Katsaus aikuisten ammatillisen koulutuksen muotoihin ja tarjontaan Putkiasentajien koulutuskartoitus, Suomi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Katsaus aikuisten ammatillisen koulutuksen muotoihin ja tarjontaan Putkiasentajien koulutuskartoitus, Suomi"

Transkriptio

1 Katsaus aikuisten ammatillisen koulutuksen muotoihin ja tarjontaan Putkiasentajien koulutuskartoitus, Suomi Turku 2008

2 Tekijät: Turun kauppakorkeakoulu, TSE Entre Satu Aaltonen Käsillä oleva dokumentti on tuotettu osana projektia Gearing Adult Education Towards Occupational Mobility (GATOM). Projektin koordinaatio: Projektin rahoittaja: Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä. Tämä kartoitus on tehty asianmukaisella huolellisuudella. Julkaisun laatija ja projektin koordinaattori eivät kuitenkaan ota vastuuta mahdollisista painovirheistä ja/tai muista mahdollisista puutteista ja niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

3 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi I Sisällys Johdanto...1 Talotekniikan perustutkinto ja valmistava koulutus, LVI-asentajan koulutusohjelma, oppisopimuskoulutus AEL, Helsinki...2 Talotekniikan peruskoulutus, LVI-asentaja Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Turun Ammatti-Instituutti...4 Laivaputkiasentaja - Aker Yardsin laivanrakennusoppilaitos...6 Rekrytointikoulutus Vaihtuvat ammatit Koulutuskeskus Tavastia...8 Vesi- ja viemärijohtojen asennus ja huolto AEL, Helsinki...10

4

5 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi 1 Johdanto Ammatillinen liikkuvuus luonnehtii nykyistä työelämää ja työntekijöiden työuria yhä enemmän. Dynaamisilla työmarkkinoilla yksittäisiltä työntekijöiltä vaaditaan mukautumista työvoiman kysynnän muutoksiin. Tämä vaatii usein siirtymistä ammatista toiseen ja monesti sellaiseen ammattiin, johon työntekijä ei ole alun perin kouluttautunut. Pystyäkseen täyttämään työvoima- ja osaamistarpeensa vastaavasti yritykset tukeutuvat yhä useammin henkilöstöön, joka ei aiemman koulutuksensa ja työuransa puolesta vastaa täysin täytettävänä olevan tehtävän taitovaatimuksia. Onnistunut ammatinvaihto vaatii huomion kiinnittämistä ja investointeja tähän tarkoitukseen soveltuviin uudelleenkoulutuksen muotoihin. Aikuiskoulutuksen painopistettä on tarve siirtää enemmän koulutushankkeisiin, jotka mahdollistavat joustavan siirtymisen alalta toiselle. Koulutusten tulee ottaa sekä sisällöissään että opetusjärjestelyissään huomioon kohdejoukon erityistarpeet (esim. koulutusjaksojen pituudessa ja koulutusten ajankohdassa). Tämä on erityisen tärkeää sellaisten henkilöiden kohdalla, jotka suunnittelevat alanvaihtoa työskennellen vielä aiemmassa ammatissaan. Ammatillista peruskoulutusta sekä aikuisille suunnattua ammatillista koulutusta on maassamme tarjolla laaja valikoima. Kaikki koulutukset eivät kuitenkaan vastaa yhtä hyvin ammatinvaihdostilanteiden asettamiin tarpeisiin. Nyt käsillä olevassa kartoituksessa pyritään tuomaan esimerkinomaisesti esille sellaisia koulutuksia ja kursseja, joita voidaan pitää riittävinä ensiaskeleina, jotta ammatin vaihtoa tavoittelevat henkilöt pääsevät kiinni putkiasentajan ammattiin. Tässä esiteltävä listauksen ei ole tarkoitus olla kattava luettelo ammatinvaihtajille sopivasta koulutustarjonnasta. Koulutukset on valittu ottaen huomioon seuraavat kriteerit: koulutus tarjoaa laaja-alaisia ja käytännön työssä hyödyllisiä taitoja kyseiseen ammattiin, sen voi suorittaa kohtuullisessa ajassa ja siihen voi osallistua työssäkäynnin rinnalla (organisoitu esim. ilta- tai viikonloppuopetuksena) koulutus on hyvin saavutettavissa sijainnin, peruskoulutusvaatimusten sekä opiskelijalle aiheutuvien kustannusten puolesta. Seuraavilla sivuilla on tarjolla käytännön tietoa valituista koulutusmuodoista. Kustakin koulutuksesta löytyy lyhyt kuvaus sen sisällöstä, koulutuksessa käytettävät opetusmenetelmät, koulutuksen kesto, opiskelijalle koituvat kulut sekä koulutuksen tarjoajan yhteystiedot. Kuvausten tarkoituksena on toimia apuvälineenä sekä ammatin vaihtoa suunnitteleville että työnantajille, jotka etsivät koulutusmuotoja omille uuteen ammattiin suuntatuville työntekijöilleen.

6 2 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi Talotekniikan perustutkinto ja valmistava koulutus, LVIasentajan koulutusohjelma, oppisopimuskoulutus AEL, Helsinki Koulutuksen kuvaus Tutkinnon suorittanut voi toimia LVI-asentajana LVI-asennusliikkeissä, kiinteistöjen huoltotehtäviä suorittavissa yrityksissä, teollisuudessa, energialaitoksissa ja kunnallistekniikkaa rakentavissa ja huoltavissa yrityksissä. Opiskelu antaa laaja-alaiset valmiudet LVI-alan tehtäviin ja mahdollistaa myös jatko-opinnot vastaavan alan ammattikorkeakoulussa. Koulutus toteutetaan monimuoto-ohjelmana, jossa on noin 50 AEL:ssä pidettävää lähiopetuspäivää, joita täydentävät työpaikalla tapahtuva etäopiskelu ja työssä oppiminen. Lähipäivien määrä voi vaihdella, koska koulutusohjelma suunnitellaan henkilökohtaisesti. Kohderyhmä Kohderyhmänä ovat jo talotekniikka-alalla toimivat tai alalle aikovat, joilta puuttuu alan peruskoulutus. Koulutus edellyttää osallistujalta talotekniikka-alalla olevaa työpaikkaa, jotta rahoitukseen voidaan käyttää oppisopimusta. Kyseessä on ammatillinen perustutkinto, joten vaatimuksena on ainoastaan oppivelvollisuuden suorittaminen. Koulutukseen otetaan yleensä henkeä kerrallaan, mutta uusia opiskelijoita otetaan myös pitkin vuotta. Koulutettavia otetaan mistä päin Suomea tahansa. Koulutuksen kesto Koulutukseen osallistuville laaditaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), joten koulutuksen kesto vaihtelee riippuen aikaisemmin hankitusta kokemuksesta ja taidoista. Koulutuksen kokonaiskesto on yleensä noin 2,5 vuotta, lähiopetuspäiviä on noin 50. Kurssit alkavat kaksi kertaa vuodessa, mutta mukaan pääsee myös kesken vuotta. Sertifikaatti / tutkintotodistus Sekä tutkinnosta että siihen liittyvistä näyttökokeista saa todistuksen, joka on opetusviranomaisten sertifioima.

7 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi 3 Kulut opiskelijalle Opiskelijalle aiheutuvat kulut vaihtelevat sen mukaan, millä rahoituksella hän opiskelee. Opiskelija on oikeutettu oppisopimuskoulutuksen tukeen, jos hänellä on työpaikka, jonka kanssa tekee alan oppisopimuksen. Opiskelija saa tietopuolisen opetuksen aikana sekä suorittaessaan näyttötutkintoa (mikäli työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa) päivärahaa 15 euroa/opetuspäivä, matkakustannuskorvausta halvimman matkustustavan mukaan, majoittumiskorvausta 8 euroa/opetuspäivä, jos opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella sekä alle 18- vuotiaan lapsen perheenhuoltaja perheavustusta 17 euroa/opetuspäivä. Työnantaja saa koulutuskorvausta ja voi hakea myös palkkatukea, jos koulutuksen aloittava on työtön. Vajaakuntoinen voi saada kuntoutusrahaa KELAsta kuntoutusrahalain perusteella. Yhteystiedot Yhteyshenkilö: Antti Stirkkinen Osoite: AEL, Kaarnatie 4, Helsinki Puhelin: S-posti: www-osoite:

8 4 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi Talotekniikan peruskoulutus, LVI-asentaja Turun Aikuiskoulutuskeskus ja Turun Ammatti-Instituutti Koulutuksen kuvaus Koulutus suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä Turun Aikuiskoulutuskeskuksen, Turun Ammatti-Instituutin ja Turun seudun työnantajien kanssa siten, että opiskelijat saavuttavat seudun työnantajien tarvitseman ammattitaidon. Koulutus toteutetaan kahtena erillisenä koulutuksena. LV-koulutus järjestetään Turun Aikuiskoulutuskeskuksessa ja IV-koulutus järjestetään Turun Ammatti-Instituutissa. Koulutus alkaa neljän viikon pituisella perusjaksolla ja puolivälissä perusjaksoa opiskelijat vaihtavat oppilaitosta, voidakseen tutustua molempiin koulutusvaihtoehtoihin. Perusjakson loppupuolella tehdään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaistamissuunnitelma. Perusjakson jälkeen koulutus jatkuu opiskelijan valitseman vaihtoehdon mukaan. Koulutuksen osiot: talotekniikan perustaidot, mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka, ohutlevytyöt ja perusasennukset, LV-asennustyöt, IV-asennustyöt, hitsaustekniikka, IVpuhdistus ja huolto, LVI-saneeraus, LV-teknisten laitteiden huolto, perussäädöt, kylmätekniikka ja kylmäputkistot. Tavoitteena on, että opiskelijat työllistyvät koulutuksen aikana tai sen jälkeen ja pystyvät koulutuksen päätyttyä työskentelemään rakennusten LVI-laitteiden asennus-, saneeraus-, korjaus- ja huoltotehtävissä. Koulutuksesta annetaan ensin 2+2 viikkoa kouluissa, sitten siirrytään harjoittelmeaan koulujen omille työmaille. Tämän jälkeen on 10 viikon harjoittelu yrityksissä, jonka jälkeen opiskelijat palaavat vielä vahvistamaan osaamistaan niillä alueilla, joita yrityksissä on kehotettu parantamaan. Käytännössä vain harva palaa, vaan he jäävät työskentelemään yritykseen, jossa olivat harjoittelussa. Kohderyhmä Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhanalaisille LVI-alalle soveltuville ja alasta kiinnostuneille, joilla ei ole aiempaa alan koulutusta tai työkokemusta. Koulutukseen otetaan henkilöä kerrallaan. Koulutukseen voi hakeutua mistä päin Suomea tahansa.

9 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi 5 Koulutuksen kesto Koulutus kestää vuoden. Koulutus alkaa neljän viikon pituisella perusjaksolla ja puolivälissä perusjaksoa opiskelijat vaihtavat oppilaitosta, voidakseen tutustua molempiin koulutusvaihtoehtoihin. Perusjakson loppupuolella tehdään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaistamissuunnitelma (HOPS). Perusjakson jälkeen koulutus jatkuu opiskelijan valitseman vaihtoehdon mukaan. Tämän jälkeen työskennellään oppilaitoksen työmailla. Oppilaitoksessa koulutus kestää puoli vuotta. Kurssit alkavat kaksi kertaa vuodessa. Sertifikaatti / tutkintotodistus Suoritetusta koulutuksesta saa kurssitodistuksen. Koulutuksen aikana suoritetaan 4 teoriakoetta, joiden arvostelu tulee todistukseen. Kulut opiskelijalle Koulutuksesta ei koidu opiskelijalle erityisiä kuluja. Opintoihin saa työvoimakoulutuksen tuet. Koulutukseen hakeutumisesta aiheutuneet kustannukset voi hakea omalta työvoimatoimistoltaan. Lisätietoa työvoimakoulutusetuuksista osoitteesta: udet/index.jsp Yhteystiedot Yhteyshenkilö: LV-koulutus Simo Wikström, IV-koulutus Jarkko Pirhonen, Osoite: Turun Aikuiskoulutuskeskus, Kärsämäentie 11, TURKU Turun ammatti-instituutti, PL 955, TURKU Puhelin: (S. Wikström), (J. Pirhonen) S-posti: www-osoite:

10 6 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi Laivaputkiasentaja - Aker Yardsin laivanrakennusoppilaitos Koulutuksen kuvaus Aker Yardsin laivanrakennusoppilaitos Turussa tarjoaa monipuolisen, työnopetuspainotteisen, ammattiin johtavan koulutuksen. Kurssin hyväksyttävästi suorittaneilla on tarjolla työpaikka meriteollisuudessa (Aker Yardsin Turun, Rauman tai Helsingin telakalla). Kurssilla opittavat osa-alueet ovat laivantuntemus, piirustusten luku, putkiasennukset, työtapastandardit, laivan järjestelmät ja laitteet, työn esivalmistelu, varustelun levytyö, polttoleikkaus, hitsaustekniikka, ilmastointi, eristys, koeponnistus, tiiveyskoe, työnopetus tuotannossa sekä kustannustietoisuus. Kurssilla koulutetaan myös työ- ja palosuojelussa. Kurssin aikana suoritetaan työturvallisuus- ja tulityökortit. Opetus rakentuu periaatteella ½ päivää teoriaa ja ½ päivää käytännön harjoittelua. Ensimmäiset kolme kuukautta harjoittelu tapahtuu oppilaitoksen harjoittelupajalla, jälkimmäiset kolme kuukautta telakalla. Opiskelu tapahtuu klo välisenä aikana. Kohderyhmä Kohderyhmänä ovat sekä työttömät että työlliset, mutta painotus on työttömissä työnhakijoissa. Koulutukseen voivat hakeutua kaikki 18 vuotta täyttäneet. Yläikärajaa ei ole. Vaadittavaa peruskoulutusta ei ole. Tekniikan alan ammattikoulutus on etu, mutta ei mikään välttämätön ehto. Hakijoilta toivotaan suoritettua metallin tai teknisen alan ammatillista peruskoulutusta tai vastaavaa kokemusta työelämästä, kiinnostusta meriteollisuuteen sekä hyvää terveyttä. Myös motivoituneilla alanvaihtajilla sekä muuntokoulutuksessa olevilla on hyvä mahdollisuus tulla valituksi. Kansainvälisen toimintaympäristön takia englannin kielen taito on hakijalle eduksi. Kursseille osallistuneita on yleensä kurssia kohti. Koulutukseen voi hakeutua mistä päin Suomea tahansa. Telakka pystyy järjestämään opintojen ajaksi kaksion puolikkaan (soluasunnon). Vuokra on 220 /kk. Koulutuksen käyneistä miltei kaikki sijoittuvat Turun telakalle, mutta on myös mahdollista työllistyä tarpeen vaatiessa Rauman tai Helsingin telakalle, koska ne ovat samaa konsernia.

11 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi 7 Koulutuksen kesto Kurssin maksimikesto on 6 kuukautta. Osa koulutettavista saattaa päästä töihin jo 4 5 kuukauden opiskelun jälkeen riippuen rakenteilla olevan laivan valmistusvaiheesta. Koulutus toteutetaan kokopäiväisenä, klo välisenä aikana. Koulutuksiin on kaksi aloitusta vuodessa: yksi keväällä (maaliskuussa) ja yksi syksyllä (lokakuussa). Sertifikaatti / tutkintotodistus Koulutuksesta saa kurssitodistuksen. Koulutus on opetusviranomaisten valvomaa. Kulut opiskelijalle Koulutuksesta ei koidu opiskelijalle erityisiä kuluja. Työvarusteet hän saa työnantajalta, mm. haalarit, kypärän, turvakengät yms. Opintoihin saa työvoimakoulutuksen tuet. Lisätietoa työvoimakoulutusetuuksista osoitteesta: udet/index.jsp Yhteystiedot Yhteyshenkilö: Tero Mäenpää Osoite: Linnankatu 50 Puhelin: S-posti: www-osoite:

12 8 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi Rekrytointikoulutus Vaihtuvat ammatit Koulutuskeskus Tavastia Koulutuksen kuvaus Koulutuksen tavoite on edesauttaa työllistymistä koulutusjakson aikaiseen yritykseen. Koulutus on tarkoitettu eri ammattialojen työnhakijoille, joilla on tiedossa työssäoppimis-/työpaikka. Tarvittaessa koulutuksen järjestäjä voi auttaa työssäoppimispaikan hankkimisessa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä eri työnantajien kanssa. Työnantajien osuus koulutuskustannuksista on 10 / opiskelijapäivä. Opetusmuotoina käytetään työssäoppimista ja lähiopetusta. Koulutukseen sisältyy täydentävää ammatillista koulutusta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Kullekin opiskelijalle suunnitellaan noin 4-12 viikon mittaiset opinnot, joiden jälkeen aloitetaan työssäoppimisjakso. Koulutus räätälöidään kunkin työnhakijan tarpeiden mukaan. Ns. teoriaopinnot voivat koostua mm. atk-taidoista, työssä tarvittavista tulityötai työturvallisuuskorteista tai hygieniapasseista. Tämän lisäksi koulutus sisältää työvälineisiin ja työmenetelmiin liittyviä tietoja ja taitoja. Koulutus antaa mahdollisuuden kokeilla käytännössä uutta ammattia. Jos ammatti vastaa työnhakijan tavoitteita, on tavoitteena työllistyminen työssäoppimisjakson lopuksi kyseiseen yritykseen. Tämän jälkeen on mahdollista edetä ammatilliseen tutkintoon oppisopimuksella. Vaihtuvat ammatit koulutus ei kuitenkaan velvoita työssäoppimispaikan tarjoavaa yritystä palkkaamaan harjoittelijaa tai tekemään hänen kanssaan oppisopimussopimusta. Kohderyhmä Koulutus toteutetaan työllisyyskoulutuksena, joten työttömillä ja työttömyysuhan alaisilla ammatinvaihtajilla on kurssille etusija. Koulutus on tarkoitettu kaikille riippumatta asuinpaikkakunnasta tai työharjoittelupaikkakunnasta. Koulutuksen kesto Koulutuksen pituus vaihtelee koulutettavan tarpeiden mukaan (4 20 viikkoa). Kaikille pyritään löytämään työllistymispaikka. Koulutukseen on jatkuva haku työvoimatoimistojen kautta. Vuodessa voidaan viedä läpi noin 2000 opiskelijatyöpäivää. Sertifikaatti / tutkintotodistus Koulutuksesta saa koulutuksen järjestäjältä todistuksen, johon kirjataan opitut asiat.

13 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi 9 Kulut opiskelijalle Koulutuksesta ei koidu opiskelijalle erityisiä kuluja. Opintoihin saa työvoimakoulutuksen tuet. Koulutukseen hakeutumisesta aiheutuneet kustannukset voi hakea omalta työvoimatoimistoltaan. Lisätietoa työvoimakoulutusetuuksista osoitteesta: udet/index.jsp Yhteystiedot Yhteyshenkilö: Markku Niemi Osoite: Koulutuskeskus Tavastia, PL 30, HÄMEENLINNA Puhelin: (03) S-posti: www-osoite:

14 10 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi Vesi- ja viemärijohtojen asennus ja huolto AEL, Helsinki Koulutuksen kuvaus Koulutukseen sisältyy verkostojen toiminnan arviointi, laitteiden ja osien huollot sekä korjaukset ja vianetsintä. Koulutuksessa opitaan myös helpohkot vesi- ja viemäriasennukset, asennusmenetelmät, putkikytkennät sekä kiinnitykset ja tuennat. Opetusmenetelminä on sekä teorialuentoja että käytännön harjoituksia. Koulutus on yleisimmin joko työnantajan maksamaa tai osa oppisopimuskoulutusta. Kohderyhmä Kohderyhmänä ovat kiinteistönhoito- tai talotekniikka-alalla työskentelevät ja alalle aikovat. Valmentaa talotekniikan perustutkintoon (LVI-asentaja) ja kiinteistönhoitajan ammattitutkintoon. Koulutukseen ei vaadita edeltävää kokemusta. Koulutukseen on 25 paikkaa kerrallaan. Koulutukseen voi hakeutua mistä päin Suomea tahansa. Koulutuksen kesto Koulutuksen kesto on kymmenen päivää, joista kaksi päivää on lähiopiskelua ja 8 päivää etäopiskelua. Lähiopiskelupäivät kello 9 16 ja Kursseja järjestetään tarvittaessa, käytännössä kaksi kertaa vuodessa. Sertifikaatti / tutkintotodistus Koulutuksesta saa kurssitodistuksen. Kulut opiskelijalle Kurssin hinta on 530 euroa + alv. 22 %. Useimmiten sen kuitenkin maksaa joko työnantaja tai valtio (oppisopimuskoulutuksessa).

15 Aikuiskoulutus / Koulutusmuodot Putkiasentajat Suomi 11 Yhteystiedot Yhteyshenkilö: Antti Stirkkinen Osoite: AEL, Kaarnatie 4, Helsinki Puhelin: S-posti: www-osoite:

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa

SISÄLLYS. Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä. Opiskelijalle. Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa SISÄLLYS 4 10 Oppisopimuskoulutus Työpaikka oppimisympäristönä 16 Opiskelijalle 20 Oppilaitoksen rooli oppisopimuksessa 4 Oppisopimuskoulutus 5 1. Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus

OPISKELIJAN OPAS 2011. Vaasan aikuiskoulutuskeskus OPISKELIJAN OPAS 2011 Vaasan aikuiskoulutuskeskus www.vakk.fi Sisältö Rehtorin tervehdys 3 1. Vaasan aikuiskoulutuskeskus 4 2. Yhteystietoja 5 3. Koulutustarjonta ja tutkinnot 7 4. Tutkinnon suorittajaksi

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa

MAKE. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 1 MAKE Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukitoimien kehittäminen valmistavassa koulutuksessa 2 Sisällysluettelo 1 Alkusanat 5 2 Lyhyt katsaus Tampereen Aikuiskoulutuskeskukseen 6 3 Maahanmuuttajat

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS. Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN OPAS Opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Tämä opas on tarkoitettu oppisopimusopiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle. Oppaaseen on koottu oppisopimukseen

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS

OPISKELIJAN OPAS OPISKELIJAN OPAS L402002.18 OPISKELIJAN OPAS Päivitetty / Päivittäjä 25.1.2011 Pirkko Kuhmonen, Pekka Sillanpää Laatupäällikkö Pekka Sillanpää OPISKELIJAN OPAS 1. HYVÄ OPISKELIJA... 3 2. TURUN AKK... 3 2.1 KOULUTUSALAT

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön

Mia Ehrnrooth. sopimus. Nuori kokkikokelas saa paikan. Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen. Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön OPPI sopimus 2015 Nuori kokkikokelas saa paikan Koulutuksesta työkaluja ohjaukseen Oppisopimuksen ennakkojakso tutustuttaa alaan ja työhön NÄYTTELIJÄ Mia Ehrnrooth Merkonomiksi oppisopimuksella 1 Noin

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille

Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille Harjoittelijat ja kesätyöntekijät kemianteollisuudessa - Opas yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY AMMATTILIITTO PRO RY LUONNONTIETEIDEN AKATEEMISTEN LIITTO LAL RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY

Lisätiedot

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan!

Tietoa oppisopimusmatkan varrelle. Valmiina lähtöön! Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! Valmiina lähtöön! Tietoa oppisopimusmatkan varrelle Oppimismatka voi alkaa. Onnea matkaan! w Alkumetrit Matkalla Loppusuora Huoltamo Oppisopimuksen alkaessa Ammattitaito kasvussa Maali häämöttää Edut ja

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! MARJA-LEENA STENSTRÖM PIRJO LINNAKYLÄ ANTERO MALIN PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN SAKARI VALKONEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN

Lisätiedot