Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen"

Transkriptio

1 Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun alueelle yli matkaa. Jo pelkästään tämän vuoden vaihteessa Helsinkiin odotettiin saapuvan yli venäläistä, joista ennakoitiin yöpyvän alueen majoitusliikkeissä. Venäläiset ovat tällä hetkellä suurin yksittäinen Helsingissä vieraileva matkailijaryhmä. Tilastotiedot paljastavat, että venäläiset käyttävät suomalaisiin palveluihin ja tuotteisiin yli miljardi euroa vuodessa. Rahasta noin kolmannes käytetään palveluihin ja loput tuotteisiin. Kokonaisuutena venäläisturismin merkitys ylittää jopa joulukaupan. Vuodenvaihteen venäläismatkailijoiden suuresta määrästä hyötyvät varsinkin alueen kaupat, ravintolat ja majoitusliikkeet. Venäläismatkailijoiden suuri määrä myös tasaa vaihteluja vuosittaisissa matkailijaluvuissa. Venäläisten Suomeen suuntautuvien matkojen määrän odotetaan kasvavan entisestään. Tähän tulee vaikuttamaan toteutuessaan myös nyt suunnitteilla oleva venäläisten Schengen-viisumivapaus. Tämä voi kuitenkin muodostua Suomen matkailun kannalta myös uudeksi haasteeksi. Tähän saakka venäläisiä on houkutellut Suomeen osaltaan Schengen-viisumin helppo saatavuus. Viisumivapauden toteutuessa tämä etu kuitenkin häviää, jolloin eteen nousee kysymys: pysyvätkö venäläiset merkittävänä matkailijaryhmänä jatkossakin? Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että venäläismatkailijat eivät ole täysin tyytyväisiä vapaa-ajan ja ohjelmapalveluiden tarjontaan Suomessa. Merkillepantavaa on myös tyytymättömyys venäjänkielisten palveluiden tarjontaan. Tästä syystä moni venäläismatkailijoiden Suomeen tuoma euro jää käyttämättä. Idästä saapuvan matkailijavirran pitäminen jatkossa itsestäänselvyytenä on perusteetonta, mikäli Suomen houkuttelevuuden säilyttämiseksi ei löydetä uusia keinoja. Smiigo Oy haastatteli alkaneen vuoden tammikuussa 430 venäläisturistia Helsingissä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää venäläismatkailijoiden tyytyväisyyttä tarjolla oleviin majoitus-, ravintola- sekä ohjelmapalveluihin. Tarkoituksena oli myös tutkia venäläismatkailijoiden matkojen sisältöä, ostosmotiiveja sekä ostopäätöksiin ja palveluiden valintaan vaikuttavia tekijöitä.

2 Tutkimuksen avulla haluttiin myös selvittää, miten tyytyväisiä Helsinkiin saapuvat venäläismatkailijat ovat tarjolla olevaan venäjänkielisen palvelun tasoon, opasteisiin ja mainontaan. Tutkimukseen osallistuneista vastaajista hiukan yli puolet oli naisia. Iältään haastateltavat jakautuivat melko tasaisesti siten, että alle 34-vuotiaita oli noin puolet vastaajista, keski-ikäisiä reilu kolmannes ja loput sitä vanhempia. Lapsiperheitä vastanneista oli kolmannes. Suurin osa haastatelluista saapui Pietarista ja sen lähialueilta. Suosituimmat matkustusmuodot Helsinkiin olivat henkilöauto (40 %) ja juna (33 %). Pietarista tulijat viipyivät Helsingissä keskimäärin lyhyemmän aikaa kuin moskovalaiset, jotka pidemmästä matkastaan johtuen saapuivat Helsinkiin muita useammin junalla tai lentokoneella. Ennen matkaa venäläiset hakivat tietoa Helsingistä Internetistä. Lähes yhtä tärkeitä tiedonlähteitä ovat ystävät, kollegat ja sukulaiset. Tämä vahvistaa käsityksen siitä, että puskaradio on venäläisten luotettavaksi kokema tiedonhakukanava, jonka vaikutusta Internet pikemminkin voimistaa kuin kumoaa. Matkatoimistoa käytti haastatelluista vain alle kymmenes. Majoitusliikkeen valinnoissa ylivoimaisesti suosituin Internet-sivusto on Booking.com. Erityisesti vuotiaat luottivat Internetistä saatuun muiden käyttäjien palautteeseen majoitusta valitessaan. Haastatelluista suurin osa majoittui Helsingissä ketjuhotelleihin. Koska osa haastatteluista toteutettiin Scandic-hotellien aamiais- ja aulatiloissa, korostui ketjun osuus kaikissa vastauksissa. Tästä syystä tuloksia tarkasteltiin siten, että Scandic erotettiin omaksi ryhmäkseen. Tutkimuksen mukaan kaikkien hotelliryhmien asiakkaat olivat tyytymättömiä hotellinsa venäjänkieliseen palveluun. Premium ja design-hotelleissa tyytymättömien ja erittäin tyytymättömien osuus oli yhteensä 60 %. Scandic-hotelleissa vastaava luku oli 41 % ja muissa ketjuhotelleissa 70 %. Majoituksensa venäjänkielisten opasteiden osalta tyytymättömimpiä olivat Itsenäiset ja huoneistohotellit -ryhmään kuuluvissa majoitusliikkeissä yöpyneet, joissa yöpyneistä peräti 38 % oli opasteisiin erittäin tyytymättömiä. Myös kaikissa muissa ryhmissä yli puolet yöpyneistä oli tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä

3 tarjottuun viestintään. Tyytyväisyyttä voisi siis kohtuullisen helposti parantaa venäjänkielisiä opasteita lisäämällä. Mainonnan osalta tilanne oli hiukan parempi, joka toisaalta vaikuttaa tuloksiin koetun palvelun osalta. Jos asiakkaalle syntyy hotellin venäjänkielisillä sivuilla odotus venäjänkielisestä palvelusta, on kokemus pettymys, mikäli asiointi venäjäksi sittemmin paikan päällä osoittautuu hyvin vaikeaksi. Ravintolapalveluiden osalta venäläisten toiveita selvitettiin tutkimuksessa avoimin kysymyksin. Kysymyksen asettelun haastavuudesta huolimatta tulos oli selvä: venäläiset matkailijat toivovat löytävänsä Helsingistä paikallista ruokaa. Vastanneista 44 % pitää kohtuullisena illallislaskuna ruokajuomineen euroa/henkilö. Tätä enemmän illallisesta oli valmiita maksamaan kuitenkin yli kolmannes vastaajista. Ravintolan valinnassa korostuvat hyvän ruoan, hinnan ja tunnelman lisäksi venäjänkielinen ruokalista ja palvelu. Viimeksi mainitun seikan osalta iän vaikutus vastauksiin oli ilmeinen: mitä vanhempi vastaaja, sitä tärkeämpää hänelle oli saada palvelua venäjäksi. Sama päti venäjänkielisen ruokalistan suhteen: peräti 81 % yli 54-vuotiaista piti venäjänkielistä ruokalistaa erittäin tärkeänä seikkana ravintolaa valittaessa. Kun vuotiaidenkin joukossa tämä luku oli 58 %, voi ihmetellä kannattaako yhdenkään venäläisturisteja asiakkaakseen toivovan jättää ruokalistojaan kääntämättä. Samaa ihmettelivät vastanneet. Vain reilu kolmannes vastaajista oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen ravintoissa saamaansa venäjänkieliseen palveluun. Ravintoloiden venäjänkielisiin opasteisiin ja ruokalistoihin oli tyytyväisiä 29 % vastanneista ja erittäin tyytyväisiä 19 %. Toinen puoli toivoi tähän yksinkertaisesti ratkaistavaan asiaan parannusta. Ravintoloiden ja kahviloiden käytön lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mihin aktiviteetteihin ja palveluihin venäläiset käyttävät aikaa. Näistä selvästi eniten aikaa käytetään ostosten tekoon ja nähtävyyksiin. Kolme vastaajaa neljästä kertoi käyttävänsä paljon tai kohtalaisesti aikaa ostoksiin. Myös nähtävyyksien katseluun käytetään suhteellisesti paljon aikaa siitä riippumatta, viivytäänkö Helsingissä pidempään tai ei.

4 Venäläisten kiinnostuksen kohteet vaihtelevat kaupungissa arkkitehtuurista (55 % erittäin kiinnostuneita) kulttuurikohteisiin (47 %) ja turistikierroksiin (32 %). Pidempään viipyviä kiinnostavat erittäin paljon luonto- ja lähimatkailu sekä urheiluja vapaa-ajan aktiviteetit. Myös vastaajien ikä selittää eroja eri kiinnostusalueiden välillä. Kysyttäessä palvelujen valintakriteereitä nousi hinnan rinnalle tärkeimmäksi tekijäksi palvelujen varaamisen helppous sekä tähän liittyen venäjänkielinen mainonta, palvelu ja opasteet. Iän merkitys korostui jälleen kielikysymyksessä. Muuten vastauksissa näkyy venäläisten spontaanius, jonka mukaisesti matkaohjelmaa ei suunnitella juurikaan ennen matkaa, vaan erilaisiin palveluihin tartutaan paikan päällä, jos ne on tuotu helposti ja mukavasti saataville. Tämä viimeksi mainittu seikka tarjoaa palveluntarjoajille runsaasti viime hetken myyntimahdollisuuksia. Ostosten suhteen venäläismatkailijoista löytyy odotetusti paljon variaatiota. Kalliita brändituotteita ilmoittaa etsivänsä 38 % vastaajista valtaosan (86 %) etsiessä keskihintaisia laatutuotteita. Suomessa heitä puhuttelee brändituotteiden varma aitous, tax-free-ostamisen hintaetu ja muutenkin edullisemmat hinnat sekä Suomen osin parempi valikoima. Ostokset ja syyt tehdä niitä vaihtelivat jonkin verran matkailijoiden asuinalueen mukaan. Tutkimuksessa saatu tulos ostettujen tuotekategorioiden osalta vastaa täysin Global Blue Finlandin tax-free-tilastoja: eniten venäläiset ostavat Suomesta vaatteita, elintarvikkeita ja jalkineita. Kunkin tuoteryhmän osalta selvitettiin edelleen mitä tuotteita venäläiset täältä erityisesti etsivät sekä mitä brändejä he kussakin ryhmässä tunnistavat. Muodin puolella kysytyimpiä tuotteita ovat sesongin ulkovaatteet ja tunnetuimmat brändit: H&M, Mango, Tommy Hilfiger, Guess ja Max Mara. Elintarvikkeiden osalta noin 3/4 vastaajista tunnisti Valion ja Fazerin. Maitotuotteita kertoi ostavansa 33 % vastanneista ja makeisia ja suklaata joka viides. Ylivoimaisesti suosituin elintarvikeryhmä oli kala ja muut meren antimet, joita kotiin vie lähes joka toinen venäläinen. Suomibrändeistä Valion, Fazerin ja Nokian ohi kiilaa vain Stockmann, jonka tunnisti peräti 88 % vastanneista. Prisman tuntee tutkimuksen mukaan lähes 2/3

5 venäläisistä, K-ryhmän vasta alle kolmannes. Muita tunnistetuimpia suomalaisia liikemerkkejä ovat Lumene (42 %), Luhta (35 %), Fiskars (24 %) ja Reima (24 %). Brändien ja ostoaikeiden lisäksi tutkimuksessa kysyttiin venäläisturistien tyytyväisyyttä liikkeiden venäjänkieliseen palveluun ja opasteisiin. Näistä viimeksi mainittuun oli tyytyväisiä 30 % vastaajista ja erittäin tyytyväisiä 9 %. Tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli vastaajista lähes 60 %. Venäjänkieliseen palveluun liikkeissä oli tyytymättömiä tasan puolet vastanneista. Venäjänkielistä Suomi-matkailuinfoa toivottiin lisää, vaikkakin nykytasoonkin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli noin 60 % haastatelluista. Vastaajista 77 % oli hyvin kiinnostunut venäjänkielisistä kartoista ja oppaista. Myös neuvontaa nähtävyyksistä ja palveluista arvosti korkealle 71 %. Muita vastaajia erityisesti kiinnostavia neuvontapalveluja olivat liikenneneuvonta (60 %) sekä informaatio ajankohtaisista tapahtumista (47 %). Venäläiset ovat aktiivisia matkailupalvelujen käyttäjiä. Kuluttajina heitä ohjaavat uusien, tunteita herättävien elämysten etsiminen, tiedonhakuisuus, uteliaisuus sekä spontaanisuus, mikä näkyy myös heidän matkailutottumuksissaan. Lomalta he hakevat etenkin arkkitehtuuriin, nähtävyyksiin, kulttuurimatkailuun, paikallisiin aktiviteetteihin sekä lähiseutumatkailuun liittyviä uusia elämyksiä. Venäläisen kulttuurin ominaispiirteiden ymmärtäminen sekä venäjän kieltä osaava henkilökunta ovat asiakaspalvelun kannalta erittäin tärkeitä. Näiden avulla Helsingissä toimivat matkailuyritykset pystyvät kehittämään omaa toimintaansa vastaamaan venäläisasiakkaiden tarpeita entistä paremmin. Majoitusvalinnoissa venäläisiä ohjaa Internetistä saatava tieto sekä lähipiirin ja muiden matkailijoiden antamat suositukset. Lisäksi on muistettava, että venäläinen asiakas on hyvin paikka- ja tuoteuskollinen, ja jakaa positiiviset kokemukset mielellään myös muiden kanssa. Tätä voidaan hyödyntää muun muassa sosiaalisen median markkinoinnissa. Ruoka on venäläisille erityisen tärkeä elementti ja erottamaton osa heidän lomakokemustaan. Suurin osa venäläismatkailijoista on kiinnostunut paikallisesta ruokakulttuurista. Erityisesti ravintoloilta haetaan perinneruokia, paikallisia erikoisuuksia sekä uusia ruokamakuja. Jatkossa tätä voidaan hyödyntää yhdistämällä nämä venäläismatkailijoita kiinnostavat ravintolapalvelut osaksi majoituspakettia. Suunnittelemalla innovatiivisia palvelukokonaisuuksia voidaan

6 tuoda esille paikallisuutta sekä uusia näkökulmia Helsingin matkailuun. Kyselyn tulokset osoittavat myös, että salaatit sekä kevyet välipalat ovat suosittuja venäläisten keskuudessa. Tämä tarjoaa laajan potentiaalisen asiakaskunnan useille Helsingissä toimiville lounaspaikoille, mikäli näiden näkyvyys paranisi jatkossa. Ravintoloilta odotetaan myös hyvää hinta-laatusuhdetta sekä venäjänkielisen palvelun saatavuutta. Erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä ollaan valmiita maksamaan laadukkaasta asiakaspalvelusta enemmän. Tässä tulisi ottaa huomioon myös se, että he arvostavat muita enemmän venäjänkielistä palvelua. Helpoin tapa parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä tuottavuutta olisikin kääntää ruokalistat venäjäksi. Myös venäjän kieltä osaavan henkilökunnan palkkaaminen on suositeltavaa. Tämä hyödyttäisi Helsingissä toimivia ravintoloita etenkin venäläisten suosimina sesonkiaikoina. Venäläisiä houkuttelevat Suomessa myös puhdas luonto sekä ekologisuus. Merkittävä osa venäläismatkailijoista haluaisi vierailla Helsingin lisäksi myös muissa lähikohteissa. Luontoelämyksiä sekä aktiviteetteja voidaan markkinoida ennakkoon jo majoitusvalinnan yhteydessä sekä yhdistää ravintolapalveluiden tavoin osaksi yhtenäistä majoituspakettia. Lisäpalveluna voidaan tarjota autonsekä polkupyöränvuokrausta ilman omaa ajoneuvoa liikkuville. Myös lapsiperheiden erityistarpeet tulisi ottaa huomioon majoituspakettien suunnittelussa. Venäläisasiakkaat ovat erittäin hintatietoisia ja varaavat aikaa tuotteiden sekä palveluiden vertailuun. Yhä useampi venäläisasiakas vertaa hintoja myös Internetissä, mikä asettaa uuden haasteen matkailualalla toimiville yrityksille. Onlinenäkyvyyteen kannattaakin panostaa jatkossa yhä enemmän potentiaalisten asiakkaiden saavuttamiseksi. Toisaalta palveluvalintoihin vaikuttavat myös tunnepohjaiset syyt, sillä venäläisessä kulttuurissa tuotteiden sekä palveluiden valitseminen järkiperustein on harvinaista. Palveluntarjoaja voi antaa itsestään positiivisen kuvan esimerkiksi hinnoittelemalla tarjoamansa lisäpalvelut ilmaisina, mikä vetoaa useimpiin venäläiskuluttajiin. Niin ikään tärkeäksi majoitus-, ravintola- ja matkailupalveluiden valintakriteeriksi nousee palveluiden varaamisen helppous venäläisasiakkaan taustasta riippumatta. Tähän sisältyvät asioinnin mahdollisuus venäjän kielellä sekä palvelun varaaminen lyhyellä varoitusajalla.

7 Sisällys Johdanto Tutkimuksen taustatiedot Haastattelupaikat Vastanneiden taustatiedot Vastanneiden asuinpaikat Vastanneiden ikäryhmät asuinalueittain Viipymä Helsingissä Viipymä Helsingissä asuinalueittain Lapsiperheiden viipymä Helsingissä Matkustusmuodot Helsinkiin Matkustusmuodot asuinalueittain Matkustusmuodot matkan keston mukaan Matkustusmuodot ikäryhmittäin Tiedonhaku matkasuunnitelmia tehtäessä Tiedonhaku ikäryhmittäin Tiedonhaku asuinalueittain Pysäköintipaikkojen käyttö Majoitusliikkeet Vastanneiden käyttämät hotellit sekä muut majoitusliikkeet Käytetyt majoitusliikkeet ikäryhmittäin Käytetyt majoitusliikkeet asuinalueittain Lapsiperheiden käyttämät majoitusliikkeet Majoitusliikkeen valintaperusteet Valintaperusteet asuinalueiden mukaan Valintaperusteet ikäryhmittäin Lapsiperheiden majoitusvalinnat Valintaperusteet majoitustyypin mukaan Mainonta, palvelu, opasteet Tyytyväisyys venäjäkieliseen mainontaan Tyytyväisyys venäjänkielisiin opasteisiin Tyytyväisyys venäjänkieliseen palveluun Ravintolapalvelut Suosituimmat ravintolat

8 Ravintolan valintakriteerit Valintakriteerit ikäryhmittäin Valintakriteerit matkan keston mukaan Lapsiperheiden sekä ilman lapsia matkustavien valintakriteerit Suosituimmat hintatasot Ravintolalasku ikäryhmittäin Ravintolalasku matkan keston mukaan Tyytyväisyys ravintolapalveluihin Venäjänkielisen ruokalistan merkitys Venäjänkielisen palvelun merkitys Palvelut ja aktiviteetit Naisten ja miesten väliset erot ajankäytössä Ajankäyttö asuinalueiden mukaan Ajankäyttö matkan keston mukaan Ajankäyttö ikäryhmittäin Kiinnostuksen kohteet Kiinnostuksen kohteet ikäryhmittäin Kiinnostuksen kohteet asuinalueiden mukaan Kiinnostuksen kohteet matkan keston mukaan Lapsiperheiden kiinnostuksen kohteet Palvelujen valintakriteerit Valintakriteerit asuinalueiden mukaan Valintakriteerit ikäryhmittäin Lapsiperheiden valintakriteerit Tyytyväisyys palveluihin Helsingissä Naisten ja miesten väliset erot tyytyväisyydessä Tyytyväisyys palveluihin ikäryhmittäin Tyytyväisyys palveluihin asuinalueiden mukaan Tyytyväisyys palveluihin matkan keston mukaan Ostokset Ostetuimmat tuoteryhmät Naisten ja miesten väliset erot ostoksissa Ostokset asuinalueiden mukaan Ostokset ikäryhmittäin Ostokset ja matkan kesto

9 Ostetut elintarvikkeet Ostetut vaatteet Ostetut jalkineet Ostetut käsityöt ja matkamuistot Hintakategoriat Ostosten hintakategoriat asuinalueittain Ostosten hintakategoriat ikäryhmittäin Ostosten hintakategoriat matkan keston mukaan Suomessa tehtyjen ostosten syy Naisten ja miesten väliset erot ostoissa Ostosten syy ikäryhmittäin Ostosten syy asuinalueiden mukaan Ostosten syy matkan keston mukaan Tunnistetuimmat brändit Tunnistetuimmat kaupan alan brändit Tunnistetuimmat muodin brändit Tunnistetuimmat suomalaiset brändit Kehittämisehdotukset Suositukset majoitusliikkeille Suositukset ravintolaliikkeille Suositukset liikkeille ja matkailupalveluyrityksille Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusehdotukset Lähteet

10 1 Johdanto Venäläiset tekivät viime vuonna pääkaupunkiseudun alueelle yli matkaa ja Venäjältä saapuvien matkailijoiden määrän odotetaan kasvavan entisestään. Pelkästään tämän vuoden vaihteessa Helsinkiin ennakoitiin saapuvan yli venäläistä, joista ennakoitiin yöpyvän alueen majoitusliikkeissä. Helsingissä vierailevat venäläiset ovat tällä hetkellä suurin yksittäinen matkailijaryhmä. Venäläismatkailijoiden jatkuva kasvu myös tasaa vaihteluja vuosittaisissa matkailijamäärissä. Vuodenvaihteen venäläismatkailijoiden suuresta määrästä hyötyvät varsinkin alueen kaupat, ravintolat ja majoitusliikkeet. Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Tilastotiedot paljastavat, että venäläiset käyttävät suomalaisiin palveluihin ja tuotteisiin yli miljardi euroa vuodessa. Rahasta noin kolmannes käytetään palveluihin ja loput tuotteisiin. Kokonaisuutena venäläisturismin merkitys ylittää jopa joulukaupan. Siitä huolimatta aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että venäläismatkailijat eivät ole täysin tyytyväisiä vapaa-ajan ja ohjelmapalveluiden tarjontaan. Merkillepantavaa on ollut myös tyytymättömyys venäjänkielisen palvelun tarjontaan. Tästä syystä myös moni venäläismatkailijoiden Helsinkiin tuoma euro jää käyttämättä. Smiigo Oy:n Helsingissä vuodenvaihteessa 2013 toteutetun haastattelututkimuksen tavoitteena on ollut selvittää venäläismatkailijoiden tyytyväisyyttä tarjolla oleviin majoitus-, ravintola- sekä ohjelmapalveluihin. Tarkoituksena oli myös tutkia venäläismatkailijoiden matkojen sisältöä, ostosmotiiveja sekä ostopäätöksiin ja palvelujen valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus myös selvittää, miten tyytyväisiä Helsinkiin saapuvat venäläismatkailijat ovat tarjolla olevaan venäjänkielisen palvelun tasoon, opasteisiin ja mainontaan. Tutkimustuloksista hyötyvät ensisijaisesti matkailualalla toimivat yritykset. Saadut tulokset auttavat paikallisia majoitus-, ravintola-, matkailu- sekä kaupan alan toimijoita kehittämään palvelutarjontaansa sekä suunnittelemaan uusia palvelukokonaisuuksia juuri tälle kohderyhmälle sopiviksi. Raportissa esitetyt tutkimustulokset tuovat lisätodisteita jo aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin sekä tietoa siitä, miten palvelua voidaan kehittää vastamaan entistä paremmin 10

11 venäläismatkailijoiden tarpeita. Tutkimus tarjoaa karujen havaintojen ohella myös konkreettisia vinkkejä palveluiden kehittämiseen. 11

12 2 Tutkimuksen taustatiedot Tutkimus toteutettiin Helsingissä tammikuussa 2013 vierailleille venäläismatkailijoille välisenä aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää saapuvien venäläismatkailijoiden näkemyksiä, toiveita sekä ennakko-odotuksia tuote- ja palvelutarjontaa kohtaan sekä niiden suhdetta todelliseen lomakokemukseen. Osallistuneita pyydettiin vastaamaan 21 kysymykseen koskien heidän majoitusvalintaansa, suosikkiravintoloitaan, matkan aikana tekemiä ostoksia sekä tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin Helsingissä. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä kanavia he käyttävät hakiessaan tietoa majoitus- ja muista pääkaupunkiseudulla saatavista palveluista, sekä kuinka paljon aikaa he aikovat käyttää eri palveluihin. Tutkimusta varten haastateltiin kasvotusten 430 venäläismatkailijaa. 2.1 Haastattelupaikat Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, jonka täytti joko haastattelija tai vastaaja itse. Lomake koostui suljetuista poissulkevista, monivalinta-, Likert sekä avoimista kysymyksistä. Haastattelut toteutettiin Helsingin Scandic-ketjun hotelleissa, suurimmissa kauppakeskuksissa, Helsingin rautatieasemalla, Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimistossa sekä muissa matkailijoille keskeisissä paikoissa. Alla olevassa taulukossa ovat vastaajien määrät eri haastattelupaikoissa. Scandic Simonkenttä Scandic Marski Scandic Paasi Scandic Grand Marina Scandic Continental Helsingin kaupungin matkailutoimisto Rautatientori Galleria Esplanad Itis Forum Kamppi Shoezoo Muut

13 2.2 Vastanneiden taustatiedot Tutkimukseen osallistuneista suurin osa oli vuotiaita yhteensä 53 %. Keski-ikäisiä oli vastanneista reilu kolmannes. Tuloksissa korostuu etenkin nuorten osuus, joka vuonna 2011 toteutetussa Rajatutkimuksessa oli 5 %. Lisäksi vuotiaiden osuus on Rajatutkimuksessa 64 % ja vuotiaiden 29 %. Tässä tutkimuksessa käytetyt ikäryhmät olivat kuitenkin , sekä yli 54-vuotiaat, jolloin osuudet jäävät hieman pienemmiksi. Toisaalta sekä vuotiaiden yhteenlaskettu osuus on tässä tutkimuksessa suurempi, jolloin ikäjakaumaa voidaan pitää samansuuntaisena TAK Rajatutkimuksen kanssa. Naisten osuus oli tutkimukseen osallistuneista hieman suurempi 54 %. Miehiä oli reilu kolmannes. Lisäksi haastatteluun osallistuneista vajaa kymmenes oli pariskuntia. Lisäksi kaikista kyselyyn vastanneista kolmannes oli lapsiperheitä: 9 % 37 % Miehiä Naisia M & N 54 % 13

14 2.3 Vastanneiden asuinpaikat Suurin osa haastatteluun osallistuneista oli saapunut Pietarista ja Moskovasta sekä näiden lähialueilta. Muut vastanneiden ilmoittamat kotipaikkakunnat sijaitsivat Karjalan tasavallassa, Jekaterinburgissa, Murmanskissa, Volgogradissa, Novosibirskissa sekä näiden lähialueilla. Rajatutkimukseen verrattuna suurin ero näkyy moskovalaisten osuudessa, joita kävi joulusesongin aikana huomattavasti suurempi määrä. Lisäksi Viipurin seudulta saapuneet käsiteltiin osana pietarilaisten ryhmää. Alla on esitetty kotipaikkakuntien jakaumat vielä tarkemmin: 14

15 2.4 Vastanneiden ikäryhmät asuinalueittain Seuraavasta taulukosta voidaan helposti huomata, että Moskovasta ja Pietarista sekä lähialueilta saapuneista venäläismatkustajista suurin osa oli iältään vuotiaita. Heidän osuus korostuu etenkin Moskovasta sekä muualta saapuneiden keskuudessa. Sen sijaan Pietarista sekä lähialueilta Helsinkiin saapuu keskimääräistä enemmän keski-ikäisiä venäläismatkustajia joiden yhteenlaskettu osuus on lähes 50 %. 50 % 38 % 25 % 13 % 0 % Yli 54 Pietari Moskova Muut Ka 15

16 2.5 Viipymä Helsingissä Helsinkiin saapuneet venäläismatkailijat viipyivät keskimäärin 4,3 yötä, mikä vastaa esimerkiksi Rajahaastattelututkimuksissa saatuja tuloksia. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista viipyi Helsingissä 2-4 yötä. Yli viikon Helsingissä viipyneitä oli yhteensä 7 %. Uuden vuoden aikaan venäläisillä on pitkät vapaat ja lomakausi kestää 7-10 päivää, minkä johdosta he viipyivät täällä huomattavasti pidempään. Esimerkiksi Tilastokeskuksen mukaan venäläismatkailijoiden keskiviipymä helsinkiläisissä majoitusliikkeissä oli vuoden 2012 seurantajaksolla 1,7 vuorokautta. 16

17 2.5.1 Viipymä Helsingissä asuinalueittain Alla oleva taulukko esittää, miten tietyn ajan Helsingissä viipyvät jakautuvat asuinalueittain. Suurin osuus alle kuusi päivää viipyvistä saapuu Helsinkiin Pietarista sekä lähialueilta. Yli viisi päivää viipyvien osalta moskovalaisten osuus on suurempi etenkin yli viikon kestävillä matkoilla. Tämä selittyy matkan kestolla toisin sanoen välimatkan kasvaessa kohteessa halutaan viipyä pidempään. Muualta tulleiden osuus on luonnollisesti pieni, sillä heitä oli vastanneista vain noin 11 %. 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Pietari Moskova Muut Yli viikko 17

18 2.5.2 Lapsiperheiden viipymä Helsingissä Suurin osa saapuvista lapsiperheistä viipyi Helsingissä 3-5 vuorokautta. Sen sijaan lyhyillä 1-2 vuorokautta kestävillä matkoilla lasten kanssa matkustaminen on harvinaisempaa. Tuloksista selviää, että lapsiperheet suosivat pitempiä lomia jonkin verran enemmän kuin ilman lapsia matkustavat venäläiset. Lapsiperheille yhteisen loman järjestäminen voi välillä olla hankalaa, joten kun venäläiset lomailevat lastensa kanssa yhdessä, he varaavat tarpeeksi aikaa onnistuneeseen lomaviettoon. Oma perhe on venäläisille hyvin tärkeä, joten ajan varaaminen perhe-elämälle ja yhteiselle lomalle on suuressa arvossa. 60 % 45 % 30 % 15 % 0 % Yli viikko Lapsiperheet Ei lapsia 18

19 3 Matkustusmuodot Helsinkiin Suurin osa Helsinkiin saapuneista venäläismatkustajista matkusti omalla autolla. Seuraavaksi yleisin matkustusmuoto oli juna, jota seurasivat bussi, tilataksi, lautta ja lentokone. Lisäksi tutkimukseen osallistuneista 5 % ilmoitti käyttävänsä eri kulkuneuvoa meno- ja paluumatkaa varten. Näiden osuus huomioon ottaen suhteellinen osuus maa-, meri- sekä ilmaliikenteestä on verrattavissa Rajahaastattelututkimuksesta saatuihin tuloksiin. 19

20 3.1 Matkustusmuodot asuinalueittain Myös asuinpaikka vaikuttaa matkustusmuodon valintaan. Pietarista sekä lähialueilta saapuvat matkailijat suosivat luonnollisesti henkilöautoa vieraillessaan Helsingissä muita enemmän. Moskovasta sekä lähialueilta tulleet valitsevat yleisimmin joko junan tai henkilöauton. Muualta Venäjältä matkustettaessa juna sekä bussi nousevat yleisimmiksi vaihtoehdoiksi. Edellä mainittuihin matkustusmuotoihin verrattuna tilataksilla, lautalla sekä lentokoneella matkustaminen on harvinaisempaa ainakin Helsinkiin uudeksi vuodeksi saapuvien keskuudessa. Toisaalta tilataksilla matkustaminen on suhteellisesti yleisempää pietarilaisten, lentokoneella matkustaminen moskovalaisten ja lautalla matkustaminen muualta saapuvien venäläismatkailijoiden keskuudessa. 60 % 45 % 30 % 15 % 0 % Pietari Moskova Muut Auto Juna Bussi Tilataksi Lautta Lentokone 20

21 3.2 Matkustusmuodot matkan keston mukaan Seuraava taulukko hahmottaa venäläismatkustajien matkustusmuotojen ja matkan pituuden välistä riippuvuutta. Edellä olevasta taulukosta poiketen alla olevassa taulukossa jakaumat on laskettu tietyllä kulkuneuvolla matkustavien mukaan. Autolla sekä junalla liikkuvat venäläismatkailijat viipyvät Helsingissä enimmäkseen 3-5 päivää. Lautalla saapuvien venäläisten matkan pituus on luonnollisesti lyhyempi. He viipyvät Helsingissä pääsääntöisesti alle kolme päivää. Bussilla tai tilataksilla matkustavat venäläiset viipyvät Helsingissä enimmäkseen 3-5 päivää. Tämän lisäksi tilataksilla liikkuvat suosivat alle kolmen päivän pituisia matkoja. Lentokoneella saapuneiden keskuudessa matkan yleisin pituus on 3-5 päivää. 21

22 3.3 Matkustusmuodot ikäryhmittäin Ikäryhmien välisessä matkustusmuotovertailussa vuotiaat nousevat suurimmaksi ryhmäksi lentokoneella sekä lautalla matkustavien keskuudessa sekä lautalla matkustavien keskuudessa. Myös vuotiaiden osuus kaikissa matkustusmuodoissa on merkittävä. Heidän osuus on suurin etenkin omalla autolla, junalla, bussilla sekä tilataksilla liikkuvien keskuudessa. Sen sijaan yli 55-vuotiaita on kaikissa matkustusmuodoissa suhteellisen vähän. 70 % 53 % 35 % 18 % 0 % Yli 55 Auto Juna Bussi Tilataksi Lautta Lentokone 22

23 4 Tiedonhaku matkasuunnitelmia tehtäessä Suurin osa venäläisistä etsii tietoa ennen matkaansa Internetistä. Aikaisemmin tehdyt tutkimukset osoittivat, että venäläiset ovat hyvin aktiivisia Internetin käyttäjiä ja käyttävät myös maailman eniten sosiaalista mediaa. Lomamatkan suunnittelussa venäläiset hakevat Internetistä itselleen hyödyllistä informaatiota sekä seuraavat tarkasti myös muiden verkkokäyttäjien kommentteja ja vinkkejä eri matkakohteista. Lisäksi venäläisten on todettu olevan keskimääräistä innokkaampia Internet-kaupan käyttäjiä. Tutkimuksen avoimista kysymyksistä selvisi, että käytetyimpiä Internetistä löytyviä tiedonhakukanavia venäläisten keskuudessa ovat tällä hetkellä Yandex.ru, Google sekä Visithelsinki.fi-sivut. Nämä eivät kuitenkaan yllä merkittävään asemaan muihin Internet-hakukanaviin nähden, vaan tietoa etsitään useista eri lähteistä. Yllättäen myös venäläisille suunnatun Vkontakte.ru sosiaalisen yhteisöpalvelun käyttö Helsingistä saatavien palvelujen etsimiseen on vähäistä haastatteluun osallistuneista ainoastaan kolme mainitsi käyttäneensä sivustoa tiedonhakuun. Tutkimustuloksista käy ilmi, että niin kutsutun puskaradion asema Venäjällä on edelleen vahva ja lähipiirin antamia neuvoja hyödynnetään matkasuunnittelussa paljon. Toisaalta on hieman yllättävää, että perheen ulkopuoliseen lähipiiriin luotetaan jonkin verran enemmän. Noin kolmannes kääntyy ystävien tai kollegoiden puoleen ennen matkalle lähtöä, kun taas ainoastaan viidennes kysyy tietoa perheeltä tai sukulaisiltaan. Lähipiirin antamat suositukset ovatkin edelleen yksi tehokkaimmista tavoista vedota venäläiseen kuluttajaan. Venäläiset saattavat matkustaa kavereidensa tai sukulaistensa kehumaan kohteeseen pelkkien kertomusten perusteella. Lähipiirin kokemukset ja suositukset ovat siis Venäjällä erittäin tärkeässä asemassa ostopäätöksiä tehtäessä sekä mieleisen lomakohteen etsinnässä. Mainonta on perinteisesti koettu harhaanjohtavana, mutta vanhat käsitykset ovat vähitellen muuttumassa samalla kun yhä useammat venäläiset hyödyntävät Internetistä saatavaa tietoa. Myös omaa kokemusta sekä matkatoimistojen tarjoamaa apua hyödynnetään, jokseenkin vähemmissä määrin muihin tiedonhakukanaviin verrattuna. Muissa tapauksissa tietoa saadaan oppaiden ja 23

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Venäläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA VENÄLÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN VENÄLÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Venäläisten matkailijoiden tyytyväisyys Inari- Saariselkä -alueeseen 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 8.7.2008 Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Suomalaisilla leirintäalueilla majoittuva

Lisätiedot

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013

Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset. Radio Satellite Finland Oy. Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus tammikuu 2013 Radio Sputnikin kuuntelijatutkimus Suomessa vierailleet venäläiset Radio Satellite Finland Oy Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa Suomessa vierailevien venäläisten Radio Sputnikin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014

VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 VENÄLÄISTEN MATKAILU MATKAILUN TRENDIT 2014 MATKAILUN VOIMAKAS KASVU JATKUU Talouskasvun hiipumisesta huolimatta venäläisten ulkomaanmatkailu on voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2013 venäläisten matkailu

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Amerikkalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA AMERIKKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN AMERIKKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Japanilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA JAPANILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN JAPANILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011

DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 DESCOM: VERKKOKAUPPA JA SOSIAALINEN MEDIA -TUTKIMUS 2011 30.8.2011 MIKKO KESÄ, tutkimusjohtaja, HM JUUSO HEINISUO, tutkimuspäällikkö, HM INNOLINK RESEARCH OY YHTEENVETO TAUSTATIEDOT Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

SUOMALAISET VALITSEVAT HOTELLIN HINNAN PERUSTEELLA NETISSÄ ANNETTUJEN ARVIOIDEN MERKITYS KASVAA

SUOMALAISET VALITSEVAT HOTELLIN HINNAN PERUSTEELLA NETISSÄ ANNETTUJEN ARVIOIDEN MERKITYS KASVAA Lehdistötiedote 30. toukokuuta 2017 SUOMALAISET VALITSEVAT HOTELLIN HINNAN PERUSTEELLA NETISSÄ ANNETTUJEN ARVIOIDEN MERKITYS KASVAA Kuva: Thomas Hawk Lento- ja hotellihakukone momondo.fin teettämän tutkimuksen

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Sveitsiläismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SVEITSILÄISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SVEITSILÄISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Kiinalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA KIINALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN KIINALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Belgialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA BELGIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN BELGIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Vastaajat Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Vastaajat... 6 Kotkassa vierailu motiivit... 9 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 10 Kiinnostavimmat ohjelmasisällöt... 11 Tiedonsaanti... 12 Palvelut

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA!

LEIRINTÄMATKAILU LUO TULOJA JA TYÖPAIKKOJA! Leirintämatkailualan yksi vahvuus on se, että se työllistää. Sen töiden automatisoinnin mahdollisuudet ovat rajalliset. Työtä ei voida siirtää merkittävissä määrin ulkomailla tehtäväksi. Alan on ennustettu

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi - Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan tarkoituksen... 2 Saapuneet asuinmaan...

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.

Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013. Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti. Kestävän matkailun kyselytutkimus 2013 Miia Aaltonen / Projektiassistentti / GreenCity-ohjelma // 044 416 3277 // miia.aaltonen@lahti.fi Kestävän matkailun kyselytutkimuksen taustaa Kestävä matkailu on

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen 1 Venäläisten matkailu Suomeen Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosina 1992-2012 miljoonaa henkeä 6,0 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta muut kuin rekkakuskit

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Suomalaisista 46 % on käynyt viimeisen vuoden aikana teatterissa, baletissa tai oopperassa vähintään yhden kerran. Määrä on pysynyt lähes samana viime tutkimuskertaan (v. 2004) verrattuna. Teatterissa

Lisätiedot

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä

Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Palvelunlaatukysely: Tamcat-tietokanta ja kirjojen löytäminen hyllystä Tamcat-tietokannan tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon,

Lisätiedot

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta

Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta miljoonaa henkeä 1 Venäläisten matkat Suomeen vuosittain Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 6 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 5,2 5 muut kuin rekkakuskit (K-S raja-asemat) rekkakuskit (K-S

Lisätiedot

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011

Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Jäsenkysely 2011 Etelä-Suomen Kärppäfanien jäsentutkimus 2011 Kyselyn tausta, toteutus ja edustavuus Kysely toteutettiin sähköpostilla tehtynä kokonaistutkimuksena 8.-23.8.2011, niille jäsenille, jotka

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho

Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä. 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Matkustajapotentiaali Kotka-Sillamäen meriliikenteessä 29.4.2008 Kotka Loppuseminaari Projektipäällikkö Jouni Eho Esityksen rakenne Suomen ja Viron välinen matkustajaliikenne Kenttäkyselytutkimus Itä-Suomen

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014

Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 25.11.2014 Asiakaskysely 2014 Kanavagolf Vääksy Oy 1 Yhteenveto Kanavagolf Vääksy Oy:n asiakaskysely järjestettiin sähköisenä kyselynä 29.10.- 9.11.2014 välisenä aikana. Kyselyyn saatiin määräaikaan mennessä 103

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja

SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja Kristian Sievers HAAGA-HELIA Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikkö kristian.sievers@haaga-helia.fi

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013

VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 VENÄJÄ-TYÖPAJA TUOTTEISTAMINEN ANTTI ISOKANGAS 26.4.2013 PÄIVÄN TAVOITE ON RAKENTAA VENÄLÄISILLE MATKAILIJOILLE SUUNNATTU TUOTTEISTETTU PALVELU. TUOTTEISTAMISEN LÄHTÖKOHTA UUDENMAAN MATKAILUUN Suomi on

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen

Helppo, Tuottoisa, Turvallinen Oletko mökkiomistaja? Haluaisitko vuokrata mökkisi venäläisille turisteille? Helposti Tuottoisasti Turvallisesti Me tarjoamme keinon! majapaikka.fi kallista.ru Se on Helppo Tuottoisa Turvallinen Me tarjoamme

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari,

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari, Suomalaisten matkailu Viroon The Baltic Guide seminaari, 13.1.216 Esityksen teemat 1. Suomalaisten matkat Viroon eri tietolähteet 2. Matkailijakohtainen rahankäytön profiili 3. Suomalaisten matkailijoiden

Lisätiedot

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy

Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä. Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Digitaalinen markkinointi ja kauppa Venäjällä Teemu Hakolahti Mediatalo Toimelias Oy + Venäläinen kuluttajana on matkailija Vuoden 2011 ulkomaisista kesämatkailijoista yli 1,7 miljoonaa eli yli 40 %

Lisätiedot

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa

Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Venäläisten matkailu Suomeen toukokuu Positiivinen kehitys jatkui edelleen huhtikuussa Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapui toukokuussa noin 211 000 venäläistä, kun lasketaan mukaan rekkakuskit

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset

Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Infopankin kävijäkysely 2014 - tulokset Suomi sinun kielelläsi - Finland in your language www.infopankki.fi Mitä tutkittiin? Ketä Infopankin käyttäjät ovat ja miten he löytävät Infopankin? Palveleeko sivuston

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista?

Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Onko verkkokaupoista ostaminen turvallista? Miten kuluttajat näkevät verkkokaupan turvallisuuden? Ja mihin kuluttajat perustavat käsityksensä koetusta turvallisuudesta? Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012

Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Venäjä- merkitys ja mahdollisuudet Suomen matkailulle 13. joulukuuta 2012 Kristiina Hietasaari / MEK Kansainväliset saapumiset 2000-2011 Indeksi 2000 = 100 160 150 140 130 120 110 100 90 Kansainväliset

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014

Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 Venäläiset matkailijoina Suomessa ja muuta venäläisten merkityksestä huhtikuu 2014 2 Venäläisten suosituimmat matkakohteet v. 2012 matkojen määrä Ukraina Suomi Kazakstan Abhasia Turkki Kiina Egypti Viro

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakyselyt Selvitys perustuu Eurostatin ja Statistics Estonian tilastoihin sekä kolmeen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi

Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi Joululomasesonki hieman edellisvuotta heikompi Vuodenvaihteessa viikoilla 53 ja 1 Suomeen saapui Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta 136 000 venäläistä, kun vuotta aiemmin määrä oli noin 20 000 matkustajaa

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

ULKOMAISET MATKAILIJAT SUOMESSA KESÄ 2007. Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset

ULKOMAISET MATKAILIJAT SUOMESSA KESÄ 2007. Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset ULKOMAISET MATKAILIJAT SUOMESSA KESÄ 2007 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:161 2008 Tilaukset Matkailun Edistämiskeskus Töölönkatu 11 A PL 625 00101 Helsinki puh. +358 10 6058 000

Lisätiedot

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS 2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia

Lisätiedot