kehittämistarpeiden kartoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kehittämistarpeiden kartoitus"

Transkriptio

1 Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden kehittämistarpeiden kartoitus Heikki M Salonen, Jussi Karinen ja Heikki Mattila

2 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEOLLISUUDEN KEHITTÄMISTARPEIDEN KARTOITUS JOULUKUU 7 EA-PROJECTS LTD.OY Heikki M Salonen Jussi Karinen Heikki Mattila

3 ESIPUHE Tekstiili- ja vaatetusteollisuus on läpikäynyt suuren murroksen viimeisen 5 vuoden aikana. Entisen Neuvostoliiton kaupan loppumisen alulle laittama rakennemuutos on ollut raju ja kotimainen valmistustoiminta on pääosin kadonnut alalta. Lisäksi alan liiketoiminta on liikevaihdolla ja työpaikkojen määrällä mitattuna kutistunut melko pieneksi. Suomessa on melko vähän kansainvälisesti tunnettuja alan yrityksiä ja tuotemerkkejä. Suomalaisille alan yrityksille tyypillinen piirre on melko pitkään ollut tuotantolähtöinen ajattelu ja tämän vuoksi koko alaa on leimannut eräänlainen auringonlaskun leima. Vaikka vaatetusteollinen tuotantotoiminta ei suuressa mittakaavassa ole Suomessa enää kilpailukykyistä, ei liene mitään periaatteellista estettä sille, ettei myös Suomesta käsin voisi harjoittaa menestyksekästä kansainvälisestikin merkittävää vaatetusalan liiketoimintaa. Tästä on olemassa muutama esimerkkikin. Menestyminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää kuitenkin uudenlaista liiketoimintalähtöistä ajattelutapaa, entisen tuotantolähtöisen tilalle, teollisuudesta on siirryttävä liiketoimintaan. Tämä raportti on syntynyt Tekesin tilaamana toimeksiantona, jolla pyrittiin kartoittamaan suomalaisen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tulevaisuuden menestystekijöitä ja kehittämistarpeita liittyen kansainvälistymiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Työn toteutti EA-Projects Oy. Tekes haluaa lausua kaikille selvityksen tekoon osallistuneille tahoille erityiset kiitokset osoitetusta mielenkiinnosta sekä selvityksen käyttöön uhratusta ajasta. Tammikuussa 8 Tekes Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

4 SISÄLLYSLUETTELO. Taustaa. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmät. Haastattelutulokset yritykset. Yritysten kansainvälinen liiketoiminta. Kansainvälisen toiminnan kehittäminen. Menestyminen kansainvälisillä markkinoilla. Kansainvälistymistä tukevat toimenpiteet.5 Kotimaisen ja ulkomaisen tutkimuskentän hyödyntäminen.6 Yhteenveto haastatteluista - yritykset. Haastattelutulokset Tekesin rooli. Tekes tänään. Odotukset Tekesin suhteen 5. Suositukset jatkotoimenpiteiksi Liite: Haastattelulomake

5 . Taustaa Suomen tekstiili- ja vaatetusteollisuus on ulkoistanut valmistus- ja hankintatoimintaansa voimakkaasti viimeisen -5 vuoden aikana. Tämän seurauksena henkilömäärä on pienentynyt lähinnä työntekijöiden osalta, kun taas toimihenkilömäärän muutos on ollut huomattavasti vähäisempää. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n (Finatex) jäsenyritysten palveluksessa oli vuonna 996 n. henkilöä, kun vuonna 6 ala työllisti enää vajaat 9 henkilöä. Tuotannon bruttoarvo koko alan osalta on kuitenkin pysynyt lähes samana tai jopa kasvanut kyseisenä aikana. Kasvua on ollut etenkin teknisten tekstiilien tuotannossa. Teva-alalla toimii myös lukuisia PKyrityksiä, jotka eivät ole Tekstiili- ja vaatetusteollisuus ry:n jäseniä. Suomen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden nykytilaa voidaan kuvata seuraavasti: Lähes kaikki alan yritykset, etenkin vaatetusyritykset, ovat jo pitkään valmistuttaneet tuotteitaan Suomen ulkopuolella. Monet ovat lopettaneet oman tuotannon kokonaan ja keskittyvät tuotesuunnitteluun ja markkinointiin. Yritykset panostavat tuotekehitystoimintaan ja tuotteet markkinoidaan omilla tuotemerkeillä. Kansainvälisesti menestyviä brändejä ei Suomen vaatetusteollisuus ole juuri pystynyt kehittämään, vaikka monet tuotemerkit (Marimekko, Halti, Luhta, Rukka, Reima, Finn- Karelia. Nanso, Turo) tunnetaankin kansainvälisillä markkinoilla. Suurin osa vaatevalmistajista ei ole pystynyt kasvamaan ulos PK-sektorista. Tekstiilien valmistajista monet ovat pitkälle erikoistuneita ja osa on pystynyt nousemaan oman alasektorinsa johtaviksi toimijoiksi Euroopassa ja jopa maailmanlaajuisesti (Ahltsrom, Tamfelt, Finlayson Forssa). Maailman johtavalla paperikonekudosten valmistajalla Albany:lla (USA) on edelleen tuotekehitystoimintaa ja tuotantoa Suomessa. 9-luvun laskusuhdanne karsi alalta pois paljon kannattamattomia yrityksiä. Suurin osa jäljellä olevista yrityksistä on löytänyt oman niche-alueensa ja toiminta on kannattavaa. Monet kannattavasti toimivista PK-yrityksistä eivät ole kasvuhakuisia ja investointeja kartetaan. Alalla on vain kolme pörssiyhtiötä (Ahlstrom, Tamfelt, Marimekko). Suurin osa PKyrityksistä on perheyhtiöitä. Myös riskirahoittajat ovat omistajina monissa yrityksissä, mm. Finlayson, Finlayson Forssa, Halti, Turo Tailor, Reima, Nanso, jne. Kuva. Teva-teollisuuden tuotannon bruttoarvon ja henkilömäärän kehitys (Lähde: Finatex)

6 Finatex:in 9:stä jäsenestä valtaosa on vaatteiden toimittajia, joilla on tuotantoa Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Teknisiä tekstiilejä valmistavat yritykset ovat liiketoiminnallisesti melko erillään muusta Teva-klusterista toimien suoraan B to B asiakkaiden kanssa. Kankaiden ja tarvikkeiden valmistajat sekä vaatevalmistajat ovat osa samaa vähittäiskauppaan ja kuluttajiin päättyvää toimitusketjua. Finatexin ulkopuolella toimii myös arviolta - Teva-alan PK-yritystä. Tuotantotoiminnan pienentymisen vuoksi investoinnit ovat laskeneet. Tekstiiliteollisuuden investoinnit ovat yltäneet muun teollisuuden tasolle vain vuosina ja 5. Kuva. Suomen Teva-klusteri (Lähde Finatex) 6, 5,, Teollisuus Tekstiili,,,, Kuva. Teva-teollisuuden investoinnit (Lähde: Finatex)

7 Itsenäistyttyään 9-luvun alussa Balttian maat integroituivat nopeasti alihankkijoiksi Pohjoismaiseen Teva-alan arvoketjuun. Suomalaiset vaatetusyritykset valmistavat tuotteitaan etenkin Virossa sekä omissa tehtaissa että alihankintana. Balttian maiden kustannustaso nousee nopeasti ja valmistus on käymässä kannattamattomaksi. Monet yritykset ovat siirtäneet tuotantoaan syvemmälle Itä-Eurooppaan ja myös Kaukoitään. Työllistää henkilöitä Tanska 6 Ruotsi Suomi Norja 5 Viro 5 Latvia 6 Liettua 5 Yhteensä Taulukko Teva-teollisuus Nordi-Baltic alueella (Lähde Finatex) Tekstiilit TA-KE 7 Vienti % +/- % Tuonti % +/- % Saksa 8 % 7 % % % Ruotsi 8 8 % -5 % 9 65 % - % Viro 7 97 % -9 % 79 % - % Ranska 5 96 % % 97 % - % Italia 98 % 7 % 7 7 % % Belgia 57 % % 7 97 % - % EU 7 yht % -6 % % - % Venäjä % % % % Turkki 9 % - % 5 % 9 % Muu Eurooppa yht % % % 9 % USA 9 77 % 8 % 5 8 % - % Kiina 5 8 % 68 % % 6 % Intia % 55 % 8 % % Muut maat yht % 8 % 6 7 % 7 % Vaatteet TA-KE 7 Vienti % +/- % Tuonti % +/- % Viro 6 % % 99 6 % - % Ruotsi 87 % % 6 6 % 6 % Saksa 7 8 % % 55 5 % % Iso-Britannia 9 % % 6 5 % % Tanska 67 % -8 % 6 % -5 % Italia 69 % -7 % 8 8 % - % Portugali % -5 % 7 % -5 % EU 7 yth % % 5 6 % % Venäjä 5 % 8 % 78 % -5 % Turkki 7 % -7 % 6 % 9 % Muu Eurooppa yht 7 55 % % 98 8 % 7 % Japani 57 % -8 % 897 % 7 % Kiina % 9 % % % Intia % % 5 8 % - % Muut maat yht. 7 % % % % Taulukko Teva-teollisuuden ulkomaankauppa tammi-kesäkuussa 7 (Lähde Finatex) 5

8 Venäjä on suurin vienti-markkina tekstiilien ja vaatteiden osalta. USA on merkittävä markkina tekstiileille. Ruotsi ja Saksa ovat seuraavaksi tärkeimmät markkinat sekä tekstiileille että vaatteille. Valtaosa tekstiileistä tuodaan EU:sta. Tuonti Kiinasta on nopeassa kasvussa. Kiina on myös suurin vaatteiden tuoja. Vain % Suomeen tuotavista vaatteista tulee EU:sta. Viron merkittävä asema vaatteiden alihankkijana näkyy tullitilastoissa tekstiilien vientinä ja vaatteiden takaisintuontina. Vaikka Suomen Teva-sektori on kansainvälisen mittapuun mukaan pieni, sen toiminta on vahvasti integroitunut globaaliin tekstiilien ja vaatteiden arvoketjuun. Valmistusta on siirretty strategisille markkinoille, jolloin voidaan palvella alueen asiakaskuntaa paremmin (mm. Ahlstrom, Tamfelt, Finlayson Forssa, L-Fashion Group). Monille taas kansainvälinen valmistus on keino parantaa kilpailukykyä kotimaan ja kansainvälisillä markkinoilla. Jakelukeskuksia on perustettu vientimarkkinoille (mm. Finnkarelia ja L-Fashion Group). Suurimman tekstiilien ja vaatteiden toimittajat EU:huna ja Suomeen ovat Kiina, Intia ja Bangladesh Aasiassa ja Turkki, Romania ja Bulgaria Euroopassa. Viro samoin kuin koko Balttia on Suomelle tärkeä hankintalähde. Näistä maista tuleva kilpailu on tähän saakka ollut alihankintaa. Kyseisten maiden Teva-yritykset panostavat kuitenkin tuotekehitykseen ja jatkossa voimme odottaa sieltä myös todellista kilpailua, kuten käy ilmi Kiinan, Turkin ja Bulgarian Teva-teollisuuden kehittämis-strategioista: Kiina Kiinan vuosille 5- laatima 5-vuostisuunnitelma The Eleventh Five-year Plan of Textile Industry of China asettaa painopisteen lisäarvoltaan korkeampien teknisten tekstiilien kehittämiselle. Vaatetuksen alueella pyritään innovaatioiden avulla kasvattamaan korkeampilaatuisten tuotteiden valmistusta ja kansainvälisten brändien hankkimista. Suunnitelman keskeistä sisältöä on mm: yritysten innovaatiokykyä tulee parantaa tuotekehitystä on suunnattava high-tech tuotteisiin halpojen tuotteiden alihankinnasta on siirryttävä lisäarvoltaan korkeampitasoisiin tuotteisiin kansainvälisiä brändejä on luotava itse tai ostettava maailmanmarkkinoilta. vaatevalmistuksen volyymiä ei lisätä, arvoa kylläkin teknisten tekstiilien tuotantoa on lisättävä % (Lähteet: CTPIC China Textile Planning Institute of Contruction ja Global Textile Economic Forum, Beijing, 6) Turkki Turkin vaatetusteollisuusliiton laatima The Turkish Clothing Industry Horizon Road Map listaa mm. seuraavia tavoitteita: alihankintapalvelujen osuutta viennissä on vähennettävä tuotannossa ja markkinoinnissa on keskityttävä korkeatasoisiin ja korkeahintaisiin tuotteisiin turkkilaisten omine merkkien osuus viennissä nostetaan 5 %:iin vuoteen mennessä markkinointia on aktivoitava ja siirryttävä tuotantokeskeisestä ajattelusta markkinointikeskeiseen tuotantomenetelmistä tehdään joustavia kansainvälisillä markkinoilla pyritään asiakkaiden kanssa suoriin partnership-suhteisiin (Lähde: The Association of Turkish Clothing Manufacturers) 6

9 Bulgaria tuotekehittelypanoksia lisättävä omien brändien kehittämiseksi maahan perustetaan R&D ja design keskuksia, jotka avustavat yrityksiä tuotekehityksessä asiakkaiden määrää kasvatetaan viennissä ja siirrytään lisäarvoltaan korkeatasoisimpiin tuotteisiin (Lähde: Bulgarian Association of Apparel and Textile Producers and Exporters) Balttia Balttian maissa ja etenkin Virossa Teva-teollisuuden volyymit ovat alkaneet laskea. Tuotantoa siirretään halvemman kustannustason maihin. Seuraavat ovat keskeisiä seikkoja Teva-sektorin kehityksessä: ammattiliitot ovat olleet varsin heikkoja. Esim. Virossa vain % työvoimasta kuuluu ammattiliittoon. palkkatasoerot ovat melkoiset Teva-teollisuuden ja muun teollisuuden välillä Teva-teollisuus on huonosti järjestäytynyttä eikä teollisuusliitoilla ole voimaa vaikuttaa asioihin vain muutama kansallinen tuotemerkki on pystynyt pääsemään markkinoille hyvin koulutettu nuori työvoima siirtyy muualle EU:hun ja työntekijät siirtyvät parempipalkkaisille aloille useat valmistajat Virossa (Baltika, Klementi, PTA, jne.) keskittyvät tuotannon sijasta trading-toimintaan tuotantoa siirretään halvemman kustannustason maihin ( Lähde: Purju, A. 6. Public governance institutions and their impact on delocalization of labor intensive industries: The case of Estonia) EURATEX on Euroopan tekstiili- ja vaatetusteollisuusliittojen edunvalvoja EU:ssa. EURATEX lanseerasi v. 6 T&K kehitysohjelman The Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing, jonka päämääränä on saada Euroopan Teva-sektori keskittymään korkeatasoisten teknisten tuotteiden kehittämiseen. Tavoitteena on saada tutkimus- ja kehitystyötä tekevät tutkimuslaitokset ja yritykset yhteistyöhön etenkin 7. puiteohjelman puitteissa, mistä löytyykin lukuisia Teva-teollisuudelle sopivia ohjelmia. Kansainvälisessä kirjallisuudessa (mm. Gereffi, G: The Global Apparel Value Chain, UNIDO) muotimaailman toimijat jaotellaan kolmeen kategoriaan: Brändivalmistajat (Branded Manufacturers) ovat yrityksiä, joilla on ainakin osittain omaa tuotantoa, mutta ei vähittäiskauppatoimintoja. Tuotesuunnittelu on omissa käsissä ja tuotteet markkinoidaan omilla tuotemerkeillä. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi Virke Oy ja Oy Turo Tailor Ab. Brändimarkkinoijat (Branded Marketeers) ovat yrityksiä, jotka vain suunnittelevat ja markkinoivat tuotteita, mutta yrityksellä ei ole omaa tuotantoa tai vähittäiskauppatoimintoja. Tuotesuunnittelu on omissa käsissä ja tuotteet markkinoidaan omilla tuotemerkeillä. Esimerkkinä tällaisesta yrityksestä käy mm. Halti Oy. Brändivähittäiskauppaketjut (Branded Retailers) ovat muotialan vähittäiskauppaketjuja, jotka suunnittelevat tuotteensa itse ja myyvät vain omia tuotemerkkejään. Tuotteet teetetään alihankintana, eivätkä nämä yritykset ole suomalaisen omaa brändiään myyvän vaatetusteollisuuden asiakkaita. Seppälä ja H&M ovat tällaisia yrityksiä. Vaatetusteollisuus Suomessa kuuluu ryhmiin Brändivalmistajat ja Brändimarkkinoijat. Moni on myös edennyt vähittäiskauppaan (esim. L-Fashion Group Oy) ja pyrkii näin hallitsemaan koko 7

10 jakeluketjua. Nykyisessä globaalitaloudessa menestyvään suomalaisen vaatetusyritykseen näyttäisi liittyvän seuraavia ominaisuuksia: Yrityksen strategia ja toimintakonsepti on selkeä ja tarkoin mietitty. Brändin rakentamiseen ja kehittämiseen paneudutaan perusteellisesti. Tuotesuunnittelu ja tuotekehitystoiminta on organisoitu strategian mukaisesti ja fokusoituu kansainvälisten markkinoiden kysyntään. Tuotteita markkinoidaan kansainvälisesti ja brändille on pystytty luomaan kansainvälinen imago. Pelkkä kotimarkkinatoimija jää kansainvälisten brändien jalkoihin. Yrityksellä on hyvä kansainvälinen verkosto, joka kattaa tuotteiden hankinnan ja valmistuttamisen kuin myös markkinoinnin. Tuotteet valmistetaan pääosin tai kokonaan Suomen ulkopuolella. Muodikkaampi osa valmistetaan Itä-Euroopassa ja lähialueilla, jolloin pystytään nopeasti reagoimaan kysyntään ja markkinamuutoksiin. Perustuotteet valmistetaan kustannussyistä Kaukoidässä ja yleensä Kiinassa. Itä-Euroopassa ja lähialuevalmistuksessa käytetään pääsääntöisesti eurooppalaisia kankaita, jolloin muodikkuustaso saadaan pidettyä korkeana. Alihankkijalta ostetaan vain valmistuskapasiteettia. Kaukoidässä materiaalit hankkii vaatteenvalmistaja paikallisesti. Kummassakin tapauksessa suomalaisen vaatevalmistajan on annettava tarkat valmistusohjeet ja organisoitava laadun ja toimitusten valvonta. Yrityksen rahoituksellinen pohja on riittävän vahva ja toiminta on kannattavaa. Kansainvälisen valmistuksen ja markkinoinnin aloittaminen kysyy pääomia. Huonosti kannattavalla yrityksellä ei ole siihen varaa. Henkilöresurssit ovat kunnossa ja yrityksen palveluksessa on kansainväliseen toimintaan pystyviä suomalaisia ja kansainvälisiä osaajia. Suomen tekstiiliteollisuuden tuotteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Pukeutumiskankaat, jolloin asiakkaina ovat suomalaiset ja kansainväliset bränditoimijat Tuotesuunnittelu on omissa käsissä ja tuotteet markkinoidaan omilla tuotemerkeillä. Kodin tekstiilit, joita markkinoidaan suomalaisille ja kansainvälisille kodinsisustusketjuille oman tuotemerkin alla. Tekniset ja erikoistekstiilit mukaan lukien työvaatekankaat. Näiden tuotteiden tuotekehitys ja brändäys on omissa käsissä. Pukeutumiskankaita markkinoivat yritykset eivät ole pärjänneet kansainvälisessä kilpailussa ja nämä yritykset ovat hävinneet Suomesta lähes kokonaan. Paineita on tullut myös sitä kautta, että asiakkaat ovat siirtäneet vaatteiden valmistuksen kankaanvalmistajan ulottumattomiin Kaukoitään. Globaalitaloudessa menestyksellistä toimintaa harjoittavaan tekstiiliyritykseen näyttäisi liittyvän seuraavia ominaisuuksia: Yritys keskittyy teknisiin ja erikoistekstiileihin ja vahvalla tuotekehityspanoksella pystyy luomaan kilpailukykyisiä tuotteita ja kansainvälisesti tunnetun brändin. Kansainvälinen hankinta- ja jakelulogistiikka on kunnossa. Raaka-ainehankinta on globaalia ja tuotteet pystytään toimittamaan asiakkaan jatkojalostukseen eri puolille maailmaa. Talous on riittävän vahva kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. 8

11 . Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmät Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tulevaisuuden menestystekijöitä ja kehittämistarpeita liittyen kansainvälistymiseen ja kansainvälisen liiketoiminnan harjoittamiseen. Kartoituksella pyrittiin selvittämään seuraavia asioita: Tunnistaa suomalaisen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden kansainvälisen liiketoiminnan nykytila, kehittymistrendit sekä tulevaisuuden menestystekijät - ja uhat. Tunnistaa suomalaisen tekstiili ja vaatetusteollisuuden kehittämistoiminnan painopistealueet, tarpeet sekä käytettävissä olevat resurssit. Millä keinoin suomalaiset Teva-alan yritykset voisivat parhaiten menestyä kansainvälisillä markkinoilla (tuotteet, brändi, tuotantokonseptit, suunnittelu, jakelu, yhteistyöverkostot jne.). Millaista uutta kotimaista yritystoimintaa mahdollisesti tarvittaisiin ja voisi syntyä tukemaan alan kansainvälistymispyrkimyksiä. Minkälaista omaa liiketoimintaansa tukevaa osaamista/tutkimusta alan yritykset toivoisivat saavansa kotimaiselta tutkimuskentältä. Mitkä ovat yritysten odotukset ja mikä voisi olla Tekesin rooli suomalaisten Teva-alan yritysten kv - liiketoiminnan kehittämisessä. Kartoitus suoritettiin haastattelemalla ylintä johtoa 9:ssä kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavassa tekstiili- ja vaatetusyrityksessä. Yrityksistä edusti tekstiiliteollisuutta ja 9 vaatetusteollisuutta. Mukana oli myös konserneja (RTO-Holding Oy, L-Fashion Group Oy), jolloin haastattelutulokset koskivat kaikkia tytäryrityksiä. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin teknisiä tekstiilejä valmistavat yritykset. Tutkimusta varten haettiin tietoa alan yleisistä kehitystrendeistä ja näkymistä myös eri sidos-ryhmiltä ja kirjallisuuslähteistä. Tekstiiliteollisuus Vaatetusteollisuus Botnia-Carpet Oy Finnkarelia Virke Oy Finlayson Oy Flare Trading Oy Finlayson Forssa Oy Halti Oy Hämeen Lanka Oy Image Wear Oy L. Michael Oy Jokipiin Pellava Oy Novita Oy Joutsen Finland Oy Orneule Oy AK Annikki Karvinen Piippo Oy Kwintet Leijona Oy Suomen Nauhatehdas Oy L-Fashion Group Oy Top-Knit Oy Marimekko Oyj M.A.S.I Company Oy Modelia Oy Naisten Pukutehdas Oy Nanso Oy RTO-Holding Oy Ruskovilla Oy Sukkamestarit Oy Oy Turo Tailor Ab Voglia Oy Taulukko Haastattelujen yritysotos 9

12 Yritysten liikevaihto (n = 9) Henkilöstö (n = 9),-5, 7 5,- 5-7 ulkomailla yhteensä M 5,-, , Vienti (n = 9) Ylläpidetty strategia (n =9) 76-% on % 6-5% ei -5% Kuva. Tietoja haastatelluista yrityksistä Tutkimuksessa mukana olleista yrityksistä neljän liikevaihto on yli 5 M ja seitsemällä on palveluksessa enemmän kuin 5 henkilöä. Valtaosa on kuitenkin PK-yrityksiä. Viennin määrä vaihtelee yrityksittäin. Vienti on tekstiiliyrityksissä keskimäärin alhaisempaa kuin vaatetusyrityksissä. Lähes kaikki yritykset (6 kpl) ilmoittivat käyttävänsä strategista suunnittelua ja yritystä päivittää strategiansa vuosittain. Pääsääntöisesti yritykset ovat kansainvälisesti katsoen pieniä ja kotimarkkinalähtöisiä. Kymmenen yrityksen palveluksessa on Suomen ulkopuolella yli 5 henkilöä. Ko. henkilöt ovat pääasiassa tuotantotehtävissä. Haastatteluissa kävi ilmi, että perinteisestä viennistä ollaan siirtymässä kansainväliseen liiketoimintaan. Haastatelluista yrityksestä yrityksen viennin osuus liikevaihdosta oli alle 5 % ja 6 yrityksen viennin osuus on yli 5 %.

13 . Haastattelutulokset - yritykset.. Yritysten kansainvälinen liiketoiminta Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan organisointi (n=9) Agentit 6 Tytäryhtiö Paikallinen tuontiyhtiö 5 6 Omat edustajat 5 7 Vaatetus Tekstiili Kyllä yhteensä Oma yhtiö Konserni (emoyhtiö ulkomailla) 5 5 5

14 Tärkeimmät vientimaat (n=9) Australia Espanja Islanti Kazakstan Kreikka Ukraina Kanada Kiina Puola Belgia Iso-Britannia Itävalta Ranska Italia USA Japani Hollanti Sveitsi Norja Latvia Viro Tanska Saksa Ruotsi Venäjä Vaatetus Tekstiili Yhteensä

15 Kansainvälisen tominnan ominaisuuksia (n=9) Alihankinta (CM/CMT)? 5 6 Erikoisliikkeet? 5 6 Maahantuojat? 6 Full-Package? 5 Vientiasiakkaina ketjut? Private Label? Vaatetus Tekstiili Kyllä yhteensä Onko viennissä erillismallistot? 7 Oma valmistus? 7 Omat myymälät? 6 8 Lisenssivalmistusta? 6 Vientialueiden suunnittelikoita? 5 Eri istuvuus/mitoitusjärjestelmä? Osto toimittajan mallistosta? Mihin kansainvälinen hanke suuntautuu (n=9) Ei kerrottu Ranska Pohjoismaat Kansainvälistymishanke meneillään (n=9) Kiina Vaatetus Iso-Britannia Intia Tekstiili 8 Baltia USA & Kanada Kyllä yhteensä Saksa Venäjä

16 . Kansainvälisen toiminnan kehittäminen Kehittämisen painopistealueet Tekstiili (n=, väittämien keskiarvo,8, = ei tärkeä, = erittäin tärkeä) Konsepti / toimintamalli Tuote Markkinointi Logistiikka Brändi Jakelu (oma, muut vaihtoehdot) Tuotesuunnittelu Kansainvälistymisosaaminen Kansainväliset yhteistyöpartnerit Tuotteiden hankinta Kansainväliset markkinointiresurssit Yhtestyö (kansainvälinen hankintalähde Kansainväliset tuotesuunnitteluresurssit,,,5,5,,,,,,9,,7,8,,5,,5,,5,,5, Vaatetus (n=9, väittämien keskiarvo,, =ei tärkeä, =erittäin tärkeä) Konsepti / toimintamalli Logistiikka Jakelu (oma, muut vaihtoehdot) Tuote Tuotesuunnittelu Kansainvälistymisosaaminen Markkinointi Tuotteiden hankinta Brändi Kansainväliset yhteistyöpartnerit Yhteistyö (kansainvälinen hankintalähde Kansainväliset markkinointiresurssit Kansainväliset tuotesuunnitteluresurssit,79,7,58,68,95,,5,58,58,,7,7,7,,5,,5,,5,,5, Tekstiili ja vaatetus yhteensä (n=9; väittämien ka,; = ei tärkeä; =erittäin tärkeä) Konsepti / toimintamalli Tuote Markkinointi Logistiikka Jakelu (oma, muut vaihtoehdot) Tuotesuunnittelu Brändi Kansainvälistymisosaaminen Tuotteiden hankinta Kansainväliset yhteistyöpartnerit Kansainväliset markkinointiresurssit Yhtestyö (kansainvälinen hankintalähde Kansainväliset tuotesuunnitteluresurssit ',9,,,6,8,5,,,,,,,7,,5,,5,,5,,5,

17 Käytössä olevat resurssit Tekstiili (n=; väittämien keskiarvo,; = ei tärkeä; = tärkeä) Taloudelliset mahdollisuudet,7 Oma henkilöstö,6 Kotimaiset ja kansainväliset asiakkaat,6 Yhteistyökumppanit, Sidosryhmät,6,,5,,5,,5,,5, Vaatetus (n=9; väittämien keskiarvo,97; = ei tärkeä; = tärkeä) Taloudelliset mahdollisuudet,58 Oma henkilöstö,7 Kotimaiset ja kansainväliset asiakkaat,6 Yhteistyökumppanit,7 Sidosryhmät,89,,5,,5,,5,,5, Tekstiili ja vaatetus yhteensä (n=9; väittämien keskiarvo,9; = ei tärkeä; = erittäin tärkeä) Taloudelliset mahdollisuudet,6 Oma henkilöstö,5 Kotimaiset ja kansainväliset asiakkaat,8 Yhteistyökumppanit,86 Sidosryhmät,,,5,,5,,5,,5, 5

18 Tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat Tulevaisuuden mahdollisuuksia (tekstiili n=) Tulevaisuuden mahdollisuuksia (Vaatetus, n=9) Tuoteturvallisuus Konsepti 9 Ekologisuus Yhteistyö 9 Konsepti Tuote 8 Yhteistyö Tuote Logistiikka Materiaalin saanti Työvoiman saanti Kansainvälinen talouskehitys Tuoteturvallisuus Brändi Ekologisuus Logistiikka Materiaalin saanti Työvoiman saanti Hinta/Kustannustekijät Hinta/Kustannustekijät Kansainvälinen talouskehitys 6 Maailman politiikka Maailman politiikka Tulevaisuuden uhkatekijöitä (Tekstiili n=) Tulevaisuuden uhkatekijöitä (Vaatetus n=9) Hinta/Kustannustekijät Kansainvälinen talouskehitys 6 Materiaalin saanti Maailman politiikka 9 9 Hinta/Kustannustekijät Maailman politiikka Työvoiman saanti 8 Työvoiman saanti Kansainvälinen talouskehitys 8 Materiaalin saanti 6 Logistiikka Tuoteturvallisuus Tuote Yhteistyö Brändi Ekologisuus Konsepti 5 Logistiikka Brändi Tuoteturvallisuus Ekologisuus Tuote Yhteistyö Konsepti

19 Mahdollisuudet tulevaisuudessa (Tekstiili ja vaatetus yhteensä; n=9; väittämien keskiarvo,; = ei tärkeä; = tärkeä) Konsepti,76 9 Yhteistyö, 8 Tuoteturvallisuus,9 8 Ekologisuus,85 7 Tuote,6 7 Brändi,5 6 Logistiikka Materiaalin saanti Työvoiman saanti,6,88, n tärkeys Hinta/Kustannustekijät, 9 Kansainvälinen talouskehitys,8 8 Maailman politiikka,, 5,, 5,, 5,, 5, Kansainvälinen talouskehitys Uhkatekijät tulevaisuudessa (Tekstiili ja vaatetus yhteensä; n=9; väittämien keskiarvo,56; = ei tärkeä; = tärkeä) Hinta/Kustannustekijät Maailman politiikka Työvoiman saanti Materiaalin saanti Logistiikka Tuoteturvallisuus Brändi Ekologisuus Yhteistyö Tuote Konsepti,,,5,5,,,5,,5,,5,5 8, 5,, 5,, 5,, 5 9 n tärkeys 7

20 . Menestyminen kansainvälisillä markkinoilla Tekstiili (n=; väittämien keskiarvo,8; = ei tärkeä; = tärkeä) Tuotteet Tuotantokonseptit Brändi Kansainväliset jakelijat Tuotesuunnittelu,,,,, Kansainväliset resurssit Kansainvälinen yhteistyö Oma jakelu,6,8,8 Kansainvälisen toimijan hankintalähde Vientirenkaat,, Saksan malli (hankintakeskus Kiinassa),,,5,,5,,5,,5, Vaatetus (n=9; väittämien keskiarvo,88; = ei tärkeä; = tärkeä) Tuotteet Tuotesuunnittelu,58,58 Brändi Tuotantokonseptit Kansainväliset jakelijat Kansainväliset resurssit Kansainvälinen yhteistyö Oma jakelu,5,95,95,89,8,79 Kansainvälisen toimijan hankintalähde Saksan malli (hankintakeskus Kiinassa) Vientirenkaat,,6,7,,5,,5,,5,,5, Tekstiili ja vaatetus yhteensä (n=9; väittämien keskiarvo,86; = ei tärkeä; = tärkeä) Tuotteet Tuotesuunnittelu,8,5 Kansainväliset jakelijat Brändi Tuotantokonseptit,,,7 Kansainväliset resurssit Kansainvälinen yhteistyö Oma jakelu,7,86,8 Kansainvälisen toimijan hankintalähde Vientirenkaat Saksan malli (hankintakeskus Kiinassa),8,,,,5,,5,,5,,5, 8

21 .. Kansainvälistymistä tukevat toiminnot Kansainvälistymistä tukeva yritystoiminta kotimaassa Kansainvälistymistä tukeva yritystoiminta kotimaassa Tekstiili ja vaatetus yhteensä (n=9; väittämien keskiarvo,57; = ei tärkeä; = tärkeä) Markkinointipalvelut,97 Logistiset palvelut,9 Konsultointipalvelut,8 Tuotesuunnittelupalvelut,8 Ulkomainen hankintayritys kotimaassa,7,,5,,5,,5,,5 Millaisia palveluita tarvitaan (Tekstiili ja vaatetus yhteensä n=9) Konsultointipalvelut 9 Markkinointipalvelut 7 Logistiset palvelut 6 Tuotesuunnittelupalvelut Ulkomainen hankintayritys kotimaassa

22 Rahoituspalvelut Rahoituspalvelut Tekstiili ja vaatetus yhteensä (n=9; väittämien keskiarvo,; =ei tärkeä; = tärkeä) Rahalaitokset, Projektirahoitus,5 Pääomasijoittajat, Rahoitusyhtiöt,97 Businessenkelit,79 Eläkelaitokset,79,,5,,5,,5,,5 Millaisia rahoituspalveluja tarvitaan (Tekstiili ja vaatetus yhteensä, n=9) Rahalaitokset 7 Projektirahoitus Pääomasijoittajat Rahoitusyhtiöt 9 Eläkelaitokset 6 Businessenkelit 5 5 5

23 Kansainvälistymisessä käytetyt palvelut Kansainvälistymisessä käytetyt palvelut (Tekstiili n=) Yliopistot ja korkeakoulut Finpro/kaupalliset sihteerit TE-keskukset/KTM 8, 8, 8, Tekes 7, Finatex/Euratex/EK 6, Kauppakamarit 5, EU/muut kansainväliset organisaatiot, Työterveyslaitos, Paikalliset/maakunnalliset kehitysorganisaatiot Yrittäjäjärjestöt,,,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, Kansainvälistymisessä käytetyt palvelut (Vaatetus n=9) Finpro/kaupalliset sihteerit 7, TE-keskukset/KTM, Kauppakamarit, Finatex/Euratex/EK 8, Yliopistot ja korkeakoulut Tekes 7, 7, Yrittäjäjärjestöt, Jokin muu Työterveyslaitos EU/muut kansainväliset organisaatiot Paikalliset/maakunnalliset kehitysorganisaatiot,,,,,,, 6, 8,,,, 6, 8, Tekstiili ja vaatetus yhteensä (n=9) Finpro/kaupalliset sihteerit 5, TE-keskukset/KTM, Yliopistot ja korkeakoulut Kauppakamarit Finatex/Euratex/EK Tekes 5, 5,,, EU/muut kansainväliset organisaatiot Työterveyslaitos Yrittäjäjärjestöt 5, 5, 6, Paikalliset/maakunnalliset kehitysorganisaatiot Jokin muu,,, 5,, 5,, 5,,

24 .5. Tutkimuspalvelujen hyödyntäminen Tutkimuslaitokset ja vastaavat Tekstiili (n=) VTT 7 Työterveyslaitos 5 Jokin muu Tilastokeskus Kuluttajavirasto Vaatetus (n=9) VTT Tilastokeskus 7 Työterveyslaitos 6 Jokin muu Kuluttajavirasto 6 8 Tekstiili ja vaatetus yhteensä (n=9) VTT Työterveyslaitos Tilastokeskus 7 Jokin muu Kuluttajavirasto 5 5 5

25 Yliopistot ja korkeakoulut Tekstiili (n=) Jokin muu 7 TAIK 5 TTY 5 Kuopion Yliopisto Lahden Muotoiluinstituutti TKK Lapin Yliopisto Keski-Pohjanmaan AMK HKKK Vaatetus (n=9) TAIK TTY Jokin muu 8 Lahden Muotoiluinstituutti 8 Lapin Yliopisto 6 HKKK 5 Kuopion Yliopisto TKK Keski-Pohjanmaan AMK 6 8 Tekstiili ja vaatetus yhteensä (n=9) TAIK 8 TTY 6 Jokin muu 5 Lahden Muotoiluinstituutti Lapin Yliopisto 6 HKKK 5 Kuopion Yliopisto TKK Keski-Pohjanmaan AMK

26 T& K Kohteet ja niiden tärkeys Tekstiili (n=, väittämien keskiarvo,8; =ei tärkeä,;=tärkeä) Materiaalit, Kansainvälisten menestyjien analysointi, Tuotteiden käyttöominaisuudet, Uudet innovaatiot, Erkoistuotteet,9 Markkinointikonsepti,7 Sosiologista tutkimusta/kulttuurit,7,,5,,5,,5,,5 Vaatetus (n=9; väittämien keskiarvo,7; = ei tärkeä; = tärkeä) Materiaalit,5 Tuotteiden käyttöominaisuudet,6 Uudet innovaatiot,6 Markkinointikonsepti,6 Kansainvälisten menestyjien analysointi,95 Erkoistuotteet,79 Sosiologista tutkimusta/kulttuurit,,,5,,5,,5,,5, Tekstiili ja vaatetus yhteensä (n=9, väittämien keskiarvo,99; = ei tärkeä, = tärkeä) M ateriaalit Tuotteiden käyttöominaisuudet Uudet innovaatiot M arkkinointikonsepti Kansainvälisten menestyjien analysointi Erkoistuotteet,5,9,6,7,,8 Sosiologista tutkimusta/kulttuurit,7,,5,,5,,5,,5,

27 .6. Yhteenveto haastatteluista - yritykset Haastattelujen perusteella laadittujen edellä esitettyihin graafisten yhteenvetojen kommentteina esitetään seuraavaa. Otsikon yhteydessä sivunumero, jolta ko. grafiikka löytyy. Yritysten kansainvälinen liiketoiminta (grafiikat sivuilla -) Useimpien haastateltujen yritysten ulkomaankauppaa hoitaa agentti tai paikallinen tuontiyhtiö. Kauppaa käydään merkittävässä määrin sellaisten välikäsien kautta, joilla on muitakin päämiehiä ja intressejä. Haastatteluissa ilmeni kuitenkin selvä pyrkimys päästä eroon välikäsistä ja ottaa kansainvälinen myynti ja jakelu paremmin haltuun. Venäjä on tärkein vientimaa haastatelluille yrityksille. Kaikkiaan :llä yrityksellä on vientitoimintaa Venäjälle. Venäjän kaupan kasvu voi kuitenkin hidastua, koska ketjut lisäävät aikaa myöden otettaan markkinoista itsenäisten kauppapaikkojen vähetessä. Skandinavian, Balttian ja Venäjän viennin suuri paino osoittaa, että ulkomaankauppa on pääosin perinteistä lähialuevientiä, ja sen ulkopuolelle suuntautuva vienti on enemmänkin satunnaista ja harvojen yritysten käsissä. Haastattelujen mukaan alihankinta keskittyy lähialueille eli Venäjälle ja Balttiaan, missä yritystä 9:tä haastatelluista jo toimii. Alihankintavalmistus on kuitenkin siirtymässä Kaukoitään, mikä yritysten mukaan tekee pienien sarjojen valmistamisen ja logistiikan vaikeammaksi. Myyntikanavista yleisin eli erikoisliikkeet ( haastatelluista) koettiin ongelmallisiksi, koska niiden volyymi pienenee ketjujen kasvattaessa markkinaosuuksiaan. Suunnitelmissa onkin hankkia ja hallita muitakin jakeluteitä kuten omat myymälät, ketjut, nettimyynti jne. haastatelluista ilmoitti, että heillä on vientiasiakkaina myös ketjuja. Niitä pidettiin haasteellisina hinta/laatu-suhteen kannalta. Ketjujen osuus kuluttajamyynnistä on ylivoimainen ja kasvava ja ketjut toimivat omilla brändeillään eli tavarantoimittajan rooli on useimmiten olla pelkkä alihankintavalmistaja. Yli puolet yrityksistä (5/9) hankki tuotteita Full-Package-mallilla eli oman tuotesuunnittelun mukaiset tuotteet valmistutetaan siten, että vaatteiden valmistaja ostaa kaikki materiaalit annettujen ohjeiden mukaisesti. Tekstiilissä näin toimi vain yksi yritys, mutta haastatteluissa kerrottiin tähän olevan myös tekstiilissä painetta. Omaa valmistusta Suomen ulkopuolella on runsaalla kolmanneksella (/9). Haastattelujen mukaan on tärkeää alihankinnan sijasta hallita ulkomaista valmistusta (oma tuotantoyksikkö), jolloin voidaan taata hyvä ja varma palvelutaso, nopeat täydennykset ja mittatilauspalvelu. Vientimarkkinoita varten erityisesti suunniteltujen mallistojen määrä on pieni, mikä johtuu yritysten kotimarkkinapainotteisuudesta. Ulkomaisilla suunnittelijoilla, eri istuvuus/mitoitusjärjestelmillä ja ostolla toimittajan mallistoista ei nähty tai osattu nähdä erityisempää merkitystä. Omia myymälöitä vientimarkkinoilla piti osa yrityksistä (8/9) keinona pärjätä ketjuuntuvan kaupan kanssa. Oman vähittäismyyntiketjun lanseeraus on kuitenkin kallista ja vähittäiskauppatoiminnan oppiminen vie aikaa. Prosessi on pitkä, hidas ja riskialtis. Oman ketjun perustamisen kynnys on korkea, ja sellaista pidettiin vaativana strategisena päätöksenä. Lisenssivalmistusta oli vain muutamalla yrityksellä (6/9), ja yhtä yritystä lukuun ottamatta sen merkitys koettiin vähäiseksi. Kaikkiaan yritystä ilmoitti, että heillä on meneillään kansainvälistymishanke. Seitsemän yrityksen kohdemaan on Venäjä. Saksaan ja Pohjois-Amerikkaan pyrki kolme yritystä. Yleisin kansainvälistymiskeino on edetä perinteisellä viennillä maasta toiseen ja maa kerrallaan. Riskiä tai riskirahoitusta ei haluta ottaa vaan pelataan varman päälle ja edetään tulorahoituksella ja ilman suurempia sitoumuksia. 5

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen.

Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen kokonaistarjontaan. KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009. Aluepäällikkö Keijo Putkonen. Katsaus Lisää tähän kansainvälistymispalvelujen otsikko kokonaistarjontaan KiVi 2009 Kajaani 10.11.2009 Aluepäällikkö Keijo Putkonen EK Oulu KTM (5/2004): Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Yritykset ja yrittäjyys

Yritykset ja yrittäjyys Yritykset ja yrittäjyys Suomen Yrittäjät 5.10.2006 1 250 000 Yritysten määrän kehitys 240 000 230 000 220 000 210 000 200 000 218140 215799 211474 203358 213230 219273219515 222817224847226593 232305 228422

Lisätiedot

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen

Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen Antti-Jussi Tahvanainen & Mika Pajarinen 4/11/2014 Tekstiiliala tänään (AD 2012) Mielenkiintoiset verrokit Megatrendeistä kilpailukykyä? Johtopäätöksiä Tekstiilialan toimialaluokat Liikevoitto Työvoimakustannukset

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012

Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 26.1.2012 1 Pk- ja kansainvälistymisrahoitus KiVi seminaari Mikkeli 25.1.2012 Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille vuonna 2010 Rahoituskanta 902,1 milj. vientitakuiden vastuukanta 201,2

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Kanta-Häme Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 7 7 Palvelut 7 Muut 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy Pk-yritysbarometri, syksy alueraportti,

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008

Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008. Tausta-aineisto 28.8.2008 Finnveran osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Tausta-aineisto 28.8.2008 Sisältö 1. Alkuvuosi lyhyesti 2. Finnveran liiketoiminta 1.1. 30.6.2008 Kotimaan ja viennin rahoitus 3. Finnvera-konsernin avainluvut

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila. 150 vuotta värien voimaa. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja yleistä

Lisätiedot

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen

Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Miten lisää kilpailukykyä? Partneripäivät 12.9.2014 Leena Mörttinen Suomen talous yskii Bruttokansantuote 2014 BKT kasvu, % Latvia Vuosimuutos, % Liettua Puola Ruotsi Iso-Britannia Luxemburg Romania Unkari

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto

SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA Suomen aineeton pääoma kansallisen talouden ajurina Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto SAIKA-tutkimusprojekti 1.11.2009-31.12.2011) Professori Pirjo Ståhle Tulevaisuuden tutkimuskeskus,

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle

Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle Tekesin palvelut kansainvälistyvälle yritykselle KIVi Kajaani 29.11.2011 Mikko Kiiskinen Tekesin palveluja yrityksen kansainvälistymispolulla Rahoitus Tekesin T&K&I rahoitus kv. strategia (innovaatiopalveluiden

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

Kansainväliset markkinat kutsuvat!

Kansainväliset markkinat kutsuvat! Kansainväliset markkinat kutsuvat! KANSAINVÄLINENKILPAILUKYKY - TIETOA, TUKEA JA TARINOITA 18.11.2010 MUSTION LINNAN TALLI KimmoAura Aluepäälikko, Uusimaa Finpro ry Lupauksemme sinulle Vauhditamme yrityksesi

Lisätiedot

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi

TYÖOLOJEN KEHITYS. Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA. Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi TYÖOLOJEN KEHITYS Näin työmarkkinat toimivat 9.11.2015 EVA Hanna Sutela Erikoistutkija, YTT hanna.sutela@tilastokeskus.fi % Palkansaajien koulutusrakenne Työolotutkimukset 1977-2013 100 90 10 13 14 20

Lisätiedot

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma...

KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT. hyvinvoinnin maailma... KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT hyvinvoinnin maailma... Hygieniaa ja mukavuutta yksinkertaisesti 1 Keskuspölynimuri 2 PVC-putket 3 Äänenvaimennin 4 Imurasia Kuvat ovat suuntaa-antavia. KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010. Media Clever / Music Finland 2012

Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010. Media Clever / Music Finland 2012 Suomalaisen musiikkiviennin markkina-arvo ja rakenne vuonna 2010 Media Clever / Music Finland 2012 Tutkimuksen tausta Tutkimusmalli Kim Forss/Andante Consultants. Samaa mallia on käytetty Ruotsin, Tanskan

Lisätiedot

Yrityksen toimet kansainvälistymiseen

Yrityksen toimet kansainvälistymiseen Since 1969 Yrityksen toimet kansainvälistymiseen Kansainvälistymisen edellytykset Kansainvälistyminen on yritykselle haastava askel, jonka onnistumista oikea tieto ja asiantunteva apu edistävät. Kansainvälistä

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Arvoa innovaatioista missä ja miten?

Arvoa innovaatioista missä ja miten? Arvoa innovaatioista missä ja miten? Pekka Ylä-Anttila EK 1.6.2012 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Mistä puhun tänään? Miten ja missä arvo syntyy globaalitaloudessa?

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa

Globalisaatio. Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Globalisaatio Haasteet palvelujen ulkomaankaupan tilastoinnissa Palvelujen ulkomaankaupan tilasto Kuvaa palvelujen vientiä ja tuontia palvelutyypeittäin ja kohdemaittain Sisältää konsernien sisäisen kaupan

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari 20.5. 21.5.2014 Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

Lisätiedot

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015

Digi Roadshow Tekes rahoitus. Aki Ylönen 15.4.2015 Digi Roadshow Tekes rahoitus Aki Ylönen 15.4.2015 Digitaalista liiketoimintaa -haku Rahoitusta ja asiantuntijapalveluja digitaalisen liiketoiminnan ja sen edellytysten kehittämiseen Erityisesti kansainvälistymistä

Lisätiedot

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069

CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA CLEANTECH-INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN EAKR-HANKE A30069 INNOVAATIOPUTKESTA YRITYSTOIMINTAA Cleantech-innovaatioiden kaupallistaminen Antti Herlevi Loppuseminaari

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA

KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA KORJAUSRAKENTAMISEMME TILA KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA Pekka Pajakkala Asiakasjohtaja Kiinteistöt ja rakentaminen AsuntoForum, 23.3.2009 280 260 240 220 200 Suomi Asuntojen korjausrakentaminen volyymi-indeksi

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen

Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen Jydacomin ja Buildercomin kansainvälistyminen KIVI roadshow 2009 23.04.2009 Juha Aspinen Jyväsdata perustettu 1981 Nimi muutettu Jydacomiksi 2000 Rakennusalan tietojärjestelmätoimittaja ( ERP ) N 700 asiakasta

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja

Tekes on innovaatiorahoittaja Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 2013 DM 450969 05-2013 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovaatiotoimintaan tukea tutkimus-

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot

Tuotanto- ja palveluverkostot Tuotanto- ja palveluverkostot Suuri Kuva selvitys Tuotanto- ja palveluverkostot Teknologiateollisuus ry Suuri Kuva -selvitys Yhtenä päämääränä uuden lähestymistavan tuottaminen varsin heterogeenisen yrityskentän

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari. Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko

Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari. Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko Taustaa Ulkoiset tekijät Maailman moninapaisuus Haastavampi kansainvälinen kilpailu Sisäiset tekijät

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014

Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Yhdessä maailmalle! Sari Paavilainen kansainvälistymisasiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskus 27.11.2014 Mitä hyötyä vientiverkostosta ja kumppanuusohjelmasta on yritykselle? Kustannustehokas tapa avata

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan

Ideasta Liiketoimintaan Ideasta Liiketoimintaan Tekesin rahoituspalvelut yrityksille Metsäalan ennakointiyksikön järjestämä aamukahvitilaisuus 17.2.2009 Kalevi Pölönen DM 375387 04-2008 Copyright Tekes DM 125809 01-2005 Copyright

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011

Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Näkökulmia luovien alojen rahoitukseen Seminaari 31.1.2011 Avaussanat, Jukka Viitasaari Teknologiateollisuus on viiden toimialan kokonaisuus Elektroniikka- ja sähköteollisuus ABB, Elcoteq, Ensto, Nokia,

Lisätiedot

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä

Pörssi-illat maaliskuu 2011 Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä Varatoimitusjohtaja, talousjohtaja Pekka Vähähyyppä 1 Stockmann-konserni lyhyesti Kansainvälinen vähittäiskaupan yritys, joka on perustettu vuonna 1862 Kolme liiketoimintayksikköä: tavarataloryhmä, Lindex

Lisätiedot

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet

Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Talouden modernin rakenneanalyysin uudet tilastotarpeet Kansallisten tilastojen rooli kansainvälistyvässä taloudessa seminaari Tilastokeskus 19.4.2007 Pekka Ylä-Anttila Teemat Miten globalisoituva maailmantalous

Lisätiedot

Juhlaa joka päivä! HYVÄ MAKU EI SYNNY SATTUMALTA, SE SYNTYY OSAAMISESTA

Juhlaa joka päivä! HYVÄ MAKU EI SYNNY SATTUMALTA, SE SYNTYY OSAAMISESTA Juhlaa joka päivä! HYVÄ MAKU EI SYNNY SATTUMALTA, SE SYNTYY OSAAMISESTA - Leipomo Oy E. Boström Ab on perustettu 1939-100 %:nen perheyritys; 3 omistajaa - Liikevaihto vajaat 5 milj. - Vienti v. 2014 20

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjyys. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjyys Konsultit 2HPO 1 Jos saisi valita yrittäjä- ja palkansaajauran välillä Liettua Kiina USA Kreikka Latvia Bulgaria Italia Ranska Irlanti EU-27 Viro Espanja Iso-Britannia Alankomaat Belgia Saksa

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Mikrolinna Oy. Yritys on perustettu 1991 Sijaitsee Hämeenlinnassa

Mikrolinna Oy. Yritys on perustettu 1991 Sijaitsee Hämeenlinnassa Mikrolinna Oy Yritys on perustettu 1991 Sijaitsee Hämeenlinnassa Päätuotteina matemaattiset opetusohjelmat Kohderyhminä peruskoulut, ammatilliset oppilaitokset (kodit, päiväkodit ja kirjastot) Mikrolinna

Lisätiedot

Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun. Anne Alho Imatra 18.3.2014

Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun. Anne Alho Imatra 18.3.2014 Mielessä yrityksen kansainvälistyminen tärppejä suunnitteluun Anne Alho Imatra 18.3.2014 Sisältö Minkälaista kansainvälistyminen on? Miksi kansainvälistyminen? Peruskysymyksiä Valmiudet ja suunnittelu

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA

RUOTSINKIELINEN POHJANMAA 1 AINEISTON RAKENNE Havaintojen määrät ristiintaulukoissa n= % SY:N ALUEJAKO (Aluejärjestöt) RUOTSINKIELINEN POHJANMAA* Pääkaupunkiseutu Uusimaa Häme Lappi Länsipohja 442 13% 191 5% 324 9% 258 7% 147 4%

Lisätiedot