Keskeisimmät maa- ja metsätaloustoimijat Euroopassa. Ari Aarniovuori Seinäjoen teknologiakeskus oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeisimmät maa- ja metsätaloustoimijat Euroopassa. Ari Aarniovuori Seinäjoen teknologiakeskus oy"

Transkriptio

1 Keskeisimmät maa- ja metsätaloustoimijat Euroopassa Ari Aarniovuori Seinäjoen teknologiakeskus oy

2 Sisältö Seinäjoen Teknologiakeskus Oy Tiedekatu Seinäjoki puh Esipuhe... 4 Ruotsi... 5 Norja... 5 Tanska... 6 Belgia... 6 Hollanti... 7 Iso-Britannia... 7 Ranska... 9 Saksa Itävalta Sveitsi Espanja Italia Viro Latvia Liettua Puola Slovakia Slovenia Tšekki Unkari Romania Kreikka Serbia Verkostot Parhaat palat Internet-lähteitä

3 Esipuhe Yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kannalta ajankohtainen ja paikkansa pitävä tieto kansainvälisesti toimivista organisaatioista ja niiden toiminnasta tukee ja helpottaa kansainvälistymisen aloittamista suuresti. Tämä raportti esittelee kansainvälisiä maa- ja metsätalouskonevalmistukseen sekä maatalouden T&K&i toimintaan liittyviä toimijoita. Raportin tarkoituksena on auttaa suomalaisia toimijoita, niin yrityksiä kuin muita organisaatioita, löytämään yhteistyökumppaneita Euroopasta, benchmarkata mitä muut toimijat tekevät Euroopassa ja saada uusia ideoita omaan toimintaan. Käsiteltyjä toimijoita ovat mm. verkostot, klusterit, tutkimuslaitokset, instituutit, tiedepuistot ja yhdistykset. Yrityksiä ja konsultteja ei ole selvitykseen sisällytetty muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Raporttiin on koottu kattaus kiinnostavia toimijoita eri maa- ja metsätalouden sektoreilta ympäri Eurooppaa. Lisää toimijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita löytyy Internet-lähteistä. Erilaisia toimijoita on valittu mahdollisimman monipuolisesti, sillä puhtaasti maa- ja metsätalouden koneenrakennukseen keskittyneitä organisaatioita on suhteessa vähän. Perinteisten tutkimusalojen, kuten maatalous ja maatalouskoneet, lisäksi suosittuja T&K toiminnan painopisteitä ovat mm. bioteknologia, täsmäviljely, ympäristöystävällisyys, e-palvelut ja uusiutuvat energianlähteet. Ari Aarniovuori Seinäjoen Teknologiakeskus Oy Ruotsi JTI - Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering JTI on Ruotsalainen maatalous ja ympäristötekniikan tutkimuskeskus, joka tutkii, kehittää ja hankkii tietoa ympäristö- ja maataloustekniikasta. Keskus toimii aktiivisesti edistääkseen turvallista ja terveellistä työympäristöä, sekä vähentääkseen energiankulutusta ja huoltokustannuksia. Skogforsk - The Forestry Research Institute of Sweden Skogforsk on metsäteollisuuden tutkimuskeskus, jolla on noin 100 työntekijää. Keskus pyrkii tarvelähtöiseen tutkimustoimintaan useilla eri sektoreilla mm. metsäteknologia, raaka-aineiden käyttö, metsänkasvatus. Toiminta on jakautunut puunhankintaan ja puun kasvatukseen. Swedish University of Agricultural Sciences Yliopisto Ruotsin maatalousyliopisto on vastuussa koulutuksen ja ammattitaidon kehittämisestä maatalous-, metsä- ja ruokateollisuudessa. Yliopisto tekee yhteistyötä T&K toiminnassa muiden organisaatioiden ja teollisuuden kanssa ja pyrkii lähestymään ongelmia monitieteellisesti. Norja Bioforsk - Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research Bioforsk on kansallinen maatalouden ja ympäristön T&K -keskus, joka tekee soveltavaa ja kohdennettua tutkimusta. Toiminnan tarkoituksena on edistää maataloutta monimuotoisessa ympäristössä. Tutkimus keskittyy maanviljelykseen, harvaanasuttuihin alueisiin, luonnonsuojeluun ja luonnonvaroihin. The Norwegian University of Life Sciences Yliopisto

4 Norjan maatalousyliopisto UMB on maan johtava tietolähde biologian, ruuan, ympäristön, maankäytön ja luonnonvarojen alueilla. Yliopiston päävastuuna on tutkia edellä mainittuja aloja ja edistää korkeakoulutusta. Yliopisto pyrkii vastaamaan kansallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin toiminnassaan. Tanska ABP - Agro Business Park Yrityspuisto Agro Business Park yhdistää useita eri maatalousalan toimijoita yhteen keskittyen yrittäjyyteen ja innovaatioihin maatalous-, ruoka-, bioenergia- ja ympäristöteknologioissa. Puisto tarjoaa yrityksille tilat toimia ja luoda yhteistyöverkostoja muihin yrityksiin. Puiston yrityksistä useat ovat mukana kansallisissa ja kansainvälissä projekteissa. AU/DAE - University of Aarhus - Department of Agriculttural Engineering Yliopisto, ENTAM Aarhusin yliopiston maatalousteknologian yksikkö tekee tutkimusta ja kerää tärkeää tietoa maatalouden koneista, rakennuksista ja luomuviljelystä. Yksikkö toimii tietysti myös opetustehtävissä. Yksiköllä on useita tutkimuslaboratorioita, joissa testataan mm. traktoreita, aineiden virtauksia ja aineiden levittämistä. Belgia Agrobiopôle Wallon Klusteri Agrobiopôle Wallon on maatalouteen ja bioteknologiaan keskittynyt klusteri. Sen tavoitteena on luoda, edistää ja kehittää maatalouden ja bioteknologian tutkimustoimintaa. Lisäksi se pyrkii tukemaan kestävää kehitystä ja alueen omaa maataloussektorin teollisuutta. Klusterilla on hyvät kontaktit eri organisaatioihin ja T&K asiantuntijoihin alueella. CRA-W - Walloon Agricultural Research Centre Tutkimuskeskus CRA-W on maatalouden tutkimuskeskus Walloonin alueella. Sillä on hyvät kontaktit viljelijöihin, yrityksiin, yliopistoihin, sekä tutkimuskeskuksiin Belgiassa ja ulkomailla. Se osallistuu aktiivisesti eri tutkimusprojekteihin alueellisesti, kansallisesti, sekä kansainvälisesti. Toiminta on monitieteellistä ja kattaa kaikki maanviljelyksen osaalueet. Hollanti Schothorst Feed Research Tutkimuskeskus Schothorstin Feed Research on yksityinen tutkimuskeskus, joka tutkii ja kehittää eläinten ruokintamenetelmiä ja ruokintalaitteita. Sen toiminta on aktiivista ruokintamenetelmien tutkimisessa, konsultoinnissa ja ruoan laadun varmistamisessa. Se tarjoaa tietotaitoaan ja tuotteitaan teollisuudelle. Wageningen University and Research Centre Yliopisto, tutkimuskeskus Wageningenin yliopisto ja tutkimuskeskus on yliopiston, tutkimusinstituuttien, sekä koulutus- ja neuvontakeskuksien yhteenliittymä. Sen tavoitteena on parantaa elämänlaatua tutkimalla mm. ruokaa ja ruuantuotantoa, asuinympäristöjä, terveyttä ja kestäviä maanviljelymenetelmiä. InnovationNetwork Verkosto Innovaatioverkoston tavoitteena on kehittää uusia uraauurtavia innovaatioita ja hyödyntää ne käytännössä. Innovaatiot ovat keskittyneet lisäämään maatalousteollisuuden jatkuvuutta, maaperän hyödyntämistä maaseudulla ja edistämään tervettä yhteisöä. Iso-Britannia IATC - International Agri-Technology Centre Teknologiakeskus

5 IACT Agri-Teknologiakeskus auttaa yrityksiä tunnistamaan liikemahdollisuuksia ja laajentamaan toimintaansa ulkomaille. Se tunnistaa oleellisimpia toimijoita kohdemaasta ja järjestää yritysten välillä tapaamisia, jotka voivat johtaa syvempään yhteistyöhön. Keskus toimii tietolähteenä, josta ulkomaiset yritykset saavat tietoa Iso-Britanniasta toiminta-alueena. IBR - Independent Business Resource Limited Konsultti IBR on maatalousalan organisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen markkinoihin keskittyneitä palveluita ja markkinatutkimuksia. IBR:n ydinosaamisalueet kattavat eläinten hyvinvoinnin ja työkoneet. Palvelut kattavat kaikki tuotekehityksen vaiheet alkaen alustavista tutkimuksista loppuen markkinointistrategiaan. AEA - Agricultural Engineers Association Yhdistys AEA yhdistyksen tavoitteena on tukea Brittiläisten maatalousteknologia- ja työkonevalmistajien, sekä -toimittajien teknisiä ja kaupallisia etuja. Yhdistys tarjoaa neuvontapalveluita, sekä edistää tieteellistä ja teknistä T&K toimintaa. BAGMA - British Agricultural & Garden Machinery Association Yhdistys Bagma on Iso-Britannian maatalous- ja puutarhakoneiden jälleenmyyjien ammattiyhdistys. Jäsenistö koostuu 850 jälleenmyyjästä ympäri Iso-Britanniaa. Yhdistyksen koulutus- ja arviointikeskukset tarjoavat kursseja henkilöstön koulutukseen, lisäksi yhdistys tarjoaa traktorien ja nostolaitteiden testauspalveluita. Scottish Forest Indutries Cluster Klusteri Skotlantilaisen metsäteollisuuden klusteri kattaa organisaatiot, jotka toimivat metsien istutuksen, hallinnan ja sadonkorjuun parissa tai sahatoiminnan, sellun-, paperin- tai pahvintuotannon aloilla. Klusterin toiminta kuuluu mm. tietotaidon vaihtoa, yhteistyöverkostojen luomista ja uusien tuotteiden, kuten bioenergia, kehittämistä. AFBI - The Agri-Food and Biosciences Institute Maatalous, ruoka ja biotieteiden instituutti tekee tieteellistä tutkimusta ja tarjoaa asiantuntija palveluita julkisille ja yksityisille organisaatioille. toimii Irlannissa useissa eri toimipisteissä. T&K toiminta keskittyy mm. eläinten hyvinvointiin, ruoan laatuun ja turvallisuuteen, ympäristön hallintaan ja lihakarjan tuotantoon. Ranska AgriMip Innovation Cluster Klusteri AgriMip innovaatioklusteri on voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen tavoitteena on tunnistaa, tukea ja kehittää alueellisia T&K projekteja mm. maataloudessa, ruokatuotannossa ja biomateriaaleissa. Klusteri yhdistää useita toimijoita maatalousliiketoimintaketjussa mm. Pk-yritykset, viljelijät ja T&K organisaatiot. Agroparc - Science Park Tiedepuisto AGROPARK on tiedepuisto, joka sijaitsee lähellä Avignonin lentokenttää. Se koostuu yli 200 yrityksestä, yli 60 muusta organisaatiosta ja tiedepuiston palveluista. Tiedepuisto ja sen asiakkaat tarjoavat asiantuntijapalveluita useilla eri aloilla mm. maatalous, hautomo, koulutus, ruoantuotanto. Aprodema Yhdistys Aprodema on agroteknologian koneiden ja laitteiden kehitys- ja koulutusorganisaatio. Se tekee yhteistyötä useiden muiden maataloussektorilla toimivien organisaatioiden kanssa. Sen päätavoitteena on kehittää ja soveltaa koulutuspalveluita maatalouskoneisin ja samalla edistää liiketoimintaa. Axema Yhdistys Axema on yhdistys, joka tuo yhteen traktorien ja maatalouskoneiden valmistajat Ranskassa (yli 85 % valmistajista). Toiminnan tavoitteena on edustaa ja valvoa jäsenten etuja kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Toiminnan edistämiseksi se tekee laajaa yhteistyötä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa

6 INRA - French National Institute for Agricultural Research INRA on Ranskan kansallinen maataloustutkimusinstituutti, joka on arvostetuin alallaan Euroopassa. Se kehittää innovaatiota ja tietotaitoa yleishyödyllisiin tarkoituksiin niin kansallisesti, kuin kansainvälisesti. Tutkimustoiminta keskittyy mm. maatalouteen, ruoantuotantoon, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen. ARVALIS - Institut du végétal, Arvalis on käytännönläheinen maatalouden tutkimusorganisaatio, joka on keskittynyt pääasiassa kasvien tutkimiseen. Sen tavoitteena on parantaa maanviljelyn kilpailukykyä, laajentaa markkinoita, parantaa eri tuotantomenetelmien ja suuntien kannattavuutta, muodostaa yhteistyösuhteita ja edistää eurooppalaista maataloustutkimusta. Cemagref - Public agricultural and environmental research institute, ENTAM Cemagref on julkinen tutkimuslaitos jonka tulokset hyödynnetään suoraan veden- ja maaperän käytön kehittämiseen. Työ keskittyy pääasiassa harvaanasutuille alueille, vesi- ja maatalousteknologioihin, sekä turvalliseen ruuan tuotantoon. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja teknisiä innovaatioita yrityksille ja asiantuntijoille. Saksa ATB - Leibniz-Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim ATB on Potsdamin alueen maataloustekniikan tutkimuskeskus, jonka tehtävä on luoda perusta kestävälle maankäytölle ja tarjota innovatiivisia teknisiä ratkaisuja teollisuudelle. Tutkijat ja insinöörit kehittävät ratkaisuja mm. korkealaatuisen ruuan ja viljan tuottamiseksi, sekä uusiutuvien materiaalien tuottamiseksi. IAMO - Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe IAMO instituutti keskittyy tutkimaan maatalouden kehitystä ja muutosprosesseja Keski- ja Itä-Euroopassa. Kerätyillä tiedoilla pyritään luomaan ja analysoimaan strategioita maatalouden tulevaisuudesta. Tärkeimmät tehtävät ovat maatalouden kehityksen tutkiminen, asiantuntijoiden koulutus ja tieteellisen tiedon lähteenä toimiminen. JKI - Julius Kühn-Institut, ENTAM JKI on liittovaltion viljelykasvien tutkimuskeskus, jonka päätavoite on yksinkertaisuudessaan kasvien suojelu. Tämä sisältää viljelykasvien suojeluun käytettävien laitteistojen testaamisen, sekä viljantuotannon, maaperän ravintoarvojen, kasvien terveyden ja genetiikan tutkimisen. JKI on Euroopan johtavia instituutioita kasvinsuojelulaitteiden testaamisessa. The DLG, German Agricultural Society Yhdistys, ENTAM DLG on Saksan maatalousteollisuuden yhdistys, jolla on yli jäsentä. Yhdistyksen päätarkoituksena on edistää teknistä ja tieteellistä kehitystä ruoka- ja maatalousteollisuudessa. DLG testaa maatalouskoneita ja laitteita kansallisten ja kansainvälisten säännösten mukaisesti. Yhdistys on toiminnassaan hyvin kansainvälinen. KFW - Centre for Forest Work and Technology Tutkimuskeskus, ENTAM KFW on metsätalousteknologian ja metsätyön tutkimuskeskus, joka on vastuussa alan tutkimuksesta Saksassa. Keskus toimii tutkimuksen, käytännön työn ja metsäteollisuuden välimaastossa. Toiminnan tavoitteena on metsäteknologian ja työolojen parantaminen unohtamatta tehokkuutta, ergonomiaa ja ympäristöystävällisyyttä. Itävalta AAC - Austrian Agricultural Cluster Klusteri AAC on maatalouden ja elintarvikkeiden prosessien parissa toimivien yritysten verkosto. Yritykset ovat olleet jo useita vuosia menestyneesti mukana kansainvälisessä kaupassa. Verkoston ydinkyvykkyyksiä ovat kokonaisvaltaiset ja integroidut ratkaisut kaikilla elintarvikeketjun osa-alueilla

7 BLT - The Federal Institute of Agricultural Engineering, ENTAM BLT on julkinen tutkimus-, kehitys- ja testauslaitos maatalouden koneille ja laitteille. Toimintaan kuuluu T&K toiminta maatalouden ja uusiutuvien energianlähteiden osalta, maatalouskoneiden ja laitteiden testaaminen, työpisteiden ergonominen suunnittelu, koneiden tehokkuus ja suorituskyky. Pöttinger -The Grieskirchner Technology and Innovation Centre Teknologiakeskus, yritys Pöttinger on Itävaltalainen maatalouskonevalmistaja. Yrityksen toimintaan kuuluu myös Grieskirchnerin teknologia- ja innovaatiokeskus, joka on yksi Euroopan suurimmista asiantuntijakeskuksista. Pöttinger on yhdistänyt siihen uudenaikaisen testikeskuksen vaikeimpien käyttöolosuhteiden simulointia ja materiaalien kuormitusrajojen löytämistä varten. Sveitsi AGRIDEA -The Swiss Association for the Development of Agriculture and Rural Areas Yhdistys Agrirea on maatalouden ja harvaanasuttujen alueiden kehittämisyhdistys, johon kuuluu noin 40 jäsenorganisaatiota. Yhdistys edistää maatalouden ja harvaanasuttujen alueiden kestävää kehitystä lisäämällä alalla toimivien ihmisten koulutusta, jotta tehokkuus ja elämänlaatu paranisivat. Agroscope, ENTAM Agroscope on julkinen maatalouden tutkimusinstituutti, joka on keskittynyt taloudelliseen toimintaan maatalous, ravitsemus ja ympäristöasioissa. Sen tavoitteena on taata turvallista ja maukasta ruokaa, terveellinen ympäristö, sekä maatalouden innovatiivisuus ja kilpailukyky. Tutkimusasema ART tekee maatalouskoneiden testaamista. Espanja ADESVA - Agribusiness Technology Center Teknologiakeskus ADESVA on teknologiakeskus, joka pyrkii vastaamaan yritysten tarpeisiin maataloussektorin liiketoiminnassa. Se edistää yhteistyötä ja teknologioiden vaihtoa yritysten välillä tavoitteenaan tukea oman alueensa taloutta. Toiminta keskittyy T&K työhön, tiedonvaihtoon, innovaatiotoimintaan, koulutukseen ja organisaatioiden välisen yhteistyön edistämiseen. Agragex Yhdistys AGRAGEX on Espanjalaisen maatalousteknologian viejien yhdistys, joka pyrkii edistämään ja markkinoimaan Espanjalaista maatalousteknologiaa. Se organisoi Espanjalaisia kauppadelegaatioita ulkomaille, tuo ulkomaisia ostajia Espanjaan, osallistuu messuille, tekee markkinatutkimuksia ja julkaisuja. Amec Alimentec Yhdistys AMEC on yleishyödyllinen liiketoimintayhdistys, joka kannustaa ja edistää vietintoimintaa, kansainvälistymistä, sekä innovaatiotoimintaa. Sen päätehtävä on parantaa sen yli 500 asiakasyrityksen kilpailukykyä. Asiakkaat toimivat mm. maatalous-, ruokaja ympäristöteknologioiden koneenrakennuksessa. Cartif Technology Centre Teknologiakeskus Cartif teknologiakeskus kehittää ja tukee yritysten ja organisaatioiden toimintaa noin 200 työntekijän voimin. Toiminta keskittyy pääasiassa asiakkaiden innovaatiotason nostamiseen ja T&K toiminnan tehostamiseen. Tutkimustoiminta keskittyy mm. älykkäisiin järjestelmiin, automaatioon ja ruoanvalmistusteknologiaan. CMA - Centre of Agricultural Mechanisation Testauslaitos, ENTAM CMA testauslaitos on vastuussa maatalouskoneiden tehokkuuden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden kehittämisestä. Erityishuomio on kasvinruiskutustekniikas

8 sa ja -laitteissa. Toiminta keskittyy pääasiassa koneiden testaamiseen, kasvinsuojeluruiskujen käytön tutkimiseen, T&K työhön ja tiedonvaihtoon. EMA -The Estación de Mecánica Agrícola Testauslaitos, ENTAM EMA on maatalouskoneiden ja traktoreiden virallinen testauslaitos Espanjassa. Testaus tehdään kansallisten ja kansainvälisten standardien mukaisesti. EMA tarjoaa erilaisia testejä maatalouden tuotteille mm. materiaalien ja prototyyppien suorituskyky ja kestävyys, sekä teknisten vaatimusten ja standardien täyttäminen. FEMAC - Cluster of Agricultural Machinery of Catalonia Klusteri FEMAC on yleishyödyllinen klusteri, joka kerää yhteen Katalonian alueen maatalousteknologian valmistajat. Klusteri edistää jäseniensä kilpailukykyä tukemalla uusien teknologioiden kehitystä, tuotteiden laadun parantamista, sekä työntekijöiden koulutusta. Lisäksi se edistää kansainvälistymistä monin eri keinoin. Eco3g Group Konsultti Eco3g Group auttaa yrityksiä kehittämään ja johtamaan innovaatiotoimintaa. Toiminta on rakentunut kahden työkalun I+DEA ja AMETS ympärille. Palvelut ovat mm. yhteistyökumppaneiden etsiminen, neuvontapalvelut patentteihin ja tuotemerkkeihin liittyvissä asioissa ja T&K&I toiminnan kehittäminen. Italia Agron Konsultti Agron on täydenpalvelun asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, joka tarjoaa markkinatutkimuksia, suunnittelua ja konsultointia yritysten päätöstenteon helpottamiseksi. Yritys tekee määrällisiä ja laadullisia tutkimuksia yhdistellen useita eri tutkimusmenetelmiä. Ydinosaamista ovat mm. tuotekehitysprosessin, viestinnän ja tuotemerkkien kehittäminen. Emilia-Romagnan alueen maatalouskonerakennuksen ja mekatroniikan keskittymä (Reggio-Emilia) ewarticle&artid=42&menucor=0&menusx=8 Emilia-Romagnan alue on Italian, ja ehkä koko Euroopan, tärkeimpiä ja isoimpia maatalous- ja elintarvikealan koneenrakennuksen keskittymiä. Alue kattaa 22,123 neliökilometriä (noin 7 % Italian maapinta-alasta) ja siellä toimii noin yritystä, sekä paljon mikroyrityksiä ja klustereita. Alueella on kuusi yliopistoa, sekä Emilia-Romagna High-Tech Network verkoston tutkimuslaboratorioita, sekä innovaatio- ja teknologiansiirtokeskuksia. Seudulta voidaan tunnistaa kolme alueellista keskittymää: Bolognassa on erityisesti automaatio- ja pakkauskoneiden rakennus sekä moottoripyörä- ja autoteollisuutta Parmassa löytyy paljon elintarviketeollisuutta ja elintarvikealan koneenrakennusta Reggio Emilian alueella on maatalouskoneenrakennusta ja mekatroniikkaa ASTER - Scienza Tecnologia Impresa Klusteri ASTER on klusteri, joka sijaitsee Italiassa Emilia-Romagnan alueella. Se koostuu alueellisesta hallituksesta, yliopistoista, tutkimuskeskuksista ja yhteisöistä. Se on keskittynyt tutkimukseen, tiedonvaihtoon, liiketoiminnan kehittämiseen, henkilöstön koulutukseen, palveluihin yrityksille ja tutkijoille, sekä kansainvälistymiseen. Se on osa alueen korkeateknologian verkostoa. Centuria-RIT - Romagna Innovazione Tecnologia Innovaatiokeskus, tiedepuisto Centuria-RIT on tiedepuisto ja innovaatiokeskus Emilia-Romagnan alueella, johon kuuluu 70 eri yhteisöä. Se pyrkii tukemaan yhteisöjen kehitystä ja koko alueen kasvua erityisesti maatalous ja ruuantuotannon sektoreilla teknologioiden ja innovaatioiden osalta. Toimitaan kuuluvat tietopalvelut, seminaarit, projektien hallinta ja konsultointi. CNA Innovation Innovaatiokeskus CNA innovaatiokeskus toimii Emilia-Romagnan alueella. Sen tavoitteena on edistää Pk-yritysten innovaatiotoimintaa ja seurata yritysten kehittymistä. Tavoitteiden täyttämiseen se käyttää eri vertailutyökaluja, tietokantoja ja vaihtaa hyviä käytänteitä. Lisäksi se tarjoaa palveluita ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja yrityksille ja yhteisöille

9 DemoCenter-SIPE Innovaatiokeskus DemoCenter-Sipe on innovaatiokeskus, joka tarjoaa tukipalveluita yrityksille kaikkiin tuotekehityksen vaiheisiin. Se sijaitsee Emilia-Romagnan alueella. Se tarjoaa tietotaitoa uusista teknologioista, pyrkii kehittämään uusia ideoita ja tarjoamaan mahdollisuuksia yritysten kilpailukyvyn kehittämiseen. UNACOMA - National Union of Agricultural Machine Manufacturers Liitto UNACOMA on Italialainen traktori-, maatalouskone- ja puutarhakonevalmistajien liitto. Sen tarkoituksena on edistää maatalouden mekanisoimista, tuotekehitystä ja maatalouskoneiden uusimista. Lisäksi se tarjoaa tuki- ja innovaatiopalveluita jäsenilleen. ENAMA - National Farm Mechanisation Body, ENTAM ENAMA on kansallinen instituutti, jonka tehtävänä on tukea agroteknologian teollisuutta Italiassa parantamalla kilpailukykyä, lisätä alalla työskentelevien tietoisuutta laitteiden turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Toimintaan kuuluu mm. erilaisia kokeellisia menetelmiä, tutkimuksia, sekä kyselyjä. Institute of Agricultural Engineering, University of Milan Yliopisto, Maatalouskonetekniikan instituutin toiminta on keskittynyt pääasiassa perinteisiin aloihin, kuten maatalouskoneteknologiaan ja maatalouden kehittämiseen. Lisäksi toimintaa on uudemmilla maatalouden sektoreilla. tutkii laitteiden ergonomiaa ja turvallisuutta, maaperän tiivistymistä, sekä testaa eri maatalouskoneita ja -laitteita. Frascati Living Lab Living Lab Frascati Living Lab kehittää ja testaa tuotteita oikeissa käyttöympäristöissä liittyen pääasiassa e-palveluihin. Tavoitteena on luoda ammattilaisyhteisöjä, jotka aktivoisivat yrityksiä ja käyttäjiä innovoimaan. Kehityskohteita ovat hautomoprosessit, käytänteiden vaihto, ympäristö, maatalous ja matkailu. Viro ERIA - Estonian Research Institute of Agriculture Viron maataloustutkimus instituutin tarkoituksena on auttaa minimoimaan tuotantokustannuksia, selkä tukea laadun ja kilpailukyvyn parantamista. Toiminta painottuu perus- ja soveltavaan tutkimukseen, kehitys ja innovaatiotoimintaan, sekä maataloustekniikan ja koneiden käytön tutkimiseen. Estonian University of Life Sciences Yliopisto Viron biotieteiden yliopiston tehtävä on taata luonnon kestävä käyttö ja edistää harvaanasuttujen alueiden kehitystä. Yliopisto on yksi T&K toiminnan keskuksia mm. maa-, metsä- ja ruokatuotannon, sekä ympäristöystävällisten teknologioitten aloilla. Teknologiainstituutti tutkii mm. ergonomiaa ja maatalousteknologiaa. PKM - Agricultural Research Centre Tutkimuskeskus Maatalouden tutkimuskeskus on keskittynyt tutkimaan viljeltäviä kasveja ja maataloutta yleisellä tasolla. Päätoimenkuvaan kuuluvat kasvien kenttätestit, laboratoriokokeet, laaduntarkkailu, sekä hyvien viljelykäytänteiden tutkiminen. Tutkimuskeskuksella on modernit laboratoriot joissa voidaan tehdä vaadittuja testejä. Latvia Latvian Technological Center Teknologiakeskus Latvian teknologiakeskuksen tavoitteena on täyttää aukko yliopistojen ja teollisuuden välissä, sekä edistää uusien Pk-yritysten perustamista. Tavoitteita toteutetaan luomalla yhteistyötä teollisuuden ja tutkimusorganisaatioiden välillä, luomalla innovaatioille edullinen ympäristö ja varmistamalla kilpailukykyisten tuotteiden tuotanto. Research Institute of Agricultural Machinery

10 Maatalouskoneiden tutkimuskeskus on Latvian maatalousyliopiston yksikkö. Se suorittaa perus- ja materiaalitukimusta tavoitteena maataloustekniikan ja maatalouden prosessien parantaminen. Se lisäksi tekee arviota tekniikan soveltuvuudesta eri työtehtäviin. Tutkimuskeskus järjestää myös seminaareja ja muita tapahtumia. IAEL - Latvian State Institute of Agrarian Economics Instituutin tehtävä on edistää Latvian harvaanasuttujen alueiden taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä tarjoamalla tutkimustietoa maanviljelystä ja ruoantuotannosta. Toimintaan kuuluu mm. markkinatutkimukset, talouden tilan tutkiminen, alueellinen kehittäminen, tuotannon laadun turvaaminen ja yhteistyöverkostojen luominen. Liettua LIC - Lithuanian Innovation Centre Innovaatiokeskus Liettuan innovaationkeskus on yleishyödyllinen organisaatio, joka tarjoaa innovaatiopalveluita yrityksille, tutkimusorganisaatioille, yhteisöille ja aluekehittäjille. Päätavoite on lisätä kilpailukykyä pienentämällä riskejä, edistää innovaatioiden kehitystä ja hyödyntämistä, sekä tukea tieteellistä tutkimustoimintaa. Agriculture science and technology park, Lithuanian University of Agriculture Tiedepuisto, Yliopisto Liettuan maatalousyliopiston tiedekeskuksen tarkoituksena on lisätä viljelijöiden ja asiantuntijoiden tietotaitoa edistämällä innovaatiotoimintaa ja esittelemällä uusimpia maanviljelyteknologioita. Toimintaan kuuluu mm. koulutusten järjestämistä, tieteellisten tutkimustulosten jakaminen yrityksille, tilaisuuksien ja julkaisujen valmistelu. Keskuksella on läheiset kontaktit alueen maanviljelijöihin. Lithuanian Institute of Agriculture Liettuan maatalousinstituutin tehtävä on tehdä kansallista T&K toimintaa maaperän ja sadon hallinnassa, sadon tuotannossa, maataloudessa ja harvaan asuttujen alueiden kehityksessä. T&K toiminta noudattaa valtiolta saatuja linjauksia. Uusia teknologioita kehitetään tiiviissä yhteistyössä tutkijoiden, kuluttajien ja yritysten kesken. Puola PIMR - Industrial institute of agricultural engineering, ENTAM on keskittynyt maatalouskoneiden T&K-toiminnan kehittämiseen, sekä maatalouskoneiden testaamiseen. Tutkimustulokset hyödynnetään käytännön ratkaisuissa maatalouskoneissa. tekee yhteistyötä ulkomaisten ja kotimaisten organisaatioiden, yliopistojen ja yritysten kanssa. IBMER - Institute for Building, Mechanization and Electrification of Agriculture in Warsaw Instituutin tavoitteena on kehittää tieteellinen perusta maatalouskoneiden koneistamiseen ja sähköistämiseen, sekä kehittää maaseudun infrastruktuuria. Tavoitteita pyritään saavuttamaan T&K toiminnalla ja hyödyntämällä tutkimustyöstä saadut tulokset käytännössä. SGGW Warsaw University of Life Sciences Yliopisto Varsovan maatalousyliopisto on Puolan suurin maatalouteen keskittynyt yliopisto. Maataloussektorin tieteellinen tutkimustoiminta on poikkeuksellisen laajaa ja monialaista mm. kasvibiologia, metsäteknologia, maatalousteknologia, tuotantotekniikka, taloustieteet, sekä kuluttaja ja käyttäytymistieteet. Slovakia The Business and Innovation Centre - BIC Bratislava Ltd. Innovaatiokeskus Liiketoiminta-innovaatiokeskus on aluekehittäjäorganisaatio, jonka toimiin kuuluu mm. konsultointi, kansainvälinen käytänteidenvaihto, alueellinen kehitys, EU hankkeet, projektien hallinta ja innovaatiotoiminta. Toimintaa on pääasiassa maa-, metsä-, energia-, tietotekniikka- ja autoteollisuuden aloilla

11 Technical and Testing Institute of Agricultural SKTC-106, Rovinka Maatalouden teknologia- ja testauskeskus toimii maatalousministeriön alaisena yksikkönä. Sen tärkein tehtävä on testata ja sertifioida maa- ja metsätalouden koneet. Lisäksi se tarjoaa erikoistuneita testaus- ja arviointipalveluita, teknistä ohjausta, standardointia ja T&K toimintaa. Slovenia Agricultural institute of Slovenia Slovenian maatalousinstituutti on yleishyödyllinen organisaatio, jolla on myös julkisia tehtäviä. Se on jakautunut seitsemään yksikköön. tekee perus- ja soveltavaa tieteellistä tutkimusta, selvityksiä ja projekteja, sekä tarjoaa laboratoriopalveluita ja maatalouden laitteiden laadunvarmennuksia. KGZS - Slovene Chamber of Agriculture and Forestry, The Maribor Agriculture and Forestry Institute Slovenian maa- ja metsätalouden instituutti tarjoaa koulutus- ja neuvontapalveluita maatalouden parissa työskenteleville ihmisille ja pyrkii siirtämään uudet teknologiat maatalouden höytykäyttöön. mm. tarjoaa koulutusta koneiden käyttöön ja käsittelyyn, tekee tutkimuksia ja edistää organisaatioiden välistä yhteistyötä. ARRS - Slovenian Research Agency Tutkimuskeskus ARRS on julkinen tutkimuskeskus, joka tarjoaa puitteet tieteelliselle tutkimukselle. Sen toiminnan tarkoituksena on edistää korkealaatuista tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä, lisätä yhteistyötä yliopistojen, yritysten ja käyttäjien välillä, sekä analysoida T&K toiminnan tilaa Sloveniassa. Tšekki VUTZ - Research Institute of Agricultural Engineering Maataloustekniikan tutkimuskeskus VUTZ tekee perus- ja soveltavaa tutkimusta maatalouden eri sektoreilla ja kehittää maatalousteknologiaa. Toimintaan kuuluu konsultointi, T&K toiminta, koulutuspalvelut, julkaisut, sekä uusien tutkimustulosten siirtäminen käytäntöön. Agricultural Research Institute Kromeriz Ltd. Kromerizin maatalouden tutkimuskeskus tekee soveltavaa tutkimusta maataloussektorilla. Se on jakautunut kahteen tytäryhtiöön ja tekee yhteistyötä useiden ulkomaisten organisaatioiden kanssa. Keskus on sitoutunut tutkimustoimintaan, sekä maatalouden testaus- ja neuvontapalveluihin. ASCR - Technology Centre Teknologiakeskus ASCR teknologiakeskus on Tšekin kansallinen tietolähde Euroopassa tapahtuvaan tutkimukseen. Se tekee T&K&i toimintaa ja vaihtaa tietoja kansainvälisesti. Sillä on suora yhteistyökontaktit teollisuuden yrityksiin ja yrittäjiin, jotka toimivat innovatiivisten tuotteiden ja teknologian parissa. CULS - Czech University of Agriculture Prague Yliopisto Prahan maatalousyliopisto tarjoaa korkeatasoista koulutusta Tšekeissä. Maatalouskoneiden yksikkö on keskittynyt maatalouden koneisiin ja kasvinviljelytekniikoihin. Tällä hetkellä tutkimus on painottunut täsmäviljelyyn. Lisäksi yksiköllä on toimintaa maanmuokkauskoneisiin, huoltoon ja turvallisuuteen liittyen. CLL - Czech Living Lab, Wirelessinfo Living Lab Wirelessinfo edustaa T&K ympäristöä, jossa useat tutkimuskeskukset, yritykset ja alueelliset viranomaiset työskentelevät yhdessä luodakseen uusia teknologisia konsepteja. Living Lab luo asiakkaiden tarpeisiin vastaavia tuotteita ja sovelluksia mm. maankäytön, riskienhallinnan, e-palveluiden, täsmäviljelyn ja metsätalouden aloilla

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen

Organisaation. Organisaatiossa meneillään olevat konkreettiset hankkeet tms. tutkimus- ja kehittämisprosessit ruokaketjun kehittämiseen liittyen Yliopistot, korkeakoulut ja ammattikoulut TURUN YLIOPISTO: Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikkemian laitos Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Markkinoinnin ja kv. liiketoiminnan laitos Turun kauppakorkeakoulu,

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020

Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 Keski-SUOMi Biomassan kestävän käytön tutkimuksen toimintasuunnitelma 2020 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4 JOHDANTO 6 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTA 7 TUTKIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020 9 YLEISKATSAUS

Lisätiedot

Alueet talousmuutoksen takana

Alueet talousmuutoksen takana Alueet talousmuutoksen takana FI Innovointia EU:n aluepolitiikan tuella 2006 SISÄLLYS ALKUSANAT 1 JOHDANTO 2 Innovoivat alueet 2 Tutkimus- ja innovointitoiminnan kartoittaminen Euroopan unionin alueilla

Lisätiedot

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima

Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen tukeminen Hyvien toimintatapojen valikoima Euroopan komissio YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Yritys ja teollisuus Pk-yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä

Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Kristiina Niemi ja Seija Virkkala Yritysten innovaatiotoiminta elintarvike- ja matkailualoilla Keski-Pohjanmaalla ja elektroniikka-alalla Oulun Eteläisessä Pohjoismaisen tutkimushankkeen tuloksia Chydenius-instituutti

Lisätiedot

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki

suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki suomalaisen innovaatiojärjestelmän mosaiikki Markkinoilta ennakoidut alueelliset teemavalinnat Vesa Harmaakorpi Raine Hermans Tuomo Uotila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Kustantaja:

Lisätiedot

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö

Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI. Ohjelmaopas. Sisältö 1 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto KOULUTUS JA KULTUURI Ohjelmaopas Sisältö Esipuhe 3 Ohjelmat Sokrates 4 Comenius: kouluopetus 8 Erasmus: korkea-asteen koulutus 11 Grundtvig: aikuiskoulutus ja muut

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020

Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013. Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 Innovatiiviset kaupungit Helmikuu 2013 Fiksu Tampereen kaupunkiseutu 2020 FIKSU TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU 2020 Uusia ratkaisuja terveyteen, kestävään tuotantoon ja liikkumiseen Vuonna 2020 Tampereen seutu

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013

Älykkäät koneet. Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti. Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Älykkäät koneet -osaamisklusterin sidosryhmälehti 2013 Älykkäät koneet klusteri Highlights 2007-2013 Sisältö 4 FIMA nostaa yritysten kilpailukykyä tutkimustyön avulla 10 Käyttäjä suunnittelun keskiössä

Lisätiedot

EIP-AGRI:n INNOVAATIORYHMÄT

EIP-AGRI:n INNOVAATIORYHMÄT EIP-AGRI:n INNOVAATIORYHMÄT Ideoista innovaatioiksi funded by Sisällys Innovaatioryhmät:: EIP-AGRI:n perusyksiköt Miten pääsee alkuun? Inspiroidu Yhteistyötä Auta meitä auttamaan sinua Hallintoviranomaiset

Lisätiedot

Turku Science Park Oy vuonna 2008

Turku Science Park Oy vuonna 2008 VUOSIKATSAUS 2008 2 Sisällysluettelo 3 Turku Science Park Oy vuonna 2008 Toimitusjohtajan katsaus...4 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa...6 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia

Lisätiedot

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä

Yritysten vastuullisuuden edistäminen. Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Yritysten vastuullisuuden edistäminen Selvitys kansainvälisistä julkisen hallinnon toimenpiteistä ja hyvistä käytännöistä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 39/2008 Marjatta Jutila

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat

Working Paper Suomen alueelliset innovaatiostrategiat econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Harmaakorpi,

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa 5. syyskuuta 204 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe... 3 Avainluvut... 4 Lyhenteet... 6 Termien selitykset... 7 Johdanto... 0 2 Euroopan unionin tutkimuksen 7.

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 SISÄLTÖ Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 Ennakointitoiminta 8 Kulttuuri- ja hyvinvointitutkimus 12 Visionäärinen johtaminen

Lisätiedot

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011

13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 ESPOO 2012 13.3.2012 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2011 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus kokonaisuutena... 3 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti

Kestävän kehityksen raportti Koska me välitämme Kestävän kehityksen raportti eurooppa 2010 Sisällysluettelo Kestävän liiketoiminnan rakentaminen 5 Esipuhe 6 Menneen vuoden kohokohdat 7 Tietoa tästä raportista 8 Amway Euroopassa 12

Lisätiedot

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1)

State-of-the-art kartoitus yksinyrittäjyydestä Suomessa (Project Deliverable 2.1) LEONARDO DA VINCI Community Vocational Training Action Programme Guidance and Counselling for Selfemployment. SELF-EMPLOYMENT Agreement No 2004-2242 / 001-001 LE2-51OREF Second phase: 2000-2006 State-of-the-art

Lisätiedot

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien

Tekesin katsaus 271/2010. Automaatio liiketoimintaprosessien Tekesin katsaus 271/2010 Automaatio liiketoimintaprosessien tukena 10 Jean-Peter Ylén, Olli Ventä, Teemu Tommila, Jari Lappalainen, Juhani Hirvonen, Tommi Karhela, Matti Paljakka, Hannu Lehtinen, Juhani

Lisätiedot

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU

KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU KYVYKÄS KESTÄVÄN KEHITYKSEN KAUPUNKISEUTU Saimaa ja puhdas vesi Jätteistä tuotteiksi Green Campus Energian tuotanto ja jakelu Puhdas elinympäristö Kestävä hyvinvointi Terveysvientikeskittymä Koulutusvienti

Lisätiedot