Eri-ikäisten ikäohjelma Verohallintoon, taustojen selvittelyä. Maija Jokinen, pt. päätyösuojeluvaltuutettu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eri-ikäisten ikäohjelma Verohallintoon, taustojen selvittelyä. Maija Jokinen, pt. päätyösuojeluvaltuutettu 1"

Transkriptio

1 Eri-ikäisten ikäohjelma Verohallintoon, taustojen selvittelyä Maija Jokinen, pt. päätyösuojeluvaltuutettu 1

2 Mitä mukana taustaselvityksessä Johdanto Verohallinnon strategia Eri ikäisten vahvuudet ja ominaisuudet Poliittisia kannanottoja Kuntasektorin ikäohjelmia Yksityisen sektorin malleja 2

3 Johtamisen keinot Työhyvinvoinnin merkitys kaikenikäisten voimavarana Osaaminen ja sen ylläpitäminen Työaikakäytännöt Työterveyshuolto Ajatuksia Eri ikäkausina huomioitavaa Ikäkello 3

4 Verohallinnon tavoite: Terveenä työelämässä ja eläkkeelle Arvot ja strategia Ikäohjelma toimintasuunnitelmassa 2012 Tarpeen kaikenikäisiä koskeva Osa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa Rekrytointi Nuorten odotukset ja toiveet Kilpailukykyinen hallinto työmarkkinoilla Hallituksen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelma Eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen Työkyvyn ja motivaation ylläpitäminen 4

5 Miksi ikäohjelmaa tarvitaan? Ikäasenteen muuttaminen, kaikenikäiset työntekijät ovat tärkeitä hallinnolle Ikään liittyvät voimavarat ja niiden tunnistaminen Henkilöstön korkea keski-ikä - uusi sukupolvi tulossa / rekrytointi 5

6 Ikäjakauman muutokset Tiedon siirtäminen eläkkeelle jäämisen yhteydessä (riittävän ajoissa) Eläkkeelle siirtymisiän myöhentäminen 6

7 Mitä yksityissektorilla; Abloy Kuntoarvio ja yksilöllinen suunnitelma, sekä seuranta niille jotka haluavat käyttää Ikämestarivapaita Virkistyminen ja aktiivinen kunnon ylläpito Osaamisen hallinta ja hiljaisen tiedon siirtäminen 7

8 Vattenfall malli 80 prosenttia työssä 90 prosenttia palkkaa 100 prosenttia eläkekertymää Käytössä Ruotsissa Mukana yli 58 vuotiaat työntekijät Työurat pidentyneet 4,3 vuodella (9 v. Jakso) Vähentyneet sairauspoissaolot maksaneet kustannukset Suunnitelmissa vastaava malli Suomeen (Vattenfall) 8

9 Osaaminen ja sen ylläpitäminen Osallistuminen / osallistaminen Kehityskeskustelut Välikeskustelut Mentorointi Kouluttautuminen / tiedon jakaminen Työparityöskentely, ryhmätyöskentely Työkierto Eläkkeelle siirtymiskysely esim. 58 v. työntekijälähtöinen asenne keskusteluun Lähtökeskustelut 9

10 Työaikakäytännöt Liukumat Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista helpotetaan Mahdollisuus hyödyntää tasapuolisesti Verohallinnossa käytössä olevia työaikajoustoja Henkilökohtainen työaika Perhevapaat Tiivistetty työaika Työaikapankki Vuorotteluvapaa Työaikakäytäntöjä uusiksi / eri ikäisten tarpeet Tiiviisti töitä - pitkä vapaa esimerkiksi 10

11 Työterveyshuolto - ennaltaehkäisevää toimintaa Varhainen välittäminen Mielenterveysongelmat Stressi, uupuminen, masennus Yksilöllisyys - tarpeet - työnkuvan muutokset Jaksamis- / hyvinvointikysely osaksi työterveyshuollon käyntiä, työpsykologin palvelut Työpaikkakäynnit ja yhteiset palaverit tiiviimmiksi 11

12 Ikäkausitarkastukset tiiviimmin Ergonomia ja tauotus Jo nuorillekin ergonomia haltuun, Paluukeskustelut pitkiltä sairauslomilta Tuki pitkiltä sairauslomilta paalaaville / osatyökykyisille Myös työyhteisön tuki tärkeä Hoitotakuu käyttöön? Kuntoutusmahdollisuuksien markkinointi 12

13 Ajatuksia - mistä tukea eri ikäisille Johdon positiivinen asenne Erilaisuuden ja eri-ikäisyyden hyväksyminen ja hyödyntäminen Palautuminen on tarpeen kaikenikäisille Työn sirpaloituminen / kokonaisemmat työkuvat Tuki uuteen uskaltamiseen Mukana työn kehittämisessä 13

14 Ikäkausitarkastukset Ergonomia ja tauotus Paluukeskustelut pitkiltä sairauslomilta Tuki pitkiltä sairauslomilta paalaaville / osatyökykyisille Hoitotakuu käyttöön? Kuntoutusmahdollisuuksien markkinointi 14

15 Fyysisen ja psyykkisen kunnon tukeminen Oma vastuu Kilpailukykyinen työnantaja Työaikajoustot ym. järjestelyt, perhevapaat Jatkaminen työelämässä Positiivinen suhtautuminen Esimiehet Työkaverit 15

16 Huomioitavaa / kehitettävää: Nuoret Perehdytys, talon tavat, mahdollisuus kokeilla eri tehtäviä = oman löytäminen, antaa jokaiselle mahdollisuuden hyödyntää omia vahvuuksiaan, unohtamatta työyhteisön tarpeita. Työviihtyvyys Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen Nuorilla on tekniikka hallussa, olisi luotava heille mahdollisuuksia taitojensa jakamiseen työparityöskentelyn kautta yhdessä kokeneen työntekijän kanssa. Mentoroinnissa huomioitavaa nuoren mentorina toimiminen 16

17 Ergonomia-asiat kuntoon Kuntoremontti, Aslak jo varhain käyttöön Työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta työhyvinvointikyselyt jokaiselle työterveyshuollon käynnille rutiiniksi, ennakoiva ja ennaltaehkäisevyys johtoajatuksena Osatyökykyiset työhön (nyt eläkkeellä) Nuorten tulisi olla mukana kehittämässä työtään ja työyhteisöään Etätyö / kommunikointi Myönteinen työnantajakuva Kilpailukykyinen palkkaus 17

18 Keski-ikäiset Vahva usko keski-ikäisen henkiseen kehityskykyyn ja uuden oppimiseen voisi antaa uudella lailla sitoutuneita työntekijöitä Verohallintoon Ammattitaidon ylläpitämiseen on luotava mahdollisuuksia erilaiset kouluttautumismenetelmät olisi saatava aktiiviseen käyttöön tukemalla esimerkiksi heidän tietotekniikan osaamistaan 18

19 Seniorit Osaamisen jakaminen / työparityöskentely mahdollistaa eri-ikäisten vahvuuksien hyödyntämisen osaamisen siirtämisessä Tunnustus, arvonanto, palkitseminen Vanhat on kasvatettu noudattamaan sääntöjä, he odottavat oikeudenmukaista palkintoa ponnisteluistaan. (Juhani Ilmarinen) Urakehityksen tukeminen, aktiivinen kannustus 19

20 60 + Elpymisvapaat / Vattenfallin-malli Arvostava ote johtamisessa / työyhteisössä Osa-aikaeläke ym. ratkaisut Tuki ratkaisunsa tekijälle työyhteisö / esimies TTH: erilaiset tukitoimet Kuntoutus, ergonomia Pitkältä sairauslomalta paluu / osatyökykyiset Eläkkeellelähtötarkastus 20

21 Eläkkeelle siirtymässä olevat / siirtyneet Ruuhka-apua, hätäapua Pankki Kouluttajina Perehdyttämisessä, mentoroinnissa Koulutusta elämänmuutokseen 21

22 Lisätietoja Valtiokonttorin sivuilta Ikäjohtaminen / lisätietoja ja yhteystiedot: NODEID=

23 vuotiaat Ikäkausivapaat Tth seuranta tiivistetty Kuntoutuksen keinot Osaamisen arvostus / jakaminen TERVEENÄ ELÄKKEELLE! vuotiaat Mahdollisimman aikaisin työelämään Positiivinen Verohallinto-kuva Perehdytys Työparituki Vahvuudet käyttöön vuotiaat Osaamisesta huolehtiminen Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen Ennakoiva tth Arvostus Palkitseminen 23

24 Miten eteenpäin? Tavoitteena ikäohjelma joka huomioi kaiken ikäiset Kirjattu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan Erilaisuus Jaksaminen Viihtyminen Kaiken ikäisten arvostaminen Osaamisen kehittäminen ja siirtäminen Jatkotyöstäminen Esimiestyötä yhteistyössä työyhteisön kanssa Seuranta ja kehittäminen Arviointi- ja kehittämisryhmä 24

25 Lähteet Satakomitean mietintö Verohallinnon strategia Verohallinnon työsuojelun toimintaohjelma Vaasan kaupungin Ikäohjelma Hyvä työympäristö- lehti 1/2010 Uhkaako liiallinen työhön sitoutuminen työhyvinvointia, Ulla Kinnunen, Kuopion yliopisto Hyviä työaikakäytäntöjä yliopiston arkeen: Marketta Rantama, Itä-Suomen yliopisto Eri-ikäisyys ja ikäjohtaminen, Pinja Halme; Jyväskylän Yliopisto Osaamisen kehittäminen suomalaisilla työpaikoilla, STTK:n julkaisuja 1/2006 Työtoveri toista ikäpolvea, Juhani Ilmarinen, TTL Ilmarinen, 2006 Työuran jatkamisen keinot; Siekkinen, Manka, Tammivuori & Laine 2003 Keva-lehti 4/2004 Työssä jatkamista ja työhön paluuta tukevat hyvät käytännöt, Helena Vuorinen, TTL 2009 TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN RAPORTTISARJA 48, Työterveyslaitos 2010 Hyvä Työympäristö, 1/2010 Verohallinnon työntekijöiden Hypro kuntoutus (hyvinvointiprofiili), ODL Eeva-Riitta Seies, Talouselämä Matias Manner, , Etelä-Suomen Sanomat Tomi Hussi, TTL julkaisut ja Työterveyspäivät 2010 Helka Pirinen, KPMG, Työterveyspäivät 2010 Pentti Sydänmaalakka, Työterveyspäivät 2010 Verohallinnon mentoroinnin toimintamalli Pääjohtajan strategia-viesti Hydro Aluminium Salko Oy: Tulosta yhdessä -projekti Helsingin kaupungin sivut, Työterveyspäivät 2010; Helsingin kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Titi Heikkilä Mikko Härmä, Työterveyspäivät 2010 Virpi Kalakoski, TTL, Työterveyspäivät 2010 Verohallinnon mentorointiohje Tehotorkut työajalla, lähde dosentti unitutkija Markku Partinen, Helsingin Sanomat Hyvä ikä-opas, Varma / Ruoppila Isto, 1996 Oulun työterveyden malli laajasta työhyvinvointikyselystä Pitkä - pitempi työura,,anna-maija Lehto, Tilastokeskus, Tyky-Helmi Työpsykologin rooli työhyvinvoinnin edistämisessä, Pirkko-Liisa Hyttinen; Tyky-Helmi Ihmisen ikäkaudet työyhteisön haasteina, Matti Ylikoski ja Ritva Horppu, TTL 2005 Ikävoimaa työhön, koulutusmateriaali; Lundell S., Tuominen E. - Hussi T. - ym, TTL 25

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli

TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli TOIMENPITEILLÄ KOHTI PIDEMPIÄ TYÖURIA: Teknologiateollisuuden työkaarimalli Teknologiateollisuus ry www.teknologiateollisuus.fi Metallityöväen Liitto ry www.metalliliitto.fi Ammattiliitto Pro ry www.proliitto.fi

Lisätiedot

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi

Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Miten johtaa ja tukea eri-ikäisiä? Tutkimustieto työpaikkatason toiminnan tueksi Tampereen yliopisto, tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehittämisryhmä KM Sanna Nuutinen

Lisätiedot

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi

KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA. Opas ikästrategian laatimisen tueksi KILPAILUKYKYÄ ERI-IKÄISTEN JOHTAMISELLA Opas ikästrategian laatimisen tueksi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. ELÄMÄN JA TYÖELÄMÄN KULKU 5 Ihmisen monet iät 5 3. ERI-IKÄISTEN JOHTAMISEN HAASTEET 7 3.1

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana

Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana 1(51) Hoitotyön henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen eri-ikäiset työntekijät huomioiden Työiästä Poweria Eri-ikäiset työntekijät moniarvoisen työyhteisön voimavarana Raportti R4 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Työkaarimalli: ikäjohtamisen periaatteet, haasteet ja hyödyt

Työkaarimalli: ikäjohtamisen periaatteet, haasteet ja hyödyt Työkaarimalli: ikäjohtamisen periaatteet, haasteet ja hyödyt Työhyvinvointi 2014 -seminaari Helsinki 8.5.2014 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työurien pidentäminen tavoitteena jo 20 vuotta Työurien

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) 15.3.2011. Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (11) Miksi työhyvinvoinnin johtaminen on tärkeää? 1 Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Taloudellinen merkitys ilmenee monella tasolla Työterveyden taloudellisiin

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS. Arvot, visio ja toiminta-ajatus

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS. Arvot, visio ja toiminta-ajatus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS Arvot, visio ja toiminta-ajatus 1. Työympäristö 1.1 Kotus työympäristönä 1.2 Työympäristön ja työyhteisön hyvät puolet

Lisätiedot

Hyvässä kunnossa ikäohjelma

Hyvässä kunnossa ikäohjelma Hyvässä kunnossa ikäohjelma Ikääntyneen henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen Kaupunginhallitus 24.11.2014 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. Ikäohjelman tausta...2 1.1 Eläköityminen...3 1.2 Sairauspoissaolot...4

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima

Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Länderberichte: Finnland Johdanto: Ikääntyvä henkilöstö/työvoima Raportissa käsitellään työvoiman ikääntymiseen liittyviä suomalaisia kannanottoja, käytäntöjä, selvityksiä ja tutkimuksia. Raportti on osa

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin portaat. Työkirja

Työhyvinvoinnin portaat. Työkirja Työhyvinvoinnin portaat Työkirja Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Päivi Rauramo Valokuvat: Kansi: Shutterstock Sivu 2: 1. Harri Pälviranta/IMAP/Lehtikuva, 3. Vesa Moilanen/Lehtikuva, 6. Matti

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

Työhyvinvointi muutostilanteissa

Työhyvinvointi muutostilanteissa 7.11.2014 Työhyvinvointi muutostilanteissa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Päivi Rauramo 2014 1 Työturvallisuuskeskus TTK Työsuojeluhenkilörekisteri www.ttk.fi

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot