SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS"

Transkriptio

1 Liite 1 SYNKKA LAATU -PALVELUKUVAUS 1. Yleistä Tässä palvelukuvauksessa kerrotaan mihin sääntöihin Synkka Laatu (myöhemmin laadunvarmistuspalvelu) perustuu, mitkä ovat asiakkuuden edellytykset ja kuinka palvelua käytetään. Asiakkaan on tehtävä sopimus laadunvarmistuspalvelun käytöstä Keskuskauppakamarin Palvelu Oy:n kanssa. Asiakkaan on noudatettava laadunvarmistuspalvelua koskevia sopimusehtoja ja suoritettava sopimuksen mukaiset maksut Keskuskauppakamarin Palvelu Oy:lle. Laadunvarmistuspalvelu on GS1 Finland Oy:n (myöhemmin GS1) ylläpitämä palvelu. Laadunvarmistuspalvelun käytön edellytyksenä on, että tarkastettavien tuotteiden tuotetiedot on tallennettu ja julkaistu Synkka Tuote -tuotetietopankissa (myöhemmin tuotetietopankki). Laadunvarmistuspalvelussa tarkastetaan, että toimitettujen tuotteiden tuotetiedot noudattavat GS1:n kulloinkin voimassa olevia tuotetietoja koskevia tarkastussääntöjä. Laadunvarmistuksen yhteydessä tuotetietopankissa olevia tuotetietoja verrataan palveluun toimitettuihin ja tarkastettaviin tuotteisiin ja niistä ilmeneviin tietoihin. Laadunvarmistuspalvelussa voidaan suorittaa tuotetietojen tarkastuksia ainoastaan sellaisten tuotteiden osalta, joita koskevat tuotetiedot on tallennettu ja julkaistu tuotetietopankissa. Kulloinkin voimassa olevat tarkastussäännöt on löytyvät osoitteesta 2. Käyttöehdot ja palvelun toiminta/markkinoille tulevat uudet tuotteet 1. Laadunvarmistuspalvelussa tarkastetaan ainoastaan sellaisia tuotteita, joista on toimitettu tarkastustilaukset laadunvarmistuspalveluun. 2. Asiakkaan tulee lähettää tarkastettavat tuotteet ja tulostettu tarkastustilauslomake laadunvarmistuspalveluun tarkastustilauslomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen. 3. Asiakas vastaa tarkastettavien tuotteiden oikeanlaisesta kuljetuksesta tarkastuspisteeseen. Laadunvarmistuspalvelu vastaa tuotteiden oikeanlaisesta varastoinnista tarkastuksen ajan. 4. Asiakkaan tulee ilmoittaa tarkastustilauslomakkeessa arvioitu saapumisaika tarkastuspisteeseen. Laadunvarmistuspalvelussa pyritään siihen, että tarkastaminen suoritetaan viiden (5) työpäivän kuluessa siitä kun tarkastettavat tuotteet on vastaanotettu tarkastuspisteessä. 5. Tarkastuksen jälkeen tarkastusraportti lähetetään asiakkaan laadunvarmistuspalvelun sopimuksessa määrittämään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Tieto tarkastuksen tuloksesta (hyväksytty/hylätty) lähetetään myös tuotetietojen vastaanottajille. 6. Asiakkaan tulee korjata tarkastuksessa mahdollisesti havaitut virheet tuotetietopankin tuotetiedoissa viiden (5) työpäivän sisällä tarkastusraportin lähettämisestä. 7. Tarkastettavaa tuotetta säilytetään laadunvarmistuspalvelussa siihen asti kunnes hyväksytty tulos on saavutettu, kuitenkin korkeintaan kaksi (2) viikkoa kyseisen tuotteen tarkastuksen aloittamisesta. 1/2

2 Liite 1 8. Tarkastuksen päätyttyä tarkastetun tuotteen kanssa toimitaan asiakkaan tarkastustilauksen yhteydessä määrittelemällä tavalla seuraavasti: Tuote lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen; Asiakkaalle ilmoitetaan kun tarkastetut tuotteet ovat noudettavissa tarkastuspisteestä. Asiakas vastaa noudosta itselleen aiheutuvista kustannuksista; tai Tuote hävitetään. 3. Käyttöehdot ja palvelun toiminta/olemassa olevat tuotteet 1. Laadunvarmistustarkastukset suoritetaan tuotetietojen vastaanottajien tiloissa. 2. Olemassa olevien tuotteiden tarkastukset tehdään ilman erillisiä tarkastustilauksia. GS1 määrittelee tarkastettavat tuotteet. 3. Tarkastuksen jälkeen tarkastusraportti lähetetään asiakkaan laadunvarmistuspalvelun sopimuksessa määrittämään yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Tieto tarkastuksen tuloksesta (hyväksytty/hylätty) lähetetään myös tuotetietojen vastaanottajille. 4. Asiakkaan tulee korjata tarkastuksessa mahdollisesti havaitut virheet tuotetiedoissa neljän (4) viikon kuluessa tarkastusraportin lähettämisestä asiakkaalle. Asiakaspalvelu GS1 Asiakaspalvelu auttaa kaikissa palveluun liittyvissä kysymyksissä arkisin klo puh , sähköposti: Tämä palvelukuvaus on voimassa toistaiseksi. 2/2

3 SYNKKA LAATU -KÄYTTÖEHDOT TAVARANTOIMITTAJA- ASIAKKAALLE TUOTETIETOJEN LAADUNVARMISTUS VERRATTAESSA NIITÄ TARKASTETTAVAAN TUOTTEESEEN 1. Johdanto Nämä käyttöehdot koskevat Keskuskauppakamarin Palvelu Oy:n (jäljempänä palvelun tarjoaja) tavarantoimittaja-asiakkaalle (jäljempänä asiakas) tarjoamaa Synkka laatu -laadunvarmistuspalvelua (jäljempänä palvelu). Sopimus tehdään palvelun tarjoajan ja asiakkaan välille. Palvelussa tarkistetaan, että tarkastettavien tuotteiden tiedot vastaavat GS1 Finland Oy:n (jäljempänä GS1) tuotetietopankista ilmeneviä tuotetietoja ja että kyseiset tuotetiedot noudattavat GS1:n voimassa olevia tuotetietoja koskevia tarkastussääntöjä, jotka löytyvät palvelun kotisivuilta osoitteesta Palvelukuvaus on varsinaisen sopimuksen liitteenä ja se löytyy myös osoitteesta 2. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen mukaisesti. Jotta palvelun tarjoaja voi tarjota palvelua, tulee asiakkaan noudattaa käyttöehtoja ja täyttää palvelukuvauksesta ilmenevät ehdot. Jos asiakas ei täytä edellä mainittuja ehtoja, palvelun tarjoajalla on oikeus veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen korvaus muun muassa ilman tarkastustilausta lähettyä tavaranäytettä koskevista toimenpiteistä liittyen esimerkiksi kyseisen tavaranäytteen vastaanottoon ja käsittelyyn. Asiakas vastaa tarkastettavan tuotteen toimittamisesta palvelukuvauksen mukaisesti tarkastuspisteeseen omalla riskillä ja kustannuksella. Asiakas sitoutuu omalla kustannuksellaan edistämään palvelun hyödyntämistä omassa organisaatiossaan ja kouluttamaan henkilökuntaansa palvelun hyödyntämiseen. Asiakkaan on viivytyksettä ilmoitettava palvelun tarjoajalle muutoksista, jotka koskevat (i) asiakkaan nimeä ja/tai Y-tunnusta, (ii) yhteyshenkilöä, (iii) osoitetta ja sähköpostiosoitetta, ja (iv) muita asiakkaan sopimuksessa ilmoittamia tietoja, joilla voidaan olettaa olevan merkitystä palvelun tarjoajalle. 1/4

4 3. Palvelun tarjoajan oikeudet ja velvollisuudet Palvelun tarjoaja tarjoaa palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla palvelukuvauksen mukaisesti. Palvelun tarjoaja vastaa siitä, että asiakkaan palvelua varten palvelun tarjoajalle luovuttamia tavaranäytteitä säilytetään turvallisella ja asianmukaisella tavalla. Palvelun tarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun tarjoamisessa. Palvelun tarjoajalla on oikeus säilyttää tietoja, joita palvelun tarjoaja on asiakkaalta saanut palvelun yhteydessä. Palvelun tarjoaja voi käyttää kyseisiä tietoja muun muassa palvelun laadun kehittämisessä ja tilastoinnissa. Palvelun tarjoajalla on oikeus julkaista asiakkaan nimi palvelun kotisivuilla. Palvelun tarjoajalla on oikeus tilapäisesti ottaa palvelu pois käytöstä, kun se on välttämätöntä muun muassa tietojärjestelmän huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palvelun tarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se tapahtuu sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palvelun tarjoaja ilmoittaa asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan etukäteen palveluiden kotisivuilla. Palvelun tarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvia menetyksiä tai vahinkoja. Asiakaspalvelun aukioloajat ja yhteystiedot ilmoitetaan palvelukuvauksessa ja palvelun kotisivuilla. 4. Palvelun muutokset Palvelun tarjoajalla on oikeus tehdä palveluun muutoksia, jotka voivat koskea muun muassa tunnistautumista, käyttötapaa, teknisiä tietoja, järjestelmää tai asiakaspalvelua. Muutoksista tiedotetaan palvelun kotisivuilla ja niistä lähetetään tieto sähköpostitse asiakkaalle. 5. Palvelun tarjoajan vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus Palvelun tarjoajan palvelua koskeva vastuu edellyttää, että asiakas täyttää näiden käyttöehtojen ja palvelukuvauksen mukaiset velvoitteensa. Jos palveluun tulee vika, palvelun tarjoajalla on oikeus korjata vika. Palvelun tarjoaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti tapahtuneista virheistä tai niistä aiheutuneista vahingoista. Palvelun tarjoaja ei vastaa tilapäisten käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Palvelun tarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen, kuten tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta aiheutuvista vahingoista. Palvelun tarjoaja on kuitenkin velvollinen korvaamaan asiakkaalle tämän toteen näyttämän välittömän vahingon, joka aiheutuu palvelun tarjoajan törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta tai laiminlyönnistä. Palvelun tarjoaja korvaa myös sen huolimattomuudesta aiheutuvat tavaranäytteiden vauriot. Palvelun tarjoaja vastuu asiakkaalle rajoittuu kaikissa tapauksissa korvauksen määrään, jonka asiakas on maksanut palvelun tarjoajalle palvelun käytöstä viimeisen vuoden aikana 2/4

5 ennen vahingon tapahtumista. Korvausvaatimus tulee tehdä viimeistään vuoden kuluessa siitä päivästä, jolloin asiakas sai tietoonsa tai asiakkaan olisi pitänyt saada tietoonsa olosuhteesta, johon korvausvaatimus perustuu. Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen epäsuorasta vahingosta, kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, liiketulon saamatta jäämisestä, maineelle aiheutuvasta vahingosta tai asiakkaan palvelussa menettämistä tiedoista. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palvelun tarjoajalta muita korvauksia kuin mitä näissä ehdoissa on mainittu. 6. Ylivoimainen este Palvelun tarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta palvelun tarjoajan toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Ylivoimaisena esteenä pidetään sotaa, sodan uhkaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiötä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta hankittujen tai kolmannen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä taikka kolmannesta johtuvaa seikkaa, joka on palvelun tarjoajasta riippumaton tai muusta syystä, jota palvelun tarjoaja ei ole kohtuudella ole voinut ottaa huomioon eikä estää tai voittaa sen vaikutusta. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostain edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava asiakkaalle viivytyksettä palveluiden kotisivuilla. 7. Maksut ja maksuehdot Myöhästyneeseen maksuun lisätään korkolain mukainen viivästyskorko sekä muistutusmaksu ja muut perintäkulut, kuten esimerkiksi perintämaksu. Jos asiakkaan maksu viivästyy kolmekymmentä (30) päivää, palvelun tarjoajalla on lisäksi oikeus sulkea asiakkaan yhteys palveluun liittyvään tietojärjestelmään. 8. Voimassaolo ja irtisanominen Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sopijapuolten välillä muuta ole kirjallisesti sovittu. Sopimus voidaan irtisanoa kirjallisesti milloin tahansa päättymään sen kalenterivuoden lopussa, jona irtisanominen tapahtuu. Asiakkaalla on kuitenkin aina oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi kolmenkymmenen (30) päivän ajan, kun kohdan 9 mukainen muutos tai lisäys, jonka merkitys on huomattava, tulee voimaan. 3/4

6 9. Käyttöehtojen muutokset ja lisäykset Nämä käyttöehdot tulevat voimaan ja ovat voimassa toistaiseksi. Palvelun tarjoajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun asiakkaalle on toimitettu ilmoitus tällaisesta muutoksesta ja muutoksesta on tiedotettu palveluiden kotisivuilla. Asiakkaalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisesti palvelun tarjoajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa muutoksen voimaantulopäivästä lukien. Käyttöehtojen vähäiset muutokset tai lisäykset sekä palvelun käytöstä perittävien korvausten muutokset voidaan kuitenkin ottaa käyttöön neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun muutos tai lisäys on julkaistu palveluiden kotisivuilla. 10. Sopimuksen siirtäminen Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman palvelun tarjoajan kirjallista suostumusta. Palvelun tarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle, kuten GS1:lle. Palvelun tarjoaja ilmoittaa siirrosta asiakkaalle etukäteen. Palvelutarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa vain siirronsaajalle. 11. Riitojen ratkaiseminen Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 4/4

7 Liite 3 SYNKKA LAATU -HINNASTO Tuotetietopankissa olemassa olevat tuotteet (hinnat euroissa) Jos tarkastettavissa tuotetiedoissa ei havaita virheitä ensimmäisessä tarkastuksessa, yrityksellenne ei koidu tarkastamisesta kustannuksia. Tarkastettava yksikkö Tarkastus hyväksytty Tarkastus hylätty Kuluttajapakkaus 0 /tuote 30 /tuote Myyntierä 0 /tuote 30 /tuote Uudet tuotteet (hinnat euroissa) Uusien tuotteiden osalta tarkastukseen sisältyvät myyntierä tai tukkupakkaus ja vähittäistuote. Jos tarkastustulos on hylätty, tuotetiedoille tehdään uusintatarkastus. Uusintatarkastus on maksullinen tarkastustuloksesta riippumatta. Tarkastus Ensimmäinen tarkastus on hyväksytty Ensimmäinen tarkastus on hylätty Palvelumaksu 0 /tuote 30 /tuote 1. uusintatarkastus (tehdään, jos edellinen tarkastuskerta on hylätty) 60 /tuote 2. uusintatarkastus (tehdään, jos edellinen tarkastuskerta on hylätty) 500 /tuote 3. uusintatarkastus (tehdään, jos edellinen tarkastuskerta on hylätty) 1000 /tuote 4. uusintatarkastus (tehdään, jos edellinen tarkastuskerta on hylätty) 2000 /tuote Muut maksut Virheelliset tai puutteelliset tarkastustilaukset 80 /tilaus. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi ja hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero (alv 24 %).

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ

Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Netplaza Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot 1.7.2010 1 YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Netplaza Oy:n (yhtiö) palveluiden toimituksiin kuluttaja- tai yritysasiakkaille (asiakas). Lisäksi sovelletaan

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen

Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot. Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen Suupohjan Seutuverkko Oy:n liittymäsopimuksen yleiset sopimusehdot Sopimusehdot voimassa 8.4.2009 alkaen 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Suupohjan Seutuverkko Oy:n (Verkon omistaja) liittymien toimituksiin

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010)

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) Sivu 1/6 YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) 1. Sopimusosapuolet Erillisessä sopimuksessa osapuolet ovat K&T neutech Oy ja sopimuksen tekevä osapuoli jäljempänä Asiakas. 2. Sopimuksen kohde Sopimuksella

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla "Hyväksyn erityisehdot" ja painamalla LATAA-painiketta.

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Käyttöehtoja rastittamalla Hyväksyn erityisehdot ja painamalla LATAA-painiketta. KÄYTTÖEHTOJEN SOVELTAMINEN JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN DNA Prepaid -palveluissa noudatetaan DNA Prepaidin toimitusehtoja. Näitä käyttöehtoja noudatetaan DNA Prepaid Latauspalvelussa (jäljempänä Palvelu).

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä

Käyttöehdot. Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot. Versio 2014.01.31. Yleistä Käyttöehdot Tilaajavastuu Oy:n yleiset käyttöehdot Versio 2014.01.31 Yleistä Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ST ) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu.

TÄHTIKUITU OY PL 60, 99601 Sodankylä Puhelin: +358 40 764 8213 Y-tunnus: 42547673-4 sähköposti: etunimi.sukunimi@tahtikuitu.fi www.tähtikuitu. YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Tähtikuitu Oy:n liittymien toimituksiin yksityis- ja yritysasiakkailla (asiakas) ellei muuta erikseen sovita. Lisäksi sovelletaan palvelukohtaisia

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015

1. Yleistä. 2. Sopimuksen syntyminen. 3. Toimitus. Yleiset sopimusehdot 1 1.7.2015 Yleiset sopimusehdot 1 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan :n (Kuituverkot Oy) liittymien ja yhteyspalvelujen toimituksiin yksityis-, yritys- ja julkisasiakkaille (asiakas) ellei muuta erikseen sovita.

Lisätiedot

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO REILUNET-LAAJAKAISTALIITTYMÄN KÄYTTÖÖNOTTO Riippuen taloyhtiössä käytetystä tekniikasta, saatat tarvita liittymän käyttöön erillisen ADSL-päätelaitteen (modeemi). Liittymän jakamiseksi useammille laitteille

Lisätiedot

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille

Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille Axxion Oy:n vakiosopimusehdot WWW-hotellija virtuaalipalvelinasiakkaille 1. Soveltamisala Näitä vakiosopimusehtoja sovelletaan Axxion Oy:n asiakkaalle toimittamiin WWW-hotellija virtuaalipalvelinpalveluihin,

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot