Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syväkankaan koulu TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... V A L I N N A I S A I N E E T 2 0 1 5-2016"

Transkriptio

1 V A L I N N A I S A I N E E T TERVETULOA VALINNAISAINEIDEN KIEMUROIHIN... Tästä lehtisestä löydät Syväkankaan koulun valinnaisaineet lukuvuodelle luokan oppilaan tulee valita kolme kappaletta ns. kahden tunnin valinnaisia oppiaineita sekä yksi yhden tunnin valinta ns. lyhytkurssi. Jäljempää löydät kuvaukset näistä erilaisista vaihtoehdoista. Tutustu niihin huolellisesti jo etukäteen. Valinnat suoritetaan sitten sähköisellä lomakkeella opinto-ohjaajien ohjeiden mukaisesti. Syväkankaan koulu Kulmatie Kemi Puhelin: Opinto-ohjaajat: Sari Karjalainen Outi Sauvola

2 V A L I N N A I S A I N E E T T E K N I N E N T Y Ö TEKNINEN TYÖ, 2 tai 4 tuntia Puu- ja metallityöt korostavat kädentaitojen, pitkäjänteisyyden sekä omatoimisuuden kehittämistä. Asiat pyritään oppimaan tekemällä ja teoria tarjotaan työn ohella. Samalla jo opittuja turvallisia ja oikeita perustyötapoja vahvistetaan. Tekniseen työhön kuuluu myös olennaisena osana työpiirustusten suunnittelu ja laatiminen sekä teknisten piirustusten lukeminen. Oppiminen etenee tutustumalla eri materiaaleihin (metalli, puu, muovit), työmenetelmiin ja työstötekniikoihin sekä työkaluihin ja -koneisiin. Erilaisia työstötekniikoita sovelletaan käytäntöön ja niiden rinnalle tuodaan tarpeen mukaan uusia vaativampia menetelmiä. tutustutaan luonnonmukaisiin ja ekologisiin pintakäsittelytekniikoihin ja materiaaleihin 9. lk metallityöt: metallityökalujen ja -koneiden tuntemus syvenee hitsaustaitojen syventäminen harjoittelemalla (kaasu-, mig- ja sähköhitsaus) putkityöt: taivutusten mitoitus, taivutus, erilaiset liitostavat (kovajuotto ja hitsaus) valutyöt: tinamuotin valmistus, itse valun suoritus, valutöiden pintakäsittelyt (patinointi, kiillotus jne.) 8. lk puutyöt: puutyökoneiden käyttötaito vahvistuu opitaan yleisimmät liitostavat puun pintakäsittelytekniikat tulevat tutuiksi 8. lk metallityöt: metallikäsityökaluihin tutustuminen ja käytön opettelu materiaalituntemus kohenee opitaan MIG-hitsauksen ja kaarihitsauksen alkeet harjoitellaan sepän taitoja, taontaa ja pakotusta 9. lk puutyöt: oppilas suunnittelee ja valmistaa vaativamman työn, jonka aikana pyritään oppimaan itsenäiseen työhön ja ongelmanratkaisuun puutyökoneiden käyttötaito syvenee

3 T E K S T I I L I T Y Ö TEKSTIILITYÖ, 2 tuntia viikossa Kahden vuoden aikana tehdään töitä, joiden suunnittelu ja tekeminen alkaa esimerkiksi materiaalista (vaate joustavasta kankaasta), tekniikasta (kirjontaa kansionpäälliseen), suunnittelusta (kesävaate itselle), kierrätyksestä (käsilaukkuun kangas muovia silittämällä). Käytetään aiemmin opittuja tekniikoita (ompelu koneella ja käsin, neulonta, virkkaus jne.) ja harjoitellaan niiden soveltamista, harjoitellaan myös toteuttamisen suunnittelua. Suunnittelussa ja ohjeiden haussa käytetään lehtien ja kirjojen lisäksi tietokonetta. Erilaisia töitä tekemällä opitaan materiaalien ominaisuuksia, pyritään valitsemaan töihin malleja ja yksityiskohtia niin, että aika ja taidot riittävät niiden valmistamiseen. Töihin liittyen tutustutaan tekstiilien ja muodin historiaan, oman ja muiden maiden käsityökultturiin filmien, lehtien ja kirjallisten töiden avulla. SYVENTÄVÄ TEKSTIILITYÖ TEKSTII- LITYÖN VALINNEILLE, 2 tuntia viikossa Syventävällä kurssilla voidaan tutustua tekniikoihin ja materiaaleihin, jotka eivät vielä ole tulleet tutuksi. Voidaan virkata pipo kaksipäisellä koukulla tai pitsiä matonkuteesta, kutoa pirtanauhaa, värjätä kangasta,valmistaa koruja jne. Työt voivat olla yhteisiä valinnaisen tekstiilityön kanssa, valmistetaan suurempia kokonaisuuksia tai työssä on enemmän yksityiskohtia. Peruskurssin lapasten kaveriksi neulotaan pipo, tehdä konekirjonnalla kesämekon seuraksi korvakorut tai käsilaukku jne. Ideoita etsitään lehtien lisäksi esimerkiksi seuraamalla käsityöblogeja. Töiden dokumentointi (kuvaaminen ja työpäiväkirja) jatkuu ja oppilaat osallistuvat koulun käsityöblogin pitämiseen esittelemällä omia töitään. Työn suunnittelu, kokeilut, valmistaminen, työvaiheiden dokumentointi, itsearviointi, palautteen saaminen ja mahdollinen uusi suunnitelma muodostavat käsityöprosessin. Tehtävät työt suunnitellaan ajan hengessä ottaen huomioon trendit ja koulun projektit.

4 SAKSA B2 SAKSA A2 Tavoitteena Euroopassa tärkeän kielen alkeistaitojen oppiminen niin, että oppilas ymmärtää yksinkertaista puhetta ja kirjoitettua yleiskieltä. Oppilas oppii kertomaan itsestään ja selviytyy yksinkertaisista vuoropuheluista. Hän oppii myös kirjoittamaan lyhyitä tekstejä tavallisimpia sanoja ja sanontoja sekä yksinkertaisia rakenteita käyttäen. Oppilas perehtyy myös saksankielisen kielialueen elämään ja kulttuuriin ja soveltaa alueelle ominaisia viestintätapoja. Oppimisen tukena käytetään tietokoneohjelmia, äänitteitä ja videoita. Alaluokilla aloitettu kieli jatkuu valinnaisaineena. Monipuoliset kieliopinnot kehittävät kielen tajua ja viestintätaitoja ja ovat avain kansainväliseen vuorovaikutukseen ja tiedonhankintaan. Tavoitteena on kielen perustaitojen hallinta. Oppilas ymmärtää yleisluontoista puhetta ja kirjoitetun yleiskielen keskeisen sisällön. Hän pystyy keskustelemaan jokapäiväisistä asioista ja kirjoittamaan omia tekstejä käyttäen kielen keskeistä sanastoa, sanontoja ja rakenteita. Myös ääntäminen ja intonaatio kehittyvät. Monipuolisen suullisen ja kirjallisen kielenopiskelun ohella tutustutaan saksankielisen alueen elämään ja kulttuuriin ja kehitetään opiskelutaitoja. Opiskelun apuna ovat tietokoneohjelmat, internet, äänitteet ja videot.

5 VENA JA B2-kieli Tavoitteena on saavuttaa jokapäiväisen elämän tilanteita varten tyydyttävä suullinen ja kirjallinen kielitaito. Luodaan pohja venäjän kielen jatko-opintoja varten ja herätetään kiinnostusta Venäjää, sen kansoja ja kulttuureita kohtaan. RANSKA ILMAISUTAITO B2-kieli Opiskelu sopii niille, jotka ovat kiinnostuneita kielistä, sillä opintojen jälkeen on helppo opiskella muita naapurikieliä kuten italiaa ja espanjaa. Opetellaan kielen keskeisimmät asiat, joilla pärjää maailmalla. Kieltä käytetään koko ajan mahdollisimman monipuolisesti, mikä helpottaa opiskelua ja tekee sen mielenkiintoiseksi. Ilmaisutaidon tavoitteena on auttaa oppilasta ilmaisemaan itseään luontevasti ja avoimesti, vähentää hänen esiintymispelkoaan ja auttaa häntä löytämään oman ilmaisunsa vahvuudet. Tunneilla harjoitellaan keskittymistä, rentoutta, havainnointia, improvisointia ja tilanteen hallintaa. Leikitään yhdessä ja tehdään mahdollisesti oma pieni esitys joko koulun juhlatilaisuuteen tai muuten esitettäväksi esim. pienemmille oppilaille. Tavoitteena on synnyttää turvallinen ryhmädynamiikka ja ilmaisun rohkeus.

6 K U VATA I D E Tavoitteena on syventää ja kehittää oppilaan kuvataiteen tietämystä ja tuntemusta eri välineiden, menetelmien ja tekniikoiden hallinnan myötä. Näiden avulla kehitetään oppilaan kuvallista ajattelua sekä taiteen ja kulttuurin tuntemusta. Oppilasta ohjataan kaikessa työssään suunnitelmallisuuteen, pitkäjänteisyyteen, oman ja toisen työn kunnioittamiseen ja arviointiin. Tarkastellaan nykypäivän yhteiskunnan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä (taide, media ympäristö), Kuvataiteissa perehdytään ilmaisuun piirustuksen (eri piirtimet), maalauksen (eri tekniikat), grafiikan, keramiikan, kuvanveiston/rakentelun, valokuvauksen ja videokuvauksen avulla. Taiteen ja kulttuurin tuntemusta opiskellaan taidehistoriaan tutustumalla ja taidemuseovierailuin. Tarkastellaan ympäristöä arkkitehtuurin ja muotoilun pohjalta. Tutkitaan mediaa ja kuvaviestintää sekä sisältöihin. perehdytään niiden käyttötarkoituksiin ja Paneudutaan sarja- ja elokuvan erityispiirteisiin. Osallistutaan yli oppiainerajojen koulun omiin ja mahdollisiin ulkopuolisiin projekteihin.

7 KOTITALOUS Oppilas syventää ja laajentaa 7-luokalla opiskelemiaan kotitalouden tietoja ja taitoja. Tavoitteena on opiskella elämän hallintataitoja tiedostavana kuluttajana, järkevänä ruuanvalmistajana ja yhteistyökykyisenä perheen jäsenenä. Harjoitellaan elämässä tarvittavia perustaitoja opiskelemalla mm. -tavallisten ja edullisten kotiruokien valmistamista -säilöntää -ateriansuunnittelua -ruuan ostamista ja budjetointia -maakuntaruokia -ruokakulttuuria eri maissa -ajankohtaisia ravitsemuskysymyksiä ja erityisruokavalioita (esim. keliakia, laktoosiintoleranssi) -elintarvikkeiden turvallisuutta -kodinhoitoa ja ympäristöasioita -perheen juhlia ja niiden järjestämistä kotona -kalenterivuoden juhlia -vaatehuoltoa -kotoa muuttamista ja perheen perustamista (hankinnat ja elämisen kustannukset) Opetuksessa suositaan toiminnallisia työtapoja, jossa teoreettista tietoa sovelletaan käytännön harjoituksiin. Oppilasta rohkaistaan itsenäiseen ongelman

8 M U S I I K K I Tavoitteena on syventää ja laajentaa musiikillisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä musiikin harrastamista, kehittää esiintymistaitoja, tutustua suomalaiseen musiikkielämään sekä eri musiikinalojen ammatteihin. - Opiskelu painottuu musiikin tuottamiseen - Tutustutaan ja syvennytään erilaisiin musiikkityyleihin, kuten pop- ja rockmusiikki, iskelmä, jazz, klassinen musiikki, kansanmusiikki ja maailmanmusiikki. - Ääni- ja lauluharjoituksia; laulusolistina toimiminen, stemmalaulu, yhtyelaulu, kuorolaulu ja mikrofonitekniikka. - Bändisoiton perusteita (rummut, basso, kitara, koskettimet) ja yhteissoittoa. - Yhteissoittoa myös kansanmusiikki- ja maailmanmusiikkiyhtyeissä. - Projektiluontoinen työskentely. Tavoitteena esimerkiksi koulun juhlien musiikkiesitykset, musiikkiteatteri, omat sävellykset ja sovitukset. - Pyritään avartamaan oppilaiden musiikillista maailmankuvaa ja ottamaan huomioon heidän omat kiinnostuksen kohteensa.

9 VALINNAINEN LIIKUNTA Valinnainen liikunta tuo teoriapainotteiseen opiskeluun vaihtelua ja samalla piristystä koulupäivään. Liikunnan avulla saa purettua ylimääräistä energiaa ja toisaalta liikunnan jälkeen jaksaa taas huomattavasti paremmin. Oppilailla on mahdollisuus itse vaikuttaa tuntien sisältöön enemmän kuin kaikille yhteisessä liikunnassa. Oppilaiden kanssa voidaan suunnitella toimintaa koulun suomien mahdollisuuksien rajoissa. Toiminta pidetään monipuolisena, jotta kaikki oppilaat pääsisivät toteuttamaan itselle mieluisia lajeja. Edellytyksenä on kuitenkin, että kaikki oppilaat osallistuvat kaikkeen toimintaan. Tunneilla pelataan, harjoitellaan lajiteknisiä taitoja ja tutustutaan mahdollisuuksien mukaan erilaisiin lajeihin.

10 ATA TIETOKONEEN KÄYTTÖTAITO Tietokoneohjelmien hyötykäyttö, esimerkiksi tekstiasiakirjojen luominen, taulukkolaskentaohjelmalla laskeminen tai esitysgrafiikan käytön monipuolinen osaaminen ovat taitoja, joita tämän päivän jatkokoulutuksessa ja työelämässä tarvitaan. ATA:ssa opiskellaan ja harjoitellaan hyötyohjelmien käyttöä, tehdään projektitöitä, erilaisia asiakirjoja, diaesityksiä, graafisia töitä ja www-sivusto. ATA:ssa harjoitellaan itsenäisesti, parin kanssa ja ryhmissä. Hankittuja taitoja voi hyödyntää kesätöissä, toisen asteen opinnoissa ja työelämässä. JOHDATUS YRITTÄJYYTEEN Opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat yrittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen, yrityksen ideointiin, suunnitteluun ja käytännön perustamiseen. Tarkastellaan yrityksen perustamiseen liittyviä prosesseja; asiakirjat, luvanvaraisuus, koulutusvaatimukset, rahoitusmahdollisuudet ja kustannuslaskenta milloin on mahdollisuus tuottaa voittoa? Lisäksi tutustutaan paikallisiin pienyrityksiin ja kuullaan yrittämisen asiantuntijoita sekä perustetaan oma mielikuvitusyritys kaikkine mausteineen.

11 Matematiikan jatkokurssi lukioon suuntautuville Opetuksen tavoitteena on vahvistaa perusopetuksen matematiikan oppiaineksen hallintaa, antaa valmiuksia lukion matematiikan opiskeluun ja tutustua siihen työnteon malliin, jota lukiossa tarvitaan. Lyhytkurssit 8. luokan oppilaan valintoihin kuuluu myös ns. lyhytkurssi. Oppilaan tulee valita listalta yksi opiskeltava kurssi. Opinto-ohjaajat tiedottavat kurssien tarkemmista sisällöistä. Retkeily ja erätaidot Tekstinkäsittely Kemian laborointi Tanssin lyhytkurssi Laiteohjelmointi ja tietotekniikka Musiikkiteknologia Elektroniikka Savesta keramiikaksi Lasityökurssi Englannin syventävä kurssi Bändikurssi Hygieniapassi Laulukurssi

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Valinnaisaineet Sisällysluettelo

Valinnaisaineet Sisällysluettelo Valinnaisaineet Sisällysluettelo Valinnaisaineet...1 Vapaavalintainen taideaine 8.lk 1vkt...2 Valinnaisaineet 8.-9.luokilla 2 vkt...3 Saksan kieli...3 Ilmaisutaito 9.lk 2vkt...4 Kuvataiteen valinnaiset

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

VALINNAISAINETARJOTIN

VALINNAISAINETARJOTIN HÄMEENKYRÖN YHTEISKOULU LUKUVUODELLE 2013 2014 VALINNAISAINETARJOTIN 9. LUOKALLE SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ 8- LUOKKALAINEN 3 OHJEITA VALINNAISAINEEN VALINTAAN 4 VALINNAISAINE-ESITTELYT 9. LUOKALLA 5 AIN9 NÄYTELMÄKURSSI

Lisätiedot

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky

Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky Käsityön taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma 2006 Taito-käsityökoulu Helsky H E L S I N GIN K Ä S I - J A T AI D E T E OLLISUUS RY www.helsky.net KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU

TERVAKOSKEN YHTEISKOULU TERVAKOSKEN YHTEISKOULU VALINNAISKURSSIT 2015-2016 9. -LUOKAN KURSSITARJOTIN TIEDOKSI Tervakosken yhteiskoulussa valitaan 9. luokalle lyhyitä valinnaiskursseja 2 kappaletta. Pitkät valinnaiskurssit säilyvät

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA

MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA VALINNAISET OPINNOT / 8. LUOKKA Kahdeksannella luokalla opiskelet aineita, joista osa on kaikille yhteisiä aineita (23 h) ja osan valitset

Lisätiedot

SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013. - Koulu Kaikille

SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013. - Koulu Kaikille SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013 - Koulu Kaikille 1 SEMINAARIN KOULUN ARVOJA... 4 2 OPPIMISYMPÄRISTÖT, TYÖTAVAT, KIELITARJONTA JA PAINOTUKSET... 5 2.1 Fyysiset oppimisympäristöt... 5 2.1.1 Sähköinen

Lisätiedot