Katsaus aikuisten ammatillisen koulutuksen muotoihin ja tarjontaan Putkiasentajien koulutuskartoitus, Suomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus aikuisten ammatillisen koulutuksen muotoihin ja tarjontaan Putkiasentajien koulutuskartoitus, Suomi"

Transkriptio

1 Katsaus aikuisten ammatillisen koulutuksen muotoihin ja tarjontaan Putkiasentajien koulutuskartoitus, Suomi Turku 2008

2 Tekijät: Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre Satu Aaltonen Käsillä oleva dokumentti on tuotettu osana projektia Gearing Adult Education Towards Occupational Mobility (GATOM). Projektin koordinaatio: Projektin rahoittaja: Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. Tämä kartoitus on tehty asianmukaisella huolellisuudella. Julkaisun laatija ja projektin koordinaattori eivät kuitenkaan ota vastuuta mahdollisista painovirheistä ja/tai muista mahdollisista puutteista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

3 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi I Sisällys Johdanto...1 Talotekniikan perustutkinto ja valmistava koulutus, LVI-asentajan koulutusohjelma, oppisopimuskoulutus AEL, Helsinki...2 Talotekniikan peruskoulutus, LVI-asentaja Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Turun Ammatti-Instituutti...4 Laivaputkiasentaja - Aker Yardsin laivanrakennusoppilaitos...6 Rekrytointikoulutus Vaihtuvat ammatit Koulutuskeskus Tavastia...8 Vesi- ja viemärijohtojen asennus ja huolto AEL, Helsinki...10

4

5 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi 1 Johdanto Ammatillinen liikkuvuus luonnehtii nykyistä työelämää ja työntekijöiden työuria yhä enemmän. Dynaamisilla työmarkkinoilla yksittäisiltä työntekijöiltä vaaditaan mukautumista työvoiman kysynnän muutoksiin. Tämä vaatii usein siirtymistä ammatista toiseen ja monesti sellaiseen ammattiin, johon työntekijä ei ole alun perin kouluttautunut. Pystyäkseen täyttämään työvoima- ja osaamistarpeensa vastaavasti yritykset tukeutuvat yhä useammin henkilöstöön, joka ei aiemman koulutuksensa ja työuransa puolesta vastaa täysin täytettävänä olevan tehtävän taitovaatimuksia. Onnistunut ammatinvaihto vaatii huomion kiinnittämistä ja investointeja tähän tarkoitukseen soveltuviin uudelleenkoulutuksen muotoihin. Aikuiskoulutuksen painopistettä on tarve siirtää enemmän koulutushankkeisiin, jotka mahdollistavat joustavan siirtymisen alalta toiselle. Koulutusten tulee ottaa sekä sisällöissään että opetusjärjestelyissään huomioon kohdejoukon erityistarpeet (esim. koulutusjaksojen pituudessa ja koulutusten ajankohdassa). Tämä on erityisen tärkeää sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka suunnittelevat alanvaihtoa työskennellen vielä aiemmassa ammatissaan. Ammatillista peruskoulutusta sekä aikuisille suunnattua ammatillista koulutusta on maassamme tarjolla laaja valikoima. Kaikki koulutukset eivät kuitenkaan vastaa yhtä hyvin ammatinvaihdostilanteiden asettamiin tarpeisiin. Nyt käsillä olevassa kartoituksessa pyritään tuomaan esimerkinomaisesti esille sellaisia koulutuksia ja kursseja, joita voidaan pitää riittävinä ensiaskeleina, jotta ammatin vaihtoa tavoittelevat henkilöt pääsevät kiinni putkiasentajan ammattiin. Tässä esiteltävä listauksen ei ole tarkoitus olla kattava luettelo ammatinvaihtajille sopivasta koulutustarjonnasta. Koulutukset on valittu ottaen huomioon seuraavat kriteerit: koulutus tarjoaa laaja-alaisia ja käytännön työssä hyödyllisiä taitoja kyseiseen ammattiin, sen voi suorittaa kohtuullisessa ajassa ja siihen voi osallistua työssäkäynnin rinnalla (organisoitu esim. ilta- tai viikonloppuopetuksena) koulutus on hyvin saavutettavissa sijainnin, peruskoulutusvaatimusten sekä opiskelijalle aiheutuvien kustannusten puolesta. Seuraavilla sivuilla on tarjolla käytännön tietoa valituista koulutusmuodoista. Kustakin koulutuksesta löytyy lyhyt kuvaus sen sisällöstä, koulutuksessa käytettävät opetusmenetelmät, koulutuksen kesto, opiskelijalle koituvat kulut sekä koulutuksen tarjoajan yhteystiedot. Kuvausten tarkoituksena on toimia apuvälineenä sekä ammatin vaihtoa suunnitteleville että työnantajille, jotka etsivät koulutusmuotoja omille uuteen ammattiin suuntatuville työntekijöilleen.

6 2 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi Talotekniikan perustutkinto ja valmistava koulutus, LVIasentajan koulutusohjelma, oppisopimuskoulutus AEL, Helsinki Koulutuksen kuvaus Tutkinnon suorittanut voi toimia LVI-asentajana LVI-asennusliikkeissä, kiinteistöjen huoltotehtäviä suorittavissa yrityksissä, teollisuudessa, energialaitoksissa ja kunnallistekniikkaa rakentavissa ja huoltavissa yrityksissä. Opiskelu antaa laaja-alaiset valmiudet LVI-alan tehtäviin ja mahdollistaa myös jatko-opinnot vastaavan alan ammattikorkeakoulussa. Koulutus toteutetaan monimuoto-ohjelmana, jossa on noin 50 AEL:ssä pidettävää lähiopetuspäivää, joita täydentävät työpaikalla tapahtuva etäopiskelu ja työssä oppiminen. Lähipäivien määrä voi vaihdella, koska koulutusohjelma suunnitellaan henkilökohtaisesti. Kohderyhmä Kohderyhmänä ovat jo talotekniikka-alalla toimivat tai alalle aikovat, joilta puuttuu alan peruskoulutus. Koulutus edellyttää osallistujalta talotekniikka-alalla olevaa työpaikkaa, jotta rahoitukseen voidaan käyttää oppisopimusta. Kyseessä on ammatillinen perustutkinto, joten vaatimuksena on ainoastaan oppivelvollisuuden suorittaminen. Koulutukseen otetaan yleensä henkeä kerrallaan, mutta uusia opiskelijoita otetaan myös pitkin vuotta. Koulutettavia otetaan mistä päin Suomea tahansa. Koulutuksen kesto Koulutukseen osallistuville laaditaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joten koulutuksen kesto vaihtelee riippuen aikaisemmin hankitusta kokemuksesta ja taidoista. Koulutuksen kokonaiskesto on yleensä noin 2,5 vuotta, lähiopetuspäiviä on noin 50. Kurssit alkavat kaksi kertaa vuodessa, mutta mukaan pääsee myös kesken vuotta. Sertifikaatti / tutkintotodistus Sekä tutkinnosta että siihen liittyvistä näyttökokeista saa todistuksen, joka on opetusviranomaisten sertifioima.

7 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi 3 Kulut opiskelijalle Opiskelijalle aiheutuvat kulut vaihtelevat sen mukaan, millä rahoituksella hän opiskelee. Opiskelija on oikeutettu oppisopimuskoulutuksen tukeen, jos hänellä on työpaikka, jonka kanssa tekee alan oppisopimuksen. Opiskelija saa tietopuolisen opetuksen aikana sekä suorittaessaan näyttötutkintoa (mikäli työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa) päivärahaa 15 euroa/opetuspäivä, matkakustannuskorvausta halvimman matkustustavan mukaan, majoittumiskorvausta 8 euroa/opetuspäivä, jos opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella sekä alle 18- vuotiaan lapsen perheenhuoltaja perheavustusta 17 euroa/opetuspäivä. Työnantaja saa koulutuskorvausta ja voi hakea myös palkkatukea, jos koulutuksen aloittava on työtön. Vajaakuntoinen voi saada kuntoutusrahaa KELAsta kuntoutusrahalain perusteella. Yhteystiedot Yhteyshenkilö: Antti Stirkkinen Osoite: AEL, Kaarnatie 4, Helsinki Puhelin: S-posti: www-osoite:

8 4 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi Talotekniikan peruskoulutus, LVI-asentaja Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Turun Ammatti-Instituutti Koulutuksen kuvaus Koulutus suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen, Turun Ammatti-Instituutin ja Turun seudun työnantajien kanssa siten, että opiskelijat saavuttavat seudun työnantajien tarvitseman ammattitaidon. Koulutus toteutetaan kahtena erillisenä koulutuksena. LV-koulutus järjestetään Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa ja IV-koulutus järjestetään Turun Ammatti-Instituutissa. Koulutus alkaa neljän viikon pituisella perusjaksolla ja puolivälissä perusjaksoa opiskelijat vaihtavat oppilaitosta, voidakseen tutustua molempiin koulutusvaihtoehtoihin. Perusjakson loppupuolella tehdään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaistamissuunnitelma. Perusjakson jälkeen koulutus jatkuu opiskelijan valitseman vaihtoehdon mukaan. Koulutuksen osiot: talotekniikan perustaidot, mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka, ohutlevytyöt ja perusasennukset, LV-asennustyöt, IV-asennustyöt, hitsaustekniikka, IVpuhdistus ja huolto, LVI-saneeraus, LV-teknisten laitteiden huolto, perussäädöt, kylmätekniikka ja kylmäputkistot. Tavoitteena on, että opiskelijat työllistyvät koulutuksen aikana tai sen jälkeen ja pystyvät koulutuksen päätyttyä työskentelemään rakennusten LVI-laitteiden asennus-, saneeraus-, korjaus- ja huoltotehtävissä. Koulutuksesta annetaan ensin 2+2 viikkoa kouluissa, sitten siirrytään harjoittelmeaan koulujen omille työmaille. Tämän jälkeen on 10 viikon harjoittelu yrityksissä, jonka jälkeen opiskelijat palaavat vielä vahvistamaan osaamistaan niillä alueilla, joita yrityksissä on kehotettu parantamaan. Käytännössä vain harva palaa, vaan he jäävät työskentelemään yritykseen, jossa olivat harjoittelussa. Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille LVI-alalle soveltuville ja alasta kiinnostuneille, joilla ei ole aiempaa alan koulutusta tai työkokemusta. Koulutukseen otetaan henkilöä kerrallaan. Koulutukseen voi hakeutua mistä päin Suomea tahansa.

9 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi 5 Koulutuksen kesto Koulutus kestää vuoden. Koulutus alkaa neljän viikon pituisella perusjaksolla ja puolivälissä perusjaksoa opiskelijat vaihtavat oppilaitosta, voidakseen tutustua molempiin koulutusvaihtoehtoihin. Perusjakson loppupuolella tehdään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaistamissuunnitelma (HOPS). Perusjakson jälkeen koulutus jatkuu opiskelijan valitseman vaihtoehdon mukaan. Tämän jälkeen työskennellään oppilaitoksen työmailla. Oppilaitoksessa koulutus kestää puoli vuotta. Kurssit alkavat kaksi kertaa vuodessa. Sertifikaatti / tutkintotodistus Suoritetusta koulutuksesta saa kurssitodistuksen. Koulutuksen aikana suoritetaan 4 teoriakoetta, joiden arvostelu tulee todistukseen. Kulut opiskelijalle Koulutuksesta ei koidu opiskelijalle erityisiä kuluja. Opintoihin saa työvoimakoulutuksen tuet. Koulutukseen hakeutumisesta aiheutuneet kustannukset voi hakea omalta työvoimatoimistoltaan. Lisätietoa työvoimakoulutusetuuksista osoitteesta: udet/index.jsp Yhteystiedot Yhteyshenkilö: LV-koulutus Simo Wikström, IV-koulutus Jarkko Pirhonen, Osoite: Turun Aikuiskoulutuskeskus, Kärsämäentie 11, TURKU Turun ammatti-instituutti, PL 955, TURKU Puhelin: (S. Wikström), (J. Pirhonen) S-posti: www-osoite:

10 6 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi Laivaputkiasentaja - Aker Yardsin laivanrakennusoppilaitos Koulutuksen kuvaus Aker Yardsin laivanrakennusoppilaitos Turussa tarjoaa monipuolisen, työnopetuspainotteisen, ammattiin johtavan koulutuksen. Kurssin hyväksyttävästi suorittaneilla on tarjolla työpaikka meriteollisuudessa (Aker Yardsin Turun, Rauman tai Helsingin telakalla). Kurssilla opittavat osa-alueet ovat laivantuntemus, piirustusten luku, putkiasennukset, työtapastandardit, laivan järjestelmät ja laitteet, työn esivalmistelu, varustelun levytyö, polttoleikkaus, hitsaustekniikka, ilmastointi, eristys, koeponnistus, tiiveyskoe, työnopetus tuotannossa sekä kustannustietoisuus. Kurssilla koulutetaan myös työ- ja palosuojelussa. Kurssin aikana suoritetaan työturvallisuus- ja tulityökortit. Opetus rakentuu periaatteella ½ päivää teoriaa ja ½ päivää käytännön harjoittelua. Ensimmäiset kolme kuukautta harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen harjoittelupajalla, jälkimmäiset kolme kuukautta telakalla. Opiskelu tapahtuu klo välisenä aikana. Kohderyhmä Kohderyhmänä ovat sekä työttömät että työlliset, mutta painotus on työttömissä työnhakijoissa. Koulutukseen voivat hakeutua kaikki 18 vuotta täyttäneet. Yläikärajaa ei ole. Vaadittavaa peruskoulutusta ei ole. Tekniikan alan ammattikoulutus on etu, mutta ei mikään välttämätön ehto. Hakijoilta toivotaan suoritettua metallin tai teknisen alan ammatillista peruskoulutusta tai vastaavaa kokemusta työelämästä, kiinnostusta meriteollisuuteen sekä hyvää terveyttä. Myös motivoituneilla alanvaihtajilla sekä muuntokoulutuksessa olevilla on hyvä mahdollisuus tulla valituksi. Kansainvälisen toimintaympäristön takia englannin kielen taito on hakijalle eduksi. Kursseille osallistuneita on yleensä kurssia kohti. Koulutukseen voi hakeutua mistä päin Suomea tahansa. Telakka pystyy järjestämään opintojen ajaksi kaksion puolikkaan (soluasunnon). Vuokra on 220 /kk. Koulutuksen käyneistä miltei kaikki sijoittuvat Turun telakalle, mutta on myös mahdollista työllistyä tarpeen vaatiessa Rauman tai Helsingin telakalle, koska ne ovat samaa konsernia.

11 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi 7 Koulutuksen kesto Kurssin maksimikesto on 6 kuukautta. Osa koulutettavista saattaa päästä töihin jo 4 5 kuukauden opiskelun jälkeen riippuen rakenteilla olevan laivan valmistusvaiheesta. Koulutus toteutetaan kokopäiväisenä, klo välisenä aikana. Koulutuksiin on kaksi aloitusta vuodessa: yksi keväällä (maaliskuussa) ja yksi syksyllä (lokakuussa). Sertifikaatti / tutkintotodistus Koulutuksesta saa kurssitodistuksen. Koulutus on opetusviranomaisten valvomaa. Kulut opiskelijalle Koulutuksesta ei koidu opiskelijalle erityisiä kuluja. Työvarusteet hän saa työnantajalta, mm. haalarit, kypärän, turvakengät yms. Opintoihin saa työvoimakoulutuksen tuet. Lisätietoa työvoimakoulutusetuuksista osoitteesta: udet/index.jsp Yhteystiedot Yhteyshenkilö: Tero Mäenpää Osoite: Linnankatu 50 Puhelin: S-posti: www-osoite:

12 8 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi Rekrytointikoulutus Vaihtuvat ammatit Koulutuskeskus Tavastia Koulutuksen kuvaus Koulutuksen tavoite on edesauttaa työllistymistä koulutusjakson aikaiseen yritykseen. Koulutus on tarkoitettu eri ammattialojen työnhakijoille, joilla on tiedossa työssäoppimis-/työpaikka. Tarvittaessa koulutuksen järjestäjä voi auttaa työssäoppimispaikan hankkimisessa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä eri työnantajien kanssa. Työnantajien osuus koulutuskustannuksista on 10 / opiskelijapäivä. Opetusmuotoina käytetään työssäoppimista ja lähiopetusta. Koulutukseen sisältyy täydentävää ammatillista koulutusta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Kullekin opiskelijalle suunnitellaan noin 4-12 viikon mittaiset opinnot, joiden jälkeen aloitetaan työssäoppimisjakso. Koulutus räätälöidään kunkin työnhakijan tarpeiden mukaan. Ns. teoriaopinnot voivat koostua mm. atk-taidoista, työssä tarvittavista tulityötai työturvallisuuskorteista tai hygieniapasseista. Tämän lisäksi koulutus sisältää työvälineisiin ja työmenetelmiin liittyviä tietoja ja taitoja. Koulutus antaa mahdollisuuden kokeilla käytännössä uutta ammattia. Jos ammatti vastaa työnhakijan tavoitteita, on tavoitteena työllistyminen työssäoppimisjakson lopuksi kyseiseen yritykseen. Tämän jälkeen on mahdollista edetä ammatilliseen tutkintoon oppisopimuksella. Vaihtuvat ammatit koulutus ei kuitenkaan velvoita työssäoppimispaikan tarjoavaa yritystä palkkaamaan harjoittelijaa tai tekemään hänen kanssaan oppisopimussopimusta. Kohderyhmä Koulutus toteutetaan työllisyyskoulutuksena, joten työttömillä ja työttömyysuhan alaisilla ammatinvaihtajilla on kurssille etusija. Koulutus on tarkoitettu kaikille riippumatta asuinpaikkakunnasta tai työharjoittelupaikkakunnasta. Koulutuksen kesto Koulutuksen pituus vaihtelee koulutettavan tarpeiden mukaan (4 20 viikkoa). Kaikille pyritään löytämään työllistymispaikka. Koulutukseen on jatkuva haku työvoimatoimistojen kautta. Vuodessa voidaan viedä läpi noin 2000 opiskelijatyöpäivää. Sertifikaatti / tutkintotodistus Koulutuksesta saa koulutuksen järjestäjältä todistuksen, johon kirjataan opitut asiat.

13 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi 9 Kulut opiskelijalle Koulutuksesta ei koidu opiskelijalle erityisiä kuluja. Opintoihin saa työvoimakoulutuksen tuet. Koulutukseen hakeutumisesta aiheutuneet kustannukset voi hakea omalta työvoimatoimistoltaan. Lisätietoa työvoimakoulutusetuuksista osoitteesta: udet/index.jsp Yhteystiedot Yhteyshenkilö: Markku Niemi Osoite: Koulutuskeskus Tavastia, PL 30, HÄMEENLINNA Puhelin: (03) S-posti: www-osoite:

14 10 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi Vesi- ja viemärijohtojen asennus ja huolto AEL, Helsinki Koulutuksen kuvaus Koulutukseen sisältyy verkostojen toiminnan arviointi, laitteiden ja osien huollot sekä korjaukset ja vianetsintä. Koulutuksessa opitaan myös helpohkot vesi- ja viemäriasennukset, asennusmenetelmät, putkikytkennät sekä kiinnitykset ja tuennat. Opetusmenetelminä on sekä teorialuentoja että käytännön harjoituksia. Koulutus on yleisimmin joko työnantajan maksamaa tai osa oppisopimuskoulutusta. Kohderyhmä Kohderyhmänä ovat kiinteistönhoito- tai talotekniikka-alalla työskentelevät ja alalle aikovat. Valmentaa talotekniikan perustutkintoon (LVI-asentaja) ja kiinteistönhoitajan ammattitutkintoon. Koulutukseen ei vaadita edeltävää kokemusta. Koulutukseen on 25 paikkaa kerrallaan. Koulutukseen voi hakeutua mistä päin Suomea tahansa. Koulutuksen kesto Koulutuksen kesto on kymmenen päivää, joista kaksi päivää on lähiopiskelua ja 8 päivää etäopiskelua. Lähiopiskelupäivät kello 9 16 ja Kursseja järjestetään tarvittaessa, käytännössä kaksi kertaa vuodessa. Sertifikaatti / tutkintotodistus Koulutuksesta saa kurssitodistuksen. Kulut opiskelijalle Kurssin hinta on 530 euroa + alv. 22 %. Useimmiten sen kuitenkin maksaa joko työnantaja tai valtio (oppisopimuskoulutuksessa).

15 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi 11 Yhteystiedot Yhteyshenkilö: Antti Stirkkinen Osoite: AEL, Kaarnatie 4, Helsinki Puhelin: S-posti: www-osoite:

Katsaus aikuisten ammatillisen koulutuksen muotoihin ja tarjontaan Lähihoitajien koulutuskartoitus, Suomi

Katsaus aikuisten ammatillisen koulutuksen muotoihin ja tarjontaan Lähihoitajien koulutuskartoitus, Suomi Katsaus aikuisten ammatillisen koulutuksen muotoihin ja tarjontaan Lähihoitajien koulutuskartoitus, Suomi Turku 2008 Tekijät: Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre Satu Aaltonen Käsillä oleva dokumentti on

Lisätiedot

Katsaus aikuisten ammatillisen koulutuksen muotoihin ja tarjontaan. Ravintolakokkien koulutuskartoitus, Suomi

Katsaus aikuisten ammatillisen koulutuksen muotoihin ja tarjontaan. Ravintolakokkien koulutuskartoitus, Suomi Katsaus aikuisten ammatillisen koulutuksen muotoihin ja tarjontaan Ravintolakokkien koulutuskartoitus, Suomi Turku 2008 Tekijät: Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre Satu Aaltonen Käsillä oleva dokumentti

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia. Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia Peimarin koulutuskuntayhtymä Maaseutuopisto Paimio Maaseutuopisto Tuorla Sosiaali- ja terveysopisto Kalatalous- ja ympäristöopisto Maaseutuopiston toimipaikat Tuorla, Kaarina Paimio

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Oppisopimuksia ammattikoululaisille

Oppisopimuksia ammattikoululaisille Oppisopimuksia ammattikoululaisille Jaakko Lainio 20.3.2014 Viimeinen vuosi oppisopimuksella Erinomainen yhdistelmämahdollisuus! Opiskellaan ensin perustaidot koulussa ja siirrytään välillä oppisopimuksella

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa

Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Erityisryhmät henkilökohtaistamisessa Näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Syksy 2014 Sanna Penttinen Ammatillinen aikuiskoulutus Ohjauksen ja tukitoimien tarve Lähtökohtaisesti kaikki tutkinnon

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

Tavoitteena hallitusohjelma Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Tavoitteena hallitusohjelma 2015-2019 Puolueiden ja AMKE:n tavoitteita ammatillisen koulutuksen kehittämiseen AMKE:n yhteistyöfoorumi 24. 26.3.2015 Ammatillisen koulutuksen verkon on oltava alueellisesti

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

EK:n 3+6 oppisopimusmalli

EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmalli EK:n 3+6 oppisopimusmallin tavoitteet tukea nuorten työllistymistä lisäämällä alle 25-vuotiaiden mahdollisuuksia oppisopimuskoulutukseen kehittää oppisopimuskoulutusta paremmin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet

HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ ( ) Käsitteet ja selitteet HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIETOSISÄLTÖ JA KÄSITTEISTÖ (19.12.2017) Asetuksen (673/2017) 9 :n 1 momentin kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Mikä on ammatillinen tutkinto?

Mikä on ammatillinen tutkinto? Mikä on ammatillinen tutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä ammatillinen tutkinto tarkoittaa. Kainuun ammattiopisto Opintie 3, 87100 Kajaani p. (08) 61 651 www.kao.fi Mikä on

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen

Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 11.10.2016 OKM reformin seurantaryhmässä: - Järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle. - Kuntien

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut

Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut TYÖMARKKINAKIRJE 2/2015 Keskusjärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelut Keskusjärjestöt neuvottelevat paraikaa yhteiskuntasopimuksesta. Hallitus edellyttää, että yksikkötyökustannukset alenisivat viidellä

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot

Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot ammatilliset näyttötutkinnot Suorita näyttötutkinto ammatilliset näyttötutkinnot ovat kemianteollisuudessa tuotantotehtävissä työskentelevien tutkintoja Tutkinnot suoritetaan työnäytöin, ja niihin vaadittavat

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI 26.1.2018 Yrityspalvelupäällikkö Armi Hyvönen, TAKK Infotilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pirkanmaan TE-toimisto 26.1.2018 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus www.takk.fi

Lisätiedot

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus

Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Nuorten oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus Suomen Yrittäjien näkökulma Miikka Venäläinen Päijät-Hämeen Yrittäjät 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa Suomessa olevan henkilöstön

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta Mitä muutoksia on tulossa 2017-2019 http://www.oph.fi/download/171627_toisen_asteen_ammatillisen_koulutuksen_reformi.pdf Ammatillisen koulutuksen reformi on esitelty eduskunnalle ja tulee päätettäväksi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/

https://virkailija.opintopolku.fi/aipal/ Page 1 of 7 Tietolähde AIPAL-palautejärjestelmä 26.01.2018 15:03 Vastaajien anonymiteetin suojaamiseksi vastaukset raportoidaan vain, jos kohderyhmään kuuluvia vastaajia on vähintään viisi henkilöä. Lukumäärä

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

SINUSTAKO MOTORSPORT-MEKAANIKKO

SINUSTAKO MOTORSPORT-MEKAANIKKO SINUSTAKO MOTORSPORT-MEKAANIKKO www.kvlakk.fi Motorsport-mekaanikon koulutus Moottoriurheiluun painottuvassa automekaanikon koulutuksessa yhdistyvät kaksi vahvaa suomalaista osaamisalaa, autourheilu ja

Lisätiedot

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä

Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Insinöörien täydennys-, lisä- ja muuntokoulutuksen tarjontamallin kehittäminen laajalla yhteistyöllä Toimitusjohtaja Kari Juntunen, Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr Koulutusluokitus on vuodelta 2000

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA

OTA TALTEEN! Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot. Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kemianteollisuuden ammatilliset näyttötutkinnot OTA TALTEEN! Laatua elämään AMMATTITUTKINNOLLA Kehity kemian ammattilaisena suorita näyttötutkinto Kemianteollisuus on jatkuvasti kehittyvä toimiala, jonka

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

Bongaa putoava. Ohjaa aikuinen opintielle. Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala

Bongaa putoava. Ohjaa aikuinen opintielle. Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala Bongaa putoava Ohjaa aikuinen opintielle Valtakunnalliset työpajapäivät Levi 27.4.2011 Sirpa Karvonen & Pirjo Poutala Sinä ohjaajana? Surutyö Ohjauksen tavoite Opiskelun rahoitus? Asiakas voimavarana Aikuisen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI!

OPPISOPIMUS on HYVÄ DIILI! OPPISOPIMUS on DIILI! HYVÄ Oppisopimuksella osaajaksi stadissa. Työelämälähtöistä oppisopimuskoulutusta Keski- Uudellamaalla. Oppisopimukset Itä- Uudellamaalla. OPPISOPIMUS Viikkotyöaika: min. 25h/vko

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot