-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina klo 13.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-kokouspöytäkirja. Aika Tiistaina 10.4.2015 klo 13.00"

Transkriptio

1 Aika Tiistaina klo Paikka Läsnä -kokouspöytäkirja Mittaviiva Oy Lars Sonckin kaari 10 / Nova-talo Espoo Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy Kemppainen Jani, Talonrakennusteollisuus ry Kivimäki Christian, Mittaviiva Oy Koskenvesa Anssi, Mittaviiva Oy Lahtinen Raija, Rakennustieto Oy Lehtinen Reijo S, Talonrakennusteollisuus ry Leinonen Oskar, Mittaviiva Oy (kohta 4. / Ratu-työmaat) Marjasalo Anita, Peab Oy Paukku Sari, NCC Rakennus Oy Sahlstedt Satu, Mittaviiva Oy, sihteeri Soila Jukka-Pekka, NHK-Rakennus Oy, puheenjohtaja 1. Kokouksen avaus Jukka-Pekka Soila avasi kokouksen n. klo Jani Kemppainen esitteli itsensä. Jani on tulossa korvaamaan Reijoa Ratu-ohjausryhmässä Reijon siirtyessä kesän jälkeen eläkkeelle. Jani on toiminut Talonrakennusteollisuudessa jo jonkin aikaa, viimeaikaiset projektit ovat käsitelleet rakentamisen energiatehokkuutta, kosteudenhallintaa ja laatua. Jani toivotettiin tervetulleeksi mukaan ryhmän toimintaan. 2. Edellisen Ratu-kokouksen pöytäkirja Käytiin lävitse edellisen kokouksen pöytäkirja. Jukka-Pekka Soila totesi, että edellisessä kokouksessa esitettyyn nähden ulkoseinäelementtien julkisivujen saumaukseen tarkoitettua saumanauhaa onkin saatavilla ja käytössä. Arvioitiin, että nauhan päälle ja tällä ei ole merkitystä Ratu-ohjeiden tekstin kannalta. Raija Lahtinen kävi lyhyesti lävitse KorjausRYL:n tilannetta. Rakennustiedon sisäinen esiselvitystoimikunta on kokoontunut ja kokoontumisissa on käsitelty koottua esiselvitysmateriaalia. Käsikirjoituksen kirjoittamiseen on lähetetty tarjouksia, mutta Raija kertoi, että saatujen tarjousten hintataso yllätti. Käsikirjoitus kuitenkin tilattaneen ja toimikuntatyöskentely käynnistyy hieman myöhemmin. Valvova toimikunta on kokoontunut puheenjohtajanaan Reijo S Lehtinen. Raija valitteli rahoitustilannetta, mutta korosti julkaisun tärkeyttä koko rakennusalalle. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta. 1

2 3. Ratu-työpajan kuulumiset Satu Sahlstedt esitteli koostetta Ratu-työpajasta. Kooste on pöytäkirjan liitteenä 1. Satu kertoi, että työpajan alussa tiedusteltiin liitteen 1. kuvaajan mukainen kysymys. Vastaukset luokiteltiin työpajan aikana teemoittain. Luokittelussa erottuivat kehityspisteinä erityisesti Ratutiedon käytettävyys, saatavuus ja jäsentely. Anssi Koskenvesa arvioi, että Ratun aineiston sisältöön ei tullut juurikaan kommentteja. Anssi tulkitsi asian niin, että Ratun käytettävyys pitää saada ensin kuntoon, että saadaan kommentteja varsinaiseen Ratu-aineistoon. Mittaviivan päätelmä työpajasta on, että Ratu-tieto on hankalasti löydettävissä, käytettävissä ja lisäksi käyttäjät kokivat saatavuudessa lisenssiongelmia. Raija Lahtinen kertoi, että Rakennustieto haluaisi auttaa tilanteessa suoraan käyttäjiä. Tämä onnistuisi, jos käyttäjille pystyttäisiin viestimään suoraan. Ryhmälisenssit estävät monen oppilaitoksen kohdalla tämän. Pahimmillaan yhteyshenkilönä on vain kirjastonhoitaja tai IT-henkilö, joka hallinnoi oppilaitoksen kaikkia lisenssejä. Jukka-Pekka Soila kyseli ilmaislisenssiasiasta. Raija vastasi, että lisenssejä on oppilaitoksilla käytössä varsin hyvin. Ongelmana on Raijan näkemyksen mukaan oppilaitoksessa tiedon siirtyminen. Anssi kertoi, että TTY:llä on ollut kokemuksia lisenssimäärän aiheuttamista rajoitteista. Vaikka erityisjärjestelyin pienelläkin lisenssimäärällä selvitään, vaikuttaa mielikuvakin: jos käyttö vaatii erityisjärjestelyitä on kynnys käyttöön korkeampi myöhemminkin. Anssi koki, että Raijan mainitsema henkilökohtaisuus voisi toimia käyttöoikeuksissa. Raija vastasi vielä, että mitään estettä Rakennustiedon puolelta ei ole järjestää oppilaitoslisenssejä tällä tavoin toimiviksi. Keskusteltiin, että Ratun markkinoinnissa opiskelijoille tarvittaisiin jalkautumista oppilaitoksiin. Raija Lahtinen kertoi, että kokemukset pääsemisestä oppilaitoksiin kouluttamaan Ratua eivät ole olleet lupaavia. Kari Lamberg kertoi, että Rakennusliiton nuorisotoimitsijat toimivat jatkuvasti kouluttavana tahona oppilaitoksissa ja koki ihmeelliseksi, että oppilaitoksiin ei pääsisi. Reijo S Lehtinen ehdotti, että Rakennusliitto ja Rakennustieto menisivät yhdessä oppilaitoksiin. Sari Paukku kertoi, että aloittavien opiskelijoiden tapahtumiin ainakin yrityksiä pyydetään ahkerasti. Matti Hämäläinen pohti, että Ratun mobiilisovelluksen tekeminen ajaisi käytettävyyden parantamiseen alustan vaatimusten johdosta. Jani Kemppainen koki, että vaikka Ratussa on tietoa paljon on Ratun tietosisältö hankalasti löydettävissä. Jani ehdotti, että olisi ensimmäisenä vaiheena olisi yhden työlajin menekkilaskuri, jolla voi tarkistaa tietyn tehtävän keston. Sovellus voisi olla web-sovellus tai itsenäinen ohjelmansa. Anssi kannatti Janin ehdotusta ja nimenomaan tarkistusajattelutapaa yksittäisten asioiden tarkastamiseen sopivat työkalut tuntuvat olevan toimivia. Reijo S Lehtinen muistutti vielä ansaintalogiikasta, jonka tulee olla toimiva, jotta Ratun talous pysyy kunnossa. Jani kysyi voisiko menekkilaskuri ollakin ns. sisäänheittotuote: ilmainen laskuri niukoilla tiedoilla ja siitä linkitys RatuNet:iin ja ostamaan muita tuotteita. Anssi kertoi kokevansa työpajan tulosten perusteella, että Ratun tietokantaistamispäätös on ollut oikea ja se mahdollistaa oikeat asiat erilaiset julkaisutavat tulevaisuudessa. Satu päätti Mittaviivan esityksen kalvoon, jossa oli kehitysehdotuksia: opiskelijanumeroon sidottua lisenssi, ilmainen Ratun opetusaineisto sekä Ratun lisääminen rakennusalan ammattitaitovaatimuksiin. Anssi kannatti opetusaineiston julkaisua. Anssi piti hyvänä sitä, että Ratun käyttöä voisi opiskella ilman varsinaisia Ratu-materiaaleja. Ilmainen opiskelu- ja opetusaineisto herättivät keskustelua. Sari koki tärkeänä, että Ratun käyttöön ei tarvita käyttökoulutusta. Anssi kertoi, että tietoon pitää päästä nopeasti usean tason klikkailuja siedetään huonosti. Jani nosti esille Ratu Flow aineiston. Pohja on Janin mielestä hyvä, mutta vaatii päivitystä. Jania mietitytti miten aineisto saadaan käyttöön. Reijo S Lehtinen esitti, että Ratu Flow päivitetään ja Rakennustieto tekisi siitä teaser-tyyppisen aineiston itselleen. Reijo näki, että myös muita vastaavia teaser-tuotteita mahtuisi markkinoille. Lisäksi päätettiin, että laaditaan yksinkertainen web-sivu työmenekkilaskelmaa varten. 2

3 4. Käynnissä olevat hankkeet Ratu-aikataulutiedosto Christian Kivimäki esitteli aikataulutiedoston tilannetta. Christianin esitys on liitteenä 2. Christian totesi, että tähtäimessä on paremmin ohjelmistokäyttöön sopiva tiedosto, joissa tieto on pilkottu pieniin palasiin. Päätettiin, että tiedostoa jaetaan vain ohjelmistoyrityksille. Ihmiskäyttäjille laaditaan oma, selkeämpi Excel-tiedosto. Christian kertoi, että Talo 2000 hanke- ja tuotantonimikkeistöt toimivat tiedoston jäsentelyrunkona. Muut Talo 90 ja 80 nimikkeistöt toteutetaan muunnostaulukoiden avulla. Muunnostaulukot ovat peräisin Aikataulukirjan loppusivuilta ja Ratu T-411 Talo 90 nimikeistö Ratussa tiedotteesta. Taulukoita on muokattu työn edetessä. Sari Paukku kyseli miten ohjelmistodataa saa käyttää, koska avoin käyttöoikeus dataan on varmasti ohjelmistoyritykselle kultakaivos. Raija Lahtinen totesi, että kysymys on hyvä. Reijo S Lehtinen totesi, että nyt on sovittu vain aikatauluohjelmakäytöstä ja muusta käytöstä sovitaan erikseen. Todettiin, että viiden-kuuden ohjelmistoyrityksen mukanaolo on syytä hankkeen valmistuttua myös uutisoida. Aikataulutiedostohankesopimuksen allekirjoittaneet seuraavat yritykset: - CGI (lasku maksamatta) - Trimble Tekla Vico Office - Tocosoft Oy Tocoman - EVRY Jydacomm - Mercus Software Broker (lasku maksamatta) Lisäksi Admicom:n kanssa on keskusteltu vastaavasta tiedostoyhteistyöstä. Ratu-tietokanta Christian Kivimäki jatkoi esittelemällä aikataulutiedoston tilannetta. Tietokantaa käsittelevä osuus Christianin esityksestä on liitteen 2 sivuilla 4 7. Tietokantaistamista testasi TET-jaksolla Olli Penttilä ja tiedonsiirron arvioitiin toimivan hyvin. Tieto siirretään ensin Excel-taulukkoon, josta se siirretään tietokantaan tauluittain. Christian esitteli kevyen menetelmäkuvaussivun, joka kokoaa tiedon kannan sisällöstä (linkki liitteissä). Moottori on tehty tiedon siirtymisen tarkistamista varten, mutta vastaavalla tavalla tietoa voidaan myös koota myös Ratu-ohjekortin muotoon. Ensimmäisiä uusia ominaisuuksiakin on myös saatavilla tiedon rakenteisuuden myötä. Raija Lahtinen kommentoi, että olisi hyvä keskustella siitä, mikä olisi uusi julkaisun muoto. Raija esitti kysymyksen ja oletuksen, että nykyisen kaltainen Ratu-ohje tuskin on toivottu julkaisumuoto. Jukka-Pekka Soila kokosi edellisestä kokouksesta ajatuksia Ratu-korttien tulevaisuudesta: korttien lyhentäminen ja kuvien tarkoituksenmukaisuus tulee ottaa tarkasteluun. Satu Sahlstedt totesi, että myös työpajan vastaukset tukevat näitä kehitysehdotuksia. Uuden RatuNet:n käyttöliittymä herätti keskustelua. Anssi ehdotti, että asiassa edettäisiin käyttötapauskuvausten kautta, jolloin päästäisiin nopeasti käsiksi siihen mihin suuntaan käyttöliittymää pitäisi kehittää. Keskusteltiin RatuNet-palvelun sisällön päivittämisestä. Maksaville asiakkaille pitää pystyä tarjoamaan uutta. Anssi Koskenvesa kertoi, että Ratu-työmaalta tulee työmaatutkimusta tehdyksi niin paljon, että tiedon perusteella voidaan uudistaa jokin osio. Uusi julkaisuperiaate tulee päättää. PDF-tiedostot todettiin toistaiseksi julkaisumuodoksi. Anssi kannatti tietokannan mahdollisuuksien mainostamista. Matti Hämäläinen koki, että ainakaan yrityskäyttäjille tietokannan avaamat uudet käyttömahdollisuudet ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin päivitykset sisältöön. 3

4 Todettiin, että tietokantaistamisesta ei ole kerrottu Ratun asiakkaille. Arvioitiin, että asiakkaille olisi syytä kertoa julkaisujen vähenemisestä tästä johtuen ja kertoa samalla tietokantaistamisen mahdollisuuksista. Laadunvarmistuslistat nostettiin esille. Tiedusteltiin saadaanko Ratun käyttöliittymää. Jukka-Pekka Soila ja Sari Paukku hahmottelivat ja tiedustelivat voisiko tarkistuslistojen ympärille laatia demon uudesta järjestelmästä. Sari kannatti toistuvan tehtävän ohjauksen ottamista mukaan demoon, jolloin käsiteltäisiin myös tehtäväsuunnittelua ja aloituspalaveria. Anssi ehdotti, että Anita käsittelisi tätä osiota käyttötapauskuvauksessa. Christian nosti vielä esille Ratun ulkopuolisten ohjelmistokehittäjien potentiaalisen kehityspanoksen Ratuun. Monet toimijat pyrkivät hiomaan tiettyä rakentamisen tehtävää sujuvammaksi ja tässä voisi hyödyntää Ratun tietoa. Christian kysyi pystyisikö tiedon käyttö-/hyödyntämisoikeutta myymään niin, että käyttö tätäkin kautta yleistyisi ja tulisi osaksi. Anssilla oli näkemys joka oli ollut esillä myös Ratun työpajassa, että yritysten pitäisi pystyä pitämään parempaa huolta Ratun kautta yhteisistä toimintatavoista. Raija Lahtinen otti esille Skanskan laatiman ja Rakennustiedollekin esittelemän Ratua hyödyntävän järjestelmän/toteutuksen. Raija tiedusteli voisiko Niku Hartikainen tuoda jonkin ominaisuuden käyttötapauskuvauksena mukaan Ratu-hankkeen kehitykseen. Niku lupasi tiedustella asiaa Ilkka Romolta. Päätettiin, että seuraavaan kokoukseen (12.6.) kukin Ratu-ryhmän jäsen laatii yhden käyttötapauskuvauksen uudesta Ratun käyttöliittymästä. Tehtävästä ohjeistetaan erikseen. Ratu-työmaat Oskar Leinonen esitteli kuluneen talven ja kevään aikana kerättyä toteutumatietoa ja suunnitelmia tiedonkeruusta kesälle Oskarin esitys on pöytäkirjan liitteenä 3. Kerrattiin alussa lyhyesti Ratun vuosikellon eli yleistuotantosuunnitelma. Päätös Ratun jaksotuksesta kahteen tutkimuskauteen tehtiin syksyllä Nyt on käynnistymässä ensimmäinen kokonainen sykli ja työmaille suuntautuva tutkimusjakso. Syksyllä tehdään päätöksiä siitä mitä kesän aikana on kerätty: voidaan julkaista tuloksia ja päättää lisätutkimuksen tekemisestä talven tutkimusjaksolla. Lisäksi kesällä on käynnissä käsikirjapäivitys. Oskar kertoi, että talven aikana on ollut yhtä aikaa seurannassa parhaimmillaan viisi työmaata, talvella, syksystä kevääseen, seurattiin vain kahta työmaata. Kolme muuta työmaata on tullut seurantaan vasta maaliskuussa. Seurannan ja työmaakäyntien ajoittamisessa on vakiintunut menettelyitä mm. sähköpostitse päivittyvä viikkosuunnitelma tai erilaiset työmaatoimiston seinällä esitettävät aikataulut, mutta keskeisenä havaintona on ollut yhteyshenkilön useimmiten työnjohtajan aktiivisuuden suuri merkitys tutkimukselle. Asiasta kiinnostunut ja siihen perehtynyt työnjohtaja helpottaa tiedon keräämistä. Kari Lamberg kysyi oliko kohteissa käytetty rakennusliikkeen omien miesten monitoimiurakoita. Oskar vastasi että monessa kohteessa käytetään pääsääntöisesti aliurakoitsijoita. Myös Anssi Koskenvesalla oli sama käsitys. Toteumatiedon keräystä käytiin läpi työlajikohtaisesti. Jukka-Pekka Soila kiinnitti huomiota työlajien moninaisuuteen ja kysyi olivatko kohteet ns. kovan-rahan-asuntoja. Kohteet olivat vuokra- ja asumisoikeusasuntoja, jolloin voitiin päätellä että pintamateriaaleilla ei ollut suurta eroa asuntojen välillä. Paukku kommentoi myös, että vuokra-asuntojen kohdalla asukasmuutokset eivät tuo muutoksia asuntojen välille, jolloin rakentaminen voi olla nopeampaa/helpompaa. Sari Paukku kysyi pystyisikö Ratu-tutkimusta tekemään aliurakoitsijoiden tai tietyn alan erityisurakoitsijoiden parissa. NCC on teettänyt opinnäytetyön, jossa seurattiin maalausurakoitsijaa eri kohteisiin. Anssi Koskenvesa arvioi, että Ratu-tutkimuksessa ollaan ehkä kuitenkin enemmän päätoteuttajan asialla liikkeellä. Yhden aliurakoitsijan vertailu eri päätoteuttajan työmailla voi herättää kysymyksiä. siht. huom. Metalli-Ratu tutkimuksessa v toteutettiin työkohteiden etsiminen suoraan me- 4

5 tallialan urakoitsijoiden kautta. Ratu ei ollut kovin tunnettu ja yllättävän moni yritys kieltäytyi suoralta kädeltä osallistumasta tutkimukseen. Tämä on ollut tukemassa päätöstä, että pyritään aina työmaiden päätoteuttajien kautta seuraamaan työtä. Oskar oli kiinnostunut onko Ratu-työmaasta tullut palautetta yritysten sisällä. SRV:llä ei ole kiirinyt palautetta Matti Hämäläiselle asti. NCC:ltä Sari kertoi keskusteluissa tulleen ilmi, että aikojen tiedustelu ei ollut työllistänyt liikaa työmaahenkilöstä, mutta palautteesta ei oltu saatu hirveästi irti. Palautetta onkin päätetty korjata taulukkomuotoon ja vertailemaan työsaavutuksia, jotka ehkä avautuvat kuvaajaa paremmin. Reijo S Lehtinen linjasi Ratun sisältöpäivitysten periaatteita. Alkujaan on ollut tavoitteena saada kymmenen, mieluummin useampia, seurantoja uusien tietojen julkaisemiseksi. Toisaalta on vakiintunut myös käytäntö, että n. viiden kirjauksen pohjalta on pystytty tekemään ns. freesaus, kun muutoksia työlajissa ei ole havaittu tai muutokset ovat olleet vähäisiä. Reijo koki nämä säännöt hyviksi. Anssin mielestä Reijon linjaamat säännöt ovat hyvät ja ovat toteutuneet hyvin. Mittaviiva laatii ehdotuksen pelisäännöistä seuraavaan kokoukseen. Keskusteltiin Ratu-työmaiden määrästä ja kerättävästä sisällöstä. Korjauskohteet on rajattu tässä vaiheessa pois, jotta saadaan tietojen käsittelyä rajattua alkuvaiheessa yhteen tyyppiin. Korjauskohteet voidaan ottaa myöhemmin mukaan. Oskar kertoi, että uudiskohteen runkovaiheessa mukaantulo on helppoa, mutta kerätty tieto on alkuvaiheessa yksipuolista rungon kokoamista. Päätettiin, että työmaa voi Ratu-työmaa tutkimukseen osallistuessaan olla missä tahansa vaiheessa. Päätettiin myös, että tutkimusta ei tässä vaiheessa kohdenneta vielä mihinkään työlajeihin vaan kerätään sitä mitä työmailla on käynnissä. Raija muistutti, että maarakentamisen Ratu-ohjeet ovat tällä hetkellä vanhinta tietoa vuosituhannen alusta. Matti koki, että maarakennuksen osalta louhinnan yksiköt olisi syytä päivittää sopiviksi. Oskar kertoi vielä lopussa tulevan kesän tutkimuksesta, että kirjaamismäärät ja työlajit riippuvat hyvin paljon saatavista Ratu-työmaista, mutta arvioi koko kesän kirjausmäärän olevan kirjauksen välillä. Keskusteltiin vielä työmaille annettavasta palautteesta. Jukka-Pekka kysyi huomauttaako Oskar havainnoimistaan epäkohdista työmaalla yhteyshenkilölle. Oskar totesi, että ei ole erikseen epäkohdista huomauttanut, mutta palaute on kuitenkin käyty lävitse. Anssi näki, että palautetta voidaan muokata siihen suuntaan, että palautteen anto ei ole kiinni havainnoitsijasta ja ei henkilöidy palautteenantajaan Päätettiin poiketa vuosikellosta siten, että seuraavaan kokoukseen laaditaan esitys talven ja kevään aikana tehtyihin havaintoihin perustuvista muutoksista ja niistä seuraavista Ratun päivitystarpeista. Näin turvataan syksylle Ratu-julkaisuja Ratun asiakkaille. Aikataulukirjan päivitys Christian Kivimäki esitteli Aikataulukirjan päivityksen lähtötilannetta. Aikataulukirjaa käsittelevä osuus Christianin esityksestä on liitteen 2 sivuilla 8 9. Mittaviiva alkaa kokoamaan kirjaa Rakennustöiden menekit kirjan tietokannan pohjalta ja vastaavalla tavalla. Kirjaa varten koodataan eri sivurakenteiden ulkoasu työlajeittain. Christian kertoi, että kokonaistyöryhmät löytyvät päivitettynä Ratun aikataulutiedoston materiaaleista, mutta mitoittavien työryhmien tiedot pitää siirtää painotuotteesta tietokantaan. Christian kysyi tuleeko työryhmiä päivittää vai siirretäänkö ne sellaisenaan uuteen julkaisuun. Anssi Koskenvesa arvioi, että nykyrakentamisessa tahdistavan työn avulla laskemisen merkitys on vähentynyt aliurakoinnin myötä. Tehtävät mitoitetaan kokonaistyöryhmällä. Anssi koki myös, että urakoitsijoiden vaihtuvuuden ja urakkakoon vuoksi myös suoritemäärän merkitys harjaantumismahdollisuuksien vähentyessä on pienenemässä. Myös työpajassa käytettävyydestä tulleet kommentit puoltaisivat sarakkeiden vähentämistä ainakin suurimmassa osassa työlajeja. Anssi ehdotti, että kirjan ulkoasua muutettaisiin näiden näkemysten pohjalta. Niku Hartikainen kannatti Anssin ajatusta. 5

6 Päätettiin, että Mittaviiva arvioi ja laatii Aikataulukirjan uudesta ulkoasusta mallin seuraavaan kokoukseen. Keskustelun pohjalta päädyttiin siihen, että työlajikohtaiset sivut laaditaan enintään kolmella sarakkeella: vähimmäis-, normaali- ja enimmäissuoritemääräkertoimella. Tahdistavan työryhmän tiedot poistetaan. 5. Ratun käyttölupapyynnöt Raijan esitys on liitteenä 4. Raija Lahtinen kysyi haluaisiko Ratu-ohjauryhmä jatkossa saada opinnäytetöistä tietoja. Todettiin, että ryhmä ottaa ne mieluusti tietoonsa jatkossakin. Raija esitteli lyhyesti opinnäytetöitä varten tehtyjä käyttölupapyyntöjä. Käyttölupia on erilaisia. Viittaaminen on ilmaista, opinnäytetöihin myönnetään yleensä myös käyttölupia ilman veloitusta. Kaupalliseen tarkoitukseen käyttöluvat ovat maksullisia. Reijo S Lehtinen kertoi, että Rakennustieto vastaanottaa käyttölupahakemukset ja Talonrakennusteollisuus hyväksyy ne. Raija esitteli neljä hiljattain käyttöluvan saanutta opinnäytetyötä. Päätettiin lisätä Raijan esittelemät opinnäytetyöt RatuExtranetin opinnäytetyöosioon linkkeineen. Raija kertoi myös muita kuulumisia Rakennustiedosta: Jukka Lyytinen on siirtynyt Rakennusmediasta Rakennustiedon kirjaliiketoiminnan johtajaksi. Jukka toimii myös Ratun käsikirjojen kustannussopimusten kanssa. Uudistuvasta TaloRYL:stä on poistumassa sähkötöiden osio. Julkaisu on näillä näkymin valmistumassa syksyllä Julkaisu tehdään ja julkaistaan osioina ja kootaan lopuksi yhdeksi julkaisuksi. Uudistusta valvovassa toimikunnassa on noussut esille kysymys miten työmaatoiminnot pitäisi huomioida TaloRYL:ssä. Onko kyseessä talotekninen asia vai yleistä rakentamisen asiaa? Raija kertoi, että tällä hetkellä yleistä laatua ei olla kirjaamassa taloteknisten asioiden joukkoon. Reijo kertoi, että on aikanaan kirjoittanut työmaatoiminnoista ns. nollaluvun aiempiin RYL-versioihin. Luvussa käsitellään yleisiä rakentamisen laatuvaatimuksia. Reijo piti tärkeänä, että tämä osio säilyisi. Asiaan voidaan palata myöhemmin. Rakentamisen jätehuolto ja liikuntapaikkojen RT-kortit on lausunnoilla. Raija kertoi edelleen, että Vilho Lukkarinen oli tiedottanut juuri ennen kokousta, että ilmatiiveyden mittaus liitetään joko RT- tai Ratu-ohjeisiin. Raija toi ryhmälle tiedoksi hankkeen käynnistymisen. Ilmatiiveyden mittaus on tullut ajankohtaiseksi energiatehokkuuden merkityksen kasvaessa. Reijo totesi, että asiaa halutaan tuoda esille kollektiivisesta suunnasta, jotta ei olla ainoastaan yksittäisten konsulttien armoilla. Jukka-Pekka Soila sanoi, että asia korostuu korjausrakentamisessa. Raija jakoi ryhmälle myös merkkiainekuvausta käsittelevän RT-ohjeluonnoksen käsikirjoituksen, joka on pöytäkirjan liitteenä Muut asiat Kokouksessa ei käsitelty muita asioita. 7. Seuraava kokous Kevään 2015 kokoukset on sovittu aiemmin. Paikkaa päätettiin muuttaa. Anita Marjasalo lupasi selvittää Peab:n tiloja kokousta varten. siht. huom. kokouspaikka varmistui Peab:lle Kokoukset keväällä pidetään seuraavasti Perjantai klo Peab Oy, Sentnerikuja 5, 4.krs saunatila Toteutuvasta paikasta ilmoitetaan erikseen kutsun yhteydessä. 6

7 8. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja Jukka-Pekka Soila päätti kokouksen n. klo Pöytäkirjan laati nauhoituksen ja muistiinpanojen pohjalta Christian Kivimäki. LIITTEET Liite 1 Liite 2 linkki Liite 3 Liite 4 linkki Liite 5 Ratu-työpajan kooste Ratu-aikataulutiedosto, -tietokanta ja Aikataulukirjan päivitys esitys Ratu-työmaat esitys Opinnäytteet ja kuulumisia RT Merkkiainetutkimus luonnos SSa CKi CKi OLe RLa RLa RLa Suoraan tämän kokouksen Ratu ExtraNet-sivulle pääset tästä linkistä: JAKELU Hartikainen Niku, Skanska Talonrakennus Oy Hämäläinen Matti, SRV Rakennus Oy Kemppainen Jani, Talonrakennusteollisuus ry Kokkonen, Tommi, YIT Rakennus Oy Koskenvesa Anssi, Mittaviiva Oy Lahtinen Raija, Rakennustieto Oy Lamberg Kari, Rakennusliitto ry Lehtinen Reijo S, Talonrakennusteollisuus ry Marjasalo Anita, Peab Oy Paukku Sari, NCC Rakennus Oy Soila Jukka-Pekka, NHK-Rakennus Oy Utriainen Markku, Rakennusosakeyhtiö Hartela Mittaviiva Oy, tutkijat 7

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa

KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa 6AIKA - AVOIMET JA ÄLYKKÄÄT PALVELUT-STRATEGIA KUUTOSKAUPUNGIT Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku, Vantaa Muistio Ohjausryhmän kokous 6/2014 Aika: 17.10.2014, 10.00-13.00 Paikka: Tampereen kaupungintalo,

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA

OULUN YLIOPISTO HUTK, historiatieteet PÖYTÄKIRJA Aika Ma 14.9.2009, klo 10 Paikka HU 110 yliopistonlehtori Reija Satokangas yliopistonlehtori Kari Väyrynen Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15. 2 Edellisen kokouksen muistio Edellisen kokouksen pöytäkirja

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta

Kokousaika Maanantai klo 15:00 Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta ENONTEKIÖN KEHITYS OY HALLITUKSEN KOKOUS 016 Kokousaika Maanantai 22.2.2016 klo 15:00 Kokouspaikka Enontekiön Kehitys Oy:n neuvotteluhuone, Virastotalo, Hetta Kutsutut jäsenet Varajäsen Hautamäki, Helinä

Lisätiedot

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokous Pöytäkirja Paikka: Isonnevantien toimipisteen kokoushuone Aika: 18.03.2008 klo 18.00 Läsnä Kimmo Kuisma, puheenjohtaja Henry Koskinen, varapuheenjohtaja Maria Niva Anneli Väisänen Kari

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Lappeenrannan kaupungintalo, neuvotteluhuone Venla, 1. krs, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Lappeenrannan kaupungintalo, neuvotteluhuone Venla, 1. krs, Villimiehenkatu 1, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 AIKA 24.01.2017 klo 15:00 16:30 PAIKKA Lappeenrannan kaupungintalo, neuvotteluhuone Venla, 1. krs, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asianro

Lisätiedot

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV).

Puheenjohtaja kertoi LT:n kokouksesta. Pöytäkirja on toimitettu myös Koulutus- ja turvallisuuskomitean jäsenille (illalla 29.8.2001, huom. RV). SUOMEN ILMAILULIITTO RY PÖYTÄKIRJA Laskuvarjotoimikunta Koulutus- ja turvallisuuskomitea Kokous 4-2001 AIKA: PAIKKA: Ke 29.8.2001 klo 18.00 alkaen SIL ry, Malmi LÄSNÄ: Ilkka Keinänen puheenjohtaja Timo

Lisätiedot

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ

KAJAANIN KORKEAKOULUKONSORTION STRATEGIARYHMÄ Kokouskutsu ja asialista, Pöytäkirja Kokous 4/2009 Aika: Perjantai 16.10.2009 klo 10.20 12.15 Paikka: Oulun yliopisto, kokoushuone HR 144 Läsnä: Rehtori Lauri Lajunen pj., rehtori Arto Karjalainen, johtaja

Lisätiedot

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Ylikylässä PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Ylikylässä 12.9.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 18.28 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin.

Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi esitetyin muutoksin. 19.10.2016 Sivu 1(5) Pöytäkirja 17/2016 19.9.2016 LTKY:N HALLITUKSEN KOKOUS 17/2016 AIKA: 19.9.2016, klo 8.00 PAIKKA: LTKY:n toimiston kokoushuone LÄSNÄ: Ville-Matti Rissanen, puheenjohtaja Daria Minashkina

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä. 1 Esityslistan hyväksyminen. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Pöytäkirja 1 / 5 Vero TORI-siirtoprojekti, ohjausryhmä Aika klo 13-14:25 Paikka Osallistujat Lync Puheenjohtaja: Markku Heikura, tietohallintojohtaja, Verohallinto Jäsenet: Verohallinto Juha Vuojärvi,

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Laatimispäivämäärä ( 4 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 4 / 2016 Hallitus Laatimispäivämäärä 27.5.2016 1 ( 4 ) KOKOUSAIKA Torstai 2.6.2016 klo10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA Luontokeskus Naava / kokoustila Kuukkeli, Luontotie 1,

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop)

Vielä kerran tervetuloa ja totean kokouksen avatuksi. (kop) Voitaneen todeta kokous päätösvaltaiseksi. Todetaan (kop) KÄSIKIRJOITUS Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen vuosikokoukseen AIKA 11.06.2010, PAIKKA Hyvinkää, ASIALISTA: 1. Kokouksen avaus (kop, kop, kop) Hyvät ystävät. Tervetuloa Hyvinkään Venlan kaupunginosayhdistyksen

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS... 84

Nuorisovaltuuston kokous Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS... 84 PÖYTÄKIRJA 82 Nuorisovaltuuston kokous 7.12.2015 AIKA 7.12.2015 klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 84 2 KOKOUKSEN AVAUS... 84

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS Lehtojärvellä 21.3.2015 PÖYTÄKIRJA 1/2015 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja,, avasi kokouksen klo 16.00 ja toivotti kaikki tervetulleeksi Haavikon

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2016 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 21.12.2016 klo 14:00-16:20 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Sote- ja maakuntauudistuksen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 16.6.2016 klo 13.00 14.50 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 5/2015 1 Vakka-Suomen sosiaalijohto 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 10:00-15:05 Paikka Lootholma, Kustavi Luettelo käsitellyistä asioista Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA 24.11.2016 klo 18:00 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 5 Jäsenen nimeäminen vapautusta pyytäneen

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali

SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika klo Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali SEUTUNEUVOTTELUKUNTA Pöytäkirja 8/2014 Kokousaika 12.11.2014 klo 15-17 Kokouspaikka Hämeenlinnan Raatihuone, Valtuustosali Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 2 Talous, hallinto,

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2015 Aika ja paikka Ke 15.4.2015 klo 19.00-20.24, Korian seurakuntasali, Alakouluntie 23 Tutustumis- ja suunnitteluilta sekä kahvit

Lisätiedot

Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja

Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 Lapua Pöytäkirja Niina Huovari 23.10.2012 Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 22.10.2012 Aika: 22.10.2012, klo 13.00-15.50

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Marjukka Mattila avasi kokouksen klo 17.04.

Hallituksen puheenjohtaja Marjukka Mattila avasi kokouksen klo 17.04. Puolue ry Pöytäkirja Syyskokous 2013 Aika: 27.11.2013 klo 17 Paikka: Agora Gamma Läsnä: Marjukka Mattila, Inka Jurkka, Markus Kotkavuori, Karoliina Saraste, Teemu Rinkinen, Marko Pulkkinen, Topi-Veli Arpiainen,

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015

PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 PÖYTÄKIRJA Suomen Pitkäkarvakerho ry Deutsch Langhaar Klub Finnland -yhdistyksen vuosikokouksesta 2015 Paikka: Wanha Karhunmäki, Lapua Aika: 14.11.2015 1. Kokouksen avaus Hallituksen jäsen Joni Riste avasi

Lisätiedot

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014.

Pöytäkirja 10/ (14) Johtoryhmä Aika klo 09:03-12:07. Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014. Pöytäkirja 10/2016 1 (14) Johtoryhmä 19.10.2016 Aika 19.10.2016 klo 09:03-12:07 Paikka Kotkan kampus, rehtorin työhuone B1014 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 133 Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314)

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tutkimustoimikunta. Kokous 8/2010 tiistaina klo (KTK314) 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Säännökset hallintoelimen koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston johtosäännön 41 42 :issä. Kutsu kokoukseen on lähetetty 12.8.2010.

Lisätiedot

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste

Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous. Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste Nurmijärven Jalkapalloseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous Tiistaina 22.3 klo 18 Klaukkalan yläaste 1) KOKOUKSEN AVAUS Hallituksen jäsen Antti Ainasoja avasi kokouksen klo 18.04 2) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 4/2011 11.5.2011 Aika: 11.5.2011 klo 14.00 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj.

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 KOKOUSKUTSU Puheenjohtajaneuvosto

TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 KOKOUSKUTSU Puheenjohtajaneuvosto TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTO 1 TAMPEREEN NUORISOVALTUUSTON HALLITUKSEN KOKOUKSEN Aika 17.8.2016, kello 16.30 Paikka Kulttuuri- ja nuorisopalveluiden toimisto, Puutarhakatu 11, 3. kerros, 33101 Tampere Osallistujat

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina Kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry Botaniska trädgårdens vänner rf PÖYTÄKIRJA 15.11.2013 SYYSKOKOUS Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30 18.10 Paikka Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha, palmuhuonerakennus,

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016

Lehtojärvellä PÖYTÄKIRJA 2/2016 Lehtojärvellä 27.2.2016 PÖYTÄKIRJA 2/2016 HAAVIKON SUKUSEURA RY:N SUKUNEUVOSTON KOKOUS 1 Kokouksen avaus Sukuneuvoston puheenjohtaja, Pekka Haavikko, avasi kokouksen klo 16.45 ja toivotti kaikki tervetulleeksi

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen

Jatkotutkinnon suorittaminen Jatko-opiskelu Jatkotutkinnon suorittaminen 5. Tutkinnon myöntäminen 2. Jatko-opintojen suorittaminen 1. Valinta jatkokoulutukseen Tutkimuksen tekeminen 3. Lisensiaatintutkimuksen tarkastus ja hyväksyntä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet:

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi PÖYTÄKIRJA 4 17.11.2016 1 (6) Kokoustiedot Aika: torstai 17.11.2016 klo 17.30 19.30 Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/15

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/15 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/15 Nuorisovaltuusto Aika 11.04.2016 klo 16:00-17:00 Paikka Vääksyn nuokku Käsitellyt asiat Asia Sivu 41 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 42

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 6.6.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n Hämeen piiri ry pöytäkirja Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Aika: 4.9.2011 kello 13:18-17.12 Paikka: Läsnä: Hämeenkatu 3 b 14, Tampere Tiina Koljonen, puheenjohtaja Arto Lehtinen, sihteeri Tuomas Sirén, jäsen Tino Svart, jäsen Kimi Uosukainen, jäsen Käsiteltävät

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Luotettava Laatutyömaa Alan järjestäytyneet

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-ajan asukastoimikunta Aika klo 14:00-16:00

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-ajan asukastoimikunta Aika klo 14:00-16:00 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 28 Vapaa-ajan asukastoimikunta 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Läsnä Karjalan prikaati, Varuskuntatie 230, Vekaranjärvi Luettelon mukaan Pykälät 20-26

Lisätiedot

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5

SANTALAHTI-LINTULUOTO VESIOSUUSKUNTA Kuivarauma Pyhämaa y-tunnus /5 1/5 Aika 9.6.2013 klo 17:00 Paikka Pyhämaan paloasema, Lyökintie 7 23930 PYHÄMAA 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Olle Kari avasi kokouksen ja toivotti osakkaat tervetulleeksi kokoukseen. 2

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10

YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS. Aika 23.9.2009 klo 16.00. Paikka Kokoustila Kataja, Järjestökatu 10 EETANET RY. PÖYTÄKIRJA 1/2009 1(8) Pöytäkirja kertoo yhdistyksen jäsenille ja viranomaisille, mitä kokous on päättänyt ja mitä pitäisi tehdä. auttaa seuraamaan päätösten toteuttamista. antaa tietoja siitä,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 30.9.2016 klo 13.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Jäsenet: Mikkeli:

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU ILMASTOVERKOSTON KUNTAEDUSTAJAT MUISTIO 2/ Aika: Keskiviikko 23.3.2016 klo 13:00-14:40 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere, pj. Olkanen Emilia

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 2/ PÖYTÄKIRJA

SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 2/ PÖYTÄKIRJA SUOMEN PYSTYKORVAJÄRJESTÖ FINSKA SPETSKLUBBEN RY HALLITUKSEN KOKOUS 2/2013-2014 PÖYTÄKIRJA Aika: Sähköpostikokous 31.3.2014 klo 7:00 4.4.2014 klo 24:00 Paikka: Sähköpostitse. Läsnä: Timo Minkkinen, sihteeri

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Esivalmistelun sote-tiimi

Esivalmistelun sote-tiimi MUISTIO 1/2017 1 Esivalmistelun sote-tiimi Aika 12.01.2017 klo 14:00-16:00 Paikka Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 16.2.2016 klo 13.00 15.31 Nokian lukio, Kylmänojankatu 3, 37100 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 7/12 1(5) n kokous Aika klo 9.00 15.00 Paikka Läsnä Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, ravintola Liisanpuisto, Seminaari Heino Ulla-Maija Niina Kollar Harju-Vahekoski Elina Rousu Jaakko (paikalla

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1. Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA 1 Kokousaika kello 13:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013 AIKA Perjantaina 8.11.2013 klo 9 12.10 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

LIIKKEESSÄ! "Tutkimustoiminta liikkeessä!"

LIIKKEESSÄ! Tutkimustoiminta liikkeessä! MUISTIO 1 LIIKKEESSÄ! "Tutkimustoiminta liikkeessä!" --------------- ATK-sovellukset ja tutkimustieto - työryhmän 2. raportti puheenjohtaja Ari Myllyviita Kemia ari.myllyviita@kemianliitto.fi Maarit Fred

Lisätiedot

Aika: Perjantai klo Paikka: Lahden kaupungintalo, valtuuston esittelyhuone, 3.krs. Harjukatu 31, Lahti

Aika: Perjantai klo Paikka: Lahden kaupungintalo, valtuuston esittelyhuone, 3.krs. Harjukatu 31, Lahti UusiKunta Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys Sivistyspalveluiden toimikunta Muistio2/2010 UusiKunta Sivistyspalveluiden toimikunnan kokous 2/2010 Aika: Perjantai 19.3.2010 klo 9.15-11.50 Paikka: Lahden kaupungintalo,

Lisätiedot

ISS Proko Oy

ISS Proko Oy ISS Proko Oy 6.9.2012 LAPIN YLIOPISTO SISÄILMARYHMÄ SISÄILMARYHMÄN KOKOUS NRO 8 PÖYTÄKIRJA Aika: 6.9.2012 klo 13.00 Paikka: Lapin yliopisto, ravintola Fellin, iso kokoushuone Läsnä: Liite 1 1 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 9.00 12.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 15.09.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 15.9.2015 klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Laatimispäivämäärä ( 6 )

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Laatimispäivämäärä ( 6 ) ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU 8 / 2015 Hallitus Laatimispäivämäärä 18.11.2015 1 ( 6 ) KOKOUSAIKA Tiistai 24.11.2015 klo 13.00 Ennen kokousta klo 12 alkaen lounas Hotelli Pyhätunturilla KOKOUSPAIKKA

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 1/2016. Asian 3 kohdalla hallintopäälliikkö Mattinen Markku 16:00-17:15 maankäyttöinsinööri Asian 4 kohdalla

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI MUISTIO 1/2016. Asian 3 kohdalla hallintopäälliikkö Mattinen Markku 16:00-17:15 maankäyttöinsinööri Asian 4 kohdalla Elinympäristövaliokunta AIKA 11.01.2016 klo 16:00-18:10 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Törrö Marja-Leena 16:00-18:10 puheenjohtaja Nivala Kaisa 16:00-18:10 varapuheenjohtaja

Lisätiedot