VETÄJÄT: Petri Puroaho (MaMuPaja hankkeen projektipäällikkö) ja Jenni Leppänen (MaMuPaja hankkeen koulutuskoordinaattori)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VETÄJÄT: Petri Puroaho (MaMuPaja hankkeen projektipäällikkö) ja Jenni Leppänen (MaMuPaja hankkeen koulutuskoordinaattori)"

Transkriptio

1 MaMuPaja -hanke VERKOSTOTAPAAMISEN raportti PAIKKA: Nuorten taidetyöpaja, Matarankatu 6, Jyväskylä AIKA: Keskiviikko , klo VETÄJÄT: Petri Puroaho (MaMuPaja hankkeen projektipäällikkö) ja Jenni Leppänen (MaMuPaja hankkeen koulutuskoordinaattori) TEEMA: Maahanmuuttajavalmentautujan perehdytys ja työyhteisöön osallistaminen TAVOITE: Verkostoituminen, vertaistuen saaminen, hyvien työpajakäytäntöjen jakaminen, innostuksen ja motivaation lisääminen oman työnkuvan kehittämiseen, osallistuminen toiminnalliseen ohjelmaan ja tutustuminen nuorten taidetyöpajaan. OSALLISTUJAT: Paikalla oli osallistujia Lappeenrannasta, Porvoosta, Jyväskylästä, Seinäjoelta ja Kokkolasta. Suurin osa oli työpajojen henkilökuntaa kuten työ- ja yksilövalmentajia. Muutama edusti muita organisaatioita, missä valmennetaan tai ohjataan maahanmuuttajia. ALOITUS: Verkostotapaaminen aloitettiin aamukahvilla ja tutustumisella Nuorten Taidetyöpajaan. Tämän jälkeen esiteltiin lyhyesti Valtakunnallisen työpajayhdistyksen toiminta ja MaMuPaja hankkeen keskeinen toiminta. Sen jälkeen osallistujat esittelivät itsensä lyhyesti ja kertoivat hieman taustakokemuksiaan ja millaisia työtehtäviä kukin on tehnyt maahanmuuttajien kanssa. Käytettyyn tilaan oli levitetty 5 erilaista kylttiä, jotka olivat nimeltään: Ihan pihalla Utelias aloittelija Rohkea harjoittelija Kyvykäs uudistuja Rautainen ammattilainen 1

2 Osallistujia pyydettiin menemään sen kyltin luokse, joka parhaiten kuvastaa heidän ammatillista identiteettiään maahanmuuttajavalmennukseen ja monikulttuurisuuteen liittyen. Suurin osa sijoitti itsensä rohkeaksi harjoittelijaksi. Toiseksi suosituimmat olivat kyvykäs uudistuja ja utelias harjoittelija. Kukaan ei tuntenut olevansa ihan pihalla. Pari henkilöä sijoitti itsensä rautaisen ammattilaisen kategoriaan. ODOTUKSET: Osallistujilta kysyttiin odotuksia päivän kahteen teemaan - perehdytys ja osallistaminen liittyen. Yleisesti ottaen, verkostoitumisen ja vertaistuen lisäksi osallistujien odotukset liittyivät siihen, miten perehdyttää maahanmuuttajaa jolla on vähäinen kielitaito, miten varmistaa viestin perillemeno, miten vahvistaa valmentautujan realistisia käsityksiä siitä, kuinka tukea valmentautujan tavoitteita, kuinka pitkän ajan maahanmuuttaja tarvitsee henkiseen sopeutumiseen työpajajakson ja Suomessa olon aikana, pitäisikö maahanmuuttajalle olla erityiskohtelua ja miten vastata valmennustyössä työelämän ja koulutuksen vaatimuksiin. Odotukset olivat konkreettisia ja nostivat esille tärkeitä kysymyksiä. Vastauksia tai ainakin näkökulmia lähdettiin etsimään yhdessä erilaisten harjoitusten kautta. Osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään ja aloitettiin tapaamisen ensimmäinen osio. AAMUPÄIVÄN TEEMA: Maahanmuuttajavalmentautujan perehdytys Ensin jokainen ryhmä pohti keskenään, mistä asioista annetaan perehdytystä maahanmuuttajavalmentautujalle. Pohdinnat purettiin yhteisesti ja yhteinen visio oli, että seuraavat asiat olisi syytä huomioida perehdytyksessä: Yleiset säännöt ja toimintatavat pajalla Työturvallisuus Konkreettiset työohjeet Hoidetaan kuntoon taloudellinen tuki pajajakson aikana Käydään läpi lakisääteiset asiat, esim. poissaolot Tutustetaan työyhteisöön ja työkavereihin Työyhteisön viestintätavat Käydään läpi työvälineet ja koneet Työkulttuuri ja suomalainen kulttuuri Käytetään selkokielistä ja visuaalista perehdytyskansiota Tämän jälkeen ryhmät pohtivat keskenään eri kysymysten kautta perehdyttämisen teemaa. Ryhmässä pohdittiin yhteisesti yhtä kysymystä ja kirjattiin paperille vastauksia. Tehtävä purettiin yhteisellä keskustelulla siten, että jokainen ryhmä saattoi kommentoida toisten ryhmien tuotoksia. Ryhmä / kysymys 1: Perehdyttämisen sanaton ja sanallinen viestintä? Eleet merkitsee paljon (varo > eleitten merkitys eri kulttuureissa) On hyvä olla tosi rauhallinen (itse ja työympäristö) Selkokielen käyttö (vältä murresanoja) Hiljaa hyvää tulee (konttaamalla kävelyyn) Kärsivällisyys (alku aina hankalaa, lopussa kiitos seisoo) Äänensävy 2

3 Katsekontakti Tilan käyttö Ryhmä / kysymys 2: Mitkä valmentajan luonteenpiirteet ovat eduksi maahanmuuttajavalmentautujan perehdyttämisessä? Kärsivällisyys Avoimuus Ennakkoluulottomuus Innostavuus ja kannustavuus Positiivisuus ja ystävällisyys Uteliaisuus Rohkeus Joustavuus Halu oppia uutta ja kehittymishalu Hyvä kuuntelijan ominaisuus Herkkyys tilanteisiin ja tilannetaju Huumori Ryhmä / kysymys 3: Mitä kulttuurisensitiivinen perehdytys pitää sisällään? Suomalaisen työelämän pelisäännöt opettaminen. Tehdään selväksi, mutta pyritään kunnioittamaan ja huomioimaan valmentautujan kulttuuritausta. Auttaa ymmärtämään (selittää) miksi työtä tehdään Suomessa näin, esim. työajat, tasaarvo, naiset-miehet teema. Kysyvä ei menetä kasvojaan, virheet tehnyt ei menetä kasvojaan. Valmentajan valveutuneisuus ja avoimuus. Uskonnon ja perheen huomioiminen. Seuraavassa tehtävässä kukin ryhmä keskusteli maahanmuuttajavalmentautujan perehdytyksen ongelmatilanteista valmiiden perehdytystilanteiden (3 kpl) pohjalta ja vastasivat kahteen kysymykseen: 1) Mitä syitä voi löytyä valmentautujan käytökselle? 2) Valmentajan ratkaisu tilanteeseen? TAPAUS 1: Taustaa: Maahanmuuttajanainen, 32 vuotta, tullut ruokalapajalle työelämävalmennukseen. Perehdytystilanne: Valmentautuja on kovin halukas aloittamaan työt, eikä hän malttaisi kuunnella valmentajan ohjeistuksia. Innokkaana valmentautuja alkaa tehdä työtehtäviä, jotka eivät hänelle kuulu. Valmentautuja ei ymmärrä, miksi hän ei voi automaattisesti tehdä samanlaisia keittiötöitä, joita hän on tehnyt kotimaassaan. Valmentautuja loukkaantuu jos häntä kielletään tekemästä jotain. Mitä syitä voi löytyä valmentautujan käytökselle? Halu miellyttää. > Paikka työyhteisössä hakusessa. 3

4 Halu näyttää, että osaa. Itsetunto > halu löytää paikka ja arvostuksen tarve. Tiedot ja taidot: kohtaavatko toisensa? Suomalainen työn tekemisen tyyli > jaetut työtehtävät > työn toimivuus Valmentajan ratkaisu tilanteeseen? Peli vihelletään ns. poikki! Istutaan ja keskustellaan työpaikan toimintatavoista ja yhteisistä säännöistä. Käydään läpi hygienia-asiat keittiössä, lait siihen liittyen ja työturvallisuusasiat. Kerrotaan työtehtävät (jokaiselle jotakin) Kannustava tapa kertoa asia > erityiset tehtävät hänelle (esim. oma päivä) TAPAUS 2: Taustaa: Maahanmuuttajamies, 45 vuotta, tullut työelämävalmennukseen puuverstaalle. Perehdytystilanne: Valmentautuja nyökkää ja antaa valmentajan ymmärtää, että hän on ymmärtänyt työtehtävänsä. Valmentautuja tekee silti melkein aina väärin hänelle annetut työtehtävät. Työn tulokset ovat heikot mikä vaikuttaa muuhun toimintaan työpajalla ja myös muiden valmentautujien työnteon sujumiseen. Kun valmentautujaa korjataan asiasta, hän edelleen vakuuttaa ymmärtäneensä asian, mutta toimii silti omalla tavallaan. Mitä syitä voi löytyä valmentautujan käytökselle? Kielitaidon puute Ammattitaidon puute Ei uskalla sanoa, ettei ymmärrä tai osaa > pelkää menettävänsä työnsä Valmentaja pohtii mikä on oikeastaan ongelma? Liittyykö taustoihin? Kuulovamma? Työt liian vaatimattomia? Valmentautujan ylimielisyys > asenne, ikä, sukupuoli Onko työpaja oikea paikka henkilölle? Motivaation puute Valmentajan ratkaisu tilanteeseen? Työparityöskentely Asia selitettävä uudelleen Tulkki avuksi Mahdollinen toinen paikka Selkokielen ja kuvien käyttö TAPAUS 3: Taustaa: Maahanmuuttajamies, 40 vuotta, tullut työelämävalmennukseen remonttipajalle. Perehdytystilanne: Valmentautujaa valmentaa naispuolinen valmentaja, minkä hän kokee outona asiana. Valmentautujan on vaikea hyväksyä, että hänelle antaa ohjeita, neuvoja ja käskyjä nainen, joka on häntä itseään vieläpä nuorempi. Valmentautuja välttää kontaktia valmentajan kanssa ja valittaa ääneen muille valmentautujille tilanteesta. Mitä syitä voi löytyä valmentautujan käytökselle? 4

5 Valmentaja arvioi, että valmentautuja tulee maasta ja kulttuurista, jossa yhteiskunnassa vallitsevat sukupuoliroolit ja iän mukana tulevat roolit ovat erilaiset kuin mitä Suomessa on totuttu. Valmentajan ratkaisu tilanteeseen? Kysytään miksi ei suostu noudattamaan ohjeita? Selvitetään suomalaisen työelämän pelisääntöjä, nainen-mies tasavertaisuus. Pohdintaa: onko enää mahdollista, ettei ota ohjeita yhtään vastaan pajalle tullessa? Keskustelua asian liittyen Pajan vaihto, jos ei millään muuten onnistu Tärkeämpää sisältö kuin kenen suusta tulee (nainen/mies) Lounaan jälkeen osallistujat jaettiin uusiin ryhmiin. Iltapäivän teema: Työyhteisöön osallistaminen Ryhmät saivat tehtäväkseen pohtia seuraavia kysymyksiä: Miten maahanmuuttajavalmentautuja osallistetaan työyhteisöön? Osallistamisen keinot? Valmentajan rooli? Työyhteisön rooli? Pohdinnan tuloksena ryhmiä pyydettiin muodostamaan yhteisesti jakamansa näkemys, ns. huoneen taulu (työpaikan kahvihuoneeseen tai taukotilaan) siitä, mitkä ovat työpajan valmentajien yhteisesti jakamat näkemykset osallistamisen hyvistä käytännöistä. Jokainen ryhmä esitteli oman huoneen taulunsa muille ja jokainen sai vielä kommentoida muiden tuotoksia. Tässä ovat kolme huoneen taulua. MAAHANMUUTTAJAN OSALLISTAMINEN TYÖYHTEISÖSSÄMME: Huoneentaulu 1. Tervehdi jokaista vastaantulijaa! Ota kaikki mukaan toimintaan. Jaa vastuuta. Kannusta ja anna palautetta! Tartu reippaasti ja rohkeasti ongelmatilanteisiin. Hyväksy monikulttuurisuus. Huomioi yksilöllisyys. Luo hyvää työilmapiiriä. Jokaisella on vastuu hyvästä työilmapiiristä. Käytä selkokieltä. Erilaisuus on voimavaramme! 5

6 MAAHANMUUTTAJAN OSALLISTAMINEN TYÖYHTEISÖSSÄMME: Huoneentaulu 2. Osallistamisen keinot: yhteiset kahvitauot ja työpalaverit. Valmentajan rooli: - kahdenkeskiset säännölliset keskustelut - aktiivinen mukaanotto ja huomioiminen (tervehtiminen, mitä kuuluu?) - parityö Työyhteisön rooli: - toiminnalliset ryhmäpäivät (esim. sähly 1 krt / vko) - tyky-päivä MAAHANMUUTTAJAN OSALLISTAMINEN TYÖYHTEISÖSSÄMME: Huoneentaulu 3. Tervehtiminen Kehu päivässä! Erilaisuuden kunnioittaminen Yhteiset taukotilat ja ajat Työpari ja työystävä Yhteiset tilaisuudet (esim.taukojumppa, aamunavaus, urheilua, joulu- ja kevätjuhlat tai muu kulttuurijuhla) Oman kulttuurin jakaminen toisille. 6

7 Harjoituksen jälkeen siirryttiin pohtimaan ensin itsenäisesti ja sen jälkeen ryhmässä missä maahanmuuttajan työyhteisöön osallistamisen asiassa haluaisi kehittyä valmentajana tai ammattilaisena yleensäkin. Jokainen osallistuja jakoi ryhmälleen ajatuksensa ja sitten ryhmät jakoivat yhteisen näkemyksensä muille ryhmille. Osallistujat halusivat kehittyä seuraavissa valmentautujan työyhteisöön osallistamiseen liittyvissä asioissa: Palautteen antaminen ja pyytäminen (pienet kiitokset ja kannustukset) Yksilöllisyys Ongelmatilanteisiin tarttuminen Kannusta, anna aikaa ja kuuntele Omien rajojen ylittäminen Muistaa perustehtävä Aikaa pienimuotoiseen jutusteluun Keksiä osallistavia pelejä ja leikkejä Kulttuuritiedon jakaminen Verkostotapaamisen lopuksi osallistujilta kerättiin palautetta tapaamisen sisällöstä, toteutustavasta ja päivästä yleensäkin. Verkostotapaamisen palaute: Verkostotapaamisen ohjelman sisältöä ja aikataulussa pysymistä pidettiin onnistuneena. Vetäjät osasivat olla tarpeeksi jämäkkiä ja hoputtaa sopivasti. Tapaaminen eteni selkeästi tavoitteista keinoihin ja verkostoitumistavoite toteutui. Ohjelman toteutustavasta pidettiin erityisen paljon. Se piti sisällään toiminnallisia harjoituksia, jossa päästiin jakamaan ajatuksia pienissä ryhmissä ja yhdessä kaikkien kuullen. Osallistujilta ei tullut juurikaan ideoita verkostotapaamisten kehittämiseksi. Yleisesti ottaen haluttiin lisää tällaisia tapaamisia, jotta tapaamisen teema saisi jatkuvuutta. Osallistujilta kysyttiin, mitä he veivät mukanaan oman työhön maahanmuuttajavalmentautujan perehdytykseen ja työyhteisöön osallistamiseen liittyen? Alla listaus osallistujien vastauksista: Verkostotapaamisesta osallistujat saivat omaan työhönsä seuraavanlaisia asioita perehdytykseen liittyen: Verkostotapaamisesta osallistujat saivat omaan työhönsä seuraavanlaisia asioita osallistamiseen liittyen: tärkeät teemat ja uudet, erilaiset näkökulmat työpaikan ja suomalaisen työelämän pelisäännöt, kulttuuri, työajat ja jakaa vastuuta selkeää ja selkokielistä sekä opetella selkokielen käyttöä viestintätavat (sanaton viestintä) ja teen työyhteisöömme huoneentaulun erilaisuus on voimavaramme, työparityöskentely, yhteiset tilaisuudet, palautteen antaminen enemmän pienryhmätoimintaa, valmiin työn arviointia vastuun jakaminen ryhmässä sanapelit, tsemppaaja palkinto 7

8 turvallisuus, säännöt annan aikaa valmentautujalle, ohjaan hänet yhteisön jäseneksi heti nimeän koneet paperiarkkiin toista työvälineiden nimet tarvittaessa suomalaisen työelämän toimintatavat realististen odotusten esiin tuominen valmentajan valveutuminen rohkeutta kokeilla erilaisia tapoja kuvien käyttö työpisteissä kuvakorttien käyttö keskusteltaessa havainnollisuus mun mielestä perehdytys ei poikkea ns. suomalaiseen valmentautujaan nähden. ainoa poikkeus on mahdollinen kielitaidon puute. yksilöllisyyteen huomion kiinnittäminen, esim. uskonto yms. asiat korostaa vielä lisää erilaisuuden kunnioittamista sanapelit, leikit, kohtaaminen, suunnittelu, aika olisi muistettava kertoa esim. pajan naisten ja miesten rooleista, kasvojen menetys rakentava kritiikki ohjaan valmentautujaa muiden mukaan esim. askartelua, tehdään töitä yhdessä, ryhmässä esim. siivoukset, puutarhatyöt jne selkokieltä käyttöön enemmän 3-kohtaa: kulttuurien jakaminen, vastuuttaminen, aika ja keskustelu osallistamisen keinot, työryhmien ajatukset kannustaminen: kehu ja kiitä, aktiivinen mukaanotto, rohkeasti puuttuminen asioihin mamun yhteisöön otto alusta asti ja hänelle on neuvottava suomalaisen työelämän pelisäännöt, mamu vaatii ehkä enemmän valmentajan huomiota ja valmentajan on seurattava mamun edistymistä työyhteisössä aikaa valmentautujalle kahden kesken, valmentautujan huomioiminen, ongelmatilanteisiin puuttuminen ja tiedottaminen aamunavaus-käytöntö, kulttuuritietojen jakaminen, rajojen ylittäminen jokainen on mamu-ohjaaja sanapelit tms kehittäminen, yhteinen aamun aloitus tai päivän lopetus Lopuksi osallistujat kertoivat vielä tunnelmansa, jotka olivat erittäin positiiviset ja otimme yhteiskuvan muistoksi verkostotapaamisesta Jyväskylässä Kiitos verkostotapaamisen osallistujille ja kiinnostuneille tämän raportin lukijoille! Petri Puroaho ja Jenni Leppänen 8

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille

Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Kirsi Ek (toim.) Tekemällä oppii - vinkkejä vankityönjohtajille Julkaisija: Kiipulasäätiö Kiipulantie 507

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012

VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 2009-2012 VALTAKUNNALLINEN TYÖNJOHTOKOULUTUSKOKEILU 29-212 Valmistuneiden kyselyn yhteenvetoraportti 212 Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Riku Kumpu Sisällysluettelo Koulutusalojen yhteiset tiedot... 3 Taustatiedot...

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle

Erilaisuus sallittu. Perehdymme monimuotoisuuteen käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle Erilaisuus sallittu Perehdymme monimuotoisuuteen käsikirja työhön perehdyttäjälle ja työyhteisölle ERILAISUUS SALLITTU ERILAISUUS SALLITTU Perehdymme monimuotoisuuteen käsikirja työhön perehdyttäjälle

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Kokemuksia ja suosituksia Teksti: Mira Haataja 18.11.2010 Kuva: Mira Haataja sivu 2 / 23 Sisällys Suosituksia museo-opastuksiin...

Lisätiedot

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla

Opas työpaikkaohjaajille. Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla Opas työpaikkaohjaajille Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla SISÄLTÖ Lukijalle... 3 1. Työssäoppiminen yrityksen näkökulmasta... 4 Työssäoppimisella yritys varmistaa tulevaisuuden osaamisen Työssäoppimisesta

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto

työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle Paasikivi-Opisto Turun kristillinen opisto Paasikivi-Opiston ja Turun kristillisen opiston oppimateriaalia 1 työelämä tutuksi Työelämätietoutta maahanmuuttajalle

Lisätiedot

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas

Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Vapaaehtoistyöpaikkojen opas Sujuvan yhteistyön aakkoset Maailmanvaihto ry ICYE Finland SISÄLLYS 1. Vapaaehtoistyöpaikaksi ulkomaalaiselle nuorelle... Maailmanvaihto ry ICYE Finland... Kaiken maailman

Lisätiedot

Erilaisia osallisuusmenetelmiä

Erilaisia osallisuusmenetelmiä Erilaisia osallisuusmenetelmiä Rauna Nerelli, Suomen Lasten Parlamentti Tässä on muutamia menetelmiä, joita voi käyttää lasten kanssa ryhmässä toimittaessa, kun halutaan vahvistaa lasten osallisuutta ja

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu

Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Perehdyttäminen tulokkaan kehityskeskustelu Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Perehdyttämisen lähtökohta 3. Tavoitteena menestys 4. Yhteistyöllä se onnistuu 5. Perehdyttämisen malli 6. Perehdyttämisen tarkistuslista

Lisätiedot

Innostu! Innosta! Kirsi Airaksinen (toim.) (1998)

Innostu! Innosta! Kirsi Airaksinen (toim.) (1998) Innostu! Innosta! Kirsi Airaksinen (toim.) (1998) issn 1236-4797 isbn 951-8925-44-5 (nid.) taitto: nid. oras tynkkynen, pdf aapeli lahtinen kehitysyhteistyön palvelukeskus kepa töölöntorinkatu 2 a 00260

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus Maahanmuuttajien koulutus Toimitus: Lenita Pihlaja Taitto: Sakari Sarho Valokuvat: Projekti Julkaisija: Työväen Sivistysliitto TSL ry. Painotyöt: Kehitys Oy, 2005 ISBN: 951-701-503-8 Sisältö Lenita Pihlaja,

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot