Rekrytointiprosessin uudet (v)aa3eet - Kul&uurienvälinen osaaminen. rekrytointi- ja perehdytystilanteissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekrytointiprosessin uudet (v)aa3eet - Kul&uurienvälinen osaaminen. rekrytointi- ja perehdytystilanteissa"

Transkriptio

1 Rekrytointiprosessin uudet (v)aa3eet - Kul&uurienvälinen osaaminen rekrytointi- ja perehdytystilanteissa

2 Havainnointi Havainnointi on prosessi, jossa etsimme sisäisille ja ulkoisille ärsykkeille merkityksiä valitsemalla, kategorisoimalla ja tulkitsemalla niitä. (Chen & Starosta 1998) Havainnointiprosessin vaiheet: Kuvailu Tulkinta - Arvionti

3 Havainnointiprosessin ominaisuuksia Valikoiva tarkkavaisuus ja havainnointi Mitä huomaan? Kul;uurisen oppimisen tulos Tarkoituksenmukaisuuden periaate Kognitiivinen väri;ymä ja valikoiva tulkinta Miten olen sen tocunut jäsentämään ja tulkitsemaan? Oman maailmankuvan suojaaminen

4

5

6 On hyvä tietää totuus, mutta on parempi puhua palmunoksista - Arabialainen sananlasku

7 Ennakko-odotukset (yleistykset?) Toisaalta aina vähän väkisin samaistuu omaan kulcuuriryhmäänsä: jos virolainen tekee täällä jotain pahaa, niin mua virolaisena hävecää, vaikka en ole oikeasti tehnyt mitään; tai: Jos maahanmuucajalapsi tekee koulussa jotain väärää, minulle tulee paha olo ja hävecää. Siitä myös tehdään hyvin yleistäviä johtopäätöksiä tyyliin: Ai jaa, tämmöisiä virolaiset oikeasti on. Samaa voi tapahtua myös toisinpäin: Itse sain yhden työpaikan, koska tulevalla työnantajallani oli kokemuksia ahkerista virolaisista työntekijöistä. Hän siis käyci tätä kokemustaan rekrytointiperusteena. Virolainen informantti

8 Millaisille olettamuksille toiminta perustuu? Hyvä työntekijän tunnistaa siitä, e;ä Laadukas työnjälki näkyy siinä, e;ä Työmotivaation kuulee siitä, kun Hyvän työyhteisön tuntee siitä, e;ä Oikea asenne työhön kuuluu kyllä kun (jos) Hyvä esimies on Työkaveriin voi luo;aa, jos

9 Uusia tapoja nähdä: Työpaikkailmoitus HS:ssä

10

11 KulCuurienvälisen vuorovaikutuksen suurin haaste ei ole vieraan kulcuurin tuntemus, vaan oman kulcuurin tuntemus ja sen vaikutuksen tiedostaminen omassa ajacelussa ja käycäytymisessä. Nancy Adler

12 Monikul;uurisuus ja erilaisuus luonnollista! KUULUU ASIAAN, e;ä ihmiset ovat erilaisia, toimivat eri tavoin, aja;elevat eri näkökulmilta Monikul;uurisuudesta puhutaan ongelma- ja haastepuheen kau;a: erilaisuus häiritsee, se pitää saada jotenkin haltuun SOSIAALINEN TASA-ARVO SUVAITSEVAISUUS Mannheim, Karl 1927/1952; Ronkainen & Harinen, 2010

13

14

15

16

17

18 Keskeyttää ja puhuu haastattelijan puheen päälle haastattelun aikana

19 Kehuu vuolaasti omia ansioitaan Mitä adjektiivit todella tarkoi;avat? Hyvä käytäntö saada selville, miten toinen käy;ää sanoja

20 Kysyin häneltä esimerkiksi, e;ä jos sinut valitaan tähän, niin missä näet olevasi kymmenen vuoden päästä. Ja hän vastasi: Tässä tehtävässä varmastikin! Minä olin jo varma, e;ä olin vihdoinkin löytänyt hyvän johtajan tälle paikalle! Mu;a haasta;elun jälkeen jäin kyllä mie;imään: ei hänelläkään ole kunnianhimoa, jota tarvitaan tässä tehtävässä menestymiseen. No tietenkin, e;ä tässä minun paikallani! Esimerkkitapaus: Yhdysvaltalainen muutosjohtaja etsii suomalaista johtajaa toimipisteelle Mistä sinä niin pää;elit? Hmm.. Mitä sinä halusit kuulla, joka olisi osoi;anut sinusta kunnianhimoa?

21

22 Ei voi kätellä tervehtiessä, jos toinen on eri sukupuolta

23 Rekrytointi- ja perehdytys molemminpuolisena oppimisprosessina Haaste: Minkä verran tiedämme, millaisesta taustasta ja millaisilla tiedoilla ihmiset tulevat meille töihin? Millaisia strategioita meillä on tiedonhankintaan? Käytämmekö meidän organisaation sisällä olevia resursseja? Mitä tapoja meillä on jakaa hyviä käytänteitä; uu;a tietoa ja näkökulmia? Myös työyhteisö tarvitsee koulutusta: tietoisuu;a, työvälineitä, motivaatiota Myös heidän työympäristönsä muu;uu, monimuotoistuu Myös työyhteisön rakenteet voivat tarvita päivi;ämistä monimuotoisen työyhteisön tarpeisiin

24 Savoir apprendre Tietää, miten oppii Ihmisellä on metakognitiivisia strategioita (käsi;eitä, malleja, viitekehyksiä), jotka ohjaavat omaa oppimista Ihminen pystyy itse löytämään uu;a tietoa uudessa ympäristössä (Mitä tieto on? Miten opitaan?) Ihminen pystyy käsi;elemään uu;a tietoa, asenteita ja taitoja, ja sisälly;ämään ne hänen omaan senhetkiseen viestintäänsä MLL:n kau;a ystäväperheeksi? Womentor mentoriksi? Byram, 2007; Sercu, 2004

25 Savoir s engager Tietää, miten osallistutaan Osallistuva kompetenssi Kyky toimia vieraalla kielellä sosiaalisissa verkostoissa: osaa antaa oman panoksensa rakentavalla tavalla, tukea muita tiedon jakamisessa ja tunnistaa muiden tieto Kyky sopeu;aa mielekkäällä tavalla oma tieto ryhmän tilanteeseen ja päämäärään Kyky nähdä kul;uurienväliset erot resurssina, jotka mahdollistavat oppimisen Byram, 2007; Holden, 2002; Friedman & Antal, 2005

26 Vastavuoroinen kääntäminen Kyky neuvotella merkityksistä Kyky tarkastella ja verbalisoida hiljaista tietoa ja ääneenlausuma;omia ole;amuksia (esim. kyky identifioida, tulkita ja seli;ää erilaisia kokemuksia) Kyky analysoida viestintää metatasolla Kyky määritellä merkityksiä yhdessä Avoimuus testata erilaisia tapoja ajatella ja toimia Byram, 2007; Holden, 2002; Friedman & Antal, 2005

27 Johtajan monikulttuurisen oppimisen kehitysvaiheet TODEKSI ELÄMINEN, ESIMERKILLISYYS - Toimii esimerkkinä ja roolimallina omassa yksikössään ja laajemminkin HYÖDYNTÄMINEN - Edistää monikul;uurisuu;a rekrytoinnissa, kehi;ämisessä, yhteistyössä, suoritusarvioinnissa ja palkitsemisessa KANNUSTAMINEN - Rohkaisee ihmisiä olemaan oma aito itsensä, kannustaa yksilöllisyy;ä ja vaihtoehtoisia ratkaisuja SUVAITSEMINEN - Suvaitsee yksilöllistä ja kul;uurista erilaisuu;a, ulkomuotoa, pukeutumista, tapoja ja työtapoja YMMÄRRYS - Ymmärtää arvojen merkityksen työpaikallaan - Ymmärtää tasa- arvon, oikeudenmukaisuuden ja monikul;uurisuuden vaikutuksen ihmisten työtehoon ja organisaation tulokseen TIETO, TIETOISUUS - Tuntee faktat ja tutkimustulokset; tuntee käsi;eet, standardit ja lainsäädännön Leena Lahti, 2008

28 Menestystekijäksi monenlaisuus

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida?

Mitä arviointi on? Miksi pitää arvioida? Mitä arviointi on? Arviointi on prosessi, jossa tehdään todistusaineistoon pohjautuen ja tiettyjä perusteita käyttäen päätelmiä projektin / toiminnan arvosta. Perusteet ovat arviointikriteerejä, joiden

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ

HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ HENKILÖSTÖAMMATTILAISET TYÖELÄ- MÄSSÄ Henkilöstöalan haasteet ja vaatimukset Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Rami Levälehto 414343 Ohjaaja: KTT Timo Lainema

Lisätiedot

Roolisto työmenetelmänä miten Roolisto luodaan ja mitä hyötyä siitä organisaatiolle on

Roolisto työmenetelmänä miten Roolisto luodaan ja mitä hyötyä siitä organisaatiolle on Roolisto työmenetelmänä miten Roolisto luodaan ja mitä hyötyä siitä organisaatiolle on Roolisto (Role-set ) on Oy Perendie Ltd:n rekisteröimä tuotemerkki. Meillä on vuosien kokemus Roolisto-työskentelystä.

Lisätiedot

Rehtori Päivi Saarelaisen valmistujaispuhe 29.5.2015

Rehtori Päivi Saarelaisen valmistujaispuhe 29.5.2015 Rehtori Päivi Saarelaisen valmistujaispuhe 29.5.2015 Hyvät valmistuvat opiskelijat, opiskelijoiden läheiset, muut kutsuvieraat ja oppilaitoksen oma henkilöstö! Tänään on erinomainen päivä kiittää kaikkia

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja

1 Johdanto...1 2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti...3 2.1 Maahanmuuttaja ja maahanmuuttajien koulunkäynti...3 2.2 Viittomakielinen ja MINUA AHDISTAA - Maahanmuuttajien ja viittomakielisten lasten vanhempien ja opettajien ajatuksia ja kokemuksia oman kulttuurin ja kielen turvaamisesta Marko Vuoriheimo Kasvatustieteen pro gradu tutkielma

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

Mitä ymmärrys tarkoittaa? Mitä tarkoittaa kun sanomme; hän on fiksu tyyppi, tai hän on tosi kummallinen, vähän outo.

Mitä ymmärrys tarkoittaa? Mitä tarkoittaa kun sanomme; hän on fiksu tyyppi, tai hän on tosi kummallinen, vähän outo. Eläköön erilaisuus Miksi minua ei ymmärretä? Miksi hän ei voi rakastaa minua? Oletko joskus asettanut itsellesi näitä kysymyksiä? Mitä ymmärrys tarkoittaa? Mitä tarkoittaa kun sanomme; hän on fiksu tyyppi,

Lisätiedot

Hyvä johtaja 2011-2012. heittäytyy putiikkinsa vahvuuksien varaan. Haastattelussa Risto Harisalo ja Anne Huuhtanen

Hyvä johtaja 2011-2012. heittäytyy putiikkinsa vahvuuksien varaan. Haastattelussa Risto Harisalo ja Anne Huuhtanen Awen Oy Asiakaslehti 2011-2012 Lars-Erik Gästgivars Ihmisten johtaminen on taitolaji Kari Uusikylä Johtaja, oletko luovuuden kätilö vai pyöveli? Haastattelussa Risto Harisalo ja Anne Huuhtanen Hyvä johtaja

Lisätiedot

Johdanto. Selvityksessä näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen.

Johdanto. Selvityksessä näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen. 1 Johdanto VOIMAA voimavaroja maahanmuuttajista on vuosien 2008 2011 ESR-hanke. Hanke vastaa tarpeeseen rakentaa maahanmuuttajataustaisille joustava väylä koulutuksesta työelämän asiantuntijatehtäviin.

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Lotta Löfberg REKRYTOIJAN INTUITIO REKRYTOINTIPROSESSISSA: FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS

Lotta Löfberg REKRYTOIJAN INTUITIO REKRYTOINTIPROSESSISSA: FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS Lotta Löfberg REKRYTOIJAN INTUITIO REKRYTOINTIPROSESSISSA: FENOMENOLOGINEN TUTKIMUS Pro Gradu tutkielma Hallintotiede/Johtamisen psykologia Lapin yliopisto Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE

PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE PEREHDYTYSKANSIO HYVINVOINTI- JA KOKOUSHOTELLI TALLUKALLE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Tapahtumamatkailu Opinnäytetyö Kevät 2015 Tiina Laine Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HYVÄ KYSYMYS! - työnohjaaja kysymisen sekatavarakaupassa. Mitä saisi olla?

HYVÄ KYSYMYS! - työnohjaaja kysymisen sekatavarakaupassa. Mitä saisi olla? TIUKKOIHIN TILANTEISIIN Hiljaisuuden sietoa Pientä vihjailua Epäsuoria kysymyksiä Refleksiivisiä kysymyksiä Avoimia kysymyksiä Aitoa hämmästelyä Hauskoja mutta teräviä kysymyksiä Tulevaisuuskysymyksiä

Lisätiedot

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA

YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA YRITTÄJÄMENTOROINTI AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKENA Tarkastelukohteena Akavan Erityisalojen mentorointiohjelma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Aikuiskasvatus Lokakuu

Lisätiedot

Moraalinpsykologinen. ammattietiikkaan

Moraalinpsykologinen. ammattietiikkaan moniin jokapäiväisiin moraalisiin kysymyksiin. Onko oikein pettää luottamusta? Onko oikein ottaa kunnia toisen tekemästä työstä? Näiden kahden ajattelutavan suhdetta tarkastelen myös artikkelissani. Yksi

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot