Valinnaisaineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valinnaisaineet 2011-2013"

Transkriptio

1 Valinnaisaineet Limingan Hannu Krankan koulun tiedote VALINNAISET AINEET LUOKKA lukuvuosina Limingan perusopetus

2 SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA TEHTÄVÄT VALINNAT:... 4 A-KORI VUOSILUOKKA SAKSAN KIELI RANSKAN KIELI (B2) ERÄ JA LUONTO TIETOTEKNIIKKA MUSIIKKI KUVATAIDE KUVATAIDE GRAFIIKKA, KUVANVEISTO JA KERAMIIKKA TEKNINEN TYÖ TEKSTIILITYÖ LIIKUNTA, POJAT LIIKUNTA, TYTÖT LIIKUNTA UUDET LIIKUNTAMUODOT, POJAT LIIKUNTA UUDET LIIKUNTAMUODOT, TYTÖT KOTITALOUS KOTITALOUS LUOVAN ILMAISUN KURSSI ENGLANNIN KIELI JA KULTTUURI KAHDEKSANNELLA LUOKALLA TEHTÄVÄT VALINNAT: B-KORI 9. VUOSILUOKKA RUOTSIN LISÄKURSSI TEKNINEN TYÖ ELEKTRONIIKKA KOTITALOUS KANSAINVÄLINEN KEITTIÖ KOTITALOUS JUHLIA, TAPOJA, PERINTEITÄ YRITTÄJYYSKURSSI ILMAISUTAITO LAKITIETO MUSIIKKI ILOA MUSIIKISTA SOITTAEN JA LAULAEN KUVATAIDE ARKKITEHTUURI JA MUOTOILU TEKSTIILITYÖ KEHITÄ, KOKEILE JA KIERRÄTÄ LIIKUNTA UUDET LIIKUNTAMUODOT, POJAT LIIKUNTA UUDET LIIKUNTAMUODOT, TYTÖT LIIKUNTA KUNTOSALIKURSSI, POJAT LIIKUNTA JUMPPAKURSSI, TYTÖT VALINTAKORTTI

3 LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET LUKUVUOSINA VALINNAISET AINEET Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taito- ja taideaineiden, mukaan luettuna kotitalous ja vieraat kielet, sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostusten kohteita. Valinnaiset aineet tukevat perusopetuksen tavoitteita. Limingan perusopetuksen opetussuunnitelma on kuvattu kokonaisuudessaan Limingan kunnan kotisivuilla / perusopetus. Myös valinnaisten aineiden opetussuunnitelma on koulun kotisivuilla. Valinnaisia aineita opetetaan yläkoulussa kahdeksannella luokalla kuusi vuosiviikkotuntia ja yhdeksännellä luokalla seitsemän vuosiviikkotuntia. Oppilas valitsee seitsemännellä luokalla ja kahdeksannella luokalla itselleen opiskeltavat aineet yhteistyössä huoltajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Valinnat merkitään valintakorttiin, jonka huoltaja allekirjoittaa yhdessä oppilaan kanssa. VALINNAT Oppilas valitsee itselleen seitsemännellä luokalla: A-korista kolme oppiainetta, joita opiskellaan kutakin kaksi vuosiviikkotuntia sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla. Valinta sitoo oppilasta jatkamaan valitsemaansa oppiainetta kahden vuoden ajan. Oppilas valitsee itselleen kahdeksannella luokalla: B-korista yhden oppiaineen, jota opiskellaan yksi vuosiviikkotunti yhdeksännellä luokalla. YLEISTÄ ARVIOINNISTA Kaikki kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset oppiaineet (A kori) arvioidaan arvosanalle 8 määriteltyjen päättöarvioinnin kriteerien mukaisesti. 3

4 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA TEHTÄVÄT VALINNAT: A-KORI VUOSILUOKKA 1. SAKSAN KIELI 2. RANSKAN KIELI (B2) Valinnaiskielen opiskelun tavoitteena on herättää kiinnostus saksan / ranskan kieltä ja kulttuuria kohtaan ja antaa jokapäiväisen elämän kannalta tarpeellinen alkeiskielitaito. Tavoitteena on myös oppia käyttämään rohkeasti kielitaitoa ja hyödyntämään jo muiden kielten opiskelusta hankittuja tietoja taitoja itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen perhe, vapaa-aika ja koulu arkipäivän viestintätilanteet, kuten kaupassa käynti, ruokailu, matkustaminen saksan- ja ranskankielisten maiden tapoja ja kulttuuria 3. ERÄ JA LUONTO Erä ja luonto -valinnaisaine sopii erähenkiselle ja luonnossa viihtyvälle opiskelijalle. Kurssista aiheutuvat kustannukset maksaa oppilaan huoltaja, joten niihin on syytä varautua jo kurssia valittaessa. Maksuja tulee matkustus- ja majoituskuluista sekä retkivälineistä. Retkivälineitä voi tietysti myös lainata. Tunnit ajoittuvat suurimmaksi osaksi koulutuntien ulkopuolelle, joten on sitouduttava viikonloppu- ja iltaopiskeluun. 8.VUOSILUOKKA Syventää biologian tunneilla opittuja ekologiaan liittyviä asioita. Oppia tunnistamaan lintu- ja nisäkäslajeja maastossa ja myös oppia tuntemaan niiden elämää. Suorittaa metsästäjätutkinto. Oppia vaelluksella tarvittavat tiedot ja taidot. Lajintuntemuskurssit Eläinekologiankurssi Loukkujen, pönttöjen ja ruokintaautomaattien tekoa Suunnistuskurssi Metsästys- ja luontoretkiä Metsästäjätutkinto Vaellusleirikoulun teoriaosa 4

5 9.VUOSILUOKKA Harrastaa biologiassa ja erä- ja luontokursseilla opittuja tietoja ja taitoja käytännössä. Oppia tunnistamaan kotiseudun lintuja. Oppia selviytymään luonnossa vaativissakin olosuhteissa. Oppia tuntemaan omat rajansa ja toimimaan ryhmässä. Oppia kalastusasioita. Vaellusleirikoulu Lintukurssi Lintujentäyttökurssi Kalastuskurssi Perhonsidontakurssi Ampumakurssi Metsästys-, kalastus- ja luontoretket lähelle ja myös kauemmas 4. TIETOTEKNIIKKA Oppilas osaa käyttää tietokonetta opiskelun apuna. Oppilas oppii käyttämään omatoimisesti ja ennakkoluulottomasti erilaisia tietokoneen oheislaitteita ja ohjelmistoja oikeaan tarkoitukseen. Oppilas oppii ymmärtämään, että tietotekniikkaa on hyödyllistä osata ja että tietoja on päivitettävä koko ajan. 8. VUOSILUOKKA - Tietotekniikan perusteet laitteiston hallinta (kansiot, palvelimen käyttö) ja tekijänoikeudet tietoliikenteen perusteet: tiedonhaku (kuvat, äänet) työvälineohjelmien peruskäyttö Osio 1: Word-tekstinkäsittely (koko syyslukukausi) Perustoimintojen harjoituksia, piirtotyökalut Osio 2: Excel-taulukkolaskenta Perusharjoituksia hyvin lyhyesti Osio 3: PowerPointin perusteet, oman diaesityksen tekeminen 5

6 9.VUOSILUOKKA - Tietotekniikkaa syvällisemmin Osio 1: Tutustutaan ohjelmointikieleen, Visual Basiciin, joka on tarkoitettu Windows-sovellusten luomiseen. Osio 2: Tutustutaan PhotoShop Elements 5 -kuvankäsittelyyn ja sen käyttöön kuvien korjaamisessa. Esimerkkikuvien, itse kuvattujen ja skannattujen kuvien muokkausta harjoitustehtävien muodossa. Osio 1: Käydään läpi Visual Basic-ohjelmoinnin perusominaisuudet sekä tavallisimmin käytettävien työkalujen käyttö sekä esimerkein että oppilasharjoituksin. Tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin tekemällä omakohtaisia harjoituksia eri aihepiireistä. Jokaisella tunnilla opitaan uusi asia ja harjoitellaan sen käyttöä. Oman projektin (lopputyön) teko opittujen asioiden avulla. Osio 2: Käydään läpi PhotoShop Elements 5 kuvankäsittelyn ominaisuudet ja sen käyttö erilaisten kuvavirheiden korjaamisessa. Tutustutaan kuvankäsittelyyn tekemällä omakohtaisia harjoituksia erilaisten kuvavirheiden korjaamiseksi. Jokaisella oppitunnilla harjoitellaan tiettyjä asioita käyttäen PhotoShop Elements 5:n käsikirjaa apuna. 8.VUOSILUOKKA 5. MUSIIKKI Tavoitteena on kehittää ja syventää laulu-/soittotaitoa sekä laajentaa yleistietoja musiikista. Tutustutaan musiikin äänityksen perusteisiin. Tunnit koostuvat yleistieto-, soitto- ja lauluosioista. Tunneilla painotetaan musisointia. Ohjelmisto valitaan yhdessä. 9.VUOSILUOKKA Kurssilla tutustutaan rock- ja pop-musiikkiin eri vuosikymmeninä sekä länsimaisen taidemusiikin tyylikausiin. Tunneilla kehitetään laulu- ja soittotaitoa bändissä musisoiden. Musiikkia opiskellaan muistiinpanoja tehden ja kuunnellen musiikkinäytteitä. Ohjelmisto valitaan yhdessä. Oppilaat valmistavat esityksen koulun juhliin. 6

7 6. KUVATAIDE 8.VUOSILUOKKA - Kuvailmaisu 1 oppilas tutustuu visuaalisen maailman kenttään (mainoskuvat, sarjakuvat, internet yms.) oppilas saa perustiedot ja taidot kuvan tekemisen tekniikoista, materiaaleista ja välineistä oppilas oppii ilmaisemaan itseään kuvallisesti oppilas saa perustietoa kuvataiteen historiasta : Visuaalisen maailman ulottuvuudet kuvataiteen perustekniikat: piirustus, maalaus, kuvanveisto ja grafiikka piirustus: lyijykynä, hiili, tussi maalaus: akvarelli, öljyväri, akryyliväri grafiikka: linopainanta, monotypia, kaaviopainanta kuvanveisto: paperiveistos, savi- ja kipsityöt valokuvaus muut kuvaamisen tekniikat, esim. ja kankaanpainanta graafinen suunnittelu taidehistoria ja nykytaide 9.VUOSILUOKKA - Kuvailmaisu 2 oppilas syventää visuaalisen maailman tuntemustaan oppilas syventää jo hankkimiaan tietoja ja taitoja kuvan tekemisessä oppilas ilmaisee itseään ja ajatuksiaan kuvallisesti oppilas kykenee suunnitelmalliseen pitkäjänteiseen työskentelyyn : oman kuvailmaisun kehittäminen eri tekniikoilla suunnittelua vaativien kuvallisten projektien tekeminen visuaalisen maailman hyödyntäminen työskentelyssä piirustus, maalaus, kuvanveisto ja grafiikka muotoilu ja graafinen suunnittelu arkkitehtuuri taidehistoria ja nykytaide 7

8 8. VUOSILUOKKA 7. KUVATAIDE grafiikka, kuvanveisto ja keramiikka oppilas tutustuu grafiikan perusmenetelmiin oppilas tutustuu plastiseen sommitteluun (kuvanveisto) oppilas tutustuu keramiikan perusteisiin kuvanveisto: savityöt, kipsityöt, paperiveistokset, kanaverkkoveistokset ja pienoismaailmat keramiikka (savityöt): käyttö- ja koriste-esineet, lasitukset grafiikka: kohopainanta (linotyöt, monotypia ) 9. VUOSILUOKKA oppilas syventää tietojaan ja taitojaan grafiikasta, kuvanveistosta ja keramiikasta oppilas saa perustiedot kuvanveiston, grafiikan ja keramiikan historiasta ja nykytaiteesta kuvanveisto: savityöt, kipsityöt, paperiveistokset, tilataide ja ympäristötaide keramiikka: käyttö- ja koriste-esineet, lasitukset grafiikka: kohopainanta ja kokeileva grafiikka, tietokonegrafiikka kuvanveiston, keramiikan ja grafiikan historia ja nykyaika 8. TEKNINEN TYÖ 8. JA 9. VUOSILUOKKA Tavoitteena on herättää oppilaiden kiinnostus tekniikkaa kohtaan, oppia käyttämään erilaisia koneita ja tekniikoita sekä soveltaa näitä taitoja käytännön työhön. Tavoitteena on myös tukea niiden oppilaiden jatko-opintomahdollisuuksia, jotka haluavat jatkaa opintojaan tekniikan alalla peruskoulun jälkeen. Lähtökohtana on erilaisten puu- ja / tai metalliesineiden suunnittelu ja valmistaminen oman valinnan mukaan. Oppilaat oppivat uusia ja vahvistavat jo aiemmin opittuja työmenetelmiä ja tekniikoita, kuten esimerkiksi hitsaaminen ja metallin sorvaus. Lisäksi tutustumme erilaisiin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin. 8

9 8.-9. VUOSILUOKKA 9. TEKSTIILITYÖ Kurssilla kehitetään tuotteen suunnittelutaitoa ja valmistusprosessissa tarvittavia tietoja ja taitoja sekä syvennetään aiemmin opittuja tekstiilityön perustaitoja kokeilemalla uusia tekniikoita ja työmenetelmiä. Keskeisenä tavoitteena on oppilaan vastuun kasvattaminen omassa työskentelyssä. Kurssilla kiinnitetään huomiota myös esteettisiin, eettisiin ja ekologisiin näkökulmiin. Käsityö vahvistaa useissa ammateissa tarvittavaa ongelmanratkaisutaitoa sekä käden ja aivojen yhteistyötä. SISÄLLÖT Oppilaat määrittävät itse omat sisältönsä opettajan ohjauksessa opetussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmien tulee sisältää tekstiilityön menetelmin toteutettavia tuotteita mahdollisimman monipuolisesti. Käytettäviä tekniikoita ovat mm. ompelu, neulonta, virkkaus, kirjonta, kudonta, huovutus sekä kankaankuviointitekniikat. Työ etenee suunnittelun, työhön liittyvän valmistustekniikan, työohjeen tulkinnan, valmistamisen ja portfolion kautta oppilaan osaamisen arviointiin. 10. LIIKUNTA, pojat 11. LIIKUNTA, tytöt VUOSILUOKKA - Palloilukurssi 1 ja 2 Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa ja oppia eri palloilulajien perus- ja erikoistaitoja sekä sisäistää palloilulajien peliajatus. Lisäksi tavoitteena on fyysisen kunnon kohentaminen, sosiaalisuuden kehittäminen, liikunnan ilon ja onnistumisen elämykset sekä pysyvän liikuntaharrastuksen luominen. Eri palloilulajit. Kurssin sisältö muokataan opettajan ja ryhmän yhteistyönä, jolloin lajien painotukset noudattelevat oppilaiden toiveita. 12. LIIKUNTA uudet liikuntamuodot, pojat 13. LIIKUNTA uudet liikuntamuodot, tytöt Kurssilla pyritään mahdollisuuksien rajoissa tutustumaan uusiin liikuntalajeihin lähialueen liikuntapalveluja hyväksikäyttäen. Eri liikuntamuodot muokataan yhdessä oppilaiden kanssa. Huom. Kurssista aiheutuu oppilaalle kustannuksia 5-10 euroa / tutustumiskäynti. Tutustumiskäyntejä tulee noin yksi kerta kuukaudessa. Suurin osa tunneista tapahtuu koulun liikuntatiloissa. Erilaiset uudet liikuntamuodot yleisestä koululiikunnasta poiketen. 9

10 14. KOTITALOUS Syvennetään aiemmin opittuja kotitalouden tietoja, taitoja ja yhteistyökykyä. Kerrataan edellisenä vuonna opiskeltuja asioita elintarvikeryhmittäin (oppilaat suunnittelevat aterioita itse), harjoitellaan eri ruoanvalmistusmenetelmiä ja leivonnaistyyppejä. Kodin juhlat, kansainvälisyys ja erityisruokavaliot kuuluvat kahdeksannen luokan sisältöalueisiin. Lisäksi oppitunneilla on taloudellisuuskasvatusta, vaatehuolto- ja puhtaanapitotehtäviä vaihtelevasti. Opetus tapahtuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kansallinen ruokaperinne ja kodin juhlat kuuluvat yhdeksännen luokan sisältöalueisiin. Työtapoina ovat itsenäinen työskentely, pari- ja ryhmätyöskentely täydennettynä opettajan ohjauksella. Lisäksi tunneilla on taloudellisuuskasvatusta, vaatehuolto- ja puhtaanapitotehtäviä vaihtelevasti. Kurssin aikana suoritetaan hygieniaosaamistesti. 15. KOTITALOUS 2 8.VUOSILUOKKA - Kotikokin keittokirja Nuori lähtee maailmalle, mitä omassa keittiössä tehdään? Tavoitteena on oppia valmistamaan terveellistä arkiruokaa juhlatilanteita unohtamatta. Tunneilla kootaan keittokirja pitkälti oppilaiden omien suunnitelmien pohjalta. Opetus on oppilaskeskeistä. Tunneilla kerrataan ja syvennetään elintarvikehygieniaan, taloudellisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita. 9. VUOSILUOKKA - Matkalla makujen maailmaan Laajennetaan jo opittuja ruoanvalmistus- ja leivontamenetelmiä ja harjaannutetaan kädentaitoja. Tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin. Jatketaan itsenäisenä osana kahdeksannella luokalla aloitettua keittokirjaa. Työskentely on oppilaskeskeistä. Tunneilla kerrataan ja syvennetään elintarvikehygieniaan, taloudellisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä asioita. Oppilailla on mahdollisuus hygieniaosaamistestin suorittamiseen. 10

11 8. ja 9. VUOSILUOKKA 16. LUOVAN ILMAISUN KURSSI Oletko kiinnostunut omien ilmaisutaitojesi kehittämisestä ja näyttelemisestä? Haluatko oppia kirjoittamaan sujuvia ja mielenkiintoisia tarinoita ja erityyppisiä asiatekstejä? Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa ja kehittää oppilaan suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja. Suulliset viestintätaidot parantavat oppilaan empatiakykyä, sosiaalisia taitoja, ongelman-ratkaisua ja itsetuntemusta. Sujuvaa kirjoitus- ja esiintymistaitoa tarvitaan sekä jatko-opinnoissa että työelämässä. Suullista ilmaisua harjoitellaan puheviestinnän ja ilmaisutaidon harjoitusten avulla. Kurssin aikana opitaan kehon kielestä, sen vaikutuksesta ja käytöstä vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla harjoitellaan erityyppisten tekstien suunnittelua ja työstämistä sekä arvostelua. Kirjoittamista harjoitellaan luovan kirjoittamisen tehtävien avulla yksin ja pareittain. Opettaja ohjeistaa ja neuvoo oppilasta kehittämään omaa kirjallista ilmaisuaan. Kurssin aikana suunnitellaan, harjoitellaan ja toteutetaan erilaisia projekteja, kuten lehtiä, antologioita, esityksiä ja näytelmiä. Ilmaisutaitoryhmä avustaa tarvittaessa koulun juhlien ohjelmanumeroissa. Kahdeksannen luokan tunneilla käydään läpi ilmaisun perusteita äänenkäytöstä improvisointiin. Oppilasta rohkaistaan harjoittamaan omia esiintymistaitoja. Kirjoittamisessa keskitytään perustaitojen harjoitteluun ja mielikuvituksen monipuoliseen käyttöön. Yhdeksännellä luokalla suunnitellaan ja toteutetaan oma produktio, jossa hyödynnetään sekä kirjoittamista että esiintymistaitoja. 17. ENGLANNIN KIELI JA KULTTUURI Kurssin tavoitteena on oppilaan kielitaidon monipuolinen vahvistaminen. Samalla kehitetään oppilaan taitoa toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla. Oppilas oppii myös käyttämään erilaisia kielten opiskelulle ominaisia työtapoja. Laajennetaan ja syvennetään englannin opetussuunnitelman mukaisia tietoja ja taitoja. Harjoitellaan jokapäiväisen elämän suullisia kielenkäyttötilanteita ja laajennetaan sanastoa, sanontoja sekä kulttuurintuntemusta. Kerrataan perusrakenteita, harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssilla käytetään erilaisia työtapoja ja tehdään yhteistyötä muiden valinnaisaineryhmien kanssa mahdollisuuksien mukaan. Ryhmän jäsenten toiveita kuunnellaan keskeisiä sisältöjä tarkemmin määriteltäessä. Arviointi perustuu monipuoliseen, jatkuvaan näyttöön. 11

12 KAHDEKSANNELLA LUOKALLA TEHTÄVÄT VALINNAT: B-KORI 9. VUOSILUOKKA 1. RUOTSIN LISÄKURSSI Kurssin tavoitteena on oppilaan kielitaidon monipuolinen kehittäminen ja kielen opiskelutaitojen edistäminen: yhteisillä oppitunneilla opittua kieliainesta vahvistetaan ja oppilaita valmistetaan jatko-opintoihin, etenkin lukioon. Kurssilla harjoitellaan keskustelua, ainekirjoitusta, kuullun ja tekstin ymmärtämistä sekä kerrataan ja vahvistetaan perusrakenteita. Keskeisenä aihepiirinä on oppilaan lähiympäristö ja siihen kuuluvat asiat: koti, perheenjäsenet, ystävät, harrastukset, koulu, jokapäiväinen elämä. Kulttuuritietoa Pohjoismaista lisätään. Ryhmän jäsenten toiveita kuunnellaan keskeisiä sisältöjä tarkemmin määriteltäessä. Arviointi perustuu monipuoliseen, jatkuvaan näyttöön. 2. TEKNINEN TYÖ elektroniikka Tavoitteena on, että oppilaat oppivat oikean juottamistekniikan ja tuntevat elektroniikan yleisimmät komponentit ja ymmärtävät niiden toiminnan virtapiirissä. Lisäksi oppilaat ymmärtävät yleisimpien heikkovirtasähkölaitteiden toimintaperiaatteen ja osaavat tehdä huoltoja ja korjaustoimenpiteitä. Tehdään jokin elektroninen laite, kuten esimerkiksi matkaradio tai murtohälytin sekä kotelo kyseiseen työhön sopivasta materiaalista. Lisäksi elektroniikan tunneilla tutustutaan myös tietokoneella piirilevyn suunnitteluun. 3. KOTITALOUS kansainvälinen keittiö Tutustutaan eri maiden keittiöihin sekä ruoka- ja tapakulttuureihin. Työskentely oppilaskeskeistä. Kurssilla valmistetaan eri maiden ruokia ja leivonnaisia käyttäen kunkin maan tyypillisiä ruokaaineita ja ruoanvalmistustapoja. 12

13 4. KOTITALOUS juhlia, tapoja, perinteitä Opetetaan syventävää tietoa perhe- ja kalenterivuoden juhlien suunnitteluun, toteutukseen ja juhlaetikettiin. Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat juhlia juhlaperinteineen, ruokineen ja koristeluineen. Oppimisympäristöt voivat olla vaihtelevia. 5. YRITTÄJYYSKURSSI Kurssilla kannustetaan oppilasta sisäiseen yrittäjyyteen. Kurssi antaa perustiedot ja taidot yrittäjyydestä sekä rohkaisee oman yrityksen perustamiseen. Opiskelun aikana opiskelija saa kuvan Limingan, Oulun seudun, kansallisen ja kansainvälisen tason yritystoiminnasta sekä yrityksen perustamiseen tarvitsemasta verkostosta. oman sisäisen yrittäjyyden kartoittaminen yritystoiminnan perusteet, liikeidean kehitteleminen, innovatiivisuus yrittämisessä, yrittäjyyteen liittyvien mahdollisuuksien ja uhkien kartoittaminen. yritys/yrittäjävierailut 6. ILMAISUTAITO Harjoitellaan erilaisia esiintymistilanteita. Itsetuntoa kohottavilla harjoituksilla pyritään lievittämään esiintymisjännitystä. Toisaalta harjoitusten avulla pyritään myös parantamaan ja kehittämään oppilaalla jo olemassa olevia viestintätaitoja ja suullisia esiintymisvalmiuksia. Harjoitusten avulla pyritään kehittämään myös ryhmässä toimimista ja luottamista siihen. Tehdään erilaisia aktiivisia ilmaisuharjoituksia, kuten aisti-, äänenkäyttö- ja eläytymisharjoituksia. Kokeillaan improvisaatioita. Mahdollisuuksien mukaan valmistellaan erilaisia ohjelmia koulun juhliin. 13

14 7. LAKITIETO perehtyä nuoren oikeudelliseen asemaan oppilas perehtyy arkielämää sääteleviin oikeusohjeisiin oppilas tuntee oikeutensa, velvollisuutensa, vastuunsa ja mahdolliset rangaistusseuraamukset oppilaan mielenkiinto herää yhteiskunnan pelisääntöjä kohtaan Mitä oikeus on Perheoikeus Nuori työntekijänä Kuluttajaoikeudet Nuori rikoksentekijänä Oikeuslaitoksen toimintaan tutustuminen 8. MUSIIKKI iloa musiikista soittaen ja laulaen Kehitetään soitto- ja laulutaitoja. Tutustutaan musiikkikappaleisiin ja -tyyleihin. Valmistetaan esitys, joka voi olla esim. pienimuotoinen konsertti. Soitetaan ja lauletaan. Tutustutaan uusiin kappaleisiin. Ohjelmisto valitaan yhdessä. 9. KUVATAIDE arkkitehtuuri ja muotoilu oppilas tutustuu arkkitehtuuriin ja ympäristön suunnitteluun oppilas tutustuu esineiden muotoiluun oppilaan kyky havainnoida ympäristöä, rakennuksia ja esineitä kehittyy oppilas ymmärtää toimivan ja kauniin ympäristön merkityksen pienoismallien rakentaminen arkkitehtuuri: rakennussuunnittelu, maisemasuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelu teollinen muotoilu: käyttöesineiden suunnittelu ja muotoilu muut suunnittelualat esim. vaatesuunnittelu ja huonekalusuunnittelu 14

15 10. TEKSTIILITYÖ kehitä, kokeile ja kierrätä Kurssilla tutustutaan käsityön erikoistekniikoihin: kehitetään suunnittelutaitoja, kokeillaan ja yhdistellään erilaisia työtapoja sekä kierrätetään materiaaleja. Oppilaat voivat halutessaan osallistua koulun yhteisiin projekteihin kurssin puitteissa. Valmistettavat tuotteet voivat olla yksin tai yhdessä suunniteltuja. SISÄLLÖT Kurssilla tehdään, muokataan ja kierrätetään erilaisia käsityön menetelmin toteutettavia tuotteita. Tekniikoita voivat olla esim. konekirjonta, värjäys, helmityöt, tilkkutyöt, kankaanpainaminen ja punominen. Uudet yhteisesti opeteltavat tekniikat sovitaan yhdessä kurssin alussa. Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista sekä valmiita töitä. 11. LIIKUNTA uudet liikuntamuodot, pojat 12. LIIKUNTA uudet liikuntamuodot, tytöt Kurssilla pyritään mahdollisuuksien rajoissa syventämään taitoja uusissa liikuntalajeissa. Eri liikuntamuodot muokataan yhdessä oppilaiden kanssa. Huom. Kurssista aiheutuu oppilaalle kustannuksia 5-10 euroa / tutustumiskäynti. Osa tunneista tapahtuu koulun liikuntatiloissa. Erilaiset uudet liikuntamuodot yleisestä koululiikunnasta poiketen. 13. LIIKUNTA kuntosalikurssi, pojat Kurssin tavoitteena on perehdyttää oppilas sekä terveelliseen että turvalliseen kuntosalityöskentelyyn. Tavoitteena on myös luoda oppilaille läpi elämän jatkuva kuntoilu- ja kuntosaliharrastus. Sisältönä on mm. kuntosaliharjoittelu, voimaharjoittelun perusteet, lihasten rakenne ja toiminta, kuntosalilaitteet ja niiden käyttö, oman kuntosaliohjelman laatiminen. 14. LIIKUNTA jumppakurssi, tytöt Tavoitteena on fyysisen kunnon ja rytmitajun kehittäminen sekä tutustuminen erilaisiin jumppamuotoihin. Tavoitteena on myös kehittää itseilmaisua tanssillisen liikunnan avulla. Esimerkiksi aerobic, lihaskuntojumppa ja zumba. Mahdollisuuksien mukaan Power Mover tanssit. Lisäksi oman koreografian kehittely. 15

16 VALINTAKORTTI Valinnaisaineita opiskellaan 8. luokalla 6 tuntia ja 9. luokalla 7 tuntia. A-KORI VALINNAT Oppilas: Luokka: LUOKKA 1. Saksan kieli Oppilas valitsee näistä kolme ainetta. 2. Ranskan kieli Varsinaiset valinnat merkitään X-merkillä. 3. Erä ja luonto Varavalinnat (2kpl) V-merkillä. 4. Tietotekniikka Kaikkia aineita opiskellaan kaksi 5. Musiikki vuosiviikkotuntia luokalla. 6. Kuvataide Numeroarviointi. 7. Kuvataide grafiikka, kuvanveisto ja keramiikka 8. Tekninen työ 9. Tekstiilityö 10. Liikunta, pojat 11. Liikunta, tytöt 12. Liikunta uudet liikuntamuodot, pojat 13. Liikunta uudet liikuntamuodot, tytöt 14. Kotitalous 15. Kotitalous Luovan ilmaisun kurssi 17. Englannin kieli ja kulttuuri B-KORI VALINNAT 9. LUOKKA 1. Ruotsin lisäkurssi Oppilas valitsee näistä yhden aineen. 2. Tekninen työ elektroniikka Valinta merkitään X-merkillä. 3. Kotitalous kansainvälinen keittiö Varavalinnat (2kpl) merkitään 4. Kotitalous juhlia, tapoja, perinteitä V-merkillä. 5. Yrittäjyyskurssi Ainetta opiskellaan yksi 6. Ilmaisutaito vuosiviikkotunti 9.luokalla. 7. Lakitieto Arviointi hyväksytty / hylätty. 8. Musiikki iloa musiikista soittaen ja laulaen 9. Kuvataide arkkitehtuuri ja muotoilu 10. Tekstiilityö kehitä, kokeile ja kierrätä 11. Liikunta uudet liikuntamuodot, pojat 12. Liikunta uudet liikuntamuodot, tytöt 13. Liikunta kuntosalikurssi, pojat 14. Liikunta jumppakurssi, tytöt. Seitsemännellä luokalla tehtävät valinnat Päiväys: Oppilaan allekirjoitus: Huoltajan allekirjoitus: Kahdeksannella luokalla tehtävät valinnat Päiväys: Oppilaan allekirjoitus: Huoltajan allekirjoitus: 16

Valinnaisaineet 2015-2017

Valinnaisaineet 2015-2017 Tupoksen yhtenäiskoulu Valinnaisaineet 2015-2017 Limingan perusopetus SISÄLTÖ LIMINGAN PERUSOPETUKSESSA TARJOTTAVAT VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAISET AINEET... 3 VALINNAT... 3 SEITSEMÄNNELLÄ LUOKALLA

Lisätiedot

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4

VALINNAISET AINEET 8 5. YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4. A-kieli 2 3 3. B-kieli 2 2 2. Matematiikka 3 3 4 YLÄUOKKIEN TUNTIJAKO 7. lk. 8. lk. 9lk. Äidinkieli ja kirjallisuus 3 3 4 A-kieli 2 3 3 B-kieli 2 2 2 Matematiikka 3 3 4 Biologia ja maantieto 2 2 3 Fysiikka ja kemia 2 3 2 Terveystieto 1 1 1 Uskonto/elämänkatsomustieto

Lisätiedot

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010

Simon kunnan perusopetus Simon koulu. Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Simon kunnan perusopetus Simon koulu Valinnaisaineiden ja kurssien opetussuunnitelmat 2010 Hyväksytty 28.1.2010 Sisällysluettelo I. VALINNAISAINEET VUOSILUOKILLE 8-9... 3 1.1. VALINNAINEN KIELI... 3 1.1.1.

Lisätiedot

9-LUOKAN VALINNAISAINEET

9-LUOKAN VALINNAISAINEET Rajamäen yläaste 9-LUOKAN VALINNAISAINEET Oppilaalle tarjotaan sekä pitkiä että lyhyitä valinnaisaineita. Pitkät valinnaisaineet jatkuvat 8- luokalla aloitetuista. Lyhyet valinnaisaineet ovat yhden kurssin

Lisätiedot

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi.

* Näistä kursseista järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös osittain englanninkielinen kurssi. VALINNAISAINE/ -KURSSILUETTELO Lyhenne Valinnaisaine/ -kurssi Sivu AT Tietotekniikka 34 N EK Ekonomia 5 N ENAS Englannin syventävä lyhytkurssi 6 S ES Espanjan kieli ja kulttuuri 7 N/S IA Italian kieli

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13

Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2. Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6. Matematiikan valinnaiskurssi 12. Fysiikan valinnaiskurssi 13 SISÄLLYSLUETTELO Äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssit 2 Vieraiden kielten valinnaiskurssit 6 Matematiikan valinnaiskurssi 12 Fysiikan valinnaiskurssi 13 Kemian valinnaiskurssi 14 Historian ja

Lisätiedot

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015

Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Valinnaisaineet 8.luokka Keskuskoulu Oppilaan nimi luokka lukuvuosi 2014-2015 Merkitse valinnat numeroilla 1-4 (1=mieluisin, 2=toiseksi mieluisin jne, yhteensä 8 tuntia. Merkitse varavalinnat rastilla

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2015

VALINNAISAINEOPAS 2015 VALINNAISAINEOPAS 2015 Oppilaille ja huoltajille Raunistulan koulun oppilaat voivat valita valinnaisaineensa kaikkiaan noin 40:n eri kurssin joukosta. Valittavien kurssien määrä: 7. lk 1 kurssi (mu, ku,

Lisätiedot

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017

SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SARIOLAN KOULUN VALINNAISOPAS 7.-LUOKKALAISILLE 8. ja 9. luokkaa varten lukuvuosina 2015-2017 SISÄLLYSLUETTELO Huom! Vaihtoehtoiset taideaineet esitellään pitkien valinnaisaineiden ilmaisutaidon, kuvataiteen

Lisätiedot

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015

Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 1 Ahveniston koulu 8. ja 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT 2014 2015 Ahveniston koulussa Sisällysluettelo KEMIA & FYSIIKKA... 2 HISTORIA JA YHTEISKUNTAOPPI... 3 KIRJOITTAMINEN JA TEKSTINKÄSITTELY... 5 KOTITALOUS...

Lisätiedot

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET:

SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: SÄKYLÄN YHTEISKOULUSSA TARJOTTAVAT Liite 1 VALINNAISET AINEET: Ryhmä A (2 vuosiviikkotuntia) Ekonomia Kotitalous Kuvataide Liikunta (pojat ja tytöt) Musiikki B2-kieli (ranska, saksa, venäjä) Tekninen työ

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU

VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU VALINNAISAINEOPAS MÄNTYSALON KOULU LUKUVUOSI 2011-2012 1. VALINNAISAINEIDEN VALINTA Yläkoulun 8. ja 9. luokilla oppilaat opiskelevat Mäntysalon koulussa kaikille yhteisiä aineita 24 tuntia viikossa sekä

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi

VALINNAISAINEET 2015. Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi VALINNAISAINEET 2015 Opas oppilaille ja vanhemmille ainevalintojen tueksi SISÄLTÖ Muutoksia lukujärjestykseen 8. ja 9. luokalla 2 Munkkiniemen yhteiskoulun tuntijako 2 Mitä valinnaisaineita koulu tarjoaa?

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2015 2016 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2015 2016 Valinnaisaineet 8. luokka Valinnaisuus lukuvuonna 2015-2016 Kuvataiteen, musiikin, käsityön ja kotitalouden yhteisinä oppiaineina opiskelu loppuu 7. luokan jälkeen. Näiden

Lisätiedot

Valinnaisaineet Sisällysluettelo

Valinnaisaineet Sisällysluettelo Valinnaisaineet Sisällysluettelo Valinnaisaineet...1 Vapaavalintainen taideaine 8.lk 1vkt...2 Valinnaisaineet 8.-9.luokilla 2 vkt...3 Saksan kieli...3 Ilmaisutaito 9.lk 2vkt...4 Kuvataiteen valinnaiset

Lisätiedot

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan

Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan Tammelan koulukeskuksen koulukohtaiset lisäykset opetussuunnitelmaan 3.3. Toimintakulttuuri Johtaminen ja yhteisöllisyys Koko työyhteisö osallistuu kasvatustyöhön. Oppilaiden tulee ymmärtää, että jokainen

Lisätiedot

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 -

Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Sompion koulun opetussuunnitelma 2004 - Päivitetty 26032008 ARVOT KOULUN ARJESSA 2 Ohjaamme oppilaita rehellisyyteen ahkeruuteen, itsenäisyyteen, mutta myös yhteistyökykyisyyteen, kriittiseen ajatteluun

Lisätiedot

2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi

2.2.24 Musiikki. Opetuksen tehtävä. Opetuksen tavoitteet. Arviointi 2.2.24 Musiikki Opetuksen tehtävä Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa

Lisätiedot

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015

HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS. 7-luokkalaisille 2015 HUHTAHARJUN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 7-luokkalaisille 2015 Havainnekuva Huhtasuon uudesta koulukeskuksesta. Lähde: YIT. Huhtaharjun koulu Voionmaankatu 18 40700 JYVÄSKYLÄ Puh. (014) 266 4650

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT

VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2014-2015 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI

5.17. Musiikki OPETUKSEN TAVOITTEET ARVIOINTI 5.17. Musiikki Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä.

Lisätiedot

Ikkalan koulun ops 2005

Ikkalan koulun ops 2005 PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" PDF-XChange w w w.m m pro.fi Vahvista napsauttamalla "OSTA" Ikkalan koulun ops 2005 Sisällysluettelo Johdanto 1 Arvot ja toiminta-ajatus 2 Yleiset

Lisätiedot

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:

KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet: KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi) 040 4883 251 rehtori Juhani Sammallahti

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9

Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Perusopetuksen opetussuunnitelma Tavoitteet ja oppisisällöt vuosiluokilla 3-9 Hyväksytty opetuslautakunnassa 7.8.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 ARVOT JA TOIMINTA-AJATUS... 5 2 YLEISET KASVATUKSEN JA OPETUKSEN

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot

MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA

MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA MERENKURKUN KOULU VALINNAISAINEET 2010-2011 KIELIKYLPY, 8.-LUOKKA VALINNAISET OPINNOT / 8. LUOKKA Kahdeksannella luokalla opiskelet aineita, joista osa on kaikille yhteisiä aineita (23 h) ja osan valitset

Lisätiedot

SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013. - Koulu Kaikille

SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013. - Koulu Kaikille SEMINAARIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2013 - Koulu Kaikille 1 SEMINAARIN KOULUN ARVOJA... 4 2 OPPIMISYMPÄRISTÖT, TYÖTAVAT, KIELITARJONTA JA PAINOTUKSET... 5 2.1 Fyysiset oppimisympäristöt... 5 2.1.1 Sähköinen

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Vahvistettu kasvatustieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa.. 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Arvoperusta ja toiminta-ajatus...5

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA

SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA SODANKYLÄN KUNNAN 1-9 LUOKKIEN OPETUS- SUUNNITELMA Hyväksytty: Sivistysltk 08.06.2011 64 Voimaantulo: 01.08.2011 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 4 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot