KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEMIÖNSAAREN KUNTA. Taalintehtaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 24433. Tampere 24.2.2012"

Transkriptio

1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Taalintehtaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere AIRIX Ympäristö Oy PL Tampere Puhelin Telefax Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki

2 Sisältö 1 Alkusanat Yleistä Suunnittelualue Muut aluetta koskevat suunnitelmat Nykytilanne Taalintehtaan taajaman ominaispiirteet Nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko Vesiliikenne Suunnitteilla olevat muutokset liikenneverkkoon Liikennemäärät Raskas liikenne Nopeusrajoitukset Joukkoliikenne Liittymät Kevyen liikenteen verkko Liikenteen ongelmat Liikenneturvallisuus Erikoiskuljetusreitit sekä palo- ja pelastusreitit Osayleiskaavan mahdollistama uusi maankäyttö Osayleiskaavan ja tiedossa olevien toimenpiteiden vaikutukset liikenneoloihin Uuden maankäytön synnyttämä liikenne Liikenteen suuntautuminen Liikenneverkon kehittäminen Tie- ja katuverkko Kevyen liikenteen väylät Vesiliikenteen kehittäminen Pysäköinti Vaikutusten arviointi Liikenneturvallisuus Liikenteen toimivuus Kevyt liikenne Joukkoliikenne Vesiliikenne Palo- ja Pelastusajo Raskas- ja tavaraliikenne Vaikutukset taajamarakenteeseen Yhdyskunta- ja aluerakenne sekä elinkeinoelämä Vaikutukset luontoon ja maisemaan

3 3 1 ALKUSANAT Liikenneselvitys on laadittu Kemiönsaaren kunnan toimeksiannosta AIRIX Ympäristö Oy:ssä. Kemiönsaaren kunnasta työtä on ohjannut Åke Lindeberg. AIRIX Ympäristö Oy:ssä työstä on vastannut DI Tuomas Miettinen. 2 YLEISTÄ 2.1 Suunnittelualue Tämän selvityksen tavoitteena oli tutkia Taalintehtaan osayleiskaavaalueen ja sen lähialueen liikenteellisiä olosuhteita sekä osayleiskaavan mahdollistaman uuden liikenneverkon vaikutuksia. Selvitys keskittyy ajoneuvo-, kevyen-, joukko- ja vesiliikenteen yhteyksien ja verkkojen tarkasteluun sekä yhteyksiin alueelle. Selvityksessä käsitellään mm. seuraavia osa-alueita. o vesiliikenteen tarpeet o kevyen liikenteen verkon tarkastelu o joukkoliikenteen tarpeet o osayleiskaavan uuden maankäytön vaikutukset Suunnittelualue sijaitsee Taalintehtaan taajamassa. Taalintehdas oli aikaisemman Dragsfjärdin kunnan keskustaajama. Taalintehtaan taajama sijaitsee Kemiönsaaren kunnan eteläosassa. Matkaa Kemiön taajamaan on noin 25 km, Turkuun on noin 85 km ja Saloon noin 72 km. Taajamassa on noin 1700 asukasta. Osayleiskaava-alue sijoittuu maantien 183 (Taalintehtaantie) eteläpuolelle. Liikenneselvityksen suunnittelualueena on alue, jolle osayleiskaava laaditaan. Suunnittelussa huomioidaan esitettyjen toimenpiteiden verkolliset vaikutukset. Osayleiskaava-alue on esitetty kuvassa 1.

4 4 Kuva 1. osayleiskaava-alue. 2.2 Muut aluetta koskevat suunnitelmat 3 NYKYTILANNE 3.1 Taalintehtaan taajaman ominaispiirteet Taalintehtaan taajamaa koskevat seuraavat viimeaikaiset suunnitelmat: - Länsi-Turunmaan ja Kemiönsaaren henkilöliikenneselvitykset, Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma, Lounais-Suomen saariston liikennejärjestelmäsuunnitelma Köli-projekti, 2011 Taalintehtaan taajamalle on tunnistettu seuraavia ominaispiirteitä liikenteen osalta: - Vesiliikenne. Taalintehdas on tärkeä saaristoliikenteen satama. Sieltä on säännöllistä yhteysalueliikennettä Turun saaristoon sekä FN-Steelin satama, joka palvelee tehtaan kuljetustarpeita - Taalintehdas on tärkeä saaristoon vietävän tavaran lastauspaikka - Taalintehdas on vilkas vierailukohde kesällä. Taalintehdas on myös suosittu veneiden miehistönvaihtopaikka. - Liikenteen kausivaihtelut. Liikenteen osalta liikennemäärät kasvavat voimakkaasti kesällä.

5 5 3.2 Nykyinen ajoneuvoliikenteen verkko - Taajamarakenne on osin hajautunut. Taajama jatkuu tehdasalueelta merelle päin Tyska Holmenin, Byholmen, Lystholmen ja Högholmen alueilla, näille alueille kulku on tehdasalueen kautta. Hieman taajamasta irti olevia alueita ovat Släts ja Todalen. Taalintehtaan taajaman tieverkon rungon muodostavat maantie 183 (Taalintehtaantie) ja pääkadut Tehtaantie, Tullimäentie ja Hertsbölentie. Maantie 183 (Taalintehtaantie) on sisääntulotie taajamaan. Tehtaantie ja Tullimäentie muodostavat rengasyhteyden Taalintehtaan taajaman halki. Tämän yhteyden läheisyydessä ovat taajaman kaupalliset ja hallinnolliset palvelut. Yleisiä teitä suunnittelualueella ovat Kasnäsin suuntaan johtava mt (Söderlångvikintie) ja Västänfjärdin suuntaan johtava mt (Hertsbölentie). Kuvassa 2 on esitetty suunnittelualueen tie- ja katuverkko. Kuva 2. Taalintehtaan taajaman tie- katuverkko. 3.3 Vesiliikenne Vesiliikenne on merkittävä liikennemuoto Taalintehtaalla. Taajamassa sijaitsee yhteysalussatama, jonka kautta hoidetaan ympärivuotisesti erilaisia kuljetuksia ja henkilöliikennettä saaristoon. Taalintehtaan kautta kuljetetaan saaristoon huomattava määrä erilaista materiaalia.

6 6 Yhteysaluksen laiturin alueelle ja muualle taajamaan välivarastoidaan saaristoon kuljetettavaa tavaraa. Alueella sijaitsevalla FN-Steelin terästehtaalla on oma satama, jonka kautta hoidetaan tehtaan vienti- ja tuontikuljetuksia. Satama on vain yrityksen omassa käytössä. Näiden satamien lisäksi Taalintehtaalla on sekä vierasvenesatama, että useita pienvenesatamia. Vierasvenesatamassa on 140 venepaikkaa. Muita pienvenesatamia ovat Lysholmen 94 paikkaa ja Pähkinämäki 64 paikkaa. Taajaman reuna-alueilla Hasselbackenissa sekä Grophagintien ja Bergerströmintien liittymän alueella on useita venepaikkoja. Taalintehdas on suosittu veneilykohde, alueella on hyvät palvelut veneilijöille sekä sieltä vuokrataan paljon veneitä. Suosiota lisää hyvät kulkuyhteydet Turkuun ja Helsinkiin. 3.4 Suunnitteilla olevat muutokset liikenneverkkoon Taalintehtaalla on käynnissä Köli-projekti, jossa on esitetty merkittäviä muutoksia nykyiseen taajama-alueen maankäyttöön ja liikenneverkkoon. Köli-projektissa taajama-alueelle tulisi mm. uusi silta- ja tieyhteys Lysholmenille. Taajaman satama-alueen toiminnot muuttuisivat huomattavasti nykytilanteesta. Nykyisen pienvenesataman suojaksi tulisi uusi aallonmurtaja. Nykyinen yhteysaluksen satamapaikka muuttaisi uuteen kauppasatamaan. Kuvassa 3 on esitetty Köli-projektin maankäyttöluonnos, vaihtoehto 3. Kuva 3. Taalintehtaan taajaman tie- katuverkko. Merkittävä suunnitteilla oleva muutos Taalintehtaan taajaman liikenneverkkoon on nykyisen yhteysaluksen sataman paikan muuttaminen. Nykyinen satamapaikka kerää välivarastointimateriaalia varsinkin keväisin ja alkukesäisin. Yhteysaluksen sataman siirtäminen vaikuttaa

7 7 taajaman liikenteen suuntautumisiin. Nykyisin kaikki liikenne yhteysaluksen laituriin kulkee Tallimäentien/Malmintien kautta. Tarkoituksena on osayleiskaavoitustyössä määritellä uusi kaupallisen sataman paikka, joka toimii nykyistä paremmin saaristoon kuljetettavan tavaran välivarastointi- ja lastauspaikkana. FN-steelin satama säilyy nykyisellä paikallaan. Toinen suunnitteilla oleva muutos on venepaikkoihin liittyvä pysäköinti. Pysäköintialueiden sijainti määritellään osayleiskaavatyössä. Nykyisin venepaikkoihin nähden on liian vähän pysäköintitilaa. 3.5 Liikennemäärät Taalintehtaan taajaman liikennemäärät on yleisten teiden osalta esitetty taulukossa 1. Katuverkon liikennemääristä ei ole tietoa, mutta esim. Tehtaantien osalta liikennemäärät ovat samaa suuruusluokkaa kuin Taalintehtaantiellä. Liikenne-ennuste vuodelle 2030 perustuu Tiehallinnon tieliikenteen kasvukertoimet kunnittain ennusteeseen. Taulukko 1. Taalintehtaan taajaman liikennemäärät yleisten teiden osalta. Tie/katu KVL KKVL KVL raskas KVL v. kpl ja (%) 2030 Mt (7,5 %) 1650 (Taalintehtaantie) Taajaman ulkop. Mt (6,7 %) 2030 (Taalintehtaantie) Taajama Mt (3,6 %) 800 (Söderlångvikintie) Mt (Hertsbölentie) (3 %) 240 Taajaman ja taajamasta lähtevien maanteiden liikennemäärät ovat suuruusluokaltaan maltillisia. Liikennemäärät eivät aiheuta ongelmia teiden kapasiteetin suhteen, vaikka ne kasvaisivat nykyisistä määristä merkittävästi. Liikenne-ennuste ei tue liikennemäärien huomattavaa kasvua. Liikenne-ennusteen mukaan liikenteen kasvu on lähes huomaamatonta. Hiljaisilla teillä liikennemäärät kääntyvät laskusuuntaan. Raskaan liikenteen määrä on suunnittelualueella kohtalainen. Maantien 183 (Taalintehtaantie) raskaan liikenteen määrään vaikuttavat mm. terästehtaan kuljetukset, taajaman huoltoliikenne ja veneilyyn liittyvät kuljetukset. Maanteillä ja (Söderlångvikintie) (Hertsbölentie) raskaan liikenteen määrä on vähäinen. 3.6 Raskas liikenne Kesäaikana liikennemäärät nousevat vilkkaimmilla osuuksilla lähes 20 %. Liikennemäärän nousuun vaikuttavat mm. alueen suosio kesämökkialueena ja turistikohteena sekä veneiden miehistönvaihtopaikkana. Raskaan liikenteen pääreitti on maantie 183 (Taalintehtaantie). Taajaman sisällä raskas liikenne käyttää tällä hetkellä erityisesti

8 8 3.7 Nopeusrajoitukset Tehtaantietä, Tallimäentietä, Stallbackintietä, Malmintietä ja Kolapakantietä. Taajaman kaupallisista palveluista suurin osa on näiden yhteyksien varrella. Näiden katujen kautta kuljetaan myös venesatamiin sekä yhteysaluksen satamalaiturille. Raskas liikenne on suurimmalta osalta FNsteelin tehtaan liikennettä, jakelu- ja joukkoliikennettä. Suunnittelualueella nopeusrajoitukset ovat alhaisia. Maantiellä 183 (Taalintehtaantie) nopeusrajoitus laskee taajamaan tultaessa 50 km/h 40 km /h ja taajamassa rajoitus on 30 km/h. Maantiellä (Söderlångvikintie) nopeusrajoitus on suunnittelualueella 40 km/h. 3.8 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kannalta merkitystä on lähinnä Taalintehtaalta Turkuun suuntautuvalla työmatkaliikenteellä sekä kunnan sisällä Taalintehtaan taajamasta Kemiön taajaman alueelle suuntautuvalla työmatkaliikenteellä. Kesäisin joukkoliikennettä hyödyntävät Taalintehtaalla veneiden vaihtomiehistöt. Taalintehtaan taajamasta on hyvä palveluntarjonta mm. Turun ja Salon sekä edelleen Helsingin suuntiin. Myös Kasnäsin suuntaan on hyvät joukkoliikenneyhteydet. Taalintehtaan ja Turun välillä ajetaan arkisin noin tunnin vuorovälillä tärkeimpinä opiskelu- ja työssäkäyntiaikoina. Lisäksi ajetaan muutamia asiointia palvelevia vuoroja päivillä sekä iltavuoroja. Taalintehtaan ja Salon väliset vuorot mahdollistavat lähinnä toisen asteen opiskeluun liittyvien matkojen tekemisen. 3.9 Liittymät Joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ajatellen tarvetta jatkossa on todennäköisesti tiheämmälle Kemiönsaaren kunnan palveluliikenteelle sekä koululaisvuoroille. Ikääntyvä väestö voi aiheuttaa tarvetta lomaasutusta palvelevalle kutsuohjatulle joukkoliikenteelle. Liittymien osalta yleisen tieverkon liittymät ovat pääosin toimivia Kevyen liikenteen verkko Seuraavien liittymien osalta on havaittu kehittämistarpeita: Kolapakantien ja Malmintien liittymässä pysäköintialueilta poistuvat autot voivat vilkkaana ajankohtana haitata liittymän toimivuutta. Tehtaantiellä tohtorintietä vastapäätä oleva, tehdasalueelle ja grillille vievä liittymä on epämääräinen. Liittymä on leveä ja mahdollistaa Tehtaantielle liittymisen laajalta alueelta. Hertsbölentiellä on Kolapakantienliittymän jälkeen epämääräinen alue, joka toimii liittymänä, pysäköintialueena ja reittinä talon piha-alueelle. Taalintehtaan taajaman kevyen liikenteen verkko on varsin kattava taajama-alueella. Taajaman nykyinen kevyen liikenteen verkko on esitetty kuvassa 4 vihreällä värillä.

9 9 Kuva 4. Nykyinen kevyen liikenteen verkko Liikenteen ongelmat Liikenteen ongelmat Taalintehtaalla liittyvät pääasiassa liikenteen kausivaihteluun. Taalintehtaan alueella on tunnistettu seuraavat liikenteen ongelmat - Kausivaihtelut. Liikennemäärät kasvavat kesällä noin 20 % muun ajan liikennemäärästä. Sesonki on melko lyhyt, mutta vilkas. - Venepaikkoihin liittyvä pysäköinti. Taalintehdas on suosittu veneiden vuokrauspaikka sekä traileriveneilijöiden veneen vesillelaskupaikka. Kesäaikaan taajamassa ei ole riittävästi pysäköintipaikkoja veneilijöiden tarpeisiin. - Saaristoon menevien tavaroiden välivarastointi yhteysaluksen laiturilla johtaa keväisin siihen, että satama-alueelle väli-

10 10 varastoidaan saaristoon kuljetettavaa materiaalia. Nämä tavarat tukkivat yhteysaluksen sataman lähiympäristöä. - Byholmenille johtava silta on kapea. Sillalla kaksi ajoneuvoa eivät mahdu kohtaamaan. Silta on turvaton kevyelle liikenteelle Liikenneturvallisuus Turunmaan seudulle on laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuusselvityksen yhteydessä laaditussa asukaskyselyssä nousivat esiin seuraavat ongelmat liikenneturvallisuuden osalta. ongelmat on esitetty taulukossa 2. Taulukko 2. Asukaskyselyssä esiinnousseet liikenteen ongelmat. Tie/katu Ongelmat Mt 183 Taalintehtaantie koululaisia), Vaarallinen kevyelle liikenteelle (paljon lapsia ja ei kevyen liikenteen väylää, kapeat pientareet, ylinopeuksia, piittaamattomuutta liikennesäännöistä Slätsintie Vaarallinen kevyelle liikenteelle (kevyen liikenteen väylä puuttuu osan matkasta, kapeat pientareet), paljon raskasta liikennettä Liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty neljä toimenpidettä suunnittelualueelle: 3.13 Erikoiskuljetusreitit sekä palo- ja pelastusreitit - Taalintehtaantie - Slätsintie liittymät, taajamamerkin siirtäminen Slätsintien eteläisemmän liittymän kohdalta pohjoisemman liittymän yhteyteen - Kevyen liikenteen väylä (välille Kirkonkyläntie Slätsintien eteläinen liittymä) n. 5,3 km - Söderlångvikintie, heijastinvarsien lisääminen keskisaarekkeelliseen suojatiehen (1suojatie, yhteensä 4 heijastinta) - Söderlångvikintie Dragseidintie/Sapelintie liittymä, liittymän katkaiseminen (korvaava yhteys olemassa) (1 kpl kaksipuolinen kavennus) Maantietä 183 (Taalintehtaantie) kulkee joitakin erikoiskuljetuksia mm. FN-Steel Oy:n tehtaalle. Taalintehtaan taajaman paloasema sijaitsee Sapelintie 2:ssa. Paloasemalta on hyvät yhteydet eri puolille Taalintehtaan taajamaa. 4 OSAYLEISKAAVAN MAHDOLLISTAMA UUSI MAANKÄYTTÖ 4.1 Osayleiskaavan ja tiedossa olevien toimenpiteiden vaikutukset liikenneoloihin Nykyiseen maankäyttöön uusi osayleiskaava mahdollistaa asumisen osalta tiivistämisrakentamista eri puolilla taajamaa. Uudet asuinalueet ovat kooltaan varsin maltillisia ja tukeutuvat lähes kokonaan nykyiseen tie- ja liikenneverkkoon. Uusia asuinalueita sijoittuu Slätsin kylään Dragsfjärdin järven läheisyyteen, Spikikseen, Söderlångvikintien ja

11 Uuden maankäytön synnyttämä liikenne Sapelitien väliselle alueelle, kirkon itäpuolelle sekä Grophageniiin. Näille alueille sijoittuu alustavasti noin 70 uutta tonttia. Ne jakautuvat niin, että Slätsiin sijoittuu 15 tonttia, Spikikseen, Söderlångvikintien ja Sapelitien väliselle alueelle 25 tonttia, kirkon itäpuolelle 15 tonttia ja Grophageniin 15 tonttia. Uusia työpaikka-alueita sijoittuu nykyisten työpaikka-alueiden läheisyyteen maantien 183 (Taalintehtaantie) läheisyyteen. Työpaikkaalueet ovat laajuudeltaan noin 9,5 hehtaaria. Uusien työpaikka-alueiden tehokkuus on alustavasti 0,1. Uutta rakennuskantaa on tällä tehokkuudella mahdollista toteuttaa noin 9500 m 2. Asutus 4.3 Liikenteen suuntautuminen Osayleiskaava-alueelle sijoittuva uusi asutus, noin 70 tonttia 200 uutta asukasta, tuottaa henkilöautoliikennettä noin 280 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tämä lisäksi uusi asutus tarvitsee huolto- ja palveluliikennettä. Tämän määrä jää alle 15 ajoneuvoon vuorokaudessa. Asukas- ja liikennemääriä arvioidessa on oletettu, että pääosa uudesta rakentamisesta on pientalorakentamista. Uusi asutus tulee alueelle vaiheittain. Alueen matkoista pääosa tehdään henkilöautolla. Ympäristöministeriön matkatuotosoppaan mukaan henkilöauton osuus kulkumuodoista on noin 82 %. Työpaikka-alueet 4.4 Liikenneverkon kehittäminen Tie- ja katuverkko Uusien työpaikka-alueiden liikennetuotos riippuu paljolti siitä, minkä tyyppistä toimintaa alueille sijoittuu. Työpaikka-alueiden osalta tyypillinen teollisuushallissa sijaitsevan yrityksen henkilömäärä on 1-5 henkilön välillä. Yrityksen tuottama liikenne on toimialasta riippuen keskimäärin noin 6-10 henkilöautomatkaa vuorokaudessa. Tämän lisäksi tulee huolto- ja asiointiliikenne sekä jakeluliikenne ja muut kuljetukset. Kaikkiaan yksi yritys tuottaa noin ajoneuvoliikenteen matkaa vuorokaudessa. Liikennetuotosta arvioidessa on oletettu, että yritysten toimitiloissa ei ole liiketiloja. Uuden maankäytön synnyttämä liikenne suuntautuu sekä Lahden että Vääksyn suuntiin. Uuden asutuksen synnyttämä liikenne sijoittuu Sapelitielle, Söderlångvikintielle, Slätsintielle ja maantielle (Hertsbölentie) ja edelleen maantielle 183 (Taalintehtaantie). Määrällisesti eniten liikenne lisääntyy maantiellä 3131 (Liikenteen kasvu jakautuu usean vuoden ajalle ja on vuosittain mitattuna vähäistä. Taajaman liikenneverkkoa kehitetään uudella tieyhteydellä Sapelitien ja Söderlångvikintien välille. Uusi tieyhteys mahdollistaa maankäytön

12 12 kehittämisen taajaman länsipuolella. Uusi tieyhteys on esitetty sinisellä värillä kuvassa 5. Kuva 5. uusi katuyhteys Sapelitien ja Söderlångvikintien välille. Toinen merkittävä parannus nykyiseen liikenneverkkoon on Tyska Holmenille ja edelleen Byholmenille johtavan yhteyden korvaaminen osittain uudella yhteydellä. Vanha, tehtaan sivulla kulkeva yhteys, korvataan uudella reitillä. Uusi reitti käyttää edelleen samaa liittymää maantieltä 183 (Taalintehtaantie), mutta ei kulje enää tehtaan sivusta. Tyska Holmenin ja mantereen välinen kapea silta korvataan uudella sillalla. Byholmenille johtavan sillan rinnalle voisi tarkastella erillisen kevyen liikenteen sillan tarpeellisuutta. Uusi yhteys on esitetty kuvassa 6. Kuva 6. Uusi yhteys Tyska Holmenille ja edelleen Byholmenille.

13 13 Taajaman keskustassa liikenneverkkoa kehitetään niin, että sinne tulee uusi yhteys Ruukinlahden pohjoisrannalle. Reitti kulkee Tallimäentien ja Malmintien liittymästä kohti uuden yleiskaavassa osoitetun yhteysaluksen laiturin kautta Kolapakantielle. Uusille asuin- ja työpaikka-alueille tulee uutta sisäistä katuverkkoa. Ne palvelevat paikallisia tarpeita. kuvassa 7 on esitetty uusi Rantaraitti. 4.5 Kevyen liikenteen väylät 4.6 Vesiliikenteen kehittäminen 4.7 Pysäköinti Kuva 7. Uusi rantaraitti. Kevyen liikenteen verkkoa kehitetään jatkamalla nykyistä kevyen liikenteen väylää maantiellä 183 (Taalintehtaantie) Daleniin saakka. Uudelle Tyska Holmenin yhteydelle tulee kevyen liikenteen väylä. Vesiliikenteen osalta merkittä muutos on yhteysaluksen uusi paikka ja rahtisataman sijoittuminen Tysk Holmenin alueelle. Yhteysaluksen paikka sijoittuu nykyiseltä paikalta taajamassa sijaitsevan huoltoaseman läheisyyteen. Uusi saaristoliikennettä palveleva satama tulee Tysk Holmenin alueelle. Satama palvelee saaristoon kulkevaa huoltoliikennettä. Sataman alue toimii välivarastoalueena saaristoon kuljetettavalle tavaralle. Taajaman alueelle sijoittuva LV-alue mahdollistaa ranta-alueiden kehittämisen vesiliikenteen näkökulmasta. Alueen kehittyminen on käynnissä mm. Köli projektin myötä. Vesiliikenteeseen liittyvä kesäaikainen pysäköinti on mahdollista osoittaa Byholmenin uuteen yhteyteen tukien Lysholmenin alueelle.

14 14 Muita mahdollisia pysäköintialueina hyödynnettäviä paikkoja ovat Venepaikkojen yhteydessä olevat alueet. 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1 Liikenneturvallisuus 5.2 Liikenteen toimivuus 5.3 Kevyt liikenne Liikenneturvallisuus paranee kevyen liikenteen osalta uusien kevyen liikenteen väylien alueilla. Erityisesti Byholmenin suuntaan liikuttaessa uusi silta, joka korva nykyisen kapean sillan, parantaa liikenneturvallisuutta. Liikenteen toimivuus paranee Tyska Holmenin ja Byholmenin suuntaan uuden yhteyden ja sillan myötä. Kevyen liikenteen olosuhteen paranevat kevyen liikenteen verkon täydentämisen myötä. Maantien 183 (Taalintehtaantie) varrelle sijoittuva kevyen liikenteen väylä tulee osuudelle Slätsintie (Taalintehtaan taajaman puoleinen liittymä) - Dalen. Uusi osuus parantaa maantien 183 (Taalintehtaantie) varrelle sijoittuneen asutuksen ja työpaikkaalueiden liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa nykyistä paremmin kevyen liikenteen kulkumuoto-osuuden nousua eri tyyppisillä matkoilla, jotka suuntautuvat Taalintehtaan taajama-alueelle. Toinen kevyen liikenteen väylä, tehdasalueelta Byholmenille sijoittuva osuus parantaa merkittävästi kevyen liikenteen olosuhteita. Nykyinen yhteys Byholmenille on vaarallisen yhteyden varassa, joten uusi väylä parantaa sekä liikenneturvallisuutta että kevyen liikenteen toimivuutta ja edelleen sen kulkumuoto-osuutta Taalintehtaan taajamaan suuntautuvilla matkoilla. 5.4 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nostamiseksi olisi Taalintehtaan taajaman asukasmäärän noustava huomattavasti nykyisestä, jotta joukkoliikennettä varten olisi riittävästi käyttäjiä ja se olisi aidosti kilpailukyinen henkilöautoliikenteen kanssa. Nykyinen joukkoliikennetarjonta on kuitenkin varsin hyvä taajaman kokoon nähden. Toisaalta lisääntyvä asutus tukee pitkällä aikavälillä joukkoliikenteen mahdollisuuksia kilpailukykyisenä vaihtoehtona henkilöautolle varsinkin Kemiön taajamaan ja edelleen Turkuun tai Saloon suuntautuvalla työmatka - ja asiointiliikenteellä. 5.5 Vesiliikenne Vesiliikenteen olosuhteet paranevat, aluetta on mahdollista kehittää veneliikenteen vaatimusten näkökulmasta. Alueen pysäköintiongelmaa helpottaa pysäköinnin osoittaminen Lystholmenin alueelle.

15 Palo- ja Pelastusajo 5.7 Raskas- ja tavaraliikenne 5.8 Vaikutukset taajamarakenteeseen Uudella maankäytöllä ei ole oleellista vaikutusta palo- ja pelastus toimintaan. Uusi Byholmeninyhteys parantaa Byholmenin alueen saavutettavuutta. Raskaan liikenteen olosuhteen paranevat, sillä saaristoon tuotavat tavarat ja tarvikkeet voidaan jatkossa kuljettaa uuden Tysk Holmenin alueelle sijoittuvan sataman kautta. Siellä on myös riittävästi välivarastotilaa nykyisen alueen sijaan. Uusi yhteys Ruukinlahden pohjoisrannalla muuttaa taajamakuvaa hieman. Uusi yhteys mahdollistaa nykyisten katujen toiminnallisen luokan tarkistamista. Esim. kolappakantie voi olla kesäisin kävelykatuna. Laaja vesiliikenteen alue vahvistaa Taalintehtaan asemaa tärkeänä veneilyyn liittyvissä palveluissa ja satamatoiminnoissa. 5.9 Yhdyskunta- ja aluerakenne sekä elinkeinoelämä 5.10 Vaikutukset luontoon ja maisemaan Osayleiskaava mahdollistaa veneilyyn ja merenkulkuun liittyvien palvelujen sijoittumista Taalintehtaalle. Tämä parantaa alueen elinvoimasuutta ja lisännee hieman liikennettä. Osa-yleiskaava-alueelle sijoittuva asutus käyttää pääasiassa henkilöautoa työ- ja asiointimatkoihin. Vaikutukset luontoon ja maisemaan ovat paikallisia ja rajoittuvat Tyska Holmenin uuden tielinjauksen ja uusien katujen kohdille. Hankkeitten vaikutukset luontoon tulee arvioida jatkosuunnitelmissa.

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012

LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA. Vesivehmaan osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: Tampere 25.1.2012 LIITE 9 ASIKKALAN KUNTA Vesivehmaan osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: Tampere 25.1.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Kemiön taajaman osayleiskaava. liikenneselvitys. Työ: 23541. Tampere, 11.3.2011

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Kemiön taajaman osayleiskaava. liikenneselvitys. Työ: 23541. Tampere, 11.3.2011 1 KEMIÖNSAAREN KUNTA Kemiön taajaman osayleiskaava liikenneselvitys Työ: 23541 Tampere, 11.3.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687

MUSTASAAREN KUNTA. Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos. Tampere, 7.11.2011. Työ: 23687 MUSTASAAREN KUNTA Logistiikka-alueen ja Laajametsän alueiden liikennetuotos Työ: 23687 Tampere, 7.11.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi

Lisätiedot

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS

VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN LIIKENNESELVITYS repo002.dot 2013-09-20 VESILAHDEN KOSKENKYLÄN OSAYLEISKAAVAN 26806 SWECO YMPÄRISTÖ OY ELISA HUOTARI repo002.dot 2013-09-20 Sisältö 1 Alkusanat 1 2 Yleistä 1 2.1 Suunnittelualue 1 2.2 Muut aluetta koskevat

Lisätiedot

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013

SIPOON KUNTA. Linnapellon osayleiskaava. Liikenneselvitys. Työ: 26073.20. Tampere 14.2.2013 LIITE 8 SIPOON KUNTA Linnapellon osayleiskaava Liikenneselvitys Työ: 26073.20 Tampere 14.2.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: 26725. Tampere 20.1.2014 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaavan liikenneselvitys Työ: 26725 Tampere 20.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus: 0564810-5

Lisätiedot

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013

JOKIOISTEN KUNTA. Työ: 26433. Tampere 21.8.2013 LIITEAINEISTO 2 JOKIOISTEN KUNTA Keskustan ja lähiympäristön osayleiskaavan liikenneselvitys Työ: 26433 Tampere 21.8.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001

Lisätiedot

Mäskälän alueen kaavarunko

Mäskälän alueen kaavarunko S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Mäskälän alueen kaavarunko Liikennetarkastelu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 23.10.2012 P17620 Liikennetarkastelu 1 (10) Miettinen Tuomas 23.10.2012

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS

AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki AIRISMAAN-AASLAN OSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS Liikenneselvitys 3.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liikenneselvitys I 3.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 NYKYTILANNE...

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012

LAPUAN KAUPUNKI. Keskustan osayleiskaavat. Liikenneselvitys. Työ: 25349. Tampere 24.2.2012 LAPUAN KAUPUNKI Keskustan osayleiskaavat Liikenneselvitys Työ: 25349 Tampere 24.2.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKI. Lahdesjärven yleissuunnitelma. Liikenneselvitys. Työ: 24946. Tampere 27.10.2011 TAMPEREEN KAUPUNKI Lahdesjärven yleissuunnitelma Liikenneselvitys Työ: 24946 Tampere 27.10.2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys

Sipoon Söderkullan liikenteellinen selvitys 16.01.2014 LPo, MTu, TLe Raportti 16.1.2014 16.1.2014 1 (15) SISÄLTÖ 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 Työn tausta... 2 1.2 Söderkullan alueen tie- ja katuverkko... 2 1.3 Alueen kehittyminen ja suunnitelmat...

Lisätiedot

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS

PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1(10) 15.11.2010 MUISTIO PAINOKANKAAN-KARANOJAN LIIKENNESELVITYS 1. Yleistä Painokankaan-Karanojan osayleiskaava-alue (kuva 1) sijaitsee valtatien 10, Orsitien ja valtatien 3 eteläpuolella. Alueen toteutuneen

Lisätiedot

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020

Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana Ylistaron yleiskaavaa 2020 FCG Planeko Oy YLISTARO Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten arviointi osana n yleiskaavaa 2020 31.10.2008 1 (9) FCG Planeko Oy 30.10.2008 Teräsmäen teollisuusalueen liikenteen vaikutusten

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan Lahden yleiskaavan 2025 liikenne-ennusteetennusteet Yleiskaavan liikenne-ennusteet on laadittu vuoden 2025 tilanteelle ja tilanteelle, jossa myös yleiskaavan reservialueet ovat toteutuneet Orimattilan

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin

Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A CPC Finland Oy Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuus liittyen tuulivoimapuistojen kuljetuksiin Selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Miettinen Tuomas

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS

EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS EURAJOEN KUNTA RAUMAN KAUPUNKI EURAJOEN KUNTA, RAUMAN KAUPUNKI OLKILUODON OSAYLEISKAAVA LIIKENNESELVITYS 31.10.2007 Eurajoen kunta, Rauman kaupunki Olkiluodon osayleiskaava Liikenneselvitys 31.10.2007

Lisätiedot

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153

AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 AHLMANIN KOULUN SÄÄTIÖN PIENTEOLLISUUSALUEEN JA PUISTOALUEIDEN OSIEN MUUTTAMINEN PIENTALOALUEEKSI ASEMAKAAVA 8153 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET EHDOTUSVAIHEEN TARKASTELU (päivitetty 23.3.2007) 1. NYKYINEN

Lisätiedot

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130)

Takumäentie Takumäenkuja Pälkäneentie (Kt 57) Tölkkimäentie Vt 3. Wartiamäentie (mt 130) Takumäenkuja asemakaavamuutos 2523, Pullerinmäki, liikennetarkastelu 30.12.2015 Liikennetarkastelu on tehty Takumäenkujan asemakaavan muutosta varten (kohteen sijainti liitteessä 1). Kaavan tarkoituksena

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila

Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys. Humppila Valtateiden 2 ja 9 risteysalueen liikenneselvitys Humppila 12.1.2011 Työn tavoitteet Työn tavoitteena on tutkia valtateiden 2 ja 9 risteysalueelle ja sen läheisyyteen kaavaillun uuden maankäytön synnyttämän

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne...

1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila Katuverkko ja liikennemäärä Jalankulku ja pyöräily Joukkoliikenne... Sisältö 1. Suunnittelukohteen sijainti ja nykytila... 1 Katuverkko ja liikennemäärä... 1 Jalankulku ja pyöräily... 2 Joukkoliikenne... 3 2. Nykyinen ja tuleva maankäyttö... 4 Kortteli 60... 6 3. Asemakaavan

Lisätiedot

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc

16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE. 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 16.0T-1 1 (5) VT 6 TAAVETTI LAPPEENRANTA, TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE 16.0T-1_Liikenne-ennuste.doc 2 (5) VT 6 TAAVETTI - LAPPEENRANTA TIESUUNNITELMA LIIKENNE-ENNUSTE Yleistä Tiesuunnitelman liikenne-ennuste

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaava

Hervantajärven osayleiskaava Hervantajärven osayleiskaava liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 16.10.2008 Hanna Kalenoja 1 Johdanto...2 2 Maankäyttö ja liikenneverkkovaihtoehdot...3 2.1 Osa aluejako...3 2.2 Maankäyttövaihtoehdot...3

Lisätiedot

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc

p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen ys_ doc Jalasjärven kunta Asemakaavan muutos Liikenteen yleissuunnitelma Koulukeskus Rajalanmäki Vt3 Vt3 Rajalantie H-as, Oikotie 27.02.2006 Juha Raappana p:\projektit_06\6103_tokmannin_kaavamuutos_jalasjärvi\tekstit\koskitie-liikenteen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta

Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta LIITE 9 Niemenharjun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liikenteellisten vaikutusten arviointi Pihtiputaan kunta Luonnos 13.5.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET RAPORTTI HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä 4 2. Johdanto 5 3. Osayleiskaava-alue 5

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B FCG Planeko Oy LIITE 4 PELKOSENNIEMEN KUNTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Liikenneselvitys 25.3.2009 0545-D1019 FCG Planeko Oy Liikenne LIITE 4 1(5) Pelkosenniemi Pyhätunturin asemakaava, Osa-alue

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Lokakuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/10/27 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011

HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 HARVIALAN ALUEEN LIIKENNE RAKENNUSKESKUS CENTRA 30.9.2011 1 AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Vuonna 2010 tehtiin Harvialan alueen liikenneselvitys Selvityksessä tutkittiin v. 2030 ennustetilannetta, jossa alueelle

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA SALPAUSSELKÄ KONEHARJUN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KUNNALLISTEKNIIKKA 1 SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUKOHDE... 2 Taustaa... 2 Kaavatilanne... 2 2. LIIKENNEVERKKO... 3 Autoliikenne... 3 Jalankulku

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne

Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Erityiskohteen liikenteellinen tarkastelu osana liikenneselvitystä Sito Parhaan ympäristön tekijät 33 [Esityksen nimi] Kirstula Mäkelä Tiiriö alueen liikenne Alueen

Lisätiedot

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8)

Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) Jaakko Tuominen 14.1.2013 1 (8) 1 Yleistä Tarkastelualue sijaitsee Tuusulassa Vantaan rajalla. Kuva 1: tarkastelualueen sijainti (www.tuusula.fi) Kelatien alue on pienteollisuusaluetta ja alueen toteutunut

Lisätiedot

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki

LIITE 4. / BILAGA 4. LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS. 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki LIIKENNESELVITYS SIPOON KUNTA NEVAS GÅRDIN ASEMAKAAVA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS 4.9.2014 Sweco Ympäristö Oy Helsinki 1. LIIKENNEVERKKO JA LIIKENNEMÄÄRÄT NYKYTILANTEESSA Nykytilanteessa kaava-alueelle johtavina

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009

VIHDIN KUNTA. Työ: E23375. Tampere 8.10.2009 VIHDIN KUNTA Liikenteellinen toimivuustarkastelu Enärannan eteläosan asemakaavatyötä (kaava N 144) varten Työ: E23375 Tampere 8.10.2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu

FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys

Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA Kirkonkylän keskustakorttelin 8 asemakaavan muutoksen liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26846 Raportti 1 (10) Saara Aavajoki

Lisätiedot

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET

TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS YLEISKAAVATYÖTÄ VARTEN SEKÄ ERILLISKOHTEET 22.5.2013 Leo Jarmala Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke SYSMÄN TAAJAMAN LIIKENNESELVITYS Sysmän rannikkoalueen

Lisätiedot

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa

Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Liikenneselvitykset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NURMEKSEN KAUPUNKI Liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi asemakaavan laajennukseen Pitkämäen 134 kaupunginosassa Selostus

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat

Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat Nurmi-Sorilan ja Tarastenjärven osayleiskaavat - liikennemallitarkastelujen tuloksia Työraportti 18.2.29 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 2 2.1 Osa-aluejako ja maankäyttö...

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti

Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Linnainmaan asuinalue - Linnainmaankadun päiväkoti Asemakaavan 8559 yleisötilaisuus, 04.05.2016 04.05.2016 Katri Jokela Henkilö- ja autopaikkamäärät sekä vertailu Määrät Linnainmaankatu 120 28 12-15 14

Lisätiedot

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto

HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS Johdanto HOLLOLA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA LIIKENTEELLINEN KUVAUS 9.5.2014 Kuva 1. Alueen sijainti. Johdanto Tämä raportti on laadittu Hollolan kunnan Teknisellä toimialalla Raikkosen asemakaavatyön tueksi. Raportissa

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos

HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA. Luonnos HATANPÄÄN LIIKENNESELVITYS LIIKENTEELLISET MUUTOKSET ASEMAKAAVAN 8578 ALUEELLA Luonnos 9.6.2017 LIIKENNEVERKKO - AUTOLIIKENNE Nopeusrajoitusta alennetaan 1 Tavoitetilanteen katuverkko Hatanpään valtatie

Lisätiedot

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030

Salo, Rannikon OYK. Liikenteelliset vaikutukset. Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 LIITE 4 Salo, Rannikon OYK Liikenteelliset vaikutukset Liikennemäärät ja liikenne-ennuste v.2030 Osayleiskaava-alueella kulkee kaksi lounais-koillis-suuntaista tietä: Merikulmantie (mt 1824) ja Hämeenkyläntie

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki

Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Vapaudentien jatkeen alustava yleissuunnitelma Seinäjoki Liikenteelliset tarkastelut välillä Ruukintie-Törnäväntie-Itäväylä 31.8.2016 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Työn sisältö Työssä

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015

Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys. Tiivistelmä 15.9.2015 Keran kaavaehdotusvaiheen liikenneselvitys Tiivistelmä 15.9.2015 Liikenneselvityksen tavoitteet ja lähtökohdat Kaavaehdotusvaiheen liikenneselvityksen tavoitteena on tarkentaa alueen liikkumista ja liikennettä

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ

KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ 21.3.2011 / VVe KEMPELEEN LINNAKANKAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ KATUVERKKO Linnakankaan halkaisee alueellinen pääväylä Linnakaarto, joka johtaa Oulun Metsokankaalle. Alueen katuverkkoa täydentävät ajan kanssa

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012

HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET PÄIVITETTY RAPORTTI 20.12.2012 HATTULAN OSAYLEISKAAVAN LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Viite 82121867 Ramboll SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 3 1. Johdanto

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy 27.11.2014 LIITE 6 Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 27.11.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO

Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Kokemäki. Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Tilavaraussuunnitelma asemakaavamuutokseen liittyen TILAVARAUSSUUNNITELMAN MUISTIO Vt 2/Mt 2140 Peipohjan asemakaava, Sisältö 1 LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1 1.1 Tieverkon

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Kempeleen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS

MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1(7) 19.9.2014 MUISTIO MÄSKÄLÄN KAAVARUNKOALUEEN LIIKENTEELLINEN SELVITYS 1. Yleistä Tässä Mäskälän kaavarunkoalueen liikenteellisessä selvityksessä tarkastellaan kaavakaavarunkoalueen synnyttämän liikenteen

Lisätiedot

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS

KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Vastaanottaja Jalasjärven kunta Asiakirjatyyppi Selvitys Päivämäärä 30.4.2015 (päivitetty 28.10.2015) KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS KÄRJENMÄENTIEN ASEMAKAAVA LIIKENNESELVITYS Päivämäärä 28/10/2015

Lisätiedot

Niskanperän OYK liikenneselvitys

Niskanperän OYK liikenneselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK liikenneselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti 1 (6) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Liikenteen nykytilanne... 1 1.1 Tieverkko... 1 1.2

Lisätiedot

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS

16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 16UTS0003 31.3.2011 OY SUNNY-TRADING LTD HÄMEENLINNAN KAUPUNKI SUNNY CAR CENTER ALUEELLINEN LIIKENNESELVITYS 1 Esipuhe Tämä liikenneselvitystyö on laadittu Oy Sunny-Trading Ltd :n toimeksiannosta. Se käsittää

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus 1 Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 2 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI

Lisätiedot

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013

KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS. Työ: E26478. Tampere, 4.12.2013 KOSKI Tl KESKUSTAN JA KOIVUKYLÄN OSA- YLEISKAAVOJEN MELUSELVITYS Työ: E26478 Tampere, 4.12.2013 PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 Y-tunnus 0564810-5 Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy

Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut. Strafica Oy Kotkan Kantasataman liikenneselvitys Toimivuustarkastelut Strafica Oy 20.12.2014 Kantasataman lopputilanne 6.11.2014 2 Liikenne-ennuste Keväällä 2014 laadittua liikenne-ennustetta päivitettiin 6.11.2014

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy

Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu. Strafica Oy Rasinkylän asemakaavan liikennetarkastelu Strafica Oy 15.4.2015 Tarkastelun sisältö Rasinkylän asemakaava-alue sijoittuu Kotkan Sutelan kaupunginosaan, Sutelantien, Pernoontien ja Mussalontien risteysalueen

Lisätiedot

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala

Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala Liikennetekniset analyysit rakennetun ympäristön suunnittelussa Jouni Ojala RYM-C2001 Projektityökurssi I, yhdyskuntien suunnittelu Liikennejärjestelmän analysointi Liikennejärjestelmän suunnittelun perustaksi

Lisätiedot

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015

Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Vapaudentien jatkeen liikennetarkastelu 10.11.2015 Liikenne-ennusteen päivittäminen Liikenne-ennuste pohjautuu Keski-Nurmon osayleiskaavatyön yhteydessä laadittuun ennusteeseen vuodelle 2040 Ennusteen

Lisätiedot

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS

LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS LIITE 5 BASTUKÄRRIN LOGISTIIKKA-ALUEEN LIIKENNESELVITYS MUISTIO 16.10.2007 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 1 TARKASTELUALUE 2 1.1 Tarkastelukohde ja liikennemäärät... 2 1.2 Liittymäjärjestelyt... 3

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin

Rantaväylän tulevaisuus puntarissa. Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Rantaväylän tulevaisuus puntarissa Esittelymateriaali Rantaväylän nykytilanteeseen ja vaihtoehtoisiin skenaarioihin Valtakunnan päätieverkkoon kuuluva valtatie 4 kulkee Vaajakoskelta Tikkakoskelle. Jyväskylässä

Lisätiedot

Multimäki II, kunnallistekniikan YS

Multimäki II, kunnallistekniikan YS 1 / 7 Liikenteelliset tarkastelut Tero Rahkonen L1 28.5.2014 2 / 7 2 (7) 28.5.2014 SISÄLTÖ 1 LIIKENNEMÄÄRÄT... 3 1.1 Nykyliikenne... 3 1.2 Ennusteliikenne... 3 2 LIIKENTEEN TOIMIVUUS... 4 2.1 Toimivuustarkastelut...

Lisätiedot

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava

Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaava Liikenne-ennuste 1 1. Johdanto Tässä työraportissa esitellyt liikennemallitarkastelut liittyvät Ojalan ja Lamminrahkan alueen yleiskaavan vaikutusten arviointiin.

Lisätiedot

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela

Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia. Liikenneinsinööri Sari Piela Kortteli 114 asemakaava Liikennetarkasteluja ja vaikutuksia Liikenneinsinööri Sari Piela 05.11.2015 LIIKENNELASKENNAT ST1 LÄHEISYYDESSÄ 5.11.2015 2 Liikennelaskennat JUHOLANKADUN JA URHEILUKADUN RISTEYS

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta

Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta Kontioniemen osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Kontiolahden kunta 27.11.2015 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 4 2 NYKYTILA... 4 2.1 Liikenneverkko... 4 2.2 Liikennemäärät... 5 2.3 Liikenneturvallisuus...

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN

CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN CBRTS-HANKKEEN LOPPUSEMINAARI 25.6.2014 LIIKENTEEN RAUHOITTAMINEN Anne Vehmas LIIKENNEVÄYLÄ KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISEKSI Liikenneväylän nopeustason, leveyden, ympäristön ja muiden ominaisuuksien tulisi

Lisätiedot