CARBON MANAGEMENT -MALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CARBON MANAGEMENT -MALLI"

Transkriptio

1 Oy International Business Machines Ab PL Helsinki telephone fax KIINNOSTAAKO VIHREÄ TULOS? Ota yhteys IBM:ään. Karsitaan yrityksenne kuluja ja luodaan ympäristöystävällisiä tuloksia. CARBON MANAGEMENT -MALLI Vihreää aina alimmalle riville saakka IBM:n tapaan STOP TALKING START DOING

2 STRATEGIA IBM:n kehittämä Carbon Management malli kartoittaa yrityksen ympäristökuormituksen. Analyysissa yritys jäsennellään useisiin osiin: IBM:n asiantuntijat tekevät analyysin haastettelemalla ja keräämällä tietoja. Aluksi kartoitetaan yrityksen strategia ja sen yhteydet yrityksen eri tavoitteisiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää suurta muutosta yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä kaikkialla maailmassa. Meidän on rajoitettava energiankulutusta globaalilla tasolla. Samalla yritysten ja yhteiskuntien on kehityttävä edelleen. Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen edellyttää yritysten toiminnan tehostamista ja energian hyödyntämistä tehokkaammin. Yritysten käytettävissä on useita vihreitä ratkaisuja. Niistä on hyötyä ympäristölle ja yritykselle, joten voidaan puhua vihreästä tuloksesta. VIHREÄ IT ON YRITYSJOHDON VASTUULLA Vihreä IT-strategia alkaa johtoryhmästä, ei palvelinhuoneesta. Ylimmän johdon on määritettävä onnistumisen mittarit ja halutut ympäristötulokset. IT on mukautettava yrityksen yleiseen strategiaan. TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN mitä vaaditaan vihreältä yritykseltä ja kuinka IBM on jo yli 35 vuoden ajan keskittynyt yrityksen ympäristövaikutuksiin kuinka IBM:n vihreä IT-strategia voi vähentää yrityksen energiankulutusta keskimäärin 40 % ja samalla kaksinkertaistaa tietojenkäsittelykapasiteetin kolmessa vuodessa IBM:N OMA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA IBM on vuodesta 1971 noudattanut aktiivista ympäristöpolitiikkaa. Olemme siksi ensimmäinen Yhdysvaltojen hallituksen Climate Protection Award -palkinnon kaksi kertaa saanut yritys. KAKSI TIETOJENKÄSITTELYKESKUKSEN KONKREETTISTA TAVOITETTA Yhä suurempi osa yritysten IT:stä on siirretty palvelinhuoneisiin ja toimistoihin. Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan maan tietojenkäsittelykeskusten sähkönkulutus on kaksinkertaistunut vain kuudessa vuodessa: Tietojenkäsittelykeskusten kapasiteetti jatkaa kasvuaan, jotta yritykset voivat kasvaa. Siksi esittelemme nyt valmiin tietojenkäsittelykeskusten Big Green -strategian. Konkreettisia tavoitteita on kaksi: 1. Energian säästäminen asiakkaiden konesaleissa keskimäärin 40 % 2. tapahtumien käsittelynopeuden samalla kaksinkertaistuessa tietojenkäsittelykeskuksissa seuraavien kolmen vuoden kuluessa Tuotteet ja palvelut (s. 6) Tuotesuunnittelu Palvelusuunnittelu Strategia Taloudelliset tavoitteet Haluttu brandi ja vihreä profi ili Yrityksen strategia ja visio Toimitusketju (s. 9) Toimitusketju Markkinointi ja CRM Tuotteiden elinkaari ja kierrätys Ihmiset (s. 10) Henkilöstö Kumppanit Sijoittajat että vihreä IT ei ole mikään kummajainen, vaan fi ksua tietohallintoa ja hyödyksi koko yritykselle. IT (s. 12) Fyysiset puitteet (s. 17) Informaatio (s. 18) Tiesitkö, että maailman palvelinkeskukset aiheuttavat yhtä suuret CO 2 -päästöt kuin lentoliikenne yhteensä? Lähde: Tanskassa ilmestyvä Ingeniøren-lehti IT-laitteisto Verkko Konesali Tietoliikenne Rakennukset ja toimitilat Asennukset Laitteet (muu kuin IT) Analyysit ja benchmarkvertailut Tavoitteiden ja resurssien julkistaminen 2 3

3 Strategiassa otetaan huomioon IT-tehontarpeen kasvaminen ja halu vähentää energian kulutusta. Tämä suuntaus voimistuu. Tanskan suurin mainframe-tallennuslaitteisto otettiin käyttöön vuonna Se kuluttaa 80 % vähemmän sähköä tallennetun tiedon yksikköä kohden. Monissa muissa ratkaisuissa on havaittu, että 40 %:n keskimääräinen säästötavoite on realistinen. Myös pienemmissä yrityksissä. ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN IBM:N BIG GREEN KONESALISTRATEGIAN AVULLA Case-esimerkki Energian säästäminen kapasiteetin pysyessä ennallaan tai kasvaessa Storage platform, suuret asiakkaat 80 % 150 palvelinta konsolidoitu 8 palvelimeksi 88 % 300 palvelinta konsolidoitu 15 palvelimeksi 82 % 30 Intel-palvelinta konsolidoitu IBM BladeCenter palvelimiksi 48 % YMPÄRISTÖSTRATEGIA EDISTÄÄ KASVUA Kun yrityksesi ottaa käyttöön ympäristöystävälliset tekniset ratkaisut, siitä on hyötyä tulokselle, imagolle ja päivittäiselle työnteolle. Yritys saa enemmän resursseja ja teknistä suorituskykyä kustannusten pysyessä ennallaan tai jopa alentuessa. Asiakkaat, henkilöstö ja sijoittajat suosivat yrityksiä, joilla on selkeä ympäristöstrategia. Uudistusten kustannukset katetaan kokonaan tai osittain esimerkiksi sähkön kulutuksen vähentyessä merkittävästi. Yrityksessä vallitseva ilmapiiri kohenee. IBM on toimittaja, joka pystyy täyttämään ympäristöystävällisen IT:n vaatimukset kaikkein parhaiten. IBM:n ohjelmistot, laitteet ja strategiat auttavat nykyaikaisia yrityksiä. IBM saattaa olla ensimmäinen aidosti vihreä maailmanlaajuinen yritys. James Murray Green Computing.com Elokuu

4 TUOTTEET JA PALVELUT SUUNNITELTU YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEKSI Yrityksesi ympäristövaikutusten kartoittaminen alkaa selvityksestä, jossa perehdytään esimerkiksi tuotantoon, päivittäiseen käyttöön ja kierrätykseen. Paljon on tehtävissä oman tuotannon ja siinä käytettävien materiaalien ympäristökuormituksen vähentämiseksi. YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄ ELINKAARI Tuotteiden koko elinkaari on tärkeä. Käytetäänkö esimerkiksi mallia, jonka avulla jopa tietyn tuotteen osan irrottaminen ja kierrättäminen sujuu helposti? IBM muun muassa kierrättää piirien osia aurinkokennoissa. ALLE 1 % KAATOPAIKALLE Ympäristöystävällisen elinkaariajattelumme mukaisesti ratkaisumme suunnitellaan pitkäikäisiksi ja kierrätyskelpoisiksi. IBM on vuosina ottanut vastaan ja kierrättänyt yli 1,9 miljoonaa tietokonetta 22 kierrätyskeskuksessaan sekä käsitellyt yli tonnia laitteita, osia, materiaaleja ja jätteitä, esimerkiksi terästä: yli kolme kertaa niin paljon terästä kuin Eiffelin tornin rakentamiseen tarvittiin muovia: yli 22 rautatievaunullista kokoon puristettua muovia paperia: niin paljon, että paperiniput ulottuisivat Golden Gaten sillan yli 23 kertaa rautaa sisältämätöntä materiaalia: 150 rekkakuormallista. Käsittelimme vuonna 2006 yli 50 miljoonaa kiloa elinkaarensa loppuun tulleita tuotteita ja jätteitä, mutta kaatopaikalle päätyi alle 1 %. Palvelimia jäähdytettäessä on tärkeä, että ilma kiertää jäähdytysritilöissä mahdollisimman tehokkaasti. Siksi IBM:n palvelimissa käytetään kuusikulmaisia aukkoa pyöreiden sijasta, sillä tämä muoto saa ilman kiertämään tehokkaammin. 6

5 TOIMITUSKETJU Jos yrityksenne markkinoinnin haasteet ovat selvillä ja tavoitteet on asetettu, yksittäisten prosessien ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus voidaan optimoida. Erityisesti käytön strategiaan ja toimitusketjuun kannattaa kiinnittää huomiota. Siksi IBM on kehittänyt menetelmän tuotannon ympäristövaikutuksten optimoimiseksi. Käytämme siitä nimeä Green Sigma. GREEN SIGMA OHJAA PROSESSEJA Carbon Management -mallissamme käytetään omaa Green Sigma -menetelmäämme, jotta CO 2-päästöistä tulee merkittävä päätöksentekoa ohjaava tekijä. Green Sigma optimoi tuotantoa CO 2-näkökulmasta. Tämä menetelmä perustuu Lean- ja Six Sigma -malleihin. Useimmat prosesseja optimoivat toimitusketjumallit keskittyvät lähinnä yrityksen kustannuksiin ja palvelutasoon. Tämä uusi malli ottaa huomioon myös ympäristökuormituksen. KATTAVA CO 2 -PÄÄSTÖJÄ VÄHENTÄVÄ TOIMITUSKETJU Green Sigman lisäksi Carbon Management -malli tuo tullessaan runsaasti fi ksuja ratkaisuja kuljetusten ohjaamiseksi ja optimoimiseksi sekä yrityksenne toimitusketjun vaiheiden ja ongelmien tunnistamiseksi. Malli kattaa koko ketjun tuotannosta ja pakkaamisesta kuljettamiseen ja myyntiin, ympäristökuormi tukseen ja CO 2-päästökiintiöihin. Tämä puolestaan auttaa vähentämään kuljetuksia ja CO 2-päästöjä. Green Sigman avulla voidaan optimoida tai minimoida materiaalien, energian ja veden käyttäminen kuljetukset ja toimitukset vaatimusten täyttäminen. Kuljetusten ympäristöystävällisyyttä voidaan usein parantaa. Yrityksen toimitusketju voi nykyään kattaa koko maapallon. Tämä tehostaa tuotantoa, mutta siihen liittyy paljon kuljettamista. Tällöin kuluu energiaa ja syntyy hiilidioksidia. IBM ja Australian osavaltio Queensland ovat ryhtyneet yhdessä kehittämään älykästä moottoritietä, jossa liikenneruuhkia vähennetään ja kuljetuksia tasataan ruuhka-aikojen ulkopuolelle tekniikan avulla. Näin säästyy aikaa, ja CO 2-päästöt vähenevät. Green Sigma auttaa yritystänne vähentämään kustannuksia ja CO 2-päästöjä! 9

6 IHMISET SITOUTA HENKILÖSTÖ Yrityksen muuttaminen aidosti vihreäksi edellyttää henkilöstön saamista mukaan. Työntekijöiden on tunnettava yrityksen vihreä strategia ja konkreettiset tavoitteet. Mikä on ympäristöstrategiamme tavoite? Kuinka siihen päästään? Mitä se merkitsee meille nyt ja tulevaisuudessa? Mitä on tehtävä toisella tavalla? Kun henkilöstö tuntee projektin ja tukee sitä, sen toteuttaminen muuttuu helpommaksi. VASTUUN KANTAMINEN HOUKUTTELEE OSAAMISTA Jos yrityksenne panostaa ympäristöstrategian laatimiseen ja toteuttamiseen, se täyttää monien työnhakijoiden odotukset ja toiveet. Toisin sanoen yrityksenne vetää lahjakkuuksia puoleensa tehokkaammin. TRAVEL FOOTPRINTISTA VIRTUAALISIIN TAPAAMISIIN Omilla ja työtovereittesi aiheuttamilla saastepäästöillä on merkitystä. Travel Footprint syntyy, kun matkustetaan ympäri maailmaa tapaamassa asiakkaita ja kokouksissa. Esimerkiksi lentomatkustaminen ja autolla ajaminen aiheuttavat päästöjä. Lentäminen sekä junan, auton ja taksin käyttäminen aiheuttaa tavallisesti yli kolmanneksen suuren yrityksen CO 2-päästöistä. Kun fyysisen matkustamisen sijasta järjestetään Webtapaamisia ja vastaavia virtuaalisia kohtaamisia, vihreä tulos voi kohentua merkittävästi. Matkakustannukset alenevat, työaikaa säästyy ja CO 2-päästöt pienenevät. PIKAVIESTINTÄ JA WEB-KOKOUKSET SÄÄSTÄVÄT MILJOONIA Vihreän strategian osana kannattaa ottaa käyttöön tietoliikenneratkaisu, jonka avulla henkilöstö voi työskennellä kotona tai muualla kuin työpaikallaan. Joustavuus parantaa henkilöstön tyytyväisyyttäkin. IBM säästää matkustuskustannuksia yli kahdeksan miljoonaa dollaria joka kuukausi järjestämällä Webkokouksia. 10

7 IT Suuri osa yrityksen käyttämästä energiasta kuluu palvelinhuoneissa. Mitä enemmän yritys käyttää IT:tä, sitä enemmän energian kulutus kasvaa, jos mitään ei tehdä. Yrityksenne pystyy säästämään runsaasti sähköä ja rahaa IT:ssä. IBM analysoi yrityksenne konesalin ja sen energiankulutuksen sekä tekee ehdotuksen kohteista, joissa saavutetaan suurimmat hyödyt. Tavoitteena on säästää energiaa keskimäärin 40 % ja kaksinkertaistaa yrityksen kyky käsitellä tapahtumia kolmessa vuodessa. VIRTUALISOINTI JA KONSOLIDOINTI Virtualisointi kokoaa useita fyysisiä palvelimia virtuaalisiksi yksiköiksi, jotka toimivat nopeammin ja hyödyntävät prosessointivoiman tehokkaammin. Tämä on yksi keskeisistä ratkai suista, jotka säästävät konesaleissa sähköä ja rahaa. Palvelinten virtualisoimisessa ei ole mitään uutta. Kun tietojenkäsittelykeskuksen kapasiteetti halutaan varmistaa ja estää sähkönkulutusta kasvamasta, virtualisointi kannattaa yleensä yhdistää kattavaan konsolidointistrategiaan. Palvelimet voidaan esimerkiksi koota yhdeksi IBM BladeCenteriksi. RAKENNE JA JÄÄHDYTTÄMINEN Toinen merkittävä virtaa kuluttava toiminto on jäähdyttäminen. Siihen kuluu monesti puolet sähkölaskusta. Esimerkiksi Cool Blue jäähdytysportfolio sisältää ratkaisuja, jotka perustuvat lämmöntuotannon kartoittamiseen 3D-mallien avulla. Tämän jälkeen jäähdytyslaitteet voidaan mitoittaa oikein paikoissa, joissa lämmöntuotanto ja samalla energiankulutus on suurinta. Samalla tehokkuutta voidaan optimoida ohjaamalla suurin kapasiteetti raskaimpiin tehtäviin. Tähän tarkoitukseen suositellaan IT-hallintaa ja resurssien käyttöä optimoivia Tivoli management -ratkaisujamme. KONKREETTISIA SÄÄSTÖJÄ TANSKASSA Tanskan apteekkariyhdistyksen tietojenkäsittelykeskuksessa oli 30 pienempää palvelinta. Ne koottiin yhdeksi IBM BladeCenteriksi. Riippumaton mittaus osoittaa, että energiaa säästyy nyt 48 %. IBM investoi tuntuvasti vihreiden tietojenkäsittelykeskustekniikoiden kehittämiseen. Näiden keskusten suuri energiankulutus on samalla haaste ja mahdollisuus. Mielenkiintoinen esimerkki on uusi Sveitsissä toimiva tietojenkäsittelykeskus, jonka ylimääräinen lämpö käytetään kunnallisen uimahallin lämmittämiseen. Tämä on oivallinen esimerkki uudenlaisesta ajattelusta - ja siitä, että ilmastohaaste tuo tullessaan uusia ratkaisuja ja uusia etuja. 12

8 MITTAAMINEN Autoilija ei pysty noudattamaan nopeusrajoituksia, jos autossa ei ole nopeusmittaria. IT-päällikkö ei voi leikata sähkönkulutusta, jos hänen käytössään ei ole vastaavaa työkalua. Sellainen on esimerkiksi IBM Power Director, joka auttaa ohjaamaan kaikkien, myös kolmansien osapuolten valmistamien, laitteiden virrankulutusta. JATKUVA OPTIMOINTI Jos konesalin kapasiteettia on lisättävä yrityksen kasvaessa ja energiankulutus halutaan pitää ennallaan, yrityksen on optimoitava IT-strategiansa. Ilma s tonmuutos on pitkän aikavälin haaste. Monet asiakkaat ulkoistavat toimintonsa ja vaativat niiden toimittajalta kunnollista energialaskelmaa. Monien suurien asiakkaiden ulkoistuskumppanina IBM on valmis myös tällaiseen yhteistyöhön. KONKREETTISIA SÄÄSTÖJÄ TANSKASSA Aalborgin yliopisto käynnisti supertietokoneprojektin. Alun perin suunniteltiin 84 pienemmän palvelimen hankkimista. Niiden sijasta hankittiin kuusi IBM BladeCenter -palvelinta. Kolmen vuoden aikana säästyy sähköä 1,5 miljoonan kruunun edestä. Tämä summa ylittää investoinnista aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Kaikilla IBM:n ohjelmisto- ja laitteistoratkaisuilla on jotain yhteistä. Ne ovat markkinoiden yhteensopivimpia, joten ne voidaan integroida lähes kaikkiin nykyisiin IT-järjestelmiin ja optimoida. 14

9 FYYSISET PUITTEET Tekniikan, yrityksen strategian ja henkilöstöhallinnon lisäksi yrityksen fyysisillä toimitiloilla on merkitystä luotaessa tehokas infrastruktuuri, säästettäessä luonnonvaroja ja yrityksen profi loituessa ympäristöystävälliseksi. BENCHMARK-ANALYSOI YRITYKSEN TOIMITILAT Yrityksen kannattaa benchmark-vertailuttaa toimitilansa infrastruktuurin, toimitusketjun ja käytännöllisyyden suhteen (katso myös sivut 9). Kuinka toimitilanne lämmitetään? Kuluttavatko toimitiloissa esimerkiksi ilmastointi tai vuotavat ikkunat turhaa energiaa? Toimiiko konesali täydellä teholla viikonloppuisin? Kaikki tämä nielee rahaa ja energiaa. Tiedämme kokemuksesta, että useimmilla yrityksillä nämä kulut - ja samalla CO 2-päästöt - ovat tarpeettoman suuret. Tanskan IBM osallistuu useisiin kehityshankkeisiin esimerkiksi Powersense-nimisen yrityksen kanssa. Sen Discos-ratkaisu vähentää sähköverkon energiahäviöitä. Tätä Tanskassa kehitettyä ratkaisua markkinoidaan koko maailmassa. ÄLYKÄSTÄ ENERGIAA Tulevaisuudessa energiankulutusta vähennetään uusien älykkäiden ratkaisujen avulla. Ne ohjaavat tuotantoa ja kulutusta jatkuvasti, jotta tuotettu energia hyödynnetään tehokkaammin. IBM tekee globaalia yhteistyötä useiden energia-alan yritysten kanssa näiden ratkaisujen kehittämiseksi ja ottamiseksi käyttöön. Centerpoint Energyllä on neljä miljoonaa loppuasiakasta. Yritys on yhdessä IBM:n kanssa kehittänyt ratkaisun, jonka avulla IT:tä käytetään verkon vikojen ja katkosten tutkimiseen ja analysoimiseen sekä korjaajien lähettämiseksi paikan päälle. Samalla verkon energiahäviöt vähenevät. Centerpoint on tehostanut toimintaansa merkittävästi. GRIDWISE-KOKEILU IBM toteutti yhdessä Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa erityisen Gridwise-kokeilun. Yksittäiset kotitaloudet saivat mahdollisuuden laatia käyttäjäprofiilin, joka ohjaa lämmityksen ja sähkön kulutusta sekä kodinkoneita automaattisesti. Sähkölaskut pienenivät keskimäärin 10 %. Lisäksi energiayhtiöt pystyivät madaltamaan kulutushuippuja, jotka aiheuttavat usein kalliita investointeja ja lisäävät energiankulutusta tarpeettomasti. Älykästä energiaa tarvitaan, jotta yhteiskunta pystyy hyödyntämään tuotettua energiaa tehokkaammin. Kaikki huomaavat tämän muutoksen ensimmäisen vaiheen, kun energiayhtiöt tuovat koteihin älykkäät sähkömittarit. Mutta se on vasta alkua. Myös IT-ratkaisut otetaan käyttöön energian hyötykäyttöosuuden lisäämiseksi. 17

10 INFORMAATIO YMPÄRISTÖMYÖNTEISET TULOKSET KASVATTAVAT BRÄNDIN ARVOA Yhä useammat asiakkaat yhä useammalla toimialalla vaativat, että alihankkijat pystyvät osoittamaan saavuttaneensa ympäristön kannalta positiivisia tuloksia. Kun yritys ottaa käyttöön vihreän IT-strategian ja energiaa säästävän tietojenkäsittelykeskuksen, tulokset voidaan mitata ja kertoa muille. Carbon Management -malli kartoittaa yrityksesi energiankulutuksen ja mahdolliset painopistealueet. Tavoitteena on löytää sekä ympäristöä että kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Esimerkiksi virtuaaliset kokoukset säästävät matkakustannuksia ja -aikaa sekä vähentävät CO 2-päästöjä merkittävästi. SITÄ SAA MITÄ TILAA Jotta tulosten syntyminen varmistetaan, täytyy raportoinnin perustua konkreettiseen tavoitteeseen ja edistymisen seurantaan. Sanotaan, että you get what you measure. Kun yritys mittaa energiankulutusta jatkuvasti, konkreettista edistystä saavutetaan todennäköisemmin. Monia saavutetuista tuloksista voidaan hyödyntää esimerkiksi Corporate Social Responsibility -ohjelmassa, ympäristövuosikertomuksessa, markkinoinnissa, rekrytoinnissa ja yrityksen sivustoilla. YMPÄRISTÖN KANNALTA OIKEA JOHTOPÄÄTÖS Vihreää strategiaa ei voi välttää. Markkinat, ympäristö ja kannattavuus vaativat sitä. IT on tietysti ensisijainen työväline, mutta projekti kattaa koko yrityksen käytännöt, talouden, henkilöstön ja prosessit. Vastuun kantaa yrityksen johto tiiviissä yhteistyössä yrityksen IT-päättäjien kanssa. IBM:n Carbon Maangement -malli on hyvä alku, jotta yrityksenne tunnistaa alueet, jotka tarjoavat arvokkaimmat ja suurimmat mahdollisuudet. SAAT KOKONAISKUVAN AVAAMALLA Säästettyään energiaa yli 100 miljoonan dollarin arvosta IBM jatkaa asettamalla julkiset ympäristöä säästävät tavoitteet ja osoittamalla, että ympäristöystävällinen tuotanto parantaa kannattavuutta. John Davies, AMR Research,

11 Informaatio Toimitusketju Ihmiset Fyysiset puitteet Tuotteet ja palvelut IT 21 22

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group

Virtualisoi viisaasti paranna palvelua. Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Virtualisoi viisaasti paranna palvelua Iikka Taanila Systems Architect IBM Systems and Technology Group Älykkäämpi IT Web Servers App Servers End Users App Servers App Servers App/DB Server App/DB Servers

Lisätiedot

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset

Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Tulostaminen ja ympäristövaikutukset Kuinka tulostusratkaisuilla voidaan vaikuttaa yrityksesi tulokseen ja ympäristövaikutukseen. Seppo Haapanen Markkinointipäällikkö HP IPG HP:n ympäristövastuu t Ympäristövastuu

Lisätiedot

Ympäristöystävällinen IT

Ympäristöystävällinen IT Ympäristöystävällinen IT TTL 3.4.2008 VMware - Energian säästöä palvelinten virtualisoinnilla Keijo Niemistö Myyntijohtaja VMware Finland Esityksen sisältö Mistä virtualisoinnissa on kysymys? Virtualisoinnin

Lisätiedot

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin? Maailman sähkönnälkä on loppumaton Maailman sähkönkulutus, biljoona KWh 31,64 35,17 28,27 25,02 21,9 2015 2020 2025 2030 2035 +84% vuoteen

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Muistatko, miten asiat olivat ennen?

Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistatko, miten asiat olivat ennen? Muistat varmaan ajan, kun jokaisella menestyvällä yrityksellä oli vähintään yksi oma palvelin? Muistat varmaan myös, että palvelimen käyttöönottoprojekti oli lähes

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Autoilun ohjaaminen 22.2.2012, Björn Ziessler Visio Vastuullinen liikenne 20.2.2012 2 Toiminta-ajatus Kehitämme liikennejärjestelmän turvallisuutta. Edistämme liikenteen

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu

Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN KILPAILUKYVYN SÄILYTTÄMISEKSI Osaksi kiinteistöä integroitava Realgreen- tuottaa sähköä aurinko- ja

Lisätiedot

MAKE IT BLOSSOM. Säästä energiaa,säästä ympäristöä,säästä rahaa. Copyright 2008 Ravensoft Ltd. Green Snapper Esittely 1

MAKE IT BLOSSOM. Säästä energiaa,säästä ympäristöä,säästä rahaa. Copyright 2008 Ravensoft Ltd. Green Snapper Esittely 1 MAKE IT BLOSSOM Säästä energiaa,säästä ympäristöä,säästä rahaa Copyright 2008 Ravensoft Ltd. Green Snapper Esittely 1 Miksi vihreä IT? Konesalien kuluttaman sähkön määrä kaksinkertaistunut viidessä vuodessa

Lisätiedot

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön HARAKATKIN HIKOILEVAT Asumisen veden- ja energiansäästö Sisältö Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön Omien kokemusten vaihto ja keskustelu

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO VERKOSTON TULOKSISTA... 3 2.1. ENERGIANKULUTUS... 5 2.1.1. Sähkönkulutus... 5 2.1.2. Lämmönkulutus... 6 2.2. HENKILÖLIIKENNE... 7 2.2.1. Tieliikenne... 7 2.2.2. Raideliikenne...

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

m u o v i t o N m a a i l m a

m u o v i t o N m a a i l m a muoviton maailma Putket, kaivot, säiliöt, pullot - muovi kuljettaa puhdasta vettä sinne, missä sitä tarvitaan. Muovi antaa suojaa eikä petä vaativissakaan olosuhteissa, samalla vesi säilyy puhtaana ja

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi

Meidän visiomme......sinun tulevaisuutesi Meidän visiomme... Asiakkaittemme akunvaihdon helpottaminen...sinun tulevaisuutesi Uusia asiakkaita, lisää kannattavuutta ja kehitystä markkinoiden tahdissa Synergy Battery Replacement Programme The Battery

Lisätiedot

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011

ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET. Hannu Koponen 21.9.2011 ILMASTOSTRATEGIA JA SEN TAVOITTEET Hannu Koponen 21.9.2011 Sektorikohtaiset tavoitteet vuoteen 2020 Vertailuvuosi 2004-2006 Liikenne -30% Lämmitys -30% Sähkönkulutus -20% Teollisuus ja työkoneet -15% Maatalous

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä

Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Materiaalikatselmus/ Materiaalitehokkuus Uponor Suomi Oy:ssä Rami Silta-aho Sisältö Uponor yrityksenä Materiaalikatselmus Uponor Suomi Oy, Forssa Materiaalitehokkuus toimenpiteet 23 April 2013 Uponor 2

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012

Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Kestävästä kehityksestä liiketoimintaa: Kestävä yhdyskunta ohjelma 2007-2012 Angelica Roschier Energia ja ympäristö, Tekes DM Rakennettu ympäristö fyysisenä ja virtuaalisena palvelualustana Julkiset tilat

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan

Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Miten energiayhtiö hyödyntää uusiutuvaa energiaa ja muuttaa perinteistä rooliaan Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Haminan Energia lyhyesti Muutos

Lisätiedot

Ilmasto yrityksen strategiassa. Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy

Ilmasto yrityksen strategiassa. Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Ilmasto yrityksen strategiassa Kati Berninger, Ph.D. Tutkimusjohtaja Tyrsky-Konsultointi Oy Miksi yritys ottaisi ilmastonmuutoksen strategiaansa? Menestyneimmät yritykset valmistautuvat tulevaisuuteen

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City

Green Lappeenranta. Lappeenranta A Sustainable City Green Lappeenranta Lappeenranta A Sustainable City Lappeenranta ylsi WWF:n kansainvälisen Earth Hour City Challenge -kilpailun 14 finalistin joukkoon. Finalistikaupungit toimivat edelläkävijöinä ilmastonmuutoksen

Lisätiedot

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA

DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA DYNAFLEET TUOTTAVUUDEN EHDOILLA Tehokkaampaa työskentelyä Dynafleetin avulla. Ei ole väliä kuinka monta kuorma-autoa omistat tai mitä kuljetat Dynafleet auttaa sinua kehittämään kuljetusten tuottavuutta.

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

EcoDesign-muuntajat uudet vaatimukset

EcoDesign-muuntajat uudet vaatimukset Energia- ja liikennepäivä,4.12.2014, Olli Lehtonen EcoDesign-muuntajat uudet vaatimukset www.siemens.fi EcoDesign-direktiivi ETA-alueelle Euroopan komission EcoDesign-direktiivi 2009 Astuu voimaan muuntajille

Lisätiedot

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw

Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw PORI YLIOPISTOKESKUS 21.9.2010 Esa Salokorpi Cell +358 50 1241 esa@nac.fi Oy Nordic AC Ltd Suunnittelee ja valmistaa itseseisovia putki ja ristikkomastoja pientuulivoimaloille 1 250 kw Modulaarinen rakenne

Lisätiedot

Elinkaariajattelu autoalalla

Elinkaariajattelu autoalalla Elinkaariajattelu autoalalla Mikä on tuotteen ELINKAARI? Tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta tai tuottamisesta tuotteen käyttöön ja loppukäsittelyyn. MARKKINOINTI JAKELU, KAUPPA TUOTANTO KÄYTTÖ,

Lisätiedot

Energiatoimiala 12.11.2013

Energiatoimiala 12.11.2013 Energiatoimiala 12.11.2013 Space Systems Finland Oy Vastuussa Energiatoimialasta hankkeessa Fokus: turvallisuuskriittiset järjestelmät eri toimialoilla kuten energia, ydinvoima, lääketieteelliset laitteet

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö

Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen. Joulukuu 2010. Siemens Osakeyhtiö Älykkäät sähköverkot puuttuuko vielä jotakin? Jukka Tuukkanen Smart grid mahdollistaa tulevaisuuden vision toteutumisen Strateginen suunnittelu Mistä aloittaa? Mihin investoida? Mitä teknologioita valita?

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi Eden Springs, Suomen johtava yritysten juomavesiratkaisujen

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 1 MIKSI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? NOPEIN JA TEHOKKAIN TAPA HILLITÄ ILMASTON- MUUTOSTA. SE SÄÄSTÄÄ RAHAA. UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIANLÄHTEIDEN

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Energiatehokasta tietojenkäsittelyä

Energiatehokasta tietojenkäsittelyä Energiatehokasta tietojenkäsittelyä Johdanto Googlen tavoite on järjestää kaikki maailman tieto ja tarjota se kaikkien käyttöön ja hyödynnettäväksi. Sadat miljoonat ihmiset käyttävät palvelujamme internetissä

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki

Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012. Johanna Karimäki Mitä on kestävä kehitys? 22.3.2012 Johanna Karimäki Kestävä kehitys Sosiaalinen -tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, terveys -yhteisö, kulttuuri Ekologinen -luonnonvarat, luonto, biologinen monimuotoisuus -ilmastonmuutos

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti

Lisätiedot

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet

Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet Suomen mobiiliklusterin kansainväliset mahdollisuudet ja haasteet TkT Kari Tilli Teknologiajohtaja Tekes LEAD projektiseminaari, Dipoli, Espoo 24. toukokuuta 2005 Teknologian kehittämiskeskus 1 Esityksen

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

EU ja energiatehokkuus

EU ja energiatehokkuus EU ja energiatehokkuus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen EU lainsäädäntö? Energiatehokkuusdirektiivi Voimaan 4.12.2012 Kattaa energian tuotannon ja käytön, yksityisellä ja julkisella sektorilla

Lisätiedot

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN

STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN EKOSUUNNITTELU STANDARDI SFS-EN ISO 14006, YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT HUOMIOON OTTAVAN SUUNNITTELUN SISÄLLYTTÄMINEN YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄÄN 30.1.2013, Riitta Lempiäinen, Motiva Oy 30.1.2013 RTL JOHDANTO EKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008

KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 KOKOEKO seminaari Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Leena Piekkola Kuopion seudun hankintatoimi 29.10.2008 Miten julkiset hankinnat liittyvät ympäristöön? Viranomaiset ovat huomattava kuluttajaryhmä Euroopassa:

Lisätiedot

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n

TUOMAS VANHANEN. @ Tu m u Va n h a n e n TUOMAS VANHANEN KUKA Tu o m a s Tu m u Vanhanen Energiatekniikan DI Energialähettiläs Blogi: tuomasvanhanen.fi TEEMAT Kuka Halpaa öljyä Energian kulutus kasvaa Ilmastonmuutos ohjaa energiapolitiikkaa Älykäs

Lisätiedot

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved.

ISO/DIS 14001:2014. DNV Business Assurance. All rights reserved. ISO/DIS 14001:2014 Organisaation ja sen toimintaympäristön ymmärtäminen sekä Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen Organisaation toimintaympäristö 4.1 Organisaation ja sen toimintaympäristön

Lisätiedot

Ihminen on Energiaholisti

Ihminen on Energiaholisti Ihminen on Energiaholisti Energiaholisti nauttii energialla tuotetusta mukavuudesta Energiaholisti hyvin harvoin parantuu Kun nautinnosta ei voi luopua, on ainoa keino saavuttaa sama nautinto vähemmällä

Lisätiedot

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you SISÄLLYS TIETOA STENQVISTISTÄ sivu 04 LAATU sivu 06 YMPÄRISTÖ sivu 08 TUOTANTO sivu 10 TUOTTEET VÄHITTÄISKAUPALLE sivu 12 TUOTTEET TEOLLISUUDELLE sivu 13 MITÄ STENQVIST

Lisätiedot

Ilmastokaaos vai uusi teollinen vallankumous?

Ilmastokaaos vai uusi teollinen vallankumous? Ilmastokaaos vai uusi teollinen vallankumous? Oras Tynkkynen, Helsinki 21.10.2008 Ilmastokaaos vai uusi teollinen vallankumous? Vesipula 1,5 ºC:n lämpötilan nousu voi altistaa vesipulalle 2 miljardia ihmistä

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla!

Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! Maanrakennusalan arki rallattamaan MaaRaksan avulla! MaaRaksa auttaa yritystä: Parantamaan kannattavuutta tuomalla tehdyt työt ja tarvikkeet laskutukseen Säästämään aikaa poistamalla moneen kertaan samojen

Lisätiedot

IEE INTERACTION. Kustannusten ja energian säästöä tavarankuljetuksia tarvitseville yrityksille

IEE INTERACTION. Kustannusten ja energian säästöä tavarankuljetuksia tarvitseville yrityksille IEE INTERACTION Kustannusten ja energian säästöä tavarankuljetuksia tarvitseville yrityksille INternational Transport and Energy Reduction ACTION Euroopan komission IEE-ohjelman hanke, jota Suomessa tukevat

Lisätiedot

Energiankäyttö kuntoon kunnissa kaupungeissa

Energiankäyttö kuntoon kunnissa kaupungeissa & Energiankäyttö kuntoon kunnissa kaupungeissa & Energiankäyttö kuntoon kunnissa kaupungeissa Työkaluja, ohjeita ja ideoita kestävän energiasuunnitelman laatimisen ja kehittämisen tueksi. haaste Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS SELLO LEED. 24.1.2011 Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija

KAUPPAKESKUS SELLO LEED. 24.1.2011 Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija KAUPPAKESKUS SELLO LEED 24.1.2011 Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija KAUPPAKESKUS SELLON LEED-LUOKITUS Kauppakeskus Sellolle on myönnetty kultaisen tason LEED-sertifiointi Sello on ensimmäinen kauppakeskus

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

Vihreä IT: Tulevaisuuden trendi vai hypeä? Harri Paloheimo NRC Green Team Leader

Vihreä IT: Tulevaisuuden trendi vai hypeä? Harri Paloheimo NRC Green Team Leader Vihreä IT: Tulevaisuuden trendi vai hypeä? Harri Paloheimo NRC Green Team Leader Agenda Miten IT kuormittaa ympäristöä? Ympäristöystävällisyyden merkitys yrityksille tulevaisuudessa? ICT = Information

Lisätiedot

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus logistiikassa ja liikkumisessa 19.4.2011 Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy Energiatehokkuus : Case Isover Lyhyt yritysesittely Energiatehokkuustyön taustat Energiatehokas toiminta käytännössä

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä

ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille. Maatilojen neuvontajärjestelmä ProAgrian Neuvo 2020 -palvelut maatiloille Maatilojen neuvontajärjestelmä Mikä on maatilan neuvontajärjestelmä? Viljelijälle mahdollisuus saada asiantuntijanäkemystä maatilan ympäristökysymyksiin, eläinten

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Julkisten toimitilojen käyttö -projekti Projektin tavoitteena on vähentää valituista

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena

Smart way to smart products. Etteplan Oyj sijoituskohteena Etteplan Oyj sijoituskohteena Sijoitus Invest 2014 -tapahtuma 12.-13.11.2014 Etteplan suunnittelualan edelläkävijä yli 30 vuotta Suomen suurin kone- ja laitesuunnitteluun erikoistunut yritys ja suurimpien

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia

UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ. 4.11.2014 Atte Kallio Projektinjohtaja Helsingin Energia UUSIUTUVA ENERGIA HELSINGIN ENERGIAN KEHITYSTYÖSSÄ 4.11.2014 Projektinjohtaja Helsingin Energia ESITYKSEN SISÄLTÖ Johdanto Smart City Kalasatamassa Aurinkovoimalan teknisiä näkökulmia Aurinkovoimalan tuotanto

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Hankinnat ja ympäristö

Hankinnat ja ympäristö Hankinnat ja ympäristö Markus Lukin Helsingin kaupungin ympäristökeskus 27.2.2008 27.2.2008 Markus Lukin 1 Miksi hankintojen ympäristöasiat tärkeitä? o Suorat ympäristövaikutukset vähenevät o Hankintojen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015 ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET Antti Lakka 10.2.2015 KOUKKUNIEMEN VANHAINKOTI KOUKKUNIEMEN JUKOLA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN IMPIVAARA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN JUKOLA JA IMPIVAARA Asukaspaikkoja

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

Fortum Fiksu uudenajan yösähkö

Fortum Fiksu uudenajan yösähkö Fortum Fiksu uudenajan yösähkö Heli Antila, Fortum Energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelman ajankohtaispäivä 14.11.2012 Finlandia-talo, Helsinki Korkea Resurssi- ja järjestelmätehokkuus

Lisätiedot

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua?

Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Ilmastovaikutuksia vai vesistönsuojelua? Juha Grönroos ja Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus JaloJäte päätösseminaari 2.12.2010, Mikkeli Etelä Savon biomassat TARKASTELUN ULKOPUOLELLE JÄTETYT TOIMINNOT:

Lisätiedot

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola

Materiaalikatselmustoiminnan kehitys. 4.3.2011 TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmustoiminnan kehitys 4.3. TYKELI -taustatyöpaja Motiva Oy, Paula Eskola Materiaalikatselmus Systemaattinen tapa käydä tuotannon materiaalivirrat läpi ja etsiä säästökohteita Tuloksena aikaansaadaan

Lisätiedot

Maitotalous tuotteiden myyntiratkaisut

Maitotalous tuotteiden myyntiratkaisut Maitotalous tuotteiden myyntiratkaisut Saammeko esitellä, maitotalous tuotteiden myyntiratkaisujen kerma! Huurre tuo nyt markkinoille uuden ajan myyntiratkaisut maitotaloustuotteille Yhteistä Huurteen

Lisätiedot

Kohteena Skandinavian markkinat

Kohteena Skandinavian markkinat Kohteena Skandinavian markkinat Ruotsi ja Norja: Lähellä ja erilaista! 1 PNP 25 vuotta: 2000 koulutus ja konsultointiprojektia Pohjoismaat & Eurooppa & PohjoisAmerikka Ruotsi / Norja ß à Kielitaitoa Sisältö

Lisätiedot

Kylmäjärjestelmien etävalvonta

Kylmäjärjestelmien etävalvonta Kylmäjärjestelmien etävalvonta Palvelumme on reaaliaikainen, jonka avulla asiakkaamme kaupan ja kylmäalalla saavat reaaliaikaista tietoa etäkohteista. Mikäli kohteissa tapahtuu jotain poikkeuksellista,

Lisätiedot

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic Johtamisjärjestelmä Systematic SYS Myydään SaaS palveluna eli vuokraat ohjelmiston käyttöoikeuden tarvitsemaksesi ajaksi. Et siis maksa isoa hankintahintaa tai kehittämiskuluja. Maksat vain siitä mitä

Lisätiedot