Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Executive Summary. Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen"

Transkriptio

1 Executive Summary Venäläismatkailijoiden odotukset ja ostokäyttäytyminen Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Viime vuonna he tekivät pääkaupunkiseudun alueelle yli matkaa. Jo pelkästään tämän vuoden vaihteessa Helsinkiin odotettiin saapuvan yli venäläistä, joista ennakoitiin yöpyvän alueen majoitusliikkeissä. Venäläiset ovat tällä hetkellä suurin yksittäinen Helsingissä vieraileva matkailijaryhmä. Tilastotiedot paljastavat, että venäläiset käyttävät suomalaisiin palveluihin ja tuotteisiin yli miljardi euroa vuodessa. Rahasta noin kolmannes käytetään palveluihin ja loput tuotteisiin. Kokonaisuutena venäläisturismin merkitys ylittää jopa joulukaupan. Vuodenvaihteen venäläismatkailijoiden suuresta määrästä hyötyvät varsinkin alueen kaupat, ravintolat ja majoitusliikkeet. Venäläismatkailijoiden suuri määrä myös tasaa vaihteluja vuosittaisissa matkailijaluvuissa. Venäläisten Suomeen suuntautuvien matkojen määrän odotetaan kasvavan entisestään. Tähän tulee vaikuttamaan toteutuessaan myös nyt suunnitteilla oleva venäläisten Schengen-viisumivapaus. Tämä voi kuitenkin muodostua Suomen matkailun kannalta myös uudeksi haasteeksi. Tähän saakka venäläisiä on houkutellut Suomeen osaltaan Schengen-viisumin helppo saatavuus. Viisumivapauden toteutuessa tämä etu kuitenkin häviää, jolloin eteen nousee kysymys: pysyvätkö venäläiset merkittävänä matkailijaryhmänä jatkossakin? Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että venäläismatkailijat eivät ole täysin tyytyväisiä vapaa-ajan ja ohjelmapalveluiden tarjontaan Suomessa. Merkillepantavaa on myös tyytymättömyys venäjänkielisten palveluiden tarjontaan. Tästä syystä moni venäläismatkailijoiden Suomeen tuoma euro jää käyttämättä. Idästä saapuvan matkailijavirran pitäminen jatkossa itsestäänselvyytenä on perusteetonta, mikäli Suomen houkuttelevuuden säilyttämiseksi ei löydetä uusia keinoja. Smiigo Oy haastatteli alkaneen vuoden tammikuussa 430 venäläisturistia Helsingissä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää venäläismatkailijoiden tyytyväisyyttä tarjolla oleviin majoitus-, ravintola- sekä ohjelmapalveluihin. Tarkoituksena oli myös tutkia venäläismatkailijoiden matkojen sisältöä, ostosmotiiveja sekä ostopäätöksiin ja palveluiden valintaan vaikuttavia tekijöitä.

2 Tutkimuksen avulla haluttiin myös selvittää, miten tyytyväisiä Helsinkiin saapuvat venäläismatkailijat ovat tarjolla olevaan venäjänkielisen palvelun tasoon, opasteisiin ja mainontaan. Tutkimukseen osallistuneista vastaajista hiukan yli puolet oli naisia. Iältään haastateltavat jakautuivat melko tasaisesti siten, että alle 34-vuotiaita oli noin puolet vastaajista, keski-ikäisiä reilu kolmannes ja loput sitä vanhempia. Lapsiperheitä vastanneista oli kolmannes. Suurin osa haastatelluista saapui Pietarista ja sen lähialueilta. Suosituimmat matkustusmuodot Helsinkiin olivat henkilöauto (40 %) ja juna (33 %). Pietarista tulijat viipyivät Helsingissä keskimäärin lyhyemmän aikaa kuin moskovalaiset, jotka pidemmästä matkastaan johtuen saapuivat Helsinkiin muita useammin junalla tai lentokoneella. Ennen matkaa venäläiset hakivat tietoa Helsingistä Internetistä. Lähes yhtä tärkeitä tiedonlähteitä ovat ystävät, kollegat ja sukulaiset. Tämä vahvistaa käsityksen siitä, että puskaradio on venäläisten luotettavaksi kokema tiedonhakukanava, jonka vaikutusta Internet pikemminkin voimistaa kuin kumoaa. Matkatoimistoa käytti haastatelluista vain alle kymmenes. Majoitusliikkeen valinnoissa ylivoimaisesti suosituin Internet-sivusto on Booking.com. Erityisesti vuotiaat luottivat Internetistä saatuun muiden käyttäjien palautteeseen majoitusta valitessaan. Haastatelluista suurin osa majoittui Helsingissä ketjuhotelleihin. Koska osa haastatteluista toteutettiin Scandic-hotellien aamiais- ja aulatiloissa, korostui ketjun osuus kaikissa vastauksissa. Tästä syystä tuloksia tarkasteltiin siten, että Scandic erotettiin omaksi ryhmäkseen. Tutkimuksen mukaan kaikkien hotelliryhmien asiakkaat olivat tyytymättömiä hotellinsa venäjänkieliseen palveluun. Premium ja design-hotelleissa tyytymättömien ja erittäin tyytymättömien osuus oli yhteensä 60 %. Scandic-hotelleissa vastaava luku oli 41 % ja muissa ketjuhotelleissa 70 %. Majoituksensa venäjänkielisten opasteiden osalta tyytymättömimpiä olivat Itsenäiset ja huoneistohotellit -ryhmään kuuluvissa majoitusliikkeissä yöpyneet, joissa yöpyneistä peräti 38 % oli opasteisiin erittäin tyytymättömiä. Myös kaikissa muissa ryhmissä yli puolet yöpyneistä oli tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä

3 tarjottuun viestintään. Tyytyväisyyttä voisi siis kohtuullisen helposti parantaa venäjänkielisiä opasteita lisäämällä. Mainonnan osalta tilanne oli hiukan parempi, joka toisaalta vaikuttaa tuloksiin koetun palvelun osalta. Jos asiakkaalle syntyy hotellin venäjänkielisillä sivuilla odotus venäjänkielisestä palvelusta, on kokemus pettymys, mikäli asiointi venäjäksi sittemmin paikan päällä osoittautuu hyvin vaikeaksi. Ravintolapalveluiden osalta venäläisten toiveita selvitettiin tutkimuksessa avoimin kysymyksin. Kysymyksen asettelun haastavuudesta huolimatta tulos oli selvä: venäläiset matkailijat toivovat löytävänsä Helsingistä paikallista ruokaa. Vastanneista 44 % pitää kohtuullisena illallislaskuna ruokajuomineen euroa/henkilö. Tätä enemmän illallisesta oli valmiita maksamaan kuitenkin yli kolmannes vastaajista. Ravintolan valinnassa korostuvat hyvän ruoan, hinnan ja tunnelman lisäksi venäjänkielinen ruokalista ja palvelu. Viimeksi mainitun seikan osalta iän vaikutus vastauksiin oli ilmeinen: mitä vanhempi vastaaja, sitä tärkeämpää hänelle oli saada palvelua venäjäksi. Sama päti venäjänkielisen ruokalistan suhteen: peräti 81 % yli 54-vuotiaista piti venäjänkielistä ruokalistaa erittäin tärkeänä seikkana ravintolaa valittaessa. Kun vuotiaidenkin joukossa tämä luku oli 58 %, voi ihmetellä kannattaako yhdenkään venäläisturisteja asiakkaakseen toivovan jättää ruokalistojaan kääntämättä. Samaa ihmettelivät vastanneet. Vain reilu kolmannes vastaajista oli tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen ravintoissa saamaansa venäjänkieliseen palveluun. Ravintoloiden venäjänkielisiin opasteisiin ja ruokalistoihin oli tyytyväisiä 29 % vastanneista ja erittäin tyytyväisiä 19 %. Toinen puoli toivoi tähän yksinkertaisesti ratkaistavaan asiaan parannusta. Ravintoloiden ja kahviloiden käytön lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mihin aktiviteetteihin ja palveluihin venäläiset käyttävät aikaa. Näistä selvästi eniten aikaa käytetään ostosten tekoon ja nähtävyyksiin. Kolme vastaajaa neljästä kertoi käyttävänsä paljon tai kohtalaisesti aikaa ostoksiin. Myös nähtävyyksien katseluun käytetään suhteellisesti paljon aikaa siitä riippumatta, viivytäänkö Helsingissä pidempään tai ei.

4 Venäläisten kiinnostuksen kohteet vaihtelevat kaupungissa arkkitehtuurista (55 % erittäin kiinnostuneita) kulttuurikohteisiin (47 %) ja turistikierroksiin (32 %). Pidempään viipyviä kiinnostavat erittäin paljon luonto- ja lähimatkailu sekä urheiluja vapaa-ajan aktiviteetit. Myös vastaajien ikä selittää eroja eri kiinnostusalueiden välillä. Kysyttäessä palvelujen valintakriteereitä nousi hinnan rinnalle tärkeimmäksi tekijäksi palvelujen varaamisen helppous sekä tähän liittyen venäjänkielinen mainonta, palvelu ja opasteet. Iän merkitys korostui jälleen kielikysymyksessä. Muuten vastauksissa näkyy venäläisten spontaanius, jonka mukaisesti matkaohjelmaa ei suunnitella juurikaan ennen matkaa, vaan erilaisiin palveluihin tartutaan paikan päällä, jos ne on tuotu helposti ja mukavasti saataville. Tämä viimeksi mainittu seikka tarjoaa palveluntarjoajille runsaasti viime hetken myyntimahdollisuuksia. Ostosten suhteen venäläismatkailijoista löytyy odotetusti paljon variaatiota. Kalliita brändituotteita ilmoittaa etsivänsä 38 % vastaajista valtaosan (86 %) etsiessä keskihintaisia laatutuotteita. Suomessa heitä puhuttelee brändituotteiden varma aitous, tax-free-ostamisen hintaetu ja muutenkin edullisemmat hinnat sekä Suomen osin parempi valikoima. Ostokset ja syyt tehdä niitä vaihtelivat jonkin verran matkailijoiden asuinalueen mukaan. Tutkimuksessa saatu tulos ostettujen tuotekategorioiden osalta vastaa täysin Global Blue Finlandin tax-free-tilastoja: eniten venäläiset ostavat Suomesta vaatteita, elintarvikkeita ja jalkineita. Kunkin tuoteryhmän osalta selvitettiin edelleen mitä tuotteita venäläiset täältä erityisesti etsivät sekä mitä brändejä he kussakin ryhmässä tunnistavat. Muodin puolella kysytyimpiä tuotteita ovat sesongin ulkovaatteet ja tunnetuimmat brändit: H&M, Mango, Tommy Hilfiger, Guess ja Max Mara. Elintarvikkeiden osalta noin 3/4 vastaajista tunnisti Valion ja Fazerin. Maitotuotteita kertoi ostavansa 33 % vastanneista ja makeisia ja suklaata joka viides. Ylivoimaisesti suosituin elintarvikeryhmä oli kala ja muut meren antimet, joita kotiin vie lähes joka toinen venäläinen. Suomibrändeistä Valion, Fazerin ja Nokian ohi kiilaa vain Stockmann, jonka tunnisti peräti 88 % vastanneista. Prisman tuntee tutkimuksen mukaan lähes 2/3

5 venäläisistä, K-ryhmän vasta alle kolmannes. Muita tunnistetuimpia suomalaisia liikemerkkejä ovat Lumene (42 %), Luhta (35 %), Fiskars (24 %) ja Reima (24 %). Brändien ja ostoaikeiden lisäksi tutkimuksessa kysyttiin venäläisturistien tyytyväisyyttä liikkeiden venäjänkieliseen palveluun ja opasteisiin. Näistä viimeksi mainittuun oli tyytyväisiä 30 % vastaajista ja erittäin tyytyväisiä 9 %. Tyytymättömiä tai erittäin tyytymättömiä oli vastaajista lähes 60 %. Venäjänkieliseen palveluun liikkeissä oli tyytymättömiä tasan puolet vastanneista. Venäjänkielistä Suomi-matkailuinfoa toivottiin lisää, vaikkakin nykytasoonkin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä oli noin 60 % haastatelluista. Vastaajista 77 % oli hyvin kiinnostunut venäjänkielisistä kartoista ja oppaista. Myös neuvontaa nähtävyyksistä ja palveluista arvosti korkealle 71 %. Muita vastaajia erityisesti kiinnostavia neuvontapalveluja olivat liikenneneuvonta (60 %) sekä informaatio ajankohtaisista tapahtumista (47 %). Venäläiset ovat aktiivisia matkailupalvelujen käyttäjiä. Kuluttajina heitä ohjaavat uusien, tunteita herättävien elämysten etsiminen, tiedonhakuisuus, uteliaisuus sekä spontaanisuus, mikä näkyy myös heidän matkailutottumuksissaan. Lomalta he hakevat etenkin arkkitehtuuriin, nähtävyyksiin, kulttuurimatkailuun, paikallisiin aktiviteetteihin sekä lähiseutumatkailuun liittyviä uusia elämyksiä. Venäläisen kulttuurin ominaispiirteiden ymmärtäminen sekä venäjän kieltä osaava henkilökunta ovat asiakaspalvelun kannalta erittäin tärkeitä. Näiden avulla Helsingissä toimivat matkailuyritykset pystyvät kehittämään omaa toimintaansa vastaamaan venäläisasiakkaiden tarpeita entistä paremmin. Majoitusvalinnoissa venäläisiä ohjaa Internetistä saatava tieto sekä lähipiirin ja muiden matkailijoiden antamat suositukset. Lisäksi on muistettava, että venäläinen asiakas on hyvin paikka- ja tuoteuskollinen, ja jakaa positiiviset kokemukset mielellään myös muiden kanssa. Tätä voidaan hyödyntää muun muassa sosiaalisen median markkinoinnissa. Ruoka on venäläisille erityisen tärkeä elementti ja erottamaton osa heidän lomakokemustaan. Suurin osa venäläismatkailijoista on kiinnostunut paikallisesta ruokakulttuurista. Erityisesti ravintoloilta haetaan perinneruokia, paikallisia erikoisuuksia sekä uusia ruokamakuja. Jatkossa tätä voidaan hyödyntää yhdistämällä nämä venäläismatkailijoita kiinnostavat ravintolapalvelut osaksi majoituspakettia. Suunnittelemalla innovatiivisia palvelukokonaisuuksia voidaan

6 tuoda esille paikallisuutta sekä uusia näkökulmia Helsingin matkailuun. Kyselyn tulokset osoittavat myös, että salaatit sekä kevyet välipalat ovat suosittuja venäläisten keskuudessa. Tämä tarjoaa laajan potentiaalisen asiakaskunnan useille Helsingissä toimiville lounaspaikoille, mikäli näiden näkyvyys paranisi jatkossa. Ravintoloilta odotetaan myös hyvää hinta-laatusuhdetta sekä venäjänkielisen palvelun saatavuutta. Erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä ollaan valmiita maksamaan laadukkaasta asiakaspalvelusta enemmän. Tässä tulisi ottaa huomioon myös se, että he arvostavat muita enemmän venäjänkielistä palvelua. Helpoin tapa parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä tuottavuutta olisikin kääntää ruokalistat venäjäksi. Myös venäjän kieltä osaavan henkilökunnan palkkaaminen on suositeltavaa. Tämä hyödyttäisi Helsingissä toimivia ravintoloita etenkin venäläisten suosimina sesonkiaikoina. Venäläisiä houkuttelevat Suomessa myös puhdas luonto sekä ekologisuus. Merkittävä osa venäläismatkailijoista haluaisi vierailla Helsingin lisäksi myös muissa lähikohteissa. Luontoelämyksiä sekä aktiviteetteja voidaan markkinoida ennakkoon jo majoitusvalinnan yhteydessä sekä yhdistää ravintolapalveluiden tavoin osaksi yhtenäistä majoituspakettia. Lisäpalveluna voidaan tarjota autonsekä polkupyöränvuokrausta ilman omaa ajoneuvoa liikkuville. Myös lapsiperheiden erityistarpeet tulisi ottaa huomioon majoituspakettien suunnittelussa. Venäläisasiakkaat ovat erittäin hintatietoisia ja varaavat aikaa tuotteiden sekä palveluiden vertailuun. Yhä useampi venäläisasiakas vertaa hintoja myös Internetissä, mikä asettaa uuden haasteen matkailualalla toimiville yrityksille. Onlinenäkyvyyteen kannattaakin panostaa jatkossa yhä enemmän potentiaalisten asiakkaiden saavuttamiseksi. Toisaalta palveluvalintoihin vaikuttavat myös tunnepohjaiset syyt, sillä venäläisessä kulttuurissa tuotteiden sekä palveluiden valitseminen järkiperustein on harvinaista. Palveluntarjoaja voi antaa itsestään positiivisen kuvan esimerkiksi hinnoittelemalla tarjoamansa lisäpalvelut ilmaisina, mikä vetoaa useimpiin venäläiskuluttajiin. Niin ikään tärkeäksi majoitus-, ravintola- ja matkailupalveluiden valintakriteeriksi nousee palveluiden varaamisen helppous venäläisasiakkaan taustasta riippumatta. Tähän sisältyvät asioinnin mahdollisuus venäjän kielellä sekä palvelun varaaminen lyhyellä varoitusajalla.

7 Sisällys Johdanto Tutkimuksen taustatiedot Haastattelupaikat Vastanneiden taustatiedot Vastanneiden asuinpaikat Vastanneiden ikäryhmät asuinalueittain Viipymä Helsingissä Viipymä Helsingissä asuinalueittain Lapsiperheiden viipymä Helsingissä Matkustusmuodot Helsinkiin Matkustusmuodot asuinalueittain Matkustusmuodot matkan keston mukaan Matkustusmuodot ikäryhmittäin Tiedonhaku matkasuunnitelmia tehtäessä Tiedonhaku ikäryhmittäin Tiedonhaku asuinalueittain Pysäköintipaikkojen käyttö Majoitusliikkeet Vastanneiden käyttämät hotellit sekä muut majoitusliikkeet Käytetyt majoitusliikkeet ikäryhmittäin Käytetyt majoitusliikkeet asuinalueittain Lapsiperheiden käyttämät majoitusliikkeet Majoitusliikkeen valintaperusteet Valintaperusteet asuinalueiden mukaan Valintaperusteet ikäryhmittäin Lapsiperheiden majoitusvalinnat Valintaperusteet majoitustyypin mukaan Mainonta, palvelu, opasteet Tyytyväisyys venäjäkieliseen mainontaan Tyytyväisyys venäjänkielisiin opasteisiin Tyytyväisyys venäjänkieliseen palveluun Ravintolapalvelut Suosituimmat ravintolat

8 Ravintolan valintakriteerit Valintakriteerit ikäryhmittäin Valintakriteerit matkan keston mukaan Lapsiperheiden sekä ilman lapsia matkustavien valintakriteerit Suosituimmat hintatasot Ravintolalasku ikäryhmittäin Ravintolalasku matkan keston mukaan Tyytyväisyys ravintolapalveluihin Venäjänkielisen ruokalistan merkitys Venäjänkielisen palvelun merkitys Palvelut ja aktiviteetit Naisten ja miesten väliset erot ajankäytössä Ajankäyttö asuinalueiden mukaan Ajankäyttö matkan keston mukaan Ajankäyttö ikäryhmittäin Kiinnostuksen kohteet Kiinnostuksen kohteet ikäryhmittäin Kiinnostuksen kohteet asuinalueiden mukaan Kiinnostuksen kohteet matkan keston mukaan Lapsiperheiden kiinnostuksen kohteet Palvelujen valintakriteerit Valintakriteerit asuinalueiden mukaan Valintakriteerit ikäryhmittäin Lapsiperheiden valintakriteerit Tyytyväisyys palveluihin Helsingissä Naisten ja miesten väliset erot tyytyväisyydessä Tyytyväisyys palveluihin ikäryhmittäin Tyytyväisyys palveluihin asuinalueiden mukaan Tyytyväisyys palveluihin matkan keston mukaan Ostokset Ostetuimmat tuoteryhmät Naisten ja miesten väliset erot ostoksissa Ostokset asuinalueiden mukaan Ostokset ikäryhmittäin Ostokset ja matkan kesto

9 Ostetut elintarvikkeet Ostetut vaatteet Ostetut jalkineet Ostetut käsityöt ja matkamuistot Hintakategoriat Ostosten hintakategoriat asuinalueittain Ostosten hintakategoriat ikäryhmittäin Ostosten hintakategoriat matkan keston mukaan Suomessa tehtyjen ostosten syy Naisten ja miesten väliset erot ostoissa Ostosten syy ikäryhmittäin Ostosten syy asuinalueiden mukaan Ostosten syy matkan keston mukaan Tunnistetuimmat brändit Tunnistetuimmat kaupan alan brändit Tunnistetuimmat muodin brändit Tunnistetuimmat suomalaiset brändit Kehittämisehdotukset Suositukset majoitusliikkeille Suositukset ravintolaliikkeille Suositukset liikkeille ja matkailupalveluyrityksille Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusehdotukset Lähteet

10 1 Johdanto Venäläiset tekivät viime vuonna pääkaupunkiseudun alueelle yli matkaa ja Venäjältä saapuvien matkailijoiden määrän odotetaan kasvavan entisestään. Pelkästään tämän vuoden vaihteessa Helsinkiin ennakoitiin saapuvan yli venäläistä, joista ennakoitiin yöpyvän alueen majoitusliikkeissä. Helsingissä vierailevat venäläiset ovat tällä hetkellä suurin yksittäinen matkailijaryhmä. Venäläismatkailijoiden jatkuva kasvu myös tasaa vaihteluja vuosittaisissa matkailijamäärissä. Vuodenvaihteen venäläismatkailijoiden suuresta määrästä hyötyvät varsinkin alueen kaupat, ravintolat ja majoitusliikkeet. Venäläismatkailijat tuovat merkittävästi matkailutuloja Helsinkiin sekä muualle Suomeen. Tilastotiedot paljastavat, että venäläiset käyttävät suomalaisiin palveluihin ja tuotteisiin yli miljardi euroa vuodessa. Rahasta noin kolmannes käytetään palveluihin ja loput tuotteisiin. Kokonaisuutena venäläisturismin merkitys ylittää jopa joulukaupan. Siitä huolimatta aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että venäläismatkailijat eivät ole täysin tyytyväisiä vapaa-ajan ja ohjelmapalveluiden tarjontaan. Merkillepantavaa on ollut myös tyytymättömyys venäjänkielisen palvelun tarjontaan. Tästä syystä myös moni venäläismatkailijoiden Helsinkiin tuoma euro jää käyttämättä. Smiigo Oy:n Helsingissä vuodenvaihteessa 2013 toteutetun haastattelututkimuksen tavoitteena on ollut selvittää venäläismatkailijoiden tyytyväisyyttä tarjolla oleviin majoitus-, ravintola- sekä ohjelmapalveluihin. Tarkoituksena oli myös tutkia venäläismatkailijoiden matkojen sisältöä, ostosmotiiveja sekä ostopäätöksiin ja palvelujen valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen avulla oli tarkoitus myös selvittää, miten tyytyväisiä Helsinkiin saapuvat venäläismatkailijat ovat tarjolla olevaan venäjänkielisen palvelun tasoon, opasteisiin ja mainontaan. Tutkimustuloksista hyötyvät ensisijaisesti matkailualalla toimivat yritykset. Saadut tulokset auttavat paikallisia majoitus-, ravintola-, matkailu- sekä kaupan alan toimijoita kehittämään palvelutarjontaansa sekä suunnittelemaan uusia palvelukokonaisuuksia juuri tälle kohderyhmälle sopiviksi. Raportissa esitetyt tutkimustulokset tuovat lisätodisteita jo aiempiin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin sekä tietoa siitä, miten palvelua voidaan kehittää vastamaan entistä paremmin 10

11 venäläismatkailijoiden tarpeita. Tutkimus tarjoaa karujen havaintojen ohella myös konkreettisia vinkkejä palveluiden kehittämiseen. 11

12 2 Tutkimuksen taustatiedot Tutkimus toteutettiin Helsingissä tammikuussa 2013 vierailleille venäläismatkailijoille välisenä aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää saapuvien venäläismatkailijoiden näkemyksiä, toiveita sekä ennakko-odotuksia tuote- ja palvelutarjontaa kohtaan sekä niiden suhdetta todelliseen lomakokemukseen. Osallistuneita pyydettiin vastaamaan 21 kysymykseen koskien heidän majoitusvalintaansa, suosikkiravintoloitaan, matkan aikana tekemiä ostoksia sekä tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin Helsingissä. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä kanavia he käyttävät hakiessaan tietoa majoitus- ja muista pääkaupunkiseudulla saatavista palveluista, sekä kuinka paljon aikaa he aikovat käyttää eri palveluihin. Tutkimusta varten haastateltiin kasvotusten 430 venäläismatkailijaa. 2.1 Haastattelupaikat Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella, jonka täytti joko haastattelija tai vastaaja itse. Lomake koostui suljetuista poissulkevista, monivalinta-, Likert sekä avoimista kysymyksistä. Haastattelut toteutettiin Helsingin Scandic-ketjun hotelleissa, suurimmissa kauppakeskuksissa, Helsingin rautatieasemalla, Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimistossa sekä muissa matkailijoille keskeisissä paikoissa. Alla olevassa taulukossa ovat vastaajien määrät eri haastattelupaikoissa. Scandic Simonkenttä Scandic Marski Scandic Paasi Scandic Grand Marina Scandic Continental Helsingin kaupungin matkailutoimisto Rautatientori Galleria Esplanad Itis Forum Kamppi Shoezoo Muut

13 2.2 Vastanneiden taustatiedot Tutkimukseen osallistuneista suurin osa oli vuotiaita yhteensä 53 %. Keski-ikäisiä oli vastanneista reilu kolmannes. Tuloksissa korostuu etenkin nuorten osuus, joka vuonna 2011 toteutetussa Rajatutkimuksessa oli 5 %. Lisäksi vuotiaiden osuus on Rajatutkimuksessa 64 % ja vuotiaiden 29 %. Tässä tutkimuksessa käytetyt ikäryhmät olivat kuitenkin , sekä yli 54-vuotiaat, jolloin osuudet jäävät hieman pienemmiksi. Toisaalta sekä vuotiaiden yhteenlaskettu osuus on tässä tutkimuksessa suurempi, jolloin ikäjakaumaa voidaan pitää samansuuntaisena TAK Rajatutkimuksen kanssa. Naisten osuus oli tutkimukseen osallistuneista hieman suurempi 54 %. Miehiä oli reilu kolmannes. Lisäksi haastatteluun osallistuneista vajaa kymmenes oli pariskuntia. Lisäksi kaikista kyselyyn vastanneista kolmannes oli lapsiperheitä: 9 % 37 % Miehiä Naisia M & N 54 % 13

14 2.3 Vastanneiden asuinpaikat Suurin osa haastatteluun osallistuneista oli saapunut Pietarista ja Moskovasta sekä näiden lähialueilta. Muut vastanneiden ilmoittamat kotipaikkakunnat sijaitsivat Karjalan tasavallassa, Jekaterinburgissa, Murmanskissa, Volgogradissa, Novosibirskissa sekä näiden lähialueilla. Rajatutkimukseen verrattuna suurin ero näkyy moskovalaisten osuudessa, joita kävi joulusesongin aikana huomattavasti suurempi määrä. Lisäksi Viipurin seudulta saapuneet käsiteltiin osana pietarilaisten ryhmää. Alla on esitetty kotipaikkakuntien jakaumat vielä tarkemmin: 14

15 2.4 Vastanneiden ikäryhmät asuinalueittain Seuraavasta taulukosta voidaan helposti huomata, että Moskovasta ja Pietarista sekä lähialueilta saapuneista venäläismatkustajista suurin osa oli iältään vuotiaita. Heidän osuus korostuu etenkin Moskovasta sekä muualta saapuneiden keskuudessa. Sen sijaan Pietarista sekä lähialueilta Helsinkiin saapuu keskimääräistä enemmän keski-ikäisiä venäläismatkustajia joiden yhteenlaskettu osuus on lähes 50 %. 50 % 38 % 25 % 13 % 0 % Yli 54 Pietari Moskova Muut Ka 15

16 2.5 Viipymä Helsingissä Helsinkiin saapuneet venäläismatkailijat viipyivät keskimäärin 4,3 yötä, mikä vastaa esimerkiksi Rajahaastattelututkimuksissa saatuja tuloksia. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista viipyi Helsingissä 2-4 yötä. Yli viikon Helsingissä viipyneitä oli yhteensä 7 %. Uuden vuoden aikaan venäläisillä on pitkät vapaat ja lomakausi kestää 7-10 päivää, minkä johdosta he viipyivät täällä huomattavasti pidempään. Esimerkiksi Tilastokeskuksen mukaan venäläismatkailijoiden keskiviipymä helsinkiläisissä majoitusliikkeissä oli vuoden 2012 seurantajaksolla 1,7 vuorokautta. 16

17 2.5.1 Viipymä Helsingissä asuinalueittain Alla oleva taulukko esittää, miten tietyn ajan Helsingissä viipyvät jakautuvat asuinalueittain. Suurin osuus alle kuusi päivää viipyvistä saapuu Helsinkiin Pietarista sekä lähialueilta. Yli viisi päivää viipyvien osalta moskovalaisten osuus on suurempi etenkin yli viikon kestävillä matkoilla. Tämä selittyy matkan kestolla toisin sanoen välimatkan kasvaessa kohteessa halutaan viipyä pidempään. Muualta tulleiden osuus on luonnollisesti pieni, sillä heitä oli vastanneista vain noin 11 %. 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Pietari Moskova Muut Yli viikko 17

18 2.5.2 Lapsiperheiden viipymä Helsingissä Suurin osa saapuvista lapsiperheistä viipyi Helsingissä 3-5 vuorokautta. Sen sijaan lyhyillä 1-2 vuorokautta kestävillä matkoilla lasten kanssa matkustaminen on harvinaisempaa. Tuloksista selviää, että lapsiperheet suosivat pitempiä lomia jonkin verran enemmän kuin ilman lapsia matkustavat venäläiset. Lapsiperheille yhteisen loman järjestäminen voi välillä olla hankalaa, joten kun venäläiset lomailevat lastensa kanssa yhdessä, he varaavat tarpeeksi aikaa onnistuneeseen lomaviettoon. Oma perhe on venäläisille hyvin tärkeä, joten ajan varaaminen perhe-elämälle ja yhteiselle lomalle on suuressa arvossa. 60 % 45 % 30 % 15 % 0 % Yli viikko Lapsiperheet Ei lapsia 18

19 3 Matkustusmuodot Helsinkiin Suurin osa Helsinkiin saapuneista venäläismatkustajista matkusti omalla autolla. Seuraavaksi yleisin matkustusmuoto oli juna, jota seurasivat bussi, tilataksi, lautta ja lentokone. Lisäksi tutkimukseen osallistuneista 5 % ilmoitti käyttävänsä eri kulkuneuvoa meno- ja paluumatkaa varten. Näiden osuus huomioon ottaen suhteellinen osuus maa-, meri- sekä ilmaliikenteestä on verrattavissa Rajahaastattelututkimuksesta saatuihin tuloksiin. 19

20 3.1 Matkustusmuodot asuinalueittain Myös asuinpaikka vaikuttaa matkustusmuodon valintaan. Pietarista sekä lähialueilta saapuvat matkailijat suosivat luonnollisesti henkilöautoa vieraillessaan Helsingissä muita enemmän. Moskovasta sekä lähialueilta tulleet valitsevat yleisimmin joko junan tai henkilöauton. Muualta Venäjältä matkustettaessa juna sekä bussi nousevat yleisimmiksi vaihtoehdoiksi. Edellä mainittuihin matkustusmuotoihin verrattuna tilataksilla, lautalla sekä lentokoneella matkustaminen on harvinaisempaa ainakin Helsinkiin uudeksi vuodeksi saapuvien keskuudessa. Toisaalta tilataksilla matkustaminen on suhteellisesti yleisempää pietarilaisten, lentokoneella matkustaminen moskovalaisten ja lautalla matkustaminen muualta saapuvien venäläismatkailijoiden keskuudessa. 60 % 45 % 30 % 15 % 0 % Pietari Moskova Muut Auto Juna Bussi Tilataksi Lautta Lentokone 20

21 3.2 Matkustusmuodot matkan keston mukaan Seuraava taulukko hahmottaa venäläismatkustajien matkustusmuotojen ja matkan pituuden välistä riippuvuutta. Edellä olevasta taulukosta poiketen alla olevassa taulukossa jakaumat on laskettu tietyllä kulkuneuvolla matkustavien mukaan. Autolla sekä junalla liikkuvat venäläismatkailijat viipyvät Helsingissä enimmäkseen 3-5 päivää. Lautalla saapuvien venäläisten matkan pituus on luonnollisesti lyhyempi. He viipyvät Helsingissä pääsääntöisesti alle kolme päivää. Bussilla tai tilataksilla matkustavat venäläiset viipyvät Helsingissä enimmäkseen 3-5 päivää. Tämän lisäksi tilataksilla liikkuvat suosivat alle kolmen päivän pituisia matkoja. Lentokoneella saapuneiden keskuudessa matkan yleisin pituus on 3-5 päivää. 21

22 3.3 Matkustusmuodot ikäryhmittäin Ikäryhmien välisessä matkustusmuotovertailussa vuotiaat nousevat suurimmaksi ryhmäksi lentokoneella sekä lautalla matkustavien keskuudessa sekä lautalla matkustavien keskuudessa. Myös vuotiaiden osuus kaikissa matkustusmuodoissa on merkittävä. Heidän osuus on suurin etenkin omalla autolla, junalla, bussilla sekä tilataksilla liikkuvien keskuudessa. Sen sijaan yli 55-vuotiaita on kaikissa matkustusmuodoissa suhteellisen vähän. 70 % 53 % 35 % 18 % 0 % Yli 55 Auto Juna Bussi Tilataksi Lautta Lentokone 22

23 4 Tiedonhaku matkasuunnitelmia tehtäessä Suurin osa venäläisistä etsii tietoa ennen matkaansa Internetistä. Aikaisemmin tehdyt tutkimukset osoittivat, että venäläiset ovat hyvin aktiivisia Internetin käyttäjiä ja käyttävät myös maailman eniten sosiaalista mediaa. Lomamatkan suunnittelussa venäläiset hakevat Internetistä itselleen hyödyllistä informaatiota sekä seuraavat tarkasti myös muiden verkkokäyttäjien kommentteja ja vinkkejä eri matkakohteista. Lisäksi venäläisten on todettu olevan keskimääräistä innokkaampia Internet-kaupan käyttäjiä. Tutkimuksen avoimista kysymyksistä selvisi, että käytetyimpiä Internetistä löytyviä tiedonhakukanavia venäläisten keskuudessa ovat tällä hetkellä Yandex.ru, Google sekä Visithelsinki.fi-sivut. Nämä eivät kuitenkaan yllä merkittävään asemaan muihin Internet-hakukanaviin nähden, vaan tietoa etsitään useista eri lähteistä. Yllättäen myös venäläisille suunnatun Vkontakte.ru sosiaalisen yhteisöpalvelun käyttö Helsingistä saatavien palvelujen etsimiseen on vähäistä haastatteluun osallistuneista ainoastaan kolme mainitsi käyttäneensä sivustoa tiedonhakuun. Tutkimustuloksista käy ilmi, että niin kutsutun puskaradion asema Venäjällä on edelleen vahva ja lähipiirin antamia neuvoja hyödynnetään matkasuunnittelussa paljon. Toisaalta on hieman yllättävää, että perheen ulkopuoliseen lähipiiriin luotetaan jonkin verran enemmän. Noin kolmannes kääntyy ystävien tai kollegoiden puoleen ennen matkalle lähtöä, kun taas ainoastaan viidennes kysyy tietoa perheeltä tai sukulaisiltaan. Lähipiirin antamat suositukset ovatkin edelleen yksi tehokkaimmista tavoista vedota venäläiseen kuluttajaan. Venäläiset saattavat matkustaa kavereidensa tai sukulaistensa kehumaan kohteeseen pelkkien kertomusten perusteella. Lähipiirin kokemukset ja suositukset ovat siis Venäjällä erittäin tärkeässä asemassa ostopäätöksiä tehtäessä sekä mieleisen lomakohteen etsinnässä. Mainonta on perinteisesti koettu harhaanjohtavana, mutta vanhat käsitykset ovat vähitellen muuttumassa samalla kun yhä useammat venäläiset hyödyntävät Internetistä saatavaa tietoa. Myös omaa kokemusta sekä matkatoimistojen tarjoamaa apua hyödynnetään, jokseenkin vähemmissä määrin muihin tiedonhakukanaviin verrattuna. Muissa tapauksissa tietoa saadaan oppaiden ja 23

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista

Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Venäläisten matkailu Yhteenveto matkailututkimuksista Vetovoimaa matkailuun hanke maaliskuu 2013 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä. Oxana Matikainen

Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä. Oxana Matikainen Venäläisten vapaa-ajanmatkailijoiden ravintolaruokailu Helsingissä Oxana Matikainen Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko 2012 Tiivistelmä 30.5.2012 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto

Lisätiedot

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012

MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 MIKKO MANKA & MAARIT WALLENIUS MATKAILUTULO JA -TYÖLLISYYS TAMPEREEN SEUTUKUNNASSA VUONNA 2012 TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU 2014 ISBN: 978-951-44-9458-1

Lisätiedot

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE

VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE VIIPURI-OPAS SAIMAAN MATKAVERKKO OY:LLE Suvi Laine Opinnäytetyö Toukokuu 2004 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 7.5.2004

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2003-2004 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset www.. mek.fi MEK A:142 2005 Kansikuva: Finnish Tourist Board Painettu: Dark Oy, Vantaa 2005 Ulkomaiset ilijat

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla

Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Asiakkaan kokeman arvon muodostuminen aikakauslehden Internet-sivuilla Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Annina Huotarinen 2011 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus

HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO. Museoiden taloudellinen vaikuttavuus HANNU PIEKKOLA OTTO SUOJANEN ARTTU VAINIO Museoiden taloudellinen vaikuttavuus 1 Hannu Piekkola Otto Suojanen Arttu Vainio Museoiden taloudellinen vaikuttavuus Vaasan yliopisto Levón-instituutti Vaasa

Lisätiedot

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI

MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI MATKAILU- JA RAVITSEMISALA MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYS- SELVITYS POHJOIS-SAVOSSA 2013 RAPORTTI KIRJOITTAJA Hilkka Lassila Matkailun tulo- ja työllisyysselvitys Pohjois-Savossa 2013 Raportti Hilkka Lassila

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät

Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Suomen vetovoimatekijät Suomeen matkustavien venäläisten kiinnostuksen kohteet ja Suomen vetovoimatekijät Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Jaana Rintala. Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta.

Jaana Rintala. Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta. Jaana Rintala Venäläismatkailijoita Etelä-Pohjanmaalle. Hankesuunnitelman laadinta. Opinnäytetyö Syksy 2012 Liiketoiminnan, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Ulkomaiset matkailijat Suomessa

Ulkomaiset matkailijat Suomessa Ulkomaiset ilijat Suomessa www.. mek.fi Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset tulokset MEK A:149 2006 Ulkomaiset ilijat Suomessa Talvi 2004-2005 Rajahaastattelututkimuksen maakohtaiset

Lisätiedot

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA

BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Click here to enter text. 2014 Jenni Rinne BEST WESTERN - HOTELLIKETJUN BRÄNDITUTKIMUS SUOMESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

Potkua suomalaiseen jalkapalloon. Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008

Potkua suomalaiseen jalkapalloon. Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008 Potkua suomalaiseen jalkapalloon Pilottimallina FC Hongan toiminta Espoossa kausina 2007 2008 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Asiakaslähtöinen toiminta...4 1.1. Urheilukatsojien kulutuskäyttäytyminen...4

Lisätiedot

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA

VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA VENÄLÄISTEN JA BALTTIEN MIELTYMYKSET JA TARPEET SUOMEN KALASTUSMATKAILUPALVELUILTA Sisältö Tiivistelmä... 1 Summary... 3 Johdanto... 4 1. Taustaa... 5 1.1. Matkustus Suomeen... 5 1.2. Suomen kalastusmatkailun

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti

Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara. Lapsiparkki -palvelukonsepti Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Lapsiparkki -palvelukonsepti Hyttinen, Junnila, Koponen Lehtinen, Lehto, Lyytikäinen Raportti Joulukuu, 2014 Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Suurpelto... 5 2.1 Suurpelto

Lisätiedot

Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla. Jennifer Rajainmäki

Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla. Jennifer Rajainmäki Ruoalla on merkitystä kotimaan matkalla Jennifer Rajainmäki Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 5.12.2013 Tiivistelmä 5.12.2013 Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon

Lisätiedot

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS

MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS MATKAILUYRITTÄJÄN KANSAIN- VALISTYMIS- OPAS Kirjoittajat: Heli Saari, Jyrki Oksanen, Anne Ruokamo Tekstin editointi: Anna-Kaisa Hakkarainen SISÄLLYS TEKIJÖIDEN TERVEISET 2 LUE EDES TÄMÄ! TIIVIS KATSAUS

Lisätiedot

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN

KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 96 KOTIMAAN MATKAILIJOIDEN SUHTAUTUMINEN YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIIN MAASEUTUMATKAILUTUOTTEISIIN MATKAILIJASEGMENTTIEN TUNNISTAMINEN KLUSTERIANALYYSILLÄ KOTIMAAN

Lisätiedot

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys

Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Kari Kallioniemi Kuinka palvelu pelaa? eteläpohjalaisten hevosyritysten asiakastyytyväisyys SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Selvityksen keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Majoitustoiminta Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista

Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous- palveluista Mistä laadulle takuu? Kristiina Aalto Johanna Varjonen TYÖSELOSTEITA JA ESITELMIÄ 122 2010 Käyttäjäkokemuksia kotitalous-

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot