turvamappi Koonnut Hanna Tajakka 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "turvamappi Koonnut Hanna Tajakka 2012"

Transkriptio

1 turvamappi Koonnut Hanna Tajakka 2012

2 sisältö 1 JOHDANTO 2 TYÖTURVALLISUUSVASTUUT JA -VELVOLLISUUDET KORTTI 2.1 Työnantajan työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet KORTTI 2.2 Työntekijän työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet 3 TYÖTURVALLISUUS KONE- JA LAITETÖISSÄ KORTTI 3.1 Työkoneiden yleiset työturvallisuusohjeet KORTTI 3.2 Konetöihin liittyvät käsimerkit KORTTI 3.3 Siimaleikkurin turvallinen käyttö KORTTI 3.4 Raivaussahan turvallinen käyttö KORTTI 3.5 Pensasleikkurin turvallinen käyttö KORTTI 3.6 Moottorisahan turvallinen käyttö KORTTI 3.7 Ruohonleikkurin turvallinen käyttö KORTTI 3.8 Ajoleikkurin turvallinen käyttö KORTTI 3.9 Lehtipuhaltimen turvallinen käyttö KORTTI 3.10 Reppuruiskun turvallinen käyttö KORTTI 3.11 Henkilönostimen turvallinen käyttö KORTTI 3.12 Kauhakuormaajan turvallinen käyttö KORTTI 3.13 Kaivinkoneen turvallinen käyttö KORTTI 3.14 Liuku- tai runko-ohjatun pienkuormaajan turvallinen käyttö KORTTI 3.15 Lumilingon turvallinen käyttö KORTTI 3.16 Puutarhajyrsimen turvallinen käyttö KORTTI 3.17 Tärylevyn turvallinen käyttö KORTTI 3.18 Kantojyrsimen turvallinen käyttö KORTTI 3.19 Kulmahiomakoneen (laikkaleikkurin) turvallinen käyttö KORTTI 3.20 Sirkkelin (pöytäsahan tai rakennussahan) turvallinen käyttö KORTTI 3.21 Poltto- ja voiteluaineen turvallinen käsittely 4 TYÖTURVALLISUUS KAIVU- JA TÄYTTÖTÖISSÄ KORTTI 4.1 Kaivu- ja täyttötöiden yleinen työturvallisuus KORTTI 4.2 Kaivutöiden työturvallisuus KORTTI 4.3 Täyttötöiden työturvallisuus 5 TYÖTURVALLISUUS KIVITÖISSÄ KORTTI 5.1 Kivitöiden työturvallisuus 6 TYÖTURVALLISUUS ALUEVARUSTEIDEN ASENNUSTÖISSÄ KORTTI 6.1 Aluevarusteiden (leikkivälineiden, ulkokalusteiden yms.) asennustyön työturvallisuus 7 TYÖTURVALLISUUS PUUNKAATOTÖISSÄ KORTTI 7.1 Puunkaatotyön työturvallisuus 8 TYÖTURVALLISUUS KASVINSUOJELUTÖISSÄ KORTTI 8.1 Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely ja varastointi KORTTI 8.2 Suojautuminen ja työskentely kasvinsuojelutöissä 9 TYÖTURVALLISUUS TYÖSKENNELTÄESSÄ LIIKENNEALUEELLA KORTTI 9.1 Suojavarusteet työskenneltäessä liikennealueella KORTTI 9.2 Liikenteenohjaus työskenneltäessä liikennealueella KORTTI 9.3 Konetyöskentely liikennealueella 10 TYÖTURVALLISUUS JA SUOJAIMET KORTTI 10.1 Suojainten käyttö viherrakennusja ylläpitotöissä 11 PERUSKORJAUSKOHTEEN TYÖTURVALLISUUS KORTTI 11.1 Asukas- ja käyttäjäturvallisuus peruskorjauskohteissa 12 RUUMIILLISESTI RASITTAVIEN TÖIDEN TYÖTURVALLISUUS KORTTI 12.1 Ergonomia KORTTI 12.2 Tärinältä suojautuminen KORTTI 12.3 Kylmyydeltä ja kuumuudelta suojautuminen

3 sisältö 13 PÄIHTEET JA HUUMAUSAINEET TYÖPAIKALLA KORTTI 13.1 Päihteet, huumausaineet ja työturvallisuus 14 ENSIAPU TYÖMAALLA KORTTI 14.1 Hätäilmoituksen teko KORTTI 14.2 Haavan sitominen KORTTI 14.3 Hengitysteiden avaus KORTTI 14.4 Verenvuodon tyrehdytys KORTTI 14.5 Palovamman hoito KORTTI 14.6 Tajuttoman elvytys KORTTI 14.7 Myrkytys 16 LISÄTIETOJA 17 LOMAKKEET KORTTI 17.1 Koneiden käytön koulutus- ja perehdytyskortti KORTTI 17.2 Työtehtävän koulutus- ja perehdytyskortti KORTTI 17.3 Tapaturma-/vaaratilanneilmoituslomake KORTTI 17.4 Työmaan turvallisuussuunnitelma KORTTI 17.4 Turvamapin kuittauslomake 15 TYÖTURVAKORTIT KORTTI 15.1 Ensiapu (EA) 1 ja 2 kortit KORTTI 15.2 Tieturvakortit 1 ja 2 KORTTI 15.3 Työturvallisuuskortti KORTTI 15.4 Tulityökortti

4 Johdanto Viheraluerakentajat ry:n TURVAMAPPI Vastuu työmaan ja sen ympäristön työturvallisuudesta on yksiselitteisesti työnantajalla. Tänä päivänä työmaita koskevia työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä on todella paljon. Tästä syystä Viheraluerakentajat ry:n hallitus päätti tehdä Turvamapin jäsenten käyttöön. Turvamappi on tarkoitettu työnantajan ja henkilöstön vapaaseen käyttöön. Ohjeet on laadittu pdf-muotoon, joten jokainen voi tulostaa kortit itse ja selata niitä tietokoneella. Toivottavaa on, että jokainen Varrilainen tulostaa nämä työturvallisuuskortit työntekijöidensä käyttöön mappeihin. Idea työturvallisuusohjeiden kokoamisesta mahdollisimman helposti luettavaan korttimaiseen muotoon tuli jäsenyritykseltämme Pihavisio Oy:ltä. Kiitos mainiosta ideasta Maria Itkoselle. Turvamapin huolellisesta, tarkasta ja monipuolisesta kokoamisesta on vastannut Hanna Tajakka. Korttien selkeän ja helppolukuisen taiton teki Agneta Järvenpää. Lämmin kiitos molemmille! Jos huomaat puutteita, virheitä tai sinulla on idea uudesta kortista, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Koska kortit ovat pdf-muodossa, niitä on helppo päivittää ja pitää ajan tasalla. Helsinki, Seppo Närhi Toiminnanjohtaja Viheraluerakentajat ry Tutkija Susanna Lehvävirta viherkatolla asianmukaisin turvavarustein pukeutuneena. Kuva Seppo Närhi

5 VAR-Turvamappi / Kortti 2.1 Työnantajan työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet 1. Työnantaja vastaa työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta. 2. Työnantaja varmistaa aineelliset ja toiminnalliset edellytykset, kuten pätevien esimiesten valinnan ja selkeän tehtäväjaon vahvistamisen. 3. Työnantaja huolehtii työsuojeluohjeiden ja toimintamallien suunnittelusta, toteutuksesta ja ajan tasalla pitämisestä. 4. Työnantaja vastaa turva- ja suojavarusteiden sekä koneiden ja laitteiden hankinnasta ja kunnossapidosta. 5. Työnantaja vastaa koneiden ja laitteiden kunnon valvonnasta ja seurannasta. 6. Työnantaja vastaa tarvittavien turvavarusteiden toimittamisesta henkilöstölle ja suojalaitteiden asentamisesta laitteille. 7. Työnantaja huolehtii työnopastuksesta. Muun muassa kaikkia käyttäjiä on opastettava koneiden käytössä. Myös opetusta ja ohjausta koneiden säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta on annettava. 8. Työnantaja vastaa työsuojelutoiminnan valvonnasta kokonaisuudessaan. 9. Työsuojelutoimet on voitu työpaikan koosta riippuen hajauttaa ylimmälle johdolle, keskijohdolle ja työnjohdolle. Vastuunjako selvitetään erikseen työolosuhteiden pohjalta ja kirjataan työsuojelun toimintaohjelmaan. 10. Työntekijän esimiehellä on työturvallisuuden juridinen vastuu. Rakennustyömaalla vastuu on työntekijän oman esimiehen lisäksi myös päätoteuttajan työsuojelusta vastaavalla esimiehellä ja rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorilla. 11. Työnantaja vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Työnantaja maksaa tapaturmavakuutusmaksut. 12. Työturvallisuuteen voidaan puuttua rikoslainkeinoin asemasta riippumatta. Tiimityön työsuojeluvastuu Tiimityössä työsuojeluvastuu säilyy työnantajan edustajilla. Jos työntekijät työskentelevät ilman välitöntä työnjohtoa, työsuojeluvastuu siirtyy ylemmille esimiehille. Heidän on huolehdittava siitä, että tiimissä työskentelevillä on tarpeellinen työsuojeluosaaminen. Alihankintatyön työsuojeluvastuu Alihankintatöissä työn johto ja valvonta sekä työsuojeluvastuu säilyvät alihankintaa tekevällä työnantajalla. Alihankintatyön tilaavan työnantajan huolehtii, että alihankintatyönantaja ja hänen työntekijänsä saavat riittävät tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Myös alihankintatyönantaja pitää tilaajatyönantaja ajan tasalla työhönsä liittyvistä työturvallisuusasioista. Työsuojeluun liittyvät vastuusuhteet kirjataan tilaajatoimittajasopimuksiin. Vuokratyön työsuojeluvastuu Työvoimaa vuokralle antava työnantaja vastaa työsuojelun perusvelvoitteista kuten työterveyshuollon järjestämisestä. Työn teettävä työnantaja vastaa työn tekemisen edellytyksistä ja olosuhteista omalla työpaikallaan. Kun työn johto ja valvonta siirtyvät työn teettäjälle, siirtyy teettäjälle myös vastuu työhön liittyvästä työsuojelusta. Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttaja nimeää rakennushankkeelle turvallisuuskoordinaattorin, joka vastaa valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta. Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä ovat: 1. Varmistaa hankkeen eri osapuolten välinen yhteistyö työturvallisuutta koskevissa asioissa. 2. Huolehtia, että hankkeeseen on laadittu turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet kirjallisina. 3. Valvoa, että edellä mainitut asiakirjat pidetään ajan tasalla ja seurata niiden täytäntöönpanoa. 4. Huolehtia, että rakennuttaja on laatinut suunnittelijoille kirjallisen toimeksiannon työturvallisuuden huomioon ottamisesta suunnittelussa. 5. Tehdä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa työturvallisuutta koskevassa toteutuksen suunnittelussa ja varmistaa, että päätoteuttaja huolehtii työturvallisuuteen liittyvistä velvoitteista. 6. Luoda menettelyt ja varmistaa, että työmaalla käytetään henkilötunnisteita. 7. Huolehtia, että rakennuskohteen ylläpitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja korjaamiseen liittyvien töiden työturvallisuusohjeet on laadittu. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hyvä hoitaminen edellyttää henkilökohtaista osallistumista aloituskokouksiin, suunnittelu- ja työmaakokouksiin sekä osaltaan huolehtimista, että niissä edellytetyt työturvallisuutta koskevat velvoitteet hoidetaan. Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei vähennä päätoteuttajan ja suunnittelijoiden vastuita.

6 VAR-Turvamappi / Kortti 2.2 Työntekijän työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet 1. Työntekijän velvollisuus on noudattaa annettuja työ- ja toimintaohjeita. 2. Työntekijän vastuulla on käyttää hänelle annettuja turvavarusteita. 3. Työntekijän on käytettävä koneita ja työvälineitä asianmukaisesti ja oikein. 4. Työntekijän on noudatettava järjestystä ja siisteyttä. 5. Työntekijä ei saa ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois päältä koneeseen, työvälineeseen tai muuhun laitteeseen taikka rakennukseen asennettua turvallisuus- tai suojalaitetta. 6. Työntekijän on huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja ilmoitettava esimiehelle havaitsemistaan vaaroista ja epäkohdista. 7. Työntekijän on vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua. 8. Työntekijöillä on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niistä palautetta. 9. Työntekijää voidaan työturvallisuuden laiminlyömisestä rankaista. Lain noudattamatta jättäminen on myös varoitusja irtisanomis- ja työsuhteen purkuperuste. 10. Työturvallisuuteen voidaan puuttua rikoslainkeinoin asemasta riippumatta.

7 VAR-Turvamappi / Kortti 3.1 Työkoneiden yleiset työturvallisuusohjeet 1. Tutustu koneen käyttöohjeeseen ja työpaikkasi yleisiin työturvallisuusohjeisiin ohjeisiin ennen koneen käyttöä. Ennen kuin käynnistät koneen tai laitteen, varmista, että ymmärrät ohjeet. Pidä koneen käyttöohjeet aina saatavilla käytön aikana! 2. Varmista, että olet saanut asianmukaisen työkoneen tai -laitteen käytännön käyttökoulutuksen ja perehdytyksen. 3. Opettele hallitsemaan työkoneesi ja -laitteesi eri tilanteissa. 4. Ennen työn aloittamista, selvitä itsellesi työskentelyalueen nimi ja osoite mahdollista hätätapausta varten. 5. Varmista, että työmaalla on saatavilla ensiapulaukku. 6. Käytä koneen tai laitteen vaatimia suojavälineitä ja -vaatteita. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 7. Tarkista, että kone on ehjä ja kaikki osat ja suojukset ovat paikallaan. Rikkinäinen osa täytyy välittömästi vaihtaa uuteen. 8. Tarkista, että ilmansuodatin on puhdas. 9. Älä koskaan käytä konetta, jonka äänenvaimennin on huonossa kunnossa. Äänenvaimennin sisältää kemikaaleja, jotka saattavat olla karsinogeenisiä. Vältä kosketusta näihin osiin, mikäli käsittelet vaurioitunutta äänenvaimenninta. 10. Tarkista ja täytä polttomoottorikoneiden polttoaine- ja öljysäiliöt kortin 3.21 ohjeiden mukaan. 11. Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö edellyttää hyvää terveyttä ja henkistä vireyttä. Virhearvioinnit tai virheelliset työskentelytavat saattavat koitua kohtalokkaiksi. Jos epäilet, ettei terveydentilasi salli konetyön tekemistä, käy lääkärin vastaanotolla ennen työhön ryhtymistä. 12. Älä käytä koneita väsyneenä, sairaana, tai jos olet nauttinut alkoholia tai lääkkeitä, jotka hidastavat refleksejä ja/tai heikentävät huomiokykyä, tasapainoaistia tai näkökykyä. 13. Noudata kortin 12.1 työergonomiaohjeita. 14. Joidenkin koneiden, kuten siimaleikkurin, raivaussahan, pensasleikkurin ja ruohonleikkurin, käyttö on laissa määritelty nuorille vaaralliseksi työksi, siksi alle 16-vuotias ei saa käyttää tällaisia koneita lainkaan. 16 vuotta täyttäneet saavat työskennellä tällaisilla koneilla huolellisen henkilökohtaisen perehdytyksen jälkeen. 15. Varmista työskentelyalueen hyvä näkyvyys. Älä käytä työkoneita tai -laitteita puutteellisessa valaistuksessa tai jos et kunnolla näe, mitä teet. 16. Ota heti yhteyttä työnjohtajaasi, jos olet epävarma koneen käytöstä, kone rikkoontuu, sairastut, loukkaannut tai muuten tarvitset ohjeita. 17. Pidä laite ja siihen kiinnitetyt ohjetarrat puhtaina. Uusi kaikki irronneet ja vaikeasti luettavat tarrat. Tarroissa on tärkeitä käyttöohjeita ja varoituksia. 18. Huolehdi, että koneen tai laitteen määräaikaishuollot tehdään ajallaan. Älä käytä puutteellisesti koottua, huoltamatonta tai asiantuntemattomasti korjattua konetta tai laitetta. 19. Käyttäjä saa tehdä vain ohjekirjassa luetellut huolto- Sähkökäyttöisten koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö: 1. Käytä sähkökäyttöisen koneiden jatkojohtoina vain sähköjohtoja, jotka sopivat ulkokäyttöön ja ovat ehjiä. 2. Tarkasta pistoke irrotettuna sähköjohto ja kaikki liitännät näkyvien vaurioiden varalta, ennen kuin alat käyttää konetta. 3. Jos käytät jatkojohtoa, tee johtojen yhtymäkohtaan lenkki. Yli 30 metrin pituiset jatkojohdot heikentävät koneen suorituskykyä. 4. Siirrä sähköjohto pois työskentelyalueelta. 5. Älä käytä sähkökäyttöistä konetta tai laitetta sateella, kosteilla alueilla tai lähellä vettä. 6. Irrota sähkökäyttöisten koneiden ja laitteiden pistoke pistorasiasta ennen kuin huollat, korjaat, puhdistat tai siirrät konetta. Älä käynnistä tai käytä polttomoottoria suljetussa tilassa. Pakokaasujen hiilimonoksidi on runsaammin hengitettynä tappavan myrkyllistä. Noudata poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä kortin 3.21 ohjeita. toimenpiteet. Muita huoltoja tai korjauksia varten kone tai laite toimitetaan huoltoliikkeeseen. Älä tee omia virityksiä koneeseen tai laitteeseen! 20. Käytä varaosina ainoastaan valmistajan suosittelemia tai hyväksymiä varaosia. 21. Koneita ja laitteita saa käyttää vain käyttöohjeissa mainittuihin käyttötarkoituksiin. 22. Anna moottorin jäähtyä ennen kuin viet koneen tai laitteen varastointitiloihin. 23. Pidä mielessä, että koneen tai laitteen käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista tai vaaroista, joita voi aiheutua henkilöille tai heidän omaisuudelleen.

8 VAR-Turvamappi / Kortti 3.2 Konetöihin liittyvät käsimerkit Yleiset merkit Vaakasuorat liikkeet Aloita, Huomio, Käskyn alku: molemmat kädet on levitetty vaakasuoraan kämmen eteen 2. Seis, Keskeytys, Liikkeen lopetus: oikea käsivarsi osoittaa ylös kämmen eteen 3. Toiminnon lopetus: molemmat kädet vastakkain rinnan korkeudella Pystysuorat liikkeet 7. Liiku eteen: molemmat käsivarret taivutetaan kämmenet ylöspäin ja kädet kyynärpäistä lähtien tekevät hitaita liikkeitä kehoa kohti 8. Liiku taakse: molemmat käsivarret taivutetaan kämmenet alaspäin ja kädet kyynärpäistä lähtien tekevät hitaita liikkeitä kehosta poispäin 9. Oikealle merkinantajasta: oikea käsivarsi ojennetaan vaakasuoraan kämmen alaspäin ja tehdään hitaita pieniä liikkeitä oikealle 10. Vasemmalle merkinantajasta: vasen käsivarsi ojennetaan vaakasuoraan kämmen alaspäin ja tehdään hitaita pieniä liikkeitä vasemmalle Vaakasuora etäisyys: kädet osoittavat kyseisen etäisyyden 4. Nosta: oikea käsivarsi osoittaa ylöspäin kämmen eteenpäin ja tekee hitaasti ympyrän 5. Laske: oikea käsivarsi osoittaa alaspäin kämmen sisäänpäin ja tekee hitaasti ympyrän 6. Pystysuora etäisyys: kädet osoittavat kyseisen etäisyyden Vaara Hätäpysäytys: molemmat käsivarret osoittavat ylöspäin kämmenet eteenpäin Nopeasti: kaikki liikkeet nopeammin Hitaasti: kaikki liikkeet hitaammin

9 VAR-Turvamappi / Kortti 3.3 Siimaleikkurin turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Tarkasta etukäteen koko työskentelyalue. Poista kaikki kivet, lasinkappaleet, naulat, metallilangat ja muut kovat esineet, jotka voivat sinkoutua ympäristöön tai tarttua siimaan. Paina mieleesi vaaraa aiheuttavat esteet, kannot ja pintakivet. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 3. Tarkista siiman määrä ja lisää tarvittaessa. Opettele konekohtaisesti oikea tapa lisätä siimaa työskentelyn aikana. 4. Kiinnitä sytytystulpan johdin paikoilleen tai sähköjohto pistokkeeseen. 5. Aseta siimaleikkuri tasaiselle alustalle, jossa ei ole irtonaisia kiviä tai muuta ainesta, joka voi lentää leikkurin käynnistyessä. 6. Käynnistä kone käyttöohjeen mukaan. Älä käynnistä ilmassa olevaa siimaleikkuria. Käynnistyessään se saattaa moottorin väännön johdosta tai siiman osuessa esteeseen päästä heilahtamaan ja osua jalkaasi. 7. Nosta käynnissä oleva kone varovasti paikoilleen valjaisiin. Tarkista valjaiden säädöt ja kiinnitys ennen työskentelyn aloittamista. 8. Työskentele mieluummin aina kulkien eteenpäin. Jos joudut kulkemaan takaperin, kävele varovasti taaksepäin, ettet kaadu siimaleikkurin kanssa. 9. Jos siimapää tukkeutuu, sammuta kone ja irrota sytytystulpan johdin tai sähköjohto ennen tukoksen poistamista. 10. Työskentelyn päätyttyä laske siimaleikkuri maahan vasta siimapään pyörimisen loputtua. 11. Kone on myös aina sammutettava sen luota poistuttaessa. Sähkökäyttöisen siimaleikkurin virtajohto irrotetaan virtalähteestä. 12. Älä koske jalalla tai kädellä koneen pyöriviä osia niiden olleessa liikkeessä. 13. Irrota sytytystulpan johdin tai sähköjohto ennen koneen puhdistusta. Siimapäätä ei saa koskettaa ennen sytytystulpan johtimen irrotusta tulpasta tai sähköjohdon irrotusta, koska siimapään kiertäminen saattaa käynnistää moottorin. 14. Irrota irtonainen jäte esimerkiksi tukevalla oksanpätkällä. Huuhtele suojus vedellä. 15. Siimaleikkuria saa käyttää vain käyttöohjeissa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Turvallisuussyistä siimaleikkuria ei saa käyttää esimerkiksi pensaiden leikkuuseen eikä kompostijätteen silppuamiseen Siimaleikkurityöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Päähinettä suositellaan käytettäväksi, kun työskennellään pensaikon seassa ja aurinkoisella säällä. 3. Suojalasit. Silmälasien käyttäjän on käytettävä soveltuvia suojalaseja, joiden alla laseja voi pitää. 4. Kuulonsuojaimet. 5. Pitkät housut ja vartalonmyötäiset suojavaatteet, joissa ei ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 6. Luistamattomat suojakäsineet. 7. Vankat ja liukumattomat turvajalkineet. 8. Työvaljaat, jotka säädetään omalle vartalolle sopivaksi. 9. Allergioista, esimerkiksi heinänuhasta, kärsivien on syytä käyttää hengityssuojainta. 10. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 11. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 12. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä Muista turvaetäisyydet! Sinä olet vastuussa työskentelyalueen turvallisuudesta. Pidä 15 metrin turvaetäisyys ihmisiin ja eläimiin. Lopeta työskentely tai siirry kauemmas, jos ihmisiä tai eläimiä tulee turvaetäisyyden sisäpuolelle. Pidä riittävä etäisyys myös puiden ja pensaiden runkoihin. Älä myöskään siimaa liian läheltä maanpintaa, jottei irtomaata lennä ympäristöön. Varo myös siimaamasta irrallisiin esineisiin. Kun useita siimaleikkureita käytetään samassa paikassa, on käyttäjien välisen turvaetäisyyden oltava vähintään 15 metriä.

10 VAR-Turvamappi / Kortti 3.4 Raivaussahan turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Käytä kortissa 3.3 mainittuja suojavarusteita. 3. Tarkasta etukäteen koko työskentelyalue. Poista kaikki kivet, lasinkappaleet, naulat, metallilangat ja muut kovat esineet, jotka voivat sinkoutua ympäristöön tai tarttua terään. Paina mieleesi vaaraa aiheuttavat esteet, kannot ja pintakivet. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 4. Tarkista, että terälaite on kunnolla kiinnitetty, terä on terävä ja ehjä. Löysästi kiinnitetty, väärin asennettu tai vääräntyyppinen terä saattaa irrota käytössä ja aiheuttaa vaarallisen onnettomuuden. 5. Kiinnitä sytytystulpan johdin paikoilleen tai sähköjohto pistokkeeseen. 6. Aseta raivaussaha tasaiselle alustalle. Varmista, ettei sahan terä osu mitään kiinteää esinettä tai maata vasten. 7. Käynnistä kone käyttöohjeen mukaan. Älä käynnistä ilmassa olevaa sahaa. Käynnistyessään saha saattaa moottorin väännön johdosta tai terän osuessa esteeseen päästä heilahtamaan ja osua jalkaasi. 8. Nosta käynnissä oleva kone varovasti paikoilleen valjaisiin. Tarkista valjaiden säädöt ja kiinnitys ennen työskentelyn aloittamista. 9. Työskentele mieluummin aina kulkien eteenpäin. Jos joudut kulkemaan takaperin, kävele varovasti taaksepäin, ettet kaadu sahan kanssa. 10. Huolehdi kortin 3.3 mukaisesta turvaetäisyydestä. 11. Sammuta moottori välittömästi, jos raivaussaha alkaa täristää. Tärinä voi johtua vakavasta vauriosta, kuten rikkoutuneesta vauhtipyörästä, kytkimestä, terästä tai jonkin osan irtoamisesta. Älä käytä konetta ennen kuin vika on paikallistettu ja korjattu. 12. Työskentelyn päätyttyä laske raivaussaha maahan vasta terän pyörimisen loputtua. 13. Kone on myös aina sammutettava sen luota poistuttaessa tai siirtyessäsi työkohteelta toiselle. 14. Älä koske jalalla tai kädellä koneen pyöriviä osia niiden olleessa liikkeessä. 15. Irrota sytytystulpan johdin tai sähköjohto ennen koneen puhdistusta. Sahan terää ei saa koskettaa ennen sytytystulpan johtimen irrotusta tulpasta tai sähköjohdon irrotusta, koska terän kiertäminen saattaa käynnistää moottorin. 16. Irrota irtonainen jäte esimerkiksi tukevalla oksanpätkällä. Huuhtele teräsuojus vedellä. Muista työskentelykorkeus! Älä nosta raivaussahan terää moottorin käydessä yli polvenkorkeuden. Ylemmäs nostettuna terä on linjassa kasvojesi kanssa ja terästä irronneet osat tai sinkoutuneet irtokappaleet saattavat lentää silmillesi. Muista oikea työote! Pidä työskennellessäsi sahan kahvoista tukevalla otteella molemmin käsin kiinni. Älä missään tilanteessa työskentele raivaussahalla vain yhdellä kädellä! Peukaloiden ja sormien on oltava kahvojen ympärillä. Kuvatulla otteella pystyt parhaiten pienentämään sivupotkun voimaa ja pitämään sahan hallinnassasi.

11 VAR-Turvamappi / Kortti 3.5 Pensasleikkurin turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Tarkasta etukäteen koko työskentelyalue. Poista kovat esineet, jotka voivat sinkoutua ympäristöön tai tarttua terään. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 3. Varmista ennen käyttöä, että kaikki turvalaitteet ja kahvat on kiinnitetty kunnolla. 4. Tarkasta ja voitele ympäristöystävällisellä teräöljyllä pensasleikkurin terä ennen käyttöä. 5. Vaurioituneet terät vaihdetaan aina pareittain. Jos terät ovat vaurioituneet iskusta, ne annetaan asiantuntijan tarkastettavaksi. 6. Aseta pensasleikkuri tasaiselle alustalle, jossa ei ole irtonaisia kiviä tai muuta ainesta, joka voi lentää leikkurin käynnistyessä. 7. Käynnistä kone käyttöohjeen mukaan. 8. Pidä koneesta käytön aikana molemmin käsin kiinni, seiso tukevassa asennossa ja varmista, että työskentelytilaa on riittävästi. 9. Pidä 10 metrin turvaetäisyys ihmisiin ja eläimiin. 10. Valitse leikkuukorkeus niin, ettei terä osu maahan ja että pystyt käyttämään konetta turvallisessa asennossa. 11. Älä kurottele tai seiso epätasaisella alustalla. 12. Työskentele mieluummin aina kulkien eteenpäin. Jos joudut kulkemaan takaperin, kävele varovasti taaksepäin, ettet kaadu leikurin kanssa. 13. Sammuta moottori välittömästi, jos pensasleikkuri juuttuu kiinni esimerkiksi paksuihin oksiin. Katkaise virta tai jos leikkuri on sähkökäyttöinen, irrota sähköjohto virtalähteestä ennen kun tutkit ja korjaat käyttöhäiriön syyn. Ole erityisen varovainen käynnistäessäsi konetta uudestaan. 14. Työskentelyn päätyttyä laske pensasleikkuri maahan vasta terän liikkeen loputtua. 15. Kone on myös aina sammutettava sen luota poistuttaessa tai siirtyessäsi työkohteelta toiselle. 16. Kuljeta konetta varovasti. Muista suojata terät suojakotelolla kuljetuksen ajaksi. Kanna pensasleikkuria kahvasta. 17. Älä koske jalalla tai kädellä koneen liikkuvia osia niiden olleessa liikkeessä. 18. Terät puhdistetaan ja öljytään jokaisen käyttökerran jälkeen. 19. Säilytetä pensasleikkuria suojakotelossa, ettei terälaitteeseen pääse koskemaan Pensasleikkurityöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Päähinettä suositellaan käytettäväksi, kun työskennellään pensaikon seassa ja aurinkoisella säällä. 3. Suojalasit. Silmälasien käyttäjän on käytettävä soveltuvia suojalaseja, joiden alla laseja voi pitää. 4. Kuulonsuojaimet. 5. Pitkät housut ja vartalonmyötäiset suojavaatteet, joissa ei ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 6. Luistamattomat suojakäsineet. 7. Vankat ja liukumattomat turvajalkineet. 8. Allergioista, esimerkiksi heinänuhasta, kärsivien on syytä käyttää hengityssuojainta. 9. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 10. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 11. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä.

12 VAR-Turvamappi / Kortti Valitse leikkuutekniikka oksan paksuuden mukaan 1. Kallista konetta niin, että teränhampaat ovat pienessä kulmassa kohti pensasta, ja aloita leikkaaminen. Älä painaa terää leikattavaan kohteeseen, liiku vain niin nopeasti kuin terät sallivat. 2. Nuoret versot on paras leikata niittoliikkeenä. Vanhat ja tukevammat pensasaidat on paras katkaista sahausliikkein. Oksat, jotka ovat liian paksuja pensasleikkurilla katkaistaviksi, on sahattava joko käsi- tai moottorisahalla. 3. Pensaiden sivut leikataan aaltomaisella liikkeellä. 4. Älä anna kenenkään pitää kiinni leikattavasta materiaalista leikattaessa

13 VAR-TuRVAmAppi / Kortti 3.6 Moottorisahan turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Tarkasta työalue esteiden varalta. Varmista, ettei terälaipan kärki osu vahingossa oksaan, toiseen puuhun tai muuhun esteeseen sahauksen aikana. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 3. Raivaa työskentelyalue tarvittaessa aluskasvillisuudesta. Älä aloita sahaamista ennen kuin sinulla tukeva työskentelyasento ja suunniteltu reitti esimerkiksi kaatuvan puun alta väistymiseksi. 4. Varmista ennen käyttöä, että kaikki turvalaitteet ja kahvat on kiinnitetty kunnolla. 5. Varmistu ennen moottorin käynnistämistä, ettei teräketju pääse käynnistyksen yhteydessä koskettamaan mihinkään esineeseen tai esteeseen. 6. Varmista, ettei kukaan ole liian lähellä moottorisahaa käynnistäessäsi tai sahatessasi. Varmista, ettei moottorisahan työskentelyalueelle myöskään pääse tulemaan sivullisia tai eläimiä. 7. Pidä saha käynnistäessä tukevasti maata vasten. Työnnä oikea jalkaterä takakahvasta, ja ota vasemmalla kädellä tukeva ote etukahvasta. 8. Käynnistä kone käyttöohjeen mukaan. Ketju ei saa liikkua lainkaan, kun saha käy tyhjäkäyntiä. Jos ketju liikkuu, tyhjäkäyntiä on säädettävä. Ohjeet tähän ovat sahan käyttöohjekirjassa. 9. Älä työskentele työmaalla yksin vaan huolehdi siitä, että huutoetäisyyden päässä on henkilö, joka voi tulla hätätilanteessa avuksesi. 10. Älä kurota sahatessasi tai sahaa kohteita, jotka ovat rinnankorkeutesi yläpuolella. Pidä kehosi riittävän kaukana teräketjusta moottorin käydessä. 11. Älä sahaa puhun kiivenneenä, ellet ole saanut asianmukaista erikoiskoulutusta. 12. Älä sahaa tikkailta. Tikkaat voivat luiskahtaa alta ja sahan hallinta tikkailla on muutenkin vaikeaa. 13. Pysäytä moottori ennen kuin lasket moottorisahan maahan tai ennen kuljetusta. Kone on myös aina sammutettava sen luota poistuttaessa tai siirtyessäsi työkohteelta toiselle. 14. Kanna moottorisahaa kahvasta siten, että sahan terälaippa ja -ketju osoittavat taaksepäin ja äänenvaimennin on itsestäsi poispäin. Kuljeta konetta varovasti. Muista suojata terät suojakotelolla kuljetuksen ajaksi. 15. Pidä sahan kahvat kuivina ja puhtaina. Puhdista kahvat välittömästi, jos niihin on päässyt läikkymään polttoainetta tai öljyä. 16. Tarkista ketjun kireys ja voitelu jokaisen käyttökerran jälkeen. Tarvittaessa kiristä ketju ja lisää ketjuöljyä. 17. Käytä moottorisahaa ainoastaan puun ja puuvalmisteiden sahaamiseen. Älä sahaa metallia, muovia tai muita materiaaleja. 18. Kortissa 7.1 on tarkempia työturvallisuusohjeita puun kaatoon ja karsintaan Moottorisahatyöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Kuulonsuojaimilla ja kasvosuojalla varustettu hyväksytty suojakypärä. Muista, että moottorisahaa ammattimaisesti käyttävien tulisi käydä säännöllisesti kuulotarkastuksessa. 3. Turvahousut, joissa on viiltosuoja. Housun lahkeet työnnetään saappaiden sisään. 4. Pitkähihainen paita tai pusakka, joka suojaa käsivarsia teräviltä oksilta ja sahanpurulta. Vaatteissa ei saa olla riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai oksiin. Älä myöskään työskentele takki auki. 5. Luistamattomat, lämpimät ja tärinää vaimentavat suojakäsineet. 6. Vankat ja liukumattomat turvasaappaat, joissa on teräskuppikärki ja viiltosuoja jalkapöydän päällä. 7. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. Säilytä sitä povitaskussa tai varustevyössä. 8. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 9. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä. Varo vaarallista takapotkua! Jos terälaipan kärki koskettaa ketjun pyöriessä epähuomiossa puuhun, maahan, johonkin muuhun kiinteään esineeseen tai terälaippa jää puristukseen sahattavan puun väliin, saattaa seurauksena olla vaarallinen takapotku. Moottorisaha sinkoutuu tällöin hallitsemattomasti suurella nopeudella ylöspäin tai suoraan kohti sahankäyttäjää. Takapotkussa voit menettää sahan hallinnan, jolloin pahimmassa tapauksessa pyörivä teräketju osuu sinuun. Seurauksena voi olla vakava tapaturma. Takapotkun voi välttää varovaisuudella ja oikealla työtekniikalla. Ketjujarru on tarkoitettu suojaamaan moottorisahan käyttäjää pyörivältä teräketjulta takapotkun varalta ja käynnistyksen aikana. Jarru pysäyttää teräketjun takapotkun sattuessa. Se ei kuitenkaan estä takapotkua tai vähennä sen voimaa.

14 VAR-Turvamappi / Kortti 3.6 Moottorisahan turvallinen käyttö Muista pitää molemmat kädet kiinni sahassa! Pidä moottorin käydessä sahasta tukevalla otteella kiinni oikea käsi takakahvassa ja vasen käsi etukahvassa. Peukaloiden ja sormien on oltava kahvojen ympärillä. Kuvatulla otteella pystyt parhaiten pienentämään takapotkun voimaa ja pitämään sahan hallinnassasi. Älä irrota moottorin käydessä käsiäsi sahan kahvoista. Seiso haara-asennossa, jotta saat hyvän tasapainon, ja aseta vasen jalka hieman oikeaa edemmäksi. Pidä sahatessasi molemmat jalat maassa. Älä sahaa telineiden tai muiden rakennelmien päällä. Älä pidä sahaa liian kaukana itsestäsi, jotta käsivarret ja selkä eivät rasitu turhaan. Älä myöskään seiso suoraan sahan takana vaan hieman viistossa. Kaasuta täysillä kierroksilla ennen sahaamisen aloitusta. Pyri sahaamaan terälevyn tyviosalla. Sahaustyöt tehdään yksin Moottorisahalla sahaaminen on tehtävä yksin. Koska huolehtiminen omasta turvallisuudestasi vaatii kaiken tarkkaavaisuutesi, älä ota samalla vastuuta ylimääräisen, avustavan henkilön turvallisuudesta. Älä anna kenenkään esimerkiksi kannatella sahaamaasi puuta.

15 VAR-Turvamappi / Kortti 3.7 Laadittu Ruohonleikkurin turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Ennen nurmikon leikkausta poista kaikki ylimääräiset esineet työskentelyalueelta. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 3. Varmista ennen käyttöä, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat täysin kiristettyjä. Varmista myös, että terä on kunnolla kiinni. 4. Älä käytä ruohonleikkuria sateella tai kun ruoho on märkää. 5. Käyttäjä vastaa muiden henkilöiden turvallisuudesta työskentelyalueella. Pidä ulkopuoliset ihmiset ja eläimet turvaetäisyydellä ruohonleikkurin ollessa käynnissä. 6. Käynnistä ruohonleikkuri käyttöohjeen mukaan. 7. Älä koskaan nosta ruohonleikkurin takaosaa moottoria käynnistettäessä ja äläkä aseta käsiäsi tai jalkojasi suojakopan alle moottorin ollessa käynnissä. 8. Älä koskaan juokse ruohonleikkuun aikana, vaan kävele rauhallisesti. 9. Leikkaa ruoho aina poikittain kaltevilla pinnoilla, älä koskaan rinteen suuntaisesti. 10. Älä työskentele erittäin jyrkissä rinteissä. Maksimikaltevuus on 15 astetta. 11. Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johdin, jos terä törmää johonkin esteeseen käytön aikana. Pyydä alan ammattilaista tarkistamaan ruohonleikkuri törmäyksen jälkeen. 12. Jos ruohonleikkuri tärisee epänormaalilla tavalla, selvitä syy ja toimita ruohonleikkuri huoltoon. 13. Älä koskaan nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin ollessa käynnissä. 14. Puhdista ruohonleikkuri ja erityisesti moottori, äänenvaimennin ja polttoainetankki ruohosta, ylimääräisestä rasvasta ja muusta liasta välttääksesi tulipalon syttymisen. 15. Käytä paksuja hansikkaita terää kiinnittäessä tai teroittaessa. Varmista että terä on aina hyvässä tasapainossa Ruohonleikkurityöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Päähinettä suositellaan käytettäväksi, kun työskennellään aurinkoisella säällä. 3. Kuulonsuojaimet. 4. Pitkät housut ja vartalonmyötäiset suojavaatteet, joissa ei ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 5. Luistamattomat suojakäsineet, kun käsittelet teriä. 6. Vankat ja liukumattomat turvajalkineet. 7. Allergioista, esimerkiksi heinänuhasta, kärsivien on syytä käyttää hengityssuojainta. 8. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 9. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 10. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä. Sammuta ruohonleikkurin moottori ja irrota sytytystulppa: - ennen mitään korjaus-, tarkastus- tai huoltotoimenpiteitä - ennen koneen kantamista, nostamista tai poiskuljettamista - terien käsittelyn ja huollon yhteydessä - leikkuukorkeuden säädön yhteydessä - aina kun ruohonleikkuri jää valvomatta. 5.

16 VAR-Turvamappi / Kortti 3.8 Ajoleikkurin turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Opettele leikkurin hallintalaitteet ja nopea pysäyttäminen ennen leikkurin käyttöön ottoa. 3. Varmista, että pultit ja mutterit on kiristetty kunnolla ja että koneen suojavarusteet ovat hyvässä kunnossa. 4. Ennen nurmikon leikkausta poista kaikki ylimääräiset esineet työskentelyalueelta. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 5. Pidä ihmiset ja eläimet turvaetäisyydellä ajoleikkurin työskentelyalueelta. Pysäytä ajoleikkuri, jos työskentelyalueelle tulee sivullisia. 6. Älä koskaan kuljeta ajoleikkurilla matkustajia. 7. Käynnistä ajoleikkuri käyttöohjeen mukaan. 8. Älä leikkaa taaksepäin, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Katso aina alaspäin ja taaksepäin ennen peruuttamista ja sen aikana. 9. Hidasta vauhtia ennen käännöstä. 10. Varo kiinteää esinettä kiertäessäsi, etteivät terät osu siihen. Älä koskaan aja tahallisesti esineiden päältä. 11. Varo liikennettä työskennellessäsi lähellä tietä tai ylittäessäsi sitä. 12. Pysäytä ja sammuta leikkuri sekä tarkasta varusteet, jos törmäät johonkin esineeseen. Pyydä alan ammattilaista tarkistamaan ajoleikkuri törmäyksen jälkeen. 13. Pysäytä terät, kun et leikkaa. 14. Älä koskaan tee säätöjä moottorin käydessä. 15. Pysäytä aina terät, kytke seisontajarru, pysäytä moottori ja poista avaimet, ennen kuin poistut ajoleikkurin luota. 16. Ole varovainen lastatessasi ajoleikkuria vaunuun tai kuorma-autoon tai purkaessasi sitä niistä pois. 17. Ole varovainen, kun vedät kuormaa tai käytät raskaita lisälaitteita. 18. Puhdista ajoleikkuri ruohosta, ylimääräisestä rasvasta ja muusta liasta välttääksesi tulipalon syttymisen Ajoleikkurityöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Päähinettä suositellaan käytettäväksi, kun työskennellään aurinkoisella säällä. 3. Suojalasit tai kokovisiiri. Silmälasien käyttäjän on käytettävä soveltuvia suojalaseja, joiden alla laseja voi pitää. 4. Kuulonsuojaimet. 5. Pitkät housut ja vartalonmyötäiset suojavaatteet, joissa ei ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 6. Luistamattomat suojakäsineet, kun käsittelet teriä. 7. Vankat ja liukumattomat turvajalkineet. 8. Allergioista, esimerkiksi heinänuhasta, kärsivien on syytä käyttää hengityssuojainta. 9. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 10. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 11. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä.

17 VAR-Turvamappi / Kortti 3.8 Ajaminen rinteessä: 1. Älä koskaan aja ajoleikkuria maastossa, jonka kaltevuus on yli 15 astetta. 2. Noudata aina erityistä varovaisuutta. 3. Jos et osaa peruuttaa ylös rinnettä tai jos olet epävarma, älä leikkaa rinnettä. 4. Leikkaa ylös- ja alaspäin, älä sivuttain. 5. Älä aja uomien, kuoppien tai kohoumien yli. Epätasaisessa maastossa ajoleikkuri kaatuu helposti. 6. Älä leikkaa reunojen, ojien ja töyräiden läheltä. Ajoleikkuri voi pyörähtää ympäri, jos pyörä luiskahtaa jyrkänteen tai ojan yli tai jos reuna pettää. 7. Aja aina tasaisesti ja hitaasti. Älä muuta äkkinäisesti nopeutta tai ajosuuntaa. Jos kääntyminen on välttämätöntä, käännä hitaasti ja jos mahdollista vähitellen alaspäin. 8. Vältä käynnistämistä tai pysäyttämistä rinteissä. 9. Älä leikkaa märkää ruohoa. Pyörät voivat menettää pitonsa liukkaalla ruoholla ja ajoleikkuri lähteä luisuun. 10. Jos renkaat alkavat luistaa, pysäytä terät ja aja hitaasti rinnettä alaspäin.

18 VAR-Turvamappi / Kortti 3.9 Laadittu Lehtipuhaltimen turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Tarkasta lehtipuhallin ennen sen käyttöä, erityisesti äänenvaimennin, ilmanottoaukot ja ilmansuodatin. Irrota mahdollisesti kiinnitarttuneet roskat haravalla tai harjalla ennen käyttöä. 3. Tarkasta etukäteen koko työskentelyalue. Poista kaikki kivet, lasinkappaleet, naulat, metallilangat ja muut kovat esineet, jotka voivat sinkoutua ympäristöön. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 4. Varmista, että ihmiset ja eläimet ovat vähintään 15 metrin päässä koneesta työn aikana. Kun useita lehtipuhaltimia käytetään samassa paikassa, on käyttäjien välisen turvaetäisyyden oltava vähintään 15 metriä. 5. Varmista ennen käyttöä, että kaikki turvalaitteet ja kahvat on kiinnitetty kunnolla. 6. Jos työskentelyalue on pölyinen, kastele se ennen lehtipuhaltimen käynnistämistä tai käytä kastelulisälaitetta. 7. Jos käytät lehtipuhallinta keräämiseen, tarkasta ennen käynnistämistä, että keräyssäkki on ehjä ja että sen vetoketju on kiinni. Älä koskaan käytä rikkonaista säkkiä, sillä säkistä ulossinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vaaratilanteita. 8. Käynnistä kone käyttöohjeen mukaan. 9. Nosta käynnissä oleva kone varovasti selkään. Tarkista valjaiden säädöt ja kiinnitys ennen työskentelyn aloittamista. 10. Käytä lehtipuhallinta aina maassa seisoen. Lehtipuhallinta ei saa käyttää esimerkiksi tikkailla tai telineillä seisten. 11. Älä suuntaa ilmasuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti. Käytä sekä puhallusputkea että suutinta niin, että ilmasuihku suuntautuu mahdollisimman lähelle maata. Pidä silmällä lapsia, kotieläimiä, avoimia ikkunoita ja autoja. 12. Muista, että katalysaattoriäänenvaimennin on erittäin kuuma sekä käytön aikana että pysäyttämisen jälkeen. Tämä koskee myös joutokäyntiä. Kosketus voi aiheuttaa palovammoja. Huomioi myös tulipalon vaara! 13. Sammuta moottori ennen lisävarusteiden tai muiden osien asennusta tai irrottamista. 14. Huollon aikana on moottorin oltava sammutettuna ja pysäytin asennossa STOP. 15. Puhdista lehtipuhallin käytön jälkeen Lehtipuhallintyöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Päähinettä suositellaan käytettäväksi, kun työskennellään pensaikon seassa tai aurinkoisella säällä. 3. Suojalasit. Silmälasien käyttäjän on käytettävä soveltuvia suojalaseja, joiden alla laseja voi pitää. 4. Kuulonsuojaimet. 5. Pitkät housut ja vartalonmyötäiset suojavaatteet, joissa ei ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 6. Luistamattomat suojakäsineet. 7. Vankat ja liukumattomat turvajalkineet. 8. Hengityksensuojain pölyisellä työalueella tai jos kärsii allergiasta, kuten heinänuhasta. 9. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 10. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 11. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä.

19 VAR-Turvamappi / Kortti 3.10 Reppuruiskun turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin sekä korttien 8.1 ja 8.2 kasvinsuojelutöiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin. 2. Vain riittävästi koulutetut käyttäjät saavat käyttää reppuruiskua ja lisäksi heillä on oltava ammattipätevyys, joka tarvitaan erikoisesti sumutettavien kemikaalien käsittelyä varten. 3. Älä käytä reppuruiskua, jos tuuli on riittävän voimakas kuljettamaan kemikaaleja turva-alueen yli. 4. Kokoa ja säädä reppuruisku, ruiskuputki, suutin ja venttiilit käyttöohjeiden mukaan. 5. Varmista, että ihmiset ja eläimet ovat vähintään viiden (5) metrin päässä työskentelyalueesta. 6. Täytä säiliö käyttöohjeiden mukaan. Älä koskaan ylitä torjunta-ainevalmistajan antamia annosteluohjeita. Sulje säiliön kansi tiukasti kiinni käsin, älä käytä työkaluja. 7. Aseta reppuruisku selkääsi. Tarkista valjaiden säädöt ja kiinnitys ennen työskentelyn aloittamista. 8. Ruiskuta kemikaalia tasaisesti pitäen suutin senttimetrin etäisyydellä käsiteltävästä pinnasta. 9. Huolehdi, että suuntaat suihkun poispäin ihmisistä, eläimistä ja muista kohteista. 10. Estä sivullisia koskemasta tai käyttämästä reppuruiskua. 11. Älä avaa ruiskua, kun siellä vielä on painetta. Päästä ylimääräinen paine ruiskun kautta pois, tyhjennä säiliö ja puhdista se huolellisesti sekä huuhtele säiliö vedellä ruiskuttaen se suuttimen läpi jokaisen käytön jälkeen. Älä tyhjennä ylijäänyttä nestettä viemäriin. 12. Käytä venttiilien, ruiskuputken ja suuttimen puhdistamiseen puhdasta, kirkasta vettä ja tarvittaessa hieman astianpesuainetta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät liuottavia aineita tai bensiiniä! 13. Tarkista ennen varastointia, että säiliö on kunnolla tyhjennetty ja puhdistettu. Ruiskua ei saa säilyttää kylmässä ja kosteassa paikassa eikä suorassa auringonpaisteessa. 14. Vanhat sähkökäyttöiset reppuruiskut, akut ja niiden osat kuluvat luokkaan vaarallinen jäte ja siksi se on luovutettava jätekeskukseen, joka on erikoistunut tämän tyyppisen jätteen käsittelyyn Kasvinsuojelutyöskentelyn suojavarusteet: 1. Tarkasta torjunta-aineen tuoteselosteesta, millaisia suojaimia on tarpeen käyttää. Varaudu ainakin kohtien 2-11 suojatoimenpiteisiin. 2. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 3. Päähine tai haalarin huppu. 4. Suojalasit. Silmälasien käyttäjän on käytettävä soveltuvia suojalaseja, joiden alla laseja voi pitää. 5. Pitkät housut ja pitkähihainen paita tai takki tai suojahaalari. Vaatteissa ei saa ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 6. Luistamattomat ja syövyttäviä kemikaaleja kestävät neopreenista, nitriili- tai butyylikumista valmistetut suojakäsineet. 7. Vankat ja liukumattomat kumisaappaat. Housun lahkeet vedetään saappaan päälle. 8. Hengityksensuojain torjunta-aineen tuoteselosteen mukaan. Hengityssuojaimeksi ei kelpaa paperi- tai kuitukankainen kertakäyttösuojain. 9. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 10. Varaa runsaasti puhdasta vettä mukaan ja silmähuuhde. 11. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 12. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin kasvinsuojelutyötä käyttävä. Ruiskutusliuoksen valmistus Noudata ruiskutettavan liuoksen valmistuksessa aina valmistajan ohjeita. Varotoimenpiteet voivat vaihdella tuotteesta toiseen. Käytä säiliöön lisättävän valmisteltavan liuoksen laskentaan kaavaa: Tuotteen laimennussuhde (g/l) x Laimennetun liuoksen määrä (l) = Tuotteen määrä (g)

20 VAR-Turvamappi / Kortti 3.11 Laadittu Henkilönostimen turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Valitse käyttöösi varmuuden vuoksi kokoluokkaa suurempi nostin kuin arvioit tarvitsevasi. 3. Asenna nostin tasaiselle ja kantavalle maapohjalle. Tarkasta alustan kantavuus ennen nostimen käyttöä. Alustan kantavuutta parannetaan nostimen jalkojen alle sijoitettavilla isoilla tukilevyillä. Huomioi, että roudan sulaminen ja vesisade voivat heikentää maapohjan kantavuutta. 4. Asenna ja käytä nostinta käyttöohjeiden mukaan. 5. Älä käytä nostinta kovassa tuulessa. 6. Älä käytä nostinta, kun korissa on ylikuormaa. 7. Tarkasta, että nostin on vaakasuorassa. 8. Pidä työtaso puhtaana ja siistinä. Poista tarpeettomat tavarat, lumi, jää ja lika työtasolta. 9. Käytä nostinta harkiten ja rauhallisesti. Liikkeiden nopeat pysäytykset aiheuttavat kaatumisriskin. 10. Älä kurkota korin reunojen ulkopuolelle. 11. Älä käytä tikkaita työkorissa. 12. Työskenteleminen nostimella korkeajännitelinjojen läheisyydessä on kielletty. Jos työskentelet eristämättömien matalajännitelinjojen läheisyydessä, työkori tai muu osa nostimesta pidetään vähintään 1,5 metrin päässä linjasta. 13. Työtason liikuttelun aikana turvallisin sijaintipaikka on tason sisäreuna. 14. Älä siirrä nostinta kuormitettuna ellei sitä ole suunniteltu henkilökuormalla siirrettäväksi. 15. Älä käytä nostinta tavara- tai henkilöhissinä. 16. Katso ennen työtason laskemista, että alusta on vapaa. 17. Älä poistu korista, ennen kuin nostin on kuljetusasennossa. 18. Ennen kun poistut nostimen luota, varmista etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään nostinta. Ota avaimet mukaan. 19. Älä käytä nostinta työmaalla yksin. Varmistu aina, että lähelläsi on työtovereita, jotka hätätapauksen sattuessa pystyvät ajamaan korissa työskentelevän henkilön alas Henkilönostintyöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Suojakypärä. 3. Henkilökohtaiset putoamissuojaimet teleskooppi- ja nivelpuominosturin henkilönostokorissa. 4. Vartalonmyötäiset suojavaatteet, joissa ei saa ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 5. Luistamattomat suojakäsineet. 6. Vankat ja liukumattomat turvajalkineet. 7. Muut suojavarusteet työtehtävän mukaan. 8. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 9. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 10. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä. Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen. Jotta työnantaja voi antaa luvan työntekijälle käyttää henkilönostinta, hänen on joko itse tai käyttäen henkilönostimien turvalliseen käyttöön erityisesti perehtynyttä henkilöä, varmistuttava, että työntekijä on saanut koulutusta henkilönostimen käyttöön. Nostinta saa käyttää yli 18-vuotiaat.

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

STIGA PARK 107M 8211-3036-02

STIGA PARK 107M 8211-3036-02 STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneessa

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

A u"ro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa

A uro*r. Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattom,ia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa a,,t 1(5) ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPAAN KAYTTÖOHJE Lue käyttöohje ennen ERASURE trirnmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASU REN trimmeripään

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa

TIMCO TIMCO. Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Siirrettävä työpiste, jossa 7 vetolaatikkoa TIMCO Ominaisuudet Tilava siirrettävä työpiste auttaa pitämään työkalut järjestyksessä ja nopeuttaa työntekoa. Kestävät pyörät liikuttavat työpistettä

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä. Esittelijän nimi

Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä. Esittelijän nimi Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä Esittelijän nimi SISÄLTÖ 1. Tausta ja tavoitteet 2. Sähköverkon rakenteet 3. Vaaratilanteiden läpikäynti 4. Henkilövahingon sattuessa 5. Yhteenveto 1. TAUSTA

Lisätiedot

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO MERKKIEN SELITYKSET

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0

CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 45S COMBI EL 45 COMBI EL COLLECTOR 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 COLLECTOR 45 COMBI EL 45S COMBI EL 71503821/0 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503821/0 29-12-2003 17:33 Pagina 2 2 CG

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta.

Tarkista puunrunko lian, kivien ja vanhojen ruuvien varalta estääksesi sahan ketjua rikkoutumasta. LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT UUTTA GRANBERG-SAHALAITOSTA. SÄHKÖTYÖKALUJEN, KUTEN MOOTTORISAHOJEN, KÄYTTÖ VOI OLLA VAARALLISTA JA TUO MUKANAAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN VAARAN.

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA

PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA KESMAC 23.4.2013 PÖNTTÖSORVI PÖNTTÖSORVI KÄYTTÖ - OHJEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. TEKNINEN ERITTELY 3. TURVALLISUUSOHJEET JA KÄYTTÖ 4. VALOKUVAT 5. HUOLTO 6. KUITTAUS TURVAOHJEISTA 2013-04-23

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka. Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho

Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka. Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho Vauriopuiden korjuu ja hakkuutekniikka Koulutusaineisto pelastuslaitokselle MHY Kalajokilaakso, Jaakko Aho Työnjako Pelastuslaitos huolehtii terveyttä ja omaisuutta uhkaavan vaaran torjunnasta Yleisten

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-05

DEUTSCH. Silent 40 El 8211-3427-05 DEUTSCH D Silent 40 El 82-427-05 SVENS S 2 x (Ø 65 mm) 2 x (Ø 90 mm) (Ø 65 mm) (Ø 90 mm) D 8x D G 8x. 2. C E 8x O x R N x O x P x N P x. 4. S SVENS 5. 65 mm 90 mm Ø 65 mm Ø 90 mm 2 D E E G 2 D 6. 7. 4

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Biomaja Nordic Oy Töyrykatu 11 FI RIIHIMÄKI

Biomaja Nordic Oy Töyrykatu 11 FI RIIHIMÄKI BIOMAJA WCL -yleisövessa Luettava ennen Biomajan käyttöönottoa Sisällysluettelo s. Paikoitus 2 Portaiden asennus 3 Sähköjärjestelmä 4 Audiojärjestelmä 5 Kuivikekäymälä 6 Ajovalmius 7 Biomaja Nordic Oy

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje

8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje 8-kulmainen viherhuone 4,5m2 Asennusohje LUE KAIKKI OHJEET HUOLELLA ENNEN ASENNUSTA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Maahantuoja: Horisont Enterprises Ltd Oy Atomitie 5 B, 00370 Helsinki 09-6866720

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä

Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä Sähköä ilmassa! Turvallisuus ilmajohtojen lähellä työskenneltäessä Työmailla sähkölinjojen läheisyydessä on vakava sähköiskun vaara. Varmista työmaan ympäristön ja kuljetusreitin turvallisuus etukäteen*.

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Liikuntaohjelma: viikot 1-6

Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Liikuntaohjelma: viikot 1-6 Tässä on erinomainen koko kehoa hyödyntävä liikuntaohjelma, joka tarkoitettu aloittelijoille. Se sopii täydellisesti normaaliin elämäntyyliin, sillä voit harjoitella koska sinulle

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008

Käyttöohjeet. Radio-ohjattava vene RC FT008 Radio-ohjattava vene RC FT008 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolella. Lähde ottamaan ulapasta mittaa tämän heti käyttövalmiin, huippuhauskan radioohjattavan veneen kanssa! RC FT008 on täydellinen

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät

MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT. Hankkeeseen ryhtyvät MAATILAN RAKENNUSTYÖMAAN TURVALLISUUSJOHTAMISEN TEKIJÄT Hankkeeseen ryhtyvät Maatilan rakennustyömaa on yhteinen työpaikka Yksi kokonaisuutta hallitseva työnantaja Työpaikka, jossa toimii useampi kuin

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen k äyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten ett ä vedät

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia.

PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET. Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. PUUTARHAVAJA METALLIA KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET Asentamiseen tarvitaan kaksi ihmistä ja asennus vie aikaa 2-3 tuntia. ENNEN KUIN ALOITAT: Ennen vajan kokoamista tarkasta paikalliset rakennusmääräykset vajan

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia.

Metallinen halkovaja. KÄYTTÖOHJE/ asennusohje. Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. Metallinen halkovaja KÄYTTÖOHJE/ asennusohje Asennukseen tarvitaan kaksi henkilöä ja siihen menee 1 2 tuntia. 1 ENNEN TYÖN ALOITTAMISTA Käyttöohje Ennen halkovajan kokoonpanoa tarkista rakennuslaissa säädetyt

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

STIGA PARK 92 M 107 M

STIGA PARK 92 M 107 M STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-04 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9. 13. 10. 14. R L 11. 15. Z L+R A+5 A B+5 B Y X W V 12. 16. 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo KÄYTTÖOHJE 49cc Crossi mopo Tekniset tiedot 1. Moottori: 49cc, 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen/ 2-tahti. 2. Bensiini: lyijytön bensa + 2-tahtiöljyn sekoitus. 3. Käynnistin: manuaalinen (vetonaru) 4.

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 96899930/LZ5C joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 968999343 TRD5 TunnelRam -leikkuulaite, 968999344 TRD6 TunnelRam -leikkuulaite, 968999348 CD5 Combi -leikkuulaite,

Lisätiedot

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita

Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Tämä on perusohje sinulle, joka asut vastaanottokeskuksen vuokraamassa asunnossa. Asumiseen liittyviä ohjeita Asuminen vastaanottokeskuksen asunnossa Vastaanottokeskus järjestää sinulle tilapäisen majoituksen

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Siirrettävät henkilönostimet

Siirrettävät henkilönostimet Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 31 Työsuojeluhallinto Siirrettävät henkilönostimet Turvallisen käytön ohjeet Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 31 Siirrettävät henkilönostimet Turvallisen käytön ohjeet TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET HK05 HK20 HIEKOITUSKAUHAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla

Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Hygienia ja tuoteturvallisuus osa päivittäistä työrutiinia Sucros Oy:n tehtaalla Tämä esite on tarkoitettu SUCROS Oy:n henkilöstölle, ulkopuoliselle työvoimalle, vieraille sekä muille henkilöille, jotka

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 968999306/IZC Leikkuulaitteena: 96899934 TRD48 TunnelRam-leikkuulaite tai 968999347 CD48 Combi-leikkuulaite Asennus Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen

Lisätiedot