Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen"

Transkriptio

1 Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun alueelle yli matkaa. Jo pelkästään tämän vuoden vaihteessa Helsinkiin odotettiin saapuvan yli venäläistä, joista ennakoitiin yöpyvän alueen majoitusliikkeissä. Venäläiset ovat tällä hetkellä suurin yksittäinen Helsingissä vieraileva matkailijaryhmä. Tilastotiedot paljastavat, että venäläiset käyttävät suomalaisiin palveluihin ja tuotteisiin yli miljardi euroa vuodessa. Rahasta noin kolmannes käytetään palveluihin ja loput tuotteisiin. Kokonaisuutena venäläisturismin merkitys ylittää jopa joulukaupan. Vuodenvaihteen venäläismatkailijoiden suuresta määrästä hyötyvät varsinkin alueen kaupat, ravintolat ja majoitusliikkeet. Venäläismatkailijoiden suuri määrä myös tasaa vaihteluja vuosittaisissa matkailijaluvuissa. Venäläisten Suomeen suuntautuvien matkojen määrän odotetaan kasvavan entisestään. Tähän tulee vaikuttamaan toteutuessaan myös nyt suunnitteilla oleva venäläisten Schengen-viisumivapaus. Tämä voi kuitenkin muodostua Suomen matkailun kannalta myös uudeksi haasteeksi. Tähän saakka venäläisiä on houkutellut Suomeen osaltaan Schengen-viisumin helppo saatavuus. Viisumivapauden toteutuessa tämä etu kuitenkin häviää, jolloin eteen nousee kysymys: pysyvätkö venäläiset merkittävänä matkailijaryhmänä jatkossakin? Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että venäläismatkailijat eivät ole täysin tyytyväisiä vapaa-ajan ja ohjelmapalveluiden tarjontaan Suomessa. Merkillepantavaa on myös tyytymättömyys venäjänkielisten palveluiden tarjontaan. Tästä syystä moni venäläismatkailijoiden Suomeen tuoma euro jää käyttämättä. Idästä saapuvan matkailijavirran pitäminen jatkossa itsestäänselvyytenä on perusteetonta, mikäli Suomen houkuttelevuuden säilyttämiseksi ei löydetä uusia keinoja. Smiigo Oy haastatteli alkaneen vuoden tammikuussa 430 venäläisturistia Helsingissä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää venäläismatkailijoiden tyytyväisyyttä tarjolla oleviin majoitus-, ravintola- sekä ohjelmapalveluihin. Tarkoituksena oli myös tutkia venäläismatkailijoiden matkojen sisältöä, ostosmotiiveja sekä ostopäätöksiin ja palveluiden valintaan vaikuttavia tekijöitä.

2 Tutkimuksen avulla haluttiin myös selvittää, miten tyytyväisiä Helsinkiin saapuvat venäläismatkailijat ovat tarjolla olevaan venäjänkielisen palvelun tasoon, opasteisiin ja mainontaan. Tutkimukseen osallistuneista vastaajista hiukan yli puolet oli naisia. Iältään haastateltavat jakautuivat melko tasaisesti siten, että alle 34-vuotiaita oli noin puolet vastaajista, keski-ikäisiä reilu kolmannes ja loput sitä vanhempia. Lapsiperheitä vastanneista oli kolmannes. Suurin osa haastatelluista saapui Pietarista ja sen lähialueilta. Suosituimmat matkustusmuodot Helsinkiin olivat henkilöauto (40 %) ja juna (33 %). Pietarista tulijat viipyivät Helsingissä keskimäärin lyhyemmän aikaa kuin moskovalaiset, jotka pidemmästä matkastaan johtuen saapuivat Helsinkiin muita useammin junalla tai lentokoneella. Ennen matkaa venäläiset hakivat tietoa Helsingistä Internetistä. Lähes yhtä tärkeitä tiedonlähteitä ovat ystävät, kollegat ja sukulaiset. Tämä vahvistaa käsityksen siitä, että puskaradio on venäläisten luotettavaksi kokema tiedonhakukanava, jonka vaikutusta Internet pikemminkin voimistaa kuin kumoaa. Matkatoimistoa käytti haastatelluista vain alle kymmenes. Majoitusliikkeen valinnoissa ylivoimaisesti suosituin Internet-sivusto on Booking.com. Erityisesti vuotiaat luottivat Internetistä saatuun muiden käyttäjien palautteeseen majoitusta valitessaan. Haastatelluista suurin osa majoittui Helsingissä ketjuhotelleihin. Koska osa haastatteluista toteutettiin Scandic-hotellien aamiais- ja aulatiloissa, korostui ketjun osuus kaikissa vastauksissa. Tästä syystä tuloksia tarkasteltiin siten, että Scandic erotettiin omaksi ryhmäkseen. Tutkimuksen mukaan kaikkien hotelliryhmien asiakkaat olivat tyytymättömiä hotellinsa venäjänkieliseen palveluun. Premium ja design-hotelleissa tyytymättömien ja erittäin tyytymättömien osuus oli yhteensä 60 %. Scandic-hotelleissa vastaava luku oli 41 % ja muissa ketjuhotelleissa 70 %. Majoituksensa venäjänkielisten opasteiden osalta tyytymättömimpiä olivat Itsenäiset ja huoneistohotellit -ryhmään kuuluvissa majoitusliikkeissä yöpyneet, joissa yöpyneistä peräti 38 % oli opasteisiin erittäin tyytymättömiä. Myös kaikissa muissa ryhmissä yli puolet yöpyneistä oli tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä

3 tarjottuun viestintään. Tyytyväisyyttä voisi siis kohtuullisen helposti parantaa venäjänkielisiä opasteita lisäämällä. Mainonnan osalta tilanne oli hiukan parempi, joka toisaalta vaikuttaa tuloksiin koetun palvelun osalta. Jos asiakkaalle syntyy hotellin venäjänkielisillä sivuilla odotus venäjänkielisestä palvelusta, on kokemus pettymys, mikäli asiointi venäjäksi sittemmin paikan päällä osoittautuu hyvin vaikeaksi. Ravintolapalveluiden osalta venäläisten toiveita selvitettiin tutkimuksessa avoimin kysymyksin. Kysymyksen asettelun haastavuudesta huolimatta tulos oli selvä: venäläiset matkailijat toivovat löytävänsä Helsingistä paikallista ruokaa. Vastanneista 44 % pitää kohtuullisena illallislaskuna ruokajuomineen euroa/henkilö. Tätä enemmän illallisesta oli valmiita maksamaan kuitenkin yli kolmannes vastaajista. Ravintolan valinnassa korostuvat hyvän ruoan, hinnan ja tunnelman lisäksi venäjänkielinen ruokalista ja palvelu. Viimeksi mainitun seikan osalta iän vaikutus vastauksiin oli ilmeinen: mitä vanhempi vastaaja, sitä tärkeämpää hänelle oli saada palvelua venäjäksi. Sama päti venäjänkielisen ruokalistan suhteen: peräti 81 % yli 54-vuotiaista piti venäjänkielistä ruokalistaa erittäin tärkeänä seikkana ravintolaa valittaessa. Kun vuotiaidenkin joukossa tämä luku oli 58 %, voi ihmetellä kannattaako yhdenkään venäläisturisteja asiakkaakseen toivovan jättää ruokalistojaan kääntämättä. Samaa ihmettelivät vastanneet. Vain reilu kolmannes vastaajista oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen ravintoissa saamaansa venäjänkieliseen palveluun. Ravintoloiden venäjänkielisiin opasteisiin ja ruokalistoihin oli tyytyväisiä 29 % vastanneista ja erittäin tyytyväisiä 19 %. Toinen puoli toivoi tähän yksinkertaisesti ratkaistavaan asiaan parannusta. Ravintoloiden ja kahviloiden käytön lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mihin aktiviteetteihin ja palveluihin venäläiset käyttävät aikaa. Näistä selvästi eniten aikaa käytetään ostosten tekoon ja nähtävyyksiin. Kolme vastaajaa neljästä kertoi käyttävänsä paljon tai kohtalaisesti aikaa ostoksiin. Myös nähtävyyksien katseluun käytetään suhteellisesti paljon aikaa siitä riippumatta, viivytäänkö Helsingissä pidempään tai ei.

4 Venäläisten kiinnostuksen kohteet vaihtelevat kaupungissa arkkitehtuurista (55 % erittäin kiinnostuneita) kulttuurikohteisiin (47 %) ja turistikierroksiin (32 %). Pidempään viipyviä kiinnostavat erittäin paljon luonto- ja lähimatkailu sekä urheiluja vapaa-ajan aktiviteetit. Myös vastaajien ikä selittää eroja eri kiinnostusalueiden välillä. Kysyttäessä palvelujen valintakriteereitä nousi hinnan rinnalle tärkeimmäksi tekijäksi palvelujen varaamisen helppous sekä tähän liittyen venäjänkielinen mainonta, palvelu ja opasteet. Iän merkitys korostui jälleen kielikysymyksessä. Muuten vastauksissa näkyy venäläisten spontaanius, jonka mukaisesti matkaohjelmaa ei suunnitella juurikaan ennen matkaa, vaan erilaisiin palveluihin tartutaan paikan päällä, jos ne on tuotu helposti ja mukavasti saataville. Tämä viimeksi mainittu seikka tarjoaa palveluntarjoajille runsaasti viime hetken myyntimahdollisuuksia. Ostosten suhteen venäläismatkailijoista löytyy odotetusti paljon variaatiota. Kalliita brändituotteita ilmoittaa etsivänsä 38 % vastaajista valtaosan (86 %) etsiessä keskihintaisia laatutuotteita. Suomessa heitä puhuttelee brändituotteiden varma aitous, tax-free-ostamisen hintaetu ja muutenkin edullisemmat hinnat sekä Suomen osin parempi valikoima. Ostokset ja syyt tehdä niitä vaihtelivat jonkin verran matkailijoiden asuinalueen mukaan. Tutkimuksessa saatu tulos ostettujen tuotekategorioiden osalta vastaa täysin Global Blue Finlandin tax-free-tilastoja: eniten venäläiset ostavat Suomesta vaatteita, elintarvikkeita ja jalkineita. Kunkin tuoteryhmän osalta selvitettiin edelleen mitä tuotteita venäläiset täältä erityisesti etsivät sekä mitä brändejä he kussakin ryhmässä tunnistavat. Muodin puolella kysytyimpiä tuotteita ovat sesongin ulkovaatteet ja tunnetuimmat brändit: H&M, Mango, Tommy Hilfiger, Guess ja Max Mara. Elintarvikkeiden osalta noin 3/4 vastaajista tunnisti Valion ja Fazerin. Maitotuotteita kertoi ostavansa 33 % vastanneista ja makeisia ja suklaata joka viides. Ylivoimaisesti suosituin elintarvikeryhmä oli kala ja muut meren antimet, joita kotiin vie lähes joka toinen venäläinen. Suomibrändeistä Valion, Fazerin ja Nokian ohi kiilaa vain Stockmann, jonka tunnisti peräti 88 % vastanneista. Prisman tuntee tutkimuksen mukaan lähes 2/3

5 venäläisistä, K-ryhmän vasta alle kolmannes. Muita tunnistetuimpia suomalaisia liikemerkkejä ovat Lumene (42 %), Luhta (35 %), Fiskars (24 %) ja Reima (24 %). Brändien ja ostoaikeiden lisäksi tutkimuksessa kysyttiin venäläisturistien tyytyväisyyttä liikkeiden venäjänkieliseen palveluun ja opasteisiin. Näistä viimeksi mainittuun oli tyytyväisiä 30 % vastaajista ja erittäin tyytyväisiä 9 %. Tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli vastaajista lähes 60 %. Venäjänkieliseen palveluun liikkeissä oli tyytymättömiä tasan puolet vastanneista. Venäjänkielistä Suomi-matkailuinfoa toivottiin lisää, vaikkakin nykytasoonkin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli noin 60 % haastatelluista. Vastaajista 77 % oli hyvin kiinnostunut venäjänkielisistä kartoista ja oppaista. Myös neuvontaa nähtävyyksistä ja palveluista arvosti korkealle 71 %. Muita vastaajia erityisesti kiinnostavia neuvontapalveluja olivat liikenneneuvonta (60 %) sekä informaatio ajankohtaisista tapahtumista (47 %). Venäläiset ovat aktiivisia matkailupalvelujen käyttäjiä. Kuluttajina heitä ohjaavat uusien, tunteita herättävien elämysten etsiminen, tiedonhakuisuus, uteliaisuus sekä spontaanisuus, mikä näkyy myös heidän matkailutottumuksissaan. Lomalta he hakevat etenkin arkkitehtuuriin, nähtävyyksiin, kulttuurimatkailuun, paikallisiin aktiviteetteihin sekä lähiseutumatkailuun liittyviä uusia elämyksiä. Venäläisen kulttuurin ominaispiirteiden ymmärtäminen sekä venäjän kieltä osaava henkilökunta ovat asiakaspalvelun kannalta erittäin tärkeitä. Näiden avulla Helsingissä toimivat matkailuyritykset pystyvät kehittämään omaa toimintaansa vastaamaan venäläisasiakkaiden tarpeita entistä paremmin. Majoitusvalinnoissa venäläisiä ohjaa Internetistä saatava tieto sekä lähipiirin ja muiden matkailijoiden antamat suositukset. Lisäksi on muistettava, että venäläinen asiakas on hyvin paikka- ja tuoteuskollinen, ja jakaa positiiviset kokemukset mielellään myös muiden kanssa. Tätä voidaan hyödyntää muun muassa sosiaalisen median markkinoinnissa. Ruoka on venäläisille erityisen tärkeä elementti ja erottamaton osa heidän lomakokemustaan. Suurin osa venäläismatkailijoista on kiinnostunut paikallisesta ruokakulttuurista. Erityisesti ravintoloilta haetaan perinneruokia, paikallisia erikoisuuksia sekä uusia ruokamakuja. Jatkossa tätä voidaan hyödyntää yhdistämällä nämä venäläismatkailijoita kiinnostavat ravintolapalvelut osaksi majoituspakettia. Suunnittelemalla innovatiivisia palvelukokonaisuuksia voidaan

6 tuoda esille paikallisuutta sekä uusia näkökulmia Helsingin matkailuun. Kyselyn tulokset osoittavat myös, että salaatit sekä kevyet välipalat ovat suosittuja venäläisten keskuudessa. Tämä tarjoaa laajan potentiaalisen asiakaskunnan useille Helsingissä toimiville lounaspaikoille, mikäli näiden näkyvyys paranisi jatkossa. Ravintoloilta odotetaan myös hyvää hinta-laatusuhdetta sekä venäjänkielisen palvelun saatavuutta. Erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä ollaan valmiita maksamaan laadukkaasta asiakaspalvelusta enemmän. Tässä tulisi ottaa huomioon myös se, että he arvostavat muita enemmän venäjänkielistä palvelua. Helpoin tapa parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä tuottavuutta olisikin kääntää ruokalistat venäjäksi. Myös venäjän kieltä osaavan henkilökunnan palkkaaminen on suositeltavaa. Tämä hyödyttäisi Helsingissä toimivia ravintoloita etenkin venäläisten suosimina sesonkiaikoina. Venäläisiä houkuttelevat Suomessa myös puhdas luonto sekä ekologisuus. Merkittävä osa venäläismatkailijoista haluaisi vierailla Helsingin lisäksi myös muissa lähikohteissa. Luontoelämyksiä sekä aktiviteetteja voidaan markkinoida ennakkoon jo majoitusvalinnan yhteydessä sekä yhdistää ravintolapalveluiden tavoin osaksi yhtenäistä majoituspakettia. Lisäpalveluna voidaan tarjota autonsekä polkupyöränvuokrausta ilman omaa ajoneuvoa liikkuville. Myös lapsiperheiden erityistarpeet tulisi ottaa huomioon majoituspakettien suunnittelussa. Venäläisasiakkaat ovat erittäin hintatietoisia ja varaavat aikaa tuotteiden sekä palveluiden vertailuun. Yhä useampi venäläisasiakas vertaa hintoja myös Internetissä, mikä asettaa uuden haasteen matkailualalla toimiville yrityksille. Onlinenäkyvyyteen kannattaakin panostaa jatkossa yhä enemmän potentiaalisten asiakkaiden saavuttamiseksi. Toisaalta palveluvalintoihin vaikuttavat myös tunnepohjaiset syyt, sillä venäläisessä kulttuurissa tuotteiden sekä palveluiden valitseminen järkiperustein on harvinaista. Palveluntarjoaja voi antaa itsestään positiivisen kuvan esimerkiksi hinnoittelemalla tarjoamansa lisäpalvelut ilmaisina, mikä vetoaa useimpiin venäläiskuluttajiin. Niin ikään tärkeäksi majoitus-, ravintola- ja matkailupalveluiden valintakriteeriksi nousee palveluiden varaamisen helppous venäläisasiakkaan taustasta riippumatta. Tähän sisältyvät asioinnin mahdollisuus venäjän kielellä sekä palvelun varaaminen lyhyellä varoitusajalla.

7 Sisällys Johdanto Tutkimuksen taustatiedot Haastattelupaikat Vastanneiden taustatiedot Vastanneiden asuinpaikat Vastanneiden ikäryhmät asuinalueittain Viipymä Helsingissä Viipymä Helsingissä asuinalueittain Lapsiperheiden viipymä Helsingissä Matkustusmuodot Helsinkiin Matkustusmuodot asuinalueittain Matkustusmuodot matkan keston mukaan Matkustusmuodot ikäryhmittäin Tiedonhaku matkasuunnitelmia tehtäessä Tiedonhaku ikäryhmittäin Tiedonhaku asuinalueittain Pysäköintipaikkojen käyttö Majoitusliikkeet Vastanneiden käyttämät hotellit sekä muut majoitusliikkeet Käytetyt majoitusliikkeet ikäryhmittäin Käytetyt majoitusliikkeet asuinalueittain Lapsiperheiden käyttämät majoitusliikkeet Majoitusliikkeen valintaperusteet Valintaperusteet asuinalueiden mukaan Valintaperusteet ikäryhmittäin Lapsiperheiden majoitusvalinnat Valintaperusteet majoitustyypin mukaan Mainonta, palvelu, opasteet Tyytyväisyys venäjäkieliseen mainontaan Tyytyväisyys venäjänkielisiin opasteisiin Tyytyväisyys venäjänkieliseen palveluun Ravintolapalvelut Suosituimmat ravintolat

8 Ravintolan valintakriteerit Valintakriteerit ikäryhmittäin Valintakriteerit matkan keston mukaan Lapsiperheiden sekä ilman lapsia matkustavien valintakriteerit Suosituimmat hintatasot Ravintolalasku ikäryhmittäin Ravintolalasku matkan keston mukaan Tyytyväisyys ravintolapalveluihin Venäjänkielisen ruokalistan merkitys Venäjänkielisen palvelun merkitys Palvelut ja aktiviteetit Naisten ja miesten väliset erot ajankäytössä Ajankäyttö asuinalueiden mukaan Ajankäyttö matkan keston mukaan Ajankäyttö ikäryhmittäin Kiinnostuksen kohteet Kiinnostuksen kohteet ikäryhmittäin Kiinnostuksen kohteet asuinalueiden mukaan Kiinnostuksen kohteet matkan keston mukaan Lapsiperheiden kiinnostuksen kohteet Palvelujen valintakriteerit Valintakriteerit asuinalueiden mukaan Valintakriteerit ikäryhmittäin Lapsiperheiden valintakriteerit Tyytyväisyys palveluihin Helsingissä Naisten ja miesten väliset erot tyytyväisyydessä Tyytyväisyys palveluihin ikäryhmittäin Tyytyväisyys palveluihin asuinalueiden mukaan Tyytyväisyys palveluihin matkan keston mukaan Ostokset Ostetuimmat tuoteryhmät Naisten ja miesten väliset erot ostoksissa Ostokset asuinalueiden mukaan Ostokset ikäryhmittäin Ostokset ja matkan kesto

9 Ostetut elintarvikkeet Ostetut vaatteet Ostetut jalkineet Ostetut käsityöt ja matkamuistot Hintakategoriat Ostosten hintakategoriat asuinalueittain Ostosten hintakategoriat ikäryhmittäin Ostosten hintakategoriat matkan keston mukaan Suomessa tehtyjen ostosten syy Naisten ja miesten väliset erot ostoissa Ostosten syy ikäryhmittäin Ostosten syy asuinalueiden mukaan Ostosten syy matkan keston mukaan Tunnistetuimmat brändit Tunnistetuimmat kaupan alan brändit Tunnistetuimmat muodin brändit Tunnistetuimmat suomalaiset brändit Kehittämisehdotukset Suositukset majoitusliikkeille Suositukset ravintolaliikkeille Suositukset liikkeille ja matkailupalveluyrityksille Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusehdotukset Lähteet

10 1 Johdanto Venäläiset tekivät viime vuonna pääkaupunkiseudun alueelle yli matkaa ja Venäjältä saapuvien matkailijoiden määrän odotetaan kasvavan entisestään. Pelkästään tämän vuoden vaihteessa Helsinkiin ennakoitiin saapuvan yli venäläistä, joista ennakoitiin yöpyvän alueen majoitusliikkeissä. Helsingissä vierailevat venäläiset ovat tällä hetkellä suurin yksittäinen matkailijaryhmä. Venäläismatkailijoiden jatkuva kasvu myös tasaa vaihteluja vuosittaisissa matkailijamäärissä. Vuodenvaihteen venäläismatkailijoiden suuresta määrästä hyötyvät varsinkin alueen kaupat, ravintolat ja majoitusliikkeet. Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Tilastotiedot paljastavat, että venäläiset käyttävät suomalaisiin palveluihin ja tuotteisiin yli miljardi euroa vuodessa. Rahasta noin kolmannes käytetään palveluihin ja loput tuotteisiin. Kokonaisuutena venäläisturismin merkitys ylittää jopa joulukaupan. Siitä huolimatta aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että venäläismatkailijat eivät ole täysin tyytyväisiä vapaa-ajan ja ohjelmapalveluiden tarjontaan. Merkillepantavaa on ollut myös tyytymättömyys venäjänkielisen palvelun tarjontaan. Tästä syystä myös moni venäläismatkailijoiden Helsinkiin tuoma euro jää käyttämättä. Smiigo Oy:n Helsingissä vuodenvaihteessa 2013 toteutetun haastattelututkimuksen tavoitteena on ollut selvittää venäläismatkailijoiden tyytyväisyyttä tarjolla oleviin majoitus-, ravintola- sekä ohjelmapalveluihin. Tarkoituksena oli myös tutkia venäläismatkailijoiden matkojen sisältöä, ostosmotiiveja sekä ostopäätöksiin ja palvelujen valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus myös selvittää, miten tyytyväisiä Helsinkiin saapuvat venäläismatkailijat ovat tarjolla olevaan venäjänkielisen palvelun tasoon, opasteisiin ja mainontaan. Tutkimustuloksista hyötyvät ensisijaisesti matkailualalla toimivat yritykset. Saadut tulokset auttavat paikallisia majoitus-, ravintola-, matkailu- sekä kaupan alan toimijoita kehittämään palvelutarjontaansa sekä suunnittelemaan uusia palvelukokonaisuuksia juuri tälle kohderyhmälle sopiviksi. Raportissa esitetyt tutkimustulokset tuovat lisätodisteita jo aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin sekä tietoa siitä, miten palvelua voidaan kehittää vastamaan entistä paremmin 10

11 venäläismatkailijoiden tarpeita. Tutkimus tarjoaa karujen havaintojen ohella myös konkreettisia vinkkejä palveluiden kehittämiseen. 11

12 2 Tutkimuksen taustatiedot Tutkimus toteutettiin Helsingissä tammikuussa 2013 vierailleille venäläismatkailijoille välisenä aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää saapuvien venäläismatkailijoiden näkemyksiä, toiveita sekä ennakko-odotuksia tuote- ja palvelutarjontaa kohtaan sekä niiden suhdetta todelliseen lomakokemukseen. Osallistuneita pyydettiin vastaamaan 21 kysymykseen koskien heidän majoitusvalintaansa, suosikkiravintoloitaan, matkan aikana tekemiä ostoksia sekä tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin Helsingissä. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä kanavia he käyttävät hakiessaan tietoa majoitus- ja muista pääkaupunkiseudulla saatavista palveluista, sekä kuinka paljon aikaa he aikovat käyttää eri palveluihin. Tutkimusta varten haastateltiin kasvotusten 430 venäläismatkailijaa. 2.1 Haastattelupaikat Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, jonka täytti joko haastattelija tai vastaaja itse. Lomake koostui suljetuista poissulkevista, monivalinta-, Likert sekä avoimista kysymyksistä. Haastattelut toteutettiin Helsingin Scandic-ketjun hotelleissa, suurimmissa kauppakeskuksissa, Helsingin rautatieasemalla, Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimistossa sekä muissa matkailijoille keskeisissä paikoissa. Alla olevassa taulukossa ovat vastaajien määrät eri haastattelupaikoissa. Scandic Simonkenttä Scandic Marski Scandic Paasi Scandic Grand Marina Scandic Continental Helsingin kaupungin matkailutoimisto Rautatientori Galleria Esplanad Itis Forum Kamppi Shoezoo Muut

13 2.2 Vastanneiden taustatiedot Tutkimukseen osallistuneista suurin osa oli vuotiaita yhteensä 53 %. Keski-ikäisiä oli vastanneista reilu kolmannes. Tuloksissa korostuu etenkin nuorten osuus, joka vuonna 2011 toteutetussa Rajatutkimuksessa oli 5 %. Lisäksi vuotiaiden osuus on Rajatutkimuksessa 64 % ja vuotiaiden 29 %. Tässä tutkimuksessa käytetyt ikäryhmät olivat kuitenkin , sekä yli 54-vuotiaat, jolloin osuudet jäävät hieman pienemmiksi. Toisaalta sekä vuotiaiden yhteenlaskettu osuus on tässä tutkimuksessa suurempi, jolloin ikäjakaumaa voidaan pitää samansuuntaisena TAK Rajatutkimuksen kanssa. Naisten osuus oli tutkimukseen osallistuneista hieman suurempi 54 %. Miehiä oli reilu kolmannes. Lisäksi haastatteluun osallistuneista vajaa kymmenes oli pariskuntia. Lisäksi kaikista kyselyyn vastanneista kolmannes oli lapsiperheitä: 9 % 37 % Miehiä Naisia M & N 54 % 13

14 2.3 Vastanneiden asuinpaikat Suurin osa haastatteluun osallistuneista oli saapunut Pietarista ja Moskovasta sekä näiden lähialueilta. Muut vastanneiden ilmoittamat kotipaikkakunnat sijaitsivat Karjalan tasavallassa, Jekaterinburgissa, Murmanskissa, Volgogradissa, Novosibirskissa sekä näiden lähialueilla. Rajatutkimukseen verrattuna suurin ero näkyy moskovalaisten osuudessa, joita kävi joulusesongin aikana huomattavasti suurempi määrä. Lisäksi Viipurin seudulta saapuneet käsiteltiin osana pietarilaisten ryhmää. Alla on esitetty kotipaikkakuntien jakaumat vielä tarkemmin: 14

15 2.4 Vastanneiden ikäryhmät asuinalueittain Seuraavasta taulukosta voidaan helposti huomata, että Moskovasta ja Pietarista sekä lähialueilta saapuneista venäläismatkustajista suurin osa oli iältään vuotiaita. Heidän osuus korostuu etenkin Moskovasta sekä muualta saapuneiden keskuudessa. Sen sijaan Pietarista sekä lähialueilta Helsinkiin saapuu keskimääräistä enemmän keski-ikäisiä venäläismatkustajia joiden yhteenlaskettu osuus on lähes 50 %. 50 % 38 % 25 % 13 % 0 % Yli 54 Pietari Moskova Muut Ka 15

16 2.5 Viipymä Helsingissä Helsinkiin saapuneet venäläismatkailijat viipyivät keskimäärin 4,3 yötä, mikä vastaa esimerkiksi Rajahaastattelututkimuksissa saatuja tuloksia. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista viipyi Helsingissä 2-4 yötä. Yli viikon Helsingissä viipyneitä oli yhteensä 7 %. Uuden vuoden aikaan venäläisillä on pitkät vapaat ja lomakausi kestää 7-10 päivää, minkä johdosta he viipyivät täällä huomattavasti pidempään. Esimerkiksi Tilastokeskuksen mukaan venäläismatkailijoiden keskiviipymä helsinkiläisissä majoitusliikkeissä oli vuoden 2012 seurantajaksolla 1,7 vuorokautta. 16

17 2.5.1 Viipymä Helsingissä asuinalueittain Alla oleva taulukko esittää, miten tietyn ajan Helsingissä viipyvät jakautuvat asuinalueittain. Suurin osuus alle kuusi päivää viipyvistä saapuu Helsinkiin Pietarista sekä lähialueilta. Yli viisi päivää viipyvien osalta moskovalaisten osuus on suurempi etenkin yli viikon kestävillä matkoilla. Tämä selittyy matkan kestolla toisin sanoen välimatkan kasvaessa kohteessa halutaan viipyä pidempään. Muualta tulleiden osuus on luonnollisesti pieni, sillä heitä oli vastanneista vain noin 11 %. 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Pietari Moskova Muut Yli viikko 17

18 2.5.2 Lapsiperheiden viipymä Helsingissä Suurin osa saapuvista lapsiperheistä viipyi Helsingissä 3-5 vuorokautta. Sen sijaan lyhyillä 1-2 vuorokautta kestävillä matkoilla lasten kanssa matkustaminen on harvinaisempaa. Tuloksista selviää, että lapsiperheet suosivat pitempiä lomia jonkin verran enemmän kuin ilman lapsia matkustavat venäläiset. Lapsiperheille yhteisen loman järjestäminen voi välillä olla hankalaa, joten kun venäläiset lomailevat lastensa kanssa yhdessä, he varaavat tarpeeksi aikaa onnistuneeseen lomaviettoon. Oma perhe on venäläisille hyvin tärkeä, joten ajan varaaminen perhe-elämälle ja yhteiselle lomalle on suuressa arvossa. 60 % 45 % 30 % 15 % 0 % Yli viikko Lapsiperheet Ei lapsia 18

19 3 Matkustusmuodot Helsinkiin Suurin osa Helsinkiin saapuneista venäläismatkustajista matkusti omalla autolla. Seuraavaksi yleisin matkustusmuoto oli juna, jota seurasivat bussi, tilataksi, lautta ja lentokone. Lisäksi tutkimukseen osallistuneista 5 % ilmoitti käyttävänsä eri kulkuneuvoa meno- ja paluumatkaa varten. Näiden osuus huomioon ottaen suhteellinen osuus maa-, meri- sekä ilmaliikenteestä on verrattavissa Rajahaastattelututkimuksesta saatuihin tuloksiin. 19

20 3.1 Matkustusmuodot asuinalueittain Myös asuinpaikka vaikuttaa matkustusmuodon valintaan. Pietarista sekä lähialueilta saapuvat matkailijat suosivat luonnollisesti henkilöautoa vieraillessaan Helsingissä muita enemmän. Moskovasta sekä lähialueilta tulleet valitsevat yleisimmin joko junan tai henkilöauton. Muualta Venäjältä matkustettaessa juna sekä bussi nousevat yleisimmiksi vaihtoehdoiksi. Edellä mainittuihin matkustusmuotoihin verrattuna tilataksilla, lautalla sekä lentokoneella matkustaminen on harvinaisempaa ainakin Helsinkiin uudeksi vuodeksi saapuvien keskuudessa. Toisaalta tilataksilla matkustaminen on suhteellisesti yleisempää pietarilaisten, lentokoneella matkustaminen moskovalaisten ja lautalla matkustaminen muualta saapuvien venäläismatkailijoiden keskuudessa. 60 % 45 % 30 % 15 % 0 % Pietari Moskova Muut Auto Juna Bussi Tilataksi Lautta Lentokone 20

21 3.2 Matkustusmuodot matkan keston mukaan Seuraava taulukko hahmottaa venäläismatkustajien matkustusmuotojen ja matkan pituuden välistä riippuvuutta. Edellä olevasta taulukosta poiketen alla olevassa taulukossa jakaumat on laskettu tietyllä kulkuneuvolla matkustavien mukaan. Autolla sekä junalla liikkuvat venäläismatkailijat viipyvät Helsingissä enimmäkseen 3-5 päivää. Lautalla saapuvien venäläisten matkan pituus on luonnollisesti lyhyempi. He viipyvät Helsingissä pääsääntöisesti alle kolme päivää. Bussilla tai tilataksilla matkustavat venäläiset viipyvät Helsingissä enimmäkseen 3-5 päivää. Tämän lisäksi tilataksilla liikkuvat suosivat alle kolmen päivän pituisia matkoja. Lentokoneella saapuneiden keskuudessa matkan yleisin pituus on 3-5 päivää. 21

22 3.3 Matkustusmuodot ikäryhmittäin Ikäryhmien välisessä matkustusmuotovertailussa vuotiaat nousevat suurimmaksi ryhmäksi lentokoneella sekä lautalla matkustavien keskuudessa sekä lautalla matkustavien keskuudessa. Myös vuotiaiden osuus kaikissa matkustusmuodoissa on merkittävä. Heidän osuus on suurin etenkin omalla autolla, junalla, bussilla sekä tilataksilla liikkuvien keskuudessa. Sen sijaan yli 55-vuotiaita on kaikissa matkustusmuodoissa suhteellisen vähän. 70 % 53 % 35 % 18 % 0 % Yli 55 Auto Juna Bussi Tilataksi Lautta Lentokone 22

23 4 Tiedonhaku matkasuunnitelmia tehtäessä Suurin osa venäläisistä etsii tietoa ennen matkaansa Internetistä. Aikaisemmin tehdyt tutkimukset osoittivat, että venäläiset ovat hyvin aktiivisia Internetin käyttäjiä ja käyttävät myös maailman eniten sosiaalista mediaa. Lomamatkan suunnittelussa venäläiset hakevat Internetistä itselleen hyödyllistä informaatiota sekä seuraavat tarkasti myös muiden verkkokäyttäjien kommentteja ja vinkkejä eri matkakohteista. Lisäksi venäläisten on todettu olevan keskimääräistä innokkaampia Internet-kaupan käyttäjiä. Tutkimuksen avoimista kysymyksistä selvisi, että käytetyimpiä Internetistä löytyviä tiedonhakukanavia venäläisten keskuudessa ovat tällä hetkellä Yandex.ru, Google sekä Visithelsinki.fi-sivut. Nämä eivät kuitenkaan yllä merkittävään asemaan muihin Internet-hakukanaviin nähden, vaan tietoa etsitään useista eri lähteistä. Yllättäen myös venäläisille suunnatun Vkontakte.ru sosiaalisen yhteisöpalvelun käyttö Helsingistä saatavien palvelujen etsimiseen on vähäistä haastatteluun osallistuneista ainoastaan kolme mainitsi käyttäneensä sivustoa tiedonhakuun. Tutkimustuloksista käy ilmi, että niin kutsutun puskaradion asema Venäjällä on edelleen vahva ja lähipiirin antamia neuvoja hyödynnetään matkasuunnittelussa paljon. Toisaalta on hieman yllättävää, että perheen ulkopuoliseen lähipiiriin luotetaan jonkin verran enemmän. Noin kolmannes kääntyy ystävien tai kollegoiden puoleen ennen matkalle lähtöä, kun taas ainoastaan viidennes kysyy tietoa perheeltä tai sukulaisiltaan. Lähipiirin antamat suositukset ovatkin edelleen yksi tehokkaimmista tavoista vedota venäläiseen kuluttajaan. Venäläiset saattavat matkustaa kavereidensa tai sukulaistensa kehumaan kohteeseen pelkkien kertomusten perusteella. Lähipiirin kokemukset ja suositukset ovat siis Venäjällä erittäin tärkeässä asemassa ostopäätöksiä tehtäessä sekä mieleisen lomakohteen etsinnässä. Mainonta on perinteisesti koettu harhaanjohtavana, mutta vanhat käsitykset ovat vähitellen muuttumassa samalla kun yhä useammat venäläiset hyödyntävät Internetistä saatavaa tietoa. Myös omaa kokemusta sekä matkatoimistojen tarjoamaa apua hyödynnetään, jokseenkin vähemmissä määrin muihin tiedonhakukanaviin verrattuna. Muissa tapauksissa tietoa saadaan oppaiden ja 23

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Hollantilaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA HOLLANTILAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN HOLLANTILAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull

Joensuun seutu. Kaupaks -hanke. Joensuun seudull Joensuun seutu Kaupaks -hanke tain im o t e ik li lu e lv Kaupan ja pa inen m ä t it h e k n je ö t ympäris a Joensuun seudull PALVELUTUTKIMUS PETROSKOISSA 12/2012-1/2013 Selvitimme, mitkä ovat venäläisten

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

The Baltic Guide -julkaisut

The Baltic Guide -julkaisut The Baltic Guide julkaisut The Baltic Guide matkailulehti on ilmestynyt jo 23 vuotta. Tavoita ostovoimaiset Viron matkailijat suomen, englannin, venäjän ja vironkielisten julkaisujemme kautta. Lehtien

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari,

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari, Suomalaisten matkailu Viroon The Baltic Guide seminaari, 13.1.216 Esityksen teemat 1. Suomalaisten matkat Viroon eri tietolähteet 2. Matkailijakohtainen rahankäytön profiili 3. Suomalaisten matkailijoiden

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS

2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS 2015 IIHF Inline Hockey World Championships 5.-11.7.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus

Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Suomessa järjestettävät urheilutapahtumat - vaikuttavuus Kati Mälkki Asiantuntija, Suomen Olympiakomitea Oulu, tiistai 22.3.2016 Tapahtumayksikkö Valo & Suomen Olympiakomitea SPORT FINLAND KAUPUNGIT LAJILIITOT

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS

YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS YLIMMÄN JOHDON SUORAHAKUPALVELUITA TARJOAVIEN YRITYSTEN TUNNETTUUS- JA MIELIKUVATUTKIMUS TIIVISTELMÄ TUTKIMUKSEN KESKEISISTÄ TULOKSISTA 1 Johdanto Ylimmän johdon suorahakupalveluja tarjoavien yritysten

Lisätiedot

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Finland Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. Kuinka monta matkaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016

VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 VENÄJÄ : Markkinakatsaus 2016 20.4.2016 JA LUVUT 2 MARKKINAPOTENTIAALI SUOMEN TILASTOLUVUT 2015 Venäläisten yöpymiset Suomessa vähenivät 41,6% vuonna 2015 Yöpymiset 2016 tammi-helmikuussa vähenivät 14,6%

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Kielitaito, tietotekniikan käyttö, ammattikirjallisuus ja koulutusmahdollisuudet Suomalaiset osaavat vieraita kieliä, käyttävät tietokonetta ja seuraavat ammattikirjallisuutta

Lisätiedot

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto marraskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 24,0 prosenttia Kotka-Haminan seudulla Marraskuussa 2016 Kotka-Haminan seudulla yövyttiin 9 800 yötä, joista suomalaiset 7 500 ja ulkomaalaiset 2 400 yötä (venäläiset

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007

Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007 Helsingin Risteilymatkustajatutkimus 2007 Tutkimuksen taustat ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Helsinkiin saapuvien ulkomaisten risteilymatkustajien rahankäyttöä, ajan viettämistä, Helsingin

Lisätiedot

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin

Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Turun keskustan tulevaisuus kurkistus syksyn 2006 postikyselyn tuloksin Professori Heli Marjanen Turun kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos/talousmaantiede SYKETTÄ SYDÄMEEN KEINOJA TURUN KESKUSTAN KEHITTÄMISEKSI

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. Kuinka monta matkaa teitte työ- tai vapaa-aika

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Lapsiperheet Kuluttajakysely, maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten Viron matkailu Päivämatkat

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat TERRA Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 TERRA FI1179(2) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova

Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat. Nova Asiakastyytyväisyystutkimus Henkilöstöravintolat syyskuu 2015 Nova FI1184(1) Tavoitteet ja toteutus Sodexon asiakastyytyväisyystutkimuksen päätavoitteina on: - seurata asiakkaidemme tyytyväisyyttä - tunnistaa

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen käyttötutkimus 2011 - lasten, nuorten ja lapsiperheiden osalta Pauliina Mattinen 1 Tutkimuksesta yleensä Tutkimuksen aineistonkeruun toteutti Innolink Research Oy. Tutkimus

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Ulkomaiset matkailijat Suomessa ja Kymenlaaksossa Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy tuhatta matkaa 2 Ulkomaalaiset matkailijat Suomessa 2015 ULKOMAALAISET MATKAILIJAT SUOMESSA ASUINMAITTAIN 3 000 2

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä

Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä Matkailu- ja ravintolaalan talousnäkymiä 11.12.2012 Jouni Vihmo TYÖTÄ JA HYVINVOINTIA KOKO SUOMEEN Matkailu ja Ravintolapalvelut MaRa ry Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista

Markkinakatsaus. Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista Markkinakatsaus Profiili- ja trenditietoa majoitustilastoista ja Rajahaastattelututkimuksen tuloksista 26.5.2013 , 131 000 yöpymistä Matkustaminen pähkinänkuoressa Pohjoismaiden osuudet italialaisten yöpymisistä

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Arvostusta ammattikeittiöille -hanke 2015-2016 Projektipäällikkö Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajat ry 1.4.2016 Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille

Lisätiedot

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET

JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Kuva: Juha-Pekka Vartiainen JOENSUUN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMINEN KÄYTTÄJÄKYSELYN TULOKSET Lisätietoja: Hanna Herkkola, hanna.herkkola@ramboll.fi, 5 51 55 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuolenne?. Ikäryhmänne

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2015 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 2015 aikana Nurmijärvellä toteutettiin aikaisempien vuosien tapaan Kivenkyydin kehittämiskysely Webropol-nettikyselynä. Kyselyn

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Jamk Innovointipäivät

Jamk Innovointipäivät Keskiviikko3 Asiakastutkimuksien suunnittelu Jamk Innovointipäivät Miksi asiakastutkimukset? Olemme nyt saaneet toimeksiannon kehitystehtäväämme ja tarkentaneet sen jälkeen tiimissämme mitä meidän halutaan

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman

Matkailutoimijoiden toiveita museoille Raija Sierman Matkailutoimijoiden toiveita museoille 1 Matkailun toimiala Matkailuelinkeinoa on vaikea määritellä tarkasti, sillä useat alat ovat siihen yhteydessä. Matkailu kytkeytyy eri elinkeinoihin ja yhteiskuntaan.

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Matkailutilasto Syyskuu 2016

Matkailutilasto Syyskuu 2016 Matkailutilasto Syyskuu 2016 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset nousivat 6,6 prosenttia Oulussa Syyskuussa 2016 Oulussa yövyttiin 50 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 41 000 yötä ja ulkomaalaiset

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA

KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA KUUSAMON LUONNONVAROJEN KÄYTÖN YHTEENSOVITTAMISSUUNNITELMA Kuusamon luonnonvarojen yhteensovittamissuunnitelman yhtenä osana on laadittu vuorovaikutusta lisäävä kysely luonnonvarojen merkittävyydestä sekä

Lisätiedot

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto syyskuu 2016 Kaakko 135. Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Rekisteröidyt yöpymiset laskivat 16,1 prosenttia n seudulla Syyskuussa 2016 n seudulla yövyttiin 11 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 9 200 yötä ja ulkomaalaiset 2 100 yötä (venäläiset 899 yötä).

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS

SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS TUTKIMUSRAPORTTI 2015 1 SIJOITUSRAHASTOTUTKIMUS Sisällysluettelo 1 YHTEENVETO... 2 2 JOHDANTO... 2 2.1 Tutkimuksen tavoite... 2 2.2 Tutkimuksen toteutus... 2 3 KUVAUS SUOMEN SIJOITUSRAHASTOMARKKINOISTA...

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot