-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina klo 13.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina 10.4.2015 klo 13.00"

Transkriptio

1 Aika Tiistaina klo Paikka Läsnä -kokouspöytäkirja Mittaviiva Oy Lars Sonckin kaari 10 / Nova-talo Espoo Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy Kemppainen Jani, Talonrakennusteollisuus ry Kivimäki Christian, Mittaviiva Oy Koskenvesa Anssi, Mittaviiva Oy Lahtinen Raija, Rakennustieto Oy Lehtinen Reijo S, Talonrakennusteollisuus ry Leinonen Oskar, Mittaviiva Oy (kohta 4. / Ratu-työmaat) Marjasalo Anita, Peab Oy Paukku Sari, NCC Rakennus Oy Sahlstedt Satu, Mittaviiva Oy, sihteeri Soila Jukka-Pekka, NHK-Rakennus Oy, puheenjohtaja 1. Kokouksen avaus Jukka-Pekka Soila avasi kokouksen n. klo Jani Kemppainen esitteli itsensä. Jani on tulossa korvaamaan Reijoa Ratu-ohjausryhmässä Reijon siirtyessä kesän jälkeen eläkkeelle. Jani on toiminut Talonrakennusteollisuudessa jo jonkin aikaa, viimeaikaiset projektit ovat käsitelleet rakentamisen energiatehokkuutta, kosteudenhallintaa ja laatua. Jani toivotettiin tervetulleeksi mukaan ryhmän toimintaan. 2. Edellisen Ratu-kokouksen pöytäkirja Käytiin lävitse edellisen kokouksen pöytäkirja. Jukka-Pekka Soila totesi, että edellisessä kokouksessa esitettyyn nähden ulkoseinäelementtien julkisivujen saumaukseen tarkoitettua saumanauhaa onkin saatavilla ja käytössä. Arvioitiin, että nauhan päälle ja tällä ei ole merkitystä Ratu-ohjeiden tekstin kannalta. Raija Lahtinen kävi lyhyesti lävitse KorjausRYL:n tilannetta. Rakennustiedon sisäinen esiselvitystoimikunta on kokoontunut ja kokoontumisissa on käsitelty koottua esiselvitysmateriaalia. Käsikirjoituksen kirjoittamiseen on lähetetty tarjouksia, mutta Raija kertoi, että saatujen tarjousten hintataso yllätti. Käsikirjoitus kuitenkin tilattaneen ja toimikuntatyöskentely käynnistyy hieman myöhemmin. Valvova toimikunta on kokoontunut puheenjohtajanaan Reijo S Lehtinen. Raija valitteli rahoitustilannetta, mutta korosti julkaisun tärkeyttä koko rakennusalalle. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 1

2 3. Ratu-työpajan kuulumiset Satu Sahlstedt esitteli koostetta Ratu-työpajasta. Kooste on pöytäkirjan liitteenä 1. Satu kertoi, että työpajan alussa tiedusteltiin liitteen 1. kuvaajan mukainen kysymys. Vastaukset luokiteltiin työpajan aikana teemoittain. Luokittelussa erottuivat kehityspisteinä erityisesti Ratutiedon käytettävyys, saatavuus ja jäsentely. Anssi Koskenvesa arvioi, että Ratun aineiston sisältöön ei tullut juurikaan kommentteja. Anssi tulkitsi asian niin, että Ratun käytettävyys pitää saada ensin kuntoon, että saadaan kommentteja varsinaiseen Ratu-aineistoon. Mittaviivan päätelmä työpajasta on, että Ratu-tieto on hankalasti löydettävissä, käytettävissä ja lisäksi käyttäjät kokivat saatavuudessa lisenssiongelmia. Raija Lahtinen kertoi, että Rakennustieto haluaisi auttaa tilanteessa suoraan käyttäjiä. Tämä onnistuisi, jos käyttäjille pystyttäisiin viestimään suoraan. Ryhmälisenssit estävät monen oppilaitoksen kohdalla tämän. Pahimmillaan yhteyshenkilönä on vain kirjastonhoitaja tai IT-henkilö, joka hallinnoi oppilaitoksen kaikkia lisenssejä. Jukka-Pekka Soila kyseli ilmaislisenssiasiasta. Raija vastasi, että lisenssejä on oppilaitoksilla käytössä varsin hyvin. Ongelmana on Raijan näkemyksen mukaan oppilaitoksessa tiedon siirtyminen. Anssi kertoi, että TTY:llä on ollut kokemuksia lisenssimäärän aiheuttamista rajoitteista. Vaikka erityisjärjestelyin pienelläkin lisenssimäärällä selvitään, vaikuttaa mielikuvakin: jos käyttö vaatii erityisjärjestelyitä on kynnys käyttöön korkeampi myöhemminkin. Anssi koki, että Raijan mainitsema henkilökohtaisuus voisi toimia käyttöoikeuksissa. Raija vastasi vielä, että mitään estettä Rakennustiedon puolelta ei ole järjestää oppilaitoslisenssejä tällä tavoin toimiviksi. Keskusteltiin, että Ratun markkinoinnissa opiskelijoille tarvittaisiin jalkautumista oppilaitoksiin. Raija Lahtinen kertoi, että kokemukset pääsemisestä oppilaitoksiin kouluttamaan Ratua eivät ole olleet lupaavia. Kari Lamberg kertoi, että Rakennusliiton nuorisotoimitsijat toimivat jatkuvasti kouluttavana tahona oppilaitoksissa ja koki ihmeelliseksi, että oppilaitoksiin ei pääsisi. Reijo S Lehtinen ehdotti, että Rakennusliitto ja Rakennustieto menisivät yhdessä oppilaitoksiin. Sari Paukku kertoi, että aloittavien opiskelijoiden tapahtumiin ainakin yrityksiä pyydetään ahkerasti. Matti Hämäläinen pohti, että Ratun mobiilisovelluksen tekeminen ajaisi käytettävyyden parantamiseen alustan vaatimusten johdosta. Jani Kemppainen koki, että vaikka Ratussa on tietoa paljon on Ratun tietosisältö hankalasti löydettävissä. Jani ehdotti, että olisi ensimmäisenä vaiheena olisi yhden työlajin menekkilaskuri, jolla voi tarkistaa tietyn tehtävän keston. Sovellus voisi olla web-sovellus tai itsenäinen ohjelmansa. Anssi kannatti Janin ehdotusta ja nimenomaan tarkistusajattelutapaa yksittäisten asioiden tarkastamiseen sopivat työkalut tuntuvat olevan toimivia. Reijo S Lehtinen muistutti vielä ansaintalogiikasta, jonka tulee olla toimiva, jotta Ratun talous pysyy kunnossa. Jani kysyi voisiko menekkilaskuri ollakin ns. sisäänheittotuote: ilmainen laskuri niukoilla tiedoilla ja siitä linkitys RatuNet:iin ja ostamaan muita tuotteita. Anssi kertoi kokevansa työpajan tulosten perusteella, että Ratun tietokantaistamispäätös on ollut oikea ja se mahdollistaa oikeat asiat erilaiset julkaisutavat tulevaisuudessa. Satu päätti Mittaviivan esityksen kalvoon, jossa oli kehitysehdotuksia: opiskelijanumeroon sidottua lisenssi, ilmainen Ratun opetusaineisto sekä Ratun lisääminen rakennusalan ammattitaitovaatimuksiin. Anssi kannatti opetusaineiston julkaisua. Anssi piti hyvänä sitä, että Ratun käyttöä voisi opiskella ilman varsinaisia Ratu-materiaaleja. Ilmainen opiskelu- ja opetusaineisto herättivät keskustelua. Sari koki tärkeänä, että Ratun käyttöön ei tarvita käyttökoulutusta. Anssi kertoi, että tietoon pitää päästä nopeasti usean tason klikkailuja siedetään huonosti. Jani nosti esille Ratu Flow aineiston. Pohja on Janin mielestä hyvä, mutta vaatii päivitystä. Jania mietitytti miten aineisto saadaan käyttöön. Reijo S Lehtinen esitti, että Ratu Flow päivitetään ja Rakennustieto tekisi siitä teaser-tyyppisen aineiston itselleen. Reijo näki, että myös muita vastaavia teaser-tuotteita mahtuisi markkinoille. Lisäksi päätettiin, että laaditaan yksinkertainen web-sivu työmenekkilaskelmaa varten. 2

3 4. Käynnissä olevat hankkeet Ratu-aikataulutiedosto Christian Kivimäki esitteli aikataulutiedoston tilannetta. Christianin esitys on liitteenä 2. Christian totesi, että tähtäimessä on paremmin ohjelmistokäyttöön sopiva tiedosto, joissa tieto on pilkottu pieniin palasiin. Päätettiin, että tiedostoa jaetaan vain ohjelmistoyrityksille. Ihmiskäyttäjille laaditaan oma, selkeämpi Excel-tiedosto. Christian kertoi, että Talo 2000 hanke- ja tuotantonimikkeistöt toimivat tiedoston jäsentelyrunkona. Muut Talo 90 ja 80 nimikkeistöt toteutetaan muunnostaulukoiden avulla. Muunnostaulukot ovat peräisin Aikataulukirjan loppusivuilta ja Ratu T-411 Talo 90 nimikeistö Ratussa tiedotteesta. Taulukoita on muokattu työn edetessä. Sari Paukku kyseli miten ohjelmistodataa saa käyttää, koska avoin käyttöoikeus dataan on varmasti ohjelmistoyritykselle kultakaivos. Raija Lahtinen totesi, että kysymys on hyvä. Reijo S Lehtinen totesi, että nyt on sovittu vain aikatauluohjelmakäytöstä ja muusta käytöstä sovitaan erikseen. Todettiin, että viiden-kuuden ohjelmistoyrityksen mukanaolo on syytä hankkeen valmistuttua myös uutisoida. Aikataulutiedostohankesopimuksen allekirjoittaneet seuraavat yritykset: - CGI (lasku maksamatta) - Trimble Tekla Vico Office - Tocosoft Oy Tocoman - EVRY Jydacomm - Mercus Software Broker (lasku maksamatta) Lisäksi Admicom:n kanssa on keskusteltu vastaavasta tiedostoyhteistyöstä. Ratu-tietokanta Christian Kivimäki jatkoi esittelemällä aikataulutiedoston tilannetta. Tietokantaa käsittelevä osuus Christianin esityksestä on liitteen 2 sivuilla 4 7. Tietokantaistamista testasi TET-jaksolla Olli Penttilä ja tiedonsiirron arvioitiin toimivan hyvin. Tieto siirretään ensin Excel-taulukkoon, josta se siirretään tietokantaan tauluittain. Christian esitteli kevyen menetelmäkuvaussivun, joka kokoaa tiedon kannan sisällöstä (linkki liitteissä). Moottori on tehty tiedon siirtymisen tarkistamista varten, mutta vastaavalla tavalla tietoa voidaan myös koota myös Ratu-ohjekortin muotoon. Ensimmäisiä uusia ominaisuuksiakin on myös saatavilla tiedon rakenteisuuden myötä. Raija Lahtinen kommentoi, että olisi hyvä keskustella siitä, mikä olisi uusi julkaisun muoto. Raija esitti kysymyksen ja oletuksen, että nykyisen kaltainen Ratu-ohje tuskin on toivottu julkaisumuoto. Jukka-Pekka Soila kokosi edellisestä kokouksesta ajatuksia Ratu-korttien tulevaisuudesta: korttien lyhentäminen ja kuvien tarkoituksenmukaisuus tulee ottaa tarkasteluun. Satu Sahlstedt totesi, että myös työpajan vastaukset tukevat näitä kehitysehdotuksia. Uuden RatuNet:n käyttöliittymä herätti keskustelua. Anssi ehdotti, että asiassa edettäisiin käyttötapauskuvausten kautta, jolloin päästäisiin nopeasti käsiksi siihen mihin suuntaan käyttöliittymää pitäisi kehittää. Keskusteltiin RatuNet-palvelun sisällön päivittämisestä. Maksaville asiakkaille pitää pystyä tarjoamaan uutta. Anssi Koskenvesa kertoi, että Ratu-työmaalta tulee työmaatutkimusta tehdyksi niin paljon, että tiedon perusteella voidaan uudistaa jokin osio. Uusi julkaisuperiaate tulee päättää. PDF-tiedostot todettiin toistaiseksi julkaisumuodoksi. Anssi kannatti tietokannan mahdollisuuksien mainostamista. Matti Hämäläinen koki, että ainakaan yrityskäyttäjille tietokannan avaamat uudet käyttömahdollisuudet ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin päivitykset sisältöön. 3

4 Todettiin, että tietokantaistamisesta ei ole kerrottu Ratun asiakkaille. Arvioitiin, että asiakkaille olisi syytä kertoa julkaisujen vähenemisestä tästä johtuen ja kertoa samalla tietokantaistamisen mahdollisuuksista. Laadunvarmistuslistat nostettiin esille. Tiedusteltiin saadaanko Ratun käyttöliittymää. Jukka-Pekka Soila ja Sari Paukku hahmottelivat ja tiedustelivat voisiko tarkistuslistojen ympärille laatia demon uudesta järjestelmästä. Sari kannatti toistuvan tehtävän ohjauksen ottamista mukaan demoon, jolloin käsiteltäisiin myös tehtäväsuunnittelua ja aloituspalaveria. Anssi ehdotti, että Anita käsittelisi tätä osiota käyttötapauskuvauksessa. Christian nosti vielä esille Ratun ulkopuolisten ohjelmistokehittäjien potentiaalisen kehityspanoksen Ratuun. Monet toimijat pyrkivät hiomaan tiettyä rakentamisen tehtävää sujuvammaksi ja tässä voisi hyödyntää Ratun tietoa. Christian kysyi pystyisikö tiedon käyttö-/hyödyntämisoikeutta myymään niin, että käyttö tätäkin kautta yleistyisi ja tulisi osaksi. Anssilla oli näkemys joka oli ollut esillä myös Ratun työpajassa, että yritysten pitäisi pystyä pitämään parempaa huolta Ratun kautta yhteisistä toimintatavoista. Raija Lahtinen otti esille Skanskan laatiman ja Rakennustiedollekin esittelemän Ratua hyödyntävän järjestelmän/toteutuksen. Raija tiedusteli voisiko Niku Hartikainen tuoda jonkin ominaisuuden käyttötapauskuvauksena mukaan Ratu-hankkeen kehitykseen. Niku lupasi tiedustella asiaa Ilkka Romolta. Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen (12.6.) kukin Ratu-ryhmän jäsen laatii yhden käyttötapauskuvauksen uudesta Ratun käyttöliittymästä. Tehtävästä ohjeistetaan erikseen. Ratu-työmaat Oskar Leinonen esitteli kuluneen talven ja kevään aikana kerättyä toteutumatietoa ja suunnitelmia tiedonkeruusta kesälle Oskarin esitys on pöytäkirjan liitteenä 3. Kerrattiin alussa lyhyesti Ratun vuosikellon eli yleistuotantosuunnitelma. Päätös Ratun jaksotuksesta kahteen tutkimuskauteen tehtiin syksyllä Nyt on käynnistymässä ensimmäinen kokonainen sykli ja työmaille suuntautuva tutkimusjakso. Syksyllä tehdään päätöksiä siitä mitä kesän aikana on kerätty: voidaan julkaista tuloksia ja päättää lisätutkimuksen tekemisestä talven tutkimusjaksolla. Lisäksi kesällä on käynnissä käsikirjapäivitys. Oskar kertoi, että talven aikana on ollut yhtä aikaa seurannassa parhaimmillaan viisi työmaata, talvella, syksystä kevääseen, seurattiin vain kahta työmaata. Kolme muuta työmaata on tullut seurantaan vasta maaliskuussa. Seurannan ja työmaakäyntien ajoittamisessa on vakiintunut menettelyitä mm. sähköpostitse päivittyvä viikkosuunnitelma tai erilaiset työmaatoimiston seinällä esitettävät aikataulut, mutta keskeisenä havaintona on ollut yhteyshenkilön useimmiten työnjohtajan aktiivisuuden suuri merkitys tutkimukselle. Asiasta kiinnostunut ja siihen perehtynyt työnjohtaja helpottaa tiedon keräämistä. Kari Lamberg kysyi oliko kohteissa käytetty rakennusliikkeen omien miesten monitoimiurakoita. Oskar vastasi että monessa kohteessa käytetään pääsääntöisesti aliurakoitsijoita. Myös Anssi Koskenvesalla oli sama käsitys. Toteumatiedon keräystä käytiin läpi työlajikohtaisesti. Jukka-Pekka Soila kiinnitti huomiota työlajien moninaisuuteen ja kysyi olivatko kohteet ns. kovan-rahan-asuntoja. Kohteet olivat vuokra- ja asumisoikeusasuntoja, jolloin voitiin päätellä että pintamateriaaleilla ei ollut suurta eroa asuntojen välillä. Paukku kommentoi myös, että vuokra-asuntojen kohdalla asukasmuutokset eivät tuo muutoksia asuntojen välille, jolloin rakentaminen voi olla nopeampaa/helpompaa. Sari Paukku kysyi pystyisikö Ratu-tutkimusta tekemään aliurakoitsijoiden tai tietyn alan erityisurakoitsijoiden parissa. NCC on teettänyt opinnäytetyön, jossa seurattiin maalausurakoitsijaa eri kohteisiin. Anssi Koskenvesa arvioi, että Ratu-tutkimuksessa ollaan ehkä kuitenkin enemmän päätoteuttajan asialla liikkeellä. Yhden aliurakoitsijan vertailu eri päätoteuttajan työmailla voi herättää kysymyksiä. siht. huom. Metalli-Ratu tutkimuksessa v toteutettiin työkohteiden etsiminen suoraan me- 4

5 tallialan urakoitsijoiden kautta. Ratu ei ollut kovin tunnettu ja yllättävän moni yritys kieltäytyi suoralta kädeltä osallistumasta tutkimukseen. Tämä on ollut tukemassa päätöstä, että pyritään aina työmaiden päätoteuttajien kautta seuraamaan työtä. Oskar oli kiinnostunut onko Ratu-työmaasta tullut palautetta yritysten sisällä. SRV:llä ei ole kiirinyt palautetta Matti Hämäläiselle asti. NCC:ltä Sari kertoi keskusteluissa tulleen ilmi, että aikojen tiedustelu ei ollut työllistänyt liikaa työmaahenkilöstä, mutta palautteesta ei oltu saatu hirveästi irti. Palautetta onkin päätetty korjata taulukkomuotoon ja vertailemaan työsaavutuksia, jotka ehkä avautuvat kuvaajaa paremmin. Reijo S Lehtinen linjasi Ratun sisältöpäivitysten periaatteita. Alkujaan on ollut tavoitteena saada kymmenen, mieluummin useampia, seurantoja uusien tietojen julkaisemiseksi. Toisaalta on vakiintunut myös käytäntö, että n. viiden kirjauksen pohjalta on pystytty tekemään ns. freesaus, kun muutoksia työlajissa ei ole havaittu tai muutokset ovat olleet vähäisiä. Reijo koki nämä säännöt hyviksi. Anssin mielestä Reijon linjaamat säännöt ovat hyvät ja ovat toteutuneet hyvin. Mittaviiva laatii ehdotuksen pelisäännöistä seuraavaan kokoukseen. Keskusteltiin Ratu-työmaiden määrästä ja kerättävästä sisällöstä. Korjauskohteet on rajattu tässä vaiheessa pois, jotta saadaan tietojen käsittelyä rajattua alkuvaiheessa yhteen tyyppiin. Korjauskohteet voidaan ottaa myöhemmin mukaan. Oskar kertoi, että uudiskohteen runkovaiheessa mukaantulo on helppoa, mutta kerätty tieto on alkuvaiheessa yksipuolista rungon kokoamista. Päätettiin, että työmaa voi Ratu-työmaa tutkimukseen osallistuessaan olla missä tahansa vaiheessa. Päätettiin myös, että tutkimusta ei tässä vaiheessa kohdenneta vielä mihinkään työlajeihin vaan kerätään sitä mitä työmailla on käynnissä. Raija muistutti, että maarakentamisen Ratu-ohjeet ovat tällä hetkellä vanhinta tietoa vuosituhannen alusta. Matti koki, että maarakennuksen osalta louhinnan yksiköt olisi syytä päivittää sopiviksi. Oskar kertoi vielä lopussa tulevan kesän tutkimuksesta, että kirjaamismäärät ja työlajit riippuvat hyvin paljon saatavista Ratu-työmaista, mutta arvioi koko kesän kirjausmäärän olevan kirjauksen välillä. Keskusteltiin vielä työmaille annettavasta palautteesta. Jukka-Pekka kysyi huomauttaako Oskar havainnoimistaan epäkohdista työmaalla yhteyshenkilölle. Oskar totesi, että ei ole erikseen epäkohdista huomauttanut, mutta palaute on kuitenkin käyty lävitse. Anssi näki, että palautetta voidaan muokata siihen suuntaan, että palautteen anto ei ole kiinni havainnoitsijasta ja ei henkilöidy palautteenantajaan Päätettiin poiketa vuosikellosta siten, että seuraavaan kokoukseen laaditaan esitys talven ja kevään aikana tehtyihin havaintoihin perustuvista muutoksista ja niistä seuraavista Ratun päivitystarpeista. Näin turvataan syksylle Ratu-julkaisuja Ratun asiakkaille. Aikataulukirjan päivitys Christian Kivimäki esitteli Aikataulukirjan päivityksen lähtötilannetta. Aikataulukirjaa käsittelevä osuus Christianin esityksestä on liitteen 2 sivuilla 8 9. Mittaviiva alkaa kokoamaan kirjaa Rakennustöiden menekit kirjan tietokannan pohjalta ja vastaavalla tavalla. Kirjaa varten koodataan eri sivurakenteiden ulkoasu työlajeittain. Christian kertoi, että kokonaistyöryhmät löytyvät päivitettynä Ratun aikataulutiedoston materiaaleista, mutta mitoittavien työryhmien tiedot pitää siirtää painotuotteesta tietokantaan. Christian kysyi tuleeko työryhmiä päivittää vai siirretäänkö ne sellaisenaan uuteen julkaisuun. Anssi Koskenvesa arvioi, että nykyrakentamisessa tahdistavan työn avulla laskemisen merkitys on vähentynyt aliurakoinnin myötä. Tehtävät mitoitetaan kokonaistyöryhmällä. Anssi koki myös, että urakoitsijoiden vaihtuvuuden ja urakkakoon vuoksi myös suoritemäärän merkitys harjaantumismahdollisuuksien vähentyessä on pienenemässä. Myös työpajassa käytettävyydestä tulleet kommentit puoltaisivat sarakkeiden vähentämistä ainakin suurimmassa osassa työlajeja. Anssi ehdotti, että kirjan ulkoasua muutettaisiin näiden näkemysten pohjalta. Niku Hartikainen kannatti Anssin ajatusta. 5

6 Päätettiin, että Mittaviiva arvioi ja laatii Aikataulukirjan uudesta ulkoasusta mallin seuraavaan kokoukseen. Keskustelun pohjalta päädyttiin siihen, että työlajikohtaiset sivut laaditaan enintään kolmella sarakkeella: vähimmäis-, normaali- ja enimmäissuoritemääräkertoimella. Tahdistavan työryhmän tiedot poistetaan. 5. Ratun käyttölupapyynnöt Raijan esitys on liitteenä 4. Raija Lahtinen kysyi haluaisiko Ratu-ohjauryhmä jatkossa saada opinnäytetöistä tietoja. Todettiin, että ryhmä ottaa ne mieluusti tietoonsa jatkossakin. Raija esitteli lyhyesti opinnäytetöitä varten tehtyjä käyttölupapyyntöjä. Käyttölupia on erilaisia. Viittaaminen on ilmaista, opinnäytetöihin myönnetään yleensä myös käyttölupia ilman veloitusta. Kaupalliseen tarkoitukseen käyttöluvat ovat maksullisia. Reijo S Lehtinen kertoi, että Rakennustieto vastaanottaa käyttölupahakemukset ja Talonrakennusteollisuus hyväksyy ne. Raija esitteli neljä hiljattain käyttöluvan saanutta opinnäytetyötä. Päätettiin lisätä Raijan esittelemät opinnäytetyöt RatuExtranetin opinnäytetyöosioon linkkeineen. Raija kertoi myös muita kuulumisia Rakennustiedosta: Jukka Lyytinen on siirtynyt Rakennusmediasta Rakennustiedon kirjaliiketoiminnan johtajaksi. Jukka toimii myös Ratun käsikirjojen kustannussopimusten kanssa. Uudistuvasta TaloRYL:stä on poistumassa sähkötöiden osio. Julkaisu on näillä näkymin valmistumassa syksyllä Julkaisu tehdään ja julkaistaan osioina ja kootaan lopuksi yhdeksi julkaisuksi. Uudistusta valvovassa toimikunnassa on noussut esille kysymys miten työmaatoiminnot pitäisi huomioida TaloRYL:ssä. Onko kyseessä talotekninen asia vai yleistä rakentamisen asiaa? Raija kertoi, että tällä hetkellä yleistä laatua ei olla kirjaamassa taloteknisten asioiden joukkoon. Reijo kertoi, että on aikanaan kirjoittanut työmaatoiminnoista ns. nollaluvun aiempiin RYL-versioihin. Luvussa käsitellään yleisiä rakentamisen laatuvaatimuksia. Reijo piti tärkeänä, että tämä osio säilyisi. Asiaan voidaan palata myöhemmin. Rakentamisen jätehuolto ja liikuntapaikkojen RT-kortit on lausunnoilla. Raija kertoi edelleen, että Vilho Lukkarinen oli tiedottanut juuri ennen kokousta, että ilmatiiveyden mittaus liitetään joko RT- tai Ratu-ohjeisiin. Raija toi ryhmälle tiedoksi hankkeen käynnistymisen. Ilmatiiveyden mittaus on tullut ajankohtaiseksi energiatehokkuuden merkityksen kasvaessa. Reijo totesi, että asiaa halutaan tuoda esille kollektiivisesta suunnasta, jotta ei olla ainoastaan yksittäisten konsulttien armoilla. Jukka-Pekka Soila sanoi, että asia korostuu korjausrakentamisessa. Raija jakoi ryhmälle myös merkkiainekuvausta käsittelevän RT-ohjeluonnoksen käsikirjoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä Muut asiat Kokouksessa ei käsitelty muita asioita. 7. Seuraava kokous Kevään 2015 kokoukset on sovittu aiemmin. Paikkaa päätettiin muuttaa. Anita Marjasalo lupasi selvittää Peab:n tiloja kokousta varten. siht. huom. kokouspaikka varmistui Peab:lle Kokoukset keväällä pidetään seuraavasti Perjantai klo Peab Oy, Sentnerikuja 5, 4.krs saunatila Toteutuvasta paikasta ilmoitetaan erikseen kutsun yhteydessä. 6

7 8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Jukka-Pekka Soila päätti kokouksen n. klo Pöytäkirjan laati nauhoituksen ja muistiinpanojen pohjalta Christian Kivimäki. LIITTEET Liite 1 Liite 2 linkki Liite 3 Liite 4 linkki Liite 5 Ratu-työpajan kooste Ratu-aikataulutiedosto, -tietokanta ja Aikataulukirjan päivitys esitys Ratu-työmaat esitys Opinnäytteet ja kuulumisia RT Merkkiainetutkimus luonnos SSa CKi CKi OLe RLa RLa RLa Suoraan tämän kokouksen Ratu ExtraNet-sivulle pääset tästä linkistä: JAKELU Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy Kemppainen Jani, Talonrakennusteollisuus ry Kokkonen, Tommi, YIT Rakennus Oy Koskenvesa Anssi, Mittaviiva Oy Lahtinen Raija, Rakennustieto Oy Lamberg Kari, Rakennusliitto ry Lehtinen Reijo S, Talonrakennusteollisuus ry Marjasalo Anita, Peab Oy Paukku Sari, NCC Rakennus Oy Soila Jukka-Pekka, NHK-Rakennus Oy Utriainen Markku, Rakennusosakeyhtiö Hartela Mittaviiva Oy, tutkijat 7

-kokouspöytäkirja. Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

-kokouspöytäkirja. Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. -kokouspöytäkirja Aika Torstaina 18.12.2014 klo 9.00 Paikka Läsnä Rakennusteollisuus RT ry Unioninkatu 14, 5 krs. Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy Kivimäki Christian,

Lisätiedot

-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina 27.1.2015 klo 9.00

-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina 27.1.2015 klo 9.00 -kokouspöytäkirja Aika Tiistaina 27.1.2015 klo 9.00 Paikka Läsnä Rakennustieto Malminkatu 16 A, 8 krs., kokoustila Ervi H828 Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy

Lisätiedot

-työpajan muistio. 1. Tilaisuuden avaus

-työpajan muistio. 1. Tilaisuuden avaus -työpajan muistio Aika Perjantaina 4.10.2013 klo 12.00 16.00 Paikka Läsnä Rakennusteollisuus RT ry Unioninkatu 14, Helsinki / Kellaritilat Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Jussila Asko, NCC Rakennus

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 2/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 3.2.2005 1(6) Aika 3.2.2005 Paikka Läsnä Poissa Ravintola Teatteri, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Suvi Hirvonen, hallituksen jäsen

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (3) Asfalttinormitoimikunta

PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (3) Asfalttinormitoimikunta PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (3) - kokous 3/2015 Aika Torstai 24.9.2015 kello 9:00-11:30 Paikka Liikennevirasto, Pasila Osallistujat Pirjo Kuula, TTY, puheenjohtaja Katri

Lisätiedot

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen

Aika 29.09.2007 klo: 15:00. Käsiteltävät asiat. 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen. 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen Aika 29.09.2007 klo: 15:00 Paikka Helsinki Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen ja työaikataulun hyväksyminen 3. Nuorisojaoston toimintakentän hahmottaminen

Lisätiedot

MITTAMIESTEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 9.2.2013. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Kautonen ja Marko Metsäpelto

MITTAMIESTEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 9.2.2013. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pauli Kautonen ja Marko Metsäpelto Aika 9.2.2013 Kello 12:05-14:00 Paikka Siikaranta Sali 1 1. Kokouksen avaus Jan Nordström avasi kokouksen 2. Pidettiin hiljainen hetki edesmenneiden mittaajien kunniaksi 3. Tilannekatsaus Matti Harjuniemi

Lisätiedot

Juujärvi esitti itseään puheenjohtajaksi ja Korhosta sihteeriksi. Ehdotus hyväksyttiin ja puheenjohtaja Juujärvi aloitti palaverin.

Juujärvi esitti itseään puheenjohtajaksi ja Korhosta sihteeriksi. Ehdotus hyväksyttiin ja puheenjohtaja Juujärvi aloitti palaverin. , Aika: Perjantai 26.2.2016 klo 10:00 12:00 Paikka: Agora, tietotekniikan projektien kokoushuone C226.1 Läsnä Jarmo Juujärvi (puheenjohtaja) Juha Moisio Ilari Paananen Kai Korhonen (sihteeri) Tilaajat

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. PÖYTÄKIRJA 1(7) Edustajisto 6/12 16.4.2012 EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS. AIKA 16.4.2012 Klo 17. PÖYTÄKIRJA 1(7) EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasilan toimipiste, tila 1207 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 15.9.2017 klo 13 14.35 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Paikalla:

Lisätiedot

Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta Ohje: Miten haen artikkeleita Ratu Net verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Ratu-korttien hakeminen...3 c) Ratu-korttien lukeminen...5 Siirry Ratu Net verkkopalveluun klikkaamalla linkkiä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT

Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria. Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Rakennusteollisuuden laatupolku käytäntöä ja kulttuuria Rakennusvalvonnan Tietopäivä 3.3.2015 Jani Kemppainen, TRT Laatu on moniulotteinen käsite ja sitä on käsiteltävä kokonaisvaltaisesti Rakentamisen

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 PÖYTÄKIRJA Puheenjohtajaneuvosto Osallistujat Jone Korpi puheenjohtaja, poistui ajassa 17.

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 PÖYTÄKIRJA Puheenjohtajaneuvosto Osallistujat Jone Korpi puheenjohtaja, poistui ajassa 17. TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN Aika 15.2.2016, kello 16.30 Paikka Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimisto, Puutarhakatu 11, 3. kerros, 33101 Tampere Osallistujat

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika 06.05.2015 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnantalo, 2krs. Akseli-niminen kokoushuone Ervastintie 2 Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja Tammi

Lisätiedot

Uusi työkalu toimitusketjun hallintaan ja työn ohjaukseen

Uusi työkalu toimitusketjun hallintaan ja työn ohjaukseen Uusi työkalu toimitusketjun hallintaan ja työn ohjaukseen 1 20.12.2016 Sampo Oksama, Trimble Trimble Connectin uudet työkalut Tuote Julkaistua tietoa pystytään katselemaan, kommentoimaan tietomallipohjaisesti

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 24 Kirkkovaltuusto 3/ 24 23 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 13.6.2016 23 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA Aika Ma 14.9.2009, klo 10 Paikka HU 110 yliopistonlehtori Reija Satokangas yliopistonlehtori Kari Väyrynen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 2 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu.

TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015. Avaustilaisuudet. Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi. Mikkeli. Joensuu. TYÖTURVALLISUUSKILPAILU 2015 Avaustilaisuudet Mikkeli Joensuu Kuopio Kimmo Anttonen Aluepäällikkö Talonrakennusteollisuus ry, Itä Suomi Ohjelma 9.00 Tilaisuuden avaus Aluepäällikkö Kimmo Anttonen, Talonrakennusteollisuus

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 1.4.2008 kello 18.00 19.00 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35)

Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1. Itkonen Jonne (saapui 9.25) Santanen Jukka Pekka (saapui 9.35) 3. PROJEKTIPALAVERI, Aika: Tiistai 17.2.2004 klo 8:30 9:40 Paikka: Läsnäolijat: Jyväskylän yliopisto, Sovellusprojektien kokoustila AgC223.1 Aarniovuori Timo (puheenjohtaja) Alasalmi Teija (sihteeri) Hyvärinen

Lisätiedot

4 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkistus

4 Edellisen palaverin pöytäkirjan tarkistus TUJU-PROJEKTIN PALAVERI 4/2002 Aika: Perjantai 15.10.2002 klo 8-9 Paikka: Agora C223.1 1 Osallistujien esittely Ville Isomöttönen Elina Riipi Matti Kiviranta Paavo Parkkinen Mikko Koljander Jukka-Pekka

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV).

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV). SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4-2001 AIKA: PAIKKA: Ke 29.8.2001 klo 18.00 alkaen SIL ry, Malmi LÄSNÄ: Ilkka Keinänen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vanhusneuvosto Aika 01.02.2016 klo 09:30-11:30 Paikka Uudenmaan seniorikodit Villa Kaskimäki, Kaskelantie 20b, 02880 Veikkola Läsnäolijat Niemeläinen Ismo puheenjohtaja

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet

Muut saapuvilla olleet Elinkeinolautakunta 2/2016 Kokousaika Torstai 31.3.2016 klo 18.30 19.35 Kokouspaikka Karvian kunta, lautakuntien kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Seppo Ruokola Jori Louhisuo Sari Vaholuoto Mari Ervelä

Lisätiedot

MUISTIO 5/2014 Aika 5.6.2014 klo 17.30-19.15 Paikka Nikkilän uusi terveysasema, Jussaksentie 14, Sipoo, iso kokoustila, 3. kerros

MUISTIO 5/2014 Aika 5.6.2014 klo 17.30-19.15 Paikka Nikkilän uusi terveysasema, Jussaksentie 14, Sipoo, iso kokoustila, 3. kerros ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGÅ SIBBO OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 5/2014 5.6.2014 Muistio ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYKSEN OHJAUSRYHMÄ MUISTIO 5/2014 Aika

Lisätiedot

Neulamäen paloasema, lautakunnan huone, Volttikatu 1a, Kuopio

Neulamäen paloasema, lautakunnan huone, Volttikatu 1a, Kuopio Pöytäkirja Numero 1 (5) PÖYTÄKIRJA AIKA Ma 4.12.2017 klo 9.00 11.00 PAIKKA Neulamäen paloasema, lautakunnan huone, Volttikatu 1a, Kuopio KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

6. Vuosikokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirja 8.2.2002 1. Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.05. 2. Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Pohjolainen, sihteeriksi Leena Niemistö, pöytäkirjantarkastajiksi

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 3/2016

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 3/2016 Ylikylässä 20.8.2016 PÖYTÄKIRJA 3/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.25 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku

Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, Turku Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2017 Aika: Maanantaina 13.2.2017 klo 17.00 Paikka: Mestarinkatu

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 NUORISOVALTUUSTO

MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 NUORISOVALTUUSTO MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 NUORISOVALTUUSTO Aika Keskiviikko 18.1.2017 klo 16:37 18:34 Paikka Kaupungintalo, Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali, Raatihuoneenkatu 8-10 Läsnä Nuorisovaltuuston

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

1 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS NUORET LAKIMIEHET RY, UNGA JURISTER RF (NULA), PÖYTÄKIRJA 1/2010 Sivu 1 / 6 HALLITUKSEN KOKOUS Aika 5.1.2010 kello 17.00 Paikka Läsnä Poissa Lakimiesliiton Ylähuone (Uudenmaankatu 4-6 B, Helsinki) Korhonen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

RL Nuorisotyöryhmän avoinkokous 1/13

RL Nuorisotyöryhmän avoinkokous 1/13 Aika 26.1.13 klo: 10:00 Paikka Rakennusliiton keskustoimisto (Siltasaarenkatu 4) Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous 1/2008. Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone

Ohjausryhmän kokous 1/2008. Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Ohjausryhmän kokous 1/2008 Aika: ma 25.02.2008 klo 10.00 13.30 Paikka: Kansalliskirjasto Yliopistonkatu 1, Fabianian kokoushuone Läsnä: Pentti Vattulainen, Vuokko Palonen, Merja Hyödynmaa, Kaarina Kemppainen,

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 SIVU 01/2015 AIKA Maanantaina 31. elokuuta 2015 klo 15 17.25 PAIKKA Längelmäen seurakuntatalo LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha KOPPANEN Elina

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2014 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2014 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantai 3.10.2014 klo 13.00 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Lisätietoja:

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x)

Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet. Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 5 / 2009 24 Kokousaika 23.06.2009 klo 9.00 10.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN JOULUKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2014

PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN JOULUKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2014 1(5) PÖYTÄKIRJA HÄMÄLÄIS OSAKUNNAN JOULUKUUN YLEISKOKOUKSESTA 2014 Aika 17.12.2014 klo 18.00 Paikka HO / Osakuntabaari Läsnä: Pekka Hassinen, kuraattori Jenni Rönkkö, sihteeri Teemu Laakso, toiminnanohjaaja

Lisätiedot

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 6 / 2009 29 Kokousaika 30.06.2009 klo 9.00 9.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014

KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 2 (12) KEVÄTLIITTOKOKOUS 2014 Aika Perjantai 21.3.2014 klo 8.17 8.48 Paikka Läsnä Jyväskylän Paviljonki Simo Tarvainen, kokouksen puheenjohtaja Ari Keijonen, kokouksen sihteeri 40 muuta liiton jäsentä

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Lappeenrannan kaupungintalo, neuvotteluhuone Venla, 1. krs, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Lappeenrannan kaupungintalo, neuvotteluhuone Venla, 1. krs, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 24.01.2017 klo 15:00 16:30 PAIKKA Lappeenrannan kaupungintalo, neuvotteluhuone Venla, 1. krs, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asianro

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

Asfalttinormitoimikunta - kokous 4/2009

Asfalttinormitoimikunta - kokous 4/2009 PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (5) - kokous 4/2009 Aika Keskiviikko 11.11.2009 kello 9:00-12:00 Paikka Scandic Grand Marina, Katajanokanlaituri 7 00160 Helsinki Osallistujat

Lisätiedot

Opetusministeri Jukka Gustafsson esittää kysymyksen, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet, stepit, tavoitteen saavuttamiseksi?

Opetusministeri Jukka Gustafsson esittää kysymyksen, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet, stepit, tavoitteen saavuttamiseksi? OPETUSMINISTERIN TAPAAMINEN 2 14.9.2012, klo 13.30 14.45 EDUSKUNTATALO, HELSINKI Läsnä: Opetusministeri Jukka Gustafsson Opetusneuvos OKM Elise Virnes Hirvonen Maija, AEO ry, JAMK AOKK Kekki Kimmo, AEO

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 1/2017 1 Kokousaika 28.04.2017 kello 9:00 11:05 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ (5) Asfalttinormitoimikunta

PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ (5) Asfalttinormitoimikunta PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA PANK ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 1 (5) - kokous 2/2013 Aika Perjantai 7.6.2013 kello 9:00-12:00 Paikka Liikennevirasto, Pasila Helsinki Osallistujat Pirjo Kuula-Väisänen, TTY,

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 vammaisneuvosto

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 vammaisneuvosto KOKOUSAIKA 15.1.2014, klo. 13:05-15:30 KOKOUSPAIKKA Kuntalan sauna, Laukaantie 14, 41340 Laukaa SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet: Jan Hänninen (puheenjohtaja) Helka Lahtinen (varapuheenjohtaja)

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 9:30-11.38 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Kurikka, Kärrytie 1, 2.krs, kaupunginhallituksen huone. Läsnä: Hannu-Pekka Kivistö Jalasjärvi, puheenjohtaja. Poissa: Hannu Martikkala KTN, Seinäjoki

Kurikka, Kärrytie 1, 2.krs, kaupunginhallituksen huone. Läsnä: Hannu-Pekka Kivistö Jalasjärvi, puheenjohtaja. Poissa: Hannu Martikkala KTN, Seinäjoki 1 Aika: 18.6.2013 klo 9.30 11.25 Paikka: Kurikka, Kärrytie 1, 2.krs, kaupunginhallituksen huone Läsnä: Hannu-Pekka Kivistö Jalasjärvi, puheenjohtaja Jari Isohella Kurikka, 1. varapj Markku Rintamäki Seinäjoki,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 03.09.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 12 Kokouksen avaus 13 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 14 Pöytäkirjan tarkastaminen 15 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU

FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU 1(5) FENG OFFICE -PROJEKTINHALLINTATYÖKALU Verkkoprojektissa tarkoituksenmukaisen projektinhallintatyökalun käyttö vähentää viestintään kuluvaa työaikaa merkittävästi, kun projektin osapuolilla on reaaliaikainen

Lisätiedot

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(7) Edustajisto 5/12 26.3.2012 EDUSTAJISTON KOKOUS. AIKA 26.3.2012 Klo 17.

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki. ESITYSLISTA 1(7) Edustajisto 5/12 26.3.2012 EDUSTAJISTON KOKOUS. AIKA 26.3.2012 Klo 17. ESITYSLISTA 1(7) EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Haagan toimipiste, G 318 KUTSUTUT Varsinaiset edustajat: 1 Juho Karhumäki pj paikalla 2 Eetu Salminen vpj paikalla * 3 Salla Korhonen paikalla

Lisätiedot

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus

RT tuotetieto. Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus RT tuotetieto Ota hyöty irti tuotetiedon digitalisaatiosta! RT tuotetiedon ja RT urakoitsijan tuotetiedon lanseeraustilaisuus 7.6.2017 12.6.2017 1 Ohjelma Tilaisuuden avaus Matti Rautiola, yliasiamies,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 18.3.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone

Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone KESKI-POHJANMAAN ERIKOISAIRAANHOITO- PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Aika 27.05.2015 Klo 14:00-15:30 Paikka Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 22 Kokouksen avaus 3 23 Kokouksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT ASIALISTA 5/ Aika: Keskiviikko 10.8.2016 klo 13:00-14:35 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2015 Aika ja paikka Ke 15.4.2015 klo 19.00-20.24, Korian seurakuntasali, Alakouluntie 23 Tutustumis- ja suunnitteluilta sekä kahvit

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Heke-tiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 2/2012 1. Heke-tiimi. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Heke-tiimi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Edellisen kokouksen muistio 3 9 Työnohjaus 4 10 Opettajien työssäjaksaminen 5 11 Savuton työyhteisö -toimenpideohjelma 6 12 Rekrytoinnin kehittämisen

Lisätiedot

Paikka Nöykkiön koulun neuvotteluhuone 202, Nöykkiönlaaksontie 3, Espoo. 6 Johtokunnan oppilasjäsenten läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Paikka Nöykkiön koulun neuvotteluhuone 202, Nöykkiönlaaksontie 3, Espoo. 6 Johtokunnan oppilasjäsenten läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen Nöykkiön koulun johtokunnan kokous 2-2017 Pöytäkirja 26.9.2017 NÖYKKIÖN KOULU Johtokunnan kokous Aika 26.9.2017 kello 18.04-21.50 Paikka Nöykkiön koulun neuvotteluhuone 202, Nöykkiönlaaksontie 3, Espoo

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Vanhusneuvosto 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 10:00-12:00 PAIKKA Tupasvilla, Kortesjärvi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Tupasvillan tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen.

TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) TOIVAKKA. 1 Kerhon puheenjohtaja Martti Liukkonen avasi kokouksen. TOIVAKKA AUTOURHEILUKERHO RY. PÖYTÄKIRJA 1 (4) 41660 TOIVAKKA 11.9.1999 SYYSKOKOUS Aika 11.9.1999 klo 15.00 16.35 Paikka Hirsiaho, Huikko Läsnä 21 jäsentä (osanottajaluettelo liitteenä) 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 Vakka-Suomen sosiaalijohto 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 10:00-15:05 Paikka Lootholma, Kustavi Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS... 84

Nuorisovaltuuston kokous Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS... 84 PÖYTÄKIRJA 82 Nuorisovaltuuston kokous 7.12.2015 AIKA 7.12.2015 klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 84 2 KOKOUKSEN AVAUS... 84

Lisätiedot