MITÄ LAATU ON? - Hyvän laadun toteuttaminen arkipäivän työssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITÄ LAATU ON? - Hyvän laadun toteuttaminen arkipäivän työssä"

Transkriptio

1 1 MITÄ LAATU ON? - Hyvän laadun toteuttaminen arkipäivän työssä Arkipäivän laatu koostuu pienistä asioista: ammatillisesta etiikasta ja sen noudattamisesta kaikissa tilanteissa, asiakkaan kunnioittamisesta ja kuulemisesta, ihmisen arvostamisesta ja välittämisestä. Annettu palvelu tulisi perustua asiakkaan aitoihin tarpeisiin, asiakasta kohdellaan arvostavasti, ja annettava hoito ja palvelu perustuvat tietoon ja näyttöön siitä, että juuri tämä on hänelle oikea hoito, palvelu tai palvelupaketti. Työtä tekee ammattitaitoinen henkilökunta ja sen osaamista pidetään yllä. Työyhteisön arkipäivää organisoidaan ja johdetaan, jossa tärkeää on selkeys, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Siihen liittyy resurssien käytön seuranta ja sellainen tavoitteenasettelu, jossa yhdessä asetetaan työn tavoitteet ja pelisäännöt. Johtamisen tehtävä on luoda hyvälle palvelulle edellytykset ja toimivat tukijärjestelmät. (Voutiainen ym. 2002, 16)

2 2 VANHUSTENKOTIYHDISTYKSEN RIVITALOALUE Toiminta-ajatus: Vanhustenkotiyhdistyksen 76:ssa rivitaloasunnossa voit asua itsenäisesti tai koti- ja tukipalvelujen ja kotisairaanhoidon turvin. Vuokrat perii Vanhustenkotiyhdistys. Vuokraan sisältyy asuminen, lämpö, vesi ja sähkö. Asuntojen koot ovat 28-36,6 m2. Koti- ja tukipalvelut sekä kotisairaanhoidon järjestää Palvelukeskus Palveluportti. Tukea tarvitseville laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Työntekijät tekevät kaksivuorotyötä, käyntejä yöllä vain tarvittaessa. Osalla asukkaista on käytössä turvapuhelimet, joita voi vuokrata Esperiltä. Yksi asunto on intervallikäytössä (asumiskokeilu).

3 3 VKY:n ALUEEN VISIO Tuemme asukkaan sopeutumista uuteen elinympäristöön ja täysipainoisen elämän jatkamiseen. Tuotamme laadukasta hoivaa, huolenpitoa ja tuki- ja virkistyspalveluita taloudellisesti ja tehokkaasti. Korostamme asukkaan osallisuutta ja verkostoidumme. LAATUMME TAKAAJAT (Strategiset menestystekijät) Asiakastyytyväisyys ja osallisuus. Yhteistyö ja viestintä omaisten, sekä eri asiantuntijatahojen kanssa. Tiedonkulku on saumatonta ja nykyajan tekniikkaa hyödynnetään esim. Effica potilas- ja asiakastietojärjestelmä Ammattitaitoinen, osaava ja riittävä henkilöstö. Työnarviointi ja palkitseminen. Organisaatiokulttuurimme on oppimista, tiimityöskentelyä ja asiakaslähtöisyyttä korostava.

4 4 ARVOT Asiakkaan kunnioitus Otamme huomioon asiakkaan mielipiteen antaessamme palveluja. Asiakkaan tuntemuksia ei ohiteta, vaan niitä kuunnellaan ja otetaan todesta. Viestitämme omalla käyttäytymisellämme asiakkaan kunnioitusta ja kiinnitämme huomiotamme sanattomaan viestintään esim. katsekontakti, kuunteleminen ja empatia. Rehellisyys Omaamme vahvan työmoraalin ja pyrimme ylläpitämään sitä eri tavoin. Emme lupaa sellaista, mitä emme voi pitää, emmekä salaa tietoja asiakkailta. Uskallamme myöntää ellei oma tietomme/taitomme riitä ja konsultoimme asiantuntijaa. Avoimuus Teemme työtä omina persoonina, samoin asiakkaalla on oikeus olla oma itsensä. Uskaltaudumme keskusteluun asiakkaan tarpeiden mukaan. Ammattitaito Pidämme huolta tieto/taito- osaamisestamme erilaisten koulutusten avulla. Jaamme tietoja/taitoja tiimityöskentelyn tavoin. Tuomme esiin erilaisia mielipiteitä asioihin, joista saamme laajempaa näkökulmaa työhömme. Käsittelemme raporteilla rakentavasti asiakkaiden asioita. Ylläpidämme työmotivaatiota, työtyytyväisyyttä, työilmapiiriä ja työkykyä.

5 5 HYVÄN HOIDON PERIAATTEET VKY:n RIVITALOALUEELLA Hyvä kohtelu Kunnioitamme ja huomioimme asiakasta. Tuomme asiakkaalle tietoa ja annamme hänelle aikaa. Kohtelu on tasavertaista ja ystävällistä. Turvallisuus Luomme turvallisen ilmapiirin mm. ystävällisyydellä, inhimillisyydellä, kiireettömyydellä, palvelujen saatavuudella ja jatkuvalla informoimisella esim. kerromme asiakkaalle koko ajan mitä tehdään. Turvallisuutta luo myös henkilökunnan ammattitaito, tieto asiakkaasta, sekä yhteistyö omaisten ja muiden tahojen kanssa. Hyvä perushoito Huolehdimme asiakkaidemme ravinnosta, puhtaudesta, levosta ja psyykkisistä, fyysisistä ja hengellisistä tarpeista. Tuemme asiakkaiden omatoimisuutta. Elämän sisältö ja tyytyväisyys Huomioimme asiakkaiden omia tarpeita ja tottumuksia. Asiakkaiden käytössä on Palveluportin tarjoamat palvelut esim. viriketoiminta, erilaiset tilaisuudet, kirjasto. Asiakkailla on mahdollisuus yksityisyyteen. Asiakkaan yksilöllisyys ja tarpeiden tyydyttäminen Annamme asiakkaiden itse määritellä heitä tyydyttävät asiat ja pyrimme saamaan ne mahdollisiksi. Kehitämme palveluitamme asiakkaiden yksilöllisten ja muuttuvien tarpeiden mukaan.

6 6 HOITOVUOROKAUDEN KUVAUS MALLI AAMU: Minut herätetään, autetaan aamupesuissa (tai mahdollisesti suihkussa /saunassa). Autetaan pukemisessa. Saan aamupalan ja lääkkeet. PÄIVÄ: Saan ruokaa tai menen palveluporttiin syömään. Saan päiväkahvit Mahdollisuus viriketoimintaan Tavoitteena on, että hyvä päivä koostuisi: perushoidosta yksilöllisyydestä ILTA: YÖ: Saan päivällisen Autetaan iltapesuissa, yövaatteiden laitossa, vessassa käynnissä. Minä nukun rauhallisesti ja odotan hoitajan saapumista aamulla. Saan iltapalaa ja lääkkeet..

7 7 ASIAKAS Asiakastyö on suunnitelmallista. Laadimme asiakkaille hoito- ja palvelusuunnitelmat ja päivitämme niitä säännöllisesti vuosittain. Asiakastyö on laadukasta ja oikea-aikaista. Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Asiakkaan hyvä vastaanotto: Otamme asiakkaat yksilöinä huomioon. Huomioimme myös erilaiset asiakkaat esim. huonokuntoiset, mielenterveysasiakkaat ja vammaiset. Vastaanottotilanteesta pyrimme luomaan ystävällisen ja iloisen. Olemme palvelualttiita ja helposti lähestyttäviä. Rohkaisemme asiakasta ja annamme hänelle aikaa. Oikeus osallistua oman hoitonsa suunniteluun: Jokaisella asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi ja kunnioitamme heidän itsemääräämisoikeuttaan. Ohjaamme asiakkaita ja tiedotamme heille erilaisista palveluista. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen kanssaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Otamme huomioon jokaisen asiakkaan elämänhistorian antaessamme palveluita. Oikeus tasa-arvoisiin ja oikea aikaisiin palveluihin: Otamme asiakkaat huomioon yksilöllisesti. Seuraamme asiakkaan tilannetta kokoajan ja järjestämme palvelut sen mukaan. Näin mahdollistamme nopeat ja asianmukaiset palvelut. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat palvelumme muuttuvat. Asiantuntevat ja laadukkaat palvelut: Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja motivoinutta, minkä takaa jatkuva ja ajantasainen kouluttautuminen. Teemme saumatonta yhteistyötä monien asiantuntijatahojen kanssa ja pidämme organisaatiomme ajan tasalla.

8 8 Hyvät tukipalvelut asiakkaille: Palvelujen tarve, määrä ja asiakkaiden odotukset muuttuvat ajan myötä ja pyrimme vastaamaan näihin muutoksiin palveluita järjestettäessä. Tukipalvelut ovat luotu kattamaan erilaisia tarpeita ja ne ovat asianmukaisia ja nopeasti saatavia. Palvelukeskus Palveluportin palvelut käytettävissä: Ruokailu: Asiakkaille on tarjolla hyvää, monipuolista, terveellistä ja eläkeläisten maun mukaista ruokaa. Viriketoiminta: Mahdollisuus monipuoliseen viriketoimintaan asiakkaiden omien voimavarojensa mukaan. Kuntoutus: Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaiden fyysistä kuntoa, tarjota mahdollisuus monipuoliseen liikuntaan ja motivoida asiakasta oman kuntonsa hoitamiseen. Otamme huomioon kaikenkuntoiset asiakkaat. Kuntoutus tarjoaa monipuolista vesi-, sali- ja kuntosaliliikuntaa erilaisille ryhmille. Kotisairaanhoito: Kotisairaanhoidon tarkoituksena on tarjota asiakkaalle mahdollisuus keskusteluun omaan terveyteensä liittyvistä asioista vanhustyöntekijän ja kerran viikossa myös lääkärin kanssa. Kotisairaanhoito tuo turvallisuutta asiakkaalle ja se myös huolehtii aloitetun hoidon jatkuvuudesta. Pyykki: Pyykinpesu on tärkeä tukipalvelu sellaisille asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta tai voimavaroja pestä itse pyykkiään.

9 9 Kirjasto: Palveluportin kirjasto on kunnan pääkirjaston alainen ja kirjastonhoitaja on tavattavissa kerran kuukaudessa. Ryhmät: Palveluportissa kokoontuu torstaisin ja keskiviikkoisin iltapäivällä muistihäiriöisille tarkoitettu päiväryhmä. Alueen kerhohuoneella kokoontuu maanantaisin päiväryhmä yhdessä laaditun toimintasuunnitelman mukaan. Strategiset tavoitteet Omaamme toimivan yhteistyö- ja palveluverkoston. Vuorovaikutustilanteista pyrimme tekemään helppoja, avoimia ja luottamuksellisia, myös palautteen antamiseen ja saamiseen annamme mahdollisuuden. Pyrimme selkeään viestintään, jotta kaikki osapuolet ymmärtäisivät asian samalla tavalla. Omaamme hyvät vuorovaikutustaidot. Olemme helposti lähestyttäviä. Ohjaamme asiakasta ja otamme hänet huomioon yksilöllisesti. Pidämme mielessämme kokonaisvaltaisen viestinnän. Pyrimme työskentelemään palautteen mukaisesti. Avainmittarit ja tavoitetaso Vanhustenkotiyhdistyksen rivitaloalueelle asunto järjestyy suhteellisen nopeasti ja pyrimme säilyttämään tilanteen tällaisena. Teemme alueen asiakkaille säännöllisesti asiakastyytyväisyyskyselyitä. Pyrimme säilyttämään asiakastyytyväisyyden kiitettävänä 4-5. (asteikolla 1-5) Teemme hoito- ja palvelusuunnitelman vähintään kerran vuodessa ja aina tarvittaessa

10 10 kaikille asukkaille (100%), jotka tarvitsevat palveluita. Operatiiviset toimenpiteet / keinot Käsittelemme säännöllisissä henkilökuntapalavereissa rakentavasti kaikenlaiset palautteet. Puutumme asioihin heti ja pyrimme saamaan niihin ratkaisut. Henkilökunnan puhelinnumero ja matkapuhelinnumero on asiakkaiden ja heidän omaistensa käytössä, jotta asiat voidaan selvittää heti. Pidämme kynnyksen asioiden selvittämiseen matalana. Seuraamme henkilökohtaista hoito- ja palvelusuunnitelmaa kaikissa asiakasprosessin vaiheissa. Henkilökunnan päivittäiset työtehtävät pohjautuvat asiakkaiden tarpeisiin, joten pystymme reagoimaan asiakkaan tilanteen muutoksiin nopeasti.

11 11 PROSESSIT Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Toteutamme asiakkaiden hoivaa, huolenpitoa ja tuki- ja virkistyspalveluita sekä vastaamme niiden sujuvuudesta. Palvelut ovat katkeamattomia ja oikeaaikaisia. Palvelurakenne on uusiutumiskykyinen, osaamme hyödyntää eri tahojen ammattitaitoa ja asiantuntemusta esim. yksityiset palvelujentuottajat, projektit ja muut kunnalliset palvelut. Lähtökohtana on palvelujen saatavuus, joustavuus, jatkuvuus, pysyvyys ja saumattomuus. Strategiset tavoitteet Vanhustenkotiyhdistyksen alueen ydinprosessit ovat: hoito- ja huolenpito, tukipalvelut sekä virkistys- ja kuntoutuspalvelut. Asiakkaan hoito ja huolenpito: Huolehdimme asiakkaan tilanteesta kokonaisvaltaisesti. Seuraamme ja havainnoimme asiakkaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja hengellistä toimintakykyä. Jokapäiväisiä toimenpiteitä eli tukiprosesseja voi olla mm. lääkkeiden tarkistaminen, hygienia, ravinto, yhteydenpito eri sidosryhmiin tms. asiakkaan tilanteesta riippuen. Tukipalveluita ovat: Ateriapalvelu: Ruoan vieminen ja sen tarjoileminen. Pyykkipalvelu: Pyykeistä huolehtiminen, niiden vieminen pesulaan ja tuonti takaisin asiakkaalle. Saunapalvelu ja kauppapalvelu. Kotisairaanhoito, lääkäripalvelut. Turvapalvelu.

12 12 Muut yksityisten tuottamat palvelut. (esim. parturi, fysikaalinen- ja jalkahoito) Virkistys- ja kuntoutuspalveluihin kuuluu mm.: Erilaiset kerhot. Erilaiset apuvälineet. Ulkoileminen. Viriketoiminta ja kuntoutusmahdollisuus Palvelukeskuksen ryhmissä. Mahdollisuus osallistua erilaisiin tilaisuuksiin, henkilökunta avustaa tilaisuuksiin pääsemisessä. (esim. pyörätuolilla vieminen) Omatoimisuuden tukeminen eri osa-alueilla ja kuntouttavan näkökulman huomioon ottaminen asiakkaan arjessa. Avainmittarit ja tavoitetaso Tunnistamme ydinprosessit ja tukiprosessit, sekä toteutamme niitä arkipäivässä. Olemme 100% tietoisia asiakkaan muuttuvista tilanteista, tiedämme mitä tapahtuu ja osaamme reagoida näihin muutoksiin oikealla tavalla. Rakennamme asiakkaalle palveluketjun, joka vastaa hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa. Asiakkaalla on tarkoituksenmukaiset palvelut ja hoito. Operatiiviset toimenpiteet / keinot Mallinnamme prosesseja koko ajan ja suunnittelemme ne asiakkaiden tarpeita vastaaviksi. Kartoitamme mm. palautteiden, asiakasneuvotteluiden ja omaisten mielipiteiden mukaan avun ja palveluiden tarvetta. Hyödynnämme eri asiantuntijoiden ammattitaitoa, jotta palvelut kattaisivat yksilölliset ja erityistarpeet. Minimoimme hallitsemattomat prosessit.

13 13 HENKILÖSTÖ / PÄÄTTÄJÄT OSAAMINEN Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Esimiehellä on hyvät strategisen johtamisen osaamisen taidot. Johtajuuden avulla taataan hoidon ja palvelujen laatu sekä henkilöstön sitoutuminen työhön. Esimiehelle ja henkilöstölle järjestetään säännöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteiden suuntaista koulutusta. Käytössä on henkilökunnan arviointi ja palkitsemisjärjestelmä, jonka perusteella arvioidaan esim. henkilökohtaiset lisät. Henkilökunnalle järjestetään vuosittain kehityskeskustelut ja osaamiskartoitukset. Henkilökunta on yhteistyökykyinen, ammattitaitoinen ja riittävä. Perehdytämme uuden työntekijän käyttäen apuna sosiaalitoimen perehdyttämisopasta. Strategiset tavoitteet Esimiehen osaamista päivitetään ja vahvistetaan, koulutusta järjestetään ja henkilöstön ammattitaitoa päivitetään esim. validaatio-, dementia- ensiapu-, erilaiset terapiat koulutuksilla. Yhteisten voimavarojen ja ammattitaidon hyödyntämistä korostetaan ja luodaan sen mahdollistamiseksi tilaisuuksia. Henkilöstölle järjestetään hyvä perehdytys uusiin asioihin ja erilaisista vaihtoehdoista keskustellaan rakentavasti. Säännöllinen henkilökunnan arviointi ja palkitsemisjärjestelmä on käytössä sekä vuosittaiset kehityskeskustelut ja osaamiskartoitukset järjestetään. Opiskelijat otetaan mukaan mahdollisuutena ja heidän tuoma uusi tieto hyödynnetään. Avainmittarit ja tavoitetaso Kehityskeskusteluiden käyminen jokaisen työntekijän kanssa vuosittain. Osaamiskartoitukset, jossa kartoitetaan henkilökunnan ammatinhallintaa, vuorovaikutusta, uudistumista ja kehittymistä.

14 14 Työyhteisön ja henkilökohtaisen osaamisen palkitseminen. Perehdyttäminen. Operatiiviset toimenpiteet / keinot Otetaan käyttöön arviointi ja palkitsemisjärjestelmä, kehityskeskustelut ja osaamiskartoitukset. Henkilökunnan koulutusta järjestetään tarkoituksen mukaisesti. TALOUS Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Olemme selvillä vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta palvelujen järjestämisessä, esim. kilpailutamme aina eri vaihtoehdot. Myös henkilöstö toimii kustannustietoisesti ja heitä informoidaan eri vaihtoehdoista. Spatium- järjestelmä on otettu käyttöön. (liite1) Strategiset tavoitteet Taloudellista tilannetta tarkastellaan aktiivisesti ja muutoksiin reagoidaan. Avainmittarit ja tavoitetaso Pyrimme säilyttämään kustannukset nykyisellä tasolla.

15 15 Operatiiviset toimenpiteet / keinot Kustannuslaskentajärjestelmää ja talouden seurantaa kehitetään, henkilöstöresursseja tarkastellaan kriittisesti, henkilöstölle tiedotetaan aktiivisesti, palvelut kilpailutetaan, sekä palveluiden myyminen ja ulkoistaminen. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti Asumispalvelut Hopeapuro 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011

LIITE 2. Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 GGGG[Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] [Kirjoita teksti] LIITE 2 Janakkalan kotihoidon toimintasuunnitelma vuodelle 2011 31.8.2011 2 SISÄLTÖ 2 1. KOTIHOIDON ESITTELY 3 2. KOTIHOIDON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT

SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT SALLAN KUNNAN KOTIHOIDON SISÄLTÖ JA PALVELUJEN PIIRIIN OTTAMISEN KRITEERIT 22.5.2015 1. 1. KOTIHOIDON MÄÄRITELMÄ Kotihoidon toiminta perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kotipalvelu on määritelty

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot