STADIN RANTARYHMÄ Neljän vuoden projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "STADIN RANTARYHMÄ Neljän vuoden projekti"

Transkriptio

1 STADIN RANTARYHMÄ Neljän vuoden projekti

2 Kaisaniemenranta

3

4

5 Puistomainen asuntolaivasatama? Krunikka 3/2007 Kaupunkisuunnitteluvirastossa ollaan laatimassa asemakaavaa, jolla sijoitettaisiin asuntolaivasatama Kaisaniemen puiston ranta-alueelle. Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2000 kansainvälisen maisemaarkkitehtuurikilpailun Kaisaniemen puistosta. Kyseessä oli aatekilpailu asemakaavoituksen pohjaksi. Suunnittelualue ulottui pohjoisessa Kaisaniemenrantaan. Kilpailuun osallistuneissa ehdotuksissa yhdessäkään ei esitetty Kaisaniemenrannan elävöittämiseksi asuntolaivoja. Kilpailun voitti saksalainen arkkitehtitoimisto, jonka työstä tuomaristo totesi: Rantavyöhykkeelle esitettyä ratkaisua (kivetty katu) ei tule sellaisenaan asettaa suunnittelun lähtökohdaksi, vaan jatkosuunnittelussa on etsittävä rantavyöhykkeelle kaupunkikuvallisesti yksinkertaisempaa ja puistomaisempaa ratkaisua.

6

7 Asuntolaivatyöryhmän muistio Aika klo Paikka Siltasaariseuran toimisto Läsnä Veli-Heikki Klemetti, Kruununhaan asukasyhdistys Pentti Penttilä, Kruununhaan asukasyhdistys Timo Puska, Merihaka-seura Juha Koskinen, Kallio-seura Aimo Kaisaniemi, Siltasaariseura Pentti Hellevaara, Siltasaariseura Marit Henriksson, Siltasaariseura Rantaryhmän asettama pienryhmä keskusteli laajasti asuntolaivojen ja ponttoonilaiturien aiheuttamista haitoista Eläintarhanlahden kulttuuri- ja luontoympäristölle. Päätettiin, että Marit Henriksson laatii yhteenvedon käydyssä keskustelussa sekä mm. lehtikirjoituksissa esitetyistä argumenteista, joilla asemakaavaehdotuksen tavoitteet kumotaan kohta kohdalta (alustava luonnos liitteenä). Kirjelmä toimitetaan kaupunginhallituksen jäsenille samalla kun heidät kutsutaan esimerkiksi iltakävelylle Eläintarhanlahden rannoille. Alueella pyritään järjestämään myös muita asukkaiden

8 Piknikpaikka

9 Vesipeili

10 Soutuklubilta pohjoiseen

11 Radanvarren rantaraitti pohjoiseen

12 Radanvarren rantaraitti etelään

13 Soutuklubi

14

15

16 Asuntolaivojen armada uhkaa Kaisaniemenlahti ja Eläintarhanlahti pelastettava Ehdotus on yleiskaavan vastainen Kaupunki: Asemakaavaluonnoksessa on otettu huomioon alueen suojeluarvo ja suojelukohteet. Asuntolaivoja ja ponttonilaitureita järjestelyineen koskevat velvoittavat kaupunkikuvaan liittyvät asemakaavamääräykset. Helsingin yleiskaavassa (2002) Eläintarhanlahden ympäristö ja Kaisaniemen puisto on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi. Se on osa keskustan kulttuuripuistoa, jota kehitetään monipuolisena toiminta-, kohtaamis-, kulttuuri- ja luonnonympäristönä. Yleiskaava ei kuitenkaan sisällä minkäänlaista mainintaa veden päälle rakentamisesta, joten asemakaavan muutosehdotus on yleiskaavan vastainen. Muutosehdotus on myös maankäyttö- ja rakennuslaissa asemakaavalle asetettujen sisältövaatimusten vastainen, sillä niiden 54 n 2. momentissa edellytetään, että rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Nyt valmisteltu asemakaavan muutos uhkaisi juuri niitä rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön erityisiä arvoja, joita yleiskaavassa edellytetään vaalittavan.

17 Muualta matkittua vai omaleimaista? Muualta matkittua vai omaleimaista? Kaupunki: Kansainvälistyvä suurkaupunki tarvitsee myös tavanomaisista normeista poikkeavia asumismuotoja. Mallia on lähdetty hakemaan ulkomailta ja huomattu, että Helsingistähän puuttuvat asuntolaivat. Miksi Suomessa ei osata olla ylpeitä omasta rakennusperinteestämme ja siitä, mikä meillä on ainutlaatuista? Kaupungin ominaisluonnetta ei luoda muita matkimalla. Kaupunkia pitää kehittää asukkaiden tarpeiden pohjalta eikä siksi, että tarjottaisiin matkailijoille nähtävyyksiä. Sitä paitsi vihreät rantamaisemat, melojat ja onkijat, hiihtäjät ja pilkkijät aivan ydinkeskustasta ovat todellista Helsinki-eksotiikkaa. Eläintarhan- ja Kaisaniemenlahden nykyiset maisemat ovat niin kotimaisten kuin ulkomaisten valokuvaajien suosikkikohteita. Helsinki on ainutlaatuinen vihreä metropoli, jossa yhtenäinen puistoalue ulottuu kaupungin sydämeen saakka. Muualla maailmassa tällaista luonto- ja kulttuuriympäristöä vaalittaisiin arvokohteena. Asuntolaivat, ponttonilaiturit ja graniittisen Työväentalon eteen suunniteltu kelluva ravintolapaviljonki merkitsisivät tälle maisemalle samaa kuin 1960-luvulla tapahtunut vanhan rakennuskannan hävittäminen Helsingin kaupunkikuvalle.

18 Elävöittäminen ja sosiaalinen kontrolli? Elävöittäminen ja sosiaalinen kontrolli? Kaupunki: Suunnitelmia perustellaan tarpeella elävöittää aluetta sekä parantaa sen sosiaalista kontrollia ja yleistä turvallisuutta. Miksi ihmeessä Eläintarhan- ja Kaisaniemenlahden rantoja vilkasta asunto- ja ulkoilualuetta sekä lukuisten kulttuuri- ja liikuntatapahtumien paikkaa pitäisi elävöittää? Tärkeämpää olisi pohtia keinoja herkän kaupunkiluonnon hoitamiseksi, jotta se kestää jo nykyisinkin kovan kulutuksen. Elävöittämissuunnitelmat on syytä kohdistaa uusille asuinalueille, jotta niille saadaan kiinnostavia maamerkkejä ja aktiivista toimintaa. Asuntolaivojen toivotaan lisäävän sosiaalista kontrollia ja turvallisuutta Kaisaniemen puistossa. Väkivaltaa ei kuitenkaan esiinny rannassa, vaan puiston muissa osissa, jonne ei ole edes näköyhteyttä suunnitellulta asuntolaiva-alueelta. Kansainväliset esimerkit osoittavat, että asuntolaivat eivät kaikkialla ole lisänneet sosiaalista kontrollia, vaan usein pikemmin tuoneet alueelle sosiaalisia ongelmia ja ympäristöön turvattomuutta. Sosiaalisen kontrollin tarpeella perustellaan myös Eläintarhanlahdelle suunniteltua kelluvaa ravintolaa. Kuinka yhden uuden anniskeluravintolan tulo lisäisi kontrollia alueella, jossa lähistöltä löytyy jo nykyisin kymmeniä ravintoloita ja jonka ympäristössä alkoholia liikaa nauttineiden henkilöiden määrä on jo nykyisinkin silmiin pistävää. Epäilyksiä herättää myös lasiseinäiseksi suunnitellun ravintolan kyky kestää niin kontrollin kohteeksi kaavailtujen kansalaisten kuin

19 Muutaman vai monien etu? Muutaman vai monien etu? Kaupunki: Kaupunkisuunnitteluvirastoon on tullut muutamia asuntolaiva-asumista koskevia tiedusteluja vuosittain. Kaupunkisuunnittelun lähtökohtana näyttää olevan harvojen intressi asukkaiden suuren enemmistön mielipiteistä piittaamatta. Muutaman henkilön halu rakentaa laivamallinen asumuksensa meren rantaan keskelle kaupunkia käynnistää kalliin suunnitteluprosessin, jonka etenemistä ei pysäytä mikään. Lukuisten asukkaita edustavien tahojen kannanotot hankkeen keskeyttämisestä eivät paina päätöksenteossa mitään. Niitä kuullaan kuten laki vaatii, mutta ei kuunnella. Nämä asuntolaivoiksi kutsutut rakennelmat eivät edes ole todellisia laivoja, vaan kyse on meren päälle rakennettavasta pientaloalueesta. Antaisiko kaupunki luvan rakentaa omakotitaloja ydinkeskustaan, kulttuurimaisemaan, meren rannalle, yhteiselle virkistysalueelle? Kuinka siis rakentaminen meren päälle voi olla mahdollista? Ja miten valitaan nämä 20 etuoikeutettua perhettä? Demokratiassa enemmistön hyvinvoinnin pitäisi painaa enemmän kuin 20 perheen edun. Rantaveteen rakennetut keinotekoiset asumukset pilaisivat maiseman monesta suunnasta. Kymmenet tuhannet päivittäiset ohikulkijat menettäisivät suosikkinäkymänsä ja lähialueiden asukkaat rantapolkunsa.

20 Ranta yksityistyy, kustannukset Ranta yksityistyy, kustannukset kaikkien kukkarosta kaikkien kukkarosta Kaupunki: Asuntolaivat ja veneiden ponttonilaiturit sijaitsevat irti rannasta ja jättävät siten rantaalueet vapaiksi virkistyskäyttöön. Rannan virkistyskäyttö ja rantaraitin kuljettavuus pysyvät ennallaan. Kaisaniemenlahden rannat ovat yhteistä virkistys- ja ulkoilualuetta. Asuntolaiva-alueen rakentaminen merkitsisi rantaviivan privatisoitumista vain harvojen nautintaoikeudeksi. Missään ei ole esitetty arviota siitä, mitä ranta-alueen ruoppaus ja infrastruktuurin rakentaminen asuntolaiva-alueelle maksaisi. Jo vuosikausia jatkunut suunnittelu ja siihen liittyvien selvitysten teko on aiheuttanut huomattavia kustannuksia kaupungille. Perustamiskustannukset 20 perheen luksusasunnoille kustannamme me veronmaksajat.

21 Kulttuurimaisema vai takapiha Kulttuurimaisema vai takapiha Kaupunki: Tavoitteena on uusien järjestelyjen sopiminen kaupunkikuvaan ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakuvan kannalta merkittävään ympäristöön. Keinotekoiset uudet asuntolaivat ovat ristiriidassa Siltasaaren jugend-arkkitehtuurin kanssa ja tekevät maiseman visuaalisesti sekavaksi. Kaisaniemi on Suomen vanhin kaupunkipuisto, johon liittyy arvokkaita akateemisia perinteitä ravintoloineen ja vappumatineoineen. Nyt puiston rantaalueesta suunnitellaan muutaman asuntolaivaperheen takapihaa jätehuoltotiloineen ja parkkipaikkoineen! Ainutlaatuisten sisälahtien tärveleminen on herättänyt laajaa vastustusta kulttuuria ja historiaa edustavilla tahoilla. Mm. Helsingin kaupunginmuseo on todennut, että valtakunnallisesti merkittävän Kaisaniemen puiston ranta-alueen täyttäminen asuntolaivoilla ja kelluvilla asunnoilla turmelee alueen ominaisluonnetta ja kulttuurihistoriallisia arvoja.

22 Ympäristöuhat Ympäristöuhat Kaupunki: Kaisaniemenrannan länsiosaan aiotaan pystyttää ponttoneille rakennettuja kelluvia asuntoja (6 kpl) ja keskiosaan keulakiinnityksellä pareittain olevia asuntolaivoja (16 kpl). Pitkänsillan puolelle sijoitetaan kylkikiinnityksellä asunto-, toimisto- ja ravintolalaivoja (5 kpl). Asuntolaiva-asuminen Suomen jää- ja sääoloissa on erityisen haasteellista. Anu Mansikan laatimassa asuntolaivaselvityksessä ei ole tutkittu kaikkia mahdollisia asuntolaivojen paikkoja Helsingin alueella. Jos asuntolaivoja halutaan, pitäisi tehdä kattava ja perusteltu selvitys, mihin ne kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti sopisivat. Asuntolaivojen oikea sijoituspaikka ei ainakaan ole kapea sisälahti kaupungin historiallisessa ydinkeskustassa. Niiden rakentaminen edellyttäisi merenpohjan ruoppausta, sillä vesi on lahdessa hyvin matalaa. Tästä aiheutuvia seurauksia pohjasedimenteille ja veden laadulle ei pystytä etukäteen tarkoin selvittämään. Keulakiinnityksellä rannassa olevat jopa 30 metriä pitkät laivat kaventaisivat salmea huomattavasti. Vapaata vesitilaa rajaisivat myös lahtea halkomaan suunnitellut uudet ponttonilaiturit. Kaikki nämä uudet rakennelmat heikentävät veden virtausta ja huonontavat samalla sen laatua. Asuntolaivat lisäävät myös ympäristön roskaisuutta ja aiheuttavat meluhaittoja, kuten liitteenä olevasta Sundqvistin ja Veistolan raportista ilmenee. Suunnitelmat ovat siis kaupungin ympäristö- ja kestävän kehityksen tavoitteiden vastaisia.

23 Ponttonilaitureita ei tarvita Ponttonilaitureita ei tarvita Kaupunki: Nykyiset rantamuurien venepaikat korvataan ponttonilaitureilla radanvarressa, Tokoinrannassa sekä Pitkänsillanrannassa (yhteensä 220 venepaikka). Laiturit suljetaan porteilla. Kaupunki pyrkii porteilla eristettävien ponttonilaiturien avulla lisäämään aktiivikäytössä olevien venepaikkojen määrää. Tämä kasvattaisi niin vene- kuin autoliikennettä alueella. Lukittavat venepaikat toisivat lahdelle nykyistä isompia ja tehokkaampia moottoriveneitä, mikä lisäisi meluhaittoja ja veneonnettomuuksien vaaraa. Olisiko soutajille ja melojille enää tilaa muskeliveneiden joukossa? Siltasaaren asukkaat ovat huolestuneita Pitkänsillanrantaan kaavaillusta lukittavasta ponttonilaiturista, joka heikentäisi rantalaiturin nykyistä virkistyskäyttöä. Välitön yhteys mereen häviäisi, kun väliin tulisi verkkoaidalla eristetty laituri nykyistä suurempine veneineen. Leppoisaa oleilua rantalaiturilla samoin kuin koko Eläintarhan- ja Kaisaniemenlahden ranta-alueella häiritsisi myös lisääntynyt veneilyyn liittyvä autoliikenne. Hakaniemen venekerho pitää ponttonilaiturien rakentamista ylimitoitettuna ja maiseman kannalta tuhoisana. Venepaikkoja on alueella jo riittävästi ja vanha venelaituri kojuineen kuuluu maisemaan

24 Luontoelämykset menetetään Luontoelämykset menetetään Kaupunki: Tavoitteena on parantaa ranta-alueiden käytettävyyttä. Veden äärellä olo tuottaa sykähdyttäviä luontoelämyksiä. Kokemus luonnon läheisyydestä on tärkeä varsinkin Kallion ja Kruununhaan parvekkeettomien talojen asukkaille, mutta myös muille Eläintarhan- ja Kaisaniemenlahden rannoilla käyskenteleville. Luontoelämykset menetetään, kun vapaa vesialue ja ranta peitetään uusilla ponttonilaitureilla, kelluvalla ravintolalla ja asuntolaivamaisilla rakennelmilla. Kaupunkiluonto kuuluu myös eläimille. Mihin joutuvat Eläintarhan- ja Kaisaniemenlahdella elävät vesilinnut, jos kaikki rannat rakennetaan? Lintujen tarkkailusta nauttivat kaiken ikäiset kaupunkilaiset

25 Mitä asukkaat haluavat Mitä asukkaat haluavat Eläintarhan- ja Kaisaniemenlahden rantoja tulee kehittää viher- ja virkistysalueena, josta on esteettömät kevyen liikenteen yhteydet Töölönlahden alueelle ja Siltavuorenrantaan. Rantojen siivoaminen ja veden laadun paraneminen luovat entistä monipuolisemmat mahdollisuudet vapaa-ajan viettoon. Alueelle sopivat erityisen hyvin koko perheen yhteiset kalastus-, soutu- ja melontatapahtumat. Me, Helsingin asukkaita edustavat yhdistykset esitämme, että kaupunki keskeyttää välittömästi suunnittelun, joka tähtää asuntolaivojen, uusien ponttonilaiturien ja kelluvan ravintolan rakentamiseen Eläintarhan- ja Kaisaniemenlahdelle. Niiden sijasta ehdotamme kaupungin ryhtyvän alla lueteltuihin toimiin, joita alueen asukkaat ovat toistuvasti toivoneet. Kustannuksia alla mainitut toimenpiteet aiheuttavat selvästi asuntolaivojen ja ponttonilaiturien rakentamista vähemmän, mutta tuovat iloa asukkaille moninkertaisesti enemmän. Siivoustalkoisiin ovat myös alueen asukkaat ja kaupunginosayhdistykset valmiit osallistumaan.

26 Asuntolaivamuistion saatekirje Kaupunginosayhdistykset esittävät, että Eläintarhan- ja Kaisaniemenlahden alueella ryhdytään seuraaviin toimiin: Siivotaan rannat ja edistetään myös meriveden puhdistumista. Lisätään rantojen valaistusta mieluiten tunnelmallisilla, alueen historiaan sopivilla lyhdyillä. Kunnostetaan rannan ympäri kulkeva kävelyreitti erityisesti radan varressa. Korjataan rantamuuri sekä Pitkänsillanrannan puinen oleskelulaituri. Liitetään Kaisaniemenlahden ranta toiminnallisesti ja maisemallisesti nykyistä kiinteämmin Kaisaniemen puistoalueeseen. Rannassa kulkeva tie tulee merkitä pihakaduksi ja rajoittaa sen liikennettä. Puhkaistaan kevyen liikenteen väylä Pitkänsillan alta siten, että kävelijät ja pyöräilijät pääsevät katua ylittämättä Siltavuorenrantaan. Parannetaan kulkuyhteyksiä myös Töölönlahden alueelle, jotta kaupungin rannoille muodostuu esteetön ja esteettisesti nautittava kevyen liikenteen reitti. Kannanotto ja oheinen muistio on laadittu Rantaryhmässä. Se on Helsingin merellisten kaupunginosayhdistysten vapaamuotoinen yhteistyöelin, joka korostaa merielementin merkitystä ja kehittämistä yhteisessä käytössä historiaa, luonnonrantoja ja maisema-arvoja kunnioittaen. Kannanoton ovat allekirjoittaneet seuraavat Rantaryhmään kuuluvat yhdistykset: Kallio-Seura ry, Kruununhaan asukasyhdistys ry, Kulosaarelaiset ry, Laajasalo-Degerö Seura ry, Lauttasaari-Seura ry, Merihaka-Seura ry, Munkinseutu ry, Siltasaariseura ry ja Töölö-Seura ry.

27 KAISANIEMENRANTA SÄÄSTYI Krunikka 2/2011 Asuntolaivasatamaa ei sijoiteta Kaisaniemenrantaan, vaan sille on etsittävä väliaiakainen paikka esimerkiksi Hietalahden satama-altaasta. Näin päätti kaupunginhallitus maaliskuussa todettuaan, ettei asuntolaivat sallivalla asemakaavalla ole toteuttamisedellytyksiä. Helsingin rantakaupunginosien yhteistyöverkosto Stadin Rantaryhmä on alusta asti vastustanut asuntolaivasatamahanketta ja samoin perustein kuin kaupunkisuunnittelulautakunta vuonna Stadin Rantaryhmän toiminnassa ovat aktiivisesti mukana sekä Kruununhaan asukasyhdistys että Kruununhaka-Seura.

28 KIITOS!

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI. Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI. Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2002:11 ESTEETÖN HELSINKI -PROJEKTI Kuva: Mauri Helenius ESTEETÖN TÖÖLÖNLAHDEN PUISTOREITTI KEHITYSHANKE 2002 HELSINGIN KAUPUNKI KUVAILULEHTI RAKENNUSVIRASTO

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO

TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO L O V I I S A TULLISILLAN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ASEMAKAA- VA JA SITOVA TONTTIJAKO KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: TULLISILLAN ALUE Kaupunki: LOVIISAN KAUPUNKI

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto

JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto JYVÄSKYLÄ Kirkkopuisto ASEMAKAAVAN SELOSTUS, kaavatunnus 01:160 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan otsikko: Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan katu- ja puistoalueille (Kirkkopuisto)

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro.

28.8.2013. Keskustelupöytäkirjaan on kirjattu vain ne kaupunginvaltuuston esityslistan asiakohdat, joissa on käytetty puheenvuoro. HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE KESKUSTELU- PÖYTÄKIRJA HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO Keskustelupöytäkirja 12 2013 Kokousaika: klo 18.00 20.16 Kokouspaikka: Vanha Raatihuone, Aleksanterinkatu

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006

PALAUTERAPORTTI NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A 12.12.2006 MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10. Palauteraportti 12.12.2006 Palauteraportti 12.12.2006 Ympa 12.12.2006 130 Ympa liite 1 NUMMELAN ETELÄOSIEN OSAYLEISKAAVA 1A MAANKÄYTTÖVAIHTOEHTOJEN 8, 9 JA 10 PALAUTERAPORTTI 12.12.2006 Toivomme viranhaltijoiden kasvuhuumassa ottavan

Lisätiedot

Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Taidekaupunki Mänttä itsessään taideteos TAIDEKAUPUNKI MÄNTÄN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kaupunkikeskustan kehittämishanke Raportti 28.02.2006 Taidekaupunki Mänttä 2 Sisällys Johdanto Suositukset

Lisätiedot

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut 1 JOHDANTO... 4 2 YLEISTÄ... 5 2.1 Suunnittelualueen sijainti... 5 2.2 Suunnitteluprosessi... 6 3 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104

Diaarinumero: 1236/1/05 Antopäivä: 26.1.2006 Taltio: 104 26.1.2006/104 KHO:2006:2 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muutos - Sisältövaatimukset - Liikerakennusten korttelialue - Vähittäiskaupan suuryksikkö - UNESCO:n maailmanperintökohde - Vanha Rauma

Lisätiedot

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT

MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT MARTINLAAKSON KEHITYSKUVAN KOOTUT KOMMENTIT Alla esitetyissä kommenteissa viitataan otsikoittain vastaavien kohtien lyhennelmiin Martinlaakson kehityskuva 2014 nro 014200 dokumenteissa. Kommentit ovat

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö.

Perheen suurin hanke A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U JA J U L K I N E N S Ä Ä T E L Y. Pääsuunnittelija on perheen luottohenkilö. A S U I N A L U E I D E N S U U N N I T T E L U J A J U L K I N E N S Ä Ä T E LY Perheen suurin hanke Vuonna 2000 astui voimaan uusi maankäyttö- ja rakennuslaki. Sen mukaisesti myös oman kodin rakentava

Lisätiedot

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen Otso Kivekäs Osmo Soininvaara Mikko Särelä Mari Holopainen Seuraavat Seuraavat Otso Kivekäs Mikko Särelä Osmo Soininvaara Mari Holopainen 400.000 400.000 helsinkiläistä helsinkiläistä Kirjoittajat Otso

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

Elinvoimainen kaupunkikeskusta

Elinvoimainen kaupunkikeskusta Raportti 8.9.2010 Elinvoimainen kaupunkikeskusta Puhutaanpa Oulusta Toimitus: SIsällöntuotanto: Oulun kaupunki, tekninen keskus Matti Karhula, vast. Juha Isoherranen Jere Klami Eini Vasu Mikko Törmänen

Lisätiedot

TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE

TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE TAMPEREEN KESKUSTA-ALUEEN JOUTOMAIDEN MERKITYKSET ASUKKAILLE Eija Arpiainen, 88824 Tiina Nurminen, 88828 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu HALYAS14: Loppuraportti SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 TILANNEHAASTATTELUT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä

Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä HELSINGIN YLEISKAAVA Hetki suunnittelijana - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

Meidän Turku -Vårt Åbo ry/ muistutus /asemakaavaehdotus Kauppatori (11/2011)/26.3. 2012

Meidän Turku -Vårt Åbo ry/ muistutus /asemakaavaehdotus Kauppatori (11/2011)/26.3. 2012 Meidän Turku-Vårt Åbo ry c/o puheenjohtaja Pauliina de Anna Puolalanpuisto 2 b B 7 20100 Turku Turun kaupunginhallitukselle MUISTUTUS ASEMAKAAVANMUUTOSEHDOTUKSESTA, joka koskee 21. päivänä helmikuuta 2012

Lisätiedot

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA

TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA KUOPION KAUPUNKI TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Ehdotus 29.9.214 YK 214:6 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava TAHKON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 29.9.214 Kuopion kaupunki Tahkon keskustan osayleiskaava

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot