Tilaa muistiinpanoille, esimerkiksi omalle Miksi? -miellekartalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaa muistiinpanoille, esimerkiksi omalle Miksi? -miellekartalle"

Transkriptio

1 PALVELUPASSI Nimi:

2 MIKSI? Miksi olet töissä Fira Palveluilla? Mitkä ovat niitä asioita, jotka saavat hoitamaan homman, innostumaan, kokeilemaan uutta, vaikka välillä tulee eteen hankalia ihmisiä, ärsyttäviä tilanteita tai tiukkoja aikatauluja? Tällä palvelupassilla haluamme lisätä ja kasvattaa niiden asioiden merkitystä, jotka työssä innostavat. Kun meille yrityksenä on selvää, miksi asioita tehdään ja syyt ovat hyviä menestymme muuttuvissa tilanteissa paremmin. Palvelupassin ideana on koota Hyvän mielen rakentaja valmennuksen asioita yhteen muistin virkistykseksi sekä tarjota ideoita ja työkaluja erilaisiin eteen tuleviin sosiaalisiin tilanteisiin. Lisäksi sen avulla voimme pohtia ja vahvistaa yhteistä suuntaamme yrityksenä: sitä punaista lankaa, jonka avulla on helpompi tehdä päätöksiä arjessa.

3 Tilaa muistiinpanoille, esimerkiksi omalle Miksi? -miellekartalle

4 Vaikuttaminen: asiakkaan ja työkaverin arjen parantaminen Palvellen, itseä ja Fira Palvelujen toimintaa haastaen, toisia arvostaen Fira Palvelujen visio yritystä perustettaessa: Vuonna 2016 meidät tunnetaan kasvavana ja kannattavana yrityksenä, joka tarjoaa alan parhaan palvelun kotien putkiremonteissa - MITÄ - - MITEN - Putkiremontteja, joista asiakkaalle jää hyvä mieli. Remontteja, joissa toimitaan läpinäkyvästi ja rakennetaan laadukkaasti - MIKSI - MIKSI - MITEN - MITÄ

5 Sisällys A Fira Palvelujen identiteetti, kehittäminen ja johtaminen B Työkaluja omassa työssä kehittymiseen LÄHTÖ

6 Vahvuutemme» Näistä voimme jo onnitella itseämme Luotettava, tuottava ja kilpailukykyinen Palvelumalliltaan erinomainen Persoonallinen Visuaalisuutta hyödyntävä Ihmisläheinen ja helposti lähestyttävä Yritys, jossa on tekemisen meininki Ilmapiiriltään positiivinen, vahva me-henki Nuorekas A1

7 CASE: luottamus & avoimuus TOTEUTUU, KUN Viestitään ja tiedotetaan huolellisesti Pidetään annetut lupaukset Muistetaan hoitaa sovitut asiat Vaalitaan tasapuolisuutta ja rehellisyyttä Kohdellaan asiakkaita tasapuolisesti - ei luvata yhdelle jotain, mikä kielletään toiselta Sanotaan tarvittaessa myös ei, eikä luvata sellaista, mitä ei pystytä toteuttamaan Ei kaunistella omia virheitä vaan käsitellään ne; muuten virheet siirtyvät helposti työmaan loppuun Avoimuus ja luottamus ovat myös allianssimallin välttämättömiä lähtökohtia EI TOTEUDU, KUN: Annetaan asukkaille ympäripyöreitä lupauksia, jotta päästäisiin itse helpommalla. Luvataan vaikkapa, että tullaan katsomaan asuntoanne keskiviikkona, vaikka ehkä tiedetään, ettei tulla ehtimään. A2

8 Minne seuraavaksi? Hyvän mielen rakentaja -valmennuksessa syksyllä 2014 totesimme, että edellä lueteltujen vahvuuksien lisäksi Fira Palvelut on jo jossain määrin myös avoin ja läpinäkyvä sekä itsekriittinen, osaava, uudistuva ja jatkuvasti kehittyvä. Tärkeimpiä kehityskohteita listattaessa lähes jokainen osallistuja antoi äänensä yhtenäisten toimintatapojen kehittämiselle. Se on siis tärkein seuraava kehityskohteemme. Yhtenäisyyden luominen vaatii työtä: lukuisia keskusteluja, parhaiden toimintamallien löytämistä yhdessä sekä omien toimintatapojen haastamista. Työn hyödyt ovat kuitenkin selvät. Kun toimimme yhtenäisesti: työmaalta toiselle siirtyminen helpottuu johtaminen yksinkertaistuu parhaat käytännöt ja oivallukset saadaan kaikkien hyödynnettäviksi pystymme tarjoamaan entistä yhdenmukaisempaa asiakaspalvelua Otetaan siis haaste vastaan! A3

9 CASE: Yhtenäiset toimintatavat ESIMERKKEJÄ ASIOISTA, JOISSA YHTENÄINEN TOIMINTATAPA ON JO OLEMASSA: Laskutus, litterointi ja seuranta E1 -managerin käyttö Laskentaprosessi ja tarjousneuvottelut Palveluinsinöörien tehtävänkuva ja toiminta: toiminta loogista ja vastuualueet ja rajapinnat kohtuullisen selvät. Kun jotain asiaa kysyy joltakin palveluinsinööriltä, saa yleensä samanlaisen vastauksen henkilöstä riippumatta ESIMERKKEJÄ ASIOISTA, JOIHIN YHTENÄINEN TOIMINTATAPA PITÄISI LUODA: Työmaan itselleluovutusten ja puutekorjausten kirjaus ja dokumentointi Jokainen työmaa on vastaavan mestarinsa näköinen. Työmailla ei ole havaittavissa Fira Palveluiden näköistä toimintaa, vaan tekeminen on enemmänkin henkilöiden oman työuran kautta muodostunutta omaa parasta tapaa toimia. Vaikka työmaat eivät ikinä voi olla täysin samanlaisia, monet hyvät käytännöt olisivat monistettavissa. A4 St.Helena

10 Yhtenäiset toimintatavat ja luovuus DOKUMENTTIEN MALLIPOHJAT Edesauttavat käytäntöjen yhtenäistymistä työmaiden välillä Helpottavat perehdyttämistä Jos päivität pohjaa, siirrä se mallikansiorakenteeseen ja vie vanha pohja arkistoon Epäselvissä tilanteissa kysäise prosessinomistajalta LUOVUUS Luovuus = kehittämistä, ei sooloilua Kehittämisehdotukset prosessinomistajille ja kehitysexceliin Tuodaan avoimesti uudet ideat esiin ja vältetään turhia hierarkioita niiden esittämisessä Kokeillaan uusia toimintatapoja harkitusti ja siirretään toimivimmat koko yritykselle Ei kuitenkaan oteta liian montaa uutta asiaa kokeiluun samalle työmaalle, varsinkaan kesken projektin YHTENÄISET TOIMINTATAVAT Selkeästi sovittu vastuunjako työmaalla, jota tarvittaessa muokataan projektin ja ihmisten mukaan Yhtenäiset työmaan palaverikäytännöt >> sujuva tiedonkulku ja oppiminen Helposti saatavassa muodossa olevat ohjeistukset Jatkuva perehdyttäminen: varmistetaan, että tieto sovituista asioista siirtyy kaikille työntekijöille Aktiivinen tiedon vaihtaminen esim. työmaiden välillä A5

11 CASE: työmaan aikataulun laadinta Suunnittelun perustana on yhtenäinen aikataulupohja ja alustava työvaiheistus Työmaakohtainen yleisaikataulu laaditaan mahdollisimman pian hankkeen varmistuttua ja pyritään kytkemään kaikki osapuolet heti mukaan Työmaakohtaisen työvaiheaikataulun ensimmäinen versio tehdään hankintavaiheessa ja lopullinen versio ennen työmaan alkua yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa FP Planneria hyödyntäen Aikataulua seurataan ja dokumentoidaan yhdessä sovitulla työkalulla toteutuksen edetessä FP Planneria hyödyntäen Tiedostetaan, että aikataulu muokkautuu projektin edetessä. Jotta muutoksiin osataan reagoida yhä paremmin, pidetään joka viikko FP Planner -aikataulupalaveri. Palaverissa: tarkastellaan edellisen viikon työtehtävien onnistuminen suunniteltuun verrattuna yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa laaditaan realistinen suunnitelma seuraavan viikon työtehtävistä saadaan tietoa, miten työmaa todellisuudessa etenee hetki hetkeltä ja voidaan esimerkiksi päivittää työvaiheaikataulua jatkuvasti paikkaansa pitävämmäksi. Kaikki aikataulut sisältävät 1) aliurakoitsijoiden töiden vaiheistuksen 2) Fira Palveluiden omat työt 3) tilaajan työt, kuten katselmukset ja työmaakokoukset A6

12 lisätietoa johtamisesta Yhteisten toimintatapojen johtamisen roolit ja vastuut PROSESSINOMISTAJA + KEHITYSRYHMÄ Dokumentaatio Esimiesten perehdytys Auditointi Jatkuvan kehityksen koordinointi TYÖNTEKIJÄ Prosessienmukainen toiminta Sitoutuminen esimieheltä saatavaan perehdytykseen Epäkohtien esille tuonti Aktiivinen ongelmanratkaisu yhdessä muiden kanssa Toiminnan fiksuuden jatkuva arviointi ESIMIES Alaisten perehdytys Toiminnan vakiointi Edellytyksien varmistaminen Jatkuvaan kehittämiseen haastaminen Sitoutuminen prosessinomistajalta saatavaan perehdytykseen, palautteenanto A7

13 Miten voin omassa työssäni edesauttaa yhtenäisten käytäntöjen muodostumista? Mitä tarvitsisin, jotta voisin tehdä työni vieläkin paremmin?

14 Työkaluja oman työn kehittämiseen Seuraaville sivuille on koottu pääkohdat Hyvän Mielen Rakentaja -koulutuksessa käsitellyistä työkaluista. Ydinajatuksena kaikissa työkaluissa on oman sosiaalisen joustavuuden lisääminen ja toisten ymmärtäminen paremmin. TYÖKALUJA Oman sosiaalisen joustavuuden lisääminen Tarkoitus - tapa - tulos: palaverien tehokkaampi vetäminen (TTT) Vastapuolen paikalle asettuminen kysymyksiä pohtimalla (Ben Duffy) Kysymys- ja kuuntelutaito Tuloksekkaampi neuvottelu: tinkaamisesta kohti laajempaa keskustelua ja yhteisiä intressejä Haastavien tilanteiden hallinta: KOSKE (kuuntele ja osoita empatiaa ensin, ratkaise sitten) Näin kuulijasi eivät nukahda: esiintyjän muistilista ensisijaisesti kuulijoita varten rakennettua, kiinnostavaa esitystä varten B1

15 Tyylin tunnistaminen ja miten toimia eri tyylien kanssa Oma tyylini: ASIAKESKEINEN KYSYVÄ SUUNNITTELEVA - RAKENTAVA - - KÄYNNISTÄVÄ INNOSTAVA KÄSKEVÄ: TUNNEKESKEINEN B2

16 Tarkoitus - tapa - tulos Kokouksen tarkoituksen ja tavoitteiden kertominen alussa on yksinkertainen, tehokkuutta tuova asia, mutta unohtuu yllättävän helposti. Kun avaat tapaamisen, kokouksen tai neuvottelun, kerro ensin mistä on kysymys. Näin osoitat ammattitaitoasi, rakennat luottamusta sekä osoitat empatiaa toista osapuolta kohtaan. Avaa tapaaminen TTT-lauseella: Tämän tapaamisen tarkoitus on (Tarkoitus) Etenemme seuraavasti, käsittelemme seuraavat asiat (Tapa) Tämän tapaamisen jälkeen (Tulos) Esimerkkejä TTT:n käytöstä kääntöpuolella. B3

17 Esimerkkejä tarkoitus-tapa-tulos -lauseen käytöstä * * Tämän työmaakokouksen tarkoitus on käydä läpi työmaan tämänhetkinen tilanne. Käsittelemme ensin projektin aikataulun. Sen jälkeen käymme läpi muutostarpeet ja lopuksi sovimme jatkotoimenpiteistä. Kokouksen on tarkoitus kestää n. 30 min. Tämän tapaamisen lopuksi meillä kaikilla on hyvä lähtökohta tämän viikon töille. Tervetuloa tähän aloituskatselmukseen. Tarkoitus on käydä läpi putkiremontin vaikutus tähän asuntoon sekä tekemänne valinnat. Käymme ensin läpi projektin yleisaikataulun. Sen jälkeen paneudumme toivomuksiisi ja sovimme niiden toteutuksesta. Tähän menee arviolta n. 45 minuuttia. Tämän tapaamisemme jälkeen sinulla on tiedossa mitä seuraavina viikkoina tulee tapahtumaan ja me pääsemme toteuttamaan sinun toiveittesi mukaista kylpyhuonetta. B4

18 Ben Duffy -kysymykset eli toisen paikalle asettuminen Luottamus syntyy helpoiten, kun osapuolet kokevat ymmärtävänsä toisiaan hyvin. Luottamuksen syntymiseen pystyy vaikuttamaan tehokkaasti pohtimalla tilannetta vastapuolen näkökulmasta, jolloin esimerkiksi osaa ottaa aluksi häntä eniten kiinnostavat asiat esiin ja pystyy osoittamaan valmistautuneisuutta. Ben Duffy oli menestyvä mainostoimiston myyjä, joka onnistui saamaan merkittävän sopimuksen yhtiölleen sillä, että hän valmistautui huolellisesti ensitapaamiseen ja asettautui asiakkaansa asemaan pohtien: mitä asiakas haluaisi tietää meistä ja tuotteestamme?. Tämä johti luottamuksen syntymiseen ja edelleen sopimukseen. Käsite Ben Duffy tarkoittaakin nykyään kykyä asettua vastapuolen asemaan ennen tulevaa tapaamista ja valmistautumista siihen, mitä asioita hän haluaa käsitellä. Valmistaudu aina tapaamisiin ja mieti, mitä asioita toinen osapuoli haluaa kuulla tai kysyä. Listaa nämä asiat ja pohdi, miten niihin vastaat. Muista kuitenkin myös kuunnella vastapuolta tarkasti ja kysyä itsekin kysymyksiä. (Kts. seuraavan sivun kuuntelu- ja kysymystaito.) B5

19 Kysymys- ja kuuntelutaito - keskustelun ohjaaminen kysymällä eikä vastaamalla? Käytä kysymystekniikkaa laajalti hyödyksi kun kartoitat toisen osapuolen ajatuksia ja toiveita Suljetut kysymykset: Ajattelitko ostaa avoauton vai tila-auton? Johdattelevat kysymykset Oliko niin, että tila-auto sopisi perheesi tarpeisiin paremmin? Avoimet kysymykset Millaisen auton haluaisit (jos saisit valita mitä vain)?suus Kuuntele, ymmärrä, omaksu ja ota huomioon! Hyvässä kuuntelutaidossa on kolme osiota: Keskittyvä kuuntelu keskity sisältöön ja informaatioon Reagoiva kuuntelu osoita kehon ym. kielellä että olet läsnä ja kuuntelet PING Tarkkaile ja rekisteröi ne asiat, jotka toiselle ovat erityisen tärkeitä B6

20 Tuloksekkaampi neuvottelu EDISTÄ YHTEIS- YMMÄRRYSTÄ SELVITÄ NÄKÖKOHDAT PÄÄSE SOPIMUKSEEN Kenen kanssa neuvottelet? Ketkä ovat sinun osallisesi, entä vastapuolen? Osoita ymmärtäväsi toisen näkökanta, pidä asiat ja ihmiset erillään Siirry tarvittaessa parvekkeelle eli hae laajempaa perspektiiviä Huolehdi, että tiedät asemasi - mistä voit neuvotella? Käytä paljon aikaa intressien selvittämiseen ja keskitä energiasi yhteisiin ja erilaisiin intresseihin, ei vastakkaisiin Pohtikaa yhdessä ja avoimesti eri vaihtoehtoja Mikä on VETNAsi*, eli vaihtoehto, jos tulosta ei synny? Myönteinen EI, esim. hyväksyttävissä olevan ratkaisun tarjoaminen tilalle Neuvottelu ratkaistaan yleensä jo valmistautumisessa! - B7

21 KOSKE-malli haastavien neuvottelu- ja asiakastilanteiden hallintaan Neuvottelutaitojen lisäksi KOSKE-malli auttaa, kun tilanteessa joku on esimerkiksi jo menettänyt malttinsa. Olennaista on huomata, että itse asiaa ei päästä ratkaisemaan, ennen kuin tunne on saatu purettua. Paras keino tähän on kuuntelu ja empatian osoittaminen. K O S K E Kuuntele Osallistu Selvennä Kehitä ratkaisu Ehdota toimintaa B8

22 Esiintyjän muistilista Voit hyödyntää Ben Duffy -kysymyksiä: mikä yleisöä kiinnostaa? Aloita yleisöä kiinnostavasta asiasta, älä tunnusluvuista Lupaa yleisölle, mitä he tulevat esityksestä saamaan Muista tarkoitus-tapa-tulos myös esityksen alussa Hyödynnä tarinoita ja esimerkkejä Max 5 pääasiaa / esitys, mieluummin vähemmän Käytä aikaa huolelliseen valmistautumiseen ja harjoitteluun Esityskalvot ovat eri asia kuin jaettava materiaali Muista myös: Vaihteleva äänenkäyttö Puhu hitaammin! Osallistaminen kysymyksin tai retorisin kysymyksin Liikkuminen, rytminvaihdokset Esitystekniikan hyödyntäminen: fläppitaulu, kuvat, videot... B9

23 Omia huomioita ja muistiinpanoja, esimiehen kanssa keskusteltavia asioita

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas

1/2010. Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1/2010 Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas 1.1.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Oikeusministeriön hallinnonalan muutoksenhallintaopas Taru Toikander Toiminta ja

Lisätiedot

Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy

Myyntivoimaa.fi. Myynnin koulutusmateriaali. Myyntivoima Partnerit Oy Myyntivoimaa.fi Myynnin koulutusmateriaali Myyntivoima Partnerit Oy SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 1.1 Myyntivoimaa.fi myynnin koulutusmateriaalin tarkoitus 3 1.2 B to B myynti 3 1.3 Oppimisen portaat 3 1.4 Aktiivinen

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014

PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 1 PIKAOPAS Käytännön toteutukselle 20.3.2014 Asiakkaan Arvokokemuksen kasvattaminen kilpailijoita selvästi paremmaksi eli tuotteittemme, palvelujemme ja prosessiemme kehittäminen sellaisiksi, että ne houkuttavat

Lisätiedot

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen

Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank. Jesperi Kuitunen Perehdytysprosessi ja perehdytysopas, case FOREX Bank Jesperi Kuitunen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma 1.5.2014 Tekijä tai tekijät Jesperi Kuitunen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Osallisuuden olotiloissa

Osallisuuden olotiloissa Aspa-julkaisuja 1/2014 Milla Ilonen Osallisuuden olotiloissa Opas asumispalvelujen käyttäjille ja työntekijöille Aspa-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset

GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset GREAT PLACE TO WORK CULTURE AUDIT Osa 2: Avoimet kysymykset AVOIMET KYSYMYKSET: 1. Taustatiedot Kuvatkaa lyhyesti organisaationne toimintaa mukaan lukien organisaationne toimiala, tuotteet/palvelut sekä

Lisätiedot

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi

Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Ostamisen ymmärtämistä myyntiprosessi Petteri Laine Elokuu 2009 2 (19) Tämä dokumentti on kirjoitettu selkeyttämään ja käsitettä myyntiprosessi, englanniksi Opportunity Process. Myyntiprosessi sekoitetaan

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa?

Onko asiantuntija asiantuntija itsensä johtamisessa? PIRKKO HELASKIVI JA NIINA SALMINEN FM Pirkko Helaskivi toimii Completo Consulting Oy:ssä, valmentajana ja konsulttina. Asiakkaina ovat niin julkisen- kuin yksityisen sektorin organisaatiot. Niina Salminen,

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta

Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hevosyritys huippukuntoon (2010 2013) Hevosyrityksen johtaminen ja liiketoiminta Opas 1/4 Suvi Louhelainen (toim.) Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna

Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna Suomalaisen Työn Liitto / Case study 27.01.2015 Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna Jokke Eljala, Mikko Kesä, Jan-Erik Müller 1 Suomalaisen Työn Liitto / Case study 27.01.2015 Sisällys

Lisätiedot

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla

Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely sosiaali- ja terveysalalla Versio 1.0 (30.12.2010) Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen -hankkeen julkaisu Tutkimusryhmä: Timo Järvensivu, KTT Katri Nykänen,

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot