivät ja tulisivat yhteistä tulevaisuutta rakentamaan. Olen ilolla ollut myös mukana niissä viime aikojen keskusteluissa ja päätöksissä, joissa Valon, Olympiakomitean ja Paralympiakomitean operatiivinen toiminta on käytännössä yhdistetty toiminnallisella tasolla juridisien fuusioiden tarvetta pohtimatta. Tämä on viimeinen julkinen esiintymiseni Valon puheenjohtajana. Olen ollut mukana erilaisten yhdistysten ja järjestöjen hallituksissa yhtäjaksoisesti 15-vuotiaasta lähtien. Omassa elämässäni alkaa nyt uudenlainen ajanjakso. Nähtäväksi jää, mihin tulevaisuudessa suuntaan energiaani. Olen saanut liikunta- ja urheiluyhteisöltä paljon ja voin jo nyt kuvitella kokevani vieroitusoireita tämän taipaleen päättyessä. Jag är säker på att idrottsfältet hittar ett gemensamt mål när förvåningen över Valos tillkomst har lagt sig. Jag är säker på att vi i framtiden kan arbeta för ett gemensamt mål med moderna metoder för motionärernas och idrottarnas bästa, för livskraftiga föreningar och för en lösning på de stora utmaningarna i samhället. Jag är säker på att Valo är en klart lysande stjärna om tio år. Olen varma, että liikunta- ja urheilujärjestökenttä löytää Valon syntyprosessin joillekin aiheuttaman hämmennyksen laannuttua yhteisen päämäärän. Olen varma, että pystymme tulevaisuudessa toimimaan modernilla otteella, ketterästi ja yhteistä hyvää tavoitellen liikkujien ja urheilijoiden hyväksi, seurojen elinvoimaisuuden varmistamiseksi ja yhteiskunnan isojen haasteiden ratkaisemiseksi. Olen varma, että kymmenen vuoden kuluttua Valo loistaa kirkkaasti. XXX

5 Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita koko yhteisössä. Te hyvät ihmiset olette olleet se tärkein voimavara, jonka varassa olen tätä työtäni tehnyt. Näillä sanoilla avaan Valon syyskokouksen.

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori

Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 1 - - 2 - Maaseudun palveluaukot ja kolmas sektori Ritva Sirkkala - 3 - ISBN 952-91-9798-5 (nid.) ISBN 952-91-9799-3 (PDF) Kustantaja: Maaseutupolitiikan

Lisätiedot

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn

Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! Investointi voi olla itu uudelle innovaatiolle. IPMA Delta. Liikennenörtti sai likaisen työn 1/2013 Tukijalka suomelle 4 Tukijalka Suomelle tartu haasteeseen! 6 Liikennenörtti sai likaisen työn 16 Projektiosaamisella kilpailukykyä yrityksille ja koko Suomelle 22 Investointi voi olla itu uudelle

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri Tertin kartano 6. kesäkuuta 2014 Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut tarpeeseen varmistaa ammattitaitoista

Lisätiedot

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa

YHDESSÄ SE SYNTYY. Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa 2010 YHDESSÄ SE SYNTYY Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa Tämä opas on opinnäytetyön produkti Humanistiseen ammattikorkeakouluun. Opas on valmistunut keväällä 2010. Teksti: Sanna Kujala Kuvat:

Lisätiedot

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille

Johda yrityksesi osaamista näkökulmia pk-yrityksille Osaamisen johtamisella on selvä yhteys yrityksen menestykseen! Kilpailun kansainvälistyessä ja kiristyessä osaamisesta on tullut merkittävä kilpailutekijä. Yrityksen kilpailukyky riippuu siitä, miten se

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto

YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN. Soluessee. Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN Soluessee Maarit Arola Eetu Hentunen Oona Räty Erika Salmela Annika Seppänen Janne Taisto 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 MIKÄ AJAA IHMISIÄ YRITTÄJYYTEEN... 4 3 YRITTÄJYYTEEN LIITTYVÄ

Lisätiedot

Väärässä seurassa ei tajua, miten ympäristö voi imeä mukaansa. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6. s.

Väärässä seurassa ei tajua, miten ympäristö voi imeä mukaansa. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6. s. n 4/2012 THL:n Tarja Heino tutkii huostaan otettujen selviytymistä s. 6 Pelastakaa sukupolvi -kampanja herätti auttamishalun lähes 60 vapaaehtoista on jo koulutettu lapsiperheiden tueksi s. 10 Alfred Kordelinin

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 uusi oppiminen uusi oppiminen Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 8/2013 Kannen kuva: Kartanonkosken koulu, Vantaa Kuvaaja: Veikko Somerpuro Kuvan

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6

Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 aivoitus asiaa aivovammasta Teemana jäsenhankinta 1/2015 Aaro Harju kertoo, että yhdistystoiminta alkoi Suomessa jo 1800-luvulla, s. 6 Ammattilainen, omainen ja vammautunut ihminen kertovat, mikä heitä

Lisätiedot

Metropolin hyvinvointi

Metropolin hyvinvointi Metropolin hyvinvointi Työryhmä Olli Alanen Antti Hautamäki Tuuli Kaskinen Outi Kuittinen Tommi Laitio Roope Mokka Aleksi Neuvonen Kaisa Oksanen Satu Onnela Mikko Rissanen Simo Vassinen Ville Viljanen

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet

VALO SUOmALAISen yhteiskunnan ja LIIkUntAkULttUUrIn keskeiset muutokset Visio maalit Pelitapa menestystekijät joukkueemme henkilöstö jäsenet VALOVUOSI 2014 Perustettu 18.6.2012 VALO Visio Olemme maailman liikkuvin urheilukansa ja Pohjoismaiden menestynein 2020 Maalit Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan

Lisätiedot

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma

UUSI NOUSU. Alexander Stubb Vaaliohjelma UUSI NOUSU Alexander Stubb Vaaliohjelma KOLME POINTTIA ALEXISTA Suomen kansa riippumattomana ja vapaana parhaiten voi työskennellä sen tehtävän toteuttamiseksi, jonka suorittamiselle se toivoo ansaitsevansa

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä.

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. Urheiluseurat 2010-luvulla Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. SLU-Julkaisusarja 1/2012 Toimittanut: Pasi Mäenpää ja Sirpa Korkatti Taitto: Soile Koskela Paino: Sporttipaino Oy ISSN: 1455-9781

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Suomalainen valmennusosaaminen

Suomalainen valmennusosaaminen Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen käsikirja 2012 Hämäläinen Kirsi (toim.), Blomqvist Minna, Laitinen-Väänänen Sirpa, Parviainen Antti, Potinkara Pekka Suomalainen valmennusosaaminen Valmennusosaamisen

Lisätiedot

Prestige Yhteisöllinen arvokokemus

Prestige Yhteisöllinen arvokokemus HENRI HAKALA JENNI KANTOLA LAURA NUMMELIN Prestige Yhteisöllinen arvokokemus VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 201 III Esipuhe Tämä kirja on tarkoitettu kaikille asiakkaistaan kiinnostuneille

Lisätiedot

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26

Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen lehti No 4 joulukuu 2008 - helmikuu 2009 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti Suomen Potilasliitto ry:n jäsenyhdistysten ja ryhmien yhteystiedot ovat sivulla 26 Suomen Potilaslehti 4/2008

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta

Yhteispäivystys valtaa alaa. Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön. Goda nyheter för de minsta Yhteispäivystys valtaa alaa Salon aluesairaalan lähes 7000 neliön uudistusosa otettiin käyttöön Goda nyheter för de minsta Kaksi uutta hoitoketjua terveydenhuollolle Koko keuhkoklinikka saman katon alle

Lisätiedot

Sinun etusi. Avokonttorit. tulevat. Oma liitto on kotoisa 5 Kunto remonttiin 10 Miten muualla työskennellään 8

Sinun etusi. Avokonttorit. tulevat. Oma liitto on kotoisa 5 Kunto remonttiin 10 Miten muualla työskennellään 8 nordea unioni suomi ry:n jäsenlehti 1 2011 Oma liitto on kotoisa 5 Kunto remonttiin 10 Miten muualla työskennellään 8 3 Sinun etusi 6 vokonttorit tulevat Ranking-listoista ei ole mitään hyötyä työssä.

Lisätiedot

Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön

Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuonna 2013 HelsinkiMission perustamisesta tuli kuluneeksi 130 vuotta. Taistelu köyhyyttä ja yksinäisyyttä vastaan on kuulunut alusta asti järjestön perustehtäviin. Toiminnan alkuaikoina

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Laura Ruohola: Terassit loma-asuntomessujen. Kokkolan Power Ab Polttoainehankinta poikkeustilanteessa

Laura Ruohola: Terassit loma-asuntomessujen. Kokkolan Power Ab Polttoainehankinta poikkeustilanteessa KESKI-POHJANMAAN YrittäjäMAGAZINE YRITTÄJÄT RY:N 1/2014 Laura Ruohola: Terassit loma-asuntomessujen erityisyys Kokkolan Power Ab Polttoainehankinta poikkeustilanteessa PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm:

Lisätiedot