turvamappi Koonnut Hanna Tajakka 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "turvamappi Koonnut Hanna Tajakka 2012"

Transkriptio

1 turvamappi Koonnut Hanna Tajakka 2012

2 sisältö 1 JOHDANTO 2 TYÖTURVALLISUUSVASTUUT JA -VELVOLLISUUDET KORTTI 2.1 Työnantajan työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet KORTTI 2.2 Työntekijän työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet 3 TYÖTURVALLISUUS KONE- JA LAITETÖISSÄ KORTTI 3.1 Työkoneiden yleiset työturvallisuusohjeet KORTTI 3.2 Konetöihin liittyvät käsimerkit KORTTI 3.3 Siimaleikkurin turvallinen käyttö KORTTI 3.4 Raivaussahan turvallinen käyttö KORTTI 3.5 Pensasleikkurin turvallinen käyttö KORTTI 3.6 Moottorisahan turvallinen käyttö KORTTI 3.7 Ruohonleikkurin turvallinen käyttö KORTTI 3.8 Ajoleikkurin turvallinen käyttö KORTTI 3.9 Lehtipuhaltimen turvallinen käyttö KORTTI 3.10 Reppuruiskun turvallinen käyttö KORTTI 3.11 Henkilönostimen turvallinen käyttö KORTTI 3.12 Kauhakuormaajan turvallinen käyttö KORTTI 3.13 Kaivinkoneen turvallinen käyttö KORTTI 3.14 Liuku- tai runko-ohjatun pienkuormaajan turvallinen käyttö KORTTI 3.15 Lumilingon turvallinen käyttö KORTTI 3.16 Puutarhajyrsimen turvallinen käyttö KORTTI 3.17 Tärylevyn turvallinen käyttö KORTTI 3.18 Kantojyrsimen turvallinen käyttö KORTTI 3.19 Kulmahiomakoneen (laikkaleikkurin) turvallinen käyttö KORTTI 3.20 Sirkkelin (pöytäsahan tai rakennussahan) turvallinen käyttö KORTTI 3.21 Poltto- ja voiteluaineen turvallinen käsittely 4 TYÖTURVALLISUUS KAIVU- JA TÄYTTÖTÖISSÄ KORTTI 4.1 Kaivu- ja täyttötöiden yleinen työturvallisuus KORTTI 4.2 Kaivutöiden työturvallisuus KORTTI 4.3 Täyttötöiden työturvallisuus 5 TYÖTURVALLISUUS KIVITÖISSÄ KORTTI 5.1 Kivitöiden työturvallisuus 6 TYÖTURVALLISUUS ALUEVARUSTEIDEN ASENNUSTÖISSÄ KORTTI 6.1 Aluevarusteiden (leikkivälineiden, ulkokalusteiden yms.) asennustyön työturvallisuus 7 TYÖTURVALLISUUS PUUNKAATOTÖISSÄ KORTTI 7.1 Puunkaatotyön työturvallisuus 8 TYÖTURVALLISUUS KASVINSUOJELUTÖISSÄ KORTTI 8.1 Kasvinsuojeluaineiden turvallinen käsittely ja varastointi KORTTI 8.2 Suojautuminen ja työskentely kasvinsuojelutöissä 9 TYÖTURVALLISUUS TYÖSKENNELTÄESSÄ LIIKENNEALUEELLA KORTTI 9.1 Suojavarusteet työskenneltäessä liikennealueella KORTTI 9.2 Liikenteenohjaus työskenneltäessä liikennealueella KORTTI 9.3 Konetyöskentely liikennealueella 10 TYÖTURVALLISUUS JA SUOJAIMET KORTTI 10.1 Suojainten käyttö viherrakennusja ylläpitotöissä 11 PERUSKORJAUSKOHTEEN TYÖTURVALLISUUS KORTTI 11.1 Asukas- ja käyttäjäturvallisuus peruskorjauskohteissa 12 RUUMIILLISESTI RASITTAVIEN TÖIDEN TYÖTURVALLISUUS KORTTI 12.1 Ergonomia KORTTI 12.2 Tärinältä suojautuminen KORTTI 12.3 Kylmyydeltä ja kuumuudelta suojautuminen

3 sisältö 13 PÄIHTEET JA HUUMAUSAINEET TYÖPAIKALLA KORTTI 13.1 Päihteet, huumausaineet ja työturvallisuus 14 ENSIAPU TYÖMAALLA KORTTI 14.1 Hätäilmoituksen teko KORTTI 14.2 Haavan sitominen KORTTI 14.3 Hengitysteiden avaus KORTTI 14.4 Verenvuodon tyrehdytys KORTTI 14.5 Palovamman hoito KORTTI 14.6 Tajuttoman elvytys KORTTI 14.7 Myrkytys 16 LISÄTIETOJA 17 LOMAKKEET KORTTI 17.1 Koneiden käytön koulutus- ja perehdytyskortti KORTTI 17.2 Työtehtävän koulutus- ja perehdytyskortti KORTTI 17.3 Tapaturma-/vaaratilanneilmoituslomake KORTTI 17.4 Työmaan turvallisuussuunnitelma KORTTI 17.4 Turvamapin kuittauslomake 15 TYÖTURVAKORTIT KORTTI 15.1 Ensiapu (EA) 1 ja 2 kortit KORTTI 15.2 Tieturvakortit 1 ja 2 KORTTI 15.3 Työturvallisuuskortti KORTTI 15.4 Tulityökortti

4 Johdanto Viheraluerakentajat ry:n TURVAMAPPI Vastuu työmaan ja sen ympäristön työturvallisuudesta on yksiselitteisesti työnantajalla. Tänä päivänä työmaita koskevia työturvallisuuteen liittyviä säädöksiä on todella paljon. Tästä syystä Viheraluerakentajat ry:n hallitus päätti tehdä Turvamapin jäsenten käyttöön. Turvamappi on tarkoitettu työnantajan ja henkilöstön vapaaseen käyttöön. Ohjeet on laadittu pdf-muotoon, joten jokainen voi tulostaa kortit itse ja selata niitä tietokoneella. Toivottavaa on, että jokainen Varrilainen tulostaa nämä työturvallisuuskortit työntekijöidensä käyttöön mappeihin. Idea työturvallisuusohjeiden kokoamisesta mahdollisimman helposti luettavaan korttimaiseen muotoon tuli jäsenyritykseltämme Pihavisio Oy:ltä. Kiitos mainiosta ideasta Maria Itkoselle. Turvamapin huolellisesta, tarkasta ja monipuolisesta kokoamisesta on vastannut Hanna Tajakka. Korttien selkeän ja helppolukuisen taiton teki Agneta Järvenpää. Lämmin kiitos molemmille! Jos huomaat puutteita, virheitä tai sinulla on idea uudesta kortista, ota yhteyttä allekirjoittaneeseen. Koska kortit ovat pdf-muodossa, niitä on helppo päivittää ja pitää ajan tasalla. Helsinki, Seppo Närhi Toiminnanjohtaja Viheraluerakentajat ry Tutkija Susanna Lehvävirta viherkatolla asianmukaisin turvavarustein pukeutuneena. Kuva Seppo Närhi

5 VAR-Turvamappi / Kortti 2.1 Työnantajan työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet 1. Työnantaja vastaa työpaikan ja työympäristön työturvallisuudesta. 2. Työnantaja varmistaa aineelliset ja toiminnalliset edellytykset, kuten pätevien esimiesten valinnan ja selkeän tehtäväjaon vahvistamisen. 3. Työnantaja huolehtii työsuojeluohjeiden ja toimintamallien suunnittelusta, toteutuksesta ja ajan tasalla pitämisestä. 4. Työnantaja vastaa turva- ja suojavarusteiden sekä koneiden ja laitteiden hankinnasta ja kunnossapidosta. 5. Työnantaja vastaa koneiden ja laitteiden kunnon valvonnasta ja seurannasta. 6. Työnantaja vastaa tarvittavien turvavarusteiden toimittamisesta henkilöstölle ja suojalaitteiden asentamisesta laitteille. 7. Työnantaja huolehtii työnopastuksesta. Muun muassa kaikkia käyttäjiä on opastettava koneiden käytössä. Myös opetusta ja ohjausta koneiden säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta on annettava. 8. Työnantaja vastaa työsuojelutoiminnan valvonnasta kokonaisuudessaan. 9. Työsuojelutoimet on voitu työpaikan koosta riippuen hajauttaa ylimmälle johdolle, keskijohdolle ja työnjohdolle. Vastuunjako selvitetään erikseen työolosuhteiden pohjalta ja kirjataan työsuojelun toimintaohjelmaan. 10. Työntekijän esimiehellä on työturvallisuuden juridinen vastuu. Rakennustyömaalla vastuu on työntekijän oman esimiehen lisäksi myös päätoteuttajan työsuojelusta vastaavalla esimiehellä ja rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorilla. 11. Työnantaja vakuuttaa työntekijänsä työtapaturmien ja ammattitautien varalta lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Työnantaja maksaa tapaturmavakuutusmaksut. 12. Työturvallisuuteen voidaan puuttua rikoslainkeinoin asemasta riippumatta. Tiimityön työsuojeluvastuu Tiimityössä työsuojeluvastuu säilyy työnantajan edustajilla. Jos työntekijät työskentelevät ilman välitöntä työnjohtoa, työsuojeluvastuu siirtyy ylemmille esimiehille. Heidän on huolehdittava siitä, että tiimissä työskentelevillä on tarpeellinen työsuojeluosaaminen. Alihankintatyön työsuojeluvastuu Alihankintatöissä työn johto ja valvonta sekä työsuojeluvastuu säilyvät alihankintaa tekevällä työnantajalla. Alihankintatyön tilaavan työnantajan huolehtii, että alihankintatyönantaja ja hänen työntekijänsä saavat riittävät tiedot työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Myös alihankintatyönantaja pitää tilaajatyönantaja ajan tasalla työhönsä liittyvistä työturvallisuusasioista. Työsuojeluun liittyvät vastuusuhteet kirjataan tilaajatoimittajasopimuksiin. Vuokratyön työsuojeluvastuu Työvoimaa vuokralle antava työnantaja vastaa työsuojelun perusvelvoitteista kuten työterveyshuollon järjestämisestä. Työn teettävä työnantaja vastaa työn tekemisen edellytyksistä ja olosuhteista omalla työpaikallaan. Kun työn johto ja valvonta siirtyvät työn teettäjälle, siirtyy teettäjälle myös vastuu työhön liittyvästä työsuojelusta. Turvallisuuskoordinaattori Rakennuttaja nimeää rakennushankkeelle turvallisuuskoordinaattorin, joka vastaa valmistelu-, suunnittelu- ja toteutusvaiheessa turvallisuuteen ja terveyteen liittyvien, rakennuttajalle säädettyjen toimenpiteiden yhteensovittamisesta. Turvallisuuskoordinaattorin tehtäviä ovat: 1. Varmistaa hankkeen eri osapuolten välinen yhteistyö työturvallisuutta koskevissa asioissa. 2. Huolehtia, että hankkeeseen on laadittu turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet kirjallisina. 3. Valvoa, että edellä mainitut asiakirjat pidetään ajan tasalla ja seurata niiden täytäntöönpanoa. 4. Huolehtia, että rakennuttaja on laatinut suunnittelijoille kirjallisen toimeksiannon työturvallisuuden huomioon ottamisesta suunnittelussa. 5. Tehdä yhteistyötä päätoteuttajan kanssa työturvallisuutta koskevassa toteutuksen suunnittelussa ja varmistaa, että päätoteuttaja huolehtii työturvallisuuteen liittyvistä velvoitteista. 6. Luoda menettelyt ja varmistaa, että työmaalla käytetään henkilötunnisteita. 7. Huolehtia, että rakennuskohteen ylläpitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja korjaamiseen liittyvien töiden työturvallisuusohjeet on laadittu. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävien hyvä hoitaminen edellyttää henkilökohtaista osallistumista aloituskokouksiin, suunnittelu- ja työmaakokouksiin sekä osaltaan huolehtimista, että niissä edellytetyt työturvallisuutta koskevat velvoitteet hoidetaan. Turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen ei vähennä päätoteuttajan ja suunnittelijoiden vastuita.

6 VAR-Turvamappi / Kortti 2.2 Työntekijän työturvallisuusvastuut ja -velvollisuudet 1. Työntekijän velvollisuus on noudattaa annettuja työ- ja toimintaohjeita. 2. Työntekijän vastuulla on käyttää hänelle annettuja turvavarusteita. 3. Työntekijän on käytettävä koneita ja työvälineitä asianmukaisesti ja oikein. 4. Työntekijän on noudatettava järjestystä ja siisteyttä. 5. Työntekijä ei saa ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois päältä koneeseen, työvälineeseen tai muuhun laitteeseen taikka rakennukseen asennettua turvallisuus- tai suojalaitetta. 6. Työntekijän on huolehdittava omasta ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja ilmoitettava esimiehelle havaitsemistaan vaaroista ja epäkohdista. 7. Työntekijän on vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua. 8. Työntekijöillä on oikeus tehdä työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevia ehdotuksia työnantajalle ja saada niistä palautetta. 9. Työntekijää voidaan työturvallisuuden laiminlyömisestä rankaista. Lain noudattamatta jättäminen on myös varoitusja irtisanomis- ja työsuhteen purkuperuste. 10. Työturvallisuuteen voidaan puuttua rikoslainkeinoin asemasta riippumatta.

7 VAR-Turvamappi / Kortti 3.1 Työkoneiden yleiset työturvallisuusohjeet 1. Tutustu koneen käyttöohjeeseen ja työpaikkasi yleisiin työturvallisuusohjeisiin ohjeisiin ennen koneen käyttöä. Ennen kuin käynnistät koneen tai laitteen, varmista, että ymmärrät ohjeet. Pidä koneen käyttöohjeet aina saatavilla käytön aikana! 2. Varmista, että olet saanut asianmukaisen työkoneen tai -laitteen käytännön käyttökoulutuksen ja perehdytyksen. 3. Opettele hallitsemaan työkoneesi ja -laitteesi eri tilanteissa. 4. Ennen työn aloittamista, selvitä itsellesi työskentelyalueen nimi ja osoite mahdollista hätätapausta varten. 5. Varmista, että työmaalla on saatavilla ensiapulaukku. 6. Käytä koneen tai laitteen vaatimia suojavälineitä ja -vaatteita. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 7. Tarkista, että kone on ehjä ja kaikki osat ja suojukset ovat paikallaan. Rikkinäinen osa täytyy välittömästi vaihtaa uuteen. 8. Tarkista, että ilmansuodatin on puhdas. 9. Älä koskaan käytä konetta, jonka äänenvaimennin on huonossa kunnossa. Äänenvaimennin sisältää kemikaaleja, jotka saattavat olla karsinogeenisiä. Vältä kosketusta näihin osiin, mikäli käsittelet vaurioitunutta äänenvaimenninta. 10. Tarkista ja täytä polttomoottorikoneiden polttoaine- ja öljysäiliöt kortin 3.21 ohjeiden mukaan. 11. Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö edellyttää hyvää terveyttä ja henkistä vireyttä. Virhearvioinnit tai virheelliset työskentelytavat saattavat koitua kohtalokkaiksi. Jos epäilet, ettei terveydentilasi salli konetyön tekemistä, käy lääkärin vastaanotolla ennen työhön ryhtymistä. 12. Älä käytä koneita väsyneenä, sairaana, tai jos olet nauttinut alkoholia tai lääkkeitä, jotka hidastavat refleksejä ja/tai heikentävät huomiokykyä, tasapainoaistia tai näkökykyä. 13. Noudata kortin 12.1 työergonomiaohjeita. 14. Joidenkin koneiden, kuten siimaleikkurin, raivaussahan, pensasleikkurin ja ruohonleikkurin, käyttö on laissa määritelty nuorille vaaralliseksi työksi, siksi alle 16-vuotias ei saa käyttää tällaisia koneita lainkaan. 16 vuotta täyttäneet saavat työskennellä tällaisilla koneilla huolellisen henkilökohtaisen perehdytyksen jälkeen. 15. Varmista työskentelyalueen hyvä näkyvyys. Älä käytä työkoneita tai -laitteita puutteellisessa valaistuksessa tai jos et kunnolla näe, mitä teet. 16. Ota heti yhteyttä työnjohtajaasi, jos olet epävarma koneen käytöstä, kone rikkoontuu, sairastut, loukkaannut tai muuten tarvitset ohjeita. 17. Pidä laite ja siihen kiinnitetyt ohjetarrat puhtaina. Uusi kaikki irronneet ja vaikeasti luettavat tarrat. Tarroissa on tärkeitä käyttöohjeita ja varoituksia. 18. Huolehdi, että koneen tai laitteen määräaikaishuollot tehdään ajallaan. Älä käytä puutteellisesti koottua, huoltamatonta tai asiantuntemattomasti korjattua konetta tai laitetta. 19. Käyttäjä saa tehdä vain ohjekirjassa luetellut huolto- Sähkökäyttöisten koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö: 1. Käytä sähkökäyttöisen koneiden jatkojohtoina vain sähköjohtoja, jotka sopivat ulkokäyttöön ja ovat ehjiä. 2. Tarkasta pistoke irrotettuna sähköjohto ja kaikki liitännät näkyvien vaurioiden varalta, ennen kuin alat käyttää konetta. 3. Jos käytät jatkojohtoa, tee johtojen yhtymäkohtaan lenkki. Yli 30 metrin pituiset jatkojohdot heikentävät koneen suorituskykyä. 4. Siirrä sähköjohto pois työskentelyalueelta. 5. Älä käytä sähkökäyttöistä konetta tai laitetta sateella, kosteilla alueilla tai lähellä vettä. 6. Irrota sähkökäyttöisten koneiden ja laitteiden pistoke pistorasiasta ennen kuin huollat, korjaat, puhdistat tai siirrät konetta. Älä käynnistä tai käytä polttomoottoria suljetussa tilassa. Pakokaasujen hiilimonoksidi on runsaammin hengitettynä tappavan myrkyllistä. Noudata poltto- ja voiteluaineiden käsittelyssä kortin 3.21 ohjeita. toimenpiteet. Muita huoltoja tai korjauksia varten kone tai laite toimitetaan huoltoliikkeeseen. Älä tee omia virityksiä koneeseen tai laitteeseen! 20. Käytä varaosina ainoastaan valmistajan suosittelemia tai hyväksymiä varaosia. 21. Koneita ja laitteita saa käyttää vain käyttöohjeissa mainittuihin käyttötarkoituksiin. 22. Anna moottorin jäähtyä ennen kuin viet koneen tai laitteen varastointitiloihin. 23. Pidä mielessä, että koneen tai laitteen käyttäjä on vastuussa onnettomuuksista tai vaaroista, joita voi aiheutua henkilöille tai heidän omaisuudelleen.

8 VAR-Turvamappi / Kortti 3.2 Konetöihin liittyvät käsimerkit Yleiset merkit Vaakasuorat liikkeet Aloita, Huomio, Käskyn alku: molemmat kädet on levitetty vaakasuoraan kämmen eteen 2. Seis, Keskeytys, Liikkeen lopetus: oikea käsivarsi osoittaa ylös kämmen eteen 3. Toiminnon lopetus: molemmat kädet vastakkain rinnan korkeudella Pystysuorat liikkeet 7. Liiku eteen: molemmat käsivarret taivutetaan kämmenet ylöspäin ja kädet kyynärpäistä lähtien tekevät hitaita liikkeitä kehoa kohti 8. Liiku taakse: molemmat käsivarret taivutetaan kämmenet alaspäin ja kädet kyynärpäistä lähtien tekevät hitaita liikkeitä kehosta poispäin 9. Oikealle merkinantajasta: oikea käsivarsi ojennetaan vaakasuoraan kämmen alaspäin ja tehdään hitaita pieniä liikkeitä oikealle 10. Vasemmalle merkinantajasta: vasen käsivarsi ojennetaan vaakasuoraan kämmen alaspäin ja tehdään hitaita pieniä liikkeitä vasemmalle Vaakasuora etäisyys: kädet osoittavat kyseisen etäisyyden 4. Nosta: oikea käsivarsi osoittaa ylöspäin kämmen eteenpäin ja tekee hitaasti ympyrän 5. Laske: oikea käsivarsi osoittaa alaspäin kämmen sisäänpäin ja tekee hitaasti ympyrän 6. Pystysuora etäisyys: kädet osoittavat kyseisen etäisyyden Vaara Hätäpysäytys: molemmat käsivarret osoittavat ylöspäin kämmenet eteenpäin Nopeasti: kaikki liikkeet nopeammin Hitaasti: kaikki liikkeet hitaammin

9 VAR-Turvamappi / Kortti 3.3 Siimaleikkurin turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Tarkasta etukäteen koko työskentelyalue. Poista kaikki kivet, lasinkappaleet, naulat, metallilangat ja muut kovat esineet, jotka voivat sinkoutua ympäristöön tai tarttua siimaan. Paina mieleesi vaaraa aiheuttavat esteet, kannot ja pintakivet. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 3. Tarkista siiman määrä ja lisää tarvittaessa. Opettele konekohtaisesti oikea tapa lisätä siimaa työskentelyn aikana. 4. Kiinnitä sytytystulpan johdin paikoilleen tai sähköjohto pistokkeeseen. 5. Aseta siimaleikkuri tasaiselle alustalle, jossa ei ole irtonaisia kiviä tai muuta ainesta, joka voi lentää leikkurin käynnistyessä. 6. Käynnistä kone käyttöohjeen mukaan. Älä käynnistä ilmassa olevaa siimaleikkuria. Käynnistyessään se saattaa moottorin väännön johdosta tai siiman osuessa esteeseen päästä heilahtamaan ja osua jalkaasi. 7. Nosta käynnissä oleva kone varovasti paikoilleen valjaisiin. Tarkista valjaiden säädöt ja kiinnitys ennen työskentelyn aloittamista. 8. Työskentele mieluummin aina kulkien eteenpäin. Jos joudut kulkemaan takaperin, kävele varovasti taaksepäin, ettet kaadu siimaleikkurin kanssa. 9. Jos siimapää tukkeutuu, sammuta kone ja irrota sytytystulpan johdin tai sähköjohto ennen tukoksen poistamista. 10. Työskentelyn päätyttyä laske siimaleikkuri maahan vasta siimapään pyörimisen loputtua. 11. Kone on myös aina sammutettava sen luota poistuttaessa. Sähkökäyttöisen siimaleikkurin virtajohto irrotetaan virtalähteestä. 12. Älä koske jalalla tai kädellä koneen pyöriviä osia niiden olleessa liikkeessä. 13. Irrota sytytystulpan johdin tai sähköjohto ennen koneen puhdistusta. Siimapäätä ei saa koskettaa ennen sytytystulpan johtimen irrotusta tulpasta tai sähköjohdon irrotusta, koska siimapään kiertäminen saattaa käynnistää moottorin. 14. Irrota irtonainen jäte esimerkiksi tukevalla oksanpätkällä. Huuhtele suojus vedellä. 15. Siimaleikkuria saa käyttää vain käyttöohjeissa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Turvallisuussyistä siimaleikkuria ei saa käyttää esimerkiksi pensaiden leikkuuseen eikä kompostijätteen silppuamiseen Siimaleikkurityöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Päähinettä suositellaan käytettäväksi, kun työskennellään pensaikon seassa ja aurinkoisella säällä. 3. Suojalasit. Silmälasien käyttäjän on käytettävä soveltuvia suojalaseja, joiden alla laseja voi pitää. 4. Kuulonsuojaimet. 5. Pitkät housut ja vartalonmyötäiset suojavaatteet, joissa ei ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 6. Luistamattomat suojakäsineet. 7. Vankat ja liukumattomat turvajalkineet. 8. Työvaljaat, jotka säädetään omalle vartalolle sopivaksi. 9. Allergioista, esimerkiksi heinänuhasta, kärsivien on syytä käyttää hengityssuojainta. 10. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 11. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 12. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä Muista turvaetäisyydet! Sinä olet vastuussa työskentelyalueen turvallisuudesta. Pidä 15 metrin turvaetäisyys ihmisiin ja eläimiin. Lopeta työskentely tai siirry kauemmas, jos ihmisiä tai eläimiä tulee turvaetäisyyden sisäpuolelle. Pidä riittävä etäisyys myös puiden ja pensaiden runkoihin. Älä myöskään siimaa liian läheltä maanpintaa, jottei irtomaata lennä ympäristöön. Varo myös siimaamasta irrallisiin esineisiin. Kun useita siimaleikkureita käytetään samassa paikassa, on käyttäjien välisen turvaetäisyyden oltava vähintään 15 metriä.

10 VAR-Turvamappi / Kortti 3.4 Raivaussahan turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Käytä kortissa 3.3 mainittuja suojavarusteita. 3. Tarkasta etukäteen koko työskentelyalue. Poista kaikki kivet, lasinkappaleet, naulat, metallilangat ja muut kovat esineet, jotka voivat sinkoutua ympäristöön tai tarttua terään. Paina mieleesi vaaraa aiheuttavat esteet, kannot ja pintakivet. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 4. Tarkista, että terälaite on kunnolla kiinnitetty, terä on terävä ja ehjä. Löysästi kiinnitetty, väärin asennettu tai vääräntyyppinen terä saattaa irrota käytössä ja aiheuttaa vaarallisen onnettomuuden. 5. Kiinnitä sytytystulpan johdin paikoilleen tai sähköjohto pistokkeeseen. 6. Aseta raivaussaha tasaiselle alustalle. Varmista, ettei sahan terä osu mitään kiinteää esinettä tai maata vasten. 7. Käynnistä kone käyttöohjeen mukaan. Älä käynnistä ilmassa olevaa sahaa. Käynnistyessään saha saattaa moottorin väännön johdosta tai terän osuessa esteeseen päästä heilahtamaan ja osua jalkaasi. 8. Nosta käynnissä oleva kone varovasti paikoilleen valjaisiin. Tarkista valjaiden säädöt ja kiinnitys ennen työskentelyn aloittamista. 9. Työskentele mieluummin aina kulkien eteenpäin. Jos joudut kulkemaan takaperin, kävele varovasti taaksepäin, ettet kaadu sahan kanssa. 10. Huolehdi kortin 3.3 mukaisesta turvaetäisyydestä. 11. Sammuta moottori välittömästi, jos raivaussaha alkaa täristää. Tärinä voi johtua vakavasta vauriosta, kuten rikkoutuneesta vauhtipyörästä, kytkimestä, terästä tai jonkin osan irtoamisesta. Älä käytä konetta ennen kuin vika on paikallistettu ja korjattu. 12. Työskentelyn päätyttyä laske raivaussaha maahan vasta terän pyörimisen loputtua. 13. Kone on myös aina sammutettava sen luota poistuttaessa tai siirtyessäsi työkohteelta toiselle. 14. Älä koske jalalla tai kädellä koneen pyöriviä osia niiden olleessa liikkeessä. 15. Irrota sytytystulpan johdin tai sähköjohto ennen koneen puhdistusta. Sahan terää ei saa koskettaa ennen sytytystulpan johtimen irrotusta tulpasta tai sähköjohdon irrotusta, koska terän kiertäminen saattaa käynnistää moottorin. 16. Irrota irtonainen jäte esimerkiksi tukevalla oksanpätkällä. Huuhtele teräsuojus vedellä. Muista työskentelykorkeus! Älä nosta raivaussahan terää moottorin käydessä yli polvenkorkeuden. Ylemmäs nostettuna terä on linjassa kasvojesi kanssa ja terästä irronneet osat tai sinkoutuneet irtokappaleet saattavat lentää silmillesi. Muista oikea työote! Pidä työskennellessäsi sahan kahvoista tukevalla otteella molemmin käsin kiinni. Älä missään tilanteessa työskentele raivaussahalla vain yhdellä kädellä! Peukaloiden ja sormien on oltava kahvojen ympärillä. Kuvatulla otteella pystyt parhaiten pienentämään sivupotkun voimaa ja pitämään sahan hallinnassasi.

11 VAR-Turvamappi / Kortti 3.5 Pensasleikkurin turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Tarkasta etukäteen koko työskentelyalue. Poista kovat esineet, jotka voivat sinkoutua ympäristöön tai tarttua terään. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 3. Varmista ennen käyttöä, että kaikki turvalaitteet ja kahvat on kiinnitetty kunnolla. 4. Tarkasta ja voitele ympäristöystävällisellä teräöljyllä pensasleikkurin terä ennen käyttöä. 5. Vaurioituneet terät vaihdetaan aina pareittain. Jos terät ovat vaurioituneet iskusta, ne annetaan asiantuntijan tarkastettavaksi. 6. Aseta pensasleikkuri tasaiselle alustalle, jossa ei ole irtonaisia kiviä tai muuta ainesta, joka voi lentää leikkurin käynnistyessä. 7. Käynnistä kone käyttöohjeen mukaan. 8. Pidä koneesta käytön aikana molemmin käsin kiinni, seiso tukevassa asennossa ja varmista, että työskentelytilaa on riittävästi. 9. Pidä 10 metrin turvaetäisyys ihmisiin ja eläimiin. 10. Valitse leikkuukorkeus niin, ettei terä osu maahan ja että pystyt käyttämään konetta turvallisessa asennossa. 11. Älä kurottele tai seiso epätasaisella alustalla. 12. Työskentele mieluummin aina kulkien eteenpäin. Jos joudut kulkemaan takaperin, kävele varovasti taaksepäin, ettet kaadu leikurin kanssa. 13. Sammuta moottori välittömästi, jos pensasleikkuri juuttuu kiinni esimerkiksi paksuihin oksiin. Katkaise virta tai jos leikkuri on sähkökäyttöinen, irrota sähköjohto virtalähteestä ennen kun tutkit ja korjaat käyttöhäiriön syyn. Ole erityisen varovainen käynnistäessäsi konetta uudestaan. 14. Työskentelyn päätyttyä laske pensasleikkuri maahan vasta terän liikkeen loputtua. 15. Kone on myös aina sammutettava sen luota poistuttaessa tai siirtyessäsi työkohteelta toiselle. 16. Kuljeta konetta varovasti. Muista suojata terät suojakotelolla kuljetuksen ajaksi. Kanna pensasleikkuria kahvasta. 17. Älä koske jalalla tai kädellä koneen liikkuvia osia niiden olleessa liikkeessä. 18. Terät puhdistetaan ja öljytään jokaisen käyttökerran jälkeen. 19. Säilytetä pensasleikkuria suojakotelossa, ettei terälaitteeseen pääse koskemaan Pensasleikkurityöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Päähinettä suositellaan käytettäväksi, kun työskennellään pensaikon seassa ja aurinkoisella säällä. 3. Suojalasit. Silmälasien käyttäjän on käytettävä soveltuvia suojalaseja, joiden alla laseja voi pitää. 4. Kuulonsuojaimet. 5. Pitkät housut ja vartalonmyötäiset suojavaatteet, joissa ei ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 6. Luistamattomat suojakäsineet. 7. Vankat ja liukumattomat turvajalkineet. 8. Allergioista, esimerkiksi heinänuhasta, kärsivien on syytä käyttää hengityssuojainta. 9. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 10. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 11. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä.

12 VAR-Turvamappi / Kortti Valitse leikkuutekniikka oksan paksuuden mukaan 1. Kallista konetta niin, että teränhampaat ovat pienessä kulmassa kohti pensasta, ja aloita leikkaaminen. Älä painaa terää leikattavaan kohteeseen, liiku vain niin nopeasti kuin terät sallivat. 2. Nuoret versot on paras leikata niittoliikkeenä. Vanhat ja tukevammat pensasaidat on paras katkaista sahausliikkein. Oksat, jotka ovat liian paksuja pensasleikkurilla katkaistaviksi, on sahattava joko käsi- tai moottorisahalla. 3. Pensaiden sivut leikataan aaltomaisella liikkeellä. 4. Älä anna kenenkään pitää kiinni leikattavasta materiaalista leikattaessa

13 VAR-TuRVAmAppi / Kortti 3.6 Moottorisahan turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Tarkasta työalue esteiden varalta. Varmista, ettei terälaipan kärki osu vahingossa oksaan, toiseen puuhun tai muuhun esteeseen sahauksen aikana. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 3. Raivaa työskentelyalue tarvittaessa aluskasvillisuudesta. Älä aloita sahaamista ennen kuin sinulla tukeva työskentelyasento ja suunniteltu reitti esimerkiksi kaatuvan puun alta väistymiseksi. 4. Varmista ennen käyttöä, että kaikki turvalaitteet ja kahvat on kiinnitetty kunnolla. 5. Varmistu ennen moottorin käynnistämistä, ettei teräketju pääse käynnistyksen yhteydessä koskettamaan mihinkään esineeseen tai esteeseen. 6. Varmista, ettei kukaan ole liian lähellä moottorisahaa käynnistäessäsi tai sahatessasi. Varmista, ettei moottorisahan työskentelyalueelle myöskään pääse tulemaan sivullisia tai eläimiä. 7. Pidä saha käynnistäessä tukevasti maata vasten. Työnnä oikea jalkaterä takakahvasta, ja ota vasemmalla kädellä tukeva ote etukahvasta. 8. Käynnistä kone käyttöohjeen mukaan. Ketju ei saa liikkua lainkaan, kun saha käy tyhjäkäyntiä. Jos ketju liikkuu, tyhjäkäyntiä on säädettävä. Ohjeet tähän ovat sahan käyttöohjekirjassa. 9. Älä työskentele työmaalla yksin vaan huolehdi siitä, että huutoetäisyyden päässä on henkilö, joka voi tulla hätätilanteessa avuksesi. 10. Älä kurota sahatessasi tai sahaa kohteita, jotka ovat rinnankorkeutesi yläpuolella. Pidä kehosi riittävän kaukana teräketjusta moottorin käydessä. 11. Älä sahaa puhun kiivenneenä, ellet ole saanut asianmukaista erikoiskoulutusta. 12. Älä sahaa tikkailta. Tikkaat voivat luiskahtaa alta ja sahan hallinta tikkailla on muutenkin vaikeaa. 13. Pysäytä moottori ennen kuin lasket moottorisahan maahan tai ennen kuljetusta. Kone on myös aina sammutettava sen luota poistuttaessa tai siirtyessäsi työkohteelta toiselle. 14. Kanna moottorisahaa kahvasta siten, että sahan terälaippa ja -ketju osoittavat taaksepäin ja äänenvaimennin on itsestäsi poispäin. Kuljeta konetta varovasti. Muista suojata terät suojakotelolla kuljetuksen ajaksi. 15. Pidä sahan kahvat kuivina ja puhtaina. Puhdista kahvat välittömästi, jos niihin on päässyt läikkymään polttoainetta tai öljyä. 16. Tarkista ketjun kireys ja voitelu jokaisen käyttökerran jälkeen. Tarvittaessa kiristä ketju ja lisää ketjuöljyä. 17. Käytä moottorisahaa ainoastaan puun ja puuvalmisteiden sahaamiseen. Älä sahaa metallia, muovia tai muita materiaaleja. 18. Kortissa 7.1 on tarkempia työturvallisuusohjeita puun kaatoon ja karsintaan Moottorisahatyöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Kuulonsuojaimilla ja kasvosuojalla varustettu hyväksytty suojakypärä. Muista, että moottorisahaa ammattimaisesti käyttävien tulisi käydä säännöllisesti kuulotarkastuksessa. 3. Turvahousut, joissa on viiltosuoja. Housun lahkeet työnnetään saappaiden sisään. 4. Pitkähihainen paita tai pusakka, joka suojaa käsivarsia teräviltä oksilta ja sahanpurulta. Vaatteissa ei saa olla riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai oksiin. Älä myöskään työskentele takki auki. 5. Luistamattomat, lämpimät ja tärinää vaimentavat suojakäsineet. 6. Vankat ja liukumattomat turvasaappaat, joissa on teräskuppikärki ja viiltosuoja jalkapöydän päällä. 7. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. Säilytä sitä povitaskussa tai varustevyössä. 8. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 9. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä. Varo vaarallista takapotkua! Jos terälaipan kärki koskettaa ketjun pyöriessä epähuomiossa puuhun, maahan, johonkin muuhun kiinteään esineeseen tai terälaippa jää puristukseen sahattavan puun väliin, saattaa seurauksena olla vaarallinen takapotku. Moottorisaha sinkoutuu tällöin hallitsemattomasti suurella nopeudella ylöspäin tai suoraan kohti sahankäyttäjää. Takapotkussa voit menettää sahan hallinnan, jolloin pahimmassa tapauksessa pyörivä teräketju osuu sinuun. Seurauksena voi olla vakava tapaturma. Takapotkun voi välttää varovaisuudella ja oikealla työtekniikalla. Ketjujarru on tarkoitettu suojaamaan moottorisahan käyttäjää pyörivältä teräketjulta takapotkun varalta ja käynnistyksen aikana. Jarru pysäyttää teräketjun takapotkun sattuessa. Se ei kuitenkaan estä takapotkua tai vähennä sen voimaa.

14 VAR-Turvamappi / Kortti 3.6 Moottorisahan turvallinen käyttö Muista pitää molemmat kädet kiinni sahassa! Pidä moottorin käydessä sahasta tukevalla otteella kiinni oikea käsi takakahvassa ja vasen käsi etukahvassa. Peukaloiden ja sormien on oltava kahvojen ympärillä. Kuvatulla otteella pystyt parhaiten pienentämään takapotkun voimaa ja pitämään sahan hallinnassasi. Älä irrota moottorin käydessä käsiäsi sahan kahvoista. Seiso haara-asennossa, jotta saat hyvän tasapainon, ja aseta vasen jalka hieman oikeaa edemmäksi. Pidä sahatessasi molemmat jalat maassa. Älä sahaa telineiden tai muiden rakennelmien päällä. Älä pidä sahaa liian kaukana itsestäsi, jotta käsivarret ja selkä eivät rasitu turhaan. Älä myöskään seiso suoraan sahan takana vaan hieman viistossa. Kaasuta täysillä kierroksilla ennen sahaamisen aloitusta. Pyri sahaamaan terälevyn tyviosalla. Sahaustyöt tehdään yksin Moottorisahalla sahaaminen on tehtävä yksin. Koska huolehtiminen omasta turvallisuudestasi vaatii kaiken tarkkaavaisuutesi, älä ota samalla vastuuta ylimääräisen, avustavan henkilön turvallisuudesta. Älä anna kenenkään esimerkiksi kannatella sahaamaasi puuta.

15 VAR-Turvamappi / Kortti 3.7 Laadittu Ruohonleikkurin turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Ennen nurmikon leikkausta poista kaikki ylimääräiset esineet työskentelyalueelta. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 3. Varmista ennen käyttöä, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit ovat täysin kiristettyjä. Varmista myös, että terä on kunnolla kiinni. 4. Älä käytä ruohonleikkuria sateella tai kun ruoho on märkää. 5. Käyttäjä vastaa muiden henkilöiden turvallisuudesta työskentelyalueella. Pidä ulkopuoliset ihmiset ja eläimet turvaetäisyydellä ruohonleikkurin ollessa käynnissä. 6. Käynnistä ruohonleikkuri käyttöohjeen mukaan. 7. Älä koskaan nosta ruohonleikkurin takaosaa moottoria käynnistettäessä ja äläkä aseta käsiäsi tai jalkojasi suojakopan alle moottorin ollessa käynnissä. 8. Älä koskaan juokse ruohonleikkuun aikana, vaan kävele rauhallisesti. 9. Leikkaa ruoho aina poikittain kaltevilla pinnoilla, älä koskaan rinteen suuntaisesti. 10. Älä työskentele erittäin jyrkissä rinteissä. Maksimikaltevuus on 15 astetta. 11. Pysäytä moottori ja irrota sytytystulpan johdin, jos terä törmää johonkin esteeseen käytön aikana. Pyydä alan ammattilaista tarkistamaan ruohonleikkuri törmäyksen jälkeen. 12. Jos ruohonleikkuri tärisee epänormaalilla tavalla, selvitä syy ja toimita ruohonleikkuri huoltoon. 13. Älä koskaan nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin ollessa käynnissä. 14. Puhdista ruohonleikkuri ja erityisesti moottori, äänenvaimennin ja polttoainetankki ruohosta, ylimääräisestä rasvasta ja muusta liasta välttääksesi tulipalon syttymisen. 15. Käytä paksuja hansikkaita terää kiinnittäessä tai teroittaessa. Varmista että terä on aina hyvässä tasapainossa Ruohonleikkurityöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Päähinettä suositellaan käytettäväksi, kun työskennellään aurinkoisella säällä. 3. Kuulonsuojaimet. 4. Pitkät housut ja vartalonmyötäiset suojavaatteet, joissa ei ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 5. Luistamattomat suojakäsineet, kun käsittelet teriä. 6. Vankat ja liukumattomat turvajalkineet. 7. Allergioista, esimerkiksi heinänuhasta, kärsivien on syytä käyttää hengityssuojainta. 8. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 9. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 10. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä. Sammuta ruohonleikkurin moottori ja irrota sytytystulppa: - ennen mitään korjaus-, tarkastus- tai huoltotoimenpiteitä - ennen koneen kantamista, nostamista tai poiskuljettamista - terien käsittelyn ja huollon yhteydessä - leikkuukorkeuden säädön yhteydessä - aina kun ruohonleikkuri jää valvomatta. 5.

16 VAR-Turvamappi / Kortti 3.8 Ajoleikkurin turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Opettele leikkurin hallintalaitteet ja nopea pysäyttäminen ennen leikkurin käyttöön ottoa. 3. Varmista, että pultit ja mutterit on kiristetty kunnolla ja että koneen suojavarusteet ovat hyvässä kunnossa. 4. Ennen nurmikon leikkausta poista kaikki ylimääräiset esineet työskentelyalueelta. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 5. Pidä ihmiset ja eläimet turvaetäisyydellä ajoleikkurin työskentelyalueelta. Pysäytä ajoleikkuri, jos työskentelyalueelle tulee sivullisia. 6. Älä koskaan kuljeta ajoleikkurilla matkustajia. 7. Käynnistä ajoleikkuri käyttöohjeen mukaan. 8. Älä leikkaa taaksepäin, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Katso aina alaspäin ja taaksepäin ennen peruuttamista ja sen aikana. 9. Hidasta vauhtia ennen käännöstä. 10. Varo kiinteää esinettä kiertäessäsi, etteivät terät osu siihen. Älä koskaan aja tahallisesti esineiden päältä. 11. Varo liikennettä työskennellessäsi lähellä tietä tai ylittäessäsi sitä. 12. Pysäytä ja sammuta leikkuri sekä tarkasta varusteet, jos törmäät johonkin esineeseen. Pyydä alan ammattilaista tarkistamaan ajoleikkuri törmäyksen jälkeen. 13. Pysäytä terät, kun et leikkaa. 14. Älä koskaan tee säätöjä moottorin käydessä. 15. Pysäytä aina terät, kytke seisontajarru, pysäytä moottori ja poista avaimet, ennen kuin poistut ajoleikkurin luota. 16. Ole varovainen lastatessasi ajoleikkuria vaunuun tai kuorma-autoon tai purkaessasi sitä niistä pois. 17. Ole varovainen, kun vedät kuormaa tai käytät raskaita lisälaitteita. 18. Puhdista ajoleikkuri ruohosta, ylimääräisestä rasvasta ja muusta liasta välttääksesi tulipalon syttymisen Ajoleikkurityöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Päähinettä suositellaan käytettäväksi, kun työskennellään aurinkoisella säällä. 3. Suojalasit tai kokovisiiri. Silmälasien käyttäjän on käytettävä soveltuvia suojalaseja, joiden alla laseja voi pitää. 4. Kuulonsuojaimet. 5. Pitkät housut ja vartalonmyötäiset suojavaatteet, joissa ei ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 6. Luistamattomat suojakäsineet, kun käsittelet teriä. 7. Vankat ja liukumattomat turvajalkineet. 8. Allergioista, esimerkiksi heinänuhasta, kärsivien on syytä käyttää hengityssuojainta. 9. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 10. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 11. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä.

17 VAR-Turvamappi / Kortti 3.8 Ajaminen rinteessä: 1. Älä koskaan aja ajoleikkuria maastossa, jonka kaltevuus on yli 15 astetta. 2. Noudata aina erityistä varovaisuutta. 3. Jos et osaa peruuttaa ylös rinnettä tai jos olet epävarma, älä leikkaa rinnettä. 4. Leikkaa ylös- ja alaspäin, älä sivuttain. 5. Älä aja uomien, kuoppien tai kohoumien yli. Epätasaisessa maastossa ajoleikkuri kaatuu helposti. 6. Älä leikkaa reunojen, ojien ja töyräiden läheltä. Ajoleikkuri voi pyörähtää ympäri, jos pyörä luiskahtaa jyrkänteen tai ojan yli tai jos reuna pettää. 7. Aja aina tasaisesti ja hitaasti. Älä muuta äkkinäisesti nopeutta tai ajosuuntaa. Jos kääntyminen on välttämätöntä, käännä hitaasti ja jos mahdollista vähitellen alaspäin. 8. Vältä käynnistämistä tai pysäyttämistä rinteissä. 9. Älä leikkaa märkää ruohoa. Pyörät voivat menettää pitonsa liukkaalla ruoholla ja ajoleikkuri lähteä luisuun. 10. Jos renkaat alkavat luistaa, pysäytä terät ja aja hitaasti rinnettä alaspäin.

18 VAR-Turvamappi / Kortti 3.9 Laadittu Lehtipuhaltimen turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Tarkasta lehtipuhallin ennen sen käyttöä, erityisesti äänenvaimennin, ilmanottoaukot ja ilmansuodatin. Irrota mahdollisesti kiinnitarttuneet roskat haravalla tai harjalla ennen käyttöä. 3. Tarkasta etukäteen koko työskentelyalue. Poista kaikki kivet, lasinkappaleet, naulat, metallilangat ja muut kovat esineet, jotka voivat sinkoutua ympäristöön. Kiinnitä huomiota mahdollisiin muihin vaaroihin, joita et ehkä voi kuulla koneen melun vuoksi. 4. Varmista, että ihmiset ja eläimet ovat vähintään 15 metrin päässä koneesta työn aikana. Kun useita lehtipuhaltimia käytetään samassa paikassa, on käyttäjien välisen turvaetäisyyden oltava vähintään 15 metriä. 5. Varmista ennen käyttöä, että kaikki turvalaitteet ja kahvat on kiinnitetty kunnolla. 6. Jos työskentelyalue on pölyinen, kastele se ennen lehtipuhaltimen käynnistämistä tai käytä kastelulisälaitetta. 7. Jos käytät lehtipuhallinta keräämiseen, tarkasta ennen käynnistämistä, että keräyssäkki on ehjä ja että sen vetoketju on kiinni. Älä koskaan käytä rikkonaista säkkiä, sillä säkistä ulossinkoutuvat esineet voivat aiheuttaa vaaratilanteita. 8. Käynnistä kone käyttöohjeen mukaan. 9. Nosta käynnissä oleva kone varovasti selkään. Tarkista valjaiden säädöt ja kiinnitys ennen työskentelyn aloittamista. 10. Käytä lehtipuhallinta aina maassa seisoen. Lehtipuhallinta ei saa käyttää esimerkiksi tikkailla tai telineillä seisten. 11. Älä suuntaa ilmasuihkua ihmisiä tai eläimiä kohti. Käytä sekä puhallusputkea että suutinta niin, että ilmasuihku suuntautuu mahdollisimman lähelle maata. Pidä silmällä lapsia, kotieläimiä, avoimia ikkunoita ja autoja. 12. Muista, että katalysaattoriäänenvaimennin on erittäin kuuma sekä käytön aikana että pysäyttämisen jälkeen. Tämä koskee myös joutokäyntiä. Kosketus voi aiheuttaa palovammoja. Huomioi myös tulipalon vaara! 13. Sammuta moottori ennen lisävarusteiden tai muiden osien asennusta tai irrottamista. 14. Huollon aikana on moottorin oltava sammutettuna ja pysäytin asennossa STOP. 15. Puhdista lehtipuhallin käytön jälkeen Lehtipuhallintyöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Päähinettä suositellaan käytettäväksi, kun työskennellään pensaikon seassa tai aurinkoisella säällä. 3. Suojalasit. Silmälasien käyttäjän on käytettävä soveltuvia suojalaseja, joiden alla laseja voi pitää. 4. Kuulonsuojaimet. 5. Pitkät housut ja vartalonmyötäiset suojavaatteet, joissa ei ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 6. Luistamattomat suojakäsineet. 7. Vankat ja liukumattomat turvajalkineet. 8. Hengityksensuojain pölyisellä työalueella tai jos kärsii allergiasta, kuten heinänuhasta. 9. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 10. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 11. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä.

19 VAR-Turvamappi / Kortti 3.10 Reppuruiskun turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin sekä korttien 8.1 ja 8.2 kasvinsuojelutöiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin. 2. Vain riittävästi koulutetut käyttäjät saavat käyttää reppuruiskua ja lisäksi heillä on oltava ammattipätevyys, joka tarvitaan erikoisesti sumutettavien kemikaalien käsittelyä varten. 3. Älä käytä reppuruiskua, jos tuuli on riittävän voimakas kuljettamaan kemikaaleja turva-alueen yli. 4. Kokoa ja säädä reppuruisku, ruiskuputki, suutin ja venttiilit käyttöohjeiden mukaan. 5. Varmista, että ihmiset ja eläimet ovat vähintään viiden (5) metrin päässä työskentelyalueesta. 6. Täytä säiliö käyttöohjeiden mukaan. Älä koskaan ylitä torjunta-ainevalmistajan antamia annosteluohjeita. Sulje säiliön kansi tiukasti kiinni käsin, älä käytä työkaluja. 7. Aseta reppuruisku selkääsi. Tarkista valjaiden säädöt ja kiinnitys ennen työskentelyn aloittamista. 8. Ruiskuta kemikaalia tasaisesti pitäen suutin senttimetrin etäisyydellä käsiteltävästä pinnasta. 9. Huolehdi, että suuntaat suihkun poispäin ihmisistä, eläimistä ja muista kohteista. 10. Estä sivullisia koskemasta tai käyttämästä reppuruiskua. 11. Älä avaa ruiskua, kun siellä vielä on painetta. Päästä ylimääräinen paine ruiskun kautta pois, tyhjennä säiliö ja puhdista se huolellisesti sekä huuhtele säiliö vedellä ruiskuttaen se suuttimen läpi jokaisen käytön jälkeen. Älä tyhjennä ylijäänyttä nestettä viemäriin. 12. Käytä venttiilien, ruiskuputken ja suuttimen puhdistamiseen puhdasta, kirkasta vettä ja tarvittaessa hieman astianpesuainetta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät liuottavia aineita tai bensiiniä! 13. Tarkista ennen varastointia, että säiliö on kunnolla tyhjennetty ja puhdistettu. Ruiskua ei saa säilyttää kylmässä ja kosteassa paikassa eikä suorassa auringonpaisteessa. 14. Vanhat sähkökäyttöiset reppuruiskut, akut ja niiden osat kuluvat luokkaan vaarallinen jäte ja siksi se on luovutettava jätekeskukseen, joka on erikoistunut tämän tyyppisen jätteen käsittelyyn Kasvinsuojelutyöskentelyn suojavarusteet: 1. Tarkasta torjunta-aineen tuoteselosteesta, millaisia suojaimia on tarpeen käyttää. Varaudu ainakin kohtien 2-11 suojatoimenpiteisiin. 2. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 3. Päähine tai haalarin huppu. 4. Suojalasit. Silmälasien käyttäjän on käytettävä soveltuvia suojalaseja, joiden alla laseja voi pitää. 5. Pitkät housut ja pitkähihainen paita tai takki tai suojahaalari. Vaatteissa ei saa ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 6. Luistamattomat ja syövyttäviä kemikaaleja kestävät neopreenista, nitriili- tai butyylikumista valmistetut suojakäsineet. 7. Vankat ja liukumattomat kumisaappaat. Housun lahkeet vedetään saappaan päälle. 8. Hengityksensuojain torjunta-aineen tuoteselosteen mukaan. Hengityssuojaimeksi ei kelpaa paperi- tai kuitukankainen kertakäyttösuojain. 9. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 10. Varaa runsaasti puhdasta vettä mukaan ja silmähuuhde. 11. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 12. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin kasvinsuojelutyötä käyttävä. Ruiskutusliuoksen valmistus Noudata ruiskutettavan liuoksen valmistuksessa aina valmistajan ohjeita. Varotoimenpiteet voivat vaihdella tuotteesta toiseen. Käytä säiliöön lisättävän valmisteltavan liuoksen laskentaan kaavaa: Tuotteen laimennussuhde (g/l) x Laimennetun liuoksen määrä (l) = Tuotteen määrä (g)

20 VAR-Turvamappi / Kortti 3.11 Laadittu Henkilönostimen turvallinen käyttö 1. Tutustu ensin kortin 3.1 koneiden yleisiin työturvallisuusohjeisiin ja kortin 3.2 konetöihin liittyviin käsimerkkeihin. 2. Valitse käyttöösi varmuuden vuoksi kokoluokkaa suurempi nostin kuin arvioit tarvitsevasi. 3. Asenna nostin tasaiselle ja kantavalle maapohjalle. Tarkasta alustan kantavuus ennen nostimen käyttöä. Alustan kantavuutta parannetaan nostimen jalkojen alle sijoitettavilla isoilla tukilevyillä. Huomioi, että roudan sulaminen ja vesisade voivat heikentää maapohjan kantavuutta. 4. Asenna ja käytä nostinta käyttöohjeiden mukaan. 5. Älä käytä nostinta kovassa tuulessa. 6. Älä käytä nostinta, kun korissa on ylikuormaa. 7. Tarkasta, että nostin on vaakasuorassa. 8. Pidä työtaso puhtaana ja siistinä. Poista tarpeettomat tavarat, lumi, jää ja lika työtasolta. 9. Käytä nostinta harkiten ja rauhallisesti. Liikkeiden nopeat pysäytykset aiheuttavat kaatumisriskin. 10. Älä kurkota korin reunojen ulkopuolelle. 11. Älä käytä tikkaita työkorissa. 12. Työskenteleminen nostimella korkeajännitelinjojen läheisyydessä on kielletty. Jos työskentelet eristämättömien matalajännitelinjojen läheisyydessä, työkori tai muu osa nostimesta pidetään vähintään 1,5 metrin päässä linjasta. 13. Työtason liikuttelun aikana turvallisin sijaintipaikka on tason sisäreuna. 14. Älä siirrä nostinta kuormitettuna ellei sitä ole suunniteltu henkilökuormalla siirrettäväksi. 15. Älä käytä nostinta tavara- tai henkilöhissinä. 16. Katso ennen työtason laskemista, että alusta on vapaa. 17. Älä poistu korista, ennen kuin nostin on kuljetusasennossa. 18. Ennen kun poistut nostimen luota, varmista etteivät ulkopuoliset pääse käyttämään nostinta. Ota avaimet mukaan. 19. Älä käytä nostinta työmaalla yksin. Varmistu aina, että lähelläsi on työtovereita, jotka hätätapauksen sattuessa pystyvät ajamaan korissa työskentelevän henkilön alas Henkilönostintyöskentelyn suojavarusteet: 1. Pitkät hiukset sidotaan kiinni. 2. Suojakypärä. 3. Henkilökohtaiset putoamissuojaimet teleskooppi- ja nivelpuominosturin henkilönostokorissa. 4. Vartalonmyötäiset suojavaatteet, joissa ei saa ole riippuvia hihnoja, ketjuja, koruja tai muita ulokkeita, jotka voivat tarttua koneeseen tai ympäristöön. 5. Luistamattomat suojakäsineet. 6. Vankat ja liukumattomat turvajalkineet. 7. Muut suojavarusteet työtehtävän mukaan. 8. Ensiapulaukun on aina oltava lähellä. 9. Liikennealueilla työskenneltäessä käytetään kortissa 9.1 mainittuja suojavaatteita. 10. Varmista myös, että lähialueella työskentelevät käytettävät samoja suojavarusteita kuin koneen käyttäjä. Trukin ja henkilönostimen kuljettajalla on oltava sen käyttöön työnantajan antama kirjallinen lupa. Työnantajan on ennen luvan antamista varmistettava, että kuljettajalla on riittävät kyvyt ja taidot työvälineen käyttämiseen. Jotta työnantaja voi antaa luvan työntekijälle käyttää henkilönostinta, hänen on joko itse tai käyttäen henkilönostimien turvalliseen käyttöön erityisesti perehtynyttä henkilöä, varmistuttava, että työntekijä on saanut koulutusta henkilönostimen käyttöön. Nostinta saa käyttää yli 18-vuotiaat.

KÄYTTÖOHJE RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHA ECHO SRM-4000 SRM-5000 VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT RAIVAUS-/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVA- MÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTAVA!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA

KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA KÄYTTÖOHJE TRIMMERI/TRIMMAUSSAHA ECHO GT-2150 GT-2150SI VAROITUS VAARA LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE TARKASTI LÄPI ENNEN KUIN ALOITAT TRIMMERIN/TRIMMAUSSAHAN KÄYTÖN. TURVAMÄÄRÄYKSIÄ ON EHDOTTOMASTI NOUDATETTA- VA!

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas

Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Betonin pumppauksen ympäristö- ja turvallisuusopas Ruotsinkielisestä julkaisusta Miljö- och säkerhetsmanual för betongpumpar Käännös: Fil.kand. Elisa Petrow Julkaisija: Rakennustuoteteollisuus RTT ry Kustantaja:

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje 326R X-SERIES. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje 326R -SERIES Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset VAROITUS Huolimaton tai virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa

Lisätiedot

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje. 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje 345 346XP 353 TAC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Symbolit MERKKIEN SELITYKSET VAROITUS! Moottorisahat saattavat olla vaarallisia!

Lisätiedot

DVX 400 Käyttöohjekirja

DVX 400 Käyttöohjekirja 2004 DVX 400 Käyttöohjekirja SUMEKO OY OMISTAJAN TIEDOT Nimi Osoite Puhelin MAASTONELIKON TIEDOT Valmistenumero (VIN) Moottorin numero (ESN) Virta-avaimen numero Maastonelikko (ATV) voi olla vaarallinen

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS 1Kansi SUOMI KÄYTTÖOHJE SRM-222ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAHINKOJA. Tärkeitä tietoja 2Tärkeitä

Lisätiedot

ATV. 400 2x4 400 4x4. Käyttöohje SUMEKO OY

ATV. 400 2x4 400 4x4. Käyttöohje SUMEKO OY ATV Käyttöohje 400 2x4 400 4x4 SUMEKO OY Maastoajoneuvolla (ATV) ajaminen voi olla vaarallista. Törmäys tai kaatuminen voi tapahtua nopeasti, myös normaalissa ajossa, käännöksissä ja rinteillä ajettaessa

Lisätiedot

Käyttöohjekirja ATV TRV UTV

Käyttöohjekirja ATV TRV UTV 2009 ATV TRV UTV ATV T-14 ATV 366 ATV 550 H1 EFI ATV 700 H1 EFI ATV 700 H1 EFI Mud Pro ATV Thundercat TRV 400 TRV 550 H1 TRV 700 H1Cruiser TRV 1000 H2 Cruiser UTV Prowler/XT/XTX/XTZ Käyttöohjekirja SUMEKO

Lisätiedot

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E

56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA MALLIN NUMERO HT2400E FI Suomeksi KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 56 VOLTIN LITIUMIONIAKULLA TOIMIVA JOHDOTON PENSASLEIKKURI MALLIN NUMERO HT2400E VAROITUS: Tapaturmariskin pienentämiseksi käyttäjän täytyy lukea ja ymmärtää tämä käsikirja

Lisätiedot

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90

2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 2011 OUTLAW 50/90 SPORTSMAN 90 OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1-2 ESIPUHE 3 TAKUUEHDOT 4 TAKUUKORTIN TÄYTTÖOHJE 5 AJONEUVON TUNNISTETIEDOT 6 TURVALLISUUS - Esipuhe 7 - Ajoneuvon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE RAIVAUSSAHA SRM-420ES VAROITUS

KÄYTTÖOHJE RAIVAUSSAHA SRM-420ES VAROITUS 1Kansi SUOMI (Alkuperäinen käyttöohje) KÄYTTÖOHJE RAIVAUSSAHA SRM-420ES VAROITUS LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLA JA NOUDATA LAITTEEN TUR- VALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA. OHJEIDEN LAIMINLYÖNTI VOI AIHEUTTAA VAKAVIA

Lisätiedot

OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS. MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953

OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS. MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953 OMISTAJAN/KÄYTTÄJÄN OPAS MAASTOMÖNKIJÄ 4x4 DAR0953 : Lue tämä ohjekirja ja sen liitteet huolellisesti läpi ennen ajoneuvon käyttöä. Ajoneuvo Käyttö Huolto OMISTAJAN JA KAIKKIEN AJONEUVON KÄYTTÄJIEN ON

Lisätiedot

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja Ruohonleikkuri HRX426C Käyttöohjekirja Käyttöohjekirja (Alkuperäisen ohjeen käännös) HRX426C SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 2 Turvaohjeistus 3 Turvatarrat 5 Laitteen tunnistus 5 Hallintalaitteiden kuvaus 6

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot