TIETOSUOJASELOSTE Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOSUOJASELOSTE Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24"

Transkriptio

1 TIETOSUOJASELOSTE Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja Rekisterinpitäjä Nedis Oy ("Nedis") Yritys- ja yhteisötunnus: Kotipaikka ja osoite: Savonlinna, 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö myyntipäällikkö Henri Metsälä P Rekisterin nimi Nedis -asiakasrekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Nedis käsittelee henkilötietoja markkinoinnin, asiakkaan yhteystietojen, asiakkaiden yhteydenottojen, asioinnin, tilausten käsittelyn, luotonannon, laskutuksen, perinnän, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen ja raportoinnin hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Nedis voi käyttää alihankkijoita tai samaan konserniin kuuluvia muita yrityksiä tietojen käsittelyssä eri toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita alihankkijoilla tai konserniyrityksillä. 5. Rekisterin tietosisältö Asiakkaan perustiedot: Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, kielitunnus, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista 6. Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkuus ja asiointi: Nedis 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: Ostotapahtuma- ja asiointitiedot, asiakasluokka ja muut vastaavat ryhmittelytiedot sekä koulutustarkoituksiin tallennetut asiakaspuhelut Verkkokaupan asiakkaiden lisätiedot: Käyttäjätunnus ja salasana, maksuvälinetiedot ja asiakkaan itsensä antamat kiinnostustiedot Luottopäätökset: Asiakastieto Oy Yhteystietojen päivitykset: Asiakastietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä. Nedis ei luovuta asiakasrekisterin tietoja Nediksen tai samaan konserniin kuuluvien yritysten ulkopuolisille kolmansille tahoille. Nedis voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Page 1 of 8 version 1.0

2 8. Evästeiden käyttö Nedis käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Lue lisää asiasta Tietoturva tai Verkkosivustojen käyttöehdot -dokumenteista. 9. Rekisterin suojauksen periaatteet Nedis -asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. 10. Tarkastusoikeus Asiakkaalla on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä Nedis asiakasrekisteriin tallennettuihin tietoihin. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteella: Nedis Oy Tarkastuspyyntö Tarkastuspyyntö voidaan esittää henkilökohtaisesti osoitteessa: Nedis Oy Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti tehtäessä on esitettävä kuvallinen ja voimassa oleva virallinen henkilöllisyystodistus. Nedis vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kirjattuna kirjeenä 3 kuukauden sisällä tarkastuspyynnön esittämisestä. 11. Tiedon päivittäminen Asiakas voi päivittää seuraavia perustietojaan: Nimen ja osoitteen omien sivustojen kautta sen jälkeen, kun asiakkuus on vahvistettu. 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Rekisteröitynyt asiakas voi asettaa kiellon verkkokauppasivustolla tai ilmoittamalla siitä Nediksen asiakaspalveluun. Kielto tulee lähettää kirjallisena osoitteella: Nedis Oy Asiakastietojen päivitykset Page 2 of 8 version 1.0

3 TIETOSUOJASELOSTE Palautelomakkeet (vastaajan henkilötiedot annettu) Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja Rekisterinpitäjä Nedis Oy ("Nedis") Yritys- ja yhteisötunnus: Kotipaikka ja osoite: Savonlinna, 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö Myyntipäällikkö Henri Metsälä P Rekisterin nimi Nedis palauterekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Nedis käsittelee palautejärjestelmästä saatuja tietoja ainoastaan palautteen keräämiseen asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi sekä palveluiden ja toiminnan kehittämistä varten. Nedis voi tarvittaessa ottaa yhteyttä asiakkaaseen, ellei asiakas ole sitä palautteessa kieltänyt. Nedis voi käyttää alihankkijoita tai samaan konserniin kuuluvia muita yrityksiä tietojen käsittelyssä eri toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita alihankkijoilla tai konserniyrityksillä. 5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika Palautteen antajan perustiedot: Palautteen antajan etu- ja sukunimi, mahdollinen asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, sukupuoli, kielitunnus, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista Palautteen perusteella syntyvät tiedot: Rekisteri koostuu sähköisesti annettujen palautteiden sisältämistä tiedoista. Palautetietoja ei luovuta Nediksen, alihankkijana toimivan yrityksen tai samaan konserniin kuuluvien yritysten ulkopuolisille kolmansille tahoille. Rekisteritietojen säilytysaika: Palautetiedot hävitetään sen jälkeen, kun tiedot eivät ole Nediksen kannalta välttämättömiä. 7. Rekisterin suojauksen periaatteet Nedis -palauterekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Palautetietoja annettaessa on tietojen antaminen suojattu SSL-salausta käyttäen. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Page 3 of 8 version 1.0

4 TIETOTURVA Nedis Oy ( Nedis ) noudattaa seuraavia tietosuojaperiaatteita: 1. Asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Nedis ei luovuta asiakastietoja ulkopuolisille tahoille. 2. Nedis käyttää SSL-salausta. Nedis varmistaa tämän tekniikan avulla, ettei kukaan ulkopuolinen voi lukea, muuttaa tai häiritä Nediksen ja asiakkaan välistä tiedonsiirtoa. 3. Nediksen käytössä on kehittynyt turvapalvelin eli palomuuri. Tämä pääsyvalvontakontrolli estää ulkopuolisten pääsyn Nediksen tietojärjestelmään. 4. Nedis käyttää verkkosivustoillaan evästeitä (cookies). Verkkosivustoilla yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Nedis käyttää evästeitä mahdollistaaksemme vierailijan siirtymisen sivuillamme palvelusta toiseen istunnon aikana. Nedis käyttää evästeitä myös verkkokaupan kävijäliikenteen seurantaan kehittääksemme palvelumme laatua. Evästeiden käyttö ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä rasita vierailijan tietokonetta. 5.Asiakkaan muuttaessa omia tietojaan verkkokauppamme "Omat sivut" -osiossa Nedis varmistaa ennen tallennusta syntymäajan avulla tai muutoin, että muutoksia tekee oikea asiakas. 6. Nedis voi käyttää kävijäseurannan toteuttamisessa apuna yhteistyökumppania, joka analysoi tietoa puolestamme ja auttaa meitä ymmärtämään sivustomme kehitystarpeita. Kävijäliikenteen seurannassa käytettävä tieto on anonyymia. Nedis ei toimita yhteistyökumppanillemme rekisteröitymisen tai tilauksen yhteydessä annettuja henkilötietoja. Page 4 of 8 version 1.0

5 VERKKOSIVUSTOJEN KÄYTTÖEHDOT Mitä tietoja Nedis Oy ( Nedis ) rekisteröi ja mitä näille tiedoille tapahtuu? Henkilötiedot Nedis käsittelee henkilötietoja markkinoinnin, asiakkaan yhteystietojen, asiakkaiden yhteydenottojen, asioinnin, tilausten käsittelyn, luotonannon, laskutuksen, perinnän, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen ja raportoinnin hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Henkilötietojen käsittelystä on tarkemmin kerrottu tieto tietosuojaselosteessa. Lokitiedostot Nediksen verkkopalvelimet tallentavat vain lokivirheet (esim. pyynnöt sivuille, joita ei ole olemassa). Nedis käyttää näitä tietoja yhteyden seurannassa ja vianetsinnässä, verkkokapasiteetin suunnittelussa, palvelualustan konfiguroinnissa sekä väärinkäytösten ehkäisyssä ja tunnistamisessa. Oikeutesi käyttää tätä sivustoa ja sen sisältöä Nedis myöntää käyttäjälle yksinoikeudettoman, ei luovutettavissa olevan ja rajoitetun oikeuden siirtyä tälle sivustolle, tuoda sen näyttöön ja käyttää sitä jäljempänä mainituin rajoituksin. Tämä verkkosivusto on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön. Verkkosivustojen tietoja mukaan lukien tekstit, kuvat, ääni ja videokuva ei saa jakaa, vaihtaa, muuttaa, myydä tai välittää liiketoiminnallista, kaupallista tai julkista tarkoitusta varten. Käyttäjä ei saa käyttää tätä sivustoa lain tai hyvän tavan vastaisiin käyttötarkoituksiin, eikä käyttötarkoituksiin, jotka vahingoittavat Nedistä tai sen sidosryhmiä. Käyttäjä ei saa häiritä tai yrittää häiritä tämän sivuston toimintaa millään tavoin. Nedis voi kieltää tai muutoin rajoittaa käyttäjää käyttämästä sivustoa milloin tahansa. Lailliset velvoitteet Nedis noudattaa käyttäjän tietojen käsittelyssä äärimmäistä varovaisuutta. Nedis voi luovuttaa käyttäjän tietoja, mikäli siihen laillinen oikeus tai velvoite. Käyttäjällä on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkina- tai mielipidetutkimuksia tai suoramarkkinointia varten. Sähköposti Nedis ei tutki sellaisten saapuvien ja lähtevien sähköpostiviestien sisältöä, joita ei ole osoitettu Nedikselle. Markkinointi Nedis voi lähettää uutiskirjeitä tai tarjouksia käyttäjille tai tiedottaa valikoimansa tai palvelujensa laajentumisesta. Käyttäjä voi kieltää markkinointiviestien lähettämisen verkkolomakkeella. Nedis ei salli sisältökumppaneidensa lähettää mainossähköpostia tietokannastamme poimituille tietyille ryhmille tai henkilöille ilman lupaa. Page 5 of 8 version 1.0

6 Keskustelupalstat ja chatit Nediksen verkkosivustoilla voi olla keskustelupalstoja tai chatteja. Keskustelupalstat ja chatit eivät luonteeltaan ole yksityisiä. Kuka tahansa voi tallentaa käyttäjän sanoman ja välittää sen muille. Keskustelupalstalla ja chatissa kannattaa antaa vain sellaisia tietoja, jotka käyttäjä haluaa varmasti jakaa julkisesti. Tietojenkalastelu On mahdollista, että liikkeellä on sähköpostiviestejä, joissa Nediksen tuotteiden käyttäjiä pyydetään antamaan käyttäjätunnuksensa ja/tai salasanansa tai sähköpostiosoitteensa. Nedis haluaa korostaa, että nämä eivät ole sähköposteja Nedikseltä vaan kolmansilta osapuolilta, jotka toimivat vilpillisessä mielessä. Nedis ei koskaan tiedustele kirjautumistietoja tai salasanoja sähköpostitse. Nedis ei ole vastuussa kolmansien henkilöiden lähettämistä käyttäjätunnus-, salasana- tai sähköpostitiedusteluista taikka niistä aiheutuvista vahingoista verkkosivustojen käyttäjälle. Evästeet (cookies) Verkkosivustoilla yleisesti käytetyt evästeet ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka siirtyvät palvelimelta vierailijan tietokoneeseen istunnon aikana. Nedis käyttää evästeitä mahdollistaaksemme vierailijan siirtymisen sivuillamme palvelusta toiseen istunnon aikana. Nedis käyttää evästeitä myös verkkokaupan kävijäliikenteen seurantaan kehittääksemme palvelumme laatua. Evästeiden käyttö ei näy vierailijalle istunnon aikana eikä rasita vierailijan tietokonetta. Tekniset toimenpiteet Nedis huolehtii kohtuullisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä verkon ja henkilötietojen turvaamiseksi ja suojaamiseksi huomioiden olemassa olevan teknologian sekä tällaisten toimenpiteiden kustannukset. Omistusoikeus Kaikki tällä Nediksen tai verkkosivustolla oleva aineisto ( sisältö ) mukaan lukien ääni, kuvat, ohjelmistot, tekstit ja videokuva mutta ei näihin rajoittuen on tekijänoikeuslailla, kansainvälisillä sopimuksilla ja muulla tekijänoikeuslainsäädännöllä suojattu. Käyttäjä ei saa käyttää sisältöä millään muulla kuin tässä määritellyllä tavalla. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia tällä sivustolla olevia ohjeita, jotka määrittelevät, millä tavoin saat käyttää sisältöä. Sivustolla on useita merkkilogoja, palvelumerkkejä ja tavaramerkkejä. Asettamalla nämä merkkilogot, palvelumerkit ja tavaramerkit tälle sivustolle Nedis ei myönnä käyttäjälle minkäänlaista lupaa käyttää niitä. Sisällön mikä tahansa luvaton käyttö voi olla tekijänoikeuslakien, tavaramerkkilakien, yksityisyyttä ja julkisuutta sääntelevien lakien sekä siviili- ja rikosoikeudellisten säädösten vastaista. Käyttäjä saa ladata kopion sisällöstä henkilökohtaiseen käyttöön tai omaan kotikäyttöön edellyttäen, ettei alasivusto, jolla käyttäjä vierailee, kiellä tätä. Käyttäjän lataamasta aineistosta ei saa poistaa mitään tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä koskevia ja muita huomautuksia. Chatteja, keskustelupalstoja ja muuta käyttäjältä peräisin olevaa aineistoa koskevat säännöt Tällä verkkosivustolla voi olla alue, jolla käyttäjä voi osallistua chattiin tai ladata aineistoja verkkoon ja verkosta. Käyttämällä näitä alueita käyttäjä suostuu siihen, ettei julkaise, lähetä, välitä, lataa verkkoon tai muuten saata julkisuuteen tämän sivuston kautta mitään aineistoa, joka (1) häiritsee jotakin muuta sivuston käyttäjää, (2) on jollain tavoin herjaavaa, laitonta, sopimatonta, siveetöntä, loukkaavaa tai uhkaavaa, (3) houkuttelee jotakuta rikkomaan lakia, (4) loukkaa jonkun tekijänoikeuksia tai muuta omistusoikeutta, (5) häiritsee jonkun muun käyttäjän Page 6 of 8 version 1.0

7 yksityisyyttä, (6) sisältää viruksen tai jonkun muun vahingollisen komponentin tai (7) sisältää vääriä tai harhaanjohtavia väitteitä tai kuvauksia aineiston tai viestin alkuperästä. Käyttäjä suostuu noudattamaan kaikkia mahdollisia muita ehtoja, jotka mainitaan tällä sivustolla tai verkkosivustoon kuuluvalla alasivustolla. Vastuu käyttäjien aineistosta Käyttäjä ei saa julkaista tai välittää minkäänlaista halventavaa, kunniaa loukkaavaa, siveetöntä, pornografista, rienaavaa, uhkaavaa tai lainvastaista aineistoa tai minkäänlaista sellaista aineistoa, joka voisi sisältää tai kannustaa käyttäytymistä, jota pidettäisiin rikoksena tai joka johtaisi siviilioikeudelliseen vastuuseen tai olisi muuten minkä tahansa lain vastaista. Vaikka Nedis voi silloin tällöin seurata tai tarkistaa sivustonsa keskustelupalstoja, chatteja, keskusteluja, julkaisuja, tiedonsiirtoja yms., Nediksellä ei ole minkäänlaista velvollisuutta tähän, eikä Nedis ole minkäänlaisessa vastuussa tällaisen kommunikaation sisällöstä tai siihen sisältyvästä halventamisesta, virheestä, epätarkkuudesta, kunnianloukkauksesta, siveettömyydestä tai rienaavuudesta. Nedis saattaa muuttaa, editoida tai poistaa sellaisia käyttäjien aineistoja tai keskusteluja, jotka ovat laittomia, sopimattomia, siveettömiä tai loukkaavia, tai jotka ovat millään tavalla Nediksen menettelytapojen vastaisia. Nedis on valmis yhteistyöhön, mikäli toimivaltainen viranomainen tai tuomioistuinpäätös kehottaa Nedistä tai määrää sen paljastamaan tällaista aineistoa julkaisevan henkilön henkilöllisyyden. Nediksen oikeudet käyttäjien aineistoon Mikäli käyttäjä lähettää Nediksen verkkosivustolle sähköpostitse tai muulla tavoin viestejä tai aineistoa esim. kommentteja, arvosteluja, dataa, kysymyksiä, ehdotuksia tms. kaikki tällainen aineisto on ei-luottamuksellista ja omistusoikeudetonta ja sitä käsitellään sellaisena. Käyttäjä luopuu lähettämällä kaikista sellaisista vaateista, että kyseisen aineiston käyttö loukkaisi käyttäjän oikeuksia kuten moraalisia oikeuksia, yksityisyysoikeuksia, omistus- tai muita omaisuusoikeuksia, julkaisuoikeuksia, oikeuksia hyötyä aineistosta tai ideoista, tai mitä tahansa muita oikeuksia, esim. oikeuttasi hyväksyä sen, miten Nedis käyttää kyseistä aineistoa. Nedis voi muokata, levittää, muuttaa, kopioida, saattaa julkisuuteen, lisensoida, esittää, lähettää, julkaista, myydä, välittää tai käyttää tälle sivustolle toimitettua aineistoa kaikkialla maailmassa missä tahansa mediassa ikuisesti. Nedis voi myös vapaasti korvauksetta käyttää sivustolle lähettämäsi aineiston sisältämiä käsitteitä, ideoita, tietotaitoa tai tekniikoita mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien tuotteiden kehitys, valmistus ja markkinointi mutta ei näihin rajoittuen. Lähetetty aineisto Internetissä tapahtuvat tiedonsiirrot eivät koskaan ole täysin yksityisiä tai turvallisia. Käyttäjä ymmärtää, että minkä tahansa tälle sivustolle lähetetty viestin tai tiedon saattaa lukea tai siepata joku muu taho, ellei erikseen ole mainittu, että tietty viesti (esim. luottokorttitiedot) on salattu (lähetetty koodina). Viestin lähettäminen Nedikselle ei aseta Nedistä mihinkään erityisvastuuseen käyttäjää kohtaan. Linkit Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muille Internetin verkkosivustoille. Nedis tarjoaa nämä linkit vain käyttömukavuuttasi varten eikä ole vastuussa minkään sellaisen verkkosivuston sisällöstä, joka on linkitetty tälle sivustolle tai tältä sivustolta. Linkit tältä sivustolta muille verkkosivustoille eivät tarkoita sitä, että Nedis hyväksyy, kannattaa tai suosittelee kyseisiä sivustoja. Nedis ei ole minkäänlaisessa vastuussa sivustoilla annetuista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista, jotka koskevat Nedista tai kolmatta tahoa. Nedis ei muutoinkaan vastaa, että verkkosivustojen sisältö on virheetöntä, lainmukaista, luotettavaa tai voimassaolevaa. Page 7 of 8 version 1.0

8 Kilpailut Nediksen verkkosivustolla saattaa olla kilpailuja, joissa on tarjolla palkintoja tai jotka edellyttävät sitä, että käyttäjä lähettää aineistoa tai tietoja itsestäsi. Jokaisella kilpailulla on omat sääntönsä, jotka käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen osallistumistasi. Säännöt alaikäisille (alle 18 vuotias) ja vajaavaltaisille Jos käyttäjä on alaikäinen tai vajaavaltainen, käyttäjän on pyydettävä lupa vanhemmiltaan tai huoltajaltaan taikka edunvalvojalta, ennen kuin: lähettää sähköpostia Nediksen sivustolle tai pyytää Nedistä lähettämään sähköpostia käyttäjälle lähettää mitään tietoja osallistuu mihinkään kilpailuun tai peliin, jonka yhteydessä pyydetään tietoja käyttäjästä tai jossa on tarjolla palkinto liittyy mihinkään klubiin tai ryhmään julkaisee mitään tietoja missään keskusteluryhmässä tai osallistut mihinkään chatiin ostaa mitään verkosta Tarkemmat ohjeet alaikäisen tai vajaavaltaisen ostaessa verkosta sisältyvät verkkokaupan käyttöehtoihin. Tuotteiden ja palveluiden saatavuus Nediksen sivustolla esitellyt tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole ostettavissa käyttäjän asuinmaassa tai -paikkakunnalla. Tällaisten tuotteiden ja palveluiden mainitseminen sivustolla ei takaa sitä, että kyseiset tuotteet tai palvelut tulevat koskaan olemaan saatavilla käyttäjän asuinpaikkakunnalla. Käyttäjän tulee tiedustella tarvittaessa paikalliselta Nediksen valtuuttamalta edustajalta yksittäisten tuotteiden ja palvelujen saatavuudesta omalla alueellasi. Nedisin oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja tai tämän sivuston sisältöä Nedis voi lisätä, muuttaa tai poistaa minkä tahansa näiden käyttöehtojen osan milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki näihin käyttöehtoihin tehdyt muutokset tai kaikki tällä sivustolla julkaistut ehdot tulevat voimaan heti, kun ne on julkaistu. Nedis voi muuttaa, lakkauttaa, poistaa tai keskeyttää minkä tahansa muun tällä sivustolla julkaistun sisällön, mukaan lukien sivustolla kuvattujen tai esitettyjen tuotteiden ominaisuudet ja tekniset tiedot, väliaikaisesti tai pysyvästi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja vastuuvelvollisuutta. Turvallisuus Nedis käyttää SSL-salausta. Nedis varmistaa tämän tekniikan avulla, ettei kukaan ulkopuolinen voi lukea, muuttaa tai häiritä Nediksen ja asiakkaan välistä tiedonsiirtoa. Nediksen noudattamasta tietoturvasta on luettavissa Tietoturva dokumentista. Page 8 of 8 version 1.0

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot

Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste. Käyttöehdot Käyttöehdot / Tietosuoja / Rekisteriseloste Käyttöehdot Käyttämällä Habibi.fi verkkosivustoa tai Habibin Kantis kantaasiakassovellusta, käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Hervannansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Alma Media Kustannus Oy:n Hervannan Sanomien ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua näiden Sopimusehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Kainuunsanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Kainuun Sanomien (Alma Media Kustannus Oy) ("Palveluntarjoaja") tuottaman

Lisätiedot

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille Pohjolansanomat.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Palveluntarjoajan ja käyttäjäksi rekisteröityvän kuluttaja-asiakkaan

Lisätiedot

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3. käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Tervetuloa Avare Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") fernando.fi Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyvät seuraavat Internet-sivuston käyttöehdot (jäljempänä "Käyttöehdot"),

Lisätiedot

3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja.

3) käyttäjä on velvollinen noudattamaan Käyttöehtojen lisäksi kaikkia Sivustossa ilmeneviä tuote- / palvelukohtaisia lisäehtoja. Internet-sivuston yleiset käyttäjä- ja sopimusehdot 1. Yleistä Tervetuloa Alma Media Kustannus Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja ) Internet-sivustolle. Sivuston käyttöön liittyy seuraavat Internet-sivuston

Lisätiedot

KÄYTTÖEHDOT. 6Aika toimisto Unioninkatu 24 00130 Helsinki

KÄYTTÖEHDOT. 6Aika toimisto Unioninkatu 24 00130 Helsinki 6Aika toimisto Unioninkatu 24 00130 Helsinki KÄYTTÖEHDOT Verkkopalveluiden ja sivustojen käyttöehdot Seuraavassa esitetään 6Aika toimiston verkkosivuston 6aika.fi (jäljempänä 6Aika) julkisten sivustojen

Lisätiedot

Groupon Suomen käyttöehdot

Groupon Suomen käyttöehdot Groupon Suomen käyttöehdot Tämä sivu sisältää Groupon Suomen verkkosivun ja tarjoamiemme palvelujen käyttöehdot. 1. Perustietoja Näistä käyttöehdoista 1.1. Mikä tämä asiakirja on ja kuka me olemme: Luet

Lisätiedot

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1(4) VATTENFALL OY:N ONLINE-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä ovat Vattenfall Oy:n (jäljempänä Vattenfall ) OnLine-palvelun ja siihen liittyvän sovelluksen, sivuston, sisällön sekä ohjelmiston (jäljempänä

Lisätiedot

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA.

LLUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT MITÄÄN DIMG-SIVUSTOA. Käyttöehdot Tulosta Tallenna PDF Päivitetty: 2 marraskuu 2011 1. JOHDANTO Tervetuloa Club Penguiniin ("Sivusto"). Sivustoa ylläpitää ja edustaa Disney Online Studios Canada Inc. (aikaisemmin tunnettu nimellä

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

OMAHYVIS PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT JA REKISTERISELOSTE

OMAHYVIS PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT JA REKISTERISELOSTE OMAHYVIS PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT JA REKISTERISELOSTE 1. Yleistä OmaHyvis on Hyvis hyvinvointiportaalissa toimiva Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Medi-IT Oy:n ylläpitämä sähköisiä hyvinvointipalveluja

Lisätiedot

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille

SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille SK24.fi palvelun sopimusehdot kuluttaja-asiakkaille 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja (jäljempänä Sopimusehdot ) sovelletaan Satakunnan Kirjateollisuus Oy:n ("Palveluntarjoaja") tuottaman ja ylläpitämän verkkopalvelun

Lisätiedot

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA

KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA MARKKINOINNISSA Sisällysluettelo: Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Soveltamisala 2 3. Määritelmät 2 4. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet 3 4.1 Huolellisuusvelvoite

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot

Touring Camp Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

Touring Camp Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri Rekisteriseloste Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste 1. Rekisterinpitäjä Touring Camp Oy (y-tunnus: 2143444-9) Käyntiosoite: Juvankartanontie 17, 02920 Espoo Puhelin: 010 617 8900

Lisätiedot

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA

TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJA SUORAMARKKINOINNISSA Päivitetty 16.06.2011 www.tietosuoja.fi 2 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Suoramarkkinoinnin kohdistaminen yksityishenkilöön 3 2.1. puhelinsoiton

Lisätiedot

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY

KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY KAUPAN KESKUSLIITTO KESKUSKAUPPAKAMARI SUOMEN SUORAMARKKINOINTILIITTO TIETOTEKNIIKAN JA TIETOLIIKENTEEN KESKUSLIITTO, FICOM RY 1 Voimaantulopäivä: 1.12.2002 SÄHKÖISEN KULUTTAJAKAUPAN KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1.

Lisätiedot

Tämä tietosuojakäytäntö on henkilötietolain (523/1999) mukainen informointiasiakirja. Tietosuojavastaava, ITsecurity.nordic@viaegencia.

Tämä tietosuojakäytäntö on henkilötietolain (523/1999) mukainen informointiasiakirja. Tietosuojavastaava, ITsecurity.nordic@viaegencia. VIA EGENCIA:n tietosuojakäytäntö Tämä tietosuojakäytäntö on henkilötietolain (523/1999) mukainen informointiasiakirja. Rekisterinpitäjä: VIA Egencia Finland Oy (y-tunnus 0824801-9) Itälahdenkatu 22 A,

Lisätiedot

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT

TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT TALTIONIN KÄYTTÖEHDOT Tervetuloa Taltionin käyttäjäksi! Näissä käyttöehdoissa sovitaan Taltionialustan ( Taltioni ) käyttöä koskevista ehdoista sekä oikeuksistasi ja velvollisuuksistasi sen käyttäjänä.

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 1 (10) RAY Etuasiakkuuden voimaan Nämä korvaavat 29.1.2013 voimaan tulleet RAY Etuasiakkuuden. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Raha-automaattiyhdistys (jäljempänä

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot

Näissä PINS-ohjelman ehdoissa määritellään PINS-etuohjelmaan osallistumista koskevat ehdot ja säännöt.

Näissä PINS-ohjelman ehdoissa määritellään PINS-etuohjelmaan osallistumista koskevat ehdot ja säännöt. PINS -ETUOHJELMAN EHDOT (PÄIVITETTY 29.4.2014) Näissä PINS-ohjelman ehdoissa määritellään PINS-etuohjelmaan osallistumista koskevat ehdot ja säännöt. Määritelmät 1.1 Coalition Rewards Coalition Rewards

Lisätiedot

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014

Käyttöehdot. 1. Käyttäjän ja meidän välinen sopimus. Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Käyttöehdot Viimeksi päivitetty 10.7.2014 Disney Interactive tarjoaa käyttäjiensä käyttöön sivustonsa, ohjelmistonsa, sovelluksensa, sisältönsä, tuotteensa ja palvelunsa ( Disney-palvelut ), joiden tuotemerkki

Lisätiedot

OMAHYVIS PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT

OMAHYVIS PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT OMAHYVIS PALVELUN YLEISET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä OmaHyvis on Hyvis terveys- ja hyvinvointiportaalissa (www.hyvis.fi) toimiva Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinnoima ja Medi-IT

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT SANTANDER VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Santander-verkkopalvelu on :n (jäljempänä Santander ) tuottama ja ylläpitämä verkkopalvelu, joka tarjoaa osapuolten väliseen asiakassuhteeseen liittyviä

Lisätiedot

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.

Asiakkaan ja Rajataide ry:n välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. ½-lehti Puolilehti.fi käyttöehdot 1/5 Rajataide ry Hämeenpuisto 10 33210 Tampere rajataide.fi ½-lehti 35800 Mänttä puolilehti.fi PUOLILEHTI.FI KÄYTTÖEHDOT Nämä ehdot tulevat voimaan 15.11.2013 ja ovat

Lisätiedot