fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750g fx-7400g

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750g fx-7400g"

Transkriptio

1 Fi fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750g fx-7400g Ohjelmistoversio 2.04 Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto

2 Tämän käyttäjän oppaan sisältöä voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Mitään tämän käyttäjän oppaan osaa ei saa jäljentää millään tavalla ilman valmistajan erityistä kirjallista suostumusta. Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. i

3 Sisältö Tutustuminen Aloita tästä Luku 1 Perustoiminta 1. Näppäimet Näyttö Laskutoimitusten syöttäminen ja muokkaaminen Matemaattisen syöttö/tulostustilan käyttäminen Optiovalikko (OPTN) Muuttujavalikko (VARS) Ohjelmavalikko (PRGM) Asetusnäytön käyttäminen Näytönkaappauksen käyttäminen Toimet ongelmien jatkuessa Luku 2 Manuaaliset laskutoimitukset 1. Peruslaskutoimitukset Erikoisfunktiot Kulmatilan ja näyttömuodon määrittäminen Funktiolaskutoimitukset Numeeriset laskutoimitukset Kompleksilukulaskutoimitukset Kokonaislukujen binääri-, oktaali-, desimaali- ja heksadesimaalilaskutoimitukset Matriisilaskutoimitukset Vektorilaskutoimitukset Yksikkömuunnoslaskutoimitukset Luku 3 Listafunktio 1. Listan syöttäminen ja muokkaaminen Listan tietojen muokkaaminen Listoja käyttävät aritmeettiset laskutoimitukset Siirtyminen listatiedostosta toiseen Luku 4 Yhtälölaskutoimitukset 1. Lineaariset yhtälöryhmät Korkeamman asteen (2. 6. asteen) yhtälöt Laskutoimitusten ratkaiseminen Luku 5 Kuvaajat 1. Kuvaajaesimerkkejä Kuvaajanäytön näkymän määrittäminen Kuvaajan piirtäminen Kuvaajan tallentaminen kuvamuistiin Kahden kuvaajan piirtäminen samaan näyttöön Kuvaajien manuaalinen luominen Taulukoiden käyttäminen Kuvaajien dynaaminen piirtäminen Rekursiokaavan kuvaajien piirtäminen Kartioleikkausten piirtäminen Kuvaajan ulkoasun muuttaminen Funktioanalyysi ii

4 Luku 6 Tilastolliset kuvaajat ja laskutoimitukset 1. Ennen tilastollisten laskutoimitusten suorittamista Yhden muuttujan tilastotietojen laskeminen ja niiden kuvaajat Kahden muuttujan tilastotietojen laskeminen ja niiden kuvaajat Tilastolaskutoimitusten suorittaminen Testit Luottamusväli Jakauma Testien syöte- ja tulostermit, luottamusväli ja jakauma Tilastolliset kaavat Luku 7 Talouslaskutoimitukset (TVM) 1. Ennen talouslaskutoimitusten suorittamista Yksinkertainen korko Koronkorko Kassavirta (sijoitusarvio) Kuoletus Korkokannan muunnos Kustannukset, myyntihinta, kate Päivämäärälaskut Poistot Velkakirjalaskut Funktioita käyttävät talouslaskutoimitukset Luku 8 Ohjelmointi 1. Ohjelmoinnin perusvaiheet PRGM -moodin funktionäppäimet Ohjelman sisällön muokkaaminen Tiedostonhallinta Komennot Laskimen toimintojen käyttäminen ohjelmissa PRGM -moodin komentoluettelo Ohjelmakirjasto Luku 9 Taulukkolaskenta 1. Taulukkolaskennan perusteet ja toimintovalikko Taulukkolaskennan perustoiminnot S SHT -moodin erityiskomentojen käyttäminen Tilastollisten kuvaajien piirtäminen sekä tilasto- ja regressiolaskutoimitusten suorittaminen S SHT -moodin muisti Luku 10 eactivity 1. eactivityn johdanto eactivity-toimintovalikot eactivity-tiedostotoiminnot Datan syöttäminen ja muokkaaminen Luku 11 Muistinhallinta 1. Muistin hallinnan käyttäminen iii

5 Luku 12 Järjestelmänhallinta 1. Järjestelmänhallinnan käyttäminen Järjestelmäasetukset Luku 13 Tietoliikenne 1. Kahden laitteen kytkeminen Laitteen kytkeminen tietokoneeseen Tiedonsiirtotoiminnon suorittaminen Tiedonsiirtoon liittyviä huomautuksia Näyttökuvan lähetys Luku 14 SD-korttien ja SDHC-korttien käyttäminen (vain fx-9860gii SD) 1. SD-kortin käyttäminen SD-kortin alustaminen SD-kortin käyttöön liittyviä huomautuksia Liite 1. Virhesanomataulukko...α-1 2. Syöttöalueet...α-5 E-CON2 Application (English) 1 E-CON2 Overview 2 Using the Setup Wizard 3 Using Advanced Setup 4 Using a Custom Probe 5 Using the MULTIMETER Mode 6 Using Setup Memory 7 Using Program Converter 8 Starting a Sampling Operation 9 Using Sample Data Memory 10 Using the Graph Analysis Tools to Graph Data 11 Graph Analysis Tool Graph Screen Operations 12 Calling E-CON2 Functions from an eactivity iv

6 Tutustuminen Aloita tästä 0 k Tietoja tästä käyttäjän oppaasta u Mallikohtaiset erot toiminnoissa ja näytöissä Tämä ohje käsittelee useampia erilaisia laskinmalleja. Kaikki yllämainitut toiminnot eivät ehkä ole mahdollisia kaikissa malleissa, joita tämä ohje koskee. Kaikki tämän ohjeen kuvakaappaukset mallin fx-9860g SD näytöstä, ja muiden mallien näyttöjen ulkoasu saattavat olla hieman erilaisia. u Matemaattinen luonnollinen syöttö ja tulostus Alkuperäisten asetuksien mukaan fx-9860g SD-, fx-9860g -, ja fx-9860g AU PLUSmalleissa on oletusarvoisesti käytössä Matemaattinen syöttö/tulostustila, joka mahdollistaa matemaattisten lauseiden syötön ja näyttämisen luonnollisessa muodossa. Näin ollen on mahdollista syöttää murtolukuja, neliöjuuria, differentiaaleja ja muita lausekkeita kirjoitusasussaan. Matemaattisessa syöttö/tulostustilassa useimmat laskutulokset näytetään luonnollisessa muodossa. Voit valita myös lineaarisen syöttö/tulostustilan tarvittaessa, laskulausekkeiden syöttämiseksi ja näyttämiseksi yhdellä rivillä. Alkuperäinen asetustila malleille fx-9860g SD/fx-9860G /fx- 9860G AU PLUS on matemaattinen syöttö/tulostustila. Tässä ohjeessa olevat esimerkit on esitetty enimmäkseen lineaarista syöttö/tulostustilaa käyttäen. Huomio seuraavat asiat mikäli käytät malleja fx-9860g SD, fx-9860g, tai fx- 9860G AU PLUS. Lisää tietoa vaihtamisesta matemaattisen syöttö/tulostustilan ja lineaarisen syöttö/ tulostustilan välillä löytyy Input/Output -tilojen asetuksen selostuksesta kohdasta Asetusnäytön käyttäminen (sivu 1-26). Lisää tietoa syöttämisestä ja näyttämisestä matemaattista syöttö/tulostustilaa käyttäen on kohdassa Matemaattisen syöttö/tulostustilan käyttäminen (sivu 1-10). u Ilman matemaattista syöttö/tulostustilaa olevien mallien omistajille (fx-7400g, fx-9750g )... Malleja fx-7400g ja fx-9750g ei ole varustettu matemaattisella syöttö/tulostustilalla. Suoritettaessa tämän ohjeen laskutoimituksia näissä malleissa, käytä lineaarista syöttö/ tulostustilaa. fx-7400g - ja fx-9750g mallien omistajien tulisi sivuuttaa kaikki tämän ohjeen matemaattista syöttö/tulostustilaa koskevat selostukset. u!x( ') Edellä oleva esimerkki ilmaisee, että sinun tulisi painaa ensin! ja sitten x, mikä syöttää laskimeen merkin ( '). Kaikki monen näppäimen toiminnot on esitetty vastaavalla tavalla. Näppäimissä olevan merkinnän perässä on ilmoitettu sulkeissa syötettävä merkki tai komento. u m EQUA Tämä ilmaisee, että sinun tulisi ensin painaa m, valita kohdistinnäppäinten ( f, c, d, e) avulla EQUA -moodi ja painaa sitten w. Näin esitetään toiminnot, jotka tekemällä pääset päävalikosta tiettyyn moodiin. v

7 u Funktionäppäimet ja valikot Monet tämän laskimen toiminnoista suoritetaan painamalla funktionäppäimiä 1 6. Kullekin funktionäppäimelle määritetty toiminto vaihtelee laskimen moodin mukaan. Kunakin hetkenä voimassa oleva toiminto näkyy näytön alaosan funktiovalikossa. Tässä käyttäjän oppaassa funktionäppäimen toiminto ilmoitetaan sulkeissa näppäimen nimen perässä. Esimerkiksi merkintä 1(Comp) ilmaisee, että 1-funktionäppäimen painaminen valitsee komennon {Comp}. Tämä näkyy myös funktiovalikosta. Kun 6-näppäimen funktiovalikossa näkyy merkintä (g), 6-näppäintä painamalla saa näkyviin seuraavan tai edellisen valikon optiot. u Valikkojen nimet Tässä käyttäjän oppaassa käytettävien valikkojen nimien yhteydessä mainitaan näppäintoiminto, jolla saa kyseessä olevan valikon näkyviin. Esimerkiksi näppäilemällä K ja sen jälkeen {LIST} näkyviin tulevan valikon näppäintoiminto esitetään muodossa: [OPTN] - [LIST]. 6( g) toiselle valikkosivulle siirtymisen näppäintoimintoja ei näytetä valikon nimen yhteydessä. u Komentolista PRGM -moodin komentoluettelo (sivu 8-38) on graafinen kaavio funktionäppäinten valikoista. Siitä käy ilmi, miten pääset tarvitsemaasi komentovalikkoon. Esimerkki: Xfct-komennon saa näkyviin seuraavasti: [VARS]-[FACT]-[Xfct] u E-CON2 Tässä ohjeessa ei käsitellä E-CON2 -moodia. Saadaksesi lisätietoja moodista E-CON2, lataa E-CON2:n käyttöohje (vain englanniksi) osoitteesta: k Kontrastin säätäminen Säädä kontrastia mikäli ruudulla olevat kohteet näyttävät himmeiltä tai vaikealukuisilta. 1. Käytä kohdistinnäppäimiä ( f, c, d, e) valitaksesi SYSTEM -kuvakkeen ja paina w, ja paina sitten 1( ) tuodaksesi esiin kontrastinsäätöruudun. 2. Säädä kontrastia. Voit tummentaa näytön kontrastia e-kohdistinnäppäimellä. Voit vaalentaa näytön kontrastia d-kohdistinnäppäimellä. 1(INIT) palauttaa kontrastin oletusasetuksen. 3. Kontrastin säätämisen lopettamiseksi, paina m. vi

8 Luku 1 Perustoiminta 1. Näppäimet k Näppäintaulukko Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu , Sivu Sivu Sivu Sivu Sivu , Kaikki yllämainitut toiminnot eivät ole mahdollisia kaikissa malleissa, joita tämä ohje koskee. Laskimen tyypistä riippuen, jotkin seuraavista näppäimistä saattavat puuttua laskimestasi. 1-1

9 k Näppäinten merkinnät Monia laskimen näppäimiä käytetään useiden toimintojen suorittamiseen. Toiminnot on merkitty näppäimistöön eri väreillä, jotta ne löytyvät helposti. Funktio Näppäinkomento 1 log l 2 10 x!l 3 B al Näppäinten merkinnöissä käytetyt värit on selostettu seuraavassa taulukossa. Väri Keltainen Punainen Näppäinkomento Suorita merkitty toiminto painamalla! ja painamalla sen jälkeen näppäintä. Suorita merkitty toiminto painamalla a ja painamalla sen jälkeen näppäintä. Kirjainlukko Yleensä kun painat a ja syötät sen jälkeen kirjaimen, näppäimistö palaa välittömästi takaisin ensisijaiseen toimintatilaansa. Jos painat! ja sitten a, näppäimistö lukittuu kirjaintilaan, kunnes painat jälleen a. 2. Näyttö k Kuvakkeiden valitseminen Tässä osiossa kuvataan, miten päävalikosta valitaan kuvake haluttuun moodiin siirtymiseksi. u Kuvakkeen valitseminen 1. Paina m. Päävalikko tulee näyttöön. 1-2

10 2. Siirry haluamaasi kuvakkeeseen ja korosta se kohdistinnäppäimillä ( d, e, f, c). Valittu kuvake 3. Tuo painamalla w näyttöön sen moodin alkunäyttö, jonka kuvakkeen valitsit. Tässä esimerkissä siirrytään STAT-moodiin. Voit myös siirtyä moodiin korostamatta kuvaketta päävalikossa syöttämällä kuvakkeen oikeaan alakulmaan merkityn numeron tai kirjaimen. Käytä vain yllä kuvattuja toimenpiteitä moodiin siirtyäksesi. Muita toimenpiteitä käyttäen saatat päätyä käyttämään moodia, joka on eri kuin se, jonka luulit valitsevasi. Seuraavassa taulukossa selitetään eri kuvakkeiden merkitys. Kuvake Moodin nimi Kuvaus RUN (vain fx-7400g ) RUN MAT* 1 (Suorita matriisi vektori* 2 ) STAT (Tilastot) e ACT* 2 (eactivity) S SHT* 2 (Taulukkolaskenta) GRAPH DYNA* 1 (Muuttuva kuvaaja) TABLE Käytä tätä moodia laskutoimitusten ja funktiolaskutoimitusten suorittamiseen sekä binaari-, oktaali-, desimaali- ja heksadesimaaliarvoja sisältäviin laskutoimituksiin. Käytä tätä moodia laskutoimitusten ja funktiolaskutoimitusten suorittamiseen sekä binaari-, oktaali-, desimaali- ja heksadesimaalilaskutoimituksiin, matriisilaskutoimituksiin ja vektorilaskutoimituksiin* 2. Käytä tätä moodia yhden muuttujan (keskihajonta) ja parimuuttujien (regressio) tilastollisiin laskutoimituksiin, testien tekemiseen, tietojen analysoimiseen ja tilastollisten kuvaajien piirtämiseen. eactivity-toiminnolla voit syöttää tekstiä, kaavoja ja muita tietoja muistiota muistuttavaan käyttöliittymään. Käytä tätä moodia, kun haluat tallentaa tekstiä tai kaavoja tai tiedostossa olevia valmiita sovellustietoja. Käytä tätä moodia taulukkolaskentaan. Jokaisessa tiedostossa on taulukko, jossa on 26 saraketta 999 riviä. Laskimen valmiiden komentojen ja S SHT-moodin komentojen lisäksi voit myös suorittaa tilastollisia laskutoimituksia ja piirtää tilastotiedoista kuvaajia samaan tapaan kuin STAT-moodissa. Käytä tätä moodia kuvaajafunktioiden tallentamiseen ja kuvaajien piirtämiseen funktioiden avulla. Käytä tätä moodia kuvaajafunktioiden tallentamiseen ja useiden kuvaajaversioiden piirtämiseen muuttamalla funktion muuttujille määritettyjä arvoja. Käytä tätä moodia funktioiden tallentamiseen, eri ratkaisujen numeerisen taulukon luomiseen funktiolle määritettyjen muuttujien arvon muuttuessa sekä kuvaajien piirtämiseen. 1-3

11 Kuvake Moodin nimi Kuvaus RECUR* 1 (Rekursio) CONICS* 1 Käytä tätä moodia rekursiokaavojen tallentamiseen, eri ratkaisujen numeerisen taulukon luomiseen funktiolle määritettyjen muuttujien arvon muuttuessa sekä kuvaajien piirtämiseen. Käytä tätä moodia kartioleikkausten piirtämiseen. EQUA (Yhtälö) PRGM (Ohjelma) TVM* 1 (Taloudellinen) E-CON2* 1 LINK MEMORY Käytä tätä moodia 2 6 tuntemattoman lineaariyhtälön, ja monimutkaisten asteen yhtälöiden ratkaisemiseen. Käytä tätä moodia ohjelmien tallentamiseen ohjelma-alueelle ja ohjelmien suorittamiseen. Käytä tätä moodia talouslaskutoimitusten suorittamiseen ja rahavirta- ym. kaavioiden piirtämiseen. Käytä tätä moodia lisävarusteena saatavan EA-200 Dataanalysoijan hallintaan. Saadaksesi lisätietoja moodista E-CON2, lataa E-CON2:n käyttöohje (vain englanniksi) osoitteesta: Käytä tätä moodia muistin sisällön tai varmuustallennustietojen siirtämiseen toiseen laitteeseen tai tietokoneeseen. Käytä tätä moodia muistiin tallennettujen tietojen hallintaan. SYSTEM Käytä tätä moodia muistin alustamiseen, kontrastin säätämiseen ja muiden järjestelmäasetusten valintaan. * 1 Ei sisälly fx-7400g -malliin. * 2 Ei sisälly fx-7400g /fx-9750g -malleihin. k Tietoja funktiovalikosta Käytä funktionäppäimiä ( 1-6) näytön alareunan valikkopalkissa näkyvien valikkojen ja komentojen selaamiseen ja valitsemiseen. Valikkopalkin kohdat tunnistaa valikoksi tai komennoksi niiden ulkoasun perusteella. k Tietoja näytöistä Tässä laskimessa on käytössä kahdenlaisia näyttöjä: tekstinäyttö ja kuvaajanäyttö. Tekstinäyttöön mahtuu 21 saraketta ja 8 riviä merkkejä, alimman rivin ollessa käytössä funktionäppäinten valikkona. Kuvaajanäytön alueen suuruus on 127 (L) 63 (K) kuvapistettä. Tekstinäyttö Kuvaajanäyttö 1-4

12 k Normaalanäyttö Laskimen näyttöön mahtuu normaalisti enintään 10 merkkiä pitkiä arvoja. Tätä pidemmät arvot muunnetaan automaattisesti eksponenttimuotoon ja näytetään eksponenttimuodossa. u Eksponenttimuodon tulkitseminen 1.2 E +12 ilmaisee, että tulos on sama kuin Tämä tarkoittaa, että luvun 1.2 desimaalipistettä tulisi siirtää 12 paikkaa oikealle, koska eksponentti on positiivinen. Näin ollen luku on E 03 ilmaisee, että tulos on sama kuin Tämä tarkoittaa, että luvun 1.2 desimaalipistettä tulisi siirtää 3 paikkaa vasemmalle, koska eksponentti on negatiivinen. Näin ollen luku on 0,0012. Voit määrittää enintään kaksi aluetta, jotka laskin muuttaa automaattisesti normaalanäyttömuotoon. Norm (0,01) > x, x > Norm (0, ) > x, x > Kaikissa tämän käyttöoppaan esimerkeissä näytetään laskutoimitusten tulokset muodossa Norm 1. Lisätietoja tilojen Norm 1 ja Norm 2 välillä siirtymisestä on sivulla k Erityiset näyttömuodot Laskin käyttää erityisiä näyttömuotoja murtolukujen, heksadesimaalilukujen ja aste-, minuuttija sekuntiarvojen näyttämiseen. u Murtoluvut... Tarkoittaa: u Heksadesimaaliluvut u Asteet/minuutit/sekunnit... Tarkoittaa: 0ABCDEF1 (16), mikä vastaa arvoa (10)... Tarkoittaa: Edellä esitettyjen lisäksi laskin käyttää myös muita merkkejä tai symboleja, jotka on selitetty käyttöoppaassa niitä käsittelevissä kohdissa. 1-5

13 3. Laskutoimitusten syöttäminen ja muokkaaminen k Laskutoimitusten syöttäminen Kun olet valmis syöttämään laskutoimituksen, tyhjennä ensin näyttö painamalla A. Syötä sen jälkeen laskutoimituksen kaavat vasemmalta oikealle siinä muodossa, jossa ne on esitetty paperilla, ja laske tulos painamalla w. Esimerkki = Ac+d-e+baw k Laskutoimitusten muokkaaminen Siirrä kohdistin muutettavaan kohtaan näppäimillä d ja e ja tee sen jälkeen jokin seuraavista toiminnoista. Muokattuasi laskutoimitusta voit suorittaa sen painamalla w. Voit myös siirtyä laskutoimituksen loppuun e-näppäimellä ja syöttää lisää tietoja. Voit valita syöttötavaksi joko lisäyksen tai ylikirjoituksen* 1. Ylikirjoitustilassa, syötetty teksti korvaa tekstin silloisessa kursorin kohdassa. Voit vaihtaa lisäys- tai ylikirjoitustapojen välillä suorittamalla toimenpiteen:!d(ins). Kursorin muodoksi tulee I lisättäessä ja ylikirjoitettaessa. * 1 Kaikissa malleissa paitsi fx-7400g /fx-9750g, lisäys- ja ylikirjoitustilan vaihto on mahdollista vain lineaarisen syöttö/tulostustilan (sivut 1-30) ollessa valittuna. u Vaiheen muuttaminen Esimerkki Laskutoimituksen cos60 muuttaminen muotoon sin60 Acga ddd D s u Vaiheen poistaminen Esimerkki Laskutoimituksen muuttaminen muotoon Adgj**c dd Lisäystilassa D-näppäin toimii askelpalauttimena. 1-6

14 u Vaiheen lisääminen Esimerkki Laskutoimituksen muuttaminen muotoon sin Ac.dgx ddddd s k Toistomuistin käyttäminen Viimeksi suoritettu laskutoimitus tallentuu aina laskimen toistomuistiin. Voit hakea toistomuistin sisällön painamalla d tai e. Jos painat e, laskutoimitus tulee näyttöön siten, että kohdistin on sen alussa. Jos painat d, laskutoimitus tulee näyttöön siten, että kohdistin on sen lopussa. Voit tehdä laskutoimitukseen haluamasi muutokset ja suorittaa sen sitten uudelleen. Toistomuisti on mahdollinen ainoastaan lineaarisessa syöttömoodissa. Matemaattisessa syöttö/tulostustilassa käytetään historiatoimintoa toistomuistin sijasta. Katso tarkemmat tiedot kohdasta Historiatoiminto (sivut 1-17). Esimerkki 1 Kahden seuraavan laskun suorittamiseksi = = Ae.bc*g.ew dddd!d(ins) h.b w Sen jälkeen, kun olet painanut A, voit hakea aiempia laskutoimituksia painamalla f tai c. Ne tulevat näkyviin uusimmasta vanhimpaan (usean toiston toiminto). Kun olet hakenut laskutoimituksen muistista, voit siirtää kohdistinta laskutoimituksessa painamalla e ja d, tehdä haluamasi muutokset ja luoda uuden laskutoimituksen. Esimerkki 2 Abcd+efgw cde-fghw A f (yksi laskutoimitus taaksepäin) f (kaksi laskutoimitusta taaksepäin) Laskutoimitus säilyy toistomuistissa, kunnes suoritat toisen laskutoimituksen. 1-7

15 Toistomuistin sisältö ei tyhjene, kun painat A-näppäintä, joten voit hakea laskutoimituksen ja suorittaa sen myös painettuasi A-näppäintä. k Korjausten tekeminen alkuperäiseen laskutoimitukseen Esimerkki Syötetty vahingossa yhtälön asemesta Abe/a*c.d w Paina J. Tee tarvittavat muutokset. db Kohdistin siirtyy automaattisesti virheen aiheuttajan kohdalle. Suorita uudelleen. w k Leikepöydän käyttäminen kopioimiseen ja liittämiseen Voit kopioida (tai leikata) funktion, komennon tai muun syötetiedon leikepöydälle ja liittää leikepöydän sisällön toiseen kohtaan. Kaikki tässä kuvatut toimenpiteet käyttävät lineaarista syöttömoodia. Lisätietoja kopioimisja liittämistoiminnoista matemaattisessa syöttö/tulostustilassa on kohdassa Leikepöydän käyttäminen kopioimiseen ja liittämiseen matemaattisessa syöttö/tulostustilassa (sivut 1-18). u Kopiointialueen määrittäminen 1. Siirrä kohdistin (I) leikattavan tekstialueen alkuun tai loppuun ja paina!i(clip). Kohdistin muuttuu muotoon. 2. Siirrä kohdistinta kohdistinnäppäimillä ja korosta kopioitava tekstialue. 3. Paina 1(COPY). Laskin kopioi korostetun tekstin leikepöydälle ja poistuu kopiointialueen määritystilasta. Voit peruuttaa tekstin korostuksen ilman kopiointitoimintoa painamalla J. 1-8 Kopioiminen ei muuta valittuja merkkejä.

16 u Tekstin leikkaaminen 1. Siirrä kohdistin ( I ) leikattavan tekstialueen alkuun tai loppuun ja paina!i(clip). Kohdistin muuttuu muotoon. 2. Siirrä kohdistinta kohdistinnäppäimillä ja korosta leikattava tekstialue. 3. Leikkaa korostettu teksti leikepöydälle painamalla 2(CUT). Leikkaaminen poistaa alkuperäiset merkit. u Tekstin liittäminen Siirrä kohdistin kohtaan, johon haluat liittää tekstin, ja paina!j(paste). Laite liittää leikepöydän sisällön kohdistimen sijaintikohtaan. A!j(PASTE) k Luettelotoiminto Luettelotoiminto on aakkosellinen lista kaikista laskimen sallimista komennoista. Voit syöttää komennon avaamalla luettelotoiminnon ja valitsemalla sitten haluamasi komennon. u Komennon syöttäminen luettelotoiminnon avulla 1. Paina!e(CATALOG) aakkosellisen komentoluettelon näyttämiseksi. Ensimmäiseksi näytetty ruutu on viimeiseksi komentojen syöttämiseen käytetty. 2. Paina 6(CTGY) luokkalistan näyttämiseksi. Voit ohittaa tämän vaiheen ja siirtyä kohtaan 5 halutessasi. 3. Käytä kohdistinnäppäimiä ( f, c) haluamasi komentoluokan valitsemiseksi, ja paina sitten 1(EXE) tai w. Näyttöön tulee luettelo kaikista valitun luokan komennoista. 1-9

17 4. Syötä haluamasi komennon ensimmäinen kirjain. Näkyviin tulee ensimmäinen sillä kirjaimella alkava komento. 5. Käytä kohdistinnäppäimiä ( f, c) haluamasi komennon valitsemiseksi, ja paina sitten 1(INPUT) tai w. Esimerkki Luettelon käyttäminen ClrGraph-komennon syöttämiseksi A!e(CATALOG) I(C) c~ cw Voit painaa J tai!j(quit) luettelon sulkemiseksi. 4. Matemaattisen syöttö/tulostustilan käyttäminen Tärkeää! Malleja fx-7400g ja fx-9750g ei ole varustettu matemaattisella syöttö/tulostustilalla. Kun asetusnäytössä (sivu 1-30) valitaan syöttömoodiksi Math, laskin siirtyy matemaattiseen syöttömoodiin. Siinä voit syöttää ja näyttää tiettyjä funktioita siinä muodossa, jossa ne ovat paperilla. Kaikki tämän osion toiminnot suoritetaan matemaattisessa syöttö/tulostustilassa. - Alkuperäinen asetustila on matemaattinen syöttö/tulostustila. Jos olet siirtynyt lineaariseen syöttö/tulostustilaan, vaihda takaisin matemaattiseen syöttö/tulostustilaan ennen tämän osion toimien suorittamista. Kohdassa Asetusnäytön käyttäminen (sivut 1-26) on lisää tietoa tilojen vaihtamisesta. - Vaihda matemaattiseen syöttö/tulostustilaan ennen tämän osion toimien suorittamista. Kohdassa Asetusnäytön käyttäminen (sivut 1-26) on lisää tietoa tilojen vaihtamisesta. Matemaattisessa syöttö/tulostustilassa kaikki tiedot syötetään lisäystilassa (korvaustila ei ole käytettävissä). Huomaa, että!d(ins)-toiminto (sivut 1-6), jota käytetään lineaarisessa syöttömoodissa lisäystilaan siirtymiseen, on matemaattisessa syöttömoodissa aivan toinen toiminto. Lisätietoja on kohdassa Arvojen ja lausekkeiden käyttäminen argumentteina (sivut 1-14). Ellei toisin mainita, kaikki tässä osiossa esitetyt toiminnot suoritetaan RUN MAT -moodissa. 1-10

18 k Syöttötoiminnot matemaattisessa syöttömoodissa u Matemaattisen syöttömoodin toiminnot ja symbolit Seuraavassa esitettyjä funktioita ja symboleja voi käyttää kaavojen syöttämiseen luonnollisessa muodossaan matemaattisessa syöttömoodissa. Sarakkeessa Tavuja näkyy, kuinka monta tavua muistista kyseisen toiminnon syöttäminen vie matemaattisessa syöttömoodissa. Toiminto/symboli Näppäinkomento Tavuja Murtoluku (epämurtoluku) v 9 Sekaluku* 1!v( & ) 14 Potenssi M 4 Neliö x 4 Negatiivinen potenssi (käänteisluku)!)( x 1 ) 5 '!x( ') 6 Kuutiojuuri!(( 3 ') 9 Korkeammat juuret!m( x ') 9 ex!i( ex ) 6 10 x!l(10 x ) 6 log(a,b) (Syötetään MATH-valikosta* 2 ) 7 Abs (absoluuttinen arvo) (Syötetään MATH-valikosta* 2 ) 6 Lineaarinen differentiaaliyhtälö* 3 (Syötetään MATH-valikosta* 2 ) 7 Toisen asteen differentiaaliyhtälö* 3 (Syötetään MATH-valikosta* 2 ) 7 Integraali* 3 (Syötetään MATH-valikosta* 2 ) 8 Σ -laskutoimitus* 4 (Syötetään MATH-valikosta* 2 ) 11 Matriisi, vektori (Syötetään MATH-valikosta* 2 ) 14* 5 Sulkeet ( ja ) 1 Aaltosulkeet (käytetään listan syöttämiseen) Aaltosulkeet (käytetään matriisin/vektorin syöttämiseen)!*( { ) ja!/( } ) 1!+( [ ) ja!-( ] ) 1 * 1 Sekalukujen syöttäminen on mahdollista vain matemaattisessa syöttömoodissa. * 2 Lisätietoja funktioiden syöttämisestä MATH-funktiovalikosta on alla kohdassa MATH-valikon käyttäminen. * 3 Matemaattisessa syöttömoodissa ei voi määrittää toleranssia. Jos haluat määrittää toleranssin, käytä lineaarista syöttömoodia. * 4 Summalaskennassa Σ matemaattisessa syöttömoodissa pisteväli on aina 1. Jos haluat määrittää jonkin muun pistevälin, käytä lineaarista syöttömoodia. * matriisiin tarvittava tavumäärä. 1-11

19 u MATH-valikon käyttäminen Moodissa RUN MAT, painamalla 4(MATH) näyttöön tulee MATH-valikko. Tämän valikon avulla voit syöttää helposti esimerkiksi matriiseja, differentiaaleja ja integraaleja. { MAT }... {näyttää MAT-alavalikon matriisien/vektorien syöttämistä varten} { 2 2 }... {syöttää 2 2 matriisin} { 3 3 }... {syöttää 3 3 matriisin} {m n}... {syöttää matriisin/vektorin, jossa on m riviä ja n saraketta (enintään 6 6)} {2 1}... {syöttää 2 1 vektorin} {3 1}... {syöttää 3 1 vektorin} {1 2}... {syöttää 1 2 vektorin} {1 3}... {syöttää 1 3 vektorin} {logab}... {aloittaa logaritmin log a b syöttämisen} { Abs }... {aloittaa absoluuttisen arvon X syöttämisen} d { d / dx }... {aloittaa lineaarisen differentiaaliyhtälön syöttämisen f(x)x = a dx } d 2 { d 2 / dx 2 }... {aloittaa toisen asteen differentiaaliyhtälön syöttämisen f(x) dx 2 x = a} b { dx } {aloittaa integraaliyhtälön syöttämisen f(x)dx a { Σ ( } {aloittaa summalaskutoimituksen Σ syöttämisen } β Σ f(x) } x=α α u Matemaattisen syöttömoodin esimerkkejä Tässä osiossa on useita esimerkkejä siitä, miten MATH-funktiovalikkoa ja muita näppäimiä voi käyttää tietojen syöttämiseen helposti matemaattisessa syöttömoodissa. Kiinnitä arvoja ja tietoja syöttäessäsi huomiota syöttökohdistimen sijaintiin. Esimerkki 1 Kaavan syöttäminen AcM d e +b w 1-12

20 Esimerkki 2 Kaavan syöttäminen ( ) A(b+ v cc f e )x w 1 Esimerkki 3 Kaavan syöttäminen 1+ x + 1dx 0 Ab+4(MATH) 6( g) 1( dx ) v+b ea fb e w 1-13

21 Esimerkki 4 Kaavan syöttäminen Ac*4(MATH) 1(MAT) 1(2 2) vbcc ee!x( ') ce e!x( ') ceevbcc w u Jos laskutoimitus ei mahdu näyttöön Näytön vasemmassa ja oikeassa reunassa sekä ylä- ja alalaidassa olevat nuolet ilmaisevat, jos laskutoimitus jatkuu näytön ulkopuolella nuolen osoittamassa suunnassa. Jos näytössä on nuoli, voit selata näytön sisältöä kohdistinnäppäinten avulla ja tarkastella haluamaasi osaa. u Matemaattisen syöttötilan syöttörajoitukset Tietyt kaavatyypit voivat pidentää laskentakaavan yhtä näyttöriviä pidemmäksi. Laskentakaavan suurin sallittu pituus on suunnilleen kaksi näyttöruutua (120 kuvapistettä). Tätä pidempiä kaavoja ei ole mahdollista syöttää. u Arvojen ja lausekkeiden käyttäminen argumentteina Aikaisemmin syötettyä arvoa tai lauseketta voidaan käyttää funktion parametrinä. Esimerkiksi (2+3) syöttämisen jälkeen voit tehdä siitä parametrin arvolle ', josta tulee (2+3). Esimerkki 1. Siirrä kohdistin kaavan sen osan vasemmalle puolelle, josta haluat tehdä lisättävän funktion parametrin. 1-14

22 2. Paina!D(INS). Kohdistin muuttuu lisäyskohdistimeksi ( '). 3. Paina!x( ') funktion ' lisäämiseksi. Laskin lisää funktion ' ja tekee sulkulausekkeesta sen parametrin. Kohdistimen oikealla puolella oleva arvo tai lauseke muuttuu toiminnon!d(ins) jälkeen seuraavaksi määritellyn funktion parametriksi yllä kuvatulla tavalla. Parametrin käsittämä alue on kaikki ensimmäiseen avoimeen sulkumerkkiin asti oikealla, jos sellainen on, tai kaikki ensimmäiseen funktioon asti oikealla (sin(30), log2(4), jne.). Tätä ominaisuutta voidaan käyttää seuraavilla toiminnoilla. Funktio Näppäinkomento Alkuperäinen kaava Kaava lisäämisen jälkeen Epämurtoluku v Potenssi M '!x( ') Kuutiojuuri Korkeammat juuret ex!(( 3 ')!M( x ')!I( ex ) 10 x!l(10 x ) log(a,b) 4(MATH) 2(log a b) Absolute Value Lineaarinen differentiaaliyhtälö Toisen asteen differentiaalit Integraali Σ -laskutoimitus 4(MATH) 3(Abs) 4(MATH) 4( d / dx ) 4(MATH) 5( d 2 / dx2 ) 4(MATH) 6( g) 1( dx ) 4(MATH) 6( g) 2( Σ ( ) Voit siirtyä lisäystilaan painamalla lineaarisessa syöttömoodissa!d(ins). Lisätietoja on sivulla 1-6. u Laskutoimitusten muokkaaminen matemaattisessa syöttömoodissa Laskutoimituksia voi muokata matemaattisessa syöttömoodissa periaatteessa samalla tavalla kuin lineaarisessa syöttömoodissakin. Lisätietoja on kohdassa Laskutoimitusten muokkaaminen (sivu 1-6). 1-15

23 Huomaa kuitenkin, että seuraavat asiat poikkeavat toisistaan matemaattisessa ja lineaarisessa syöttömoodissa. Lineaarisessa syöttömoodissa mahdollinen lisäystilassa syöttäminen ei ole käytettävissä matemaattisessa syöttömoodissa. Matemaattisessa syöttömoodissa syöte lisätään aina kohdistimen kohdalle. Matemaattisessa syöttötilassa D-näppäin toimii aina askelpalauttimena. Huomaa seuraavat kursoritoiminnot, joita voit käyttää syöttäessäsi laskutoimitusta matemaattisessa syöttötilassa. Kun haluat: Siirtää kursorin laskutoimituksen lopusta alkuun Siirtää kursorin laskutoimituksen alusta loppuun Painettava näppäin e d k Kumoamis- ja toistotoimintojen käyttäminen Voit tehdä seuraavia toimenpiteitä laskulausekkeiden syöttämisen aikana matemaattisessa syöttö/tulostustilassa (kunnes painat w-näppäintä) edellisen näppäintoiminnon kumoamiseksi ja juuri kumotun näppäintoiminnon toistamiseksi. - Edellisen näppäintoiminnon kumoamiseksi, paina: ad(undo). - Juuri kumotun näppäintoiminnon toistamiseksi, paina: ad(undo) uudelleen. Voit käyttää UNDO-toimintoa myös A-näppäintoiminnon perumiseksi. Painettuasi A- näppäintä syötetyn lausekkeen poistamiseksi, ad(undo)-toiminto palauttaa näytöllä ennen A-näppäimen painamista olleen sisällön. Voit käyttää UNDO-toimintoa myös kohdistinnäppäintoiminnon perumiseksi. Painamalla e syötön aikana ja valitsemalla sitten ad(undo), kohdistin palaa siihen kohtaan, jossa se oli ennen e-näppäimen painamista. UNDO-toiminto on poistettuna käytöstä näppäimistön ollessa kirjainlukossa. Jos painat ad(undo) näppäimistön ollessa kirjainlukossa, se suorittaa saman poistotoimenpiteen kuin D-näppäin. Esimerkki b+vbe D ad(undo) c A ad(undo) 1-16

Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla

Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla Seuraavassa on esitetty seuraavien laskutoimitusten suoritukset eri laskinmalleilla Muuttuja Frekvenssi 7 12 8 16 9 11 10 8 Tilastomoodin valinta. Tilastomuistin tyhjennys. Keskiarvon ja keskihajonnan

Lisätiedot

TI-30X II funktiolaskimen pikaohje

TI-30X II funktiolaskimen pikaohje 0 TI-30X II funktiolaskimen pikaohje Sisältö Näppäimet... 1 Resetointi... 1 Aiempien laskutoimitusten muokkaaminen... 2 Edellisen laskutoimituksen tuloksen hyödyntäminen (ANS) ja etumerkki... 3 DEL ja

Lisätiedot

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7

Luvuilla laskeminen. Esim. 1 Laske 6 21 7 Luvuilla laskeminen TI-84 Plus käyttää laskujen suorittamiseen ns. yhtälönkäsittelyjärjestelmää (EOS TM, Equation Operating System), jonka avulla lausekkeiden syöttö tapahtuu matemaattisessa kirjoitusjärjestyksessä.

Lisätiedot

Tilastolliset toiminnot

Tilastolliset toiminnot -59- Tilastolliset toiminnot 6.1 Aineiston esittäminen graafisesti Tilastollisen aineiston tallentamisvälineiksi TI-84 Plus tarjoaa erityiset listamuuttujat L1,, L6, jotka löytyvät 2nd -toimintoina vastaavilta

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto

Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto Fi fx-9860gii SD (Versio 2.09) fx-9860gii (Versio 2.09) fx-9860g AU PLUS (Versio 2.09) fx-9750g (Versio 2.04) fx-7400g (Versio 2.04) Ohjelmiston Käyttäjän opas Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto http://edu.casio.com

Lisätiedot

Tilastotoiminnot. Seuraavien kahden esimerkin näppäinohjeet on annettu kunkin laskinmallin kohdalla:

Tilastotoiminnot. Seuraavien kahden esimerkin näppäinohjeet on annettu kunkin laskinmallin kohdalla: Tilastotoiminnot Seuraavien kahden esimerkin näppäinohjeet on annettu kunkin laskinmallin kohdalla: Muuttuja Frekvenssi 7 12 8 16 9 11 10 8 Tilastomoodin valinta. Tilastomuistin tyhjennys. Keskiarvon ja

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Yleisohje... 2 Peruslaskutoimitukset... 8 Tieteislaskutoimitukset... 10 Tilastolaskenta... 17

Yleisohje... 2 Peruslaskutoimitukset... 8 Tieteislaskutoimitukset... 10 Tilastolaskenta... 17 Tieteislaskin Yleisohje... 2 Virta... 2 Näppäimistö... 2 Näytön merkinnät... 3 Esitysmuodot... 3 Laskujärjestys... 5 Korjaaminen... 5 Tarkkuus ja kapasiteetti... 5 Ylivuoto- tai virhetilanteet... 8 Peruslaskutoimitukset...

Lisätiedot

Aloitusohje versiolle 4.0

Aloitusohje versiolle 4.0 Mikä on Geogebra? Aloitusohje versiolle 4.0 dynaamisen matematiiikan työvälineohjelma helppokäyttöisessä paketissa oppimisen ja opetuksen avuksi kaikille koulutustasoille vuorovaikutteiset geometria, algebra,

Lisätiedot

Ohjelmistoversio 2.00 Käyttäjän opas. Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto CASION KOULUTUSFOORUMI

Ohjelmistoversio 2.00 Käyttäjän opas.   Maailmanlaajuinen CASIO-koulutussivusto CASION KOULUTUSFOORUMI Fi fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9860g Slim (Päivitetty OS 2.00 -versioon) fx-9860g SD (Päivitetty OS 2.00 -versioon) fx-9860g (Päivitetty OS 2.00 -versioon) fx-9860g AU (Päivitetty OS 2.00

Lisätiedot

Sisältö SUOMI Tilastolaskenta Näyttön... s.184 Näin Pääset Alkuun Kehittyneet Tieteelliset Laskut Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen

Sisältö SUOMI Tilastolaskenta Näyttön... s.184 Näin Pääset Alkuun Kehittyneet Tieteelliset Laskut Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen Sisältö Tilastolaskenta Tilasttyypin Valinta... s.198 Tilastotietoen Syöttö... s.198 Tilastolaskennan näytetietojen Muokkaaminen... s.198 Tilastolaskentaruutu... s.199 Tilastovalikko... s.199 Statistiskt

Lisätiedot

Fx-CP400 -laskimella voit ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä eri tavoin.

Fx-CP400 -laskimella voit ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä eri tavoin. 3. Yhtälöt Fx-CP400 -laskimella voit ratkaista yhtälöitä ja yhtälöryhmiä eri tavoin. 3.1 Ensimmäisen asteen yhtälöt Ratkaise yhtälö. 3 x ( x 3) 4x 5 Kirjoita tehtävä sellaisenaan, maalaa se ja käytä Interactive

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

Excelin käyttö mallintamisessa. Regressiosuoran määrittäminen. Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu.

Excelin käyttö mallintamisessa. Regressiosuoran määrittäminen. Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu. Excelin käyttö mallintamisessa Regressiosuoran määrittäminen Käsitellään tehtävän 267 ratkaisu. 1)Kirjoitetaan arvot taulukkoon syvyys (mm) ikä 2 4 3 62 6 11 7 125 2) Piirretään graafi, valitaan lajiksi

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Mukavia kokeiluja ClassPad 330 -laskimella

Mukavia kokeiluja ClassPad 330 -laskimella Mukavia kokeiluja ClassPad 330 -laskimella Tervetuloa tutustumaan Casio ClassPad laskimeen! Jos laskin ei ole yksin omassa käytössäsi, on hyvä tyhjentää aluksi muistit ja näytöt valikosta Edit->Clear All

Lisätiedot

Triumph-Adler TWEN. TWEN C 1240 SOLAR Pöytälaskin

Triumph-Adler TWEN. TWEN C 1240 SOLAR Pöytälaskin Triumph-Adler TWEN TWEN C 1240 SOLAR Pöytälaskin Selausnäppäimet 3 Automaattinen selausnäppäin 3 Korjausnäppäin 3 Check näppäin 3 Tax Plus näppäin 3 Tax Miinus näppäin 3 Percent/Tax Rate näppäin 3 Home/Exchange

Lisätiedot

Vektorit. Vektorin luominen... 192 Vektorin tuominen näyttöön... 195 Vektorin koon ja alkioiden muokkaaminen... 195 Vektorin poistaminen...

Vektorit. Vektorin luominen... 192 Vektorin tuominen näyttöön... 195 Vektorin koon ja alkioiden muokkaaminen... 195 Vektorin poistaminen... 12 Vektorit Vektorin luominen... 192 Vektorin tuominen näyttöön... 195 Vektorin koon ja alkioiden muokkaaminen... 195 Vektorin poistaminen... 196 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 192 Luku 12: Vektorit

Lisätiedot

TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE

TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE TWEN 131 PD / 1430 PD KÄYTTÖOHJE 1 Virran kytkeminen ja paristonvaihto...3 Ennen virran kytkemistä...3 Virran kytkeminen...3 Varoitus...3 Pariston vaihto...3 2 Värinauhan vaihto...3 3 Kuittinauhan asetus...4

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa

9. Vektorit. 9.1 Skalaarit ja vektorit. 9.2 Vektorit tasossa 9. Vektorit 9.1 Skalaarit ja vektorit Skalaari on koon tai määrän mitta. Tyypillinen esimerkki skalaarista on massa. Lukumäärä on toinen hyvä esimerkki skalaarista. Vektorilla on taas suuruus ja suunta.

Lisätiedot

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille

GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille GeoGebra-harjoituksia malu-opettajille 1. Ohjelman kielen vaihtaminen Mikäli ohjelma ei syystä tai toisesta avaudu toivomallasi kielellä, voit vaihtaa ohjelman käyttöliittymän kielen seuraavasti: 2. Fonttikoon

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo Excel 2010 Taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN RYHMITTÄMINEN... 1 Ryhmän luominen... 1 Ryhmän purkaminen... 1 Tietojen kirjoittaminen, muotoilu ym.... 1 Tietojen kopioiminen taulukosta

Lisätiedot

Juha Haataja 4.10.2011

Juha Haataja 4.10.2011 METROPOLIA Taulukkolaskenta Perusteita Juha Haataja 4.10.2011 Lisätty SUMMA.JOS funktion käyttö (lopussa). Tavoite ja sisältö Tavoite Taulukkolaskennan peruskäytön hallinta Sisältö Työtila Omat kaavat,

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen

Johdanto: Jaetut näytöt Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen Aktiivisen sovelluksen valitseminen Kappale 14: Jaetut näytöt 14 Johdanto: Jaetut näytöt... 232 Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen... 233 Aktiivisen sovelluksen valitseminen... 235 TI-89 / TI-92 Plus:ssä voit jakaa näytön ja

Lisätiedot

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9.

Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä. Yksinkertaisimmillaan voimme esitellä ja tallentaa 1x1 vektorin seuraavasti: >> a = 9.81 a = 9. Python linkit: Python tutoriaali: http://docs.python.org/2/tutorial/ Numpy&Scipy ohjeet: http://docs.scipy.org/doc/ Matlabin alkeet (Pääasiassa Deni Seitzin tekstiä) Matriisit ovat matlabin perustietotyyppejä.

Lisätiedot

Numeerinen ratkaisija on erityisen käyttökelpoinen yllä olevan kaltaisten yhtälöiden ratkaisussa.

Numeerinen ratkaisija on erityisen käyttökelpoinen yllä olevan kaltaisten yhtälöiden ratkaisussa. Kappale 19: Numeerinen ratkaisija 19 Johdanto: Numeerinen ratkaisija... 334 Ratkaisijan avaaminen ja yhtälön syöttäminen... 335 Tunnettujen muuttujien määritteleminen... 337 Tuntemattoman muuttujan ratkaiseminen...

Lisätiedot

OHJELMOITAVA LASKIN SHARP EL-9400 PEREHTYMINEN ERIKOISNÄPPÄIMIIN

OHJELMOITAVA LASKIN SHARP EL-9400 PEREHTYMINEN ERIKOISNÄPPÄIMIIN OHJELMOITAVA LASKIN SHARP EL-9400 PEREHTYMINEN ERIKOISNÄPPÄIMIIN Virta päälle ja pois Ohjelmatila päälle Paluu laskintilaan yleisesti!!! Laskinasetukset: Kulma yms. A.Kontr. B.Muisti (EI: C-E) Luku muistipaikkaan

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

11 Joukot TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5

11 Joukot TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 M1 M2 M3 M4 M5 11 Joukot Joukot TI-86-laskimessa... 172 Joukkojen luominen, tallentaminen ja tarkasteleminen... 173 Joukkoeditori... 177 LIST OPS (toiminnot) -valikko... 181 Matemaattisten funktioiden käyttäminen joukkojen

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot)

fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot) Fi fx-100ms fx-115ms (fx-912ms) Käyttäjän opas 2 (Lisätoiminnot) CA 310079-001V07 http://world.casio.com/edu_e/ Tärkeää! Ole hyvä ja pidä käsikirja ja kaikki muut tiedot käsillä tulevaa tarvetta varten.

Lisätiedot

Piirtäminen napakoordinaatistossa

Piirtäminen napakoordinaatistossa 8 Piirtäminen napakoordinaatistossa Yleiskatsaus: piirtäminen napakoordinaatistossa... 132 Napakoordinaattikuvaajan määrittäminen... 133 Piirtotyökalujen käyttäminen napakoordinaattipiirtotilassa... 136

Lisätiedot

FUNKTION KUVAAJAN PIIRTÄMINEN

FUNKTION KUVAAJAN PIIRTÄMINEN FUNKTION KUVAAJAN PIIRTÄMINEN Saat kuvapohjan painamalla @-näppäintä tai Insert/Graph/X-Y-POT. Kuvapohjassa on kuusi paikanvaraaja: vaaka-akselin keskellä muuttuja ja päissä minimi- ja maksimiarvot pystyakselin

Lisätiedot

Kappale 20: Kantaluvut

Kappale 20: Kantaluvut Kappale 20: Kantaluvut 20 Johdanto: Kantaluvut... 328 Kantalukujen syöttäminen ja muuntaminen... 329 Matemaattiset toiminnot Hex- ja Bin-luvuilla... 330 Bittien vertaileminen ja manipulointi... 331 Huom!

Lisätiedot

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6

JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 käyttöohjeet JAKELUPISTE KÄYTTÖOHJE 2/6 1. Esittely JakeluPiste on helppo ja yksinkertainen ratkaisu tiedostojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen. Olipa kyseessä tärkeä word dokumentti tai kokonainen

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

ja sitten. Kosketuskynä on upotettuna laskimen päädyssä ja ponnahtaa esiin, kun sitä hieman painetaan sisäänpäin.

ja sitten. Kosketuskynä on upotettuna laskimen päädyssä ja ponnahtaa esiin, kun sitä hieman painetaan sisäänpäin. Contents 1. Aloitus... 8 1.1 Päävalikko... 8 1.2 Jaettu näyttö sekä vedä ja pudota -toiminto... 9 1.3 Vaakanäyttö... 11 1.4 Asetukset... 11 1.5 Virtuaalinäppäimistö... 12 1.6 Luettelo... 13 2. Peruslaskenta...

Lisätiedot

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö

Lupa opetuskäyttöön pyydettävä. info@tietsikka.net. Näppäimistö. Kohdistimen ohjausnäppäimistö. Funktionäppäimistö. Kirjoitusnäppäimistö Näppäimistö 2005 Päivi Vartiainen 1 Kohdistimen ohjausnäppäimistö Funktionäppäimistö Kirjoitusnäppäimistö Numeronäppäimistö Kohdistimen ohjausnäppäimistöllä siirretään hiiren osoitinta ruudulla. Kohdistin

Lisätiedot

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015 Yleistä Excel on taulukkolaskentaohjelma. Tämä tarkoittaa sitä että sillä voi laskea laajoja, paljon laskentatehoa vaativia asioita, esimerkiksi fysiikan laboratoriotöiden koetuloksia. Excel-ohjelmalla

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2

PERUSLASKUJA. Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti 4:n jälkeen 3/4 +5^2 PERUSLASKUJA Matemaattisten lausekkeiden syöttäminen: Kirjoita ilman välilyöntejä /+^2 Kirjoita muuten sama, mutta ota välilyönti :n jälkeen / +^2 Kopioi molemmat matematiikka-alueet ja liiku alueen sisällä

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

17 Muistinhallinta. Käytettävissä olevan muistin tarkistus... 266 Tietojen poistaminen muistista... 267 TI-86:n nollaus... 268 TI -86 F1 F2 F3 F4 F5

17 Muistinhallinta. Käytettävissä olevan muistin tarkistus... 266 Tietojen poistaminen muistista... 267 TI-86:n nollaus... 268 TI -86 F1 F2 F3 F4 F5 17 Muistinhallinta Käytettävissä olevan muistin tarkistus... 266 Tietojen poistaminen muistista... 267 TI-86:n nollaus... 268 TI -86 M1 M2 M3 M4 M5 F1 F2 F3 F4 F5 266 Luku 17: Muistinhallinta Käytettävissä

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje.

Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Tämä on PicoLog Windows ohjelman suomenkielinen pikaohje. Asennus: HUOM. Tarkemmat ohjeet ADC-16 englanninkielisessä User Manual issa. Oletetaan että muuntimen kaikki johdot on kytketty anturiin, käyttöjännite

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 Taulukkolaskenta SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Käyttöopas Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen kyseisten tuotteiden

Lisätiedot

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly

Google-dokumentit. Opetusteknologiakeskus Mediamylly Google-dokumentit 1 2 3 Yleistä 1.1 Tilin luominen 4 1.2 Docs-päävalikkoon siirtyminen 7 Dokumentit-päävalikko 2.1 Kirjaudu Dokumentteihin 9 2.2 Lähetä tiedosto Google-dokumentteihin 11 2.3 Uuden asiakirjan

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006

Harjoitus 1: Matlab. Harjoitus 1: Matlab. Mat Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1. Syksy 2006 Harjoitus 1: Matlab Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Matlab-ohjelmistoon Laskutoimitusten

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Harjoitus 10: Mathematica

Harjoitus 10: Mathematica Harjoitus 10: Mathematica Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt Syksy 2006 Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt 1 Harjoituksen aiheita Tutustuminen Mathematica-ohjelmistoon Mathematican

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6

Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Jouni Pousi Systeemianalyysin laboratorio Mat-2.4129 Systeemien identifiointi Laskuharjoitus 9, tehtävä 6 Tämä ohje sisältää vaihtoehtoisen tavan laskuharjoituksen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007

Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi. Word 2007 Tekstinkäsittely ja opinnäytetyö I sisällysluettelo ja sivunumerointi Word 2007 Perttu Suhonen 2008 Sisällysluettelo 1 Sisällysluettelon tekeminen...5 1.1 Monitasoinen numerointi...5 1.2 Otsikkotyylien

Lisätiedot

Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN

Tieteislaskin. 1997, 1999, 2003 Texas Instruments Incorporated 1-FIN TI.30 eco RS Tieteislaskin Suomi Perustoiminnot... 2 Lopputulokset... 2 Peruslaskutoimitukset... 2 Prosenttilasku... 3 Murtoluvut... 4 Potenssit ja juuret... 5 Logaritmifunktiot... 5 Kulmayksiköt... 5

Lisätiedot

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa.

Projektit. Pikaopas. Jaa projekti muiden kanssa Kutsu muita projektiyhteistyöhön valitsemalla Jaa. Projektit Pikaopas Seuraa tehtäviä SharePoint-tehtäväluettelon avulla voit kätevästi seurata projektiin liittyviä tehtäviä. Voit lisätä aloituspäivät ja määräpäivät, määrittää tehtäviä eri henkilöille

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-86 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2995986

Käyttöoppaasi. TEXAS INSTRUMENTS TI-86 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2995986 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle TEXAS INSTRUMENTS TI-86. Löydät kysymyksiisi vastaukset TEXAS INSTRUMENTS TI-86 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu

Pika-aloitusopas. Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Pika-aloitusopas Sisältö: Projektin luominen Projektin muokkaaminen ja hallinnointi Projektin/arvioinnin tulosten tarkastelu Tämä asiakirja on laadittu auttamaan sinua hallinnoimaan nopeasti CEB TalentCentral

Lisätiedot

4. Oheisessa 4x4 ruudukossa jokainen merkki tarkoittaa jotakin lukua. Mikä lukua salmiakki vastaa?

4. Oheisessa 4x4 ruudukossa jokainen merkki tarkoittaa jotakin lukua. Mikä lukua salmiakki vastaa? Peruskoulun matematiikkakilpailu Loppukilpailu perjantaina 30.1.2015 OSA 1 Ratkaisuaika 30 min Pistemäärä 20 Tässä osassa ei käytetä laskinta. Kaikkiin tehtäviin laskuja, kuvia tai muita perusteluja näkyviin.

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT PowerPoint 2013 Taulukko, kaaviot, SmartArt-kuviot Sisällysluettelo TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT TAULUKOT... 1 Taulukon muotoileminen... 1 Taulukon koon muuttaminen... 2 Rivien valitseminen... 2 Sarakkeiden

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Kevään 2011 pitkän matematiikan ylioppilastehtävien ratkaisut Mathematicalla Simo K. Kivelä /

Kevään 2011 pitkän matematiikan ylioppilastehtävien ratkaisut Mathematicalla Simo K. Kivelä / Kevään 0 pitkän matematiikan ylioppilastehtävien ratkaisut Mathematicalla Simo K. Kivelä / 8.7.0 a) b) c) a) Tehtävä Yhtälö ratkaistaan yleensä Solve-funktiolla: Solve x 3 x, x x 4 Joissakin tapauksissa

Lisätiedot

Tässä riisinjyvien määrät jokaisessa ruudussa on laskettava yhteen. Tällöin tuloksena on

Tässä riisinjyvien määrät jokaisessa ruudussa on laskettava yhteen. Tällöin tuloksena on 8. Luvut 8.1 Suuret luvut, summa ja kertoma Aloittakaamme shakkipelin keksimiseen liittyvällä tunnetulla tarinalla. Intian hallitsija innostui kovasti shakkipelistä, jonka yksi palatsin viisaista miehistä

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

Kappale 21: Muistin ja muuttujien hallinta

Kappale 21: Muistin ja muuttujien hallinta Kappale 21: Muistin ja muuttujien hallinta 21 Johdanto: Muistin ja muuttujien hallinta... 334 Muistin tarkistaminen ja nollaaminen... 337 VAR-LINK-näytön avaaminen... 338 Muuttujien ja kansioiden käsitteleminen

Lisätiedot

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen Ilmoittautuneista opiskelijoista

Lisätiedot

Kappale 14: Jaetut näytöt

Kappale 14: Jaetut näytöt Kappale 14: Jaetut näytöt 14 Johdanto: Jaetut näytöt... 220 Jaetun näytön asetukset ja näytöstä poistuminen... 221 Aktiivisen sovelluksen valitseminen... 223 TI-89:ssä voit jakaa näytön ja käyttää kahta

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

Sisältö SUOMI Näyttön... s.39 Näin Pääset Alkuun Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen Syöttöalue... s.46 Peruslaskutoimitukset

Sisältö SUOMI Näyttön... s.39 Näin Pääset Alkuun Lausekkeiden ja Arvojen Syöttäminen Syöttöalue... s.46 Peruslaskutoimitukset SUOMI Sisältö Näyttön... s.39 Näin Pääset Alkuun Vrran Kytkeminen ja Katkalseminen... s.40 Näytön Kontrastin Säätäminen... s.40 Tilan valintseminen... s.40 Sovellusvalikko ( Avain)... s.41 Laskimen Asetusvalikko...

Lisätiedot

BeoSound 4. Täydennys

BeoSound 4. Täydennys BeoSound 4 Täydennys Valikkojärjestelmä Tämä täydennys sisältää korjauksia BeoSound 4:n opaskirjaan. Uuden ohjelmiston myötä musiikkijärjestelmässä on käytettävissä uusia ominaisuuksia. Valikkojärjestelmä

Lisätiedot

Algoritmit C++ Kauko Kolehmainen

Algoritmit C++ Kauko Kolehmainen Algoritmit C++ Kauko Kolehmainen Algoritmit - C++ Kirjoittanut Taitto Kansi Kustantaja Kauko Kolehmainen Kauko Kolehmainen Frank Chaumont Oy Edita Ab IT Press PL 760 00043 EDITA Sähköpostiosoite Internet

Lisätiedot

Kieliteknologian ATK-ympäristö Kolmas luento

Kieliteknologian ATK-ympäristö Kolmas luento Kieliteknologian ATK-ympäristö Kolmas luento Miikka Silfverberg Nykykielten laitos 20. syyskuuta 2010 Miikka Silfverberg (Nykykielten laitos) Kieliteknologian ATK-ympäristö: Luento 3 20. syyskuuta 2010

Lisätiedot

AMIS-ohjelman käyttöohjeet

AMIS-ohjelman käyttöohjeet AMIS-ohjelman käyttöohjeet Yleistä AMIS-ohjelma on Daisy-kirjojen ilmainen lukuohjelma. AMISin avulla voit lukea Daisy-äänikirjoja, Daisy-yhdistelmäkirjoja, jotka sisältävät sekä tekstiä että ääntä, ja

Lisätiedot

CEM DT-3353 Pihtimittari

CEM DT-3353 Pihtimittari CEM DT-3353 Pihtimittari Sivu 1/5 CEM DT-3353 Pihtimittari Ongelma Mittarin ohjelmisto ilmoittaa NO DATA vaikka tiedonsiirtokaapeli on kytketty tietokoneen ja mittarin välille, mittarissa on virta päällä

Lisätiedot

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus

1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus 1. Käynnistäminen ja käyttäjätunnus Kun laite saa virtaa joko akusta tai muuntajasta niin se käynnistyy: Boot... Latauksen jälkeen, silloin kun laitteeseen on määritelty useampi käyttäjä, se pyytää näppäilemään

Lisätiedot