Keskeisimmät maa- ja metsätaloustoimijat Euroopassa. Ari Aarniovuori Seinäjoen teknologiakeskus oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeisimmät maa- ja metsätaloustoimijat Euroopassa. Ari Aarniovuori Seinäjoen teknologiakeskus oy"

Transkriptio

1 Keskeisimmät maa- ja metsätaloustoimijat Euroopassa Ari Aarniovuori Seinäjoen teknologiakeskus oy

2 Sisältö Seinäjoen Teknologiakeskus Oy Tiedekatu Seinäjoki puh Esipuhe... 4 Ruotsi... 5 Norja... 5 Tanska... 6 Belgia... 6 Hollanti... 7 Iso-Britannia... 7 Ranska... 9 Saksa Itävalta Sveitsi Espanja Italia Viro Latvia Liettua Puola Slovakia Slovenia Tšekki Unkari Romania Kreikka Serbia Verkostot Parhaat palat Internet-lähteitä

3 Esipuhe Yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kannalta ajankohtainen ja paikkansa pitävä tieto kansainvälisesti toimivista organisaatioista ja niiden toiminnasta tukee ja helpottaa kansainvälistymisen aloittamista suuresti. Tämä raportti esittelee kansainvälisiä maa- ja metsätalouskonevalmistukseen sekä maatalouden T&K&i toimintaan liittyviä toimijoita. Raportin tarkoituksena on auttaa suomalaisia toimijoita, niin yrityksiä kuin muita organisaatioita, löytämään yhteistyökumppaneita Euroopasta, benchmarkata mitä muut toimijat tekevät Euroopassa ja saada uusia ideoita omaan toimintaan. Käsiteltyjä toimijoita ovat mm. verkostot, klusterit, tutkimuslaitokset, instituutit, tiedepuistot ja yhdistykset. Yrityksiä ja konsultteja ei ole selvitykseen sisällytetty muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Raporttiin on koottu kattaus kiinnostavia toimijoita eri maa- ja metsätalouden sektoreilta ympäri Eurooppaa. Lisää toimijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita löytyy Internet-lähteistä. Erilaisia toimijoita on valittu mahdollisimman monipuolisesti, sillä puhtaasti maa- ja metsätalouden koneenrakennukseen keskittyneitä organisaatioita on suhteessa vähän. Perinteisten tutkimusalojen, kuten maatalous ja maatalouskoneet, lisäksi suosittuja T&K toiminnan painopisteitä ovat mm. bioteknologia, täsmäviljely, ympäristöystävällisyys, e-palvelut ja uusiutuvat energianlähteet. Ari Aarniovuori Seinäjoen Teknologiakeskus Oy Ruotsi JTI - Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering JTI on Ruotsalainen maatalous ja ympäristötekniikan tutkimuskeskus, joka tutkii, kehittää ja hankkii tietoa ympäristö- ja maataloustekniikasta. Keskus toimii aktiivisesti edistääkseen turvallista ja terveellistä työympäristöä, sekä vähentääkseen energiankulutusta ja huoltokustannuksia. Skogforsk - The Forestry Research Institute of Sweden Skogforsk on metsäteollisuuden tutkimuskeskus, jolla on noin 100 työntekijää. Keskus pyrkii tarvelähtöiseen tutkimustoimintaan useilla eri sektoreilla mm. metsäteknologia, raaka-aineiden käyttö, metsänkasvatus. Toiminta on jakautunut puunhankintaan ja puun kasvatukseen. Swedish University of Agricultural Sciences Yliopisto Ruotsin maatalousyliopisto on vastuussa koulutuksen ja ammattitaidon kehittämisestä maatalous-, metsä- ja ruokateollisuudessa. Yliopisto tekee yhteistyötä T&K toiminnassa muiden organisaatioiden ja teollisuuden kanssa ja pyrkii lähestymään ongelmia monitieteellisesti. Norja Bioforsk - Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research Bioforsk on kansallinen maatalouden ja ympäristön T&K -keskus, joka tekee soveltavaa ja kohdennettua tutkimusta. Toiminnan tarkoituksena on edistää maataloutta monimuotoisessa ympäristössä. Tutkimus keskittyy maanviljelykseen, harvaanasuttuihin alueisiin, luonnonsuojeluun ja luonnonvaroihin. The Norwegian University of Life Sciences Yliopisto

4 Norjan maatalousyliopisto UMB on maan johtava tietolähde biologian, ruuan, ympäristön, maankäytön ja luonnonvarojen alueilla. Yliopiston päävastuuna on tutkia edellä mainittuja aloja ja edistää korkeakoulutusta. Yliopisto pyrkii vastaamaan kansallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin toiminnassaan. Tanska ABP - Agro Business Park Yrityspuisto Agro Business Park yhdistää useita eri maatalousalan toimijoita yhteen keskittyen yrittäjyyteen ja innovaatioihin maatalous-, ruoka-, bioenergia- ja ympäristöteknologioissa. Puisto tarjoaa yrityksille tilat toimia ja luoda yhteistyöverkostoja muihin yrityksiin. Puiston yrityksistä useat ovat mukana kansallisissa ja kansainvälissä projekteissa. AU/DAE - University of Aarhus - Department of Agriculttural Engineering Yliopisto, ENTAM Aarhusin yliopiston maatalousteknologian yksikkö tekee tutkimusta ja kerää tärkeää tietoa maatalouden koneista, rakennuksista ja luomuviljelystä. Yksikkö toimii tietysti myös opetustehtävissä. Yksiköllä on useita tutkimuslaboratorioita, joissa testataan mm. traktoreita, aineiden virtauksia ja aineiden levittämistä. Belgia Agrobiopôle Wallon Klusteri Agrobiopôle Wallon on maatalouteen ja bioteknologiaan keskittynyt klusteri. Sen tavoitteena on luoda, edistää ja kehittää maatalouden ja bioteknologian tutkimustoimintaa. Lisäksi se pyrkii tukemaan kestävää kehitystä ja alueen omaa maataloussektorin teollisuutta. Klusterilla on hyvät kontaktit eri organisaatioihin ja T&K asiantuntijoihin alueella. CRA-W - Walloon Agricultural Research Centre Tutkimuskeskus CRA-W on maatalouden tutkimuskeskus Walloonin alueella. Sillä on hyvät kontaktit viljelijöihin, yrityksiin, yliopistoihin, sekä tutkimuskeskuksiin Belgiassa ja ulkomailla. Se osallistuu aktiivisesti eri tutkimusprojekteihin alueellisesti, kansallisesti, sekä kansainvälisesti. Toiminta on monitieteellistä ja kattaa kaikki maanviljelyksen osaalueet. Hollanti Schothorst Feed Research Tutkimuskeskus Schothorstin Feed Research on yksityinen tutkimuskeskus, joka tutkii ja kehittää eläinten ruokintamenetelmiä ja ruokintalaitteita. Sen toiminta on aktiivista ruokintamenetelmien tutkimisessa, konsultoinnissa ja ruoan laadun varmistamisessa. Se tarjoaa tietotaitoaan ja tuotteitaan teollisuudelle. Wageningen University and Research Centre Yliopisto, tutkimuskeskus Wageningenin yliopisto ja tutkimuskeskus on yliopiston, tutkimusinstituuttien, sekä koulutus- ja neuvontakeskuksien yhteenliittymä. Sen tavoitteena on parantaa elämänlaatua tutkimalla mm. ruokaa ja ruuantuotantoa, asuinympäristöjä, terveyttä ja kestäviä maanviljelymenetelmiä. InnovationNetwork Verkosto Innovaatioverkoston tavoitteena on kehittää uusia uraauurtavia innovaatioita ja hyödyntää ne käytännössä. Innovaatiot ovat keskittyneet lisäämään maatalousteollisuuden jatkuvuutta, maaperän hyödyntämistä maaseudulla ja edistämään tervettä yhteisöä. Iso-Britannia IATC - International Agri-Technology Centre Teknologiakeskus

5 IACT Agri-Teknologiakeskus auttaa yrityksiä tunnistamaan liikemahdollisuuksia ja laajentamaan toimintaansa ulkomaille. Se tunnistaa oleellisimpia toimijoita kohdemaasta ja järjestää yritysten välillä tapaamisia, jotka voivat johtaa syvempään yhteistyöhön. Keskus toimii tietolähteenä, josta ulkomaiset yritykset saavat tietoa Iso-Britanniasta toiminta-alueena. IBR - Independent Business Resource Limited Konsultti IBR on maatalousalan organisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen markkinoihin keskittyneitä palveluita ja markkinatutkimuksia. IBR:n ydinosaamisalueet kattavat eläinten hyvinvoinnin ja työkoneet. Palvelut kattavat kaikki tuotekehityksen vaiheet alkaen alustavista tutkimuksista loppuen markkinointistrategiaan. AEA - Agricultural Engineers Association Yhdistys AEA yhdistyksen tavoitteena on tukea Brittiläisten maatalousteknologia- ja työkonevalmistajien, sekä -toimittajien teknisiä ja kaupallisia etuja. Yhdistys tarjoaa neuvontapalveluita, sekä edistää tieteellistä ja teknistä T&K toimintaa. BAGMA - British Agricultural & Garden Machinery Association Yhdistys Bagma on Iso-Britannian maatalous- ja puutarhakoneiden jälleenmyyjien ammattiyhdistys. Jäsenistö koostuu 850 jälleenmyyjästä ympäri Iso-Britanniaa. Yhdistyksen koulutus- ja arviointikeskukset tarjoavat kursseja henkilöstön koulutukseen, lisäksi yhdistys tarjoaa traktorien ja nostolaitteiden testauspalveluita. Scottish Forest Indutries Cluster Klusteri Skotlantilaisen metsäteollisuuden klusteri kattaa organisaatiot, jotka toimivat metsien istutuksen, hallinnan ja sadonkorjuun parissa tai sahatoiminnan, sellun-, paperin- tai pahvintuotannon aloilla. Klusterin toiminta kuuluu mm. tietotaidon vaihtoa, yhteistyöverkostojen luomista ja uusien tuotteiden, kuten bioenergia, kehittämistä. AFBI - The Agri-Food and Biosciences Institute Maatalous, ruoka ja biotieteiden instituutti tekee tieteellistä tutkimusta ja tarjoaa asiantuntija palveluita julkisille ja yksityisille organisaatioille. toimii Irlannissa useissa eri toimipisteissä. T&K toiminta keskittyy mm. eläinten hyvinvointiin, ruoan laatuun ja turvallisuuteen, ympäristön hallintaan ja lihakarjan tuotantoon. Ranska AgriMip Innovation Cluster Klusteri AgriMip innovaatioklusteri on voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen tavoitteena on tunnistaa, tukea ja kehittää alueellisia T&K projekteja mm. maataloudessa, ruokatuotannossa ja biomateriaaleissa. Klusteri yhdistää useita toimijoita maatalousliiketoimintaketjussa mm. Pk-yritykset, viljelijät ja T&K organisaatiot. Agroparc - Science Park Tiedepuisto AGROPARK on tiedepuisto, joka sijaitsee lähellä Avignonin lentokenttää. Se koostuu yli 200 yrityksestä, yli 60 muusta organisaatiosta ja tiedepuiston palveluista. Tiedepuisto ja sen asiakkaat tarjoavat asiantuntijapalveluita useilla eri aloilla mm. maatalous, hautomo, koulutus, ruoantuotanto. Aprodema Yhdistys Aprodema on agroteknologian koneiden ja laitteiden kehitys- ja koulutusorganisaatio. Se tekee yhteistyötä useiden muiden maataloussektorilla toimivien organisaatioiden kanssa. Sen päätavoitteena on kehittää ja soveltaa koulutuspalveluita maatalouskoneisin ja samalla edistää liiketoimintaa. Axema Yhdistys Axema on yhdistys, joka tuo yhteen traktorien ja maatalouskoneiden valmistajat Ranskassa (yli 85 % valmistajista). Toiminnan tavoitteena on edustaa ja valvoa jäsenten etuja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Toiminnan edistämiseksi se tekee laajaa yhteistyötä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa

6 INRA - French National Institute for Agricultural Research INRA on Ranskan kansallinen maataloustutkimusinstituutti, joka on arvostetuin alallaan Euroopassa. Se kehittää innovaatiota ja tietotaitoa yleishyödyllisiin tarkoituksiin niin kansallisesti, kuin kansainvälisesti. Tutkimustoiminta keskittyy mm. maatalouteen, ruoantuotantoon, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen. ARVALIS - Institut du végétal, Arvalis on käytännönläheinen maatalouden tutkimusorganisaatio, joka on keskittynyt pääasiassa kasvien tutkimiseen. Sen tavoitteena on parantaa maanviljelyn kilpailukykyä, laajentaa markkinoita, parantaa eri tuotantomenetelmien ja suuntien kannattavuutta, muodostaa yhteistyösuhteita ja edistää eurooppalaista maataloustutkimusta. Cemagref - Public agricultural and environmental research institute, ENTAM Cemagref on julkinen tutkimuslaitos jonka tulokset hyödynnetään suoraan veden- ja maaperän käytön kehittämiseen. Työ keskittyy pääasiassa harvaanasutuille alueille, vesi- ja maatalousteknologioihin, sekä turvalliseen ruuan tuotantoon. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja teknisiä innovaatioita yrityksille ja asiantuntijoille. Saksa ATB - Leibniz-Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim ATB on Potsdamin alueen maataloustekniikan tutkimuskeskus, jonka tehtävä on luoda perusta kestävälle maankäytölle ja tarjota innovatiivisia teknisiä ratkaisuja teollisuudelle. Tutkijat ja insinöörit kehittävät ratkaisuja mm. korkealaatuisen ruuan ja viljan tuottamiseksi, sekä uusiutuvien materiaalien tuottamiseksi. IAMO - Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe IAMO instituutti keskittyy tutkimaan maatalouden kehitystä ja muutosprosesseja Keski- ja Itä-Euroopassa. Kerätyillä tiedoilla pyritään luomaan ja analysoimaan strategioita maatalouden tulevaisuudesta. Tärkeimmät tehtävät ovat maatalouden kehityksen tutkiminen, asiantuntijoiden koulutus ja tieteellisen tiedon lähteenä toimiminen. JKI - Julius Kühn-Institut, ENTAM JKI on liittovaltion viljelykasvien tutkimuskeskus, jonka päätavoite on yksinkertaisuudessaan kasvien suojelu. Tämä sisältää viljelykasvien suojeluun käytettävien laitteistojen testaamisen, sekä viljantuotannon, maaperän ravintoarvojen, kasvien terveyden ja genetiikan tutkimisen. JKI on Euroopan johtavia instituutioita kasvinsuojelulaitteiden testaamisessa. The DLG, German Agricultural Society Yhdistys, ENTAM DLG on Saksan maatalousteollisuuden yhdistys, jolla on yli jäsentä. Yhdistyksen päätarkoituksena on edistää teknistä ja tieteellistä kehitystä ruoka- ja maatalousteollisuudessa. DLG testaa maatalouskoneita ja laitteita kansallisten ja kansainvälisten säännösten mukaisesti. Yhdistys on toiminnassaan hyvin kansainvälinen. KFW - Centre for Forest Work and Technology Tutkimuskeskus, ENTAM KFW on metsätalousteknologian ja metsätyön tutkimuskeskus, joka on vastuussa alan tutkimuksesta Saksassa. Keskus toimii tutkimuksen, käytännön työn ja metsäteollisuuden välimaastossa. Toiminnan tavoitteena on metsäteknologian ja työolojen parantaminen unohtamatta tehokkuutta, ergonomiaa ja ympäristöystävällisyyttä. Itävalta AAC - Austrian Agricultural Cluster Klusteri AAC on maatalouden ja elintarvikkeiden prosessien parissa toimivien yritysten verkosto. Yritykset ovat olleet jo useita vuosia menestyneesti mukana kansainvälisessä kaupassa. Verkoston ydinkyvykkyyksiä ovat kokonaisvaltaiset ja integroidut ratkaisut kaikilla elintarvikeketjun osa-alueilla

7 BLT - The Federal Institute of Agricultural Engineering, ENTAM BLT on julkinen tutkimus-, kehitys- ja testauslaitos maatalouden koneille ja laitteille. Toimintaan kuuluu T&K toiminta maatalouden ja uusiutuvien energianlähteiden osalta, maatalouskoneiden ja laitteiden testaaminen, työpisteiden ergonominen suunnittelu, koneiden tehokkuus ja suorituskyky. Pöttinger -The Grieskirchner Technology and Innovation Centre Teknologiakeskus, yritys Pöttinger on Itävaltalainen maatalouskonevalmistaja. Yrityksen toimintaan kuuluu myös Grieskirchnerin teknologia- ja innovaatiokeskus, joka on yksi Euroopan suurimmista asiantuntijakeskuksista. Pöttinger on yhdistänyt siihen uudenaikaisen testikeskuksen vaikeimpien käyttöolosuhteiden simulointia ja materiaalien kuormitusrajojen löytämistä varten. Sveitsi AGRIDEA -The Swiss Association for the Development of Agriculture and Rural Areas Yhdistys Agrirea on maatalouden ja harvaanasuttujen alueiden kehittämisyhdistys, johon kuuluu noin 40 jäsenorganisaatiota. Yhdistys edistää maatalouden ja harvaanasuttujen alueiden kestävää kehitystä lisäämällä alalla toimivien ihmisten koulutusta, jotta tehokkuus ja elämänlaatu paranisivat. Agroscope, ENTAM Agroscope on julkinen maatalouden tutkimusinstituutti, joka on keskittynyt taloudelliseen toimintaan maatalous, ravitsemus ja ympäristöasioissa. Sen tavoitteena on taata turvallista ja maukasta ruokaa, terveellinen ympäristö, sekä maatalouden innovatiivisuus ja kilpailukyky. Tutkimusasema ART tekee maatalouskoneiden testaamista. Espanja ADESVA - Agribusiness Technology Center Teknologiakeskus ADESVA on teknologiakeskus, joka pyrkii vastaamaan yritysten tarpeisiin maataloussektorin liiketoiminnassa. Se edistää yhteistyötä ja teknologioiden vaihtoa yritysten välillä tavoitteenaan tukea oman alueensa taloutta. Toiminta keskittyy T&K työhön, tiedonvaihtoon, innovaatiotoimintaan, koulutukseen ja organisaatioiden välisen yhteistyön edistämiseen. Agragex Yhdistys AGRAGEX on Espanjalaisen maatalousteknologian viejien yhdistys, joka pyrkii edistämään ja markkinoimaan Espanjalaista maatalousteknologiaa. Se organisoi Espanjalaisia kauppadelegaatioita ulkomaille, tuo ulkomaisia ostajia Espanjaan, osallistuu messuille, tekee markkinatutkimuksia ja julkaisuja. Amec Alimentec Yhdistys AMEC on yleishyödyllinen liiketoimintayhdistys, joka kannustaa ja edistää vietintoimintaa, kansainvälistymistä, sekä innovaatiotoimintaa. Sen päätehtävä on parantaa sen yli 500 asiakasyrityksen kilpailukykyä. Asiakkaat toimivat mm. maatalous-, ruokaja ympäristöteknologioiden koneenrakennuksessa. Cartif Technology Centre Teknologiakeskus Cartif teknologiakeskus kehittää ja tukee yritysten ja organisaatioiden toimintaa noin 200 työntekijän voimin. Toiminta keskittyy pääasiassa asiakkaiden innovaatiotason nostamiseen ja T&K toiminnan tehostamiseen. Tutkimustoiminta keskittyy mm. älykkäisiin järjestelmiin, automaatioon ja ruoanvalmistusteknologiaan. CMA - Centre of Agricultural Mechanisation Testauslaitos, ENTAM CMA testauslaitos on vastuussa maatalouskoneiden tehokkuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittämisestä. Erityishuomio on kasvinruiskutustekniikas

8 sa ja -laitteissa. Toiminta keskittyy pääasiassa koneiden testaamiseen, kasvinsuojeluruiskujen käytön tutkimiseen, T&K työhön ja tiedonvaihtoon. EMA -The Estación de Mecánica Agrícola Testauslaitos, ENTAM EMA on maatalouskoneiden ja traktoreiden virallinen testauslaitos Espanjassa. Testaus tehdään kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti. EMA tarjoaa erilaisia testejä maatalouden tuotteille mm. materiaalien ja prototyyppien suorituskyky ja kestävyys, sekä teknisten vaatimusten ja standardien täyttäminen. FEMAC - Cluster of Agricultural Machinery of Catalonia Klusteri FEMAC on yleishyödyllinen klusteri, joka kerää yhteen Katalonian alueen maatalousteknologian valmistajat. Klusteri edistää jäseniensä kilpailukykyä tukemalla uusien teknologioiden kehitystä, tuotteiden laadun parantamista, sekä työntekijöiden koulutusta. Lisäksi se edistää kansainvälistymistä monin eri keinoin. Eco3g Group Konsultti Eco3g Group auttaa yrityksiä kehittämään ja johtamaan innovaatiotoimintaa. Toiminta on rakentunut kahden työkalun I+DEA ja AMETS ympärille. Palvelut ovat mm. yhteistyökumppaneiden etsiminen, neuvontapalvelut patentteihin ja tuotemerkkeihin liittyvissä asioissa ja T&K&I toiminnan kehittäminen. Italia Agron Konsultti Agron on täydenpalvelun asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, joka tarjoaa markkinatutkimuksia, suunnittelua ja konsultointia yritysten päätöstenteon helpottamiseksi. Yritys tekee määrällisiä ja laadullisia tutkimuksia yhdistellen useita eri tutkimusmenetelmiä. Ydinosaamista ovat mm. tuotekehitysprosessin, viestinnän ja tuotemerkkien kehittäminen. Emilia-Romagnan alueen maatalouskonerakennuksen ja mekatroniikan keskittymä (Reggio-Emilia) ewarticle&artid=42&menucor=0&menusx=8 Emilia-Romagnan alue on Italian, ja ehkä koko Euroopan, tärkeimpiä ja isoimpia maatalous- ja elintarvikealan koneenrakennuksen keskittymiä. Alue kattaa 22,123 neliökilometriä (noin 7 % Italian maapinta-alasta) ja siellä toimii noin yritystä, sekä paljon mikroyrityksiä ja klustereita. Alueella on kuusi yliopistoa, sekä Emilia-Romagna High-Tech Network verkoston tutkimuslaboratorioita, sekä innovaatio- ja teknologiansiirtokeskuksia. Seudulta voidaan tunnistaa kolme alueellista keskittymää: Bolognassa on erityisesti automaatio- ja pakkauskoneiden rakennus sekä moottoripyörä- ja autoteollisuutta Parmassa löytyy paljon elintarviketeollisuutta ja elintarvikealan koneenrakennusta Reggio Emilian alueella on maatalouskoneenrakennusta ja mekatroniikkaa ASTER - Scienza Tecnologia Impresa Klusteri ASTER on klusteri, joka sijaitsee Italiassa Emilia-Romagnan alueella. Se koostuu alueellisesta hallituksesta, yliopistoista, tutkimuskeskuksista ja yhteisöistä. Se on keskittynyt tutkimukseen, tiedonvaihtoon, liiketoiminnan kehittämiseen, henkilöstön koulutukseen, palveluihin yrityksille ja tutkijoille, sekä kansainvälistymiseen. Se on osa alueen korkeateknologian verkostoa. Centuria-RIT - Romagna Innovazione Tecnologia Innovaatiokeskus, tiedepuisto Centuria-RIT on tiedepuisto ja innovaatiokeskus Emilia-Romagnan alueella, johon kuuluu 70 eri yhteisöä. Se pyrkii tukemaan yhteisöjen kehitystä ja koko alueen kasvua erityisesti maatalous ja ruuantuotannon sektoreilla teknologioiden ja innovaatioiden osalta. Toimitaan kuuluvat tietopalvelut, seminaarit, projektien hallinta ja konsultointi. CNA Innovation Innovaatiokeskus CNA innovaatiokeskus toimii Emilia-Romagnan alueella. Sen tavoitteena on edistää Pk-yritysten innovaatiotoimintaa ja seurata yritysten kehittymistä. Tavoitteiden täyttämiseen se käyttää eri vertailutyökaluja, tietokantoja ja vaihtaa hyviä käytänteitä. Lisäksi se tarjoaa palveluita ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja yrityksille ja yhteisöille

9 DemoCenter-SIPE Innovaatiokeskus DemoCenter-Sipe on innovaatiokeskus, joka tarjoaa tukipalveluita yrityksille kaikkiin tuotekehityksen vaiheisiin. Se sijaitsee Emilia-Romagnan alueella. Se tarjoaa tietotaitoa uusista teknologioista, pyrkii kehittämään uusia ideoita ja tarjoamaan mahdollisuuksia yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen. UNACOMA - National Union of Agricultural Machine Manufacturers Liitto UNACOMA on Italialainen traktori-, maatalouskone- ja puutarhakonevalmistajien liitto. Sen tarkoituksena on edistää maatalouden mekanisoimista, tuotekehitystä ja maatalouskoneiden uusimista. Lisäksi se tarjoaa tuki- ja innovaatiopalveluita jäsenilleen. ENAMA - National Farm Mechanisation Body, ENTAM ENAMA on kansallinen instituutti, jonka tehtävänä on tukea agroteknologian teollisuutta Italiassa parantamalla kilpailukykyä, lisätä alalla työskentelevien tietoisuutta laitteiden turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Toimintaan kuuluu mm. erilaisia kokeellisia menetelmiä, tutkimuksia, sekä kyselyjä. Institute of Agricultural Engineering, University of Milan Yliopisto, Maatalouskonetekniikan instituutin toiminta on keskittynyt pääasiassa perinteisiin aloihin, kuten maatalouskoneteknologiaan ja maatalouden kehittämiseen. Lisäksi toimintaa on uudemmilla maatalouden sektoreilla. tutkii laitteiden ergonomiaa ja turvallisuutta, maaperän tiivistymistä, sekä testaa eri maatalouskoneita ja -laitteita. Frascati Living Lab Living Lab Frascati Living Lab kehittää ja testaa tuotteita oikeissa käyttöympäristöissä liittyen pääasiassa e-palveluihin. Tavoitteena on luoda ammattilaisyhteisöjä, jotka aktivoisivat yrityksiä ja käyttäjiä innovoimaan. Kehityskohteita ovat hautomoprosessit, käytänteiden vaihto, ympäristö, maatalous ja matkailu. Viro ERIA - Estonian Research Institute of Agriculture Viron maataloustutkimus instituutin tarkoituksena on auttaa minimoimaan tuotantokustannuksia, selkä tukea laadun ja kilpailukyvyn parantamista. Toiminta painottuu perus- ja soveltavaan tutkimukseen, kehitys ja innovaatiotoimintaan, sekä maataloustekniikan ja koneiden käytön tutkimiseen. Estonian University of Life Sciences Yliopisto Viron biotieteiden yliopiston tehtävä on taata luonnon kestävä käyttö ja edistää harvaanasuttujen alueiden kehitystä. Yliopisto on yksi T&K toiminnan keskuksia mm. maa-, metsä- ja ruokatuotannon, sekä ympäristöystävällisten teknologioitten aloilla. Teknologiainstituutti tutkii mm. ergonomiaa ja maatalousteknologiaa. PKM - Agricultural Research Centre Tutkimuskeskus Maatalouden tutkimuskeskus on keskittynyt tutkimaan viljeltäviä kasveja ja maataloutta yleisellä tasolla. Päätoimenkuvaan kuuluvat kasvien kenttätestit, laboratoriokokeet, laaduntarkkailu, sekä hyvien viljelykäytänteiden tutkiminen. Tutkimuskeskuksella on modernit laboratoriot joissa voidaan tehdä vaadittuja testejä. Latvia Latvian Technological Center Teknologiakeskus Latvian teknologiakeskuksen tavoitteena on täyttää aukko yliopistojen ja teollisuuden välissä, sekä edistää uusien Pk-yritysten perustamista. Tavoitteita toteutetaan luomalla yhteistyötä teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden välillä, luomalla innovaatioille edullinen ympäristö ja varmistamalla kilpailukykyisten tuotteiden tuotanto. Research Institute of Agricultural Machinery

10 Maatalouskoneiden tutkimuskeskus on Latvian maatalousyliopiston yksikkö. Se suorittaa perus- ja materiaalitukimusta tavoitteena maataloustekniikan ja maatalouden prosessien parantaminen. Se lisäksi tekee arviota tekniikan soveltuvuudesta eri työtehtäviin. Tutkimuskeskus järjestää myös seminaareja ja muita tapahtumia. IAEL - Latvian State Institute of Agrarian Economics Instituutin tehtävä on edistää Latvian harvaanasuttujen alueiden taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä tarjoamalla tutkimustietoa maanviljelystä ja ruoantuotannosta. Toimintaan kuuluu mm. markkinatutkimukset, talouden tilan tutkiminen, alueellinen kehittäminen, tuotannon laadun turvaaminen ja yhteistyöverkostojen luominen. Liettua LIC - Lithuanian Innovation Centre Innovaatiokeskus Liettuan innovaationkeskus on yleishyödyllinen organisaatio, joka tarjoaa innovaatiopalveluita yrityksille, tutkimusorganisaatioille, yhteisöille ja aluekehittäjille. Päätavoite on lisätä kilpailukykyä pienentämällä riskejä, edistää innovaatioiden kehitystä ja hyödyntämistä, sekä tukea tieteellistä tutkimustoimintaa. Agriculture science and technology park, Lithuanian University of Agriculture Tiedepuisto, Yliopisto Liettuan maatalousyliopiston tiedekeskuksen tarkoituksena on lisätä viljelijöiden ja asiantuntijoiden tietotaitoa edistämällä innovaatiotoimintaa ja esittelemällä uusimpia maanviljelyteknologioita. Toimintaan kuuluu mm. koulutusten järjestämistä, tieteellisten tutkimustulosten jakaminen yrityksille, tilaisuuksien ja julkaisujen valmistelu. Keskuksella on läheiset kontaktit alueen maanviljelijöihin. Lithuanian Institute of Agriculture Liettuan maatalousinstituutin tehtävä on tehdä kansallista T&K toimintaa maaperän ja sadon hallinnassa, sadon tuotannossa, maataloudessa ja harvaan asuttujen alueiden kehityksessä. T&K toiminta noudattaa valtiolta saatuja linjauksia. Uusia teknologioita kehitetään tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden, kuluttajien ja yritysten kesken. Puola PIMR - Industrial institute of agricultural engineering, ENTAM on keskittynyt maatalouskoneiden T&K-toiminnan kehittämiseen, sekä maatalouskoneiden testaamiseen. Tutkimustulokset hyödynnetään käytännön ratkaisuissa maatalouskoneissa. tekee yhteistyötä ulkomaisten ja kotimaisten organisaatioiden, yliopistojen ja yritysten kanssa. IBMER - Institute for Building, Mechanization and Electrification of Agriculture in Warsaw Instituutin tavoitteena on kehittää tieteellinen perusta maatalouskoneiden koneistamiseen ja sähköistämiseen, sekä kehittää maaseudun infrastruktuuria. Tavoitteita pyritään saavuttamaan T&K toiminnalla ja hyödyntämällä tutkimustyöstä saadut tulokset käytännössä. SGGW Warsaw University of Life Sciences Yliopisto Varsovan maatalousyliopisto on Puolan suurin maatalouteen keskittynyt yliopisto. Maataloussektorin tieteellinen tutkimustoiminta on poikkeuksellisen laajaa ja monialaista mm. kasvibiologia, metsäteknologia, maatalousteknologia, tuotantotekniikka, taloustieteet, sekä kuluttaja ja käyttäytymistieteet. Slovakia The Business and Innovation Centre - BIC Bratislava Ltd. Innovaatiokeskus Liiketoiminta-innovaatiokeskus on aluekehittäjäorganisaatio, jonka toimiin kuuluu mm. konsultointi, kansainvälinen käytänteidenvaihto, alueellinen kehitys, EU hankkeet, projektien hallinta ja innovaatiotoiminta. Toimintaa on pääasiassa maa-, metsä-, energia-, tietotekniikka- ja autoteollisuuden aloilla

11 Technical and Testing Institute of Agricultural SKTC-106, Rovinka Maatalouden teknologia- ja testauskeskus toimii maatalousministeriön alaisena yksikkönä. Sen tärkein tehtävä on testata ja sertifioida maa- ja metsätalouden koneet. Lisäksi se tarjoaa erikoistuneita testaus- ja arviointipalveluita, teknistä ohjausta, standardointia ja T&K toimintaa. Slovenia Agricultural institute of Slovenia Slovenian maatalousinstituutti on yleishyödyllinen organisaatio, jolla on myös julkisia tehtäviä. Se on jakautunut seitsemään yksikköön. tekee perus- ja soveltavaa tieteellistä tutkimusta, selvityksiä ja projekteja, sekä tarjoaa laboratoriopalveluita ja maatalouden laitteiden laadunvarmennuksia. KGZS - Slovene Chamber of Agriculture and Forestry, The Maribor Agriculture and Forestry Institute Slovenian maa- ja metsätalouden instituutti tarjoaa koulutus- ja neuvontapalveluita maatalouden parissa työskenteleville ihmisille ja pyrkii siirtämään uudet teknologiat maatalouden höytykäyttöön. mm. tarjoaa koulutusta koneiden käyttöön ja käsittelyyn, tekee tutkimuksia ja edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä. ARRS - Slovenian Research Agency Tutkimuskeskus ARRS on julkinen tutkimuskeskus, joka tarjoaa puitteet tieteelliselle tutkimukselle. Sen toiminnan tarkoituksena on edistää korkealaatuista tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä, lisätä yhteistyötä yliopistojen, yritysten ja käyttäjien välillä, sekä analysoida T&K toiminnan tilaa Sloveniassa. Tšekki VUTZ - Research Institute of Agricultural Engineering Maataloustekniikan tutkimuskeskus VUTZ tekee perus- ja soveltavaa tutkimusta maatalouden eri sektoreilla ja kehittää maatalousteknologiaa. Toimintaan kuuluu konsultointi, T&K toiminta, koulutuspalvelut, julkaisut, sekä uusien tutkimustulosten siirtäminen käytäntöön. Agricultural Research Institute Kromeriz Ltd. Kromerizin maatalouden tutkimuskeskus tekee soveltavaa tutkimusta maataloussektorilla. Se on jakautunut kahteen tytäryhtiöön ja tekee yhteistyötä useiden ulkomaisten organisaatioiden kanssa. Keskus on sitoutunut tutkimustoimintaan, sekä maatalouden testaus- ja neuvontapalveluihin. ASCR - Technology Centre Teknologiakeskus ASCR teknologiakeskus on Tšekin kansallinen tietolähde Euroopassa tapahtuvaan tutkimukseen. Se tekee T&K&i toimintaa ja vaihtaa tietoja kansainvälisesti. Sillä on suora yhteistyökontaktit teollisuuden yrityksiin ja yrittäjiin, jotka toimivat innovatiivisten tuotteiden ja teknologian parissa. CULS - Czech University of Agriculture Prague Yliopisto Prahan maatalousyliopisto tarjoaa korkeatasoista koulutusta Tšekeissä. Maatalouskoneiden yksikkö on keskittynyt maatalouden koneisiin ja kasvinviljelytekniikoihin. Tällä hetkellä tutkimus on painottunut täsmäviljelyyn. Lisäksi yksiköllä on toimintaa maanmuokkauskoneisiin, huoltoon ja turvallisuuteen liittyen. CLL - Czech Living Lab, Wirelessinfo Living Lab Wirelessinfo edustaa T&K ympäristöä, jossa useat tutkimuskeskukset, yritykset ja alueelliset viranomaiset työskentelevät yhdessä luodakseen uusia teknologisia konsepteja. Living Lab luo asiakkaiden tarpeisiin vastaavia tuotteita ja sovelluksia mm. maankäytön, riskienhallinnan, e-palveluiden, täsmäviljelyn ja metsätalouden aloilla

12 The Goverment Testing Labotory of Agricultural, Food Industry and Forestry Testauslaboratorio Maa-, ruoka- ja metsäteollisuuden testauslaboratorion päätehtävänä on tarjota palveluita koneiden ja laitteiden testaamiseen ja varmistaa niiden käyttöturvallisuus. Tarjottavat testauspalvelut kattavat maa-, metsä- ja ruokateollisuuden koneiden lisäksi maanmuokkaus- ja teollisuuskoneet. Unkari MGI - Hungarian Institute of Agricultural Engineering, ENTAM Maatalousinstituutin tehtävänä on tukea Unkarilaisten maatalouskonevalmistajien toimintaa. Toiminta on pääasiassa keskittynyt teknologioiden kehittämiseen ja maatalouskoneiden testaamiseen. testaa koneita ja laitteita laboratorioissaan ja antaa viljelijöille tarkkaa tietoa koneiden todellisesta käyttöarvosta. RLL - Homokháti Rural Living Laboratory Living Lab Homokháti Rural Living Labin tarkoituksena on edistää alueellista kehitystä ja ratkaista harvaanasuttujen alueiden ongelmat tietoteknisin ratkaisuin. Erityishuomio toiminnassa on käyttäjien aktivoimisella. Living Labilla on kolme suuntausta: Terveys, matkailu ja maatalous. Romania INMA - National Institute of Research Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry INMA on kansallinen maa- ja ruokateollisuuden koneiden tutkimusinstituutti. tekee tutkimusta biologisista ja teknologisista tekijöistä maatalouden mekanisoinnin ja automatisoinnin suhteen. Lisäksi se tutkii mm. elintarviketurvallisuutta, kestävää maanviljelyä ja uusiutuvia energianlähteitä. A.A.F.S. - Academy of Agricultural and Forestry Sciences A.A.F.S on maa- ja metsätalouteen erikoistunut julkinen instituutti. Se koostuu 17 ympäri maata sijaitsevasta maatalouden T&K keskuksesta ja 51 maatalouden tutkimusasemasta. Instituutin tavoitteena on lisätä T&K toimintaa, parantaa Romanialaisen maatalouden kilpailukykyä ja luoda yhteistyötä kansainvälisten kumppanien kanssa. Kreikka N.AG.RE.F - National Agricultural Research Foundation N.AG.RE.F on kansallinen maatalouden tutkimussäätiö, joka on vastuussa maatalouden tutkimuksesta ja teknologian kehittämisestä Kreikassa. Se koostuu 33 eri instituutista. Sen toiminta keskittyy maa-, metsä- ja kalatalouteen. Se pyrkii edistämään, kehittämään ja tukemaan yritysten toimintaa mm. innovaatioita, tuotekehitystä ja liiketoimintaa. I.A.M.C. - Institute of Agricultural Machinery and Constructions, ENTAM I.A.M.C on maatalous- ja rakennuskoneiden tutkimuskeskus. Sen toimintaan kuluu maatalouden koneiden ja laitteiden testaus. Lisäksi se tekee tutkimustyötä maatalous-, jätteidenkäsittely- ja bioteknologian saralla. Sillä on toimipisteissään useita laboratorioita ja testiasemia. Serbia BIPOM Cluster Balkan and Black Sea Industry of Agricultural Machinery Klusteri Bipom on Balkanin ja mustanmeren alueen maatalousteollisuuden klusteri, jonka tehtävänä on edistää valmistajien kilpailukykyä. Klusteri muodostuu valmistajista, sekä tiedeinstituuteista, organisaatioista ja yhdistyksistä. Klusteri kehittää tuotantoprosesseja, markkinointia ja innovaatioita saavuttaakseen kilpailuedun markkinoilla

13 Verkostot ENTAM - European Network for testing of Agricultural Machines ENTAM on Eurooppalainen maatalouskoneiden testauslaitostenverkosto, jossa on partnereita 13 eri maassa. Partnerimaissa on testauslaitoksia, jotka tekevät testejä kansallisten ja kansainvälisten standardien, sekä verkoston sopimusten mukaisesti. Toiminnan tavoitteena on suorittaa standardoituja testejä, joilla testataan suorituskykyä, turvallisuutta ja ympäristönäkökulmia maatalouden koneille ja laitteille. Valmistajan pyynnöstä laite testataan asemalla ja se voi saada ENTAM -merkinnän. ENOLL - The European Network of Living Labs ENOLL on kansainvälinen Living Lab -verkosto, johon kuuluu benchmarkattuja Living Labeja Euroopassa ja muualla maailmassa. Verkostoon kuuluu yli 200 Living Labia eri aloilta. Living Lab on käyttäjälähtöinen avoimen innovaation ekosysteemi, jonka avulla voidaan kehittää yhdessä käyttäjien kanssa hyödyntäjien (yritys tai julkinen toimija) tuotteita tai palveluita aidoissa käyttötilanteissa arjen keskellä. Living Labeissa käyttäjät toimivat arjen innovaattoreina. SCAR - Standing Commitee on Agricultural Research SCAR on maataloustutkimuksen komitea, joka pyrkii koordinoimaan maatalouden T&K toimintaa Euroopassa. Maatalous muuttuu Euroopassa nopeasti ja valiokunta mm. pyrkii ennustamaan maatalouden tulevaisuuden näkymiä 20 vuoden päähän. Lisäksi se on kartoittanut maa- ja metsätaloustoimijoita Euroopassa EU:n rahoittamassa EU-AGRI-MAPPING -projektissa, joka pyrki analysoimaan maataloustutkimuksen tilaa, trendejä ja tarpeita. EurAgEng - The European Society of Agricultural Engineers EurAgEng -järjestö on johtava eurooppalainen maatalousteknologian alalla toimiva asiantuntijajärjestö. Se edistää maatalous- ja bioteknologia aloilla toimivien työtä ja ammattitaitoa. Yhteisö on aktiivinen toimija konferensseissa, julkaisuissa, verkostoitumisessa ja kansainvälisessä edunvalvonnassa. Suomessa FinAgEng on jäsenenä järjestössä. Järjestön alla toimii tutkimusinstituuttien verkosto ENGAGE, joka toimii maa-, ympäristö- ja bioteknologian parissa. ENGAGE pyrkii tunnistamaan ja analysoimaan T&K mahdollisuuksia edistääkseen teollisuuden toimintaa, sekä lisäämään organisaatioiden ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä Euroopan alueella. CEMA - European Agricultural Machinery CEMA on Euroopan maatalouskonevalmistajien järjestö, johon kuuluu suuryrityksiä ja tuhansia Pk-yrityksiä. CEMA seuraa ja ottaa osaa laki- ja teknisiin aloitteisiin, jotka liittyvät tuoteturvallisuuteen, sekä ympäristöriskeihin. Sillä on kansallisia järjestöjä 11 maassa, teknologiateollisuuden Maatalouskoneen-toimialaryhmä edustaa Suomea järjestössä. Toimialaryhmä edistää maatalouskonevalmistajien keskinäistä tietojenvaihtoa ja yhteistyötä sekä vaikuttaa maatalouskoneteollisuuden toimintaedellytysten kehittämiseen. VDMA - The German Engineering Federation VDMA on yksi suurimmista teknologiaverkostoista ja -keskusjärjestöistä Euroopassa. VDMA edustaa noin 3000 teknologia alan Pk-yrityksen etua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ottamalla kantaa mm. lainsäädäntöön ja uusiin asetuksiin. Koko tuotantoketjun, komponenttien valmistajista palveluntarjoajiin, kattava jäsenverkosto tarjoaa tehokkaan kanavan löytää yhteistyökumppaneita ja mahdollistaa yhteistyön yritysten ja toimialojen välillä. SPICE Group - Science Park and Innovation Center Experts SPICE Group -verkosto edustaa tiede- ja innovaatiopuistoja 41 maassa, mukaan lukien 27 kansallista ja kansainvälistä yhdistystä. Verkoston jäsenet ovat ammattilaisia hautomo-, innovaatio-, aluekehitys-, käytänteiden vaihto- ja yrittäjyystoiminnassa. Verkosto pyrkii yhdistämään eri toimijoita ja tarjoamaan mahdollisuuden yhteistyöhön. Tavoitteena on lisätä tietoutta hautomotoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä erilaisten projektien avulla. EEN - Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network on Euroopan komission vuonna 2008 käynnistämä asiantuntija- ja kansainvälistymispalveluita Pk-yrityksille tarjoava verkosto. Verkoston tarjoamat palvelut ovat laajat ulottuen EU-asioihin liittyvästä neuvonnasta kansainvälisessä teknologiansiirrossa tukemiseen. Verkosto toimii yli 40 maassa, myös EU-maiden ulkopuolella. Palveluita tarjoaa lähes 600 organisaatiota yli 3000 asiantuntijan voimin. Suomessa useat organisaatiot ovat myös mukana verkostossa

14 TAFTIE - The European Network of Innovation Agencies Taftie, the Association of Technology Implementation in Europe, on eurooppalaisten teknologia- ja innovaatiopolitiikan toimijoiden yhteinen keskustelufoorumi. Järjestöön kuuluu 24 innovaatiotoiminnan edistäjää 22:sta Euroopan maasta. TAFTIE:n rooli on yhdistää Euroopan eri maiden julkisia tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoittajia sekä kansallisten ohjelmien toimeenpanijoita. Pyrkimys on parantaa pienten- ja keskisuurten yritysten asemaa Euroopan tutkimus- ja innovaatioympäristössä. Suomessa Tekes toimii aktiivisesti järjestön toiminnassa. IASP - International Association of Science Parks IASP on tiede- ja teknologiapuistojen kansainvälinen verkosto. Verkosto yhdistää tiedepuistoja ympäri maailman ja tarjoaa palveluita edistämään kasvua ja tehokkuutta. Jäsenet osallistuvat kehittämään kansainvälistä taloutta innovaatioiden, yrittäjyyden ja tietotaidon vaihdon avulla. Käytännössä pyrkimys on tukea oman alueen tai kaupungin yrittäjien ja teollisuuden kilpailukykyä. Tiedepuistojen palveluihin sisältyy mm. uusien yritysideoiden kehittäminen, lisäarvon luominen toimiville yrityksille, hautomotoiminta uusille yritysideoille, työpaikkojen luominen, houkuttelevan työympäristön luominen, sekä yhteisötyön luominen tiede- ja yritysmaailman välille. AET - Agricultural Engineering and Technologies AET ryhmä on perustettu vuonna 2006 toimimaan eurooppalaisten agroteknologiaalan yritysten keskitettynä tutkimusohjausryhmänä. AET:n strategisena tavoitteena on kerätä eurooppalaisen maatalouskoneteollisuuden näkemys tämän hetken kiinnostavimmista ja tärkeimmistä tutkimus- ja kehitysaiheista maatalousteknologian alalla ja toimia alan viestinviejänä EU:n tutkimusmäärärahoja myöntävien toimijoiden suuntaan. AET toimii myös vastaavanlaisena maatalouskoneteollisuuden viestinviejänä Euroopan komission suuntaan. Parhaat palat AAC - Austrian Agricultural Cluster Itävalta AAC on maatalouden ja elintarvikkeiden prosessien parissa toimivien yritysten verkosto. Se koostuu Itävaltalaisista yrityksistä, jotka toimivat maatalous- ja elintarviketeknologian, eläinten ravitsemuksen tai maatalouden ja elintarvikkeiden tuotantomenetelmien ja laitteiden parissa. Yritykset ovat olleet jo useita vuosia menestyneesti mukana kansainvälisessä kaupassa. Verkoston ydinkyvykkyyksiä ovat kokonaisvaltaiset ja integroidut ratkaisut kaikilla elintarvikeketjun osa-alueilla. AAC toimii kansainvälisesti, mutta pääasiassa se on aktiivinen Itä-Euroopan maissa, joissa EU tukee maataloussektorin kehitystä. Se pyrkii tukemaan maatalousja ruoka-alojen yrityksiä kehittämään EU:n tukemia projekteja ja hankkeita. Tuotanto- ja operationaalisia ratkaisuja: Kasvintuotanto Maatalousteknologia Maatalouden panokset Eläinten jalostus Elintarvikkeiden prosessointi Ohjelmistot Rahoitus/Palvelut Projektit Muuta: Palveluihin kuuluu seuraavia toimia: Projektien johtaminen: Jopa kokonaisten farmien rakentaminen, ja uudelleenjärjestely Tieteellinen tietotaito (know-how) EU konsultointi: AAC:n erityinen palvelu, joka yhdistää teknistä ja kaupallista projektijohtamista EU:n tukiohjelmien kanssa, käytännön neuvontaa EU:n tukien hakemiseksi jne Rahoitus: Räätälöityjä rahoitusratkaisuja asiakkaille Messut ja symposiumit Dresdnerstraße 89/19 A-1200 Wien, Itävalta Yhteystiedot: Puh: (+43)

15 PIMR Industrial Institute of Agricultural Engineering Puola The DLG, German Agricultural Society Saksa on keskittynyt maatalouskoneiden ja traktorien teknologian kehittämiseen. Se tekee testaus-, tutkimus- ja kehitystyötä ja implementoi tulokset käytännön maatalouden sovelluksiin. tekee yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten organisaatioiden, yliopistojen ja yritysten kanssa Testauslaitos kuuluu ENTAM verkostoon ja se suorittaa testejä Puolan kansallisten, sekä kansainvälisten standardien mukaisesti. Akkreditoitu testauslaboratorio, jonka testien perusteella voi hankkia CE-merkinnän. Testausta tehdään seuraavilla aloilla: koneiden energiankulutuksen vähentäminen, luonnonympäristöjä varten olevat koneet ja laitteet, terveydelle haitallisten vaikutusten vähentäminen, sadonkorjuujätteen vähentäminen, satelliittitekniikka täsmäviljelylle, tietokonerakenneanalyysit jne. Muuta: Koneiden suunnittelua ja testausta uusien maatalousteknologioiden kehittämistä varten Koneiden ja niiden osien laadun parantaminen Messujen ja symposiumien järjestäminen Tietokanta puolan markkinoilla olevista maatalouskoneista Tekee standardisointityötä teknisessä komiteassa Tekee tieteellistä tutkimusta mm. koneenrakennuksen, maatalousteknologian, tärinän, diagnostisien järjestelmien parissa ja kehittää virtuaaliteknologian hyödyntämistä. ul. Starolecka POZNAN, Puola Yhteystiedot Puh: (+48) DLG on Saksan maatalousteollisuuden yhdistys, jolla on yli jäsentä, 200 vakituista tutkijaa ja yli 3000 vapaaehtoista asiantuntijaa. DLG on poliittisesti riippumaton asiantuntijaorganisaatio. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ruoka- ja maatalousteollisuuden kehitystä tieteen ja tekniikan saralla. Tulevaisuuden ja trendien ennakoiminen on toiminnan kannalta tärkeää. Ennakoinnin avulla saadaan mahdollisuus uusien innovaatioiden luomiseen ja uusien menetelmien kehittämiseen. DLG:n testauslaitos Gross-Umstadtissa on Euroopan arvostetuin ja johtava maatalouskoneiden ja traktoreiden testiasema. Laitoksessa testataan vuosittain yli 500 tuotetta ja tulokset julkaistaan erittäin kattavasti mm. DLG:n kotisivuilla. Traktoreiden OECD -testien ohella DLG suorittaa lähes mitä tahansa traktorivalmistajan toimeksi antamaa testausta, ja kaiken tähtäimenä on valmistaa jatkossa aina laadukkaampi ja käyttäjänsä toiveiden mukaisempi laite. Muuta: Tietotaidon jakaminen Näyttelyt, messut (mm. Agrotechnica) Maatalouskoneiden testaaminen Ruoan laadun testaaminen DLG:n kotisivuilta voi halutessaan lukea DLG:n tai ENTAM:in testituloksia traktorien ja maatalouskoneiden testeistä. Järjestää yli 120 tilaisuutta vuodessa, jossa jakaa tietotaitoaan. mm. workshopeja, seminaareja, konferensseja. Toimipaikka: Eschborner Landstraße 122, Frankfurt am Main, Saksa Testiasema: Max-Eyth-Weg Groß-Umstadt, Saksa Yhteystiedot: Tel.: (+49)

16 Innovation Network Hollanti ERIA - Estonian Research Institute of Agriculture Viro Innovaatioverkosto koostuu toimeenpanevasta organisaatiosta ja ympärillä toimivista yhteistyökumppaneista mm. yrityksiä, yhteiskunnallisia, yksityisiä ja valtion organisaatioita. Verkoston tavoitteena on kehittää uusia uraauurtavia innovaatioita ja hyödyntää ne käytännössä. Innovaatiot ovat keskittyneet lisäämään maatalousteollisuuden jatkuvuutta, maaperän hyödyntämistä maaseudulla ja edistämään tervettä yhteisöä. Innovaatiot jakautuvat neljän teeman ympärille: Kestävä yritys, alueiden ja tilojen luominen, terve yhteisö, sekä innovatiiviset ja virikkeelliset ympäristöt. Muuta: Tulevaisuuden mahdollisuuksien havaitseminen Innovaatioiden käytännön toteutumisen seuranta Innovaatioiden ja niitä estävien tekijöiden tunnistaminen Luovuuden edistäminen eri menetelmien avulla Verkosto toimii ministeriön alaisuudessa tehtävänään rikkoa rajoja ja kokeilla uusia asioita, sillä ilman jännitteitä ei synny uusia innovaatioita. Kotisivuilta voi lukea esimerkkejä luoduista konsepteista ja ideoista. Lisäksi toteutetuista projekteista löytyy lyhyitä raportteja. Godebaldkwartier 355 (Hoog Catharijne), Utrecht The Netherlands Yhteystiedot: Telephone: (+31) Viron maataloustutkimusinstituutin tarkoituksena on auttaa minimoimaan tuotantokustannuksia ja antaa tukea laadun ja kilpailukyvyn parantamiseen tarjoamalla tarvittavan tietotaidon. Toiminta painottuu perus- ja soveltavaan tutkimukseen, kehitys ja innovaatiotoimintaan, sekä maatalouden koneiden ja tekniikan käytön tutkimiseen. ERIA on jakautunut kolmeen osastoon kasvitieteisiin, kasvien bioteknologiaan ja maatalouden teknologiaan. Osastot toimivat tiiviissä yhteistyössä ja projektista riippuen muodostetaan monialaisia projektiryhmiä. T&K&I toiminta maatalous- ja koneteknologian saralla Tutkia kasvien biomekaniikkaa, jotta viljelystä tulee tuottavampaa Lajien geneettisen perimän säilyvyyttä Eläinten hyvinvoinnin tutkimusta Tulevaisuuden trendien ennustaminen ja strategioiden luominen Koulutusta, julkaisuja ja neuvontaa mahdollisuuksien rajoissa Muuta: Lähitulevaisuudessa tutkimustoiminta tulee keskittymään mm. Ympäristöystävällisiin ja voimavaroja säästäviin maatalousteknologioihin Eläinten terveyteen ja hyvinvointiin Bioenergiaan Maatalouden tietokonejärjestelmiin yms. 13 Teaduse St Saku Harjumaa, Viro Yhteystiedot: Phone (+372)

17 Centuria-RIT - Romagna Innovazione Tecnologia Italia JTI - Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering Ruotsi Centuria-RIT on tiedepuisto ja innovaatiokeskus Emilia-Romagnan alueella. Se koostuu yli 70 eri yhteisöstä mukaan lukien mm. yrityksiä, julkishallintoa, yhteisöjä ja pankkeja. Se pyrkii tukemaan yhteisöjen kehitystä ja koko alueen kasvua erityisesti maatalous- ja ruuantuotannon sektoreilla teknologioiden ja innovaatioiden osalta. Kasvua edistävien aloitteiden tulisi vaikuttaa yksittäisiin yrityksiin, sekä koko alueeseen toimintaan. Keskuksen toiminnan päätavoite on jäsenten tarpeisiin vastaaminen ja ongelmien ratkaisu. Ongelmia ratkaistaan pehmeän lähestymistavan avulla, joka on keskittynyt immateriaalioikeuksiin, joustavuuteen ja liiketoiminnan tarpeisiin. Muuta: Tietopalvelut, tiedonhankinta Verkostoituminen Seminaarit Projektien hallinta Konsultointi Centuria-RIT on osa Emilia-Romagnan alueen maatalouskonerakennuksen ja mekatroniikan keskittymää, josta löytyy useita mielenkiintoisia organisaatioita mm. ASTER-klusteri, sekä innovaatio- keskukset CNA Innovation ja DemoCenter-SIPE. Cesena: Via dell Arrigoni, Cesena (FC), Italia Faenza: Via Granarolo, Faenza (RA), Italia Yhteystiedot: Tel. Secena: (+39) Tel. Faenza: (+39) JTI on Ruotsalainen maatalous ja ympäristötekniikan tutkimuskeskus, joka tutkii, kehittää ja hankkii tietoa ympäristö- ja maatalousteknologiasta. Keskuksessa työskentelee n. 40 tutkijaa. Keskuksella on läheiset kontaktit teollisuuteen ja kaupanalaan. Yhteistyön avulla T&K toiminnan tulokset voidaan hyödyntää käytännössä. Yritykset ja viranomaiset voivat hyödyntää tuloksia päätöksenteon apuna, jotta ympäristö rasittuisi vähemmän, luonnon resursseja käytettäisiin paremmin ja saavutettaisiin parempi kilpailukyky. Keskus toimii aktiivisesti edistääkseen turvallista ja terveellistä työympäristöä, vähentääkseen energiankulutusta ja huoltokustannuksia. JTI:llä on tarjolla laboratorio ja laitepalveluita, jotka ovat ainoata laatuaan Ruotsissa. Tietotaito seuraavilla aloilla: Eläinten kasvatus Bioenergia Täsmäviljely Sensorien kehittäminen Biologinen jätteidenkäsittely ja biokaasuntuotanto Energiatehokkuus Työympäristö yms. Muuta: Ultunaallén 4 Uppsala, Ruotsi Tutkijoilla on kokemusta monilta eri aloilta ja JTI suorittaa myös ammattitaitoisia pilottitutkimuksia, selvityksiä ja arviointeja. He tarjoavat myös apua kehitys- ja rakennus projekteissa. JTI:llä on projekteja viidellä eri aihealueella: viljantuotanto, energia, karjatalous, koneet ja työskentely-ympäristö, Jäte ja jätevesien käsittely. Yhteystiedot: Phone: (+46)

18 Czech Living Lab (CLL) - Wirelessinfo Tšekki IACT International Agri- Technology Centre Iso-Britannia Wirelessinfo Living Lab edustaa tutkimus- ja kehitysympäristöä, jossa useat tutkimuskeskukset, yritykset ja alueelliset viranomaiset työskentelevät yhdessä luodakseen uusia teknologisia konsepteja. Living Labissa on käyttäjäverkosto, jonka yksittäiset jäsenet ovat normaaleja käyttäjiä tai tutkijoita. Jäseniä hyödynnetään erilaisissa projekteissa riippuen heidän yksilöllisistä kyvyistään ja mielenkiinnon kohteistaan. Living Lab luo asiakkaiden tarpeisiin vastaavia tuotteita mm. maankäytön, riskienhallinnan, e-palveluiden, täsmäviljelyn ja metsätalouden aloilla. Pääasiassa keskitytään tutkimaan ja kehittämänään uusia teknologioita maankäytön suhteen. Havainnoi käyttäjien tarpeita ja etsii tietoa päätöksenteon tukemiseksi Opitun perusteella kehitetään käyttäjien vaatimuksia vastaavia ohjelmia ja työkaluja Keskittyy toiminnassa maaperän käyttöön, riskienhallintaan, ympäristötietoisuuteen, turismiin, e-ympäristöihin, e-hallintoon, täsmäviljelyyn ja metsätalouteen Luomaan yhteiskäyttöön soveltuvia ohjelmia /alustoja Muuta: Cholinská 1048/ Litovel Tšekki projektin tuloksena Czech Living Lab WIRELESSINFO on kehittänyt portaalin jossa loppukäyttäjät voivat helposti osallistua toimintaan. Prosessit ja metodit ovat helposti hallittavissa työkalun avulla. Yhteystiedot: Petr Horák . Tel. (+42) Šárka Horaková . Tel. (+42) IACT Agri on valtion tukema kansainvälinen maatalousteknologiakeskus, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan liikemahdollisuuksia ja laajentamaan toimintaansa ulkomaille. Se tunnistaa oleellisimpia toimijoita halutuissa kohdemaissa ja järjestää yritysten välillä tapaamisia, jotka voivat johtaa syvempään yhteistyöhön. Ulkomaisille toimijoille keskus toimii tietolähteenä, josta yritykset saavat tietoa Iso-Britanniasta toiminta-alueena. Keskuksella on laaja kansainvälinen kontaktiverkosto, jota se hyödyntää toiminnassaan mm. Britannian suurlähetystöt, kauppaorganisaatiot ja omat kontaktit maailmalla. Toimia agroteknologia alan edistämisen ja tukemisen keskipisteenä Britanniassa Toimia yhteistyössä organisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja varmistaa Britannian avainasema kestävän kehityksen suunnittelussa Tukea teollisuutta kansainvälisillä markkinoilla Suunnitella projekteja ja vastata teollisuuden tarpeisiin Tukea kotimaisia ja ulkomaisia organisaatioita etsimällä yhteistyökumppaneita Toimia ensisijaisena tietolähteenä Britannian maatalousalan markkinoista ulkomaisille toimijoille Tarjota tietoa Britannian maatalousteknologia-alasta Muuta: Kotisivuille rekisteröitymällä voi hyödyntää online-tietokantaa ja etsiä itselle sopivia kumppaneita tai lisätä oman organisaationsa tietokantaan. Corner of Avenue J & 10th Street Stoneleigh Park, Nr Coventry Warwickshire Iso-Britannia Yhteystiedot: Tel. (+44)

19 ADESVA, Agribusiness Technology Center Espanja Cemagref - Public agricultural and environmental research institute Ranska ADESVA teknologiakeskus pyrkii kehittämään Huelvan alueen maatalouden tuotannon tehokkuutta. Se kokoaa alueen maatalousalan teollisuuden toimijat ja palvelut yhteen. Päätavoite on toimijoiden ja palveluiden kilpailukykyä ja tuotannon tehokkuutta. Keskus pyrkii lisäksi edistämään yhteistyötä, havaitsemaan teknologisia tarpeita, etsimään liiketoiminta mahdollisuuksia ja kannustamaan innovaatioita. Se toimii välikätenä tutkimusorganisaatioiden ja teollisuuden välissä, siirtää uusinta teknologiaa alalle ja kaupallistaa sitä. T&K&i toiminnan tavoitteena on edistää yhteistyöprosesseja yritysten välillä, parantaa yritysten markkina-asemaa, lisätä kilpailukykyä koulutusten avulla, vakauttaa innovatiivinen ja kokeellinen toiminta, sekä laajentaa liiketoimintaa aloilla, joissa on havaittavissa mahdollisuuksia. T&K toiminta ja tietotaidon vaihto maataloussektorilla Uusien maatalouden innovaatioiden demonstroiminen Yritysten välisen yhteistyön lisääminen Teknologiset palvelut yrityksille (mm. neuvontaa ja markkinointia) Koulutuspalvelut (mm. seminaarit ja konferenssit) Muuta: ADESVA:n T&K&i projektit jaotellaan pääsääntöisesti seuraavasti: Oman yrityksen sisäiset Tutkimukset ja sovellusten kehittäminen yrityksille Yhteistyöprojektit yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja liiketoiminta järjestöjen kanssa Innovaatioiden hallinta Poligono Industrial La Gravera Lepe, Espanja Yhteystiedot: Tel: (+34) Cemagref on julkinen tutkimuslaitos jonka tulokset hyödynnetään suoraan veden- ja maaperän hoitoon ja ylläpitoon. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja teknisiä innovaatioita yrityksille ja ammattilaisille, sekä vastata yhteisöistä esiinnousseisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Työ keskittyy pääasiassa harvaanasutuille alueille, veden hyödyntämis- ja maatalousteknologioihin, sekä turvalliseen ruuan tuotantoon. Laitos tekee pääasiassa tutkimustoimintaa, josta saavutetut tutkimustulokset hyödynnetään julkaisuissa, konferensseissa, neuvontapalveluissa julkisille organisaatioille, testeissä ja analyyseissä, sekä patenteissa. Cemagref on myös ENTAM -verkoston jäsen ja se suorittaa traktori, maatalous-, metsä- ja huoltokoneiden testejä laboratorioissaan ja testiasemillaan Ranskassa. Tutkimustoiminta on jakautunut seuraaville aloille: Vedenkäsittely ja siihen liittyvät palvelut Veteen liittyvät riskit Maanpäälliset ekosysteemit Monitoimimaatalous Kestävän maatalouden teknologiat Fyysiset teknologiat ja prosessit ruuan turvallisuuteen Ympäristön tutkimusmetodit Muuta: Cemagref:llä on laajat tutkimus ja testaus mahdollisuudet mm. Laboratorioita eri tarkoituksiin 3 tuulitunnelia Kenttätestaukseen soveltuvia paikkoja / toimipisteitä Tietokone / virtuaaliset suunnittelumahdollisuudet Parc de Tourvoie BP Antony cedex, Ranska Yhteystiedot: Tel: (+33)

20 Internet-lähteitä Listaus maa-, ruoka- ja metsätalouden T&K -toimijoista eri Euroopan maissa Portaali, johon on koottu Viron T&K -toimijat Listaus Iso-Britanniassa toimivista T&K.toimijoista maatalouden ja ruoantuotannon aloilla %2DFood+Science+Directory Listaus Puolassa toimivista T&K -toimijoista maatalouden ja ruoantuotannon aloilla pl-guide-book-2005_en.pdf EU Projekti, joka tuki Pk-yrityksiä ottamaan osaa T&K -toimintaan. Voi etsiä partnereita. Tietolähde EU:ssa tapahtuvaan T&K -toimintaan. YK:n maaraportteja kestävästä kehityksestä Tietoa EU:n myöntämistä maataloustuista. Raportteja harvaanasuttujenalueiden ja maatalouden kehityksestä EU-and-S-T/Links 38

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS

SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS SUOMALAINEN MAATALOUS- KONETEOLLISUUS MAATALOUSKONETEOLLISUUS JA AGROTEKNOLOGIAVERKOSTO Suomalaisen maatalouskoneteollisuuden liikevaihto ja vienti on kasvanut huomattavasti 1990-luvun alusta Alan liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula

Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan. Mirva Naatula Starttipaketti EU biotalousstrategiaan pohjautuvaan työpajaan Mirva Naatula EU biotalousstrategia Euroopan biotalousstrategia 2012, Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe Päätavoitteet:

Lisätiedot

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1

Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 Urheilun ja liikunnan mahdollisuudet ja tunnusluvut Euroopassa Euroopan 505 miljoonasta asukkaasta 41%1 harjoittaa urheilua tai harrastaa liikuntaa vähintään kerran viikossa. Euroopassa on yli 700 000

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen

Sivistyksessä Suomen tulevaisuus. KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Sivistyksessä Suomen tulevaisuus KOULUTUS 2030 Pitkän aikavälin kehittämistarpeet ja tavoitteet Opetusministeri Henna Virkkunen Millaisia tietoja ja taitoja tulevaisuudessa tarvitaan? Tulevaisuuden tietojen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki

Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa. Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Menoluokat Etelä-Suomen EAKRohjelmassa Mari Kuparinen 28.9.2011 Helsinki Lissabonin prosentti Yleisasetus (1083/2006) 9 artikla, 3. kohta: Rahastoista osarahoitettu tuki kohdennetaan kilpailukyvyn edistämistä

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems

Σ!3674. Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems Advanced Test Automation for Complex Software-Intensive Systems = Advanced Test Automation for Complex Software- Intensive Systems Pääteemana kompleksisten ja erittäin konfiguroitavien softaintensiivisten

Lisätiedot

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista

Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Projektikokemuksia pk-yrityshankkeista Jari Uotila VTT Research for SMEs ohjelman hakemuskoulutus 05.09.2012 2 Miksi PK-yritys mukaan EU-hankkeisiin Vähäriskinen tapa aloittaa kansainvälistyminen Uusien

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Tietosivu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 hyväksyttiin Euroopan komissiossa virallisesti joulukuun 12. päivänä 2014. Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta

UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta UAV Memo projekti Tekesin näkökulmasta Projektin loppuseminaari 18.11.2016 Lapin yliopisto Risto Mäkikyrö Haemme visionäärejä Tekesin strategia Toimintatapa- ja sisältöpainotukset ovat Luonnonvarat ja

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Developing the Pinus Sylvestris L resource

Developing the Pinus Sylvestris L resource Developing the Pinus Sylvestris L resource Jukka Malinen, Metsäntutkimuslaitos Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Northern Periphery Programme

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Innovaatiotoiminnan edistämisen edelläkävijä Turku Science Park 18.1.2010 DM 450969 11-2009 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiopolitiikan suunnittelun

Lisätiedot

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä

Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä Eurooppalaista kunnostusyhteistyötä ja hyviä käytäntöjä RESTORE-hanke Jukka Jormola, SYKE Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 RESTORE Rivers: Engagement, Support and Transfering

Lisätiedot

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014

Itämeren alueen ohjelma 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region. Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 2014-2020 Interreg Baltic Sea Region Matti Lipsanen Lappeenranta 19.11.2014 Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) ohjelma (jälleen Interreg ) Järjestyksessä neljäs Itämeren alueen ohjelma Taustalla EU:n

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja

Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Matchmaking-tapahtumia, EU-rahoituksia ja Horisontti 2020 partnerihakuja Enterprise Europe Network maksuttomia kansainvälistymispalveluja PK-yrityksille: kontakteja, tietoa ja neuvontaa Yli 50 maata Yli

Lisätiedot

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari

Markku Lindqvist D-tulostuksen seminaari Markku Lindqvist 040 190 2554 markku.lindqvist@cursor.fi 3D-tulostuksen seminaari 13.1.2016 2 Uusi itsenäisesti toimiva ja taloudellisesti kannattava 3D-palvelujen tuotanto- ja yritysympäristö Vastaa 3D-alan

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy

Protomo. Uusi suomalainen innovaatioapparaatti. Petri Räsänen Hermia Oy Protomo Uusi suomalainen innovaatioapparaatti Petri Räsänen Hermia Oy Mielestäni Suomen innovaatiojärjestelmän suurin haaste on tämä: Meillä on valtavasti tietopotentiaalia. Kuitenkaan tämä potentiaali

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma

Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia. Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Mika Aalto Kehittämispäällikkö Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Sisältö 1. Biotalous on talouden seuraava aalto 2. Biotalouden

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma

Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Kasvua biotalouteen rajapinnoista, esimerkkinä INKA ohjelma Alueellinen maaseutuverkostopäivä: Biotalouden mahdollisuudet Joensuu 22.10.2015 Harri Välimäki Joensuun Tiedepuisto Oy Mikä ihmeen biotalous?

Lisätiedot

Enterprise Europe Networkin kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille. Salo,

Enterprise Europe Networkin kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille. Salo, Enterprise Europe Networkin kansainvälistymispalvelut pk-yrityksille Salo, 27.10.2016 Maailman laajin asiantuntijaverkosto kansainvälistyville pkyrityksille 3000+ 600+ ASIANTUNTIJAA ORGANISAATI OTA 60+

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Biotalous-INKA

Biotalous-INKA Biotalous-INKA 2014-2020 INKA Innovatiiviset kaupungit ohjelma 2014-2020 Toiminta-ajatus: Haastaa kaupunkiseudut hyödyntämään kasvupotentiaalinsa kansantalouden vetureina Tavoite: Tukea kaupunkiseutujen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot

Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Jyväskylän kaupungin kansainväliset yhteistyöverkostot Kulttuurin kansainväliset yhteydet Jyväskylän kaupungin vastuulalueilla on laajat ja toimivat kansainväliset yhteydet. Kansainväliset näyttelyt Graphica

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät?

Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? Kuinka pitkälle ja nopeasti asuntomarkkinat yhdentyvät? OP -kiinteistökeskusten 60-vuotisjuhlaseminaari 9.8.2006 Pentti Hakkarainen, johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Asuntomarkkinoilla vahvoja kansallisia

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta Aiheena mm. 1. Cap 2020 Mitä hyvää Mitä huonoa Mitä euroina 2. Katsaus markkinoihin Euroopassa Suomessa CAP 2020 ja muu EU-politiikka

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes

Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus. Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi Sisko Sipilä, Tekes Tuotekehityksen ja innovaatioiden rahoitus Ympäristöystävällisen kromauksen kehittämistyöpaja Otaniemi 25.1.2017 Sisko Sipilä, Tekes Julkisten innovaatiorahoittajien ja -toimijoiden roolit Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

"Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista

Resurssitehokas Eurooppa Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista "Resurssitehokas Eurooppa" Alue- ja paikallisviranomaisille suunnattu kyselytutkimus Tiivistelmä tuloksista FI Tässä asiakirjassa esitettävät päätelmät perustuvat Wirtschaftsuniversität Wienin yhteydessä

Lisätiedot

- metodin synty ja kehitys

- metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyö sosiaalisena innovaationa ja pääomana - metodin synty ja kehitys Toimintaryhmätyötä kymmenen vuotta juhlaseminaari 16.10.2006, Ylivieska Torsti Hyyryläinen Esityksen sisältö: Mitä ovat

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Design. JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016. Production. Tuonnin korvaaminen Venäjällä. Maintenance. Make it work

Design. JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016. Production. Tuonnin korvaaminen Venäjällä. Maintenance. Make it work Design Production JPT-industria Oy Juha Nisula 18.1.2016 Tuonnin korvaaminen Venäjällä Maintenance Make it work JPT-industria Oy JPT-Industria Oy on perustettu Seinäjoella vuonna 2007. JPT-Industria Oy

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Botnia-Atlantica 2014-2020

Botnia-Atlantica 2014-2020 Botnia-Atlantica 2014-2020 Norja: Ruotsi: Suomi: Nordland Västerbotten Västernorrland Nordanstigin kunta Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Toteutusorganisaatio Seurantakomitea Hallintoviranomainen

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT

TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT TULEVAISUUDEN KRIITTINEN VIESTINTÄ, TURVALLISUUS JA IHMISKESKEISET PALVELUT Heli Ruokamo, KT Varadekaani, Professori, Kasvatustieteiden tiedekunta Johtaja, Mediapedagogiikkakeskus Lapin yliopisto Sairaalakirjastopäivät,

Lisätiedot

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva rr-ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva rr-ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3%

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot