Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion?"

Transkriptio

1

2 Sisällysluettelo Innehåll Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Varuboden-Oslan toimialue 8 9 Varuboden-Oslas verksamhetsområde Marketkauppa Markethandeln Sokos Sokos Rauta- ja puutarhakauppa Järn- och trädgårdshandeln S-market Åland S-market Åland Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa Trafikbutik- och bränslehandeln Ravintolat Restauranger Autokauppa Bilhandeln Asiakasomistajuus Ägarkundskap S-Pankki S-Banken Henkilöstö Personalen Oman alueen asialla För den egna regionen Hyvä hallintotapa God förvaltningssed Varuboden-Oslan johto Varuboden-Oslas ledning Avainluvut Nyckeltal Mikä on S-ryhmä? Vad är S-gruppen? Toimipaikat 42 Verksamhetsställen Toimitus / Redaktion: Viestintäsalot Oy Ulkoasu / Layout: Oskari Kiiski Valokuvat / Bilder: Petteri Kitti Painopaikka / Tryckeri: PunaMusta Painotuote 2 3

3 Hyvät asiakasomistajat! kaksi hyvin menestynyttä osuuskauppaa, läntisellä Uudellamaalla toiminut Osuuskunta Varuboden ja itäisellä Uudellamaalla toiminut Osuuskauppa Osla yhdistivät voimansa. Syntyi täysin uusi, entistä suurempi ja palvelukykyisempi yritys, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag. Keskusteluja fuusiosta käytiin lähes kaksi vuotta ja ne sujuivat poikkeuksellisen hyvässä hengessä. Alusta lähtien molemmilla osapuolilla oli aito kiinnostus lähteä kehittämään asiakasomistajien palveluja entistäkin vakaammalta pohjalta. Suurempi koko merkitsee vahvempaa tasetta ja isompaa kassavirtaa. Asiakasomistajien näkökulmasta tämä tarkoittaa palvelujen monipuolistumista ja parantumista, kun osuuskaupan kyky investoida vahvistuu entisestään. Toimialueen kuntiin kasvava, mutta samanaikaisesti vakavarainen yritys tuo työllisyyttä ja monipuolisempia palveluja ja lisää siten alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana. Toisin kuin fuusioissa usein tapahtuu, Varubodenin ja Oslan yhdistyminen ei aiheuttanut työpaikkojen menetyksiä. Päinvastoin, työvoiman tarve tulee yhä kasvamaan, kuten se kasvoi molemmissa osuuskaupoissa jo ennen yhdistymistä. Henkilökunnalle uusi osuuskauppa merkitseekin turvallisuutta ja entistä enemmän vaihtoehtoja työuralla ja työpaikoissa. Oikeastaan on helppo ymmärtää, miksi Varuboden ja Osla päätyivät tähän ratkaisuun. Ne olivat hyvin samankaltaisia yrityksiä ja niitä yhdistävät monet tärkeät asiat. Molemmat ovat toimineet pääkaupunkiseudun välittömässä läheisyydessä, voimakkaalla väestönkasvualueella. Leimallinen piirre on rannikon läheisyys, saaristo ja runsas kesäasutus, jonka merkitys kaupankäynnille on suuri. Lisäksi molemmat osuuskaupat ovat olleet kaksikielisiä ja nähneet tärkeäksi turvata palveluiden hyvän saatavuuden molemmilla kotimaisilla kielillä. Yhdistyessään osuuskaupat olivat lähes samankokoisia ja molemmat kasvuhakuisia. Varuboden-Oslan alueella toteutetaan tällä hetkellä lukuisia mittavia liiketoimintahankkeita. Niitä ovat muun muassa toiminnan käynnistyminen Ahvenanmaalla, Porvoon Sokoksen uudistus ja laajennus sekä Sipoon Nikkilän liikennemyymälän uudistaminen. Näistä ja monista muista hankkeista voit lukea tästä esitteestä tai verkkosivuiltamme. Toimitusjohtajana pidän tärkeimpänä tehtävänäni luoda uutta, mutta samanaikaisesti kunnioittaa sitä, mitä on saavutettu. Olen päässyt kippariksi laivaan, jonka kurssi on selkeä ja miehistö mitä parhain. Tervetuloa mukaan kaikki nykyiset ja uudet asiakasomistajat! Arto Piela Toimitusjohtaja Bästa ägarkunder! Den 1 juli 2011 förenades två framgångsrika handelslag, Andelslaget Varuboden, som verkat i Västra Nyland och Osuuskauppa Osla Handelslag, som verkat i Östra Nyland, sina krafter. Ett nytt, större företag med bättre förmåga att betjäna, Osuuskauppa Varuboden- Osla Handelslag, föddes. Fusionsdiskussionerna pågick nästan två år, och de fördes i en exceptionellt god anda. Ända från början var båda parter genuint intresserade av att utveckla tjänsterna för ägarkunderna utgående från en ännu stabilare grund. Det större formatet innebär en starkare balans och ett större kassaflöde. Ur ägarkundernas synvinkel innebär detta en mångsidigare och bättre service då handelslagets investeringsförmåga förbättras. Det solida företaget, som växer i kommunerna inom verksamhetsområdet, genererar arbetstillfällen och en mångsidigare service och ökar på det sättet områdets attraktionskraft som boningsort. I motsats till hur det gått vid många andra fusioner, förorsakade inte samgången mellan Varuboden och Osla någon förlust av arbetsplatser. Tvärtom, behovet av arbetskraft fortsätter att öka på samma sätt som det ökade i de två handelslagen redan före fusionen. För personalen innebär det nya handelslaget trygghet och flera alternativ då det gäller karriär och arbetsplatser. Egentligen är det lätt att förstå varför Varuboden och Osla fastnade för den här lösningen. Som företag var de väldigt lika och de har flera viktiga gemensamma nämnare. Båda har verkat i omedelbar närhet till huvudstadsregionen, på ett område där befolkningen ökar kraftigt. Ett typiskt drag är närheten till kusten, skärgården och de många sommargästerna, som är av stor betydelse för handeln. Dessutom har båda handelslagen varit tvåspråkiga och ansett det viktigt att trygga en god tillgång på service på båda språken. Vid samgången var handelslagen nästan lika stora och båda var tillväxtorienterade. Varuboden-Osla genomför för tillfället flera omfattande investeringar inom sitt område. Bland dem kan inledandet av affärsverksamhet på Åland, förnyandet och förstorandet av Sokos i Borgå och förnyandet av trafikbutiken i Nickby i Sibbo nämnas. Om dessa och flera andra projekt kan du läsa i den här broschyren eller på vår webbplats. I egenskap av verkställande direktör ser jag som min viktigaste uppgift att skapa nytt, men att samtidigt högakta det vi uppnått. Jag har valts till skeppare för ett fartyg vars kurs är fast och besättning utmärkt. Välkomna med, alla nuvarande och nya ägarkunder! Arto Piela Verkställande direktör Toiminta-ajatus Varuboden-Osla on itsenäinen alueosuuskauppa, joka tuottaa toimialueellaan laadukkaita palveluja, etuja ja hyvinvointia ensisijaisesti asiakasomistajilleen sekä muille asiakkailleen. Verksamhetsidé Varuboden-Osla är ett självständigt handelslag, som inom sitt verksamhetsområde producerar högklassiga tjänster, förmåner och välmående i första hand för sina ägarkunder samt andra kunder. Arvot Varuboden-Oslan arvot perustuvat asiakasomistajuuteen. Perusarvot ovat tuloksellisuus, luotettavuus, vastuullisuus, paikallisuus ja ihmisläheisyys. Värden Varuboden-Oslas värden grundar sig på ägarkundskapet. Grundvärden är lönsamhet, pålitlighet, ansvarsfullhet, lokalnärvaro och människonärhet. Päämäärä Varuboden-Osla on toimialueensa johtava ja asiakasomistajiensa ensisijainen kaupan alan palveluiden tuottaja. Varuboden-Osla on toimialueellaan selkeä markkinajohtaja päivittäistavara- ja polttonestekaupassa. Syfte Varuboden-Osla är den ledande och ägarkundernas främsta producent av handelsbranschens tjänster inom sitt verksamhetsområde. Varuboden-Osla är en klar marknadsledare inom dagligvaru- och bränslehandeln på sitt verksamhetsområde. 4 5

4 Solmittiin järkiavioliitto Ett resonemangsäktenskap Varuboden-Oslan hallintoneuvoston puheenjohtaja, maanviljelysneuvos Marcus H. Borgström, varapuheenjohtaja, Pohjolan Voima Oy:n johtaja Seppo Ehanti sekä Osuuskunta Varubodenin toimitusjohtajan tehtävistä eläkkeelle siirtyvä kauppaneuvos Folke Lindström kokoontuivat aamukahville kertomaan osuuskauppafuusion vaiheista ja arvioimaan sen merkitystä. Ordförande för Varuboden-Oslas förvaltningsråd, lantbruksrådet Marcus H. Borgström, Seppo Ehanti, direktör vid Pohjolan Voima Oy och kommerserådet Folke Lindström, snart pensionerad Varuboden-vd, samlades för att dricka morgonkaffe, berätta om de olika fusionsskedena och för att bedöma betydelsen av fusionen. Kävimme ensimmäisen keskustelun fuusion mahdollisuudesta silloisen Osuuskauppa Oslan toimitusjohtajan Arto Pielan kanssa huhtikuussa Kun meillä oli asiasta samanlaiset näkemykset, otimme välittömästi keskusteluun mukaan hallinnon avainhenkilöt, ennen muuta hallintoneuvostojen puheenjohtajat, Folke Lindström muistelee. Vaikka tiesimme, että ajatuksella on laajaa kannatusta ja erinomaiset läpimenomahdollisuudet, päätimme, että tätä asiaa emme hätäilemällä pilaa. Yritysfuusio on valmisteltava erittäin huolellisesti, pienimpiä yksityiskohtia myöten, ja aikaa ihmisten sitouttamiseen on varattava riittävästi, hän jatkaa. Kuitenkin hyvin pian osuuskauppayrityksen periaatteiden mukaisesti laajempi joukko ihmisiä oli vihittävä asiaan. Tämä tapahtui yhteisillä illallisilla, jotka järjestettiin molempien osuuskauppojen hallituksille ja hallintoneuvoston puheenjohtajistolle. Henki oli hyvä, ja asiat alkoivat edetä välittömästi. Samanlaiset lähtökohdat Seppo Ehanti toimi aiemmin Osuuskauppa Oslan hallintoneuvoston puheenjohtajana. Hän kertoo, että yksi vahva ajatus fuusion taustalla oli toteuttaa S-ryhmän strategiaa. Sen mukaan alueosuuskauppojen määrää tulee vielä nykyisestä jonkin verran pienentää ja hyödyntää luontaiset yhdistymismahdollisuudet. Sekä Varuboden että Osla toimivat Suomen nopeimmin kasvavilla alueilla. Niiden liiketoiminnan rakenne oli hyvin identtinen ja molempien taloudellinen menestys erinomainen. Lisäksi molemmat olivat kaksikielisiä ja kokivat tärkeäksi turvata kaksikielisten palveluiden säilymisen, Ehanti toteaa. Marcus H. Borgström, joka ennen fuusiota oli Varubodenin hallintoneuvoston puheenjohtaja, täydentää, että pääkaupunkiseudun läheisyydestä huolimatta molemmat osuuskaupat tunsivat erinomaisesti myös tarpeet maaseudulla, jossa niiden juuret ovat. Asiakasomistajien suhtautuminen fuusioon on hyvin pragmaattista. Heille on tärkeintä se, että lähellä olevat palvelut toimivat hyvin. Taloudellisesti entistä vahvempi osuuskauppa oli siis hyvä viesti kerrottavaksi, Borgström sanoo. Den första diskussionen om möjligheterna till en fusion förde jag med Arto Piela, verkställande direktör för dåvarande Osuuskauppa Osla Handelslag i april Eftersom vi var av samma uppfattning involverade vi omedelbart nyckelpersonerna i förvaltningen i diskussionen, speciellt ordförandena för förvaltningsråden, drar sig Folke Lindström till minnes. Även om vi visste att det fanns ett brett stöd för tanken och att chanserna för att den skulle godkännas var stora, beslöt vi att skynda långsamt. En företagsfusion måste man förbereda synnerligen noggrannt, också då det gäller de minsta detaljerna, och man måste reservera tillräckligt med tid för att få folk att förbinda sig, fortsätter han. Mycket snart blev man i varje fall tvungen att, i enlighet med principerna för ett handelslag, inviga en större grupp människor i frågan. Det skedde vid gemensamma middagar som ordnades för de två handelslagens styrelser och förvaltningsrådens presidier. Stämningen var god och ärendet avancerade omedelbart. Likadana utgångspunkter Seppo Ehanti ledde tidigare ordet i Oslas förvaltningsråd. Han berättar att en av de bärande tankarna bakom fusionen var att förverkliga S-gruppens strategi. Enligt den ska antalet regionhandelslag ytterligare minskas något och man ska utnyttja möjligheterna till naturliga samgångar. Både Varuboden och Osla verkade i de delar av landet som har den snabbaste tillväxten. Strukturen i verksamheten var så gott som identisk och båda hade en utmärkt ekonomisk framgång. Dessutom var båda tvåspråkiga och ansåg det viktigt att bevara den tvåspråkiga servicen, konstaterar Ehanti. Marcus H. Borgström, som var ordförande för Varubodens förvaltningsråd före fusionen, fyller i att bägge handelslagen, trots närheten till huvudstadsregionen, hade en klar uppfattning om behoven även på landsbygden, där handelslagen har sina rötter. Ägarkunderna förhöll sig mycket pragmatiskt till fusionen. För dem är det viktigaste att servicen är nära och fungerar bra. Vi kunde alltså gå ut med ett positivt budskap: att vi får ett ekonomiskt starkare handelslag, säger Borgström. Seppo Ehanti, Marcus H. Borgström ja Folke Lindström uskovat, että fuusio parantaa entisestään osuuskaupan kilpailukykyä ja sen ansiosta palveluita asiakasomistajille. Vaaleissa voi vaikuttaa Miehet tuumaavat ykskantaan, että osuuskauppojen yhdistyminen oli järkiavioliitto. Siihen ei ollut minkäänlaista pakkoa, eikä sillä ollut minkäänlaisia kielteisiä vaikutuksia. Esimerkiksi yhtään henkilöä ei yhdistymisen johdosta irtisanottu, vaan päinvastoin, uusi osuuskauppa tarvitsee jo lähivuosina runsaasti uutta työvoimaa. Keskeinen asia fuusion onnistumiselle oli varmasti, että molemmissa osuuskaupoissa huolehdittiin hyvin sisäisestä viestinnästä. Informaatiota jaettiin runsaasti päätöksenteon pohjaksi, Seppo Ehanti kiittelee. Lokakuussa 2011 järjestettävissä vaaleissa Varuboden-Osla saa uuden, ylimmän päätöksentekoelimen, kun sille valitaan edustajisto. Hallintoneuvoston puheenjohtaja Marcus H. Borgström toivoo, että asiakasomistajat käyttävät mahdollisuuttaan vaikuttaa eli äänestävät aktiivisesti. Edustajiston vaalissa kiteytyy osuuskunnan demokraattinen olemus. Hallinto, jossa on mukana monenlaista osaamista, on liiketoiminnalle suuri voimavara, hän muistuttaa. Seppo Ehanti, Marcus H. Borgström och Folke Lindström är övertygade om att fusionen ytterligare förbättrar handelslagets konkurrenskraft och därmed servicen för ägarkunderna. Påverka i valet Herrarna är synnerligen eniga om att fusionen var ett resonemangsäktenskap. Det fanns varken några tvingande orsaker eller negativa effekter. Man sade till exempel inte upp en enda person till följd av fusionen. Tvärtom behöver det nya handelslaget mycket ny arbetskraft redan under de närmaste åren. En central orsak till att fusionen lyckades var säkert att båda handelslagen vinnlade sig om den interna kommunikationen. Man förmedlade stora mängder information som underlag för beslutsfattandet, säger Seppo Ehanti. I det val, som ordnas i oktober 2011, får Varuboden-Osla ett nytt fullmäktige som är handelslagets högsta beslutsfattande organ. Marcus H. Borgström hoppas att ägarkunderna utnyttjar sin möjlighet att påverka, det vill säga röstar aktivt. I fullmäktigevalet kristalliseras handelslagets demokratiska särart. En förvaltning, där många slag av kunnande är representerat, är en betydande resurs för affärsverksamheten, påminner han. 6 7

5 Lohja/Lojo Pornainen/Borgnäs Askola Pukkila Lapinjärvi/Lappträsk Raasepori/Raseborg Pohja/Pojo Tammisaari/Ekenäs Karjaa/Karis Kauniainen/Grankulla Sipoo/Sibbo - Loviisa/Lovisa Liljendal Ruotsinpyhtää/Strömfors Loviisa/Lovisa Pernaja/Pernå Varuboden-Osla uusi alueosuuskauppa Osuuskunta Varuboden ja Osuuskauppa Osla yhdistyivät ja syntyi entistä suurempi ja kilpailukykyisempi alueosuuskauppa. Varuboden-Oslalla on noin asiakasomistajaa. Omia toimipaikkoja on yhteensä yli 60. Varuboden-Osla tarjoaa palveluja päivittäistavarakaupassa, käyttötavarakaupassa, liikennemyymälä- ja polttonestekaupassa, autokaupassa, rauta-, kukka- ja puutarhakaupassa sekä ravintolakaupassa. Henkilökuntaa on noin Tämän lisäksi työllistetään suuri määrä kausiapulaisia. Uusi alueosuuskauppa on kooltaan merkittävä yritys. Sen vuosimyynnin 2011 arvioidaan nousevan runsaaseen 300 miljoonaan euroon. Toimialue käsittää 13 kuntaa Uudenmaan rannikkoseudulla. Lisäksi ensimmäinen toimipaikka avattiin kesäkuussa 2011 Ahvenanmaalla. Hanko/Hangö Ahvenanmaa/Åland Inkoo/Ingå Siuntio/Sjundeå Kirkkonummi/Kyrkslätt GrilliMarket Porvoo/Borgå Varuboden-Osla det nya handelslaget Andelslaget Varuboden och Osuuskauppa Osla Handelslag gick samman och den 1 juli 2011 föddes ett större och mera konkurrenskraftigt regionhandelslag. Varuboden-Osla har ca ägarkunder. Handelslaget har mer än 60 egna verksamhetsställen. Varuboden-Osla betjänar inom dagligvaruhandeln, bruksvaruhandeln, trafikbutiks- och bränslehandeln, bilhandeln, järn-, blomster- och trädgårdshandeln samt inom restauranghandeln. Antalet anställda är ca vartill handelslaget sysselsätter en stor mängd säsongbiträden. Storleksmässigt är det nya regionhandelslaget ett betydande företag. Årsförsäljningen beräknas stiga till dryckt 300 miljoner euro år Verksamhetsområdet omfattar 13 kommuner längs den nyländska kusten. Dessutom öppnade det första verksamhetsstället på Åland i juni

6 Ruokakaupat lähellä asiakasta Matbutiker nära kunden Varuboden-Osla haluaa olla asiakasomistajilleen edullinen, laajan valikoiman ruokaostospaikka. Tämän asiakaslupauksen se on lunastanut. Varuboden-Osla on toimialueellaan marketkaupan markkinajohtaja. Marketkaupasta suurin osa on ruokakauppaa, mutta myös käyttötavaraa myydään marketeissa, erityisesti Prismassa Kirkkonummella. Myös Porvoossa sijaitsevan S-market Näsin käyttötavarakaupan valikoima on laaja. Tämä myynniltään koko Suomen suurin S-market toimii S-market-ketjun pilottiyksikkönä käyttötavarakauppaa kehitettäessä. Jo nyt ja erityisesti lähitulevaisuudessa paikallisuus ja alueellisuus näkyvät marketeissa entistä enemmän. Osuuskaupan valikoimissa halutaan jatkuvasti kasvattaa paikallisten pientuottajien toimittamien elintarvikkeiden osuutta. Varuboden-Osla vill vara ett ställe där ägarkunderna förmånligt kan handla mat och välja bland ett brett utbud. Det här kundlöftet har handelslaget infriat. Varuboden-Osla är marknadsledare inom markethandeln på sitt verksamhetsområde. Största delen av markethandeln utgörs av handel med livsmedel, men marketarna säljer också bruksvaror, speciellt i Prisma i Kyrkslätt. Också Näse S-market i Borgå är välsorterad i fråga om bruksvaror. Den här S-marketen, som till försäljningen är störst i Finland, fungerar som pilotenhet då S-marketkedjan utvecklar handeln med bruksvaror. Redan nu, och speciellt inom en nära framtid, kommer de lokala och regionala inslagen att synas tydligare än tidigare. Avsikten är att ständigt öka andelen av lokala småproducenters livsmedel i sortimentet. Marketit pidetään kunnossa Varuboden-Oslan marketverkosto ulottuu Ahvenanmaalta Loviisaan. Se muodostuu Prisma-hypermarketista, 17 S-market-supermarketista ja 14 Sale-lähimyymälästä. Verkostoa täydentävät ABC-asemien ruokakaupat. Marketverkoston kunnossapito vaatii jatkuvia investointeja. Niitä tarvitaan niin myymälämiljöön viihtyisänä pitämiseen, kasvavien valikoimien edellyttämiin kalustehankintoihin kuin myymälätekniikan uusimiseen mm. energiatehokkuussyistä. Runsas vuosi sitten osuuskauppa osti Valintatalon Kauniaisista ja remontoi sen S-marketiksi. Asiakasomistajat ovat ottaneet uuden kaupan erinomaisesti vastaan. Samoin on käynyt Hangossa, jossa S-market uusittiin kuluvana vuonna täydellisesti. Merkittäviä viime vuosien investointeja ovat olleet myös S-market Näsin laajennus (2007), S-market Söderkullan rakentaminen (2009) ja Prismahypermarketin uudistus (2009). Koko Sale-lähimyymäläverkosto on uusittu 2000-luvun aikana. Marketarna i gott skick Varuboden-Oslas marketnätverk sträcker sig från Åland till Lovisa. Det består av en Prisma-hypermarket, 17 S-market supermarket enheter och 14 Sale-butiker. Nätverket kompletteras av ABC-stationernas mataffärer. Skötseln av marketnätverket kräver ständiga investeringar. De behövs för att upprätthålla en trivsam butiksmiljö, för att skaffa den rätta inredningen för de växande sortimenten och för att förnya den tekniska utrustningen, bland annat i syfte att förbättra energieffektiviteten. För ett drygt år sedan köpte handelslaget Valintatalo i Grankulla och byggde om butiken till en S-market. Ägarkunderna har gett den nya butiken ett utmärkt mottagande. I Hangö, där S-marketen i år har förnyats helt och hållet, har det gått på samma sätt. Andra betydande investeringar under de senaste åren är utvidgninen av Näse S-market (2007), uppförandet av Söderkulla S-market (2009) och förnyandet av Prisma-hypermarket (2009). Hela Sale-nätet har förnyats under 2000-talet. Sale Barösund sijaitsee Suomen vilkkaimman veneväylän varrella Inkoon saaristossa. Suurin osa asiakkaista tekeekin kauppareissunsa veneellä, ja talvisin ostoksille tullaan jäitä pitkin. Huippusesonki on kesällä, mutta saaristolaisia kauppa palvelee läpi vuoden. Suomessa on toki suurempia kauppoja kuin tämä, mutta näin hienoa näköalaa on tuskin missään, iloitsee myymäläpäällikkö Anne Ek. Anne tuntee jokaisen asiakkaansa ja kuulumiset vaihdetaan vaikkapa Salen terassilla. Uusia yksiköitä Kesäkuun 2011 alussa avattiin Inkoon Barösundissa uusi Saleyksikkö. Myös sen myynti on ylittänyt odotukset. Upeissa saaristomaisemissa toimiva viihtyisä Sale Barösund on hyvä esimerkki siitä, kuinka osuuskauppa haluaa turvata asiakasomistajiensa palvelut myös pienemmillä markkinoilla. Tällä hetkellä käynnissä olevista investoinneista mittavin on S-market Porvoon ja Porvoon Sokos-tavaratalon uudistus ja laajennus. Tavaratalon ruokaosastona tulee toimimaan uudenlainen S-market, joka tuo asiakasomistajien ulottuville myös herkkukaupan palvelut (ks. sivut 12 13). Sale Barösund är belägen invid Finlands livligast trafikerade farled för småbåtar i Ingå skärgård. Största delen av kunderna kommer med båt och på vintern kommer de över isen. Sommaren är högsäsong, men butiken betjänar skärgårdsborna året om. Det finns naturligtvis större butiker än den här i Finland, men så här fin utsikt finns det knappast någon annanstans, säger butikschef Anne Ek glatt. Anne känner alla sina kunder och hon pratar med dem till exempel på Sales terrass. Nya enheter I början av juni 2011 öppnades en ny Sale-enhet i Barösund i Ingå. Också dess försäljning har överträffat förväntningarna. Den trivsamma Sale Barösund, som verkar i en vacker skärgårdsmiljö, är ett typiskt exempel på hur handelslaget vill trygga betjäningen av sina ägarkunder också på mindre marknadsområden. Av de pågående investeringarna är förnyandet och förstorandet av Borgå S-market och Sokos-varuhuset i Borgå den största. En ny typ av S-market kommer att fungera som matavdelning i varuhuset. Den erbjuder ägarkunderna även delikatessbutikstjänster (se sidorna 12 13). 17 S-marketia, 14 Salea, Prisma Kirkkonummi 17 S-marketar, 14 Sale-butiker, Prisma Kyrkslätt Fuusiosta paljon hyötyä Osuuskauppojen yhdistymisen mukanaan tuomat edut marketkaupalle ovat kiistattomat. Investointimahdollisuudet paranevat entisestään ja monenlaisia tehokkuusetuja saavutetaan. Parhaiden käytäntöjen yhdistäminen ja osaamisen monistaminen on eräs fuusion päätavoitteista. Kaiken tämän halutaan näkyvän asiakkaille yhä parempana palveluna, kattavampana verkostona ja osuvampina valikoimina. Suurempi osuuskauppa on entistä valmiimpi kohtaamaan myös maailmantalouden myllerrykset. Ruokakauppaa, joka on osuuskaupan päätoimiala, eivät lamatkaan yleensä pahemmin heiluttele. Siihen, että kysyntä vaikeina aikoina siirtyy edullisempiin tuotteisiin, on toki varauduttu. S-ryhmän omien merkkien tarjonta kehittyy jatkuvasti ja niiden myynti kasvaa vauhdilla. Stor nytta av fusionen Det råder inget tvivel om de fördelar sammanslagningen av handelslagen medför. Investeringsmöjligheterna förbättras ytterligare och effektivitetsfördelarna är många. Att förena bästa praxis och att reproducera kunnandet är ett av huvudmålen med fusionen. Man vill att allt detta ska återspegla sig för kunden genom allt bättre betjäning, ett mera omfattande nätverk och mera tilltalande sortiment. Ett större handelslag har större beredskap att möta även omvälvningar i världsekonomin. Handeln med mat, handelslagets huvudbransch, påverkas i allmänhet inte nämnvärt ens av recessioner. Man har naturligtvis förberett sig för att efterfrågan under dåliga tider flyttar över till billigare produkter. Utbudet av S-grupppens egna märken utvecklas kontinuerligt och försäljningen av dem ökar i rask takt

7 Havainnekuva näyttää, millainen on Sokos Porvoon julkisivu loppuvuonna 2012, kun uudistuksen ensimmäinen vaihe valmistuu. Illustrationen visar hur Borgå Sokos fasad ser ut i slutet av 2012, då första skedet av förnyelsen är klar. Porvooseen uusi, uljas Sokos ja S-market Nya Sokos och S-market imponerar i Borgå Asiointi helpottuu Sokoksen uudistuksen ensimmäisen vaiheen on tarkoitus valmistua joulukauppaan 2012, ja koko hankkeen vuoden 2014 aikana. Sokos palvelee kuitenkin koko remontin ajan. Sokoksen myyntipinta-ala kaksinkertaistuu neliöön. Myymälämiljööstä tulee nykyistä avarampi ja valoisampi, ja tuotteiden määrä eri osastoilla kasvaa. Samaan aikaan, kun remontin ensimmäistä vaihetta jo toteutetaan, jatketaan uudistustöiden toisen vaiheen suunnittelua. Toisessa vaiheessa tavarataloon rakennetaan mm. uusi logistiikkakeskus, Elannon tontille liiketiloja ja asuntoja sekä pysäköintitalo Kaivokadun tontille. Toisen vaiheen rakentamistyöt alkavat joustavasti Sokoksen kiinteistön valmistumisen jälkeen. Asiointi Porvoon keskustassa helpottuu huomattavasti, kun pysäköintitalo valmistuu. Jo sitä ennen uusia pysäköintipaikkoja saadaan Piispankadun alle. Emotion ja Coffee House Porvooseen Keväällä 2012 osuuskauppa avaa Porvoossa Emotion-myymälän ja Coffee House -kahvilan Taidetehtaan uuteen kauppakeskukseen. Emotion on kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike, jonka valikoimista löytyvät kosmetiikan huippumerkit, tuoksut sekä laaja valikoima terveystuotteita, päivittäiskosmetiikkaa ja hiustenhoitotuotteita. Lisäksi valikoimiin kuuluvat miesten kosmetiikkatuotteet ja -tuoksut sekä naisten alusasut ja sukat. Coffee House puolestaan on tunnettu espressopohjaisista erikoiskahveistaan sekä hyvästä makean ja suolaisen kahvileivän valikoimastaan. Molemmat ovat S-ryhmän valtakunnallisia, nuorekkaita ketjuja. Porvoon Sokoksen ja sen yhteydessä sijaitsevan S-marketin laajennustyöt alkoivat toukokuussa Uudistuva Sokos tarjoaa asiakasomistajille entistä laajemmat ja laadukkaammat valikoimat ja S-market myös herkkukaupan palvelut. Varuboden-Oslan toteuttama hanke on osa Porvoon keskustan laajempaa uudistusta, joka ulottuu Sokos-korttelin lisäksi myöhemmässä vaiheessa ns. Elannon tontille ja Kaivokadun pysäköintialueelle. Rakennustyöt aloitettiin Sokos-kiinteistön toisesta kerroksesta, josta tavaratalon kodin ja ajanvietteen osasto muutti rakennustöiden ajaksi Linnankoskenkadulle. Samassa kerroksessa niin ikään sijainnut Rosso muutti Lundinkadulle, jossa se palvelee nyt täysin uudistuneena. Utvidgningen av Sokos i Borgå och S-marketen i anslutning till varuhuset inleddes i maj Det förnyade Sokos erbjuder ägarkunderna bredare och högklassigare sortiment. Dessutom erbjuder S-market delikatessbutikstjänster. Varuboden-Oslas projekt är en del av en större förnyelse av Borgå centrum. Förutom Sokos-kvarteret omfattar den i ett senare skede den så kallade Elanto-tomten, och parkeringen vid Brunnsgatan. Byggnadsarbetet inleddes i andra våningen i Sokos-fastigheten. Därifrån flyttade varuhusets avdelning för hem och underhållning till Linnankoskigatan för den tid byggnadsarbetena pågår. Rosso, som fanns i samma våning, flyttade till Lundagatan. Där betjänar restaurangen nu i totalt förnyat skick. Satu Nurkkala työskentelee Sokos Porvoon infossa. Info on talon sydän. Meneillään olevasta remontista on kyselty ja odotukset ovat korkealla, niin henkilökunnalla kuin asiakkaillakin. Talosta tulee nykyaikainen ja hieno, hän kertoo. Satu Nurkkala jobbar i info i Sokos i Borgå. Info är husets hjärta. Vi har fått många frågor om renoveringen och förväntningarna är höga, både bland personalen och bland kunderna. Huset blir modernt och fint, berättar hon. Lättare att handla Avsikten är att det första skedet av Sokos förnyelsen ska vara färdigt lagom till julhandeln 2012 och hela projektet under år Sokos betjänar dock hela tiden under renoveringen. Sokos försäljningsareal fördubblas till kvadratmeter. Butiksmiljön blir öppnare och ljusare än den nuvarande, och antalet produkter på de olika avdelningarna ökar. Samtidigt som det första skedet av renoveringen förverkligas fortsätter planeringen av det andra skedet av förnyelsearbetena. I det andra skedet byggs bland annat en logistikcentral i varuhuset, affärslokaler och bostäder på Elanto-tomten samt ett parkeringshus på tomten vid Brunnsgatan. Byggarbetena för det andra skedet inleds smidigt då Sokos-fastigheten står färdig. Det blir betydligt lättare att uträtta sina ärenden i centrum av Borgå då parkeringshuset blir färdigt. Redan före det färdigställs nya parkeringsplatser under Biskopsgatan. Herkullinen S-market Projektin ensimmäisessä vaiheessa S-marketille rakennetaan uudet tilat tavaratalon toiseen kerrokseen. S-market saa nykyiseen verrattuna tuplasti lisää myyntineliöitä, mikä mahdollistaa valikoimien reippaan kasvattamisen. Uudessa S-marketissa on tuttu, pysyvästi edullinen hintataso, mutta samalla se on oikea herkkukauppa. Valikoimissa ovat näkyvästi esillä mm. palvelutorilla myytävät valmisruuat, paikallisten tavarantoimittajien lähiruokatuotteet ja monenlaiset sesonkiherkut. S-market avataan toukokuussa 2012, minkä jälkeen sitä vielä laajennetaan toisessa vaiheessa. Silloin myymälään saadaan mm. oma jauholeipomo. Delikata S-market I det första skedet av projektet bygger man en ny lokal för S-market i varuhusets andra våning. S-market får en dubbelt större försäljningsareal jämfört med den nuvarande, något som gör det möjligt att bredda sortimenten avsevärt. Nya S-market tillämpar den bekanta, ständigt förmånliga prisnivån, men samtidigt är den en riktig delikatessbutik. Av produkterna kommer bland annat färdigmat, närmatsprodukter producerade av lokala varuleverantörer och många slags säsongprodukter att läggas fram synligt på betjäningstorget. S-marketen öppnas i maj 2012, varefter den ännu utvidgas genom ett andra utvidningsskede. Då får butiken bland annat ett eget mjölbageri. Sokos koti, Sokos kauneus ja Hyvä Olo -parturi kampaamo, Sokos pukeutuminen, Sokos Info (S-Pankin, Lippupalvelun ja Veikkauksen palvelut) Sokos hem, Sokos skönhet och Hyvä Olo-barberare och frisersalong, Sokos beklädnad, Sokos Info (S-Bankens och Biljettjänstens tjänster, samt Veikkaus-möjlighet) Emotion och Coffee House till Borgå Våren 2012 öppnar handelslaget en Emotion-butik och ett Coffee House-kafé i det nya affärscentret i Borgå Konstfabrik. Emotion är en specialaffär för skönhet och välmående. Dess sortiment omfattar de främsta märkena inom kosmetik, dofter samt ett brett sortiment hälsoprodukter, daglig kosmetika och hårvårdsprodukter. Sortimentet omfattar också kosmetikprodukter och dofter för herrar samt underkläder och strumpor för damer. Coffee House är i sin tur känt för sina espressobaserade specialkaffen samt för sitt goda utbud av sött och salt kaffebröd. Emotion och Coffe House är landsomfattande, ungdomliga kedjor inom S-gruppen

8 Remontoijille, rakentajille ja viherpeukaloille För renoverare, byggare och trädgårdsintresserade Rauta- ja puutarhakauppa on tärkeä osa asiakasomistajien palvelukokonaisuutta. Sitä kehitetään parhaillaan asiakasomistajien toiveiden mukaisesti. Rautakaupan palveluiden parantaminen on S-ryhmässä voimakkaan kehitystyön kohteena. Rakentamisen, remontoinnin ja sisustamisen tavaratalot, Kodin Terrat, levittäytyvät ympäri maata. Samanaikaisesti pystytetään S-Rauta-ketjua, jonka ensimmäiset yksiköt ovat aloittaneet toimintansa. Myös Prismojen rautaosastojen valikoimia ja palvelua parannetaan. S-Raudat Kirkkonummelle ja Hankoon Varuboden-Oslassa rautakaupan tuotteita myydään Prismassa sekä perinteisissä, jo yli 35 vuotta toimineissa rautakaupoissa eli Rautakeskus Kirkkonummella ja Rautakeskus Hangossa. Keväällä 2012 nämä molemmat yksiköt siirtyvät S-Rauta-ketjuun. Jo aiemmin niissä on tehty merkittäviä uudistuksia, joissa on laajennettu tiloja, kasvatettu valikoimia ja kiinnitetty erityistä huomiota asiakaspalvelun sujuvuuteen. Tehtyjen uudistusten myötä rautakaupan myynti onkin kehittynyt monien vaikeiden vuosien jälkeen hyvin. Uusien S-Rautojen liikeideaan uskotaan Varuboden-Oslassa vahvasti. S-Rauta on lähirautakauppa, joka on tarkoitettu tavallisille asiakasomistajille: remontoijille, rakentajille ja puutarhanhoidosta kiinnostuneille. Tärkeinä asiakkaina nähdään myös paikalliset urakoitsijat ja rakennusliikkeet. Puutarhatuotteita S-Rautojen yhteydessä myyvät Multasormimyymälät. Multasormi-brändillä on S-ryhmässä pitkä historia ja se tunnetaan hyvin. Aiemmin Multasormet ovat toimineet ainoastaan Agrimarket-myymälöiden yhteydessä. Rautakeskus Hanko / Järncentral Hangö, Rautakeskus Kirkkonummi / Järncentral Kyrkslätt S-Garden Porvoo / Borgå, S-Garden Loviisa / Lovisa Multasormi Kirkkonummi / Kyrkslätt Järn- och trädgårdshandeln är en viktig del av servicehelheten för ägarkunderna. Den utvecklas som bäst enligt ägarkundernas önskemål. S-gruppen satsar stort på att förbättra järnhandelstjänsterna. Kodin Terra, varuhusen för byggande, renovering och inredning, breder ut sig runt om i landet. Samtidigt bygger gruppen upp en S-Rauta-kedja, vars första enheter har inlett sin verksamhet. Även urvalet i Prismornas järnavdelningar förbättras. S-Rauta till Kyrkslätt och Hangö Varuboden-Osla säljer järnhandelsvaror i Prisma och i traditionella järnaffärer som redan verkat i mer än 35 år, det vill säga i Järncentralen i Kyrkslätt och Järncentralen i Hangö. Båda enheterna överförs till S-Rauta-kedjan våren De har redan tidigare genomgått omfattande moderniseringar. Lokalerna har förstorats, sortimenten har breddats och man har fäst speciell uppmärksamhet vid att kundbetjäningen ska vara smidig. Efter den här förnyelsen har järnhandelns försäljning utvecklats positivt efter många svåra år. Inom Varuboden-Osla tror man starkt på S-Rautas affärsidé. S-Rauta är en närbutik för järnvaror. Den är avsedd för vanliga ägarkunder: för renoverare, byggare och dem som är intresserade av trädgårdsskötsel. De lokala entreprenörerna och byggfirmorna är också viktiga kunder. I anslutning till S-Rauta-butikerna säljer Multasormibutikerna trädgårdsprodukter. Multasormi-brandet har en lång historia inom S-gruppen och det är välkänt. Tidigare verkade Multasormi-butikerna endast i samband med Agrimarket-butikerna. S-Gardenissa asiakasomistajia palvelee ammattitaitoinen henkilöstö. Jo 13 vuotta osuuskaupan palveluksessa työskennellyt Markus Nyström on koulutukseltaan puistopuutarhuri eli hän osaa neuvoa visaisemmissakin puutarhanhoitoon liittyvissä kysymyksissä. Henkilökuntaan kuuluu myös mm. floristeja, jotka osaavat kauniiden kukka-asetelmien ja sidontojen teon. Osaavaa puutarhakauppaa Puutarhakaupalla on tärkeä rooli ja merkitys Varuboden-Oslan asiakasomistajien palvelukokonaisuudessa. Toimialueella on huomattavan paljon pientaloasutusta. Lisäksi puutarhan ja pihan hoito sekä sisustaminen on tällä hetkellä voimakkaasti kasvava trendi. Osuuskauppa haluaa tarjota asiakasomistajilleen mahdollisimman hyvät tuotteet ja asiantuntevan palvelun tällä alueella. Sen palvelukokonaisuuden muodostavat Prisman kesäpihan puutarhakauppa, tulevien S-Rautojen Multasormi-myymälät sekä kaksi yksilöllistä S-Garden-myymälää, jotka toimivat S-market Näsin ja S-market Loviisan yhteydessä. Porvoon S-Gardenissa on tarjolla hyvä valikoima taimia ja puutarhatuotteita, viherkasveja, leikkokukkia ja valmiita kimppuja sekä erilaisia vihersisustamisen tuotteita. Ulkomyymälän toinen osa palvelee ympäri vuoden ja toinen osa avautuu keväällä puutarhakauden koittaessa. Loviisan S-Garden puolestaan on kattavan asiakaspalvelun kukkakauppa, jossa valmiiden kimppujen ja ruukkukasvien lisäksi saatavilla on ammattitaitoista sidontapalvelua sekä ruukkuja, katteita ja laaja valikoima tuotteita vihersisustamiseen. Kukkia arjen ja juhlan iloksi myydään lisäksi osuuskaupan kaikissa S-markeissa, Saleissa ja Prismassa. I S-Garden betjänas ägarkunderna av en yrkeskunnig personal. Markus Nyström, som jobbat för handelslaget i 13 år är parkträdgårdsmästare till utbildningen. Det betyder att han kan ge råd, också då det gäller svårare frågor om trädgårdsskötsel. I personalen ingår också florister som kan göra vackra blomsterarrangemang och buketter. Trädgårdshandel med kompetens Trädgårdshandeln spelar en viktig roll och har en stor betydelse för den helhet av tjänster som riktar sig till ägarkunderna. Inom verksamhetsområdet finns påfallande mycket småhusbebyggelse. Dessutom är skötseln av trädgårdar och gårdar samt inredning för tillfället en kraftigt växande trend. På det här området vill handelslaget erbjuda sina ägarkunder så bra produkter som möjligt och sakkunnig betjäning. Servicehelheten består av trädgårdshandeln på Prismas sommargård, framtida S-Rautas Multasormi-butiker samt två separata S-Garden-butiker som verkar i samband med S-market enheterna i Näse och Lovisa. Borgå S-Garden har ett stort utbud av plantor och trädgårdsprodukter, grönväxter, snittblommor och färdiga buketter samt olika produkter för att inreda med grönväxter. Den ena delen av utomhusbutiken betjänar året om och den andra öppnar på våren, på tröskeln till trädgårdssäsongen. Lovisa S-Garden är en blombutik med heltäckande kundservice. Förutom färdiga buketter och krukväxter tillhandahåller den yrkeskunnig blomsterbindningsservice samt krukor, täckningsmaterial och ett stort urval produkter för att dekorera med grönt. Dessutom säljs blommor för vardag och fest i handelslagets samtliga S-marketar, Sale-butiker och i Prisma

9 Odotettu avaus Ahvenanmaalla Efterlängtad öppning på Åland Kesäkuun 9. päivänä 2011 Ahvenanmaalla tehtiin pienimuotoista historiaa, kun kaikkien aikojen ensimmäinen S-market avasi ovensa Maarianhaminassa. Ahvenanmaalaiset ovat ottaneet uuden myymälän innostuneesti vastaan. Ensimmäisen kahden toimintakuukauden aikana lähes ahvenanmaalaista liittyi osuuskaupan asiakasomistajiksi, ja heitä tulee lisää jatkuvasti. Myös myynnillä mitattuna menestys on ollut erinomainen. S-market Åland tulee olemaan Varuboden-Oslan viiden suurimman S-marketin joukossa. Liiketoimintaa Ahvenanmaalla harjoittaa Varuboden-Oslan tytäryhtiö Varuboden på Åland Ab. Ahvenanmaan lainsäädännön mukaan tytäryhtiöllä on enemmistöltään ahvenanmaalaisista koostuva hallitus, jota johtaa kauppaneuvos Folke Lindström. Den 9 juni 2011 skrevs ett litet stycke åländsk historia då den genom tiderna första åländska S- marketen slog upp sina dörrar i Mariehamn. Ålänningarna har tagit emot den nya butiken med öppna armar. Under de två första månaderna blev inemot ålänningar ägarkunder i handelslaget, och antalet ökar hela tiden. Även mätt med försäljningen har framgången varit utomordentlig. S-market Åland kommer att placera sig bland Varuboden-Oslas fem största S-marketar. På Åland bedrivs affärsverksamheten av Varuboden på Åland Ab, ett dotterbolag till Varuboden-Osla. I enlighet med den åländska lagstiftningen har dotterbolaget en styrelse med åländsk majoritet. Styrelsen leds av kommerserådet Folke Lindström. Marketpäällikkö Nina Fagerströmillä (edessä oik.) on S-marketissa palveluhenkinen ja asiastaan innostunut tiimi. Kuvassa heistä Anita Nyman (takana vas.), Jenny Herrgård, Ida-Maria Eriksson ja Magdalena Dahlén (edessä vas.). Marketchef Nina Fagerström (framme t.h.) leder ett serviceorienterat och entusiastiskt team: Anita Nyman (bakom t.v.) Jenny Herrgård, Ida-Maria Eriksson och Magdalena Dahlén (framme t.v.) Pysyvää edullisuutta S-ryhmän ruokakauppaa on toivottu Ahvenanmaalle jo pitkään. Kun osuuskaupalle tehtiin konkreettinen ehdotus, johon sisältyi erinomainen liikepaikka, saatettiin uudelle markkinalle menoa alkaa suunnitella tosissaan. S-market tuo kaivattua kilpailua Ahvenanmaan ruokakauppaan. Tutkitusti sen tulo on jo laskenut ruuan hintaa. S-market Åland noudattaa hinnoittelussaan täysin mantereella toimivien S-markettien hintatasoa, mitä myös kilpailijat ovat seuranneet. Uutta kulttuuria S-market tuo Ahvenanmaalle myös siten, että se tarjoaa asiakkailleen totuttua pitemmät aukioloajat. S-marketin valikoimien rungon muodostaa normaali S-marketvalikoima, mutta sitä on täydennetty sekä paikallisilla että ruotsalaisilla tuotteilla asiakasomistajien toiveita kuunnellen. Kesä on luonnollisesti Ahvenanmaalla suuri sesonki, mutta Varuboden-Oslassa on luja luottamus myös läpivuotiseen menestykseen, onhan asiakaskunnasta reilut kaksi kolmasosaa paikallisväestöä. Kuluttajia kuunnellen Varuboden-Oslassa on alusta asti lähdetty siitä, että uusille markkinoille mentäessä on toimittava markkinoiden ehdoilla. Kuluttajien tottumukset ja mieltymykset pyritään ottamaan kaikessa huomioon. Lähes koko henkilökunta on rekrytoitu Ahvenanmaalta. Koulutusta he ovat saaneet S-marketeissa Karjaalla ja Tammisaaressa. Käynnistysvaiheessa Maarianhaminassa oli auttamassa osuuskaupan kokenutta henkilökuntaa olihan avausajankohta todella vilkas, kun saarella valmistauduttiin juhlimaan juhannusta. S-market Åland on jo myymälänä tutustumisen arvoinen. Paitsi hyviin valikoimiin, huomio kiinnittyy myös elämykselliseen miljööseen, jonka miettimiseen on käytetty aikaa ja luovuutta. Varuboden-Osla haluaa osoittaa erityiskiitokset S-ryhmän hankinta- ja logistiikkayhtiö Inex Partnersille, joka on hoitanut haasteellisen logistiikan erinomaisella ammattitaidolla. Konstant förmånligt Ålänningarna hade länge önskat att S-gruppen skulle öppna en matbutik i öriket. Då handelslaget fick ett konkret förslag, som omfattade en utmärkt affärstomt, började man på allvar planera nyetableringen. S-marketen tillför den konkurrens som saknats i den åländska livsmedelshandeln. Undersökningar visar att etableringen redan resulterat i sänkta matpriser. I sin prissättning följer S-market Åland till alla delar den prisnivå som gäller för S-marketarna på fastlandet och konkurrenterna har följt efter. S-marketen introducerar också en ny kultur på Åland så till vida att den erbjuder sina kunder längre öppettider än de varit vana vid. Basen för sortimentet i S-marketen utgörs av det ordinära S-market-sortimentet, men det har kompletterats med både lokala och svenska produkter i enlighet med ägarkundernas önskemål. Av naturliga skäl är sommaren högsäsong på Åland, men Varuboden-Osla är övertygat om att framgången håller i sig året om. Lokalbefolkningen utgör nämligen två tredjedelar av klientelet. Lyssnar till konsumenterna Varuboden-Osla har ända från början utgått från att man vid nyetableringar måste operera på marknadens villkor. Man försöker i alla sammanhang ta hänsyn till konsumenternas vanor och smak. Så gott som hela personalen är rekryterad på Åland. De anställda har utbildats på S-marketarna i Karis och Ekenäs. I initialskedet hjälpte handelslagets personal med längre erfarenhet till i Mariehamn öppningen skedde nämligen vid en synnerligen livlig tidpunkt, precis då ålänningarna förberedde sig för att fira midsommar. Det är också värt att bekanta sig med S-market Åland bara som butik. Förutom vid det breda sortimentet fästs uppmärksamheten vid en miljö fylld av upplevelser. Det har krävts både tid och fantasi för att planera den. Varuboden-Osla vill rikta ett speciellt tack till S-gruppens inköps- och logistikföretag Inex Partners som skött den utmanande logistiken med stor yrkesskicklighet

10 ABC näyttää tietä ABC visar vägen Asiakasomistajan on helppo löytää liikennemyymälä- ja polttonestekaupan palvelut Varuboden- Oslan alueella, sillä fuusion myötä syntynyt uusi verkosto on laaja. ABC-peukku toivottaa tervetulleeksi nyt 14 yksikköön Varuboden-Oslan toimialueella. Näistä neljä on ABC-liikennemyymälää, kaksi ABC-Deli -yksikköä ja kahdeksan ABC-automaattiasemaa. Syksyllä 2011 avattiin aivan uudenlainen ABC-GrilliMarket Sipoon Nikkilään. Lisäksi asiakasomistajat saavat Bonusta Kirkkonummen Teboil-liikennemyymälästä. Lähivuosien merkittävin investointi on ABC-liikennemyymälän rakentaminen Kullooseen Porvoon moottoritien varteen. Hanke on suunnitteluvaiheessa ja odottaa kaavoituspäätöksiä. Paikkoja uusille automaattiasemille etsitään tarpeen mukaan. Keittiövastaava Cassandra Hendrén tarjoilee pöytään ABC Karjaan ruokalistan paikallista erikoisuutta, Raaseporin Linnapaistia. Tämä on meillä erittäin suosittu annos, joka syntyi yksikössämme pidetyn kilpailun tuloksena. Ideoimme uusia, tämän seutukunnan henkeen sopivia ruokatuotteita. Kilpailun voitti ja annoksen suunnitteli Janina Nurmi keittiöstämme, Cassandra kertoo. Cassandra Hendrén, köksansvarig på ABC Karis, serverar en lokal specialitet, Raseborgs Slottsstek. Den här portionen, som är ett resultat av en tävling inom vår enhet, har blivit verkligt populär. Vi kreerar nya matprodukter som är förenliga med den här regionen. Janina Nurmi i vårt kök planerade portionen och vann tävlingen, berättar Cassandra. På Varuboden-Oslas område är det lätt för ägarkunden att hitta de tjänster trafikbutikerna och bensinstationerna erbjuder. Det nät som uppstod tack vare fusionen är nämligen omfattande. Nu hälsar ABC-tummen kunderna välkomna till 14 enheter på Varuboden-Oslas verksamhetsområde. Av dem är fyra ABCtrafikbutiker, två ABC-Deli-enheter och åtta ABC-automatstationer. Under hösten öppnades en alldeles ny typ av ABC-GrillMarket i Nickby i Sibbo. Dessutom får ägarkunderna Bonus i Kyrkslätt Teboiltrafikbutik. Den största investeringen under de närmaste åren blir en ABCtrafikbutik i Kullo vid motorvägen till Borgå. Projektet är nu i planeringsskedet och väntar på slutgiltig beslut. Handelslaget letar efter platser för nya automatstationer. Monipuoliset palvelut ja Bonus ABC-liikennemyymälä on sekä liikkuvan ihmisen viihtyisä taukopaikka että lähiseudun asukkaiden palvelukeskus. Sen tavoitteena on olla edullisin paikka asioida nimenomaan asiakasomistajille. Polttonesteostoista saatava Bonus on merkittävä etu. Keskittämällä ostojaan Varuboden-Oslan ja koko S-ryhmän toimipaikkoihin asiakasomistaja voi käytännössä itse vaikuttaa siihen, kuinka paljon hänen polttonestelitransa maksaa. Täydellä viiden prosentin Bonuksella hintaetu on jopa kuusi senttiä litralta. Asiakasomistajia kuunnellaan Reilut 10 vuotta toiminut ABC-ketju on ollut suuri menestys niin Varuboden-Oslassa kuin muuallakin Suomessa. Paraskin liikeidea kuitenkin vaatii kehittämistä, ja S-ryhmässä tämä tehdään asiakasomistajia kuunnellen. Asiakasomistajat ovat toivoneet ravintoloiden ruokalistoille lisää vaihtelua ja alueellisia makuja. Esimerkiksi ABC Karjaalla voi herkutella Raaseporin Linnapaistilla. ABC-Markettien pysyvästi edullisissa päivittäistavarakaupan valikoimissa on myös yhä enemmän paikallisia tuotteita. Asiakasomistajien toiveiden mukaisesti myös autonpesupalveluja on lisätty. Auton saa puhtaaksi ABC-Deleissä Porvoossa ja Näsissä, ABC-GrilliMarket Nikkilässä, Karjaan ja Tammisaaren ABC-liikennemyymälöissä sekä Teboil Kirkkonummella. Tänä päivänä kuluttajat edellyttävät yrityksiltä vastuullista toimintaa. Tässäkin suhteessa ABC-ketju haluaa täyttää asiakkaiden odotukset. Se on omalla toimialallaan edelläkävijä ympäristöasioissa ja turvallisuudessa. Mångsidig service och Bonus ABC-trafikbutik är såväl ett trivsamt rastställe för resenärer som ett servicecentrum för dem som bor i trakten. Dess målsättning är att vara ett förmånligt inköpsställe, speciellt för ägarkunderna. Den Bonus, som man får för bränsleinköp, är en betydande förmån. Genom att koncentrera sina inköp till Varuboden-Osla och hela S-gruppens verksamhetsställen kan ägarkunden i praktiken själv påverka vad han betalar för bränslet. Med full femprocents Bonus är prisförmånen upp till sex cent per liter. Vi lyssnar till ägarkunden ABC-kedjan, som verkat i drygt tio år, har varit en stor framgång för såväl Varuboden-Osla som för andra handelslag. Också den bästa affärsidén måste utvecklas, och inom S-gruppen lyssnar man då till ägarkunderna. Ägarkunderna har önskat större omväxling och regionala smaker när det gäller restaurangernas menyer. Till exempel i ABC Karis kan man smörja kråset med Raseborgs Slottsstek. ABC-Marketarnas konstant förmånliga dagligvarusortiment består också av allt flera lokala produkter. I enlighet med ägarkundernas önskemål har också utbudet av biltvättningstjänster utökats. Nu kan man tvätta bilen i ABC-Deli Borgå och Näse, ABC-GrillMarket i Nickby, ABC-trafikbutikerna i Karis och Ekenäs samt i Teboil i Kyrkslätt. Idag förutsätter konsumenterna att företagen agerar ansvarsfullt. Också på den punkten vill ABC-kedjan svara mot kundernas förväntningar. Genom sin egen verksamhet är kedjan en föregångare när det gäller miljöfrågor och säkerhet Grilliruoka maistuu tien päällä Sipoon Nikkilässä toiminut liikennemyymälä VB Nikkilä uudistui syyskuussa ABC-GrilliMarketiksi. Yksikkö on koko Suomessa suunnannäyttäjä uudelle liikeidealle, joka on tarkoitettu nimenomaan taajamien pieniin ABC-yksiköihin. ABC-GrilliMarket Nikkilässä myydään polttonestettä ja siellä on pieni ruokamarket. Ravintolatarjonnan ytimenä ovat perinteiset grilliruuat, kuten makkarat, lihapiirakat, hodarit ja hampurilaiset. Palvelukokonaisuutta täydentää remontin yhteydessä uudistettu Car Wash -autonpesu. Gott med grillad mat vid landsvägen Trafikbutiken VB Nickby i Sibbo förnyades i september och gjordes då om till en ABC-Grill- Market. Enheten är vägvisare för en ny affärsidé i Finland. Den är avsedd speciellt för de små ABCenheterna i tätorterna. På ABC-GrillMarket Nickby säljer man även bränsle och där finns en liten market för mat. Traditionell grillmat såsom korv, köttpiroger, hot dogs och hamburgare utgör kärnan i restaurangutbudet. Car Wash-biltvätten, som moderniserades i samband med renoveringen, kompletterar serviceutbudet. Liikennemyymälät ABC Karjaa, ABC Kuninkaantie, ABC Pikkala, ABC Tammisaari ja Teboil Kirkkonummi, ABC-Deli Porvoo, ABC-Deli Näsi, ABC-GrilliMarket Nikkilä, ABC-automaattiasemat Hangossa, Inkoon pienvenesatamassa, Loviisassa, Monninkylässä, Pukkilassa, Sipoon Söderkullassa ja Siuntiossa sekä automaattiasema Sale Barösund Trafikbutiker ABC Ekenäs, ABC Karis, ABC Kungsvägen, ABC Pickala och Teboil Kyrkslätt, ABC-Deli Borgå, ABC-Deli Näse, ABC-GrillMarket Nickby, ABCautomatstationer i Hangö, Ingå småbåtshamn, Lovisa, Monby, Pukkila, Sjundeå och Söderkulla samt automatstation Sale Barösund.

11 Ravintoloita moneen makuun Restauranger för mången smak Varuboden-Oslan ravintolatarjonta on monipuolinen. Valinnanvaraa on pikaruokapaikoista laadukkaisiin à la carte -ravintoloihin, koko perheen ruokapaikoista yökiitäjien menomestoihin ja kesäaikaan palveleviin laadukkaisiin terasseihin. Kuten kaikki Varuboden-Oslan liiketoiminta, myös sen ravintolat on suunnattu ennen muuta asiakasomistajille. Vaikka laatutaso on korkea, yksiköt ovat maanläheisiä ja niihin on matala kynnys astua sisään. Kaikissa ravintoloissa hintataso on jo lähtökohtaisesti kohtuullinen. Osuuskaupan ravintoloissa on lisäksi jatkuvasti monia asiakasomistajille suunnattuja tuote- ja palveluetuja Bonusta tietenkään unohtamatta. Varuboden-Osla har ett mångsidigt utbud av restauranger, allt från snabbmatsställen till högklassiga à la carte restauranger, från familjerestauranger till hålligångställen och högklassiga sommarterrasser. Precis som all annan affärsverksamhet inom Varuboden-Osla riktar sig restaurangerna speciellt till ägarkunderna. Trots en hög nivå på kvaliteten är enheterna jordnära och tröskeln att stiga in är låg. En rimlig prisnivå utgör utgångspunkten för alla restauranger. Handelslagets restauranger har kontinuerligt flera produkt- och serviceförmåner för ägarkunderna naturligtvis utan att förglömma Bonusen. Uutta ajan hengessä Varuboden-Osla kehittää jatkuvasti ravintoloitaan ajan hengessä ja niin, että ne vastaavat yhä paremmin asiakasomistajien toiveita. Muutaman vuoden aikana on tapahtunut paljon: Kirkkonummen Prismaan ja S-market Näsiin on avattu monipuoliset ravintolamaailmat, Rossot Kirkkonummella ja Porvoossa on uudistettu ja entinen VB-Center Siuntiossa palvelee nyt viihtyisänä Bar-Restaurant Varuccana. Porvoossa Amarillon kattokerroksessa sijaitsevat saunatilat ovat vuokrattavissa esimerkiksi kokoustiloiksi. Amarillon katon alta löytyvät ruokaravintola, baari ja yökerho ja jokirannassa toimii kesäisin terassiravintola. Lokakuussa Porvoossa avaa ovensa täysin uusi ravintola paikalla, jossa aikaisemmin toimi Sevilla. Bar&Bistro Wanha apoteekki edustaa tällä hetkellä kovassa kurssissa olevaa bistroliikeideaa. Siinä yhdistyvät viihtyisä miljöö, monipuolinen juomavalikoima, mutkaton palvelu ja maukas ruoka. Amarillo, Amarillo Jokiranta, Bar&Bisto Wanha apoteekki, Bar-Restaurant Varucca, Hesburger, Mini Hesburger, Presso, Pub Varella, Rosso bottega//cucina, Rosso, Rosso Express Nytt i tidens anda Varuboden-Osla utvecklar ständigt sina restauranger enligt tidens melodi, så att de i allt högre grad motsvarar ägarkundernas önskemål. Det har hänt mycket under de senaste åren: mångsidiga restaurangvärldar har öppnats i samband med Prisma i Kyrkslätt och S-market i Näse, Rosso-restaurangerna i Kyrkslätt och Borgå har förnyats och tidigare VB-Center är nu en trivsam Bar-Restaurant Varucca. Bastuavdelningen i Amarillos takvåning i Borgå kan hyras till exempel som möteslokal. Amarillo omfattar en matrestaurang, en bar, en nattklubb och sommartid även en terrassrestaurang vid åstranden. I oktober öppnar en alldeles ny krog där Sevilla tidigare verkade. Bar&Bistro Wanha apoteekki representerar bistroaffärsidén som för tillfället står högt i kurs. I den kombineras en trivsam miljö med ett mångsidigt utbud av drycker, en smidig betjäning och god mat. Rossossa pizzaan ja sen tekemiseen on suhtauduttu antaumuksella jo yli 30 vuotta. Uudistuneessa Porvoon Rossossa pizzat ovat nyt entistäkin parempia, kun ne paistuvat elävän tulen puu-uunissa, vakuuttavat Ulla Rannikko (vas.), Rami Korhonen, Mari Hovi ja Emilia Eklund. Tervetuloa nauttimaan! Tervetuloa uudistuneeseen Rossoon Suomen tunnetuin ravintolaketju Rosso uudistuu. Jo 33 vuotta asiakasomistajia ympäri Suomen palvelleen ketjun ensimmäinen uuden liikeidean mukainen yksikkö avattiin Porvoossa heinäkuussa. Samalla Rosso muutti uusiin tiloihin Lundinkadulle. Rosso bottega//cucina on entistäkin italialaisempi ravintola. Koko miljöö on kokenut nuorennusleikkauksen. Houkuttelevan herkkupuodin antimista asiakas voi itse valita alkupalat tai ostaa tuotteita mukaan. Lapsiystävällisyys on haluttu säilyttää Rosson tärkeänä ominaispiirteenä. Uusi perhealue tarjoaa nuorimmille asiakkaille kivan leikkipaikan ja virikkeellistä tekemistä. Ravintolan sydämessä on Rosson ylpeys, elävän tulen uuni, jossa paistuvat uudistetulla reseptillä leivotut, entistäkin herkullisemmat pizzat. Ruokalista vaihtuu aikaisempaa useammin. Listalla on entistä enemmän aitoja italialaisia vivahteita ja uutuuksia, mutta Rosson ystävien iloksi myös takuuvarmat klassikkoherkut on säilytetty. Rosso har bakat sina pizzor i mer än 30 år med hängivelse. I nya Rosso i Borgå blir pizzorna godare än tidigare, därför att de gräddas i en vedeldad ugn, försäkrar Ulla Rannikko (t.v.), Rami Korhonen, Mari Hovi och Emilia Eklund. Välkommen för att njuta! Välkommen till nya Rosso Finlands kändaste restaurangkedja, Rosso, förnyas. Kedjan har redan betjänat ägarkunderna runt om i Finland under 33 års tid. I juli öppnade den första enheten, som bygger på en ny affärsidé, i Borgå. Samtidigt flyttade Rosso till en ny lokal på Lundagatan. Rosso bottega//cucina har fått ännu tydligare italienska förtecken. Hela miljön har genomgått en föryngringsoperation. Bland den inbjudande delikatessbodens gåvor kan gästerna själva plocka ihop sin förrätt eller köpa av produkterna för att ta med sig. Barnvänligheten har man velat bevara som ett viktigt särdrag för Rosso. Den nya familjeavdelningen erbjuder en trevlig lekplats och inspirerande sysselsättning för de yngsta gästerna. I hjärtat av restaurangen finns Rossos stolthet, en ugn med levande eld. I den gräddas pizzor som bakats enligt ett nytt recept och som smakar ännu bättre. Menyn byts nu ut oftare än tidigare. Den innehåller flera äkta italienska nyanser och flera nyheter än tidigare, men till glädje för Rossos vänner har de bombsäkra klassiska delikatesserna bevarats

12 Ammattitaidolla autoilijalle Proffsigt för bilförare Varuboden-Oslan tavoitteena on tarjota asiakasomistajilleen kokonaisvaltainen autoilun palvelu- ja etupaketti. Kaiken lähtökohtana ovat kattava verkosto ja hyvät tuotteet. Autoilijan kannattaa olla asiakasomistaja, sillä S-Etukortin hyödyt ovat monet. Bonusta kertyy sekä uuden että vaihtoauton ostosta, auton vuokraamisesta, huollosta, korjauksista, polttoaineesta, varaosista, autotarvikkeista ja vieläpä vakuutuksistakin. Autoa ostettaessa rahoitusmahdollisuudet ovat joustavat ja edulliset. Varuboden-Osla strävar efter att erbjuda sina ägarkunder ett heltäckande service- och förmånspaket för bilister. Ett omfattande nät och goda produkter är utgångspunkten för allt. För bilisten lönar det sig att vara ägarkund, S-Förmånskortet ger nämligen många förmåner. Man får Bonus då man köper en ny bil, då man köper en bytesbil och då man hyr en bil. Bonus samlas också för service, reparationer, bränsle, reservdelar, biltillbehör och till och med för försäkringarna. Då man köper en bil är finansieringsmöjligheterna flexibla och förmånliga. Kuusi eri automerkkiä Varuboden-Osla harjoittaa autokauppaa neljässä eri toimipisteessä ja sillä on yhteensä kuuden automerkin myyntiedustus sekä mittava vaihtoautotarjonta. Porvoon Asentajantiellä myydään ja huolletaan Peugeot- ja Ford-merkkisiä autoja sekä huolletaan Nissaneita. Kiahenkilöautoja myydään ja huolletaan Loviisantiellä. Loviisantien kiinteistössä toimivat lisäksi Karla-monimerkkihuolto, korikorjaamo sekä Scania-merkkihuolto. Tammisaaressa myydään sekä huolletaan Peugeot-, Opel- ja Chevrolet-merkkisiä autoja. Varuboden-Osla omistaa lisäksi yhdessä Suur-Seudun Osuuskaupan kanssa Lohjan Autokeskuksen, joka myy ja huoltaa Toyotaa. Kohti vihreämpää autoilua Autokauppa kehittyy jatkuvasti sekä asiakkaiden toiveiden että yhteiskunnan vaatimusten pohjalta. Omat haasteensa toimialalle luovat mm. lainsäädännöllisten vaikutusten ennakoitavuuden vaikeus ja talouden taantumat. Suomen autokannan keski-ikä on tällä hetkellä 12 vuotta, mikä on eräs Euroopan korkeimmista. Nykyinen myyntitahti ei autokantaa uudista. Toisaalta autoilu muuttuu teknologian kehittyessä entistä ympäristöystävällisempään ja turvallisempaan suuntaan. Osuuskauppa elää ajan hermolla: kaikki sen edustamat automerkit panostavat ympäristöystävällisyyteen, josta on tullut yhä useammalle asiakasomistajalle tärkeä valintakriteeri. Haasteista huolimatta Varuboden-Oslan autokaupan tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Myynti vetää, sillä yhä useampi asiakasomistajatalous on huomannut, kuinka laadukkaat tuotteet ja monipuoliset edut osuuskauppa tarjoaa. Sex bilmärken Varuboden-Osla bedriver bilhandel på fyra olika verksamhetsställen och har försäljningsrepresentation för sex bilmärken samt ett brett utbud av bytesbilar. På Montörsvägen i Borgå säljer och servar man bilar av märkena Peugeot och Ford och dessutom servas Nissanbilar. Kia-personbilar säljs och servas på Lovisavägen. I fastigheten vid Lovisavägen verkar också flermärkesservicen Karla, en karosseriverkstad samt Scania märkesservice. I Ekenäs säljer man och servar bilar av märkena Peugeot, Opel och Chevrolet. Dessutom äger Varuboden-Osla tillsammans med Suur-Seudun Osuuskauppa Lohjan Autokeskus(Ekenäs Bilcentral), som säljer och servar Toyota. Mot en grönare bilism Bilhandeln utvecklas ständigt, på basis av såväl kundernas önskemål som samhälleliga krav. Bland annat svårigheten att förutse effekterna av lagstiftningen och de ekonomiska recessionerna skapar speciella utmaningar för branschen. Medelåldern för den finländska bilparken är för närvarande 12 år, en av de högsta i Europa. Den nuvarande försäljningstakten leder inte till en föryngring av bilparken. Å andra sidan förändras bilåkandet i en allt miljövänligare och säkrare riktning i takt med den teknologiska utvecklingen. Trots utmaningarna ser framtiden ljus ut för Varuboden-Oslas bilhandel. Det är drag i försäljningen, för allt fler ägarkundshushåll har märkt att handelslaget erbjuder produkter av hög kvalitet och mångsidiga förmåner. Varuboden-Oslan autokauppakokonaisuuden sisältä löytyy monipuolista osaamista autoiluun liittyen. Tämä luo hyvän pohjan kehittää osuuskaupan edustamien merkkien lisäksi myös monimerkkihuoltotoimintaa. Kuvassa Varuboden-Oslan uutta asentajapolvea - Tomi Katela Karlassa työnsä ääressä. Karla huoltaa kaikki merkit Varuboden-Oslan asiakasomistajilleen tarjoamat autokaupan palvelut paranivat entisestään, kun osuuskauppa aloitti autojen monimerkkihuollon Porvoossa. Monimerkkihuolto kuuluu S-ryhmän uuteen Karla-ketjuun. Se tarjoaa laadukkaat huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut kaikille autoille automerkistä ja auton iästä riippumatta. Karla vastaa asiakasomistajien toiveisiin. Palvelun laadun takaa ammattitaitoinen henkilökunta. Asiakasomistajat saavat Bonusta ja maksutapaetua kaikista Karlasta tekemistään ostoksista. Auto-VB (Tammisaari), Lohjan Autokeskus Oy (Lohja), Osla-Auto Asentajantie (Porvoo), Osla-Auto Loviisantie (Porvoo), Tammisaaren Autokeskus (Tammisaari), Karla (Porvoo) Inom ramen för Varuboden-Oslas bilhandelshelhet finns ett mångsidigt kunnande som är förknippat med bilåkandet. Detta skapar en god grund för att utveckla servicen för såväl de märken handelslaget representerar som verksamheten med flermärkesservice. På bilden Varuboden-Oslas nya montörsgeneration - Tomi Katela i arbete på Karla. Karla servar alla märken Den service, som Varuboden-Osla erbjuder sina ägarkunder när det gäller bilhandel, förbättrades ytterligare då handelslaget öppnade en flermärkesservice i Borgå. Flermärkesservicen ingår i S-gruppens Karla-kedja. Den erbjuder service-, reparations- och reservdelstjänster av hög kvalitet för alla bilar, oberoende av bilens märke och ålder. Karla svarar mot ägarkundernas önskemål. Den yrkeskunniga personalen garanterar kvaliteten på servicen. Ägarkunderna får Bonus och betalningssättsförmånen på alla inköp i Karla. Auto-VB (Ekenäs), Ekenäs Bilcentral (Ekenäs), Lohjan Autokeskus Oy (Lojo), Osla-Auto Montörsvägen (Borgå) och Osla-Auto Lovisavägen (Borgå), Karla (Borgå) 22 23

13 Asiakasomistajien oma kauppa Ägarkundernas egen butik Kun Varuboden ja Osla yhdistivät voimansa, osuuskauppojen jäsenistä tuli automaattisesti uuden Varuboden-Oslan asiakasomistajia. Yhteensä heitä on jo yli Noin 85 prosenttia Varuboden-Oslan toimialueella asuvista talouksista on asiakasomistajatalouksia. Määrä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina, ja sen oletetaan korkeasta talouspeitosta huolimatta edelleen kasvavan. Varuboden-Oslan toimialue on vahvaa muuttovoittoaluetta, ja uudella toimialueella eli Ahvenanmaalla on ehditty toimia vasta vähän aikaa. Alku sielläkin on ollut menestyksekäs: kahden ensimmäisen kuukauden aikana osuuskauppa on saanut Ahvenanmaalta n kappaletta uusia asiakasomistajia. Asiakasomistajuuden vetovoima on kasvanut sitä mukaa kuin palveluverkosto toimialueella on kehittynyt. Uusi suurempi ja palvelukykyisempi osuuskauppa tarjoaa nyt yhä monipuolisemman ja houkuttelevamman palveluverkoston nykyisille ja tuleville asiakasomistajille. Omien, yli 60 toimipaikan lisäksi, Bonusta myöntävät myös lukuisat valtakunnalliset ja paikalliset yhteistyökumppanit. När Varuboden och Osla förenade sina krafter blev medlemmarna i de två handelslagen automatiskt ägarkunder i det nya Varuboden-Osla. Tillsammans är de redan drygt Ungefär 85 procent av hushållen inom Varuboden-Oslas verksamhetsområde är ägarkundshushåll. Antalet har ökat kraftigt under de senaste åren, och antalet väntas fortsätta öka trots den redan höga täckningen. Inflyttningen är stor inom Varuboden-Oslas verksamhetsområde och inom det nya verksamhetsområdet, det vill säga Åland, har handelslaget hunnit verka endast en kort tid. Också där har starten varit framgångsrik: under de två första månaderna fick handelslaget ca nya ägarkunder på Åland. Ägarkundskonceptets dragningskraft har vuxit i takt med att betjäningsnätet inom verksamhetsområdet utvecklats. Det nya, större handelslaget, som kan betjäna bättre, erbjuder nu ett allt mera mångsidigt och lockande betjäningsnät för nuvarande och blivande ägarkunder. Förutom de egna drygt 60 verksamhetsställena, beviljar också ett stort antal landsomfattande och lokala samarbetspartner Bonus. Asiakasomistajapäivät marrakuussa Varuboden-Osla esittäytyy nykyisille ja tuleville asiakasomistajille marraskuussa toimipaikoissa järjestettävillä asiakasomistajapäivillä. Erilaisten tuote- ja palveluetujen lisäksi toimipaikoissa on tarjoilua, tuote-esittelyjä, kilpailuja ja arvontoja. Paikalla ovat asiakasomistaja- ja S-Pankkineuvojat kertomassa asiakasomistajuudesta ja opastamassa S-Pankin palveluiden käyttöön. Ägarkundsdagar i november Varuboden-Osla presenterar sig för sina nuvarande och blivande ägarunder på de ägarkundsdagar som ordnas på verksamhetsställena i november. Förutom olika produktoch serviceförmåner står servering, produktpresentationer, tävlingar och lotterier på programmet. Rådgivare berättar om ägarkundskonceptet och S-Banken och visar hur man utnyttjar S-bankens tjänster. Bonusta ja muita etuja Varuboden-Osla palkitsee asiakasomistajiaan ostamisesta osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Mitä enemmän asiakasomistaja käyttää osuuskaupan palveluja, sitä enemmän hän hyötyy jäsenyydestään taloudellisesti. Ostojen keskittäminen kannattaa. Täyteen 5 prosentin Bonukseen yltää, kun talouden kuukausiostot ylittävät euroa, mutta pienemmilläkin ostoilla Bonuksesta saatava hyöty on merkittävä. Varuboden-Oslan asiakasomistajien arvioidaan saavan Bonusta noin 7 milj. euroa vuonna Asiakasomistajille suunnataan lisäksi jatkuvasti hyviä tuote- ja palveluetuja. Bonus och andra förmåner Varuboden-Osla belönar sina ägarkunder för deras inköp i enlighet med de kooperativa principerna. Ju mera en ägarkund utnyttjar handelslagets tjänster, desto större ekonomisk nytta har kunden av sitt medlemskap. Det lönar sig att koncentrera sina inköp. Man kommer upp till fulla 5 procents Bonus då hushållets månatliga inköp överskrider euro, men också nyttan av den Bonus man får för mindre inköp är betydande. Varuboden-Oslas ägarkunder beräknas få ca 7 miljoner euro i Bonus år Ägarkunderna får dessutom kontinuerligt goda produkt- och serviceförmåner. Yhteistyökumppanit Samarbetspartners Clean Kalle, Club Alexia, CW Services, Eirikuva, Elisa, Everlast, Han-Car, Hertz, Himos, If, Kulta-Kamari, Lime Hair, Niemi Palvelut Oy, Oral, Porvoon Autokoulu / Borgå Bilskola, Silmäasema, S-Matkat.fi, Vantaan Energia / Vanda Energi S-Etukortti avain etuihin Asiakasomistajuuden tunnus ja avain osuuskaupan ja koko S-ryhmän tarjoamiin etuihin on S-Etukortti. Jo useana vuonna peräkkäin se on valittu Suomen arvostetuimmaksi kaupan kortiksi ja palvelubrändiksi. S-Etukortin tarjoamia palveluja ja etuja kehitetään asiakasomistajien toiveiden mukaisesti. Palaute on myös Varuboden-Oslalle arvokasta tietoa. Sitä kerätään asiakasomistajilta monin tavoin, muun muassa hallinnon kautta, asiakaspaneeleissa ja suorana palautteena toimipaikoissa. Asiakasomistajuus on riskitön sijoitus maksetun osuusmaksun saa takaisin, jos jäsenyydestä joskus haluaa luopua. S-Förmånskortet, nyckeln till förmåner S-Förmånskortet är symbolen för och nyckeln till de förmåner som hela S-gruppen erbjuder. Det har redan flera år i följd valts till handelns mest uppskattade kort och servicebrand i Finland. De tjänster och förmåner, som S-Förmånskortet erbjuder, utvecklas enligt ägarkundernas önskemål. Responsen är också värdefull information för Varuboden-Osla. Den samlas in på flera olika sätt bland ägarkunderna, bland annat via förvaltningen, i kundpaneler och som direkt respons i verksamhetsställena. Ägarkundskonceptet är en riskfri placering man får tillbaka den inbetalda andelsinsatsen om man någon gång vill avstå från medlemskapet. Porvoon Autokoulu on yksi Varuboden-Oslan bonusyhteistyökumppaneista. Yrittäjä ja liikenneopettaja Helen Högström onnittelee ajokortin suorittanutta asiakasomistaja Salla Seppälää. Borgå Bilskola är en av Varuboden-Oslas bonussamarbetspartner. Företagaren och trafikläraren Helen Högström gratulerar ägarkunden Salla Seppälä till hennes färska körkort. Talouden ostot/ kk vähintään Inköp/mån./hushåll minst Bonus % Bonusta/vuosi vähintään Bonus/år minst , , , , , , , , ,

14 S-Etukortin käyttö kannattaa S-Pankki oli kesäkuun 2011 loppuun mennessä myöntänyt S-ryhmän asiakasomistajille S-Etukortti Visaa. Määrä kasvoi alkuvuonna kortilla. Verkkopankkitunnukset oli hankkinut jo lähes miljoona suomalaista. S-Etukortti Visan hankinta kannattaa: mikään muu pankki Suomessa ei tarjoa maksutonta kansainvälistä pankki- ja luottokorttia. S-Etukortin käyttö maksuvälineenä on järkevää. Asiakasomistaja saa maksutapaetua 0,5 prosenttia S-ryhmän Suomen toimipaikoista kaikista S-Etukortilla maksetuista maksutapaedun piiriin kuuluvista ostoista. Maksutapaetu maksetaan S-Tilille samanaikaisesti Bonuksen kanssa. Varuboden-Oslan asiakasomistajat saavat vuonna 2011 maksutapaetua arviolta euroa. Pankki asiakasomistajia varten Ägarkundernas egen bank S-Pankki tarjoaa palvelut päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen ja hankintojen rahoittamiseen. Palvelut ja parhaat edut on suunnattu asiakasomistajille. S-Pankki on siellä missä S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajat muutoinkin asioivat. Koko Suomessa S-Pankki palvelee asiakkaitaan noin tuhannessa S-ryhmän toimipaikassa sekä verkkopankissa ja puhelinpalvelun kautta. Täyden pankkipalvelun asiakaspalvelupisteitä on noin 200. Varuboden-Oslassa täyden palvelun pisteitä on yhdeksän. Ne sijaitsevat Kirkkonummen Prismassa, Porvoon Sokoksessa sekä Inkoon, Karjaan, Loviisan, Nikkilän, Näsin, Tammisaaren ja Söderkullan S-marketeissa. Lisäksi käteistä rahaa voi nostaa ja tallettaa omalle S-Tilille kaikissa Varuboden-Oslan toimipaikoissa. Maksuttomat peruspankkipalvelut Tutkimusten mukaan S-Pankki tarjoaa asiakkailleen pankkisektorin parhaat edut. Peruspankkipalvelut, kuten S-Etukortti Visa ja verkkopankki, ovat maksuttomia, mitä asiakasomistajat erityisesti arvostavat. Verkkopankki on saanut kiitosta toimivuudestaan ja helppokäyttöisyydestään. S-Pankin palveluvalikoimaan kuuluvat myös edulliset luottotuotteet ja sijoitustuotteet, joista erityisen suosittu on ollut S-Tuottotili. S-Banken erbjuder tjänster för att sköta de dagliga bankaffärerna, sparande och finansiering av anskaffningar. Tjänsterna och de bästa förmånerna riktar sig till ägarkunderna. S-Banken finns där ägarkunderna i S-gruppens handelslag i allmänhet uträttar sina ärenden. S-Banken betjänar sina kunder i cirka verksamhetsställen över hela landet samt genom webbanken och telefontjänsten. S-Banken har ungefär 200 kundbetjäningsställen med full service. Varuboden-Osla har nio betjäningsställen med full service. De finns i Prisma Kyrkslätt, i Sokos Borgå samt i S-marketarna Ekenäs, Ingå, Lovisa, Nickby, Näse och Söderkulla. Dessutom kan man lyfta kontanter och sätta in pengar på sitt eget S-Konto i Varuboden-Oslas samtliga betjäningsställen. Avgiftsfria bastjänster Undersökningar visar att S-Banken erbjuder sina kunder de bästa förmånerna inom banksektorn. Bastjänsterna, såsom S-Förmånskortet Visa och webbanken är avgiftsfria, något som ägarkunderna speciellt uppskattar. Webbanken har fått eloger för att den fungerar bra och är lätt att använda. Till S-Bankens serviceutbud hör också förmånliga kreditprodukter och placeringsprodukter, av vilka S-Avkastningskontot varit speciellt populärt. Vakavarainen S-Pankki Lokakuussa 2007 toimintansa aloittanut S-Pankki on ensimmäinen suomalainen kauppapankki. Sen suosio on ollut alusta lähtien suuri niin Varuboden-Oslassa kuin koko maassa. S-Pankin toiminta on myös hyvin kannattavaa sekä tuloksella että vakavaraisuudella mitattuna. Kesäkuun 2011 lopussa vakavaraisuusaste oli 19,3 prosenttia. Se on suomalaisten pankkien kärkeä ja selvästi viranomaisten pankeille asettamaa 8,0 prosentin vähimmäisvaatimusta korkeampi. Talousmaailman myllerryksen keskellä vakavaraisuuden merkitys pankeille on korostunut entisestään. S-Pankin arvomaailmassa turvallisuus merkitsee paljon, ja se panostaa kovasta kasvusta huolimatta MEDLEM MARIA jatkossakin vakavaraisuuden pysymiseen hyvällä tasolla. ALGT VARUBODEN Lönsamt använda S-Förmånskortet Fram till slutet av juni 2011 hade S-Banken beviljat S-gruppens ägarkunder S-Förmånskort Visa. Under början av året ökade antalet med kort. Då hade närmare en miljon finländare skaffat koder för webbanken. Det lönar sig att skaffa ett S-Förmånskort Visa: ingen annan finländsk bank erbjuder ett avgiftsfritt bank- och kreditkort. Det är förnuftigt att använda S-Förmånskortet som betalningsmedel. Ägarkunderna får en betalningssättsförmån på 0,5 procent på S-gruppens verksamhetsställen i Finland på samtliga inköp som betalas med ett S-Förmånskort och för vilka betalningssättsförmånen gäller. Betalningsstättsförmånen betalas in på S-Kontot samtidigt som Bonusen. Varuboden-Oslas ägarkunder får år 2011 en sammanlagd betalningssättsförmån på uppskattningsvis euro. Den solida S-Banken S-Banken, som inledde sin verksamhet i oktober år 2007, är den första finländska butiksbanken. Dess popularitet har allt sedan starten varit stor, såväl inom Varuboden-Osla som i hela landet. S-Bankens verksamhet är mycket lönsam, mätt både med resultatet och kapitaltäckningen. I slutet av juni 2011 var kapitaltäckningsgraden 19,3 procent. Den hör till de bästa bland de finländska bankerna och ligger klart över minimikravet på 8,0 procent som stipulerats av myndigheterna. Till följd av omvälvningarna i den ekonomiska världen har kapitaltäckningen blivit allt viktigare för bankerna. S-Banken värderar tryggheten högt. Trots en kraftig tillväxt satsar den också i fortsättningen på att bevara kapitaltäckningen på en hög nivå. S-Pankki lukuina asiakasta myönnettyä S-Etukortti Visaa pankkitunnusten käyttäjää miljoonan euron talletuskanta 19,3 %:n vakavaraisuusaste S-Banken i siffror kunder beviljade S-Förmånskort Visa användare av bankkoder miljoner euro i insättningar 19,3 procents kapitaltäckningsgrad 26 27

15 Entistä vahvempi työnantaja En starkare arbetsgivare Varuboden-Osla työllistää noin palvelualan ammattilaista. Uutta, osaavaa henkilökuntaa tarvitaan jatkuvasti. Sekä Varubodenin että Oslan liiketoiminta on viime vuosina kasvanut merkittävästi, minkä vuoksi uusia rekrytointeja on tehty runsaasti. Kun nämä kaksi kasvuyritystä ovat nyt yhdistäneet voimansa, rekrytointitarve on jatkossa entistä suurempi. Kun uutta henkilökuntaa palkataan, kiinnitetään erityistä huomiota iloiseen asiakaspalveluasenteeseen ja molempien kotimaisten kielten osaamiseen. Varuboden-Osla on kaksikielinen osuuskauppa, joka palvelee asiakkaitaan sekä suomen että ruotsin kielellä. Kaikille henkilöille, jotka ovat osoittaneet kielitaitonsa kielikokeessa, maksetaan palkan yhteydessä erityistä kielilisää. Varuboden-Osla sysselsätter ungefär proffs i servicebranschen. Handelslaget har ett kontinuerligt behov av ny och kunnig personal. Både Varubodens och Oslas affärsverksamhet har ökat betydligt under de senaste åren. Därför har nyrekryteringarna varit många. Efter att de här två tillväxtföretagen förenat sina krafter är rekryteringsbehovet ännu större. När vi anställer ny personal fäster vi speciell uppmärksamhet vid en glad inställning till kundbetjäningen och kunskaper i de båda inhemska språken. Varuboden-Osla är ett tvåspråkigt handelslag som betjänar sina kunder på både finska och svenska. Alla anställda, som i ett språkprov kunnat styrka sina språkkunskaper, får ett speciellt språktillägg i samband med lönen. Fuusio myönteinen asia Henkilökunta on kokenut osuuskauppojen yhdistymisen myönteisenä asiana. Sisäinen viestintä fuusion etenemisestä aloitettiin jo keväällä, ja henkilöstöllä on ollut mahdollisuus tutustua toisiinsa mm. kesällä järjestetyn Osla Live -tapahtuman yhteydessä sekä esimiespäivillä. Uuden osuuskaupan varsinainen henkilöstöjuhla järjestetään lokakuussa Fuusion takia ei jouduttu lopettamaan yhtään työsuhdetta. Päinvastoin, isompi osuuskauppa tarjoaa entistä monipuolisemmat uramahdollisuudet. Osuuskaupassa kannustetaan työntekijöitä sisäiseen liikkuvuuteen. Henkilöstö voi joustavasti siirtyä yksiköstä toiseen, mikä tuo esimerkiksi osa-aikaisille työntekijöille lisää työtunteja ja kasvattaa työntekijän ja koko yksikön osaamista. Myös siirtyminen toimialalta toiselle, kuten marketista liikennemyymälään tai ravintolaan, on mahdollista. Tällöin luonnollisesti on tärkeää huolehtia työntekijän hyvästä perehdyttämisestä, mihin osuuskaupassa kiinnitetäänkin erityistä huomiota. Positiv fusion Personalen har upplevt sammanslagningen av handelslagen positivt. Den interna kommunikationen om hur fusionen framskrider inleddes redan under våren. De anställda har kunnat bekanta sig med varandra bland annat under sommarens Osla Live-evenemang och under förmansdagarna. Det nya handelslagets egentliga personalfest hålls i oktober Handelslaget avslutade inte ett enda arbetsförhållande till följd av fusionen. Tvärtom, ett större handelslag erbjuder flera karriärmöjligheter. Handelslaget uppmuntrar sina anställda till intern rörlighet. Personalen kan smidigt flytta från en enhet till en annan, vilket till exempel ger de deltidsanställda flera arbetstimmar och ökar arbetstagarens och hela enhetens kompetens. Det är också möjligt att förflytta sig mellan branscherna, till exempel från en market till en trafikbutik eller en restaurang. Av naturliga skäl är det viktigt att arbetstagaren då ordentligt sätter sig in i det nya jobbet, något som handelslaget fäster speciell vikt vid. Yhteistyöllä se onnistui Kesäkuun viimeisen ja heinäkuun ensimmäisen päivän välisenä yönä vuonna 2011 Mia Tiainen ja Fredrik Juselius ovat töissä ja valvovat muutosprosessia, jota on valmisteltu koko kevään ajan. Varubodenin ja Oslan kombinaatiofuusion virallinen H-hetki on vuorokauden vaihtuessa, jolloin yritystunnus muuttuu ja erilaiset taustajärjestelmät, kuten kassajärjestelmät, päivitetään uuden yrityksen tiedoille. Vaikka S-ryhmällä on paljon yhteisiä järjestelmiä, on osuuskaupoilla kuitenkin aina omat osionsa niissä. Kombinaatiofuusiossa tietokannat on saatava yhdistettyä niin, että kaikki toimii uuden osuuskaupan aloittaessa. Moni asia voisi mennä myös pieleen, it-ammattilaiset miettivät. H-hetkestä selvittiin lähes ongelmitta, ja uuden osuuskaupan ensimmäinen päivä sujui tietotekniikankin osalta odotetusti. Toimipaikat toteuttivat hienosti ne ohjeistukset ja neuvot, joita jo pitkään ennen fuusiota valmistelimme. Yhteistyössä on voimaa, Mia kiittelee. Työ ei kuitenkaan lopu tähän, vaan olemme toimipaikkojen tukena edelleen ja työskentelemme pääasiassa tämän fuusioprojektin parissa koko loppuvuoden. Sen jälkeen odottavat uudet haasteet, Fredrik täydentää. Samarbete ger framgång Natten mellan den sista juni och den första juli år 2011 är Mia Tiainen och Fredrik Juselius på jobb. De övervakar den förändringsprocess som förberetts hela våren. Officiellt inträffar Dagen D för Varubodens och Oslas kombinationsfusion då det nya dygnet inleds. Då byts företagssignumet och olika stödsystem, såsom kassasystemen, dateras upp med det nya företagets uppgifter. Även om S-gruppen har flera gemensamma system har handelslagen ändå alltid egna varianter. Vid en kombinationsfusion måste databaserna förenas så att allt fungerar då det nya handelslaget inleder sin verksamhet. Mycket kunde också gå galet, funderar it-proffsen. Övergången gick nästan problemfritt, och det nya handelslagets första dag förlöpte som väntat vad datatekniken beträffar. De olika verksamhetsställena förverkligade fint de anvisningar och råd som vi förberedde redan långt innan fusionen. Samarbete är en styrka, säger Mia. Men arbetet tar inte slut här, vi fungerar fortfarande som stöd för verksamhetsställena. Resten av året jobbar vi i huvudsak med fusionsprojektet. Efter det väntar nya utmaningar, fyller Fredrik

16 Varuboden-Oslan henkilökunta tutustui toisiinsa heinäkuussa järjestetyssä Osla Live -tapahtumassa. Illalla mukaan liittyi myös iso joukko asiakasomistajia ja muuta yleisöä. De anställda vid Varuboden-Osla bekantade sig med varandra vid Osla Live-evenemanget i juli. Under kvällen deltog också många ägarkunder och annan publik. Samassa veneessä Sekä Varubodenissa että Oslassa on tutkittu säännöllisesti niin työntekijöiden työviihtyvyyttä kuin osuuskaupan sisäistä ja ulkoista yrityskuvaa. Viimeisimmät työyhteisötutkimukset tehtiin vuoden 2011 vaihteessa. Henkilöstö kertoo olevansa tyytyväinen työhönsä ja työnantajaansa, jaksavansa hyvin työssään ja kokevansa työniloa. Tutkimustulokset olivat lähes identtiset, mikä antaa erinomaiset lähtökohdat uuden osuuskaupan yrityskulttuurin rakentamiselle. Tavoitteena on tehdä uudesta osuuskaupasta mielenkiintoinen ja turvallinen työnantaja, jonka henkilökunta tuntee olevansa samassa veneessä ja arvostaa toinen toisiaan. Uuden organisaatiokulttuurin syntymistä tuetaan myös projektilla, jonka aikana henkilökuntaa haastatellaan ja kartoitetaan parhaita toimintatapoja yli yksikkörajojen. Perustana hyvä esimiestyö Jatkuvana kehittämiskohteena osuuskaupassa pidetään esimiestyötä, joka muodostaa perustan työssä viihtymiselle ja hyville työsuorituksille. Erityistä huomiota kiinnitetään myös tiedonkulkuun sekä niin fyysisestä kuin psyykkisestä työhyvinvoinnista huolehtimiseen. Henkilöstön kehittämisessä ja kouluttamisessa Varuboden-Osla tekee yhteistyötä mm. S-ryhmän oman oppimis- ja valmennuskeskuksen, Jollas Instituutin kanssa. Jollaksen tarjoamat valmennukset ovat avoimia koko henkilökunnalle. Osaamista voi kartuttaa myös verkko-opiskelun avulla. Hyvät henkilöstöedut Keskeinen osa uuden organisaatiokulttuurin rakentamista on yhteisten pelisääntöjen ja toimintatapojen synnyttäminen. Monet henkilöstöasioista ovat sellaisia, että ne on yhteistoimintalain mukaan käsiteltävä henkilöstön valitsemien edustajien kanssa. Tämän vuoksi Varuboden-Oslalle valittiin luottamusmiesvaaleissa uudet pääluottamusmiehet ja heille varahenkilöt jo toukokuussa Osuuskauppa haluaa tarjota henkilöstölleen hyvät henkilöstöedut, jotka ovat laajemmat kuin työehtosopimus edellyttää. Varubodenissa kaikki työntekijät ovat kuuluneet vuonna 2004 perustettuun henkilöstörahastoon, ja entisen Oslan työntekijät liitetään mukaan rahastoon uusina jäseninä alkaen. Rahasto on sekä tapa palkita koko henkilökuntaa hyvästä tuloksesta, että keino sitouttaa osaajia osuuskaupan palvelukseen ja näin edistää pitkäaikaisten työsuhteiden syntymistä. Varuboden-Oslassa toimii myös henkilökuntakerho, joka järjestää monenlaista virkistys- ja vapaa-ajan toimintaa. Henkilökunta voi hankkia liikunta- ja kulttuuriseteleitä sekä käyttää Ålössä sijaitsevia lomamökkejä. I samma båt Både Varuboden och Osla har regelbundet undersökt såväl arbetstagarnas trivsel på arbetsplatsen som handelslagets interna och externa image. De senaste undersökningarna bland personalen gjordes vid årsskiftet De anställda uppger att de är nöjda med sitt arbete och sin arbetsgivare, att de orkar bra med jobbet och gläder sig över arbetet. Resultaten av undersökningarna var så gott som identiska, vilket ger en utmärkt grund att bygga det nya handelslagets företagskultur på. Målet är att göra det nya handelslaget till en intressant och trygg arbetsgivare, vars anställda upplever sig sitta i samma båt och respekterar varandra. Uppkomsten av en ny företagskultur stöds också av ett projekt där personalen intervjuas samtidigt som man kartlägger de bästa metoderna för att verka över enhetsgränserna. Gott förmansarbete som grund Förmansarbetet, som utgör grunden för trivseln på arbetsplatsen och för goda arbetsprestationer, är föremål för en kontinuerlig utveckling. Man fäster också speciell uppmärksamhet vid informationsgången samt vid skötseln av såväl det fysiska som det psykiska välbefinnandet på arbetsplatsen. När det gäller personalutvecklingen och -utbildningen samarbetar Varuboden-Osla med S-gruppens center för utbildning och coachning, Jollas Institutet. Den coachning, som Jollas erbjuder, är tillgänglig för hela personalen. Man kan också öka sin kompetens genom att studera på webben. Omfattande personalförmåner Att ta fram gemensamma spelregler och verksamhetsmodeller spelar en central roll då man bygger upp en ny organisationskultur. Många personalfrågor är sådana att samarbetslagen kräver att personalrepresentanter deltar i behandlandlingen av dem. Därför valde Varuboden- Osla nya huvudförtroendemän och suppleanter för dem vid förtroendemannavalet i maj Handelslaget vill erbjuda sina anställda goda personalförmåner som omfattar mera än kollektivavtalet förutsätter. I Varuboden har samtliga anställda hört till personalfonden, som grundades år Det tidigare Oslas anställda tas med i fonden som nya medlemmar från och med Fonden är såväl ett sätt att belöna hela personalen för ett gott resultat som en metod att starkare knyta experter till arbetet i handelslaget och på det sättet främja uppkomsten av långvariga arbetsförhållanden. Varuboden-Osla har också en personalförening. Den ordnar många olika slag av rekreations- och fritidsverksamhet. Personalen kan skaffa motions- och kultursedlar samt använda fritidsstugan på Ålö

17 Oman alueen asialla Varuboden-Oslassa tehtävän työn hedelmät tuovat yhteistä hyvää sen omalle toimialueelle. Varuboden-Oslan toimialue muodostuu Etelä-Suomen rannikkoalueista. Sen kunnilla on luontaisesti paljon yhteistä. Varuboden-Osla haluaa turvata palvelut tällä alueella ottaen huomioon toimialueensa ominaispiirteet. Eräs näistä on se, että toimialue on kaksikielinen. Osuuskauppa näkee tärkeäksi turvata hyvien palveluiden saatavuuden molemmilla kotimaisilla kielillä nyt ja tulevaisuudessa. Yhdistynyt osuuskauppa Varuboden-Osla on entistäkin vahvempi alueellinen yritys. Sillä on kykyä investoida ja työllistää. Kaikki osuuskaupan toiminnasta syntyvä hyöty jää omalle toimialueelle. Osuustoiminnallinen yritys toimii aina vastuullisesti. Vastuullisella toiminnalla on kolme ulottuvuutta: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. Vastuullinen osuuskauppa Taloudellinen vastuu on yritysten tärkein vastuullisuuden osa-alue. Kannattavuus ja kilpailukyky ovat kivijalkoja, joiden varaan vastuullista toimintaa voidaan rakentaa. Investoinnit, työllistäminen ja asiakasomistajien palveluiden jatkuva kehittäminen ovat taloudellisen vastuun toteuttamista käytännössä. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa, että Varuboden-Osla pitää hyvää huolta omasta henkilöstöstään. Se tarjoaa pitkäaikaisia työsuhteita turvallisessa ja hyvähenkisessä työyhteisössä. Osuuskauppa osallistuu monin tavoin asiakasomistajiensa arkeen ja juhlaan sekä kantaa myös laajemmin vastuuta lähiympäristönsä elinvoimaisuudesta. Yrityksessä tehtävän työn hedelmät hyödyttävät seutukunnan talouselämää ja ihmisiä. Varuboden-Osla huomioi kaikessa toiminnassaan vastuunsa ympäristöstä. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että se pyrkii jatkuvasti energiaa säästäviin ratkaisuihin sekä ympäristökuormituksen vähentämiseen. För den egna regionen Frukterna av det arbete, som utförs inom Varuboden-Osla, gagnar hela verksamhetsområdet. Varuboden-Oslas verksamhetsområde består av kustområdena i södra Finland. Kommunerna i området har av naturliga skäl mycket gemensamt. Varuboden-Osla vill trygga servicen på det här området med beaktande av verksamhetsområdets särdrag. Tvåspråkigheten är ett av dem. Handelslaget anser det viktigt att trygga tillgången på god service på de båda inhemska språken, nu och i framtiden. Det förenade handelslaget Varuboden-Osla har ytterligare stärkt sin ställning som ett regionalt företag. Det har förmågan att investera och sysselsätta. All den nytta handelslaget genererar genom sin verksamhet stannar kvar inom det egna verksamhetsområdet. Ett kooperativt företag handlar alltid ansvarsfullt. Den ansvarsfulla verksamheten har tre dimensioner: den ekonomiska, den sociala och miljöansvaret. Det ansvarsfulla handelslaget Det ekonomiska ansvaret är det viktigaste delområdet, när det gäller ansvarsfullheten, för ett företag. Lönsamheten och resultatförmågan är de grundpelare på vilka man kan bygga en ansvarsfull verksamhet. Det ekonomiska ansvaret omsätts i praktiken genom att handelslaget investerar, sysselsätter och kontinuerligt utvecklar servicen för ägarkunderna. Det sociala ansvaret innebär att Varuboden-Osla tar väl hand om sin personal. Handelslaget erbjuder långvariga anställningsförhållanden i en trygg arbetsgemenskap där andan är god. Handelslaget deltar på många sätt i sina ägarkunders vardag och fest och axlar även ett vidare ansvar för livskraften i sin näromgivning. Frukterna av det arbete, som utförs i företaget, gagnar näringslivet och människorna i den ekonomiska regionen. Varuboden-Osla beaktar sitt ansvar för miljön i all sin verksamhet. Det innebär bland annat att företaget ständigt strävar efter energisnåla lösningar samt efter att minska miljöbelastningen. Porvoon kannalta osuuskauppojen fuusio nähdään myönteisenä. Osuuskauppa on keskeinen toimia ja yhteistyökumppani Porvoossa ja itäisellä Uudellamaalla myös tulevaisuudessa. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, Porvoo Vahva alueellinen yritys kykenee investoimaan ja työllistämään. Tämä on Loviisan ja koko toimialueen kannalta hyödyllistä. Kaupunginjohtaja Olavi Kaleva, Loviisa Ur Borgås synvinkel är fusionen mellan de två handelslagen positiv. Handelslaget är en central aktör och samarbetspartner i Borgå och den östra delen av Nyland också i framtiden. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula, Borgå. Ett starkt regionalt företag kan investera och sysselsätta. Det gagnar Lovisa och hela verksamhetsområdet. Stadsdirektör Olavi Kaleva, Lovisa

18 Aito mahdollisuus vaikuttaa En genuin möjlighet att påverka Osuustoiminnallisessa yrityksessä jäsenillä on tasaveroinen mahdollisuus vaikuttaa omistamansa yrityksen asioihin. Vaikuttamismahdollisuus konkretisoituu edustajiston vaaleissa. Varuboden-Oslassa vaalit järjestetään Osuuskaupassa päätöksenteko perustuu edustukselliseen demokratiaan, joka on osuustoiminnalliseen yritysmuotoon kuuluva omaleimaisuustekijä. Ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu edustajisto. Muut päätöksentekoelimet ovat hallintoneuvosto ja hallitus. Osuuskaupassa vaikutusvalta perustuu jäsenyyteen. Jäseneksi eli asiakasomistajiksi tullaan maksamalla osuusmaksu, joka Varuboden- Oslassa on 100 euroa. Osuuskaupoissa myös työntekijät omistavat asiakasomistajina osan työpaikastaan. Kolme tapaa äänestää Lokakuussa järjestettävissä vaaleissa asiakasomistajat valitsevat Varuboden-Oslalle sen ylimmän päätöksentekoelimen eli edustajiston. Edustajiston tehtävät on määritetty osuuskaupan säännöissä. Tärkeimpiä tehtäviä on päättää tuloksen käytöstä ja valita osuuskaupan hallintoneuvosto, joka puolestaan valitsee osuuskaupalle hallituksen. Vaalijärjestelmä toimii kuten suomalainen valtiollinen ja kunnallinen edustuksellinen demokratia. Edustajiston jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan suhteellista vaalitapaa noudattaen. Varuboden-Oslan vaaleissa on 14 jäsenaluetta, joilta valitaan edustajistoon 50 jäsentä neljäksi vuodeksi. Äänioikeutettuja ovat kaikki mennessä Osuuskauppa Osla Handelslagin tai Osuuskunta Varubodenin jäseniksi hyväksytyt, 15 vuotta täyttäneet jäsenet. Äänestäminen on helppoa, sillä valittavana on kolme tapaa äänestää: joko postitse, jättämällä äänestyskuori äänestyslippuineen Varuboden-Oslan S-markettien tai Sale-myymälöiden uurnaan tai äänestämällä internetissä. Äänestäminen kannattaa Edustajiston vaalit on se hetki, jossa asiakasomistaja käyttää omistajuuteensa liittyvää valtaa. Äänestäminen on asiakasomistajuuteen kuuluva etu ja konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa oman osuuskaupan asioihin. Hallinnon kautta asiakasomistajien ääni kuuluu yrityksen johdolle. Kun mahdollisimman moni asiakasomistaja äänestää, osuuskaupalle saadaan päättäjät, jotka edustavat aidosti asiakasomistajia ja heidän näkemyksiään. Hallintoelimiin valitut ihmiset edustavat myös monenlaista osaamista. Tämä monipuolinen osaaminen on ehdoton voimavara, kun osuuskaupan liiketoimintaa kehitetään. Lisätietoa vaaleista löytyy osoitteesta I ett kooperativt företag har medlemmarna lika rätt att påverka besluten i det företag som de äger. Möjligheten att påverka konkretiseras i fullmäktigevalet. Varuboden-Oslas fullmäktigeval ordnas ett handelslag grundar sig beslutsfattandet på representativ demokrati. Det är ett av kännetecknen för ett kooperativt företag. Full- I mäktige är det högsta beslutande organet. Förvaltningsrådet och styrelsen är andra beslutande organ. I ett handelslag grundar sig inflytandet på medlemskapet. Medlem eller ägarkund blir man genom att betala en andelsavgift som hos Varuboden-Osla är 100 euro. Också handelslagens anställda äger, i egenskap av ägarkunder, en del av sin arbetsplats. Tre sätt att rösta I det val, som ordnas i oktober, väljer ägarkunderna Varuboden- Oslas högsta beslutande organ, det vill säga fullmäktige. Fullmäktiges uppgifter definieras i handelslagets stadgar. Till de viktigaste uppgifterna hör att besluta om vinstdispositionen och att välja handelslagets förvaltningsråd, som i sin tur väljer handelslagets styrelse. Valsystemet fungerar på samma sätt som den finländska statliga och kommunala representativa demokratin. Medlemmarna i fullmäktige och suppleanterna väljs för fyra år i sänder genom proportionellt val. Varuboden-Oslas val har 14 medlemsområden, från vilka man väljer 50 medlemmar för fyra år. Rösträtt har alla de som senast den godkänts som medlemmar i Osuuskauppa Osla Handelslag eller Andelslaget Varuboden och som fyllt 15 år. Det är lätt att rösta, man kan nämligen välja mellan tre sätt att rösta: per post, genom att lägga röstningskuvertet med röstsedeln i urnan i någon av Varuboden-Oslas S-marketar eller Sale-butiker eller genom att rösta på webben. Det lönar sig att rösta Fullmäktigevalet är det tillfälle då ägarkunden utövar den makt som är förknippad med ägandet. Röstandet är en förmån som hör ihop med ägarkundskonceptet och en konkret möjlighet att påverka i det egna handelslaget. Via förvaltningen hör företagets ledning ägarkundernas röst. Då så många ägarkunder som möjligt röstar får handelslaget beslutsfattare som på ett genuint sätt representerar ägarkunderna och deras synsätt. De som invalts i förvaltningsorganen representerar också ett mångsidigt kunnande. Den här breda kompetensen är en obestridlig resurs vid utvecklandet av handelslagets affärsverksamhet. Mera information om valet finns på adressen Mikä edustajisto? muodostuu asiakasomistajista käyttää osuuskaupan omistajille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa nimittää hallintoneuvoston jäsenet, vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää tuloksen jaosta toimikausi 4 vuotta Detta är fullmäktige består av ägarkunder utövar den högsta beslutanderätten som tillkommer handelslagets ägare utnämner medlemmarna i förvaltningsrådet, fastställer bokslutet och beslutar om vinstdispositionen mandatperiod 4 år 34 35

19 Risto Anttonen Gun-Maj Beck Maarit Feldt-Ranta Hallintoneuvosto hyväksyy strategian Varuboden-Oslan hallintoneuvostoon kuuluu 38 jäsentä, joista kaksi on henkilökunnan edustajaa. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain ja sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Se myös vahvistaa osuuskaupan strategian. Hallintoneuvosto päättää lisäksi osuuskaupan toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta. Se valitsee osuuskaupan hallituksen ja toimitusjohtajan. Förvaltningsrådet godkänner strategin Varuboden-Oslas förvaltningsråd har 38 ledamöter, av vilka två är personalrepresentanter. Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka att handelslaget och dess förvaltning sköts lag- och stadgeenligt och i enlighet med fullmäktiges och förvaltningsrådets beslut. Det fastställer också handelslagets strategi. Förvaltningsrådet fattar dessutom beslut i frågor som gäller omfattande utvidgning eller inskränkning av handelslagets verksamhet. Det väljer handelslagets styrelse och verkställande direktör. Varuboden-Oslan hallintoneuvosto Varuboden-Oslas förvaltningsråd Puheenjohtaja / Ordförande: Marcus H. Borgström Varuboden-Oslan johtoryhmä / Varuboden-Oslas ledningsgrupp: Anne Grundström, Bengt Vinberg, Arto Piela, Kjell Olenius, Mika Meriläinen, Jukka Pöyhönen, Ilkka Rissanen ja / och Anne Schneider. Kuvasta puuttuu / på bilden saknas Esko Hakulinen. Varuboden-Oslan hallintoneuvosto, hallitus ja johtoryhmä Varuboden-Oslas förvaltningsråd, styrelse och ledningsgrupp Varsinaiset jäsenet / Ordinarie medlemmar: Marjut Björklund Seppo Ehanti Hannu Fabritius Ingeborg Flythström Birger Granström Markku Heikkilä Helena Holm Kjell Holm Erik Holmberg Rita Holopainen Matti Jutila Anders Karell Håkan Karlsson Ann-Christine Kjellberg (henkilöstön edustaja / personalrepresentant) Pekka Koskinen Mauritz Leiramo Tom Liljestrand Arto Linna Gösta Lundström Yvonne Malin-Hult Henrik Nordell Kim Nummelin Peter Nynäs Esko Peltola Camilla Rancken Erkki Riski Dorita Sjöholm(henkilöstön edustaja / personalrepresentant) Peter Strandvik Reijo Ståhlberg Ulf-Johan Sunabacka Yngve Söderlund Catharina von Schoultz Kristian Westerholm Gunilla Wikström Birgitta Åström Benita Öberg Christian Österlund Henkilöstön varajäsenet / Personalsuppleanter: Anne Ek Tuomo Väliheikki Mikael Ingberg Hallitus ohjaa liiketoimintaa Varuboden-Oslan hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua ja osuuskaupan menestystä hoitamalla sen asioita lain ja sääntöjen mukaisesti ja valvoa liiketoimintaa. Hallitus päättää keskeiset tavoitteet ja strategiat. Se myös päättää vuosittain osuuskaupan taloudellisista kokonaistavoitteista ja investoinneista. Styrelsen styr affärsverksamheten Varuboden-Oslas styrelse har sex ledamöter. Styrelsens uppgift är att främja handelslagets intressen och framgång genom att sköta dess ärenden lag- och stadgeenligt och genom att övervaka affärsverksamheten. Styrelsen fattar beslut om de centrala målsättningarna och strategierna. Den fattar också årligen beslut om handelslagets ekonomiska helhetsmålsättning och investeringar. Varuboden-Oslan hallitus / Varuboden-Oslas styrelse Puheenjohtaja / Ordförande: Toimitusjohtaja / Verkställande direktör Arto Piela Varsinaiset jäsenet / Ordinarie medlemmar: Teollisuusneuvos / Industriråd Risto Anttonen Keittiöpäällikkö / Kökschef Gun-Maj Beck Kansanedustaja / Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta PhD Mikael Ingberg Talousjohtaja / Ekonomidirektör Mats Lobbas Mats Lobbas Arto Piela Johtoryhmä toteuttaa liiketoimintaa käytännössä Johtoryhmän tehtävänä on viedä strategia käytäntöön. Jokainen johtoryhmän jäsen vastaa omasta liiketoiminta- tai asiantuntemusalueestaan. Ledningsgruppen förverkligar i praktiken affärsverksamheten Ledningsgruppens uppgift är att förverkliga strategin. Varje medlem av ledningsgruppen ansvarar för sitt eget affärsverksamhets- eller specialkunskapsområde. Varuboden-Oslan johtoryhmä Varuboden-Oslas ledningsgrupp Toimitusjohtaja / Verkställande direktör Arto Piela Talousjohtaja / Ekonomidirektör Anne Grundström Hallintojohtaja / Adm. direktör Anne Schneider Markkinointijohtaja / Marknadsföringsdirektör Kjell Olenius Toimialajohtaja / Branschdirektör Mika Meriläinen, ABC, Mara Toimialajohtaja / Branschdirektör Bengt Vinberg, marketkauppa (länsi) / markethandeln (väst) Toimialajohtaja / Branschdirektör Jukka Pöyhönen, marketkauppa (itä) ja tavaratalokauppa / markethandeln (öst) och varuhushandeln Toimialajohtaja / Branschdirektör Ilkka Rissanen, Prisma, rauta-, kukka- ja puutarhakauppa / Prisma, järn-, blom- och trädgårdshandeln Toimialajohtaja / Branschdirektör Esko Hakulinen, autokauppa / bilhandeln 36 37

20 Liikevaihto 295 milj. euroa (arvio vuositasolla) Liikevoitto 6,8 milj. euroa (arvio vuositasolla) Tase 172 milj. euroa Omsättning 295 milj. euro (uppskattning på årsnivå) Rörelsevinst 6,8 milj. euro (uppskattning på årsnivå) Balans 172 milj. euro Omavaraisuus 53 % Kapitaltäckningsgrad 53 % Henkilöstöä Personal ca Asiakasomistajia yli Ägarkunder över Toimipaikkoja yli 60 Verksamhetsställen över 60 Taloudellisesti vahva osuuskauppa Ett ekonomiskt starkt handelslag Vuonna 2008 alkanut ja koko seuraavan vuoden jatkunut taantuma taittui vuoden 2010 toisella puoliskolla. Liiketoiminnan päivittäistavarapainotus oli hyvä asia niin Varuboden-Oslassa kuin koko S-ryhmässä, sillä taantuman vaikutus ei juuri näkynyt ruuan kokonaiskulutuksessa. Kuluvan vuoden 2011 alkupuolisko sujui myynnillisesti erinomaisesti kaikilla liiketoiminta-alueilla. Vuoden loppupuolella kuluttajakäyttäytymisessä alkoi olla havaittavissa tiettyä varovaisuutta, kun talouden näkymät ovat epävarmat. Liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä Talouden nousut ja laskut kuuluvat markkinatalouteen. Osuustoiminnallisena yrityksenä Varuboden-Osla toimii pitkällä tähtäimellä: liiketoimintaa ei tarkastella kvartaaliperustein, vaan ratkaisut tähyävät vuosikymmenten päähän. Merkittävin pitkän tähtäimen strateginen päätös tehtiin, kun Osuuskunta Varuboden ja Osuuskauppa Osla toteuttivat kombinaatiofuusion heinäkuun 2011 alussa. Yritysten taloudellista menestystä arvioitaessa kolme keskeisintä asiaa ovat liikevaihdon kehitys, tuloksentekokyky ja varallisuusasema. Sekä Varubodenissa että Oslassa liikevaihdon kehitys on ollut voimakasta koko 2000-luvun. Nyt muodostunut uusi osuuskauppa on jo sangen suuri yritys, sillä sen myynnin arvioidaan vuonna 2011 nousevan runsaaseen 300 miljoonaan euroon. Investointeja jatketaan Näkymät myynnin kasvulle ovat hyvät myös tulevaisuudessa. Toteutunut fuusio lisää merkittävästi kassavirtaa ja kasvattaa tasetta, mikä luo hyvät edellytykset palveluiden edelleen kehittämiselle eli uusille investoinneille. Investointikykyyn vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen vakavaraisuus. Kun sitä on hyvinä aikoina hankittu riittävästi, kehittämistä voidaan jatkaa suhdanteista riippumatta. Eräs yrityksen pitkän tähtäimen kehittämismahdollisuuksia kuvaava luku on omavaraisuusaste, joka Varuboden-Oslalla on erittäin hyvä. Den recession, som började år 2008 och som fortsatte hela följande år, bröts under den senare hälften av år För Varuboden-Osla, liksom för hela S-gruppen, var det positivt att tyngdpunkten i verksamheten låg på dagligvaruhandeln. Recessionen påverkade nämligen inte nämnvärt totalkonsumtionen av mat. Under första hälften av år 2011 hade handelslaget en utmärkt försäljning inom alla affärsområden. Under årets senare hälft började man skönja en viss försiktighet då de ekonomiska utsikterna är osäkra. Långsiktig affärsverksamhet I en marknadsekonomi förekommer ekonomiska upp- och nedgångar. Som ett kooperativt företag verkar Varuboden-Osla långsiktigt: verksamheten granskas inte på kvartalsbasis, utan målen för besluten kan finnas tiotals år i framtiden. Det viktigaste långsiktiga strategiska beslutet fattades då Andelslaget Varuboden och Osuuskauppa Osla Handelslag förverkligade kombinationsfusionen i början av juli Då man bedömer företagens ekonomiska framgångar är de tre viktigaste faktorerna utvecklingen av omsättningen, förmågan att göra resultat och den ekonomiska ställningen. Både Varubodens och Oslas omsättning har vuxit kraftigt under hela 2000-talet. Det nya handelslaget är ett verkligt stort företag, dess försäljning beräknas stiga till drygt 300 miljoner euro år Fortsatta investeringar Framtidsutsikterna för en ökad försäljning är goda. Tack vare fusionen ökar kassaflödet märkbart och balansen stärks. Detta skapar goda förutsättningar för en fortsatt utveckling av servicen, alltså för nya investeringar. Företagets kapitaltäckningsgrad inverkar avgörande på investeringsförmågan. Då den under de goda åren byggts upp tillräckligt, kan utvecklingen gå vidare oberoende av konjunkturen. Kapitaltäckningsgraden, som är mycket hög för Varuboden-Osla, är ett tal som beskriver företagets långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Henkilöstö varmistaa menestyksen Kaiken tuloksensa eli liiketoiminnastaan saamansa ylijäämän Varuboden-Osla käyttää kolmeen asiaan: asiakasomistajiensa palkitsemiseen, henkilökunnastaan huolehtimiseen sekä toimialueensa palveluiden kehittämiseen. Ainoastaan tyytyväiset ja uskolliset asiakkaat takaavat yrityksen tulovirran kehittymisen pitkällä tähtäimellä. Varuboden-Oslan voima on sen asiakasomistajissa, jotka entistä enemmän keskittävät ostoksiaan osuuskaupan toimipaikkoihin. Tärkeänä investointikohteena osuuskaupassa nähdään oma henkilöstö. Osaamisesta huolehtiminen sekä työhyvinvointiin ja työviihtyvyyteen panostaminen maksavat itsensä takaisin monin kerroin. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö varmistaa osuuskaupan menestyksen päivästä päivään toistuvissa asiakaskohtaamisissa. Hyvän palvelun avulla luodaan pitkäaikaisia asiakassuhteita ja synnytetään hyvää yrityskuvaa, jota tänä päivänä myös maineeksi kutsutaan. Nämä viime mainitut osaaminen, asiakkuudet ja maine ovat yrityksen näkymätöntä pääomaa, joka on yrityksen menestymiselle yhtä tärkeää kuin taloudellinen tulos ja resurssit ,9 2,7 5,8 2,3 2,0 61,4 Myynnin jakautuminen liiketoiminta-alueittain Branschvis fördelning av försäljningen Marketkauppa Markethandel Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa Trafikbutiker och bränslehandel Autokauppa Bilhandel Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa Varuhus och specialaffärer Ravitsemiskauppa Restauranger Rautamyymälät Järnbutiker Personalen garanterar framgången Varuboden-Osla använder hela sitt resultat, det vill säga överskottet av affärsverksamheten till tre saker: att belöna ägarkunderna, att visa omsorg om personalen och att utveckla servicen inom sitt verksamhetsområde. Endast nöjda och trogna kunder garanterar att företagets inkomstström utvecklas positivt på lång sikt. Varuboden-Oslas styrka finns i dess ägarkunder som i allt större utsträckning koncentrerar sina inköp till handelslagets verksamhetsställen. Handelslaget betraktar den egna personalen som ett viktigt investeringsobjekt. Att vinnlägga sig om kunnandet och att satsa på arbetshälsa och arbetstrivsel betalar igen sig mångfalt. En yrkeskunnig och motiverad personal tryggar handelslagets framgång från den ena dagen till den andra under upprepade kundkontakter. En god betjäning utgör grunden för långvariga kundrelationer och skapar en positiv företagsprofil det vill säga ett gott anseende. Kunnandet, kundrelationerna och anseendet utgör företagets osynliga kapital. Det har lika stor betydelse för företagets framgång som det ekonomiska resultatet och resurserna.

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys.

Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys. Tee HOK:ia esittelevä PowerPoint-esitys. Esityksessä tarvittavat tekstit ja kuvat löytyvät harjoituskansiosta. 1. Aloita uusi esitys 2. Lisää esitykseen teksti tiedostosta HOK_esitys_teksti.doc Lisää Diat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 953/2001 vp Kemira Oy:n työpaikkojen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kemira Oy:n kohdalla ollaan tekemässä omistusjärjestelyjä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä.

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 426/2007 vp Isännöitsijän pätevyyden valvonta Eduskunnan puhemiehelle Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön tai kiinteistöyhtiön operatiivinen johtaja, jonka tärkein tehtävä on johtaa

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 612/2003 vp Käsityöläisten arvonlisävero Eduskunnan puhemiehelle Erilaiset maatilatorit toimivat käsityöläisten ja muiden pienten tavarantoimittajien myyntipaikkoina. Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE KESKUSKEITTIÖN HANKESUUNNITELMA CENTRALKÖKETS PROJEKTPLAN HANKKEEN LIIKETOIMINNALLISET PERUSTELUT PROJEKTETS AFFÄRSMÄSSIGA MOTIVERINGAR

Lisätiedot

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus

Verksamhetsöversikt. Toimintakatsaus Verksamhetsöversikt 2009 Toimintakatsaus Innehåll Sisällysluettelo Verkställande direktörens översikt 4 5 Toimitusjohtajan katsaus Ägarkundskonceptet 6 7 Asiakasomistajuus S-Banken 8 9 S-Pankki Markethandeln

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut

Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Tarvekartoitus: Vanhustenhoito ja -palvelut Behovskartläggning: Äldrevård och -service Skövden kunta, Suomen kielen hallintoalue, 541 83 Skövde Skövde kommun, Finskt förvaltningsområde, 541 83 Skövde LAKI

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 453/2006 vp Helsinki Lohja-moottoritien liikennemäärien kasvu Eduskunnan puhemiehelle Valtatien 1, E18-moottoritien viimeisen osuuden Lohja Muurla rakentaminen on täydessä vauhdissa.

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö Itä-Uusimaa ä ä - kuntajakoselvitysalue ä ö Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo Östra Nyland ä ä - kommunindelningsutredningsområde ä ö Presskonferens 8.5.2013 Sibbo Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 63 09.05.2011 Sosiaali- ja terveysvlk/social- och 58 28.09.2011 hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 306 25.10.2011 Aloite Sipoon kunnan ruokapalveluiden kehittämisestä ja kunnallisen

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Näin palaa Ecoteck-pellettitakka Så här brinner en Ecoteck-pelletskamin

Näin palaa Ecoteck-pellettitakka Så här brinner en Ecoteck-pelletskamin Amalfi 11,3 kw. Päälämmönlähde saaristomökillä / Huvudvärmekälla i en stuga i skärgården Snella 11 kw. Sähkölämmitteisen omakotitalon keittiössä / I köket i ett eluppvärmt egnahemshus. Monica 8,5 kw. Sähkölämmitteisen

Lisätiedot

SOK Viestintä ja julkaisut (6)

SOK Viestintä ja julkaisut (6) Viestintä ja julkaisut 18.2.2010 1 (6) Tiedotusvälineille 18.2.2010 Julkaisuvapaa klo 13.00 S-ryhmän vuosi 2009 S-ryhmä kokonaisuudessaan Vähittäismyynti oli 11 686,8 miljoonaa euroa (11 820,6 milj. euroa).

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Osuuskauppa Keskimaa. Pasi Viinamäki Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija 13.2.2014. Osuuskauppa Keskimaa

Osuuskauppa Keskimaa. Pasi Viinamäki Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija 13.2.2014. Osuuskauppa Keskimaa Pasi Viinamäki Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija Nimenmuutos 23.4.2013: Keskimaa Osk on nyt Toiminta-ajatus Keskimaan toiminnan tarkoituksena on tuottaa etuja ja palveluja asiakasomistajille - Keskimaa

Lisätiedot

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006

Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri - Språkbarometern Tilasto-raportti / Statistisk rapport Kjell Herberts, Åbo Akademi, 20.6.2006 Kielibarometri-Språkbarometern 2004 / 2006 TAMMISAARI EKENÄS Suomenkieliset 2004 Suomenkieliset

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1258/2001 vp Kelan asumistuki Eduskunnan puhemiehelle Yleinen vuokrataso on noussut viime vuosien aikana huomattavan korkeaksi. Varsinkin pienten asuntojen neliövuokrat ovat kaupungeissa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 250/2006 vp Rintasyöpäseulonnat Eduskunnan puhemiehelle Rintasyöpä on Suomen yleisin naisten syöpämuoto. Vuonna 2003 Suomessa todettiin 3 779 uutta rintasyöpätapausta, ja rintasyöpään

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi

Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi LEHDISTÖTIEDOTE STT:n sivuilta Östersundomin kuntien yhteisen yleiskaavaehdotuksen kartta Östersundomin kaavaehdotus päätöksentekijöiden punnittavaksi 22.10.2014 10:00 Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Yliopiston tulevaisuuden. haasteet

Yliopiston tulevaisuuden. haasteet Yliopiston tulevaisuuden Avoimen yliopiston menestystekijät Turku 4.10.2007 Christoffer Taxell 1 Yliopiston tulevaisuuden 2 1 Avoimen yliopiston tulevaisuuden 3 Tulevaisuuden haasteista 4 2 Tulevaisuuden

Lisätiedot

KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS, KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS, KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS, KUNGSVÄGENS ARBETSHÄLSA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå MAANVILJELIJÖIDEN KOULUTUSTILAISUUS 8.4.14 LANTBRUKSFÖRETAGARNAS INFOTILLFÄLLE 8.4.2014 KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1101/2001 vp Poliisin voimavarojen lisääminen Keravalla Eduskunnan puhemiehelle Poliisin turvallisuusbarometrin mukaan keravalaisista naisista 19 % ei uskalla käydä kaupungin keskustassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2011 vp Euroopan vakautusmekanismin sopimusluonnos Eduskunnan puhemiehelle Hallitus on alkukesästä 2011 esittänyt Suomen liittymistä Euroopan vakautusmekanismiin (EVM), ja euroalueeseen

Lisätiedot