KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012"

Transkriptio

1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Taalintehtaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere AIRIX Ympäristö Oy PL Tampere Puhelin Telefax Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki

2 Sisältö 1 Alkusanat Yleistä Suunnittelualue Muut aluetta koskevat suunnitelmat Nykytilanne Taalintehtaan taajaman ominaispiirteet Nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko Vesiliikenne Suunnitteilla olevat muutokset liikenneverkkoon Liikennemäärät Raskas liikenne Nopeusrajoitukset Joukkoliikenne Liittymät Kevyen liikenteen verkko Liikenteen ongelmat Liikenneturvallisuus Erikoiskuljetusreitit sekä palo- ja pelastusreitit Osayleiskaavan mahdollistama uusi maankäyttö Osayleiskaavan ja tiedossa olevien toimenpiteiden vaikutukset liikenneoloihin Uuden maankäytön synnyttämä liikenne Liikenteen suuntautuminen Liikenneverkon kehittäminen Tie- ja katuverkko Kevyen liikenteen väylät Vesiliikenteen kehittäminen Pysäköinti Vaikutusten arviointi Liikenneturvallisuus Liikenteen toimivuus Kevyt liikenne Joukkoliikenne Vesiliikenne Palo- ja Pelastusajo Raskas- ja tavaraliikenne Vaikutukset taajamarakenteeseen Yhdyskunta- ja aluerakenne sekä elinkeinoelämä Vaikutukset luontoon ja maisemaan

3 3 1 ALKUSANAT Liikenneselvitys on laadittu Kemiönsaaren kunnan toimeksiannosta AIRIX Ympäristö Oy:ssä. Kemiönsaaren kunnasta työtä on ohjannut Åke Lindeberg. AIRIX Ympäristö Oy:ssä työstä on vastannut DI Tuomas Miettinen. 2 YLEISTÄ 2.1 Suunnittelualue Tämän selvityksen tavoitteena oli tutkia Taalintehtaan osayleiskaavaalueen ja sen lähialueen liikenteellisiä olosuhteita sekä osayleiskaavan mahdollistaman uuden liikenneverkon vaikutuksia. Selvitys keskittyy ajoneuvo-, kevyen-, joukko- ja vesiliikenteen yhteyksien ja verkkojen tarkasteluun sekä yhteyksiin alueelle. Selvityksessä käsitellään mm. seuraavia osa-alueita. o vesiliikenteen tarpeet o kevyen liikenteen verkon tarkastelu o joukkoliikenteen tarpeet o osayleiskaavan uuden maankäytön vaikutukset Suunnittelualue sijaitsee Taalintehtaan taajamassa. Taalintehdas oli aikaisemman Dragsfjärdin kunnan keskustaajama. Taalintehtaan taajama sijaitsee Kemiönsaaren kunnan eteläosassa. Matkaa Kemiön taajamaan on noin 25 km, Turkuun on noin 85 km ja Saloon noin 72 km. Taajamassa on noin 1700 asukasta. Osayleiskaava-alue sijoittuu maantien 183 (Taalintehtaantie) eteläpuolelle. Liikenneselvityksen suunnittelualueena on alue, jolle osayleiskaava laaditaan. Suunnittelussa huomioidaan esitettyjen toimenpiteiden verkolliset vaikutukset. Osayleiskaava-alue on esitetty kuvassa 1.

4 4 Kuva 1. osayleiskaava-alue. 2.2 Muut aluetta koskevat suunnitelmat 3 NYKYTILANNE 3.1 Taalintehtaan taajaman ominaispiirteet Taalintehtaan taajamaa koskevat seuraavat viimeaikaiset suunnitelmat: - Länsi-Turunmaan ja Kemiönsaaren henkilöliikenneselvitykset, Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma, Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Köli-projekti, 2011 Taalintehtaan taajamalle on tunnistettu seuraavia ominaispiirteitä liikenteen osalta: - Vesiliikenne. Taalintehdas on tärkeä saaristoliikenteen satama. Sieltä on säännöllistä yhteysalueliikennettä Turun saaristoon sekä FN-Steelin satama, joka palvelee tehtaan kuljetustarpeita - Taalintehdas on tärkeä saaristoon vietävän tavaran lastauspaikka - Taalintehdas on vilkas vierailukohde kesällä. Taalintehdas on myös suosittu veneiden miehistönvaihtopaikka. - Liikenteen kausivaihtelut. Liikenteen osalta liikennemäärät kasvavat voimakkaasti kesällä.

5 5 3.2 Nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko - Taajamarakenne on osin hajautunut. Taajama jatkuu tehdasalueelta merelle päin Tyska Holmenin, Byholmen, Lystholmen ja Högholmen alueilla, näille alueille kulku on tehdasalueen kautta. Hieman taajamasta irti olevia alueita ovat Släts ja Todalen. Taalintehtaan taajaman tieverkon rungon muodostavat maantie 183 (Taalintehtaantie) ja pääkadut Tehtaantie, Tullimäentie ja Hertsbölentie. Maantie 183 (Taalintehtaantie) on sisääntulotie taajamaan. Tehtaantie ja Tullimäentie muodostavat rengasyhteyden Taalintehtaan taajaman halki. Tämän yhteyden läheisyydessä ovat taajaman kaupalliset ja hallinnolliset palvelut. Yleisiä teitä suunnittelualueella ovat Kasnäsin suuntaan johtava mt (Söderlångvikintie) ja Västänfjärdin suuntaan johtava mt (Hertsbölentie). Kuvassa 2 on esitetty suunnittelualueen tie- ja katuverkko. Kuva 2. Taalintehtaan taajaman tie- katuverkko. 3.3 Vesiliikenne Vesiliikenne on merkittävä liikennemuoto Taalintehtaalla. Taajamassa sijaitsee yhteysalussatama, jonka kautta hoidetaan ympärivuotisesti erilaisia kuljetuksia ja henkilöliikennettä saaristoon. Taalintehtaan kautta kuljetetaan saaristoon huomattava määrä erilaista materiaalia.

6 6 Yhteysaluksen laiturin alueelle ja muualle taajamaan välivarastoidaan saaristoon kuljetettavaa tavaraa. Alueella sijaitsevalla FN-Steelin terästehtaalla on oma satama, jonka kautta hoidetaan tehtaan vienti- ja tuontikuljetuksia. Satama on vain yrityksen omassa käytössä. Näiden satamien lisäksi Taalintehtaalla on sekä vierasvenesatama, että useita pienvenesatamia. Vierasvenesatamassa on 140 venepaikkaa. Muita pienvenesatamia ovat Lysholmen 94 paikkaa ja Pähkinämäki 64 paikkaa. Taajaman reuna-alueilla Hasselbackenissa sekä Grophagintien ja Bergerströmintien liittymän alueella on useita venepaikkoja. Taalintehdas on suosittu veneilykohde, alueella on hyvät palvelut veneilijöille sekä sieltä vuokrataan paljon veneitä. Suosiota lisää hyvät kulkuyhteydet Turkuun ja Helsinkiin. 3.4 Suunnitteilla olevat muutokset liikenneverkkoon Taalintehtaalla on käynnissä Köli-projekti, jossa on esitetty merkittäviä muutoksia nykyiseen taajama-alueen maankäyttöön ja liikenneverkkoon. Köli-projektissa taajama-alueelle tulisi mm. uusi silta- ja tieyhteys Lysholmenille. Taajaman satama-alueen toiminnot muuttuisivat huomattavasti nykytilanteesta. Nykyisen pienvenesataman suojaksi tulisi uusi aallonmurtaja. Nykyinen yhteysaluksen satamapaikka muuttaisi uuteen kauppasatamaan. Kuvassa 3 on esitetty Köli-projektin maankäyttöluonnos, vaihtoehto 3. Kuva 3. Taalintehtaan taajaman tie- katuverkko. Merkittävä suunnitteilla oleva muutos Taalintehtaan taajaman liikenneverkkoon on nykyisen yhteysaluksen sataman paikan muuttaminen. Nykyinen satamapaikka kerää välivarastointimateriaalia varsinkin keväisin ja alkukesäisin. Yhteysaluksen sataman siirtäminen vaikuttaa

7 7 taajaman liikenteen suuntautumisiin. Nykyisin kaikki liikenne yhteysaluksen laituriin kulkee Tallimäentien/Malmintien kautta. Tarkoituksena on osayleiskaavoitustyössä määritellä uusi kaupallisen sataman paikka, joka toimii nykyistä paremmin saaristoon kuljetettavan tavaran välivarastointi- ja lastauspaikkana. FN-steelin satama säilyy nykyisellä paikallaan. Toinen suunnitteilla oleva muutos on venepaikkoihin liittyvä pysäköinti. Pysäköintialueiden sijainti määritellään osayleiskaavatyössä. Nykyisin venepaikkoihin nähden on liian vähän pysäköintitilaa. 3.5 Liikennemäärät Taalintehtaan taajaman liikennemäärät on yleisten teiden osalta esitetty taulukossa 1. Katuverkon liikennemääristä ei ole tietoa, mutta esim. Tehtaantien osalta liikennemäärät ovat samaa suuruusluokkaa kuin Taalintehtaantiellä. Liikenne-ennuste vuodelle 2030 perustuu Tiehallinnon tieliikenteen kasvukertoimet kunnittain ennusteeseen. Taulukko 1. Taalintehtaan taajaman liikennemäärät yleisten teiden osalta. Tie/katu KVL KKVL KVL raskas KVL v. kpl ja (%) 2030 Mt (7,5 %) 1650 (Taalintehtaantie) Taajaman ulkop. Mt (6,7 %) 2030 (Taalintehtaantie) Taajama Mt (3,6 %) 800 (Söderlångvikintie) Mt (Hertsbölentie) (3 %) 240 Taajaman ja taajamasta lähtevien maanteiden liikennemäärät ovat suuruusluokaltaan maltillisia. Liikennemäärät eivät aiheuta ongelmia teiden kapasiteetin suhteen, vaikka ne kasvaisivat nykyisistä määristä merkittävästi. Liikenne-ennuste ei tue liikennemäärien huomattavaa kasvua. Liikenne-ennusteen mukaan liikenteen kasvu on lähes huomaamatonta. Hiljaisilla teillä liikennemäärät kääntyvät laskusuuntaan. Raskaan liikenteen määrä on suunnittelualueella kohtalainen. Maantien 183 (Taalintehtaantie) raskaan liikenteen määrään vaikuttavat mm. terästehtaan kuljetukset, taajaman huoltoliikenne ja veneilyyn liittyvät kuljetukset. Maanteillä ja (Söderlångvikintie) (Hertsbölentie) raskaan liikenteen määrä on vähäinen. 3.6 Raskas liikenne Kesäaikana liikennemäärät nousevat vilkkaimmilla osuuksilla lähes 20 %. Liikennemäärän nousuun vaikuttavat mm. alueen suosio kesämökkialueena ja turistikohteena sekä veneiden miehistönvaihtopaikkana. Raskaan liikenteen pääreitti on maantie 183 (Taalintehtaantie). Taajaman sisällä raskas liikenne käyttää tällä hetkellä erityisesti

8 8 3.7 Nopeusrajoitukset Tehtaantietä, Tallimäentietä, Stallbackintietä, Malmintietä ja Kolapakantietä. Taajaman kaupallisista palveluista suurin osa on näiden yhteyksien varrella. Näiden katujen kautta kuljetaan myös venesatamiin sekä yhteysaluksen satamalaiturille. Raskas liikenne on suurimmalta osalta FNsteelin tehtaan liikennettä, jakelu- ja joukkoliikennettä. Suunnittelualueella nopeusrajoitukset ovat alhaisia. Maantiellä 183 (Taalintehtaantie) nopeusrajoitus laskee taajamaan tultaessa 50 km/h 40 km /h ja taajamassa rajoitus on 30 km/h. Maantiellä (Söderlångvikintie) nopeusrajoitus on suunnittelualueella 40 km/h. 3.8 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kannalta merkitystä on lähinnä Taalintehtaalta Turkuun suuntautuvalla työmatkaliikenteellä sekä kunnan sisällä Taalintehtaan taajamasta Kemiön taajaman alueelle suuntautuvalla työmatkaliikenteellä. Kesäisin joukkoliikennettä hyödyntävät Taalintehtaalla veneiden vaihtomiehistöt. Taalintehtaan taajamasta on hyvä palveluntarjonta mm. Turun ja Salon sekä edelleen Helsingin suuntiin. Myös Kasnäsin suuntaan on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Taalintehtaan ja Turun välillä ajetaan arkisin noin tunnin vuorovälillä tärkeimpinä opiskelu- ja työssäkäyntiaikoina. Lisäksi ajetaan muutamia asiointia palvelevia vuoroja päivillä sekä iltavuoroja. Taalintehtaan ja Salon väliset vuorot mahdollistavat lähinnä toisen asteen opiskeluun liittyvien matkojen tekemisen. 3.9 Liittymät Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ajatellen tarvetta jatkossa on todennäköisesti tiheämmälle Kemiönsaaren kunnan palveluliikenteelle sekä koululaisvuoroille. Ikääntyvä väestö voi aiheuttaa tarvetta lomaasutusta palvelevalle kutsuohjatulle joukkoliikenteelle. Liittymien osalta yleisen tieverkon liittymät ovat pääosin toimivia Kevyen liikenteen verkko Seuraavien liittymien osalta on havaittu kehittämistarpeita: Kolapakantien ja Malmintien liittymässä pysäköintialueilta poistuvat autot voivat vilkkaana ajankohtana haitata liittymän toimivuutta. Tehtaantiellä tohtorintietä vastapäätä oleva, tehdasalueelle ja grillille vievä liittymä on epämääräinen. Liittymä on leveä ja mahdollistaa Tehtaantielle liittymisen laajalta alueelta. Hertsbölentiellä on Kolapakantienliittymän jälkeen epämääräinen alue, joka toimii liittymänä, pysäköintialueena ja reittinä talon piha-alueelle. Taalintehtaan taajaman kevyen liikenteen verkko on varsin kattava taajama-alueella. Taajaman nykyinen kevyen liikenteen verkko on esitetty kuvassa 4 vihreällä värillä.

9 9 Kuva 4. Nykyinen kevyen liikenteen verkko Liikenteen ongelmat Liikenteen ongelmat Taalintehtaalla liittyvät pääasiassa liikenteen kausivaihteluun. Taalintehtaan alueella on tunnistettu seuraavat liikenteen ongelmat - Kausivaihtelut. Liikennemäärät kasvavat kesällä noin 20 % muun ajan liikennemäärästä. Sesonki on melko lyhyt, mutta vilkas. - Venepaikkoihin liittyvä pysäköinti. Taalintehdas on suosittu veneiden vuokrauspaikka sekä traileriveneilijöiden veneen vesillelaskupaikka. Kesäaikaan taajamassa ei ole riittävästi pysäköintipaikkoja veneilijöiden tarpeisiin. - Saaristoon menevien tavaroiden välivarastointi yhteysaluksen laiturilla johtaa keväisin siihen, että satama-alueelle väli-

10 10 varastoidaan saaristoon kuljetettavaa materiaalia. Nämä tavarat tukkivat yhteysaluksen sataman lähiympäristöä. - Byholmenille johtava silta on kapea. Sillalla kaksi ajoneuvoa eivät mahdu kohtaamaan. Silta on turvaton kevyelle liikenteelle Liikenneturvallisuus Turunmaan seudulle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuusselvityksen yhteydessä laaditussa asukaskyselyssä nousivat esiin seuraavat ongelmat liikenneturvallisuuden osalta. ongelmat on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Asukaskyselyssä esiinnousseet liikenteen ongelmat. Tie/katu Ongelmat Mt 183 Taalintehtaantie koululaisia), Vaarallinen kevyelle liikenteelle (paljon lapsia ja ei kevyen liikenteen väylää, kapeat pientareet, ylinopeuksia, piittaamattomuutta liikennesäännöistä Slätsintie Vaarallinen kevyelle liikenteelle (kevyen liikenteen väylä puuttuu osan matkasta, kapeat pientareet), paljon raskasta liikennettä Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty neljä toimenpidettä suunnittelualueelle: 3.13 Erikoiskuljetusreitit sekä palo- ja pelastusreitit - Taalintehtaantie - Slätsintie liittymät, taajamamerkin siirtäminen Slätsintien eteläisemmän liittymän kohdalta pohjoisemman liittymän yhteyteen - Kevyen liikenteen väylä (välille Kirkonkyläntie Slätsintien eteläinen liittymä) n. 5,3 km - Söderlångvikintie, heijastinvarsien lisääminen keskisaarekkeelliseen suojatiehen (1suojatie, yhteensä 4 heijastinta) - Söderlångvikintie Dragseidintie/Sapelintie liittymä, liittymän katkaiseminen (korvaava yhteys olemassa) (1 kpl kaksipuolinen kavennus) Maantietä 183 (Taalintehtaantie) kulkee joitakin erikoiskuljetuksia mm. FN-Steel Oy:n tehtaalle. Taalintehtaan taajaman paloasema sijaitsee Sapelintie 2:ssa. Paloasemalta on hyvät yhteydet eri puolille Taalintehtaan taajamaa. 4 OSAYLEISKAAVAN MAHDOLLISTAMA UUSI MAANKÄYTTÖ 4.1 Osayleiskaavan ja tiedossa olevien toimenpiteiden vaikutukset liikenneoloihin Nykyiseen maankäyttöön uusi osayleiskaava mahdollistaa asumisen osalta tiivistämisrakentamista eri puolilla taajamaa. Uudet asuinalueet ovat kooltaan varsin maltillisia ja tukeutuvat lähes kokonaan nykyiseen tie- ja liikenneverkkoon. Uusia asuinalueita sijoittuu Slätsin kylään Dragsfjärdin järven läheisyyteen, Spikikseen, Söderlångvikintien ja

11 Uuden maankäytön synnyttämä liikenne Sapelitien väliselle alueelle, kirkon itäpuolelle sekä Grophageniiin. Näille alueille sijoittuu alustavasti noin 70 uutta tonttia. Ne jakautuvat niin, että Slätsiin sijoittuu 15 tonttia, Spikikseen, Söderlångvikintien ja Sapelitien väliselle alueelle 25 tonttia, kirkon itäpuolelle 15 tonttia ja Grophageniin 15 tonttia. Uusia työpaikka-alueita sijoittuu nykyisten työpaikka-alueiden läheisyyteen maantien 183 (Taalintehtaantie) läheisyyteen. Työpaikkaalueet ovat laajuudeltaan noin 9,5 hehtaaria. Uusien työpaikka-alueiden tehokkuus on alustavasti 0,1. Uutta rakennuskantaa on tällä tehokkuudella mahdollista toteuttaa noin 9500 m 2. Asutus 4.3 Liikenteen suuntautuminen Osayleiskaava-alueelle sijoittuva uusi asutus, noin 70 tonttia 200 uutta asukasta, tuottaa henkilöautoliikennettä noin 280 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämä lisäksi uusi asutus tarvitsee huolto- ja palveluliikennettä. Tämän määrä jää alle 15 ajoneuvoon vuorokaudessa. Asukas- ja liikennemääriä arvioidessa on oletettu, että pääosa uudesta rakentamisesta on pientalorakentamista. Uusi asutus tulee alueelle vaiheittain. Alueen matkoista pääosa tehdään henkilöautolla. Ympäristöministeriön matkatuotosoppaan mukaan henkilöauton osuus kulkumuodoista on noin 82 %. Työpaikka-alueet 4.4 Liikenneverkon kehittäminen Tie- ja katuverkko Uusien työpaikka-alueiden liikennetuotos riippuu paljolti siitä, minkä tyyppistä toimintaa alueille sijoittuu. Työpaikka-alueiden osalta tyypillinen teollisuushallissa sijaitsevan yrityksen henkilömäärä on 1-5 henkilön välillä. Yrityksen tuottama liikenne on toimialasta riippuen keskimäärin noin 6-10 henkilöautomatkaa vuorokaudessa. Tämän lisäksi tulee huolto- ja asiointiliikenne sekä jakeluliikenne ja muut kuljetukset. Kaikkiaan yksi yritys tuottaa noin ajoneuvoliikenteen matkaa vuorokaudessa. Liikennetuotosta arvioidessa on oletettu, että yritysten toimitiloissa ei ole liiketiloja. Uuden maankäytön synnyttämä liikenne suuntautuu sekä Lahden että Vääksyn suuntiin. Uuden asutuksen synnyttämä liikenne sijoittuu Sapelitielle, Söderlångvikintielle, Slätsintielle ja maantielle (Hertsbölentie) ja edelleen maantielle 183 (Taalintehtaantie). Määrällisesti eniten liikenne lisääntyy maantiellä 3131 (Liikenteen kasvu jakautuu usean vuoden ajalle ja on vuosittain mitattuna vähäistä. Taajaman liikenneverkkoa kehitetään uudella tieyhteydellä Sapelitien ja Söderlångvikintien välille. Uusi tieyhteys mahdollistaa maankäytön

12 12 kehittämisen taajaman länsipuolella. Uusi tieyhteys on esitetty sinisellä värillä kuvassa 5. Kuva 5. uusi katuyhteys Sapelitien ja Söderlångvikintien välille. Toinen merkittävä parannus nykyiseen liikenneverkkoon on Tyska Holmenille ja edelleen Byholmenille johtavan yhteyden korvaaminen osittain uudella yhteydellä. Vanha, tehtaan sivulla kulkeva yhteys, korvataan uudella reitillä. Uusi reitti käyttää edelleen samaa liittymää maantieltä 183 (Taalintehtaantie), mutta ei kulje enää tehtaan sivusta. Tyska Holmenin ja mantereen välinen kapea silta korvataan uudella sillalla. Byholmenille johtavan sillan rinnalle voisi tarkastella erillisen kevyen liikenteen sillan tarpeellisuutta. Uusi yhteys on esitetty kuvassa 6. Kuva 6. Uusi yhteys Tyska Holmenille ja edelleen Byholmenille.

13 13 Taajaman keskustassa liikenneverkkoa kehitetään niin, että sinne tulee uusi yhteys Ruukinlahden pohjoisrannalle. Reitti kulkee Tallimäentien ja Malmintien liittymästä kohti uuden yleiskaavassa osoitetun yhteysaluksen laiturin kautta Kolapakantielle. Uusille asuin- ja työpaikka-alueille tulee uutta sisäistä katuverkkoa. Ne palvelevat paikallisia tarpeita. kuvassa 7 on esitetty uusi Rantaraitti. 4.5 Kevyen liikenteen väylät 4.6 Vesiliikenteen kehittäminen 4.7 Pysäköinti Kuva 7. Uusi rantaraitti. Kevyen liikenteen verkkoa kehitetään jatkamalla nykyistä kevyen liikenteen väylää maantiellä 183 (Taalintehtaantie) Daleniin saakka. Uudelle Tyska Holmenin yhteydelle tulee kevyen liikenteen väylä. Vesiliikenteen osalta merkittä muutos on yhteysaluksen uusi paikka ja rahtisataman sijoittuminen Tysk Holmenin alueelle. Yhteysaluksen paikka sijoittuu nykyiseltä paikalta taajamassa sijaitsevan huoltoaseman läheisyyteen. Uusi saaristoliikennettä palveleva satama tulee Tysk Holmenin alueelle. Satama palvelee saaristoon kulkevaa huoltoliikennettä. Sataman alue toimii välivarastoalueena saaristoon kuljetettavalle tavaralle. Taajaman alueelle sijoittuva LV-alue mahdollistaa ranta-alueiden kehittämisen vesiliikenteen näkökulmasta. Alueen kehittyminen on käynnissä mm. Köli projektin myötä. Vesiliikenteeseen liittyvä kesäaikainen pysäköinti on mahdollista osoittaa Byholmenin uuteen yhteyteen tukien Lysholmenin alueelle.

14 14 Muita mahdollisia pysäköintialueina hyödynnettäviä paikkoja ovat Venepaikkojen yhteydessä olevat alueet. 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1 Liikenneturvallisuus 5.2 Liikenteen toimivuus 5.3 Kevyt liikenne Liikenneturvallisuus paranee kevyen liikenteen osalta uusien kevyen liikenteen väylien alueilla. Erityisesti Byholmenin suuntaan liikuttaessa uusi silta, joka korva nykyisen kapean sillan, parantaa liikenneturvallisuutta. Liikenteen toimivuus paranee Tyska Holmenin ja Byholmenin suuntaan uuden yhteyden ja sillan myötä. Kevyen liikenteen olosuhteen paranevat kevyen liikenteen verkon täydentämisen myötä. Maantien 183 (Taalintehtaantie) varrelle sijoittuva kevyen liikenteen väylä tulee osuudelle Slätsintie (Taalintehtaan taajaman puoleinen liittymä) - Dalen. Uusi osuus parantaa maantien 183 (Taalintehtaantie) varrelle sijoittuneen asutuksen ja työpaikkaalueiden liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa nykyistä paremmin kevyen liikenteen kulkumuoto-osuuden nousua eri tyyppisillä matkoilla, jotka suuntautuvat Taalintehtaan taajama-alueelle. Toinen kevyen liikenteen väylä, tehdasalueelta Byholmenille sijoittuva osuus parantaa merkittävästi kevyen liikenteen olosuhteita. Nykyinen yhteys Byholmenille on vaarallisen yhteyden varassa, joten uusi väylä parantaa sekä liikenneturvallisuutta että kevyen liikenteen toimivuutta ja edelleen sen kulkumuoto-osuutta Taalintehtaan taajamaan suuntautuvilla matkoilla. 5.4 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nostamiseksi olisi Taalintehtaan taajaman asukasmäärän noustava huomattavasti nykyisestä, jotta joukkoliikennettä varten olisi riittävästi käyttäjiä ja se olisi aidosti kilpailukyinen henkilöautoliikenteen kanssa. Nykyinen joukkoliikennetarjonta on kuitenkin varsin hyvä taajaman kokoon nähden. Toisaalta lisääntyvä asutus tukee pitkällä aikavälillä joukkoliikenteen mahdollisuuksia kilpailukykyisenä vaihtoehtona henkilöautolle varsinkin Kemiön taajamaan ja edelleen Turkuun tai Saloon suuntautuvalla työmatka - ja asiointiliikenteellä. 5.5 Vesiliikenne Vesiliikenteen olosuhteet paranevat, aluetta on mahdollista kehittää veneliikenteen vaatimusten näkökulmasta. Alueen pysäköintiongelmaa helpottaa pysäköinnin osoittaminen Lystholmenin alueelle.

15 Palo- ja Pelastusajo 5.7 Raskas- ja tavaraliikenne 5.8 Vaikutukset taajamarakenteeseen Uudella maankäytöllä ei ole oleellista vaikutusta palo- ja pelastus toimintaan. Uusi Byholmeninyhteys parantaa Byholmenin alueen saavutettavuutta. Raskaan liikenteen olosuhteen paranevat, sillä saaristoon tuotavat tavarat ja tarvikkeet voidaan jatkossa kuljettaa uuden Tysk Holmenin alueelle sijoittuvan sataman kautta. Siellä on myös riittävästi välivarastotilaa nykyisen alueen sijaan. Uusi yhteys Ruukinlahden pohjoisrannalla muuttaa taajamakuvaa hieman. Uusi yhteys mahdollistaa nykyisten katujen toiminnallisen luokan tarkistamista. Esim. kolappakantie voi olla kesäisin kävelykatuna. Laaja vesiliikenteen alue vahvistaa Taalintehtaan asemaa tärkeänä veneilyyn liittyvissä palveluissa ja satamatoiminnoissa. 5.9 Yhdyskunta- ja aluerakenne sekä elinkeinoelämä 5.10 Vaikutukset luontoon ja maisemaan Osayleiskaava mahdollistaa veneilyyn ja merenkulkuun liittyvien palvelujen sijoittumista Taalintehtaalle. Tämä parantaa alueen elinvoimasuutta ja lisännee hieman liikennettä. Osa-yleiskaava-alueelle sijoittuva asutus käyttää pääasiassa henkilöautoa työ- ja asiointimatkoihin. Vaikutukset luontoon ja maisemaan ovat paikallisia ja rajoittuvat Tyska Holmenin uuden tielinjauksen ja uusien katujen kohdille. Hankkeitten vaikutukset luontoon tulee arvioida jatkosuunnitelmissa.

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Kemiön taajaman osayleiskaava. liikenneselvitys. Työ: 23541. Tampere, 11.3.2011

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Kemiön taajaman osayleiskaava. liikenneselvitys. Työ: 23541. Tampere, 11.3.2011 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Kemiön taajaman osayleiskaava liikenneselvitys Työ: 23541 Tampere, 11.3.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013 LIITE 8 SIPOON KUNTA Linnapellon osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 26073.20 Tampere 14.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Liikenneselvitys 3.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikenneselvitys I 3.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 NYKYTILANNE...

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 1. Johdanto

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus 1 Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 2 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki

Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 20, Yrityskylän liittymä, Kiiminki Mika Räsänen Valtatie 20, Yrityspuiston liittymä 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta nykyisin

Lisätiedot

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS

BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS BASTUKÄRR III TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LIIKENNESELVITYS 21.12.2012 3 2 LIIKENNE-ENNUSTEET 2.1 Maankäytön mitoitus Keski-Sipoon maankäyttö Maantie 148:n liikenneselvityksessä käytettyjä Nikkilän

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki

Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki MELUSELVITYS 20.8.2009. Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle, Seinäjoki 20.8.2009 Seinäjoen kaupunki Eritasoliittymän suunnittelu kantatielle 67 Joupin alueelle 2 (5) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kemiönsaaren kunta KIVISILLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16107 1 (10) Perttula Sampo Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Kaavaratkaisu... 2

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 30.5.2012 täydennys Oulu 12.4.2013

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 30.5.2012 täydennys Oulu 12.4.2013 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 30.5.2012 täydennys Oulu 12.4.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet.

Nurmijärven liikenneturvallisuuskysely. Maastokäyntikohteet. Maastokäynnin 8.4.2010 kohteet: de-ehdotuksen lyhenne: alautteen : K = kevyen liikenteen väylä Asukas- A = U-ELY:n liikenneturvallisuusaloitteet L = kyselyn K = asukaskysely N = nopeusrajoitus palaut-

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta

Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Vauhtia tuotantoon Ruskon teollisuusalueelta Toimiva tuotanto-, varasto- ja toimistotila/teollisuustila osoitteessa Konetie 33, Oulu. E8 5,8 KM VALTATIE 20 2 MIN LENTOASEMA 16 KM OULUN KESKUSTA 8,5 KM

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS

SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS SIPOON JA KERAVAN SAUMA-ALUEEN LIIKENNE-ENNUSTE KERCA III ASEMAKAAVAN MUUTOS 10.5.2013 2 3 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT JA SISÄLTÖ Työ on jatkoa Strafica Oy:n vuonna 2012 laatimalle Bastukärr III työpaikka-alueen

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS

TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS 16X161127 27.3.2014 TUUSULAN KUNTA KUNTAKEHITYS / KAAVOITUS LAHELANPELTO II ASEMAKAAVAN TOIMIVUUSTARKASTELU Esipuhe Tämä toimivuustarkastelu on tehty Tuusulan kunnan toimeksiannosta. Selvitys käsittää

Lisätiedot

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA

RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA 5.11.2014 RAIKKOSEN ASEMAKAAVAN VAIKUTUKSET LIIKEN- TEESEEN KARJUSAARENKADULLA Ramboll Säterinkatu 6 PL 25 02601 ESPOO T +358 20 755 611 F +358 20 755 6201 www.ramboll.fi Päivämäärä 17/10/2014 Laatija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu

Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu Tuusulan itäväylän uuden eritasoliittymän tarkastelu 11.05.2011 Sisältö Esipuhe... 2 1. Työn tavoitteet ja lähtökohdat... 3 2. Nykytilanne ja maankäyttösuunnitelmat... 4 3. Liittymän toteuttamismahdollisuudet...

Lisätiedot

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961

Naantalin kaupunki. Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten vaikutusten tarkastelu 141-C6961 Luolalan teollisuusalueen kaavoitukseen liittyvä liikenteellisten 141-C6961 10.1.2006 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LASKENTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 TULOKSET... 3 2.1 Matkatuotokset...

Lisätiedot

Länsirannan asemakaavan muutos

Länsirannan asemakaavan muutos Länsirannan asemakaavan muutos Liikennetuotos ja liikennejärjestelyjen toimivuus 30.1.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Liikennetuotokset illan huipputunnilla 2 Liikennetuotoksen arvioissa on käytetty kulkutapana

Lisätiedot

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE

SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE E25684 JOKIOISTEN KUNTA OSAYLEISKAAVAN OSARAPORTTI, VT 10 LIITTYMÄN VAIHTOEHTOTARKASTELU SWECO YMPÄRISTÖ OY TAMPERE Muutoslista HKEM HKEM AJOK VALMIS 5.11.2014 HKEM HKEM AJOK LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT

Lisätiedot

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS

VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Syyskuu 2014 VIITASAAREN VÄHIT- TÄISKAUPAN SUURYK- SIKÖN LIIKENNESELVITYS Liikenneselvitys 1 SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 2 1.1 Liikennöintiselvityksen

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta

Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Marraskuu 2010. Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala LIIKENTEELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Marraskuu 2010 Kangasalan kunta Ruutanan osayleiskaava, Kangasala 2 (9) ALKUSANAT Liikenteellinen vaikutusten arviointi palvelee

Lisätiedot

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska

Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Ylivieskan seutukunnan liikenneturvallisuuskysely Ylivieska Kyselyyn vastasi sähköisesti 120 kunnan asukasta. Lisäksi saatiin 3 vastausta paperilla, joita ei ole huomioitu esitetyissä kuvaajissa. Saadut

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9

KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 KIRKONVARKAUDEN ASEMAKAAVA LIITE 9 TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY Mikkelin kaupunki Kirkonvarkauden asemakaavan liikenneselvitys 2(25) LIIKENNESELVITYS Kirkonvarkauden AK 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYSALUE

Lisätiedot

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Lehmon asemakaavan laajentaminen Lehmonsuon alueelle, asemakaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 11.5.2016 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk)

HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015. Niina Järvinen FM, ins.(amk) HATTULA KANUNGIN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN SELVITYS 10.8.2015 Niina Järvinen FM, ins.(amk) 1/11 1. Tehtävän kuvaus Liikenteellinen selvitys tehtiin heinä-elokuussa 2015 Hattulan kunnalle osana Kanungin

Lisätiedot

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA

VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Vastaanottaja Valtimon kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.10.2011 VALTIMON KESKUSTA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA LIIKENTEEN YLEISSUUNNITELMA Päivämäärä 11/10/2011 Laatija Jouni Mikkonen Tarkastaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI

NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI NIILONTIEN LIIKENNESELVITYS MUSTASAARI 2013 Esipuhe Niilontien liikenneselvityksen tavoitteena on selvittää liikenteen nykytila ja ennustaa sen kehitystä, sekä antaa suosituksia toimenpiteistä. Tarkemmin

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet

Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2012 1 (5) 304 Viilarintie välillä Viikintie - Holkkitie, nro 29955/1-3 ja Viikintie Viilarintien kiertoliittymän kohdalla, nro 29956/1, katusuunnitelmien hyväksyminen,

Lisätiedot