KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)"

Transkriptio

1 KURSSIKUVAUKSET: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI) KURSSI 1 (ÄI1) KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS PAKOLLINEN: Kirjallisen ja suullisen ilmaisun perusvalmiuksien vahvistaminen. Tekstilajit ja tekstityypit. Tekstin ymmärtäminen, referointi ja kommentointi. Aineistopohjainen kirjoittaminen. Paneelikeskustelu, haastattelu, erilaiset ryhmätyöt. SUORITUS: Ei itsenäistä suoritusta. Suoritetaan ensimmäisenä. Arvosana KURSSI 2 (ÄI2) TEKSTIEN RAKENTEITA JA MERKITYKSIÄ PAKOLLINEN: Erilaisten tekstien erittelyä ja tulkintaa. Oman kirjoitelman suunnittelu ja muokkaus. Perehtyminen kirjakielen ohjailuun ja kielenhuoltoon. SUORITUS: Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 3 (ÄI3) KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA PAKOLLINEN: Kirjallisuuden ja esittävien taiteiden, esim. teatterin, lajeihin ja ilmaisutapoihin tutustuminen. Aineistopohjaista ja luovaa kirjoittamista. Ryhmä- ja projektitöitä kirjallisuudenlajeista. SUORITUS: Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana KURSSI 4 (ÄI4) TEKSTIT JA VAIKUTTAMINEN PAKOLLINEN: Kielen, kirjallisuuden ja median vaikutuskeinoihin tutustuminen. Mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen suullisesti ja kirjallisesti. Keskustelu ja väittely, puhe, kirjaarvostelu, mielipidekirjoitukset. SUORITUS: Ei itsenäistä suoritusta. Arvosana KURSSI 5 (ÄI5) TEKSTI, TYYLI JA KONTEKSTI PAKOLLINEN: Länsimaisen kirjallisuuden tyylisuuntiin tutustuminen. Oman tekstin muokkausta tyylin kannalta. Kirjallisuusessee tai -tutkielma. Opetustuokioita ryhmätöinä. SUORITUS: Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana KURSSI 6 (ÄI6) KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI PAKOLLINEN: Kotimaisen kirjallisuuden vaiheisiin ja tärkeimpiin klassikoihin tutustuminen. Kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa. Suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen. Kirjallisia ja suullisia alustuksia kurssin aiheista. SUORITUS: Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana KURSSI 7 (ÄI7) PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN SYVENTÄVÄ: Yksilö- ja ryhmäviestintätaitojen harjoittelua. Kokous- ja neuvottelutekniikka. Opetustuokion pitäminen, haastattelu, tilannepuhe yms. Yo-tutkintoon liitettävään vapaaehtoiseen puheviestinnän kokeeseen tutustuminen. SUORITUS: Ei itsenäistä suoritusta. Arvosana 6

2 KURSSI 8 (ÄI8) TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN SYVENTÄVÄ: Tekstitaitojen kertausta ja syventämistä: kohteena tekstien merkitykset, rakenne, ilmaisu, tematiikka, vastaanotto, konteksti ja tekstien väliset suhteet. Kurssi valmentaa äidinkielen yo-tutkinnon tekstitaidon kokeeseen. SUORITUS: Itsenäinen suoritus mahdollinen. Suositellaan suoritettavaksi samana vuonna kuin yotutkinnon äidinkielen koe. Arvosana KURSSI 9 (ÄI9) KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI SYVENTÄVÄ: Tekstinrakentamistaitojen kertausta ja syventämistä: suunnittelu, jäsentely, sidosteisuus, havainnollistaminen. Tyylin hiontaa. Kielenhuoltoa. Tekstianalyysia. Nykykirjallisuuteen tutustumista. Kurssi valmentaa äidinkielen yo-tutkinnon esseekokeeseen. SUORITUS: Itsenäinen suoritus mahdollinen. Suositellaan suoritettavaksi samana vuonna kuin yotutkinnon äidinkielen koe. Arvosana KURSSI 10 (ÄI10) LUOVAN KIRJOITTAMISEN KURSSI SYVENTÄVÄ: Erityyppisiä pienimuotoisia kirjoitusharjoituksia, erilaisiin tekstilajeihin tutustuminen ja niiden tuottaminen, oman tekstin tyylin ja rakenteen monipuolistaminen. SUORITUS: Ei itsenäistä suoritusta. Arvosana ENGLANTI A1-KIELI (ENA) KURSSI 1 (ENA1) NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA PAKOLLINEN: Perhe, suku, monikulttuurisuus, ystävyys, ulkonäkö, identiteetti, ihmissuhteet ja valoisa elämänasenne, asuminen, ruokakulttuuri. Rakennekertausta ja arvosanan määräytymisen esittelyä. SUORITUS: Pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Arvosana. KURSSI 2 (ENA2) VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA PAKOLLINEN: Nuoren arkipäivä, hyvinvointi, harrastukset, matkailu, luonnossa liikkuminen, urheilu, musiikki, media, lukeminen. puheviestinnän strategiat ja dialogeja. SUORITUS: Pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Arvosana. KURSSI 3 (ENA3) OPISKELU JA TYÖ PAKOLLINEN: Opintojen merkitys, opiskelu meillä ja muualla, kesätyö, työpaikan hakeminen, omien kykyjen löytäminen, erilaisia ammatteja. SUORITUS: Pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Arvosana. KURSSI 4 (ENA4) YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA PAKOLLINEN: Rotukysymykset ja suvaitsevaisuus, suurkaupunkielämä, siirtolaisuus, mainonta, terrorismi ja turvallisuus, rikollisuus, elämän peruskysymykset ja uskonnot. SUORITUS: Pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Arvosana KURSSI 5 (ENA5) KULTTUURI PAKOLLINEN: Laaja-alaisesti: kirjallisuus, musiikki, kuvataide, teatteri ja elokuva meillä ja muualla. Kirjallinen päättötyö. SUORITUS: Pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Arvosana. 7

3 KURSSI 6 (ENA6) TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA PAKOLLINEN: Eri tieteenalat, tekniikan historia ja saavutukset, viestintä ja talouselämä. SUORITUS: Pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Arvosana KURSSI 7 (ENA7) LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS SYVENTÄVÄ: Luonto, luonnontieteet ja kestävä kehitys. Erilaisia kielitaidon testauksen tapoja. SUORITUS: Pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Arvosana. KURSSI 8 (ENA8) PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN SYVENTÄVÄ: Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa englannin kielelle asetettujen tavoitteitten mukaisesti. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kuullun ymmärtäminen ja sanastolliset tehtävät ovat olennainen osa kurssia. SUORITUS: Pääsääntöisesti kurssin ENA 7 jälkeen. Itsenäinen suoritus vain perustelluista painavista syistä. Hyväksytystä kurssista arvosana. Kurssin päätteeksi on kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus. Kurssiarvosana määräytyy suullisen kokeen ja muiden näyttöjen perusteella. KURSSI 9 (ENA9) PMP PRACTISE MAKES PERFECT SOVELTAVA: Kurssilla kerrataan monipuolisesti yo-kokeen eri osa-alueita. Kielioppiasioita ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. SUORITUS: Pääsääntöisesti ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä. KURSSI 10 (ENA10) NEW HORIZONS SOVELTAVA: Anglosaksisten maiden yhteiskuntarakenne, ihmiset, historia ja kulttuuri laaja-alaisesti nähtynä. Mahdollista suorittaa esim. hyväksilukemalla ulkomailla suoritettu kielikurssi SUORITUS: Vain itsenäinen suoritusmahdollinen. Suoritusmerkintä. KURSSI 11 (ENA11) NEW TIMES? NEWS TIME! SOVELTAVA: Tehdään yhdessä erilaisia tuotoksia englanniksi. Uutisoidaan ajankohtaisia tapahtumia erilaisiin medioihin tutustuen ja niitä mahdollisuuksien mukaan apuna käyttäen. Opiskelijoilla itsellään mahdollisuus vaikuttaa tuotostensisältöön. Suoritusmerkintä perustuu aktiiviseen osallistumiseen ja tuottamiseen. SUORITUS: Ei itsenäistä suoritusta. Arvosana tai suoritusmerkintä. KURSSI 12 (ENA12) PLAY IT AGAIN, SAM! ORIENTATION COURSE SYVENTÄVÄ: Verbiopin perusteet, aikamuodot, ehtolauseet, apuverbit ja passiivi. Suositellaan kaikille kielen opinnoissaan välttävästi ja tyydyttävästi menestyneille. Kurssimateriaaliltaan soveltuu myös jatkajille. SUORITUS: Pääsääntöisesti ei itsenäistä suoritusta. Arvosana tai suoritusmerkintä. KURSSI 13 (ENA13/PS9) IHMISIÄ JA HIIRIÄ SOVELTAVA: Kurssi on oppiainerajat ylittävä kokonaisuus, joka jakaantuu kahteen osaan. Englannin tunneilla luetaan englanninkielinen romaani ja tutkitaan sen sisältöä ja teemoja. Psykologian tunneilla tarkastellaan romaanin sisältöä psykologian mielenkiintojen mukaan psykologinen testaaminen, asenteet, vähemmistöihin, tieteen etiikka, identiteetti, seksuaalisuus, toiseuden kohtaaminen jne. SUORISTUS: Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä. 8

4 RUOTSI B1-KIELI (RUB) KURSSI 1 (RUB1) KOULU JA VAPAA-AIKA PAKOLLINEN: Kurssi kertaa laajalti peruskoulussa opittua kieltä ja vahvistaa sanaston sekä perusrakenteiden hallintaa. Aiheina pohjoismaisten nuorten kouluelämä ja harrastukset. Kieli on epämuodollista ja kurssilla painotetaan arkikielen oppimista. Rakenteet käytössä olevan oppikirjan mukaan. SUORITUS: Numerojärjestys. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Hyväksytystä kurssisuorituksesta arvosana. KURSSI 2 (RUB2) ARKIELÄMÄÄ POHJOISMAISSA PAKOLLINEN: Tavoitteena vahvistaa opiskelijan viestintätaitoja (kirjallista ja suullista). Opitaan viestimään erilaisista elämäntyyleistä, ulkonäöstä, asumisesta ja matkailusta. Rakenteet käytössä olevan oppikirjan mukaan. SUORITUS: Numerojärjestys. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Hyväksytystä kurssisuorituksesta arvosana. KURSSI 3 (RUB3) SUOMI, POHJOISMAAT JA EUROOPPA PAKOLLINEN: Käsitellään Suomea maantieteellisesti ja kulttuurisesti suomalaisesta, suomenruotsalaisesta ja pohjoismaalaisesta näkökulmasta sekä Suomea Euroopan osana. Tavoitteena oppia viestimään kotimaan luonnosta, kulttuurista ja kielellisistä olosuhteista. Rakenteet käytössä olevan oppikirjan mukaan. SUORITUS: Numerojärjestys. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Hyväksytystä kurssisuorituksesta arvosana. KURSSI 4 (RUB4) ELÄMÄÄ YHDESSÄ JA ERIKSEEN PAKOLLINEN: Kurssin aiheina elämänarvot, ihmissuhteet ja erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Teemana myös eri sukupuolten ja eri-ikäisten kohtaamiset arjessa ja työelämässä. Rakenteet käytössä olevan oppikirjan mukaan. SUORITUS: Numerojärjestys. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Hyväksytystä kurssisuorituksesta arvosana. KURSSI 5 (RUB5) ELINYMPÄRISTÖMME PAKOLLINEN: Kurssin aihepiireinä muuttuva elin- ja työympäristö sekä erilaiset joukkoviestimet. Kestävä kehitys sekä viestintä- ja mediaosaaminen kuuluvat kurssin sisältöön. Rakenteet käytössä olevan oppikirjan mukaan. SUORITUS: Numerojärjestys. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Hyväksytystä kurssisuorituksesta arvosana. KURSSI 6 (RUB6) PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN SYVENTÄVÄ: Kurssin pääpaino on suullisen kielitaidon harjoittamisessa, mutta lisäksi tehdään kuullunymmärtämisharjoituksia, kirjoitetaan lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä ja laajennetaan sanastoa oppikirjan tekstien avulla. Rakenteet kertausta pakollisilta kursseilta. SUORITUS: Pakollisten kurssien jälkeen. Kurssin lopuksi suoritetaan suullisen kielitaidon koe, josta annetaan erillinen todistus. Itsenäinen suoritus mahdollinen vain erittäin painavista syistä. Hyväksytystä kurssisuorituksesta arvosana, joka määräytyy suullisen kokeen ja kurssin aikana annettujen muiden näyttöjen perusteella. 9

5 KURSSI 7 (RUB7) YHTEINEN MAAILMA JA KANSAINVÄLISTYMINEN SYVENTÄVÄ: Kurssin pääpaino on kirjallisen kielitaidon harjoittamisessa (tutustutaan ruotsin kielen yo-kokeeseen), mutta lisäksi tehdään kuullunymmärtämisharjoituksia sekä suullisia harjoituksia. Kurssin aihepiireinä maailmanlaajuiset ilmiöt ja vaikuttaminen, päätöksenteko ja siihen osallistuminen. Rakenteet kertausta. SUORITUS: Pakollisten kurssien jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Hyväksytystä kurssisuorituksesta arvosana. KURSSI 8 (RUB8) VALMENNUSKURSSI YLIOPPILASKIRJOITUKSIIN SOVELTAVA: Harjoitellaan yo-kokeessa tarvittavia taitoja: kielioppia, tekstin- ja kuullunymmärtämistä (sanaston laajentaminen) sekä lyhyiden viestinnällisten tehtävien kirjoittamista. Harjoitusmateriaaleina mm. vanhoja yo-tehtävävihkoja. SUORITUS: Pakollisten kurssien jälkeen ennen yo-kirjoituksia. Itsenäinen suoritus mahdollinen vain erittäin painavista syistä. Hyväksytystä kurssisuorituksesta suoritusmerkintä. KURSSI 9 (RUB9) KERTAUSKURSSI SOVELTAVA: Kerrataan kielen peruskielioppia (verbit, substantiivit, adjektiivit, sanajärjestys) ja laajennetaan perussanastoa kirjan tekstien avulla. SUORITUS: Lähinnä alkajille tarkoitettu ruotsin kielen lukio-opintoihin valmentava kurssi, joka kertaa yläasteella opittua kieliainesta perusteellisesti. Kurssin voi halutessaan suorittaa myöhemminkin. Itsenäinen suoritus mahdollinen vain erittäin painavista syistä. Hyväksytystä kurssisuorituksesta suoritusmerkintä. SAKSA A2-KIELI (SA2) KURSSI 1 (SA2 1) NUORI JA HÄNEN MAAILMANSA PAKOLLINEN: Keskustellaan liikunnasta ja urheilusta. Käsitellään ravintoon, terveyteen ja ulkonäköön liittyviä asioita sekä pohditaan, millaista on olla nuori monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Kieliopissa kerrataan peruskoulussa opittuja rakenteita ja edetään käytössä olevan oppikirjan mukaan. SUORITUS: Numerojärjestys, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 2 (SA2 2) VIESTINTÄ JA VAPAA-AIKA PAKOLLINEN: Keskustellaan nuorten ihanteista, tavoitteista ja toiveista. Pohdiskellaan aikuistumiseen liittyviä kysymyksiä sekä suhdetta tietoteknologiaan. Uusia rakenteita opetellaan käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. SUORITUS: Numerojärjestys, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 3 (SA2 3) OPISKELU JA TYÖ PAKOLLINEN: Opiskelijaelämää ja elämää opiskelun jälkeen. Näkökulmia elämiseen eurooppalaisena. Uusia rakenteita opetellaan käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. SUORITUS: Numerojärjestys, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. 10

6 KURSSI 4 (SA2 4) YHTEISKUNTA JA YMPÄRÖIVÄ MAAILMA PAKOLLINEN: Yhteiskuntaa pyritään tarkastelemaan eri näkökulmista; naisen, miehen, perheen ja nuoren silmin nähtynä. Aiheina on erilaisia yhteiskunnan epäkohtia. Pohditaan, miten ympäröivään maailmaan vaikutetaan. Verrataan suomalaista ja saksalaista yhteiskuntaa. Rakenteiden hallintaa syvennetään ja laajennetaan käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. SUORITUS: Numerojärjestys, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 5 (SA2 5) KULTTUURI PAKOLLINEN: Kulttuuriin liitetään tällä kurssilla erilaisten medioiden vertailua. Tutustutaan saksankielisten maiden taiteilijoihin niin elokuvan, musiikin, kirjallisuuden, kuvataiteen kuin arkkitehtuurinkin aloilta. Pyritään lukemaan kaunokirjallisia tekstejä niitä analysoiden. Ryhmän tarpeiden mukaan syvennetään ja laajennetaan kielen rakenteiden hallintaa. SUORITUS: Numerojärjestys, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 6 (SA2 6) TIEDE, TALOUS JA TEKNIIKKA PAKOLLINEN: Avaruuden tutkimus, ihmisen vaikutus luontoon, tiedettä ja tieteilijöitä eri aloilla. Pohditaan työelämän tulevaisuusnäkymiä. Rakenteita harjoitellaan ryhmän tarpeiden mukaan. SUORITUS: Numerojärjestys, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 7 (SA2 7) LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS SYVENTÄVÄ: Aiheissa edetään omasta ympäristöstä globaaliin ympäristöön, vastuuseen ihmisistä ja maapallosta. Pohdiskellaan tulevaisuuden rakentamista ja nykypäivän toiminnan merkitystä jälkipolville. Monipuolisia rakenneharjoituksia ryhmän tarpeiden mukaan. SUORITUS: Numerojärjestys, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 8 (SA2 8) PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN SYVENTÄVÄ: Suullisen kielitaidon monipuolista harjoittelua. Vähemmän kielioppia, enemmän keskustelua, kuuntelua, selostamista ja lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä. Aiheina arkipäivän tilanteita ja opiskelijoiden itse valitsemia ajankohtaisia, kiinnostavia teemoja. SUORITUS: Numerojärjestys. Pääsääntöisesti suoritus vain kurssille osallistumalla. Arvosana, joka perustuu sekä kurssin aikana kerättävään näyttöön että kurssin päätteeksi pidettävään suullisen kielitaidon kokeeseen. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen liitteenä. KURSSI 9 (SA2 9) DEUTSCH AKTUELL SOVELTAVA: Tutustutaan saksalaisiin verkkolehtiin tavoitteena laajentaa sanavarastoa ja harjaantua ottamaan selkoa vaativistakin ajankohtaisista ja kiinnostavista teksteistä. SUORITUS: Pääosin tietokoneen välityksellä, SA2:n jälkeen. Suoritusmerkintä. 11

7 SAKSA B2-KIELI (SAB2) JA B3-KIELI (SAB3) Oppimäärä B2 rakentuu peruskoulun kahdeksannella luokalla alkaneeseen saksankielen opiskeluun. Pyritään kehittyvään peruskielitaitoon: ymmärretään puhetta ja osataan myös itse puhua riittävästi, jotta selviydytään saksan kielellä eteen tulevista tilanteista. Osataan lukea muutaman sivun mittaisia tekstejä tutuista aiheista ja selviydytään tavanomaisista arkisista kirjoitustehtävistä. Lukiossa alkavalla (B3) saksankielen opiskelulla pyritään sellaiseen peruskielitaitoon, jolla selviää itselle tärkeistä tavanomaisista kielenkäyttötilanteista niin suullisissa kuin kirjallisissakin yhteyksissä. Luodaan hyvää pohjaa tarpeiden mukaan kehittyvälle kielitaidolle. KURSSI 1 (SAB3 1) HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA SYVENTÄVÄ: Opitaan tervehtimään ja esittäytymään, kertomaan perheestä ja puhumaan säästä. Harjoitellaan yksinkertaisia ostostilanteita. Opitaan kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat. Opitaan saksan kielen keskeisimpiä rakenteita, kuten verbitaivutuksia, artikkelin käyttöä ja kieltoilmauksia. SUORITUS: Numerojärjestys, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 2 (SAB3 2) NÄIN ASIAT HOITUVAT SYVENTÄVÄ: Harjoitellaan asiointia erilaisissa turistille tärkeissä paikoissa, kuten ravintolassa, majoitusliikkeissä ja asemilla. Opetellaan kohteliaisuusfraaseja ja tienkysymistä sekä tutustutaan nähtävyyksiin. Opetellaan uusia rakenteita käytössä olevan oppikirjan mukaan. SUORITUS: Numerojärjestys, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 3 (SAB3 3) VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET KURSSI 1 (SAB2 1) VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET SYVENTÄVÄ: Harjoitellaan esittäytymistä ja itsestään kertomista. Keskustellaan vapaa-ajan vietosta ja arkeen liittyvistä asioista. Asuntoon ja asumiseen liittyvää kielenkäyttöä. Onnitteluja ja toivotuksia. Kerrataan peruskoulun rakenteita ja opitaan uutta käytössä olevan oppikirjan mukaan. KURSSI 4 (SAB3 4) MEILLÄ JA MUUALLA KURSSI 2 (SAB2 2) MEILLÄ JA MUUALLA SYVENTÄVÄ: Vertaillaan elämää Suomessa ja saksankielisissä maissa. Lähestytään aihetta niin suomalaisen kuin saksalaisenkin näkökulmasta. Vertaillaan elämää suurkaupungissa ja maaseudulla. Tutustutaan Berliiniin ja Wieniin. Keskustellaan suhtautumisesta päihteisiin. Uusia rakenteita opetellaan käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. KURSSI 5 (SAB3 5) ENNEN JA NYT KURSSI 3 (SAB2 3) ENNEN JA NYT SYVENTÄVÄ: Tietokoneita ja kuuluisia tiedemiehiä. Tutustutaan Sveitsiin. Nuoren elämää yhteiskunnassa. Uusia rakenteita opetellaan käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. 12

8 KURSSI 6 (SAB3 6) OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT KURSSI 4 (SAB2 4) OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT SYVENTÄVÄ: Suunnitellaan tulevaisuutta ja harjoitellaan kertomaan tarkemmin omista kiinnostuksen kohteista. Opiskelijaelämää ja koulunkäynnin vertailua Suomessa ja saksankielisissä maissa. Ammattien vertailua ja työnhakemista. Opetellaan uusia rakenteita ja aktivoidaan jo opittuja käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. KURSSI 7 (SAB3 7) KULTTUURI KURSSI 5 (SAB2 5) KULTTUURI SYVENTÄVÄ: Tutustutaan joihinkin saksalaisen kielialueen kirjailijoihin. Vertaillaan erilaisia medioita sekä käsitellään kulttuurin eri osa-alueita ryhmän kiinnostuksen mukaan. Laajennetaan ja syvennetään rakenteiden tuntemusta käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. KURSSI 8 (SAB3 8) YHTEINEN MAAPALLOMME KURSSI 6 (SAB2 6) YHTEINEN MAAPALLOMME SYVENTÄVÄ: Opitaan ilmaisemaan ajatuksia maapallon tilasta ja ympäristön suojelusta. Pohditaan tieteen ja teknologian merkitystä yhteiskunnassa. Laajennetaan ja syvennetään rakenteiden tuntemusta käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. KURSSI 9 (SAB3 9) TIEDE JA TEKNIIKKA KURSSI 7 (SAB2 7) TIEDE JA TEKNIIKKA SYVENTÄVÄ: Erilaisten tekstien ymmärtäminen sekä kirjoittaminen ovat keskeisiä kielitaidon osaalueita tällä kurssilla, kuitenkin suullista kielitaitoa unohtamatta. Korkeakouluopinnot, eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän muotoihin liittyvät tekstit. Kerrataan ja syvennetään rakenteiden hallintaa ryhmän tarpeiden mukaan. SUORITUS: Yleensä numerojärjestys. Itsenäinen suoritus vain pakottavasta syystä opettajan harkinnan mukaan. Arvosana. KURSSI 10 (SAB3 10) LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS KURSSI 8 (SAB2 8) LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS SOVELTAVA: Kurssilla kerrataan tähän asti opittuja asioita ja pyritään niiden hyvään hallintaan. Painotetaan sekä kirjallisten, että puhuttujen tekstien ymmärtämistä ja omaa kirjallista tuottamista. Luonto ja sen ilmiöt. Vertaillaan suhtautumista luontoon omassa ja saksankielisessä kulttuurissa. Lisäksi poimitaan aiheita ajankohtaisista asioista. Kerrataan ja syvennetään rakenteiden hallintaa ryhmän tarpeiden mukaan. SUORITUS: Yleensä numerojärjestys. Itsenäinen suoritus vain pakottavasta syystä opettajan harkinnan mukaan. Suoritusmerkintä tai arvosana. KURSSI 11 (SAB3 11) SPRECHEN UND HÖREN KURSSI 9 (SAB2 9) SPRECHEN UND HÖREN SOVELTAVA: Puhetilanteita ja keskusteluja arkipäivän sekä ryhmää muuten kiinnostavista aiheista. SUORITUS: SAB2 3:n jälkeen. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä. Mahdollisuus saada erillinen todistus suullisesta kielitaidosta. 13

9 RANSKA B2-KIELI (RAB2) JA B3-KIELI (RAB3) Oppimäärä B2 rakentuu peruskoulun kahdeksannella luokalla alkaneeseen ranskankielen opiskeluun. Pyritään kehittyvään peruskielitaitoon: ymmärretään puhetta ja osataan myös itse puhua riittävästi, jotta selviydytään ranskan kielellä eteen tulevista tilanteista. Osataan lukea muutaman sivun mittaisia tekstejä tutuista aiheista ja selviydytään tavanomaisista arkisista kirjoitustehtävistä. Lukiossa alkavalla (B3) ranskankielen opiskelulla pyritään sellaiseen peruskielitaitoon, jolla selviää itselle tärkeistä tavanomaisista kielenkäyttötilanteista niin suullisissa kuin kirjallisissakin yhteyksissä. Luodaan hyvää pohjaa tarpeiden mukaan kehittyvälle kielitaidolle. KURSSI 1 (RAB3 1) HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA SYVENTÄVÄ: Opitaan tervehtimään ja esittäytymään, kyselemään kuulumisia, kertomaan perheestä ja sopimaan tapaamisesta. Harjoitellaan yksinkertaisia ostostilanteita. Ranskankielisen tapakulttuurin erityispiirteitä. Tullaan tutuiksi ranskan kielelle tyypillisen ääntämisen ja kirjoittamisen erilaisuuden kanssa. Opitaan ranskan kielen keskeisimpiä rakenteita, kuten verbitaivutuksia, artikkelin käyttöä ja kieltoilmauksia. KURSSI 2 (RAB3 2) NÄIN ASIAT HOITUVAT SYVENTÄVÄ: Harjoitellaan asiointia erilaisissa turistille tärkeissä paikoissa, kuten ravintolassa, majoitusliikkeissä ja asemilla. Opetellaan kohteliaisuus-fraaseja ja tienkysymistä sekä tutustutaan Pariisin nähtävyyksiin. Uusia rakenteita opetellaan käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. KURSSI 3 (RAB3 3) VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET KURSSI 1 (RAB2 1) VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET SYVENTÄVÄ: Esittäydytään, kerrotaan harrastuksista, harjoitellaan kyselemään toisen kiinnostuksen kohteista. Asioidaan kahvilassa ja tutustutaan työpaikkailmoituksiin. Kerrataan peruskoulun rakenteita ja opitaan uutta käytössä olevan oppikirjan mukaan. KURSSI 4 (RAB3 4) MEILLÄ JA MUUALLA KURSSI 2 (RAB2 2) MEILLÄ JA MUUALLA SYVENTÄVÄ: Opitaan kertomaan Suomesta ja suomalaisuudesta sekä tunnistamaan oman maan erityispiirteitä. Verrataan Suomea ja Ranskaa keskenään. Lähestytään aihetta sekä suomalaisesta että ranskalaisesta näkökulmasta. Uusia rakenteita opetellaan käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. KURSSI 5 (RAB3 5) ENNEN JA NYT KURSSI 3 (RAB2 3) ENNEN JA NYT SYVENTÄVÄ: Tutustutaan ranskankielisten maiden kulttuurien monimuotoisuuteen ja pohditaan, millaista elämä on ranskankielisessä yhteiskunnassa niin Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolellakin. Uusia rakenteita opetellaan käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. 14

10 KURSSI 6 (RAB3 6) OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT KURSSI 4 (RAB2 4) OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT SYVENTÄVÄ: Teemojen koulu ja opiskelu, ammatinvalinta ja työ sekä vapaa-aika lisäksi pohditaan rahan merkitystä ja kulutustottumuksia, erilaisuuden hyväksymistä ja arvoja nyky-yhteiskunnassa. Multimedia ja internet ovat myös aiheina. Kerrataan ja syvennetään jo opittuja ja opetellaan uusia rakenteita käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. KURSSI 7 (RAB3 7) KULTTUURI KURSSI 5 (RAB2 5) KULTTUURI SYVENTÄVÄ: Kulttuuria pyritään käsittelemään sekä kirjallisuuden, kuvataiteen, arkkitehtuurin, elokuvan kuin tapakulttuurinkin kannalta. Laajennetaan ja syvennetään rakenteiden tuntemusta käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. KURSSI 8 (RAB3 8) YHTEINEN MAAPALLOMME KURSSI 6 (RAB2 6) YHTEINEN MAAPALLOMME SYVENTÄVÄ: Pohditaan kuluttamista ympäristön kannalta sekä omaa suhtautumistamme ympäristöömme. Harjoitellaan ilmaisemaan ajatuksia tasa-arvosta. Laajennetaan ja syvennetään rakenteiden tuntemusta käytössä olevan oppikirjan sekä ryhmän tarpeiden mukaan. KURSSI 9 (RAB3 9) ET ON Y VA! KURSSI 7 (RAB2 7) ET ON Y VA! SYVENTÄVÄ: Kurssilla pyritään aktivoimaan tähän asti opittuja asioita ja lisäksi käymään läpi ajankohtaisia aihepiirejä. Ajankohtaisissa aiheissa pyritään käyttämään pohjana mahdollisimman tuoreita autenttisia tekstejä, esimerkiksi internetistä. Painotetaan sekä kirjallisten että puhuttujen tekstien ymmärtämistä ja omaa kirjallista tuottamista. MATEMATIIKKA LYHYT OPPIMÄÄRÄ (MAB) KURSSI 1 (MAB1) LAUSEKKEET JA YHTÄLÖT PAKOLLINEN: Suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus. Ongelmien muotoileminen yhtälöiksi, yhtälöiden ratkaiseminen kaavioilla ja lausekkeiden käsittelyillä. Ratkaisujen tulkinta ja arviointi. Toisen asteen polynomien käsittely ja ratkaiseminen. SUORITUS: Ei yleensä itsenäistä suoritusta. Arvosana. KURSSI 2 (MAB2) GEOMETRIA PAKOLLINEN: Yhdenmuotoiset kuviot, suorakulmaisen kolmion trigonometria, Pythagoraan lause, kuvioiden ja kappaleiden pinta-alat ja tilavuudet, geometrian käyttö koordinaatistossa. SUORITUS: Ei yleensä itsenäistä suoritusta, yleensä numerojärjestys. Arvosana. 15

11 KURSSI 3 (MAB3) MATEMAATTISIA MALLEJA 1 PAKOLLINEN: Lineaari- ja eksponenttimallit ja niiden soveltaminen. Potenssi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaiseminen. SUORITUS: Ei yleensä itsenäistä suoritusta. Arvosana. KURSSI 4 (MAB4) MATEMAATTINEN ANALYYSI PAKOLLINEN: Polynomien derivaatat ja kuvaajat. Polynomin merkki ja kulku, sen pienimmän ja suurimman arvon määrittäminen käyttäen, graafiset ja numeeriset menetelmät. SUORITUS: Yleensä numerojärjestys. Arvosana. KURSSI 5 (MAB5) TILASTOT JA TODENNÄKÖISYYS PAKOLLINEN: Jatkuvien ja diskreettien jakaumien tunnusluvut tilastojen tai todennäköisyyksien tapauksissa. Normaalijakauman normittaminen ja todennäköisyyksien määrittäminen. Kombinatoriikka. Todennäköisyyden laskulakeja. SUORITUS: Yleensä numerojärjestys. Arvosana. KURSSI 6 (MAB6) MATEMAATTISIA MALLEJA 2 PAKOLLINEN: Kahden muuttujan lineaariset yhtälöt, yhtälöparit, kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen, lineaarinen optimointi, lukujonot, aritmeettiset ja geometriset lukujonot. SUORITUS: Kurssin MAB4 jälkeen. Arvosana. KURSSI 7 (MAB7) TALOUSMATEMATIIKKA SYVENTÄVÄ: Talouselämään liittyviä käsitteitä, asioimistapoja ja niihin liittyvää laskentaa. Pankkisäästäminen ja -lainanotto, henkilö-, lahja-, perintö- ja arvonlisäverotus. Arvopaperit ja valuutan vaihto. Talouselämän tunnuslukuja: indeksit, inflaatio, deflaatio; aikasarjat, trendit ja suhdanne- ja kausivaihtelut. SUORITUS: Kurssin MAB3 jälkeen. Arvosana. KURSSI 8 (MAB8) MATEMAATTISIA MALLEJA 3 SYVENTÄVÄ: Trigonometriset funktiot ja yhtälöt, trigonometriset mallit ja niiden kuvaajat, vektorien perusominaisuudet ja laskutoimitukset, komponenttiesitys ja skalaaritulo. Kaksi- ja kolmiulotteinen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vetoreiden avulla. SUORITUS: Kurssin MAB6 jälkeen. Arvosana. KURSSI 9 (MAB9) KERTAUSKURSSI SYVENTÄVÄ: Pakollisen oppimäärän kertaus. SUORITUS: Pakollisten kurssien jälkeen. Arvosana. KURSSI 10 (MAB10) MATEMATIIKAN PERUSTEET SYVENTÄVÄ: Paneudutaan laskemisen perusteisiin potenssien, polynomien ja murtolausekkeiden käsittelyyn ja polynomiyhtälöiden ratkaisemiseen. Kurssilla voi nostaa laskutaitoaan lukion vaatimalle tasolle. Kurssi on tarkoitettu sekä pitkän että lyhyen matematiikan lukioille. SUORITUS: Mielellään ensimmäiseksi. Suoritusmerkintä. 16

12 KURSSI 11 (MAB11) TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT II SYVENTÄVÄ: Klassisen todennäköisyyden kertaus, tilastolliset tunnusluvut, erilaisia jakaumia: tasainen-, binomi-, geometrinen-, eksponentiaalinen- ja normaalijakauma, luottamusvälit, tilastollinen testaus SUORITUS: Kurssien MAB3 ja MAB5 jälkeen. Arvosana tai suoritusmerkintä. MATEMATIIKKA PITKÄ OPPIMÄÄRÄ (MAA) KURSSI 1 (MAA1) FUNKTIOT JA YHTÄLÖT PAKOLLINEN: Prosenttilaskenta, yhtälöiden ratkaisu, potenssi- ja juurilaskentaa, murtopotenssi, potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaisu, eksponenttifunktio. SUORITUS: Itsenäinen suoritus vain poikkeustapauksessa, numerojärjestys. Arvosana. KURSSI 2 (MAA2) POLYNOMIFUNKTIOT PAKOLLINEN: Polynomilaskentaa, tulo ja binomikaavat, polynomiyhtälöiden ratkaisu, polynomin jako tekijöihin ja polynomiepäyhtälön ratkaisu. SUORITUS: Itsenäinen suoritus vain poikkeustapauksessa, numerojärjestys. Arvosana. KURSSI 3 (MAA3) GEOMETRIA PAKOLLINEN: Kulmien ja janojen, kolmioiden ja ympyröiden tasogeometriaa. Trigonometrian apuvälineet laskennassa. Yhdenmuotoisuus- ja yhtenevyyslauseiden soveltamista laskennassa ja todistamisessa. Avaruusgeometrian alkeet. SUORITUS: Itsenäinen suoritus vain poikkeustapauksessa, yleensä numerojärjestys. Arvosana. KURSSI 4 (MAA4) ANALYYTTINEN GEOMETRIA PAKOLLINEN: Koordinaatisto. Ympyrän, paraabelin ja suoran käsittely koordinaatistossa. Itseisarvon käyttö geometriassa itseisarvoepäyhtälön ja yhtälön ratkaiseminen. Yhtälöryhmän ratkaiseminen. SUORITUS: Itsenäinen suoritus vain poikkeustapauksessa, yleensä numerojärjestys. Arvosana. KURSSI 5 (MAA5) VEKTORIT PAKOLLINEN: Vektorien perusominaisuudet. Vektoreiden laskutoimitukset. Kaksi- ja kolmiulotteinen koordinaatisto. Suorat ja tasot avaruudessa. SUORITUS: Itsenäinen suoritus vain poikkeustapauksessa, yleensä numerojärjestys. Arvosana. KURSSI 6 (MAA6) TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT PAKOLLINEN: Diskreetit- ja jatkuvat tilastolliset- ja todennäköisyysjakaumat. Jakaumien tunnuslukuja. Klassinen todennäköisyys sekä todennäköisyyksien laskusäännöt. Kombinatoriikka. Normaalijakauma. SUORITUS: Kurssin MAA4 jälkeen. Arvosana. KURSSI 7 (MAA7) DERIVAATTA PAKOLLINEN: Rationaaliyhtälöt ja epäyhtälöt. Funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. Polynomifunktion tulon ja osamäärän derivaatta sekä polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. SUORITUS: Kurssin MAA4 jälkeen. Arvosana. 17

13 KURSSI 8 (MAA8) JUURI- JA LOGARITMIFUNKTIOT PAKOLLINEN: Juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktiot ja yhtälöt sekä derivaatat. Yhdistetyn funktion derivaatta. Käänteisfunktio. SUORITUS: Kurssin MAA7 jälkeen. Arvosana. KURSSI 9 (MAA9) TRIGONOMETRISET FUNKTIOT JA LUKUJONOT PAKOLLINEN: Suunnattu kulma ja radiaani. Trigonometristen funktioiden ominaisuuksia ja derivaatat. Trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. Rekursiiviset- ja analyyttiset lukujonot. Aritmeettiset- ja geometriset lukujonot. SUORITUS: Kurssin MAA7 jälkeen. Arvosana. KURSSI 10 (MAA10) INTEGRAALILASKENTA PAKOLLINEN: Integraalifunktion määritelmä. Alkeisfunktioiden integraali, määrätty integraali sekä pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. SUORITUS: Kurssin MAA8 ja MAA9 jälkeen. Arvosana. KURSSI 11 (MAA11) LUKUTEORIA JA LOGIIKKA SYVENTÄVÄ: Logiikan perusteet: lauseiden formalisointi päättelysäännöt, tautologia ja ekvivalenssi, kvanttorit. Lukuteorian perusteet: alkuluvut, suurin yhteinen tekijä, Eukliden algoritmi, jaollisuuslauseita ja kongruenssi. SUORITUS: Kurssin MAA2 jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 12 (MAA12) NUMEERISIA JA ALGEBRALLISIA MENETELMIÄ SYVENTÄVÄ: Laskennan virheen arviointi, suhteellinen- ja absoluuttinen virhe. Iterointimenetelmiä, mm. Newtonin iterointimenetelmä. Polynomien jaollisuuslauseet ja jakoalgoritmi sekä jakoyhtälö. Funktion muutosnopeus ja pinta-ala. SUORITUS: Kurssin MAA8 jälkeen. Arvosana. KURSSI 13 (MAA13) DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI SYVENTÄVÄ: Funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen. Jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia. Funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä sekä epäoleelliset integraalit. SUORITUS: Pakollisten kurssien jälkeen. Arvosana. KURSSI 14 (MAA14) KERTAUSKURSSI SYVENTÄVÄ: Pakollisten kurssien kertaus. Hyvä valmennuskurssi ylioppilaskokeisiin. SUORITUS: Pakollisten kurssien jälkeen. Arvosana. KURSSI 15 (MAA15) TALOUSMATEMATIIKKA SYVENTÄVÄ : Talouselämään liittyviä käsitteitä, asioimistapoja ja niihin liittyvää laskentaa. Pankkisäästäminen ja -lainanotto, henkilö-, lahja-, perintö- ja arvonlisäverotus. Arvopaperit ja valuutan vaihto. Talouselämän tunnuslukuja: indeksit, inflaatio, deflaatio; aikasarjat, trendit ja suhdanne- ja kausivaihtelut. Kurssi on yhteinen lyhyen matematiikan kanssa. SUORITUS: Kurssin MAA2 jälkeen. Arvosana. 18

14 KURSSI 16 (MAA16) MATEMATIIKAN PERUSTEET SYVENTÄVÄ: Paneudutaan laskemisen perusteisiin potenssien, polynomien ja murtolausekkeiden käsittelyyn ja polynomiyhtälöiden ratkaisemiseen. Kurssilla voi nostaa laskutaitoaan lukion vaatimalle tasolle. Kurssi on tarkoitettu sekä pitkän että lyhyen matematiikan lukioille. SUORITUS: Mielellään ensimmäiseksi. Suoritusmerkintä. KURSSI 18 (MAA18) TODENNÄKÖISYYS JA TILASTOT II SYVENTÄVÄ: Klassisen todennäköisyyden kertaus, tilastolliset tunnusluvut, erilaisia jakaumia: tasainen-, binomi-, geometrinen-, eksponentiaalinen- ja normaalijakauma, luottamusvälit, tilastollinen testaus SUORITUS: Kurssien MAB3 ja MAB5 jälkeen. Arvosana tai suoritusmerkintä. BIOLOGIA (BI) KURSSI 1 (BI1) ELIÖMAAILMA PAKOLLINEN: Biologia tieteenä, luonnon monimuotoisuus, evoluutio ja ekosysteemit SUORITUS: Suoritetaan ensimmäisenä. Itsenäinen suoritus vain pakottavissa tapauksissa. Arvosana. KURSSI 2 (BI2) SOLU JA PERINNÖLLISYYS PAKOLLINEN: Solun merkitys, rakenne ja aineenvaihdunta. Geneettinen informaatio ja periytymisen lainalaisuudet. SUORITUS: 1. kurssin jälkeen. Itsenäistä suoritusta ei suositella. Arvosana. KURSSI 3 (BI3) YMPÄRISTÖEKOLOGIA SYVENTÄVÄ: Suomalaiset ekosysteemit. Ympäristöongelmat. Ihmisen toiminnan vaikutukset luontoon. SUORITUS: 1. kurssin jälkeen. Arvosana. KURSSI 4 (BI4) IHMISEN BIOLOGIA SYVENTÄVÄ: Ihmisen yksilönkehitys, rakenne ja toiminta. SUORITUS: 1. kurssin jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 5 (BI5) BIOTEKNOLOGIA SOVELTAVA: Solun hienorakenne ja aineenvaihdunta. Mikrobit ja niiden käyttö. Geeniteknologian periaatteet ja käyttökohteet. SUORITUS: 2. kurssin jälkeen. Itsenäistä suoritusta ei suositella. Arvosana. 19

15 MAANTIEDE (GE) KURSSI 1 (GE1) SININEN PLANEETTA PAKOLLINEN: Maantieteellinen ajattelu, maan planetaarinen luonne, ilmakehä, vesikehä, sää ja ilmasto, maapallon muuttuvat pinnanmuodot ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä luonnonmaisemien tulkintaa karttojen ja kuvien avulla. SUORITUS: Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 2 (GE2) YHTEINEN MAAILMA PAKOLLINEN: Kulttuurimaantiede käsitteineen käsitteet, väestömaantiede, ihmisen ja ympäristön välinen suhde. SUORITUS: 1. kurssin jälkeen vapaa, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 3 (GE3) RISKIEN MAAILMA SYVENTÄVÄ: Hasardien synty ja esiintyminen maapallolla. Ihmistä ja ympäristöä uhkaavat vaarat ja niiden syiden ja seurausten tarkastelua. SUORITUS: 1.kurssin jälkeen vapaa, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 4 (GE4) ALUETUTKIMUS SYVENTÄVÄ: Aluemaantieteen työkurssi. Oppilaan itsensä valitsema alue. SUORITUS: 1. kurssin jälkeen vapaa, suositellaan viimeiseksi. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 5 (GE5) KARTOGRAFIA JA PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄT SOVELTAVA: Kartografian perusteet, erilaiset kartat, karttojen laatiminen, paikkatietojärjestelmät ja niiden käyttö SUORITUS: 1. kurssin jälkeen vapaa, ei itsenäistä suoritusta. Arvosana tai suoritusmerkintä. KURSSI 6 (GE6) GEOFYSIIKKA SOVELTAVA: Kivikehän, vesikehän, ilmakehän ja plasmakehän geofyysiset ominaisuudet. SUORITUS: Maantieteen ja fysiikan 1. kurssien jälkeen, ei itsenäistä suoritusta. Arvosana tai suoritusmerkintä. FYSIIKKA (FY) KURSSI 1 (FY1) FYSIIKKA LUONNONTIETEENÄ PAKOLLINEN: Yleiskuva fysiikasta. Fysikaaliset suureet ja suuruusluokat, kokeellisuus fysiikassa, voiman ja energian peruskäsitteet, liikeopin alkeet ja kuvaajien lukutaito sekä energian muodot erityisesti sähkömagneettisena säteilynä. SUORITUS: Joko tämä tai FY2 ensimmäisenä kurssina, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. 20

16 KURSSI 2 (FY2) LÄMPÖ SYVENTÄVÄ: Kaasujen tilamuutokset, ja lämpölaajeneminen. Paine ja hydrostaattinen paine. Kappaleiden lämpötilan- ja olomuodon muutokset, lämpöenergia. Mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde. Lämpöopin pääsäännöt ja sisäenergia. Energiavarat. SUORITUS: Joko tämä tai FY1 ensimmäisenä kurssina, itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 3 (FY3) AALLOT SYVENTÄVÄ: Harmoninen voima ja värähdysliike. Aaltojen synty ja aaltojen eteneminen. Aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio, ja polarisaatio. Heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen. Valo, peilit ja linssit. Ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa, ei yleensä itsenäistä suoritusta. Arvosana. KURSSI 4 (FY4) LIIKKEEN LAIT SYVENTÄVÄ: Liikkeen- ja Newtonin lait. Etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste. Liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate. Liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate. Värähdysliikkeen energia.. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa, ei yleensä itsenäistä suoritusta. Arvosana. KURSSI 5 (FY5) PYÖRIMINEN JA GRAVITAATIO SYVENTÄVÄ: Momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen. Pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike. Pyörimisen liikeyhtälö. Pyörimismäärän säilyminen ja -energia. Ympyräliike ja sen kiihtyvyys. Gravitaatio ja sen alainen liike. Heittoliike ja planeettojen liike. Satelliitit ja niiden käyttö. SUORITUS: Mielellään kurssin FY4 jälkeen, ei yleensä itsenäistä suoritusta. Arvosana. KURSSI 6 (FY6) SÄHKÖ SYVENTÄVÄ: Sähköpari, sähkövirran kulku metallissa. Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen. Ohmin ja Joulen laki. Vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait, Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä. Kondensaattori, kytkennät ja energia. Sähkövirran kulku puolijohteessa, diodi. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa, ei yleensä itsenäistä suoritusta. Arvosana. KURSSI 7(FY7) SÄHKÖMAGNETISMI SYVENTÄVÄ: Magneettinen voima, magneettikenttä, aine magneetti-kentässä. Varattu hiukkanen homogeenisessä sähkö- ja magneettikentässä. Induktio- ja Lenzin laki. Induktioilmiöitä. Energian siirto sähkövirran avulla. Tehollinen jännite ja virta, näiden mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen. Värähtelypiiri ja antenni. Radiolähetys. Sähköturvallisuus. Energiateollisuus. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa. Arvosana. KURSSI 8 (FY8) AINE JA SÄTEILY SYVENTÄVÄ: Sähkömagneettinen säteily, röntgensäteily, valosähköilmiö, fotoni, hiukkasen aaltomalli, Bohrin atomimalli, energian kvantittuminen, atomin ytimen rakenne, radioaktiivisuus ja turvallisuus, massan ja energian ekvivalenssi, ydinreaktiot, ydinenergia, alkeishiukkaset. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa. Arvosana. 21

17 KURSSI 9 (FY9) LUKION FYSIIKAN KOKONAISKUVA SYVENTÄVÄ: Lukiofysiikan laskuvalmiuksien parantaminen sekä pakollisen ja syventävän aineksen kertaus. SUORITUS: Suositellaan suoritettavaksi ennen ylioppilaskirjoituksia. Arvosana. KURSSI 10 (FY10) KOKEELLINEN FYSIIKKA SYVENTÄVÄ: Fysikaalisen luonnontieteen perusteet: havainnointi, mittaaminen, tulosten tulkinta ja fysikaaliset mallit. Runsaasti harjoitustöitä eri fysiikan osa-alueilta. SUORITUS: Mielellään kurssin FY3 jälkeen. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä. KURSSI 11 (FY11) TÄHTITIEDE SYVENTÄVÄ: Maailmankaikkeuden rakenne ja toiminta aina alkeishiukkasista avaruuden suurimpiin rakenteisiin. Tähtitieteen tutkimus ja ihmisen haaveet ja pyrkimykset avaruuden suhteen. Elämän edellytykset maapallon ulkopuolisilla taivaankappaleilla. Tuntiopetuksen lisänä on omia töitä, jossa tietoa kootaan eri lähteistä. SUORITUS: Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KEMIA (KE) KURSSI 1 (KE1) IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIA PAKOLLINEN : Aineiden jaottelu ja ominaisuudet. Hiilivetyjä, orgaaniset happi- ja typpiyhdisteet. Orgaanisten aineiden sidokset. Poolisuus. Seokset, ainemäärät ja pitoisuus. SUORITUS: Suoritettava ensimmäisenä, itsenäinen suoritus mahdollinen. Suoritusmerkintä tai Arvosana KURSSI 2 (KE2) KEMIAN MIKROMAAILMA SYVENTÄVÄ: Alkuaineiden ominaisuudet, jaksollinen järjestelmä. Elektroniverho, orbitaalit. Hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava. Kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet. Orbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa. Arvosana. KURSSI 3 (KE3) REAKTIOT JA ENERGIA SYVENTÄVÄ: Kemiallisten reaktioiden symbolinen ilmaisu. Reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia. Stoikiometrisia laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö. Energiamuutokset reaktioissa. Reaktionopeus. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa. Arvosana. KURSSI 4 (KE4) METALLIT JA MATERIAALIT SYVENTÄVÄ: Sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi. Hapettumis-pelkistymis-reaktiot. Metallit ja epämetallit. Niiden happi- ja typpiyhdisteet. Bio- ja synteettiset polymeerit, komposiitit. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa. Arvosana. 22

18 KURSSI 5 (KE5) REAKTIOT JA TASAPAINO SYVENTÄVÄ: Reaktiotasapaino, happo-emästasapaino, vahvat- ja heikot protolyytit, puskuriliuokset, liukoisuus ja tasapaino, liukoisuuteen liittyvät graafiset esitykset. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa. Arvosana. KURSSI 6 (KE6) LUKION KEMIAN KOKONAISKUVA SYVENTÄVÄ: Lukion oppiaineksen kertausta ja aiemmin opitun täydentämistä, joka auttaa ymmärtämään entistä paremmin kemiallisten ilmiöiden lainalaisuuksia ja antaa hyvät valmiudet jatko-opiskelulle. SUORITUS: Suositellaan suoritettavaksi ennen ylioppilaskirjoituksia. Arvosana. KURSSI 7 (KE7) KOKEELLINEN KEMIA SYVENTÄVÄ: Empiirisen luonnontieteen perusteet: aineiden ominaisuudet ja tunnistus, reaktioiden tutkiminen ja analysointi. Runsaasti harjoitustöitä ja opintoretkiä alan yrityksiin. SUORITUS: Kurssin KE2 jälkeen. Ei itsenäistä suoritusta. Suoritusmerkintä. USKONTO (UE) KURSSI 1 (UE1) USKONNON LUONNE JA MERKITYS PAKOLLINEN: Uskonnon määrittely ja tutkiminen. Uskonnon ydinkysymykset. Uskonto yhteisössä ja yksilön kokemuksessa. Raamattu pyhänä kirjallisuutena. Raamatun tutkimus- ja tulkintatavat. Raamatun vaikutukset maailmankuvaan ja kulttuuriin. SUORITUS: Ennen muita kursseja. Ei itsenäistä suoritusta. Arvosana. KURSSI 2 (UE2) KIRKKO, KULTTUURI JA YHTEISKUNTA PAKOLLINEN: Kristillisen kirkon synty. Alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon. Lännen kirkko keskiajalla. Idän kirkon kehitys. Reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla. Nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa. Kirkkojen ja uskontojen välinen vuoropuhelu. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa UE1:n jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 3 (UE3) IHMISEN ELÄMÄ JA ETIIKKA PAKOLLINEN: Ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys, kuolema. Kristillinen käsitys Jumalasta, ihmisestä, luonnosta ja pelastumisesta. Hyvän ja pahan käsitteet. Kristillinen etiikka ja etiikan teoriat. Yksilöeettisiä ja yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa UE1:n jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 4 (UE4) USKONTOJEN MAAILMAT SYVENTÄVÄ: Kurssilla käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla olevien teemojen näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan luonnonkansojen uskontojen yhteisiä piirteitä. Uskontojen levinneisyys ja kannattajamäärät. Uskontojen pyhät kirjat ja oppi, eettiset ohjeet, kultit ja rituaalit ja suuntaukset. Uskonnot ja yhteiskunta. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa UE1:n jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. 23

19 KURSSI 5 (UE5) MIHIN SUOMALAINEN USKOO? SYVENTÄVÄ: Muinaissuomalainen uskonto. Suomen kirkkohistorian yleislinjat. Luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa. Ei-kristilliset yhteisöt Suomessa. Kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa UE1:n jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 6 (UE6) ETIIKAN JATKOKURSSI: AJANKOHTAISET EETTISET KYSYMYKSET SYVENTÄVÄ: Ajankohtaiset, opiskelijoiden kanssa valitut ajankohtaiset eettiset kysymykset. Näiden kysymysten syventävä tarkastelu antaen tilaa opiskelijoiden elämänkatsomukselliselle pohdinnalle. Keskitytään kulloinkin riittävästi ja rauhassa yhteen teemaan kaoottiselta vaikuttavassa maailmassa. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa UE1:n ja UE3:n jälkeen. Kurssilla jokainen opiskelija vastaa yhdestä oppitunnista. Ei itsenäistä suoritusta. Arvosana. KURSSI7 (UE7) RAKKAUS SYVENTÄVÄ: Agape Jumalan rakkautena ja mahdollisena ihmisen rakkautena. Perheen merkitys, ystävyys ja eroottinen rakkaus. Rakkauden pimeät puolet ja kaipaus. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa UE1:n jälkeen, kuitenkin mieluiten lukio-opintojen loppupäässä. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) KURSSI 1 (ET1) HYVÄ ELÄMÄ PAKOLLINEN: Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. Peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus, identiteetti. SUORITUS: Ennen muita kursseja. Ei itsenäistä suoritusta. Arvosana. KURSSI 2 (ET2) MAAILMANKUVA PAKOLLINEN: Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailman-kuvien eroja. Kurssilla perehdytään maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä. Maailmankuvan, maailman-katsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde. Maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistieteiden ja uskontojen rajankäynti SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa ET1:n jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 3 (ET3) YKSILÖ JA YHTEISÖ PAKOLLINEN: Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Kurssilla perehdytään oikeudenmukai-suuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen. Mm. ihmisoikeudet ja niiden historia. Poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian muodot. Oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa ET1:n jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. 24

20 KURSSI 4 (ET4) KULTTUURIPERINTÖ JA IDENTITEETTI SYVENTÄVÄ: Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana sekä toisaalta jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-yhteiskunnan monikulttuurisuuteen. Saamelaiset, suomalaiset ja eurooppalaiset kulttuuripiirteet ja niiden nykyinen merkitys. Kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus. Etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja maailmassa. Elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa ET1:n jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 5 (ET5) MAAILMAN SELITTÄMINEN KATSOMUSPERINTEISSÄ SYVENTÄVÄ: Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen. Ateismi ja agnostismi. Sekulaarin huma- nismin ja vapaa-ajattelun historiaa ja nykysuuntauksia. Humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa ET1:n jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. FILOSOFIA (FI) KURSSI 1 (FI1) JOHDATUS FILOSOFISEEN AJATTELUUN PAKOLLINEN: Mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian keskeiset osa-alueet. Hengen ja aineen suhde, vapaus ja välttämättömyys. Tieto, totuus ja perustelu. Yksilön ja yhteiskunnan suhde filosofisena kysymyksenä, oikeudenmukaisuuden ja vapauden käsitteet. Hyvän ja oikean käsitteet. SUORITUS: Ennen muita kursseja. Ei itsenäistä suoritusta. Arvosana. KURSSI 2 (FI2) FILOSOFINEN ETIIKKA SYVENTÄVÄ: Moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka. Vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa. Klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet. Filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa FI1:n jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 3 (FI3) TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA SYVENTÄVÄ: Metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, totuuden luonne ja totuusteoriat. Tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen. Tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä. Argumentoinnin ja päättelyn perusteita. SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa FI1:n jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. KURSSI 4 (FI4) YHTEISKUNTAFILOSOFIA SYVENTÄVÄ: Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus. Yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja yhteiskunnalliset utopiat. Poliittinen filosofia. Nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus SUORITUS: Suoritusjärjestys vapaa FI1:n jälkeen. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Arvosana. 25

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017

RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 RIIHIMÄEN LUKION KURSSISELOSTEET 2014-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus 2 Suomi toisena kielenä S2 3 Ruotsi, B1-kieli 4 Englan, A-kieli 5 Saksa, A-kieli 7 Saksa, B2-kieli 8 Ranska, B2-kieli 9 Saksa, B3-kieli

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 Länsi-Porin lukio OPINTO-OPAS 2015-2016 Opiskelijan nimi Ryhmä LÄNSI-PORIN LUKIO Aatuntie 6 28600 PORI puh. (02) 621 5293 fax (02) 635 3858 Rehtori Mika Ruuhiala Vararehtori Mika Koivu puh. 621 5295 puh.

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

Ensimmäisen opiskeluvuoden kurssien kurssikuvaukset:

Ensimmäisen opiskeluvuoden kurssien kurssikuvaukset: Kotkan lyseon lukio Ensimmäisen opiskeluvuoden kurssien kurssikuvaukset: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Pakollinen kurssi Kurssilla käsitellään kielen, tekstin sekä vuorovaikutuksen

Lisätiedot

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN ILTALUKION OPINTO-OPAS 2015 2016 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2015 2016... 3 1.1 Jaksotus ja loma-ajat... 3 1.2 Juhlat ja tapahtumat... 3 2. OPETTAJAT... 5 2.1 Ryhmänohjaajat... 5 2.2 Opettajien yhteystiedot...

Lisätiedot

opiskelijan opas 2014 2015

opiskelijan opas 2014 2015 opiskelijan opas 2014 2015 Sisältö 1 Oriveden Opiston kirjoittajalukion toiminta-ajatus... 3 2 Opiskelijana kirjoittajalukiossa - miten lukiossa opiskellaan... 3 3 Opiskelusta... 5 4 Lukuvuoden opetussuunnitelma...13

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016

Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Arkadian yhteislyseo Kurssikuvaukset lv. 2015 2016 Klikkaa oppiaineen nimeä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELI VIERAAT KIELET MATEMATIIKKA BIOLOGIA MAANTIEDE

Lisätiedot