Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia"

Transkriptio

1 Toimialaraporttisarja Maaseutumatkailu Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

2 Maaseutumatkailu Toimialaraportti 15/2005 Jaakko Ryymin

3

4 Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL 32 Puhelin (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO Telekopio (09) /2005 Tekijät (toimielimestä: nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Jaakko Ryymin, toimialapäällikkö Julkaisuaika Joulukuu 2005 Toimeksiantaja(t) Kauppa- ja teollisuusministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi Maaseutumatkailu Tiivistelmä Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä oli vuonna 2002 yhteensä haja-asutusalueilla sijaitsevaa, majoitus-, ravitsemus- tai virkistyspalveluja tarjoavaa pienyritystä. Näiden yhteinen liike-vaihto oli noin 435 miljoonaa euroa vuodessa ja henkilöstö noin Näistä yrityksistä 820 on varsinaisiksi matkailuyrityksiksi luettavia, lähinnä majoitusyrityksiä. Loput ovat pääosin paikallisille asukkaille palveluita tarjoavia ravintoloita, kahviloita, pitopalveluyrityksiä ja virkistyspalveluja tuottavia yrityksiä, jotka nekin toki tarjoavat palveluja myös matkailijoille ja ovat siten matkailun kehittymisen kannalta tärkeä osa maaseudun palvelutarjontaa. Edellisten lisäksi maaseudulla on runsaasti sellaisia matkailupalveluita tuottavia mikroyrityksiä, joita Tilastokeskuksen rekisteri ei tunne. Näiden lukumäärää ja kapasiteettia selvittäneen maaseutumatkailun teemaryhmän kokoamassa yritysluettelossa oli vuoden 2002 syksyllä yritystä. Tässä raportissa on esitelty teemaryhmän yritysaineistoa ja muutenkin raportin tilastoaineisto on osin teemaryhmän tuottamaa, koska Tilastokeskuksen rekisterissä olevat yritykset ovat jo mukana matkailun muissa toimialaraporteissa. Maaseutumatkailun keskeinen tuote on majoitus ja se on samalla myös ongelma. Majoitustilojen alhaiset käyttöasteet heikentävät yritysten kannattavuutta kun samalla rakennuksiin sitoutuu kiinni suuria pääomia. Yrityskohtaiset vaihtelut ovat suuria ja parhaimmilla maaseutumatkailuyrityksillä käyttöasteet ylittävät hotellien vastaavat. Yritysten palvelutarjonta kehittyy ripeästi ja erilaiset ohjelmapalvelut sekä ryhmille ja yrityksille tarjottavat kokous-, juhla- ja virkistyspalvelut ovat nopeimmin kasvavia palvelumuotoja. Yritysten määrän kasvu ei onneksi ole kasvattanut pelkästään majoituskapasiteettia samassa suhteessa vaan viimeaikaiset panostukset ovat kohdistuneet muihin maaseudun matkailupalveluihin ja laadun kohottamiseen. Majoituskapasiteetin kasvattamiseen ei edelleenkään ole olemassa erityistä tarvetta muualla kuin kohtuullisella etäisyydellä pääkaupunkiseudulta ja kasvukeskuksista sekä voimakkaiden matkailukeskusten liepeillä. Laadukkaasti tuotetut majoitus-, ateria-, ja ohjelmapalvelut sekä alueen kulttuurin hyödyntäminen tuotteistuksessa varmistavat asiakkaalle unohtumattoman matkailuelämyksen. KTM:n yhdyshenkilö: Elinekino-osasto/Esa Tikkanen, puh. (09) Asiasanat maaseutumatkailu, matkailu, majoituspalvelut ISSN Kokonaissivumäärä 40 Julkaisija Kauppa- ja teollisuusministeriö Kieli Suomi ISBN Hinta Kustantaja Edita Publishing Oy

5

6 Sisällysluettelo 0 Saate Toimialan määrittely ja sisältö Maaseutumatkailu osa Suomen matkailuelinkeinoa Maaseutumatkailun määritelmiä Toimialan rakenne Maaseudulla sijaitsevat matkailu- ja virkistyspalveluyritykset Maaseutumatkailun teemaryhmän yritysrekisteri Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta Markkinoiden rakenne ja kehitys Markkinointi ja jakelutie Asiakkaat Tuotanto ja tuotantomenetelmät Maaseutumatkailun tuotteet ja palvelut Laaja kirjo palveluita Ohjelmapalvelut lisääntyvät Maaseutumatkailu muissa maissa Investoinnit ja kapasiteettitilanne Kapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste Taloudellinen tila Liikevaihto Talouden tunnuslukuja Keskeiset menestystekijät, ongelmat ja kehittämistarpeet Menestystekijät Keskeiset ongelmat Keskeiset kehittämistarpeet

7 8 Tulevaisuudennäkymät toimialalla Näkymät lyhyellä aikavälillä ja suhdanneodotukset Näkymät pitkällä aikavälillä Visio Toimialan kilpailukyky Yhteenvetoanalyysi (swot) Lähteet Yhteystietoja... 40

8 7 0 Saate Maaseutumatkailun toimialaraportti on osa Toimialaraporttisarjaa. Muut matkailuraportit käsittelevät majoitusta ja ohjelmapalveluja. Tämä raportti on vuonna 2004 ilmestyneen maaseutumatkailun toimialaraportin päivitetty versio. Raporttien keskeisenä aineistona on käytetty maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän alaisuudessa toimivan maaseutumatkailun teemaryhmän kokoamia selvityksiä. Teemaryhmä on selvittänyt maaseutumatkailun yritystoiminnan laajuutta, koska valta-osa maaseudulla sijaitsevista pienistä matkailuyrityksistä ei ole Tilastokeskuksen tilastoinnin piirissä. Jatkuvasti päivitettävää tietoutta maaseutumatkailuyrityksistä ei siten kerry vastaavalla tavalla kuin muusta matkailutoiminnasta. Laajempi päivitys teemaryhmän yritysaineistoon on toteutettu kesällä Tietolähteinä tässä päivitetyssä raportissa on käytetty maaseutumatkailun teemaryhmän selvitysten lisäksi viimeisimpiä saatavissa olleita tutkimusraportteja ja tilastoaineistoja. Maaseutumatkailu on ollut mukana myös KTM:n Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät kyselyssä vuodesta 1997 alkaen. Pk-yritysten toimintaympäristö ja kehitysnäkymät tutkimuksen touko kesäkuussa kerätyt tiedot on hyödynnetty raportin päivityksessä. Maaseutumatkailua on kehitetty osana ohjelmaperusteista maaseudun kehittämistyötä vuodesta 1997 lähtien. Sen jälkeen on toteutettu runsaasti maaseutumatkailuun liittyviä kehittämishankkeita sekä toteutettu tuhansia yrityskohtaisia toimenpiteitä. Kehittämistyön tulokset näkyvät yritysten tuloksissa kuitenkin melko pitkällä viiveellä. Kehittämistyöhön tarvitaan edelleen lisää yrityslähtöisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Kehittämisohjelmat on laadittava yhteistyössä yrittäjien, kehittäjien ja rahoittajien kanssa että kaikki ovat aidosti sitoutuneita tehtyihin linjauksiin. Kiitän kaikkia julkaisun toteuttamiseen tiedoillaan ja kommenteillaan vaikuttaneita henkilöitä sekä yrityksiä ja tahoja. Raportti pyrkii tarjoamaan yrityksille ja toimijoille tiiviissä muodossa ajankohtaista tietoa alan kehitysilmiöistä sekä kehittämistarpeista. Julkaisujen tarkoituksena on palvella yritysten ja alalle aikovien yrittäjien sekä alaan sidoksissa olevien organisaatioiden tarpeita. Jyväskylässä Jaakko Ryymin

9 8 1 Toimialan määrittely ja sisältö 1.1 Maaseutumatkailu osa Suomen matkailuelinkeinoa Maaseutumatkailu on osa suomalaista matkailuelinkeinoa. Osittain kysymys on toimialan vanhimmasta osasta. Vanha kestikievarilaitos tarjosi aikoinaan matkailuun oleellisesti kuuluvat kuljetus-, ravitsemis- ja majoituspalvelut. Ohjelmaakin saattoi järjestyä ja toiminta tapahtui maaseudulla. Seuraava kehitysvaihe oli maatilojen tarjoama täysihoito, joka syntyi ilmiselvästi kysynnän seurauksena. Mökkien vuokraus alkoi ja 1960-luvuilla ja se muodostaa edelleenkin maaseutumatkailun perusrungon. Mökkien vuokraus oli maanomistajille keino lisäansioiden hankkimiseen ja vaihtoehto mökkitonttien myynnille. Osalle yrittäjistä mökkien vuokrauksesta ja siihen liittyvistä muista matkailupalveluista syntyi päätoimi entisen maatalouden harjoittamisen tilalle, monesti kuin varkain. Maaseutumatkailun vetovoimatekijöitä ovat maaseudun luonnon- ja kulttuurimaisema, luonnonrauha, luonnonantimet, maaseutukulttuuri töineen ja juhlineen sekä mahdollisuus harrastaa maaseutuympäristöön liittyviä aktiviteetteja. Matkailupalvelut tuotetaan maaseutumatkailussa useimmiten pienimuotoisesti, perheyrityksissä. Majoitustilat ja muut tarvittavat rakennukset rakennetaan usein itse tai paikallisten ammattilaisten voimin käyttäen omista tai lähiseudun metsistä saatua puuta. Ruoanvalmistuksessa käytetään suuressa määrin oman tai lähialueen tuotteita ja tilapäisavuksi pestataan lähialueen ihmisiä. Maaseutumatkailussa hyödynnetään usein muuta matkailua enemmän paikallisia tuottajia ja tuotteita sekä työntekijöitä, jolloin matkailutulosta jää monia muita matkailumuotoja enemmän rahaa paikkakunnalle. Maaseutumatkailu täyttää tässä hyvin pitkälle kestävän matkailukehityksen tunnusmerkit, etenkin kun matkailutoiminta useimmiten on niin pienimuotoista, ettei siitä ole haittavaikutuksia ympäröivälle luonnolle. Maaseutumatkailua ei voida määrittää omaksi toimialaksi, koska pelkkä yritysten sijainti ei riitä luokitteluperusteeksi. Maaseutumatkailu voi pitää sisällään majoitusta, ravitsemispalveluita, kokouspalveluita, erilaisiin harrasteisiin liittyviä palveluita ja suuren joukon ohjelmapalveluita. Monet maaseutumatkailuyritykset ovat luonteeltaan monialayrityksiä, joskus jopa liian monialaisia. Yhteinen nimittäjä maaseutumatkailuyrityksille on niiden sijainti haja-asutusalueella. Toisaalta pienten kirkonkylien keskustoissa voi toimia aitoja maaseutumatkailuyrityksiä, joten kaava-alueen raja ei ole selkeä määrittelyn peruste. Maaseutumatkailun kehittämiseen sopii laaja maaseudun määrittely, joka sisällyttää suuren osan suomalaisia kaupunkeja maaseutuun. Sijainti kuitenkin on oleellinen saavutettavuuden ratkaisija. Maaseutumatkailun pääasiallinen asiakaskunta ovat henkilöautolla liikkuvat asiakkaat. Yritysten enemmistön kapasiteetti ei riitä ottamaan vastaan esimerkiksi linja-autoilla liikkuvia ryh-

10 9 miä. Tieverkko, sen kattavuus ja kunto ovatkin maaseutumatkailuyritysten toiminnalle keskeinen elinehto. 1.2 Maaseutumatkailun määritelmiä Kansainvälisestä matkailukirjallisuudesta löytyy useita maaseutumatkailun (rural tourism) määritelmiä. Määrittelyt eroavat toisistaan jonkin verran, mutta pääasiallisesti maaseutumatkailu määritetään maaseudulla perheyrityspohjalta tapahtuvaksi, usein sivutoimisesti harjoitetuksi matkailuyrittämiseksi. Monissa määritelmissä maaseutumatkailuun kytketään kestävän matkailukehityksen tunnusmerkit. OECD:n jo vuonna 1994 laatiman listauksen mukaan maaseutumatkailuun kuuluvat mm. seuraavat aktiviteetit: Taulukko 1. Aktiviteetit maaseutumatkailussa OECD:n mukaan kävely kiipeily seikkailu-/erämaalomat melonta koskenlasku murtomaahiihto lumikenkäretket telemark luonnon opiskelu, esimerkiksi lintujen bongaus, valokuvaus metsästys pyöräily ratsastus, hevosretket, valjakkoajo maisemamatkailu maaseudun perinteisiin tutustuminen tutustuminen pieniin kyliin maaseutuympäristössä rentoutuminen pienimuotoiset konferenssit maaseutujuhlat kalastus liikunta, erityisesti luonnonympäristössä tapahtuvat lajit, kuten suunnistus Maaseutumatkailun teemaryhmä (1997) on määritellyt maaseutumatkailun seuraavasti: Maaseutumatkailu on maaseudun luontaisiin edellytyksiin ja voimavaroihin luonto, maisema, kulttuuri, ihminen sekä perhe- ja pienyrittäjyyteen perustuvaa matkailun yritystoimintaa. Maaseutumatkailussa yhdistetään vastuullisen matkailun periaatteita noudattaen ja sopusoinnussa paikallisen elämäntavan kanssa suomalaista väljää ja rauhallista maaseutuasutusta, puhdasta luontoa metsineen, vesistöineen ja saaristoineen sekä maaseudun ihmisten monipuolista osaamista. Yhteistyöllä ja elinkeinorajat ylittäen sekä maaseudun kaikkia voimavaroja monipuolisesti hyödyntämällä kootaan myyntikelpoisia, laadukkaita tuotteita. Tällä tavalla maaseutuyhteisöt saavat palveluiden kuluttajia ja tuotteiden ostajia, jolloin matkailutulo jakaantuu paikallisesti mahdollisimman laajalle. Matkailun myötä paraneva palvelurakenne ja matkailun edellytyksenä oleva ympäristöstä huolehtiminen lisäävät myös paikallisten asukkaiden viihtyvyyttä.

11 10 Maaseutumatkailu kaikissa muodoissaan, suuntautui se minne tahansa, ottaa huomioon vastuullisen matkailun periaatteet. Tällöin huomioidaan ihmisten sosiaalisen- ja kulttuuriympäristön sekä luonnon sietokyky. Tämä ei ole laadusta luopumista vaan lisä asiakkaan kokemaan laatuun. Vastuullisessa matkailussa sovitetaan pitkäjänteisesti yhteen matkailun kehittämistavoitteet, kestävän kehityksen periaate, ympäristön- ja luonnonsuojelu, ympäristön monimuotoisuuden säilyttäminen sekä paikallisten ihmisten ja matkustajien vaatimukset. Samalla tiedostetaan, että kaikkien osapuolien ottaminen mukaan kehittämistyöhön on aikaa vievä ja haasteellinen tehtävä. Maaseutumatkailuun ei sen ympäristövastuullisuuden ja kulttuurisen lähtökohdan takia sisällytetä kaikkia maaseudulla tarjottavia matkailupalveluita." Teemaryhmän määrittely on kunnianhimoinen ja vastaa hyvin pitkälle kansainvälisiä määritelmiä. Vastuullisen matkailun periaatteen tulee olla läpikäyvänä koko matkailutoimialassa ja erityisesti se soveltuu ja sitä sovelletaan maaseutumatkailuun. Saksassa ja Itävallassa kylien kehittäminen perustuu monin paikoin kestävään matkailukehitykseen. Sillä on saatu hyviä tuloksia, joten malli voi toimia meilläkin. Edellä esitetyn perusteella maaseutumatkailua käsitellään tässä raportissa pääasiassa haja-asutus-alueella perheyrityspohjalta tapahtuvana matkailun yritystoimintana. Rajauksena voidaan pitää haja-asutusalueilla sijaitsevia matkailukeskuksia, mitkä täyttäisivät pysyvän asutuksen osalta haja-asutuksen määritelmän, mutta asiakasmääriltään muistuttavat sesonkiaikoina pieniä kaupunkeja. Näiden keskusten perheyritykset eivät välttämättä haluakaan esiintyä maaseutumatkailuyrityksinä. Tarkempi erittely on käytännössä mahdoton, koska maaseutumatkailuyrityksien kirjo ulottuu yhden mökin vuokraajista Tilastokeskuksen tilastoissa esiintyviin TOL luokiteltuihin (leirintäalueet 5522, lomakylät 55232, muu majoitustoiminta 55239) yrityksiin saakka, jotka tarjoavat hyvin monipuolisia matkailupalveluja.

12 11 2 Toimialan rakenne 2.1 Maaseudulla sijaitsevat matkailu- ja virkistyspalveluyritykset Maaseudulla toimivien pienyritysten määrää ja rakennetta on selvitetty Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT) Taloustutkimuksen toimesta. Tutkimuksessa on poimittu maaseudun pienyritysrekisteriin tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä maaseudulla sijaitsevat pienyritykset. Selvityksen uusin päivitys on vuodelta 2004 ja viimeisimmät tiedot siinä ovat vuodelta Selvityksen kohteena olleet toimialaryhmät: 551 hotellit 5521 retkeilymajat 5522 leirintäalueet täysihoitolat lomakylät muualla mainitsematon majoitustoiminta Maaseuduksi selvityksessä määritettiin postinumeroalueet, joilla asukastiheys on alle 50 henkilöä neliökilometrillä ja pienyritykseksi alle 20 henkilöä työllistävä yritys. Näillä rajauksilla löytyi vuonna 2002 reilut matkailu- ja virkistyspalveluja tuottavaa yritystä. Näistä yrityksistä 820 on varsinaisiksi matkailuyrityksiksi luettavia, lähinnä majoitusyrityksiä. Loput ovat pääosin paikallisille asukkaille palveluita tarjoavia ravintoloita, kahviloita, pitopalveluyrityksiä sekä virkistyspalveluja tuottavia yrityksiä. Maaseudun rajaus on tässä tapauksessa laajojen ja suppeiden rajaustapojen väliltä. Maaseutumaisiksi määritellyillä postinumeroalueilla sijaitsee myös pieniä taajamia ja toisaalta rajauksen ulkopuolelle jäävillä alueilla on maaseutumaisia alueita. MTT:n tutkimuksessa käytetty maaseutualue kattaa 93 prosenttia Suomen pinta-alasta ja alueella asuu 32 prosenttia suomalaisista. Maaseudun yritystoiminnan tarkastelussa postinumeroalueiden pohjalta määritelty maaseutualue antaa kuntapohjaisia maaseudun määritelmiä tarkemman tuloksen. Liikevaihdon ja tunnuslukujen päivitettyjä tietoja ei MTT:n v tekemän selvityksen pohjalta ole saatavilla. Raportissa onkin tarkasteltu alan kehittymistä selvityksen kohteena olleiden toimialaryhmien koko maan tunnuslukujen valossa vuodesta 2002 lähtien. Maaseutumatkailukohteiden kysyntä on kasvanut ja toiminta yrityksissä ammattimaistunut viime vuosina. Voidaankin olettaa että ko. toimialaryhmien tunnusluvut koko maan osalta kuvaavat myös maaseutumatkailun kehityssuuntaa.

13 12 Parhaiten varsinaisten maaseutumatkailuyritysten kehitystä kuvaa toimialaryhmä eli muualla mainitsematon majoitustoiminta (TOL 2002), johon kuuluu mm. maatilasta erikseen yhtiöitetyt maaseutumatkailuyritykset. Muut edellä mainitut toimialaryhmät on käsitelty tarkemmin majoitustoiminnan toimialaraportin yhteydessä. Taulukko 2. Yritysten lukumääriä maaseudulla ja koko maassa Yritykset kpl Haja-asutusalue Osuus Koko maa kaikista % Hotellit (551) , Retkeilymajat (5521) , Leirintäalueet (5522) , Täysihoitolat (55231) , Lomakylät (55232) , Muu mm.maatilamatkailu (55239) , Yhteensä , Lähde: MTT Taloustutkimus 2004, Toimiala Online/Tilastokeskus, yrityskanta Yritystilastot muuttujina Vuosi, TOL2002 ja Yritystiedot. Vuosina yritysten lukumäärä on lisääntynyt noin 6 prosenttia ja liikevaihto vajaat 5 prosenttia. Maaseudulla sijaitsee yllä olevan taulukon toimialaluokkien yrityksistä noin 56 prosenttia. Maaseudun yritykset ovat pääsääntöisesti kuitenkin pienempiä verrattuna kaikkiin näiden toimialaluokkien yrityksiin. Retkeilymajoista, leirintäalueista, matkustajakodeista/täysihoitoloista ja lomakylistä yli puolet sijaitsee maaseudulla. Taulukko 3. Yritysten liikevaihdon kehitys maaseudulla ja koko maassa Liikevaihto yht euroa Haja-asutusalue Osuus Koko maa kaikista % Hotellit (551) , Retkeilymajat (5521) , Leirintäalueet (5522) , Täysihoitolat (55231) , Lomakylät (55232) , Muu mm.maatilamatkailu (55239) , Yhteensä Lähde: MTT Taloustutkimus 2004, Toimiala Online / Tilastokeskus, yrityskanta Maaseudun yritysten osuus em. toimialojen yhteenlasketusta liikevaihdosta on noin 10 prosenttia. Näistä reilusti yli puolet on maaseudun yritystoimintaa myös liikevaihdolla ja henkilöstöllä mitaten. Hotelleista maaseudulla sijaitsee reilu kolmasosa, mutta hotellien yhteenlasketusta liikevaihdosta vain noin 6 prosenttia kertyy maaseutuhotelleille.

14 13 Taulukko 4. Yritysten henkilöstömäärän kehitys maaseudulla ja koko maassa Henkilöstö Haja-asutusalue Osuus Koko maa kaikista % Hotellit (551) , Retkeilymajat (5521) , Leirintäalueet (5522) , Täysihoitolat (55231) , Lomakylät (55232) , Muu mm.maatilamatkailu (55239) , Yhteensä , Lähde: MTT Taloustutkimus 2004, Toimiala Online / Tilastokeskus, yrityskanta Henkilöstön määrä on pysynyt suunnilleen samana. Koko maan tasolla, kun huomioidaan muutkin kuin haja-asutusalueet on henkilöstön määrä pysynyt lähes ennallaan tai hieman laskenut. Tilastoissa ei näy maatilan yhteydessä harjoitettava matkailun yritystoiminta missä on tapahtunut merkittävää kasvua. Tässä näkyy maaseutumatkailun ammatillistuminen. Yhä useampi aikaisemmin maatalouden sivuelinkeinona toiminut maaseutumatkailuyritys yhtiöitetään maataloudesta erilliseksi yksiköksi ja siirtyy elinkeinoverolain piiriin. Tällöin yritykset näkyvät myös tilastokeskuksen rekistereissä. 2.2 Maaseutumatkailun teemaryhmän yritysrekisteri Pääosa maatilojen yhteydessä toimivista matkailuyrityksistä sekä joukko muita pieniä yrityksiä jäävät edelleen Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin ulkopuolelle. Näistä yrityksistä ei ole olemassa tilastolukuja kuten muista raportoitavista toimialoista. Tämän takia Maaseutumatkailun teemaryhmä on kerännyt aktiivisesti eri tietolähteistä yritysten yhteystietoja ja lähettänyt yrityksille kyselyitä, joiden avulla on koottu yrityskantaa koskevia perustietoja. Teemaryhmän tietokanta käsittää nyt 2165 yritystä. Kokonaisarvio on tällä hetkellä n maaseutumatkailua harjoittavaa yritystä. Tietoja päivitetään jatkuvasti, jotta sekä majoituskapasiteetista että yritysten tarjoamista muista palveluista saadaan ajantasaista tietoa. Tärkeää olisikin, että yhteistyössä alueellisten kehittämisohjelmien ja kehittämishankkeiden kautta tavoitettaisiin ne yritykset, joiden tiedot vielä puuttuvat. Majoitustilastointivelvollisuus alkaa kymmenen huoneen tai mökin vuokraamisesta. Teemaryhmän yritysaineistossa on mukana noin 100 sellaista majoitusyritystä, jotka ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Tällä perusteella arvioiden edellä luvussa 3.1. esitettyjä matkailuyrityksiä ei ole ainakaan tämän enempää teemaryhmän rekisterissä.

15 14 Taulukko 5. Maaseutumatkailuyritysten määriä maakunnittain Maakunta Yrityksiä kpl Osuus koko maan yrityksistä Etelä-Savo ,9 Keski-Suomi ,3 Pirkanmaa 198 9,1 Pohjois-Karjala 163 7,5 Varsinais-Suomi 160 7,4 Lappi 156 7,2 Pohjois-Savo 148 6,8 Pohjois-Pohjanmaa 142 6,6 Etelä-Karjala 99 4,6 Etelä-Pohjanmaa 94 4,3 Päijät-Häme 79 3,6 Kainuu 79 3,6 Kanta-Häme 63 2,9 Pohjanmaa 60 2,8 Kaakkois-Suomi 56 2,6 Satakunta 54 2,5 Uusimaa 53 2,4 Keski-Pohjanmaa 21 1,0 Itä-Uusimaa 14 0,6 Yhteensä ,0 Lähde: Maaseutumatkailun teemaryhmä 2002 Maaseutumatkailuyritykset ovat keskittyneet erityisesti Järvi- ja Varsinais-Suomeen. Ylivoimaisesti eniten yrityksiä on Etelä-Savossa, missä maaseutumatkailuyritysten sesonkiaikainen majoituskapasiteetti (noin vuodepaikkaa) on lähes kaksinkertainen hotellien majoituskapasiteettiin (noin vuodepaikkaa) nähden. Maaseutumatkailun teemaryhmän yritysaineiston yrityksistä yli puolet on perustettu 1990-luvulla tai sen jälkeen ja noin 80 prosenttia vuoden 1980 jälkeen luvulla yritysten lukumäärä on siis yli kaksinkertaistunut, mutta kokonaismajoituskapasiteetti on lisääntynyt vain 37 prosenttia. Siten jo viime vuosikymmenen aikana uusia yrityksiä on perustettu tarjoamaan myös muita kuin pelkkiä majoituspalveluita. Uudenmaan, Kymenlaakson, Etelä-Savon ja Pirkanmaan yrityskanta on vanhinta, yritykset on perustettu keskimäärin vuosina Nuorinta yrityskanta on Etelä- ja Keski- Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa, joissa yritykset on perustettu keskimäärin vuosina Maaseutumatkailuyritysten määrän voimakas lisääntyminen 1990-luvulla kertoo myös voimakkaasta rakennemuutoksesta joka maaseudulla on tapahtunut ja tapahtuu.

16 15 Prosenttia % % % 13 % 10 % 0 ennen Lähde: Maaseutumatkailun teemaryhmä Kuva 1. Maaseutumatkailuyritysten perustamisvuodet Majoitus muodostaa edelleen matkailuyritysten pääasiallisen tulonlähteen, joten majoituskapasiteettia voidaan hyvin käyttää matkailuyritysten koon arviointiin. Tällä perusteella arvioiden maaseutumatkailuyritykset ovat pieniä. Neljänneksellä yrityksistä majoituskapasiteetti on alle 10 vuodepaikkaa ja puolella vuodepaikkaa. Maaseutumatkailun teemaryhmän yritysaineistossa on kolme yli 200 vuodepaikan yritystä, mutta näitä ei voida pitää varsinaisina maaseutumatkailuyrityksinä. Samoin vuodepaikan yritysten joukossa on mm. oppilaitoksia sekä uskonnollisten yhteisöjen ja säätiöiden omistamia majoituskohteita, joten nekään eivät kuulu alussa määritellyllä tavalla maaseutumatkailuyrittämisen piiriin, vaikka toimivatkin maaseudulla. Vain joka kymmenes yritys pystyy majoittamaan täyden bussilastillisen asiakkaita kerralla. Yritysten päätoimisuus ja aukioloaika Maaseutumatkailun teemaryhmän kesällä 2002 tekemän kyselyn vastausten mukaan 25 prosenttia maaseutumatkailuyrittäjistä on päätoimisesti matkailuyrittäjiä. Maatilatalouden sivuelinkeinona matkailuyrittämistä harjoittaa noin 39 prosenttia maaseutumatkailuyrityksistä. Lopuilla päätoimeentulo on muu yritystoiminta, palkkatyö tai eläke. Matkailuyritystoiminnan ympärivuotisuus on hyvin kirjavaa, reilut kaksi kolmannesta kaikista yrityksistä ilmoittaa toimivansa ympärivuotisesti. Vain kesäsesonkiin nojaavia yrityksiä oli noin neljännes maaseutumatkailuyrityksistä. Eniten vain kesäsesonkiin nojaavia yrityksiä on Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. 2.3 Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta Lakiesitys majoitus- ja ravitsemistoiminnasta on eduskunnan käsittelyssä. Uusi laki korvaisi nykyisen majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen. Lainmuutos parantaisi myös maaseutumatkailukohteista saatavan tilastotiedon luotettavuutta sekä saatavuutta.

17 16 Laki sisältää mm. seuraavat keskeiset säännökset: Aukioloaika, asiakasvalintaoikeudet ja järjestyksen turvaaminen säilyisivät lähes ennallaan. Ilmoitusvelvollisuutta majoitusliikkeeseen saapuvista matkustajista laajennetaan koskemaan myös maatilamatkailua, aamiaismajoitusta, leirintäaluetta, muita majoitustiloja kuten loma-asuntojen tarjoamista ammattimaisesti harjoittavia. Matkustajailmoitusta uudistetaan mm. mukana matkustavien osalta ja atk-perustainen tai manuaalinen matkustajarekisteri mahdollistetaan. Ulkomaalaisten matkustajatietojen toimittaminen poliisille jatkuisi. Oikeus tiedonsaantiin annettaisiin myös tullille, rajavartiolaitokselle, pelastusviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille. Majoitus- ja ravitsemisliikehuoneiston perustamista ja käyttöönottoa koskeva ilmoitusmenettely muuttuu kunnan terveydensuojeluviranomaiselle, joka saattaa asian edelleen tiedoksi poliisi- ja pelastusviranomaisille. Lakiuudistuksen myötä majoitustilastoinnin peittävyys paranisi, sillä nyt varsinkin vapaa-ajan matkailun tarjonnasta ja kysynnästä huomattava osa jää rekisteröinnin ulkopuolelle. Toisaalta matkustajailmoitusmenettely asettaa uusia vaatimuksia ja toimintamenettelyjä esim. loma-asuntojen vuokraajille.

18 17 3 Markkinoiden rakenne ja kehitys 3.1 Markkinointi ja jakelutie Maaseutumatkailuyritysten sijainnin hajanaisuus sekä palveluiden monimuotoisuus vaikeuttaa usein tuotteiden markkinointia. Markkinointi- ja myyntikanavina käytetään usein alueellisia ja paikallisia markkinointiorganisaatioita, markkinointiprojekteja sekä valtakunnallisia ketjuja. Tuotteita markkinoidaan ja myydään huomattavissa määrin myös itse. Suurimpia maaseutumatkailutuotteiden myyjiä on esim. Lomarengas Oy, jonka välityksessä on n vuokramökkiä sekä aamiaismajoitus- ja maalaistalokohdetta. Internetpalvelun kautta asiakas voi hakea myös esim. kalamökkejä tai hiihtokeskuksissa olevia kohteita. Ohjelmapalvelujen merkittävin valtakunnallinen myyjä on Metsähallituksen tulosyksikkö Villi Pohjola, joka kokoaa tuotekokonaisuuksia myös alihankkijoina toimivien maaseutumatkailuyritysten tuotteista. Seuraavaksi suurimman ryhmän mökkien vuokraajista muodostavat laskettelukeskusten markkinointiyhteisöt. Aiemmin esitetyn määritelmän mukaan tällöin ei ole kyse varsinaisten maaseutumatkailu-tuotteiden myymisestä. Markkinointi on etenkin alkaville yrityksille ongelmallista, mutta tilannetta on parantunut yritysten yhteiset markkinointihankkeet. Niiden heikkous on kuitenkin usein pienialaisuus, asiakassegmentoinnin puute ja myyntiyhteistyön puute matkatoimistojen kanssa. Ulkomaanmarkkinointiin suuntaudutaan edelleen seutukuntalähtöisesti. Myyntiyhteistyön puute johtuu osaltaan myyntiorganisaatioiden kiinnostuksen puutteesta maaseutumatkailutuotteisiin. Lisäksi yritykset vierastavat edelleen myyntikomissioita koska markkinointi ja myynti on totuttu hoitamaan itse. Usein omat tiedot ja taidot sekä aika ei kuitenkaan riitä tehokkaan myyntitoiminnan hoitamiseen. Markkinointi ja jakelutien valinta ovat maaseutumatkailun suurimpia haasteita ja kehittämiskohteita. Matkatoimistot ja paikalliset markkinointiorganisaatiot keskittyvät enimmäkseen suurempien yritysten ja tapahtumien myyntiin. Barometri-kyselyissä markkinointi on jo pitkään koettu yritysten tärkeimmäksi kehityskohteeksi. Markkinointipanostuksiin on syytä kiinnittää huomiota ja miettiä, keskittyäkö markkinoinnissaan omaan suoramarkkinointiin. Se voi olla hyvinkin toimiva ratkaisu, jos tuote on kunnossa ja yritys sijaitsee sopivalla paikalla eli asiakaskuntaa on lähietäisyydellä tai yritys sijaitsee jonkun matkailukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Myös yhteismarkkinointi lähialueen suurempien yritysten kanssa on harkinnan arvoista.

19 18 Alueellinen markkinointiorganisaatio on tehokas myyjä, jos maaseutumatkailuyrityksen tuotteet ovat alueen matkailutuotteiden selkeitä osia ja tuotteiden laatu on kunnossa. Yrittäjän on sovittava alueorganisaation kanssa selvät pelisäännöt, ettei yksittäinen pieni yritys jää isompien jalkoihin. Maaseudun pienet matkailuyritykset arvostelevat usein alueellisia markkinointiorganisaatioita tehottomuudesta omien tuotteidensa myynnissä. Valtakunnalliset välittäjäorganisaatiot ovat merkittävä myyntikanava ja melkeinpä ainoa varma tie ulkomaan markkinoille, varsinkin uudelle yrittäjälle. Toinen vaihtoehto on matkailukeskusyhteistyö mikäli omat tuotteet sopivat keskuksen tuotetarjontaan. Välittäjät tarkastavat myytävien tuotteiden laadun ja osaavat hinnoitella tuotteet niiden tasoa ja sijaintia vastaavasti. Välittäjäorganisaatiota valitessaan yritysten on myös ratkaistava, turvautuvatko ne yleisvälittäjiin vai teematuotteisiin erikoistuneen välittäjän palveluihin. Markkinointi- ja myyntikanavat määräytyvät yritys- ja tuotekohtaisesti, mutta lähtökohtana kannattaa aina pitää alueellista yhteistyötä muiden yritysten kanssa, sillä jokainen lähialueelle saatava uusi asiakas on potentiaalinen asiakas myös omalle yritykselle. Internet on osoittanut tehokkuutensa myös maaseutumatkailukohteiden myynnissä ja markkinoinnissa. Internet mahdollistaa valtakunnallisesti hajanaisen tuotetarjonnan kokoamisen yhdelle luukulle. Internet välineenä vaatii myös yritykseltä aktiivista toimintaa mm. tietojen päivityksen ja varaustilanteen seurannan osalta. Mutta myös internetissä on pystyttävä erottumaan massasta ja kaikkien mökkivuokraajien ei kannata lähteä laatimaan omia nettisivujaan. Internet toimii tehokkaana myyntikanavana vain tehokkaan myyjän välineenä. Pienyrittäjän kannattaa siis edelleen luottaa vakiintuneisiin ja kokeneisiin välitys- ja myyntiorganisaatioihin. 3.2 Asiakkaat Maaseutumatkailun asiakkaista lähes kolme neljännestä on kotimaisia, oman maakunnan ulkopuolelta tulevia asiakkaita. Paikallisten ja maakunnallisten asiakkaiden osuus on pieni. Muussa majoitus- ja ravitsemustoiminnassa paikallisten asiakkaiden osuus on yli puolet ja valtakunnallisten asiakkaiden osuus vajaa kolmannes. Poikkeuksiakin löytyy eli kohteita joissa esim. yrityksen asiakaskunnasta on % yritysasiakkaita oman maakunnan suuryrityksistä. Kysyntä jakaantuu kuten muussakin matkailussa kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden kesken suhteessa 80/20. Kotimainen perusasiakas on omalla autolla liikkuva lapsiperhe, mutta myös erilaiset kaveriporukat ja harrasteryhmät ovat merkittäviä asiakasryhmiä. Ulkomaiset asiakkaat ovat enimmäkseen lapsettomia aviopareja, tuttavaryhmiä ja lapsiperheitä. Perusasiakaskunta tyytyy vuokramökkiin ja sen tarjoamiin harraste- ja lomailu-

20 19 mahdollisuuksiin. Volyymin kasvattamiseksi perustuotetta on kuitenkin uudistettava. Uusia vuokramökkejä suunniteltaessa ja varustettaessa on syytä huomioida mm. mahdollisten tietoliikennevalmiuksien tarve. Aktiivinen kehittämistyö on lisännyt ja monipuolistanut myös maaseutumatkailuyritysten palvelutarjontaa, mikä samalla monipuolistaa asiakaskuntaa. Incentive-matkat sekä yritysten kokous- ja virkistyspäivät maaseutumatkailukohteissa ovat lisääntyneet merkittävästi. Tasokkaalla palvelulla on kysyntää, sillä yritysten henkilökunta ja vieraat ovat usein kokeneet perinteisiä hotelli- ja ravintolapalveluita riittävästi. MEK:n rajahaastattelututkimuksessa 2004 kysyttiin majoituspaikkaa. Eniten majoittumisia oli luonnollisesti hotelleissa. Merkittävä määrä yöpyi myös sukulaisten ja tuttavien luona etenkin Venäläiset ja Ruotsalaiset. Maaseutumajoitusta oli eniten käyttänyt Venäläiset ja Saksalaiset joita on perinteisesti jo totuttu pitämään merkittävimpinä asiakasryhminä ko. kohteissa. Haastattelussa kyseltiin myös ulkomaisten kesä- että talvimatkailijoiden ulkoilma-aktiviteetteja. Lähes kaikkia kyselyssä esiintulleita ulkoilma-aktiviteetteja voi harrastaa ja harrastetaan myös maaseutumatkailuyrityksissä. Talvella noin viidennes ulkomaisista matkailijoista ilmoitti harrastaneensa Suomessa oleskelun aikana jotakin kysytyistä aktiviteeteista. Talviaktiviteeteista suosituimpia oli moottorikelkkailu, maastohiihto, poro- ja koiravaljakot. Kesäaktiviteeteista suosituimmat olivat urheilukalastus, vaellus ja pyöräily, joita kaikkia ilmoitti harrastavansa kolme prosenttia vastanneista. Maakohtaiset erot aktiviteettien harrastamisessa ovat suuret. Erot aiheutuvat paitsi yleisistä kansallisista mentaliteettieroista, myös eri kansallisuuksien Suomeen suuntautuvan matkailun vuodenaikaisesta jakaumasta ja muustakin rakennevaihtelusta. Britit ja virolaiset käyvät maassamme sekä kesällä että talvella, saksalaiset ovat pääsääntöisesti kesämatkailijoita. Englantilaiset harrastavat paljon talviaktiviteetteja liittyen joulunseudun matkoihin, eikä ne siten ole yleistettävissä maaseutumatkailuun. Maastohiihtolomat näyttävät kiinnostavan eniten saksalaisia. Poro- ja koirarekiajeluilla olivat olleet mukana lähinnä englantilaiset. Sekä moottorikelkka- että rekiajelut ovat tyypillisiä lyhyiden joulumatkojen aktiviteetteja. Kalastus on merkittävin Suomessa harrastettu kesäaktiviteetti lähes kaikilla, ainoastaan saksalaisten suosituin kesäaktiviteetti on vaellus. Tuotteistettu kalastusmatkailu onkin potentiaalinen aktiviteetti myös maaseutumatkailukohteissa jotka usein sijaitsevat vesistöjen äärellä.

Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE. Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla

Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE. Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla Milla Kulmala MINNES MUUALLE KU MAALLE Talvinen maaseutumatkailu Etelä-Pohjanmaalla Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pietarsaaren yksikkö, matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2007 SISÄLTÖ

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 13/2006 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi t Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Majoitustoiminta Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset

Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 352 Anna-Liisa Toivonen Juhani Kettunen Asmo Honkanen Jarkko Saarinen Luonto- ja elämysmatkailu - elinkeinon edellytykset Esiselvitys tutkimusaiheista Helsinki 2005 Julkaisija

Lisätiedot

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun

Lisätiedot

Näkemyksestä menestystä

Näkemyksestä menestystä Näkemyksestä menestystä Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia www.temtoimialapalvelu.fi www.tem.f www.mmm.fi www.okm.fi i www.ely-keskus.fi www.tekes.fi www.lapinliitto.fi www.finpro.com

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Ohjelmistoala. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Ohjelmistoala Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Ohjelmistoala Toimialaraportti 17/2005 Marko Ylikorpi Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Sosiaalipalvelut. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Sosiaalipalvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Sosiaalipalvelut Toimialaraportti 16/2005 Riitta Kettunen Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraporttisarja Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Puutalojen ja rakennuspuusepäntuotteiden valmistus Toimialaraportti 12/25

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007

Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI. Suunnittelukeskus Oy 2007 Lieksan kaupunki KOLIN MASTER PLAN AINUTLAATUINEN KOLI 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1 LÄHTÖKOHDAT KOLIN KEHITTÄMISELLE... 2 1.1 Kolin alueen matkailun toimintaympäristö... 2 1.1.1 Matkailun trendit...

Lisätiedot

KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LOPPURAPORTTI TIIVISTELMÄ LEVI 3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA LEVI KASVANUT SUOMEN SUURIMMAKSI Levi on Suomen johtava matkailukeskus, jonka kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Kalastusmatkailuelinkeinoa koskevan tiedontuotannon edellytykset Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Kalastusmatkailuelinkeinoa koskevan tiedontuotannon edellytykset Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa KALA- JA RSTARAPORTTEJA nro 400 Keijo Juntunen Anna-Liisa Toivonen Päivi Eskelinen Kalastusmatkailuelinkeinoa koskevan tiedontuotannon edellytykset Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa Helsinki 2006 Julkaisija

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi Matkailuyritysten kansainvälistymisopas www.mek.fi 3. painos 2004 2 Sisällysluettelo Lukijalle...3 1. MEK ja sen tehtävät...4 2. Vienti ja sen edellytykset...5 2.1. Miksi vientiin?...5 2.2. Onko voimavaroja

Lisätiedot

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa

Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa ISBN 978-951-40-2393-4 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailun yritystoiminta Suomessa Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus:

Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: ISBN 978-951-40-2339-2 (PDF) ISSN 1795-150X Luontomatkailuyritystoiminnan laajuus: Internet-aineistoon pohjautuva selvitys Leena Petäjistö ja Ashley Selby www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers

Lisätiedot

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI

2. TIIVISTELMÄ eli KESKEISET TULOKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 2.1. OSA- AIKAISUUS JA ELÄMÄNTAPAYRITTÄJYYS ALAN KEHITTÄMISEN YHDEKSI LÄHTÖKOHDAKSI 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ 1 Heikki Susiluoma Maaseutututkija (FT) Tuohitie 57 40320 Jyväskylä heikki.susiluoma@ekoportti.fi 040 550 4944 LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä

Lisätiedot

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA

LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA LIISAN POLUN MATKAILUREITTI -HANKESUUNNITELMA Mirva Tarvainen Opinnäytetyö Toukokuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta www.toimialaraportit.fi Ravitsemistoiminta Toimialaraportti 16/2006 Anneli Harju-Autti Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu 4 PL

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ

LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Heikki Susiluoma (versio 19.5. alkaen) LUONTOMATKAILUN OHJELMAPALVELUYRITTÄJÄ OSANA MAASEUDUN KEHITTÄMISTÄ Matkailun mikroyrittäjä osana yhteisöään Syrjäisen maaseudun kehittämisnäkökulmat luontomatkailun

Lisätiedot

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun

Leirintäala. lisää näkyvyyttä. uskoo tulevaisuuteen. Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan. majoitustoiminta. Teemana maaseudun Matkailun teemaryhmän tiedotuslehti SYKSY 2010 Teemana maaseudun majoitustoiminta Leirintäala uskoo tulevaisuuteen Aamiaismajoituspalvelulle tarvitaan lisää näkyvyyttä Pääkirjoitus PÄÄKIRJOITUS Oppia muualta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Pinja Luukkainen KYLÄMATKAILU EUROOPASSA Opinnäytetyö Tammikuu 2009 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2009 Matkailun koulutusohjelma Länsikatu 15 80110

Lisätiedot