CARBON MANAGEMENT -MALLI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CARBON MANAGEMENT -MALLI"

Transkriptio

1 Oy International Business Machines Ab PL Helsinki telephone fax KIINNOSTAAKO VIHREÄ TULOS? Ota yhteys IBM:ään. Karsitaan yrityksenne kuluja ja luodaan ympäristöystävällisiä tuloksia. CARBON MANAGEMENT -MALLI Vihreää aina alimmalle riville saakka IBM:n tapaan STOP TALKING START DOING

2 STRATEGIA IBM:n kehittämä Carbon Management malli kartoittaa yrityksen ympäristökuormituksen. Analyysissa yritys jäsennellään useisiin osiin: IBM:n asiantuntijat tekevät analyysin haastettelemalla ja keräämällä tietoja. Aluksi kartoitetaan yrityksen strategia ja sen yhteydet yrityksen eri tavoitteisiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää suurta muutosta yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä kaikkialla maailmassa. Meidän on rajoitettava energiankulutusta globaalilla tasolla. Samalla yritysten ja yhteiskuntien on kehityttävä edelleen. Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen edellyttää yritysten toiminnan tehostamista ja energian hyödyntämistä tehokkaammin. Yritysten käytettävissä on useita vihreitä ratkaisuja. Niistä on hyötyä ympäristölle ja yritykselle, joten voidaan puhua vihreästä tuloksesta. VIHREÄ IT ON YRITYSJOHDON VASTUULLA Vihreä IT-strategia alkaa johtoryhmästä, ei palvelinhuoneesta. Ylimmän johdon on määritettävä onnistumisen mittarit ja halutut ympäristötulokset. IT on mukautettava yrityksen yleiseen strategiaan. TÄSSÄ ESITTEESSÄ KERROTAAN mitä vaaditaan vihreältä yritykseltä ja kuinka IBM on jo yli 35 vuoden ajan keskittynyt yrityksen ympäristövaikutuksiin kuinka IBM:n vihreä IT-strategia voi vähentää yrityksen energiankulutusta keskimäärin 40 % ja samalla kaksinkertaistaa tietojenkäsittelykapasiteetin kolmessa vuodessa IBM:N OMA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA IBM on vuodesta 1971 noudattanut aktiivista ympäristöpolitiikkaa. Olemme siksi ensimmäinen Yhdysvaltojen hallituksen Climate Protection Award -palkinnon kaksi kertaa saanut yritys. KAKSI TIETOJENKÄSITTELYKESKUKSEN KONKREETTISTA TAVOITETTA Yhä suurempi osa yritysten IT:stä on siirretty palvelinhuoneisiin ja toimistoihin. Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan maan tietojenkäsittelykeskusten sähkönkulutus on kaksinkertaistunut vain kuudessa vuodessa: Tietojenkäsittelykeskusten kapasiteetti jatkaa kasvuaan, jotta yritykset voivat kasvaa. Siksi esittelemme nyt valmiin tietojenkäsittelykeskusten Big Green -strategian. Konkreettisia tavoitteita on kaksi: 1. Energian säästäminen asiakkaiden konesaleissa keskimäärin 40 % 2. tapahtumien käsittelynopeuden samalla kaksinkertaistuessa tietojenkäsittelykeskuksissa seuraavien kolmen vuoden kuluessa Tuotteet ja palvelut (s. 6) Tuotesuunnittelu Palvelusuunnittelu Strategia Taloudelliset tavoitteet Haluttu brandi ja vihreä profi ili Yrityksen strategia ja visio Toimitusketju (s. 9) Toimitusketju Markkinointi ja CRM Tuotteiden elinkaari ja kierrätys Ihmiset (s. 10) Henkilöstö Kumppanit Sijoittajat että vihreä IT ei ole mikään kummajainen, vaan fi ksua tietohallintoa ja hyödyksi koko yritykselle. IT (s. 12) Fyysiset puitteet (s. 17) Informaatio (s. 18) Tiesitkö, että maailman palvelinkeskukset aiheuttavat yhtä suuret CO 2 -päästöt kuin lentoliikenne yhteensä? Lähde: Tanskassa ilmestyvä Ingeniøren-lehti IT-laitteisto Verkko Konesali Tietoliikenne Rakennukset ja toimitilat Asennukset Laitteet (muu kuin IT) Analyysit ja benchmarkvertailut Tavoitteiden ja resurssien julkistaminen 2 3

3 Strategiassa otetaan huomioon IT-tehontarpeen kasvaminen ja halu vähentää energian kulutusta. Tämä suuntaus voimistuu. Tanskan suurin mainframe-tallennuslaitteisto otettiin käyttöön vuonna Se kuluttaa 80 % vähemmän sähköä tallennetun tiedon yksikköä kohden. Monissa muissa ratkaisuissa on havaittu, että 40 %:n keskimääräinen säästötavoite on realistinen. Myös pienemmissä yrityksissä. ENERGIAN SÄÄSTÄMINEN IBM:N BIG GREEN KONESALISTRATEGIAN AVULLA Case-esimerkki Energian säästäminen kapasiteetin pysyessä ennallaan tai kasvaessa Storage platform, suuret asiakkaat 80 % 150 palvelinta konsolidoitu 8 palvelimeksi 88 % 300 palvelinta konsolidoitu 15 palvelimeksi 82 % 30 Intel-palvelinta konsolidoitu IBM BladeCenter palvelimiksi 48 % YMPÄRISTÖSTRATEGIA EDISTÄÄ KASVUA Kun yrityksesi ottaa käyttöön ympäristöystävälliset tekniset ratkaisut, siitä on hyötyä tulokselle, imagolle ja päivittäiselle työnteolle. Yritys saa enemmän resursseja ja teknistä suorituskykyä kustannusten pysyessä ennallaan tai jopa alentuessa. Asiakkaat, henkilöstö ja sijoittajat suosivat yrityksiä, joilla on selkeä ympäristöstrategia. Uudistusten kustannukset katetaan kokonaan tai osittain esimerkiksi sähkön kulutuksen vähentyessä merkittävästi. Yrityksessä vallitseva ilmapiiri kohenee. IBM on toimittaja, joka pystyy täyttämään ympäristöystävällisen IT:n vaatimukset kaikkein parhaiten. IBM:n ohjelmistot, laitteet ja strategiat auttavat nykyaikaisia yrityksiä. IBM saattaa olla ensimmäinen aidosti vihreä maailmanlaajuinen yritys. James Murray Green Computing.com Elokuu

4 TUOTTEET JA PALVELUT SUUNNITELTU YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEKSI Yrityksesi ympäristövaikutusten kartoittaminen alkaa selvityksestä, jossa perehdytään esimerkiksi tuotantoon, päivittäiseen käyttöön ja kierrätykseen. Paljon on tehtävissä oman tuotannon ja siinä käytettävien materiaalien ympäristökuormituksen vähentämiseksi. YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄVÄ ELINKAARI Tuotteiden koko elinkaari on tärkeä. Käytetäänkö esimerkiksi mallia, jonka avulla jopa tietyn tuotteen osan irrottaminen ja kierrättäminen sujuu helposti? IBM muun muassa kierrättää piirien osia aurinkokennoissa. ALLE 1 % KAATOPAIKALLE Ympäristöystävällisen elinkaariajattelumme mukaisesti ratkaisumme suunnitellaan pitkäikäisiksi ja kierrätyskelpoisiksi. IBM on vuosina ottanut vastaan ja kierrättänyt yli 1,9 miljoonaa tietokonetta 22 kierrätyskeskuksessaan sekä käsitellyt yli tonnia laitteita, osia, materiaaleja ja jätteitä, esimerkiksi terästä: yli kolme kertaa niin paljon terästä kuin Eiffelin tornin rakentamiseen tarvittiin muovia: yli 22 rautatievaunullista kokoon puristettua muovia paperia: niin paljon, että paperiniput ulottuisivat Golden Gaten sillan yli 23 kertaa rautaa sisältämätöntä materiaalia: 150 rekkakuormallista. Käsittelimme vuonna 2006 yli 50 miljoonaa kiloa elinkaarensa loppuun tulleita tuotteita ja jätteitä, mutta kaatopaikalle päätyi alle 1 %. Palvelimia jäähdytettäessä on tärkeä, että ilma kiertää jäähdytysritilöissä mahdollisimman tehokkaasti. Siksi IBM:n palvelimissa käytetään kuusikulmaisia aukkoa pyöreiden sijasta, sillä tämä muoto saa ilman kiertämään tehokkaammin. 6

5 TOIMITUSKETJU Jos yrityksenne markkinoinnin haasteet ovat selvillä ja tavoitteet on asetettu, yksittäisten prosessien ympäristöystävällisyys ja taloudellisuus voidaan optimoida. Erityisesti käytön strategiaan ja toimitusketjuun kannattaa kiinnittää huomiota. Siksi IBM on kehittänyt menetelmän tuotannon ympäristövaikutuksten optimoimiseksi. Käytämme siitä nimeä Green Sigma. GREEN SIGMA OHJAA PROSESSEJA Carbon Management -mallissamme käytetään omaa Green Sigma -menetelmäämme, jotta CO 2-päästöistä tulee merkittävä päätöksentekoa ohjaava tekijä. Green Sigma optimoi tuotantoa CO 2-näkökulmasta. Tämä menetelmä perustuu Lean- ja Six Sigma -malleihin. Useimmat prosesseja optimoivat toimitusketjumallit keskittyvät lähinnä yrityksen kustannuksiin ja palvelutasoon. Tämä uusi malli ottaa huomioon myös ympäristökuormituksen. KATTAVA CO 2 -PÄÄSTÖJÄ VÄHENTÄVÄ TOIMITUSKETJU Green Sigman lisäksi Carbon Management -malli tuo tullessaan runsaasti fi ksuja ratkaisuja kuljetusten ohjaamiseksi ja optimoimiseksi sekä yrityksenne toimitusketjun vaiheiden ja ongelmien tunnistamiseksi. Malli kattaa koko ketjun tuotannosta ja pakkaamisesta kuljettamiseen ja myyntiin, ympäristökuormi tukseen ja CO 2-päästökiintiöihin. Tämä puolestaan auttaa vähentämään kuljetuksia ja CO 2-päästöjä. Green Sigman avulla voidaan optimoida tai minimoida materiaalien, energian ja veden käyttäminen kuljetukset ja toimitukset vaatimusten täyttäminen. Kuljetusten ympäristöystävällisyyttä voidaan usein parantaa. Yrityksen toimitusketju voi nykyään kattaa koko maapallon. Tämä tehostaa tuotantoa, mutta siihen liittyy paljon kuljettamista. Tällöin kuluu energiaa ja syntyy hiilidioksidia. IBM ja Australian osavaltio Queensland ovat ryhtyneet yhdessä kehittämään älykästä moottoritietä, jossa liikenneruuhkia vähennetään ja kuljetuksia tasataan ruuhka-aikojen ulkopuolelle tekniikan avulla. Näin säästyy aikaa, ja CO 2-päästöt vähenevät. Green Sigma auttaa yritystänne vähentämään kustannuksia ja CO 2-päästöjä! 9

6 IHMISET SITOUTA HENKILÖSTÖ Yrityksen muuttaminen aidosti vihreäksi edellyttää henkilöstön saamista mukaan. Työntekijöiden on tunnettava yrityksen vihreä strategia ja konkreettiset tavoitteet. Mikä on ympäristöstrategiamme tavoite? Kuinka siihen päästään? Mitä se merkitsee meille nyt ja tulevaisuudessa? Mitä on tehtävä toisella tavalla? Kun henkilöstö tuntee projektin ja tukee sitä, sen toteuttaminen muuttuu helpommaksi. VASTUUN KANTAMINEN HOUKUTTELEE OSAAMISTA Jos yrityksenne panostaa ympäristöstrategian laatimiseen ja toteuttamiseen, se täyttää monien työnhakijoiden odotukset ja toiveet. Toisin sanoen yrityksenne vetää lahjakkuuksia puoleensa tehokkaammin. TRAVEL FOOTPRINTISTA VIRTUAALISIIN TAPAAMISIIN Omilla ja työtovereittesi aiheuttamilla saastepäästöillä on merkitystä. Travel Footprint syntyy, kun matkustetaan ympäri maailmaa tapaamassa asiakkaita ja kokouksissa. Esimerkiksi lentomatkustaminen ja autolla ajaminen aiheuttavat päästöjä. Lentäminen sekä junan, auton ja taksin käyttäminen aiheuttaa tavallisesti yli kolmanneksen suuren yrityksen CO 2-päästöistä. Kun fyysisen matkustamisen sijasta järjestetään Webtapaamisia ja vastaavia virtuaalisia kohtaamisia, vihreä tulos voi kohentua merkittävästi. Matkakustannukset alenevat, työaikaa säästyy ja CO 2-päästöt pienenevät. PIKAVIESTINTÄ JA WEB-KOKOUKSET SÄÄSTÄVÄT MILJOONIA Vihreän strategian osana kannattaa ottaa käyttöön tietoliikenneratkaisu, jonka avulla henkilöstö voi työskennellä kotona tai muualla kuin työpaikallaan. Joustavuus parantaa henkilöstön tyytyväisyyttäkin. IBM säästää matkustuskustannuksia yli kahdeksan miljoonaa dollaria joka kuukausi järjestämällä Webkokouksia. 10

7 IT Suuri osa yrityksen käyttämästä energiasta kuluu palvelinhuoneissa. Mitä enemmän yritys käyttää IT:tä, sitä enemmän energian kulutus kasvaa, jos mitään ei tehdä. Yrityksenne pystyy säästämään runsaasti sähköä ja rahaa IT:ssä. IBM analysoi yrityksenne konesalin ja sen energiankulutuksen sekä tekee ehdotuksen kohteista, joissa saavutetaan suurimmat hyödyt. Tavoitteena on säästää energiaa keskimäärin 40 % ja kaksinkertaistaa yrityksen kyky käsitellä tapahtumia kolmessa vuodessa. VIRTUALISOINTI JA KONSOLIDOINTI Virtualisointi kokoaa useita fyysisiä palvelimia virtuaalisiksi yksiköiksi, jotka toimivat nopeammin ja hyödyntävät prosessointivoiman tehokkaammin. Tämä on yksi keskeisistä ratkai suista, jotka säästävät konesaleissa sähköä ja rahaa. Palvelinten virtualisoimisessa ei ole mitään uutta. Kun tietojenkäsittelykeskuksen kapasiteetti halutaan varmistaa ja estää sähkönkulutusta kasvamasta, virtualisointi kannattaa yleensä yhdistää kattavaan konsolidointistrategiaan. Palvelimet voidaan esimerkiksi koota yhdeksi IBM BladeCenteriksi. RAKENNE JA JÄÄHDYTTÄMINEN Toinen merkittävä virtaa kuluttava toiminto on jäähdyttäminen. Siihen kuluu monesti puolet sähkölaskusta. Esimerkiksi Cool Blue jäähdytysportfolio sisältää ratkaisuja, jotka perustuvat lämmöntuotannon kartoittamiseen 3D-mallien avulla. Tämän jälkeen jäähdytyslaitteet voidaan mitoittaa oikein paikoissa, joissa lämmöntuotanto ja samalla energiankulutus on suurinta. Samalla tehokkuutta voidaan optimoida ohjaamalla suurin kapasiteetti raskaimpiin tehtäviin. Tähän tarkoitukseen suositellaan IT-hallintaa ja resurssien käyttöä optimoivia Tivoli management -ratkaisujamme. KONKREETTISIA SÄÄSTÖJÄ TANSKASSA Tanskan apteekkariyhdistyksen tietojenkäsittelykeskuksessa oli 30 pienempää palvelinta. Ne koottiin yhdeksi IBM BladeCenteriksi. Riippumaton mittaus osoittaa, että energiaa säästyy nyt 48 %. IBM investoi tuntuvasti vihreiden tietojenkäsittelykeskustekniikoiden kehittämiseen. Näiden keskusten suuri energiankulutus on samalla haaste ja mahdollisuus. Mielenkiintoinen esimerkki on uusi Sveitsissä toimiva tietojenkäsittelykeskus, jonka ylimääräinen lämpö käytetään kunnallisen uimahallin lämmittämiseen. Tämä on oivallinen esimerkki uudenlaisesta ajattelusta - ja siitä, että ilmastohaaste tuo tullessaan uusia ratkaisuja ja uusia etuja. 12

8 MITTAAMINEN Autoilija ei pysty noudattamaan nopeusrajoituksia, jos autossa ei ole nopeusmittaria. IT-päällikkö ei voi leikata sähkönkulutusta, jos hänen käytössään ei ole vastaavaa työkalua. Sellainen on esimerkiksi IBM Power Director, joka auttaa ohjaamaan kaikkien, myös kolmansien osapuolten valmistamien, laitteiden virrankulutusta. JATKUVA OPTIMOINTI Jos konesalin kapasiteettia on lisättävä yrityksen kasvaessa ja energiankulutus halutaan pitää ennallaan, yrityksen on optimoitava IT-strategiansa. Ilma s tonmuutos on pitkän aikavälin haaste. Monet asiakkaat ulkoistavat toimintonsa ja vaativat niiden toimittajalta kunnollista energialaskelmaa. Monien suurien asiakkaiden ulkoistuskumppanina IBM on valmis myös tällaiseen yhteistyöhön. KONKREETTISIA SÄÄSTÖJÄ TANSKASSA Aalborgin yliopisto käynnisti supertietokoneprojektin. Alun perin suunniteltiin 84 pienemmän palvelimen hankkimista. Niiden sijasta hankittiin kuusi IBM BladeCenter -palvelinta. Kolmen vuoden aikana säästyy sähköä 1,5 miljoonan kruunun edestä. Tämä summa ylittää investoinnista aiheutuvat ylimääräiset kustannukset. Kaikilla IBM:n ohjelmisto- ja laitteistoratkaisuilla on jotain yhteistä. Ne ovat markkinoiden yhteensopivimpia, joten ne voidaan integroida lähes kaikkiin nykyisiin IT-järjestelmiin ja optimoida. 14

9 FYYSISET PUITTEET Tekniikan, yrityksen strategian ja henkilöstöhallinnon lisäksi yrityksen fyysisillä toimitiloilla on merkitystä luotaessa tehokas infrastruktuuri, säästettäessä luonnonvaroja ja yrityksen profi loituessa ympäristöystävälliseksi. BENCHMARK-ANALYSOI YRITYKSEN TOIMITILAT Yrityksen kannattaa benchmark-vertailuttaa toimitilansa infrastruktuurin, toimitusketjun ja käytännöllisyyden suhteen (katso myös sivut 9). Kuinka toimitilanne lämmitetään? Kuluttavatko toimitiloissa esimerkiksi ilmastointi tai vuotavat ikkunat turhaa energiaa? Toimiiko konesali täydellä teholla viikonloppuisin? Kaikki tämä nielee rahaa ja energiaa. Tiedämme kokemuksesta, että useimmilla yrityksillä nämä kulut - ja samalla CO 2-päästöt - ovat tarpeettoman suuret. Tanskan IBM osallistuu useisiin kehityshankkeisiin esimerkiksi Powersense-nimisen yrityksen kanssa. Sen Discos-ratkaisu vähentää sähköverkon energiahäviöitä. Tätä Tanskassa kehitettyä ratkaisua markkinoidaan koko maailmassa. ÄLYKÄSTÄ ENERGIAA Tulevaisuudessa energiankulutusta vähennetään uusien älykkäiden ratkaisujen avulla. Ne ohjaavat tuotantoa ja kulutusta jatkuvasti, jotta tuotettu energia hyödynnetään tehokkaammin. IBM tekee globaalia yhteistyötä useiden energia-alan yritysten kanssa näiden ratkaisujen kehittämiseksi ja ottamiseksi käyttöön. Centerpoint Energyllä on neljä miljoonaa loppuasiakasta. Yritys on yhdessä IBM:n kanssa kehittänyt ratkaisun, jonka avulla IT:tä käytetään verkon vikojen ja katkosten tutkimiseen ja analysoimiseen sekä korjaajien lähettämiseksi paikan päälle. Samalla verkon energiahäviöt vähenevät. Centerpoint on tehostanut toimintaansa merkittävästi. GRIDWISE-KOKEILU IBM toteutti yhdessä Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa erityisen Gridwise-kokeilun. Yksittäiset kotitaloudet saivat mahdollisuuden laatia käyttäjäprofiilin, joka ohjaa lämmityksen ja sähkön kulutusta sekä kodinkoneita automaattisesti. Sähkölaskut pienenivät keskimäärin 10 %. Lisäksi energiayhtiöt pystyivät madaltamaan kulutushuippuja, jotka aiheuttavat usein kalliita investointeja ja lisäävät energiankulutusta tarpeettomasti. Älykästä energiaa tarvitaan, jotta yhteiskunta pystyy hyödyntämään tuotettua energiaa tehokkaammin. Kaikki huomaavat tämän muutoksen ensimmäisen vaiheen, kun energiayhtiöt tuovat koteihin älykkäät sähkömittarit. Mutta se on vasta alkua. Myös IT-ratkaisut otetaan käyttöön energian hyötykäyttöosuuden lisäämiseksi. 17

10 INFORMAATIO YMPÄRISTÖMYÖNTEISET TULOKSET KASVATTAVAT BRÄNDIN ARVOA Yhä useammat asiakkaat yhä useammalla toimialalla vaativat, että alihankkijat pystyvät osoittamaan saavuttaneensa ympäristön kannalta positiivisia tuloksia. Kun yritys ottaa käyttöön vihreän IT-strategian ja energiaa säästävän tietojenkäsittelykeskuksen, tulokset voidaan mitata ja kertoa muille. Carbon Management -malli kartoittaa yrityksesi energiankulutuksen ja mahdolliset painopistealueet. Tavoitteena on löytää sekä ympäristöä että kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Esimerkiksi virtuaaliset kokoukset säästävät matkakustannuksia ja -aikaa sekä vähentävät CO 2-päästöjä merkittävästi. SITÄ SAA MITÄ TILAA Jotta tulosten syntyminen varmistetaan, täytyy raportoinnin perustua konkreettiseen tavoitteeseen ja edistymisen seurantaan. Sanotaan, että you get what you measure. Kun yritys mittaa energiankulutusta jatkuvasti, konkreettista edistystä saavutetaan todennäköisemmin. Monia saavutetuista tuloksista voidaan hyödyntää esimerkiksi Corporate Social Responsibility -ohjelmassa, ympäristövuosikertomuksessa, markkinoinnissa, rekrytoinnissa ja yrityksen sivustoilla. YMPÄRISTÖN KANNALTA OIKEA JOHTOPÄÄTÖS Vihreää strategiaa ei voi välttää. Markkinat, ympäristö ja kannattavuus vaativat sitä. IT on tietysti ensisijainen työväline, mutta projekti kattaa koko yrityksen käytännöt, talouden, henkilöstön ja prosessit. Vastuun kantaa yrityksen johto tiiviissä yhteistyössä yrityksen IT-päättäjien kanssa. IBM:n Carbon Maangement -malli on hyvä alku, jotta yrityksenne tunnistaa alueet, jotka tarjoavat arvokkaimmat ja suurimmat mahdollisuudet. SAAT KOKONAISKUVAN AVAAMALLA Säästettyään energiaa yli 100 miljoonan dollarin arvosta IBM jatkaa asettamalla julkiset ympäristöä säästävät tavoitteet ja osoittamalla, että ympäristöystävällinen tuotanto parantaa kannattavuutta. John Davies, AMR Research,

11 Informaatio Toimitusketju Ihmiset Fyysiset puitteet Tuotteet ja palvelut IT 21 22

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin

Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin Autamme yrityksiä kasvamaan vähentämällä Käytännön opas yrityksen ympäristötoimintojen optimointiin SUSTAINABILITY OPTIMISATION PROGRAMME Kestävä kehitys: miellyttävä totuus Ympäristövastuu on tiukasti

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

tehostaminen konesaleissa

tehostaminen konesaleissa 1 Suomi on monestakin syystä kiinnostava maa kansainvälisille konesaliyrityksille. Sähkö on eurooppalaisittain halpaa ja teknistä osaamista on riittävästi. Tietoturva on hyvällä tasolla ja sähköverkko

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot

Sisältö. Simpler Smoother Smarter. Enfo Oyj. Tilinpäätöstiedot Vuosikertomus 2012 Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2012... 3 Toimitusjohtajan katsaus...4 Enfon vuosi 2012... 6 Konsernin strategia... 8 Liiketoiminnot... 9 Henkilöstö...16 Yhteiskuntavastuu...19 Case Case

Lisätiedot

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4

VIHREÄ IT. Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan Lisätietoja: www.sytyke.org. 3D-tulostus s. 4 TIETOJÄRJESTELMÄTYÖN ASIANTUNTIJA Sytyke ry:n jäsenlehti VIHREÄ IT 3D-tulostus s. 4 Vaikuttavin opinnäytetyö s. 16 Laadukas yritysvastuu s. 6 Sytykkeen uusi BIT SIG yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua?

vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? vuosikertomus 2009 Miten sinä haluaisit asua? 1 Uponor lyhyesti uponor on yksi johtavista asuin- ja liikerakennusten SISÄILMASTO- ja putkijär jestelmien toimit ta jista ma ailma ssa. Uponorilla on toimintaa

Lisätiedot

Profiilista tuotteeksi. Yritysesittely.

Profiilista tuotteeksi. Yritysesittely. Profiilista tuotteeksi. Yritysesittely. Ongelman ratkaisu Tuotanto Profiileista hyötyä asiakkaille 4 Kokemus 6 Monien mahdollisuuksien materiaali 8 Suulakepuristamisen periaate 10 Tietopankki 12 Sapa Technology

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN

MOBIILIA TURVALLISUUTTA ASKELTA TURVALLISEMPAAN 4MOBIILITYÖHÖN PROTECTION. Interactions. Information. Infrastructure. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #2 2006 VERKKOJEN RAJAT KATOAVAT SUOJAMUURIT MURTUVAT YRITYSTEN YMPÄRILTÄ TEEMA MOBIILIA

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla

Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Oikotie kestävään yhteiskuntaan: Vähennä hiilijalanjälkeä kymmenen hyvän käytäntömme avulla Rakennetaan parempi maailma! Tähän hankkeeseen osallistuu yhdeksän eurooppalaista aluetta ERNACT verkoston johdolla.

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

Simpler, Smoother, Smarter

Simpler, Smoother, Smarter Vuosikertomus 2013 Simpler, Smoother, Smarter Sisältö Enfo Oyj Avainluvut 2013... 3 Konsernin strategia... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Enfo 50 vuotta... 8 Enfon vuosi 2013... 10 Liiketoiminnot...12

Lisätiedot

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin

Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta. Fortum 3 2008. Energiaopas. yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Sähkön hinta nousee miksi? Ladattava hybridiauto tankataan pistorasiasta Fortum 3 2008 Energiaopas yllättää yksinkertaisin tehokeinoin Energiakumppanina asiakkaan arjessa Fortum haluaa olla halutuin energiantoimittaja

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon

Älykästä sähköä. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon TOUKOkuu 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä Pääkirjoitus Hyvät

Lisätiedot

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Älykästä sähköä. Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon. Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä ABB OY:N ASIAKASLEHTI TOUKOKUU 2/2009 Älykästä sähköä Uudenlainen teknologia mullistaa sähköverkon toiminnan 10 1 7 Olkiluodossa luotetaan ennakkohuoltoon 16 Hiilijalanjälki voi kompensoitua puolessa päivässä

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Lean management Toimitusketjun tehostaminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 Lean management Parempaan tulokseen Tehokkaammalla toiminnalla Lean sopii suomalaisille Toimiston voimavarat

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

Askeleita vastuullisuuteen

Askeleita vastuullisuuteen Marianne Ekonen Ritva Pyykkönen Juha Timonen Jaana Teriö Anne Törn Askeleita vastuullisuuteen Esimerkkejä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä pk-yrityksissä JYväskylän ammattikorkeakoulu Jamk.fi

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN

TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN VUOSIKERTOMUS 2012 TAVOITTEENA LIIKETOIMINNAN TASAPAINOTTAMINEN Vahvistaakseen kasvupotentiaaliaan entistä monipuolisemmalla liiketoimintarakenteella efore on valinnut toimialakseen sähköautojen dc/dc-muuntimet

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot